You are on page 1of 1

Zadrugarstvo i poslovno povezivanje u poljoprivredi

NATUKNICE:
1. Primite se ozbiljno pisanja ovog seminarskog rada (držite se one prezentacije
koje sam vam izlagao i papira koji sam vam dao)
2. Profesor će biti prisutan na vašim prezentacijama seminara
3. Ocjene iz vaših seminara će biti razmatrane kod konačne ocjene (bit će
razmatrana s ocjenama iz parcijalnih ispita i prisustvima na predavanjima)
4. Izlaganje seminara će početi početkom 5. mjeseca, znači za mjesec dana
5. Seminar u wordu mora imati od 10 do 15 stranica, a PowerPoint prezentacija
u trajanju od 20-tak minuta (15-25 slides-ova)
6. Ne morate text prevađati doslovno (nećemo mi kontrolirati gramatiku, bla, bla
…), bitno je da vi shvatite suštinu tog texta i to obradite i prezentirate u
svojim seminarima
7. Imajte u vidu da će nakon svake prezentacije biti poticana rasprava na temu
vašeg seminara u koju ćete biti svi uključeni

Imate moj e-mail, ako imate bilo kakvih pitanja, nejasnoća, komentara javite mi se
pa ćemo to riješiti….

P.S. Ako ima tko e-mail adresu od kolegica Martine Miškulin i Josipe Kralj
molimo vas da nam je pošaljete jer nam nisu ostavile e-mail adresu. Ili ih
obavijestite da dođu do nas na zavod

Unaprijed hvala