SK Seri Taman Kluang Barat Kluang Barat

MODUS OPERANDI

BIMBINGAN & KAUNSELING 2011
http://aspirasidiri/blogspot.com

Disediakan Oleh :
MOHAMAD AMIN BIN AHMAD BASRI ZURAIDI BIN MOHAMED GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

1

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.

Pendahuluan Biodata Guru Bimbingan Visi Misi Perancangan Strategik Rancangan Tahunan Pelan Tindakan
Carta Gantt

3 4 6 7 8
21 29

33
39

9.

Laporan Aktiviti 2010

10. Penutup

40

2

Pendahuluan

ALHAMDULILLAH. Segala puji-pujian itu hanya untuk Allah. Selawat dan salam ke hadrat Junjungan tercinta Rasulullah saw. Penghormatan yang tinggi juga untuk para sahabat serta orang-orang yang besama-samanya hingga hari Qiamat. Kami rasa bersyukur kerana dapat menyempurnakan penulisan buku Modus Operandi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunselingyang dijadikan garis panduan utama perlaksanaan program Unit Bimbingan dan Kaunseling tahun 2011. Sesungguhnya cabaran dalam perkhidmatan bimbingan semakin meningkat selari dengan pesatnya perkembangan teknologi yang bersama-samanya sarat membawa maklumat yang pelbagai. Perkembangan ini memudahkan ktia untuk meng acse maklumat dengan cepat dan mudah. Namun demikian sebahagian dalam kalangan kita ss mengambil kesempatan menggunakan kepesatan dan kecangguhian teknologi ini ke arah negatif. Sebagai pegawai perkhidmatan pelajaran yang berkhidmat di dalam bidang bimbingan, kami berpendapat perlunya satu sistem yang tersusun kemas dan rapi bagi memperkasa serta mengimbangi cabaran yang berlaku ini. Selain pertemuan bersemuka di bilik bimbingan kami juga telah menyediakan perkhidmatan tambah nilai melalui media baru secara online. Warga sekolah kini boleh berinteraksi dengan kami melalui blog dan facebook. Klien akan dilayan secara online. Perkhidmatan ini memberi peluang seluas-luasnya kepada kepada warga SK Seri Taman Barat berinteraksi dengan kami tanpa mengira di mana juga pun mereka berada . Ianya amat mudah menjimatkan masa malahan amat berkesan. Adalah diharapkan perkhidmatan bimbingan yang di laksanakan dapat memberikan impak positif kepada warga SK seri Taman Kluang barat secara keseluruhannya. Insya Allah.

3

Bio

 

¡

¢

¡

Ketua Unit Unit Bimbingan Dan Kaunseling

Nama Pe (Huruf Besar) : M HAMAD AMIN BIN HJ AHMAD BASRI Guru B&K Se e uh Masa Bilangan Waktu Mengajar (jika ada) : .. No. Kad Pengenalan : 680925016357 Jantina : LELAKI Bangsa : MELAYU Status : BERKAHWIN Pengalaman dalam Bidang Bimbingan & Kaunseling (bilangan tahun) :1996 -SEKARANG Pengalaman Sebaga i Guru BKSM (bilangan tahun) : 8 TAHUN Kelulusan Akademik : BA (Hons) PSIK L GI & K MUNKASI 2003 UKM Kelayakan Ikhtisas Bimbingan & Kaunseling : KDP 14 M MPKTBR 1996 Kelayakan Lain (sila nyatakan) : DIPL MA PEGURUAN MALAYSIA Tarikh Perlantikan Sebagai GBKSM : JPN TRG. 1 SEPT 2003 Alamat Tempat Bertugas : SK SERI TAMAN KLUANG BARAT, KLUANG, JOHOR Tempat Bahagian Bertugas : Daerah : KLUANG No. Telefon Tempat Bertugas : 07 -7760506 No. faks : Alamat E-mail :nurulabadi@hotmail.com No. Telefon Bimbit : 019 -7764178 Weblog : http://aspirasidiri.blogspot.com
£ ¤ § £ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¥

4

com No.5355@gmail.KDP 14M UBDK 2004 MPBP Kelayakan Lain (sila nyatakan) : . Telefon Bimbit : 0197239505 5 . Kad Pengenalan : 730902035355 Jantina : LELAKI Bangsa : MELAYU Status : BERKAHWIN Pengalaman dalam Bidang Bimbingan & Kaunseling (bilangan tahun) :6 TAHUN Pengalaman Sebaga i Guru BKSM (bilangan tahun) : 2 TAHUN Kelulusan Akademik : STPM Kelayakan Ikhtisas Bimbingan & Kaunseling : .Penolong Ketua Unit Unit Bimbingan Dan Kaunseling Nama Penuh (Huruf Besar) : ZURAIDI BIN MOHAMED Guru B&K Sepenuh Masa Bilangan Waktu Mengajar (jika ada) : No. faks : 07-7760109 Alamat E-mail : -adimed.DIPLOMA Pendidikan Malaysia Tarikh Perlant ikan Sebagai GBKSM : JANUARI 2005 Alamat Tempat Bertugas : SK SERI TAMAN KLUANG BARAT Tempat Bahagian Bertugas : Daerah : KLUANG No. Telefon Tempat Bertugas : 07-7760506 No.

Teraputik Dan Efektif Dari Aspek Fizikal. Perhubungan Dan Pengurusan Berteraskan Konsep Perkhidmatan Bimbingan Berkualiti Secara Menyeluruh Dan Berkesan Demi Kecemerlangan Murid Dan Sekolah 6 .Vi i P rkidma an imbingan Mewujudkan Iklim Pendidikan Yang Kondusif.

Pencegahan Dan Pemulihan Untuk Mempertingkatkan Pengetahuan. Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Beramanah.Mi i P rkidma an imbingan Dengan Penuh Rasa Tanggungjawab Dan Bersungguh-sungguh Menyediakan Perkhidmatan Menolong Bantu Murid Dari Aspek Pengayaan. Keterampilan Dan Konsep Kendiri Positif Melalui Perkhidmatan Bimbingan Yang Berkesan. Perkembangan. 7 .

Mewujudkan budaya kerja cemerlang di kalangan guru -guru menjelang 2013 2. Melahirkan barisan guru yang berdedikasi dan komited pada tugas. Meningkatkan keupayaan dan penguasaan murid dalam menguasai ilmu pengetahuan di samping melahirkan murid yang mempunyai sahsiah terpuji .Melahirkan murid yang bermotivasi dan berintergriti menjelang 2013 8 .PERANCANGAN STRATEGIK Unit Matlamat Strategik Objektif B&K 1. .

Bil Objektif KPI SASARAN (Inisiatif) Strategik TOV 1. 10% 20% 30% 40% 50% % Pemantauan dilaksanakan. MATLAMAT STRATEGIK : Melahirkan barisan guru yang be rdedikasi dan komited pada tugas . Mewujudkan budaya kerja cemerlang di kalangan guru -guru menjelang 2013 % Menghadiri kursus 00% 2009 2010 2011 2012 2013 30% 50% 70% 100% Meningkatkan dan memantapkan kursus dan latihan % Pemantauan dilaksanakan.UNIT ISU STRATEGIK : BIMBINGAN DAN KAUNSELING : Terdapat sebilangan guru yang kurang memberi kerjasama dalam menjayakan program yang dirancang. 9 .

Mengadakan kursus Budaya Kerja Cemerlang Guru Bimbingan / Pentadbir sekolah LDP Feb 2 hari Bilangan ceramah % Kehadiran Nota ceramah 2 kali setahun 10 .PELAN TINDAKAN OBJEKTIF STRATEGI : Mewujudkan budaya kerja cemerlang di kalangan guru -guru menjelang 2013 : Meningkatkan dan memantapkan kursus dan latihan Bil Aktiviti Pegawai Bertanggungjawab Kos/Sumber Tempoh Masa KPI Output Catatan Tarikh Jangka Tarikh Laksana 1.

Membina kertas konsep dan kertas kerja. Mengumpul bahan kursus dan percetakan. Januari 2009 Pentadbir sekolah Guru bimbingan Pentadbir sekolah Guru bimbingan Semua guru Guru bimbingan Jawatankuasa 3.00 Penilaian Program Tindakan Susulan Lampiran Berkenaan (cth Carta Gantt) Kertas konsep/kertas kerja. Senarai jawatankuasa. Membentuk jawatankuasa dan mesyuarat induk. Pentadbir sekolah Guru bimbingan 2.PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF : : : Kursus Budaya Kerja Cemerlang Melahirkan barisan guru yang berdedikasi dan komited pada tugas Mewujudkan budaya kerja sepasukan agar setiap program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna supaya membuahkan hasil yang berkesan seperti yang diharapkan. KOD PIPP : Teras 5 fokus 2 Strategi 1 Bil Huraian Aktiviti Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Januari 2009 Kos Pelaksanaan RM 50.00 Pentadbir sekolah 4. Januari 2009 Bahan kursus 11 . 1. Mesyuarat pelaksanaan Januari 2009 Pentadbir sekolah 100.

00 7.00 Pentadbir sekolah Pentadbir sekolah Pentadbir sekolah Guru bimbingan Jawatankuasa Guru bimbingan Jawatankuasa Guru bimbingan Pentadbir sekolah Semua guru 6.5. Pelaporan dan penilaian April / September Pentadbir sekolah Guru bimbingan Pentadbir sekolah Format pelaporan. Pelaksanaan kursus Febuari / Julai 600. Post-mortem Mac / Ogos 8. 12 . Mengurus pekej kursus Januari 100.

UNIT ISU STRATEGIK : BIMBINGAN DAN KAUNSELING : Sebilangan besar murid kurang bermotivasi untuk belajar dan semakin hilang amalan nilai nilai murni dalam kehidupan. MATLAMAT STRATEGIK 2 : Meningkatkan keupayaan dan penguasaan murid dalam menguasai ilmu pengetahuan di samping melahirkan murid yang mempunyai sahsiah terpuji Bil Objektif KPI SASARAN (Inisiatif) Strategik TOV 1. Melahirkan murid yang bermotivasi dan berintergriti menjelang 2013 % Melaksanakan program yang dirancang 00% 2009 20% 2010 40% 2011 60% 2012 80% 2013 100% 1.Melengkapkan diri Murid dengan Pelbagai teknik Kemahiran belajar 13 .Memupuk budaya cintakan ilmu pengetahun 2.

3. 10% 20% 30% 40% 50% % Pemantauan dilaksanakan. 14 .Memupuk murid Supaya Mengamalkan nilai Nilai murni % Pemantauan dilaksanakan.

berjadual 15 .PELAN TINDAKAN OBJEKTIF STRATEGI 1 : : Melahirkan murid yang bermotivasi dan berintergriti menjelang 2013 Memupuk budaya cintakan ilmu pengetahun Bil Aktiviti Pegawai Bertanggungjawab Kos / Sumber Tempoh Masa Tarikh jangka Tarikh laksana KPI Output Catatan 1. Menggalakkan tabiat suka membaca Semua guru LDP Sepanjang tahun Bilangan bahan yang digunakan % kehadiran.

Julai 200. Sepanjang tahun 500.00 Pentadbir sekolah Semua guru Bahan bacaan 4.PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF KOD PIPP Bil : Menggalakkan tabiat suka membaca : Menyedarkan murid tentang faedah yang diperolehi dengan membaca : Murid dapat menambahkan ilmu pengetahuan : Teras 2 Fokus 2 Strategi 2 Huraian Aktiviti Tarikh dan Tempoh pelaksanaan April / Ogos Kos Pelaksanaan 100.00 Penilaian program Pentadbir sekolah Pentadbir sekolah Tindakan susulan Lampiran berkenaan 1. Mengadakan program bulan membaca Memperkenalkan program seorang murid satu buku Memperbanyakkan ruangan atau sudut membaca dalam kawasan sekolah Mengadakan pemeran buku Mengadakan ceramah motivasi dan program lawatan ke sekolahsekolah yang berjaya Semua guru 2.00 Guru bimbingan Bahan ceramah 16 . Sepanjang tahun 100.00 Pentadbir sekolah Pentadbir sekolah Guru bimbingan Kertas kerja 5.00 Semua guru 3. Mei 200.

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF STRATEGI 2 Bil : : Aktiviti Melahirkan murid yang bermotivasi dan berintergriti menjelang 2013 Melengkapkan diri murid dengan pelbagai jenis kemahiran belajar Pegawai Bertanggungjawab Kos / Sumber Tempoh Masa Tarikh jangka 1. Memberi pendedahan kepada murid mengenai teknik -teknik kemahiran belajar Guru bimbingan LDP Mac / Jun Tarikh laksana 1 hari Bilangan proram %kehadiran Bahan bercetak 2 kali KPI Output Catatan 17 .

kemahiran belajar dan mengamalkannya dalam proses Pengajaran dan pembelajaran KOD PIPP Bil : Teras 2 Fokus 3 Strategi 1 Huraian Aktiviti Tarikh dan Tempoh pelaksanaan Sepanjang tahun Kos Pelaksanaan Penilaian program Tindakan susulan Lampiran berkenaan 1 Memberi pendedahan dan bimbingan secara kelas Guru bimbingan Bahan bercetak 2 Mengadakan siri ceramah-ceramah kemahiran belajat Mac / Jun RM300.00 Guru bimbingan Bahan ceramah 18 .PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF : Pendedahan teknik kemahiran belajar : Murid dapat belajar secara µSMART¶ : Supaya murid dapat menguasai kemahiran .

Mengadakan program pemupukan nilai -nilai murni Guru bimbingan LDP Februaru / September Bilangan proram %kehadiran Bahan bercetak 19 .PELAN TINDAKAN OBJEKTIF STRATEGI 3 : : Melahirkan murid yang bermotivasi dan berintergriti menjelang 2013 Memupuk murid supaya mengamalkan nilai -nilai murni Bil Aktiviti Pegawai Bertanggungjawab Kos / Sumber Tempoh Masa Tarikh jangka Tarikh laksana Berjadual KPI Output Catatan 1.

00 Pentadbir sekolah Guru bimbingan Kertas konsep/kertas kerja 2 Meningkatkan aktiviti penghayatan kerohanian Sepanjang tahun Pentadbir sekolah Guru Senarai AJK bimbinganGuruguru agama Guru bimbingan Bahan ceramah 3 Mengadakan ceramah pembangunan insan April / RM 300.PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF : Pemupukan nilai -nilai murni : Mewujudkan iklim sekolah yang harmoni dan sejahtera : Melahirkan murid yang sentiasa mengamalkan nilai murni dan adab sopan dalam kehidupan seharian KOD PIPP Bil : Teras 2 Fokus 3 Strategi 3 Huraian Aktiviti Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Jun Kos Pelaksanaan Penilaian Program Tindakan Susulan Lampiran Berkenaan 1 Mengadakan kempen kesedaran budi bahasa / bulan budi bahasa RM 200.00 Pentadbir sekolah Pentadbir sekolah 4 Mengadakan program Muaddib ( pemilihan murid sahsiah terpuji ) Setiap bulan RM 300.00 Guru bimbingan Kertas konsep/kertas kerja 20 .

2. 2. khas 2. 4. Bilik B & K sentiasa ceria. 5. Aktiviti dapat dijalankan mengikut perancangan. pengurusan bilik Menyediakan B&K yang kemas borang-borang dan teratur. Menjadikan bilik perkhidmatan. PRS Buletin Carta 21 . Buletin Kaunseling Lihat Pelan Tindakan Brosur 1. Menyusun dan 1. pelanggannya.PROGRAM TAHUNAN 2011 UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING STRATEGI BIL JANGKA OBJEKTIF SASARAN MASA Semua murid Januari & Jun TENAGA Guru Bimbingan SUMBER KOS RM 30 BAHAN Fail PELAN PROGRAM PELAKSANAAN PENILAIAN TINDAKAN 1 Pengurusan Bilik B & K 1. Dapat mengemaskini memperlihatkan bilik B & K. Sudut bimbingan. 3. B&K bilik Penerangan bermaklumat perkhidmatan kepada B & K.

Pelan sekolah Pakej Thn. Murid thn. Semua pelajar baru dapat mengetahui tentang peraturan dan disiplin sekolah. 3. 2. Program dilaksanakan dengan jayanya. 1 Guru-Guru Kad Kemajuan 1. 2.1 & Pra Sek 1. JK Orentasi Pelajar Kertas Kerja Orentasi Senarai pakej 22 . 4. 1 dapat memilih pakej yang sesuai dengan kelulusan dan minat mereka. 5. 2. 6. 1 & Pra Januari TENAGA Guru Bimbingan SUMBER KOS RM 300 BAHAN Borang Kajian Keperluan PELAN PROGRAM PELAKSANAAN PENILAIAN TINDAKAN 2 Minggu Orentasi Pelajar a) Thn. Pelajar thn.STRATEGI BIL JANGKA OBJEKTIF SASARAN MASA 1. Dokumentasi program. 1 Program Orentasi Lihat Pelan Tindakan Murid Kad 001 thn. Kajian keperluan Rekod dan Inventori Pelajar ( kad 001 & Kad penyata ) Penerangan Displin.

Minggu PRS membentuk 5. Semua pengawas di Kepemimpinan beri pendedahan Pengawas tentang tugas dan 2. 4 Kursus Kepemimpinan Pengawas Mac Guru Bimbingan RM 800 Kertas Kerja Lihat Pelan Tindakan Ketua Kelas& Penolong Ketua Guru Penasihat/ Buku Program 1. PRS menggerakkan aktivitinya. Memilih dan 1. Kepemimpinan tanggungjawabnya Pengawas. Memilih JK kemahiran Perancangan membimbing rakan aktiviti. Kursus 1. 2. Pengerusi Kelab/Pers/ UB Bahan ceramah/ bengkel 23 . Kursus mencapai objektif ke arah perubahan pelajar. Penilaian kumpulan pembimbing dan contoh pelajar yang baik. Ahli-ahli PRS melatih ahli PRS. Program dapat dijalankan mengikut perancangan. 1.STRATEGI BIL JANGKA OBJEKTIF SASARAN MASA Ahli-ahli PRS Mac hingga Ogos Guru Bimbingan TENAGA Ahli ±ahli PRS SUMBER KOS RM 30 BAHAN Buku aktiviti PRS PELAN PROGRAM PELAKSANAAN PENILAIAN TINDAKAN 3 Kursus kemahiran PRS 1. PRS memperolehi kemahiran asas. sebaya. Lihat Pelan Tindakan 1. Aktiviti PRS 2. Dapat menggerakkan pemimpin Ketua Kelas kelas/persatuan agar dapat menggerakkan institusi masingmasing. sebagai pelaksana pengerusi Kelab peraturan di sekolah. Persatuan /UB/ 2. memperolehi 2. PRS dapat 4. 3. 2.

Seminar UPSR 1. berjaya dalam 6. berkongsi masalah 6. Dokumentasi program dihasilkan. Murid-murid akan peluang ke Sek. Gugah ibubapa Lihat Pelan Tindakan Bahan ceramah/ bengkel 1. 4 dan 5 Jun hingga Ogos TENAGA Guru Bimbingan SUMBER KOS RM 900 BAHAN Borang Analisis Kertas Kerja Guru Mata Pelajaran PELAN PROGRAM PELAKSANAAN PENILAIAN TINDAKAN 5 Program Kecemerlangan Pelajar (Mentor ± Mentee) 1. Sehari bersama pelajaran. Ceramah/ keputusan bengkel peperiksaan mereka kecemerlangan dengan lebih baik. Pelajar-pelajar mempunyai kesungguhan untuk belajar. lebih berusaha untuk men. 7. Kursus Motivasi. Dokumentasi program dapat dihasilkan. professional Murid thn. Bahan ceramah 24 . Ceramah peluang-peluang Kerjaya. 5. Ceramah 2. Murid-murid dapat Guru Bimbingan meningkatkan 4. UPSR 3. Pameran kerjaya 5. Semua murid Program memperolehi 2.6 mengetahui 3. 2. Membuat SWOT kemahiran analisis. Sehari bersama dengan ibu bapa GC masing-masing. 6 April hingga Mei GPK RM 200 Kertas Kerja Lihat Pelan Tindakan Guru Bimbingan Bahan pameran Penceramah 1. 2.STRATEGI BIL JANGKA OBJEKTIF SASARAN MASA Semua murid thn. Semua murid thn. melanjutkan 4. menjawab soalan 3. 2.5. Sehari bersama 2. Mesyuarat JK 1. Semua program yang dirancangkan dapat meningkatkan keputusan secara keseluruhan. Murid-murid dapat 5. Guru Cemerlang Surat Jemputan Ibu bapa PIBG 6 Projek Kerjaya 1. Ujian pelajaran di tempat Psikologi/SES lain.

3.Menjalinkan Program kerjasama dua hala 2. Dokumentasi dihasilkan. Membentuk semangat kerjasama dalam lawatan sambil belajar. Membincangkan dalam usaha pengisian membentuk program. Membuat kertas kerja. Proses kerja dibuat dan diikuti. Mendapatkan persetujuan JPNJ. 3. Dokumentasi program dihasilkan. 2. Membuat penilaian 1. Membincang lawatan. Bas Guru 25 . keibubapaan. Ceramah murid. 4.Meningkatkan Keluarga pemahaman ibu bapa tentang tugas dan tanggungjawab membina kecemerlangan anak mereka. Lawatan dapat dilaksanakan. 5. Mesyuarat JK / Guru Bimbingan 2.STRATEGI BIL JANGKA OBJEKTIF SASARAN MASA Semua Ibu bapa dan anak yang bersekolah Ogos TENAGA Guru Bimbingan PIBG SUMBER KOS RM 650 BAHAN Kertas Kerja PELAN PROGRAM PELAKSANAAN PENILAIAN TINDAKAN 7 Parenting/ PIBG 1. 3. Program dapat respon positif ibu bapa. 1. Lihat Pelan Tindakan Bahan ceramah 1. Guru Bimbingan RM 800 Kertas Kerja Lihat Pelan Tindakan Guru Bimbingan Suratsurat 1. Motivasi 2. 2. kecemerlangan 3. 2. Mesyuarat JK 1. Ibu bapa ramai yang hadir. 4. Melaksanakan lawatan. Memberi pendedahkan kepada murid tempat baru untuk peningkatan pengetahuan. Borang penilaian 8 Lawatan sambil Belajar Ahli PRS Sept. 6.

STRATEGI BIL JANGKA OBJEKTIF SASARAN MASA 1.Mesyuarat JK Program 2. Lihat Pelan Tindakan Guru-Guru thn. 6 Oktober TENAGA Guru Bimbinga SUMBER KOS RM 250 BAHAN Kertas Kerja PELAN PROGRAM PELAKSANAAN PENILAIAN TINDAKAN 9 Program Selepas UPSR 1. 3.Menyediakan program-program yang sesuai untuk murid-murid selepas UPSR 2. Penglibatan guru tn. Semua program dapat dijalankan mengikut perancangan.Membuat penilaian. Membincang senarai aktiviti. Buku Program 26 . 2. Membentuk JK Pengelola 3. Memberi input tambahan tentang Pendidikan selepas UPSR Semua murid thn.6 dalam program tersebut. 4.6 JK pengelola 1.melaksanakan aktiviti.

3. 8. membendung 5. bermasalah 3. Kawalselia Lihat Pelan Tindakan Guru Bimbingan Buku Kedatangan 1. Sekolah dan ibu ponteng. mengambil tindakan 3. Tindakan disiplin. para murid dengan 2. Guru Disiplin Buku Disiplin PIBG Kad Disiplin Pelajar Buku Program 27 . 6. Talian Motivasi 7. Penubuhan JK 1. Perjumpaan ibu bekerjasama bapa. Sepanjang tahun SUMBER TENAGA GPK HEM KOS RM 300 BAHAN Kertas Kerja PELAN PROGRAM PELAKSANAAN PENILAIAN TINDAKAN 10 Program PINTAS (Program Berfokus) 1. Program dapat dijalakan . Penerangan budaya suka hadir program kepada ke sekolah. 2. Ceramah dan masalah ponteng lawatan sekolah.STRATEGI BIL JANGKA OBJEKTIF SASARAN MASA Semua murid yang sudah di beri amaran ke dua. Surat amaran berkurangan. bapa saling 4. Perjumpaan sewajarnya kepada khusus dengan murid yang tidak murid berubah. Peratus kehadiran murid meningkat. Dapat menerapkan Bertindak. pelajar 2.

Membincangkan subjek tertentu.STRATEGI BIL JANGKA OBJEKTIF SASARAN MASA Pelajar di markah 2039 untuk subjek teras dan elektif Jun hingga Oktober TENAGA Guru Bimbingan SUMBER KOS RM 500 BAHAN Senarai nama murid PELAN PROGRAM PELAKSANAAN PENILAIAN TINDAKAN 11 Program Galus 1. Kelas dijalankan sepanjang minggu. Analisis peratus kelulusan keputusan murid dalam peperiksaan peperiksaan akhir tahun. 2. Program dapat dijalankan mengikut perancangan. 7.Mendapatkan guru pemimbing.melaksanakan program.Mesyuarat JK Program 1. 5. Dapat mengasingkan murid yang gagal mengikut 2. 4. murid-murid lemah dapat ditingkat-kan kelulusan. Bahan P&P 28 .Pemantauan program. Lihat Pelan Tindakan S/U peperiksaan Jadual waktu Guru Mata pelajaran Buku Kehadiran 1.Mengasingkan pelajar lemah. Strategi pelaksanaan. 6. Dapat meningkatkan 3. 3. 2.

2. 4. Thn. 5. Penerangan perkhidmatan B & K. 1 dan Pra Januari JK Orientasi Pelajar Kursus Kemahiran PRS Mac hingga Sept Ahli ±ahli PRS Guru Bimbingan Kursus Kepemimpinan Feb hingga Mac Guru Bimbingan Guru Penasihat / Darjah. 3. 4. Aktiviti PRS Minggu PRS Penilaian Kursus Kepemimpinan Pengawas Kepemimpinan Pengerusi Kelab/Persatuan/UB/Ketua Ting. 2. 29 .6 Program Orentasi Memilih dan melatih ahli PRS. 3. SUMBER TENAGA Guru Bimbingan PRS Guru Bimbingan Minggu Orentasi Pelajar a. Buletin Kaunseling Kajian keperluan Rekod dan Inventori Pelajar ( Kad 001 & Kad penyata ) Penerangan Displin. 1. Memilih JK Perancangan aktiviti. 1.PELAN TINDAKAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING PROGRAM Pengurusan Bilik B&K TARIKH Januari hingga Oktober. Menyediakan borang-borang khas perkhidmatan. 5. 1. Sudut kerjaya. 5. 1. 6. 2. Pelan sekolah Program Thn. 2. STRATEGI PELAKSANAAN Menyusun dan mengemaskini bilik B & K. 4. 3.

6. 5. 3. 5. 2. Sehari bersama professional SUMBER TENAGA Guru Bimbingan Guru Mata Pelajaran Guru Cemerlang PIBG Penceramah jemputan GPK Guru Bimbingan Projek Kerjaya April hingga Mei Parenting/PIBG Ogos 1. Sehari bersama GC. Mesyuarat JK Program Membincangkan pengisian program. 3. 4. 2. Kursus Motivasi. Gugah ibu bapa. Ujian gaya pembelajaran Kemahiran belajar Seminar peperiksaan Pameran kerjaya Ceramah Kerjaya. 2. 6. 1. 4. STRATEGI PELAKSANAAN Mesyuarat JK Program Membuat SWOT analisis. 8. Motivasi Keluarga Guru Bimbingan PIBG 30 . Ujian Psikologi/SES Ceramah peluang ke Sek Men. 7. Sehari bersama Guru Bimbingan Ceramah/bengkel kecemerlangan UPSR. 4. Ceramah keibubapaan. 9.PROGRAM Program Kecemerlangan Pelajar ( Mentor ± Mentee ) TARIKH Jun hingga Ogos 1. 3.

3. 6. 3. Membincang lawatan. 7. Mendapatkan persetujuan JPNJ. 3. GPK HEM Guru Bimbingan Guru Disiplin PIBG 31 . Melaksanakan lawatan. 5. Talian Motivasi Tindakan disiplin. Penerangan program kepada pelajar Perjumpaan khusus dengan pelajar bermasalah ponteng. 2. 4. Kawalselia SUMBER TENAGA Guru Bimbingan Program Selepas UPSR Oktober Guru Bimbingan Guru-Guru Thn. Ceramah dan lawatan motivasi. Membuat penilaian Mesyuarat JK Program Membincangkan senarai aktiviti. 6. TARIKH 1. 4. Penubuhan JK Bertindak.PROGRAM Lawatan sambil Belajar Sept. 5. STRATEGI PELAKSANAAN Mesyuarat JK Kaunselor. 3. Membentuk JK Pengelola Melaksanakan aktiviti. 8. 2. Membuat penilaian.6 Program PINTAS (Program Berfokus) Sepanjang tahun 1. Perjumpaan ibu bapa. 1. Membuat kertas kerja. 2. 4.

STRATEGI PELAKSANAAN Mesyuarat JK Program Membincangkan Strategi pelaksanaan. Pemantauan program. 3. 6. 2.PROGRAM Program Galus (Program Berfokus) TARIKH Jun hingga Oktober 1. 4. 5. Mendapatkan guru pemimbing. 7. SUMBER TENAGA Guru Bimbingan S/U Peperiksaan Guru Mata pelajaran 32 . Analisis keputusan peperiksaan Mengasingkan pelajar lemah. Melaksanakan program.

Car a Gan RANCANGAN TAHUNAN 2011 UNIT HAL EHWAL MURID PROGRAM : UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV Bil Strategi Pelaksanaan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Pengurusan dan Perancangan Operasi B&K D E C 2 0 1 0 2 Mesyuarat B&K Pengurusan Bilik B&K 3 Pembangunan & Keceriaan 33 .

Kajian Keperluan Kajian Lapangan Kajian Kes Kajian Tindakan Dilaksanakan sepanjang tahun 34 . Thn. c. c. c. b.4 Perkhidmatan Bimbingan a. b. b. Individu & Kelompok Bimbingan Kelas Lima Minit Dilaksanakan sepanjang tahun Bimbingan Online Kunsaltasi ibu bapa Rakan Sekerja 5 Program Orentasi a. f. 1 Pra sekolah Tahun 4 (Peralihan) 6 Pengurusan Kajian a. d. d. e.

b. Pameran Ceramah 35 . Mesyuarat Agong Aktiviti Mingguan 10 Program Pendidikan Pencegahan Dadah & Aids a. b. Perlantikan Kursus & Latihan Kem Lawatan 8 Kelab Kaunseling 9 a. b b. c.7 Pengurusan Program Inovasi Sahsiah Berintergriti Dilaksanakan sepanjang tahun Pembimbingan Rakan Sebaya a.

Kecemerlangan UPSR a. CO / Smart Partnership e. Iventori Ceramah Lawatan 36 . b. b. c. c. Bimbingan Marathon Kursus Kepemimpinan 12 a. Pengawas Kelab & Persatuan 13 Program Kecemerlangan a. Pra Desleksia Program Kerjaya 14 a. b. Kem Motivasi Mentor-mentee Belajarlah Sayang 11 Dilaksanakan sepanjang tahun d. b.

b.15 Parenting Dilaksanakan sepanjang tahun a. b. Bermaklumat Ke Rumah 37 . Ceramah Konsultasi Program Kerohanian 16 a. Ponteng LINUS Dilaksanakan sepanjang tahun Lawatan 18 a. b. Bacaan Yasin Ihya Ramadan Maal Hijrah Dilaksanakan sepanjang tahun Perkhidmatan Berfokus 17 a. c. b.

Penempatan b. Konsaltasi Ibu Bapa 20 Program PINTAS 21 Pengurusan Laporan Tahunan B&K a. Awal remaja c. b.Program Selepas UPSR 19 a. Aktiviti L4 38 .

L mpir n L por n i i P r hidm n UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SK SERI TAMAN KLUANG BARAT KLUANG. 5. JOHOR BL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TAR K 13-01-2010 14-01-2010 16-01-2010 21-01-2010 25-01-2010 29-01-2010 05-02-2010 12-02-2010 11-03-2010 12-03-2010 28-03-2010 02-04-2010 03-04-2010 07-04-2010 17-04-2010 24-04-2010 30-04-2010 08-05-2010 21-05-2010 23-05-2010 02-07-2010 08-07-2010 12-07-2010 NAMA PR RAM Ore tasi Ta 1 Orentasi Ta un 6 Program Menjana Karismati Inovasi : Program Menjana Intergriti Program Lima Minit Setia Perhim unan Isnin Program Lima Minit Setia Perhim unan Jumaat Audit A ademi Calon UPSR 2010 Program J-QOF Ceramah Pendidi an Dan Pencegahan Dadah Program Motivasi Kem Kaizen Mesyuarat Agong PIBG Majlis Sambutan Maulid Program Menjana Karismati /Kokurikulum Inovasi : Perkhidmatan Bimbingan On-Line Seminar intergriti Peringkat Daerah Menjana As irasi Diri Program sekolah Selamat Kem Bestari Solat Program Bakti Siswa (UTM) Program Sumbangan JUWITA Johor (Muar) Program CO-Sekolah-sekolah 5 Bintang Kursus Kemahiran Belajar Siri 1 Kursus Kemahiran Belajar Siri 2 ANJURAN Guru Ta un 1 & UB K Guru Ta un 6 & UB K Guru Pengawas & UB K UB K UB K UB K UB K J-QOF UBDK & Unit HEM Guru Tahun 6 Sebaran Ma lumat Panitia agama Unit Ko-UBDK UBDK PPD Kluang Guru tahun 6 & UBDK Hem J-QOF UTM-UBDK PPD Kluang Guru Besar Sekolah-sekolah 5 Bintang UBDK UBDK SASARAN Ibu ba a dan Murid Ibu ba a dan murid Pengawas Se ola Semua Murid Semua Murid Semua Murid Calon UPSR 2010 Murid Tahun 6 Murid Tahun 4. 6 Calon UPSR 2010 Ibu ba a Semua Murid Pemim in PBB & Kelab Warga sekolah Guru-guru Kluang Calon UPSR 2010 Semua murid Calon UPSR 2010 Murid terpilih Daerah Kluang Calon UPSR 2010 Murid tahun 5 Murid Tahun 5 CATATAN Se anjang ta un Se anjang Tahun Se anjang Tahun Fasilitator Penyelaras Bersama AJK Kerja Penyelaras Perara an Penceramah Moderator Kum ulan GALUS Penyelaras Program Fasilitator Penyelaras Pengiring Penyelaras Penyelaras Penyelaras 39 .

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 16-07-2010 03-08-2010 16-08-2010 03-09-2010 21-09-2010 29-09-2010 06-10-2010 13-10-2010 26-10-2010 10-11-2010 Program Ulat Buku Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bimbingan Program Tadarus Majlis Khatam Al-Quraan Bimbingan & Pengurusan calon UPSR 2010 Program selepas UPSR siri 1 Program Kesihatan Mental dan Kesejahteraan Diri Program selepas UPSR siri 2 Program Kesihatan Mental dan Kesejahteraan Diri Program selepas UPSR siri 3 Program Kesihatan Mental dan Kesejahteraan Diri Taklimat L4 Program selepas UPSR siri 4 Program La atan ¨ PSS PPD Kluang Panitia Agama Islam-UBDK Panitia agama Islam UBDK UBDK UBDK UBDK PPD Kluang Guru Tahun 6 Semua Murid Guru Bimbingan Kluang Semua Murid Calon UPSR 2010 Murid tahun 6 Murid Tahun 6 Murid tahun 6 AJK Penceramah Penyelaras baccan AJK Penyelaras Penyelaras Penyelaras Penyelaras Peserta AJK Murid tahun 6 Laporan ini telah di hantar ke PPD Kluang pada 11. Segala sokongan dan dokongan amat diharapkan. Segala teguran dan tunjuk ajar dari anda semua amat amat kami alu-alukan.2010.11. Rumusan L4 telah di hantar ke KPM Penutup Adalah diharapkan Modus Operandi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling ini dapat membantu Perkhidmatan Bimbingan melaksanakan perkhidmatannya dengan berkesan. 40 .