P. 1
Rocile sedimentare

Rocile sedimentare

|Views: 1,803|Likes:
Published by porfir_alexandru

More info:

Published by: porfir_alexandru on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

Rocile sedimentare sunt roci care frecvent se formeaz prin procesele de eroziune, transport depunerea aluviunilor aduse de apele

curg toare. Astfel de roci pot avea o form de granule nelegate între ele (nisipurile) sau o form masiv (gresiile).

i

Caracteristici
O tr s tur caracteristic a sedimentelor, este structura stratificat , un strat formându-se întrun timp relativ scurt la suprafa a p mântului. Rocile sedimentare sunt rocile unice ce pot s con in fosile Spre deosebire de rocile magmatice temperaturi i presiuni mari. i cele metamorfice nu se formeaz în prezen a unor

Rocile sedimentare se formeaz sub ac iunea agen ilor externi ce ac ioneaz la suprafa a p mântului ca hidrosfera, atmosfera i biosfera proces numit eroziune. Milieu (factorii de mediu) i Faciesul (caracteristicile rocii) sunt specifici fiec rei regiuni de formare a rocilor sedimentare.

Clasificare
Rocile sedimentare se împart în: - Clastice, -Chimice,- Biogene Reziduale (Produse prin alterare). i o form deosebit 1. Rocile sedimentare clastice i-au na tere prin fenomene mecanice de m run ire a rocii ini iale. In urma acestui proces iau nastere clastele care sunt ulterior impartite functie de dimensiunile clastel or. Acestea se împart la rândul lor dup m rimea clastelor indiferent de originea acestora in: lutite (argile) derivati de alterare < 39 um siltite particule cu dimensiuni intre 39-63 um arenite (nisipuri) cu dimensiuni intre pana la 2 mm pietris grohotis. Diversi autori prezinta limite dimensionale diverse ale acestor clase, insa dimensiunile prezentaet mai sus sunt larg acceptate in lumea sedimentologilor (Sedimentologie = stiinta sedimentelor si a rocilor sedimentare). Consolidarea sedimentelor duce la formarea rocilor sedimentare care la randul lor sunt impartite in: - conglomerate sau brecii (granule peste 2 mm) formate din pietri si/sau grohotis. diferenta intre cele doua tipuri consta in faptul ca primele au claste rotunjite (datorat transportului) in timp ce in brecci clastele sunt angulare (putin rulate.) - gresii (m rimea granulelor între 0,063 - 2 mm) - siltite - lutite In functie de componentul principal distingem: fresii cuartoase unde predomin granulele de cuar fiind (0,002 mm - 2µm) arkoze (feldspat si cuart) gresii argiloase m rimea componentelor

Procesul de diageneza este cel ce duce la transformarea sedimentelor in roci sedimentare de multe ori prin adaugare de liant (material de cimentare) de diverse tipuri. este realizat prin minerale argiloase (filosilicati), carbonati (CaCO3), silice amorfa (SiO2) oxi/oxihidroxizi de Fe (FeO(OH)). i

1. Rocile sedimentare chimice i-au na tere prin precipita ia solu iilor marine saturate ca Evaporite (Carbona i, Sulfa i, Halogenuri etc.).

Prezint capilaritate nul . feldspa i. Varietate de c rbune natural.5-96.5 la sut ).. riolit. vii sau moarte.. de culoare neagr lucioas . prin ardere transformîndu-se într-un material dur. Rocile calcaroase con in cantit i apreciabile de bioxid de carbon. având în compozi ia sa mult carbon. cantitate ce a fost fixata in timpi geologici din atmosfera. bitumen). mic etc. ro ie abisal = roc sedimentar care se g se te la adîncimi de peste 8. (roci calcaroase) i caolinul (pe seama feldspatilor din granit. în sculptur etc. foarte dens. foarte bogat în carbon (89. volum variabil prin absorb ia i retragerea apei. ob inut prin înc lzirea rapid a feruginoase la peste 1. . carbona i) i cu diverse substan e organice (humus. Roci sedimentare de origina biotica (biogene) sau Biolite se formeaz prin activitatea organismelor.000 m în m ri i oceane i provine din descompunerea rocilor efuzive submarine i din material terigen adus de apele curg toare din denuda ia continental . avînd o putere caloric de c. constituit dintr-un complex de minerale argiloase asociat cu minerale de importan secundar (cuar . de exemplu: turba sau c rbune inferior din resturi de plante carbonizate. acesta fiind una din explica iile con inutului redus de CO2 al atmosferei Terrei. în compara ie cu planetele vecine Marte i Venus. Sedimentele reziduale sau rocile reziduale se formeaz din rocile descompuse de factorii chimici din atmosfer exemple de asemenea roci sedimentare sunt: lateritul (pe seama rocilor cu continut in Fe) bauxita. rezistente la temperaturi înalte de turn torie = liant folosit la amestecurile de formare expandat = material de construc ie spongios. creuzete etc. plasticitate. Antracitul C rbune de p mânt de calitate superioar . Importan a rocilor sedimentare Rocile sedimentare sunt importante ca materiale de construc ie (calcar i dolomit. lut Roc sedimentar pelitic . De asemenea acestea sunt rocile gazda pentru resursee de combustibili fosili constituind resurs energetic i eiul i gazele naturale.100 ºC. la lucr ri de construc ie. 3.. formeaz cocs pulverulent i este un combustibil pre ios. rezistent. coeziune mare. Argil Roc sedimentar alc tuit dintr-un amestec de silica i i din fragmente de cuar . fiind un pre ios combustibil. Arde cu flac r sc zut . întrebuin at în ol rie. 7. c rbunii superiori: antracitul i c rbunele brun. pu ine substan e volatile i ap .350 kcal/kg. f r fum. s rac în ap i materii volatile.2. gips. arkoze).800-8.580 ºC folosit pentru fabricarea unor obiecte de ceramic . Tipuri de argila : refractar cu temperatura de topire de peste 1. folosit la confec ionarea unor betoane u oare.

de obicei în jurul unor zone de falie. este bogat în colofan i de aceea se identific cu un dep. Calcarele au o importan economic deosebit . 3. gazelor naturale. de culoare alb . or the image may hav e been corrupted.BAUXIT Roc sedimentar alc tuit din hidroxizi de aluminiu (40-80 la sut ) i subordonat hidroxizi de fier. dar mai pot avea o genez de formare prin reac ii chimice sau procese clastice. Restart y our computer. b=brecie CALCAR Calcarul sau carbonatul de calciu este o roc sedimentar .o. 4. din i. fosfatic. ad ugat ulterior. Calcarele se formeaz în general din sedimente biogene.halogena i (halit. Mineralogic. sedimentele de calcar în acest caz au o structur cu o granula ie mai mare care din punct de . Roca este compus în special din mineralele calcit i aragonit ambele având formula chimic (CaCO3). bazalte). fragmente de oase. dep. dominant organogen . sylvin) -cloruri (sare). cenu ie sau galben . brun sau cenu ie-verzuie. sunt frecvente în pe teri i în golurile carstice. lenticular sau stratiform. . Cristale de calcit se pot forma la fel i pe malurile izvoarelor bogate în carbona i unde la început se formeaz prin precipitare un mâl bogat mineralizat care ulterior se va transforma în calcar sub form de travertin.sulfa i (gips. sau este roca în care au loc procesele carstice. Acesta va fi calciul sub form de carbonat de calciu. (b. În reg. fiind folosite ca materie prim în industria de construc ii. intraforma ional ). prinse întrun ciment. b) rezultatul precipit rii anorganice a unor coloizi alumino i în ba zine de sedimentare. c) produs rezidual format în urma dizolv rii calcarelor aluminoase de c tre apele subterane. pentru c în adâncimi mai mari cre te presiunea apei i în acela i timp solubilitatea bioxidului de carbon care contribuie la solobilitatea crescut a carbona ilor în ap . sau solubilitatea lui în ap va sc dea din diferite motive. de oase. y ou may hav e to delete the image and then insert it again. provine prin metamorfism dinamic.o. If the red x still appears. lenticulare sau sub form de pungi. [modificare] Calcare rezultate prin procese clastice Aceste calcare sunt formate prin procesele de eroziune i transport i depozitare a calcarului. solzi de pe ti. sunt rezervoare naturale de depozitare a petrolului. b. carbonatul va precipita i se va depune. ahhidrit) . de culoare ro ie. ad ugat în ap pân la satura ie. In mare se pot forma cristale de calcit numai pân la adâncimea de 200 de m. vulcanic .carbona i (calcare. Calcare rezultate din procese chimice i biogene Acesta ia na tere în apele cu concentra ie mare de hidrocarbonat de calciu care este mult mai solubil în ap decât carbonatul. aceasta este o reac ie reversibil : The image cannot be display ed. astfel i-au na tere rocile numite evaporite (roci care se formeaz prin procesele de evaporare a apei) care pot fi: . de zdrobire = b. tectonic . BRECIE Sedimentar . alc tuit din oase. produs piroclastic de cimentare a unor blocuri provenite prin explozie i erup ie vulcanic . B. reprezentînd: a) produs rezidual de alterare lateritic a unor roci vulcanice (andezite. b. 2. coprolite etc. b. dolomi i). b. Reprezint principala surs pentru ob inerea aluminiului. cataclastic = b. cu clim tropical i subtropical formeaz depozite stratiforme. extrafor-ma ional ) sau a unor fragmente rupte la suprafa a sedimentelor acumulate într-un baz. care provine din sedimentarea unor grohoti uri (b. cu formarea pe terilor acestea fiind locuri de atrac ie turistic . and then open the file again. Your computer may not hav e enough memory to open the image.

vedere petrografic sunt numite brecii. Urm brun . Urma brun închis. De cele mai multe ori sf râmicios i pr fos. Datorit energiei termice ridicate degajate prin ardere huila mai poart numele de aurul negru. Urm neagr . Urm neagr . De cele mai multe ori sf râmicios pr fos. Structur compact . lucios. De cele mai multe ori sf râmicios i pr fos. care se produce la temperaturi i presiuni ridicate formându-se într-un timp îndelungat huila i antracitul. C rbune brun huilos .Culoare: galben deschis pân la negru. Sp rtur plan concoidal . Urm brun . Urm neagr cu nuan brun . Urm neagr i i . Huil gras (HGr) Culoare neagr . Urm neagr . Tipuri de c rbune : Turb . Aspect p mântos amorf. Sp rtura lemnoas con ine uneori incluziuni cu aspect p mântos sau negru lucios. nefiind considerate calcare. C rbune brun cu luciu smolos Culoare: negru brun pân la negru. Fâ ii alternative lucioase. De cele mai multe ori sf râmicios pr fos.neagr cu propriet i combustibile format prin (carbonizare) îmbog irea în carbon (în condi iile lipsei oxigenului) a resturilor unor plante din epocile geologice. Exfoliere natural . Urm brun . Structur vegetal fibroas pronun at . faza propriu zis de incarbonizare. prin dou procese mai importante: 1. Sp rtura complet plan . Se poate bricheta f r liant. C RBUNELE C rbunele este o roc sedimentar de culoare brun . C rbune brun lemnos Lignit Culoare: galben-brun pân la negru. uneori p mântoas . având în structur un amestec de minerale. Huil Huil cu flac r lung Culoare: neagr . Huil de cocs (HC) Culoare neagr .Culoare închis . Aspect lemnos. f r structur vegetal . Luciu puternic. Sp rtur plan sau plan concoidal . C rbune brun C rbune brun p mântos : Culoare: brun închis. faza biochimic produs de bacterii plante. Urm neagr cu nuan brun . Structur lemnoas pronun at . sf râmicios. i ciuperci care transform celuloza i lignina din 2. Luciu puternic. Procesul de incarbonizare a plantelor preistorice s-a produs cu milioane de ani în urm . C rbune brun mat Culoare: brun negru. Luciu puternic. Acest proces are ca rezultat o îmbog ire de peste 50 % din volum în carbon. Eventuale urme de structur lemnoas . Huil de gaz (HG) Stratificarea pu in clar . Sp rtur plan sau concoidal .Luciu puternic. faza geochimic . Fâ ii alternative lucioase. Huil slab degresant (HS) Culoare neagr . mate. Sp rtur concoidal . Urm neagr cu nuan brun . Huil antracitoas (HA) Culoare neagr . mate.

4 ± 0. este o roc u oar (G =0. are o culoare alb . micrite sau tufuri de vârst miocen . D. este frecvent stratificat i asociat cu argile. În România.9).Diatomit . se cunoa te la P târlagele i la Adamclisi Dintre rocile sedimentare mai amintim si : Asfalt Bauxit Brecie Calcar Conglomerat Cremene Detritus Dolomit (roc ) Fli Gips Gresie. Grohoti Loess Marn Nisip Nodul septarian Pietri Sedimentologie Travertin . friabil i cu porozitate ridicat (90 %). silicioas format preponderent (peste 50%) din frustule de diatomee cuprinse într-o mas de opal. alb -g lbui.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->