1.Spre slava Ta uniţi 1.

Spre slava Ta uniţi, închinare Ţi-aducem, Doamne, Cântăm în cinstea Ta, Dumnezeul creator, Doar Tatălui mărire şi Fiului în veac, Şi-adevăratului Duh Sfânt de viaţă dătător. 2.Spre slava Ta venim! Toată lauda, onoarea, cinstea Aducem lui Hristos, Dumnezeul creator, Şi crucea Lui o ducem în fiecare zi, Doar crucea Lui o înălţăm în vecii vecilor. 3.Spre slava Ta uniţi, din popoare ne strângem astăzi, Şi-n pace tuturor arătăm un singur cer! În duh şi adevăr stăm ‘naintea Ta plecaţi, Oferă-Ţi harul, Te rugăm, acestui neam de fraţi! 4.Spre slava Ta uniţi, Te chemăm, Spirit Sfânt, în toate, Dreptatea lui Hristos să domnească-n lume vrem! Guverne şi popoare, biserică şi neam Să afle iar credinţa dreaptă a lui Avraam! 2.Plecaţi-vă lui Dumnezeu! 1.Plecaţi-vă lui Dumnezeu, Popoare-oriunde vă găsiţi; El ni L-a dat pe Fiul Său, Cunoaşteţi-L şi Îi serviţi! 2.Veniţi ‘nainte-I mulţumind! El ne-a făcut, nu singuri, noi Şi, când umblam noi rătăcind, La turma Lui ne-aduse-apoi. 3.Suntem popor sub mâna Lui, Cu trup şi suflet siguri stăm, Dacă nu Lui, atuncea cui, Cântarea noastră să ‘nălţăm? 4.Cât lumea e cuprinsul Său, Statornic e-n cuvânt şi har! El este-al nostru Dumnezeu Şi dragoste fără hotar! 3.Aleluia! Amin! (canon)

Aleluia, Aleluia! Amin, Amin! 4.Dumnezeu e mare! 1.Dumnezeu e mare, vrednic de-adorare, Să-I aducem închinare! Cu puteri divine glasul Său vorbeşte Celui care se smereşte. Cine vine să se-nchine Poate să-L cunoască, Lauda să-I sporească! 2.Dumnezeu e mare, Cel ce zi şi noapte Priveghează peste toate. Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul, slavă şi onoruri Îngerii I-aduc în coruri. Doamne-ascultă şi ce-Ţi cântă, Cu nevrednicie, Vocea noastră Ţie! 3.Bucuroşi lăsa-vom cele pieritoare Şi plăceri înjositoare. Voia noastră este să-Ţi dăm totul Ţie, Trup şi suflet pe vecie. Numai Tu ni-eşti de-acu’ Dumnezeu şi Tată Şi nădejdea toată! 4.Tu lucrezi în toate, deci tot Tu înclină Faţa mea spre-a Ta lumină! Cum se-ntoarce floarea, vesel, să primească Raza soarelui să crească, Tot aşa, eu aş vrea, Razele-Ţi divine Ca să mă lumine! 5.Dragoste divină 1.Dragoste divină, voie dă-mi şi mie Ca aşa-n nevrednicie Să privesc în raza-Ţi ce de sus răsare, Încălzind pe orişicare! Buni sau răi, sunt ai Tăi, Nu te uiţi la cine, tuturor faci bine... 2.Aer, mări, uscaturi, oglindesc cu toate Uimitoarea-Ţi bunătate! Marea Ta răbdare către toţi se-arată Tot mereu mai minunată!

Unii spun: "La ce bun Multa-ngăduinţă?" - E spre pocăinţă! 3. Pentru-a Ta iubire nu găsim cuvinte, Ea nici nu încape-n minte… Zi cu zi îngădui, laşi nerăzbunate O mulţime de păcate; Tu arăţi către toţi Milă şi iubire fără părtinire! 4.Rareori vreunul a primit vreodată O răsplată după faptă; Bucuros, Părinte, Tu ierţi pe oricine Când se-ntoarce către Tine! Când strigăm sau oftăm, Inima-Ţi de Tată este-adânc mişcată... 6.Sfânt şi-nfricoşat 1.Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt e Dumnezeu, Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt va fi mereu! El e fără margini, E din veşnicii, Pururea trăieşte, Pururea va fi! 2.Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt e Dumnezeu, Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt va fi mereu! Cel atotputernic Este Domnul meu, Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt e Dumnezeu! 7.Ţi-nalţ, Iehova-n veci cântare! 1.Ţi-nalţ, Iehova-n veci cântare, Căci numai Tu eşti veşnic Dumnezeu! Ţi-aduc deplină închinare, Te rog să-mi dai şi astăzi Duhul Tău, Ca-n Numele iubitului Tău Fiu, În rugă şi-n purtări pe plac să-Ţi fiu! 2.La Fiul Tău condu-mă Tată, Ca El la Tine să m-aducă-apoi, Iubirea Ta cea minunată Să pună-n mine gând şi simţuri noi!

Şi-aşa să gust de-acum odihna Ta Şi-n veac de veac să-Ţi cânt Aleluia! 3.Ah, dă-mi, Părinte-acum putere Să preţuiesc Cuvântul Tău divin, Şi totdeauna cu plăcere În Duh şi-n adevăr să mă închin, Vreau ca purtat de Spiritul Tău Sfânt, Întreaga veşnicie psalmi să-Ţi cânt! 4.Sunt fericit cât nu se poate: Isus e-al meu la dreapta Ta, în cer, "Da" şi "Amin" în El sunt toate, Oricâte în credinţă-aş vrea să-Ţi cer! O, fericit sunt, şi de-acum, mereu, Cu drag Îţi cânt, puternic Dumnezeu! 8.În cerul ‘nalt, de slavă plin 1.În cerul ‘nalt, de slavă plin, Tronează Dumnezeu; El, mai presus de heruvimi, ‘Şi-ntinde cortul Său. 2.Din mii de inimi să ‘nălţăm Cântare pentru El! E-aşa de drept, e-aşa de bun, Cum altul nu-i la fel. 3.În mila Sa, El ne-a cuprins În planul de salvat; Din fiecare a făcut Un păcătos iertat... 4.Primească slavă ne-ncetat Din partea orişicui! Nu ştim nimic mai minunat Decât iubirea Lui. 5.Şi parcă, tainic, auzim, Dinspre-al veciei val, Un imn ce vom cânta curând La marea de cristal. 9.Mare eşti Tu, Doamne! 1.Mare eşti Tu, Doamne, sfânt, preaputernic, Dis-de-dimineaţă voios Îţi voi cânta! Plin de îndurare, de-nchinare vrednic, Domn peste toate, veşnic Tu vei sta!

2.Mare eşti Tu, Doamne, plin de lumină, Îngerii Te-adoră şi-Ţi cântă zi de zi! Mii şi zeci de mii doar Ţie Ţi se-nchină Celui ce-ai fost şi-n veac de veac vei fi! 3.Mare eşti Tu, Doamne, mai sus de zare, Ochi de om nu poate mărirea Ta privi! Plin eşti de iubire, n-ai asemănare, Domn preacurat ce-n totul poţi iubi! 10.Numele Tău minunat 1.Numele Tău minunat, Nume-al măririi cereşti, Pace în inima mea a lăsat; Pace deplină, În suflet lumină Şi viaţă a vieţii îmi eşti. 2.Chiar când e ceru-nnorat Suie spre-albastru un dor, Numele Tău cel preasfânt e ‘nălţat; Flori să răsară Prin veşnica ţară A gândului meu călător. 3.Clipă de clipă aştept Ziua când toţi vor striga: "Vrednic e Cel ce-a sosit ca-Mpărat! Slavă, mărire, Doar Lui se cuvine Şi astăzi şi-n veci, osana!" 11.Preasfinte Creator! 1.Preasfinte Creator, Ce viaţa zămisleşti, (:Tu eşti izvorul dătător De bunuri pământeşti.:) 2.De mâna Ta făcut, Tu viaţa încă-mi ţii; (:Întotdeauna Ţi-a plăcut Părinte bun să-mi fii.:) 3.Revarsă-Ţi mila Ta, Greşelile să-mi ierţi, (:Prin Spiritul Tău pururea La Tine să mă-ndrepţi!:)

12.Ce mare este Dumnezeu! 1.Ce mare este Dumnezeu Şi cât de necuprins! Mai sus de cer e tronul Său, De dragoste aprins. 2.În faţa Tatălui ceresc Fii vesel şi senin, Căci norii care te-ngrozesc Cu ploi de har sunt plini! 3.Prin ochii necredinţei, orbi, Nimic nu poţi s-aduni, Doar prin credinţă poţi să sorbi Cereştile minuni! 4.Nu-L judeca pe Dumnezeu Prin simţuri omeneşti, Căci mult mai sus e planul Său Şi faptele-I cereşti! 5.Priviţi cum se-mplinesc acum Atâtea profeţii! E-amar al pribegiei drum, Dar vine marea zi! 13.Domnul e bun 1.Domnul e bun, Domnul e bun, O, cât de bun este Dumnezeu! 2.Pe braţul Său, Pe braţul Său, Mă poartă-n veci Bunul Dumnezeu. 3.Cât mai trăiesc, Cât mai trăiesc, Tot ce-mi doresc Este Dumnezeu. 4.Fie slăvit, Fie slăvit, Veşnic slăvit Fie Dumnezeu!

14.Binecuvântă pe Domnul! Refren: Binecuvântă pe Domnul, binecuvântă-al Său Nume Şi nu uita niciodată cum S-a jertfit pentru lume! Slavă, laudă Lui, laudă suflete-ntruna, Cântă, suflete-al meu, binecuvântă-L mereu! 1.El a plătit pentru-al tău păcat, Cu sânge sfânt vina ţi-a spălat, Pune-I în cale covor de-osanale Şi cântecul inimii tale! – Refren: 2.Te-a-ncununat bunătatea Sa, Ţi-a risipit suferinţa grea, Pune-I în cale covor de petale Din florile dragostei tale! – Refren: 3.Aripi de vultur ţi-a dat să zbori, Ţi-a luminat anii trecători, Pune-I în cale psaltiri şi chimvale Şi cântă-durările Sale! – Refren: 15.Când cerul nu era făcut 1.Când cerul nu era făcut, Când munţii nici nu s-au născut, Stăteai demult pe tronul Tău: Din veşnicii eşti Dumnezeu! 2.Oricâte mii de ani ar fi, La Tine nu-s decât o zi... Tu ştii cărarea tuturor: Trecut, prezent şi viitor! 3. Suntem pribegi şi călători, Plutind ca norii trecători, Dar, cât suflare ne vei da, Pe Tine Te vom adora! 4.Învaţă-ne să preţuim Comoara clipei ce-o trăim! Al vieţii noastre Domn să fii Şi să-Ţi slujim în veşnicii! 16.Cântaţi mărire-n cor! 1.Cântaţi mărire-n cor, Hristos e Împărat, El este Domnul nostru, Domnul adorat!

El poate din nori să-Şi facă buni soli. În această adunare. Neschimbat rămâi în veci! 2.Cântaţi domnia Lui. hotar netrecut. sfinte. ce haru-Ţi spre noi pleci.Iehova-i din veac pe-al gloriei tron! Măriţi-L pe El. de nimeni văzut! 3. plin de slavă.Doamne sfinte. să-L lăudaţi! 2.Tot ce poartă slava Ta. Adunaţi spre a-Ţi cânta. Tu. aşa cum pot.Cu mulţumiri Azi glasul vostru înălţaţi. Din flăcări şi vânt . El are sălaşul. Îngerii în mii de cete.Nimic nu-i în cer. Te mărim! 1.Doamne.Iehova-i din veac 1. minunat! Oştiri cereşti Pe Dumnezeu Îl preamăresc şi-I mulţumesc! 3. e fără de sfârşit! Pe tronul slavei Sale stă nebiruit! Cu îngeri mii Iubirea Lui s-o proclamaţi şi să-I cântaţi! 17.Dar mai scumpă decât tot Ţi-este slaba mea cântare Ce-o înalţ. Te mărim! De puterea Ta măiastră Povestesc când le privim. Nu-ncetează să repete: “Sfânt e peste toate-n tot Dumnezeul Savaot!” 3.În lumi de nepătruns se-aude ne-ncetat Acelaşi cântec.umili slujitori! În slava luminii. Numai noi ştim a cânta: “Mare e iubirea Ta!” 18. ca Rege şi Domn! În faptele voastre şi-n glasul oricui Să fie dreptatea şi dragostea Lui! 2. nimic pe pământ. Stelele din bolta-albastră. Decât poruncit de glasul Său sfânt! .

. mergem cântând pe cale Cu Isus. suflete. Slavă. pe Domnul Când porneşte-al mării vânt! El va linişti furtuna De rosteşte un cuvânt! Aleluia.Slavă. suflete.Laudă. Cu toiagu-i mângâie ne-ncetat. slavă şi cinste de-a pururi Celui ce pe Golgota S-a jertfit! Cei salvaţi în veci Îi aduc osanale. Căci din moarte Domnul i-a mântuit. Să-I daţi închinare. pe Domnul Pentru bunătatea Sa! El te ţine cu-ndurare. slavă. slavă! 1. Mărit în vecie.Slavă. Tari în adevăr. Niciodată nu uita! Aleluia. . sub mări de-ar fugi. slavă. Refren: Preamăriţi-I dragostea Sa fără pată. Iehova rămâne pe-al gloriei tron. ca Rege şi Domn! 19. suflete. suflete. plini de slavă.Slavă. Aleluia! Şi e pace pe pământ! 3. Aleluia! Şi în veci cu El vei fi! 20. În curând se vor ivi! Aleluia. pe Domnul Întuneric cât ar fi!.Zidiri şi făpturi cumva de-ar pieri Şi munţi în adânc.Laudă.Laudă. slavă şi cinste de-a pururi Se cuvine Celui ce ne-a salvat! Tresăltaţi în cântece de bucurie. Domnul e la dreapta ta! 2. slavă Celui ce ne-a salvat! 2. pe Domnul! 1. Păstorul cel minunat. Zorii zilei. popoare întregi! 4.În planul Său mare El schimbă pe regi. Lăudaţi-I Numele minunat! Ca un bun Păstor pe toţi ai Săi conduce. Aleluia.Laudă.

de câte ori v-a salvat? Cine-ar putea oare spune? 4. Eterne mângâieri. 3. În Israel asta-i lege! 2.Tu ne trimiţi. Eu vreau să Te vestesc! 2. Aclamaţi pe-Acest mare-nvingător! Cel ce este Rege în toată zidirea Să domnească-n inima tuturor! Vezi. pe-acest pământ.Slavă. El este iubirea cea mare De care nimeni a ne despărţi nu e-n stare! Când Dumnezeu a dat chiar pe Fiul Său. El sănătate vă dă. pe albul nor. din păcat. Ce scumpi Îi suntem noi oare!… 5. gloria Lui regească. slavă. El corp vă zidi de minune.Măriţi pe Domnul căci El peste regi este Rege! El vi-e Părinte şi El păsul vi-l înţelege… Vă adunaţi. Prin el să Te măresc Şi tuturor. De-aceea ne supunem noi Preasfintei Tale vreri! 22. 3. trâmbiţi şi harpe luaţi.. chiar şi-n nevoi. pentru c-aşa I-a plăcut… Spre voi El faţa-Şi străluce.Măriţi pe Domnul! 1. slavă şi cinste de-a pururi..Măriţi pe Domnul. El vă dă-nţelepciune Şi.Un imn de slavă 1.Măriţi pe Domnul.Măriţi pe Domnul prin imnuri cu voce curată! Cât ne-a iubit de mult oare-om pricepe vreodată?… Tată. El e-al nostru Preot şi Împărat! 21.3.Un imn de slavă vreau să-Ţi cânt.Măriţi pe Domnul.Tu eşti izvor de bucurii Şi binecuvântări! Tot Tu să fii şi-n veşnicii A’ noastre desfătări. dorim şi-acum şi-n veac să mărim . El e care totul conduce! El ca pe aripi de vultur v-a dus şi vă duce… El v-a ţinut.

Să trecem cu El zi de zi! . ‘Nălţaţi Numele lui Hristos! 2. Aleluia.Dragostea Ta minunată! 23. mărire Lui. Fiul. Aleluia. măriţi pe Domnul! 1. prin astă viaţă amară. ‘nălţaţi. Cântaţi acest Nume frumos! Cântaţi. ‘nălţaţi. bunul nostru Păstor. mărire Lui! 2. Duhul Sfânt! Aleluia. mărire Lui! 24.Mãriţi pe Isus prin cântare. Aleluia. De rugăciune nu se desparte. La apa vieţii ne mână Isus. mărire Lui. Vrem să-L mărim cât vom trăi! Cât încă moartea n-aduce somnul. măriţi pe Domnul. Tot El ne-a ales ca popor. 3. Slăviţi-L cu toţii în cor.Măriţi cu toţii înaltul Nume Al Celui ce face minuni! Orice făptură din astă lume Prosterne-se cu-nchinăciuni! Copii ai Lui. mărire Lui! 3. braţul Său Te scapă sigur de-orice rău. ferice foarte Ce. Cântaţi toţi iubirea-I cea mare Şi braţul cel sfânt. Aleluia. ca şi Iacov credincios.Ferice-acela. Căci El pentru noi suferi Ca.Suntem toţi zidiţi de-a Sa mână.Cu toţi să-I cântăm iar şi iar.Măriţi din suflet. Ci speră în Isus Hristos! De crezi în Domnul. măriţi cântând Pe Tatăl.Măriţi pe Isus prin cântare 1. Aleluia. mărire Lui.Măriţi din suflet. Pe Domnu-ntruna-L vom mări! El e al lumii Creator Şi Domn atotstăpânitor. salvator! Refren: Cântaţi.

Doamne. fiecare inima ne-o consacrăm. El ni-e Domnul. Tu singur. amin! Spre slava Lui cântaţi! Aleluia. cântând! Aleluia.N-avem altă fericire. Cânta-vom crucea Sa! Aleluia. amin! Până Îl vom vedea. Domn al oştirilor Şi Frate iubitor! Aleluia. primeşte cântarea. V-apropiaţi.O. bun rămas! 4. amin! 26.Cântaţi iarăşi cu bucurie. Ce veseli noi toţi Ţi-o ‘nălţăm. credincioşi. amin! 2. veniţi! Aleluia. veniţi! 1. amin! La Tronul Său cel sfânt.Ne plecăm în adorare. Azi suntem de cer aproape. ne-a salvat! 5. Cu dor de-al Său Cuvânt. În Tine de-acum noi sperăm! 25. amin! Isus e Salvator. cu tot cerul ne-nchinăm Şi-n credinţă.Vrednic este Domnul nostru să primească gloria. Lui Hristos ne dăm cu totul.Voi.Îi jurăm pe veci credinţă Celui care ne-a iubit Şi cununi de biruinţă pentru noi a împletit. ţie. În curând Hristos Se-arată. lume. doar pe Hrist vom lăuda! Aleluia. heruvimi şi oameni să-I dea slavă-n veşnicii Celui care umple lumea de cântări şi bucurii! 3. noi suntem oştirea Sa! . amin! 3. vă ridicaţi! Aleluia. amin! Pe Domnul preamăriţi! Aleluia.Celui ce ne-a iubit. Vrednic este Mielul care ne-a salvat prin Golgota! Îngeri. mântuirea-i la un pas.Ne plecăm în adorare 1. amin! Un cântec nesfârşit! Aleluia.Voi. Nicicând nu vom tăcea.4.Creştini. să lucreze El în noi Legea-mpărăţiei Sale şi păcatului război! 2. doar Tu ni-eşti scăparea. Aleluia. Să tremure sala-n cântat Ca lumea întreagă să ştie: Isus ne-a iubit. credincioşi.

. Aleluia. tot El ne-a mântuit! 30. Lăudat în veci să fie! Aleluia.Osanale. vrednic. mărire doar Domnului! Cinste şi glorie Celui din ceruri! El ne-a zidit. Osana! Osana! Cântă ceruri şi pământ Pentru slava Celui sfânt: Osana! Osana! Osana! 29. Căci. Osana! Osana! Mântuiţii cântã Lui.Pentru tot ce ai creat 1. Pentru îndurarea Sa.Osana! Osana! 1. Pe Cel sfânt să-L lăudaţi. cinstea de a toate Împărat! Lumea cu-ale ei va trece. Osana! Osana! Chiar cei răi se vor pleca Preamărind dreptatea Sa: Osana! Osana! Osana! 4. prin marea-I bunătate. Preamărind pe Creator: Osana! Osana! Osana! 2.Pe Hristos în libertate sau pe ruguri vom sluji! Doar a Lui să fie slava astăzi şi în veşnicii! 5. Cântă harul Domnului: Osana! Osana! Osana! 3.Osana! Osana! Cântă îngerii în cor.Vrednic. vrednic este Mielul care-a fost junghiat Să primească slava.Osanale.Pentru tot ce ai creat. Azi putem să fim salvaţi! Pentru-a Lui credincioşie. Osana! 28. Aleluia 1. Dumnezeu va triumfa! Niciodată slava crucii lui Hristos nu va-nceta! 27.Daţi slavă! (canon) Daţi slavă.

Pentru Cel ce ne-a deschis Drum de mântuire. prin ploaia Lui.Câmpiile. ne-ncetat. Slavă-n veşnicie! 3. preamărit să fii De ai Tăi iubiţi copii! Veşnică-nchinare! 2. preamărit să fii! Aleluia-n veşnicii Pentru-a Ta iubire! 31.Pentru Fiul Tău trimis. minunat.El dă zăpadă şi îngheţ Doar prin Cuvântul Său. El umileşte pe semeţ Şi mustră pe cel rău.Pământ şi stele.Cer. Doamne.Prin imnuri sfinte 1.El pune mugurii pe ram. Ca binecuvântări. Cu iarbă fruntea muntelui Tot El a-ncununat. Ascultă-al Său Cuvânt.Pentru-al nostru scump cămin. Spre veşnice chemări! 5.Prin imnuri sfinte. Pentru ziua de Sabat Şi odihna ce ne-ai dat. 3. Al vieţii curcubeu! 2. Plin de voioşie. Slăviţi pe Dumnezeu. Doamne. Aduc un rod bogat. Pentru viaţa ce ne-ai dat S-o trăim sub soare. 4. necurmat. În a noastră fire. pământ şi mare. Prin cântec viu şi nepătat Slăviţi-L pe Cel sfânt! . Pentru pacea lui ce-o ştim Încă din pruncie. Ce desfăşoară. El vânt de har ne-aduce-n geam.

Să-L lăudăm pe Dumnezeu Şi harul Său divin. Iar noi suntem ai Lui. din înălţimi! 3.Lumina Sa din slăvile senine Mi-a răsărit pe drumul spre Calvar. iubitor. Nespus de mare e în veac Iubirea Domnului! 33..Când mă zbăteam şi nu găseam salvare. Spre-al meu Părinte bun şi iubitor.. Aici S-a dat ca jertfă pentru mine . Căci El a pus pământului hotare Şi pe Isus mi-a dat ca Salvator! Refren: De-aceea-Ţi cânt.În faţa Lui duşmanii tac.El poartă pe al Său popor Pe asprele cărări Şi-l înconjoară.Spre Cel din slăvi înalţ a mea cântare.Să-L lăudăm pe Dumnezeu! 1. Căci Domnul ne croieşte drum Prin valuri de-ncercări! 3.Ca Domnu-n lume (canon) Ca Domnu-n lume Un altul nu-i. M-a întărit Isus. Slavă şi glorie Daţi-I doar Lui! 34. Când totul se pierdea-n întunecimi Şi. divin Mântuitor: Ce mare eşti! Ce mare eşti! Tu eşti al meu Părinte iubitor! Ce mare eşti! Ce mare eşti! 2. 4.Spre Cel din slăvi 1.Să-L lăudăm cu toţi acum În rugă şi-n cântări. Cu binecuvântări. Căci El ne poartă-n carul Său De biruinţe plin! 2.32. când cel rău cerca să mă doboare.

. Din răsărit în asfinţit. Doar în El mă-ncred oricând! Lângă dreapta Lui m-ascund Şi furtuna El o ceartă… Mare este Domnul meu Când mă scapă de-orice rău.Slavă.Glasul Lui răsună-n cer.Când va veni în ziua Lui cea mare Mă va lua în slăvile cereşti.Şi mi-a adus iertarea Lui în dar. El veghează-n mersul lor.Slavă. 3. Să fim lumină orişicui Şi mesageri ai cerului! 36. În ciuda urii omeneşti. Păsări. 3. ce mult am vrea 1.. Mare e-n locaşul Său Şi mai mare e când iartă!... 4. Tată ceresc.Să izvorască în şuvoi Dragostea Domnului şi-n noi.Tată ceresc. Tu tot mai mult Te dăruieşti. Ca să-Ţi cunoaştem dragostea Şi să trăim prin jertfa Sa.Îţi mulţumim c-ai dăruit.. ce mult am vrea Să-Ţi înţelegem dragostea. 4.Veche de când nu ştim a fi Şi totuşi nouă-n orice zi. ce bun şi mare eşti!” 35.Lângă tronul Celui sfânt. De-abia aştept să strig cu voce tare: „Isuse-al meu. Al iubirii Lui mister Se adună-n osanale.. Dar mai mult Îi este dor De făptura mâinii Sale. 2. Pe Fiul Tău cel preaiubit. slavă Celui sfânt! 1. Are-n grijă munţi şi mări. 2. Ea se întinde-n infinit.. slavă Celui sfânt. galaxii şi nori.

Să învăţăm. Ne deschidem astăzi Ţie. cu îndurare. Libertate şi iubire. Siguranţă ne-ai adus. . Domn al slavei. Pe fiecare! 3. Să se-mplinească! 5. Flori şi stele. Pacea serii când se lasă. limba îngerească! Cuvântul. azi. neamuri şi popoare! În suferinţă El dă vindecare! El ne primeşte azi.Lumina lumii să ne însoţească. Dătător de nemurire Şi Sabat fără apus! 2. Nemăsurată! 4. ce frumoasă-i dragostea de Tată.. Flori sub raza de Ta de jar. plin de dragoste cerească. 37.Preamărind al Său Cuvânt. O cântare mai frumoasă. Sfinţi şi-ntregul univers. deal şi vale..Faptele iubirii Tale.. Nici zăbovire! 2. Fericite-Ţi cântă-n vers. Spre biruinţă! 38. Îngeri mii aud cântând. pline de uimire! În tot ce face nu e nici grăbire.Slăviţi pe Domnul! 1.Slăviţi pe Domnul! Lui cântaţi mărire. Ca un păcătos salvat. Pământ şi ceruri.Veniţi la Domnul..Te-adorăm cu bucurie. Pe pământ şi-n cerul ‘nalt..La Cel puternic totu-i cu putinţă! Trăim prin har şi mergem prin credinţă! El împlineşte orice trebuinţă. plin de har. Nimeni însă n-a cântat..Te-adorăm cu bucurie 1.La tronul milei e speranţa toată Că vina noastră poate fi iertată! O.

Sfânt repaus în cântări. cu ceru-n adorare. nor şi fulger. Toate cântă slava Ta.Păsări. Al Său Nume Îl cinstim. Toţi suntem ai Tăi copii.Cinste azi şi-n veşnicie Noi Ţi-aducem. Cel ce ne-a răscumpărat! El ne-a dat veşminte albe Şi un nume minunat. ne-ai mântuit.Lăudaţi pe Domnul slavei! 1.Slavă azi şi-n veşnicie 1. Pentru marea bogăţie. . Lăudaţi pe Domnul slavei. 39. Domn al harului divin. Pentru marea bucurie. ai Săi să fim. scump Isus. codri.Tu dai pace şi iertare. El a fost vestit de veacuri. Dată astăzi prin Cuvânt! Ne-a dat viaţă. pentru noi! 2. Tu ni-eşti Tată. 2. în toate.Lăudaţi pe Domnul slavei. prin jertfa vieţii Tale. De aceea.. Ne-a creat. osanale Îţi aducem. Hrist ni-e Frate. Tată sfânt.. Viaţă-n veci şi sărbătoare. Ne-nchinăm şi-L preamărim. fericire Şi lumina vieţii noi Şi ne-ai dat spre mântuire Şi tot cerul.. Ne-ai salvat.Slavă azi şi-n veşnicie Noi Ţi-aducem.. Prin a Sa iubire mare. Un cuvânt de-al Tău ajunge Să ne-aprindă inima! 3. Azi. Râu de binecuvântări. Miel iubit! 40. Preaiubirea Ta. Ne dă sfinte bucurii. Pentru tot ce ne-ai adus! Tu. El e Mielul cel de jertfă.

Moartea Lui ne-a mântuit, El, lumina vieţii noastre, Fie-n veci de noi slăvit! 3.Ridicaţi-vă privirea: Sfântă-i Maiestatea Sa, Galaxii de îngeri cântă, Noi cu ei Îi vom cânta! Înspre ceruri tot aleargă Voci şi strigăte de dor: Te-aşteptăm, o, Domn al slavei, Vino, Domn al domnilor! 41.Mărire Ţie, Doamne sfânt! 1.Mărire Ţie, Doamne sfânt, că cerul ai creat Şi viaţă Tu ai pus în noi şi-al Tău chip minunat; Deci să slăvim şi să ‘nălţăm pe-al lumii Creator: El e lumina din vecii, El e Mântuitor! 2.Mărire Ţie, Doamne sfânt, noi Ţie ne-nchinăm! Tu ai creat acest pământ, în veci Te lăudăm! Şi stele sus, pe cer, sclipind, cu mâna Ta le-ai pus, Tot ce-ai făcut e-aşa sublim, Te admirăm nespus! 3.Mărire Ţie, Doamne sfânt, căci eşti din veşnicii! Izvoare, stânci, chiar tot ce e, pe nume Tu le ştii; Şi-ai aşezat pe Golgota o cruce pentru noi, Iubirea Ta ne-a cucerit, suntem pe veci ai Tăi! 42.Cu slava Ta, Părinte sfânt 1. Cu slava Ta, Părinte sfânt, Îmbraci întreaga lume, Tot ce-ai creat pe-acest pământ Cunoaşte al Tău Nume! Slăvit să fii, Isus Hristos, Căci tot ce faci e-aşa frumos Şi toate-s foarte bune. 2. Tu, Doamne, eşti Cel ce-ngrijeşti De timpuri roditoare, Sămânţa pe ogor o creşti Şi pui lumină-n soare... O, câte mari minuni de har La fiecare pas răsar! Ţi-aducem închinare! 3. Să fii de-a pururi proslăvit, Stăpân şi Domn şi Tată

Şi adorat în infinit De-a Ta zidire, toată! Să-Ţi cânte Numele slăvit Şi păcătosul mântuit, Cu inima curată! 43.Mulţumiţi lui Dumnezeu! 1.Mulţumiţi lui Dumnezeu că bun e, Suflete, tresaltă vesel, deci! Grijile le-azvârle, cântă, spune: (:Bunătatea Lui durează-n veci!:) 2.Israel, aleasă moştenire, Prin pustiu cu Domnul poţi să treci Şi să cânţi săltând de fericire: (:Bunătatea Lui durează-n veci!:) 3.Prin credinţă mergem înainte, Viaţa e-n Isus, nu-n forme reci; Preamăriţi pe singurul Părinte, (:Bunătatea Lui durează-n veci!:) 4.De te temi de Domnu-oricând, oriunde, Dacă numai Lui supus, te pleci, Orice-ar zice Satan, tu răspunde: (:Bunătatea Lui durează-n veci!:) 44.Tată iubit, Te-adorăm! 1.Tată iubit, Te-adorăm cu bucurie, Tot pământul cântă slava Ta! De iubirea Ta cântă inima, Veşnic vom cânta mărirea Ta! 2.Scumpe Isus, Te-adorăm cu bucurie, Tot pământul cântă jertfa Ta! Lângă crucea Ta cântă inima, Veşnic vom cânta iubirea Ta! 3.O, Spirit Sfânt, Te-adorăm cu bucurie, Tot pământul cântă mila Ta! Pentru pacea Ta cântă inima, Veşnic vom cânta-ndurarea Ta! 45.Mărim pe Cel sfânt! 1.Mărim pe Cel sfânt, Căci pe Fiul ne-a dat, De-a murit pentru noi

Şi ca Domn a-nviat! Refren: Aleluia-I dăm mărire! Aleluia! Amin! Aleluia-I dăm mărire! Să fie mărit! 2.Pe Tatăl mărim Pentru Spiritul Sfânt! Spre Isus şi spre cer El ne-ndreaptă-orice gând. 3.Mărire-nchinări Pentru veci Ţi-am jertfit, Ţie, blândule Miel, Căci Tu ne-ai mântuit! 46.Sfinte Părinte, rămâi între noi! 1.Sfinte Părinte, rămâi între noi! Dragostea Ta ne e scut în nevoi; Plin de iubire, plin de rodire, Tată, rămâi cu-al Tău har între noi! 2.Doamne Isuse, rămâi între noi! Pacea Ta sfântă ne-ajută-n nevoi; Plin de-ndurare, plin de răbdare, Doamne, să laşi pacea Ta între noi! 3.Spirit Preasfânt, să rămâi între noi! Tu ne-ntăreşti în atâtea nevoi! Plin de putere şi mângâiere, Spirit Preasfânt, să domneşti între noi! 47.Slăvim pe Dumnezeu 1.Slăvim pe Dumnezeu, Părintele sfânt! Slăvim pe Isus, Mielul nostru cel blând! Slăvim şi preamărim pe Spiritul Sfânt, Izvor de-ndurare şi har pe pământ! Amin! 48.Măriţi pe Domnul ne-ncetat! 1.Măriţi pe Domnul ne-ncetat Că El ne-a binecuvântat! Măriţi, voi, ceruri şi pământ, Pe Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt! Amin! 49.Slavă şi glorie lui Dumnezeu!

(canon) 1.Slavă şi glorie lui Dumnezeu! Toată suflarea să-I cânte mereu: Slavă, slavă lui Dumnezeu! 2. Slavă şi glorie lui Dumnezeu! Toţi copilaşii să-I cânte mereu: Slavă, slavă lui Dumnezeu! 3. Slavă şi glorie lui Dumnezeu! Tot tineretul să-I cânte mereu: Slavă, slavă lui Dumnezeu! 50.Fii lăudat, Isus Hristos! 1.Fii lăudat, Isus Hristos, Speranţa celui păcătos! Tu, prin sfânt sângele-Ţi vărsat, Viaţă veşnică ne-ai dat. 2.Şi Tatăl fie preamărit, Că nouă ni Te-a dăruit Să porţi Tu vina tuturor Şi să ne fii Mântuitor! 3.Mărire Spiritului Sfânt Care dintr-ale Tale luând, Spre Tine El ne-a îndrumat, Ca să-Ţi servim cu-adevărat! 4.Mărire Tatălui din cer, Căci ştiu în cine cred şi sper: Eu, omul slab şi păcătos, Mă-ncred în harul lui Hristos! 51.Doar Dumnezeu va fi mărit 1.Doar Dumnezeu va fi mărit Şi dragostea-I divină, Căci de-orice rău ne-a izbăvit, Mereu ne-a fost lumină! Curând al păcii Sale sfat Se va-mplini-n chip minunat; Tresalte câţi suspină! 2.Isuse, Tu, Întâi născut Şi Domn pe-ntreaga fire, Mântuitor care-ai făcut A noastră ispăşire, Ne-ascultă astăzi în nevoi, Tu, Cel mai mare-ntre eroi, Şi-a noastră mântuire!

3.O, Spirit Sfânt, Tu, dar ceresc, În orice încercare, Rămâi cu noi când norii cresc Şi dă-ne-mbărbătare! Îmbracă-ne cu-al Tău Cuvânt Să împlinim pe-acest pământ Lucrarea Ta cea mare! 52.Să fie harul Domnului Hristos… Să fie harul Domnului Hristos Şi iubirea Tatălui Şi-mpărtăşirea Duhului Preasfânt Cu noi cu toţi, Acum şi pururi. Amin! 53.Să-L lăudăm! 1.Să-L lăudăm, să-L cinstim, Să-L preamărim pe Dumnezeu! Să-L lăudăm, să-I cântăm, Să-L înălţăm, Aleluia! Marea Sa iubire, Plină de jertfire, Ne scapă de pieire. Măriţi pe Dumnezeu! 2.Să-L lăudăm, să-L cinstim, Să-L preamărim pe Fiul Său! Să-L lăudăm, să-I cântăm, Să-L înălţăm, Aleluia! Jertfa Lui pe cruce Pace ne aduce, La Tatăl ne conduce. Măriţi pe Fiul Său! 3.Să-L lăudăm, să-L cinstim, Să-L preamărim pe Duhul Sfânt! Să-L lăudăm, să-I cântăm, Să-L înălţăm, Aleluia! El dă mângâiere, El ne dă putere, Ne scapă de cădere. Măriţi pe Duhul Sfânt! 54.Măriţi pe Dumnezeu!

1.Măriţi pe Dumnezeu, Voi, neamuri şi popoare, Slăviţi-L prin cântări, Întreagă adunare, Căci El ne-a ocrotit De groaznicul duşman, Prin Fiul Său iubit Ne-a scos la bun liman! 2.Părinte-n veci bogat În fapte de-ndurare, Povara ne-a luat, Ne-a dăruit salvare! Când, pe cărări pustii, Umblam fără Hristos, Prin Fiul Său iubit El din păcat ne-a scos. 3.Pe Dumnezeu măriţi, Pe Tatăl şi pe Fiul! Cu suflul gurii Lor Înveselesc pustiul. Şi Spiritul cel Sfânt, Cel care ne-a iubit, Prin viaţă şi prin cânt Să fie preamărit! 55.Slăvesc pe Dumnezeu 1.Slăvesc pe Dumnezeu, pe marele "Eu Sunt", Pe Cel ce a zidit şi ceruri şi pământ! Eu am iubirea Lui, aceeaşi neam de neam, Slăvesc pe Domnul cel iubit de Abraam! 2.Slăvesc pe Dumnezeu cel tare în cuvânt, De care-ascultă cerul tot şi-ntreg pământ! Eu sunt în mâna Lui, al Lui e tot ce am, Slăvesc pe Domnul cel iubit de Abraam! 3.Slăvesc pe Dumnezeu, slăvesc pe Fiul Său, Prin Duhul Său cel Sfânt mă scapă de cel rău, Căci Domnul m-a iubit pe când vrăjmaş I-eram, Slăvesc pe Domnul cel iubit de Abraam! 4.Spre cerul înstelat privirea ne-ndreptăm Şi, prin credinţă, stele iarăşi numărăm... Iehova ne va da un loc în Canaan, Căci El rămâne credincios lui Abraam... 56.Eu cred

1.Eu cred într-Unul Dumnezeu, Puternic, nevăzut; Tatăl tuturor, veşnic Creator, După chipul Său ne-a făcut! 2.Eu cred într-Unul Domn Hristos, Fiu al lui Dumnezeu, Cel neprihănit, pentru noi jertfit!... Cât de mare e harul Său! 3.Eu cred că El a înviat Şi-n ceruri S-a ‘nălţat! Stă în Sanctuar, mijlocind cu har, Mare Preot sfânt, nepătat! 4.Eu cred în Duhul cel Preasfânt Ce Domnul L-a trimis Ca să fim curaţi, să slujim pe fraţi, Să vestim ce El a promis! 5.Eu cred că Domnul vine iar, Cei morţi vor învia! El ne-a pregătit un cămin slăvit, Unde va domni pacea Sa. 57.Cred într-Unul Dumnezeu 1.Cred într-Unul Dumnezeu, Tată bun şi drept mereu, Cel a toate creator, Plin de har mântuitor. 2.Cred în Fiul Său, Hristos, Steag de luptă luminos, El, Cuvântul întrupat, Peste Golgota ‘nălţat. 3.Cred în Duhul Sfânt, chemat Dumnezeu adevărat, Ce-mi îndreaptă pasul rău Şi mă poartă-n carul Său. 4.Cred că ziua de Sabat Lege sfântă-i de urmat, Cred Cuvântul cum stă scris Şi am cerul tot deschis. 5.Cred în pilda ce mi-a dat, În Hristos m-am botezat

Fiu de om şi Dumnezeu! Eşti Creatorul.Vreau glasul să-mi înalţ voios. Din ‘naltul Tău ceresc altar Binecuvântă-ne cu har! 4.Nimeni ca Tine 1.Nimeni ca Tine. munţii din zare. scump Isuse! 1. 58.Prin Tine mântuit eu sunt.Zori fără pată. Doamne Isuse.O.Plineşte ce-ai făgăduit Şi fii cu noi pân’ la sfârşit.Orice făptură poate să spună.Vreau glasul să-mi înalţ voios! 1.Râuri şi mare. Cu laude să-I mulţumesc. Acum e timpul priincios! Pe Dumnezeu vreau să-L măresc. eşti Salvatorul. scump Isuse . Cu „sfânt”. Tu. Oricât frumos ne-ar arăta. Cântarea noastră s-o primeşti Şi să ne-ndrepţi pe căi cereşti! 59. Tu mă faci vesel ca să-Ţi cânt. 3. Fiul. Doamne. 2. Sunt oglindire de-a Ta mărire. Duhul Sfânt. al Tău har! 3. vino. Cu-a lor splendoare ne răsar! Dar nu ştim spune câtă minune Ascunde. Domn peste toate şi mereu! 2.Lui cântă oştile cereşti Frumoase versuri îngereşti. noaptea-nstelată. vino. Sunt raze din lumina Ta! 4. N-a fost şi nici nu va mai fi! 60. „sfânt” veşnic lăudând Pe Tatăl.Şi aştept venirea Lui Din înaltul cerului.O. Doamne Isuse. Spre răstignire de-ar privi: Nimeni ca Tine.

Ferit de orice rău.Vrem să-L încoronăm pe Mielul Salvator.Şi umple-mi inima. Isus e Salvatorul..Tot lucrul mâinii Tale E-aşa de minunat Şi vrednic al Tău Nume Să fie înălţat! 3. cu tot cerul. Salută-L azi ca Rege-al tău şi Domn pe veşnicii! . Iubire câtă am primit Să răspândesc oricui. ‘naintea Lui să vii.. iar cel creat sunt eu Şi locul care-mi place e lângă El...Eu am un loc ce-mi place mult 1. iar cel salvat sunt eu Şi locul care-mi place e lângă El. mereu! 62. De-aceea. Isus este coroana.Eu am un loc ce-mi place mult: Chiar lângă tronul Său. suflete al meu.. Mărirea toată să I-o dau. Genunchii-mi plec şi eu! 61. Şi gândul meu spre Tine În veci se va ‘nălţa! Refren: ‘Naintea slavei Tale Îmi plec fiinţa mea. mereu! 3. zidirea Ta! 2. Iar eu. Isus e Creatorul. mereu! 2. o stea în ea sunt eu Şi locul care-mi place e lângă El. Coroane multe s-adunăm cu glas triumfător! O.. Mă oglindesc în ea.Vrem să-L încoronăm! 1.În Tine-i plinătatea De om şi Dumnezeu.Eu am un loc ce-mi place mult: Chiar lângă Legea Sa! Dreptatea ei s-o împlinesc. Căci Tu eşti Creatorul.Eu am un loc ce-mi place mult: Chiar lângă crucea Lui.

prin iubirea Sa. Isus pe lemn muri . Pe Domnu-ncoronaţi!:) 2.Şi orice neam.Mai sus decât înalţii munţi 1. (:El este Domnul domnilor. vă-nchinaţi! (:Veniţi. Pe Cel ce.Mai sus decât înalţii munţi pe care i-a creat. Sub paşii Lui vor răsări flori vii de osana! 63. de bunul Creator! Fiinţa mea.Hristos e Cel ce va domni.Slăvit e-al nostru Creator. Pe tot pământul să schimbăm războaiele-n cântări! Nu are-n veac sfârşit Împărăţia Sa. mii şi mii. Să nu-ţi vorbească.2.Nu-i nici o floare pe pământ. Mai nepătruns ca un ocean. nici nor.Vrem să-L încoronăm pe Cel ce ne-a salvat. tresăltând. Nici îngerii de sus nu pot privi la El. în palme ne-a săpat. orice popor.. Stăpân pe-al slavei tron! (:Veniţi.Ieri. îngeri.Hristos e Cel ce va domni! Voi. Oriunde vă aflaţi. răscumpăraţii Lui Şi-L înălţaţi ca Domn! :) 3. Mărirea Lui cântaţi! :) 4.Hristos e Cel ce va domni! 1. doar El va fi Încoronat ca Domn! :) 64. S-o ştie orice om! (:Şi-n veci de veci. nevăzut! El a rostit doar un cuvânt şi toate s-au făcut! El mărilor le-a pus hotar şi lumea-n veci va sta. Va preamări iubirea Sa ce nu se va sfârşi! 65. El ţine lumea-n palma Lui şi râde de cel rău! Acelaşi azi şi-n veşnicii e-al nostru Dumnezeu! 2.Vrem să-L încoronăm ca Rege peste zări. purtând şi ea minuni de veşnicii. puternic. Căci marea slavă-a lui Isus e jertfa Lui de Miel! 3. Eu sunt doar praful pe cântar dar cânt mărirea Sa! 3. popoare. nici pasăre.El este uns din veşnicii.. şi mai înfricoşat.

Aleluia! Domn şi Rege-al regilor! Slavă Lui. Ieri. Slavă Lui.Aleluia către Domnul. Aleluia! Pentru veci. Decât că Domnul a murit. crucea grea. Pe-al meu Mântuitor? . Slavă Lui.Aleluia către Domnul! 1. Slavă Lui. Slavă Lui.Un Nume ca al nimănui 1. Aleluia! Vine Domnul să ne ia! Slavă Lui.Azi El este-n ceruri sus. Aleluia! 66. ne-a iubit! 2. în slava Sa. Aleluia! A purtat spre-a ne salva. E Domnul meu iubit! Îmi e de-ajuns iubirea Lui. Slavă Lui. pentru minunatul har! Suntem liberi! Vina noastră El cu sânge ne-a spălat. Pentru El ‘nălţăm cântarea: Aleluia. Aleluia! Şi ne-ajută-n harul Său.Aleluia către Domnul! El din ceruri S-a plecat Până-n valea morţii noastre. Aleluia! De-orice slavă mai presus. Aleluia! Crucea noastră. Slavă Lui. Slavă Lui. ne-a salvat! 3.De ce privirea mi-aş opri Pe tot ce-i trecător. Slavă Lui. Refren: Nici sus în cer. curând. Slavă Lui. mai minunat. sus. Slavă Lui. iată-L. în sfântul Sanctuar. Isus pe lemn muri. Aleluia! 3. Aleluia! Să ne poată mântui. să ne scoată din păcat! Ce iubire. Când ştiu că voi vedea.Un Nume. Aleluia nesfârşit! 67. vine cum a zis! Îngeri ne trimit cântare dinspre noul Paradis! Ce splendoare ne arată al veciei răsărit! Pentru Domnul Aleluia. Prin care m-a găsit.Mâine vine iar pe nor. ca al nimănui. Pentru-a noastră ispăşire. ce durere: Domnul nostru răstignit! Pentru El e închinarea: Aleluia.Aleluia către Domnul. Aleluia! 2. nici pe pământ Nu ştiu. Să fiu răscumpărat! 2.1. Aleluia! Şi ne scapă de-orice rău.

un ocean nepătruns E dragostea lui Isus. Furtuni şi cutremur şi-orice vreţi Nicicând nu ne doboară! Refren: Noi clădim pe Isus. Adâncă de-ajuns.3. Clădim pe Isus. Isus. Chiar dacă trec. Şi puneţi de-acum un bun temei Credinţei-n mântuire! 69.Clădim pe o Stâncă de mult preţ.. piatra unghiulară.Nebuni sunt toţi care pe nisip Clădesc.Cu mult mai presus decât falnicii munţi E dragostea lui Isus.. Nu-i nimeni atât de căzut Să nu poată fi renăscut. şi-s robiţi plăcerii. 4. Un loc de-odihnă am în cer Şi-l voi primi curând! 68.Veniţi de clădiţi pe adevăr. Temei pus de profeţi! 2. Veghează paşii mei. Şi-n loc să se-ncreadă în Isus Se-nchină lor şi-averii… 3. O rază de cer ce mângâie-n dureri E dragostea lui Isus. noi clădim pe Isus. .Clădim pe o Stâncă de mult preţ 1. În sufletul meu străluciri au pătruns Din dragostea lui Isus. În lume umblam fără rost Şi plin de-ntuneric am fost. plângând. mereu.Ca roua din zori 1. Destul să ştiu că El. Stânca de mult preţ. Dar nu mă tem de ei. 2.Vrăjmaşii-s mulţi pe drumul greu. Pe Stânca de neclintire. câte zilnic pier.Prin toate.Ca roua din zori ce coboară pe flori E dragostea lui Isus.

Veste bună-avem de sus 1. prin credinţă condus De dragostea lui Isus. scump Mângâietor.Cuvânt dumnezeiesc În trup descoperit.Comoară sfântă mi-eşti.O. Fi-mi şi luminător. Tu mă faci fericit! 2. Peste munţi şi-n larg de mări. Căci Tu m-ai mântuit! 71.Destul să te laşi. Condu-mă chiar acum La Mielul blând ispăşitor. Tresalte întregul pământ Şi lumile toate în cânt. Pe Tine astăzi eu clădesc. Oricât de trudit. Căci tot ce va fi preaslăvit în vecii E dragostea lui Isus! 70. merg pe drum însorit De dragostea lui Isus. Păstorul meu cel bun! 4. Spre ţara fiinţelor cereşti Fi-mi bun conducător! 3.Din talazuri de păcat Dumnezeu ne-a salvat! Păcătoşii cânte-n cor: Iat’ avem Salvator! De la poli până-n pustii . S-o ‘nălţăm azi tot mai sus: Salvator e Isus! 2.Cuvânt dumnezeiesc 1.Veste bună-avem de sus: Salvator e Isus! Să strigăm în lung şi-n lat: Salvator am aflat! S-o purtăm spre patru zări. Mântuitor iubit. Prin Tine doar eu vieţuiesc.În Tine m-oglindesc. 3.Nimic n-am mai sfânt pe întregul pământ Ca dragostea lui Isus.

Fără speranţă. făr’ ajutor… 3. El m-a iubit! Refren: Deci voi cânta iarăşi: Domnu-i iubirea. El a purtat în locul meu .În potop sau în război Tot Isus e cu noi. El m-a iubit! 2. 2..Sună trâmbiţi la hotar. Coroana de lumini.Domnu-i iubirea ce mântuieşte.Domnu-i iubirea 1.Să port.Prin Evanghelie El tot mă cheamă. În slăvi de cer să cânt.. Mi-a dat pe Fiul ca Salvator! 4. avem Salvator! Mântuirea vom vedea Când spre ceruri vom cânta Cântec fără de apus: Salvator e Isus! 72. Domnu-i iubirea.De-a lungul marilor vecii 1. Din mormânt priviţi în sus. dar a-nviat. Mort a fost. Domnu-i iubirea. Fiu al măririi.Mi-a dat pe Fiul.Să tresalte toţi cei vii! Imn de slavă ne-a adus: Salvator e Isus! 3. Spuneţi şoapte de curaj Printre lacrimi şi necaz. Crucea Lui ne-a salvat. Căci Isus vine iar! Veste-n orişice popor: Da.De-a lungul marilor vecii. Isus în locul meu veni Să plângă pe pământ. Prin al Său sânge să fiu spălat! 73. prin lumi de heruvimi.Zăceam în lanţul nelegiuirii. Salvator e Isus! 4.

. Mai presus de nemurire. Braţul Său e mântuirea. ca Isus. doar ea mă mângâie. Doar Tu mântuieşti prin puterea-Ţi măreaţă. 3. El e plin de tot ce-i bun. la Dumnezeu. Mai de preţ ca viaţa mea! Dintre mii şi mii de nume. Mai adânc ca un ocean! 3. 74. ca Isus.Cununa cea de spini.. 4. Pe Tatăl Îl vede doar cin’ Te-a privit. El pragul morţii l-a trecut Pe-o cruce-n locul meu. Căci Tu mă asiguri de-un loc pregătit! . adevăr şi viaţă! 1. Căci calea e lungă şi cine să ştie. ce mare bucurie Pe Isus să-L pot vedea Şi întreaga veşnicie Să slăvesc iubirea Sa! 75. El pe mine m-a iubit! Refren: Drag îmi e Isus pe lume. La Tine alerg ca să fiu mântuit.Doar Tu ne eşti calea-adevăr şi viaţă.De-aşa de mult cât m-a iubit Şi-am fost răscumpărat. pot să spun! 4.Ce risipă de iubire El trimite an de an. El mi-e totul.Cine. Îmi plec şi frunte şi genunchi În veşnic adorat.Doar Tu ne eşti cale. mai poate Să mă facă fericit? Domnul este-al meu în toate.Cine. mai poate 1.. Eu pe El Îl voi cânta! 2.Să trec al nemuririi prag Acas’.El îmi satură trăirea. Putea-voi rămâne chiar pân’ la sfârşit? Doar făgăduinţa...O..

Tu. 4. dar ceresc 1. Doar Tu mi-eşti nădejdea.Iubit-ai. N-a fost ispită să n-o-mpărtăşeşti. Intra-voi odată pe porţi în cetate.Isus.Prin viaţa şi prin jertfa Lui O cale ne-a deschis. întreaga omenire 1. mulţumită doar tot milei Tale. . măritul Împărat. Cel blând şi curat! 3. Să gust fericirea şi-n veac să-Ţi tot cânt! 76. Ca slujitor smerit. Veni din veşnicii Să-i mântuiască din păcat Pe-ai Săi iubiţi copii.Nici o durere nu Te-a întors din cale. prin puterea-Ţi divină.. Spre noul Paradis. Încât ai dat jertfă pe Fiul Tău. blând şi plin de iubire. 3. dar ceresc Şi har nemărginit..2. pe-astă cale. Să lupt când ispita m-atrage-n păcat Şi firea s-o-nving printr-o moarte deplină. căci Tu mi-eşti de toate: Şi cale-adevăr şi viaţă Tu mi-eşti! Prin Tine. Spre Tine alerg. Ca s-o salveze din mreaja celui rău! 2. Doamne-am nevoie de-a Ta plinătate Ce-o dai alor Tăi ca să-i desăvârşeşti. spălat de păcate. Doamne. Prin tine inimi se-nnoiesc Spre cerul răstignit! 2. Iar când vreau şi eu. Pe Fiul Tău. Spre cei ce i-a iubit Şi pe picioare i-a spălat. Tot Tu mă conduci prin al Tău Spirit viu. întreaga omenire.O. Şi-aşa.Iubire sfântă. Isuse.Iubire sfântă. Sfinţit prin Cuvânt de-adevăr pot să fiu.Spre cei nevrednici S-a plecat. Doamne.La Tatăl din cer să ajung. Cum alta-n toată lumea nu-i. 77. Spălat de amaruri cu-al Tău sânge sfânt.Iubit-ai.

Sfânt izvor de fericire! 79. În viaţă fost-au străluciţi. oricât ar fi de greu! 4. cerescule Părinte. Sunt una cu pământul! Singur.Prin altul nu poţi fi scăpat 1. I-a înghiţit mormântul. Domnul.Glorie Ţie. doar în Tine! Fi-mi şi mie mângâiere Şi putere de-nnoire. Isuse. În adâncă umilinţă. Dar au sfârşit nenorociţi. . Alt nume nici nu este dat Spre-a noastră mântuire! O. dar iată-i. Peste-ntreaga veşnicie. Alt nume nici nu este dat Spre-a noastră mântuire. El trăieşte Şi domneşte cu tărie. Nume scump. Un Nume să-L tot cânt. pier. 3. că mult ne-ai iubit! Spre biruinţă privim înainte! Te proslăvim.Tot ce avem este jertfa de pe cruce.Mulţi oameni nume-şi fac sub cer. Tot ce suntem este-n Numele Tău! Orice povară cu Tine vom duce Şi nu ne plângem. Isus Hristos.Prin altul nu poţi fi scăpat. Se-avântă sus.Prin jertfa scumpă a dragostei Tale Ne-ai arătat cât de mult ne preţuieşti! 3. Căci nu-i un altul mai plăcut.Prin altul nu poţi fi scăpat. Speranţa celui păcătos E-n Tine. că ne-ai mântuit! 78. 2. Doamne.Un singur Nume vreau să-aud 1. Slavă. Căci Piatra ce-o zvârliră toţi Făcutu-s-a piatră de colţ Şi boltă de clădire! Cine cade pe-astă Stâncă.Un singur Nume vreau s-aud. Mântuit e prin credinţă.

Mai dulce pe pământ!..O. Nu vă temeţi de nimic! Birui-veţi totdeauna. bucurie. mai mult mi-e dor. Daţi de veste orişicui Bucuria că El vine. ce dulce Nume! 1. 3. orice inamic.Isus. Isus. Mereu Te voi visa. Ca să-Şi ia cu El pe-ai Lui.Deci porniţi cu-Isus ‘nainte. 4. 81. mângâios... De n-am cuvinte de rostit. Cu El.O. ce dulce Nume.Deci cântaţi lui-Isus întruna. Isus. mângâios. Celor slabi le dă puteri! Refren: Dulce e. Isus. Ne dă pace. 2. De care-ntruna cât trăiesc Mai mult...Nu-i decât un singur Nume Ce mă poate mântui. Un susur de izvor. Dar am o scară pân’ la cer: Isus . 4. Numele Isus Hristos! Dulce e.. Edenul meu dorit.O..Nu-i decât un singur Nume 1. Numele Isus Hristos! 2. . Îmi cântă inima. 5. cuvânt scump nouă. Cât ne faci de fericiţi! Pacea Ta gustăm de-acuma Ştiind că suntem mântuiţi. Liniştind orice dureri.. El e rostul meu prin lume.nădejdea mea! 80.Din valea marilor dureri Să scap eu n-aş putea.E-un zâmbet cald şi părintesc.

Mi se-arată de departe.Nume frumos 1.. Nume frumos e Numele lui Isus. De-L vom urma.În dureri şi bucurii. în ceruri. 82. Vreau cu El să fiu mereu! 2. Nume frumos cum altul nu poate fi spus. ‘Naintea slavei Tale se-nclină inima! 2..... pe Tine Te iubesc! 3... Tu eşti viaţa 1. Refren: E Isus.Isuse.Tu mi-ai iertat trecutul.Nume frumos cum nu ne-a mai fost rostit. În slavă de nou Paradis. ca un bun Părinte. Cu iubire-n drumul meu..Doar o singură speranţă Mă înalţă pân’ la cer.Al vieţii dar e-n Tine. Tu. 2.. . Tu eşti viaţa şi bucuria mea. Îl cântă-n slavă îngeri buni.. Nume frumos cum nu ne-a mai fost rostit. izvor de ape vii. e Domnul meu! Pe pământ şi sus. în braţe m-ai luat! 4. de-L vom iubi Pe Domnul. Nume frumos în ceruri ne e pregătit... Mântuitor ceresc. Îl vom purta în veşnicii. prin ape şi nori. tot Tu m-ai vindecat Şi.N-am decât un singur Frate Ce m-ajută când mi-e greu. Nume frumos în ceruri ne e pregătit. E Isus. Îl cântă şi soarele-n zori Şi-L poartă-n lume mari minuni Prin stele.. Ca o veste despre viaţă Peste toate câte pier. Nume frumos cum altul nu poate fi spus. 83.Nume frumos e Numele lui Isus.. aşa cum e scris.Păstor al vieţii mele. 3.Isuse. pacea mea divină. e Salvatorul.

Harul Tău mi-e izbăvire. Drumul meu Ţi-e cunoscut! 2. 3. Nori de ură adunând. Aproape când Îl chem. Planul Tu le nimiceşti! Mâna Ta ocrotitoare Mi-este sprijin. 2. Păstorul meu cel bun. Tu mi-eşti bucuria Şi lumina vieţii mi-eşti. Pe mine cerul m-a iubit Şi m-a umplut de dor.Spre-a nu rămâne-aşa cum sunt. El paşii mei purtaţi de vânt. ca Fiu de Dumnezeu. E tot ce astăzi pot să spun Şi alţii pot vedea. Tu-mi veghezi călătoria Spre palatele cereşti! Bată vânt de prigonire. Isus. De moarte nu mă tem.Isus.Când Tu eşti lângă mine.Isus.Doamne. comoara mea. Păcatul din adâncul meu Îl poate vindeca. ca Fiu de Dumnezeu 1. I-a uns cu Spirit Sfânt. Pace-n suflet. . Sunt azi învingător. El pune har în lutul meu.Doamne. De-a lung de drum în ceas durut. Purtându-mi crucea grea. El schimbă viaţa mea Şi zilnic toarnă Duhul Său Să-mi umple inima. Fie bezna cât de mare. pace-n gând! 85. Tu mi-eşti fericirea Şi plăcerea vieţii mi-eşti. Prin Duhul Sfânt îmi este scut.Doamne. ce-mi vor pieirea. Tu mi-eşti bucuria! 1. Isus. mi-este scut. O umbră pe pământ. Celor răi.Deşi eram un răzvrătit. nimic nu-mi va lipsi! 84.

N-am temeri. Prietenul meu.Isus îmi e Păstorul bun. Spre bunul Dumnezeu Şi mergem împreună: Isus şi eu! 3. 2.Mi-e masa-ntinsă de Isus Şi am belşug de har! Cu untdelemn mi-e capul uns Şi plin e-al meu pahar! 5. Prin al Său Nume sfânt. vom locui Ca împăraţi şi miri! 87.Mereu îmi povesteşte De casa cea de sus! .Pe drumul meu.Da.Isus îmi e Păstorul bun 1.Prin valea morţii de-aş umbla. în prag! Eu.Mă simt aşa înviorat. Hrist.86. De-aud al Său Cuvânt! Pe calea dreaptă sunt purtat. adesea. Trudit mă simt şi trist. n-am dureri.Eu am un scump Prieten 1. ştiu că mă vor însoţi Eterne fericiri! În casa Lui. fără El. Nimic nu-mi va lipsi! El mă conduce-n verzi păşuni Şi la izvoare vii. Să mergem împreună: Isus şi eu! 2. Toiagul şi nuiaua Sa Le simt ca mângâieri! 4. Şi-atuncea îmi răsare El. 3. cât îmi e de drag! Cu zâmbet dulce în priviri M-aşteaptă-n zori.Eu am un scump Prieten. Mă ia cu drag pe braţul Lui. nu pot trăi Şi-aş vrea să-L am mereu. O.

pe veci.E-al meu căci S-a crucificat. Să mergem împreună: Isus şi noi! 88. căci m-a iubit.Aş vrea să-ţi spun şi ţie De preaiubirea Lui. Eu sunt în El. Isus.Isus e cel mai bun Prieten 1. Prin orice greu cu El aş trece. Deci bucuros mă-nchin mereu Şi-s fericit că El e-al meu! 3. Isus cel scump. Minunea cerului! Lăsând această lume rea Şi ultimul război. Ca viţa în butucul său.Mai sus de cerul înstelat 1. eu sorb Iubirea-I de nespus… În bucurii şi în dureri Ascultă plânsul meu Şi mergem împreună: Isus şi eu! 4. Isus e-al meu! 89. Fiu de Dumnezeu.Şi-odată.Mai sus de cerul înstelat Am un Prieten minunat: E Domnul.Isus e cel mai bun Prieten El e mereu la dreapta mea.Privind în ochii Lui. Dar Cel slăvit. M-a mântuit. Mărirea-I toată voi privi Şi-oi zice. De jertfa de pe Golgota. m-a liberat. E-atâta slavă-n jurul Său. El este-al meu! Refren: Ştiu că e-al meu.În inimă domneşte El Şi nu va mai pleca defel. când El va veni. Cu mine e necontenit. strâns la pieptul Său: Acum. . e-al meu! 2. şi El e-al meu! 4.

Şi nimeni nu m-ar înţelege Când mă ajung necazuri mari… De-aceea-mi place să tot spun: “Isus e-al meu Prieten bun!” 3. 91. El pentru mine S-a jertfit. De parcă-am început deja Vecia cea frumoasă. Şi am. De-aceea-mi place să tot spun: “Isus e-al meu Prieten bun!” 90.Isus..Isus. Nimic să nu mă doară.. El pân’ la mine S-a plecat. Prieteni buni sunt mult prea rari. Sunt fericit că L-am aflat. Pe braţul Său eu sunt purtat În pace şi lumină. Cetate de scăpare! 2. Prieten minunat.. Isuse şi cât Te iubesc! .În nimeni nu mă pot încrede. Isuse 1.Al meu eşti.. Prieten minunat Şi bun cât nu se poate. 3.. Pe când eram în moarte. Prin orice-ar fi să vină. Prieten minunat 1. la marea de cristal. M-a scos din foc.Isus.Eu ştiu că nu mă va lăsa! De-aceea-mi place să tot spun: “Isus e-al meu Prieten bun!” 2. m-a scos din val Cu braţul Său cel tare. Şi nici o teamă nu mai am: El duce-a mea povară Şi glasul Său e sfânt balsam. Prieten minunat.Iubirea Lui e-aşa de mare. El mă-nţelege-n toate. Şi nici un pas pe calea mea El singur nu mă lasă. Din cerurile ‘nalte.Isus.. Mi-a pus în gură o cântare Şi-n mâini un steag nebiruit.Al meu eşti.

Dar nu sunt uitat niciodată: Isus e Prietenul meu. Suflare-mprumută-mi atât cât vei vrea! Când fruntea plecată în moarte-odihnesc. ca niciodată.Cu Tine m-ajută să trec valea grea.. Te iubesc! 3. minunat.Adesea sub bolta-nnorată 1. . 93. Nu mă rog să fiu bogat. Tot mereu cu Isus! Numai El a fost şi mi-este Bun Prieten.Cu mult înainte de-a şti. Îţi cânt încă-o dată: Isus. minunat. lumini voi purta. Numai El a fost şi mi-este Bun Prieten. Să ştii înc-o dată: Isus.Cunună de glorii. iertare-ai urzit. Preasfinte. cu sorii.Dorinţi nesupuse cu drag Îţi jertfesc! O viaţă curată mi-ai dat să trăiesc. Bucuros trudesc şi sufăr. aşa voi cânta: Fiinţă-adorată pe tronul ceresc. Prin spaţii.. Refren: Cu Isus. 2. Doar să fiu de El legat. cu Isus.Vreau să fiu în veci cu Domnul. Cunună-ncrustată cu spini preţuiesc Şi cânt înc-o dată: Isus. Isus. Azi. Cu Isus cel adorat.Vreau să fiu în veci cu Domnul 1.Nu doresc a lumii faimă. Te iubesc! 92. Cu Isus să fiu în cer. 3.Adesea sub bolta-nnorată. m-ai iubit.Am o singură dorinţă Şi aceasta doar Îi cer: După-o viaţă de credinţă. Prietenul meu. Suişul e aspru şi greu. Pe cruce. Te iubesc! 2. Te iubesc! 4.

Ca florile-n cărări.2.Aproape-i de-acum veşnicia. De Tine n-am ştiut. nesecate izvoare.Iubit-am viaţa pe pământ. Cu Tine-s fericit! 2. Doamne. Acestea le doresc! 95. Isus. Căci am totdeauna pe cale. Atunci Te-am cunoscut. E Regele meu! 94. Dar când cel rău m-a rătăcit. Mă rog şi aştept tot mereu Să-mi ‘nalţ înspre cer bucuria: Isus este Regele meu. ce mult Tu m-ai iubit. Mai mult decât orice! De când eşti Tu Păstorul meu. ce mult Tu m-ai iubit! 1. Mereu întâlnesc verzi păşuni Şi dulci. Şi pacea Ta şi-al Tău cămin.Isus. 3. Un Frate iubit.O sfântă speranţă-mi răsare.Ca apa în pustie 1. eu cu Tine-aş vrea În veci să locuiesc. Ce pace-n suflet e! Refren: Ferice sunt că am aflat Ce mult Tu m-ai iubit! Când Tu de orice m-ai iertat. Isus mi-e Păstorul cel bun. . La dreapta. un Frate iubit. Păstorul cel bun. liniştit.Isuse.Din lacrimi adun osanale Şi-un cântec de dor. 3.O. 4. fii cu mine-acum. Şi-mi dă odihna Ta! Iubirea Ta de n-aş avea Distrus eu m-aş afla! 4.Ca apa în pustie.

Din păcat şi de la moarte al Său sânge m-a scăpat. câte de la Domnul vin. Iar în orice dimineaţă mă învaţă-un cântec nou… Dă-mi. o. Ca pacea în dureri. doar iubirea Lui stă-n veac! 4. mereu. Câte ‘nalţă şi susţin printre stânci de prigonire… Toate pier şi praf se fac. Aşa e Domnul meu! 96. Aşa-i Isus. Isus cel viu.El Îşi pleacă a Sa faţă şi mă scapă de-orice rău. E numai vreme bună Şi ani de primăveri. doar iubirea Lui stă-n veac! 3. Prieten bun. Aşa-i Isus.De ce să nu cânt întruna.O.Izvor de bucurie. Ca zboru-n libertate.De ce să nu cânt întruna? 1. Aşa e Domnul meu! 2.Ca zorii după noapte. e viaţã Şi scut în orice greu. Căminul şi cerul Şi tot ce-aş vrea. fiind copil fără de minte… Toate pier şi praf se fac.Ca stânca în furtună. mulţumind lui Dumnezeu? Căci spre bine totdeauna mă conduce sfatul Său. E soare. Toate nu-s decât iubire. E cântec. dar iubirea Lui stă-n veac! 2.Cum un vultur sub aripă îşi adună pe-ai săi pui. Iar în inimă îmi pune al credinţei foc nestins Care dă curaj ne-nvins şi chiar iadul ţi-l supune! Toate pier şi praf se fac. Ca visul împlinit. Isus cel viu. speranţă. Aşa e Domnul meu! 3. Aşa Domnu-n orice clipă m-apără cu braţul Lui. De har şi adevăr. împlinind tot ce-mi vei cere! Şi-n cântări şi-n tot ce fac să Te preamăresc în veac! . Doamne-acum putere să pricep iubirea Ta. Isus cel viu. El veghea ca un Părinte peste mine chiar când eu Nu ştiam de harul Său. Ca pomul înflorit. mereu. nespusă bunătate! El pe Fiul mi L-a dat. Veşnic să rămân în ea. Aşa-i Isus.

cât îmi e de preţios. În El m-adăpostesc! 4. cum Biblia grăi. 2. În noaptea cea târzie. spre cerul uimitor! Acolo vrem să fim. prin neguri străluci. Prin rugile cântării În veci să Te mărim! 99. cât îmi e de drag! Cu hrană-mi vine-n ajutor Când sunt flămând.El e al meu Păstor. Cât timp rămân cu El. O floare ca de vis. Când toţi mă părăsesc. O. Cum scris a fost să fie. El mă va izbăvi! 5.Cât va trăi Hristos 1.Această floare dulce mireasmă răspândi. Ca om şi Dumnezeu.Din rădăcina vie Mlădiţa răsări. Necazuri de-ar veni. pribeag.97. Spre largu-nseninării. Cântatul meu melodios Nu va-nceta defel! 2. Durerea vrea să-alunge.De-aceea spre Hristos Ţin ochiul meu deschis.De scapă-al meu picior. Păcatul cât de greu. 3.Din rădăcina vie 1.Prin valea întristării Tu să ne fii Păstor. El mi-este Paradis! 98. Rămâne El speranţa mea.Când vine vremea grea. Alerg l-al meu iubit Păstor.Cât va trăi Hristos.Azi avem Mântuitor . Tot cerul ne-a deschis. O. 3. Lumină ne aduse.

tresăltaţi şi cu îngerii cântaţi. Şi lumină ne-a adus de la tronul Său de sus. Bucuraţi-vă popoare! Să cântăm şi noi în cor: Azi avem salvare! .Cel din veci cu Dumnezeu. (:Orice suflet credincios luminează prin Hristos.Azi a venit un Copilaş Frumos şi dulce şi gingaş! . Într-un staul stă-nfăşat. ne vestesc Mântuitor Şi proclamă cu-al lor cânt: „Pace-n cer şi pe pământ!” Voi. 1. 2. Pentru noi S-a umilit. Dumnezeu Emanuel. popoare. Dumnezeu cu noi e El! :) 3. o.Ceru-ntreg a părăsit Pentru noi. (:Pentru omul păcătos S-a născut Isus Hristos!:) 2. Salvator nepreţuit! Refren. Să cântăm şi noi la fel! Refren. Vă uimiţi şi-L înălţaţi! Refren.Umilit Hristos veni. Şi păstorii au cântat. 100. ca să-Ţi iei al Tău regat! Să ne-ajuţi să biruim. să putem să Te primim! (:Osana în ceruri sus. preamărire scump Isus! :) 101. Să Te-arăţi ca Împărat. cei vinovaţi. preamărit ca Fiu al Său. Cel promis din veşnicii.Refren: Azi avem Mântuitor. Azi coboară Cel slăvit la toţi cei ce L-au dorit.Azi a venit un Copilaş 1.Într-o iesle S-a născut Copilaşul mult dorit.Doamne. Ţie ne-nchinăm şi-n credinţă Te-aşteptăm. ce lucru minunat! Bucurie proclamaţi: pentru toţi cei apăsaţi (:S-a născut Emanuel. Dar puţini L-au cunoscut.E Isus cel aşteptat. :) 4.Auzi îngerii în cor. 3.Auzi îngerii în cor! 1.

Prunc umil ni S-a născut Într-o iesle! Mântuire am avut. Prunc umil ni S-a născut 1.Acesta e Isus Hristos. Bună veste.Cu toţii să ne bucurăm Şi laude în veci să-I dăm. popoare! 1. S-a născut Mesia!” 2.Bucuraţi-vă. Ca să putem nădăjdui Că vom trăi în veşnicii! 4. popoare Şi cântaţi cu toţi în cor. 103. Aleluia! 3.Voie bună pe pământ. Ce vine ca Mântuitor La omul slab şi muritor! 3.Bucuraţi-vă.Mii de îngeri au cântat Bucuria. Până lumea L-a aflat Pe Mesia! 4. E Domnul nostru cel milos. Refren: Cor de îngeri cântă: „Bucurie sfântă. S-a născut al nostru Soare.De la iesle nu plecăm Niciodată.Dintr-o fecioară S-a născut.El fericire ne-a adus De la Părintele de sus. Ce bucurie am avut! 2. . Pruncului ne închinăm Viaţa toată. Căci Tatăl nostru cel preasfânt Trimis-a Fiul pe pământ! 102. Aleluia! S-a născut Copilul sfânt.

Isus. Domnul păcii . Lăudaţi pe Domnul iar! Cum se-aşază fulgii-n zare Braţul Lui revarsă har! Povestiţi cum într-o seară S-a născut Cel minunat. vin cu dar. păstori. Magi.Bucuraţi-vă cu magii. vin degrabă. Că sub stea noi L-am găsit.Noapte de vis. O. Totu-i lin. Isus. El ne e în veci comoară. noapte de har. Prunc divin preaminunat Doarme-n liniştea Sa.Om deplin şi Creator! Vin păstorii. Veseli ne-am deschis desagii Şi-n cântări am izbucnit: Pace fie şi iubire Printre cei ce L-au dorit. Jos la naşterea Ta. totu-i clar… De Maria privegheat. vino iar! . noapte de har.Bucuraţi-vă. 2. Hai şi tu la ieslea Sa.Noapte de vis 1.Împărat! 3. Îngerii din cer întreabă: „Cine inima-I va da?” 2. noapte de har. Aleluia. Mesia S-a născut!" 3. Daţi de veste-n omenire Cu ce preţ ne-a mântuit! 104. Jos la naşterea Ta.Noapte de vis. Doarme-n liniştea Sa. noapte de har. Cântă-n străluciri de stea: "Mesia S-a născut. 4.Noapte de vis. popoare. Pentru cânt nu-i hotar! Toată slava cea de sus Stă pe chipul Tău.Noapte de vis. Îngeri sfinţi.

În Tine-i mântuirea! 106. Steaua ce ne-a răsărit Este Domnul mult dorit. Un luceafăr minunat. Isuse scump.Isuse scump. maiestuos. În Tine-i mântuirea! Din întuneric şi păcat Azi omul poate fi salvat. 2. Ca o dalbă floare. Isuse scump. Grup de îngeri. Isuse scump. Şi pentru omul păcătos Lăsat-ai cerul luminos.Noapte-adâncă s-a lăsat..Te coboară-n viaţa mea. o stea răsare.Isuse scump. Tu Te-ai născut Spre-a noastră mântuire.Isuse scump. Isuse scump. Aleluia... Isuse scump.. Hristos! Veşnic Ţie... la Betleem. 2.. Dar lumea nu Te-a preţuit. Cu aripi scânteietoare: Ce să fie oare?.Şi din grupul luminos. minunat! Fremătând. 3. Hristos! 105.Isuse scump! 1. Se desprinde o cântare. Să-Ţi tot cânt.Sus. Cor de îngeri. zeci de mii. Viu e cerul. Soli şi ai luminii fii. slavă Celui sfânt! Pace. Veşnic Ţie.. 3. pe cerul înstelat. la Betleem Te-ai dezbrăcat de slavă. Bucurie mare: Slavă.Noapte-adâncă s-a lăsat 1. pace pe pământ! . Tu Te-ai născut Spre-a noastră mântuire! Atâta har ne-ai dăruit. Te-ai dezbrăcat de slavă.

Să se-arate cu iubire.. Să coboare din mărire. Şi iată că un înger sfânt Proclamă vestea tuturor: "E pace-n cer şi pe pământ. Căci cerul e de-acum deschis. Emanuel cel aşteptat.107. Tresalte orice muritor. Vi S-a născut Mântuitor!" 2. Cerul face-n ea popas. 2.În imnuri. Păstorii. Ni S-a născut Mântuitor! 108.O stea. Cu cerul plin de armonii. O minune s-a făcut: Pruncul vieţii S-a născut. un cor de îngeri sfinţi Pe magi la iesle i-au condus Şi Pruncului s-au închinat Şi daruri scumpe I-au adus! El e cerescul Împărat. într-o noapte.. Noi tuturor o vom vesti! Să cânte toţi cu-un dor aprins. Pace sfântă.Se lasă noaptea-n Betleem. Mântuire că avem.Raze scaldă ieslea caldă. Au venit la Betleem Să ne spună veste bună.Nişte şoapte. turmele păzind. Pe care cerul L-a trimis! 3... pentru slava Lui. E Mesia din vremi prezis. ce-am aflat.. Printre oameni învoire!” Se aude-aşa frumos: „S-a născut Isus Hristos!” . Vorbesc cu dor din profeţii..Nişte şoapte într-o noapte 1. Cu îngeri sfinţi ne vom uni Şi mântuirea. îngeri cântă Cu păstorii într-un glas: „Sus în ceruri preamărire.Se lasă noaptea-n Betleem 1.

109. 3. e inima mea. ce veste minunată În Betleem ni se-arată: (:Astăzi S-a născut Cel făr’ de-nceput. ca ieslea.Departe de Tatăl. Să vadă Copilul născut ca-Mpărat Adus-au şi magii prinos de-nchinat. S-aud cor de îngeri la mine sosit Cu vestea cea bună că sunt mântuit! 110. Ca să vină.. Lângă-acel oraş A născut pe Mesia! :) 3. din lumină.O. Domnul slavei pentru tine.Pentru noi a răsărit Domnul Isus Hristos.Departe-ntr-un staul 1. de tronul ceresc. ce veste minunată! 1.Că la Betleem. Dar vino.. Cel din vecie. Te naşte în ea.Mesia. S-a născut în Betleem.O. Cum au scris proorocii!:) 2. .Departe-ntr-un staul. (:Într-un mic sălaş. Dumnezeu mi-L dete mie (:Să Se nască Şi să crească. de nimeni ştiut. La vremea-mplinirii. Mântuire să avem. Isuse.. Maria.Pentru noi a răsărit 1. Să ne mântuiască! :) 111.. Culcat într-o iesle. 2.3. păstorii-L găsesc. Săvârşind călătoria.Pentru cine zări senine Poartă-n ceruri au deschis. Cel ce-a fost din vremi prezis? Domnul slavei pentru mine.Departe. Isus S-a născut! Şi stele pe ceruri luciră mai viu Şi îngeri cântară pe dealul pustiu.

spre ieslea Ta.Spre Betleem treceau păstori Şi magi treceau.Cine a crezut cele scrise? Cine-a cunoscut braţul Lui? Ca Odraslă slabă venise.Spre Betleem treceau păstori 1.Cine a crezut cele scrise? 1.. Mesia S-a născut. Doamne.Era o noapte de minuni. paşii lor Se-aud. Ca un Fiu al omului. Domnul Isus Hristos. Din cer El a venit Şi cântă parcă totul. 3. prea fericiţi. grăbiţi. Şi fruntea ni se pleacă Şi ruga prinde zbor: Te naşte-n noi Tu.Ca un rob S-a umilit Domnul Isus Hristos. ne grăbim.. Isuse. De-atât cât ne-a iubit.Mesia cel mult dorit. 2. Cum nimeni n-a văzut. Sub veghea îngerilor buni. Cu pace şi iertare. 3. Nici o strălucire Domnul nu avea. Ei coborau la iesle.. Într-un acelaşi osana La noi să Te primim.. Tuturor era plăcut Domnul Isus Hristos. În noaptea vremii. iar.Din fecioară S-a născut Domnul Isus Hristos... Cuprinşi de-un cântec sfânt: Mărire-n cer lui Dumnezeu Şi pace pe pământ! 2. . Şi pe noi ne-a mântuit Domnul Isus Hristos.Spre Betleem. Chip de rob smerit purta.. 112. Ne fii Mântuitor! 113. iar..

Dar sfârşindu-Şi marea lucrare Va vedea al patimii rod.Spre crucea Ta 1. Şi jertfa Ta e dar divin. Te laud azi. Azi lumea o dispreţuiesc. Printre făcătorii de rele Noi pe El L-am socotit… Totuşi El purta al nostru greu păcat. Rătăceam precum nişte oi.. Dar divina Lui îndurare Ne-ncetat a fost cu noi. le-nchin! . Făptura mea şi viaţa mea. Părăsit şi dispreţuit. Pe fruntea Ta. 4.. Pe Tine. 3. Umil.El a suferit pân’ la capăt Ca un Miel tăcut şi supus. La chipul de iubire plin. smerit.Eram un fiu rătăcitor.Ne vedeam de drum fiecare. străpuns.O. Prin jertfa Ta am fost iertat. Dar era nevinovat.Om al suferinţelor grele.Privesc spre trupul Tău zdrobit.Spre crucea Ta uimit privesc… Acolo las povara mea. 2.. La crucea Ta. venind la crucea Ta. Păcatul meu a împletit. Dumnezeu găsi un Miel ispăşitor Pentru vina tuturor. căci m-ai salvat! 4. Bucuria Lui cea mai mare: Un neprihănit norod... scump Mântuitor. 3. Între cei mai răi o groapă I s-a dat Şi-un mormânt cu cel bogat. mare e iubirea Ta..2. Printr-o judecată nedreaptă El a fost lovit. Între cei puternici partea-Şi va primi Şi de-a pururi domni! 114. 5. cununi de spini.

frunte-nsângerată de chinuri fără preţ! O. dar eu Te preţuiesc!. Moarte sus pe cruce.Durere şi iubire cum nimeni n-a ştiut. frunte. În mine să pătrundă nemărginitu-Ţi dar! 117.. Azi eşti întunecată. În preţul jertfei Tale. o.Glas de cer însângerat Strigă la răscruce. 2.Plin.. frunte-nsângerată 1. altădată scăldată-n foc ceresc. veşmântul prea pătat! Din razele iubirii. Drumul marilor dureri Până unde duce? Până unde va urca Domnul. Voi împleti-n vecie coroane de lumini! 2. Isuse-am cunoscut… La cruce voi rămâne. al vieţii mele Domn. paharul prea amar.Nespusa Ta durere m-apasă astăzi greu! Că multe Tu-ndurat-ai.O.Isus. nu Te depărta! Îndură-Te şi-mparte-mi milostivirea Ta! 116.O. Oare pentru cine? Pentru cei ce spini culeg Chinul Său sa fie-ntreg? Stau sub cruce şi-nţeleg: Totul pentru mine! 118. Îmi voi spăla. Spune-mi iubirea Ta! Coroana Ta de spini s-o văd. Chinuri fără de hotar. Isuse. vina noastră grea? Până-n moarte. De dureri străine. al vieţii mele Domn 1. uimit de-atâta har. purtate-n mii de spini.Glas de cer însângerat 1.. 2. de vină-s numai eu! Îndură-Te de mine. La cruce voi rămâne şi-n sângele-Ţi vărsat. jertfa Sa. frunte-ncununată cu spini şi cu dispreţ! O.115.Isus.La cruce voi rămâne 1. .

Sufletul mi s-a ‘nălţat Peste suferinţă! 3.Ca şi Maria.Doamne. plin de Duhul Sfânt. Sufletul. chipul Tău Iubitor m-aşteaptă! Cât aş vrea să-l port şi eu În cuvânt şi faptă! 4.Lângă cruce. din ea Vreau să mi se-adape! Refren: Crucea Ta. cu dor. Să nu Te uit.Lângă cruce. toată viaţa mea Nu voi uita iubirea Ta! Vreau să mă duci la Ghetsemani! Du-mă la Golgota! 2.Ajută-mă să port şi eu Crucea ce-o am de dus. am aflat Trepte de credinţă.. Ţine-mă aproape.Du-mă la Golgota! Refren: Ah. crucea Ta Doamne-aş vrea să fie Slava şi speranţa mea. vreau şi eu Să văd mormântul gol. privesc Lacrimi mari de sânge Şi aud cum îmi şoptesc: "Dragostea învinge!" . Şi. Azi şi-n veşnicie! 2. Unde ai Tăi plângeau. să fiu Al mântuirii sol! 4. lângă crucea Ta 1. lângă crucea Ta..Condu-mă la mormântul Tău.Lângă crucea Ta. Isus! 119. Doamne. Doamne. Acolo unde îngeri sfinţi Pe Tine Te păzeau! 3. Urmând mereu pe calea Ta.

Plin de iubire-a lucrat. iesle şi stea.. Spune-mi cum El a-nviat.. Inimă.. Spune-mi de jertfa pe cruce. Să pot fi biruitor.L-am văzut pe Isus pe Golgota urcând. Tandru şi sfânt osana! Spune-mi povestea iubirii. Mă-ntrebam pentru cine murea? .Spune-mi de jertfa pe cruce.. Scrie-o pe inima mea. chiar de plâng!.... Spune-mi cum Domnul. Scrie-o pe inima mea.. Spune-mi cum El a-nviat. Vreau de pe drumul sfinţirii Floare de cântec să-i strâng. 121. Singur purtând tot păcatul.. Pân’oi simţi că-mi aduce Pace în suflet iertat. Cu spini fruntea Lui sângerând.Spune-mi povestea iubirii 1... Tot ascultând. Singur purtând tot păcatul. Tot ascultând.. Împăratul. 2. Fără de fast şi onoruri.120.. Spune-mi povestea iubirii. I-am văzut ochii trişti. I-am văzut crucea grea Când în noaptea durerii cădea. Pân’oi simţi că-mi aduce Pace în suflet iertat. Nu te opri.. m-or afla. Să pot fi biruitor.Spune-mi cum El. în toate. Împăratul.. Până ce zorii slujirii.. Trece pustiu-arzător. m-or afla. Mă-ntrebam pentru ce suferea.Spune-mi povestea iubirii.. Spune-mi cum El. L-am văzut pe Isus 1. Cântă cu îngerii-n coruri. Până trăi-voi în fapte Pilda ce-o am de urmat. Trece pustiu-arzător. Până ce zorii slujirii. 3..

să fiu mântuit. 123. Veşnicia-ntreagă vreau. Din Golgota revărsat 1.. Pe deplin liberat de păcat! Azi privesc doar seninul de sus Şi aştept ca să-L văd pe Isus! 122. Face sufletul curat.Iar Isus mi-a şoptit: "Pentru tine-am murit. Priveşte marea suferinţă 1. Căci ştiu cât de mult m-a iubit.. Şi-aduce mântuire.. 4. Astăzi spun orişicui că Isus m-a salvat. chin grozav suferind. lângă Mielul jertfit. Dureri. A vieţii apă beau Şi-aştept pe Cel ce vine. 3. Sângerând pe-al iubirii altar Mielul sfânt viaţa Lui Şi-a jertfit Pentru mine. să-ţi trimit pace-n dar Să te smulg din al morţii hotar!" Şi-am văzut că atunci pe Calvar.Lângă cruce astăzi stau. Lângă cruce-am oprit pasul meu. Libertate am primit. Că prin sânge divin sunt spălat! Sunt salvat pentru cer.Şi-am rămas lângă El. Prin Isus am biruit..La Golgota am primit O făgăduinţă: “Harul Meu te-a mântuit” Şi în viaţă am pornit Mai tare în credinţă.Priveşte marea suferinţă .Să-nţeleg îmi era foarte greu. E har şi pentru mine! 3. Ştiu c-aşa e bine. Să salvez viaţa ta.. sunt salvat. 2. 2.Lângă cruce-s fericit..Din Golgota revărsat. Domnul mă susţine. Fluviu de iubire Curăţeşte-orice păcat.

Şi te apleacă-n umilinţă.Isus ne atrage spre crucea Sa.A lui Isus. 3. S-asculţi. spre mântuire.Privirea-mi se-ndreaptă spre-al Său Cuvânt: Plin e de dulci făgăduinţi. Rămâi cu pacea Ta de sus. pe Golgota. Sfânt Miel de jertfă. 2. Una nu cade jos la pământ. Sărmane om. Întoarce-ţi privirea spre Domnul.Isus ne atrage spre crucea Sa 1.Primeşte-mă cu-a Ta iubire. O scumpă comoară atunci găsim! Refren: Să privim spre Golgota. viaţă vom avea De privim spre Golgota. să-mplineşti şi să crezi! Refren: . Vreau să-Ţi servesc cu drag doar Ţie. Mângâiere ne va da! Viaţă.Priveşte mereu la Isus Hristos: El este scut ocrotitor! În lupte grele e credincios. la crucea Sa! 2. Doresc să fiu şi eu spălat! 4. Isus cu-al Său har îţi dă ajutor! 125.Când eşti apăsat de durere 1.Acolo afli vindecare Şi izbăvire de păcat! Primeşte singura salvare.În inimă. nepătat! În sânge scump. La jertfa Lui să ne gândim! De-am înţeles cât de mare-i ea.Când eşti apăsat de durere Şi nici o lumină nu vezi. Predă-te Lui şi eşti iertat! 3. pentru vecie. De crezi şi de ‘nalţi rugăciuni fierbinţi. Isus! 124. Mântuitor iubit.

Şi singur Mă jertfii. viaţa Mea… Ce faceţi voi din ea? V-am smuls din moarte şi necaz. Vei vedea viitorul mai clar! 2. Sărac.Nu privi niciodată Decât crucea Lui pe Calvar. Pe-ai Mei i-am învăţat Ai Mei M-au răstignit!… Străin am fost pe-acest pământ. În lumina ei minunată.Vestiţi cum Domnu-a pătimit! 1. Şi cât de mult El ne-a iubit Dând viaţa Sa apoi! . cum bine ştiţi Răspundeţi dar.Eu pentru voi murii 1. Şi coasta Mi-au împuns Din moarte să vă scap! Am suferit atunci şi-apoi. Iubirea mai tare ca moartea E singura cale spre cer.Am suferit nespus: Cununi de spini pe cap. 3. Dar ce făcut-aţi voi? Acum vă-ntreb în mila Mea: Urma-veţi tot aşa? tot aşa? 127. Dar voi ce-Mi faceţi azi? 2... Doar dragostea Lui va rămâne! S-o ştie întregul pământ! 126.Vestiţi cum Domnu-a pătimit Pe cruce pentru noi. de-aveţi cuvânt. De nimenea silit! V-am dat ca viaţă.Pământul şi cerul vor trece Luate de ultimul vânt.Citeşte Scriptura Golgotei Cu sfintele ei mângâieri.Pe Tatăl L-am lăsat Şi tronul strălucit. Aşa vreţi să-Mi plătiţi? 3.Eu pentru voi murii Pe cruce răstignit.

Cuvântul spune lămurit. Cel ce-a fost nevinovat. Hristos.Salvare sigură ne-a dat Prin jertfa Sa. Cu viaţa Lui de Dumnezeu În viaţă ne-a-mbrăcat. 2. Pentru noi muri. Să crezi doar şi vei fi scăpat (:Sărmane păcătos!:) 2. Refren: Însă moartea să-L ţină rob nu putea. Ca siguri noi să fim Şi Duhul Său cel Sfânt ne-a dat (:Ca să ne mântuim! :) 129. Căci pedeapsa în locul nostru purta.Aş vrea pe-o stâncă de granit Să fie-n veci săpat: Ce mare preţ a fost plătit S-ajung răscumpărat! 128. Domnul nostru-a coborât În mormânt.Refren: Domnul ne iubi. 4. .Pe o cruce răstignit. Prin viaţa Sa a răscumpărat Pe oameni din păcat.El a murit şi a-nviat.Salvare sigură ne-a dat 1.Am înţeles că harul Său E tot ce ne-a salvat. Garant e Dumnezeu: Isus Hristos ne-a mântuit.E oare drept să stea Isus Pe cruce-n locul tău. Pe o cruce răstignit 1. Slăvitul Dumnezeu? 3. Să-ndure chinuri de nespus. nevinovat. (:Prin scump sângele Său! :) 3. Pentru-al lumii greu păcat.

neprihănit. Fiul. Da. Slavă Lui.Suferinţa ne-a purtat. El e Domn în toate. Aleluia! Fie înălţat în cânt. Slavă. pentru păcătos. Aleluia! Boldul morţii-a biruit! Slavă Lui.Aleluia lui Hristos. Hristos a-nviat. Tot amarul l-a sorbit! 130.A-nviat Isus Hristos. Aleluia! 3. a-nviat! 2. Da. ne-a adus speranţă. Care. Slavă Lui. Slavă.Sub mormântul sigilat Prinţul păcii sta închis.Da. Aleluia! Sufletul ne-a vindecat! Slavă Lui. Slavă. Aleluia! 2. Hristos a-nviat. Aleluia! Tatăl. osanale! 3. Aleluia! Cel pe cruce răstignit. slavă şi-nchinare! 2. A-mplinit pe pământ Legea Lui divină! Azi priveşte bucuros rodul muncii Sale. Aleluia! Mântuiţii cântă-n cor. Aleluia! 4. Hristos a-nviat. Slavă. Slavă Lui. în eternitate! . Aleluia! 131.Slavă Celui înviat! Slavă Lui. Aleluia! Păcătoşii mântuind! Slavă Lui. slavă. Aleluia! Mare Preot şi-Mpărat! Slavă Lui. Aleluia! El cu Tatăl ne-a-mpăcat! Slavă Lui. Duhul Sfânt! Slavă Lui. Aleluia! Moartea-a doua suferind. Hristos a-nviat ca un veşnic Soare! Slavă Lui. ne-a adus lumină. Iadu-ntreg s-a bucurat Că Hristos a fost învins. Hristos a-nviat. Da. 3. Hristos a-nviat. El ne dă salvare! El domneşte pe pământ cu iubire mare.A-nviat Isus Hristos 1. Aleluia! A ieşit victorios! Slavă Lui. Mielul sfânt. Pentru veci sfinţii Lui vor ieşi la viaţă! El la Tatăl S-a ‘nălţat. El e viu.Da. Aleluia! Domnului oştirilor! Slavă Lui. Hristos a-nviat! 1.Domnul nostru S-a ‘nălţat.Isus Hristos.Da. Da.

Leul din Iuda. Toată mărirea. Vrednic eşti.Osanale. În mărire îmbrăcat! 3.132. Toată mărirea. Doamne.Vrednic eşti. Doamne! 1.Să răsune lumea toată De un cântec luminos: Moartea e pe veci curmată. Toată iubirea Ţie pe-ntregul pământ! Căci Tu ai învins întunericul morţii.Vrednic eşti. Cu moartea pe moarte călcând! Vrednic eşti. desăvârşit! 4.Să răsune lumea toată! 1. Vrednic eşti. Să-Ţi cânte întregul pământ! 2. Domnul nostru a-nviat. Preamărit şi maiestuos! 2. Cu viaţă la viaţă ieşind! Vrednic eşti. Toată iubirea Ţie pe-ntregul pământ! Căci Tu ai trecut singur teascul durerii. osanale Să înalţe-ai Săi copii Celui ce-a deschis o cale Către sfinte bucurii. . Către cer şi veşnicii.A-nviat spre-a da putere Celui slab. Vrednic eşti. Doamne. Tu ne eşti Mielul cel blând. Doamne. Doamne. A-nviat Isus Hristos. Să-mplinească-ntreaga vrere A Părintelui iubit: Planul Său. Doamne. nenorocit. Doamne. Doamne.N-a putut nimic să-L ţină În mormântu-ntunecat! Plin de viaţă şi lumină. Vrednic eşti. Cel sfânt. 133.

O haină. cum şi tu eşti salvat! 135. 3. Ah. în locuri cereşti. 2.Noi avem un legământ Scris cu sânge de Isus Şi păstrăm sigiliul sfânt. ca mine..Hristos. Să-Ţi cânte întregul pământ! 134. şi tu să primeşti! 4.Noi avem un loc păstrat . lucind de lumină.Vrednic eşti. Salvează-i pe ei. La al harului hotar Orice om e cântărit. mult aş dori ca să fie şi-al tău! Refren: Mă rog pentru tine. Mare Preot 1. Mare Preot pe Hristos.. El mi-e adăpost pentru viaţa întreagă. Cu-al Său sânge mijlocind Pentru omul păcătos. Un scump Salvator în Isus ai aflat. Mă rog pentru tine. Dar mult eu mă rog ca.Hristos. la tronul cel slăvit. în ceruri se roagă. în ziua senină. în sfârşit.. Fierbinte mă rog! 2. Un scump Salvator şi Prieten al meu.Noi avem un Sanctuar Sus. în iubirea Lui caldă.O haină curată.Şi când. Acolo ajunge tot cel care crede.. 4. Să fim împreună mă rog neclintit! 3. Şi tu pentru alţii fierbinte te roagă.Noi avem în cerul sfânt. Mă rog pentru tine. Doamne. Noi avem în cerul sfânt 1. Mare Preot. M-aşteaptă în slavă.Eu am un Părinte ce-mi dă o nădejde De viaţă eternă. Semnul Lui pe frunte pus. în loc fericit.

Sus la dreapta Domnului! Poţi şi tu să fii salvat Prin neprihănirea Lui. Fă-Ţi din mine un sălaş! În noaptea păcatului. El ne vine-n ajutor. 3 Noi avem Mângâietorul Cel trimis de Tatăl sfânt. Oricât aş umbla prin lume 1. Un Părinte-ndurător. Hristos este plin de pace. Eternă viaţă prin Fiul ne-a dat.Oricât aş umbla prin lume. o scumpă comoară În Domnul nostru noi am aflat. Veniţi la lumina Sa. 2.Spirit Sfânt al Tatălui 1.O singură rază vie.Noi avem un Mare Preot Ce slujeşte-n Sanctuar Pentru fraţii Săi. Noi avem un Domn în ceruri 1. Nicidecum să nu mă laşi! .Spirit Sfânt al Tatălui.Noi avem un Domn în ceruri.Veniţi. Un singur izvor de har: Hristos răstignit pe cruce. Aş fi tot rătăcitor Şi sufletu-mi gol ar plânge Departe de-al vieţii-izvor. Doar El ştie a salva! 138. 137. Nu ne temem de vrăjmaşul. Refren: O scumpă comoară. ce-n luptă. Au nevoie de-al Său har. încă vă aşteaptă. 136. Hristos azi în Sanctuar! 3.. Prin jertfa crucii El ne-a salvat. 2.. El descoperă lumina Din cerescul Său Cuvânt.

O. Alungă tot ce-i pământesc Şi fă-ne oameni noi! Trimite pacea Ta de sus În inimă şi-n gând. Să fiu lumină ne-ncetat. Duh Preasfânt! 2. Duh de har prea plin 1. Duh Preasfânt.2.. Dumnezeiesc mister. o. vino. Tu piciorul să-mi îndrepţi. Căci miezul nopţii mi-este har Când plin de Tine sunt.. Din altarul Tău ceresc. Duh Preasfânt. Din al vieţii fruct să gust. În marea luptă ce-am pornit Salvarea noastră eşti! Ca soli şi ai luminii fii. 3.Se zbate în zadar Al mărilor tumult. În credinţă dă-mi avânt Şi-n iubire să-Ţi slujesc! 4.Umple-mă cu foc preasfânt. Pornirile fireşti. . Cu pacea dulce-a lui Isus O. Coboară azi la noi.Supune eul răzvrătit. 2. Duh de har prea plin. dar ceresc 1. Să pot fi în Paradis! 139.Pune-mi Tu sigiliul Tău Şi în Cartea vieţii scris. În loc întunecos. o. Mântuit de Dumnezeu. O.Pe-al sfinţirii drum îngust.. dar ceresc. Unealtă-n mâna Ta! 140.O..O. Adevărul să mă-nveţi! 3. Tu-mi umpli pieptul de Amin Şi mă conduci la cer.Ca soarele-nfocat Aprinde-mi inima.

Să fim în lume martori vii Ai Domnului Hristos! 141.Vino, Duh de viaţă sfântă! 1.Vino, Duh de viaţă sfântă, Te revarsă-n al meu piept, Stinge tot ce mă frământă, Vino, vino căci Te-aştept! 2.Inima e-a Ta de-acuma Dar în ea e totul rău! Fă să fie totdeauna Numai după placul Tău. 3.Când pătruns de-a Ta iubire, Mi-amintesc ce-Ţi sunt dator, Dintr-o tainică pornire Ţi-nchin totu-n viitor! 4.Adu-mi, Doamne, bucuria De-a-Ţi cânta victorios Şi-a trăi vestind solia Revederii cu Hristos! 142. O, Spirit Sfânt! 1.O, Spirit Sfânt, sfinţeşte viaţa mea, Scoate-o din lume prin puterea Ta! În slăbiciune fi-mi sprijinitor, Să fiu mai mult decât biruitor! 2.Nu-Ţi cer vreun semn, nici alte mari minuni, Ci doar cu dragostea să mă-ncununi; Destul să locuieşti în viaţa mea, Să-mi cânte bucuroasă inima! 3.Ştiu că Isus Hristos ne-a poruncit Să Te iubim cu tot ce-avem primit; Crucea îmi dă speranţă să trăiesc, Las’ să Te caut şi să Te găsesc! 4.Mă-nvaţă, Tu, să simt că eşti prezent, Mi-arată cum să lupt cu mine-atent, Să mustru-al necredinţei orb suspin; De nu-mi răspunzi, eu totuşi să mă-nchin! 5.Vreau să respir iubirea cea de sus, De ea să fiu pornit, să fiu condus;

Pe fruntea mea să pui sigiliul Tău Şi-n mine chipul Tău de Dumnezeu! 143. Spirit Sfânt, cu har divin 1.Spirit Sfânt, cu har divin, Vino-n viaţa mea; Mă-nnoieşte pe deplin După voia Ta! Ia-mi şi zdrobeşte firea de piatră, Umple-mă cu har divin Din puterea Ta! 2.Sfânt izvor de foc ceresc, Vino-n viaţa mea; Fă în dragoste să cresc, Ca să pot lucra! Ia-mi Tu şi schimbă inima-mi rece, Umple-mă cu foc divin Din iubirea Ta! 3.Duh de viaţă dătător, Fii puterea mea; Mai fierbinte să ador Curăţia Ta! Ia-mi viaţa-ntreagă şi Ţi-o supune, Umple-mă, ca să trăiesc, Cu viaţa Ta! 144.O, Duh divin, Preasfânt! 1.O, Duh divin, Preasfânt, Vino în viaţa mea, Să pot iubi al Tău Cuvânt, Să fac doar voia Ta! 2.O, Duh Preasfânt şi bun, Vindecă-mi inima! Dragostei Tale mă supun, Căci Tu eşti pacea mea! 3.O, Duh de viaţă plin, Vreau să fiu doar al Tău, Spală-mă astăzi pe deplin De tot ce este rău! 4.O, Duh Mângâietor, Veşnic Te voi urma! Vreau să trăiesc biruitor, Tu eşti puterea mea!

145.Să ne iei în stăpânire 1.Să ne iei în stăpânire, Duh Preasfânt, Mângâietor, Şi, cu flăcări de iubire, Ne cuprinde-ndurător... Refren: O, vino, Duh Preasfânt, Te coboară cu grăbire Şi ne umple de iubire; Ne botează-acum cu foc! O, Duh Preasfânt, Să ne botezi cu foc! 2.Duh de viaţă şi iubire, Ne condu la Dumnezeu! Din mărire la mărire Fă-ne după chipul Său! 3.Vino, Duh al nemuririi, Inima să ne-o încerci; Pentru patria măririi Sigilează-ne pe veci! 4.Ne condu-n a Ta lucrare, Duh divin, Mijlocitor, Ca să afle cel ce moare Harul Tău mântuitor. 146.Spirit Sfânt, în noi aşază! 1.Spirit Sfânt, în noi aşază Adevărul lui Hristos, Inima ne-o ţine trează Pe al vieţii drum spinos! 2.Spirit Sfânt, a Ta putere Dă-ne-o astăzi, Te rugăm, Ca-n Hristos şi-a Sa iubire, Tatălui să ne-nchinăm! 3.Spirit Sfânt, a noastră viaţă Înnoieşte-o pe altar, Fi-ne Tu mereu povaţă, Dă-ne din cerescul har! 4.Spirit Sfânt, în noi coboară, Vrem să ne sfinţim mereu!

Sfânt e Tatăl, Sfânt e Fiul, Sfânt e Unul, Dumnezeu. 147.Spirit Sfânt, ce dai putere 1.Spirit Sfânt, ce dai putere s’ascultăm de Dumnezeu Şi de orişice cădere ne fereşti cu glasul Tău, Spirit Sfânt, ce altădată ai condus regi şi profeţi, Şi-a apostolilor ceată, şi pe noi azi să ne-nveţi! 2.A lui Abraam credinţă dă-ne-o, Tu, şi nouă azi Să ne-ajute-n suferinţă şi în orişice necaz; Ca-n puterea şi-al Tău Nume să fim gata, bucuros, Chiar ce-avem mai scump pe lume sã jertfim pentru Hristos! 3.Dă-ne zelul lui Ilie, căci azi lumea mult mai rău Zace în idolatrie, părăsind pe Dumnezeu! Dar noi nu vrem a ne-abate, nici de ochii lumii chiar, Şi, în ciuda oarbei gloate, nu jertfim pe-al lor altar! 4.Spirit Sfânt de mângâiere, ce cu blându-Ţi glas ne chemi, Dă-ne Tu şi azi putere, ca apostolilor din vremi, Să vestim credinţa dreaptă, ne-nfricaţi şi plini de har, Şi, când ruguri ne aşteaptă, noi să stăm în Domnul tari! 5.Spirit Sfânt, din nou adie peste noi suflarea Ta Şi, prin Ploaia cea Târzie, fă-ne gata de-a lupta! Cruntă-i lupta, tare-i cruntă, când o vezi, te iau fiori, Dar pe noi nu ne-nspăimântă, căci vom fi biruitori! 148.Când omul vechi din noi 1.Când omul vechi din noi se vrea stăpân, Când drumu-ngust ne pare prea stâncos, Avem la dreapta un Tovarăş bun: E Duhul Sfânt, Prieten credincios. 2.Când îngeri par că slava şi-o retrag, Când nu ştim nici măcar a ne ruga, Avem la dreapta un Prieten drag: E Duhul Sfânt, ce-i gata-a ne-ajuta. 3.Când lumea-n noi îşi face iarăşi loc, Când nori acopăr cerul înstelat, Avem la dreapta noastră sacrul Foc: E Duhul Sfânt, prieten adorat. 149.Sfânt Cuvânt 1.Sfânt Cuvânt de har divin,

De lumina vieţii plin, Lasă astăzi raza Ta Să ne umple inima! 2.Sfânt Cuvânt ocrotitor, De viaţă dătător, Prin înţelepciunea Ta, Numai Tu ne poţi salva! 3.Sfânt Cuvânt, Tu să ne fii Drum deschis spre bucurii! Cu nădejde ne-ndreptăm Spre Isus şi ne-nchinăm! 4.Sfânt Cuvânt al lui Hristos, Viu, curat şi credincios, Vino şi zideşte-n noi Templul unor inimi noi! 150.Cerul, pământul… (Canon) Cerul, pământul se vor topi! În veci Cuvântul, în veci Cuvântul. În veci Cuvântul nu va pieri! 151. Daţi-ne-n mână Biblia cea sfântă! 1. Daţi-ne-n mână Biblia cea sfântă, Ea ne mângâie în orice nevoi, Nimeni nu poate stinge-a ei lumină, De când Isus murit-a pentru noi! Refren: Daţi-mi lumina din Scriptura Sfântă, Daţi-ne al ei vers melodios, Legea, Profeţii şi-ntreaga Scriptură E tot ce ne-a rămas de la Hristos. 2.Daţi-ne-n mână Biblia cea sfântă, Prin care Domnul ne-a făgăduit Că El va stinge tot ce ne frământă, Tot ce-amărăşte-un suflet obidit! 3.Daţi-mi Scriptura, ea ne protejează Contra vrăjmaşului înverşunat, Veşnic în versu-i adevăr tronează Şi-o Lege ce nicicând nu s-a schimbat! 4. Daţi-mi Scriptura, călăuza vieţii, Ea ne conduce la oraşul sfânt,

Ea ne susţine flacăra credinţei Că pe Isus Îl vom vedea curând! 152.Doamne, cât de mult îmi place! 1.Doamne, cât de mult îmi place Din Scriptură să citesc, Simt că am în suflet pace Când la Tine mă gândesc... 2.La cuvintele-Ţi divine, Eu spre Tine mă îndrept, Cum veneau copii la Tine Şi-i strângeai duios la piept. 3.Glasul Tău din Cartea sfântă, Cât de mult m-a-nviorat! Inima-mi cu dor se-avântă Să-Ţi slujească ne-ncetat. 4.Nu mă satur niciodată Să citesc viaţa Ta, Cu iubire revărsată Pentru veci a mă salva. 5.Cât de mult îmi place, Doamne, Din Scriptură să citesc, Până ochiul îmi adoarme, Tot cu Tine eu vorbesc! 153.Caută-n Scriptură! 1.Caută-n Scriptură, sfânta Scriptură, Să afli viaţa în Hristos, În ea stă dreapta-nvăţătură, Tot ce e-n ea e de folos! Refren: „Caută-n Scriptură”, Domnul zice, Te roagă Lui, cum El ţi-a spus; Numai de-acela e ferice Care găsit-a pe Isus! 2.Caută-n Scriptură, sfânta Scriptură Şi drumul mântuirii-l ia, Fereşte orice cotitură, Urmează calea spusă-n ea! 3.Caută-n Scriptură, sfânta Scriptură Dar fă şi altor cunoscut

Că-n ea stă dreapta-nvăţătură, Ea spune tot ce-i de făcut! 154.Ia şi citeşte Scriptura! 1.Ia şi citeşte Scriptura cea sfântă, Vezi ce stă scris şi aşa să-mplineşti! Plin de credinţă spre cer te avântă, Pe adevăr viaţă sfântă să-ţi clădeşti! 2.Ia şi citeşte scrisoarea divină, Scrisă cu lacrima milei cereşti! Ea îţi aduce în suflet lumină, Şi mântuirea în dar să o primeşti. 3.Ia şi citeşte cuvintele sfinte, În profeţie de crezi, nu greşeşti! Mergi prin credinţă oricând înainte, În vadul lumii nicicând să nu te-opreşti! 155.De-al Tău Cuvânt sublim 1.De-al Tău Cuvânt sublim, Doamne, mi-e dor: Strig şi alerg ca cerbul la izvor!... Din mana cerului dă-mi partea mea, Vino, să-mparţi cu mine pâinea Ta! 2.Taina din profeţii vreau s-o-nţeleg, Dă-mi adevărul Tău curat şi-ntreg! O, Doamne, vreau să ştiu tot ce-ai promis, Cerul întreg să-l văd acum deschis! 3.Spiritul Tău cel Sfânt, vindecător, Să îmi redea lumina ochilor, Prin ceaţa lacrimii, să-ntrezăresc Al vieţii drum, pe care să păşesc! 4.Doar prin Cuvântul Tău astăzi trăiesc, Pe temelia Lui vreau să zidesc! Vreau, mântuit prin har de tot ce-i rău, În pace să ador Cuvântul Tău! 156.Al Bibliei Cuvânt 1. Al Bibliei Cuvânt divin, Lumină pentru peregrin, În lupta noastră cu cel rău E sabia lui Dumnezeu. 2.El ne alină în dureri,

Noi vrem ca oricine să ştie ce pierde. Noi strângem în suflet Scriptura noastră dragă. Renunţ la tot să-L pot avea! Cât Legea-n cer va dăinui. 3.La mari biruinţe ne cheamă Scriptura.Când oamenii umblă pe calea cea largă.La mari biruinţe ne cheamă Scriptura 1. Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt! 2.În Cartea Lui e scrisă sfânta Lege.Cum să găsim cărarea spre lumină? 1. Cer şi pământ. 4.Cine-nvaţă profeţia (Canon) Cine-nvaţă profeţia are-n viaţă bucuria: Daniel. şi toate de vor trece. să-Ţi fim ascultători!:) 159.Cuvântul e comoara mea.:) 3. focul ei pe pământ! Noi ştim că iubirea-i mai tare decât ura. . Haideţi. El mustră fapta noastră rea Şi-n suflet pune pacea Sa. Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt! 3. Aprindem. Eu nu mă tem că voi pieri! 157. (:Să Te urmăm.Ne-ndreaptă mintea către cer. El face dintr-un păcătos Ostaş al crucii lui Hristos. toţi. Cum să găsim cărarea spre lumină Fără s-avem al Bibliei Cuvânt? E adevăr şi dragoste divină.Noi Te-am găsit în pagini de Scriptură. (:Al Său Cuvânt rămâne-n veşnicii.Cuvântul viu şi lucrător Împarte viaţă tuturor. Apocalipsa. să-nvăţăm şi la fel. să lucrăm! 158. prin har. De-o ascultăm. divin Mântuitor. izgonesc din suflet lipsa. Trimite har şi Duh fără măsură. (:E tot ce-avem în lume cel mai sfânt!:) 2. Scumpe Isus. Spre moarte purtaţi de-al plăcerilor vânt. în veac nu vom pieri.

Călcând legământul cel mare şi sfânt! Ferice de-acela ce-n Domnul se încrede! Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt! 4.La porţile cerului trâmbiţi răsună! ‘Nainte, prin spinii acestui pământ! Noi ştim că ne-aşteaptă o patrie mai bună, Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt! 160.De-ai găsit a vieţii Carte 1.De-ai găsit a vieţii Carte, Suflete, de ce mai stai? Vrei să ai de ceruri parte? Mergi şi vinde tot ce ai! N-ai să poţi sluji în lume Doi stăpâni, oricât ai vrea, În credinţă stai şi spune: “Biblia-i comoara mea!” 2.Dacă vrei să strângi avere, Suflete, de ce-ntârzii? Domnul inima îţi cere Ca pe veci bogat să fii! Nu-i o altă carte-n lume Cu mai mult câştig în ea! În credinţă stai şi spune: “Biblia-i comoara mea!” 3.De-ai găsit tot adevărul, Suflete, ce mai doreşti? Nu poţi moşteni şi cerul Şi plăcerile lumeşti! Lumea-ndată va apune, N-ai să iei nimic din ea! În credinţă stai şi spune: “Biblia-i comoara mea!” 161.Atâta har!… 1.Atâta har, ce minunat! Azi pot să fiu salvat! Am fost pierdut, nenorocit, Dar Domnul m-a iubit! 2.Salvat prin harul lui Hristos, Aşa un păcătos! De-acum, pe veci, în Dumnezeu Mi-am pus tot dorul meu!

3.O altă viaţă mi-a promis Şi am un drum deschis; Cu dragoste Îl voi urma Cât viaţă voi avea! 4.Ispite-n cale de-ar veni, Primejdii mii şi mii, Eu lupt şi ştiu că nu-n zadar, Căci am belşug de har! 5.Iar când voi fi în slava Lui, Cum alta-n lume nu-i, Atunci cânta-voi iar şi iar, Uimit de-atâta har! 162.Ador puterea salvatoare 1.Ador puterea salvatoare ce prin Isus m-a mântuit! În braţele-ndurării Sale El m-a chemat căci m-a iubit… Schimbând de-acuma vechea-mi fire, vreau să mă-mbrac în nemurire. 2.Cu-a Ta nespusă gingăşie mă chemi la sânu-Ţi ne-ncetat! Atras de-a Ta iubire sfântă cu trup şi suflet m-am predat. Iubire scumpă ce lucrează, pe Tine sufletul Te-urmează. 3.O, inima Ţi-o dau şi viaţa, Isuse Doamne, fii mărit, Căci Tu în locul meu pe cruce, murind, de moarte m-ai scutit… O, har, ce duci la mântuire, nu meritam aşa iubire!… 4.Pe când eram pierdut în lume, trăiam ca rob încătuşat, Te-am ignorat atâta vreme, dar Tu nicicând nu m-ai uitat… Cel păcătos de-ar vrea s-o ştie, el Te-ar urma pentru vecie. 5.Al Tău sfânt Nume să-mi rămână pe veci în minte-ntipărit Şi-a Ta iubire infinită, în inimă pân’ la sfârşit! În vorbe-n fapte şi-n gândire să proslăvesc a Ta iubire! 6.Fii lăudat de noi Isuse, izvor de viaţă nesecat, Cu cât vom bea din el, cu-atâta am bea mai mult şi ne-ncetat… Îţi mulţumim în veşnicie pentru această bogăţie! 163.Nemărginită dragoste 1.Nemărginită dragoste e-al meu Mântuitor, Aşa precum e soarele deasupra tuturor. 2.Veşmântul care-a fost atins pe mulţi a vindecat; Credinţa-n El a fost de-ajuns să-i scape de păcat. 3.Aş vrea să prind cu mintea mea al dragostei mister,

Dar mult mai sus se ‘nalţă ea decât albastrul cer... 5.O, Doamne, bunul meu Stăpân, curând Te voi vedea, Al Tău pe veci am să rămân, în bucuria Ta! 164.La Domnul e pace 1.La Domnul e pace, e har din belşug, Furtuna grea tace şi umbrele fug. La Tine, Părinte, găsesc iar puteri, Din mâinile-Ţi sfinte primesc mângâieri... 2.La Tine-i scăpare când sunt apăsat, Tu-mi dai vindecare din greul păcat! La Tine-i lumină când noaptea e grea Şi mâna-Ţi divină mă poate salva! 3.La Tine e viaţa, când pasu-i trudit; Doar Tu spulberi ceaţa, de-i cerul umbrit... Cu Tine, o, Tată, în slavă voi sta, În ţara visată, cântând: „Osana!” 165.Nu pot să prind cu mintea mea 1.Nu pot să prind cu mintea mea Întreagă-nţelepciunea Sa, Mi-ajunge-atât, să pot cânta: Isus îmi e salvare! 2.Citesc Cuvântul Lui şi spun: "O, Doamne, cât ai fost de bun!" Nădejdea mea în El mi-o pun, Isus îmi e salvare! 3.Al slavei tron a părăsit Să moară-n lume, răstignit... O, taina Celui ce-a iubit; Isus îmi e salvare! 4.Pe-acest pământ sunt călător Şi drumu-i lung, obositor, Dar am găsit acest izvor: Isus îmi e salvare! 5.El vrea ca în coroana Sa Să-I fiu strălucitoare stea; Eu cânt, chiar dacă-i lupta grea: Isus îmi e salvare!

166.Ce bun e Dumnezeu! 1.Ce bun e Dumnezeu! Prin Fiul adorat, De tot trecutul tău tu poţi să fii iertat! Nu-ţi cere să plăteşti, zadarnic te căzneşti! Primeşte numai al Său har, atâta doar! 2.El vina ţi-a plătit murind pe Golgota Şi-n dar ţi-a oferit curată, viaţa Sa. Oricât te vei lupta, tu nu te poţi salva! Primeşte numai al Său har, atâta doar! 3.Ce merit poţi să ai în faţa lui Hristos? Averea poţi s-o dai, dar oare ce folos? Doar El te va salva prin mare mila Sa! Primeşte numai al Său har, atâta doar! 167.Izvor de har, însângerat 1.Izvor de har, însângerat, A curs la Golgota Şi orice om, în el spălat, Viaţă va avea! Alerg acum la crucea Lui, Să fiu şi eu curat, Căci alt izvor în lume nu-i, Să spele-al meu păcat! 2.Tâlharul mult s-a bucurat, Văzând acest izvor Şi Domnu-ndată l-a chemat, I-a fost Mântuitor! La fel poţi fi şi tu primit Şi aşteptat cu har! Prietene, eşti mântuit! Să crezi, atâta doar! 3.Şi astăzi curge-acest izvor, O, Miel înjunghiat, Păcatul nostru-al tuturor Să poată fi spălat! Şi-aşa, pe veci eliberat, Purtând pecetea Ta, Poporul Tău, răscumpărat, În ceruri va intra! 4.Isuse, Tu mi-ai pregătit, La marea de cristal, O harpă nouă, de argint Şi-un cântec triumfal;

Eu altceva nu am nimic, Decât, în piept, un dor Şi-n braţe, ramuri de finic, Iubit Mântuitor! 168.O, iubire-aşa deplină 1.O, iubire-aşa deplină, Tu eşti cerul pe pământ! Viaţa noastră o-nsenină Doar cerescul Tău Cuvânt. Voia Ta, Isuse, fie Stâlp şi vatră de cămin, O cerească-mpărăţie, Printr-un strop de har divin. 2.Ca o rază de speranţă Peste-al inimii oftat, Doar iubirea Ta-mi dă viaţă Şi mă scoate din păcat. Alfa şi Omega-n toate E-al credinţei har ceresc, Ca un vânt de libertate Peste neamul omenesc. 3.Dragostea mântuitoare Stă în harul ce-l primim, Ca o binecuvântare, Când în Templul Tău venim. Aducându-Ţi închinare, Ca şi oştile de sus, Liberaţi de tot ce doare, Stăm puternici în Isus! 4.Dragostea ne reclădeşte După chip de început; Fiecărui pregăteşte Loc ce ochiul n-a văzut; Din mărire la mărire Dumnezeu ne va schimba Şi-mbrăcaţi în nemurire, Slavă Lui Îi vom cânta. 169.Doar Ţie, Doamne! 1.Doar Ţie, Doamne, mult păcătuit-am Şi rele am făcut în faţa Ta; Tu ştii păcatul greu ce făptuit-am Dar vezi acum mâhnirea mea.

2.Eu ştiu că nu-mi vei face după fapte Şi nu-mi vei da aşa cum Ţi-am greşit; Tu eşti preasfânt şi mare în dreptate, Dar ierţi pe omul pocăit. 3.Demult Tu m-ai chemat la mântuire, Căci plin de îndurare pururi eşti; Mă-viorează Tu cu-a Ta iubire, De vrei acum să mă primeşti! 4.M-ajută drumul drept să-l ţin, Părinte, În inimă să strâng Cuvântul sfânt Şi orice-ar fi, să-alerg tot înainte Spre tihna unui nou pământ. 170.Ah, privirea nu-mi ajunge 1.Ah, privirea nu-mi ajunge Ca deplin să-L pot vedea Pe Acel ce sus, pe cruce, Suferi pedeapsa mea! Ce durere, cu putere, Domnu-asupră-Şi a primit!… Ce durere, în tăcere, pentru mine-a suferit!... 2.Vai, aceste chinuri grele, Numai eu Ţi le-am adus... Fructul rătăcirii mele E durerea Ta, Isus! O, ce mare remuşcare sufletul mi l-a cuprins! O, ce mare îndurare! Cerul tot mi l-ai deschis! 3.Pentru mine, Doamne suferi, Pentru-un ticălos sărman! Vrei prin moarte să-Ţi răscumperi, Pe acel ce Ţi-e duşman... Prin cântare şi-adorare eu pe Tine-n veci Te am! Adorare şi cântare, altă fericire n-am... 4.Prin lumina de la cruce, Fă-mă după chipul Tău! Viaţa mea la cer să urce, Până sus la Dumnezeu! Biruinţă, prin credinţă Domnul meu mi-a pregătit; Biruinţă, prin credinţă, cu Hristos cel răstignit. 171.Nu ştiam că şi eu Te-am răstignit 1.Nu ştiam că şi eu Te-am răstignit!... Nu credeam că şi eu Te-aş fi lovit!... O, Doamne, nu, nu eu sunt vinovat!

Spune-mi, Doamne, Spune-mi, Doamne, că nu-i adevărat! 2.Nu ştiam că pot fi Pilat şi eu... Nu ştiam că mă lupt cu Dumnezeu... O, Doamne, nu, nu eu Te-am condamnat! Spune-mi, Doamne, Spune-mi, totuşi, că nu-i adevărat! 3.Nu ştiam că-s şi eu soldat roman, Că pot fi sub comanda lui Satan... O, Doamne, nu, nu eu Te-am dezbrăcat, Totuşi, Doamne, Simt că sufletul meu e sfâşiat! 4.Nu ştiam că pot fi un trădător, Că păcatu-i aşa îngrozitor!... O, Doamne, eu, chiar eu Te-am lepădat! Eu sunt, Doamne! Spune-mi, Doamne, cât sunt de vinovat! 5.Azi, când ştiu că sunt primul păcătos, Mă agăţ de iubirea Ta, Hristos! O, Doamne, da, cât e de-adevărat! Spune-mi, Doamne, Spune-mi, Doamne, că sunt şi eu iertat! 172.Mai e har şi pentru mine? 1.Mai e har şi pentru mine, Când atâta-s de căzut? Simt regret adânc în suflet Fiindcă mult m-am abătut. Refren: Doamne, spală-mă curat De grozavul meu păcat! 2.Da, am meritat pedeapsa, Moartea chiar e plata mea… De ocara ce m-apasă Cine mă va libera? 3.Cu povara-mi de păcate, Doamne, nu mă lepăda, Lasă-mă să vin la Tine, Numai Tu mă poţi salva! 173.Stânca mântuirii

Harul Tău mă-ndeamnă azi să viu. Să Te slujesc! 2. să lupt cât pot. Tu fă-mă sfânt! Îndurarea Ta o cer. Eu sunt slab. Către Tine vin acu’. Drumul meu spre cruce îl îndrept. pier!” 4. Azi cât încă nu e prea târziu. Inima-mi adânc suspină. Dacă harul Tău n-ar fi. Ca astfel ajuns nevinovat. Azi Te rog să mă primeşti! Pân’ acum Tu m-ai chemat.Neputând să-aduc nimic. Lasă sângele-Ţi vărsat Să mă spele de păcat. Nai să mă laşi! Refren: Har e din belşug să fiu salvat.Stânca mântuirii mi-eşti. Dar mergând pe-a’ Tale urme. Ştiu că vrei să-mi vii în ajutor. Să priveşti la mine-ndurător. Ştiu că nu m-aş mântui.Doamne. Dar eu tot Te-am refuzat. Rătăcit am fost şi rău. . Ia-mă Tu la sânul Tău! 2. Şi să plâng amar de tot. Încă nu e prea târziu! 174. astăzi vin la tronul Tău 1.Stânca mântuirii. dă-mi Tu veşmânt. Dacă nu mi-o dai azi. Tu.Doamne. Eşti iubitul meu Mântuitor.1.Căci ce zice Legea Ta Ca să fac eu n-aş putea. 3. Sânge preţios să fiu spălat. Chiar s-alerg. Simt în suflet multă vină. recunoscând păcatul meu. Ne-nţeles de-această lume. Lângă cruce stau şi zic: “Eu sunt gol. astăzi vin la tronul Tău Şi. Azi când vreau al Tău să fiu.

Fă să fiu de-acum eliberat. Îndurarea Ta aştept… 3. În genunchi mă plec şi plâng. Liberează-mi Tu sufletul de chin. În genunchi mă plec la tronul Tău Ca să m-ajuţi. îl văd pătat. Numai Tu mă poţi ierta! 2.N-am de ce să tremur. vin! Iată. Faţa Ta să mă lumine Să mă simt legat de Tine. Îţi predau acum toată vina mea. vin Ca un peregrin..Pe Golgota văd chipul Tău cel blând.Inima zdrobită o deşert.Eram pierdut de Tatăl meu.Harul Tău eu azi întreg îl cer Tot ce ai promis eu cred şi sper. Destul de-acum cu tot ce-i rău.Lângă crucea Ta 1. 175. Doritor s-aud şi să repet Că sunt iertat. ce Tu mi l-ai dat.. Inimii încrezătoare Tu dai binecuvântare! Pentru mila Ta şi harul Tău. Îngrozit. Vreau să ştiu cum poate fi salvat Un păcătos.. 4. Pentru dragostea lui Dumnezeu.. Pentru mine sângerând.Eram pierdut de Tatăl meu. Azi acasă vin! Refren: Iată. 1. Domn eşti peste moarte şi păcat. Tu ai dat Viaţa Ta să fiu răscumpărat. străin. 3. Rătăcit. Luminează-al meu destin! 176.. Deschide-Ţi braţul iubitor! .Albul meu veşmânt.Lângă crucea Ta remuşcări mă frâng. Mii de lacrimi curg şi-n adânc regret..

O.De vrei să ierţi păcatul meu. de teamă plin. O. Miel divin. Doamne. Să fie-n veci a Ta! Tu. O.De vraja lumii istovit Şi sătul de chin. Tot Tu m-ai căutat. Supune-o Tu..Aşa cum sunt. Miel divin. Eu vin ‘naintea Ta.O Miel divin! 1. Ai fost străpuns de-al meu păcat Să-mi dai iertarea Ta! Cu toată vina mea. Mi-e dor de Cel ce m-a iubit. Scăpare n-aş avea. Primeşte-mi inima cea rea. Dă-mi iarăşi pacea Ta! Lovit de vina mea. Spală-mă deplin! Primeşte-mă ca rob al Tău! Doamne. Doamne. Să-mi dai iertarea Ta! 3.O. Zdrobit sub vina lumii grea. n-aduc nimic. Azi la Tine vin! 3. Primeşte-mi. aşa cum sunt. la Tine vin. iată. vin! 2. m-ai chemat.Atâţia ani Te-am părăsit. nevinovat.Doamne. Decât că sângele ce-a curs .O. Dă-mi iarăşi pacea Ta! 2. n-aduc nimic… 1. inima.. iată. vin! 177. Miel curat. sub legământ. Să fie-n veci a Ta! 178. nevinovat. Eu acasă vin! 4. Tatăl meu divin! Amarnic plâng ce-am risipit. Miel curat. la Tine vin Să speli fărădelegea mea Şi-n sufletu-mi. Miel preasfânt.Aşa cum sunt.

Eu altceva nimic n-aduc Decât o vină grea… Ah. Tot ce-am făcut e rău. Hristos iubit! 4. Să-mi fii Mântuitor! Ah. La Tine vin. Hristos Isus! 3. lumesc. Isus iubit 1. . Nădejdea toată însă-o pun În ajutorul Tău! 3.Aşa cum sunt. Putere-n Tine am găsit. dulce-i să ştii că stă scris: “Sunt gata să Te-ajut!” Tu bucurii din Paradis Mi-ai dat când Ţi-am cerut… 2. Şi-mi dai viaţa Ta de sus! Să-Ţi mulţumesc că mă iubeşti La Tine vin Hristos. La Tine vin. Hristos Isus! 6.Tu mă primeşti aşa cum sunt. unde.Gol.’Naintea Ta.Pe mine el m-a curăţit… La Tine vin. încotro s-apuc? Sper doar în mila Ta! În mine nu-i nimica bun. Hristos Isus! 5. Prin sângele-Ţi să fiu spălat. rău şi pătat.Aşa cum sunt. Vin azi încrezător. Isus iubit. La Tine vin.Prin harul Tău mă mântuieşti.’Naintea Ta. Prin sângele-Ţi cel scump ce-a curs. căzut. La Tine vin. Isus! 179. orb şi lipsit. Căci Tu de-aceea Te-ai jertfit. Îndreptăţire n-am ajuns. La răutate predispus. în moarte vieţuind. Hristos Isus! 2.Aşa cum sunt. nimeni n-a venit ‘napoi. De remuşcare chinuit. Din câţi Te-au căutat. Al Tău. La crucea Ta mă pocăiesc.

Nu mă lăsa să pier!” 180. Primit prin porţi de mărgărit. O. În slava Ta nemăsurată. Căci singur nu pot să mă-ndrept. odată. Crăpat şi întinat de tot ce am făcut! Isus. Refren: Aşa cum sunt.. Să mă albească ştiu că poate. din mari nevoi I-ai scos când Te-au rugat! De-aceea.Prin harul Tău voi fi. Mă-ncred în sângele vărsat. cât aş vrea s-aud că sunt eliberat! Isus. acum şi eu Cu lacrimi strig şi sper: „Ah. Aşa cum sunt la Tine vin! 2. Dă-mi iar Cuvântul Tău vindecător! 2.Aşa cum sunt. sfinţeşte-mi Tu al vieţii zbor.Aduc în faţa Ta povara de păcat. iubitul meu ceresc Salvator. pe toţi. 3.. Să fiu un om nou. iubitul meu milos Salvator.Aduc în faţa Ta tot vasul meu de lut. dar. aşa cum sunt la Tine vin.Aşa cum sunt. mântuie sufletul meu. Dă-mi binecuvântarea Ta.Aşa cum sunt eu vin la Tine 1. Ai dat viaţa pentru mine. 4. Te rog. Pe când eram rătăcitor. Te voi vedea în infinit! 181. nepătat.Aduc în faţa Ta dureri făr’ de hotar Şi-aştept să mă mângâi cu pace şi cu har! Isus. iubitul meu divin Salvator. În rugă harul Tău aştept.. ce mult mi-e dor. plin de păcate. 3.Aşa cum sunt eu vin la Tine.! . ştiu totuşi bine C-ai dat un dar nepieritor. Să-mi dai iertarea Ta. Să duc o viaţă de mai bine.Aduc în faţa Ta 1..Căci Tu.

S-ajung la biruinţă.Vina mea la tronul milei Ţi-o mărturisesc.’Naintea Ta. doar Tu mă poţi salva! De-a Ta privire. să fug eu n-aş putea. Isuse.La a Ta chemare vin! 1. .Sfânt izvor al mângâierii. cât încă nu-i târziu! Să fiu al Tău în toate. Pleacă-Ţi faţa Ta.’Naintea feţei Tale 1. Doamne.. Doamne.182. Pe genunchi plecat în rugă Pacea să-mi găsesc! 3.Nu mă trece cu vederea.. Isus Hristos.La-a Ta chemare vin. Isuse. Tu eşti Cel ce scapi de moarte Pe cel păcătos. o alină cu glasul Tău divin! 2. prin credinţă. Cu vina mea. Refren: Doamne. Doamne.. inima-mi suspină de-atât amar şi chin.Cu întreaga mea povară Vin la crucea Ta. cu suflet întristat.. Tu. O. Hristos! 183. Sânge preţios.’Naintea feţei Tale.Ajută-mi. Îmbracă-mă cu toată neprihănirea Ta! 3. Spală-mi tot ce nu-i pe voia Lui Isus Hristos! 184. Nu mă lepăda! 2. curat şi credincios Şi cel mai scump pe lume să-mi fii doar Tu. De legea firii mele. Nu mă trece cu vederea. în rugă m-am plecat: O. e toată viaţa mea. născut din nou să fiu. În puterea milei Tale Pun speranţa mea! 4.Nu mă trece cu vederea! 1.

Unde. Refren: La Tine vin cu drag. bun. Iar chipul Tău frumos. curat. Te rog.Privind uimit iubirea Ta Şi jertfa ce-ai adus. fii mărit.‘Naintea Ta păşesc Şi-n sângele ce-odată-a curs Vreau să mă mântuiesc. mi s-a stins. Din suflet. Ispite m-au învins.Pierdut în lumea de păcat.Isuse.Tu.Eu sunt aşa sărac… Tu totul vrei să-mi fii. Să fiu pe veci cu Tine-aş vrea. Mă spală-n sângele-Ţi ce-a curs Pe Golgota jertfit! 2. să-mi alerge sufletul? 1. Mare Preot. Coboară-n viaţa mea! 2.Cu sufletul prea plin de dor. iubit Mântuitor. În sângele-Ţi de-orice păcat Vrei a mă curăţi! 3. Iubitul meu Isus! 186.Cuvântul Tău mi-ai dat Şi pace mi-ai promis. să-mi alerge sufletul zdrobit? . milos. Atâtea bucurii cereşti Ca parte Tu mi-ai scris… 4. Mântuitor iubit. Slujeşti în Sanctuar. Doamne.Cu sufletul prea plin de dor 1.Unde. Chemând pe orice păcătos La tronul Tău de har! 4. Prin darul sângelui vărsat Pe noi ne-ai mântuit! 185. Mă plec ‘naintea Ta. Doamne. Lucrarea Ţi-ai sfârşit. 3.

Când mă plec în rugăciune 1. Sunt greşit.Spre Tine-n rugă stau plecat. Că-n harul Tău găsesc şi eu Liman de izbăviri! 188. pacea mi-a plecat. Când mă plec în rugăciune. 2. 2. Vine-ndată şi-mi răspunde Şi-mi ajută-n orice greu. 2. scapă-mă de rău! 187. Ştiu că nu sunt părăsit: El mă-nvaţă şi doreşte Să aştept mai liniştit.. Domnu-aude glasul meu. Dacă totuşi zăboveşte.Spre Tine-n rugă îndrăznesc. Îmi ascultă glas fierbinte. Vreau gândul Tău dumnezeiesc Să-l pui în pieptul meu.Când mă plec în rugăciune.Numai Tu poţi înţelege omul pocăit! Dacă Tu nu-mi dai Cuvântul sfânt.. Orice dar în El se-ascunde.. Mă frâng sub vina mea cea grea.Spre Tine-n rugă vin smerit Să-Ţi dau povara mea cea grea.Lângă jertfa-Ţi mă cutremur sub al meu păcat! Ca în chinul morţii tremur. . Mai spune-mi iar cum Te-ai jertfit. când mi-e tare greu. Prin mila Ta să fiu iertat. Rămâi în viaţa mea! 3. întremător.Pentru Fiul Tău.. Tu ştii prea bine câte am făcut. Că nu mă vei lăsa! 4.Spre Tine-n rugă 1. Isuse. Voi fi praf pe care vântu-l spulberă uşor.Spre Tine-n rugă-aduc mereu Prinosul meu de mulţumiri. Rog aşterne-Ţi peste mine al iertării scut! 3. Vine cerul pe pământ. fi-mi îndurător! Peste inima-mi zdrobită toarnă harul Tău! Şterge lacrimi şi suspine. Părinte drept şi iubitor.

Totu-i liniştit… 2. osana! 189. Uit de toată calea grea Şi mă bucur în credinţă. Stau pe sfinte înălţimi. cu glas divin Domnul zice: "Iată vin! Ruga ta Eu vreau să-ascult.Ceas de rugăciune Iarăşi a venit! Soarele apune.Seara lin coboară Pân’ la patul meu… Pacea mă-nconjoară. 3. cât îmi e de drag! Atunci m-apropii de Hristos Pe-al veşniciei prag.O. cât de mult mă-nveselesc. Rugându-mă voios. Aleluia. Refren: Ce frumos. Isus mă va-ajuta. Prin har. păcatul mi l-a şters. Unde pacea mă pătrunde Cu lumini de heruvimi.Oricât de greu e-al vieţii mers. Murind pe Golgota. .Ceas de rugăciune 1. 3. O fântână nesecată Este-n veci iubirea Sa. Domnul umple viaţa mea. Sunt cu Dumnezeu. Sunt aici ca să-ţi ajut!" 2. Căci inima mi-o primenesc Spre slava lui Hristos! 190.Când mă plec în rugăciune. Când Îi spun durerea toată.În Isus cel bun şi blând. O.Al rugăciunii timp frumos 1. Uit atunci de suferinţă.Al rugăciunii timp frumos.

mângâieri. din slava Ta. Îmi port spre Tine gândul meu Spre-a-l binecuvânta mereu! În faţa Ta mă plec.E-al rugii mele ceas plăcut Când împlineşti ce Ţi-am cerut. ce mult îmi place Să n-am griji defel! Eu adorm în pace Şi mă-ncred în El. tăcut. Căci vreau să-mi dai Tu pacea Ta! 3. tot cerul să adun. Ţie m-am rugat! 2. Căci ruga mea s-a împlinit. Cu inima aprinsă.Când zorii se arată. 191. Fiinţa mea plecată aşteaptă-al Tău răspuns. Cu dor voi spune „Bun găsit”.Inima mi-e plină Cu Isus Hristos. Porunci ce pacea mi-o vor da! Căci în necaz şi în poveri Mi-ai dat.3.O. Te-aştept mereu să vii! 2. L-al rugii mele ceas plăcut. Asupră-Ţi pun povara mea. Refren: În fiecare oră. . cu trup din slava Ta.Doresc a Ta prezenţă.E-al rugii mele ceas divin Şi-n taină. Noaptea se-nsenină. Ca-n slaba mea fiinţă. Isuse. Ceru-i luminos. Când în văzduh s-o auzi Cum cântă cei ce-Ţi sunt copii.Doresc a Ta prezenţă 1. când soarele-a apus. Va trece tot ce-i pământesc Şi-apoi.E-al rugii mele ceas ceresc.. divinul meu Stăpân. Spre ‘naltul cer eu voi zbura. în fiecare zi. eu mă-nchin. Doamne. 192. Ispite multe-ai alungat Când. 4.E-al rugii mele ceas divin 1. Doamne. Te rog să-mi spui..

În rugă mamele închină Copilul lor lui Dumnezeu Dorind ca binele să vină. nu mai amâna! Nu jertfi la idoli toată vlaga ta! Pân’ la mântuire ai un ultim pas: Să veghezi cu Domnul ia-ţi măcar un ceas! 194. pe munte! 1. 2.Apostolii porniţi în lume Să împlinească lucrul lor. Tot ce e nobil pe pământ! Prin ea de-a pururi izvorăşte Lumina Duhului Său Sfânt. 193. cât n-aş putea gândi. Până-n strălucire ai un singur pas: Să priveşti la Domnul ia-ţi măcar un ceas! 3. Pân’ la biruinţă urcă încă-un pas: Să asculţi pe Domnul ia-ţi măcar un ceas! 4. sus. Cât ochiul nu cuprinde.3.Urcă sus.Urcă din robie. pe munte.Urcă spre lumină. lasă lumea rea! Imnul mântuirii este slava ta. 3. chiar în zori de zi. noian de bucurii. Urcă-n rugăciune cu Isus să fii! Până la sfinţire ai un singur pas: Să vorbeşti cu Domnul ia-ţi măcar un ceas! 2. De unde el cu dor aşteaptă Semnul iubirii lui Isus. Unindu-se în rugăciune.Prin rugă totul se-mplineşte.La sânul Tău e pace.Urcă sus.Urcă din tenebre. În rugă biruit-a Domnul O lume plină de păcat Şi-a îndreptat-o către tronul Lui Dumnezeu cel adorat.În rugă tânăru-şi îndreaptă Privirea către ceruri. Au fost lumină tuturor. Pe prunc să-l apere de rău. . fugi de tot ce-i rău! Cerul e aproape prin Cuvântul Său.Prin rugă totul se-mplineşte 1...

În rugă afli vindecare De răni grozave şi păcat. plecaţi în rugă.Cine pe Isus primeşte .Ferice foarte-acum eu sunt Şi inima e numai cânt: Hristos. plecaţi în rugă. 3. 2. Căci pentru el eu mort voi fi! Cu Domnu-n moarte am aflat Lumină.În genunchi. Cerem. plecaţi în rugă 1. 4.În genunchi. Să-Ţi aducem osanale! 196. 3. plecaţi în rugă. Numai Ţie.Păcatul nu-l voi mai sluji. 195. prin credinţă. Doar iubirea Ta divină Să ne-aducă vindecare.Pe cruce Domnu-a-nfăptuit Minunea ce m-a mântuit. plecaţi în rugă.În genunchi. Stăm prin meritele Tale. Îţi aducem mulţumire Că suntem salvaţi din moarte Prin dreptate şi iubire. Deci roagă-te fără-ncetare Şi-astfel vei fi pe veci salvat. mâini curate! Ştim că tot ce ne mai ţine Este marea-Ţi bunătate. Păstorul meu iubit. Doamne. 2. gând curat! 4. Cu mine-i până la sfârşit! 197.În genunchi.Această apă e-un mormânt În care astăzi mă scufund Şi cu Isus voi învia Ca să trăiesc viaţa Sa.Pe cruce Domnu-a-nfăptuit 1. Căci astăzi sunt răscumpărat Din viaţa plină de păcat.În genunchi. viaţă. Stăm în sfântă adorare.

Căci pe Domnul Îl urmează Şi e mort pentru păcat. Binecuvântări de sus. . Pân’ la sânge a-ndurat. în umbra morţii 1.Cine-n apă se botează Prin credinţă a-nviat. 3.El în suflet are pace.Răzvrătit. El se ‘nalţă şi rodeşte Fericit. Cu privirea-I m-a străpuns. Mă vedeam un surghiunit… Dar Isus. Tare-adânc am rătăcit Către ţărmuri de niciunde. Din mărire la mărire. pân’ la sfârşit. robit.Cine pe Isus primeşte Mântuirea a găsit. Va păşi victorios. Fiul slavei a urcat Să-mi ofere o lumină Şi o cale de urmat. în van. cu iertare.1. Îl conduce bucuros. 2.Pe a vieţii cale strâmtă. 5. Mâna Domnului Hristos Cu iubire îl ajută. Prăbuşirea să-mi oprească. 2. scăpare. Fericit acel ce face Legământul cu Isus! 198. Un sărman nenorocit… Dar pe cruce.Printre neguri de păcate.. plecând genunchiul..Înspre cer a sa privire El păstrează credincios. Să-mi ofere o speranţă: Pentru mine a-nviat. 3.În vâltoarea blestemată Sufletu-mi zăcea. în umbra morţii. Căutam.Răzvrătit. Cu iertarea Lui m-a uns. 4.

N-am cuvinte să-l cuprind. Mi-ai dat speranţă iar şi ajutor.Am venit la Tine. 5. spre mine. 199. 4. înviorat. Renăscut.. cât de rău am fost şi rătăcit. Trupul meu şi-averea toată.Am venit la Tine. Fă din mine un altar Şi o jertfă de credinţă Până Te vedea-voi iar. Viaţa mea împovărată Toată Lui I-am dăruit. În Isus mă simt puternic. Doamne! 1. O. După cum mi-ai poruncit. Fie-a Ta întreaga-mi viaţă. Tot ce am. Isuse. Dar. În Tine am găsit un Salvator! 2.Astăzi de vina mea sunt liberat.Drumul Tău. ce sunt Ţi-am dat.Şi simţind că pentru mine Cerul sfânt a părăsit. Doamne-n harul Tău m-ai întâlnit.Din groapa morţii reci când am strigat Tot cerul părăsind Tu m-ai aflat. Ca un imn al libertăţii Lângă cruce învăţat.O. . Ţesută-n alb curat de osana! 200. cât de rău am fost! 1. Prin al Tău sânge sfânt iar sunt curat.Pacea Lui mântuitoare M-a umplut şi reclădit. El e taina mântuirii Din înalt de cer venind. Să-mi arăţi a vieţii cale Şi cu drag Tu m-ai primit. M-ai strâns la pieptul Tău. m-ai mângâiat Şi rana mea cea rea ai vindecat! 3.O.. Din iubire-n Cartea vieţii Nume nou mi-a dăltuit. Inima cu-al ei păcat. Doamne. sunt nevrednic. Neprihănirea Ta e haina mea. Isus.

Hristos. Cu dor mă uit spre Canaan. E tot ce am pe-acest pământ. 2. O spun acum cât nu-i târziu: Isus al meu. Sunt în Tine botezat.Doamne. Botezat cu-mpărtăşirea La al Domnului trup sfânt.2. 3. Din a şarpelui putere Cu preţ m-ai răscumpărat. vom cânta întruna lui Hristos. Spre-acel pământ plăcut… Refren: Câtă pace de-a pururi vom avea! Suferinţi şi griji vor dispărea. Să trăiesc a Ta viaţă Până când Te voi vedea! 201. Nu-mi doresc nimic mai mult! Mă-ntăreşte şi mă-nvaţă Cum s-alerg pe urma Ta. 3.Azi mă găsesc lângă Iordan.Doamne-acum port al Tău Nume. Vom cânta.Eu fără plată am primit Iubirea ce m-a mântuit Şi fără preţ eu duc oricui Speranţa scumpă-a cerului. Liberaţi de-amarul ce ne-a ros. Pustiul l-am trecut. al meu Prieten sfânt.Azi mă găsesc lângă Iordan 1. Isus e viu! 202.Am fost iertat de Dumnezeu Şi sunt acum născut din nou. pentru-a Ta iubire Vreau mereu să Te ascult. Am acum în suflet pace Şi de cer aproape sunt. întâiul a păşit .Am fost iertat de Dumnezeu 1. Ferice sunt şi-aş tot striga Să afle toţi iubirea Sa! 2.Isus. Du-mă la neprihănire.

Pe veci să I-o închin! 2. Nu se mai amintesc. La stânga-aş fi trecut. Prin Spirit. 5. Căci un suflet rătăcit s-a-ntors. Ca să ajungem să privim Mărirea lui Hristos.De-aceea totul să jertfim În luptă. prin Duhul Sfânt! 204.Prin valu-nvolburat Şi-n veac.Dar mulţumesc lui Dumnezeu Că m-a răscumpărat. la fel. să păstrez Înaltul legământ.Azi voioşi tresaltă 1.De nu aflam de blândul Miel. Doamne. în dar.Mi-e inima aprins altar 1. 3. În stâlp de nor şi foc. Te-ndeamnă-acum: de ce mai stai? Şi pentru tine-i loc! 4. Şi-aş vrea ca Domnului. şi eu. Vor fi toţi mângâiaţi. 203.Glas de Calvar şi de Sinai. . plin.Azi voioşi tresaltă îngerii. lângă Isus. 5. poporu-I prigonit Exemplul I-a urmat. Pe calea mea să luminez Mereu. 3.Mi-e inima aprins altar De rugi jertfite. Cu toţi cei răi. Isus în mare le-a zvârlit. bucuros. 4.Ajută-mi. în cor. Sunt botezat în Fiul Său.Păcatele ce-am săvârşit Nici nu se mai zăresc.Ce bucurii aşteaptă sus Pe cei răscumpăraţi! În Canaan. sigilat. Aş fi rămas pierdut.

la sânul lui Isus. Ca bun Păstor îmi zice Domnul mereu.. la sânul lui Isus.Sigur la Domnu-n braţe 1. Cine vrea? Cine ia? Ieftine.Domnul îmi e scăparea. dar scumpe. Aici aştept. De la moarte-n viaţă a intrat! 205. la Tatăl sfânt. de griji nebiruit. Căci un suflet azi a fost salvat Şi. îngeri tresăltaţi! Aleluia. M-adăpostesc la sânul Celui ce m-a iubit. Isus cel răstignit. cântaţi! Mare e puterea harului de sus! Preamăriţi pe bunul Domn Isus! 2. să treacă noaptea grea Şi să Se-arate Domnul în strălucirea Sa! Domnul îmi e scăparea. surori. 207. mereu: "Lasă orice-ndoială şi vin’ la sânul Meu!" Sigur la Domnu-n braţe. e numai ca să fiu mângâiat.Sigur la Domnu-n braţe. O.O poartă-n ceruri s-a deschis . Nemurire! 206. ieftine. Iubirea Lui mă face ferice de nespus. în pace. dar scumpe.Sigur la Domnu-n braţe. Scăpat de-orice necazuri. M-adăpostesc la sânul Celui ce m-a iubit. fraţi. Pe-această Stâncă-s sigur că birui negreşit. Chiar dacă plâng.Haine albe (Canon) Haine albe.. Căci a mântuit pe omul păcătos.Azi în cor tresaltă obştea lui Hristos Pentru harul ce s-a arătat. 2. haine albe. 3.Cântă mica turmă-a bunului Păstor. Isus cel răstignit. priviţi cât este de frumos! Refren: Aleluia.Bucuria-i mare-n cer. Iubirea Lui mă face ferice de nespus. Dumnezeu să fie lăudat! 3. de griji nebiruit. născut din nou în sfântul Legământ. de-orice-ndoieli scăpat. Sigur la Domnu-n braţe. Pe-această Stâncă-s sigur că birui negreşit.

bogat. ros. pe goană pus. Tu mi-ai deschis. În Tine sper. Prin ea străbate-o rază. 4. al speranţelor izvor Şi singurul Mântuitor! 2.O poartă-n ceruri s-a deschis. Fiu al lui Dumnezeu. Ţie. Ce-ai câştigat prin suferinţă Rămâne-al Tău în veac de veac! Din haru-acestei mari iubiri Nu cad prin mii de prigoniri! . Chiar diavolul cedează. pe nume. ne luminează.Ştiu că sunt mântuit prin Tine.1.De frică plin. E raza crucii lui Isus Ce-n lume luminează. Tu.Deci nu vă temeţi nicidecum De-a lumii răutate: Isus Hristos ne este drum Spre veşnica cetate! 208. peste-această garanţie.Păstorul bun şi minunat Ne cheamă azi. Refren: Îţi mulţumesc. Ce locuieşti în slăvi senine Şi-n sufletul de-amaruri. Pe cel pierdut: sărac. Pe orice om din lume. Isuse-al meu. Deschis… deschis… Tu poarta mi-ai deschis! 2. Căci sfânta cruce-a lui Isus În mers.M-a dat în grijă Tatăl.Te-a răstignit a Ta dorinţă Ca să mă faci să-Ţi fiu pe plac. Ştiu că Tu Însuţi mă iubeşti… Voinţa Ţi se va-mplini Şi sigur sunt.Ştiu că sunt mântuit prin Tine 1. nu voi pieri! 3. 3. El vrea ca să mă mântuieşti Şi. Hristos.

nici onoare. oricât am da.Nu jertfe. În piept de-o vom purta. să urmez în toate Ce zice sfânt Cuvântul Tău. Nu sunt vreodată-n stare Din moarte-a ne salva! A lui Isus iubire. Iubirea curăţeşte De orice cuget rău. Iubitul meu Mântuitor! 209. E-un pom neroditor. Căci ştiu că nimenea nu poate Să fugă singur de la rău! Dă-mi Spiritu-Ţi conducător. nici onoare 1. 4.Iubirea ne învaţă Pe semeni s-ajutăm.4. Şi ‘nalţă omenirea Prin Fiul adorat.Fă. Nici bani.Ştiinţă omenească Sau cult misterios Nu pot să-nlocuiască Iubirea lui Hristos! La fel credinţa moartă. Doamne. Ea răspândeşte viaţă Şi scapă de blestem. De-o veşnică pieire Doar ea ne va scăpa! 2. 3. Când nu aduce faptă. Chimval zângănitor. Doar mulţumită bunătăţii .Doar Tatăl e iubirea Ce iartă-orice păcat. Eu sunt înscris în Cartea vieţii Şi Tată am pe Dumnezeu. Aceasta e iubirea: Un fluviu prin pustiu Ce-aduce-ndreptăţirea Şi face pe om viu! 210. La rugă ne zoreşte Spre bunul Dumnezeu.Nu jertfe. Eu sunt înscris în Cartea vieţii 1.

Nimeni ca Tine pe pământ Nu e mai bun. 211. scump Isus! 3.Şi dragostei în Fiul Său. mai drept. Cine-ar putea fi contra mea? Sunt păcătos. Iubire. tu eşti prea slab. Fă Tu să fie. adevăr şi har! 212. Dar cred în îndurarea Sa! Cu cât îmi văd eu slăbiciunea.Isus îmi zice blând: “Fiu scump. Sub ochiul blând al lui Hristos Şi preamăresc a Sa-ndurare Prin ce-a ajuns un păcătos. .Tu poţi şi-acum să faci minuni. Precum în cer şi pe pământ! 4.Prin Tine Însuţi Tu trăieşti Şi Ţi se-nchină oşti cereşti. Mi-ascultă-ndată rugăciunea. vom admira Isuse.Când Dumnezeu e pentru mine.Isus îmi zice blând 1. păcătos! Iubirea Lui îmi dă putere La bine să mă las condus. frumuseţea Ta! 2. o ştiu prea bine. griji sau strâmtorare Sau gândul lumii. Mă odihnesc pe braţu-I tare. Dar harul Tău ne e de-ajuns Să fim ca Tine.Nimic nu poate fi în stare Să mă despartă de Hristos: Necazuri. 2. Să-mi fac lucrarea cu plăcere. mai sfânt! Îngenuncheaţi. 3. Mi-alină orişice dureri. Tot mână-n mână cu Isus. Tu eşti o Stâncă în furtuni! Eşti viaţă fără de hotar. Cu-atât mai mult îmi dă puteri. Doamne sfânt.Nimeni ca Tine pe pământ 1.Cât de nevrednici ne simţim A Ta lumină când privim.

De-aceea-n Tine pun Speranţa de-a scăpa! 213. Mă spală de păcat. Domnul meu Şi Te urmez în toate. Eu îţi ajut cu drag!” Refren: Sângele-Ţi vărsat Spală-al meu păcat. Prin orice faptă ce-mplineşti.Suflete.Mă-ncred în Tine. Domnul meu! 1. Tu eşti a mea salvare.Mă-ncred în Tine. Pe Tine Te privesc mereu În sfântă adorare! Prin orice vorbă ce rosteşti. Sub privirea lui Hristos. Inima-mi s-a curăţit. Să-Ţi semăn în dreptate! Chiar dacă nu pot să-nţeleg Misterul harului întreg.Deci vin’ la Mine-oricând. Pe cruce când a curs. Nu-s demn de mila Ta. Mă schimbă după chipul Tău. Domnul meu. 2. Căci chiar în ceasul cel mai greu Eu simt că eşti cu mine! Mi-ajunge dacă-n lupta mea Pot sta mai lângă crucea Ta Şi răstignit cu Tine! 214.Mă-ncred în Tine. Isus m-a mântuit.Mă-ncred în Tine. Vreau să-Ţi slujesc de-aproape! 3.Doar sângele-Ţi. în praf te pleacă! 1.Suflete. Domnul meu Şi-n faptele-Ţi divine. Tu mă atragi mai tare! 2. . în praf te pleacă. Viaţa Ta mi-ai dat! 3. Măreţia ta să tacă.Eu ştiu că nu sunt bun. Isus.

În El găsim oricând Viaţa ce-nfloreşte. sigur va cădea. Doar dreptatea Lui să-ţi placă. Vezi ce mult El te-a iubit. 3.Alt mijloc de mântuire Căuta-vei în zadar. Înaintea Lui te pleacă. Numai ea te-a mântuit! 3. Ce Fiu a fost Isus! Ce Frate în nevoi! A suferit. Slava Lui te va umbri. supus.Iubirea lui Hristos Dă sens vieţii noastre. Iată singura onoare Ce nicicând nu va păli! Slava lumii va să treacă Şi-al tău merit… ce folos? Suflete. loc În inimă şi-n gând .Din Dumnezeu cel sfânt 1. Cel ce rămâne-n El Va-ntineri mereu. Îţi facem. Ocara pentru noi. 2.La Cuvântu-I maiestuos! Cel ce azi se-ndreptăţeşte. Singura îndreptăţire Se găseşte la Calvar. Dar pe cel ce se smereşte Dumnezeu îl va ‘nălţa! 2. Slava-i doar a lui Hristos! 215.Prosternat în adorare. Cu dragoste deplină. Din drumul păcătos Spre zările albastre. Să fie răstignit. Doamne. smerit te pleacă. Nici forţe de oţel Nu-l rup de Dumnezeu.Isus S-a oferit. Purtând a noastră vină. Mâine.Din Dumnezeu cel sfânt Iubirea izvorăşte.

sfântă mană. Osanale. Scos din umbra gropii reci! Osanale. Lumină infinită! Prin jertfa şi prin harul Său. condu-mă Tu Isuse 1. Prin puterea-Ţi să mă treci. grăbeşte Ca să-mi fii luminător! Fi-mi scăpare. apă vie Tu să-mi fii! 2.Vino-n nor şi mă umbreşte. când te-apasă greu.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu 1.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu. Sau în stâlp de foc.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu. Isuse. Ai viaţă nesfârşită! 217. Tărie veşnic tare! Vrăjmaşul. Prin pustiul ce-l străbat! Eu sunt slab. Cu-al Tău braţ voi fi salvat! Sfântă mană.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu. condu-mă Tu. bunul meu Mântuitor! 3. vreau să-Ţi cânt acolo-n veci! . Doar Lui o-ncredinţează! 2. e-al tău Frumos şi veşnic soare! 4. mereu. Eternă îndurare! În griji şi suferinţi.Peste ţărmurile morţii.Şi curăţiţi prin foc.O. (:Bunul meu Mântuitor!:) Bunul meu. În pustiul arzător. (:Vreau să-Ţi cânt acolo-n veci!:) Vreau să-Ţi cânt. dar Tu eşti tare. (:Apă vie Tu să-mi fii:) Tu să-mi fii. Isus îţi e salvare! 3. Să-Ţi fim un templu sfânt! 216. Spre locaşurile vieţii.O. Iubire ce veghează! Povara zilelor. fi-mi scăpare.

pacea Ta. în veşnicii! 219. pacea Ta! 1. Doamne. Isuse. Seara şi-n zori de zi. Printre îngeri acas’ parcă-aş fi.. Doamne.. nici prea greu! Refren: Cred şi-L ascult şi-L iubesc tot mai mult… Lângă El este pace! Da. Când ascult. Acela. în dureri nu suspin. nespus! 4. n-am de ce să mă tem! 3.Tu eşti. El va fi Domnul meu şi-n vecii! 220. fără margini de bun.. Dar nimic nu-i prea scump. Doar cei curaţi şi înţelepţi Te preţuiesc.218.Cred în Domnul Isus şi în toate-L ascult. slava mea. griji. De lumină e plin drumul meu. eu cred şi-L ascult! 2.Când îmi plec faţa mea.. Suferinţi nu mă dor. Căci Tu eşti drept. .Cel ce în Tatăl se încrede 1. 3. Isus. Cu chipul Tău cel blând? 2..Cred în Domnul Isus 1. Am o cruce de dus prin al vieţii tumult. Mântuirea să-mi dea. Când stau cu Tine-n gând.Ce dulce-i. Dar cum va fi când Te-oi vedea. Păzit va fi de Cel preasfânt. Vreau să rămân în preajma Ta. Al Tău. Liniştea celui abătut E doar în Dumnezeu. mulţumirea să-I spun.Cu cât mai mult iubeşti pe drepţi. nevoi nu vede.Ce dulce-i.Tu îl ridici pe cel căzut Oricât ar fi de rău. cerul mi-este senin Când pe Domnul în rugă Îl chem.Cel ce în Tatăl se încrede Şi speră doar în El oricând..Nu zăresc nici un nor.

eşti apă vie Pentru toţi cei osteniţi. 3. crâncen. Cel de neclintit. Orişicâte valuri.Stânca mea e Domnul. Cred Cuvântul Celui care m-a iubit. 2.. Stau pe Adevărul lui Isus! 3. Stau pe Adevărul lui Isus! 222.Cel ce pe Tatăl L-a iubit Nu are casa pe nisip.. Fără de Tine nu pot sta! Cel care-n Tine e zidit Nu e de nimenea lovit! 221.Tu. Obosit de-atâta zbor. Stau pe Adevărul lui Isus! Refren: Stau pe Stâncă.Tu eşti Doamne 1. Eu la Tine caut tihnă..Stau pe Adevărul care-a fost rostit. Doamne-a păcii Stâncă Prin furtunile ce dor. Stau pe Adevăr.Stau pe Adevăr 1. De Domnul care te-a iubit Vei fi puternic ocrotit. Isus. Tu i-aştepţi cu bucurie . au lovit. Stau legat cu funia iubirii Lui! Toată slava şi nădejdea-n El mi-am pus.Ai cugetul mereu spre ceruri În rugăciune şi cântări! Cu El putea-vei fi de-a pururi În multe binecuvântări.În Tine aflu fericirea. Şi aştept cu dor făgăduinţa scumpă. Tu mi-eşti mântuirea..Tu eşti. Neclintit. în Stânca Vieţii stau ascuns. de El mă las condus. Când împlinesc voinţa Ta! Tu singur. Stau pe Stâncă. Eu stau pe Adevărul lui Isus! 2. 2.Nu plec nicăieri din mâna Domnului.

totu-i bun. Izbânda-i pregătită! Refren: O. Eu Te prind mai cu credinţă. Vină.Tu. Domnul totdeauna va fi cu noi! 2. Sigur primăvara iernii va urma.Suflet slab. Tu eşti Stânca de granit! 4. Pâinea sufletului meu. În El e strălucire! 224. Poartă-mi pasul printre stele Să ajung la Dumnezeu! 223. mult mai mare-i El! Vină furtună. să-Ţi faci acum.Valuri când mă ameninţă Şi lovesc necontenit. nădejdea vieţii mele. aşteaptă pe Dumnezeu! 1. Lucrarea Ta cea mare! 2.Ca să fie mântuiţi! 3.Ce face Domnul. În inima smerită… Chiar de nu poţi vedea acum. Domnul totdeauna va fi cu noi! . Căci decât ispita. în fiecare. Către El ţi-ndreaptă şi azi dorul tău! Când toate pier..Suflet slab. vină nevoi. aşteaptă pe Dumnezeu.. Tată bun. totu-i bun. Către El ţi-ndreaptă şi azi dorul tău! Scăparea ta nu va-ntârzia.Ce face Domnul. aşteaptă pe Dumnezeu. totu-i bun. totu-i bun! 1.Suflet slab. Căci totu-i din iubire… Când ale lumii raze-apun. vină nevoi.Ce face Domnul. furtună. În noi.Ce face Domnul. Chiar dacă-n ochi sunt lacrimi… Pe al credinţei sigur drum Cu El n-ai să te clatini! 3. nu ceda defel.

chiar cu plăcere.. Încrederea deplină Mi-o pun în El. Dar eu al Lui sunt cât trăiesc.În toate-n a mea viaţă 1. La ce-mi ia El. în Tatăl meu! . Nimic nu mă desparte De bunul Dumnezeu. Nimic nu voi mai cere.De ce să-mi fac griji multe? La ce-ar putea s-ajute Când nu ajută El? La voia Lui las toate Şi-n marea-I bunătate Mă-ncred şi nu mă tem defel! 3.Nici prigoniri. 6. Ci-n orice-ar fi să vină.De-acum Îi e-nchinată A mea viaţă toată. 2. La voia Lui rămâne. Renunţ. aşteaptă pe Dumnezeu. Mă plec pentru povaţă Spre bunul Dumnezeu.Orişice-ar fi să vie..Suflet slab. Căci El le-a rânduit. ce mângâiere: va fi cu noi! 225. după nevoi. O. 4. Tot mâna Lui de Tată Mă poartă tot mereu.Acum ca şi-altădată.În toate-n a mea viaţă.. El apără-n ispită Şi-aduce reuşită Cui crede-n ajutorul Său. Cu drag Lui I-o jertfesc! Iar de-o fi azi sau mâine. căci m-a iubit. Către El ţi-ndreaptă şi azi dorul tău! Curând primim ce nădăjduim: Pentru veşnicie cu Isus să fim! După durere. Şi de-L ascult întruna Nu-mi va lipsi niciuna Din cele spre folosul meu… 5.3. Pe toate El le ştie. nici moarte..

Unde Domnul. Noi pluti-vom. prin neguri şi cercări. vorbeşte liniştit. Doamne. căci Tu ai biruit! 2. Te-aştept Isus iubit! 3. Ne vom veseli la tronul Mielului Isus cel blând. Vom zbura spre locuri noi. Lumina jertfei Tale mi-aduce mângâieri. Dar mă încred în Tine. Doamne.Eu nu cunosc cărarea pe care voi umbla. ştie Domnul De cel rău a ne feri! 3.O singură speranţă 1. măreţ şi sfânt. Aştept căminul slavei. Eu am lumina crucii. noi pluti-vom Spre al cerului liman! 4. o.Fericit e tot acela . doar Tu eşti pacea mea! Când glasul Tău. Ierusalim iubit! 227. Şi s-or prăbuşi-n cutremur Munţii spulberaţi pe mal.De-ar fi să trec prin moarte. Ca de stâncă s-or lovi! Ştie Domnul. se-arată în sfârşit. Şi ferice.Dumnezeu ne e salvare 1.Dumnezeu ne e salvare Şi putere la nevoi. şi ferice În etern vom fi cântând! 228.Când s-or revărsa pe ţărmuri Chiar oceanele în val. mă poartă liniştit. Mântuitorul meu! Când mâna Ta.Când vom fi-n Ierusalimul Luminos. o. Doamne. De-ar voi să ne doboare.N-avem teamă de popoare Când asupră-ne-or veni.O singură speranţă în suflet am mereu Să mă încred în Tine. o. Te-aştept să vii la mine. unde Domnul Pururea va fi cu noi! 2.226. Şi. Când slava Ta. pe aripi iubitoare.

De păcat m-a curăţit. Crede. Pacea lui şi mulţumirea Le primeşte-n dar de sus! 3.1. Pe veci de Domnul Dumnezeu! 2.Fericit cel ce ascultă Glasul blândului Isus. Nu mai sunt copil pribeag. El atuncea nu-i pierdut! Refren: Fericirea din astă lume E ca a valurilor spume. Şi om nou am devenit. frate-n orice zi! 1. Domnul e scăparea ta! Refren: Lui Isus mă-nchin cu drag Pân’ ‘oi trece-al gropii prag! Până când va reveni Ne-ntrerupt Îl voi iubi! 2. căci stau pe-a Lui aripă.Fericit e tot acela. Noi puteri găsesc în Dumnezeu! Nu mă tem. chiar când vremea-i rea. 3.Zi de zi 1.Fericit cel ce în viaţă S’a-mpăcat cu Dumnezeu: Va avea un scut puternic Şi va-nvinge tot ce-i rău! 229. Mă încred mai mult în harul Său! . Care-n orice pas făcut Cere sfatul de la Domnul. Iar cea din ceruri ni-e dată-n daruri.Crede. nu te tângui! Crede.Raza Spiritului Său A pătruns în pieptul meu.Crede. frate-n orice zi.Vesel merg sub al Lui steag.Zi de zi şi-n fiecare clipă. Cine mă va clătina? Domnul e tăria mea! 230.

Tot ce-i bun şi-atâtea biruinţe Pentru mine El a pregătit; Chiar de trec, ades’, prin suferinţe, Nu mă tem, căci El a biruit! 2.Zilnic, Domnul este lângă mine Cu minuni de har, la orice pas; Bucuros, cărarea să-mi lumine, Ca s-ajung al cerului popas. Cu aşa iubire îmi vorbeşte Şi-mi promite viaţă ne-ncetat, Iar puterea mea mereu va creşte, De-I ascult Cuvântul minunat! 3.Eu mă-ncred, de-acum, în Tine, Doamne, Că m-ajuţi în orişice necaz! Nu-i fricos cel rău şi nici nu doarme, Dă-mi putere să-l înving şi azi! Câte clipe se adună-n zile Şi câţi ani ‘nainte mi-ai deschis, Să-mi ajuţi să merg, mereu, cu Tine Până-n cerul ce mi l-ai promis! 231.Eu vin, zi de zi 1.Eu vin, zi de zi, unde Domnul mă cheamă; Dureri, câte-or fi, n-am cu El nici o teamă: Mă scoate din foc, dintre valuri mă scapă, El veghează mereu drumul meu! Refren: Vreau să cânt despre El, frumos, Despre Domnul Hristos, Ce iubire, Aleluia! Minunat m-a salvat! Minunat m-a salvat! 2.Eu merg, zi de zi, unde El mă trimite... Furtuni de-ar lovi, am izbânzi pregătite! Curând o s-ajung sus, pe stânca cea ‘naltă, Mă fereşte de rău braţul Său! 3.Oricâte-aş lăsa, prea puţin mi se pare, Primi-voi cândva ceru-ntreg, sărbătoare; În dragostea Lui, El aşterne îndată, Peste lacrima mea, Osana! 232.Isus şi eu 1.Isus şi eu ne-am întâlnit la cruce;

El a murit, iar eu am fost salvat... (:Iubirea Lui mi-a renăscut iubirea; Isus şi eu, ce dulce ne-am legat!:) 2.Isus şi eu, spre ţara minunată!... Oricât de grea povara vieţii-ar fi, Nimic din drum nu poate să ne-abată; (:Isus şi eu alături vom păşi! :) 3.Isus şi eu, în casa de lumină Vom fi curând şi nu vom mai pleca Şi bucuria ne va fi deplină: (:Isus şi eu nedespărţiţi vom sta! :) 233.Lângă Isus 1.Lângă Isus am găsit pacea sfântă, El mi-este singurul ocrotitor! Când mi-a fost inima tristă şi-nfrântă, Braţul Său tare mi-a fost salvator! Refren: Lângă Isus sunt fericit: Pace în suflet mi-aşază; Lângă Isus am biruit Şi veşnicia urmează! 2.Lângă Isus astăzi n-am nici o teamă, Lesne îmi port crucea, făr’ a cârti... Al Său Cuvânt către cer mă îndeamnă: “Mergi înainte, cu El, orice-ar fi!” 3.Lângă Isus simt nespusă plăcere, Cu El voi merge în fiece zi; Până ce viaţa Hristos mi-o va cere, Merg prin credinţă şi voi birui! 234.Sfânt izvor ceresc 1.Sfânt izvor ceresc ne-ncetat găsesc, Stând pe braţele iubirii Lui; Sfântă pacea Sa umple inima, Stând pe braţele iubirii Lui. Refren: Ce iubire! El poartă grija orişicui. Fericire, stând pe braţele iubirii Lui! 2.Nu plâng, nu suspin, chiar aşa străin, Stând pe braţele iubirii Lui;

Drumul meu spinos e aşa frumos, Stând pe braţele iubirii Lui! 3.N-am de ce fugi, cât de greu mi-ar fi, Stând pe braţele iubirii Lui; E aproape El, nu mă tem defel, Stând pe braţele iubirii Lui. 235.Domnul mi-este călăuza 1.Domnul mi-este călăuza, mi-e destul că-L pot urma, Fără nici o îndoială calc smerit pe urma Sa. Sfântă pace şi odihnă prin credinţa-n El aflând (:Vină sute de necazuri, cu Isus le-nving pe rând!:) 2.Domnul mi-este călăuza, El mă face fericit, Îmi dă har în încercare ca să văd că sunt iubit; Dacă pasul mi s-ar frânge, însetat de aş cădea, (:El mi-e Stânca şi Izvorul, toată veselia mea. :) 3.Domnul mi-este călăuza, sfatul Său de har e plin, Mi-a promis odihnă vie în al Tatălui cămin; Îmbrăcat în nemurire, lângă-al meu iubit Isus (:Voi cânta o veşnicie: minunat El m-a condus! :) 236.Dacă vrăbii pot să cadă 1.Dacă vrăbii pot să cadă, Dacă stele se pot stinge, Lângă Domnul, niciodată Frica morţii nu ne-atinge... 2.Dacă totuşi, câte-o mamă Copilaşul îşi mai uită, Dumnezeu ne ţine-n palmă, Ne hrăneşte şi ne-ajută... 3.Când e gata, în furtună, Vasul nostru să se sfarme, Domnu-aduce vreme bună, Niciodată El nu doarme... 4.Cine-n lumea asta oare Ar putea să ne despartă? Harul Lui e-aşa de mare, Dumnezeu e-al nostru Tată! 5.Tot cu El, în orice clipă: El ne vede şi ne ştie! Noi vom sta pe-a Lui aripă

Şi-om zbura spre veşnicie! 237.Frumos e s-ascult 1.Frumos e s-ascult glasul Său minunat, Cereşti armonii pe pământ!.... O rază în muzica sferelor Lui, Mi-e inima toată un cânt! Refren: Ca pasărea, puii, sub aripa ei, Când norii se-adună-n furtuni, În dragostea Sa mă ascunde Isus, Păzit de îngerii buni! Păzit de îngerii buni… 2.Frumos e să-ntind braţul meu către El, Când mersul mi-e greu şi prea lung... Deasupra durerii mă ’nalţă, să zbor, Pe stânca cea ’naltă s-ajung! 3.Frumos e să-mi plec fruntea mea-n aşteptat, Veşmântul cel alb să primesc... Eu ştiu că mi-l ţese din inul curat, Din firul de aur ceresc. 238.De iubeşti pe Domnul 1.De iubeşti pe Domnul tot mereu, Fericit vei fi pe drumul tău! (:Peste munţi si peste văi, Prin furtuni şi prin văpăi, Blând te ocroteşte braţul Său!:) 2.Să te rogi la fiecare pas, Cartea Lui să-ţi fie sfânt popas! (:Domnul, pentru-ai Lui copii, Pregăteşte bucurii, Credincioşi in El dacă-au rămas! :) 3.Dacă lumea e-mpotriva ta, Nu te-abate! Asta-i calea Sa! (:Tu păşeşti pe drumul Lui, Nu mai eşti al nimănui, Prin credinţă poţi de-acum cânta! :) 239.Ce te frămânţi, inima mea? 1.Ce te frămânţi, inima mea, Singură şi pustie?

Stai în credinţă, nu dispera, Toate Isus le ştie! 2.Oamenii trec tot mai grăbiţi, N-au timp să te asculte; El ţi-e aproape şi-n suferinţi, Oricât ar fi de multe... 3.Doamne, auzi strigătul meu, Nu mă lăsa pieirii; Fă ca să cânt pe cale, mereu, Cântecul mântuirii! 240.Când pacea îţi lipseşte 1.Când pacea îţi lipseşte, Priveşte către cer! Isus te mântuieşte, Isus îţi dă puteri, Isus îţi dă puteri! 2.Când inima nu-ţi tace, Priveşte către cer! Căci Domnului Îi place Să vindece dureri, Să vindece dureri! 3.Când simţi că viaţa-i goală, Priveşte către cer! Isus nu te înşală, Când inima I-oferi, Când inima I-oferi! 4.Când cauţi alinare, Priveşte către cer! O dragoste mai mare Nu afli nicăieri, Nu afli nicăieri! 241.Dacă neguri vin ades’ 1.Dacă neguri vin ades’, Mă încred în harul Său. Tot ce pare ne-nţeles E ştiut de Dumnezeu. Fie noaptea cât de grea, Domnul e lumina mea. 2.Dacă-n noapte drumu-i greu, Am ’nainte paşii Săi;

Să salveze de cel rău Domnul are mii de căi. Fie noaptea cât de grea, Domnul e lumina mea. 3.Dacă trec prin încercări, Ştiu că sunt în mâna Sa: Multe binecuvântări Domnul dă şi Domnul ia… Fie noaptea cât de grea, Domnul e lumina mea. 242.Când neguri se-adună 1.Când neguri se-adună şi vântul se zbate, (:Aproape e Domnul, din valuri ne scoate!:) 2.De cine ne-om teme? El mustră furtuna (:Şi-I place să fie cu noi totdeauna! :) 3.Pluti-vom spre casă, Isuse, cu Tine, (:Pe braţul Tău tare, o, cât e de bine! :) 4.Şi dacă furtuna, mugind, ne-ameninţă, (:Noi mergem ‘nainte, trăim prin credinţă! :) 5.Prin bezna cercării, când paşii se-nclină, (:Doar dragostea-Ţi mare ne fie lumină! :) 243.Blând, ca o voce de înger 1.Blând, ca o voce de înger, Poate să fie-auzit, Printre suspine şi plângeri, Glasul speranţei şoptit: Stai până trece furtuna, Domnu-i pe valuri stăpân; Apele trec totdeauna, Stâncile-n urmă rămân! Refren: Stai în credinţă şi nu dispera, Cheamă speranţa în inima ta! 2.Nu-ţi fie frică de noapte, Tu luminezi ca o stea; Cel ce domneşte în toate, Domnul, e-n inima ta... Stai şi ascultă speranţa, Las-o în sufletul tău;

Vine curând dimineaţa, Nu va fi noapte mereu... 3.Fii credincios pân’ la moarte, Chiar dacă lupta e grea, Domnul şi astăzi desparte Marea, s-o poţi traversa. Stai şi ascultă-ţi chemarea: Vezi câte suflete pier! Chiar de e-ngustă cărarea, Nu este alta spre cer! 244.Ce bine e în viaţă! (Canon) Ce bine e în viaţă s-asculţi cu bucurie Să ai lumini pe faţă şi-n suflet poezie, Şi să te temi de Dumnezeu! 245.Bine e să crezi în Domnul! 1. Bine e să crezi în Domnul Şi s-asculţi tot ce a zis, Aşteptând făgăduinţa, Pentru că aşa stă scris. Refren: Mă încred mereu în Domnul, În Cuvântu-I încercat; Cu al meu Isus în viaţă De vrăjmaş sunt apărat. 2.Bine-i să te-ascunzi în Domnul Să te-ncrezi în jertfa Sa; Cu credinţă ne-ndoită Izbăvirea vei gusta! 3.Bine-i să te lupţi în Domnul De mândria ta fugind; Doar în El găseşti odihnă, Bucurii ce nu te mint. 4.M-am deprins să cred în Domnul Şi-s atât de fericit! Ştiu că e mereu cu mine Şi va fi pân’ la sfârşit. 246.Pe Stânca cea tare 1. Pe Stânca cea tare şi ‘naltă, să stea Al meu suflet gol şi rănit ar zbura;

spre Tine privim! 1.Doamne.El te iubeşte ca pe o comoară. Când valul vrea iar să mă tragă la fund. Ţi-e adăpost în soare arzător. liniştit m-am ascuns! 247. ce-a condus poporul Israel! 3. Pace-n suflet doar Tu poţi aşterne. o.În ceasul tristeţii când singur vorbesc. De la slăvitul nostru Dumnezeu. Ca un izvor de umbră ce coboară Pe dreapta ta. în Tine m-ascund! Refren: O. de Tine-ascultăm. Vrem să strângem în suflet iubirea.Spre culmi de munte îmi înalţ privirea. mi-ascund inima! 2. mărirea. 2.Doamne. În Tine. Isus.Doamne. spre Tine privim! 2. El veghează să nu-ţi clatini pasul. la fel. Doamne. O. Să-nţelegem. În clipa ispitei. De la Acel ce ţine-n mâini zidirea. Cu sufletul purtat de mâini divine. Chiar şi atunci când îţi aşterni popasul. vânat de cel rău. Scăpare-am găsit doar în meritul Tău. El te păzeşte.Adesea în luptă. de Tine-ascultăm! . Stâncă eternă. De unde vine ajutorul meu.Aşa păcătos şi nevrednic cum sunt O. În Tine. De-acum şi până în etern. din jertfă. credincios. Stâncă eternă. sub duhul lumesc.Da. vei fi! 248. Stânca mea. în Tine m-ascund! 3.Spre culmi de munte 1. aşa odihnitor! 4.Când Domnul fi-va pururi lângă tine. spre Tine privim. Tu eşti pâinea vieţii eterne. Isuse. Stânca mea. Doamne. De-orice păcat salvat în veşnicii. Furtuni de-ncercări când la mine-au ajuns. El.

Poţi să păşeşti cu Isus fericit! El a-nviat! El a-nviat! Tatăl din cer jertfa Lui a primit. Nu pot să cred în altceva! Refren: Hristos e Stâncă de granit.Doamne. să vii.Doamne. ce mult Te dorim! Eşti cu noi. Te-aşteptăm! 249.Poţi să te-ncrezi în Isus 1.Poţi să te-ncrezi în Isus ne-ncetat! El a învins! El a învins! Biruitor peste iad şi păcat. Te-aşteptăm. cum ai spus la plecare. ce mult Te dorim! 4. Doamne. Doamne. totdeauna aproape.3. să vii.Poţi să fii sigur în Domnul Hristos! El S-a ‘nălţat! El S-a ‘nălţat! El este-al tău Mare Preot milos Domnul Hristos S-a ‘nălţat! 4. Domnul Hristos a-nviat! 3. Domnul Hristos a învins! Refren: El nu-i învins de nimic pe pământ! Toată puterea e-n harul Său sfânt! Crede că ai tot ce El ţi-a promis: Domnul Hristos a învins! 2. Domnul Hristos vine iar! 250. Să Te-ntorci. Tu ne scoţi şi din foc şi din ape.Speranţa mea e doar Hristos Şi-al Său sfânt sânge preţios! Oricâte şoapte m-ar chema. Să salvezi omenirea ce moare.Poţi să vesteşti tot ce El a promis! El vine iar! El vine iar! Drumul spre cer pentru toţi e deschis. Doar El mă face neclintit! Doar El mă face neclintit! .Speranţa mea e doar Hristos 1.

Minunea cerului! Te pleacă în faţa Lui smerit. Căci El te-a scos din foc! 3.Când faţa nu I-o mai zăresc. Tată! 1.2. suflete.O. La fiecare val şi vânt Stau ancorat de-al Său Cuvânt! 3.De mână du-mă.Mi-e adăpost credinţa Sa Şi jertfa Lui pe Golgota! În jurul meu potop de-ar fi. A toate înţelept! Predă-te cu sufletul zdrobit ‘Naintea Celui sfânt! 2. stai liniştit. pe veci voi sta. Voi fi găsit biruitor! Zidit în El. Tată. Purtând neprihănirea Sa! 251. Căci El te-a scos din foc! Cu dragostea Lui te-a umbrit Să-ţi facă-n ceruri loc… Aceasta-i slava Lui.O. suflete. Mă-ncred în harul Său ceresc. stai liniştit. ‘Naintea feţei Lui! El ştie de ce ai venit Şi tot ce ai să-I spui… La El nimic nu-i greu: Îţi dă tot harul Său! Te pleacă-n credinţă umilit ‘Naintea feţei Lui! 252. stai liniştit! 1. suflete.De mână du-mă. stai liniştit ‘Naintea Celui sfânt! Te-ncrede în El.Când va veni pe albul nor. În astă viaţă toată .O suflete. umilit. Ascultă-al Său Cuvânt! E-aşa de bun şi drept. Eu ştiu că tot mă va iubi! 4.O. După-al Tău plac.

În lume cât trăiesc.Chiar când nu văd cărarea Pe und’ m-aştepţi. Lângă Domnul însă grija va pieri. Domnul mă salvează din orice-ntâmplări! 3.Pretutindeni cu Isus în clipa grea. străin şi călător. Harul Lui mă face azi să pot cânta! Cânt cu voie mare că veni Hristos. După-al Tău plac.Pretutindeni cu Isus 1. 2. .Pretutindeni cu Isus eu merg voios. Mi-ajunge-ncredinţarea Că Tu mă-ndrepţi! De mână du-mă. Orişiunde merg cu El în pace sunt. În astă viaţă toată Şi-n veac de veac! 253. Trec cu El prin văi de lacrimi bucuros! Fără El pe-acest pământ nu-s bucurii. Condu-mă cum îţi place. Cuvântu-acesta-i farul meu şi noaptea-i steaua mea. aşa-i deviza mea.Pretudindeni cu Isus cel adorat! Oamenii mă uită dar El niciodat’! De s-ar duce totul în adânc de mări.”Pe veci cu Dumnezeu!”.Şi-n veac de veac! Eu singur nu pot face Nici chiar doi paşi. Să nu mă laşi! 2. Refren: Apărat de Isus sigur eu mă simt. ia-mă lângă Tine Când cad zdrobit Şi-arată-mi ce e bine Când sunt orbit! 3. Tată.„Pe veci cu Dumnezeu!” 1. Frate şi salvare omului de jos! 254.În haru-Ţi ocroteşte Inima mea Şi fă de-o linişteşte În vreme grea! O.

Mi-e dor de-oraşul uimitor. aşa cum mi-a spus.Părintele meu e foarte bogat . Ierusalim iubit! 3. 3. Doamne-ajută-mi Tu Ca tot spre Tine dorul meu să mi-l îndrept de-acu’! Scăparea Tu îmi eşti. Tatăl meu e-Mpărat. 256. iar bucuria mea În locuinţele cereşti la Tine-o voi avea! Pacea mea. acolo-i ţara mea. Refren: Nu mă tem de nimic. El îmi spune din nou: “Nu te las!” 2. Ca şi-al lui Noe porumbel. când. ca pe seninul cer Se-arată-al păcii curcubeu cu scumpe mângâieri! Semn ceresc.Pe veci cu Dumnezeu! O.Domnu-i Păstorul meu (Canon) Domnu-i Păstorul meu chiar dacă sunt mic. Mi-a promis că-ntr-o zi lângă mine va fi. scump Isus de Tine mi-este dor! 2. Mulţumesc zi de zi Domnului. semn ceresc.Eu aştept marea zi. Niciodată. Regele meu va veni. sunt copil de-Mpărat. În căminul de sus. Ierusalim iubit! Sfânt oraş.Aparţin lui Isus. un dor nepotolit. eu voi fi cu Isus. pacea mea la Tine-o voi avea! 255.Adesea în dureri.Aparţin lui Isus 1. Nesfârşită e dragostea Sa.Spre cer mereu privesc. Harul Său revărsat. sfânt oraş.Întruna vreau să locuiesc cu-al meu Mântuitor! Scump Isus. mă iubeşte. Printre îngeri şi prinţi voi domni. nu duc lipsă de nimic! 257. de mine El n-a uitat. Când sunt singur şi trist. fericire mi-a dat. Sunt un semn pentru dragostea Lui. cum mângâi tu-n dureri! 4. când cad şi când suspin. eu ştiu.Sunt al Regelui meu. la arcă iarăşi vin… Şi-n sufletu-mi mereu. Domnul. De multe ori mă socotesc ca şi sosit în ea! Şi-atunci mai mult mi-e dor. Faţa Lui ne-ncetat voi vedea. când Îl strig în impas. El mă paşte.

Universu-n veci va sta Sprijinit pe Legea Sa. Eu am fericirea că-s fiu de-Mpărat. .Din Sinai a răsunat 1. Nu se schimbă Dumnezeu. ca fiu de-Mpărat! 4. Legea Sa.Toate trec în veşnicii. De s-ar fi putut schimba. Dar am un palat sus în cerul senin! Deşi câteodată pe cale-am oftat. Veşnic este tronul Său. Suntem aşteptaţi în măreţul palat Ca rod al Golgotei. 3. Nu-i nimeni să aibă mai mari bogăţii! 2. Dumnezeu e drept şi bun Şi aşa e Legea Sa. N-ar fi fost nici Golgota.Pe unicul Fiu la noi L-a trimis. Astfel ştim că-n veci va sta Neclintită. curat Şi-a slavei coroană.Din Sinai a răsunat Glasul Domnului cel sfânt.Aici pe pământ eu sunt peregrin. un veşmânt alb.Deşi sunt născut ca om păcătos. 258. Legea Sa. Mai mult ce-am visat voi avea prin Hristos: Veşmânt al dreptăţii. Prin El poarta cerului ni s-a deschis. Legea Lui ne-a arătat Sfântă-n cer şi pe pământ. Scrisă-n inimi. Dumnezeu ne-a dăruit Un dreptar neprihănit Şi în veci de veci va sta.1. ca fii de-Mpărat. Însă-n veci vor dăinui Legea Sa şi-al Său Cuvânt. 2. 3.Părintele meu e foarte bogat: Comorile lumii chiar El le-a creat! Al Lui e pământul şi veşnic va fi. Munţi şi ape şi pământ.Am aflat al vieţii drum Din Sinai la Golgota.

Plăcută-i. şi-adevărat. Şi Ţie azi mă-ncredinţez. Doamne. Legea Ta Şi pilda ce ne-ai dat! Când m-ai chemat s-ascult de ea.Cuvântul Legii lui Hristos E mult mai scump. . necaz Sunt spre-ndreptarea mea! 3.Cuvântul Legii lui Isus E adevăr venit de sus. Şi temerea de Dumnezeu Conduce sigur pasul tău Spre ţara cea senină.Din inimă vreau să urmez Doar scumpă. Şi lămurit. Cum nu Ţi-aş fi urmat? 2. Doamne.Plăcută-i.Nimic nu m-ar mai ţine azi De-a nu Te asculta. curat. mai preţios Ca cel mai de preţ aur. Legea Ta. El va moşteni pământul! 3. Izvor de-ndreptăţire. Veşnic sfeşnic Îndrumare pe cărare. căci iubeşte Tot Cuvântul.Cuvântul Legii lui Isus 1. Când am văzut că griji. Îndrumare pe cărare Şi lumină Către patria divină! 260.Porunca Legii lui Hristos Preschimbă drumu-ntunecos În veşnică lumină. Dând hrană spre-ntărire! Iar rostul Lui e sfânt. Şi povaţă Înnoind întreaga viaţă. El este la-ndemâna ta. 2. Cine ţine Şi-mplineşte. Doar vinde tot şi vei avea Un minunat tezaur! Veşnic sfeşnic. Legea Ta! 1.259.

nu binecuvântări.Am lăsat tot ce e trecător. Purtat de-un singur dor. 3. Legea Ta. mărire. Tu-mi poţi ajuta! Refren: Vreau să fiu doar al Tău. De-aceea mă încred Tine. Ce folos.Voinţa-mi stă mereu în cale Să nu fac ce mi-ai poruncit Şi pofta cărnii-nşelătoare Mă duce-ades’ pe-un drum greşit… Am meritat de-atâtea ori Blestem. Ajută-mi Tu.Tu eşti scăparea mea! 4. Dacă-n viaţă n-am vrut să primesc Pe Isus Hristos!… 3.Să păzesc. Părinte sfânt Şi dirijează-mi Tu pornirea. Isuse-nvaţă-mă. Numai Tu. Numai Tu. Aşa vreau să-Ţi urmez mereu. Să ai plăcere Tu de noi Iubit Mântuitor! 261.Bani. nu mă fericesc.Voinţa şi îndeplinirea. Vreau în veci. Tu. Isuse-al meu! 262. Dă-mi-le. Legea Ta! 1.Şi-nfrunt atunci orice nevoi. Ca-n toate să ajung să-Ţi plac Şi numai voia Ta s-o fac! 2. Legea Ta.Voinţa şi îndeplinirea 1.Să păzesc. Prin Duhul Tău şi-al Tău Cuvânt. Numai Ţie să-Ţi servesc! 2. Să stăpâneşti fiinţa mea. . Ţie-n veci. Voia-Ţi sfântă vreau să-ndeplinesc.Eu ştiu că mă conduci mai bine Decât eu însumi aş putea. ce folos. Isuse-nvaţă-mă. Legea Ta s-o împlinesc.

Să ‘nalţ mereu gândirea mea. Acolo unde nu-i păcat. ia-mi. Nespus de sclipitoare. Spre ceruri. Să ‘nalţ mereu gândirea mea. O. cât de greu. nici suferinţă! O.. Cununa mă aşteaptă-n cer. în toate. Răsplata este mare. paşii mei.Chiar dacă lupta-i partea mea. Cine te va smulge de la braţul Său? 3. Iubirea Ta o laud! Isuse-ajută-mă să-Ţi fiu Pe-acest pământ un martor viu. Iubirea Ta s-o laud! 2. prin credinţă... Protector Şi Mângâietor! 263. poţi trăi frumos Dacă ai în suflet pacea lui Hristos! 2. Domnul meu 1. veghează.Ca un râu de viaţă este pacea ta Când asculţi de Domnul şi de Legea Sa! Plin de biruinţă. inima. cerul este uimitor.Condu. Tu. Da. aur încercat.Mâna Lui te ţine. Şi faţa Ta o caut! Iubesc din suflet Legea Ta. Nici griji.Domnul ştie toate. nu te-nspăimânta! Marea. Spre ceruri. Domnul meu. cât de mare. Doamne. neclintit! Dragostea-I de Tată le-a îngăduit. 265. Isuse.Privesc la Tine. Pe-acest pământ un martor viu.Tu să-mi fii.Ca un râu de viaţă 1. Dacă Domnul e-a ta desfătare .. pentru cel biruitor Răsplata este mare! 264. Doar trecând prin flăcări poţi să fii curat. El te va purta.Privesc la Tine. greul. deci. fii. Şi-n coroana slavei. Roagă-te. prin credinţă! 3. Da. pentru cel biruitor.

Înving şi moartea şi suferinţa. El mi-este Rege. e-a mea speranţă. Isus mi-e viaţa. 2. pe calea strâmtă.De-acum sunt gata 1. Dacă vrei să obţii biruinţă. 4. Azi e timpul. Dacă El este aripa ta. Dacă-L faci turnul tău de scăpare. căci mă-nţelege. Prin credinţă vei fi salvat. 3. 4.Dacă eşti îmbrăcat cu iubire. Eu merg cu El pe calea Sa. De-acum sunt gata cum El cuvântă. El mi-este Frate.De-acum sunt gata să-mi spun credinţa. Dacă stai tare pân’ la sfârşit. Fericire ai să găseşti. de mână şi faţă-n faţă. 267. Dacă celor sărmani le slujeşti. Dacă ştii să împarţi fericire.De-acum sunt gata ca jertfă sfântă.De-acum sunt gata s-ascult de Lege. 3. Dacă ţii Legea cu scumpătate. În El am pacea şi biruinţa. fii pregătit! 266.Dacă faci totdeauna dreptate.Dacă vrei să trăieşti prin credinţă. Dacă-n El lacrima-ţi vei ascunde.Dacă-L cauţi pe Domnul oriunde. 2. 5. Fericit poţi atunci cânta. Dacă-L strigi ca un cerb însetat. Cu crucea-n spate.De-acum sunt gata să merg în viaţă Cu El. Eu merg cu El pe calea Sa. Eu merg cu El pe calea Sa. Isus m-ajută.Domnul ne cheamă pe munte . Dacă spui adevărul mereu. Eşti un fiu al lui Dumnezeu.Dacă Domnul e-a ta desfătare.1. Eu merg cu El pe calea Sa.

Cine e gata sa urce Până la dragostea Sa? Golgota toată-i jertfire. Iată-ne-aici.Cetate tare-i Dumnezeu şi armă-apărătoare! El ne ajută-n orice greu ce-ar vrea să ne doboare. . Legea Ta sa urmăm. tot ce-ai spus. bun Isus Te-aşteptăm! 268. Iată-ne-aici. Viaţa la toţi sa ne dea. Unde sunt cei ce-L măresc? Iată-ne-aici. Cine e gata s-asculte Taina rostită de ea? Flăcări Sinaiul aruncă. Unde sunt cei ce-L iubesc? Iată-ne-aici. Nu ne-ndoim cât de puţin de-a noastră reuşită! Al răzvrătirii prinţ scrâşneşte-amar din dinţi.Domnul ne cheamă la cruce. Golgota să cântăm. Îzbânda întrupată! 3. Unde sunt cei ce-L doresc? Iată-ne-aici. Valuri de har se pornesc.Tăria noastră nu-i de-ajuns şi-am fi răpuşi pe dată.1. El duce lupta toată! Şi-ntrebi tu cine-i El? El e Emanuel. vicleşug. E Domnul Savaot. Zori de lumină vestesc. Domnul coboară-n mărire. Cer de minuni să ne dea. Vrăjmaşul cel bătrân se crede-acum stăpân.Cetate tare-i Dumnezeu 1. 2.Domnul ne cheamă la Sine. şi Dumnezeu a tot. Golgota sa cântăm.Domnul ne cheamă pe munte. noi sperăm! 3. Putere. mila Ta implorăm! Iată-ne-aici. Foc de dreptate ceresc. Fără de margini. Dar Domnul e mai tare! 2. Dar pentru noi Hristos Isus. Cine ascultă şi vine? Iată pe nor slava Sa! Viaţa cea fără pieire. Domnul rosteşte poruncă. iubire.De-ar fi cu draci pământul plin ce-ar vrea să ne înghită. Legea din nou să ne dea. el are din belşug.

În veac de veac! (:Fi-mi Tu coperământ.Al Tău vreau să rămân. (:Tu. Miel al lui Dumnezeu Mărit erou..Să nu se-atingă de Cuvânt.Satana mult ar vrea Să trec de partea sa Şi să te las. Scriptura-l va zdrobi: Ea stă nebiruită 4. de rău şi păcat. Condu-mă pe pământ. Al Tău. În trai curat şi sfânt După-al Tău plac!:) 4.Dar oricât ar scrâşni. Isuse bun. mare Dumnezeu Alungă pe cel rău Şi fă să fiu mereu Spre Tine-atras!:) 3.Iubit Isuse-al meu. (:Eu ochii mi-i ridic Şi vesel pot să zic: „De-azi moartea mi-e câştig.În Domnul găsesc adăpost 1.Iubit Isuse-al meu 1. Am pe Isus!”:) 270.Şi-odată liberat De orişice păcat.. noi n-am pierdut nimic! Hristos e Domn şi-n moarte! 269. să-L lase cum e-n Carte! Cuvântul şi cu Duhul Sfânt ne sunt a noastră parte! Şi de-ar ameninţa chiar viaţa să ne ia Tiranul inamic. De-aceea Te implor Să-mi fii Tu Protector În orice greu!:) 2.În Domnul găsesc adăpost De lume. sus. (:Tu-mi eşti Mântuitor. Mereu Tu Isuse mi-ai fost Şi mi-eşti sigur loc de salvat! . Spre Tine.

şi-am să fiu Salvat de-orice plăgi şi blestem! 3. mereu. nu te las! 6.Vă-ndreptaţi spre Ghetsemani! 1. Ce durere-a suferit Pentru voi. Strigat-am în griji şi necaz Iar Tu mi-ai răspuns iubitor: Te scap şi te ‘nalţ.Chiar sute şi mii de-ar cădea În stânga şi-n dreapta.Deci vină orice strâmtorări Şi urle Satana turbat. salvat.De spaimele nopţii nu ştiu. căci v-a iubit! De la Domnul învăţaţi . Salvat.Mergeţi iarăşi să-L vedeţi Judecat. Eu ştiu că tot voi fi salvat! 271. legat.Refren: Salvat. Isus este sprijinul meu! 4. chiar din flăcări A cântat! 272. Vă-ndreptaţi spre Ghetsemani Când simţiţi ispita grea! Staţi în luptă cu Isus. De la Domnul învăţaţi Rugi fierbinţi să înălţaţi! 2.O.Jan Hus (Canon) Pe Jan Hus Pe rug l-au pus dar n-a cedat Chiar din flăcări. Isus mi-este scut. pe veci cu Isus voi domni. Eu tot în credinţă voi sta. lovit.Isuse-alor Tăi le promiţi Că îngeri trimiţi pentru ei Să-i scape când sunt năpădiţi De vipere. Chiar munţii arunce-se-n mări. demoni sau de lei! 5. Doamne-adăpost umbritor. salvat. nu mă tem. De zboară săgeţi. Nu priviţi decât în sus. cânta-voi şi-L voi preamări! 2.

Noi suntem oştirea. nedespărţiţi. Tu eşti cu mine . Domnul e cu noi. Drumul spre victorii El ne-a pregătit. Va birui cercări şi suferinţă Căci poartă crucea cu Hristos Isus. Cu Isus. Când El spune "S-a sfârşit". Mergem înainte sub acelaşi steag! 2.Vă suiţi la Golgota Să-I aduceţi mulţumiri.Biruitorul merge prin credinţă Şi va primi un loc în ceruri. Rege este El! În unire sfântă trecem zi de zi Una în durere. Învăţaţi cum să trăiţi! 273. El ne sprijineşte. sfântă răsplată (:Primeşte-ndată de la Isus! :) 3.Biruitorul 1. Cântând.Crucea Lui cum s-o purtaţi! 3. ce bogată. nu putem cădea! Ne-a promis o Ţară.Mergem înainte spre acelaşi ţel. Ne-a promis un nume. El peste moarte are biruinţă Când vine Domnul plin de slava Sa! O.Biruitorul luptă prin credinţă Şi răstigneşte firea lui cea rea.Mergem înainte. Planul Său e împlinit. una-n bucurii… 3. m-ajută şi pe mine. În veşnicie are să fie (:Cu bucurie încununat!:) 2. Ref: Iată se zăreşte al măririi prag. şi-o vom locui. Părinte bun. Ca un copil cuminte. s-alerg pe drumul cel spinos! Să biruiesc. lupta cât de grea. mă ţin legat de Tine. Niciodată-n luptă nu vom da ‘napoi! Răul sus pe cruce El l-a biruit.Mergem înainte. credincios! M-ajuţi ştiu bine. şi-l vom moşteni! 274. sus.Mergem înainte! 1.

O sabie purtând şi scut. Doamne.Îl văd în luptă. E Adevăr preasfânt! Aici vom sta. nici pietricica ce-a lovit Ci singur.(:Înving prin Tine. deseori.Îl văd adesea şi-l admir 1. Sorbind al lacrimii potir Cu paşi trudiţi. Nimic nu va schimba învăţătura! Noi nu dorim s-avem . Ah. Nu sabia a biruit. cum ne-a-nvăţat Scriptura! 2. la cer! La Tine.. bunul Dumnezeu! 276.E-n inimă şi-n gând Pecetea Celui sfânt.Furtuna de-ar lovi Şi gloata de-ar mugi. am găsit Putere până la sfârşit! Păstrează-n noi nădejdea Ta S-avem putere a lupta! 277. Deşi îngustă şi cu spini. pe drum spinos.Când David şi cu Goliat (Canon) Când David şi cu Goliat s-au întâlnit şi s-au luptat. Cărarea duce sus. Să speri.Îl văd adesea şi-l admir Pe-urmaşul lui Isus Hristos.Suntem cu toţii peregrini Prin valea negrelor dureri. să lupţi. simt cum rănile îl dor. Noi ştim că nu-i a noastră-nvăţătura! E-al Domnului Cuvânt.Furtuna de-ar lovi 1. “De unde ai primit puteri Să-nfrunţi atâtea mari dureri?” Iar el mi-a spus: "Nădejdea mea-i Hristos şi biruinţa Sa!" 2. Tu-mi dai puteri! :) 275. să nu te laşi?" Iar el mi-a spus: "Nădejdea mea-i Hristos şi biruinţa Sa!" 3. Dar văd că nu se dă bătut! "De unde ai aşa curaj..

Nu ştim cum s-o oprim! Oare cum poţi dormi pe furtună? Chiar nu-Ţi pasă că pierim? Refren: Ah. cum ne-a-nvăţat Scriptura! 278. Şi fiare şi demoni printr-un Cuvânt! În Tine mă-ncred cât voi trăi. Mânia furtunii nu poate lovi. Toţi norii s-au risipit. 2. urletul mării? 1.Auzi. urletul mãrii. sunt liniştit. preaiubit! Cu Tine Isuse. Stânca mea.Pe frunte-al Fiarei semn! Aici vom sta. Domnul meu. 279. N-am alt Mântuitor! Vreau să trec marea vieţii cu bine. Luptând cu-un duşman turbat? Căci moartea pe noi se răzbună. Prin valuri.Plutim prin furtună . nu vezi cum loveşte Păcatul amar şi greu? Vezi inima-mi cum se căieşte. urletul mării? Vezi cerul întunecat? De ce ne-ai lăsat disperării. fie orice-ar fi. prin vânt sau nor. Iar pacea în suflet coboară Cu Tine sunt fericit! Te rog să rămâi lângă mine. Dar vom urma cu drag învăţătura! Noi viaţa ne-am depus În mâna lui Isus! Aici vom sta. Pe cel viclean îl ştim..De jertfă nu fugim. Doamne. Căci Tu stăpâneşti chiar şi val şi vânt.Isuse. Doamne.Stăpâne.. stã smerit… Când Tu porunceşti. cum ne-a-nvăţat Scriptura! 3. e linişte iară.Auzi. Auzi oare plânsul meu? Trezeşte-Te Doamne şi-alungă Spaima ce m-a cuprins! Glasul Tău iadu-ntreg să străpungă Vrăjmaşul să-l văd învins! 3. la vorba Ta.

Tu rămâi în adevăr. 2.Îndrăzneşte cu credinţă! 1. sosim la uscat.Deşi noaptea-i neagră şi valul turbat Mugind. Edenul se-arată cu-al vieţii palat! Curând.’Nainte cu Isus 1. se frământă de vânturi mânat. Fii în toate veghetor! 281. Spre scumpa cetate cu porţi de-amarant! 2. Căci vrăjmaşul vieţii ştie Câtă vreme i-a rămas! 4. 280. în curând cu Isus pe alb nor Sosi-vom la Tatăl. Căci ispite stau la pândă Să te prindă-n gheara lor! 3. Prin noapte ne cheamă.’Nainte cu Isus prin orişice-ar veni! . ‘Nainte cu Isus prin timp aşa solemn.Îndrăzneşte cu credinţă.Spre-a intra-n Împărăţie. În faţă-ne farul sclipeşte voios. Să rămâi stăruitor. 2.1.Pe cărarea vieţii.Străbatem prin valuri. plutim ne-ncetat. Spre casa divină cu porţi de-amarant… De-i aspră cărarea. Luptă până-n ultim ceas. noi nu disperăm: În portul odihnei curând ancorăm! Refren: Spre casa divină plutim ne-ncetat. Se-arată peste noi al profeţiei semn! Cuvântul scris Se împlineşte-ntocmai cum a fost prezis. e Domnul Hristos! 3. sosim la-al Său tron. Luptă să-ţi păstrezi cununa. Harul Său îţi e de-ajuns! În strâmtori de neputinţă Ai în Golgota răspuns. strâmtă.Plutim prin furtună.Credincios întotdeauna.

Cu preţul vieţii.Mai sunt eroi ce au aprins Focul credinţei de nestins. Tot mai sus până-n cerul înalt.. zi de zi! Prin ani ce vin.Au fost eroi ce au durat. Purtat până în veşnicii..Au fost eroi 1. Isuse. Sub ele eu lupt şi slujesc. Iubirii să jertfim ca ei! 283. Văpăi din el să răspândim. M-ascund lângă inima Ta! 3.. drum curat.Pe aripi de vultur purtat. Peste ultimul val de urgii. Din noaptea strâmtorării El ne va scăpa! 3. La fel ca ei şi noi să fim! 3. În ultima mare strigare Făclie să fiu şi un glas! . peste văi şi prăpăstii. La fel ca ei şi noi să fim! 2.Pe aripi de vultur 1. De ei mereu să ne-amintim.Pe aripi de vultur purtat. Când păcatul pândeşte intrarea Şi cel rău să mă-nghită ar vrea. spre cer.Cu Tine.. Îmi adun orice zi. Peste munţi... Aripile-s tari ce mă poartă Prin ultimul mare asalt! 2.’Nainte cu Isus pe-al veşniciei prag! Cu sânge El ne-a scris pe-al crucii Sale steag! El e cu noi! În marea luptă pentru cer nu dăm ‘napoi! 282. Purtat sunt prin har şi credinţă. cu El vom birui! Cu dreapta Sa. orice ceas.Vor fi eroi ce vor jertfi Totul Iubirii. Aripile Tale m-acopăr. Ca pe aripi de vultur pornesc! Sub ele nu-i loc de rănire.Nimic nu-i de temut. oricât de grei.

Am de dus peste zări veste bună. Cu El vom birui! 3. Noi urcăm zi de zi. lângă porţile slavei.Drumul sfintelor victorii 1. Isus iubit. Ca un zbor luminos. Pe culmi de ceruri vom cânta: „Iubirea Lui ne-a salvat!” 2. Comoară-ai Tăi copii Îţi sunt! Din mâna Ta nu vom cădea! Prin harul Tău aici vom sta! 285.Tot mai sus mereu ne cheamă. N-avem nici un fel de teamă.Pe mândri Tu să-i umileşti! Un sfânt popor să-Ţi curăţeşti. Isus iubit! 1. Mântuirea la toţi s-o vestesc Şi-apoi. E Rege şi Păstor. Să nu ne-ndepărtăm de ea! 4.Comoară ni-e al Tău Cuvânt.Rămâi cu noi. Curaj ne dă şi Spirit Sfânt! De viclenia celui rău Să scapi acum poporul Tău! 3.Rămâi cu noi. 284.Drumul sfintelor victorii. Spre marea izbândă Conduce-al Său popor. Veniţi degrabă Sub steagu-nsângerat. Să apărăm credinţa Ta. Duce spre senine glorii Sub steagul lui Hristos! Refren: Hristos e Domnul..Aclamaţi Biruitorul . deci Tu să vii! Cu braţul Tău să ne susţii! 2. Pe aripi de vultur sosesc. Căci noaptea lumii a sosit! Lumină eşti.Ne apără cu-al Tău Cuvânt..

Fiţi tari în credinţă. Fiţi tari în credinţă. Un cântec de drag şi de dor! Cu glas de arhanghel Isus va chema Pe robii cei harnici şi buni. Când iadul întreg năvălea către El.. ne-aşteaptă pe noi. temerar! Ai Domnului martori şi vajnici eroi. fiţi tari! 288. Isus a promis Că vine curând marea zi Când orice suspin pentru veci va fi stins.Fiţi tari în credinţă! 1. Pe pragul atâtor minuni! 4. Acolo e locul promis! Cetatea de aur aşteaptă pe sfinţi. Isus va veni! Un ceas mai vegheaţi şi luptaţi! Răsplata curând de la El vom primi. Mult nu va mai fi de trudit şi de plâns. Isus a învins Şi voi veţi învinge prin har! 3. Isus credincios a rămas.Fiţi tari în credinţă.Fiţi tari în credinţă. spre ceruri priviţi. Urcaţi în genunchi. Fiţi tari în credinţă.Fiţi tari în credinţă.Cine vrea smerit să fie (Canon) Cine vrea smerit să fie Va domni în veşnicie! 287. Aproape-i al tihnei popas! 2. Cununa e gata. Isus poarta ei v-a deschis. În slavă. Lumina pe frunţi va-nflori!.. se arată norul De strălucire plin! 286. urmând voia Sa. Şi treceţi de-al lumii hotar.Fiţi tari în credinţă. cu ochii spre ţel. curând veţi vedea Pe Cel care vin pe nor! Să bateţi din palme strigând “osana”.De pe sfinte ‘nălţimi! Iată. spre ceruri purtaţi. Fiţi tari în credinţă.Mica picătură 1.Mica picătură .

. Fir cu fir.Boabe semănate De gingaşe mâini. Dacă nu iei seamă. . Însă ea măsoară Drum de veşnicii. Binecuvântate. 6. curajul nu-mi frâng… Căci unde tronează Hristos iubitor. când nori grei se strâng Mă-nalţ în credinţă. 2. Când Domnul mă poartă prin noapte şi zi? 2. Poţi să fii pătat… 4. Se vor face pâini..Lumina-i Hristos. Cuvântul ne spune că El e cu noi! Refren: Lumina mea-i El! De ce m-aş feri...Scurta clipă zboară. se-adună Stânca de mărgean.. 5. Vorbe de zidit Pot să dea lumină Celui rătăcit. pe El am să-L chem! El mi-e mântuire din griji şi nevoi..Lumina-i Hristos. Durerea dispare şi piere-orice nor! 3.Fii cu mintea trează.Naşte un ocean. Chiar de n-ai dori.Lumina-i Hristos. 3. puteri El îmi dă Să birui în lupta ce-n faţă ne stă! De-acum înainte spre El voi privi.Mici ispite cheamă Inima-n păcat. de ce să mă tem? Când dau de-ntuneric. Când Domnul mă poartă prin noapte şi zi? Lumina mea-i El! De ce m-aş feri..Fapte mici de milă.. Vezi ce-i bun sau rău! Domnul sigilează Caracterul tău! 289.Lumina-i Hristos 1.

Dacă crezi în Dumnezeu 1.Tot mereu ‘nainte! 291. Urăşte minciuna. fii vajnic bărbat! (:Priveşte spre Domnul când eşti încercat!:) 2.Simţi în tine Duhul Sfânt? .Tot mereu ‘nainte! Să priveşti mereu spre cer! . . .Stai tare-n ispite şi luptă contra lor.Tot mereu ‘nainte! 3.Sus.Tot mereu ‘nainte! Auzi glasu-I blând. . ai cugetul curat. oaste-a lui Hristos.Dacă crezi în Dumnezeu.Tot mereu ‘nainte! Tu urmează-I Lui pe veci! Tot mereu ‘nainte! Refren: Tot mereu.Când tot prin credinţă vei fi biruitor.Tot mereu ‘nainte! Harul Său te-a sprijinit. nu fi ne-nfrânat! Fii treaz totdeauna.Stai tare-n ispite! 1.Tot mereu ‘nainte! Fii prin El desăvârşit! . (:Priveşte spre Domnul când eşti ispitit! :) 3. .Sus. Grăbiţi şi vă-narmaţi! Sub steagul Său victorios . Te pleacă sub cruce.Căci El mă conduce prin noapte şi zi! 290. Căci cel ce se luptă e biruitor! Învinge duşmanul. spre bine pornit.Evită păcatul.Cel ce biruieşte va fi încoronat Şi va fi cu Domnul în ceruri ‘nălţat. duios? . tot mereu. tot mereu nainte! Doamne prin Cuvântul Tău du-mă pe căi sfinte! 2.Tot mereu ‘nainte! Duhul Sfânt îţi dă puteri.Tot mereu ‘nainte! Te atrage-al Său Cuvânt? . oaste-a lui Hristos! 1.Eşti aproape de Hristos? . viteaz luptător! Doar El este vrednic să fie-nălţat! (:Priveşte spre Domnul căci El te-a salvat! :) 292.Tot mereu ‘nainte! Tatăl sfânt te-ndeamnă deci. Acolo l-aşteaptă-un cămin fericit! (:Priveşte spre Domnul când eşti biruit! :) 4.Tot mereu ‘nainte! Oare n-auzi glasul Său? .

Nu ceda ispitei! 1.Nu ceda ispitei. Şi nu vă temeţi de luptat Cu un vrăjmaş înfrânt! 2.Un singur scut aveţi: Credinţa-n jertfa Sa. Stai departe de păcat: Ai izbânda pregătită.Staţi tari şi vă rugaţi. şi nu da-napoi! 3.Fugi de răi tovarăşi. Spre Isus priveşte şi nu da ‘napoi! 294. Cu sabia lui Dumnezeu Luptaţi şi biruiţi! 293. ţine-te curat. . răsplătit vei fi! Rabdă.Luptător al crucii. Căci arzătoarele săgeţi Le stingeţi doar cu ea! În luptă când e greu Nu staţi descumpăniţi. luptă tot mereu. Spre Isus priveşte şi nu da ‘napoi! Refren: Chiar zdrobit cu totul. luptă orice-ar fi! Domnu-i lângă tine şi vei birui! 2. Isus vă v-ajuta! Ca pavăză şi coif luaţi Neprihănirea Sa! Cu dragoste şi zel Picioarele-ncălţaţi Şi nu veţi obosi defel Când steagul Lui purtaţi! 3.Când te-atrage o ispită 1. Spre Isus priveşte.La luptă v-avântaţi! Vă-ncingeţi ne-ncetat Cu adevărul sfânt. Nu lăsa să-ţi piară teama de păcat! Chiar când în credinţă au rămas doar doi. chiar când lumea te-ar batjocori! Să nu-ţi pierzi curajul când vezi lupta-n toi.Când te-atrage o ispită. Coste biruinţa preţul cel mai greu! Dacă chiar Satana ţi-ar porni război.

2. Spre ţinta pusă de Isus.Demult mă lupt s-ajung mai sus. N-asculta de glasul ei! De cărările minciunii Depărtează ochii tăi! Făr’ a Domnului tărie Nu rezistă nici un om! Dacă pildă vrei să-ţi fie. De mine răul stă lipit Şi fac mereu ce n-am dorit… 3. Te pândeşte pe cărare Ca un şarpe veninos! Simţi ispita câteodată Cum te-atrage în păcat? Depărtează-te îndată De terenul fermecat! 295.Când te cheamă pofta lumii. scump Isus. Poţi să nu i te supui! Numai tu eşti vinovatul. Căci vrăjmaşu-i mânios. Dar tot mereu greşeli mă-nving Şi ţinta nu pot s-o ating… Refren: În dorul meu de-a creşte-n har. Aminteşte-ţi de Samson! 3.Şi chiar când vreau să biruiesc Şi binele să-l făptuiesc. Pe tronul Tău împărătesc.Să te rogi fără-ncetare.Demult mă lupt 1. o.Un dor mă trage ne-ncetat Spre-o lume fără de păcat… Din tot ce-ar fi aicea jos Eu vreau viaţa cu Hristos! 4.Dacă vrei cu-adevărat! Dacă vrei să-nvingi păcatul. Las truda mea căci e-n zadar! La Tine-alerg. Dacă stai în calea lui! 2. Tu să mă faci s-ajung mai sus. Atunci mă rog mai călduros: .Când prin credinţă Te zăresc.

Fii credincios! În curând ai mângâiere. Fii credincios! Chiar când lacrima te doare. Fii credincios! 4. Primeşte-mă la pieptul Tău! 2. Fii credincios! 3. Fii credincios! În curând primeşti răsplata.Ajută-mi Tu. 3. Isus. Fii credincios! Domnul sfânt îţi dă putere. durere. braţul protector. Refren: Cetatea mea. Când nicăieri nu sunt primit. Alerg. Oricât aş fi de întristat. Stânca mea de har. alerg la Dumnezeu.Dacă crucea grea îţi pare 1. Fii credincios! Refren: Poartă-ţi crucea cu plăcere.Dacă crucea grea îţi pare.Când te-apasă griji. Fii credincios! 2.Când mă hrănesc cu rătăciri Şi-n beznă mă afund mai rău. Fii credincios! 297.Când sunt răpus 1. Mai strâns mă prind de Dumnezeu. Fie lupta cât de-amară.Când valul morţii m-a răpit Şi să-i rezist mi-e tot mai greu. Isus Hristos! 296. Odihna sufletului meu. Fii credincios! Chiar înfrânt te scoală iară.Când sunt răpus de vreun păcat Şi toate mă lovesc mereu.De-ar părea că-nvinge Satan. Tu. . Stâlp de foc şi nor.

Doar prin credinţă vei sta.Sub steagul alb ne-am adunat. Luptăm.Când neputinţa m-a cuprins Şi mă zdrobeşte ca un leu. Umil mă-ndrept spre Dumnezeu.Oricum va fi 1. 2. Ne vor păzi în vreme rea. Un ajutor potrivit.Ca să fii bun creştin. 4. Refren: Fii luptător întru Hristos. Dar vom obţine cununa! Încinge-te. Pentru vremea de-acum harul ţi-este deplin. Văd farul Golgotei aprins Şi mă predau lui Dumnezeu. Crucea nicicum n-o uita! Ca bun luptător după chipul divin.Când nu găsesc în ochi priviri. Cerul Cuvântul ţi-a dat. 298. Nimic nu ne va atinge! 2. iubirea Sa.Luptăm demult. Mai puternic decât cel mai aprig tăiş . luptăm şi azi. De luptă nu ne vom plânge! 3. Mustrarea crucii ne-a-ndemnat. Drumul ţi-a fost pregătit.Oricum va fi.Ca să fii bun creştin 1. după chipul divin. Credinţa-n Domnul învinge! Hristos în El ne va păstra. Sub el credinţa ne strânge! Porunca Lui ne-a luminat. Nădejdea nu se va stinge! Cuvântul Lui. Sub steagul stropit de sânge! Din praful vremii l-am salvat.Pentru ceasul de-acum. de măreţ seceriş. El va învinge furtuna! 299. fii veşnic treaz. totdeauna! Nu vom avea nici un răgaz. orice-ar urma. prin har. Cu noi e Domnul cel viteaz.

Voi. casa ni-e sus! 302.Priviţi ’nainte. Niciodată. casa ni-e sus! Spre casă ne-ndreptăm. casa ni-e sus! Când lupta va-nceta.De ne-o urma cel rău. oricât ar fi de greu! Valea morţii părăsim. Printre stânci mereu suim. casa ni-e sus! Puţin mai e de dus povara de nespus. Dar mergem cu Isus. sculaţi! .Dacă suntem goniţi. El ne va-ncununa. drumul aspru toţi îl ştim! 2.Noi călători suntem. Ştim ca ei a şi muri. oricât ar fi de grea! Ca valdenzii ştim a fi. Spre El ne-om îndrepta.Ziua iar se stinge.Noi călători suntem 1. Faţa ta va purta chipul Său strălucit. casa ni-e sus! 2. Răsplătire. Isus ne va chema.Cerul ne tot cheamă 1. pe noi ne va salva. casa ni-e sus! Deşi e calea grea. creştini. niciodată nu cedăm! 3. casa ni-e sus! 4. casa ni-e sus! Acolo-om fi iubiţi. dar: casa ni-e sus! Vom birui prin har. Domnul ne-ntăreşte. În lumina lor umblăm. crucea vom îndura: La cer ne duce ea. n-avem nici o teamă. casa ni-e sus! 3. Lupta. oricât ar fi de grea! Candele cu noi purtăm. casa ni-e sus! Cu noi e Dumnezeu. Noaptea. nemurire vom primi! 301. pe lemn. Semenul tău va vedea.Este genunchiul plecat. Drumul.Dacă Domnul. Drumul aspru. casa ni-e sus! Orice s-ar întâmpla. 3. 300.Domnul ne iubeşte. nimeni nu se plânge. Lupta credinţei nu-i grea.Cerul ne tot cheamă. pentru tine-a murit.

Eu de cruce stau legat! Păcătos sunt. Isuse. Isuse 1. Cad zdrobit. sculaţi. Tot cu El în ultimul asalt! Înainte. Gata să luptaţi pentru El! Faceţi din Cuvânt şi din Spirit Sfânt Strălucite săbii de oţel! Refren: Sus. De păcat eliberat. peste orice praguri. ştiu prea bine.Lângă crucea Ta. creştini. ostaşii Domului sub steaguri.Să pornim în marş ca viteji ostaşi. Cine oare m-ar scăpa? Doamne-ndură-Te de mine Când m-agăţ de crucea Ta! Refren: Ai răbdare.Lângă crucea Ta. Căci avem curaj cu Hristos! Noi vom birui. Nu-n zadar e ruga ta: Domnu-aude şi-ţi răspunde. prin credinţă.1. Dar un păcătos iertat… 3. Isuse Nu mai sunt îngrijorat. ai răbdare. Chinuit de îndoială Şi de cuget apăsat… Când vrăjmaşul mă condamnă. împovărat. Pacea Lui te va afla! 2. Adevărul e mai preţios! 3. Cu Hristos. Renăscut sunt. chiar de vom muri. printre-nvingători Vreau să cânt cu-al Domnului popor! 303. .Voi. supremul Comandant! 2.Doar în Dumnezeu mă încred şi eu Şi primesc mereu ajutor! Printre luptători. steagul ridicaţi.Lângă crucea Ta. Îndoiala nu mă-nvinge.Tot privindu-mă pe mine Nu credeam să fiu salvat.

Priveşte la Hristos! Să-ţi fie spadă-al Său Cuvânt Şi steag victorios! Lovit şi chiar căzut. Cu îngerii cei buni! Păcatul să-l învingi.Hrăneşte-ţi sufletul în zori Cu psalmi şi rugăciuni! Păşeşte-n front...De vrei să fii biruitor.Întuneric şi-ndoială Pot să fie-n jurul tău. Ispita s-o respingi. Să nu te dai bătut! Duşmani pot fi oricât de mulţi. Nu te teme de cel rău.Sunt eu creştin adevărat. Cununa vei primi! 305. Înalţă demn şi curajos Credinţa lui Hristos! 2.Prin orice-ar fi să treci.Dar acum privesc la Tine Şi-nţeleg că sunt iertat! Stau la cruce cu uimire Doamne. cum de m-ai iubit?. Ostaş al lui Hristos.De vrei să fii biruitor 1. Dar căzând zdrobit la cruce. Sau fug de crucea de purtat .. Şi-atunci când lupta s-o sfârşi. fericire! Pentru veci. fii preamărit! 4. O luptă ai de dus: Te-nscrie azi ca luptător În oastea lui Isus! Şi lupta nu e grea Când stai de partea Sa. Cu El poţi să-i înfrunţi! 3.Sunt eu creştin adevărat? 1. încrezător.. Chiar de-i slabă ruga ta! Crucea-nseamnă biruinţă. Ai răbdare în credinţă. luptând. Câtă pace. Domnul pace îţi va da! 304.

Aştept să fiu luat la cer Pe pat comod de flori.În noaptea lumii. 4.Da. Ca fiu al Tău. Aici. Căci n-aş găsi iubire-aşa deplină Cum e iubirea Sa! 3. în valea umbrei morţii reci. Plângând. Cu orice preţ să cuceresc Locaşul cel de sus.De n-aş avea în Domnul mângâiere… 1.Căci Domnul vine în curând. Până ce ochii mei Te vor vedea. 5. bucurii nespuse Şi podoabă mi-eşti! Inima-mi Te-aşteaptă şi spre Tin’ se-ndreaptă.De Legea Ta ascult cu voioşie.Numai Tu. să biruiesc. Cere s-o primeşti! . Când alţii luptă până pier Dar sunt biruitori? 3. 2. vreau să lupt. Prin harul Lui de nu mi-ar da putere.Cântarea mea spre Tine se înalţă. În bucuria Ta! 307. Căci m-ai născut din nou prin Legământ. Mi-ai dat un nou veşmânt.Porniţi ‘nainte şi luptaţi. Ajută-mi scump Isus. Tu m-ai primit acasă. zadarnic tot aş căuta. Vor străluci ca El! 306. Isuse! 1. N-ar fi scăpare-n veci. Nu daţi deloc ‘napoi! Curând aveţi să câştigaţi Cununa de eroi.Ca orice om fricos? 2. Atunci voi fi cu Tine pe vecie. În slava lui din cer. Isuse. Şi cei ce au trăit luptând.De n-aş avea în Domnul mângâiere. 4. fără de lumină. Numai Tu.

În deznădejdea grea Stăruitor.Spre cine să mă-ndrept Când sunt zdrobit. Isuse. scump Hristos. mult chinuitoare.Sub a Ta umbrire aflu ocrotire Chiar când lumea-i rea! Şi de mă-nconjoară noapte şi ocară. Să fii speranţa mea Eu Te implor! O Stâncă de-adăpost În suferinţi îmi eşti. Mă mântuieşti. Tu singur. Tu mi-eşti mântuirea! 2. 309.Spre cine să mă-ndrept? 1. Tu îmi dai şi-n suferinţă Imn de biruinţă! 308. Eşti la dreapta mea! Vină-n zări ameninţări.Numai Tu îmi eşti de-acu’ Tot avutul şi iubirea. 2. De ce m-aş zbuciuma? M-ajută-n greu necaz Iubirea Sa. Cel ce-ai suferit Pierind de vina mea. Poţi să făureşti! Duhuri de-ntristare.Bucurii nespuse numai Tu. Şi mila cui s-aştept De-s prigonit? Hristos mă cheamă azi. Tu le izgoneşti! În dureri dai mângâieri.Când valuri de-ncercări Mă copleşesc Şi mii de întrebări Mă chinuiesc.Mai lângă tronul Tău . Din ispita cea mai mare Eşti a mea salvare! 3. Tu. Dă-mi până la sfârşit Lumina Ta! 3.

Eşti pacea mea!. Prieten bun.Eşti pacea mea.Oricât aş fi de rău. sufletul meu Se-avântă tot mereu prin orice greu. Lumina Ta e far. pasul meu a obosit. 310.Eşti pacea mea când timpu-i pe sfârşit! Curând voi fi. şi azi ca şi-n trecut.. Mă-ndreaptă spre liman. sufletul meu. pe veci. Şi duci prin porţi cereşti. Prieten bun şi pururi credincios. Mai lângă tronul Tău. Tu mă iubeşti. . cu Dumnezeu. pe drumul cel spinos. Cu mâna Ta poţi şterge plânsul meu.. pe aripi îngereşti.1. Mă strângi la pieptul Tău şi mă-ncălzeşti. Ceresc balsam în sufletu-mi rănit. Tu. curând Te voi vedea... sufletul meu.. Isus iubit. În faţa mea e-un ţărm necunoscut Şi-n noapte. sunt astăzi liniştit. al meu adânc suspin! 3.Ca Iacob în pustiu când plâng de dor.. Aşa înviorat îndrept neîncetat Mai lângă tronul Tău. La tristu-mi căpătâi Tu Te cobori.Eşti pacea mea! 1.. 3.. Tu eşti de partea mea! Iubirea Ta veghează al meu pas Şi crucea grea voios o voi purta.. Eşti pacea mea. Cu glasul Tău divin Alină.. 2. Mai lângă tronul Tău. 2.. Isuse-n orice ceas.. sufletul meu.Mai lângă tronul Tău.Eşti pacea mea. În clipa grea.

de ce te tulburi Şi gemi în lăuntrul meu? Pune-ţi dar nădejdea toată Doar în viul Dumnezeu! El e mântuirea ta. Din adâncuri de genuni. Inimă. Astfel sufletu-mi tânjeşte După-al său Mântuitor. fii liniştită.Lacrimi multe şi suspine.Dacă suferi pe nedrept. printre suspine. Iată hrana ce-o primesc Când mă-ntreabă hulitorii: “Unde-i Tatăl tău ceresc?” Suferind ocara lor.Când te-apasă greutăţi 1. De Locaşul Tău mi-e dor. 2.Când te-apasă greutăţi. Isuse.Cum doreşte cerbul apa Din izvor răcoritor. Căci prin El eşti mântuită! Chiar şi-n mare suferinţă Poţi învinge prin credinţă! 3. Slavă Ţie.Cum doreşte cerbul apa 1. Pe aripi de rugăciuni.Doar sub crucea lui Isus Poţi găsi acea putere Să iubeşti şi pe duşmani Şi să-nfrunţi orice durere! Veşnicia nu va pierde Cine-n Domnul se încrede! 312. Se înalţă către stele Visul mântuirii mele. . pacea mea! 311. Vezi durerea lui Isus Pentru tine suferită… Pleacă-te în adorare Celui care-ţi dă răbdare! 2.Te-aştept cu dor. Ai încredere în El.Suflete. fii liniştită. Să-Ţi înalţ. Slavă Ţie! 3. Inimă.

Lovit de viscol şi furtuni. Isuse. numai Ţie. nedreptatea pe pământ? Sună trâmbiţa-nvierii peste moarte şi mormânt! Smulge tot din rădăcină şi nici ramuri nu lăsa. Cu îngerii Îţi voi cânta. Refren: Odată mă voi bucura Acolo sus. sus pe cruce răstignit! Câte vaiuri sunt pe lume.Un vis prea scurt 1. Am sorbit fărădelegea. Însă nu mai suntem singuri dacă Tu eşti cu noi! 4. câtă suferinţă este astăzi pe pământ! Strigă lacrima durerii pân’ la tronul Tău preasfânt! Trecem valea umbrei morţii. Doamne. să te lumine! 313.Te simţim alături. Dar prin valuri de-ntuneric căutăm al Tău har. printre ruine. Dar cu Isus. 2.Doamne. în ziua răzbunării. cine poartă vina chinului nemângâiat? Singuri ne-am străpuns de moarte când pe Tine Te-am lăsat. în casa Ta. Mi-e inima rănită. Prieten bun. căutând spre crucea Ta: Printre gropi.Doamne. toate-n Tine au izbit… Nu-nţelegem cum vei scoate pasul nostru din noroi. 314. câtă suferinţă! 1. Am viaţa fericită. să vedem slava Ta! . 3. singuri nu ne lăsa! 2.Deşi în beznă locuiesc.Un vis prea scurt şi ne-nţeles E-a mea călătorie… Spre noi locaşuri gându-ades’ Mă poartă-n veşnicie. 3. tot paharul ei amar. Şi.Doamne. În suflet am lumină Atunci când altora vestesc Iubirea Ta divină. Doamne.Iarăşi Îl vei lăuda Când Îşi va-ndrepta spre tine Faţa Lui.Până când mai suferi.

Oricât mi-ar fi pasul de greu. Să fiu printre îngeri şi eu. Cu cei înviaţi fericit voi cânta: Este pace în sufletul meu! . Dar cu El. El îţi şterge lacrima… Când Isus făgăduieşte. Credincios de-I vei urma.315.De ce lacrimi arzătoare? 1.Privesc către cer şi aştept ziua Ta.Deşi încercări încă multe-or veni Şi-n beznă mă trage cel rău. învaţă de-L iubeşte Tot cum te-a iubit şi El. în rău şi-n bine. Şi te-asigur. 316. 2.De ce lacrimi arzătoare. De ce plâns de-amar şi dor? De ce griji chinuitoare Când avem Mântuitor?… Numai Lui. El cu braţul Său te ţine Orişice s-ar întâmpla. Eu ştiu că voi fi cu Isus într-o zi! Este pace în sufletul meu! 3. viaţa toată. Vino dar la Tatăl sfânt: Viaţa fără El e-amară. De El nu te-ai despărţi! 3.Tot avântul şi puterea Să le pui în slujba Sa! El îţi vindecă durerea.Când val de durere mă poartă spre cer.Când val de durere mă poartă spre cer 1. vezi-L doar o dată. Isus îmi şopteşte că-n El pot să sper! Este pace în sufletul meu! Refren: Cu Isus nu mi-e greu.Lasă tot ce te-nconjoară. Este pace în sufletul meu! 2. Un cuvânt de ţi-ar vorbi. rai pe pământ! Vino. Nu te va-nşela defel! O.

Când ai ţintă pe Isus. 2.Sfântă pace şi lumină. trudă. Când speranţa ta deplină De Isus ai ancorat. Când de El te laşi condus! Lacrimi. Toate nu-s decât o umbră.Când ţi-e lupta în zadar. . Când priveşti la Golgota. Nu e greu să biruieşti.Când necazuri întâlneşti 1. Dumnezeu le vede. necazuri. 318. Fugi la rugă iar şi iar. Valul urii nu te-atinge. Doar în El te-ncrede! 2. Biruinţa e-n Hristos! Suferinţi.317. Doar în El te-ncrede! Refren: Mari cercări de te-au pătruns. Îndoiala de pândeşte Şi curajul de-i sfârşit.Când necazuri întâlneşti. Crede-n mare mila Sa. Dacă-L chemi pe-al Tău Isus. Dacă-aproape ţi-e Hristos. Căci şi Eu am biruit!” 3. El te-ndeamnă: „Îndrăzneşte.Când te-nşală lumea rea.Suferinţa nu te-nvinge. Biruinţă ai aflat. Harul Lui îţi e de-ajuns. Suflet scump şi credincios! Nu ceda în încercare. moarte Pentru veci se vor sfârşi. Doar în El te-ncrede! 3. Dacă mergi cu-al Tău Isus.Suferinţa nu te-nvinge 1.Suferinţa-ţi dă răbdare. Răsplătiri nemaivisate Moştenirea ta vor fi. noapte sumbră De lovesc făptura ta.

vino la Domnul! Când dureri şi grijile te-alungă.Obosit şi frânt de cale lungă.Domnul ţi-ntinde aproape mâinile Sale bune. vino la Domnul. Vino la Domnul Isus! 3. Vino la Domnul. 2. Fă-ţi prieten pe Hristos.Când fiorul morţii te-mpresoară. 320. vino la Domnul! . roagă-te şi fii tare. Credincioşii ştiu în genunchi să-l urce. vino la Domnul! Viitorul trist de îţi apare. mergi cu Isus întruna: Numai pe urmele Sale poţi dobândi cununa.Când se-adună nori de tulburare. Vino la Domnul.Când izvor de lacrimi se porneşte. N-ai alt prieten mai bun A Lui mână pururi e întinsă.Nu e spre cer altă cale.Laudă astăzi pe Domnul! 1. Scumpe-s oftările toate spuse în rugăciune. 4. Nu fi deznădăjduit. Vino la Domnul Isus! 2. Doar în El te-ncrede! 319.Mare să-ţi fie credinţa.Obosit şi frânt de cale lungă 1.Laudă astăzi pe Domnul. Vino la Domnul Isus! Refren: Vino la Domnul. Nu ocoli suferinţa. Laudă-L printre suspine. Vino la Domnul.Dacă viaţa-i pe sfârşit. Vino la Domnul Isus! 4. suflet zdrobit de patimi. laudă-L printre lacrimi! Refren: Drumul slavei trece şi pe la cruce. vino la Domnul! De păcate chipul de roşeşte.Doar în El te-ncrede! 4. ea îţi va da răbdare! 3. Vino la Domnul.

pacea Lui! 3.De sunt încercat. Cum niciunde nu-i.Azi vine Isus.Ne-a dat pacea Lui. Ah. Am pacea Lui! 5. De teamă n-aş şti Cu pacea Lui! 4. Eu am ne-ncetat. Cu pacea Lui! 322.De voieşti a sfinţilor coroană. O dă orişicui. Cu pacea Lui! 2. Refren: Eu vin la Tine. Azi vine de sus.Când nimeni nu m-ajută 1.Din cerul slăvit 1. Când nimeni nu-nţelege A inimii oftare. pacea Lui! Şi-n dragostea Lui.Când nimeni nu m-ajută În clipe de-ncercare. Doar Tu mi-eşti bucurie. Doamne. Ah.Din cerul slăvit. Hristos a venit Cu pacea Lui! Din greul păcat Salvare ne-a dat.Al meu bun Isus Nădejde-a adus Cu pacea Lui! În luptă de-aş fi. Vino la Domnul Isus! 321. Cu pacea Lui! În inima mea Şi-n inima ta. Am pacea Lui! Zvârlit în văpăi Şi-n groapa cu lei. .

Cu dor mi se avântă. Când vede plânşi ochii tăi. Voinţa Ta cea sfântă. nu te teme. Cerul mereu te-a iubit. crede-n El. Mai mult decât ai gândit. spre ceruri. Doamne. Domnul. 323.Când strigi tu plin de durere. Nu ştii nici ce să mai ceri. pe Tine Te-aştept! 1.. Tu poţi să faci mari minuni! 2. (:Ochiul Lui toate le-alină. Doamne. (:Ah. (:Domnu-ţi dă blând mângâiere.Când nu Te am pe Tine Mi-e viaţa înnorată Şi-n dorul meu Te caut Cu inimă curată. pe Tine Te-aştept.Lucrează-n mine.Doamne. 3. (:Domnul e-al tău totdeauna.De sus.. Chiar şi-n amare furtuni. Singur tu nu eşti lăsat. . Tatăl priveşte spre-ai Săi.De sus. când lacrimi se strâng. Mai mult de-atât ce mai vrei?:) 2. Doar Tu mă mântuieşti! 2.Oricât de greu încercat. Câte dureri vor mai fi.Chiar când vuieşte furtuna Şi fierb duşmanii cei răi. Mai mult de-atât ce mai vrei?:) 3.Izvor de bogăţii cereşti.Doamne. Mai mult de-atât ce mai vrei?:) 4. Plânge cu cei care plâng. Căci inima. pe toate le ştii. Mai mult de-atât ce mai vrei?:) 324. Inima-mi plânge în piept. din slava senină 1.Iar când în ceasuri supreme. din slava senină.

Lasă-ne dragostea Ta! 325. 3. Ape mari m-au copleşit. Nu am alt sprijinitor! Mă ascund la dreapta Ta. spinos.3. Ne-ajută când strigăm Azi în nevoi! Refren: Tată toţi Te rugăm. Cu-ndurare să mă ţii.Al Tău har dă-ni-l Tu. Isuse-ntre noi. nu ne lăsa! În Tine doar sperăm şi-n mila Ta! 2.Trist e şi-ntunecos Drumul îngust. 4.Vino. Isus iubit 1. În Tine doar sperăm. ..Aripi dă-mi. Să fim purtaţi de-acu’ Pe netezi căi. Isus iubit. toţi Te rugăm. Tu ne-ai condus pe pământ. Tot Tu ne dai cerul sfânt! Să trecem noaptea cea grea. Cu dreapta-Ţi ne condu.Aripi dă-mi.Nu cunosc alt Dumnezeu. Să ne mângâi în nevoi.Pe Tine Te mărim Chiar dacă suferim.Tată.Tată. Dacă Isus Hristos Nu e cu noi. toţi Te rugăm! 1. Pân’ la tronul Tău să zbor. Tu eşti apărarea mea! Mângâierea-n orice greu Este sub aripa Ta! Singur Tu să nu mă laşi.. Ne-nvaţă să primim Răbdarea Ta! 326. Până când va înceta Valul ultimei urgii! 2.

iartă-i. Să dai răsplata tuturor: Odihna şi cununa Ta! 328..El vede că s-au abătut cu toţi din drumul drept.Dreapta Ta mă va ‘nălţa.Deşi e lumea plină de minuni în jurul său. Fără ajutorul Tău! 3.La-ndemâna celui rău. 2. cu glasul Tău ceresc.. voia Ta Şi-n lanţuri vreau să pot să cânt. Dispreţul ei m-ar onora Doar dacă-mi spui că sunt al Tău.Aştept venirea Ta cu dor Când drepţii Tăi vor tresălta. de El căutători.. Aşteaptă oameni înţelepţi. Mult mai mult decât aştept. Tu eşti sfânt şi bun şi drept! Prin neprihănirea Ta Sufletul să-mi înfloreşti.Un singur lucru îmi doresc Şi-l cer fierbinte. Căci Tu îmi umpli inima. privind spre noi cu ochi pătrunzători. Vrăjmaşii răi mă prigonesc.Prieteni buni m-au renegat.De-aceea vreau să ştiu oricând Că fac.Deşi e lumea plină de minuni 1. Într-o lume de vrăjmaşi.Ocara lumii e prea rea Şi-mi face drumul lung şi greu. 3. Că sunt şi eu pe placul Tău! 2. nu-i nici un înţelept. 5. O. N-au minte oare-aceşti mişei de rod pe cei smeriţi . Nebunul totuşi zice: “Nu există Dumnezeu!” Dar Tatăl bun. Toţi în păcat s-au rătăcit. Ca să cânt cu gura mea Faptele-Ţi dumnezeieşti! 327. Domnul meu: Să-mi spui. că nu ştiu ce fac Şi dă-mi putere să-i iubesc! 4.. Isuse.Un singur lucru îmi doresc 1. Eu sunt slab ‘naintea Ta.

Dar ei s-or îngrozi cu toţi. 3. Doamne. dă-ne izbăviri. furtuni mă prind în larg.Şi nu se-nchină lui Hristos să fie mântuiţi? 3.Doamne-ntinde palma Ta! 1. Tot ce fac şi tot ce spun Prin credinţă Îţi supun. Chiar dacă răii propăşesc pe culmi de Babilon.Doamne-ntinde palma Ta Şi ascunde-mă în ea. zideşte-ne din nou. pentru slava Ta Sunt gata ca să mor! Cel rău pândeşte viaţa mea. Dintre valuri Tu mă scoţi Şi pe-aripa Ta mă porţi! 330. Crunt lovesc al meu catarg. . inima: Tu ştii al ei frământ. neştiut. Mustră Tu al urii val. căci Dumnezeu e Domn. Eu nădejdea-n Tine-mi pun. Dar Tu mi-eşti Salvator! 2. Doamne. Tu.Sunt zi de zi batjocorit.Vino. Şi bucurii revarsă peste tot poporul Tău! 329. O.Doamne-ntinde braţul Tău Şi m-acoperă mereu. Căci râvna pentru Casa Ta E tot ce am mai sfânt! 3. Ştiu că eşti la dreapta mea.. pentru slava Ta 1. Doar prin har venit din cer Pot să lupt şi pot să sper.O. Ca s-ating cerescul mal! 2.. Până trece vremea grea Numai Tu eşti pacea mea! Ah. Dar nu uit Legea Ta. Prieten bun. Doamne.O. Doamne.Ascultă-mi. Prin pustiuri. Contra urii celui rău Numai Tu eşti scutul meu! Fără Tine sunt pierdut. Orice mi s-ar întâmpla.

eu nu voi fi pierdut. fără harul Tău. condu-mă Tu! Revarsă-n mine azi speranţe noi.De suntem singuri. Să faci dreptate celor buni. 4. Destul acum să fac un singur pas. să fac un singur pas. nu ne părăsi! 2. scump Mântuitor! De pacea Ta. ce mult ne este dor! Când toate trec pe ce ne-om sprijini? Tu eşti nădejdea.O. 332.Te scoală. condu-mă Tu! Până voi fi ajuns la Tine-n cer. condu-mă Tu! Doar mila Ta mă scoate din impas. Tu. Doamne. Destul acum să fac un singur pas. Ca să ne vindeci pieptul de oftat.Nu mă lăsa în lacrimi şi nevoi. Să vii cu răsplătiri! 331.Rămâi cu noi. Destul atunci să fac un singur pas. blândă Stea.În suferinţi. Tu eşti nădejdea nu ne părăsi! 3.O.Chiar printre stânci. 1.Eu ştiu că nu m-ai părăsit. Medic minunat.Rămâi cu noi. . condu-mă Tu! Când vocea ta aud în orice ceas. Cum să luptăm cu ura celui rău? Când a-nceput furtuna a mugi. blândă stea. condu-mă Tu! Când neguri vin. de-aceea nu Te las. în lanţuri de dureri.Rămâi cu noi! 1.Până acum cu dor eu nu Ţi-am zis condu-mă Tu! Căci eu voiam un drum de tot deschis. Rămâi la dreapta mea! 4. condu-mă Tu! Sunt orb şi gol. 2. condu-mă Tu! Azi sfatul Tău e tot ce mi-a rămas. pe drum necunoscut. 5. Destul acum să fac un singur pas. iubit Mântuitor. 3. Destul să văd. să răzbuni Pe sfinţii Tăi martiri. speranţele când mor. Mângâietor în orice-am suferi. o. condu-mă Tu! Când totu-i trist. condu-mă Tu! Decât să cad trudind fără răgaz.

nu ne părăsi! 333. Şi-al morţii bold. luptaţi. la Domnul strigaţi! Isus e în stare s-ajute-n nevoi.Rămânem în El. Inima mea… inima mea… 3. chiar lacrimi de-or fi! Spre Domnul ne-ntoarcem cerând ajutor. să vină-orice atunci. Inima mea. inima mea… 2. Deşi curată nu-i… Să n-o respingi.Când vin încercări şi pier bucurii. Tu eşti nădejdea. Şi orice-ar veni.Inima mea de-acum Ţi-o dăruiesc 1. amaruri. de tot mi s-a zdrobit.Când eşti cu noi. şi chiar de-am muri. Lacrimi. bunul nostru Păstor! 3. El făgăduieşte: "În veci sunt cu voi!" 334. Şi-i plină de păcate grele.Inima mea era ca de granit.De-accea-ndrăzniţi. Doamne. Prin neguri de-am trece. Ne-ncredem în El. tot nu ne va-ngrozi. o.Când Domnul Hristos Se pleacă spre noi Ne este-ajutor şi scut în nevoi. s-o primeşti. Rămânem cu El. căci poţi s-o curăţeşti. Slăvit fie Domnul de orice popor! Ce viaţă bogată dă El tuturor! 4.Când Domnul Hristos Se pleacă spre noi 1.Inima mea. căci El ne-a iubit: Pe când ca vrăjmaşi noi L-am răstignit.Tu eşti nădejdea. şi nu vom pieri! 2. Căci doar în Tine sper! De lumea rea vreau să mă dezlipesc Şi să m-avânt spre cer… Ai câştigat-o prin durere. El ni-e Dumnezeul. ni se par mai dulci. nu ne părăsi! 4. Acum ea s-a schimbat… Prin suferinţi. Şi poţi să Ţi-o supui… Se fierb în ea tot pofte rele. . nu cedaţi.Inima mea… de-acum Ţi-o dăruiesc. Ţi-o-nchin azi Doamne cu plăcere.

fii al meu Stăpân! Eu Te voi urma întruna. inima mea! 335. ştiu cât sunt de păcătos. Inima mea. Vreau să fiu al Tău! Tot ce am. Azi a găsit în răn’le Tale Şi mângâiere şi scăpare. Căci în lume toate trec! 3.Mă predau cu totul Ţie. Doamne. Înaintea Ta mă plec! Bucuria mea e-n Tine. spal-o de-orice rău. ah.Îţi predau întreaga viaţă. Grăbeşte s-o-nnoieşti! O ia de-acum şi fă-o templul Tău.Inima mea azi vine la Hristos. Lângă Tine-n veci rămân! Refren: Vreau să fiu al Tău. De Tine-n veci să se-alipească.Stă într-un tremurat… Se vaită sub o grea durere Strigând: “Ah. Ca-n ea să locuieşti! Pe Tine doar să Te dorească. Vreau să fie-al Tău! 2. Toată inima să-mi fie Plină de Cuvântul Tău Şi nădejdea mântuirii Să inunde pieptul meu! 4.Pe Isus Îl vreau aproape . Doamne-n foc de jertfă Legea firii mele reci! Umple-mă cu-a Ta iubire. cu trup şi suflet. Doamne. Doamne.Inima mea. Căzând la crucea Lui… O.Schimbă. Dar Tu ajuţi oricui. Inima mea… inima mea… 5. dă-mi putere!” Inima mea… inima mea… 4. Ca să Te slujesc în veci! 336.Îţi predau întreaga viaţă 1.

Cu ispite şi-nşelări! Crucea mi-este mult mai dragă Pe îngustele cărări! 4.Glasul Tău cel blând nu l-am ascultat Când mi-ai spus iubirea Ta.În veci e-a mea dorinţă De-a fi neprihănit.Ce mi-ar da o lume toată Dacă-aş pierde pe Isus? Strălucirea ei bogată Nu mi-ar fi îndeajuns! 3.. Rătăcind pe drum.În Isus e-a mea speranţă.Umblarea-mi vreau să fie Prinos de mulţumiri Acelui ce-mi dă mie (:Noian de fericiri :) 3. Largă cât nu poţi să ştii! Ea mi-aduce fericirea Unei sfinte veşnicii! 2. am întârziat Cu povara mea cea grea. adâncă e iubirea.Sfinţirea mi-este ţinta În orice pas ce-l fac.Pe Isus Îl vreau aproape Chiar de-aş pierde tot ce am! El rămâne peste toate Şi e-acelaşi an de an! Refren: O.Sfinţirea mi-este ţinta 1. Prin Duhul Sfânt.Glasul Tău cel blând 1. dorinţa (:Să fiu un vas curat! :) 2. Moartea nu mă va-ngrozi! El mă va chema la viaţă.1. Faţa Lui o voi privi! 337. .Eu renunţ la lumea-ntreagă.. Stindard de biruinţă (:Să port pân’ la sfârşit:) 338.

ia-ne inima! Şi copiii azi Ţi-i oferim.Viaţa noastră. Viaţa noastră.Fericirea mea e-ntr-un tainic ceas. Tu eşti totul. Spre ‘nălţimi ce mi-au adus Culmi de Golgotă fierbinte Şi de viaţă în Isus! .Ridicaţi-mă-n credinţă Peste noaptea de păcat. ce m-a salvat! Vă întindeţi. este-a Ta. Tu mă poţi salva. Ca să fiu în slujba Ta! 3. Te iubim! 2.Adâncimi de har nu le-aş fi ştiut Fără aspre încercări… Bucurii de sus nu le-aş fi avut Doar pe netede cărări. Viaţa noastră.. este-a Ta. Vreau să îmi aprinzi faptă şi cuvânt. este-a Ta. Locul meu de biruinţă E-n Hristos. Doamne.. Că murind. ia-ne inima! Şi căminul azi Ţi-l oferim. Doamne. cum stau plecat. aripi sfinte. În iubire. din moarte. Spune-mi iar că mă iubeşti. doar un singur pas Să primesc tot ce-am sperat! 339. Tu eşti totul.Mă sfinţeşte-acum prin al Tău Duh Sfânt. Te iubim! 340. Îţi predau voinţa mea. sub aripa Ta. Te iubim! 3. Doamne.Ridicaţi-mă-n credinţă! 1. Doamne. În iubire. 4. În iubire. Tu eşti totul. Ce aproape sunt.Refren: Ia-mă. Ca pe-un fiu să mă primeşti! 2. ia-ne inima! Tinereţea azi Ţi-o oferim. Pe genunchi.Viaţa noastră 1.

Apucă mâna mea. pământul blestemat. Trec. dar Isus e-al meu.2. Unde faţa-I de Părinte Luminează protector! 3. Orice-ar urma. Eden neprihănit. poarta cerului! 341. când mi-e greu şi iar suspin. Căci rănita mea fiinţă Plânge-amar de-atâta dor… Vă întindeţi. doar Isus e-al meu. aripi sfinte. . 4. În veci sunt fericit.Trec iute bucurii 1. Sus. doar Isus e-al meu. dar Isus e-al meu. De lacrimi nu voi şti. Dar pacea am găsit. Din pământul blestemat. Prea mult m-a înşelat. deschisă.Fără de margini e dorinţa mea Să merg.. 2. 3. căci Isus e-al meu... căci Isus e-al meu. pe muntele Tabor. Sfântă. Am tot ce mi-aş dori. Mi-e groază de păcat.Ispite mă pândesc.Fără de margini e dorinţa mea 1. Din Sion să văd. bine-ai revenit.Ridicaţi-mă-n credinţă.Ridicaţi-mă-n credinţă Dintre valuri ce mă dor. vis lumesc. Plăceri de-o scurtă zi n-aş mai putea iubi. căci Isus e-al meu. Ar vrea să mă mânjesc. dar Isus e-al meu. căci Isus e-al meu! O. Spre alte lumi pornesc. pe urma Ta! Ca un copil Te chem.. nu-i loc de odihnit.Adio. În lume-am obosit. Cu Tine nu mă tem.Trec iute bucurii. nu le pot opri. Către cortul slavei Lui.Tu moarte vei pieri.Adesea. Isuse scump. Ce-mi întină-a mea voinţă Şi mă vrea de el legat! Vă întindeţi. dar Isus e-al meu. căci Isus e-al meu! 342. 2. căci Isus e-al meu. aripi sfinte.

Te voi urma. Eu de ea vreau să ascult.Am în privirea Ta un cer senin. Rămâi lumina mea. Te voi vedea curând În slava Ta! 343.Către cer un dor m-atrage.. Şi iarăşi prind puteri Cât timp mai pot vedea. 3. mai mult.Către cer un dor m-atrage 1. Voia-I sfântă de-am păzit. Iubirea Ta.Azi de-aud chemarea sfântă. Văd pe Hrist. Mărgăritar de preţ doar Tu să-mi fii… Aşa de mult mi-e dor De cortul Tău ceresc. Refren: Da. Şi-n iubirea-I ne-ntrecută Să mă-afund mai mult. L-aud zicându-mi: "Te-am iubit şi Te-am salvat!" 4.. Iubitul meu Păstor. Jertfa Lui m-a mântuit. Nu vreau să rătăcesc cărarea Ta! Chiar în mormânt de-aş fi.Pe drumul meu de-ar fi doar bucurii. Voi primi odat’ cununa Ce atâta am dorit! 344.Spre Isus privind întruna. Isus m-a iubit.Doamne-aş vrea să stau… . Cât Te iubesc! 4. Deci de-acum cânt ne-ncetat! 2.Cât viaţă-mi vei lăsa.Spre Golgota de-mi las gândul Să mă poarte ne-ncetat. Prin lacrimi şi dureri.. 3.. mai sus. Dor de-o viaţă cu Isus! Căci iubirea Lui mă face Să m-avânt mai sus. Sunt voios că-s salvat.

După Domnul vieţii. Te implor Şi umple-mi inima! . Duhul Sfânt să-mi umple întreaga fiinţă Şi s-aştept. Pe-ale Sale urme Merg spre cer smerit.Iubitul meu Mântuitor 1.Iubitul meu Mântuitor.După Domnul vieţii Până la sfârşit Către biruinţă Merg necontenit! Iată. Până voi ajunge În căminul sfânt. Am tot harul Său! Merg pe căi stâncoase După-al Său Cuvânt.E plăcut să stau sub privirea Ta Şi s-aştept aici până Te-oi vedea. Vreau să merg mereu! Chiar de-ar fi să sufăr. 3. Chiar pe căi spinoase Crucea Lui purtând. ziua Ta! 2. Glasul Tău să-mi fie lumină în suflet.Doamne-aş vrea să stau în locaşul Tău Frumuseţea Ta s-o privesc mereu. se-ndreaptă iar.1.După Domnul vieţii 1. Fericiţi acei ce se-ncred doar în Tine. Să-Ţi predau pe-altar viaţa mea. Ascultă ruga mea: Coboară astăzi. Vine pe alb nor Să mă ia la Sine Ca biruitor! 346. 3. Doamne.Fericiţi acei care merg prin har Şi spre Tine. Domnul vine. În sălaşul păcii Fi-voi fericit! 2.După Domnul vieţii Vreau să merg cântând. Fericită-i inima mea! 345. cântând.

Tot ce fac şi tot ce spun! De Cuvânt să fie pline Inima şi viaţa mea.. S-o speli Isuse. Ajută-mi. pe veci.Tot mai aproape 1.Gândul lui Hristos să fie Viu în mintea mea de-acum. griji nu sunt. cât mai trăiesc. al Tău fiu! Tot mai aproape. primeşte inima mea. azi vin plecat. curat. Căci vreau în ceruri să Te întâlnesc. Isus şi eu.În inima ce mi-o cunoşti Un tron eu Ţi-am păstrat. Tot mai aproape. doresc să fiu. în iubire. . Dă-mi pacea sfântă. doar Tu vei putea! 3.În suflet port un tainic dor S-ajung la Dumnezeu. Dar n-am în mine nimic bun. doar Tu vei putea! S-o speli Isuse. dureri. nepătat! 4.Să vii cu glasul Tău cel blând În sufletu-mi deschis. Acolo. Să-Ţi sorb iubirea în sufletul meu.. Aşa cum ai promis! 3. 4. pe care-o doresc! Dă-mi pacea sfântă. Să conducă. 347.Tot mai aproape de pieptu-Ţi sfânt E loc de-odihnă. nepătat! Să fiu un templu preasfânt. al Tău fiu! 348. ca dar ceresc.. Doamne.Tot mai aproape să-Ţi fiu mereu. să fiu curat. Doamne.Gândul lui Hristos să fie 1. pe care-o doresc! 2. pe veci. De-aceea. Să fiu cu-al meu Mântuitor. Pe veci.Tot mai aproape. Doamne.. Să fiu un templu preasfânt.Tot mai aproape.2. Să-Ţi faci din el un templu sfânt. Te rog. Pe care Tu să stăpâneşti Ca singur Împărat.

pentru mine. Drumul strâmt vreau să-l urmez! Refren: M-a iubit Isus. să stau pe stâncă Şi atunci voi birui! Dragostea dumnezeiască Să-mi inunde inima. cât mai devreme Am să-L caut. Eu să scad şi El să crească Până când Îl voi vedea! 3. să-L găsesc. Şi-am să merg pe-a’ Sale urme. În sfântă devotare. Şi toţi răspundeţi bucuros Chemării iubitoare! . zi de zi. Tânăr sunt dar înţeleg! 3. da. Să-mi deschidă mă aşteaptă Şi cu drag eu voi intra! 350. ştiu bine.El se află-acum la poartă."Urmaţi-mi. Să mă scape. Prin credinţă vreau să fie Mântuiţi în veci şi ei! 349. zice blând Hristos 1.Pe Isus. Tânăr sunt dar vreau să merg! Vocea Lui să mă îndrume.Pe Isus. Să fac numai voia Sa! 2. cu dor fierbinte.Eu alerg tot înainte: Vreau cununa cea de sus Şi-mi îndrept. Ochii ţintă la Isus! Stăruiesc cu bucurie Să găsesc pe fraţii mei. Prin Isus eu vieţuiesc! 2.Mă voi duce unde-mi spune.Ca în orice-ar fi să vină. M-a iubit şi-L preţuiesc! El muri. În furtuni. ştiu că vrea.Să am pacea Lui adâncă Pe cărare. cât mai devreme… 1.Urmaţi-mi”. zice blând Hristos.

Voios pornesc în viaţă 1. . Tot cugetul Mi-e îndreptat Spre Dumnezeu neîncetat!" 4. Doar cel ce crucea şi-a luat E un creştin adevărat!" 5.Luaţi crucea Mea şi jugul Meu Şi-n umblet fiţi cum am fost Eu!" 2. Cu sufletul curat. Eu calea şi lumina sunt Cui vrea să meargă-n umblet sfânt."Umil cu inima sunt Eu Şi plin de bunătate. Găsesc îmbărbătare În sfatu-I preţios! 2. Şi-n faptele iubirii." 3. La Hrist găsesc povaţă În orice pas al meu. Pe drum oricât de greu. Şi să răspundem bucuros Chemării iubitoare! Căci numai dacă-L vom urma.Voios pornesc în viaţă."Eu ca lumină strălucesc Pe calea spre virtute! Câţi sunt ai Mei nu rătăcesc În căi necunoscute. Sluji-voi cu credinţă Oricând voi fi chemat. Ferice în umblare. Alături de Hristos. Dar pentru veci o va avea De Mi-o închină Mie. Cuvântul zis de Tatăl Meu Eu îl urmez în toate. Alerg cu voioşie Spre ţinta ce mi-a pus."Cel ce-şi iubeşte viaţa sa O pierde pe vecie.Răspund cu bucurie Chemării lui Isus. Primim făgăduinţa Sa! 351.Noi să urmăm deci lui Hristos În sfântă devotare.

Să-Ţi vedem mărirea.Pe Tine.Pe Tine. Al meu Prieten cel mai bun. Doamne-a mea tărie. voi birui. . Răspund cu drag chemării. Prin har. Golgota. mereu! Lumina vieţii mele-Isus. Doamne. la cruce. Doamne-a mea cunună. Către-al stelelor mister Ne-ndreptăm privirea! 2.. Cât viaţă-mi dai în dar! 2. Pe Tine vreau să Te iubesc! Un tainic dor mereu mă-mbie Iubirea-mi Ţie s-o jertfesc! Te voi iubi.Pe Tine. Pe Tine Doamne.. Dumnezeu. către cer.Pe Tine.. Izvor de mângâiere Îmi umple inima.Să-nvăţăm iubirea Ta Până sus. 352.. Către cer. ne-ndreptăm Tot mai sus privirea. pân’ la jertfa Ta Paşii ne vor duce!.Doamne. Te voi iubi nespus! 353. viaţa vieţii mele. Pe cărare-oricât de grea Paşii ne vor duce! Golgota. Alerg spre veşnicii Şi-n ceasul strâmtorării.3. Mielul Celui sfânt. Pe Tine vreau şi-n clipe grele Cu dragostea-mi să Te-ncunun.Doamne. al vieţii far. Doamne-a mea tărie 1. Te vreau ca Mire blând! 3. Pe Tine.Isus îmi dă putere Să merg pe calea Sa. Către ceruri. În vremi de aprigă furtună Te voi iubi mereu.. slava Ta s-o ştim 1.. slava Ta s-o ştim..

. scump Isuse 1. tăria mea. scump Isuse. Doamne. curat! Privirea-mi sus să fie Iar pe cărarea mea În valuri mari să vie Din cer.Lângă Tine.Într-aripat în mine Să fie dorul sfânt Să lupt tot spre mai bine Şi pururea să cânt! Când vine suferinţa Când trecem prin nevoi. Te-aşteptăm Şi veghem şi ne rugăm. Dar pentru-a Ta iubire Mereu Te voi slăvi! 355. Veşnic Te voi adora! De iubirea Ta fierbinte Cine mă va despărţi? Lângă Tine voi rămâne Cât în lume voi trăi! 2. lumina Ta! 3. Te-aşteptăm să vii.Într-aripat în mine 1. Căci viaţa viitoare Va fi răsplata mea! Aşa o mântuire Eu n-am cu ce plăti. În Domnu-i biruinţa.Ca să fim ai Tăi copii Pentru veşnicie. Lângă Tine voi rămâne. Nici jertfa nu-i prea grea.În pieptul meu coboară.Lângă Tine. Plini de bucurie! Te-aşteptăm. Scutul meu. scump Isuse. Părinte adorat! Cu Legea-Ţi mă-nconjoară Şi fă-mă sfânt. Plini de bucurie! 354.3. În El sunt forţe noi! 2.Nu-i nici un preţ prea mare.Fără Tine.

Amin! 356. Mustră-mă şi dă-mi povaţă Nici în gând să nu greşesc! Dă-mi putere-n clipe grele. Doamne-Ţi voi cânta! Tu mi-eşti singura dorinţă Tu îmi saturi inima! 2. Luminează-al vieţii rost. Pune strajă gurii mele. Tu mereu mă-nvaţă Ce cuvinte să rostesc.. Contra valurilor lumii Numai Tu eşti adăpost! 3. După Tine eu suspin. Isuse. Doar iubirea Ta. tăria mea.Doamne. Viaţa mea e-ntunecată. bogăţie Mi-este cerul Tău senin! Cu nespusă bucurie Vreau să-Ţi cânt în veci..Scutul meu. scump Isuse. Doar Ţie.Mai de preţ decât argintul Sau ca aurul curat Mi-este să-Ţi aud cuvântul Care m-a eliberat! 3. Scutul meu. Tu mereu mă-nvaţă! 1.Mi-eşti Prieten şi mi-eşti Frate.Ca un cerb setos de ape. Împărat şi Dumnezeu. Vreau să-Ţi fiu tot mai aproape. Blând să fiu şi răbdător. tăria mea! Pentru marea-Ţi bunătate Veşnic Te voi lăuda! Fericire. Întristată. Ţie. tăria mea. inima. Inimii să-i pui zăvor! .Ca un cerb setos de ape 1.Numai Tu eşti. să mă-nchin! Refren: Scutul meu. Te iubesc mai mult ca toate Şi Te voi iubi mereu! 357.Doamne. Doamne.

O. dă-mi Cuvântul Tău. În vorbire să împartă Harul Tău.Doamne.O.2. plin de Spirit Sfânt. Mă ajută să Te-ascult. Refren: . Dă-mi a Ta desăvârşire Nici în gând să nu greşesc! 358. Fie că trăiesc sau mor. N-aş vrea să ajung vreodată Osândit de limba mea! 3. şi nu venin! Iar la dreapta judecată.Nimeni n-a vorbit ca Tine. Tu mereu mi-arată Limba mea cum să-Ţi închin. Dar să fiu ca Tine… 3.Doamne. Vreau să-L port în gând mereu! Mă învaţă-n drumul greu. Vreau să fiu ca Tine! 2. Şi dă-ne blândeţea ca la porumbei Ca să devenim astfel după cum vrei. ajută-mi Tu. Tată din ceruri. Scump Isus. şi în mine Dragoste şi-al Tău Cuvânt! Numai vorbe de zidire Vreau mereu ca să rostesc. Tată din ceruri! 1. Şi nevinovaţi fă-ne ca nişte miei. astăzi. Doamne. Pentru-a fi ca Tine! 359. Înaintea Ta voi sta.Spune-mi Tu că timpu-i scurt. Vreau să fiu ca Tine. Spune-mi să lucrez mai mult. dă-mi Cuvântul Tău 1. priveşte spre noi. Să trăiesc ca Tine! Refren: Vreau să fiu ca Tine. Pune.Doamne. Mă învaţă să Te-ador.Spune-mi că sunt trecător.

Doamne. ia-mi Tu inima.. Şi fă-ne puternici în harul ceresc. fă-mă curat În clipa asta.Voia Ta. Imn de slavă pune-n ea! Fă din ea un templu sfânt. O.. Glas de rugă fă din ea. Glas de rugă fă din ea! 3. din mine.Doamne.Rămâi lângă noi cu-al Tău sfat părintesc.Ascultă-ne. mult Te iubim! Fereşte-ne Doamne să nu mai greşim! 2. doar voia Ta Să se-mplinească în viaţa mea! Tu eşti Olarul.Doamne.. Adu cerul Tău în ea.. Doamne! 1. doar voia Ta Fie stăpână pe viaţa mea! Mai alb ca neaua. O lumină pe pământ. Du-mă-n veşnicia Ta.Doamne. Sfânt altar să-Ţi faci din ea! Doamne. Doamne. ia Tu viaţa mea 1. ia Tu viaţa mea. Doamne. eu lutul sunt. un vas preasfânt. ia Tu vocea mea. nici pofta cea rea! 360. nevrednicul glas. Adu cerul Tău în ea! 4. O lumină pe pământ! 2. Doamne. Doamne. nici moartea. 2. Să nu ne despartă de dragostea Ta Nici iadul. Fă dar. Condu-ne la lucru şi-n oricare pas. Şi-ajută-ne. cum stau plecat. cu Tine să stăm În dreapta credinţă în care suntem! 3. Către culmi să pot urca..Voia Ta. Du-mă-n veşnicia Ta! 361.Voia Ta. ia Tu mâna mea. ascultă ruga mea.Doamne..Doamne. Domn să fii Tu peste ea! Ia acum fiinţa mea.Doamne. ia voinţa mea. .

Doamne. Pace şi har revarsă peste ea! Tu mi-eşti. azi în viaţa mea! 1.Doamne. m-ajută. de orice rău! 4.Tată. toţi. Mă spală Tu să fiu curat şi sfânt! 2. liber de păcat. Te rugăm 1. azi. Doamne.3.Voia Ta. Umple cu totul fiinţa mea. Te chemăm: vino. Isuse. sufletul meu De orice boală. în rugă şi în gând. Isuse. de El pregătiţi. sfânt şi curat. Doamne. doar voia Ta. Doamne. Dumnezeu ne apără azi! Prin credinţă. doar voia Ta Vreau să domnească în viaţa mea! Vindecă. Isuse.Vină orice necaz. Inima dorim să-Ţi predăm Pe altarul Golgotei spălaţi. Ca toţi să vadă. Să Te slujesc cu sufletul curat.Tată.Inima mea să fie-ntreagă-a Ta.Vino. Ştiu că trăiesc prin îndurarea Ta! 3.Doamne. Vrem în cer să fim mântuiţi! 363. În iubirea Ta curăţaţi! Refren: Fie dragostea Ta legământ Între cer şi întregul pământ! Şi uniţi. Îţi mulţumim.Vino. drumul cel mai bun. azi. Scut puternic e braţul Tău! 3.Voia Ta. azi în viaţa mea Şi cercetează-mi toată inima! Vezi ce e rău în faptă şi în gând. Toată nădejdea mea în Tine-o pun! . Numai pe Tine eu Te voi urma. mai curând! 2. Te cântăm căci mult Te iubim! Minunat ne fereşti de cel rău. Pe Hrist în mine întruchipat! 362. Te rugăm.

(:De El totdeauna-s mângâiat!:) 366. vino. Tu. Doamne. Te-aştept. Ce-aduce sclipiri de stele! 3. Te-aştept Să-mi spui. Domnul meu! 1. Când zilele-mi sunt prea grele. 4.Fii azi cu mine. 2. vino.Vino. Domnul meu. Isuse.. El mi-e scut când sunt eu strâmtorat. (:Dar spre El se-ndreaptă al meu gând!:) 2. Te-aştept..Domnul e lumina vieţii mele. Te-aştept să mă iei la Tine! 365. vino. (:El mă însoţeşte-n drumul meu. Te-aştept.Vino. Vreau sfatul Tău cel înţelept.Munţi şi văi.4. Mi-e dor de-alte zări senine. El mi-e Tată. Te-aştept În inima mea. nu mă tem de rele. Te-aştept.Iată-mă. Te-aştept! 1. Isuse bun şi drept.Vino.Vino.:) 3.Numai cu Isus voiesc a merge.. Doar pentru Tine-mi bate-n piept Cu tainele ei ascunse. vino. Doar cu El sunt vesel orişicând! Drum şi ţintă-n calea mea s-ar şterge.. câmpii păduri şi mare Sprinten eu le trec la braţul Său.Numai cu Isus voiesc a merge 1. în şoptiri de pace. Că nimeni de pe drumul drept Nicicând nu mă va întoarce. jertfă pe altar.Vino. . Te-aştept. Căci Isus oricând îmi e salvare. Primeşte-ntreagă viaţa mea în dar! Câtă suflare-mi dai pe-acest pământ Să ardă-n mine Duhul Tău cel Sfânt! 364. Te-aştept. O.Fii azi cu mine.

Niciunde fără Tine. Domnul meu! Aşa de scurtă-i vremea.Simt un dor nespus. Dă-mi Tu iubire cu prisos Să mă asemăn lui Hristos! 2.. Pe drumul sfânt să Te urmez. Domnul meu! De nu mergi Tu cu mine. e gata de sfârşit.Inima Tu să-mi curăţeşti Şi voia Ta să-Ţi împlineşti! Vreau să fiu plin de Duhul Tău În fapta mea şi-n gândul meu! 4. Isuse. să fiu al Tău mereu! Alungă gânduri toate ce nu Te-ar onora. Să Te slăvim. Isuse.Tot ce în noi ai început Fie prin har deplin făcut. Isuse. Isuse! 1.Nimic fără de Tine. dacă eşti ‘nainte.. cu Tine călător. Iar clipele-s de aur.În zilele senine şi-n ceasul nopţii greu. Voi fi şi eu alături.Niciunde fără Tine 1.De Tine când mă las condus Şi-n totul când Îţi sunt supus Tu eşti cu mult mai mult mărit Şi eu mă simt mai fericit. în stâlp de foc sau nor. Isuse.Simt un dor nespus. Ca oameni noi pe-un nou pământ! 367. Nicicând fără de Tine. Părinte sfânt. Domnul meu! Ajută-mi Tu. În orice timp şi-n orice loc Eu să nu dau ‘napoi deloc! 5. În vorbe şi în fapte să fie slava Ta! 368. pe urma sfântă Paşii mei să mi-i păstrezi! Refren: Ţie Doamne. numai Ţie . în bine. şi n-am de risipit! 3. 3.Credinţa-ajută-mi să păstrez. Pe-a Ta cale să urmez! Unde mergi.Să biruiesc prin orice greu. nu voi pleca nici eu! Dar. 2.

Tu ‘naintea mea trecut-ai.Să-Ţi urmez. Tu sărac ai fost şi moartea Pentru noi ai suferit! 5. Îmi voi aminti de-a Tale Suferinţi şi strâmtorări! 4. Domnul meu! . simt în piept o floare. Tu ai mers pe-această cale Şi eu vreau a Te-nsoţi! 3. Să rămân la pieptul Tău! 3. Tu eşti viaţa tuturor! 2.Şi de-ar fi să trec prin grele Şi amarnice-ncercări. simt în piept o floare 1. spinoasă. Mai mult să Te iubesc 1.Prin dureri de mă vei duce Şi sărac de-aş fi.Doamne.Pentru Tine se deschide Floarea sufletului meu! În iubirea-Ţi mă ascunde. Dă-mi lumina Ta în dar! 2.Prin Iordan. Vreau. Eu mereu Te voi slăvi Cu petale nepătate Şi parfum de veşnicii! 370. Floarea inimii de jar.Dacă mă trimiţi în lume Şi-ntre spini mă răsădeşti. De vrei încă să mă treci.De-o fi calea grea.Mai mult să Te iubesc. de-acum mi-e dor.. Eu pe urme-Ţi calc în veci! 369.Tu eşti plin de bunătate. Ca să spun cât mă iubeşti! 4.. prin val sălbatic. Dă-mi parfum de rugăciune.Doamne. Şi ca marea dacă-ar fi. Numai singur Tu eşti calea. lipsit. Tu mi-eşti soarele-răsare.

Când mă treci prin încercări Şi le schimbă rând pe rând Toate-n binecuvântări! 372.De-ai şti ce mult doresc Să fiu al Tău! Refren: O. Am o luptă de luptat. încrezător. 4.. Fiu de om şi Dumnezeu! Dă-mi. puterea Ta Bucuros s-o port şi eu! 2.Eu vreau pe Isus şi iubirea Sa 1. Sunt fericit! Ce mult Îţi mulţumesc Că m-ai găsit! 3. După cum mi-ai arătat: Ca să fiu biruitor.Te-am văzut sub crucea grea.Eu vreau pe Isus şi iubirea Sa. Primesc încrezător Tot ce-mi vei da. cât de mult doresc Mai mult să Te privesc! Şi-n veşnicii Te voi iubi! 2.Te-am văzut sub crucea grea 1. Decât bogăţii şi onoruri lumeşti.Te urmez. . 4. în dureri..La Tine când privesc.Necazuri de-ar veni În calea mea. Doamne sfânt. Te rog..Şi-atunci când voi muri.Pe-ale patimii cărări Te-am văzut cum biruieşti! Dă-mi credinţă. 3.. Ca să ştiu că mă iubeşti!. Un ultim dor Din suflet voi şopti Biruitor: 371.Fii cu mine.

vreau să-I pot urma. 2. Căci tot ce mi-ai dat mult prea mult m-a-nşelat.Podoabă şi medalion 1. Pe acest pământ. Refren: Numai Tu. 4. 2.Podoabă şi medalion Mi-e crucea lui Hristos! Cu El să fiu biruitor. precum e drept. Umil. blestemat şi bătrân pământ. să mă crezi. numai Tu. 373. Refren: Ce folos să am un întins regat? Fără Domnul sunt sărac! Eu vreau pe Isus – bogăţia mea. S-adun doar cu El bogăţii cereşti. Doamne. Urmez încrezător! A suferit Isus al meu Mult mai îngrozitor. vreau aproape să-mi fii.. Pe Tine Te chem.Nu doresc alt bine. Căci eu o port în piept. O port prea bucuros.Pe Tine Te-aleg. Isuse. Pe pieptul meu tu n-ai s-o vezi. Doamne… 1. Să-mi inunde inima. Căci atras mă simt spre ceruri Când la pieptu-Ţi sunt. 374. Cununa mi-o va dărui Când va veni.Chiar şi când doare sau mi-e greu. 3. Eu vrea pe Isus şi voi fi bogat! 3. . eşti tot ce-aş putea visa Şi cel mai frumos dintre mii şi mii. Decât amăgire şi goană-n vânt.Statornic în har. pe nor.Nu doresc alt bine.Te las.. bucuria mea.Şi dacă eu voi suferi Cu-al meu Mântuitor.Cu drag port crucea.

Tu să-mi fii Veşnic Paradis! 2. azi...Isus pe oameni i-a slujit.Isus în lume a venit 1. mărire.Isus în lume a venit Cu har de viaţă dătător: De toţi.Tu îmi eşti al vieţii vis! Numai Tu. Orice mi s-ar da. Slujeşte deci şi tu prin har Şi dă-le-o mână de-ajutor! Fii pentru orb un ochi măcar Şi şchiopului să-i fii picior! 3. El n-a privit la faţa lor. la fel S-a îngrijit. 376. Pe cei săraci şi pe leproşi. eşti iertat!”? 4. Pe fariseul pocăit.. Iubeşte.N-aş schimba a mea speranţă.Bunul Isus ne-a învăţat . Ce mi-ar folosi aicea Fără pacea Ta? 3. Ca Domnul poţi şi tu iubi. Căci pentru el muri Hristos!.. oricine-ar fi.Isus pe toţi i-a preţuit. milos şi iertător. şi tu la fel: Fii bun. Pe vameşi şi pe păcătoşi. Iubitul tău Mântuitor! 2. amici.. Tu eşti viaţa mea! 375. Pe omul slab şi păcătos. E-un suflet scump.. Bogăţia mea e-n Tine. Prin harul Lui nemărginit Au fost de demoni liberaţi!.Aur mult. Fă-n toate cum ar face El.Cine-ar duce cu răbdare Al meu greu păcat? Al cui glas mi-ar zice dulce: “Crede. Lumea de-aş avea. Pe cei bolnavi şi apăsaţi.

. Primii creştini aşa-au făcut: Tot ce-au avut agonisit.De zici: "Iubesc pe Dumnezeu" 1." 3. Doamne-ntre noi. de buni creştini. În fapte şi-n cuvânt! 377.. Şi contra lui tu trâmbiţezi Tot rău.Când cinstea altuia pătezi Prin vorbe de ruşine.Aşa a fost la început. Urând pe frate-tău ce-l vezi?… 2.1. şi nicicând bine. Ar observa şi alţii! Milos şi gata de iertat Ai fi atunci cu fraţii! Isus iubeşte-n acest fel! Iubeşte deci şi tu ca El! . 4. Se-ndestulau chiar şi străini. Nu eşti creştin. Se bucurau toţi cei sărmani Şi văduve şi-orfani. Spui doar minciuni din gură! Iubeşti pe Dumnezeu.La masa lor. Cu toţi au folosit! 3.De L-ai iubi cu-adevărat. Sărman şi umilit. Nu-i adevăr în glasul tău. Sădeşte-al dragostei altoi.De zici: "Iubesc pe Dumnezeu". Exemplul Său ne-a arătat: Să ajutăm pe cel lipsit.De vei privi nepăsător Pe cel în suferinţă Şi nu-i vei da vreun ajutor Când are trebuinţă. Iar fratelui porţi ură. ci minţi mereu Când zici: "Iubesc pe Dumnezeu.Coboară Tu. Să fim lumină pe pământ. tu crezi.Bunul Isus ne-a învăţat. 2. Tu nu iubeşti pe Dumnezeu! 4. Când numele-i vorbeşti de rău.

. Pot să-ncalţ pe cei desculţi. nimic. Poţi vorbi cu măiestrie. Pot vorbi şi limba lor. Suferind orice ar fi… Numai dragostea cea sfântă Va rămâne-n veşnicii! 379. Eşti nimic. Toate sunt deşertăciuni! 2. Nu vrea doar folosul său. Aur. .. pietre de safir.Poţi avea credinţă tare..Pot ca îngerii să zbor. Poţi să faci chiar şi minuni.378.Prooroc de-ai fi în lume. nimic! 3. De săraci de-ai îngriji. Sunt chimval zângănitor Dacă nu iubesc. 2. Taine-adânci de-ai stăpâni...Pot ca îngerii să zbor 1. Şi ştiinţa astei lumi.Poţi să dai averea toată. 4. Domnul inima o ştie Şi te vede-aşa de mic: Făr-un spirit de iubire. Ştie Domnul să citească Tot ce-n inimă aduni: Făr’ un spirit de iubire. Poţi muri ca un martir.Poţi avea credinţă tare 1.Pot să depăşesc pe mulţi. Eşti aramă sunătoare. De-ai purta un nume mare. Şi chimval zângănitor! Doar un spirit de iubire Dă valoare faptelor!. Nu se bucură de rău! În credinţă se avântă. E-n zadar să mut şi munţi Dacă nu iubesc.. Nu se plânge dacă doare. Poţi avea înţelepciunea..Dragostea e răbdătoare..

. Pentru cer nimic nu sunt Dacă nu iubesc. creştine. vine-n ajutor. N-am nici cel mai mic folos Dacă nu iubesc. ea pogoară cerul pe pământ. cu braţu-I tare. Fapta bună să-ţi lumine viaţa pe pământ! 381. Cu săracii..Când nu ştii. Ştie să aducă-n viaţă pace tuturor. 5. 5.. cu drag te-nvaţă. 2... 380. Nu întreabă pentru cine. .E balsam în grea durere pentru cel pierdut Şi izvor de mângâiere dacă ai căzut.. Cunoştinţa va-nceta.Pot să par un om milos.Fapta bună e-o comoară 1.Fericirea ta. Ştie să te mustre-n faţă. 4. dar iubitor. drept. Este facerea de bine într-un spirit sfânt. generos. 3. N-are gânduri pentru sine. Fapta bună dă putere celui abătut.Ea întruna face bine celui în nevoi. Dar rămâne dragostea: Aurul ceresc. Bucurie tuturor! 2. Harul ei te înconjoară şi îţi dă avânt.Profeţii s-or încheia. 4..Cine-i gata? 1.Pot să umblu ca un sfânt De la leagăn la mormânt..Dumnezeu. nu-i o vorbă-n vânt. n-are perne moi.Cine-i gata să-şi deschidă Sufletul spre cel lipsit? Cine-i gata să ajute Celui slab şi obosit? Refren: Fii lumină.Fapta bună e-o comoară de la Tatăl sfânt. Te ajută orişicând. ajutor. În iubire.3. nu se dă ‘napoi.

Când merg pe asprele cărări.Eu am nevoie-n orice zi Să fiu purtat. Tu ştii cel mai bine. Ştii ce vremuri vor urma. Să-mi ţină sufletul curat În scumpele-I făgăduinţi! 2. rugi fierbinţi.Eu am nevoie-n orice zi Să ştiu că fraţii mă iubesc.Mântuieşte-i din păcate.Eu am nevoie-n orice zi sa ştiu 1. Dă-le sfat şi ajutor! 3. Refren: ‘Nălţaţi spre Domnul. Spre casa Tatălui ceresc. Sub paza îngerilor buni. în rugăciuni. Prin rugăciunea celor dragi.Dumnezeu făgăduieşte Fericire celui drept Care-mparte pâinea vieţii Şi se poartă înţelept! 382. Cum ai fost odinioară. 383.Eu am nevoie-n orice zi S-adun în suflet noi puteri.Doamne.Pentru cei bolnavi 1. Întăreşte-le credinţa.Fii deci binecuvântare Celui gol. celui flămând! 3. Şi pentru mine. ne-ncetat.Le alină suferinţa. .Pentru cei bolnavi coboară Înc-o dată pe pământ. Medic iubitor şi blând! 2. Că ‘nalţă mâinile spre cer Şi pentru mine mijlocesc. Spune-le că sunt iertaţi. Să te simtă ca un Frate Şi să fie vindecaţi! 4. 3. Fi-le bun Mângâietor.

Pe cel pierdut în noaptea grea Adu-l la Tine-n casa Ta! 3. Vrem să trăim spre slava Ta! 385. căci vreau a spune! 1. Lumina lumii eşti Şi adevărul marii Veşti. fii cu-al Tău popor 1.Doamne. fii cu-al Tău popor.Noi ne-ncredem doar în Tine. Facă-se doar voia Ta! 384. Lumina lumii eşti 1. ne-ascultă! 3.Doamne.Pentru-orice vină şi păcat Iartă-i. Te rugăm. ne-ascultă! 2. Către ceruri să-i conduci! Te rugăm. Ridicând pe cei din gropi. Ochii le-ndreaptă către cer! 4. ne-ascultă! 4. Inimi adunând în snopi. Lumina lumii eşti.Veniţi.Conducând pe orbi şi şchiopi. Când e-n foc credinţa lor! Te rugăm.Glasul lor să fie-aprins Şi cu har de neînvins Pe-al pământului cuprins! Te rugăm. Pune-le-n suflet mângâieri. pe rătăcit.Umple cu haru-Ţi strălucit Pe ignorant. ne-ascultă! 386. Marea-Ţi oştire s-o-ntregeşti! Şi până când Te vom vedea. în harul Tău bogat. Fii al lui Ocrotitor.Doamne.Doamne.Veniţi căci vreau a spune .Biruinţă să le-aduci Din lumina marii cruci.Doamne. Iluminează inima Celor străini de turma Ta! 2.

nespus. Legea Lui veşnic m-a-nveselit.Inima-mi simte un dor prea viu: Cu Domnu-ntruna eu vreau să fiu! Pacea e-n mine şi-s mulţumit. Şi ce mi-a dat El mie El dat-a tuturor.Ce fericire. Refren: Veniţi. am pe Isus! 1. În veci aceasta cânta-voi eu. căci vreau a spune Ce face Dumnezeu. Isus e veşnic Păstorul meu. Voi. renăscuţi cu toţii. Astăzi prin Domnul sunt mântuit. Şi cine auzi-va. Decât că fiecare Trăieşte prin Isus! Eram pierdut. S-audă cine vrea. Căci sunt moştean al cerului ‘nalt Şi mântuire că am aflat! Refren: În veci cânta-voi că-s fericit. sufletelor bune Cântaţi cum cânt şi eu! V-o spun cu bucurie: Azi am Mântuitor. 2. Voi.Ce fericire.Nu poate fi mai mare Minune jos. Mărim pe Dumnezeu! 3. nici sus. sufletelor bune. şi morţii Ne dasem tu şi eu. Azi. . Cântarea-mi să răsune. Cântaţi cum cânt şi eu! 2. Odihnă el găsi-va De va cânta cu noi! 387.Ce face Dumnezeu. am pe Isus! Asta mă face vesel. Întoarcă-se ‘napoi.O spun şi-mi place-a spune Şi n-aş mai termina.

pentru vina mea Isus a pătimit.Să fie oare-adevărat? 1. Orice urmă de păcat va pieri! Prin iubirea Sa vei fi luminat Deci crede-n Isus şi vei trăi! 2. Hristos! Refren: Cât ne-a iubit.O. Ne dă multă bucurie să fim tot mereu copii.Ce fericire eu am simţit Când braţul Său chiar m-a ocrotit! A şti. Îţi sunt pe veci dator! 390. e bine. timpul lucrului e-o zi! 391. cât iubit-a Dumnezeu 1.Da.Nu îndrăznesc să cred.O. Încât a dat pe Fiul Său. scoală-te şi somnul va fugi! Treci şi ară până-n seară. sigur.3. este adevărat. cât ne-a iubit Eternul Dumnezeu. . o ştiu şi eu: Isus mi-e viaţa. Pe Fiul Său. căci Dumnezeu vă va primi! 389. Ce mare e iubirea Sa Şi harul nesfârşit! 3. Tu-mi dai viaţa-n Tine sper.Să fie oare-adevărat? Ce-aud e prea frumos! Prin Domnul pot să fiu salvat Deşi sunt păcătos! Refren: Ce auzi este-aşa.Frumoasă-i credinţa (Canon) Frumoasă-i credinţa trăită în viaţă. Iubit Mântuitor. e Domnul meu! 388. cât iubit-a Dumnezeu Pe omul păcătos. Veniţi şi voi la pocăinţă.Iertat? . scoală iute.Sus! Gata fii de lucru! (Canon) Sus! Gata fii de lucru şi de jertfă-n orice zi! Bună dimineaţa.

Moştenitori aţi devenit Şi fiii de Dumnezeu! 392. Păcatul pierzător! 3. Căci eram pierdut de turmă.Ca bun Medic.Nu doresc bogăţie 1. nici onoruri lumeşti. Din adâncu-ntunecimii La lumină m-a adus. că moartea-aţi biruit Prin scump sângele Său. Isus iubit. . spălat de orice vină. Am un viitor frumos: Moştenire de lumină. Tot ce vreau eu de-acuma e să văd pe Isus Şi în Cartea vieţii să-mi ştiu numele pus! Refren: Fericit eşti de-aştepţi Paradisul promis.Tresaltă-acum inima mea.Cântaţi. Însă Tu m-ai mântuit. Luatu-s-a povara ta.Nu doresc bogăţie.M-a aflat Păstorul nostru Şi pe braţele-I m-a pus. Refren: Aleluia. 2. Ţie-Ţi cânt.M-a aflat Păstorul 1. Aleluia.Azi. vă bucuraţi De credeţi în Hristos. creştini. Dorul meu îndreptat e către cele cereşti. În imn de slavă tresăltaţi. Că ai Mântuitor.Încât pe Golgota-a murit Iubitul Fiu al Său.Şi voi. vindecare Mi-ai adus în mari dureri! M-ai hrănit cu-ndestulare Ca din nou să am puteri! 3. Veşnicia cu Hristos! 393. 2. Cântaţi-I maiestuos! 4.

396.Sfânt oraş de lumină.Suntem pe calea lui Isus. Vom preamări iubirea Sa! 395. o. noi vom fi cu Domnul sus.Suntem pe calea lui Isus 1. aleluia.În Cuvânt Te-am aflat. da. O. 3. m-ai zdrobit prin atâta iubit! Pe Tine-am clădit crezul meu de granit Şi iertare mi-ai dat.De păcate-o povară m-apăsa foarte greu: Câte rele-s în lume.Când primăvara vine iar (Canon) Când primăvara vine iar Cu cântec fără de hotar. 3.Când în Cartea vieţii îţi ştii numele scris! 2.Şi veseli ne simţim mereu Cât timp urmăm pe calea Sa. da. Căci ne păzeşte de-orice rău Oricând şi-oriunde ne-om afla. dulce Ierusalim. vom fi cu Domnul sus! 2. Stânca mea. da. Pacea dragostei tale cât de mult o dorim!… Fericit cine-ajunge în oraşul promis Şi în Cartea vieţii şi-are numele scris! 394. toate le-am făcut eu… În al Mielului sânge curăţire-am găsit Şi păcatele roşii ca zăpada-au albit. Salvator minunat.Şi când va fi să vină iar Să judece pe buni şi răi. Spre Domnul care ne-a iertat! Refren: O. da.În Cuvânt Te-am aflat 1. noi vom fi cu Domnul sus. Spre Cel ce-i fără de păcat! Setoşi privim spre ceruri sus. O. În faţa Lui afla-vom har Numindu-ne "aleşii Săi". Vom saluta al vieţii zbor Şi vom slăvi pe Creator! Aleluia. am primit ce-am sperat! .

Iar eu. sânge sfânt m-a spălat. Eram rob întemniţat. ce bun adăpost în dureri Tu mi-ai fost. cuprins de uimire. Isus. Murind. O. În aur curat. în dreptate-mbrăcat.Mereu certat cu dreptatea. Peste tot ce-a dorit va primi însutit! 397. sunt scăpat de-al meu chin. Ca o aripă-n zbor m-ai purtat pe sub nor. 3.. scump Isus. Iar El. ce frumos! Domnul Hristos Fără de margini m-a iubit! 2. Domnul. Braţul Tău m-a primit fiindcă-atât m-ai iubit… 4. să-mi dea libertatea.Iertând a mea răzvrătire 1.2. 3.O. Din mult lăcrimat harul Tău m-a salvat Şi pe buze mi-ai pus cântec nou. 4. M-a dus la poarta jertfirii Să văd drumu-adevărat. jertfa Sa când privesc. Zgura mi-ai depărtat. ce nespusă fericire 1. Aştept să-I ‘nalţ osanale Chiar eu. 398. pământean de rând.Cuprins în braţele Sale Cu cei credincioşi cântând.O. vina mi-a spălat. Mă-ntreb cum de m-a iubit. Oricine-n Isus se încrede. ce nespusă fericire Simţim de când L-am cunoscut Pe Cel ce prin a Sa iubire Ne-a curăţit şi renăscut! . Liberat pe deplin.S-ajung pe tronul măririi.Iertând a mea răzvrătire. ce frumos! Domnul Hristos El mă face fericit. Refren: O.O.În Isus m-odihnesc.Prin cuptorul aprins m-ai trecut şi-am învins.. supus.. m-a primit. Cu El Domnul m-a chemat..

Pe drumul cel de El prescris. Să nu-L iubesc şi eu? Refren: .Urmăm ‘nainte fără teamă. fie În toată viaţa lui condus! 2. căci Domnul m-a iubit! 2.De-acum Isus e cântecul meu nou! Să-ajungă-n lume-acest sublim ecou.Şi-am înţeles toţi mântuirea Prin harul Celui răstignit.Chiar dacă-apoi de El m-am depărtat. 399. ce minune. Dar cea mai mare-i: Domnul m-a iubit! Refren: Sunt fericit. Ca orice om să strige fericit: O. oricare din noi. Dar Domnul prin a Sa voinţă Ne răsări lumina Sa. Să-aducă ce ne-a pregătit! 4. credincios Cel ce ne cheamă. Domnul m-a iubit! 400.Isus cât m-a iubit de mult 1. Şi pe căi rele am alunecat M-a căutat cu dor şi m-a găsit. căci Domnul m-a iubit! Sunt fericit. ce minune. Murind în locul meu! Cum aş putea să nu-L ascult. O. El ne va da ce ne-a promis. 3.Refren: Deci să cântăm cu bucurie Iubirea mare-a Lui Isus! De ea.Isus cât m-a iubit de mult.Sunt fericit! 1.Sunt fericit că Tatăl meu din cer Mi-a dat atâtea scumpe mângâieri! Multe minuni în Biblie-am găsit. Acum Îi aşteptăm venirea.Ne zvârcoleam în suferinţă. Căci. Domnul m-a iubit! 3. În noaptea ce ne-mpresura.

3..Mi-e haina albă ca un crin. Dar ştiu că El mi-a pregătit Un cer frumos şi-ntreg. iertat deplin.. Schimbată inima. Nicicând n-o să-nţeleg. Voi fi biruitor. Cu sânge sfânt.. Căci l-a salvat pe păcătos Din mâna celui rău! De-aceea-n veci Îi voi cânta: El mi-este Salvator! Pe calea Sa de voi urma. Pierdut de-a pururi mă credeam. ...Eu vesel cânt pentru Hristos Şi pentru harul Său.. Căci harul Său Şi-a arătat.Eu cânt. El m-a spălat de-al meu păcat.Eu vesel cânt lui Dumnezeu 1. nevinovat. Prin îndurarea Sa! Umblam departe de Isus. Din moarte-a mă salva! Ferice e de tot acel Ce Legea I-a păstrat: Lucrând cu-ncredere şi zel Va fi încoronat. Crescut pe Golgota. Dar El pe braţe m-a adus Ca şi un bun Păstor. Eram făr’ ajutor.Eu vesel cânt lui Dumnezeu Şi-n veci Îi voi cânta. Pe-al morţii prag eu mă aflam. Născut din nou. eu cânt neîncetat Şi-n veci Îi voi cânta.El m-a spălat să fiu curat. El m-a spălat să fiu curat! 2.Ce preţ de jertfă-a fost plătit.Îmi amintesc de-o scumpă zi În care Domnul îmi vorbi.Îmi amintesc de-o scumpă zi… 1. Căci m-a chemat prin Fiul Său. 401. 2. 3. 402.

Doamne. din păcat. 3.Refren: Din suflet vreau să-I mulţumesc Iubirea Lui am s-o vestesc. un sol veni. Ce minunat am fost salvat! 4. Aleluia! 2.Ferice de cel ce nădejdea şi-a pus În singurul vrednic de slavă. acum Te pot vedea! Tu luminezi cărarea mea . vestea bună pe munţi.Din groapa pieirii Isus m-a salvat.Din groapa pieirii 1. cum în lume nu-i! 3.. Căci Isus m-a salvat Din pragul morţii. Am fost născut prin Duhul Sfânt Şi am intrat în legământ. 403. cât de orb am fost cândva!. Tu. În pragul morţii mă găsi. cât de orb am fost! 1. Isus m-a prins La viaţă El m-a ridicat.O. disperaţi şi mulţi! 404. Să duc. Isus. de slava Ta.Când prin credinţă L-am atins. De mână-atunci. 2. Gustaţi şi vedeţi îndurările Lui Şi pacea Lui sfântă. aşa duios.O. Pe stânca cea tare a pus pasul meu Şi-n suflet un cântec nou. trâmbiţând. Cu glasul său..Minunile Lui să le port eu aş vrea Şi ziua şi noaptea în inima mea. El îmi vorbi despre Hristos. Doamne.. care-asculţi rugăciunea mea!” Eu Numele Tău Îl voi înălţa În veci de veci. să-l cânt mereu: Refren: “Vrednic eşti. Când strigătul meu către El s-a-ndreptat. S-o afle cei singuri..Îmi amintesc.Azi las în urmă tot ce-i rău Şi mă îndrept spre Dumnezeu.

Azi preamăresc cu glasul meu Iubirea Ta cea mare. Astăzi aud Cuvântul Tău. 2.Este soare azi în viaţa mea. Când Isus Hristos Şi-arată faţa Sa Este soare-n viaţa mea! 2. cât de surd am fost mereu!. El umple viaţa mea. În ochii mei Te voi păstra Şi Tu mă vei conduce.Numai cântec azi e-n viaţa mea.Primăvară azi e-n viaţa mea Când aproape-i Domnul meu. Refren: Este soare.Este soare azi în viaţa mea 1.O. Soare fără de apus. 406.. numai soare. Pacea Lui îmi umple inima: Sunt fiu de Dumnezeu.Isus e-a mea cântare.Fericită azi e viaţa mea Ca un cântec de Sabat Pentru tot ce vrea Isus să-mi dea Şi pentru ce mi-a dat. Odihnă îmi aduce… Te voi păstra-n auzul meu Ca susur blând şi dulce. Şi glasul Tău de Dumnezeu. Minunată-i strălucirea sa De când am pe Isus.O. 4... Cântec nou. Fericite clipe-acum trăiesc... 3.Isus e-a mea cântare 1... cât de mut am fost… O. 3. nemaicântat.. Când Isus mi-ascultă inima De om răscumpărat. Căci tot ce-mi dai prin harul Tău E binecuvântare! 405. Doamne.Prin jertfa de la cruce. . cât vorbeam de fără rost!.

Nu poate să oprească Nimic cântarea mea! 407.Speranţe-n suflet mi se-aprind Când lacrimi mă cuprind. Uşoară-mi faci povara mea. Şi hotărât sunt. Isus e-a mea salvare E Mielul cel preasfânt.Cu Tine. 2... să Te iubesc. cât trăiesc.Cu Tine. Domnul meu iubit 1..În calea mea răsare Cum n-aş putea visa. Am soare în privire Şi-un dor nemângâiat Să cânt a Sa iubire Şi haru-mbelşugat. Să Te-ascult.Spre El să-mi fie cântul Când roua cade-n flori. să biruiesc..Citesc în ochii Tăi senini Chemarea spre ‘nălţimi Şi-s fericit că iar găsesc Noi puteri. ‘Nălţat spre slava Sa. 408. Am în suflet pacea Ta. Refren: Bucuria mea cea mare E s-ascult al Tău Cuvânt! Eu am făcut prin crucea Ta. 3. Când El Îşi pleacă faţa S-asculte ruga mea. Prin jertfa Sa cea mare Azi mântuit eu sunt.... Domnul meu iubit. Când vieţuiesc sau mor. 2. pân’ să se-mplinească Dorinţa de-a-L vedea. Cu vecia legământ.. Mă simt prea fericit. 3.Un cânt frumos mi-e viaţa. Şi. Când iarăşi bate vântul.Lângă porţi de veşnicii .

