GURASO BILERAREN GIDOIA

GURASO BILERAREN GIDOIA

Irakasleak eta gaiak / Profesores y asignaturas Lierni Lasarte: Ingelesa Agustin Izquierdo: Plastika Luis Luengo: Lengua castellana Eneko Olaziregi: Euskara, Matemática, Ingurunea, Erlijioa, Musika, Tutoretza. Ordutegia / Horario Ikusi orria / Ver hoja Etxeko lanen ordutegia / Deberes Ikusi orria / Ver hoja Garantiza / Importancia Ordu erdia egunero / Media hora al día Egunero irakurri / Leer todos los días Agenda / Agenda Kurtso eta ziklo aldaketa / Cambio de curso y ciclo Irakasle gehiago / Más profesores Azterketak / Controles Errekreo bacará / Un solo recreo Eskulan gutxiago / Trabajos menos manipulativos Gauzak buruz ikasi beharra / Aprender cosas de memoria Bi helburu nagusi / Dos objetivos principales Irakurmena eta kalkulua finkatu / Lograr un óptimo nivel de lectura y cálculo Ikasteko ohitura onak finkatu / Adquirir buenos hábitos de estudios Agenda Egunero / Todos los días Lanak ekarri behar dituzten egunean apuntatu / Apuntar el día para en que hay que entregar los trabajos Komunikatzeko tresna / Modo de comunicación. Ez ohiko jarduerak /Actividades complementarias Igeriketa / Natación (Azaroak 19-Abenduak 19) (19 noviembre-19 diciembre) Txangoak/ Excursiones…

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful