RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5 SMK SERIAN 2011 Minggu/Ta rikh

Minggu 1-3 3 - 21 Januari

Tema/ Unit
1. PENCAPAIAN KENDIRI a. Pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan negara • Konsep pendidikan sepanjang hayat • Ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat • Kepentingan pendidikan sepanjang hayat

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti

Pengetahuan Sivik • Menerangkan konsep Pendidikan Sepanjang Hayat untuk pembangunan Negara • Menjelaskan ciri-ciri Pendidikan Sepanjang Hayat • Menghuraikan kepentingan Pendidikan Sepanjang Hayat untuk pembangunan Negara Kemahiran Sivik • Memanfaatkan ilmu untuk pembangunan Negara • Bertindak rasional dalam pelbagai situasi Nilai Sivik • Menghargai kepentingan ilmu

• •

• •

Minggu 4 - 7 24 Januari – 18 Feb ( Cuti Tahun Baru Cina – 29/1-6/2) ( Maulidur Rasul -15/2)

Menghasilkan peta minda tentang konsep dan ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat Mengadakan sumbang saran langkah-langkah untuk memupuk pembelajaran sepanjang hayat  kemahiran pengurusan masa  kemahiran berfikir  kemahiran membaca  kemahiran penggunaan ICT  pembelajaran kendiri Mengadakan forum bertajuk “Kepentingan Pendidikan Sepanjang Hayat” Mengumpul keratan akhbar/majalah/ bahan-bahan internet tentang penerokaan ilmu dalam pelbagai bidang oleh individu yang berjaya (contoh: peladang/ usahawan/pemuzik/jurutera)

b. Perikemanusiaan

kearah kesejahteraan negara • Empati • Menghargai nyawa • Menjaga maruah • Cinta akan keamanan

Pengetahuan Sivik • Menerangkan konsep perikemanusiaan • Menghuraikan isu-isu kemanusiaan • Menjelaskan kepentingan nilainilai perikemanusiaan kepada masyarakat Kemahiran Sivik

Melakonkan situasi empati berdasarkan kad-kad situasi seperti mangsa kebakaran, banjir dan gempa bumi Mengadakan sumbang saran mengenai isu-isu kemanusiaan yang terdapat dalam klip video, poster dan keratan akhbar

Mengamalkan cara hidup berperikemanusiaan • Melibatkan diri secara aktif dalam pembentukan masyarakat penyayang Nilai Sivik • Menghargai kesejahteraan negara

Membuat lawatan ke pusat penempatan mangsa bencana dan memberi sumbangan kepada mereka Mengadakan aktiviti perbincangan kumpulan tentang masalah remaja berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan (contoh: penderaan dan pembuangan bayi)

Minggu 8 Minggu 9 Minggu 10 Minggu 11 2. Minggu 12 - 14 21 Mac – 8 April

SUKAN SEKOLAH (23 – 25 Februari) UJIAN TOPIKAL 1 (28/2 – 4/3)) SEMAKAN UJIAN TOPIKAL PENERANGAN & PERMULAAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (12 – 20 Mac) HUBUNGAN KEKELUARGAAN

a. Persiapan membina
keluarga kearah pembentukan masyarakat mapan • Restu ibubapa/penja ga • Kesihatan fizikal dan mental • Ilmu keibubapaan • Kewangan yang stabil • Peraturan perkahwinan mengikut undangundang negara

Pengetahuan Sivik • Menerangkan persiapan membina keluarga ke arah pembentukan masyarakat mapan • Menjelaskan kepentingan mematuhi peraturan perkahwinan mengikut undangundang negara • Menyenaraikan ciri-ciri calon pasangan yang baik • Menghuraikan ciri-ciri ibu bapa yang cemerlang Kemahiran Sivik • Mengamalkan pengurusan kewangan keluarga yang cekap • Melengkapkan diri dari segi fizikal dan mental untuk membina keluarga bahagia Nilai Sivik • Bertanggungjawab terhadap keluarga • Menghargai restu ibu bapa / penjaga

