You are on page 1of 16

16

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
Ηµερησια εφηµεριδα της Πελοποννησου k-nea@otenet.gr

Ενοικιάζεται
ΤΡΙΠΟΛΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 Πλατεία Γεωργίου Βʼ τηλ. 2710.231516 ΒΙ.ΠΕ τηλ. 232350-223390-242280 Fax: 231890 Ετος 27ο Φύλλο 6135 Τιμη φύλλου 1 ευρω

η Οστρακίνα ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΙ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ
ΣΕΛ.8

Νομικό γραφείο
στο Λονδίνο, για

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ


την αναδιατύπωση
του Μνημονίου

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
αναζητά

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ


η κυβέρνηση
Δικηγορική εταιρεία στο Λονδίνο
αναζητά, σύμφωνα με ασφαλείς
πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ελ-

Υπαναχωρεί η Αποκεντρωµένη Διοίκηση από τους ισχυρι-


ληνική κυβέρνηση για να επανα-

σµούς της περί ανάγκης επανασύνταξης του προϋπολογισµού


διατυπώσει τα νομικά κείμενα του
Μνημονίου που υπoγράφηκε πέρσι

της Περιφέρειας Πελοποννήσου. «Ψηφίσθηκε και ισχύει» δη-


στις 8/5/2010.

λώνεται σε σχετικό έγγραφο. Τη ρητή θέση του περιφερει-


Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφο-
ρίες από αρμόδιες κυβερνητικές

άρχη Πελοποννήσου, κ. Π. Τατούλη ότι ο προϋπολογισµός της


πηγές, πρόκειται για την αναδιατύ-
πωση των διατάξεων της δανει-

Περιφέρειας Πελοποννήσου εκτελείται κανονικά από τη


ακής σύμβασης, που υπέγραψε η

στιγµή της έγκρισής του από το Περιφερειακό Συµβούλιο επι-


Ελλάδα με την τρόικα, μετά τις απο-
φάσεις των δύο Συνόδων Κορυφής

βεβαιώνει έγγραφο που υπογράφουν οι αρµόδιες υπηρεσίες


τον περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα
με τις οποίες επιμηκύνεται η απο-
Τατούλης-Αποστολόπουλος
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ΔΕΠΙΝ. ΣΕΛ.16
πληρωμή του δανείου από την

πριν τη ρήξη...
'τρόικα' μέχρι το 2023 και το επιτό-
κιο μειώνεται κατά μία ποσοστιαία
μονάδα από 5,2% αρχικά στο 4,2%.

Μετά τα καταστήματα της Τρίπολης


έρχεται και η σειρά των Περιπτέρων
Σε συμμόρφωση θα καλέσει τους ιδιοκτήτες
ο Δήμος προκειμένου να μπεί τάξη ΣΕΛ.8
Πολιτική
συναίνεση
στην Ελλάδα
ζήτησαν 40.000 υπάλληλοι του δηµoσiου
Όλι Ρεν και
Ζ.Γιούνγκερ θα περάσουν από αξιολόγηση
ΣΕΛ.3
Περισσότεροι από 40.000 υπάλληλοι, με συμβάσεις αορίστου χρόνου, αφορμή όλα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας και τις πληροφορίες
που εργάζονται σήμερα σε ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ανώνυμες Εταιρίες του δη- που θέλουν την τρόικα να απαιτεί την απόλυση του 1/3 των εργαζόμε-
μοσίου, αναμένεται να περάσουν από αξιολόγηση, μετά από ενδεχό- νων στους φορείς του δημοσίου, ήδη έχουν αναπτυχθεί σενάρια για
μενη κατάργηση ή συγχώνευση των φορέων που απασχολούνται, το ποιοι «κινδυνεύουν να βρεθούν στο ταμείο ανεργίας», δημιουρ-
σύμφωνα με πληροφορίες και με δεδομένη τη τοποθέτηση του υπουρ- γώντας πανικό σε μερίδα εργαζομένων, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει
γού Εσωτερικών, για την ανάγκη αξιολόγησης των υπαλλήλων. Με κάτι το συγκεκριμένο, που να επιβεβαιώνει αυτούς τους φόβους.

Σίγουρο θα πρέπει να θεωρείται ότι έρχεται νέο, Σημειώνεται, δε, ότι το σύνολο των υπαλλήλων τάταξη θεωρείται απόλυση και επαναπρόσληψη.
μεγάλο αυτή τη φορά, κύμα μετατάξεων από ΔΕΚΟ αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου που απασχο- Κάτι που σημαίνει ότι αν ισχύει ο αριθμός για 40.000
και άλλους φορείς του δημοσίου, όταν θα ολοκλη- λούνται σε φορείς και ΑΕ του κράτους, καθώς και μετατάξεις, σε συνδυασμό με το μία πρόσληψη για
ρωθούν οι διαδικασίες συγχώνευσης και κατάργη- υπάλληλοι σε ΔΕΚΟ, που θα τεθούν σε καθεστώς κάθε πέντε αποχωρήσεις στον δημόσιο τομέα, το
σης οργανισμών που ελέγχονται από το δημόσιο, συγχώνευσης ή κατάργησης, εκτιμάται σε περισ- 2012 δεν θα υπάρχει ικανός αριθμός κενών θέσεων
καθώς το 2011 θα πραγματοποιηθούν μόνο 4.000 σότερους από 100.000 εργαζόμενους. Έτσι, το πλε- για να υποδεχθεί το πλεονάζον προσωπικό των δη-
Καταγγελίες μετατάξεις από ΟΣΕ και ΟΑΣΑ, καλύπτοντας μέρος ονάζον προσωπικό των οργανισμών αυτών, μετά τη μόσιων οργανισμών. Και αυτό διότι σύμφωνα με
του ορίου των 10.600 προσλήψεων για φέτος. Ση- διαδικασία κατάργησης ή συγχώνευσης, θα ζητή- εκτιμήσεις, όταν πραγματοποιηθεί η συγχώνευση
για νοθεία και μειώνεται ότι έως στιγμής έχουν γίνει και 1.100 σει τη μετάταξή του στον στενό δημόσιο τομέα. ή κατάργηση των δημόσιων οργανισμών, αυτομά-
λαθρεμπόριο προσλήψεις, ενώ ήδη ο υπουργός Εσωτερικών έχει Εδώ, ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό δεδομένο, τως θα καταργηθούν περίπου το 1/3 των οργανι-
ανακοινώσει την περικοπή των συμβασιούχων που διαφοροποιεί σε σχέση με το παρελθόν τις με- κών θέσεων αορίστου χρόνου, δηλαδή περίπου
καυσίμων κατά 50%. τατάξεις, καθώς -σύμφωνα και με το μνημόνιο- με- 40.000 θέσεις.
στις Ένοπλες
Δυνάμεις
Το Σαββατοκύριακο 21 - 22 Μαΐου Σειρά-ύμνος για
ΣΕΛ.6
τ ην Πελοπόννησο
η τοπική γιορτή της Τρίπολης σε κανάλι
ΛΑΪΚΟ Η μνήμη των πολιούχων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου της Αυσ τραλίας
ΣΕΛ.3
ΣΕΛ.12 ΣΕΛ.8
18.05.11
Τετάρτη 18 Μαΐου 2011
Γαλάτεια, Γαλατία, Ιουλία, Ιουλίτσα, Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα, Ιούλιος, Τζούλια, Φαεινή, Φαεινός

Η απογραφή
Το σχόλιο της ηµέρας

Τις πόρτες των σπιτιών µας διαβαίνουν τις µέρες αυτές οι χρηµατίζονται, για υπαλλήλους της πολεοδοµίας ή της
αρµόδιοι της στατιστικής υπηρεσίας για την απογραφή εφορίας που επίσης «λαδώνονται». Ακόµα, δεν θα µας πει
του πληθυσµού και των οικονοµικών µεγεθών του νοµού και για όσους δηµόσιους λειτουργούς και πολίτες που
και της χώρας µας. Πόσοι είµαστε σε σύγκριση µε την προ πάνε κόντρα στο ρεύµα, παίρνοντας προσωπικά ρίσκα για
10ετίας µέτρηση και ποιες οι προοπτικές, βάσει αυτής της να κάνουν τη δουλειά τους. Με το χαµόγελο στα χείλη και
σύγκρισης για το µέλλον. µε προφανή τη διάθεση εξυπηρέτησης στον τοµέα ευθύνης
Για την Αρκαδία, όλα λίγο πολύ είναι γνωστά. Ακολουθεί του καθενός, είτε εργάζονται στο νοσοκοµείο, είτε στον
σταθερά την κατιούσα εδώ και πολλά χρόνια, βλέποντας ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, η απλή εκτέλεση των
να µετατρέπεται η περιοχή της Γορτυνίας και οι ορεινές καθηκόντων τους, όπως το απαιτεί η συνείδησή τους,
περιοχές των άλλων επαρχιών της, σε παραθεριστικές, από αποτελεί, δυστυχώς την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Που
µόνιµες κατοικίες. Όπως και τους εκπροσώπους της στο δεν µετριούνται µε καµία απογραφή, γιατί όλα αυτά έχουν
Κοινοβούλιο, από πέντε µε έξι τα προηγούµενα χρόνια, να να κάνουν µε την ποιότητα του ατόµου, η οποία
κατρακυλούν σήµερα στο µισό, µε φθίνουσα, συνεχώς, περιλαµβάνει την ευγένεια, την έγνοια για τον άλλο, για
προοπτική. τον πεινασµένο του δρόµου, για τα παιδιά των φαναριών,
Από πλευράς πληθυσµού, ό, τι κι αν καταγράψει η νέα για τον αλλοδαπό που δεν έχει που την κεφαλή κλίναι, για
απογραφή, το σίγουρο είναι ότι οι Αρκάδες δύσκολα θα τον σεβασµό, για τον συµπολίτη και για την κοινωνία. Για
γλιτώσουν από τη δηµογραφική βόµβα στα θεµέλια της όχι, δηλαδή, πάγια αγαθά, η απόκτηση και διατήρηση των
κοινωνίας, όσοι αλλοδαποί και αν προστεθούν εν τω οποίων απαιτεί προσπάθεια, αφοσίωση και επιµονή.
µεταξύ. Η διαφορά, εν τέλει, ανάµεσα στο καλό και στο κακό µέσα
Πέρα από αυτά, λίγο ως πολύ γνωστά και ψηλαφητά κάθε µας δεν θα φανεί σε αυτήν την απογραφή. Ίσως την
µέρα, η απογραφή δεν θα µας πει για το αυτοδιοικητικό επόµενη, µετά από δέκα χρόνια, θα γνωρίζουµε ποιο από
σύστηµα το οποίο παραµένει δέσµιο του παρελθόντος του, τα δύο θα έχει υπερτερήσει.
κοµµατικά εναγκαλισµένο, ανίκανο να κάνει τις τοµές που
η Σύνταξη
χρειάζεται ο δήµος και ο νοµός. Δεν θα µας πει για
δηµόσιους λειτουργούς στο Παναρκαδικό νοσοκοµείο που

Πέμπτη 19-05-2011
καιρός: στη δυτική- κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την
Εύβοια, την ανατολική στερεά, την ανατολική Πελοπόν-
νησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα
νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βρο-
χές κυρίως στα ηπειρωτικά οπου θα σημειωθούν σποραδι-
Σαν σήμερα
κές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χωρα τοπικές νεφώσεις οι 1642.... Ιδρύεται από Γάλλους αποίκους στον Καναδά η πόλη του Μόντρεαλ.
οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπει- 1652.... Η Πολιτεία του Ρόουντ ¶ιλαντ θεσπίζει τον πρώτο νόμο στη Βόρεια Αμερική, που θεωρεί παράνομη τη δουλεία.
ρωτικά θα αυξηθούν και σε ορεινές περιοχές θα σημει- 1821.... Μάχη των Δολιανών: Ο Έλληνας οπλαρχηγός Νικηταράς με 300 περίπου άντρες τρέπει σε φυγή 6.000 Τούρκους,
ωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. τους οποίους και αποδεκατίζει. Από την μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός έμεινε στην Ιστορία ως "Τουρκοφάγος".
Πάντως τα φαινόμενα αργά το απόγευμα θα περιοριστούν 1828.... Ο Τούρκος διοικητής των Χανίων, Μουσταφά Πασάς, με 8.000 πεζούς και 300 ιππείς, προσβάλλει το Φραγκοκά-
στη νοτιοανατολική νησιωτική χωρα και θα εξασθενήσουν. στελλο Χανίων, το οποίο υπεράσπιζαν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη θα πέσουν ηρωικώς οι περισσότεροι υπερασπι-
¶νεμοι: βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 το- στές. Στη μνήμη αυτής της ημέρας γεννήθηκε ο μύθος για τους Δροσουλίτες. Σύμφωνα με αυτόν, στο Φραγκοκάστελλο
πικά 6 μποφόρ. τις τελευταίες μέρες του Μαΐου και τις πρώτες του Ιουνίου, ανθρωπόμορφες σκιές εμφανίζονται να προχωρούν ο ένας
Θερμοκρασία: σε μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια. πίσω από τον άλλο για 10 λεπτά περίπου την ανατολή του ήλιου, μόνο με άπνοια και αυξημένη υγρασία στην ατμόσφαιρα.

Παρασκευή 20-05-2011
Προχωρούν αργά προς το κάστρο και χάνονται στη θάλασσα.
1913.... Με τη συνθήκη του Λονδίνου, λήγει ο Α' Βαλκανικός Πόλεμος. Μεγάλη κερδισμένη η Ελλάδα που κερδίζει την
Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και η Αλβανία που γίνεται ανεξάρτητο κράτος.
καιρός: γενικά αίθριος και μονο τις μεσημβρινές και απο- 1922.... Ιδρύεται η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ).
γευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές 1951.... Καταπλέουν στο ναύσταθμο τα δυο αντιτορπιλικά "Λέων" και "Πάνθηρ", που παραχώρησαν στην Ελλάδα οι ΗΠΑ.
νεφώσεις και είναι πιθανό στα ορεινά να εκδηλωθούν με- 1954.... Τίθεται σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
μονωμένες καταιγίδες. 1973.... Ο Σοβιετικός ηγέτης, Λεονίντ Μπρέζνιεφ, πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμα-
¶νεμοι: βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά νίας. Η επίσκεψη θεωρείται ορόσημο για την αποκατάσταση των σχέσεων των δυο χωρών.
6 μποφόρ. 1974.... Η Ινδία μπαίνει στο πυρηνικό κλαμπ και γίνεται η 6η χώρα που κατέχει πυρηνική βόμβα.
Θερμοκρασία: σε βαθμιαία άνοδο. 1978.... Ανακαλύπτεται η σορός του Τσάρλι Τσάπλιν, που είχε κλαπεί από τυμβωρύχους, και συλλαμβάνονται οι δράστες,
που απαιτούσαν λύτρα 600.000 δολαρίων.
1994.... Διεξάγεται στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας ο 37ος τελικός του Champions League μεταξύ των ποδοσφαιρικών
ομάδων Μίλαν και Μπαρτσελόνα. Νικήτρια η ομάδα της Μίλαν με 4-0.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Σαν σήμερα το 1868 γεννήθηκε ο Τσάρος Νικόλαος Β', το 1883 ο γερμανός αρχιτέκτονας Βάλτερ Γκρόπιους, έργο του
οποίου είναι και η αμερικάνικη Πρεσβεία στην Αθήνα, το 1919 η βρετανίδα πρίμα μπαλαρίνα, Μαργκό Φοντέιν και το 1920
ο πολωνός Πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ, κατά κόσμον Κάρολος Βοϊτίλα, ο οποίος το 1978 έγινε ο πρώτος μη Ιταλός πάπας,
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Β.Η.ΚΑΡΥΔΗΣ ΟΕ μετά από 455 χρόνια. Την ίδια μέρα το 1911 πέθανε ο Γκούσταβ Μάλερ, αυστριακός μουσουργός και διευθυντής ορχή-
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1985 στρας και το 1995 ο ρώσος χορευτής των μπαλέτων Μπολσόι και ηθοποιός, Αλεξάντερ Γκοντούνοφ.

site: www.arcadiapress.gr
info@arcadiapress.gr Ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γ. Καρατζαφέρης
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΑΣ.ΗΛ.ΚΑΡΥΔΗΣ
ΕΙΠΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 37 ΤΡΙΠΟΛΗ Τι θα έκανα αν ήμουν στη θέση του κ. Παπανδρέου; Θα έλεγα στον κ. Σαμαρά: “αφού έχεις βγάλει το πρόγραμμα
Τηλ. 2710.231516 fax 2710.230260 σου, έλα να γίνεις αντιπρόεδρος, και αναλαμβάνεις όλα τα οικονομικά υπουργεία”. Πάμε μαζί και αναλαμβά-
νεις όλα τα οικονομικά υπουργεία. Και εγώ θα κρατήσω άλλα υπουργεία, όπως το υγείας, δικαιοσύνης κ.λπ.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή, να τραβά ό ένας από εδώ , και ο άλλος από
Τηλ. 2710. 232350-223390-242280 fax 2710.231890 εκεί. Προχθές στη Βουλή, ρώτησε η κ. Β. Παπανδρέου τους ανθρώπους της τρόικας: «τι θέλετε, γιατί ήρθατε

mail: k_nea@otenet.gr
εδώ»; Και αυτοί απάντησαν ότι μετά από ένα χρόνο εφαρμογής του μνημονίου, ήλθαμε να ρωτήσουμε την αρ-
μόδια επιτροπή οικονομικών της Βουλής, ποιες είναι οι εντυπώσεις που αποκομίσατε κ.λπ. Και απάντησε η κ.
Παπανδρέου: ¨”εμείς δεν έχουμε να σας πούμε τίποτα. Εσείς θέλετε να μας πείτε:;
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ Στη συνέχεια, πήραν τον λόγο οι διάφοροι εκπρόσωποι, συμπεριλαμβανομένου και του ΛΑ.Ο.Σ. Και στο τέλος,
ΙΔΙΩΤΩΝ 180 ε-ΤΡΑΠΕΖΩΝ 300 ε-ΔΗΜΩΝ 300 ε είπε η τρόικα ότι τα δύο μεγάλα κόμματα - οι δύο μεγάλοι - είναι για «πλάκα», και το μικρό κόμμα δείχνει ότι
Τα επωνυμα δημοσιεύματα δεν απηχούν “έχει κάποιες σοβαρές προτάσεις τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε”. Αυτό το πράγμα έγινε και στο Λου-
κατ ανάγκη και τις θέσεις της εφημερίδας ξεμβούργο, όπου βρισκόταν ο κ. Παπακωνσταντίνου. Μας κατηγορούν για έλλειμμα σοβαρότητας μπροστά σε
αυτή την μεγάλη κρίση.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ www.arcadiapress.gr info@arcadiapress.gr

ΤΡΙΠΟΛΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 - ΣΕΛ.3

Πολιτική συναίνεση στην Ελλάδα


ζήτησαν Όλι Ρεν και Γιούνγκερ
Να επισπευθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
και το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων Σειρά-ύμνος για
Την επίσπευση των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων, την χωρίς καθυ-
στέρηση εφαρμογή του προγράμμα-
την Πελοπόννησο
τος ιδιωτικοποιήσεων και τη
συναίνεση της αντιπολίτευσης στο
πρόγραμμα οικονομικής προσαρμο-
σε αυστραλιανό
γής της Ελλάδας ζήτησαν λίγο μετά
τη λήξη του Συμβουλίου Eurogroup
o Eπίτροπος Οικονομίας Όλι Ρεν και
κανάλι
ο Πρόεδρος του Eurogroup Ζαν
Κλοντ Γιουνκέρ.

Όπως ανέφερε ο Επίτροπος Ρεν, στο


Αφιέρωμα μιας μάνας
σημερινό Συμβούλιο έγινε μια «πολύ
χρήσιμη συζήτηση» σχετικά με την επι-
μήκυνση της αποπληρωμής των δα-
στο γιο που έχασε
νείων 110 δις. ευρώ προς την Ελλάδα.
Ο Επίτροπος Οικονομίας, αφού επισή- Μια γασ τρονομική εκπομπή-ύμνος σ την
μανε ότι η Ελλάδα πέτυχε το 2010 μία εηνική κουζίνα και τον εηνικό τουρι-
άνευ προηγουμένου μείωση του δημο-
σιονομικού της ελλείμματος, τόνισε ότι σ μό θα αρχίσει να μεταδίδεται, σε λίγες
αναμένεται η έκθεση αξιολόγησης της μέρες, σ το κανάλι «SBS». Στον απόηχο
Τρόικα για την εφαρμογή του Μνημο- Ιουνίου στο Λουξεμβούργο. υπήρξε φίλος του και ότι το γεγονός
νίου στην Ελλάδα και επεσήμανε ότι Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο δημιουρ- τον θλίβει βαθύτατα.
της τραγικής είδησ ης που αφορά τον θά-
στην έως τώρα αξιολόγηση έχουν εν- γίας ενός οργανισμού με αποστολή την νατο του γιου της Μπλερ, Μίλαν, τον προ-
τοπιστεί κενά, τόσο σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας Από ελληνικής πλευράς, παράγοντες
επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, του δημοσίου, ο Ζ. Κ. Γιουνκέρ είπε ότι του υπουργείου οικονομίας βεβαίωσαν
ηγούμενο μήνα, η τηλεοπτική σ ειρά
όσο και στο πρόγραμμα των ιδιωτικο- είναι μία εναλλακτική λύση η οποία ότι οι διαβουλεύσεις με τους εταίρους «Blair ?s taste of Greece» θα ξεκινήσ ει
ποιήσεων. εξετάζεται και την οποία όπως είπε δεν της ζώνης του ευρώ θα συνεχιστούν
Από την πλευρά του ο Ζαν Κλοντ Γιουν- υποστηρίζουν όλοι. αδιάκοπα ως τον Ιούνιο, οπότε θα συ-
να προβάεται αποκλεισ τικά σ το «SBS
κέρ δήλωσε ικανοποιημένος για τις ξε- νέλθει εκ νέου το Ecofin και θα υιοθε- ΟΝΕ» την Πέμπτη 26 Μαΐου 2011, σ τις
κάθαρες δεσμεύσεις που έδωσε η Τέλος, σε ό,τι αφορά την υπόθεση τηθούν οι αποφάσεις για την Ελλάδα.
Ελλάδα σχετικά με την εφαρμογή νέων Στρος Καν, ο Πρόεδρος του Eurogroup Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις εξελισσό-
8 μ.μ.
έκτακτων μέτρων, προκειμένου να επι- δήλωσε συγκλονισμένος από τις δρα- μενες διαβουλεύσεις με τους εκπροσώ-
τευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι για ματικές εικόνες της σύλληψής του στις πους της Τρόικα που βρίσκονται στην Η σειρά των επτά επεισοδίων θα μεταδοθεί νωρί-
το 2011. «Αν η Ελλάδα καταφέρει να ΗΠΑ και αρκέστηκε στη δήλωση ότι Αθήνα, οι ίδιες πηγές προέβλεψαν ότι τερα απ' ό,τι αναμενόταν, ως απότιση φόρου τιμής
επιτύχει τους δημοσιονομικούς στό- δεν αναμένεται να περατωθούν την Τε- στον 29χρονο Μπλαίρ Μίλαν, ο οποίος απεβίωσε την
χους για το 2011, αν επιταχυνθεί το τάρτη, όπως ήταν αναμενόμενο και δεν
πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και αν Κυριακή 17 Απριλίου 2011 από οξεία λευχαιμία μυε-
απέκλεισε το ενδεχόμενο να συνεχι- λού των οστών. «Ήταν ο πιο θετικός και αισιόδοξος
υπάρξει πολιτική συναίνεση, τα πράγ- στούν και την ερχόμενη εβδομάδα. Ως
ματα μπορεί να μην είναι εύκολα, αλλά προς τα σημεία τριβής οι παράγοντες άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ και ήταν χαρά και
είναι εφικτά», ανέφερε χαρακτηριστικά του υπουργείου οικονομίας ανέφεραν ευτυχία να είμαι η μητέρα του. Ακόμη δεν έχω συνει-
ο Πρόεδρος του Eurogroup. ότι αφορούν τα μέτρα που θα πρέπει δητοποιήσει πραγματικά τον χαμό του» δήλωσε η
να ληφθούν ώστε η Ελλάδα να επιτύχει μητέρα του, Λίντεϊ.
Εξάλλου, και οι δύο ευρωπαίοι αξιωμα- τους δημοσιονομικούς στόχους του
τούχοι υπογράμμισαν την ανάγκη να 2011.
επιτευχθεί πολιτική συναίνεση σε Αναζητώντας μαγειρικές απολαύσεις, περιπέτεια και
σχέση με την εφαρμογή του Μνημο- Ως γνωστόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αρχαιότητες, η Λίντεϊ και ο Μπλερ περιόδευσαν στην
νίου στην Ελλάδα, ξεκαθαρίζοντας ότι εκτιμά ότι αν δεν ληφθούν νέα μέτρα Πελοπόννησο με κινηματογραφικό συνεργείο το
είναι εκ των ων ουκ άνευ για την ομαλή το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλά- 2010. Τα γυρίσματα της εκπομπής θα μεταδοθούν,
συνέχιση της χρηματοδότησης. «Είναι
εθνικό και όχι κομματικό θέμα», δή-
δας θα κλείσει το 2011 στο 9,5%. Το σε λίγες ημέρες, από το αυστραλιανό κρατικό κανάλι.
δεύτερο σημείο τριβής αφορά τη
λωσε χαρακτηριστικά ο Ζ. Κ. Γιουνκέρ μορφή και το περιεχόμενο του μεσο- Μάνα και γιος ταξιδεύοντας στην Πελοπόννησο μαγειρεύουν,
και συνέχισε λέγοντας ότι οι αγορές, οι πρόθεσμου προγράμματος το οποίο τρώνε, πίνουν και συναναστρέφονται με τους ντόπιους. Το απο-
κυβερνήσεις των χωρών του ευρώ, τα θα πρέπει να εξειδικευθεί και να συγκε- τέλεσμα είναι εντυπωσιακό, καθώς μέσα από την εκπομπή προ-
εθνικά κοινοβούλια και η ευρωπαϊκή κριμενοποιηθεί. Το τρίτο σημείο τριβής βάονται οι ομορφιές της Πελοποννήσου, η ιστορία της, η
κοινή γνώμη αναμένουν από την Ελ- αφορά την επιτάχυνση των αποκρατι- κουζίνα της, τα οινοποιεία της, οι παραγωγοί της, οι εστιάτορες
λάδα να λειτουργεί ως μία ομάδα με κοποιήσεων. Σύμφωνα με πηγές του της, οι άνθρωποι της.
υπεύθυνο τρόπο, όπως συνέβη στις πε- υπουργείου εθνικής οικονομίας η λύση «Ήταν ένα ανεπανάληπτο οδοιπορικό. Αναζητούσαμε γεύσεις
ριπτώσεις της Ιρλανδίας και της Πορτο- που εξετάζεται είναι, όπως αναφέρ- σαν τρελοί» είπε η Λίντεϊ ενώ ο γιος της, λίγο πριν πεθάνει, είπε.
γαλίας. θηκε, η δημιουργία μιας εταιρείας ή «Με τη μητέρα μου δεν υπάρχει ούτε μια βαρετή στιγμή. Στην
ενός οργανισμού που έχοντας στο Πελοπόννησο η σχέση μας έφτασε σε ένα άο επίπεδο».
Σε ό,τι αφορά τα σενάρια περί ανα- ενεργητικό του την ακίνητη περιουσία
διάρθρωσης, ο Ζ. Κ. Γιουνκέρ τόνισε ότι του δημοσίου θα προχωρήσει στην εκ- Κατά την επίσκεψη και τα γυρίσματα στην Πελοπόννησο, οι
μία ευρεία αναδιάρθρωση δεν αποτε- μετάλλευσή της. Τέλος, οι ίδιες πηγές δύο παρουσιαστές εξερεύνησαν αρχαιολογικούς χώρους, μαγεί-
λεί λύση, δεν απέκλεισε ωστόσο το εν- ανέφεραν ότι στην πρώτη γραμμή των ρεψαν παραδοσιακά πιάτα με τοπικά προϊόντα και συνομίλησαν
δεχόμενο να υπάρξει κάποιας μορφής διαπραγματεύσεων βρίσκεται και η με γνωστούς σεφ της κάθε περιοχής. Κεντρική θέση έχει το ελ-
«αναμόρφωση» (reprofiling) του χρέ- αξιοποίηση των εισηγμένων εταιρειών ληνικό ούζο, του οποίου η ίδια η παρουσιάστρια δηλώνει λάτρης,
ους. Σημείωσε, ωστόσο, ότι προηγου- του δημοσίου, μία εκ των οποίων θα παραθέτοντας πληθώρα πληροφοριακών στοιχείων για την
μένως η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει ιδιωτικοποιηθεί μέσα στο 2011. ιστορία και τον τρόπο παραγωγής του συγκεκριμένου ηδύπο-
τα μέτρα που χρειάζονται για την δη- του, ενώ και μετά την επιστροφή της στην Αυστραλία τονίζει
μοσιονομική προσαρμογή και μετά θα ότι εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί σε επίσημες και ανεπίσημες
ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση, κατά εκδηλώσεις για τους Αυστραλούς καλεσμένους της.
πάσα πιθανότητα στο Eurogroup του
4 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2011

Ελευθερία έκφρασης Ημερίδα για την κρίση


η «διαρροή» για την πλειοψηφία και τις επιπτώσεις
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
-Στηρίζει αλλά δεν δίνει «λευκή επιταγή» ο Γιώργος Σαμαρτζής Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Οικονομική Κρίση:Τοπική
Αυτοδιοίκηση και Εναλλακτικές Μορφές Ανάπτυξης», διορ-
γανώνει, στις 27 Μαΐου, το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Της Χριστίνας Τσιορωτά βαίνει εύκολα ο οποιοσδήποτε _ εξηγεί τους του ΑΤΕΙ Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό
λόγους της διαφοροποίησης αυτής λέγοντας:
Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου του Οικονομικού
«Έγινε πολύς λόγος για το θέμα χωρίς «Ψήφισα παρών στα θέματα των επιχορη-
λόγο». Με αυτήν την φράση ο πρόε- γήσεων όχι για να αντιπολιτευτώ εσωτερικά Επιμελητηρίου Ελλάδας, στο κεντρικό αμφιθέατρο της σχο-
δρος του Δ.Σ Τρίπολης Γιάννης Μπόζος όπως κάποιοι γράφουν για να «ζεστάνουν» το λής Υγείας Πρόνοιας του ΑΤΕΙ.
θέλησε να αφαιρέσει αξία από την δια- θερμόμετρο, αλλά για να θέσω επίσημα τον Στην εκδήλωση, θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος του
φορετική τοποθέτηση του Δημοτικού προβληματισμό σχετικά με τη διαχείριση του Περιφερειακού Τμήματος Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου
Συμβούλου, εκλεγμένου με την πλει- δημόσιου χρήματος. Εκφράζω δημόσια την Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Νικόλαος Τσίτας, ενώ
οψηφία, Γιατρού Γιώργου Σαμαρτζή, πεποίθησή μου ότι πολιτιστικές εκδηλώσεις εισηγητές θα είναι ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Δι-
στην τελευταία συνεδρίαση του Σώμα- πρέπει να γίνονται και να υποστηρίζονται οι- ονύσης Θωμάς, ο καθηγητής και δήμαρχος Ναυπακτίας
τος το βράδυ της Παρασκευής. «Δεν κονομικά από το Δήμο, όμως ταυτόχρονα θε- Ιωάννης Μπουλές, η πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
υπήρξε προσυμβούλιο πριν από αυτήν ωρώ υποχρεωτικό και αυτονόητο τα κονδύλια του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης Ερευνητικής - Πληρο-
την συνεδρίαση και ως εκ τούτου δεν τα οποία δίδονται να είναι μειωμένα σε ένα φορικής Άννα Ωρολογά, ο επίκουρος καθηγητής του ΤΕΙ
υπήρξε κάποια αυστηρή γραμμή για την βαθμό της τάξης του 30 έως 40 τοις εκατό, Καλαμάτας και γενικός γραμματέας Κοινοτικών και Άλλων
ψήφιση των θεμάτων. Δεν επρόκειτο ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε Πόρων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
για ένα μείζον ζήτημα ώστε ν απαιτείται όλες τις υποχρεώσεις μας, όχι με πλάνο διε- Θόδωρος Τσέκος και ο οικονομολόγος και πρώην βουλευ-
τέτοια. Δεν θεωρώ πως υπήρξε «διαρ- τίας όπου για τα έργα υποδομής έχουμε την τής Γιάννης Δραγασάκης.
ροή», πόσω μάλλον ρήγμα στην παρά- οικονομική ομπρέλα των «εισαγόμενων’’ χρη- ση σχετικά με ένα καινούργιο αντικείμενο για
ταξη, ο συνάδελφος θεωρώ ότι εξέ- μάτων από τα πακέτα στήριξης, αλλά με μα- το Δήμο μας πρέπει να είναι μικρής σχετικά δι-
φρασε την αγωνία του για την διάθεση κροχρόνιο ορίζοντα, μιας και λίαν συντόμως άρκειας έτσι ώστε να μας δίνεται το δικαίωμα
των χρημάτων σε αυτήν την δύσκολη
περίοδο», είπε ο Πρόεδρος, αναγνωρί-
θα κληθούμε να πληρώσουμε εμείς οι ίδιοι το
«λογαριασμό»»
σύντομα, να διορθώσουμε τυχόν παραλείψεις
και λάθη που μπορεί να γίνουν εξαιτίας της Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
ναυτεργατών, στο λιμάνι
ζοντας την ελευθερία της έκφρασης και Ο Γιατρός ακολούθησε το σκεπτικό που έλλειψης εμπειρίας πάνω στο αντικείμενο και
της άποψης στον οιονδήποτε. πρώτος κατέθεσε στην συνεδρίαση της Πα- από την άλλη να επαναδιαπραγματευτούμε με
ρασκευής ο κ. Γιόκαρης και υιοθέτησε άμεσα σκοπό τη διεκδίκηση του «κάτι ακόμα».»
Στηρίζω αλλά όχι εν λευκώ και ο κ. Παυλής, ενώ ενέταξε σε αυτό και
επιχορηγήσεις για τις εκδηλώσεις του Πάσχα Η στάση Σαμαρτζή δεν έδειξε από τα λεγόμε-
της Κορίνθου
λέει ο Σαμαρτζής! λέγοντας χαρακτηριστικά πως: «δεν ήμουν να του Προέδρου του Δ.Σ Γιάννη Μπόζου να
εδώ στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό ανησυχεί την πλειοψηφία, σίγουρα όμως έχει Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν
Ο Γιατρός απέδειξε με την στάση του αλλά τους. Σε εποχές που η χώρα μας απειλείται δημιουργήσει σκέψεις για την μελλοντική του στις 7 χθες το απόγευμα στο λιμάνι της Κορίνθου
και με την επιστολή του, που παρατίθεται ουσιαστικά από τον κίνδυνο της χρεωκοπίας στάση με ή χωρίς γραμμή παράταξης. Κι αν ναυτεργάτες, μέλη της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομο-
στην συνέχεια , πως δεν είναι διατεθειμένος νομίζω ότι και οι πλούσιες διακοσμήσεις πε-
να σιωπά, τουναντίον θα εκφράζει την άποψη
ακόμα δεν είχε δημιουργήσει σκέψεις, σίγου- σπονδίας, οι οποίοι θέλουν να εμποδίσουν τη φόρ-
ριττεύουν και λιγότερο μπορούμε να φάμε ρα δημιουργεί τώρα με την τελευταία παρά-
του όπως αυτή έχει , στηρίζοντας την δημο- και πιο ταπεινοί μπορούμε να είμαστε στη φι- τωση του πλοίου Olymbus (πρώην ropax II).
γραφο της επιστολής τους η οποία αναφέρει:
τική αρχή, μη δίδοντάς της ωστόσο «λευκή λοξενία μας» αφήνοντας να εννοηθεί πως θα «Η συμμετοχή μου στα κοινά έχει μονα-
επιταγή». Η επιστολή δόθηκε στην δημοσι- είχε σταθεί αρνητικά. Η τοποθέτηση του κ. δική κινητήριο δύναμη την ελπίδα για ένα
ότητα λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση του Σαμαρτζή οδήγησε σε απάντηση την Χ. Ζα- καλύτερο αύριο στο Δήμο μας. Η διαφορο-
Προέδρου Γιάννη Μπόζου προκαλώντας ερω- μπαθά , ανοίγοντας ουσιαστικά και πάλι θέμα ποίησή μου δεν είναι αποτέλεσμα προσωπι-
τήματα αναφορικά με το τι θα κάνει όχι ο «Πάσχα» και ενώ η παράταξη Παυλή δεν το κής πικρίας, όπως σχολίασαν στο διαδίκτυο,
Σύμβουλος στην πορεία, δεδομένης της στά- είχε πράξει. ούτε αποσκοπεί στο προσωπικό συμφέρον. Η
σης του να εκφράζεται και να τοποθετείται διαφορετική μου άποψη κατατέθηκε και σε
κατά τα πιστεύω του , αλλά ο Συνδυασμός! Την επιλογή του να στηρίξει την πρόταση προγενέστερα ζητήματα, όπως το θέμα του
Είναι άραγε διατεθειμένος να βάλει ένα μόνιμο της παράταξης Παυλή στο θέμα της σύμβα- Συνηγόρου του Πολίτη και στο θέμα της δια-
ερωτηματικό σε έναν του σύμβουλο; σης της ανακύκλωσης και παρ ότι κάτι τέτοιο χείρισης των τραπεζοκαθισμάτων, η παράτα-
Στην επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα δεν θα είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα αφού ο ξή μου το γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον
ο Δημοτικός Σύμβουλος, μετά τον θόρυβο Δήμαρχος παρουσίασε υπουργική απόφαση αυτό. Στηρίζω το Δήμαρχο και την παράταξη
που δημιουργήθηκε για την διαφοροποίησή η οποία καθορίζει την διάρκειά της σε 6 έτη, μου , δεν της δίνω όμως λευκή επιταγή. Η έκ-
του _ η οποία είναι γεγονός και δεν αποτελεί την αιτιολόγησε ως εξής: «Ψήφισα υπέρ της φραση της σκέψης και του προβληματισμού
δημοσιογραφικό δημιούργημα, το καταλα- πρότασης Παυλή διότι θεωρώ ότι μία σύμβα- είναι συμμετοχή .Η σιωπή είναι απουσία.»

Σήμερα οι φοιτητικές και σπουδαστικές εκλογές

Αδιάφορη η μεγάλη μάζα των φοιτητών Σύμφωνα με το υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας, οι ναυτεργάτες, περίπου 50 άτομα που βρίσκονται από
προχθες στην περιοχή, ζητούν από την πλοιοκτήτρια εταιρεία

Φ
την πρόσληψη 21 Ελλήνων ναυτικών.
οιτητικές και σπου- Το πλοίο που είναι RO-RO/container vessel (σ.σ. πλοίο που
δαστικές εκλογές φέρει ειδικές υποδοχές για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων
σήμερα, και οι τελευταίες και έναν αριθμό καταστρωμάτων για τη μεταφορά οχημάτων)
αφίσες έχουν μπει σε όλα αναμένεται να φορτώσει φορτηγά με προορισμό την Ανκόνα.
τα ιδρύματα. Τα «τραπε- Στο πλοίο βρίσκονται 33 άτομα, 5 Έλληνες και 28 Ρουμάνοι. Η
ζάκια» με το προεκλο- πλοιοκτήτρια εταιρεία ανακοίνωσε ότι προσέλαβε επιπλέον 12
γικό υλικό είναι έτοιμα, Έλληνες και αναμένεται να ναυτολογήσει άλλους 4.
όπως και οι εκπρόσωποι
όλων των παρατάξεων
είναι στις θέσεις τους.
Δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε
Ωστόσο το κλίμα δεν για τρεις υπαλλήλους του ΣΔΟΕ
φαίνεται να «ανεβαίνει».
Θα ερευνηθεί τουλάχιστον για τον έναν και το ενδεχόμενο
Η κυριότερη αφορμή, που θα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα
έδινε το έναυσμα για συζητήσεις
μέσα στα πανεπιστήμια, ο νόμος-
πλαίσιο του υπουργείου Παιδείας, Π οινική δίωξη για κακουργηματική δωροδοκία άσκησε ο εισαγγελέ-
ας σε βάρος των τριών υπαλλήλων του ΣΔΟΕ που συνελήφθησαν
επ' αυτοφώρω να χρηματίζονται με 1.000 ευρώ από επιχειρηματία,
δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί
και μόνον ορισμένα σημεία του ενώ ο ανακριτής που θα χειριστεί την υπόθεση θα ερευνήσει και το
είναι γνωστά, αλλά δεν επιτρέ- ενδεχόμενο να έχει διαπραχθεί και "ξέπλυμα χρήματος".
πουν στις παρατάξεις της αντιπο- Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των τριών αφορά την κατηγορία
λίτευσης να στηριχθούν σ’ αυτά της παθητικής δωροδοκίας κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθη-
για να «θερμάνουν» το κλίμα. ση από δράστη που έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου του υπουργεί-
Όπως λένε αρκετοί φοιτητές το ου Οικονομικών, ενώ ένας βαρύνεται επιπλέον με την κατηγορία της
ζητούμενο είναι η συμμετοχή. Γι’ κών εκλογών, δεν «ταράχθηκε» της μεγάλης μάζας των φοιτη- δικά τους. παράνομης οπλοφορίας και οπλοκατοχής, καθώς στην κατοχή του
άλλη μία χρονιά, ο μεγάλος φό- με τις γνωστές προσφορές εκ- τών. Πάντως οι παρατάξεις έπρα- Οι κυριότερες παρατάξεις που βρέθηκε όπλο.
βος δεν είναι «οι άλλοι», αλλά η δρομών, ψυχαγωγίας κλπ, που ξαν κι αυτή τη χρονιά το «καθή- κατεβαίνουν στις εκλογές πρό- Σύμφωνα με τη δικογραφία, στο σπίτι ενός εκ των τριών εντοπίστη-
προσέλευση των φοιτητών στις κάνουν ορισμένες παρατάξεις για κον» τους, καλώντας κομματικά σκεινται στη Ν.Δ., στο ΠΑΣΟΚ, κε χρηματικό ποσό 85.570 ευρώ καθώς και υψηλού τιμήματος αυτο-
κάλπες, που άνοιξαν νωρίς το να προσελκύσουν ψηφοφόρους. στελέχη να μιλήσουν στους φοι- στο ΚΚΕ και στον Συνασπισμό. κίνητο, ενώ πάνω του περίπου 10 χιλιάδες ευρώ. Έτσι, ο ανακριτής
πρωί και υπό κανονικές συνθήκες Όπως δηλώνουν φοιτητές «το τητές, κάνοντας εκδηλώσεις και Πολλά είναι τα «σχήματα», ιδι- που θα χρεωθεί την υπόθεση θα κληθεί να εντοπίσει την "πηγή" των
θα κλείσουν με τη δύση του ηλί- παλιό "πανηγύρι" των εκλογών προσπαθώντας να προβάλλουν αίτερα στο χώρο της εξωκοι- χρημάτων ώστε να εξακριβωθεί αν στην υπόθεση, τουλάχιστον για
ου σε όλα τα ιδρύματα, εκτός και και της δημοκρατίας, στα Πα- τις απόψεις τους. Βέβαια δεν εί- νοβουλευτικής αριστεράς, που τον εν λόγω υπάλληλο, τίθεται θέμα διάπραξης του κακουργήματος
αν υπάρχουν πολλοί που περιμέ- νεπιστήμια δεν υπάρχει πλέον, ναι λίγοι εκείνοι που έχουν την ελπίζουν, εκμεταλλευόμενοι το της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Ο ίδιος
νουν να ψηφίσουν. τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό ελπίδα ότι θα συνεχισθεί η αυξη- γενικότερο κλίμα, να αυξήσουν φέρεται να υποστηρίζει ότι έχει όλα τα νόμιμα παραστατικά για τα
Όπως εκτιμούν όμως οι φοιτη- ενθουσιασμού και συμμετοχής». τική τάση της προσέλευσης που τα ποσοστά τους. Ωστόσο οι πε- επίμαχα ποσά.
τές, οι περισσότεροι πηγαίνουν Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι παρατηρήθηκε πέρυσι, οπότε είχε ρισσότεροι δεν «κατεβαίνουν» Και οι τρεις συλληφθέντες αρνούνται την κατηγορία σε βάρος τους,
να ψηφίσουν τις πρώτες απογευ- που επιρρίπτουν τις ευθύνες στις αυξηθεί η συμμετοχή. Όλοι ελπί- σε όλες τις σχολές και τα Πανε- ενώ εκείνος στον οποίο εντοπίστηκε το ποσό του χρηματισμού υπο-
ματινές ώρες, έτσι το πρωί, δεν ίδιες τις φοιτητικές και σπουδα- ζουν ότι θα αυξήσουν τις δυνά- πιστήμια. στηρίζει ότι κάποιος το τοποθέτησε εν αγνοία του στο σακάκι του,
αναμένεται να υπάρχει ούτε καν στικές παρατάξεις, που υποστη- μεις και τα ποσοστά τους, παρά Πάντως, αποτελέσματα θα με- που είχε αφήσει κρεμασμένο σε καρέκλα λίγα λεπτά πριν από τη
χαρακτηριστικό δείγμα για τη ρίζουν, ότι πρέπει να αλλάξουν το γεγονός ότι γνωρίζουν ότι γι? ταδίδουν οι παρατάξεις μετά τις σύλληψή τους.
συμμετοχή. τακτική, αν θέλουν να «επιβιώ- άλλη μία χρονιά, δεν θα βγουν 10, σήμερα το βράδυ, ενώ τα Οι τρεις συνελήφθησαν με προσημειωμένα χρήματα ύστερα από
Το υποτονικό «πολιτικό» κλίμα σουν», καθώς συναντούν ολοένα κοινώς αποδεκτά αποτελέσματα τελικά αναμένεται να ανακοινω- καταγγελία επιχειρηματία ότι ζήτησαν 1.000 ευρώ για να μη βεβαιώ-
των φοιτητικών και σπουδαστι- και περισσότερο την αδιαφορία και οι παρατάξεις θα δίνουν τα θούν ως αύριο το μεσημέρι. σουν μεγάλες παραβάσεις.
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2011 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ 5

Κατάληψη στον ΕΛΓΑ Τρίπολης σήμερα στις 11:00 Ημερίδα του Επιμελητηρίου
«Χαράτσι» η νέα ασφαλιστική Αρκαδίας για
το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

εισφορά υπέρ του ΕΛΓΑ Τ ο Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Enterprise Europe
Network, στο πλαίσιο των προσπαθειών που κάνει για
την ενημέρωση των μελών του όσον αφορά τις εξελίξεις
στο νέο αναπτυξιακό νόμο που εξαγγέλθηκε από την κυ-
βέρνηση διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:
-Ξεσηκώνονται και διεκδικούν κρατικό φορέα αγρότες και κτηνοτρόφοι «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011»
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Μάιου στις
6.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελη-
Της Χριστίνας Τσιορωτά τήριου Αρκαδίας.

Τ
Κύριοι ομιλητές της ημερίδας θα είναι:
ελειωμό δεν έχουν οι κινητο- • Ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
ποιήσεις των αγροτών και των στικότητας κ. Παναγιώτης Ρήγας
κτηνοτρόφων υπό όποια μορ- • Ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του
φή και αιγίδα γίνονται. Ο παραγωγικός Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότη-
κόσμος έχοντας προβλήματα συσσω- τας κ. Γιώργος Πετράκος
ρευμένα δέχεται αυτό το διάστημα της Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση του επιχειρηματι-
κρίσης επιδρομή, όπως και ο υπόλοι- κού κόσμου και οι απαντήσεις σε όποια ερωτήματα προκύ-
πος λαός, με στόχο την είσπραξη χρη- ψουν για το νέο αναπτυξιακό νόμο.
μάτων και την εναπόθεσή τους στον Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνή-
κρατικό κορβανά. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι στε με τα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας όλες τις
εξαθλιώνονται, εγκαταλείπουν τη δρα- εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2710 227141-2.
στηριότητά τους και φυσικά αποσύρο-
νται από την παραγωγική τους διαδι-
κασία…
Ο Δήμος Κορινθίων θα προσβάλει
Καταγγέλλουν ληστεία στα δικαστήρια τις αποφάσεις
και εκβιασμό
συνένωσης σχολείων
Ένας νόμος ο 3877/2010 βγάζει
ετούτη τη φορά αγρότες και κτηνο- Το δημοτικό συμβούλιο Κορίνθου κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του,
τρόφους στους δρόμους. Ο νόμος μιλά συζήτησε εκτός ημερησίας διάταξης τις συνενώσεις των δημοτικών
σχολείων, όπου εκφράστηκε η πλήρης αντίθεση όλων στην πρόταση
για ασφαλιστική εισφορά υπέρ του
ΕΛΓΑ, εισφορά που χαρακτηρίζεται
ως ωμός εκβιασμός και ληστείας εις
βάρος των παραγωγικών τάξεων. «Με στον ΕΛΓΑ, ταυτόχρονα με τη δήλωση τους - Δεν ασφαλίζει την παραγωγή από όλους
το νέο νόμο που ψήφισε πέρσι η κυβέρνηση στον ΟΣΔΕ. τους φυσικούς κινδύνους και ασθένειες
του ΠΑΣΟΚ αρπάζει, προκαταβολικά και - Κόβει και ράβει την ασφαλιστική εισφο- (τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί η ζημιά
«ετσιθελικά», μεγάλα χρηματικά ποσά από ρά κατά καλλιέργεια, προϊόν και ζώα, έτσι που προκλήθηκε πέρσι από το σκουλήκι
τις τσέπες των αγροτών, χωρίς ταυτόχρονα όπως συμφέρει την κυβέρνηση για να μαζέ- στο βαμβάκι και θα αποζημιωθεί με τα ψί-
να παρέχει εγγύηση πλήρους ασφαλιστι- ψει χρήματα, ληστεύοντας στην κυριολεξία χουλα των ΠΣΕΑ.)
κής κάλυψης, σε περίπτωση ζημιάς. Σε εκατοντάδες χιλιάδες φτωχούς αγρότες.
πολλές περιπτώσεις, όπως στα μήλα, τα κε- - Ουσιαστικά δεν εγγυάται ότι θα παρέχει Δυναμικές κινητοποιήσεις
ράσια, τα αμπέλια κ.α., το ποσό είναι πάνω ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ζημιάς,
από 60 ευρώ/στρέμμα, όταν τόσο δεν είναι καθώς θέτει ως προϋπόθεση τον ισοσκελι- με στόχο τον ΕΛΓΑ
το κέρδος που βγάζει ο αγρότης από την σμό του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ. Δηλα-
δή, όταν τα χρήματα που συγκεντρώνονται Αντιδρώντας στο νόμο και στην εισφορά
παραγωγή του και πολύ περισσότερο δεν
στον ΕΛΓΑ, από τις ασφαλιστικές εισφορές οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Πελοπον-
είναι καθόλου σίγουρος ότι θα πουλήσει
δε φτάνουν για την συνολική κάλυψη των νήσου συγκεντρώνονται σήμερα στις 11:00
την παραγωγή του» αναφέρουν αγρότες και
ζημιών στους αγρότες, τότε θα περικόπτο- στα γραφεία του ΕΛΓΑ στην Τρίπολη. Διεκ-
κτηνοτρόφοι καταγγέλλοντας την πρακτική
νται και δεν θα αποζημιώνονται οι αγρότες δικούν κρατικό φορέα με πλήρη ασφάλιση
είσπραξης η οποία λέει πως όποιος παραγω-
για την κατεστραμμένη παραγωγή τους. αγροτικής παραγωγής και κεφαλαίου για το
γός δεν καταβάλει την εισφορά τότε αυτή
Ταυτόχρονα «αρπάζει» μέρος των ασφα- 100% των ζημιών από όλους τους φυσικούς
θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ προκειμέ- της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που υιοθετείται από το υπουργείο.
λιστικών εισφορών των αγροτών(περίπου κινδύνους και νόσους καλώντας το σύνολο
νου να εισπραχθεί ως κρατικό βεβαιωμένο Επίσης, το δημοτικό συμβούλιο έλαβε ομόφωνη απόφαση σύμφω-
2 εκατ. ευρώ/χρόνο), για να επιχορηγήσει του πληθυσμού να μην υπογράψουν τις δη-
έσοδο. «Ο εκβιαστικός τρόπος είσπραξης να με την οποία θα προσφύγει στη δικαιοσύνη προσβάλλοντας τις
τις συμβιβασμένες οργανώσεις ΠΑΣΕΓΕΣ λώσεις. Τις κινητοποιήσεις διοργανώνει η αποφάσεις των συνενώσεων.
της ασφαλιστικής εισφοράς, δείχνει πόσο
– ΓΕΣΑΣΕ – ΣΥΔΑΣΕ υποστηριχτές της ΠΑΣΥ και υποστηρίζονται από τους εργα-
άδικος και ανήθικος είναι αφού:
τοϋπάλληλους του ΠΑΜΕ, τους αυτοαπα-
- Προβλέπει ότι οι αγρότες δεν θα εισπράτ-
τουν τις επιδοτήσεις αν δεν ασφαλίζονται
αντιλαϊκής, βάρβαρης κυβερνητικής πολι-
τικής και αυτού του νόμου-έκτρωμα.» σχολούμενους της ΠΑΣΕΒΕ, τις γυναίκες Επαναδιατυπώνει το αίτημα
της ΟΓΕ, τους σπουδαστές του ΜΑΣ.
για εθνική συνεννόηση
η Δημοκρατική Συμμαχία
Η ΓΣΕΒΕΕ ζητάει μέτρα για Επαναδιατυπώνει το αίτημα για εθνική συνεννόηση η Δημοκρατική

την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων


Συμμαχία. Η πρόεδρος του κόμματος Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε
ότι φτάσαμε στο έσχατο σημείο του εξευτελισμού να μας θυμίζουν
οι ξένοι ότι τα προβλήματά μας είναι εθνικά και όχι κομματικά. «Είναι
λοιπόν ώρα να πούμε ένα «ναι», ένα μεγάλο «ναι»΄στην εθνική συ-
νεννόηση χωρίς υποσημειώσεις, χωρίς αστερίσκους και να σταθούμε
Σ την ενίσχυση των επενδύσε-
ων των μικρών επιχειρήσεων,
μέσω της παροχής κινήτρων,
επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων», τόνισε.

όπως είναι το αφορολόγητο


αποθεματικό, ως τη μοναδική Για παθητική δωροδοκία τελεσθείσα απο
υπαλλήλους και για απόπειρα εκβίασης,
λύση για την ανάκαμψη της οι-
κονομίας και τη δημιουργία νέων

κατηγορούνται τα τρία στελέχη του ΣΔΟΕ


θέσεων απασχόλησης, αναφέρ-
θηκε ο γενικός γραμματέας της
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας
Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Για παθητική δωροδοκία τελεσθείσα απο υπαλλήλους και για
Επιχειρήσεων (UEAPME), Αντρέα απόπειρα εκβίασης, κατηγορούνται τα τρία στελέχη του ΣΔΟΕ,
Μπενάσι, στη συνάντηση που που συνελήφθησαν προχθες το μεσημέρι για απόπειρα εκβία-
είχε χθες 17/05/2011 στα γρα- σης επιχειρηματία στην περιοχή Ιεράς Οδού-Αιγάλεω, ενώ η
φεία της Γενικής Συνομοσπον- δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον τους είναι σε βαθμό
δίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών κακουργήματος.
Εμπόρων Ελλάδας(ΓΣΕΒΕΕ), με Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι στην κατοχή του ενός απο τους
μέλη του Προεδρείου. εφοριακούς, βρέθηκε την ώρα της σύλληψης και πιστόλι με
Το ζήτημα της ενίσχυσης των σφαίρες, το οποίο κατείχε παράνομα. Στην κατοχή του βρέ-
επενδύσεων των ΜμΕ, όπως ση- θηκαν επίσης 9.160 ευρώ και στο σπίτι του βρέθηκαν άλλα
μειώθηκε, είναι ιδιαίτερα σημα- 85.570 ευρώ μαζί με πολυτελές αυτοκίνητο ( AUDI Q 5). Ολα
ντικό για την Ελλάδα, τη στιγμή κατασχέθηκαν. Απο την έρευνα προέκυψε οτι οι τρεις εφο-
που τα πιστωτικά ιδρύματα στη ριακοί είχαν επισκεφθεί πριν 10 ημέρες την επιχείρηση και
χώρα μας έχουν περιορίσει ση- απαίτησαν τα χρήματα. Η ιδιοκτήτρια ενημέρωσε τις αρχές και
μαντικά, αν δεν έχουν διακόψει οργανώθηκε η επιχείρηση σύλληψής τους.
πλήρως, την παροχή χρηματο- Υπενθυμίζεται ότι οι εφοριακοί, ηλικίας 48 ,48 και 45 ετών
δότησης προς την πραγματική αντίστοιχα εξεβίασαν την επιχείρηση και ζήτησαν απο την ιδι-
οικονομία. με την υιοθέτηση κανονιστικών η ανυπαρξία Εκθέσεων Επιπτώ- τικής και γόνιμης συνεργασίας. οκτήτρια ποσό χιλίων(1000) ευρώ, για να βεβαιώσουν μόνο
Σε θεσμικό επίπεδο, τονίστη- ρυθμίσεων υπέρ των μικρών επι- σεων των νομοθετημάτων στις Προς την κατεύθυνση αυτή, συ- ελάχιστες παραβάσεις.
κε το ζήτημα της ανεπαρκούς χειρήσεων, η επιτυχία της πολι- μικρές επιχειρήσεις. ζητήθηκε η προοπτική σύγκλη- Η ιδιοκτήτρια ενημέρωσε την Διεύθυνση Εσωτερικών Υπο-
εφαρμογής της Ευρωπαϊκής τικής αυτής θα κριθεί σε εθνικό Τέλος, οι δύο πλευρές αφού θέσεων, προσημειώθηκε το ποσό και όταν οι τρεις εφοριακοί
σης ενός επομένου Διοικητικού έβγαιναν απο την επιχείρηση ελέγχθηκαν απο την Υπηρεσία
Πράξης για τις Μικρές Επιχειρή- επίπεδο, όπου λίγα πράγματα αναγνώρισαν τους στενούς δε-
σεις. Πέρα από τα συγκεκριμένα έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Ένα σμούς που έχουν αναπτύξει μέ- Συμβουλίου της UEAPME στην Εσωτερικών Υποθέσεων, βρέθηκαν στην κατοχή τους τα χρή-
μέτρα που πρέπει να παρθούν σε από τα σημαντικότερα ελλείμ- χρι σήμερα, συμφώνησαν για Αθήνα ή ακόμα και της διεξαγω- ματα και συνελήφθησαν.
ματα που παρατηρούνται είναι την ανάγκη μιας πιο συστημα- γής ενός διεθνούς συνεδρίου.
6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2011
Χρήσιμα
Καταγγελίες Σούρλα για νοθεία και Τηλέφωνα
Κοκτέϊλ Διάφορα
Τα παράξενα του κόσμου λαθρεμπόριο καυσίμων στις Ένοπλες Δυνάμεις Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Παναρ. Νοσοκομείο
166
371700
Πρόληψη Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) 235243

Σ ε καταγγελίες με πολιτικές αιχμές, για εκτεταμένο λαθρεμπόριο νοθευμένων καυσί- Γεωργούλιο Ιατρείο 556023
Α/βάθμια Υγ. Επιτροπή 226441
Συνελήφθη...κανίβαλος μων από τις Ένοπλες Δυνάμεις, προέβη ο πρώην βουλευτής και αντιπρόεδρος της
Βουλής, Γεώργιος Σούρλας, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 231396
Ξενώνας Ψυχιατρείου 232049
Ο Νικολάι Σαντρίν συνελήφθη την ώρα που Οι αναφορές του κ.Σούρλα προκάλεσαν αίσθηση στην Επιτροπή, η οποία αποφάσισε να 411 Στρατ. Νοσοκομείο 222590
ετοιμαζόταν να απολαύσει το ραγού με πατάτες δώσει συνέχεια στην υπόθεση. Πυροσβεστική 199
που ετοίμασε με το συκώτι...του φίλου του! HELLAS SERVICE 1057
Ο Σαντρίν, που πάσχει από ψυχιατρική νόσο ΕΛΠΑ 104
σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ομολόγησε ότι Άμεση Δράση 100
σκότωσε στις 2 Μαΐου τον 40χρονο Ιλία Εγκό- Αξιωματικός Υπηρεσίας 230500
ροφ. Τροχαία 230560
Τμήματα του σώματός του, όπως το κεφάλι,
ένα χέρι και ένα πόδι βρέθηκαν στον ποταμό
Ένωση Αστυν. Υπ. Αρκαδίας 234203
Μόσκοβα, σε υπόγεια και σε κάδους απορριμ- Πληροφορίες ΟΤΕ 131
μάτων στη δυτική Μόσχα, διευκρίνισε η αστυ- Τηλεγραφήματα 155
νομία. Βλάβες ΟΤΕ 121
Στο σπίτι του Σαντρίν βρέθηκαν τα εργαλεία Βλάβες ΔΕΗ 125
που χρησιμοποίησε για να τεμαχίσει το πτώμα, Βλάβες Ύδρευσης 224127
αλλά και όσο είχε απομείνει από το συκώτι. Δελτίο Ειδήσεων 115
Δελτίο καιρού 149
Ώρα 141
Με το δεξί ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ 111
Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Αντζελίνα Τζο-
λί--μια αμφιλεγόμενη ταινία που διαδραματίζε-
ται στον πόλεμο της Βοσνίας απέκτησε όνομα
Υπηρεσίες κ.λ.π.
Περιφερειάρχης 2713-610051-4
και ημερομηνία πρώτης προβολής. Γενικός Δ/ντής 2713-601006
Η ταινία «In the Land of Blood and Honey» Νομάρχης 2713-601178
θα βγεί στους αμερικανικούς κινηματογράφους Σύμφωνα με τον κ. Σούρλα, στα καύσιμα των Ενό- θείο που προκαλεί καρκίνο». Δήμαρχος 222235
στις 23 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσαν οι παραγω- πλων Δυνάμεων συντελείται εκτεταμένη νοθεία, με «10 μήνες διερευνά ο εισαγγελέας την υπόθεση. Εγώ Ιερά Μητρόπολη 222446
γοί της ταινίας, ελπίζοντας πως θα προλάβουν αποτέλεσμα οι καρκινογόνες συγκεντρώσεις θείου να την Παρασκευή έστειλα το πετρέλαιο στο Γενικό Χη- Νομαρχιακό Ταμείο 2713-601107
τις υποψηφιότητες των Οσκαρ. είναι υπερπολλαπλάσιες του επιτρεπόμενου. Τα καύ- μείο του Κράτους και την Δευτέρα πήρα απάντηση»
«Το φίλμ είναι παγκόσμιο», τόνισε η Τζολί και ΝΕΛΕ 232300
σιμα αυτά, διακινούνται παρανόμως από κύκλωμα με σχολίασε ο κ. Σούρλας και κατέληξε: «Επτά χρόνια Υπ. Συγκοινωνιών 2713-610515
πρόσθεσε: «ήθελα να διηγηθώ μια ιστορία για
το πώς οι ανθρώπινες σχέσεις και συμπεριφο- τεράστια κέρδη, στο οποίο συμμετέχουν πρόσωπα είχα το στόμα μου κλειστό, και ελπίζω βάσιμα πως θα Δ/νση Γεωργίας 2710-222617
ρές επηρεάζονται βαθιά από έναν πόλεμο». υπεράνω υποψίας, με θετικό κοινωνικό πρόσωπο και το προχωρήσετε». Δ/ντής Γεωργίας 222617
Το σενάριο, που έγραψε η Τζολί, αναφέρεται σχέσεις με τον πολιτικό κόσμο, ενώ και η Δικαιοσύνη, Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλα- Διεύθυνση Δασών 242500
σε μια ιστορία αγάπης ανάμεσα σε έναν Σέρβο στις καταγγελίες του πρώην βουλευτή, έχει μάλλον μάνης, ζήτησε να απευθυνθεί η Επιτροπή Θεσμών Δασαρχείο 242390
και μια Βοσνία. Όμως οι βοσνιακές αρχές απα- κωλυσιεργήσει. της Βουλής, σε όλα τα πρόσωπα και τις αρχές που Δημοτική Εκπαίδευση 222029
γόρευσαν τα γυρίσματα της ταινίας στη χώρα, «Την υπόθεση ερευνώ από το 1999. Έχω κάνει 14 χειρίστηκαν το θέμα, (συμπεριλαμβανόμενων και των Μέση εκπαίδευση 222206
όταν γυναίκες θύματα σεξουαλικής βίας αντέ- ερωτήσεις. Πήγα στον πρώην Πρωθυπουργό τον κ. δικαστικών αρχών). «Να προχωρήσουμε σε συγκρό- ΤΥΔΚ 222288
δρασαν για ορισμένες λεπτομέρειες της πλοκής Καραμανλή, ο οποίος με άκουσε και με παρέπεμψε τηση Εξεταστικής Επιτροπής, για να περάσουν από Τεχνικές Υπηρεσίες 241015
της ταινίας. Η αμερικανίδα ηθοποιός ζήτησε στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, και εκείνος στον εισαγ- κει, οι πάντες που εισηγήθηκαν ή δεν εισηγήθηκαν, Πολεοδομία 2713-610405
από το λαό της Βοσνίας να εκφράσει την άποψή γελέα Σανιδά. Αναρωτιέμαι: Λειτουργούν κατόπιν οδη- ότι όσα λέει ο κος Σούρλας είναι αβάσιμα» πρότεινε ο Υπ. Ύδρευσης 237890
του αφού δει ολοκληρωμένη την ταινία. γιών οι εισαγγελείς; Λειτουργεί η Δικαιοσύνη, υπάρχει κ. Κακλαμάνης. Πνευματικό Κέντρο 233351
Στο «In the Land of Blood and Honey» το καστ τρόμος, φόβος, απειλή; Όταν υπάρχει το κύκλωμα «Η Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο θέμα», συμφώ- Τεχνικό Επιμελητήριο 222127
είναι από την Βοσνία και η ταινία γυρίστηκε ΤΣΜΕΔΕ 242469
στα αγγλικά και στα σερβοκροατικά.
που πήγε να σκοτώσει τον εισαγγελέα Κοκκώση, πολ- νησε ο Δ. Παπαδημούλης (ΣΥΡΙΖΑ). «Το λαθρεμπόριο
λοί φίλοι μου έλεγαν «έχεις οικογένεια και τα βάζεις με αυτό θέλει τεράστιες αποθήκες, συνεργασία με κυ- Γενικό Χημείο 222506
τον σκληρό πυρήνα της διαπλοκής, που έχουν σχέσεις κλώματα φορτηγών, τεράστιους χώρους - και η συ- ΙΓΜΕ 225103
Έκανε μπότοξ και με κόμματα;» ανέφερε ο κ. Σούρλας.
«Πρόκειται για το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα
στηματική παράλειψη καθήκοντος κάνει ζημιά και στα
δημόσια έσοδα και στην τσέπη των ιδιωτών».
Αγροφυλακή
Τμήμα Εμπορίου
222307
2713-610109
στην οκτάχρονη κόρη της των τελευταίων δεκαετιών, αφού τα ποσά που κατα- «Να εκφράσουμε την έντονη αγωνία μας στον Εισαγ- Τμήμα Εργασίας
Τμήμα Υγιεινής &
2710-230380
χρώνται, υπερβαίνουν κατά πολύ, εκείνα που περικό- γελέα, ως προς την επίσπευση των διαδικασιών και
Βρετανή από το Μπέρμινγχαμ που μετακόμι- πηκαν πρόσφατα απ΄τους μισθούς και τις συντάξεις» ως προς την συναγωγή συμπερασμάτων από πλευ- Κοινωνικής Πρόνοιας 2713-610222
σε πρόσφατα στο Σαν Φρανσίσκο δήλωσε με παρατήρησε ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής. ράς Δικαιοσύνης, για όλες τις προηγούμενες ενέργειες Εν. Νέων Αγροτών Αρκ. 0755-31392
απόλυτη φυσικότητα ότι έκανε ενέσεις μπότοξ Οι πρωταγωνιστές του κυκλώματος «είναι ευεργέτες, που δεν έγιναν», πρότεινε ο Προκόπης Παυλόπουλος ΥΠ.Ε.ΔΑ. 233885, 232729
στην οκτάχρονη κόρη της για να συμμετάσχει χορηγοί φιλανθρωπικών σωματείων και κατασκευα- (Ν.Δ). Εφορία 242413
σε παιδικά καλλιστεία. Δημόσιο Ταμείο 222451
Η Κέρι Κάμπελ αποκάλυψε ότι ως αισθητικός
στές ιδρυμάτων που έχουν και κοινωνική αποδοχή. «Θα πρέπει να επιμείνουμε, να αποτελέσει σκάνδαλο
Έδωσα τα στοιχεία μου σε μεγαλοδημοσιογράφους προς διερεύνηση προς πάσα κατεύθυνση της αρμο- Δ/ντής Δημ. Ταμείου 232255
υπέβαλε σε αυτήν την θεραπεία ομορφιάς την Επίτροπος Δημ. Εξόδων 225522
κόρη της Μπρίτνεϊ, κάτι πολύ συνηθισμένο, και δεν βγήκε τίποτα. Έπρεπε να παρανομήσω - και διότητας της Επιτροπής μας», πρότεινε ο Μανώλης
πήγα και πήρα μόνος μου πετρέλαιο από την αποθή- Μπεντενιώτης. «Να προχωρήσουμε σε πόρισμα και Ελ. Εξόδων 222570
όπως είπε, σε κοριτσάκια που θέλουν να συμ- Στατιστική Υπηρεσία 222512
μετέχουν σε διαγωνισμούς ομορφιάς. κη των Ενόπλων Δυνάμεων στο Σικούριο της Λάρισας. να εγκαλέσουμε και επιλήσμονες δικαστικούς λειτουρ-
Πρωτοδικείο 222296
«Πολλές μαμάδες κάνουν μπότοξ στα παιδιά Στο δείγμα, το Γενικό Χημείο το Κράτους βρήκε 900 γούς, που και σε άλλες περιπτώσεις έχουν κριθεί ως
Εισαγγελέας 222205
τους. Είναι κάτι που πρέπει να κάνεις για να mg αποχρωματισμένο θείο, ενώ βάσει του νόμου πρέ- κατώτεροι των περιστάσεων» συμπλήρωσε. Δικαστήριο Ανηλίκων 223521
πας στα καλλιστεία», είχε τονίσει η Κάμπελ πει να έχει 5 mg. Ενημέρωσα τον σημερινό υπουργό «Ανοίγουμε το φάκελο, προβαίνουμε σε ενέργειες για Φυλακές 238126
στο ABC News. Άμυνας - του έστειλα και φάκελο. Απάντηση δεν πήρα. να συγκεντρώσουμε στοιχεία. Μετά απ’ αυτό, θα δού-
Οι αρχές του Σαν Φρανσίσκο ανέλαβαν προ- 4η Μεραρχία 237051
Δεν μπορεί να δώσει μιαν απάντηση; Απάντηση έλαβα με τις παραπέρα κινήσεις μας», κατέληξε ο πρόεδρος Στρατολογία 222097
σωρινά την μικρή Μπρίτνεϊ, η οποία παραδέ- από τον υπουργό Οικονομικών, με αναφορές και στο της Επιτροπής, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου.
χτηκε πως οι ενέσεις πονούσαν, αλλά έπρεπε να 11ο Σύνταγμα Πεζικού 222309
το κάνει «γιατί οι ρυτίδες δεν δείχνουν ωραίες ΤΕΒΕ 223275
σε μικρά κορίτσια»... Παγκόσμια Ημέρα κατά της Υπέρτασης 2η ΔΕΚΕ 233220
3η ΔΕΚΕ 222913
ΚΤΕΛ 222560
Ο Μπιλ Γκέιτς καλεί
να ενταθεί η εκστρατεία Ευαισθητοποίηση για την έγκαιρη διάγνωση Κτηνιατρικό Εργαστήριο
ΕΟΜΜΕΧ
Ο.Σ.Ε.
232909
226624
241213
εμβολιασμού και αντιμετώπιση της «σιωπηλής» νόσου ΔΕΗ (λογαριασμοί)
ΔΕΗ (ασφαλιστικό)
ΟΑΕΔ
222555
225450
224159
Ο ιδρυτής της εταιρίας λογισμικού Microsoft
Βιομηχ. Επιμελητήριο 237123
και φιλάνθρωπος Μπιλ Γκέιτς κάλεσε xuew
να ενταθούν τα προγράμματα εμβολιασμού
για την αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενει-
Η 17η Μαΐου έχει οριστεί
από την Παγκόσμια
Ένωση κατά της Υπέρτα-
ΚΤΕΟ
ΕΛΠΑ ταχογραφείο
561280
224101
ών με στόχο να σωθούν τέσσερα εκατομμύρια σης, ως μέρα ενημέρωσης ΕΛΤΑ 225429
ζωές ως το 2015 και 10 εκατομμύρια ζωές ως και ευαισθητοποίησης για ΙΚΑ 222647
το 2020, τονίζοντας πως θεωρεί ότι πρέπει να την έγκαιρη διάγνωση και ΙΚΑ Υπηρεσίες 222552
υπάρξει μια «δεκαετία εμβολίων». αντιμετώπιση της πολύ δι- ΙΚΑ Παροχές 224464
Ο αμερικανός επιχειρηματίας είπε ότι πέντε ή αδεδομένης αυτής «σιωπη- ΙΚΑ Ιατροί 226803
έξι νέα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα ως το τέλος λής» νόσου, η οποία δεν Εθν. Στάδιο 222461, 222784
της δεκαετίας και κάλεσε τις φαρμακευτικές εμφανίζει προειδοποιητικά ΚΑΠΗ 224423
βιομηχανίες να τα διαθέσουν σε προσιτές τιμές ενοχλητικά συμπτώματα, Αρχαιολογικό Μουσείο 242148
στις φτωχές χώρες. παρά μόνον όταν περάσει Πολεμικό Μουσείο 234410
«Εάν οι δωρητές είναι γενναιόδωροι, θα απο- αρκετός χρόνος και προκα-
τρέψουμε 4 εκατομμύρια θανάτους ως το 2015.
Ως το 2020, μπορούμε να αποτρέψουμε 10 εκα-
λέσει ζημιά στον ανθρώπινο
οργανισμό.
Σύλλογοι κ.λπ.
τομμύρια θανάτους», είπε ο Γκέιτς, συμπρόε- ΣΕΤ 232000
Έχει αποδειχθεί ότι η
δρος του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, Ορειβατικός 232243
υπέρταση ευθύνεται για
σε ομιλία του στους υπουργού Υγείας που πα-
62% των αγγειακών εγκε- Δικηγορικός Σύλλογος 222357
ρευρέθηκαν στην ετήσια σύνοδο του Παγκό- Αρκάδες Εικαστικοί 222454
φαλικών επεισοδίων και
σμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Τεγεατικός Σύνδεσμος 556745
49% των εμφραγμάτων
του μυοκαρδίου, ενώ απο- Ελληνική Ραδιοφωνία 224857
τελεί σημαντικό παράγοντα Δημοτικός Ρ/Σ 242400-242402
κινδύνου και για βλάβη Φιλοτεχνικός 223350
των νεφρών και των ματιών. πληθυσμού, πάσχουν από υπέρταση. νον οι μισοί από αυτούς λαμβάνουν Ιατρικός Σύλλογος 237412
Παγκοσμίως ευθύνεται για τον θάνα- Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σε αγωγή. Η υγιεινή διατροφή διαδραμα- Ερ. Σταυρός Τρίπολης 2710-222550
το 7 εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε 1,5 δισ. έως το 2025. τίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη Σύλλογος Αρκάδων
χρόνο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Στην Ελλάδα περίπου ένας στους και τη θεραπεία της νόσου, ενώ άκρως Ορειβατών και Οικολόγων 234980
Οργανισμό Υγείας ένα δισεκατομμύριο τρεις Έλληνες του ενήλικου πληθυ- σημαντικός κρίνεται ο τακτικός έλεγ- Σκοπευτικός Όμιλος Τρίπ. 6977-474102
άνθρωποι, δηλαδή 20% του ενήλικου σμού πάσχει από υπέρταση, αλλά μό- χος της πίεσης, από πάσχοντες και μη.
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2011 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ 7

Προστατευόμενη περιοχή Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού Νομοσχέδιο περί


Ολοκληρώθηκε ο εθελοντικός καθαρισμός απελευθέρωσης
αγορών ηλεκτρισμού-
σε παραλίες και φυσικές περιοχές φυσικού αερίου
Στο πλαίσιο της Πανελλαδικής εκστρατείας «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» Έ ως την Κυριακή 5 Ιουνίου θα διαρκέσει η δημόσια δι-
αβούλευση για το νομοσχέδιο «Λειτουργία των Ενερ-

Ο
γειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου», ανα-
Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού συμμετείχε για 3η συνεχόμενη χρονιά στην πανελ- κοίνωσε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
λαδική εκστρατεία «Καθαρίστε τη Μεσόγειο», μία πρωτοβουλία εθελοντικών καθαρισμών παράκτιων και άλλων Κλιματικής Αλλαγής.
φυσικών περιοχών, η οποία τελεί υπό τον συντονισμό του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. Φέτος, υλοποιήθηκε ένα πεν-
θήμερο πρόγραμμα εθελοντικών καθαρισμών σε πέντε διαφορετικές φυσικές περιοχές της προστατευόμενης περιοχής
του Πάρνωνα. Από την Δευτέρα 9 Μαΐου, έως και την Παρασκευή 13 Μαΐου 2011, καθαρίστηκαν περιοχές πλησίον του
Αγίου Πέτρου (περιοχή Ξηροκαμπίου και Μαλεβής), της Καστάνιτσας, του Λεωνίδιου (θέση Πλάκα), του Γερακίου
και οι καθαρισμοί ολοκληρώθηκαν, με την περιοχή Ατσίγγανος στο Παράλιο Άστρος.
Στην εκστρατεία αυτή, μία από τις μεγα-
λύτερες και μαζικότερες εθελοντικές πρω-
τοβουλίες σε Ευρωπαϊκό, και πρωτίστως σε
μεσογειακό επίπεδο, πρωταγωνιστές είναι
οι ενεργοί πολίτες… οι εθελοντές! Πάνω
από τετρακόσιοι (400) εθελοντές έδωσαν
δυναμικό «παρών» στους καθαρισμούς της
προστατευόμενης περιοχής του Πάρνω-
να. Συμμετείχαν μαθητές, εκπαιδευτικοί,
δύτες, ψαράδες, κτηνοτρόφοι, σύλλογοι,
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και των Σω-
μάτων Ασφαλείας, ακόμα και μεμονωμένοι
πολίτες!! Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία
Το νομοσχέδιο παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδο-
να παρουσιάσουν θεατρικά δρώμενα, ποι- μάδα στο υπουργικό συμβούλιο, έχει ήδη αναρτηθεί στο
ήματα, τραγούδια και ζωγραφιές με θέμα opengov.gr και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις για
την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των καταναλωτών ενέργειας, ιδιαίτερα των ευ-
ανακύκλωση και να συμμετάσχουν σε δημι- άλωτων, ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρ-
ουργικές δραστηριότητες παρατήρησης και χής Ενέργειας και απελευθέρωση των αγορών ενέργειας,
καταγραφής των απορριμμάτων. με διαχωρισμό των εταιρειών παραγωγής και προμήθειας
Η καλή διάθεση όλων των εθελοντών χα- ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου από τη διαχείριση των
ρακτήρισε την προσπάθειά τους, η οποία δικτύων.
τελικά απέδωσε «πλούσιους καρπούς»:
συγκεντρώθηκαν πάνω από 100 σακού-
λες απορριμμάτων, οι οποίες περιείχαν ως
«βασικό πρωταγωνιστή» και φέτος… το
σωπικά υπεύθυνη στάση
που ενδυναμώνει το ρόλο
Δηλώσεις Σαμαρά μετά
πλαστικό. Ο κύριος όγκος των σκουπιδιών
σχετίζεται ξεκάθαρα με δραστηριότητες
μας και τα δικαιώματά μας τη συνάντησή του με
ως πολίτες αυτής της χώ-
αναψυχής και αποτελείται από χάρτινες ρας. Ο Φορέας Διαχείρισης τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
συσκευασίες φαγητού, σακούλες, καπάκια, Όρους Πάρνωνα Υγροτό-
μπουκάλια, κουτάκια αναψυκτικών, απο- που Μουστού ενθαρρύ- Γυμναστική στη ματαιότητα, χαρακτήρισε την οικο-
τσίγαρα και κομμάτια πλαστικού, ενώ δεν νει όλους τους πολίτες να νομική πολιτική της κυβέρνησης ο πρόεδρος της ΝΔ
έλειψαν τα ογκώδη μεταλλικά αντικείμενα, συμμετέχουν ενεργά σε Αντώνης Σαμαράς, μετά την συνάντηση με τον Πρόε-
τα στρώματα, τα έπιπλα, τα σπασμένα τζά- μελλοντικές εθελοντικές δρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια και πρόσθεσε
μια και οι οικιακές συσκευές!! δράσεις που θα υλοποιη- ότι ενώ συμφωνεί στους στόχους για μείωση του ελ-
Η μεγάλη προσέλευση εθελοντών στις θούν και να πάρουν μέρος λείμματος και του χρέους, δεν δίνει στήριξη σε αποδε-
περιοχές του καθαρισμού, με στόχο να τις στη λύση των προβλημά- δειγμένα λάθος συνταγή.
προστατέψουν και να τις εξυγιάνουν, απο- των που αντιμετωπίζουν οι
δεικνύει ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα εί- μεγάλης οικολογικής αξίας
ναι, όχι απλά συμβατή αλλά και απαραίτητη προστατευόμενες περιο-
για τη βιώσιμη διαχείριση των προστατευ- χές του Πάρνωνα και του
όμενων περιοχών και σε συνδυασμό με Υγροτόπου Μουστού.
την εκπόνηση από τους αρμόδιους φορείς Η εθελοντική προσφορά
ειδικών διαχειριστικών σχεδίων μπορούν και δράση, έχει την «τιμη-
να αποτελέσουν το ιδανικό πλαίσιο για την τική» της φέτος, καθώς το
ουσιαστική διαφύλαξή τους. 2011 έχει ανακηρυχθεί Ευ-
Η συμμετοχή όλων μας στην προστασία ρωπαϊκό Έτος Εθελοντι-
του φυσικού περιβάλλοντος είναι μία προ- σμού. Ο Φορέας Διαχείρι-
σης Όρους
Πάρνωνα
Υγροτόπου
Μουστού
θα συνε-
χίσει την
προσπά-
θεια της
περιβαλλο- ντισμού. Με τον συνεχή προγραμματισμό
ντικής ενημέρωσης και ευ- παρόμοιων δράσεων, θα δίνει πάντα έμφα-
αισθητοποίησης όλων των ση στο θέμα της προστασίας, και διαχείρι- «Σήμερα τα πράγματα πάνε ανάποδα, το 2010 το έλλειμμα ήταν
σης της προστατευόμενης περιοχής Όρους 10%. Σήμερα, παρά τις θυσίες, ακόμη και η Ευρώπη προβλέπει ότι
πολιτών και της ενδυνάμω- το έλλειμμα για το 2011 και το 2012 θα παραμείνει στο 10%», είπε
σης του θεσμού του εθελο- Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού.
ο κ. Σαμαράς και πρόσθεσε ότι αυτό έναι «γυμναστική στη μαται-
ότητα».
Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι «συμφωνία με την Ευρώπη για τη μείω-
ση του ελλείμματος και του χρέους υπάρχει και λέμε ναι. Σε στήριξη
όμως σε αποδεδειγμένα λάθος συνταγή, λέμε όχι. Για παράδειγμα,
αν ένα μέτρο, όποιος κι αν το προτείνει, είναι καλό για την πατρίδα,
έχουμε υποχρέωση να το στηρίξουμε. Ένα κακό μέτρο όμως, δεν
έχουμε υποχρέωση να το στηρίξουμε».
Η συνάντηση με τον κ. Παπούλια διήρκεσε 40 λεπτά και ο κ. Σα-
μαράς τον ενημέρωσε για την πρότασή του για την οικονομία υπο-
γραμμίζοντας όπως ανέφερε τα πλεονεκτήματά της.

Συνεδριάζει η Επιτροπή Κρίσης


των Βαρέων και Ανθυγιεινών
Συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή που θα προσδιορίσει με επιστημο-
νικά κριτήρια την ένταξη ή την απένταξη επαγγελμάτων στην λίστα
των Βαρέων και Ανθυγιεινών. Χθες έγινε αναλυτική εισήγηση του
προέδρου της κ. Θεόδωρου Κωνσταντινίδη Αναπληρωτή Καθηγητή
της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η
Επιτροπή θα συνεδριάζει καθημερινά έως και την Πέμπτη.
Στην Επιτροπή έχουν κατατεθεί ήδη 100 αιτήματα σωματείων και
εργοδοτών που ζητούν την ένταξη ή την απένταξη επαγγελμάτων
από τη λίστα Βαρέων και Ανθυγιεινών.
Μετά τα μαγαζιά τα… περίπτερα!
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011

Η πόλη γιορτάζει
Σε συμμόρφωση θα καλέσει τους ιδιοκτήτες τους πολιούχους
ο Δήμος προκειμένου να μπει τάξη και προστάτες της
Της Χριστίνας Τσιορωτά μια τέτοια στάση και αντιμετώπι- Το προσεχές Σάββατο και την Κυριακή 21 - 22 Μαΐου η Τρί-
ση από την δημοτική αστυνομία πολη γιορτάζει τη μνήμη των πολιούχων της, Αγίων Νεομαρ-
Τάξη στην άναρχη επέκταση στους δημόσι- θα δημιουργήσει προβλήματα και τύρων Δημητρίου και Παύλου.
ους και κοινόχρηστους χώρους , την ευθύνη αθέμιτο ανταγωνισμό. Βέβαια
της οποίας έχουν από κοινού μαγαζάτορες εύκολα κανείς καταλαβαίνει πως Την παραμονή της εορτής, στις 7:30 το απόγευμα θα γίνει η υπο-
και Δήμος, επιχειρεί να βάλει εδώ και λίγο η δημοτική αστυνομία δεν πράτ- δοχή στην πόλη των ιερών λειψάνων των Αγίων Νεομαρτύρων,
καιρό ο Δήμος. Η αρχή έγινε με μια συνά- τει αυθαίρετα αλλά ακολουθεί από την ιερά μονή Βαρσών όπου φυλάσσονται και θα τεθούν σε
ντηση με τους καταστηματάρχες της πόλης εντολές. Άραγε υπάρχουν συγκε- λαϊκό προσκύνημα, στον ναό του προφήτη Ηλία και των Νεομαρ-
και με συστάσεις ώστε να περιοριστούν κριμένες εντολές για καταστήμα- τύρων, ενώ θα ακολουθήσει πολυαρχιερατικός εσπερινός.
στα μέτρα για τα οποία αποδίδουν χρήματα τα που δεν ελέγχονται ;
Την Κυριακή το πρωί, θα τελεστεί αρχιερατικό συλλείτουργο προ-
στο Δήμο. Τότε όμως όλα ήταν πιο εύκολα
εξάρχοντος του σεβασμιότατου μητροπολίτου Μαντινείας και Κυ-
αφού είχαμε χειμώνα! Μόλις ο καιρός άνοι- Θα συμμαζευτούν νουρίας Αλεξάνδρου και το απόγευμα της ίδια ημέρας στις 8.00,
ξε και η επέκταση ξεκίνησε κατά το δοκούν,
η δημοτική αστυνομία έπιασε δουλειά, με και τα περίπτερα μετά τον εσπερινό θα γίνει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων στους
εντολή να βεβαιώνει παραβάσεις πλέον, κεντρικούς δρόμους της Τρίπολης, με τη συμμετοχή εκπροσώπου
αφού οι χώροι που ο καθένας μπορεί να κα- Από τα βέλη των διαμαρτυρό- της κυβέρνησης, των πολιτικών και λοιπών αρχών του νομού και
ταλαμβάνει είναι συγκεκριμένοι. μενων καταστηματαρχών που της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
βρέθηκαν στο Δημαρχείο Τρί-
πολης δεν ξέφυγαν και οι περι-
Καταγγέλλουν επιλεκτικούς πτεριούχοι, οι οποίοι σε πολλές
ελέγχους! περιπτώσεις καταλαμβάνουν με-
γάλο μέρος του πεζοδρομίου και
Ενοικιάζεται η Οστρακίνα
Τα πρόστιμα έφεραν γκρίνια κυρίως από δυσκολεύουν την διέλευση των Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ορειβα-
την πλευρά εκείνων που έλαβαν το πρόστι- πεζών. «Θα κληθούν τις επόμενες τικού Συλλόγου Τριπόλεως, απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης
μο και επειδή όπως καταγγέλλουν, πρόστι- ημέρες οι περιπτεριούχοι, θα γί- ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση και λειτουργία του Χιονοδρο-
μα δεν βεβαιώθηκαν σε άλλους επιχειρημα- νει σύσταση από την πλευρά μας μικού Κέντρου Οστρακίνας .
και τα πρόστιμα. Το… κατάστημα πλέον Η διοίκηση του Συλλόγου δέχεται τους ενδιαφερομένους, οι
τίες, ημετέρους δημοτικών συμβούλων. Ο να περιοριστούν στους χώρους που έχουν έχοντας άδεια γι αυτήν την εγκατάσταση,
αρμόδιος αντιδήμαρχος, υπεραμυνόμενος καθοριστεί. Αν δεν συμμορφωθούν θα οποίοι μπορούν να κλείσουν συνάντηση με την Διοίκηση. Για
όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, τον λόγο αυτό τα γραφεία του Συλλόγου λειτουργούν από Δευ-
της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει, διε- έχουμε και εδώ πρόστιμα, ακόμα και αφαί- τοποθέτησε εκ νέου τις ομπρέλες του, αν
μήνυσε την μηδενική ανοχή και προειδο- ρεση αδειών» δήλωσε ο Γιώργος Καρλής. τέρα έως Παρασκευή και ώρες 6,00-8,00μμ. Ο χρόνος των ενη-
και δεν μας εξήγησε κανείς την περίοδο της μερωτικών συναντήσεων λήγει την 30/05/2011.
ποίησε ακόμα και με αφαιρέσεις αδειών. ανοχής, δεδομένου ότι αυτή για τους υπό- Μετά την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, αυτοί μπορούν να
Οι μαγαζάτορες στο σημείο αυτό ζήτησαν Τα τραπεζοκαθίσματα κατά γενική ομολο- λοιπους καταστηματάρχες έχει λήξει από καταθέσουν μη δεσμευτικές προσφορές από 01/06/2011 έως
δίκαιη αντιμετώπιση και καθολικό έλεγχο γία , ειδικά τώρα που καλοκαίριασε αυξά- την περασμένη εβδομάδα. Στραβά μάτια; 15/06/2011 είτε στα γραφεία του Συλλόγου, είτε ταχυδρομικά.
αφού την Δευτέρα στους ελέγχους που έγι- νονται και πληθύνονται! Μάλιστα ακολου- Για εκείνους που έλαβαν πρόστιμα ναι! Η
ναν στην Δεληγιάννη και στα πρόσωπα που θούνται και από κατασκευές προφύλαξης τάξη ωστόσο και η επιβολή της νομιμότη-
βεβαιώθηκαν πρόστιμα δεν περιλαμβάνο- από τις ακτίνες του ήλιου και εδώ αποτε- τας δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτικά… αν
νταν συγκεκριμένα καταστήματα, τα οποία λεί τρανταχτό παράδειγμα η περίπτωση επιλεκτικά γίνει τότε σίγουρα προβλέπο-
για κάποιον λόγο δεν ελέγχθηκαν καθόλου ! καταστήματος το οποίο για μια και πλέον νται μάχες έξω και μέσα από το Δημαρχείο
Ο αντιδήμαρχος καταγράφοντας τα λεχθέ- εβδομάδα έβγαζε και έβαζε τις ομπρέλες αφού σε αυτήν την πόλη λίγο – πολύ όλοι
ντα έσπευσε να διαπιστώσει ο ίδιος αφού προκειμένου να αποφύγει τους ελέγχους είναι γνωστοί! Οι ίδιοι και οι σχέσεις τους!

Κ ο ιν ω ν ι κ ά
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ-ΒΑΠΤΙΣΙΑ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ-ΚΗΔΕΙΕΣ-ΜΝΗΜΟΣΙΝΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ προγιαγιάς & θείας Τα παιδιά
Αγγελική & Νικόλαος Παντολέων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο Σουκάντος Αβραάμ του Γεωργίου και ΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓ. Παναγιώτης & Άννα Τριανταφυλλοπούλου
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
της Αγνής, το γένος Δανηλιάν που γεννή- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Νικόλαος & Φλώρα Τριανταφυλλοπούλου 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ
θηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Το Γένος ΗΛΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ Οικονομική Υπηρεσία
Θεσσαλονίκη, και η Τετώρου Αφροδίτη Λυμπέρης & Παναγιώτα Τριανταφυλλοπούλου
ΕΤΩΝ 100 Τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα ανήψια Πληρ. : Γεωργακής Παν.
του Ιωάννη και της Χαρίκλειας το γένος Τηλ.: 27553-60112 - Fax: 27553-60169
Λυτρίβη, που γεννήθηκε στη Τρίπολη Αρ- Θεωρούμε καθήκον μας και δημοσίως να e-mail: astros01@otenet.gr
καδίας και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, θα Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν Άστρος 17/5/2011
εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες προς
παντρευτούν στις 30-7-11 στον Ιερό Ναό Αρ. Πρωτοκόλλου:3435/2011
όλους όσοι παρέστησαν στη νεκρώσιμη
του Προφήτη Ηλία στον Άγιο Ανδρέα Αρ- ακολουθία και όλους όσοι καθ’ οιονδήποτε ΕΤΗΣΙΟ
καδίας στις 19.00 μ.μ. τρόπο συμμετέσχον στο πένθος μας.
Τα παιδιά
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θά-
ΚΗΔΕΙΑ Μαριάνθη Σπυροπούλου νατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέ- Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε
Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό & θείο Θεόδωρος Σπυρόπουλος ρα, αδελφού & θείου πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά
Όμηρος & Παυλίνα Σπυροπούλου χαμηλότερη τιμή, η προμήθεια υλικού ηλεκτροφωτισμού, σύμ-
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΣΤΑΥΡΟΥ Κωνσταντίνος & Ευανθία Αυγερινού ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. φωνα με τις διατάξεις της αριθ. 11389/93 Απόφασης του ΥΠ. ΕΣ.
ΑΛΕΞΙΟΥ Παναγιώτης Σπυρόπουλος ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΚΠΟΤΑ) - του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ Τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα ανήψια ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και των ισχυουσών εγκυκλίων του
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΥΠ. ΕΣ. Δ. Δ. & Α.
ΕΤΩΝ 90 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι (45.000,00) €
Κηδεύουμε την Τετάρτη 18 Μαΐου 2011 & 40/ΗΜΕΡΟ προσκαλούμε τους συγγενείς & φίλους να
προσευχηθούν μαζί μας, για την ανάπαυ-
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
ώρα 4 μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Νικο- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ση της ψυχής του, στη Θεία Λειτουργία στο Άστρος, στις 27 Μαΐου 2011, ημέρα Παρασκευή
λάου (Κοιμητήριον) Νεστάνης Μαντινείας. Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το & το Μνημόσυνο που θα τελέσουμε στον και ώρα 11.00 π. μ. έως 12.00 μεσημβρινή.
Η Σορός θα ευρίσκεται στον Ιερό Ναό από θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, για- Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Σταδίου Τε- Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα
τις 2 μ.μ. γιάς, προγιαγιάς & θείας γέας την Κυριακή 22 Μαΐου 2011 & ώρα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
Παρακαλούμε τους συγγενείς & φίλους να 9.30 π.μ. της διενέργειας διαγωνισμού, ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή
συνοδεύσουν την εκφορά του. ΘΗΡΕΣΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤ. Η σύζυγος Αγγελική
μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα
Τα αδέλφια ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Τα παιδιά
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να ασκούν
Δήμητρα Γεωργίου Τράκα Το Γένος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΙΑΚΑ Ευσταθία & Γεώργιος εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα και πρέπει να
Γεωργία Γρηγορίου Γκουντάνη Τα αδέλφια υποβάλλουν με την προσφορά τους , όλα τα δικαιολογητικά που
Σταύρος Αλεξίου προσκαλούμε τους συγγενείς & φίλους να Κωνσταντίνος & Δήμητρα Μουλοπούλου προβλέπονται από την διακήρυξη του διαγωνισμού, σε σφραγι-
Τα ανήψια προσευχηθούν μαζί μας, για την ανάπαυ- Παναγιώτα & Βασίλειος Καραμπέτσος σμένο φάκελο.
ση της ψυχής της, στης Θεία Λειτουργία Τα ανήψια Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε (2.250,00) € (5 % της
& το Μνημόσυνο που θα τελέσουμε στον προϋπολογισθείσας δαπάνης με το Φ.Π.Α.).
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ανδρίτσαινας Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν
Βαθιά συγκινημένοι από τις εκδηλώσεις τι- Ολυμπίας την Κυριακή 22 Μαΐου 2011 & Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
μής, αγάπης και συμπάθειας για τον θάνα- Σκαντζός Εμμανουήλ
ώρα 9.15 π.μ. Οίκος Τελετών Μεγρέμης
το της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς,
Τέλος ο Δερμιτζάκης

sport
καθημερινα
από τον Αστέρα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011

Σε καλό κλίμα με Πιλάβιο


Πραγματοποιήθηκε το πρωί η συνάντηση της αντι-
προσωπείας της ΠΑΕ Ηρακλής με τον πρόεδρο της
ΕΠΟ, Σοφοκλή Πιλάβιο, μέσα σε αρκετά καλό κλίμα.

Στην διάρκεια
αυτής ο Πιλάβιος
ενημερώθηκε λε-
πτομερώς για τις
διοικητικές ζυμώ-
σεις που λαμβά-
νουνε χώρα στις
εγκαταστάσεις
της ΠΑΕ Ηρακλής
στην Μίκρα τα τε-
λευταία 24ωρα.

Την αντιπρο-
σωπεία της ΠΑΕ
Ηρακλής αποτε-
λούσαν οι κ.κ.
Βασίλης Χατζη-
παναγής, Σάββας
Κωφίδης, Λάκης
Παπαϊωάννου, Νί-
κος Φιλιππιάδης, Γιάννης Ιωαννίδης, Θόδωρος Καράογλου, Η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του
Αλέξης Αδαμίδης, Μιχάλης Γερανης και Κωνσταντίνος Γω- οποία έκανε γνωστή τη λύση της συνεργασίας της με εύχεται καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στην καριέρα του.
γάκος. τον Παύλο Δερμιτζάκη.
Την Τετάρτη 18 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματο-
Πέραν τούτου θεωρείται δεδομένη η προσφυγή της ΠΑΕ Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Αστέρα Τρίπολης είναι ποιηθεί η συνέντευξη του Παύλου Δερμιτζάκη στην αίθουσα
Ηρακλής στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ όπου θα ψάξει από την Τρίτη (17/5) ο Παύλος Δερμιτζάκης μετά την σχετική Τύπου του Αστέρα, για το κλείσιμο της αγωνιστικής περιόδου
να βρει το δίκιο της ανατρέποντας την υπάρχουσα εις βάρος ανακοίνωση που εξέδωσε η αρκαδική ΠΑΕ. 2010-2011."
της κατάσταση μετά την απόρριψη του φακέλου της από την
δευτεροβάθμια επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ. Ο Έλληνας τεχνικός παρέμεινε στον πάγκο της ομάδας για
πέντε μήνες, χωρίς να καταφέρει να απομακρύνει από τις τε-
Άυριο το φιλικό με Κόρινθο
Απόφαση με την οποία η ομάδα της Θεσσαλονίκης χάνει λευταίες θέσεις της βαθμολογίας τους κυανοκίτρινους.
Σήμερα Τετάρτη 18 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο
το δικαίωμά της να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Super
φιλικό παιχνίδι της χρονιάς, με τον Αστέρα να αντιμετωπίζει
League της νέας αγωνιστικής περιόδου και συνάμα υποβιβά- "Η ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ γνωστοποιεί ότι λύθηκε η συ-
στις 6 μ.μ. την Κόρινθο στην Τρίπολη.
ζεται στην Football League. νεργασία της με τον προπονητή ΠΑΥΛΟ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ, τον

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Διώξεις σε οπαδούς του ΟΦΗ για τα


ΜΑΝΑΒΙΚΗ ΤΣΙΓΑΡΑ ● ΚΑΡΤΕΣ
επεισόδια της περασμένης Κυριακής
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΨΩΜΙ ● ΚΑΒΑ Το Χωριό ΨΙΛΙΚΑ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ Ποινικές διώξεις για σοβαρές κακουργη-
ματικές πράξεις, άσκησε το μεσημέρι ο
τία οι γιατροί έβγαλαν επτά
σκάγια, τα οποία προφανώς
ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ Εισαγγελέας Ηρακλείου, σε βάρος επτά βρίσκονταν στις μολότοφ
οπαδών του ΟΦΗ, που κατηγορούνται που εξερράγησαν.
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ότι συμμετείχαν στα εκτεταμένα επει-
σόδια, που σημειώθηκαν το μεσημέρι
Μετά τη λήξη του ποδοσφαι-
ρικού αγώνα, οι αστυνομικοί
της Κυριακής στο Ηράκλειο, κατά τη συνέλαβαν έξω από τη θύρα
διάρκεια της μετάβασης της ποδοσφαι- των οργανωμένων οπαδών
ρικής ομάδας του ΠΑΣ Γιάννενα, από το του ΟΦΗ, ένα 40χρονο, ο
ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η απο- οποίος αναγνωρίστηκε για
στολή, στο γήπεδο «Θεόδωρος Βαρδι- τη συμμετοχή του στα επει-
νογιάννης». σόδια που είχαν προηγηθεί.
Τα επεισόδια σημειώθηκαν στη συμ- Παράλληλα, από φωτογρα-
βολή της παραλιακής λεωφόρου με τη φικό υλικό που επεξεργά-
λεωφόρο «Μάχη Κρήτης», όπου περί- στηκαν οι αστυνομικοί, ταυ-
που 300 οπαδοί με διακριτικά του ΟΦΗ, τοποιήθηκαν άλλα έξι άτομα
είχαν στήσει καρτέρι στην αποστολή που συμμετείχαν στα επει-
των φιλοξενούμενων, την οποία συ- σόδια και τα οποία συμπε-
νόδευε ισχυρή αστυνομική δύναμη. Οι ριλαμβάνονται στην συνολική δικογρα- προθεσμία για ν? απολογηθεί την Πέ-
συγκεντρωμένοι οπαδοί πέταξαν στους φία που υπεβλήθη στον Εισαγγελέα. μπτη και μέχρι τότε κρατείται. Οι άλλοι
αστυνομικούς μολότοφ και άλλα αντι- Ο 40χρονος οδηγήθηκε το μεσημέρι έξι που διώκονται, δεν συνελήφθησαν
κείμενα, με αποτέλεσμα τον τραυματι- στον Εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου και
σμό εννέα ένστολων, εκ των οποίων οι κακουργηματικές ποινικές διώξεις. Ο πρόκειται να κληθούν στο πλαίσιο της
πέντε μεταφερθήκαν στο νοσοκομείο. 40χρονος που παίρνει επίδομα από την τακτικής ανάκρισης.
Μάλιστα από το πόδι του ενός τραυμα- Πρόνοια για διανοητική στέρηση, πήρε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

Η εφημερίδα αυτή δημοσιεύει όλα τα σημαντικά και επίκαιρα νέα και σχόλια που σας ενδιαφέρουν μετά από συστηματική και προσεγμένη επιλογή
10 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011

"Πάρτε μέτρα,
footbΑll

αλλιώς δεν ξεκινούν τα πρωταθλήματα"


Η Γενική Συνέλευση του ΠΣΑΠ εξουδιοδότησε την Διοίκηση του Συνδέσμου να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες στα θέματα που αφορούν τον κλάδο, με προτεραιότητα σε αυτό της βίας στα γήπεδα αλλά και
στο οικονομικό, απειλώντας ότι αν δεν υλοποιηθούν οι θέσεις και δεν εισακουσθούν οι προτάσεις για τα
απλά και αυτονόητα, τότε δεν θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα της επόμενης σεζόν.

"Δεν λύνει το Στη Γενική Συνέλευση έγινε και Football League 2.


πρόβλημα μόνο αναφορά στις ενέργειες και
τους σχεδιασμούς του ΠΣΑΠ
“Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
συναδέλφους που ανταποκρίθη- Απαιτούμε τον σεβασμό που αξίζουμε να έχουμε.
η αυστηροποίηση και διατυπώθηκαν απόψεις καν στο κάλεσμα του Π.Σ.Α.Π. και Αν δε σέβονται τους ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον
από αρκετούς από τους 300
των ποινών" ποδοσφαιριστές οι οποίοι
ήλθαν από όλη την Ελλάδα για να
υπάρχει μαζική και ενωτική παρου-
ας σεβασθούν το ‘’προϊόν’’ τους. Από τη φύση μου
είμαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα σία στην Γενική Συνέλευση του και πραγματικά όλοι μας στον Π.Σ.Α.Π. παίρνουμε
Η μέθοδος της μονομερούς
αυστηροποίησης των ποι- του Συνδέσμου που φιλοξενή- Συνδέσμου μας.. δύναμη από τη συμπαράσταση και την υποστήρι-
νών προς τις ΠΑΕ δε λύνει θηκε επί τετράωρο στο αμφιθέ- ξη των συναδέλφων μας που καταλαβαίνουν ότι ο
από μόνη της το πρόβλημα ατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Όλοι οι συνάδελφοι εξουσιοδότησαν τον Π.Σ.Α.Π. Σύνδεσμος τους είναι η φωνή και η δύναμη τους’’.
της βίας, αν δε συνοδευ- να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στα θέματα
τεί από τη συνεργασία με Μάλιστα, οι ποδοσφαιριστές των ομάδων της που αφορούν τον κλάδο μας, με προτεραιότητα σε Εξάλλου σε άλλη ανακοίνωση του ο ΠΣΑΠ, ανέ-
όλους τους εμπλεκόμενους Super League δεσμεύθηκαν ότι θα μπουν μπρο- αυτό της βίας στα γήπεδα αλλά και στο οικονομικό. φερε:"Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων
φορείς (Πολιτεία, ΕΛ.ΑΣ, στάρηδες στον αγώνα για τη διεκδίκηση των δί- Ποδοσφαιριστών σέβεται τους θεσμούς και τις δι-
Δικαιοσύνη) και την τιμω- καιων αιτημάτων των συναδέλφων τους των δύο Αν δεν υλοποιηθούν οι θέσεις μας και δεν εισα- αδικασίες, ωστόσο, ζητά την κατανόηση και την
ρία των φυσικών αυτουρ- μικρότερων επαγγελματικών κατηγοριών. κουσθούν οι προτάσεις μας για τα απλά και αυτο- έμπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τους
γών των επεισοδίων όπως νόητα, τότε δε θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα επαγγελματίες ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα κλη-
τονίστηκε στο Διοικητικό Ακόμη εγκρίθηκε ομόφωνα ο διοικητικός και οι- της επόμενης σαιζόν. Αν υπάρχει έστω στοιχειώδης θούν να δώσουν αγώνες επιβίωσης για τις ομάδες
Συμβούλιο της Σούπερ Λί- κονομικός απολογισμός του Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Π. και βούληση, είναι δυνατό να δοθούν οι λύσεις σε ορι- τους μέσα σε υψηλότατες θερμοκρασίες, επειδή
γκα την Τρίτη. υπήρξε συναίνεση για αλλαγή σε άρθρα του κατα- σμένα ζητήματα που είναι βασικά. Στο πλευρό μας συντρέχουν αλλαγές στο αγωνιστικό πρόγραμ-
στατικού του Συνδέσμου. έχουμε όλους τους Ελληνες φιλάθλους που θέλουν μα στα πρωταθλήματα Football League, Football
Στη συνεδρίαση αποφασί- να έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να ευχαριστιού- League 2 εξαιτίας των θεμάτων που άπτονται της
στηκε η κατάρτιση και η Ως επίσημος προσκεκλημένος του Π.Σ.Α.Π. παρέ- νται το ποδόσφαιρο χωρίς φόβο και δίχως βία. αδειοδοτήσεως των ομάδων.
υποβολή συγκεκριμένων στη στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου ο λέ-
προτάσεων προς τις αρμό- κτορας του Πανεπιστημίου του Κόβεντρι και μέλος Θεωρώ ότι όλοι οι υγιώς σκεπτόμενοι φίλαθλοι εί- Ο Π.Σ.Α.Π. ζητά μάλιστα όπως οι αγώνες κατάτα-
διες αρχές. του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Αθλητικής Επι- ναι με τον Π.Σ.Α.Π. Πιστεύω ότι εκείνοι που έχουν ξης των ομάδων πραγματοποιηθούν σε ώρες έναρ-
Ακόμη συζητήθηκε σειρά
χειρηματικότητας κ. Χρήστος Αναγνωστόπουλος, την ευθύνη της λήψης των αποφάσεων, συνολικά, ξης, που θα διασφαλίζουν ότι οι θερμοκρασίες θα
ιρά προτάσεων επί τρο-
ποποιήσεων κανονιστικών ο οποίος αναφέρθηκε σε δράσεις και πρωτοβου- για το ποδόσφαιρο μας, θα πράξουν το αυτονόητο είναι οι κατά το δυνατό μικρότερες, ώστε να προ-
κειμένων αρμοδιότητας λίες που ως στόχο έχουν την ακόμα μεγαλύτερη και θα εισακούσουν τις προτάσεις του Συνδέσμου στατευθεί η ασφάλεια και η υγεία των συναδέλφων
ΕΠΟ (ΚΑΠ, ΚΙΜ, Κανονι- και ποικιλότροπη ανάδειξη της δυναμικής του μας, τις προτάσεις των ποδοσφαιριστών. μας στους οποίους συμπαριστάμεθα πλήρως..
σμός Αδειοδότησης), οι Συνδέσμου των ποδοσφαιριστών και της ισχύος
οποίες θα προταθούν στο που έχουν ως άτομα αλλά πρωτίστως ως ενιαίο Ώστε να αποκτήσουν και πάλι ένα πολύ καλό ‘’προ- Εάν μάλιστα αυτό είναι εφικτό, οι αγώνες να ξεκι-
Δ.Σ. της ΕΠΟ κατά την επό- σύνολο. ϊόν’’ , όπως λένε αυτό που για εμάς είναι η ζωή νήσουν βράδυ για να αποφύγουμε άσκοπη ταλαι-
μενη συνεδρίασή του. μας, το ποδόσφαιρο. Ο Π.Σ.Α.Π. έχει συγκεκριμέ- πωρία και απρόοπτα και να έχουν έτσι τις στοιχει-
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Α.Π. Στέλιος Γιαννακόπουλος νες προτάσεις και θα ζητήσουμε την υλοποίηση ώδεις έστω προϋποθέσεις οι συνάδελφοι ώστε να
Πιο αναλυτικά οι αποφάσεις δήλωσε μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών τους. Τα προβλήματα είναι πολλά και σημαντικά, προσφέρουν αυτά που μπορούν".
του διοικητικού συμβουλί- της Γενικής Συνελεύσεως του Συνδέσμου. ειδικά μάλιστα σε ότι αφορά τις Football League
ου της διοργανώτριας αρ-
χής του πρωταθλήματος:

1. Συζητήθηκε σειρά προ-


τάσεων επί τροποποιήσε-
ων κανονιστικών κειμένων
Σε απολογία ο Μπέος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
αρμοδιότητας ΕΠΟ (ΚΑΠ, Σε απολογία κλήθηκε από την Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή
της Σούπερ Λίγκα για την Πέμπτη(19/5), ο Αχιλλέας Μπέος για τη Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, αποτελούμενη από τους α) Ρη-
ΚΙΜ, Κανονισμός Αδειοδό- συμπεριφορά του στο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής των πλέι οφ γίνα Αλεξίου, Πρωτοδίκη, β) Τσουκάτου Γεωργία, Υπάλληλο Αποκεντρωμένης Δι-
τησης), οι οποίες θα προ- με αντίπαλο την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, γ) Φούκα Χρυσάνθη, Υπάλληλο
ταθούν στο Δ.Σ. της ΕΠΟ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου δ) Τζανετοπού-
κατά την επόμενη συνεδρί- Επίσης η ομάδα της Μαγνησίας κλήθηκε σε απολογία για τη συμπε- λου Ευγενία, Υπάλληλο Επιμελητηρίου Αρκαδίας, ε) Κακλαμάνο Αναστάσιο, μέλος
ασή του. ριφορά των φιλάθλων της στους αγώνες με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Επιμελητηρίου Αρκαδίας και γραμματέα την Τζιμούρη Ματίνα, Υπάλληλο Επιμελη-
2. Τονίστηκε η πάγια θέση Επίσης σε απολογία κλήθηκαν ο ΠΑΟΚ για τη συμπεριφορά των τηρίου Αρκαδίας, συνήλθε την Τετάρτη 11 Μαΐου 2011 και ώρα 13.30 στα γραφεία
της διοργανώτριας Αρχής φιλάθλων του στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για την πρώτη του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
περί συνολικής αντιμετώ- αγωνιστική των πλέι οφ και ο Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά
των φιλάθλων του στη συνάντηση της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ Τα θέματα της συνεδρίασης ήταν τα ακόλουθα:
πισης των φαινομένων βίας Α) ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
κόντρα στην ΑΕΚ.
και διευκρινίστηκε ότι η μέ- Β) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
θοδος της μονομερούς αυ- Πιο αναλυτικά οι κλήσεις για την 1η ,2η και 3η αγωνιστική των Γ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
στηροποίησης των ποινών πλέι οφ: ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.
προς τις ΠΑΕ δε λύνει από Η Εκλογική Επιτροπή, όρισε, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αρκα-
μόνη της το πρόβλημα, αν 1η αγωνιστική δίας, ως ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών τις εξής:
δε συνοδευτεί από τη συ- Α) ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου, Αχ.Μπέο (εκπρόσωπο): Για τη συμπε- 18 Νοεμβρίου 2011– ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
νεργασία με όλους τους ριφορά του εκπροσώπου κ. Αχ. Μπέου στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ- ΠΑΕ 19 Νοεμβρίου 2011– ΑΣΤΡΟΣ
εμπλεκόμενους φορείς Ολυμπιακός Βόλου.
* Επί παραβάσει των άρθρων 1 επ., 5, 11 και 14 του Π.Κ. της ΕΠΟ. 20 και 21 Νοεμβρίου 2011 - ΤΡΙΠΟΛΗ
(Πολιτεία, ΕΛ.ΑΣ, Δικαιο- Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκαν τα σχετικά έντυπα υπόδειξης εκπροσώπων των
σύνη) και την τιμωρία των Β) ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Για τη συμπεριφορά των φιλάθλων της στον αγώνα επιχειρήσεων, καθώς και η αναλυτική πρόσκληση που πρόκειται να δημοσιευθεί για
φυσικών αυτουργών των ΠΑΕ ΠΑΟΚ - ΠΑΕ Παναθηναϊκός. τις εκλογές τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των
επεισοδίων. Επιπροσθέτως, * Επί παραβάσει των άρθρων 1 επ., 15 του Π.Κ. της ΕΠΟ. εκλογών, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2011.
αποφασίστηκε η κατάρτιση Συζητήθηκε επίσης η διαδικασία ενημέρωσης των μελών σχετικά με το τμήμα κατά-
και η υποβολή συγκεκριμέ- 2η αγωνιστική ταξης και τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, έχει ήδη εκδοθεί σχετική
νων προτάσεων προς τις Α) ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου: Για τη συμπεριφορά των φιλάθλων της ανακοίνωση με την κατάταξη των μελών του Επιμελητηρίου στα νέα τμήματα στο
αρμόδιες αρχές. καθώς επίσης και για υβριστικά συνθήματα των φιλάθλων της στον μηνιαίο περιοδικό «ΕΠΙ» του Επιμελητηρίου και επιπλέον τα μέλη που άλλαξαν τμή-
3. Αποφασίστηκε η οικονο- αγώνα ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου-ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
* Επί παραβάσει των άρθρων 1 επ., 5, 14, 15 και 17 του Π.Κ. της μα ενημερώθηκαν με προσωπική επιστολή, ενώ η λίστα αυτών που άλλαξαν τμήμα
μική ενίσχυση της οικογέ- είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (www.arcadianet.
ΕΠΟ.
νειας του ποδοσφαιριστή gr). Tα μέλη μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες Μητρώου του Επιμελητηρί-
της SKODA Ξάνθη Ο. Αντε- Β) ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Για τη συμπεριφορά των φιλάθλων της στον ου Αρκαδίας για περισσότερες πληροφορίες. Όσον αφορά στις οικονομικές υποχρε-
φέμι, από τη Super League. αγώνα ΠΑΕ Παναθηναϊκός-ΠΑΕ ΑΕΚ. ώσεις των μελών, στην πρόσκληση που θα δημοσιευθεί όπως αναφέρεται ανωτέρω,
4. Στην επικείμενη Γ.Σ. της * Επί παραβάσει των άρθρων 1 επ.,5, 14 και 15 του Π.Κ. της ΕΠΟ. θα ανακοινώνεται η προθεσμία για εξόφληση ή διακανονισμό.
ΕΠΟ, τη Super League θα
εκπροσωπήσει ο πρόεδρος 3η Αγωνιστική ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
του Δ.Σ. και σε περίπτωση Α) ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου: Για τη συμπεριφορά των φιλάθλων της Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
κωλύματός του, ο αναπλη- στον αγώνα ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου-ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
* Επί παραβάσει των άρθρων 1 επ., 5, 14 και 15 του Π.Κ. της ΕΠΟ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΡΗΓΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
ρωτής πρόεδρος.

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 37 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 22100 ΤΗΛ. 2710-231516 - 223390 - 242280 FAX: 2710 - 231890
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ 11

Ευχαριστήριο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ


bΑsketbΑll

για «Φεστιβάλ Ρίψεων»


Ευχαριστήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Φεστιβάλ Ρίψεων»
που για πολλούς ήταν το καλύτερο όλων των επο-
χών. Αναλυτικά η ευχαριστήρια ανακοίνωση της ΕΑΣ
Συγχαρητήρια επιστολή Δημάρχου
έχει ως εξής:
για Σιάκουλη, Θανόπουλο
«Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελο-
Μετά την συγχαρη-
Νέα ήττα ποννήσου αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερ-
μά όλους αυτούς που συνέβαλαν για την άριστη διεξαγωγή τήρια επιστολή που
για το Λεωνίδιο των αγώνων εξέδωσε πριν λίγους με
τις επιτυχίες αθλητρι-
«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΙΨΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ 2011»
Στο πλαίσιο της 25ης αγωνι- Τον Δήμο Τρίπολης, την Διοίκηση και τους υπαλλήλους του ών σε πανελλήνια και
στικής της Γ' Εθνικής Ανδρών ΔΑΚ Τρίπολης, το κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ- πανευρωπαικά πρω-
(1ος Όμιλος Νότου), το Λε-
ρού, τον Σύνδεσμο κριτών και όλους όσους συνέβαλαν για ταθλήματα, ο Δήμαρ-
ωνίδιο γνώρισε μια ακόμα χος Τρίπολης Γιάννης
εκτός έδρας ήττα. Αυτή την την επιτυχία των αγώνων.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Δήμαρχο Τρίπολης Ιωάννη Σμυρνιώτης εξέδωσε
φορά από τον Κρόνο Αγίου ανακοίνωση, όπου
Δημητρίου με σκορ 79-58. Σμυρνιώτη παλιό πρωταθλητή του στίβου και στους δημο-
τικούς συμβούλους Χριστίνα Ζαμπαθά και Σταύρο Κουκάκη συγχαίρει τους Ιάσωνα
Στα σαλόνια της Β' Εθνικής
θα αγωνίζεται από του χρό- για την πραγματική και ουσιαστική βοήθεια και συμπαρά- Θανόπουλο, Βασίλη
νου η ομάδα της Αγίας Παρα- σταση. Σιάκουλη, για τις προ-
σκευής, η οποία εξασφάλισε Πολλά ευχαριστώ για την συμμετοχή τους στους αθλητές κρίσεις τους αντίστοιχα
και μαθηματικά την άνοδό και προπονητές και προπάντων πολλά συγχαρητήρια στους στο παγκόσμιο και στο
της, ενώ το Λεωνίδιο θα πρέ- αθλητές που έπιασαν τα όρια για Παγκόσμια και Πανευρω- πανευρωπαικό πρω-
πει να ξεκινάει και πάλι το τάθλημα. Αναλυτικά η
σχεδιασμό για την επιστρο- παϊκά πρωταθλήματα.
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου θα κάνει όλες τις επιστολή του Δημάρ-
φή του στην Α1 της γειτονι- χου Τρίπολης έχει ως
κής μας ΕΣΚΑΚ. απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε του χρόνου ο αγώνας αυ-
τός να γίνει με την συμμετοχή και ξένων πρωταθλητών και εξής:
Διαιτητές: Φάκαρος – Ζαμά-
γιας. το Φεστιβάλ πλέον να γίνει Διεθνές και να καθιερωθεί σαν
Δεκάλεπτα: 22-13, 37-29, ένας νέος θεσμός . Στην προσπάθεια αυτή σας θέλουμε «Με την ιδιότητα του Δημάρχου Τρίπολης μερινά στις προπονήσεις τους.
56-39, 79-58. όλους κοντά μας. θα ήθελα να συγχαρώ τους αθλητές που το Στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, τέ-
Κρόνος Αγ. Δημητρίου (Πα- Με αθλητικούς χαιρετισμούς προηγούμενο Σάββατο μας έκαναν υπερή- τοιες επιτυχίες, πανευρωπαϊκής και παγκό-
ρασκευόπουλος): Μπαλτάς Ο Πρόεδρος της ΕΑΣ φανους με την πρόκριση του στο παγκό- σμιας εμβέλειας προβάλλουν το Δήμο Τρί-
15 (2), Λαζαρίδης 1, Μω- σμιο και πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, προ- πολης, ως μία περιοχή που έχει ικανότητες
υσίδης 11 (1), Παπαδάκης
Κώστας ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ»
βάλλοντας παράλληλα την περιοχή μας. και μπορεί να φέρει σημαντικά αποτελέ-
14, Αντωνόπουλος 11 (2), Τον Ιάσωνα Θανόπουλο του ΓΣ Αρκαδίας σματα στον κλασσικό αθλητισμό.
Σπανός 8, Λίτσιος 5 (1), Κα- που με βολή στα 54.56 στη δισκοβολία Παράλληλα, ο αθλητισμός με τις επιτυχίες
ραπλής 10 (1), Ντέντας 2,
προκρίθηκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα των παραπάνω αγοριών, γίνεται πρεσβευ-
Μπάλλας 2.
Λεωνίδιο (Νικολαϊδης-Δολια- παίδων και τής της Τρίπολης στο εξωτερικό και σε ολό-
νίτης): Μουλάς 2, Σακελλά- Το Βασίλη Σιάκουλη του ΓΣ Αρκαδίας που κληρο το πανελλήνιο, τονώνοντας το ηθικό
ρης 6, Μελάς 7 (1), Μπουτσι- με βολή στα 62.29 στη σφυροβολία προ- όλων μας.
κάκης 3 (1), Χριστόδουλος κρίθηκε στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κλείνοντας θα ήθελα να συγχαρώ για μια
15, Μιχαλόπουλος 8, Κύριος εφήβων. ακόμη φορά δημόσια και να ευχαριστή-
2, Χείλαρης 8, Τσεμπεκλής 1, Οι επιτυχίες αυτές επιβεβαιώνουν ότι η σω τους αθλητές αυτούς, που μέσα από τις
Κόγκας 7 (1), Χασάπης. συστηματική προσπάθεια και η αφοσίωση επιτυχίες τους μας έκαναν όλους υπερήφα-
δικαιώνουν τον αγώνα που κάνουν καθη- νους.
Όλα θα κριθούν
σήμερα ΔΙΑΚΥΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ,
στη Μεγαλόπολη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Το Δασαρχείο Κυνουρίας ανακοινώ-
Με 50-48 επικράτησε ο Πα- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ νει ότι:
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛ/ΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 548/2-5-2011 πρά-
ναθηναϊκός Καλαμάτας του ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ξη χαρακτηρισμού έκτασης που εκ-
Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις
Πολύβιου και ισοφάρισε τη ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 δόθηκε μετά από αίτηση της Σοφίας
σειρά των ημιτελικών σε ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ του Νόμου 998/79 εκδόθηκε κατό- Εγγλέζου, σύμφωνα με τις διαδικα-
2-2, κάτι που σημαίνει ότι πιν αιτήσεως κ. Βασιλικής Κουμα- σίες του άρθρου 14 του Ν. 998/79
ο νικητής του ζευγαριού θα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ρέλα η αριθ. 839/11-05-2011 πρά- χαρακτηρίζει:
ξη χαρακτηρισμού της υπηρεσίας ΩΣ ΜΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΑ-
προκύψει από την αποψινή ΣΗ και μη υπαγόμενη στις διατάξεις
Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις μας για έκταση συνολικού εμβαδού
αναμέτρηση, που θα πραγ- ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 21.600,00 τ.μ. με στοιχεία (Α, Β, Γ, της δασικής νομοθεσίας τα τμήματα:
ματοποιηθεί στις 19:00 στο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ 1 (31, 57, 56, 55, 7, 8, 9, 10,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ του Νόμου 998/79 εκδόθηκε κατόπιν Δ, Α), που βρίσκεται στη θέση «Κε-
κλειστό γυμναστήριο Μεγα- αιτήσεως του Θεόδωρου Πολυχρο- φαλολαχίδα» της Τοπικής Κοινότη- 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29,
λόπολης. Ο Ακάδημος που ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
νόπουλου η αριθ. 802/04-05-2011 τας Λεβιδίου, Δημοτικής Ενότητας
πράξη χαρακτηρισμού της υπηρεσίας Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης Αρκα- 30,- 31) εμβαδού 4.510,68 τ.μ.
προκρίθηκε για πρώτη φορά ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 7 (34, 35, 66, 65, 64, 63, 62,
στον τελικό των πλέυ-οφ μας για έκταση συνολικού εμβαδού δίας.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4.009,30 τ.μ. με στοιχεία (1, 2, 3, Με τη πράξη αυτή η παραπάνω έκτα- 53, 54, 61, 34) εμβαδού 948,64 τ.μ.
από το προηγούμενο Σάββα- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4,... 12, 13, 14, 1), που βρίσκεται ση χαρακτηρίζεται ως μη δασική ΤΜΗΜΑ 10 (36, 37, 38, 39, 40, 41,
το περιμένει να μάθει απόψε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ στη θέση «Προσκυνητάρι» της Το- έκταση μη υπαγόμενη στις διατάξεις 42, 43, 44, 45, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
τον αντίπαλο του. πικής Κοινότητας Μάκρης του Δήμου της δασικής νομοθεσίας. 36) εμβαδού 1395,44 τ.μ.
ΤΡΙΠΟΛΗ 06-05-2011 Τρίπολης Αρκαδίας. Κατά της πράξης του Δασάρχη επι- ΩΣ ΔΑΣΟΣ και υπαγόμενο στις διατά-
Με τη πράξη αυτή η παραπάνω έκτα- τρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2) ξεις της δασικής νομοθεσίας (άρθρο
Σεμινάριο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ση χαρακτηρίζεται ως μη δασική
έκταση μη υπαγόμενη στις διατάξεις
μηνών από την τελευταία δημοσίευ-
ση ενώπιον της Α’ βαθμίου Ε.Ε.Δ.Α.
3 παρ. 1 του Ν. 998/79 ως αντικα-
ταστάθηκε με το Ν. 3208/2003 και
προπονητών Για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της δασικής νομοθεσίας.
Κατά της πράξης του Δασάρχη επι-
Νομού Αρκαδίας.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2710-
άρθρο 9 του Ν. 3818/2010) τα τμή-
ματα:
στο Λουτράκι Ανακοινώνεται ότι η Υπηρεσία μας προβαίνει στην κήρυξη ανα-
τρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2)
μηνών από την τελευταία δημοσίευ-
242390 τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
ΤΜΗΜΑ 5 (1, 2, 60, 59- 1) εμβαδού
132,29 τ.μ.
γκαστικής απαλλοτρίωσης για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ση ενώπιον της Α’ βαθμίου Ε.Ε.Δ.Α. ΤΜΗΜΑ 2 (6, 7, 55, 56, 57- 6) εμβα-
Στο Λουτράκι θα πραγμα- ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΚΟΥΜΠΙΛΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ». Νομού Αρκαδίας. Ε.Γ.Γ. δού 259,09 τ.μ.
τοποιηθεί τοπικό σεμινάριο Η συνολική προς απαλλοτρίωση έκταση ανέρχεται σε 22.614,65 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2710- Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ 6 (33, 34, 61, 54, 33) εμβα-
Μ2 και ευρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥ- 242390 τις εργάσιμες ημέρες και Αθανάσιος Αργειτάκης δού 236,68 τ.μ.
προπονητικής μπάσκετ. Το ΡΙΑΣ Νομού ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ 8 (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
ώρες. Δασολόγος
σεμινάριο θα διεξαχθεί το δι- Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να προβούν σε προσφορά των 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
ήμερο 20-21 Μαΐου στο Κλει- ακινήτων τους τα οποία αποτυπώνονται στο κτηματολόγιο με Ε.Γ.Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 71, 72, 73- 46) εμβαδού 804,48 τ.μ.
στό Γυμναστήριο Λουτρα- αριθμό Απόφασης έγκρισης 2638/09/09-06-2010 της Δ.Δ.Ε. Πε- Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αντίτυπο της πράξης αυτής με αντί-
κίου, ενώ διοργανωτές είναι ριφέρειας Πελοποννήσου, που είναι αναγκαία για την υλοποίηση Αθανάσιος Αργειτάκης ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ τυπο του τοπογραφικού διαγράμμα-
Δασολόγος ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ τος που την συνοδεύουν, απεστάλη
τόσο ο Σύνδεσμος Ελλήνων του πιο πάνω έργου.
για να εκτεθεί επί ένα μήνα στο πί-
Προπονητών Καλαθοσφαίρι- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ νακα ανακοινώσεων του Τοπικού Δι-
σης, όσο και η Ένωση Σωμα- Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ αμερίσματος Πραγματευτής, Δήμου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
τείων Καλαθοσφαίρισης Αρ- ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛ/ΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Νότιας Κυνουρίας, Ν. Αρκαδίας.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
γολίδας-Κορινθίας (ΕΣΚΑΚ), ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
αλλά και ο Δημοτικός Οργα- Πολ. Μηχ. Με Α’ β ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
νισμός Άθλησης. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Α’

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 37 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 22100 ΤΗΛ. 2710-231516 - 223390 - 242280 FAX: 2710 - 231890
12 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011

Σήμερα η απόφαση
Σχεδόν δύο ώρες διήρκεσε η εκδίκαση της έφεσης της ΠΑΕ ΟΦΗ για την αδειοδότηση της ομάδας στην αρμόδια Επιτροπή της ΕΠΟ
και η απόφαση αναμένεται μέχρι την Τετάρτη, καθώς η επιτροπή ζήτησε την μετάφραση των εγγράφων που αφορούν τον διακανο-
νισμό με τον Σουλεάπ και τον Πέερσμαν.

Την Τετάρτη αναμένεται να μάθουν οι άνθρωποι του Για την βομβιστική επίθεση που δέχθηκε ο δήμαρχος Ηρα-
ΟΦΗ, εάν θα πάρει τελικά άδεια η ομάδα για να συμ- κλείου τόνισε: "Έχει αναλάβει η δικαιοσύνη και η αστυνομία.
μετάσχει στα φετινά πλέϊ οφ της Football League. Πιστεύω ότι θα κάνει καλά την δουλειά της και ο υπεύθυνος
θα λογοδοτήσει".
Το πρωί της Δευτέρας, εκδικάστηκε στα γραφεία της ΕΠΟ
από την αρμόδια επιτροπή η έφεση που κατέθεσε η Κρητική Ανακοινώσεις από την ΠΑΕ
ΠΑΕ για τον φάκελο της αδειοδότησης και μετά από δύο
ώρες ακροαματικής διαδικασίας η επιτροπή ζήτησε την με- Στο μεταξύ, η ΠΑΕ ΟΦΗ εξέδωσε ευχαριστήριες ανακοινώ-
τάφραση των εγγράφων που αφορούν τον διακανονισμό με σεις προς τους φιλάθλους της ομάδας, αλλά και τον αστυ-
τον Σουλεάπ και τον Πέερσμαν. νομικό διευθυντή Ηρακλείου, ενώ δεν έδωσε και τα συγχα-
ρητήρια της σε Παναιτωλικό και ΠΑΣ Γιάννινα για την άνοδο
Στους Σουλεάπ και Πίρσμαν έχει γίνει διακανονισμός και στην Superleague.
στον ΟΦΗ έχουν ήδη έτοιμα και μεταφρασμένα τα έγγραφα
που ζήτησε η επιτροπή της ΕΠΟ. Οι ανακοινώσεις τγης ΠΑΕ ΟΦΗ αναφέρουν: "Η διοίκηση της
ΠΑΕ ΟΦΗ συγχαίρει και ευχαριστεί θερμά τον φίλαθλο κό-
Πάντως, στον ΟΦΗ υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για σμο για την άριστη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του
την θετική έκβαση της υπόθεσης για να πάρει η ομάδα την ομάδα είναι βιώσιμη. Στο δικαστήριο αποδείχθηκε ότι ο Πέερ-
σμαν έχει εξοφληθεί, ενώ και με τον Σουλεάπ, έχει ρυθμιστεί αγώνα της ομάδας μας με την ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα. Ο φίλαθλος
αδειοδότηση, ενώ καταλυτική ήταν η παρέμβαση του Γιάννη κόσμος, με το βροντερό παρών του, βοήθησε τα μέγιστα την
Κουράκη που έκανε λόγο για την βιωσιμότητα του συλλόγου. η οφειλή του.
προσπάθεια του προπονητή και των παικτών να φτάσουν στη
Βασικός μάρτυρας ήταν και ο Βασίλης Ξημέρης. δίκαιη νίκη με σκορ 4-1. Κυρίως, όμως, με το σωστό τρόπο
Παρουσιάστηκαν υπογραφές, εμβάσματα τραπέζης, όπου
έχουν κατατεθεί τα χρήματα. Είχαμε καθαρές απαντήσεις για που φέρθηκαν καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα, έδειξαν για
Κουράκης: όλα. Δεν θέλω να προκαταλάβω τη θέση της Επιτροπής, αλλά πολλοστή φορά πως πρέπει να φέρεται ο φίλος του ποδο-
σφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα. Η προσπάθειά μας
"Η υπόθεση πήγε καλά" βλέπω ότι υπάρχει πληρότητα φακέλου και η ομάδα είναι οι-
κονομικά είναι βιώσιμη", είπε αρχικά και πρόσθεσε: συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο.

Στο μεταξύ, ο Γιάννης Κουράκης μιλώντας στον "Athletic Η διοίκηση της ΠΑΕ ΟΦΗ με την ευκαιρία λήξης της κανονι-
Radio 104,2", εξέφρασε την αισιοδοξία του, ότι ο ΟΦΗ θα "Είπα και για τις μεγάλες διαφορές που έχουν στα έσοδα τους
οι ομάδες της Α' με την Β' κατηγορία. Στην Α' Εθνική τα τηλε- κής περιόδου του πρωταθλήματος Foootball League συγχαίρει
καταφέρει να πάρει την άδεια, ενώ αναφέρθηκε και στην βομ- την ΠΑΕ Παναιτωλικός και την ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα που κατέλα-
βιστική επίθεση που δέχθηκε. οπτικά είναι 2,5 εκ. ευρώ, ενώ στην Β' κατηγορία είναι 200 χι-
λιάδες ευρώ. Αυτή η μεγάλη απόκλιση δημιουργεί κάποια πα- βαν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα στο βαθμολογικό
ρατράγουδα. Θα κατατεθεί ένα πρόσθετο υπόμνημα μέχρι την πίνακα και θα αγωνιστούν τη νέα περίοδο στο πρωτάθλημα
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Κουράκης: "Η εκτίμηση μου της Super League. Η διοίκηση της ΠΑΕ ΟΦΗ εύχεται κάθε
είναι ότι η υπόθεση πήγε καλά. Αποδείξαμε με το λόγο μας Τετάρτη και η απόφαση θα βγει σύντομα. Όλοι αισιοδοξούμε
ότι μετά από μια τέτοια πορεία η ομάδα θα τα καταφέρει. επιτυχία στη συνέχεια των προσπαθειών τους και υλοποίηση
και τα στοιχεία που παρουσιάσαμε ότι η ομάδα έχει μέλλον. των στόχων τους.
Έχουμε δεσμευτεί ότι θα τακτοποιούμε τις υποχρεώσεις προς
το κράτος, ενώ δεν υπάρχει ούτε ένα μαύρο συμβόλαιο στον Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι δύσκολα για αυτήν. Η εκτί-
μηση μου είναι ότι ο φάκελος του ΟΦΗ, είναι πολύ καλός. Αν Η διοίκηση της ΠΑΕ ΟΦΗ ευχαριστεί θερμά τον αστυνομικό
ΟΦΗ. Η ομάδα μας με ένα καλύτερο τρόπο διαχείρισης είναι διευθυντή ταξίαρχο κ. Μανόλη Κοντοδιάκο και τους άνδρες
πολύ βιώσιμη. δεν είχαμε πέρσι την ατυχία να έπαιρνε την άνοδο η ομάδα,
σήμερα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Εύχομαι ότι η ομά- της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου για τα άψογα προλη-
δα φέτος θα τα καταφέρει και με ένα καλύτερο οικονομικό πτικά μέτρα που είχαν λάβει και βοήθησαν τα μέγιστα στην
Πέρσι βγήκαμε πρώτοι στα εισιτήρια και έχει ένα μέγα πλή- ομαλή διεξαγωγή του αγώνα που έδωσε η ομάδα μας με την
θος που στηρίζει αυτήν την ομάδα. Πρέπει να κοιτάξουμε την προγραμματισμό του χρόνου, θα πάμε καλύτερα. Ο κόσμος
πρέπει να ξέρει ότι βοηθούμε πραγματικά. Και έχουμε βοηθή- ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα, εξασφαλίζοντας συγχρόνως την ασφαλή
ουσία. Μπορεί να υπήρξε μια καθυστέρηση η οποία δικαιολο- προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση των φιλάθλων. Η δι-
γήθηκε απόλυτα. Είναι τακτοποιημένα τα πάντα. Η Επιτροπή σει οικονομικά και ηθικά".
οίκηση της ΠΑΕ ΟΦΗ καταδικάζει οποιαδήποτε μορφή βίας
στάθηκε στην βιωσιμότητα της ομάδας και αποδείξαμε ότι η απ' όπου κι αν προέρχεται".

Τα αποτελέσματα Με ήττα  


τελείωσαν
 

της Α2 κατηγορίας
  0,02 

  

οι Βρασιές
  10
 20   17  2011
  www.kratika-laxeia.gr
ΚΑΟΔ – Ρέθυμνο 71-70
Κόροιβος – Λαύριο 76-61 Με ήττα ολοκλήρωσαν   
Απόλλων Π. – Αρκαδικός 48-57 το φετινό περιφερει-      .
Ίκαροι Σερρών - Ολυμπιάδα Π. 83-60 ακό πρωτάθλημα οι '

 2 57085    - 
Αμύντας Δάφνης - ΑΕΚ Άργους 75-80 Βρασιές. Η ομάδα του  
2 57085  2.052.000,00     
Νήαρ Ηστ - Ερμής Λαγκαδά 76-66 Αγίου Ανδρέα ηττήθη-
    ω.

Πιερικός Αρχέλαος – Πανερυθραϊκός 64-70 κε, εκτός έδρας από


 ***

Παγκράτι - Πανελευσινιακός 89-84 (κ.α. 74-74) τον ΑΟ Λουκισίων με


'  3 57085
'  1 57085
3-0, σ' ένα αδιάφο- -
Η βαθμολογία (σε 26 αγώνες)      57085 75.000,00 11.175,00 63.825,00
ρο βαθμολογικά ματς
1. ΚΑΟΔ 49 9. ΑΕΚ Άργους 38   
2. Ρέθυμνο 44 10. Ολυμπιάδα Πατρών 37 καθώς οι δύο ομάδες
.   . .   .
3. Λαύριο 43 11. Ερμής Λαγκαδά 37 είχαν εξασφαλίσει την 16982 10.000,00 1.425,00 8.575,00 44982 1.000,00 50,00 950,00

4. Ίκαροι Σερρών 43 12. Παγκράτι 36 παραμονή στο Περιφε- 32898 5.000,00 450,00 4.550,00 49025 1.000,00 50,00 950,00

ρειακό Πρωτάθλημα. Οι
4059 1.000,00 50,00 950,00 51809 1.000,00 50,00 950,00
5. Αρκαδικός 41 13. Πανερυθραικός 36 7208 1.000,00 50,00 950,00 61680 1.000,00 50,00 950,00

6. Πανελευσινιακός 40 14. Πιερικός Αρχέλαος 36 γηπεδούχοι ήταν φανε- 12515


19883
1.000,00
1.000,00
50,00
50,00
950,00
950,00
66058
67777
1.000,00
1.000,00
50,00
50,00
950,00
950,00
7. Απόλλων Πατρών 39 15. Κόροιβος Αμαλιάδας 35 ρά καλύτεροι και δίκαια 24129 1.000,00 50,00 950,00 72955 1.000,00 50,00 950,00

έφτασαν στη νίκη. Το


28891 1.000,00 50,00 950,00 79842 1.000,00 50,00 950,00
8. Αμύντας Δάφνης 38 16. Νήαρ Ηστ 32 39643 1.000,00 50,00 950,00
παιχνίδι κρίθηκε στο  

Με ισοπαλία τελείωσε
δεκάλεπτο 35-45, όταν .  .  .  .  . 
οι γηπεδούχοι σημεί- 763 350,00 17129 350,00 33279 350,00 49025 / 66058 /

ο Παναρκαδικός
1314 350,00 17870 350,00
ωσαν τρία τέρματα
33750 350,00 49746 350,00 66480 350,00
1865 350,00 18441 500,00 34471 350,00 50227 350,00 67072 350,00
(35' Γίγας, 38' και 45' 2276
2767
500,00
350,00
19052
19883
350,00
/
35132
35883
500,00
350,00
50898
51809
350,00
/
67096
67777
350,00
/
Τσιοπάνης). 3438
4059
350,00
/
20424
21155
350,00
350,00
36764
37311
500,00
350,00
52460
52931
350,00
350,00
68568 350,00

Ο Παναρκαδικός ολοκλήρωσε τις φετινές αγωνιστικές


69049 500,00
4980 350,00 21936 350,00 39072 350,00 53542 500,00 69660 350,00
υποχρεώσεις του στο περιφερειακό πρωτάθλημα με Α.Ο. Λουκισίων: Πάπαρης, 6221
7208
350,00
/
22687
23438
500,00
350,00
39643
40224
/
350,00
54093
54861
350,00
500,00
70351
71062
350,00
500,00
ισοπαλία 1-1 στο Ναύπλιο απέναντι στον Παναυπλιακό. Σπυρόπουλος, Μπαρκό- 7979 350,00 24129 / 40975 350,00 55724 350,00 71743 350,00
Μπορεί να υποβιβάστηκε ο Παναρκαδικός όμως άφησε σης, Καραμπάς, Ζαχαριάς,
8760
9471
350,00
500,00
24880
25761
350,00
350,00
41756
42277
500,00
350,00
57075
57085
350,00
/
72274
72955
350,00
/
μία γλυκιά γεύση με την πορεία που πραγματοποίησε Ευσταθίου, Γίγας, Δήμου, 10132 350,00 26392 350,00 42358 350,00 57835 350,00 73726 350,00
στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος.
10963 350,00 27003 500,00 42639 350,00 58586 350,00 74537 350,00
Σπανός (60' Παπαδόπου- 11764 350,00 28080 350,00 43210 500,00 59337 500,00 75118 500,00
Ο Παναρκαδικός προηγήθηκε στο Ναύπλιο με τον Καλογιαννίδη λος), Τσιοπάνης (74' Καρ-
12515
13226
/
350,00
28891
29752
/
350,00
44041
44982
350,00
/
60088
60859
350,00
350,00
76009
76790
350,00
500,00
στο 4ο λεπτό, αλλά οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν λατήρας), Ντάμπος (70' 13977 350,00 30083 350,00 45433 350,00 61680 / 77577 350,00
με τον Γκιαούρη στο 32'. Μήτρο).
14708
15389
350,00
500,00
30904
31715
350,00
500,00
46184
46915
350,00
500,00
62471
63092
350,00
500,00
78008
78719
350,00
500,00
Πανναυπλιακός: Παναγιωτόπουλος (46΄Καλύβας), Ταμπάκης,
Βρασιές: Βασιλειάδης, Κα-
15440 350,00 32466 350,00 47092 500,00 64043 350,00 78930 350,00
/
Κοκορομύτης (46΄Κατσιάπης, 78΄ Δρυμούρας), Δρούζας, Πα- 16951 350,00 32898 47853 350,00 64764 350,00 79601 350,00

παγεωργόπουλος, Παπουτσής, Αντωνόπουλος, Παπαϊωάννου, λατζής, Κορολόγος, Παπ- 16982 / 33027 350,00 48564 350,00 65436 350,00 79842 /

πάς, Παρασκευάς, Αδά-  : , 17  2011


Συντρίκος, Γκιαούρης, Σάκουλης α)  40,00    α   
Παναρκαδικός: Ψυχογιός , Τσιόγκας, Μπούτας (84΄ Ι. Λαγός), μης Δ, Μπακάλης Θ (52' 85.   ω α αω
 . 
Κωστάκης, Καλογιαννίδης, Πετρόπουλος, Κοσκολός, Δήμος, Μπάρλας), Αδάμης Ι. (73' )  20,00    α    5.

Σουρλίγκας (46΄ Μπακογιαννάκης), Σωπιάδης, Σπ. Λαγός (60΄ Τσολάκου), Παπαδόπουλος )  10,00    α α 57000 ω 57999,

Μέλλος). (52' Μαντέλος), Δημάκος, 16000 ω 16999 α 32000 ω 32999.
α ααω  α  ααα αα ω 10,00 .
Αλεξίου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2011 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13

Υπέρ της «ήπιας αναδιάρθρωσης» Χρηματιστήριο


του Ελληνικού χρέους ο Γιούνκερ Η εικόνα της χθεσινής συνεδρίασης

Το αγοραστικό ενδιαφέρον
Προϋπόθεση οι μεταρρυθμίσεις οδήγησε την αγορά
σε σημαντική άνοδο
Ο πρόεδρος του 17μελούς Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ αναφέρθηκε για πρώτη φορά χθες στην
πιθανότητα η Ελλάδα να χρειαστεί να αναδιαρθρώσει το χρέος της. Μιλώντας σε ένα σεμινάριο στο
περιθώριο της συνόδου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, ο Γιούνκερ είπε ότι ίσως είναι απαραίτητο
Το αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε προς το τέλος των
συναλλαγών, ενδιαφέρον που προκαλούν οι προσδοκίες για επιτά-
να γίνει μια «ήπια αναδιάρθρωση» του ελληνικού χρέους. χυνση των αποκρατικοποιήσεων, οδήγησε την αγορά σε σημαντική
άνοδο, μετά την προχθεσινή υποχώρηση σε χαμηλά 14 ετών.
Πρόσθεσε ότι η πρώτη προτε- O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.346,87 μονάδες σημειώ-
ραιότητα της κυβέρνησης της νοντας άνοδο σε ποσοστό 1,25%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε
Ελλάδας οφείλει να είναι η συ- στα 66,972 εκατ. ευρώ.
γκέντρωση 50 δισεκατομμυρίων Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό
2,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε
ευρώ από τις ιδιωτικοποιήσεις ποσοστό 0,78% και ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίησης σημεί-
κρατικών περιουσιακών στοι- ωσε άνοδο 2,10%.
χείων και η χρήση αυτών των Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνο-
κεφαλαίων για την αποπληρωμή δο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+6,56%), της Alpha Bank
μέρους του χρέους, που φθάνει (+4,89%), της Εθνικής (+4,27%) και του Τ.Τ (+3,35%).
σχεδόν το 150% του Ακαθάρι- Αντιθέτως τη πτώση σημείωσαν μόνο οι μετοχές της Ελλάκτωρ
στου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). (-3,07%), της Coca Cola3E (-1,53%) και της Jumbo (-1, 70%).
Σε αντάλλαγμα, είπε ο Γιούνκερ, Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι
μπορεί να εξεταστεί κάποιας μορ- δείκτες των Τραπεζών(+3,82%), των Χημικών(+2,09%) και του
φής αναδιάρθρωση του χρέους. Πετρελαίου(+1,85%).
«Εάν η Ελλάδα κάνει όλες αυτές Αντιθέτως τις μεγαλύτερες απώλειες παρουσίασαν οι δείκτες του
τις προσπάθειες, τότε πρέπει να Εμπορίου (-2,45%) και των Τροφίμων (-1,46%).
δούμε εάν είναι δυνατόν να προ- Ανοδικά κινήθηκαν 77 μετοχές, 55 πτωτικά και 52 παρέμειναν στα-
χωρήσουμε σε μια ήπια αναδι- θερές.
άρθρωση του ελληνικού χρέους. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βωβός+17,86%,
Αντιτίθεμαι αυστηρά σε μια μείζο- Νεώριο+10,00%, Μοχλός+10,00%, Κλουκίνα- Λάππας +9,86% και
να αναδιάρθρωση του ελληνικού Σφακιανάκης+9,09%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:Euromedica-12,50%,
χρέους», είπε, αναφερόμενος για Κτήμα Λαζαρίδη -10,00%, Γ.Ε.Δημητρίου -10,00%, Πήγασος
πρώτη φορά σε ένα τέτοιο ενδε- -8,57% και Παίρης -8,11%.
χόμενο από την έναρξη της κρί-
σης χρέους στην ευρωζώνη πριν
από 18 μήνες.
Η δήλωση Γιούνκερ χαρακτηρί- Ο Χέλμουτ Κολ μίλησε υπέρ
ζεται σημαντική αλλαγή στα επί-
σημα σχόλια για την κατάσταση Η Γαλλίδα υπουργός Οικονομικών Κριστίν Γιούνκερ περί μιας «αναμόρφωσης» του ελ-
της αλληλεγγύης στην Ελλάδα και κατά
της Ελλάδας, αν και άλλοι παράγοντες διερω-
τώνται κατά πόσον μια τέτοια απόφαση είναι
Λαγκάρντ είχε δηλώσει το βράδυ της Δευτέ-
ρας ότι «η αναδιάρθρωση, η αναμόρφωση--
ληνικού χρέους, δηλαδή ένα τρόπο να υπάρξει
επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των
των τάσεων επανεθνικοποίησης
ορθή ή ακόμα και εφαρμόσιμη. είναι εκτός συζήτησης», μετά την δήλωση δανείων της χωρίς μείζονα αναδιάρθρωση.
O πρώην Καγκελάριος της Γερμανίας Χέλμουτ Κολ
προειδοποίησε για τις τάσεις επανεθνικοποίησης που
εμφανίζονται στην Ευρώπη και ζήτησε να επιδειχθεί
Συμφωνία Eurogroup Στήριξη στην Ελλάδα παρέχει η αμερικανική κυβέρνηση αλληλεγγύη σε πληττόμενες χώρες όπως η Ελλάδα.

για τον περιορισμό


του «naked short selling» Διαβεβαιώσεις ότι
Οι υπουργοί των Οικονομικών της ΕΕ κατέληξαν χθες σε μια συμβιβα-
στική λύση αναφορικά με ένα πολυσυζητημένο κανονισμό για να τεθεί
η χώρα δεν θα αφεθεί
υπό έλεγχο μία χρηματιστηριακή πρακτική που σταθερά τροφοδοτεί τον
πανικό στις χρηματαγορές, ανοίγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον δρόμο
να καταρρεύσει
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει με τη σειρά του τον κανονισμό.
Δηλώσεις της υφυπουργού Οικονομικών Λάελ Μπράιναρντ

Στήριξη στην Ελλάδα παρέχει η αμερικανική κυβέρνηση,


διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα δεν θα αφεθεί να καταρρεύσει.
«Το ΔΝΤ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες της Ευ-
ρωζώνης έχουν συμφωνήσει με την κυβέρνηση της Αθή-
νας ένα σταθμισμένο πακέτο μέτρων», είπε η υφυπουργός
Οικονομικών των ΗΠΑ Λάελ Μπράιναρντ στην εφημερίδα «Όποιος λέει ότι πρέπει να τα καταργήσουμε όλα και να ξεκινήσου-
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ, 17.5.11). με από την αρχή, πλανάται», είπε ο κ. Κολ σύμφωνα με το πρακτο-
«Όλα συνηγορούν στη συνέχιση της στήριξης στα μέτρα ρείο reuters. Η τοποθέτηση αυτή εκλαμβάνεται ως απάντηση του κ.
της ελληνικής κυβέρνησης», είπε η αμερικανίδα υφυπουρ- Κολ σε μέλη του κόμματός του, της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης
γός που βρέθηκε για συνομιλίες στο Βερολίνο, όπως γράφει CDU, τα οποία επιχειρηματολογούν υπέρ του αποκλεισμού της Ελ-
η «FAZ» λάδας από την Ευρωζώνη.
Η κα.Μπράιναρντ εκτίμησε ότι η ελληνική κυβέρνηση πα- «Πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το δρόμο, όσο δύσκολος και αν εί-
ναι», η Γερμανία είχε πάντα επιτυχία όταν ήταν παρούσα για τους
ραμένει στην πορεία της. «Ως εκ τούτου έχω μεγάλη εμπι-
άλλους, είπε ο κ. Κολ κατά την τελετή βράβευσής του με το βρα-
στοσύνη ότι τα προβλήματα παραμένουν διαχειρίσιμα», βείου «Χένρι Κίσινγκερ» που πραγματοποιήθηκε στην American
πρόσθεσε. Κατά την άποψή της, σε σύγκριση με το μέγεθος Academy στο Βερολίνο. Το βραβείο απένειμε στον κ. Κολ ο πρώην
της Ευρωζώνης, οι προκλήσεις παραμένουν σε διαχειρίσιμο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον. Παρούσα ήταν και η καγκελάριος
πλαίσιο. Άγκελα Μέρκελ, η οποία διαβεβαίωσε για τη «συνέχεια» της γερμα-
Τον Μάρτιο το ίδιο θεσμικό όργανο απέτυχε να καταλήξει στην τελική Η κ. Μπράιναρντ απέφυγε πάντως να δεσμευτεί, αν η νικής πολιτικής.
διατύπωση του κανονισμού.Η ουγγρική προεδρία της ΕΕ ήθελε η ρύθ- κυβέρνηση της Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να συναινέ-
μιση να επιτευχθεί μέσα στο τρέχον εξάμηνο (λήγει την 30ή Ιουνίου κι
από 1ης Ιουλίου αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ η Πολωνία).
σει σε επιμήκυνση ή σε διεύρυνση της βοήθειας προς την
Ελλάδα, παραπέμποντας στην έκθεση της τρόικας για την Το ευρωπαϊκό νόμισμα έχει
Γνωστή ως naked short selling, αυτή η πρακτική συνίσταται στο ότι
χρηματιστές υπόσχονται να πωλήσουν στο μέλλον αξία(-ες) στο χρη-
αποτίμηση της πορείας των μεταρρυθμίσεων.
Η αμερικανίδα υφυπουργός Οικονομικών αντέκρουσε σθε- εισέλθει σε καθοδική τροχιά
ματιστήριο που δεν κατέχουν, ποντάροντας στο ότι στο μεσοδιάστημα ναρά κάθε σύγκριση του ελλείμματος της Ελλάδας με το έλ-
έως την ημερομηνία της πραγματικής μεταβίβασης η αξία της (τους) θα λειμμα των ΗΠΑ και διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν Υποχώρησε χθες το ευρώ έναντι του δολαρίου. Το απόγευ-
να συνεργάζονται στενά με τους ευρωπαίους εταίρους. μα το ευρωπαϊκό νόμισμα διαπραγματευόταν στα 1,4142
μειωθεί, οπότε βέβαια κερδίζουν.
δολάρια από το επίπεδο των 1,4156 δολαρίων που έκλεισε
Ο κανονισμός στο ‘στόχαστρό’ του έχει και τα Credit Default Swaps,
αργά προχθες το βράδυ στην αγορά της Νέας Υόρκης. Στην
τα CDS, τα «ασφάλιστρα κινδύνου»: ένα χρηματιστηριακό ‘παράγωγο
αγορά συναλλάγματος η ενδεικτική ισοτιμία ευρώ/ δολαρί-
προϊόν’, που ασφαλίζει τα κρατικά χρέη γιά την περίπτωση χρεοστασίου.
Οι πολέμιοι του προϊόντος αναφέρουν ότι με την υπερβολική του χρή-
Στις 3,3 φορές η υπερκάλυψη ου που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορ-
φώθηκε στα 1,41714 δολάρια.
ση, αυξάνεται σημαντικά η πίεση στα κράτη με δημοσιονομική δυσχέ- κατά τη χθεσινή δημοπρασία
ρεια. Η τεχνική ανάλυση καταδεικνύει ότι το ευρωπαϊκό νόμισμα έχει εισέλθει
των τρίμηνων εντόκων γραμματίων σε καθοδική τροχιά. Η σύνοδος των υπουργών Οικονομικών δεν κατόρ-
θωσε να αποσαφηνίσει το νέο πλαίσιο παρεμβάσεων για την επίλυση
Ειδική ρύθμιση για τα «ασφάλιστρα κινδύνου»
Όπως προτάθηκε ο ανωτέρω κανονισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτρο- Αντλήθηκε ποσό 1,625 δισ.ευρώ με ελαφρά του Ελληνικού Δημόσιου Χρέους, γεγονός που σκιάζει τις προοπτικές του
ευρωπαϊκού νομίσματος. Ταυτοχρόνως η πιθανολογούμενη με σχετική
πή --ανάμεσα σε άλλους στόχους-- σκοπό είχε η νεοσύστατη Ευρωπαϊκή βελτιωμένη απόδοση 4,06% βεβαιότητα αντικατάσταση του επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού
Αρχή γιά τα Χρεόγραφα και τις Χρηματαγορές, η ESMA, να εγγυάται ότι Ταμείου Ντ. Στρος Καν προκαλεί προβληματισμό στους επενδυτές για
θα είναι περιορισμένες, ή και εντελώς απαγορευμένες, οι λεγόμενες «γυ- Υπερκαλύφθηκε κατά 3,3 φορές το ζητούμενο ποσό της χθεσινής τη στάση που θα τηρήσει εφεξής το ΔΝΤ στα ζητήματα διαχείρισης του
μνές πωλήσεις» (υποτιμητική κερδοσκοπία) κατά τις χρονικές περιόδους δημοπρασίας εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας του υπουργεί- Δημόσιου Χρέους των ευρωπαϊκών κρατών. Πάντως η πρόταση του
μεγάλης οικονομικής αστάθειας. ου Οικονομικών, ενώ σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα διαμορφώθη- πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου Jean Claude Junker, για αναδιάταξη
Ενστάσεις εξέφρασε αμέσως η βρετανική κυβέρνηση, που επιχειρη- κε και το ύψος του επιτοκίου. των ελληνικών ομολόγων (reprofiling) ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των
ματολόγησε ότι η ESMA δεν μπορεί να «οπλιστεί» με τέτοιες εξουσίες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών υποβλήθη- επενδυτών στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων.
Όπως προτείνεται τώρα ο κανονισμός από τους υπουργούς Οικονομι- Στη δευτερογενή αγορά στο ΗΔΑΤ τo σύνολο των συναλλαγών δια-
καν συνολικές προσφορές ύψους 4,126 δισ.ευρώ έναντι 1,250 δισ. μορφώθηκε στα 13 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 6 εκατ. ευρώ αφορούσαν
κών της ΕΕ, η ESMA θα παρεμβαίνει, μόνον όταν θα καλείται γι’ αυτό ευρώ που ήταν το αρχικό ζητούμενο ποσό ενώ αντλήθηκαν τελικά σε εντολές αγοράς, ενώ τα υπόλοιπα 7 εκατ. ευρώ σε εντολές πώλησης.
από «αρμόδιες στο πλαίσιο ανταγωνισμού χρηματιστηριακές αρχές -- κι 1,625 δισ.ευρώ. Η μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα καταγράφηκε στο 3ετές
ειδικά στις περιπτώσεις των συναλλαγών στα χρηματιστήρια της ΕΕ με Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 4,06% έναντι 4,10% που ήταν κατά ομόλογο λήξεως 20,03,12 με 6 εκατ. ευρώ και στο 5ετές ομόλογο λή-
«ασφάλιστρα κινδύνου». τη δημοπρασία της 19ης Απριλίου 2011. ξεως 20,08,11 με 5 εκατ. ευρώ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 σελ. 14

Ο Ι Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Σ Η Μ Ε ΡΑ
Τηλεφωνείτε για τις αγγελίες σας το πρωΐ στο 2710.231516 - Μόνο 1 ευρώ η δηµοσίευση
ριοχή “Ράχες”, κτηµα Ηλιό- Τηλ. 6944-571676
=ουλου. Τηλ. 6974-378415 3-10
24-60

E-mail: k_nea@otenet.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 45 τ.µ.
1ος όροφος δυάρι, διεύθυνση Οι πελάτες και συνδρομητές μπορούν να
Πάροδος ΟΗΕ, τιµή 50.000 Ε.
Τηλ. 6972-242527 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταθέτουν τα εμβάσματά τους στους κα-
19-20 τωτερω τραπεζικούς λογαριασμούς της
Παρακαλούνται οι Δημόσιες Υπηρεσίες, οι ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα =έτρινη,
έτος κατασκευης 2007. Εσω- εφημερίδας μας:
Δήμοι, οι Κοινότητες κ.ά., και εφ όσον αυτο τερικοί χώροι: 210 µ2, και ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 28ης Οκτω-
είναι τεχνικώς δυνατόν, να αποστελλουν τις βοηθητικοί χώροι: 100 µ2 Οι- βρίου 3, έναντι Εθνικής Τρά-
δημοσιεύσεις τους προς τα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
κό=εδο 800 µ2 εντός σχεδίου.
4χλµ. α=ό Τρί=ολη. Θαυµά-
=εζας, 2ος και 3ος όροφος ALPHA 510-002002007758,
ΕΘΝΙΚΗ: 478-44038431,
οροφοδιαµέρισµα 75 τ.µ. για
και ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΝΕΑ με το ηλεκτρονικο σια θέα! Ευκαιρία!!! Τηλ. ε=αγγελµατική στέγη. Τηλ.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ: 81143749,
2710-234066, 6977-256494,
ταχυδρομειο στη διεύθυνση k_nea@otenet.gr κος Γιώργος.
6975-729525, 2710-222628
Σ-160
για την αποφυγη λαθών κατά την 16-20
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό φαρµα-
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαµέ- ΓΕΝΙΚΗ: 067-030017142,
ΑΓΡΟΤΙΚΗ: 313-01020608-35
ρισµα 1ου ορόφου, 73 τµ
επαναδακτυλογράφηση των δημοσιευμάτων κείο στο Άστρος Κυνουρίας διαµ=ερές, στο κέντρο, οδός
στο Fax: 2710.231890 τις απογευματινές και ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5503-001112-660
Αρκαδιας. Τηλ. 6972-020152 Φιλελλήνων. Κατάλληλο και
10-10 για ε=αγγελµατική στέγη.
βραδυνές ώρες (13.00-9 μ.μ.) και 2710.230260 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό=εδο στο Μερ- Τηλ. 6976-321285 EUROBANK: 126-0200159907
το πρωί (8.30π.μ.-13.00μ.μ.) κοβούνι 3 στρέµµατα εκτος
σχεδίου εντός ζώνης οικοδο-
20-20
ASPIS BANK: 503-65-0000796,
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα,
PROBANK 0540330075282012013
µήσιµο. Τηλ. 6946-113991 Υψούντος 8 µε αυτόνοµη θέρ-
10-10 µανση, και =άρκινγκ. Τηλ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σ=ίτι 50τ.µ. µε 6 6944-352407
στρεµµατα χωράφι στα όρια 20-30
Τρι=όλεως Μηλιά µε αµ=έλι, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα
42 τ.µ.), τριάρια 80 τ.µ., ορο- γεώτρηση & α=οθήκη, θεση 45 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρ-
φοδιαµερίσµατα 115 τ.µ., Ρουµαναγα. Τηλ. 6970- µανση α=οθήκη και θέση BANK Τηλ. 6944-304010 µένη, 4ος όροφος, µε γκαράζ.
Τέρµα Σόλωνος, Τρί=ολη, Π. 363287 στάθµευσης στον 1ο όροφο
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Λατσώνας-Γ. Μακαρούνη Ο.Ε. 8-40 στην οδό Μεταµορφώσεως
13-20
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µονοκατοικία
Τηλ. 6946-134429.
7-10
Τηλ. 2710-233678, 6972- ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 5.200 39. Τηλ. 6978-051151, 6977- 100 τ.µ. στη Σκο=ή, µε τρεις ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι Βηλαρά
230323, 6978-894704 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο 444372 κρεβατοκάµαρες, θέρµανση 1 =ισω α=ό το Park Sale µε
Σ-79 στη θέση Αναδασµός Ε=ισκο- 15-15 και κή=ο. Τηλ. 6972-056258 δική του είσοδο αυτόνοµη
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι, ε=ι=λω- ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Φτέρη Μηλιάς =ής Τεγέας, αµφιθεατρικό, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα Σ-12 θέρµανση αυλή και α=οθήκη.
µένο, ηµισόγειο, µε θέρ- κτήµα 5,5 στρεµµάτων µε 200 µέτρα α=ό τον ε=αρ- δυάρι 67 τ.µ. µε αυτόνοµη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τεσσάρι 3ου Τηλ. 2710-225674
µανση, φυσικό αέριο, στη ιδιωτικό δρόµο, µε =ηγάδι, χιακό δρόµο Τρί=ολης – Ε=ι- θέρµανση στον 2ο όροφο =ο- ορόφου στην οδό Διοτίµας 5-5
=λατεία Μεσολογγίου Παγ- άφθονο νερό, ρεύµα, ηλε- σκο=ής. Τηλ. 6972-846215. λυκατοικίας στην οδό Τα- 31. Τηλ. 2710-237731 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι και-
κράτι, για φοιτητή ή φοιτή- κτρική αντλία νερού. Τηλ. 7-15 ξιαρχών 70 στην Τρί=ολη. 10-15 νούργιο Α=ολωνος 34 αυτό-
τρια. Πληροφορίες τηλ. 2710-242280 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Άγιο Πέτρο Τηλ. 6978-051151, 6977- ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Studio 1ου νοµη θερµανση 2ος όροφος,
694-5831054 40-100 Αρκαδίας µονοκατοικία 444372 ορόφου οδός Καλαβρύτων α=οθήκη, =άρκινγκ 42 τ.µ.
Σ-638 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό=εδο 6.500 τριών ε=ι=έδων (480 τ.µ.) 15-15 40, αυτονοµία, ανακαινι- Τηλ. 6973-513637
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ =ολυτελή δια- τ.µ. µεταξύ LIDL & 3ου Γυµνα- υ=ογειο-κατάστηµα και ορο- ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στη σµένο, ε=ι=λωµένο και µε 5-10
µερίσµατα, διαµ=ερή, στο σίου. Πληροφορίες τηλ. φοκατοικία, 160 τ.µ. εκαστο Τρί=ολη, Λεωφόρος ΟΗΕ, ηλεκτρικές συσκευές. Τηλ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι 65 τµ,
Παράλιο Άστρος, 100µ. α=ό 6945-831054 ε=ί=εδο. Τηλ. 27130-98388, σχεδόν καινούργιο, µε θέα, 6977-459168 =λησίον =λατείας Βαλτε-
θάλασσα και =λατεία, ενός, Σ-197 697-8894948 αυτόνοµη θέρµανση, =ρώτος 10-10 τσίου, Μ=ουµ=ουλίνας 17,
δύο τριών και τεσσάρων δω- ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήµα καλλιεργή- 5-10 όροφος. Τηλ. 6932-681753 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαµε- διαµ=ερές, κεντρική θέρ-
µατίων. Διαθέτουν ασανσέρ, σιµο 12 στρεµµάτων εντός ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα 200 14-15 ρίσµατα σε µονοκατοικία, µανση. Τηλ. 6936-772250 και
A/C σε όλα τα δωµάτια για σχεδίου =όλεως Παραλίου τ.µ. αίθουσα 200 τ.µ. υ=όγειο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο =ρώ- ισόγειο και 1ος όροφος 60 ώρα 18.00-21.00
χειµώνα και καλοκαίρι, δι=λά Άστρους, 400 µ. α=ό τη θά- οδός Ναυ=λιου 17 (Ενοικια- του ορόφου 160 τµ Εθνοµαρ- τ.µ. και 55 τ.µ. αντίστοιχα 4-10
τζάµια, =ολύ µεγάλα µ=αλ- λασσα. Τηλ. 6997-294822 µένο στην Εθνική Τρά=εζα. τύρων 8 =άνω α=ό την ASPIS (=λησίον νοσοκοµείου) Καλ- ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο κατα-
κόνια, σ=ατουλαριστά όλα Σ-181 λιστούς 21. Τηλ. 6977- στήµατα Ναυ=λίου 49, 150
τα δωµάτια, τζάκι και φόρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό=εδο 5 στρεµ- 004490 τ.µ. το ένα και 200 τ.µ. το
µεταβίβασης 7%. Ετοιµο=α- µάτων, =άνω στο δρόµο στο 10-10 άλλο µε =άρκινγκ. Τηλ. 2710-
ράδοτα, τιµή 1.500 τ.µ. Πλη- Περ=ατάρι. Τιµή ευκαιρίας. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δυάρια άρι- 572386, 6986-989092,
ροφορίες Μήτσιας τηλ. Τηλ. 6947-572095, 6945- στης κατασκευής ε=ι=λω- 6981791673
6936-801001, 6971-530800. 926375 µένα µε αυτόνοµη θέρµανση. 2-40
Σ-306 12-20 Τηλ. 6946-306940 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαµερίσµατα, ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήµα 10 στρεµ- 9-20 ισογειο 80 τ.µ., =ατάρι 40
γκαρσονιέρες (34 τ.µ., 36 τ.µ., µάτων µε≥+ γεώτρηση, =ε- ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στην τ.µ., και υ=όγειο 70 τ.µ., Χα-
=εριοχή Αγ. Αικατερίνης µε τζηχρήστου 7 στην Τρί=ολη.
αυτόνοµη θέρµανση και =λή- Τηλ. 6932-511209
ρως ε=ι=λωµένο. Τ%ηλ. 1-10
6978-444058 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι Λ. ΟΗΕ
9-10 61Β στον 1ο οροφο αυτόνοµη
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο γκαρσο- θέρµανση, α=εριόριστη θέµα
νιέρες καινούριες, ηλιόλου- µε υ=αίθριο χωρο =άρκινγκ.
στες, Καλαµών 64 Τρί=ολη. Τηλ. 6932-681753
Τηλ. 2710-237808 1-20
7-14
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα,
οδός Θεοκλήτου 4Α (=λησίον
=λ. Ανεξαρτησίας), ε=ι=λω-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΑΡΕΙΩΤΟΥ 15 ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 2710-226683 & 6978.44.44.45

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήματα επί πλατείας Κολοκοτρώνη και


όπισθεν πλατείας (οδός Βάρβογλη) σε πενταόροφη πολυκα-
τοικία στο ισόγειο με εμβαδόν 40 τ.μ. 50 τ.μ. και 136 τ.μ. Τιμή
από 650.000 Ε/μήνα
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα 45 και 105 τ.μ. καινουργια, πο-
λυτελής κατασκευής. 2άρι (στούντιο) και 3άρι, 5ος όροφος
(κατοικία ή επαγγελματικός χώρος) επί πλατεια Κολοκοτρώνη,
διαμπερές, μεγάλες βεράντες. Τιμή 350.000 Ε και 550.00
Ε/μήνα αντίστοιχα.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεμάχια οικοδομήσιμα, Αγ. Λευτέρη-Τρί-
πολη, 4.5, 13 και 20 στρεμμάτων και σε καλή θέση. Τιμή ευ-
καιρίας, από 20.000 Ε/στρέμμα.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 780 τ.μ. οικοδομήσιμο με συντελεστή δό-
μησης 0.6 και σε πολύ καλή θέση, πλησίον νέου Μουσικού Βασίλης Τσιράκης
Σχολείου, Μαϊ Θανάση. Τιμή 145.000 Ε.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 83 τ.μ., καινούργιο, πολυτελούς κατα-
σκευής. 3άρι, 3ος όροφος (κατοικία ή επαγγελματικός χώρος) Πλ. Αγ. Βασιλείου 6 Τ.Κ. 221 00 Τριπολη
επί πλατεία Κολοκοτρώνη, διαμπερές, μεγάλες βεράντες. Τηλ.: 2710 231648 Κιν.: 6947 371026
Τιμή Ε 166.000 (συν φόρος μεταβίβασης όχι Φ.Π.Α.). www.zoomserie.gr
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 σελ. 15

Ο Ι Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Σ Η Μ Ε ΡΑ
Τηλεφωνείτε για τις αγγελίες σας το πρωΐ στο 2710.231516 - Μόνο 1 ευρώ η δηµοσίευση
ΕΡΓΑΣΙΑ Βουλγαρία. Τηλ. 6982- ΠΩΛΗΤΕΣ ζητούνται α=ό ερ- ριότητα σ=ιτιών ή σίδερο. Σ-136 bar cafe στη Τρί=ολη. Διαθέ-
693583 γοστάσιο τυροκοµικών =ρο- Τηλ. 6982-951415. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Citroen Saxo τει bar ξύλινο. Στον εξωτε-
16-20 vόντων, =ροτιµούνται οι 2-10 1.400cc µοντ. 2002, look vts, ρικό χώρο µας σε κή=ο µε
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ενδιαφέρεται έχοντες ανάλογη =ροw=ηρε- ΚΥΡΙΑ α=ο Ουκρανία ζητά 80.000 km, φυλάσσεται σε καρυδιές-κληµαταριές φυσι-
ΦΟΙΤΗΤΗΣ στην Τρί=ολη στο για την φύλαξη ηλικιωµένων σία στις =ωλήσεις. Α=αραί- εργασία µέρα-νύχτα. Τηλ. γκαράζ, χρησιµο=οιείται ως κός χώρος µε λουλούδια µε
τµήµα των υ=ολογιστών µέρα νύχτα. Τηλ. 6989- τητο µεταφορικό µέσο, 6978-664222 δεύτερο αυτοκίνητο, έλεγχος στεγασµένη ψησταριά και µε
αναλαµβάνει την ε=ισκευή 919753 =ροσφέρονται µ=όνους. Τηλ. 2-10 δεκτός. Τηλ. 698-7250158 άνετο χώρο =άρκινγκ. Ε=ίσης
και εγκατάσταση του λογι- 8-10 6976852601 ΚΥΡΙΑ α=ό Βουλγαρία ζητά 14-20 διαθέτει σύστηµα συναγερ-
σµικού (software) του Η/Υ σας ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ή νέα για 7-7 εργασία φύλαξη ηλικιωµέ- ΠΩΛΕΙΤΑΙ Mercedes c 180 µού εντός και εκτός κατα-
στο χώρο σας ή και σε δικό =ρατήριο καυσίµων. Τηλ. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γυναίκες µαγεί- νων µέρα-νύχτα. Τηλ. 699- µοντ. 96 σε άριστη κατά- στήµατος. Τιµή καλή. Μόνο
του χώρο. Τηλ. 6972-035878, 2710-226268 ρισσες –λαντζιέρες για αλυ- 5579435 σταση, φυλάσσεται σε γκα- σοβαρές =ροτάσεις. Τηλ.
what’s up: 6972-637400 9-10 σίδα εστιατορίων κοντά στην 2-5 ράζ, έλεγχος δεκτός. Τηλ. 6942-400694, 6944-145289
14-20 ΖΗΤΕΙΤΑΙ =ωλήτρια τυροκο- =εριοχή της Τρί=ολης. Τηλ. ΚΥΡΙΑ α=ό Βουλγαρία ζητά 698-7250158 Σ-189
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ δακτυλογρα- µικών =ροvόντων στην =ε- 6976852601. εργασία την ηµερα. Τηλ. 14-20 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Αλασκαν Μαλα-
φήσεις κειµένων (word), ερ- ριοχή της Μεγαλό=ολης, µε 7-7 6974-203155 ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW 2500 κ.ε. Ε39 µουτ (Λύκος Αλάσκας),
γασιών, βιβλίων, =τυχιακών άνεση στην ε=ικοινωνία. δ. ΖΗΤΕΙΤΑΙ υ=εύθυνος κατα- 1-4 σε εξαιρετική κατάσταση Τσοου-Τσοου και Σαρ=εv
κ.λ.=. Τηλ. 6972-839895 Ανάλογη εµ=ειρία στις =ω- στήµατος α=ό αλυσίδα εµ- ΚΥΡΙΑ α=ό Βουλγαρια ζητά λογω υ=οχρεώσεων Τηλ. (Μ=λέ Γλώσσα) Μ=ουλντόγκ
19-20 λήσεις, θα εκτιµηθεί, =ρο- =ορίας τροφίµων για την εργασία α=ογευµατινές ώρες 6973.322622 (Αγγλικά-Γαλλικά) Σαλονιού
ΚΥΡΙΑ α=ό Βουλγαρία ζητά σφέρεται µ=όνους. Τηλ. ευρύτερη =εριοχή της Τρί=ο- ή νύχτα. Τηλ. 6979-738962 6-20 (Μινιατούρες), Κυνηγόσκυλα
εργασία µέρα νύχτα ή για 1 6976852601. λης. Προw=ηρεσία στο χώρο 1-4 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αµ=ελουργικό α=ό γονείς κυνηγούς. Ό=οια
µήνα ό=ως φεύγουν για 7-7 της εστίασης ή των τροφί- ΝΕΟΣ α=ό Ρουµανία Ελαι- τρακτέρ CΟΜΠΟΤΑ 4Χ4 ράτσα θέλετε ετοιµο=αρά-
µων θα εκτιµηθεί ανά- οχρωµατιστής, ενδιαφέρεται φρέζα, υδραυλικό τιµόνι, δοτα γατάκια-=α=αγάλοι-
λογα.Τηλ.6976852601 για δουλειά µε δί=λωµα λίγες ώρες λειτουργίας. Τιµή κουταβάκια. Δεκτές
7-7 αυτο/του ε=αγγελµατικού. ευκαιριας. Τηλ. 2710- =αραγγελίες. Α=οστολές =α-
ΚΥΡΙΑ α=ό Βουλγαρία ζητά Τηλ. 6977-046929 231827, 6977-998377 νελλαδικώς. Τηλ. 6945-
εργασία φύλαξη ηλικιωµε- 1-5 4-5 395656
νων. Τηλ. 6946-170780 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Τρί=ολη 4-10
4-4 άδεια ταξί κ. Κώστας. Τηλ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ σε εβδοµαδιαία
ΕΛΛΗΝΙΔΑ µε =είρα και 6945-403996 βάση =οσότητα χρησιµο=οι-
υ=ευθυνότητα είναι =ρόθυµη ηµένου δηµοσιογραφικού
να αναλάβει τη φροντίδα ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2-20
χάρτου α=ό τις εγκαταστά-
ηλικιωµένων ή =αιδιών. Κα- σεις της «Εκδοτικής Τρι=ό-
θαριότητα σε εστιατόριο η λεως». Πληροφορίες στην
καφετέρια µε =ροσιτές α=ο- εφηµερίδα «Καθηµερινά Νέα»
δοχές. Τηλ. 6986-161513 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Γαλλικής ΔΙΑΦΟΡΑ Σ-14
5-20 Γλώσσας και Φιλολογίας του ΚΥΡΙΟΣ Ελληνοαµερικάνος 45
ΚΥΡΙΑ α=ό Βουλγαρία ζητά Αριστοτελείου Πανε=ιστη- ετών ζητά γνωριµία µε κο-
εργασία φύλαξη ηλικιωµέ- µίου Θεσσαλονίκης =αραδί- =έλα α=ό 30-35 ετων µε
νων µέρα νύχτα. Τηλ. 6983- δει ιδιαίτερα µαθήµατα σε σκο=ό τον γαµο. Τηλ.
794529 µαθητές Δηµοτικού, Γυµνα- ΜΟΝΕΥΜΑΝΙ. Εξόφληση Τρα- 0015086331259
4-5 σίου, Λυκείου και ενήλικες. =εζικών Οφειλών α=ό Κάρ- 3-50
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ζητά εργασία Τηλ. 6951-707451 τες και Δάνεια, ρύθµιση ή
µέρα-νύχτα φύλαξη ηλικιω- Σ-198 αναχρηµατοδότηση-Ανα-
µένων. Τηλ. 6989-073599 στολή Πλειστηριασµών Stop
4-4 Εισ=ρακτικών Εταιριών-Ενη-
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική οικιακή µέρωση Εικόνας Τειρεσία,
βοηθός α=ό 40 έως 55 ετών Αύξηση =ιστολη=τικής ικα-
να γνωρίζει Ελληνικά δια νότητας. Αθήνα 210-
κυρία µόνη σε χωριό. Συστά- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 9273030-34, Θεσσαλονίκη
Στις τυπογραφικές εγκαταστάσεις σεις α=αραιτητες. Τηλ. 697- 2310-508537
4879659 Σ-530
των «Καθηµερινών Νέων» στη Βιο- 3-10 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Offiset RYOBI εκτυ-
ΚΥΡΙΑ α=ό Βουλγαρία ζητά =ωτικό µονόχρωµο µέχρι µέ-
εργασία την ηµέρα φυλαξη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΕΝΟ Clio 15ετίας. γεθος Α3, κατάλληλο για
Τηλ. 6945-831054
µηχανική Περιοχή Τρίπολης εγκατα-
ηλικιωµένων ή για την καθα- γρήγορες δουλειές γραφείου. ΚΑΤΕΡΙΝΑ
στήσαµε πρόσφατα τετράχρωµη Τηλ. 697-3322622
Σ-169 ΤΖΟΡΟΒΙΛΗ-
µηχανή WEB Offset 9 κυλινδρικών ΑΓΟΡΑΖΩ =αλιά κόµιξ =ε-
ριοδικά (ΜΠΛΕΚ, ΖΑΓΚΟΡ, ΜΠΟΤΗ
πύργων µε µεγάλες εκτυπωτικές δυ- ΟΜΠΡΑΞ, ΣΕΡΑΦΙΝΟ, ΤΙΡΑ-
ΜΟΛΑ και ότι άλλο). Τηλ.
Πτυχιούχος Αγγλικής
697-3322627, 693-6669993
νατότητες, και αναλαµβάνουµε την
Σ-100
Φιλολογιας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ε=ιχείρηση snack


εκτύπωση έγχρωµων εφηµερίδων ∆ιπλωµατούχος Ειδική
Παιδαγωγός
Παραδίδει µαθήµατα
Αγγλικων όλων

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
των επιπέδων.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
Αναλαµβανει µαθητές
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ µε µαθησιακές
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΕΚ∆ΟΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ δυσκολίες.
Εντός του οικισμού
Μερόπης (Οιχαλία-Μεσ-
Μέλος του πανελλαδικού δικτύου E-REAL ESTATES Τηλ. 6946-134484
σηνίας), άρτιο και οικο-
Αλ. Αρχιµανδρίτη 1 πλ. Πετρινού Τρίπολη
δομήσιμο, 1.500 τ.μ.
με 20 ρίζες ελιές.
Τηλ. 2710-231526-36 Fax: 2710-231521 Κιν. 6946-047912

Πληροφορίες: Φιλόλογος πτυχιούχος


www.ektasis.gr Email:info@ektasis.gr
ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ελληνικής φιλολογίας
τηλ. 210-6819001
Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία και κινητό 6974-008332 Αθηνών με εξειδί-
Ειδική αγωγή Σύμβουλος Ψυχολόγος κευση στην Ειδική
ΠΩΛΗΣΗ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Αγωγή (Δυσλεξία, Μα-
θησιακά Προβλήματα,
Τρίπολη ∆.∆. Μάκρης παλιά πέτρινη µονοκατοικία σε οικόπεδο 4500 τµ
6944-458763, 6970-404797
Διάσπαση Προσοχής)
Τρίπολη νεόδµητα διαµερίσµατα 2άρια, 3άρια, 4άρια

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ
Κύπρου 103 Κόρινθος 27410-85360
και με πιστοποιημένη
Τρίπολη νεόδµητο διαµέρισµα 2άρι 58 τ.µ. 2ου ορόφου
Δημητρακοπούλου 22
Τρίπολη δυάρι 56 τ.µ. 3ου ορόφου, 25ετίας µε 45 τµ µπαλκόνι. Ευκαιρία!
& Παπαναστασίου, Τρίπολη 2710-237858 γνώση του συστήμα-
Τρίπολη Καρδαράς χιονοδροµικό κέντρο, µονοκατοικία 85 τ.µ. σε οικόπεδο

διʼ αγοράν παραδοσια- τος Braille παραδίδει


1300 τ.µ.

κής οικίας, ή οικοπέ- ιδιαίτερα μαθήματα

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Τρίπολη διώροφη µονοκατοικία 200 τµ σε οικόπεδο 430 τµ µε Σ.∆. 1,2

κατʼ οίκον σε μαθη-


Τρίπολη πωλείται ή ενοικιάζεται επιχείρηση (κέντρο διασκέδασης) στο κέντρο
δου στον Νομό τές Δημοτικού, Γυ-
της πόλης.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Αρκαδίας απολύτως μνασίου και Λυκείου.
Τρίπολη ∆.∆. ∆εµιρίου πέτρινη µονοκατοικία 90+90 τ.µ. σε οικόπεδο 850 τ.µ.

μετρητοίς Τιμές προσιτές.


εντος οικισµού. Ευκαιρία.
Τρίπολη γραφεια 43 & 46 τ.µ. 2ου ορόφου στο κέντρο.

Τηλ. 210-3230780
Τρίπολη διαµέρισµα 90 τ.µ. 1ου οροφου στο κεντρο, καταλληλο και για επαγ-
Τηλ. 2710-231952, 6970-
γελµατική χρήση.
& 6934-586057 207479, 6985-642360
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ
Καραλής ∆ηµήτρης Τρίπολη κεντρικό οικόπεδο 350 τ.µ. µε Σ.∆. 2.4
Τρίπολη π. Φιλικών οικόπεδο γωνιακό 760 τ.µ. Σ.∆. 0,60
Τρίπολη οικόπεδο 720 τ.µ. ενότητα Σταδίου Σ.∆. 0,60 διαµπερές
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 297 τ.μ. 514 τ.μ. οικοπέδου στου Πά-
Ταβέρνα
Τρίπολη ∆.∆. Θάνα οικόπεδο 2200 τ.µ. µε άδεια οικοδοµής. Ευκαιρία.

με συντελεστή δόμησης: 1,6 παρι


Τρίπολη ∆.∆. Θάνα οικόπεδο 4650 τ.µ. µε θέα την πόλη

πλατεία Άρεως ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυόροφη οικία,


Τρίπολη π. Σκοπής οικόπεδο 4500 τ.µ. αµφιθεατρικό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικ. 700 τ.μ. με 1,2


Τρίπολη επί της Ε.Ο. Τρίπολης-Πύργου οικόπεδο 9500 τµ

Σίδερης
οδός Βάρβογλη
Τρίπολη ∆.∆. Σκοπής οικόπεδο 520 τµ εντός σχεδίου. Ευκαιρία
συντελεστή
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 293 τ.μ.,
Τρίπολη, εκτός σχεδίου οικόπεδο (έκτασησ) 80.000 τµ κατάλληλο και για επαγ-
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικ. 1600 τ.μ. 2ο
γελµατική χρήση.

χλμ Τρίπολης-Σκοπής οδός Ελευθερίου Βενιζέλου


Τρίπολη ∆.∆. Λεβιδίου µοναδικο οικόπεδο 22.000 τµ πρόποδες Μαινάλου, αµ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικ. 2800 τ.μ. 7ο ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 233 τμ


φιθεατρικό, ανεµπόδιστη θέα.

χλμ Τρίπολης-Πύργου με συντελεστή 1,2 και 20μ.


ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΦΑΓΗΤΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυόροφη οικία σε πρόσοψη.
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ανοικτο Παρασκευή-Σάββατο
Αγ. Κων/νου 6 22100 Τρίπολη
Τηλ./Fax: 2710-224240 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΕΣ
Αγ. Κωνσταντίνου 113, Τρίπολη
Κιν.: 6946-330519
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ & ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Τηλ. 2710.225452 - 6942.494229
e-mail:j_k03@yahoo.gr ∆ιανοµή κατ’ οίκον
web: www.arcadiapress.gr
info@arcadiapress.gr
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ,Πλατεία Γεωργίου Βʼ Γραφείο τηλ. 2710.231516
mail: k-nea@otenet.gr

Εγκαταστάσεις ΒΙ.ΠΕ τηλ. 232350-223390-242280 Fax: 231890 - Ιδρύθηκε το 1985

Οι σοσιαλιστές επικρίνουν
το αµερικανικό δικαστικό
ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΙ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ
σύστηµα για την σκληρή
αντιµετώπιση του Στρος
Καν
Οι γάλλοι σοσιαλιστές, η πολιτική οικογέ-
νεια του Ντομινίκ Στρος Καν, επικρίνουν
έντονα το αμερικανικό δικαστικό σύστημα,
μια ημέρα μετά την προφυλάκιση του επι- ΑΠΟ ΣΕΛ.1 νοµοθετικού πλαισίου, µη γνωρίζοντας προφα-
κεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Τα- Συγκεκριµένα, στο υπ’ αριθµ. 5001/1875 έγ- νώς την νόµιµη διαδικασία που θέτει ως τον µο-
μείου (ΔΝΤ) και τη μετάδοση εικόνων που γραφο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, το οποίο ναδικό λόγο ακυρότητας του προϋπολογισµού
προκάλεσαν σοκ από την αίθουσα του δι- σηµειωτέον υπογράφεται από υπηρεσιακό παρά- την µη ανάρτηση του στο «Διαύγεια» και ασφα-
καστηρίου. γοντα, δηλώνεται απερίφραστα ότι «κανένας δεν λώς προβλέπει την σύνταξη και την ψήφιση του
Σύμφωνα με αυτούς, το αμερικανικό σύ- µπορεί να αµφισβητήσει το γεγονός ότι ο προ- προϋπολογισµού άπαξ.
στημα επιτρέπει τη δημοσιοποίηση εικόνων ϋπολογισµός έτους 2011 Περιφέρειας Πελοπον-
εξευτελιστικών όπως εκείνη ενός Ντομινίκ νήσου ψηφίσθηκε και ισχύει µε την αριθµ. Τέλος, η αποκεντρωµένη διοίκηση ζητά αυτήν
Στρος Καν με χειροπέδες, εξαντλημένου 64/31-3-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµ- την φορά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού,
και σιωπηρού απέναντι στη δικαστή του.
"Είμαι αναστατωμένη και θεωρώ ότι οι ει- βουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου», ενώ λίγο υπαναχωρώντας από τους προηγούµενους ισχυ-
κόνες αυτές προκαλούν αηδία", δήλωσε η πιο κάτω αναφέρεται ότι «ο Γενικός Γραµµατέας ρισµούς της περί ακυρότητας, µη δυνατότητας
σοσιαλίστρια πρώην υπουργός Δικαιοσύ- Αποκεντρωµένης Διοίκησης δεν ακυρώνει την εκτέλεσης και περί ανάγκης επανασύνταξης,
νης Ελιζαμπέτ Γκιγκού. απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και πράγµα ωστόσο που είναι κι αυτό έωλο από νο-
"Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια. Μέχρι κατ’ επέκταση τον ψηφισθέντα προϋπολογισµό». µικής πλευράς, σύµφωνα µε τις αρµόδιες υπηρε-
σήμερα ακούσαμε μόνον τον εισαγγελέα σίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες
και όλες τις πληροφορίες που οδηγούν Να υπενθυµισθεί ότι ο γενικός γραµµατέας επισηµαίνουν ίοτι όλες οι διαπιστώσεις της ΥΔΕ
προς μια κατεύθυνση, αυτήν της ενοχής Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κ. Τάσος Αποστο- «εκτέθησαν αναλυτικά στο Περιφερειακό Συµ-
του κατηγορουμένου. Εμάς, στη Γαλλία, λόπουλος, µε προσωπικό του έγγραφο, είχε ζητή- βούλιο από τον εισηγητή αντιπεριφερειάρχη, κ.
ευτυχώς το σύστημα δεν λειτουργεί έτσι,
έχουμε έναν ανακριτή που εξετάζει και τα σει νωρίτερα την «επανασύνταξη του Χρήστο Μαλαπάνη, το οποίο ύστερα από διαλο-
ενοχοποιητικά και τα απαλλακτικά στοι- προϋπολογισµού και την επανυποβολή του στην γική συζήτηση αποφάσισε την έγκριση του υπο-
χεία", υπογράμμισε. αρµόδια υπηρεσία», καθ’ υπέρβαση των αρµο- βληθέντος από την Οικονοµική Επιτροπή σχεδίου
διοτήτων του και κατά παράβαση του σχετικού Προϋπολογισµού».

ΑΠΟΗΧΟΙ
Αρχαίος Ορχοµενός ερευνητικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Πολιτικής: µέτρα
και προτάσεις πολιτικής για τη συµµετοχή των νέων στο
του έργου της τηλεθέρµανσης της Δηµοτικής Κοινότητας
Μεγαλόπολης, του Δήµου Μεγαλόπολης. Το έργο
Η Παναρκαδική Οµοσπονδία της Ελλάδος σε συνεργασία νέο θεσµικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον
µε το Σωµατείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» οργανώνει εκδήλωση στην (Καλλικράτης)». Το «Εργαστήρι Πολιτικής» είναι ένα και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) µε συνολικό
αίθουσα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου (αίθουσα ερευνητικό έργο που έχει ως στόχο την ανάδειξη ενός προϋπολογισµό 12.534.366 ευρώ και περιλαµβάνει την
Παλαιάς Βουλής) στις 7 Ιουνίου 2011, ηµέρα Τρίτη και µοντέλου συµµετοχής των νέων στην τοπική κοινωνία επέκταση του υφιστάµενου δικτύου της τηλεθέρµανσης στη
ώρα 20.00 µε βασικό θέµα την ανάδειξη του αρχαίου και την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως διαµορφώνονται Μεγαλόπολη, που θεωρείται απαραίτητη για την
θεάτρου του Ορχοµενού Αρκαδίας µε την συµµετοχή πλέον µε τον «Καλλικράτη». µεγιστοποίηση του οφέλους της λειτουργίας ολόκληρου του
όλων των αρµόδιων πολιτικών και πολιτιστικών φορέων Το έργο, που έχει διεθνή συµµετοχή, υλοποιείται στα συστήµατος από ενεργειακή και οικονοµική άποψη.
της Αρκαδίας. πλαίσια της ερευνητικής οµάδας «Πολιτική Τεχνολογία» Η ολοκλήρωση του έργου θα συµβάλει ακόµη στη µείωση
Οµιλήτρια θα είναι η Διευθύντρια της Εφορίας µε την συνεργασία επιλεγµένων Δήµων στις περιφέρειες των εκπεµπόµενων ρύπων σε µια ήδη επιβαρυµένη
Αρχαιοτήτων Αρκαδίας κ. Άννα Καραπαναγιώτου µε Πελοποννήσου, Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Αφορά σε περιβαλλοντικά περιοχή, ενώ αποτελεί προϋπόθεση για την
θέµα «Η µαγεία της αποκάλυψης ενός µνηµείου». Θα δράσεις διαβούλευσης που συντονίζονται από πολιτικούς εύκολη, γρήγορη και οικονοµική σύνδεση όλων όσων
ακολουθήσει οµιλία του κ. Σταύρου Μπένου, τέως επιστήµονες και έχουν ως στόχο την ανάπτυξη επιθυµούν να ενταχθούν στο δίκτυο αυτό. Πηγή: ypodo-
συγκεκριµένων σχεδίων δράσης που είναι εξειδικευµένα mes.com

Χαµογελάτε
Υπουργού Πολιτισµού και Προέδρου του Σωµατείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ» µε θέµα: «Ένα µνηµείο µας περιµένει». στις προτεραιότητες που θέτουν οι δηµότες και τις
Την εκδήλωση θα προλογίσει το µέλος του Δ.Σ. της δυνατότητες που έχει ο δήµος και οι φορείς του.
Παναρκαδικής κ. Χρήστος Τσούτσουβας. Η διαβούλευση στο επίπεδο κάθε δήµου γίνεται, τόσο δια

Εργατικό Κέντρο
ζώσης, όσο και ηλεκτρονικά, και ολοκληρώνεται σε δύο Απορίες αφελούς:
φάσεις. Με ποιόν ακριβώς µπορεί να έχει κόντρα, ένα πλακέ;
Καθοριστικό ρόλο στο έργο και τα στάδια της Δεν είναι περιττό να χτυπάει το τηλέφωνο πριν το
διαβούλευσης έχει οµάδα εργασίας είκοσι (20) ατόµων η σηκώσουν, στις γραµµές των Μέντιουµ;
Για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης του Εργατικού οποία σχηµατίζεται µε την πρωτοβουλία του Δήµου.
Κέντρου Αρκαδίας τα αποτελέσµατα των εκλογών της 15ης Γιατί τα λένε meeting αφού όσοι συµµετέχουν γνωρίζονται
Ωστόσο οι δηµότες και άλλοι ενδιαφερόµενοι θα έχουν ήδη;
Μαΐου 2011, στις οποίες ψήφισαν 87, από τους 88 την ευκαιρία να συµµετάσχουν στη διαβούλευση και
εγγεγραµµένους, έχουν ως εξής: Αυτός που έγραψε το στίχο “Σαν την παπαρούνα µοιάζεις,
διαµορφώσουν τα αποτελέσµατα του έργου µέσω της όλο χρώµατα αλλάζεις”, τι ακριβώς είχε πάρει;
ΔΑΚΕ –41 ψήφοι-7 έδρες (στις εκλογές του 2008 - 35 ηλεκτρονικής διαβούλευσης η οποία θα υπάρχει ειδικά
ψήφοι -6 έδρες) Όταν ένα “χάσκυ” κλείσει τελικά το στόµα του, πώς λέγεται;
για αυτό σκοπό και για το δήµο Τρίπολης στην Τι γνώσεις βοτανολογίας είχε αυτός που ονόµασε το
ΠΑΣΚΕ—25 ψήφοι -4 έδρες (στις εκλογές του 2008 - 27 ιστοσελίδα του προγράµµατος(http://politech.uop.gr/er-
ψήφοι -5 έδρες) συγκεκριµένο ποτό, “Μαργαρίτα”;
gastiri )

Τηλεθέρµανση
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-13 ψήφοι -2 έδρες (στις Όταν οι καλόγεροι κάνουν παρέα, αποκαλούνται ακόµα
εκλογές του 2008 - 15 ψήφοι -3 έδρες) “Μοναχοί”;
Δ.Α.Σ—8 ψήφοι -2 έδρες (στις εκλογές του 2008 - 8 ψήφοι - Αυτός που γράφει “ακόµα πιο νόστιµο”, στη συσκευασία
1 έδρα) των Friskies, πώς είναι τόσο σίγουρος;

Εργαστήρι Πολιτικής
Υπογράφηκε από το Γενικό Γραµµατέα της Πόσο γρήγορα πρέπει να πίνεται επιτέλους ο “στιγµιαίος”
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής καφές;
Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσο Αποστολόπουλο και τον Τι χρώµα γίνονται οι χαµαιλέοντες όταν βρεθούν µπροστά
Δήµαρχο Μεγαλόπολης κ. Παναγιώτη Μπούρα η στον καθρέφτη;
Ο Δήµος Τρίπολης ανακοινώνει την συµµετοχή του στο προγραµµατική σύµβαση για την επέκταση και ολοκλήρωση

Κάτι νεο Για να γνωρίζουν τις επιχειρηµατικές σας δραστηριότητες παντού


πρωτότυπο
on line τα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ και τα ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΝΕΑ στη διεύθυνση www.arcadiapress.gr
και αναγκαίο και οι διαφημίσεις των πελατών μας θα καταχωρούνται δωρεάν στο διαδίκτυο