REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI COMPER DE INITIERE (pregatire) PE FACEBOOK

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 1.a. Organizatorul concursului este FUNDATIA PENTRU STIINTE SI ARTE PARALELA 45, persoana juridica romana, cu sediul in Arges, Pitesti, Str. Fratii Golesti, Nr. 130, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor Arges la nr. 1/RF/2010 ,cod de inregistrare fiscala 26830989 Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial"). 1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe pagina concursului. 2. DREPTUL DE PARTICIPARE Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. La acest concurs pot participa GRATUIT toti elevii ce urmeaza cursurile claselor V, VI, VII, VIII, intr-o unitate scolara de stat sau privata de pe teritoriul Romaniei. Fac exceptie si nu pot participa la concurs copiii salariatilor Fundatiei pentru Stiinte si Arte Paralela 45 sau ai Editurii Paralela 45 – partener in organizarea concursului . 3. DISCIPLINELE DE CONCURS SI PERIOADA DE DESFASURARE . DESEMNAREA CASTIGATORILOR Concursul se desfasoara lunar la disciplinele Matematica si Limba Romana , incepand cu data de 1 noiembrie 2010 si va avea un caracter permanent. Castigatorii vor fi desemnati pe fiecare materie in parte , in functie de punctajul obtinut in luna respectiva. Daca vor exista mai multi participanti cu acelasi punctaj , castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti dintre cei care au obtinut cel mai mare punctaj. In acest sens , FUNDATIA PENTRU STIINTE SI ARTE PARALELA 45 desemneaza o comisie ce va organiza in deplina corectitudine si legalitate tragerea la sorti.

Castigatorii vor fii anuntati si pe pagina concursului si pe e-mail. 4. MECANISMUL CONCURSULUI Cum se participa la concurs: 1) Trebuie sa ai cont pe www.facebook.com pentru a putea participa la concurs. Dupa ce te-ai autentificat pe facebook, acceseaza pagina concursului la adresa http://www.facebook.com/pages/Concursurile-ComperElevi/130261850343390 . Este obligatoriu ca fiecare participant sa isi completeze corect datele cerute in formularul de inscriere. Participantii care nu au datele complete corect nu vor fi luati in considerare. 2) Completeaza grila de concurs de pe facebook cu raspunsurile corecte , in perioada dintre prima si ultima zi a lunii respective. Validarea rezultatelor si afisarea pe site-ul concursului se va efectua pina in data de 15 ale lunii urmatoare . 5. PREMII Castigatorii concursului vor fi premiati cu premii care vor fi afisate in paginile concursului pentru fiecare luna in parte. Premiile nu se acorda in bani. Intrarea in posesia premiului se face prin expedierea de catre fundatie prin posta sau curier rapid. Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45 va suporta orice obligatie fiscala ce decurge din acordarea premiilor , precum si cheltuielile de expediere catre castigatori. Inainte cu 5 zile de inceperea fiecarei luni de concurs , se vor afisa pe site-ul concursului premiile oferite pentru luna urmatoare. 6. INFORMAREA PARTICIPANTILOR Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. 7. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele de contact sa intre in baza de date a Organizatorului si a partenerilor agreati ai

acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin email, posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing. 8. DISPOZITII FINALE Participantii la aceast concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor. Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica respectivele modificari pe pagina concursului. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii si afisarii pe pagina de internet a concursului. Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe adresa Organizatorului, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie. 9. INCETAREA CONCURSULUI Prezentul concurs poate inceta numai dupa ce Organizatorul a facut publica data de incetare sau in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs. 10. LITIGII Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful