You are on page 1of 1

LLISTES DEFINITIVES D’ALUMNES DE 1R DE PQPI ADMESOS

A LES PRÀCTIQUES EN EMPRESA

Gil Bermejo, Víctor

Domínguez Abellan, Kevin

Hdaidane, El Mehdi

Guerrero Rodríguez, Adrian

Caba Menchero, Paul

Fentanes Alegret, Gorka

Eivissa, 17 de maig de 2011