You are on page 1of 2

False lupte, iluzorii izbânzi… —Daniel Argatu

Continuare din prima pagină…

Adevărata izbândă este ţelul pe care providenţă, de un dat al cerului pe care nu trebuie
Publicație a tinerilor din Biserica Penticostală Elim, Timișoara | Anul VI, nr. 213, 16.05.2011
să-l supunem dezbaterii (1 Cor.12:11). De noi ţine
şi-l fixează Dumnezeu şi adevăta luptă
dacă alegem să ne supunem voinţei Tatălui sau nu.
este să te angajezi total în atingerea La aceasta s-ar putea rezuma toată viaţa de credinţă.
lui. Sunt prea mulţi care încurcă de
două ori: odată fiincă se află unde nu
Să alegem ce a ales Dumnezu pentru noi, El ţtie mai
bine.
False lupte, iluzorii izbânzi… —Daniel Argatu

trebuie (fără chemare, fără abilităţile


specifice, fără însoţire de sus) şi încă Chemarea înseamnă a fi ales pentru ceva anume. Ea Auzim, nu suficient de rar, de constructori care dărâmă
implică o excludere de la celelalte, dar mai presus
odată prin lipsa de unde ar trebui să includerea în ceva special. Pavel nu putea fi diacon,
zidul greşit, de stomatologi care extrag dintele vecin, de
fie (unde ar fi şi chemare, şi abilităţi, şi pentru că trebuia să fie apostol (Gal. 1:15), David nu oameni bolnavi de rinichi rămaşi fără splină. Câţi n-au
ajutor din cer). putea fi preot, dar a fost rege, Aaron invers; e o cinste stat la cozi interminabile doar ca să audă la final „- Pentru
pe care o dă Dumnezeu (Evr.5:4).
Nu cred că poate fi ceva mai trist decât o viaţă de
problema dvs la ghiseul 8”.
victorii pe care nu le contabilizează Cerul. Pavel Harul părtăşiei cu Hristos este democratic, dar
chemarea de viaţă este providenţială. Ne stă înainte Astfel de isprăvi dacă au consecinţe grave provoacă indignare amestecată cu empatie pentru victimă sau în cazul
însuşi după paisprezece ani de slujie rodnici se
alegerea de a sta încremeniţi în neacceptare şi în celor mai „uşurele” provoacă râsul sănătos, fară rest. Însă au şi straniul efect reconfortant şi oarecum vinovat asupra
verifică ca nu cumva „să fii alergat în zadar” (Gal. 2:2).
visarea a ceea ce am fi vrut să fi fost sau plini de stimei noastre de sine: „Mie nu mi se poate întâmpla!”, ne simţim cumva la adăpostul „reuşitelor” anecdotice, de
Alţii, însă, se credeau mari lideri de opinie luptând
seninătatea cerului putem privi spre onoarea pe colecţie. Păşim parcă mai sigur, vorbim parcă mai cu tâlc, suntem parcă mai de succes... fără să realizăm că tocmai
pentru originile iudaice nealterate şi îmbogăţind
care ne-a acordat-o Tatăl de a ataşa vieţii noastre un atunci devenim candidaţi ideali pentru a face „istorie”.
cunoaşterea teologică cu adânci speculaţii care nu
duceau decât la mare adâncime (1Tim.1:3-6). Lor gând personal şi extrordinar în felul său, gândul unei
chemări, al unui destin, al unei vieţi ce ar putea fi, Fără astfel de întâmplări cu siguranţă ca am avea o lume mai tristă, însă ce se întâmplă când miza este viaţa noastră,
le spune Pavel că vor să fie, dar nu sunt învăţători
dacă l-am şti şi am alege. destinul nostru sau răsplata veşnică? Una e să te lupţi o zi să dărâmi un perete şi să primeşti reproşuri, nu mulţumiri
(v.7). Este o mare provocare să fi adecvat gândurilor
din partea proprietarului şi alta e să ţi se întâmple asta cu Dumnezeu.
lui Dumnezeu pentru viaţa ta, să nu te angajezi în
proiecte care deşi bune, nu sunt pentru tine. Ţine de
călăuzire şi ţine de alegere. Putem foarte uşor să ducem mari lupte şi ele să fie false. Nu pentru că nu transpirăm sau nu ne sacrificăm, ci doar
pentru nu sunt cele care trebuie sau nu sunt cele la care am fost chemaţi.

Am fi scutiţi de multe, dacă am înţelege ca liberul RADIO ELIM


arbitru nu înseamnă că putem alege noi scopul www.radioelim.ro Poate cel mai bun exemplu e cel al lui Saul din Tars, care lupta, credea el, pentru dreapta credinţă. Şi cu siguranţă a

şi slujirea în care trebuie să fim. Acestea ţin de depus efort mult şi sincer, dar avea să afle că izbânda lui era că-L prigonea pe însuşi Hristos Domnul. Ce falsă luptă şi
cu atât mai mult iluzorie izbândă...

PROGRAMUL BISERICII ELIM Continuare în ultima pagină…Duminică: 9:00—12:00; 18:00—20:00 Joi: 18:00—20:00
Serviciu divin Serviciu divin

Luni: 18:00—20:00 Vineri: 18:00—20:00


Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar
Seara de Tineret Stăruință botezul cu Duhul Sfânt
şi gândul veşniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început Versetul
Marți: 18:00—20:00
Seara de Rugăciune a Bisericii
Sâmbătă: 18:00—20:00
Întâlnirea studenților
până la sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.
săptămânii
Eclesiastul 3:11
Timişoara, str. Virgil Madgearu, nr. 39, Biserica Penticostală Elim
www.oaza.elim.ro | oaza@elim.ro
OCHII MEI L-AU VĂZUT SINONIMELE PĂCATELOR
—de Baias Aurelia “Orice nelegiuire este păcat.” 1 Ioan 5:17

“Am chemat Numele Tău, Doamne, din fundul gropii. Tu mi-ai auzit glasul.” Plângerile lui Cu câţiva ani în urmă, un post de radio din Finlanda a organizat un concurs pentru a vedea câte sinonime pot
Ieremia 3:55-56 găsi oamenii. Un sinonim este un cuvânt care are acelaşi înţeles cu alt cuvânt din aceeaşi limbă.

Mă aflam acasă la părinţii mei. Deodată, am simţit o durere violentă în abdomen, ce îmi tăia respiraţia. Mi-am Premiul întâi l-a câştigat cineva care a venit cu 747 de sinonime pentru beţie. Un om aflat la închisoare a
dat seama că este vorba de abdomen acut şi am rugat-o pe mama să cheme ambulanţa. Am cerut Domnului primit premiul doi pentru că a găsit 678 de cuvinte pentru acelaşi lucru. Tot aceeaşi persoană a primit un alt
să mă călăuzească în toate deciziile pe care urma să le iau. premiu pentru că a găsit 170 de sinonime pentru furt. Cineva a fost premiat pentru că a găsit 203 sinonime
pentru minciună.
Am ajuns la spital. Tocmai atunci a sosit la urgenţă o pacientă ce se otrăvise cu sodă caustică. Au tratat cu
prioritate acest caz. Între timp, mi-am dat seama că intru în şoc hemoragic şi acesta va fi fatal. I-am spus A fost într-adevăr un concurs interesant. Nu vreau
medicului acest fapt. A urmat un schimb de priviri între medici şi am fost dusă urgent în sala de operaţie. să spun că folosirea sinonimelor este ceva greşit.
Mi-am încredinţat viaţa în mâna lui Dumnezeu şi am adormit. A urmat operaţia şi constatarea diagnosticului: TE CHEAMĂ... Scriitorii au dicţionare de sinonime pe care le folosesc
tot timpul. Dar dăm de o problemă ori de câte ori
ulcer perforat, peritonită generalizată, multiple hemoragii etc. Atât de mult sânge s-a scurs în abdomen, încât
arătam ca o gravidă gata să nască. L-au aspirat în timpul operaţiei. —de Daniela Bodea (1 Corinteni 13:13) încercăm să ne referim la un păcat prin cuvinte mai
politicoase. Unii fac acest lucru punându-i eticheta de
Alături de mine, la reanimare, murea un chirurg. Era mare zarvă în jurul lui şi m-au transferat în salon. greşeală, gafă, slăbiciune, rezultatul unor împrejurări
Nernişcată, nedormită, deshidratată, cu mul¬tiple dureri, mi-am dat seama că sunt la hotarul vieţii şi, sau condiţii, sau chiar o boală.
omeneşte, nu mai am scăpare. M-am rugat scurt şi la subiect: Doamne, te rog ajută-mă să fiu împăcată cu Tine Te cheamă Iubirea cu lacrimi de jar
şi îmi este de ajuns. Totuşi, călcarea Legii sfinte a lui Dumnezeu este
Să ieşi din abis, străbătând negru-i hotar păcat – nu are importanţă cum o vom numi - şi păcatul
Spre dimineaţă, am avut o vedenie: Isus Hristos privea spre mine cu bunăvoinţă, ca şi cum Îi reuşise distruge umblarea noastră cu Dumnezeu. Păcatul ne
experienţa. Mă simţeam atrasă ca de un magnet să-I privesc frumuseţea şi slava; am spus cu toată admiraţia: Pe aripi de vis, în sânge spălat face „să umblăm în întuneric” în loc să umblăm „în
„Este Dumnezeu!” În acelaşi timp, am simţit că a intrat în mine un duh de viaţă şi putere şi am zis: „Dacă eşti lumină” (1 Ioan 1:6,7). Numai atunci cînd recunoaştem
Tu, mă dau jos din pat”. Zis şi făcut. Bolnavele din salon au ţipat, a venit asistenta şi a chemat apoi medicul, Spre Ţara Eternă, Paradis fermecat! ce este cu exactitate păcatul - nelegiuire - vom apela la
spunând: curăţirea şi iertarea asigurată de Dumnezeu. „Dacă ne
mărturisim păcatele, El este credincios şi drept să ne
„Uitaţi-vă, cea care era pe moarte s-a dat jos din pat!” Medicul s-a uitat la ea şi i-a zis: „Fii atentă, ea nu va ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire”
muri.” Se uitau uimiţi ca şi când ar fi văzut o stafie umblând prin salon. Eram atât de fericită şi aveam o stare Te cheamă Speranţa din durere şi amar (1 Ioan 1:9). În calitate de creştini, trebuie să încetăm
de confort general. O prietenă care a venit la mine în vizită mi-a zis: „Sunt uimită de ceea ce se întâmplă cu a mai folosi sinonime pentru păcat şi să-l numim aşa
tine.” Să vii la Lumină, la Veşnicul Far cum îl numeşte Dumnezeu. Când facem aşa, părtăşia
noastră cu El va fi restabilită.
Ochii mei L-au văzut, am simţit puterea Lui şi dau mărturie despre faptul că Domnul Isus este Dumnezeu. El La Tatăl măririi cel Sfânt, Adorat
are grijă şi de tine. Indiferent de situaţia în care te afli, apelează cu încredere la Dumnezeu şi El îţi va oferi —Cules de Carmen Puruşiuc
binecuvântarea. Planurile Sale nu cunosc nici grabă, nici întârziere. Te aşteaptă Acasă, ca fiu de-mpărat!

Hai în tabără!
Nu ai ce să faci vara asta? Toate verile ți se par la fel de plictisitoare? Prietenii tăi sunt plecați departe de tine? Noi Te cheamă Credinţa să crezi acum dar
avem soluția care îți convine! Departamentul de Tineret organizează în perioada 4–10 iulie 2011 tabăra de tineret
Elim cu tema „RUGĂCIUNE”. Că totu-i posibil din nou, iar şi iar

Nimic nu-i prea greu, nimic complicat Poate te întrebi unde a dispărut “Întrebarea Săptămânii”.
Unde? Așa după cum s-a anunțat pe site, prima serie de întrebări
La Brădățel, în Parcul Național Retezat. Pentru Domnul slăvit, Salvator minunat!
s-a terminat și ne pregătim pentru cealaltă serie!

Pentru detalii contactați-l pe Daniel Humă la adresa de e-mail daniel_huma@yahoo.com sau la numărul de telefon
0733 029 528. Urmărește www.oaza.elim.ro/intrebare.