P. 1
Onderzoeksverslag STRAF en MISDAAD

Onderzoeksverslag STRAF en MISDAAD

|Views: 925|Likes:
Published by Romy Dingemans

More info:

Published by: Romy Dingemans on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2013

pdf

text

original

beoordelingsformat verbreding CODE ONDERZOEKSVERSLAG JOURNALISTIEK EN MEDIA TO1 of TO2

Naam student Beoordelaar Beoordelingseisen: • • • • • Het verslag bevat een uitgebreide inhoudsopgave en een bronnenlijst Het verslag beslaat minimaal 4A4 en maximaal 5 A4. Bedoeld wordt de inhoudelijke tekst: inhoudsopgave, bronnenlijst en bijlage(n) vallen hierbuiten. Het verslag is gebaseerd op theorie uit de literatuurlijst Student heeft een correcte individuele presentatie gehouden in de tutorgroep De student toont een leergierige en actieve grondhouding tijdens de feedbackbijeenkomsten.

Als aan de beoordelingseisen niet is voldaan, komt het product niet in aanmerking voor beoordeling.

BEOORDEELBAAR Algemene indruk van het product:

NIET-BEOORDEELBAAR

COMPETENTIE 8 REFLECTEREN OP HET VAK
Toont inzicht in de maatschappelijke verantwoordelijkheid, de betekenis en de context van de journalistiek en kan crossmediaal denken. Toont inzicht in de beginselen van beroepsethiek, mediarecht, en in het mediabeleid van de overheid. Verwerkt zijn kennis over het vak in inhoudelijk samenhangende producten.

GOED

VOLDOENDE

ONVOLDOENDE

De summatieve feedback is gebaseerd op de onderstaande criteria. Bij ‘niet voldaan’ of ‘goed’ zijn de criteria aangestreept / toegelicht die voor de kwalificatie doorslaggevend zijn.

De student: 1. laat zien hoe theorie van toepassing is op een onderwerp uit de praktijk en beschrijft genoemde theorie en praktijk in een logische samenhang.
2.

geeft blijk van kennis van de journalistieke actualiteit en kiest op beargumenteerde wijze een onderwerp. geeft blijk van correcte vakspecifieke kennis.

3.

5

4. 5. 6.

beschrijft en beargumenteert de onderzoeksmethode. beargumenteert de relevantie en bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten. levert een compleet verslag met een inhoudelijk samenhangend betoog. Hoofdstukken, paragrafen en alinea’s sluiten op elkaar aan. Voorkomt inhoudelijke tegenstrijdigheden en onnodige vragen bij de lezer. levert een verslag dat voldoet aan de eisen van Standaardnederlands, spelling, stijl, interpunctie en bronvermeldingen.

7.

5

Kwestie: Misdaad en straf Onderzoeksverslag Onderwerp: Aanranding

Door: Romy Dingemans PCN: 226355 Tutor: Trudy Braber Deadline: vrijdag 8 oktober 23h59

Bouwplan
Thema Welk beeld vormen de media over aanranding?

5

Inleiding Wat is het probleem precies? Wat is aanranding? Dit staat in mijn inleiding. Pag. 5 Kern Welke theorieën worden gebruikt bij het onderzoeksverslag? Cultiveringstheorie, Priming, Framing en Wardle Pag. 7 Wat is de onderzoeksopzet? Met Lexis Nexis heb ik gezocht naar artikelen. Ik leg hier uit wat ik precies ga onderzoeken en hoe ik dit aan ga pakken. Pag. 12 Wat valt er te zeggen over de berichten? Dat staat in de analyse. Hierin wordt antwoord gegeven op alle essentiele vragen rond de berichten Pag. 13 Slot Wat kan ik uit mijn onderzoek concluderen? Dit staat in de conclusie. Bronnenlijst Bijlage Hier kunt u de gebruikte berichten vinden. Pag. 17 Pag. 20 Pag. 21

Inhoudsopgave

5

Hoofdstuk 1

2 3 4 5

Onderwerp Bouwplan Inleiding Theorieën: Cultiveringstheorie, priming, framing en Wardle Onderzoeksopzet Analyse krantenberichten Conclusie Evaluatie Bronnenlijst Bijlage: berichten

Pagina 4 6 7-11

12 13-16 17-18 19 20 21-49

Inleiding. Welk beeld vormen de media over aanranding?

5

ga ik ze analyseren. het slachtoffer. de inhoud van de aanranding zelf? Er zijn een hoop verschillende soorten aanranding en door regionale en landelijke kranten te vergelijken wil ik onderzoeken of hier verschil in zit en of ze alleen over bepaalde aanrandingen berichten. Dit soort berichten wordt ook gelezen door ouders.In een zwembad in Tilburg is een man aangehouden omdat hij wordt verdacht kinderen te hebben aangerand. Dit doe ik op basis van de cultiveringstheorie.” (2) Dit onderwerp is juist in deze tijd zeer geschikt om te onderzoeken. In hoofdstuk 1 ga ik de cultiveringstheorie van Gerbner uitleggen. Dit soort misdrijven heeft namelijk al vaker plaatsgevonden. zelfs op klaarlichte dag. ik ga namelijk berichten gebruiken uit vier verschillende kranten. 5 . Vervolgens ga ik de berichten die ik uit LexisNexis heb gehaald sorteren. Uit deze analyse kan ik tot slot een conclusie trekken. Nadat ik ze gesorteerd heb. Ik wil gaan onderzoeken welke beeldvorming de media ontwikkelen als het gaat om aanranding. Ik ben benieuwd of zij nog wel graag naar het zwembad gaan met hun kinderen of ze liever meenemen naar een pretpark. Veel ouders zijn door de berichten over pedofielen die vrij zijn gelaten bang geworden hun kind alleen over straat te laten lopen. Ondanks dat de indruk soms gewekt wordt dat het de laatste tijd erger is geworden. Daarna ga ik (welke theorieën nog meer uitgelegd moeten worden???). is het aantal misdrijven niet meer geworden ten opzichte van 1930 en 1960 (1). Gaan ze in op de dader. Mijn onderzoeksvraag is dan ook: Welk beeld vormen de media over aanranding? Aanranding is te definieren als “iemand met psychisch of lichamelijk geweld dwingen een seksuele handeling uit te voeren of te ondergaan. gevolgd door de theorie van Wardle.

Gerbner en kornuiten zijn hiermee begonnen toen zij bezorgd werden over de invloed van geweld op televisie. Gerbner en zijn collega’s hebben veel onderzoek gedaan naar de effecten hiervan en zijn onder andere tot de conclusie gekomen dat televisie een pseudo-realiteit weergeeft. Later is het onderwijs hierin een belangrijke rol gaan spelen en ook je eigen ouders. De beide namen voor de theorie verwijzen echter slechts naar een gedeelte ervan. Met de komst van televisie en nog later het internet. De theorie Iedereen heeft hulp nodig om dingen te leren. blz. Een derde uitgangspunt is dat er een verschil is tussen de world of television 5 . je kunt niet alles van jezelf weten dus is een bron erg handig. waaronder de rondtrekkende troubadours. (De Boer en Brennicke. Vooral de televisie wist een homogeen publiek te creëren door in elk huishouden aanwezig te zijn. De media maken iets publiek en ze maken een publiek. Televisie werd een cultuurverspreider en deze ging de antwoorden geven op fundamentele levensvragen. werden media de nieuwe manier van kennisvergaring. Mensen kijken op bepaalde tijden en niet naar bepaalde programma’s. Daarnaast de zogenaamde storytellers. Vroeger waren het vooral de ouderen en de kerk die informatie overbrachten. Vooral voor zware kijkers heeft dit veel effect op hun wereldbeeld. Het feit dat deze vragen beantwoord worden en dat men hieraan wordt blootgesteld is het eerste uitgangspunt van de theorie.) Wat Wat Wat Wat is er? is belangrijk? is goed. wat is kwaad? hangt waarmee samen? Met cultivering bedoelt Gerbner de blootstelling aan de televisie.Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 9. Een tweede uitgangspunt van de theorie is dat het kijkgedrag van het publiek non-selectief is.

Het is de bedoeling dat zij op een betrouwbare manier veranderingen in het cultuele milieu van jaar tot jaar registreren. de analyse van productie van mediaboodschappen. Om verwachtingen te kunnen toetsen hebben de onderzoekers de cultiveringdifferentiaal (CD) ontwikkeld.en de real world. het ‘publieksonderzoek’ . Na 5 . Welke invloed heeft de media-inhoud op de cultivering van de opvattingen van het publiek? Om de daadwerkelijke invloed van televisie te analyseren. De structuur en inhoud van de massamedia zijn een reflectie van de maatschappelijke werkelijkheid. analyse van de mediaboodschap zelf en de Cultivation Analysis. Gerbner onderscheidt drie gebieden waarop het onderzoek zich zou moeten richten namelijk de Institutional Proces Analysis (1). herkent de kijker zich vaak in de programma’s. waarop vestigt de televisie de aandacht? Welk onderwerp? Nadruk – Wat is belangrijk? Waarop legt de televisie de nadruk? Wat is belangrijk? Tendentie – Wat is goed/kwaad? Welke waardeoordelen spreekt de televisie uit? Structuur – Wat hangt waarmee samen? Relaties tussen verschillende onderdelen. de Message System Analysis (2). De CA brengt de eerder genoemde twee analyses MSA en IPA met elkaar i verband. omdat ze allebei verwerkt zijn in de CA. Aandacht – Wat is er. Omdat televisie een mengeling is van fictie en realiteit. Instanties of personen die invloed hebben op de productiekant van het massacommunicatieproces: Overheid Financiers Management Toeleveringsorganisaties Collega’s Concurrentie Experts Belangengroeperingen en –organisaties Het publiek Voor de MSA gaat het vooral om vier maten die de culturele indicatoren vormen. aangezien ze door en binnen die maatschappij worden geproduceerd. wordt onderscheid gemaakt tussen ‘lichte kijkers’ (gemiddeld twee uur of minder) en ‘zware kijkers’ (gemiddeld vier uur of langer). Dit heeft tot gevolg dat de kijker televisie gaat interpreteren als werkelijkheid.

Als een belangrijke minister bijvoorbeeld in verband is gebracht met criminele activiteiten en hij wil publiekelijk duidelijk maken dat hij onschuldig is.en laagogeleiden. ook al zijn ze tijden niet samen in het nieuws geweest. De prime opent de 5 . Priming betekent dat de wijze waarop mensen denken wordt beïnvloed door de media. Dan ga je vanzelf die twee begrippen met elkaar verbinden. De cultiveringstheorie zoekt uit wat voor frames in een bericht staan. Een voorbeeld: Geert Wilders wordt in de media continu in een adem genoemd met islamisering. toepassen in je eigen beeldvorming. Als de periode van berichtgeving over de president en verband met criminele activiteiten te lang blijft duren. Kritiek. Naast framing heeft ook priming invloed op jouw beeld. Wanneer hij namelijk zichzelf blijft herhalen met ‘ik ben geen crimineel’ slaat het publiek alleen het woord ‘crimineel’ op en de naam van de president. ontstaat er chronische toegankelijkheid. bijvoorbeeld hoog. komt dit als zijnde stimulus in het deel van de hersenen waar ook ‘woede’ en ‘agressie’ zijn opgeslagen. Meneer de president kan het nog erger treffen. Dit kan echter ook omgekeerd plaatsvinden. Zo worden de twee toch met elkaar verbonden en kan hij zichzelf ongewild in een slecht daglicht zetten. In dat geval blijven de twee begrippen met elkaar verbonden. tussen dezelfde groepen zware kijkers relatief groter zijn. Framing is het toepassen van de informatie die afkomstig is uit de media. De effecten nemen in principe af als de berichtgeving over het onderwerp daalt. ‘methodologische aspecten’ ‘zware kijkers’ ‘definitie geweld’ ‘geweldsindex ‘ ‘veronderstelde non-selectiviteit’ ‘kritiek op de cultiveringanalyse’ Gerbner heeft naar aanleiding van deze kritiek de theorie verfijnd door de volgende demografische verschillen toe te voegen: Mainstreaming – Als de verschillen die er bestaan tussen twee categorieën lichte kijkers. Zo ontstaat er een mediaframe. zich niet of amper voordoen tussen dezelfde categorieën zware kijkers. Als je bijvoorbeeld het woord slaan hoort.controle bleek de verwachting te kloppen: zware kijkers hebben meer angst voor de eigen veiligheid en meer achterdocht dan lichte kijkers. dan kan dat verkeerd voor hem uitpakken. Resonantie – De cultiverende invloed van de televisie wordt door de eigen ervaringen versterkt. Er is sprake van resonantie als verschillen tussen de twee categorieën lichte kijkers (bijvoorbeeld mannen en vrouwen) niet of amper aanwezig zijn.

Wat zij eigenlijk wilde onderzoeken zijn dus de frames die geschetst werden in de verschillende jaartallen. Wat het publiek belangrijk vindt en waar zij over nadenken en praten wordt agendasetting genoemd. In 1990 werd het socialer en persoonlijker.toegang in de hersenen zodat die makkelijker toegangbaar is. Ook wordt er dieper ingegaan op de seksuele elementen en de motivaties van de daders. Ze heeft haar onderzoek toegespitst op drie jaartallen: 1930. Claire wilde weten wat de verschillen zijn. waarden of andere dingen benadrukken. de nadruk werd gelegd op de invloed die de moord heeft gehad op de omgeving en hoe de nabestaanden omgaan met de gebeurtenis. Ongeveer vanaf 1990 noemen ze een misdadiger die kinderen of jongeren misbruikte ‘pedofiel’. de politiek en voorlichters). Dit verbindt de theorie van Wardle met priming. framing en de cultiveringstheorie. De productie van een nieuwsbericht en de frames die in het bericht gebruikt worden. De wijze waarop onderwerpen door de journalistiek gepresenteerd worden. De oorzaak hiervoor ligt bij priming omdat sommige kenniseenheden in het geheugen meer toegankelijk worden. Het mediaframe is een afhankelijke variabele. Gevolgen van framesetting op maatschappelijk niveau: politieke socialisatie. 1960 en 1990. routinematig handelen. Er werd dus vooral veel gebruik gemaakt van vonnissen en politierapporten. wordt weer beïnvloed door externe factoren (belangengroeperingen. Framesetting houdt in dat de perceptie van de werkelijkheid van het publiek wordt beïnvloed door het mediaframe. Effecten komen bij framing tot stand doordat het publiek de informatie gaat toepassen op de eigen beeldvorming. opvattingen over nieuwswaarden en organisatorische beperkingen). Ze worden dan neergezet als vieze duivels die 5 . beleidsbeslissingen en collectief gedrag kunnen hierdoor beïnvloed worden. worden beïnvloed door interne factoren (waarden en normen journalist. Wat er direct duidelijk werd is dat in 1930 de berichtgeving vooral veel institutionele informatie bevatte. Claire Wardle is een onderzoekster die onderzoek heeft gedaan naar de berichtgeving over 12 moorden in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. agenda van journalisten. wat er veranderd is in al die jaren in. Framebuilding is het proces waarin een journalist een onderwerp op een bepaalde manier brengt en hoe het wordt ingekleed. De gevolgen van framesetting op individueel niveau: het proces van informatieverwerking van mensen wordt beïnvloed en attitudes over een onderwerp kunnen veranderen. De journalist moet namelijk selecteren wat hij wil publiceren. ‘Vrolijk’ en ‘blij’ zijn woorden die je daar absoluut niet zult vinden. Gevolgen worden ook veroorzaakt doordat mediaframes bepaalde feiten.

Sociale verhalen gaan over de reactie van de lokale gemeenschap en de grootsere impact op de maatschappij. Als derde element voert Wardle Institutie aan. Als hier sprake van is dan lees je de bezorgde reporter terug in de tekst. Door drie elementen te verenigen probeert Wardle erachter te komen waarom de verschillende plaats hebben gevonden. 1990).K. Persoonlijke verhalen bevatten verhalen over het leven van het slachtoffer. Dit heeft invloed op de manier van berichtgeving. Toen werd seks. Je eigen kind moeten begraven gebeurde vanaf dat moment nog amper en is zeer shockerend om te lezen. Als een journalist bijvoorbeeld zelf kinderen heeft kijkt hij anders tegen een misdaad aan die kinderen betreft. 5 . New York Times) en tijd (1930. Ten tweede de cultuur. Ten eerste individualiteit. De media blijft voor hun informatie afhankelijk van politiebronnen. In de jaren 30 en 60 was het niet netjes om je te bemoeien met mensen die het dichtst bij het slachtoffer stonden. Wardle ziet de pers als een culturele barometer van publieke attitudes tegenover de misdaden en degene die ze gepleegd hebben. de marktwaarden. Dat veranderde in de jaren 90. 1960. hoe de misdaad invloed heeft op de familie van het slachtoffer en de jeugd van de misdadiger. De paniek die in 1990 opkwam had vooral te maken met de verbetering in de gezondheid van kinderen. namelijk voor het imago en het oplossen van zaken. Verhalen die iedereen kan overkomen doen het nou eenmaal beter dan verhalen die alleen een bedreiging kunnen zijn voor anderen. De conclusies van Wardle: De ‘broadsheet’ kranten bevatten meer institutionele aspecten vergeleken met ‘tabloid’ formaat.). Een centraal element is risico in verband met cultuur. The Philadelphia Inquirer.S. De media is echter ook belangrijk voor de politie. Institutionele verhalen zijn gefocust op het politieonderzoek en de rechtszaak. vanaf de jaren 90 wordt de gemeenschap of autoriteit vooral aangekeken. schandaal en misdaad iets waar elke journalist naar zocht. de rol van de journalist. per type krant (Daily Mail. Vanaf toen werd ook het beeld gecreëerd dat het iedereen kon gebeuren.niet eens altijd vast komen te zitten. Claire maakte een analyse over de thema’s in de berichten en hoe die verschilde per land (V. en V. New York Daily News. Daily Mirror. London Times. In de jaren 30 en 60 werd vooral gewezen naar de misdadiger als oorzaak.

Het AD is vooral gericht op Rotterdam en omgeving. Voor de landelijke kranten heb ik bewust niet gekozen voor de Telegraaf. Ik heb gekozen voor de Volkskrant en de Trouw. maar wel degelijke verschillen dus. De Trouw is Protestants-Christelijk en antirevolutionairen zijn met de krant begonnen. De Volkskrant is van vroeger uit Katholiek en progressief. Tilburg en omgeving. Onderzoeksopzet Ik heb gekozen voor twee regionale kranten en twee landelijke kranten. twee serieuze kranten met toch een verschillende insteek. Ik heb gekozen voor het Brabants Dagblad (BD) en het Algemeen Dagblad (AD) omdat zij redelijk ver uit elkaar liggen. 5 . Hoofdstuk 2.- De Amerikaanse kranten bevatten meer institutionele aspecten vergeleken met de Engelse kranten. Voor beide weinig sensatie. De reden hiervoor is dat ik veel vergelijkingsmateriaal wilde hebben. Ik wilde geen sensatiekrant omdat in mijn ogen de resultaten van het onderzoek dan meer voorspelbaar zouden zijn. het BD op Den Bosch.

wat hij evt. In een jaar is er genoeg gebeurd betreft aanranding om een goede analyse te kunnen maken. Ik heb eerst gezocht naar berichten in het afgelopen half jaar maar toen kreeg ik te weinig hits. nog Geen waardeoorde el Een aangifte bleek te leiden tot 5 .Ik heb gekozen om in de periode september 2009 tot en met september 2010 te zoeken. negen van de Volkskrant. Trouw 18. Amsterdam mer (16) Kran t BD Aandach t Aanrandi ng van dochter door vader Nadruk Hoe de aanrandin g verliep Tendentie Geen waardeoorde el Structuur Er worden geen verbanden gelegd. Dit is het meest voor de hand liggend en leverde 58 hits op (BD 15. Uiteindelijk kwam ik uit op 27 berichten in totaal: twee van het AD. Ik heb uiteindelijk 35 artikelen gevonden. Volkskrant 17). BD Aanhoudi ng van een 16- De dader. Vervolgens heb ik nog een selectie gedaan omdat dit teveel artikelen waren. er moet immer wel antwoord te geven zijn op de levensvragen van de cultiveringstheorie. zeven van de Trouw en negen van het Brabants Dagblad. Ik heb vooral berichten van het AD verwijderd. AD 8. Ik heb de zoekterm aanranding gebruikt. Analyse van de krantenberichten Artikel Werkstraf voor aanranding van 36jarige dochter 2. Niet alle berichten zijn even bruikbaar. Hoofdstuk 3. Deze waren veel van hetzelfde en ik kon in deze berichten weinig nadruk en structuur vinden.

Officier eist cel voor aanranding van nichtjes 5. Motorrijder met lederen kleding die een meisje betast. is een gevaar voor zijn gezin en krijgt toch maar drie maanden cel Negatief: Een negroïde persoon wordt in verband gebracht met aanranding Er worden geen verbanden gelegd. Er worden geen verbanden gelegd. BD Uiterlijk negroïde dader Positief: ‘Iemand’ redde het meisje 9. Betasting bij bushalte meer heeft uitgevoerd Veroordeli ngen van de dader Reden van aangifte door 27jarige vrouw De acties van het meisje Geen waardeoorde el Geen waardeoorde el Geen waardeoorde el 3.valt meisjes lastig jarige Amsterda mmer BD De aanrandi ng De dader en zijn activiteite n Hoe de avond van de betasting verliep Drie schennisp legingen van de jongen in het dorp Hoe de aanrandi ng tot stand is gekomen. Er worden 5 . Tilburger (37) vrijgesproke n van aanranden stagiaire 8. Helmonders verdacht van aanranding 4. De jongen wordt in verband gebracht met overeenkom stige zaken in de buurt.. Oirschotse (17) betast op de Wintelresedi jk 6. Jongen van meer zaken verdacht meer aanrandinge n door dezelfde dader Er worden geen verbanden gelegd. Politie zoekt getuigen van aanranding BD De precies gebeurten is Geen waardeoorde el. De baas die de stagiaire misbruikt BD BD BD Leeftijd van de jongen Negatief: de jongen is slecht 7. Udense veelpleger is hardleers BD Delicten Udenaar Inhoud van delicten AD Daders Veroordeli Negatief: man pleegt continu misdrijven.

Trou w Achtergro nd Assange 3. Man met helm en scooter wordt geassocieer d met de misdaden Schiedam wordt in verband gebracht met jeugdcrimin aliteit. Moslims worden geassocieer d met 5 . Bestanden die ontdekt zijn Positief: Hij wordt gezien als Robin Hood Negatief: Hij wordt verdacht van verkrachting/ aanranding Geen waardeoorde el Er worden geen verbanden gelegd. Assange nu verdacht van mishandelin g 2. Gezamenli jke geschiede nis van slachtoffer en dader Misdaden die Assagne gepleegd heeft Zijn verhuizing en 1. Schiedam kan jeugd amper opvangen Trou w De zaak van laborant Marten H. Moderne Robin Hood met een website als wapen Trou w Er worden geen verbanden gelegd. Boete 500 euro voor aanranding en zijn activiteite n AD De 80jarige man die zijn buurmeisj e betastte Aanklacht en Assange ngen dader Een strafdossier werd opeens vermist Positief: justitie had begrip voor de man Negatief: is niet volledig onpartijdig Geen waardeoorde len. Ziekenhuis medewerker maakte stiekem films van jonge vrouwen 4.1. Na aanranding vallen moslims Trou w Rellen moslims en christene Ziekenhuis medewerker wordt geassocieer d met misbruik maken van functie. Trou w Mishande lingen in AlmereHout Omgeving en gevolgen voor buurtbewo ners Gebrek aan jongerenh ulp in Schiedam n De verwoesti ngen Negatief: er zit een negatieve klank in het bericht over de politie Negatief: Schiedam als plaats Positief: Er wordt iets aan gedaan Negatief: moslims vallen alle christenen Trou w Schiedam se jeugd 6. Onrust en angst in Almere na nieuwe aanranding 5. Er worden geen verbanden gelegd.Veroordee lde advocaat eist 14 miljoen 2. geen verbanden gelegd.

Rechter mild voor hulpofficier. Britse 'omaverkrac hter' vermoedelij k gepakt 1. kerk: steeds meer meldingen Volks krant Verkracht ingen in katholiek e kerken Verschille nde roomskatholieke internaten Negatief.Ieren Volks Zaken Onderzoek Negatief: 5 . 5. Negatief: is Marokko is het ‘normaal’ als iemand verkracht wordt met een goede reden Negatief: justitie stelt de slachtoffers niet tevreden - 4. Volks krant 2. Fikse celstraf voor aanranden bejaarde Volks krant Zaak Benno L. Priester wordt in verband gebracht met pornografisc he afbeeldinge n RoomsKatholieke kerken worden in verband gebracht met verkrachting en aanranding Bisschoppen Volks krant 6.k. Hoe het vonnis tot stand is gekomen Wat rechtbank wel en niet bewezen acht Betrokken heid bij een voorgeleid ing Het bezit van kinderporn o Volks krant Rechtsza ak Vitaly V. Vonnis zwemleraar wekt woede 3.niet verzwegen n Trou w Voorgelei ding serieverkr achter Verkracht ingen Marokko De lange periode dat dader actief is geweest Hoe het gebeurt en hoe het bestraft wordt aan terwijl er maar een schuldige is Geen waardeoorde len. RoomsKatholieke kerken 7. agressiviteit Er worden geen verbanden gelegd. Kinderporno in huis Franse priester Volks krant Veroordel ing hulpoffici er Aanklacht priester Geen waardeoorde el Negatief: priester Er worden geen verbanden gelegd.winkels kopten in Egypte aan 7. De cultuur wotdt in verband gebracht met vrouwenmis bruik Justitie wordt afgeschilder d als soft. Misbruik in r. Verkracht .

Angsten kwijtraken per computer Volks krant Online behandeli ng slachtoffe rs seksueel geweld Hulpbehoe vendheid van de slachtoffer s Geen waardeoorde el 5 . schaamte. 'Cupmaatje B. walging.walgen van hun priesters 8. woede Voorbeeld en van de intimidatie s Negatief: Artsen zijn niet te vertrouwen en de kerk met verkrachting Medisch specialisten worden in verband gebracht met seksuele intimidatie Slachtoffers van seksueel geweld in verband met problemen zoals depressies 9. kom maar aan tafel' krant Volks krant Ierse kerk die in doofpot zijn gestopt Seksuele intimidati e coassiste nten schandaal.

De landelijke kranten gebruiken meer persoonlijke verhalen en meningen van betrokkenen. De nadruk ligt bij de regionale kranten nog steeds op de feiten uit de politierapporten. het uiterlijk of veroordelingen van de dader of de inhoud van de veroordeling. Zo hebben ze getracht een reactie te krijgen van de overkoepelende organisatie van katholieke instituten en hebben zij ook een lid van het jongereninterventieteam ondervraagd en een priester aan het woord gelaten. Feitelijke informatie betreffende politierapporten dus. Meestal wordt de nadruk gelegd op de beschrijving van de misdaad.Hoofdstuk 5. heeft de Trouw bijvoorbeeld een achtergrondverhaal geschreven over de jeugd van Assange. Bij het Brabants Dagblad en het Algemeen Dagblad worden vooral de misdaad. oorzaken van het ontstaan van jongerenbendes en de gang van rechterlijke zaken in het Buitenland. Ook kwamen meer mensen aan het woord. De feitelijke informatie komt ook aan bod. De Trouw en de Volkskrant hebben de aandacht meer gevestigd op de achtergronden die bij de nieuwsberichten horen. Een zaak wordt uitgelegd. Of het falen van de politie wordt genoemd: er is geen dader dus het hele dorp is bang. Zij leggen de nadruk op achterliggende problemen zoals de gevolgen voor omgeving en nabestaanden.Over de Schiedamse jeugd schrijven zij een achtergrondverhaal betreft het gebrek aan jongerenhulp. Zij vertellen over de geschiedenis of hoe de verdachte of dader tot zijn daad is gekomen. de bedenker van WikiLeaks. slachtoffer of de aanhouding beschreven. Het BD of AD zou in dit geval alleen een bericht schrijven als er een concreet delict zou zijn gepleegd door de betreffende Schiedamse Jeugd. Conclusie Gekeken naar de onderwerpen waar de aandacht op is gevestigd in de verschillende kranten. Over Assange. Opvallend was dat de Trouw een positie 5 . de dader . wordt iets als goed of kwaad in een bericht weergegeven. Als het gaat om tendentie. Het Algemeen Dagblad en het Brabants Dagblad verschillen betreft tendentie niet veel met de Trouw en de Volkskrant. De Volkskrant en de Trouw bevatten meer details. Er zijn wel overeenkomsten te vinden. wanneer het een bericht betreft over een ander land. Als er een eenzijdig waardeoordeel in staat gaat het vaak over justitie. maar dan inclusief de motivatie en de gevolgen voor de omgeving en nabestaanden. klinkt vrij ernstig en toch is de straf relatief laag. is een duidelijk verschil merkbaar tussen de regionale en de nationale kranten.

bij de Telegraaf zal dit een stuk duidelijker zijn. Afgaande op deze constateringen. Het BD en AD zijn erg feitelijk en vermelden dat het om een negroïde dader gaat of een motorrijder. Hij wordt een Robin Hood genoemd. Het beeld wordt geschetst dat de aanranding ver weg heeft plaatsgevonden en het wordt hetzelfde als andere misdaden bericht. maar ook dat hij strijd voor het individu tegen de gevestigde orde. Niet afgaande op de vier vragen van cultivering is alsnog antwoord te geven op de vraag: welk beeld vormt de media over aanranding? Hierop zijn ook verschillende antwoorden te geven aangezien de kranten ook verschillend zijn.innam richting Julian Assange. De Trouw en Volkskrant zijn wat dat betreft confronterend tegenover de aangeklaagden. Die bondigheid versus achtergrond is het meest essentiële verschil tussen de regionale en landelijke kranten die zijn onderzocht. Je leest Marokko en verkrachting en het frame is geboren. Er wordt bijvoorbeeld alleen bericht dat een meisje verkracht is door iemand. Hoogstens wil de journalist vertellen dat justitie niet goed bezig is. Zij brengen priesters in verband met misbruik en medisch specialisten met seksuele intimidatie. Het beeld dat door Volkskrant en Trouw wordt geschetst is dat er altijd aanrandingszaken zijn die opgelost moeten worden. 5 . Hij wordt weliswaar genoemd als mogelijke verkrachter. valt te concluderen dat het AD en het Brabants Dagblad omdat zij bondig berichten. In deze vier kranten blijven ze opvallend objectief. makkelijk een duidelijk frame neerzetten. waardoor de afstand tussen de lezer en de gebeurtenis blijft bestaan. Door de persoonlijke achtergronden wordt wel duidelijk dat de aanrandingen vaak ernstige gevolgen hebben voor de slachtoffers. Het kan iedereen overkomen en daarom is alertheid nodig om in te gaten te houden of iemand in de omgeving zicht verdacht gedraagt of misschien wel een anoniem slachtoffer is. De klank die de journalist naar buiten brengt is moeilijk te vinden. Ten slotte de structuur in de berichten. de hele achtergrond blijft onduidelijk. Het BD en het AD berichten meer feitelijk.

Medisch specialisten in plaats van een motorrijder. vond ik wel opvallend. Reflectie Ik had deze uitkomst in zo verre verwacht dat ik wist dat het Algemeen Dagblad en het Brabants Dagblad alles wat eenvoudiger en bondiger beschrijven. maar niet wat de invloed is op mensen. Het zakelijke aspect. Ik had dus verwacht dat ze aan dit onderwerp wel meer aandacht zouden besteden. Zeker waar. 5 . Dat is een stuk ingewikkelder. Ik vond dit een leuke manier om kennis te maken met het onderzoek. ik vond dit al een uitdaging. Toch zijn we daar over een tijd vast klaar voor. We Werden ook erg vrij gelaten en dat heeft een hoop interessante verslagen als resultaat. omdat het een wel een goed beeld geeft van het beeld dat geschetst wordt door media. het ging nu over groepen in plaats van individuen. Priesters die een hoop slachtoffers hebben gemaakt in plaats van slechts een geval. Het is wel een bruikbaar onderzoek voor geïnteresseerden in de berichtgeving over aanranding. Het is toch een ernstig vergrijp en vaak veroorzaken dergelijke gebeurtenissen op regionaal niveau angst. Daarentegen had ik verwacht dat landelijke kranten alleen grootsere zaken zouden belichten. dat aanranding eigenlijk net zo emotieloos wordt beschreven als een schietpartij of drugshandel.Hoofdstuk 6. maar de gevallen zijn niet ernstiger of grover dan wat er in de regionale kranten staat. De bruikbaarheid van mijn onderzoek is mager. Dit was op zeker niveau waar. Ik vond het erg interessant om te onderzoeken en zou het erg leuk vinden als volgende stap een keer te onderzoeken wat de invloed op de mensen is na het lezen van berichten over een misdaad.

Journalism Studies. 7. 1930-2000.org/wiki/Aanranding LexisNexis Brabants Dagblad Algemeen Dagblad Volkskrant Trouw Boeken en readers Media en Publiek Theorieën over media-impact – Connie de Boer Warlde. (reader) 5 .Bronnenlijst Websites http://www. C.nl/zoek. 4.encyclo.php http://nl. (2006) “It could happen to you” The move towards personal and societal narratives in newspaper coverage of child murder. 515-533.wikipedia.

Algemeen dagblad Bron: LexisNexis 5 . Aantal berichten: 29 Zoekterm: Aanranding Datum: vanaf 10/9/2009 – 13/9/2010 Landelijke kranten: Volkskrant. Trouw Regionale kranten: Brabants Dagblad.Bijlage. Berichten voor onderzoeksverslag.

De rechtbank in Breda acht bewezen dat een 70-jarige Tilburger in juli 2008 de borsten van zijn destijds 36-jarige dochter heeft betast.Werkstraf voor aanranding van 36-jarige dochter . De man is gisteren veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk. (1) 5 . die erbij was toen het gebeurde. Toen de vrouw samen met haar zoon op bezoek was bij haar ouders.21 augustus 2010 – Brabants Dagblad LENGTH: 93 woorden BREDA . graaide haar vader plotseling onder haar kleding en betastte haar borsten. Ze besloot aangifte te doen. Volgens de advocaat van de vader hebben de twee het verhaal verzonnen. heeft haar verhaal bevestigd. Haar 13-jarige zoon.

5 .Amsterdammer (16) valt meisjes lastig - 14 augustus 2010 – Brabants Dagblad (2) LENGTH: 73 woorden De politie heeft donderdag op camping De Droomgaard aan de Van Haestrechtstraat in Kaatsheuvel een 16-jarige Amsterdammer aangehouden.KAATSHEUVEL . Ook zou hij zich intimiderend hebben gedragen. De ouders van het meisje deden daarvan aangifte. op verdenking van aanranding. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de jongen de afgelopen dagen meer meisjes heeft lastiggevallen. Hij zou een 12-jarig meisje uit Made op haar billen hebben geslagen.

De drie meisjes hebben aangifte gedaan. De twee uitten obscene taal richting drie meisjes van 12. De schoolleiding en de ouders van de kinderen zijn op de hoogte gesteld van de gebeurtenissen. 13 en 14 jaar oud uit de omgeving van Echt. 5 . De twee jongens zijn voor onderzoek vastgezet. Zowel de jongens als de meisjes waren op schoolreisje in het Kaatsheuvelse attractiepark. Eén van de jongens toonde zijn geslachtsdeel. waarna zij de meisjes bij hun billen en borsten grepen.kaatsheuvel .Helmonders verdacht van aanranding .14 juli 2010 – Brabants Dagblad (3) LENGTH: 135 woorden Twee minderjarige Helmondse jongens van 14 en 15 jaar zijn maandag in de Efteling opgepakt voor aanranding. Op aanwijzing van de slachtoffers werden de Helmondse jongens door beveiligingsmedewerkers van de Efteling opgepakt en overgedragen aan de politie. Ze behoorden tot twee verschillende groepen die elkaar in het park tegenkwamen.

omdat ze haar ouders de pijn en het verdriet wilde besparen.Een 41-jarige inwoner van Tilburg stond gisteren in Breda terecht wegens aanranding van drie nichtjes. 5 . Toen ze ongeveer 16 jaar oud was. zoals de officier van justitie beweert. Wat Nederlof betreft kan de Tilburger hooguit veroordeeld worden voor ontucht met twee nichtjes. Volgens hem was er geen sprake van enige dwang en ook niet van psychische druk. deed in 2008 aangifte tegen haar oom. Advocaat Nederlof vroeg de rechtbank zijn cliënt vrij te spreken van aanranding. Hij betastte de meisjes wanneer ze bij hem thuis op de kinderen pasten of wanneer hij met hen achter de computer zat. Ze stopte het misbruik lange tijd weg.Officier eist cel voor aanranding van nichtjes – 9 juli 2010 – Brabants Dagblad (4) LENGTH: 307 woorden SAMENVATTING Een nu 27-jarige vrouw heeft aangifte gedaan van ontucht door haar oom. Twee andere nichtjes bleken vergelijkbare ervaringen met de man te hebben gehad. VOLLEDIGE TEKST: BREDA . is ze onzedelijk door hem betast. Ook was ze bang dat de familie uit elkaar zou vallen. De uitspraak volgt over twee weken. Twee andere nichtjes bleken iets vergelijkbaars te hebben meegemaakt. Officier van justitie Laheij eiste een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan zes voorwaardelijk plus een speciale behandeling voor zedendaders. Een van de slachtoffers. Er is ook een vierde slachtoffer.ONTUCHT . Advocaat vindt dat van aanranding geen sprake is. Aanhoudende paniekaanvallen deden haar echter besluiten toch met haar verhaal naar buiten te komen. een nu 27-jarige vrouw. Hij geeft toe dat hij de borsten van twee van zijn nichtjes heeft aangeraakt. dat heeft besloten geen aangifte tegen de 41-jarige man te doen. Hij ontkent dat er meer is gebeurd. Maar volgens twee van de drie slachtoffers wreef hij ook over hun geslachtsdelen of probeerde met z'n vingers bij hen binnen te dringen. De Tilburger is inmiddels onder behandeling van een psycholoog.

Het meisje wist te ontsnappen en rende naar een woning in de buurt waar zij om hulp vroeg. Daarna zag de man kans om haar onzedelijk te betasten. Het meisje reed op een scooter in de richting van Oirschot toen ze door de man.De politie is op zoek naar getuigen van de aanranding van een 17-jarige Oirschotse zondagmiddag rond 14 uur op de Wintelresedijk (vlakbij de Kempenweg). aangesproken werd. 5 . die op een motor reed.30 juni 2010 – Brabants Dagblad (5) LENGTH: 86 woorden OIRSCHOT .Oirschotse (17) betast op de Wintelresedijk . De motorrijder was een blanke man en droeg zwarte lederen kleding en een helm.

In het onderzoek dat volgde." 5 . Hij wordt ook verantwoordelijk gehouden voor twee eerdere schennisplegingen in het dorp. bleek hij ook verdachte van de aanranding (betasting) van twee vrouwen in het Sweelinckpark op 5 en 18 maart. Daarop hield de politie hem aan: voor schennispleging gebeurt dat niet.Jongen van meer zaken verdacht . Afgelopen vrijdag werd de voorlopige hechtenis van de jongen verlengd. "Dat komt niet vaak voor.20 april 2010 – Brabants Dagblad (6) LENGTH: 183 woorden UDENHOUT . We zijn er van geschrokken dat een jongen in korte tijd van schennispleging is overgegaan op aanranding. op die leeftijd.De jonge Udenhouter (14) die vorige week werd opgepakt vanwege twee aanrandingen rond het Tilburgse Sweelinckpark (Noord). Daarvoor zijn wel wat aanwijzingen. Dat zegt een politiewoordvoerster desgevraagd." Vanwege de leeftijd van de jongen gaat de woordvoerster niet in op de aard van de zaken. "En we onderzoeken of hij aan nog meer van dit soort zedenzaken gelinkt kan worden. De jongen werd vorige week dinsdag betrapt bij een schennispleging in Udenhout. wordt ook verdacht van drie schennisplegingen in Udenhout. voor het juridisch zwaardere 'aanranding' wel.

5 . Het was voor hem niet duidelijk dat ze daar niet van gediend was.Tilburger (37) vrijgesproken van aanranden stagiaire .7 april 2010 Brabants Dagblad (7) LENGTH: 83 woorden BREDA . Later gebeurde dit nog drie keer. De destijds 20-jarige vrouw liep in 2007 en 2008 stage bij de werkgever van de man in Breda. Ook het Openbaar Ministerie vroeg twee weken geleden vrijspraak. Na het werk reed ze regelmatig met hem mee naar Tilburg.Een 37-jarige Tilburger die werd verdacht van aanranding van een stagiaire. is gisteren door de rechtbank vrijgesproken. Tijdens zo'n autoritje zoende en betastte hij haar.

De negroïde man is ongeveer 50-60 jaar met zwart/grijze baard en krullend haar. Hij had een kapotte beige broek en een lange jas. Ze werd vrijdagmiddag rond 12.De politie is nog bezig met onderzoek naar de aanranding van een 14jarig meisje uit Den Bosch. De politie zoekt getuigen onder wie de man die de aanrander bij het meisje wegtrok.25 maart 2010 – Brabants Dagblad (8) LENGTH: 119 woorden DEN BOSCH .Politie zoekt getuigen van aanranding . gele tanden had en zijn oogwit erg geel was. Verder was het opvallend dat hij rotte.30 uur aangerand op een bank bij het busstation op het Stationsplein. 5 . Wachtend op de bus werd ze aangesproken door een negroïde man. De verdachte liep weg in de richting van het centrum. Toen hij haar betastte trok een nog onbekende voorbijganger de man bij het meisje weg.

De rechtbank in Den Bosch heeft de Udense veelpleger tot drie maanden cel veroordeeld wegens een reeks misdrijven. zo bleek woensdag op de zitting bij de rechtbank. De politierechter legde echter een fors lagere straf op. hield politierechter S. Drie te hulp geschoten vrienden kregen klappen van de man en toen de politie hem wilde oppakken. Eerder die dag werd de man al veroordeeld omdat hij vorig jaar met te veel alcohol op en zonder rijbewijs door Uden reed. Zij vroeg om een celstraf van zes maanden.Doodsbang belde een tienjarige jongen vorig jaar vanuit een schuurtje de politie om te zeggen dat zijn moeder in elkaar werd geslagen. "Je kunt daardoor concluderen dat hij en zijn moeder onafhankelijk van elkaar hebben verklaard dat de verdachte geweld gebruikte". Zijn vader moet weer de gevangenis in. waardoor hij in totaal zo'n drie maanden de cel in moet. "Hij pakte haar zomaar vast om haar vol op de mond te zoenen". Poelmans. toen hij tijdens een avondje stappen in Groningen een 21-jarige vrouw aanrandde. De man was niet aanwezig bij zijn proces.Udense veelpleger is hardleers BYLINE: BRAM DE VRIND LENGTH: 317 woorden . aldus officier van justitie C. De politierechter legde in die zaak vier weken gevangenisstraf op. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 . De 42-jarige Udenaar heeft bijna de helft van zijn leven in detentie gezeten. Hij oordeelde dat het om relatief lichte vergrijpen ging en veroordeelde de man 'puur ter vergelding' tot twee maanden cel. De man ging op de avond van zijn vrijlating in augustus 2008 weer in de fout. Op 14 juli vorig jaar ging de man te ver tijdens een ruzie met zijn vriendin over geld. mede gezien het strafblad van de Udenaar en omdat hij werkstraffen nooit uitvoert. waaronder aanranding en huiselijk geweld.13 maart 2010 Brabants Dagblad (9) door Bram de Vrind DEN BOSCH . verzette hij zich tegen zijn aanhouding. Hermans uit het dossier voor. Een tienjarige jongen belde vanuit een schuurtje bij het huis in Uden de politie om te zeggen dat zijn moeder in elkaar werd geslagen.

maar daarvan werd hij vrijgesproken. In hoger beroep werd zijn celstraf teruggebracht tot vier maanden voorwaardelijk.000 euro. Aanvankelijk werd hij ook nog verdacht van verkrachting van een derde vrouw.Veroordeelde advocaat eist 14 miljoen - 10 september 2010 – Algemeen Dagblad BYLINE: COEN VAN KRANENBURG (1) SECTION: ALGEMEEN DAGBLAD . dat naar zijn zeggen juist ontlastend voor hem was. Mantz stelt dat hij erbij is gelapt door Openbaar Ministerie en rechters. 5 . Blz.NIEUWSDIENST. En ook voor de Hoge Raad en voor het Europees Hof bleef de veroordeling wegens aanranding staan. Reden voor de schadevergoeding is dat Mantz in 1994 is veroordeeld wegens aanranding van twee vrouwelijke cliënten. waarvan vier voorwaardelijk en een geldboete van 10. Hij kreeg daarvoor een celstraf van acht maanden. Deze stukken werden later tijdens een intern onderzoek van de rechtbank Den Haag teruggevonden. De advocaat zegt tot op de dag van vandaag dat hij onschuldig is. Zo verdween een deel van zijn strafdossier. De advocaat heeft een kort geding aangespannen dat maandag voor de Haagse rechtbank dient. 6 LENGTH: 178 woorden den haag De bekende Haagse strafpleiter Michael Mantz eist veertien miljoen euro schadevergoeding van de staat wegens imagoschade.

Sinds zijn escapade mag de man."Een moment van ondoordachtzaamheid maakt dat je er jaren van schreit"! Er verscheen een glimlach op het gezicht van de officier van justitie toen de 80-jarige man uit Sleeuwijk deze tegeltjeswijsheid in de rechtszaal uitsprak. Zolang als hij zich kan herinneren past hij in de vakantie van zijn buren op hun huis. Tijdens de vakantie van haar ouders op 24 juli moest de vrouw op de eerste verdieping aan de bejaarde buurman iets uitleggen over het voeren van de goudvissen toen het voorval zich plotseling voordeed. De vrouw deed aangifte van aanranding. "zoiets verwacht niemand van mij". "Ook ik wist niet wat me overkwam". ondertussen verhuisd. De man kent de vrouw al sinds haar geboorte. aldus de 80-jarige zonder strafblad. In een zwak moment zei hij vorig jaar zomer tegen de 22-jarige dochter van de buren dat ze mooie borsten had en meteen daarna had hij er met zijn twee handen aangezeten. De vrouw was hevig ontdaan en overstuur. 5 . niet meer bij zijn vroegere buren in huis komen en negeren mensen in het dorp hem.Boete 500 euro voor aanranding BYLINE: ADRI BUIJS LENGTH: 206 woorden 29 juni 20120 – Algemeen Dagblad (2) door Adri Buijs BREDA . zo vertelde hij de rechter. De rechter veroordeelde de man tot het betalen van een boete van 500 euro. hij had er zelfs permanent een sleutel van.

Assange nu verdacht van mishandeling – 26 augustus 2010 – Trouw (1) BYLINE: Van onze redactie buitenland LENGTH: 149 woorden amsterdam .Justitie in Zweden gaat onderzoeken of een mishandelingsaanklacht tegen Julian Assange gegrond is. 5 . De oprichter van klokkenluiderswebsite Wikileaks zal worden ondervraagd. Hij heeft inmiddels een Zweedse topadvocaat in de arm genomen. Een van hen claimde verkrachting. waarbij Assange geen genoegen nam met het woord 'nee'. Dat gebeurde in 2009. De gelekte documenten komen uit een deel van het dossier. Assange ontkent alle beschuldigingen. Ondertussen stelt de procureur-generaal van Luik dat de plaatsing van ruim 1200 pagina's uit het dossier van de Belgische kindermoordenaar Dutroux op Wikileaks illegaal is. Volgens die laatste ging het om een uit de hand gelopen vrijpartij. dat nog altijd geheim is. de ander aanranding. Vlak voor het weekeinde dienden twee aanhangers van de 39-jarige Australiër een aanklacht tegen hem in. Een andere aanklacht wegens verkrachting vervalt.

Wikileaks BYLINE: Jetteke van Wijk LENGTH: 518 woorden amsterdam .om dan plots weer ergens op te duiken op een drukbezochte persconferentie om zijn laatste onthullingen wereldkundig te maken. een bewonderaar van de boeken van Kafka en Solzjenitsyn. maar feit blijft dat hij sinds het begin van Wikileaks in 2006 veel vijanden heeft gemaakt. Een snel uitgebracht arrestatiebevel tegen Assange is intussen herroepen. Wikileaks opereert in het opperste geheim. hadden een reizend theatergezelschap. lid van de machtige en notoire The Family-sekte. die door sommigen wordt gezien als de Robin Hood van het internet en door anderen als een boef. Het moet dan ook steken dat juist in Zweden twee van zijn (voormalige) aanhangers hem van aanranding betichten. waar klokkenluiders bij wet beschermd zijn. Zijn ouders. Workaholic Assange komt daarbij als voorzichtig soms zelfs paranoïde . Volgens Assange duidt de timing erop dat dit een truc van het Pentagon kan zijn om hem in diskrediet te brengen. 5 . een website waar iedereen anoniem en ontraceerbaar documenten kan lekken. Volgens de vrouwen is dat onzin. Laatste in een lange rij van wapenfeiten: de 92. Wat de Zweedse justitie met de aanklacht gaat doen is onduidelijk.000 geheime documenten over de oorlog in Afghanistan. Bovendien waren hij en zijn inmiddels gescheiden moeder van zijn elfde tot zijn zestiende op de vlucht voor haar tweede. gewelddadige echtgenoot. En de Australiër. Ondertussen leidt hij een organisatie zonder kantoren.Moderne Robin Hood met een website als wapen. Slapen doet hij bij vrienden van vrienden of bij medewerkers en hij verdwijnt soms voor maanden van het toneel . draait alles om de strijd van het individu tegen de instituties. dan weer in België. bureaus of betaalde krachten. waarbij de paar vaste medewerkers zelfs bij intimi alleen bekendstaan onder een codeletter. Hij werd uiteindelijk opgespoord en veroordeeld. nonconformisten pur sang die de gevestigde orde wantrouwden. Voor Assange. inclusief het netwerk van het Amerikaanse ministerie van defensie. Op zijn veertiende was hij al 37 keer verhuisd. die nu eens zetelt in een haastig gehuurde woning in het IJslandse Reykjavik. lijkt letterlijk in de wieg te zijn gelegd voor een nomadenbestaan.of verblijfplaats en verandert voortdurend van telefoonnummer en e-mailadres. Klokkenluiderwebsite Wikileaks bestaat waar oprichter Julian Assange (39) gaat. en zo ontstond in 2006 Wikileaks. Zweden of Oost-Afrika.25 augustus 2010 – Trouw (2) profiel Julian Assange. Vrij toegankelijke informatie is daarbij het wapen van keuze. en kon gevangenisstraf alleen ontlopen op voorwaarde nooit meer te hacken. Zijn favoriete landen zijn dan ook Zweden en IJsland. Assange werd geboren in Townsville.over.Hij heeft geen vaste woon. waardoor de VS in verlegenheid zijn gebracht. aan de Australische noordoostkust. Hij leerde op zijn zestiende programmeren op een Commodore 64 en stond al snel bekend als een getalenteerd hacker die kon inbreken in de meest beveiligde computersystemen. .

de man die wereldwijd regeringen in verlegenheid brengt door geheime documenten te lekken op zijn website. uit Slagharen jonge vrouwen heeft aangerand door hen stiekem te filmen. De officier achtte aanranding bewezen. 8 LENGTH: 163 woorden assen .Justitie vindt dat de 43-jarige laborant Marten H. werd onlangs zelf in verlegenheid gebracht toen twee Zweedse vrouwen hem beschuldigden van aanranding.'s computer werden niet alleen 383 bestanden met kinderporno ontdekt. De man heeft zijn baan in het ziekenhuis in Meppel verruild voor een baan in een ander ziekenhuis. 5 . De officier van justitie eiste gisteren tijdens de rechtszitting een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf voor het heimelijk filmen van de vrouwen en voor het verzamelen van kinderporno. omdat de vrouwen zonder toestemming en dus tegen hun wil zijn gefilmd. Op H. De geheime filmopnames kwamen in oktober 2008 tijdens een grootschalig onderzoek naar kinderporno aan het licht.Bekend door? Julian Assange. H. 12 juni 2010 zaterdag – Trouw Ziekenhuismedewerker maakte stiekem films van jonge vrouwen (3) SECTION: NEDERLAND. maar ook filmpjes van ontblote jonge vrouwen in een onderzoeksruimte van een ziekenhuis. werkte op de afdeling cardiologie van het Diaconessenhuis in Meppel en filmde de vrouwen in de periode van januari 2007 tot juni 2008 met zijn eigen camera. Blz.

. Daarin schetst zij het beknopte signalement van de dader: een man van 1. die een zwarte helm en donkere kleding droeg.9 juni 2010 woensdag – Trouw (4) Onrust en angst in Almere na nieuwe aanranding LENGTH: 259 woorden almere .. . In Almere Hout en Almere Haven is het onrustig.. De politie vermoedt dat de dader dezelfde man is die vorige week zeker vijf vrouwen en een meisje mishandelde in de wijk Almere Hout. maar zonder resultaat. Bewoners zijn angstig en op hun hoede.Ik ben mijn vertrouwen helemaal kwijt".Dat deed ik altijd al. De politie heeft het gebied direct na het incident doorzocht. Verder vraagt de burgemeester bewoners alert te zijn op ongewone situaties in hun omgeving.Opnieuw is in Almere een vrouw mishandeld en aangerand." 5 .Ik fiets hier al drie jaar.en wandelpaden. De wereld zit vol met gekken. De dader. Burgemeester Annemarie Jorritsma van Almere stuurde afgelopen zaterdag een brief naar de bewoners van Almere Hout. Het meisje werd bovendien slachtoffer van een ernstig zedenmisdrijf. ging er op zijn scooter vandoor. De 46-jarige vrouw die gisteren werd belaagd. Over de aard van het misdrijf en de leeftijd van het meisje wil de politie geen mededelingen doen." Ook een vrouw van middelbare leeftijd mijdt bepaalde fiets. De vrouw kon na behandeling in een ziekenhuis naar huis. zegt een 15-jarig meisje. dat zie je nu ook. Dat durf ik echt niet. . . liep in het bos tussen Almere Haven en de rijksweg A6. Er werd ook een politiehelikopter ingezet. Vrouwen mijden stille paden en durven niet meer alleen te lopen of te fietsen in de bosrijke gebieden. maar nu ga ik niet meer alleen.75 meter met donkere kleding en helm.

'Noem me maar Angel') heeft wel wat op zijn lever. willen ze niet zeggen maar de opvallendste van de drie (gouden kettingen en gouden tanden. coördinator Jongerenwerk Schiedam. Op een grijze januaridag heeft de Vogelaarwijk Nieuwland in Schiedam nog het meest weg van een zielloze Oostblok-buitenwijk waar mensen alleen op straat komen om snel hun boodschappen te doen. zegt hij verbolgen. Veel te weinig om aan alle hulpvragen te voldoen. De 'jeneverstad' van Nederland heeft te weinig jongerenwerkers om aan de hulpvragen te voldoen..In een stad met bijna 80 duizend inwoners en steeds meer probleemgezinnen uit de grote stad. VOLLEDIGE TEKST: Het lijkt een stil. Weekers weet van de zaak en is al bij de ouders van de jongelui langs geweest voor een 'stevig' gesprek. mag hij niet zeggen. Er is 'geen moer' te doen voor jongens zoals hij. klaagt hij." Met bijna tachtigduizend inwoners is Schiedam één van de grootste randgemeenten van Rotterdam en dat de stad geen crisisopvang heeft. voor een groot jongerencentrum. .. 5 .Eén overzichtelijk plek met maatschappelijke hulpverlening en jongerenwerkers. meent Rouwen." Om de jeugdproblemen adequaat op te lossen pleit Will Rouwen.. Niet alleen bij de jongeren maar ook bij de ouders.een tiental projecten moet jongeren op school houden en criminaliteit voorkomen .. hebben we maar drie interventieleden." Hoewel de stad veel zegt te doen aan preventie . . Wie ze zijn en hoe ze heten.Het probleem is dat we de crisisgevallen niet kunnen helpen. . armoede..Maar wij proberen vooral door te dringen. . waar jongeren met hun vragen terechtkunnen. Het liefst houden we ze hier zodat we ze in de gaten kunnen houden." Het interveniëren lijkt daarom af en toe op dweilen met de kraan open.Als ik hulp wil moet ik naar Rotterdam en daar kom ik op een wachtlijst want hun eigen jongeren komen eerst. Vorige week hield de politie twee jongens van 14 en 15 jaar aan op verdenking van aanranding van een aantal jonge meisjes.geven jongerenwerkers zelf aan dat er meer moet gebeuren om de grootstedelijke problemen uit de stad te houden. Remey Weekers is lid van het jongeren-interventieteam en komt vaak bij gezinnen over de vloer. geen diploma's en geen werk. zegt Weekers. Naar eigen zeggen heeft hij al zonder resultaat bij hulpinstanties aangeklopt nadat hij voor de zoveelste keer door zijn moeder uit huis was gezet. verbaast dan ook de jongerenwerkers in de jeneverstad van Nederland.27 januari 2010 woensdag – Trouw (5) Schiedam kan jeugd amper opvangen LENGTH: 592 woorden SAMENVATTING Schiedam krijgt steeds vaker te maken met grootstedelijke problemen. Die moeten inderdaad naar Rotterdam of Vlaardingen en dat bemoeilijkt ons werk. Op de grens met de andere 'probleemwijk' Groenoord zitten drie Antilliaanse jongens een blowtje te roken. slapend stadje aan de Schie. Alle clichés die je maar kunt verzinnen. . Op papier is het niet onze taak om de jongeren op te voeden maar in de praktijk worden wij wel met de machteloosheid van ouders geconfronteerd. Wat er tijdens zo'n bezoek zoal besproken wordt. Aan ons hebben ze schijt. Ik ben achttien en dan is er niets".Maar ze konden niets voor me doen. De jongens zouden volgens de politie deel uitmaken van een groep van tien Schiedamse jongens. .. Dat zou al een hoop problemen oplossen". Eenoudergezinnen.

Volgens christenen verzamelden zich drieduizend moslims voor het politiebureau. meubels en geld. waar de christelijke aanrander gevangen zat. 5 . zodat sites op internet min of meer het monopolie hebben. Volgens christenen grepen veiligheidstroepen onvoldoende in en gedroegen ze zich als toekijkers. Ook Egyptische kranten sturen niet altijd journalisten.aina. De rellen begonnen zaterdag in de districtsstad Farsjoet en breidden zich in de dagen daarop uit tot omliggende dorpen. Bij rellen tussen moslims en christenen in het zuiden van Egypte is er zelden neutrale verslaggeving. Moslims plunderden winkels van christenen en staken ze soms in brand. Dat gebeurde na de aanranding van een moslimmeisje van twaalf.'Angel' en zijn vrienden kan het bar weinig schelen hoe zo'n jongerencentrum er uit komt te zien. Zij zijn vast van mening dat anderen maar moeten zorgen dat hun problemen worden opgelost.org een belangrijke rol in de berichtgeving. ongeveer zevenhonderd kilometer van Qena. die benadrukken dat het geen pas geeft een hele gemeenschap af te rekenen op het gedrag van een van haar leden." 25 november 2009 woensdag. VOLLEDIGE TEKST: In de provincie Qena in het zuiden van Egypte zijn rellen uitgebroken tussen moslims en koptische christenen. weet je. in afwachting van zijn transport. Een islamitische website had het daarentegen over drieduizend politieagenten. Buitenlandse correspondenten zitten meestal in de hoofdstad Cairo.Ik moet gewoon een huis. die naar Farsjoet zouden zijn overgebracht. Dat is ook terug te vinden op christelijke websites. . Aanleiding was de ontvoering en aanranding van een twaalfjarig moslimmeisje door een christen. Volgens andere berichten zouden de politieagenten christenen uit Farsjoet hebben 'gedeporteerd'.. Dat melden zowel islamitische als christelijke bronnen. Behalve koptische sites speelt ook de Assyrische site www. Op internet is een filmpje te zien van de plunderingen en van een brandstichting.Trouw (6) Na aanranding vallen moslims winkels kopten in Egypte aan LENGTH: 379 woorden SAMENVATTING In de stad Farsjoet en omgeving in het zuiden van Egypte hebben moslims dagenlang aanvallen uitgevoerd op christelijke winkels.

Er is geen onafhankelijke bevestiging van die schatting. van wie de winkels zouden zijn verwoest.De christelijke krant Al-Watany publiceerde een lijst van tientallen christelijke zakenmensen. Hij sprak van een voorbereide actie. De 52-jarige Delroy Grant werden vijf maal verkrachting. daartoe aangezet door hun dekaan.Een van de grootste klopjachten uit de Britse geschiedenis heeft gisteren geleid tot de voorgeleiding van een vermoedelijke serieverkrachter. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. In 1997 werd een onderzoeksteam geformeerd van dertig politiemensen die in totaal meer dan honderd incidenten onderzochten. De oudste delicten stammen al uit 1992. Britse 'omaverkrachter' vermoedelijk gepakt – 17 november – Trouw (7) LENGTH: 94 woorden londen . Volgens de politie werden de afgelopen zeventien jaar vele hoogbejaarde vrouwen door de zogenoemde 'Night Stalker' aangerand of verkracht.. zes maal aanranding en elf maal inbraak ten laste gelegd. 5 . Christenen zeggen dat tachtig procent van de winkels is verwoest. Volgens bisschop Kirollos zouden moslimstudenten aan de rellen hebben meegedaan.

Er is te veel ruimte voor interpretatie. alles wat zo lang met taboes omgeven is geweest. geloofde haar moeder haar. verklaart Khadija Rouggani. merkte haar moeder meteen dat er iets ergs was gebeurd. 'De fout ligt in Marokko altijd bij de vrouw'. 'Elk land is tegenwoordig een dorp. die op straat werd verkracht met een mes op haar keel en even later ontdekte dat ze zwanger was. De man stuurde de andere atletiekmeisjes de kleedruimte uit. zegt ze. vertellen ze wat er in hun huwelijk is gebeurd en dan blijkt dat er sprake was van verkrachting. Khadija (20) uit Rabat. is het een misdaad. 'Dat komt doordat om de vrouw een aureool van negativiteit hangt. totdat zij onlangs door haar trainer werd verkracht.' Maar. is van invloed geweest. 'Ze komen altijd voor iets anders.' Officiële cijfers bestaan in Marokko niet. in het voordeel van de vrouw. Ook de aanpassing van de Marokkaanse familiewet in 2004. zegt Arbi. Na een vergeefse poging tot abortus kreeg ze het kind ver van haar ouderlijk huis.' Het probleem met het Marokkaanse wetboek van strafrecht is dat het de slachtoffers niet genoeg beschermt. maar ook mannen en kinderen worden verkracht of anderszins gedwongen tot seksuele handelingen. Toen Amina thuiskwam. maar haar vader wilde haar op straat gooien. 'Dat gebeurt véél'. Maar als de vrouw niet wil. waardoor de masculiene visie soms ook in rechterlijke 5 . omdat seksueel geweld in de familie bijna nooit naar buiten komt. Onlangs maakte minister Nouzha Skalli van Familiezaken wel bekend dat 52 procent van de gevallen van kindermisbruik wordt gepleegd door mensen dicht bij het kind. Skalli noemde het 'alarmerende statistieken'.' In TelQuel staat het verhaal van Saliha (30) uit Oujda.niet verzwegen LENGTH: 986 woorden SAMENVATTING . 'Maar vrouwen beseffen vaak niet dat het verkrachting is. 'Wij doorbreken de wet van de stilte'. waarna de atletiektrainer is aangehouden. vertelt hoe ze door een buurman twee maanden seksueel werd misbruikt. Vrouwen krijgen een beetje meer zelfvertrouwen en doen sneller aangifte dan vroeger. Ze zou toch niet worden geloofd. waarschuwt ze: 'Het taboe op dit soort zaken bestaat nog steeds. via internet en televisie hebben de internationale ontwikkelingen invloed op Marokko'. 'Langzamerhand brengt dat een verandering in de mentaliteit teweeg. Een andere vrouw. dus buren. Hetzelfde geldt voor verkrachting binnen het huwelijk. Toen ze haar ouders inlichtte. Het gebeurde op een zondagochtend in het stadion van een atletiekclub in de Marokkaanse plaats Kenitra. VOLLEDIGE TEKST: CASABLANCA Amina (14) wilde het ver schoppen in de atletiek. Als je hun vertrouwen wint. 'Mijn leven is verwoest'.Verkracht . een advocate uit Casablanca die sinds de jaren negentig strijdt voor vrouwenrechten in de Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM). met felle armgebaren.' In de opvangcentra van de ADFM hoort ze de verhalen van vrouwen in nood aan. zegt Rouggani. omdat ze uit huis zijn gezet of omdat ze in elkaar zijn geslagen. aldus vrouwenorganisaties.' De houding van vader Arbi is in Marokko niet meer uniek. waarnaar ze nooit heeft durven terugkeren. Haar vader Arbi (56) deed aangifte bij de politie. Volgens de masculiene visie in dit land heeft de man altijd recht op zijn vrouw. zegt ze. niemand weet hoeveel vrouwen. 'Dit soort parasieten mag niet vrij rondlopen. Deze Khadija is een cliënte van advocate Rouggani. aldus Rouggani. meldde het tijdschrift TelQuel groot op de voorpagina. familie of leraren. De laatste tijd schrijven Marokkaanse media voortdurend over verkrachting. kindermisbruik.22 juli 2010 – Volkskrant (1) In Marokko komt langzaam maar zeker aandacht voor een precair onderwerp: seksueel misbruik. aanranding. sleurde Amina naar de douche en vergreep zich aan haar. Is verkrachting in Marokko dan niet meer iets schaamtevols? 'Je moet je schamen als je je mond dichthoudt'. Maar ze benadrukte dat de werkelijke omvang van kindermisbruik onbekend is.

In Tanger hebben de ouders van een 12-jarige tweeling aangifte gedaan tegen een leraar Frans die hen constant aanraakte op plekken waar dat niet hoort. Tegelijkertijd willen organisaties van verontruste ouders. bijvoorbeeld op het werk. voor verkrachting kunnen die oplopen tot twintig jaar cel. dat kinderen in Marokko beter worden beschermd. Hij is meteen uit de partij gezet en heeft zes jaar gevangenisstraf gekregen. Hoe dan ook. De Marokkaanse maatschappij is keihard voor dit soort meisjes.' 'Bij seksueel misbruik krijgt de vrouw altijd de schuld' 5 . Onder verkrachting valt geen anaal seksueel verkeer. Vader Arbi is blij dat er meer aandacht voor dit onderwerp komt. 'De hele wijk weet wat er is gebeurd. Maar nogal wat seksuele handelingen kunnen niet worden bestraft. Mohamed Naciri. Zo is seksuele intimidatie alleen strafbaar binnen een hiërarchische relatie. maar er zijn gelukkig ook steeds meer mensen die begrip tonen. Ook hij heeft de lotgevallen van zijn dochter op straat gegooid. ze blijft mijn dochter. de minister van Justitie. zoals Touche pas à mes enfants. het kan me niks schelen. die vorig jaar een 14-jarige jongen heeft verkracht. En zo kan het dat seksueel misbruik steeds meer in de openbaarheid komt en slachtoffers sneller naar de politie stappen. Vrouwenorganisaties zoals de ADFM strijden nu voor gedetailleerdere bepalingen in het strafrecht.uitspraken doorklinkt. Minister Skalli heeft beloofd hiernaar te kijken. De directeur is op non-actief gesteld en wacht nu op het oordeel van de rechter. De straffen zijn zwaar. heeft hiernaar al studies laten verrichten. En dan is er nog een man in Larache. In Rabat hebben onlangs twaalf ouders aangifte gedaan tegen een directeur van een basisschool die hun dochters dagelijks onzedelijk betastte en eiste dat zij hem kusten. een lokale politicus van de partij Istiqlal. Een verkrachting van een maagd of een getrouwde vrouw wordt zwaarder bestraft dan hetzelfde vergrijp bij een vrouw die seksuele relaties buiten het huwelijk heeft of een prostituee. omdat ze niet in de wet zijn opgenomen.

De rechtbank vindt de straf zelf aan de forse kant. hield Nederlof voet bij stuk. die bang was voor een veel hogere straf. 'Uit de verklaringen van deze meisjes en hun ouders kan niet worden opgemaakt dat zij gedwongen zijn onder dwang de ontucht te ondergaan. Het is de bedoeling daarmee een signaal af te geven dat ontucht door mensen in publieke functies zwaar wordt bestraft. in een nieuwe poging L. Weliswaar zijn er filmpjes gevonden waarop hij zijn penis tegen de schaamstreek van meisjes duwt. komt doordat de rechtbank vindt dat bij veel beschuldigingen het bewijs ontbreekt. Ook van enkele verdenkingen van aanranding werd L. 'Petje af voor de rechtbank. Het vonnis verwijst naar de rapporten van de psychiater en psycholoog die L. zoals het opzij schuiven van hun bikinibroekjes en het filmen van hun schaamstreek.' Officier van justitie Juliette Nederlof reageerde daarentegen onaangenaam verrast: 'Dit is een klap voor de ouders. Hij legde de ontucht zelf vast op foto's en filmpjes die bij hem thuis werden gevonden. in een tbs-kliniek te laten opnemen. tbs op te leggen. Dat is zeer laakbaar. vrijgesproken van alle pogingen tot verkrachting. Het OM 5 . De voorzitter van de Bossche rechtbank werd vanaf de afgeladen publieke tribune uitgemaakt voor 'slappe zak' toen hij het vonnis voorlas. De grootste klap voor het OM is de weigering van de rechters om L. vrijgesproken omdat de rechtbank op de beelden onvoldoende bewijs vond dat de slachtoffers gedwongen werden mee te werken aan de ontuchtige handelingen. wegens 37 gevallen van ontucht en 3 gevallen van aanranding van meisjes in en rond de zwembaden in de regio Den Bosch waar hij jarenlang les gaf aan merendeels verstandelijk. Zo werd L. Knap werk.en motorisch gehandicapte kinderen. is volgens zijn advocaat Pieter van der Kruijs 'helemaal overdonderd' door de straf. 'Hij heeft bewust kwetsbare kinderen gekozen. mits L.' Zij eiste vorige maand tien jaar cel en tbs met dwangverpleging. aldus de rechtbank.' Dat het vonnis niettemin fors lager uitvalt dan de eis. Volgens de rechtbank is L.Vonnis zwemleraar wekt woede – 3 BYLINE: Raoul du Pré juli 2010 – Volkskrant (2) LENGTH: 678 woorden SAMENVATTING Grote emoties vrijdag in Den Bosch bij de uitspraak tegen Benno L. zelf. behandeld wordt en na zijn vrijlating gevolgd door de reclassering. die vooraf vaak waarschuwde dat het een trial by media dreigde te worden waarin geen nuancering mogelijk was. (60) tot zeven jaar gevangenisstraf wegens aanranding en ontucht werd vrijdag met grote emoties ontvangen door de teleurgestelde ouders van de slachtoffers en door L. aldus Van der Kruijs. 'Het is van groot belang dat hij pas terugkeert in de maatschappij als hij afdoende is behandeld'.' DEN BOSCH De veroordeling van de Bossche zwemschoolhouder Benno L. L..' Slechts in drie gevallen bleef aanranding overeind. onderzochten. 'Een slappe penis tegen de schaamstreek duwen is geen gedrag dat op penetratie is gericht'. Foto's en filmpjes De rechtbank veroordeelde L. Mijn geloof in de onafhankelijke rechtspraak heeft vandaag een enorme impuls gekregen'. Het was een typerend slotakkoord bij een strafzaak die tientallen gezinnen in Den Bosch en omgeving ruim een jaar in de greep hield. berekenend en planmatig te werk gegaan en heeft hij het vertrouwen beschaamd van de ouders die hun zeer kwetsbare kinderen aan hem hebben toevertrouwd. 'Deze rechtbank heeft zich niet laten meeslepen door de hype en door wat in de huiskamers al was besloten. die de rechter opgelucht snikkend aanhoorde en daarna wegbeende. Kinderen van wie hij vermoedde dat ze het misbruik niet snel in de gaten zouden hebben. maar in geen van die gevallen had hij een erectie: die monteerde hij er pas later bij. 'Deze rechtbank heeft zich niet laten meeslepen door de hype. Vrijdag kondigde zij onmiddellijk hoger beroep aan. Gelet op zijn gevorderde leeftijd achten zij de kans op herhaling gering.

'Ambulante behandeling is voldoende om het risico beheersbaar te houden. maar weet dat standpunt volgens de rechtbank 'niet met enige deskundigheid' te onderbouwen.' Zeven jaar cel voor ontucht (37 keer) en aanrandingen (3) Fikse celstraf voor aanranden bejaarde. 20 maanden SECTION: BINNENLAND LENGTH: 63 woorden . is maandag veroordeeld tot twintig maanden cel voor aanranding van een 76-jarige vrouw uit Nieuwegein. De rechtbank in Utrecht acht bewezen dat de man tegen de wil van de vrouw 'verregaande seksuele handelingen' heeft verricht. Het Openbaar Ministerie had drie jaar cel geëist voor poging tot verkrachting. ANP 5 .verzet zich tegen die conclusies. Dat acht de rechtbank echter niet bewezen.29 juni 2010 – Volkskrant (3) De 19-jarige Vitaly V.

5 . De Bosschenaar werd donderdagmiddag voor aanranding veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur plus schadevergoeding aan het slachtoffer.23 april 2010 vrijdag – Volkskrant (4) Rechter mild voor hulpofficier. LENGTH: 86 woorden De juridische gevolgen van het handelen van een onbevoegde hulpofficier bij het politiekorps Brabant-Noord lijken mee te vallen. aldus de rechter in zijn uitspraak. De belangen van de verdachte zijn niet geschaad. De politierechter in Den Bosch verbond donderdag geen consequenties aan de betrokkenheid van de hulpofficier bij de voorgeleiding van een 27-jarige Bosschenaar.

is een aanklacht ingediend wegens aanranding en het bezit van kinderporno nadat een 22-jarige man hem had beschuldigd van seksueel misbruik. ten zuidoosten van Parijs. De priester vecht de beschuldiging aan. maar ontkent niet het bezit van de foto's.27 maart 2010 zaterdag – Volkskrant (5) Kinderporno in huis Franse priester LENGTH: 86 woorden PARIJS Tegen een Franse priester in het dorpje Marcilly-le-Hayer. De politie zei in het huis van de priester twee of drie als pornografisch te beschouwen foto's te hebben gevonden van een minderjarig parochielid. Dit heeft de aanklager van Troyes vrijdag gezegd. AP 5 .

het kleinseminarie van de franciscanen in Katwijk.' 5 . De Konferentie Nederlandse Religieuzen. het kleinseminarie Christus Koning van de paters van het Heilig Hart in Helmond en seminarie Beekvliet in Sint Michielsgestel.Volkskrant LENGTH: 304 woorden (6) SAMENVATTING Tien mensen meldden zich maandag bij de Volkskrant met hun verhaal. hoe we het doen'. In alle gevallen gaat het om meldingen van aanrandingen en verkrachtingen die ruwweg veertig tot vijftig jaar geleden zouden hebben plaatsgevonden. Woensdag komt het bestuur bijeen om wellicht een besluit te nemen over een groot onderzoek.k. Hij wijst erop dat een groot onderzoek onder alle leden geen eenvoudige klus is: 'Dat wordt een enorme organisatie. zegt bestuurssecretaris Patrick Chatelion Counet.Misbruik in r. Bij de KNR zijn 190 congregaties en orden aangesloten. het internaat van de franciscanen in Venray. het internaat van de priesters van het Heilig Hart in Bergen op Zoom en het kleinseminarie van de scheutisten in Vught worden nu onder meer ook genoemd: het internaat De Ruwenberg in Sint Michielsgestel. wilde maandag nog geen reactie geven op de aanzwellende klachtenstroom. kerk: steeds meer meldingen – 2 maart 2020 . het kleinseminarie van de montfortanen in Voorschoten. Na het Don Rua-klooster van de salesianen in 's-Heerenberg. 'We bezinnen ons of we dat doen en als we het doen. schrijft één van hen in de aanhef. de koepelorganisatie van kloosterorden en congregaties. Bij de Volkskrant hebben zich maandag tien mensen gemeld met ervaringen van verkrachting of aanranding op verschillende katholieke internaten en kostscholen in de vorige eeuw. AMSTERDAM Steeds meer rooms-katholieke internaten in Nederland worden beticht van betrokkenheid bij praktijken van seksueel misbruik van oud-leerlingen door priesters. Huize Sint Joseph in Heer (Maastricht). 'De beerput kan nog lang niet dicht'.

schaamte en woede. stelt het rapport. 'hoewel ik besef dat geen woord ooit genoeg zal zijn'. Diarmuid Martin. betoonde ze veel respect voor de machtige kerk. Dit staat in een rapport dat gisteren is vrijgegeven. besloten meestal geen actie te ondernemen of plaatsten priesters slechts over naar een andere parochie. Als de politie al onderzoek deed. Minister Dermot Ahern van Justitie beloofde dat daders zullen worden vervolgd. Soms duurde het twintig jaar voor justitie een besluit nam over vervolging. de commissie beperkte zich tot de jaren 1975-2004. Zij waren door de commissie geselecteerd uit een grotere groep geestelijken in de hoofdstad die in verband zijn gebracht met aanranding en verkrachting. 'De commissie heeft er geen twijfel over dat seksueel misbruik van kinderen is toegedekt door het aartsbisdom Dublin'. VOLLEDIGE TEKST: LONDEN De toch al beschadigde reputatie van de rooms-katholieke kerk is in Ierland verder aangetast door een schandaal dat het land sinds donderdag vervult met gevoelens van walging. Vier aartsbisschoppen die op de hoogte waren. gisteren zijn excuses aan. waardoor deze in feite boven de wet stond. De kerk in het in overgrote meerderheid katholieke Ierland blijkt kindermisbruik door priesters jaren in de doofpot te hebben gestopt. waaraan jaren is gewerkt. Met bevende stem bood de huidige aartsbisschop. Bisschoppen vonden het kerkelijke imago belangrijker dan bescherming van kinderen. Eén priester gaf toe meer dan honderd kinderen te hebben misbruikt.Ieren walgen van hun priesters – 27 november 2009 – Volkskrant (7) LENGTH: 353 woorden SAMENVATTING Honderden aanrandingen stelselmatig achtergehouden. Het betreft 320 jongens en meisjes. Bisdom sloot verzekering af tegen eventuele claims. De kerk sloot niettemin verzekeringspolissen af om zich in te dekken tegen schadeclaims. is bekeken hoe de kerk beschuldigingen heeft afgehandeld tegen 46 priesters in Dublin. Van de 46 priesters zijn er tot dusver elf veroordeeld. 5 . In het onderzoek. Politie hield zich bewust stil.

Bij mijn begeleider had ik het gevoel dat het ook iets met vernederen te maken had. maar ik was echt bang voor die man.In mei verscheen al een dik rapport over katholieke scholen en kindertehuizen. Hij begon over mijn examen de volgende dag.' Studentikoze grapjes kan ik wel hebben. achtergrond seksuele intimidatie co-assistenten LENGTH: 1088 woorden SAMENVATTING 24 november 2009 – Volkskrant (8) Veel co-assistenten krijgen te maken met hinderlijke opmerkingen en aanraking door medisch specialisten. zuster'. een co-assistente die op schoot wordt getrokken door de anesthesist als ze meekijkt bij het intuberen.' 5 . zegt Snoek. 'Het gaat om macht. een bikini?' Het waren opmerkingen die een voormalige co-assistente te horen kreeg van haar begeleider in het ziekenhuis. 'Cupmaatje B. Je bent toch afhankelijk van zo'n persoon voor je beoordeling. Er was verder niemand meer op de afdeling. Studenten die naar de operatietafel worden geroepen met 'maatje 37 en cupje B. 'Ik ben niet op mijn mondje gevallen. Stiekeme aanrakingen. terwijl de specialisten vaak oudere mannen zijn. Je het gevoel geven. Het verhaal van Karen staat niet alleen. 'Die zei alleen maar dat hij niet zo in het team paste en binnenkort zou vertrekken. een chirurg die zijn vrouwelijke co-assistenten steevast 'popje' noemt. vertelt Karen. vertelt hoogleraar klinisch onderwijs Jos Snoek. Die angst moet worden weggenomen. Daders zijn voornamelijk patiënten. en vaak is de dader tevens beoordelaar. vertelt Karen (32). terwijl de specialisten vaak oudere mannen zijn. kwam mijn begeleider bij me staan. waar priesters en nonnen kinderen op grote schaal misbruikten en mishandelden. dat je gevangen bent. waarvoor twee hoogleraren ruim twaalfhonderd co-assistenten en begeleiders in opleidingsziekenhuizen in het noordoosten van Nederland hebben ondervraagd. Je even op je plek zetten. 'Het gaat om macht. Met collega-hoogleraar huisartsengeneeskunde Thys van der Molen besloot hij nader onderzoek te doen. Ik houd wel van meisjes in rokjes. Ernstige fysieke aantastingen als aanranding of verkrachting waren niet aan de orde. persoonlijke vragen over het liefdesleven. 'Tijdens intervisiebijeenkomsten met studenten kwamen opmerkelijke verhalen over seksueel getinte uitspraken en ongepaste aanrakingen naar voren'. 'Ik ga je stevig aan de tand voelen. Of de arts die onder tafel begint knietje te vrijen tijdens het ochtendrapport. ik zou maar niet met je vriendje in bed gaan liggen vanavond. vond ik het meest verontrustend'. was het feit dat studenten er geen melding van maken. 'En dan opeens in de deuropening gaan staan als ik alleen in een behandelkamer was en de hele afdeling uitgestorven.' Later hoorde ze dat meer co-assistenten door hem waren lastiggevallen. Een op de vijf co-assistenten wordt tijdens de opleiding slachtoffer van seksuele intimidatie. 'Slachtoffers denken: ik ben hier toch zo weer weg. Te dichtbij gaan staan naast het bed of aan de operatietafel. De voorbeelden zijn legio.' Karen: 'Toen ik een keer 's avonds dossiers aan het invullen was.' Ook hoogleraar Snoek denkt dat het ongepaste gedrag voor een deel te verklaren is uit de sterke hiërarchie in de werkomgeving van een ziekenhuis. 'Die opmerkingen over rokjes en laarzen waren nog tot daaraantoe.' VOLLEDIGE TEKST: 'Wat een geile laarzen. blijkt uit een eerder deze maand gepresenteerd onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). inmiddels arts. zegt hij. 'Maar het zijn pesterijen en ongepastheden die we niet kunnen tolereren. kom maar aan tafel'. Karen vindt het een fundamenteel verschil of degene die de ongepaste opmerkingen maakt patiënt of begeleider is. maar ik wilde ook geen stampij maken. Ik dacht: even volhouden en dan ben ik hier toch weg. 'In twee jaar tijd kregen vertrouwenspersonen slechts twee meldingen'.' Uit het onderzoek blijkt dat ook patiënten zich niet altijd even netjes gedragen. maar die man ging over de schreef. 'Bij patiënten is de machtsverhouding feitelijk andersom.' Uiteindelijk maakte Karen bij een leidinggevende melding van het ongepaste gedrag van haar begeleider. Bovendien zijn de meeste co-assistenten tegenwoordig jonge vrouwen. kom maar aan tafel'. Studenten durven dan geen aangifte te doen. Een kwart van de vrouwelijke co-assistenten werd een keer of vaker geconfronteerd met opmerkingen over het uiterlijk. aanrakingen en seksueel getinte uitnodigingen. Zo van: je bent maar een co.' Verder ondernam ze geen stappen.' Wat hem het meest schokte. Bovendien zijn de meeste co-assistenten tegenwoordig jonge vrouwen. tegen een vrouwelijke coassistente. bah'. 'Het gevoel dat iemand je bang kan maken. maar ook medisch specialisten maken zich regelmatig schuldig aan seksueel intimiderend gedrag. seksistische opmerkingen. Wat draag je dan als je gaat roeien. persoonlijke of seksueel getinte vragen als 'is de lengte van mijn voorhuid wel normaal.

en vaak is de dader tevens beoordelaar Uit het UMCG-onderzoek blijkt dat bijna 25 procent van de vrouwelijke co-assistenten (tegenover 4 procent van hun mannelijke collega's) wel eens last heeft van seksueel intimiderend gedrag. Snoek: 'Uiteraard waren wij altijd al pertinent tegen. 'Dan gaat het heel duidelijk om een handeling die twee partijen willen. Dit zijn incidenten waarbij mensen zich onprettig of zelfs beschadigd voelen. Opvallend is verder dat. medestudenten en verpleegkundigen. wat de werksituatie hinderlijk kan beïnvloeden.' Slachtoffers denken: ik ben hier toch zo weer weg.Dat er relaties op de werkvloer ontstaan. slechts twee geënquêteerden officieel melding deden. Volgens 80 procent van de co-assistenten wordt tijdens de opleiding aandacht besteed aan de omgang met seksueel intimiderend gedrag. 5 . Overige daders zijn arts-assistenten. Seksuele intimidatie tast het werkplezier bij 10 procent van de co-assistenten op de korte termijn aan. heeft bij elkaar opgeteld een op de vijf co-assistenten wel eens last van seksuele intimidatie. maar we willen dit nu actief uitbannen. hoewel 50 procent van de co-assistenten zegt bekend te zijn met de meldingsprocedure. is ontslag de uiteindelijke sanctie. Daders zijn overwegend man. Aangezien er meer vrouwelijke co-assistenten zijn. vindt hij een ander verhaal. Als iemand geen gehoor geeft. Omdat seksuele intimidatie het veilige opleidingsklimaat verstoort. maar ook specialisten (35 procent) maken zich er schuldig aan.' Met de uitkomsten van het onderzoek en de aandacht voor het onderwerp hoopt Snoek de weerbaarheid van de slachtoffers en het verantwoordelijkheidsbesef van de daders te vergroten. Ook probeert een op de vier de dader te vermijden. voert het UMCG nu een zerotolerancebeleid. De daders zijn in de meeste gevallen (45 procent) patiënten. Bij 24 procent van de co-assistenten is seksuele intimidatie van invloed op de keuze van hun specialisatie.

5 .29 september 2009 – Volkskrant (9) nieuws online therapie LENGTH: 150 woorden Jonge slachtoffers van seksueel geweld kunnen via internet worden behandeld. Tijdens de behandeling hebben de jongeren gemiddeld twee keer per week online contact met een psycholoog. Interapy en de Universiteit van Amsterdam een online behandeling. Zij krijgen na een aanranding of verkrachting vaak ernstige psychische klachten. over hoe ze daar nog last van hebben en wat ze daar aan kunnen doen. 7 Procent van de meisjes tussen 15 en 25 jaar is ooit verkracht. De Rutgers Nisso Groep stelde vast dat er niet genoeg hulp beschikbaar was voor jonge slachtoffers.Angsten kwijtraken per computer. bleek uit de studie Seksuele Gezondheid in Nederland. en ontwikkelde samen met het kenniscentrum seksualiteit. zoals posttraumatische stress of een depressie. Ze schrijven over wat ze meegemaakt hebben. . Ook kunnen ze ineens veel gaan spijbelen en alcohol of drugs gaan gebruiken. Seksueel geweld komt relatief vaak voor. zonder wachtlijst.

5 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->