You are on page 1of 9

USTANOVA: Umjetnička akademija

ODSJEK: Likovna kultura i likovna umjetnost


KOLEGIJ: Povijest umjetnosti starog vijeka
GODINA I SEMESTAR: 1. godina, 2. semestar

Pergam;
Umirući Gali i hram Atene Nike
Sadržaj

Uvod 3
Helenističko kiparstvo 5
Atenin hram 6
Barokne skupine 7
Skupina Umirući Gali 8
Literatura 9

2
Uvod

Helenizam, kao bitan i posljednji period Grčke povijesti posebno je došao do izražaja, uz
Aleksandriju i Antiohiju u Pergamu koji je iz malog gradića, tj. gotovo ni iz čega,
prerastao u jednu od najljepših i najvažnijih, a danas i najočuvanijih prijestolnica kako u
kulturnom, tako i u urbanističkom i političkom smislu.
Kao i u susjednim gradovima na zapadnim obalama Male Azije, u Pergamu je grčka
tradicija u punom kontinuitetu i obogaćena novim utjecajima stvorila djela koja
predstavljaju najviše domete helenističke epohe, tako da je obilježena u kulturnoj
povijesti kao pergamonska škola graditeljstva i umjetnosti.
Taj novoosnovani grad na strmim padinama doline Selinos i s veličanstvenom akropolom
na samom rubu brijega bio je rasadište jonske kulture, ne samo u toku helenističkog, nego
i tijekom čitavog rimskog razdoblja.
Nalik Ateni i Pergam je bio sagrađen oko jedne akropole, a da se radi o vidljivom
oponašanju dokazuju i činjenice da je glavni hram bio posvećen božici Ateni, dok je u
knjižnici bila postavljena kopija Ateninog kipa iz Partenona. Čak i nepravilnost tlocrta
može podsjetiti na tlocrt drevnog Grčkog grada, a Atalova pobjeda nad Galima nekako
podsjeća na trijumf Grka u pobjedi nad Perzijancima.
Nadređeni položaj palače, nad knjižnicom i hramom aludira na apsolutnu vlast vladara
koji s visine gleda na akropolu te nam odaje pomno odabrano mjesto za kraljevsku
obitelj. Naime, akropola je bila sagrađena u četiri razine počevši od prve na vrhu, gdje se
nalazila palača, 5 cisterni za vodu i arsenal. Na drugom nivou stajao je hram Atene Nike,
knjižnica i Trajanov hram.
Na trećem nivou od vrha, nalazio se Zeusov oltar i kazalište s najstrmijim gledalištem na
svijetu, dok je četvrti i najniži nivo uključivao gimnazij i Demetrin hram.

Atal I. je zamislio grad kao centar kulture te je započeo graditi biblioteku, koju su morali
dovršavati njegovi nasljednici, naime bio je tolika prijetnja da je Ptolomej V. nastojao
zaustaviti njezin razvoj stavivši embargo na izvoz papirusa iz Egipta.

3
Eumen II. odgovorio je na to uvođenjem pergamenta. Knjižnica i teatar sačinjavali su
rane dodatke iznimno strmo polegnutoj Akropoli, kojom je dominirala vizura hrama
Atene, dorske građevine sa stupovima oko nje.
Eumen II. izgradio je južno od hrama veliki Zeusov oltar kako bi izbalansirao
arhitektonsku vizuru, te nove Propileje tj. novi prolaz kroz vrata kako bi se dobio novi
usmjereni kosi pogled na Atenin hram i akropolu s kopna.

4
Helenističko kiparstvo

Grčko se kiparstvo razvijalo s na tako prostranom teritoriju da su kombinacije lokalnih i


međunarodnih strujanja zacjelo stvarale složene obrasce , od kojih možemo sljediti tek
nekoliko izdvojenih niti. Činjenica je da znamo vrlo malo o razvoju grčkog kiparstva kao
cjeline u prvih sto godina helenističkog razdoblja, a samo neznatnom broju dostupnih
djela možemo sa sigurnošću odrediti datum i mjesto podrijetla.
No helenističko kiparstvo ima bitno drugačiji značaj od kiparstva recimo klasičnog
razdoblja.Odlikuje se mnogo većim realizmom i izražajnošću te većom raznolikošću
odjeće i stavova , često pod snažnim utjecajem torzionih sila.Želju za eksperimentiranjem
treba ocjeniti kao opravdan, čak i potreban, pokušaj da se prošire tematika i dinamički
dosezi grčke umjetnosti u skladu s novim temperamentom i svjetonadzorom.

5
Atenin hram

Smatra se da je bio sagrađen u 3 st. p. n. e., što ga čini najstarijim kultnim centrom grada.
Hram je bio sagrađen u Dorskom redu peripternog plana sa šest stupova na fasadi i deset
na dužoj strani. Podnožje hrama sačinjavaju dvije stepenice dimenzija 12,72 x 21,7 m.
Cela hrama podijeljena je na dva dijela od kojih je jedan posvećena Zeusu a druga Ateni.
Temelji svetišta bili su povezani zajedno sa ulaznim stepeništem od željeza i drva, tragovi
tog stepeništa i danas su vidljivi. Pronađen je hodnik koji je povezivao teatar sa
svetištem, koji i danas postoji.
Nasuprot Ulaza u hram, put sjeverojužnog i istočnozapadnog ugla smjestila se dvoetažna
stoa koja je zajedno s Hramom sačinjavala svetište i uokvirivala dvorište. Dužina
Sjeverojužnog krila bila je 40m po dužini i 5,4 m po širini i imala je 17 dorskih stupova u
prizemlju, dok je drugo krilo bilo dugo 65 m i 10 m široko. Do galerija izrađenih u
jonskim stupovima, iznad svake strane vodile su stepenice. Galerije su imale niše za
statue i reljefe, a arhitrav iznad (jonskih) stupova bio je tipično dorski. Takav tip
arhitekture bio je tipičan za Pergam.

6
Barokne skupine

Povijesne i mitološke grupe bile su glavna nova tvorevina helenističke skulpture, a da


nije bilo danas poznatih rimskih kopija o njima ne bi znali ništa. Te grupe donijele su
novu senzibilnost u helenističko kiparstvo, prikazujući likove s još većim zanosom,
patnjom i poetikom. Takve skupine započele su novi period u helenističkoj skulpturi,
stilistički nazvane baroknim skupinama. Figure složenih kompozicija vrlo malo su bile
korištene u klasičnom periodu, dok su mitološke grupe uglavnom bile statične. Točan
datum nastanka svih tih skulptura ne može se odrediti, iako se za prve tzv. barokne
skupine uzima treće stoljeće kao vrijeme njihovog nastanka. No, bitno je napomenuti
kako grupa Umirući Gali nije prva grupna kompozicija, ali je definitivno jedna od
najvažnijih u helenističkom razdoblju uz Pasquino grupu, Laocoonovu grupu, Sperlonga
grupu i ostale poznate mitske grupe. Pridjev „barokne“ dobile su zato što su sve te figure
bile prikazane u jednom baroknom stilu snažnih torza prikazane u jednom dinamičnom
pokretu, a tema je uvijek bila patnja, smrt i stradanje junaka. Po nekim tvrdnjama grupa
Umirući Gali su rodonačelnik baroknih skupina jer su po uzoru na nju nastale sve ostale
skupine. Od Pasquino grupe, također nastale u Pergamu, raspolažemo jedino likom
Menelaja s kacigom na glavi koji objema rukama pridržava tijelo mrtvog Patrokla, iako
nije isključeno da su oko njih postojale i druge skulpture mrtvih, tj. ranjenih junaka.

7
Grupa Umirući Gali

Negdje oko 230. godine prije nove ere Atalidi su izvoljevali pobjedu protiv Gala koji su
provalili iz sjeverne Europe, te se u čast te pobjede dala napraviti grupa Umirući Gali.
Umirući Gali su jedna grupna kompozicija koja je izvorno bila postavljena na jednoj
visokoj kružnoj bazi. Sastojala se od šest figura. Četiri su figure u poluležećem položaju,
a dvije centralne figure koje prikazuju Gala i njegovu ženu su u stajaćem položaju.
Centralna skupina poznata kao Ludovisi grupa sastojala se od Gala koji lijevom rukom
pridržava svoju ubijenu ženu, a desnom sebi zabija mač u prsa. Bitno je napomenuti da su
se kod pronađenih rimskih kopija statue razdvojile, pa tako imamo jednog ranjenog Gala
u Vatikanu, jednog u Napulju, a jednog u Kapitolijskom muzeju u Rimu. Smatra se da je
statua izvorno stajala na Pergamskoj akropoli, u okolici hrama Atene Polias, glavnog
svetišta čitave Pergamske akropole.

8
LITERATURA:

SMITH 1995 R.R.R.Smith, Helenistic Scuplture,Singapore

DURANDO: Drevna Grčka, Zagreb

JANSON 2003 H. W. Janson, Povijest umjetnosti, Zagreb

WEB STRANICE:
http://www.goddess-athena.org/Museum/Sculptures/index.htm
http://www.uwsp.edu/geo/projects/geoweb/participants/dutch/Turkey71/Troy.HTM
http://www.pbase.com/andrys/pergamon
http://idcs0100.lib.iup.edu/WestCivI/hellenis.htm
http://mandarb.net/virtual_gallery/media/sculptures/small/originals/gaul_front_original_s
mall.jpg
http://mandarb.net/virtual_gallery/media/sculptures/small/originals/gaul_head_original_s
mall.jpg
http://www.coconino.edu/apetersen/_art201/hellenistic.htm
http://www.classics.cam.ac.uk/Museum/guidehellen.html
http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/greeksculp01.html
http://www.kusadasi.net/historical/pergamum.htm
http://www.biblepicturegallery.com/pictures/Pergamum.htm
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/siteindex?entry=Pergamon