P. 1
Euskal Iritzi Publikoa 2010

Euskal Iritzi Publikoa 2010

|Views: 1,157|Likes:
Published by sustatu
Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteak hemen bildu ditu iritzi publikoari buruz 2010. urtean zehar egindako ikerketetan jasotako gai adierazgarrienak. http://bit.ly/mJib5Y
Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteak hemen bildu ditu iritzi publikoari buruz 2010. urtean zehar egindako ikerketetan jasotako gai adierazgarrienak. http://bit.ly/mJib5Y

More info:

Published by: sustatu on May 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Euskal iritzi publikoaren

urtekaria 2010

urtekaria 2010

Euskal iritzi publikoaren

Vitoria-Gasteiz, 2011

Argitaraldia: Ale-kopurua: © Internet: Azalaren diseinua: © argazkiak: Inprimaketa: Lege Gordailua:

1.a, 2011ko apirila 400 ale Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Lehendakaritza www.euskadi.net/estudios_sociologicos Aritz Basabea M. Arrazola. EJ-GV Eusko Jaurlaritzako Inprenta eta Erreprografia Zerbitzua VI 207-2011

Aurkibidea

1. Sarrera.............................................................................................................................7 2. Gizartea...........................................................................................................................9
2.1 – Egoera sozial eta pertsonalaren hautematea .......................................................10
2.1.1 – Gaur eguneko eta etorkizuneko egoeraren balorazioa.................................................... 10 2.1.2 – Egoera sozialaren hautematea ........................................................................................ 11 2.1.3 – Gazteen egoera pertsonalaren balorazioa ...................................................................... 12 2.1.4 – Gazteriaren etorkizuneko egoera pertsonalari buruzko itxaropenak ............................... 12 2.1.5 – EAEko arazo nagusiak..................................................................................................... 13 2.1.6 – Norberaren arazo nagusiak ............................................................................................. 15

2.2 - Euskara .....................................................................................................................18
2.2.1. – Euskararen ezagutza eta erabilera ................................................................................. 18 2.2.1.1 – Gurasoen hizkuntza nagusia .................................................................................. 18 2.2.1.2 – Haurtzaroko lehen hizkuntza .................................................................................. 19 2.2.1.3 – Ulermena ................................................................................................................ 19 2.2.1.4 – Mintzamena ............................................................................................................ 20 2.2.1.5 – Irakurketa ................................................................................................................ 21 2.2.1.6 – Idazketa .................................................................................................................. 21 2.2.1.7 – Elebidunek erraztasun handiagoz hitz egiten duten hizkuntza .............................. 22 2.2.2 – Erabilera esparruak.......................................................................................................... 23 2.2.2.1 – Familia .................................................................................................................... 24 2.2.2.2 – Lan edo ikasketa lekua ........................................................................................... 25 2.2.2.3 – Lagun artea............................................................................................................. 26 2.2.3 – Pertzepzio eta jarrerak ..................................................................................................... 27 2.2.3.1 – Euskarari buruzko iritzi orokorra............................................................................... 27 2.2.3.2 – Pertzepzioak ........................................................................................................... 28 2.2.3.3 – Jarrerak................................................................................................................... 29 2.2.4 – Hizkuntz politika ............................................................................................................... 30 2.2.5 – Eskolaz kanpoko ikasketa................................................................................................ 31 2.2.6 – Ikasketen onarpena.......................................................................................................... 32

2.3.- Parte hartzea eta elkarteetako kide izatea .............................................................33
2.3.1 – Ekimen sozial eta politikoetan parte hartzea ................................................................... 33 2.3.2 – Talde eta elkarteetako kide izatea ................................................................................... 35

2.4 – Gazteen gizarte-balio eta portaerak ......................................................................38
2.4.1 – Bizitzako hainbat alderdi desberdinen garrantzia gazteriarentzat ................................... 38 2.4.2 – Pertsonen arteko konfiantza gazteengan ........................................................................ 40 2.4.3 – Gazteriaren auzokideekiko tolerantzia............................................................................. 41 2.4.4 – Gazteen gizarte-balio eta portaerak................................................................................. 42 2.4.5 – ETAren indarkeriari buruzko gazteen iritziak ................................................................... 45

2.5.- Drogodependentzien euskal legearen aldaketa: tabakoaren kontsumoa ............47
2.5.1 – Erretzeko ohitura.............................................................................................................. 47 2.5.1.1 – Erretzeko ohitura..................................................................................................... 47 2.5.1.2 – Erretzeari uzteko asmoa ......................................................................................... 48 2.5.2 – Toki publikoetan tabakoaren kontsumoa debekatzeari buruzko jarrerak ........................ 49 2.5.2.1 – Tabakoarekiko tolerantziaz eta osasunean duen eraginari buruzko iritziak........... 49 2.5.2.2 – Toki publikoetan eta lantokietan tabakoa debekatzeari buruzko jarrerak .............. 50 2.5.3 – Erretzaile pasiboen babeserako legediari buruzko jarrerak............................................. 52 2.5.3.1 – “Tabakoaren aurkako legearen” ondorioak............................................................. 52 2.5.3.2 – Toki publiko itxietan tabakoaren kontsumoa debekatzearekiko akordioa............... 53

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010

3. Erakundeak eta gestio publikoa ......................................................................55
3.1 – Zerbitzu publikoak ..................................................................................................56
3.1.1 – Zerbitzu publikoen erabilera............................................................................................. 56 3.1.2 – Zerbitzu publikoen funtzionamendua ............................................................................... 56 3.1.3 – Administrazio publikoen funtzionamenduari buruzko irudi orokorra ................................ 58 3.1.4 – Zailtasunak administrazio publikoekiko gestioetan.......................................................... 58 3.1.5 – Gestioetarako erabilitako bideak eta poztasuna.............................................................. 59 3.1.6 – Zerbitzuen kudeaketa publikoa eta pribatua.................................................................... 60 3.1.7 – Sektore publikoaren eta pribatuaren ezaugarriak............................................................ 61

3.2 – Administrazio publikoak.........................................................................................66
3.2.1 – Administrazio desberdinen zerbitzuen erabilera.............................................................. 66 3.2.2 – Administrazio desberdinen irudia..................................................................................... 66 3.2.3 – Administrazioekiko poztasuna ......................................................................................... 68 3.2.4 – Administrazioen eskumenak ............................................................................................ 69 3.2.5 – Eskumenen mugatzea ..................................................................................................... 70 3.2.6 – Erakundeen arteko koordinazioa ..................................................................................... 71

3.3 – Gobernuaren jardueraren inguruko informazioa .................................................72
3.3.1 – Gobernuaren jardueraren inguruko informazio maila ...................................................... 72 3.3.2 – Erabilitako komunikabideak ............................................................................................. 72 3.3.3 – Erabilitako komunikabidearen objektibitateari buruzko hautematea ............................... 74

3.4 – Gobernuaren kudeaketaren balorazioa.................................................................75
3.4.1 – Gobernuaren jardueraren inguruko ideia orokorra .......................................................... 75 3.4.2 – Jarduera arloen balorazioa .............................................................................................. 76 3.4.3 – Lehentasunezko arloak .................................................................................................... 78 3.4.4 – Kudeaketaren balorazio orokorra..................................................................................... 80 3.4.5 – Baliabide ekonomikoen administrazioa............................................................................ 81

3.5 – Erakundeekiko konfiantza......................................................................................82
3.5.1 – Erakundeekiko konfiantza................................................................................................ 82 3.5.2 – Eusko Jaurlaritzarekiko konfiantza .................................................................................. 92 3.5.2.1 – Gobernuarekiko konfiantza maila ........................................................................... 92 3.5.2.2 – Konfiantzaren bilakaera .......................................................................................... 92

3.6 – Botere gehien duten erakunde edo kolektiboak ..................................................93
3.6.1 – Botere gehien duten erakunde edo kolektiboak............................................................... 93 3.6.2 – Norberaren familiari gehien eragiten dioten erabakiak hartzen dituzten erakundeak...... 95

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

4. Iritzi politikoa .............................................................................................................97
4.1 – Egoera politikoaren hautematea............................................................................98 4.2 – Jarrera eta balore politikoak ..................................................................................99
4.2.1 – Politikak eragiten dituen sentimenduak ........................................................................... 99 4.2.2 – Politikarekiko interesa .................................................................................................... 100 4.2.3 – Ezker-eskuin eskala ....................................................................................................... 101 4.2.4 – Nazionalismo eskala ...................................................................................................... 102 4.2.5 – Definizio ideologikoa ...................................................................................................... 103 4.2.6 – Alderdi politikoekiko begikotasuna................................................................................. 104 4.2.7 – Alderdi politikoren batekiko hurbiltasuna ....................................................................... 105 4.2.8 – Politikarekin zerikusia duten gai ezberdinei buruzko iritziak (politikariak, parte hartzea) . 106 4.2.9 – Alderdi politikoei buruzko iritziak.................................................................................... 108 4.2.10 – Demokrazia eta autoritarismoa .................................................................................... 110

4.3 – Sozializazio politikoa ............................................................................................111
4.3.1 – Haurtzaroan etxean politikaz hitz egiteko maiztasunaren oroimena................................ 111 4.3.2 – Eguneroko bizitzako esparru ezberdinetan politikaz hitz egiteko maiztasuna (familian, lagunekin eta lankideekin / ikaskideekin) ....................................................... 112 4.3.3 – Eguneroko bizitzako esparru ezberdinetan politikaz hitz egitea saihesteko arrazoiak (familia, lagunak eta lankideak / ikaskideak) ................................................................. 114 4.3.4 – Informazio politikoa: bideak eta hedabideak.................................................................. 115 4.3.5 – Komunikabide ezberdinetan berri politikoei egiten zaien jarraipena (egunkariak, telebista, irratia eta Internet) .......................................................................................... 117

4.4 – Demokraziaren funtzionamendua........................................................................119
4.4.1 – Politikaz hitz egiteko askatasuna ................................................................................... 119 4.4.2 – Ideia politiko guztiak bide baketsuak erabiliz defendatzeko aukerak ............................ 120 4.4.3 – Demokrazia mailari buruzko hautematea Euskadin eta Espainian................................ 121 4.4.4 – Demokraziaren funtzionamenduarekin poztasuna......................................................... 122 4.4.5 – Giza eskubideen lerrokatzea........................................................................................... 123 4.4.6 – Giza eskubideen betetze mailarekin poztasuna ............................................................ 124

4.5 – Lurralde antolaketa. Konstituzioa eta Estatutua................................................126
4.5.1 – Botoa Konstituzioaren erreferenduma errepikatuko balitz ............................................. 126 4.5.2 – Estatutuarekin poztasuna............................................................................................... 127 4.5.3 – Botoa Estatutuaren erreferenduma errepikatuko balitz ................................................. 127 4.5.4 – Autogobernu mailari buzuko iritzia................................................................................. 128 4.5.5 – Estatuaren antolaketari buruzko iritzia ........................................................................... 128 4.5.6 – Estatu eredua................................................................................................................. 128

4.6 – Buruzagi politikoen balorazioa ............................................................................129 4.7 – Hauteskunde portaera ..........................................................................................132
4.7.1 – Boto-oroimen eta boto-asmo gordina hauteskunde autonomikoetan............................ 132 4.7.2 – Boto-oroimen eta boto-asmo gordina hauteskunde orokorretan ................................... 133 4.7.3 – Oposizioko alderdien balorazio orokorra ....................................................................... 133

4.8 – Politika orokorraren eztabaida.............................................................................134
4.8.1 – Politika orokorraren eztabaidari buruzko informazioa.................................................... 134 4.8.1.1 – Politika orokorraren eztabaida egin izanari buruzko ezagutza ............................. 134 4.8.1.2 – Politika orokorraren eztabaidari buruzko informazio maila................................... 134 4.8.1.3 – Ez informatzeko arrazoiak .................................................................................... 135 4.8.2 – Eztabaida jarraitzeko erabilitako hedabidea .................................................................. 136 4.8.2.1 – Eztabaidaren jarraipenik izan den prentsa, irrati, telebista edo internet bidez ..... 136 4.8.2.2 – Eztabaida jarraitzeko erabilitako hedabideak ........................................................ 137
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea ▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010

5. Ekonomia ...................................................................................................................139
5.1 – Egoera ekonomikoaren hautematea ...................................................................140
5.1.1 – Egoera ekonomikoaren balorazioa EAEn eta Espainian ............................................... 140 5.1.2 – EAEko eta Espainiako egoera ekonomikoaren bilakaerari buruzko usteak .................. 142

5.2 - Krisi ekonomikoa ...................................................................................................144
5.2.1 – Eragina maila pertsonalean ........................................................................................... 144 5.2.2 – Krisiaren aurkako erakunde eraginkorrenak.................................................................. 145 5.2.3 – Krisi ekonomikoaren aurka erantzunkizunik handiena duten euskal erakundeak......... 145 5.2.4 – Krisiaren aurkako neurriak: lan erreforma eta gastu publikoaren murrizketa................... 146 5.2.4.1 – Lan erreformaren ezagutza .................................................................................. 146 5.2.4.2 – Lan erreformaren balorazioa ................................................................................ 146 5.2.4.3 – Eusko Jaurlaritzaren gastu publikoaren murrizketaren balorazioa....................... 147 5.2.4.4 – Diputazio eta udalen gastu publikoaren murrizketaren ezagutza......................... 147 5.2.4.5 – Diputazio eta udalen gastu publikoaren murrizketaren balorazioa....................... 148 5.2.4.6 – Azpiegitura proiektu ezagunen garrantzia ............................................................ 149

5.3 – Politika fiskala .......................................................................................................150
5.3.1 – Presio fiskalari buruzko jarrera orokorra ........................................................................ 150 5.3.2 – Zerga eta zerbitzu publikoen arteko orekaren pertzepzioa............................................ 151 5.3.3 – Presio fiskalaren balorazioa Euskadin ........................................................................... 152 5.3.4 – Presio fiskalaren balorazioa Espainiarekin konparatuta ................................................ 153 5.3.5 - Presio fiskalaren balorazioa Europarekin konparatuta ................................................... 153 5.3.6 - Zerga bilketaren zuzentasunaren pertzepzioa ............................................................... 154 5.3.7 – Iruzur fiskalaren hautematea Euskadin.......................................................................... 155 5.3.8– Iruzur fiskalaren hautematea Espainia eta Europarekin konparatuta............................. 156 5.3.9 – Iruzur fiskalaren kontrako borroka ................................................................................. 156 5.3.10 – Zergak arautzearen ardura EAEn ................................................................................ 157 5.3.11 – Zerga bilketaren ardura EAEn ..................................................................................... 158

5.4 – Gastu publikoa ......................................................................................................159
5.4.1 – Gizatalde kaltetuen babesa ........................................................................................... 159 5.4.2 – Babes sozialaren etorkizuna.......................................................................................... 161 5.4.3 – Baliabide publikoen banaketa ........................................................................................ 162 5.4.4 – Gastu publikoa murrizteko aldekotasun txikieneko arloak............................................. 162

5.5 – Kontzertu Ekonomikoa .........................................................................................163
5.5.1 – Ezagutza maila............................................................................................................... 163 5.5.2 – Ekarpenak edo kalteak................................................................................................... 163 5.5.3 – Alderaketa beste autonomia erkidegoekin..................................................................... 164

6. Eranskina: Ikerketen zerrenda ................................................................................167

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

1
Sarrera

1
1 – Sarrera
365 egun, 15.000 lagun baino gehiago elkarrizketatuak… urtebete iritzi publikoko datutan. Hori da Euskal Iritzi Publikoaren Urtekariaren lehenengo zenbaki honen iturria. Lan honek Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzaren Prospekzio Soziologikoen Kabineteak 2010ean zehar egindako ikerketa kuantitatiboetako informazioa biltzen du. Helbururik berehalakoena iaz herritarren lagin adierazgarri bati egindako kontsulta sistematikoetan jasotako datu adierazgarrienak herritarren esku jartzea da. Helburu hau Jaurlaritzaren gardentasun politikaren eta komunikazio politika publikoen barnean txertatzen da. Azken finean, sistema demokratikoentzat iritzi ikerketek hartu duten garrantzian. Prospekzio Soziologikoen Kabineteak bederatzi ikerketa kuantitatibo egin ditu (Urtekariaren Eranskinean zerrendatuta daude) iritzi publikoarekin lotutako gai desberdinei buruz, zerbitzu publikoen pertzepzioari buruz, kultura demokratikoaz eta gaurkotasuneko hainbat gaiez. Horiek guztiak bere garaian osorik hedatu dira, Eusko Legebiltzarrari eta hedabideei ezagutzera emanez. Halaber, herritarren eskura jarri dira, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu elektronikoetan. Orain eskaintzen dena euskal iritzi publikoaren datu nabarmenenen ikuspegi koherentea da. Irakurketa errazteko, ikerketa independenteetatik datorren informazioa berrantolatu eta lau arlo handitan multzokatu da: • • • • Gizartea Erakundeak eta gestio publikoa Iritzi politikoa Ekonomia

Azkenik, erabilitako ikerketen zerrenda aurkezten da, bere metodologia, landa lanaren datak, laginaren tamaina eta dagokion lagin errorea aipatuz. Halaber taula edo grafikoetan ikerketa bakoitzeko datuei erreferentzia egiteko erabilitako kode laburtua ere azaltzen da. Espero dugu urtekari honen argitalpenak eskura dagoen informazioaren bilaketa eta beraz, gaur egungo euskal gizartearen ezagutza erraztuko dituela.

Manu Salinero Feijóo Lehendakaritzaren Idazkari Nagusia

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

7

2
Gizartea

1

2

Gizartea

2.1 – Egoera sozial eta pertsonalaren hautematea
2.1.1 – Gaur eguneko eta etorkizuneko egoeraren balorazioa

ES42 (maiatza)
NOLA DOAKIZU ZURI BIZITZA…? PENTSA EZAZU ZURETZAT GARRANTZITSUENAK DIREN GAUZETAN. 0-TIK 10 PUNTUTARA NOLA DOAZ GAUZAK DOAN ESKALA ERABILIZ -0AK BIZITZA EUSKADIN…? OSO GAIZKI DOAKIZULA ESAN NAHI DU, ETA 10AK OSO ONGI-, ZURE USTEZ, ETA NOLA DOAZ GAUZAK ESTATU OSOAN …?

GUZTIZKOAK

Gaur egun Hemendik urtebetera Gaur egun Hemendik urtebetera Gaur egun Hemendik urtebetera

5,9 6,1 5,2 5,4 4,0 4,2

Batez bestekoak (0-10).

8
7,1 7,1 6,6 7,3 7 6,4 7,1 6,9 6,6 6,3 6,1 5,6 5,3 5 5,2 5 4,7 5,1 5 4,9 4,4 5,3 5,1 4,7 4,9 5,8 5,8 5,5 5,3 5,3 5,4 5,1 6,8 6,7 6,3 5,8 7 6,5 6,5 6,2 5,8 5,8 5,9 7,4 7,2 6,9 7 6,8 6,6 6,5 6 5,8 6,5 6,8 6,4 6 5,6 6,5 6,1 5,7 5,8 5,3 6,1 6,1 7,3

Zu
Gaur egun
Hemendik urtebetera

7
6,5

6
5,4 5 4,7 4,5 4,4 5,5 5,2 4,9 5,5 5,5 5 5

5,9 5,4 5,2

EAE
Gaur egun
Hemendik urtebetera

5

5,3

4,2 4,3 4 Gaur egun

4

Espainia

3,6 3,2

3
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 maiat.

Hemendik urtebetera

10

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea

2

2.1.2 – Egoera sozialaren hautematea
ES44 (azaroa)
Oso ona
EUSKADIKO KOMUNITATE AUTONOMOKO EGOERA SOZIALARI DAGOKIONEZ, ZURE USTEZ NOLAKOA DA: OSO ONA, ONA, TXARRA EDO OSO TXARRA? GUZTIZKOAK

2 51 33 6 7 1 34 41 13 12 100

Ona Txarra Oso txarra Ed/Ee Oso ona Ona

ETA ESPAINIAKO EGOERA SOZIALA ?

Txarra Oso txarra Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

100

EAE
90 80 70 60 45 50 40 30 20 10 0 50 40 38 31 25 44 34 48 35 27 33 28 53 59 68 60 56 48 36 61 66 54 53 43 38 54 53 39 35

Oso ona + Ona

Txarra + Oso txarra

Espainia
Oso ona + Ona

Txarra + Oso txarra 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010eko azaroa

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

11

1

2

Gizartea

2.1.3 – Gazteen egoera pertsonalaren balorazioa

15-29 urte

GA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteak
Pozik zaude
ZURE IKUSPUNTUTIK, NOLAKOA DA GAUR EGUNGO ZURE EGOERA PERTSONALA?

GUZTIZKOAK 15-17

ADIN TALDEAK 18-21 22-25 26-29

75 15 9 1 100

91 7 2 1 100

76 16 7 1 100

72 16 11 1 100

68 18 12 1 100

Ez pozik ezta gaizki ere Ez zaude pozik Ed/Ee Ehuneko bertikalak

75
Pozik zaude

9
Ez zaude pozik

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2.1.4 – Gazteriaren etorkizuneko egoera pertsonalari buruzko itxaropenak
15-29 urte

GA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteak
Hobea
ETA NOLAKOA USTE DUZU IZANGO DELA ETORKIZUNEAN?

GUZTIZKOAK 15-17

ADIN TALDEAK 18-21 22-25 26-29

64 22 8 6 100

61 24 7 7 100

64 22 8 5 100

64 23 8 5 100

65 21 9 6 100

Berdina Txarragoa Ed/Ee Ehuneko bertikalak

12

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea
2.1.5 – EAEko arazo nagusiak
GUZTIZKOAK

2

ES42 (maia.)
Lan merkatuari lotutako arazoak Indarkeria, terrorismoa, bake falta Arazo ekonomikoak Euskadiko egoera politikoa Etxebizitza Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak (arrazakeria) Delinkuentzia eta segurtasun falta Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza - Osasuna
ZURE USTEZ ZEINTZUK DIRA Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HIRU Pentsioak ARAZO NAGUSIAK?

ES44 (azar.)
70 19 27 17 21 12 4 5 5 3 2 4 1 2 1 1 1 0 1 4 10

76 31 27 25 22 10 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 2 2

Hezkuntza

Azpiegiturak eta garraioak Arazo eta desberdintasun sozialak Gazteen arazoak Emakumeen aurkako indarkeria Ingurumena Justiziaren funtzionamendua Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta, kontsumismoa... Beste arazo batzuk Ed/Ee Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira. Portzentajeen batura ez da 100, hiru arazo aipatu ahal zirelako.

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

13

1

2
100 90 80

Gizartea

ES44:

76 70 70

Lan merkatuari lotutako arazoak Arazo ekonomikoak

70 60 50 40 30 20 10 0 2004
25 4 51 43 55

63 53 45 28

60

58 52 51 45 24 44 23 21 9 32 29 21 7 27 22 10

Etxebizitza
47 39 31 25 17 27 21 19 12

53 35

Indarkeria, terrorismoa Euskadiko egoera politikoa Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak

18 7 5 8 16 13 9

2005

2006

2007

2008

2009

2010eko 2010eko mai. aza.

ES44:

Lan merkatuari lotutako arazoak 27 48 21 6 19 10 17 25 12 15
0 10 20 30 40 50 60

70 82

Arazo ekonomikoak

Etxebizitza

EAE Espainia *

Indarkeria, terrorismoa

Egoera politikoa

Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak

70

80

90

100

* CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 2853. ikerketa, 2010eko azaroko Barometroa.

14

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea
2.1.6 – Norberaren arazo nagusiak

2

GUZTIZKOAK

ES42 (maia.)
Lan merkatuari lotutako arazoak Arazo ekonomikoak Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza - osasuna Etxebizitza Familia Euskadiko egoera politikoa Pentsioak Hezkuntza Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak
ZURE EGUNEROKO BIZITZAN ZENTRATUZ, ZEIN HIRU ARAZO EDO KEZKA NAGUSI DITUZU?

ES44 (azar.)
41 23 11 12 7 5 7 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 0 1 5 23

44 25 13 11 6 5 5 5 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 4 19

Azpiegiturak eta garraioak Indarkeria, terrorismoa, bake falta Delinkuentzia eta segurtasun falta Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak (arrazakeria) Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta Ingurumena Arazo eta desberdintasun sozialak Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak Gazteen arazoak Familia eta lanaren kontziliazioa Beste arazo batzuk Ed/Ee

Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira. Portzentajeen batura ez da 100, hiru arazo aipatu ahal zirelako.

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

15

1

2
50 45 40 35 30

Gizartea

ES44:
44 41 Lan merkatuari lotutako arazoak 31 24 25 19 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010eko mai. 2010eko azaroa 14 14 13 19 11 13 11 23 20 24 17 13 12 11 Osasuna, Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza 30 25 23 Arazo ekonomikoak

42 36 32 33 35

41

Etxebizitza

ES44:

41 Lan merkatuari lotutako arazoak 48

23 Arazo ekonomikoak 40

EAE
12 Etxebizitza 7

Espainia *

Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza - Osasuna

11 4

0

10

20

30

40

50

60

70

* CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 2853. ikerketa, 2010eko azaroko Barometroa.

16

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea
15-29 urte

2
26-29

GA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteak
Lan merkatuari lotutako arazoak Arazo ekonomikoak Etxebizitza Hezkuntza Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza Familia Lagunak eta bikotea Euskadiko egoera politikoa Indarkeria, terrorismoa Arazo eta desberdintasun sozialak Aisialdia eta denbora librea
ZEINTZUK DIRA ZU ZEU GEHIEN KEZKATZEN ZAITUZTEN HIRU ARAZOAK?

GUZTIZKOAK 15-17

ADIN TALDEAK 18-21 22-25

64 30 26 20 13 10 7 5 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 3 7

32 18 8 64 9 12 17 2 1 3 5 2 4 1 1 2 0 0 2 0 0 1 6 8

64 27 21 26 11 12 6 5 3 2 3 3 2 2 0 1 0 1 1 1 0 0 4 8

70 32 30 8 14 9 8 7 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 0 1 0 0 3 6

74 35 36 3 15 9 3 5 4 3 1 1 1 2 3 1 1 1 0 0 0 0 2 7

Ingurumena Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta, kontsumismoa... Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak (arrazakeria) Delinkuentzia eta segurtasun falta Azpiegiturak eta garraioak Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak Drogak Pentsioak Familia eta lanaren kontziliazioa Emakumeen aurkako indarkeria Beste arazo batzuk Ed/Ee

Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira. Portzentajeen batura ez da 100, hiru arazo aipatu ahal zirelako.
70

64

60 48 41 40 27 26 7 3 0 2003 2004 2005 2006 12 42 37 29 23 16 16 13 7 6 2007 4 3 2008 4 4 2009 2010 2011 15 19 14 44 41 37 30 26 20 13 10 49

50

30

20

10

8 5

Lan merkatuari lotutako arazoak Etxebizitza Osasuna, Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza

Arazo ekonomikoak Hezkuntza Familia

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

17

1

2

Gizartea

2.2 - Euskara
2.2.1. – Euskararen ezagutza eta erabilera
2.2.1.1 – Gurasoen hizkuntza nagusia

Tef3 (abendua)
Gaztelania
ZEIN ZEN ZURE AITAREN HIZKUNTZA NAGUSIA?

GUZTIZKOAK

76 20 3 1 75 22 2 1 100

Euskara Beste bat Ed/Ee Gaztelania Euskara

ETA ZURE AMARENA?

Beste bat Ed/Ee Ehuneko bertikalak

Tef3 (abendua)
Gurasoek euskara nagusi
GURASOEN HIZKUNTZA GAITASUN ERLATIBOA

GUZTIZKOAK

16 70 2 11 100

Gurasoek gaztelania nagusi Gurasoek beste hizkuntza bat nagusi Gurasoek hizkuntza nagusirik ez

Ehuneko bertikalak

2

11 70 16

Gurasoek euskara nagusi Gurasoek gaztelania nagusi Gurasoek beste hizkuntza bat nagusi Gurasoek hizkuntza nagusirik ez

18

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea
2.2.1.2 – Haurtzaroko lehen hizkuntza
Tef3 (abendua)
Euskara Gaztelania
ZEIN IZAN ZEN ZURE LEHEN HIZKUNTZA HAURTZAROAN, 3 URTE BETE ARTE, ETXEAN? GUZTIZKOAK

2

20 73 4 2 0 100

Euskara eta gaztelania Beste hizkuntzaren bat Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

73

Euskara Gaztelania Euskara eta gaztelania Beste hizkuntzaren bat

20 4 2

2.2.1.3 – Ulermena
Tef3 (abendua)
Ongi
ZURE EUSKARAREN EZAGUTZA ETA ERABILERARI DAGOKIENEZ, NOLA Zertxobait ULERTZEN DUZU EUSKARA: ONGI, NAHIKOA ONGI, ZERTXOBAIT, EZER EZ? GUZTIZKOAK

29 16 32 22 0 100

Nahikoa ongi

Ezer ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

32 16 22 29

Ongi Nahikoa ongi Zertxobait Ezer ez

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

19

1

2

Gizartea

2.2.1.4 – Mintzamena

ES42 (maiatza)
Oso ondo Nahikoa ondo
ZUK ZER MODUZ HITZ EGITEN DUZU EUSKARAZ?

GUZTIZKOAK

25 9 14 20 32 0 100

Zerbait dakizu Hitz batzuk dakizkizu Batere ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Tef3 (abendua)
Ongi Nahikoa ongi
ETA NOLA HITZ EGITEN DUZU: ONGI, NAHIKOA ONGI, ZERTXOBAIT EDO Zertxobait EZER EZ?

GUZTIZKOAK

27 10 24 39 0 100

Ezer ez Ed/Ee Ehuneko bertikalak

Tef3:

24 10 39 27

Ongi Nahikoa ongi Zertxobait Ezer ez

20

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea
2.2.1.5 – Irakurketa
Tef3 (abendua)
Ongi Nahikoa ongi
ETA IRAKURRI: ONGI, NAHIKOA ONGI, ZERTXOBAIT EDO EZER EZ? GUZTIZKOAK

2

27 13 20 40 0 100

Zertxobait Ezer ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

20 13 40

Ongi Nahikoa ongi Zertxobait Ezer ez

27

2.2.1.6 – Idazketa
Tef3 (abendua)
Ongi Nahikoa ongi
ETA IDAZTEARI DAGOKIONEZ, NOLA IDAZTEN DUZU EUSKARAZ: ONGI, NAHIKOA ONGI, ZERTXOBAIT EDO EZER EZ? GUZTIZKOAK

24 11 19 46 0 100

Zertxobait Ezer ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

19 46 11 24

Ongi Nahikoa ongi Zertxobait Ezer ez

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

21

1

2

Gizartea
Euskararen ezagutza maila:

Ongi

Nahikoa ongi

Zertxobait

Ezer ez

Ulermena

29

16

32

22

Mintzamena

27

10

24

39

Irakurketa

27

13

20

40

Idazketa

24

11

19

46

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2.2.1.7 – Elebidunek erraztasun handiagoz hitz egiten duten hizkuntza
Tef3 (abendua)
Euskaraz Gaztelaniaz
ZEIN HIZKUNTZATAN HITZ EGITEN DUZU ERRAZAGO EDO EROSOAGO? GUZTIZKOAK

17 61 17 0 5 100

Euskaraz eta gaztelaniaz berdin Beste hizkuntza batean Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

* Galdera hau soilik euskaraz ongi, nahiko ongi edo zertxobait hitz egiten dutela esan dutenei egin zaie (%61).

61

Euskaraz Gaztelaniaz

17 17 5

Euskaraz eta gaztelaniaz berdin Ed-Ee

22

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea
2.2.2 – Erabilera esparruak

2

ES42 (maiatza)
Bakarrik edo batez ere gaztelaniaz Gaztelaniaz beste euskaraz
ZEIN HIZKUNTZATAN HITZ EGITEN DUZU NORMALKI FAMILIAN?

GUZTIZKOAK

77 11 11 1 0 47 10 8 0 35 76 15 9 0 0 100

Bakarrik edo batez ere euskaraz Beste hizkuntza batean batez ere Ed/Ee Bakarrik edo batez ere gaztelaniaz

ZEIN HIZKUNTZATAN HITZ EGITEN DUZU NORMALKI LANEAN EDO IKASKETA ZENTROAN?

Gaztelaniaz beste euskaraz Bakarrik edo batez ere euskaraz Beste hizkuntza batean batez ere Ed/Ee / Ez dagokio Bakarrik edo batez ere gaztelaniaz Gaztelaniaz beste euskaraz

ZEIN HIZKUNTZATAN HITZ EGITEN DUZU NORMALKI LAGUNEKIN?

Bakarrik edo batez ere euskaraz Beste hizkuntza batean batez ere Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

23

1

2

Gizartea

2.2.2.1 – Familia
Tef3 (abendua)
Beti euskaraz Euskaraz gaztelaniaz baino gehiago Euskaraz gaztelaniaz bezainbeste
ETA ZEIN HIZKUNTZATAN HITZ EGITEN DUZU NORMALKI Gaztelaniaz euskaraz baino gehiago ZURE FAMILIAREKIN? GUZTIZKOAK

13 4 6 9 68 1 0 100

Beti gaztelaniaz Nagusiki beste hizkuntza batean Ed/Ee Ehuneko bertikalak

Ongi edo nahikoa ongi hitz egiten du

Zertxobait hitz egiten du

11 14 9 31 35

4 3 1 17

75

Beti euskaraz Euskaraz gaztelaniaz bezainbeste Beti gaztelaniaz

Euskaraz gaztelaniaz baino gehiago Gaztelaniaz euskaraz baino gehiago Nagusiki beste hizkuntza batean

Tef3 (abendua)
Batere presente ez Presentzia gutxi
ZEIN NEURRITAN DAGO EUSKARA PRESENTE ZURE FAMILIA GIROAN?

GUZTIZKOAK

27 35 21 16 1 100

Nahikoa presente Oso presente Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

24

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea
2.2.2.2 – Lan edo ikasketa lekua

2

Tef3 (abendua)
Beti euskaraz Euskaraz gaztelaniaz baino gehiago Euskaraz gaztelaniaz bezainbeste
ETA ZEIN HIZKUNTZATAN HITZ EGITEN DUZU NORMALKI Gaztelaniaz euskaraz baino gehiago ZURE LANEAN / IKASTETXEAN?

GUZTIZKOAK

14 5 8 8 63 1 1 100

Beti gaztelaniaz Nagusiki beste hizkuntza batean Ed/Ee Ehuneko bertikalak

* Galdera hau soilik lan edo ikasketa motaren bat egiten dutenei egin zaie (%76).

Ongi edo nahikoa ongi hitz egiten du

Zertxobait hitz egiten du

16 11

14
1 1 8 7

23 34 1

2

81

1

Beti euskaraz Euskaraz gaztelaniaz bezainbeste Beti gaztelaniaz Ed-Ee

Euskaraz gaztelaniaz baino gehiago Gaztelaniaz euskaraz baino gehiago Nagusiki beste hizkuntza batean

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

25

1

2

Gizartea

2.2.2.3 – Lagun artea

Tef3 (abendua)
Beti euskaraz Euskaraz gaztelaniaz baino gehiago Euskaraz gaztelaniaz bezainbeste
ETA ZEIN HIZKUNTZATAN HITZ EGITEN DUZU NORMALKI Gaztelaniaz euskaraz baino gehiago ZURE LAGUNEKIN?

GUZTIZKOAK

9 4 8 10 69 1 1 100

Beti gaztelaniaz Nagusiki beste hizkuntza batean Ed/Ee Ehuneko bertikalak

Ongi edo nahikoa ongi hitz egiten du

Zertxobait hitz egiten du

19 20 28 9 23 1

3 1

13

82
1

Beti euskaraz Euskaraz gaztelaniaz bezainbeste Beti gaztelaniaz Ed-Ee

Euskaraz gaztelaniaz baino gehiago Gaztelaniaz euskaraz baino gehiago Nagusiki beste hizkuntza batean

Tef3 (abendua)
Batere presente ez Presentzia gutxi
ZEIN NEURRITAN DAGO EUSKARA PRESENTE ZURE LAGUN ARTEAN?

GUZTIZKOAK

37 33 18 10 2 100

Nahikoa presente Oso presente Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

26

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea
2.2.3 – Pertzepzio eta jarrerak
2.2.3.1 – Euskarari buruzko iritzi orokorra

2

Tef3 (abendua)
Niretzat, euskara euskal herritarren hizkuntzetako bat da, ez euskal herritarren hizkuntza bakarra Niretzat euskara euskal herritarren berezko hizkuntza da Ed/Ee Ehuneko bertikalak

GUZTIZKOAK

34

ESADAZU ONDOKO BI BAIEZTAPENETATIK ZEINEK ADIERAZTEN DUEN HOBETO ZURE IRITZIA:

54 12 100

12 54

Niretzat, euskara euskal herritarren hizkuntzetako bat da, ez euskal herritarren hizkuntza bakarra Niretzat euskara euskal herritarren berezko hizkuntza da

34
Ed-Ee

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

27

1

2

Gizartea

2.2.3.2 – Pertzepzioak
MESEDEZ ESADAZU GUZTIZ ADOS, NAHIKOA ADOS, EZ ADOS EZ AURKA, NAHIKOA AURKA EDO GUZTIZ AURKA ZAUDEN ONDOKO ESALDIEKIN:

Tef3 (abendua)
Oso + nahikoa ados
EUSKARAZ DAKITENEK EUREN ARTEAN KOMUNIKATZEKO EUSKARA DARABILTE NORMALKI

GUZTIZKOAK

58 12 27 3 37 9 43 11 85 5 8 2 45 12 35 7 100

Ez ados ez aurka Oso + nahikoa aurka Ed/Ee Oso + nahikoa ados

GERO ETA JENDE GEHIAGOK EGITEN DU PROTESTA EUSKARA INPOSATZEN ARI DIRELA USTE DUELAKO

Ez ados ez aurka Oso + nahikoa aurka Ed/Ee Oso + nahikoa ados

GAUR EGUN, EUSKADIN, EUSKARAZ HITZ EGITEN JAKITEAK AUKERA GEHIAGO EMATEN DIZKIO PERTSONA BATI

Ez ados ez aurka Oso + nahikoa aurka Ed/Ee Oso + nahikoa ados

GAUR EGUN, EUSKADIN, EUSKARAZ HITZ EGITEN JAKITEAK PRESTIGIO GEHIAGO EMATEN DIO PERTSONA BATI

Ez ados ez aurka Oso + nahikoa aurka Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Oso + nahikoa ados

Ez ados ez aurka

Oso + nahikoa aurka

Ed-Ee

Euskaraz dakitenek euren artean komunikatzeko euskara darabilte normalki

58

12

27

3

Gero eta jende gehiagok egiten du protesta euskara inposatzen ari direla uste duelako Gaur egun, Euskadin, euskaraz hitz egiten jakiteak aukera gehiago ematen dizkio pertsona bati Gaur egun, Euskadin, euskaraz hitz egiten jakiteak prestigio gehiago ematen dio pertsona bati 0 10

37

9

43

11

85

5

8

2

45

12

35

7

20

30

40

50

60

70

80

90

100

28

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea
2.2.3.3 – Jarrerak
MESEDEZ ESADAZU GUZTIZ ADOS, NAHIKOA ADOS, EZ ADOS EZ AURKA, NAHIKOA AURKA EDO GUZTIZ AURKA ZAUDEN ONDOKO ESALDIEKIN:

2

Tef3 (abendua)
Oso + nahikoa ados
HOBETO KOMUNIKATZEKO, MUNDUAN HIZKUNTZA BAKARRA IZATEA LITZATEKE IDEALA

GUZTIZKOAK

48 7 42 3 11 4 82 2 68 9 19 4 21 7 64 8 77 7 14 3 86 3 7 4 100

Ez ados ez aurka Oso + nahikoa aurka Ed/Ee Oso + nahikoa ados

EUSKARA GALTZEA NIRI EZ ZAIT ARAZOA IRUDITZEN

Ez ados ez aurka Oso + nahikoa aurka Ed/Ee Oso + nahikoa ados

EUSKARAREN GARAPENA DENBORAREKIN KONPONDUKO DA, NESKA-MUTILEK ESKOLAN DAGOENEKO IKASTEN DUTELAKO

Ez ados ez aurka Oso + nahikoa aurka Ed/Ee Oso + nahikoa ados

EUSKARA ZAMA BAT DA ENPRESENTZAT ETA MERKATARITZARENTZAT

Ez ados ez aurka Oso + nahikoa aurka Ed/Ee Oso + nahikoa ados

EZINBESTEKOA DA NESKA-MUTIL GUZTIEK EUSKARA IKASTEA

Ez ados ez aurka Oso + nahikoa aurka Ed/Ee Oso + nahikoa ados

HIZKUNTZA GUZTIEK GARRANTZI BERA DUTE GIZATERIARENTZAT ETA BIZI IRAUN DEZATEN NEURRIAK HARTU BEHAR DIRA, HIZTUN KOPURUA EDOZEIN DELARIK ERE

Ez ados ez aurka Oso + nahikoa aurka Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

29

1

2

Gizartea

2.2.4 – Hizkuntz politika
ETA ORAIN, ESADAZU, GUZTIZ ADOS, NAHIKO ADOS, EZ ADOS EZ AURKA, NAHIKO AURKA EDO GUZTIZ AURKA ZAUDEN JARRAIAN IRAKURRIKO DIZUDAN BAIEZTAPEN BAKOITZAREKIN:

Tef3 (abendua)
Oso + nahikoa ados
KRISI GARAI HAUETAN, EZ DA KOMENI EUSKARAREN IKASKETA BULTZATZEN ETA EUSKARA BERRESKURATZEN HAINBESTE DIRU GASTATZEA

GUZTIZKOAK

26 8 56 9 72 7 18 3 69 7 20 4 67 8 16 9 64 8 21 7 23 7 63 6 81 6 9 4 100

Ez ados ez aurka Oso + nahikoa aurka Ed/Ee Oso + nahikoa ados

EZINBESTEKOA DA JENDEAREN AURREAN LAN EGITEN DUTEN FUNTZIONARIOEK EUSKARAZ HITZ EGITEA

Ez ados ez aurka Oso + nahikoa aurka Ed/Ee Oso + nahikoa ados

EAEN LAN EGITEN DUTEN FUNTZIONARIO GUZTIEK EUSKARA IKASI BEHARKO LUKETE

Ez ados ez aurka Oso + nahikoa aurka Ed/Ee Oso + nahikoa ados

ARRISKUAN DAGOEN HIZKUNTZA BAT BIZIRIK ATERA NAHI BADA ALDEKO NEURRI POLITIKOAK HARTU BEHAR DIRA, NAHIZ ETA EZ IZAN GUZTIEN GOGOKO

Ez ados ez aurka Oso + nahikoa aurka Ed/Ee Oso + nahikoa ados

EZINBESTEKOA DA EUSKARAREN SUSTAPENEAN DIRU PUBLIKOA GASTATZEA

Ez ados ez aurka Oso + nahikoa aurka Ed/Ee Oso + nahikoa ados

PIXKA BAT ZENTZUGABEA DA EUSKARAREN ALDE HAINBESTEKO AHALEGINA EGITEA HAIN GUTXI HITZ EGITEN DELARIK

Ez ados ez aurka Oso + nahikoa aurka Ed/Ee Oso + nahikoa ados

KONTSUMITZAILE ETA ERABILTZAILEEK BETI ESKUBIDEA DUTE EUSKARAZ ZEIN GAZTELANIAZ ARTATUAK (ATENDITUAK) IZATEKO SALTOKI, ENPRESA ETA ADMINISTRAZIOAREN ALDETIK

Ez ados ez aurka Oso + nahikoa aurka Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

30

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea
2.2.5 – Eskolaz kanpoko ikasketa
Tef3 (abendua)
Bai
ESKOLAZ KANPO, JOAN AL ZARA NOIZBAIT EUSKARA KLASEETARA? GUZTIZKOAK

2

39 60 0 100

Ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Tef3 (abendua)
Hiru edo gutxiago
ESANGO ZENIDAKE ZENBAT URTE EDO IKASTURTE ESKAINI DIZKIOZUN EUSKARA IKASTEARI ESKOLAZ KANPO? *

GUZTIZKOAK

72 17 9 1 100

Lau eta sei artean Sei baino gehiago Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

* Galdera hau eskolatik kanpo euskara klaseetara joan direnei bakarrik egin zaie (%39).

Eskolaz kanpo euskara klaseetara joatea

60

39

1 72 9
Ez Bai

Hiru ikasturte edo gutxiago Lau eta sei ikasturte artean Sei ikasturte baino gehiago

17

Ed-Ee

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

31

1

2

Gizartea

2.2.6 – Ikasketen onarpena
ORAIN EUSKO JAURLARITZAK EUSKARAREN INGURUAN EGITEN DUEN LANEAN ZENTRATUZ, ESADAZU MESEDEZ, HONAKO NEURRI HAUEN ALDE EDO AURKA ZAUDEN:

Tef3 (abendua)
DERRIGORREZKO IKASKETAK EUSKARAZ OSATZEN DITUZTEN NESKA-MUTILEK EUREN EUSKARAREN EZAGUTZA MAILARI BURUZKO AGIRI OFIZIALEN BAT JASOTZEA

GUZTIZKOAK

Alde Aurka Ed/Ee Alde

84 9 7 77 12 11 100

UNIBERTSITATE MAILAKO IKASKETAK EUSKARAZ EGITEN DITUZTENEK EGAREN BALIOKIDE DEN TITULU OFIZIAL BAT JASOTZEA

Aurka Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Derrigorrezko ikasketak euskaraz osatzen dituzten neska-mutilek euren euskararen ezagutza mailari buruzko agiri ofizialen bat jasotzea

Unibertsitate mailako ikasketak euskaraz egiten dituztenek EGAren baliokide den titulu ofizial bat jasotzea

Alde

84
Aurka

77

9 7

12 11

Ed-Ee

32

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea
2.3.- Parte hartzea eta elkarteetako kide izatea
2.3.1 – Ekimen sozial eta politikoetan parte hartzea
ORAIN JENDEAK EGIN AHAL DITUEN EKINTZA POLITIKO BATZUK AIPATUKO DIZKIZUT ETA NAHI NUKE, BAKOITZARI BURUZ, IAZ EGIN ZENITUEN ALA EZ ESATEA:

2

“BAI” ERANTZUN DUTENEN %
BAIMENDUTAKO MANIFESTAZIOREN BATEAN PARTE-HARTU GREBAREN BATEAN PARTE-HARTU ESKAERA ALDAKARRIKATZAILE BAT SINATU

Kuldem (urria-azaroa)

GUZTIZKOAK

20 20 20 15 10 8 8 7 6 6 5 4 4 3

ZENBAIT PRODUKTU EROSI ARRAZOI POLITIKO, ETIKO EDO INGURUMENEKOAK DIRELA ETA SINDIKATU EDO BESTE TALDE ANTOLATUREN BATEKIN LANKIDETZAN ARITU ERABAKI PUBLIKOETAN ERAGITEKO ASMOZ POLITIKARI EDO KARGUDUN HAUTATU BATEKIN HARREMANETAN JARRI TERRORISMOAREN BIKTIMEN OMENALDI EDO OROIMEN EKITALDIETAN PARTE-HARTU ZENBAIT PRODUKTU BOIKOTEATU PROTESTALDI EDO MANIFESTAZIO EZ BAIMENDUREN BATEAN PARTE HARTU KANPAINA POLITIKOREN BATEKO PEGATINA EDO ADIERAZGARRIREN BAT ERAMAN ALDERDI POLITIKOREN BATEKIN LANKIDETZAN ARITU DIRUZ LAGUNDU EDO DIRUA BILDU JARDUERA POLITIKOREN BATETARAKO HEDABIDEREN BATEAN GAI POLITIKOREN BATI BURUZKO IRITZIA EMAN (ZUZENDARIARI ESKUTITZAK, IRRATIRA DEIAK…) POLITIKARI BURUZKO INTERNETEKO FORO EDO EZTABAIDA TALDEREN BATEAN PARTE HARTU

25

Baimendutako manifestazioren batean parte-hartu Grebaren batean parte-hartu Eskaera aldakarrikatzaile bat sinatu

20

19 17

20
Zenbait produktu erosi arrazoi politiko, etiko edo ingurumenekoak direla eta Sindikatu edo talderen batekin lankidetzan aritu erabaki publikoetan eragiteko

15 13 11 10 7 5 5 4 3 0 2007 9 8 6

15

Politikari edo kargudun hautatu batekin harremanetan jarri Terrorismoaren biktimen omenaldi edo oroimen ekitaldietan parte-hartu Zenbait produktu boikoteatu

10 8 6 5 4 3 7

Protestaldi edo manifestazio ez baimenduren batean parte hartu Kanpaina politikoren bateko pegatina edo adierazgarriren bat eraman Alderdi politikoren batekin lankidetzan aritu Diruz lagundu edo dirua bildu jarduera politikoren batetarako Hedabideren batean gai politikoren bati buruzko iritzia eman Politikari buruzko Interneteko foro edo eztabaida talderen batean parte hartu

2008

2009

2010

2011

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

33

1

2

Gizartea

Ekimen sozial eta politikoetan parte hartzea (LABURPENA)
ORAIN JENDEAK EGIN AHAL DITUEN EKINTZA POLITIKO BATZUK AIPATUKO DIZKIZUT ETA NAHI NUKE, BAKOITZARI BURUZ, IAZ EGIN ZENITUEN ALA EZ ESATEA:

Kuldem (urria-azaroa)
Ez du bakar batean ere parte hartu
EKIMEN SOZIAL ETA POLITIKOETAN PARTE HARTZEA

GUZTIZKOAK

55 25 11 9 100

Batean edo bitan hartu du parte Hirutan edo lautan hartu du parte Bostetan edo gehiagotan hartu du parte

Ehuneko bertikalak

25 11

Ez du bakar batean ere parte hartu Batean edo bitan hartu du parte

9 55

Hirutan edo lautan hartu du parte Bostetan edo gehiagotan hartu du parte

34

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea
2.3.2 – Talde eta elkarteetako kide izatea

2

JENDEA, BATZUETAN, TALDE EDO ELKARTEETAKO PARTAIDE IZAN OHI DA. ONDOREN IRAKURRIKO DIZKIZUDAN TALDE BAKOITZARI BURUZ, ESADAZU, MESEDEZ, KIDE IZAN ETA AKTIBOKI PARTE HARTZEN DUZUN, KIDEA ZAREN PARTE-HARTU GABE, KIDEA IZAN ZINEN BAINA ORAIN EZ ZAREN EDO INOIZ EZ ZAREN KIDE IZAN:

Kuldem (urria-azaroa)
Kide zara eta parte hartzen duzu Kide zara parte hartu gabe
ALDERDI POLITIKOA

GUZTIZKOAK

3 1 4 90 2 7 5 11 75 2 3 1 4 89 2 6 3 6 83 2 10 2 19 67 2 11 2 13 72 2 100

Kide izan zinen baina orain ez Inoiz ez zara kide izan Ed/Ee Kide zara eta parte hartzen duzu Kide zara parte hartu gabe

SINDIKATU EDO ENPRESARI ELKARTEA

Kide izan zinen baina orain ez Inoiz ez zara kide izan Ed/Ee Kide zara eta parte hartzen duzu Kide zara parte hartu gabe

PROFESIONALEN ELKARGOA

Kide izan zinen baina orain ez Inoiz ez zara kide izan Ed/Ee Kide zara eta parte hartzen duzu Kide zara parte hartu gabe

PARROKIA EDO BESTE MOTA BATEKO Kide izan zinen baina orain ez ELKARTE ERLIJIOSOA

Inoiz ez zara kide izan Ed/Ee Kide zara eta parte hartzen duzu Kide zara parte hartu gabe
KIROL TALDEA

Kide izan zinen baina orain ez Inoiz ez zara kide izan Ed/Ee Kide zara eta parte hartzen duzu Kide zara parte hartu gabe

KULTUR EDO AISIALDIKO ELKARTEA

Kide izan zinen baina orain ez Inoiz ez zara kide izan Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

35

1

2

Gizartea

JENDEA, BATZUETAN, TALDE EDO ELKARTEETAKO PARTAIDE IZAN OHI DA. ONDOREN IRAKURRIKO DIZKIZUDAN TALDE BAKOITZARI BURUZ, ESADAZU, MESEDEZ, KIDE IZAN ETA AKTIBOKI PARTE HARTZEN DUZUN, KIDEA ZAREN PARTE-HARTU GABE, KIDEA IZAN ZINEN BAINA ORAIN EZ ZAREN EDO INOIZ EZ ZAREN KIDE IZAN:

Kuldem (urria-azaroa)
Kide zara eta parte hartzen duzu Kide zara parte hartu gabe
GIZARTE LAGUNTZA EDO GIZA ESKUBIDEEN INGURUKO ELKARTEA

GUZTIZKOAK

7 1 4 86 2 2 1 8 87 2 7 1 4 85 3 100

Kide izan zinen baina orain ez Inoiz ez zara kide izan Ed/Ee Kide zara eta parte hartzen duzu Kide zara parte hartu gabe

GAZTEEN EDO IKASLEEN ELKARTEA

Kide izan zinen baina orain ez Inoiz ez zara kide izan Ed/Ee Kide zara eta parte hartzen duzu Kide zara parte hartu gabe

BESTE MOTA BATEKO BORONDATEZKO ELKARTEA

Kide izan zinen baina orain ez Inoiz ez zara kide izan Ed/Ee

Ehuneko bertikalak
Kide zara eta parte hartzen duzu Kide izan zinen baina orain ez Ed/Ee 10 Kirol taldea 7 11 7 7 4 6 4 3 7 6 3 5 1 4 6 4 5 9 83 88 85 89 86 90 87 90 89 93 90 92 10 20 30 40 50 60 70 4 2 10 11 2 13 13 19

Kide zara parte hartu gabe Inoiz ez zara kide izan

67 76 72 80 75 81

2 EAE
Espainia *

Kultur edo aisialdiko elkartea Sindikatu edo enpresari elkartea Parrokia edo beste mota bateko elkarte erlijiosoa Beste mota bateko borondatezko elkartea

2 EAE
Espainia *

2 EAE
Espainia *

2 EAE
Espainia *

3 EAE
Espainia *

4 2 4

7 1 4 Gizarte laguntza edo giza eskubideen inguruko elkartea 3 4 3 21 8 Gazteen edo ikasleen elkartea 1 1 8 31 4 Profesionalen elkargoa 232 Alderdi politikoa 31 4 21 4 0

2 EAE
Espainia *

2 EAE
Espainia *

2

EAE Espainia *

2 EAE
Espainia *

80

90

100

* CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 2798. ikerketa, 2009ko apirileko Barometroa

36

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea

2

Talde eta elkarteetako kide izatea (LABURPENA)
JENDEA, BATZUETAN, TALDE EDO ELKARTEETAKO PARTAIDE IZAN OHI DA. ONDOREN IRAKURRIKO DIZKIZUDAN TALDE BAKOITZARI BURUZ, ESADAZU, MESEDEZ, KIDE IZAN ETA AKTIBOKI PARTE HARTZEN DUZUN, KIDEA ZAREN PARTE-HARTU GABE, KIDEA IZAN ZINEN BAINA ORAIN EZ ZAREN EDO INOIZ EZ ZAREN KIDE IZAN:

Kuldem (urria-azaroa)
Kide zara eta parte hartzen duzu Kide zara parte hartu gabe Kide izan zinen baina orain ez Inoiz ez zara kide izan Ed/Ee Ehuneko bertikalak

GUZTIZKOAK

33 7 21 37 1 100

21

37

Kide zara eta parte hartzen duzu Kide zara parte hartu gabe Kide izan zinen baina orain ez

7 33

Inoiz ez zara kide izan

1

Ed/Ee

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

37

1

2

Gizartea

2.4 – Gazteen gizarte-balio eta portaerak
2.4.1 – Bizitzako hainbat alderdi desberdinen garrantzia gazteriarentzat
¿ME PODRÍAS DECIR QUÉ GRADO DE IMPORTANCIA TIENE CADA UNA DE ESTAS CUESTIONES EN TU VIDA?

15-29 urte

GA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteak
Batere garrantzirik ez Garrantzi gutxi
LANEAN ARRAKASTA IZATEA

GUZTIZKOAK 15-17

ADIN TALDEAK 18-21 22-25 26-29

0 2 37 59 2 0 1 20 77 1 1 6 35 57 1 1 10 47 42 1 35 38 19 7 1 54 33 9 4 1 100

1 2 40 51 6 1 1 21 76 2 1 4 34 60 2 1 10 50 38 2 43 34 15 5 3 45 41 7 5 2 100

0 2 36 62 0 0 0 25 75 0 0 4 36 59 0 0 10 51 39 0 39 37 18 6 0 55 33 9 3 0 100

0 1 32 65 1 0 2 17 79 1 1 10 33 56 1 1 10 44 44 1 33 34 22 9 2 55 31 7 6 1 100

0 4 39 56 1 0 1 19 78 1 1 7 36 56 1 1 9 45 44 1 31 44 19 6 1 56 31 10 3 1 100

Nahikoa garrantzi Garrantzi handia Ed/Ee Batere garrantzirik ez Garrantzi gutxi

FAMILIA HARREMAN ONAK IZATEA

Nahikoa garrantzi Garrantzi handia Ed/Ee Batere garrantzirik ez Garrantzi gutxi

LAGUN ASKO IZATEA

Nahikoa garrantzi Garrantzi handia Ed/Ee Batere garrantzirik ez Garrantzi gutxi

DENBORA LIBRE EDO AISIALDI ASKO IZATEA

Nahikoa garrantzi Garrantzi handia Ed/Ee Batere garrantzirik ez Garrantzi gutxi

GAI POLITIKOEKIN INTERESATZEA

Nahikoa garrantzi Garrantzi handia Ed/Ee Batere garrantzirik ez Garrantzi gutxi

GAI ERLIJIOSOEKIN ARDURATZEA

Nahikoa garrantzi Garrantzi handia Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

38

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea

2

15-29 urte

GA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteak
Batere garrantzirik ez Garrantzi gutxi
MUNDUKO BESTE LURRALDEETAN GERTATZEN DENAREKIN ARDURATZEA

GUZTIZKOAK 15-17

ADIN TALDEAK 18-21 22-25 26-29

6 19 49 26 1 1 3 29 64 2 1 2 34 61 2 1 3 31 62 4 1 2 38 58 2 1 8 44 46 2 100

7 21 43 27 1 3 6 37 48 5 1 3 35 57 4 2 7 32 50 10 1 5 35 57 3 1 5 43 49 2 100

7 17 49 26 1 1 4 34 59 2 0 1 39 58 1 0 3 36 57 4 0 0 40 58 1 1 8 42 48 1 100

5 20 48 25 2 1 2 24 71 2 1 3 32 62 2 0 3 27 67 3 0 3 36 59 2 1 9 45 44 2 100

5 17 52 25 1 1 2 27 68 2 1 2 32 63 2 1 2 29 67 2 1 2 39 56 1 1 9 46 43 1 100

Nahikoa garrantzi Garrantzi handia Ed/Ee Batere garrantzirik ez Garrantzi gutxi

BIKOTE HARREMAN ONA IZATEA

Nahikoa garrantzi Garrantzi handia Ed/Ee Batere garrantzirik ez Garrantzi gutxi

KULTUR ETA LAN PRESTAKUNTZA MAILA ONA LORTZEA

Nahikoa garrantzi Garrantzi handia Ed/Ee Batere garrantzirik ez Garrantzi gutxi

BIZITZA SEXUAL ONA IZATEA

Nahikoa garrantzi Garrantzi handia Ed/Ee Batere garrantzirik ez Garrantzi gutxi

DIRUA IRABAZTEA

Nahikoa garrantzi Garrantzi handia Ed/Ee Batere garrantzirik ez Garrantzi gutxi

SASOI BETEAN MANTENTZEA

Nahikoa garrantzi Garrantzi handia Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

39

1

2

Gizartea

Familia harreman onak izatea

77

20

Bikote harreman ona izatea

64

29

Bizitza sexual ona izatea

62

31

Kultur eta lan prestakuntza maila ona lortzea

61

34

Lanean arrakasta izatea

59

37

Dirua irabaztea

58

38

Lagun asko izatea

57

35

Sasoi betean mantentzea

46

44

Denbora libre edo aisialdi asko izatea Munduko beste lurraldeetan gertatzen denarekin arduratzea
26

42

47

49

Gai politikoekin interesatzea

7

19

Gai erlijiosoekin arduratzea

4

9

Garrantzi handia

Nahikoa garrantzia

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2.4.2 – Pertsonen arteko konfiantza gazteengan
15-29 urte

GA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteak
Jende gehienarengan konfiantza izan daiteke OROKORREAN, JENDE GEHIENARENGAN KONFIANTZA IZAN DAITEKEELA USTE DUZU ALA INOIZ EZ Inoiz ez gara behar bezain GARELA BEHAR BEZAIN ZUHURRAK zuhurrak BESTEEKIKO HARREMANETAN? Ed/Ee Ehuneko bertikalak

GUZTIZKOAK 15-17

ADIN TALDEAK 18-21 22-25 26-29

34 59 7 100

31

33

34

37

56 13 100

61 6 100

59 8 100

59 4 100

40

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea
2.4.3 – Gazteriaren auzokideekiko tolerantzia
ESADAZU MESEDEZ, AXOLAKO LITZAIZUKEEN ALA EZ HONAKO PERTSONAK ZURE AUZOKO IZATEA:

2

GA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteak
“BAI” ERANTZUTEN DUTENEN % GUZTIZKOAK 15-17 NEONAZIAK/ESKUIN MUTURREKOAK ETAKO KIDEAK ETAK MEHATXATUAK DROGAZALEAK AURREKARI PENALAK DITUZTEN PERTSONAK PROSTITUTA EDO GIGOLOAK IJITOAK EZKER MUTURREKOAK MILITARRAK POLIZIAK EDO GUARDIA ZIBILAK ATZERRIKO LANGILE IMMIGRANTEAK HOMOSEXUALAK (GAY EDO LESBIANAK)

15-29 urte ADIN TALDEAK 18-21 22-25 26-29

62 55 51 48 46 40 39 33 29 28 19 14

56 53 58 46 53 47 35 29 24 22 19 14

66 56 54 49 52 40 40 36 31 28 19 14

61 52 44 45 36 36 37 29 31 30 18 15

64 56 50 50 45 40 42 36 30 29 19 12

AXOLA ZAIO PERTSONA HAUETAKOREN BAT AUZOKIDE IZATEA
70 66 62 60 56 51 48 48 46 40 40 30 30 26 25 23 22 18 12 10 14 14 9 14 15 34 30 30 30 22 20 18 22 20 19 40 43 42 57 55

Neonaziak/Eskuin muturrekoak ETAko kideak ETAk mehatxatuak Drogazaleak Aurrekari penalak dituzten pertsonak Prostituta edo gigoloak Ijitoak Ezker muturrekoak Militarrak Poliziak edo guardia zibilak Atzerriko langile immigranteak Homosexualak

50 50

50 46

51 48 46 40 39 33 29 28

24

4 0 1986 1990 2000

7

6 2008 2010

2004

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

41

1

2

Gizartea

2.4.4 – Gazteen gizarte-balio eta portaerak
ESADAZU, MESEDEZ, ZEIN NEURRITARAINO ZAUDEN HONAKOEKIN ADOS EDO EZ:

15-29 urte

GA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteak
Beti ados Ia beti ados
PORROAK ERRETZEA

GUZTIZKOAK 15-17

ADIN TALDEAK 18-21 22-25 26-29

24 26 20 24 5 60 25 6 6 3 4 5 20 66 4 7 8 22 51 12 43 29 11 12 5 2 3 27 65 3 6 8 16 66 4 100

19 17 20 38 6 58 25 9 4 4 6 4 18 68 4 6 8 17 61 8 38 25 17 16 5 3 3 22 71 2 4 8 12 72 3 100

27 25 20 23 5 58 26 6 7 3 4 6 19 69 3 6 4 22 55 13 45 30 9 13 3 2 4 29 63 3 8 9 11 69 4 100

21 32 18 22 7 63 22 5 7 3 4 5 23 63 5 6 9 21 50 14 44 27 11 12 6 2 3 28 63 4 6 8 19 63 5 100

26 27 21 21 5 61 27 5 5 2 4 6 20 66 3 8 10 25 45 13 44 32 9 11 4 3 3 26 65 3 7 7 19 64 3 100

Ia inoiz ez ados Inoiz ez ados Ed/Ee Beti ados

SEXU BEREKO PERTSONEN ARTEKO EZKONTZA

Ia beti ados Ia inoiz ez ados Inoiz ez ados Ed/Ee Beti ados

IDEIA POLITIKO EDO ERLIJIOSOAK INDARRAREN BIDEZ DEFENDATZEA

Ia beti ados Ia inoiz ez ados Inoiz ez ados Ed/Ee Beti ados Ia beti ados

NORK BERE BURUA HILTZEA, SUIZIDIOA

Ia inoiz ez ados Inoiz ez ados Ed/Ee Beti ados Ia beti ados

ABORTO LIBRE ETA BORONDATEZKOA

Ia inoiz ez ados Inoiz ez ados Ed/Ee Beti ados

DENDETATIK GAUZAK ORDAINDU GABE ERAMATEA

Ia beti ados Ia inoiz ez ados Inoiz ez ados Ed/Ee Beti ados Ia beti ados

HERIOTZA-ZIGORRA

Ia inoiz ez ados Inoiz ez ados Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

42

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea

2

15-29 urte

GA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteak
Beti ados
GAIXO SENDAEZINARI HILTZEN LAGUNTZEA, BERAK HALA ESKATUTA

GUZTIZKOAK 15-17 36 34 12 10 8 14 22 26 29 8 12 19 32 33 4 33 31 15 9 12 17 30 26 22 5 4 6 30 52 8 9 18 38 30 4 100 34 23 14 19 11 18 27 18 29 7 18 22 27 29 3 28 25 19 12 17 15 22 28 33 2 8 5 30 51 7 15 16 34 31 4 100

ADIN TALDEAK 18-21 36 31 14 12 8 17 21 29 26 7 16 20 33 29 2 32 31 19 9 9 21 33 23 19 4 2 6 30 52 9 11 23 35 27 4 100 22-25 33 39 12 7 9 12 22 28 27 10 11 19 32 34 4 32 33 13 9 13 17 31 27 19 6 3 7 29 52 9 7 20 40 29 5 100 26-29 39 37 11 8 7 11 20 27 33 8 8 17 33 36 5 36 33 13 7 11 14 32 27 21 6 5 6 31 52 6 7 15 40 34 4 100

Ia beti ados Ia inoiz ez ados Inoiz ez ados Ed/Ee Beti ados

IRAKASKUNTZA ERLIJIOSOA IKASTETXEETAN

Ia beti ados Ia inoiz ez ados Inoiz ez ados Ed/Ee Beti ados

AZTERKETA ETA OPOSAKETETAN TRANPA Ia inoiz ez ados EGITEA

Ia beti ados

Inoiz ez ados Ed/Ee Beti ados
ALDAKETA GENETIKOA HELBURU TERAPEUTIKOEKIN

Ia beti ados Ia inoiz ez ados Inoiz ez ados Ed/Ee Beti ados Ia beti ados

TOKI PUBLIKOETAN MOZKORTZEA

Ia inoiz ez ados Inoiz ez ados Ed/Ee Beti ados

DELITU BAT IKUSITAKOAN EZ SALATZEA

Ia beti ados Ia inoiz ez ados Inoiz ez ados Ed/Ee Beti ados Ia beti ados

ASTEBURUETAN GAUEZ KALEAN ZARATA EGITEA

Ia inoiz ez ados Inoiz ez ados Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

43

1

2

Gizartea
15-29 urte

GA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteak
Beti ados
UDALTZAINGOAREN, ERTZAINTZAREN ETA ABARREN AGENTEEI INDARKERIAZ KONTRA EGITEA

GUZTIZKOAK 15-17

ADIN TALDEAK 18-21 22-25 26-29

3 4 31 57 4 4 4 20 68 5 100

5 4 22 67 2 6 2 17 68 7 100

2 3 35 56 4 3 4 19 68 5 100

2 7 33 54 5 3 4 22 66 5 100

4 3 32 56 5 3 4 20 68 4 100

Ia beti ados Ia inoiz ez ados Inoiz ez ados Ed/Ee Beti ados Ia beti ados

BIKOTEKIDEARI FIDELA EZ IZATEA

Ia inoiz ez ados Inoiz ez ados Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Sexu bereko pertsonen arteko ezkontza

60 43 36 33 24 17 14 12 9 7 6 4 4 4 3 6 5 4 4 27 10 20 30 40 50 60 20 20 31 65 70 8 8 16 30 66 68 57 18 22 19 22 30 26 32 38 51 66 52 26 31 20 26 34 29

25 11 12 15 9 24 22 29 33 30

6 12 10

6

3 5 8

Aborto libre eta borondatezkoa Gaixo sendaezinari hiltzen laguntzea, berak hala eskatuta Aldaketa genetikoa helburu terapeutikoekin

12 5 5 8 4 4 12 4 8 4 5 4 3

Porroak erretzea

Toki publikoetan mozkortzea

Irakaskuntza erlijiosoa ikastetxeetan

Azterketa eta oposaketetan tranpa egitea

Asteburuetan gauez kalean zarata egitea

Nork bere burua hiltzea, suizidioa

Heriotza-zigorra

Delitu bat ikusitakoan ez salatzea Ideia politiko edo erlijiosoak indarraren bidez defendatzea Bikotekideari fidela ez izatea Udaltzaingoaren, ertzaintzaren eta abarren agenteei indarkeriaz kontra egitea

Dendetatik gauzak ordaindu gabe 2 3 eramatea

0

80

90

100

Beti ados

Ia beti ados

Ia inoiz ez ados

Inoiz ez ados

Ed/Ee

44

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea
2.4.5 – ETAren indarkeriari buruzko gazteen iritziak

2

ETAK 850 PERTSONA BAINO GEHIAGOREN HERIOTZA ERAGIN DU ETA MILAKA PERTSONA ESTORTSIONATU DITU. JARRAIAN GAI HONEN INGURUKO BAIEZTAPEN BATZUK DITUZU. ADIERAZI IEZAGUZU ZEIN PUNTUTARAINO ZAUDEN ADOS EDO KONTRA ESALDI BAKOITZAREKIN: 15-29 urte

GA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteak
Oso ados Nahikoa ados
ETAREN JARDUERA GIZA Ez ados ez kontra ESKUBIDEEN URRAKETA DA Nahikoa kontra

GUZTIZKOAK 15-17

ADIN TALDEAK 18-21 22-25 26-29

42 19 14 3 6 16 46 25 11 2 3 13 5 7 14 15 44 15 30 25 13 7 11 14 2 3 14 14 51 16 100

30 19 19 1 13 17 42 26 10 1 4 16 4 9 15 10 45 16 24 26 14 7 12 17 1 3 16 13 49 18 100

42 18 13 2 6 19 47 22 11 1 2 17 6 6 14 15 42 18 24 22 14 10 12 16 1 4 13 13 50 19 100

43 19 14 4 4 17 50 25 11 1 2 11 4 6 17 13 46 14 34 24 12 4 12 14 3 2 15 12 54 15 100

47 19 13 4 3 14 46 27 10 3 3 11 6 7 12 20 43 13 33 26 13 8 9 11 2 2 14 16 51 14 100

Oso kontra Ed/Ee Oso ados Nahikoa ados
EKINTZA TERRORISTA GUZTIEN BIKTIMEK GURE Ez ados ez kontra LAGUNTZA ETA BABESA Nahikoa kontra MEREZI DUTE

Oso kontra Ed/Ee Oso ados Nahikoa ados
BATZUETAN, EKINTZA TERRORISTAK JUSTIFIKATUTA EGON DAITEZKE

Ez ados ez kontra Nahikoa kontra Oso kontra Ed/Ee Oso ados Nahikoa ados

ETAKO KIDEEN GIZA ESKUBIDEAK ERRESPETATU EGIN BEHAR DIRA

Ez ados ez kontra Nahikoa kontra Oso kontra Ed/Ee Oso ados Nahikoa ados

ETAREN EKINTZAK ONAK Ez ados ez kontra DIRA EUSKADIRENTZAT

Nahikoa kontra Oso kontra Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

45

1

2

Gizartea

Ekintza terrorista guztien biktimek gure laguntza eta babesa merezi dute

71

11

5

13

ETAren jarduera giza eskubideen urraketa da

61

14

9

16

ETAko kideen giza eskubideak errespetatu egin behar dira

55

13

18

14

Batzuetan, ekintza terroristak justifikatuta egon daitezke

12

14

59

15

ETAren ekintzak onak dira Euskadirentzat

5

14

65

16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Oso + nahikoa ados

Ez ados ez kontra

Nahikoa + oso kontra

Ed/Ee

46

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea

2

2.5.- Drogodependentzien euskal legearen aldaketa: tabakoaren kontsumoa
2.5.1 – Erretzeko ohitura
2.5.1.1 – Erretzeko ohitura

Tef1.2 (uztaila)
Bai, egunero erretzen duzu Bai, noizean behin erretzen duzu
ESANGO AL ZENIDAKE ZURE BIZITZAN NOIZBAIT OHIKO ERRETZAILE IZAN ZAREN?

GUZTIZKOAK

22 6 26 46 0 100

Orain ez duzu erretzen, baina erre izan duzu Ez duzu inoiz erre Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Bai, egunero erretzen duzu 100

Bai, noizean behin erretzen duzu

Orain ez duzu erretzen, baina erre izan duzu

Ez duzu inoiz erre

80

39

45

47

45

47

48

46

46

39

44

44

43

46

49

46

48

51

49

58

52

43

46

46

54

52

58

47

47

55

60

19
40

17 8 31

16 7 30

19 5 31

7

17 8 28

16 8 28

18 10 26 Txekiar Errep.

18 11 25 Eslovakia

27 5 29

22 6 28

22 8 26

24 6 27

22 4 28

20 4 27

22 5 26 EB27 EB27

22 3 27

20 3 26

23 4 25 Irlanda

13 4 25 Zipre

20 5 24 Luxenburgo

29 4 24 Herbehereak

26 5 23 Erresuma Batua

26 6 22 EAE EAE

19 6 22 Malta

22 3 24 Belgika

16 4 22 Portugal

28 6 19 Finlandia

29 22 7 18 Suedia 5 17 Eslovenia

20

35

0

Hungaria

Frantzia

Errumania

Bulgaria

Lituania

Alemania

Polonia

Austria

Grezia

Danimarka

* Europako Batzordea: Flash Eurobarometer 253, Survey on Tobacco (2008ko abendua).

Espainia

Estonia

Letonia

Italia

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

47

1

2

Gizartea

2.5.1.2 – Erretzeari uzteko asmoa

Tef1.2 (uztaila)
Bai
ETA GUSTATUKO LITZAIZUKE ERRETZEARI UZTEA?*

GUZTIZKOAK

69 26 5 100

Ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

* Galdera hau soilik egunero erretzen dutenei egin zaie (biztanleen %22).

Erretzeari uzteko asmoa EAEn

Erretzeari uzteko asmoa Espainian *

4

26 5

Bai Ez Ed-Ee

30

69

66

* CIS: 2665. ikerketa, Tabaquismo y nueva normativa anti-tabaco (2006).

48

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea

2

2.5.2 – Toki publikoetan tabakoaren kontsumoa debekatzeari buruzko jarrerak
2.5.2.1 – Tabakoarekiko tolerantziaz eta osasunean duen eraginari buruzko iritziak

Ados daudenen %

Tef1.2 (uztaila)
TABAKOAREN ERAGIN KALTEGARRIAK PUZTU EGITEN DIRA

GUZTIZKOAK

37 48 91

IRAKURRIKO DIZKIZUDAN ESALDI BAKOITZAREKIKO, ESADAZU, GEHIENBAT ADOS ALA GEHIENBAT KONTRA ZAUDEN:

ERRETZEA JENDEAK DUEN ESKUBIDEA DA ETA EZ DAGO ZERTAN MUGATU TOKI PUBLIKOETAN ERRETZEN EZ DUTEN PERTSONEN ESKUBIDEAK ERRESPETATU BEHAR DIRA

Tabakoaren eragin kaltegarriak puztu egiten dira

37
Ados daudenen %

36 EAE Espainia *

Erretzea jendeak duen eskubidea da eta ez dago zertan mugatu

48 54

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

* CIS: 2665. ikerkerta, Tabaquismo y nueva normativa anti-tabaco (2006).

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

49

1

2

Gizartea

2.5.2.2 – Toki publikoetan eta lantokietan tabakoa debekatzeari buruzko jarrerak
Tef1.2 (uztaila)
Debekatzearen oso alde Gehienbat debekatzearen alde
JATETXEETAN GUZTIZKOAK

53 16 13 15 3 45 16 15 19 4 67 14 7 7 4 49 14 12 15 10 100

Gehienbat debekatzearen kontra Debekatzearen oso kontra Ed/Ee Debekatzearen oso alde

TABERNA, KAFETEGI, PUB ETA DISKOTEKETAN ONDOKO TOKI PUBLIKOETAN ERRETZEA DEBEKATZEAREN OSO ALDE, GEHIENBAT ALDE, GEHIENBAT KONTRA EDO OSO KONTRA ZAUDE? LANTOKIETAN

Gehienbat debekatzearen alde Gehienbat debekatzearen kontra Debekatzearen oso kontra Ed/Ee Debekatzearen oso alde Gehienbat debekatzearen alde Gehienbat debekatzearen kontra Debekatzearen oso kontra Ed/Ee Debekatzearen oso alde Gehienbat debekatzearen alde

FRONTOIETAN

Gehienbat debekatzearen kontra Debekatzearen oso kontra Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Jatetxeetan tabakoa debekatzeari buruzko jarrera:
Debekatzearen oso alde Gehienbat debekatzearen alde 1 9 5 10 1 11 3 7 1 11 5 11 23 2 8 8 3 9 6 10 1 8 9 18 3 8 8 17 3 9 7 19 Gehienbat debekatzearen kontra 2 8 9 20 3 7 9 24 3 8 10 2 11 9 16 3 13 8 14 2 13 10 16 28 88 16 18 14 19 3 10 12 13 13 12 15 11 13 12 12 16 14 24 25 21 16 3 15 Debekatzearen oso kontra 4 14 2 18 2 16 3 20 1 23 4 15 Ed-Ee 3 12 3 19

100

13 7

1 9 2 7

80

1 7 5 6

2 8 3 14

2 7 5 10

26

60

40

81

81

73

76

76

78

73 60

72

65

64

62

61

57

54

63

61

59 47

53

51

54

20

49

53

53

51

41

38

0 Luxenburgo Irlanda Eslovenia Finlandia Hungaria Erresuma Batua Txekiar Errep. Herbehereak Italia Frantzia Errumania Polonia Alemania Eslovakia Portugal Bulgaria Lituania Grezia Zipre Estonia Suedia Espainia Belgika Danimarka Letonia Austria Malta EB27 EB27 EAE EAE

* Europako Batzordea: Flash Eurobarometer 253, Survey on Tobacco (2008ko abendua).

50

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea
Taberna, kafetegi, pub eta diskoteketan tabakoa debekatzeari buruzko jarrera:
Debekatzearen oso alde Gehienbat debekatzearen alde Gehienbat debekatzearen kontra Debekatzearen oso kontra

2
Ed-Ee

100

31 3 7

2 9 6 13

1 13 6 10

4 10 8 25

4 9 13

3 10 13 20

3 10 14 22

4 14 10 17

2 15 11 7

3 16 13 16

4 11 16 12

4 11 18

4 12 18

5 18 12 16

4 17 15 18

4 16 17 15

5 21 11 16

3 18

4 19 15 16

6 15 20

5 18 16

2 25

4 17

5 23

5 21

3 19

5

5 29

5

80

31 27 17

32

17

14 12

22

60
87 70 70 54

28

17

20 13

26

29

25

21

19

21

20 13

25

40

22

24 46 54 52 56 65 53 56 41 37 50 47 48 47 45 47 33 34

23

17

20

37

39

41

41 27 24 28

31

0 Luxenburgo Irlanda Eslovenia Finlandia Hungaria Txekiar Errep. Erresuma Batua Herbehereak
1 24 8 8 58

Frantzia

Italia

Errumania

Eslovakia

Bulgaria

Lituania

Polonia

* Europako Batzordea: Flash Eurobarometer 253, Survey on Tobacco (2008ko abendua).

Lantokietan tabakoa debekatzeari buruzko jarrera:
Debekatzearen oso alde Gehienbat debekatzearen alde Gehienbat debekatzearen kontra Debekatzearen oso kontra Ed-Ee

100

13 1 6 1 6 12

1 2 6 7 2 3 4 16

2 6 4 16

2 7 4 12

1 9 3 6

80

1 9 3 5

2 9 3 7

1 8 5 16

3 6 5 21

3 9 3 9

3 9 3 8

3 8 4 10

2 8 5 8

3 8 5 10

2 10 4 11

1 14 2 4

Danimarka

3 11 3 8

3 9 6 14

3 8 8 25

4 7 7 14

3 12 4 12

4 10 6 14

4 8 12 18

3 18 5 7

2 16 9 10

19 7 8

60
88 90 87 73 72 82 82

40

76

80

71

77 65

77

76
,

77

74

73

79

75

68 57

67

69

66

58

67

63

63

20

0 Luxenburgo Eslovenia Finlandia Hungaria Irlanda Txekiar Errep. Erresuma Batua Herbehereak Frantzia Italia Eslovakia Errumania Lituania Polonia Alemania Bulgaria Portugal Grezia Austria Malta Estonia Suedia Letonia Belgika Espainia Danimarka EB27 EB27 EAE EAE Zipre

* Europako Batzordea: Flash Eurobarometer 253, Survey on Tobacco (2008ko abendua).

Alemania
3

Portugal

Grezia

Malta

Zipre

Estonia

Letonia

Suedia

Espainia

Belgika

Austria

EB27 EB27

EAE EAE

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

51

1

2

Gizartea

2.5.3 – Erretzaile pasiboen babeserako legediari buruzko jarrerak
2.5.3.1 – “Tabakoaren aurkako legearen” ondorioak

Tef1.2 (uztaila)
Asko Nahikoa
LANTOKIETAN ERRETZEARI UZTEA

GUZTIZKOAK

23 35 24 12 5 8 26 35 26 5 6 29 35 23 7 6 18 28 35 13 100

Gutxi Batere ez Ed/Ee Asko Nahikoa

TABERNA ETA JATETXEETAN KE Gutxi GUTXIAGO EGOTEA AGIAN JAKINGO DUZUN MODUAN, DUELA URTE BATZUK INDARREAN DAGO TOKI PUBLIKOETAN TABAKOAREN KONTSUMOA ARAUTZEN DUEN “TABAKOAREN AURKAKO LEGEA”. USTE DUZU LEGE HONEK LORTU DUELA ASKO, NAHIKOA, GUTXI EDO BATERE EZ:

Batere ez Ed/Ee Asko Nahikoa
ZENBAIT LAGUNEK ERRETZEARI Gutxi UZTEA

Batere ez Ed/Ee Asko Nahikoa
ZENBAIT LAGUN ERRETZEN EZ HASTEA

Gutxi Batere ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

52

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Gizartea

2

23 Lantokietan erretzeari uztea 8 Taberna eta jatetxeetan ke gutxiago egotea 6 Zenbait lagunek erretzeari uztea 7 6 Zenbait lagun erretzen ez hastea 0 6 10 Asko 18 19 20 30 Nahikoa 15 29 28 34 26 38

35 41 35

24 13 26 28 35 50 23

12 5

5 7 5

EAE Espainia * EAE Espainia * EAE Espainia * EAE Espainia *

14

5 7

10 35 13 21 14 80 90 Ed-Ee

6

28 41 40 50 Gutxi 60

70 Batere ez

100

* CIS: 2665. ikerkerta, Tabaquismo y nueva normativa anti-tabaco (2006).

2.5.3.2 – Toki publiko itxietan tabakoaren kontsumoa debekatzearekiko akordioa

Tef1.2 (uztaila)
Bai GAUR EGUN 100 METRO KARRATU BAINO GUTXIAGOKO JATETXE ETA TABERNETAN ERRETZEN UZTEN DA BAINA LEGEDIA BERRIAREKIN EUSKO JAURLARITZAK PROPOSATZEN Ez DU LEKU PUBLIKO ITXI GUZTIETAN ERRETZEA DEBEKATZEA. ZU TOKI HORIETAN TABAKOA ERRETZEA ZEHARO DEBEKATZEAREN ALDE AL ZAUDE? Ed/Ee Ehuneko bertikalak

GUZTIZKOAK

61 34 5 100

34 5

Bai Ez Ed-Ee

61

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

53

3
Erakundeak eta gestio publikoa

1

3

Erakundeak eta gestio publikoa

3.1 – Zerbitzu publikoak
3.1.1 – Zerbitzu publikoen erabilera
GUZTIZKOAK

“BAI” ERANTZUTEN DUTENEN %

ES43 (iraila)

Osasun arreta osasun zentro eta anbulategi publikoetan Osasun arreta ospitale publikoetan Hezkuntza publikoa
ESADAZU, MESEDEZ AURTEN ONDOKO ZERBITZU PUBLIKOAK ERABILI DITUZUN ALA EZ:

84 54 27 17 13 12 9 8 7 19

Langabeziagatiko prestazioak bideratzeko zerbitzua Gizarte zerbitzuak Gizarte Segurantzako pentsioak bideratzeko zerbitzua Etxebizitza sustatzeko zerbitzuak (saltzeko, alokatzeko, berritzeko) Ertzaintza Justizia administrazioa Administrazio Publikoen gainerako bulegoak

3.1.2 – Zerbitzu publikoen funtzionamendua
EDONOLA ERE, ZERBITZU HORIEK ERABILI DITUZUN ALA EZ ALDE BATERA UTZITA, ESADAZU, MESEDEZ, HORIETAKO BAKOITZARI BURUZ, ZURE IRITZIZ OSO ONDO, NAHIKOA ONDO, ONDO, GAIZKI, NAHIKOA GAIZKI EDO OSO GAIZKI FUNTZIONATZEN DUEN

ES43 (iraila)
Oso ondo Nahikoa ondo + ondo
HEZKUNTZA PUBLIKOA

GUZTIZKOAK

4 73 11 1 11 7 77 11 1 3 8 77 12 0 2 100

Gaizki + nahikoa gaizki Oso gaizki Ed/Ee Oso ondo Nahikoa ondo + ondo

OSASUN ARRETA OSPITALE PUBLIKOETAN

Gaizki + nahikoa gaizki Oso gaizki Ed/Ee Oso ondo Nahikoa ondo + ondo

OSASUN ARRETA OSASUN ZENTRO ETA ANBULATEGI PUBLIKOETAN

Gaizki + nahikoa gaizki Oso gaizki Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

56

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Erakundeak eta gestio publikoa

3

ES43 (iraila)
Oso ondo Nahikoa ondo + ondo
GIZARTE SEGURANTZAKO PENTSIOAK BIDERATZEKO ZERBITZUA

GUZTIZKOAK

1 45 13 1 40 2 61 11 2 23 1 42 19 2 37 0 35 30 4 30 1 35 27 3 34 1 50 16 2 31 1 49 8 1 41 100

Gaizki + nahikoa gaizki Oso gaizki Ed/Ee Oso ondo Nahikoa ondo + ondo

ERTZAINTZA

Gaizki + nahikoa gaizki Oso gaizki Ed/Ee Oso ondo Nahikoa ondo + ondo

LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOAK BIDERATZEKO ZERBITZUA

Gaizki + nahikoa gaizki Oso gaizki Ed/Ee Oso ondo Nahikoa ondo + ondo

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

Gaizki + nahikoa gaizki Oso gaizki Ed/Ee Oso ondo Nahikoa ondo + ondo

ETXEBIZITZA SUSTATZEKO ZERBITZUAK (SALTZEKO, ALOKATZEKO, BERRITZEKO)

Gaizki + nahikoa gaizki Oso gaizki Ed/Ee Oso ondo Nahikoa ondo + ondo

GIZARTE ZERBITZUAK

Gaizki + nahikoa gaizki Oso gaizki Ed/Ee Oso ondo Nahikoa ondo + ondo

ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN GAINERAKO BULEGOAK

Gaizki + nahikoa gaizki Oso gaizki Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

57

1

3

Erakundeak eta gestio publikoa

3.1.3 – Administrazio publikoen funtzionamenduari buruzko irudi orokorra

ES43 (iraila)
Oso positiboa Nahikoa positiboa
ORO HAR, NOLAKO IRUDIA DAUKAZU EUSKADIN ADMINISTRAZIO PUBLIKOEK DUTEN FUNTZIONAMENDUAZ?

GUZTIZKOAK

4 35 43 11 3 5 100

Ez positiboa ez negatiboa Nahikoa negatiboa Oso negatiboa Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

3.1.4 – Zailtasunak administrazio publikoekiko gestioetan

ES43 (iraila)
Zailtasun asko
ETA ZEHAZKI, ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN BULEGOETAN GESTIO EDO IZAPIDEAK EGITEAN, EUSKADIKO KOMUNITATE AUTONOMOKO HERRITARREK ZAILTASUN ASKO, NAHIKOA, GUTXI EDO BATERE ZAILTASUNIK EZ DUTELA USTE DUZU?

GUZTIZKOAK

8 23 28 30 11 100

Nahikoa zailtasun Zailtasun gutxi Batere zailtasunik ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

58

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Erakundeak eta gestio publikoa

3

ES43 (iraila)
Gehiegizko burokrazia, papeleoa, eskakizun asko Administrazioen hizkera ez dela argia beren komunikazio, inpreso eta argibideetan Ilarak Langile publikoen interes falta Adeitasun falta tratu pertsonalean, atseginak ez izatea Ardura duen erakundea zein den jakiteko zailtasuna Ordutegi txarrak
ETA ZEINTZUK USTE DUZU DIRELA ZAILTASUN NAGUSIAK?

GUZTIZKOAK

77 32 30 20 19 17 16 16 11 9 7 5 1 2 1

Langile publikoen ezagutza eta prestakuntza falta Bulegoekin telefono bidez harremanetan jartzeko zailtasuna Bulegoak urrun egotea edota horietara iristeko arazoak Arreta euskaraz jasotzeko zailtasuna Internet bidezko zerbitzu gutxi Instalazioen deserosotasuna Beste batzuk Ed/Ee

Galdera hau soilik aurreko galderan herritarrek zailtasun asko, nahikoa edo gutxi dituztela izan dituztela erantzun dutenei egin zaie (herritarren %59). Batura ez da 100 hiru zailtasun arte aipatu ahal zirelako.

3.1.5 – Gestioetarako erabilitako bideak eta poztasuna

“BAI” ERANTZUTEN DUTENEN %

ES43 (iraila)
Administrazioaren bulegoetara pertsonalki joan zara

GUZTIZKOAK

46 20 11 8 6

AURTEN EGIN AL DUZU ADMINISTRAZIO PUBLIKOEKIN GESTIO EDO KONTSULTARIK ONDOKO BIDEAK ERABILIZ?

Internet edo posta elektronikoa erabili duzu Posta arrunta edo faxa erabili duzu 010 Herritarren Arreta Zerbitzura deitu duzu Zuzenean 012 zerbitzura deitu duzu

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

59

1

3

Erakundeak eta gestio publikoa

ES43 (iraila)
Oso pozik Nahikoa pozik
ETA, ORO HAR, OSO POZIK, NAHIKOA POZIK, EZ OSO POZIK ALA EZ ZARA BATERE POZIK GELDITU?

GUZTIZKOAK

9 54 26 6 5 100

Ez oso pozik Ez batere pozik Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Galdera hau administrazio publikoekin gestio edo kontsultaren bat egin dutenei egin zaie (herritarren %56).

3.1.6 – Zerbitzuen kudeaketa publikoa eta pribatua
ES43 (iraila)
Hobeto enpresa pribatuek kudeatutakoek Berdin Okerrago enpresa pribatuek kudeatutakoek Ed/Ee Ehuneko bertikalak
GUZTIZKOAK

ORO HAR, ZURE USTEZ ERAKUNDE EDO ENPRESA PRIBATUEK KUDEATUTAKO ZERBITZU PUBLIKOEK ADMINISTRAZIO PUBLIKOEK ZUZENEAN KUDEATUTAKOEK BAINO HOBETO, BERDIN EDO OKERRAGO FUNTZIONATZEN DUTE?

27 36 16 22 100

Hobeto enpresa pribatuek kudeatutakoek

27 30

EAE (2010 iraila) Katalunia (2010 uzt.) *
36

Berdin 42

Okerrago enpresa pribatuek kudeatutakoek

16 18

22 Ed/Ee 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

* CEO (Centre d’Estudis d’opinió). Percepció ciutadana de les polítiques públiques executades pel govern de Catalunya. 2010eko uztaila.

60

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Erakundeak eta gestio publikoa

3

3.1.7 – Sektore publikoaren eta pribatuaren ezaugarriak
ORAIN EZAUGARRI BATZUK IRAKURRIKO DIZKIZUT ETA NAHIKO NUKE ZUK ESATEA SEKTORE PUBLIKOAREKIN ALA SEKTORE PRIBATUAREKIN LOTZEN DITUZUN GEHIAGO:

ES43 (iraila)
Sektore publikoa Sektore pribatua
ZERBITZUAREN KALITATEA

GUZTIZKOAK

27 38 5 16 13 100

Ez bata ez bestea * Biak * Ed/Ee

Ehuneko bertikalak * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.

EAE EAE (2010 iraila) (2010 iraila)

27

38

5

16

13

Sektore publikoa
Katalunia Katalunia (2010 uzt.) * (2010 uzt.) * 29

Sektore pribatua
45

Ez bata ez bestea
2

Biak

Ed/Ee
21 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

* CEO (Centre d’Estudis d’opinió). Percepció ciutadana de les polítiques públiques executades pel govern de Catalunya. 2010eko uztaila.

ES43 (iraila)
Sektore publikoa Sektore pribatua
BUROKRAZIA

GUZTIZKOAK

57 12 3 12 15 100

Ez bata ez bestea * Biak * Ed/Ee

Ehuneko bertikalak * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.

EAE EAE (2010 iraila) (2010 iraila)

57

12

3

12

15

Sektore publikoa
Katalunia Katalunia (2010 uzt.) * (2010 uzt.) *

Sektore pribatua
65

Ez bata ez bestea
20

Biak

Ed/Ee
2 9 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

* CEO (Centre d’Estudis d’opinió). Percepció ciutadana de les polítiques públiques executades pel govern de Catalunya. 2010eko uztaila.

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

61

1

3

Erakundeak eta gestio publikoa

ES43 ( iraila)
Sektore publikoa Sektore pribatua
PROFESIONALTASUNA

GUZTIZKOAK

20 32 5 27 15 100

Ez bata ez bestea * Biak * Ed/Ee

Ehuneko bertikalak * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.

EAE EAE (2010 iraila) (2010 iraila)

20

32

5

27

15

Sektore publikoa
Katalunia Katalunia (2010 uzt.) * (2010 uzt.) * 25

Sektore pribatua
43

Ez bata ez bestea
2

Biak
28

Ed/Ee
3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

* CEO (Centre d’Estudis d’opinió). Percepció ciutadana de les polítiques públiques executades pel govern de Catalunya. 2010eko uztaila.

ES43 (iraila)
Sektore publikoa Sektore pribatua
BERDINTASUNAREKIKO KEZKA

GUZTIZKOAK

43 13 7 18 19 100

Ez bata ez bestea * Biak * Ed/Ee

Ehuneko bertikalak * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.

EAE EAE (2010 iraila) (2010 iraila)

43

13

7

18

19

Sektore publikoa
Katalunia Katalunia (2010 uzt.) * (2010 uzt.) * 48

Sektore pribatua

Ez bata ez bestea
24 2

Biak
18

Ed/Ee
7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

* CEO (Centre d’Estudis d’opinió). Percepció ciutadana de les polítiques públiques executades pel govern de Catalunya. 2010eko uztaila.

62

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Erakundeak eta gestio publikoa

3

ES43 (iraila)
Sektore publikoa Sektore pribatua
BERRIKUNTZA

GUZTIZKOAK

21 40 5 14 20 100

Ez bata ez bestea * Biak * Ed/Ee

Ehuneko bertikalak * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.

EAE EAE (2010 iraila) (2010 iraila)

21

40

5

14

20

Sektore publikoa
Katalunia Katalunia (2010 uzt.) * (2010 uzt.) * 28

Sektore pribatua

Ez bata ez bestea
49

Biak
1

Ed/Ee
16 6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

* CEO (Centre d’Estudis d’opinió). Percepció ciutadana de les polítiques públiques executades pel govern de Catalunya. 2010eko uztaila.

ES43 (iraila)
Sektore publikoa Sektore pribatua
LANAREKIKO MOTIBAZIOA

GUZTIZKOAK

13 43 10 17 18 100

Ez bata ez bestea * Biak * Ed/Ee

Ehuneko bertikalak * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.

EAE EAE iraila) (2010(2010 iraila)

13

43

10

17

18

Sektore publikoa
Katalunia Katalunia (2010 uzt.) * (2010 uzt.) * 25

Sektore pribatua
50

Ez bata ez bestea
2

Biak

Ed/Ee
17 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

* CEO (Centre d’Estudis d’opinió). Percepció ciutadana de les polítiques públiques executades pel govern de Catalunya. 2010eko uztaila.

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

63

1

3

Erakundeak eta gestio publikoa

ES43 (iraila)
Sektore publikoa Sektore pribatua
ANTOLAKETA ONA

GUZTIZKOAK

18 37 7 20 17 100

Ez bata ez bestea * Biak * Ed/Ee

Ehuneko bertikalak * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.

EAE EAE (2010 iraila) (2010 iraila)

18

37

7

20

17

Sektore publikoa
Katalunia Katalunia (2010 uzt.) * (2010 uzt.) * 25

Sektore pribatua
49

Ez bata ez bestea
3

Biak

Ed/Ee
19 4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

* CEO (Centre d’Estudis d’opinió). Percepció ciutadana de les polítiques públiques executades pel govern de Catalunya. 2010eko uztaila.

ES43 (iraila)
Sektore publikoa Sektore pribatua
ERABILTZAILEAREN POZTASUNAGATIK ARDURATZEA

GUZTIZKOAK

26 39 7 13 15 100

Ez bata ez bestea * Biak * Ed/Ee

Ehuneko bertikalak * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.

64

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Erakundeak eta gestio publikoa

3

ES43 (iraila)
Sektore publikoa Sektore pribatua
ERAGINKORTASUNA, EFIKAZIA

GUZTIZKOAK

19 39 6 19 16 100

Ez bata ez bestea * Biak * Ed/Ee

Ehuneko bertikalak * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.

ES43 (iraila)
Sektore publikoa Sektore pribatua
POSIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS Y USUARIAS

GUZTIZKOAK

34 16 11 15 24 100

Ez bata ez bestea * Biak * Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

65

1

3

Erakundeak eta gestio publikoa

3.2 – Administrazio publikoak
3.2.1 – Administrazio desberdinen zerbitzuen erabilera
GUZTIZKOAK

“BAI” ERANTZUTEN DUTENEN %

ES43 (iraila)
Udalaren zerbitzurik

39 22 20 9

AURTEN ERABILI DUZU ONDOKO ERAKUNDEEN ZERBITZURIK?

Eusko Jaurlaritzaren zerbitzurik Diputazioaren zerbitzurik Gobernu Zentralaren zerbitzurik

3.2.2 – Administrazio desberdinen irudia
ORAIN GOBERNU ZENTRALAREN, EUSKO JAURLARITZAREN, ZURE DIPUTAZIOAREN ETA ZURE UDALAREN ADMINISTRAZIOAK KONPARATUZ, ESADAZU MESEDEZ, ZURE USTEZ…

ES43 (iraila)
Zure udalaren administrazioa Zure diputazioarena Eusko Jaurlaritzarena
HORIETATIK ZEINTZUK DIREN BI AZKARRENAK GAIAK TRAMITATZEAN?

GUZTIZKOAK

43 26 21 4 8 7 32

Gobernu Zentralarena Bat ere ez * Denak * Ed/Ee

Datuen batura ez da 100 bi administrazio aipatu ahal zirelako. * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.

ES43 (iraila)
Zure udalaren administrazioa Zure diputazioarena Eusko Jaurlaritzarena
ETA ZEINTZUK DIRA HOBEKIEN PRESTATUTAKO LANGILEAK DITUZTEN BIAK?

GUZTIZKOAK

27 24 25 4 5 15 35

Gobernu Zentralarena Bat ere ez * Denak * Ed/Ee

Datuen batura ez da 100 bi administrazio aipatu ahal zirelako. * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.

66

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Erakundeak eta gestio publikoa

3

ES43 (iraila)
Zure udalaren administrazioa Zure diputazioarena Eusko Jaurlaritzarena
ZEINTZUK DIRA HERRITARRAK HOBEKIEN TRATATZEN DITUZTEN BIAK?

GUZTIZKOAK

41 22 20 2 8 13 30

Gobernu Zentralarena Bat ere ez * Denak * Ed/Ee

Datuen batura ez da 100 bi administrazio aipatu ahal zirelako. * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.

ES43 (iraila)
Zure udalaren administrazioa Zure diputazioarena Eusko Jaurlaritzarena
ZEINTZUK DIRA HERRITARREI INFORMAZIO GEHIEN EMATEN DIETEN BIAK?

GUZTIZKOAK

42 21 28 4 6 9 30

Gobernu Zentralarena Bat ere ez * Denak * Ed/Ee

Datuen batura ez da 100 bi administrazio aipatu ahal zirelako. * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

67

1

3

Erakundeak eta gestio publikoa

3.2.3 – Administrazioekiko poztasuna
ORO HAR OSO POZIK, NAHIKOA POZIK, EZ OSO POZIK ALA EZ ZAUDE BATERE POZIK…

ES43 (iraila)
Oso pozik Nahikoa pozik
ZURE HERRIKO/HIRIKO UDALAREKIN

GUZTIZKOAK

10 58 23 6 4 6 51 20 5 18 6 46 25 8 15 3 28 27 18 24 100

Ez oso pozik Ez batere pozik Ed/Ee Oso pozik Nahikoa pozik

ETA ZURE DIPUTAZIOAREKIN

Ez oso pozik Ez batere pozik Ed/Ee Oso pozik Nahikoa pozik

ETA EUSKO JAURLARITZAREKIN

Ez oso pozik Ez batere pozik Ed/Ee Oso pozik Nahikoa pozik

ETA GOBERNU ZENTRALAREKIN

Ez oso pozik Ez batere pozik Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Administrazioarekiko poztasunaren balantzea
60

40

44 44 35

46 44 40

41 37 33 39

41 34

46 42 41

49 46 41

56 49 45

52 44 43

45 37 34

46

46 44 31 28 32 28 26 20 30 28 34 45

42 39 29

39 32 19

39 29

20

0

1
-20

0 -11 -18 -14

-18
-40

-11

-13

-13

-16

-10

-16 -33

-19

-13

-40
-60 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 iraila

Udala

Diputazioa

Eusko Jaurlaritza

Gobernua Zentrala

* Poztasun balantzea=(oso+nahikoa pozik) – (ez oso pozik+ez batere pozik). 2009rarte (hau barne) erantzun aukerak honakoak ziren: “pozik” eta “ez pozik” eta balantzea: pozik – ez pozik.

68

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Erakundeak eta gestio publikoa
3.2.4 – Administrazioen eskumenak
ORAIN ADMINISTRAZIO DESBERDINEN ESKUMEN BATZUK IRAKURRIKO DIKZIZUT. HORIETAKO BAKOITZARI BURUZ ESADAZU, MESEDEZ, ZURE USTEZ ESKUMEN HORI NAGUSIKI GOBERNU ZENTRALARI, EUSKO JAURLARITZARI, DIPUTAZIOEI ALA UDALEI DAGOKIEN:

3

ES43 (iraila)
Gobernu Zentralari Eusko Jaurlaritzari
MENDIAK ETA HONDARTZAK ZAINTZEA

GUZTIZKOAK

6 30 39 12 14 3 63 11 12 11 17 30 40 2 10 20 40 21 7 12 3 83 4 2 9 2 74 5 5 14 4 43 19 23 12 100

Diputazioei Udalei Ed/Ee Gobernu Zentralari Eusko Jaurlaritzari

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN MANTENIMENDUA

Diputazioei Udalei Ed/Ee Gobernu Zentralari Eusko Jaurlaritzari

ERREPIDEEN ERAIKUNTZA ETA MANTENIMENDUA

Diputazioei Udalei Ed/Ee Gobernu Zentralari Eusko Jaurlaritzari

BIDE SEGURTASUNA

Diputazioei Udalei Ed/Ee Gobernu Zentralari Eusko Jaurlaritzari

ARRETA MEDIKOA ETA OSPITALEETAKOA

Diputazioei Udalei Ed/Ee Gobernu Zentralari Eusko Jaurlaritzari

HIZKUNTZA POLITIKA

Diputazioei Udalei Ed/Ee Gobernu Zentralari Eusko Jaurlaritzari

GIZARTE ZERBITZUAK

Diputazioei Udalei Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

69

1

3

Erakundeak eta gestio publikoa

3.2.5 – Eskumenen mugatzea
GUZTIZKOAK

Tef1.1 (uztaila)
EUSKO JAURLARITZA, DIPUTAZIOAK ETA UDALEN ARTEKO FUNTZIOEN BANAKETARI DAGOKIONEZ, USTE DUZU ERAKUNDE HAUEK ONDO ZEHAZTUTA DITUZTELA EUREN ESKUMENAK EDO ESKUMENEN BIKOIZKETA GERTATZEN DELA?

ES43 (iraila)
31 43 27 100

Ondo zehaztuta dituzte euren eskumenak Eskumenen bikoizketa gertatzen da Ed/Ee

19 48 33 100

Ehuneko bertikalak

Tef1.1:

33 19 48

Tienen bien delimitadas las competencias Se da una duplicidad de competencias Ns-Nc

ES43 (iraila)
Eusko Jaurlaritza eta diputazioen artean
ETA ZEHAZKIAGO HORIETAKO ZEINEN ARTEAN USTE DUZU GERTATZEN DELA BIKOIZKETA HANDIENA?

GUZTIZKOAK

36 7 18 31 7 100

Eusko Jaurlaritza eta udalen artean Diputazioen eta udalen artean Guztien artean Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Galdera hau soilik bikoizketa gertatzen dela uste dutenei egin zaie (biztanleriaren %43).

70

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Erakundeak eta gestio publikoa

3

3.2.6 – Erakundeen arteko koordinazioa

Tef1.1 (uztaila)
Ongi koordinatuta
ETA, ZURE USTEZ, ERAKUNDE HAUEK Ez ongi ez txarto * ONGI ALA TXARTO KOORDINATUTA DAUDE EUREN ARTEAN? Txarto koordinatuta

GUZTIZKOAK

20 10 51 18 100

Ed/Ee Ehuneko bertikalak * Erantzun aukera hau ez zaie inkestatuei irakurri.

18 Ongi koordinatuta 20 51 10 Ez ongi ez txarto Txarto koordinatuta Ed-Ee

ES43 (iraila)
Oso ondo Nahikoa ondo
ETA ZURE USTEZ ERAKUNDE HORIEK ZER MODUZ KOORDINATZEN DIRA EUREN ARTEAN, OSO ONDO, NAHIKOA ONDO, ONDO, TXARTO, NAHIKOA TXARTO EDO OSO TXARTO?

GUZTIZKOAK

1 6 37 25 9 3 20 100

Ondo Txarto Nahikoa txarto Oso txarto Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

71

1

3

Erakundeak eta gestio publikoa

3.3 – Gobernuaren jardueraren inguruko informazioa
3.3.1 – Gobernuaren jardueraren inguruko informazio maila

ES44 (azaroa)
Asko
ZENBATERAINO ESANGO ZENUKE ZAUDELA INFORMATUTA EUSKO JAURLARITZAK EGITEN DUENARI BURUZ: ASKO, NAHIKOA, GUTXI EDO BATERE EZ?

GUZTIZKOAK

4 23 43 30 1 100

Nahikoa Gutxi Batere ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

3.3.2 – Erabilitako komunikabideak

ES44 (azaroa)
“BAI” ERANTZUTEN DUTENEN %

GUZTIZKOAK

Telebista
ZEIN KOMUNIKABIDE ERABILTZEN DUZU ZUK EUSKO JAURLARITZAK EGITEN DUENARI BURUZ INFORMATZEKO?

86 71 55 36 10

Eguneroko prentsa Irratia Internet Aldizkariak

Galdera hau soilik aurreko galderan Eusko Jaurlaritzak egindakoari buruz asko, nahikoa edo gutxi informatuak daudela erantzun dutenei egin zaie (herritarren %70).

72

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Erakundeak eta gestio publikoa

3

ES44 (azaroa)
ABC Berria Deia Diario de Noticias de Álava / Noticias de Gipuzkoa El Correo Español / Diario Vasco El Mundo El País Gara La Razón Público Doako prentsa Antena 3
ZEIN KOMUNIKABIDE, TELEBISTA, IRRATIA EDO PRENTSA IZAN, ERABILTZEN DUZU NAGUSIKI EUSKO JAURLARITZAREN JARDUERARI BURUZ INFORMATZEKO?

GUZTIZKOAK

1 3 6 4 44 2 4 5 0 1 1 9 4 38 3 12 16 1 2 6 1 2 2 11 3 6 2 1

Cuatro / Canal+ / CNN+ ETB (1, 2, 3, SAT) La Sexta Tele 5 TVE (1, 2, 24 horas) Tokiko telebistak Cadena COPE Cadena SER Herri Irratia Onda Cero Onda Vasca Radio Euskadi / Euskadi Irratia / Radio Vitoria Radio Nacional de España Beste bat Bat ere ez Ed/Ee

Galdera hau soilik Eusko Jaurlaritzak egindakoari buruz asko, nahikoa edo gutxi informatuak daudela erantzun dutenei egin zaie (herritarren %70). Portzentajeen batura ez da 100, bi erantzun eman ahal zirelako.

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

73

1

3

Erakundeak eta gestio publikoa

El Correo Español / Diario Vasco

44

ETB (1,2, 3, SAT)

38

TVE (1,2, 24 horas)

16

Tele 5

12

Radio Euskadi / Euskadi Irratia / Radio Vitoria

11

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3.3.3 – Erabilitako komunikabidearen objektibitateari buruzko hautematea

ES44 (azaroa)

GUZTIZKOAK

ZURE IRITZIZ NOLAKOA DA GAI POLITIKOEI BURUZ INFORMATZEKO ERABILTZEN DUZUN KOMUNIKABIDEAREN OBJEKTIBOTASUN MAILA, 0TIK 10ERAKO ESKALA ERABILIZ, NON 0AK ESAN NAHI DUEN EZ DELA BATERE OBJETIBOA ETA 10AK OSO OBJETIBOA DELA?

5,4

Batez bestekoa (0-10). Galdera hau soilik Eusko Jaurlaritzak egindakoari buruz asko, nahikoa edo gutxi informatuak daudela erantzun dutenei egin zai (herritarren %70).

Ez batere objektiboa 0 1 2 3 4 5

5,4

Oso objektiboa 6 7 8 9 10

74

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Erakundeak eta gestio publikoa
3.4 – Gobernuaren kudeaketaren balorazioa
3.4.1 – Gobernuaren jardueraren inguruko ideia orokorra
ES44 (azaroa)
Jaurlaritza hau Euskadiko arazoak konpontzen ari da
ONDOKO ESALDIETATIK ZEIN DAGO EUSKO JAURLARITZARI BURUZ DUZUN IRITZITIK HURBILEN? GUZTIZKOAK

3

4 36 49 10 100

Jaurlaritza honek badaki nola konpondu Euskadiko arazoak, baina denbora behar du Jaurlaritza honek ez daki nola konpondu Euskadiko arazoak Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

GUZTIZKOA

4

36

49

10

EAJ/PNV 2

32

59

6

2009KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA

PSE-EE

7

66

22

6

PP

4

32

59

5

ARALAR 1

21

71

7

EA

3

20

59

18

EB

7

37

50

6

UPD

7

36

47

11

Ezker abertzalea

3

12

79

6

Besteak+Zuriak 2

43

47

8

Abstentzioa

5

33

49

14

Ed/Ee

4

35

47

15

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Jaurlaritza hau Euskadiko arazoak konpontzen ari da Jaurlaritza honek badaki nola konpondu Euskadiko arazoak, baina denbora behar du Jaurlaritza honek ez daki nola konpondu Euskadiko arazoak Ed/Ee

EA, EB eta UPDren boto-emaileei dagozkien datuak kontu handiz irakurri behar dira, kategoria horietan jaso dugun kopuru eskasarengatik.

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

75

1

3

Erakundeak eta gestio publikoa

3.4.2 – Jarduera arloen balorazioa

ES44 (azaroa)
Turismoa Osasungintza, Osakidetza Azpiegiturak (portuak, errepideak, trenbideak,…) Hezkuntza Kultura Ingurumena Gizon eta emakumeen arteko berdintasun politika
0TIK 10ERAKO ESKALA ERABILIZ, NON 0AK ESAN NAHI DUEN OSO TXARRA DELA ETA 10AK OSO ONA DELA, NOLAKOA ESANGO ZENUKE DELA EUSKO JAURLARITZA EGITEN ARI DEN LANA ONDOKO ESKUMENEI DAGOKIENEAN

GUZTIZKOAK

5,8 5,6 5,5 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,4 4,3 3,9 3,7 3,7

Terrorismoaren aurkako borroka Industria politika eta berrikuntza Nekazaritza eta arrantza Herritarren segurtasuna Zerbitzu sozialak Trafikoa Hizkuntza politika Justizia administrazioa eta funtzio publikoa Politika ekonomikoa Immigrazioa Etxebizitza

Batez bestekoak (0-10).

76

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Erakundeak eta gestio publikoa

3

Turismoa

5,8

Osasungintza, Osakidetza Azpiegiturak (portuak, errepideak, trenbideak,...) Hezkuntza

5,6

5,5

5,3

Kultura

5,2

Ingurumena Gizon eta emakumeen arteko berdintasun politika Terrorismoaren aurkako borroka

5,2

5,1

5

Industria politika eta berrikuntza

4,8

Nekazaritza eta arrantza

4,8

Herritarren segurtasuna

4,7

Zerbitzu sozialak

4,7

Trafikoa

4,6

Hizkuntza politika Justizia administrazioa eta funtzio publikoa Politika ekonomikoa

4,4

4,3

3,9

Immigrazioa

3,7

Etxebizitza

3,7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

77

1

3

Erakundeak eta gestio publikoa

3.4.3 – Lehentasunezko arloak
ES44 (azaroa)
Enplegua eta lanaren babesa Politika ekonomikoa Osasungintza, Osakidetza Etxebizitza Hezkuntza Zerbitzu sozialak Terrorismoaren aurkako borroka Industria politika eta berrikuntza Immigrazioa
ZURE USTEZ ZEINTZUK LIRATEKE EUSKO JAURLARITZAREN JARDUERAN LEHENTASUNA EDUKI BEHARKO LUKETEN 3 ARLOAK? GUZTIZKOAK

51 46 36 35 24 16 13 13 12 9 6 5 4 4 3 2 2 2 2 2 3

Herritarren segurtasuna Ingurumena Hizkuntza politika Kultura Gizon eta emakumeen arteko berdintasun politika Justizia administrazioa eta funtzio publikoa Turismoa Trafikoa Nekazaritza eta arrantza Azpiegiturak (portuak, errepideak, trenbideak,…) Beste batzuk Ed/Ee

Portzentajeen batura ez da 100, lehentasunezko hiru arlo aipatu ahal zirelako.

78

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Erakundeak eta gestio publikoa

3

Enplegua eta lanaren babesa Politika ekonomikoa Osasungintza, Osakidetza Etxebizitza Hezkuntza Zerbitzu sozialak Terrorismoaren aurkako borroka Industria politika eta berrikuntza Immigrazioa Herritarren segurtasuna Ingurumena Hizkuntza politika Kultura Gizon eta emakumeen arteko berdintasun politika Justizia administrazioa eta funtzio publikoa 6 5 4 4 3 16 13 13 12 9 24 36 35

51 46

Turismoa 2 Trafikoa 2 Nekazaritza eta arrantza 2 Azpiegiturak (portuak, errepideak, trenbideak,...) 2 Beste batzuk Ed/Ee 2 3

0

10

20

30

40

50

60

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

79

1

3

Erakundeak eta gestio publikoa

3.4.4 – Kudeaketaren balorazio orokorra

ES44 (azaroa)

GUZTIZKOAK

ORO HAR, NOLA BALORATZEN DUZU AZKEN URTEBETEAN EUSKO JAURLARITZAK EGINDAKO GESTIOA, 0TIK 10ERAKO ESKALA ERABILIZ, NON 0AK OSO TXARRA DELA ETA 10AK OSO ONA DELA ESAN NAHI DUTEN.

4,5

Batez bestekoa (0-10).

GUZTIZKOA

4,5

EAJ/PNV

4,2

2009KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENA

PSE-EE

5,7

PP

4,7

ARALAR

3,6

EA

4

EB

4,3

UPD

5,4

Ezker abertzalea

2,6

Besteak+Zuriak

4,6

Abstentzioa

4,4

Ed/Ee

4,6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EA, EB eta UPDren boto-emaileei dagozkien datuak kontu handiz irakurri behar dira, kategoria horietan jaso dugun kopuru eskasarengatik.

80

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Erakundeak eta gestio publikoa

3

3.4.5 – Baliabide ekonomikoen administrazioa

ES44 (azaroa)
Oso eraginkorra
ZURE USTEZ NOLAKOA DA EUSKO JAURLARITZAK, ORO Nahikoa eraginkorra HAR, DIRU PUBLIKOA ADMINISTRATZEKO DUEN Ez oso eraginkorra ERA: OSO ERAGINKORRA, NAHIKOA ERAGINKORRA, EZ Ez batere eraginkorra OSO ERANGINKORRA EDO EZ BATERE ERAGINKORRA?

GUZTIZKOAK

2 23 45 19 11 100

Ed/Ee Ehuneko bertikalak

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

81

1

3

Erakundeak eta gestio publikoa

3.5 – Erakundeekiko konfiantza
3.5.1 – Erakundeekiko konfiantza

“Gehienbat konfiantza” dutenen %

ES42 (maiatza)

GUZTIZKOAK

Gobernuz Kanpoko Erakundeak (GKEk / ONGak) Zure herriko udala Zure diputazioa Eusko Jaurlaritza
JARRAIAN ZENBAIT ERAKUNDEREKIKO DUZUN KONFIANTZARI BURUZ GALDETU NAHI NIZUKE. AIPATUKO DIZUDAN BAKOITZAREKIKO, ESADAZU, MESEDEZ, GEHIENBAT KONFIANTZA DUZUN ALA GEHIENBAT KONFIANTZARIK EZ DUZUN:

65 61 60 57 51 50 38 31 29 28 26 24 18

Eusko Legebiltzarra Europako Batasuna Sindikatuak Justizia epaitegiak Gobernu Zentrala Enpresari elkarteak Eliza Diputatuen Kongresua Alderdi politikoak

80 73 70

74 65 59 51 48 54 50 50 38 33 24 31 29 28 26 18 39 36 61 60 57 51

Gobernuz Kanpoko Erakundeak (GKE) Zure herriko udala Zure diputazioa Eusko Jaurlaritza Eusko Legebiltzarra (Parlamentua) Europako Batasuna Sindikatuak Justizia epaitegiak ** Gobernu Zentrala Enpresari elkarteak * Eliza *** Diputatuen Kongresua Alderdi politikoak

70 60 50

50

40

44 37 29

30

20

21

10 1999 2002 2004 2006 2007 2009ko iraila 2010eko maiatza

* 1999an eta 2002an “Enpresa handiez” galdetu zen, eta 2004tik 2009ra “Enpresez”. ** 1999tik 2009ra “Justiziaz” galdetu zen. *** 2007an “Euskal elizaz” galdetu zen.

82

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Erakundeak eta gestio publikoa

3

Herriko udalekiko konfiantza
Danimarka Austria Finlandia Luxenburgo Suedia Alemania EAE Belgika Estonia Portugal Zipre Herbehereak Frantzia Txekiar Errep. Hungaria EB27 Eslovakia Grecia Erresuma Batua Polonia Malta Errumania Letonia Eslovenia Espainia Irlanda Italia Bulgaria Lituania 0 10

74 69 68 64 64 63 61 59 59 59 58 57 57 54 53 50 47 47 46 45 45 41 41 40 39 35 34 34 31
20 30 40 50 60 70 80

Beraien herriko udalengan konfiantza dutenen portzentajeak (Europan aginte publiko lokal eta erregionalari buruz galdetu zen). European Commission, Eurobarometer 72, 2009ko urria-azaroa. (Lagina >= 15 urte).

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

83

1

3

Erakundeak eta gestio publikoa

Gobernuekiko konfiantza
68 57 57 55 54 53 49 48 47 44 44 40 37 36 36 36 32 29 29 29 26 22 19 17 16 15 15 14 9
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Luxenburgo Danimarka EAE Suedia Austria Zipre Herbehereak Finlandia Estonia Grecia Bulgaria Alemania Txekiar Errep. Belgika Eslovakia Malta Portugal EB27 Eslovenia Espainia Italia Frantzia Erresuma Batua Errumania Polonia Irlanda Lituania Hungaria Letonia

Beraien herrialdeko gobernuan konfiantza dutenen portzentajeak (EAEko datua Eusko Jaurlaritzarenganako konfiantzari dagokio). European Commission, Eurobarometer 72, 2009ko urria-azaroa. (Lagina >= 15 urte).

84

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Erakundeak eta gestio publikoa

3

Parlamentuekiko konfiantza
74 63 59 55 53 53 52 51 47 45 41 41 38 38 35 30 29 28 27 27 19 19 19 17 15 15 11 7 6
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Danimarka Suedia Luxenburgo Austria Finlandia Zipre Herbehereak EAE Grecia Alemania Portugal Malta Belgika Estonia Eslovakia EB27 Espainia Frantzia Italia Bulgaria Erresuma Batua Eslovenia Irlanda Errumania Txekiar Errep. Hungaria Polonia Lituania Letonia

Beraien herrialdeko parlamentuan konfiantza dutenen portzentajeak (EAEko datua Eusko Legebiltzarrari dagokio). European Commission, Eurobarometer 72, 2009ko urria-azaroa. (Lagina >= 15 urte).

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

85

1

3

Erakundeak eta gestio publikoa

Europako Batasunarekiko konfiantza
Eslovakia Estonia Bulgaria Errumania Luxenburgo Portugal Danimarka Herbehereak Grecia Zipre Txekiar Errep. Belgika Espainia Finlandia Malta Lituania Hungaria Italia Polonia EAE Eslovenia EB27 Austria Irlanda Suedia Alemania Letonia Frantzia Erresuma Batua 0

71 69 69 67 62 62 60 60 60 59 59 57 56 55 54 54 53 52 52 50 50 48 47 47 45 44 44 42 23
10 20 30 40 50 60 70 80

Europako Batasunean konfiantza dutenen portzentajeak. European Commission, Eurobarometer 72, 2009ko urria-azaroa. (Lagina >= 15 urte).

86

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Erakundeak eta gestio publikoa

3

Justiziarekiko konfiantza
80 74 67 61 60 58 52 52 51 50 48 45 43 41 40 40 39 37 35 31 31 31 29 29 28 26 19 17 15
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Danimarka Finlandia Austria Luxenburgo Suedia Alemania Estonia Grecia Herbehereak Zipre Erresuma Batua Irlanda EB27 Hungaria Espainia Malta Frantzia Italia Belgika Portugal Polonia EAE Eslovakia Txekiar Errep. Errumania Letonia Eslovenia Bulgaria Lituania

Justizian konfiantza dutenen portzentajeak (EAEn Justizia Epaitegiei buruz galdetu zen). European Commission, Eurobarometer 72, 2009ko urria-azaroa. (Lagina >= 15 urte).

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

87

1

3

Erakundeak eta gestio publikoa

Alderdi politikoekiko konfiantza
50 41 37 36 32 25 22 21 21 20 19 19 18 18 18 17 17 16 13 12 12 11 9 9 9 9 7 5 2
0 10 20 30 40 50 60

Danimarka Luxenburgo Herbehereak Austria Suedia Finlandia Malta Portugal Belgika Alemania Zipre Grecia EAE Eslovakia Espainia Estonia Italia EB27 Irlanda Bulgaria Txekiar Errep. Errumania Frantzia Erresuma Batua Eslovenia Hungaria Polonia Lituania Letonia

Alderdi politikoetan konfiantza dutenen portzentajeak. European Commission, Eurobarometer 72, 2009ko urria-azaroa. (Lagina >= 15 urte).

88

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Erakundeak eta gestio publikoa

3

ORAIN ZENBAIT INSTITUZIOREKIKO DUZUN KONFIANTZARI BURUZ GALDETU NAHI DIZUT. AIPATUKO DIZUDAN INSTITUZIO BAKOITZAREKIKO, ESADAZU, MESEDEZ, ZENBATERAINOKO KONFIANTZA DUZUN: HANDIA, NAHIKOA, GUTXI ALA BATERE EZ:

ES44 (azaroa)
Handia Nahikoa
EUSKO JAURLARITZA

GUZTIZKOAK

3 31 45 16 4 2 30 44 17 7 1 15 47 31 6 1 15 46 30 9 1 23 42 27 7 0 11 45 38 6 100

Gutxi Batere ez Ed/Ee Handia Nahikoa

EUSKO LEGEBILTZARRA

Gutxi Batere ez Ed/Ee Handia Nahikoa

GOBERNU ZENTRALA

Gutxi Batere ez Ed/Ee Handia Nahikoa

DIPUTATUEN KONGRESUA

Gutxi Batere ez Ed/Ee Handia Nahikoa

EPAILEAK

Gutxi Batere ez Ed/Ee Handia Nahikoa

ALDERDI POLITIKOAK

Gutxi Batere ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

89

1

3

Erakundeak eta gestio publikoa

ES44 (azaroa)
Handia Nahikoa
SINDIKATUAK

GUZTIZKOAK

2 22 42 26 8 1 14 41 29 14 3 14 34 44 4 2 29 45 18 6 3 45 30 13 8 1 28 44 16 10 1 24 41 20 13 100

Gutxi Batere ez Ed/Ee Handia Nahikoa

ENPRESARIEN ELKARTEAK (CEOE, CONFEBASK)

Gutxi Batere ez Ed/Ee Handia Nahikoa

ELIZA

Gutxi Batere ez Ed/Ee Handia Nahikoa

KOMUNIKABIDEAK

Gutxi Batere ez Ed/Ee Handia Nahikoa

GOBERNUZ KANPOKO ERAKUNDEAK

Gutxi Batere ez Ed/Ee Handia Nahikoa

EUROPAR BATASUNA

Gutxi Batere ez Ed/Ee Handia Nahikoa

NAZIO BATUEN ERAKUNDEA

Gutxi Batere ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

90

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Erakundeak eta gestio publikoa

3

Handia Eusko Jaurlaritza
3 31

Nahikoa

Gutxi
45

Batere ez

Ed/Ee
16 4

Eusko Legebiltzarra

2

30

44

17

7

Gobernu zentrala 1

15

47

31

6

Diputatuen Kongresua 1

15

46

30

9

Epaileak 1

23

42

27

7

Alderdi politikoak 0

11

45

38

6

Sindikatuak

2

22

42

26

8

Enpresarien elkarteak 1 (CEOE, Confebask)

14

41

29

14

Eliza

3

14

34

44

4

Komunikabideak

2

29

45

18

6

Gobernuz Kanpoko Erakundeak

3

45

30

13

8

Europar Batasuna 1

28

44

16

10

Nazio Batuen Erakundea 1

24

41

20

13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

91

1

3

Erakundeak eta gestio publikoa

3.5.2 – Eusko Jaurlaritzarekiko konfiantza
3.5.2.1 – Gobernuarekiko konfiantza maila

ES44 (azaroa)

GUZTIZKOAK

ORO HAR, NOLA BALORATUKO ZENUKE EUSKO JAURLARITZAN DUZUN KONFIANTZA MAILA 0TIK 10ERAKO ESKALA BATEAN, NON 0AK ESAN NAHI DUEN OSO BAXUA DELA ETA 10AK OSO ALTUA DELA?

4,2

Batez bestekoa (0-10)

Konfiantza oso baxua 0 1 2 3 4

4,2

Konfiantza oso altua 5 6 7 8 9 10

3.5.2.2 – Konfiantzaren bilakaera

ES44 (azaroa)
AZKEN URTEBETEAN EUSKO JAURLARITZAN DUZUN Txikitu egin da KONFIANTZA HANDITU EGIN DELA, TXIKITU EGIN DELA ALA Berdin mantendu da BERDIN MANTENDU DELA ESANGO ZENUKE?

GUZTIZKOAK

Handitu egin da

8 34 52 6 100

Ed/Ee Ehuneko bertikalak

92

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Erakundeak eta gestio publikoa

3

3.6 – Botere gehien duten erakunde edo kolektiboak
3.6.1 – Botere gehien duten erakunde edo kolektiboak
Kuldem (urria-azaroa)
Bankuak Enpresa handiak Eusko Jaurlaritza Hedabideak Alderdi politikoak
HONAKO ERAKUNDE EDO KOLEKTIBOETATIK, ZEIN HIRU USTE DUZU DIRELA EUSKADIN BOTERE GEHIEN DUTENAK? GUZTIZKOAK

59 48 47 36 34 19 11 10 8 4 4 62 48 44 38 32 16 14 10 7 6 4

Eusko Legebiltzarra Eliza Epaileak Sindikatuak Militarrak Ed/Ee Bankuak Enpresa handiak Espainiako Gobernua Hedabideak Alderdi politikoak

ETA ESPAINIAN?

Espainiako Parlamentua (Kongresua) Eliza Epaileak Sindikatuak Militarrak Ed/Ee

* Portzentajeen batura ez da 100, hiru erantzun eman ahal zirelako.

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

93

1

3

Erakundeak eta gestio publikoa

Bankuak

59 62 48 48 47 44 36

Enpresa handiak

Eusko Jaurlaritza / Espainiako Gobernua

Hedabideak

38 34 32 19 16 11 Euskadin Espainian

Alderdi politikoak

Eusko Legebiltzarra / Espainiako Parlamentua (Kongresua)

Eliza

14 10 10 8 7 4 6 4

Epaileak

Sindikatuak

Militarrak

Ed/Ee

4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

94

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Erakundeak eta gestio publikoa

3

3.6.2 – Norberaren familiari gehien eragiten dioten erabakiak hartzen dituzten erakundeak
Kuldem (urria-azaroa)
Europar Batasunaren erabakiek Gobernu Zentralaren erabakiek
ZEINEN ERABAKIEK ERAGITEN DUTE GEHIEN ZURE ETA ZURE FAMILIAREN ONGIZATEAN, EUROPAR BATASUNAREN ERABAKIEK, GOBERNU ZENTRALARENEK, EUSKO JAURLARITZARENEK, DIPUTAZIOENEK EDO UDALARENEK? GUZTIZKOAK

6 19 27 9 21 11 2 6 4 13 26 17 16 6 3 16 100

Eusko Jaurlaritzaren erabakiek Diputazioen erabakiek Udalaren erabakiek Denek berdin Inork ere ez Ed/Ee Europar Batasunaren erabakiek Gobernu Zentralaren erabakiek Eusko Jaurlaritzaren erabakiek

ETA BIGARREN TOKIAN?

Diputazioen erabakiek Udalaren erabakiek Denek berdin Inork ere ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Europar Batasunaren erabakiek

6

4

Gobernu Zentralaren erabakiek

19

13

Eusko Jaurlaritzaren erabakiek

27 9 17

26

Diputazioen erabakiek

Udalaren erabakiek

21

16

Denek berdin

11

6

Inork ere ez

2 3 6
0 10

Lehenengo tokian Bigarren tokian

Ed/Ee

16
20 30 40 50 60

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

95

4
Iritzi politikoa

1

4

Iritzi politikoa

4.1 – Egoera politikoaren hautematea

GUZTIZKOAK

ES42 (maiatza)
Oso ona Ona
NOLAKOA DA, ZURE USTEZ EUSKADIKO EGOERA POLITIKOA?

ES44 (azaroa)
1 25 49 12 12 0 16 50 21 14 100

1 34 47 8 10 100

Txarra Oso txarra Ed/Ee Oso ona Ona

ETA ESPAINIAKO EGOERA POLITIKOA ?

Txarra Oso txarra Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

ES44:

100

EAE
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010eko mai. 2010eko azaroa 14 18 20 80 70 62 71 53 53 35 25 32 41 36 23 24 21 26 64 53 44 68 62 67 55 61 35 26 70 71

Oso ona + Ona

Txarra + Oso txarra

Espainia
Oso ona + Ona

21 16

Txarra + Oso txarra

98

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Iritzi politikoa

4

4.2 – Jarrera eta balore politikoak
4.2.1 – Politikak eragiten dituen sentimenduak

Kuldem (urria-azaroa)
Konfiantzarik eza Asperdura Axolagabekeria
JARRAIAN IRAKURRIKO DIZUDAN ZERRENDATIK, ZEIN SENTIMENTU ERAGITEN DIZU NAGUSIKI POLITIKAK? ETA BIGARRENIK?

GUZTIZKOAK

53 33 31 21 20 13 3 2

Haserrea Interesa Konpromisoa Gogo bizia, entusiasmoa Ed/Ee

* Portzentajeen batura ez da 100, bi erantzun eman ahal zirelako.

Konfiantzarik eza
33

53

56

Asperdura
31

33

Axolagabekeria
21

32

Haserrea

24
20

EAE Espainia *

Interesa
13

22

Konpromisoa
3

14

Gogo bizia, entusiasmoa 0

5 10 20 30 40 50 60 70

* CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 2749. ikerketa, 2008ko urtarrileko Barometroa.

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

99

1

4

Iritzi politikoa

4.2.2 – Politikarekiko interesa
GUZTIZKOAK

ES42 (maia.)
Interes handia Nahikoa interes
ORO HAR, NOLAKO INTERESA DUZU POLITIKAZ?

ES43 (iraila)
5 15 34 43 3 100

Culdem (oct.-nov.)
6 21 36 37 0 100

ES44 (azar.)
4 18 36 42 0 100

4 15 33 47 1 100

Interes gutxi Batere interesik ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

ES44:
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mai. 2010 2010 iraila aza.

64

65

70 63 62

67

63

65

70 63 61 63

75

75

78

80

77

78

36

35 28

37

37

33

36

34

36

37

36 30 25 24 22 20 22

19

Interes handia edo nahikoa

Interes gutxi edo batere interesik ez

ES44:
4 Interes handia 14

18 Nahikoa interes 35

EAE
36 Interes gutxi 31

Katalunia *

42 Batere interesik ez 20
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

* CEO (Centre d’Estudis d’Opinió). Baròmetre d’Opinió Política. 4. aldia. 2010eko azaroa.

100

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Iritzi politikoa

4

4.2.3 – Ezker-eskuin eskala

GUZTIZKOAK

ES42 (maia.) ES43 (iraila)
POLITIKAZ HITZ EGITEN DENEAN NORMALKI EZKERRAZ ETA ESKUINAZ HITZ EGITEN DA. ZU ZEIN TOKITAN KOKATUKO ZINATEKE, 0TIK 10ERAKO ESKALAN, ZEINETAN 0AK EZKER MUTURRA ETA 10AK ESKUIN MUTURRA ESAN NAHI DUTEN?

Culdem (oct.-nov.)

ES44 (azar.)

4,3

4,3

4,3

4,3

Batezbestekoak (0-10).

2010 batezbestekoa:

Ezker muturra 0 1 2 3 4

4,3

Eskuin muturra 5 6 7 8 9 10

ES44:

10 8 Batezbestekoak (0-10) 6 4 2 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mai. 2010 ira. 2010 aza.

3,6

3,3

3,4

3,4

3,3

3,5

3,5

3,5

4,3 3,4 3,3 3,4 3,3 3,2 3,1 3,3

4,3

4,3

2010aren aurretiko ikerketa guztietan, ezker-eskuin ardatza 1etik 7rako eskala bidez jaso zen. Konparatu ahal izateko, aurreko urteetako datuak berkalkulatu egin dira egungo eskalara moldatzeko.

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

101

1

4

Iritzi politikoa

4.2.4 – Nazionalismo eskala

GUZTIZKOAK

ES42 (maia.) ES43 (iraila)
BESTALDE, EUSKAL SENTIMENTU NAZIONALISTA EDO ABERTZALEARI DAGOKIONEZ, ESANGO ZENIDAKE, MESEDEZ, NON KOKATUKO ZINATEKEEN 0TIK 10ERAKO ESKALAN, 0A BATERE NAZIONALISTA EZ ETA 10A OSO NAZIONALISTA DIRELA KONTUAN HARTUTA?

Culdem (oct.-nov.)

ES44 (azar.)

5,0

5,0

5,2

5,1

Batezbestekoak (0-10).

2010 batezbestekoa:

Batere nazionalista ez

5,1 2 3 4 5 6 7 8 9

Oso nazionalista

0

1

10

Norberaren kokapena ezker-eskuin eta nazionalismo eskaletan, 2009ko hauteskunde autonomikoetako boto oroimenaren arabera:
Oso nazionalista

Ezker abertzaleko haut., D3M, baliogab. botoa

Besteak+Zuriak Abstentzioa Ed/Ee

Ezker muturra

Eskuin muturra

Batere nazionalista ez

102

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Iritzi politikoa
4.2.5 – Definizio ideologikoa
GUZTIZKOAK

4

ES42 (maia.)
Euskal nazionalista edo abertzalea Apolitikoa Ekologista Sozialista Liberala
ONDOKO SAILKAPENARI JARRAITUZ, NOLA DEFINITUKO ZENUKE ZEURE BURUA POLITIKAN?

Culdem (oct.-nov.)
26 21 15 17 14 10 9 5 8 2 6 11

ES44 (azar.)
25 29 14 14 16 7 5 4 5 2 5 14

26 23 18 15 14 9 7 6 5 2 3 9

Sozialdemokrata Kontserbadorea Feminista Kristau-demokrata Komunista Beste erantzun bat Ed/Ee

Portzentajeen batura ez da 100, bi erantzun eman ahal zirelako.

ES44:

Apolitikoa Euskal nazionalista edo abertzalea Liberala Ekologista Sozialista Sozialdemokrata Kontserbadorea Kristau-demokrata Feminista Komunista Beste erantzun bat Ed/Ee 0
2 3 4 4

29 5 25 6 16 22 14 21 14 11 7 13 5 14 5 9

EAE Espainia *

5 5 14 19

10

20

30

40

* CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 2847.ikerketa, 2010eko urriko Barometroa.

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

103

1

4

Iritzi politikoa

4.2.6 – Alderdi politikoekiko begikotasuna

GUZTIZKOAK

ES42 (maia.)
PNV PSE-EE ALDERDI POLITIKOEI BURUZ ARI GARELARIK, BERRIRO ERE 0TIK 10ERAKO ESKALA ERABILIZ, ZEINETAN 0AK INOLAKO SINPATIARIK EZ ETA 10AK SINPATIA HANDIA ESAN NAHI DUTEN, ZENBATEKO SINPATIA SORTZEN DIZU ONDOKO AUKERA POLITIKO BAKOITZAK? ARALAR EA EB EZKER ABERTZALEKO BESTE BATZUK HAMAIKABAT ALTERNATIBA PP UPD

ES44 (azar.)
4,3 3,7 3,5 3,3 3,2 2,7 2,3 2,3 2,0 1,8

4,3 3,6 3,4 3,2 3,1 2,3 2,2 2,0 1,9

Batez bestekoak (0-10).

ES44:
EAJ-PNV
5,5 5,0 5 4,8 4,6 4,4 4,5 4,0 4 3,6 3,5 3,0 3 2,8 2,5 2,7 2,4 2 1,8 1,8 1,9 2,7 2,6 2,4 2,1 1,9 1,9 3,2 3,2 2,7 2,9 2,5 3,1 2,3 2,5 2,6 3,5 3,7 3,3 3,5 3,7 3,4 3,2 3,0 3,2 2,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,7 3,6 3,4 3,4 3,3 2,9 3,9 3,7 4,8 4,6 4,6 4,5 4,6 4,2 4,8 4,9 5,0 4,5 4,1 4,1 4,0 3,5 3,5 3,2 3,1 2,8 2,7 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 2,4 2,0 1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 2,3 2,2 2,0 3,6 3,5 3,2 3,3 3,3 4,5 4,3 4,1 3,9 3,6 3,4 3,2 3,1 2,7 2,3 2,3 3,7 3,5 3,3 3,2 4,3

PSE-EE Aralar EA Ezker batua Ezker abertzalea * Hamaikabat Alternatiba PP
2010 maiat. 2010 azaroa

2,0

1,5

1 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

UPD

* Kategoria horretan Batasuna, HB, EH edota ezker abertzaleko beste talde batzuen datuak ere sartu dira.

104

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Iritzi politikoa

4

4.2.7 – Alderdi politikoren batekiko hurbiltasuna

ES42 (maiatza)
Oso hurbil Nahikoa hurbil
PARTIDU POLITIKOREN BATETIK HURBIL SENTITZEN ZARA?

GUZTIZKOAK

3 8 15 16 56 1 100

Apur bat Ez oso hurbil Batere hurbil ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

100 90 80 68 70 60 50 40 30 18 20 10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 maiat. 13 14 18 13 12 13 15 18 Oso edo nahikoa hurbil Apur bat Ez oso hurbil edo batere hurbil ez 19 17 17 17 17 16 18 17 20 18 18 18 16 15 15 15 66 74 67 65 69 68 66 64 64 62 63 66 67 72 72

15

14

15

16

16

12

11

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

105

1

4

Iritzi politikoa

4.2.8 – Politikarekin zerikusia duten gai ezberdinei buruzko iritziak (politikariak, parte hartzea)
JARRAIAN HAINBAT GAIRI BURUZKO BAIEZTAPEN ZERRENDA BAT IRAKURRIKO DIZUT. MESEDEZ, ESADAZU ZU HORIETAKO BAKOITZAREKIN GEHIENBAT ADOS EDO GEHIENBAT KONTRA ZAUDEN:

Kuldem (urria-azaroa)
Gehienbat ados
BOTOA DA NI BEZALAKO JENDEAK GOBERNUAREN JARDUERAN ERAGITEKO MODU BAKARRA

GUZTIZKOAK

66 25 9 69 24 7 73 20 8 51 39 9 63 27 10 62 28 10 100

Gehienbat kontra Ed/Ee Gehienbat ados

POLITIKARIAK EZ DIRA ASKO ARDURATZEN NI BEZALAKO JENDEAK PENTSATZEN DUENAZ

Gehienbat kontra Ed/Ee Gehienbat ados

BOTEREAN BAT EDO BESTEA EGON, BETI EUREN INTERES PERTSONALAK BILATZEN DITUZTE

Gehienbat kontra Ed/Ee Gehienbat ados

HOBE DA POLITIKAN EZ SARTZEA

Gehienbat kontra Ed/Ee Gehienbat ados

POLITIKAK ERAGIN HANDIA DU EDOZEIN HERRITARREN Gehienbat kontra BIZITZAN

Ed/Ee Gehienbat ados
BADIRA HERRITARREN INTERES OROKORREKIN ARDURATZEN DIREN POLITIKARIAK

Gehienbat kontra Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

106

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Iritzi politikoa

4

Gehienbat ados

Gehienbat kontra

Ed/Ee

Boterean bat edo bestea egon, beti euren interes pertsonalak bilatzen dituzte

73

20

8

Politikariak ez dira asko arduratzen ni bezalako jendeak pentsatzen duenaz

69

24

7

Botoa da ni bezalako jendeak Gobernuaren jardueran eragiteko modu bakarra

66

29

9

Politikak eragin handia du edozein herritarren bizitzan

63

31

10

Badira herritarren interes orokorrekin arduratzen diren politikariak

62

30

10

Hobe da politikan ez sartzea

51

39

9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

107

1

4

Iritzi politikoa

4.2.9 – Alderdi politikoei buruzko iritziak
JENDEAK IRITZI DESBERDINAK DITU ALDERDI POLITIKOEI BURUZ, ESANGO ZENIDAKE ZU GEHIENBAT ADOS ALA GEHIENBAT KONTRA ZAUDEN ONDOKO HAUETAKO BAKOITZAREKIN?

Kuldem (urria-azaroa)
Gehienbat ados
ALDERDI POLITIKOEI ESKER, JENDEAK BIZITZA POLITIKOAN PARTE HARTU DEZAKE

GUZTIZKOAK

58 30 12 64 24 11 30 60 10 56 30 15 48 42 10 67 26 7 100

Gehienbat kontra Ed/Ee Gehienbat ados

ALDERDIAK BEHARREZKOAK DIRA TALDE ETA KLASE SOZIAL DESBERDINEN INTERESAK DEFENDATZEKO

Gehienbat kontra Ed/Ee Gehienbat ados

ALDERDI POLITIKOEK EZ DUTE EZERTARAKO BALIO

Gehienbat kontra Ed/Ee Gehienbat ados

ALDERDI POLITIKORIK GABE EZIN DA DEMOKRAZIARIK IZAN

Gehienbat kontra Ed/Ee Gehienbat ados

ALDERDI POLITIKOEK SOILIK JENDEA BANATZEKO BALIO DUTE

Gehienbat kontra Ed/Ee Gehienbat ados

ALDERDI POLITIKOEK ELKAR ASKO KRITIKATZEN DUTE, Gehienbat kontra BAINA BENETAN GUZTIAK BERDINAK DIRA

Ed/Ee Ehuneko bertikalak

108

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Iritzi politikoa

4

Gehienbat ados
61
Alderdi politikoek elkar asko kritikatzen dute, baina benetan guztiak berdinak dira

Gehienbat kontra
29

Ed/Ee
10
2004

67

26

7

2010

Alderdiak beharrezkoak dira talde eta klase sozial desberdinen interesak defendatzeko

70

18

12

2004

64

24

11

2010

61
Alderdi politikoei esker, jendeak bizitza politikoan parte hartu dezake

26

13

2004

58

30

12

2010

60
Alderdi politikorik gabe ezin da demokraziarik izan

23

17

2004

56

30

15

2010

41
Alderdi politikoek soilik jendea banatzeko balio dute

44

15

2004

48

42

10

2010

21
Alderdi politikoek ez dute ezertarako balio

68

11

2004

30

60

10

2010

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

109

1

4

Iritzi politikoa

4.2.10 – Demokrazia eta autoritarismoa

Kuldem (urria-azaroa)
Demokrazia beste edozein gobernu mota baino hobea da
HAUETAKO ZEIN ESALDIREKIN ZAUDE ADOSEN?

GUZTIZKOAK

77 4 10 9 100

Baldintza batzuetan, gobernu autoritarioa demokrazia baino hobea da Nire moduko jendeari, berdin digu errejimen demokratikoa izan ala ez demokratikoa izan Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Demokrazia beste edozein gobernu mota baino hobea da Baldintza batzuetan, gobernu autoritarioa demokrazia baino hobea da Nire moduko jendeari, berdin digu errejimen demokratikoa izan ala ez demokratikoa izan Ed/Ee

EAE

77

4

10

9

Espainia *

78

8

10

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

* CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 2823. ikerketa, 2009ko azaroa-abenduko Latinobarometroa.

110

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Iritzi politikoa

4

4.3 – Sozializazio politikoa
4.3.1 – Haurtzaroan etxean politikaz hitz egiteko maiztasunaren oroimena

Kuldem (urria-azaroa)
Askotan Noizean behin
HAURRA EDO NERABEA ZINENEAN, GOGARATZEN DUZU ZEIN MAIZTASUNEKIN HITZ EGITEN ZEN POLITIKAZ ZURE ETXEAN?

GUZTIZKOAK

11 22 23 40 3 1 100

Oso noizean behin Inoiz ez edo ia inoiz ez Ez du gogoratzen* Ed/Ee

Ehuneko bertikalak * Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei.

Askotan + Noizean behin 70 60 61 50 40 30 20 10 0 2003 28 27 65

Oso noizean behin + Inoiz edo ia inoiz ez

66

63

31

33

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

111

1

4

Iritzi politikoa

4.3.2 – Eguneroko bizitzako esparru ezberdinetan politikaz hitz egiteko maiztasuna (familian, lagunekin eta lankideekin / ikaskideekin)

Kuldem (urria-azaroa)
Askotan Noizean behin
ETXEAN FAMILIAREKIN ZAUDENEAN, HITZ EGITEN AL DA GAI POLITIKOEZ?

GUZTIZKOAK

15 32 21 31 1 12 31 22 34 1 8 22 25 43 1 100

Oso noizean behin Inoiz ez edo ia inoiz ez Ed/Ee Askotan Noizean behin

ETA ZURE LAGUNEKIN ZAUDENEAN?

Oso noizean behin Inoiz ez edo ia inoiz ez Ed/Ee Askotan Noizean behin

ETA ZURE LANKIDEEKIN EDO IKASKIDEEKIN? *

Oso noizean behin Inoiz ez edo ia inoiz ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak * Galdera hau soilik lana egiten edo ikasten dutenei egin zaie (%47).

Familiarekin Lagunekin 60 50 40 39 30 20 21 10 Askotan + Noizean behin 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20 37 37 30 42 Lankideekin edo ikaskideekin 47 41 39 43

112

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Iritzi politikoa

4

Askotan

Noizean behin

Oso noizean behin

Inoiz edo ia inoiz ez

Ed/Ee

15 Familiarekin 16

32

21

31

1 EAE

29

29

26

Espainia *

12 Lagunekin 15

31

22

34

1 EAE

31

29

25

Espainia *

Lankideekin edo ikaskideekikn

8

22

25

43

1 EAE

15

27

27

31

Espainia *

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

* CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 2798. ikerketa, 2009ko apirileko Barometroa Bi inkestetan erabilitako kategoriak ez dira berdin-berdinak. CISek erabili dituen kategoriak hauek dira: Maiz, Batzuetan, Oso noizean behin eta Inoiz ez.

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

113

1

4

Iritzi politikoa

4.3.3 – Eguneroko bizitzako esparru ezberdinetan politikaz hitz egitea saihesteko arrazoiak (familia, lagunak eta lankideak / ikaskideak)
EDOZELAN, BADAKIZU POLITIKAZ EZ HITZ EGITEA NAHIAGO DUEN JENDEA BADELA. ZURE USTEZ ZE ARRAZOIK ERAGITEN DU GEHIEN LEHEN AIPATUTAKO INGURUETAN POLITIKAZ EZ HITZ EGITEA?

Kuldem (urria-azaroa)
Gatazka pertsonalak ekiditea Besteen aurrean iritzi politikoak adierazteko beldurra
FAMILIA

GUZTIZKOAK

36 8 36 13 6 35 13 34 12 6 25 14 30 11 19 100

Gai hauekiko interes falta Beste arrazoi batzuk Ed/Ee Gatazka pertsonalak ekiditea Besteen aurrean iritzi politikoak adierazteko beldurra

LAGUNAK

Gai hauekiko interes falta Beste arrazoi batzuk Ed/Ee Gatazka pertsonalak ekiditea Besteen aurrean iritzi politikoak adierazteko beldurra

LANA / IKASKETAK

Gai hauekiko interes falta Beste arrazoi batzuk Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

114

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Iritzi politikoa

4

4.3.4 – Informazio politikoa: bideak eta hedabideak

ES42 (maiatza)
Telebista ikusiz Eguneroko prentsa irakurriz Irratia entzunez Internet kontsultatuz
ZEIN BIDETATIK INFORMATZEN ZARA POLITIKAZ NAGUSIKI?

GUZTIZKOAK

44 22 16 7 1 0 0 0 8 1 100

Lagunekin/kuadrillarekin hitz eginez Aldizkariak irakurriz Familiarekin hitz eginez Bestelako bide batzuetatik Ez zara informatzen politikaz Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

1 1 7 16 8
Eguneroko prentsa irakurriz Irratia entzunez Internet kontsultatuz Telebista ikusiz

22

44

Lagunekin/kuadrillarekin hitz eginez Ez zara informatzen politikaz Ed-Ee

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

115

1

4

Iritzi politikoa

ES42 (maiatza)
ABC Berria Deia Diario Noticias de Álava / Noticias de Gipuzkoa El Correo Español / Diario Vasco El Mundo El País Gara La Razón Público Dohaineko prentsa Antena 3
ZEIN HEDABIDE, DELA TELEBISTA, IRRATIA EDO PRENTSA, ERABILTZEN DUZU NAGUSIKI POLITIKAZ ETA GAURKOTASUNEKO GAIEZ INFORMATZEKO? ETA BIGARREN TOKIAN?

GUZTIZKOAK

0 2 4 3 38 1 2 4 0 0 1 8 5 34 6 17 18 1 1 9 1 2 1 11 3 6 10 1

Cuatro / Canal Plus / CNN+ ETB (1,2, 3, SAT) La Sexta Tele 5 TVE (1,2, 24 horas) Tokiko telebistak COPE katea SER katea Herri Irratia Onda Cero Onda Vasca Radio Euskadi / Euskadi irratia / Radio Vitoria Radio Nacional de España Beste bat Bat ere ez Ed/Ee

Portzentajeen batura ez da 100, bi erantzun eskatzen zirelako.

116

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Iritzi politikoa
4.3.5 – Komunikabide ezberdinetan berri politikoei egiten zaien jarraipena

4

(egunkariak, telebista, irratia eta Internet)

Kuldem (urria-azaroa)
Egunero Astean 2 edo 3 egunetan
ESANGO ZENIDAKE ZUK ZEIN MAIZTASUNEZ JARRAITZEN DITUZUN POLITIKARI BURUZKO ALBISTEAK INFORMAZIO OROKORREKO EGUNKARIETAN?

GUZTIZKOAK

35 17 11 6 30 1 59 14 5 4 18 1 31 11 6 6 45 1 13 6 3 5 66 6 100

Astean behin Astean behin baino gutxiagotan Inoiz ez edo ia inoiz ez Ed/Ee Egunero Astean 2 edo 3 egunetan Astean behin

ETA TELEBISTAN?

Astean behin baino gutxiagotan Inoiz ez edo ia inoiz ez Ed/Ee Egunero Astean 2 edo 3 egunetan Astean behin
ETA IRRATI BIDEZ?

Astean behin baino gutxiagotan Inoiz ez edo ia inoiz ez Ed/Ee Egunero Astean 2 edo 3 egunetan Astean behin
ETA INTERNETEN?

Astean behin baino gutxiagotan Inoiz ez edo ia inoiz ez Ed/Ee Ehuneko bertikalak

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

117

1

4

Iritzi politikoa

Egunkarietan 100 74

Telebistan

Irratian

Interneten

80

67 59 49 39 35 31 13 2008 2010

60

40

45 37

20 Egunero 0 2002

2004

2006

Komunikabide ezberdinetan berri politikoei egiten zaien jarraipena (egunkariak, telebista, irratia eta Internet) (LABURPENA)

Kuldem (urria-azaroa)
Egunero Astean 2 edo 3 egunetan
BERRI POLITIKOEI EGITEN ZAIEN JARRAIPENA KOMUNIKABIDEREN BATETAN

GUZTIZKOAK

69 11 4 3 13 0 100

Astean behin Astean behin baino gutxiagotan Inoiz ez edo ia inoiz ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

11

4 3
Egunero Astean 2 edo 3 egunetan

69

13

Astean behin Astean behin baino gutxiagotan Inoiz edo ia inoiz ez

118

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Iritzi politikoa

4

4.4 – Demokraziaren funtzionamendua
4.4.1 – Politikaz hitz egiteko askatasuna

Kuldem (urria-azaroa)
Bai, jende guztiarekin
LIBRE SENTITZEN AL ZARA POLITIKAZ HITZ EGITEKO?

GUZTIZKOAK

42 41 14 4 100

Soilik pertsona batzuekin Ez, ia inorekin ere ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Bai, jende guztiarekin Soilik pertsona batzuekin 70 60 50 40 30 20 10 0 1986 37 32 22 12 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 14 17 22 14 39 26 41 Ez, ia inorekin ere ez 51 41 40

49 42 41

2006

2008

2010

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

119

1

4

Iritzi politikoa

4.4.2 – Ideia politiko guztiak bide baketsuak erabiliz defendatzeko aukerak

Kuldem (urria-azaroa)
Oso pozik
ETA, EUSKADIN, BIDE BAKETSUAK ERABILIZ EDOZEIN IDEIA POLITIKO DEFENDATZEKO DAUDEN AUKEREKIN OSO POZIK, NAHIKO POZIK, EZ OSO POZIK EDO EZ ZAUDE BATERE POZIK?

GUZTIZKOAK

10 33 36 13 9 9 34 32 13 12 100

Nahikoa pozik Ez oso pozik Batere pozik ez Ed/Ee Oso pozik Nahikoa pozik

ETA ESPAINIAN?

Ez oso pozik Batere pozik ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Euskadin 100 Oso + nahikoa pozik 80

Espainian

60 40 40 35 33 38 31 39 43

20

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Aurreko ikerketetan egindako galderetan ez zen “bide baketsuak erabiliz” aipamena egiten, Euskadin eta Espainian edozein ideia politiko defendatzeko aukeraz galdetzerakoan.

120

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Iritzi politikoa
4.4.3 – Demokrazia mailari buruzko hautematea Euskadin eta Espainian

4

1ETIK 10ERAKO ESKALA ERABILIZ, ESPAINIA ZENBATERAINO DEN DEMOKRATIKOA EBALUATZEA ESKATZEN DIZUGU, 1AK “EUSKADI EZ DELA DEMOKRATIKOA” ETA 10AK “EUSKADI GUZTIZ DEMOKRATIKOA DELA” ESANAHI DUTELA KONTUAN IZANIK …

Kuldem (urria-azaroa)
NON KOKATUKO ZENUKE ZUK EUSKADI? ETA ESPAINIA?

GUZTIZKOAK

5,4 5,5

Euskadi 5,4 Ez demokratikoa 1 2 3 4 5 5,5 6

Espainia

Guztiz demokratikoa 7 8 9 10

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

121

1

4

Iritzi politikoa

4.4.4 – Demokraziaren funtzionamenduarekin poztasuna
Kuldem (urria-azaroa)
Oso pozik
ORO HAR, OSO POZIK, NAHIKOA POZIK, EZ OSO POZIK EDO EZ ZAUDE BATERE POZIK GURE DEMOKRAZIAREN FUNTZIONAMENDUAREKIN? GUZTIZKOAK

4 40 40 11 5 100

Nahikoa pozik Ez oso pozik Batere pozik ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Oso + nahikoa pozik
100

Ez oso + batere pozik ez

Ed-Ee 1 3 2 3 3

9

2 8

80

1 2 6 5 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 7 2 3 4 18 23 27 30 31 37 39 38 41 37 45 46 47 51 51 54 50 51 57 57 58 62

60

76 76 77 79 79 91 90 81 76 72 69 68 62 60 58 58 56 53 51 49 49 48 44 44 44 41 40 40 37 23 21 21 18 18 Eslovakia Erresuma Batua Txekiar Errep. Danimarka Luxenburgo Herbehereak Eslovenia

40

20

0

Frantzia

Malta

Austria

Grezia

Italia

Alemania

Estonia

Belgika

Portugal

Irlanda

Zipre

Polonia

Letonia

Europako Batzordea, Standard Eurobarometer 72, 2009ko urria-azaroa. (Lagina >=15 urte)

Oso + nahikoa pozik %61 - %100 %51 - %60 %0 - %50

122

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Errumania

Espainia

Finlandia

Bulgaria

Hungaria

Lituania

Suedia

EB27

EAE

Iritzi politikoa

4

4.4.5 – Giza eskubideen lerrokatzea

Kuldem (urria-azaroa)
Bizitzeko eskubidea, ideia politikoak direnak direla Lanerako eskubidea Iritzi eta adierazpen askatasunerako eskubidea
JARRAIAN DATOZEN GIZA ESKUBIDEEN ZERRENDATIK, ESADAZU, GARRANTZITSUENAK IRUDITZEN ZAIZKIZUNAK, GEHIENEZ HIRU AIPATU

GUZTIZKOAK

55 54 52 36 36 28 20 7 2

Osasunerako eskubidea Etxebizitza duinerako eskubidea Hezkuntzarako eskubidea Sexu, arraza, hizkuntza, erlijio arrazoiengatik bereizketarik ez izateko eskubidea Ingurumen osasuntsu baterako eskubidea Ed/Ee

* Portzentajeen batura ez da 100, hiru erantzun eman ahal zirelako.

Bizitzeko eskubidea, ideia politikoak direnak direla Lanerako eskubidea Iritzi eta adierazpen askatasunerako eskubidea Osasunerako eskubidea Etxebizitza duinerako eskubidea Hezkuntzarako eskubidea Sexu, arraza, hizkuntza, erlijio arrazoiengatik bereizketarik ez izateko eskubidea Ingurumen osasuntsu baterako eskubidea Ed/Ee
2 7 20 28 36 36

55 54 52

0

10

20

30

40

50

60

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

123

1

4

Iritzi politikoa

4.4.6 – Giza eskubideen betetze mailarekin poztasuna
GIZA ESKUBIDEEN ZERRENDA BERAREKIN JARRAITUZ, ESADAZU, MESEDEZ, HAUETAKO BAKOITZAK EUSKADIN DUEN BETETZE MAILARI BURUZ, OSO POZIK, NAHIKO POZIK, EZ OSO POZIK EDO EZ BATERE POZIK ZAUDEN:

Kuldem (urria-azaroa)
Oso pozik Nahikoa pozik
IRITZI ETA ADIERAZPEN ASKATASUNERAKO ESKUBIDEA

GUZTIZKOAK

11 41 34 10 4 13 47 28 7 5 9 37 38 13 3 8 32 42 14 4 18 59 16 3 4 11 49 28 5 7 100

Ez oso pozik Batere pozik ez Ed/Ee Oso pozik Nahikoa pozik

BIZITZEKO ESKUBIDEA, IDEIA POLITIKOAK DIRENAK DIRELA

Ez oso pozik Batere pozik ez Ed/Ee Oso pozik Nahikoa pozik

ETXEBIZITZA DUINERAKO ESKUBIDEA

Ez oso pozik Batere pozik ez Ed/Ee Oso pozik Nahikoa pozik

LANERAKO ESKUBIDEA

Ez oso pozik Batere pozik ez Ed/Ee Oso pozik Nahikoa pozik

HEZKUNTZARAKO ESKUBIDEA

Ez oso pozik Batere pozik ez Ed/Ee Oso pozik Nahikoa pozik

SEXU, ARRAZA, HIZKUNTZA, ERLIJIO ARRAZOIENGATIK BEREIZKETARIK EZ IZATEKO Ez oso pozik ESKUBIDEA

Batere pozik ez Ed/Ee Ehuneko bertikalak

124

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Iritzi politikoa

4

Kuldem (urria-azaroa)
Oso pozik Nahikoa pozik
OSASUNERAKO ESKUBIDEA

GUZTIZKOAK

23 57 14 3 3 14 50 25 6 5 100

Ez oso pozik Batere pozik ez Ed/Ee Oso pozik Nahikoa pozik

INGURUMEN OSASUNTSU BATERAKO ESKUBIDEA

Ez oso pozik Batere pozik ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Oso pozik

Nahikoa pozik

Ez oso pozik

Batere pozik ez

Ed-Ee

Osasunerako eskubidea

23

57

14

3 3

Hezkuntzarako eskubidea

18

59

16

3 4

Ingurumen osasuntsu baterako eskubidea Bizitzeko eskubidea, ideia politikoak direnak direla Sexu, arraza, hizkuntza, erlijioagatik bereizketarik ez izateko eskubidea Iritzi eta adierazpen askatasunerako eskubidea

14

50

25

6

5

13

47

28

7

5

11

49

28

5

7

11

41

34

10

4

Etxebizitza duinerako eskubidea

9

37

38

13

3

Lanerako eskubidea

8

32

42

14

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

125

1

4

Iritzi politikoa

4.5 – Lurralde antolaketa. Konstituzioa eta Estatutua
4.5.1 – Botoa Konstituzioaren erreferenduma errepikatuko balitz

Kuldem (urria-azaroa)
Baietz botatuko zenuke Ezetz botatuko zenuke
30 URTE BAINO GEHIAGO IGARO DIRA ESPAINIAKO KONSTITUZIOA BOTATU ZEN ERREFERENDUMAREN GARAITIK. ZER EGINGO ZENUKE ZUK ORAIN ERREFERENDUMA ERREPIKATU EZKERO?

GUZTIZKOAK

46 14 6 8 9 17 100

Zuri botatuko zenuke Abstenituko zinateke ados ez zaudelako Ez zenuke botorik emango beste arrazoi batzuengatik Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

6 14

8

9

Baietz botatuko zenuke Ezetz botatuko zenuke

17

Zuri botatuko zenuke Abstenituko zinateke ados ez zaudelako

46

Ez zenuke botorik emango beste arrazoi batzuengatik Ed/Ee

126

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Iritzi politikoa
4.5.2 – Estatutuarekin poztasuna
Kuldem (urria-azaroa)
Bai
OROHAR, GAUR EGUNGO EUSKADIKO AUTONOMIA ESTATUTUAREKIN POZIK ZAUDELA ESANGO ZENUKE? GUZTIZKOAK

4

29 37 19 15 100

Neurri batean Ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

19 37 15

Bai Neurri batean Ez

29

Ed/Ee

4.5.3 – Botoa Estatutuaren erreferenduma errepikatuko balitz
Kuldem (urria-azaroa)
Bai botatuko zenuke
ORAIN GERNIKAKO AUTONOMIA ESTATUTUAREN ERREFERENDUMA BERRIRO ERREPIKATUKO BALITZ, ZER EGINGO ZENUKE ZUK? GUZTIZKOAK

44 12 7 13 24 100

Ez botatuko zenuke Zuri botatuko zenuke Abstenituko zinateke Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

7 12

13
Bai botatuko zenuke

24

Ez botatuko zenuke Zuri botatuko zenuke Abstenituko zinateke

44
Ed/Ee

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

127

1

4

Iritzi politikoa

4.5.4 – Autogobernu mailari buzuko iritzia
Kuldem (urria-azaroa)
Estatutuak Euskadiren autogobernurako nahikoa aukera eskaintzen ditu Gernikako Estatutua ondo dago baina bere transferentziak osatu behar dira
EDOZELAN, EUSKADIREN AUTOGOBERNUA DELA ETA, HAUETAKO ZEIN AUKERAREKIN ZAUDE ADOSEN? GUZTIZKOAK

14 18 12 9 21 26 100

Gaur egungo Estatutua erreformatu behar litzateke autogobernu gehiagorekin Euskadik estatua izan beharko luke Espainia federalaren barruan Euskadiren independentzia planteatu behar litzateke Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

4.5.5 – Estatuaren antolaketari buruzko iritzia
Kuldem (urria-azaroa)
Gobernu zentral bakarra duen estatua, autonomiarik gabea
ONDOREN ESPAINIAKO ESTATUAREN ANTOLAKETA EREDU DESBERDINAK AURKEZTUKO DIZKIZUT. ESADAZU, MESEDEZ, ZEINEKIN ZAUDEN ZU ADOSEN GUZTIZKOAK

7 36 19 22 17 100

Autonomia Erkidegoak dituen gaur egungoa bezalako estatua Estatu federala, autonomia erkidegoek orain baino autonomia gehiago dutelarik Nazionalitateak estatu independente izatea onartuko lukeen estatua Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

4.5.6 – Estatu eredua
ES42 (maiatza)
Gernikako estatutua bere osotasunean betetzea Gaur egungo estatutuaren erreforma XXI. mendera egokitzeko
ONDOKO AUKERETATIK, Estatutu berri bat egitea gaur egungoaren desberdina EUSKADIKO ARAZO POLITIKOAK KONEuskadi estatu moduan barneratuko lukeen Espainia federalaren sorrera PONTZEKO ZEINI DERITZOZU EGOKIENA? Euskal Herriaren independentzia GUZTIZKOAK

14 15 9 9 18 6 30 100

Bestelako erantzunak Ed/Ee Ehuneko bertikalak

128

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Iritzi politikoa

4

4.6 – Buruzagi politikoen balorazioa
ORAIN BURUZAGI POLITIKOEI BURUZ GALDETU NAHI NIZUKE. ESADAZU, MESEDEZ, EZAGUTZEN DITUZUN ALA EZ ETA, EZAGUTZEKOTAN, NOLA BALORATZEN DITUZUN 0TIK 10ERAKO ESKALAN BERRIRO, 0A BALORAZIORIK BAXUENA ETA 10A BALORAZIORIK ALTUENA DIRELA KONTUAN HARTUTA. GUZTIZKOAK

EZAGUTZA ES42 (maia.)
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO MARIANO RAJOY PATXI LOPEZ ROSA DIEZ ANTONIO BASAGOITI IÑIGO URKULLU JOSEBA EGIBAR JOSU ERKOREKA PATXI ZABALETA AINTZANE EZENARRO JOSE LUIS BILBAO ARANTZA QUIROGA ALFONSO ALONSO JAVIER ROJO LEOPOLDO BARREDA EDUARDO MADINA MARKEL OLANO JOSE ANTONIO PASTOR CAYO LARA XABIER AGIRRE MIKEL ARANA PELLO URIZAR GORKA MANEIRO JUANJO AGIRREZABALA 35

BALORAZIOA * ES44 (aben.) 99 98 ES42 (maia.) 3,4 1,9 4,2 2,3 2,9 4,3 3,0 4,5 4,1 ES43 (irail.) ES44 (aben.) 3,1 2,0 4,3 2,8 2,9 4,5 4,3 4,4 48 4,6 4,4 4,9 4,4 3,4 2,8 3,0 38 2,7 3,9 4,9

APROBAZIOA ES42 (maia.) 37 14 50 16 24 39 21 33 41 ES43 ES44 (irail.) (aben.) 30 16 50 20 21 37 30 24 25 24 22 19 14 9 11 9 16 26

ES43 (irail.)

100 99 98
81

95

98 74

80 76

75 72

74 72 63

49

46

40 42 41

44

40 38

37 34 32
27

4,5 3,2
3,0 3,4 10

16 9
9

30 28 24 20 30 24 26 25 16 11 3,9 3,6 2,7

4,4 4,4 4,3 4,1 4,1 2,8 3,4 0tik 10erako eskalan batez besteko puntuazioa 12 8 5

13 14 11 12 10 4 3 Biztanleria osotik, buruzagi politiko bakoitzari 5 puntu edo gehiago eman diotenen %

INDIZEAK:

Buruzagi politiko bakoitza ezagutzen dutenen %

* Politikari bakoitza ezagutzen duten herritarrek bakarrik baloratu dute.

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

129

1

4

Iritzi politikoa

ES43 (iraila)
JOSÉ LUIS BILBAO (Bizkaia) MARKEL OLANO (Gipuzkoa) XABIER AGIRRE (Araba)

GUZTIZKOAK HERRIALDEKA

EZAGUTZA 56 50 50 Buruzagi politiko bakoitza ezagutzen dutenen %

BALORAZIOA * 4,6 5,0 4,1 0tik 10erako eskalan batez besteko puntuazioa

APROBAZIOA 22 26 24 Biztanleria osotik, buruzagi politiko bakoitzari 5 puntu edo gehiago eman diotenen %

INDIZEAK:

* Politikari bakoitza ezagutzen duten bere herrialdeko herritarrek bakarrik baloratu dute: José Luis Bilbao Bizkaian, Markel Olano Gipuzkoan, eta Xabier Agirre Araban.

ES44:

Buruzagi politikoen balorazioa
5

4,7 4,5
4,5

4,9 4,9 4,6 4,6 4,4 4,3 4,2 3,9 3,6 4,1 4,1 4,5 4,4 4,3 4,3 4,5 4,3 4,1

Aintzane Ezenarro Patxi Zabaleta Iñigo Urkullu Patxi López Joseba Egibar Mikel Arana

4,3 4,1 4,2 4,1 3,8 3,7 3,7 3,7 4,0 3,7 4,4

4

3,9

3,5

3,4 3,6 3,5 3,4 3,2 3,6

3,4 3,0 2,9 2,7 2,9 2,7 2,8 3,2

Pello Urizar Juanjo Agirrezabala José Antonio Pastor Antonio Basagoiti

3

2,5
2,5

2,3 2,2 2,3

2,7

Gorka Maneiro Leopoldo Barreda

2

2008ko martxoa

2008ko uztaila

2008ko azaroa

2009ko martxoa

2009ko apirila

2009ko azaroa

2010eko maiatza

2010eko urria

2010eko azaroa

130

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Iritzi politikoa

4

ES42:

José Luís Rodríguez Zapatero 3 Cayo Lara 3 2,3 Rosa Díez

3,4 3,7

EAE

3,7 1,9

Espainia *

Mariano Rajoy

3,1 0 1 2 3 4 5

EAE: 2010eko maiatza * CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 2.834 ikerketa, 2010eko apirileko Barometroa.

ES44:

4,5
4,2 4,3 4,3 4,3

4
3,6

4,2

3,8

3,5
3,3

3,4 3,4 3,0 2,5 2,2 2,3 2,0 3,1 2,8

Cayo Lara José Luís Rodríguez Zapatero Rosa Díez Mariano Rajoy

3
2,9

3,1 2,4

2,5
2,3 2,0 1,8 2003 2004 2005 2006 2007

2
1,7

2,2

1,9 2008

2,0

1,9 2010 mai. 2010 azaroa

1,5
2000 2001 2002

2009

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

131

1

4

Iritzi politikoa

4.7 – Hauteskunde portaera
4.7.1 – Boto-oroimen eta boto-asmo gordina hauteskunde autonomikoetan
ES42:

BOTO-ASMO GORDINA 2006-2010 (Hauteskunde Autonomikoak)
Soilik lurraldekako biztanleriaren arabera haztatutako datuak

30

2005eko Hauteskunde Autonomikoak

2009eko Hauteskunde Autonomikoak

28,4 EAJ/PNV 26,5 26

25

25,1 23,8 22,8

PSE-EE

PP 22 20,4

20,2 20,1 19,7

Ezker abertzalea

20

20,2

20,6

20,4

19,4

EA

16,5 14,8

16,1 15,4 14,1 14,4 13,9 13,7 13,2 16,1 15,4 15,7 15,6

EB

15
13,8 13,7 13,7

14,7

ARALAR

UPD

10
7,9 8,2 8,3 7,2 6,4 5,9 5 5,2 4,5 4,2 3,5 2,1 3,9 1,6 4,8 4,2 3,9 2,8 4,4 4,3 3,5 2,7 1,5 2,4 4 3,5 3 2,9 1,9 4 3,3 3,2 3,1 1,3 1,2 0,8 4,5 4,1 3,4 2,6 2,4 1,7 0,8 2,2 1,6 0,9 6 7,3 5,9 8,7

Besteak (+baliogabeak ES41 eta ES42an ) Zuriak

Abstentzioa

5

5,1 4,2

Ed/Ee

3,8

4

1,1

1,2

1,3

0 2006ko 2006ko iraila maiatza (ES31) (ES32) 2007ko otsaila (ES33) 2007ko urria (ES35) 2008ko urria (ES38) 2009 otsaila (pra7) 2009ko iraila (ES41) 2010eko maiatza (ES42)

132

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Iritzi politikoa
4.7.2 – Boto-oroimen eta boto-asmo gordina hauteskunde orokorretan
ES42:
BOTO-ASMO GORDINA 2008-2010 (Hauteskunde Orokorrak)
Soilik lurraldekako biztanleriaren arabera haztatutako datuak

4

EAJ/PNV 2004ko Hauteskunde Orokorrak 2008 Hauteskunde Orokorrak

PSE-EE

30

PP 27 25 Ezker abertzalea

22,5 21,5 20 17,6 17 15,9 15 14,4 16,1

EA 21,8 20,3 EB

17,8 ARALAR 15 UPD

10 9,1 5,9 5 3,5 1,1 0,7 0 2008ko urtarrila (ES36) 2009ko iraila (ES41) 2010eko maiatza (ES42) 4,1 3,8 2,5 1,2 8,9

Besteak ( +baliogabekoak ES41 eta ES42an) Zuriak

Abstentzioak 4,5 4 2,8 2,7 1,7 0,7 4,8 3,5 3,4 2,2 1,5 0,9

Ed/Ee

4.7.3 – Oposizioko alderdien balorazio orokorra
ES44 (azaroa)
PNV ARALAR BESTALDE, ETA 0TIK 10ERAKO BALORAZIO ESKALAREKIN JARRAITUZ, NOLA BALORATZEN DUZU OPOSIZIOKO ALDERDI BAKOITZA IZATEN ARI DEN JARDUERA POLITIKOA? EA EZKER BATUA PP UPD GUZTIZKOAK

4,6 3,8 3,5 3,3 2,3 1,9

Batez bestekoak (0-10).

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

133

1

4

Iritzi politikoa

4.8 – Politika orokorraren eztabaida
4.8.1 – Politika orokorraren eztabaidari buruzko informazioa
4.8.1.1 – Politika orokorraren eztabaida egin izanari buruzko ezagutza

Tef2 (iraila)
ATZO, OSTEGUNA HILAK 23, EUSKO LEGEBILTZARREAN INTERES OROKORREKO GAIEN INGURUKO EZTABAIDA IZAN DA, POLITIKA OROKORRARI BURUZKO EZTABAIDA DEITUA. ENTZUN AL DUZU EZTABAIDA HORRI BURUZ HITZ EGITEN?

GUZTIZKOAK

Bai Ez Ed/Ee

30 70 0 100

Ehuneko bertikalak

Ez

%30

Bai

%70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

4.8.1.2 – Politika orokorraren eztabaidari buruzko informazio maila

Tef2 (iraila)
Asko Nahikoa
ESANGO AL ZENIDAKE ZEIN NEURRITAN INFORMATU ZAREN EZTABAIDA HORRI BURUZ? *

GUZTIZKOAK

5 23 48 24 0 100

Gutxi Ez da informatu Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

* Galdera hau soilik politika orokorreko eztabaidaz hitz egiten entzun dutenei egin zaie. (%30).

134

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Iritzi politikoa

4

4.8.1.3 – Ez informatzeko arrazoiak

Tef2 (iraila)
Interesatzen zitzaizun baina ez duzu denborarik izan Ez zitzaizun interesatzen
ETA ZURETZAT ZEIN IZAN DA EZTABAIDAZ EZ INFORMATZEKO ARRAZOIRIK NAGUSIENA? *

GUZTIZKOAK

18 42 18 7 7 8 100

Beste lehentasun, betebehar batzuk zenituen Borroka politikoa ez duzu atsegin Bestelako arrazoiak Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

* Galdera hau soilik politika orokorreko eztabaidaz hitz egiten entzun eta informatu ez direnei egin zaie. (%7)

Eztabaida egin izanari buruzko ezagutza

Eztabaidari buruzko informazio maila

48

70

30

23 5 24

Asko Nahikoa Gutxi Ez da informatu

Ez

Bai

7 18

7 8 18

42

Interesatzen zitzaizun baina ez duzu denborarik izan Ez zitzaizun interesatzen Beste lehentasun, betebehar batzuk zenituen Borroka politikoa ez duzu atsegin Bestelako arrazoiak Ed-Ee

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

135

1

4

Iritzi politikoa

4.8.2 – Eztabaida jarraitzeko erabilitako hedabidea
4.8.2.1 – Eztabaidaren jarraipenik izan den prentsa, irrati, telebista edo internet bidez

Tef2 (iraila)
Bai
PRENTSAREN BIDEZ INFORMATU ZARA ALA EZ?

GUZTIZKOAK

47 53 0 41 59 0 64 36 0 15 85 0 100

Ez Ed/Ee Bai

ETA IRRATIAREN BIDEZ? ETA EZTABAIDAZ INFORMATZEKO ERABILI DITUZUN HEDABIDEEI DAGOKIENEZ,… * ETA TELEBISTA BIDEZ?

Ez Ed/Ee Bai Ez Ed/Ee Bai

ETA INTERNET BIDEZ?

Ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

* Galdera hau soilik politika orokorreko eztabaidaz hitz egiten entzun eta informatu direnei egin zaie. (%23).

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

36 53 59 85 Ez

64 47 41 15 Prentsa Irratia Telebista Internet

Bai

136

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Iritzi politikoa

4

4.8.2.2 – Eztabaida jarraitzeko erabilitako hedabideak

Tef2 (iraila)
ABC Berria Deia Diario Noticias de Álava / Noticias de Gipuzkoa El Correo Español / Diario Vasco El Mundo El País Gara La Razón Público Dohaineko prentsa Antena 3 / Nova / Neox / Nitro
ETA ZEHAZKIAGO, ESANGO ZENIDAKE ZEIN HEDABIDEREN BIDEZ INFORMATU ZAREN NAGUSIKI, DELA TELEBISTA KATEA, IRRATI EMISORA, EGUNKARI EDO INTERNETEKO WEBA? *

GUZTIZKOAK

1 3 5 3 33 1 4 3 0 0 1 2 1 37 1 6 9 0 0 5 0 3 3 11 5 2 1 1

Cuatro / Canal Plus / CNN+ ETB (1,2, 3, SAT) La Sexta Tele 5 / FDF / La Siete TVE (1,2, 24 horas) Tokiko telebistak COPE katea SER katea Herri Irratia Onda Cero Onda Vasca Radio Euskadi / Euskadi irratia / Radio Vitoria Radio Nacional de España Beste bat Bate ere ez Ed/Ee

Portzentajeen batura ez da 100 bi erantzun eman ahal zirelako. * Galdera hau soilik politika orokorreko eztabaidaz hitz egiten entzun eta informatu direnei egin zaie. (%23).

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

137

5
Ekonomia

1

5

Ekonomia

5.1 – Egoera ekonomikoaren hautematea
5.1.1 – Egoera ekonomikoaren balorazioa EAEn eta Espainian

GUZTIZKOAK

ES42 (maiatza)
Oso ona Ona
ZURE USTEZ NOLAKOA DA EGOERA EKONOMIKOA EAEn…?

ES44 (azaroa)
1 29 54 13 3 0 10 51 32 6 100

0 33 60 5 2 0 6 58 33 3 100

Txarra Oso txarra Ed/Ee Oso ona Ona

ETA, EGOERA EKONOMIKOA Txarra ESPAINIAN?

Oso txarra Ed/Ee Ehuneko bertikalak

ES44:

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 36 30 27 28 27 26 25 39 47 47 37 60 64 67 69 67 70 61 51 55 34 39 32 66 81

91 83

EAE
Oso ona + Ona

65

67

Txarra + Oso txarra

33

30

Espainia
Oso ona + Ona

10 6 14 2010eko maiatza 2010eko azaroa

Txarra + Oso txarra

140

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Ekonomia

5

ES44:

Suedia Luxenburgo Finlandia Herbehereak Danimarka Austria Polonia Zipre Alemania EAE Malta Estonia Belgika EB27 Eslovakia Erresuma Batua Eslovenia Italia Txekiar Errep. Frantzia Errumania Espainia Portugal Lituania Bulgaria Irlanda Hungaria Letonia Grezia

72 65 58 52 51 48 41 37 36 30 28 26 25 22 22 17 17 15 10 10 7 5 5 5 4 4 4 4 2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Beraien herrialdeko egoera ekonomikoa ontzat edo oso ontzat jo dutenen portzentajea (Europan erantzun aukerak “oso ona” eta “nahikoa ona” ziren). European Commission, Eurobarometer 73, 2010eko abuztua. (Lagina: 15 urte edo gehiago).

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

141

1

5

Ekonomia

5.1.2 – EAEko eta Espainiako egoera ekonomikoaren bilakaerari buruzko usteak

ES42 (maiatza)
Hobetuko da
ZURE USTEZ HURRENGO 12 HILABETEETAN EAEKO EGOERA EKONOMIKOAK ZELAKO BILAKAERA IZANGO DU…?

GUZTIZKOAK

34 43 17 5 28 41 25 6 100

Berdin jarraituko du Okertuko da Ed/Ee Hobetuko da

ETA ESPAINIAKO EGOERA EKONOMIKOAK …?

Berdin jarraituko du Okertuko da Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

EAEko egoeraren bilakerari buruzko ustea

Espainiako egoeraren bilakerari buruzko ustea

17 43 5 34

Hobetuko da Berdin jarraituko du
41

25 6 28

Okertuko da Ed-Ee

142

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Ekonomia
ES42:

5

Suedia Danimarka Herbehereak Erresuma Batua Finlandia Estonia EAE Luxenburgo Austria Frantzia Belgika EB27 Alemania Eslovenia Espainia Grezia Polonia Italia Malta Eslovakia Bulgaria Txekiar Errep. Portugal Errumania Irlanda Lituania Hungaria Letonia Zipre
0%

61 45 42 42 37 35 34 33 32 31 29 28 27 27 27 24 23 22 21 19 19 18 18 16 16 14 14 12 11
10% 20%

27 39 28 34 36 36 43 29 42 37 33 37 39 31 36 37 44 42 28 38 36 38 41 34 43 32 45 54 55 53 48 53
40% 50% 60% 70% 80%

11 15 29 20 26 27 17 34 24 27 37 31 30 40 33 38 27 30 6 6 19

1 1 1 4 1 2 5 4 2 5 1 4 4 2 4 1

32 40

3 11 1 9 7 4 3 2 3 4
90% 100%

32 26 28 31 37 32
30%

Hobetuko da

Berdin jarraituko du

Okertuko da

Ed/Ee

European Commission, Eurobarometer 72, 2009ko urria-azaroa. (Lagina >= 15 urte).

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

143

1

5

Ekonomia

5.2 - Krisi ekonomikoa
5.2.1 – Eragina maila pertsonalean
GUZTIZKOAK

ES42 (maiatza)
Lehen baino okerrago zaudete
NOLAKO ERAGINA IZAN DU KRISI EKONOMIKOAK ZUEN ETXEAN?

Tef1.1 (uztaila)
49 49 2 1 100

49 48 2 1 100

Lehen bezala zaudete Lehen baino hobeto zaudete Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

ES42:

2 1
Lehen baino okerrago zaudete

48
Lehen bezala zaudete

49

Lehen baino hobeto zaudete Ed-Ee

Lehen baino okerrago zaudete Lehen baino hobeto zaudete

Lehen bezala zaudete Ed-Ee

2010eko uztaila

49

49

2

1

2010eko maiatza *

49

48

2

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

“BAI” diotenen %
ESADAZU KRISI EKONOMIKOAK ZURE ETXEAN ERAGINIK IZAN DUEN ALA EZ HONAKO ALDERDIETAKOREN BATEAN:

ES42 (maiatza)
Zure familiako norbait langabezian geratu da Zure familiako norbaitek soldata txikiagoa du orain Ordainketak egiteko arazoak izan dituzue (hipoteka, eta abar) Zenbait gastu egin gabe geratu behar izan duzue (oporrak, eta abar)

GUZTIZKOAK

36 41 16 43

144

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Ekonomia

5

5.2.2 – Krisiaren aurkako erakunde eraginkorrenak

ES42 (maiatza)
Gobernu Zentralak Eusko Jaurlaritzak Europako Batasunak
ZURE USTEZ, ONDOKO ERAKUNDEETATIK ZEINEK LAN EGIN DEZAKE ERAGINKORREN KRISI EKONOMIKO ETA FINANTZIEROAREN ONDORIOEN AURKA? ETA BIGARREN TOKIAN?

GUZTIZKOAK

39 28 25 23 19 7 1 3 14 6

Bankak Enpresek Sindikatuek Besteren batek * Batek ere ez * Denek berdin * Ed/Ee

* Erantzun aukera hau ez zitzaien inkestatuei irakurri. Portzentajeen batura ez da 100, bi erantzun eskatzen zirelako.

5.2.3 – Krisi ekonomikoaren aurka erantzunkizunik handiena duten euskal erakundeak

ES42 (maiatza)
Nagusiki Eusko Jaurlaritzari
ETA, ZEHAZKI EUSKADIKO ERAKUNDEEN PAPERARI DAGOKIONEZ, KRISIAREN ONDORIOEN KONTRAKO BORROKAN ZEINI USTE DUZU DAGOKIOLA ARDURA GEHIEN?

GUZTIZKOAK

63 5 3 22 6 100

Nagusiki diputazioei Nagusiki udalei Guztiei berdin * Ed/Ee

Ehuneko bertikalak * Erantzun aukera hau ez zitzaien inkestatuei irakurri.

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

145

1

5

Ekonomia

5.2.4 – Krisiaren aurkako neurriak: lan erreforma eta gastu publikoaren murrizketa
5.2.4.1 – Lan erreformaren ezagutza

Tef1.1 (uztaila)
KRISIAREN AURKA GOBERNU ZENTRALAK HARTUTAKO NEURRIETAKO BAT PASA DEN EKAINEAN ONARTUTAKO LAN ERREFORMA IZAN Ez DA. ENTZUN AL DUZU EZER HORTAZ?

GUZTIZKOAK

Bai

82 16 1 100

Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

1 16 Bai Ez 82 Ed-Ee

5.2.4.2 – Lan erreformaren balorazioa

Tef1.1 (uztaila)
Beharrezkoa da
ZURE USTEZ ERREFORMA HAU KRISIAREN AURKA BORROKATZEKO BEHARREZKOA DA ALA EZ DA BEHARREZKOA?

GUZTIZKOAK

32 32 18 18 100

Ez da beharrezkoa Ed/Ee Gainerakoak (Ez dute lan erreformaz ezer entzun, edo Ed/Ee)

Ehuneko bertikalak * Galdera hau soilik lan erreformaz zerbait entzun dutenei egin zaie.

18 18 Beharrezkoa da 32 32 Ez da beharrezkoa Ed-Ee Gainerakoak

146

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Ekonomia
5.2.4.3 – Eusko Jaurlaritzaren gastu publikoaren murrizketaren balorazioa

5

Tef1.1 (uztaila)
BESTALDE, EUSKO JAURLARITZA GASTU PUBLIKOA MURRIZTEN ARI DA KRISI EKONOMIKOAREN AURKA EGITEKO ETA ZERBITZU PUBLIKOEN KALITATEARI EUSTEKO NEURRI MODUAN. ZURI GASTUAREN MURRIZKETA NEURRI HAU EGOKIA EDO DESEGOKIA IRUDITZEN ZAIZU?

GUZTIZKOAK

Egokia Desegokia Ed/Ee

56 32 12 100

Ehuneko bertikalak

12

32 56

Egokia Desegokia Ed-Ee

5.2.4.4 – Diputazio eta udalen gastu publikoaren murrizketaren ezagutza

Tef1.1 (uztaila)
BESTE ERAKUNDEEI DAGOKIENEZ, BA AL DAKIZU ZURE DIPUTAZIOAK ANTZEKO NEURRIRIK HARTU DUEN EDO HARTZEKOTAN DEN?

GUZTIZKOAK

Bai Ez Ed/Ee Bai

29 28 42 33 28 39 100

ETA ZURE UDALAK?

Ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

147

1

5

Ekonomia

5.2.4.5 – Diputazio eta udalen gastu publikoaren murrizketaren balorazioa

Tef1.1 (uztaila)
Egokiak Batzuk egokiak eta beste batzuk desegokiak **
NEURRI HORIEK EGOKIAK ALA DESEGOKIAK IRUDITZEN ZAIZKIZU? *

GUZTIZKOAK

23 3 10 4 61 100

Desegokiak Ed/Ee Gainerakoak (Ez dute antzeko neurririk ezagutzen, edo Ed/Ee)

Ehuneko bertikalak

* Galdera hau soilik diputazio edota udaletan antzeko neurriak hartu(ko) direla ezagutzen dutenei egin zaie. ** Erantzun aukera hau ez zaie inkestatuei irakurri.

Diputazio eta udalen gastu publikoa murrizteko neurriak ezagutzen dituztenak (biztanleriaren %40) Biztanleria orokorra
11 24 57

23 61 3 10 4 Egokia

8

Batzuk egokiak eta beste batzuk desegokiak Desegokia Ed-Ee Gainerakoak

148

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Ekonomia

5

5.2.4.6 – Azpiegitura proiektu ezagunen garrantzia

GUZTIZKOAK

Tef1.1 (uztaila)
GARRANTZIA * ABIADURA HANDIKO TRENA GASTU PUBLIKOA MURRIZTEKO HELBURUAREKIN HURRENGO URTEETARAKO AURRIKUSITA ZEUDEN KOSTU HANDIKO ZENBAIT AZPIEGITURA PROIEKTU AURRERA ERAMAN ALA EZ BERPLANTEATZEN ARI DA. JARRAIAN PROIEKTU HORIETAKO BATZUK AIPATUKO DIZKIZUT ETA HORIETAKO BAKOITZARI BURUZ ESADAZU EZAGUTZEN DUZUN ALA EZ ETA ZENBATEKO GARRANTZIA EMATEN DIOZUN HORI EGITEARI 0TIK 10ERAKO ESKALA ERABILIZ, NON 0AK ESANAHI DUEN ZURETZAT BATERE GARRANTZIRIK EZ DUELA ETA 10AK OSO GARRANTZITSUA DELA. VITORIA-GASTEIZKO GELTOKI INTERMODALA ETA TRENAREN LURPERATZEA PASAIAKO KANPOKO PORTUA VITORIA-GASTEIZKO MUSIKA AUDITORIUMA DONOSTIAKO TABAKALERAN KULTURA GARAIKIDEAREN ZENTRO INTERNAZIONALA SAN MAMESGO FUTBOL ZELAI BERRIA URDAIBAIKO GUGGENHEIM MUSEO BERRIA EZAGUTZA

6,5 5,9 5,8 4,9 4,3 3,4 3,2 Batez bestekoak (0-10)

96 74 76 77 68 94 89 %

* Proiektu bakoitza ezagutzen duten herritarrek bakarrik baloratu dute.

Proiektu bakoitzari emandako garrantzia, lurraldeka
6,5 Abiadura Handiko Trena 6,1 Vitoria-Gasteizko geltoki intermodala eta trenaren lurperatzea Pasaiako Kanpoko Portua 4,9 5,9 5,2 5,8 5,5 5,7 Vitoria-Gasteizko Musika Auditoriuma Donostiako Tabakaleran Kultura Garaikidearen Zentro Internazionala San Mamesgo Futbol Zelai Berria Urdaibaiko Guggenheim Museo Berria 3,4 2 3,2 2,7 2,8 4,3 4,3 4,8 4,1 4 6,4 6,2 6,4

6,8

6

5,2

4,7

2,6

4,4

EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

3,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

149

1

5

Ekonomia

5.3 – Politika fiskala
5.3.1 – Presio fiskalari buruzko jarrera orokorra

ES43 (iraila)
Zerga gehiago ordaindu behar dira zerbitzu publikoen eskaintza hobetzearen truke
ONDOKO ESALDIETATIK ZEINEKIN ZAUDEN ADOSAGO

GUZTIZKOAK

17 64 10 9 100

Gaur egungo zergak mantendu behar dira oraingo zerbitzuak mantentzeko Zerga gutxiago ordaindu behar dira, nahiz eta horrek zerbitzu publikoen kalitatea murriztu Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Zerga gehiago ordaindu behar dira zerbitzu publikoen eskaintza hobetzearen truke **

17 17

EAE (2010 iraila) Katalunia (2010 uzt.) *

Gaur egungo zergak mantendu behar dira oraingo zerbitzuak mantentzeko

64 62

Zerga gutxiago ordaindu behar dira, nahiz eta horrek zerbitzu publikoen kalitatea murriztu

10 15

9

Ed/Ee
7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

* CEO (Centre d’Estudis d’opinió). Percepció ciutadana de les polítiques públiques executades pel govern de Catalunya. 2010eko uztaila. ** CEOren ikerketan 1. erantzun aukera ez da berdina, baizik eta “Prest egongo nintzateke ordaintzeko…”.

150

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Ekonomia

5

5.3.2 – Zerga eta zerbitzu publikoen arteko orekaren pertzepzioa
ES43 (iraila)
ZEHATZAGO, KONTUAN HARTUTA ZUK ETA ZURE FAMILIAK ERAKUNDE PUBLIKOETATIK JASOTZEN DUZUENA OSASUN ZERBITZUETAN, GIZARTE SEGURANTZAN, HEZKUNTZAN, ERREPIDEETAN ETABAR, ZURE USTEZ ERAKUNDEETATIK GEHIAGO JASOTZEN DUZU ZERGA ETA KOTIZAZIOEN BIDEZ ORDAINTZEN DUZUNA BAINO, GUTXI GORABEHERA ORDAINTZEN DUZUN ADINA JASOTZEN DUZU, ALA ORDAINTZEN DUZUNA BAINO GUTXIAGO JASOTZEN DUZU?

GUZTIZKOAK

Ordaintzen duzuna baino gehiago jasotzen duzu Ordaintzen duzun adina jasotzen duzu Ordaintzen duzuna baino gutxiago jasotzen duzu Ed/Ee

5 33 51 10 100

Ehuneko bertikalak

Ordaintzen duzuna baino gehiago jasotzen duzu

5 9

Ordaintzen duzun adina jasotzen duzu

33 31

Ordaintzen duzuna baino gutxiago jasotzen duzu

51 53

EAE (2010 iraila) Espainia (2009 uzt.) *

10 Ed/Ee 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80

90

100

* CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 2809. ikerketa, Opinión pública y política fiscal. 2009ko uztaila.

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

151

1

5

Ekonomia

5.3.3 – Presio fiskalaren balorazioa Euskadin

Tef1.1 (uztaila)
ORAIN ZERGEI BURUZ ARITUKO GARA. OROKORREAN EUSKADIN ZERGETAN ORDAINTZEN DUGUNA GEHIEGI DELA, NAHIKOA DELA EDO EZ DELA NAHIKOA ESANGO ZENUKE?

GUZTIZKOAK

Gehiegi Nahikoa Ez nahikoa Ed/Ee

45 42 3 10 100

Ehuneko bertikalak

3

10 Gehiegi

42 45

Nahikoa Ez nahikoa Ed-Ee

ES43 (iraila)
Asko
EUSKADIN ZERGETAN ORDAINTZEN DUGUNA ZURE USTEZ ASKO, EZ ASKO, EZ GUTXI EDO GUTXI DA?

GUZTIZKOAK

50 38 3 9 100

Ez asko ez gutxi Gutxi Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Asko
EAE EAE (2010 iraila) (2010 iraila) 50

Ez asko ez gutxi

Gutxi
38

Ed/Ee
3 9

Espainia Espainia (2009 uzt.) * (2009 uzt.) *

54

37

2

7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

* CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 2809. ikerketa, Opinión pública y política fiscal. 2009ko uztaila. Ikerketa honetan galdera Espainian ordaintzen diren zergei buruzkoa da.

152

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Ekonomia

5

5.3.4 – Presio fiskalaren balorazioa Espainiarekin konparatuta

GUZTIZKOAK

Tef1.1 (uztaila)
ETA ESPAINIAKO GAINERAKO LURRALDEEKIN KONPARATUZ, ZURE USTEZ HEMEN ZERGA GEHIAGO, BERDIN ALA GUTXIAGO ORDAINTZEN DITUGU?

ES43 (iraila)
48 21 6 26 100

Gehiago Berdin Gutxiago Ed/Ee

44 24 6 26 100

Ehuneko bertikalak

5.3.5 - Presio fiskalaren balorazioa Europarekin konparatuta

GUZTIZKOAK

Tef1.1 (uztaila)
Gehiago
ETA EUROPAKO HERRIALDE AURRERATUENEKIN KONPARATUTA, ZURE USTEZ EUSKADIN ZERGA GEHIAGO, BERDIN ALA GUTXIAGO ORDAINTZEN DITUGU?

ES43 (iraila)
13 19 33 34 100

13 17 32 38 100

Berdin Gutxiago Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Tef1.1:
Balorazioa Euskadin
Balorazioa Espainian *

38

Gehiago Berdin

42 23 18 18

32 17

13

Gutxiago Ed-Ee

* CIS: 2809. ikerketa, Opinión pública y política fiscal (2009ko uztaila). Espainiako galderan Europako beste herrialdeekin, oro har, konparatzeko eskatzen zen.

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

153

1

5

Ekonomia

ES43:
Gehiago
EAE EAE (2010 iraila) (2010 iraila) 13 19

Berdin
33

Gutxiago

Ed/Ee
34

Espainia Espainia (2009 uzt.) * (2009 uzt.) *

23

17

18

42

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

* CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 2809. ikerketa, Opinión pública y política fiscal. 2009ko uztaila. CISen ikerketan galdera honakoa zen: “Europako beste herrialde batzurekin konparatuta, zure ustez, Espainian zerga gehiago, berdin ala gutxiago ordaintzen ditugu?”

5.3.6 - Zerga bilketaren zuzentasunaren pertzepzioa

ES43 (iraila)
ETA ZURE USTEZ, ORO HAR, ZERGEN KOBRAKETA BIDEZKOA DA, HAU DA, GEHIEN DUTENEK GEHIAGO ORDAINTZEN DUTE, ALA EZ DUZU USTE HORRELA DENIK?

GUZTIZKOAK

Bai, bidezkoa da Ez du uste horrela egiten denik Ed/Ee

15 77 8 100

Ehuneko bertikalak

15 Bai, bidezkoa da 15

EAE (2010 iraila) Espainia (2009 uzt.) *
77

Ez du uste horrela egiten denik 77

8 Ed/Ee 8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

* CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 2809.ikerketa, Opinión pública y política fiscal. 2009ko uztaila.

154

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Ekonomia

5

5.3.7 – Iruzur fiskalaren hautematea Euskadin
GUZTIZKOAK

Tef1.1 (uztaila)
Iruzur handia
ZURE IRITZIZ, EUSKADIN IRUZUR EDO FRAUDE FISKAL HANDIA, NAHIKOA, GUTXI EDO OSO GUTXI DAGO?

ES43 (iraila)
23 38 21 4 14 100

17 42 20 3 18 100

Nahikoa iruzur Iruzur gutxi Oso iruzur gutxi Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Tef1.1: Iruzurraren hautematea EAEn 3 20 18 17

Iruzurraren hautematea Espainian *
1

Iruzur handia Nahikoa iruzur Iruzur gutxi
9

8

42

Oso iruzur gutxi Ed/Ee

48

35

* CIS: 2809. ikerketa, Opinión pública y política fiscal (2009ko uztaila).

ES43:
23 Iruzur handia 35 38 Nahikoa iruzur 48 21 Iruzur gutxi 9 4 Oso iruzur gutxi 1 14 Ed/Ee 8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

EAE (2010 iraila) Espainia (2009 uzt.) *

* CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 2809. ikerketa, Opinión pública y política fiscal. 2009ko uztaila.

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

155

1

5

Ekonomia

5.3.8– Iruzur fiskalaren hautematea Espainia eta Europarekin konparatuta
GUZTIZKOAK

Tef1.1 (uztaila)
Euskadikoa handiagoa da
ZURE USTEZ EUSKADIKO IRUZUR MAILA ESPAINIAKO GAINERAKO LURRALDEETAN DAGOENA BAINO HANDIAGOA ALA TXIKIAGOA DA?

ES43 (iraila)
9 28 42 21 21 23 18 37 100

8 31 44 17 20 21 21 38 100

Berdina * Euskadikoa txikiagoa da Ed/Ee Euskadikoa handiagoa da

ETA EUROPAKO HERRIALDE AURRERATUENETAKOA BAINO HANDIAGOA EDO TXIKIAGOA DA?

Berdina * Euskadikoa txikiagoa da Ed/Ee

Ehuneko bertikalak * Erantzun aukera hau ez zitzaien inkestatuei irakurri.

5.3.9 – Iruzur fiskalaren kontrako borroka
ES43 (iraila)
Handia
ETA ZURE USTEZ GAUR EGUN ADMINISTRAZIOAK AHALEGIN HANDIA, NAHIKOA, GUTXI EDO OSO GUTXI EGITEN DU IRUZUR FISKALAREN AURKA BORROKATZEKO? GUZTIZKOAK

4 21 43 18 14 100

Nahikoa Gutxi Oso gutxi Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

4 Handia 8 21 Nahikoa 35 43 Gutxi 33 18 Oso gutxi 10 14 Ed/Ee 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80

EAE (2010 iraila) Espainia (2009 uzt.) *

90

100

* CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 2809.ikerketa, Opinión pública y política fiscal. 2009ko uztaila.

156

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Ekonomia

5

5.3.10 – Zergak arautzearen ardura EAEn

Tef1.1 (uztaila)
Gobernu Zentrala (Ekonomia eta Ogasun Ministerioa)
BA AL DAKIZU ONDOKO Saila) ERAKUNDEETATIK ZEIN DEN EUSKADIN ZERGAK ANTOLATZEN DITUZTEN ARAUAK Foru Aldundiak (Ogasunak) EGITEKO ARDURADUNA?

GUZTIZKOAK

14 27 34 3 22 100

Eusko Jaurlaritza (Ekonomia eta Ogasun

Udalak Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

3

22 14 34 27

Gobernu Zentrala Eusko Jaurlaritza Foru Aldundiak Udalak Ed-Ee

ES43 (iraila)
Gobernu Zentrala -Ekonomia eta Ogasun Ministerioa
ETA BA AL DAKIZU HORIETAKO ZEIN DEN EUSKADIN ZUZENEKO ZERGAK (PFEZIRPF, SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA) IGOTZEKO EDO JAISTEKO ARDURA DUENA?

GUZTIZKOAK

28

Eusko Jaurlaritza -Ekonomia eta Ogasun saila Diputazioak - Foru Ogasunak Udalak Ed/Ee

26 25 3 18 100

Ehuneko bertikalak

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

157

1

5

Ekonomia

5.3.11 – Zerga bilketaren ardura EAEn

Tef1.1 (uztaila)
Gobernu Zentrala (Ekonomia eta Ogasun Ministerioa)
ETA ZEIN DEN ZERGEN BILKETA KUDEATZEKO ARDURADUNA EUSKADIN?

GUZTIZKOAK

6 22 45 4 23 100

Eusko Jaurlaritza (Ekonomia eta Ogasun Saila) Foru Aldundiak (Ogasunak) Udalak Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

4

23

Gobernu Zentrala 6 22 Eusko Jaurlaritza Foru Aldundiak Udalak Ed-Ee

45

ES43 (iraila)
Gobernu Zentrala -Ekonomia eta Ogasun Ministerioa
BA AL DAKIZU ONDOKO ERAKUNDEETATIK ZEIN DEN EUSKADIN ZERGA EDO INPUESTO NAGUSIAK (PFEZIRPF, SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA) BILTZEKO ARDURA DUENA?

GUZTIZKOAK

9

Eusko Jaurlaritza -Ekonomia eta Ogasun saila Diputazioak - Foru Ogasunak Udalak Ed/Ee

19 53 3 16 100

Ehuneko bertikalak

158

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Ekonomia

5

5.4 – Gastu publikoa
5.4.1 – Gizatalde kaltetuen babesa
ESADAZU, MESEDEZ, ZURE USTEZ AIPATUKO DIZKIZUDAN TALDEEK GAUR EGUN ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ALDETIK ZENBATERAINOKO BABESA JASOTZEN DUTEN, HANDIA, NAHIKOA, TXIKIA ALA BATERE EZ

ES43 (iraila)
Handia + Nahikoa
BAKARRIK BIZI DIREN PERTSONA NAGUSIEK

GUZTIZKOAK

29 52 9 10 24 52 11 13 28 55 10 7 21 58 12 8 28 48 7 17 22 50 11 17 19 53 20 8 100

Txikia Batere ez Ed/Ee Handia + Nahikoa

PERTSONA NAGUSI DEPENDENTEAK BEREN KARGU DITUZTEN FAMILIEK

Txikia Batere ez Ed/Ee Handia + Nahikoa

PENTSIONISTEK

Txikia Batere ez Ed/Ee Handia + Nahikoa

LANGABETUEK

Txikia Batere ez Ed/Ee Handia + Nahikoa

BEREN KONTURA MOLDATZEN DIREN ELBARRITU EDO MINUSBALIATUEK

Txikia Batere ez Ed/Ee Handia + Nahikoa

ELBARRITUAK BEREN KARGU DITUZTEN FAMILIEK

Txikia Batere ez Ed/Ee Handia + Nahikoa

GAZTEEK

Txikia Batere ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

159

1

5

Ekonomia

ES43 (iraila)
Handia + Nahikoa
EMAKUME LANGILEEK

GUZTIZKOAK

22 49 18 11 64 22 5 8 22 54 12 12 100

Txikia Batere ez Ed/Ee Handia + Nahikoa

IMMIGRANTEEK

Txikia Batere ez Ed/Ee Handia + Nahikoa

ADIN TXIKIKO SEME-ALABAK BEREN KARGU DITUZTEN FAMILIEK

Txikia Batere ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

ES43 (iraila)
Bakarrik bizi diren pertsona nagusiak Langabetuak Pertsona nagusi dependenteak beren kargu dituzten familiak Pentsionistak
ETA ZURE USTEZ ADMINISTRAZIO PUBLIKOEK ZEIN BABESTU BEHARKO LUKETE GEHIEN?

GUZTIZKOAK

39 32 21 21 20 20 17 11 6 4 3

Gazteak Elbarrituak beren kargu dituzten familiak Adin txikiko seme-alabak beren kargu dituzten familiak Bakarrik moldatzen diren elbarrituak edo minusbaliatuak Emakume langileak Immigranteak Ed/Ee

Ehunekoen batuketa ez da 100 bi talderaino aipatu ahal zirelako.

160

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Ekonomia

5

5.4.2 – Babes sozialaren etorkizuna
ESADAZU, MESEDEZ, ZURE USTEZ ETORKIZUNEAN BABES SOZIALAREN ALDERDI DESBERDIN HAUEK HOBERA EGINGO DUTEN, BERDIN JARRAITUKO DUTEN ALA OKERRERA EGINGO DUTEN

ES43 (iraila)
Hobera egingo du
OSASUN ARRETAK

GUZTIZKOAK

31 39 28 3 23 39 31 6 11 30 54 6 11 37 38 14 18 40 33 9 13 34 48 6 16 30 48 6 29 45 20 6 100

Berdin jarraituko du Okerrera egingo du Ed/Ee Hobera egingo du

GIZARTE ZERBITZUEK

Berdin jarraituko du Okerrera egingo du Ed/Ee Hobera egingo du

PENTSIOEN SISTEMA PUBLIKOAK

Berdin jarraituko du Okerrera egingo du Ed/Ee Hobera egingo du

DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTAK (LEHENGO OINARRIZKO ERRENTAK EDO GIZARTERATZEKO GUTXIENEKO DIRUSARRERAK)

Berdin jarraituko du Okerrera egingo du Ed/Ee Hobera egingo du

LANA ETA FAMILIA BIZITZAREN ARTEKO BATERAGARRITASUNAK

Berdin jarraituko du Okerrera egingo du Ed/Ee Hobera egingo du

LANGABEZIAREN AURREKO BABESAK

Berdin jarraituko du Okerrera egingo du Ed/Ee Hobera egingo du

LEHENENGO ETXEBIZITZA ESKURATZEAK

Berdin jarraituko du Okerrera egingo du Ed/Ee Hobera egingo du

HEZKUNTZA SISTEMA PUBLIKOAK

Berdin jarraituko du Okerrera egingo du Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

161

1

5

Ekonomia

5.4.3 – Baliabide publikoen banaketa
ES43 (iraila)
OSASUNA HEZKUNTZA LANA SUSTATZEA ETA LANGABEZIAREN ETA PREKARIETATEAREN AURKAKO BABES POLITIKAK EUSKO JAURLARITZAREN JARDUERA ARLO DESBERDINAK IRAKURRIKO DIZKIZUT. ESADAZU, HORIETAKO BAKOITZARI ZENBAT BALIABIDE EMAN BEHARKO LITZAIZKIOKEEN, 0TIK 10ERAKO ESKALA ERABILIZ, NON 0AK ESAN NAHI DUEN EZ DELA BATERE BALIABIDERIK ERABILI BEHAR HORRETARAKO ETA 10AK BALIABIDE ASKO ERABILI BEHAR DIRELA GIZARTE ZERBITZUAK ETXEBIZITZA KULTURA JUSTIZIA BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKOA SUSTATZEA INGURUMENA AZPIEGITURAK HIZKUNTZA POLITIKA ERTZAINTZA ETA SEGURTASUNA IMMIGRANTEEN HARRERA GUZTIZKOAK

8,1 8,0 7,6 7,5 7,4 7,0 6,9 6,9 6,7 6,4 6,4 6,2 4,9

Batezbestekoak (0-10).

5.4.4 – Gastu publikoa murrizteko aldekotasun txikieneko arloak

ES43 (iraila)
Osasun arreta Pentsioak Hezkuntzarako bekak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOEK ONDOKO ATALETAKOREN BATETIK GASTU PUBLIKOA GUTXITU BEHARKO BALUTE, ESADAZU, MESEDEZ, HORIETAKO ZEINETAN EZ ZENUKEEN INOLAZ ERE ONARTUKO DIRU MURRIZKETARIK

GUZTIZKOAK

45 15 6 9 6 7 6 2 6 100

Langabeziagatiko prestazioak Gizarte zerbitzuak Babes ofizialeko etxebizitzak Beste bat Batere ez Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

162

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

Ekonomia

5

5.5 – Kontzertu Ekonomikoa
5.5.1 – Ezagutza maila
ES44 (azaroa)
Ondo ezagutzen duzu
EUSKAL KONTZERTU EKONOMIKOARI BURUZ HITZ EGINGO DUGU ORAIN. ZUK KONTZERTU EKONOMIKOA ONDO EZAGUTZEN DUZU, ZERBAIT ENTZUN DUZU HARI BURUZ BAINA EZ DUZU ONDO EZAGUTZEN, ALA EZ DUZU INOIZ EZER ENTZUN HARI BURUZ? GUZTIZKOAK

9 42 45 4 100

Zerbait entzun duzu baina ez duzu ondo ezagutzen Ez duzu ezer entzun Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

5.5.2 – Ekarpenak edo kalteak
ES44 (azaroa)
Oso mesedegarria
ORO HAR, ZURE INPRESIOA DA KONTZERTU EKONOMIKOA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HERRITARRENTZAT OSO MESEDEGARRIA, NAHIKOA MESEDEGARRIA, NAHIKOA KALTEGARRIA EDO OSO KALTEGARRIA DELA ? GUZTIZKOAK

10 45 15 7 1 21 100

Nahikoa mesedegarria Ez mesedegarria eta ez kaltegarria * Nahikoa kaltegarria Oso kaltegarria Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Kontzertu Ekonomikoa ongi ezagutzen dutenei edo zerbait entzun duenei egindako galdera (herritaren %51). * Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri ingestatuei.

10 21

Oso mesedegarria Nahikoa mesedegarria Ez mesedegarria eta ez kaltegarria Nahikoa kaltegarria Oso kaltegarria 45 Ed/Ee

1 7

15

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

163

1

5

Ekonomia

5.5.3 – Alderaketa beste autonomia erkidegoekin
ES44 (azaroa)
Oso mesedetuak
DENA DELA, KONTZERTU EKONOMIKOAREN BIDEZKO EUSKAL AUTOGOBERNUAREN FINANTZIAZIOAK IZANDAKO EMAITZAK KONTUAN HARTUTA, ZURE USTEZ, BESTE KOMUNITATE AUTONOMOEKIN ALDERATUTA, GAUR EGUNGO AUTONOMIEN ESTATUAN EUSKAL HERRITARRAK OSO MESEDETUAK, NAHIKOA MESEDETUAK, BESTEAK BEZALA TRATATUAK, NAHIKOA KALTETUAK ALA OSO KALTETUAK IZAN GARA? GUZTIZKOAK

6 37 20 8 2 26 100

Nahikoa mesedetuak Besteak bezala tratatuak Nahikoa kaltetuak Oso kaltetuak Ed/Ee

Ehuneko bertikalak

Kontzertu Ekonomikoa ongi ezagutzen dutenei edo zerbait entzun duenei egindako galdera (herritarren %51).

164

_______________________

Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 ▬

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

6
Eranskina

Eranskina
6 – Eranskina: Ikerketen zerrenda

6

Ikerketa

Landa lana

Informazio bilketa

Lagina

Lagin errorea

42. Euskal Soziometroa Krisi ekonomikoa eta fiskalitatea Drogodependentzien Euskal Legea: tabakoaren kontsumoa 43. Euskal Soziometroa Politika orokorraren eztabaida Kultura Demokratikoa Gazteen Argazkiak 14 44. Euskal Soziometroa Euskara: erabilera, jarrerak, politikak

ES42 Tef 1.1 Tef 1.2 ES43 Tef 2.1 Kuldem GA14 ES44 Tef 3

2010eko maiatzak 10-20 2010eko uztailak 12-14 2010eko uztailak 12-14 2010eko irailak 7-16 2010eko irailak 24-25 2010eko urriak 28 azaroak 12 2010eko urriak 28 azaroak 12 2010eko azaroak 15-24 2010eko abenduak 16-21

Etxez etxekoa Telefonikoa Telefonikoa Etxez etxekoa Telefonikoa Etxez etxekoa Etxez etxekoa Etxez etxekoa Telefonikoa

2.198 1.200 1.200 2.198 1.000 2.129 1.326 2.198 1.806

± 2,13% ± 2,89% ± 2,89% ± 2,13% ± 3,16% ± 2,17% ± 2,7% ± 2,13% ± 2,35%

Prospekzio Soziologikoen Kabinetea

▬ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________

167

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->