Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÎRE Cu privire la instituirea Zilei naţionale a culturii În scopul susţinerii şi promovării culturii naţionale, a valorilor culturale autentice, precum şi a personalităţilor artistice din domeniul cultural, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se instituie Ziua naţională a culturii, care se va sărbători anual la 20 mai.

2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1675 din 24.12.2002 despre instituirea sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorilor din domeniul culturii”.
PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează: Ministrul culturii Boris FOCŞA

Проект

подлинных культурных ценности и художественных личностей в области культуры. который будет отмечаться ежегодно 20 мая.2002 об учреждении профессионального праздника "День работников культуры". ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Контрассигнуют: Министр культуры Владимир ФИЛАТ Борис ФОКША . 1675 от 24. Учредить праздник "День национальный культуры". 2.12.ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ об учреждении праздника "День национальный культуры" В цель поддержке и поощрение национальной культуры. Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Признать утратившим силу Постановление Правительства nr.

denumirea hotărîrii “Ziua lucrătorilor din cultură” evidenţiază. Totodată. reprezintă identitatea unei naţiuni care merită a fi susţinută şi promovată. 1675 din 24. Cu cît o cultură naţională are o originalitate mai pronunţată. dedicată unei personalităţi marcante din domeniul cultural.2002 despre instituirea sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorilor din domeniul culturii” este o calchiere din limba rusă şi nu reflectă. literaturii. Practica ţărilor europene ne-a determinat să iniţiem noul proiect de Hotărîre de Guvern cu privire la instituirea zilei culturii naţionale. Hotărîrea Guvernului nr. importanţa şi rolul culturii în menţinerea identităţii naţionale. Mai mult decît atît. patrimoniul cultural material şi imaterial. Mai mult decît atît. decît o zi dedicată culturii ca atare. o sărbătoare dedicată personalului tehnic care activează în domeniul culturii. muzicologiei. cinematografiei. expoziţii. solicităm susţinerea proiectului prezentat în scopul alinierii Republicii Moldova la valenţele comunităţii europene. viziunea lor asupra lumii. Cultura. Ministerul Culturii are ferma convingere că valorile culturii fixează în ele genul creator şi aspiraţiile omenirii. care urmează a fi sărbătorită anual la 20 mai. mai degrabă. manifestări artistice. valorile spirituale ale poporului nostru. mai există ceva cu un puternic impact socio-uman: cultură naţională. această sărbătoare este destinată atît celor care activează în domeniul artelor de spectacol. în totalitatea ei. astfel. cît şi celor care activează în casele şi căminele culturale din republică. În Europa. stabilind.12.Notă informativă la proiectul Hotărîrii de Guvern Cu privire la instituirea Zilei culturii naţionale Într-un nou mileniu. Din acest motiv. cînd toată lumea recunoaşte că valoarea supremă este tehnologia. exprimată prin valori şi opere competitive. gala premiilor pentru cele mai distinse personalităţi culturale. în forme variate. felul lor specific de a fi şi de a gîndi. în mod explicit. consolidînd şi dînd sensuri noi solidarităţii şi afirmării personalităţii umane. organizîndu-se simpozioane. Boris FOCŞA Ministru . fiecare ţară are o zi a culturii naţionale. Organizaţia Naţiunilor Unite şi UNESCO au proclamat Ziua de 21 mai ca Ziua Mondială a Culturii. În această zi vor fi celebrate. conferinţe ştiinţifice. coregrafiei. Ministerul Culturii consideră oportună instituirea zile dedicate în exclusivitate culturii naţionale. cu atît ea se integrează mai firesc în patrimoniul culturii universale cu mesajul propriu al poporului care a creat-o. muzicii. trainice punţi de legătură între ele. Reieşind din cele expuse.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful