You are on page 1of 15

http://edu.klimaka.

gr

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Π/2008)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κλάδος: ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(Γνωστικό αντικείμενο)
Σάββατο 31-1-2009

Να απαντήσετε στα ερωτήματα και των τριών ισοδύναμων μαθημάτων: Α. Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα και Γραμματεία, Β. Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία, Γ. Ιστορία.

Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Να απαντήσετε στα επόμενα τέσσερα (4) ισοδύναμα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. Για τις απαντήσεις σας στα
τρία πρώτα ερωτήματα (1ο, 2ο, 3ο) να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΤΕΤΡΑΔΙΟ, ενώ για το τέταρτο
(4ο) ερώτημα να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. Κάθε ερώτημα συμμετέχει
με 25 μονάδες στο βαθμό αυτού του μαθήματος.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1o:
Να μεταφραστεί το ακόλουθο κείμενο:

Θουκυδίδου, Ιστορίαι 1.140.2-4
Λακεδαιμόνιοι  δὲ  πρότερόν  τε  δῆλοι  ἦσαν  ἐπιβουλεύοντες  ἡμῖν  καὶ  νῦν  οὐχ 
ἥκιστα. εἰρημένον γὰρ δίκας μὲν τῶν διαφορῶν ἀλλήλοις διδόναι καὶ δέχεσθαι, 
ἔχειν δὲ ἑκατέρους ἃ ἔχομεν, οὔτε αὐτοὶ δίκας πω ᾔτησαν οὔτε ἡμῶν διδόντων 
δέχονται, βούλονται δὲ πολέμῳ μᾶλλον ἢ λόγοις τὰ ἐγκλήματα διαλύεσθαι, καὶ 
ἐπιτάσσοντες  ἤδη  καὶ  οὐκέτι  αἰτιώμενοι  πάρεισιν.  Ποτειδαίας  τε  γὰρ 
ἀπανίστασθαι  κελεύουσι  καὶ  Αἴγιναν  αὐτόνομον  ἀφιέναι  καὶ  τὸ  Μεγαρέων 
ψήφισμα  καθαιρεῖν·  οἱ  δὲ  τελευταῖοι  οἵδε  ἥκοντες  καὶ  τοὺς  Ἕλληνας 
προαγορεύουσιν  αὐτονόμους  ἀφιέναι.  ὑμῶν  δὲ  μηδεὶς  νομίσῃ  περὶ  βραχέος  ἂν 
πολεμεῖν, εἰ τὸ Μεγαρέων ψήφισμα μὴ καθέλοιμεν, ὅπερ μάλιστα προύχονται, 
εἰ  καθαιρεθείη,  μὴ  ἂν  γίγνεσθαι  τὸν  πόλεμον,  μηδὲ  ἐν  ὑμῖν  αὐτοῖς  αἰτίαν 
ὑπολίπησθε ὡς διὰ μικρὸν ἐπολεμήσατε. 

Σελίδα 1 από 15

http://edu. Μαρωνίτη) [Μα πρώτα έλα μαζί μου.  τῇ δὲ παρ’ ἀμβροσίην δμῳαὶ καὶ νέκταρ ἔθηκαν . Αντίκρυ του. Τον λόγο της συμπλήρωσε η θεά και του έστρωσε τραπέζι: άφθονη αμβροσία. κι οι δυο τους άπλωσαν τα χέρια τους στο έτοιμο δείπνο. θέλω να σε φιλέψω». Κι έπινε εκείνος κι έτρωγε.Ν.  (μτφρ. οι δούλες τής προσφέρουν νέκταρ κι αμβροσία.  αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ ἤραρε θυμὸν ἐδωδῇ.  (200)  αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος. τον λόγο πήρε η Καλυψώ.] Σελίδα 2 από 15 . αρχοντική θεά.Ν. και τότε η νεράιδα τού παρέθεσε τραπέζι· να φάει. (95) Τότε κι αυτός με τη σειρά του πήρε τον λόγο κι είπε.  ἔσθειν καὶ πίνειν. του είπε. καθώς που τρων και πίνουν οι βροτοί. ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω. δῖα θεάων. Δ. Δ. ώσπου δειπνώντας χόρτασε κι ευφράνθη.  (95)  καὶ τότε δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν.  τοῖς ἄρα μύθων ἦρχε Καλυψώ.»     Ὣς ἄρα φωνήσασα θεὰ παρέθηκε τράπεζαν  ἀμβροσίης πλήσασα. με το πιοτό. νύμφη δ’ ἐτίθει πάρα πᾶσαν ἐδωδήν. Μαρωνίτη) [Κάθησε αυτός στο ίδιο κάθισμα από όπου λίγο πριν ανασηκώθηκε (195) ο Ερμής. ψυχοπομπός κι αργοφονιάς.] Ομήρου Οδύσσεια ε 195-202 καί ῥ’ ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου ἔνθεν ἀνέστη  (195)  Ἑρμείας. (200) Κι όταν ευφράνθηκαν με το φαΐ. να πιει. οἷα βροτοὶ ἄνδρες ἔδουσιν˙  αὐτὴ δ’ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο. νέκταρ κόκκινο.  (μτφρ. κέρασσε δὲ νέκταρ ἐρυθρόν .gr ΕΡΩΤΗΜΑ 2o: Ομήρου Οδύσσεια ε 91-96 ἀλλ’ ἕπεο προτέρω.  οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.  αὐτὰρ ὁ πῖνε καὶ ἦσθε διάκτορος ἀργειφόντης .klimaka. στον θείο Οδυσσέα πήρε τη θέση της κι η ίδια.

klimaka.  (70)    Σελίδα 3 από 15 . καί σφιν νῶτα βοὸς παρὰ πίονα θῆκεν  (65)  ὄπτ’ ἐν χερσὶν ἑλών.  ἄγχι σχὼν κεφαλήν. παρὰ δέ σφι τίθει χρύσεια κύπελλα. Προς διευκόλυνσή σας παρατίθεται αμέσως παρακάτω (στο πρωτότυπο και σε μετάφραση) μία διεξοδικότερη σκηνή φαγητού: ΠΑΡΑΘΕΜΑ Διεξοδική σκηνή φαγητού (στο πρωτότυπο) τοὺς δ’ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ.gr Στα παραπάνω χωρία της Οδύσσειας (ε 91-96 και ε 195-202) απαντούν δύο σύντομες σκηνές φαγητού.  ἀλλ’ ἀνδρῶν γένος ἐστὲ διοτρεφέων βασιλήων  σκηπτούχων. αὐτὰρ ἔπειτα  (60)  δείπνου πασσαμένω εἰρησόμεθ’ οἵ τινές ἐστον  ἀνδρῶν˙ οὐ γὰρ σφῷν γε γένος ἀπόλωλε τοκήων .  οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. Να αποκαταστήσετε το πλήρες «ιδεατό σχήμα» της ομηρικής αυτής τυπικής σκηνής.  νίψασθαι˙ παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν . τά ῥά οἱ γέρα πάρθεσαν αὐτῷ.»     Ὥς φάτο. ἐπεὶ οὔ κε κακοὶ τοιούσδε τέκοιεν.  δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνακας παρέθηκεν ἀείρας  παντοίων.  ἀμφὶ δ’ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλον ἠδὲ χιτῶνας.  δὴ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεε Νέστορος υἱόν .  αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο. χαριζομένη παρεόντων.  σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα.  (50)  ἔς ῥα θρόνους ἕζοντο παρ’ Ἀτρεΐδην Μενέλαον.  τὼ καὶ δεικνύμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος∙    «Σίτου θ’ ἅπτεσθον καὶ χαίρετον. ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος.  χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ  ἐπέχευε φέρουσα  καλῇ χρυσείῃ. ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι.  (55)  εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα. http://edu.

από ψηλά τους έχυνε νερό σ’ ένα λεβέτι ασημωμένο. Είπε κι αμέσως πήρε με το χέρι του παχύ κομμάτι από βοδίσια ράχη. τους φόρεσαν σγουρές χλαμύδες και χιτώνες. με σκήπτρο – ασήμαντοι δεν θα μπορούσαν να γεννήσουν τέτοιους γιους». Αμέσως μια θεραπαινίδα. κι όταν ο πόθος τους κορέστηκε για το φαΐ. ανεμίζοντας πινάκια με κρέατα κάθε λογής. θέλοντας να τους ευχαριστήσει. να μην ακούν οι άλλοι. τον γιο του Ατρέα. συγκλίνοντας κοντά του. Εκείνοι απλώνουν τα δυο τους χέρια στο έτοιμο φαγητό. τότε θα σας ρωτήσουμε τους δυο να πείτε ποιων ανθρώπων είσαστε βλαστοί˙ γιατί ασφαλώς δεν έσβησαν τα γονικά σας˙ σίγουρα κρέμεται η γενιά σας από μεγάλους βασιλείς επιφανείς. τα χέρια τους να νίψουν˙ μετά τους έστρωσε καλόξυστο τραπέζι. για το πιοτό.gr Διεξοδική σκηνή φαγητού (σε μετάφραση) [Εκεί τους έλουσαν οι παρακόρες και τους άλειψαν με λάδι. κι έβαλε πλάι τους μαλαματένιες κούπες. Όπου η σεμνή κελάρισσα τους έφερε μπροστά (55) φαγώσιμα πολλά. τα πρόσφερε. να καθήσουν πλάι στον Μενέλαο. Τότε ο ξανθός Μενέλαος τους δεξιώθηκε μ’ αυτά τα λόγια: «Πιάστε ψωμί για καλωσόρισμα˙ κι όταν γευτείτε και χορτάσετε (60) το δείπνο.klimaka.] (70) Σελίδα 4 από 15 . http://edu. γύρισε τότε το κεφάλι του στον γιο του Νέστορα ο Τηλέμαχος. (65) τιμητική μερίδα για τον ίδιο που την έδωσε στους ξένους. Και να κι ο τραπεζάρχης. (50) ύστερα τους οδήγησαν σε θρόνους. κρατώντας πάγκαλο χρυσό κανάτι.

Θουκυδίδου. τήν τε τῶν πέλας αὐτοὶ   ἐπελθόντες οὐ χαλεπῶς ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ τοὺς περὶ τῶν   2. ἡμεῖς δὲ ἀνειμένως διαιτώμενοι οὐδὲν   2. περιγίγνεται ἡμῖν τοῖς τε   μέλλουσιν ἀλγεινοῖς μὴ προκάμνειν. καὶ ἔν   τε τούτοις τὴν πόλιν ἀξίαν εἶναι θαυμάζεσθαι καὶ ἔτι ἐν ἄλλοις.1 των Ιστοριών του Θουκυδίδη.39. καὶ ἐς αὐτὰ ἐλθοῦσι   μὴ ἀτολμοτέρους τῶν αἰεὶ μοχθούντων φαίνεσθαι. Να απαντήσετε στο εξής διπλό ερώτημα: Αν η πραγματική κρίση είναι πάντα μια σύγκριση.gr ΕΡΩΤΗΜΑ 3o: Αμέσως παρακάτω παρατίθεται (στο πρωτότυπο) το κείμενο των παραγράφων ΙΙ. 40. τεκμήριον      δέ∙ οὔτε γὰρ Λακεδαιμόνιοι καθ᾽ ἑαυτούς .39. τότε διαβάζοντας το παρακάτω χωρίο (όπου ο Θουκυδίδης προβαίνει σε κρίσεις για τον χαρακτήρα των Αθηναίων): α) να υποδείξετε ποιος είναι ο δεύτερος όρος της σύγκρισης στο χωρίο αυτό· και β) να αξιοποιήσετε την απάντησή σας στο προηγούμενο ζήτημα (α) για τη συγκρότηση του προτύπου του Αθηναίου πολίτη που πλάθεται μέσα στο πολιτικό περιβάλλον της αθηναϊκής δημοκρατίας.39-41.4 νικηθέντες ὑφ᾽ ἁπάντων ἡσσῆσθαι.      Σελίδα 5 από 15 . ἁθρόᾳ   τε τῇ δυνάμει ἡμῶν οὐδείς πω πολέμιος ἐνέτυχε διὰ τὴν τοῦ   ναυτικοῦ τε ἅμα ἐπιμέλειαν καὶ τὴν ἐν τῇ γῇ ἐπὶ πολλὰ   ἡμῶν αὐτῶν ἐπίπεμψιν∙ ἢν δέ που μορίῳ τινὶ προσμείξωσι.39. 39.1 2. μεθ᾽ ἁπάντων δὲ   ἐς τὴν γῆν ἡμῶν στρατεύουσι.39. http://edu. ὃ μὴ κρυφθὲν ἄν τις τῶν πολεμίων ἰδὼν ὠφελη‐   θείη.1 «Διαφέρομεν δὲ καὶ ταῖς τῶν  πολεμικῶν μελέταις τῶν   ἐναντίων τοῖσδε. τήν τε γὰρ πόλιν κοινὴν παρέχομεν . καὶ   οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις ἀπείργομέν τινα ἢ μαθήματος ἢ   θεάματος. πιστεύοντες οὐ ταῖς παρασκευαῖς τὸ πλέον καὶ ἀπάταις   ἢ τῷ ἀφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν ἐς τὰ ἔργα εὐψύχῳ∙ καὶ ἐν ταῖς   παιδείαις οἱ μὲν ἐπιπόνῳ ἀσκήσει εὐθὺς νέοι ὄντες τὸ ἀν‐   δρεῖον μετέρχονται. 41.   κρατήσαντές τέ τινας ἡμῶν πάντας αὐχοῦσιν ἀπεῶσθαι καὶ   2.klimaka. Ιστορίαι 2. καίτοι εἰ ῥᾳθυμίᾳ μᾶλ‐   λον ἢ πόνων μελέτῃ καὶ μὴ μετὰ νόμων τὸ πλέον ἢ τρόπων   ἀνδρείας ἐθέλομεν κινδυνεύειν .2 ἧσσον ἐπὶ τοὺς ἰσοπαλεῖς κινδύνους χωροῦμεν.3 οἰκείων ἀμυνομένους μαχόμενοι τὰ πλείω κρατοῦμεν .

 ἀλλ᾽ ἐς   2. καὶ οἱ αὐτοὶ ἤτοι κρίνομέν γε ἢ ἐνθυμούμεθα ὀρθῶς   τὰ πράγματα. οὐ τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις βλάβην ἡγούμενοι.1 Ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος   παίδευσιν εἶναι καὶ καθ᾽ ἕκαστον δοκεῖν ἄν μοι τὸν αὐτὸν   ἄνδρα παρ᾽ ἡμῶν ἐπὶ πλεῖστ᾽ ἂν εἴδη καὶ μετὰ χαρίτων   μάλιστ᾽ ἂν εὐτραπέλως τὸ σῶμα αὔταρκες παρέχεσθαι ». βεβαιότερος δὲ ὁ δράσας   τὴν χάριν ὥστε ὀφειλομένην δι᾽ εὐνοίας ᾧ δέδωκε σῴζειν∙   ὁ δὲ ἀντοφείλων ἀμβλύτερος.klimaka. καὶ τὸ πένεσθαι οὐχ ὁμολογεῖν τινὶ αἰσχρόν .40. οι οποίες θα εξετασθούν με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. ἀλλ᾽ ἀχρεῖον νομί‐   ζομεν. ἔνι τε τοῖς αὐτοῖς οἰκείων   ἅμα καὶ πολιτικῶν ἐπιμέλεια. λογισμὸς   δὲ ὄκνον φέρει. Κάθε ερώτηση συμμετέχει με 2.40.40.gr 2. κράτιστοι δ᾽ ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως κριθεῖεν      οἱ τά τε δεινὰ καὶ ἡδέα σαφέστατα γιγνώσκοντες καὶ διὰ   2.4 ταῦτα μὴ ἀποτρεπόμενοι ἐκ τῶν κινδύνων .   2. ἀλλὰ   δρῶντες κτώμεθα τοὺς φίλους. καὶ μόνοι οὐ τοῦ ξυμφέ‐   ροντος μᾶλλον λογισμῷ ἢ τῆς ἐλευθερίας τῷ πιστῷ ἀδεῶς   τινὰ ὠφελοῦμεν. http://edu. Σελίδα 6 από 15 .     2.1 Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ᾽ εὐτ ελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν   ἄνευ μαλακίας∙ πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον καιρῷ ἢ λόγου   κόμπῳ χρώμεθα.5 μονάδες στο βαθμό αυτού του μαθήματος.5 ὀφείλημα τὴν ἀρετὴν ἀποδώσων .40. καὶ τὰ ἐς ἀρε‐   τὴν ἐνηντιώμεθα τοῖς πολλοῖς∙ οὐ γὰρ πάσχοντες εὖ.   ἀλλὰ μὴ προδιδαχθῆναι μᾶλλον λόγῳ πρότερον ἢ ἐπὶ ἃ δεῖ   2. εἰδὼς οὐκ ἐς χάριν. καὶ ἑτέροις πρὸς ἔργα τετραμ‐   μένοις τὰ πολιτικὰ μὴ ἐνδεῶς γνῶναι∙ μόνοι γὰρ τόν τε   μηδὲν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ.3 ἔργῳ ἐλθεῖν. διαφερόντως γὰρ δὴ καὶ τόδε ἔχομεν ὥστε   τολμᾶν τε οἱ αὐτοὶ μάλιστα καὶ περὶ ὧν ἐπιχειρήσομεν   ἐκλογίζεσθαι∙ ὃ τοῖς ἄλλοις ἀμαθία μὲν θράσος.2 ἀλλὰ μὴ διαφεύγειν ἔργῳ αἴσχιον .40.41.     ΕΡΩΤΗΜΑ 4o: ƒ Το ερώτημα αποτελείται από δέκα (10) ισοδύναμες ερωτήσεις (ερωτήσεις 1 έως 10).

γ) Ο Αισχύλος. 9. β) Ο Μίμνερμος. γ) Σε σχέση με άλλους σύγχρονούς του ποιητές. Η Νέκυια στην Οδύσσεια είναι: α) θεά που βοηθά τον ήρωα στα ταξίδια του. Ποια διάλεκτο χρησιμοποιεί ο Πίνδαρος ο Θηβαίος. α) Ο Τυρταίος. β) η Σαπφώ και ο Ανακρέων. 10. β) Τη δωρική. δ) Την αττική. προκειμένου να εντοπιστεί η σχετική χρονολόγηση των έργων του. δ) ο Πίνδαρος και ο Βακχυλίδης. ο Εύμαιος και ο Φιλοίτιος. γ) Με τους Ηρακλείδες του Ευριπίδη. Ποιο είδος ελεγείας καλλιεργεί ο Καλλίνος. α) Στον Σοφοκλή. Πώς χρονολογείται ο Αρχίλοχος. Ποιος ποιητής καλλιέργησε τη χωλιαμβική ποίηση. Ποιήματα για την πολιτεία ως σκάφος έγραψαν: α) ο Αρχίλοχος. β) Με τις Τραχίνιες του Σοφοκλή. Οι Φοίνισσες του Ευριπίδη με ποιο άλλο δράμα μοιράζονται την ίδια υπόθεση. 4. http://edu. Σε ποιον σκηνικό ποιητή εφαρμόστηκε η στατιστική μέθοδος με βάση τις αναλύσεις των ιαμβικών τριμέτρων.gr 1. δ) το επεισόδιο της κατάβασης του ήρωα στον Άδη. δ) Την πολιτική. δ) Ο Ιππώνακτας. β) η ηρωίδα της περιπέτειας στη χώρα των Λωτοφάγων. α) Την ιωνική. α) Την πολεμική. ο Αλκαίος και ο Θέογνης. α) Με τις Ικέτιδες του Αισχύλου. γ) μία από τις Σειρήνες. δ) Με τους Επτά επί Θήβας του Αισχύλου. Στη μνηστηροφονία της Οδύσσειας συμμετέχουν: α) ο Οδυσσέας και η θεά Αθηνά. δ) Στον Ευριπίδη. β) Με βάση κάποια έκλειψη ηλίου. δ) Με βάση τα σύγχρονα ιστορικά γεγονότα. β) Τη συμβουλευτική. 6. γ) ο Οδυσσέας. δ) Ο Αριστοφάνης. τον δεύτερο υποκριτή. 5. β) Ο Ευριπίδης. Σελίδα 7 από 15 . γ) ο Πίνδαρος και ο Σιμωνίδης. γ) Την αιολική. σύμφωνα με την Ποιητική του Αριστοτέλη. α) Με βάση τη βιογραφική παράδοση. ο Τηλέμαχος. 8. 2. Ποιος εισήγαγε. β) Στον Αριστοφάνη. 3.klimaka. γ) Ο Αλκμάνας. δ) ο Οδυσσέας. β) ο Οδυσσέας και ο Τηλέμαχος. η Πηνελόπη και ο Τηλέμαχος. γ) Στον Αισχύλο. γ) Την ερωτική. 7. α) Ο Σοφοκλής.

Β. 15. «Έκανα αναπάντητη κλήση σ’ ένα συμμαθητή μας». 16. δ) Τον Αόριστο.gr Τα επόμενα μαθήματα (Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 11.klimaka. α) το αόριστο άρθρο. Τα ρήματα «στολίζομαι» και «χτενίζομαι». Η επόμενη δευτερεύουσα πρόταση «Δεν ήξερα αν ήταν εκεί» είναι: α) χρονική που δηλώνει το προτερόχρονο. β) Τον Υπερσυντέλικο. δ) υποθετική. ο μάγειρας. γ) πλάγια ερωτηματική ολικής άγνοιας. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. β) το οριστικό άρθρο. το κορίτσι. η υπηρέτρια α) Σε κανένα. Σε ποια από τα παρακάτω ουσιαστικά το φυσικό γένος ταυτίζεται με το γραμματικό. http://edu. το αγόρι. δ) στην πρώτη το οριστικό άρθρο και στη δεύτερη το αόριστο. γ) Στις αποφαντικές. γ) Στο πρώτο και στο δεύτερο. είναι: α) παθητικής διάθεσης. Στις προτάσεις που ακολουθούν χρησιμοποιείται: «Θα έρθω μια απ’ αυτές τις μέρες». Σε ποιο είδος προτάσεων θα κατατάξετε την πρώτη από τις δύο παρακάτω προτάσεις. δηλαδή κάνει κάτι και ταυτόχρονα δέχεται το αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής. β) μέσης διάθεσης. Σελίδα 8 από 15 . γ) ενεργητικής διάθεσης. γ) Τον Παρακείμενο. Γ. β) πλάγια ερωτηματική μερικής άγνοιας. «Διάβασε το μάθημά σου σε παρακαλώ!» α) Στις προστακτικές. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Να απαντήσετε στις τριάντα ισοδύναμες ερωτήσεις του επόμενου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ερωτήσεις 11 έως 40) με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. τα οποία φανερώνουν ότι το υποκείμενο είναι ο δράστης και ο δέκτης μιας ενέργειας. δ) Στις ερωτηματικές. 12. Ποιο χρόνο θα χρησιμοποιήσουμε για να συνδέσουμε ένα γεγονός που έχει γίνει στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του φθάνουν στο παρόν. β) Σε όλα. Κάθε ερώτηση συμμετέχει με 3 1/3 μονάδες στο βαθμό αυτού του μαθήματος. δ) Στο τρίτο και στο τέταρτο. 13. δ) ουδέτερης διάθεσης. β) Στις επιφωνηματικές. Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία. α) Τον Παρατατικό. γ) Στην πρώτη το αόριστο άρθρο και στη δεύτερη το οριστικό. Ιστορία) θα εξετασθούν με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. 14. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ.

Τα επόμενα σύνθετα «σκληρόκαρδος». 22. γ) Η λογική αλληλουχία των νοημάτων. λύματα του πολιτισμού μας. Σελίδα 9 από 15 . καθιστούν τη ζωή ψυχρή και ανάποδη. αναντίρρητα. την κάνουν ολοένα και πιο γκρίζα. α) Στις επιρρηματικές. 19. Αντώνης Καρακούσης α) Να πείσει. Στο απόσπασμα που ακολουθεί ποιος είναι ο κύριος σκοπός του συντάκτη. Και ο άνθρωπος χάνει συνεχώς.gr 17. «γαλανομάτης». Οι συνδετικές λέξεις «αναμφισβήτητα. επεμβάσεις. http://edu. δ) επεξήγηση. Ποιο από τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης της παραγωγής γραπτού λόγου στο γλωσσικό μάθημα σχετίζεται με την έκφραση. β) αντίστροφα. «Ρύπανση. δ) ορθογραφικά. τη ζεστασιά. β) προσδιοριστικά.klimaka. κλείνεται ολοένα και περισσότερο. Οι λέξεις ξε. φυτοφάρμακα. για να κλειστεί τέλος στο μυστικοπαθή και σκοτεινό εσωτερικό του κόσμο. Σε ποια κατηγορία εντάσσονται οι επόμενες δευτερεύουσες προτάσεις. «Φοβάμαι μη σας συμβεί κάτι κακό». γ) ιστορικά. β) Να πληροφορήσει. αρχι. γ) αντίθεση.ανήκουν: α) στα λόγια αχώριστα μόρια. 20. πράγματι» δηλώνουν: α) προϋπόθεση. παραγωγική δραστηριότητα ξοδεύουν το κεφάλαιο της φύσης. δ) παρατακτικά. γ) Να συγκινήσει. σκουπίδια. τον μετατρέπει σε ψυχολογικό ράκος». περιορίζουν εντέλει τη ζωή μας. το φως. δ) η πρώτη στα μη λόγια (λαϊκά) αχώριστα μόρια και οι τρεις άλλες στα λόγια. β) βεβαιότητα. Τα λεξικά τα διακρίνουμε ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης των λέξεων σε: α) ετυμολογικά. 21. Την ασχημαίνουν. α) Η πρωτοτυπία ιδεών. αυτοπεριορίζεται.. φωτιές. αναμφίβολα. Αφαιρούν το χρώμα.. Απογυμνώνουν το περιβάλλον. δ) Να προπαγανδίσει. δ) Η κατανόηση του θέματος. αφαιρούν συνεχώς. β) Η καταλληλότητα ύφους. τον μεταβάλλει. 18. γ) Στις ονοματικές. ημι. γ) κτητικά. 23. γ) οι δύο πρώτες λέξεις στα μη λόγια (λαϊκά) αχώριστα μόρια και οι δύο επόμενες στα λόγια.. β) στα μη λόγια (λαϊκά) αχώριστα μόρια. που τον ταράζει. περισσότερο θολή. «Αυτό ήθελε κι η ίδια. «κατσαρομάλλης» ανήκουν στα: α) αντικειμενικά. δυσ. δ) Η πρώτη στις ονοματικές και η δεύτερη στις επιρρηματικές. β) Η πρώτη στις επιρρηματικές και η δεύτερη στις ονοματικές. τη χαρά. να μιλήσει».

στην έρευνα και στις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών». Χριστομάνος γ) Καρυωτάκης. α) Απρίλης β) Ο Τρελλαντώνης γ) Το λεμονοδάσος δ) Τα ψάθινα καπέλα 27. Ποια είναι η σωστή σειρά των παρακάτω συγγραφέων σύμφωνα με τη χρονολογία γέννησής τους. Γιατί είναι γεγονός ότι καμία στρατηγική ανάπτυξης δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα εάν δεν είναι ανθρωποκεντρική· εάν δεν ξεκινά από την αρχή της προστασίας των αδυνάτων και δεν επενδύει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παιδείας. Χριστομάνος. Παπαδίτσας. γ) Τ. Καρυωτάκης. 26. Σελίδα 10 από 15 . ΔΕΝ ανήκει στην Α΄ μεταπολεμική ποιητική γενιά ο: α) Τ. http://edu. Ποιο από τα παρακάτω θεατρικά έργα είναι κωμωδία. Ροΐδης. γιατί οι πολίτες είναι αυτοί που τελικά θα δώσουν τις απαντήσεις. Βαλαωρίτης. Ποιο από τα παρακάτω έργα θεωρείται μυθιστόρημα εφηβείας. Χριστομάνος. 25. β) ο Κάλβος. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι ψευδώνυμο. Κάρολος Παπούλιας α) η επίκληση στο συναίσθημα. δ) Δ. β) ετεροδιηγητικός. Ροΐδης. Καραγάτσης β) Κώστας Κρυστάλλης γ) Ηλίας Βενέζης δ) Κοσμάς Πολίτης 31. Όμως. Στο αφήγημα Λουκής Λάρας ο αφηγητής είναι: α) παντογνώστης. για να μπορέσει να υπάρξει σύνθεση των απόψεων είναι αναγκαία η ανοικτή διαλεκτική αντιπαράθεση στην ευρωπαϊκή κοινωνία. γ) ο Πολυλάς. δ) η επίθεση στο ήθος του αντιπάλου. Χριστομάνος δ) Βαλαωρίτης. β) Ν. δ) αυτοδιηγητικός. α) Μ. γ) παρατηρητής. α) Γαλάτεια β) Βαβυλωνία γ) Ερωφίλη δ) Βασιλικός 30.klimaka. 29. Ροΐδης. γ) η επίκληση στην αυθεντία. Λειβαδίτης. δ) ο Τερτσέτης.gr 24. Σινόπουλος. α) Ροΐδης. Στην Ιόνιο Ακαδημία δίδαξε: α) ο Σολωμός. Στο απόσπασμα πολιτικού λόγου που ακολουθεί αξιοποιείται ως κύρια μορφή πειθούς: «Θεωρώ ότι η διαφορετική άποψη είναι το βασικό προνόμιο της δημοκρατίας και άρα θεμέλιος λίθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βαλαωρίτης. Γκάτσος. Καρυωτάκης β) Βαλαωρίτης. Καρυωτάκης 28. β) η επίκληση στη λογική.

Πολίτης. γ) επηρεάζεται από την ψυχανάλυση. να ζείτε. Περιοδικό που εξέδωσε ο Κώστας Χατζόπουλος: α) Τέχνη β) Νουμάς γ) Διόνυσος δ) Ελληνική Δημιουργία 34. δ) «Στα 200 π.gr 32. Φ. 38. Ο νατουραλισμός διαφέρει από το ρεαλισμό διότι: α) ξεκινάει από τη Γαλλία. Παπατσώνης. Α. β) η Διαγώνιος. Το λογοτεχνικό περιοδικό της Αριστεράς ήταν: α) ο Κοχλίας. Δούκας. Ο στίχος είναι: α) αναπαιστικός καταληκτικός με μία χασμωδία. δ) εξαίρει την υπεροχή του ρεαλισμού. α) Ο Καζαντζάκης έγραψε μυθιστόρημα για παιδιά. Ουράνης. Σ. 36. μη λαλείτε β) Ο Διάκος σαν τ’ αγρίκησε πολύ του κακοφάνη γ) Τα μαύρα μάτια την αυγή δεν πρέπει να κοιμούνται δ) Σαρανταπέντε μάστοροι κι εξήντα μαθητάδες 37. Α. γ) Ο Ραγκαβής έγραψε το Χρονικό του Μορέως. Ιωάννου έγραψε ποιήματα. δ) η Επιθεώρηση Τέχνης. γ) τα Νέα Γράμματα. Κ.Χ. δ) Ο Γ. 33. http://edu. Ποια τριάδα περιλαμβάνει αποκλειστικά Μικρασιάτες συγγραφείς. ού β) εμφανίζεται στην πρώτη δεκαετία του 20 αιώνα. 39. γ) «Άγε. γ) αναπαιστικός ακατάληκτος με μία χασμωδία. Σημηριώτης. Σωστό είναι ότι ο υπερρεαλισμός: α) βασίζεται στη λογική αλληλουχία. 40.». Σε ποιο στίχο υπάρχει ανακόλουθο σχήμα. α) Και σεις χελιδονάκια μου. β) Ο Σεφέρης έγραψε μυθιστόρημα. β) ιαμβικός ακατάληκτος χωρίς χασμωδία. δ) τροχαϊκός καταληκτικός με μία χασμωδία. Βενέζης. Πετσάλης-Διομήδης β) Η. Διδώ Σωτηρίου 35. Θ. Αθανασιάδης. ως τους Ινδούς» είναι από το ποίημα: α) «Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης». Σελίδα 11 από 15 . Κόντογλου γ) Τ. Κ. α) Μ. «Άσ’ τη βάρκα στο κύμα όπου θέλει να τρέχει». Ποια πληροφορία είναι ΛΑΘΟΣ. Οι παρακάτω στίχοι του Καβάφη: «Και την Κοινήν Ελληνική Λαλιά ως μέσα στη Βακτριανή την πήγαμε. γ) βασίζεται στην παρατήρηση. Ιορδανίδου. β) «Αλεξανδρινοί βασιλείς». Τερζάκης δ) Τ.klimaka. δ) μεταφέρει στην πεζογραφία το πνεύμα του θετικισμού. β) υπερτονίζει τις πιο αρνητικές καταστάσεις. ω βασιλεύ Λακεδαιμονίων».

δ) στις Αργινούσες. β) Σπαρτιάτες. β) τους πλούσιους πολίτες. 47. γ) αναλογικά όλους τους πολίτες. β) δεν επιβαλλόταν ούτε φόρος ούτε φρουρά. http://edu. δ) όλους τους κατοίκους της Αττικής. αλλά εξεδίωξαν τους Εστιαιείς από τις εστίες και οικειοποιήθηκαν τη γη τους». Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη (Ι. γ) της Νικιείου ειρήνης. γ) στην Κύζικο.3) «οι Αθηναίοι ρύθμισαν τα πράγματα στο νησί με συμφωνίες. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 41. Κάθε ερώτηση συμμετέχει με 3 1/3 μονάδες στο βαθμό αυτού του μαθήματος. γ) Θηβαίους. Πόλεις της Λυκίας και της Καρίας προσχωρούν στη Δηλιακή Συμμαχία: α) τα πρώτα χρόνια μετά την ίδρυσή της.gr Γ.114. 44. β) της ειρήνης του Καλλία. β) στη διάρκεια των πενταετών σπονδών. ΙΣΤΟΡΙΑ Να απαντήσετε στις τριάντα ισοδύναμες ερωτήσεις του επόμενου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ερωτήσεις 41 έως 70) με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. ιδρύθηκε από τους: α) Αθηναίους. 46. Σελίδα 12 από 15 . Οι αιχμάλωτοι από τη Σφακτηρία. σώμα 300 επίλεκτων οπλιτών. γ) επιτρεπόταν στους Αθηναίους η απόκτηση γης σε έδαφος συμμαχικής πόλης. η ήττα των Αθηναίων στο Δήλιο και η δράση του Βρασίδα στη Χαλκιδική συνέβαλαν στη σύναψη: α) των τριακονταετών σπονδών. β) στη Νάξο. Πρόκειται για τους όρους που επιβλήθηκαν μετά την καταστολή της αποστασίας: α) της Εύβοιας.klimaka. 42. δ) δεν αναγνωριζόταν η κυριαρχία του βασιλέα των Περσών στους Έλληνες της Ασίας. δ) της Ανταλκιδείου ειρήνης. Ο Ιερός Λόχος. Σύμφωνα με τους όρους της Β΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας: α) η καταβολή φόρου από τα μέλη της ήταν υποχρεωτική. Ο Φαρνάβαζος και ο Κόνων συντρίβουν τη ναυτική δύναμη των Λακεδαιμονίων στη ναυμαχία που έγινε: α) στην Κνίδο. Οι λειτουργίες στην Αθήνα επιβάρυναν: α) τις τρεις πρώτες τιμοκρατικές τάξεις. δ) Μακεδόνες. γ) της Νάξου. β) της Θάσου. δ) τις παραμονές του Πελοποννησιακού πολέμου. 43. γ) μετά τη διπλή νίκη του Κίμωνα στον Ευρυμέδοντα ποταμό. 45. δ) της Σάμου.

συγκλήθηκε από: α) τον Θεμιστοκλή. 50. γ) τους Γάλλους. Ο Αλέξανδρος συνάντησε την αντίδραση των στρατιωτών του για συνέχιση της εκστρατείας: α) στον Υδάσπη ποταμό. γ) τον Επαμεινώνδα. 49. γ) Ο Μιχαήλ Η΄ ο Παλαιολόγος. Σελίδα 13 από 15 . δ) Θεσσαλός. δ) του Ιωάννου Α΄ Αγγέλου της Θεσσαλίας. γ) στη Βαβυλώνα. β) του Νικηφόρου Α΄ της Ηπείρου. καταλαμβάνει τη Φυλή και με τη δράση του θα συντελέσει στην αποκατάσταση της δημοκρατίας. όπου ήλθε σε συνεννοήσεις. 55. δ) Ο Ιωάννης Η΄ ο Παλαιολόγος. β) Ο Μανουήλ Β΄ ο Παλαιολόγος. Στη μάχη της Πελαγονίας (1259) αιχμαλωτίσθηκε: α) ο βασιλιάς της Σικελίας Μανφρέδος. β) στην Ισσό. Το συνέδριο στην Κόρινθο το 337 π. 54.klimaka. ως συναυτοκράτορας. γ) του Μιχαήλ Η΄ του Παλαιολόγου. με: α) τους Γενουάτες. δ) τους Άγγλους. β) τον Κορίνθιο Αδείμαντο. Η συνθήκη του Orvieto (1281) στρεφόταν κατά: α) των Βενετών. β) στις όχθες του ποταμού Ύφαση. Ο Αλέξανδρος έστειλε τριακόσιες (300) ασπίδες στην Αθήνα. Ο Ιωάννης Η΄ ο Παλαιολόγος. β) ο Κάρολος ο Ανδεγαυικός. ως ανάθημα στη θεά Αθηνά μετά τη μάχη: α) στον Γρανικό. 53. ήταν: α) Θηβαίος.Χ. β) τους Ούγγρους. 52.gr 48. μετέβη στη Δύση το 1423-1424. δ) στη Σογδιανή. γ) Σπαρτιάτης. άκαρπες. 51. γ) στα Γαυγάμηλα. δ) στις Περσίδες Πύλες. Ποιος αυτοκράτορας παρέμεινε για κάποιο διάστημα υποχρεωτικά στη Δύση δέσμιος της κρατικής οικονομικής αδυναμίας για επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη. δ) ο Μιχαήλ Β΄ της Ηπείρου.Χ. β) Αθηναίος. http://edu. ο οποίος το Δεκέμβριο του 404 π. δ) τον Φίλιππο Β΄. α) Ο Ιωάννης Ε΄ ο Παλαιολόγος. όπου κλήθηκαν να μετάσχουν όλες οι ελληνικές πόλεις. Ο Θρασύβουλος. γ) ο πρίγκιπας της Αχαΐας Γουλιέλμος Βιλλεαρδουίνος..

το 1366. Πώς επηρέασε η έκβαση του Κριμαϊκού πολέμου τα ελληνικά εθνικά ζητήματα. Σελίδα 14 από 15 . γ) θέσεις κατάλληλες για το εμπόριο. 63. α) Ο Σίμων Ατουμάνος. δ) Από τον Γεώργιο Ακροπολίτη (Χρονική Συγγραφή). ζωντανή και με λεπτομέρειες της καθημερινότητας. Με ποιον από τους παρακάτω όρους εκδόθηκε το δάνειο των 60 εκατομμυρίων φράγκων του 1832. Πώς γνωρίζουμε τη. Ποιος ήταν επικεφαλής των βυζαντινών δυνάμεων. Ασίας. Ποιος ήταν αυτός. β) Ο Ιωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης. 58. δ) Ενίσχυσε την επιρροή των λεγόμενων ξενικών κομμάτων.klimaka. 60. το 1204. δ) ο Γουλιέλμος Βιλλεαρδουίνος. γ) Ο Θεόδωρος Δούκας Άγγελος. δ) Την Άρτα. της Γαλλίας και της Ρωσίας. Κατά την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Βυζαντινούς (1261) ποιος ήταν ο Λατίνος αυτοκράτορας. Κατά την πορεία των Φράγκων. γ) Από τον Νικηφόρο Γρηγορά (Ρωμαϊκή Ιστορία). 59. β) ο Ροβέρτος Γυισκάρδος. γ) Με την εγγύηση της Βαυαρίας. δ) Ο Μιχαήλ Η΄ ο Παλαιολόγος. α) Ενίσχυσε την επιρροή της Ρωσίας στην Ελλάδα. β) θέσεις κατάλληλες για την εγκατάσταση φεουδαρχών και την ανάπτυξη του φεουδαρχικού συστήματος.gr 56. β) Από τον Σίλβεστρο Συρόπουλο (Απομνημονεύματα). 57. β) Με εγγύηση τις εθνικές γαίες. 61. α) Τη Θεσσαλονίκη. γ) Ο Λέων Σγουρός. δ) Με την εγγύηση της Βρετανίας. 62. Ποια πόλη ανακατέλαβε. γ) Τις Σέρρες. γ) Προκάλεσε αποκλεισμό του ελληνικού εμπορικού ναυτικού από τη Μαύρη Θάλασσα. περιγραφή της μετάβασης και παραμονής της βυζαντινής αντιπροσωπίας στην Ιταλία για συμμετοχή στη Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας. γ) ο Βαλδουίνος Β΄. α) Από τα Πρακτικά της Συνόδου. Το ενδιαφέρον των Βενετών κατά τη διανομή των εδαφών του Βυζαντίου. για κατάκτηση των βυζαντινών εδαφών εκδηλώθηκε δυναμική αντίσταση μόνο από έναν τοπικό άρχοντα. β) Ο Μιχαήλ Χωνιάτης. α) Χωρίς εγγυήσεις. μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204. http://edu. δ) Ο Όθων de la Roche. α) ο Ερρίκος Δάνδολος. εστιάσθηκε κυρίως σε: α) περιοχές της Μ. από τους Οθωμανούς Τούρκους ο Αμεδαίος της Σαβοΐας και την απέδωσε στο βυζαντινό κράτος. α) Ο Θεόδωρος Α΄ Δούκας Λάσκαρις. Κατά τη σύγκρουση στο Ποιμανηνόν (Δεκέμβριος 1204) συγκρούσθηκαν οι Λατίνοι της Κωνσταντινούπολης με τους Βυζαντινούς. β) Την Καλλίπολη. β) Έφερε τους Έλληνες αντιμέτωπους με τις βουλγαρικές εθνικές διεκδικήσεις. δ) θέσεις που είχαν παραχωρηθεί παλαιότερα στους Γενουάτες.

Με ποια διεθνή συμφωνία παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ποιος περιορισμός ίσχυε για την επιλογή μονάρχη για τον ελληνικό θρόνο μετά την εκθρόνιση του Όθωνα το 1862. 66. 70. β) του Αλέξανδρου Παπάγου. Συνθήκη του Μοντρέ. Σύμβαση της Λοζάνης. Πρωτόκολλο της Γενεύης. γ) του Κωνσταντίνου Καραμανλή. γ) ανατέθηκε η διοίκηση των στρατιωτικών δυνάμεων στην Ελλάδα σε Βρετανό στρατηγό. Συνθήκη της Λοζάνης. β) Πρεσβευτής της Βρετανίας στην Αθήνα. δ) Πρόεδρος της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων. Συνθήκη του Μοντρέ. δ) του Ανδρέα Παπανδρέου. β) Με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου. δ) Συνέπεσε με την αποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα. γ) Έπρεπε να έχει στρατιωτική εμπειρία. Πρωτόκολλο της Γενεύης. Συνθήκη της Λοζάνης. Σύμβαση της Λοζάνης. δ) Με τη Συνθήκη των Σεβρών. Σελίδα 15 από 15 . α) Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. δ) Έπρεπε να είναι αποδεκτός από την Πύλη. γ) Συμφωνήθηκε ενόψει της προέλασης του Ερυθρού Στρατού. α) Προήλθε από πρωτοβουλία των ΗΠΑ. Η ελληνική προσφυγή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό έγινε από την κυβέρνηση: α) του Σοφοκλή Βενιζέλου. β) Αποκλειόταν μέλος βασιλικής οικογένειας των εγγυητριών δυνάμεων. α) Έπρεπε να είναι ενήλικος. β) Συνιστούσε διμερή συμφωνία Βρετανίας και Σοβιετικής Ένωσης. 68. Συνθήκη του Μοντρέ. Ποιος ήταν ο Henry Morgenthau. Σύμβαση της Λοζάνης. 69. Ως προς τη «συμφωνία των ποσοστών» ποια από τις ακόλουθες προτάσεις ΔΕΝ ισχύει. β) σχηματίστηκε συμμαχική ελληνική κυβέρνηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των αντιστασιακών οργανώσεων. δ) συμφωνήθηκε η αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από την Ελλάδα. http://edu. Με το Σύμφωνο της Καζέρτας: α) συνθηκολόγησε ο ΕΛΑΣ και παρέδωσε τα όπλα. Πρωτόκολλο της Γενεύης. 67. δ) Συνθήκη του Μοντρέ. β) Συνθήκη της Λοζάνης.gr 64. γ) Πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα. Συνθήκη της Λοζάνης. γ) Με τη Συνθήκη του Νεϊγύ. α) Με τη Συνθήκη του Λονδίνου. γ) Σύμβαση της Λοζάνης.klimaka. α) Πρωτόκολλο της Γενεύης. Σε ποια από τις ακόλουθες επιλογές οι διεθνείς συμφωνίες βρίσκονται σε ορθή χρονολογική σειρά. 65.