Debreceni Egyetem

Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a Hajdú-Bihar megyei pedagógusképzésben. HEFOP-3.3.2-05/1.-2006-04-0008/1.0 projekt

5. modul

HÁTRÁNYOS HELYZET – MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS

HALLGATÓI SEGÉDANYAG

Készítette:

Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona, főiskola tanár, KFRTKF Bujdosóné Papp Andrea, főiskolai adjunktus, DE HPFK Szerepi Sándor, főiskolai adjunktus, DE HPFK

2008.

Debreceni Egyetem Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kincskereső Óvoda és Általános Iskola

Mellékletek Gyakorlatok az interkulturális neveléshez I. A demokrácia. A rádiód koreai. hogy ő idegen. A vakációid törökök. Az inged indián. és felhányod a szomszédodnak. tunéziaiak vagy marokkóiak. A számjaid arabok. A pizza olasz. Az írásod latin. A személygépkocsid japán. melléklet Reflektáljanak a következő falragaszra. amely egy párizsi török vendéglőben olvasható: A te Istened zsidó. . A kávéd brazil. görög. a couscous pedig algériai. Az órád svájci. amelyet gyakorolsz.

összesítsék a bekeretezett pontokat. akiket egyének. nők. USA: A diverzitás tudatosításának profilja azt a célt szolgálja. Ohio. Írják be az eredményt a megjelölt helyekre. mint a cigányok. kezdjék el a lap kitöltését. Cleveland. más etnikumú állampolgárok. hogy segítséget nyújtson az egyéneknek tudatosítani azokat a módozatokat. etnikai. hogy így viselkedem: majdnem soha ritkán általában majdnem mindig 1 2 3 4 1. ha valaki megaláz egy személyt? . elítélnek és elszigetelnek másokat. és megtervezni a szükséges lépéseiket arra. Olvassanak el minden kérdést. kedvezőtlen kijelentéseket tesznek faji. amelyek révén diszkriminálnak. A választás időtartamát nem mérjük. gyakran Ide érthetők más Az nem önök diszkriminálnak. Nincsenek jó vagy rossz standard válaszok. hogy megváltoztassák a felfedezett. és keretezzék be azt a számot. Amikor az oktató jelt ad. akik pejoratív. öregek. más színű. válaszainak őszintesége igazi segítség lesz számunkra. nemi szempontból? 2. amely a legjobban megfelel válaszként – az önök véleménye szerint. A kérdésre adott válaszok értelmezése után lehetőségük lesz értékelni saját magatartásukat. Figyelmeztetem azokat. más fajú.II. ami mindenkit érdekel az a helyes válasz. 1995-ben a Workshop keretében: Continuous Education. és várják a tesztet irányító személy utasításait: A kitöltés a következő kérdésekre kapott értékekkel egyeztetve történik: Milyen gyakran történik meg velem. Nyíltan véleményt mondok. A „pártfogolt osztály” kifejezésen minden olyan csoportot értünk. melléklet Karen Grote által bemutatott kérdőív. Mandel School of Applied Social Sciences. nem kívánatos magatartásokat. Amikor befejezték a válaszadást a 40 kérdésre. különleges védelmezett szükségletet kategóriák igényelő is. Kérnénk kitölteni az alábbi üres részeket.

mielőtt átvenném vagy elhinném a mások által mondottakat? 7. amely a negatív sztereotípiákat erősíti meg? 9. amelyek előítéletet vagy részrehajlást erősítenének meg? 6. és azokat. hogy beszéljenek a problémáikról. hogy más kultúrák tagjainak szüksége van egymás megismerésére. korosztályhoz. mint jogerőseket? . beleértve a nőket is. Igyekszem megismerni és értékelni más kultúrák gazdagságát és tiszteletben tartom ezek ünnepségeit és eseményeit? 16. azért. hogy nem mindenkinek kell az én csoportom. hogy olyan viccelődésekben vegyek részt.3. hogy befogadottnak érezzék magukat? 14. amelyek befolyásolják a gondolkodásomat? 8. amelyek hátrányosak bármilyen csoport. Vállalom a felelősséget. Tudatosítom vagy szembeszállok azokkal a részrehajló tendenciákkal. az én szervezetem érdekei szerint cselekedni? 13. Befogadom a pártfogolt osztály tagjait. meggondolom a véleményem vagy cselekedeteim következményeit? 4. Elutasítom. akik más kultúrához. Elfogadom és fenntartom azt a gondolatot. és segítem találkozásaikat és kapcsolataikat? 12. Bátorítom a pártfogolt osztály tagjait. Ismerek különböző kultúrájú és más csoporthoz tartozó embereket. amelyeken bárki részt vehet? 17. Tudom. eseményeikről. és úgy kezelem ezeket a kérdéseket. Ellenőrzöm a valóságot. Elkerülöm az olyan nyelvezet használatát. mint egyéneket? 11. mint mások? 10. Mielőtt véleményt nyilvánítanak vagy cselekednék. más kulturális szinthez tartoznak. Azt az üzenetet közvetítem. kultúra vagy nem számára? 5. hogy segítem a szervezetemben újonnan jötteket. Tartózkodom attól. amely szerint a pártfogolt osztály tagjai épp olyan megfelelőek és kompetensek. az informális hálózatokba és/vagy társadalmi eseményekbe? 15. hogy olyan állításokat vagy mendemondákat ismételjek. beleértve a nőket is. Olyan társadalmi-kulturális eseményeket tervszerűsítek.

Segítem hogy a a pártfogolt hogy osztály a tagjaiból tartsanak meg alkalmazottakat? többieket. Meghallgatom a pártfogolt osztályok gondolatait. továbbképzési. Megosztom a szervezetem írott és íratlan szabályait azokkal. Tekintetbe veszem a pártfogolt osztályok tagjait – beleértve a nőket is – minden alkalommal. Nem veszem tekintetbe a fizikai jellemzőket akkor. épp úgy. vagy ha döntéseket hozok kompetenciájukat vagy ügyességeket illetően? 25. beleértve a nőket is? 23. Bevonom a pártfogolt osztály tagjait azokba a döntés folyamatokba. Nyomon követem és támogatom azokat a szervezeti politikákat. 32. hogy kockázatot vállaljanak? 19. Autoritást biztosítok a pártfogolt osztály tagjai számára. hogy útnak indítsam az új alkalmazottakat? 31. amelyek közvetlenül érintik őket? 21. mind a csoportos találkozások alkalmával? 20. teljesítésében? 26. beleértve a nőket is. amikor másokkal együtt cselekszem. hogy segítem a szervezetemet. felelősségeket felajánlva. kulturális diverzitás szellemében nyilvánuljanak meg? . és hitelt adok nekik. nevelési lehetőséget nyújtok. Formális és informális útbaigazítást nyújtok. hogy segítsem a csoportomat abban.18. amelyek az egyenlő bánásmódra vonatkoznak? 27. formálisokkal és informálisokkal egyaránt? 29. Egy közvetlen és megfelelő időbeni feedback-et nyújtok a pártfogolt osztály tagjainak. Az egész tagságnak vagy az alkalmazottaknak széles körű felkészülési. mind az egyéni. akik különböző kultúrákban tartoznak? 24. mint másoknak? 22. beleértve a pártfogolt osztály tagjait is. vagy minden funkcióra. Kapcsolatban tartok mindenkit az összes információs csatornákkal. csoportomat a törvényes követelmények betartásában. amelyeket a szakmájukban gyümölcsöztethetnek és lehetőségeket nyújthatnak a fejlődésükre? 30. ahol befolyásom van? 28. Többlet erőfeszítést teszek azért. Bátorítom a pártfogolt osztály tagjait. Vállalom a felelősséget.

33. egy újság. Szembeszállok azokkal a szervezeti politikákkal és eljárásokkal. írok vagy bármi módon felemelem a szavam. Minden tőlem telhetőt amelyben megteszek minden egy olyan munkakörnyezet tisztelnek és kialakításáért. nem megfelelő vagy nem ajánlott”. hogy bárkit is kizárjanak? 34. Azt mondom. hogy „úgy gondolom. egy tv-adás. vagy média egy része fokoz egy diszkriminációt vagy előítéletet? 37. ha egy könyv. Igyekszem többlet erőfeszítéssel megismerni különböző származású és kultúrája embereket? 40. amikor valami előítéletnek. Megtagadom egy olyan csoport tagjának maradni. hogy fejlesszem magam a más kultúrák ismeretét illetően? 36. Többlet erőkifejtést teszek. értékelnek? 35. diszkriminációnak tűnik? alkalmazottat . diszkriminatív értékeket. amely megenged vagy támogat rasszista. egy folyóirat. Részt veszek olyan közösségi vagy önkéntes aktivitásokban. amelyek a változást igénylő törekvések közé integrálódnak? 39. Telefonálok. gyakorlatokat? 38.

de elnézik a helytelen magatartást. de folytatják meg nem felelő magatartásukat. mert ez a népesség nincs tudatásban ennek az ütközésének a következményeivel. természetesnek veszik azokat. 0-39 Naív sértő. vicceket engednek meg maguknak. és valóra váltja a másokkal szembeni sértő magatartását. 2. A kikerülők (csendben biztatók) tudatában vannak a részrehajlásoknak. 3. Ő tudomásul veszi az adott állapot. Ellenzik a diszkriminációt. 4. Kikerülő: Ez a kategória tudatosítja a saját és mások előítéleteit. megváltoztatásának legcélszerűbb útját. hogy törvénytelen tetteket követnek el. Ezeknek az embereknek fel kell rázni az öntudatát és érzékenységét a másokkal való viszonyban. A folytatók tudatában vannak a részrehajlásnak és előítéleteknek. 80-119 Kikerülő. 120-139 140-160 A változás ügynöke. Még ők is a régi sztereotípiák folytatói. de nem a legmegfelelőbb az álláspontjuk másokkal szemben. Az eredmény nagyon változó. 5. Küzdő. sztereotipikus állításokat. Értelmezés Az említett kategóriákkal kapcsolatos következő magyarázatok segítenek Önöknek megismerni előítéleteik mértékét és ennek ismeretében cselekedni: Naív sértő: az ebbe a kategóriába tartozó emberek nem realizálják a negatív magatartásukat a maga terjedelmében.Eredmény 1. nincsenek tudatában offenzív magatartásuknak. Folytató: Ez a kategória tudatában van az előítéleteinek. Elfogadják a befeketítő. Az 1- . néha ezért megfizetnek. küzdenek saját gondolataik ellen. vagy közömbösek a kisebbségekkel szemben sértő megállapításokra. még ha támadnak is másokat. Nincsenek tudatában annak. Megpróbálnak egy nem látható pozíciót felvenni. A küzdők megtámadják a vélt vagy valós előítéleteket. 40-79 Folytató.

Megpróbálják azonosítani a diszkriminációt és küzdeni ellene. A küzdő: Állandóan tudatában vannak annak a magatartásnak. szeretnék megváltoztatni jelenlegi felfogásaikat megfelelő cselekvések révén. akik megpróbálnak változtatni e kategóriához tartozók magatartásán. előítéletekre épül. amely úgy tűnik. és szembeszállnak e magatartás képviselőivel.gyel és 2-vel jelzett válaszok gondolkodóba kell ejtsék azokat. Fontos szerepet játszanak a kisebbségeknek a jogaiért folytatott küzdelmében. A változás ügynöke: E kategóriához tartozó egyének tudatában vannak saját és mások előítéleteinek. gyakran ráfizetve erre. Az ebbe a kategóriába tartozó egyének bevonhatók a változás ügynökei sorába. .

.

.

.

.

.

III. nemi szerepekkel kapcsolatos beállítódások tisztázása.sz melléklet Férfiak és nők Műfaj: csoportos feladatmegoldás Javallat: a nemekkel kapcsolatos előítéletek felismerése. A társadalom. Kommunikáció serkentése a csoport különböző nemű tagjai között. .

legfeljebb 20 tagú csoport szokásos csoporthelyzet Körülmények: a másik csoport listájával. Mindkét csoportnak az a feladata. Érdemes olyan ellenszenveket és elutasító beállítódásokat összegyűjteni. íróeszközzel. hogy a nők gondolják. A csoporton belüli státushierarchia felszínre hozása A személyes hatalmi potenciál megtapasztalása A hatalmi viszonyok hirtelen megváltozásának személyes és csoportszintű megtapasztalása A vezető nélkül maradt csoport dinamikájának megfigyelése. a csoport férfi és női tagjai külön helyiségben foglalnak helyet. A férfiak tehát mindazt a negatívumot összegyűjtik a táblán vagy tacepaon. amelyek akadályozzák a két nem közötti dialógust. és megbeszéli a gyakorlat általánosítható tanulságait. és behatóan Eszközök: Lebonyolítás: . de a férfiak szemszögéből. Amikor elkészültek a gyűjtések a két csoport helyiséget cserél. mondják. tábla vagy tacepao mindkét helyiségben.a saját elképzelésük szerint.Körülmények: tetszés szerinti létszámú csoport. Megismerkednek megvitatják. hiszik róluk vagy éppen teszik velük kapcsolatban. Ezután a teljes csoport összejön.. amiről azt tartják. mit nem szeret bennük. A nők ugyanezt csinálják. Két helyiség. A hatalom inverziója vagy amit akartok Műfaj: kombinált feladatmegoldás Javallat: erősen ellenálló csoport ellenállásának oldása. hogy azt fejezzék ki: a másik fél mit utál. ahol a két nem aránya hozzávetőleg kiegyensúlyozott.

) Ezután közöljük a résztvevőkkel. Külön térjünk ki a csoport munkamódjára. aki e szempont szerint utána következik és így tovább. hogy mindenki írja fel magának a saját helye sorszámát. strukturálódására. az utolsó helyre kerülő 15-t. A szavazásnál mindenki annyi szavazattal rendelkezik. a 15. Ennek során mindenképpen dolgozzuk fel a tagoknak a hatalmi rangsor kialakulásával.Lebonyolítás: A csoportvezető megkéri a csoport tagjait. dinamikájára a szabadon választott program kialakításában és végrehajtásában.) Ha létrejött a hatalmi képességek szerinti sorrend. hogy a mai ülés (a következő napszak) programját a csoport fogja meghatározni. majd annak megfordításával kapcsolatos érzéseit. arra kérjük a résztvevőket. a következő székre azt. milyen hatalmi eszközökkel rendelkezik a csoporttársakkal szemben. és lebonyolítja azt. A program meghatározása tetszés szerinti ötletek alapján. (Tehát az első helyre került személynek 1. amennyi az előbb leírt sorszáma. (A csoport maga döntse el. a vezetők nem szólnak ebbe bele. helyre kerültnek 15-öt érő szavazata van. A feladat tisztázása és rövid gondolkodás után arra kéri a résztvevőket. hogy a befolyásolási képességnek a csoport által együttesen megállapított sorrendjében foglaljanak helyet a székeken.) A csoport a továbbiakban ismét a saját maga által választott módon dönt a programról. hogy milyen módszerrel alakítja ki ezt a sorrendet. de többségi szavazással történik. Az itt – most elve alapján mérjék fel. Kérdezz engem . aki a legnagyobb befolyással rendelkezik. Vagyis az egyik székre ültessék azt. hogy ki milyen mértékben képes a többiek befolyásolására. hogy gondolják át helyzetüket a csoportban. a legkisebb befolyással bíróig. A csoportvezető hagyjon időt a gyakorlat megbeszélésére. (Tehát pl. egy 15 tagú csoportban az első helyet elfoglaló 1-et ír.

amely érzékelhető távolságra van a többitől. és képzeljék el. majd felolvassa az elképzelt választ. és feltesznek neki egy személyes kérdést. További vállalkozók is ülhetnek „forró székbe”. hogy a gyakorlat többszöri ismétlése ne váljék unalmassá és gépiessé. itt helyezünk el egy széket. mind a társuk elképzelt válaszát. A csoport valamelyik tagja felolvassa a leírt kérdést. hogy csukják be a szemüket.) Eszközök: papír. A többieket megkérjük. Ezután nyissák ki a szemüket és írják le mind a saját elképzelt kérdésüket. íróeszköz minden résztvevőnek egy önként jelentkező a „forró székbe” ül. ekkor a leírtak ismétlődnek. Képzeljék el azt is. meghallgatja a „forró székben” ülő tényleges válaszát.) Kizárás Műfaj: csoportos feladatmegoldás Javallat: a kirekesztettség érzésének és az ebből következő frusztrációnak a megtapasztalása Lebonyolítás: Körülmények: .Műfaj: interaktív gyakorlat Javallat: A csoporttagok közti kapcsolatok „bemérése” saját maguk által. (Ügyeljünk arra. A csoporttagok közti kapcsolatok elmélyítésa 8-16 tagú csoport Szokásos csoporthelyzet „forró székkel” (vagyis a kör egyik oldalon nyitott. a szemébe néznek. hogy meghallgatják a társuk válaszát. hogy odamennek a „forró székben” ülő társukhoz. majd a többiek megbeszélik érzéseiket és tapasztalataikat. Ezután a „forró székben” ülő elmondja érzéseit. A csoport többi tagja hasonlóan jár el.

.) csoportok megalakulnak. hol a labda? formáira. ha a földre ülve kört alkotnak. Ezután a következő kizárt kerül sorra a saját csoportjával és így tovább. és. A csoportvezető közli. hogy a szünetben semmilyen módon nem kommunikálhatnak a kizártakkal. hogy miért és hogyan zárták ki. Lebonyolítás: a.szünet után a vezető a kör közepén elhelyezett székekre ülteti a kizártakat. a „cimkézésre”. visszaülnek a helyükre a körbe. hó. és egymástól elkülönülve helyezkednek el. az agresszió szocializált viszonyára. a vezető szünetet rendel el. Ez minél kötetlenebbül történjék. előre megjelölt pontján helyezkednek el. .amikor minden kizártra sor került. valamint a megbélyegzettek egymás közti . valamelyik tagot – e szabályok alapján – zárják ki a csoportból. E két feladat megoldására legfeljebb 30 percük van. Felhívja a résztvevők figyelmét. különös tekintettel a „normálisok” és a „deviánsok” viszonyára. A teljes csoport megbeszéli a gyakorlat tanulságait. Komámasszony. hogy minden csoportnak két feladata van: alkossák meg a csoportból való kizárás szabályait (kritériumait és eljárásmódját).a kizárt csoporttagok a helyiség egy. Az egyik kizárt beszámol arról. A többiek a szokásos körben foglalnak helyet. Amikor minden csoport elvégezte a feladatát. hogy milyen érzései keletkeztek ezzel kapcsolatban. hogy a csoportok egymás zavarása nélkül dolgozhassanak.) b.) . Csoportjának egyik tagja az ő szempontjukból mondja el ugyanazt majd ennek a csoportnak a többi tagja is reagálhat.- belső konfliktussal járó csoportdöntés meghozása a „cimkézés” a megbélyegzés folyamatának és következményeinek vizsgálata Körülmények: legalább három – 5-7-fős csoport megfelelő tér ahhoz. (Erre az időre valamilyen külön feladatot is kaphatnak a csoportok.

A csoportvezető valamilyen témát is megjelölhet. kézfeltartással. (Ezt a szabályt úgy módosíthatjuk. pl.Műfaj: interaktív gyakorlat. hogy teljesíti-e ezt a kérést. Javallat: a mesterségesen gátolt kommunikáció megtapasztalása a hatalmi helyzet és a kommunikáció összefüggésének vizsgálata Körülmények: -8-10 fős csoportok . Eszközök: egy nagyobb méretű nagyobb labda a csoportvezető ismerteti a játék szabályait. hogy a labdát tartó személy köteles beszélni mindaddig. és kicserélik az tapasztalataikat. Az egyik szabály az. akinél éppen a labda van. hogy csak az beszélhet. . A gyakorlat 15 percig tart. benyomásait. Végül a összejönnek teljes újra. egy méter távolságra körbe álljanak. csoport megbeszéli Lebonyolítás: általánosítható tanulságokat.Megfelelő hely ahhoz. amit a csoportnak a fenti módon meg kell beszélnie. Ha több csoport működött párhuzamosan. míg nála van a labda. A labdát őrző személy viszont eldöntheti. Ezután a csoport megbeszéli érzéseit. hogy a résztvevők egymástól kb.) A másik szabály az. hogy bárki kérheti tőle a labdát valamilyen jeladással.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful