NILAI-NILAI AGAMA DAN MASYARAKAT

BAB

5

TOPIK SUB-TOPIK NILAI-NILAI 1. Nilai agama/kepercayaan AGAMA -Islam DAN -Kristianiti MASYARAKAT -Buddhisme -Hinduisme -Sikhisme -Taoisme -Confucianisme -Animisme 2. Nilai Masyarakat Malaysia - Nilai tradisional - Perubahan nilai masyarakat Malaysia

Jam

12

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

ISLAM KRISTIAN BUDDHA HINDU SIKH TAOISME KONFUSIANISME ANIMISME

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ISLAM KRISTIAN BUDDHA HINDU SIKH TAOISME KONFUSIANISME ANIMISME .

1 AGAMA ISLAM .

tunduk. dan patuh kepada Allah S.a.ƒ ƒ Bahasa: Islam berasal daripada perkataan Arab yang bererti berserah. tunduk dan jujur hati kepadaNya serta beriman dengan ajaran-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.W. bukan terpaksa atau dipaksa. Istilah: mentauhidkan (mengesakan) Allah s.t. . patuh.w.T Tuhan semesta alam dan dilakukan secara rela.w.

s datang bertanya Rasulullah s. tentang Islam dan daripadanya lahir konsep Rukun Islam.ƒ Definasi Islam dapat difahami ketika Jibril a. .a.w.

w.ƒ Khabarkan padaku (wahai Muhammad) tentang Islam. mengeluarkan zakat.w. Rasulullah s. puasa bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Muhammad itu hamba dan pesuruh-Nya. (Terjemahan Hadis Riwayat Bukhari & Muslim) . mendirikan sembahyang. menjawab: Engkau mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah s.a.t.

KENABIAN & KEAKHIRATAN. SYARIAH & AKHLAK. Ajaran Nabi Muhammad dibina atas 3 asas utama iaitu AQIDAH . 2 .1 Semua Nabi dan Rasul dihantar utk menyampaikan tiga asas keprcayaan atau usul aqidah yang bersalingkaitan iaitu KETUHANAN .

2 Allah ialah nama khusus bagi Tuhan yang berhak disembah dan mempunyai ciri-ciri utama seperti yang disebut dalam surah Al-Ikhlas : (1). dan tidak pula diperanakkan. norma dan sebagainya.Katakanlah: Dialah Allah yang maha esa (2).Dan tiada siapa pun yang setara dengannya .Ia tidak beranak.1 Tauhid (Mengesakan Tuhan tanpa sekutu & perantara) adalah konsep terpenting dalam Islam yang mendasari dan mengikat segala aspek sistem. (3). (4). nilai.Allah tempat meminta segala sesuatu.

2 25 Rasul disebut dalam Al-Quran & mengikut sunnah terdapat lebih 124 000 nabi & rasul . Contoh : Kelahiran Nabi Isa tanpa perantaraan bapa dan kemampuannya boleh menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. . Mereka bersifat maksum dan diberi mukjizat.1 Nabi & Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan panduan kepada manusia.

Jika hidup manusia menjadi seperti mesin yang rosak dan binasa begitu sahaja tanpa ada pembalasan. 2 Setiap kehidupan ada akhirnya. Renungkan . kebangkitan semula manusia untuk diberi pembalasan atas perbuatan baik dan buruk manusia.. apa nilainya insan bermoral dan insan tidak bermoral? Bukankah lebih menyeronokkan untuk berzina daripada berkahwin? Untuk merompak daripada bekerja?.1 Merujuk suatu peristiwa kehancuran kosmologi alam seluruhnya.

Memandangkan setiap insan inginkan keadilan. Keadilan hanya terlaksana dengan adanya konsep HARI AKHIRAT . . Sesetengah kebaikan tidak diketahui manusia dan sesetengah kejahatan terlepas serta bebas daripada hukuman. amalan manusia perlukan pembalasan.Inilah nilai yang dipupuk melalui konsep keakhiratan. Setiap kebaikan dan kejahatan walau sebesar zarrah sekalipun ada balasan baik dan buruknya.

Ke mana kita akan pergi? .Keakhiratan juga turut menyedarkan manusia tiga persoalan asas : (1).Dari mana kita datang? (2).Untuk apa kita dicipta? (3).

ISLAM AKIDAH AKIDAH AKIDAH 1 SYARIAH SYARIAH SYARIAH 2 AKHLAK AKHLAK AKHLAK 3 .

Tuhan yang wajib disembah dan tiada Tuhan melainkan-Nya.ajaran-ajaran yang berkaitan dengan amalan praktikal yang diperintahkan oleh Allah meliputi soal ibadah. Syariat atau ibadah .t.ajaran-ajaran yang berkaitan dengan prinsipprinsip tingkah laku manusia yang dituntut oleh agama. munakahat dan jinayat.. Akhlak .ƒ Ajaran Islam mengandungi 3 komponen besar iaitu: Aqidah . .iaitu keimanan dan kepercayaan terhadap Allah s. muamalat.w.

RUKUN ISLAM Mengucap dua kalimah syahadah Sembahyang lima waktu Puasa di bulan Ramadhan Mengeluarkan zakat Menunaikan haji bagi yang mampu .

w.RUKUN IMAN Beriman kepada Allah s.t.. Beriman kepada Malaikat Beriman kepada Kitab Beriman kepada Rasul Beriman kepada hari kiamat Beriman kepada qada¶ dan qadar .

IMAN IHSAN TAQWA .

tunduk. patuh serta pengakuan hati dan lidah disertai dengan amalan anggota badan. Ihsan bermaksud mengelokkan perbuatan zahir dengan amalan ibadah yang betul dan perbuatan batin dengan keikhlasan .w. Takwa bermaksud melindungi atau memelihara diri daripada bahaya atau keburukan serta menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah s.t.y ƒ ƒ Iman membawa maksud kepercayaan.

. AL-ILTIZAM / AL-ISTIQAMAH SYUMUL DASAR KESEIMBANGAN ANTARA TUNTUTAN JASMANI DAN ROHANI SERTA KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT. MUDAH DAN TIDAK MENYUSAHKAN.

SUMBER AKHLAK AKIDAH AKIDAH AL-QURAN 1 SYARIAH SYARIAH AL-HADIS 2 AKHLAK AKHLAK IJTIHAD 3 .

ƒ PRINSIP ETIKA BERIMAN KEPADA ƒ KESYUMULAN ETIKA ETIKA TERHADAP DIRI   ALLAH PERSAMAAN KEBEBASAN MEMILIH AMANAH & TANGGUNGJAWAB SENDIRI ETIKA TERHADAP KELUARGA ETIKA TERHADAP MASYARAKAT ETIKA TERHADAP ALAM SEKITAR ETIKA TERHADAP ALLAH .

Tuhan menjadikannya sebagai arahan seperti berkahwin. bekerja dll. jasmani dan mental. Apabila sesuatu itu mendatangkan mudharat dan keburukanTuhan menjadikannya sebagai larangan seperti berzina. minum arak dll.1 Sistem Nilai Islam digambarkan melalui konsep Amar Makruf & Nahi Munkar 2 Apabila sesuatu itu baik untuk manusia. . 3 Konsep arahan dan larangan ini bertindak sebagai satu peraturan yang mengawal seseorang itu dari sudut rohani.

(Al-Quran) . kamu menyeru kepada yang maaruf dan mencegah daripada yang munkar dan beriman kepada Allah.1 Gagasan hidup terbaik dalam Islam dinyatakan dalam Al-Quran ialah: Umat Pertengahan ( Ummatan Wasatan ) 2 Kamu adalah sebaik-baik ummat yang dilahirkan untuk manusia.

2

AGAMA KRISTIAN

ƒ

Kristian ialah agama wahyu yang membentuk pengikut agama terbesar di dunia. Nama Kristian diambil sempena pengasasnya, Jesus Christ. Crist berasal dari bahasa Yunani, christos yang seerti dengan Messiah yang beerti Penyelamat

ƒ

Walaupun pandangan Kristian mengenai Jesus Crist pelbagai, namun hampir semua mengasaskan keyakinan Kristian atas ajaran Jesus dan percaya Jesus itu adalah penyelamat (Crist) yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama dan bersama perutusan Jesus ialah Perjanjian Baru.

ƒ .ƒ Kristian merupakan satu agama yang menetapkan batasan nilai berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Jesus sebagaimana karya-karya yang ditulis pengikutnya dalam Bible. khasnya Perjanjian Baru. Gagasan baik buruk bagi umat Kristian bergantung kepada penerimaan manusia terhadap ajaran2 Jesus.

ƒ . ia dipercayaai sebagai ayat-ayat suci (scriptures) yang diturunkan kepada Moses dan Yesus.ƒ Kitab suci Kristian dipanggil Bible dan terdapat juga Kitab Injil Lama (ditulis sebelum kelahiran Jesus) dan Kitab Injil Baru (ditulis oleh pengikut Jesus). Sebagai sumber utama Kristian.

Cintai Jiran . 2 Rukun utama : (1). Terdpt sejarah terdahulu. Terdpt 4 Gospel utama (Mark / Matthew / Luke & John) yg ditulis selepas kematian Yesus.Perjanjian Lama Perjanjian Baru Wahyu sebelum kelahiran Yesus mengandungi ajaran Tuhan yg diwahyukan kpd nabi Musa utk disampaikan kpd penganutnya. Mengesahkan peraturan dlm perjanjian lama termasuk Rukun Sepuluh.Cintai Tuhan (2). kisah Adam & Hawa dan peraturan2 Kristian spt Rukun Sepuluh (The Ten Commandments) Wahyu yang diturunkan kpdYesus.

 Cintai jiranmu seperti kamu menyintai diri sendiri.ƒ Rukun dalam ajaran Kristian : Cintai tuhan dengan sekuat hati. . jiwa raga dan minda.

ƒ EMPAT GOSPEL Gospel Mark Gospel Matthew Gospel Luke Gospel John ƒ EMPAT TEMA UTAMA Kemuliaan Tuhan Imej Christ Rohaniah Tuhan Kehidupan Abadi ( GAGASAN HIDUP TERBAIK BAGI UMAT KRISTIAN) .

     Satu-satunya Tuhan ialah Tuhan kita Jangan menyembah berhala dalam apa pun bentuk Jangan salah guna nama Tuhan Hormati hari Sabbath dengan memuliakannya Hormati ibubapa Jangan membunuh Jangan berzina Jangan mencuri Jangan memberi keterangan palsu Jangan mengingini isteri atau harta benda jiran .

( Tuhan Bapa. Tuhan Anak & Ruh Qudus) DOSA WARISAN PENYALIBAN JESUS PENYELAMATAN PANDANGAN TENTANG HAKIKAT INSAN PANDANGAN ALAM PERAYAAN .ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ TRINITI .

TRINITI (TRITUNGGAL) AKIDAH TUHAN AKIDAH BAPA 1 SYARIAH TUHAN SYARIAH ANAK 2 AKHLAK ROH AKHLAK KUDUS 3 .

Persidangan Nicea (325CE) mengesahkan secara rasmi Triniti sebagai asas ajaran Kristian. Berdasarkan konsep TRINITI. Tuhan itu wujud secara esa atau Tunggal dalam 3 oknum. Justeru. TUHAN ANAK dan ROH KUDUS. hanya terdapat satu Tuhan yang Maha Esa. iaitu TUHAN BAPA. imej atau personaliti.Doktrin paling utama yang dipercayai majoriti besar Kristian ialah KETUHANAN. Kristian juga dikenali sebagai agama TRITUNGGAL (Triniti) . Triniti ialah Tuhan tiga dalam satu dan satu dalam tiga. Ketiganya wujud dalam satu hakikat metafizik yang berkuasa sama rata.

Sebagai Tuhan dalam personaliti manusia. Yesus mempunyai kehendak kemanusiaan dan ketuhanan. daripadanya berkembang sesuatu yg lain spt penciptaan. peraturan. Kelahiran berlaku secara ajaib melalui Maryam Perawan sebagai Theotokos .Tuhan Bapa Tuhan Anak Dia merupakan asal. . iaitu Pembawa Tuhan / Ibu Tuhan. Bagi membuktikan kebenaran pula. Yesus menunjukkan beberapa keajaiban yang tidak boleh dilakukan oleh manusia biasa. nilai dan sebagainya Ialah Yesus Kristus dlm konteks Tuhan melahirkan (inkarnasi) dirinya sendiri untuk menyelamatkan manusia. perlindungan.

menolong dan menemaninya dalam kehidupan sebelum memasuki syurga.Roh Kudus Ialah peribadi Tuhan yang perlu ada dalam diri seseorang manusia yang akan memimpin. . Roh inilah yang menghubungkan manusia dan Tuhan serta membezakan manusia dengan binatang.

lahir empat tema utama yang menjadi ³GAGASAN HIDUP TERBAIK´ bagi umat Kristian Kemulian Tuhan Imej Christ Rohaniah Tuhan Kehidupan Abadi Kemuliaan Tuhan ialah menerima Tuhan. . Christ ialah rohaniah Tuhan dalam bentuk Yesus. Ia dimanifestasikan melalui usaha menolong dan menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Yang menerima Yesus telah memuliakan Tuhan & ini melahirkan imej Christ (Penyelamat) dalam diri. Yang menerima rohaniah Tuhan diberi penghidupan abadi iaitu persaudaraan rapat dengan Tuhan.Daripada Triniti .

Adam dan isterinya Hawa krn memakan buah larangan di syurga. Dosa tersebut ditanggung semua keturunan manusia. Ketika keghaiban Yesus. Supaya dosa seluruh manusia dapat dihapuskan satu pengorbanan agung diperlukan. paderi diberi tanggungjawab besar untuk mengampunkan dosa manusia melalui upacara pengakuan dosa. Kerana berdosa mereka disingkir dari syurga. Tuhan Bapa menghantar anaknya sendiri iaitu Yesus Kristus melalui Tuhan Ibu ke dunia untuk mengampunkan dosa tersebut. Dosa ini diwarisi daripada manusia pertama. Untuk mengampunkan dosa tersebut. . Yesus rela untuk mati disalib.Semua manusia dilahirkan dlm keadaan berdosa. Siksaan yang dihadapi dipercayai sebagai satu kasih sayang Tuhan untuk menghapuskan dosa manusia.

Suatu masa setelah diangkat ke langit. iaitu Yesus ke dunia. Tuhan Bapa telah menghantar Tuhan anak yang tunggal. Yesus dipercayai akan datang semula ke dunia untuk mengadili manusia yang hidup dan yang mati.Penyaliban Yesus di tiang salib ialah doktrin yang menjadi lambang utama dalam agama Kristian. Tuhan anak mati di atas salib untuk menebus dosa semua manusia dan menyelamatkan manusiadari api neraka menerusi kaedah penyaliban sehingga mati dan bangkit semula. .

iaitu kerananya manusia dihantar ke neraka.Penyelamatan ialah satu situasi manusia diselamatkan daripada kesan dosa warisan. Tuhan menghendaki tiada manusia diseksa. Yang dapat menyelamatkan manusia ialah menerima Yesus sebagai Tuhan. Kepatuhan kepada undang-undang semata tidak dapat menyelamatkan manusia. Dengan itu manusia tidak akan diseksa pada kehidupan abadi kerana Yesus telah menerima siksaan tersebut bagi pihak manusia sebagai satu pengorbanan dan kasih sayang Tuhan agar semua manusia akan diampunkan. .

Manusia pertama dicipta ialah Adam dan Hawa. Jasad tidak berguna tanpa roh.Hakikat manusia terdiri dari roh dan jasad. . Roh meninggikan martabat dan membezakan manusia dan binatang dan perkembangan roh (spritual) lebih asas dan penting mengatasi fizikal. Disnilah letaknya PERSONALITI TUHAN .

.Alam semesta dicipta dalam masa 6 hari atas kuasa Tuhan.

W/pun kelahiran & kematiannya satu misteri tapi disambut pada setiap 25 Disember . GOOD FRIDAY HOLY SATURDAY HARI EASTER HARI KRISMAS Hari Easter disambut awal April sempena kebangkitan semulaYesus dan berakhirnya Lent (puasa 40 hari) Hari Krismas pula sempena kelahiran Yesus.Terdapat beberapa perayaan Kristian di Malaysia.

3 AGAMA BUDDHA .

.ƒ Diasaskan oleh Siddharta Gautama (563-483 S.M) yang digelar Buddha iaitu bererti Pemberi Cahaya setelah beliau mendapat ilham. pemakluman atau pengajaran agung .

Agama Buddha ialah agama dan falsafah yg berasaskan ajaran Buddha Sakyamuni.Vajrayana ƒ Merupakan salah satu agama besar di dunia dianuti lebih kurang 350 ƒ .Mahayana ƒ (3). ƒ Terdapat 3 aliran utama : ƒ (1).Theravada ƒ (2).

Penemuannya dikenali sebagai Bodhi atau PEMAHAMAN .ƒ Seorang yg mendapati alam semula jadi yg benar melalui pelajarannya selama bertahuntahun. penyiasatan dgn pengalaman agama pada masanya dan pertapaan. Sesiapa yang bangun dari Ketiduran Kejahilan secara langsung yang mengenali alam semula jadi nyata yang sebenar dikenali sebagai BUDDHA .

ƒ Bagi mencapai matlamat ini. penganut Buddha harus membersihkan diri dan melatih minda sendiri dengan mengikut Lapan Jalan Mulia atau Jalan tengah supaya memahami kenyataan yang sebenar lalu mencapai kebebasan dari segala kesusahan. ƒ . iaitu NIRODHA atau NIRVANA.Untuk menikmati segala kesusahan dalam kehidupan.

isteri & kemewahan utk mengembara selama 6 tahun & bertapa selama 48 hari di bawah pokok Bodhi atau pokok penenang dan pada hari ke-49 iaitu pada malam purnama WESAK.1 2 3 Seorang anak raja ( anak Sudhadana & Maya ) Umur 29 thn keluar istana dan melihat 3 peristiwa : (1). beliau telah menyedari & memahami bahawa penderitaan adalah lumrah kehidupan manusia dan satu teori tentang pembebasan penderitaan tidak boleh hanya dgn bertapa sahaja sebaliknya melalui PROSES PEMADAMAN NAFSU.Penyakit (3).Tua (2).Kematian Meninggalkan anak. .

. Ajaran Buddha yg disebarkan oleh beliau bukan satu ajaran metafizik atau falsafah tetapi lebih menekankan kpd ajaran yg berkaitan dengan psikologi dan etika-etika kehidupan. beliau keluar mengembara di serata tempat bagi menyebarkan fahaman ini.4 5 6 Pemadaman Nafsu boleh dilakukan melalui JALAN LAPAN LAPIS MULIA Setelah memahami teori ini.

Mangala. . Parabhava. Vyagghapajja dirujuk oleh umat Buddha agar lebih mengerti akan sikapsikap hidup mereka sebagai umat Buddha. Vasala.1 2 3 Memimpin manusia ke arah pendamaian Mengembangkan kesempurnaan tingkah laku dan moral Mengajar cara berfikir yang beralasan dan logik Sutra-sutra seperti Sigalovada.

. iaitu : Jalan Tengah Jalan Lapan Lapis Mulia Empat Kebenaran Yang Agung.ƒ TIGA asas utama dalam ajaran Buddha.

kata-kata yang benar.ƒ Prinsip Pertama : Menyeru para pengikut hidup secara sederhana dan tidak melampau dalam mengatur langkah hidup kerana hidup mengikut hawa nafsu punca hidup manusia menderita & sengsara hidup. manusia harus menempuh 8 jenis jalan iaitu kefahaman yang benar. sebab musabab dukka. tingkah laku yang benar. asal-usul penderitaan. Prinsip Kedua : Untuk mencapainya. kesedaran yang benar dan meditasi yang benar. pemikiran yang benar. kehidupan yang benar. usaha yang benar. Prinsip Ketiga: menceritakan tentang penderitaan (dukkha). penghapusan dukkha dan cara menghapuskan dukkha adalah dengan mengekang hawa nafsu. ƒ ƒ .

ƒ ƒ HUKUM KARMA Perbuatan baik akan dibalas baik manakala kelakuan jahat akan membawa padah .

.ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan berzina Jangan berbohong Jangan mengambil dadah atau arak yang boleh mengelirukan akal.

Tidak Tamak 9.Tidak membunuh 2.Tidak bercakap manis 8.Tidak Bermuka dua 6.Tidak Membenci 10.Tidak Jahil MULUT NIAT .Tidak Mencuri 3.Tidak Memaki 7.Tidak Berbohong 5.JASAD 1.Tidak Berzina 4.

Sesiapa yang berjaya mematuhi Lima Larangan akan dilahirkan semula menjadi manusia di dunia ini. Sesiapa yang berjaya mematuhi Sepuluh Nilai Murni akan dilahirkan di syurga 2 .1 Lima Larangan dipatuhi atau dipraktikkan oleh manusia di dunia ini. Sepuluh Nilai Murni pula dipraktikkan oleh manusia di dunia syurga.

negara dan sebagainya . jantina. manusia. budaya. Iaitu melayani orang lain tanpa mengira bangsa. binatang dan makhluk-makhluk lainnya yang disebut sebagai kasih sayang universal. agama.ƒ Buddha mengajar cinta kasih sayang dan kebaikan kepada semua makhluk dewa.

3 AGAMA HINDU .

ƒ Agama Hindu dianuti oleh sebahagian besar penduduk India. Mula berkembang pada sekitar tahun 2000 S.M. Dipercayai bahawa agama Hindu merupakan salah satu agama tertua di dunia. .

Kitab-Kitab VEDA ini diterima ketika dalam keadaan samadhi (Wahyu) oleh Maha ResiMaha Resi terdahulu.Kitab VEDA Smrithi ƒ ƒ ƒ .ƒ ƒ VEDA asal dari perkataan Sanskrit VID bermaksud Ilmu Pengetahuan .Kitab VEDA Sruthi (2). Kitab2 VEDA dibahagikan kpd 2 : (1).

Sruthi ( Sru merujuk kpd didengari ketika dlm keadaan Samadhi) Rig Veda Yajur Veda Keempat2 VEDAS dikenali juga sebagai Atharva Veda ³ CATUR VEDAS´ Sama Veda. .ƒ ƒ Kitab dan ajaran terawal yang ditulis dalam Bahasa Sanskrit adalah dalam bentuk empat Vedas (kebijaksanaan daripada cahaya putih).

Ia terdiri dari 2 kelompok : VEDANGGA UPAVEDA ƒ .ƒ Merupakan tafsiran drp sumber asal (Kitab Strithi) dipermudahkan supaya senang dipelajari oleh penganut2nya.

Dalam kitab Veda. Brahmana. Aranyaka dan Upanishad. Setiap Veda mempunyai empat bahagian iaitu Samhita.ƒ ƒ ƒ Veda adalah kitab agama yang mengandungi nyanyian dan pujian terhadap Tuhan. Tuhan teragung ialah Brahman. . lagenda Tuhan dan lain-lain.

ƒ

ƒ ƒ

Agama Hindu mempercayai kewujudan satu tuhan yang paling agung yang dinamakan Brahman. Ini dinyatakan didalam kitab VEDA. Penjelmaan Tuhan Teragung ini menghasilkan 3 Dewa yang dikenali sebagai Trimurti iaitu : (1)- Dewa Brahma (Pencipta) (2)- Dewa Vishnu (Pelindung) (3)- Dewa Siva (Pemusnah)

ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ

Hinduisme didasari oleh 3 konsep iaitu : (1)- Falsafah (Tattawa) (2)- Etika (Susila) (3)-Yadnya (Upacara)

Brahman Atman

Keyakinan kpd Tuhan Teragung Keyakinan Terhadap Atma

Keyakinan terhadap hukum karma. Kelahiran semula amat bergantung kpd Karma. Yg jahat Karmaphalan lahir semula sebagai manusia rendah darjat / binatang. Yg baik akan lahir semula sebagai (Karma) manusia sempurna atau tak perlu lahir lagi sebagai manusia tapi masuk ke alam MOKSA Punarbhawa / Keyakinan terhadap penjelmaan kembali / Samsara kelahiran semula Mokhsa Keyakinan terhadap bersatunya Atma dengan Brahman. Inilah tujuan akhir bagi umat Hindu.

Ahima Brahmacari Kasih kpd makhluk lain / tidak membunuh / menganiaya Belajar . tidak melakukan hubungan kelamin (sanggama) selama menuntut ilmu. Satya Setia Awyawaharika Cinta kedamaian Asthenya kejujuran . berguru bersungguh2.

. Dalam ajaran agama Hindu. Ia merupakan salah satu bentuk Hukum Sebab dan Akibat. kehidupan di dunia ini merupakan satu kesengsaraan kerana seseorang itu akan menghadapi kelahiran semula yang berulang-ulang selagi mereka belum mencapai ke tahap Nirvana.ƒ Doktrin Karma berkait rapat dengan Hukum kelahiran semula (reinkarnasi).

ƒ Lingkaran Kelahiran semula ini dinamakan Samsara. Kelahiran ini memberi peluang kepada jiwa untuk membayar segala dosa dan mendapat pahala Manakala kebebasan dari rantaian kelahiran ini dinamakan Mokhsa. Penganut Hindu berharap akan dapat terlepas dari rantai kelahiran ini. ƒ .

Deepavali dirayakan pada bulan Aipasi dalam calendar Tamil. Ia bermaksud sebarisan pelita.ƒ Thaipusam dirayakan ketika bulan purnama dalam bulan Thai (bulan sepuluh dalam calendar Tamil) iaitu sewaktu bulan purnama Thai melintasi bintang bersinar yang bernama Pusam. ƒ .

Tiada kekejaman terhadap sebarang mahkluk sama ada manusia atau binatang Berani dan mempunyai hati yang tetap untuk menghadapi sbrg cabaran dalam kehidupan Dharma (tanggungjawab) Ahimsa (kasih sayang) Dhruti (keberanian dan ketetapan) .NILAI KETERANGAN Segala tugas dan tanggungjawab dgn sempurna serta amanah.

3 AGAMA SIKH .

Pembentukkan komuniti ini tidak berlaku dalam sehari sahaja tetapi GURU NANAK dan para penggantinya telah mengambil kira-kira 200 tahun untuk mengubah keadaan masyarakat ketika itu. menentang penganiayaan dan ketidak adilan ke atas sesuatu kepecayaan dan kebebasan.Bahasa Pali Sikkha (2). .Sikh berasal dari (1). anggota yang sentiasa siap sedia untuk bertempur sekiranya diperlukan. berdemokrasi dlm struktur organisasi. Komuniti Sikh adalah komuniti yang taat kpd agama dan mempunyai entiti sosio-politik yang jelas.Bahasa Sanskrit Sisya bermaksud Pengikut / Pelajar.

CahayaYang Menghapuskan Kegelapan. GURU bukanlah berasal dari keturunan Tuhan tetapi merupakan seorang manusia yang tinggi spritualnya yang dihantar ke duniaoleh Tuhan untuk memberi kesedaran kpd umat manusia. a living Guru 2 3 . penganut agama Sikh dapat mengetahui tentang Tuhan. bermula dari GURU NANAK (1469) sehingga GURU Gobind Singh (1708) kemudiannya kpd SRI GURU GRANTH SAHIB. Guru mempunyai ikatan spritual dgn Tuhan dan melalui GURU. Panggilan kehormat ini hanya ditujukan kpd 10 orang GURU Sikh.1 GURU Bahasa Sanskrit dari 2 suku kata GU dan RU GU Kegelapan & RU Cahaya GURU .

ƒ ƒ ƒ Guru Nanak (1469-1504) iaitu guru pertama dalam agama Sikh. Guru dalam agama Sikh tidak dianggap sebagai penjelmaan Tuhan tetapi seorang yang menunjukkan kepada orang ramai jalan ke arah kebenaran dan kesejahteraan. Ajaran guru-guru ini terdapat dalam kitab Adi Granth atau Sri Guru Granth Sahib. .

agama dan budaya yang didominasi oleh pemerintah dan orang-orang alim ulama bertanggungjawab ke atas kemunduran yang dialami. sistem kelas dan kasta serta konvensi atau peraturan sosial yang ortodoks. Emansipasi ini hanya dpt dicapai sekiranya wujud kesedaran kolektif mengenai kesamarataan dan persaudaraan sesama manusia. 2 3 .1 Politik. Oleh itu. beliau tidak mengiktiraf diskriminasi antara gender. sesama manusia.

1 Guru Nanak mengajar bentuk penyembahan yang umum dan organisasi sosial umum yang berdasarkan persamaan antara manusia dalam bentuk SANGAT dan PANGAT . kelas sosial dan agama duduk bersama dan menikmati hidangan yang disediakan. SANGAT Himpunan Jemaah PANGAT . 2 3 .Merujuk kpd Dewan Makan Maksudnya : Semua orang tanpa menghiraukan perbezaan kasta.

1 Guru Nanak mengajar agama monotisme kpd masyarakat bahawa hanya wujud satu Tuhan sahaja utk manusia dan kpd semua bangsa bukannya khusus untuk orang Hindu atau pun orang Muslim dan sebagainya. Ketuhanan Yang satu disebut dalam mukaddimah Sri Guru Granth Sahib Tuhan Yang satu dipanggil RAM / KHUDA / ALLAH / WAHEGURU 2 3 .

1 2 Lebih dikenali sebagai The gateway of the Guru merupakan rumah ibadat bagi komuniti sikh yang berfungsi sebagai tempat perkumpulan penganut agama sikh dan memastikan segala elemen yg berkaitan dgn agama Sikh terpelihara khasnya upacara kelahiran / pembaptisan / perkahwinan & kematian. . Juga tempat sembahyang berjamaah ( sangat ) w/pun boleh sembahyang dirumah tetapi jemaah adalah objektif penting ajaran Sikh.

.1 Agama Sikh menerima teori KARMA dan pertukaran roh dari satu jasad kepada jasad yang lain sehingga mencapai NIRWANA.

. Ia boleh diringkaskan kepada 3 bahagian :  Keperluan memajukan manusia Hubungan sesama manusia Keselarasan dengan roh yang merupakan matlamat paling tinggi yang patut dicapai.ƒ Ditulis dalam bentuk puisi yang mengandungi ajaran etika dan kerohanian.

Seseorang yang baik dan bermoral ialah individu yang berusaha meningkatkan diri dengan bergerak jauh (swadiri) daripada houmai dalam kehidupan untuk menuju sachiara (swadiri yang paling tinggi) ƒ . sempit dan terhad dan ini dikenali dengan houmai (keakuan).ƒ Setiap orang dalam kehidupannya yang nyata memenuhi masanya dengan pandangan yang kosong.

.ƒ 3 AMALAN MULIA Naam Japna Bermeditasi ke atas nama Tuhan. Wandke Chakna Berkongsi apa yg dimiliki org lain khasnya golongan kurang bernasib baik. Melalui Naam sahaja manusia dpt bersatu dgn Tuhan. Ini bermakna matlamat utama utk mencapai mokhsa tercapai. Kirt Karni Sentiasa membuat kebaikan dan berbakti kepada masyarakat.

ƒ ƒ SWADIRI (PENYEMPURNAAN DIRI) ƒ melibatkan aspek berikut yang dikenali sebagai khand. .  Dharam Khand Situasi ke arah kemajuan iaitu kewajipan sosial yang ditetapkan dan dilakukan mengikut kemampuan diri. Gian Khand Memperolehi ilmu yang menuju kepada asimilasi kebijaksanaan Saram Khand Pencapaian keharmonian dan keselarasan diri termasuklah kesedaran etika.

Perayaan : Vasakhi pada 13 April setiap tahun. Karam Khand Swadiri menjadi lebih matang dan mantap menyebabkan tindakkannya lebih komprehensif apabila kuasa roh dan tenaga menjadikan Swadiri hampir sempurna. . Sach Khand Kejayaan Swadiri iaitu penyatuan di antara pemikiran. pandangan dan estetika.

Perayaan : Vasakhi pada 13 April setiap tahun. .

. kangha (satu sikat untuk memastikan bahawa rambutnya sentiasa bersih) kada (gelang besi waja sebagai tanda ketaatan kepada guru) kach (memakai seluar pendek yang labuh hingga ke bawah lutut) kirpan (satu pedang untuk menandakan gagah berani seperti singa). kes (rambut yang tidak dicukur).

Persetujuan antara pertuturan dan pemikiran serta keyakinan dan tindakan seseorang. Mengawal diri secara sederhana. tidak kejam atau keterlaluan. Meliputi kesamaan sosial. Penyuaraan kebenaran kerohanian tanpa permusuhan dgn sesiapa. .Kebijaksanaan Kejujuran Kesederhanaan Keadilan Keberanian Kearifan boleh dicapai menerusi pendengaran dan ilmu rohani. hormat terhadap hak orang lain dan tidak mengeksploitasi orang lain.

4 AGAMA TAOSIME .

M) Buku karangan Lao Tze iaitu Tao Te Ching yang bermakna Jalan dan Kekuasaan. Diasaskan oleh Lao Tze (575-485 S. .ƒ ƒ ƒ Ianya bukan merupakan ajaran agama tetapi merupakan ajaran falsafah tentang moral dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

ƒ ƒ ƒ ƒ Tao melahirkan yang Satu Yang Satu melahirkan Yang Dua Yang Dua melahirkan Yang Tiga Yang Tiga melahirkan semua makhluk. .

melakukan sesuatu bukanlah untuk diri sendiri sahaja bahkan untuk orang lain juga. penganut Taoisme mengamalkan Wu-Wei yang bermaksud cara bukan tindakan . Ia bermaksud. .ƒ Untuk mencapai perpaduan dengan Tao. bebas dan tidak dikongkong oleh hawa nafsu. Ia juga bermaksud kehidupan yang sederhana.

.ƒ jalan yang benar membawa ke hadapan. yang salah ke belakang . jangan meneruskan atas jalan yang jahat dan jangan berdosa secara sulit. tambahkan sifat mulia dan pertingkatkan kebaktian .

ƒ Ajaran ini diasaskan oleh Kung Fu Tze atau Confucius yang bermaksud Guru Agung. ƒ . Ianya bukan agama tetapi merupakan tertib bagaimana manusia harus bertingkah laku. Ianya merupakan ajaran tentang moral. berhubung dengan orang lain dan hidup sebagai anggota masyarakat.

politik dan agama. sosial. .ƒ Ajaran Confucius terkandung dalam buku yang dikenali sebagai Lima Klasik dan Empat Buku yang memberi ajaran etika dari segi kesejahteraan manusia.

kemanusiaan. Chung yang bermaksud kesedaran dalam melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri dan orang lain.ƒ Ren atau baik hati yang bermaksud sikap menyayangi semua orang. kebajikan. kerelaan dan murah hati terhadap semua orang. Shu yang meliputi murah hati. toleransi dan belas kasihan serta melibatkan hubungan diri individu dengan orang lain. ƒ ƒ .

Ming yang menegaskan bahawa individu patut melakukan semua tugas dengan sedaya upaya dengan tidak menghiraukan hasilnya kerana manusia tidak mampu mengelak kehadiran mandat ketuhanan. Yi yang ditakrifkan sebagai membuat sesuatu dengan cara betul dan patut dalam situasi tertentu yang motif sesuatu perbuatan lebih penting daripada hasilnya. peraturan dan tingkah laku seseorang. budi bahasa dan adat dalam istiadat atau upacara.ƒ Li meliputi nilai sopan santun. ƒ ƒ .

Zhi yang bermaksud ketulusan dan ketegahan dalam tingkah laku.ƒ Xiao yang bermaksud ketaatan kepada ibu bapa dengan menyanjung serta secara ikhlas mengambil berat emosi dan jiwa mereka. ƒ .

Nilai tradisional 2.Perubahan nilai masyarakat Malaysia .Nilai Masyarakat Malaysia 1.

Sila baca kertas kerja bertajuk : ³ Penghayatan Nilai-nilai Murni Dalam masyarakat Berbilang Kaum di Malaysia ³ .Telah diupload ke Blog JAPIM - .

TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful