Tehnički studio − INSTALACIJE ZGRADA

1 PRORAČUN VODOVODA 1.1 Proračun maksimalno potrebne količine sanitarne vode (l/s), dimenzije sanitarnog voda
Dimenzioniranje kućne vodovodne mreže vrši se prema sanitarnim predmetima. Osnovni zadatak pri dimenzioniranju vodovodnih instalacija: ⇒ postići zahtijevani protok i tlak vode na svim trošilima . (Tlak na izljevu za većinu sanitarnih izljevnih mjesta 0.5 bara, osim za WC s ispiralicom 1.2 bar) Za odabir odgovarajućeg promjera cjevovoda, spojnih i prijelaznih elemenata mjerodavne su dvije veličine:
− −

vršni protok ukupni pad tlaka u instalaciji

Na dimenziju cijevi, tj. na unutrašnji presjek cijevi, utječe više faktora: 1. 2. 3. Količina vode na izljevnom mjestu Tlak vode u cijevnoj mreži Brzina vode u cijevima

KOLIČINA VODE – ustanovljuje se eksperimentalno Količina vode koja se troši u kući zavisi od: • • • • • broja korisnika vrste i broja izljevnih mjesta, namjeni, upotrebi i konstrukciji izljeva godišnjeg doba stupnja kulture, navika, običaja i dr.

Količina vode koja protječe u određenoj dionici cjevovoda određujemo prema broju jedinica opterećenja JO. Jedinice opterećenja JO uvode se u proračun instalacije vodovoda da se pojednostavi proračun instalacije. Jedna JO predstavlja onu količinu vode koja istječe na izljevnom mjestu kroz cijev promjera ∅10 mm pri punom mlazu i tlaku istjecanja od 0.5 bara. 1JO=0.25 l/s (DIN1988-W308) Njemačka SAD Švedska Rusija 1JO=0.25 l/s 1JO=0.47 l/s 1JO=0.30 l/s 1JO=0.20 l/s
3 ⎡ l ⎤ ⎡ dm ⎤ =⎢ ⎥ ⎢s ⎥ ⎣ ⎦ ⎢ s ⎥ ⎣ ⎦

(DIN1988-W308)

Odnos između protočne količine vode i jedinica opterećenja:

q = 0.25 JO

1

U tome se nalazi faktor istovremenosti ϕ). tj.0 1. požarni hidrant 2.4 [ ] Brzina strujanja vode u cjevovodu w ≤ 2 m/s (da nema šumova i vibracija) (0. buku i udarce u cijevnoj mreži Tablica: Preporučene brzine vode u vodovodnim cijevima za razne vrste vodova VRSTA VODA Kućni priključci Razvodni vodovi Vertikale Grane i ogranci Vertikale i grane u bolnicama.5 bara) gubitak tlaka u vodomjeru (mora biti manji od 0. bitno utječe na pad tlaka (koji raste s kvadratom brzine) suviše mala brzina (ispod 0. 2 . vrtni hidrant ∅20 s protokom od 0.5 m/s) ubrzava taloženje i stvaranje sloja uslijed čega dolazi do sužavanja cijevi suviše velika brzina (iznad 3 m/s) izaziva šumove.5 − 2 m/s) GUBITAK TLAKA Uvjet koji se mora ispuniti – ni i jednom vodu gubitak tlaka ne smije biti veći od raspoloživog (zbog toga se moraju ustanoviti gubici tlaka) Hu hg hi hv – – – – minimalni tlak u uličnom vodu na mjestu priključka (od uprave komunalnog vodovoda) visina najvišeg izljevnog mjesta (visinska razlika od uličnog cjevovoda do najvišeg izljeva) izljevni tlak (tlak istjecanja – sanitarni izljevi 0.5 bara. istovremeno s ostalim izljevnim mjestima. vodomjer se bira iz dijagrama na osnovu maksimalne potrošnje vode u l/s za cijelu zgradu) Dozvoljeni-raspoloživi gubitak tlaka ht: ht:= Hu – hg – hi – hv Jako izljevno mjesto – q ≥ 0.5 l/s Duža upotreba – protok duži od nekoliko sekundi Npr. Topla voda-cirkulacijski vodovi Brzina vode u cijevima može se izračunati iz izraza: q =w ⋅ d 2π 4 ⎡m3 ⎤ ⎡m ⎤ ⋅ m2 ⎢ ⎥= s ⎥ ⎢s⎥ ⎢ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ Brzina vode u [m/s] 1.0 − 2. BRZINA VODE U CIJEVIMA: 1.5 0. 3.0 − 2.0 − 2.0 1.2 − 0.7 bara. Sprinkler mlaznica 0.7 l/s ne unosi se u jedinicama opterećenja nego se njegov ukupni protok od 0.Tehnički studio − INSTALACIJE ZGRADA (jedinice opterećenja se ne uzimaju u punom broju nego kao drugi korijen tog broja.5 bara.5 1.5 − 0. hotelima i sl. Vrtni hidrant se upotrebljava bez obzira na doba dana. 2.0 − 2.7 0.7 l/s dodaje ukupnom protoku ostalih izljevnih mjesta.

76 m/s) Provjera brzine strujanja u armaturi ⇒ provjeriti prema tablici u podlogama za predavanje Za quk = 0.96 m/s 3 .1 m/s quk = 0.5-4.Tehnički studio − INSTALACIJE ZGRADA Primjer 1: Dimenzioniranje vodova vodovoda obiteljske kuće Ortogonalna shema vodovoda obiteljske kuće WC K U P 1 2 S P a WC TK b U c P i S P VERTIKALA 1 d e f g VERTIKALA 2 j k Tablica u kojoj su upisani svi sanitarni predmeti unutar obiteljske kuće: SANITARNI PREDMET K (kada) TK (tuš kada) U (umivaonik) WC Sudoper Perilica za suđe Perilica za rublje Broj san. du=24.0232 m = 23.25 1 1 1 ∑JOHV = ∑JOTV = ∑JO 2 1 2 0. v =1.5 = 7 → DN25.5 ≅ 0.5 2 2 2 11.25 JO [ ] d= 4 ⋅ quk w ⋅π ⇒ d= 4 ⋅ 0.8 mm.85 = 3.2 mm 2 ⋅ π ⋅ 1000 Odabrani promjer spojnog (priključnog) voda vodovoda DN 25 (∅30x2.85 = 0.85 l/s i odabrani NO25 brzina u armaturi iznosi približno: wA = 1.85 quk = 0. v =1.06 s s h ⎡m3 ⎤ ⎡m ⎤ d 2π quk = w ⋅ ⋅ m2 ⎢ ⎥= 4 s ⎥ ⎢s⎥ ⎣ ⎦ ⎢ ⎣ ⎦ h JO 2 1 1 0.5 11.45 m/s → DN25.6. v=1. predmeta N 1 1 2 2 2 2 2 HV TV I način: računanje Protočna količina vode spojnog (priključnog voda) vodovoda: 3 ⎡ l ⎤ ⎡ dm ⎤ =⎢ ⎥ ⎢s ⎥ ⎣ ⎦ ⎢ s ⎥ ⎣ ⎦ l l m3 quk = 0.25 11.

177 0.6 0.22 0.5 ht v ht v ht v ht v ht v 0.53 1.661 0.49 0.03 0.7 0.03 0.03 0.2 3.7 0.250 0.14 0.5 11 12 13 14 15 16 0.59 3.0 2.31 0.76 0.07 0.3 1.26 0.5 0.5 0.35 v 0.54 0.20 0.4 0.2 1.0 1.7 0.7 0.612 0.6 1.5 10 11.2 1.48 2.5 4 4.433 0.03 0.5 0.02 0.7 0.8 2.09 0.04 0.4 3.86 4.25 JO [l/s] ht − gubitak tlaka u [dbar/m].901 0.92 0.04 0.7 1.5 8 8.6 2.55 0.70 0.28 6.5 0.3 1.7: Gubici pritiska u čeličnim navojnim cijevima zajedno s pojedinačnim gubicima q = 0.10 0.685 0.637 0.14 4.65 0.23 0.05 0.354 0.6 1.306 0.05 0.1 2.7 0.04 0.04 0.500 0.6 0.6 1.6 0.08 0.12 0.29 0.38 1.2 1.729 0.19 1.559 0.125 0.7 0.5 1.6 0.829 + 0.1 1.4 1.5 ⇒ q= 4 .5 1 1.8 0.17 4.02 0.05 0.2 2.1 1.6 0.0 2.1 1.03 0.21 0.41 v 0.05 2.04 0.5 0.5 0.04 3.6 0.829 0.93 2.3 2.03 0.5 0.05 0.02 0. Brzina strujanja vode u cijevima: v = 1.02 0.76 3.03 0.03 0.06 0.9 3.968 1.22 0.5 0.06 0.40 0.08 0.12 3.5 9 9.46 0.1 0.17 0.51 1.4 1.05 0.18 0.7 0.9 0.09 0.6 0.4 1.81 0.28 0.43 0.49 0.5 2.14 0.8 0.4 2.5 1.0 2.4 2.0 m/s) Za ∑JO = 11.45 m/s Za poznati broj JO odnosno protok u tablici 17.32 0.0 2.23 5.16 0.2 1.15 0.6 2.468 0.8 0.1 1.9 3.08 1.000 0.3 1.866 0.4 1.27 0.03 1.6 0.65 1.4 0.7 0.3 2.5 0.8 2.6 2.85 = 3.6 0.9 1.586 0.9 0.34 0.21 2.7 0.7 1.25 0.10 1.10 0.0 − 2.750 0.2 2.5 0.5 ht 0.05 0. v − brzina vode [m/s] JO q [l/s] DN cijevi u [mm] 10 15 20 25 32 40 50 ht 0.9 2.62 1.0 0.97 1.11 0.38 0.8 1.935 0.7 0.7 0.5 7 7.5 0. (Razvodni vodovi ⇒ 1.6 0.11 0.30 1.791 0.8 0.7 0.04 0.01 0.05 0.9 0.530 0.5 1.3 1.43 0.0 1.5 5 5.83 1.7 1.9 1.2 3.7 0.73 0.86 0.04 0.11 0.395 0.5 1.03 0.59 0.5 2.3 3.9 1.079 0.5 6 6.771 0.06 2 s h Odabrani promjer spojnog (priključnog) voda vodovoda DN 25.41 1.7 se nađe onaj promjer cijevi čija se brzina kreće u traženim granicama.06 0.8 1.07 0.28 0.31 3.0 1.866 l m3 ≅ 0.Tehnički studio − INSTALACIJE ZGRADA II način: Pomoću tablice 17.0 1.5 3 3.25 0.06 0.37 0.5 2.5 2 2.0 1.9 1.0 3.707 0.

25 1 2.25 1 3.52 m/s DIMENZIONIRANJE CIRKULACIJSKOG VODA TV CV DN20−32 DN15 DN40−50 DN20 DN65−80 DN25 DN100 DN32 5 .10 l/s ⇒ w = 2.8 1.4 DN [mm] 15 15 15 15 15 15 20 Ukupno: ∑JO = 7.5 ⇒ III način: očitavanje iz tablice u podlogama – najbrže.2 1.25 1.6 1.KAT 2.10 l/s Za količinu vode quk = 0.2 1.25 1 3.2 1.80 − 1.Tehnički studio − INSTALACIJE ZGRADA VERTIKALA 1 − HV Etaža Dionica od WC K a U b P c WC TK d U e P f g do a a b b c c g d d e e f f g h pojedi.KAT PRIZEMLJE od P S i P S k j do i i j k k j h pojedi.25 7.9 DN [mm] 15 15 15 15 20 15 20 15 15 15 15 15 15 20 20 1.2 1.25 1 4.9 1. 1 1 1 1 ukupno 2 2 4 v=1.25 2 JO v ukupno [m/s] 0. najjednostavnije i najnetočnije Očitano u grubo iz tablice za ∑JO = 11.50 PRIZEMLJE VERTIKALA 2 − HV Dionica Etaža JO 1.25 0. 0.2 1.5 ⇒ q uk = 1.8 1.4 0.9 1.6 1.25 1 1.2 1.45 m/s.2 1. DN25 v [m/s] 1.5+4 = 11.2 1.8 1.5-15.15 l/s iz tablice slijedi odabrani promjer DN25 Provjera brzine strujanja vode u armaturi za DN25 i quk = 1.25 1.2 1.35 1.

namotano crijevo duljine 15 m) označen slovom H hidranti se postavljaju u prolaze.5 10 12.5 DN50 1.5 l/s vode. odnosno ukupno 5 l/s.0 DN100 0.3 0.5 bara (2.0001 Ukupni gubici u cijevima Gubitak u vodomjeru Geodetska visina Minimalni tlak na mlaznici Sveukupni gubici Duljina cijevi [m] L L L Σ= Ukupni gubitak [MPa] 0.5 1.049 v − brzina strujanja vode.6 0. stubišne prostore i na pravcima evakuacije međusobna udaljenost hidranata određuje se tako da se cjelokupni prostor koji se štiti od požara pokriva mlazom vode (duljina crijeva iznosi 15 m. [m/s].Tehnički studio − INSTALACIJE ZGRADA 1.080 0. uz minimalni pritisak na najvišem (najudaljenijem) hidrantu 2.1 1.0008 5.5⋅105 Pa = 0.070 0.2 Proračun maksimalno potrebne količine požarne vode (l/s).031 0.25⋅106 Pa = 0.0 DN65 1.25 Σ= p= bara Na priključnom mjestu je potreban minimalni tlak i količina vode q = 5. [dbar/m] Cijevna dionica od do 1 2 2 3 3 4 JO 100 400 400 PRORAČUN GUBITAKA TLAKA U CIJEVIMA Količina Promjer cijevi Brzina vode Jedinični gubitak vode DN [l/s] [mm] [m/s] [MPa/m] 2. dimenzije požarnog voda HIDRANTSKA MREŽA a) unutarnja b) vanjska Unutarnja hidrantska mreža: - sastoji se od cijevnog razvoda i hidranata smještenih u hidrantski ormarić hidrantski ormarić dimenzija 500/500/150 mm (kuglasta slavina.0008 5. ht − pad tlaka. a duljina kompaktnog mlaza 5 m) najmanji promjer cijevi unutarnje hidrantske mreže DN50 dimenzija unutarnje hidrantske mreže funkcija je visine zgrade prema ″Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara″ za objekte visine do 22 m (vidi Tablicu).4 ht [dbar/m] 0. potrebno je za istovremeni rad 2 hidranta po 2.3 1.5 bara= 2.0 l/s 6 .5 JO [−] 400 900 1600 2500 DN [mm] DN65 DN80 DN100 DN100 v [m/s] 1.25 MPa) Visina objekta [m] do 22 23 do 40 41 do 75 više od 75 Najmanji protok [l/s] 5 7.1 0.

Tehnički studio − INSTALACIJE ZGRADA Vanjska hidrantska mreža: - nadzemni hidranti (podzemni ukoliko ometaju promet) udaljenost između dva hidranta smije iznositi najviše 80 m udaljenost hidranta od zida objekta mora biti najmanje 5 m. a maksimalna dopuštena udaljenost iznosi 80 m najmanji promjer cijevi vanjske hidrantske mreže DN100 7 .

Upotrebljavaju se za vodu koja nije naročito čista) → POŽARNI VOD sastoje se od glavnog Voltmannovog vodomjera (za velike količine) i sporednog vodomjera s krilastim rotorom (za male količine vode). a rotor preko zupčanika prenosi okretaje na brojčanik koji pokazuje potrošnju vrlo su osjetljivi i registriraju i mali protok. kod požarnog voda kojim se opskrbljuje unutarnja i vanjska hidrantska mreža) preklopni ventil.hr 8 . a ostali dio se nalazi u suhoj komori. a rotor s lopaticama i čaša od tvrde gume – Voltmann-ovi vodomjeri (za veće količine vode) u cilindričnoj kućici ima turbinsko kolo sa spiralnim lopaticama. na ulaznom dijelu vodomjera je ugrađeno sito vodomjeri s rotorom rade se za priključke DN15 do DN65. te od preklopnog ventila s oprugom za mjerenje potrošnje hladne vode za potrošače s velikim oscilacijama potrošnje vode (za instalacije gdje je potrebno mjerenje i malih i velikih količina vode) (npr. ima funkciju da veće protoke usmjerava preko glavnog vodomjera. u industrijama s povremenim potrebama velike količine vode. pa i veće kućište vodomjera je od bronce.Tehnički studio − INSTALACIJE ZGRADA 1. a okretaji se prenose na mehanizam brojača manje je osjetljiv na protok. ali su mu gubici vrlo mali može se ugraditi i horizontalno i vertikalno (suhe je izvedbe) – oscilatorni – Venturijevi vodomjeri Kućanski vodomeri: − − → SANITARNI VOD mokri (cijeli mehanizam je u vodi – zamagljena debela staklena ploča iznad brojčanika) suhi (samo je rotor u vodi.3 Odabir vodomjernog brojila – kućanski vodomjeri – vodomjeri s krilastim rotorom najčešće se koristi u zgradama voda u prolazu okreće rotor s krilimalopaticama. ali su im gubici tlaka veliki horizontalna i vertikalna ugradnja da ne bi čestice koje nosi voda ometale okretanje rotora. koje se pod utjecajem vodene struje okreće. a male protoke preko sporednog vodomjera nazivna veličina DN50 – DN200 Kombinirani Woltmann vodomjeri: − − − − http://www.ikom-mjerila. kao sastavni dio kombiniranog Woltmann vodomjera.

06 s h Pad tlaka kod kućnih vodomjera (podloge za predavanje-vježbe)) Gubitak tlaka u vodomjeru hv ?? Odabrani vodomjer ⇒ 7 m3/h. po kojoj se dimenzionira i priključni vod vodovoda (pri tome promjer priključka ne mora biti jednak promjeru vodomjera) gubitak tlaka u vodomjeru mora biti manji od 0.5 bara. DN20. DN25.85 l m3 iz dijagrama –Gubitak tlaka kućnih vodomjera očitano je: = 3. te se prema tome i odabire veličina vodomjera − Primjer 1: Odabir vodomjera prema podlogama za predavanja za obiteljsku kuću iz primjera 1: Za quk = 0.4 bara ⇒ preveliki gubitak tlaka 9 .Tehnički studio − INSTALACIJE ZGRADA Izbor sustava i veličine vodomjera: − odabir prema dijagramu (podloge za predavanja) na osnovu maksimalne potrošnje vode u l/s za cijelu zgradu. hv ≅ 0. hv ≅ 0.2 bara ⇒ 5 m3/h.

ikom-mjerila.hr Horizontalni kućanski vodomjer tip VMA → SANITARNI VOD Odabrani vodomjer ⇒ tip VMA nazivnog opterećenja vodomjera 3.5 m3/h. hv ≅ 0.Tehnički studio − INSTALACIJE ZGRADA Odabir vodomjera prema http://www.15 bara Najveći protok odabranog vodomjera: Qmax = 7 m3/h 10 . ∅25.

6 2.6 2.9 100.6 2.0 4.8 37.6 2.8 28.8 100 99 98 11 .9 30 33.8 2.0 2.7 80.8 1.6 2.0 2.9 82.0 2.1 DN80 3″ 88.9 2.6 4.3 57 60.5 5.7 38 42.0 Unutarnji promjer [mm] 12.2 20 21.7 68.3 69.3 43.5 48.6 4.3 2.0 3.6 2.5 70.6 16 17.2 54.2 39.6 3.9 2.3 24.2 3.5 32.3 76.9 3.4 13.2 3.1 51.Tehnički studio − INSTALACIJE ZGRADA Standardne čelične bešavne cijevi: Nazivni promjer [mm] DN10 DN15 1/2″ DN20 3/4″ DN25 1″ DN32 1 1/4″ DN40 1 1/2″ DN50 2″ DN65 2 1/2″ Nazivni promjer [col] 3/8″ Vanjski promjer [mm] 16 17.4 44.9 DN100 4″ 108 Debljina stijenke [mm] 1.3 25 26.3 21 22.5 81.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful