1.2.

Probleme rezolvate

1.2.1. Se considera 0 schema de baza a unei CTE cu un singur preincalzitor regenerativ: a) de amestec, b) de suprafata cu scurgerea condensului in cascada, c) de suprafata cu repompare a condensului secundar. Se cunosc: P! = 100 bar, ti = 500°C, p3 = 0,05 bar, hs= 270 kJ/kg, hs= 245 kJ/kg, hz = (hi + h3)/2, debitul de abur Dab = 10 kg/s, randamentul intern al turbinei cu abur (TA) TA

ill

=80%,

randamentul mecanic 11m = 99 %, randamentul generatorului electric Ilg= 98 %, randamentul cazanului Ileaz = 90 %, puterea calorific a inferioara a combustibilului Hi = 10000 kJ/kg, incalzirea apei de racire in condensator t.te = 10 °C, caldura specific a a apei la presiune constanta Cp = 4,2 kJ/kg/K.

Se fac urmatoarele ipoteze simplijicatoare si de calcul:

• se neglijeaza cresterea de entalpie in pompe;

• se neglijeaza pierderile de presiune si de entalpie pe conducte. Sd se determine:

• parametrii termodinamici in punctele caracteristice ale ciclului;

• trasarea in diagramele h-s si t-s a destinderii aburului in TA;

• debitul de abur extras de la priza turbinei pentru preincalzirea regenerativa:

Dp [kg/s];

• puterile necesare construirii diagramei Sankey [kW];

• debitul de combustibil: Bs [kg/s];

• debitul de apa de racire necesar racirii condensatorului: Dar [kg/s];

• randamentul termic Ilt [%] si randamentul global brut al ciclului Ilbrut [%] Rezolvare:

Din tabelele de proprietatii termodinamice pentru apa/abur sau din

programe specializate ce calculeaza aceste proprietati se determina, pentru inceput, entalpia (hi), entropia (si) si volumul specific (VI) in punctull al schemei in functie de presiunea (PI) si temperatura (ti) ce caracterizeaza acest punct:

hi, si, VI = f(pI, ti) J hi = 3374 [kJ/kg], si = 6,597 [kJ/kg/K], VI = 0,0328 [rna/kg]. Entalpia teoretica la iesirea din turbina hsr= fips, S3t = si) = 2011 [kJ/kg].

TA

ill

este raportul intre caderea reala si cea teoretica de ental pie: t

TA

teoretica

TA

TA reala

ih h

hh H H

13 13

11 = = J 31 ( 13) 2283,6 = - . - t=

TA

PLEASE ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

ihhhhllJ J

J

JJ

] kg kJ

V3, X3 = f(P3, hs) ] V3 = 24,97 [ms/kg]; X3 = 0,8855 > 0,86. 2828,8

2

13

2= +

= h hh] ]

]

]]

]

kg

kJ

ha= f(p4= p3, X = 0) = 137,8 [kJ/kg].

Diagrama: entalpie - entropie (h-s) Diagrama: temperatura - entropie (t-s) • Bilantul masic:

D3 = Dab- Dp; D4= D3 = Dab- Dp; Ds= D2+ D4= Dab.

• Bilantul energetic pe preincalzitor:

D2 . h: + D4' h» = Ds . hs

• Rezulta: ( ) t». ha+ Dab- ti: h4= Dab' hs

( )

0,491

24

=

hh Dhh Dab p]] ] ]]

] s kg

a) preincalzitor regenerativ de amestec • Bilantul masic:

D3 = Dab - Ds; D6 = D2 = Ds;

D4= D3+ D6= Dab; Ds= D4= Dab

• Bilantul energetic pe preincalzitor:

D2 . h: + D4' h» = Ds . hs + D6 . he • Rezulta:

Dp . h: + Dab' h» = Dab' hs + Dp' he

( )

~o VER8~

Q«; O~

PLEASE

ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

0,5118

26

=

hh Dhh Dab p]] ] ]] ]

s

kg

b) preincalzitor regenerativ de suprafata eu seurgerea eondensului in cascada 1

3t

3

1

3t 3

• Bilantul masic:

D3 = Dab- Dp; D4= D3 = Dab- Dp; D6= D2= Dp; D7= D6= Ds;

Ds = D4 = Dab- Dp; Ds = D7 + Ds = Dab.

• Bilantul energetic pe preincalzitor (Obs.: conturul de bilant include peS):

D2 . h: + D4' h» = Ds . hs

• Rezulta: ( ) t». ha+ Dab- ti: h4= Dab' hs

( )

0,491

24

=

hh

Dhh Dab p]] ] ]] ]

s

kg

e) preincalzitor regenerativ de suprafata eu repompare a eondensului Diagrama Sankey (diagrama fluxurilor energetiee) ] Bilantul energetic pe TA:

Puterea interna dezvoltata de T A:

( 1 2) ( ) ( 23) 10636 Pi = Dab' h - h + Dab - o; . h - h =

~o VER8~

Q«; O~

PLEASE ORDER FULL

VERSION

Puterea mecanica:

r; = Pi" r]m = 10530 [kW] Puterea la borne:

Pb = r.; r] g=10319 [kW] Pierderile mecanice:

Mm=Pi-Pm=Pi" (l-r]m) =106 [kW] Pierderile la generator:

Pi ilPgilPm ilPeaz Pt2 Pee PPbm PH

Mg= Pm- Pb= Pw (l-r]g)= 211 [kW]

] Bilantul energetic pe cazan:

Puterea termica intrata in ciclu:

1 ( 15) 31040 Pt= Dab" h - h = [kW]

Puterea termica dezvoltata prin arderea (chimica) combustibilului:

Pcc= Bs" Hi [kW];

Randamentul cazanului:

cc

cazanP

r] = pd-];

] ( ) 1 15= 3,449

=

cazan i ab cazan i

cc

sH Dhh H

P

H BP r]r] ]] ]

]]

~o VER8~

Q«; O~

PLEASE

ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

] S

kg

Pcc= Bs ·Hi= 34489 [kW];

1 (1) 3449 Mcazan= Pcc- PI= Pcc· -Ilcazan= [kW]; ] Bilantul energetic pe condensator:

• Pentru cazurile a) si c):

D3· h3= Pt2+ D4· h4[kW]

Timlnd cont de bilantul masic ] ( ) ( ) Dab - o; . hs = PI2 + Dab - o; . h4 ] Puterea termica evacuata din ciclu la sursa rece (la condensator):

2() (34)20404PI=Dab-Dp·h-h=[kW]

Puterea termica evacuata din ciclu (Pt2) este egala cu puterea termica preluata de apa de racire:

PI2=Dar· cp·t,tc[kW] ] 485,82= .t,

=

pc I

arC t

DP]] ]

]]

]

s

kg

• Pentru cazul b):

D3 . hs + D6· he = PI2 + D4 . hs [kW]

Tinand cont de bilantul masic ] ( ) Dab - Dp· hs + Dp . he = PI2 + Dab· h« ] Puterea termica evacuata din ciclu la sursa rece (la condensator):

2( ) (34) (64) 20414,6PI= Dab- t». h - h + ti: h - h = [kW]

2= 486,1

.t,

=

pc I

arC t

P

D ]] ] ]]] s

kg

] Calculul randamentelor:

• randamentul termic al ciclului III [ -] 0.343

~o VER8~

Q«; O~

PLEASE

ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

IP

P 11 [-] J 3 , 34 = I 11 [%]

• randamentul global brut al ciclului I1brut [%]

= ... = = 0,299

cc

b

brut cazan t m g P

11 11 11 11 11 P [-] J = 29,9 Ilbrul [%] Observatii:

In cazul b) ecuatiile de bilant energetic puteau fi gandite in modul urmator: intr-un schimbator de caldura de suprafata (preincalzitor, condensator), puterea termica cedata este egala cu puterea termica primita. Astfel:

o pentru se de suprafata, puterea termica cedata de abuml care

condenseaza ( ( ) Dp' h: - h6) este egala cu puterea termica preluata de apa (condensul principal) pentru a se incalzii (( ( ) Dab' hs - h« )):

( ) ( ) o; . h: - he = Dab' hs - h4

o analog, pentru condensator putem scrie:

( ) ( ) Pt2 = D3 . hr h4 + D6' he - h4 J

( ) () ( ) PI2 = Dab - o; . hr h4 + o; . he - h4

In cazul c), daca am fi tinut cont de cresterea de entalpie in pes (pompa de condens secundar), in contuml de bilant considerat ar fi avut in plus ca putere

intrata puterea intema a pes (( ) P Dph7h6

pes

i = . - ), datorita antrenarii acesteia cu

ajutorul unui motor electric (energie intrata in contur).

In cazul c), daca nu s-ar cunoaste hs, si am tine cont, eventual, si de pes, ecuatiile de bilant energetic ar fi urmatoarele:

o ecuatia de bilant pentru calculul Ds, considerand suprafata exterioara a schimbatorului de caldura drept contur de bilant:

D2 . h: + D4' h» = D6' he + De . hs J

( ) ( ) ti: h: + Dab - o; . h4 = o; . he + Dab - t» he

o pentru calculul hs se va scrie ecuatia de bilant energetic considerand drept contur de bilant punctul de injectie a condensului secundar in linia de condens principal:

De . hs + D7' hn = Ds . hs J ( ) Dab - Dp' he + Dp . hn = Dab' hs 1.2.2. Se considera ciclul cu turbina cu abur din figura. Se cunosc:

• entalpiile, exprimate in [kJ/kg]: ho = 3400; hi = 3000; hz = 2 ha= hs=150; hs= 500; h+= 800; hs = 820; hs= 475;

• debitul de abur viu: Do = 10 [kg/s];

• incalzirea apei de racire in condensator: t.tar = 10 [0C];

• caldura specific a a apei de racire: Cp,ar= 4,2 [kJ/kg/K];

• randamentul mecanic al pompei de alimentare (PA): I1m,FA

• randamentul cuplei hidraulice a P A: I1kh = 97 [%];

• randamentul motorului electric ce antreneaza P A: I1m,el = 9

ORDER FULL .\ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

Se cer(e):

• sa se realizeze bilantul masic pe ciclu

• debitele de abur extrase din turbina pentru preincalzire: Dpl si Dp2 [kg/s]

• puterea intern a dezvoltata de turbina intre cele doua prize: Pi,I-2 [kW]

• puterea termica evacuata la sursa rece a ciclului: Pt2 [kW]

• debitul masic de apa de racire la condensator: Dar [kg/s]

• puterea intern a ceruta de pompa de alimentare (PA): Pi,7-S [kW]

• puterea consumata de motorului electric ce antreneaza PA: Pme,7-S [kW] Rezolvare:

• Bilantul masic este prezentat in figura de mai sus. Astfel:

D3= Do- Dpl- Dp2; D9= Dp2; D4= D3 + D9= Do- Dpl; Ds= D4= Do- Der; D6= Ds= Do- Dsi; D7= DI + D6= Do; Ds= D7= Do.

• Bilantul energetic pe preincalzitorul de amestec:

661177D· h+D· h=D· h

o 1 6 1 1 0 7 (D D ) h D h D h p p - • + . = . 1,2

3000500

() 10 (800 500)

16 076

1=

=

=

hh Dhh Dp]] ] ]]

]

s

kg

• Bilantul energetic pe preincalzitorul de supra/ala:

SS226699D· h+D· h=D· h+D· h

o 1 5 2 2 0 1 629 (D D ) h D h (D D ) h D h p p p p - • + . = - . + . 000229016sDhhDDhhpp' -=-.-

1,384

2700475

() () (10 1,2) (500 150)

29 0165

2=

=

~o VER8~

Q«; O~

PLEASE

ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

=

hh DDhh Dp p]]

]

]]

]

s

kg

• Bilantul energetic pe zona de turbina cuprinsa intre cele doua prize:

011012,12()()--" =-" +ppiDDhDDhP

Do2 7 Ph Do Dol 9 65 4

3

8

2

o

Do

DoDo-Dol Do-Dol-Do2

Do-Dol

Do2 Do2 7 Ph Do Dol 9 65 4

3

2 1

ODo

Do-Dol

Do-Dol-Do2

,12( 01)( 12) (10 1,2)(30002700) 2640 = - " - = - " - = Pi-DDph h [kW] • Bilantul energetic pe condensator:

3399244DhDhPDht" +" = +" [kW]]

( ) ( ) 0123292014DDDhDhP DDhppptp- -" + " ] Puterea termica evacuata din ciclu la sursa rece (la conoeng Pt= D - Dp- Dp" h + Dp" h - D - Dp" h = [kW] r, = Dar" Cp : bote d kW] ] 390,34 4,210 216394,2 =

ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

.f::,

=

pc t

arC t

P

D ]] ] ]]

]

s

kg

• Bilantul energetic pe pompa de alimentare (intre punctele 7/ji 8):

77,78ssDhPDhi' +=. -]o7,7sosDhPDhi' +='Pi,7-S = Do' (hs - h7) = 10 . (820 - 800) = 200 [kW]

• Bilantul energetic pe ansamblul PA / motor electric:

224

0,97 0,97 0,95 200

"

,7 S

,7 S =

=

melkhmPA

me

P

P

rJrJrJ [kW]

1.2.3. Se considera ciclul cu turbina cu abur din figura. Se cunosc:

• entalpiile, exprimate in [kJ/kg]: ho = 3400; hi = 3000; hz = 2700; hs = 2300; ha= h5=150; hs= h+= 500; hs= 800; hs= 785;

• debitul de abur viu: Do = 10 [kg/s];

• randamentul mecanic: 11m = 0,99; randamentul generatorului

• randamentul cazanului: Ileaz = 90 [%];

• puterea calorifica inferioara a combustibilului: Hi = 10000

DoDo

Do-Dpl-Dp2 Do-Dpl-Dp2 Dpl

Dp2

7

P.

Do

Dpl

9

65

4

PLEASE ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

3

Z

o n,

Do-Dol

Do-Dol-Do2

Do2 7 Ph Do DOl 9 65 4

3

8

Z

a

Se cer(e):

• sa se realizeze bilantul masic pe ciclu

• debitele de abur extrase din turbina pentru preincalzire: Dpl si Dpz [kg/s]

• puterea electrica la bomele generatorului: Ps [kW]

• debitul de combustibil: Bs [kg/s]

• lucrul mecanic specific dezvoltat de turbina cu abur (T A): TA spl [kJ/kg]

• energia electrica specifica dezvoltata de turbina cu abur: Csp [kJ/kg]

• consumul specific de combustibil: bsp [kg/kwh-]

• consumul specific de abur al grupului turbogenerator: dsp [kg/kwh-] Rezolvare:

• Bilantul masic este prezentat in figura de mai sus. Astfel:

D3= Do- Dpl- Dpz; Ds = D4= D3= Do- Dpl- Dpz; D9= Dsr; D6= Dz+ Ds+ D9= Dpz+ Do- Dpl- Dpz+ Dpl = Do; D8 = D7= Do.

• Bilantul energetic pe preincalzitorul de supra/ala:

11778899D . h + D . h = D . h + D . h 11070819DhDhDhDhpp' + . =. +.

() () 0871 19D h h D h h p' - - . -

1,354

3000785

() 10 (800 500)

19 087

1=

=

~o VER8~

Q«; O~

PLEASE

ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

=

hh DDhhp]] ]

]]

]

s kg

• Bilantul energetic pe preincalzitorul de amestec:

22559966D· h + D . h + D . h = D . h 2201251906Dh(DDD)hDhDhpppp' +--. +. =.

25

065195 2

00

hh

DhhDhh Dp

p

=

1,035 2700150

10 (500 150) 1,354 (785 150)

2=

]]

] s kg

• Bilantul energetic pe turbina cu abur:

Puterea interna dezvoltata de T A:

o 0 0 0 0 0010 I I 20 I 22 3P D h h D D h h D D D h h p p P TA

i=' -+-. -+--. -[kW]

TA= 10· (3400 - 3000) + (10 -1,354) . (3000 - 2700) + Pi

(10 -1,354 -1,035) . (2700 - 2300) = 9638,2 [kW] Puterea la borne:

= . m : g= 9638,2· 0,99 . 0,98 = 9351 TA

r.r. rJ rJ [kW]

• Bilantul energetic pe cazan:

Puterea termica intrata in ciclu:

10 ( 08) 10 (3400 800) 26000Pt= D· h - h = . - = [kW] Debitul rna sic de cornbustibil:

( )

2,889

0.9 10000

100810 (3400 800) =

~o VER8~

Q«; O~

PLEASE

ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

=

=

cazan i caz i t

cc

sH Dhh H

P

H

P

B 1111]] ]

]]

]

s kg

• Calculul indicatorilor specifici: 963,82

10

9638,2

o

D P I

TA TAi

sp 0 o

o

00

o

kg kJ 935,1 10 9351

o

~o VER8~

Q«; O~

PLEASE

ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

D P

sp 0 o

o

00

o kg kl;

3600 1,1122 9351

= . 3600 = 2,889 . = b

s

spP B bO o o

00

o

e combustibil

kWh

kg 36003,8496 9351

= o· 3600 = 10 . =

b spP D dO o o

00

o

e combustibil

kWh kg

• Observatii:

mg TA

o o

~o VER8~

Q«; O~

PLEASE

ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

sp sp E = 1·11 ·11

= o· 3600 = 1 . 3600

bsp spP e D

dO

00

o

e combustibil

kWh kg

1.2.4. Se considera ciclul cu turbina cu abur din figura. Se cunosc:

• entalpiile, exprimate in [kJ/kg]: ho = 3400; hi = 3000; hz = 2700; hs = 2300; ha= hs=150; hs= 500; h+= 800; hs= 785; hio= 475;

• puterea electrica la bomele generatorului: Ps= 10000 [kW]

• randamentul mecanic: 11m = 0,99; randamentul generatorului electric: I1g= 0,98;

Dpl Do

DoDo

Do-Dpl-Dp2 Do

Dp2 7 P. Do Dpl 10 6S 4

3

2

ODo

Do-Dpl

Do-Dpl-Dp2 9

Dp2

7

P.

Do

Dpl

10

65

4

3

8

2

o

9

Se cer(e):

• sa se realizeze bilantul masic pe ciclu in marimi absolute si in marimi raportate;

• debitele de abur, extrase din turbina pentru preincalzire, raportate (la debitul de abur viu): apl si ap2 [-];

• energia electrica specifica dezvoltata de turbina cu abur: Csp [kg/s];

• debitul de abur viu: Do [kg/s];

• debitele de abur extrase din turbina pentru preincalzire: Dpl si Dp2

• puterea termica evacuata la sursa rece a ciclului: Pt2 [kW]; Rezolvare:

• Bilantul masic este prezentat in figura de mai sus. Astfel:

D3= Do- Dpl- Dp2; D9= Dsi; DlO= Dpl + Dp2; D4= D3 + DlO= + Dpl + Dp2= Do; Ds= D4= Do; D6= Ds= Do; D7= D6= Do; • Bilantul energetic pe preincalzitorul de supra/ala ''''','''<0''''14

66117799D· h+D· h=D· h+D· h

06110719DhDhDhDhpp• + . =. +.

~o VER8~

0«; O~

~~~P2 PLEASE laprizORDER FULL

~J VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

611719[I]h [a]h [I]h [a]hpp· +. =. +. [I]()[]()76119hhahhp· -=.-

0,1354

3000785

[1] () 800 500

19 76

1=

=

=

hh

a h s ,

• Bilantul energetic pe preincalzitorul de supra/ala alimentat de la priza 2:

225599661010D· h + D . h + D . h = D . h + D . h 220519061210DhDhDhDh(DD)hpppp· +. +. =. ++. ;seimpartelaoDJ 2251961210[a]h[I]h[a]h[I]h[aa]hpppp· +. +. =. ++.

210

65 1910 2

[I]()[]() hh hhahh

p

=

0,1384 2700475

(500 150) 0,1354 (785 475)

2=

ap=

• Bilantul energetic pe turbina cu abur:

Puterea interna dezvoltata de T A:

P Do (hohl) (DoDpl) (hI h2) (DoDpl Dp2) (h2h3)

TA

~o VER8~

Q«; O~

PLEASE

ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

;= . - + - . - + - - . - [kW]

Se imparte ecuatia de mai sus la oD J [1] () [1 ] () [1 ] () 0 I I I 2 1223

o

hhahhaahh D

I P ppp TA

TAi

sp= = . - + - . - + - - . -

TA = (3400 - 3000) + [1- 0,1354] . (3000 - 2700) + isp

+ [1- 0,1354 - 0,1384] . (2700 - 2300) = 949,9 [kJ/kg] 949,90,990,98921,6

o

==·m·g=··= TA

sp

b

spi

D

P

e n n r o

o

00

o

kg kJJ 10,85 921,6 10000

0= = =

sp b

e P

D JJ

J

JJ

J s kg

10[1]10,850,13541,469Dp=D· ap=· = [kg/s] 20 [2] 10,850,1384 1,502 Dp = D . ap= . = [kg/s] • Bilantul energetic pe condensator:

D3· hs+ DIO· hlO= Pt2+ D4· h4 [kW] J

( ) Do- Dpl- Dp2· hs+ (Dpl + Dp2) . hlO= Pt2+ Do· h4

( ) Pt2= Do- Dpl- Dp2· hs+ (Dpl + Dp2) . hlO- Do· h4[kW] Pt2= (10 -1,469 -1,502)· 2300 + (1,469 +1,502) ·475-1 Obs.: Puterea termica evacuata la condensator, raportata la 1481,8 10,85 16078

o 2

2= = =

~o VER8~

-~~[kW] O~

de abur vitptEAS E

ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

D P

q t to o o 00 o kg kJ

1.2.5. Se considera ciclul cu turbina cu abur din figura. Se cunosc:

• entalpiile, exprimate in [kJ/kg]: ho= 3400; h12= 3395; hi = 3000; ha= 2700; h- = hs = 150; hs= 500; hie= hu = 475;

• puterea electrica la bornele generatorului: Do = 10 [kg/s];

• debitul de abur in punctul 1: Dpl = 1,2 [kg/s];

• cresterea de presiune in pompa de alimentare: b.pS-9 = 180 [bar];

• densitatea medie a apei in pompa de alimentare: Papa = 870 [kg/rna];

• randamentul intern al pompei de alimentare: IlPA= 0,8 [-];

• randamentul cazanului: Ilcazan= 0,89 [-] 12

II

10

Do2

8

Ph

Do

Dol

6

75

4

3

9

2

o

12

II Do-Dol-Do2 Do-Dol-Do2 Do-Dol-Do2 10

Do

DoDo-Dol Do-Dol-Do2 Do2

Do2

8

P.

Do

Dol

6

75

4

3

9

2

ODo

~o VER8~

Q«; O~

PLEASE

ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

Do-Dol

Do-Dol-Do2

Se cer(e):

• sa se realizeze bilantul masic pe ciclu;

• debitul de abur in punctul2: Dp2 [kg/s]

• entalpia in punctul 7: hv [kJ/kg]

• entalpia in punctul8: hs [kJ/kg]

• entalpia in punctul9: hs [kJ/kg]

• randamentul conductelor: Ilconducte [-]

• consumul specific de caldura al grupului turbo-generator: tg sPq [klvkWh«]

• consumul specific de caldura al grupului turbo generator si circuitului termic: sPq I, [kJt/kWhe]

• consumul specific brut de caldura al blocului cazan-turbina: brut sPq [klvkWh«]

Rezolvare:

• Bilantul masic este prezentat in figura de mai sus. Astfel:

D3= Do- Dpl- Dp2; D6= Ds= D4= D3= Do- Dpl- Dp2; Dn = DlO= Dp2; D7= D6+ Dn = Do- Dsi; Ds= DI + D7= Dpl + (Do- Dsr) = Do; D9= Ds= Do.

• Bilantul energetic pe preincalzitorul de suprafata (repomparea condensului):

22SS661010D· h+D· h=D· h+D· h

Dp2' ha+ (Do- Dpl- Dp2) . hs= (Do- Dpl- Dp2) . he+ Dp2' hvi; 1,2198

(2700 150) (500 475) (10 1,2) (500 150)

00

00

25610 0165

2=

=

=

hhhh DDhh Dp p]] ] ]]

]

s

kg

• Bilantul energetic in punctul de injectie al condensului

66111177D· h + D . h = D . h

o I 26 2 II 0 I 7 (D D D ) h D h (D D ) h p p p p - - . + . = - 496,53

o

01

~o VER8~

Q«; O~

PLEASE

ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

0126211

--.+.

=

p ppp

DD DDDhDh h]

]

]

]]

] kg kJ

• Bilantul energetic pe preincalzitorul de amestec:

771188D ·h+D ·h=D·h

o 1 7 1 1 0 8 (D D ) h D h D h p p - • + . = . 796,95

()

o

01711

8=

-.+.

=

D DDhDh h pp

]]

]

]]

] kg kJ

• Calculul cresterii de entalpie in pompa de alimentare (intre punctele 8 si 9)

[ ]

[ ]

[ ] 100 10

1

3

8989

3

3 89289

89 .

]]

]

]]

]

PLEASE ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

f::,.

]]

]

]]

]

. ]]

]

]] f::,] = ] ]

]

]] ] f::,

PAPA

kg

p barv m kg

vm

m

pN

kg

hkJ

rJrJ 25,86

0,8870

89 8 9 100 89 100 180 100

f::,.

f::, = ---

]

~o VER8~

Q«; O~

PLEASE

ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

PAPA apa

pvp

h PrJrJ] ]

]]

]

kg kJJ

hs = hs + MS-9 = 796,95 + 25,86 = 822,81 [kJ/kg]

• Puterea termica intrata in ciclul apa/abur, la cazan:

],900(09)10(3400822,81)25771,9==' -=. -=PPt-Dhh

cazan

t[kW]

• Puterea termica pie rdu ta in conductele de legatura cazan-turbina:

,0120(012)10(34003395)50t.=t.=· -=. -=PconductePt-Dhh[kW] • Randamentul conductelor:

0,998

25771,9

1 150

]]

=

-t.

- - cazan

conducte

cazan

t conducte cazan

cazan

t turbina

conducteP

P P PP P PrJ

• Consumul specific de caldura al grupului turbogenerator: 2,858

9000

]] 25771,9 50 =

=

-t.

~o VER8~

Q«; O~

PLEASE

ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

b conducte

cazan

t

b turbina tgt

spP PP P

P

qJ J

J

JJ

J

kJ kJ

= 1 . 3600 = 2,858 . 3600 = 10288,8 b

turbina

tgt

spP

P

qJ

J

J

JJ

J

t

kWh kJ

• Consumul specific de caldura al grupului turbogenerator si circuitului termic: 2,8635

9000

125771,9

1,= = = b

cazan t

spP P qJ J

J

JJ

J

t

kJ kJ

136002,86353600 10308,6

J

~o VER8~

Q«; O~

PLEASE

ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

1,= . = . = b

cazan t

spP P qJ J

JJ

J

kWh kJ

• Puterea termica dezvoltata prin arderea combustibilului: 28957,2

0,89

= 1 = 25771,9 =

cazan cazan

te

P

P

rJ [kW]

• Consumul specific brut de caldura al blocului cazan-turbina: 3,2175

9000

= = 28957,2 = b

brut te

spP P qJ J

J JJ J

kJ kJ

= . 3600 = 3,2175 . 3600 = 11583

b

brut te

spP P qJ J

J JJ J

kWh kJ

1.2.6. Se considera ciclul cu turbina cu abur din figura. Se cunosc:

• entalpiile, exprimate in [kJ/kg]: hz= 2700; h-i= hs = 150; hs 475; h12= 600;

• debitul de abur viu: Do = 10 [kg/s];

• debitul de abur in punctul 1 (la priza 1): Dpl = 1,25

• cresterea de entalpie in pompa de alimentare: t.hS-9= 26

• debitul de combustibil: Bs = 2,9 [kg/s];

• puterea calorifica inferioara a combustibilului: Hi = 10000

~o VER8~

,h~~= O~

PLEASE

ORDER FULL

VERSION

• randamentul cazanului: Ileaz = 0,9 [-];

• puterea electrica la bornele generatorului: Ps= 9400 [kW]

• randamentul mecanic: 11m = 0,99; randamentul generatorului electric: Ilg= 0,98;

• incalzirea apei de racire in condensator: t.tar = 10 [0C];

• caldura specific a a apei de racire: Cp,ar= 4,2 [kJ/kg/K]; Se cer(e):

• sa se realizeze bilantul masic pe ciclu

• debitul de abur in punctul2: Dp2 [kg/s]

• entalpia in punctul 7: hv [kJ/kg]

• puterea intern a ceruta de pompa de alimentare (PA): Pi,S-9 [kW]

• puterea termica evacuata la sursa rece a ciclului: Pt2 [kW]

• entalpia in punctul 3: hs [kJ/kg]

• puterea intern a dezvoltata de turbina intre ultima priza si iesirea din turbina:

TA

Pi,2-3 [kW]

• puterea intern a dezvoltata intre intrarea in turbina si ultima priza: TA iP ,0-2 [kW]

• debitul masic de apa de racire la condensator: Dar [kg/s]

• multiplul de apa de racire: mar [- ] Rezolvare:

• Bilantul masic este prezentat in figura de mai sus. Astfel:

D3= Do- Dpl- Dp2; D6= D5= D4= D3= Do- Dpl- Dp2; D12= Dsr; Dn = DIO = D12+ D2= Dpl + Dp2; D7= D6+ Dn = Do; D9= Ds = D7= Do.

• Bilantul energetic pe preincalzitorul de supra/ala (repomparea condensului):

22551212661010D· h+D· h+D· h=D· h+D· h

· + - - . + . = 220 125112D h (D D D) h D h pppp

01261210 (D D D) h (D D ) h p p p p = - - . + + .

12

II

10

Ph Do 6 75 4

3

9

2

o

Dpl12

II Do-Dpl-Dp2 Do-Dpl-Dp2 Do-Dpl-Dp2 10

Do

~o VER8~

Q«; O~

PLEASE

ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

DoDo

Do-Dpl-Dp2 Dpl+Dp2 Dp2

S

Ph

Do

Dpl

6

75

4

3

9

2

ODo

Do-D.I

Do-Dpl-Dp2

1,1286

00 000

65210

016511210

=

hhhh DDhhDhh ti.,

p]]

]

]]

]

s

kg

• Bilantul energetic in punctul de injectie al condensului secundar:

66111177D· h + D . h = D . h

o I 26 I 2 II 07 (D D D ) h (D D ) h D h p p p p - - • + + . = . 494,05

00

o

01261211

--.++.

=

D DDDhDDh h pppp

]]

]

]]

]

kg

kJ

• Bilantul energetic pe pompa de alimentare (intre punctele 8 si 9):

De hs+ Pi,S9= D9· h9-] Do· he+ Pi,S9= Do· h9- Pi,S-9= Do· (h9- hs) = Do· tshe-e= 10 . 26 = 260 [kW] • Bilantul energetic pe cazanul (generatorul) de abur:

Puterea termica dezvoltata prin arderea combustibilului:

Pcc= Bs· Hi= 2,9 ·10000 = 29000 [kW] Puterea termica primita de apa/abur la cazan:

12,9100000,926100Pt=Pcc·llcazan=Bs· Hi·llcazan=·

• Bilantul energetic pe turbina cu abur si generatorul elec

ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

9688,7 0,990,98 9400 =

=

=

mg TAb

P

P

rJrJ [kW]

• Bilantul energetic pe ciclu: 1,89 I 2

TA

PI + Pi = Pi + P - ] 21,89261002609688,716671,3 = + - = + - =-

TA

PI PI Pi Pi [kW]

• Bilantul energetic pe condensator:

D3' h3= Pt2+ D4' h4[kW] ] ( ) ( ) Do- Dpl- Dp2' h3= Pt2+ Do- Dpl- Dp2' h4

( )

2337,4

012 20124

3=

+--.

=

pp

t p p

DDD PDDDh h]

]

]

]]

]

kg

kJ

• Bilantul energetic pe zone de turbina:

puterea interna dezvoltata de turbina intre ultima priza si iesirea

P'2-3 = (Do - Dpl - Dp2) . (h2 - h3) = 2763,5

TA

TA

PLEASE ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

i[kW]

puterea interna dezvoltata intre intrarea in turbina si ultima ,02,239688,7 2763,56925,2 = - = - =--

TA

TA

PiP P [kW]

• Bilantul energetic pe condensator: 21,89261002609688,716671,3 = + - = + - =-

TA

PI PI Pi Pi [kW]

• Bilantul energetic pe condensator:

PI = Dar' Cp : Ist, 2 [kW] ] 396,94 4,210

216671,3 =

=

.f:::,

=

pc I

arC t

P

D ]] ] ]]

]

s

kg

] 52,08

10 1,25 1,1286 396,94

30 I 2

=

=

pp

arar

arDDD D

D

D

m [-]

1.2.7. Se considera eiclul eu supraincalzire intermediara din figura urmatoare. Consideram ca turbina este simp la, lara prize. Se aburului viu pI = 100 bar si ti = 500°C, presiunea de supramcalzr PSI]= pa= 25 bar, temperatura de supraincalzire intermediara presiunea la eondensator pcondensator = p4 = 0,05 bar, debitul de kg/s, randamentul intern al CIP (eorpul de inalta presiune) al CIF

ill

= 80 %, randamentul intern al CMJP (eorpul de in alta si j CMJF

ill

= 10

eu aburpil.EASE

)08DER FULL VERSION E CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

= 80 %, randamentul mecanic 11m = 99 %, randamentul generatorului electric Ilg= 98 %, randamentul cazanului Ilcaz= 90 %, puterea calorifica inferioara a combustibilului Hi = 10000 kJ/kg.

Se fac urmatoarele ipoteze simplijicatoare si de calcul:

• se neglijeaza cresterea de entalpie in pompe;

• se neglijeaza pierderile de presiune si de entalpie pe conducte. Sd se determine:

• parametrii termodinamici ai aburului in punctele caracteristice ale ciclului;

• sa se traseze procesul termodinamic de destindere in turbina in diagramele: h-s (entalpie - entropie) si t-s (temperatura - entropie).

• puterile necesare construirii diagramei Sankey [kW];

• debitul de combustibil: Bs [kg/s];

• randamentul: termic Ilt si randamentul global brut Ilbrut. Rezolvare:

hi, si, VI = f(pI, ti) ] hi = 3374 [kJ/kg], si = 6,597 [kJ/kg/K], VI = 0,0328 [rna/kg]. PA

SII

3

24

5

1

Cazan

Entalpia teoretica la iesirea din CIP: ha= f(p2= PSI], S2t= si) = 2982 [kJ/kg].

21 ( 12) 3060,4 = - . - t=

CIF

ihhhhll] ]

]

]]

]

kg

kJ

12, V2= f(p2= PSI], hz) ] 12= 322°C, V2= 0,1037 [ma/kg], S3= 6,732 [kJ/kg/K]. hs, S3, V3 = fips = p2 = PSI], 13 = tSI]) ] hs = 3462 [kJ/kg], S3 = 7,323 [kJ/kg/K], V3 = 0,14 [m3/kg].

Entalpia teoretica la iesirea din CMJP: h« = f(pcondensator, S4t = S3) = 2233 [kJ/kg].

( ) 2478,84334= - . - = t

CMJF

ih h h h ti ] ]

]

]] ] kg kJ

t-, S4, V4= f(P4= pcondensator, h-) ] t4= 32,9 [0C], S4= 8,125 [m3/kg], X4= 0,966.

hs = f(ps = p4 = pcondensator, X = 0) = 137,8 [kJ/kg].

Diagrama: entalpie - entropie (h-s) Diagrama: temperatura ] Bilantul masic:

~o VER8~

Q«; O~

, V4= 27,2PLEASE

ORDER FULL (t-s) VERSION

Di = D2 = D3 = D4 = Ds = Dab ] Bilantul energetic pe TA:

Puterea interna dezvoltata de T A:

( 12) ( 34) 12968 Pi = Dab' h - h + Dab' h - h = [kW] Puterea mecanica:

Pm= Pi' r'I m=12838 [kW] Puterea la borne:

Pb = r.; r'I g=12582 [kW] 1

2t

2

3

4t

4

x~l x~O,966

1

2t

2

3

4t4

Pierderile mecanice:

Mm=Pi-Pm=Pi' (1-r'lm) =130 [kW] Pierderile la generator:

Mg= Pm- Pb= r.; (l-r'I g)= 256 [kW]

] Bilantul energetic pe cazan:

Puterea termica intrata in ciclu:

1 ( 15) ( 32) 36378 Pt= Dab' h - h + Dab' h - h = [kW] 1 = 4,042

cazan i

cc

sH P H P B

r'I ]]

]

]]

] s kg

Pcc= Bs' Hi= 40420 [kW];

1 (1) 4042 Mcazan= Pcc- Pt= Pee' -r'lcazan= [kW]; ] Bilantul energetic pe condensator:

~o VER8~

Q«; O~

PLEASE

ORDER FULL \ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

D4' h4=Pt2+Ds' hs[kW] J Dab' h4=Pt2+Dab' hs

J Puterea termica evacuata din ciclu la sursa rece (la condensator):

2( 45) 23410PI= Dab' h - h = [kW]

J Calculul randamentelor:

• randamentul termic al ciclului III [ -] 0.356

IP

PIl [-] J 6,35 = I 11 [%]

• randamentul global brut al ciclului Ilbrul [%]

= ... ==0,311

cc

b

brut cazan t m g P

P 11 11 11 11 11 [-] J Ilbrul = 31,1 [%]

1.2.8. Se considera ciclul cu turbina cu abur din figura. Se cunosc:

• entalpiile, exprimate in [kJ/kg]: ho= 3400; hi = 3395; hz= h16= 3095; hs = 3090; ha= 3485; hs= 3480; hs= 2940; h+= 2400; hs= h9=150; hio= 670; h12 = 950; his = 3090; h14= 925; his= 2935;

• cresterea de presiune in pompa de alimentare: t.PPA = 200 [bar];

• volumul specific mediu al apei in pompa de alimentare: VPA= 0,00115 [rna/kg];

• debitul de abur viu: Do = 100 [kg/s];

• puterea calorifica inferioara a combustibilului: Hi = 10000 [kJ/kg];

• randamentul cazanului: Ileaz = 0,9 [-];

• randamentul mecanic: 11m = 0,99; randamentul generatorului electric: Ilg= 0,98; Se cere:

• sa se realizeze bilantul masic pe ciclu

• entalpia in punctul 11: h711 [kJ/kg]

• debitul de abur in punctul 1: Dpl [kg/s]

• debitul de abur in punctul2: Dp2 [kg/s]

• puterea intern a dezvoltata de CIP al TA: TA CIPiP' [kW]

• puterea intern a dezvoltata de CMP al T A: TA CMPiP' [kW]

• puterea electrica la bornele generatorului: »P [kW]

• puterea termica primita de apa/abur la sursa calda a ciclului: «P [k

• debitul masic de combustibil: .B [kg/s]; Rezolvare:

• Bilantul masic este prezentat in figura de mai sus. Astfel:

D2= DI= Do;Dl3= D16= Du; DIs= D6= Dp2; D3= D2- D16= D4= D3= Do- Dsi; D7= Ds - D6= Do- Dpl- Dp2; D9= Ds= Dp2; DI4 = Dl3 = Dsi; DIO = D9 + DI4 + DIS = Do; D12 = Dn = • Calculul cresterii de entalpie in pompa de alimentare 10028

0,82

~o VER8~

.<;1«} O~

-'DpI- PLEASE

Do.

leGRDER FULL

\ VERSION E

~ CJO

.~ . ~.

~/l)t-dr\~e

1002000,00115 1011 . =

f::,.

f::, = f::, =-

PA

PAPA PA

hhpv

rJ 0

o

o

00

o

kg kJJ

h11 = hv: + MPA = 670 + 28 = 698 [kJ/kg]

• Bilantul energetic pe preincalzitorul de supra/ala:

Dl3 . hvs + D11 . h11 = D14' hi» + D12' h12 113011114012DhDhDhDhpp' +. =. +. 001131401211DhhDhhp' -=.-

11,64

3090925

() 100 (950 698)

1314 012 II

1=

=

=
hh
Dhh
DpJJ
J
JJ
J ~o VER8~
s
kg
16 Q«; o~
II 15
6
415 PLEASE
Ph
Do
Dp2 ORDER FULL
Dpl
14 \ VERSION E
12
109
~ CJO
.~ . ~.
~/l)t-dr\~e

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful