You are on page 1of 1

c 


      

A la protagonista, la hiena, li encarreguen matar a un funcionari però quan


esta a punt de fer-ho el funcionari l¶enreda amb les seves paraules i
empresonan a la hiena. Allà a la presó pensa sobre el seu nom i pensa que
és millor donar-li el nom a algú que sigui lliure i així qui sigui l¶aprofitarà més
que ell i d¶aquesta manera el seu nom ³no morirà´.

    

En aquest conte el narrador que aparei x és en primera persona protagonista i


explica la hitstoria tal i com la viu el protagonista (ell) amb els seus
pensaments i sentiments.

         

La hiena: És el protagonista de la historia. Es un asáis que s¶ha d¶encarregar


de matar a un funcionari. La seva psicologia és dèbil, ja que el funcionari
l¶acaba convencent perquè no el mati.

El Funcionari: És la ³víctima´. Aconsegueix que l¶assasí no el mati i l¶en ganya


i el deixa inconscient.

  !"   # 


     

La lectura dels contes no és costosa, és a dir, és molt amena i el llenguatge


és prou clar i entenedor. Aquestes histories tenen fantasia. Tenen un to líric.
El podriem classificar en humor negre.

 c        

No té context pessimista però apareixen molts simbolismes que t¶ajuden i et
donen informació sobre l¶obra però podrien ser prescindibles.