You are on page 1of 2

S.C. BEBORA CONSTRUCT S.A.

B-dul Basarabiei nr. 9, sector 3, Bucuresti, Cod 022160


Tel: 0040 – 021.320.47.07 (centrala); Fax: 0040 – 021.320.47.08;
Nr. R.C. J40/ 1075/1993; C.U.I. RO361220;
CONT RO87 RNCB 0075 1146 2305 0002;
B.C.R. – Filiala Sector 3
Construim impreuna

CUPRINSUL PROIECTULUI

1. Denumirea firmei
2. Tipul firmei
3. Profilul de activitate al firmei
4. Sectorul de activitate
5. Forma juridica
6. Structura organizatorica
7. Organigrama
8. Descrierea procesului tehnologic
9. Lucrari similare
10. Piata de desfacere
11. Cifra de afaceri
12. Clienti
13. Concurenta
14. Strategia de marketing
15. Identificarea si analiza riscurilor
16. Resurse Umane

CONTACT : office@bebora.ro; www. bebora.ro 1


INTOCMIT : Bejan Bogdan
Dragan Raluca
S.C. BEBORA CONSTRUCT S.A.
B-dul Basarabiei nr. 9, sector 3, Bucuresti, Cod 022160
Tel: 0040 – 021.320.47.07 (centrala); Fax: 0040 – 021.320.47.08;
Nr. R.C. J40/ 1075/1993; C.U.I. RO361220;
CONT RO87 RNCB 0075 1146 2305 0002;
B.C.R. – Filiala Sector 3
Construim impreuna

PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI

Denumirea firmei: S.C. „BEBORA CONSTRUCT” S.A.


Nr. Registrul Comertului: J40/ 1075/1993
Sediul social al firmei: Bucuresti, B-dul Basarabiei nr. 9, sector 3
Forma juridica: Societate comerciala pe actiuni
Capital Social: 30 520 mii lei
Sectorul de activitate: Constructii civile si industriale
Profilul de activitate al firmei: proiectare, consultanta, expertizari geologice, expertizari
pentru structuri de rezistenta, demolari, constructii – montaj, amenajari interioare si
exterioare, instalatii (electrice, canalizare, gaze, apa), climatizare profesionala.

CONTACT : office@bebora.ro; www. bebora.ro 2


INTOCMIT : Bejan Bogdan
Dragan Raluca