You are on page 1of 2

2.KOLOKVIJ IZ MEHANIKE II -11.1.06.

1. TIJELO TEŽINE G=40N LEŽI NA HORIZONTALNOJ HRAPAVOJ POVRŠINI ( μ = 0,5 ).


NA TIJELO POČNE DJELOVATI SILA F KOJA SE U VREMENU MIJENJA PO ZAKONU
F=2t (N).
TREBA ODREDITI:
A) AKCELERACIJU TOČKE ZA VRIJEME GIBANJA
B) KOLIKO ĆE PROĆI VREMENA OD POČETKA DJELOVANJA SILE DO
TRENUTKA KAD TOČKA PRIJEĐE PUT OD 100 m
P

μ
2. TERET TEŽINE G=20N MIRUJE OBJEŠEN NA OPRUGU KRUTOSTI k=10 N/cm. U
JEDNOM TRENUTKU NA TERET DJELUJE IMPULS S=10Ns. TREBA ODREDITI:
A)MAKSIMALNI OTKLON TERETA IZ RAVNOTEŽNOG POLOŽAJA NAKON
DJELOVANJA IMPULSA
B) MAKSIMALNU BRZINU TERETA

3.SA KOJE VISINE H TREBA PUSTITI MATERIJALNU TOČKU MASE m=2kg, BEZ
POČETNE BRZINE, DA BI PRITISAK NA PODLOGU U POLOŽAJU 2 BIO 40 N ?
1 m

2
2m

0
60
R=
2.KOLOKVIJ IZ MEHANIKE II -11.1.06.

1. TIJELO TEŽINE G=100N LEŽI NA HORIZONTALNOJ HRAPAVOJ POVRŠINI ( μ =0,4) . NA


TIJELO POČNE DJELOVATI SILA F KOJA SE U VREMENU MIJENJA PO ZAKONU F=0,5t.
TREBA ODREDITI:
A) BRZINU TOČKE 2 SEKUNDE NAKON POČETKA GIBANJA
B) KOLIKO ĆE PROĆI VREMENA DO TRENUTKA KAD TOČKA PRIJEĐE PUT OD 60 m.
P

2. PRSTEN TEŽINE G=200N VEZAN OPRUGOM KRUTOSTI k=6N/cm MOŽE KLIZITI PO


GLATKOJ VODILICI, POSTAVLJENOJ U HORIZONTALNOJ RAVNINI. POČETNO PRSTEN
MIRUJE I NALAZI SE U POLOŽAJU 1. U TOM POLOŽAJU NA PRSTEN DJELUJE IMPULS
S=80Ns. NEDEFORMIRANA DULJINA OPRUGE JE l0=50cm. TREBA ODREDITI :

A)BRZINU PRSTENA U POLOŽAJU 2


B)PRITISAK PRSTENA NA CIJEV U POLOŽAJU 2

40 cm
S
k
1
G

40 cm

3.SA KOJOM POČETNOM BRZINOM U POLOŽAJU 1 TREBA GURNUTI MATERIJALNU


TOČKU MASE m=1kg, KOJA JE POSTAVLJENA NA PODLOGU PRIKAZANOG OBLIKA U
VERTIKALNOJ RAVNINI, DA BI PRITISAK NA PODLOGU U POLOŽAJU 2 BIO 20N ?

v 1
2m 0
60 2

R=2m