UNIVERSITATEA

UNIVERSITATEA ” TRANSILVANIA” BRAŞOV FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ AUTOVEHICULE RUTIERE PROIECT DE DIPLOMĂ Figura 2.

3 Traseul cel mai scurt pentru tranzitarea intersecţieiîn sens giratoriu cu două benzi

Pietonii care traversează acest tip de intersecţie sunt expuşi unui timp mai îndelungat pericolului lovirii de către auovehicule ce circulăcu viteze mărite. În plus ei ar putea să nu fie văzuţi de autovehiculele care se apropie de trecere pe banda îndepărtată dacă pe banda de lângă ei este staţionat un alt autovehicul pentru a le ceda prioritatea. Copii, persoanele în cărucioare cu rotile şi persoanele cu handicap de vedere întâmpină riscuri sporite ca şi bicicliştii ce ale să traverseze intersecţia în traficul de autovehicule. Deciziile ce trebuie luate de către conducătorii auto sunt mai complicate. Necesitatea de cedare a priorităţii pietonilor la intrare rămâne valabilă. Printre deciziile suplimentare ce trebuie luate se numără banda pe care se face apropirea şi intrarea în intersecţie, poziţia laterală pa carosabilul circular şi banda corectă pentru ieşire. Selectarea benzilor la apropierea şi intrarea în intersecţie este similară cu cea de la intersecţiile semaforizate : pentru virajul al stânga banda din stânga iar pentru virajul la dreapta banda din dreapta. Totuşi deciziile privind circulaţia în giratoriu şi ieşirea din acesta sunt unice nemai fiind întâlnite în alte situaţii de trafic. Din aceste motive este recomandat ca la introducerea pentru prima dată a unei astfel de intersecţii într-o anumită zonă să se realizeze o educaţie a şoferilor. 2.2.2 Întârzierea vehiculelor şi cozile care se formează Atunci când operează la capacităţi normale, intersecţiile în sens giratoriu asigură întârzieri mai mici decât alte tipuri de intersecţii. Se evită oprirea completă atunci când punctele de conflict nu sunt ocupate lucru care se petrece la o intersecţie semaforizată, de 25

UNIVERSITATEA ” TRANSILVANIA” BRAŞOV FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ AUTOVEHICULE RUTIERE PROIECT DE DIPLOMĂ

exemplu. Dacă s-au format cozi la una sau mai multe intrări, pe masură ce se desfăşoară traficul în giratoriu cozile se mişcă, situaţie mai uşor de acceptat pentru şoferii prinşi în aceste cozi. Performanţele acestor intersecţii în afara orelor cu vârf de trafic sunt remarcabile în comparaţie cu alte tipuri de intersecţii. 2.2.3Întârzierile pe direcţiile principale Intersecţiile în sens giratoriu tratează toate direcţiile în mod egal. Deoarece toate vehiculele care intră în intersecţie cedează prioritatea nu contează că o arteră este principală şi una secundară, toate au acelaşi regim. Acest fapt se poate traduce în

întârzieri mai mari pe arterele principale ceea ce nu este de dorit. Situaţia se întâlneşte la intersecţiile dintre arterele principale şi străzile secundare sau cele colectoare. De aceea este recomandat să se analizeze cu atenţia categoriile tuturor străzilor ce se intersectează într-un nod înainte de stabilirea tipului de intersecţie şi dacă este cazul să se adopte soluţia unei intersecţii controlate prin indicatoare de cedare a priorităţii.

2.2.4 Semafoare sincronizate
În mod normal, în toate marile oraşe există semafoare sincronizate ce au rolul de micşora timpii de aşteptare la semafor pe principalele direcţii de deplasare. Introducerea intersecţiilor giratoare care nu mai sunt semaforizate şi în care traficul pe direcţile principale este întrerupt de cel de pe direcţiile secundare are implicaţii negative din acest punct de vedere. Soluţia pentru rezolvarea acestei probleme este sincronizarea semafoarelor pe porţiuni care vor fi întrerupte de intersecţiile în sens giratoriu. Sincronizarea va fi realizată doar pe aceste porţiuni. Sistemul astfel obţinut va trebui să fie analizat şi comparat cu intersecţiile sincronizate înainte de introducerea giartoriilor. În unele situaţii , întârzierea totală, cozile şi numărul opririlor poate fi redus. În plus, interescţiile giratorii pot facilita întoarcerile în trafic care la rândul lor pot înlocui virajele la stânga efectuate de pe drumurile secundare.

2.1.5. Influenţe asupra mediului
În mod normal, intersecţiile în sens giratoriu au o influenţă pozitivă asupra mediului prin reducerea staţionărilor cu motoarele în funcţiune şi prin eliminarea totală a opririlor în unele situaţii comparativ cu alte tipuri de intersecţii. Chiar şi la volume mari de trafic autovehiculele avansează cu vitaze reduse în loc să staţioneze ceea ce are influenţe pozitive asupra nivelului de noxe emise. Se elimină o serie întreagă de accelerări şi frânări, obţinându- se astfel şi un consum mai redus de carburant. Execpţia o constituie intersecţiile semaforizate la care traficul este comandat în funcţie de sosirile în intersecţie cu precizarea că o astfel de soluţie este un avantaj doar la volume reduse de trafic.

2.1.6 Spatiul necesar
De obicei, intersecţiile în sens giratoriu necesită spaţiu suplimentar în comparaţie cu intersecţiile clasice. De aceea giratoriile, adesea au un impact semnificativ asupra priorităţii de trecere la colţurile intersecţiei mai ales în comparaţie cu alte tipuri de intersecţii. Dimensiunile unei intersecţii clasice sunt determinate de dimensiunile arterelor care se intersectează. Totuşi, intersecţiile în sens giratoriu câştigă spaţiu de stocare a autovehiculelor 26

UNIVERSITATEA ” TRANSILVANIA” BRAŞOV FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ AUTOVEHICULE RUTIERE PROIECT DE DIPLOMĂ

ce aşteaptă intrarea în interecţie prin cozile semnificativ mai mici ce se formează. Dacă o intersecţie clasică necesită benzi lungi şi multiple pe care autovehiculele să aştepte intrarea în intersecţie, o intesecţie giratoare necesită un spaţiu redus pentru aceste autovehicule. De asemenea, se elimină centurile prin intermediul cărora se facilitează virujul la dreapta pe lângă intersecţia propriu-zisă. Spaţiul astfel economisit poate fi utilizat în diverse scopuri cum ar fi amenajarea unor locuri de parcare, lărgirea trotuarelor, spaţii verzi şi piste pentru biciclişti. O altă strategie ce poate câştiga spaţiu este utilizarea intrărilor în intersecţie sub formî de pâlnie ceea ce păstrează o capacitate de circulaţie relativ mare în pofida unor artere de intrare şi de ieşire relativ mici.

2.1.7 Operaţii şi costuri de întreţinere
În comparaţie cu intersecţiile semaforizate, intersecţiile în sens giratoriu nu posedă echipament de semnalizare luminoasă care necesită consum de energie electrică, înlocuire periodică a becurilor şi reglare periodică a temporizării timpilor de semaforizare. În schimb giratoriile necesită o întreţinere suplimentară a zonelor verzi amenajate în insula centrală, insulele separatoare sau perimetrul înconjurător. Costul pentru iluminat este în linii mari asemănător la intersecţiile clasice şi la cele giratorii. În cazul întreruperilor de curent, intersecţiile giratorii nu sunt la fel de afectate, singura problemă posibilă fiind diminuarea vizibilităţii. Timpul de viaţă al giratoriilor este estimat la aproximativ 25 de ani în timp ce cele semaforizate sunt estimate la 10 ani.

2.1.8 Controlul traficului
O serie de intersecţii în sens giratoriu poate controla traficul prin reducerea vitezei realizată prin elementele geometrice. Această reducere este realizată indiferent de volumul de trafic şi nu poate fi evitată aşa cum se poate evita restricţia impusă de indicatoarele de circulaţie , de exemplu. Este dificil de păstrat o viteză mare datorită forţelor care acţonează asupra vehiculelor obligate să se înscrie în intersecţie pe intrările special proiectate. Prin aceasta intersecţiile giratorii pot completa alte măsuri luate pentru calmarea traficului. Intersecţiile giratorii au o influenţă pozitivă şi în zonele în care se trece de la traficul din afara localităţilor la cel din localităţi, trecere care implică o modificare semnificativă a vitezei autovehiculelor. În aceste cazuri, reducerea vitezei impusă de

intrarea în intersecţia giratorie este benefică pentru reglarea ulterioară a vitezei de deplasare.

2.1.9 Estetica
Interseţiile giratoare oferă posibilităţi deosebite de amenajare estetică a centrelor unor zone sau a intrărilor în anumite zone. Totuşi prezenţa unor obstacole solide serioase pe direcţia de intrare în intersecţie poate reprezenta un pericol din punct de vedere al siguranţei. Insula centrală şi într-o oarecare măsură insulele separtoare oferă posibilităţi extinse pentru amenajare din punct devedere estetic. Se poate obţine un efect pozitiv şi prin textura utilizată pentru realizarea centurii interioare a insulei centrale. Se poate chiar ca unele intersecţii în sens giratoriu să fie utilizate ca o carte de vizită a zonei respective fiind prezente pe pliante pentru turişti, reclame sau cărţi poştale. 27

UNIVERSITATEA ” TRANSILVANIA” BRAŞOV FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ AUTOVEHICULE RUTIERE PROIECT DE DIPLOMĂ

2.1.10 Avantaje pentru şoferii în vârstă
În ţările Uniunii Europene ca şi în Statele Unite ale Americii se constată o tendinţă accentuată de îmbătrânire a populaţiei. Acestă tendinţă trebuie luată în consideraţie atunci când sunt gândite viitoarele sisteme de transport. Principalele considerente ce trebuie avute în vedere sunt :

Principala preocupare privind comportamentul participanţilor la trafic fie ei şoferi sau pietoni este abilitatea traversare în condiţii de siguranţă a nodurilor rutiere

Situaţiile de trafic ce implică judecăţi complexe privind viteza şi distanţele sunt mai problematice la persoanele avansate în vârstă comparativ cu cele tinere

Conducătorii auto mai în vârstă sunt implicaţi mult mai des în evenimente rutiere rezultate din intrarea cu viteză prea mare în viraje sau din apariţia bruscă a virajelor după aliniamente drepte lungi

Conducătorii auto vârstnici au dificultăţi în îndreptarea atenţiei către

elementele ce apar în trafic prin surprindere

Timpul de reacţie al şoferilor în vârstă este mai mare decât al celor tineri Din acest punct de vedere intersecţiile în sens giratoriu oferă o serie întreagă de avantaje : viteze reduse; timp de reacţie suplimentar; situaţii relativ simple de interpretat; decizii simple de luat, goluri în trafic mai uşor de apreciat şi eliminarea necesităţii de asigurare din multiple direcţii. 2.2 Considerente multimodale 2.2.1 Pietonii Pietonii se împacă uşor cu traversarea în perimetrul intersecţiilor în sens giratoriu. Acest lucru este facilitat de existenţa insulelor de separare ce oferă posibilitatea traversării în două etape. Pentru descurajarea traversărilor neregulamentare pot fi prevăzute zone verzi ce sunt mai dificil de străbătut. Poziţionarea trecerilor de pietoni se face în spatele liniei de cedare a priorităţii la o lungime egală cu una sau mai multe lungimi de autovehicule din următoarele motive :

Distanţa de străbătut de către pietoni este mai scurtă decât cea în cazul amplasării trecerii în zona adiacentă insulei centrale

Sunt separate punctele de conflict vehicul-vehicul şi vehicul-pieton

Toată atenţia conducătorului auto aflat în intrare în intersecţie este îndreptată spre traficul pietonal în timp ce conducătorul din faţă îşi îndreaptă atenţia exclusiv spre traficul auto din carosabilul circular Pentru facilitarea accesului pietonilor în zonele cu treceri de pietoni la acele intersecţii la care trotuarele sunt adiacente centrului intersecţiei se vor amenaja centuri laterale destinate special pietonilor. Comparativ cu o intersecţie între o arteră principală şi una secundară la care cea secundară are indicatoare de oprire, traversarea arterei principale se face mult mai uşor la 28

UNIVERSITATEA ” TRANSILVANIA” BRAŞOV FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ AUTOVEHICULE RUTIERE

PROIECT DE DIPLOMĂ

intersecţia în sens giratoriu deoarece un gol în traficul de pe artera principală înamele sensuri de deplasare este mai dificil de găsit. Intersecţiile semaforizate oferă posibilitatea traversării mult mai simple singurele probleme apărând la schimbarea direcţiei de mers a autovehiculelor spre dreapta şi uneori spre stânga, atunci când atât pietonii cât şi vehiculele pot trece. În schimb rămân posibile accidente grave atunci când autovehiculele pătrund în intersecţie cu viteză mare pe culoarea roşie a semaforului. Amplasare traversărilor la o oarecare distanţă de punctele de conflict vehicul- vehicul rămâne, în cazul intersecţiilor giratorii un mare avantaj ce permite îndreptarea atenţiei conducătorului auto pe rând asupra pietonilor şi asupra altor autovehicule. Categoriile speciale de pietoni cum ar fi copii, bătrânii şi persoanele cu handicap întîmpină dificultăţi la traversarea străzilor unde nu există semafoare şi eventual semnale acustice. Pentru aceste categorii traversarea unei intersecţii giratoare va fi o problemă destul de mare

2.2.2. Bicicliştii
Intersecţiile în sens giratoriu nu aduc mari beneficii pentru biciclişti. Totuşi, prin elementele geometrice, ele descurajează comportamentul iresponsabil al conducătorilor auto. Reducerea de viteză impusă autovehiculelor egaleză în mod sensibil viteza bicicliştilor cu cea a partenerilor de trafic având în vedere că viteza medie a biciclişilor este de 25 km/h. O atenţie deosebită trebuie acordată bicicliştilor în intersecţiile cu două benzi. Ca şi în cazul pietonilor, una din dificultăţile în perceperea pozitivă acestor intersecţii de către biciclişti este gama largă de comportamente în trafic a acestora. La intersecţiile cu o bandă există două posibilităţi : să traverseze intersecţia ca pietonii sau să se încadreze în traficul autovehiculelor. Prima obţiune va fi luată de bicicliştii mai puţin experimentaţi şi în special de copii iar cea de a doua de bicicliştii mai experimentaţi. La intersecţiile cu două benzi se recomandă amplasarea unor piste pentru biciclişti separate de traseul autovehiculelor, pe traseu apropriat celui al pietonilor. Trebuie ţinut cont la evaluarea gradului de siguranţă al bicicliştilor că aceste trasee încetinesc viteza acestora şi că vor exista întotdeauna biciclişti care se vor încadra în traficul auto mărindu-se astfel riscul de accident.

2.2.3 Vehiculele mari
Intersecţiile trebuie astfel proiectate încât vehiculele cele mai mari care ar putea circula în zonă să poată tranzita intersecţia fără mari probleme. La intersecţiile cu o bandă în exteriorul insulei centrale trebuie prevăzută o centură interioră pavată peste care roţile acestor vehicule să poată trece. La intersecţiile cu două benzi vehiculele mari vor avea nevoie de ambele benzi pentru a tranzita intersecţia, verificarea ce trebuie efectuată fiind

aceea a razelor minime de viraj pentru autotrenuri, autocamioane cu remorcă şi autobuze articulate.

2.2.4 Tranzitul
Tranzitarea intersecţiilor în sens giratoriu nu ar trebui să ridice probleme suplimentare în comparaţie cu alte tipuri de intersecţii. În cazul autobuzelor şi troleibuzelor, mai ales a celor articulate, pentru confortul pasagerilor, se recomandă ca roţile acestora să nu trecă peste centura interioară pavată, atunci când aceasta există. Staţiile mijloacelor de transport în 29

UNIVERSITATEA ” TRANSILVANIA” BRAŞOV FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ AUTOVEHICULE RUTIERE PROIECT DE DIPLOMĂ

comun trebuie amplasate în aşa fel încât cozile ce se formează la intrarea în intersecţie să nu se suprapună peste acestea. De obicei acest lucru se realizaeză prin amplasarea staţiilor decalate faţă de insulele de separare.

2.2.5 Vehiculele pentru urgenţe
Trecerea vehiculelor pentru urgenţe de mari dimensiuni este asemănătoare cu trecerea altor vehicule similare ca dimensiuni şi poate necesita urcarea pe centura interioară din jurul insulei centrale.Viteza de trecere prin intersecţie este cam aceeaşi ca la alte intersecţii însă tranzitul poate fi mult uşurat dacă şoferii sunt educaţi să nu pătrundă pe carosabilul circular atunci când aud sau văd semnalele specifice pentru vehiculele de urgenţă ce se apropie de intersecţie pe una dintre artere. Intersecţiile giratorii oferă avantajul unor viteze mici de tranzit din partea tuturor vehiculelor şi elimină direcţiile diverse din care vehiculele pot apărea pe neaşteptate şi pot accidenta vehiculele pentru urgenţe. 2.2.6Trecerile la nivel cu calea ferată Trecerile la nivel cu calea ferată prin intersecţiile în sens giratoriu sau în apropierea acestora implică complicaţii similare cu celelalte tipuri de intersecţii şi în măsura posibilităţilor ar trebui evitate. Cozile formate la aşteptarea trecerii trenului pot

bloca intersecţia pe toate direcţiile de delasare dar eliberarea acesteia este mai rapidă decât în cazul altor tipuri de intersecţii. 2.3 Costuri asociate intersecţiilor giratoare În justificarea economică a investiţiei pentru construirea oricărei intersecţii intră o multitudine de factori. În cazul intersecţiei giratorii, costurile principale sunt asociate cu costuri legate de proiectarea intersecţiei, construcţia propriu-zisă a acesteia, achiziţia terenului necesar şi întreţinere. Beneficiile pot include reducerea numărului şi gravităţii accidentelor de circulaţie, reducerea timpului de staţionare, consum mai mic de combustibil şi emisii de noxe mai reduse. În funcţie de amenajările necesare inclusiv pentru arterele de intrare în intersecţie, costurile pot fi mai mari sau mai mici decât cele pentru amenajarea unui alt tip de intersecţie. Pentru o intersecţie existentă, transformarea în intersecţie semaforizată costă de obicei mult mai puţin decât transformarea în intersecţie giratorie, însă în cazul amenajării unei noi intersecţii, varianta semaforizată ce include şi crearea unor benzi suplimentare pentru virajele la stânga sau la dreapta poate fi mai costisitoare. În ceea ce priveşte întreţinerea unei intersecţii giratorii este mai scumpă decât întreţinerea unei intersecţii reglementată prin indicatoare de prioritate dar mai ieftină decât întreţinerea unei intersecţii semaforizate care consumă curent, necesită înlociurea becurilor şi reglarea periodică a timpilor de semaforizare. Asfaltarea şi marcarea periodică a intersecţiei precum şi înlăturarea zăpezii de pe carosabil sunt operaţii ce trebuie efectuate la orice tip de intersecţie dar la cele giratoare există costuri legate de întreţinerea zonelor verzi amenajate în insula centrală şi în insulele separatoare. 30

Analiza Intersectiilor in Sens Giratoriu(3)
Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document This is a private document.

Info and Rating
intersectii giratorii raza minima minima sens sensului giratoriu minime inventat intrarea prioritatea

(more tags) Follow roli1965

Share & Embed

Related Documents
PreviousNext 1.

p.

p.

p.

2.

p.

p.

p.

3.

p.

p.

p.

4.

p.

p.

p.

5.

p.

p.

p.

6.

p.

p.

p.

More from this user
PreviousNext 1.

96 p.

Add a Comment

Submit

share: Characters: 400 Send me the Scribd Newsletter, and occasional account related communications. Discover and connect with people of similar interests. Publish your documents quickly and easily. Share your reading interests on Scribd and social sites. Email address:

þÿ

Submit Upload a Document
þÿ

Search Documents
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Follow Us! scribd.com/scribd twitter.com/scribd facebook.com/scribd About Press Blog Partners Scribd 101 Web Stuff Scribd Store Support FAQ Developers / API Jobs Terms Copyright Privacy

Copyright © 2011 Scribd Inc. Language: English scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful