You are on page 1of 10

c 

  c 

Ú  
   

   


      
 
  

 


 


   
    
   

 
 

   
 

 
  


  !
  

    
   

 
     " 
   ! 
 
   
# 
  

 

     
   

$ 

 

 
 
  
   
%  
  &  

& 


 
 
  
  ' (
)  
   
   

 
 
  
 


  

   c 
³  


 * !  

  
 
   "
 
  (

³# 
 
 

 
+(

³ 
 &%   
 &#  
 

 +(Ú 
³a 
     , -
      
  (

³
   

    

      (

³$     
% 
 
       


!  
    
 (

      
  
  

    
     
   .  
 
 
   
  
  !  


   

 
 / . 
 ! 
    " 
  % 

 
  .  !  
  &

  c c 
  c 
 c 
 c 

Y


 
$ 0    
 
   
  


 #    
 

  
  


 
 
   
 Ú 
  1  2 
 

   
 !    
 .   

  

     Ú
 1! 
  
  
  
  !   
 

2  
   


 " 
 
 .
   

!  

   
   
 
  

  

#" 


 .  

   
 
 
 
  
 
 

      
  
 
    
   
   
$ 

    

  
  


 
 
    
 
    
 

    
 

 
  
    
 
 
 
    
 
 
    

%
     

  
  
 


 !  
 
! 
  " 
   
 
  
 

  

  

  
 
 
 
 
 
a " 
  
 
 
 
 
  " 
 

   
 
  
, 

  
 


  !


   
 
 
 
   
   
   * 
 
      
 

  . 
  !  
  
&

Y
  
   
   
       
'  ( 
   

/   
      
     

     

 
 

 


  
   

 " 
 
     
   


#" 


 .Y

    

  
  1  
  
 

 
# 
 
 
    
 
     .  
       ! % 
  


à   
   
    
   
    
    
    


           
   


   
      
  
        

  
  
 
      
  
    


  
 
    
    
  !   
  "#$%&    

 
 !        
     
   

 

     
   
 
  
  
 
 '

( #   
 
   
   
 )   * +  à  +        
     
 +      
  

+ 
 
   ,

-        

  
    


   

     )    

  *   

   ,

. 
     +         
 

      )*       
  à 
 
   
   
  
 
   
 
   ,

/ 0  
 
 
    
  

 1 "     
   

   
   
1  
 )   *
 +     
 
  
  

  

 ,

2 #          
  
 

  ) 
       

  *    

 
      
 

 )  *          


      +    

à   
 
"   1       &   1
  )    

 
  * à 
   

   )     * 
      
   
   
  

à
         '     
   
  
 "       
 

  '

!          
 

                
  
 
 

         

       
   

 
  1 
        
  
    
  '
    
  

 

 )   *     


 
 3   
      

#  

           ) 
  *   
 
     

 
 
  
 
  
    
 
        $ 
  
     
       +
  

  ,

0           
  
  
    ' 
     
          

" 
    
       
 


       
 à   
  
  

    ) 
*     '
     à     
     
 
 
   
   à   !  )
+
   
  
* %    
 
 
     
 
 
 

  
 

  &   

 
  

 
         
 
 
 
 
  
   
   '    4%$5"$"  
  

    "#6%!$%!   
    
 

  


  
 
 
      
   

c Building outdoor - rting

In priul rnd vr -ti pun otivti p ntru cr put l g in progr d t uilding
ipr un cu coordontorul d r ur un i t li r outdoor cu grd d dr nlin i
ridict. Concluzi g n rl t c din pct o nii unt nit ri ctori i ii joc rolul tt
in tipul progrului i c c t i trit, il continu i dup or l d progr c. Nou
n -r plc r v ni l lucruri i ipl , i inc r , i nu inc rc n ur cciul
unul ltui. N -r plc n r cunot liit l i chir in nuit itutii n l jutti.
Prin duc r unui grup d p ron in itutii in dit inc rc d pt -i c p o ni 
d vin i inc ri unul cu ltul i pot i cu i iii. Fiind i ³r li´ n t i i uor 
lucr cu i i -i jut -i d p c iuntt c p rornt l ( o nliz SWOc r
put i potrivit in c t czuri).
Inc rc prg lonul d pun cr n inconjor, tri l i o p ri nt in dit
i n ucur ipr un c r uit n i d pi o ri r otionl pot i cu un
pic d jutor din prt chip i. L gturil cr t in c l o nt pot d vin d o it d
put rnic i p rit tr c r in tip p t nuit niozitti u d r zolv conlict
ocnit i v chi.
Cr r put  i itutiil in dit p ntru joritt p ron lor, cr r put i diil in
cr nu it ort conortil? Et ort iplu: porturil d r (tirolin, trv rr
p corzi, vi rrt, prpnt), porturi d p (rting).
Fi cr port t p ctculo in lul u i pot l ur dnci in p ronlitt i crui.
Rting-ul u i pr ci Riv r Rting-ul cont in coorr d p r p zi d unt in rci
pn utic (cpcitt 4-10 p ron ). S igur chip nt d cvt (v t lvr , cc,
pd l i cotu d n opr n in p riod l i r ci l nului).
In uncti d locul in cr prctic intr u nu in ct gorí d port tr . Dc prctic
p p r ltiv linitit pot i prctict d prop oricin . Dc in prctic p p
involurt (in ur unor ploi pr plu) pot intr l j r in ct gorí porturilor tr , i
n c it o un pr gtir . Dintr tot rtingul p in ui t i ii cr z nztii noi d
i cr dt. Pot p ntru c p nu t niciodt l l, niv lul t di rit, culor t
lt, cr indu-ti nzti c ti in lt loc d i cr dt. Locul c l i p ctculo p ntru rting
il conid r D i lul Jiului. Et un ru cr iti olicit tt ilittil izic ct i t hnic. Et un
loc gic cr t ³r t z´ d oric prol . Et o nzti ntor cu cuc rir unui
vr gr u cc iil. Et un loc cr t inpint dr t i c r p cti unt l i p i 
l ultu ti nu c l -i invin, ci c ti-u p ri tr ci p colo. In n c ci prt dintr
c i norocoi, cr u vut curjul inrunt p dr i -o r p ct .

a 
Et un port d chip und coordonr icrilor t totul. C i oi ctiv urr t
incronizr icrilor chip i, d l gr unui lid r cr d ordin l , ctiun rpid in
uncti d ctori t rni, ucuri d pirii otcol lor ipr un cu chip.
÷ 
t un port d chip. S nzti p cr o tri ti t ort ipl. Nu pl c p
tr u r un ntr n nt in pr lil p uct cr inc rc t c int l gi cr t or tic
c incronizr t totul. Inint d l lnr l p c un ic trining in cr plic
cu olo t chip ntul din dotr (r p ctiv pd l), til t un it d
counicr co nzilor intr p r i chip, plic cu tr ui r ction in cz d
cd r in p.

Ac t lucru d vin vid nt i dit c i intrt in p i und co nzil p r-lui vin d
und v din pt i ud rg ntt i n clr. Zgootul cut d p i cur nt t trn r in
lt di niun . Atunci int l gi cu d vrt ct d iportnti unt col gii d lng tin . Pri
 nzti t olo ti pd l i -i rtorni p toti din rc p ntru c dup pr r t nici
unul nu incroniz z cu tin . Dup pri l vluri int l gi c rc t pr r c o poti
control ingur i inc p d pt o n goci r un ori tcit intr tin i r tul chipjului. Nu i
tip pr ult d r cti . Eti runct intr-o prt i lt rcii. O n lvtor col gului
d lng tin c ct 100 d ri ut ipr un in or.

Mo nt l i d o it unt in z cnd rc rtorn, d oic i in zon invourt l
p i und i cur ntul t put rnic. Sunt rr o nt l cnd cd toti din rc. S p r-ul nu
r voi pr c rc i l tr ui o ntin p lini d plutir ipr un cu
³uprvi tuitorii´ din rc. D ici inc p ³ditrcti´ i piritul d uprvi tuir ii intr in
dr pturi. D i i v t d lvr it zon l rului cr t pot trg cu tot cu v t u p.
Sng l r c in c t o nt t vitl.

Iti dor ti i ot ult i t nt l intructiunil d uprvi tuir pu p l d intructorii
p cilizti. V zi cu t d pl zi cu c i vit z c rcii i inil intin ctr tin nu l
poti prind . Dr cnd cr zi c ti pi rdut v zi c cin v iti runc o uct d cord lin ctr
tin . c puci cu dip rr d . Nici nu cr d i c i i tt ort in tin dr ric iti d put ri
n nuit . O n lvtor t prind d v t. Et toci col gul d lng tin cr t trg
in rc. Eti in igurnt dr nu tip d pi rdut. cr ui r dr t rc i vluril unt inc
ri. cr c cu in p t vluril input i tip cu totii: AM REUSIc

Cuvntul ³ipr un´ int l g d l in S nzti p cr o tri ti t unic Eti ricit i
t t tot c cont z

S r l un phr d vin r vin in intir nztiil trit p t zi. Poz l proi ctt p p r t t
c r tri ti o nt l t niont . S nzti d invingtor r vin Dr nu uiti c lucrul c t
il dtor zi o nilor d lng tin . Fci prt din chip Si chip cA

C t t nzti p cr o r tri c d i cr dt. Sptn viitor rg p D il ul
Jiului cu o lt chip. D -i t pt. Vit ruo


Ricul r nuntrii l t uilding-uri

Ep rtii pun c nt v ni nt lor d tint intririi chip i pot duc l pi rd ri jor i
l d otivr lritilor.

O prtid d pintll, un joc d - pirtii, o inc rcr d cp cu vit dintr-un d rt iginr
u ctrr p pl v rticl ori orizontl ori "dtul" cu tirolin unt dor ct v pl d
ctivitti c pot c prt dintr-un t uilding.
Urcr in Buc gi cu jutorul unor cion ilitr ori czr in t r d corturi unt
cont t in cr ngjtii, d ult ori,r u c uit cin t  i cin ult rn i 
cunoc i in , pot chir  ipri t n c.
In criz inncir v rri ctiunil d c t g n. Sp cilitii in orgnizr unor t l d
progr unt d tul d p iiti. "C r ril vor cd drtic in pri prt nului,
d or c o ntn t o pnic g n rl i o ti r ch ltui lilor l tot ir l , i norl c
t uildinguril unt pri l p lit. P ntru prt  dou nului, totul v d pind ort
ult d p rornt l g n rl l ir lor", pun Dni l cod , dir ctorul cutiv l ir i
Adv ntur 4ll.

÷    
Sp cilitii trg in t nti upr p ricolului l cr pun ngjtorii prin r nuntr u
rir d clj lor d tip intr ctiuni d c t g n. "S v jung l cd r niv lului d
p rornt l chip i, l o rodr  cniului g n rl. Pi rd ril pot i jor in p cil
p ntru ngjtor, cr v « n ici
d rnd nt czut i pot chir d d iii. Cr d c
din c in c i ult un crit riu iportnt l ngjr il contitui oportunittil d d zvoltr
pro ionl i p ronl", pun Dn Pnturu, coordontor v ni nt l Srt cour.
Dc t uildinguril c u prt din vit copni i, r nuntr l l , pun Ovidiu
Atniu, nior conultnt l copni Acc l r, r c ct d otivr ngjtilor. "i nu
uit c o chip otivt t cu 30-40% i p rornt d ct un n otivt", uliniz
p cilitul.

 
In czul in cr p ntru copni inv titi in o ni t o prioritt nu dor criptic, tunci
t uildinguril tr ui -i ptr z o nu r cv nt p ntru v i ici nt. "Put c
o prl l cu ting r unui niv l d p rornt in oric port. Cu ct ntr n nt l unt i
rr i l int rvl l torii d tip, cu tt p rornt v i i gr u tin", pun Dn
Pnturu. Orgnizr d v ni nt d tip t uilding pot duc ultipl vntj . Privit
iplit, pun St n Arghir, conultnt l EcoXtr c uilding, t vor d pr un
ijloc lt rntiv d r cop n ngjtii. "Dr, orgnizt pro ionit, pot jung 
r pr zint un ijloc d r gulrizr r ltiilor inorl dintr ngjti, d counicr u d
d prind r d otill", i pun St n Arghir.


 
   
Un t uilding, p ntru i r uit, tr ui contruic u r c p rornt, 
iuntt c r ltiil din cdrul chip i i o r prticipntilor oczi d lu prt l o
v ntur oril.
P ntru c un t uilding i ici nt, c t tr ui pr gtit din tip i urrit ind prop .
"Vrint l initil unt dicutt i dptt p ntru cor pund n voilor grupului. R zulttul
inl r pr zint un conc pt d v ni nt copl t, ing nio i in dit. Aplicnd inutio c t
conc pt, put i iguri d r uit. Mi ult, urrind grupul in tp pot v ni nt, put 
iuntti continuu clitt  rviciilor o rit ", pun St n Arghir.

V  

D pr ult ori, t -uildingul trnor intr-o t riil ti i c tt. Sp cilitii pun
c tr ui cut o di r nt. "Un t t uildingul in in , cr d or in g n rl p
prcurul zil i, i lt t r tiv", pun Dni l cod . Un t l d v ni nt, pun
Ovidiu Atniu, nu " trnor" d l in in ti : "O zi d t uilding t o zi d
 rviciu. Progrul t tilit din tip: d l 9.00 l 18.00. In c t int rvl, c in oric zi d
lucru, conuul d uturi lcoolic t trict int rzi. Dup c , t r ponilitt 
i crui prticipnt cu ii p tr c tipul li r".

   


Cnd vor t d pr "t or" i "t uilding" olo c d  t r ni d d inir
pr cu: in rgi , un ingur t l, cooop rr , l iilitt , unc ipr un, trnit r ctr . In
nu tot c t d int c conc ptul "t uilding".

 
  
  
   

 Nu t nui un
" v nt" i nici c v cr pot i cut d cin v din r chip i, d i conultntii outid ri pot i d
jutor. Et o "t " p ntru ng r i rii chip i.

 
 p cr l includ t uildingul r i: clriicr "t lurilor", in cunocut l "gol",
tilir conduc rii i ngj ntului t d "gol" in cdrul chip i, id ntiicr prol lor
cr inhi chip ii ting t luril i inlturr ctorilor inhitori.

O prol individul  rilor chip i r i "indroul lui Apollo". Sindroul lui Apollo 
ni t l p ron l int lig n t cr nu u p rornt un u chir d loc tunci cnd lucr z
ipr un cu ri i putin ili. In p cilitii pr ciz c it inc c l putin 15 copl 
cr inhi lucrul in chip. M rii chip i r tr ui : duc id i i olutii, ii r p ct p c illti,
 pr ci z id il i contriutiilor c lorllti, cult i iprt c inortii, pun
intr ri, prticip i ii r p ct ngj nt l , i l iil i r p ct prt n ritul cr t
intr-o chip. D  n , un ru r tr ui i intotd un o titudin pozitiv.

 

 
 , in uncti d ri i ntur chip i.

Eit t l chip cr ii chi continuu copoziti. In c t cz vor cut o ni cr 
otivti inc p i ctivitti cr ii jut d vin ri i un i chp intr-un tip ort
rpid. Spr plu, un ngjt cr iplic d  in di rit proi ct v i ult i uor i
l intr-o nou chip, d ct c l cr nu i lucrt d loc cu lt p ron .

In chip l ici, provocr t i l p ron cop titiv cr lucr z upr unui ingur
"gol". In pot it ctori inhiitori pr cu p ronlitt c lor iplicti u dinic grupului.

Echip l inul unt cr t p ntru chip l in cr c i iplicti nu r ltion z ort in . Eit 2
u i utl chip , cr u c i tint, in rii un i chip nu unt ort otivti. C l
dou chip tr ui int rction z , t l inct c i cu titudini pozitiv  propi d c i i
putin otivti. Principl prol t l gt d cr t r incr d rii intr chip .

___________________________________________________________________________

 
    
 

 
 
  
÷