1.Spre slava Ta uniţi 1.

Spre slava Ta uniţi, închinare Ţi-aducem, Doamne, Cântăm în cinstea Ta, Dumnezeul creator, Doar Tatălui mărire şi Fiului în veac, Şi-adevăratului Duh Sfânt de viaţă dătător. 2.Spre slava Ta venim! Toată lauda, onoarea, cinstea Aducem lui Hristos, Dumnezeul creator, Şi crucea Lui o ducem în fiecare zi, Doar crucea Lui o înălţăm în vecii vecilor. 3.Spre slava Ta uniţi, din popoare ne strângem astăzi, Şi-n pace tuturor arătăm un singur cer! În duh şi adevăr stăm ‘naintea Ta plecaţi, Oferă-Ţi harul, Te rugăm, acestui neam de fraţi! 4.Spre slava Ta uniţi, Te chemăm, Spirit Sfânt, în toate, Dreptatea lui Hristos să domnească-n lume vrem! Guverne şi popoare, biserică şi neam Să afle iar credinţa dreaptă a lui Avraam! 2.Plecaţi-vă lui Dumnezeu! 1.Plecaţi-vă lui Dumnezeu, Popoare-oriunde vă găsiţi; El ni L-a dat pe Fiul Său, Cunoaşteţi-L şi Îi serviţi! 2.Veniţi ‘nainte-I mulţumind! El ne-a făcut, nu singuri, noi Şi, când umblam noi rătăcind, La turma Lui ne-aduse-apoi. 3.Suntem popor sub mâna Lui, Cu trup şi suflet siguri stăm, Dacă nu Lui, atuncea cui, Cântarea noastră să ‘nălţăm? 4.Cât lumea e cuprinsul Său, Statornic e-n cuvânt şi har! El este-al nostru Dumnezeu Şi dragoste fără hotar! 3.Aleluia! Amin! (canon)

Aleluia, Aleluia! Amin, Amin! 4.Dumnezeu e mare! 1.Dumnezeu e mare, vrednic de-adorare, Să-I aducem închinare! Cu puteri divine glasul Său vorbeşte Celui care se smereşte. Cine vine să se-nchine Poate să-L cunoască, Lauda să-I sporească! 2.Dumnezeu e mare, Cel ce zi şi noapte Priveghează peste toate. Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul, slavă şi onoruri Îngerii I-aduc în coruri. Doamne-ascultă şi ce-Ţi cântă, Cu nevrednicie, Vocea noastră Ţie! 3.Bucuroşi lăsa-vom cele pieritoare Şi plăceri înjositoare. Voia noastră este să-Ţi dăm totul Ţie, Trup şi suflet pe vecie. Numai Tu ni-eşti de-acu’ Dumnezeu şi Tată Şi nădejdea toată! 4.Tu lucrezi în toate, deci tot Tu înclină Faţa mea spre-a Ta lumină! Cum se-ntoarce floarea, vesel, să primească Raza soarelui să crească, Tot aşa, eu aş vrea, Razele-Ţi divine Ca să mă lumine! 5.Dragoste divină 1.Dragoste divină, voie dă-mi şi mie Ca aşa-n nevrednicie Să privesc în raza-Ţi ce de sus răsare, Încălzind pe orişicare! Buni sau răi, sunt ai Tăi, Nu te uiţi la cine, tuturor faci bine... 2.Aer, mări, uscaturi, oglindesc cu toate Uimitoarea-Ţi bunătate! Marea Ta răbdare către toţi se-arată Tot mereu mai minunată!

Unii spun: "La ce bun Multa-ngăduinţă?" - E spre pocăinţă! 3. Pentru-a Ta iubire nu găsim cuvinte, Ea nici nu încape-n minte… Zi cu zi îngădui, laşi nerăzbunate O mulţime de păcate; Tu arăţi către toţi Milă şi iubire fără părtinire! 4.Rareori vreunul a primit vreodată O răsplată după faptă; Bucuros, Părinte, Tu ierţi pe oricine Când se-ntoarce către Tine! Când strigăm sau oftăm, Inima-Ţi de Tată este-adânc mişcată... 6.Sfânt şi-nfricoşat 1.Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt e Dumnezeu, Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt va fi mereu! El e fără margini, E din veşnicii, Pururea trăieşte, Pururea va fi! 2.Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt e Dumnezeu, Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt va fi mereu! Cel atotputernic Este Domnul meu, Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt e Dumnezeu! 7.Ţi-nalţ, Iehova-n veci cântare! 1.Ţi-nalţ, Iehova-n veci cântare, Căci numai Tu eşti veşnic Dumnezeu! Ţi-aduc deplină închinare, Te rog să-mi dai şi astăzi Duhul Tău, Ca-n Numele iubitului Tău Fiu, În rugă şi-n purtări pe plac să-Ţi fiu! 2.La Fiul Tău condu-mă Tată, Ca El la Tine să m-aducă-apoi, Iubirea Ta cea minunată Să pună-n mine gând şi simţuri noi!

Şi-aşa să gust de-acum odihna Ta Şi-n veac de veac să-Ţi cânt Aleluia! 3.Ah, dă-mi, Părinte-acum putere Să preţuiesc Cuvântul Tău divin, Şi totdeauna cu plăcere În Duh şi-n adevăr să mă închin, Vreau ca purtat de Spiritul Tău Sfânt, Întreaga veşnicie psalmi să-Ţi cânt! 4.Sunt fericit cât nu se poate: Isus e-al meu la dreapta Ta, în cer, "Da" şi "Amin" în El sunt toate, Oricâte în credinţă-aş vrea să-Ţi cer! O, fericit sunt, şi de-acum, mereu, Cu drag Îţi cânt, puternic Dumnezeu! 8.În cerul ‘nalt, de slavă plin 1.În cerul ‘nalt, de slavă plin, Tronează Dumnezeu; El, mai presus de heruvimi, ‘Şi-ntinde cortul Său. 2.Din mii de inimi să ‘nălţăm Cântare pentru El! E-aşa de drept, e-aşa de bun, Cum altul nu-i la fel. 3.În mila Sa, El ne-a cuprins În planul de salvat; Din fiecare a făcut Un păcătos iertat... 4.Primească slavă ne-ncetat Din partea orişicui! Nu ştim nimic mai minunat Decât iubirea Lui. 5.Şi parcă, tainic, auzim, Dinspre-al veciei val, Un imn ce vom cânta curând La marea de cristal. 9.Mare eşti Tu, Doamne! 1.Mare eşti Tu, Doamne, sfânt, preaputernic, Dis-de-dimineaţă voios Îţi voi cânta! Plin de îndurare, de-nchinare vrednic, Domn peste toate, veşnic Tu vei sta!

2.Mare eşti Tu, Doamne, plin de lumină, Îngerii Te-adoră şi-Ţi cântă zi de zi! Mii şi zeci de mii doar Ţie Ţi se-nchină Celui ce-ai fost şi-n veac de veac vei fi! 3.Mare eşti Tu, Doamne, mai sus de zare, Ochi de om nu poate mărirea Ta privi! Plin eşti de iubire, n-ai asemănare, Domn preacurat ce-n totul poţi iubi! 10.Numele Tău minunat 1.Numele Tău minunat, Nume-al măririi cereşti, Pace în inima mea a lăsat; Pace deplină, În suflet lumină Şi viaţă a vieţii îmi eşti. 2.Chiar când e ceru-nnorat Suie spre-albastru un dor, Numele Tău cel preasfânt e ‘nălţat; Flori să răsară Prin veşnica ţară A gândului meu călător. 3.Clipă de clipă aştept Ziua când toţi vor striga: "Vrednic e Cel ce-a sosit ca-Mpărat! Slavă, mărire, Doar Lui se cuvine Şi astăzi şi-n veci, osana!" 11.Preasfinte Creator! 1.Preasfinte Creator, Ce viaţa zămisleşti, (:Tu eşti izvorul dătător De bunuri pământeşti.:) 2.De mâna Ta făcut, Tu viaţa încă-mi ţii; (:Întotdeauna Ţi-a plăcut Părinte bun să-mi fii.:) 3.Revarsă-Ţi mila Ta, Greşelile să-mi ierţi, (:Prin Spiritul Tău pururea La Tine să mă-ndrepţi!:)

12.Ce mare este Dumnezeu! 1.Ce mare este Dumnezeu Şi cât de necuprins! Mai sus de cer e tronul Său, De dragoste aprins. 2.În faţa Tatălui ceresc Fii vesel şi senin, Căci norii care te-ngrozesc Cu ploi de har sunt plini! 3.Prin ochii necredinţei, orbi, Nimic nu poţi s-aduni, Doar prin credinţă poţi să sorbi Cereştile minuni! 4.Nu-L judeca pe Dumnezeu Prin simţuri omeneşti, Căci mult mai sus e planul Său Şi faptele-I cereşti! 5.Priviţi cum se-mplinesc acum Atâtea profeţii! E-amar al pribegiei drum, Dar vine marea zi! 13.Domnul e bun 1.Domnul e bun, Domnul e bun, O, cât de bun este Dumnezeu! 2.Pe braţul Său, Pe braţul Său, Mă poartă-n veci Bunul Dumnezeu. 3.Cât mai trăiesc, Cât mai trăiesc, Tot ce-mi doresc Este Dumnezeu. 4.Fie slăvit, Fie slăvit, Veşnic slăvit Fie Dumnezeu!

14.Binecuvântă pe Domnul! Refren: Binecuvântă pe Domnul, binecuvântă-al Său Nume Şi nu uita niciodată cum S-a jertfit pentru lume! Slavă, laudă Lui, laudă suflete-ntruna, Cântă, suflete-al meu, binecuvântă-L mereu! 1.El a plătit pentru-al tău păcat, Cu sânge sfânt vina ţi-a spălat, Pune-I în cale covor de-osanale Şi cântecul inimii tale! – Refren: 2.Te-a-ncununat bunătatea Sa, Ţi-a risipit suferinţa grea, Pune-I în cale covor de petale Din florile dragostei tale! – Refren: 3.Aripi de vultur ţi-a dat să zbori, Ţi-a luminat anii trecători, Pune-I în cale psaltiri şi chimvale Şi cântă-durările Sale! – Refren: 15.Când cerul nu era făcut 1.Când cerul nu era făcut, Când munţii nici nu s-au născut, Stăteai demult pe tronul Tău: Din veşnicii eşti Dumnezeu! 2.Oricâte mii de ani ar fi, La Tine nu-s decât o zi... Tu ştii cărarea tuturor: Trecut, prezent şi viitor! 3. Suntem pribegi şi călători, Plutind ca norii trecători, Dar, cât suflare ne vei da, Pe Tine Te vom adora! 4.Învaţă-ne să preţuim Comoara clipei ce-o trăim! Al vieţii noastre Domn să fii Şi să-Ţi slujim în veşnicii! 16.Cântaţi mărire-n cor! 1.Cântaţi mărire-n cor, Hristos e Împărat, El este Domnul nostru, Domnul adorat!

Tot ce poartă slava Ta. Decât poruncit de glasul Său sfânt! . Adunaţi spre a-Ţi cânta.Iehova-i din veac 1. nimic pe pământ. Neschimbat rămâi în veci! 2. El are sălaşul. să-L lăudaţi! 2.Dar mai scumpă decât tot Ţi-este slaba mea cântare Ce-o înalţ.Doamne. Îngerii în mii de cete. Numai noi ştim a cânta: “Mare e iubirea Ta!” 18.El poate din nori să-Şi facă buni soli.Cântaţi domnia Lui. Tu. Din flăcări şi vânt .Doamne sfinte. ce haru-Ţi spre noi pleci. hotar netrecut.Nimic nu-i în cer. minunat! Oştiri cereşti Pe Dumnezeu Îl preamăresc şi-I mulţumesc! 3.Iehova-i din veac pe-al gloriei tron! Măriţi-L pe El. aşa cum pot. În această adunare. e fără de sfârşit! Pe tronul slavei Sale stă nebiruit! Cu îngeri mii Iubirea Lui s-o proclamaţi şi să-I cântaţi! 17. Te mărim! 1.umili slujitori! În slava luminii. sfinte. ca Rege şi Domn! În faptele voastre şi-n glasul oricui Să fie dreptatea şi dragostea Lui! 2.Cu mulţumiri Azi glasul vostru înălţaţi. Nu-ncetează să repete: “Sfânt e peste toate-n tot Dumnezeul Savaot!” 3. Stelele din bolta-albastră. de nimeni văzut! 3. plin de slavă. Te mărim! De puterea Ta măiastră Povestesc când le privim.În lumi de nepătruns se-aude ne-ncetat Acelaşi cântec.

suflete. . slavă şi cinste de-a pururi Se cuvine Celui ce ne-a salvat! Tresăltaţi în cântece de bucurie. Cu toiagu-i mângâie ne-ncetat. Refren: Preamăriţi-I dragostea Sa fără pată. slavă. ca Rege şi Domn! 19. pe Domnul Întuneric cât ar fi!. slavă şi cinste de-a pururi Celui ce pe Golgota S-a jertfit! Cei salvaţi în veci Îi aduc osanale. Zorii zilei.Slavă.Laudă. Niciodată nu uita! Aleluia.În planul Său mare El schimbă pe regi. suflete.. mergem cântând pe cale Cu Isus. sub mări de-ar fugi. slavă! 1. Iehova rămâne pe-al gloriei tron. plini de slavă. Păstorul cel minunat. suflete. slavă Celui ce ne-a salvat! 2. Căci din moarte Domnul i-a mântuit. Lăudaţi-I Numele minunat! Ca un bun Păstor pe toţi ai Săi conduce. pe Domnul Când porneşte-al mării vânt! El va linişti furtuna De rosteşte un cuvânt! Aleluia. pe Domnul Pentru bunătatea Sa! El te ţine cu-ndurare. Să-I daţi închinare. În curând se vor ivi! Aleluia.Slavă. Aleluia! Şi e pace pe pământ! 3. Slavă. suflete. Domnul e la dreapta ta! 2.Zidiri şi făpturi cumva de-ar pieri Şi munţi în adânc. Aleluia. slavă.Laudă.Slavă. Mărit în vecie. pe Domnul! 1.Laudă. Aleluia! Şi în veci cu El vei fi! 20.Laudă. Tari în adevăr. popoare întregi! 4.

Măriţi pe Domnul căci El peste regi este Rege! El vi-e Părinte şi El păsul vi-l înţelege… Vă adunaţi. slavă. dorim şi-acum şi-n veac să mărim ..Măriţi pe Domnul.Un imn de slavă vreau să-Ţi cânt. chiar şi-n nevoi. Ce scumpi Îi suntem noi oare!… 5.Tu ne trimiţi.Slavă.Măriţi pe Domnul.Măriţi pe Domnul. El vă dă-nţelepciune Şi. pe albul nor. gloria Lui regească. De-aceea ne supunem noi Preasfintei Tale vreri! 22. 3. pentru c-aşa I-a plăcut… Spre voi El faţa-Şi străluce.Măriţi pe Domnul! 1.3. de câte ori v-a salvat? Cine-ar putea oare spune? 4. El este iubirea cea mare De care nimeni a ne despărţi nu e-n stare! Când Dumnezeu a dat chiar pe Fiul Său. El e-al nostru Preot şi Împărat! 21.Un imn de slavă 1. 3. El sănătate vă dă. pe-acest pământ.Tu eşti izvor de bucurii Şi binecuvântări! Tot Tu să fii şi-n veşnicii A’ noastre desfătări. din păcat. În Israel asta-i lege! 2. trâmbiţi şi harpe luaţi.. Aclamaţi pe-Acest mare-nvingător! Cel ce este Rege în toată zidirea Să domnească-n inima tuturor! Vezi. Eu vreau să Te vestesc! 2. Prin el să Te măresc Şi tuturor. El e care totul conduce! El ca pe aripi de vultur v-a dus şi vă duce… El v-a ţinut. slavă şi cinste de-a pururi. Eterne mângâieri.Măriţi pe Domnul prin imnuri cu voce curată! Cât ne-a iubit de mult oare-om pricepe vreodată?… Tată. El corp vă zidi de minune.

‘nălţaţi. ca şi Iacov credincios.Măriţi pe Isus prin cântare 1. Cântaţi acest Nume frumos! Cântaţi.Măriţi din suflet. De rugăciune nu se desparte. măriţi pe Domnul. salvator! Refren: Cântaţi. ‘nălţaţi. Aleluia. Aleluia. mărire Lui! 2. măriţi pe Domnul! 1. Cântaţi toţi iubirea-I cea mare Şi braţul cel sfânt. Slăviţi-L cu toţii în cor. bunul nostru Păstor. 3.Ferice-acela. mărire Lui. mărire Lui! 3. mărire Lui. Aleluia. Ci speră în Isus Hristos! De crezi în Domnul.Suntem toţi zidiţi de-a Sa mână. Fiul. mărire Lui. Vrem să-L mărim cât vom trăi! Cât încă moartea n-aduce somnul. Tot El ne-a ales ca popor. La apa vieţii ne mână Isus.Dragostea Ta minunată! 23.Măriţi cu toţii înaltul Nume Al Celui ce face minuni! Orice făptură din astă lume Prosterne-se cu-nchinăciuni! Copii ai Lui. Aleluia.Cu toţi să-I cântăm iar şi iar. măriţi cântând Pe Tatăl. mărire Lui! 24. Aleluia. Pe Domnu-ntruna-L vom mări! El e al lumii Creator Şi Domn atotstăpânitor.Mãriţi pe Isus prin cântare. Căci El pentru noi suferi Ca.Măriţi din suflet. Să trecem cu El zi de zi! . ‘Nălţaţi Numele lui Hristos! 2. ferice foarte Ce. Duhul Sfânt! Aleluia. prin astă viaţă amară. braţul Său Te scapă sigur de-orice rău.

amin! Pe Domnul preamăriţi! Aleluia. ţie. amin! 3. ne-a salvat! 5. Cu dor de-al Său Cuvânt. veniţi! 1.Voi. doar pe Hrist vom lăuda! Aleluia. În curând Hristos Se-arată. heruvimi şi oameni să-I dea slavă-n veşnicii Celui care umple lumea de cântări şi bucurii! 3.Îi jurăm pe veci credinţă Celui care ne-a iubit Şi cununi de biruinţă pentru noi a împletit. V-apropiaţi.Vrednic este Domnul nostru să primească gloria. cântând! Aleluia.Celui ce ne-a iubit. fiecare inima ne-o consacrăm. Azi suntem de cer aproape.O. lume. Să tremure sala-n cântat Ca lumea întreagă să ştie: Isus ne-a iubit. amin! Un cântec nesfârşit! Aleluia. El ni-e Domnul.N-avem altă fericire. amin! Isus e Salvator. credincioşi. În Tine de-acum noi sperăm! 25.Ne plecăm în adorare 1. vă ridicaţi! Aleluia. Lui Hristos ne dăm cu totul. Aleluia. amin! Spre slava Lui cântaţi! Aleluia. amin! La Tronul Său cel sfânt.Voi. veniţi! Aleluia. să lucreze El în noi Legea-mpărăţiei Sale şi păcatului război! 2.Ne plecăm în adorare. amin! Până Îl vom vedea.4. Nicicând nu vom tăcea. cu tot cerul ne-nchinăm Şi-n credinţă. amin! 26. Ce veseli noi toţi Ţi-o ‘nălţăm. noi suntem oştirea Sa! . credincioşi.Creştini. Doamne. Tu singur. mântuirea-i la un pas. bun rămas! 4. primeşte cântarea. doar Tu ni-eşti scăparea. Vrednic este Mielul care ne-a salvat prin Golgota! Îngeri.Cântaţi iarăşi cu bucurie. Domn al oştirilor Şi Frate iubitor! Aleluia. amin! 2. Cânta-vom crucea Sa! Aleluia.

Pe Cel sfânt să-L lăudaţi.Osanale. vrednic. Cântă harul Domnului: Osana! Osana! Osana! 3. Osana! Osana! Chiar cei răi se vor pleca Preamărind dreptatea Sa: Osana! Osana! Osana! 4.Pentru tot ce ai creat 1.Pe Hristos în libertate sau pe ruguri vom sluji! Doar a Lui să fie slava astăzi şi în veşnicii! 5. . Lăudat în veci să fie! Aleluia.Osana! Osana! 1. Osana! Osana! Cântă ceruri şi pământ Pentru slava Celui sfânt: Osana! Osana! Osana! 29. mărire doar Domnului! Cinste şi glorie Celui din ceruri! El ne-a zidit. Osana! 28. Aleluia 1.Osana! Osana! Cântă îngerii în cor.Osanale. Azi putem să fim salvaţi! Pentru-a Lui credincioşie.Daţi slavă! (canon) Daţi slavă.Vrednic. Osana! Osana! Mântuiţii cântã Lui. Dumnezeu va triumfa! Niciodată slava crucii lui Hristos nu va-nceta! 27. tot El ne-a mântuit! 30. prin marea-I bunătate. Căci. Aleluia. Preamărind pe Creator: Osana! Osana! Osana! 2. Pentru îndurarea Sa. cinstea de a toate Împărat! Lumea cu-ale ei va trece. vrednic este Mielul care-a fost junghiat Să primească slava.Pentru tot ce ai creat.

Doamne. prin ploaia Lui. Ca binecuvântări. preamărit să fii! Aleluia-n veşnicii Pentru-a Ta iubire! 31. Plin de voioşie.Pământ şi stele. În a noastră fire.El dă zăpadă şi îngheţ Doar prin Cuvântul Său. Slavă-n veşnicie! 3. Cu iarbă fruntea muntelui Tot El a-ncununat. minunat. Doamne.Prin imnuri sfinte.Prin imnuri sfinte 1. Pentru Cel ce ne-a deschis Drum de mântuire. preamărit să fii De ai Tăi iubiţi copii! Veşnică-nchinare! 2.El pune mugurii pe ram. 3. Aduc un rod bogat. Slăviţi pe Dumnezeu.Pentru-al nostru scump cămin. ne-ncetat. necurmat. El vânt de har ne-aduce-n geam.Câmpiile. Pentru viaţa ce ne-ai dat S-o trăim sub soare.Cer. Spre veşnice chemări! 5. Pentru pacea lui ce-o ştim Încă din pruncie. Al vieţii curcubeu! 2. Ce desfăşoară. Ascultă-al Său Cuvânt.Pentru Fiul Tău trimis. 4. pământ şi mare. Pentru ziua de Sabat Şi odihna ce ne-ai dat. Prin cântec viu şi nepătat Slăviţi-L pe Cel sfânt! . El umileşte pe semeţ Şi mustră pe cel rău.

iubitor. Când totul se pierdea-n întunecimi Şi.Să-L lăudăm pe Dumnezeu Şi harul Său divin.Spre Cel din slăvi înalţ a mea cântare..Când mă zbăteam şi nu găseam salvare. divin Mântuitor: Ce mare eşti! Ce mare eşti! Tu eşti al meu Părinte iubitor! Ce mare eşti! Ce mare eşti! 2. Căci Domnul ne croieşte drum Prin valuri de-ncercări! 3. Căci El ne poartă-n carul Său De biruinţe plin! 2. Nespus de mare e în veac Iubirea Domnului! 33. Căci El a pus pământului hotare Şi pe Isus mi-a dat ca Salvator! Refren: De-aceea-Ţi cânt. Aici S-a dat ca jertfă pentru mine .Ca Domnu-n lume (canon) Ca Domnu-n lume Un altul nu-i. Iar noi suntem ai Lui. M-a întărit Isus.În faţa Lui duşmanii tac.Să-L lăudăm cu toţi acum În rugă şi-n cântări. Slavă şi glorie Daţi-I doar Lui! 34. din înălţimi! 3.32.Spre Cel din slăvi 1. Cu binecuvântări..El poartă pe al Său popor Pe asprele cărări Şi-l înconjoară.Lumina Sa din slăvile senine Mi-a răsărit pe drumul spre Calvar. Spre-al meu Părinte bun şi iubitor. 4. când cel rău cerca să mă doboare.Să-L lăudăm pe Dumnezeu! 1.

În ciuda urii omeneşti..Tată ceresc. ce bun şi mare eşti!” 35. Păsări. slavă Celui sfânt! 1. Mare e-n locaşul Său Şi mai mare e când iartă!..Lângă tronul Celui sfânt. galaxii şi nori. 4. Are-n grijă munţi şi mări... Dar mai mult Îi este dor De făptura mâinii Sale.Slavă. ce mult am vrea 1. 3.Şi mi-a adus iertarea Lui în dar. slavă Celui sfânt.Veche de când nu ştim a fi Şi totuşi nouă-n orice zi. . El veghează-n mersul lor. ce mult am vrea Să-Ţi înţelegem dragostea. 4. 2.Să izvorască în şuvoi Dragostea Domnului şi-n noi.Slavă. Pe Fiul Tău cel preaiubit.Îţi mulţumim c-ai dăruit.. Să fim lumină orişicui Şi mesageri ai cerului! 36. Din răsărit în asfinţit. Doar în El mă-ncred oricând! Lângă dreapta Lui m-ascund Şi furtuna El o ceartă… Mare este Domnul meu Când mă scapă de-orice rău.Când va veni în ziua Lui cea mare Mă va lua în slăvile cereşti.Glasul Lui răsună-n cer.. Ca să-Ţi cunoaştem dragostea Şi să trăim prin jertfa Sa. 3. Ea se întinde-n infinit. 2. Tată ceresc. Tu tot mai mult Te dăruieşti. Al iubirii Lui mister Se adună-n osanale. De-abia aştept să strig cu voce tare: „Isuse-al meu.

Nici zăbovire! 2. pline de uimire! În tot ce face nu e nici grăbire. Pacea serii când se lasă. Îngeri mii aud cântând.Te-adorăm cu bucurie. . Domn al slavei.Veniţi la Domnul.Slăviţi pe Domnul! 1. Dătător de nemurire Şi Sabat fără apus! 2. Spre biruinţă! 38.Lumina lumii să ne însoţească. Nimeni însă n-a cântat. Flori şi stele. Siguranţă ne-ai adus.. limba îngerească! Cuvântul. Ca un păcătos salvat. Sfinţi şi-ntregul univers. Ne deschidem astăzi Ţie. Pe pământ şi-n cerul ‘nalt. Pe fiecare! 3. neamuri şi popoare! În suferinţă El dă vindecare! El ne primeşte azi. 37. plin de dragoste cerească..Te-adorăm cu bucurie 1. Fericite-Ţi cântă-n vers. Nemăsurată! 4.. cu îndurare.Preamărind al Său Cuvânt.. deal şi vale..Slăviţi pe Domnul! Lui cântaţi mărire.Faptele iubirii Tale. Flori sub raza de Ta de jar. Să se-mplinească! 5. O cântare mai frumoasă. Să învăţăm. azi. ce frumoasă-i dragostea de Tată..La Cel puternic totu-i cu putinţă! Trăim prin har şi mergem prin credinţă! El împlineşte orice trebuinţă. Libertate şi iubire. Pământ şi ceruri. plin de har.La tronul milei e speranţa toată Că vina noastră poate fi iertată! O.

în toate. Cel ce ne-a răscumpărat! El ne-a dat veşminte albe Şi un nume minunat.Slavă azi şi-n veşnicie Noi Ţi-aducem. Tu ni-eşti Tată. nor şi fulger. Azi. El e Mielul cel de jertfă. Toţi suntem ai Tăi copii. ai Săi să fim. ne-ai mântuit.Lăudaţi pe Domnul slavei. osanale Îţi aducem. Râu de binecuvântări.Cinste azi şi-n veşnicie Noi Ţi-aducem... Ne-ai salvat.Păsări. Ne-nchinăm şi-L preamărim.Tu dai pace şi iertare. Al Său Nume Îl cinstim. Pentru marea bogăţie. Preaiubirea Ta. Viaţă-n veci şi sărbătoare. 2. codri. Toate cântă slava Ta. Lăudaţi pe Domnul slavei. Pentru tot ce ne-ai adus! Tu. Hrist ni-e Frate. De aceea. scump Isus. Prin a Sa iubire mare. . Domn al harului divin. El a fost vestit de veacuri. Sfânt repaus în cântări. prin jertfa vieţii Tale. Tată sfânt.. Ne-a creat.Slavă azi şi-n veşnicie 1. Miel iubit! 40.Lăudaţi pe Domnul slavei! 1. Ne dă sfinte bucurii. Un cuvânt de-al Tău ajunge Să ne-aprindă inima! 3. Pentru marea bucurie. Dată astăzi prin Cuvânt! Ne-a dat viaţă. fericire Şi lumina vieţii noi Şi ne-ai dat spre mântuire Şi tot cerul. 39. pentru noi! 2.. cu ceru-n adorare.

Moartea Lui ne-a mântuit, El, lumina vieţii noastre, Fie-n veci de noi slăvit! 3.Ridicaţi-vă privirea: Sfântă-i Maiestatea Sa, Galaxii de îngeri cântă, Noi cu ei Îi vom cânta! Înspre ceruri tot aleargă Voci şi strigăte de dor: Te-aşteptăm, o, Domn al slavei, Vino, Domn al domnilor! 41.Mărire Ţie, Doamne sfânt! 1.Mărire Ţie, Doamne sfânt, că cerul ai creat Şi viaţă Tu ai pus în noi şi-al Tău chip minunat; Deci să slăvim şi să ‘nălţăm pe-al lumii Creator: El e lumina din vecii, El e Mântuitor! 2.Mărire Ţie, Doamne sfânt, noi Ţie ne-nchinăm! Tu ai creat acest pământ, în veci Te lăudăm! Şi stele sus, pe cer, sclipind, cu mâna Ta le-ai pus, Tot ce-ai făcut e-aşa sublim, Te admirăm nespus! 3.Mărire Ţie, Doamne sfânt, căci eşti din veşnicii! Izvoare, stânci, chiar tot ce e, pe nume Tu le ştii; Şi-ai aşezat pe Golgota o cruce pentru noi, Iubirea Ta ne-a cucerit, suntem pe veci ai Tăi! 42.Cu slava Ta, Părinte sfânt 1. Cu slava Ta, Părinte sfânt, Îmbraci întreaga lume, Tot ce-ai creat pe-acest pământ Cunoaşte al Tău Nume! Slăvit să fii, Isus Hristos, Căci tot ce faci e-aşa frumos Şi toate-s foarte bune. 2. Tu, Doamne, eşti Cel ce-ngrijeşti De timpuri roditoare, Sămânţa pe ogor o creşti Şi pui lumină-n soare... O, câte mari minuni de har La fiecare pas răsar! Ţi-aducem închinare! 3. Să fii de-a pururi proslăvit, Stăpân şi Domn şi Tată

Şi adorat în infinit De-a Ta zidire, toată! Să-Ţi cânte Numele slăvit Şi păcătosul mântuit, Cu inima curată! 43.Mulţumiţi lui Dumnezeu! 1.Mulţumiţi lui Dumnezeu că bun e, Suflete, tresaltă vesel, deci! Grijile le-azvârle, cântă, spune: (:Bunătatea Lui durează-n veci!:) 2.Israel, aleasă moştenire, Prin pustiu cu Domnul poţi să treci Şi să cânţi săltând de fericire: (:Bunătatea Lui durează-n veci!:) 3.Prin credinţă mergem înainte, Viaţa e-n Isus, nu-n forme reci; Preamăriţi pe singurul Părinte, (:Bunătatea Lui durează-n veci!:) 4.De te temi de Domnu-oricând, oriunde, Dacă numai Lui supus, te pleci, Orice-ar zice Satan, tu răspunde: (:Bunătatea Lui durează-n veci!:) 44.Tată iubit, Te-adorăm! 1.Tată iubit, Te-adorăm cu bucurie, Tot pământul cântă slava Ta! De iubirea Ta cântă inima, Veşnic vom cânta mărirea Ta! 2.Scumpe Isus, Te-adorăm cu bucurie, Tot pământul cântă jertfa Ta! Lângă crucea Ta cântă inima, Veşnic vom cânta iubirea Ta! 3.O, Spirit Sfânt, Te-adorăm cu bucurie, Tot pământul cântă mila Ta! Pentru pacea Ta cântă inima, Veşnic vom cânta-ndurarea Ta! 45.Mărim pe Cel sfânt! 1.Mărim pe Cel sfânt, Căci pe Fiul ne-a dat, De-a murit pentru noi

Şi ca Domn a-nviat! Refren: Aleluia-I dăm mărire! Aleluia! Amin! Aleluia-I dăm mărire! Să fie mărit! 2.Pe Tatăl mărim Pentru Spiritul Sfânt! Spre Isus şi spre cer El ne-ndreaptă-orice gând. 3.Mărire-nchinări Pentru veci Ţi-am jertfit, Ţie, blândule Miel, Căci Tu ne-ai mântuit! 46.Sfinte Părinte, rămâi între noi! 1.Sfinte Părinte, rămâi între noi! Dragostea Ta ne e scut în nevoi; Plin de iubire, plin de rodire, Tată, rămâi cu-al Tău har între noi! 2.Doamne Isuse, rămâi între noi! Pacea Ta sfântă ne-ajută-n nevoi; Plin de-ndurare, plin de răbdare, Doamne, să laşi pacea Ta între noi! 3.Spirit Preasfânt, să rămâi între noi! Tu ne-ntăreşti în atâtea nevoi! Plin de putere şi mângâiere, Spirit Preasfânt, să domneşti între noi! 47.Slăvim pe Dumnezeu 1.Slăvim pe Dumnezeu, Părintele sfânt! Slăvim pe Isus, Mielul nostru cel blând! Slăvim şi preamărim pe Spiritul Sfânt, Izvor de-ndurare şi har pe pământ! Amin! 48.Măriţi pe Domnul ne-ncetat! 1.Măriţi pe Domnul ne-ncetat Că El ne-a binecuvântat! Măriţi, voi, ceruri şi pământ, Pe Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt! Amin! 49.Slavă şi glorie lui Dumnezeu!

(canon) 1.Slavă şi glorie lui Dumnezeu! Toată suflarea să-I cânte mereu: Slavă, slavă lui Dumnezeu! 2. Slavă şi glorie lui Dumnezeu! Toţi copilaşii să-I cânte mereu: Slavă, slavă lui Dumnezeu! 3. Slavă şi glorie lui Dumnezeu! Tot tineretul să-I cânte mereu: Slavă, slavă lui Dumnezeu! 50.Fii lăudat, Isus Hristos! 1.Fii lăudat, Isus Hristos, Speranţa celui păcătos! Tu, prin sfânt sângele-Ţi vărsat, Viaţă veşnică ne-ai dat. 2.Şi Tatăl fie preamărit, Că nouă ni Te-a dăruit Să porţi Tu vina tuturor Şi să ne fii Mântuitor! 3.Mărire Spiritului Sfânt Care dintr-ale Tale luând, Spre Tine El ne-a îndrumat, Ca să-Ţi servim cu-adevărat! 4.Mărire Tatălui din cer, Căci ştiu în cine cred şi sper: Eu, omul slab şi păcătos, Mă-ncred în harul lui Hristos! 51.Doar Dumnezeu va fi mărit 1.Doar Dumnezeu va fi mărit Şi dragostea-I divină, Căci de-orice rău ne-a izbăvit, Mereu ne-a fost lumină! Curând al păcii Sale sfat Se va-mplini-n chip minunat; Tresalte câţi suspină! 2.Isuse, Tu, Întâi născut Şi Domn pe-ntreaga fire, Mântuitor care-ai făcut A noastră ispăşire, Ne-ascultă astăzi în nevoi, Tu, Cel mai mare-ntre eroi, Şi-a noastră mântuire!

3.O, Spirit Sfânt, Tu, dar ceresc, În orice încercare, Rămâi cu noi când norii cresc Şi dă-ne-mbărbătare! Îmbracă-ne cu-al Tău Cuvânt Să împlinim pe-acest pământ Lucrarea Ta cea mare! 52.Să fie harul Domnului Hristos… Să fie harul Domnului Hristos Şi iubirea Tatălui Şi-mpărtăşirea Duhului Preasfânt Cu noi cu toţi, Acum şi pururi. Amin! 53.Să-L lăudăm! 1.Să-L lăudăm, să-L cinstim, Să-L preamărim pe Dumnezeu! Să-L lăudăm, să-I cântăm, Să-L înălţăm, Aleluia! Marea Sa iubire, Plină de jertfire, Ne scapă de pieire. Măriţi pe Dumnezeu! 2.Să-L lăudăm, să-L cinstim, Să-L preamărim pe Fiul Său! Să-L lăudăm, să-I cântăm, Să-L înălţăm, Aleluia! Jertfa Lui pe cruce Pace ne aduce, La Tatăl ne conduce. Măriţi pe Fiul Său! 3.Să-L lăudăm, să-L cinstim, Să-L preamărim pe Duhul Sfânt! Să-L lăudăm, să-I cântăm, Să-L înălţăm, Aleluia! El dă mângâiere, El ne dă putere, Ne scapă de cădere. Măriţi pe Duhul Sfânt! 54.Măriţi pe Dumnezeu!

1.Măriţi pe Dumnezeu, Voi, neamuri şi popoare, Slăviţi-L prin cântări, Întreagă adunare, Căci El ne-a ocrotit De groaznicul duşman, Prin Fiul Său iubit Ne-a scos la bun liman! 2.Părinte-n veci bogat În fapte de-ndurare, Povara ne-a luat, Ne-a dăruit salvare! Când, pe cărări pustii, Umblam fără Hristos, Prin Fiul Său iubit El din păcat ne-a scos. 3.Pe Dumnezeu măriţi, Pe Tatăl şi pe Fiul! Cu suflul gurii Lor Înveselesc pustiul. Şi Spiritul cel Sfânt, Cel care ne-a iubit, Prin viaţă şi prin cânt Să fie preamărit! 55.Slăvesc pe Dumnezeu 1.Slăvesc pe Dumnezeu, pe marele "Eu Sunt", Pe Cel ce a zidit şi ceruri şi pământ! Eu am iubirea Lui, aceeaşi neam de neam, Slăvesc pe Domnul cel iubit de Abraam! 2.Slăvesc pe Dumnezeu cel tare în cuvânt, De care-ascultă cerul tot şi-ntreg pământ! Eu sunt în mâna Lui, al Lui e tot ce am, Slăvesc pe Domnul cel iubit de Abraam! 3.Slăvesc pe Dumnezeu, slăvesc pe Fiul Său, Prin Duhul Său cel Sfânt mă scapă de cel rău, Căci Domnul m-a iubit pe când vrăjmaş I-eram, Slăvesc pe Domnul cel iubit de Abraam! 4.Spre cerul înstelat privirea ne-ndreptăm Şi, prin credinţă, stele iarăşi numărăm... Iehova ne va da un loc în Canaan, Căci El rămâne credincios lui Abraam... 56.Eu cred

1.Eu cred într-Unul Dumnezeu, Puternic, nevăzut; Tatăl tuturor, veşnic Creator, După chipul Său ne-a făcut! 2.Eu cred într-Unul Domn Hristos, Fiu al lui Dumnezeu, Cel neprihănit, pentru noi jertfit!... Cât de mare e harul Său! 3.Eu cred că El a înviat Şi-n ceruri S-a ‘nălţat! Stă în Sanctuar, mijlocind cu har, Mare Preot sfânt, nepătat! 4.Eu cred în Duhul cel Preasfânt Ce Domnul L-a trimis Ca să fim curaţi, să slujim pe fraţi, Să vestim ce El a promis! 5.Eu cred că Domnul vine iar, Cei morţi vor învia! El ne-a pregătit un cămin slăvit, Unde va domni pacea Sa. 57.Cred într-Unul Dumnezeu 1.Cred într-Unul Dumnezeu, Tată bun şi drept mereu, Cel a toate creator, Plin de har mântuitor. 2.Cred în Fiul Său, Hristos, Steag de luptă luminos, El, Cuvântul întrupat, Peste Golgota ‘nălţat. 3.Cred în Duhul Sfânt, chemat Dumnezeu adevărat, Ce-mi îndreaptă pasul rău Şi mă poartă-n carul Său. 4.Cred că ziua de Sabat Lege sfântă-i de urmat, Cred Cuvântul cum stă scris Şi am cerul tot deschis. 5.Cred în pilda ce mi-a dat, În Hristos m-am botezat

eşti Salvatorul. Cu „sfânt”.Lui cântă oştile cereşti Frumoase versuri îngereşti. Doamne Isuse.Râuri şi mare.Nimeni ca Tine 1. 3. scump Isuse .Vreau glasul să-mi înalţ voios! 1.Prin Tine mântuit eu sunt. al Tău har! 3.Plineşte ce-ai făgăduit Şi fii cu noi pân’ la sfârşit. Fiu de om şi Dumnezeu! Eşti Creatorul. Cu laude să-I mulţumesc. Cu-a lor splendoare ne răsar! Dar nu ştim spune câtă minune Ascunde.Nimeni ca Tine. Sunt oglindire de-a Ta mărire. noaptea-nstelată.Şi aştept venirea Lui Din înaltul cerului.Zori fără pată. 58. vino. Din ‘naltul Tău ceresc altar Binecuvântă-ne cu har! 4.O. Sunt raze din lumina Ta! 4. Domn peste toate şi mereu! 2. Fiul. „sfânt” veşnic lăudând Pe Tatăl.Vreau glasul să-mi înalţ voios. Acum e timpul priincios! Pe Dumnezeu vreau să-L măresc. munţii din zare.O.Orice făptură poate să spună. Doamne Isuse. 2. Cântarea noastră s-o primeşti Şi să ne-ndrepţi pe căi cereşti! 59. Duhul Sfânt. Tu. vino. Doamne. Tu mă faci vesel ca să-Ţi cânt. N-a fost şi nici nu va mai fi! 60. Oricât frumos ne-ar arăta. scump Isuse! 1. Spre răstignire de-ar privi: Nimeni ca Tine.

mereu! 62.Eu am un loc ce-mi place mult: Chiar lângă Legea Sa! Dreptatea ei s-o împlinesc. Ferit de orice rău. De-aceea.Tot lucrul mâinii Tale E-aşa de minunat Şi vrednic al Tău Nume Să fie înălţat! 3. mereu! 2. Căci Tu eşti Creatorul.Eu am un loc ce-mi place mult: Chiar lângă tronul Său. Iubire câtă am primit Să răspândesc oricui. Mărirea toată să I-o dau.. Isus este coroana. suflete al meu. Salută-L azi ca Rege-al tău şi Domn pe veşnicii! . cu tot cerul. Isus e Creatorul.. iar cel salvat sunt eu Şi locul care-mi place e lângă El.În Tine-i plinătatea De om şi Dumnezeu. Isus e Salvatorul. zidirea Ta! 2. Mă oglindesc în ea.. mereu! 3. Iar eu. iar cel creat sunt eu Şi locul care-mi place e lângă El. ‘naintea Lui să vii.Vrem să-L încoronăm! 1...Eu am un loc ce-mi place mult 1.Vrem să-L încoronăm pe Mielul Salvator. o stea în ea sunt eu Şi locul care-mi place e lângă El..Eu am un loc ce-mi place mult: Chiar lângă crucea Lui. Şi gândul meu spre Tine În veci se va ‘nălţa! Refren: ‘Naintea slavei Tale Îmi plec fiinţa mea.Şi umple-mi inima. Coroane multe s-adunăm cu glas triumfător! O. Genunchii-mi plec şi eu! 61.

doar El va fi Încoronat ca Domn! :) 64.Şi orice neam.. Pe tot pământul să schimbăm războaiele-n cântări! Nu are-n veac sfârşit Împărăţia Sa. orice popor. şi mai înfricoşat. prin iubirea Sa. Oriunde vă aflaţi.Hristos e Cel ce va domni. Nici îngerii de sus nu pot privi la El.Slăvit e-al nostru Creator.. nici nor.Nu-i nici o floare pe pământ. purtând şi ea minuni de veşnicii.El este uns din veşnicii. vă-nchinaţi! (:Veniţi.Vrem să-L încoronăm ca Rege peste zări. nevăzut! El a rostit doar un cuvânt şi toate s-au făcut! El mărilor le-a pus hotar şi lumea-n veci va sta. tresăltând. în palme ne-a săpat.Ieri. Eu sunt doar praful pe cântar dar cânt mărirea Sa! 3. îngeri. Va preamări iubirea Sa ce nu se va sfârşi! 65. El ţine lumea-n palma Lui şi râde de cel rău! Acelaşi azi şi-n veşnicii e-al nostru Dumnezeu! 2. Pe Cel ce. Să nu-ţi vorbească. nici pasăre. Mărirea Lui cântaţi! :) 4. de bunul Creator! Fiinţa mea.2. mii şi mii. Mai nepătruns ca un ocean. Pe Domnu-ncoronaţi!:) 2. Sub paşii Lui vor răsări flori vii de osana! 63.Mai sus decât înalţii munţi pe care i-a creat. Stăpân pe-al slavei tron! (:Veniţi.Hristos e Cel ce va domni! Voi.Vrem să-L încoronăm pe Cel ce ne-a salvat. Căci marea slavă-a lui Isus e jertfa Lui de Miel! 3. Isus pe lemn muri . popoare.Mai sus decât înalţii munţi 1. răscumpăraţii Lui Şi-L înălţaţi ca Domn! :) 3. (:El este Domnul domnilor. puternic.Hristos e Cel ce va domni! 1. S-o ştie orice om! (:Şi-n veci de veci.

E Domnul meu iubit! Îmi e de-ajuns iubirea Lui. Slavă Lui. Aleluia! Şi ne scapă de-orice rău. Decât că Domnul a murit. Slavă Lui. ca al nimănui. în sfântul Sanctuar. Aleluia! 66. Când ştiu că voi vedea. Pe-al meu Mântuitor? .Un Nume ca al nimănui 1. Aleluia! Şi ne-ajută-n harul Său. mai minunat. ne-a iubit! 2. Slavă Lui. Aleluia! De-orice slavă mai presus. nici pe pământ Nu ştiu.Aleluia către Domnul! 1. Slavă Lui.Aleluia către Domnul. în slava Sa.De ce privirea mi-aş opri Pe tot ce-i trecător. ne-a salvat! 3. Ieri. Aleluia! 3. Aleluia! Crucea noastră. curând. Aleluia! A purtat spre-a ne salva. Aleluia nesfârşit! 67. pentru minunatul har! Suntem liberi! Vina noastră El cu sânge ne-a spălat. Să fiu răscumpărat! 2. Prin care m-a găsit.Aleluia către Domnul! El din ceruri S-a plecat Până-n valea morţii noastre. iată-L. Aleluia! Pentru veci. Slavă Lui.Aleluia către Domnul. vine cum a zis! Îngeri ne trimit cântare dinspre noul Paradis! Ce splendoare ne arată al veciei răsărit! Pentru Domnul Aleluia. Slavă Lui. crucea grea.Un Nume. Pentru El ‘nălţăm cântarea: Aleluia. Slavă Lui. Aleluia! Vine Domnul să ne ia! Slavă Lui. Slavă Lui. Aleluia! Domn şi Rege-al regilor! Slavă Lui. Isus pe lemn muri. Refren: Nici sus în cer.1. să ne scoată din păcat! Ce iubire. Aleluia! 2. Pentru-a noastră ispăşire. sus.Mâine vine iar pe nor.Azi El este-n ceruri sus. Slavă Lui. Slavă Lui. ce durere: Domnul nostru răstignit! Pentru El e închinarea: Aleluia. Aleluia! Să ne poată mântui.

Pe Stânca de neclintire. Adâncă de-ajuns. şi-s robiţi plăcerii. Clădim pe Isus. În sufletul meu străluciri au pătruns Din dragostea lui Isus. câte zilnic pier. Stânca de mult preţ. Un loc de-odihnă am în cer Şi-l voi primi curând! 68.Prin toate. piatra unghiulară. Temei pus de profeţi! 2. În lume umblam fără rost Şi plin de-ntuneric am fost. Şi puneţi de-acum un bun temei Credinţei-n mântuire! 69. Nu-i nimeni atât de căzut Să nu poată fi renăscut.Veniţi de clădiţi pe adevăr. noi clădim pe Isus.Clădim pe o Stâncă de mult preţ 1. Şi-n loc să se-ncreadă în Isus Se-nchină lor şi-averii… 3. 4. . Chiar dacă trec.Clădim pe o Stâncă de mult preţ. Destul să ştiu că El.Nebuni sunt toţi care pe nisip Clădesc. 2. Dar nu mă tem de ei. Isus. Veghează paşii mei. un ocean nepătruns E dragostea lui Isus. Furtuni şi cutremur şi-orice vreţi Nicicând nu ne doboară! Refren: Noi clădim pe Isus.Vrăjmaşii-s mulţi pe drumul greu. mereu.Cu mult mai presus decât falnicii munţi E dragostea lui Isus.3. plângând.. O rază de cer ce mângâie-n dureri E dragostea lui Isus..Ca roua din zori ce coboară pe flori E dragostea lui Isus.Ca roua din zori 1.

Condu-mă chiar acum La Mielul blând ispăşitor. 3. Pe Tine astăzi eu clădesc. scump Mângâietor.Cuvânt dumnezeiesc 1.Destul să te laşi. Peste munţi şi-n larg de mări. Mântuitor iubit. Spre ţara fiinţelor cereşti Fi-mi bun conducător! 3.Nimic n-am mai sfânt pe întregul pământ Ca dragostea lui Isus. Căci tot ce va fi preaslăvit în vecii E dragostea lui Isus! 70. prin credinţă condus De dragostea lui Isus. Tu mă faci fericit! 2.Veste bună-avem de sus: Salvator e Isus! Să strigăm în lung şi-n lat: Salvator am aflat! S-o purtăm spre patru zări. Prin Tine doar eu vieţuiesc. merg pe drum însorit De dragostea lui Isus. Căci Tu m-ai mântuit! 71.Veste bună-avem de sus 1. Oricât de trudit. Păstorul meu cel bun! 4.O.În Tine m-oglindesc. S-o ‘nălţăm azi tot mai sus: Salvator e Isus! 2. Tresalte întregul pământ Şi lumile toate în cânt. Fi-mi şi luminător.Comoară sfântă mi-eşti.Din talazuri de păcat Dumnezeu ne-a salvat! Păcătoşii cânte-n cor: Iat’ avem Salvator! De la poli până-n pustii .Cuvânt dumnezeiesc În trup descoperit.

dar a-nviat. 2. Domnu-i iubirea. Domnu-i iubirea. Mi-a dat pe Fiul ca Salvator! 4. Fiu al măririi.Mi-a dat pe Fiul.De-a lungul marilor vecii.. În slăvi de cer să cânt. făr’ ajutor… 3. El m-a iubit! Refren: Deci voi cânta iarăşi: Domnu-i iubirea. Prin al Său sânge să fiu spălat! 73.Domnu-i iubirea 1.Zăceam în lanţul nelegiuirii. Salvator e Isus! 4. Spuneţi şoapte de curaj Printre lacrimi şi necaz.. prin lumi de heruvimi. Crucea Lui ne-a salvat. avem Salvator! Mântuirea vom vedea Când spre ceruri vom cânta Cântec fără de apus: Salvator e Isus! 72.De-a lungul marilor vecii 1. Coroana de lumini. El m-a iubit! 2. El a purtat în locul meu .Să tresalte toţi cei vii! Imn de slavă ne-a adus: Salvator e Isus! 3.Sună trâmbiţi la hotar. Căci Isus vine iar! Veste-n orişice popor: Da.Să port. Mort a fost.În potop sau în război Tot Isus e cu noi.Prin Evanghelie El tot mă cheamă. Fără speranţă. Din mormânt priviţi în sus.Domnu-i iubirea ce mântuieşte. Isus în locul meu veni Să plângă pe pământ.

Îmi plec şi frunte şi genunchi În veşnic adorat. Căci Tu mă asiguri de-un loc pregătit! . El mi-e totul. 74. El pe mine m-a iubit! Refren: Drag îmi e Isus pe lume.Cine. pot să spun! 4... doar ea mă mângâie.Cununa cea de spini. Doar Tu mântuieşti prin puterea-Ţi măreaţă. Eu pe El Îl voi cânta! 2.Ce risipă de iubire El trimite an de an. La Tine alerg ca să fiu mântuit. adevăr şi viaţă! 1. mai poate 1.El îmi satură trăirea.O... Braţul Său e mântuirea. 3.. mai poate Să mă facă fericit? Domnul este-al meu în toate. El e plin de tot ce-i bun.Cine.Să trec al nemuririi prag Acas’. ca Isus. Mai presus de nemurire. Căci calea e lungă şi cine să ştie. El pragul morţii l-a trecut Pe-o cruce-n locul meu. la Dumnezeu. Mai de preţ ca viaţa mea! Dintre mii şi mii de nume.Doar Tu ne eşti cale.Doar Tu ne eşti calea-adevăr şi viaţă. ca Isus. ce mare bucurie Pe Isus să-L pot vedea Şi întreaga veşnicie Să slăvesc iubirea Sa! 75. Pe Tatăl Îl vede doar cin’ Te-a privit. Mai adânc ca un ocean! 3. 4..De-aşa de mult cât m-a iubit Şi-am fost răscumpărat. Putea-voi rămâne chiar pân’ la sfârşit? Doar făgăduinţa.

Ca slujitor smerit.Iubire sfântă.. căci Tu mi-eşti de toate: Şi cale-adevăr şi viaţă Tu mi-eşti! Prin Tine. Prin tine inimi se-nnoiesc Spre cerul răstignit! 2. întreaga omenire 1. Veni din veşnicii Să-i mântuiască din păcat Pe-ai Săi iubiţi copii. Şi-aşa. Iar când vreau şi eu.. dar ceresc 1.2. Spre Tine alerg.Iubit-ai. Doamne-am nevoie de-a Ta plinătate Ce-o dai alor Tăi ca să-i desăvârşeşti. . Tu. Spălat de amaruri cu-al Tău sânge sfânt. Încât ai dat jertfă pe Fiul Tău. N-a fost ispită să n-o-mpărtăşeşti. Ca s-o salveze din mreaja celui rău! 2. Spre noul Paradis.La Tatăl din cer să ajung. întreaga omenire.Spre cei nevrednici S-a plecat. măritul Împărat. spălat de păcate.Iubit-ai. 3. mulţumită doar tot milei Tale. Tot Tu mă conduci prin al Tău Spirit viu. dar ceresc Şi har nemărginit. Isuse. Pe Fiul Tău. Doamne. blând şi plin de iubire. prin puterea-Ţi divină. Intra-voi odată pe porţi în cetate.Prin viaţa şi prin jertfa Lui O cale ne-a deschis.Nici o durere nu Te-a întors din cale. Să lupt când ispita m-atrage-n păcat Şi firea s-o-nving printr-o moarte deplină. 4.Iubire sfântă. 77. Sfinţit prin Cuvânt de-adevăr pot să fiu. Doamne.Isus. Spre cei ce i-a iubit Şi pe picioare i-a spălat. pe-astă cale. Cum alta-n toată lumea nu-i.O. Cel blând şi curat! 3. Doar Tu mi-eşti nădejdea. Să gust fericirea şi-n veac să-Ţi tot cânt! 76.

Glorie Ţie.Prin altul nu poţi fi scăpat. Isus Hristos. Peste-ntreaga veşnicie. că ne-ai mântuit! 78.Un singur Nume vreau s-aud. Căci Piatra ce-o zvârliră toţi Făcutu-s-a piatră de colţ Şi boltă de clădire! Cine cade pe-astă Stâncă. Domnul. Dar au sfârşit nenorociţi. În viaţă fost-au străluciţi. Căci nu-i un altul mai plăcut. Nume scump. că mult ne-ai iubit! Spre biruinţă privim înainte! Te proslăvim. Alt nume nici nu este dat Spre-a noastră mântuire! O. dar iată-i.Un singur Nume vreau să-aud 1.Mulţi oameni nume-şi fac sub cer. Sunt una cu pământul! Singur. În adâncă umilinţă.Tot ce avem este jertfa de pe cruce. oricât ar fi de greu! 4. I-a înghiţit mormântul.Prin jertfa scumpă a dragostei Tale Ne-ai arătat cât de mult ne preţuieşti! 3. pier. Sfânt izvor de fericire! 79.Prin altul nu poţi fi scăpat 1. Speranţa celui păcătos E-n Tine. Se-avântă sus. . 2.Prin altul nu poţi fi scăpat. Isuse. Doamne. 3. Tot ce suntem este-n Numele Tău! Orice povară cu Tine vom duce Şi nu ne plângem. El trăieşte Şi domneşte cu tărie. Slavă. Un Nume să-L tot cânt. doar în Tine! Fi-mi şi mie mângâiere Şi putere de-nnoire. Mântuit e prin credinţă. Alt nume nici nu este dat Spre-a noastră mântuire. cerescule Părinte.

. cuvânt scump nouă. Numele Isus Hristos! Dulce e... ce dulce Nume.Din valea marilor dureri Să scap eu n-aş putea. 4.Nu-i decât un singur Nume 1. 81. Edenul meu dorit. 3. Mereu Te voi visa. mai mult mi-e dor.O. De n-am cuvinte de rostit. bucurie.. .. Ne dă pace.Mai dulce pe pământ!. Nu vă temeţi de nimic! Birui-veţi totdeauna. 2.Isus. Un susur de izvor. Cât ne faci de fericiţi! Pacea Ta gustăm de-acuma Ştiind că suntem mântuiţi.Deci porniţi cu-Isus ‘nainte. Daţi de veste orişicui Bucuria că El vine. Dar am o scară pân’ la cer: Isus . Liniştind orice dureri. Celor slabi le dă puteri! Refren: Dulce e. Isus. El e rostul meu prin lume. Cu El. ce dulce Nume! 1..Deci cântaţi lui-Isus întruna. Ca să-Şi ia cu El pe-ai Lui.E-un zâmbet cald şi părintesc.O.nădejdea mea! 80.O. mângâios. Isus.. Isus. Numele Isus Hristos! 2. orice inamic. De care-ntruna cât trăiesc Mai mult. Îmi cântă inima.. mângâios.Nu-i decât un singur Nume Ce mă poate mântui. 5. 4.

Al vieţii dar e-n Tine. Mântuitor ceresc.Nume frumos 1. Vreau cu El să fiu mereu! 2. ca un bun Părinte.Doar o singură speranţă Mă înalţă pân’ la cer. Tu. Îl cântă şi soarele-n zori Şi-L poartă-n lume mari minuni Prin stele.În dureri şi bucurii.N-am decât un singur Frate Ce m-ajută când mi-e greu.. Ca o veste despre viaţă Peste toate câte pier..Tu mi-ai iertat trecutul.. 82.Nume frumos cum nu ne-a mai fost rostit.. de-L vom iubi Pe Domnul. În slavă de nou Paradis. Tu eşti viaţa 1. prin ape şi nori. 2. . Nume frumos cum altul nu poate fi spus. în braţe m-ai luat! 4. ‘Naintea slavei Tale se-nclină inima! 2. 3. Nume frumos în ceruri ne e pregătit....Isuse.. Refren: E Isus. Cu iubire-n drumul meu. Nume frumos cum altul nu poate fi spus... Îl cântă-n slavă îngeri buni. E Isus. aşa cum e scris. e Domnul meu! Pe pământ şi sus.Păstor al vieţii mele. Nume frumos e Numele lui Isus.. Îl vom purta în veşnicii. în ceruri. pacea mea divină. De-L vom urma. pe Tine Te iubesc! 3.Isuse. 83.. Tu eşti viaţa şi bucuria mea.Nume frumos e Numele lui Isus.. Mi se-arată de departe. Nume frumos în ceruri ne e pregătit.. e Salvatorul. tot Tu m-ai vindecat Şi. izvor de ape vii. Nume frumos cum nu ne-a mai fost rostit.

Pace-n suflet. ca Fiu de Dumnezeu.Isus. E tot ce astăzi pot să spun Şi alţii pot vedea. Tu mi-eşti fericirea Şi plăcerea vieţii mi-eşti. Harul Tău mi-e izbăvire.Spre-a nu rămâne-aşa cum sunt. comoara mea.Isus.Doamne. Aproape când Îl chem. pace-n gând! 85. Prin Duhul Sfânt îmi este scut. Pe mine cerul m-a iubit Şi m-a umplut de dor. Păstorul meu cel bun. O umbră pe pământ. ca Fiu de Dumnezeu 1.Doamne. El schimbă viaţa mea Şi zilnic toarnă Duhul Său Să-mi umple inima. Isus. ce-mi vor pieirea. . El paşii mei purtaţi de vânt. Fie bezna cât de mare. De moarte nu mă tem. El pune har în lutul meu. Păcatul din adâncul meu Îl poate vindeca. Tu mi-eşti bucuria Şi lumina vieţii mi-eşti. Nori de ură adunând. I-a uns cu Spirit Sfânt. 2. Drumul meu Ţi-e cunoscut! 2.Doamne.Când Tu eşti lângă mine. mi-este scut. Sunt azi învingător. 3. nimic nu-mi va lipsi! 84. Isus. Purtându-mi crucea grea. Tu mi-eşti bucuria! 1. Planul Tu le nimiceşti! Mâna Ta ocrotitoare Mi-este sprijin. Tu-mi veghezi călătoria Spre palatele cereşti! Bată vânt de prigonire. Celor răi. De-a lung de drum în ceas durut.Deşi eram un răzvrătit.

Mă ia cu drag pe braţul Lui. Prin al Său Nume sfânt. cât îmi e de drag! Cu zâmbet dulce în priviri M-aşteaptă-n zori.Eu am un scump Prieten 1. adesea. fără El. Să mergem împreună: Isus şi eu! 2. O.Mă simt aşa înviorat.Mereu îmi povesteşte De casa cea de sus! .Isus îmi e Păstorul bun. Nimic nu-mi va lipsi! El mă conduce-n verzi păşuni Şi la izvoare vii. ştiu că mă vor însoţi Eterne fericiri! În casa Lui. n-am dureri. N-am temeri. Toiagul şi nuiaua Sa Le simt ca mângâieri! 4. Şi-atuncea îmi răsare El.Da.Prin valea morţii de-aş umbla. 2.Eu am un scump Prieten.Mi-e masa-ntinsă de Isus Şi am belşug de har! Cu untdelemn mi-e capul uns Şi plin e-al meu pahar! 5. vom locui Ca împăraţi şi miri! 87. în prag! Eu. De-aud al Său Cuvânt! Pe calea dreaptă sunt purtat. Spre bunul Dumnezeu Şi mergem împreună: Isus şi eu! 3. Trudit mă simt şi trist. Hrist. Prietenul meu. 3.Pe drumul meu.Isus îmi e Păstorul bun 1. nu pot trăi Şi-aş vrea să-L am mereu.86.

El este-al meu! Refren: Ştiu că e-al meu.Aş vrea să-ţi spun şi ţie De preaiubirea Lui. Isus. eu sorb Iubirea-I de nespus… În bucurii şi în dureri Ascultă plânsul meu Şi mergem împreună: Isus şi eu! 4. căci m-a iubit. Minunea cerului! Lăsând această lume rea Şi ultimul război. pe veci. Isus cel scump. Ca viţa în butucul său. Eu sunt în El. Mărirea-I toată voi privi Şi-oi zice. Prin orice greu cu El aş trece. când El va veni.Isus e cel mai bun Prieten El e mereu la dreapta mea.Mai sus de cerul înstelat 1. Dar Cel slăvit.Şi-odată. De jertfa de pe Golgota.Privind în ochii Lui. Să mergem împreună: Isus şi noi! 88. M-a mântuit. Isus e-al meu! 89. m-a liberat. Cu mine e necontenit.În inimă domneşte El Şi nu va mai pleca defel. şi El e-al meu! 4. E-atâta slavă-n jurul Său.Mai sus de cerul înstelat Am un Prieten minunat: E Domnul. e-al meu! 2. Fiu de Dumnezeu.E-al meu căci S-a crucificat.Isus e cel mai bun Prieten 1. strâns la pieptul Său: Acum. . Deci bucuros mă-nchin mereu Şi-s fericit că El e-al meu! 3.

Din cerurile ‘nalte. El pân’ la mine S-a plecat.Al meu eşti. Prieten minunat. Şi am. Şi nici o teamă nu mai am: El duce-a mea povară Şi glasul Său e sfânt balsam. Isuse şi cât Te iubesc! ... Isuse 1. Mi-a pus în gură o cântare Şi-n mâini un steag nebiruit.Isus. 3. Prieten minunat. Prieten minunat 1. De-aceea-mi place să tot spun: “Isus e-al meu Prieten bun!” 90.Isus. Nimic să nu mă doară.Iubirea Lui e-aşa de mare. Cetate de scăpare! 2.. Prieten minunat Şi bun cât nu se poate. Pe braţul Său eu sunt purtat În pace şi lumină. Prieteni buni sunt mult prea rari.. la marea de cristal. Pe când eram în moarte. El mă-nţelege-n toate.. m-a scos din val Cu braţul Său cel tare. Sunt fericit că L-am aflat.. Şi nimeni nu m-ar înţelege Când mă ajung necazuri mari… De-aceea-mi place să tot spun: “Isus e-al meu Prieten bun!” 3.Al meu eşti. El pentru mine S-a jertfit. M-a scos din foc. Şi nici un pas pe calea mea El singur nu mă lasă. De parcă-am început deja Vecia cea frumoasă.Isus. 91.În nimeni nu mă pot încrede.Isus. Prin orice-ar fi să vină.Eu ştiu că nu mă va lăsa! De-aceea-mi place să tot spun: “Isus e-al meu Prieten bun!” 2.

Dorinţi nesupuse cu drag Îţi jertfesc! O viaţă curată mi-ai dat să trăiesc. minunat.. Isus. iertare-ai urzit. . Cunună-ncrustată cu spini preţuiesc Şi cânt înc-o dată: Isus.. Refren: Cu Isus.Am o singură dorinţă Şi aceasta doar Îi cer: După-o viaţă de credinţă.Cu mult înainte de-a şti.Cunună de glorii. Cu Isus cel adorat. 93. Dar nu sunt uitat niciodată: Isus e Prietenul meu. Te iubesc! 3.Vreau să fiu în veci cu Domnul. Prin spaţii.Vreau să fiu în veci cu Domnul 1. minunat. Te iubesc! 4. Prietenul meu. Nu mă rog să fiu bogat. Bucuros trudesc şi sufăr. Te iubesc! 2. m-ai iubit.Adesea sub bolta-nnorată 1. 3. Azi. Preasfinte. Doar să fiu de El legat. Te iubesc! 92. Să ştii înc-o dată: Isus.Adesea sub bolta-nnorată. Îţi cânt încă-o dată: Isus. Suflare-mprumută-mi atât cât vei vrea! Când fruntea plecată în moarte-odihnesc. aşa voi cânta: Fiinţă-adorată pe tronul ceresc. Numai El a fost şi mi-este Bun Prieten.Nu doresc a lumii faimă. Suişul e aspru şi greu. lumini voi purta. cu sorii. 2. Pe cruce. Cu Isus să fiu în cer. cu Isus. ca niciodată.Cu Tine m-ajută să trec valea grea. Tot mereu cu Isus! Numai El a fost şi mi-este Bun Prieten.

fii cu mine-acum. .2.Isus. Mă rog şi aştept tot mereu Să-mi ‘nalţ înspre cer bucuria: Isus este Regele meu.Iubit-am viaţa pe pământ.O.Ca apa în pustie 1. Atunci Te-am cunoscut. Acestea le doresc! 95.Din lacrimi adun osanale Şi-un cântec de dor. 4. un Frate iubit.Aproape-i de-acum veşnicia. Şi-mi dă odihna Ta! Iubirea Ta de n-aş avea Distrus eu m-aş afla! 4. 3.Ca apa în pustie. De Tine n-am ştiut.O sfântă speranţă-mi răsare. Mereu întâlnesc verzi păşuni Şi dulci. ce mult Tu m-ai iubit. Isus mi-e Păstorul cel bun. Păstorul cel bun.Isuse. Mai mult decât orice! De când eşti Tu Păstorul meu. liniştit. Ca florile-n cărări. Dar când cel rău m-a rătăcit. nesecate izvoare. Isus. Un Frate iubit. Ce pace-n suflet e! Refren: Ferice sunt că am aflat Ce mult Tu m-ai iubit! Când Tu de orice m-ai iertat. La dreapta. Şi pacea Ta şi-al Tău cămin. Cu Tine-s fericit! 2. Căci am totdeauna pe cale. 3. E Regele meu! 94. Doamne. eu cu Tine-aş vrea În veci să locuiesc. ce mult Tu m-ai iubit! 1.

Ca pomul înflorit. El veghea ca un Părinte peste mine chiar când eu Nu ştiam de harul Său. E soare. nespusă bunătate! El pe Fiul mi L-a dat. fiind copil fără de minte… Toate pier şi praf se fac. câte de la Domnul vin. speranţă. De har şi adevăr. Ca visul împlinit. împlinind tot ce-mi vei cere! Şi-n cântări şi-n tot ce fac să Te preamăresc în veac! . Iar în inimă îmi pune al credinţei foc nestins Care dă curaj ne-nvins şi chiar iadul ţi-l supune! Toate pier şi praf se fac.De ce să nu cânt întruna? 1. Isus cel viu. doar iubirea Lui stă-n veac! 4. Câte ‘nalţă şi susţin printre stânci de prigonire… Toate pier şi praf se fac. Din păcat şi de la moarte al Său sânge m-a scăpat. Aşa Domnu-n orice clipă m-apără cu braţul Lui. Aşa-i Isus. Toate nu-s decât iubire.El Îşi pleacă a Sa faţă şi mă scapă de-orice rău.Cum un vultur sub aripă îşi adună pe-ai săi pui. Aşa-i Isus. Aşa e Domnul meu! 96. mereu.O. Prieten bun. Aşa e Domnul meu! 2. Iar în orice dimineaţă mă învaţă-un cântec nou… Dă-mi.De ce să nu cânt întruna. Isus cel viu.Izvor de bucurie. mulţumind lui Dumnezeu? Căci spre bine totdeauna mă conduce sfatul Său. Veşnic să rămân în ea. dar iubirea Lui stă-n veac! 2.Ca zorii după noapte. Ca pacea în dureri. E numai vreme bună Şi ani de primăveri. Doamne-acum putere să pricep iubirea Ta. o.Ca stânca în furtună. E cântec. e viaţã Şi scut în orice greu. Isus cel viu. mereu. doar iubirea Lui stă-n veac! 3. Căminul şi cerul Şi tot ce-aş vrea. Aşa e Domnul meu! 3. Aşa-i Isus. Ca zboru-n libertate.

Tot cerul ne-a deschis. Spre largu-nseninării. Alerg l-al meu iubit Păstor. Păcatul cât de greu. Ca om şi Dumnezeu. spre cerul uimitor! Acolo vrem să fim. El mă va izbăvi! 5. prin neguri străluci.De scapă-al meu picior.Din rădăcina vie 1.El e al meu Păstor. 3. cât îmi e de drag! Cu hrană-mi vine-n ajutor Când sunt flămând.Prin valea întristării Tu să ne fii Păstor.Azi avem Mântuitor . 3.97.De-aceea spre Hristos Ţin ochiul meu deschis.Din rădăcina vie Mlădiţa răsări. Lumină ne aduse. Cum scris a fost să fie. El mi-este Paradis! 98. Când toţi mă părăsesc.Când vine vremea grea. cât îmi e de preţios. În noaptea cea târzie. pribeag.Cât va trăi Hristos 1. Necazuri de-ar veni.Această floare dulce mireasmă răspândi. Cât timp rămân cu El. cum Biblia grăi. Rămâne El speranţa mea. 2. În El m-adăpostesc! 4.Cât va trăi Hristos. Cântatul meu melodios Nu va-nceta defel! 2. Prin rugile cântării În veci să Te mărim! 99. O floare ca de vis. O. O. Durerea vrea să-alunge.

Vă uimiţi şi-L înălţaţi! Refren. preamărit ca Fiu al Său. Bucuraţi-vă popoare! Să cântăm şi noi în cor: Azi avem salvare! . Azi coboară Cel slăvit la toţi cei ce L-au dorit.Într-o iesle S-a născut Copilaşul mult dorit. Să Te-arăţi ca Împărat.Auzi îngerii în cor. preamărire scump Isus! :) 101. 100. 2. o.Doamne. Ţie ne-nchinăm şi-n credinţă Te-aşteptăm. Pentru noi S-a umilit. Să cântăm şi noi la fel! Refren. Dumnezeu Emanuel. Într-un staul stă-nfăşat.Azi a venit un Copilaş Frumos şi dulce şi gingaş! . (:Orice suflet credincios luminează prin Hristos. să putem să Te primim! (:Osana în ceruri sus.Ceru-ntreg a părăsit Pentru noi. Cel promis din veşnicii. Dar puţini L-au cunoscut. tresăltaţi şi cu îngerii cântaţi.Refren: Azi avem Mântuitor. Şi lumină ne-a adus de la tronul Său de sus.Azi a venit un Copilaş 1. 1. Salvator nepreţuit! Refren.Umilit Hristos veni. popoare. Şi păstorii au cântat.E Isus cel aşteptat. (:Pentru omul păcătos S-a născut Isus Hristos!:) 2. ca să-Ţi iei al Tău regat! Să ne-ajuţi să biruim. ce lucru minunat! Bucurie proclamaţi: pentru toţi cei apăsaţi (:S-a născut Emanuel.Auzi îngerii în cor! 1.Cel din veci cu Dumnezeu. :) 4. 3. cei vinovaţi. ne vestesc Mântuitor Şi proclamă cu-al lor cânt: „Pace-n cer şi pe pământ!” Voi. Dumnezeu cu noi e El! :) 3.

Refren: Cor de îngeri cântă: „Bucurie sfântă. Bună veste. . Ce bucurie am avut! 2. S-a născut Mesia!” 2. Pruncului ne închinăm Viaţa toată. Căci Tatăl nostru cel preasfânt Trimis-a Fiul pe pământ! 102. popoare! 1.Acesta e Isus Hristos. Prunc umil ni S-a născut 1. popoare Şi cântaţi cu toţi în cor.El fericire ne-a adus De la Părintele de sus.Cu toţii să ne bucurăm Şi laude în veci să-I dăm. S-a născut al nostru Soare. 103. Până lumea L-a aflat Pe Mesia! 4.Bucuraţi-vă.De la iesle nu plecăm Niciodată.Voie bună pe pământ.Mii de îngeri au cântat Bucuria.Dintr-o fecioară S-a născut. Ce vine ca Mântuitor La omul slab şi muritor! 3. Ca să putem nădăjdui Că vom trăi în veşnicii! 4. E Domnul nostru cel milos.Prunc umil ni S-a născut Într-o iesle! Mântuire am avut. Aleluia! 3. Aleluia! S-a născut Copilul sfânt.Bucuraţi-vă.

noapte de har. păstori.Noapte de vis. Veseli ne-am deschis desagii Şi-n cântări am izbucnit: Pace fie şi iubire Printre cei ce L-au dorit. Prunc divin preaminunat Doarme-n liniştea Sa.Noapte de vis.Om deplin şi Creator! Vin păstorii. Aleluia. Îngeri sfinţi. vino iar! .Noapte de vis. Isus. Totu-i lin. Daţi de veste-n omenire Cu ce preţ ne-a mântuit! 104. Jos la naşterea Ta. vin cu dar.Împărat! 3. Că sub stea noi L-am găsit. noapte de har. noapte de har. 4. Doarme-n liniştea Sa. Cântă-n străluciri de stea: "Mesia S-a născut. Jos la naşterea Ta. Hai şi tu la ieslea Sa. Isus.Noapte de vis 1. popoare. Lăudaţi pe Domnul iar! Cum se-aşază fulgii-n zare Braţul Lui revarsă har! Povestiţi cum într-o seară S-a născut Cel minunat. Îngerii din cer întreabă: „Cine inima-I va da?” 2. Pentru cânt nu-i hotar! Toată slava cea de sus Stă pe chipul Tău. 2. totu-i clar… De Maria privegheat.Noapte de vis. vin degrabă.Bucuraţi-vă cu magii.Bucuraţi-vă. Magi. O. noapte de har. Domnul păcii . Mesia S-a născut!" 3. El ne e în veci comoară.

Să-Ţi tot cânt. Dar lumea nu Te-a preţuit.Noapte-adâncă s-a lăsat. maiestuos. Steaua ce ne-a răsărit Este Domnul mult dorit. Bucurie mare: Slavă. Tu Te-ai născut Spre-a noastră mântuire! Atâta har ne-ai dăruit. o stea răsare. Hristos! Veşnic Ţie. 2. În Tine-i mântuirea! 106.. pace pe pământ! . Isuse scump. Un luceafăr minunat.Isuse scump... Şi pentru omul păcătos Lăsat-ai cerul luminos. Grup de îngeri. Isuse scump. Isuse scump.. Cu aripi scânteietoare: Ce să fie oare?. la Betleem Te-ai dezbrăcat de slavă. Isuse scump. Tu Te-ai născut Spre-a noastră mântuire. Viu e cerul.Te coboară-n viaţa mea. Aleluia..Noapte-adâncă s-a lăsat 1.Sus. În Tine-i mântuirea! Din întuneric şi păcat Azi omul poate fi salvat. pe cerul înstelat.. 3.Isuse scump! 1. zeci de mii. Se desprinde o cântare.. Ca o dalbă floare. Cor de îngeri. Isuse scump..Isuse scump. Te-ai dezbrăcat de slavă. Veşnic Ţie. la Betleem.Şi din grupul luminos. 2. minunat! Fremătând. Soli şi ai luminii fii. slavă Celui sfânt! Pace. 3.Isuse scump. Hristos! 105.

un cor de îngeri sfinţi Pe magi la iesle i-au condus Şi Pruncului s-au închinat Şi daruri scumpe I-au adus! El e cerescul Împărat. Ni S-a născut Mântuitor! 108. Păstorii.Se lasă noaptea-n Betleem 1.Se lasă noaptea-n Betleem. Să se-arate cu iubire. ce-am aflat. E Mesia din vremi prezis.. Pe care cerul L-a trimis! 3.. Cerul face-n ea popas.Raze scaldă ieslea caldă.107. O minune s-a făcut: Pruncul vieţii S-a născut. Emanuel cel aşteptat. Să coboare din mărire. Mântuire că avem... Cu îngeri sfinţi ne vom uni Şi mântuirea. Noi tuturor o vom vesti! Să cânte toţi cu-un dor aprins. Printre oameni învoire!” Se aude-aşa frumos: „S-a născut Isus Hristos!” . Cu cerul plin de armonii. Şi iată că un înger sfânt Proclamă vestea tuturor: "E pace-n cer şi pe pământ. într-o noapte. îngeri cântă Cu păstorii într-un glas: „Sus în ceruri preamărire.O stea. turmele păzind.Nişte şoapte..În imnuri. Tresalte orice muritor. Au venit la Betleem Să ne spună veste bună. Pace sfântă. 2. pentru slava Lui.. Vorbesc cu dor din profeţii.Nişte şoapte într-o noapte 1. Căci cerul e de-acum deschis. Vi S-a născut Mântuitor!" 2.

Mântuire să avem.Că la Betleem. S-a născut în Betleem. Ca să vină.Mesia.. Maria. (:Într-un mic sălaş... Domnul slavei pentru tine. Să vadă Copilul născut ca-Mpărat Adus-au şi magii prinos de-nchinat. păstorii-L găsesc. Dumnezeu mi-L dete mie (:Să Se nască Şi să crească. e inima mea.O.Pentru noi a răsărit Domnul Isus Hristos. ca ieslea. La vremea-mplinirii. 3. Culcat într-o iesle. Dar vino. Să ne mântuiască! :) 111. de tronul ceresc. 109. Cum au scris proorocii!:) 2. Cel din vecie.3. S-aud cor de îngeri la mine sosit Cu vestea cea bună că sunt mântuit! 110. ce veste minunată! 1.Departe-ntr-un staul. Te naşte în ea. Isus S-a născut! Şi stele pe ceruri luciră mai viu Şi îngeri cântară pe dealul pustiu. Săvârşind călătoria. 2. de nimeni ştiut.Departe. .Pentru cine zări senine Poartă-n ceruri au deschis.Departe-ntr-un staul 1. Isuse. ce veste minunată În Betleem ni se-arată: (:Astăzi S-a născut Cel făr’ de-nceput..Departe de Tatăl.Pentru noi a răsărit 1. din lumină. Lângă-acel oraş A născut pe Mesia! :) 3. Cel ce-a fost din vremi prezis? Domnul slavei pentru mine.O.

2. Într-un acelaşi osana La noi să Te primim. De-atât cât ne-a iubit. Nici o strălucire Domnul nu avea. Sub veghea îngerilor buni. grăbiţi.Spre Betleem. Doamne.. 3. Ne fii Mântuitor! 113.Era o noapte de minuni. iar. Cum nimeni n-a văzut. iar.Din fecioară S-a născut Domnul Isus Hristos.Spre Betleem treceau păstori 1. Ei coborau la iesle. 3. Cu pace şi iertare.Ca un rob S-a umilit Domnul Isus Hristos..Cine a crezut cele scrise? Cine-a cunoscut braţul Lui? Ca Odraslă slabă venise. ne grăbim. Isuse. Domnul Isus Hristos. Ca un Fiu al omului.. Din cer El a venit Şi cântă parcă totul. Şi pe noi ne-a mântuit Domnul Isus Hristos.Mesia cel mult dorit. . Şi fruntea ni se pleacă Şi ruga prinde zbor: Te naşte-n noi Tu.Spre Betleem treceau păstori Şi magi treceau. spre ieslea Ta. 112. paşii lor Se-aud.Cine a crezut cele scrise? 1. prea fericiţi.. Chip de rob smerit purta... Mesia S-a născut. Cuprinşi de-un cântec sfânt: Mărire-n cer lui Dumnezeu Şi pace pe pământ! 2. Tuturor era plăcut Domnul Isus Hristos. În noaptea vremii...

Eram un fiu rătăcitor. Printre făcătorii de rele Noi pe El L-am socotit… Totuşi El purta al nostru greu păcat. Şi jertfa Ta e dar divin.El a suferit pân’ la capăt Ca un Miel tăcut şi supus.O. 3. le-nchin! . cununi de spini. căci m-ai salvat! 4.. Dar era nevinovat. 3. 2. Făptura mea şi viaţa mea. Părăsit şi dispreţuit. Dar divina Lui îndurare Ne-ncetat a fost cu noi. smerit...Spre crucea Ta uimit privesc… Acolo las povara mea. 5. Prin jertfa Ta am fost iertat...Ne vedeam de drum fiecare. Între cei puternici partea-Şi va primi Şi de-a pururi domni! 114.2.Om al suferinţelor grele. Bucuria Lui cea mai mare: Un neprihănit norod.. 4. străpuns. Pe Tine. Printr-o judecată nedreaptă El a fost lovit. La chipul de iubire plin.Spre crucea Ta 1. venind la crucea Ta. scump Mântuitor. Pe fruntea Ta. mare e iubirea Ta. Azi lumea o dispreţuiesc. Dumnezeu găsi un Miel ispăşitor Pentru vina tuturor. Rătăceam precum nişte oi. Te laud azi.Dar sfârşindu-Şi marea lucrare Va vedea al patimii rod. La crucea Ta.Privesc spre trupul Tău zdrobit. Între cei mai răi o groapă I s-a dat Şi-un mormânt cu cel bogat. Păcatul meu a împletit. Umil.

. Spune-mi iubirea Ta! Coroana Ta de spini s-o văd. frunte-nsângerată 1.Isus. Chinuri fără de hotar. nu Te depărta! Îndură-Te şi-mparte-mi milostivirea Ta! 116. al vieţii mele Domn 1.La cruce voi rămâne 1. vina noastră grea? Până-n moarte. 2.Isus. frunte. De dureri străine.Glas de cer însângerat Strigă la răscruce.Durere şi iubire cum nimeni n-a ştiut.Plin. Isuse. Moarte sus pe cruce. al vieţii mele Domn. uimit de-atâta har. În preţul jertfei Tale. o. jertfa Sa. frunte-nsângerată de chinuri fără preţ! O. Oare pentru cine? Pentru cei ce spini culeg Chinul Său sa fie-ntreg? Stau sub cruce şi-nţeleg: Totul pentru mine! 118. purtate-n mii de spini..O. dar eu Te preţuiesc!. altădată scăldată-n foc ceresc.115. frunte-ncununată cu spini şi cu dispreţ! O. La cruce voi rămâne şi-n sângele-Ţi vărsat.. Isuse-am cunoscut… La cruce voi rămâne..Nespusa Ta durere m-apasă astăzi greu! Că multe Tu-ndurat-ai. paharul prea amar. În mine să pătrundă nemărginitu-Ţi dar! 117. Voi împleti-n vecie coroane de lumini! 2. Drumul marilor dureri Până unde duce? Până unde va urca Domnul.O. Azi eşti întunecată. 2. de vină-s numai eu! Îndură-Te de mine. Îmi voi spăla.Glas de cer însângerat 1. veşmântul prea pătat! Din razele iubirii.

să fiu Al mântuirii sol! 4. Sufletul mi s-a ‘nălţat Peste suferinţă! 3. Şi. Doamne. Să nu Te uit. Isus! 119. privesc Lacrimi mari de sânge Şi aud cum îmi şoptesc: "Dragostea învinge!" .Lângă cruce. Urmând mereu pe calea Ta. crucea Ta Doamne-aş vrea să fie Slava şi speranţa mea. Acolo unde îngeri sfinţi Pe Tine Te păzeau! 3. din ea Vreau să mi se-adape! Refren: Crucea Ta.Du-mă la Golgota! Refren: Ah.. lângă crucea Ta 1.Lângă crucea Ta.Lângă cruce. Ţine-mă aproape. chipul Tău Iubitor m-aşteaptă! Cât aş vrea să-l port şi eu În cuvânt şi faptă! 4. Doamne. Unde ai Tăi plângeau. am aflat Trepte de credinţă. Sufletul. toată viaţa mea Nu voi uita iubirea Ta! Vreau să mă duci la Ghetsemani! Du-mă la Golgota! 2. Azi şi-n veşnicie! 2. cu dor..Doamne. plin de Duhul Sfânt.Ajută-mă să port şi eu Crucea ce-o am de dus. lângă crucea Ta. vreau şi eu Să văd mormântul gol.Condu-mă la mormântul Tău.Ca şi Maria.

. Cântă cu îngerii-n coruri.. Vreau de pe drumul sfinţirii Floare de cântec să-i strâng. Tot ascultând. Inimă. Mă-ntrebam pentru cine murea? . Să pot fi biruitor. Spune-mi cum El a-nviat. Împăratul. 3. Mă-ntrebam pentru ce suferea. Tot ascultând. Scrie-o pe inima mea. iesle şi stea. Singur purtând tot păcatul.. Să pot fi biruitor. Spune-mi povestea iubirii.. m-or afla... chiar de plâng!.Spune-mi cum El.Spune-mi de jertfa pe cruce. Singur purtând tot păcatul. Cu spini fruntea Lui sângerând. Spune-mi cum El.... Spune-mi cum El a-nviat. I-am văzut crucea grea Când în noaptea durerii cădea.. 2....Spune-mi povestea iubirii. în toate. Pân’oi simţi că-mi aduce Pace în suflet iertat.. Spune-mi de jertfa pe cruce. Plin de iubire-a lucrat. Trece pustiu-arzător. Fără de fast şi onoruri. Pân’oi simţi că-mi aduce Pace în suflet iertat. Până ce zorii slujirii.Spune-mi povestea iubirii 1. Până ce zorii slujirii.. 121.120. m-or afla. I-am văzut ochii trişti. Împăratul. Spune-mi cum Domnul.L-am văzut pe Isus pe Golgota urcând.. Nu te opri. Scrie-o pe inima mea. Până trăi-voi în fapte Pilda ce-o am de urmat.. Trece pustiu-arzător. Tandru şi sfânt osana! Spune-mi povestea iubirii. L-am văzut pe Isus 1..

Sângerând pe-al iubirii altar Mielul sfânt viaţa Lui Şi-a jertfit Pentru mine.Lângă cruce astăzi stau. Să salvez viaţa ta. Ştiu c-aşa e bine. Prin Isus am biruit. chin grozav suferind.. A vieţii apă beau Şi-aştept pe Cel ce vine. E har şi pentru mine! 3. 123. Pe deplin liberat de păcat! Azi privesc doar seninul de sus Şi aştept ca să-L văd pe Isus! 122.Din Golgota revărsat. Din Golgota revărsat 1. Lângă cruce-am oprit pasul meu. Domnul mă susţine. 2.Iar Isus mi-a şoptit: "Pentru tine-am murit. sunt salvat.. Libertate am primit... 3. Face sufletul curat.. Astăzi spun orişicui că Isus m-a salvat. lângă Mielul jertfit. Veşnicia-ntreagă vreau. Dureri.La Golgota am primit O făgăduinţă: “Harul Meu te-a mântuit” Şi în viaţă am pornit Mai tare în credinţă.Şi-am rămas lângă El. 4. să-ţi trimit pace-n dar Să te smulg din al morţii hotar!" Şi-am văzut că atunci pe Calvar. Şi-aduce mântuire.Să-nţeleg îmi era foarte greu. să fiu mântuit..Lângă cruce-s fericit. Fluviu de iubire Curăţeşte-orice păcat. Că prin sânge divin sunt spălat! Sunt salvat pentru cer. Căci ştiu cât de mult m-a iubit.Priveşte marea suferinţă . 2. Priveşte marea suferinţă 1.

Isus cu-al Său har îţi dă ajutor! 125. Doresc să fiu şi eu spălat! 4.Priveşte mereu la Isus Hristos: El este scut ocrotitor! În lupte grele e credincios. Una nu cade jos la pământ. Vreau să-Ţi servesc cu drag doar Ţie.Când eşti apăsat de durere 1. pe Golgota. pentru vecie.Acolo afli vindecare Şi izbăvire de păcat! Primeşte singura salvare. Sărmane om. De crezi şi de ‘nalţi rugăciuni fierbinţi. la crucea Sa! 2. O scumpă comoară atunci găsim! Refren: Să privim spre Golgota. S-asculţi. 2.Isus ne atrage spre crucea Sa. Sfânt Miel de jertfă. 3.În inimă.A lui Isus. Rămâi cu pacea Ta de sus. viaţă vom avea De privim spre Golgota. Şi te apleacă-n umilinţă. nepătat! În sânge scump.Isus ne atrage spre crucea Sa 1.Privirea-mi se-ndreaptă spre-al Său Cuvânt: Plin e de dulci făgăduinţi.Primeşte-mă cu-a Ta iubire. Mângâiere ne va da! Viaţă. Predă-te Lui şi eşti iertat! 3.Când eşti apăsat de durere Şi nici o lumină nu vezi. La jertfa Lui să ne gândim! De-am înţeles cât de mare-i ea. Isus! 124. să-mplineşti şi să crezi! Refren: . Întoarce-ţi privirea spre Domnul. spre mântuire. Mântuitor iubit.

Iubirea mai tare ca moartea E singura cale spre cer.Vestiţi cum Domnu-a pătimit Pe cruce pentru noi..Citeşte Scriptura Golgotei Cu sfintele ei mângâieri. cum bine ştiţi Răspundeţi dar.Nu privi niciodată Decât crucea Lui pe Calvar.Am suferit nespus: Cununi de spini pe cap. Pe-ai Mei i-am învăţat Ai Mei M-au răstignit!… Străin am fost pe-acest pământ. Şi coasta Mi-au împuns Din moarte să vă scap! Am suferit atunci şi-apoi. Doar dragostea Lui va rămâne! S-o ştie întregul pământ! 126. În lumina ei minunată..Vestiţi cum Domnu-a pătimit! 1.Pământul şi cerul vor trece Luate de ultimul vânt. 3. Sărac. Şi singur Mă jertfii. Dar ce făcut-aţi voi? Acum vă-ntreb în mila Mea: Urma-veţi tot aşa? tot aşa? 127.Eu pentru voi murii Pe cruce răstignit. viaţa Mea… Ce faceţi voi din ea? V-am smuls din moarte şi necaz. De nimenea silit! V-am dat ca viaţă.Eu pentru voi murii 1.Pe Tatăl L-am lăsat Şi tronul strălucit. Şi cât de mult El ne-a iubit Dând viaţa Sa apoi! . Vei vedea viitorul mai clar! 2. Dar voi ce-Mi faceţi azi? 2. Aşa vreţi să-Mi plătiţi? 3. de-aveţi cuvânt.

Cel ce-a fost nevinovat.Cuvântul spune lămurit. Să crezi doar şi vei fi scăpat (:Sărmane păcătos!:) 2.El a murit şi a-nviat. (:Prin scump sângele Său! :) 3. Pe o cruce răstignit 1.Aş vrea pe-o stâncă de granit Să fie-n veci săpat: Ce mare preţ a fost plătit S-ajung răscumpărat! 128.Salvare sigură ne-a dat 1. Domnul nostru-a coborât În mormânt. Slăvitul Dumnezeu? 3. Cu viaţa Lui de Dumnezeu În viaţă ne-a-mbrăcat.Refren: Domnul ne iubi. 2. . Căci pedeapsa în locul nostru purta. 4.Salvare sigură ne-a dat Prin jertfa Sa. Pentru noi muri. Ca siguri noi să fim Şi Duhul Său cel Sfânt ne-a dat (:Ca să ne mântuim! :) 129.Am înţeles că harul Său E tot ce ne-a salvat. Să-ndure chinuri de nespus. Hristos.Pe o cruce răstignit. nevinovat. Pentru-al lumii greu păcat. Refren: Însă moartea să-L ţină rob nu putea. Prin viaţa Sa a răscumpărat Pe oameni din păcat. Garant e Dumnezeu: Isus Hristos ne-a mântuit.E oare drept să stea Isus Pe cruce-n locul tău.

în eternitate! .Da.Aleluia lui Hristos. Aleluia! Mântuiţii cântă-n cor. Hristos a-nviat. Aleluia! Mare Preot şi-Mpărat! Slavă Lui. Aleluia! Tatăl. Slavă Lui. Aleluia! Domnului oştirilor! Slavă Lui. Aleluia! 131. Aleluia! El cu Tatăl ne-a-mpăcat! Slavă Lui. Duhul Sfânt! Slavă Lui.Suferinţa ne-a purtat. Slavă Lui. 3. Tot amarul l-a sorbit! 130. Aleluia! Fie înălţat în cânt. Da. Aleluia! Moartea-a doua suferind. Hristos a-nviat.A-nviat Isus Hristos 1. ne-a adus lumină. A-mplinit pe pământ Legea Lui divină! Azi priveşte bucuros rodul muncii Sale. slavă. El e Domn în toate. Hristos a-nviat. Slavă. Aleluia! 4. Care. neprihănit. Hristos a-nviat.Slavă Celui înviat! Slavă Lui. Mielul sfânt. Aleluia! Păcătoşii mântuind! Slavă Lui. El e viu. ne-a adus speranţă. Da.Isus Hristos.Domnul nostru S-a ‘nălţat. Aleluia! 3. Slavă. osanale! 3. Hristos a-nviat! 1. a-nviat! 2. Aleluia! Sufletul ne-a vindecat! Slavă Lui. Slavă. Hristos a-nviat ca un veşnic Soare! Slavă Lui. Aleluia! Boldul morţii-a biruit! Slavă Lui. slavă şi-nchinare! 2.Da.Da. Aleluia! 2. Iadu-ntreg s-a bucurat Că Hristos a fost învins. Fiul. El ne dă salvare! El domneşte pe pământ cu iubire mare. Hristos a-nviat. Da.A-nviat Isus Hristos. Pentru veci sfinţii Lui vor ieşi la viaţă! El la Tatăl S-a ‘nălţat. Aleluia! A ieşit victorios! Slavă Lui. Da.Sub mormântul sigilat Prinţul păcii sta închis. Aleluia! Cel pe cruce răstignit. Slavă Lui. pentru păcătos. Slavă.

Doamne. Să-Ţi cânte întregul pământ! 2. Doamne. Vrednic eşti. Doamne! 1.132.Să răsune lumea toată De un cântec luminos: Moartea e pe veci curmată.Osanale. Doamne.A-nviat spre-a da putere Celui slab.Vrednic eşti. desăvârşit! 4. Toată iubirea Ţie pe-ntregul pământ! Căci Tu ai învins întunericul morţii. Domnul nostru a-nviat. Tu ne eşti Mielul cel blând. Către cer şi veşnicii. osanale Să înalţe-ai Săi copii Celui ce-a deschis o cale Către sfinte bucurii. Toată mărirea. Vrednic eşti. Cu moartea pe moarte călcând! Vrednic eşti. Preamărit şi maiestuos! 2. Doamne.Vrednic eşti. 133. Toată mărirea. În mărire îmbrăcat! 3. Cel sfânt. Să-mplinească-ntreaga vrere A Părintelui iubit: Planul Său. Doamne. nenorocit.Să răsune lumea toată! 1. Vrednic eşti. A-nviat Isus Hristos.N-a putut nimic să-L ţină În mormântu-ntunecat! Plin de viaţă şi lumină. Doamne. Toată iubirea Ţie pe-ntregul pământ! Căci Tu ai trecut singur teascul durerii. Cu viaţă la viaţă ieşind! Vrednic eşti. . Vrednic eşti. Leul din Iuda. Doamne.

O haină curată. Cu-al Său sânge mijlocind Pentru omul păcătos. Mare Preot pe Hristos.Hristos.Noi avem un Sanctuar Sus. Mă rog pentru tine. în sfârşit. în locuri cereşti. O haină. în ceruri se roagă.Noi avem un loc păstrat .. Noi avem în cerul sfânt 1.. El mi-e adăpost pentru viaţa întreagă.Eu am un Părinte ce-mi dă o nădejde De viaţă eternă. la tronul cel slăvit. Mă rog pentru tine.. lucind de lumină.Hristos. Dar mult eu mă rog ca. Salvează-i pe ei. Un scump Salvator şi Prieten al meu. ca mine. Doamne. cum şi tu eşti salvat! 135. M-aşteaptă în slavă. în ziua senină. şi tu să primeşti! 4. mult aş dori ca să fie şi-al tău! Refren: Mă rog pentru tine. Ah. 3.Şi când. în loc fericit. Acolo ajunge tot cel care crede.. La al harului hotar Orice om e cântărit. Mare Preot 1.Vrednic eşti. Şi tu pentru alţii fierbinte te roagă. Mare Preot. Semnul Lui pe frunte pus. Un scump Salvator în Isus ai aflat.Noi avem în cerul sfânt. Fierbinte mă rog! 2. 2. 4. Să-Ţi cânte întregul pământ! 134. în iubirea Lui caldă. Să fim împreună mă rog neclintit! 3.Noi avem un legământ Scris cu sânge de Isus Şi păstrăm sigiliul sfânt.

Veniţi la lumina Sa. o scumpă comoară În Domnul nostru noi am aflat.Noi avem un Domn în ceruri. 2. El descoperă lumina Din cerescul Său Cuvânt. 2.O singură rază vie. Nu ne temem de vrăjmaşul. 137.. 136. Refren: O scumpă comoară. El ne vine-n ajutor.Noi avem un Mare Preot Ce slujeşte-n Sanctuar Pentru fraţii Săi. Hristos azi în Sanctuar! 3.Spirit Sfânt al Tatălui 1. Eternă viaţă prin Fiul ne-a dat. Hristos este plin de pace. Au nevoie de-al Său har. Oricât aş umbla prin lume 1.Oricât aş umbla prin lume. Noi avem un Domn în ceruri 1.Sus la dreapta Domnului! Poţi şi tu să fii salvat Prin neprihănirea Lui.Veniţi. Prin jertfa crucii El ne-a salvat. ce-n luptă.Spirit Sfânt al Tatălui. Un singur izvor de har: Hristos răstignit pe cruce. Aş fi tot rătăcitor Şi sufletu-mi gol ar plânge Departe de-al vieţii-izvor.. încă vă aşteaptă. Fă-Ţi din mine un sălaş! În noaptea păcatului. 3 Noi avem Mângâietorul Cel trimis de Tatăl sfânt. Doar El ştie a salva! 138. Nicidecum să nu mă laşi! . Un Părinte-ndurător.

o. O. Duh Preasfânt. Din al vieţii fruct să gust. Duh Preasfânt. În credinţă dă-mi avânt Şi-n iubire să-Ţi slujesc! 4. 3. În marea luptă ce-am pornit Salvarea noastră eşti! Ca soli şi ai luminii fii. Tu-mi umpli pieptul de Amin Şi mă conduci la cer.Pune-mi Tu sigiliul Tău Şi în Cartea vieţii scris.. Duh Preasfânt! 2. Cu pacea dulce-a lui Isus O. Să pot fi în Paradis! 139. o.2.Pe-al sfinţirii drum îngust. dar ceresc. În loc întunecos. Căci miezul nopţii mi-este har Când plin de Tine sunt.O.. Unealtă-n mâna Ta! 140.Ca soarele-nfocat Aprinde-mi inima..Se zbate în zadar Al mărilor tumult. Coboară azi la noi.O. Adevărul să mă-nveţi! 3. . vino.Supune eul răzvrătit. Mântuit de Dumnezeu. Să fiu lumină ne-ncetat. Duh de har prea plin 1. Duh de har prea plin. Alungă tot ce-i pământesc Şi fă-ne oameni noi! Trimite pacea Ta de sus În inimă şi-n gând. dar ceresc 1. Pornirile fireşti. Din altarul Tău ceresc. Dumnezeiesc mister. 2.. Tu piciorul să-mi îndrepţi.O.Umple-mă cu foc preasfânt.

Să fim în lume martori vii Ai Domnului Hristos! 141.Vino, Duh de viaţă sfântă! 1.Vino, Duh de viaţă sfântă, Te revarsă-n al meu piept, Stinge tot ce mă frământă, Vino, vino căci Te-aştept! 2.Inima e-a Ta de-acuma Dar în ea e totul rău! Fă să fie totdeauna Numai după placul Tău. 3.Când pătruns de-a Ta iubire, Mi-amintesc ce-Ţi sunt dator, Dintr-o tainică pornire Ţi-nchin totu-n viitor! 4.Adu-mi, Doamne, bucuria De-a-Ţi cânta victorios Şi-a trăi vestind solia Revederii cu Hristos! 142. O, Spirit Sfânt! 1.O, Spirit Sfânt, sfinţeşte viaţa mea, Scoate-o din lume prin puterea Ta! În slăbiciune fi-mi sprijinitor, Să fiu mai mult decât biruitor! 2.Nu-Ţi cer vreun semn, nici alte mari minuni, Ci doar cu dragostea să mă-ncununi; Destul să locuieşti în viaţa mea, Să-mi cânte bucuroasă inima! 3.Ştiu că Isus Hristos ne-a poruncit Să Te iubim cu tot ce-avem primit; Crucea îmi dă speranţă să trăiesc, Las’ să Te caut şi să Te găsesc! 4.Mă-nvaţă, Tu, să simt că eşti prezent, Mi-arată cum să lupt cu mine-atent, Să mustru-al necredinţei orb suspin; De nu-mi răspunzi, eu totuşi să mă-nchin! 5.Vreau să respir iubirea cea de sus, De ea să fiu pornit, să fiu condus;

Pe fruntea mea să pui sigiliul Tău Şi-n mine chipul Tău de Dumnezeu! 143. Spirit Sfânt, cu har divin 1.Spirit Sfânt, cu har divin, Vino-n viaţa mea; Mă-nnoieşte pe deplin După voia Ta! Ia-mi şi zdrobeşte firea de piatră, Umple-mă cu har divin Din puterea Ta! 2.Sfânt izvor de foc ceresc, Vino-n viaţa mea; Fă în dragoste să cresc, Ca să pot lucra! Ia-mi Tu şi schimbă inima-mi rece, Umple-mă cu foc divin Din iubirea Ta! 3.Duh de viaţă dătător, Fii puterea mea; Mai fierbinte să ador Curăţia Ta! Ia-mi viaţa-ntreagă şi Ţi-o supune, Umple-mă, ca să trăiesc, Cu viaţa Ta! 144.O, Duh divin, Preasfânt! 1.O, Duh divin, Preasfânt, Vino în viaţa mea, Să pot iubi al Tău Cuvânt, Să fac doar voia Ta! 2.O, Duh Preasfânt şi bun, Vindecă-mi inima! Dragostei Tale mă supun, Căci Tu eşti pacea mea! 3.O, Duh de viaţă plin, Vreau să fiu doar al Tău, Spală-mă astăzi pe deplin De tot ce este rău! 4.O, Duh Mângâietor, Veşnic Te voi urma! Vreau să trăiesc biruitor, Tu eşti puterea mea!

145.Să ne iei în stăpânire 1.Să ne iei în stăpânire, Duh Preasfânt, Mângâietor, Şi, cu flăcări de iubire, Ne cuprinde-ndurător... Refren: O, vino, Duh Preasfânt, Te coboară cu grăbire Şi ne umple de iubire; Ne botează-acum cu foc! O, Duh Preasfânt, Să ne botezi cu foc! 2.Duh de viaţă şi iubire, Ne condu la Dumnezeu! Din mărire la mărire Fă-ne după chipul Său! 3.Vino, Duh al nemuririi, Inima să ne-o încerci; Pentru patria măririi Sigilează-ne pe veci! 4.Ne condu-n a Ta lucrare, Duh divin, Mijlocitor, Ca să afle cel ce moare Harul Tău mântuitor. 146.Spirit Sfânt, în noi aşază! 1.Spirit Sfânt, în noi aşază Adevărul lui Hristos, Inima ne-o ţine trează Pe al vieţii drum spinos! 2.Spirit Sfânt, a Ta putere Dă-ne-o astăzi, Te rugăm, Ca-n Hristos şi-a Sa iubire, Tatălui să ne-nchinăm! 3.Spirit Sfânt, a noastră viaţă Înnoieşte-o pe altar, Fi-ne Tu mereu povaţă, Dă-ne din cerescul har! 4.Spirit Sfânt, în noi coboară, Vrem să ne sfinţim mereu!

Sfânt e Tatăl, Sfânt e Fiul, Sfânt e Unul, Dumnezeu. 147.Spirit Sfânt, ce dai putere 1.Spirit Sfânt, ce dai putere s’ascultăm de Dumnezeu Şi de orişice cădere ne fereşti cu glasul Tău, Spirit Sfânt, ce altădată ai condus regi şi profeţi, Şi-a apostolilor ceată, şi pe noi azi să ne-nveţi! 2.A lui Abraam credinţă dă-ne-o, Tu, şi nouă azi Să ne-ajute-n suferinţă şi în orişice necaz; Ca-n puterea şi-al Tău Nume să fim gata, bucuros, Chiar ce-avem mai scump pe lume sã jertfim pentru Hristos! 3.Dă-ne zelul lui Ilie, căci azi lumea mult mai rău Zace în idolatrie, părăsind pe Dumnezeu! Dar noi nu vrem a ne-abate, nici de ochii lumii chiar, Şi, în ciuda oarbei gloate, nu jertfim pe-al lor altar! 4.Spirit Sfânt de mângâiere, ce cu blându-Ţi glas ne chemi, Dă-ne Tu şi azi putere, ca apostolilor din vremi, Să vestim credinţa dreaptă, ne-nfricaţi şi plini de har, Şi, când ruguri ne aşteaptă, noi să stăm în Domnul tari! 5.Spirit Sfânt, din nou adie peste noi suflarea Ta Şi, prin Ploaia cea Târzie, fă-ne gata de-a lupta! Cruntă-i lupta, tare-i cruntă, când o vezi, te iau fiori, Dar pe noi nu ne-nspăimântă, căci vom fi biruitori! 148.Când omul vechi din noi 1.Când omul vechi din noi se vrea stăpân, Când drumu-ngust ne pare prea stâncos, Avem la dreapta un Tovarăş bun: E Duhul Sfânt, Prieten credincios. 2.Când îngeri par că slava şi-o retrag, Când nu ştim nici măcar a ne ruga, Avem la dreapta un Prieten drag: E Duhul Sfânt, ce-i gata-a ne-ajuta. 3.Când lumea-n noi îşi face iarăşi loc, Când nori acopăr cerul înstelat, Avem la dreapta noastră sacrul Foc: E Duhul Sfânt, prieten adorat. 149.Sfânt Cuvânt 1.Sfânt Cuvânt de har divin,

De lumina vieţii plin, Lasă astăzi raza Ta Să ne umple inima! 2.Sfânt Cuvânt ocrotitor, De viaţă dătător, Prin înţelepciunea Ta, Numai Tu ne poţi salva! 3.Sfânt Cuvânt, Tu să ne fii Drum deschis spre bucurii! Cu nădejde ne-ndreptăm Spre Isus şi ne-nchinăm! 4.Sfânt Cuvânt al lui Hristos, Viu, curat şi credincios, Vino şi zideşte-n noi Templul unor inimi noi! 150.Cerul, pământul… (Canon) Cerul, pământul se vor topi! În veci Cuvântul, în veci Cuvântul. În veci Cuvântul nu va pieri! 151. Daţi-ne-n mână Biblia cea sfântă! 1. Daţi-ne-n mână Biblia cea sfântă, Ea ne mângâie în orice nevoi, Nimeni nu poate stinge-a ei lumină, De când Isus murit-a pentru noi! Refren: Daţi-mi lumina din Scriptura Sfântă, Daţi-ne al ei vers melodios, Legea, Profeţii şi-ntreaga Scriptură E tot ce ne-a rămas de la Hristos. 2.Daţi-ne-n mână Biblia cea sfântă, Prin care Domnul ne-a făgăduit Că El va stinge tot ce ne frământă, Tot ce-amărăşte-un suflet obidit! 3.Daţi-mi Scriptura, ea ne protejează Contra vrăjmaşului înverşunat, Veşnic în versu-i adevăr tronează Şi-o Lege ce nicicând nu s-a schimbat! 4. Daţi-mi Scriptura, călăuza vieţii, Ea ne conduce la oraşul sfânt,

Ea ne susţine flacăra credinţei Că pe Isus Îl vom vedea curând! 152.Doamne, cât de mult îmi place! 1.Doamne, cât de mult îmi place Din Scriptură să citesc, Simt că am în suflet pace Când la Tine mă gândesc... 2.La cuvintele-Ţi divine, Eu spre Tine mă îndrept, Cum veneau copii la Tine Şi-i strângeai duios la piept. 3.Glasul Tău din Cartea sfântă, Cât de mult m-a-nviorat! Inima-mi cu dor se-avântă Să-Ţi slujească ne-ncetat. 4.Nu mă satur niciodată Să citesc viaţa Ta, Cu iubire revărsată Pentru veci a mă salva. 5.Cât de mult îmi place, Doamne, Din Scriptură să citesc, Până ochiul îmi adoarme, Tot cu Tine eu vorbesc! 153.Caută-n Scriptură! 1.Caută-n Scriptură, sfânta Scriptură, Să afli viaţa în Hristos, În ea stă dreapta-nvăţătură, Tot ce e-n ea e de folos! Refren: „Caută-n Scriptură”, Domnul zice, Te roagă Lui, cum El ţi-a spus; Numai de-acela e ferice Care găsit-a pe Isus! 2.Caută-n Scriptură, sfânta Scriptură Şi drumul mântuirii-l ia, Fereşte orice cotitură, Urmează calea spusă-n ea! 3.Caută-n Scriptură, sfânta Scriptură Dar fă şi altor cunoscut

Că-n ea stă dreapta-nvăţătură, Ea spune tot ce-i de făcut! 154.Ia şi citeşte Scriptura! 1.Ia şi citeşte Scriptura cea sfântă, Vezi ce stă scris şi aşa să-mplineşti! Plin de credinţă spre cer te avântă, Pe adevăr viaţă sfântă să-ţi clădeşti! 2.Ia şi citeşte scrisoarea divină, Scrisă cu lacrima milei cereşti! Ea îţi aduce în suflet lumină, Şi mântuirea în dar să o primeşti. 3.Ia şi citeşte cuvintele sfinte, În profeţie de crezi, nu greşeşti! Mergi prin credinţă oricând înainte, În vadul lumii nicicând să nu te-opreşti! 155.De-al Tău Cuvânt sublim 1.De-al Tău Cuvânt sublim, Doamne, mi-e dor: Strig şi alerg ca cerbul la izvor!... Din mana cerului dă-mi partea mea, Vino, să-mparţi cu mine pâinea Ta! 2.Taina din profeţii vreau s-o-nţeleg, Dă-mi adevărul Tău curat şi-ntreg! O, Doamne, vreau să ştiu tot ce-ai promis, Cerul întreg să-l văd acum deschis! 3.Spiritul Tău cel Sfânt, vindecător, Să îmi redea lumina ochilor, Prin ceaţa lacrimii, să-ntrezăresc Al vieţii drum, pe care să păşesc! 4.Doar prin Cuvântul Tău astăzi trăiesc, Pe temelia Lui vreau să zidesc! Vreau, mântuit prin har de tot ce-i rău, În pace să ador Cuvântul Tău! 156.Al Bibliei Cuvânt 1. Al Bibliei Cuvânt divin, Lumină pentru peregrin, În lupta noastră cu cel rău E sabia lui Dumnezeu. 2.El ne alină în dureri,

Ne-ndreaptă mintea către cer. Scumpe Isus. şi toate de vor trece. Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt! 3. toţi.Noi Te-am găsit în pagini de Scriptură. (:E tot ce-avem în lume cel mai sfânt!:) 2. 3.Cine-nvaţă profeţia (Canon) Cine-nvaţă profeţia are-n viaţă bucuria: Daniel.Cum să găsim cărarea spre lumină? 1. El face dintr-un păcătos Ostaş al crucii lui Hristos. 4.Cuvântul e comoara mea. De-o ascultăm. (:Să Te urmăm. Renunţ la tot să-L pot avea! Cât Legea-n cer va dăinui. Aprindem. Trimite har şi Duh fără măsură. să-nvăţăm şi la fel.Cuvântul viu şi lucrător Împarte viaţă tuturor.La mari biruinţe ne cheamă Scriptura. să lucrăm! 158. Spre moarte purtaţi de-al plăcerilor vânt. Cum să găsim cărarea spre lumină Fără s-avem al Bibliei Cuvânt? E adevăr şi dragoste divină. (:Al Său Cuvânt rămâne-n veşnicii. prin har. El mustră fapta noastră rea Şi-n suflet pune pacea Sa. Haideţi. . Apocalipsa.În Cartea Lui e scrisă sfânta Lege. să-Ţi fim ascultători!:) 159.:) 3.Noi vrem ca oricine să ştie ce pierde. divin Mântuitor. izgonesc din suflet lipsa. în veac nu vom pieri. focul ei pe pământ! Noi ştim că iubirea-i mai tare decât ura. Noi strângem în suflet Scriptura noastră dragă. Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt! 2. Cer şi pământ.La mari biruinţe ne cheamă Scriptura 1. Eu nu mă tem că voi pieri! 157.Când oamenii umblă pe calea cea largă.

Călcând legământul cel mare şi sfânt! Ferice de-acela ce-n Domnul se încrede! Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt! 4.La porţile cerului trâmbiţi răsună! ‘Nainte, prin spinii acestui pământ! Noi ştim că ne-aşteaptă o patrie mai bună, Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt! 160.De-ai găsit a vieţii Carte 1.De-ai găsit a vieţii Carte, Suflete, de ce mai stai? Vrei să ai de ceruri parte? Mergi şi vinde tot ce ai! N-ai să poţi sluji în lume Doi stăpâni, oricât ai vrea, În credinţă stai şi spune: “Biblia-i comoara mea!” 2.Dacă vrei să strângi avere, Suflete, de ce-ntârzii? Domnul inima îţi cere Ca pe veci bogat să fii! Nu-i o altă carte-n lume Cu mai mult câştig în ea! În credinţă stai şi spune: “Biblia-i comoara mea!” 3.De-ai găsit tot adevărul, Suflete, ce mai doreşti? Nu poţi moşteni şi cerul Şi plăcerile lumeşti! Lumea-ndată va apune, N-ai să iei nimic din ea! În credinţă stai şi spune: “Biblia-i comoara mea!” 161.Atâta har!… 1.Atâta har, ce minunat! Azi pot să fiu salvat! Am fost pierdut, nenorocit, Dar Domnul m-a iubit! 2.Salvat prin harul lui Hristos, Aşa un păcătos! De-acum, pe veci, în Dumnezeu Mi-am pus tot dorul meu!

3.O altă viaţă mi-a promis Şi am un drum deschis; Cu dragoste Îl voi urma Cât viaţă voi avea! 4.Ispite-n cale de-ar veni, Primejdii mii şi mii, Eu lupt şi ştiu că nu-n zadar, Căci am belşug de har! 5.Iar când voi fi în slava Lui, Cum alta-n lume nu-i, Atunci cânta-voi iar şi iar, Uimit de-atâta har! 162.Ador puterea salvatoare 1.Ador puterea salvatoare ce prin Isus m-a mântuit! În braţele-ndurării Sale El m-a chemat căci m-a iubit… Schimbând de-acuma vechea-mi fire, vreau să mă-mbrac în nemurire. 2.Cu-a Ta nespusă gingăşie mă chemi la sânu-Ţi ne-ncetat! Atras de-a Ta iubire sfântă cu trup şi suflet m-am predat. Iubire scumpă ce lucrează, pe Tine sufletul Te-urmează. 3.O, inima Ţi-o dau şi viaţa, Isuse Doamne, fii mărit, Căci Tu în locul meu pe cruce, murind, de moarte m-ai scutit… O, har, ce duci la mântuire, nu meritam aşa iubire!… 4.Pe când eram pierdut în lume, trăiam ca rob încătuşat, Te-am ignorat atâta vreme, dar Tu nicicând nu m-ai uitat… Cel păcătos de-ar vrea s-o ştie, el Te-ar urma pentru vecie. 5.Al Tău sfânt Nume să-mi rămână pe veci în minte-ntipărit Şi-a Ta iubire infinită, în inimă pân’ la sfârşit! În vorbe-n fapte şi-n gândire să proslăvesc a Ta iubire! 6.Fii lăudat de noi Isuse, izvor de viaţă nesecat, Cu cât vom bea din el, cu-atâta am bea mai mult şi ne-ncetat… Îţi mulţumim în veşnicie pentru această bogăţie! 163.Nemărginită dragoste 1.Nemărginită dragoste e-al meu Mântuitor, Aşa precum e soarele deasupra tuturor. 2.Veşmântul care-a fost atins pe mulţi a vindecat; Credinţa-n El a fost de-ajuns să-i scape de păcat. 3.Aş vrea să prind cu mintea mea al dragostei mister,

Dar mult mai sus se ‘nalţă ea decât albastrul cer... 5.O, Doamne, bunul meu Stăpân, curând Te voi vedea, Al Tău pe veci am să rămân, în bucuria Ta! 164.La Domnul e pace 1.La Domnul e pace, e har din belşug, Furtuna grea tace şi umbrele fug. La Tine, Părinte, găsesc iar puteri, Din mâinile-Ţi sfinte primesc mângâieri... 2.La Tine-i scăpare când sunt apăsat, Tu-mi dai vindecare din greul păcat! La Tine-i lumină când noaptea e grea Şi mâna-Ţi divină mă poate salva! 3.La Tine e viaţa, când pasu-i trudit; Doar Tu spulberi ceaţa, de-i cerul umbrit... Cu Tine, o, Tată, în slavă voi sta, În ţara visată, cântând: „Osana!” 165.Nu pot să prind cu mintea mea 1.Nu pot să prind cu mintea mea Întreagă-nţelepciunea Sa, Mi-ajunge-atât, să pot cânta: Isus îmi e salvare! 2.Citesc Cuvântul Lui şi spun: "O, Doamne, cât ai fost de bun!" Nădejdea mea în El mi-o pun, Isus îmi e salvare! 3.Al slavei tron a părăsit Să moară-n lume, răstignit... O, taina Celui ce-a iubit; Isus îmi e salvare! 4.Pe-acest pământ sunt călător Şi drumu-i lung, obositor, Dar am găsit acest izvor: Isus îmi e salvare! 5.El vrea ca în coroana Sa Să-I fiu strălucitoare stea; Eu cânt, chiar dacă-i lupta grea: Isus îmi e salvare!

166.Ce bun e Dumnezeu! 1.Ce bun e Dumnezeu! Prin Fiul adorat, De tot trecutul tău tu poţi să fii iertat! Nu-ţi cere să plăteşti, zadarnic te căzneşti! Primeşte numai al Său har, atâta doar! 2.El vina ţi-a plătit murind pe Golgota Şi-n dar ţi-a oferit curată, viaţa Sa. Oricât te vei lupta, tu nu te poţi salva! Primeşte numai al Său har, atâta doar! 3.Ce merit poţi să ai în faţa lui Hristos? Averea poţi s-o dai, dar oare ce folos? Doar El te va salva prin mare mila Sa! Primeşte numai al Său har, atâta doar! 167.Izvor de har, însângerat 1.Izvor de har, însângerat, A curs la Golgota Şi orice om, în el spălat, Viaţă va avea! Alerg acum la crucea Lui, Să fiu şi eu curat, Căci alt izvor în lume nu-i, Să spele-al meu păcat! 2.Tâlharul mult s-a bucurat, Văzând acest izvor Şi Domnu-ndată l-a chemat, I-a fost Mântuitor! La fel poţi fi şi tu primit Şi aşteptat cu har! Prietene, eşti mântuit! Să crezi, atâta doar! 3.Şi astăzi curge-acest izvor, O, Miel înjunghiat, Păcatul nostru-al tuturor Să poată fi spălat! Şi-aşa, pe veci eliberat, Purtând pecetea Ta, Poporul Tău, răscumpărat, În ceruri va intra! 4.Isuse, Tu mi-ai pregătit, La marea de cristal, O harpă nouă, de argint Şi-un cântec triumfal;

Eu altceva nu am nimic, Decât, în piept, un dor Şi-n braţe, ramuri de finic, Iubit Mântuitor! 168.O, iubire-aşa deplină 1.O, iubire-aşa deplină, Tu eşti cerul pe pământ! Viaţa noastră o-nsenină Doar cerescul Tău Cuvânt. Voia Ta, Isuse, fie Stâlp şi vatră de cămin, O cerească-mpărăţie, Printr-un strop de har divin. 2.Ca o rază de speranţă Peste-al inimii oftat, Doar iubirea Ta-mi dă viaţă Şi mă scoate din păcat. Alfa şi Omega-n toate E-al credinţei har ceresc, Ca un vânt de libertate Peste neamul omenesc. 3.Dragostea mântuitoare Stă în harul ce-l primim, Ca o binecuvântare, Când în Templul Tău venim. Aducându-Ţi închinare, Ca şi oştile de sus, Liberaţi de tot ce doare, Stăm puternici în Isus! 4.Dragostea ne reclădeşte După chip de început; Fiecărui pregăteşte Loc ce ochiul n-a văzut; Din mărire la mărire Dumnezeu ne va schimba Şi-mbrăcaţi în nemurire, Slavă Lui Îi vom cânta. 169.Doar Ţie, Doamne! 1.Doar Ţie, Doamne, mult păcătuit-am Şi rele am făcut în faţa Ta; Tu ştii păcatul greu ce făptuit-am Dar vezi acum mâhnirea mea.

2.Eu ştiu că nu-mi vei face după fapte Şi nu-mi vei da aşa cum Ţi-am greşit; Tu eşti preasfânt şi mare în dreptate, Dar ierţi pe omul pocăit. 3.Demult Tu m-ai chemat la mântuire, Căci plin de îndurare pururi eşti; Mă-viorează Tu cu-a Ta iubire, De vrei acum să mă primeşti! 4.M-ajută drumul drept să-l ţin, Părinte, În inimă să strâng Cuvântul sfânt Şi orice-ar fi, să-alerg tot înainte Spre tihna unui nou pământ. 170.Ah, privirea nu-mi ajunge 1.Ah, privirea nu-mi ajunge Ca deplin să-L pot vedea Pe Acel ce sus, pe cruce, Suferi pedeapsa mea! Ce durere, cu putere, Domnu-asupră-Şi a primit!… Ce durere, în tăcere, pentru mine-a suferit!... 2.Vai, aceste chinuri grele, Numai eu Ţi le-am adus... Fructul rătăcirii mele E durerea Ta, Isus! O, ce mare remuşcare sufletul mi l-a cuprins! O, ce mare îndurare! Cerul tot mi l-ai deschis! 3.Pentru mine, Doamne suferi, Pentru-un ticălos sărman! Vrei prin moarte să-Ţi răscumperi, Pe acel ce Ţi-e duşman... Prin cântare şi-adorare eu pe Tine-n veci Te am! Adorare şi cântare, altă fericire n-am... 4.Prin lumina de la cruce, Fă-mă după chipul Tău! Viaţa mea la cer să urce, Până sus la Dumnezeu! Biruinţă, prin credinţă Domnul meu mi-a pregătit; Biruinţă, prin credinţă, cu Hristos cel răstignit. 171.Nu ştiam că şi eu Te-am răstignit 1.Nu ştiam că şi eu Te-am răstignit!... Nu credeam că şi eu Te-aş fi lovit!... O, Doamne, nu, nu eu sunt vinovat!

Spune-mi, Doamne, Spune-mi, Doamne, că nu-i adevărat! 2.Nu ştiam că pot fi Pilat şi eu... Nu ştiam că mă lupt cu Dumnezeu... O, Doamne, nu, nu eu Te-am condamnat! Spune-mi, Doamne, Spune-mi, totuşi, că nu-i adevărat! 3.Nu ştiam că-s şi eu soldat roman, Că pot fi sub comanda lui Satan... O, Doamne, nu, nu eu Te-am dezbrăcat, Totuşi, Doamne, Simt că sufletul meu e sfâşiat! 4.Nu ştiam că pot fi un trădător, Că păcatu-i aşa îngrozitor!... O, Doamne, eu, chiar eu Te-am lepădat! Eu sunt, Doamne! Spune-mi, Doamne, cât sunt de vinovat! 5.Azi, când ştiu că sunt primul păcătos, Mă agăţ de iubirea Ta, Hristos! O, Doamne, da, cât e de-adevărat! Spune-mi, Doamne, Spune-mi, Doamne, că sunt şi eu iertat! 172.Mai e har şi pentru mine? 1.Mai e har şi pentru mine, Când atâta-s de căzut? Simt regret adânc în suflet Fiindcă mult m-am abătut. Refren: Doamne, spală-mă curat De grozavul meu păcat! 2.Da, am meritat pedeapsa, Moartea chiar e plata mea… De ocara ce m-apasă Cine mă va libera? 3.Cu povara-mi de păcate, Doamne, nu mă lepăda, Lasă-mă să vin la Tine, Numai Tu mă poţi salva! 173.Stânca mântuirii

Încă nu e prea târziu! 174. Tu fă-mă sfânt! Îndurarea Ta o cer. Lângă cruce stau şi zic: “Eu sunt gol. Ia-mă Tu la sânul Tău! 2.Doamne. Ne-nţeles de-această lume. Simt în suflet multă vină. Să priveşti la mine-ndurător.Stânca mântuirii. să lupt cât pot. Eu sunt slab. astăzi vin la tronul Tău Şi. recunoscând păcatul meu. 3. Dar eu tot Te-am refuzat. Nai să mă laşi! Refren: Har e din belşug să fiu salvat. astăzi vin la tronul Tău 1.Doamne.Neputând să-aduc nimic. Să Te slujesc! 2. Ştiu că nu m-aş mântui. Chiar s-alerg. Sânge preţios să fiu spălat. Ştiu că vrei să-mi vii în ajutor. Azi cât încă nu e prea târziu. pier!” 4. Şi să plâng amar de tot.Căci ce zice Legea Ta Ca să fac eu n-aş putea. Eşti iubitul meu Mântuitor. Dacă nu mi-o dai azi.1. Azi când vreau al Tău să fiu.Stânca mântuirii mi-eşti. Tu.Harul Tău mă-ndeamnă azi să viu. Inima-mi adânc suspină. Ca astfel ajuns nevinovat. Către Tine vin acu’. . Rătăcit am fost şi rău. Azi Te rog să mă primeşti! Pân’ acum Tu m-ai chemat. Drumul meu spre cruce îl îndrept. Dacă harul Tău n-ar fi. Lasă sângele-Ţi vărsat Să mă spele de păcat. Dar mergând pe-a’ Tale urme. dă-mi Tu veşmânt.

.Pe Golgota văd chipul Tău cel blând.N-am de ce să tremur.Harul Tău eu azi întreg îl cer Tot ce ai promis eu cred şi sper.Lângă crucea Ta remuşcări mă frâng..Eram pierdut de Tatăl meu. Luminează-al meu destin! 176. Numai Tu mă poţi ierta! 2.. Domn eşti peste moarte şi păcat. Vreau să ştiu cum poate fi salvat Un păcătos.. În genunchi mă plec la tronul Tău Ca să m-ajuţi. Tu ai dat Viaţa Ta să fiu răscumpărat. îl văd pătat. Doritor s-aud şi să repet Că sunt iertat. ce Tu mi l-ai dat.Lângă crucea Ta 1.Inima zdrobită o deşert. Mii de lacrimi curg şi-n adânc regret. Pentru mine sângerând. străin.Albul meu veşmânt. vin Ca un peregrin. Îţi predau acum toată vina mea. Azi acasă vin! Refren: Iată. Îngrozit. 1. 4. Îndurarea Ta aştept… 3. În genunchi mă plec şi plâng. Fă să fiu de-acum eliberat.Eram pierdut de Tatăl meu. Destul de-acum cu tot ce-i rău. vin! Iată.. Deschide-Ţi braţul iubitor! . Rătăcit. Pentru dragostea lui Dumnezeu. Inimii încrezătoare Tu dai binecuvântare! Pentru mila Ta şi harul Tău. Faţa Ta să mă lumine Să mă simt legat de Tine. Liberează-mi Tu sufletul de chin. 3. 175..

O. Decât că sângele ce-a curs . Ai fost străpuns de-al meu păcat Să-mi dai iertarea Ta! Cu toată vina mea. Supune-o Tu. Doamne. Scăpare n-aş avea. la Tine vin Să speli fărădelegea mea Şi-n sufletu-mi. Miel divin. Eu acasă vin! 4. Dă-mi iarăşi pacea Ta! Lovit de vina mea. Primeşte-mi.O Miel divin! 1. nevinovat. nevinovat.De vrei să ierţi păcatul meu. Tot Tu m-ai căutat. Primeşte-mi inima cea rea..Aşa cum sunt.O. sub legământ. Miel divin.O.Aşa cum sunt. Dă-mi iarăşi pacea Ta! 2. de teamă plin. Doamne.Atâţia ani Te-am părăsit.Doamne. Miel curat. inima. vin! 2. Mi-e dor de Cel ce m-a iubit. la Tine vin. Să fie-n veci a Ta! Tu. Zdrobit sub vina lumii grea. O. Azi la Tine vin! 3. O. Miel curat. Miel preasfânt. iată.. Eu vin ‘naintea Ta. Spală-mă deplin! Primeşte-mă ca rob al Tău! Doamne.De vraja lumii istovit Şi sătul de chin. m-ai chemat. Să-mi dai iertarea Ta! 3. vin! 177. n-aduc nimic. Tatăl meu divin! Amarnic plâng ce-am risipit. iată. Să fie-n veci a Ta! 178. aşa cum sunt. n-aduc nimic… 1.

La Tine vin. La crucea Ta mă pocăiesc. rău şi pătat. Isus iubit 1. De remuşcare chinuit.’Naintea Ta. Isus iubit. La răutate predispus.Pe mine el m-a curăţit… La Tine vin. Hristos Isus! 2.Aşa cum sunt.Prin harul Tău mă mântuieşti. Al Tău. Căci Tu de-aceea Te-ai jertfit. lumesc. Hristos Isus! 3. Isus! 179. Hristos iubit! 4. nimeni n-a venit ‘napoi. Din câţi Te-au căutat.Gol. Să-mi fii Mântuitor! Ah. Îndreptăţire n-am ajuns. unde.Aşa cum sunt. încotro s-apuc? Sper doar în mila Ta! În mine nu-i nimica bun. dulce-i să ştii că stă scris: “Sunt gata să Te-ajut!” Tu bucurii din Paradis Mi-ai dat când Ţi-am cerut… 2. căzut. Prin sângele-Ţi cel scump ce-a curs. Vin azi încrezător.’Naintea Ta. Putere-n Tine am găsit. . Nădejdea toată însă-o pun În ajutorul Tău! 3. Şi-mi dai viaţa Ta de sus! Să-Ţi mulţumesc că mă iubeşti La Tine vin Hristos. Hristos Isus! 5. La Tine vin. orb şi lipsit.Aşa cum sunt. La Tine vin. La Tine vin. în moarte vieţuind. Hristos Isus! 6.Tu mă primeşti aşa cum sunt. Prin sângele-Ţi să fiu spălat. Tot ce-am făcut e rău.Eu altceva nimic n-aduc Decât o vină grea… Ah.

mântuie sufletul meu. Să duc o viaţă de mai bine..Aşa cum sunt.! . Primit prin porţi de mărgărit. Refren: Aşa cum sunt. iubitul meu ceresc Salvator. aşa cum sunt la Tine vin.Aşa cum sunt. Dă-mi binecuvântarea Ta. Căci singur nu pot să mă-ndrept. cât aş vrea s-aud că sunt eliberat! Isus.Aşa cum sunt eu vin la Tine 1. 3.Aduc în faţa Ta dureri făr’ de hotar Şi-aştept să mă mângâi cu pace şi cu har! Isus. sfinţeşte-mi Tu al vieţii zbor. Te rog. odată.. Ai dat viaţa pentru mine. Să fiu un om nou. ştiu totuşi bine C-ai dat un dar nepieritor. Mă-ncred în sângele vărsat. pe toţi.Aduc în faţa Ta povara de păcat. Aşa cum sunt la Tine vin! 2. Să-mi dai iertarea Ta.Prin harul Tău voi fi. În rugă harul Tău aştept. O. din mari nevoi I-ai scos când Te-au rugat! De-aceea.. 3. dar. nepătat.Aşa cum sunt eu vin la Tine. Te voi vedea în infinit! 181. plin de păcate. acum şi eu Cu lacrimi strig şi sper: „Ah. Pe când eram rătăcitor. Dă-mi iar Cuvântul Tău vindecător! 2.. Să mă albească ştiu că poate.Aduc în faţa Ta 1.Căci Tu.Aduc în faţa Ta tot vasul meu de lut. 4. iubitul meu divin Salvator. iubitul meu milos Salvator. Nu mă lăsa să pier!” 180. În slava Ta nemăsurată. Crăpat şi întinat de tot ce am făcut! Isus. ce mult mi-e dor.

născut din nou să fiu. în rugă m-am plecat: O. Nu mă lepăda! 2. să fug eu n-aş putea.Ajută-mi. În puterea milei Tale Pun speranţa mea! 4. Cu vina mea. curat şi credincios Şi cel mai scump pe lume să-mi fii doar Tu. S-ajung la biruinţă.Nu mă trece cu vederea! 1. O. doar Tu mă poţi salva! De-a Ta privire.La-a Ta chemare vin. De legea firii mele.. Pleacă-Ţi faţa Ta. Refren: Doamne. e toată viaţa mea.182. Isus Hristos. ..Sfânt izvor al mângâierii. Isuse. Doamne. Nu mă trece cu vederea. cât încă nu-i târziu! Să fiu al Tău în toate.. Sânge preţios. Tu.’Naintea feţei Tale 1. cu suflet întristat. inima-mi suspină de-atât amar şi chin. Hristos! 183.’Naintea feţei Tale. Spală-mi tot ce nu-i pe voia Lui Isus Hristos! 184..Nu mă trece cu vederea. Doamne.Vina mea la tronul milei Ţi-o mărturisesc.La a Ta chemare vin! 1. prin credinţă. Pe genunchi plecat în rugă Pacea să-mi găsesc! 3.’Naintea Ta. o alină cu glasul Tău divin! 2. Isuse. Tu eşti Cel ce scapi de moarte Pe cel păcătos. Îmbracă-mă cu toată neprihănirea Ta! 3.Cu întreaga mea povară Vin la crucea Ta. Doamne.

bun. Mă spală-n sângele-Ţi ce-a curs Pe Golgota jertfit! 2. fii mărit. Iubitul meu Isus! 186. În sângele-Ţi de-orice păcat Vrei a mă curăţi! 3. Din suflet. Slujeşti în Sanctuar.‘Naintea Ta păşesc Şi-n sângele ce-odată-a curs Vreau să mă mântuiesc.Unde. Mântuitor iubit. Să fiu pe veci cu Tine-aş vrea. iubit Mântuitor. Mă plec ‘naintea Ta.Tu. mi s-a stins. Ispite m-au învins. să-mi alerge sufletul zdrobit? . Refren: La Tine vin cu drag. curat. să-mi alerge sufletul? 1. Te rog. 3. Coboară-n viaţa mea! 2.Cu sufletul prea plin de dor. Atâtea bucurii cereşti Ca parte Tu mi-ai scris… 4.Unde. Prin darul sângelui vărsat Pe noi ne-ai mântuit! 185. milos.Cuvântul Tău mi-ai dat Şi pace mi-ai promis.Pierdut în lumea de păcat.Eu sunt aşa sărac… Tu totul vrei să-mi fii.Cu sufletul prea plin de dor 1. Lucrarea Ţi-ai sfârşit. Doamne. Iar chipul Tău frumos.Isuse.Privind uimit iubirea Ta Şi jertfa ce-ai adus. Mare Preot. Chemând pe orice păcătos La tronul Tău de har! 4. Doamne.

când mi-e tare greu.Spre Tine-n rugă vin smerit Să-Ţi dau povara mea cea grea. Vreau gândul Tău dumnezeiesc Să-l pui în pieptul meu. fi-mi îndurător! Peste inima-mi zdrobită toarnă harul Tău! Şterge lacrimi şi suspine. Că nu mă vei lăsa! 4. 2. . Orice dar în El se-ascunde. Îmi ascultă glas fierbinte. Domnu-aude glasul meu. Părinte drept şi iubitor. Sunt greşit.Când mă plec în rugăciune. Mă frâng sub vina mea cea grea. Voi fi praf pe care vântu-l spulberă uşor. Dacă totuşi zăboveşte. Că-n harul Tău găsesc şi eu Liman de izbăviri! 188. pacea mi-a plecat. Mai spune-mi iar cum Te-ai jertfit.Spre Tine-n rugă 1.Când mă plec în rugăciune 1. Rămâi în viaţa mea! 3.. Când mă plec în rugăciune. Prin mila Ta să fiu iertat..Spre Tine-n rugă stau plecat.Pentru Fiul Tău.. scapă-mă de rău! 187. Vine cerul pe pământ. întremător.Spre Tine-n rugă îndrăznesc. 2.. 2. Isuse. Vine-ndată şi-mi răspunde Şi-mi ajută-n orice greu. Ştiu că nu sunt părăsit: El mă-nvaţă şi doreşte Să aştept mai liniştit.Spre Tine-n rugă-aduc mereu Prinosul meu de mulţumiri.Numai Tu poţi înţelege omul pocăit! Dacă Tu nu-mi dai Cuvântul sfânt.Lângă jertfa-Ţi mă cutremur sub al meu păcat! Ca în chinul morţii tremur. Tu ştii prea bine câte am făcut. Rog aşterne-Ţi peste mine al iertării scut! 3.

păcatul mi l-a şters. O fântână nesecată Este-n veci iubirea Sa.În Isus cel bun şi blând. O. Murind pe Golgota. cât de mult mă-nveselesc. Unde pacea mă pătrunde Cu lumini de heruvimi. 3. Când Îi spun durerea toată. Stau pe sfinte înălţimi. Uit de toată calea grea Şi mă bucur în credinţă. Rugându-mă voios. 3.Oricât de greu e-al vieţii mers.O.Seara lin coboară Pân’ la patul meu… Pacea mă-nconjoară. Aleluia. osana! 189. Isus mă va-ajuta. Prin har. Refren: Ce frumos. Totu-i liniştit… 2.Ceas de rugăciune 1. Căci inima mi-o primenesc Spre slava lui Hristos! 190. Domnul umple viaţa mea.Ceas de rugăciune Iarăşi a venit! Soarele apune. cât îmi e de drag! Atunci m-apropii de Hristos Pe-al veşniciei prag.Al rugăciunii timp frumos 1. .Când mă plec în rugăciune. Sunt cu Dumnezeu. cu glas divin Domnul zice: "Iată vin! Ruga ta Eu vreau să-ascult.Al rugăciunii timp frumos. Uit atunci de suferinţă. Sunt aici ca să-ţi ajut!" 2.

Refren: În fiecare oră.E-al rugii mele ceas divin Şi-n taină. Căci ruga mea s-a împlinit.Inima mi-e plină Cu Isus Hristos. 4. ce mult îmi place Să n-am griji defel! Eu adorm în pace Şi mă-ncred în El. Fiinţa mea plecată aşteaptă-al Tău răspuns.O.3. eu mă-nchin. Te-aştept mereu să vii! 2.E-al rugii mele ceas divin 1.Doresc a Ta prezenţă 1. Ca-n slaba mea fiinţă. 192... mângâieri. Ceru-i luminos. Cu inima aprinsă.Doresc a Ta prezenţă. Căci vreau să-mi dai Tu pacea Ta! 3. Doamne. din slava Ta. Asupră-Ţi pun povara mea. divinul meu Stăpân. Doamne. tăcut. Va trece tot ce-i pământesc Şi-apoi. L-al rugii mele ceas plăcut. Porunci ce pacea mi-o vor da! Căci în necaz şi în poveri Mi-ai dat. Te rog să-mi spui. Spre ‘naltul cer eu voi zbura.Când zorii se arată. Când în văzduh s-o auzi Cum cântă cei ce-Ţi sunt copii. Ţie m-am rugat! 2. în fiecare zi. Noaptea se-nsenină. când soarele-a apus. Îmi port spre Tine gândul meu Spre-a-l binecuvânta mereu! În faţa Ta mă plec.E-al rugii mele ceas ceresc. tot cerul să adun. 191. . Ispite multe-ai alungat Când. Isuse.E-al rugii mele ceas plăcut Când împlineşti ce Ţi-am cerut. cu trup din slava Ta. Cu dor voi spune „Bun găsit”.

Urcă-n rugăciune cu Isus să fii! Până la sfinţire ai un singur pas: Să vorbeşti cu Domnul ia-ţi măcar un ceas! 2.Urcă din tenebre. Pe prunc să-l apere de rău.Urcă din robie. fugi de tot ce-i rău! Cerul e aproape prin Cuvântul Său. În rugă mamele închină Copilul lor lui Dumnezeu Dorind ca binele să vină. Pân’ la biruinţă urcă încă-un pas: Să asculţi pe Domnul ia-ţi măcar un ceas! 4. pe munte! 1.Urcă spre lumină. noian de bucurii.Prin rugă totul se-mplineşte 1. . 193. chiar în zori de zi. Unindu-se în rugăciune. sus.Urcă sus. Cât ochiul nu cuprinde. cât n-aş putea gândi. De unde el cu dor aşteaptă Semnul iubirii lui Isus. 2.La sânul Tău e pace.. Au fost lumină tuturor. În rugă biruit-a Domnul O lume plină de păcat Şi-a îndreptat-o către tronul Lui Dumnezeu cel adorat.. Până-n strălucire ai un singur pas: Să priveşti la Domnul ia-ţi măcar un ceas! 3.Prin rugă totul se-mplineşte.În rugă tânăru-şi îndreaptă Privirea către ceruri.3. pe munte. lasă lumea rea! Imnul mântuirii este slava ta. Tot ce e nobil pe pământ! Prin ea de-a pururi izvorăşte Lumina Duhului Său Sfânt. 3. nu mai amâna! Nu jertfi la idoli toată vlaga ta! Pân’ la mântuire ai un ultim pas: Să veghezi cu Domnul ia-ţi măcar un ceas! 194.Urcă sus.Apostolii porniţi în lume Să împlinească lucrul lor.

Cine pe Isus primeşte . 3. Păstorul meu iubit. plecaţi în rugă. prin credinţă. viaţă. plecaţi în rugă 1. 4. Stăm prin meritele Tale. gând curat! 4.În genunchi. Numai Ţie.În genunchi. 195. mâini curate! Ştim că tot ce ne mai ţine Este marea-Ţi bunătate. 2.În genunchi.În rugă afli vindecare De răni grozave şi păcat.Pe cruce Domnu-a-nfăptuit Minunea ce m-a mântuit. Deci roagă-te fără-ncetare Şi-astfel vei fi pe veci salvat.Pe cruce Domnu-a-nfăptuit 1. Doar iubirea Ta divină Să ne-aducă vindecare. Cu mine-i până la sfârşit! 197.În genunchi. Stăm în sfântă adorare. 2.Păcatul nu-l voi mai sluji. Căci pentru el eu mort voi fi! Cu Domnu-n moarte am aflat Lumină.Această apă e-un mormânt În care astăzi mă scufund Şi cu Isus voi învia Ca să trăiesc viaţa Sa. plecaţi în rugă. Să-Ţi aducem osanale! 196. 3. plecaţi în rugă. Doamne. Îţi aducem mulţumire Că suntem salvaţi din moarte Prin dreptate şi iubire.În genunchi. Căci astăzi sunt răscumpărat Din viaţa plină de păcat. plecaţi în rugă.Ferice foarte-acum eu sunt Şi inima e numai cânt: Hristos. Cerem.

Mă vedeam un surghiunit… Dar Isus. plecând genunchiul. Căci pe Domnul Îl urmează Şi e mort pentru păcat. 4. Tare-adânc am rătăcit Către ţărmuri de niciunde. Binecuvântări de sus. 3. Un sărman nenorocit… Dar pe cruce.Cine-n apă se botează Prin credinţă a-nviat.1. 5.. Căutam.Răzvrătit. 2.El în suflet are pace. .Înspre cer a sa privire El păstrează credincios. 3. Cu iertarea Lui m-a uns. Mâna Domnului Hristos Cu iubire îl ajută. robit.Pe a vieţii cale strâmtă. Fericit acel ce face Legământul cu Isus! 198. Pân’ la sânge a-ndurat.Cine pe Isus primeşte Mântuirea a găsit. Prăbuşirea să-mi oprească.Răzvrătit. Cu privirea-I m-a străpuns.În vâltoarea blestemată Sufletu-mi zăcea. pân’ la sfârşit.Printre neguri de păcate. 2. scăpare. Va păşi victorios.. El se ‘nalţă şi rodeşte Fericit. Să-mi ofere o speranţă: Pentru mine a-nviat. Din mărire la mărire. în umbra morţii 1. cu iertare. în van. în umbra morţii. Îl conduce bucuros. Fiul slavei a urcat Să-mi ofere o lumină Şi o cale de urmat.

N-am cuvinte să-l cuprind. Dar. înviorat.Am venit la Tine. Viaţa mea împovărată Toată Lui I-am dăruit. Să-mi arăţi a vieţii cale Şi cu drag Tu m-ai primit. .. Trupul meu şi-averea toată. cât de rău am fost şi rătăcit. Doamne-n harul Tău m-ai întâlnit. 4. Fă din mine un altar Şi o jertfă de credinţă Până Te vedea-voi iar. În Tine am găsit un Salvator! 2. Doamne. Prin al Tău sânge sfânt iar sunt curat. O. Neprihănirea Ta e haina mea.Astăzi de vina mea sunt liberat. Ţesută-n alb curat de osana! 200. spre mine. Inima cu-al ei păcat. În Isus mă simt puternic.O. Mi-ai dat speranţă iar şi ajutor.. M-ai strâns la pieptul Tău.O. Doamne! 1.Şi simţind că pentru mine Cerul sfânt a părăsit. Renăscut. Ca un imn al libertăţii Lângă cruce învăţat. Isuse. Fie-a Ta întreaga-mi viaţă. Din iubire-n Cartea vieţii Nume nou mi-a dăltuit.Din groapa morţii reci când am strigat Tot cerul părăsind Tu m-ai aflat.Pacea Lui mântuitoare M-a umplut şi reclădit. Tot ce am.Drumul Tău.Am venit la Tine. După cum mi-ai poruncit. Isus. sunt nevrednic. cât de rău am fost! 1. 5. m-ai mângâiat Şi rana mea cea rea ai vindecat! 3. ce sunt Ţi-am dat. El e taina mântuirii Din înalt de cer venind. 199.

Eu fără plată am primit Iubirea ce m-a mântuit Şi fără preţ eu duc oricui Speranţa scumpă-a cerului. Să trăiesc a Ta viaţă Până când Te voi vedea! 201. Isus e viu! 202. vom cânta întruna lui Hristos.Am fost iertat de Dumnezeu 1. 2.Azi mă găsesc lângă Iordan 1. 3.Doamne.Azi mă găsesc lângă Iordan.2. Pustiul l-am trecut.Doamne-acum port al Tău Nume.Am fost iertat de Dumnezeu Şi sunt acum născut din nou. Din a şarpelui putere Cu preţ m-ai răscumpărat.Hristos. E tot ce am pe-acest pământ. Botezat cu-mpărtăşirea La al Domnului trup sfânt. Spre-acel pământ plăcut… Refren: Câtă pace de-a pururi vom avea! Suferinţi şi griji vor dispărea.Isus. Ferice sunt şi-aş tot striga Să afle toţi iubirea Sa! 2. 3. Nu-mi doresc nimic mai mult! Mă-ntăreşte şi mă-nvaţă Cum s-alerg pe urma Ta. Am acum în suflet pace Şi de cer aproape sunt. Cu dor mă uit spre Canaan. Du-mă la neprihănire. O spun acum cât nu-i târziu: Isus al meu. al meu Prieten sfânt. întâiul a păşit . Sunt în Tine botezat. Liberaţi de-amarul ce ne-a ros. Vom cânta. pentru-a Ta iubire Vreau mereu să Te ascult.

Azi voioşi tresaltă îngerii. Nu se mai amintesc. Isus în mare le-a zvârlit. 203. plin. Cu toţi cei răi.De nu aflam de blândul Miel. lângă Isus. sigilat. 3. 5. şi eu.De-aceea totul să jertfim În luptă. Sunt botezat în Fiul Său. Şi-aş vrea ca Domnului. 5. În stâlp de nor şi foc.Mi-e inima aprins altar 1.Mi-e inima aprins altar De rugi jertfite. Prin Spirit. Vor fi toţi mângâiaţi. Doamne.Ajută-mi. . 3. la fel. Te-ndeamnă-acum: de ce mai stai? Şi pentru tine-i loc! 4. în dar. 4. în cor. prin Duhul Sfânt! 204. poporu-I prigonit Exemplul I-a urmat. Aş fi rămas pierdut.Glas de Calvar şi de Sinai.Ce bucurii aşteaptă sus Pe cei răscumpăraţi! În Canaan. Ca să ajungem să privim Mărirea lui Hristos. La stânga-aş fi trecut.Azi voioşi tresaltă 1. Pe calea mea să luminez Mereu.Prin valu-nvolburat Şi-n veac. bucuros.Dar mulţumesc lui Dumnezeu Că m-a răscumpărat. să păstrez Înaltul legământ.Păcatele ce-am săvârşit Nici nu se mai zăresc. Căci un suflet rătăcit s-a-ntors. Pe veci să I-o închin! 2.

Pe-această Stâncă-s sigur că birui negreşit.Sigur la Domnu-n braţe. cântaţi! Mare e puterea harului de sus! Preamăriţi pe bunul Domn Isus! 2. Scăpat de-orice necazuri. la Tatăl sfânt. Pe-această Stâncă-s sigur că birui negreşit. Iubirea Lui mă face ferice de nespus. dar scumpe. mereu: "Lasă orice-ndoială şi vin’ la sânul Meu!" Sigur la Domnu-n braţe. dar scumpe. 2. M-adăpostesc la sânul Celui ce m-a iubit. născut din nou în sfântul Legământ.. Isus cel răstignit.Domnul îmi e scăparea. 207.Cântă mica turmă-a bunului Păstor. Căci un suflet azi a fost salvat Şi. Căci a mântuit pe omul păcătos. la sânul lui Isus.O poartă-n ceruri s-a deschis . priviţi cât este de frumos! Refren: Aleluia. Ca bun Păstor îmi zice Domnul mereu. Nemurire! 206. Isus cel răstignit.Bucuria-i mare-n cer. De la moarte-n viaţă a intrat! 205.Sigur la Domnu-n braţe 1.Azi în cor tresaltă obştea lui Hristos Pentru harul ce s-a arătat. haine albe. Iubirea Lui mă face ferice de nespus. 3. Dumnezeu să fie lăudat! 3. O. de griji nebiruit.Haine albe (Canon) Haine albe. să treacă noaptea grea Şi să Se-arate Domnul în strălucirea Sa! Domnul îmi e scăparea. de-orice-ndoieli scăpat. ieftine. la sânul lui Isus. e numai ca să fiu mângâiat. Chiar dacă plâng. Sigur la Domnu-n braţe.Sigur la Domnu-n braţe. de griji nebiruit. M-adăpostesc la sânul Celui ce m-a iubit. Cine vrea? Cine ia? Ieftine. fraţi. Aici aştept. în pace. surori. îngeri tresăltaţi! Aleluia..

bogat.De frică plin. Chiar diavolul cedează. pe nume.Deci nu vă temeţi nicidecum De-a lumii răutate: Isus Hristos ne este drum Spre veşnica cetate! 208. Isuse-al meu. Refren: Îţi mulţumesc. pe goană pus.Ştiu că sunt mântuit prin Tine 1. Prin ea străbate-o rază. ne luminează.M-a dat în grijă Tatăl. Tu mi-ai deschis. Ţie. peste-această garanţie.1. 4.Păstorul bun şi minunat Ne cheamă azi. Deschis… deschis… Tu poarta mi-ai deschis! 2. În Tine sper.O poartă-n ceruri s-a deschis. Tu.Ştiu că sunt mântuit prin Tine. Ce-ai câştigat prin suferinţă Rămâne-al Tău în veac de veac! Din haru-acestei mari iubiri Nu cad prin mii de prigoniri! . Hristos. E raza crucii lui Isus Ce-n lume luminează. Fiu al lui Dumnezeu. Căci sfânta cruce-a lui Isus În mers. Pe orice om din lume. nu voi pieri! 3. al speranţelor izvor Şi singurul Mântuitor! 2.Te-a răstignit a Ta dorinţă Ca să mă faci să-Ţi fiu pe plac. Ce locuieşti în slăvi senine Şi-n sufletul de-amaruri. Ştiu că Tu Însuţi mă iubeşti… Voinţa Ţi se va-mplini Şi sigur sunt. 3. ros. El vrea ca să mă mântuieşti Şi. Pe cel pierdut: sărac.

Ea răspândeşte viaţă Şi scapă de blestem. De-o veşnică pieire Doar ea ne va scăpa! 2.Iubirea ne învaţă Pe semeni s-ajutăm.Nu jertfe. Eu sunt înscris în Cartea vieţii 1. Doamne. Nici bani. Când nu aduce faptă. să urmez în toate Ce zice sfânt Cuvântul Tău. Nu sunt vreodată-n stare Din moarte-a ne salva! A lui Isus iubire. Şi ‘nalţă omenirea Prin Fiul adorat. nici onoare 1.Fă. Chimval zângănitor. În piept de-o vom purta. E-un pom neroditor. 3.Doar Tatăl e iubirea Ce iartă-orice păcat. nici onoare. Căci ştiu că nimenea nu poate Să fugă singur de la rău! Dă-mi Spiritu-Ţi conducător. Iubitul meu Mântuitor! 209. oricât am da. Aceasta e iubirea: Un fluviu prin pustiu Ce-aduce-ndreptăţirea Şi face pe om viu! 210. Eu sunt înscris în Cartea vieţii Şi Tată am pe Dumnezeu. 4. La rugă ne zoreşte Spre bunul Dumnezeu.Ştiinţă omenească Sau cult misterios Nu pot să-nlocuiască Iubirea lui Hristos! La fel credinţa moartă. Iubirea curăţeşte De orice cuget rău.4.Nu jertfe. Doar mulţumită bunătăţii .

Tu poţi şi-acum să faci minuni. 211. mai drept.Prin Tine Însuţi Tu trăieşti Şi Ţi se-nchină oşti cereşti. adevăr şi har! 212.Nimic nu poate fi în stare Să mă despartă de Hristos: Necazuri. . frumuseţea Ta! 2. păcătos! Iubirea Lui îmi dă putere La bine să mă las condus. Sub ochiul blând al lui Hristos Şi preamăresc a Sa-ndurare Prin ce-a ajuns un păcătos. Mi-alină orişice dureri. Mă odihnesc pe braţu-I tare.Isus îmi zice blând 1.Nimeni ca Tine pe pământ 1. Tot mână-n mână cu Isus.Isus îmi zice blând: “Fiu scump. Iubire. Mi-ascultă-ndată rugăciunea. vom admira Isuse.Şi dragostei în Fiul Său. 2. Cine-ar putea fi contra mea? Sunt păcătos. Precum în cer şi pe pământ! 4. tu eşti prea slab. o ştiu prea bine. 3. Doamne sfânt. griji sau strâmtorare Sau gândul lumii. Tu eşti o Stâncă în furtuni! Eşti viaţă fără de hotar.Cât de nevrednici ne simţim A Ta lumină când privim. Să-mi fac lucrarea cu plăcere.Nimeni ca Tine pe pământ Nu e mai bun. mai sfânt! Îngenuncheaţi. Cu-atât mai mult îmi dă puteri. Fă Tu să fie. Dar cred în îndurarea Sa! Cu cât îmi văd eu slăbiciunea.Când Dumnezeu e pentru mine. Dar harul Tău ne e de-ajuns Să fim ca Tine. scump Isus! 3.

Sub privirea lui Hristos. Eu îţi ajut cu drag!” Refren: Sângele-Ţi vărsat Spală-al meu păcat. Inima-mi s-a curăţit. .Suflete. Tu mă atragi mai tare! 2. Prin orice faptă ce-mplineşti. Măreţia ta să tacă.Eu ştiu că nu sunt bun.Mă-ncred în Tine. Mă spală de păcat. Isus. în praf te pleacă. Isus m-a mântuit. Nu-s demn de mila Ta. Domnul meu! 1.Doar sângele-Ţi. Pe cruce când a curs.Mă-ncred în Tine.Mă-ncred în Tine. Viaţa Ta mi-ai dat! 3. Vreau să-Ţi slujesc de-aproape! 3.Mă-ncred în Tine. Domnul meu Şi Te urmez în toate. De-aceea-n Tine pun Speranţa de-a scăpa! 213.Deci vin’ la Mine-oricând. 2. Domnul meu. Tu eşti a mea salvare. Mă schimbă după chipul Tău. Să-Ţi semăn în dreptate! Chiar dacă nu pot să-nţeleg Misterul harului întreg. Pe Tine Te privesc mereu În sfântă adorare! Prin orice vorbă ce rosteşti. Domnul meu Şi-n faptele-Ţi divine. Căci chiar în ceasul cel mai greu Eu simt că eşti cu mine! Mi-ajunge dacă-n lupta mea Pot sta mai lângă crucea Ta Şi răstignit cu Tine! 214.Suflete. în praf te pleacă! 1.

supus. Cel ce rămâne-n El Va-ntineri mereu. Doamne.La Cuvântu-I maiestuos! Cel ce azi se-ndreptăţeşte. 2. sigur va cădea.Din Dumnezeu cel sfânt 1. Să fie răstignit. Numai ea te-a mântuit! 3.Isus S-a oferit.Prosternat în adorare. Dar pe cel ce se smereşte Dumnezeu îl va ‘nălţa! 2. Doar dreptatea Lui să-ţi placă. Vezi ce mult El te-a iubit. Iată singura onoare Ce nicicând nu va păli! Slava lumii va să treacă Şi-al tău merit… ce folos? Suflete.Din Dumnezeu cel sfânt Iubirea izvorăşte. Mâine. Purtând a noastră vină. smerit te pleacă. Îţi facem. loc În inimă şi-n gând . Slava-i doar a lui Hristos! 215. Slava Lui te va umbri. Cu dragoste deplină. Din drumul păcătos Spre zările albastre.Alt mijloc de mântuire Căuta-vei în zadar.Iubirea lui Hristos Dă sens vieţii noastre. Înaintea Lui te pleacă. Ce Fiu a fost Isus! Ce Frate în nevoi! A suferit. Ocara pentru noi. Singura îndreptăţire Se găseşte la Calvar. În El găsim oricând Viaţa ce-nfloreşte. Nici forţe de oţel Nu-l rup de Dumnezeu. 3.

condu-mă Tu. fi-mi scăpare. Tărie veşnic tare! Vrăjmaşul. În pustiul arzător.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu.O. (:Apă vie Tu să-mi fii:) Tu să-mi fii.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu 1. Iubire ce veghează! Povara zilelor. e-al tău Frumos şi veşnic soare! 4.Vino-n nor şi mă umbreşte. mereu. Osanale. bunul meu Mântuitor! 3. Prin pustiul ce-l străbat! Eu sunt slab. vreau să-Ţi cânt acolo-n veci! . Isus îţi e salvare! 3.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu. sfântă mană. apă vie Tu să-mi fii! 2. dar Tu eşti tare. Prin puterea-Ţi să mă treci. (:Bunul meu Mântuitor!:) Bunul meu. grăbeşte Ca să-mi fii luminător! Fi-mi scăpare. Doar Lui o-ncredinţează! 2. Ai viaţă nesfârşită! 217. Isuse. Spre locaşurile vieţii. Scos din umbra gropii reci! Osanale.O.Şi curăţiţi prin foc. (:Vreau să-Ţi cânt acolo-n veci!:) Vreau să-Ţi cânt. condu-mă Tu Isuse 1.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu. Lumină infinită! Prin jertfa şi prin harul Său. Cu-al Tău braţ voi fi salvat! Sfântă mană. când te-apasă greu. Eternă îndurare! În griji şi suferinţi. Sau în stâlp de foc.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu. Să-Ţi fim un templu sfânt! 216.Peste ţărmurile morţii.

. cerul mi-este senin Când pe Domnul în rugă Îl chem. slava mea. Doamne. Acela. în dureri nu suspin.. Am o cruce de dus prin al vieţii tumult..Cu cât mai mult iubeşti pe drepţi. Când ascult. mulţumirea să-I spun. .. Păzit va fi de Cel preasfânt.Ce dulce-i. Doamne. griji. Dar nimic nu-i prea scump. Isuse.Cel ce în Tatăl se încrede Şi speră doar în El oricând. Căci Tu eşti drept.. nespus! 4. în veşnicii! 219. Doar cei curaţi şi înţelepţi Te preţuiesc. n-am de ce să mă tem! 3. Isus. Dar cum va fi când Te-oi vedea. fără margini de bun. Mântuirea să-mi dea.Tu îl ridici pe cel căzut Oricât ar fi de rău. De lumină e plin drumul meu.Cred în Domnul Isus şi în toate-L ascult. Printre îngeri acas’ parcă-aş fi. Liniştea celui abătut E doar în Dumnezeu. Vreau să rămân în preajma Ta. Cu chipul Tău cel blând? 2.218.Cel ce în Tatăl se încrede 1. Suferinţi nu mă dor.Ce dulce-i. eu cred şi-L ascult! 2. Al Tău.Nu zăresc nici un nor.Când îmi plec faţa mea. 3. pacea Ta! 1. nevoi nu vede. pacea Ta. nici prea greu! Refren: Cred şi-L ascult şi-L iubesc tot mai mult… Lângă El este pace! Da. Când stau cu Tine-n gând.Tu eşti. Seara şi-n zori de zi. El va fi Domnul meu şi-n vecii! 220.Cred în Domnul Isus 1..

Tu mi-eşti mântuirea. Cel de neclintit. Stau pe Adevărul lui Isus! 222. Şi aştept cu dor făgăduinţa scumpă.Cel ce pe Tatăl L-a iubit Nu are casa pe nisip. Tu i-aştepţi cu bucurie . Stau legat cu funia iubirii Lui! Toată slava şi nădejdea-n El mi-am pus.Stau pe Adevărul care-a fost rostit. Isus. Eu la Tine caut tihnă. Când împlinesc voinţa Ta! Tu singur. Neclintit. Stau pe Adevărul lui Isus! Refren: Stau pe Stâncă.Tu eşti Doamne 1. în Stânca Vieţii stau ascuns.Stau pe Adevăr 1. De Domnul care te-a iubit Vei fi puternic ocrotit. Orişicâte valuri.Nu plec nicăieri din mâna Domnului. Stau pe Adevăr. Obosit de-atâta zbor.Ai cugetul mereu spre ceruri În rugăciune şi cântări! Cu El putea-vei fi de-a pururi În multe binecuvântări.. 2....Tu eşti. Cred Cuvântul Celui care m-a iubit. au lovit. Stau pe Stâncă.În Tine aflu fericirea. crâncen. Eu stau pe Adevărul lui Isus! 2. de El mă las condus. Doamne-a păcii Stâncă Prin furtunile ce dor. eşti apă vie Pentru toţi cei osteniţi. Fără de Tine nu pot sta! Cel care-n Tine e zidit Nu e de nimenea lovit! 221. Stau pe Adevărul lui Isus! 3. 2. 3.Tu.Stânca mea e Domnul.

furtună. În noi. Chiar dacă-n ochi sunt lacrimi… Pe al credinţei sigur drum Cu El n-ai să te clatini! 3. Către El ţi-ndreaptă şi azi dorul tău! Când toate pier. Pâinea sufletului meu. vină nevoi.Suflet slab.Valuri când mă ameninţă Şi lovesc necontenit.Suflet slab. în fiecare.Tu. Căci decât ispita. Lucrarea Ta cea mare! 2.Ce face Domnul. să-Ţi faci acum. aşteaptă pe Dumnezeu.. Poartă-mi pasul printre stele Să ajung la Dumnezeu! 223. vină nevoi. totu-i bun. totu-i bun. totu-i bun! 1. În El e strălucire! 224.Ce face Domnul. Căci totu-i din iubire… Când ale lumii raze-apun. totu-i bun. nu ceda defel. Către El ţi-ndreaptă şi azi dorul tău! Scăparea ta nu va-ntârzia. nădejdea vieţii mele. Domnul totdeauna va fi cu noi! . Sigur primăvara iernii va urma. Domnul totdeauna va fi cu noi! 2.Ce face Domnul. Tu eşti Stânca de granit! 4. mult mai mare-i El! Vină furtună..Suflet slab.Ce face Domnul. Izbânda-i pregătită! Refren: O.Ca să fie mântuiţi! 3. Tată bun. În inima smerită… Chiar de nu poţi vedea acum. Eu Te prind mai cu credinţă. Vină. aşteaptă pe Dumnezeu. aşteaptă pe Dumnezeu! 1.

4.Nici prigoniri.. Către El ţi-ndreaptă şi azi dorul tău! Curând primim ce nădăjduim: Pentru veşnicie cu Isus să fim! După durere. chiar cu plăcere. Ci-n orice-ar fi să vină. La ce-mi ia El.Orişice-ar fi să vie. 2. Renunţ. Cu drag Lui I-o jertfesc! Iar de-o fi azi sau mâine. O.Acum ca şi-altădată. El apără-n ispită Şi-aduce reuşită Cui crede-n ajutorul Său. ce mângâiere: va fi cu noi! 225. aşteaptă pe Dumnezeu. 6. Nimic nu mă desparte De bunul Dumnezeu.. căci m-a iubit.De ce să-mi fac griji multe? La ce-ar putea s-ajute Când nu ajută El? La voia Lui las toate Şi-n marea-I bunătate Mă-ncred şi nu mă tem defel! 3. Şi de-L ascult întruna Nu-mi va lipsi niciuna Din cele spre folosul meu… 5. Încrederea deplină Mi-o pun în El.. în Tatăl meu! .În toate-n a mea viaţă.Suflet slab. Nimic nu voi mai cere. La voia Lui rămâne. Tot mâna Lui de Tată Mă poartă tot mereu.. Mă plec pentru povaţă Spre bunul Dumnezeu. Dar eu al Lui sunt cât trăiesc. după nevoi.De-acum Îi e-nchinată A mea viaţă toată. Căci El le-a rânduit. Pe toate El le ştie.În toate-n a mea viaţă 1.3. nici moarte.

Şi ferice. noi pluti-vom Spre al cerului liman! 4.O singură speranţă în suflet am mereu Să mă încred în Tine.Dumnezeu ne e salvare 1. Şi s-or prăbuşi-n cutremur Munţii spulberaţi pe mal. Ca de stâncă s-or lovi! Ştie Domnul.Fericit e tot acela . Lumina jertfei Tale mi-aduce mângâieri.Dumnezeu ne e salvare Şi putere la nevoi. vorbeşte liniştit. căci Tu ai biruit! 2.226. o.Când vom fi-n Ierusalimul Luminos. unde Domnul Pururea va fi cu noi! 2.De-ar fi să trec prin moarte. şi ferice În etern vom fi cântând! 228. Unde Domnul. Te-aştept Isus iubit! 3. Vom zbura spre locuri noi. mă poartă liniştit. De-ar voi să ne doboare.Eu nu cunosc cărarea pe care voi umbla. ştie Domnul De cel rău a ne feri! 3. Dar mă încred în Tine. Te-aştept să vii la mine.Când s-or revărsa pe ţărmuri Chiar oceanele în val. o. Şi. Noi pluti-vom. prin neguri şi cercări. Aştept căminul slavei. Doamne.O singură speranţă 1. se-arată în sfârşit. Ne vom veseli la tronul Mielului Isus cel blând. măreţ şi sfânt. o.N-avem teamă de popoare Când asupră-ne-or veni. Doamne. Eu am lumina crucii. Mântuitorul meu! Când mâna Ta. doar Tu eşti pacea mea! Când glasul Tău. Ierusalim iubit! 227. Când slava Ta. Doamne. pe aripi iubitoare.

frate-n orice zi! 1. El atuncea nu-i pierdut! Refren: Fericirea din astă lume E ca a valurilor spume.Zi de zi 1. Domnul e scăparea ta! Refren: Lui Isus mă-nchin cu drag Pân’ ‘oi trece-al gropii prag! Până când va reveni Ne-ntrerupt Îl voi iubi! 2.Crede. Pacea lui şi mulţumirea Le primeşte-n dar de sus! 3. 3.Crede. Mă încred mai mult în harul Său! . Noi puteri găsesc în Dumnezeu! Nu mă tem.Vesel merg sub al Lui steag.Fericit cel ce ascultă Glasul blândului Isus.Fericit cel ce în viaţă S’a-mpăcat cu Dumnezeu: Va avea un scut puternic Şi va-nvinge tot ce-i rău! 229.Zi de zi şi-n fiecare clipă.1. frate-n orice zi. Nu mai sunt copil pribeag. căci stau pe-a Lui aripă.Fericit e tot acela. chiar când vremea-i rea. Crede.Raza Spiritului Său A pătruns în pieptul meu. Pe veci de Domnul Dumnezeu! 2. De păcat m-a curăţit. Iar cea din ceruri ni-e dată-n daruri. nu te tângui! Crede. Şi om nou am devenit. Cine mă va clătina? Domnul e tăria mea! 230. Care-n orice pas făcut Cere sfatul de la Domnul.

Tot ce-i bun şi-atâtea biruinţe Pentru mine El a pregătit; Chiar de trec, ades’, prin suferinţe, Nu mă tem, căci El a biruit! 2.Zilnic, Domnul este lângă mine Cu minuni de har, la orice pas; Bucuros, cărarea să-mi lumine, Ca s-ajung al cerului popas. Cu aşa iubire îmi vorbeşte Şi-mi promite viaţă ne-ncetat, Iar puterea mea mereu va creşte, De-I ascult Cuvântul minunat! 3.Eu mă-ncred, de-acum, în Tine, Doamne, Că m-ajuţi în orişice necaz! Nu-i fricos cel rău şi nici nu doarme, Dă-mi putere să-l înving şi azi! Câte clipe se adună-n zile Şi câţi ani ‘nainte mi-ai deschis, Să-mi ajuţi să merg, mereu, cu Tine Până-n cerul ce mi l-ai promis! 231.Eu vin, zi de zi 1.Eu vin, zi de zi, unde Domnul mă cheamă; Dureri, câte-or fi, n-am cu El nici o teamă: Mă scoate din foc, dintre valuri mă scapă, El veghează mereu drumul meu! Refren: Vreau să cânt despre El, frumos, Despre Domnul Hristos, Ce iubire, Aleluia! Minunat m-a salvat! Minunat m-a salvat! 2.Eu merg, zi de zi, unde El mă trimite... Furtuni de-ar lovi, am izbânzi pregătite! Curând o s-ajung sus, pe stânca cea ‘naltă, Mă fereşte de rău braţul Său! 3.Oricâte-aş lăsa, prea puţin mi se pare, Primi-voi cândva ceru-ntreg, sărbătoare; În dragostea Lui, El aşterne îndată, Peste lacrima mea, Osana! 232.Isus şi eu 1.Isus şi eu ne-am întâlnit la cruce;

El a murit, iar eu am fost salvat... (:Iubirea Lui mi-a renăscut iubirea; Isus şi eu, ce dulce ne-am legat!:) 2.Isus şi eu, spre ţara minunată!... Oricât de grea povara vieţii-ar fi, Nimic din drum nu poate să ne-abată; (:Isus şi eu alături vom păşi! :) 3.Isus şi eu, în casa de lumină Vom fi curând şi nu vom mai pleca Şi bucuria ne va fi deplină: (:Isus şi eu nedespărţiţi vom sta! :) 233.Lângă Isus 1.Lângă Isus am găsit pacea sfântă, El mi-este singurul ocrotitor! Când mi-a fost inima tristă şi-nfrântă, Braţul Său tare mi-a fost salvator! Refren: Lângă Isus sunt fericit: Pace în suflet mi-aşază; Lângă Isus am biruit Şi veşnicia urmează! 2.Lângă Isus astăzi n-am nici o teamă, Lesne îmi port crucea, făr’ a cârti... Al Său Cuvânt către cer mă îndeamnă: “Mergi înainte, cu El, orice-ar fi!” 3.Lângă Isus simt nespusă plăcere, Cu El voi merge în fiece zi; Până ce viaţa Hristos mi-o va cere, Merg prin credinţă şi voi birui! 234.Sfânt izvor ceresc 1.Sfânt izvor ceresc ne-ncetat găsesc, Stând pe braţele iubirii Lui; Sfântă pacea Sa umple inima, Stând pe braţele iubirii Lui. Refren: Ce iubire! El poartă grija orişicui. Fericire, stând pe braţele iubirii Lui! 2.Nu plâng, nu suspin, chiar aşa străin, Stând pe braţele iubirii Lui;

Drumul meu spinos e aşa frumos, Stând pe braţele iubirii Lui! 3.N-am de ce fugi, cât de greu mi-ar fi, Stând pe braţele iubirii Lui; E aproape El, nu mă tem defel, Stând pe braţele iubirii Lui. 235.Domnul mi-este călăuza 1.Domnul mi-este călăuza, mi-e destul că-L pot urma, Fără nici o îndoială calc smerit pe urma Sa. Sfântă pace şi odihnă prin credinţa-n El aflând (:Vină sute de necazuri, cu Isus le-nving pe rând!:) 2.Domnul mi-este călăuza, El mă face fericit, Îmi dă har în încercare ca să văd că sunt iubit; Dacă pasul mi s-ar frânge, însetat de aş cădea, (:El mi-e Stânca şi Izvorul, toată veselia mea. :) 3.Domnul mi-este călăuza, sfatul Său de har e plin, Mi-a promis odihnă vie în al Tatălui cămin; Îmbrăcat în nemurire, lângă-al meu iubit Isus (:Voi cânta o veşnicie: minunat El m-a condus! :) 236.Dacă vrăbii pot să cadă 1.Dacă vrăbii pot să cadă, Dacă stele se pot stinge, Lângă Domnul, niciodată Frica morţii nu ne-atinge... 2.Dacă totuşi, câte-o mamă Copilaşul îşi mai uită, Dumnezeu ne ţine-n palmă, Ne hrăneşte şi ne-ajută... 3.Când e gata, în furtună, Vasul nostru să se sfarme, Domnu-aduce vreme bună, Niciodată El nu doarme... 4.Cine-n lumea asta oare Ar putea să ne despartă? Harul Lui e-aşa de mare, Dumnezeu e-al nostru Tată! 5.Tot cu El, în orice clipă: El ne vede şi ne ştie! Noi vom sta pe-a Lui aripă

Şi-om zbura spre veşnicie! 237.Frumos e s-ascult 1.Frumos e s-ascult glasul Său minunat, Cereşti armonii pe pământ!.... O rază în muzica sferelor Lui, Mi-e inima toată un cânt! Refren: Ca pasărea, puii, sub aripa ei, Când norii se-adună-n furtuni, În dragostea Sa mă ascunde Isus, Păzit de îngerii buni! Păzit de îngerii buni… 2.Frumos e să-ntind braţul meu către El, Când mersul mi-e greu şi prea lung... Deasupra durerii mă ’nalţă, să zbor, Pe stânca cea ’naltă s-ajung! 3.Frumos e să-mi plec fruntea mea-n aşteptat, Veşmântul cel alb să primesc... Eu ştiu că mi-l ţese din inul curat, Din firul de aur ceresc. 238.De iubeşti pe Domnul 1.De iubeşti pe Domnul tot mereu, Fericit vei fi pe drumul tău! (:Peste munţi si peste văi, Prin furtuni şi prin văpăi, Blând te ocroteşte braţul Său!:) 2.Să te rogi la fiecare pas, Cartea Lui să-ţi fie sfânt popas! (:Domnul, pentru-ai Lui copii, Pregăteşte bucurii, Credincioşi in El dacă-au rămas! :) 3.Dacă lumea e-mpotriva ta, Nu te-abate! Asta-i calea Sa! (:Tu păşeşti pe drumul Lui, Nu mai eşti al nimănui, Prin credinţă poţi de-acum cânta! :) 239.Ce te frămânţi, inima mea? 1.Ce te frămânţi, inima mea, Singură şi pustie?

Stai în credinţă, nu dispera, Toate Isus le ştie! 2.Oamenii trec tot mai grăbiţi, N-au timp să te asculte; El ţi-e aproape şi-n suferinţi, Oricât ar fi de multe... 3.Doamne, auzi strigătul meu, Nu mă lăsa pieirii; Fă ca să cânt pe cale, mereu, Cântecul mântuirii! 240.Când pacea îţi lipseşte 1.Când pacea îţi lipseşte, Priveşte către cer! Isus te mântuieşte, Isus îţi dă puteri, Isus îţi dă puteri! 2.Când inima nu-ţi tace, Priveşte către cer! Căci Domnului Îi place Să vindece dureri, Să vindece dureri! 3.Când simţi că viaţa-i goală, Priveşte către cer! Isus nu te înşală, Când inima I-oferi, Când inima I-oferi! 4.Când cauţi alinare, Priveşte către cer! O dragoste mai mare Nu afli nicăieri, Nu afli nicăieri! 241.Dacă neguri vin ades’ 1.Dacă neguri vin ades’, Mă încred în harul Său. Tot ce pare ne-nţeles E ştiut de Dumnezeu. Fie noaptea cât de grea, Domnul e lumina mea. 2.Dacă-n noapte drumu-i greu, Am ’nainte paşii Săi;

Să salveze de cel rău Domnul are mii de căi. Fie noaptea cât de grea, Domnul e lumina mea. 3.Dacă trec prin încercări, Ştiu că sunt în mâna Sa: Multe binecuvântări Domnul dă şi Domnul ia… Fie noaptea cât de grea, Domnul e lumina mea. 242.Când neguri se-adună 1.Când neguri se-adună şi vântul se zbate, (:Aproape e Domnul, din valuri ne scoate!:) 2.De cine ne-om teme? El mustră furtuna (:Şi-I place să fie cu noi totdeauna! :) 3.Pluti-vom spre casă, Isuse, cu Tine, (:Pe braţul Tău tare, o, cât e de bine! :) 4.Şi dacă furtuna, mugind, ne-ameninţă, (:Noi mergem ‘nainte, trăim prin credinţă! :) 5.Prin bezna cercării, când paşii se-nclină, (:Doar dragostea-Ţi mare ne fie lumină! :) 243.Blând, ca o voce de înger 1.Blând, ca o voce de înger, Poate să fie-auzit, Printre suspine şi plângeri, Glasul speranţei şoptit: Stai până trece furtuna, Domnu-i pe valuri stăpân; Apele trec totdeauna, Stâncile-n urmă rămân! Refren: Stai în credinţă şi nu dispera, Cheamă speranţa în inima ta! 2.Nu-ţi fie frică de noapte, Tu luminezi ca o stea; Cel ce domneşte în toate, Domnul, e-n inima ta... Stai şi ascultă speranţa, Las-o în sufletul tău;

Vine curând dimineaţa, Nu va fi noapte mereu... 3.Fii credincios pân’ la moarte, Chiar dacă lupta e grea, Domnul şi astăzi desparte Marea, s-o poţi traversa. Stai şi ascultă-ţi chemarea: Vezi câte suflete pier! Chiar de e-ngustă cărarea, Nu este alta spre cer! 244.Ce bine e în viaţă! (Canon) Ce bine e în viaţă s-asculţi cu bucurie Să ai lumini pe faţă şi-n suflet poezie, Şi să te temi de Dumnezeu! 245.Bine e să crezi în Domnul! 1. Bine e să crezi în Domnul Şi s-asculţi tot ce a zis, Aşteptând făgăduinţa, Pentru că aşa stă scris. Refren: Mă încred mereu în Domnul, În Cuvântu-I încercat; Cu al meu Isus în viaţă De vrăjmaş sunt apărat. 2.Bine-i să te-ascunzi în Domnul Să te-ncrezi în jertfa Sa; Cu credinţă ne-ndoită Izbăvirea vei gusta! 3.Bine-i să te lupţi în Domnul De mândria ta fugind; Doar în El găseşti odihnă, Bucurii ce nu te mint. 4.M-am deprins să cred în Domnul Şi-s atât de fericit! Ştiu că e mereu cu mine Şi va fi pân’ la sfârşit. 246.Pe Stânca cea tare 1. Pe Stânca cea tare şi ‘naltă, să stea Al meu suflet gol şi rănit ar zbura;

Chiar şi atunci când îţi aşterni popasul. liniştit m-am ascuns! 247.Spre culmi de munte îmi înalţ privirea. 2. Când valul vrea iar să mă tragă la fund. spre Tine privim! 1. Furtuni de-ncercări când la mine-au ajuns. Doamne.Da.Spre culmi de munte 1. El.Doamne. de Tine-ascultăm. El veghează să nu-ţi clatini pasul. la fel. Vrem să strângem în suflet iubirea. Ţi-e adăpost în soare arzător. o.În ceasul tristeţii când singur vorbesc. De-acum şi până în etern. spre Tine privim. Stânca mea. De-orice păcat salvat în veşnicii. credincios. O. Ca un izvor de umbră ce coboară Pe dreapta ta. ce-a condus poporul Israel! 3.Doamne. Tu eşti pâinea vieţii eterne.Doamne. vânat de cel rău. aşa odihnitor! 4. în Tine m-ascund! Refren: O. în Tine m-ascund! 3.El te iubeşte ca pe o comoară. În clipa ispitei. Stânca mea. De la slăvitul nostru Dumnezeu. Stâncă eternă. mi-ascund inima! 2. Pace-n suflet doar Tu poţi aşterne. De la Acel ce ţine-n mâini zidirea. Isuse. El te păzeşte. din jertfă. Să-nţelegem. spre Tine privim! 2. de Tine-ascultăm! . vei fi! 248. Isus. Cu sufletul purtat de mâini divine. În Tine. Stâncă eternă.Aşa păcătos şi nevrednic cum sunt O.Când Domnul fi-va pururi lângă tine. Scăpare-am găsit doar în meritul Tău. sub duhul lumesc.Adesea în luptă. Doamne. În Tine. De unde vine ajutorul meu. mărirea.

Doar El mă face neclintit! Doar El mă face neclintit! . ce mult Te dorim! Eşti cu noi. să vii. Domnul Hristos a învins! Refren: El nu-i învins de nimic pe pământ! Toată puterea e-n harul Său sfânt! Crede că ai tot ce El ţi-a promis: Domnul Hristos a învins! 2. Domnul Hristos a-nviat! 3. Te-aşteptăm.Speranţa mea e doar Hristos 1.Doamne.Poţi să vesteşti tot ce El a promis! El vine iar! El vine iar! Drumul spre cer pentru toţi e deschis.3. Să Te-ntorci. să vii. Doamne. Te-aşteptăm! 249.Poţi să păşeşti cu Isus fericit! El a-nviat! El a-nviat! Tatăl din cer jertfa Lui a primit. Nu pot să cred în altceva! Refren: Hristos e Stâncă de granit. ce mult Te dorim! 4. totdeauna aproape. cum ai spus la plecare.Poţi să te-ncrezi în Isus 1.Poţi să te-ncrezi în Isus ne-ncetat! El a învins! El a învins! Biruitor peste iad şi păcat.Poţi să fii sigur în Domnul Hristos! El S-a ‘nălţat! El S-a ‘nălţat! El este-al tău Mare Preot milos Domnul Hristos S-a ‘nălţat! 4. Să salvezi omenirea ce moare. Doamne.Doamne.Speranţa mea e doar Hristos Şi-al Său sfânt sânge preţios! Oricâte şoapte m-ar chema. Tu ne scoţi şi din foc şi din ape. Domnul Hristos vine iar! 250.

Voi fi găsit biruitor! Zidit în El. Tată! 1. Tată. În astă viaţă toată . suflete. Căci El te-a scos din foc! Cu dragostea Lui te-a umbrit Să-ţi facă-n ceruri loc… Aceasta-i slava Lui.Când faţa nu I-o mai zăresc. stai liniştit. stai liniştit.O suflete. stai liniştit ‘Naintea Celui sfânt! Te-ncrede în El. La fiecare val şi vânt Stau ancorat de-al Său Cuvânt! 3. Minunea cerului! Te pleacă în faţa Lui smerit. suflete. pe veci voi sta.O.De mână du-mă. Ascultă-al Său Cuvânt! E-aşa de bun şi drept. Căci El te-a scos din foc! 3.De mână du-mă. Mă-ncred în harul Său ceresc. stai liniştit! 1. Eu ştiu că tot mă va iubi! 4. Purtând neprihănirea Sa! 251. ‘Naintea feţei Lui! El ştie de ce ai venit Şi tot ce ai să-I spui… La El nimic nu-i greu: Îţi dă tot harul Său! Te pleacă-n credinţă umilit ‘Naintea feţei Lui! 252. suflete. A toate înţelept! Predă-te cu sufletul zdrobit ‘Naintea Celui sfânt! 2. umilit.O. După-al Tău plac.Mi-e adăpost credinţa Sa Şi jertfa Lui pe Golgota! În jurul meu potop de-ar fi.2.O.Când va veni pe albul nor.

ia-mă lângă Tine Când cad zdrobit Şi-arată-mi ce e bine Când sunt orbit! 3.”Pe veci cu Dumnezeu!”. străin şi călător. În astă viaţă toată Şi-n veac de veac! 253. Orişiunde merg cu El în pace sunt. Domnul mă salvează din orice-ntâmplări! 3. Tată.Pretutindeni cu Isus 1. . Să nu mă laşi! 2.Şi-n veac de veac! Eu singur nu pot face Nici chiar doi paşi. aşa-i deviza mea. Cuvântu-acesta-i farul meu şi noaptea-i steaua mea. Harul Lui mă face azi să pot cânta! Cânt cu voie mare că veni Hristos.Chiar când nu văd cărarea Pe und’ m-aştepţi. Trec cu El prin văi de lacrimi bucuros! Fără El pe-acest pământ nu-s bucurii. Frate şi salvare omului de jos! 254.În haru-Ţi ocroteşte Inima mea Şi fă de-o linişteşte În vreme grea! O. În lume cât trăiesc. Lângă Domnul însă grija va pieri. Mi-ajunge-ncredinţarea Că Tu mă-ndrepţi! De mână du-mă.Pretutindeni cu Isus în clipa grea.Pretudindeni cu Isus cel adorat! Oamenii mă uită dar El niciodat’! De s-ar duce totul în adânc de mări. 2. Refren: Apărat de Isus sigur eu mă simt. După-al Tău plac. Condu-mă cum îţi place.Pretutindeni cu Isus eu merg voios.„Pe veci cu Dumnezeu!” 1.

De multe ori mă socotesc ca şi sosit în ea! Şi-atunci mai mult mi-e dor. Tatăl meu e-Mpărat. Faţa Lui ne-ncetat voi vedea. eu voi fi cu Isus. Mi-a promis că-ntr-o zi lângă mine va fi. fericire mi-a dat. Refren: Nu mă tem de nimic. ca pe seninul cer Se-arată-al păcii curcubeu cu scumpe mângâieri! Semn ceresc. sunt copil de-Mpărat. Ca şi-al lui Noe porumbel. Ierusalim iubit! 3.Pe veci cu Dumnezeu! O. Niciodată. când cad şi când suspin. Când sunt singur şi trist. El îmi spune din nou: “Nu te las!” 2. nu duc lipsă de nimic! 257. Sunt un semn pentru dragostea Lui. mă iubeşte.Eu aştept marea zi. pacea mea la Tine-o voi avea! 255. scump Isus de Tine mi-este dor! 2. iar bucuria mea În locuinţele cereşti la Tine-o voi avea! Pacea mea. 256.Spre cer mereu privesc.Domnu-i Păstorul meu (Canon) Domnu-i Păstorul meu chiar dacă sunt mic.Părintele meu e foarte bogat . cum mângâi tu-n dureri! 4.Sunt al Regelui meu. Printre îngeri şi prinţi voi domni. În căminul de sus. un dor nepotolit. sfânt oraş. când.Adesea în dureri. semn ceresc.Aparţin lui Isus 1. Domnul. când Îl strig în impas. aşa cum mi-a spus. Doamne-ajută-mi Tu Ca tot spre Tine dorul meu să mi-l îndrept de-acu’! Scăparea Tu îmi eşti. de mine El n-a uitat. Ierusalim iubit! Sfânt oraş. eu ştiu. acolo-i ţara mea.Aparţin lui Isus. Mi-e dor de-oraşul uimitor. la arcă iarăşi vin… Şi-n sufletu-mi mereu. El mă paşte. Regele meu va veni. Mulţumesc zi de zi Domnului. Harul Său revărsat. Nesfârşită e dragostea Sa. 3.Întruna vreau să locuiesc cu-al meu Mântuitor! Scump Isus.

Scrisă-n inimi. N-ar fi fost nici Golgota. Dumnezeu e drept şi bun Şi aşa e Legea Sa.1. ca fii de-Mpărat. .Aici pe pământ eu sunt peregrin. Legea Sa. 2. Dumnezeu ne-a dăruit Un dreptar neprihănit Şi în veci de veci va sta. Dar am un palat sus în cerul senin! Deşi câteodată pe cale-am oftat. Astfel ştim că-n veci va sta Neclintită.Pe unicul Fiu la noi L-a trimis.Din Sinai a răsunat Glasul Domnului cel sfânt. Eu am fericirea că-s fiu de-Mpărat. un veşmânt alb. 258. Însă-n veci vor dăinui Legea Sa şi-al Său Cuvânt.Deşi sunt născut ca om păcătos.Părintele meu e foarte bogat: Comorile lumii chiar El le-a creat! Al Lui e pământul şi veşnic va fi.Am aflat al vieţii drum Din Sinai la Golgota. curat Şi-a slavei coroană. 3. Veşnic este tronul Său. Legea Sa. Nu-i nimeni să aibă mai mari bogăţii! 2.Din Sinai a răsunat 1. De s-ar fi putut schimba. Munţi şi ape şi pământ. Mai mult ce-am visat voi avea prin Hristos: Veşmânt al dreptăţii. Universu-n veci va sta Sprijinit pe Legea Sa. ca fiu de-Mpărat! 4. Suntem aşteptaţi în măreţul palat Ca rod al Golgotei. Prin El poarta cerului ni s-a deschis. 3. Legea Lui ne-a arătat Sfântă-n cer şi pe pământ. Nu se schimbă Dumnezeu.Toate trec în veşnicii.

Cine ţine Şi-mplineşte. Legea Ta! 1. . El va moşteni pământul! 3.Plăcută-i. Îndrumare pe cărare Şi lumină Către patria divină! 260. Şi lămurit. Şi povaţă Înnoind întreaga viaţă. Doar vinde tot şi vei avea Un minunat tezaur! Veşnic sfeşnic. curat. Veşnic sfeşnic Îndrumare pe cărare.Cuvântul Legii lui Hristos E mult mai scump. căci iubeşte Tot Cuvântul.Din inimă vreau să urmez Doar scumpă.259. şi-adevărat. mai preţios Ca cel mai de preţ aur. Doamne. 2.Cuvântul Legii lui Isus 1. Doamne.Cuvântul Legii lui Isus E adevăr venit de sus. Cum nu Ţi-aş fi urmat? 2. Legea Ta. Când am văzut că griji. Legea Ta Şi pilda ce ne-ai dat! Când m-ai chemat s-ascult de ea. Şi temerea de Dumnezeu Conduce sigur pasul tău Spre ţara cea senină.Plăcută-i. Şi Ţie azi mă-ncredinţez.Porunca Legii lui Hristos Preschimbă drumu-ntunecos În veşnică lumină. necaz Sunt spre-ndreptarea mea! 3.Nimic nu m-ar mai ţine azi De-a nu Te asculta. El este la-ndemâna ta. Dând hrană spre-ntărire! Iar rostul Lui e sfânt. Izvor de-ndreptăţire.

.Să păzesc. Să stăpâneşti fiinţa mea. Vreau în veci.Şi-nfrunt atunci orice nevoi.Voinţa-mi stă mereu în cale Să nu fac ce mi-ai poruncit Şi pofta cărnii-nşelătoare Mă duce-ades’ pe-un drum greşit… Am meritat de-atâtea ori Blestem. nu binecuvântări.Tu eşti scăparea mea! 4. mărire. Aşa vreau să-Ţi urmez mereu. Numai Tu. Numai Tu. nu mă fericesc. Legea Ta s-o împlinesc. ce folos.Bani. Legea Ta! 1.Voinţa şi îndeplinirea. Tu-mi poţi ajuta! Refren: Vreau să fiu doar al Tău. Purtat de-un singur dor. Tu. Ca-n toate să ajung să-Ţi plac Şi numai voia Ta s-o fac! 2. Isuse-nvaţă-mă. Isuse-al meu! 262.Voinţa şi îndeplinirea 1. 3.Eu ştiu că mă conduci mai bine Decât eu însumi aş putea. De-aceea mă încred Tine. Isuse-nvaţă-mă. Părinte sfânt Şi dirijează-mi Tu pornirea. Dă-mi-le. Numai Ţie să-Ţi servesc! 2.Să păzesc. Ce folos. Ajută-mi Tu. Dacă-n viaţă n-am vrut să primesc Pe Isus Hristos!… 3.Am lăsat tot ce e trecător. Prin Duhul Tău şi-al Tău Cuvânt. Să ai plăcere Tu de noi Iubit Mântuitor! 261. Voia-Ţi sfântă vreau să-ndeplinesc. Ţie-n veci. Legea Ta. Legea Ta.

Să ‘nalţ mereu gândirea mea. 265. Cununa mă aşteaptă-n cer. poţi trăi frumos Dacă ai în suflet pacea lui Hristos! 2. Isuse. Spre ceruri. Nici griji. Iubirea Ta o laud! Isuse-ajută-mă să-Ţi fiu Pe-acest pământ un martor viu.Ca un râu de viaţă 1. cerul este uimitor. El te va purta.. ia-mi. Doar trecând prin flăcări poţi să fii curat. Da.Chiar dacă lupta-i partea mea. fii.Privesc la Tine. Dacă Domnul e-a ta desfătare . pentru cel biruitor. prin credinţă. Spre ceruri.Ca un râu de viaţă este pacea ta Când asculţi de Domnul şi de Legea Sa! Plin de biruinţă. Doamne. Şi-n coroana slavei. Roagă-te. Domnul meu. Acolo unde nu-i păcat. Şi faţa Ta o caut! Iubesc din suflet Legea Ta. nu te-nspăimânta! Marea. Cine te va smulge de la braţul Său? 3. inima. pentru cel biruitor Răsplata este mare! 264. neclintit! Dragostea-I de Tată le-a îngăduit.. greul.Mâna Lui te ţine. cât de greu. Răsplata este mare.Privesc la Tine. cât de mare.. nici suferinţă! O. O. Da. Protector Şi Mângâietor! 263.Tu să-mi fii. Nespus de sclipitoare. deci. Să ‘nalţ mereu gândirea mea. aur încercat. Tu.. Pe-acest pământ un martor viu. veghează. Iubirea Ta s-o laud! 2.Condu. prin credinţă! 3. în toate. paşii mei. Domnul meu 1.Domnul ştie toate.

pe calea strâmtă. 267. În El am pacea şi biruinţa. Eu merg cu El pe calea Sa. Dacă vrei să obţii biruinţă. 2. Dacă ţii Legea cu scumpătate. Dacă-n El lacrima-ţi vei ascunde. Dacă El este aripa ta. Isus m-ajută. fii pregătit! 266. Dacă celor sărmani le slujeşti. Eu merg cu El pe calea Sa. 4.Dacă Domnul e-a ta desfătare. Cu crucea-n spate. Azi e timpul. Dacă-L faci turnul tău de scăpare. Isus mi-e viaţa. Fericire ai să găseşti.De-acum sunt gata 1. Înving şi moartea şi suferinţa. Prin credinţă vei fi salvat.Domnul ne cheamă pe munte .Dacă-L cauţi pe Domnul oriunde. Dacă spui adevărul mereu. 4. 3. 5. De-acum sunt gata cum El cuvântă. căci mă-nţelege. 3. de mână şi faţă-n faţă.De-acum sunt gata s-ascult de Lege. Dacă ştii să împarţi fericire.De-acum sunt gata să-mi spun credinţa.De-acum sunt gata să merg în viaţă Cu El.Dacă faci totdeauna dreptate. e-a mea speranţă. El mi-este Frate. Dacă stai tare pân’ la sfârşit. Eu merg cu El pe calea Sa.Dacă vrei să trăieşti prin credinţă.De-acum sunt gata ca jertfă sfântă.Dacă eşti îmbrăcat cu iubire. Eu merg cu El pe calea Sa. Eşti un fiu al lui Dumnezeu. Dacă-L strigi ca un cerb însetat.1. El mi-este Rege. Fericit poţi atunci cânta. 2.

1. Zori de lumină vestesc. .Domnul ne cheamă la cruce. şi Dumnezeu a tot.Domnul ne cheamă la Sine. mila Ta implorăm! Iată-ne-aici. Putere. Unde sunt cei ce-L doresc? Iată-ne-aici. Viaţa la toţi sa ne dea. Cine ascultă şi vine? Iată pe nor slava Sa! Viaţa cea fără pieire.Cetate tare-i Dumnezeu şi armă-apărătoare! El ne ajută-n orice greu ce-ar vrea să ne doboare. Valuri de har se pornesc. El duce lupta toată! Şi-ntrebi tu cine-i El? El e Emanuel.Tăria noastră nu-i de-ajuns şi-am fi răpuşi pe dată. Vrăjmaşul cel bătrân se crede-acum stăpân. noi sperăm! 3. Nu ne-ndoim cât de puţin de-a noastră reuşită! Al răzvrătirii prinţ scrâşneşte-amar din dinţi. bun Isus Te-aşteptăm! 268. Golgota sa cântăm. Unde sunt cei ce-L iubesc? Iată-ne-aici. 2. Domnul coboară-n mărire.Domnul ne cheamă pe munte. Îzbânda întrupată! 3. Unde sunt cei ce-L măresc? Iată-ne-aici. Fără de margini. Iată-ne-aici. E Domnul Savaot. Golgota să cântăm. Domnul rosteşte poruncă. Dar Domnul e mai tare! 2. Iată-ne-aici. tot ce-ai spus. vicleşug. iubire. Legea din nou să ne dea. Legea Ta sa urmăm.Cetate tare-i Dumnezeu 1. Cine e gata s-asculte Taina rostită de ea? Flăcări Sinaiul aruncă. Cer de minuni să ne dea. Cine e gata sa urce Până la dragostea Sa? Golgota toată-i jertfire. el are din belşug.De-ar fi cu draci pământul plin ce-ar vrea să ne înghită. Dar pentru noi Hristos Isus. Foc de dreptate ceresc.

să-L lase cum e-n Carte! Cuvântul şi cu Duhul Sfânt ne sunt a noastră parte! Şi de-ar ameninţa chiar viaţa să ne ia Tiranul inamic. noi n-am pierdut nimic! Hristos e Domn şi-n moarte! 269.. (:Tu. mare Dumnezeu Alungă pe cel rău Şi fă să fiu mereu Spre Tine-atras!:) 3.Iubit Isuse-al meu. sus. (:Eu ochii mi-i ridic Şi vesel pot să zic: „De-azi moartea mi-e câştig. Am pe Isus!”:) 270. Condu-mă pe pământ. Miel al lui Dumnezeu Mărit erou. Isuse bun. Spre Tine.În Domnul găsesc adăpost De lume. (:Tu-mi eşti Mântuitor. Al Tău. În veac de veac! (:Fi-mi Tu coperământ.În Domnul găsesc adăpost 1.Şi-odată liberat De orişice păcat. de rău şi păcat.Al Tău vreau să rămân.Iubit Isuse-al meu 1. Mereu Tu Isuse mi-ai fost Şi mi-eşti sigur loc de salvat! .Dar oricât ar scrâşni.Satana mult ar vrea Să trec de partea sa Şi să te las.Să nu se-atingă de Cuvânt. Scriptura-l va zdrobi: Ea stă nebiruită 4.. În trai curat şi sfânt După-al Tău plac!:) 4. De-aceea Te implor Să-mi fii Tu Protector În orice greu!:) 2.

Isus este sprijinul meu! 4.O. căci v-a iubit! De la Domnul învăţaţi . demoni sau de lei! 5. legat. Nu priviţi decât în sus. cânta-voi şi-L voi preamări! 2. Vă-ndreptaţi spre Ghetsemani Când simţiţi ispita grea! Staţi în luptă cu Isus.Refren: Salvat.Chiar sute şi mii de-ar cădea În stânga şi-n dreapta. nu mă tem. Eu ştiu că tot voi fi salvat! 271. nu te las! 6.Mergeţi iarăşi să-L vedeţi Judecat. Doamne-adăpost umbritor.Isuse-alor Tăi le promiţi Că îngeri trimiţi pentru ei Să-i scape când sunt năpădiţi De vipere. Ce durere-a suferit Pentru voi. chiar din flăcări A cântat! 272.De spaimele nopţii nu ştiu. pe veci cu Isus voi domni. salvat. salvat. Strigat-am în griji şi necaz Iar Tu mi-ai răspuns iubitor: Te scap şi te ‘nalţ. De la Domnul învăţaţi Rugi fierbinţi să înălţaţi! 2. Isus mi-este scut. Salvat.Jan Hus (Canon) Pe Jan Hus Pe rug l-au pus dar n-a cedat Chiar din flăcări.Vă-ndreptaţi spre Ghetsemani! 1. lovit. Chiar munţii arunce-se-n mări. şi-am să fiu Salvat de-orice plăgi şi blestem! 3.Deci vină orice strâmtorări Şi urle Satana turbat. mereu. Eu tot în credinţă voi sta. De zboară săgeţi.

Învăţaţi cum să trăiţi! 273. ce bogată.Mergem înainte.Mergem înainte spre acelaşi ţel.Vă suiţi la Golgota Să-I aduceţi mulţumiri. Rege este El! În unire sfântă trecem zi de zi Una în durere. Ne-a promis un nume. Tu eşti cu mine . nedespărţiţi. El peste moarte are biruinţă Când vine Domnul plin de slava Sa! O. mă ţin legat de Tine. Va birui cercări şi suferinţă Căci poartă crucea cu Hristos Isus. s-alerg pe drumul cel spinos! Să biruiesc.Mergem înainte. Ref: Iată se zăreşte al măririi prag. Domnul e cu noi. Niciodată-n luptă nu vom da ‘napoi! Răul sus pe cruce El l-a biruit. credincios! M-ajuţi ştiu bine.Biruitorul luptă prin credinţă Şi răstigneşte firea lui cea rea. El ne sprijineşte. Ca un copil cuminte. Cu Isus. Drumul spre victorii El ne-a pregătit. una-n bucurii… 3. sfântă răsplată (:Primeşte-ndată de la Isus! :) 3. În veşnicie are să fie (:Cu bucurie încununat!:) 2.Biruitorul 1. Când El spune "S-a sfârşit".Mergem înainte! 1.Biruitorul merge prin credinţă Şi va primi un loc în ceruri.Crucea Lui cum s-o purtaţi! 3. sus. m-ajută şi pe mine. şi-o vom locui. Cântând. Planul Său e împlinit. Părinte bun. nu putem cădea! Ne-a promis o Ţară. lupta cât de grea. şi-l vom moşteni! 274. Mergem înainte sub acelaşi steag! 2. Noi suntem oştirea.

deseori. Dar văd că nu se dă bătut! "De unde ai aşa curaj. Nu sabia a biruit. simt cum rănile îl dor. nici pietricica ce-a lovit Ci singur. am găsit Putere până la sfârşit! Păstrează-n noi nădejdea Ta S-avem putere a lupta! 277. Sorbind al lacrimii potir Cu paşi trudiţi. Cărarea duce sus. bunul Dumnezeu! 276.Suntem cu toţii peregrini Prin valea negrelor dureri.Îl văd în luptă.Furtuna de-ar lovi Şi gloata de-ar mugi. “De unde ai primit puteri Să-nfrunţi atâtea mari dureri?” Iar el mi-a spus: "Nădejdea mea-i Hristos şi biruinţa Sa!" 2.. să nu te laşi?" Iar el mi-a spus: "Nădejdea mea-i Hristos şi biruinţa Sa!" 3. Deşi îngustă şi cu spini. Ah.Furtuna de-ar lovi 1.Îl văd adesea şi-l admir Pe-urmaşul lui Isus Hristos.(:Înving prin Tine. O sabie purtând şi scut.Îl văd adesea şi-l admir 1. Nimic nu va schimba învăţătura! Noi nu dorim s-avem . Doamne.E-n inimă şi-n gând Pecetea Celui sfânt. pe drum spinos. să lupţi. Să speri. cum ne-a-nvăţat Scriptura! 2. E Adevăr preasfânt! Aici vom sta.Când David şi cu Goliat (Canon) Când David şi cu Goliat s-au întâlnit şi s-au luptat.. la cer! La Tine. Noi ştim că nu-i a noastră-nvăţătura! E-al Domnului Cuvânt. Tu-mi dai puteri! :) 275.

cum ne-a-nvăţat Scriptura! 278. e linişte iară.De jertfă nu fugim. Căci Tu stăpâneşti chiar şi val şi vânt. fie orice-ar fi.Auzi. preaiubit! Cu Tine Isuse. Luptând cu-un duşman turbat? Căci moartea pe noi se răzbună..Auzi. Şi fiare şi demoni printr-un Cuvânt! În Tine mă-ncred cât voi trăi. 279. urletul mării? Vezi cerul întunecat? De ce ne-ai lăsat disperării. Auzi oare plânsul meu? Trezeşte-Te Doamne şi-alungă Spaima ce m-a cuprins! Glasul Tău iadu-ntreg să străpungă Vrăjmaşul să-l văd învins! 3. Pe cel viclean îl ştim. Prin valuri. cum ne-a-nvăţat Scriptura! 3.Isuse. nu vezi cum loveşte Păcatul amar şi greu? Vezi inima-mi cum se căieşte. Domnul meu. prin vânt sau nor.Pe frunte-al Fiarei semn! Aici vom sta. Doamne. Mânia furtunii nu poate lovi. Toţi norii s-au risipit. sunt liniştit. Doamne. urletul mării? 1. la vorba Ta. N-am alt Mântuitor! Vreau să trec marea vieţii cu bine. urletul mãrii. Nu ştim cum s-o oprim! Oare cum poţi dormi pe furtună? Chiar nu-Ţi pasă că pierim? Refren: Ah. Stânca mea. 2.. stã smerit… Când Tu porunceşti.Plutim prin furtună .Stăpâne. Dar vom urma cu drag învăţătura! Noi viaţa ne-am depus În mâna lui Isus! Aici vom sta. Iar pacea în suflet coboară Cu Tine sunt fericit! Te rog să rămâi lângă mine.

sosim la uscat. ‘Nainte cu Isus prin timp aşa solemn.’Nainte cu Isus 1. Se-arată peste noi al profeţiei semn! Cuvântul scris Se împlineşte-ntocmai cum a fost prezis. plutim ne-ncetat. Spre scumpa cetate cu porţi de-amarant! 2. Prin noapte ne cheamă.Deşi noaptea-i neagră şi valul turbat Mugind.1. Spre casa divină cu porţi de-amarant… De-i aspră cărarea.Străbatem prin valuri. Tu rămâi în adevăr. 2. în curând cu Isus pe alb nor Sosi-vom la Tatăl. Harul Său îţi e de-ajuns! În strâmtori de neputinţă Ai în Golgota răspuns. 2. sosim la-al Său tron. 280.Plutim prin furtună. e Domnul Hristos! 3.Îndrăzneşte cu credinţă.Pe cărarea vieţii.Spre-a intra-n Împărăţie. Căci ispite stau la pândă Să te prindă-n gheara lor! 3. Edenul se-arată cu-al vieţii palat! Curând. noi nu disperăm: În portul odihnei curând ancorăm! Refren: Spre casa divină plutim ne-ncetat.Credincios întotdeauna. se frământă de vânturi mânat. strâmtă. Căci vrăjmaşul vieţii ştie Câtă vreme i-a rămas! 4. Luptă până-n ultim ceas.’Nainte cu Isus prin orişice-ar veni! . Să rămâi stăruitor. Luptă să-ţi păstrezi cununa. Fii în toate veghetor! 281.Îndrăzneşte cu credinţă! 1. În faţă-ne farul sclipeşte voios.

Purtat sunt prin har şi credinţă. orice ceas. Peste ultimul val de urgii. În ultima mare strigare Făclie să fiu şi un glas! . Văpăi din el să răspândim.Cu Tine. Aripile-s tari ce mă poartă Prin ultimul mare asalt! 2. peste văi şi prăpăstii.Nimic nu-i de temut.. oricât de grei. Ca pe aripi de vultur pornesc! Sub ele nu-i loc de rănire. Tot mai sus până-n cerul înalt. Purtat până în veşnicii. Isuse.Pe aripi de vultur 1.. spre cer. zi de zi! Prin ani ce vin... Din noaptea strâmtorării El ne va scăpa! 3.Pe aripi de vultur purtat.. Îmi adun orice zi.Pe aripi de vultur purtat. De ei mereu să ne-amintim.Vor fi eroi ce vor jertfi Totul Iubirii. drum curat. Când păcatul pândeşte intrarea Şi cel rău să mă-nghită ar vrea. M-ascund lângă inima Ta! 3. cu El vom birui! Cu dreapta Sa. La fel ca ei şi noi să fim! 3..Au fost eroi ce au durat. Cu preţul vieţii. Aripile Tale m-acopăr. Sub ele eu lupt şi slujesc.Mai sunt eroi ce au aprins Focul credinţei de nestins. Iubirii să jertfim ca ei! 283.Au fost eroi 1.’Nainte cu Isus pe-al veşniciei prag! Cu sânge El ne-a scris pe-al crucii Sale steag! El e cu noi! În marea luptă pentru cer nu dăm ‘napoi! 282. Peste munţi. La fel ca ei şi noi să fim! 2.

Rămâi cu noi.Drumul sfintelor victorii 1. Mântuirea la toţi s-o vestesc Şi-apoi. Duce spre senine glorii Sub steagul lui Hristos! Refren: Hristos e Domnul. Comoară-ai Tăi copii Îţi sunt! Din mâna Ta nu vom cădea! Prin harul Tău aici vom sta! 285. E Rege şi Păstor. Ca un zbor luminos.Am de dus peste zări veste bună. Pe aripi de vultur sosesc. N-avem nici un fel de teamă.Ne apără cu-al Tău Cuvânt. Curaj ne dă şi Spirit Sfânt! De viclenia celui rău Să scapi acum poporul Tău! 3. Căci noaptea lumii a sosit! Lumină eşti. lângă porţile slavei. Pe culmi de ceruri vom cânta: „Iubirea Lui ne-a salvat!” 2. Isus iubit.Rămâi cu noi.Tot mai sus mereu ne cheamă. Noi urcăm zi de zi..Pe mândri Tu să-i umileşti! Un sfânt popor să-Ţi curăţeşti. Isus iubit! 1. Cu El vom birui! 3. 284.. deci Tu să vii! Cu braţul Tău să ne susţii! 2. Să nu ne-ndepărtăm de ea! 4. Să apărăm credinţa Ta. Veniţi degrabă Sub steagu-nsângerat.Drumul sfintelor victorii.Comoară ni-e al Tău Cuvânt.Aclamaţi Biruitorul . Spre marea izbândă Conduce-al Său popor.

curând veţi vedea Pe Cel care vin pe nor! Să bateţi din palme strigând “osana”.Fiţi tari în credinţă. spre ceruri priviţi. Fiţi tari în credinţă. Fiţi tari în credinţă.De pe sfinte ‘nălţimi! Iată. ne-aşteaptă pe noi.Fiţi tari în credinţă.. Urcaţi în genunchi.Mica picătură . Aproape-i al tihnei popas! 2. temerar! Ai Domnului martori şi vajnici eroi. Isus a promis Că vine curând marea zi Când orice suspin pentru veci va fi stins. Isus poarta ei v-a deschis.. Lumina pe frunţi va-nflori!. În slavă. Când iadul întreg năvălea către El. fiţi tari! 288. Fiţi tari în credinţă. Isus credincios a rămas.Mica picătură 1. cu ochii spre ţel. Un cântec de drag şi de dor! Cu glas de arhanghel Isus va chema Pe robii cei harnici şi buni. Cununa e gata. se arată norul De strălucire plin! 286. Fiţi tari în credinţă. Isus va veni! Un ceas mai vegheaţi şi luptaţi! Răsplata curând de la El vom primi.Cine vrea smerit să fie (Canon) Cine vrea smerit să fie Va domni în veşnicie! 287. Isus a învins Şi voi veţi învinge prin har! 3.Fiţi tari în credinţă.Fiţi tari în credinţă! 1. Şi treceţi de-al lumii hotar. spre ceruri purtaţi.Fiţi tari în credinţă. urmând voia Sa. Pe pragul atâtor minuni! 4. Mult nu va mai fi de trudit şi de plâns. Acolo e locul promis! Cetatea de aur aşteaptă pe sfinţi.

curajul nu-mi frâng… Căci unde tronează Hristos iubitor.. 6. Se vor face pâini.. Dacă nu iei seamă. 3. . când nori grei se strâng Mă-nalţ în credinţă.Naşte un ocean. Când Domnul mă poartă prin noapte şi zi? 2. Însă ea măsoară Drum de veşnicii.Scurta clipă zboară.. Fir cu fir.Lumina-i Hristos 1...Lumina-i Hristos.. Chiar de n-ai dori.. Când Domnul mă poartă prin noapte şi zi? Lumina mea-i El! De ce m-aş feri.Boabe semănate De gingaşe mâini. Cuvântul ne spune că El e cu noi! Refren: Lumina mea-i El! De ce m-aş feri. se-adună Stânca de mărgean.Fapte mici de milă. Vorbe de zidit Pot să dea lumină Celui rătăcit. Binecuvântate. puteri El îmi dă Să birui în lupta ce-n faţă ne stă! De-acum înainte spre El voi privi. Poţi să fii pătat… 4. de ce să mă tem? Când dau de-ntuneric.Lumina-i Hristos. pe El am să-L chem! El mi-e mântuire din griji şi nevoi.Fii cu mintea trează.. 5. 2.Mici ispite cheamă Inima-n păcat. Vezi ce-i bun sau rău! Domnul sigilează Caracterul tău! 289.Lumina-i Hristos. Durerea dispare şi piere-orice nor! 3.

nu fi ne-nfrânat! Fii treaz totdeauna.Tot mereu ‘nainte! Te atrage-al Său Cuvânt? . Acolo l-aşteaptă-un cămin fericit! (:Priveşte spre Domnul când eşti biruit! :) 4.Sus. Grăbiţi şi vă-narmaţi! Sub steagul Său victorios . oaste-a lui Hristos! 1. ai cugetul curat. . Urăşte minciuna.Tot mereu ‘nainte! Oare n-auzi glasul Său? . Căci cel ce se luptă e biruitor! Învinge duşmanul.Cel ce biruieşte va fi încoronat Şi va fi cu Domnul în ceruri ‘nălţat. Te pleacă sub cruce.Căci El mă conduce prin noapte şi zi! 290. tot mereu.Stai tare-n ispite! 1. duios? . . spre bine pornit.Sus.Tot mereu ‘nainte! Să priveşti mereu spre cer! .Eşti aproape de Hristos? .Dacă crezi în Dumnezeu 1.Stai tare-n ispite şi luptă contra lor.Evită păcatul. (:Priveşte spre Domnul când eşti ispitit! :) 3.Tot mereu ‘nainte! Fii prin El desăvârşit! . fii vajnic bărbat! (:Priveşte spre Domnul când eşti încercat!:) 2.Simţi în tine Duhul Sfânt? .Dacă crezi în Dumnezeu. oaste-a lui Hristos.Când tot prin credinţă vei fi biruitor. .Tot mereu ‘nainte! 3.Tot mereu ‘nainte! Auzi glasu-I blând. .Tot mereu ‘nainte! Tu urmează-I Lui pe veci! Tot mereu ‘nainte! Refren: Tot mereu.Tot mereu ‘nainte! Harul Său te-a sprijinit.Tot mereu ‘nainte! Duhul Sfânt îţi dă puteri.Tot mereu ‘nainte! 291.Tot mereu ‘nainte! Tatăl sfânt te-ndeamnă deci. viteaz luptător! Doar El este vrednic să fie-nălţat! (:Priveşte spre Domnul căci El te-a salvat! :) 292. tot mereu nainte! Doamne prin Cuvântul Tău du-mă pe căi sfinte! 2.

Când te-atrage o ispită 1. Stai departe de păcat: Ai izbânda pregătită. răsplătit vei fi! Rabdă.Staţi tari şi vă rugaţi.Fugi de răi tovarăşi. ţine-te curat. . Coste biruinţa preţul cel mai greu! Dacă chiar Satana ţi-ar porni război. Şi nu vă temeţi de luptat Cu un vrăjmaş înfrânt! 2. Căci arzătoarele săgeţi Le stingeţi doar cu ea! În luptă când e greu Nu staţi descumpăniţi. Spre Isus priveşte. luptă orice-ar fi! Domnu-i lângă tine şi vei birui! 2.Nu ceda ispitei.Luptător al crucii. Isus vă v-ajuta! Ca pavăză şi coif luaţi Neprihănirea Sa! Cu dragoste şi zel Picioarele-ncălţaţi Şi nu veţi obosi defel Când steagul Lui purtaţi! 3.Nu ceda ispitei! 1. Spre Isus priveşte şi nu da ‘napoi! 294. şi nu da-napoi! 3. Cu sabia lui Dumnezeu Luptaţi şi biruiţi! 293. Spre Isus priveşte şi nu da ‘napoi! Refren: Chiar zdrobit cu totul.La luptă v-avântaţi! Vă-ncingeţi ne-ncetat Cu adevărul sfânt.Când te-atrage o ispită. Nu lăsa să-ţi piară teama de păcat! Chiar când în credinţă au rămas doar doi. luptă tot mereu. chiar când lumea te-ar batjocori! Să nu-ţi pierzi curajul când vezi lupta-n toi.Un singur scut aveţi: Credinţa-n jertfa Sa.

scump Isus. Spre ţinta pusă de Isus. o. Aminteşte-ţi de Samson! 3. Tu să mă faci s-ajung mai sus.Să te rogi fără-ncetare.Demult mă lupt 1.Când prin credinţă Te zăresc. Căci vrăjmaşu-i mânios. 2.Când te cheamă pofta lumii. Atunci mă rog mai călduros: .Dacă vrei cu-adevărat! Dacă vrei să-nvingi păcatul. Las truda mea căci e-n zadar! La Tine-alerg. Te pândeşte pe cărare Ca un şarpe veninos! Simţi ispita câteodată Cum te-atrage în păcat? Depărtează-te îndată De terenul fermecat! 295.Un dor mă trage ne-ncetat Spre-o lume fără de păcat… Din tot ce-ar fi aicea jos Eu vreau viaţa cu Hristos! 4. Dar tot mereu greşeli mă-nving Şi ţinta nu pot s-o ating… Refren: În dorul meu de-a creşte-n har. De mine răul stă lipit Şi fac mereu ce n-am dorit… 3. Poţi să nu i te supui! Numai tu eşti vinovatul. Dacă stai în calea lui! 2.Demult mă lupt s-ajung mai sus. Pe tronul Tău împărătesc.Şi chiar când vreau să biruiesc Şi binele să-l făptuiesc. N-asculta de glasul ei! De cărările minciunii Depărtează ochii tăi! Făr’ a Domnului tărie Nu rezistă nici un om! Dacă pildă vrei să-ţi fie.

Stânca mea de har. Odihna sufletului meu. Mai strâns mă prind de Dumnezeu. Tu.Când mă hrănesc cu rătăciri Şi-n beznă mă afund mai rău. Isus Hristos! 296. Fii credincios! 297. Fii credincios! Chiar când lacrima te doare.Dacă crucea grea îţi pare 1. Fii credincios! Chiar înfrânt te scoală iară.Când valul morţii m-a răpit Şi să-i rezist mi-e tot mai greu. Fie lupta cât de-amară. braţul protector. Stâlp de foc şi nor. 3. alerg la Dumnezeu. Alerg.Dacă crucea grea îţi pare. Fii credincios! Refren: Poartă-ţi crucea cu plăcere.Când sunt răpus de vreun păcat Şi toate mă lovesc mereu.Când sunt răpus 1.Ajută-mi Tu. . Fii credincios! 3.Când te-apasă griji. Fii credincios! Domnul sfânt îţi dă putere. Oricât aş fi de întristat. Fii credincios! 2. Isus. Fii credincios! În curând primeşti răsplata. durere.De-ar părea că-nvinge Satan. Fii credincios! În curând ai mângâiere. Când nicăieri nu sunt primit. Fii credincios! 4. Primeşte-mă la pieptul Tău! 2. Refren: Cetatea mea.

prin har. Luptăm. 298. Mai puternic decât cel mai aprig tăiş . Pentru vremea de-acum harul ţi-este deplin. totdeauna! Nu vom avea nici un răgaz. fii veşnic treaz. Sub steagul stropit de sânge! Din praful vremii l-am salvat.Ca să fii bun creştin 1.Oricum va fi.Ca să fii bun creştin. Dar vom obţine cununa! Încinge-te.Când nu găsesc în ochi priviri. Ne vor păzi în vreme rea. Nădejdea nu se va stinge! Cuvântul Lui. Sub el credinţa ne strânge! Porunca Lui ne-a luminat.Oricum va fi 1. 4.Pentru ceasul de-acum.Luptăm demult. Cerul Cuvântul ţi-a dat. orice-ar urma. de măreţ seceriş. Mustrarea crucii ne-a-ndemnat. Nimic nu ne va atinge! 2. după chipul divin. Un ajutor potrivit. Văd farul Golgotei aprins Şi mă predau lui Dumnezeu. Drumul ţi-a fost pregătit. iubirea Sa.Când neputinţa m-a cuprins Şi mă zdrobeşte ca un leu. Crucea nicicum n-o uita! Ca bun luptător după chipul divin. Credinţa-n Domnul învinge! Hristos în El ne va păstra. Cu noi e Domnul cel viteaz. El va învinge furtuna! 299. Umil mă-ndrept spre Dumnezeu. Doar prin credinţă vei sta. De luptă nu ne vom plânge! 3. luptăm şi azi.Sub steagul alb ne-am adunat. Refren: Fii luptător întru Hristos. 2.

Lupta credinţei nu-i grea.Domnul ne iubeşte. pe lemn. Isus ne va chema. Printre stânci mereu suim. oricât ar fi de grea! Ca valdenzii ştim a fi. n-avem nici o teamă. casa ni-e sus! 4. pentru tine-a murit. Drumul. niciodată nu cedăm! 3.Cerul ne tot cheamă. dar: casa ni-e sus! Vom birui prin har. Dar mergem cu Isus.Noi călători suntem. Lupta. Domnul ne-ntăreşte.Voi. 3. Răsplătire. casa ni-e sus! 2.Dacă Domnul. casa ni-e sus! Puţin mai e de dus povara de nespus.Cerul ne tot cheamă 1. 300.Noi călători suntem 1. casa ni-e sus! Orice s-ar întâmpla. casa ni-e sus! Când lupta va-nceta. Drumul aspru. nimeni nu se plânge. Ştim ca ei a şi muri. El ne va-ncununa. crucea vom îndura: La cer ne duce ea. casa ni-e sus! Spre casă ne-ndreptăm.Priviţi ’nainte.Dacă suntem goniţi. casa ni-e sus! Cu noi e Dumnezeu. Noaptea.Ziua iar se stinge. oricât ar fi de greu! Valea morţii părăsim. casa ni-e sus! Acolo-om fi iubiţi. sculaţi! . Faţa ta va purta chipul Său strălucit. casa ni-e sus! 302. casa ni-e sus! 3. creştini. drumul aspru toţi îl ştim! 2. Niciodată. Spre El ne-om îndrepta.Este genunchiul plecat. casa ni-e sus! Deşi e calea grea. oricât ar fi de grea! Candele cu noi purtăm. pe noi ne va salva.De ne-o urma cel rău. În lumina lor umblăm. Semenul tău va vedea. nemurire vom primi! 301.

sculaţi.Lângă crucea Ta.Să pornim în marş ca viteji ostaşi. peste orice praguri. printre-nvingători Vreau să cânt cu-al Domnului popor! 303. Pacea Lui te va afla! 2. prin credinţă. supremul Comandant! 2. Gata să luptaţi pentru El! Faceţi din Cuvânt şi din Spirit Sfânt Strălucite săbii de oţel! Refren: Sus.Tot privindu-mă pe mine Nu credeam să fiu salvat. Căci avem curaj cu Hristos! Noi vom birui. Cad zdrobit. Dar un păcătos iertat… 3. ştiu prea bine.Voi. steagul ridicaţi. Chinuit de îndoială Şi de cuget apăsat… Când vrăjmaşul mă condamnă. Nu-n zadar e ruga ta: Domnu-aude şi-ţi răspunde. chiar de vom muri.Lângă crucea Ta. Isuse Nu mai sunt îngrijorat. ostaşii Domului sub steaguri. ai răbdare. . Renăscut sunt. Tot cu El în ultimul asalt! Înainte. împovărat. Cu Hristos.Lângă crucea Ta.1. Cine oare m-ar scăpa? Doamne-ndură-Te de mine Când m-agăţ de crucea Ta! Refren: Ai răbdare. creştini. Îndoiala nu mă-nvinge. Isuse 1. Isuse.Doar în Dumnezeu mă încred şi eu Şi primesc mereu ajutor! Printre luptători. Adevărul e mai preţios! 3. Eu de cruce stau legat! Păcătos sunt. De păcat eliberat.

Domnul pace îţi va da! 304. Ostaş al lui Hristos. Şi-atunci când lupta s-o sfârşi. Cu îngerii cei buni! Păcatul să-l învingi.. Nu te teme de cel rău. Ispita s-o respingi.. încrezător.De vrei să fii biruitor. Cununa vei primi! 305. Să nu te dai bătut! Duşmani pot fi oricât de mulţi. fericire! Pentru veci.Sunt eu creştin adevărat. O luptă ai de dus: Te-nscrie azi ca luptător În oastea lui Isus! Şi lupta nu e grea Când stai de partea Sa..Hrăneşte-ţi sufletul în zori Cu psalmi şi rugăciuni! Păşeşte-n front. fii preamărit! 4.Întuneric şi-ndoială Pot să fie-n jurul tău.De vrei să fii biruitor 1. Înalţă demn şi curajos Credinţa lui Hristos! 2. Cu El poţi să-i înfrunţi! 3. cum de m-ai iubit?. luptând.Sunt eu creştin adevărat? 1. Dar căzând zdrobit la cruce. Ai răbdare în credinţă. Câtă pace. Sau fug de crucea de purtat .Prin orice-ar fi să treci. Priveşte la Hristos! Să-ţi fie spadă-al Său Cuvânt Şi steag victorios! Lovit şi chiar căzut. Chiar de-i slabă ruga ta! Crucea-nseamnă biruinţă..Dar acum privesc la Tine Şi-nţeleg că sunt iertat! Stau la cruce cu uimire Doamne.

În bucuria Ta! 307. Şi cei ce au trăit luptând. Prin harul Lui de nu mi-ar da putere. Numai Tu. 5. Ajută-mi scump Isus. Căci n-aş găsi iubire-aşa deplină Cum e iubirea Sa! 3. Isuse! 1. zadarnic tot aş căuta.Ca orice om fricos? 2. Cu orice preţ să cuceresc Locaşul cel de sus. Mi-ai dat un nou veşmânt. 2.De n-aş avea în Domnul mângâiere.Căci Domnul vine în curând. N-ar fi scăpare-n veci. În slava lui din cer. Tu m-ai primit acasă. 4.Cântarea mea spre Tine se înalţă. fără de lumină. Până ce ochii mei Te vor vedea. în valea umbrei morţii reci. Atunci voi fi cu Tine pe vecie. bucurii nespuse Şi podoabă mi-eşti! Inima-mi Te-aşteaptă şi spre Tin’ se-ndreaptă.În noaptea lumii. Isuse. Ca fiu al Tău. Cere s-o primeşti! . Vor străluci ca El! 306.Porniţi ‘nainte şi luptaţi. Plângând. vreau să lupt. Nu daţi deloc ‘napoi! Curând aveţi să câştigaţi Cununa de eroi.De n-aş avea în Domnul mângâiere… 1.Aştept să fiu luat la cer Pe pat comod de flori. Aici.De Legea Ta ascult cu voioşie. Când alţii luptă până pier Dar sunt biruitori? 3.Da. Căci m-ai născut din nou prin Legământ.Numai Tu. să biruiesc. 4.

Tu mi-eşti mântuirea! 2. Cel ce-ai suferit Pierind de vina mea.Bucurii nespuse numai Tu. Tu îmi dai şi-n suferinţă Imn de biruinţă! 308.Când valuri de-ncercări Mă copleşesc Şi mii de întrebări Mă chinuiesc. Tu le izgoneşti! În dureri dai mângâieri. De ce m-aş zbuciuma? M-ajută-n greu necaz Iubirea Sa. Dă-mi până la sfârşit Lumina Ta! 3. Poţi să făureşti! Duhuri de-ntristare.Spre cine să mă-ndrept Când sunt zdrobit. Isuse. Tu singur. mult chinuitoare.Mai lângă tronul Tău .În deznădejdea grea Stăruitor. scump Hristos. 309.Numai Tu îmi eşti de-acu’ Tot avutul şi iubirea.Sub a Ta umbrire aflu ocrotire Chiar când lumea-i rea! Şi de mă-nconjoară noapte şi ocară. Eşti la dreapta mea! Vină-n zări ameninţări. Tu. 2.Spre cine să mă-ndrept? 1. Din ispita cea mai mare Eşti a mea salvare! 3. Şi mila cui s-aştept De-s prigonit? Hristos mă cheamă azi. Mă mântuieşti. Să fii speranţa mea Eu Te implor! O Stâncă de-adăpost În suferinţi îmi eşti.

.. Tu.. sufletul meu.Eşti pacea mea. Isus iubit. pasul meu a obosit. Cu mâna Ta poţi şterge plânsul meu.. Aşa înviorat îndrept neîncetat Mai lângă tronul Tău. cu Dumnezeu. La tristu-mi căpătâi Tu Te cobori. Ceresc balsam în sufletu-mi rănit. sufletul meu Se-avântă tot mereu prin orice greu. Tu mă iubeşti. 310.1. Eşti pacea mea!.. . 2... sunt astăzi liniştit. sufletul meu.Eşti pacea mea! 1.Eşti pacea mea când timpu-i pe sfârşit! Curând voi fi. Prieten bun şi pururi credincios. Şi duci prin porţi cereşti. sufletul meu. Eşti pacea mea. Mai lângă tronul Tău. 2. În faţa mea e-un ţărm necunoscut Şi-n noapte. şi azi ca şi-n trecut. 3. Lumina Ta e far. Mă strângi la pieptul Tău şi mă-ncălzeşti. al meu adânc suspin! 3. Tu eşti de partea mea! Iubirea Ta veghează al meu pas Şi crucea grea voios o voi purta. Cu glasul Tău divin Alină.Oricât aş fi de rău.. pe drumul cel spinos. Mai lângă tronul Tău. Isuse-n orice ceas..Ca Iacob în pustiu când plâng de dor. Mă-ndreaptă spre liman. Prieten bun. curând Te voi vedea.. pe aripi îngereşti. În clipa grea. pe veci.Eşti pacea mea...Mai lângă tronul Tău.

Când te-apasă greutăţi. . fii liniştită. Vezi durerea lui Isus Pentru tine suferită… Pleacă-te în adorare Celui care-ţi dă răbdare! 2. pacea mea! 311.Lacrimi multe şi suspine. Isuse.Suflete. Inimă. Din adâncuri de genuni. 2. Iată hrana ce-o primesc Când mă-ntreabă hulitorii: “Unde-i Tatăl tău ceresc?” Suferind ocara lor.Dacă suferi pe nedrept. Slavă Ţie! 3.Te-aştept cu dor. Căci prin El eşti mântuită! Chiar şi-n mare suferinţă Poţi învinge prin credinţă! 3. de ce te tulburi Şi gemi în lăuntrul meu? Pune-ţi dar nădejdea toată Doar în viul Dumnezeu! El e mântuirea ta. Se înalţă către stele Visul mântuirii mele.Când te-apasă greutăţi 1. Să-Ţi înalţ. Inimă. printre suspine. Ai încredere în El.Cum doreşte cerbul apa Din izvor răcoritor. De Locaşul Tău mi-e dor. fii liniştită. Pe aripi de rugăciuni. Slavă Ţie. Astfel sufletu-mi tânjeşte După-al său Mântuitor.Doar sub crucea lui Isus Poţi găsi acea putere Să iubeşti şi pe duşmani Şi să-nfrunţi orice durere! Veşnicia nu va pierde Cine-n Domnul se încrede! 312.Cum doreşte cerbul apa 1.

să te lumine! 313. tot paharul ei amar. Şi. Mi-e inima rănită.Până când mai suferi. sus pe cruce răstignit! Câte vaiuri sunt pe lume. 2. Doamne. să vedem slava Ta! . Isuse. Însă nu mai suntem singuri dacă Tu eşti cu noi! 4. în ziua răzbunării. singuri nu ne lăsa! 2. printre ruine.Doamne. numai Ţie.Deşi în beznă locuiesc.Doamne. căutând spre crucea Ta: Printre gropi. Dar prin valuri de-ntuneric căutăm al Tău har.Un vis prea scurt 1. Am sorbit fărădelegea. nedreptatea pe pământ? Sună trâmbiţa-nvierii peste moarte şi mormânt! Smulge tot din rădăcină şi nici ramuri nu lăsa. 314. 3.Iarăşi Îl vei lăuda Când Îşi va-ndrepta spre tine Faţa Lui. Dar cu Isus. 3. Refren: Odată mă voi bucura Acolo sus.Doamne. Am viaţa fericită. Cu îngerii Îţi voi cânta. cine poartă vina chinului nemângâiat? Singuri ne-am străpuns de moarte când pe Tine Te-am lăsat. Doamne. În suflet am lumină Atunci când altora vestesc Iubirea Ta divină. câtă suferinţă! 1.Lovit de viscol şi furtuni.Te simţim alături. Prieten bun. toate-n Tine au izbit… Nu-nţelegem cum vei scoate pasul nostru din noroi.Un vis prea scurt şi ne-nţeles E-a mea călătorie… Spre noi locaşuri gându-ades’ Mă poartă-n veşnicie. în casa Ta. câtă suferinţă este astăzi pe pământ! Strigă lacrima durerii pân’ la tronul Tău preasfânt! Trecem valea umbrei morţii.

Tot avântul şi puterea Să le pui în slujba Sa! El îţi vindecă durerea. Şi te-asigur. De ce plâns de-amar şi dor? De ce griji chinuitoare Când avem Mântuitor?… Numai Lui. El cu braţul Său te ţine Orişice s-ar întâmpla. Nu te va-nşela defel! O. Cu cei înviaţi fericit voi cânta: Este pace în sufletul meu! . vezi-L doar o dată. Vino dar la Tatăl sfânt: Viaţa fără El e-amară. în rău şi-n bine. Eu ştiu că voi fi cu Isus într-o zi! Este pace în sufletul meu! 3. 316.Când val de durere mă poartă spre cer 1.315. Isus îmi şopteşte că-n El pot să sper! Este pace în sufletul meu! Refren: Cu Isus nu mi-e greu. viaţa toată. învaţă de-L iubeşte Tot cum te-a iubit şi El. rai pe pământ! Vino.Deşi încercări încă multe-or veni Şi-n beznă mă trage cel rău. Să fiu printre îngeri şi eu. Credincios de-I vei urma. Oricât mi-ar fi pasul de greu.De ce lacrimi arzătoare. El îţi şterge lacrima… Când Isus făgăduieşte.Privesc către cer şi aştept ziua Ta. Este pace în sufletul meu! 2.De ce lacrimi arzătoare? 1. De El nu te-ai despărţi! 3. Un cuvânt de ţi-ar vorbi.Când val de durere mă poartă spre cer.Lasă tot ce te-nconjoară. 2. Dar cu El.

Nu e greu să biruieşti. Harul Lui îţi e de-ajuns.Suferinţa-ţi dă răbdare. Răsplătiri nemaivisate Moştenirea ta vor fi.Când te-nşală lumea rea. Fugi la rugă iar şi iar.Suferinţa nu te-nvinge 1. Când de El te laşi condus! Lacrimi. Biruinţa e-n Hristos! Suferinţi. 2. Toate nu-s decât o umbră. Căci şi Eu am biruit!” 3.Când ţi-e lupta în zadar. Dacă-L chemi pe-al Tău Isus. Când priveşti la Golgota. . 318. necazuri.Când necazuri întâlneşti. Biruinţă ai aflat. moarte Pentru veci se vor sfârşi. Crede-n mare mila Sa. Valul urii nu te-atinge. Dacă-aproape ţi-e Hristos. El te-ndeamnă: „Îndrăzneşte. trudă. Doar în El te-ncrede! 2.Când necazuri întâlneşti 1. Când speranţa ta deplină De Isus ai ancorat. noapte sumbră De lovesc făptura ta. Când ai ţintă pe Isus. Doar în El te-ncrede! Refren: Mari cercări de te-au pătruns.Sfântă pace şi lumină. Dumnezeu le vede. Suflet scump şi credincios! Nu ceda în încercare.Suferinţa nu te-nvinge. Doar în El te-ncrede! 3.317. Dacă mergi cu-al Tău Isus. Îndoiala de pândeşte Şi curajul de-i sfârşit.

Vino la Domnul.Când se-adună nori de tulburare. vino la Domnul! De păcate chipul de roşeşte. 2. vino la Domnul! . Nu fi deznădăjduit.Când fiorul morţii te-mpresoară. 320.Doar în El te-ncrede! 4.Mare să-ţi fie credinţa.Obosit şi frânt de cale lungă 1. ea îţi va da răbdare! 3. mergi cu Isus întruna: Numai pe urmele Sale poţi dobândi cununa. Scumpe-s oftările toate spuse în rugăciune. Vino la Domnul. Vino la Domnul Isus! 4.Domnul ţi-ntinde aproape mâinile Sale bune. Vino la Domnul Isus! 2. Vino la Domnul. Laudă-L printre suspine. Vino la Domnul. Fă-ţi prieten pe Hristos.Dacă viaţa-i pe sfârşit. Doar în El te-ncrede! 319. vino la Domnul! Viitorul trist de îţi apare. vino la Domnul! Când dureri şi grijile te-alungă. Vino la Domnul Isus! Refren: Vino la Domnul. Nu ocoli suferinţa.Când izvor de lacrimi se porneşte. Vino la Domnul Isus! 3. roagă-te şi fii tare.Obosit şi frânt de cale lungă.Laudă astăzi pe Domnul! 1. Credincioşii ştiu în genunchi să-l urce. laudă-L printre lacrimi! Refren: Drumul slavei trece şi pe la cruce. suflet zdrobit de patimi.Laudă astăzi pe Domnul. 4. N-ai alt prieten mai bun A Lui mână pururi e întinsă. vino la Domnul.Nu e spre cer altă cale.

pacea Lui! Şi-n dragostea Lui. Am pacea Lui! Zvârlit în văpăi Şi-n groapa cu lei. .Din cerul slăvit 1. O dă orişicui. pacea Lui! 3. Vino la Domnul Isus! 321. Refren: Eu vin la Tine. Eu am ne-ncetat.De sunt încercat. Cu pacea Lui! 322. Cum niciunde nu-i.Al meu bun Isus Nădejde-a adus Cu pacea Lui! În luptă de-aş fi. Doar Tu mi-eşti bucurie.Din cerul slăvit. Când nimeni nu-nţelege A inimii oftare. Doamne.Azi vine Isus. Cu pacea Lui! În inima mea Şi-n inima ta. Hristos a venit Cu pacea Lui! Din greul păcat Salvare ne-a dat.Ne-a dat pacea Lui. Am pacea Lui! 5. Ah. Ah.De voieşti a sfinţilor coroană. De teamă n-aş şti Cu pacea Lui! 4.Când nimeni nu m-ajută În clipe de-ncercare. Cu pacea Lui! 2.Când nimeni nu m-ajută 1. Azi vine de sus.

Lucrează-n mine.Când strigi tu plin de durere.Iar când în ceasuri supreme. pe toate le ştii. pe Tine Te-aştept. când lacrimi se strâng.De sus. Tu poţi să faci mari minuni! 2.Când nu Te am pe Tine Mi-e viaţa înnorată Şi-n dorul meu Te caut Cu inimă curată. Plânge cu cei care plâng. Cerul mereu te-a iubit. Doamne. Doar Tu mă mântuieşti! 2. Mai mult decât ai gândit. Chiar şi-n amare furtuni. Mai mult de-atât ce mai vrei?:) 3.De sus. (:Domnul e-al tău totdeauna.Doamne.Chiar când vuieşte furtuna Şi fierb duşmanii cei răi. Mai mult de-atât ce mai vrei?:) 4. Domnul. Câte dureri vor mai fi. Nu ştii nici ce să mai ceri. din slava senină 1.. pe Tine Te-aştept! 1.Oricât de greu încercat. Când vede plânşi ochii tăi. crede-n El.Izvor de bogăţii cereşti. . din slava senină.Doamne. Cu dor mi se avântă. Inima-mi plânge în piept. (:Domnu-ţi dă blând mângâiere. Voinţa Ta cea sfântă. nu te teme. Singur tu nu eşti lăsat. Căci inima. Mai mult de-atât ce mai vrei?:) 324. Mai mult de-atât ce mai vrei?:) 2. Doamne.. (:Ochiul Lui toate le-alină. (:Ah. 323. Tatăl priveşte spre-ai Săi. spre ceruri. 3.

Tată. Tu eşti apărarea mea! Mângâierea-n orice greu Este sub aripa Ta! Singur Tu să nu mă laşi. Tot Tu ne dai cerul sfânt! Să trecem noaptea cea grea.Trist e şi-ntunecos Drumul îngust.Aripi dă-mi. Să fim purtaţi de-acu’ Pe netezi căi. Ape mari m-au copleşit. nu ne lăsa! În Tine doar sperăm şi-n mila Ta! 2..Nu cunosc alt Dumnezeu. Până când va înceta Valul ultimei urgii! 2..Al Tău har dă-ni-l Tu.Vino. . toţi Te rugăm. Lasă-ne dragostea Ta! 325.Pe Tine Te mărim Chiar dacă suferim.Tată. 3. Isuse-ntre noi. Ne-nvaţă să primim Răbdarea Ta! 326. Isus iubit. Isus iubit 1. Tu ne-ai condus pe pământ. Nu am alt sprijinitor! Mă ascund la dreapta Ta. În Tine doar sperăm. toţi Te rugăm! 1. Să ne mângâi în nevoi. 4. Cu-ndurare să mă ţii.Aripi dă-mi. spinos. Ne-ajută când strigăm Azi în nevoi! Refren: Tată toţi Te rugăm. Pân’ la tronul Tău să zbor.3. Dacă Isus Hristos Nu e cu noi. Cu dreapta-Ţi ne condu.

Isuse. iartă-i. voia Ta Şi-n lanţuri vreau să pot să cânt.El vede că s-au abătut cu toţi din drumul drept. Într-o lume de vrăjmaşi. 3. Căci Tu îmi umpli inima. Ca să cânt cu gura mea Faptele-Ţi dumnezeieşti! 327. Tu eşti sfânt şi bun şi drept! Prin neprihănirea Ta Sufletul să-mi înfloreşti. Eu sunt slab ‘naintea Ta. Dispreţul ei m-ar onora Doar dacă-mi spui că sunt al Tău.Deşi e lumea plină de minuni în jurul său. Aşteaptă oameni înţelepţi. Că sunt şi eu pe placul Tău! 2. 2. Nebunul totuşi zice: “Nu există Dumnezeu!” Dar Tatăl bun.Aştept venirea Ta cu dor Când drepţii Tăi vor tresălta. N-au minte oare-aceşti mişei de rod pe cei smeriţi ..Prieteni buni m-au renegat. Domnul meu: Să-mi spui.Un singur lucru îmi doresc Şi-l cer fierbinte. Mult mai mult decât aştept.Ocara lumii e prea rea Şi-mi face drumul lung şi greu.. de El căutători. 5.Deşi e lumea plină de minuni 1. nu-i nici un înţelept. Toţi în păcat s-au rătăcit.. că nu ştiu ce fac Şi dă-mi putere să-i iubesc! 4.. Fără ajutorul Tău! 3.Dreapta Ta mă va ‘nălţa. O.De-aceea vreau să ştiu oricând Că fac. Vrăjmaşii răi mă prigonesc. cu glasul Tău ceresc.Un singur lucru îmi doresc 1. privind spre noi cu ochi pătrunzători. Să dai răsplata tuturor: Odihna şi cununa Ta! 328.La-ndemâna celui rău.

3. Ca s-ating cerescul mal! 2.O. Eu nădejdea-n Tine-mi pun. Dintre valuri Tu mă scoţi Şi pe-aripa Ta mă porţi! 330. furtuni mă prind în larg. Doar prin har venit din cer Pot să lupt şi pot să sper. Prieten bun. Doamne. inima: Tu ştii al ei frământ..Dar ei s-or îngrozi cu toţi. Şi bucurii revarsă peste tot poporul Tău! 329. Mustră Tu al urii val. neştiut. O. Dar nu uit Legea Ta. zideşte-ne din nou. Dar Tu mi-eşti Salvator! 2.Doamne-ntinde braţul Tău Şi m-acoperă mereu.O. Tot ce fac şi tot ce spun Prin credinţă Îţi supun. Doamne. Ştiu că eşti la dreapta mea. căci Dumnezeu e Domn. Tu. Contra urii celui rău Numai Tu eşti scutul meu! Fără Tine sunt pierdut. Prin pustiuri. Doamne. Chiar dacă răii propăşesc pe culmi de Babilon.Vino. Orice mi s-ar întâmpla. pentru slava Ta Sunt gata ca să mor! Cel rău pândeşte viaţa mea. Căci râvna pentru Casa Ta E tot ce am mai sfânt! 3. .Sunt zi de zi batjocorit.Şi nu se-nchină lui Hristos să fie mântuiţi? 3. Crunt lovesc al meu catarg.Doamne-ntinde palma Ta Şi ascunde-mă în ea. pentru slava Ta 1. Doamne. Până trece vremea grea Numai Tu eşti pacea mea! Ah.Doamne-ntinde palma Ta! 1.Ascultă-mi.. dă-ne izbăviri.

condu-mă Tu! Azi sfatul Tău e tot ce mi-a rămas. condu-mă Tu! Când totu-i trist. condu-mă Tu! Când neguri vin. 4.O. Destul atunci să fac un singur pas. iubit Mântuitor.Te scoală.Până acum cu dor eu nu Ţi-am zis condu-mă Tu! Căci eu voiam un drum de tot deschis. condu-mă Tu! Până voi fi ajuns la Tine-n cer. 332. de-aceea nu Te las. Cum să luptăm cu ura celui rău? Când a-nceput furtuna a mugi. condu-mă Tu! Decât să cad trudind fără răgaz. blândă stea. speranţele când mor. Destul acum să fac un singur pas. 2. să răzbuni Pe sfinţii Tăi martiri. Rămâi la dreapta mea! 4. Doamne.Nu mă lăsa în lacrimi şi nevoi. Destul acum să fac un singur pas. condu-mă Tu! Când vocea ta aud în orice ceas. condu-mă Tu! Revarsă-n mine azi speranţe noi.Chiar printre stânci. condu-mă Tu! Sunt orb şi gol. 3. ce mult ne este dor! Când toate trec pe ce ne-om sprijini? Tu eşti nădejdea.În suferinţi. eu nu voi fi pierdut. să fac un singur pas. pe drum necunoscut. Tu. Să faci dreptate celor buni. Destul să văd. Destul acum să fac un singur pas. . o. scump Mântuitor! De pacea Ta. Ca să ne vindeci pieptul de oftat. condu-mă Tu! Doar mila Ta mă scoate din impas.Rămâi cu noi. fără harul Tău.Rămâi cu noi.De suntem singuri. Mângâietor în orice-am suferi. 5. blândă Stea. Medic minunat.Eu ştiu că nu m-ai părăsit. în lanţuri de dureri. Să vii cu răsplătiri! 331.Rămâi cu noi! 1.O. Tu eşti nădejdea nu ne părăsi! 3. 1. nu ne părăsi! 2.

Deşi curată nu-i… Să n-o respingi. Rămânem cu El.Inima mea de-acum Ţi-o dăruiesc 1.Inima mea.Rămânem în El. Tu eşti nădejdea. de tot mi s-a zdrobit. nu ne părăsi! 333. luptaţi. tot nu ne va-ngrozi. chiar lacrimi de-or fi! Spre Domnul ne-ntoarcem cerând ajutor.Când Domnul Hristos Se pleacă spre noi 1. El ni-e Dumnezeul. să vină-orice atunci. Prin neguri de-am trece. Inima mea. şi nu vom pieri! 2. Acum ea s-a schimbat… Prin suferinţi. o. amaruri.Inima mea… de-acum Ţi-o dăruiesc. Slăvit fie Domnul de orice popor! Ce viaţă bogată dă El tuturor! 4. şi chiar de-am muri. s-o primeşti. Lacrimi. El făgăduieşte: "În veci sunt cu voi!" 334. Şi orice-ar veni. . Şi poţi să Ţi-o supui… Se fierb în ea tot pofte rele. Doamne. Şi-i plină de păcate grele. inima mea… 2.Inima mea era ca de granit.Când Domnul Hristos Se pleacă spre noi Ne este-ajutor şi scut în nevoi. căci poţi s-o curăţeşti.Tu eşti nădejdea. la Domnul strigaţi! Isus e în stare s-ajute-n nevoi. Căci doar în Tine sper! De lumea rea vreau să mă dezlipesc Şi să m-avânt spre cer… Ai câştigat-o prin durere. ni se par mai dulci. bunul nostru Păstor! 3. nu ne părăsi! 4. nu cedaţi. Ne-ncredem în El. Ţi-o-nchin azi Doamne cu plăcere. Şi-al morţii bold.Când vin încercări şi pier bucurii.De-accea-ndrăzniţi. căci El ne-a iubit: Pe când ca vrăjmaşi noi L-am răstignit. Inima mea… inima mea… 3.Când eşti cu noi.

Doamne. Doamne-n foc de jertfă Legea firii mele reci! Umple-mă cu-a Ta iubire. Vreau să fie-al Tău! 2.Stă într-un tremurat… Se vaită sub o grea durere Strigând: “Ah. Ca-n ea să locuieşti! Pe Tine doar să Te dorească. cu trup şi suflet. spal-o de-orice rău.Schimbă. inima mea! 335.Mă predau cu totul Ţie. Căzând la crucea Lui… O.Inima mea azi vine la Hristos. Doamne.Îţi predau întreaga viaţă 1.Inima mea. Dar Tu ajuţi oricui.Pe Isus Îl vreau aproape . Inima mea. Azi a găsit în răn’le Tale Şi mângâiere şi scăpare. ah. Ca să Te slujesc în veci! 336. Căci în lume toate trec! 3. Toată inima să-mi fie Plină de Cuvântul Tău Şi nădejdea mântuirii Să inunde pieptul meu! 4. De Tine-n veci să se-alipească. dă-mi putere!” Inima mea… inima mea… 4. Lângă Tine-n veci rămân! Refren: Vreau să fiu al Tău.Îţi predau întreaga viaţă. ştiu cât sunt de păcătos. Înaintea Ta mă plec! Bucuria mea e-n Tine. Grăbeşte s-o-nnoieşti! O ia de-acum şi fă-o templul Tău. fii al meu Stăpân! Eu Te voi urma întruna. Vreau să fiu al Tău! Tot ce am. Inima mea… inima mea… 5. Doamne.

Glasul Tău cel blând 1..În veci e-a mea dorinţă De-a fi neprihănit.1.Umblarea-mi vreau să fie Prinos de mulţumiri Acelui ce-mi dă mie (:Noian de fericiri :) 3. Moartea nu mă va-ngrozi! El mă va chema la viaţă. am întârziat Cu povara mea cea grea. Faţa Lui o voi privi! 337. Largă cât nu poţi să ştii! Ea mi-aduce fericirea Unei sfinte veşnicii! 2.Glasul Tău cel blând nu l-am ascultat Când mi-ai spus iubirea Ta. .Sfinţirea mi-este ţinta 1.Ce mi-ar da o lume toată Dacă-aş pierde pe Isus? Strălucirea ei bogată Nu mi-ar fi îndeajuns! 3. Stindard de biruinţă (:Să port pân’ la sfârşit:) 338.Pe Isus Îl vreau aproape Chiar de-aş pierde tot ce am! El rămâne peste toate Şi e-acelaşi an de an! Refren: O. adâncă e iubirea.În Isus e-a mea speranţă. dorinţa (:Să fiu un vas curat! :) 2. Cu ispite şi-nşelări! Crucea mi-este mult mai dragă Pe îngustele cărări! 4. Rătăcind pe drum.Sfinţirea mi-este ţinta În orice pas ce-l fac. Prin Duhul Sfânt..Eu renunţ la lumea-ntreagă.

. Tu eşti totul. este-a Ta. ce m-a salvat! Vă întindeţi. Vreau să îmi aprinzi faptă şi cuvânt.Adâncimi de har nu le-aş fi ştiut Fără aspre încercări… Bucurii de sus nu le-aş fi avut Doar pe netede cărări. Spune-mi iar că mă iubeşti. Spre ‘nălţimi ce mi-au adus Culmi de Golgotă fierbinte Şi de viaţă în Isus! . Doamne. ia-ne inima! Şi căminul azi Ţi-l oferim.Mă sfinţeşte-acum prin al Tău Duh Sfânt. doar un singur pas Să primesc tot ce-am sperat! 339. În iubire. În iubire. Te iubim! 340. este-a Ta.Ridicaţi-mă-n credinţă! 1. Doamne.Viaţa noastră 1. este-a Ta. Te iubim! 3. Că murind.Viaţa noastră. Ca să fiu în slujba Ta! 3.Ridicaţi-mă-n credinţă Peste noaptea de păcat. Doamne. Te iubim! 2. Tu eşti totul.Fericirea mea e-ntr-un tainic ceas. aripi sfinte.Refren: Ia-mă. Tu eşti totul. Doamne. Ca pe-un fiu să mă primeşti! 2. Tu mă poţi salva. În iubire. Viaţa noastră.. Pe genunchi. din moarte. ia-ne inima! Şi copiii azi Ţi-i oferim. sub aripa Ta. Viaţa noastră. ia-ne inima! Tinereţea azi Ţi-o oferim. cum stau plecat. Îţi predau voinţa mea. Ce aproape sunt. 4. Locul meu de biruinţă E-n Hristos.

Ispite mă pândesc. deschisă. Către cortul slavei Lui.Ridicaţi-mă-n credinţă. Sus. Sfântă. când mi-e greu şi iar suspin. Ce-mi întină-a mea voinţă Şi mă vrea de el legat! Vă întindeţi. Eden neprihănit. Din pământul blestemat. dar Isus e-al meu. căci Isus e-al meu. bine-ai revenit. Trec.Fără de margini e dorinţa mea Să merg. . dar Isus e-al meu. Dar pacea am găsit. căci Isus e-al meu! 342.. căci Isus e-al meu. nu-i loc de odihnit. Din Sion să văd.2. Căci rănita mea fiinţă Plânge-amar de-atâta dor… Vă întindeţi. Isuse scump. Cu Tine nu mă tem. 3. 4. 2. aripi sfinte. Apucă mâna mea. căci Isus e-al meu.. Prea mult m-a înşelat.Fără de margini e dorinţa mea 1.Trec iute bucurii 1.Adio. pe muntele Tabor. Unde faţa-I de Părinte Luminează protector! 3. Spre alte lumi pornesc. dar Isus e-al meu. poarta cerului! 341. pe urma Ta! Ca un copil Te chem. Mi-e groază de păcat.Tu moarte vei pieri.Ridicaţi-mă-n credinţă Dintre valuri ce mă dor. În lume-am obosit. dar Isus e-al meu.Adesea. pământul blestemat. Orice-ar urma. În veci sunt fericit. 2. căci Isus e-al meu.Trec iute bucurii... aripi sfinte. Am tot ce mi-aş dori. nu le pot opri. Plăceri de-o scurtă zi n-aş mai putea iubi. căci Isus e-al meu! O. Ar vrea să mă mânjesc. doar Isus e-al meu. doar Isus e-al meu. vis lumesc. De lacrimi nu voi şti.

Te voi vedea curând În slava Ta! 343. mai mult. Prin lacrimi şi dureri. Cât Te iubesc! 4. Şi iarăşi prind puteri Cât timp mai pot vedea.Cât viaţă-mi vei lăsa.Azi de-aud chemarea sfântă. Eu de ea vreau să ascult.Spre Isus privind întruna. Mărgăritar de preţ doar Tu să-mi fii… Aşa de mult mi-e dor De cortul Tău ceresc. Voi primi odat’ cununa Ce atâta am dorit! 344. Iubitul meu Păstor. Rămâi lumina mea. mai sus.Pe drumul meu de-ar fi doar bucurii. Şi-n iubirea-I ne-ntrecută Să mă-afund mai mult. Voia-I sfântă de-am păzit.. Te voi urma. L-aud zicându-mi: "Te-am iubit şi Te-am salvat!" 4.Am în privirea Ta un cer senin. Isus m-a iubit.. Iubirea Ta. Sunt voios că-s salvat. 3.. Dor de-o viaţă cu Isus! Căci iubirea Lui mă face Să m-avânt mai sus.Către cer un dor m-atrage 1. Văd pe Hrist. 3. Refren: Da.Către cer un dor m-atrage. Jertfa Lui m-a mântuit.Spre Golgota de-mi las gândul Să mă poarte ne-ncetat.Doamne-aş vrea să stau… .. Nu vreau să rătăcesc cărarea Ta! Chiar în mormânt de-aş fi. Deci de-acum cânt ne-ncetat! 2.

Te implor Şi umple-mi inima! . Pe-ale Sale urme Merg spre cer smerit.Doamne-aş vrea să stau în locaşul Tău Frumuseţea Ta s-o privesc mereu. Să-Ţi predau pe-altar viaţa mea. Până voi ajunge În căminul sfânt. Chiar pe căi spinoase Crucea Lui purtând. Fericiţi acei ce se-ncred doar în Tine.Iubitul meu Mântuitor 1. se-ndreaptă iar.După Domnul vieţii 1. 3.După Domnul vieţii. Am tot harul Său! Merg pe căi stâncoase După-al Său Cuvânt. Fericită-i inima mea! 345. Vreau să merg mereu! Chiar de-ar fi să sufăr. Duhul Sfânt să-mi umple întreaga fiinţă Şi s-aştept.Fericiţi acei care merg prin har Şi spre Tine. Vine pe alb nor Să mă ia la Sine Ca biruitor! 346.După Domnul vieţii Până la sfârşit Către biruinţă Merg necontenit! Iată.1.Iubitul meu Mântuitor. 3. cântând.E plăcut să stau sub privirea Ta Şi s-aştept aici până Te-oi vedea. ziua Ta! 2. Glasul Tău să-mi fie lumină în suflet.După Domnul vieţii Vreau să merg cântând. Doamne. Ascultă ruga mea: Coboară astăzi. Domnul vine. În sălaşul păcii Fi-voi fericit! 2.

Să vii cu glasul Tău cel blând În sufletu-mi deschis. nepătat! 4. pe veci. Dar n-am în mine nimic bun.Tot mai aproape să-Ţi fiu mereu. doar Tu vei putea! S-o speli Isuse. Ajută-mi... pe care-o doresc! 2.Tot mai aproape. Să conducă.În inima ce mi-o cunoşti Un tron eu Ţi-am păstrat. primeşte inima mea.Gândul lui Hristos să fie Viu în mintea mea de-acum. Tot mai aproape. Pe care Tu să stăpâneşti Ca singur Împărat. cât mai trăiesc.Tot mai aproape de pieptu-Ţi sfânt E loc de-odihnă. Să-Ţi faci din el un templu sfânt. să fiu curat. Dă-mi pacea sfântă. nepătat! Să fiu un templu preasfânt. Acolo.2. curat. ca dar ceresc. Să fiu un templu preasfânt. S-o speli Isuse. griji nu sunt. . Doamne. Pe veci. în iubire.În suflet port un tainic dor S-ajung la Dumnezeu. 347. Isus şi eu. Te rog.Gândul lui Hristos să fie 1. al Tău fiu! Tot mai aproape. Doamne. Tot ce fac şi tot ce spun! De Cuvânt să fie pline Inima şi viaţa mea.. pe veci. 4..Tot mai aproape 1. pe care-o doresc! Dă-mi pacea sfântă. Să fiu cu-al meu Mântuitor. doresc să fiu. De-aceea. Să-Ţi sorb iubirea în sufletul meu. doar Tu vei putea! 3. Aşa cum ai promis! 3. Căci vreau în ceruri să Te întâlnesc. al Tău fiu! 348. dureri. Doamne.Tot mai aproape. azi vin plecat.

Ochii ţintă la Isus! Stăruiesc cu bucurie Să găsesc pe fraţii mei. Şi-am să merg pe-a’ Sale urme.Pe Isus. Prin credinţă vreau să fie Mântuiţi în veci şi ei! 349. cu dor fierbinte. Să fac numai voia Sa! 2. Eu să scad şi El să crească Până când Îl voi vedea! 3. Tânăr sunt dar vreau să merg! Vocea Lui să mă îndrume. cât mai devreme… 1. da.Eu alerg tot înainte: Vreau cununa cea de sus Şi-mi îndrept.El se află-acum la poartă.Mă voi duce unde-mi spune.Urmaţi-mi”. Şi toţi răspundeţi bucuros Chemării iubitoare! . ştiu că vrea.Ca în orice-ar fi să vină. Drumul strâmt vreau să-l urmez! Refren: M-a iubit Isus. zice blând Hristos. Să-mi deschidă mă aşteaptă Şi cu drag eu voi intra! 350. Să mă scape. să stau pe stâncă Şi atunci voi birui! Dragostea dumnezeiască Să-mi inunde inima. cât mai devreme Am să-L caut. În furtuni. să-L găsesc. Tânăr sunt dar înţeleg! 3.Pe Isus. zi de zi. pentru mine. În sfântă devotare. zice blând Hristos 1.Să am pacea Lui adâncă Pe cărare. M-a iubit şi-L preţuiesc! El muri. ştiu bine. Prin Isus eu vieţuiesc! 2."Urmaţi-mi.

Voios pornesc în viaţă.Răspund cu bucurie Chemării lui Isus. Şi să răspundem bucuros Chemării iubitoare! Căci numai dacă-L vom urma. Doar cel ce crucea şi-a luat E un creştin adevărat!" 5. Cu sufletul curat.Luaţi crucea Mea şi jugul Meu Şi-n umblet fiţi cum am fost Eu!" 2. La Hrist găsesc povaţă În orice pas al meu. Pe drum oricât de greu. Primim făgăduinţa Sa! 351."Eu ca lumină strălucesc Pe calea spre virtute! Câţi sunt ai Mei nu rătăcesc În căi necunoscute. Cuvântul zis de Tatăl Meu Eu îl urmez în toate."Umil cu inima sunt Eu Şi plin de bunătate. Tot cugetul Mi-e îndreptat Spre Dumnezeu neîncetat!" 4. Găsesc îmbărbătare În sfatu-I preţios! 2. Şi-n faptele iubirii.Noi să urmăm deci lui Hristos În sfântă devotare."Cel ce-şi iubeşte viaţa sa O pierde pe vecie.Voios pornesc în viaţă 1. Alerg cu voioşie Spre ţinta ce mi-a pus. Alături de Hristos." 3. Sluji-voi cu credinţă Oricând voi fi chemat. . Dar pentru veci o va avea De Mi-o închină Mie. Eu calea şi lumina sunt Cui vrea să meargă-n umblet sfânt. Ferice în umblare.

352. Alerg spre veşnicii Şi-n ceasul strâmtorării. Izvor de mângâiere Îmi umple inima. Către-al stelelor mister Ne-ndreptăm privirea! 2. voi birui. Mielul Celui sfânt. slava Ta s-o ştim 1.. Al meu Prieten cel mai bun. mereu! Lumina vieţii mele-Isus. Pe cărare-oricât de grea Paşii ne vor duce! Golgota. Doamne-a mea tărie 1.Pe Tine.Doamne. la cruce. Pe Tine. Cât viaţă-mi dai în dar! 2. Doamne-a mea tărie. În vremi de aprigă furtună Te voi iubi mereu.Pe Tine. Pe Tine vreau să Te iubesc! Un tainic dor mereu mă-mbie Iubirea-mi Ţie s-o jertfesc! Te voi iubi. Pe Tine Doamne. slava Ta s-o ştim. viaţa vieţii mele. Către ceruri. Doamne.Să-nvăţăm iubirea Ta Până sus.Isus îmi dă putere Să merg pe calea Sa. . pân’ la jertfa Ta Paşii ne vor duce!.. Dumnezeu..Pe Tine.3. Te vreau ca Mire blând! 3. Te voi iubi nespus! 353. Răspund cu drag chemării..Doamne.Pe Tine. Să-Ţi vedem mărirea.. Golgota. Pe Tine vreau şi-n clipe grele Cu dragostea-mi să Te-ncunun.. Către cer. Doamne-a mea cunună. către cer. ne-ndreptăm Tot mai sus privirea.. al vieţii far. Prin har.

Te-aşteptăm să vii. tăria mea. . Lângă Tine voi rămâne. Veşnic Te voi adora! De iubirea Ta fierbinte Cine mă va despărţi? Lângă Tine voi rămâne Cât în lume voi trăi! 2. Scutul meu. Părinte adorat! Cu Legea-Ţi mă-nconjoară Şi fă-mă sfânt. Plini de bucurie! Te-aşteptăm.Fără Tine. În Domnu-i biruinţa. Te-aşteptăm Şi veghem şi ne rugăm. Plini de bucurie! 354.Într-aripat în mine 1. curat! Privirea-mi sus să fie Iar pe cărarea mea În valuri mari să vie Din cer.3. Dar pentru-a Ta iubire Mereu Te voi slăvi! 355. Doamne. În El sunt forţe noi! 2. Căci viaţa viitoare Va fi răsplata mea! Aşa o mântuire Eu n-am cu ce plăti.Lângă Tine. scump Isuse 1.Într-aripat în mine Să fie dorul sfânt Să lupt tot spre mai bine Şi pururea să cânt! Când vine suferinţa Când trecem prin nevoi.Lângă Tine. scump Isuse. scump Isuse. Nici jertfa nu-i prea grea.În pieptul meu coboară.Ca să fim ai Tăi copii Pentru veşnicie.Nu-i nici un preţ prea mare. lumina Ta! 3.

Luminează-al vieţii rost.Doamne. Vreau să-Ţi fiu tot mai aproape. După Tine eu suspin..Mi-eşti Prieten şi mi-eşti Frate.. inima.Mai de preţ decât argintul Sau ca aurul curat Mi-este să-Ţi aud cuvântul Care m-a eliberat! 3. Doar Ţie. Inimii să-i pui zăvor! . Pune strajă gurii mele. Scutul meu.Numai Tu eşti. Viaţa mea e-ntunecată.Ca un cerb setos de ape. Mustră-mă şi dă-mi povaţă Nici în gând să nu greşesc! Dă-mi putere-n clipe grele. Isuse.Scutul meu. să mă-nchin! Refren: Scutul meu. Doar iubirea Ta. Împărat şi Dumnezeu. Ţie. Întristată.Ca un cerb setos de ape 1. Doamne-Ţi voi cânta! Tu mi-eşti singura dorinţă Tu îmi saturi inima! 2. Contra valurilor lumii Numai Tu eşti adăpost! 3. Amin! 356. Blând să fiu şi răbdător. Te iubesc mai mult ca toate Şi Te voi iubi mereu! 357. Tu mereu mă-nvaţă! 1. tăria mea. Tu mereu mă-nvaţă Ce cuvinte să rostesc. bogăţie Mi-este cerul Tău senin! Cu nespusă bucurie Vreau să-Ţi cânt în veci. scump Isuse.Doamne. tăria mea! Pentru marea-Ţi bunătate Veşnic Te voi lăuda! Fericire. tăria mea. Doamne.

În vorbire să împartă Harul Tău. Şi nevinovaţi fă-ne ca nişte miei. Refren: . Înaintea Ta voi sta. Vreau să fiu ca Tine.Spune-mi Tu că timpu-i scurt. Tată din ceruri! 1.Doamne. plin de Spirit Sfânt. Să trăiesc ca Tine! Refren: Vreau să fiu ca Tine.Doamne. astăzi. Tată din ceruri. Dă-mi a Ta desăvârşire Nici în gând să nu greşesc! 358. şi nu venin! Iar la dreapta judecată. Mă învaţă să Te-ador. N-aş vrea să ajung vreodată Osândit de limba mea! 3. Pune. priveşte spre noi. Doamne.Nimeni n-a vorbit ca Tine. Pentru-a fi ca Tine! 359. dă-mi Cuvântul Tău. şi în mine Dragoste şi-al Tău Cuvânt! Numai vorbe de zidire Vreau mereu ca să rostesc.Doamne. Dar să fiu ca Tine… 3.O. Şi dă-ne blândeţea ca la porumbei Ca să devenim astfel după cum vrei.2. Scump Isus. Vreau să-L port în gând mereu! Mă învaţă-n drumul greu.Spune-mi că sunt trecător. ajută-mi Tu.O. Mă ajută să Te-ascult. Spune-mi să lucrez mai mult. Tu mereu mi-arată Limba mea cum să-Ţi închin. Fie că trăiesc sau mor. dă-mi Cuvântul Tău 1. Vreau să fiu ca Tine! 2.

Doamne. O lumină pe pământ! 2.. fă-mă curat În clipa asta.Doamne. doar voia Ta Să se-mplinească în viaţa mea! Tu eşti Olarul. ascultă ruga mea. Doamne. eu lutul sunt. Adu cerul Tău în ea! 4. Du-mă-n veşnicia Ta. cu Tine să stăm În dreapta credinţă în care suntem! 3. din mine.. Doamne. Şi fă-ne puternici în harul ceresc. Doamne. nici moartea. 2.Voia Ta. Domn să fii Tu peste ea! Ia acum fiinţa mea. Fă dar... Doamne. Glas de rugă fă din ea.Doamne.Ascultă-ne. Du-mă-n veşnicia Ta! 361. Condu-ne la lucru şi-n oricare pas. un vas preasfânt. Şi-ajută-ne.Voia Ta. doar voia Ta Fie stăpână pe viaţa mea! Mai alb ca neaua. Imn de slavă pune-n ea! Fă din ea un templu sfânt. O lumină pe pământ. Adu cerul Tău în ea.Doamne. Sfânt altar să-Ţi faci din ea! Doamne. ia voinţa mea. .. ia Tu viaţa mea. nici pofta cea rea! 360. ia Tu mâna mea. ia Tu vocea mea.Rămâi lângă noi cu-al Tău sfat părintesc. O. cum stau plecat. Doamne! 1. Glas de rugă fă din ea! 3..Voia Ta. Către culmi să pot urca. nevrednicul glas.Doamne. Să nu ne despartă de dragostea Ta Nici iadul. Doamne. ia-mi Tu inima. ia Tu viaţa mea 1.Doamne. mult Te iubim! Fereşte-ne Doamne să nu mai greşim! 2.

Isuse. Doamne. Te rugăm. Toată nădejdea mea în Tine-o pun! .3. Numai pe Tine eu Te voi urma. azi. doar voia Ta Vreau să domnească în viaţa mea! Vindecă. Vrem în cer să fim mântuiţi! 363. Ca toţi să vadă. Pe Hrist în mine întruchipat! 362. Te cântăm căci mult Te iubim! Minunat ne fereşti de cel rău.Vino. Scut puternic e braţul Tău! 3.Vină orice necaz. toţi. în rugă şi în gând. Să Te slujesc cu sufletul curat. azi în viaţa mea Şi cercetează-mi toată inima! Vezi ce e rău în faptă şi în gând.Doamne. Doamne. sufletul meu De orice boală. de El pregătiţi. azi în viaţa mea! 1. Inima dorim să-Ţi predăm Pe altarul Golgotei spălaţi. mai curând! 2. Mă spală Tu să fiu curat şi sfânt! 2. m-ajută. Isuse.Voia Ta.Doamne. azi.Inima mea să fie-ntreagă-a Ta. sfânt şi curat.Tată. Te rugăm 1. drumul cel mai bun. liber de păcat.Tată. Umple cu totul fiinţa mea. Doamne. Dumnezeu ne apără azi! Prin credinţă. Ştiu că trăiesc prin îndurarea Ta! 3. de orice rău! 4. În iubirea Ta curăţaţi! Refren: Fie dragostea Ta legământ Între cer şi întregul pământ! Şi uniţi. Îţi mulţumim. Isuse. Doamne. Te chemăm: vino.Vino. Pace şi har revarsă peste ea! Tu mi-eşti. doar voia Ta.Voia Ta.

. Te-aştept.Vino. Te-aştept. Te-aştept Să-mi spui. (:El mă însoţeşte-n drumul meu. Te-aştept să mă iei la Tine! 365.Fii azi cu mine. nu mă tem de rele.Vino. Isuse bun şi drept..4. El mi-e scut când sunt eu strâmtorat. (:De El totdeauna-s mângâiat!:) 366. în şoptiri de pace. câmpii păduri şi mare Sprinten eu le trec la braţul Său. (:Dar spre El se-ndreaptă al meu gând!:) 2. Te-aştept.Vino. jertfă pe altar. Vreau sfatul Tău cel înţelept. Doar cu El sunt vesel orişicând! Drum şi ţintă-n calea mea s-ar şterge. vino. Doar pentru Tine-mi bate-n piept Cu tainele ei ascunse. Primeşte-ntreagă viaţa mea în dar! Câtă suflare-mi dai pe-acest pământ Să ardă-n mine Duhul Tău cel Sfânt! 364. Că nimeni de pe drumul drept Nicicând nu mă va întoarce.Domnul e lumina vieţii mele. vino. .Vino. 4. Isuse.Numai cu Isus voiesc a merge..Munţi şi văi. Te-aştept. Domnul meu! 1..Iată-mă. Mi-e dor de-alte zări senine.Numai cu Isus voiesc a merge 1.Fii azi cu mine. El mi-e Tată.Vino. O. Te-aştept. Te-aştept În inima mea. Te-aştept. Căci Isus oricând îmi e salvare. Domnul meu. vino. vino. Te-aştept! 1. 2.:) 3. Ce-aduce sclipiri de stele! 3. Când zilele-mi sunt prea grele. Tu. Doamne.

.Tot ce în noi ai început Fie prin har deplin făcut. Ca oameni noi pe-un nou pământ! 367. dacă eşti ‘nainte.Să biruiesc prin orice greu. În orice timp şi-n orice loc Eu să nu dau ‘napoi deloc! 5. Isuse. să fiu al Tău mereu! Alungă gânduri toate ce nu Te-ar onora. Domnul meu! Aşa de scurtă-i vremea. Isuse! 1. Să Te slăvim. 3. Iar clipele-s de aur. în bine. Domnul meu! Ajută-mi Tu. Pe-a Ta cale să urmez! Unde mergi.Credinţa-ajută-mi să păstrez. şi n-am de risipit! 3.Niciunde fără Tine 1. Isuse. Pe drumul sfânt să Te urmez. nu voi pleca nici eu! Dar.Simt un dor nespus. e gata de sfârşit.În zilele senine şi-n ceasul nopţii greu. Părinte sfânt. În vorbe şi în fapte să fie slava Ta! 368..Inima Tu să-mi curăţeşti Şi voia Ta să-Ţi împlineşti! Vreau să fiu plin de Duhul Tău În fapta mea şi-n gândul meu! 4. Isuse. pe urma sfântă Paşii mei să mi-i păstrezi! Refren: Ţie Doamne. Dă-mi Tu iubire cu prisos Să mă asemăn lui Hristos! 2.Niciunde fără Tine. cu Tine călător.De Tine când mă las condus Şi-n totul când Îţi sunt supus Tu eşti cu mult mai mult mărit Şi eu mă simt mai fericit.Nimic fără de Tine. Domnul meu! De nu mergi Tu cu mine. numai Ţie . Voi fi şi eu alături. Nicicând fără de Tine. Isuse. 2.Simt un dor nespus. în stâlp de foc sau nor.

Eu mereu Te voi slăvi Cu petale nepătate Şi parfum de veşnicii! 370.Să-Ţi urmez. prin val sălbatic. Să rămân la pieptul Tău! 3. spinoasă. Domnul meu! . Tu ‘naintea mea trecut-ai.. de-acum mi-e dor. Tu mi-eşti soarele-răsare. Eu pe urme-Ţi calc în veci! 369. Îmi voi aminti de-a Tale Suferinţi şi strâmtorări! 4. Dă-mi lumina Ta în dar! 2.Pentru Tine se deschide Floarea sufletului meu! În iubirea-Ţi mă ascunde. Ca să spun cât mă iubeşti! 4. Floarea inimii de jar.Tu eşti plin de bunătate.Dacă mă trimiţi în lume Şi-ntre spini mă răsădeşti.De-o fi calea grea. lipsit. simt în piept o floare. De vrei încă să mă treci. Dă-mi parfum de rugăciune.Mai mult să Te iubesc.Prin Iordan.Şi de-ar fi să trec prin grele Şi amarnice-ncercări. Mai mult să Te iubesc 1. Şi ca marea dacă-ar fi. Tu eşti viaţa tuturor! 2.Doamne..Prin dureri de mă vei duce Şi sărac de-aş fi. Tu sărac ai fost şi moartea Pentru noi ai suferit! 5. Vreau.Doamne. Tu ai mers pe-această cale Şi eu vreau a Te-nsoţi! 3. simt în piept o floare 1. Numai singur Tu eşti calea.

cât de mult doresc Mai mult să Te privesc! Şi-n veşnicii Te voi iubi! 2. 4. Când mă treci prin încercări Şi le schimbă rând pe rând Toate-n binecuvântări! 372. Fiu de om şi Dumnezeu! Dă-mi.Fii cu mine. 3. Doamne sfânt. 4.Te-am văzut sub crucea grea. Ca să ştiu că mă iubeşti!. După cum mi-ai arătat: Ca să fiu biruitor.La Tine când privesc.Eu vreau pe Isus şi iubirea Sa 1.Pe-ale patimii cărări Te-am văzut cum biruieşti! Dă-mi credinţă.. Un ultim dor Din suflet voi şopti Biruitor: 371.Şi-atunci când voi muri. Decât bogăţii şi onoruri lumeşti.Eu vreau pe Isus şi iubirea Sa.Necazuri de-ar veni În calea mea. Sunt fericit! Ce mult Îţi mulţumesc Că m-ai găsit! 3.De-ai şti ce mult doresc Să fiu al Tău! Refren: O. în dureri. puterea Ta Bucuros s-o port şi eu! 2. încrezător. Te rog..Te urmez. ... Am o luptă de luptat.Te-am văzut sub crucea grea 1. Primesc încrezător Tot ce-mi vei da.

. Urmez încrezător! A suferit Isus al meu Mult mai îngrozitor. eşti tot ce-aş putea visa Şi cel mai frumos dintre mii şi mii.Statornic în har. Decât amăgire şi goană-n vânt.Nu doresc alt bine. 374. Refren: Numai Tu. Căci atras mă simt spre ceruri Când la pieptu-Ţi sunt. blestemat şi bătrân pământ.. pe nor.Şi dacă eu voi suferi Cu-al meu Mântuitor. Refren: Ce folos să am un întins regat? Fără Domnul sunt sărac! Eu vreau pe Isus – bogăţia mea. 2. vreau aproape să-mi fii.Cu drag port crucea.Te las. precum e drept.Pe Tine Te-aleg. Doamne… 1.Chiar şi când doare sau mi-e greu. să mă crezi. Eu vrea pe Isus şi voi fi bogat! 3. vreau să-I pot urma.Nu doresc alt bine. bucuria mea. Cununa mi-o va dărui Când va veni. Căci tot ce mi-ai dat mult prea mult m-a-nşelat. Căci eu o port în piept. 4. S-adun doar cu El bogăţii cereşti.Podoabă şi medalion Mi-e crucea lui Hristos! Cu El să fiu biruitor. O port prea bucuros. Pe pieptul meu tu n-ai s-o vezi. Pe acest pământ. Să-mi inunde inima. Isuse. 2. 3. Umil. 373. Doamne..Podoabă şi medalion 1. numai Tu. Pe Tine Te chem.

la fel S-a îngrijit. milos şi iertător.. amici.Isus în lume a venit 1. oricine-ar fi.. 376.. Prin harul Lui nemărginit Au fost de demoni liberaţi!. Bogăţia mea e-n Tine. Fă-n toate cum ar face El. Slujeşte deci şi tu prin har Şi dă-le-o mână de-ajutor! Fii pentru orb un ochi măcar Şi şchiopului să-i fii picior! 3.Isus pe oameni i-a slujit. Tu eşti viaţa mea! 375. Iubitul tău Mântuitor! 2. şi tu la fel: Fii bun. Lumea de-aş avea. Orice mi s-ar da. E-un suflet scump.N-aş schimba a mea speranţă.Aur mult. Tu să-mi fii Veşnic Paradis! 2.Cine-ar duce cu răbdare Al meu greu păcat? Al cui glas mi-ar zice dulce: “Crede. Pe fariseul pocăit. Căci pentru el muri Hristos!. Pe omul slab şi păcătos. mărire.Bunul Isus ne-a învăţat . Ca Domnul poţi şi tu iubi. El n-a privit la faţa lor. azi.. Pe cei săraci şi pe leproşi. Iubeşte.Isus pe toţi i-a preţuit.Tu îmi eşti al vieţii vis! Numai Tu.Isus în lume a venit Cu har de viaţă dătător: De toţi.. eşti iertat!”? 4. Pe cei bolnavi şi apăsaţi.. Pe vameşi şi pe păcătoşi. Ce mi-ar folosi aicea Fără pacea Ta? 3.

Iar fratelui porţi ură..De L-ai iubi cu-adevărat.De zici: "Iubesc pe Dumnezeu". Cu toţi au folosit! 3. Când numele-i vorbeşti de rău. Nu eşti creştin. Primii creştini aşa-au făcut: Tot ce-au avut agonisit. Tu nu iubeşti pe Dumnezeu! 4. şi nicicând bine. Ar observa şi alţii! Milos şi gata de iertat Ai fi atunci cu fraţii! Isus iubeşte-n acest fel! Iubeşte deci şi tu ca El! . Se bucurau toţi cei sărmani Şi văduve şi-orfani.Când cinstea altuia pătezi Prin vorbe de ruşine. În fapte şi-n cuvânt! 377. Sădeşte-al dragostei altoi. 2.1. 4. Sărman şi umilit. Urând pe frate-tău ce-l vezi?… 2. Spui doar minciuni din gură! Iubeşti pe Dumnezeu. ci minţi mereu Când zici: "Iubesc pe Dumnezeu.Aşa a fost la început. Să fim lumină pe pământ.Bunul Isus ne-a învăţat.De zici: "Iubesc pe Dumnezeu" 1.De vei privi nepăsător Pe cel în suferinţă Şi nu-i vei da vreun ajutor Când are trebuinţă. Nu-i adevăr în glasul tău. Şi contra lui tu trâmbiţezi Tot rău. tu crezi.La masa lor. Se-ndestulau chiar şi străini." 3.Coboară Tu. de buni creştini. Exemplul Său ne-a arătat: Să ajutăm pe cel lipsit.. Doamne-ntre noi.

2. Şi ştiinţa astei lumi.Poţi avea credinţă tare 1... nimic. Pot vorbi şi limba lor.. Poţi avea înţelepciunea. Pot să-ncalţ pe cei desculţi..Prooroc de-ai fi în lume.Pot ca îngerii să zbor 1.. pietre de safir.. Domnul inima o ştie Şi te vede-aşa de mic: Făr-un spirit de iubire. Eşti nimic. E-n zadar să mut şi munţi Dacă nu iubesc.Pot ca îngerii să zbor. Poţi să faci chiar şi minuni. nimic! 3. Suferind orice ar fi… Numai dragostea cea sfântă Va rămâne-n veşnicii! 379. De săraci de-ai îngriji.. 4.Poţi să dai averea toată. Ştie Domnul să citească Tot ce-n inimă aduni: Făr’ un spirit de iubire.378.Dragostea e răbdătoare. Nu vrea doar folosul său.. Poţi vorbi cu măiestrie. Nu se bucură de rău! În credinţă se avântă. Şi chimval zângănitor! Doar un spirit de iubire Dă valoare faptelor!. Toate sunt deşertăciuni! 2. Nu se plânge dacă doare. Aur. Taine-adânci de-ai stăpâni.Pot să depăşesc pe mulţi. Eşti aramă sunătoare. .Poţi avea credinţă tare. Poţi muri ca un martir. De-ai purta un nume mare. Sunt chimval zângănitor Dacă nu iubesc.

380. 5. Cunoştinţa va-nceta.Fericirea ta.. dar iubitor.Pot să par un om milos.. n-are perne moi.Dumnezeu.Fapta bună e-o comoară de la Tatăl sfânt. Nu întreabă pentru cine. Harul ei te înconjoară şi îţi dă avânt. ea pogoară cerul pe pământ. Ştie să aducă-n viaţă pace tuturor. 2...Profeţii s-or încheia. Fapta bună dă putere celui abătut.E balsam în grea durere pentru cel pierdut Şi izvor de mângâiere dacă ai căzut. Ştie să te mustre-n faţă. N-am nici cel mai mic folos Dacă nu iubesc. nu-i o vorbă-n vânt. 3.. În iubire. 4. Pentru cer nimic nu sunt Dacă nu iubesc. cu drag te-nvaţă. Dar rămâne dragostea: Aurul ceresc. 4. N-are gânduri pentru sine.Pot să umblu ca un sfânt De la leagăn la mormânt. Fapta bună să-ţi lumine viaţa pe pământ! 381..Fapta bună e-o comoară 1. Bucurie tuturor! 2. generos.Ea întruna face bine celui în nevoi.3. cu braţu-I tare.Cine-i gata să-şi deschidă Sufletul spre cel lipsit? Cine-i gata să ajute Celui slab şi obosit? Refren: Fii lumină. drept. 5.Cine-i gata? 1. . Te ajută orişicând. vine-n ajutor. creştine. Cu săracii.Când nu ştii. Este facerea de bine într-un spirit sfânt.. nu se dă ‘napoi. ajutor..

Eu am nevoie-n orice zi S-adun în suflet noi puteri. Să te simtă ca un Frate Şi să fie vindecaţi! 4.Dumnezeu făgăduieşte Fericire celui drept Care-mparte pâinea vieţii Şi se poartă înţelept! 382. 3.Eu am nevoie-n orice zi Să fiu purtat. Şi pentru mine. Fi-le bun Mângâietor. Dă-le sfat şi ajutor! 3.Eu am nevoie-n orice zi sa ştiu 1. Că ‘nalţă mâinile spre cer Şi pentru mine mijlocesc. Tu ştii cel mai bine.Pentru cei bolnavi 1.Doamne. Spune-le că sunt iertaţi. Când merg pe asprele cărări. Cum ai fost odinioară. 383.Pentru cei bolnavi coboară Înc-o dată pe pământ. Refren: ‘Nălţaţi spre Domnul. rugi fierbinţi.Le alină suferinţa. Ştii ce vremuri vor urma. ne-ncetat. celui flămând! 3. Spre casa Tatălui ceresc.Fii deci binecuvântare Celui gol. Întăreşte-le credinţa. . Prin rugăciunea celor dragi. Să-mi ţină sufletul curat În scumpele-I făgăduinţi! 2.Mântuieşte-i din păcate.Eu am nevoie-n orice zi Să ştiu că fraţii mă iubesc. Sub paza îngerilor buni. în rugăciuni. Medic iubitor şi blând! 2.

Vrem să trăim spre slava Ta! 385.Veniţi. Către ceruri să-i conduci! Te rugăm.Veniţi căci vreau a spune . Ridicând pe cei din gropi. Marea-Ţi oştire s-o-ntregeşti! Şi până când Te vom vedea. în harul Tău bogat.Doamne.Umple cu haru-Ţi strălucit Pe ignorant. ne-ascultă! 3. Inimi adunând în snopi. ne-ascultă! 386.Pentru-orice vină şi păcat Iartă-i. Pune-le-n suflet mângâieri.Doamne. fii cu-al Tău popor 1. Te rugăm. Facă-se doar voia Ta! 384. Lumina lumii eşti 1.Biruinţă să le-aduci Din lumina marii cruci. căci vreau a spune! 1. Pe cel pierdut în noaptea grea Adu-l la Tine-n casa Ta! 3.Glasul lor să fie-aprins Şi cu har de neînvins Pe-al pământului cuprins! Te rugăm. Iluminează inima Celor străini de turma Ta! 2.Conducând pe orbi şi şchiopi. Când e-n foc credinţa lor! Te rugăm. Ochii le-ndreaptă către cer! 4.Noi ne-ncredem doar în Tine. fii cu-al Tău popor. ne-ascultă! 4. Lumina lumii eşti Şi adevărul marii Veşti. Lumina lumii eşti.Doamne.Doamne. ne-ascultă! 2. pe rătăcit.Doamne. Fii al lui Ocrotitor.

sufletelor bune Cântaţi cum cânt şi eu! V-o spun cu bucurie: Azi am Mântuitor.Ce fericire.Ce fericire. sufletelor bune. am pe Isus! 1.O spun şi-mi place-a spune Şi n-aş mai termina.Ce face Dumnezeu.Inima-mi simte un dor prea viu: Cu Domnu-ntruna eu vreau să fiu! Pacea e-n mine şi-s mulţumit.Nu poate fi mai mare Minune jos. Şi ce mi-a dat El mie El dat-a tuturor. căci vreau a spune Ce face Dumnezeu. Refren: Veniţi. Odihnă el găsi-va De va cânta cu noi! 387. am pe Isus! Asta mă face vesel. şi morţii Ne dasem tu şi eu. Căci sunt moştean al cerului ‘nalt Şi mântuire că am aflat! Refren: În veci cânta-voi că-s fericit. Întoarcă-se ‘napoi. Cântaţi cum cânt şi eu! 2. Mărim pe Dumnezeu! 3. Astăzi prin Domnul sunt mântuit. 2. nespus. . Şi cine auzi-va. Azi. Cântarea-mi să răsune. Voi. Voi. Legea Lui veşnic m-a-nveselit. Decât că fiecare Trăieşte prin Isus! Eram pierdut. Isus e veşnic Păstorul meu. În veci aceasta cânta-voi eu. renăscuţi cu toţii. nici sus. S-audă cine vrea.

căci Dumnezeu vă va primi! 389.Frumoasă-i credinţa (Canon) Frumoasă-i credinţa trăită în viaţă. Ne dă multă bucurie să fim tot mereu copii. Tu-mi dai viaţa-n Tine sper. . timpul lucrului e-o zi! 391. Încât a dat pe Fiul Său.O. Îţi sunt pe veci dator! 390.Nu îndrăznesc să cred. scoală iute. este adevărat. Ce mare e iubirea Sa Şi harul nesfârşit! 3.Să fie oare-adevărat? 1. Pe Fiul Său. cât iubit-a Dumnezeu Pe omul păcătos. pentru vina mea Isus a pătimit. cât ne-a iubit Eternul Dumnezeu. e Domnul meu! 388.Să fie oare-adevărat? Ce-aud e prea frumos! Prin Domnul pot să fiu salvat Deşi sunt păcătos! Refren: Ce auzi este-aşa. Veniţi şi voi la pocăinţă.Iertat? . cât iubit-a Dumnezeu 1.3. o ştiu şi eu: Isus mi-e viaţa.Sus! Gata fii de lucru! (Canon) Sus! Gata fii de lucru şi de jertfă-n orice zi! Bună dimineaţa. scoală-te şi somnul va fugi! Treci şi ară până-n seară.Da. Hristos! Refren: Cât ne-a iubit. Iubit Mântuitor. e bine.Ce fericire eu am simţit Când braţul Său chiar m-a ocrotit! A şti.O. sigur. Orice urmă de păcat va pieri! Prin iubirea Sa vei fi luminat Deci crede-n Isus şi vei trăi! 2.

Că ai Mântuitor. nici onoruri lumeşti. Păcatul pierzător! 3. Isus iubit. vindecare Mi-ai adus în mari dureri! M-ai hrănit cu-ndestulare Ca din nou să am puteri! 3. Ţie-Ţi cânt.M-a aflat Păstorul nostru Şi pe braţele-I m-a pus. Din adâncu-ntunecimii La lumină m-a adus.M-a aflat Păstorul 1. . Dorul meu îndreptat e către cele cereşti. spălat de orice vină. că moartea-aţi biruit Prin scump sângele Său. vă bucuraţi De credeţi în Hristos. Refren: Aleluia. În imn de slavă tresăltaţi. Cântaţi-I maiestuos! 4. Aleluia.Cântaţi. Luatu-s-a povara ta.Încât pe Golgota-a murit Iubitul Fiu al Său.Tresaltă-acum inima mea. 2.Nu doresc bogăţie 1.Nu doresc bogăţie. 2. creştini.Azi.Şi voi. Însă Tu m-ai mântuit. Moştenitori aţi devenit Şi fiii de Dumnezeu! 392. Am un viitor frumos: Moştenire de lumină. Veşnicia cu Hristos! 393. Căci eram pierdut de turmă. Tot ce vreau eu de-acuma e să văd pe Isus Şi în Cartea vieţii să-mi ştiu numele pus! Refren: Fericit eşti de-aştepţi Paradisul promis.Ca bun Medic.

În Cuvânt Te-am aflat. Spre Domnul care ne-a iertat! Refren: O.În Cuvânt Te-am aflat 1. Stânca mea. O. da.Şi veseli ne simţim mereu Cât timp urmăm pe calea Sa. 3.Sfânt oraş de lumină. În faţa Lui afla-vom har Numindu-ne "aleşii Săi".Şi când va fi să vină iar Să judece pe buni şi răi. am primit ce-am sperat! . Vom saluta al vieţii zbor Şi vom slăvi pe Creator! Aleluia. vom fi cu Domnul sus! 2. 396. Căci ne păzeşte de-orice rău Oricând şi-oriunde ne-om afla.Suntem pe calea lui Isus 1. aleluia. dulce Ierusalim.Suntem pe calea lui Isus. o. 3. O. da. Spre Cel ce-i fără de păcat! Setoşi privim spre ceruri sus. noi vom fi cu Domnul sus. da. noi vom fi cu Domnul sus. m-ai zdrobit prin atâta iubit! Pe Tine-am clădit crezul meu de granit Şi iertare mi-ai dat. Vom preamări iubirea Sa! 395. da.De păcate-o povară m-apăsa foarte greu: Câte rele-s în lume. toate le-am făcut eu… În al Mielului sânge curăţire-am găsit Şi păcatele roşii ca zăpada-au albit. Pacea dragostei tale cât de mult o dorim!… Fericit cine-ajunge în oraşul promis Şi în Cartea vieţii şi-are numele scris! 394. Salvator minunat.Când primăvara vine iar (Canon) Când primăvara vine iar Cu cântec fără de hotar.Când în Cartea vieţii îţi ştii numele scris! 2.

sânge sfânt m-a spălat. O. supus. Isus. 3. vina mi-a spălat. Murind. În aur curat. Zgura mi-ai depărtat. Oricine-n Isus se încrede. 398.. scump Isus.. Iar eu. Liberat pe deplin. ce bun adăpost în dureri Tu mi-ai fost. 4.Iertând a mea răzvrătire 1. cuprins de uimire. Mă-ntreb cum de m-a iubit. în dreptate-mbrăcat. ce frumos! Domnul Hristos Fără de margini m-a iubit! 2. pământean de rând. 3. ce nespusă fericire 1.Prin cuptorul aprins m-ai trecut şi-am învins.S-ajung pe tronul măririi. Aştept să-I ‘nalţ osanale Chiar eu. m-a primit.O.O.Iertând a mea răzvrătire.Mereu certat cu dreptatea. Eram rob întemniţat. jertfa Sa când privesc. Cu El Domnul m-a chemat. ce frumos! Domnul Hristos El mă face fericit. să-mi dea libertatea.2.O. Domnul. Peste tot ce-a dorit va primi însutit! 397. Iar El.. Din mult lăcrimat harul Tău m-a salvat Şi pe buze mi-ai pus cântec nou. sunt scăpat de-al meu chin. Ca o aripă-n zbor m-ai purtat pe sub nor. Refren: O.În Isus m-odihnesc.Cuprins în braţele Sale Cu cei credincioşi cântând. Braţul Tău m-a primit fiindcă-atât m-ai iubit… 4. M-a dus la poarta jertfirii Să văd drumu-adevărat.. ce nespusă fericire Simţim de când L-am cunoscut Pe Cel ce prin a Sa iubire Ne-a curăţit şi renăscut! .

Chiar dacă-apoi de El m-am depărtat. ce minune. Domnul m-a iubit! 400.Ne zvârcoleam în suferinţă.De-acum Isus e cântecul meu nou! Să-ajungă-n lume-acest sublim ecou. Ca orice om să strige fericit: O. oricare din noi.Şi-am înţeles toţi mântuirea Prin harul Celui răstignit.Sunt fericit! 1. Pe drumul cel de El prescris. Dar cea mai mare-i: Domnul m-a iubit! Refren: Sunt fericit. căci Domnul m-a iubit! Sunt fericit. Căci. Murind în locul meu! Cum aş putea să nu-L ascult. 3. Să-aducă ce ne-a pregătit! 4. O.Urmăm ‘nainte fără teamă.Sunt fericit că Tatăl meu din cer Mi-a dat atâtea scumpe mângâieri! Multe minuni în Biblie-am găsit.Isus cât m-a iubit de mult 1. În noaptea ce ne-mpresura. Dar Domnul prin a Sa voinţă Ne răsări lumina Sa. Să nu-L iubesc şi eu? Refren: . credincios Cel ce ne cheamă. Domnul m-a iubit! 3. 399. ce minune. Acum Îi aşteptăm venirea. căci Domnul m-a iubit! 2. El ne va da ce ne-a promis.Isus cât m-a iubit de mult. Şi pe căi rele am alunecat M-a căutat cu dor şi m-a găsit.Refren: Deci să cântăm cu bucurie Iubirea mare-a Lui Isus! De ea. fie În toată viaţa lui condus! 2.

Căci harul Său Şi-a arătat.Ce preţ de jertfă-a fost plătit. El m-a spălat de-al meu păcat.Eu cânt. Dar El pe braţe m-a adus Ca şi un bun Păstor.Eu vesel cânt pentru Hristos Şi pentru harul Său.Eu vesel cânt lui Dumnezeu 1. Căci m-a chemat prin Fiul Său. 402. Nicicând n-o să-nţeleg. Căci l-a salvat pe păcătos Din mâna celui rău! De-aceea-n veci Îi voi cânta: El mi-este Salvator! Pe calea Sa de voi urma. 3... Prin îndurarea Sa! Umblam departe de Isus. . iertat deplin... Eram făr’ ajutor.Eu vesel cânt lui Dumnezeu Şi-n veci Îi voi cânta. Schimbată inima. Crescut pe Golgota.Îmi amintesc de-o scumpă zi… 1.El m-a spălat să fiu curat. 2. nevinovat. Din moarte-a mă salva! Ferice e de tot acel Ce Legea I-a păstrat: Lucrând cu-ncredere şi zel Va fi încoronat. Născut din nou. Pierdut de-a pururi mă credeam. Cu sânge sfânt. 401.Mi-e haina albă ca un crin.. eu cânt neîncetat Şi-n veci Îi voi cânta. El m-a spălat să fiu curat! 2. Voi fi biruitor.Îmi amintesc de-o scumpă zi În care Domnul îmi vorbi.. Pe-al morţii prag eu mă aflam. 3. Dar ştiu că El mi-a pregătit Un cer frumos şi-ntreg.

În pragul morţii mă găsi.. Tu.Îmi amintesc.Azi las în urmă tot ce-i rău Şi mă îndrept spre Dumnezeu. Cu glasul său.Ferice de cel ce nădejdea şi-a pus În singurul vrednic de slavă. 3.. De mână-atunci. 403.Refren: Din suflet vreau să-I mulţumesc Iubirea Lui am s-o vestesc..Din groapa pieirii 1. Când strigătul meu către El s-a-ndreptat. care-asculţi rugăciunea mea!” Eu Numele Tău Îl voi înălţa În veci de veci. cât de orb am fost cândva!. S-o afle cei singuri. Pe stânca cea tare a pus pasul meu Şi-n suflet un cântec nou.O. Căci Isus m-a salvat Din pragul morţii. Ce minunat am fost salvat! 4. aşa duios. El îmi vorbi despre Hristos. din păcat. vestea bună pe munţi. să-l cânt mereu: Refren: “Vrednic eşti. Gustaţi şi vedeţi îndurările Lui Şi pacea Lui sfântă. cât de orb am fost! 1. acum Te pot vedea! Tu luminezi cărarea mea . un sol veni.Când prin credinţă L-am atins. Doamne. Să duc. Am fost născut prin Duhul Sfânt Şi am intrat în legământ. cum în lume nu-i! 3.Din groapa pieirii Isus m-a salvat.Minunile Lui să le port eu aş vrea Şi ziua şi noaptea în inima mea. Doamne. disperaţi şi mulţi! 404.. Isus m-a prins La viaţă El m-a ridicat. Aleluia! 2.O. Isus. trâmbiţând. 2. de slava Ta.

Odihnă îmi aduce… Te voi păstra-n auzul meu Ca susur blând şi dulce. Când Isus Hristos Şi-arată faţa Sa Este soare-n viaţa mea! 2.. 4.. Când Isus mi-ascultă inima De om răscumpărat. Soare fără de apus. Cântec nou.. Minunată-i strălucirea sa De când am pe Isus.O.Isus e-a mea cântare 1. Astăzi aud Cuvântul Tău. El umple viaţa mea. 2.Este soare azi în viaţa mea. cât de mut am fost… O. 406.Primăvară azi e-n viaţa mea Când aproape-i Domnul meu.Prin jertfa de la cruce. Azi preamăresc cu glasul meu Iubirea Ta cea mare. În ochii mei Te voi păstra Şi Tu mă vei conduce. numai soare. nemaicântat. 3.. 3.Isus e-a mea cântare. cât de surd am fost mereu!... Căci tot ce-mi dai prin harul Tău E binecuvântare! 405. Şi glasul Tău de Dumnezeu.. Refren: Este soare.Numai cântec azi e-n viaţa mea. cât vorbeam de fără rost!.Fericită azi e viaţa mea Ca un cântec de Sabat Pentru tot ce vrea Isus să-mi dea Şi pentru ce mi-a dat.Este soare azi în viaţa mea 1. . Fericite clipe-acum trăiesc.O. Pacea Lui îmi umple inima: Sunt fiu de Dumnezeu. Doamne..

. 3. Am soare în privire Şi-un dor nemângâiat Să cânt a Sa iubire Şi haru-mbelşugat.Speranţe-n suflet mi se-aprind Când lacrimi mă cuprind.. Domnul meu iubit 1. Cu vecia legământ. Când El Îşi pleacă faţa S-asculte ruga mea.În calea mea răsare Cum n-aş putea visa.. Să Te-ascult. Mă simt prea fericit. 2. Prin jertfa Sa cea mare Azi mântuit eu sunt.Un cânt frumos mi-e viaţa. Şi hotărât sunt.Lângă porţi de veşnicii . Refren: Bucuria mea cea mare E s-ascult al Tău Cuvânt! Eu am făcut prin crucea Ta. Nu poate să oprească Nimic cântarea mea! 407. 2..Cu Tine. Domnul meu iubit.. Când vieţuiesc sau mor. Când iarăşi bate vântul. ‘Nălţat spre slava Sa.. 3. Şi. Am în suflet pacea Ta. 408.. Uşoară-mi faci povara mea.Spre El să-mi fie cântul Când roua cade-n flori.. cât trăiesc. Isus e-a mea salvare E Mielul cel preasfânt.Citesc în ochii Tăi senini Chemarea spre ‘nălţimi Şi-s fericit că iar găsesc Noi puteri. să Te iubesc. să biruiesc. pân’ să se-mplinească Dorinţa de-a-L vedea.Cu Tine.

Dumnezeu cu braţu-I tare Ne fereşte de-orice rău Şi-n ispita cea mai mare Biruim prin harul Său! 3.Voi. Refren: Sunt salvat.Drepţii nu se tem de nimeni. cerescul Tată Ne numeşte "fii iubiţi"! Refren: Fiţi tot veseli. Plânsul sfintei bucurii Mi-l ascund sub pleoape.El e Cel ce izbăveşte Din păcat pe muritor. fiţi totdeauna Veseli. Şi în cer ne pregăteşte Un locaş strălucitor! 5. ce iubire! Preţul sângelui vărsat Mi-este mântuire! 2.. blânzi şi mulţumiţi Căci voi ştiţi. Zilnic veseli cât trăiţi! Dumnezeu e Tatăl nostru.. fiţi totdeauna veseli! 1.Ca o clipă a trecut Noaptea de durere. creştini. O.Din adânc de rătăciri Mă întorc acasă.Voi. Dor de tot ce am crezut Umple-a mea tăcere. ce zi frumoasă! 409. sunt salvat! Doamne.Zilnic inima să cânte. 3.1. Bucuraţi-vă mereu Căci avem slăvit în ceruri Pe Isus ca Dumnezeu! 4. creştini.Lângă porţi de veşnicii Cerul simt aproape. Veseli deci mereu să fiţi! 2. fiţi tot veseli. . Ziua marii împliniri.

Trupul . 3. 4. Inimă de pace plină.Iubirea ce ne face aşa de fericiţi 1.Ridicăm stindardul vieţii Tot mai sus. De la Cel ce ne-a salvat! 2.Iubirea ce ne face Aşa de fericiţi. Ne-a iubit. spre Dumnezeu.templu minunat! 3.Viaţă plină de lumină. De la Domnul am aflat. Cu toţi cei vii în melodii Iubirea-I vom cânta! 411. Fericire să ne fie Trupul care ni s-a dat.Domnul e lumina lor! Să rămânem în credinţă Căci avem Mântuitor! 410.Această lume-i plină De moarte şi păcat. Refren: Dumnezeu plin e de iubire. Apă. gând curat. noi Îl vom urma. Prin puterea Lui divină .Când Domnul în mărire La sânu-I ne va lua. aer.Viaţă plină de lumină 1. Prin mângâieri ne dă puteri Să fim copii iubiţi.Gândul ştie să aleagă Drum în viaţă cu folos Dacă mintea-i sănătoasă. 2.Viaţa-n dar ne-a fost lăsată S-o păstrăm în vas curat. Dacă trupu-i sănătos Şi-L urmează pe Hristos. Spre-a o salva ne vom ruga De Tatăl îndurat. Iubirea ce ne face aşa de fericiţi Prin mângâieri ne dă puteri să fim copii iubiţi.

Vrei să alergi cu pasul uşor? Bea apă multă de la izvor. Mergi la furnică. “Doamne în toate Tu mă condu!” 5. pârâu de munte. Sănătoşi prin harul Său! 412. proaspăt curat! 4.Vrei să ajungi pe plaiuri cereşti? 1. Domnul te-nvaţă cum să trăieşti! 413. Murmurând pe lângă stânci. fii cumpătat! Eşti fericit dacă spui “nu”. Nu te lăsa atras de păcat. Ieşi în natură. du-te s-o vezi! 3. Ia-ţi totdeauna timp de-odihnit! Chiar dacă-n drum îţi iese cel rău. cu Dumnezeu! Eşti fericit.. legume.Vrei să păstrezi un zâmbet senin? Aer curat şi soare din plin! Nu sta închis în casă mereu. de-ai respirat Aer de munte.Vrei să rămâi mereu sănătos? Multă mişcare ţi-e de folos Nu sta pe loc.Vrei să ajungi pe plaiuri cereşti? Domnul te-nvaţă cum să trăieşti! Chiar din Eden avem pregătit Tot ce-i frumos şi bun de dorit. clocoteşte. 2..Biruim tot ce e rău. tu poţi dacă vrei! Pune la lucru toţi muşchii tăi! Eşti fericit dacă lucrezi. . Eşti fericit dacă mănânci Fructe. grâne şi nuci.Vesel saltă. Stai lângă Domnul. sprijinul Tău! Eşti fericit când biruieşti. clocoteşte 1.. Treaz totdeauna.Vrei să fii dârz şi nebiruit. Şi grăbit se prăvăleşte Pârâiaşu-n văi adânci.Vesel saltă. Refren: Mult îmi placi.

Prin câmpii şi dealuri. Fără preţuire. Şi deşi bea numai apă Cântă-aşa-nveselitor? 4. Creatorul lumii apa a creat Ca să stingă setea celui însetat. tuturor! 415.Vezi cum trei cu Daniel Pe pământ străin Nu se-ntină-n nici un fel Cu cărnuri sau cu vin! Refren: Deci rămâi ca Daniel Tare în Hristos.Pentru Domnul mulţi eroi .. 2. curge ne-ncetat. Mii de flori frumoase. sănătate! Apa-i băutura mea! 414. tot în apă cresc… Ea înveseleşte văile pustii Şi aduce-n suflet cântări şi bucurii.Apă cristalină din izvor curat. plină de mister. 2. Fii şi altora model De om credincios! 2.Apă din izvor curat! Pentru tine ‘nalţ întruna Slavă Cui ni te-a creat.Vezi cum trei cu Daniel 1.Apa mişcă-n lume toate Iar celor ce beau din ea Le dă viaţă. 3.Apă cristalină 1.Fructe şi legume apa o iubesc.Vezi cum pasărea se-adapă Din izvor răcoritor. Noi bem numai apă din curat izvor Darul sănătăţii dat nouă.Cine-ar vrea să mai golească Vreun pahar ameţitor Numai ca să mai trăiască Trai nedemn şi-njositor? 3. Ea aduce viaţă şi dor de-albastrul cer..

Nu poate sta ce-a răsărit. Te vom lăuda! Doamne. Ţie mărire! Doamne. lăudaţi. Ţie mărire! Doamne. Te vom lăuda! 418. legume (Canon) Fructe. Tu ne-ai adus aici! Şi până n-o vom termina Ce ne-ar putea opri? Tu semănaşi Cuvântul sfânt.Tu mers-ai Doamne. Crescând frumos. Doamne.Lăudaţi! (Canon) Lăudaţi. verdeţuri şi apă de izvor! Munceşte totuşi cumpătat! Ia sfatul dat de Creator! Respiră-adânc şi te roagă încrezător! 417.Foarte mulţi înfumuraţi Ce nu cred defel Ar rămâne ruşinaţi De-un om ca Daniel! 4. Căci Satana e fricos Şi nu-I va rezista! 416. Cel dintâi Prin suferinţi la cer! . Doamne.Lucrarea. măriţi pe Domnul! Tot ce avem şi ce suntem Lui să consacrăm! Doamne. este-a Ta. Bine ştii cum Dumnezeu L-a binecuvântat! 5. este-a Ta! 1. Ce ca şi grâul prin pământ Răzbate-aşa înăbuşit.Fie-ţi Daniel mereu Pildă de urmat.Fructe. Doamne.’Nalţă steagul lui Hristos Şi lumina Sa. Doamne.Lucrarea. 2. legume.S-ar putea găsi Dacă azi la fel şi noi Ca Daniel am fi! 3. Crescând necontenit.

Să-mpărtăşim Zeloşi al Tău Cuvânt! 3.Rezidiţi vechile hotare.. vânt de profeţii. În curând toţi Îl vom vedea Şi va-ncepe. veşnicia ! 420. Mântuirea va veni de la Domnul! 2. Pe pământ. Rodul să se-adune. valuri de urgii… Bate vânt. Trâmbiţaţi grabnic. Vestea marelui Advent cu ardoare! 4.. Ridicaţi inimile-n zbor.De pe Stânca mântuirii Luminează-al vieţii far! El trimite raze-n lume Şi-al îndreptăţirii har.Raspândiţi peste tot solia Că Isus vine-n slava Sa. acum de sus Dai viaţă pe pământ. Refren: . în sfârşit.De pe Stânca mântuirii 1.Tu ca grăunte ai fost pus Odată în mormânt.Timpul scurt nu acceptă somnul. spre apus. în grânare! 3. tot.Timpul scurt 1. Neteziţi drum pentru Isus. Dar astăzi toţi Pornim la secerat! 419. Trimite-n câmp secerători Ca Numele-Ţi mântuitor Să fie-oriunde predicat! Noi pân’ acum am semănat.Pe fiecare dintr-ai Tăi Tu ne conduci la fel. La jertfa Ta vom fi părtaşi. Dar înviat.Înălţaţi imn de veste mare. Seceraţi grâul din ogor. Ca nişte-adevăraţi urmaşi! S-aprinzi Tu astfel pe pământ Lumina harului Tău sfânt.

Îndemnaţi-i să rămână Credincioşi pân-la sfârşit. frate drag. Să se-adune toţi aleşii Cei cu inima curaţi. 6. Ce din mărire-n praf a-ngenuncheat. 5. grea! Refren: Fii veste bună.Sus. şi tot ce poţi jertfi! Fii pentru mulţi prilej de bucurie .Mergi şi proclamă dragostea divină. frate drag. lumini aprindeţi. Ca să intre toţi în ceruri Când Isus va fi venit! 421. al păcii far. Dragostea ta. Cu glas tare îndemnaţi.Inima ta sã fie mărturie.Răspândiţi lumina sacră Peste mări.Neagră-i noaptea necredinţei.Proclamaţi solia-n lume. Căci vreun vas de valuri prins Ar putea pieri pe-aproape. 3. Arca-i plină de drumeţi… Lăsaţi lămpile să ardă Spre salvarea multor vieţi! 2. Să ne aducă toată-a Sa lumină Şi al iertării steag însângerat! 3.Fraţi iubiţi. luminează celor fără tihnă Şi risipeşte umbra nopţii..Dârză-i marea şi-agitată. Groaznic muge-al mării val! Mii de ochi timid se-ndreaptă Spre lumina de pe mal.. nu-i vreme de odihnă. Tu eşti lumină din lumina Sa! Mergi.Sus. nu-i vreme de odihnă! 1. prin munţi şi văi! Sfântul Spirit ne-a aprins-o Pentru timpul cel de-apoi. Dacă-n port e farul stins… 4. Azi te trimite Domnul cu al vieţii har! 2.

Domnul.Venim din Cuvântul de Domnul rostit 1. Toţi cei dragi lângă mine vor fi. ce ne-a scos din păcat! Privind. pentru cer îl păstrăm! 3. Azi vestea bună spune-o tuturor.Ce mare seceriş! (Canon) Ce mare seceriş! Ce mici secerători! Rugaţi pe Domnul secerişului Să mai trimită lucrători! 424. Să fim fericire. Ascuns în Isus. 4. Multe stele şi eu voi avea.Bucuros mă gândesc 1. Nu te opri. În coroana de aur. Sus. lucrează cu mult dor! 422. Din fără hotarul eternei iubiri! 423. în slavă. glas de cer minunat! Vom vesti harul Său. Prin Domnul.Venim din vecii şi suim spre vecii. ce ştim că-n curând va veni. un loc fericit. aşa ne-a creat! Refren: Vom vesti Legea Sa. În ceasul genezei avem răsărit. din cruce venim. În planul veciei un loc El ne-a dat. noi să trăim! În planul iubirii un nume purtăm. în curând revine. minuni. În planul măririi vom fi fericiri.Şi însutit Isus va răsplăti.Venim din Golgota.Bucuros mă gândesc la căminul ceresc. Singur n-aş fi deloc fericit. prin credinţă. . Cântăm bucuria că El ne-a iubit! 2. lucru-i mult şi zilele-s puţine. şi Isus va veni. Din sângele dat pentru. ce El îmi va da. Pentru mine cu drag pregătit: Dar acolo.Venim din Cuvântul de Domnul rostit. Refren: Când va fi marea zi. câte-ar fi să-ntâlnesc.

degrabă-acum ieşiţi.Domnul ne-a dat prin apostoli un steag Dus de martiri prin flăcări şi spini. Sfântă credinţă. făclie de har. Într-al păcii Eden minunat Şi voi fi împreună cu-ai mei preaiubiţi Pentru care-am trudit şi-am sperat! 425. să-i zoriţi. Să ştie cei făr’ ajutor: Domnul e bunul lor Păstor! 3. Să-i zoriţi pe toţi să vină! Să-i poftiţi. Să lucrez pentru dragostea Sa Şi pe mulţi rătăciţi să-i salvez pentru cer.Domnul ne-a dat Duhul Său cel Preasfânt.2. Să încheiem planul Său pe pământ Biruitori. La nunta lui Isus. Multe stele să pot aduna! 3. Flacăra ta nicicând nu s-a stins! Ref: Sfântă credinţă. Focul ce lumea toată-a cuprins: Sfântă credinţă. purtată cu drag.Fericit voi păşi lângă cei mântuiţi. poftiţi Pe-oricare oaspeţi veţi găsi Cu bucuria de-a veni! Refren: Să-i poftiţi. Ca să-mi fie casa plină! 2.Auzi. să-i zoriţi. răsună vocea Lui În mijlocul pustiului! . Dragostea Lui s-o împărtăşim. Flamura ta e-al nostru destin! 3. Îl rog pe Isus să-mi dea har şi puteri.Voi. servi. degrabă-acum ieşiţi! 1. servi. ca să biruim! 426. în dar.Azi. Voi.Domnul ne-a dat prin apostoli 1.Domnul ne-a dat prin apostoli. zi de zi Cu scumpătate te-om păzi! 2.Spuneţi şi celui obosit: La Domnu-i pacea de găsit.

Doamne.Nu ne-nspăimântă nici o fiară. Şi chiar plecând pe mări. 2.Pentru cel ce însetează 1. Ştim un ostrov de iubire Prin pustiul arzător. Lângă ape să-şi oprească Obositul său picior.Ah. din pustiul arzător. Vă chemăm la Isus! Refren: Fă-ne. aprinse. S-arătăm tuturor dragostea! 2.În veşnicia fericită O sărbătoare-i pregătită Şi o coroană strălucită Pentru cei ce slujesc.Noi suntem braţele întinse Spre largul lumii necuprinse. Vom sluji bucuroşi. Lângă Domnul. Şi. afară. ce împarte Apă vie tuturor. răzbunând al Tău renume. 3. mâini spre lume Să înălţăm slava Ta. 428. Zi de zi.Pentru cel care trudeşte. Astăzi cu inimi noi. Printre neguri.Pentru cel ce însetează După-un strop de clar izvor. să ajungă . Noi vom sluji voioşi în ţară.Noi suntem braţele întinse 1. Răsună jalnic plânsul lor! Eşti tu samaritean milos? Mergi şi îndeamnă-i la Hristos! 427. către ‘nălţimi.. Să meargă să-I dea ajutor: Să-aducă mieii-n loc curat Şi să-i ferească de păcat? 5.Dar cine-aude pe Păstor..Ca bun Păstor azi cheamă El Să vină orice mieluşel! 4.

Străbate-vom orice meridian. În orice neam şi-n marile Biserici Şi-i vom salva.. 4.Mergeţi la cei pierduţi! . La cei pierduţi în valuri de păcat. 429. luciferici. Ştim un ostrov de iubire.Vom căuta pe fraţii noştri azi.Hristos e gata să Se-arate-n zori. Fără neguri.. pe maidan. Lângă Domnul. Ştim un drum ce-n slavă duce. Ca să afle orişicine Că avem un Salvator. Dar noi suntem cu El căutători Şi nu-i pe lume forţă să ne-nvingă! 430. răbdând orice necaz.Avem un zel mai aprig ca oricând Şi Spirit Sfânt ni-e dat fără măsură.Iubirea lui Hristos ne-a adunat 1. fără nor. de lumini. Iar eu în mâna Ta! 2.Ducem veste-n valea morţii Despre-un cer nepieritor.Altă lume.. Pe unde doar iubirea vrea să umble! 3. Potop de foc e gata să se-ncingă. De-atâţia zei tereştri. ce împarte Veşnicie tuturor. Refren: Iată-mă. Pe străzile oraşelor şi-n jungle. în sfântă "cruciadă".. Sunt gata-n fiecare clipă! Din zori mă voi scula să-mi caut fraţii Cu Biblia în mâna mea. La cei ce au uitat demult să creadă.Iubirea lui Hristos ne-a adunat Şi ne-a trimis. Drum de lacrimi şi de spini! Jertfa Domnului ne cheamă Şi ne-aşteaptă heruvimi! 3. Să nu rămână palmă de pământ Necercetată astăzi de Scriptură! 5.Vom căuta în parcuri. trimite-mă.

spuneţi în noapte Să ştie toţi că Isus i-a salvat! Refren: Mergeţi în lung şi-n lat. . drumul către cruce.Peste munţi. zace înfrântă Şi vă aşteaptă cu-al dragostei har. Coardele rupte-nstrunaţi-le iar! 3.. Faceţi s-audă clar vocea speranţei. cu Isus. Rămâi mereu în consacrare Şi rodul pururi să-ţi rămână! 432.Am învăţat privind la tine 1. Este solia ce-avem azi de dus! Duhul Său Bun şi Sfânt ne întăreşte Ca să salvăm lumea pentru Isus! 431. 3. Iubire tânără şi bună.Am învăţat privind la tine.Inima lor. A dragostei fierbinte rază S-o simtă toţi în preajma mea! 2..1. Venit de dincolo de moarte. Milioane ce n-au cunoscut dragostea Să audă şi ei de Isus.Iar de la tine.Tu. Dinspre Magdala. peste mări. Unde Vestea deloc n-a ajuns. voi pleca. Am înţeles: orice se poate Când te iubesc Marii şi Marte.Mergeţi la cei pierduţi! Sunt fraţii voştri Cei care pier în mormânt de păcat! Plângeţi cu cei greşiţi. plângând. Martă.Peste munţi. veşnic truditoare. vine Dar înspre Golgota se duce.Chiar dacă ei nu-L vor. Marie. frate. Domnu-i iubeşte. Lazăr. mulţi vă aşteaptă! E ultim ceas de har şi de salvat! 2. azi înflăcărează Un dor în mine de-a lucra. peste mări 1. iată. Refren: Isuse.

soli ai fericirii.Viaţa e-o plăcere. mincinos. Sunt uşi la care încă n-ai bătut! Refren: Te-ajută Domnul să vezi cărarea. Să-L ajut.În ţări îndepărtate 1. Niciunul să nu piară În întuneric greu.Domnul are cu El.Când Dumnezeu te cheamă în lucrare.Voi ce-aţi stat risipind timp şi bani în plăceri. să le-aducă în staul ‘napoi Şi pe mine Isus m-a trimis.În ţări îndepărtate. 3. Auzi chemarea lor? Ascultă cum suspină Şi cei din jurul tău! Ajută-i deci să vină Pe toţi la Dumnezeu! 2.2. Împlinind vis lumesc. turma scumpă de oi. Dar mai sunt încă multe-n abis. Nu zăbovi.Voi. Vestiţi în lung şi-n lat. căci timpul este scurt. Vă sculaţi chiar acum să plecaţi peste zări Şi slujind. Departe de Hristos? Lumina să răsară. să urmaţi lui Hristos! 433. Mai e vreun suflet scump in aşteptare. Lucraţi cu Dumnezeu. Dar oare ce folos Când iată lumea piere. Ca Domnul să-Şi adune Poporu-nvingător Şi-apoi să-l ia la Sine Când va veni pe nor! 434. . Cuvântul v-a fost dat! Vestiţi-l omenirii.Când Dumnezeu te cheamă in lucrare 1. 3. În orişice popor Sunt inimi apăsate.

restul lasă-I Lui! 3. Ghedeoane. Şi bucuria de la seceriş! 435.În a Domnului lucrare Zilnic vreau să mă-nnoiesc.Noi azi plecăm în lucrare 1.Nu privesc doar viitorul Când primi-voi mari puteri. Veniţi cu noi. 3.Semănător de dragoste cerească. Căci secerişul e mare Dar lucrători prea puţini! . Ce pot face azi. Ieşi la lucru. Doar pe urma Lui cea sfântă Voi întinde al meu pas Şi porunca-I de pe urmă Împlini-voi ceas de ceas. Fii mesagerul păcii lui Hristos! 2. Nu aştept ascuns pe Domnul Ci-L întâmpin cu poveri.Zac talanţii în ţărână. Iar Stăpânul stă să vină. 2. în juru-mi. Fac prin fapte şi prin grai.Noi azi plecăm în lucrare. ci toţi cinci.În a Domnului lucrare 1. Cu puterea ce o ai! 436. Slujirea e favoarea cea mai mare. Păstrează ochii inimii deschişi. Lucrătorii sunt puţini.Pe urma Lui de mergi oricând voios. De nu poţi face grâul să-ncolţească. Împarte adevărul orişicui. Multă binecuvântare Pe cărarea Lui găsesc. Tu urcă munţii şi străbate marea. Ies şi eu să-I pun pe frunte Numai stele şi nu spini.Lui Dumnezeu slujeşte cu răbdare. Oare glasul nu-I distingi? Mare este secerişul. Nu doar unul. fraţi creştini. Fă-ţi datoria.

Ca toţi să vadă slava Ta în jertfa lui Hristos! 3. La Tine nimeni nu-i străin şi nici de neglijat! Alungă bezna lumii grea şi tot ce-i păcătos. fii stăruitor! Seamănă sămânţa. o.Seamănă sămânţa fără zăbovire. Vă înarmaţi cu iubire. căci Tu ne-ai îndemnat. Un singur ceas a mai rămas în lume de lucrat. oricât de depărtat.Izvor de sfinte frumuseţi. să secerăm.Plecăm. brav semănător! . fie vânt sau nor! Intră în ogor.Refren: Veniţi. Ajută-ne ca să grăbim mult aşteptata zi.Plecăm. seamănă de zor! Fie vreme bună. Tu. Harul va fi încheiat. Stăpâne-n via Ta. Tu eşti al nostru Dumnezeu şi Rege preamărit.Vom tot lucra până-n seară. Domnul aduce răsplata Pentru acei ce-au lucrat. ocean de ape vii. Lucrarea s-o terminăm! 2. Să ţinem sus stindardul Tău în veci curat şi sfânt! 4. ne-ndreptăm preaplinul inimii! Învaţă-ne să fim model în faptă şi-n cuvânt. veniţi cu grăbire. Stăpâne-n via Ta 1. Inspiră pe-ai Tăi ucenici să-şi facă slujba lor! 2. Doamne. Dar secera-vom cântând! 3. Să semănăm. 437. Domnul secerişului. Fie senin. Seamănă sămânţa seara sau în zori! Te aşteaptă-ndată mare răsplătire! Seamănă sămânţa. scump Mântuitor. Doamne. Când ura lumii va-nceta şi pacea va domni! 438.Peste puţin totu-i gata.Tu.Seamănă sămânţa! 1. ştii pe orice om. fie vânt! Poate lucrarea-i amară.Dreptate plină de iubiri şi har neprihănit. brav semănător! Refren: Vrednic lucrător. Spre Tine.

ne-ncetat… 1. Doamne. Duhul Tău bogat.Dorul meu. Să mângâi cum şi Tu m-ai mângâiat. Să simtă lumea harul Tău întreg.Aş vrea să duc în lume pacea Ta. Lumina Ta s-alunge noaptea grea Şi toţi cei trişti să cânte slava Ta! 3. Speranţe să se-aprindă pe pământ. Doamne. ca Mântuitorul. sus.Dorul meu ne-ncetat se avântă spre cer. Putere celor care obosesc. brav semănător! 439.Seamănă cu lacrimi. brav semănător! 3.Aş vrea să duc în lume pacea Ta. Pe cei neînţeleşi să-i înţeleg! 2.Aş vrea să duc în lume pacea Ta! 1. Fii întotdeauna harnic lucrător! Să nu plângi la urmă. Seamănă sămânţa. M-ascund în Tine. Unde-i locul promis de Isus Şi mă-ntreb îngrijat de am dreptul să sper Că voi fi eu primit în cer. Duhul Tău cel Sfânt. cred statornic şi sper Să primesc răsplătiri ce nu pier! 2. secerând furtună. N-aştepta să-ţi fie ţie mai uşor! Vei cânta la urmă.2.. sfânt izvor ceresc! Revarsă.Lucrul meu de făcut nu pot zice că-i greu: . Să-mi dau şi eu ca Tine viaţa mea. secerând ogorul! Seamănă sămânţa. să trăiesc! 440. Credinţă-n cei ce se-ndoiesc! Revarsă. Iertare unde-i plânsă inima. O coroană ce Domnu-mi va da? Voi ajunge la cer. Cuvântul plin de har dumnezeiesc Şi toţi cei însetaţi să poată bea Din Tine. Iubire între cei ce se urăsc..Seamănă în brazdă o sămânţă bună.Aş vrea să duc în lume pacea Ta. Refren: Voi primi eu cândva în cunună o stea.

Să-i scot şi eu pe fraţii mei! Refren: Mi-arată.Strânge roadele-n zorii zilelor. dă-mi Cuvântul Tău 1. Dă-mi astăzi pâinea Ta din cer. cu Dumnezeu. drumul bun. 441. Doamne. Cu Dumnezeu vom fi mereu! 442. cât mai repede. Gata sunt de secerat! Vino repede. dă-mi Cuvântul Tău Să pot vorbi la fel şi eu. Cum Tu m-ai scos din rele căi.Isuse. Ca altora şi eu să-l spun.Iată. rodul mâinilor Îl va binecuvânta! 3. vine Domnul nostru şi ne-aduce răsplătiri: Cei cu inima curată vor trăi în fericiri! Cu Dumnezeu. 443.Iată. E uşor de făcut. trimite Braţe tari în lanul bogat.Domnul pune pe toţi să secere. Domnul clipelor.Iată. grânele-şi pleacă spicele! 1. Între îngeri voi fi-ncoronat. vine Domnul nostru! (Canon) Iată. Vreme nu-i de aşteptat! Refren: Doamne. cu dragoste. La amiază nu-nceta. Ca să secere azi.Isuse. Rodul sângelui vărsat! 2. Te rugăm. grânele-şi pleacă spicele.Lucru-i mult şi Isus vrea să dau ajutor La oricine-i cuprins de păcat Şi atunci ca un dar pregătit sfinţilor. e uşor! 3. Mergi şi tu în lanul Său! Şi poverile fi-vor cântece Când aduni cu Dumnezeu. .Am oricând cerul tot ajutor! Să fiu pildă la mulţi că e bun Dumnezeu.

. Înalţă-te-n credinţă.De ţi-este greu pe cale.Doamne. . marea Ta lucrare 1.De ţi-este greu pe cale 1. Căci nu va fi întruna de plâns şi de trudit.Doamne. prin harul Tău. În flăcări sau în gropi cu lei Să-i întăresc pe fraţii mei! 3. ‘Nainte prin credinţă. sărmane peregrin. Nu-i prin putere. nu sta descumpănit. Doamne. marea Ta lucrare.Ne trimiţi să spunem lumii Izbăvirea de păcat. Odihna lor e moarte şi nu destin ceresc! Isus pe toţi îi cheamă.S-o duc şi celor care pier! 2. eu ascult. de dragoste mai plin. oricât de istovit. Duhul Sfânt dă tărie. Lucrează cât e ziuă. să plângi şi-apoi să cânţi. 445. Să ştiu cât m-ai iubit de mult! Din tot ce-mi dai. în sfârşit. nici prin tărie. Cu drag la fel să-mpart şi eu.Această viaţă-i dată ca pâinea ce-o frămânţi. sfârşitul mult dorit. dar numai cel trudit Primeşte şi răsplată şi timp de odihnit.. Dureri şi lacrimi n-or mai fi. Căci vine după muncă şi timp de odihnit! Refren: Timp de odihnit avea-vom. Ce se face pe pământ.Să nu priveşti cum alţii la umbră se-odihnesc.Vorbeşte. 2. Nădejdea noastră şi biruinţa Este Duhul Sfânt! 2. Să fie-n mine Duhul Sfânt. ci timp de odihnit.Puternic prin al Tău Cuvânt. 444. Doar prin Duhul Tău cel Sfânt! Refren: Duhul Sfânt dă putere. Răsplata e aproape şi timp de odihnit! 3. S-o pui în brazda lumii. Sfârşitul e aproape.

Cei bătrâni reci de-ţi vor sta. Mai sus ne cheamă.Zici că n-ai dar de vorbire Ca un Pavel a vesti? Totuşi poţi vorbi de Domnul Cum El pentru noi muri! Nu poţi converti puternici. La cei pierduţi. mai tari ne face Al iubirii Tale foc! 446.Aşa cum Eu am fost trimis 1.N-auzi tu când zice Domnul: "Unde sunt cei ce-Mi servesc?" Copt e-acuma secerişul. La fel si voi. nu.Aşa cum Eu am fost trimis în lume. speranţa noastră E-n puterea ce ne-ai dat! 3. la cei sărmani şi goi Să le aprindeţi flacăra credinţei Ca să se-ntoarcă-n staul. ”Iată-mă în via Ta!" 2. Eu nu vă voi lăsa! 2. Ieşi la drumuri şi la garduri Cei smeriţi vor asculta! 447. Sume mari de nu poţi da. nu avem deloc. Bucuros Isus primeşte.Eu vă trimit în valea suferinţei. Doamne.Credinţa toată. Dar secerători lipsesc! Domnul dă răsplată mare Celor care vor lucra! Cine vine. Şi a văduvei para! 3. cine zice. Dar singuri.N-auzi tu.Nici putere. când zice Domnul? 1. înapoi. De nu poţi străbate marea Ca un sol între păgâni. . nici tărie. porniţi pe urma Mea. Nerăsplătiţi şi fără de renume. Poţi găsi şi-aici de lucru Între-ai tăi şi-ntre vecini! Pentru-a Domnului lucrare.

Al Lui este braţul viteaz! 3.În amurgul ce se lasă Peste-ntinsele câmpii.Aşa cum Eu am părăsit mărirea Şi-am dat la toţi ca jertfă viaţa Mea. A Lui e puterea pe-ntregul pământ. e timp de slujit. suind prin Golgota! 448. Dar veţi primi Duh Sfânt fără măsură Ca să vestiţi al mântuirii har! 4.Cu toată puterea-ntreitei solii.Acum e momentul. Prieteni. Întregul pământ luminaţi! Să intre în rânduri bătrâni şi copii. Refren: Glasul Domnului ne cheamă.Să nu ocoliţi nici o palmă de loc.3. la al milei hotar! În brazdele lumii speranţă să fiţi. Purtaţi şi voi al crucii greu calvar. Acum.Aşa cum Eu am fost privit cu ură.În amurgul ce se lasă 1.Porniţi. Sfidaţi provocări şi necaz. lucrători ai Cuvântului sfânt. Solia de har proclamaţi! 5. La fel şi voi să vă-mpliniţi menirea Pe drum de cer.Vă cheamă Hristos. Vorbiţi despre cerul frumos! E vremea vestirii. Secerişul e în toi! Cine-i gata să răspundă? „Iată. Doamne. voia Lui să-mpliniţi. Purtaţi steagul dragostei Lui! 4. vă cheamă Hristos! 449. Zăbovesc secerătorii La hotar de veşnicii. Să duceţi solia de har! 2.Vă cheamă Hristos! 1. Vestiţi adevărul oricui! Prin valuri de mare sau flăcări de foc. e ceas de sfârşit. suntem noi!” .

Hristos cheamă-ajutoare 1. în lucrare. în veşnicii. deci.Zor deci. Dar secerători puţini! 3. Nu vezi că soar’le-i sus? Amiaza să te-apuce-n Slujba lui Isus! Jertfeşte-ţi cu nădejde Toată puterea ta! Zor deci. că vine noaptea Când nu poţi lucra! 3.Zor.Hristos cheamă-ajutoare La lucru-n al Său câmp. Când nu poţi lucra! 2. că vine noaptea. Harnic la lucru fii.Cei ce merg. că vine noaptea. 450.Zor. Soarele-i spre apus! Zor.Zor deci.2. Ca să nu-ntârzii! Aleargă cât e ziuă. spicele sunt coapte. ca să ne răsară Slava lui Isus! Voioşi grăbiţi la lucru Până s-o arăta! Zor deci că vine n noaptea Când nu poţi lucra! 451. iată-mă!” .Iată. Holdele abia se ţin! Secerişul este mare. Nu-i timpul de-a mai sta! Zor deci că vine noaptea. Cu vocea-I iubitoare Ne-arată drumul sfânt! Prin mila Ta cea mare Ajută-mă să spun: "Iubite Doamne. Chiar dis-de-dimineaţă. că vine noaptea. deci că vine noaptea! 1. Răsplătire vor primi: Ca şi stelele pe boltă Vor sclipi. azi.

popor să-Ţi fim.Cu trâmbiţi şi făclii.Refren: Iată-mă.Eu mă încred în Tine Cu-atâtea noi chemări Când glasul Tău din mine Mă-ndeamnă peste mări! Ca fructe noi mulţime S-aduc din depărtări. Iubite Doamne. iată-mă! 2. când altora slujesc! Doresc să-mi caut fraţii. Duşmani când se-nteţesc. pe ‘nălţimi.În cântec noi am strâns Durerea tuturor.Povara pentru alţii Mi-e jug şi dar ceresc: Tresalt de bucurie. iată-mă! 4. Iubite Doamne iată-mă! 3. iată-mă! 452. Iubite Doamne. Pe toţi ce-n cruce ne-ai salvat. Doamne.Tu. Iubite Doamne. Ca să se-oprească orice plâns În harul salvator.Purtăm cu noi lumini 1.Purtăm cu noi lumini. iată-mă. Pe tot întinsul vom vesti Că vine iar Isus! 4. Spre-a Ta lucrare-acum pornesc voios Da. 3. iată-mă. Şi dă-mi putere multă Mereu să biruiesc! O sută din o sută M-ajută să rodesc. În ultimul apus. . Ai mântuirii zori! 2. Ca să se vadă. iată-mă. Lucrarea să-mplinesc.Rămâi cu mine-n luptă. ne-ai chemat Din veac. Prin lume călători.

apăsaţi. Chemarea sfântă-au primit. azi. Veniţi căci Isus azi vă-mparte Putere şi har să luptaţi! Cu El vom lupta împreună . ne-a salvat! 2. Datori suntem toţi să lucrăm. Să ştie de-acuma tot omul. Pe toţi cei pierduţi să-i salvăm! Deviza ne e mântuirea Ce-n Domnul Isus am aflat. Să strigi cu noi vestea bună pe munţi? 454.Cei slabi lucrând s-au călit.E timpul marii treziri! 1.E timpul marii treziri! E ultimul ceas de luptat! În cer se scriu răsplătiri. Pe toţi cei umili sau de seamă.Voi tineri ce staţi azi departe În lume trudiţi.Coroane-aşteaptă în cer Mulţime de stele şi frunţi! Vrei.Când Domnul Isus azi ne cheamă 1. Sub steagul Său ne-am înrolat. ce destin ţi-ai ales? 3. să fii mesager. amin! 453.o trăim acum şi-n curând Se-ntoarce Domnul şi totul e sfârşit! 2. Cei fără talent au succes. Ca soli voluntari ai dreptăţii Eternului Domn Salvator! Cu drag noi lucrăm pentru Domnul. Isus ne-a iubit. Spre El ne-ndreptăm azi privirea Căci El ne-a iubit.Pe aspra cărare a vieţii Prin soare păşim şi prin nor. cât mai e încă de secerat! Refren: Trezeşte-te! E timpul marii hotărâri! Trezeşte-te! Nu vrei să fii tu pregătit? Apocalipsa .Când Domnul Isus azi ne cheamă.Ne-adună-n cer. O. ne-a salvat! 3. Dar tu ce loc.

Binecuvântând poporul Stă de-a pururea-ntre voi. O. (:Să-ntemeiezi în pace şi iubire A Ta domnie fără de sfârşit! :) 456. Căci El ne-a iubit. chemarea-I părintească Ascultaţi-o în sfârşit! 2. Orice rele vor pieri. El v-ascultă rugăciunea Şi vă scapă din nevoi. vino iar cum ne-ai făgăduit. El de mii de ani încoace Face bine tuturor. Tu voieşti a lumii mântuire. vino Doamne. Pe nor. Azi cu dragoste vă cheamă Înspre El necontenit. Prin Domnul obţinem cunună.De ce nu vii? 1. cu mare Înspre Domnul veţi privi.Oare n-aţi aflat voi încă? 1. ne-a salvat! 4. Eşti milostiv şi-a toate răbdător. va veni. Orice chin. cu a Ta mărire. orice durere. Atunci vom primi răsplătire Şi-n veci faţa Lui vom privi! De-aceea strigăm cu tărie. Vreun suflet ce mai e de mântuit!:) 2.Când Domnul Isus în mărire.De ce nu vii ca să ne iei la Tine. (:Căci Tu nu vrei să moară-n rătăcire Un singur suflet fără Salvator. cu mic. :) 3.Da. De ce nu vii cum ne-ai făgăduit? (:Sau mai aştepţi că poate tot mai vine. .Zdrobind greutăţi şi păcat. Ah. Dacă toţi. în curând.O.Oare n-aţi aflat voi încă? Domnu-i blând şi iubitor. Chiar urle Satana turbat: Mărit în etern Domnul fie. Căci El ne-a iubit ne-a salvat! 455.

Fă-n toate cum a zis El. Vino-n credinţă la Domnul Căci vei fi mult adăpat! Refren: Grăbeşte. crede numai.O. nu te-ndoi: Cu siguranţă te va primi! Şi pentru tine El Se jertfi. Să fii om nou pe deplin! .Precum florile se-ndreaptă Către soarele de sus. Inima dă-I-o numaidecât! El ţi-este sigur coperământ. O. El e-al vostru Salvator! 457. Să fii cu Domnu-n curând! 2. Viaţa în dar Dumnezeu îţi va da! Grăbeşte deci să devii sfânt. O. aşa! El este gata a-ţi ajuta.Vin la Isus azi. vino chiar acum! 458. vin’ şi-ascultă de-al Lui Cuvânt. nu-ntârzia 1. Aşa sufletele voastre Să se-ndrepte spre Isus! El. vino chiar acum! Refren: Fericit voi fi atunci curat. Orişice rău încetează. vin’. Doamne. Când spălat de orişice păcat Cu Domnul fi-voi neîncetat! O. nu-ntârzia.Vino acum şi-ţi adapă Cântul speranţei senin.Vino la apa de viaţă 1.Vino la apa de viaţă Când eşti atât de-nsetat. Vă primeşte cu mult dor… Ascultaţi-L cum vă cheamă. O.Ah.3. nu-ntârzia. mai mult decât o mamă. iată vin! 2. vino chiar acum! 3.Vin’ la Isus azi.

Tot ce ai. Ci alta e voinţa mea: Să lase răutatea sa! Atunci iertare va primi Şi prin credinţă va trăi!" 2. 3.Vino. Lui Isus consacră-n dar! Vine ziua cea din urmă Când te vei căi amar… 460. ia-auzi tot mai bate. Numai pe Isus Îl lepezi. tu n-ai sălaş? Ia-auzi cum la uşă-ţi bate: Vrea să intre! Tu nu-L laşi… Refren: Cine vrea să se consacre.Pentru Domnitorul păcii. degrabă. ce poţi. vine bucuros! 2. Mâine poate nu mai eşti!… 4. Nu ai vreme să-L primeşti? De nu-L laşi să intre astăzi.Ia-auzi. Promite viaţa prin Cuvânt! Aceasta e dorinţa Sa.Pentru Domnitorul păcii 1. Să te întorci din calea rea! . Pe Cel care te-a iubit.Pe viaţa Mea de Dumnezeu! 1.3. De plăceri te-ai alipit."Pe viaţa Mea de Dumnezeu: Nu-mi place moartea celui rău. căci Domnul te-aşteaptă! Ce bucurii poţi avea! Ca un izvor plin de viaţă Fie şi inima ta! 459. Să nu fii deznădăjduit. Pe altarul lui Hristos? Cine inima-I deschide? Iată-L.Chiar dacă mult ai fi greşit. Inimă. Căci Dumnezeu cu jurământ.Loc ai pentru orice lucru.

vremea cea preţioasă.De-aceea nu mai zăbovi Pierzându-ţi vremea zi de zi. El. Flămând şi zdrenţăros. Refren: O. fiu pierdut. 3. vino-acasă. 462. suflet trudit! 2. Timpul de har. Nu ne aşteaptă pe noi. Se va-ncheia în curând. drumeţ obosit! Dulcea chemarea azi încă răsună: Vino. sărman rătăcit! Domnul te poate scăpa din furtună.. Cele prezise îşi au împlinire. o. 1. care-atât de-a iubit. Domnul cuprinde-n iubirea Sa mare Pe orice suflet trudit..Cel păcătos încă are iertare. Destul. din cer.. Azi sunt al Tău şi-al Tău rămân!.Întoarce-te.3. vino. Chiar azi să las tot ce e rău. dă-mi Tu harul Tău. 4. Pieirea-i tot ce poţi s-aştepţi. o. azi. Şi dacă nu vrei să te-ndrepţi.Încă-auzim azi chemarea duioasă Şi-al ei ecou pe pământ. . Căci Domnul nu-ţi dă harul Său De stăruieşti a face rău.. Aproape-i ziua de-apoi.Isuse. dar.Întoarce-te aşa cum eşti. 461.Întoarce-te. fiu pierdut La Tatăl tău.Dulcea chemare 1.Anii se scurg şi se duc cu grăbire. Harul mai e oferit. Dulcea chemare azi încă răsună: Vino. Pe braţul sfânt biruitor Mereu să-Ţi fiu ascultător… Nu vreau deloc să mai amân. 4. cât te-ai abătut Înstrăinat de El! 2.

Ca Fiul Său. Fiul meu cel pierdut. Refren: ... Când s-au întins atâtea punţi Spre casa Tatălui! 463. tu auzi cum te cheamă Isus? Înţelegi tu duiosul Său glas?.. Când mereu Mă respingi. Ştiu. Fiindcă mâine vei plânge amar! 3. Să-L amâni încă-un an.. nici măcar zile nu-s! Hotărăşte şi-ntoarce-te azi! Mâine-i însă ascuns şi va fi prea târziu. focul ei veşnic viu Îţi arată tot cerul deschis. fii pierduţi. Şi fiice-a’ nimănui. Iubitor. faţa ta să-ţi dezmierd. va pieri al tău chin. Ai în sufletul gol răni adânci.. Decât tot i-am iubit mai presus. Chinul lor nesfârşit Eu l-am dus... copila mea. Un torent. pentru oameni trăind. voi. căci te chem şi tu fugi. Şi. rătăcind prin străini. lăsând nesilit cerul de mărgărit. Hristos.. Vindecat. toţi cei împovăraţi Veniţi. nu vei şti să mai plângi. inima Mi-o usuci... te voi strânge la piept. 2.Vei fi primit cum nu gândeşti. toţi cei împovăraţi 1. 464.Zi de zi Eu te chem. 3. De-aceea suspin. Azi iubirea lui Hrist.Suferinţa purtând. Oare Eu M-am jertfit în zadar?. ai fost chinuit..Frate drag. voi. vremea curge-n abis!. la Dumnezeu Cămin mai dulce n-ai afla Decât la Tatăl tău! 4. să te-ntorci te aştept Şi suspin nevoind să te pierd. Plângând. De iubirea-Mi gonit.O.Zi de zi Eu te chem 1.Întoarceţi-vă.. Isus vă cheamă! De El veţi fi toţi mângâiaţi Mai mult decât de-o mamă.Întoarce-te...O.

În El găsiţi tot ce speraţi. El e cu voi în orice ceas. 2. grăbeşte vin’. Să nu stai ca un străin! 2. Isus vă-mbie! Cu El puteţi fi fericiţi De-acuma pe vecie! 4. Vin’ la Domnul cel iubit. El te-aşteaptă bucuros! Cât ai fi de obosit. Şi pe mulţi a mântuit De păcat îngrozitor! 3. Vin’ la Domnul cel iubit. Veniţi.Să vină tot cel slab sfios. Nume sfânt! Fericirea pe pământ E-n acest divin Cuvânt: Nume scump.O. toţi cei trişti şi izolaţi. Cu inima înfrântă! Isus vă scapă bucuros De tot ce vă frământă! 465. mare. Veniţi. El vă invită. Puteri noi vă-mprumută! 3. sărmane om! . Vino astăzi la Hristos! 466.Voi.Dulce Nume. El e gata-a’ţi ajuta! Pentru tine S-a jertfit Sus pe lemn. ce cădeţi la orice pas. Veniţi. pe Golgota! Refren: Vin’ la Domnul cât mai grabnic.Vin’ la Domnul! 1. El e blând şi iubitor. Şi pacea mult dorită. 5. Isus v-ajută.Voi. Vin la Domnul.Voi. mic! Vino-acum.Vin’ la Domnul cel iubit. "Isuse". ce-ndoială tot simţiţi.

Vino. vino dar. bate tot mereu. Şi te scoate din nevoi. Şi te pleacă-n rugăciuni! Refren: Vino dar. zi-I bun venit! 2. Suflete.Ia-auzi. Domnul îi cheamă şi pe copii! Îngeri cu harpe cântă cu dor. să-L chemi cu drag! 468. A venit căci te-a iubit! O.Spre-acele ţărmuri… 1. Bun tovarăş vrea să-ţi fie Şi să-ţi dea speranţe noi! 3.Spre-acele ţărmuri din veşnicii.Ia-auzi bate iar şi iar! Doar nu vrei să-L laşi afar’? N-auzi că-i Mântuitorul Cel ce stă la tine-n prag? De eşti tu biruitorul. bate tot mereu! 1. Vin’ la Domnul de Îi spune. e Domnul.. auzi-L cum te cheamă. Să-I deschizi. Ia-auzi cum sună cântecul lor: . bate ne-ncetat! Cine-o fi de aşteptat? O. ce-n lume Ai dureri şi-amărăciuni. sărmane om.Ia-auzi.Ca o mamă te mângâie. vino dar. chiar acum! De pe tronu-I sfânt de har Azi te cheamă Domnul bun! 2. Azi mai este încă har. Vin’ la Domnul. Cât se simt de fericiţi! Vrei şi tu să-L laşi în casă? Să-I deschizi şi să-L inviţi! 3. Căci în cerul plin de slavă. cei ce-L lasă.. Cine stă la pragul tău? E un Oaspete de seamă.1.Ia-auzi. degrabă.O. Vrea să-ţi dea viaţa-n dar! 467.

De ce să mai aştepte? De ce te mai ascunzi?. 5.Auzi cum stă şi bate 1. nu-ntârzia! Nu asculta de glasul oricui. 3.. ce mult te doresc! Ştiu că acolo toţi mă iubesc! Este deja un loc pregătit. lasă-L ca să intre Cu tine a cina.. nu-L lăsa să plece... Comori cu El să strângi.. Deschide-I inima! Deschide-I inima! 470. Că-n urmă ai să plângi!. De ce te mai ascunzi?.Hristos domneşte-n Sion . 2. Că-n urmă ai să plângi!. cerul te vrea.. copil pierdut.La uşă stă şi bate. O..Să nu Îl laşi afară.... Totul e gata.. Deschide-I toată casa.Auzi cum stă şi bate La uşa ta Hristos! De-atâta timp aşteaptă Şi bate-aşa duios.Refren: Vino acasă.E vremea mântuirii. Ar vrea ca să-I răspunzi. Să nu-L mai laşi în drum! Deschide-I astăzi uşa. Tatăl te-aşteaptă în casa Lui! 2.O.Spre-acele ţărmuri din veşnicii.. Părinţii-ndeamnă pe-ai lor copii: Vino acasă..Patria mea. Şi bate-aşa duios. Vino şi tu să fii fericit! 469. Nu te iubeşte nimeni mai mult! 3. Deschide-I chiar acum! Deschide-I chiar acum! 4..

Eu sunt un sol trimis De-un mare Împărat. Cu toţi vă bucuraţi! ‘Naintea tronului de har Voioşi vă-nfăţişaţi! Şi cânturile voastre Răsune către cer.Eu sunt un sol trimis 1. Veniţi în mii de mii! Măriţi-L prin cântări de psalmi. Din traiul vostru rău Ieşiţi ne-ntârziat. la voi vin eu Trimis de Domnul meu.1. Cerescul Său cuprins E foarte minunat! O. da. Să vă-mpăcaţi cu Dumnezeu! 2.Nu-i Domn ca El sub soare. Veniţi la Dumnezeu! Oricine va veni . Şi-n vastul univers Pământ şi stele mii şi mii La semnul Lui privesc! Cu cinste al Său Nume Şi steag să-I înălţaţi. Frumoase melodii! Grupaţi-vă sub steagul Acelor ce-au aflat Că-n lumea asta şi-alte lumi El singur e-Mpărat! 471. Căci eu sunt numai solul Său! Refren: V-aduc Cuvântul prea frumos Chemarea blândă-a lui Hristos.Hristos domneşte-n Sion. Şi până-n cele patru zări Cuvântul Lui purtaţi! 3.Hristos domneşte-n Sion. Căci Domn e numai El! 2. şi voi. Grăbiţi şi m-ascultaţi Cu toţi să vă-mpăcaţi. Plecaţi genunchiul prinţi.Din viaţa de păcat.

2. de ce-ntârzii? Te-aşteaptă Domnul.Trâmbiţi răsună 1. Îngeri te-aşteaptă sus. 3..Cu El va-mpărăţi.Salvat aproape. apoi. că durerea vă-nvinge.Salvat aproape din calea rea.Azi Dumnezeu mai împarte iertare. Vreau ca.Salvat aproape 1. nu amâna! Te cheamă-al Tău Isus.Doamne.În ţara lui Isus Acolo nu-s dureri. Şi nu sunt căi de scăpat. ajută a mea pregătire. Isus cum se frânge Pentru al vostru păcat! 3. Căci în curând El va veni! 3. Să nu rămâi plângând Pe-acest pământ. timpu-i trecut.Trâmbiţi răsună prin negura vremii. E-n joc viaţa ta: Nu-l asculta! 2. Ci numai mângâieri. Strigă profeţii-n Sion. .Voi ce simţiţi. 4. Căci toţi cei mântuiţi Sunt veşnic fericiţi. Cerul azi e-al tuturor.Salvat aproape. Iată. Grăbiţi acum deci şi veniţi! 472. îmbrăcat în mărire. Cerul aşteaptă de şase milenii Să mântuiască-orice om. Încă o clipă de sfântă-ndurare. Veşnic cu Tine să fiu! 473. Salvat aproape. Nici lacrimi nu sunt sus.. Cât încă nu-i prea târziu. de ce nu vii? Un glas încearcă-acum Să te oprească-n drum. Încă avem Salvator. pe cruce.

Iată. pace multă. Uşa larg deschide! 5.Iată. curând vom vedea ziua Sa! Sub zări senine. La Cuvântu-I să iei seamă. cerul pierdut! Aproape nu-i de-ajuns.Fericire.Viaţa cum o duci. Azi te cheamă Tatăl tău. Cerul se-ncinge de gloria Sa! Cu mântuiţii. Lasă-te de rău! 2. ce fericire. zorii se-arată.Viaţa cum o duci. Uşa larg deschide! 475. osana! . copile? 1. Domnu-n viaţă să-ţi răsară Uşa larg deschide! 3. Lasă-te-ntreg pătruns! Salvat de vrei să fii. El vine. Cu mii de îngeri cânta-vom osana! 2. Are tot cel ce ascultă. Te întoarce cât mai grabnic. Uşa larg deschide! 4.Domnul iubitor te cheamă. Domn în mărire! 1. Inima nu-nchide. Cea din cer cu mult o-ntrece. El vine. Domn în mărire. Inima nu-nchide. Iată.Ale tale vise piară! Inima nu-nchide.Bucuria lumii trece.Salvat aproape. Nu zăbovi! 474. Inima nu-nchide. toţi laolaltă Îi vom cânta preamărire. El vine.Iată. copile? Inima nu-nchide! În aceste grele zile Uşa larg deschide! Refren: Facla vieţii arde falnic.

Ca să-Şi adune iubitul popor.Domnul curând se coboară pe nor 1. Aleluia-n cor Îi vom cânta! 478.Domnul din cer coboară (Canon) Domnul din cer coboară Ca să ne ia în slavă.Mai sus de-albastre zări 1. Căci Isus pe-acest pământ coboară curând! 477. cu toate vestesc Că în curând vine Prinţul ceresc. lăsăm Privirea să ne zboare. Ce-a aşteptat răsplătiri de nespus.3. aşteptăm Pe Domnul.. pe norul alb.Trecut-au ani de suferinţi. lună. stele.Pentru cei drepţi bucurii se vestesc Şi cu mult dor ei spre ceruri privesc! Fiţi pregătiţi într-un spirit şi-un gând. Dar ziua-aceea va fi doar suspin Pentru cei ce n-au urmat Păstorul divin. Cu ei de-a pururi cânta-vom osana! 476. 3. De unde. Isuse bun? . El poartă stele-n cunună. curând. Gloria Lui orice ochi va vedea! Coruri de îngeri falnic răsună. După cum promis-a Însuşi Domnul Isus! Refren: Tare răsună pe-acest pământ Vestea că Domnul revine curând! Azi toţi să strige cu dor şi avânt: "Vino Doamne să ne iei cu Tine-n curând! 2.Sori. De ce-ntârzii. să coboare În slava Lui.Iată.Mai sus de-albastre zări. grabnic. Cu pribegiri amare Şi-n dorul lacrimii fierbinţi E-atâta aşteptare. Se coboară pe nor. Pe cei aleşi s-adune! Aşa Cuvântul spune! 2..Domnul.

Dar nicicând eu pân’ acuma Faţa Lui nu am văzut.Ni-e dor de casa Ta de sus. De ţara minunată! Acolo.El murit-a pentru mine.O. vino.Ni-e inima pustie! O. Tu. Emanuel! 1. Fericit mă voi simţi. da. Tare-am mai păcătuit… Vreau să văd pe Cel ce-mi zice: “Eşti iertat şi eşti primit!” 3. de multe ori greşit-am.Cu Isus ah. El mult bine mi-a făcut. mi-e dor! 5. Ce-am să-I spun când L-oi vedea? Am să strig cu voce tare: “Mare e iubirea Ta!” 480. Să mă satur de privit! Sus cu Domnul pe vecie. faţă-n faţă… 1. Să privesc o veşnicie Pe Cel ce mă mântui! Refren: Am să-L văd. Dar să Te privesc în faţă Tare mult mi-e dor. faţă-n faţă. Să izbăveşti pe Israel Din greu exil. Emanuel. din lumea rea. Scumpul meu Mântuitor. Te aşteptăm Cu braţele întinse Şi candele aprinse! 479.Ah. 4.Te-am văzut dar ca-n oglindă. faţă-n faţă. vin’ şi ne mângâie! 3.O. vino.Cu Isus ah. Doamne. ah. Tu ne-ai spus Că ne vei duce-odată! Să vii. Speranţă-i în venirea Ta! . Tu. faţă-n faţă.Cu Isus. să vii. Am să-L văd necontenit! 2.

va veni.Isus.Hristos. Isus. al vieţii Domnitor 1. al lumii dor. Tu.Azi multe semne prevestesc Şi se-nmulţesc din zi în zi. Solemn El ne-a făgăduit Că în curând va reveni Ca Domn pe veşnicii! . Va veni curând pe albul nor.O.Isus. Te aşteptăm la noi. Cuvântul.Înţelepciunea cea de sus. Isus al nostru Domn ceresc Pe nor va reveni! 3. Să cerţi invidii şi război Şi cerul să-l aduci la noi! 481. Aleluia! Aleluia! Să-Şi adune-al Său popor. a vorbit 1. Se dă ca fericit sălaş Acelui ce s-a-nvrednicit A fi al Lui urmaş! 482. cel mult dorit.Refren: Cântaţi! Strigaţi! Emanuel Se-ntoarce iar la Israel! 2.Aşteaptă lumea în zadar Al păcii neclintit regat. Ca să-Şi adune-al Său popor El vine negreşit! Refren: Va veni. vino. 2. Să fim cu toţii un popor. Cel ce pe cruce a murit. 4. Ca să domneşti cu Legea Ta Să-nvingă-n lume dragostea! 3. Căci peste-al raiului hotar Nu trec cei cu păcat. Cuvântul a vorbit.Pământul nou. al vieţii Domnitor.Hristos.

Trâmbiţi.Veştile zboară prin lume de zor: Vine Isus în curând! Strigă popoare-n durerile lor: Vine Isus în curând! 5.Oraşul sfânt se va vedea. Cel rău nu va mai fi! 483.În Paradis.Tunet şi fulger. Vine Isus în curând! 3. spre ceruri strigaţi: Vine Isus în curând! Râuri şi vânturi. sunaţi peste cer şi pământ: Vine Isus în curând! Voi. Ca să-şi primească plata lor În trai nemuritor! 4. în slava sa. solia purtaţi: Vine Isus în curând! 4. vine-n curând! Vine Isus în curând! 2. Acolo sfinţii vor intra. în curând. Şi ei pe Domnul vor vedea. către ceruri priviţi: Vine Isus în curând!. sunaţi peste cer şi pământ! 1. peregrini. vă uniţi într-un cânt: Vine Isus în curând! Refren: Vine Isus. 2. În slavă înălţat! 3.Voi.Refren: Ce frumos va fi atunci. Dureri şi moarte vor pieri. vino Doamne. credincioşi.Spuneţi. Cu-al Tău Eden preasfânt. coline şi munţi şi câmpii: Vine Isus în curând! Vine Acel ce pe cruce muri. Aşa precum L-au aşteptat. Ce frumos va fi atunci! Ah. . Pe cei iubiţi vom revedea.Trâmbiţi.Cei drepţi întâi vor învia.

Când va fi revederea cea fără sfârşit. privind cu dor nespus… O. în strălucire. 485.Atâta dor s-a strâns în pieptul nostru slab..Aleluia din nou! Aleluia. mai vegheaţi! Încă foarte puţin Şi vom fi toţi cu Domnul Isus. De-atâta timp. de sus… 3. amin! La un pas este ţara de sus! Mai răbdaţi. Slavă Lui toţi să-I cântăm Şi în veci să-L lăudăm! 486. vino iar. Că vom fi lângă Domnul acas’. vino Doamne.Atâta dor… 1. morminte.Veşti de sfântă speranţă 1. Mii de mii vom striga cu un glas. iată-L... Credincioşii ce dorm în Isus.Domnul vine pe alb nor (Canon) Domnul vine pe alb nor Să-Şi adune-al Său popor. bunule Isus! . în slavă. larg. de veacuri adunat! Noi aşteptăm să vină iar în slava Lui Acela care crucea ne-a purtat! Refren: O. să iasă cei drepţi.. vine. Mântuiţi pentru veşnicii! 2.Veşti de sfântă speranţă străbat depărtări: Domnul vine în slavă-mbrăcat! Peregrinul aude spre casă chemări Din dureri şi adânc de păcat. mântuiţi. Refren: El vine. vino în mărire! Te aşteptăm. 4. vine iar! Ce-a promis. pe nori. Ca să ne iei la Tine.. prin iubirea Lui.Peste o clipă veţi fi fericiţi: Vine Isus în curând! 484. Într-un fără hotar osana fericit.. De pe-ntregul pământ vor sui. Domnul va-mplini Şi vom fi.Se deschid. În Edenul măririi.

Prin ‘nălţimi se-aude zvon 1. Mirele s-a-ncoronat. începe marea zi! 488. 3. noi. Într-o clipă sunt schimbaţi Şi spre ceruri înălţaţi. Prin albastrele tării. Mântuiţi şi heruvimi Au pornit.De n-ai venit. sunaţi. Către lumea stelelor.Cerul e plin de binecuvântări. sus! Trâmbiţi.Prin ‘nălţimi se-aude zvon. sunaţi la porţi de Paradis! 2. 487. Însoţit de mii şi mii. Spre-al pământului hotar. Îngeri merg grăbiţi spre tron. că vine iar Isus! 3. se văd minuni de veşnicii! Tot ce-am sperat Isus va împlini. Glasuri.În Tine Doamne-mi mai adăp speranţa mea. sunaţi.2. Haina slavei a-mbrăcat. Că n-am ajuns la orice limbă şi popor.Cei salvaţi pornesc spre sus Să-ntâlnească pe Isus. că noaptea s-a sfârşit! Priviţi în zări: lumina s-a ivit! Vine Isus aşa cum ne-a promis! Trâmbiţi. Trâmbiţi sunaţi. vine iar! 2.Dumnezeu din Paradis Braţele Şi le-a deschis . În care intră încă cine vrea.. doar noi suntem de vină.Trâmbiţi. Aleluia. pe albul nor. În zăbovirea şi în graba Ta. În foc şi-n jertfă zilnic oţeliţi! 3. Aceşti trei îngeri tot nepregătiţi.Cine-ar putea din drum a ne opri? Iată. că noaptea s-a sfârşit! 1..Trâmbiţi. În Duhul Tău şi-n noul Legământ de har. sunaţi. harpe de lumini.. Îngerii toţi ne-aşteaptă cu cântări! E pregătit locaşul nostru.

Doamne...Atât de aproape e Domnul..Voi. Vestiţi al Său Cuvânt. Să treacă. fă-mi. Şi-n liniştea vieţii eterne. Isuse. Într-o clipă vom cânta: Aleluia! Osana! 489. Isus. Cerul tot a-mpodobit. zăresc ai Edenului zori. intră-n rând. Să-mi fie deplină jertfirea. Căci voi sunteţi străjerii Lui Pe-acest străin pământ.Atât de aproape e Domnul! 1. şi mie un loc! 4. Văd pomul vieţii pe maluri şi pacea în veci surâzând. cântarea de dor..Atât de aproape e Domnul. iarăşi.Atât de aproape e Domnul.. Te rog. Fă-mi. 4. şi mie în ceruri. aud râul vieţii curgând.O. Doamne.Voi. Doamne.. „Rob bun şi credincios"! . servii Domnului 1. cu lacrima rugii de foc. văd Legea deschisă în cer. Alungă. 2.Să primească-al Său popor Aşteptat cu-atâta dor. Spre slava lui Hristos.. frate. curând. să trec peste-al lumii abis! 3. Cetatea cea sfântă îmi cheamă privirea. servii Domnului. Doamne. să treacă mai iute şi ultimul lumii suspin! 490.Atât de aproape e Domnul. Imnuri noi a pregătit. Doamne. să spun tuturor ce-ai promis.Va fi venirea Sa Un fulger în apus Şi orice ochi Îl va vedea Pe-al păcii Domn. iubirea. Să fii şi tu numit. Ieşiţi ‘naintea Sa! 3.. s-avem iarăşi cerul senin. Cuvântul mi-e sigur reper. Dă-mi. Vă pregătiţi un alb veşmânt. Să treacă. Întoarce-Te. aud glas de biruitori. Să las Babilonul în urmă. şi ultima noapte de chin.Cu lămpile arzând Vegheaţi în noaptea grea. să treacă mai iute şi ultimul lumii suspin! 2. văd îngerii gata de zbor.

. nu-mi pasă de durere. Căci Tu ne eşti salvare! 3. Ce-n lume S-a-njosit şi cerul ne-a deschis! 3. sosi-vom printre astre. îmbrăcaţi în alb.. În orice-ar fi nu văd decât un pas Prin care urc spre marea mângâiere. Cu dor. 2. încinşi spre aşteptare.Mi-e dor de cer 1.Te aşteptăm căci vii curând Şi timp mult nu mai este. (:Cu Tine trecem noaptea grea:) Prin suferinţi amare.Izbucni-vor atunci cântări de veselie. Răbdând toţi o vom duce. Ca rod al jertfei Lui.Tresăltaţi.. Tresaltă inima cântând Această dulce veste. scump Isus! 1. a Ta venire. vom admira pe Prinţul vieţii noastre.Mi-e dor de cer.De-i viaţa grea aici la noi. vine-Isus! E ceas de trâmbiţare Şi negurile fug. scump Isus.. (:Şi ce va fi când Te-om vedea?:) Cânta-vom în mărire Nespusa Ta iubire!… 492. căci El ne-a mântuit! 493.Noi aşteptăm o. vom repeta-n vecie Cântarea Mielului. Ne mângâiem căci pentru noi Ai suferit pe cruce.491.Tresăltaţi. pe veci. vine-Isus! 1. Ca să ne iei la Tine. Ce-o voi găsi la Tatal meu acas’… . Pe feţe vom avea un zâmbet nesfârşit! Şi.Noi aşteptăm o. sus În sfântă nemurire! (:Cei ce-L aşteaptă pe Hristos:) Îi ies spre-ntâmpinare Cu bucurie mare. se-arată-ai zilei zori! Să fim găsiţi veghind. Odihnă vom gusta. în Paradis! Răpiţi. cântându-I cu mult dor! 2.În curând. lângă tron.

ce loc Isus pregăteşte sus Pentru-ai Săi moştenitori! 4. Din lacrimi strâng mănunchi de bucurii Şi-aştept sa trec pe porţile Cetăţii.Va veni o zi când ne va primi.Un cer de vis. zări vom ‘nălţa cântări Pentru Cel încoronat! 3.Va veni o zi 1. dureri şi le-om uita.Va veni o zi când vom părăsi Ţărmul lumii de păcat.Te-aştept zilnic. Isuse! (Canon) Te-aştept zilnic. Domnul va veni. da! Va veni o zi Când. Să fiu acasă-n veşnicii! 2.Refren: Dar până-atunci eu cânt pe calea vieţii.. Îl vom vedea şi-I vom intona: „Mare e iubirea Ta!” 2.Va veni o zi când ne vom uimi De-ale cerului splendori! O. din glorii şi renume Nimic de preţ. Dar nu vom uita cum iubirea Sa Ne-a salvat la Golgota. Te-aştept ca să revii. Refren: Va veni. În veci Domn să-mi fii! 495.. în sfârşit… 494. tristă lume! La orice pas mereu m-ai înşelat : Din bogăţii. în faţa Sa. nimic nu mi-ai lăsat… 3. Şi. spre alte. Isuse. .Va veni o zi când se vor sfârşi Griji. pe alb nor. Da.Te voi uita de-a pururi. splendori fără de nume Voi admira cu sufletul uimit Şi voi cânta pe-a veşniciei culme Că am ajuns acasă. Ca popor.

Ai curaj. Orice om va fi zorit! Daţi de veste cât e har: Aleluia. Când Isus. şi nu va zăbovi. Cel plin de har. zi de zi. Ea ne consacră sfintei Sale vreri Şi din păcat dă izbăviri! Prindeţi azi solia ei Pe-al iubirii Lui temei. tresaltă şi nu te-ngrijora.Ai curaj. vine iar! Sfânta speranţă-i plină de puteri. Ne vom întâlni sus cu Domnul. El ne-a promis şi va veni! 2. În curând acasă toţi vom fi.De pe-al slavei tron.Vom vedea pe-ai noştri ce-n Domnu-au adormit. În curând acasă toţi vom fi! 2. Căci Isus.Sfântă speranţă 1. EL ne va încununa! 496.Cel ce vine. va reveni! Refren: În curând Isus. Ne vom bucura în căminul fericit Pregătit de Domnul pentru noi! 3. pe nori. în orice loc! . În curând în casa Lui vom fi! Cei răscumpăraţi pe Isus Îl vor slăvi Veşnicia toată. într-o zi.Sfânta speranţă azi ne dă puteri Să-nfrângem nori de rătăciri.Sfântă speranţă-n inimă purtăm Că Domnul vine în curând! Credinţa-aceasta de la El aflăm. al iubirii Domn. vine. 497. În curând va reveni. Vom vedea pământ şi ceruri noi. Noaptea lungă trece şi-o zi se v-arăta. vine iar! Sfântă speranţă-n inimă purtăm. Întemeiaţi pe-al Său Cuvânt! Timpul este împlinit. Aleluia. tresaltă! 1. în curând Isus. În orice timp.

Acesta-i Cel ce m-a iubit Pe când eu n-am ştiut! Refren: Va veni da. în curând! Vino. În toată slava Sa! În El am pus nădejdea mea. Te-aşteptăm! Prinţ al păcii.Şi dacă pentru Domnul meu O cruce voi purta. veste bună proclamaţi! Alinaţi dureri. Curând. popor de peregrini? Timpul este împlinit. Iar Isus stă la hotar. Doamne. Aşteptând să vină iar! Sfânta speranţă nu va zăbovi. Doar pentru ea noi vom trăi! 498. Curând Îl voi vedea! 3. Mântuitorul! A Sa iubire am cunoscut. în curând! 499. Harpa fie înstrunată şi în coruri tresăltaţi: Hrist revine! Hrist revine! Vino. Zorile măririi Sale orice om le va privi! Hrist revine! Hrist revine! Cântu-acesta-l vom ‘nălţa! Cântu-acesta-l vom ‘nălţa! 3.Sfânta speranţă nu va zăbovi: Se-arată zorii ei senini! Mergem spre casă! Cine ne-ar opri Pe noi.Să răsune-n lumea toată azi solia ce-o purtaţi.Hrist revine peste fire.3. Te-aşteptăm! 2. Tresălta-voi cu tot poporul: Iată-n Cine am crezut! 2. mâhnire.Acesta-i Salvatorul meu 1.Se-arată în curând Isus. Ceru-ntreg e pregătit.Hrist revine! 1. curând Îl voi vedea: El e răsplata mea! . Doamne.Acesta-i Salvatorul meu În care am crezut.Orice deal şi orice vale jertfa Lui o vor vesti. şi speranţa înălţaţi! Hrist revine! Hrist revine! Prinţ al păcii.

glorie. Pe veci răscumpărat! Glorie. Mii de imnuri triumfale cheamă-acas’ pe cei străini. glorie. Bucuria mântuirii se revarsă-n infinit! Isus fie mărit! Glorie. glorie. Durerea s-a sfârşit.Printre nori de osanale. porţi de slavă se deschid spre veşnicii! Ce minunată zi! Glorie.. Glorie. glorie. Aleluia! Glorie.Dinspre lumile măririi osanale vin şi vin. limpezind toată zarea. Aleluia! Glorie. Aleluia! Glorie. Valea morţii se-nsenină.Pentru cei ce-n val de patimi adevărul l-au păstrat. Aleluia! Durerea s-a sfârşit… 2. pe Isus L-au aşteptat. glorie.Când El va veni.Când El va veni 1. peste râuri de lumini. glorie. Aleluia! Ce minunată zi! 3. zori de cer au răsărit. poate fi dimineaţă. Isus va veni. Aleluia! Glorie. printre lacrimi. glorie. vine! . glorie. Aleluia! Isus fie mărit! 501. Aleluia! Glorie.500. pentru-a fi frumos deplin. glorie.. glorie. Porţi de aur. Aleluia! Glorie. Domnul este Cel ce pune peste fruntea lor cununi! Tot cu nume de iubire fiecare e strigat. glorie.Printre nori de osanale 1. Cântă stelele iubire.Domnul este Cel ce-aşază masa-n cer la toţi cei buni. Când zorii răsar peste neguri şi ceaţă. Aleluia! Glorie. Aleluia! Pe veci răscumpărat! 4. Aleluia! Glorie. Pentru cei ce. glorie. Orice ochi va vedea slava Sa! Refren: Nu! Hristos nu va-ntârzia! În curând vom striga: Domnul vine! Iată-L.

Şoapta vremii. Cei obidiţi.De-ar fi în apus când Isus va să vină. chiar în beznă deplină. În noapte târziu.Şoapta vremii 1. Amin! 2. Când El va veni printre flăcări de slavă. căci Domnul vine Ca Rege şi-Mpărat! Primiţi cum se cuvine Pe Cel ce ne-a salvat! Creştini.Aleluia.Aproape este Domnul. Ne scapă de oftat! .Sculaţi. Ne vesteşte tuturor Că-n mărirea promisă Isus vine iară! Refren: Maranata. vă deşteptaţi: Aproape-i veşnicia! Cu toată bucuria Solia proclamaţi! 2. dinspre cer. Maranata. Amin! Aleluia. Cu marea Sa putere Ne-aduce mângâiere. De-orice rău cei aleşi vor scăpa. Privirea ridicaţi! Căci Domnul adorat. Aleluia! 2. căci Domnul vine! 1. nici sfârşit în pruncie! Ah.Atâta frumos vom trăi pe vecie! Tristeţi nu vor fi. sculaţi! Lăsaţi voi plânsul. Cu speranţă şi viaţă la noi se coboară. cine-ar putea ziua Lui să descrie? Fericiţi. Bucuria cerească să simtă oricine! 503. cu Isus vom cina! 502. dorul.Sculaţi. suntem gata Să ieşim a-L întâmpina! Vine ziua minunată. Lumea-ntreagă să ştie că Domnul revine! Maranata să cântăm.Maranata să cântăm. 3. Vine Domnu-n mărirea Sa! Maranata.

(:Mai plină de-atâta har!:) Refren: Iată.Spune.Sculaţi cu grabă mare.Să cântăm împreună. tu. că zorii răsar Şi nu-i altă veste mai mare. peste dor. pe munţi. noaptea se destramă.Răsplată mare-aduce Acel ce ne-a iubit Şi pentru noi pe cruce Din dragoste-a murit! Aşa de mult dorim O.Ascultaţi veste bună.Ascultaţi veste bună.Spune. Şi-n ceruri vă primeşte Să-I fiţi de-a pururi fraţi! 4. cel aşteptat? "Văd. popoare. tu. deja se-aprind zorii sfintei veşnicii. Sună trâmbiţi de argint! Vine. chiar de-i încă noapte grea. În veci să Te slăvim! 504. uimit. Veţi fi cu toţi bogaţi Căci Domnul vă hrăneşte. Tresăltaţi. tu. Cântaţi-I de bun venit! 2. Săraci de pe pământ! El vine cu-ndurare Din cerul Său cel sfânt.Spune. Însă nu mai este mult. popoare! 1. Soarele e-n răsărit. străjer trudit 1. soare când va răsări? "Şoapta cerului ascult. străjer trudit: ceasul lumii cât mai e? Cât mai e de suferit? Când se-arată zorile? "Sus. . vine Domnul sfânt!" 3. cum se-mplinesc semne-n cer şi pe pământ! Ştiu că ele ne vestesc: Vine. Izvor al nemuririi. Rege al măririi. popoare. glas de veghetor: dimineaţă când va fi? Peste lacrimi. vine Domnu-n slava Sa!" 505. vine marea zi!" 2. Se-arată-al păcii Împărat.Spune. străjer trudit: cât mai este de oftat? Când apare-n răsărit albul nor.3.

Aleluia. alege pe Domnul: E cea mai bună zi! Şi vei avea loc la nunta Lui Când El va veni! 2. (:Căci El ne-a răscumpărat! :) 506. În ceruri Legea se va vedea Sfântă. aur împletit Are pe cap Cel crucificat. El va fi privit Domn şi Împărat! 3. întreaga suflare. vine pe alb nor! . Domnul vine! Pregătiţi al Său popor! Îngeri mii vestesc solia: Iată.Ascultaţi veste bună. Spre cer fruntea ridicăm! 507.În curând Isus va veni. ca Isus! 4.Domnul atunci va privi cu drag La cei în albe veşminte stând. Doar ei vor trece-al veciei prag Spre un nou pământ! 508.O veste bună pe înălţimi: Vine-n curând mult dorita zi! Dar câţi vor fi dintre cei chemaţi Când El va veni? Refren: Astăzi. Domnul nostru vine. Dumnezeu e-al vostru-Mpărat. Domnul nostru vine! (Canon) Sculaţi.O veste bună pe înălţimi 1. Domnul vine! 1.În loc de spini. Primiţi-L.Al slavei fulger va lumina Din răsărit până la apus. :) 3. Atunci ura-n veci va dispare (:Şi dragostea va domni. popoare. Săltaţi. dealuri şi coline! Frumoasă-i speranţa noastră.Aleluia. Pe nor venind.Sculaţi.

Să înălţăm un cânt şi-un ultim vers. Refren: Domnul cel minunat. vine iar Isus! Aleluia.Al miazănoaptei cer se însenină. Cununi de slavă se-adună de zor. vrednic şi-adevărat Ne-a dat vecia şi cerul ne-a dat! A Împăratului nostru să fie Slava şi lauda în veac de veac! 2. Mai zăbovim doar o clipă pe cale.Ne pregătim de drum. Pe pajişti verzi inundate-n lumină.Ne îndreptăm spre ţărm cu nerăbdare.Aleluia. Biruitori.Vă treziţi. Profeţia s-a-mplinit! Nu mai este timp de-acuma! Cine este pregătit? Aleluia! Aleluia! Mântuirea a sosit! 509. E-un ultim ceas de har în Univers. Ne-aşteaptă îngeri cu harpe de dor.Sunt creat să fiu iubire (Canon) Sunt creat să fiu iubire. 510. trecând valuri şi vânt.. Domnul vine! Vine-al nostru Salvator! 2. străjeri ai lumii.Decât lumea de-ntuneric Cerul este mai presus! Cu lumină şi speranţă Vine. în consacrare. vine ziua! Noapte grea a fost de-ajuns! 3. De mii de ani Isus e-n aşteptare Să moştenim cu El noul pământ! 3.Ziua mântuirii Sale Se arată în curând! Vor vedea cu toţii slava Şi mărirea Celui sfânt! Aşteptaţi.Ne pregătim de drum 1.. Zorii unui nou pământ! 4. . e înserare.

Tot ce-am sperat nu poate fi-n zadar! 2. Mult mai puternic este harul Său. mereu! 511. Semne mii prevestesc: (:Vine Domnul îndată Împăratul ceresc!:) 2. Azi cât nu-i prea târziu.Domnul revine! Ce solemnă veste! Ceasul profetic se-mplineşte clar. Să fim Mireasa Mielului cel blând.Ascultaţi. Domnul revine! Azi vestim în lume: Suntem în cel din urmă ceas de har! Să ştie toţi că nu-i decât un Nume.Domnul revine! Trâmbiţi de trezire Sună. (:Oare cât stai de bine? Eşti neghină sau grâu?:) 513.Domnul păcii Se-arată.Domnul revine! 1.Domnul păcii Se-arată! 1.Dumnezeu e Tatăl meu Şi curând. Al Său Cuvânt pe veci statornic este.Te întreabă creştine. în nemurire Voi fi cu El. Roade scumpe se coc.Domnul revine! Prin a Lui iubire. (:Grâul pus e-n hambare Şi neghina pe foc:) 4. 4. 3. străjerul cheamă! . Vom birui lucrarea celui rău. Înveşmântaţi ‘n-a Sa neprihănire. Căci.Secerişul e mare. 512. chemând la trai curat şi sfânt. peste orice val de ispitire. (:Le va da drept răsplată După faptele lor!:) 3. Prin care-avem al mântuirii dar.Domnul slavei Se-arată Peste orice popor.

Şi ieşi să-ntâmpini cortegiu-mpărătesc! 2. cât te-mbie divinul Isus! Deci. Ţi-aducem toţi. armura ţi-o pune.Ziua cea mare e-aşa de aproape! 1. Încoronat ca mândrul soare! A’ voastre lămpi iluminaţi! Ah. Mai sus de îngeri Tu ne-ai pus. ne bucurăm La nunta Ta ca să intrăm! 3. căci Mirele vine . Aleluia! Noi Te urmăm.Ziua cea mare e-aşa de aproape. Deci scoală-te şi lasă toate. Aleluia! Haideţi. Hristos Isus! În cetatea cea de aur. de ce să mai pregeţi? O. Cum poţi să dormi. Isus iubit.1Ascultaţi. străjerul cheamă! În muntele cel sfânt daţi larmă. moştenitor ceresc? Scoală îndată.Timpul de har e pe sfârşit! (Canon) Timpul de har e pe sfârşit Şi veşnicia a sosit! Lasă-te de lume şi pofta cea rea. Cum urlă-a neamur’lor furtună! Fecioarelor. vino pe-al Tău tron. Ce ochiul n-a privit. La al redeşteptării zvon! Isus Se v-arăta. Ce nimeni n-a simţit. Sunaţi din trâmbiţă-n Sion! Miezul nopţii-n turnuri bate.Laudă mărire Ţie. Din gura noastră pe vecie. Isuse veşnic Domn.Auzi paznicii cum sună. Tu pentru noi ai pregătit! 514. cu toţi veniţi Şi pentru cer vă pregătiţi! 2. Să-ţi dea răsplata Sa. grăbiţi. Domnului să-I dai toată inima! 515. Aleluia! Ce loc slăvit. scoală grabnic. vă deşteptaţi! Mirele-n nor alb apare.Fiu al luminii. Încununaţi cu-ai vieţii lauri.

Înconjurat de oştirile de sus! 3.Vezi cum suspină o lume pierdută.Fraţilor. tu. Încă puţin şi vei fi eliberat! 516. fără teamă. Toate vor trece luate de vânt! Vezi. Voi cei slabi şi obosiţi. Orice faptă cumpăniţi! Lepădaţi tot ce vă roade. El e Dătătorul vieţii. nu lăsa veşnicia să-ţi scape. tu. Nu e ceas mai preţios! Cercetaţi a voastre inimi. Şi-n credinţă fiţi uniţi! 2. şi nu întârzia! 4. Împliniţi al Său Cuvânt. Voi sunteţi ai Săi copii! 3. Zilnic aşteaptă-L pe Cel înviat! Vezi cum se-aprinde lumina pe dealuri.Înainte. turmă mică! 1.Luminaţi în întuneric.Numai spre Domnul păstrează-ţi privirea. lupta nu o conteni! De vrăjmaş nu-ţi fie frică. sosit e ceasul Când să vină iar Hristos! Cerul e atât de-aproape.Fraţilor. nădejdea voastră. Ai curaj. Însuşi Domnul va lupta! Pe copiii care-L cheamă Îi va binecuvânta! Sus privirea. Fugi de dorinţele lumii deşarte. bărbăteşte. Geme de teama de ce va urma… I-auzi. Grăbeşte. Vă clădiţi ca pietre vii. vino.Ai curaj. prin Isus vei birui! . Domnul nostru se grăbeşte. turmă mică. Ca să recunoască lumea Că sunteţi din neamu-I sfânt! În Isus. Deci şi voi să vă grăbiţi! 517. Învinge tot ce te leagă de pământ! 5. sosit e ceasul! 1. se-aude al cerului vuiet.

Mirele ca să-L primiţi! Noaptea-ntreagă strajă faceţi! Noaptea-ntreagă strajă faceţi! Noaptea-ntreagă strajă faceţi. ziua chiar de nu o ştiţi. Domnul vine pe nor. zorii-acum s-au arătat! Pentru mulţi acea zi mare e ceva neaşteptat! Veseli fiţi că vine Domnul.Fraţilor. fraţi. în rugă. fiţi pregătiţi! 518.Deşi nu ştim când 1.Privegheaţi fără-ncetare. Vestind pe curând Arătarea-n ‘nălţime. fraţi. privegheaţi deci. Aleluia Aleluia. În curând primim răsplata de la Regele de sus! În curând primim răsplata! În curând primim răsplata! În curând primim răsplata de la Regele de sus! 3. lămpile vă pregătiţi.Lumina-a ieşit Şi-nţeleptu-o găseşte. Că nu-i timp de gândit! . ce-alegi hotărăşte. Va veni. lăsaţi să sune ăst mângâietor cuvânt: E a Tatălui dorinţă să vă dea un nou pământ! E a Tatălui dorinţă! E a Tatălui dorinţă! E a Tatălui dorinţă să vă dea un nou pământ! 2. Deci. Că totu-i sfârşit. Noaptea-ntreagă strajă faceţi. fiţi pregătiţi! Pregătească-se tot omul! Pregătească-se tot omul! Pregătească-se tot omul. surori.Nu vă daţi în mreaja lumii. Îmbrăcat în mărire În ce ceas. Mirele ca să-L primiţi! 4. surori. Pregătească-se tot omul. nu ştim când! 2. Dar tot ştim atât: Că sunt semne mulţime. zvârle ce-i stânjenitor. pofta cărnii n-o-mpliniţi! Lepădaţi orice ispită şi de luptă vă gătiţi! Chiar de-om suferi ocara pentru crucea lui Isus. În ce ceas.Dacă lupţi pentru cunună. nu ştim când! Refren: Va veni. În ce ceas Hristos vine.Deşi nu ştim când. Căci va sta la sfânta cină numai cel învingător! Coapsele acum vă-ncingeţi. Stătea proorocit Tot ce azi se vesteşte.

O. şi-atât: (:Isus îţi e scăpare! :) 5. Pe-ai Lui să-i libereze. să nu te temi (:Căci vine Domnul. În El sper totdeauna. Să ai curaj.În rugă vegheaţi.Sculaţi fraţi.Apocalipsa (Canon) Apocalipsa. Dangăt de clopot. Şi grabnic lucraţi Cât mai este lumină! Mult n-o să-aşteptaţi. bate ceasul lumii Miez de noapte pe-ntreg pământ! Sus. Ţineţi candela plină. Căci Isus stă să vină Privegheaţi. vine-n grabă marea zi! . ‘L-aştept să vină în curând (:Ca să-mi primesc cununa! :) 521. mică turmă-n grele vremi.Şi dacă lumea te-a urât. iată-L! :) 4.Sculaţi fraţi toţi şi capul sus.3. vă rugaţi! 519. (:Vrea să-i încoroneze! :) 3. în turnuri.Mărire lui Isus eu cânt. Ocara-i ţi-e onoare… Statornică să fii.Bate ceasul vremii. dang! Vine judecata! 520. Iubită eşti de Tatăl. toţi! 1. Aşa cum le făgădui.Bate ceasul vremii 1.El vine spre a-mpărăţi. Zoriţi în pregătire! Ca mâine va veni Isus (:În toată-a Sa mărire!:) 2. mai veghezi? Zorii-au răsărit! Îi vezi? Vine ziua. ceasul profetic. fulgere în răsărit! Dang.

Trâmbiţi tot răsună. Fiinţa noastră să ne-o consacrăm! Să devenim fii demni de mântuire Şi pe Isus să-L aşteptăm! 3. vin’ degrabă. clipe de istorii Au urcat către culmi de timp! La al Cerului îndemn. s-a împlinit! Ora-n turnuri a sosit! Dă de ştire.Să priveghem! 1. străjer. Iar semne-au fost. datoria demnă. curând! 2.2. rugându-ne întruna.Să priveghem. să priveghem! Vine Domnul. Mai aşteaptă doar un semn. fericiţi. dă de ştire-n grab’! Ce s-a spus. Privind mereu spre zări cereşti! 523. vino iar! 522. au fost întotdeauna.Minunate glorii.Sfârşitul veacului trăim! 1.Să priveghem. căci noi în tot momentul Cercaţi suntem de patimi omeneşti. ia ascultă marea zi! 4.Sfârşitul veacului trăim: Un veac de ură şi război. iată. El vine iar! Ce fericire negrăită! Se va sfârşi al nopţii chin amar. Dar. mulţi se-adună Pe Isus a-L întâmpina! Oare eşti şi tu-ntre ei? Oare cânţi şi tu cu ei? Vino Doamne.Să priveghem. fugind de ispitire. Ia priveşte. dă de veste lumii-ntregi! 3. la cer privim! Nu e mult şi vine Domnul iar la noi! Refren: El vine iar.Clipa e solemnă. Tu. Că nici nu ştim când Domnul va veni. Să fim dar treji orice ar fi! Refren: Să priveghem. Uitând trecutul să-ndreptăm prezentul. .

Lepădaţi plăceri şi răutate.Căci Domnul vine iar! 2.Rugăciuni de sfântă consacrare Lui Isus Îi adresaţi. Cuvântul Său e "DA". Mielul pentru noi jertfit! . Staţi uniţi lângă Hristos Şi vrăjmaşul nu vă va abate Cât ar fi de mânios! 3. Spuneţi orişicui. În curând se-arată-al nostru Rege Îmbrăcat în slava Sa! 525. Când trâmbiţa va răsuna Şi Domnul va veni pe nori! Fericiţi şi plini de slavă-I vom cânta! 524.Lăsaţi lămpile acum să ardă! 1.Spuneţi în lume 1. ce splendori. Pe Isus întâmpinaţi! Refren: Privegheaţi.E cerul şi pământul plin De semnele venirii Lui. printre popoare. cu candela împodobită.Privegheaţi şi ţineţi sfânta Lege.Spuneţi în lume. că în curând Ne va duce-n slăvi senine. 2. Care-n Ghetsemani în prosternare Vă-arătă cum să luptaţi! 4. Domnul apare În maiestatea Lui! Refren: Da. În El nici o umbră de schimbare nu-i! 3. În Edenul Său cel sfânt. Fie lupta cât de grea.Ce zi măreaţă. "AMIN".Lăsaţi lămpile acum să ardă Şi în rugă privegheaţi! Voi. Isus revine! Privegheaţi. Noaptea dispare. vine Domnul slavei.

Neavând drept soare pe Isus cel blând? Rază luminoasă poartă a ta faţă Chiar asemeni Celui sfânt?. .Veşti de războaie nu ne-nspăimântă. privind către ceruri. Nici ameninţări! Semne în astre.Haideţi cu osanale Şi cu bun venit! 2. frate. Sunt doar avertizări! 3. În abis tu vrei să pieri?. Răsplătire vei avea! 527.În curând Se-arată Domnul care poartă Pe toţi drepţii-n ceată către cerul ’nalt! Vrei şi tu a merge sus spre a culege Roada unui trai curat? 4. multe dezastre.. Cum Isus cuvântă-n Evanghelia Sa! Strălucire mare ca un veşnic soare. Refren: O..Luminezi tu oare lumea care moare.Sau doreşti tu poate a rămâne-n moarte Şi să nu ai parte de eternul cer? Când cei drepţi sălta-vor şi în cer cânta-vor.Plină-i de iubire oare-a ta simţire.Glasul Domnului (Canon) Glasul Domnului a fost Duhului meu adăpost. degrabă. către cer te-avântă. Te întreabă dacă-a’ tale fapte şi pe alţii-atrag! Dacă nu.Vă bucuraţi. Când vrăjmaşul a venit. luminează-ntreagă viaţa ta prin Spirit Sfânt! 2.. Voi ce-L aşteptaţi! Ce răsplătire! Ce fericire! Glorie Lui cântaţi! 526. frate drag.Hai la luptă sfântă.. 5.Luminezi tu oare? 1. Şi compătimire ai de cel sărman? Pui tu stăruinţă pentru biruinţă Până-n ceruri vei intra? 3.

un cânt. Se adună din inimi.. Şi nu te lăsa biruit! 4. ziua Mielului blând. Dar încă mai ai de trudit! Aleargă spre cer mai departe. luminând Slava Lui peste-al lumii hotar. E timpul dorit şi chemat. Şi nu mai e timp de pierdut? 3.Fără luptă a fugit! 528.Se aşterne frumos. goarna-ncepe să sune: E ultimul mare război! Când Domnul te scoate din lume. Hrist e Domn. în veci. Să nu mai priveşti înapoi! 2.. A venit ziua Lui. vedeţi semnalul? 1. Osana! 2.Alungă chemarea mulţimii. de profeţi aşteptat. zvonul Ploii Târzii. vedeţi semnalul dinspre veşnicii? . Este dor adunat din vecii şi Cuvânt. de-ai căzut! Nu vezi că e-aproape furtuna.Ascultă de Domnul acuma. crescând. goarna-ncepe să sune! 1. Tresăltaţi.Se revarsă-n văpăi ceru-ntreg. peste suflet.Isus te-a salvat de la moarte.Se aşterne frumos 1. 3. curat..Fraţilor.Fraţilor. vine iar! 529. Se întinde pe-ntregul pământ. Semne-n cer se-nteţesc.Auzi. Şi teama din inima ta! Te-aşteaptă cântând heruvimii. Iubirii divine de-acum vom cânta: Aleluia. se grăbesc glasuri mii Într-un ultim şi sfânt legământ.Se aude. Ridică-te iar. Refren: E timpul măreţ..Auzi. Fii tare şi nu te lăsa! 530. Dor de cer fremătând ne-ncetat.

Înviorarea revarsă. Stropii ei scumpi ne trimite. 3. toţi să ia aminte: .Neguri destrămate zorilor se-nclină.Ploaia Târzie promisă Trimite-acum Te rugăm. Trei solii azi trâmbiţează pe pământ şi mare: Daţi mărire Celui veşnic.Ploaia Târzie promisă Vine din mari depărtări. Iată. Refren: Ploaia Târzie. dar se va sfârşi.Mari ispite ne atrag de partea celui rău.Duceţi marea veste.Ploaia Târzie promisă Vars-o în lume de-acum. Planul să-Ţi fie-mplinit! 2. vine judecata! Daţi de ştire-n larga zare. Unda ei vine voioasă Şi-aduce pline puteri. Eu vin curând!” Isus ne-ndeamnă iar. Fiţi cu ochii către cer: Vom sta prin al Său har! 2.Greu şi lung mai e războiul. slavă şi-nchinare! 2.Ne soseşte ajutorul şi vom birui! Refren: “Nu cedaţi.Neguri destrămate 1.Ploaia Târzie promisă 1.Iată steagul! Sună goarna! Haideţi bravi ostaşi! Cu Hristos străpungem oastea marelui vrăjmaş! 4. Domnul stă să vină. Udă-nsetatul Tău câmp. Inima noastră-i deschisă. holdele sunt gata. Mult timp nu mai este. cu El vom birui! 531. Ceas profetic bate. Ce Tu ne-ai făgăduit. Dar vitejii ştiu să lupte pentru Dumnezeu. 3. ‘Naintea ta ne plecăm! 532. vine-al nostru Domn.

Eşti cu iubire-nveşmântat? Ştii că Isus te-a căutat. vine-mpărăţia Sa. pământ. ziua Lui cea mare! 533.Vezi. În cuprinsul firii. cine i se-nchină Va avea aceeaşi soartă. demoni ies din fire. (:Şi te-a găsit.Slavă. Trei solii azi trâmbiţează pe pământ şi mare: Vine ziua cea din urmă. şi te-a salvat?:) 2. Cel pe cruce răstignit! Îngeri mii Îl înconjoară Judecata a sosit! Refren: Aleluia. Cerul tot va fi curat! 3. Aleluia.Cer. ceas profetic bate.Orice ochi Îl recunoaşte Pe Hristos cel înviat. pentru-aceeaşi vină.Vezi. 4. pe nori El vine iară.Cade Babilonul.Să-I aduceţi închinare bunului Părinte. Cine stă sub semnul fiarei. pe nori El vine iară 1.Eşti tu creştin adevărat? 1. vine-mpărăţia Sa! 2. Miel nebiruit! Tresăltaţi. pământ şi mare. 3.Eşti tu creştin adevărat. Tremurând sub trâmbiţări! Toţi duşmanii-n faţa-I sfântă Se topesc în remuşcări! 4. Tot mai mult li-e tronul dat spre nimicire. Izbăvirea a sosit! 534. Bucuria-n toţi renaşte. se înspăimântă.Eşti tu creştin curat mereu Ascultător de Dumnezeu? Trăieşti aşa precum s-a spus (:Ca un copil al lui Isus?:) . cinste şi-nchinare Ţie.Ziua mântuirii gata-i să se-arate.

:) 3.Tremuraţi voi. Refren: Pregătit azi grânarul aşteaptă. (: Pe pământ e strâmtorare. revine În haină de judecător. revine 1. Mai avem numai un pas. Ca un copil al Celui sfânt.E chemat la judecată Orice om de pe pământ! (:Cine va putea să şadă Înaintea Celui sfânt? :) 4.Mai avem o clipă doară. Domnul vieţii.3. Te-mbracă-n harul cel divin. mântuit.Auzim un freamăt mare 1.. milă ai de noi! :) 536. Va rosti o sentinţă de bine. şi poţi să spui Că eşti şi tu urmaşul Lui? Că. poţi merge-acum (:Cu Domnul pe-al dreptăţii drum? :) 4.Fii deci lumină pe pământ.Auzim un freamăt mare. Prea târziu să ne mai pregătim! 2. Sau doar un cuvânt arzător?. munţi şi mare. Pentru ce în păcat zăbovim? Când va fi judecata Lui dreaptă. Ceasu-n cer bate zorit. (:Ca-ntr’adevăr să fii creştin!:) 535.Te-ai întrebat. Timpu-aproape e-mplinit!:) 2.Când Isus. Tu ne eşti scăpare! Doamne.De-ai slujit pe Isus. El va spune: "Ai fost robul bun. (:Înger sfânt deja măsoară Harul cât a mai rămas.Când Isus.. Domnul vieţii. A sosit ziua de-apoi! (:Doamne. credincios"! Dar nespus de cumplit o să sune: "În foc cu-acest rob ticălos!" .

Acum se spune orişicui.Poate-n somn aşteptarea ni-i frântă. semn. Că Domnul vine în curând Din ceruri de la Tatăl sfânt. orice-aş grăi.Acum e timpul harului Când se mai iartă orişicui. iubit Mântuitor.Din cer. Amar de cel nepocăit! 4. În cel din urmă ceas de har Să fie pus. din sfântul Sanctuar 1.Celor sfinţi împărţind haine albe. Isus bucuros va zâmbi Şi din piept osanale. din sfântul Sanctuar Se pregăteşte timp solemn.Oriunde-aş fi. Cei păcătoşi unde-or fugi De a mâniei Sale zi? 5.Din cer. gata a primi Semnul vieţii pentru veşnicii. Ca drept suprem Judecător! Atunci tot ochiu-L va vedea Şi-orice defaimă va-nceta. Refren: Suntem gata. Chiar celui ce nu vrea să-i spui. Ulei să nu fie puţin! 537. 3. Deodată spre El vor porni! 4.Dacă cei drepţi abia se ţin În faţa Judelui divin. Ajută-mi voia-Ţi a-mplini. Suntem gata a-L întâmpina Pe Cel ce vine-n slava Sa! . Să-mi poţi fi blând Judecător! 538. pe frunte.El Se coboară pe alb nor. 2. Ca Tu.Acum se spune orişicui 1. Dar timpul când s-o fi sfârşit. ca salve.3. Dar vasul răbdării e plin? Când Isus ne invită la nuntă.

Căci văzui ‘n-a Sa privire Dorul Lui de-a fi salvat! Refren: Ce iubire.În ceata celor mântuiţi Vei fi şi tu. pregătiţi Să-L întâlnim pe Dumnezeu! 539. Lui Dumnezeu s-a-ncredinţat. Cel ce se-ncrede în Hristos Se odihneşte-n mâna Sa! 2. De-aceea el va învia! 540.Nu va pieri cel credincios! 1. Ochii mei Îl vor vedea! . Pe Dumnezeu L-a cunoscut Şi prin credinţă L-a urmat! 3.Nu va pieri cel ce-a iubit Neprihănirea Domnului. El stă şi doarme liniştit În aşteptarea zilei Lui! 4. ce iubire Am din partea lui Isus! Către slăvi de nemurire Azi mă las de El condus.2.Nu va pieri cel ce-a gustat Din Trupul frânt pe Golgota. 2.Val de pace şi iubire Eu prin Domnul am aflat.Sunt îngeri pe pământ trimişi Să-i sigileze pe cei buni. Sigur stau în mâna Sa. 3.Nu va pieri cel ce-a avut Un suflet bun şi nepătat. Pe cei aflaţi în carte scrişi În clipa ultimei furtuni.Nu va pieri cel credincios: La viaţă Domnu-l va chema. voi fi şi eu? Acum e timpul.Şi-n mormânt de-aş fi o vreme.Val de pace 1. Ştiu că El o să mă cheme.

Azi moartea este-al meu câştig. Azi mai mult ca altădată Cred făgăduinţa Sa.Priveşte la Domnul! . O viaţă plină de amar.În iubirea-I minunată Eu mi-am pus nădejdea mea. 4.Aştept ivirea noii vieţi La învierea celor drepţi. Oricât mi-ar fi de greu.În pace stă cel credincios 1.Trăim aici puţin timp doar. Iar viaţa e un timp de har S-aflăm al mântuirii dar.Oricine-am fi. 2. Creaţi cu-al Domnului Cuvânt. suntem pământ.Eu ştiu că Domnul este viu 1.3.În pace stă cel credincios Pân’ la venirea lui Hristos! Plin de nădejde-a adormit Că Domnul nu l-a părăsit.Val de pace şi iubire Azi prin Domnul am aflat Căci aştept a Sa venire Ca să fiu la cer ‘nălţat. 541. Dar prin Isus vom câştiga Pământul nou în slava Sa. 3. 3. Îl voi vedea curând.Eu ştiu că Domnul este viu Şi vine pe pământ! De-ar fi chiar în mormânt să fiu.Cu glasul Lui mă va chema Din somnul morţii reci Şi ochii mei Îl vor vedea Pe Domnu-n veci de veci. Căci vreau curând s-ajung să strig: Acesta-i Domnul meu! 542. 2. 4. Aştept viaţa de apoi Când Dumnezeu va fi cu noi! 543.

544. ne cuprinde Scumpul nostru Salvator! 545. Nici vreo urmă de suspin! 3. glas de preamărire.. Tot ce-i greu şi tot ce doare Au pierit în veşnicii! 4. Unde nu-i nici o mâhnire. . suim. Tu n-ai să treci singur prin ora cea grea: Isus e lângă tine.Se scrie în cer toată lacrima ta.Revedea-ne-vom odată! 1. Unde-i viaţa minunată. Slavă Celui care ne-a’nviat Şi la El. 2. Ţinem minte numai bucurii. fericiţi.Din a noastră viaţă trecătoare...Priveşte la Domnul şi nu dispera. Cu braţele-I divine! 4. iată.Glas de slavă 1. Către ceruri. Din morminte ne-a chemat! Refren: O.1. ce zi uimitoare Pentru îngeri şi pentru toţi cei vii! Sărbătoare mare: Pe toţi cei dragi vom întâlni!.Poarta slavei. în braţe. În rugă şi mâinile noastre se strâng Şi suntem lângă tine! 3.Cu Domnul să nu-ţi fie frică defel: Să treci suferinţa te sprijină El. El ştie durerea din inima ta! El simte azi cu tine… 2. Răsplătind credinţa tuturor! Şi.Glas de slavă.Revedea-ne-vom odată În lumina cea de sus.Noi plângem cu cei ce suspină şi plâng.Îmbrăcaţi în sfântă nemurire. se deschide. în strălucire..

2. De Cuvântul Său curat Sufletul mi-e însetat. cine? (:Doamne. ce frumos E în ţara lui Hristos! Aripi.Paradis.Cum va fi. (:Pân-la tronu-I maiestuos!:) 3.Vom vedea cetatea sfântă Lângă marea de cristal.Ce frumos. Paradis. Peste zări tot aş zbura. las’ să merg. ne vom vedea odată În lumina cea de sus.Unde e Hristos Isus! Refren: Ne-om vedea. Pe Isus doresc să-L văd. Cu Isus să ne-ntâlnim? 546. În oraşul cel de aur. aripi de-aş avea.Las’ să merg 1. Unde e Hristos Isus. Vom cânta cu cei ce cântă La ospăţul cel regal.Vom vedea pe fraţii noştri După-a vieţii luptă grea. La cei dragi. Porţile tu mi-ai deschis!… Ce splendoare e în tine.Las’ să merg. ne-om vedea Da. (:Unde-n veci voi locui?:) 4. . 4. parcă e un vis!:) 5. cum va fi Colo sus când voi sosi. Cine poate spune. Colo sus la masa obştii Sub al vieţii pom vom sta! 3.Însă inima ne doare.Soare sfânt. (:Lângă tronu-I vreau să şed!:) 2. Soare sfânt. Al lui Dumnezeu tezaur. când ne gândim: Fi-vor toţi acolo oare.

C-un dor aprins de izbăvire şi dreptate. plini de speranţa că vine iar Isus! Din tată-n fiu. Prin sânge sfânt am fost spălaţi. 2. Spre culmi. (:Veşnic numai Ţie-Ţi cânt!:) 547. Refren: Nu va mai fi decât puţin De pribegit ca peregrin… Când Domnul vine cum a zis.Venim trudiţi 1. mai mult decât ieri. Spre-a ne putea păstra curaţi De tot ce-i rău ne-am despărţit. Şi către ceruri am pornit! 3.Sunem străini şi călători 1. Privim spre ea nerăbdători Pân’ la venirea lui Isus.Popor advent.Ce străbaţi întreg pământ. Un dulce-amar împărtăşit de toţi profeţii. Ducem ştafeta nădejdii. Doar Cuvântul ne-a dus Printre nori tot mai sus.Suntem străini şi călători Căci ţara noastră este sus.Venim trudiţi Din deznădejde şi noapte. Azi. Ridică-ţi fruntea şi cântă: Azi poţi privi de pe ‘nălţime ţara sfântă! Niciodată n-a fost Timpul mai preţios S-aprinzi lumea de dorul venirii lui Hristos! Pe-ntreg pământ . Ochiul Tu mi l-ai deschis Ca să văd ce mi-ai promis. Este scrisă pe cer Asigurarea ca El ne-a condus prin dureri.Isus în slavă va veni Pe tronul Său împărătesc! Atunci străini nu vom mai fi Ci fii ai Tatălui ceresc! 548. 2. Vom fi cu El în Paradis.

Tronul alb. fericit şi măreţ! Refren: Mult timp nu va mai fi Pân’ ce Tatăl ne-adună pe toţi! Atunci va răsări Soarele mult doritei dreptăţi! 2.În căminul măreţ. poporul Tău e pregătit! 549. 2. Pătimind ca să ne mântuim! 4. Isuse. . Ce mult eu te iubesc! Cu tine-n gând adorm ades’. Vino.. strălucit.. Căci păcatul s-a dus.. Cu tine mă trezesc. De Domnul pregătit. Nici inimi n-au gândit. oraş slăvit.Ce ochi de om n-a mai văzut. oraş slăvit.Ne aşteaptă-un cămin strălucit 1. Un cămin de Isus pregătit. Luminos.Semnele-arată sfârşitul. 3. e uitat! 3. Lui Isus care-atât ne-a iubit. În credinţă şi-acum Îl vedeţi.Ierusalim. Căci destul cât au fost prigoniţi! 550.Pe pământul cel nou. 1. Dar după-apus noi ştim ca vine răsăritul: Un pământ înnoit..Sus cântarea răsună frumos Pe Hristos preamărind ne-ncetat! Fericiţii tresaltă voios.Ierusalim. sus. Aşa e locul nostru.Ne aşteaptă-un cămin strălucit.. Într-un spirit şi-un gând toţi servim.Văd zidurile tale mari Cu porţi din pietre vii Şi străzi de aur preacurat Săpate-n veşnicii. uimitor Odihnesc fericiţii tihniţi… A venit iată şi rândul lor. proslăvit..

zice. Sub aripa Lui m-a prins. Te rog. Doru-mi zboară mângâios Către ţara de lumină. Rătăcesc şi azi prin ele Şi mi-e dor să vii.Lumea cu-ale ei ispite Nu mă poate ţine-n loc. Dor aprins. priviri de foc! O. Isus. nespusă bucurie.O. Ţara păcii lui Hristos… Şi-nfrunt orice suferinţă Amintindu-mi de-un cuvânt Din a Lui făgăduinţă: „Iată. de nedescris.Tot pe drumuri fără stele Pasul meu trudit m-a dus. Prin harul Tău ceresc. Căci spre cer îmi stau ţintite.. Cum să-ncapi în bietu-mi piept. Dor nestins de apă vie Şi de cerul necuprins.. puteri. . dă-mi.Azi când inima-mi suspină. Isus. Când voi moşteni odată Mult mai mult decât aştept? 2.Dor nestins de apă vie 1. vin curând!” 552. Trai măreţ. Adieri din pomul vieţii Dor de stele mi-au adus..M-a cuprins un dor de casă. Doamne. 1. Mereu spre-a’ Tale răsplătiri Eu ţintă să privesc! 551. Dor de patria de sus… Inima-mi se simte-atrasă De iubirea lui Isus! Fericire mult visată.. Dor de pacea dimineţii Şi de glasul Tău. Din adânc de veşnicie. 2. Când Isus va fi să vie În mărire cum a zis! 3.M-a cuprins un dor de casă.4.

Ce loc sublim. Tată. sfânt oraş de slavă plin. 3. ce favoare să vedem Pe Tatăl nostru în Salem. Îndată voi intra în ea! La marea de cristal voi fi. Căci Domnul chiar mi-a pregătit Un loc plăcut şi fericit! 2. Umbrele în jur când cresc.O.Există-o ţară-a lui Hristos. Aştept cu sufletul senin Curând să te privesc! . 4.Isus cu mine va intra. sfânt oraş! 1. 3.O. Drum în noapte să găsesc.Lângă poarta de lumină Te aştept.Există-o ţară-a lui Hristos 1. ce loc frumos! Aceea fi-va ţara mea Când voi putea intra în ea. În Edenul minunat! 553.Când mântuiţii vor primi Răsplata lor în veşnicii. o ţara mea.. Ierusalim ceresc.. ţara mea. Cu toţi cei sfinţi voi locui. Refren: O. Să mă duci la Tine. Inima de dor mi-e plină. Isuse-acum. Iartă-mi rătăcirea toată Prin pustiul de păcat.Braţul Tău divin întinde-mi.O. Cu ochii mei Îl voi vedea! A Sa iubire-o voi simţi Prin care El mă mântui. Cu Domnul fi-vor tot mereu Şi-or preamări pe Dumnezeu! 554. Pasul obosit de drum. În veşnicii cu El vom fi Şi-n slava Lui vom locui. Farul crucii mi-l aprinde.

.. nici oftat. către cer se-avântă-n zbor Mii de îngeri vestitori. Le va da Dumnezeu celor ce L-au iubit. au sperat şi-au crezut.Mii de îngeri vestitori 1. Cu toţi cei sfinţi în veşnicii. Unde lacrimi de dor nu mai sunt.Tot ce ochi omenesc nicăieri n-a zărit. au sperat şi-au crezut.Vreau să cânt azi un imn despre ţara de sus..Pe străzi de aur să păşesc. mi-e dor de-acel loc minunat! 3.Ca prin vis doar zăresc un oraş uimitor. La pământul cel nou mă gândesc şi mi-e dor.Vreau să cânt azi un imn 1. Ah.. Ah. Nici prin mintea cuiva n-a trecut. La pământul cel nou mă gândesc şi mi-e dor. Fericiţii acolo ’nălţaţi de Isus Vor trăi ce-au crezut pe pământ. Şi prieteni cu El s-au făcut. Fericiţii acolo-nălţaţi de Isus Vor trăi ce-au crezut pe pământ. 4. Unde nu-i nici amar. Au răbdat. Le va da Dumnezeu celor ce L-au iubit.Ce frumos şi măreţ fi-va-n ţara de sus... mi-e dor de-acel loc minunat. Un cămin de noi toţi aşteptat! Fericitul sălaş pregătit de Isus Unde nu-i nici amar nici oftat. Nespus de fericit.. 556. Au răbdat. . De oraşul cel fără păcat.. Cu Cel ce m-a iubit! 3.2.În fiecare-a şaptea zi ‘Naintea Lui să vin. Azi îl cânt şi-l repet ne-ncetat: Fericitul sălaş pregătit de Isus.. Cu Domnul meu să mă-ntâlnesc. Între ziduri de iaspis curat. Mereu să mă închin! 555.(:Mii de îngeri vestitori:) Fericiţi. Cetăţeni ai oraşului sfânt.. 2.

De îngeri sfinţi vom fi întâmpinaţi.. Vom tresălta.(:Lângă tronul Său vom fi:) Şi..(:Către ceruri am pornit:) Să-L vedem pe al nostru Miel iubit. ‘Nainte deci. . domnind cu Isus în veşnicii. Atunci ne-om şterge faţa de sudoare Căci moştenim aşa făgăduinţi. 4.. ‘nainte pe cărare....(:Orice om e aşteptat:) De iubitul şi marele-Mpărat Orice om e aşteptat. 5. 3. 3. Când praful scuturând de pe picioare.Cum ne va fi? 1.(:Mântuiţi prin harul Său:) Vom scăpa pentru veci de orice rău. Pământul nou..Cum ne va fi când vom vedea pe Domnul. Ne luăm adio de la suferinţi. Către ceruri am pornit..Cum ne va fi când după luptă-amară Şi după-un trai aşa împovărat. atât de aşteptat?.(:Într-un nou Ierusalim:) Heruvimii anunţă că sosim Într-un nou Ierusalim. pe veci eliberaţi?. Acolo-n veci e numai tinereţe. Lângă tronul Său vom fi. Mântuiţi prin harul Său.... 557. Ai vremii dinţi nimic nu au de ros. 2.2. Un cântec nou oricine o să-nveţe Să laude iubirea lui Hristos.. Şi ajungând la ţinta vieţii noastre. 6. Şi ochii Săi cei buni şi iubitori. Chiar orişicât ar fi să suferim! Răsplata e de mii de ori mai mare. Decât ce-am şti chiar noi să ne dorim!. Vom moşteni o minunată ţară. Şi-acele răni din care se vărsară Mulţimi de stropi de sânge salvator?.Cum ne va fi când peste zări albastre.

scump regat. veşnic plai. Cu cer în veci senin.Există ţara stelelor.558.Frumoasă ţară. . Spre ea călătorim! 4. mari şi mici.Atâtea stele. Zburăm prin soare arzător. Tărâm de veşnicii. Pornim mai cu avânt! 2. Aşa ne-a fost promis Şi nu e doar un vis. ţara mea. Căci ţara noastră nu-i aici Pe ţărmul pieritor. Isus S-a umilit Să-mi dăruiască-n pacea ta Căminul meu dorit! 2. Prin har înaintăm! Avem o ţintă de atins Şi-un Rege neînvins. Ne-ntâmpină cu dor. Pământ de roade încărcat Şi munţi de slavă plini.Există ţara stelelor 1...Frumoasă ţară. Lumina ei ne va-ntări Şi nu ne vom opri! 3. Iubirea Lui ne-a dat O cale de urmat.Ne-aşteaptă Tatăl iubitor Şi îngerii cei buni. Căci jertfa Lui ne face drum Spre ţara cea de sus! De-aproape să-L urmăm. De-ar fi tot cerul plin de nori Şi tot o vom zări! Noi ţinem pas întins Spre cerul necuprins. Prin neguri şi furtuni.Frumoasă ţară 1. 559.Intraţi în rânduri chiar acum. Urmaşi ai lui Isus. Acolo-i ţinta ce-o dorim. Prin harul Celui drept şi sfânt. Frumoasă ţară.

Ştim un râu unde sosi-vom . Cu vers de cruce şi Sinai Şi oameni mântuiţi! Frumoasă ţară. Din slava. Un vis adevărat! 3. Nu departe. Unde vin să se închine Heruvimi şi serafimi. 2. Refren: Lângă râul veşniciei Frumos e locul de-ntâlnit. ţara mea. Coroană de-mpărat! 560.Cu îngeri fericiţi.. din fericirea ta. într-o ţară Cum niciunde pe pământ.. Isus a înviat Să-mi dea. 4.Ştim un râu ca o lumină Dinspre-al cerului palat. 3. ta comori să-mi dea Şi har îndeajuns! 4. în strălucirea ta.. ţara mea.Ştim un râu cu apă vie Dinspre tronul Celui sfânt. Cu marea de cristal. Isus a sângerat Să-mi dea..Ştim un râu cu apă vie 1. Isus a fost străpuns. Mereu ai fost nădejdea lor Pe rug şi-n prigoniri! Frumoasă ţară.Frumoasă ţară port în gând. tainic dor Cântat de-atâţi martiri. În curând vom fi acolo Cântând osana nesfârşit. Peste unda lui cerească Pomul vieţii stă plecat. Cu cei răscumpăraţi cântând Din harpă şi chimval! Frumoasă ţară.Ştim un râu cu val de slavă Dinspre marile ‘nălţimi. ţara mea.Frumoasă ţară.

Mi-e dor de-acas’! 1.Mi-e dor de-acas’. O. Când voi ajunge la liman. 2. 3. casa mea. veşnic luminată. Haine albe şi coroane Fără merit vom primi.Mi-e dor de-acas’.. cât te doresc! Cum zboară mii de păsări călătoare Spre alte ţări cu linişte şi soare. Chiar dacă-ar fi ca rob să mă primească.Privesc cu dor spre Canaan 1. Acolo-n zări. O. prin vis mi se arată Căminul meu.. atât mi-a mai rămas: Mi-e dor de-acas’.. Spre ţara cea de vis. peste Iordan E locul cel promis! Refren: Gândul meu zboară ne-ncetat Spre-acel cămin binecuvântat.. De Tatăl meu cel iubitor. Dar toate-acum pe suflet mă apasă. De-odihna Lui mi-e dor.În ţara păcii nu-s dureri.Lumina slavei curge blând Din cele patru zări. nici suspin. 562. muntele cel sfânt Zâmbesc în depărtări… 4. Isus ni-e viaţă şi puteri În veşnicul cămin. Cetatea. Un singur dor.Privesc cu dor spre Canaan. la fel şi eu te las: .. mi-e doar de-acas’. cămin ceresc.Într-o fericită zi. În doritul Canaan! 2. măritul Împărat. 561. Nici moarte... Pământ străin.Isus.. Aşteaptă cu mult dor Poporul Său răscumpărat Prin sânge salvator. de casa părintească. mi-e dor. Cu mii de planuri am plecat de-acasă. ţara păcii.

ce ţară a iubirii Pentru cei ce-atât au plâns.. Pe ai mei îi voi vedea.O. mi-e dor de-acas’.. La sânul mamei doarme copilaşul. ce ţară de mărire Este dincolo de zări! Doru-mi fără mărginire Trece zilnic depărtări!.. 3. putere şi renume. de sânge.. ce ţară minunată.. 2. ţara dragă Şi oraşu-mpărătesc. Totul pentru ea jertfesc!.O. Voi ajunge. Voi ajunge-această ţară. Fie calea cât de-amară Şi ocara cât de grea! 4.. 563. 564...O.Mi-e dor de-acas’… limanu-aşteaptă vasul. un dor mi-a mai rămas: Mi-e dor de-acas’.. De Isus. Voi ajunge. voi ajunge Plaiul ei. Ca roua trec.O. Pe-acel ţărm atât dorit.. răscumpărată. Cu cât alean şi dezmierdări! Plăceri şi bani. Pe-acel ţărm atât dorit! Către ea.O. al ei palat! Preţul Golgotei..Merg spre casă .. Şi pârâiaşu-aleargă-n mări.. mi-e dor de-acas! 3. Lacrimi nu mai sunt de strâns.Mi-e dor de-acas’. ce m-a iubit! Voi ajunge... iar. ce ţară minunată. Ţara mea. În căminul fericit! În curând voi sta la masă Cu-Mpăratul meu iubit!. Tot ce am şi viaţa-ntreagă. Mi-este har nemăsurat!. pe pragul întâlnirii. trec toate-n astă lume… Din toate-acum. iubirea-mi toată Suie-n zbor neobosit. ce ţară minunată! 1. Când. acasă..

pentru el.. Doar o noapte. Atâta dor şi-atâta plâns Şi binecuvântări! 4. ce bucurie! Mă aşteaptă Tatăl meu cel iubitor! 565. m-aşteaptă Tatăl. Eu am în ceruri comori mai bune! Merg spre casă. ce bucurie! Mă aşteaptă Tatăl meu cel iubitor. în ţara păcii. în ţara păcii Sunt demult. E grea cărarea.Iubesc poporul Tău 1. am strâns.1. m-aşteaptă Tatăl. O. În rugă şi cântări. Zidit din pietre vii! Acesta e căminul meu În care voi trăi! 3. 3. Tatăl meu e pentru veci lumina ei. s-ajung acasă.. Merg spre casă. Nu-i suferinţă şi nu-i nici moarte. doar o noapte am de plâns. Atât mi-e gândul. Tatăl meu e pentru veci lumina ei. Doar o noapte. demult cu inima ajuns... Când Te voi revedea Şi din Sion va străluci Împărăţia Ta! . Destule patimi. dar nu îmi pasă. Nu e soare în ţara sfântă. destulă teamă. E bine-acasă şi nu-i departe.Iubesc poporul Tău Cel sfânt şi-adevărat! Acesta e poporul meu..Eu. 4.. ce pustie e-această lume.Lângă Tatăl.Nu e soare în ţara sfântă. Sunt demult. 2. doar o noapte am de plâns.Iubesc Locaşul Tău. Prin har răscumpărat. 2. Lângă Tatăl. demult cu inima ajuns. Din rătăcire Isus mă cheamă.Merg spre casă.Merg spre casă.Aştept frumoasa zi.

Cu plăcere dreapta Sa Ne va binecuvânta! 4.Ce bine e când fraţii… 1. Cel ce ne-a iubit Este foarte mulţumit Când ne vede strâns uniţi Şi aşa de fericiţi! Astfel.Ce plăcut e şi frumos: Strâns uniţi toţi în Hristos! În frăţie toţi trăind Şi pe Domnul preamărind… Într-un glas i-auzi în cor: "Domnul ni-e Mântuitor!" Doar prin El fiind salvaţi.Ca roua ce se varsă Pe câmpuri şi pe văi. Unul pentru altul stând.Ce bine e când fraţii În Domnul se unesc (:Şi-n dragoste şi pace Pe lume vieţuiesc!:) 2.566.Mână-n mână toţi umblând. Suntem toţi în Domnul fraţi! 2. Căci din lume ne-a luat Şi la viaţă ne-a chemat. Ne-a-nvăţat să ne iubim Şi ca fraţii să trăim! Laudă.Ce plăcut e şi frumos! 1. mărire Lui. Azi şi-n veacul veacului! 567. 3. (:Şi binecuvântarea Cădea-va peste ei!:) .Aleluia lui Hristos Îi aducem bucuros. Dintr-o gură-n cântul lor Preamăresc pe Creator! Toţi vorbesc cum Dumnezeu Ne-a iubit prin Fiul Său. Cei numiţi copii ai Săi.Domnul. Astfel noi copii să-I fim Şi ca fraţii să trăim. bucurându-L noi.

Ca să domnească dragostea Şi pacea pe pământ! 568.Frumos e-aici când ne-ntâlnim Prin cruce-ngemănaţi. Tată sfânt.Nu-s doi să poată fi la fel.Toţi dreptcredincioşii slabi şi prigoniţi Care chiar de Domnul fi-vor răsplătiţi. Dar noi avem un singur ţel. :) 4. (:Va fi numai o turmă...Cine-mi este frate? Cine-i sora mea? Cel ce se decide Legea a păstra! 2. cei nemângâiaţi.3.Turma-aceea mică. 5.Se va-nnoi odată Prin ei. Uniţi prin Duhul Său. Acelaşi Dumnezeu Şi-un singur foc purtăm în piept. locaşul sfânt. Vestim acelaşi har.Cine-mi este frate? 1. :) 568. cu ei mă-nrudesc. 3. (:Toţi fericiţi şi liberi Vor fi pe-un nou pământ. 4. Noi suntem poporul Tatălui ceresc! .Frumos e-aici când ne-ntâlnim 1.Avem un Tată bun şi drept.. Şi albi şi negri ne iubim Şi ne purtăm ca fraţi.Va merge spre lumină Atunci orice popor. 2. Toţi cei blânzi ca mieii. şi-orice muritor Care-ascultă glasul blândului Păstor.Să vină-mpărăţia Ta În slavă. sfinţi şi nepătaţi.Asta mi-e frăţia. 4. O turmă şi-un Păstor.. Nu-s doi cu-acelaşi dar.Cei săraci cu duhul. 3.

ştim că poate. acelaşi pas Ne poartă-n Sanctuar. turma Lui.Ce pace şi ce bucurie 1. Suntem una-n nădejdea Lui. Inimi lângă inimi Duhul Sfânt ne-a unit.Iubirea.S-ajungă-al nostru cânt La tronul Tău din cer! Acelaşi Duh. 2. În slujirea chemării Lui. Simţind grija Lui iubitoare Şi având adevărul divin! 3. Stăm toţi lângă El. În nădejdea venirii Lui.S-ajungă-al nostru glas La tronul Tău de har! Acelaşi Duh.Suntem una-n iubirea Lui.Suntem una-n iubirea Lui 1.Suntem una-n nădejdea Lui. 2.570. Refren: Chiar slabi şi nevrednici în toate. Mână-n mână ducem Vestea bună la toţi..S-ajungă-al nostru glas! 1. Izbăviţi de dureri şi păcat!. Suntem una-n slujirea Lui.Ce pace şi ce bucurie S-avem un aşa Dumnezeu! Uniţi prin a Crucii solie Vom trăi pentru Numele Său.Nu-i cinste mai mare sub soare Decât cu Isus să ne ştim. acelaşi gând . mai tare ca moartea.. 3.Suntem una-n slujirea Lui.. Să condamne cel rău. În veci cu Isus ne e partea. Suntem una-n iubirea Lui. La viaţă din morţi ne-a chemat. 572.. 571. Doar spre Domnul ochii noştri stau aţintiţi. Dar o altă Biserică nu-i! 2. În puterea iubirii Lui.

3. Duhul ne dă puterea Lui. În El găsi-vom pace. Iudeu sau grec. Umăr la umăr.Suntem părtaşi în vorbă şi în faptă. .Acelaşi nume toţi purtăm. 573. Ne văd ca ucenici ai lui Isus. Noi suntem un popor. 2. 3. Popor sub steagul Lui chemat. Acelaşi steag îl vom purta Prin harul salvator. bucurie. Nu-i nimeni sus.Acelaşi nume toţi purtăm 1. cu toţii ne-ndemnăm. strângem cu putere Lanţul iubirii-n care ne legăm.S-ajungă-al nostru cor La tronul Tău de sus! Acelaşi Duh.Ne-aduce noi puteri. Plângem cu toţi.Suntem părtaşi la cruce şi la slavă. în Domnul ne zidim. Ci mână-n mână am pornit Spre cerul nostru sfânt. 4. acelaşi dor Ne cheamă la Isus. un trup suntem Şi Capul e Hristos. 2. 4.Suntem părtaşi în sfântă armonie. Trecem uniţi al răului apus Şi-ndată. de sus.Suntem părtaşi la lipsă şi durere. Ca pietre vii. 3. Legaţi pe veci în slujba Sa. nici jos.Suntem părtaşi 1. De luptă pregătit.Hristos cu Sine ne-a legat: Apus şi Răsărit. fără grabă sau zăbavă.Noi nu avem de împărţit Nimic pe-acest pământ. Unii pe alţii-n El ne preţuim. Vom straluci pe fruntea lui Isus. 574. Când ochii lumii către noi se-ndreaptă.

Aleluia.Dumnezeu e numai dragoste. Duh de biruinţă. Din pietre vii clădeşte-Ţi templul Tău! Tu poţi lega. coboară cerul pe pământ! 576.Dumnezeu e numai dragoste 1. Te aşteptăm la noi să vii. 2. zi frumoasă! 1. Doamne. Tu să ne mângâi. În părtăşie dă-ne stăruinţă.Să ne fie. revarsă ploaie de iubire.Duh de iubire. zi frumoasă. dragostea Un sigiliu veşnic sfânt! Pe pământ. unul pentru toţi! 3. Să iubim şi noi la fel! 577. Un izvor îmbelşugat. Toţi pentru unul. Ce-Şi revarsă viaţa fără preţ Săturând orice-nsetat. în dragoste deplină. Să aprinzi în noi.Un singur trup. Mână în mână să-l putem purta Şi. o singură zidire. 2. curând. pace şi lumină. Din slavă-n slavă Tu mereu ne porţi. Inimi cu inimi pentru Dumnezeu.Duh de iubire 1. Focul dragostei dintâi! 4.Duh de unire. Mai frumoasă ca oricând!… Astăzi grija nu ne-apasă . peste lumea care încă plânge.O poruncă mare am primit Moştenire de la El. Doamne. cât nu-i târziu. nici mormânt… 3. Să ducem binecuvântarea Ta! 4.Leagă-ne strâns de-al crucii steag de sânge. mai tare decât ea.Aleluia. Doamne. prin pustiu.Prin necazul lumii. Ca aşa cum Domnul ne-a iubit. Doamne. Nu-i nici moarte.575.

sfinţeşte-nvăţătura Ce prin servii Tăi ne-arăţi. Împreună mântuiţii.Măreţe Sabat! 1.Doamne. Fă să fim mereu atenţi. Din apa vieţii se-adapă-n nesaţ. de sus. binecuvântează Ziua-ntreagă de Sabat. bine ai venit. cu toţi adunaţi.Sfântă zi de dulce-odihnă. şi surori şi fraţi. Voi serba în veci Sabatul şi în Paradis! 579. repaus ceresc.Măreţe Sabat.Căci e zi de Sabat sfânt! Binecuvântarea sa Pe toţi ne va bucura! 2.. Tată al Tău har Din cerescul Tău altar! 3. Sabat de lumină plin. Să-nţelegem cu folos Graiul Tău aşa duios. Sufletul este de griji curăţit.O. Lui I-aduceţi închinare şi Îi mulţumiţi! 4. Tatălui din cer. mărire azi să-I dăm! 2. sfânt Sabat ! 1. sfânt Sabat. azi lucru-i sfârşit. Astăzi tu ne dai în tihnă Darul Duhului divin! Toarnă.Măreţe Sabat. . Tu-mi dai puterea să nădăjduiesc Că odihnind azi cum Domnul a zis.O. Ne deschide Tu Scriptura.Măreţe Sabat.O. 4. Udă şi-nrădăcinează Adevărul predicat.. Cu bucurie.Măreţe Sabat. cât sună de lin Chemarea ta dinspre cerul senin! La rugăciune cu toţi ne-adunăm. 3. pe-Isus lăudaţi! Lui ce-a murit ca să fim mântuiţi. Până când la ziua Ta Sabat veşnic vom serba! 578.

. sfânt Izvor. zi de sărbătoare în cer şi pe pământ. cântând iubirea Sa! 2.. Cel viu! Şi-n pacea Lui vom umbla de-acum. urmând pe-al Său drum. izvor de viaţă. sfântă zi. aş vrea. sfânt Sabat De Dumnezeu creat! 2.Balsam ceresc pentru cel trudit. zi de Sabat sfânt. Şi ramuri de lumină în suflet înfloresc! 3.Vedeţi cum azi surâde Albastrul cer senin! E ziua de odihnă A Domnului divin! Refren: Să ţinem ziua de Sabat Din inimă.O. Căci desfătări nespuse găsesc la dreapta Ta! Privesc la Ziua-aceea.Ce linişte solemnă . zi de bucurie. Fântână pe cărare. ziua de Sabat. azi. din Sanctuar. o. Mai mult simţim cât ne preţuieşti. 4.În casa Ta. Sclipiri de veşnicie aprinzi pe-acest pământ! La tronul de lumină. sfânt! Din pacea ta divină. să stau în veci.O. Azi ne-ntâlnim cu Isus. Sfânt Sabat. În ea reverşi har îmbelşugat.O. oază în pustiu.Vedeţi cum azi surâde! 1. Părinte sfânt. putere azi primesc.O. Azi îngerii se-nchină. uimiţi de slava ta. Pacea Ta între noi o chemăm! 2. Ţie ne-nchinăm. sfânt popas. râu ceresc de har Isus ne dă. zi de bucurie 1. L-al Tău tron plin de har ne primeşti! 3. când Tu vei reveni: Ce mare sărbătoare va fi în veşnicii! 581. Isuse.O. Prin credinţă.O. c-un cuget curat. Dar ce minuni în curând vor fi: Sabat nou vom serba-n veşnicii! 580.

Când Domnul Isus ceartă marea. Dar cum va fi atuncea Pe-un înnoit pământ?. 2.Sabatul de Domnul dat nouă Cu soare frumos a sosit! Prinosul cântărilor noastre L-aducem cui ni l-a zidit. Prin grai şi prin cântare..În ziua-a şaptea ne-adunăm 1. Şi-n glas de zefir cristalin Vorbeşte Acel ce din veacuri Conduce al lumii destin! De-i grea şi spinoasă cărarea Noi nu disperăm în nevoi. Cât soarele nici n-a apus Ne şi-mpăcăm pe dată! 583.. În vifor. 582.Ce dulce chiar aicea Ne e Sabatul sfânt.În ziua-a şaptea ne-adunăm Să cercetăm Cuvântul Şi-al nostru gând să-l înălţăm Spre Cel ce-a-ntins pământul! Refren: Căci astfel vrea şi Domnul: Să ne purtăm ca sfinţii Şi noi şi chiar tot omul Dând fructele credinţei.Iar dacă-un rău am fi adus Aproapelui vreodată.Şi-n ruga noastră-I mulţumim. în foc şi în valuri. . Oriunde voia-I sfântă Se face de-ai Săi servi! 3.Sabatul de Domnul dat nouă 1.Acolo poţi s-observi.Ne-atrage cu tărie Al lui Isus Duh Sfânt. Nespusă bucurie Ne face-al Său Cuvânt! 4. De toate cele ce primim Ca binecuvântare! 3.

Soare-al meu şi-al tău Ne răsare astăzi. Pe morţi îi trezeşte din somn Sabat să le dea-n nemurire. al Sabatului Domn! Poporul cel sfânt se adună La Tine.În piept inima îmi tresaltă Când Domnul. Steaua cea din Iacov. Pe cruce când singur. în Sabat.O. ce zi frumoasă! Cerul pe pământ! Fericit şi liber eu mă rog şi cânt! Azi în zi de Sabat toţi în adunări Cerem de la Domnul binecuvântări.O.Că ştim că oriunde-s adunaţi doi-trei. muri… Iar mâine-aducând mântuire.E pace aici între noi! 2.Isus. Pe frunte le pune cunună Şi semnul sfinţirii cereşti! 584. în Sabatul Său! 3.Azi puteri divine date de Hristos Vin ca să-ntărească pe-orice credincios. Pe cei ce se-adună. Uimit de cereasca-I putere. Au făgăduinţa: Domnul e-ntre ei. Isus. Domnul nostru. să-l primeşti.O. Isus. spre a-L proslăvi Şi ca să sfinţească tot a şaptea zi! 4. ce bucurie! 1. prin Spiritul Sfânt. Şi ochii şi mintea-mi deşteaptă Să văd şi s-ascult de Cuvânt! Când văd răsărind mii de stele. ce bucurie azi cu toţi simţim! Liberi de-orice grijă. Când vântul şi norii pornesc. Ca semn al jertfirii depline. . Făpturile Te proslăvesc! Lucrările mâinilor Tale În Sabatul sfânt se-odihnesc! 3. toţi cântând mereu. Preamărim pe Domnul în Sabatul Său! 2. Pe Domnul Isus Îl slăvesc! În cer şi sub cer e serbare. În rece mormânt Se-odihni. lui Hristos servim! În întreg cuprinsul.

popas divin. Sclipiri din altă lume… 3. Cuvântul sfânt. nu întârzia! 585. de rouă plin. Şi valul urii să-l supui.Ce Sabat minunat! 1. Cu dor de veşnicii.5. Isuse. Din noaptea grea. zi. Cuvinte n-am a spune Privind. la noi să vii! 4.E zi de rugă iar.E ziua păcii Lui!.Cu cântări în coruri Numele-I măriţi Când prin uşa milei căutaţi smeriţi! Sus în cer în chivot scrisă-i Legea Sa.Frumos e-al păcii sfânt sălaş 1.O. Isus.Frumos e-al păcii sfânt sălaş.În cea mai sfântă zi. O. zi. Să cadă liniştit! 2. scump Mântuitor! 3. În sufletul trudit. Azi de-auzi porunca. .Ce Sabat minunat. Alină-al nostru dor. Suim spre-al cerului altar. a ne trezi În zori de osana. În linişte deplină! Din cer coboară armonii Şi raze de lumină! 2.O. la marea de cristal. Să fie binecuvântat Cu slavă-n nemurire! 586. 587. Trimite raza Ta... popas divin 1.În ziua scumpă de Sabat.Aşa va fi şi mai frumos. Dăm Tatălui mărire. Tu ne-ai dat! Cu pâinea Ta din cer dorim Azi să ne-mpărtăşim.

dar bogat. E ziua Lui.2. Din al cerului altar Iei lumină şi splendoare.Zi de Sabat. Trup şi suflet. Tatăl.Un nou Sabat (Canon) Un nou Sabat. Amin! 589. zi de har 1. Eşti sigiliu de-Mpărat. Azi în tine m-odihnesc Şi mă-nchin cu bucurie Azi şi-n veşnicie. Veşnice izvoare. Sfântă pace salvatoare Pentru fiecare! Cel ce lumea a creat Fie binecuvântat! 590.Ce Sabat luminos! Nimic nu-i mai frumos! Isuse-n noi Te-ai întronat Ca singur Împărat! 4. Fie pururi preamărit! 2. dar ceresc. care te-a zidit. 3. tot ce sunt Tatălui cel bun şi sfânt! 3. da! Aleluia.Ce Sabat bun şi sfânt Ne-ai dat pe-acest pământ! Dar cât va fi de fericit În veacul nesfârşit! 588. odihna mea! O..Şi la lucru şi pe cale . zi de har.Zi de Sabat. Aleluia.Zi de Sabat.. Aleluia. Cu Domnul Isus în odihna Sa! Căci toate se-mplinesc când El cuvântă.Ce Sabat fericit Din nou ne-a răsărit! Cu pacea şi iubirea Ta Ne umpli inima.Zi de Sabat. zi de pace sfântă.

De la lucrul nostru. 4. ce mult aş vrea să laud Harul Celui preamărit. Dar nicicând nu cânt mai vesel Decât în Sabatul sfânt! Refren: Griji. Dar îmi eşti atât de-aproape În Sabatul Tău cel sfânt! 3. 591. Tu eşti Creatorul . (:Într-o sfântă părtăşie Fă-ne cântecul curat! :) 4.Ne-nchinăm cu mulţumire Pe altar de Sabat sfânt. faţa Ta o caut Prin credinţă orişicând.. Dă-ne harul Tău bogat. (:Dă-ne pace şi iubire. (:Ca un far pe ţărmul vremii. ci numai eu.1.Dă-ne azi înviorare Şi un Sabat luminos.Pregustări de veşnicie. Mulţumesc lui Dumnezeu! Bucuria mă-mpresoară Şi-n credinţă cresc mereu! 2. Şi să spun oricărui suflet De odihna ce-am găsit. Peste lume înălţat! :) 2. Dar ca despre har să cânte Ei nu pot. (:O fierbinte aşteptare A-ntâlnirii cu Hristos! :) 592. Doamne.O. dureri în Sabat zboară.Doamne. Pentru Sabat ne-ai chemat.De la lucrul nostru Doamne 1..Şi la lucru şi pe cale Despre Sion vesel cânt.Doamne. Leagă cerul de pământ! :) 3.Îngerii pot să mărească Prin cântări pe Dumnezeu.

în inimi.Din Paradis 1. Tu în noi lucrează.Doamne. Refren: Te preamărim. El l-a sfinţit şi l-a dat omenirii Ca un altar peste veacuri ‘nălţat.Noi nu cedăm închinării păgâne Şi nu stricăm Legea Celui preasfânt. 3. ziua-a şaptea rămâne Zi de-nchinat şi pe noul pământ. Chiar printre nori.1. Tu eşti şi Mântuitorul Pentru fiecare om! Azi ne-aducem iar aminte De-ale Tale fapte sfinte. 2. Cum pământul l-ai creat. pentru veci. Tu-mplineşti ale noastre nevoi. Dă-ne Duhul Tău cel Sfânt Şi ne binecuvântează. Doamne.Îţi aducem mulţumire Pentru-al Tău frumos Sabat. Cum în cer şi pe pământ! Leagă. Semnul sfânt al ascultării. ca o rază de soare. Dumnezeule mare. . Pentru marea mântuire Şi tot harul revărsat! Semnul veşnic al puterii. Căci. Ca semn etern de curată-nchinare. Tu eşti Creatorul Şi al Sabatului Domn. mii de fire Între noi şi-a Ta iubire Şi prin noi să răspândeşti Semnul dragostei cereşti! 593. Sabatul sfânt vrem să-l scriem pe frunţi. Sabat de Sabat cobori lângă noi. Azi.Din Paradis. Dar şi tăria înalţilor munţi.Purtând din zori gingăşie de floare. Doamne-aşa de minunat! 2. fie scris Cum a fost şi-n Paradis! 3.Doamne. Dumnezeul iubirii Ne-a dăruit un Sabat minunat.

Porţi de Sabat se deschid 1. Răul. Îngeri cântă într-un glas: "Vă grăbiţi spre-acest Locaş!" 3.Pregustăm din veşnicie Azi. Refren: Doamne.Astăzi în ziua de Sabat Cu toţi ne-am adunat Pentru-a aduce mărire Celui ce ne-a salvat.Cum va fi o viaţă nouă Pe pământul înnoit. Isus. să fii Şi acum şi-n veşnicii! 595.Porţi de Sabat s-au deschis Către tainic Paradis. Ne-nchinăm cu bucurie Şi din toată inima. Aleluia! 596. pacea Sa. .594.Porţi de Sabat ai deschis.Cum va fi în veşnicie Un Sabat lângă Isus. Prins de farmecul ceresc. Plin de sfântă bucurie. Ceru-i minunat popas. Fluvii de lumini primesc Ca să uit ce-i pământesc! 2.Cum va fi în veşnicie? 1. Slavă Lui. în Sabat. Când va spune "pace vouă" Domnul nostru preaiubit.Astăzi în ziua de Sabat 1. ce slavă de nespus! 2.Porţi de Sabat se deschid Pentru cel neprihănit. În Locaşul fericit? 3. ne-ajută-n credinţă Ascultători să-Ţi fim. Doamne-aşa cum ai promis! Pentru-această sfântă zi Preamărit. când va fi răpus? O.

O. privim spre Orion. 2. El mântuieşte! 4. căci eu Încep Sabatul sfânt. slavă. De unde răsare al iubirii Domn. un scut adevărat! Acelaşi ieri şi azi şi-n veşnicii. Azi îngeri mii înalţă slavă-n cor! Zi minunată din cer lăsată! 2.E-atâta cânt sub cerul necuprins Şi-n suflete. Goneşte-orice gând rău Şi fă-ne-atenţi ca să-nvăţăm (:Din sfânt Cuvântul Tău!:) 3. Iubire divină dă-ne Tu în dar! Pe-ai Tăi copii să-i binecuvântezi: Ai Tăi să fie în veşnicie! 3.Dispară griji lumeşti! 1.Revarsă.El a dat făgăduinţa Că ne vom închina Zilnic şi Sabat de Sabat Sus în mărirea Sa! 597. Isus iubeşte. Celui ce S-a jertfit. soare s-a aprins. azi. Isus trăiască! 598. Ne-acoperă azi. belşugul Tău de har.Glorie.E-atâta cânt… 1.Prin porţi de cer.Rămână-n veci ce Domnul a creat! Avem Legea Lui. Dat omului de Dumnezeu (:De când e pe pământ!:) 2.Ascultă-ne când Te chemăm Prin rugă şi cântări. mărire. I-aşternem azi covor de inimi noi: Salvarea noastră. Te rugăm.Dispară griji lumeşti. când ne adunăm.Cântece de biruinţă Din inimă să-Ţi jertfim. astăzi. Şi prin a Sa suferinţă Pace ne-a dăruit! 3. Doamne. .

Lumea o las şi-alerg. timp sfinţit! Spre casa păcii parcă zbor! Pot să m-apropii. plin de har. Alungă-al nopţii văl cernit. Prinos de rugă şi cântări Aprindă stele-n depărtări.Întinde.Cu glasul Tău. 3. 2.Un Sabat ceresc 1. sunt aşa fericit! Frumos se revarsă din cerul senin Odihna cea dulce. ce minunat! Credinţa mea o simt crescând! 2.Un Sabat ceresc.Tânjesc după ceasul când pot să-ntâlnesc Pe-Acela în care iubire găsesc. Zi de odihnă. a sosit. cântând. Doamne. îmi deschide întreg cerul Său! 2. mâna Ta Şi ne deschide inima..Dulce-i amurgul spre Sabat 1. slavă lui Dumnezeu! El. azi. Spre fraţii mei.:) 599. .Când umbra serii cade iar 1. Lumini de har mântuitor S-aprinzi în viaţa tuturor! 600.Dulce-i amurgul spre Sabat!. sigiliu divin! Refren: Slavă. În pacea serii. De-al îndurării sfânt izvor! 3. să primim Lumina sfatului divin. cel preaiubit. În liniştea lui.Când umbra serii cade iar. fericit. Venim în sfânt locaş de har. Să ‘nalţ glasul meu în cântări de Sabat.(:Cu binecuvântări..Sabat de Sabat voi gusta Toată lumina jertfei Lui! Încă puţin şi voi intra În bucuria Domnului! 601.

3. 2.Când seara s-a lăsat Din cerul înstelat. E ziua de Sabat.Sigiliul Tău l-ai pus Pe-această zi. Osana! .Bine-ai venit. Ne dai şi harul Tău bogat Căci ne-ai răscumpărat. 3. Tu eşti stindardul meu! Cu trup şi suflet mă închin Astăzi lui Dumnezeu.Cerul e pe pământ. Veşnicul legământ. Un semn divin. 3. Sabat divin. de mă vei căuta În zori şi-n asfinţit. În suflet şi în gând.Bine-ai venit. Soarele blând când a apus.Pe-al lumii drum întunecos Zilnic eu pot umbla. Aproape eşti. 5. de neschimbat.Ne-ai dat Sabatul sfânt. 4.Doamne. Un Sabat veşnic vom serba.Când Tu ne vei lua În strălucirea Ta.. Ne umpli inima. din pacea Ta. Sabat divin! 1. 2. Cu clipe dulci. Aici eu sunt şi faţa Ta O caut fericit! 603.. Isus. Pacea iubirii lui Hristos Este lumina mea.Când seara s-a lăsat 1.Să spun tuturor cum Isus m-a salvat. Mărire. Eu ştiu că m-aşteaptă Edenul pierdut!… 602. Isus.Odihna de Sabat m-ajută să spun Ce mare e Domnul şi cât e de bun! Privesc înainte spre-un nou început.

Refren: Rămâi. 4. Să-Ţi pot cânta un cântec de Sabat. alungă tot ce e trecător.Al Tău Sfânt Spirit. trâmbiţează marea zi. nu pleca!. Îmbracă-mă-n veşmântul alb. rămâi. Şi să mă-nveţi cum pot fi mântuit. Să Te-ntâlnesc.. Vrăjmaşul crunt să nu mă amăgească. 3.Vreau să mă ‘nalţ peste zări şi. pe albul nor! 606. e ziua pe sfârşite 1.. peste cel împovărat! Deschide larg. din cer. Tată. Tu mi-L lasă...Ce scurtă-mi pare! 1. Cu pacea ta. şi binecuvântează Pe-ai Tăi copii plecând la casa lor! Locaşuri noi în ceruri le păstrează Pân’ vei veni curând. Ia-mi de pe umeri poverile ce dor! Vreau pacea Ta. Să pot veni la părintescu-Ţi sân.Rămâi cu noi. Rămâi cu noi.Ce scurtă-mi pare a Domnului zi sfântă. O dulce pregustare am primit. în veşnicii.604. o. În care mângâiere am simţit! De sus. Doamne. Isuse. Sabat binecuvântat! 1.Ai milă.Bine-ai venit.Rămâi cu noi. 2.Bine-ai venit. Când n-or mai fi nici lacrimi. 3. în sufletu-mi trudit. Să mă conducă pe-al dreptăţii drum. Vor fi dureri pe drumuri pustiite. spre slavă porţi cereşti Şi spre Hristos să mă călăuzeşti! 2.. din ţara nevăzută. tot mai sus. doar Tu ne însenini! În plânsul greu să fii cu noi! ..Scumpe Isus. Când vom serba Sabat nou. e ziua pe sfârşite Şi noaptea grea curând se va lăsa. Sabat binecuvântat. nici mormânt Şi nici un rău pe muntele cel sfânt! 605.Doamne. preaiubitul meu Isus. curat.

Ne-ai pus o masă în pustiu. 3. 607.. Ne-ai fost balsam pe drum însângerat. 2. Ne-ai fost izvor şi frângere de pâine. Atâtea sfinte îndurări. .. 3. 3...Apune soarele în văi 1.. Că vii la noi.. rămâi cu noi! 2.. Dar vrem cu toţi să ne-ntâlnim La marea de cristal! 608. Acum ne despărţim. Bogată în solii..Se înserează peste zări. Ne-ai pus în inimă un cânt. Părinte sfânt. În urma sa privind… Şi iarăşi candele se-aprind În ceruri..Îţi mulţumim. Din pâinea vieţii Tu ne-ai frânt. Cuvinte nu-s mai mult să Te rugăm! Nădejdi se-aprind la stingere de lume.Adie lin al serii vânt. Ne-atinge al veciei dor. ne-a fost aşa de bine! Cu glasul Tău pe toţi ne-ai alinat. pentru noi. Ducând al nostru cânt.. Altar de rugă şi de cânt. Ne-ai dăruit Cuvântul viu.Se înserează peste zări 1.Fără de Tine ne-om simţi străini! Rămâi cu noi.O nouă zi de Sabat sfânt.Apune soarele în văi. E tainic ceas de asfinţit. atât mai ştim a spune.Sub binecuvântarea Ta. Din ceruri astăzi am primit Noian de binecuvântări.Rămâi cu noi.Rămâi cu noi. Sabatul dat de Creator Ne-a fost popas frumos şi sfânt. 2. spre veşnicii. Se scurge-ncet. cu Tine să plecăm.

Cu drag te regăsesc.O. scumpă şcoală de Sabat. rămâi cu-ai Tăi copii. 610. 4. Căci tu ne-nveţi curaţi să fim În fapte şi în gând. Şi-s tot mai dornic de-nvăţat. Că-n şcoala noastră de Sabat Isus Hristos cel bun şi drept Ne însoţeşte ne-ncetat. Isuse.Ce bucurie simt în piept. Ca şcoala sfântă de Sabat. 4. 3.În tine-ntâi am cunoscut Solia ce-a sosit În Betleem când S-a născut Al păcii Prinţ iubit. Loc sfânt e şcoala de Sabat. Comoară de Cuvânt.Şi tot în tine am aflat Cât sunt de păcătos Şi că speranţa de scăpat E numai în Hristos. iubit De care gândul mi-e legat. Să vii cu noi pe-al vieţii drum! Un stâlp de nor şi foc ne fii. Când prin Cuvântul Domnului Să-mi fie sufletul ’nălţat. 2. Acest Cuvânt nepreţuit E-aici. Aici aud Cuvânt sfinţit. Te rugăm acum.Aşa un loc în lume nu-i.Cunosc un loc frumos. Mai dornic să-mplinesc! 2. 3. Şi ne condu spre veşnicii! 609. .O.Aici pe Domnul L-am găsit Cu drag în dar El mi S-a dat.Cunosc un loc frumos 1. în şcoala de Sabat.Rămâi. scumpă şcoală de Sabat! 1.De-aceea noi te preţuim.4.

Un loc plăcut şi adorat 1.Tu. Isus! (:Azi. aici Ţi-aducem slavă Şi-nvăţăm tot ce ne-ai spus!:) 2. 611. pe Domnul Îl slăvim! Spre cer avem un drum deschis. curaţi ca mieii. :) 4. Fă-ne buni şi-ascultători. condu-ne. ce lumină am aflat la şcoala de Sabat! 3.O. acolo ne-ntâlnim! Să biruim orice păcat. Aşa am învăţat! O. (:Cum ai fost Tu între oameni. ce frumos e să-nvăţăm la şcoala de Sabat! Ne-aşteaptă Domnul s-adunăm din pâinea ce ne-a dat… Al Său Cuvânt ne va-ndruma Pe-a vieţii cale grea… Primim cu toată inima învăţătura Sa. Miel de jertfă răbdător.Un loc plăcut şi adorat .O. priveşte şcoala noastră. ce frumos e să-nvăţăm! 1. :) 612. priveşte şcoala noastră! 1.Părtaşi la tot ce ne-a promis. Urmăm pe Dumnezeu! O. (:Şi îndreaptă-ne spre ceruri Ca să fim în veci ai Tăi.O. 2. Scump Învăţător.O. ce putere am aflat în şcoala de Sabat! 613.Iar când în pace vom intra Pe-acel pământ din nou creat.Fă-ne blânzi. Păstoreşte-ne cum vrei. Atunci cu Domnul vom avea O nouă şcoală de Sabat.5.O. ce lumină am aflat la şcoala lui Hristos! El drumul bun ne-a arătat spre cerul luminos! Privind şi azi la chipul Său. Păstor iubit.Noi copiii Tăi rămânem Cu credinţă pururea (:Şi pe-acest pământ servindu-Ţi Şi-n Împărăţia Ta! :) 3.

E sfânta şcoală de Sabat! Isus Hristos obişnuia. (:Deci merg şi eu înviorat La sfânta şcoală de Sabat!:) 3. Şi cum tot prin El. Cu zel şi setoşi căutând Din Scripturi mereu să-nvăţăm. Pe El cu drag Îl adorăm! (:Te simţi de cer apropiat În sfânta şcoală de Sabat!:) 614.În ziua sfântă de Sabat . (:Să meargă-n locul adorat La sfânta şcoală de Sabat!:) 2.Ce dulce e şi ce frumos ‘N-această şcoală-a lui Hristos! În coruri Domnului cântăm. de păcat.Din inimi cântăm mulţumind Cu psalmi din Sion ne-ncetat. Când daruri I-aducem sporit Şi când cu iubire lucrăm! Cu inima plină de cânt Şi gata mereu de slujit Cu toţi aştepta-vom grăbind Un Sabat etern fericit.Frumos şi măreţ este-aici Când lui Dumnezeu ne-nchinăm. 615. Azi suntem din nou curăţaţi! 2.Isus şi El a învăţat În sfânta şcoală de Sabat Cum poţi moştenitor să fii Al scumpei Lui Împărăţii. Chiar din copilăria Sa. Aflăm cum am fost la-nceput Prin Domnul de Tatăl creaţi.Frumos şi măreţ este-aici 1.Frumos şi măreţ este-aici Când toţi în Sabat ne-adunăm. dacă noi În veac de El vom asculta! 3. Acelui ce-atât ne-a iubit Că-n dar mântuirea ne-a dat! Gustăm astfel chiar de pe-acum Ce Domnu-a promis să ne dea Când El va veni.

fii veselă şi cântă. setos strig eu: O. Atrage-mă la Tine. cânt şi prind curaj: Numai spre Tine glasu-mi să se-nalţe. Căci ai în cer un Tată iubitor! 617. În fapte şi-n cuvinte. . 3.Din pâinea ce se frânge iar. inimă plăpândă. o.Pe Dumnezeu rugaţi Din suflet cu tărie Ca să ne dea şi azi Duh Sfânt în bogăţie! Aici şi-n orice loc Şi-n veci cu El să fim. Să te mai temi.Cum strigă-un cerb 1. 616.Pe Dumnezeu rugaţi 1.1. Cu-a Ta iubire. Să văd cerescul Canaan. Din apa vieţii dă-mi să beau mereu! 2. atunci.Cum strigă-un cerb setos de apă rece. Suprema mângâiere. Când îmi dau seama. 3. lasă-Ţi haru-asupră-mi să se plece. şi-ades’ să plângi de dor?… Tresaltă deci.Îndurător mă ţii pe-a’ Tale braţe. Ştiu că mă-ncerci.În ziua sfântă de Sabat. Din slova Cărţii sfinte. dar ştiu că nu mă laşi. Din drumul drept să nu m-abat.Cum poţi. Aşa de Dumnezeu. cu-al Tău har Mă satură. Părinte! Iar pacea şi-al iubirii foc În inimi să-şi găsească loc. Vreau setea să-mi aline… 2. Cărarea vieţii s-o străbat Făcând doar sfânta-Ţi vrere! Să-ajung cu Tine la liman.În ziua sfântă de Sabat Îmbracă-mă-n putere. Porunca s-o pot ţine! Şi udă-al inimii pământ Cu ploaia Duhului Tău Sfânt.

Cu haru-Ţi ne-ocroteşte. 3. sublim e locul. 2. 4. sublim e locul Doamne! 1. Prin Fiul Său iubit Păcatul să ni-l spele. .Când aud cântarea dulce Şi Cuvântul Tău ceresc. Ţie astăzi ne predăm.Cuvânt Tu de ne dai Avem înţelepciune. Ca în mreaja-Ţi de iubire Fericirea s-o gustăm. Tu eşti vindecător De orice rană rea. Păşim pe drumuri bune. Faţa Ta s-o căutăm! Refren: Depărtaţi de pofta lumii.Când în ziua Ta cea mare Noi la cer ne vom ‘nălţa. De tot ce ne mânjeşte! Cu foc din tronu-Ţi sfânt Un foc aprinde-n noi Ca veşnic luminaţi Să fim urmaşii Tăi! 618. Doamne. Unde toţi ne adunăm. Să vie în curând Împărăţia Sa Şi pe pământul nou Sălaşuri să ne dea.Sfânt.Sfânt.Poveţe să ne dea Şi voia-I să-mplinim.Sfinţeşte-ne acum. De vrei să ne conduci. De orice spirit rău. în prosternare. Pe-ai Tăi închinători De moarte-i poţi scăpa. Lasă-ne. Îmi dispare-orice tristeţe. 3. 2. În credinţă mă-ntăresc.Pe Dumnezeu rugaţi Să fim păziţi de rele.

Voi. care locuiţi sub soare 1. Cu rodul binecuvântării! Aleluia. Către Domnul. Statornic să-Ţi urmez. E zi de sfântă sărbătoare! Aleluia. Dătătorul. la ceasul închinării. care locuiţi sub soare. care locuiţi sub soare. Aleluia! Veniţi cu mâini nevinovate. În dragoste şi umilinţă.Liberaţi de griji amare Veşnic Te vom lăuda! 619.Din ceruri pentru mine 1. Să se ‘nalţe consacrarea şi cântarea! 3. fiecare. Credinţa s-o păstrez. 3.Putere dă-mi.Voi. Cu credinţă-n umilinţă. Aleluia! Răsară azi recunoştinţă. Isuse. Aleluia! Iubirii fără de hotare A Celui sfânt şi bun şi mare.Din ceruri pentru mine. Coboară pacea Ta. Soli ai păcii. Şi după-o luptă bună Să-mi dai a Ta cunună! 620. . Jertfă sfântă să aducă fiecare! 2.Aş vrea ca şi Maria Să şed ‘naintea Ta. Să Te ascult în pace: Aceasta-i partea mea! Şi-apoi tot ce-mi vei cere Să fac mai cu plăcere. Veniţi în sfântă adorare! Aleluia. Cuvântu-Ţi de iubire Să ştiu a-L asculta! Prin Duhul Tău mă-nvaţă Să-L împlinesc în viaţă. Să nu m-abat din cale. Cu inimi şi simţiri curate.Voi. 2.Veniţi.

Te rugăm Să ne-nveţi cuvinte sfinte! Tuturor să dăruieşti Binecuvântări cereşti! 2.Cer.Veniţi cu toţi să ne-nchinăm La tronul sfânt de milă Şi de la Domnul să aflăm Iubire şi lumină.Tatăl nostru cel din ceruri. 622.Imn de laudă ‘nălţăm Către Tine. 2.Veniţi cu toţi să ascultăm A Domnului solie Şi toţi aminte să luăm La glasul ce ne-mbie. Refren: Doamne. Şi.Veniţi cu toţi să ne-nchinăm! 1. pământ. Roua Duhului Tău Sfânt Să-ntărească-al Tău Cuvânt! 623. sfânt Părinte.Imn de laudă 1. Gustaţi din pâinea vieţii-n dar Şi beţi din apa vie.Tatăl nostru cel din ceruri! 1.Veniţi la tronul plin de har. azi se unesc În această adunare Când Cuvânt dumnezeiesc Vrei să-mparţi la fiecare. Azi. Veniţi cât El vă-mbie. binecuvântează Şi păzeşte-ne pe noi! .Către lume duceţi vestea salvatoare! 621.Veniţi cu toţi să ne smerim Sub mâna Celui tare Şi de la Domnul să primim Azi binecuvântare 4. din suflet. aici ne-am adunat Spre-a-Ţi aduce ruga noastră Prin Isus cel adorat. 3.

Din mărire la mărire! 625. Ca lumină din lumină. Şi-narmaţi cu-a Ta putere Să-mplinim ce ne vei cere. Dă-ne cugete curate Şi-mplineşte-n noi.Varsă-Ţi marea bunătate! 1. Curăţeşte viaţa noastră De păcat. 2. curaţi! Refren: Doamne-ajută.Iar Isuse ne-adunaşi 1. de orice rău! 3. Fă-ne Doamne buni. Fă-ne după chipul Tău. Dă-ne binecuvântarea Ce Tu ne-ai făgăduit! 2. o. toate! 3. Spală-ne de răutate.2. predicarea Să rodească însutit. născut din Dumnezeu.Fii cu noi. Şi prin Sfântul Tău Cuvânt Luminează calea noastră Cât vom sta pe-acest pământ! 624.Fă să cadă-n abundenţă Ploaia Spiritului Tău. Tu.Fi-ne Doamne scut.Varsă-Ţi marea bunătate Peste toţi cei adunaţi.Mintea noastră-al nostru gând Rătăceşte fără Tine. Spală-ne de-orice ne-ntină Şi ne du spre-ndreptăţire. Fă să ne simţim atraşi De cereştile-Ţi cuvinte. Peste inimi abătute . Prin al Tău Mângâietor. povaţă.Iar Isuse ne-adunaşi Să ne dai învăţăminte. Dacă Spiritul cel Sfânt Nu ni-L dai să ne lumine.Tu. scump Isuse.

Tu în noi şi noi în Tine Cât vom fi pe-acest pământ. Azi în Sabat pe Tine Te-aşteptăm.Toarnă leac alinător! 3. După veşnicu-Ţi Cuvânt! 626.Laolaltă ne-am strâns să înălţăm Al Tău Nume. Astăzi şi întotdeauna Protejează-ne-n nevoi! Întăreşte paşii noştri Pe al vieţii drum spinos. Prea-ndurate! 1. Când în taină doar Ţie ne rugăm. 2. Şi ne du pe căi curate. Când în taină pe Tine Te-adorăm! 627. Tu. De ispită ne fereşte Şi de tot ce-i stricăcios. să cântăm. .Laolaltă ne-am strâns să ne rugăm. inimile-acum. Fă din noi un templu sfânt. fii şi azi cu noi. 2. Ne primeşte iar jertfa pe altar. dar divin! Lasă soarele dreptăţii Să-şi reverse peste noi Razele vindecătoare Ce creează inimi noi.Doamne sfinte. Adevărul în suflet s-adunăm. Ca făpturi din nou născute. Prea-ndurate. Fă din noi un templu sfânt. Facle pururi vii să fim. Dă-ne pâinea Ta cerească. 3.Doamne sfinte. Ne sfinţeşte. 3. Vino. Isuse. Ne uneşte-n gând prin al Tău Duh Sfânt.Laolaltă ne-am strâns să ascultăm. Când în taină Cuvântul Ţi-aşteptăm.Dă-ne azi din apa vieţii Un pahar curat şi plin. Păstoreşte-ne Tu. Mană sfântă.Te rugăm să vii.Laolaltă ne-am strâns 1. Doamne. Părinte.

Dă-ne-un spirit de jertfire.Doamne-ajută-ne întruna Să fim iubitori şi buni. De aceea fără Tine Nicăieri nu vom porni! Numai în lumina Ta Vrem pe cale a umbla! 3. 3.Duhul Tău cel Sfânt revarsă Ca o ploaie pe pământ Şi-ntr-al lumii miez de noapte Împlineşte-al Tău Cuvânt! Dă-ne zelul de-a lucra Să grăbim venirea Ta! 630. Pe cel slab să-l întăreşti! 2. Ca Părinte să ne cerţi.Doamne.Când eşti Tu tăria noastră Vântul nu ne va izbi.Aşteptăm cu dor momentul .Doamne sfinte plin de milă. Inima e pregătită. Să trăim viaţa Ta.Doamne sfinte plin de milă 1.Prin purtări şi fapte sfinte Numele să-Ţi proslăvim! 628. Ca să dobândim cununa Ce-ai promis-o din străbuni! 629.Tatăl nostru cel puternic Din ‘nălţimile cereşti. Tu ne eşti Părinte. Umple-ne cu-a Ta iubire. Preasfinte. Vino-n ea să locuieşti! Ruga noastră s-o primeşti. 4. Să putem şi noi ierta.Tatăl nostru cel puternic 1. Umiliţi noi Te rugăm: Să ne ierţi de orice vină Când spre Tine ne-ndreptăm! 2. Dar în mila Ta. Cu-ndurare să ne ierţi.

scump Isuse. Ne zice: "Bun venit"! Refren: Stăm lângă apa de viaţă. Cum putem obţine viaţa Celor sfinţi şi fericiţi. Lângă apa de viaţă. suntem chiar la izvor! 2. Aici e de-odihnit.Zdrobiţi de greaua noastră cale. Să păstrăm şi noi întruna Ce ne-ai spus Tu arzător. 631.Pune foc. Căci limpede ca şi cristalul E apa ce-am găsit! 3. gustă din această apă Ce-i dată de Isus! Ea e puterea mânuirii Şi-a naşterii de sus! . Să dăm şi-altora de ştire Că Tu eşti al vieţii-izvor.Aşteptăm cu dor momentul La Isus iar să venim. pune iubire În puternicu-Ţi Cuvânt Şi cu forţă neînvinsă Să lucreze-n noi avânt. Cum putem fi mântuiţi. Da.O. Scrie-ne vorbirea-Ţi sfântă Pe al inimii altar! 2. Fă ca-nvăţătura noastră Să nu fie în zadar. Tu ne-nvaţă. Ca din gura Lui măiastră Sfaturi bune să primim.Stăm lângă apa de viaţă Ce curge liniştit… Hristos din inimă ne cheamă.Stăm lângă apa de viaţă 1. 3. Lângă apa de viaţă.1.L-ale Domnului picioare Toţi cu drag ne-am aşezat S-ascultăm rostirea-I dulce Despre harul minunat.

Tot ce-avem şi ce primim E din îndurarea Ta. Părinte bun Şi pleacă-a Ta ureche-acum! A’ noastre inimi se supun.Cu credinţă-n faţa Ta. Iubirea Ta-n acest locaş. 633. ce-l auzim! Să ardă-n suflet focul sfânt Şi-a Ta lumină-n veci! AMIN. Ce pe pământul nou va curge În veac şi tuturor. O poartă-a cerului va fi! 4.Fii azi cu noi.Fii azi cu noi 1.O. lasă astăzi pacea Ta. Prin neprihănirea Ta.Tu ne eşti Judecător Drept şi bun şi iertător. Şi inimile noastre-am vrea Să fie-n veci al Tău sălaş! 3. Isuse! . Ce ne umple inima! 3.Cu credinţă-n faţa Ta 1.Al Evangheliei Cuvânt E glasul Tău. în noaptea grea. Numai Tu ne poţi salva! 634. sfinte bucurii! 2. al rugii fum! 2. Mântuitor divin. Primeşte. Astăzi vom îngenunchea.O.La apa vieţii ne conduce Mântuitorul chiar. Iar pentru noi. De la Tine vom primi Multe.Vorbeşte-mi Tu.Poţi bea şi tu cu-ndestulare Din ăst curat izvor. Să fim umpluţi de fericire Şi mântuiţi prin har! 632. 5. Tu.4.Să fie-aici prezenţa Ta Şi „Casa Ta” se va numi.

Vorbeşte Tu ca-n timpuri. Şopteşte-mi iubitor: "Mereu tu vei fi liber. Fă ca în consacrare Să-Ţi dea toţi viaţa lor. Mereu c-un dulce glas. Grăbeşte-a Ta venire Căci Te-aşteptăm cu dor! 3. Spirit Preasfânt. Arată-mi datoria. Cu laudă mă umple‘n Tine-a mă bucura.Bun Isus 1. Ţine-i treji pe pământ. Refren: Vorbeşte-n şoapte blânde. Condu-i pe drumul sfânt. Să-Ţi împlinesc porunca Şi să Te preamăresc! 635. S-aud a Ta şoptire: "Eu singur nu te las!". Mereu învingător. Rămâi.. Vorbeşte-mi c-un blând glas.Bun Isus. Şopteşte-mi în iubire: "Eu singur nu te las".. Ne-arată voia Ta Din sfântul Cuvânt! . S-aud eu vocea Ta.. inima-mi deschide.. Doamne. cu pacea Ta. Le dă Tu bucurie. Cu noi pe pământ! 2. Mărire să-Ţi dau Ţie Şi gloria să-Ţi vestesc. 2.Copiilor Tăi vorbeşte. Şi toată Legea Ta. Scumpe Isus.Duh Preasfânt..Vorbeşte-mi. Tu.. O. Arată-Ţi voia Ta.1. Isuse." Vorbeşte-mi zilnic.

Să-l fereşti prin văi pustii! Peste-al inimii frământ.Deschide-mi ochii! 1. pe nume. vorbeşte-mi Tu.O. de rătăcire. Eu aştept al Tău Cuvânt. Binecuvântări nespuse Ale Tale şoapte sunt. Tu vorbeşte. Unde Tu.O.. Toarnă Tu a Ta iubire În al sufletului vas.Fii cu noi. Stai lângă noi Să-Ţi pui pecetea Ta În inimi şi-n gând! Amin! 636. Pune iubire în cântecul meu! Din preamărire să gust fericirea.3. deschide şi inima mea! Astăzi Te caut cu inima frântă..Deschide-mi mâna să fie mai largă.Deschide-mi gura să cânt mântuirea. Sămânţa bună s-ajungă-n ogor! Deschide-mi pasul spre lumea întreagă . Domnul meu. Mă condu cu glasu-Ţi blând. Păstor divin. Căci doar Tu.Deschide-mi ochii. Tu vorbeşte. Lasă Duhul Tău cel Sfânt! 4.. Domnul meu.O. Îţi paşti turma intre crini. Doamne. să-Ţi văd faţa sfântă.Să-mi vorbeşti de-a Ta venire. Deschide-mi calea să duc harul Tău! 3. Isuse.. Isuse. Să fiu gata-n orice ceas. Pleacă-mi urechea s-aud vocea Ta! 2. ştii Pasul meu. Isuse! 1. 3.O. Să Te pot urma oricând. vorbeşte-mi cu iubire. vorbeşte-mi Tu. Căci Te-ascultă robul Tău! 637. Căci Te-ascultă robul Tău! 2. Peregrin în astă lume. vorbeşte-mi Tu.

Dă-ne astăzi. din harul ce-l aştept. din minunatul Tău Cuvânt. acasă s-ajung! 638. 2. .Povara luptei e prea grea. Ca un cerc de lumină.De-i nor sau zi senină. Doamne. Să-mi dai... scump Isus! 4.Lasă. Deschide-mi cerul. din pagini de Scripturi. Doamne.. că Tu eşti cu mine. Scurtează-mi drumul cel aspru şi lung! Arată-mi. a Ta mână.Cu paşi de rugă. Să coboare cerul pe pământ. Tot ce e partea mea! 2..Cu paşi de rugă 1. binecuvântări! 1. binecuvântări Peste ruga sfintei adunări! Şi. Veşnic să fie stăpână. Peste noi. Te rugăm. S-aud cum îmi vorbeşti. a Ta mână.. Să ştiu că-n planul Tău ceresc Tu încă mă iubeşti! 3.’Nălţată spre unire.Doar Ţie-Ţi dau tot dorul meu De-a fi curat şi sfânt.’Nălţată spre unire 1. Lumina Ta şi pacea Ta! 640. Pune. Căci vreau să fiu al Tău mereu Şi pe un nou pământ! 639.Deschide cerul şi ia-mă la Tine.Lasă. mă îndrept Să caut faţa Ta. Peste noi.Apoi. Ca o boltă-n zidire. De nu am har de-ajuns! S-o port nu pot.Pâinea speranţei s-o duc tuturor! 4. Doamne. cu pace deplină.. dar voi putea Prin Tine.

. Peste noi întinde iar mâna Ta! Nesecat izvor de har. mâna Ta..La dreapta ta să-L ai mereu Ca braţ ocrotitor la greu Şi-n stânga cu nuiaua Sa Mereu te va-ndruma! – Refren 3. Pe calea-ngustă să poţi sta.. Să ne-ajute la trudit mâna Ta! Cât mai e pân’ la sfârşit. Cât de bine-i să simţim mâna Ta! Când în palma Ta privim. Până la cer să rămână. Şalom. mâna Ta. Ca un stâlp sau făclie.3...Mâna Ta. Cât mai este de-mplinit. 3. Bogăţii din ea răsar.. fie pavăza ta! 1. 641.Mâna Ta.. şalom. Cât de bine-i să simţim mâna Ta!. Isus. mâna Ta. Isus. pacea Sa. Peste noi întinde iar mâna Ta! 2. Isus.. Peste noi. a Ta mână. Isus! 1. Domnul Savaot! – Refren! . Isus. Învăţăm să Te iubim.Să meargă înaintea ta. Şi când vrăjmaşul va lovi Isus te va păzi! – Refren! 2. Să te-nconjoare peste tot El. şalom! Refren: Şalom.Şalom.Cu binecuvântarea Sa Să fie şi deasupra ta Şi Stâncă sub piciorul tău Să fie El mereu! – Refren! 4.. Să ne-ajute la trudit mâna Ta! 642.Să fie în lăuntrul tău Cu dragostea şi harul Său.Mâna Ta..Prin mare sau pustie.Mâna Ta. şalom.

Harul lui Isus 1.Cu binecuvântarea-Ţi Deasupră-ne să treci.643. 5. Şi Cuvântul predicat În această adunare Să ne fie spre-ndrumare.Rămâi cu a Ta milă La noi.Rămâi cu-a Ta iubire.Să rămânem în unire. Ca în credinţă tare Să trecem pe pământ.Rămâi cu-a Ta lumină O. scump Mântuitor.Rămâi cu a Ta milă! 1. Ca să avem răbdare În păsuri şi-n nevoi. Doamne.Rămâi. La noi cu-al Tău Cuvânt. Isus Hristos. copiii Lui! 2. Plini de pace şi iubire. Întăriţi prin Spirit Sfânt! 644. O lumină pe cărare!… . 4.Binecuvântarea Ta Binecuvântarea Ta Dă-ne-o. Isus. Ca s-aşteptăm în pace Viaţa cea de veci! 645. Fraţi ai Mielului cel blând. Să nu ne ispitească Vrăjmaşul mânios! 2.Harul lui Isus cel tare Şi iubirea Tatălui Fie binecuvântare Peste noi. la plecare. Preasfinte. Şi pururi adevărul Ne vie-n ajutor! 3. Isus Hristos. la noi.

pot să Te iubesc. Tu poţi să-l înmulţeşti. fii cu noi în veci de veci.. cât ai fost de bun! Cu Tine eu voi sta întreagă viaţa mea! Primeşte darul meu: toată inima! 647. Mi-ai dat şi braţe tari.. Ca să mă ştii salvat din căderea mea! Cu bucurie-aş vrea să-Ţi dau şi eu ceva! Primeşte darul meu: toată inima! 2. Sfatul Tău să ne susţină.O. Smerit..O. Doamne. tot prea puţin Ţi-aş da. Tu mi-ai dat scumpă viaţa Ta. Primeşte darul meu: toată inima! 3. Cu mâna Ta de Dumnezeu. unde să lucrez.. Tu. Doamne. Turma Ta să se menţină. Te iubesc! 648. Isuse. pacea mea! Cuvinte n-am şi nu găsesc Iubirea a-Ţi cânta. Te laud ne-ncetat: Isuse. Căci pentru Tine-aş vrea să fac şi eu ceva.. cât aş vrea să-Ţi mulţumesc 1.. Cu dragoste şi har! 3. 2.Doamne.O.În nări mi-ai pus suflarea Ta.Mereu mai mult aştept ziua când să-Ţi spun. fii cu noi! 1. Tu mi-ai dat 1.E poate prea puţin ce Îţi dăruiesc Dar chiar de sunt sărac. Doamne fii cu noi în veci de veci! .De-ar fi.Doamne. 4.O. C-un dor aprins în piept. darul meu Prea mic ca să-l primeşti. Mereu ai fost la dreapta mea. Doamne. Cu dragostea dintâi paşii să-Ţi urmez. Primeşte darul meu: toată inima! 4.646. Oricât de mult aş vrea. cât aş vrea să-Ţi mulţumesc Isuse.Îţi mulţumesc că m-ai chemat Şi pot să Te slujesc.Mi-arată.

Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem. ne vedem. Şi ne dă a vieţii pâine. Îngerii să vă păzească Până-n patria cerească. Doamne. Cu-al Său har să vă conducă. Ca ‘naintea Ta să vieţuim. fii cu noi în veci de veci! Norii grei de se ridică. fii cu noi. Braţul Lui să vă susţină. Stând cu Tine nu ni-e frică.Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! Când primejdii stau să vină. fii cu noi în veci de veci. El va pune să ne-adune.Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! Orişiunde-am fi pe lume. Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! 2.Refren: Fii cu noi. fii cu noi în veci de veci! 3. fii cu noi în veci de veci! 649. Doamne-ajută să ne revedem! Ne vedem. Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! 3.Dumnezeu cu voi 1. ne vedem. Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! 4. Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! Refren: Ne vedem. Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! . fii cu noi în veci de veci. fii cu noi în veci de veci! 4.Doamne. Încercări să nu ne-nvingă. fii cu noi.Doamne. Doamne. Sub aripa Ta ne ţine. După sfânta Lui poruncă. Pentru ceruri pregătiţi să fim! 2.Doamne.Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem. Fii cu noi. Dragostea să nu se stingă. Doamne.

Să-Ţi dea credinţă şi Spirit Sfânt. Cu El biruitor.Să te păzească Numele Său. plecat.Când şi cum? (Canon) Când şi cum? Când şi cum Ne-om revedea din nou de-acum? 652.650. Cel la fel de umilit Ca şi El va fi mărit! 653. El să te scape de orice rău. 3. Şi să n-o putem uita.Toate-n cer şi pe pământ Au fost date lui Hristos. Va trăi în veci cu El Numai cel dreptcredincios. Căci mare este-al nostru Dumnezeu! 651.Fă ca şi acest sfânt act Ce chiar Tu l-ai întocmit Să ne-aducă-aminte azi Cât de mult Te-ai umilit: Ca un serv pe servi.Să fie Domnul pavăza ta. Îngeri Săi cei buni Te poarte prin minuni. La biruinţa ta Steagul vom flutura. Pe picioare ai spălat..Domnul să-Ţi fie-aproape oricând. Să-ţi dea tot ce-ţi doreşte inima… 2. Să treci pustia spre un nou pământ! 3.. Veşnic să umblăm în ea: În iubire toţi să fim Şi ca fraţii să trăim.Clipe solemne .Scump Isuse. Să te păzească în calea grea. În stâlp de foc sau nor.Să fie Domnul pavăza ta! 1. 2. fă-ne azi 1.Scump Isuse. fă-ne azi Să simţim iubirea Ta.

El. câtă jertfire Cerul revarsă pe pământ! Haruri divine. N-avem cuvinte-a cânta slava Ta! Slava jertfirii. slava Tatălui.Jertfă deplină.. la cina sfântă.Clipe solemne astăzi ne vorbesc Firea cea veche să ne-o răstignim. Piară pe veci şi-n pace să trăim! 3. Vin de la Domnul cel preasfânt! Refren: Jertfa iubirii.. Dorind în noi să nască al slavei Paradis. 2.1. o lume rătăcea. darul vieţii. Haina dreptăţii.Clipe solemne astăzi ne-amintesc Jertfa divină dată pe Calvar. Cu trupul frânt pe cruce. Văd dragostea supremă cu care voi cina! . Isus. tot ce-i pământesc. Sfinte Tată.Iubirea răstignită în suflet mi-am ascuns Şi azi. văd harul nepătruns. jertfa Fiului. Doamne. Golgota.. stătea-ntre cer şi-abis! 2. Spală-mă azi să fiu curat. Răul din inimi.S-a dezbrăcat de slavă. Văd mila ce se pleacă spre rugăciunea mea. doresc să fiu salvat! 655. Fie ‘nălţată slava Ta! 2.Haina dreptăţii dată de Isus. Pe când Nădejdea vieţii pe cruce se stingea. al lumii Creator. Albă ca neaua.Câtă iubire.Câtă iubire. drum de lumină.Pierdută-n umbra morţii. ca jertfă sfântă. Şi mila-I ne-nţeleasă răsună până-n veac: "O. s-o păstrez mereu. câtă jertfire! 1. Legii divine vreau să-i fiu supus. daruri depline. Vreau să rămân un fiu de Dumnezeu! 654. culme şi-al iubirii far. iartă-i. căci ei nu ştiu ce fac!" 3. Preţul plătit de Regele ceresc.Pierdută-n umbra morţii 1.. Robul tuturor.

şi ia-o pe-a mea.Iubirea Ta o contemplăm Aici.În umilinţă ne-am plecat Ca Tine. Domnul ne-a spus! 657. Să biruim strâmtorarea de foc. Toţi să fim una. Sfânta frăţie fie-ntre noi! 2. Noi azi ne-mpărtăşim! 3.656. Toţi să fim una. întinde mâna! . O viaţă fără de păcat Ne-ajută să trăim! 4. frate.Prin jertfa Ta îndreptăţiţi. este ceas de iertat. Slăvind iubirea Ta! 658. stăm la un loc! 3. să grăbim spre-mpăcat! Doar împreună formăm un popor. Aşa cum Tu ne-ai spus! 2.În umilinţă ne-am plecat 1. cum Domnul ne-a spus! Nimeni "întâiul" şi nimeni "apoi". Doar laolaltă. învingător! 4.Chemaţi prin Duhul Tău cel Sfânt ‘Naintea Ta venim! Cu trupul Tău pe cruce frânt. scump Isus Şi pe picioare ne-am spălat. la Golgota Şi steagul păcii-l înălţăm În amintirea Ta! 5. Să trecem lesne-ncercarea cea grea.Ca ucenicii-n odaia de sus.Plânsul unirii ne face mai buni.Sorbim iertarea ce ne-ai dat Prin sângele-Ţi divin. Unii cu alţii. Cu Tine vom cina La masa celor mântuiţi. Punem în lacrimi adânci rugăciuni! Ca ucenicii-n odaia de sus.Frate drag. De ne-am urât.Ca ucenicii-n odaia de sus 1.Dă-mi mâna.De ţi-am greşit.

Prin moartea Lui trăim. Aşa cum ne împărtăşim De vinul nou. cu gând curat. Noi toţi. credincioşi fraţi în Domnul..O. plin. Să mă scape din ispite Şi să nu mai fiu orbit! 659.Am fost plin de nerăbdare Şi de gânduri rele. Frumos este când ne rugăm! Refren: . Ştiu că te-am nedreptăţit! Refren: Vreau să ştiu că m-ai iertat. Înaintea ta eu vin! 3. Avem viaţa Sa..Prin moartea Celui sfânt. cât de plăcut este locul! 1.Isus ne-a adunat 1.. curat! 4.O.Isus ne-a adunat În jurul mesei Lui! Azi ne-amintim.Curând va reveni În toată slava Sa! La nunta Mielului vom fi.1. De jertfa Domnului. cât de plăcut este locul În care cu toţi ne-adunăm. întinde mâna.Rog pe Domnul să mă ierte Pentru tot ce am greşit. Să ne hrănim cu ea! 3.Frate drag. Aşa cum pâinea ni s-a frânt. Vreau să fiu din nou curat! 2. Cu Domnul vom cina! 660. căci ţi-am greşit! Recunosc a mea purtare. 2. Prin sângele-I vărsat. Ca să-mi cer acum iertare.. Iartă-mă.

Îţi predăm această casă. Când Rege în ea este Domnul Şi-n pace te poţi închina! 661.Duhul Tău să Se-odihnească Peste cei din Casa Ta. Osana! 662.Îţi închinăm locaşul pe care l-am zidit. ce frumos. Capul nostru e Hristos! Suntem toţi dintr-o sămânţă. e Stânca vie. Aleluia. ce frumos. cu imnuri cereşti. Părinte-al veşniciei şi Tată preaiubit! Să fie casa păcii şi-a mântuirii stea. Nimeni nu e mai prejos. Har de har să ne-ntărească În credinţă a umbla. Se-adună să laude pe Domnul Atâtea oştiri îngereşti! 3. E locul în care cântăm! Ce frumos. Acolo în inima ta.Ce frumos. Şi-n curând să fim acasă. Prin lumina ei aleasă. Numele să-Ţi preamăreşti! Şi mereu să ne-amintească Locuinţele cereşti! 3.Îţi închinăm locaşul 1.Una suntem în credinţă. cât de măreţ este locul. Din cântări de biruinţă Facem Templul luminos! 4.Nu-i decât o Stâncă vie Care-nfruntă vijelii! Ieri şi azi şi-n veşnicie Stă şi nu se va clinti: E Hristos. .O..Nu-i decât o Stâncă vie 1.. Doar pe El noi vom clădi! 2. Când Domnului ne consacrăm! 2. S-o sfinţeşti şi s-o-ntăreşti.O. cât de sfinţit este locul În care.

Rege al iubirii. casa Ta. Spirit Sfânt divin. Pacea să fie peste ea.Ţi-aducem Doamne-acest copil Să-l binecuvântezi. Isuse. în veci! 3. A Ta să fie casa.Sfinţeşte. Ţi-aducem Doamne-acest copil! 1.Păstrează-l Tu. Doamne. A noastră mângâiere în lume eşti doar Tu. A. Cerul întreg nu Ţi-e de-ajuns. noi Ţie ne predăm.Şi plin de îndurare să locuieşti în ea! 2. Cu mâna Ta un cer senin Deasupra lui s-aşezi! 2.Îţi consacrăm locaşul. rămâi şi ne condu! 4. Dumnezeul nostru. în grija Ta. Să crească-n har mereu. Cu viaţă pentru cei ce pier.un credincios popor! 663. Ţi-aducem mulţumire şi dar din ce primim. casa Ta! 1. Pe calea către ceruri avem un singur dor: Să-Ţi pregătim mireasă . spre noi să Te apleci Şi-n inimile noastre să locuieşti. Ce ai creat Edenul şi dorul de senin. o.Tu eşti de îngeri mai presus.Sfinţeşte. cu toată inima Iubind pe Dumnezeu! .Să fie-aici un colţ de cer. Doamne. O. Prinos al veşnicei iubiri Ţi-aducem jertfă mulţumiri! 2. Curat.Primeşte Tu locaşul. şi tot ce noi avem. Să guste orişicine vrea Iubirea şi dreptatea Ta! 664. locaşul. Tu. Domn divin. Dar Tu aşa făgăduieşti: În casa Ta să locuieşti! 4.Sfinţeşte Tu.Aici să afle pacea Ta Cei ce pe Tine Te-or chema Şi cei cu inima curaţi Să fie binecuvântaţi! 5.

în grija Ta. Doamne. îngeri buni Să-l poarte. 665. cu toată inima Iubind pe Dumnezeu! 3. Să fim.Ţi-aducem. Căci tot ce e bun se coboară de sus! . un cer senin Deasupra lor s-aşezi! 2. Cu mâna Ta. când Tu ne vei chema. Spre cerul plin de mari minuni Să fii al lor Păstor! 5. Să-nveţe-al dragostei mister Pe Tine-a Te urma! 4. Să crească-n har mereu. Spre cerul plin de mari minuni Să fii al lui Păstor! 5.Pe masă e totul frumos aşezat! Gustaţi cu plăcere ce Domnul ne-a dat! Veniţi şi gustaţi cât de bun e Isus. Ţi-aducem Doamne-aceşti copii! 1. 664. Să-nveţe-al dragostei mister.Trimite. iubitor.B. Doamne-aceşti copii Să-i binecuvântezi.Păstrează-i Tu. iubitor.Cu binecuvântarea Ta Zideşte-ne deplin.Cu binecuvântarea Ta Zideşte-ne deplin.Le-ndreaptă ochii către cer Să-nvingă lumea rea. Cu Tine-n veci! Amin. când Tu ne vei chema.I-ndreaptă ochii către cer Să-nvingă lumea rea. Să fim. Cu Tine-n veci! Amin.Trimite. Curaţi. Doamne îngeri buni Să-i poarte. Pe Tine-a Te urma! 4.Pe masă e totul frumos aşezat 1.3.

Ferice casa unde Tu. tic-tac. bang. Isuse. bing.Ferice casa unde soţ. Vine ziua judecăţii! Vino. Ca Tu.Bate ceasul vremii (Canon) Bate ceasul vremii: Bing. Ca Tu să-i iei la Tine scump Isus! . De mici să-nveţe-n adevăr să meargă Sub jugul Tău cel lesne de purtat! 4.Ferice casa unde copilaşul În rugăciune zilnic Ţi-e adus. Căci Tu pe toţi îi vindeci şi-i mângâi!. Izvorul adapă pe mari şi pe mici.. să-l aperi Doamne. vino şi te-ascunde în Hristos Isus! 667. Ferice-apoi când la sfârşit de cale Toţi pregătiţi privesc cu dor nespus Spre marea zi a revenirii Tale. Eşti Musafirul cel mai bun venit Tu vii cu binecuvântări nespuse În viaţa celor care Te-au primit! Ferice casa unde toţi aşteaptă Porunca Ta sau blândul Tău îndemn Şi la tot pasul către Tine-ndreaptă În rugă ochiul. soţie. Isus! Şi unde toţi cu dragoste aleargă Ca să asculte sfatul Tău curat. Şi unde amândoi mereu cu Tine În greu şi-n bine dornici se unesc..La fel Se-ngrijeşte de flori şi furnici. aşteptând un semn. Deplin uniţi în noua viaţă sunt. Veniţi şi gustaţi cât de bun e Isus. la tot pasul.Ferice casa 1. Prieten bun al celor mici.2. În Tine Doamne-un spirit sunt şi-un gând.Ferice casa unde bucuria Cu Tine toţi o-mpart întâi şi-ntâi. Şi-având iubirea Ta drept chezăşie. tic-tac. 2. Căci Tu le eşti nădejdea de mai bine Şi-n Tine tot mai mult ei se iubesc! 3. Căci tot ce e bun se coboară de sus! 666. bang! Inima grăbeşte: Tic-tac. tic-tac. Iar în dureri tot Tu eşti doctoria.

pace şi iubire 1. Şi nici mai preţios! 2. Pe care ei clădesc! 4.Ce fericit e-acel cămin! 1. Un colţ de Paradis orice cămin! 3.Doamne.. prin puterea-Ţi minunată.. Doamne.Ce fericit e-acel cămin Unde sunt rugăciuni! E ca un colţ de cer senin. copii să-Ţi cânte fericiţi! 670.Revarsă. Ne dă un duh de pace şi iertare Şi în iubirea Ta să ne uneşti! 4. Păzit de îngeri buni! 3. În zori edenici.Alungă tot ce încă ne mai doare Şi egoismul firii omeneşti. şi-n ziua mântuirii Părinţi.Revarsă. Te rugăm! La capăt de cărare . pace şi iubire În fiecare casă de creştin.În zori edenici 1.Ce fericit e-acel cămin Unde e domn Hristos! Nu e nimic de har mai plin. Tată. Doamne. rămâi cu pacea Ta Şi în al meu cămin. Îţi mulţumim că ne simţim iubiţi! Rămâi cu noi.În fiecare inimă să bată Iubire. Dragostea Ta s-o pot cânta Aici şi-n veci.Îţi mulţumim că Tu ne-ai dat familii.668.Ce fericit e-acel cămin În care toţi doresc Harul Cuvântului divin. Să fie. Sub strălucirea unui cer senin! 2. Să vieţuim în bună învoire. har şi adevăr divin. Coboară. amin! 669.

Dar copilul tău. Din voia Ta vom face Al vieţii noastre drum. Să ne aflăm şi noi. 2.Eşti pe calea mântuirii 1. Dar copiii unde-ţi sunt? Vrei să-i laşi pradă pieirii Rătăcind pe-acest pământ? Refren: Voi. În rugă-ngenuncheaţi. Plângeţi azi şi vă rugaţi. vă luaţi copiii.În ceasul consacrării. Iar Tu. Să fim încununaţi. Părinte bun. La sfânta bucurie. Spre izvorul mântuirii Să-i întoarceţi vă luptaţi! 2.Cu drag Te aşteptăm. Calea bună ei s-aleagă . Vom alerga pe cale.Lumină din lumină Şi har din har să dăm Şi stele în cunună Mulţime s-adunăm. din noi. vorbiţi-le degrabă. Şi-apoi. unelte Să faci. Noi nu ne vom ascunde Când Tu ne chemi în zori. 3. Ei de Domnul v-au fost daţi. părinţi. 4. mamă-acum? Pentru ce în vadul lumii Văd un loc aşa de bun? 3. la nunta slavei. creştine. Spre Tine-ncrezători. Părinte.Eşti pe calea mântuirii. Cu cei aleşi ai Tăi. 671.Pentru ce nu şed copiii Lângă tine. Cu har dorim. Azi în lume-i rătăcit.Tu te afli-n casa păcii Şi eşti foarte fericit.Ah.

* ia povaţă. printr-o mamă. la viaţă ne-a chemat. târziu. viaţa Lui ne-a dat Să ne strângă sub aripi din lumea de păcat. Ca un semn ceresc. Prin ochii ei privesc spre Dumnezeu… Abia acum.Fiul meu.Împovărat. la viaţă ne-a chemat 1.* în credinţă fii cu gândul curat! (:Vei avea biruinţă de Isus ancorat! :) 4. .Fiul meu. Ca un sol divin.* pân’ la moarte Domnul fie-ţi model! (:Recunoaşte-L în toate.Un nume scump şi dulce este mama. de-a lung de drum. de-a lung de vremi.Dumnezeu. Al mamei suflet ne-a-ndemnat Ca să creştem spre soare.* în slujire pune-ţi dragostea ta! (:Doar aşa. cu har îmbelşugat.Dumnezeu. la Tatăl adorat. iubitor. printr-o mamă. Al mamei suflet ne-a vegheat Şi-ntr-un cântec de leagăn odihnă am aflat.Fiul meu. de-a lung de cer.Fiul meu. 3. ca nufărul curat. căci nădejdea-i în El! :) * sau „Fiica mea” 673. Să-nţelegem iubirea prin care ne-a creat. Cu un veşnic dor. ca o mamă.Dumnezeu. scrie-o-n inima ta! (:Dumnezeu îţi dă viaţă când iubeşti Legea Sa! :) 3.Fiul meu. Căci n-am să uit cântarea tinereţii Şoptită-n graiul mamei.* niciodată nu uita sfatul meu! (:Chibzuinţa să-ţi placă: nu te-atinge de rău! :) 2.Fiul meu.* niciodată nu uita! 1. îmi pot da seama Ce multe flori a pus în jurul meu… 2. mergând pe drumul vieţii.Dumnezeu câte-o mamă din dragoste ne-a dat Să ne fie aproape. Al mamei suflet ne-a-ndrumat Să ajungem acasă.Şi în cer cu ei să staţi! 672. 674. fericire-ţi va găsi inima! :) 5. 2.Un nume scump 1. Spre cer mi-ndrept şi lacrimă şi dor.

tăticul meu! 2. un gând frumos Eu port pentru tine prea bucuros. înger păzitor. După voia Ta. Refren: Stropi de cer. Zilnic ne-a vegheat mama pe acest pământ. cât eşti de bun. De grija ce-mi porţi a-nflorit chipul tău Şi te iubesc. 3. din ruga mamei mele Aş vrea să faci un cântec minunat.Din adânc de vreme. ca o umbră-a Celui sfânt. răscumpărat! 675. Căci mă iubeşti.3.Încă-o zi de har trecu 1. către cerul plin de dor.Isuse scump. Tu eşti scutul meu ce m-ajuţi să cresc… Tu eşti braţ puternic pe drum cât de greu.Tăticul meu 1. De dragul ei mi-s gândurile flori Şi parcă simt cum inima-i fierbinte.Din amurg de zare 1. pentru mama mea! 2. Ochii-nchide-mi Tu de-acu’! Tată.Tăticul meu.Din amurg de zare.Spre mai sus de stele.Încă-o zi de har trecu. ca de atâtea ori… 4. ochiu-Ţi veghetor Las’ să-mi fie păzitor! . tăticul meu! 3. Doamne. Zilnic şi-a ‘nălţat mama glas de rugă plin. Prin tine Îl văd astăzi pe Dumnezeu Şi te iubesc. ca un zbor de păsări lin. cât te iubesc.Tăticul meu.Nu-mi pot rosti iubirea în cuvinte. Zilnic ne-a condus mama.Tăticul meu. ploi de har numai Tu poţi revărsa. 676. tăticul meu! 677. Se roagă iar. Îţi simt mâna ta la-nceput de drum. Să Ţi-l cântăm la poarta dintre stele A unui nou Eden.

Iartă fapta mea cea rea Şi mi-o şterge-n mila Ta! 3. 2.De când merg pe calea dreaptă După-al Domnului Cuvânt. Când pasărea imnul de seară .În ceva azi de-am greşit. Doamne. cât e de tainic afară! Amurgul e surâzător. Ţine-i de cel rău feriţi.Când se lasă umbra serii Peste dealuri şi câmpii Şi când stelele se-arată Luminând în raze vii. Fericit mă simt atuncea Când. Depărtat de tot ce-i rău Şi înalţ o rugăciune Către bunul Dumnezeu.Şi pe toţi ai mei iubiţi.O. Îmi îndrept a mea gândire Către Legea lui Hristos! 3. 679. Veşnic imnuri vreau să-I cânt. Mie dă-mi un somn uşor! 678. uitând cele de jos. Vesel sunt în al meu suflet. şi pe copilaşi Tu să-i aperi de vrăjmaş! 4.Pe bolnavi să-i odihneşti. Azi nimic nu mă-ntristează.Depărtat de ale lumii Seara Domnului servesc Şi simt pace-n al meu suflet Când la El mereu gândesc. cât e de tainic afară! 1. Doamne. Gândul meu e-atunci la Domnul. Cel ce m-ai iubit.O. De săraci să Te-ngrijeşti.Când se lasă umbra serii 1.2. Nici duşmanii nu-i urăsc. Căci eu nu mai sunt din lume. Şterge lacrimile lor. Sunt al Tatălui ceresc.

. În pace ne condu! 2.Visăm un răsărit De viaţă.. ţine minte.La ceas de asfinţit În rugă ne-am unit: Rămâi cu noi.Nici florile nu pot să tacă.. nesfârşit Şi până-n zorii lumii noi.Când seara blând coboară Şi-o altă zi s-a dus.(:Şi-l cântă mângâietor. Îţi cântă mii de heruvimi În ţara de lumini! 3.. (:Mereu să te rogi şi tu!".Ce slab e-al nostru cânt.. Acolo umbre nu-s. Când numele ”Isus” rostim.La tronul Tău de sus.:) 680. Isuse. În rugă petalele-şi pleacă (:Şi ‘nalţă parfum spre cer. Aşa-mi zice: "Vezi.La ceas de asfinţit 1.:) 2. Un fum purtat de vânt Şi totuşi poartă-al nostru dor Deasupra stelelor… 4. Cuvintele lor sunt mister. Cu toţi ne strângem iară În jurul lui Isus. E-o linişte de psalm. Pe ape măreţ se-oglindeşte (:Tot cerul Său înstelat!:) 4. În pace ne-odihnim! 5.Natura în rugă fierbinte Cerându-şi odihnă de-acu’..În jur e-atâta calm. Tu.:) 3. . fii cu noi! 681..Oriunde privirea se-opreşte.Când seara blând coboară 1. Isuse. Văd totul în rugă plecat..

A Lui făgăduinţă Ne poartă ca în vis S-ajungem.Pacea serii cade lin.. Isuse bun.2. 5. Dinspre stele îngeri vin.:) .Doamne. Acasă-n Paradis.Ce dulce e chemarea Părintelui ceresc. Când vine înserarea Şi stele strălucesc! 3.Dacă pacea lin se lasă 1. Privim mereu spre sus. 2. prin credinţă. Într-o lume de minuni! 3. Pacea serii cade lin 1. Las al lumii greu tumult...Prin Cuvântul Tău curat. Şoapta cerului s-ascult.Prin cânt şi rugăciune Primim atâta har! Când soarele apune.Dacă pacea lin se lasă Peste fire-n ceas de seară.Ne-aşteaptă dimineaţa. O. Luminează noaptea mea Şi-ncălzeşte-mi inima! 683. Toarnă-n suflet mângâieri. din seninul cer.. Eu mă simt la cer ‘nălţat… Sunt al Tău. (:E ca dorul ce m-apasă Zbor spre cer să prindă iară. ce frumoasă-i viaţa Alături de Isus! 682.Frumoasă e cântarea Şi-al rugăciunii glas Ce-nvinge depărtarea Spre-al cerului popas! 4. 6. Speranţe noi răsar.

Doamne. 3. stele-n cer se aprind. noaptea a venit! 1.Liniştit. Rândunele-n cuibul lor se aşază.Ziua trece uşor. pân’ la tronul ceresc.. Te implor să-mi trimiţi Să trăiesc. a străpuns noaptea grea. (:E ca ochii mei să vază Drum spre ţara de lumină. Ascultă ruga mea: În sufletu-mi neodihnit Coboară pacea Ta.Prin întuneric de păcat Tu poţi să faci minuni..Dacă stele scânteiază. 2. (:E ca-n suflet să-mi răsară Armonii de veşnicie. Dar Isus e-n pieptul meu şi tristeţea-a risipit… Focul Tău... ca un foc se-nteţesc Şi se ‘nalţă uşor.2.Întunericul greu. ciripind Rugăciuni.. noaptea a venit.. luminând pentru cei rătăciţi! 686. .Dacă îngerii coboară Şi cu şoapta lor mă-mbie. Tu eşti lumina mea! 3.S-a-nnoptat (Canon) S-a-nnoptat de-acuma. fii cu noi! Noapte bună! 685.O. poţi vedea câtă pace-i sub zări Când se-aprinde doar o stea pe-ale rugilor cărări… Harul Tău. noaptea rece-a venit. Doamne. Doamne sfânt. :) 684. Tată sfânt. :) 3.Rămâi cu mine pe-nserat Căci nu mai pot vedea… Când totu-n jur e-ntunecat.Ziua trece uşor 1. Bolta nopţii de-nsenină. încălzind. 2. luminând viaţa mea. Liniştind. Tu eşti lumina mea. Strângeţi-vă mâna! Doamne. glas de dor.O. Coboară pacea ta!.

Fii. scump Hristos! . Fii cu mine ne-ncetat! 2. 3.Munca zilei s-a sfârşit.Iată. 2.Blând Păstor al vieţii mele 1.Să fiu mereu înconjurat De îngerii cei buni. Să văd Împărăţia Ta Pe plai de veşnicii. cât de frumos lucesc.Iar când va trece noaptea grea. La Tine-aproape să mă iei. Parcă-aud cum povestesc: "Cât de mult Eu te iubesc!" 4. noaptea s-a lăsat. S-adorm pe braţul Tău! 5.Doamne. Somn pe pleoape Tu să-mi pui! Picură-mi argint de stele În potirul visului. Pe plai de veşnicii! 687. stele-acum zăresc. Şi-n zori mă voi trezi. de mână. Peste mine.Amândouă mâini le-adun Rugăciunea să mi-o spun: Odihneşte-mă acum Dumnezeule Preabun! 688.Mâna Ta m-a dus. De îngerii cei buni! 4.Blând Păstor al vieţii mele. Eu mă simt împovărat… Tu eşti astru preacurat. O. noaptea s-a lăsat! 1.. S-adorm pe braţul Tău. preamărit! Ştiu că Tu mi-ai dăruit Noaptea pentru odihnit. Isuse.Cu psalmi închide ochii mei. Chiar şi-n noapte să rămână. Pe al zilei drum spinos.Doamne.. Fereşte-mă de rău.

iubitul meu Păstor! 689. ..Cu mireasma rugii sfinte 1.. Zborul cântecului meu Trece negurile lumii Până sus. 3.. la Dumnezeu. Tu.Uita-voi curând cât de mult m-a durut Păcatul în orice pas. 4. Fără preţ răscumpărat. Doamne..Rămâi cu pacea Ta. ca-n vis.Cu şoapte de-amurg împletesc ruga mea Când stele..Cu mireasma rugii sfinte... Mult mai mult decât vreodată Am crezut şi am sperat.Cu şoapte de-amurg 1.Într-o clipă. Durerea mi-ascund într-un cântec străvechi Şi pacea coboară iar.. Inima mi-e iarăşi plină.. 691. Spuse-n ceas de asfinţit. ia-mă-n cerul Tău! 690. Prin iubirea-Ţi minunată. De slavă cerescul palat În doruri îl port ne-ncetat. 2.3. în şoapta rugii.Rămâi cu pacea Ta! 1.. La porţi de măriri mă aşteaptă Isus La El să mă ia acas’. tot dorul meu. ca o taină.Şi din nou. Zăresc prin albastru. Cu şoapte de-amurg împletesc ruga mea Şi-n suflet am pacea Sa. 2. răsar. sclipind. Îmi revărs.Mângâierea Ta divină Să mă ţină până-n zori Şi-mi vei fi din nou lumină.Şi mă simt din nou acasă. Căminul de Domnul promis Şi-adorm liniştit că Isus m-a iubit Şi-n cer loc mi-a pregătit. Sufletul mi-e liniştit.

. Fi-mi şi astăzi adăpost. înalţă-acum cântare Pân’ la tronul cel de har: Domnu-ţi dă din îndurare Viaţa. Când din inimă adus.Părinte. Vesel vin’ la rugăciune Mulţumind Cui te-a păzit.Da.Rămâi pe veci în noi.Rămâi cu harul Tău. Să ne fereşti de orice rău. cum mereu mi-ai fost. Prin Duhul Sfânt a Te urma. Să mă aperi de păcat! Pe al vieţii drum spinos. 2.Lasă harpa ta să sune! 1.Ce plăcut e dimineaţa. Fă să merg victorios! 3. Te rugăm. fă-mă-n stare Ca de cum m-am deşteptat . Orice rău să ocolesc. Noi Ţie ne-ncredinţăm! 2. Te aşteptăm! 692. Cântu-ţi veseleşte faţa Şi te ‘nalţă spre Isus! 4. Ne fii speranţă în nevoi.Lasă harpa ta să sune Chiar din zori cum te-ai trezit. mântuirea-n dar! 3. 2.Iar o noapte-am odihnit. Isuse. O. Legea Ta mereu s-o ţiu Şi de Tine demn să fiu! 693.O.. Căci ziua-i spre apus. Isus! 3.Binele să-l săvârşesc. Isuse.Iar o noapte-am odihnit 1.Spirit Sfânt să-mi dai şi sfat. Prin dragostea Ta. De-orice rău am fost păzit… Tată. Tată. Te rugăm.

Parcă arde-n vâlvătăi.Pentru ce v-aţi teme oare. eu. o. Şi-n noaptea-aceasta m-ai păzit… De cum mă scol. Ca-n veac de Tine să mă ţin.Bun sosit.Cu mâna Ta mă ţine Tu. Cu mai mare foc cuprinde (:Dragostea lui-Isus pe-ai Săi!:) 2. urmaşi ai lui Hristos? Stingeţi griji chinuitoare Şi păcatul ce v-a ros! Soarele îndreptăţirii ..Bun sosit. zori frumoase! După-un timp întunecat. 3.M-am odihnit sub ochiul Tău. Ca să rămân pe veci al Tău! 695. Dragostea-I mântuitoare (:Şterge lacrimi şi suspin!:) 3..Isuse blând. Cu-a Ta iubire mă condu. lumina mea 1. că-i dulce la privit! 2. Să nu mai cad pe drumul rău. 4.Bun sosit. faţa Ta O vreau. de milă plin. Căci Isus e-al nostru Soare. Plin de har. Raze mult mai maiestuoase Răspândeşte Cel prea-nalt.Cât va fi ziua de mare Eu să-Ţi cânt neîncetat! 694. Iar eu tot Ţie Ţi-o închin! În preajma mea Te rog să stai. o. La capul meu ai privegheat. Voi. Tu m-ai ferit de orice rău Şi sănătos m-ai deşteptat. zori frumoase! 1. lumina mea. zori frumoase! Soarele ‘nălţat pe cer Cu-a’ lui raze maiestuoase Dă viaţă şi puteri! Vârful dealului se-aprinde.Isuse blând. o.Acum din nou viaţă-mi dai.

2.Ne păzeşte ne-ncetat Şi condu-ne cu-al Tău sfat! Să ne ţii fără păcat Lângă Tine. Cântaţi cu toţii marea iubire. Doamne! 4. Toată casa ne-am trezit Să-L slăvim pe Domnul. Să strângi în suflet Cuvântul sfânt. ce El ne-a dat! 697. Dă-ne pâine-n astă zi. (:Vine-al nostru Domn Isus!:) 696. 2. Tată. Vrăbii cântă-n răsărit.Tu.Să-nvăţăm. prin Duhul Sfânt. raze de soare Se-arată astăzi.Perle de rouă. Într-acelaşi gând. Edenul veşnic El l-a creat.Cu tot cerul Te slăvim.Din nou se-arată o dimineaţă Şi mierla cântă iar pe pământ. Ziua de astăzi. e o chemare.Din nou se-arată o dimineaţă 1. Totul e slavă. Izvor de daruri vii. Doamne! 698. ca-ntr-o cântare.. Doar pe Tine. Doamne! 5. Viaţa noastră s-o susţii.Dimineaţa a sosit. Totul te-mbie.Dimineaţa a sosit 1. Când Tatăl vine la-ai Săi copii. Zi de zi în har umblând. sus! Vine ziua mântuirii. După Tine. 3..Al Lui e cerul şi dimineaţa.Se înalţă-n slavă. Fiu şi Duh divin. Amin. Voia Ta-n al Tău Cuvânt.În fiecare zori de zi . ca-n prima zi. Căci doar Tu eşti Domnul! 3.

. Fericit să Te vestesc! 2. Prin har condu-ne la mântuirea Ta! 700. A Sa venire aşteptând.Te-ndură Doamne.Al Tău sunt. Ne-ncetat să Te iubesc! 701.În fiecare zori de zi Iubirea Lui ne va trezi. 3. 4.Fii cu mine zi de zi. Doamne. Doamne! 1.. din Sanctuar.Al Tău sunt.. ajută-mi.Dă-mi şi astăzi Duhul Sfânt. Ne cheamă Domnul către zări Şi n-avem frică de-ncercări. ajută-mi Tu 1.Al rugăciunii glas şoptit Deschide cerul infinit. Tu. pe cărarea Ta! . Ne dă din nou viaţa Sa.. Doar pentru Tine trăiesc şi voi muri! 2. Nu ne lăsa. Cu El le trecem rând pe rând. Legea Ta s-o împlinesc. Să rămân sub scutul Tău Şi să trec prin orice greu! 3. Prin tot ce-ar putea veni. Te voi iubi. Din ale frunţii Lui sudori Răsar ‘naintea noastră flori. Isus învinge noaptea grea. 699.Pe-al crucii drum însângerat Vom birui cu-adevărat.1. Prin al Tău Duh mă condu. Zi şi noapte să-Ţi slujesc.Doamne. Comori de pace şi de har Primim de sus.Scump Isus. 2.Scump Isus. Să păzesc al Tău Cuvânt.

Cu noi. Ia-mă. Cu noi cu toţi să fie Azi.Căci pe îngusta cale N-am şti umbla defel. Statornici să ne ţie Pe drumul cel spinos! 2. Vreau şi azi a Te urma.Doamne. Astăzi vreau să pot cânta Toată îndurarea Ta! 3. să fie Azi harul lui Hristos.Unge ochii mei cu har Ca să desluşesc mai clar. Orice rău să biruiesc Doar prin Duhul Tău ceresc! 4. Căci Domnu-i credincios! 4. De-aceea Doamne Ţie Ne închinăm voios.1. cu toţi.Speranţa noastră toată E-n harul lui Hristos. Iar eu al Lui rămâi. Mai tare-i harul Lui Şi ele sunt gonite. să fie 1. cu toţi.Toţi copilaşii ce vin la Isus .Harnic sunt la lucrul meu Când mă ştiu copil al Tău! În credinţă mă-nnoiesc Când spre ceruri tot privesc. Fi-mi pe drum necunoscut Far luminător şi scut! 2. Dar noi ştim fiecare: Suntem păziţi de El! 3. 702. Tu.Chiar când vin tari ispite. 5. pe braţul Tău.Când mă-ncearcă ceasul greu. pe cărarea Ta. harul lui Hristos! 703.Cu noi. Eu nu mă tem vreodată.

Mă-ntreb uimit: Din ce izvor? Şi-ascult apoi răspunsul lor: „Mărire. Ei vor trăi ca în vis Şi vor cânta: Aleluia. Ţie. Iar Tatăl îi va-mbrăţişa! 2.Celui sfânt mărire! 1.Ceru-ntreg răspunde: “Sfânt va fi mereu.Când soarele se-arată iar (Canon) Când soarele se-arată iar Şi mugurii din nou răsar. Jos întreaga fire ‘Nalţe melodii! 2. Sfânta Scriptură o vor cerceta Şi tot mereu drumul bun vor urma. 3.Slavă-n zări albastre. Slavă pe pământ. Veşnic şi oriunde. Creator!” 706. . mărire Cântă îngeri mii. Domnul Dumnezeu!” 705. Refren: La Tatăl sus.Toţi copilaşii ce vin la Isus Vor fi conduşi la Tatăl sus Şi ei de-a pururi vor fi fericiţi Căci vor trăi lângă cei mântuiţi. în Paradis. 704.Ca să ajungă la Tatăl de sus. Vor face tot ce-a zis Isus. Cântă mii de astre: “Domnul este sfânt!” 3. Cei ce pe Domnul Isus vor iubi Iar pe bolnavi şi săraci vor sluji.Sus în mărire cu Domnul vor sta Câţi de părinţi vor asculta.Ştii tu oare câte stele Strălucesc pe cer senin.Celui sfânt.Ştii tu oare câte stele? 1.1.

Şi-i dă apoi rod mult. E dat de Dumnezeu. Şi câţi copilaşi ascultă Pe măicuţa şi-o iubesc? 707. Refren: Tot ce este bun vine de la Dumnezeu.Tot ce e-n jurul nostru.Tot ce e-n jurul nostru 1. Frumosul cer albastru E tot un dar al Său. Se întreabă: "De-unde vin?" Refren: Domnul toate-n astă lume Le-a făcut şi sunt prea bune! Fie pururea slăvit Că pe oameni i-a iubit.Ştii tu câte păsări cântă Şi pe-ai lor pui îi hrănesc.El face să răsară Mulţimi de flori pe câmp. O face de-ncolţeşte.El dă şi sănătate. tot privind la ele. Noi să-L urmăm în toate. De la iubitul nostru Tată.Şi câţi.Sămânţa o hrăneşte Dând ploaie pe pământ. Pe cer trimite luna Şi roua-n zori de zi. Câte harnice albine Strâng din mierea florilor? 3. Să fim ai Lui copii! . Şi pace. Prin mila Lui nemăsurată! 2.El soare ne dă ziua Şi noaptea stele mii. 2. 3. bucurii. Plăcuta primăvară E de la Tatăl sfânt.Ştii tu câte flori în lume Răspândesc parfumul lor. 5. 4.

A creat întreg pământ.Oricâte vrăbii sunt pe gard Le ştie Dumnezeu! . 3. Slavă lui Isus! 709.Oricâte vrăbii sunt pe gard 1.Cine oare ne-a creat? Cine pomii a-mbrăcat? Cine-a presărat cu flori Câmpul cu mii de culori? Refren: Domnul sfânt. Slavă şi mărire.Celui ce pe cruce Viaţa ne-a adus. Fie binecuvântat! 2.Cine oare ne-a creat? 1. osanale Mielului iubit. Domnului slăvit.Stelele din depărtări Se-oglindesc sclipind în mări… Zorile când s-au ivit Soarele e-n răsărit.Cerul şi pământul 1.Dumnezeu Cel bun şi sfânt A făcut cer şi pământ Şi frumos le-a-mpodobit. 2. Domnul sfânt. ne-nchipuit! 710. 4. Fratelui mai mare. Lăudat.Păsări ce se-ntrec în zbor Ciripesc în graiul lor. Iar pârâu-şi face loc Murmurând în al său joc.708. 3.Cerul şi pământul Azi unite-n cânt ‘Nalţă preamărire Fiului cel sfânt. lăudat. Minunat. Imnuri.

De scumpii Lui copii! 711.Cine aprinde lumina-n zori Şi strânge apă s-o pună-n nori? Cine veghează s-avem oricând Pâine pe pământ? 4. Cu cât mai scump sunt eu! 2.Scump Isus! .Stau şi privesc cerul minunat Şi mă întreb cine l-a creat? Cine conduce strălucitor Mersul stelelor? Refren: Domnul toate le-a creat.El crinii-n câmp i-a zugrăvit Şi-n ei parfum a pus.Cine-a făcut după chipul Său Oameni. Fericirea lor? 712. Stau şi privesc cerul minunat 1. Cu cât mai scump sunt eu! Refren: Ce scump Îi sunt. Iar prin păduri. ce scump Îi sunt Ştiu bine că-I sunt scump! Când păsări.Da. O.Când ele-s scumpe-n ochii Săi. Dar grija toată-i e de noi. cât e de minunat! Fără de margini. Dar tot mai mult El m-a iubit Pe mine prin Isus! 3. Mii de albine s-o ducă-n zbor. bun şi iubitor. Păsărele mii? 3. ciripind zglobii. Domnul a-ngrijit de flori Şi-apoi de păsări mii. flori sunt scumpe Lui. iubirea Sa E speranţa mea! 2. copii ai lui Dumnezeu? Cine-a ţesut.Cine-a făcut mierea florilor.

Ce minune c-a scăpat! 4. 5. scump Isus. Iar Păstorul e Isus! Lui I-urmez şi mă supun Ca să merg pe drumul bun. scump Isus! 2.Eu cunosc un mieluşel: Nu-i ascultător defel! Tot umblând de capul său Apucase drumul rău. dar Domnul m-a iubit. 3. Dă-mi credinţă ne-ncetat. Tot umblând în rele căi Numai răni şi vânătăi. A venit şi m-a găsit! 2. Să mă ’nalţe tot mereu mai sus. Scump Isus..Eu cunosc un mieluşel Rătăcit ca vai de el. Dă-mi şi ochi ca să privească Înspre Tine ne-ncetat! Inimă dă-mi să iubească Legea Ta aşa cum Tu ai spus.Da. Refren final: . un miel cunosc şi eu: L-a găsit Păstorul său… Din desişul cel spinos Blând l-a scos cu braţ vânjos. Şi degrabă.Scump Isus.Eu cunosc un miel zglobiu: Rătăcise prin pustiu Lupii răi l-au alergat. Scump Isus..1.. de rugăciune. Refren: Ce să vezi? Acel miel rătăcit Am fost eu. Dă-mi ureche de-ascultat. scump Isus! 713..Eu sunt mielul. Dă-mi a Ta înţelepciune Şi un suflet nepătat! Aripi dă-mi. Scump Isus. cum v-am spus. şi degrabă. scump Isus.Eu cunosc un mieluşel 1.

merg cântând pe cale.. Isus. Spre un nou Ierusalim. 4. Sunt copil de Împărat şi eu cânt pe cale. fericit.La tronul milei Tale Acum îngenunchem Şi-n sfântă consacrare Viaţa Îţi predăm! .Sunt copil de Împărat 1.’N-această zi frumoasă Aducem lui Isus Cântarea noastră-aleasă. de-Mpărat. 3.. da. 715. Refren: Slăvim. înspre cer. Domnul e la dreapta mea şi eu cânt pe cale! 2.Ne place-aşa cântare Şi-am vrea s-o auzim: Prin jertfa vieţii Sale Ne face să trăim. Eu voi fi. 714.’N-această zi frumoasă 1.Merg spre casă fericit. slăvim Pe-al nostru Împărat! Slăvim. Spre oraşul luminat îmbrăcat cu diamant. Şi de-acuma tot de Tine Eu pe veci mă las condus. iubit Păstor. fericit. de-Mpărat. Am plecat voios spre cer şi eu cânt pe cale. acel miel blând supus.Sunt copil de Împărat. Merg spre casă fericit şi eu cânt pe cale. Casa Tatălui ceresc şi eu cânt pe cale. de Isus eu sunt ferit. Căci Îl iubim nespus. Şi-acum deşi e-n ceruri El ne iubeşte mult. slăvim Pe Domnul adorat! 2.El a iubit copiii Când fost-a pe pământ. Cânt mereu în calea mea până ţinta voi vedea. da.Am plecat voios spre cer.Da. 3. înspre cer. Nu mi-e frică de nimic.

2. din seninul cer Îi trimite mesageri. Să slujesc pe Domnul Tu să mă conduci! 2. 3. Frumuşel îl înconjoară Şi-l acoperă uşor Cu frumoasă-aripa lor.De la El din ceruri.Pe mâini. 2.Noaptea-ncetişor se lasă.De la El din ceruri 1. Fie noapte. 3.716. de dimineaţă… 1. de dimineaţă.Iar ochiu-mi priveghează Cumva să nu greşesc.Îngeraşi din cer coboară.Urechea mi-e-ndreptată Spre bunul Dumnezeu Şi El cu drag mă-nvaţă Cum să-L servesc mereu.. Unde-s îngeraşi. Copilaşului nu-i pasă: Rugăciunea şi-a sfârşit. 717.Din iubirea Sa divină Cel ce iartă-a noastră vină.. El se culcă liniştit.Pe mâini. La lucru şi la joacă Eu Domnului servesc. Cu grijă m-am spălat Şi Domnului îndată La lucru I le-am dat. Domnul.El i-ascultă ruga. Şi doreşte-ntruna . zi. 718. ai grijă Unde-ai să mă duci.Noaptea-ncetişor se lasă 1. Refren: Picioruş. Dumnezeu priveşte Spre-orice copilaş.

4. Dacă ei nu-L uită.Voi. Bine le va da. copii întotdeauna Plini de viaţă.Tată bun a-i fi. Doamne-n ajutor.Voi. copii din jurul nostru.Voi. fericiţi. 3. 719. fă-mă bun mereu. copii din preajma noastră Ce porniţi la joc mereu. 3. În zburdălnicia voastră Nu-L uitaţi pe Dumnezeu! Nu uitaţi că vă iubeşte. Cum Isus v-a poruncit. mereu. Pe pământul înnoit.Celor ce-L ascultă. Doamne-n ajutor! 1. Să pot merge-n cer şi eu. 2. De ispite vă păzeşte Şi de tot ce este rău! 2. Să pot fi ascultător! Doamne. E cu voi pe drum. Fiţi atenţi pe-al vieţii drum: Nu v-abateţi mersul vostru De la bine nicidecum! Doar mergând pe calea dreaptă Veţi ajunge fericiţi Şi prin orice bună faptă Pe Isus să-L proslăviţi! 720.Voi. Pot fi totuşi bun şi blând . El nu-i va uita.Zilnic îi dă pâine Spre-a avea puteri Şi pe braţe-l ţine Plin de mângâieri.Vino-mi.Chiar aşa de mic cum sunt. Zile să aveţi senine. copii din preajma noastră 1.Vino-mi. Amintiţi-vă întruna De ai voştri scumpi părinţi! Să-i cinstiţi cum se cuvine.

cât de bine-i sus Lângă Isus. frumos. Să mă joc şi eu cu ei. O. Voi paşte lupi şi miei. cât de bine-i sus Lângă Isus. Domnul vine Ca Rege glorios.Căci Isus cu ochiul Său Vede bine ce fac eu.. Aripi mi-am pregătit Să pot să zbor. .Spre ceruri am pornit Cu toţi ai mei.Şi copiii.Spre ceruri am pornit Cu pas uşor. 721. 2.Spre ceruri am pornit 1. 3. Cei ce-n sfântă devotare Lui se vor preda. O.Domnul vine.. şi copiii El va-mbrăţişa. 3. cu mare. Ca iaspis curat. Să-Şi adune toţi aleşii În ceruri. Şi pentru mulţi copii Pregătite-s bucurii.Spre ceruri am pornit Cu-al meu Isus! Un loc mi-a pregătit Acolo sus. În coroana-I de aur Lucind ne-ncetat! 2.Deci veniţi cu mic. Refren: Străluci-vor ca aştrii. Şi inima-I daţi! El dă viaţă fericire Celor însetaţi! 722. În raiul fericit Cu porumbei.Domnul vine! 1.

Şi-n iarba ce foşneşte-n văi.Îmi cântă inima. (:Cu cât mai mult de-ai Săi copii În orice zi Se va-ngriji!:) 3.O. L-ascult cum se înalţă-n zări.Un susur blând şi lin E glasul Său divin.Ecoul unui cânt Se-aude pe pământ.El vrăbii ne trimite-n crâng. 723.Din capu-mi.Al meu Părinte iubitor 1. cât de bine-i sus Lângă Isus. Tatăl meu. (:Îndreaptă-mi paşii-n căi cereşti. Al îngerilor Domnitor (:Mă însoţeşte orişicând. Spre sfinte depărtări… Cântaţi-I Domnului. O. . cu comori. (:Deci unde m-aş ascunde eu Fără să ştie Dumnezeu?:) 4. La revărsat de zori.Steluţe să culeg Şi din stea în stea s-alerg. Cum El a risipit-o-n tot. O-mbracă-n haina florilor Al nostru Creator! 3. Căci văd iubirea Sa.Al meu Părinte iubitor. Să fiu cu cetele-ngereşti!:) 724.Ecoul unui cânt 1. Şi le hrăneşte rând pe rând. ce bun eşti Tu! Spre ceruri mă condu de-acu’. Căci lumea e a Lui! Cu mâna Sa minuni zidi: Veniţi a le privi! 2. Aud chiar paşii Săi! Natura. nici un firicel Nu cade făr’ să ştie El. Mi-ndreaptă paşii pe pământ!:) 2.

Şi pentru binele primit Mărit fii. câmpii. Primeşte-al nostru imn sfinţit.Al lumii noastre firmament Cu aştrii săi ce-n veci nu pier.Când noaptea-ntinde umbra ei. Natura cântă-n desfătări. 3. Când orice om e-ncununat Cu-al fericirii nimb! Refren: Timp al florilor. grămezi. dulce e în flori bogat Al primăverii timp.Ah. cărări. Plăcut răsare luna iar… În taină poţi vedea scântei Cum pe întinsul cer apar… Şi tuturor vestesc smerit: Pe noi chiar Domnul ne-a zidit! Lui cântă cetele cereşti Un imn de slavă-n veci de veci. În mersul său neobosit. Din care va gusta tot omul mântuit! 2.Când prin grădini.El. Se-arată flori. Şi-al stelelor Lui regiment Măresc pe Dumnezeu din cer.Cu cerul ne unim şi noi Înţelepciunea-Ţi a slăvi. Din zori de zi pân’ la-asfinţit. Şi până-n ziua de apoi Dorim cu toţii a-Ţi servi. Domnul Savaot! Nicicând nu voi uita Că lumea e a Sa. Proclamă soarele-nfocat Pe Creatorul adorat. chip al zorilor. Doamne Savaot.Ah. Cât poţi în jur să vezi! . 2. Că El e veşnicul Stăpân Şi Tatăl meu cel bun! 725.Al lumii noastre firmament 1. Acum şi-n veci de toţi şi-n tot! 726. dulce e în flori bogat 1.

Iar prin lunci un glas voios Cântă slavă lui Hristos.Câmpul iarăşi a-nviat 1. Spre inima Ta mă grăbesc! Mă-mbie al dragostei har divin La drum către culmi când pornesc.3. Mii de flori l-au presărat.Prin păduri.E-al tinereţii timp dorit. Când poţi să pui temei Spre-a fi de-a pururi mântuit Şi viaţă-n dar să iei! 727.Azi e un timp înfloritor Lăsat pentru-orice om. Doamne. Aproape de cer să mai fac un pas Spre floarea de colţ de pe stânci. Strig de-aceea fericit: Domnul fie preamărit! 728.Câmpul iarăşi a-nviat.Mari minuni în jurul meu! Văd pe bunul Dumnezeu Cum împarte florilor Vii miresme şi culori. dumbrăvi. Ascultaţi cum cântă-acum Slavă Domnului cel bun! Refren: Deci şi noi să ne unim Şi pe Domnul să-L mărim! 2. Mi-e dor de păduri şi de lunci. câmpii.Spre zările-albastre mă simt atras. c-un cer senin. . Să ia pe-al său Mântuitor Ca scut etern şi Domn. 4. Refren: Aşteaptă-mă. Şi ei cântă azi în cor Slavă bunului Păstor: Cum e-n cer şi pe pământ Slavă Tatălui cel sfânt! 3. Glasuri multe de copii.Spre zările-albastre 1.

S-aud dinspre munte al său ecou Spre cer cum răsună în veci. Alerg prin miresme de fân şi flori Şi-mi place prin iarbă desculţ.Inima e plină. 3.Inima e plină 1. ce fericire. Hai şi noi pe urma lor! Refren: Dealuri şi câmpii.Mulţi ani. Ce va face primăvară-n veşnicii! 730.2.. s-au deschis Drumuri către Paradis!. iată. Toate ne aduc în cale bucurii. să priveşti De pe-un vârf de munte slăvile cereşti! Farmecul naturii nu te va-nşela Când te prinde-n vraja sa! 3. Prin păduri înalte. Păşind pe înguste poteci.Vine.Şoapte de iubire se aud în flori Ca să ne-nsoţească paşii călători. cu pace şi iubire! 1.Lumini de azur mă deşteaptă-n zori Să-mi strig bucuria spre munţi. bun şi iubitor. mulţi ani trăiască.Un cântec de drum vreau să cânt din nou. 731. Iarăşi. 729. vesel.O. vine primăvara! (Canon) Vine. Mulţi ani. În veşnicie să-nflorească! :) . Iar deasupra lor. plină de avânt. 2. Către zări senine vulturi suie-n zbor. dragi copii! Să răspundem cu iubire Domnului. cu pace şi iubire. vine primăvara Cu cântări de bucurii! Să ne veselim ca fluturii la soare.Mulţi ani. Este-al nostru Creator. Căci ne cheamă munţii să pornim. cu multă fericire! (:Mulţi ani trăiască. cântând. flori şi păsări mii..

Aducându-I preamărire. Că.Mulţi ani cu binecuvântare! Mulţi ani cu Domnul pe cărare! (:Mulţi ani trăiască. prin marea Sa-ndurare.Azi. (:Mulţi ani. mulţi ani trăiască. Cântul laudei ‘nălţaţi.Azi. Celui veşnic adorat.Pe cărarea datoriei Fericirea s-o găseşti. mulţi ani trăiască.Zile multe şi senine. Ne-a condus neîncetat! 2.Prin cântări de bucurie Viaţa noastră-mpodobim. Lui Isus Îi mulţumim! Mântuirea minunată. Orice gând de întristare Şi povara. Providenţa-I admirăm. o veşnicie Bunul Dumnezeu să-ţi dea! 2. alungaţi! Să-I cântaţi cu mic.Strânge de pe calea dreaptă O recoltă de minuni. Asta fie partea ta.Cântec plin de bucurie 1. cântarea bucuriei 1. Clipe binecuvântate. cântarea bucuriei. . La mulţi ani în veşnicie. Sub privirile divine Fericit să poţi umbla! 4.Mulţi ani şi mai frumoşi să fie! Mulţi ani cu Domnu-n veşnicie! Mulţi ani trăiască. Lângă Domnul să trăieşti! 3. Şi răsplata te aşteaptă. Mulţi ani cu pacea Lui cerească! :) 3.Cântec plin de bucurie: „La mulţi ani de ziua ta!” Şi mai mult.2. Ani ferice mulţi şi buni! 733. cu mare. în veci! Mulţi ani trăiască! :) 732.

Te preamărim. El viaţa ne-a ţinut. Prin valuri am trecut. Pentru dragostea-Ţi fierbinte.Un an de binecuvântări S-a scurs în veşnicii! Din Paradis se-aud chemări: Mult timp nu va mai fi. prin har. Mântuitor şi Rege preaiubit! 4.Aici cu toţi ne-am adunat. 2. Fă-ne. Îţi aduc ai Tăi copii Pentru timpul de-ndurare Ce-a trecut în veşnicii! Mulţumiri. La bun liman. puternici. 3. cu bine ne-ai adus! 2. puternic Dumnezeu.. Că ne-ai condus pe drumul nostru greu! Cu mâna Ta vrăjmaşii i-ai răpus.Te preamărim.Mulţumiri. Cu pace şi cu har.. scump Mântuitor. Ţie. Tu nu ne-ai lepădat! Drept eşti şi bun. Pentru harul salvator! 734. Doamne. fii. El viaţa ne-a ţinut. L-al cerului altar. Să ‘naintăm luptând sub scutul Tău! Precum ai fost. Căci Dumnezeu ne-a ajutat Cu pace şi cu har.Pe braţul Celui preamărit. Deşi furtuna ne-a izbit.Pe braţul Celui preamărit 1. recunoştinţă.Fii pentru veci al nostru Dumnezeu.Până acum pe aripi ne-ai purtat! Atâta har nicicând n-am meritat! Chiar de-am greşit. ceresc Părinte. când iubim! .Vechi istorii evocăm! 3. lăudat! 3. Mult timp nu va mai fi! 735. puternic Dumnezeu 1. ne fii pân’ la sfârşit.Dă-ne izbânzi în tot ce-nfăptuim.

Dumnezeu din cer să-ţi dea Ce-ţi doreşte inima. Domnul să-ţi trimită Pacea Lui.Veşnic ne vom bucura Pentru biruinţa ta. sfinţită! 2. Mâna Lui cerească Să te ocrotească.Să te-asculte din Sion Al iubirii tale Domn Şi în strâmtorare El să-ţi dea răbdare.Să te-asculte din Sion! 1. Planuri mult iubite Fie-ţi împlinite! Domnul să-Şi lumine Faţa peste tine! 3. Veşnic să-ţi arate Marea-I bunătate! .Îţi mulţumim că nu ne vei lăsa! Pân’ la sfârşit slăvim iubirea Ta! 736.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful