You are on page 1of 1

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

Consiliere educationala si vocationala

REFERAT

Analiza psihologica a profesiilor

Student
Culea (Mudrag) Lacramioara
Anul III ID Tulcea