You are on page 1of 2

Tarikh :12 Februari 2007

Masa : 8.00 pagi – 8.35 pagi.


Kelas : 4 Cemerlang
Bilangan Pelajar
: 28 Orang
Mata Pelajaran
: Bahasa Melayu
Tajuk Pelajaran
: Kepulangan
Pengetahuan Sedia Ada
:
1. Pernah membaca cerpen mengenai kisah anak kehilangan bapa.
2. Pernah melihat kehidupan anak yang kematian bapa.
bjektif Pelajaran: Pada akhir pelajaran murid dapat:
I. Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.
II. Membaca dan memahami bahan sastera yang berbentuk cerpen.
III. Menulis jawapan pemahaman dengan betul sekurang-kurangnya tiga dari
lima soalan berdasarkan cerpen ‘kepulangan’ yang dibaca.

Isi Pelajaran :
Fokus Utama
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
lancar serta
memahami yang dibaca.
Aras 2I. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi
yang betul serta
gaya yang sesuai.
II. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.
Fokus Sampingan
1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.
Aras 3I. Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu
peristiwa.
Nilai-nilai Murni
: Kasih sayang,tolong-menolong, kerjasama, kesyukuran, baik hati
u Mengajar : Radio kaset, kaset rakaman sajak ‘kepulangan’, petikan sajak

u Mengajar : Radio kaset, kaset rakaman sajak ‘kepulangan’, petikan sajak


‘kepulangan’, muzik instrumental, petikan cerpen ‘kepulangan’, kertas
sebak, lembaran kerja.
Bahan Rujukan
: Adaptasi bahan sastera ‘cerpen Kepulangan’ karya Atie Zulaikha.
Razlee Mohamad & Ahmad Idris Ali, 2002, Celik Bahasa Melqayu KBSR
Tahun 5, Pholygrapic (M) Sdn. Bhd., Selangor Darul Ehsan.
Langkah Keselamatan:
Induksi Set
:
langkah Isi pelajaran KaedAH PENYAMPAIAN

Set Induksi (5 Minit)Murid diminta
memejamkan
mata perlahan-lahan dan
senyap.

Murid dibawa
membayangkan
situasi ayah dan ibu
dengan cara
‘imaginasi berpandu’.

Muzik instrunmental
dimainkan
dan serentak dengan itu guru
memperdengarkan rakaman
kaset ‘sajak kepulangan’.

Murid bersoal jawab
dengan
guru tentang
sajak’kepulangan’
yang telah
diperdengarkan.

Pengalaman sediaada
murid
diaktifkan berdasarkan
soalan
soalan secara lisan

Guru mengaitkan set


induksi
dengan tajuk pelajaran