You are on page 1of 3

Curs 2 GAW

Interfeţe de utilizator

Cuprins
 Comunicarea operator calculator
 GUI
 Elementele componente ale GUI
 Machete (layout-uri)

Comunicarea operator – calculator

Unul dintre cele mai importante motive ale succesului de piaţă al mediului Ms
Windows este capacitatea acestuia de a fi prietenos pentru publicul larg format din utilizatori
nespecialişti.
Această caracteristică a fost atât de importantă încât actualmente chiar şi competitorul
LINUX a preluat modelul şi foloseşte mai nou şi el o consolă “windows like” (ex Red Hat,
Ubuntu, Madinga etc.)
Comunicarea operator - calculator se realizează prin intermediul unor componente
grafice sensibile la acţionarea cu mouse-ul, cu stylus-ul sau chiar degetul în cazul unui touch
screen. Aceste elemente se grupează în cadrul unor interfeţe denumite Interfeţe Grafice de
Utilizator (GUI din eng. Graphical User Interfaces) Practic întregul ecran Windows este un
GUI datorită:
 pictogramelor (icons, short-cuts)
 meniului Start
 bara de sarcini
 ferestre de dialog

Gui

La rândul lor, aplicaţiile ce rulează sub Windows s-au conformat modelului impus de
Microsoft şi oferă un sistem complex şi flexibil de comunicare
Comunicarea calculator-operator la nivelul aplicaţiilor se realizează prin:
 elemente de preluare a comenzilor
 ferestre de dialog
 ferestre de mesaj
Principalele elemente de preluare a comenzilor utilizate în cadrul aplicaţii lor sub
Windows sunt grupate în cadrul:
 Bare de meniuri
 barelor de butoane
 fixe
 Flotante
Meniurile şi butoanele sunt componente de comunicare unidirecţională, de la
operator către sistemul de calcul.
Ferestrele de dialog sunt componentele ce permit configurarea programelor şi
specificarea opţiunilor de detaliu la execuţia comenzilor mai complexe.
Structura ferestrelor de dialog este mai flexibilă decât a celorlalte. În componenţa lor
intră un mare număr de clase din familiile java.awt şi javax.swing
Ele reprezintă căi de comunicare bidirecţională; atât operatorul cât şi sistemul de
calcul primesc şi transmit informaţii.

Ferestrele de mesaj sunt componentele ce avertizează operatorul asupra unor situaţii


speciale (de obicei erori).
Structura ferestrelor de mesaj este relativ fixă. Ele cuprind de obicei doar mesajul
propriuzis şi un buton OK.
Ele reprezintă căi de comunicare unidirecţională; de la sistemul de calcul către
operator.

Elementele componente ale GUI

În componenţa tuturor celor trei tipuri de interfeţe prezentate anterior intră un


acelaşi set de componente de dialog.
Un caz mai special este cel al barelor de meniuri care au o structură formată
exclusiv din meniuri populate cu linii de meniu (item-uri).
În schimb butoanele sau listele de derulare (eng. choice) se găsesc atât în barele de
butoane cât şi în ferestrele de dialog ori de mesaj.
În componenţa tuturor celor trei tipuri de interfeţe prezentate anterior intră un
acelaşi set de componente de dialog.
Un caz mai special este cel al barelor de meniuri care au o structură formată
exclusiv din meniuri populate cu linii de meniu (item-uri).
În schimb butoanele sau listele de derulare (eng. choice) se găsesc atât în barele de
butoane cât şi în ferestrele de dialog ori de mesaj.
Prin urmare cele mai cunoscute elemente de dialog din aplicaţiie ce rulează sub
Windows sunt:
 meniurile populate cu item-uri
 butoanele
 listele derulante
 casetele de validare (check box şi radio butons)
 etichetele
 zonele de text (text field şi text areea)
 barele de derulare
Aceste elemente sunt poziţionate în ferestre în conformitate cu anumite reguli de
machetare prestabilite.

Reguli de machetare

Prin regulă de machetare se înţelege schema de plasare în spaţiu a elementelor


componente ale unei interfeţe.
Funcţie de tipul de machetă (layout) ales. sunt definite restricţiile pentru plasarea
în spaţiu a butoanele, etichetele, check-box-urile etc.
Modul implicit de machetare este Flow layout, schemă care poziţionează
elementele componente în ordine pe linie.
Alte machete utilizate în aplicaţiile sub Windows sunt:
 Border Layout
 Card Layout
 Grid Layout
 Gridbag Layout
 Exact Layout