You are on page 1of 21

BIZNIS PLAN

PREDUZETNIŠTVO

Student: Profesor:
Randjelovic Jovana Prof. dr Dragoslav Jokić
2C1/0150/08

Beograd, februar 2011. godine


STRATEŠKI BIZNIS PLAN

Strateški biznis plan je plan mog biznisa koji sastavljam sama. Zahvaljujući
pažljivoj analizi koju sam sprovela smatram da je precizan i primenljiv. Objašnjava
kao će moj biznis funkcionisati , daje sažet prikaz mog menadžmenta i
komunikacijskih veza koje ću uspostaviti sa svojim komitentima.

Svrha mog strateškog plana je moja opredeljenost za započinjanje sopstvenog


biznisa. On će mi predstavljati orjentir i pomoći u vođenju posla i postizanju željenog
uspeha. Pomoću njega ću biti u mogućnosti da svoje ideje prezentiram dobavljačima
i zaposlenima, i na osnovu koga mogu putem banaka obezbediti sredstva za dalje
finansiranje i unapređenje.

Ovaj plan koristiću pri donošenju strateških i ključnih odluka u tekućem vođenju
biznisa, za poboljšanje uslova nabavke, u sumiranju rezultata rada i kao osnovu za
korigovanje usvojenih projekcija. Ključna prednost ovoga plana je ta što on
predstavlja odrednicu i put koji će mi omogućiti da svoj poslovni san pretvorim u
stvarnost, da formulišem svoju poslovnu ideju i da segledam uslove za njenu
realizaciju.

Osnovne komponente mog strateškog biznis plana su:

 Plan pozicioniranja
 Menadžment plan
 Marketing plan
 Finansijski plan
 Ocena izvodljivosti

2

1. PLAN POZICIONIRANJA
- opis, mesto i svrha biznisa -

REZIME PLANA

STR za promet robe na veliko i malo „Cvrčak i mrav“ nalaziće se u Beogradu u


ulici Vojislava Ilića br. 141. Baviće se pretežno veleprodajom trikotažne i tekstilne
robe isključivo domaćih proizvođača. U okviru istog prostora bavićemo se i
maloprodajom.
Svojinski model organizovanja rednje je inokosno, tj. ja sam osnivač i vodiću
posao. Osnivački kapital se sastvoji iz moje ušteđevine i porodične pomoći. Deo robe
će biti obezbeđen putem ugovora o zajedničkoj prodaji sa proizvođačima a manji deo
kreditiranjem od strane proizvođača.
Glavna i odgovorna za poslovanje sam ja. U potpunosti učestvujem u donošenju
odluka i snošenju rizika poslovanja.
U veleprodaji će biti zaposlen magacioner na poslovima izdavanja i pakovanja
robe, jedan administrativni radnik koji će obavljati posao fakturisanja i druge
administrativne poslove. U maloprodaji će raditi po jedna prodavačica u svakoj
smeni. U koliko se razvije gore navedena delatnost planiram zapošljavanje još dva
lica koja bi se bavila sindikalnom prodajom robe.
Moj posao će biti obilazak butika i samostalnih radnji koje se bave prodajom
takve vrste robe, upoznavanje klijenata sa našim asortimanom i uslovima prodaje,
vođenje firme i donošenje svih bitnih odluka.

POLOŽAJ GRANE

Veleprodaja „Cvrčak i mrav “ se nalazi u veoma prometnoj ulici Vojislava Ilića br.
141. Lokaciju karakteriše blizina auto puta (što je veoma važno kupcima iz
unutrašnjosti), parkiralište ispred objekta, mogućnost postavljanja velike I uočljive
reklame.
Naša prednost u odnosu na konkurenciju je to što smo uspostavili dobru
saradnju sa proizvođačima i sklopili ugovor o zastupništvu, tako da smo jedina
veleprodaja određenih robnih marki u Beogradu.
Prodajna cena biće formirana na osnovu nabavne cene, troškova poslovanja i
zarade firme. Na osnovu samostalnog istraživanja tržišta i ranijeg iskustva zaključila
sam da je ponuda kvalitetne tekstilne i trikotažne robe domaće proizvodnje
nedovoljno zastupljena u Beogradu, i da će to imati bitan uticaj na finansijsku
isplativost posla.
U razgovoru sa preduzetnicima koji se bave sličnim biznisom saznala sam da su
zadovoljni svojim obimom poslovanja i da tržište još uvek nije dovoljno pokriveno
ovom vrstom robe, što meni otvara velike mogućnosti za poslovanje.

MISIJA PREDUZETNIKA I NJEGOVE FIRME

Kao osnovnu misiju svoga biznisa smatram promovisanje robe malih domaćih
proizvođača i njihov prodor na beogradsko tržište.
Društvena korisnost mog poslovanja će se ogledati u afirmaciji domaćih
proizvođača i ispunjenju želja kupaca da kupe kvalitetnu robu domaće proizvodnje.

3
Kao deo svoje misije smatram i to što ću zaposliti četiri mlade osobe i omogućiti
im da učestvuju sa svojim radom i idejama u prganizovanju posla, pruziti im dobre
uslove za rad, zaradu i napredovanje u karijeri.

OPIS FIRME

Naziv firme: STR „Cvrčak i mrav“


Sedište i adresa: Beograd, Vojislava Ilića br. 141
Vlasnik: Randjelovic Jovana
Delatnost: veleprodaja i maloprodaja tekstilnih i trikotažnih proizvoda
Organizaciono-pravni model organizovanja: inokosna firma
Osobe za kontakt: vlasnik i svi zaposleni po potrebi
E-mail: vp-cvrcak-mrav@yubc.net

PLAN BIZNISA

Osnovni biznis je veleprodaja tekstilnih i trikotažnih proizvoda isključivo domaćih


proizvođača, praćena ugovorima o zajedničkoj prodaji i zastupništvu.
Dopunski biznis je maloprodaja navedenih proizvoda i prodaja putem sindikata.

LOKACIJA POSLOVNIH PUNKTOVA

Lokacija na kojoj se nalazi magacin i prodavnica je u širem centru Beograda u


blizini auto puta u uluci Vojislava Ilića br. 141.
Prostor za skladištenje robe je veličine 50m2, u sutureni je objekta, povezan sa
izložbenim i kancelarijskim prostorom. Maloprodajni prostor je veličine 25m2
pozicioniran ka ulice, lako uočljiv, pristupačan, sa velikim i veoma uočljivim izlogom.
Sve prostorije u lokalu su međusobno povezane, adekvatno opremljene, sa svim
potrebnim tehničkim i higijenskim uslovima za obavljanje navedene delatnosti.

OCENA SEBE

Već po odabiranju srednje Ekonomske škole planirala sam da jednoga dana


započnem sopstveni biznis. Želeći da upotpunim svoje znanje završila sam kurs za
knjigovodstvo, usavršila rad na računaru i volontirala u dve firme. Sve to mi je bilo od
velike pomoći da shvatim da moje obrazovanje nije dovoljno i potpuno za pokretanje
sopstvenog biznisa. Upisala sam višu školu i aktivno pratim i čitam stručnu literaturu
u želji da proširim svoje znanje i upoznam probleme poslovanja.
Već pri samoj pomisli na sopstvenu firmu osećam veliku odgovornost ali sam
ujedno zadovoljna i ponosna što ću imati mogućnosti da samostalno odlučujem,
radim i živim od svoga rada.
Sigurnost i podršku u planiranju posla mi pruža porodica, a posebno mama koja
ima dosta iskustva u vođenju i organizaciji posla, od nje gam dosta toga naučila i
veoma cenim njin dosadašnji rad i zalaganje.
Uživam u planiranju i organizovanju posla, komunikativna sam i imam odličan
odnos sa saradnicima. Želim da podstaknem ljude da pruže najviše što mogu i
mislim da su rad i dobra organizacija glavni preduslovi za uspeh.

4
2. MENADŽMENT PLAN
- organizacija posla i upravljanje -

PLAN PROIZVODA

Delatnost prodaje tekstilnih i trikotažnih proizvoda zahteva tesnu saradnju sa


proizvođačima. To podrazumeva praćenje promena na modnom tržištu, pronalaženje
atraktivnih modela i planiranje proizvodnje zajedno sa proizvođačima.
Drugi isto tako važan je kontakt sa kupcima i njohovo mišljenje o našem
asortimanu i uslovima prodaje. Naša ponuda je raznovrsna i u potpunosti
zadovoljava potrebe naših kupaca.
Nakon duže saradnje i sticanja obostranog poverenja trudićemo se da kupcima
izađemo u susret davajući im određeni rabat za avansno plaćanje ili odloženo
plaćanje na 30dana.

PLAN PRIPREMNIH AKTIVNOSTI

Za otpočinjanje posla potreban je odgovarajući objekat,sa svim tehničkim i


higijenskim uslovima za obavljanje navedene delatnosti, koji planiram da iznajmim i
opremim.
Odabiranje poslovnih saradnika koji su dovoljno kvalifikovani za obavljanje ove
vrste posla obaviću ja.
Obaviću prikupljanje potrebne dokumentacije, i to:
1. Zahtev za registrovanje delatnosti
2. Dozvole nadležnih službi i inspekcija
3. Ugovor o zakupu
4. Ugovor sa poslovnom bankom
5. Ugovor sa dobavljačima
6. Ugovor sa knjigovodstvenom agencijom
7. Rešenje o registraciji

TEHNOLOŠKI PLAN

Tehnološki plan našeg poslovanja podrazumeva stalan kontakt sa kupcima,


obilazak njihovih maloprodajnih objekata i spremnost za nabavku novi vrsta robe za
kojima postoji potražnja.
Povremeno će mo pozivati kupce i u našem objektu praviti prezentaciju novih
modela, ono što bude ocenjeno kao dobro i atraktivno u dogovoru sa dobavljačima
ući će u plan proizvodnje i u neposredno kratkom roku zaživeti na tržištu.

PLAN KADROVA

U STR „Cvrčak i mrav“ biće zaposleno pet radnika i svima će biti uplaćeno
zdravstveno i socijalno osiguranje.
U veleprodaji će biti zaposlen magacioner na poslovima izdavanja i pakovanja
robe i jedna administrativna radnica (moja mama) koja će obavljati posao fakturisanja
i druge administativne poslove. Veleprodaja će raditi samo pre podne, tako da njih
dvoje u potpunosti zadovoljavaju potrebe poslovanja.

5
U maloprodaji će raditi po jedna prodavačića u svakoj smeni. Inače to su moje
dugogodišnje prijateljice koje su dobro kvalifikovane za ovaj posao, veoma su
komunikativne i prijatnog su izgleda. U koliko se delatnost razvije planiram
zapošljavanje još dva lica koja bi se bavila sindikalnom prodajom robe.
Moj poslao će biti obilazak butika i samostalnih radnji koji se bave prodajom
takve vrste robe, upoznavanje klijenata sa našim asortimanom i uslovima prodaje,
nabavka robe, stalno komuniciranje sa dobavljačima i dolaženje do novih ideja u cilju
boljeg prometa, vođenje firme i donošenje svih bitnih odluka.
Godišnji odmor i slobodni dani neće biti strogo propisani. S obzirom da se svi
međusobno poznajemo i visoko smo motivisani za ovaj posao smatram da će mo
dogovorom postići adekvatno rešenje kako ne bi ugrozili poslovanje.
Ja kao vlasnik uvek ću biti spremna da ih podržim i izađem im u susret, a s
obzirom da su to visoko kvalifikovani ljudi i da i u privatnom životu imamo korektan
odnosi međusobno se pomažemo i poštujemo, mislim da će biti zastupljen timski rad
i dobra organizacija.

PLAN OBJEKATA I POSLOVNOG PROSTORA

Objekat je pažljivo izabran prema vrsti delatnosti koja će se u njemu obavljati.


Za već navedenu delatnost lokal mora posedovati određene karakteristike, i baž
takav lokal sam upela da pronađem, po ceni koju sam i planirala da izdvojim za
iznajmljivanje lokala.
Poseduje veliki magacin za skladištenje robe, blizu je auto puta (što je važno
kupcima iz unutrašnjosti), nalazi se u prometnoj ulici veoma lakoj za nalaženje,
poseduje parking ispred lokala (što je bitno zbog utovara i istovara robe), i lako je
uočljiv sa ulice.
Veličina prostora je 100m2 (50m2 + 25m2 + 25m2). Poseduje mokri čvor i svu
prateću instalaciju.
Maloprodajni i kancelarijski prostor biće moderno uređen, sa velikim brojem
izloženih artikala i postavljenih lutaka. Magacinski prostor biće adekvatno opremljen.
Police i pult za izdavanje robe biće postavljeni na odgovarajuća mesta kako bi se
obezbedilo nesmetano kretanje po magacinu. Urednost i adekvatno složena roba
radnici treba da obezbedi efikasno i brzo izdavanje robe.

PLAN OPREME, UREĐAJA I PRATEĆE INFRASTRUKTURE

Oprema koja je potrebna za našu delatnost je jednostavna i ne toliko bitna za


poslovanje. Ona uključuje atraktivan izložbeni prostor i sredstva za komunikaciju sa
kupcima i dobavljačima ( kompjuter, telefon, fax ).
U ovoj delatnosti najbitniju ulogu igraju ljudski resursi.

SWOT ANALIZA

Na uspešnost mog poslovanja utiču eksterni i interni činioci. Naše šanse za


uspeh iz tržišnog ambijenta proističu iz male ponude kvalitetne robe domaćih
proizvođača od pretežno prirodnih materijala.
Pretnju nam svakako predstavlja poplava tekstilne robe iz Kine i ostalih zemalja
po izuzetno niskim cenama. Kao snagu moga biznisa mogu istaći dobru lokaciju,
široku ponudu, kvalitet proizvoda i obrazovano i ljubazno osoblje.
Slabost našeg poslovanja je ta što još uvek nismo poznati na tržištu, što smo
vezani za proizvožače i ne poslujemo u potpunosti sa sopstvenim sredstvima.

6
KRITIČNE TAČKE POSLOVNOG PODUHVATA

Svaki poslovni poduhvat uključuje rizik poslovanja.


Uvođenje novih artikala može se smatrati rizikom. Zato ja planiram da uz dobru
saradnju sa dobavljačima zajedno vršimo detaljne analize pri odabiru modela koji će
se proizvoditi, posebnu pažnju planiram da obratim na mišljenja kupaca.
Velika potražnja za jednim određenim artiklom može nas takođe dovesti u
situaciju da ne možemo da obezbedimo dovoljnu količinu iz razloga što su kapaciteti
dobavljača sa kojima planiram da poslujem mali, a time direkno trpimo štetu kao i
naši kupci.
Postoje kupci koji ne poštuju zadate rokove plaćanja, čime nas mogu dovesti u
situaciju da od banke tražimo kratkoročne kredite za plaćanje tekućih obaveza.

PRIKAZ MENADŽMENTA

Da bi uspešno funkcionisali kao jedna ozbiljna firma trudim se da svi radnici budu
upućeni u svaki segment poslovanja i da budu u mogućnosti da menjaju jedni druge
po potrebi. Povremenim premeštanjem sa jednog na drugo radno mesto oni saznaju
više o firmi u kojoj su zaposleni, uključuju se u problematiku poslovanja, stiču nova
znanja i iskustva i aktivno učestvuju u rešavanju problema i inovacijama.

STRATEGIJA RAZVOJA

U koliko se moji proračuni pokažu realnim svakako planiram da radim na


povećanju broja mojih kupaca.
Uvođenje sindikalne prodaje je prilična investicija sa jedne strane ali omogućava
kontinuitet prodaje i dugoročno planiranje prihoda.
Pronalaženje novih, još ne afirmisanih proizvođača a možda i otvaranje
sopstvene proizvodnje je izazov o kome takođe razmišljam.

PLAN ZAŠTITE BIZNISA

Velika opasnost koja preti mome biznisu je poplava robe sumnjivog kvaliteta na
našem trištu. Moj najveći zadatak sastojaće se iz toga da kupcima objasnim razliku
između kvalitetne i jeftine robe.
Reklame, prezentacije i upoznavanje kupaca sa kvalitetom našeg asortimana
koje planiram, sigurno će mi pomoći u isticanju mojih prednosti i dovesti do
povećanja obima prodaje.

OSTALA RELEVANTNA ODREĐENJA MENADŽMENT PLANA

Moj menadžment plan se sastoji u tome da svaki kupac koji dođe kod nas bude
ljubazno dočekan, da mu se ponudi mogućnost velikog izbora, mogućnost odloženog
plaćanja i mogućnost zamene robe (veličina ili boja koje nije mogao da proda).
Jednostano rečeno da pazari što više i da pritom bude zadovoljan.

7
3. MARKETING PLAN
- komunikacija sa dobavljačima, kupcima i drugim komitentima -

MARKETING INFORMACIONI SISTEM (MIS)

Mislim da je osluškivanje komentara naših kupaca i vođenje evidencije koliko


troše za nabavku robe kod nas i kod drugih dobavljača najbolji izvor informacija. Na
taj način moći ću da odlučim o proširenju asortimana, poterebnim zalihama
određenih artikala i izbacivanju iz asortimana artikle za kojima ne postoji potražnja.
Mislim da ću od prijatelja i otvorenih kupaca dobijati i neke važne informacije koje
se odnose na moju konkurenciju. Time ću biti u mogućnosti da unapredim svoje
poslovanje i budem korak ispred drugih.

FUNKCIJE MOG BIZNISA NA TRŽIŠTU

Kvalitetna tekstilna i trikotažna roba iz ove veleprodaje namenjena je drugim


preduzetnicima koji imaju butike ili samostalne radnje i bave se prodajom ovakve
vrste robe.
Društvena korisnost mog poslovanja ogleda se u afirmaciji domaćih proizvođača
i ispunjenju želja kupaca da kupe kvalitetnu robu domaće proizvonje.

DRUŠTVENO I EKONOMSKO OKRUŽENJE

Društveno i ekonomsko okruženje se ogleda u tržišnim uslovima poslovanja,


finansijskim uslovima poslovanja i investicionim uslovima poslovanja.
Naša velika prednost će biti ugovori o zastupnistvu, što će nam dati za pravo da
samo mi u ovom okruženju prodajemo određene robne marke. U tom smislu
konkurenciju nećemo imati.

1. Tržišni uslovi poslovanja


Uslovi za nabavku robe su znatno olakšani ugovorima o zajedničkoj prodaji
tako da su ulaganja i rizik poslovanja svedeni na minimum. Živimo i radimo na
beogradskom tržištu gde uvek postoji potražnja za ovakvom vrstom robe.
Nabavna i prodajna cena biće stabilne i menjaće se po potrebi samo
početkom sezone.

2. Finansijski uslovi poslovanja


Trenutna ekonomska i finansijska situacija u zemlji su stabilne, inflacija je na
minimumu, dinar je konvertabilan, što su sve preduslovi za stabilno
poslovanje. U koliko u toku godine ostvarim kontinuiranu prodaju i obrt
sredstava očekujem da će svaka banka podržati naš dalji razvoj.

3. Institucioni uslovi poslovanja


Društveno i ekonomsko okruženje nemaju veliki uticaj na moju vrstu biznisa,
jer se on može smatrati lokalnim.

8
CILJNO TRŽIŠTE

STR „Cvrčak i mrav“ prodavaće robu domaćih proizvođača koji nemaju


predstavništvo u Beogradu i time će omogućiti preduzetnicima iz beograda i okoline
da lakše snabdeju svoje butike ili samostalne radnje kvalitetnom trikotažnom i
tekstilnom robom.
Razgovarala sam već sa dosta poznanika koji imaju svoje radnje i dobila
pozitivna obećanja da će kod nas obavljati svoje nabavke, evo nekih od njih: sztr
„Matex“, doo „Aladin“, str „Boki star“, str „Ekskluziv“, tr „Dragana“ iz Beograda. Str
„Neca“ ljubovija, str „Modesa“ Smederevo, ztr „Hit“ Ruma, i drugi.
Pored mušterija iz Beograda i okoline, planiram da privučem i ostale
preduzetnike kojima je ova veleprodaja bliza od sedišta proizvođača.

DIMENZIJE I RAZVOJ TRŽIŠTA

U razgovoru sa preduzetnicima (mojim potencijalnim kupcima) saznala sam da


tržište još uvek nije dovoljno pokriveno ovom vrstom robe, tako da nabavke obavljaju
direktno kod proizvođača, što uzrokuje dodatne visoke troškove transporta i dosta
utrošenog vremena, otvaranje ove veleprodaje ih veoma raduje.
Smatram da je tržište bna kom ću plasitari robu sasvim zadovoljavajuće. Naime
vreme je u poslu ključni faktor i moji potencijalni kupci su spremni i malo više da plate
ali da uštede vreme predviđeno za nabavku.
Tržište je preplavljeno lošom robom, tako da je potražnja za kvalitetnom robom
domaće proizvodnje u porastu i moje potencijalno tržište je svake godine u porastu.

SPECIFIČNOST TRŽIŠTA

Analizirajući tržište ustanovila sam da je potražnja za ovakvom vrstom robe


dovoljna da se upustim u tu vrstu posla. Specifičnost ovog tržišta je „moda“ kao
promenljivost te treba voditi računa o prolaznosti i zalihama. Mislim da sam
sposobna da na vreme uočim promene na tržištu i u dogovoru sa dobavljačima brzo
reagujem. Ukoliko mi ostane veća količina zaliha zastarele robe, trudiću se da je u
dogovoru sa dobavljačima obogatimo detaljima i ponovo pustimo u prodaju.
Kupac kao individua je specifičan, svaki za sebe, pa se treba tačno opredeliti za
ciljnu grupu.

KRITIČNI FAKTORI USPEHA

Obezbeđivanjem uvek atraktivnih modela, dovoljnom količinom robe na lageru,


praćenjem poterba kupaca i ostalim kritični faktori uspeha se svode na minimum.

MARKETING MIKS

Marketing miks obuhvata četiri komponente:


1. Proizvod (asortiman proizvoda koji se nudi)
2. Cenu (naknada za isporučenu robu)
3. Distribuciju (masto i način plasmana)
4. Promociju (predstavljanje)

9
Ova četiri elementa zahtevaju posebna znanja za svaki od instumenata.
Proizvod – predstavlja osnovnu marketing komponentu, uključuje kvalitet
proizvoda, karakteristike, stil i marku, a takođe i garancje. Proizvodi sa kojima ja
planiram da poslujem poseduju sve ove bitne komponente.
Cena – trudićemo se da bude realna u odnosu na kvalitet. Ponekad planiram
razne popuste za robu koja je duže na lageru i ostale povoljnosti.
Distribucija – samim tim što ću robu od proizvođača iz unutrašnjosti dovesti na
beogradsko tržište učiniću je lako dostupnom malim trgovačkim radnjama. Planiram
da ponekad na molbu kupaca robu isporučim i do njihove radnje.
Promocija – uključuje reklamu, publicitet, unapređenje prodaje i lično umeće u
prodaji. Svaki zaposleni u mojoj firmi imaće zadatak da učestvuje u ovim
aktivnostima.

PROIZVODI KAO ROBA NA TRŽIŠTU

Za ovom vrstom proizvoda već postoji potražnja na tržištu. Naš zadatak je da


istaknemo njene različitosti u odnosu na drugu robu sličnog kvaliteta. Planiram
mnogo da ulažem u pronalaženje kvalitetnih proizvoda i trudiću se da utičem na
nacionalnu svest kupaca da uzimaju robu domaće proizvodnje.

ANALIZA VREDNOSTI

U razgovoru sa potencijalnim kupcima došla sam do saznanja da je kvalitet


proizvoda najbitniji i u to planiram najviše da ulažem. Dobrim odnosima sa
dobavljačima omogućiću nabavku po veoma pristupačnim cenama, tako da ću se
truditi da formiram pristupačne nabavne cene kako bi pridobila kupce.
U uređenje lokala ne planiram mnogo da ulažem jer bi i to imalo uticaj na moje
prodajne cene. Iz dosadašnjih saznanja shvatila sam da je za ovakvu vrstu delatnosti
bitno voditi računa o skladištenju robe kako se ne bi oštetila a asortiman bio
pregledan kupcima.

KONKURENCIJA

Obišla sam nekoliko veleprodaja na području Beograda koje uglavnom drže


tekstinu robu i mislim da neće biti teško dostići i prestići njihov nivo poslovanja. Moja
prednost je to što ću držati i trikotažnu robu koja je veoma maloo zastupljena i
pristupačne cene koj su rezultat dobrik odnosa sa proizvođačima.

KOMPARATIVNE PREDNOSTI

Obilaženjem buduće konkurencije primetila sam neke njihove nedostatke i


greške i trudiću se da u tim delovima budem bolja od njih i njihove nedostatke
preokrenem u svoju korist.
Kao početnik u poslu radiću sa malom maržom, pokazaću svojim kupcima puno
poštovanje i nastojaću da pridobijem njihovo poverenje.

10
KARIKE ROBNOG PROMETA

Tekstil je kao grana u našoj zemlji u prilično lošem položaju ali bez obzira na to ja
vidim prostor za svoje uspešno poslovanje.
Opredelila sam se za grosistički promet i biću u lancu između proizvođača i
vlasnika maloprodajnih radnji.

OPSEG TRŽIŠNOG POKRIVANJA

Otvaranjem veleprodaje ovakve vrste robe, domaćih proizvođača, planiram da


osvojim tržište Beograda i okolnih gradova. Smatram da ću dobrom reklamom privući
i kupce iz drugih gradova, kojima je ova veleprodaja bliža od samog sedišta
proizvođača, i koji žele da na jednom mestu nađu robu više domaćih proizvođača.
Kvalitetom robe želim da privučem i preduzetnike koji svaoje radnje snabdevaju
robom lošijeg kvaliteta od stranih dobavljača.

IZVORI SNABDEVANJA

Naši dobavljači sa kojima imamo ugovor o zastupništvu su „Moda“, „Gitex“ i „Bigi“


iz Ade, „Neca“ iz Ljubovije, „Exkluziver“ iz Arilja.
Ostale dobaljače ću pronaći putem oglasa ili specijalozovanog časopisa
„JUTEF“.

PLAN NABAVKE

Za otpočinjanje biznisa potreban mi je lokal, pogodan za ovu vrstu delatnosti, koji


sam našla i planiram da iznajmim.
Planiram nabavku polica za magacin i kancelarijskog materijala koje ću platiti iz
sopstveni izvora, kao i kompjutera koji ću kupiti na rate. Opremu kao što su ofingeri,
štenderi, radni sto, stolice i pult već posedujem.
Veći deo robe biće obezbeđen putem ugovora o zajedničkoj prodaji i
zastupništvu sa proizviđačima, a manji deo kreditiranjem od strane dobavljača.

PLAN LOGISTIKE

Dopremu robe vršiće dobavljači, kada su u pitanju veće količine robe a kada su
manje količine u pitanju prevoziće „City express“. Roba će se skladištiti u magacinu
koji je u okviru lokala.

PLAN KOMUNICIRANJA

Smatrajući da mi vizit karte nisu dovoljne za upoznavanje budućih kupaca sa


mojim asortimanom, opredelila sam se da mi prijatelj napravi web-site gde će biti
prikazan ceo asortiman robe, boje modela, veličine i uslovi plaćanja. Takođe
planiram da se reklamiram i putem oglasa koji će izlaziti jednom nedeljno, dok
potencijalni kupci ne čuju za nas, i ne budemo prepoznatljivi na tržištu.
Naravno glavna reklama će mi biti zadovoljni kupci, a planiram i obizalak butika i
samostalnih radnji kako bi preduzetnike upoznala sa našom ponudom.

11
PLAN PROMOCIJE

Planiram da kupce upoznajem sa našim asortimanom pozivajući ih na


prezentacije početkom svake sezone, gde bi uz prijatno druženje bili upoznati sa
novim artiklima za predstojeće sezone (proleće, leto, jesen, zima). Kupcima koji nisu
u mogućnosti da dođu, poštom će mo slati uzorke novih modela a sa celokupnim
asortimanom moći će da se da se upoznaju putem našeg sajta.
U početku ne planiram medijske promocije već ću svoje vreme usresrediti na
češće lične kontakte sa kupcima.

PLAN CENA

Cene u velprodaji će se formirati na osnovu nabavne cene, planiranih troškova i


marže. Posebnu pažnju mram obratiti na to da razlika u mojoj ceni i ceni kod
proizvođača ne bude drastična kako bi se potencijalni kupci iz Beograda i okoline
opredelili za kupovinu u mojoj veleprodaji a ne direktno kod proizvođača. Moja
glavna prednost u odnosu na konkurenciju su ugovori o zastupništvu, tako da što se
tiče Beograda i okoline neću imati konkurenciju koja prodaje robu proizvođača sa
kojima ja sarađujem.
Trudiću se da cena bude realne u odnosu na kvalitet. Planiram popuste za robu
koja je duže na lageru, odloženo plaćanje do 30dana i specijalne popuste na veću
količinu.
U maloprodaji cene će se formirati tako da budu što pristupačnije potrošačima i
prilagođene svačijoj kupovnoj moći. Uz dobar kvalitet i pristupačne cene trudiću se
da utičem na nacionalnu svest kupaca da uzimaju robu domaće proizvodnje.

PLAN PRODAJE

Opredelila sam se za grosistički promet i biću u lancu između proizvođača i


vlasnika maloprodajnih radnji. Roba će biti namenjena prvenstveno preduzetnicima
na potručju Beograda i okoline, a i dugim kupcima koji dođu u naš maloprodajni
objekat.
Robu će prodavati kvalifikovani radnici u okviru lokala koji ću iznajmiti, a po
razradi biznisa planiram da organizujem i sindikalnu prodaju robe. Sklopljeni ugovori
o zastupništvu i zajedničkoj prodaji sa proizvođačima daju mi prednost u odnosu na
konkurente i ne zahtevaju velika ulaganja.
Prodaja će se vršiti direktno, u našem objektu. U veleprodaji računam na
preduzetnike iz Beograda i okoline, a u maloprodanom objektu na ljude iz komšiluka i
slučajne prolaznike.

STRATEGIJE MARKETINGA

Imajući u vidu poziciju koju želim postići na tržištu razmatrala sam razne vrste
marketing strategija koje bi mogla da primenim u svom poslovanju. Zbog velike
ponude sličnih roba koje se nude smatram da je potrebno da su na neki način
izdvojim, poslebnom ponudom i upotrebim strategiju diferenciranja koja će mi u tome
pomoći.Ova strategija biće usmerena na asortiman robe koju želim da ponudim
svojim kupcima. Već ranije sam navela da ću na osnovu ugovora o zastupništvu biti
jedina na ovom tržištu koja drži određene robne marke. Radi se o trikotažnim

12
proizvodima izrađenih od prirodnih materijala koje odlikuju postojanost boja i
dugotrajnost, što je razlikuje od robe iz Kine kojom je tržište preplavljeno.
Otvaranjem veleprodaje ove vrste robe omogućila sam kupcima iz Beograda i
okoline lakšu, bržu i jeftiniju nabavku. Vlasnici malih trgovačkih radnji će i dalje deo
robe nabavljati u drugim veleprodajama ali po trikotažu će dolaziti kod nas zbog
velike ponude kvalitetne robe određenih marki.
Druga moja prednost u odnosu na konkurenciju će se ogledati u tome što oni
drže pretežno robu za omladinu a u mojoj ponudi je zastupljena i roba za starije i
zaposlene žene.

TIP MARKETINGA

S obzirom da imamo sklopljene ugovore o zajedničkoj prodaji sa dobavljačima,


planiran je i zajednički nastup na tržištu, tako da bi moj tip marketinga bio vertikalni.
Zajedno ćemo raditi na istraživanju tržišta, planiranju proizvodnje i plamanu
prozvoda.

13
4. FINANSIJSKI PLAN
- sredstva, prihodi i troškovi -

PRETPOSTAVKE FINANSIJSKOG PLANA

 Karakteristike biznisa:
Prodaja određenih robnih marki domaćih proizvođača koje će kupcima
biti dostupne sam u mojoj veleprodaji.

 Tržišna situacija:
Velika ponuda sličnih artikala i poplava jeftinih proizvoda jesu realnost
na tržištu ali me neće sprečiti da uz pomoću startegije diferenciranja
odlično poslujem.

 Kapitalne mogućnosti sa kojima raspolažem:


Moje kapitalne mogućnosti sa kojima raspolažem nisu velike ali su
dovoljne za pokrivanje tekućih troškova poslovanja.

 Potrebe za poslovnim prostorom, opremom i nameštajem:


Poslovni prostor će biti zakupljen i zagenja ću mesečno izdvajati 24.000
dinara. Za nabvku kompjutera, kancelarijskog materijala i polica za
magacin iz sopstvenih sredstava ću izdvojiti 60.000 dinara. Ostalu
opremu koja mi je neophodna za poslovanje u iznosu od 40.000 već
posedujem.

 Potrebe za trajnim obrtnim sredstvima:


Pošto je široka ponuda robe obezbeđena putem ugovora o zajedničkoj
prodaji, nedostatak obrtnih sredstava mi neće ugroziti planove.

 Potrebe za finansijskim sredstvima za plate zaposlenih:


Za plate zaposlenih izdvajaću bruto 105.000 dinara mesečno. Za period
pripremnih aktivnosti nemam planiranih troškova za isplatu plata zato
što ću te aktivnosti obaviti sama i uz pomoć porodice. U periodu
kasnijeg tekućeg poslovanja sredstva će biti obezbeđena iz tekućih
prihoda.

 Datum planiranog ulaska u investicioni projekat:


Datum otpočinjanja pripremnih aktivnosti će biti 1.07.2007. Planirano
vreme za realizaciju svih pripremnih radnji i investicija je 30dana.

 Datum ulaska u tekće poslovanje:


Datum ulaska u redovno tekuće poslovanje je 01.08.2007god.

 Prosečan planiran promet:


Planirani promet za prva tri meseca poslovanja iznosi 3.110.000dinara.
Planirano je i povećanje prometa za naredna tri meseca 100% u odnosu
na prethodni period, s obziroma da je potražnja za robom u tom periodu

14
znatno veća.

 Bruto razlika u ceni:


Planirana marža za veleprodaju iznosi 10% a za maloprodaju 50% na
nabvnu cenu robe. Što će na osnovu planiranog prometa biti dovoljno
za pokrivanje troškova poslovanja.

 Bruto i neto dobit:


Planirana bruto dobit za prva tri meseca poslovanja je 613.000din, a
planirana neto dobit je 151.000dinara.

ALTERNATIVE FINANSIRANJA

Sopstvena sredstva: Prvo ću se opredeliti za poktivanje troškova svog


poslovanja iz sopstvenih izvora. Ukoliko budem u mogućnosti

Ugovori: Veći deo robe biće obezbeđen putem ugovora o zastupništvu i


zajedničkoj prodaji sa proizvođačima.

Krediti: U koliko ne uspem da sve troškove svog poslovanja pokrijem iz


sopstvenih izvora tražiću kredit od banke. Za manji deo robe ću tražiti kredit od
dobavljača ili ću plaćati na rate, u odnosu na prodatu robu.

PLAN IZVORA SREDSTAVA

Plan izvora sredstava radi se unapred i predstavlja moju projekciju nabavke


fizičkih i novčanih sredstava, koja su mi potrebna za početak rada i tekuće obavljanje
mog biznisa, kao i projekciju izvora sredstava iz kojih planiram da obezbedim
potreban novčani kapital za nabavku tih sredstava.

PLAN IZVORA SREDSTAVA

AKTIVA (sredstva) cena PASIVA (izvori sredstava)

Gotovina 200.000 Lična štednja


Veći deo zaliha robe 2.400.000 Ugovor o zajedničkoj prodaji
Manji deo zaliha robe 400.000 Krediti od dobavljača
Automobil za dostavu 320.000 Već u posedu
Kancelarijski sto i stolice 25.000 Već u posedu
Police za magacin 20.000 Iz sopstvenih sredstava
Štenderi 8.000 Već u posedu
Ofingeri i lutke 7.000 Već u posedu
Kancelarijski materijal 5.000 Iz sopstvenih sredstava
Računar 35.000 Iz sopstvenih sredstava
UKUPNO 3.420.000

15
PROBNI BILANS STANJA

Probni bilans stanja radi se unapred, da bi se unapred prikazala potrebna


sredstva i izvori sredstava koje je nužno formirati i uklopiti da bi se odabrani biznis
mogao uspešno obavljati. Probni bilans stanja mi pokazuje koliko investicija zahteva
moj biznis i u kojoj vrednosnoj i tehnološkoj strukturi.

PROBNI BILANS STANJA


AKTIVA IZNOS PASIVA IZNOS
Gotovina 200.000 Sopstveni kapital 620.000
Zalihe robe 2.800.000 Dobavljači 400.000
Oprema 35.000 Obaveze iz specifičnih poslova 2.400.000
Nameštaj 60.000
Automobil 320.000
Sitan inventar 5.000
UKUPNO 3.420.000 UKUPNO 3.420.000

PROBNI BILANS USPEHA

Probni bilans uspeha služi da se na osnovu njega izloži projekcija finansijskih


rezultata planiranog biznisa. Njegovi sastavni delovi su analiza i ocena ispravnosti
poslovnog poduhvata iz kojih se može lako sagledati finansijska osnovanost
planiranog i ostvarenog biznisa. Radi se tabelarno da bi se u preglednoj formi mogli
iskazati i pratiti svi prihodi i rashodi i izračunati dobici.

PROBNI BILANS USPEHA


OPIS AVGUST SEPTEMBAR OKTOBAR
Prihodi od prodaje robe u veleprodaji 750.000 800.000 960.000
Prihodi od prodaje robe u
180.000 200.000 220.000
maloprodaji
Ukupni prihodi od prodaje 930.000 1.000.000 1.180.000
Troškovi nabavke robe 749.000 800.000 948.000
Ukupni troškovi prodaje 749.000 800.000 948.000

Bruto razlika u ceni 181.000 200.000 232.000

OPIS AVGUST SEPTEMBAR OKTOBAR


Troškovi plata 65.000 65.000 70.000
Troškovi nabavki 1.500 1.500 1.500
Troškovi reklame 4.000 4.000 9.000
Troškovi knjigovodstvenih usluga 8.000 8.000 8.000
Troškovi zakupa prostora 24.000 24.000 24.000
Troškovi komunalija 6.000 6.000 6.000
Troškovi telefona 500 500 500

16
Porezi 40.000 40.000 45.000
Ukupni rashodi 149.000 149.000 164.000

OPIS AVGUST SEPTEMBAR OKTOBAR


Bruto razlika u ceni 181.000 200.000 232.000
Ukupni rashodi 149.000 149.000 164.000
Neto dobit 32.000 51.000 68.000

PROJEKCIJA TOKA GOTOVINE (CASH FLOW)

Projekciju toka gotovine tj. plan gotovine, treba precizno raditi jednom mesečno a
projektovati globalno za jednu godinu. Planovima gotovine treba predvideti oscilacije
u nivou gotovine po pojedinim periodima u kojima se ti poduhvati ostvaruju.
Da bi kvalitetno uradila projekciju toka gotovine potrebno je da poznajem,
vremenski pratim i analiziram sve prihode i sve troškove koji nastaju, i koji mogu
nastati u mom poslovanju.

Rb. OPIS AVGUST SEPTEMBAR OKTOBAR


1. RASPOLOŽIV NOVAC 200.000 232.000 283.000
Stanje na računu 100.000 132.000 183.000
Gotovina u blagajni 100.000 100.000 100.000
2. PREDVIĐENI PRIHODI 181.000 200.000 232.000
3. UKUPNA GOTOVINA I PRILIV 381.000 432.000 515.000
GOTOVINE ( 1 + 2 )
4. MESEČNE ISPLATE 149.000 149.000 164.000
Troškovi plata 65.000 65.000 70.000
Troškovi nabavki 1.500 1.500 1.500
Troškovi reklame 4.000 4.000 9.000
Troškovi knjigovodstvenih usluga 8.000 8.000 8.000
Troškovi zakupa prostora 24.000 24.000 24.000
Troškovi komunalija 6.000 6.000 6.000
Troškovi telefona 500 500 500
Porezi 40.000 40.000 45.000
5. STANJE GOTOVINE NA KRAJU 232.000 283.000 351.000
MESECA

17
5. IZVODLJIVOST BIZNIS PLANA
- ocena izvodljivosti -

Nakon završetka svog biznis plana, dosta vremena sam provela u njegovom
analiziranju i proveri izvodljivosti. Izračunavanjem mrtve načke rentabilnosti, na
osnovu revidiranih brojki i na osnovu konsultacija sa ujakom koji je ekonomista
ustanovila sam da je moj plan više nego realan i u potpunosti izvodljiv.
Spremna sam da maksimalno učestvujem u njegovom sprovođenju i
ostvarivanju.

6. KONTROLA BIZNIS PLANA

Svejedno da li se radi o novo nastalom biznisu ili već uhodanom biznisu koji traje,
ključni uslov uspešnosi poslovanja je i kontrola biznis plana. Operativna i strateška
kontrola je neophodna kako bi se greške na vreme uočile i svele na najmanju
moguću meru.
Naravno neći čakati 12 meseci da bi saznala kakav je krajnji rezultat mog
poslovanja, na kraju svakog meseca všiću kontrolu poslovanja, i to prvo operativnu
pa zatim stratešku.
Kako bi na vreme otkrila greške u svom poslovanju i smanjila rizik vršiću stalnu
kontrolu uspešnosti nabavke i prodaje, kontrolisaću zalihe,prihode i isplate. I vodiću
računa da uspešnost poslovanja bude uvek visoka, naravno iznad granice
rentabilnosti.

7. REVIZIJA BIZNIS PLANA

Kada krenem u realizaciju svoga biznis plana trudiću se da pažljivo uočavam


promene unutar svoje firme, kao i u eksternom okruženju. Redovno ću izvoditi SWOT
analizu i druge strateške analize kako bi mogla kvalitetno i blagovremeno da
korigujem svoj plan shodno novonastalim promenama.

18
SADRŽAJ

STRATEŠKI BIZNIS PLAN...............................................................................2


1.PLAN POZICIONIRANJA.................................................................................................................3
REZIME PLANA..................................................................................................................................3
POLOŽAJ GRANE...............................................................................................................................3
MISIJA PREDUZETNIKA I NJEGOVE FIRME................................................................................3
OPIS FIRME.........................................................................................................................................4
PLAN BIZNISA....................................................................................................................................4
LOKACIJA POSLOVNIH PUNKTOVA.............................................................................................4
OCENA SEBE......................................................................................................................................4

2.MENADŽMENT PLAN.......................................................................................................................5
PLAN PROIZVODA............................................................................................................................5
PLAN PRIPREMNIH AKTIVNOSTI..................................................................................................5
TEHNOLOŠKI PLAN..........................................................................................................................5
PLAN KADROVA...............................................................................................................................5
PLAN OBJEKATA I POSLOVNOG PROSTORA.............................................................................6
PLAN OPREME, UREĐAJA I PRATEĆE INFRASTRUKTURE.....................................................6
SWOT ANALIZA.................................................................................................................................6
KRITIČNE TAČKE POSLOVNOG PODUHVATA...........................................................................7
PRIKAZ MENADŽMENTA................................................................................................................7
STRATEGIJA RAZVOJA....................................................................................................................7
PLAN ZAŠTITE BIZNISA..................................................................................................................7
OSTALA RELEVANTNA ODREĐENJA MENADŽMENT PLANA...............................................7

3.MARKETING PLAN...........................................................................................................................8
MARKETING INFORMACIONI SISTEM (MIS)..............................................................................8
FUNKCIJE MOG BIZNISA NA TRŽIŠTU.........................................................................................8
DRUŠTVENO I EKONOMSKO OKRUŽENJE..................................................................................8
CILJNO TRŽIŠTE................................................................................................................................9
DIMENZIJE I RAZVOJ TRŽIŠTA......................................................................................................9
SPECIFIČNOST TRŽIŠTA..................................................................................................................9
KRITIČNI FAKTORI USPEHA..........................................................................................................9
MARKETING MIKS............................................................................................................................9
PROIZVODI KAO ROBA NA TRŽIŠTU.........................................................................................10
ANALIZA VREDNOSTI...................................................................................................................10
KONKURENCIJA..............................................................................................................................10
KOMPARATIVNE PREDNOSTI......................................................................................................10
KARIKE ROBNOG PROMETA........................................................................................................11
OPSEG TRŽIŠNOG POKRIVANJA.................................................................................................11
IZVORI SNABDEVANJA.................................................................................................................11
PLAN NABAVKE..............................................................................................................................11
PLAN LOGISTIKE.............................................................................................................................11
PLAN KOMUNICIRANJA................................................................................................................11
PLAN PROMOCIJE...........................................................................................................................12
PLAN CENA.......................................................................................................................................12
PLAN PRODAJE................................................................................................................................12
STRATEGIJE MARKETINGA..........................................................................................................12
TIP MARKETINGA...........................................................................................................................13

4.FINANSIJSKI PLAN.........................................................................................................................14
PRETPOSTAVKE FINANSIJSKOG PLANA...................................................................................14
Karakteristike biznisa:
Prodaja određenih robnih marki domaćih proizvođača koje će kupcima biti dostupne sam u mojoj

19
veleprodaji.
.............................................................................................................................................................14
Tržišna situacija:
Velika ponuda sličnih artikala i poplava jeftinih proizvoda jesu realnost na tržištu ali me neće
sprečiti da uz pomoću startegije diferenciranja odlično poslujem.
.............................................................................................................................................................14
Kapitalne mogućnosti sa kojima raspolažem:
Moje kapitalne mogućnosti sa kojima raspolažem nisu velike ali su dovoljne za pokrivanje tekućih
troškova poslovanja.
.............................................................................................................................................................14
Potrebe za poslovnim prostorom, opremom i nameštajem:
Poslovni prostor će biti zakupljen i zagenja ću mesečno izdvajati 24.000 dinara. Za nabvku
kompjutera, kancelarijskog materijala i polica za magacin iz sopstvenih sredstava ću izdvojiti
60.000 dinara. Ostalu opremu koja mi je neophodna za poslovanje u iznosu od 40.000 već
posedujem.
.............................................................................................................................................................14
Potrebe za trajnim obrtnim sredstvima:
Pošto je široka ponuda robe obezbeđena putem ugovora o zajedničkoj prodaji, nedostatak obrtnih
sredstava mi neće ugroziti planove.
.............................................................................................................................................................14
Potrebe za finansijskim sredstvima za plate zaposlenih:
Za plate zaposlenih izdvajaću bruto 105.000 dinara mesečno. Za period pripremnih aktivnosti
nemam planiranih troškova za isplatu plata zato što ću te aktivnosti obaviti sama i uz pomoć
porodice. U periodu kasnijeg tekućeg poslovanja sredstva će biti obezbeđena iz tekućih prihoda.
.............................................................................................................................................................14
Datum planiranog ulaska u investicioni projekat:
Datum otpočinjanja pripremnih aktivnosti će biti 1.07.2007. Planirano vreme za realizaciju svih
pripremnih radnji i investicija je 30dana.
.............................................................................................................................................................14
Datum ulaska u tekće poslovanje:
Datum ulaska u redovno tekuće poslovanje je 01.08.2007god.
.............................................................................................................................................................14
Prosečan planiran promet:
Planirani promet za prva tri meseca poslovanja iznosi 3.110.000dinara. Planirano je i povećanje
prometa za naredna tri meseca 100% u odnosu na prethodni period, s obziroma da je potražnja za
robom u tom periodu znatno veća.
.............................................................................................................................................................14
Bruto razlika u ceni:
Planirana marža za veleprodaju iznosi 10% a za maloprodaju 50% na nabvnu cenu robe. Što će na
osnovu planiranog prometa biti dovoljno za pokrivanje troškova poslovanja.
.............................................................................................................................................................15
Bruto i neto dobit:
Planirana bruto dobit za prva tri meseca poslovanja je 613.000din, a planirana neto dobit je
151.000dinara.
.............................................................................................................................................................15
ALTERNATIVE FINANSIRANJA...................................................................................................15
PLAN IZVORA SREDSTAVA..........................................................................................................15
PROBNI BILANS STANJA...............................................................................................................16
PROBNI BILANS USPEHA..............................................................................................................16

.............................................................................................................................................................17
PROJEKCIJA TOKA GOTOVINE (CASH FLOW).........................................................................17

5.IZVODLJIVOST BIZNIS PLANA...................................................................................................18

6.KONTROLA BIZNIS PLANA..........................................................................................................18

7.REVIZIJA BIZNIS PLANA..............................................................................................................18

20
SADRŽAJ........................................................................................................19

21