You are on page 1of 5

‫אלקטרוליטים בדם‬

‫גורמים‬

‫אנדוקרינית‬ ‫כליות‬ ‫אחרים‬ ‫תרופות‬ ‫מערכת‬ ‫מערכת‬ ‫מערכת‬ ‫כללי‬ ‫כללי‬


‫הדם‬ ‫הנשימה‬ ‫עיכול‬ ‫מושפע‬ ‫משפיע‬

‫אדרנאל‪-‬אי‬ ‫בריחת‬ ‫משתנים‬ ‫דימומים‬ ‫היפר‬ ‫שלשולים‬ ‫היפוולמיה‬


‫ספיקה –‬ ‫נוזל‬ ‫ונטילציה‬ ‫הקאות‪,‬ני‬
‫אלדוסטרון‬ ‫לחלל ה‬ ‫קוז‪,‬חוסר‬
‫לא‬ ‫‪ ,3‬מכת‬ ‫שתיה‬
‫מופרש‪,‬היפו‬ ‫חום כויות‬
‫פיזה ‪ -‬חוסר‬
‫ב ‪adh‬‬
‫‪-‬התיבשות‬

‫אי ספיקה‬ ‫שימוש‬ ‫מתן‬ ‫הכנסת‬ ‫היפרולמיה‬


‫בסטרואיד‬ ‫נוזלים‬ ‫מלח‬
‫ים‬ ‫מופרז‪,‬‬ ‫מופרזת‪,‬‬
‫אס"ל‬ ‫אי"ס כבד‬

‫חסר‬ ‫מחלות‬ ‫איבוד‬ ‫משתנים‬ ‫‪– Siadh‬‬ ‫הקאות‬ ‫ספיגה מ‪.‬‬ ‫נתרן ‪135-‬‬ ‫‪Hyponatremia‬‬
‫באלדוסטרון‬ ‫כליה‪ ,‬יתר‬ ‫לחלל ה ‪3‬‬ ‫נפח נאגר‬ ‫שלשולים‬ ‫העיכול‪,‬‬ ‫‪ 145‬משפיע‬
‫השתנה‬ ‫כויות‪,‬‬ ‫בכלי הדם‬ ‫ספיגה‪/‬הפר‬ ‫נפח הדם‪,‬‬
‫תמיסות‬ ‫שה בכליות‬ ‫אוסמולריות‬
‫היפןטוניו‬ ‫מ‪.‬אנדוקרינ‬ ‫עצב‪-‬שריר‬
‫ת‬ ‫ית‪ ,‬הפרשה‬ ‫משאבת‬
‫בעור‬ ‫נתרן‬
‫אשלגן‪,‬מוח‬
‫עודף‬ ‫הזעה‬ ‫תמיסה‬ ‫נוזלים‬ ‫חום)איבוד‬ ‫שלשולים‪,‬‬ ‫‪Hypernatremia‬‬
‫אלדוסטרון‪-‬‬ ‫היפרטוני‪,‬‬ ‫היפרטוניי‬ ‫בריאה(‬ ‫‪DI‬‬
‫קושינג‬ ‫ביקרבונט‬ ‫םזונדה‬ ‫היפרונטי‬
‫‪TPN‬‬ ‫לציה‬

‫אלדוסטרון‬ ‫סוכר‬ ‫משתנים‪,‬‬ ‫איבוד ממ‪.‬‬ ‫מ‪.‬עיכול‪-‬‬ ‫אשלגן ‪3.5-‬‬ ‫‪Hypokalemia‬‬


‫גבוה‬ ‫גבוה‬ ‫דיאליזה‪,‬‬ ‫העיכול‬ ‫בננות‬ ‫‪ 5‬יוצא‬
‫שיוצא‬ ‫סטרואידי‬ ‫פירות‬ ‫מהתא לדם‬
‫בשתן גם‬ ‫ם‬ ‫יבשים‪,‬מופ‬ ‫בגלל‬
‫אשלגן‬ ‫רש‬ ‫פעילות‬
‫יוצא‬ ‫בכליות‪,‬‬ ‫פיזית‪,‬תיקון‬
‫נכנס לתא‬ ‫‪PH‬‬
‫מהדם‬ ‫חומצי‪,‬פירוק‬
‫בגלל‬ ‫תאים‬
‫משאבת‬
‫נתרן‬
‫אשלגן‪,‬‬
‫אינסולין‪,‬‬

‫‪1‬‬
‫אלדוסטרון‬ ‫אי ספיקת‬ ‫פירוק‬ ‫מתן‬ ‫חמצת‬ ‫‪Hyperkalemia‬‬
‫נמוך‬ ‫כליות‬ ‫תאים‪-‬‬ ‫אשלגן‪,‬‬ ‫מטבולית‬
‫כמוטרפיה‬ ‫משתנים‬
‫‪,‬כוית‬ ‫‪K-‬‬
‫‪SPARING‬‬

‫‪2‬‬
‫גורמים‬

‫אנדוקרינית‬ ‫כליות‬ ‫אחרים‬ ‫תרופות‬ ‫מערכת‬ ‫מערכת‬ ‫מערכת‬ ‫כללי‬ ‫כללי‬


‫הדם‬ ‫הנשימה‬ ‫עיכול‬ ‫מושפע‬ ‫משפיע‬

‫חסר ב ‪PTH‬‬ ‫אי ספיקת‬ ‫חומרים‬ ‫משתן‬ ‫חסר‬ ‫מ‪.‬עיכול‪-‬‬ ‫סידן ‪99%‬‬ ‫‪Hypocalcemia‬‬
‫שמופרש ב‬ ‫כליות‬ ‫שקושרים‬ ‫לולאה‪-‬‬ ‫ויטמין ‪D‬‬ ‫חלב דגים‬ ‫ממנו‬
‫‪PARATHYRO‬‬ ‫סידן‪-‬‬ ‫פוסיד‪,‬מש‬ ‫תת תזונה‪,‬‬ ‫ירקות‬ ‫בעצמות‬
‫‪ ,ID‬תפקידו‬ ‫זרחן‪-‬‬ ‫לשלים‪,‬נו‬ ‫תת‬ ‫ירוקים‪,‬כלי‬ ‫ושיניים‪,‬‬
‫להוציא סידן‬ ‫ציטרט‬ ‫גדי‬ ‫ספיגה‪ ,‬אי‬ ‫ה‪-‬ספיגת‬ ‫פעילות עצב‬
‫מהעצם‪,‬כליה‬ ‫היפו‬ ‫התכווצויו‬ ‫ספיקת‬ ‫סידן‪,‬עצם‬ ‫ושריר‪,‬‬
‫מ‪ .‬העיכול‬ ‫מגנזיה‬ ‫ת–‬ ‫כבד‬ ‫הולכה‬
‫‪HYPOPARTH‬‬ ‫דלקת‬ ‫דיאנטואי‬ ‫‪ 50%‬מיונן‪-‬‬ ‫חשמלית‬
‫‪YROIDISM‬‬ ‫לבלב‬ ‫ד‪,‬‬ ‫‪-4.5-5.25‬‬ ‫בלב‪,‬אנדוקר‬
‫בדר"כ‬ ‫יני בגוף‪,‬מ‪.‬‬
‫ב‪.‬מעבדה‬ ‫קרישה‪,‬אנזי‬
‫מטית בתאים‬
‫‪ 45%‬קשור‬
‫לחלבוני‬
‫פלסמה‪-‬‬
‫‪8.5-10.5‬‬
‫‪HYPEPARTH‬‬ ‫‪M"M‬‬ ‫משתנים‬ ‫רמת זרחן‬ ‫‪hypercalcemia‬‬
‫‪-YROIDISM‬‬ ‫גידול‬ ‫ממשפ'‬ ‫נמוכה‬
‫הפעלה ביתר‬ ‫ממאיר‬ ‫התיאזדים‬ ‫בדם‪,‬‬
‫של ‪PTH .‬‬ ‫בעצם‬ ‫‪ ,‬תכשירי‬
‫‪HYPOTHYRO‬‬ ‫משחרר‬ ‫סידן‬
‫‪-IDISM‬אין‬ ‫סידן‬ ‫ויטמין ‪D‬‬
‫קלוצינין אין‬ ‫מהעצם‪,‬‬
‫הכנסת סידן‬ ‫חוסר‬
‫לתא‪-‬נשאר‬ ‫תנועתיות‬
‫בדם‬

‫גורמים‬

‫אנדוקרינית‬ ‫כליות‬ ‫אחרים‬ ‫תרופות‬ ‫מערכת‬ ‫מערכת‬ ‫מערכת‬ ‫כללי‬ ‫כללי‬


‫הדם‬ ‫הנשימה‬ ‫עיכול‬ ‫מושפע‬ ‫משפיע‬

‫‪HYPEPARTH‬‬ ‫תרופות‬ ‫‪OSMOTIC‬‬ ‫תת תזונה‪,‬‬ ‫ספיגה ממ‪.‬‬ ‫זרחן ‪2.5-‬‬ ‫‪hypophosphate‬‬
‫‪-YROIDISM‬‬ ‫נוגדי‬ ‫‪DIURESIS‬‬ ‫הקאות‪,‬‬ ‫העיכול –‬ ‫‪ 4.5‬מרכיב‬ ‫‪mia‬‬
‫הפעלה ביתר‬ ‫חומצה‪,‬‬ ‫אוסמלריו‬ ‫מתן ‪TPN‬‬ ‫מוצרי‬ ‫עיקרי ב ‪ATP‬‬
‫של ‪PTH .‬‬ ‫חוסר‬ ‫ת גבוהה‪-‬‬ ‫ללא זרחן‬ ‫חלב‪,‬דגים‪.‬‬ ‫‪DPG' 80%‬‬
‫בויטמין‬ ‫הכליה‬ ‫מספיק‪,‬‬ ‫הפרשה‬ ‫מהזרחן‬
‫‪ , D‬מתן‬ ‫מפרישה‬ ‫תת ספיגה‬ ‫דרך הכליה‬ ‫בעצם‪,‬‬
‫משתנים‬ ‫הרבה‬ ‫של מ‪.‬‬ ‫זרחן עולה‪-‬‬ ‫מרכיב של ה‬
‫אשלגן‬ ‫העיכול‪,‬‬ ‫הפרשה‬ ‫‪ DNA‬חלק‬
‫וזרחן‬ ‫שלשולים‬ ‫עולה‪,‬‬ ‫מהמטבוליזם‬
‫אובדים‬ ‫ויטמין ‪D‬‬ ‫של החלבון‬
‫עוזר‬ ‫שומן ובופר‬
‫בספיגת‬ ‫בכליה‬
‫זרחן‬
‫מהמעי‪,‬‬
‫והעברתו‬
‫מהעצם‬

‫‪3‬‬
‫‪HYPOPARTH‬‬ ‫אי ספיקת‬ ‫הרס‬ ‫חוקנים‬ ‫לדם‬ ‫‪hypephosphate‬‬
‫‪YROIDISM‬‬ ‫כליות‬ ‫תאים‪-‬‬ ‫‪mia‬‬
‫כימותרפי‬
‫ה‪ ,‬כוויות‬

‫מחלות‬ ‫משתן‬ ‫ירידה‬ ‫הכנסה מ‪.‬‬ ‫מגנזיום –‬ ‫‪HYPOMAGNESE‬‬


‫כליה‬ ‫לולאה‬ ‫בהכנסה‪/‬‬ ‫העיכול‪-‬‬ ‫‪1.6-2.3‬‬ ‫‪MIA‬‬
‫ספיגה‪,‬‬ ‫תירס‬ ‫מבנה‬
‫ריכוז‬ ‫ירקות דגים‬ ‫העצם‪,‬‬
‫נמוך ב‬ ‫שוקולד‪,‬‬ ‫השפעה‬
‫‪,TPN‬‬ ‫הוצאה‬ ‫ישירה‬
‫הקאות‬ ‫בכליה‬ ‫בחיבור עצב‬
‫שלשולים‬ ‫שריר‪,‬‬
‫משפיע על‬
‫ירידה‬ ‫תיקון‬ ‫שימוש‬ ‫הכנסה‬ ‫שחרור ‪ACH,‬‬ ‫‪HYPERMAGNES‬‬
‫בהפרשה‬ ‫ביתר של‬ ‫יתר‬ ‫מוגברת‬ ‫‪EMIA‬‬
‫גבוה‬ ‫‪MG‬‬
‫כליתית‬ ‫היפו‪,‬טיפו‬ ‫בסותרי‬ ‫–‬
‫ל ברעלת‬ ‫חומצה‬ ‫‪ACH‬ופעילות‬
‫הריון‬ ‫‪MEGEL‬‬ ‫שריר‬
‫‪ALAMAQ‬‬
‫נמוכים‪ ,‬ל‪.‬ד‬
‫לקסטיב‬
‫‪MG‬‬ ‫נמוך‪.‬‬
‫נמוך ‪ACH -‬‬
‫ופעילות‬
‫שריר‬
‫גבוהים‪.‬‬
‫מרחיב כלי‬
‫דם ומוריד‬
‫ל‪.‬ד‪ ,‬עוזר‬
‫בהתכוצות‬
‫לב ושריר‬
‫שלד‪,‬משפע‬
‫ל אנזימים‬
‫למטבוליזם‬
‫חלבון‬

‫סימנים‬

‫נוירולוגיה‬ ‫שרירים‪,‬עור‪,‬‬ ‫מערכת הדם והלב‬ ‫מערכת הנשימה‬ ‫מערכת עיכול‬


‫בצקות‪,‬משקל‬

‫חולשה סח‬ ‫עור‪-‬חיורון טורגור יבש‬ ‫עליה בדופק‪-‬‬ ‫טכיפניאה‪-‬נשימה‬ ‫בחילות הקאות צימאון‬ ‫היפוולמיה‬
‫בלבול עקב‬ ‫לשון ריריות יבשים‪ .‬משקל‬ ‫חלש‪,‬ירידה בל‪.‬ד עליה‬ ‫מהירה‬
‫חמצן במוח‬ ‫ירידה‬ ‫בכד"א )‪ (HCT‬ו ‪,BUN‬‬
‫ירידה ב ‪cvp‬‬

‫בלבול אפט‬ ‫בצקות‪ ,‬משקל עליה‬ ‫עליה בל‪.‬ד ודופק עליה‬ ‫קוצר נשימה‪,‬חרחורים‬ ‫בחילות והקאות‬ ‫היפרולמיה‬
‫הכרה‬ ‫ב ‪ ,cvp‬ירידה ב בכד"א‬ ‫בריאות‪-‬בצקת‬
‫)‪ (HCT‬ו ‪ ,BUN‬אס"ל‬

‫בלבול סח‬ ‫התכוצות שרירים‪ ,‬בצקות‪,‬‬ ‫בחילות הקאות צימאון‬ ‫‪Hyponatremia‬‬


‫חולשה כא‬ ‫עור‪ -‬טורגור עור ירוד‬
‫התכוצויות‬
‫הכרה‬

‫‪4‬‬
‫אי שקט ת‬ ‫חולשת שרירים‬ ‫חולשה‬ ‫צימאון‬ ‫‪Hypernatremia‬‬
‫יתר אפטיה‬
‫התכוצויות‬
‫הכרה‬

‫‪STHESISS‬‬ ‫חולשת שרירים מתקדמת‪,‬‬ ‫הפרעות קצב‪,‬‬ ‫נשימות שטחיות‬ ‫בחילות הקאות‬ ‫‪Hypokalemia‬‬
‫=נימול‪ ,‬ר‬ ‫עייתות ברגליים‪ ,‬טונוס‬ ‫הולכה‪,‬דופק מהיר ולא‬ ‫וקצרות‪,‬דום נשימה‬ ‫שלשולים‪ ,‬ירידה‬
‫נמוך בלבו‬ ‫שרירים ירוד‬ ‫סדיר ירידה בל‪.‬ד‬ ‫בפריסטלטיקה‪-,‬‬
‫תרדמה‬ ‫בשינוי תנוחה דום לב‪,‬‬ ‫עצירות‪ ILEUS ,‬חסימת‬
‫גל ‪ S-T‬ירידה‪ ,‬במקום ‪T‬‬ ‫מעיים‬
‫מופיע ‪U‬‬

‫חולשת שרירים עד שיתוק‬ ‫הפרעות קצב עד דום‬ ‫בחילות התכוצויות במעי‬ ‫‪Hyperkalemia‬‬
‫‪PARESTHESIAS‬‬ ‫לב‪ P ,‬נמוך‪ Q,‬גבוה‪R,‬‬
‫נמוך‪ T ,‬קצר‬

‫‪5‬‬