• • • •

Mengadakan perbahasan bertajuk “Restu Ibu bapa Penting Dalam Membina Keluarga Bahagia” Menghasilkan peta minda berkaitan kepentingan sesebuah keluarga bahagia Mengumpul maklumat tentang institusi yang berkaitan dengan perkahwinan/ kekeluargaan Mengadakan ceramah tentang “Membina Keluarga Yang Cemerlang” Mengadakan pelbagai aktiviti lakonan/ perbincangan/main peranan dengan mengaplikasikan ilmu keibubapaan bagi mengatasi konflik keluarga

Minggu 15 3. Minggu 16 – 18 18 April – 6 Mei (Good Friday – 22/4) (Easter Monday – 25/4) (Hari Pekerja – 2/5) HIDUP BERMASYARAKAT a. Sumbangan terhadap pembangunan masyarakat melalui penglibatan aktif dalam aktiviti kemasyarakatan • Individu • Agensi kerajaan • Badan bukan • kerajaan (NGO)

UJIAN TOPIKAL 2 (11 – 15 April)

Pengetahuan Sivik • Mengenal pasti agensi kerajaan dan NGO yang berkhidmat kepada masyarakat • Menerangkan kepentingan penglibatan aktif individu dalam aktiviti kemasyarakatan • Menyatakan bentuk sumbangan yang boleh diberikan oleh individu dalam aktiviti kemasyarakatan • Memberi cadangan dan teguran yang membina kepada agensi kerajaan dalam pembangunan masyarakat • Mewujudkan perkongsian pintar dengan pelbagai agensi kerajaan dan NGO dalam aktiviti kemasyarakatan kepada golongan yang memerlukan Kemahiran Sivik • Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan melalui agensi-agensi kerajaan dan NGO Nilai Sivik • Gembira dapat memberi sumbangan kepada anggota masyarakat yang memerlukan • Bersedia memberi sumbangan kemasyarakatan pada setiap masa

Mencari maklumat daripada pelbagai sumber tentang peranan agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan Menyediakan kertas cadangan untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan seperti membantu mangsa bencana alam, gotong-royong dan menjaga keselamatan awam Melawat dan memberi khidmat masyarakat kepada rumah kebajikan seperti Rumah Orang Tua/Orang Kurang Upaya/Anak Yatim Merancang dan mencadangkan aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar yang boleh dijalankan bersama agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan Mengutus surat kepada agensi kerajaan bagi penambahbaikan mutu perkhidmatan kepada masyarakat Menjemput wakil agensi kerajaan atau badan bukan kerajaan untuk memberi ceramah tentang “Keperluan Sumbangan Golongan Remaja dalam Pembangunan Khidmat Masyarakat” Mendokumentasikan aktiviti kemasyarakatan(foto/keratan akhbar)

Minggu 19 Minggu 20 - 21 Minggu 22 - 23

ULANGKAJI ( 9 – 13 Mei) PEPERIKSAAN PENGGAL 1 (16 – 27 Mei) CUTI PENGGAL 1 (28 Mei – 12 Jun)

4. Minggu 24 – 26 13 Jun – 1 Julai

WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

a. Sumbangan pelbagai
pihak terhadap pengekalan warisan budaya Malaysia • Individu • Agensi kerajaan • Badan bukan kerajaan(NGO )

Pengetahuan Sivik • Menyenaraikan agensi kerajaan dan NGO yang terlibat dalam pengekalan warisan budaya Malaysia • Menghuraikan sumbangan individu, agensi kerajaan dan NGO terhadap pengekalan warisan budaya Malaysia • Menjelaskan kepentingan mengekalkan warisan budaya Malaysia Kemahiran Sivik • Menyertai sebarang bentuk aktiviti warisan budaya yang dianjurkan oleh pelbagai pihak Nilai Sivik • Bangga dengan keunikan warisan budaya Malaysia • Mengaprisiasi sumbangan pelbagai pihak dalam mengekalkan warisan budaya Malaysia.

• •

Menghasilkan brosur berkaitan aktiviti pelbagai pihak dalam mengekalkan warisan budaya Malaysia Meraikan sambutan hari perayaan sesuatu kaum di kelas/sekolah Program 10 minit di perhimpunan sekolah bertemakan “Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia”(contoh: seni mempertahankan diri, pakaian tradisional, nyanyian, tarian) Mengadakan forum bagi membincangkan kepentingan mengekalkan warisan budaya Malaysia Mencipta cogan kata yang bertemakan “Pengekalan Warisan Budaya Malaysia”

Minggu 27 – 29 4 – 22 Julai

b.

Mempromosikan warisan budaya Malaysia di dalam dan di luar negara • Duta kecil • Media cetak • Media elektronik

Pengetahuan Sivik • Menerangkan cara-cara mempromosikan warisan budaya Malaysia di dalam dan luar Negara • Menjelaskan peranan duta kecil dalam mempromosikan warisan budaya Malaysia Kemahiran Sivik • Melibatkan diri dalam mempromosikan warisan budaya Malaysia melalui media cetak dan elektronik • Memberi sokongan terhadap

• • • • •

Mengadakan pameran untuk mempromosikan warisan budaya Malaysia Menghasilkan bulletin / poster warisan budaya Malaysia Membina laman web berkaitan budaya Malaysia Menrumuskan tayangan video tentang warisan budaya Malaysia Menghantar e-mel / surat kepada rakan di dalam atau luar Negara untuk memperkenalkan warisan budaya Malaysia

usaha mempromosikan warisan budaya Malaysia Nilai Sivik • Menghargai segala usaha mempromosikan warisan budaya Malaysia

Main peranan sebagai duta kecil bagi mempromosikan warisan budaya Malaysia kepada kaum lain / pelancong Mengundang individu yang mempunyai kemahiran tentang warisan budaya Malaysia (contoh : batik, tembikar, kraftangan, bahasa beradat, dondang sayang, “kollam”, tanglong)

Minggu 30 5. Minggu 31 – 32 1 – 12 Ogos a. Mengekalkan kedaulatan negara • Rukun Negara MALAYSIA NEGARA BERDAULAT

UJIAN TOPIKAL 4 (25 – 29 Julai)

Pengetahuan Sivik • Menghuraikan konsep Negara berdaulat • Menjelaskan prinsip-prinsip Rukun Negara dalam mengekalkan kedaulatan negara Kemahiran Sivik • Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara • Melibatkan diri dalam usaha untuk memelihara dan mengekalkan kedaulatan negara Nilai Sivik • Bersyukur dengan kemakmuran dan kesejahteraan Negara • Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada negara

• • • •

• Minggu 33 – 34 15 – 26 Ogos

Menemuramah anggota keluarga atau warga sekolah tentang prinsip Rukun Negara Mencipta dan mendeklamasikan puisi yang bertemakan “Malaysia Negara Berdaulat” Berbincang tentang kepentingan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara Mengadakan aktiviti mencari maklumat tentang amalan prinsip-prinsip Rukun Negara oleh warganegara yang bertanggungjawab Menunjukkan cara-cara / usahausaha memelihara dan mengekalkan kedaulatan Negara dengan menggunakan kaedah Theory of Constraints (TOC) Mengadakan pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik

b. Melengkapkan diri
untuk mewarisi negara • Jati Diri • Ilmu • Kemahiran • Kerohanian Pengetahuan Sivik • Menghuraikan ciri-ciri warganegara yang bertanggungjawab untuk menjadi pewaris Negara • • Mengadakan pidato bertajuk “Warganegara Malaysia Yang Unggul” Melengkapkan borang pengurusan grafik tentang ciri-

Nilai murni

Menjelaskan usaha untuk melengkapkan diri bagi mewarisi negara Kemahiran Sivik • Mengamalkan ciri-ciri pewaris Negara yang bertanggungjawab Nilai Sivik • Menghayati kesedaran sivik dan kewarganegaraan untuk melengkapkan diri sebagai warganegara yang sempurna

• •

ciri pewaris Negara Menghasilkan buku skrap tentang amalan nilai-nilai murni warganegara Malaysia Mencari maklumat melalui internet tentang pelbagai kemahiran yang diperlukan sebagai seorang pewaris Negara dan melaporkan dalam kelas

Minggu 35 Minggu 36 6. Minggu 37 -38 12 – 23 September

CUTI HARI RAYA AIDLFITRI( 27 Ogos – 4 September) UJIAN TOPIKAL 5 ( 5 – 9 September) PENGHANTARAN KERJA KURSUS KHIDMAT MASYARAKAT CABARAN MASA DEPAN a. Menjana pembangunan Negara • Politik • Ekonomi • Sosial Pengetahuan Sivik • Menerangkan faktorfaktor yang boleh menjana pembangunan Negara • Menyenaraikan cabaran warganegara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial • Memberi sumbangan untuk menjana pembangunan Negara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial Kemahiran Sivik • Bertindak proaktif dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam menjana pembangunan Negara • Cekal menghadapi cabaran dalam menjana pembangunan negara Nilai Sivik • Saling membantu dan bekerjasama dalam menjana pembangunan negara Pengetahuan Sivik • Menjelaskan konsep globalisasi

b. Minggu 39 – 40 26 Sep – 7 Oktober

Menangani cabaran globalisasi • Hubungan serantau dan dunia • Saingan serantau dan

Berbincang tentang faktor-faktor yang menjana pembangunan Negara Menghasilkan folio tentang individu-individu yang berjaya dalam bidang politik, ekonomi dan sosial Perbahasan ala parlimen yang bertemakan “Cabaran Masa Depan Dalam Pembangunan Negara” Melakar dan mempersembahkan ilustrasi reka cipta barangan buatan Malaysia untuk masa depan Menyediakan kertas cadangan tentang peranan dan tanggungjawab remaja dalam menjana pembangunan negara

dunia

c.

Minggu 41 – 42 10 – 21 Oktober

Mengekalkan dan meningkatkan pengiktirafan dunia terhadap Negara • Malaysia sebagai pusat kecemerlanga n pelbagai bidang

Menyatakan cabaran globalisasi serantau dan dunia • Menyenaraikan cara-cara menangani cabaran globalisasi • Menghuraikan kepentingan hubungan serantau dan dunia dalam menangani cabaran globalisasi Kemahiran Sivik • Mengambil tindakan yang rasional untuk menangani saingan serantau dan dunia • Melengkapkan diri bagi menghadapi saingan serantau dan dunia Nilai Sivik • Cinta dan sanggup berkorban untuk Negara

• • •

• •

Syarahan bertajuk “Malaysia dan Cabaran Masa Depan” Mengadakan kuiz / teka silang kata mengenai cabaran globalisasi Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tantang isu-isu serantau / dunia dan mempamerkan dalam kelas Menghasilkan artikel untuk akhbar tempatan tentang isu serantau dan dunia Main peranan sebagai wakil Negara yang memberi ucapan menyatakan pendirian Malaysia tentang isu-isu antarabangsa di Persidangan Pertubuhan Bngsabangsa Bersatu

Pengetahuan Sivik • Memberikan contoh-contoh pusat kecemerlangan di Malaysia • Menyatakan langkah-langkah yang boleh diambil bagi meningkatkan status Negara sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang Kemahiran Sivik • Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan pengiktirafan dunia terhadap Negara • Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara dalam mengekalkan imej baik Negara di mata dunia Nilai Sivik • Bekerjasama untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang

• • •

Menyediakan esei bertajuk “Malaysia sebagai Pusat Kecemerlangan Pelbagai Bidang” Mengadakan lawatan sambil belajar ke pusat / tempat / institusi kecemerlangan Negara Menghasilkan “Fail Tegak” yang mengandungi maklumat berkaitan pusat kecemerlangan dalam pelbagai bidang di Malaysia Menghasilkan iklan untuk mempromosikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang

PERCUBAAN SPM 2011 SPM 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful