You are on page 1of 2

1 REFLÜ SEMPTOM İNDEKSİ - RSİ [1]

MODEL: Asit Reflü; GÖRH ya da GÖFR ve LFR

ANAHTAR KELİMELER:
Özofagus, Reflü, Hiatal Herni, Barrett, Adenokarsinom, Endoskopi, Fundoplikasyon

KULLANILACAK VERİLER:
1- (Kanada’da) asit reflüye bağlı ilk şikayetlerinin başlamasından ilk tanının konulmasına
kadar geçen ortalama süre 2-İKİ yıldır [2].
2- GÖRH olan hastaların 2/5 (% 41) kadarı uyku problemleri yaşıyor [2].
3- % 43’ü gün içinde kendini yorgun ya da bitkin (tam olarak paçavra gibi…) hissediyor
[2].
4- 1/4 (% 21) kadarının göğüste yanma hissi var [3].
5- Yaşam Kalitesi “Akut Koroner Olaylar” ile benzer [4].
6- 1/3’ü şikayetlerini gıda (yiyecek) seçimine bağlıyor ve hiç doktora başvurmamış [2].

ÖRNEK MODELLEME: Asit reflü hakkında farkındalık oluşturma çalışmaları (Kanada) [5].

ASİT REFLÜ SEMPTOM İNDEKSİ ANKETİ


Son BİR ay içinde aşağıdaki problemler sizi ne kadar etkiledi?
0 = Problem yok

5 = Ciddi problem var

1- Ses kısıklığı ya da sesle ilgili bir sorun 0 1 2 3 4 5


2- Boğazınızı temizleme ihtiyacı 0 1 2 3 4 5
3- Boğaz aşırı bir salgı ya da geniz akıntısı 0 1 2 3 4 5
4- Yiyecek, içecek ya da ilaç tabletlerini yutmakta zorlanma 0 1 2 3 4 5
5- Yemekten sonra ya da yatınca öksürük tutması 0 1 2 3 4 5
6- Nefes alma güçlüğü ya da boğulma hissi 0 1 2 3 4 5
7- Rahatsız edici bir öksürük 0 1 2 3 4 5
8- Boğazda takılma hissi 0 1 2 3 4 5
9- Göğüste yanma, ağrı, hazımsızlık ya da ağza acı su gelmesi 0 1 2 3 4 5

KISALTMALAR ve NOTLAR
GÖRH. GastroÖzofageal Reflü Hastalığı
GÖFR. GastroÖzofagoFarengeal Reflü
LFR. LaringoFarengeal Reflü
NOT1. GÖRH için Montreal tanımlaması ve sınıflandırması kullanılmaktadır *6+.
NOT2. GÖRH medikal yönetiminde yaşam tarzı değişiklikleri, diyet ve ilaçlar kullanılmaktadır.
Bazı durumlarda cerrahi tedavi gerekebilir ya da tercih edilebilir.

Cerrahide Tanı, Tedavi ve Takip Algoritmaları


YAYLAK F. faikyaylak@gmail.com
DPÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD
2 REFLÜ SEMPTOM İNDEKSİ - RSİ [1]

KAYNAKLAR
1- Levent Sağıt. Larengofarengeal Reflü Tanısında 24 Saatlik Çift Problu Ph
Monitörizasyonu. Uzmanlık Tezi. İstanbul. 2005.
2- The acid related disease patient experience: Canada. Harris Interactive research
report, AstraZeneca Canada, Association des maladies gastro-intestinales
fonctionnelles, Canadian Digestive Health Foundation, Canadian Society of Intestinal
Research and Gastrointestinal Society. September 2007.
3- Tytgat GN, McColl K, Tack J et al. New algorithm for the treatment of
gastrooesophageal reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2008;27(3):249-56.
4- Kulig M, Leodolter A, Vieth M et al. Quality of life in relation to symptoms in patients
with gastro-oesophageal reflux disease — an analysis based on the ProGERD
initiative. Aliment Pharmacol Ther 2003 August:767-76.
5- Acid reflux & GERD: The Unsettling Reality in Canada. GERD Report Card.
[http://www.cdhf.ca/pdfs/stories/GERD_Report_Card_Final.pdf]
6- Vakil N, Veldhuyzen van Zanten S, Kahrilas P et al. Global Consensus Group. The
Montreal definition and classification of gastroesophageal reflux disease: a global
evidence-based consensus. Am J Gastroenterol 2006;101:1900-20.

ÖNEMLİ UYARI: Bu belge tek başına bir kişinin sağlık durumu hakkında karar vermek ya da
durumunu yönetmek için yeterli değildir. Yine tek başına bu belgenin yayınlanmış olması kullanılan
Türkçe anketin geçerlilik ve güvenirlilik analizlerinin yapıldığı ya da yayınlandığı anlamını
taşımamaktadır. “Tıp Eğitimi ve Bilişimi Dersleri” ya da “Mezuniyet Sonrası Genel Cerrahi Eğitimi”
kapsamında verilen ya da verilecek olan “Cerrahide Kitlesel Farkındalık Oluşturma Çalışmalarının
Yönetimi” konulu ders sırasında kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Cerrahide Tanı, Tedavi ve Takip Algoritmaları


YAYLAK F. faikyaylak@gmail.com
DPÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD