You are on page 1of 2

A ÎNVIAT!

Înainte de toate aş dori să te salut cu mesajul nostru sfânt sus, însă este plină de simbol pentru ca de fapt să aibă
Publicație a tinerilor din Biserica Penticostală Elim, Timișoara | Anul VI, nr. 212, 09.05.2011
„Hristos a înviat!” bătaie lungă. Jertfa din Calvar aduce o noutate în relaţia pe
verticală cu omenirea, prin faptul că Dumnezeu îşi sacrifică
Ai auzit de Luther, Mahomed, Lenin, Napoleon de câţi şi câte propriul Fiu, pe Isus Hristos şi că tradiţiile în accepţiunea Lui,
personalităţi care au marcat istoria? Toţi aceştia au marcat nu-şi au rostul.
cumva istoria, însă nu aşa de profund cum a reuşit Isus
Hristos şi încă o mai face. De ce? Isus Cristos, Cel despre Sunt multe lucruri în viaţa noastră care ne pun în dilemă,
care vorbim şi auzim la tot pasul a atras multe suflete la El ba chiar găsirea răspunsului potrivit ne dă mult de gândit.
şi trăieşte deplin în sufletele oamenilor care Îl caută şi Îl Probabil sunt mulţi care sunt în dileme şi caută să aibă
doresc. pârghii de care să se prindă pentru a înţelege mai bine

În acest numar:
mesajul.
Cândva, copil fiind, mă întrebam doar în perioada pascală
de ce oamenii se salută cu acest salut timp de 40 de zile Învierea Domnului reprezintă apogeul spiritualităţii omenirii,
de la învierea lui Isus şi de ce alt nume nu este pomenit ba chiar o rupere a „draperiei” care era pusă înaintea
în acest salut. Nu am înțeles prea multe, decât după ce am ochilor pentru a nu vedea desluşit. Învierea Domnului a
fost luminat. Probabil că fiecare dintre noi şi-a pus o astfel creat disensiuni pentru cei din vremea ucenicilor şi unii
de întrebare. Evenimentul acesta este un eveniment de o probabil au negat acest eveniment. Orice înviere presupune
încărcătură spirituală, unul din cele mai importante în istoria
omenirii. Este de fapt planul măreţ pentru întreaga omenire
o moarte şi orice moarte trebuie să aibă o cauză. Învierea
metamorfozează viaţa celui înviat. După înviere se arată
• Dă “Tonul”!
pe care Dumnezeu a vrut să-l împlinească şi pentru tine, şi ucenicilor şi le arată locul rănilor provocate de cei ce L-au
pentru mine. Glorie Lui! străpuns. Isus putea să se dezbrace de om şi să se razbune,

Semnificaţia jertfei din Calvar are o înţelegere dublă.


însă nu a făcut-o. Biblia, Cuvântul Lui Dumnezeu, nu este
numai o carte de istorie, ci şi un îndrumător spre „învierea”
• Poveste
Prima semnificaţie ne arată că Domnul Dumnezeu dorea să sufletului mort. Dumnezeu doreşte ca orice suflet care este
desfiinţeze un ritual încă din vremea Vechiului Testament în păcat să învieze precum Isus prin credinţă şi apropiere
prin jertfirea animalelor fără cusur pentru iertarea păcatelor.
Pentru oamenii din vremea aceea devenise o obişnuinţă
de El.
• Cristos vă-ncununează
care se înfiripase şi mai mult de-atât, au pierdut scopul
pentru care aduceau jertfele, păcătuind. A doua semnificaţie
RADIO ELIM
www.radioelim.ro
anulează ritualul vechii tradiţii, aşa cum am relatat mai
• A înviat! (Editorial)

PROGRAMUL BISERICII ELIMDuminică: 9:00—12:00; 18:00—20:00 Joi: 18:00—20:00
Serviciu divin Serviciu divin

Luni: 18:00—20:00 Vineri: 18:00—20:00


Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar
Seara de Tineret Stăruință botezul cu Duhul Sfânt
şi gândul veşniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început Versetul
Marți: 18:00—20:00
Seara de Rugăciune a Bisericii
Sâmbătă: 18:00—20:00
Întâlnirea studenților
până la sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.
săptămânii
Eclesiastul 3:11
Timişoara, str. Virgil Madgearu, nr. 39, Biserica Penticostală Elim
www.oaza.elim.ro | oaza@elim.ro
DĂ „TONUL”! Hai în tabără!
Nu ai ce să faci vara asta? Toate verile ți se par
„Isus... S-a dezbrăcat de hainele Lui” (loan 13:4) la fel de plictisitoare? Prietenii tăi sunt plecați
departe de tine? Noi avem soluția care îți convine!
Ioan scrie că: „Isus ... S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui a luat un ştergar, şi S-a încins cu el. Apoi a turnat apă
Departamentul de Tineret organizează în perioada
într-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor, şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins. A venit, deci, la Simon
4–10 iulie 2011 tabăra de tineret Elim cu tema
Petru. Şi Petru I-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?” (loan 13:3-6).
„RUGĂCIUNE”.

Domnul Isus nu a aşteptat ca ucenicii Săi să facă primul pas, El a început primul. Isus ne-a învăţat că, pentru a-L sluji pe
Dumnezeu trebuie să fii dispus să laşi deoparte imaginea ta, confortul tău, pro¬gramul tău. Şi tot El a pus în practică lucrul Unde?
acesta într-un mod pe care ucenicii nu l-au uitat niciodată. Dezbrăcându-Se de hainele Sale, El le-a arătat că Dumnezeu nu La Brădățel, în Parcul Național Retezat.
are timp pentru formă sau pentru modă. Adevărata lucrare nu ţine cont de imagine.
Întrebarea săptămânii trecute adresată vizitatorilor siteului
Pentru detalii contactați-l pe Daniel Humă la adresa
nostru a fost “Ce însemnătate are această sărbătoare
Dumnezeu întrupat S-a îmbrăcat în smerenie. Uimitor! Dar Petru nu a înţeles. Lui îi era ruşine să ştie că Domnul îngăduie să de e-mail daniel_huma@yahoo.com sau la numărul
a morții și învierii pentru tine?”
fie văzut într-o lumină atât de degradantă. Aşa că Domnul Isus a spus: „Voi Mă numiţi „învăţătorul şi Domnul”... Deci, dacă Eu, de telefon 0733 029 528.
Domnul şi învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora. Pentru că Eu v-am
dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu ... Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceţi” (loan 13:13-17).

Dacă doreşti să fii binecuvântat, nu te alătura „elitelor spirituale” care sunt impresionate de pro¬priile lor discursuri şi care îşi Cristos vă-ncununează (GABY, 27): Sarbatoarea Paștilor pentru mine are foarte
mare însemnătate: înseamnă salvare de la moarte, pace,
afişează propriile realizări. Lasă deoparte tot ce îţi aduce slavă şi apucă ştergarul slujitorului și nu aștepta. Cineva de la masa bucurie și relație cu Tatăl prin Isus cu ajutorul Duhului
de Ioan Luca–Daniel
ta trebuie să dea „tonul”. Fie ca tu să fii acea persoană care să înceapă. Sfânt.
Nu poţi sigila Piatra – Stânca din vecie
Nu poţi sigila Piatra – Luceafăr, Apă Vie Înseamnă dragostea lui Dumnezeu manifestată față de
Nu poţi sigila Piatra – Mielul de pe cruce mine cu ajutorul jertfei Fiului Său.

Nu poţi sigila Piatra – nici Leul care viaţă,


(DANIEL, n/a): Pentru mine înseamnă biruință asupra
Poveste prin moarte ne aduce! mortii.De la moartea și învierea Domnului Isus nu este
pomenit nici un ucenic care să fi murit, se zice ca doar a

P
adormit (Fapte 7:59-60, 1Tesaloniceni4:14, etc.).
Nu poţi opri planeta, din goana-i zbuciumată,
redicatorul Wooton ţinea adunări de evanghelizare pe păşunea unui sat. În ultima Nu poţi închide timpul sub stânca cea de lut,
De aceea este necesar ca această sărbatoare să fie
seară, în timp ce se pregătea să-şi strângă cortul, se apropie un tânăr şi-l întrebă doar Nu poţi să pui o strajă s-oprească ÎNVIEREA Sărbătoarea schimbării vieții (nu a religiei) și dacă Isus a
în treacăt: „Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”. Predicatorul îl privi insistent. „Prea Nu poţi sta împotriva Celui de trei ori Sfânt! gustat moartea spirituală (“Dumnezeul meu pentru ce m-ai
parasit” Matei 27:46) cu atât mai mult eu nu mai trebuie
târziu!”, spuse acesta indiferent. Tânărul era nedumerit. „Nu spuneţi aşa ceva, domnule să rămăn departe de Dumnezeu (în moarte), ci trebuie să
Wooton!”, spuse tânărul. Glasul său suna acum altfel. „Cu siguranţă, nu este prea târziu, iau cu navală Împaratia care mi-a fost pregătită. Să alerg
Ce-ai vrea să facă straja? S-oprească pe Cristos? către ea…
doar pentru că s-a încheiat deja ora de adunare?!” – „Ba da, prietenul meu”, replică evang-
Puterea ÎNVIERII, cu arma s-o ţii jos??
helistul şi îl privi pe tânăr direct în ochi. „Este prea târziu! Vreţi să ştiţi ce trebuie să faceţi, Când stelele exultă, cântând de bucurie,
pentru a fi mântuit? La aceasta trebuie să vă răspund că veniţi cu secole prea târziu! Mântu- că-n straja dimineţii Cristosul va să vie?!?Pilat şi Marii Preoţi,
irea se acceptă sau se respinge. Lucrarea de salvare a fost realizată de mult, este încheiată, cum datu-v-a prin gând
este desăvârşită! Ea a fost realizată pe cruce; acest lucru L-a exprimat Domnul Isus înainte Pe Cel Atotputernic să-L ţineţi în mormânt??

2
Răspunde la întrebarea săptămânii viitoare și vei avea
El – Pâinea vieţii noastre, Păstorul blând de oi
de a-Şi da ultima suflare. Ce vreţi mai mult?” Atunci, tânărul a înţeles şi a pus evanghelistu-
El creator de astre, Jertfitu-S-a sub astre ocazia de a-ți găsi răspunsul publicat în numărul următor al
lui întrebări serioase. Să ne-nvie pe noi! Voi – fii ai dimineţii

M
publicației:
Voi – miei de jertfă-n lume
oartea pe cruce a Domnului Isus, a singurului Om fără păcat, a fost necesară, pen- Luceafărul răsare !
tru că oamenii nu se pot mântui ei înşişi şi nu pot contribui cu nimic la aceasta. Ce însemnătate are această sărbătoare a morții și

Cine recunoaşte în faţa lui Dumnezeu că este pierdut, se poate baza în credinţă pe Cu candela iubirii învierii pentru tine?
Ieşiţi-I acum în cale!
lucrarea Domnului Isus de pe crucea de la Golgota. Astăzi există încă această posibilitate,
Pecete… piatră rece… mormânt, sigil şi strajă
mâine s-ar putea să fie prea târziu. Răspunde la www.oaza.elim.ro.
sunt toate o nimica…
CRISTOS VĂ-NCUNUNEAZĂ !!