Zilnic veseli cât trăiţi! Dumnezeu e Tatăl nostru. ce iubire! Preţul sângelui vărsat Mi-este mântuire! 2.Din adânc de rătăciri Mă întorc acasă.Dumnezeu cu braţu-I tare Ne fereşte de-orice rău Şi-n ispita cea mai mare Biruim prin harul Său! 3.1. Bucuraţi-vă mereu Căci avem slăvit în ceruri Pe Isus ca Dumnezeu! 4. fiţi totdeauna Veseli. 3. ce zi frumoasă! 409. cerescul Tată Ne numeşte "fii iubiţi"! Refren: Fiţi tot veseli.El e Cel ce izbăveşte Din păcat pe muritor. sunt salvat! Doamne. Plânsul sfintei bucurii Mi-l ascund sub pleoape.Zilnic inima să cânte.Drepţii nu se tem de nimeni. creştini. blânzi şi mulţumiţi Căci voi ştiţi. Veseli deci mereu să fiţi! 2. Ziua marii împliniri. fiţi totdeauna veseli! 1.. Şi în cer ne pregăteşte Un locaş strălucitor! 5.Ca o clipă a trecut Noaptea de durere. fiţi tot veseli. Refren: Sunt salvat.Lângă porţi de veşnicii Cerul simt aproape. . Dor de tot ce am crezut Umple-a mea tăcere.. creştini.Voi.Voi. O.

Viaţă plină de lumină.Iubirea ce ne face Aşa de fericiţi.Viaţă plină de lumină 1. 2. Trupul . Iubirea ce ne face aşa de fericiţi Prin mângâieri ne dă puteri să fim copii iubiţi.Viaţa-n dar ne-a fost lăsată S-o păstrăm în vas curat.Această lume-i plină De moarte şi păcat. Apă. 4. aer.Când Domnul în mărire La sânu-I ne va lua.Domnul e lumina lor! Să rămânem în credinţă Căci avem Mântuitor! 410. Ne-a iubit. Refren: Dumnezeu plin e de iubire.Gândul ştie să aleagă Drum în viaţă cu folos Dacă mintea-i sănătoasă. Prin puterea Lui divină . Spre-a o salva ne vom ruga De Tatăl îndurat.templu minunat! 3. Inimă de pace plină. gând curat. Prin mângâieri ne dă puteri Să fim copii iubiţi. De la Domnul am aflat. De la Cel ce ne-a salvat! 2.Ridicăm stindardul vieţii Tot mai sus. Dacă trupu-i sănătos Şi-L urmează pe Hristos.Iubirea ce ne face aşa de fericiţi 1. noi Îl vom urma. 3. spre Dumnezeu. Fericire să ne fie Trupul care ni s-a dat. Cu toţi cei vii în melodii Iubirea-I vom cânta! 411.

Mergi la furnică. proaspăt curat! 4. sprijinul Tău! Eşti fericit când biruieşti. legume. clocoteşte. fii cumpătat! Eşti fericit dacă spui “nu”. Nu te lăsa atras de păcat. “Doamne în toate Tu mă condu!” 5. Domnul te-nvaţă cum să trăieşti! 413. .Vesel saltă.Vrei să alergi cu pasul uşor? Bea apă multă de la izvor. Refren: Mult îmi placi. pârâu de munte. 2. grâne şi nuci.Vrei să fii dârz şi nebiruit.Vrei să ajungi pe plaiuri cereşti? Domnul te-nvaţă cum să trăieşti! Chiar din Eden avem pregătit Tot ce-i frumos şi bun de dorit.Vrei să păstrezi un zâmbet senin? Aer curat şi soare din plin! Nu sta închis în casă mereu..Vrei să ajungi pe plaiuri cereşti? 1.Biruim tot ce e rău.Vrei să rămâi mereu sănătos? Multă mişcare ţi-e de folos Nu sta pe loc. Şi grăbit se prăvăleşte Pârâiaşu-n văi adânci.. Treaz totdeauna. Eşti fericit dacă mănânci Fructe.Vesel saltă. clocoteşte 1. Murmurând pe lângă stânci.. Ieşi în natură. de-ai respirat Aer de munte. cu Dumnezeu! Eşti fericit. Sănătoşi prin harul Său! 412. du-te s-o vezi! 3. Stai lângă Domnul. tu poţi dacă vrei! Pune la lucru toţi muşchii tăi! Eşti fericit dacă lucrezi. Ia-ţi totdeauna timp de-odihnit! Chiar dacă-n drum îţi iese cel rău.

Pentru Domnul mulţi eroi . 2. Noi bem numai apă din curat izvor Darul sănătăţii dat nouă.. Prin câmpii şi dealuri.Vezi cum pasărea se-adapă Din izvor răcoritor. Creatorul lumii apa a creat Ca să stingă setea celui însetat.Apă din izvor curat! Pentru tine ‘nalţ întruna Slavă Cui ni te-a creat. Şi deşi bea numai apă Cântă-aşa-nveselitor? 4. 3. tuturor! 415. curge ne-ncetat.Vezi cum trei cu Daniel 1.Cine-ar vrea să mai golească Vreun pahar ameţitor Numai ca să mai trăiască Trai nedemn şi-njositor? 3. Fii şi altora model De om credincios! 2. sănătate! Apa-i băutura mea! 414. tot în apă cresc… Ea înveseleşte văile pustii Şi aduce-n suflet cântări şi bucurii.Apă cristalină 1. plină de mister..Apă cristalină din izvor curat.Vezi cum trei cu Daniel Pe pământ străin Nu se-ntină-n nici un fel Cu cărnuri sau cu vin! Refren: Deci rămâi ca Daniel Tare în Hristos. Ea aduce viaţă şi dor de-albastrul cer. Mii de flori frumoase.Apa mişcă-n lume toate Iar celor ce beau din ea Le dă viaţă. Fără preţuire. 2.Fructe şi legume apa o iubesc.

Lăudaţi! (Canon) Lăudaţi. Nu poate sta ce-a răsărit.S-ar putea găsi Dacă azi la fel şi noi Ca Daniel am fi! 3. este-a Ta! 1.Fructe. Ce ca şi grâul prin pământ Răzbate-aşa înăbuşit. Crescând frumos. Crescând necontenit.Fie-ţi Daniel mereu Pildă de urmat. 2.Lucrarea. Doamne. Cel dintâi Prin suferinţi la cer! .Lucrarea. Te vom lăuda! Doamne. Doamne. Te vom lăuda! 418. măriţi pe Domnul! Tot ce avem şi ce suntem Lui să consacrăm! Doamne.Tu mers-ai Doamne. Căci Satana e fricos Şi nu-I va rezista! 416. Ţie mărire! Doamne. legume.’Nalţă steagul lui Hristos Şi lumina Sa. legume (Canon) Fructe. Ţie mărire! Doamne. verdeţuri şi apă de izvor! Munceşte totuşi cumpătat! Ia sfatul dat de Creator! Respiră-adânc şi te roagă încrezător! 417. Bine ştii cum Dumnezeu L-a binecuvântat! 5. lăudaţi. Doamne. este-a Ta. Tu ne-ai adus aici! Şi până n-o vom termina Ce ne-ar putea opri? Tu semănaşi Cuvântul sfânt.Foarte mulţi înfumuraţi Ce nu cred defel Ar rămâne ruşinaţi De-un om ca Daniel! 4. Doamne.

spre apus. Dar astăzi toţi Pornim la secerat! 419.De pe Stânca mântuirii 1.Raspândiţi peste tot solia Că Isus vine-n slava Sa.Pe fiecare dintr-ai Tăi Tu ne conduci la fel. acum de sus Dai viaţă pe pământ. Să-mpărtăşim Zeloşi al Tău Cuvânt! 3. În curând toţi Îl vom vedea Şi va-ncepe.. Trâmbiţaţi grabnic.Timpul scurt 1. Refren: . Rodul să se-adune.Timpul scurt nu acceptă somnul. Mântuirea va veni de la Domnul! 2. Neteziţi drum pentru Isus.De pe Stânca mântuirii Luminează-al vieţii far! El trimite raze-n lume Şi-al îndreptăţirii har. Pe pământ. în grânare! 3.. vânt de profeţii. tot. valuri de urgii… Bate vânt. Dar înviat. Trimite-n câmp secerători Ca Numele-Ţi mântuitor Să fie-oriunde predicat! Noi pân’ acum am semănat. La jertfa Ta vom fi părtaşi.Înălţaţi imn de veste mare.Rezidiţi vechile hotare. Ca nişte-adevăraţi urmaşi! S-aprinzi Tu astfel pe pământ Lumina harului Tău sfânt. Seceraţi grâul din ogor. în sfârşit.Tu ca grăunte ai fost pus Odată în mormânt. Vestea marelui Advent cu ardoare! 4. veşnicia ! 420. Ridicaţi inimile-n zbor.

Fraţi iubiţi.Îndemnaţi-i să rămână Credincioşi pân-la sfârşit. al păcii far. 3. Ca să intre toţi în ceruri Când Isus va fi venit! 421.Sus.Dârză-i marea şi-agitată. Cu glas tare îndemnaţi. luminează celor fără tihnă Şi risipeşte umbra nopţii. prin munţi şi văi! Sfântul Spirit ne-a aprins-o Pentru timpul cel de-apoi.Neagră-i noaptea necredinţei. Groaznic muge-al mării val! Mii de ochi timid se-ndreaptă Spre lumina de pe mal. Să se-adune toţi aleşii Cei cu inima curaţi. 5. nu-i vreme de odihnă! 1..Răspândiţi lumina sacră Peste mări. Să ne aducă toată-a Sa lumină Şi al iertării steag însângerat! 3. Ce din mărire-n praf a-ngenuncheat. nu-i vreme de odihnă. frate drag. lumini aprindeţi.Sus. Dragostea ta. grea! Refren: Fii veste bună. Dacă-n port e farul stins… 4.Proclamaţi solia-n lume.Mergi şi proclamă dragostea divină. Tu eşti lumină din lumina Sa! Mergi. Azi te trimite Domnul cu al vieţii har! 2. Arca-i plină de drumeţi… Lăsaţi lămpile să ardă Spre salvarea multor vieţi! 2. 6. frate drag. Căci vreun vas de valuri prins Ar putea pieri pe-aproape.. şi tot ce poţi jertfi! Fii pentru mulţi prilej de bucurie .Inima ta sã fie mărturie.

în slavă. Din fără hotarul eternei iubiri! 423. câte-ar fi să-ntâlnesc. ce El îmi va da. Toţi cei dragi lângă mine vor fi.Bucuros mă gândesc la căminul ceresc. minuni. Refren: Când va fi marea zi. lucrează cu mult dor! 422.Venim din Cuvântul de Domnul rostit 1. glas de cer minunat! Vom vesti harul Său. Cântăm bucuria că El ne-a iubit! 2. în curând revine. Sus. pentru cer îl păstrăm! 3. Prin Domnul. Să fim fericire.Şi însutit Isus va răsplăti. În planul măririi vom fi fericiri. Multe stele şi eu voi avea.Venim din Cuvântul de Domnul rostit.Ce mare seceriş! (Canon) Ce mare seceriş! Ce mici secerători! Rugaţi pe Domnul secerişului Să mai trimită lucrători! 424. lucru-i mult şi zilele-s puţine.Bucuros mă gândesc 1. În coroana de aur.Venim din Golgota. Singur n-aş fi deloc fericit. . Din sângele dat pentru. aşa ne-a creat! Refren: Vom vesti Legea Sa. ce ştim că-n curând va veni. Azi vestea bună spune-o tuturor. ce ne-a scos din păcat! Privind. 4. şi Isus va veni. În planul veciei un loc El ne-a dat. un loc fericit. Nu te opri. În ceasul genezei avem răsărit. Pentru mine cu drag pregătit: Dar acolo.Venim din vecii şi suim spre vecii.Domnul. Ascuns în Isus. prin credinţă. noi să trăim! În planul iubirii un nume purtăm. din cruce venim.

Dragostea Lui s-o împărtăşim. Îl rog pe Isus să-mi dea har şi puteri.Domnul ne-a dat Duhul Său cel Preasfânt. Ca să-mi fie casa plină! 2. Să-i zoriţi pe toţi să vină! Să-i poftiţi.Fericit voi păşi lângă cei mântuiţi.Domnul ne-a dat prin apostoli. Focul ce lumea toată-a cuprins: Sfântă credinţă. degrabă-acum ieşiţi. Multe stele să pot aduna! 3. să-i zoriţi.Voi.Domnul ne-a dat prin apostoli 1. degrabă-acum ieşiţi! 1. servi. să-i zoriţi. Să ştie cei făr’ ajutor: Domnul e bunul lor Păstor! 3. zi de zi Cu scumpătate te-om păzi! 2. răsună vocea Lui În mijlocul pustiului! . purtată cu drag. Voi. La nunta lui Isus. Flacăra ta nicicând nu s-a stins! Ref: Sfântă credinţă. Flamura ta e-al nostru destin! 3. Sfântă credinţă. ca să biruim! 426. în dar.Spuneţi şi celui obosit: La Domnu-i pacea de găsit. Să încheiem planul Său pe pământ Biruitori. poftiţi Pe-oricare oaspeţi veţi găsi Cu bucuria de-a veni! Refren: Să-i poftiţi.Azi.2. Într-al păcii Eden minunat Şi voi fi împreună cu-ai mei preaiubiţi Pentru care-am trudit şi-am sperat! 425. servi. făclie de har.Domnul ne-a dat prin apostoli un steag Dus de martiri prin flăcări şi spini. Să lucrez pentru dragostea Sa Şi pe mulţi rătăciţi să-i salvez pentru cer.Auzi.

Ca bun Păstor azi cheamă El Să vină orice mieluşel! 4. Lângă ape să-şi oprească Obositul său picior. mâini spre lume Să înălţăm slava Ta..Dar cine-aude pe Păstor. Şi chiar plecând pe mări. Răsună jalnic plânsul lor! Eşti tu samaritean milos? Mergi şi îndeamnă-i la Hristos! 427. din pustiul arzător. 428. să ajungă . Ştim un ostrov de iubire Prin pustiul arzător. Să meargă să-I dea ajutor: Să-aducă mieii-n loc curat Şi să-i ferească de păcat? 5. aprinse. Noi vom sluji voioşi în ţară.Nu ne-nspăimântă nici o fiară.Noi suntem braţele întinse Spre largul lumii necuprinse. 2. răzbunând al Tău renume. către ‘nălţimi. 3. S-arătăm tuturor dragostea! 2. Astăzi cu inimi noi. Lângă Domnul..Pentru cel care trudeşte.Pentru cel ce însetează După-un strop de clar izvor. Vă chemăm la Isus! Refren: Fă-ne.Pentru cel ce însetează 1. Printre neguri. afară. ce împarte Apă vie tuturor. Doamne. Vom sluji bucuroşi. Zi de zi.În veşnicia fericită O sărbătoare-i pregătită Şi o coroană strălucită Pentru cei ce slujesc.Ah.Noi suntem braţele întinse 1. Şi.

pe maidan.Ducem veste-n valea morţii Despre-un cer nepieritor.Altă lume. Drum de lacrimi şi de spini! Jertfa Domnului ne cheamă Şi ne-aşteaptă heruvimi! 3. Pe străzile oraşelor şi-n jungle. Ca să afle orişicine Că avem un Salvator.Iubirea lui Hristos ne-a adunat Şi ne-a trimis... răbdând orice necaz. ce împarte Veşnicie tuturor. 4. trimite-mă. Potop de foc e gata să se-ncingă. Să nu rămână palmă de pământ Necercetată astăzi de Scriptură! 5. luciferici.Mergeţi la cei pierduţi! . Lângă Domnul. Dar noi suntem cu El căutători Şi nu-i pe lume forţă să ne-nvingă! 430. fără nor. Iar eu în mâna Ta! 2. Pe unde doar iubirea vrea să umble! 3. La cei ce au uitat demult să creadă. în sfântă "cruciadă". Refren: Iată-mă. de lumini. Ştim un ostrov de iubire. De-atâţia zei tereştri.Vom căuta pe fraţii noştri azi. În orice neam şi-n marile Biserici Şi-i vom salva. Ştim un drum ce-n slavă duce.Vom căuta în parcuri... Sunt gata-n fiecare clipă! Din zori mă voi scula să-mi caut fraţii Cu Biblia în mâna mea.Avem un zel mai aprig ca oricând Şi Spirit Sfânt ni-e dat fără măsură. Fără neguri. 429. Străbate-vom orice meridian. La cei pierduţi în valuri de păcat.Iubirea lui Hristos ne-a adunat 1.Hristos e gata să Se-arate-n zori.

Domnu-i iubeşte. iată.. peste mări 1. .Chiar dacă ei nu-L vor. mulţi vă aşteaptă! E ultim ceas de har şi de salvat! 2.Am învăţat privind la tine 1. Coardele rupte-nstrunaţi-le iar! 3. frate. Am înţeles: orice se poate Când te iubesc Marii şi Marte. Faceţi s-audă clar vocea speranţei. Unde Vestea deloc n-a ajuns.Mergeţi la cei pierduţi! Sunt fraţii voştri Cei care pier în mormânt de păcat! Plângeţi cu cei greşiţi. Lazăr. Dinspre Magdala. zace înfrântă Şi vă aşteaptă cu-al dragostei har. Venit de dincolo de moarte.Iar de la tine. drumul către cruce. A dragostei fierbinte rază S-o simtă toţi în preajma mea! 2. voi pleca.1. Refren: Isuse. Rămâi mereu în consacrare Şi rodul pururi să-ţi rămână! 432. Este solia ce-avem azi de dus! Duhul Său Bun şi Sfânt ne întăreşte Ca să salvăm lumea pentru Isus! 431. peste mări.Peste munţi.Am învăţat privind la tine. vine Dar înspre Golgota se duce.. plângând. 3. Iubire tânără şi bună. Marie. veşnic truditoare. Martă. Milioane ce n-au cunoscut dragostea Să audă şi ei de Isus.Inima lor. azi înflăcărează Un dor în mine de-a lucra.Tu.Peste munţi. spuneţi în noapte Să ştie toţi că Isus i-a salvat! Refren: Mergeţi în lung şi-n lat. cu Isus.

În orişice popor Sunt inimi apăsate. 3. turma scumpă de oi.Domnul are cu El. Departe de Hristos? Lumina să răsară. Sunt uşi la care încă n-ai bătut! Refren: Te-ajută Domnul să vezi cărarea. mincinos. Cuvântul v-a fost dat! Vestiţi-l omenirii.2.În ţări îndepărtate 1. Vestiţi în lung şi-n lat.Viaţa e-o plăcere. Lucraţi cu Dumnezeu. soli ai fericirii. Mai e vreun suflet scump in aşteptare. Dar mai sunt încă multe-n abis.Voi. Auzi chemarea lor? Ascultă cum suspină Şi cei din jurul tău! Ajută-i deci să vină Pe toţi la Dumnezeu! 2. 3.Când Dumnezeu te cheamă în lucrare. Niciunul să nu piară În întuneric greu.Voi ce-aţi stat risipind timp şi bani în plăceri.Când Dumnezeu te cheamă in lucrare 1. să urmaţi lui Hristos! 433. Să-L ajut.În ţări îndepărtate. căci timpul este scurt. Vă sculaţi chiar acum să plecaţi peste zări Şi slujind. să le-aducă în staul ‘napoi Şi pe mine Isus m-a trimis. Ca Domnul să-Şi adune Poporu-nvingător Şi-apoi să-l ia la Sine Când va veni pe nor! 434. Împlinind vis lumesc. . Nu zăbovi. Dar oare ce folos Când iată lumea piere.

În a Domnului lucrare 1. Lucrătorii sunt puţini.În a Domnului lucrare Zilnic vreau să mă-nnoiesc.Nu privesc doar viitorul Când primi-voi mari puteri. Împarte adevărul orişicui. Ieşi la lucru.Semănător de dragoste cerească. Căci secerişul e mare Dar lucrători prea puţini! . 3. Doar pe urma Lui cea sfântă Voi întinde al meu pas Şi porunca-I de pe urmă Împlini-voi ceas de ceas.Noi azi plecăm în lucrare 1. Iar Stăpânul stă să vină. De nu poţi face grâul să-ncolţească. fraţi creştini. restul lasă-I Lui! 3. Şi bucuria de la seceriş! 435. Fii mesagerul păcii lui Hristos! 2. Nu doar unul.Pe urma Lui de mergi oricând voios.Zac talanţii în ţărână. Nu aştept ascuns pe Domnul Ci-L întâmpin cu poveri.Lui Dumnezeu slujeşte cu răbdare. Ghedeoane. ci toţi cinci. Ies şi eu să-I pun pe frunte Numai stele şi nu spini. în juru-mi. Veniţi cu noi. Cu puterea ce o ai! 436. Multă binecuvântare Pe cărarea Lui găsesc. Slujirea e favoarea cea mai mare. Tu urcă munţii şi străbate marea. 2. Oare glasul nu-I distingi? Mare este secerişul. Păstrează ochii inimii deschişi. Ce pot face azi. Fac prin fapte şi prin grai.Noi azi plecăm în lucrare. Fă-ţi datoria.

fie vânt! Poate lucrarea-i amară. căci Tu ne-ai îndemnat. seamănă de zor! Fie vreme bună.Tu. Fie senin. Inspiră pe-ai Tăi ucenici să-şi facă slujba lor! 2. fie vânt sau nor! Intră în ogor. scump Mântuitor. să secerăm. Doamne. Ajută-ne ca să grăbim mult aşteptata zi. veniţi cu grăbire. La Tine nimeni nu-i străin şi nici de neglijat! Alungă bezna lumii grea şi tot ce-i păcătos.Refren: Veniţi. Harul va fi încheiat. Ca toţi să vadă slava Ta în jertfa lui Hristos! 3. Spre Tine. Lucrarea s-o terminăm! 2. Tu eşti al nostru Dumnezeu şi Rege preamărit. brav semănător! . ocean de ape vii. 437. Când ura lumii va-nceta şi pacea va domni! 438. Dar secera-vom cântând! 3. Doamne. brav semănător! Refren: Vrednic lucrător. Să ţinem sus stindardul Tău în veci curat şi sfânt! 4. Tu.Vom tot lucra până-n seară.Seamănă sămânţa fără zăbovire. Domnul aduce răsplata Pentru acei ce-au lucrat.Izvor de sfinte frumuseţi.Peste puţin totu-i gata. Un singur ceas a mai rămas în lume de lucrat. ştii pe orice om. Domnul secerişului. ne-ndreptăm preaplinul inimii! Învaţă-ne să fim model în faptă şi-n cuvânt. Stăpâne-n via Ta.Seamănă sămânţa! 1. oricât de depărtat. Seamănă sămânţa seara sau în zori! Te aşteaptă-ndată mare răsplătire! Seamănă sămânţa. Să semănăm. fii stăruitor! Seamănă sămânţa. Stăpâne-n via Ta 1.Dreptate plină de iubiri şi har neprihănit. o. Vă înarmaţi cu iubire.Plecăm.Plecăm.

Duhul Tău bogat. Doamne. Speranţe să se-aprindă pe pământ.Lucrul meu de făcut nu pot zice că-i greu: . Credinţă-n cei ce se-ndoiesc! Revarsă. Putere celor care obosesc.Seamănă în brazdă o sămânţă bună.Aş vrea să duc în lume pacea Ta! 1.Dorul meu. sus. O coroană ce Domnu-mi va da? Voi ajunge la cer. Să-mi dau şi eu ca Tine viaţa mea. Iubire între cei ce se urăsc. Seamănă sămânţa.Aş vrea să duc în lume pacea Ta.Aş vrea să duc în lume pacea Ta. Refren: Voi primi eu cândva în cunună o stea. Pe cei neînţeleşi să-i înţeleg! 2. Lumina Ta s-alunge noaptea grea Şi toţi cei trişti să cânte slava Ta! 3. ne-ncetat… 1. brav semănător! 3. sfânt izvor ceresc! Revarsă. Iertare unde-i plânsă inima.Dorul meu ne-ncetat se avântă spre cer. Să simtă lumea harul Tău întreg.2. Unde-i locul promis de Isus Şi mă-ntreb îngrijat de am dreptul să sper Că voi fi eu primit în cer. brav semănător! 439. ca Mântuitorul.Seamănă cu lacrimi. Doamne. N-aştepta să-ţi fie ţie mai uşor! Vei cânta la urmă. Să mângâi cum şi Tu m-ai mângâiat. M-ascund în Tine. cred statornic şi sper Să primesc răsplătiri ce nu pier! 2. Duhul Tău cel Sfânt. secerând furtună. secerând ogorul! Seamănă sămânţa.. Cuvântul plin de har dumnezeiesc Şi toţi cei însetaţi să poată bea Din Tine.. Fii întotdeauna harnic lucrător! Să nu plângi la urmă.Aş vrea să duc în lume pacea Ta. să trăiesc! 440.

dă-mi Cuvântul Tău Să pot vorbi la fel şi eu. 441.Iată.Am oricând cerul tot ajutor! Să fiu pildă la mulţi că e bun Dumnezeu. 443. E uşor de făcut. Rodul sângelui vărsat! 2.Isuse. Ca altora şi eu să-l spun. Gata sunt de secerat! Vino repede. La amiază nu-nceta. trimite Braţe tari în lanul bogat.Isuse. Între îngeri voi fi-ncoronat. Vreme nu-i de aşteptat! Refren: Doamne. grânele-şi pleacă spicele.Domnul pune pe toţi să secere.Iată. Domnul clipelor. rodul mâinilor Îl va binecuvânta! 3. Să-i scot şi eu pe fraţii mei! Refren: Mi-arată. e uşor! 3.Iată. cât mai repede. Mergi şi tu în lanul Său! Şi poverile fi-vor cântece Când aduni cu Dumnezeu. grânele-şi pleacă spicele! 1. Cu Dumnezeu vom fi mereu! 442. Cum Tu m-ai scos din rele căi. Dă-mi astăzi pâinea Ta din cer. Te rugăm. . dă-mi Cuvântul Tău 1. cu dragoste.Lucru-i mult şi Isus vrea să dau ajutor La oricine-i cuprins de păcat Şi atunci ca un dar pregătit sfinţilor. vine Domnul nostru şi ne-aduce răsplătiri: Cei cu inima curată vor trăi în fericiri! Cu Dumnezeu.Strânge roadele-n zorii zilelor. Doamne. drumul bun. vine Domnul nostru! (Canon) Iată. Ca să secere azi. cu Dumnezeu.

marea Ta lucrare. Doar prin Duhul Tău cel Sfânt! Refren: Duhul Sfânt dă putere. 445. eu ascult. nici prin tărie. Odihna lor e moarte şi nu destin ceresc! Isus pe toţi îi cheamă. Răsplata e aproape şi timp de odihnit! 3. nu sta descumpănit.Puternic prin al Tău Cuvânt. În flăcări sau în gropi cu lei Să-i întăresc pe fraţii mei! 3. dar numai cel trudit Primeşte şi răsplată şi timp de odihnit. Ce se face pe pământ. 2. ‘Nainte prin credinţă.Vorbeşte. să plângi şi-apoi să cânţi. . prin harul Tău. marea Ta lucrare 1. Căci nu va fi întruna de plâns şi de trudit.De ţi-este greu pe cale 1. de dragoste mai plin. Nu-i prin putere. S-o pui în brazda lumii. Doamne.S-o duc şi celor care pier! 2. Cu drag la fel să-mpart şi eu. Să fie-n mine Duhul Sfânt. Sfârşitul e aproape. Nădejdea noastră şi biruinţa Este Duhul Sfânt! 2.. Să ştiu cât m-ai iubit de mult! Din tot ce-mi dai. oricât de istovit. Căci vine după muncă şi timp de odihnit! Refren: Timp de odihnit avea-vom. Duhul Sfânt dă tărie. sărmane peregrin.Să nu priveşti cum alţii la umbră se-odihnesc.Această viaţă-i dată ca pâinea ce-o frămânţi. Dureri şi lacrimi n-or mai fi.Ne trimiţi să spunem lumii Izbăvirea de păcat. în sfârşit. Lucrează cât e ziuă. 444..De ţi-este greu pe cale.Doamne. ci timp de odihnit.Doamne. sfârşitul mult dorit. Înalţă-te-n credinţă.

De nu poţi străbate marea Ca un sol între păgâni. Mai sus ne cheamă. la cei sărmani şi goi Să le aprindeţi flacăra credinţei Ca să se-ntoarcă-n staul. cine zice. Dar secerători lipsesc! Domnul dă răsplată mare Celor care vor lucra! Cine vine.N-auzi tu. Doamne.Aşa cum Eu am fost trimis 1. nici tărie. La fel si voi.Eu vă trimit în valea suferinţei. Dar singuri. Bucuros Isus primeşte. ”Iată-mă în via Ta!" 2. Eu nu vă voi lăsa! 2.Aşa cum Eu am fost trimis în lume. speranţa noastră E-n puterea ce ne-ai dat! 3. nu. înapoi.Nici putere. Nerăsplătiţi şi fără de renume.Zici că n-ai dar de vorbire Ca un Pavel a vesti? Totuşi poţi vorbi de Domnul Cum El pentru noi muri! Nu poţi converti puternici. porniţi pe urma Mea. Cei bătrâni reci de-ţi vor sta. Ieşi la drumuri şi la garduri Cei smeriţi vor asculta! 447. Sume mari de nu poţi da. când zice Domnul? 1. Şi a văduvei para! 3. .Credinţa toată.N-auzi tu când zice Domnul: "Unde sunt cei ce-Mi servesc?" Copt e-acuma secerişul. La cei pierduţi. mai tari ne face Al iubirii Tale foc! 446. nu avem deloc. Poţi găsi şi-aici de lucru Între-ai tăi şi-ntre vecini! Pentru-a Domnului lucrare.

Vestiţi adevărul oricui! Prin valuri de mare sau flăcări de foc. lucrători ai Cuvântului sfânt. Doamne.Acum e momentul. e timp de slujit.În amurgul ce se lasă Peste-ntinsele câmpii. Purtaţi steagul dragostei Lui! 4. Secerişul e în toi! Cine-i gata să răspundă? „Iată. e ceas de sfârşit. Refren: Glasul Domnului ne cheamă. vă cheamă Hristos! 449. Al Lui este braţul viteaz! 3. Întregul pământ luminaţi! Să intre în rânduri bătrâni şi copii.3.Vă cheamă Hristos! 1. voia Lui să-mpliniţi.Vă cheamă Hristos.Aşa cum Eu am părăsit mărirea Şi-am dat la toţi ca jertfă viaţa Mea. Sfidaţi provocări şi necaz. Prieteni.Cu toată puterea-ntreitei solii. la al milei hotar! În brazdele lumii speranţă să fiţi. Solia de har proclamaţi! 5. Dar veţi primi Duh Sfânt fără măsură Ca să vestiţi al mântuirii har! 4. Să duceţi solia de har! 2.În amurgul ce se lasă 1. Acum. suind prin Golgota! 448. Purtaţi şi voi al crucii greu calvar. Vorbiţi despre cerul frumos! E vremea vestirii. A Lui e puterea pe-ntregul pământ.Să nu ocoliţi nici o palmă de loc. Zăbovesc secerătorii La hotar de veşnicii.Porniţi.Aşa cum Eu am fost privit cu ură. La fel şi voi să vă-mpliniţi menirea Pe drum de cer. suntem noi!” .

Dar secerători puţini! 3. Harnic la lucru fii. Soarele-i spre apus! Zor. 450. deci că vine noaptea! 1. Ca să nu-ntârzii! Aleargă cât e ziuă. deci. că vine noaptea.Hristos cheamă-ajutoare La lucru-n al Său câmp. Când nu poţi lucra! 2.Zor deci. în lucrare. că vine noaptea. Nu-i timpul de-a mai sta! Zor deci că vine noaptea.Iată.Zor deci.Zor. azi. Holdele abia se ţin! Secerişul este mare. Răsplătire vor primi: Ca şi stelele pe boltă Vor sclipi. că vine noaptea Când nu poţi lucra! 3.2.Zor. că vine noaptea. Nu vezi că soar’le-i sus? Amiaza să te-apuce-n Slujba lui Isus! Jertfeşte-ţi cu nădejde Toată puterea ta! Zor deci. Cu vocea-I iubitoare Ne-arată drumul sfânt! Prin mila Ta cea mare Ajută-mă să spun: "Iubite Doamne.Cei ce merg. Chiar dis-de-dimineaţă. iată-mă!” . ca să ne răsară Slava lui Isus! Voioşi grăbiţi la lucru Până s-o arăta! Zor deci că vine n noaptea Când nu poţi lucra! 451. spicele sunt coapte.Hristos cheamă-ajutoare 1. în veşnicii.

iată-mă. popor să-Ţi fim.În cântec noi am strâns Durerea tuturor. Iubite Doamne. Ca să se vadă. . Pe toţi ce-n cruce ne-ai salvat. iată-mă! 452.Refren: Iată-mă. Şi dă-mi putere multă Mereu să biruiesc! O sută din o sută M-ajută să rodesc.Purtăm cu noi lumini 1. În ultimul apus. 3. iată-mă.Purtăm cu noi lumini. iată-mă! 4.Rămâi cu mine-n luptă. iată-mă. Prin lume călători. Lucrarea să-mplinesc. Ca să se-oprească orice plâns În harul salvator. Ai mântuirii zori! 2.Cu trâmbiţi şi făclii. Duşmani când se-nteţesc. Pe tot întinsul vom vesti Că vine iar Isus! 4. ne-ai chemat Din veac. pe ‘nălţimi. Iubite Doamne.Eu mă încred în Tine Cu-atâtea noi chemări Când glasul Tău din mine Mă-ndeamnă peste mări! Ca fructe noi mulţime S-aduc din depărtări.Tu.Povara pentru alţii Mi-e jug şi dar ceresc: Tresalt de bucurie. Doamne. Iubite Doamne. iată-mă! 2. Spre-a Ta lucrare-acum pornesc voios Da. când altora slujesc! Doresc să-mi caut fraţii. Iubite Doamne iată-mă! 3.

O.Cei slabi lucrând s-au călit. Pe toţi cei pierduţi să-i salvăm! Deviza ne e mântuirea Ce-n Domnul Isus am aflat. Veniţi căci Isus azi vă-mparte Putere şi har să luptaţi! Cu El vom lupta împreună . să fii mesager.E timpul marii treziri! 1. Sub steagul Său ne-am înrolat. ne-a salvat! 3. amin! 453. ne-a salvat! 2. Isus ne-a iubit.Voi tineri ce staţi azi departe În lume trudiţi.Când Domnul Isus azi ne cheamă 1. Cei fără talent au succes. cât mai e încă de secerat! Refren: Trezeşte-te! E timpul marii hotărâri! Trezeşte-te! Nu vrei să fii tu pregătit? Apocalipsa . Să strigi cu noi vestea bună pe munţi? 454.E timpul marii treziri! E ultimul ceas de luptat! În cer se scriu răsplătiri.Ne-adună-n cer. Chemarea sfântă-au primit.Coroane-aşteaptă în cer Mulţime de stele şi frunţi! Vrei. Ca soli voluntari ai dreptăţii Eternului Domn Salvator! Cu drag noi lucrăm pentru Domnul. Spre El ne-ndreptăm azi privirea Căci El ne-a iubit. apăsaţi. Să ştie de-acuma tot omul. Pe toţi cei umili sau de seamă. Datori suntem toţi să lucrăm. ce destin ţi-ai ales? 3.Când Domnul Isus azi ne cheamă. azi.Pe aspra cărare a vieţii Prin soare păşim şi prin nor. Dar tu ce loc.o trăim acum şi-n curând Se-ntoarce Domnul şi totul e sfârşit! 2.

:) 3.Oare n-aţi aflat voi încă? Domnu-i blând şi iubitor. Dacă toţi. Vreun suflet ce mai e de mântuit!:) 2. (:Să-ntemeiezi în pace şi iubire A Ta domnie fără de sfârşit! :) 456.Zdrobind greutăţi şi păcat. ne-a salvat! 4. cu a Ta mărire. Tu voieşti a lumii mântuire.Binecuvântând poporul Stă de-a pururea-ntre voi. cu mare Înspre Domnul veţi privi.Da. Eşti milostiv şi-a toate răbdător. Căci El ne-a iubit ne-a salvat! 455. Prin Domnul obţinem cunună. Pe nor. . Azi cu dragoste vă cheamă Înspre El necontenit. De ce nu vii cum ne-ai făgăduit? (:Sau mai aştepţi că poate tot mai vine. Atunci vom primi răsplătire Şi-n veci faţa Lui vom privi! De-aceea strigăm cu tărie. Chiar urle Satana turbat: Mărit în etern Domnul fie. El de mii de ani încoace Face bine tuturor. chemarea-I părintească Ascultaţi-o în sfârşit! 2.O. El v-ascultă rugăciunea Şi vă scapă din nevoi. O.Când Domnul Isus în mărire. vino Doamne.Oare n-aţi aflat voi încă? 1. vino iar cum ne-ai făgăduit. Orice chin.De ce nu vii ca să ne iei la Tine. Ah. Căci El ne-a iubit. orice durere. cu mic. (:Căci Tu nu vrei să moară-n rătăcire Un singur suflet fără Salvator. în curând.De ce nu vii? 1. Orice rele vor pieri. va veni.

vino chiar acum! 458.Vin la Isus azi. Doamne.Ah. nu-ntârzia 1. vin’ şi-ascultă de-al Lui Cuvânt.Vino la apa de viaţă 1.O.Vin’ la Isus azi. nu-ntârzia. Când spălat de orişice păcat Cu Domnul fi-voi neîncetat! O. Fă-n toate cum a zis El. Inima dă-I-o numaidecât! El ţi-este sigur coperământ. Să fii om nou pe deplin! . Să fii cu Domnu-n curând! 2. crede numai. Vă primeşte cu mult dor… Ascultaţi-L cum vă cheamă.3. El e-al vostru Salvator! 457. nu te-ndoi: Cu siguranţă te va primi! Şi pentru tine El Se jertfi. vino chiar acum! Refren: Fericit voi fi atunci curat. Aşa sufletele voastre Să se-ndrepte spre Isus! El. iată vin! 2. vino chiar acum! 3. Viaţa în dar Dumnezeu îţi va da! Grăbeşte deci să devii sfânt. Vino-n credinţă la Domnul Căci vei fi mult adăpat! Refren: Grăbeşte.Precum florile se-ndreaptă Către soarele de sus. O. vin’. aşa! El este gata a-ţi ajuta. O. mai mult decât o mamă.Vino la apa de viaţă Când eşti atât de-nsetat. Orişice rău încetează.Vino acum şi-ţi adapă Cântul speranţei senin. nu-ntârzia. O.

Numai pe Isus Îl lepezi.Pentru Domnitorul păcii. căci Domnul te-aşteaptă! Ce bucurii poţi avea! Ca un izvor plin de viaţă Fie şi inima ta! 459. Lui Isus consacră-n dar! Vine ziua cea din urmă Când te vei căi amar… 460. tu n-ai sălaş? Ia-auzi cum la uşă-ţi bate: Vrea să intre! Tu nu-L laşi… Refren: Cine vrea să se consacre.Loc ai pentru orice lucru.Pe viaţa Mea de Dumnezeu! 1."Pe viaţa Mea de Dumnezeu: Nu-mi place moartea celui rău. De plăceri te-ai alipit. Căci Dumnezeu cu jurământ.Pentru Domnitorul păcii 1. Mâine poate nu mai eşti!… 4. Să te întorci din calea rea! . Să nu fii deznădăjduit. 3. Promite viaţa prin Cuvânt! Aceasta e dorinţa Sa. ce poţi. Pe altarul lui Hristos? Cine inima-I deschide? Iată-L. degrabă. Pe Cel care te-a iubit. Inimă. vine bucuros! 2.3. Ci alta e voinţa mea: Să lase răutatea sa! Atunci iertare va primi Şi prin credinţă va trăi!" 2.Tot ce ai. ia-auzi tot mai bate.Vino.Chiar dacă mult ai fi greşit.Ia-auzi. Nu ai vreme să-L primeşti? De nu-L laşi să intre astăzi.

care-atât de-a iubit. vremea cea preţioasă. 462. dar. din cer. Harul mai e oferit.. drumeţ obosit! Dulcea chemarea azi încă răsună: Vino. 461. 1.Încă-auzim azi chemarea duioasă Şi-al ei ecou pe pământ.Dulcea chemare 1.3.. vino-acasă. 3. Şi dacă nu vrei să te-ndrepţi. azi. Căci Domnul nu-ţi dă harul Său De stăruieşti a face rău. 4. Pe braţul sfânt biruitor Mereu să-Ţi fiu ascultător… Nu vreau deloc să mai amân. Dulcea chemare azi încă răsună: Vino.Cel păcătos încă are iertare. Flămând şi zdrenţăros. Se va-ncheia în curând.Isuse. cât te-ai abătut Înstrăinat de El! 2. Nu ne aşteaptă pe noi. El. Aproape-i ziua de-apoi.Anii se scurg şi se duc cu grăbire.. Azi sunt al Tău şi-al Tău rămân!. 4. o. Cele prezise îşi au împlinire..Întoarce-te. vino. Timpul de har. Domnul cuprinde-n iubirea Sa mare Pe orice suflet trudit. o. Pieirea-i tot ce poţi s-aştepţi. Refren: O. suflet trudit! 2. Destul.Întoarce-te. dă-mi Tu harul Tău. Chiar azi să las tot ce e rău. . fiu pierdut La Tatăl tău. fiu pierdut.Întoarce-te aşa cum eşti.De-aceea nu mai zăbovi Pierzându-ţi vremea zi de zi. sărman rătăcit! Domnul te poate scăpa din furtună.

copila mea...Vei fi primit cum nu gândeşti.Suferinţa purtând.. Plângând. De-aceea suspin.. nici măcar zile nu-s! Hotărăşte şi-ntoarce-te azi! Mâine-i însă ascuns şi va fi prea târziu. De iubirea-Mi gonit.Întoarceţi-vă. Când mereu Mă respingi. Iubitor.. Să-L amâni încă-un an.O.Zi de zi Eu te chem 1. Ca Fiul Său. va pieri al tău chin. Refren: . faţa ta să-ţi dezmierd. pentru oameni trăind.Frate drag.. lăsând nesilit cerul de mărgărit. Ştiu. Azi iubirea lui Hrist.. Isus vă cheamă! De El veţi fi toţi mângâiaţi Mai mult decât de-o mamă. la Dumnezeu Cămin mai dulce n-ai afla Decât la Tatăl tău! 4. Hristos. Chinul lor nesfârşit Eu l-am dus. Vindecat. 464. voi. vremea curge-n abis!. ai fost chinuit. tu auzi cum te cheamă Isus? Înţelegi tu duiosul Său glas?. Decât tot i-am iubit mai presus.Întoarce-te.. Şi. să te-ntorci te aştept Şi suspin nevoind să te pierd. Oare Eu M-am jertfit în zadar?.. Şi fiice-a’ nimănui. fii pierduţi.. inima Mi-o usuci.. voi. căci te chem şi tu fugi. 3. toţi cei împovăraţi Veniţi. focul ei veşnic viu Îţi arată tot cerul deschis. te voi strânge la piept. nu vei şti să mai plângi. Fiindcă mâine vei plânge amar! 3. Un torent. toţi cei împovăraţi 1. Fiul meu cel pierdut. Ai în sufletul gol răni adânci.. Când s-au întins atâtea punţi Spre casa Tatălui! 463..O. rătăcind prin străini. 2..Zi de zi Eu te chem.

El e gata-a’ţi ajuta! Pentru tine S-a jertfit Sus pe lemn.Să vină tot cel slab sfios. pe Golgota! Refren: Vin’ la Domnul cât mai grabnic. Să nu stai ca un străin! 2.Voi.Vin’ la Domnul! 1. grăbeşte vin’. ce-ndoială tot simţiţi. Isus vă-mbie! Cu El puteţi fi fericiţi De-acuma pe vecie! 4. 2. El e blând şi iubitor. Cu inima înfrântă! Isus vă scapă bucuros De tot ce vă frământă! 465. Vino astăzi la Hristos! 466. toţi cei trişti şi izolaţi. Vin’ la Domnul cel iubit. Şi pacea mult dorită. Vin’ la Domnul cel iubit. Vin la Domnul. Veniţi.Vin’ la Domnul cel iubit. În El găsiţi tot ce speraţi.Dulce Nume. mic! Vino-acum.Voi. mare. ce cădeţi la orice pas. sărmane om! . El vă invită. El e cu voi în orice ceas. Nume sfânt! Fericirea pe pământ E-n acest divin Cuvânt: Nume scump. Puteri noi vă-mprumută! 3. Veniţi. El te-aşteaptă bucuros! Cât ai fi de obosit. Isus v-ajută.O. Veniţi. "Isuse". Şi pe mulţi a mântuit De păcat îngrozitor! 3. 5.Voi.

Vin’ la Domnul. ce-n lume Ai dureri şi-amărăciuni. Să-I deschizi.. Vin’ la Domnul de Îi spune.Ia-auzi. A venit căci te-a iubit! O.Vino. zi-I bun venit! 2.Spre-acele ţărmuri din veşnicii. auzi-L cum te cheamă.. Azi mai este încă har. vino dar. bate ne-ncetat! Cine-o fi de aşteptat? O. degrabă. Domnul îi cheamă şi pe copii! Îngeri cu harpe cântă cu dor. Vrea să-ţi dea viaţa-n dar! 467.O. vino dar. e Domnul.Ia-auzi bate iar şi iar! Doar nu vrei să-L laşi afar’? N-auzi că-i Mântuitorul Cel ce stă la tine-n prag? De eşti tu biruitorul. Cine stă la pragul tău? E un Oaspete de seamă.Spre-acele ţărmuri… 1. Suflete. chiar acum! De pe tronu-I sfânt de har Azi te cheamă Domnul bun! 2.1.Ca o mamă te mângâie. Cât se simt de fericiţi! Vrei şi tu să-L laşi în casă? Să-I deschizi şi să-L inviţi! 3.Ia-auzi. cei ce-L lasă. bate tot mereu! 1. Căci în cerul plin de slavă. să-L chemi cu drag! 468. sărmane om. Şi te scoate din nevoi. Bun tovarăş vrea să-ţi fie Şi să-ţi dea speranţe noi! 3. Şi te pleacă-n rugăciuni! Refren: Vino dar. Ia-auzi cum sună cântecul lor: . bate tot mereu.Ia-auzi.

La uşă stă şi bate. Deschide-I chiar acum! Deschide-I chiar acum! 4. Că-n urmă ai să plângi!.. Nu te iubeşte nimeni mai mult! 3. nu-L lăsa să plece. Totul e gata.Auzi cum stă şi bate La uşa ta Hristos! De-atâta timp aşteaptă Şi bate-aşa duios. copil pierdut. O. 3. ce mult te doresc! Ştiu că acolo toţi mă iubesc! Este deja un loc pregătit. Şi bate-aşa duios.Auzi cum stă şi bate 1.Refren: Vino acasă.. nu-ntârzia! Nu asculta de glasul oricui..Hristos domneşte-n Sion . Deschide-I toată casa... Comori cu El să strângi....E vremea mântuirii. De ce te mai ascunzi?. De ce să mai aştepte? De ce te mai ascunzi?. Să nu-L mai laşi în drum! Deschide-I astăzi uşa.Să nu Îl laşi afară.... 2.O. lasă-L ca să intre Cu tine a cina.. Că-n urmă ai să plângi!. Vino şi tu să fii fericit! 469.. Ar vrea ca să-I răspunzi. Tatăl te-aşteaptă în casa Lui! 2. 5.. Părinţii-ndeamnă pe-ai lor copii: Vino acasă. Deschide-I inima! Deschide-I inima! 470. cerul te vrea.Patria mea.Spre-acele ţărmuri din veşnicii.

Din traiul vostru rău Ieşiţi ne-ntârziat. Şi până-n cele patru zări Cuvântul Lui purtaţi! 3. şi voi.Hristos domneşte-n Sion.Eu sunt un sol trimis 1.Eu sunt un sol trimis De-un mare Împărat. Plecaţi genunchiul prinţi. Frumoase melodii! Grupaţi-vă sub steagul Acelor ce-au aflat Că-n lumea asta şi-alte lumi El singur e-Mpărat! 471.Din viaţa de păcat. Căci Domn e numai El! 2. Cerescul Său cuprins E foarte minunat! O. Căci eu sunt numai solul Său! Refren: V-aduc Cuvântul prea frumos Chemarea blândă-a lui Hristos. Şi-n vastul univers Pământ şi stele mii şi mii La semnul Lui privesc! Cu cinste al Său Nume Şi steag să-I înălţaţi. la voi vin eu Trimis de Domnul meu. Cu toţi vă bucuraţi! ‘Naintea tronului de har Voioşi vă-nfăţişaţi! Şi cânturile voastre Răsune către cer. Să vă-mpăcaţi cu Dumnezeu! 2. Veniţi la Dumnezeu! Oricine va veni . da. Veniţi în mii de mii! Măriţi-L prin cântări de psalmi.1.Hristos domneşte-n Sion. Grăbiţi şi m-ascultaţi Cu toţi să vă-mpăcaţi.Nu-i Domn ca El sub soare.

Cât încă nu-i prea târziu.Salvat aproape.Trâmbiţi răsună prin negura vremii. Strigă profeţii-n Sion. de ce nu vii? Un glas încearcă-acum Să te oprească-n drum. pe cruce. Salvat aproape. Iată. Căci în curând El va veni! 3. Veşnic cu Tine să fiu! 473. 2. Cerul aşteaptă de şase milenii Să mântuiască-orice om. de ce-ntârzii? Te-aşteaptă Domnul.Trâmbiţi răsună 1. E-n joc viaţa ta: Nu-l asculta! 2..Salvat aproape din calea rea. Căci toţi cei mântuiţi Sunt veşnic fericiţi. Cerul azi e-al tuturor. că durerea vă-nvinge.Doamne.. timpu-i trecut. Isus cum se frânge Pentru al vostru păcat! 3. 3. Vreau ca. . Şi nu sunt căi de scăpat. Încă o clipă de sfântă-ndurare.Salvat aproape 1. Îngeri te-aşteaptă sus. apoi.Cu El va-mpărăţi.Voi ce simţiţi.Azi Dumnezeu mai împarte iertare. Ci numai mângâieri. 4. Să nu rămâi plângând Pe-acest pământ. Încă avem Salvator. Grăbiţi acum deci şi veniţi! 472. nu amâna! Te cheamă-al Tău Isus. îmbrăcat în mărire. Nici lacrimi nu sunt sus.Salvat aproape. ajută a mea pregătire.În ţara lui Isus Acolo nu-s dureri.

Iată. Lasă-te de rău! 2. Uşa larg deschide! 4. Domnu-n viaţă să-ţi răsară Uşa larg deschide! 3. Te întoarce cât mai grabnic. cerul pierdut! Aproape nu-i de-ajuns.Viaţa cum o duci.Domnul iubitor te cheamă. Inima nu-nchide. Domn în mărire! 1. Uşa larg deschide! 5.Bucuria lumii trece. Domn în mărire. Nu zăbovi! 474.Iată. Iată. copile? Inima nu-nchide! În aceste grele zile Uşa larg deschide! Refren: Facla vieţii arde falnic. Cerul se-ncinge de gloria Sa! Cu mântuiţii. Are tot cel ce ascultă. El vine. ce fericire.Ale tale vise piară! Inima nu-nchide. zorii se-arată.Fericire.Viaţa cum o duci. Cea din cer cu mult o-ntrece. pace multă. El vine. Lasă-te-ntreg pătruns! Salvat de vrei să fii. Uşa larg deschide! 475.Salvat aproape. La Cuvântu-I să iei seamă. Inima nu-nchide. Cu mii de îngeri cânta-vom osana! 2. El vine. curând vom vedea ziua Sa! Sub zări senine. osana! . Azi te cheamă Tatăl tău. toţi laolaltă Îi vom cânta preamărire.Iată. Inima nu-nchide. copile? 1.

Dar ziua-aceea va fi doar suspin Pentru cei ce n-au urmat Păstorul divin.Trecut-au ani de suferinţi.Domnul din cer coboară (Canon) Domnul din cer coboară Ca să ne ia în slavă. să coboare În slava Lui.Domnul curând se coboară pe nor 1.Sori. stele. 3. Aleluia-n cor Îi vom cânta! 478.Mai sus de-albastre zări 1. grabnic.Iată. pe norul alb. Pe cei aleşi s-adune! Aşa Cuvântul spune! 2. aşteptăm Pe Domnul. Se coboară pe nor. De ce-ntârzii. Gloria Lui orice ochi va vedea! Coruri de îngeri falnic răsună. Ce-a aşteptat răsplătiri de nespus. Cu pribegiri amare Şi-n dorul lacrimii fierbinţi E-atâta aşteptare. După cum promis-a Însuşi Domnul Isus! Refren: Tare răsună pe-acest pământ Vestea că Domnul revine curând! Azi toţi să strige cu dor şi avânt: "Vino Doamne să ne iei cu Tine-n curând! 2. Căci Isus pe-acest pământ coboară curând! 477.Pentru cei drepţi bucurii se vestesc Şi cu mult dor ei spre ceruri privesc! Fiţi pregătiţi într-un spirit şi-un gând.Mai sus de-albastre zări. El poartă stele-n cunună. lăsăm Privirea să ne zboare.3. lună. Isuse bun? ..Domnul. cu toate vestesc Că în curând vine Prinţul ceresc. Ca să-Şi adune iubitul popor. De unde.. curând. Cu ei de-a pururi cânta-vom osana! 476.

Tu. vin’ şi ne mângâie! 3. Tu ne-ai spus Că ne vei duce-odată! Să vii. faţă-n faţă. Am să-L văd necontenit! 2. Dar să Te privesc în faţă Tare mult mi-e dor. El mult bine mi-a făcut. Ce-am să-I spun când L-oi vedea? Am să strig cu voce tare: “Mare e iubirea Ta!” 480.El murit-a pentru mine. vino. 4. Să izbăveşti pe Israel Din greu exil. faţă-n faţă. Doamne.Ni-e dor de casa Ta de sus. vino.Cu Isus.Cu Isus ah.Ah.O. da. din lumea rea. De ţara minunată! Acolo. Speranţă-i în venirea Ta! . de multe ori greşit-am. faţă-n faţă. Să privesc o veşnicie Pe Cel ce mă mântui! Refren: Am să-L văd. Tu.Ni-e inima pustie! O. Tare-am mai păcătuit… Vreau să văd pe Cel ce-mi zice: “Eşti iertat şi eşti primit!” 3. Dar nicicând eu pân’ acuma Faţa Lui nu am văzut. Fericit mă voi simţi.Cu Isus ah. Să mă satur de privit! Sus cu Domnul pe vecie. Te aşteptăm Cu braţele întinse Şi candele aprinse! 479. mi-e dor! 5. faţă-n faţă… 1.Te-am văzut dar ca-n oglindă. să vii. Emanuel! 1. Emanuel. ah.O. Scumpul meu Mântuitor.

Ca să-Şi adune-al Său popor El vine negreşit! Refren: Va veni.Isus. Isus.Hristos. Solemn El ne-a făgăduit Că în curând va reveni Ca Domn pe veşnicii! .Înţelepciunea cea de sus. Isus al nostru Domn ceresc Pe nor va reveni! 3. Se dă ca fericit sălaş Acelui ce s-a-nvrednicit A fi al Lui urmaş! 482.Hristos. Căci peste-al raiului hotar Nu trec cei cu păcat.Azi multe semne prevestesc Şi se-nmulţesc din zi în zi. Să cerţi invidii şi război Şi cerul să-l aduci la noi! 481. Aleluia! Aleluia! Să-Şi adune-al Său popor. Cel ce pe cruce a murit.Aşteaptă lumea în zadar Al păcii neclintit regat. al vieţii Domnitor. a vorbit 1.Refren: Cântaţi! Strigaţi! Emanuel Se-ntoarce iar la Israel! 2.Isus. al lumii dor. 2. 4. Va veni curând pe albul nor. Ca să domneşti cu Legea Ta Să-nvingă-n lume dragostea! 3. cel mult dorit. vino.O.Pământul nou. al vieţii Domnitor 1. Cuvântul. Tu. va veni. Să fim cu toţii un popor. Te aşteptăm la noi. Cuvântul a vorbit.

spre ceruri strigaţi: Vine Isus în curând! Râuri şi vânturi. Aşa precum L-au aşteptat. credincioşi. vino Doamne. sunaţi peste cer şi pământ! 1. vă uniţi într-un cânt: Vine Isus în curând! Refren: Vine Isus.Spuneţi. Pe cei iubiţi vom revedea.Trâmbiţi. Cel rău nu va mai fi! 483. . solia purtaţi: Vine Isus în curând! 4.Tunet şi fulger. în slava sa.Cei drepţi întâi vor învia. în curând. Cu-al Tău Eden preasfânt. sunaţi peste cer şi pământ: Vine Isus în curând! Voi. 2. coline şi munţi şi câmpii: Vine Isus în curând! Vine Acel ce pe cruce muri. Vine Isus în curând! 3. Acolo sfinţii vor intra.Trâmbiţi. Dureri şi moarte vor pieri.Veştile zboară prin lume de zor: Vine Isus în curând! Strigă popoare-n durerile lor: Vine Isus în curând! 5. către ceruri priviţi: Vine Isus în curând!. Ce frumos va fi atunci! Ah. vine-n curând! Vine Isus în curând! 2. În slavă înălţat! 3.Oraşul sfânt se va vedea. Şi ei pe Domnul vor vedea. Ca să-şi primească plata lor În trai nemuritor! 4.În Paradis.Voi.Refren: Ce frumos va fi atunci. peregrini.

amin! La un pas este ţara de sus! Mai răbdaţi. Mii de mii vom striga cu un glas. vine. iată-L. De pe-ntregul pământ vor sui. bunule Isus! . Că vom fi lângă Domnul acas’.Veşti de sfântă speranţă străbat depărtări: Domnul vine în slavă-mbrăcat! Peregrinul aude spre casă chemări Din dureri şi adânc de păcat... morminte.Atâta dor s-a strâns în pieptul nostru slab. vino Doamne. Credincioşii ce dorm în Isus. De-atâta timp. vino în mărire! Te aşteptăm. vine iar! Ce-a promis..Peste o clipă veţi fi fericiţi: Vine Isus în curând! 484. larg. Mântuiţi pentru veşnicii! 2. 485.Când va fi revederea cea fără sfârşit.Se deschid.. de sus… 3. Slavă Lui toţi să-I cântăm Şi în veci să-L lăudăm! 486. În Edenul măririi. prin iubirea Lui. în slavă.Atâta dor… 1. vino iar.. pe nori. 4.. Ca să ne iei la Tine.Aleluia din nou! Aleluia. Domnul va-mplini Şi vom fi. mântuiţi. în strălucire. să iasă cei drepţi.Veşti de sfântă speranţă 1. mai vegheaţi! Încă foarte puţin Şi vom fi toţi cu Domnul Isus. de veacuri adunat! Noi aşteptăm să vină iar în slava Lui Acela care crucea ne-a purtat! Refren: O. Într-un fără hotar osana fericit. Refren: El vine. privind cu dor nespus… O.Domnul vine pe alb nor (Canon) Domnul vine pe alb nor Să-Şi adune-al Său popor.

2. Îngeri merg grăbiţi spre tron. pe albul nor. Mirele s-a-ncoronat. Însoţit de mii şi mii.. Haina slavei a-mbrăcat. sunaţi. că vine iar Isus! 3. 487. începe marea zi! 488. Trâmbiţi sunaţi. Aceşti trei îngeri tot nepregătiţi. harpe de lumini. Îngerii toţi ne-aşteaptă cu cântări! E pregătit locaşul nostru.Trâmbiţi. În foc şi-n jertfă zilnic oţeliţi! 3. Că n-am ajuns la orice limbă şi popor. În care intră încă cine vrea. Aleluia. În Duhul Tău şi-n noul Legământ de har. Prin albastrele tării.Cine-ar putea din drum a ne opri? Iată. doar noi suntem de vină. se văd minuni de veşnicii! Tot ce-am sperat Isus va împlini. sunaţi la porţi de Paradis! 2. sus! Trâmbiţi..În Tine Doamne-mi mai adăp speranţa mea.. noi. Într-o clipă sunt schimbaţi Şi spre ceruri înălţaţi.Cei salvaţi pornesc spre sus Să-ntâlnească pe Isus. că noaptea s-a sfârşit! Priviţi în zări: lumina s-a ivit! Vine Isus aşa cum ne-a promis! Trâmbiţi.De n-ai venit. În zăbovirea şi în graba Ta. sunaţi. 3. Glasuri. vine iar! 2. că noaptea s-a sfârşit! 1.Cerul e plin de binecuvântări.Prin ‘nălţimi se-aude zvon 1.Trâmbiţi. Către lumea stelelor.Prin ‘nălţimi se-aude zvon.Dumnezeu din Paradis Braţele Şi le-a deschis . sunaţi. Spre-al pământului hotar. Mântuiţi şi heruvimi Au pornit.

. Doamne. cu lacrima rugii de foc. 4. Imnuri noi a pregătit. Vestiţi al Său Cuvânt. zăresc ai Edenului zori. Doamne. Să treacă. să treacă mai iute şi ultimul lumii suspin! 490. să spun tuturor ce-ai promis. Isuse. aud râul vieţii curgând. „Rob bun şi credincios"! .Atât de aproape e Domnul.Cu lămpile arzând Vegheaţi în noaptea grea. iubirea. cântarea de dor.Voi. Cetatea cea sfântă îmi cheamă privirea. Fă-mi.. Întoarce-Te. Doamne.. s-avem iarăşi cerul senin..O. şi mie un loc! 4. văd îngerii gata de zbor.Atât de aproape e Domnul. Să fii şi tu numit. Să las Babilonul în urmă. Văd pomul vieţii pe maluri şi pacea în veci surâzând. să treacă mai iute şi ultimul lumii suspin! 2. şi ultima noapte de chin. Alungă.. curând. fă-mi. Cuvântul mi-e sigur reper. Doamne. să trec peste-al lumii abis! 3. Cerul tot a-mpodobit..Va fi venirea Sa Un fulger în apus Şi orice ochi Îl va vedea Pe-al păcii Domn. Spre slava lui Hristos. Să-mi fie deplină jertfirea. servii Domnului 1. Să treacă. Într-o clipă vom cânta: Aleluia! Osana! 489. văd Legea deschisă în cer. Dă-mi... Te rog. intră-n rând. Căci voi sunteţi străjerii Lui Pe-acest străin pământ. frate.Să primească-al Său popor Aşteptat cu-atâta dor. servii Domnului.Voi. 2. Şi-n liniştea vieţii eterne. iarăşi.Atât de aproape e Domnul! 1. şi mie în ceruri. Ieşiţi ‘naintea Sa! 3. Doamne. aud glas de biruitori.Atât de aproape e Domnul. Vă pregătiţi un alb veşmânt. Isus.Atât de aproape e Domnul.

.Te aşteptăm căci vii curând Şi timp mult nu mai este. Pe feţe vom avea un zâmbet nesfârşit! Şi.. Căci Tu ne eşti salvare! 3.Mi-e dor de cer 1. lângă tron. sus În sfântă nemurire! (:Cei ce-L aşteaptă pe Hristos:) Îi ies spre-ntâmpinare Cu bucurie mare. Ca rod al jertfei Lui.Noi aşteptăm o. scump Isus! 1. Odihnă vom gusta. îmbrăcaţi în alb. vine-Isus! E ceas de trâmbiţare Şi negurile fug. scump Isus.Mi-e dor de cer. Ce-n lume S-a-njosit şi cerul ne-a deschis! 3. sosi-vom printre astre. se-arată-ai zilei zori! Să fim găsiţi veghind. vom admira pe Prinţul vieţii noastre. 2.De-i viaţa grea aici la noi. Ce-o voi găsi la Tatal meu acas’… . Cu dor. în Paradis! Răpiţi.. căci El ne-a mântuit! 493. cântându-I cu mult dor! 2. vom repeta-n vecie Cântarea Mielului. Răbdând toţi o vom duce..Izbucni-vor atunci cântări de veselie. încinşi spre aşteptare.În curând.Noi aşteptăm o. pe veci.Tresăltaţi. Ne mângâiem căci pentru noi Ai suferit pe cruce. vine-Isus! 1. În orice-ar fi nu văd decât un pas Prin care urc spre marea mângâiere. nu-mi pasă de durere. (:Cu Tine trecem noaptea grea:) Prin suferinţi amare.Tresăltaţi. a Ta venire. Ca să ne iei la Tine. Tresaltă inima cântând Această dulce veste.491. (:Şi ce va fi când Te-om vedea?:) Cânta-vom în mărire Nespusa Ta iubire!… 492.

Domnul va veni.Te voi uita de-a pururi. Şi. pe alb nor.Un cer de vis. Ca popor. din glorii şi renume Nimic de preţ. Refren: Va veni.Va veni o zi când se vor sfârşi Griji. Să fiu acasă-n veşnicii! 2..Refren: Dar până-atunci eu cânt pe calea vieţii. splendori fără de nume Voi admira cu sufletul uimit Şi voi cânta pe-a veşniciei culme Că am ajuns acasă. nimic nu mi-ai lăsat… 3. da! Va veni o zi Când.Va veni o zi 1. în sfârşit… 494. În veci Domn să-mi fii! 495. . zări vom ‘nălţa cântări Pentru Cel încoronat! 3. Isuse.Te-aştept zilnic.. în faţa Sa.Va veni o zi când ne vom uimi De-ale cerului splendori! O. Da. Îl vom vedea şi-I vom intona: „Mare e iubirea Ta!” 2. Isuse! (Canon) Te-aştept zilnic. tristă lume! La orice pas mereu m-ai înşelat : Din bogăţii. Dar nu vom uita cum iubirea Sa Ne-a salvat la Golgota.Va veni o zi când vom părăsi Ţărmul lumii de păcat. Te-aştept ca să revii. dureri şi le-om uita. spre alte. ce loc Isus pregăteşte sus Pentru-ai Săi moştenitori! 4. Din lacrimi strâng mănunchi de bucurii Şi-aştept sa trec pe porţile Cetăţii.Va veni o zi când ne va primi.

într-o zi. În curând va reveni. Cel plin de har. Căci Isus.Vom vedea pe-ai noştri ce-n Domnu-au adormit. Vom vedea pământ şi ceruri noi. vine iar! Sfânta speranţă-i plină de puteri. 497. Noaptea lungă trece şi-o zi se v-arăta. În curând în casa Lui vom fi! Cei răscumpăraţi pe Isus Îl vor slăvi Veşnicia toată. al iubirii Domn. Aleluia. Ne vom bucura în căminul fericit Pregătit de Domnul pentru noi! 3.Cel ce vine. vine. zi de zi.Sfântă speranţă-n inimă purtăm Că Domnul vine în curând! Credinţa-aceasta de la El aflăm. În curând acasă toţi vom fi! 2. tresaltă şi nu te-ngrijora. Ea ne consacră sfintei Sale vreri Şi din păcat dă izbăviri! Prindeţi azi solia ei Pe-al iubirii Lui temei.Sfânta speranţă azi ne dă puteri Să-nfrângem nori de rătăciri. vine iar! Sfântă speranţă-n inimă purtăm. Ne vom întâlni sus cu Domnul. Orice om va fi zorit! Daţi de veste cât e har: Aleluia. în orice loc! . Când Isus. şi nu va zăbovi.Sfântă speranţă 1.De pe-al slavei tron.Ai curaj. El ne-a promis şi va veni! 2. Întemeiaţi pe-al Său Cuvânt! Timpul este împlinit. va reveni! Refren: În curând Isus.Ai curaj. În curând acasă toţi vom fi. În orice timp. în curând Isus. EL ne va încununa! 496. tresaltă! 1. pe nori.

veste bună proclamaţi! Alinaţi dureri.Acesta-i Salvatorul meu 1. Zorile măririi Sale orice om le va privi! Hrist revine! Hrist revine! Cântu-acesta-l vom ‘nălţa! Cântu-acesta-l vom ‘nălţa! 3.Acesta-i Salvatorul meu În care am crezut. şi speranţa înălţaţi! Hrist revine! Hrist revine! Prinţ al păcii. În toată slava Sa! În El am pus nădejdea mea. Curând Îl voi vedea! 3. popor de peregrini? Timpul este împlinit. Doamne. Te-aşteptăm! 2. mâhnire. în curând! Vino. Aşteptând să vină iar! Sfânta speranţă nu va zăbovi. Doamne. Harpa fie înstrunată şi în coruri tresăltaţi: Hrist revine! Hrist revine! Vino. Te-aşteptăm! Prinţ al păcii.Să răsune-n lumea toată azi solia ce-o purtaţi.Hrist revine peste fire. în curând! 499. Mântuitorul! A Sa iubire am cunoscut. Acesta-i Cel ce m-a iubit Pe când eu n-am ştiut! Refren: Va veni da.Şi dacă pentru Domnul meu O cruce voi purta. Tresălta-voi cu tot poporul: Iată-n Cine am crezut! 2.Hrist revine! 1. Iar Isus stă la hotar.Se-arată în curând Isus. Ceru-ntreg e pregătit. Doar pentru ea noi vom trăi! 498. curând Îl voi vedea: El e răsplata mea! .3.Orice deal şi orice vale jertfa Lui o vor vesti. Curând.Sfânta speranţă nu va zăbovi: Se-arată zorii ei senini! Mergem spre casă! Cine ne-ar opri Pe noi.

Mii de imnuri triumfale cheamă-acas’ pe cei străini. Orice ochi va vedea slava Sa! Refren: Nu! Hristos nu va-ntârzia! În curând vom striga: Domnul vine! Iată-L.. glorie. Aleluia! Ce minunată zi! 3. Aleluia! Isus fie mărit! 501.Când El va veni 1. Durerea s-a sfârşit. printre lacrimi.Dinspre lumile măririi osanale vin şi vin. Domnul este Cel ce pune peste fruntea lor cununi! Tot cu nume de iubire fiecare e strigat. porţi de slavă se deschid spre veşnicii! Ce minunată zi! Glorie. Aleluia! Glorie. Aleluia! Glorie. glorie. Isus va veni.Domnul este Cel ce-aşază masa-n cer la toţi cei buni. Când zorii răsar peste neguri şi ceaţă. glorie. glorie. glorie. Aleluia! Glorie. pe Isus L-au aşteptat. limpezind toată zarea. glorie. Aleluia! Durerea s-a sfârşit… 2.Printre nori de osanale 1. Valea morţii se-nsenină. Aleluia! Pe veci răscumpărat! 4. vine! . Aleluia! Glorie. Cântă stelele iubire..Printre nori de osanale. Aleluia! Glorie. glorie. zori de cer au răsărit. Pe veci răscumpărat! Glorie. glorie. glorie. pentru-a fi frumos deplin. Porţi de aur. Pentru cei ce. peste râuri de lumini. Aleluia! Glorie.Pentru cei ce-n val de patimi adevărul l-au păstrat.Când El va veni. Bucuria mântuirii se revarsă-n infinit! Isus fie mărit! Glorie. glorie. Glorie. poate fi dimineaţă. glorie. glorie. Aleluia! Glorie. Aleluia! Glorie.500.

cine-ar putea ziua Lui să descrie? Fericiţi.Maranata să cântăm. Aleluia! 2. Când El va veni printre flăcări de slavă. Cu marea Sa putere Ne-aduce mângâiere. Bucuria cerească să simtă oricine! 503. Amin! 2. sculaţi! Lăsaţi voi plânsul. Ne vesteşte tuturor Că-n mărirea promisă Isus vine iară! Refren: Maranata. căci Domnul vine Ca Rege şi-Mpărat! Primiţi cum se cuvine Pe Cel ce ne-a salvat! Creştini. Lumea-ntreagă să ştie că Domnul revine! Maranata să cântăm.Şoapta vremii 1.Aproape este Domnul.Şoapta vremii. suntem gata Să ieşim a-L întâmpina! Vine ziua minunată. Privirea ridicaţi! Căci Domnul adorat. 3. vă deşteptaţi: Aproape-i veşnicia! Cu toată bucuria Solia proclamaţi! 2.Sculaţi. Amin! Aleluia. Cu speranţă şi viaţă la noi se coboară. cu Isus vom cina! 502. Vine Domnu-n mărirea Sa! Maranata. Cei obidiţi. De-orice rău cei aleşi vor scăpa.Sculaţi. dinspre cer.Aleluia.De-ar fi în apus când Isus va să vină.Atâta frumos vom trăi pe vecie! Tristeţi nu vor fi. dorul. căci Domnul vine! 1. nici sfârşit în pruncie! Ah. Maranata. chiar în beznă deplină. În noapte târziu. Ne scapă de oftat! .

Ascultaţi veste bună. Şi-n ceruri vă primeşte Să-I fiţi de-a pururi fraţi! 4.Să cântăm împreună.Spune.3. Sună trâmbiţi de argint! Vine. vine Domnul sfânt!" 3. popoare. Cântaţi-I de bun venit! 2. Soarele e-n răsărit. vine Domnu-n slava Sa!" 505. tu.Sculaţi cu grabă mare. În veci să Te slăvim! 504.Spune. popoare. peste dor. (:Mai plină de-atâta har!:) Refren: Iată. tu. Se-arată-al păcii Împărat.Spune. străjer trudit: ceasul lumii cât mai e? Cât mai e de suferit? Când se-arată zorile? "Sus. străjer trudit: cât mai este de oftat? Când apare-n răsărit albul nor. cum se-mplinesc semne-n cer şi pe pământ! Ştiu că ele ne vestesc: Vine. . chiar de-i încă noapte grea. Rege al măririi.Spune. Izvor al nemuririi. Tresăltaţi.Răsplată mare-aduce Acel ce ne-a iubit Şi pentru noi pe cruce Din dragoste-a murit! Aşa de mult dorim O. vine marea zi!" 2. popoare! 1. deja se-aprind zorii sfintei veşnicii. Săraci de pe pământ! El vine cu-ndurare Din cerul Său cel sfânt. Însă nu mai este mult.Ascultaţi veste bună. că zorii răsar Şi nu-i altă veste mai mare. străjer trudit 1. tu. pe munţi. soare când va răsări? "Şoapta cerului ascult. uimit. noaptea se destramă. Veţi fi cu toţi bogaţi Căci Domnul vă hrăneşte. cel aşteptat? "Văd. glas de veghetor: dimineaţă când va fi? Peste lacrimi.

Aleluia. Săltaţi. Domnul nostru vine. alege pe Domnul: E cea mai bună zi! Şi vei avea loc la nunta Lui Când El va veni! 2.O veste bună pe înălţimi: Vine-n curând mult dorita zi! Dar câţi vor fi dintre cei chemaţi Când El va veni? Refren: Astăzi. Domnul vine! Pregătiţi al Său popor! Îngeri mii vestesc solia: Iată. Primiţi-L. În ceruri Legea se va vedea Sfântă.O veste bună pe înălţimi 1. (:Căci El ne-a răscumpărat! :) 506.În curând Isus va veni.În loc de spini. Domnul vine! 1. întreaga suflare. Domnul nostru vine! (Canon) Sculaţi.Aleluia. Doar ei vor trece-al veciei prag Spre un nou pământ! 508. popoare. Spre cer fruntea ridicăm! 507.Domnul atunci va privi cu drag La cei în albe veşminte stând. Dumnezeu e-al vostru-Mpărat. Atunci ura-n veci va dispare (:Şi dragostea va domni. dealuri şi coline! Frumoasă-i speranţa noastră.Al slavei fulger va lumina Din răsărit până la apus. aur împletit Are pe cap Cel crucificat. vine pe alb nor! .Sculaţi. ca Isus! 4. Pe nor venind. El va fi privit Domn şi Împărat! 3. :) 3.Ascultaţi veste bună.

Ne pregătim de drum. Ne-aşteaptă îngeri cu harpe de dor. Mai zăbovim doar o clipă pe cale. De mii de ani Isus e-n aşteptare Să moştenim cu El noul pământ! 3. Biruitori.. străjeri ai lumii. e înserare.Ziua mântuirii Sale Se arată în curând! Vor vedea cu toţii slava Şi mărirea Celui sfânt! Aşteptaţi. 510.Ne pregătim de drum 1.. .Sunt creat să fiu iubire (Canon) Sunt creat să fiu iubire. Refren: Domnul cel minunat.Vă treziţi.Al miazănoaptei cer se însenină. vine ziua! Noapte grea a fost de-ajuns! 3.Ne îndreptăm spre ţărm cu nerăbdare. trecând valuri şi vânt. E-un ultim ceas de har în Univers. Zorii unui nou pământ! 4. Să înălţăm un cânt şi-un ultim vers. în consacrare.Aleluia. Domnul vine! Vine-al nostru Salvator! 2.Decât lumea de-ntuneric Cerul este mai presus! Cu lumină şi speranţă Vine. vine iar Isus! Aleluia. Profeţia s-a-mplinit! Nu mai este timp de-acuma! Cine este pregătit? Aleluia! Aleluia! Mântuirea a sosit! 509. vrednic şi-adevărat Ne-a dat vecia şi cerul ne-a dat! A Împăratului nostru să fie Slava şi lauda în veac de veac! 2. Pe pajişti verzi inundate-n lumină. Cununi de slavă se-adună de zor.

Domnul revine! Ce solemnă veste! Ceasul profetic se-mplineşte clar. peste orice val de ispitire.Domnul revine! Prin a Lui iubire. Mult mai puternic este harul Său.Domnul revine! Trâmbiţi de trezire Sună. 512. mereu! 511.Ascultaţi. 3. în nemurire Voi fi cu El. Azi cât nu-i prea târziu. Roade scumpe se coc.Domnul slavei Se-arată Peste orice popor. Căci. Prin care-avem al mântuirii dar.Domnul păcii Se-arată. Al Său Cuvânt pe veci statornic este. Semne mii prevestesc: (:Vine Domnul îndată Împăratul ceresc!:) 2. chemând la trai curat şi sfânt.Te întreabă creştine. 4. Să fim Mireasa Mielului cel blând. Domnul revine! Azi vestim în lume: Suntem în cel din urmă ceas de har! Să ştie toţi că nu-i decât un Nume.Secerişul e mare. (:Oare cât stai de bine? Eşti neghină sau grâu?:) 513. Tot ce-am sperat nu poate fi-n zadar! 2. (:Le va da drept răsplată După faptele lor!:) 3. (:Grâul pus e-n hambare Şi neghina pe foc:) 4.Domnul păcii Se-arată! 1. străjerul cheamă! .Dumnezeu e Tatăl meu Şi curând.Domnul revine! 1. Înveşmântaţi ‘n-a Sa neprihănire. Vom birui lucrarea celui rău.

Ce nimeni n-a simţit.Timpul de har e pe sfârşit! (Canon) Timpul de har e pe sfârşit Şi veşnicia a sosit! Lasă-te de lume şi pofta cea rea. Isuse veşnic Domn. vă deşteptaţi! Mirele-n nor alb apare. Aleluia! Haideţi.Ziua cea mare e-aşa de aproape! 1. La al redeşteptării zvon! Isus Se v-arăta. Să-ţi dea răsplata Sa. scoală grabnic. Încoronat ca mândrul soare! A’ voastre lămpi iluminaţi! Ah.1Ascultaţi. moştenitor ceresc? Scoală îndată. Ţi-aducem toţi. cu toţi veniţi Şi pentru cer vă pregătiţi! 2. Tu pentru noi ai pregătit! 514.Ziua cea mare e-aşa de aproape. vino pe-al Tău tron. Hristos Isus! În cetatea cea de aur. Cum poţi să dormi.Auzi paznicii cum sună. Ce ochiul n-a privit. de ce să mai pregeţi? O. Şi ieşi să-ntâmpini cortegiu-mpărătesc! 2. Mai sus de îngeri Tu ne-ai pus. Aleluia! Ce loc slăvit.Fiu al luminii. cât te-mbie divinul Isus! Deci.Laudă mărire Ţie. străjerul cheamă! În muntele cel sfânt daţi larmă. Încununaţi cu-ai vieţii lauri. Isus iubit. ne bucurăm La nunta Ta ca să intrăm! 3. Sunaţi din trâmbiţă-n Sion! Miezul nopţii-n turnuri bate. grăbiţi. Aleluia! Noi Te urmăm. Domnului să-I dai toată inima! 515. Deci scoală-te şi lasă toate. căci Mirele vine . Din gura noastră pe vecie. Cum urlă-a neamur’lor furtună! Fecioarelor. armura ţi-o pune.

Luminaţi în întuneric. Împliniţi al Său Cuvânt. Grăbeşte. Fugi de dorinţele lumii deşarte. Voi cei slabi şi obosiţi. Domnul nostru se grăbeşte.Înconjurat de oştirile de sus! 3. tu. se-aude al cerului vuiet. Învinge tot ce te leagă de pământ! 5. bărbăteşte. turmă mică. nădejdea voastră. Orice faptă cumpăniţi! Lepădaţi tot ce vă roade. Zilnic aşteaptă-L pe Cel înviat! Vezi cum se-aprinde lumina pe dealuri. Nu e ceas mai preţios! Cercetaţi a voastre inimi. Vă clădiţi ca pietre vii. Geme de teama de ce va urma… I-auzi.Fraţilor. sosit e ceasul! 1. Ai curaj. nu lăsa veşnicia să-ţi scape. Însuşi Domnul va lupta! Pe copiii care-L cheamă Îi va binecuvânta! Sus privirea.Ai curaj. Şi-n credinţă fiţi uniţi! 2. turmă mică! 1. El e Dătătorul vieţii. fără teamă. Toate vor trece luate de vânt! Vezi. Voi sunteţi ai Săi copii! 3.Înainte. Încă puţin şi vei fi eliberat! 516. tu. vino. şi nu întârzia! 4. sosit e ceasul Când să vină iar Hristos! Cerul e atât de-aproape.Fraţilor.Numai spre Domnul păstrează-ţi privirea. prin Isus vei birui! . Ca să recunoască lumea Că sunteţi din neamu-I sfânt! În Isus.Vezi cum suspină o lume pierdută. lupta nu o conteni! De vrăjmaş nu-ţi fie frică. Deci şi voi să vă grăbiţi! 517.

Mirele ca să-L primiţi! Noaptea-ntreagă strajă faceţi! Noaptea-ntreagă strajă faceţi! Noaptea-ntreagă strajă faceţi.Dacă lupţi pentru cunună. Vestind pe curând Arătarea-n ‘nălţime. nu ştim când! 2. fraţi. În curând primim răsplata de la Regele de sus! În curând primim răsplata! În curând primim răsplata! În curând primim răsplata de la Regele de sus! 3. nu ştim când! Refren: Va veni. fiţi pregătiţi! 518. lămpile vă pregătiţi. ce-alegi hotărăşte. În ce ceas. surori. Dar tot ştim atât: Că sunt semne mulţime. ziua chiar de nu o ştiţi. privegheaţi deci. în rugă. Aleluia Aleluia. Domnul vine pe nor. În ce ceas Hristos vine. fiţi pregătiţi! Pregătească-se tot omul! Pregătească-se tot omul! Pregătească-se tot omul. zvârle ce-i stânjenitor. Deci. Stătea proorocit Tot ce azi se vesteşte. Că nu-i timp de gândit! . surori. Va veni.Deşi nu ştim când 1.Deşi nu ştim când. Pregătească-se tot omul. pofta cărnii n-o-mpliniţi! Lepădaţi orice ispită şi de luptă vă gătiţi! Chiar de-om suferi ocara pentru crucea lui Isus.Nu vă daţi în mreaja lumii.Privegheaţi fără-ncetare.Lumina-a ieşit Şi-nţeleptu-o găseşte. zorii-acum s-au arătat! Pentru mulţi acea zi mare e ceva neaşteptat! Veseli fiţi că vine Domnul. fraţi. lăsaţi să sune ăst mângâietor cuvânt: E a Tatălui dorinţă să vă dea un nou pământ! E a Tatălui dorinţă! E a Tatălui dorinţă! E a Tatălui dorinţă să vă dea un nou pământ! 2. Mirele ca să-L primiţi! 4.Fraţilor. Îmbrăcat în mărire În ce ceas. Căci va sta la sfânta cină numai cel învingător! Coapsele acum vă-ncingeţi. Noaptea-ntreagă strajă faceţi. Că totu-i sfârşit.

fulgere în răsărit! Dang. Să ai curaj.Bate ceasul vremii 1.Mărire lui Isus eu cânt. Şi grabnic lucraţi Cât mai este lumină! Mult n-o să-aşteptaţi.O.Sculaţi fraţi.Bate ceasul vremii. dang! Vine judecata! 520. vă rugaţi! 519. iată-L! :) 4. Dangăt de clopot.În rugă vegheaţi. vine-n grabă marea zi! . Ocara-i ţi-e onoare… Statornică să fii. Ţineţi candela plină.3. şi-atât: (:Isus îţi e scăpare! :) 5. în turnuri. ceasul profetic. bate ceasul lumii Miez de noapte pe-ntreg pământ! Sus. mică turmă-n grele vremi.Sculaţi fraţi toţi şi capul sus. Pe-ai Lui să-i libereze. Căci Isus stă să vină Privegheaţi. ‘L-aştept să vină în curând (:Ca să-mi primesc cununa! :) 521.Şi dacă lumea te-a urât. Aşa cum le făgădui.Apocalipsa (Canon) Apocalipsa. (:Vrea să-i încoroneze! :) 3. să nu te temi (:Căci vine Domnul. În El sper totdeauna. toţi! 1.El vine spre a-mpărăţi. mai veghezi? Zorii-au răsărit! Îi vezi? Vine ziua. Iubită eşti de Tatăl. Zoriţi în pregătire! Ca mâine va veni Isus (:În toată-a Sa mărire!:) 2.

Sfârşitul veacului trăim: Un veac de ură şi război. fugind de ispitire.Să priveghem! 1. Ia priveşte. Dar. Iar semne-au fost. ia ascultă marea zi! 4. curând! 2. la cer privim! Nu e mult şi vine Domnul iar la noi! Refren: El vine iar.Trâmbiţi tot răsună. străjer. să priveghem! Vine Domnul. s-a împlinit! Ora-n turnuri a sosit! Dă de ştire. rugându-ne întruna. Uitând trecutul să-ndreptăm prezentul. fericiţi. mulţi se-adună Pe Isus a-L întâmpina! Oare eşti şi tu-ntre ei? Oare cânţi şi tu cu ei? Vino Doamne. datoria demnă. iată. Tu. .Clipa e solemnă.2. căci noi în tot momentul Cercaţi suntem de patimi omeneşti. clipe de istorii Au urcat către culmi de timp! La al Cerului îndemn.Să priveghem. Fiinţa noastră să ne-o consacrăm! Să devenim fii demni de mântuire Şi pe Isus să-L aşteptăm! 3. dă de ştire-n grab’! Ce s-a spus. Că nici nu ştim când Domnul va veni.Sfârşitul veacului trăim! 1.Să priveghem. au fost întotdeauna. Să fim dar treji orice ar fi! Refren: Să priveghem.Să priveghem. dă de veste lumii-ntregi! 3. vin’ degrabă.Minunate glorii. Mai aşteaptă doar un semn. Privind mereu spre zări cereşti! 523. vino iar! 522. El vine iar! Ce fericire negrăită! Se va sfârşi al nopţii chin amar.

Care-n Ghetsemani în prosternare Vă-arătă cum să luptaţi! 4. Noaptea dispare. Mielul pentru noi jertfit! . În El nici o umbră de schimbare nu-i! 3. cu candela împodobită. În curând se-arată-al nostru Rege Îmbrăcat în slava Sa! 525. Pe Isus întâmpinaţi! Refren: Privegheaţi.E cerul şi pământul plin De semnele venirii Lui. Staţi uniţi lângă Hristos Şi vrăjmaşul nu vă va abate Cât ar fi de mânios! 3. Domnul apare În maiestatea Lui! Refren: Da.Căci Domnul vine iar! 2. În Edenul Său cel sfânt.Privegheaţi şi ţineţi sfânta Lege. Spuneţi orişicui. Când trâmbiţa va răsuna Şi Domnul va veni pe nori! Fericiţi şi plini de slavă-I vom cânta! 524.Lăsaţi lămpile acum să ardă Şi în rugă privegheaţi! Voi. 2.Spuneţi în lume 1. Cuvântul Său e "DA".Lepădaţi plăceri şi răutate. că în curând Ne va duce-n slăvi senine. Fie lupta cât de grea.Rugăciuni de sfântă consacrare Lui Isus Îi adresaţi.Lăsaţi lămpile acum să ardă! 1.Ce zi măreaţă. "AMIN". printre popoare. ce splendori. Isus revine! Privegheaţi. vine Domnul slavei.Spuneţi în lume.

Cum Isus cuvântă-n Evanghelia Sa! Strălucire mare ca un veşnic soare. Sunt doar avertizări! 3. 5.Luminezi tu oare lumea care moare.Plină-i de iubire oare-a ta simţire.Sau doreşti tu poate a rămâne-n moarte Şi să nu ai parte de eternul cer? Când cei drepţi sălta-vor şi în cer cânta-vor.Vă bucuraţi. Refren: O. Răsplătire vei avea! 527.Haideţi cu osanale Şi cu bun venit! 2.. Când vrăjmaşul a venit.Glasul Domnului (Canon) Glasul Domnului a fost Duhului meu adăpost. .În curând Se-arată Domnul care poartă Pe toţi drepţii-n ceată către cerul ’nalt! Vrei şi tu a merge sus spre a culege Roada unui trai curat? 4. Voi ce-L aşteptaţi! Ce răsplătire! Ce fericire! Glorie Lui cântaţi! 526.Hai la luptă sfântă. multe dezastre.Luminezi tu oare? 1. Şi compătimire ai de cel sărman? Pui tu stăruinţă pentru biruinţă Până-n ceruri vei intra? 3. Neavând drept soare pe Isus cel blând? Rază luminoasă poartă a ta faţă Chiar asemeni Celui sfânt?.. În abis tu vrei să pieri?. către cer te-avântă. frate drag. privind către ceruri. frate. Te întreabă dacă-a’ tale fapte şi pe alţii-atrag! Dacă nu. luminează-ntreagă viaţa ta prin Spirit Sfânt! 2... degrabă.Veşti de războaie nu ne-nspăimântă. Nici ameninţări! Semne în astre.

de profeţi aşteptat. curat. vine iar! 529. în veci. Iubirii divine de-acum vom cânta: Aleluia. de-ai căzut! Nu vezi că e-aproape furtuna. A venit ziua Lui.. Se adună din inimi.Se aşterne frumos 1. Hrist e Domn. crescând. zvonul Ploii Târzii.Se aude. ziua Mielului blând.Auzi. Semne-n cer se-nteţesc. Tresăltaţi. Să nu mai priveşti înapoi! 2... Fii tare şi nu te lăsa! 530. se grăbesc glasuri mii Într-un ultim şi sfânt legământ. vedeţi semnalul? 1. goarna-ncepe să sune! 1.Auzi.Se revarsă-n văpăi ceru-ntreg.Fraţilor. goarna-ncepe să sune: E ultimul mare război! Când Domnul te scoate din lume. Şi nu te lăsa biruit! 4.Fraţilor. Şi teama din inima ta! Te-aşteaptă cântând heruvimii.Se aşterne frumos. Şi nu mai e timp de pierdut? 3. un cânt. peste suflet.Isus te-a salvat de la moarte. luminând Slava Lui peste-al lumii hotar. Este dor adunat din vecii şi Cuvânt.Alungă chemarea mulţimii. Se întinde pe-ntregul pământ. E timpul dorit şi chemat.. Ridică-te iar. Osana! 2. Refren: E timpul măreţ. Dor de cer fremătând ne-ncetat. Dar încă mai ai de trudit! Aleargă spre cer mai departe. 3.Ascultă de Domnul acuma. vedeţi semnalul dinspre veşnicii? .Fără luptă a fugit! 528.

Înviorarea revarsă. dar se va sfârşi. Stropii ei scumpi ne trimite.Neguri destrămate 1.Iată steagul! Sună goarna! Haideţi bravi ostaşi! Cu Hristos străpungem oastea marelui vrăjmaş! 4.Ploaia Târzie promisă Vars-o în lume de-acum.Ploaia Târzie promisă Vine din mari depărtări. Trei solii azi trâmbiţează pe pământ şi mare: Daţi mărire Celui veşnic. slavă şi-nchinare! 2. vine judecata! Daţi de ştire-n larga zare. Planul să-Ţi fie-mplinit! 2. 3.Ploaia Târzie promisă Trimite-acum Te rugăm. 3. holdele sunt gata. Udă-nsetatul Tău câmp. Ce Tu ne-ai făgăduit.Ploaia Târzie promisă 1. toţi să ia aminte: . Dar vitejii ştiu să lupte pentru Dumnezeu. Refren: Ploaia Târzie. Eu vin curând!” Isus ne-ndeamnă iar. Ceas profetic bate. Unda ei vine voioasă Şi-aduce pline puteri. Domnul stă să vină. Iată.Mari ispite ne atrag de partea celui rău. vine-al nostru Domn.Neguri destrămate zorilor se-nclină. ‘Naintea ta ne plecăm! 532. Inima noastră-i deschisă. Fiţi cu ochii către cer: Vom sta prin al Său har! 2.Duceţi marea veste. Mult timp nu mai este.Ne soseşte ajutorul şi vom birui! Refren: “Nu cedaţi. cu El vom birui! 531.Greu şi lung mai e războiul.

Cerul tot va fi curat! 3.Orice ochi Îl recunoaşte Pe Hristos cel înviat. pământ. Cine stă sub semnul fiarei. pe nori El vine iară 1. Cel pe cruce răstignit! Îngeri mii Îl înconjoară Judecata a sosit! Refren: Aleluia. cinste şi-nchinare Ţie.Vezi.Eşti tu creştin curat mereu Ascultător de Dumnezeu? Trăieşti aşa precum s-a spus (:Ca un copil al lui Isus?:) . Eşti cu iubire-nveşmântat? Ştii că Isus te-a căutat. Izbăvirea a sosit! 534. vine-mpărăţia Sa! 2.Slavă. Miel nebiruit! Tresăltaţi. În cuprinsul firii.Vezi.Să-I aduceţi închinare bunului Părinte. demoni ies din fire.Ziua mântuirii gata-i să se-arate. vine-mpărăţia Sa. (:Şi te-a găsit. ziua Lui cea mare! 533. pe nori El vine iară. Aleluia.Eşti tu creştin adevărat? 1. Bucuria-n toţi renaşte. şi te-a salvat?:) 2. pământ şi mare.Cade Babilonul. cine i se-nchină Va avea aceeaşi soartă.Eşti tu creştin adevărat. ceas profetic bate. Tremurând sub trâmbiţări! Toţi duşmanii-n faţa-I sfântă Se topesc în remuşcări! 4. pentru-aceeaşi vină. Trei solii azi trâmbiţează pe pământ şi mare: Vine ziua cea din urmă.Cer. 3. se înspăimântă. Tot mai mult li-e tronul dat spre nimicire. 4.

El va spune: "Ai fost robul bun. Domnul vieţii..E chemat la judecată Orice om de pe pământ! (:Cine va putea să şadă Înaintea Celui sfânt? :) 4. şi poţi să spui Că eşti şi tu urmaşul Lui? Că.:) 3. Mai avem numai un pas. Prea târziu să ne mai pregătim! 2. mântuit.Fii deci lumină pe pământ.Auzim un freamăt mare. Va rosti o sentinţă de bine. Te-mbracă-n harul cel divin.Tremuraţi voi. (:Înger sfânt deja măsoară Harul cât a mai rămas. milă ai de noi! :) 536. Timpu-aproape e-mplinit!:) 2. Pentru ce în păcat zăbovim? Când va fi judecata Lui dreaptă. revine În haină de judecător.De-ai slujit pe Isus. Sau doar un cuvânt arzător?. Domnul vieţii.Când Isus. A sosit ziua de-apoi! (:Doamne. Tu ne eşti scăpare! Doamne. (:Ca-ntr’adevăr să fii creştin!:) 535. (: Pe pământ e strâmtorare. Ca un copil al Celui sfânt..Te-ai întrebat.Când Isus. credincios"! Dar nespus de cumplit o să sune: "În foc cu-acest rob ticălos!" . Ceasu-n cer bate zorit.Mai avem o clipă doară. poţi merge-acum (:Cu Domnul pe-al dreptăţii drum? :) 4. munţi şi mare.Auzim un freamăt mare 1. Refren: Pregătit azi grânarul aşteaptă.3. revine 1.

gata a primi Semnul vieţii pentru veşnicii. Dar timpul când s-o fi sfârşit.Acum se spune orişicui.Din cer. Că Domnul vine în curând Din ceruri de la Tatăl sfânt. Ca Tu. din sfântul Sanctuar 1.Poate-n somn aşteptarea ni-i frântă.Celor sfinţi împărţind haine albe. Deodată spre El vor porni! 4. Amar de cel nepocăit! 4. În cel din urmă ceas de har Să fie pus. Să-mi poţi fi blând Judecător! 538. Isus bucuros va zâmbi Şi din piept osanale.3. Suntem gata a-L întâmpina Pe Cel ce vine-n slava Sa! .Acum e timpul harului Când se mai iartă orişicui. pe frunte. 2. Chiar celui ce nu vrea să-i spui.Din cer.Dacă cei drepţi abia se ţin În faţa Judelui divin.El Se coboară pe alb nor. 3. Dar vasul răbdării e plin? Când Isus ne invită la nuntă. Ca drept suprem Judecător! Atunci tot ochiu-L va vedea Şi-orice defaimă va-nceta. Refren: Suntem gata. semn. Cei păcătoşi unde-or fugi De a mâniei Sale zi? 5.Acum se spune orişicui 1. Ajută-mi voia-Ţi a-mplini. ca salve. orice-aş grăi. din sfântul Sanctuar Se pregăteşte timp solemn. iubit Mântuitor.Oriunde-aş fi. Ulei să nu fie puţin! 537.

Nu va pieri cel ce-a iubit Neprihănirea Domnului.Nu va pieri cel credincios: La viaţă Domnu-l va chema.2. Căci văzui ‘n-a Sa privire Dorul Lui de-a fi salvat! Refren: Ce iubire. Ochii mei Îl vor vedea! .În ceata celor mântuiţi Vei fi şi tu. pregătiţi Să-L întâlnim pe Dumnezeu! 539. Ştiu că El o să mă cheme. 3. Pe cei aflaţi în carte scrişi În clipa ultimei furtuni. De-aceea el va învia! 540.Nu va pieri cel ce-a avut Un suflet bun şi nepătat. Lui Dumnezeu s-a-ncredinţat. 2.Val de pace 1.Nu va pieri cel ce-a gustat Din Trupul frânt pe Golgota. Pe Dumnezeu L-a cunoscut Şi prin credinţă L-a urmat! 3.Nu va pieri cel credincios! 1. El stă şi doarme liniştit În aşteptarea zilei Lui! 4.Şi-n mormânt de-aş fi o vreme. Sigur stau în mâna Sa. voi fi şi eu? Acum e timpul.Val de pace şi iubire Eu prin Domnul am aflat.Sunt îngeri pe pământ trimişi Să-i sigileze pe cei buni. Cel ce se-ncrede în Hristos Se odihneşte-n mâna Sa! 2. ce iubire Am din partea lui Isus! Către slăvi de nemurire Azi mă las de El condus.

suntem pământ. Azi mai mult ca altădată Cred făgăduinţa Sa. 3. 541. O viaţă plină de amar. Oricât mi-ar fi de greu. Aştept viaţa de apoi Când Dumnezeu va fi cu noi! 543. 4. Căci vreau curând s-ajung să strig: Acesta-i Domnul meu! 542.Priveşte la Domnul! .3.În iubirea-I minunată Eu mi-am pus nădejdea mea.În pace stă cel credincios Pân’ la venirea lui Hristos! Plin de nădejde-a adormit Că Domnul nu l-a părăsit. 2. Iar viaţa e un timp de har S-aflăm al mântuirii dar. 2. 4.Azi moartea este-al meu câştig. Dar prin Isus vom câştiga Pământul nou în slava Sa.Cu glasul Lui mă va chema Din somnul morţii reci Şi ochii mei Îl vor vedea Pe Domnu-n veci de veci.Oricine-am fi.Val de pace şi iubire Azi prin Domnul am aflat Căci aştept a Sa venire Ca să fiu la cer ‘nălţat. 3.Eu ştiu că Domnul este viu Şi vine pe pământ! De-ar fi chiar în mormânt să fiu. Îl voi vedea curând.În pace stă cel credincios 1.Eu ştiu că Domnul este viu 1. Creaţi cu-al Domnului Cuvânt.Aştept ivirea noii vieţi La învierea celor drepţi.Trăim aici puţin timp doar.

2.Glas de slavă.Din a noastră viaţă trecătoare. El ştie durerea din inima ta! El simte azi cu tine… 2. .. ce zi uimitoare Pentru îngeri şi pentru toţi cei vii! Sărbătoare mare: Pe toţi cei dragi vom întâlni!. ne cuprinde Scumpul nostru Salvator! 545. Ţinem minte numai bucurii. Slavă Celui care ne-a’nviat Şi la El.. glas de preamărire. Către ceruri.. suim. Nici vreo urmă de suspin! 3. În rugă şi mâinile noastre se strâng Şi suntem lângă tine! 3. se deschide.Glas de slavă 1. Unde-i viaţa minunată. iată.. în braţe. fericiţi. Cu braţele-I divine! 4.Revedea-ne-vom odată În lumina cea de sus.1. Din morminte ne-a chemat! Refren: O.Îmbrăcaţi în sfântă nemurire. Unde nu-i nici o mâhnire. Tot ce-i greu şi tot ce doare Au pierit în veşnicii! 4.Poarta slavei. Tu n-ai să treci singur prin ora cea grea: Isus e lângă tine.Revedea-ne-vom odată! 1. în strălucire.Se scrie în cer toată lacrima ta.Noi plângem cu cei ce suspină şi plâng.Priveşte la Domnul şi nu dispera.Cu Domnul să nu-ţi fie frică defel: Să treci suferinţa te sprijină El. 544. Răsplătind credinţa tuturor! Şi.

(:Unde-n veci voi locui?:) 4. Cine poate spune.Cum va fi. Porţile tu mi-ai deschis!… Ce splendoare e în tine. Cu Isus să ne-ntâlnim? 546. Paradis.Paradis. 2.Soare sfânt. las’ să merg.Vom vedea cetatea sfântă Lângă marea de cristal. Vom cânta cu cei ce cântă La ospăţul cel regal. (:Pân-la tronu-I maiestuos!:) 3. Pe Isus doresc să-L văd.Vom vedea pe fraţii noştri După-a vieţii luptă grea. aripi de-aş avea. când ne gândim: Fi-vor toţi acolo oare. Colo sus la masa obştii Sub al vieţii pom vom sta! 3. (:Lângă tronu-I vreau să şed!:) 2.Las’ să merg. cine? (:Doamne. Al lui Dumnezeu tezaur. ne vom vedea odată În lumina cea de sus. De Cuvântul Său curat Sufletul mi-e însetat. Soare sfânt.Însă inima ne doare. 4.Unde e Hristos Isus! Refren: Ne-om vedea. ce frumos E în ţara lui Hristos! Aripi. În oraşul cel de aur.Las’ să merg 1. Unde e Hristos Isus. . ne-om vedea Da.Ce frumos. Peste zări tot aş zbura. cum va fi Colo sus când voi sosi. parcă e un vis!:) 5. La cei dragi.

Spre culmi. (:Veşnic numai Ţie-Ţi cânt!:) 547.Sunem străini şi călători 1. Ridică-ţi fruntea şi cântă: Azi poţi privi de pe ‘nălţime ţara sfântă! Niciodată n-a fost Timpul mai preţios S-aprinzi lumea de dorul venirii lui Hristos! Pe-ntreg pământ .Popor advent. Prin sânge sfânt am fost spălaţi. Vom fi cu El în Paradis. 2. Doar Cuvântul ne-a dus Printre nori tot mai sus. 2. plini de speranţa că vine iar Isus! Din tată-n fiu. mai mult decât ieri.Isus în slavă va veni Pe tronul Său împărătesc! Atunci străini nu vom mai fi Ci fii ai Tatălui ceresc! 548. Refren: Nu va mai fi decât puţin De pribegit ca peregrin… Când Domnul vine cum a zis. Ducem ştafeta nădejdii.Venim trudiţi Din deznădejde şi noapte. Este scrisă pe cer Asigurarea ca El ne-a condus prin dureri. Şi către ceruri am pornit! 3. Privim spre ea nerăbdători Pân’ la venirea lui Isus. C-un dor aprins de izbăvire şi dreptate.Suntem străini şi călători Căci ţara noastră este sus. Ochiul Tu mi l-ai deschis Ca să văd ce mi-ai promis. Un dulce-amar împărtăşit de toţi profeţii.Ce străbaţi întreg pământ. Spre-a ne putea păstra curaţi De tot ce-i rău ne-am despărţit.Venim trudiţi 1. Azi.

Ne aşteaptă-un cămin strălucit.. proslăvit..Văd zidurile tale mari Cu porţi din pietre vii Şi străzi de aur preacurat Săpate-n veşnicii. uimitor Odihnesc fericiţii tihniţi… A venit iată şi rândul lor. Aşa e locul nostru. Vino. Lui Isus care-atât ne-a iubit. oraş slăvit. . oraş slăvit. Căci destul cât au fost prigoniţi! 550.Semnele-arată sfârşitul.. strălucit. Cu tine mă trezesc. Ce mult eu te iubesc! Cu tine-n gând adorm ades’..Ce ochi de om n-a mai văzut. Pătimind ca să ne mântuim! 4.Ierusalim. Dar după-apus noi ştim ca vine răsăritul: Un pământ înnoit.. De Domnul pregătit. Tronul alb.. Într-un spirit şi-un gând toţi servim. Nici inimi n-au gândit. 2. 1.Sus cântarea răsună frumos Pe Hristos preamărind ne-ncetat! Fericiţii tresaltă voios. Isuse. Luminos. În credinţă şi-acum Îl vedeţi. e uitat! 3. 3. Căci păcatul s-a dus. fericit şi măreţ! Refren: Mult timp nu va mai fi Pân’ ce Tatăl ne-adună pe toţi! Atunci va răsări Soarele mult doritei dreptăţi! 2.În căminul măreţ. sus.Ierusalim.Pe pământul cel nou.Ne aşteaptă-un cămin strălucit 1. Un cămin de Isus pregătit. poporul Tău e pregătit! 549.

Rătăcesc şi azi prin ele Şi mi-e dor să vii. Când Isus va fi să vie În mărire cum a zis! 3. Din adânc de veşnicie. nespusă bucurie.Azi când inima-mi suspină. puteri.M-a cuprins un dor de casă. Căci spre cer îmi stau ţintite.. de nedescris. Mereu spre-a’ Tale răsplătiri Eu ţintă să privesc! 551. Dor de pacea dimineţii Şi de glasul Tău. Isus. vin curând!” 552. Dor aprins. Adieri din pomul vieţii Dor de stele mi-au adus. Doru-mi zboară mângâios Către ţara de lumină. Sub aripa Lui m-a prins. Prin harul Tău ceresc.4. Dor nestins de apă vie Şi de cerul necuprins. Ţara păcii lui Hristos… Şi-nfrunt orice suferinţă Amintindu-mi de-un cuvânt Din a Lui făgăduinţă: „Iată. Te rog. 2. .Lumea cu-ale ei ispite Nu mă poate ţine-n loc. Doamne. Dor de patria de sus… Inima-mi se simte-atrasă De iubirea lui Isus! Fericire mult visată.Dor nestins de apă vie 1..M-a cuprins un dor de casă.. 1. priviri de foc! O. zice.. Cum să-ncapi în bietu-mi piept. Când voi moşteni odată Mult mai mult decât aştept? 2. Isus. Trai măreţ.Tot pe drumuri fără stele Pasul meu trudit m-a dus.O. dă-mi.

Tată. 3. Iartă-mi rătăcirea toată Prin pustiul de păcat.O. sfânt oraş de slavă plin. ce favoare să vedem Pe Tatăl nostru în Salem. Cu toţi cei sfinţi voi locui. o ţara mea. Umbrele în jur când cresc.Lângă poarta de lumină Te aştept.Când mântuiţii vor primi Răsplata lor în veşnicii. Să mă duci la Tine. Farul crucii mi-l aprinde.. Căci Domnul chiar mi-a pregătit Un loc plăcut şi fericit! 2. ce loc frumos! Aceea fi-va ţara mea Când voi putea intra în ea. În veşnicii cu El vom fi Şi-n slava Lui vom locui. ţara mea.Există-o ţară-a lui Hristos. Drum în noapte să găsesc..O. Inima de dor mi-e plină.Există-o ţară-a lui Hristos 1. Pasul obosit de drum. Refren: O. În Edenul minunat! 553. Îndată voi intra în ea! La marea de cristal voi fi.Isus cu mine va intra. Ierusalim ceresc.O. Isuse-acum.Braţul Tău divin întinde-mi. sfânt oraş! 1. Aştept cu sufletul senin Curând să te privesc! . 4. 3. Cu ochii mei Îl voi vedea! A Sa iubire-o voi simţi Prin care El mă mântui. Ce loc sublim. Cu Domnul fi-vor tot mereu Şi-or preamări pe Dumnezeu! 554.

În fiecare-a şaptea zi ‘Naintea Lui să vin. De oraşul cel fără păcat.2. Cetăţeni ai oraşului sfânt. mi-e dor de-acel loc minunat..Mii de îngeri vestitori 1.Vreau să cânt azi un imn despre ţara de sus. Unde nu-i nici amar. Le va da Dumnezeu celor ce L-au iubit. Fericiţii acolo-nălţaţi de Isus Vor trăi ce-au crezut pe pământ. Cu toţi cei sfinţi în veşnicii.Ca prin vis doar zăresc un oraş uimitor. 556.. Au răbdat.Pe străzi de aur să păşesc. 2. Între ziduri de iaspis curat. au sperat şi-au crezut. Unde lacrimi de dor nu mai sunt. . Ah. Au răbdat.Tot ce ochi omenesc nicăieri n-a zărit. au sperat şi-au crezut.(:Mii de îngeri vestitori:) Fericiţi. Şi prieteni cu El s-au făcut... mi-e dor de-acel loc minunat! 3. Nici prin mintea cuiva n-a trecut.Ce frumos şi măreţ fi-va-n ţara de sus. Azi îl cânt şi-l repet ne-ncetat: Fericitul sălaş pregătit de Isus. 4. Ah... La pământul cel nou mă gândesc şi mi-e dor.. Cu Cel ce m-a iubit! 3... nici oftat. Le va da Dumnezeu celor ce L-au iubit. Cu Domnul meu să mă-ntâlnesc.. către cer se-avântă-n zbor Mii de îngeri vestitori. La pământul cel nou mă gândesc şi mi-e dor.Vreau să cânt azi un imn 1. Mereu să mă închin! 555. Un cămin de noi toţi aşteptat! Fericitul sălaş pregătit de Isus Unde nu-i nici amar nici oftat. Fericiţii acolo ’nălţaţi de Isus Vor trăi ce-au crezut pe pământ. Nespus de fericit.

Un cântec nou oricine o să-nveţe Să laude iubirea lui Hristos.Cum ne va fi când vom vedea pe Domnul. ‘Nainte deci.(:Mântuiţi prin harul Său:) Vom scăpa pentru veci de orice rău. Mântuiţi prin harul Său.Cum ne va fi când peste zări albastre. Vom moşteni o minunată ţară. 4. 2. Lângă tronul Său vom fi. Vom tresălta.(:Într-un nou Ierusalim:) Heruvimii anunţă că sosim Într-un nou Ierusalim.. Către ceruri am pornit. Acolo-n veci e numai tinereţe.. Şi-acele răni din care se vărsară Mulţimi de stropi de sânge salvator?. Pământul nou. Chiar orişicât ar fi să suferim! Răsplata e de mii de ori mai mare.. Atunci ne-om şterge faţa de sudoare Căci moştenim aşa făgăduinţi. Când praful scuturând de pe picioare. 5. domnind cu Isus în veşnicii. 3.. Decât ce-am şti chiar noi să ne dorim!. 6.. Ai vremii dinţi nimic nu au de ros. .2. Şi ochii Săi cei buni şi iubitori. De îngeri sfinţi vom fi întâmpinaţi. atât de aşteptat?.(:Orice om e aşteptat:) De iubitul şi marele-Mpărat Orice om e aşteptat. Ne luăm adio de la suferinţi. ‘nainte pe cărare.(:Către ceruri am pornit:) Să-L vedem pe al nostru Miel iubit.. Şi ajungând la ţinta vieţii noastre. 557...(:Lângă tronul Său vom fi:) Şi...Cum ne va fi? 1. pe veci eliberaţi?... 3.Cum ne va fi când după luptă-amară Şi după-un trai aşa împovărat.

Frumoasă ţară 1. scump regat. Prin neguri şi furtuni..Atâtea stele.Intraţi în rânduri chiar acum. Lumina ei ne va-ntări Şi nu ne vom opri! 3.Frumoasă ţară. Pornim mai cu avânt! 2. Zburăm prin soare arzător. Pământ de roade încărcat Şi munţi de slavă plini. Acolo-i ţinta ce-o dorim.Există ţara stelelor.Ne-aşteaptă Tatăl iubitor Şi îngerii cei buni. Prin har înaintăm! Avem o ţintă de atins Şi-un Rege neînvins.558. Aşa ne-a fost promis Şi nu e doar un vis. Prin harul Celui drept şi sfânt.Există ţara stelelor 1. . Iubirea Lui ne-a dat O cale de urmat. Urmaşi ai lui Isus. Frumoasă ţară. Căci jertfa Lui ne face drum Spre ţara cea de sus! De-aproape să-L urmăm. Cu cer în veci senin. Spre ea călătorim! 4. Căci ţara noastră nu-i aici Pe ţărmul pieritor. Ne-ntâmpină cu dor. Isus S-a umilit Să-mi dăruiască-n pacea ta Căminul meu dorit! 2. 559. De-ar fi tot cerul plin de nori Şi tot o vom zări! Noi ţinem pas întins Spre cerul necuprins. Tărâm de veşnicii..Frumoasă ţară. veşnic plai. mari şi mici. ţara mea.

Unde vin să se închine Heruvimi şi serafimi.Ştim un râu cu val de slavă Dinspre marile ‘nălţimi. Mereu ai fost nădejdea lor Pe rug şi-n prigoniri! Frumoasă ţară. 2.Frumoasă ţară port în gând. Coroană de-mpărat! 560. Isus a înviat Să-mi dea.Ştim un râu ca o lumină Dinspre-al cerului palat.Ştim un râu unde sosi-vom . ţara mea..Frumoasă ţară. În curând vom fi acolo Cântând osana nesfârşit. tainic dor Cântat de-atâţi martiri. Isus a sângerat Să-mi dea. Cu cei răscumpăraţi cântând Din harpă şi chimval! Frumoasă ţară. ta comori să-mi dea Şi har îndeajuns! 4. Peste unda lui cerească Pomul vieţii stă plecat..Ştim un râu cu apă vie 1. Isus a fost străpuns. ţara mea.Cu îngeri fericiţi. Din slava. Cu vers de cruce şi Sinai Şi oameni mântuiţi! Frumoasă ţară.Ştim un râu cu apă vie Dinspre tronul Celui sfânt. Nu departe. Refren: Lângă râul veşniciei Frumos e locul de-ntâlnit. Cu marea de cristal. Un vis adevărat! 3. 3.. 4. din fericirea ta.. ţara mea. în strălucirea ta. într-o ţară Cum niciunde pe pământ.

Chiar dacă-ar fi ca rob să mă primească. De-odihna Lui mi-e dor.Isus.Privesc cu dor spre Canaan 1. Când voi ajunge la liman. atât mi-a mai rămas: Mi-e dor de-acas’.În ţara păcii nu-s dureri.. cât te doresc! Cum zboară mii de păsări călătoare Spre alte ţări cu linişte şi soare. mi-e dor. veşnic luminată.Privesc cu dor spre Canaan. Spre ţara cea de vis. peste Iordan E locul cel promis! Refren: Gândul meu zboară ne-ncetat Spre-acel cămin binecuvântat.. cămin ceresc. O. nici suspin. Isus ni-e viaţă şi puteri În veşnicul cămin. Dar toate-acum pe suflet mă apasă. 562. ţara păcii. 2.. prin vis mi se arată Căminul meu. Pământ străin.. de casa părintească.Mi-e dor de-acas’! 1.Lumina slavei curge blând Din cele patru zări. O. Haine albe şi coroane Fără merit vom primi.. Nici moarte.. 3. De Tatăl meu cel iubitor.Mi-e dor de-acas’. Un singur dor. Cetatea. 561..Mi-e dor de-acas’. În doritul Canaan! 2. Aşteaptă cu mult dor Poporul Său răscumpărat Prin sânge salvator. Cu mii de planuri am plecat de-acasă. casa mea. măritul Împărat.. Acolo-n zări. mi-e doar de-acas’. muntele cel sfânt Zâmbesc în depărtări… 4. la fel şi eu te las: .Într-o fericită zi.

Voi ajunge..O.Mi-e dor de-acas’… limanu-aşteaptă vasul.O. Şi pârâiaşu-aleargă-n mări. de sânge. ce ţară minunată...Mi-e dor de-acas’. al ei palat! Preţul Golgotei. 2. iar. În căminul fericit! În curând voi sta la masă Cu-Mpăratul meu iubit!. Lacrimi nu mai sunt de strâns. Când. mi-e dor de-acas! 3..... Pe-acel ţărm atât dorit.O. Cu cât alean şi dezmierdări! Plăceri şi bani. mi-e dor de-acas’. Ca roua trec. La sânul mamei doarme copilaşul... 563. voi ajunge Plaiul ei.. un dor mi-a mai rămas: Mi-e dor de-acas’. acasă.. ce ţară de mărire Este dincolo de zări! Doru-mi fără mărginire Trece zilnic depărtări!. 564. pe pragul întâlnirii.O. Ţara mea.. Voi ajunge. ce ţară a iubirii Pentru cei ce-atât au plâns. ţara dragă Şi oraşu-mpărătesc. trec toate-n astă lume… Din toate-acum.Merg spre casă . răscumpărată... iubirea-mi toată Suie-n zbor neobosit.. Pe-acel ţărm atât dorit! Către ea. De Isus. 3.. Mi-este har nemăsurat!. Totul pentru ea jertfesc!. Voi ajunge-această ţară. ce ţară minunată. Pe ai mei îi voi vedea. ce ţară minunată! 1. ce m-a iubit! Voi ajunge. Fie calea cât de-amară Şi ocara cât de grea! 4.O. Tot ce am şi viaţa-ntreagă. putere şi renume.

E bine-acasă şi nu-i departe.Nu e soare în ţara sfântă. destulă teamă. demult cu inima ajuns. ce bucurie! Mă aşteaptă Tatăl meu cel iubitor! 565.Eu. s-ajung acasă. Lângă Tatăl. Eu am în ceruri comori mai bune! Merg spre casă.1. Zidit din pietre vii! Acesta e căminul meu În care voi trăi! 3. pentru el. 4. în ţara păcii Sunt demult.. ce bucurie! Mă aşteaptă Tatăl meu cel iubitor. Doar o noapte. Când Te voi revedea Şi din Sion va străluci Împărăţia Ta! .Iubesc poporul Tău Cel sfânt şi-adevărat! Acesta e poporul meu. doar o noapte am de plâns. m-aşteaptă Tatăl. m-aşteaptă Tatăl.. 3. E grea cărarea. Sunt demult. ce pustie e-această lume. Atâta dor şi-atâta plâns Şi binecuvântări! 4. Nu-i suferinţă şi nu-i nici moarte. Atât mi-e gândul.Aştept frumoasa zi. O..Iubesc Locaşul Tău. doar o noapte am de plâns.Iubesc poporul Tău 1..Merg spre casă. Tatăl meu e pentru veci lumina ei. dar nu îmi pasă. Tatăl meu e pentru veci lumina ei. Nu e soare în ţara sfântă. 2.Lângă Tatăl. 2. Doar o noapte. Merg spre casă. am strâns... În rugă şi cântări. Din rătăcire Isus mă cheamă. Destule patimi. demult cu inima ajuns. în ţara păcii. Prin har răscumpărat.Merg spre casă.

Mână-n mână toţi umblând. Cu plăcere dreapta Sa Ne va binecuvânta! 4. 3. Cei numiţi copii ai Săi. Azi şi-n veacul veacului! 567. Dintr-o gură-n cântul lor Preamăresc pe Creator! Toţi vorbesc cum Dumnezeu Ne-a iubit prin Fiul Său. Cel ce ne-a iubit Este foarte mulţumit Când ne vede strâns uniţi Şi aşa de fericiţi! Astfel.Ca roua ce se varsă Pe câmpuri şi pe văi.566. bucurându-L noi.Domnul.Aleluia lui Hristos Îi aducem bucuros. (:Şi binecuvântarea Cădea-va peste ei!:) .Ce plăcut e şi frumos: Strâns uniţi toţi în Hristos! În frăţie toţi trăind Şi pe Domnul preamărind… Într-un glas i-auzi în cor: "Domnul ni-e Mântuitor!" Doar prin El fiind salvaţi.Ce bine e când fraţii… 1. Astfel noi copii să-I fim Şi ca fraţii să trăim. Suntem toţi în Domnul fraţi! 2. Căci din lume ne-a luat Şi la viaţă ne-a chemat.Ce plăcut e şi frumos! 1.Ce bine e când fraţii În Domnul se unesc (:Şi-n dragoste şi pace Pe lume vieţuiesc!:) 2. Ne-a-nvăţat să ne iubim Şi ca fraţii să trăim! Laudă. Unul pentru altul stând. mărire Lui.

3. Dar noi avem un singur ţel.Asta mi-e frăţia. Tată sfânt. Nu-s doi cu-acelaşi dar.Nu-s doi să poată fi la fel. şi-orice muritor Care-ascultă glasul blândului Păstor.Să vină-mpărăţia Ta În slavă... :) 4. O turmă şi-un Păstor. Uniţi prin Duhul Său. sfinţi şi nepătaţi.. Vestim acelaşi har.3.Cei săraci cu duhul.Cine-mi este frate? Cine-i sora mea? Cel ce se decide Legea a păstra! 2. cei nemângâiaţi. :) 568. Ca să domnească dragostea Şi pacea pe pământ! 568. cu ei mă-nrudesc. Noi suntem poporul Tatălui ceresc! .Frumos e-aici când ne-ntâlnim Prin cruce-ngemănaţi.Turma-aceea mică.Avem un Tată bun şi drept. Acelaşi Dumnezeu Şi-un singur foc purtăm în piept.Frumos e-aici când ne-ntâlnim 1.Va merge spre lumină Atunci orice popor. 2.Toţi dreptcredincioşii slabi şi prigoniţi Care chiar de Domnul fi-vor răsplătiţi. 4.Se va-nnoi odată Prin ei. (:Va fi numai o turmă. 3. (:Toţi fericiţi şi liberi Vor fi pe-un nou pământ.. Şi albi şi negri ne iubim Şi ne purtăm ca fraţi. 4. locaşul sfânt.Cine-mi este frate? 1. 5. Toţi cei blânzi ca mieii.

2. Doar spre Domnul ochii noştri stau aţintiţi.S-ajungă-al nostru cânt La tronul Tău din cer! Acelaşi Duh... Dar o altă Biserică nu-i! 2. acelaşi gând . În nădejdea venirii Lui. 572. Suntem una-n nădejdea Lui. mai tare ca moartea. Stăm toţi lângă El. turma Lui. La viaţă din morţi ne-a chemat. În slujirea chemării Lui. 2. 571.570.S-ajungă-al nostru glas La tronul Tău de har! Acelaşi Duh. Mână-n mână ducem Vestea bună la toţi..Iubirea. Refren: Chiar slabi şi nevrednici în toate. 3.Ce pace şi ce bucurie 1. În veci cu Isus ne e partea. ştim că poate.Ce pace şi ce bucurie S-avem un aşa Dumnezeu! Uniţi prin a Crucii solie Vom trăi pentru Numele Său.Suntem una-n iubirea Lui. În puterea iubirii Lui.S-ajungă-al nostru glas! 1. Să condamne cel rău.Suntem una-n slujirea Lui. acelaşi pas Ne poartă-n Sanctuar.Suntem una-n iubirea Lui 1.. Simţind grija Lui iubitoare Şi având adevărul divin! 3. Suntem una-n iubirea Lui.Suntem una-n nădejdea Lui. Izbăviţi de dureri şi păcat!. Suntem una-n slujirea Lui. Inimi lângă inimi Duhul Sfânt ne-a unit.Nu-i cinste mai mare sub soare Decât cu Isus să ne ştim.

Acelaşi steag îl vom purta Prin harul salvator. 573. 3. Umăr la umăr.Suntem părtaşi 1. 2. bucurie. Plângem cu toţi. Ne văd ca ucenici ai lui Isus. 574. 4.Hristos cu Sine ne-a legat: Apus şi Răsărit. fără grabă sau zăbavă. Trecem uniţi al răului apus Şi-ndată. de sus.S-ajungă-al nostru cor La tronul Tău de sus! Acelaşi Duh. Popor sub steagul Lui chemat. Ca pietre vii.Suntem părtaşi la lipsă şi durere. Noi suntem un popor.Suntem părtaşi în vorbă şi în faptă. Iudeu sau grec. . Vom straluci pe fruntea lui Isus. 2. nici jos.Acelaşi nume toţi purtăm.Acelaşi nume toţi purtăm 1. Unii pe alţii-n El ne preţuim. strângem cu putere Lanţul iubirii-n care ne legăm.Suntem părtaşi în sfântă armonie. În El găsi-vom pace. în Domnul ne zidim.Suntem părtaşi la cruce şi la slavă. Legaţi pe veci în slujba Sa. un trup suntem Şi Capul e Hristos. acelaşi dor Ne cheamă la Isus.Ne-aduce noi puteri. 3. 4.Noi nu avem de împărţit Nimic pe-acest pământ. Când ochii lumii către noi se-ndreaptă. Duhul ne dă puterea Lui. De luptă pregătit. cu toţii ne-ndemnăm. Ci mână-n mână am pornit Spre cerul nostru sfânt. 3. Nu-i nimeni sus.

Să ne fie. revarsă ploaie de iubire. Doamne.Prin necazul lumii. mai tare decât ea.Duh de unire. Doamne. Mână în mână să-l putem purta Şi. Nu-i nici moarte. prin pustiu. Mai frumoasă ca oricând!… Astăzi grija nu ne-apasă . Te aşteptăm la noi să vii. zi frumoasă! 1. Din slavă-n slavă Tu mereu ne porţi. În părtăşie dă-ne stăruinţă.Dumnezeu e numai dragoste 1. Doamne. Focul dragostei dintâi! 4.Duh de iubire 1. peste lumea care încă plânge. 2. Un izvor îmbelşugat. zi frumoasă.O poruncă mare am primit Moştenire de la El. coboară cerul pe pământ! 576. Ca aşa cum Domnul ne-a iubit. pace şi lumină. Doamne.575. curând.Duh de iubire.Un singur trup. o singură zidire. cât nu-i târziu. Să iubim şi noi la fel! 577. Tu să ne mângâi. în dragoste deplină. 2. Din pietre vii clădeşte-Ţi templul Tău! Tu poţi lega. Să ducem binecuvântarea Ta! 4. Duh de biruinţă.Aleluia.Leagă-ne strâns de-al crucii steag de sânge. Să aprinzi în noi. dragostea Un sigiliu veşnic sfânt! Pe pământ. Ce-Şi revarsă viaţa fără preţ Săturând orice-nsetat. Toţi pentru unul. nici mormânt… 3.Dumnezeu e numai dragoste. Inimi cu inimi pentru Dumnezeu. unul pentru toţi! 3.Aleluia.

Sabat de lumină plin.O. Ne deschide Tu Scriptura. 4. repaus ceresc. Să-nţelegem cu folos Graiul Tău aşa duios. Până când la ziua Ta Sabat veşnic vom serba! 578. binecuvântează Ziua-ntreagă de Sabat. bine ai venit. Tu-mi dai puterea să nădăjduiesc Că odihnind azi cum Domnul a zis. Udă şi-nrădăcinează Adevărul predicat.Măreţe Sabat! 1. sfânt Sabat. azi lucru-i sfârşit.Măreţe Sabat.. Fă să fim mereu atenţi. mărire azi să-I dăm! 2. Voi serba în veci Sabatul şi în Paradis! 579. Din apa vieţii se-adapă-n nesaţ. de sus. Lui I-aduceţi închinare şi Îi mulţumiţi! 4. . sfânt Sabat ! 1.Măreţe Sabat.Măreţe Sabat. 3.. Sufletul este de griji curăţit. Tată al Tău har Din cerescul Tău altar! 3. Împreună mântuiţii. Astăzi tu ne dai în tihnă Darul Duhului divin! Toarnă. pe-Isus lăudaţi! Lui ce-a murit ca să fim mântuiţi. sfinţeşte-nvăţătura Ce prin servii Tăi ne-arăţi.Sfântă zi de dulce-odihnă.O.Doamne. cât sună de lin Chemarea ta dinspre cerul senin! La rugăciune cu toţi ne-adunăm. şi surori şi fraţi. Tatălui din cer.Măreţe Sabat. cu toţi adunaţi. Cu bucurie.Căci e zi de Sabat sfânt! Binecuvântarea sa Pe toţi ne va bucura! 2.O.

Balsam ceresc pentru cel trudit. zi de sărbătoare în cer şi pe pământ.Ce linişte solemnă . când Tu vei reveni: Ce mare sărbătoare va fi în veşnicii! 581.O. Prin credinţă. aş vrea. Azi ne-ntâlnim cu Isus. oază în pustiu. râu ceresc de har Isus ne dă. sfânt Izvor. Isuse. Dar ce minuni în curând vor fi: Sabat nou vom serba-n veşnicii! 580.Vedeţi cum azi surâde Albastrul cer senin! E ziua de odihnă A Domnului divin! Refren: Să ţinem ziua de Sabat Din inimă. Şi ramuri de lumină în suflet înfloresc! 3. azi.O..Vedeţi cum azi surâde! 1. Sclipiri de veşnicie aprinzi pe-acest pământ! La tronul de lumină. ziua de Sabat. cântând iubirea Sa! 2.O. zi de bucurie..O. putere azi primesc. Părinte sfânt. sfânt Sabat De Dumnezeu creat! 2. sfânt popas. o. c-un cuget curat. izvor de viaţă.O. Cel viu! Şi-n pacea Lui vom umbla de-acum. Azi îngerii se-nchină. sfânt! Din pacea ta divină. Pacea Ta între noi o chemăm! 2. zi de Sabat sfânt. urmând pe-al Său drum. Sfânt Sabat. Ţie ne-nchinăm. 4. Mai mult simţim cât ne preţuieşti. Căci desfătări nespuse găsesc la dreapta Ta! Privesc la Ziua-aceea. L-al Tău tron plin de har ne primeşti! 3. zi de bucurie 1. sfântă zi. să stau în veci.O. din Sanctuar.În casa Ta. uimiţi de slava ta. Fântână pe cărare. În ea reverşi har îmbelşugat.

Acolo poţi s-observi. Când Domnul Isus ceartă marea.Iar dacă-un rău am fi adus Aproapelui vreodată. Prin grai şi prin cântare.Ce dulce chiar aicea Ne e Sabatul sfânt. în foc şi în valuri.Sabatul de Domnul dat nouă 1. 2. De toate cele ce primim Ca binecuvântare! 3. Dar cum va fi atuncea Pe-un înnoit pământ?.Sabatul de Domnul dat nouă Cu soare frumos a sosit! Prinosul cântărilor noastre L-aducem cui ni l-a zidit. .. Cât soarele nici n-a apus Ne şi-mpăcăm pe dată! 583. În vifor.În ziua-a şaptea ne-adunăm Să cercetăm Cuvântul Şi-al nostru gând să-l înălţăm Spre Cel ce-a-ntins pământul! Refren: Căci astfel vrea şi Domnul: Să ne purtăm ca sfinţii Şi noi şi chiar tot omul Dând fructele credinţei.Şi-n ruga noastră-I mulţumim. Şi-n glas de zefir cristalin Vorbeşte Acel ce din veacuri Conduce al lumii destin! De-i grea şi spinoasă cărarea Noi nu disperăm în nevoi.Ne-atrage cu tărie Al lui Isus Duh Sfânt.În ziua-a şaptea ne-adunăm 1.. Oriunde voia-I sfântă Se face de-ai Săi servi! 3. 582. Nespusă bucurie Ne face-al Său Cuvânt! 4.

Pe frunte le pune cunună Şi semnul sfinţirii cereşti! 584. ce zi frumoasă! Cerul pe pământ! Fericit şi liber eu mă rog şi cânt! Azi în zi de Sabat toţi în adunări Cerem de la Domnul binecuvântări. Făpturile Te proslăvesc! Lucrările mâinilor Tale În Sabatul sfânt se-odihnesc! 3. ce bucurie azi cu toţi simţim! Liberi de-orice grijă.Isus. Când vântul şi norii pornesc. al Sabatului Domn! Poporul cel sfânt se adună La Tine. în Sabatul Său! 3.E pace aici între noi! 2. Au făgăduinţa: Domnul e-ntre ei. ce bucurie! 1.Că ştim că oriunde-s adunaţi doi-trei. Preamărim pe Domnul în Sabatul Său! 2. În rece mormânt Se-odihni. Uimit de cereasca-I putere.O. Pe morţi îi trezeşte din somn Sabat să le dea-n nemurire. Soare-al meu şi-al tău Ne răsare astăzi.În piept inima îmi tresaltă Când Domnul. Domnul nostru. . Steaua cea din Iacov. muri… Iar mâine-aducând mântuire. toţi cântând mereu.O. lui Hristos servim! În întreg cuprinsul. Isus. Pe Domnul Isus Îl slăvesc! În cer şi sub cer e serbare. în Sabat. Isus. prin Spiritul Sfânt. Pe cruce când singur. spre a-L proslăvi Şi ca să sfinţească tot a şaptea zi! 4.O. Şi ochii şi mintea-mi deşteaptă Să văd şi s-ascult de Cuvânt! Când văd răsărind mii de stele.Azi puteri divine date de Hristos Vin ca să-ntărească pe-orice credincios. să-l primeşti. Ca semn al jertfirii depline. Pe cei ce se-adună.

Cu dor de veşnicii. zi. popas divin 1. . Alină-al nostru dor. Să cadă liniştit! 2.. În linişte deplină! Din cer coboară armonii Şi raze de lumină! 2.În cea mai sfântă zi. Şi valul urii să-l supui.Ce Sabat minunat.Frumos e-al păcii sfânt sălaş 1. a ne trezi În zori de osana.E zi de rugă iar. nu întârzia! 585.Cu cântări în coruri Numele-I măriţi Când prin uşa milei căutaţi smeriţi! Sus în cer în chivot scrisă-i Legea Sa. În sufletul trudit. Dăm Tatălui mărire. O.Aşa va fi şi mai frumos. Cuvinte n-am a spune Privind. Trimite raza Ta. Să fie binecuvântat Cu slavă-n nemurire! 586. Isus.Frumos e-al păcii sfânt sălaş. de rouă plin. Tu ne-ai dat! Cu pâinea Ta din cer dorim Azi să ne-mpărtăşim..E ziua păcii Lui!. Suim spre-al cerului altar. zi. Sclipiri din altă lume… 3.5. la marea de cristal. Azi de-auzi porunca. 587. Cuvântul sfânt.În ziua scumpă de Sabat. la noi să vii! 4.O.Ce Sabat minunat! 1. scump Mântuitor! 3. Isuse. popas divin.O. Din noaptea grea.

dar ceresc.. zi de pace sfântă.Ce Sabat fericit Din nou ne-a răsărit! Cu pacea şi iubirea Ta Ne umpli inima.2.Ce Sabat luminos! Nimic nu-i mai frumos! Isuse-n noi Te-ai întronat Ca singur Împărat! 4.Şi la lucru şi pe cale .Un nou Sabat (Canon) Un nou Sabat. da! Aleluia. care te-a zidit. Tatăl. zi de har.. Sfântă pace salvatoare Pentru fiecare! Cel ce lumea a creat Fie binecuvântat! 590.Zi de Sabat.Zi de Sabat.Zi de Sabat. odihna mea! O. Cu Domnul Isus în odihna Sa! Căci toate se-mplinesc când El cuvântă. E ziua Lui. Eşti sigiliu de-Mpărat. zi de har 1. Fie pururi preamărit! 2. Amin! 589.Zi de Sabat. 3. Aleluia. tot ce sunt Tatălui cel bun şi sfânt! 3. Trup şi suflet. dar bogat. Veşnice izvoare. Din al cerului altar Iei lumină şi splendoare.Ce Sabat bun şi sfânt Ne-ai dat pe-acest pământ! Dar cât va fi de fericit În veacul nesfârşit! 588. Azi în tine m-odihnesc Şi mă-nchin cu bucurie Azi şi-n veşnicie. Aleluia.

Doamne. Dar nicicând nu cânt mai vesel Decât în Sabatul sfânt! Refren: Griji. Dar ca despre har să cânte Ei nu pot. dureri în Sabat zboară. ci numai eu.De la lucrul nostru.Doamne. (:Dă-ne pace şi iubire. 591. Pentru Sabat ne-ai chemat. (:Într-o sfântă părtăşie Fă-ne cântecul curat! :) 4.Îngerii pot să mărească Prin cântări pe Dumnezeu. 4. Dar îmi eşti atât de-aproape În Sabatul Tău cel sfânt! 3. Mulţumesc lui Dumnezeu! Bucuria mă-mpresoară Şi-n credinţă cresc mereu! 2. Peste lume înălţat! :) 2.Pregustări de veşnicie. Şi să spun oricărui suflet De odihna ce-am găsit. Tu eşti Creatorul ..1. ce mult aş vrea să laud Harul Celui preamărit. (:O fierbinte aşteptare A-ntâlnirii cu Hristos! :) 592. (:Ca un far pe ţărmul vremii.Ne-nchinăm cu mulţumire Pe altar de Sabat sfânt.Doamne.Dă-ne azi înviorare Şi un Sabat luminos.O. Leagă cerul de pământ! :) 3. faţa Ta o caut Prin credinţă orişicând.. Dă-ne harul Tău bogat.Şi la lucru şi pe cale Despre Sion vesel cânt.De la lucrul nostru Doamne 1.

Doamne. Semnul sfânt al ascultării. Doamne-aşa de minunat! 2.Din Paradis. Tu-mplineşti ale noastre nevoi. Dumnezeule mare. Cum în cer şi pe pământ! Leagă. Sabatul sfânt vrem să-l scriem pe frunţi. mii de fire Între noi şi-a Ta iubire Şi prin noi să răspândeşti Semnul dragostei cereşti! 593. Azi.Din Paradis 1. Chiar printre nori. Tu eşti Creatorul Şi al Sabatului Domn. pentru veci. Tu eşti şi Mântuitorul Pentru fiecare om! Azi ne-aducem iar aminte De-ale Tale fapte sfinte. în inimi. 3. fie scris Cum a fost şi-n Paradis! 3. . Pentru marea mântuire Şi tot harul revărsat! Semnul veşnic al puterii. Sabat de Sabat cobori lângă noi.Noi nu cedăm închinării păgâne Şi nu stricăm Legea Celui preasfânt. 2. Căci. Tu în noi lucrează.Îţi aducem mulţumire Pentru-al Tău frumos Sabat. Dumnezeul iubirii Ne-a dăruit un Sabat minunat. Ca semn etern de curată-nchinare. Cum pământul l-ai creat. El l-a sfinţit şi l-a dat omenirii Ca un altar peste veacuri ‘nălţat. Refren: Te preamărim. Doamne.1. Dar şi tăria înalţilor munţi.Purtând din zori gingăşie de floare. ziua-a şaptea rămâne Zi de-nchinat şi pe noul pământ.Doamne. ca o rază de soare. Dă-ne Duhul Tău cel Sfânt Şi ne binecuvântează.

Cum va fi în veşnicie? 1.Porţi de Sabat se deschid Pentru cel neprihănit.Cum va fi în veşnicie Un Sabat lângă Isus. Ne-nchinăm cu bucurie Şi din toată inima. Refren: Doamne. pacea Sa.Astăzi în ziua de Sabat 1. când va fi răpus? O.Cum va fi o viaţă nouă Pe pământul înnoit. să fii Şi acum şi-n veşnicii! 595. Isus. Răul. .Astăzi în ziua de Sabat Cu toţi ne-am adunat Pentru-a aduce mărire Celui ce ne-a salvat. Plin de sfântă bucurie. Prins de farmecul ceresc. Slavă Lui. Îngeri cântă într-un glas: "Vă grăbiţi spre-acest Locaş!" 3. ne-ajută-n credinţă Ascultători să-Ţi fim. în Sabat.Porţi de Sabat ai deschis. În Locaşul fericit? 3. Fluvii de lumini primesc Ca să uit ce-i pământesc! 2. ce slavă de nespus! 2.Pregustăm din veşnicie Azi.Porţi de Sabat se deschid 1. Doamne-aşa cum ai promis! Pentru-această sfântă zi Preamărit. Când va spune "pace vouă" Domnul nostru preaiubit.Porţi de Sabat s-au deschis Către tainic Paradis.594. Aleluia! 596. Ceru-i minunat popas.

Ne-acoperă azi.E-atâta cânt sub cerul necuprins Şi-n suflete.Revarsă. un scut adevărat! Acelaşi ieri şi azi şi-n veşnicii. Isus iubeşte. privim spre Orion. azi. Te rugăm. Iubire divină dă-ne Tu în dar! Pe-ai Tăi copii să-i binecuvântezi: Ai Tăi să fie în veşnicie! 3. mărire. Şi prin a Sa suferinţă Pace ne-a dăruit! 3. Isus trăiască! 598. Azi îngeri mii înalţă slavă-n cor! Zi minunată din cer lăsată! 2. I-aşternem azi covor de inimi noi: Salvarea noastră.Dispară griji lumeşti.Prin porţi de cer. Celui ce S-a jertfit. Goneşte-orice gând rău Şi fă-ne-atenţi ca să-nvăţăm (:Din sfânt Cuvântul Tău!:) 3. El mântuieşte! 4. astăzi.E-atâta cânt… 1. De unde răsare al iubirii Domn.Glorie. slavă. soare s-a aprins.Dispară griji lumeşti! 1.Ascultă-ne când Te chemăm Prin rugă şi cântări. când ne adunăm. 2.O.Cântece de biruinţă Din inimă să-Ţi jertfim. căci eu Încep Sabatul sfânt. .Rămână-n veci ce Domnul a creat! Avem Legea Lui. Dat omului de Dumnezeu (:De când e pe pământ!:) 2. Doamne. belşugul Tău de har.El a dat făgăduinţa Că ne vom închina Zilnic şi Sabat de Sabat Sus în mărirea Sa! 597.

Prinos de rugă şi cântări Aprindă stele-n depărtări. Doamne. În liniştea lui. fericit. De-al îndurării sfânt izvor! 3.(:Cu binecuvântări.Un Sabat ceresc 1. să primim Lumina sfatului divin. a sosit. slavă lui Dumnezeu! El.Un Sabat ceresc. 2.Cu glasul Tău. timp sfinţit! Spre casa păcii parcă zbor! Pot să m-apropii. Să ‘nalţ glasul meu în cântări de Sabat.Tânjesc după ceasul când pot să-ntâlnesc Pe-Acela în care iubire găsesc. azi. cântând. ce minunat! Credinţa mea o simt crescând! 2. Venim în sfânt locaş de har.Dulce-i amurgul spre Sabat 1.Când umbra serii cade iar 1. îmi deschide întreg cerul Său! 2.. sigiliu divin! Refren: Slavă. Lumini de har mântuitor S-aprinzi în viaţa tuturor! 600. Alungă-al nopţii văl cernit. 3.Când umbra serii cade iar. Zi de odihnă.Sabat de Sabat voi gusta Toată lumina jertfei Lui! Încă puţin şi voi intra În bucuria Domnului! 601.. .Întinde. Lumea o las şi-alerg.Dulce-i amurgul spre Sabat!. plin de har. sunt aşa fericit! Frumos se revarsă din cerul senin Odihna cea dulce. În pacea serii. cel preaiubit. mâna Ta Şi ne deschide inima.:) 599. Spre fraţii mei.

În suflet şi în gând. Aici eu sunt şi faţa Ta O caut fericit! 603. Veşnicul legământ. Un Sabat veşnic vom serba. 2.Pe-al lumii drum întunecos Zilnic eu pot umbla. din pacea Ta. Un semn divin.Când seara s-a lăsat Din cerul înstelat..Ne-ai dat Sabatul sfânt.Bine-ai venit. Eu ştiu că m-aşteaptă Edenul pierdut!… 602. Osana! . 3. Aproape eşti. Sabat divin! 1.Bine-ai venit. 3.Odihna de Sabat m-ajută să spun Ce mare e Domnul şi cât e de bun! Privesc înainte spre-un nou început. 3. de mă vei căuta În zori şi-n asfinţit. 4. 5. 2.Doamne.Când seara s-a lăsat 1.Sigiliul Tău l-ai pus Pe-această zi. E ziua de Sabat.Să spun tuturor cum Isus m-a salvat. Sabat divin. Tu eşti stindardul meu! Cu trup şi suflet mă închin Astăzi lui Dumnezeu. Cu clipe dulci. Ne umpli inima.Cerul e pe pământ. Isus. Soarele blând când a apus. de neschimbat. Pacea iubirii lui Hristos Este lumina mea. Isus. Ne dai şi harul Tău bogat Căci ne-ai răscumpărat.. Mărire.Când Tu ne vei lua În strălucirea Ta.

curat. din ţara nevăzută. Să-Ţi pot cânta un cântec de Sabat. alungă tot ce e trecător. tot mai sus.. în veşnicii. peste cel împovărat! Deschide larg. 4. Şi să mă-nveţi cum pot fi mântuit..Al Tău Sfânt Spirit. din cer.Scumpe Isus.Vreau să mă ‘nalţ peste zări şi.Rămâi cu noi. nici mormânt Şi nici un rău pe muntele cel sfânt! 605. Vor fi dureri pe drumuri pustiite..Ce scurtă-mi pare! 1. rămâi. Sabat binecuvântat. spre slavă porţi cereşti Şi spre Hristos să mă călăuzeşti! 2. 3. Doamne. Rămâi cu noi.Doamne. nu pleca!. 3. în sufletu-mi trudit.Ai milă.604. Isuse. În care mângâiere am simţit! De sus. Cu pacea ta. o. Sabat binecuvântat! 1.. e ziua pe sfârşite Şi noaptea grea curând se va lăsa.Ce scurtă-mi pare a Domnului zi sfântă. Ia-mi de pe umeri poverile ce dor! Vreau pacea Ta. trâmbiţează marea zi. Tu mi-L lasă. Să mă conducă pe-al dreptăţii drum.Rămâi cu noi. preaiubitul meu Isus. e ziua pe sfârşite 1. Când vom serba Sabat nou. şi binecuvântează Pe-ai Tăi copii plecând la casa lor! Locaşuri noi în ceruri le păstrează Pân’ vei veni curând. pe albul nor! 606. 2. Să pot veni la părintescu-Ţi sân. Tată. Refren: Rămâi.Bine-ai venit. O dulce pregustare am primit. Să Te-ntâlnesc. doar Tu ne însenini! În plânsul greu să fii cu noi! . Când n-or mai fi nici lacrimi..Bine-ai venit. Îmbracă-mă-n veşmântul alb.. Vrăjmaşul crunt să nu mă amăgească.

Rămâi cu noi. 3. Ne-atinge al veciei dor.. Ne-ai fost balsam pe drum însângerat. atât mai ştim a spune.Apune soarele în văi 1.O nouă zi de Sabat sfânt. spre veşnicii.. Că vii la noi. cu Tine să plecăm..Sub binecuvântarea Ta. Acum ne despărţim. 3. Se scurge-ncet. Ducând al nostru cânt. ... Ne-ai fost izvor şi frângere de pâine. 607.. Cuvinte nu-s mai mult să Te rugăm! Nădejdi se-aprind la stingere de lume.Se înserează peste zări 1. E tainic ceas de asfinţit. rămâi cu noi! 2. Altar de rugă şi de cânt.Se înserează peste zări. În urma sa privind… Şi iarăşi candele se-aprind În ceruri. 2. Sabatul dat de Creator Ne-a fost popas frumos şi sfânt.. Părinte sfânt. Din pâinea vieţii Tu ne-ai frânt. 3. ne-a fost aşa de bine! Cu glasul Tău pe toţi ne-ai alinat. Ne-ai pus o masă în pustiu. pentru noi. Ne-ai pus în inimă un cânt. Bogată în solii. Din ceruri astăzi am primit Noian de binecuvântări.. Ne-ai dăruit Cuvântul viu.Fără de Tine ne-om simţi străini! Rămâi cu noi.Rămâi cu noi.Îţi mulţumim. Dar vrem cu toţi să ne-ntâlnim La marea de cristal! 608. 2... Atâtea sfinte îndurări.Apune soarele în văi.Adie lin al serii vânt.

scumpă şcoală de Sabat.Ce bucurie simt în piept. 3. iubit De care gândul mi-e legat. 4. Când prin Cuvântul Domnului Să-mi fie sufletul ’nălţat.4. Şi-s tot mai dornic de-nvăţat. 2. Ca şcoala sfântă de Sabat. scumpă şcoală de Sabat! 1.De-aceea noi te preţuim.În tine-ntâi am cunoscut Solia ce-a sosit În Betleem când S-a născut Al păcii Prinţ iubit.Cunosc un loc frumos 1.Aşa un loc în lume nu-i. Că-n şcoala noastră de Sabat Isus Hristos cel bun şi drept Ne însoţeşte ne-ncetat. Loc sfânt e şcoala de Sabat. Isuse. Te rugăm acum. Mai dornic să-mplinesc! 2.O. . 4. Aici aud Cuvânt sfinţit. Comoară de Cuvânt. în şcoala de Sabat. 3. Căci tu ne-nveţi curaţi să fim În fapte şi în gând. Şi ne condu spre veşnicii! 609. 610.O. Cu drag te regăsesc.Şi tot în tine am aflat Cât sunt de păcătos Şi că speranţa de scăpat E numai în Hristos. rămâi cu-ai Tăi copii. Acest Cuvânt nepreţuit E-aici. Să vii cu noi pe-al vieţii drum! Un stâlp de nor şi foc ne fii.Rămâi.Aici pe Domnul L-am găsit Cu drag în dar El mi S-a dat.Cunosc un loc frumos.

priveşte şcoala noastră! 1. 2. Isus! (:Azi. ce lumină am aflat la şcoala de Sabat! 3. pe Domnul Îl slăvim! Spre cer avem un drum deschis.Părtaşi la tot ce ne-a promis.Un loc plăcut şi adorat .Tu. Urmăm pe Dumnezeu! O. aici Ţi-aducem slavă Şi-nvăţăm tot ce ne-ai spus!:) 2. ce frumos e să-nvăţăm! 1. Fă-ne buni şi-ascultători.Un loc plăcut şi adorat 1. curaţi ca mieii. :) 612.O. Miel de jertfă răbdător.O. (:Şi îndreaptă-ne spre ceruri Ca să fim în veci ai Tăi. Păstor iubit.O.Iar când în pace vom intra Pe-acel pământ din nou creat.Noi copiii Tăi rămânem Cu credinţă pururea (:Şi pe-acest pământ servindu-Ţi Şi-n Împărăţia Ta! :) 3. (:Cum ai fost Tu între oameni. Atunci cu Domnul vom avea O nouă şcoală de Sabat.O. ce lumină am aflat la şcoala lui Hristos! El drumul bun ne-a arătat spre cerul luminos! Privind şi azi la chipul Său. 611. Păstoreşte-ne cum vrei.O.Fă-ne blânzi. priveşte şcoala noastră. Scump Învăţător. :) 4. condu-ne. ce putere am aflat în şcoala de Sabat! 613. acolo ne-ntâlnim! Să biruim orice păcat.5. Aşa am învăţat! O. ce frumos e să-nvăţăm la şcoala de Sabat! Ne-aşteaptă Domnul s-adunăm din pâinea ce ne-a dat… Al Său Cuvânt ne va-ndruma Pe-a vieţii cale grea… Primim cu toată inima învăţătura Sa.

Cu zel şi setoşi căutând Din Scripturi mereu să-nvăţăm.Ce dulce e şi ce frumos ‘N-această şcoală-a lui Hristos! În coruri Domnului cântăm. (:Deci merg şi eu înviorat La sfânta şcoală de Sabat!:) 3. de păcat.Frumos şi măreţ este-aici Când toţi în Sabat ne-adunăm.E sfânta şcoală de Sabat! Isus Hristos obişnuia.Frumos şi măreţ este-aici 1.În ziua sfântă de Sabat . Când daruri I-aducem sporit Şi când cu iubire lucrăm! Cu inima plină de cânt Şi gata mereu de slujit Cu toţi aştepta-vom grăbind Un Sabat etern fericit.Isus şi El a învăţat În sfânta şcoală de Sabat Cum poţi moştenitor să fii Al scumpei Lui Împărăţii. dacă noi În veac de El vom asculta! 3. Azi suntem din nou curăţaţi! 2.Frumos şi măreţ este-aici Când lui Dumnezeu ne-nchinăm. (:Să meargă-n locul adorat La sfânta şcoală de Sabat!:) 2. Aflăm cum am fost la-nceput Prin Domnul de Tatăl creaţi. 615. Acelui ce-atât ne-a iubit Că-n dar mântuirea ne-a dat! Gustăm astfel chiar de pe-acum Ce Domnu-a promis să ne dea Când El va veni.Din inimi cântăm mulţumind Cu psalmi din Sion ne-ncetat. Şi cum tot prin El. Pe El cu drag Îl adorăm! (:Te simţi de cer apropiat În sfânta şcoală de Sabat!:) 614. Chiar din copilăria Sa.

Vreau setea să-mi aline… 2.Pe Dumnezeu rugaţi Din suflet cu tărie Ca să ne dea şi azi Duh Sfânt în bogăţie! Aici şi-n orice loc Şi-n veci cu El să fim.Pe Dumnezeu rugaţi 1. 3. Porunca s-o pot ţine! Şi udă-al inimii pământ Cu ploaia Duhului Tău Sfânt. Ştiu că mă-ncerci.În ziua sfântă de Sabat Îmbracă-mă-n putere. Să văd cerescul Canaan. lasă-Ţi haru-asupră-mi să se plece. Să te mai temi. Din slova Cărţii sfinte. cânt şi prind curaj: Numai spre Tine glasu-mi să se-nalţe.Cum poţi. cu-al Tău har Mă satură. Aşa de Dumnezeu. Atrage-mă la Tine. dar ştiu că nu mă laşi. setos strig eu: O.Cum strigă-un cerb setos de apă rece. inimă plăpândă. Cu-a Ta iubire. Din drumul drept să nu m-abat.Cum strigă-un cerb 1. fii veselă şi cântă. Când îmi dau seama. .Îndurător mă ţii pe-a’ Tale braţe.În ziua sfântă de Sabat. o. Suprema mângâiere. 3. şi-ades’ să plângi de dor?… Tresaltă deci. Părinte! Iar pacea şi-al iubirii foc În inimi să-şi găsească loc. 616. Din apa vieţii dă-mi să beau mereu! 2. Cărarea vieţii s-o străbat Făcând doar sfânta-Ţi vrere! Să-ajung cu Tine la liman. Căci ai în cer un Tată iubitor! 617. atunci.Din pâinea ce se frânge iar. În fapte şi-n cuvinte.1.

.Poveţe să ne dea Şi voia-I să-mplinim. Lasă-ne. Pe-ai Tăi închinători De moarte-i poţi scăpa. Unde toţi ne adunăm.Când în ziua Ta cea mare Noi la cer ne vom ‘nălţa. 4. Doamne. Îmi dispare-orice tristeţe.Sfânt. sublim e locul Doamne! 1. Ca în mreaja-Ţi de iubire Fericirea s-o gustăm. Să vie în curând Împărăţia Sa Şi pe pământul nou Sălaşuri să ne dea. Ţie astăzi ne predăm. 2.Sfinţeşte-ne acum. Păşim pe drumuri bune. Tu eşti vindecător De orice rană rea. De tot ce ne mânjeşte! Cu foc din tronu-Ţi sfânt Un foc aprinde-n noi Ca veşnic luminaţi Să fim urmaşii Tăi! 618.Pe Dumnezeu rugaţi Să fim păziţi de rele. De vrei să ne conduci. De orice spirit rău. 3. Faţa Ta s-o căutăm! Refren: Depărtaţi de pofta lumii.Cuvânt Tu de ne dai Avem înţelepciune. 3. Cu haru-Ţi ne-ocroteşte. Prin Fiul Său iubit Păcatul să ni-l spele.Sfânt. în prosternare. În credinţă mă-ntăresc.Când aud cântarea dulce Şi Cuvântul Tău ceresc. sublim e locul. 2.

Liberaţi de griji amare Veşnic Te vom lăuda! 619. Veniţi în sfântă adorare! Aleluia. Aleluia! Răsară azi recunoştinţă. Să Te ascult în pace: Aceasta-i partea mea! Şi-apoi tot ce-mi vei cere Să fac mai cu plăcere. Să nu m-abat din cale. Aleluia! Veniţi cu mâini nevinovate. Soli ai păcii. Jertfă sfântă să aducă fiecare! 2. 2.Voi. Credinţa s-o păstrez.Putere dă-mi. Către Domnul. Şi după-o luptă bună Să-mi dai a Ta cunună! 620.Din ceruri pentru mine 1. Coboară pacea Ta. Cu inimi şi simţiri curate. În dragoste şi umilinţă. Să se ‘nalţe consacrarea şi cântarea! 3. . Cu rodul binecuvântării! Aleluia. E zi de sfântă sărbătoare! Aleluia. fiecare. 3.Aş vrea ca şi Maria Să şed ‘naintea Ta. care locuiţi sub soare 1. Cu credinţă-n umilinţă. Aleluia! Iubirii fără de hotare A Celui sfânt şi bun şi mare.Din ceruri pentru mine. Dătătorul.Veniţi. Cuvântu-Ţi de iubire Să ştiu a-L asculta! Prin Duhul Tău mă-nvaţă Să-L împlinesc în viaţă. la ceasul închinării. Statornic să-Ţi urmez. care locuiţi sub soare.Voi. care locuiţi sub soare.Voi. Isuse.

Veniţi cu toţi să ne smerim Sub mâna Celui tare Şi de la Domnul să primim Azi binecuvântare 4.Imn de laudă 1.Veniţi cu toţi să ne-nchinăm! 1. din suflet. Azi. Gustaţi din pâinea vieţii-n dar Şi beţi din apa vie.Tatăl nostru cel din ceruri! 1.Tatăl nostru cel din ceruri. azi se unesc În această adunare Când Cuvânt dumnezeiesc Vrei să-mparţi la fiecare.Veniţi la tronul plin de har. pământ. 3. sfânt Părinte. Roua Duhului Tău Sfânt Să-ntărească-al Tău Cuvânt! 623.Cer. 2.Către lume duceţi vestea salvatoare! 621. Refren: Doamne. Te rugăm Să ne-nveţi cuvinte sfinte! Tuturor să dăruieşti Binecuvântări cereşti! 2. Veniţi cât El vă-mbie. aici ne-am adunat Spre-a-Ţi aduce ruga noastră Prin Isus cel adorat.Veniţi cu toţi să ascultăm A Domnului solie Şi toţi aminte să luăm La glasul ce ne-mbie. Şi. 622. binecuvântează Şi păzeşte-ne pe noi! .Veniţi cu toţi să ne-nchinăm La tronul sfânt de milă Şi de la Domnul să aflăm Iubire şi lumină.Imn de laudă ‘nălţăm Către Tine.

2.Fii cu noi.Iar Isuse ne-adunaşi Să ne dai învăţăminte. curaţi! Refren: Doamne-ajută. Dacă Spiritul cel Sfânt Nu ni-L dai să ne lumine. Ca lumină din lumină.Fi-ne Doamne scut. 2. de orice rău! 3. Tu.Iar Isuse ne-adunaşi 1. Fă-ne Doamne buni. o. Dă-ne binecuvântarea Ce Tu ne-ai făgăduit! 2. Curăţeşte viaţa noastră De păcat.Fă să cadă-n abundenţă Ploaia Spiritului Tău. Din mărire la mărire! 625.Varsă-Ţi marea bunătate Peste toţi cei adunaţi.Tu. predicarea Să rodească însutit. toate! 3. Peste inimi abătute . Şi prin Sfântul Tău Cuvânt Luminează calea noastră Cât vom sta pe-acest pământ! 624. Fă să ne simţim atraşi De cereştile-Ţi cuvinte. născut din Dumnezeu.Varsă-Ţi marea bunătate! 1. povaţă. Prin al Tău Mângâietor. Spală-ne de răutate.Mintea noastră-al nostru gând Rătăceşte fără Tine. Şi-narmaţi cu-a Ta putere Să-mplinim ce ne vei cere. Dă-ne cugete curate Şi-mplineşte-n noi. scump Isuse. Fă-ne după chipul Tău. Spală-ne de-orice ne-ntină Şi ne du spre-ndreptăţire.

Te rugăm să vii. Adevărul în suflet s-adunăm. Când în taină doar Ţie ne rugăm. Fă din noi un templu sfânt. Păstoreşte-ne Tu.Laolaltă ne-am strâns să ne rugăm.Laolaltă ne-am strâns 1. 3. inimile-acum. Şi ne du pe căi curate. dar divin! Lasă soarele dreptăţii Să-şi reverse peste noi Razele vindecătoare Ce creează inimi noi. Astăzi şi întotdeauna Protejează-ne-n nevoi! Întăreşte paşii noştri Pe al vieţii drum spinos. Ne uneşte-n gând prin al Tău Duh Sfânt. Mană sfântă. De ispită ne fereşte Şi de tot ce-i stricăcios.Doamne sfinte. Tu. Tu în noi şi noi în Tine Cât vom fi pe-acest pământ. Ne sfinţeşte. Ca făpturi din nou născute. Când în taină pe Tine Te-adorăm! 627. să cântăm. Isuse. 2. 3. Ne primeşte iar jertfa pe altar. 2. . Azi în Sabat pe Tine Te-aşteptăm. După veşnicu-Ţi Cuvânt! 626.Dă-ne azi din apa vieţii Un pahar curat şi plin. Prea-ndurate. Când în taină Cuvântul Ţi-aşteptăm. Dă-ne pâinea Ta cerească. Fă din noi un templu sfânt. Facle pururi vii să fim. Prea-ndurate! 1. Părinte. Vino.Laolaltă ne-am strâns să ascultăm.Laolaltă ne-am strâns să înălţăm Al Tău Nume.Doamne sfinte. fii şi azi cu noi. Doamne.Toarnă leac alinător! 3.

Preasfinte. Pe cel slab să-l întăreşti! 2. 3.Când eşti Tu tăria noastră Vântul nu ne va izbi. Umple-ne cu-a Ta iubire. Tu ne eşti Părinte. Să putem şi noi ierta. Ca Părinte să ne cerţi.Doamne-ajută-ne întruna Să fim iubitori şi buni.Doamne sfinte plin de milă 1.Prin purtări şi fapte sfinte Numele să-Ţi proslăvim! 628.Duhul Tău cel Sfânt revarsă Ca o ploaie pe pământ Şi-ntr-al lumii miez de noapte Împlineşte-al Tău Cuvânt! Dă-ne zelul de-a lucra Să grăbim venirea Ta! 630. Vino-n ea să locuieşti! Ruga noastră s-o primeşti. Să trăim viaţa Ta.Doamne sfinte plin de milă. 4. De aceea fără Tine Nicăieri nu vom porni! Numai în lumina Ta Vrem pe cale a umbla! 3.Doamne. Cu-ndurare să ne ierţi. Ca să dobândim cununa Ce-ai promis-o din străbuni! 629.Dă-ne-un spirit de jertfire. Dar în mila Ta. Umiliţi noi Te rugăm: Să ne ierţi de orice vină Când spre Tine ne-ndreptăm! 2.Tatăl nostru cel puternic 1.Aşteptăm cu dor momentul . Inima e pregătită.Tatăl nostru cel puternic Din ‘nălţimile cereşti.

Zdrobiţi de greaua noastră cale. Căci limpede ca şi cristalul E apa ce-am găsit! 3.1. scump Isuse. 3.Pune foc. pune iubire În puternicu-Ţi Cuvânt Şi cu forţă neînvinsă Să lucreze-n noi avânt. Să dăm şi-altora de ştire Că Tu eşti al vieţii-izvor.Aşteptăm cu dor momentul La Isus iar să venim. Ca din gura Lui măiastră Sfaturi bune să primim. Ne zice: "Bun venit"! Refren: Stăm lângă apa de viaţă. Aici e de-odihnit. suntem chiar la izvor! 2.O. Să păstrăm şi noi întruna Ce ne-ai spus Tu arzător.Stăm lângă apa de viaţă 1. Da. Tu ne-nvaţă. Fă ca-nvăţătura noastră Să nu fie în zadar. Lângă apa de viaţă. Scrie-ne vorbirea-Ţi sfântă Pe al inimii altar! 2. Lângă apa de viaţă. 631.L-ale Domnului picioare Toţi cu drag ne-am aşezat S-ascultăm rostirea-I dulce Despre harul minunat. gustă din această apă Ce-i dată de Isus! Ea e puterea mânuirii Şi-a naşterii de sus! . Cum putem obţine viaţa Celor sfinţi şi fericiţi. Cum putem fi mântuiţi.Stăm lângă apa de viaţă Ce curge liniştit… Hristos din inimă ne cheamă.

Cu credinţă-n faţa Ta 1.O.Tu ne eşti Judecător Drept şi bun şi iertător.Al Evangheliei Cuvânt E glasul Tău.Să fie-aici prezenţa Ta Şi „Casa Ta” se va numi. O poartă-a cerului va fi! 4.Fii azi cu noi 1. sfinte bucurii! 2.4. lasă astăzi pacea Ta. Iubirea Ta-n acest locaş.Fii azi cu noi. Să fim umpluţi de fericire Şi mântuiţi prin har! 632. Mântuitor divin. Astăzi vom îngenunchea. al rugii fum! 2.Poţi bea şi tu cu-ndestulare Din ăst curat izvor. De la Tine vom primi Multe. Prin neprihănirea Ta. Isuse! . în noaptea grea.La apa vieţii ne conduce Mântuitorul chiar. Tot ce-avem şi ce primim E din îndurarea Ta.Cu credinţă-n faţa Ta.Vorbeşte-mi Tu. Şi inimile noastre-am vrea Să fie-n veci al Tău sălaş! 3. 633. Părinte bun Şi pleacă-a Ta ureche-acum! A’ noastre inimi se supun. Primeşte. Ce ne umple inima! 3.O. Ce pe pământul nou va curge În veac şi tuturor. Iar pentru noi. ce-l auzim! Să ardă-n suflet focul sfânt Şi-a Ta lumină-n veci! AMIN. 5. Numai Tu ne poţi salva! 634. Tu.

Ne-arată voia Ta Din sfântul Cuvânt! . Mereu învingător. Fă ca în consacrare Să-Ţi dea toţi viaţa lor. inima-mi deschide. cu pacea Ta.Vorbeşte-mi. Cu laudă mă umple‘n Tine-a mă bucura.. Le dă Tu bucurie. Tu. Mărire să-Ţi dau Ţie Şi gloria să-Ţi vestesc. Spirit Preasfânt." Vorbeşte-mi zilnic. Grăbeşte-a Ta venire Căci Te-aşteptăm cu dor! 3. Vorbeşte Tu ca-n timpuri. Refren: Vorbeşte-n şoapte blânde. Doamne. Vorbeşte-mi c-un blând glas..Duh Preasfânt.. Isuse.1. Mereu c-un dulce glas. Condu-i pe drumul sfânt. Arată-Ţi voia Ta.. Ţine-i treji pe pământ.Bun Isus 1. S-aud eu vocea Ta. Şopteşte-mi în iubire: "Eu singur nu te las".Bun Isus.. O. Şi toată Legea Ta. Arată-mi datoria. S-aud a Ta şoptire: "Eu singur nu te las!". Scumpe Isus. Şopteşte-mi iubitor: "Mereu tu vei fi liber. Cu noi pe pământ! 2. 2.. Să-Ţi împlinesc porunca Şi să Te preamăresc! 635. Rămâi.Copiilor Tăi vorbeşte.

pe nume. vorbeşte-mi Tu. vorbeşte-mi Tu..O.Deschide-mi gura să cânt mântuirea.. Domnul meu.Fii cu noi. 3. Mă condu cu glasu-Ţi blând. Stai lângă noi Să-Ţi pui pecetea Ta În inimi şi-n gând! Amin! 636.3. Căci Te-ascultă robul Tău! 637. Isuse. Peregrin în astă lume.. Căci doar Tu. Tu vorbeşte. Doamne. Isuse! 1. Îţi paşti turma intre crini. Pune iubire în cântecul meu! Din preamărire să gust fericirea. Toarnă Tu a Ta iubire În al sufletului vas.Deschide-mi ochii! 1. Să fiu gata-n orice ceas.O. deschide şi inima mea! Astăzi Te caut cu inima frântă. Să-l fereşti prin văi pustii! Peste-al inimii frământ. Eu aştept al Tău Cuvânt. Unde Tu. de rătăcire. Să Te pot urma oricând. Sămânţa bună s-ajungă-n ogor! Deschide-mi pasul spre lumea întreagă . Lasă Duhul Tău cel Sfânt! 4.. Tu vorbeşte. Pleacă-mi urechea s-aud vocea Ta! 2. vorbeşte-mi Tu. Păstor divin. vorbeşte-mi cu iubire. Isuse.Să-mi vorbeşti de-a Ta venire. să-Ţi văd faţa sfântă. Căci Te-ascultă robul Tău! 2. Domnul meu.O. ştii Pasul meu. Binecuvântări nespuse Ale Tale şoapte sunt. Deschide-mi calea să duc harul Tău! 3.Deschide-mi ochii.O.Deschide-mi mâna să fie mai largă.

Te rugăm. din pagini de Scripturi. din harul ce-l aştept. a Ta mână. Veşnic să fie stăpână.Cu paşi de rugă.. Ca un cerc de lumină. Pune.De-i nor sau zi senină.Doar Ţie-Ţi dau tot dorul meu De-a fi curat şi sfânt. Ca o boltă-n zidire. mă îndrept Să caut faţa Ta. De nu am har de-ajuns! S-o port nu pot. cu pace deplină. 2. binecuvântări! 1. binecuvântări Peste ruga sfintei adunări! Şi. Peste noi. a Ta mână.. Doamne.’Nălţată spre unire 1. S-aud cum îmi vorbeşti..Cu paşi de rugă 1. Lumina Ta şi pacea Ta! 640...Apoi.Povara luptei e prea grea. Tot ce e partea mea! 2. Peste noi. Doamne. scump Isus! 4.Lasă.. Să-mi dai. Doamne. Căci vreau să fiu al Tău mereu Şi pe un nou pământ! 639. dar voi putea Prin Tine. Dă-ne astăzi. că Tu eşti cu mine. acasă s-ajung! 638. Deschide-mi cerul. din minunatul Tău Cuvânt.Lasă.’Nălţată spre unire. Să ştiu că-n planul Tău ceresc Tu încă mă iubeşti! 3. Să coboare cerul pe pământ.Pâinea speranţei s-o duc tuturor! 4. . Scurtează-mi drumul cel aspru şi lung! Arată-mi.Deschide cerul şi ia-mă la Tine.

Mâna Ta. mâna Ta. 3.Mâna Ta. Peste noi întinde iar mâna Ta! Nesecat izvor de har. şalom! Refren: Şalom. Şi când vrăjmaşul va lovi Isus te va păzi! – Refren! 2.. Învăţăm să Te iubim. Să ne-ajute la trudit mâna Ta! 642.. fie pavăza ta! 1.Mâna Ta. mâna Ta. Cât de bine-i să simţim mâna Ta! Când în palma Ta privim. şalom. Isus. Domnul Savaot! – Refren! . mâna Ta.Să fie în lăuntrul tău Cu dragostea şi harul Său. Pe calea-ngustă să poţi sta. Isus! 1.. Să te-nconjoare peste tot El.. Isus. Şalom. Să ne-ajute la trudit mâna Ta! Cât mai e pân’ la sfârşit.. Isus..Cu binecuvântarea Sa Să fie şi deasupra ta Şi Stâncă sub piciorul tău Să fie El mereu! – Refren! 4. Isus. Până la cer să rămână...Prin mare sau pustie.Şalom. Bogăţii din ea răsar. pacea Sa.La dreapta ta să-L ai mereu Ca braţ ocrotitor la greu Şi-n stânga cu nuiaua Sa Mereu te va-ndruma! – Refren 3. Ca un stâlp sau făclie. Peste noi întinde iar mâna Ta! 2.Mâna Ta. Peste noi. şalom. Cât mai este de-mplinit..3. Cât de bine-i să simţim mâna Ta!. 641.Să meargă înaintea ta. a Ta mână..

5.Binecuvântarea Ta Binecuvântarea Ta Dă-ne-o.Rămâi. 4. La noi cu-al Tău Cuvânt. la plecare.Să rămânem în unire. Isus Hristos. Ca s-aşteptăm în pace Viaţa cea de veci! 645.Harul lui Isus 1.Harul lui Isus cel tare Şi iubirea Tatălui Fie binecuvântare Peste noi. Întăriţi prin Spirit Sfânt! 644. Să nu ne ispitească Vrăjmaşul mânios! 2. copiii Lui! 2.Rămâi cu-a Ta iubire.Rămâi cu a Ta milă La noi. Plini de pace şi iubire. Şi pururi adevărul Ne vie-n ajutor! 3. O lumină pe cărare!… . Isus. Fraţi ai Mielului cel blând. Ca în credinţă tare Să trecem pe pământ. Şi Cuvântul predicat În această adunare Să ne fie spre-ndrumare.Cu binecuvântarea-Ţi Deasupră-ne să treci. Ca să avem răbdare În păsuri şi-n nevoi. Preasfinte. scump Mântuitor.Rămâi cu-a Ta lumină O. la noi.643.Rămâi cu a Ta milă! 1. Isus Hristos. Doamne.

Cu dragoste şi har! 3. cât aş vrea să-Ţi mulţumesc Isuse.646. 4. Oricât de mult aş vrea. cât aş vrea să-Ţi mulţumesc 1. pot să Te iubesc. Căci pentru Tine-aş vrea să fac şi eu ceva..O. Mereu ai fost la dreapta mea. Tu. Doamne fii cu noi în veci de veci! . cât ai fost de bun! Cu Tine eu voi sta întreagă viaţa mea! Primeşte darul meu: toată inima! 647. Cu mâna Ta de Dumnezeu. Tu mi-ai dat 1. tot prea puţin Ţi-aş da.De-ar fi.O. Primeşte darul meu: toată inima! 4. pacea mea! Cuvinte n-am şi nu găsesc Iubirea a-Ţi cânta.Mi-arată. Doamne.În nări mi-ai pus suflarea Ta.Îţi mulţumesc că m-ai chemat Şi pot să Te slujesc. Doamne. C-un dor aprins în piept.Mereu mai mult aştept ziua când să-Ţi spun.. Cu dragostea dintâi paşii să-Ţi urmez. unde să lucrez. Primeşte darul meu: toată inima! 3. Ca să mă ştii salvat din căderea mea! Cu bucurie-aş vrea să-Ţi dau şi eu ceva! Primeşte darul meu: toată inima! 2..Doamne.. Tu poţi să-l înmulţeşti. Sfatul Tău să ne susţină.E poate prea puţin ce Îţi dăruiesc Dar chiar de sunt sărac. 2.O... fii cu noi! 1. Turma Ta să se menţină. Te laud ne-ncetat: Isuse. Mi-ai dat şi braţe tari. darul meu Prea mic ca să-l primeşti. Doamne. Te iubesc! 648. Isuse. Smerit.O. fii cu noi în veci de veci.Doamne. Tu mi-ai dat scumpă viaţa Ta.

El va pune să ne-adune. Încercări să nu ne-nvingă. Stând cu Tine nu ni-e frică.Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! Când primejdii stau să vină. fii cu noi în veci de veci. Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! 3. Cu-al Său har să vă conducă. Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! Refren: Ne vedem. După sfânta Lui poruncă.Doamne. Doamne. ne vedem. Fii cu noi. fii cu noi în veci de veci.Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem.Dumnezeu cu voi 1. fii cu noi în veci de veci! 649. ne vedem. Ca ‘naintea Ta să vieţuim. Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! . Şi ne dă a vieţii pâine. fii cu noi în veci de veci! 4. Îngerii să vă păzească Până-n patria cerească. Doamne. fii cu noi.Doamne. fii cu noi în veci de veci! 3. Braţul Lui să vă susţină.Refren: Fii cu noi. fii cu noi în veci de veci! Norii grei de se ridică.Doamne. Sub aripa Ta ne ţine. Pentru ceruri pregătiţi să fim! 2. Doamne.Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem. Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! 4.Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! Orişiunde-am fi pe lume. Doamne-ajută să ne revedem! Ne vedem. Dragostea să nu se stingă. Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! 2. fii cu noi.

Pe picioare ai spălat.Scump Isuse.Când şi cum? (Canon) Când şi cum? Când şi cum Ne-om revedea din nou de-acum? 652. 2..Să te păzească Numele Său. Veşnic să umblăm în ea: În iubire toţi să fim Şi ca fraţii să trăim. Să-ţi dea tot ce-ţi doreşte inima… 2.. Să treci pustia spre un nou pământ! 3. fă-ne azi Să simţim iubirea Ta.Toate-n cer şi pe pământ Au fost date lui Hristos. Să te păzească în calea grea. Cu El biruitor.Clipe solemne . În stâlp de foc sau nor. plecat.Scump Isuse. La biruinţa ta Steagul vom flutura.Domnul să-Ţi fie-aproape oricând. Va trăi în veci cu El Numai cel dreptcredincios. Şi să n-o putem uita. Cel la fel de umilit Ca şi El va fi mărit! 653.Fă ca şi acest sfânt act Ce chiar Tu l-ai întocmit Să ne-aducă-aminte azi Cât de mult Te-ai umilit: Ca un serv pe servi. Căci mare este-al nostru Dumnezeu! 651. Să-Ţi dea credinţă şi Spirit Sfânt. fă-ne azi 1. El să te scape de orice rău.Să fie Domnul pavăza ta! 1. Îngeri Săi cei buni Te poarte prin minuni. 3.Să fie Domnul pavăza ta.650.

Văd dragostea supremă cu care voi cina! . drum de lumină. Albă ca neaua. El. jertfa Fiului. Fie ‘nălţată slava Ta! 2. câtă jertfire Cerul revarsă pe pământ! Haruri divine.Jertfă deplină.Pierdută-n umbra morţii 1. ca jertfă sfântă. Sfinte Tată. Pe când Nădejdea vieţii pe cruce se stingea. Golgota.Câtă iubire. Preţul plătit de Regele ceresc.1. darul vieţii. Cu trupul frânt pe cruce.Clipe solemne astăzi ne vorbesc Firea cea veche să ne-o răstignim. Văd mila ce se pleacă spre rugăciunea mea. Vin de la Domnul cel preasfânt! Refren: Jertfa iubirii. Vreau să rămân un fiu de Dumnezeu! 654. Răul din inimi. Spală-mă azi să fiu curat. Şi mila-I ne-nţeleasă răsună până-n veac: "O. Robul tuturor.Iubirea răstignită în suflet mi-am ascuns Şi azi.Pierdută-n umbra morţii.. 2. culme şi-al iubirii far. Haina dreptăţii. doresc să fiu salvat! 655. o lume rătăcea. tot ce-i pământesc. Isus. stătea-ntre cer şi-abis! 2. la cina sfântă. slava Tatălui..Haina dreptăţii dată de Isus. Doamne. daruri depline. Dorind în noi să nască al slavei Paradis. s-o păstrez mereu. căci ei nu ştiu ce fac!" 3. Piară pe veci şi-n pace să trăim! 3. iartă-i.S-a dezbrăcat de slavă.Câtă iubire. N-avem cuvinte-a cânta slava Ta! Slava jertfirii. câtă jertfire! 1. văd harul nepătruns.Clipe solemne astăzi ne-amintesc Jertfa divină dată pe Calvar.. Legii divine vreau să-i fiu supus.. al lumii Creator.

Iubirea Ta o contemplăm Aici. frate. Doar laolaltă.Prin jertfa Ta îndreptăţiţi.Ca ucenicii-n odaia de sus 1.De ţi-am greşit. învingător! 4. Domnul ne-a spus! 657. scump Isus Şi pe picioare ne-am spălat.În umilinţă ne-am plecat 1. cum Domnul ne-a spus! Nimeni "întâiul" şi nimeni "apoi". este ceas de iertat. la Golgota Şi steagul păcii-l înălţăm În amintirea Ta! 5. Toţi să fim una. Noi azi ne-mpărtăşim! 3.Frate drag. De ne-am urât.Dă-mi mâna.Chemaţi prin Duhul Tău cel Sfânt ‘Naintea Ta venim! Cu trupul Tău pe cruce frânt. Să trecem lesne-ncercarea cea grea. Unii cu alţii. Sfânta frăţie fie-ntre noi! 2.Ca ucenicii-n odaia de sus. să grăbim spre-mpăcat! Doar împreună formăm un popor. Să biruim strâmtorarea de foc. O viaţă fără de păcat Ne-ajută să trăim! 4.Plânsul unirii ne face mai buni. Aşa cum Tu ne-ai spus! 2. şi ia-o pe-a mea.În umilinţă ne-am plecat Ca Tine.Sorbim iertarea ce ne-ai dat Prin sângele-Ţi divin. Cu Tine vom cina La masa celor mântuiţi. Toţi să fim una. stăm la un loc! 3.656. Slăvind iubirea Ta! 658. întinde mâna! . Punem în lacrimi adânci rugăciuni! Ca ucenicii-n odaia de sus.

Isus ne-a adunat 1.O. căci ţi-am greşit! Recunosc a mea purtare.Frate drag. cât de plăcut este locul În care cu toţi ne-adunăm. întinde mâna. credincioşi fraţi în Domnul. Prin sângele-I vărsat.O.Am fost plin de nerăbdare Şi de gânduri rele. Să ne hrănim cu ea! 3. Înaintea ta eu vin! 3.Prin moartea Lui trăim.Prin moartea Celui sfânt. cu gând curat..Isus ne-a adunat În jurul mesei Lui! Azi ne-amintim. plin. cât de plăcut este locul! 1. 2. Avem viaţa Sa. Aşa cum ne împărtăşim De vinul nou.. Ştiu că te-am nedreptăţit! Refren: Vreau să ştiu că m-ai iertat.. Frumos este când ne rugăm! Refren: . Vreau să fiu din nou curat! 2.1. De jertfa Domnului. Cu Domnul vom cina! 660.Rog pe Domnul să mă ierte Pentru tot ce am greşit. Ca să-mi cer acum iertare.. Aşa cum pâinea ni s-a frânt. Să mă scape din ispite Şi să nu mai fiu orbit! 659.Curând va reveni În toată slava Sa! La nunta Mielului vom fi. curat! 4. Noi toţi. Iartă-mă.

Nimeni nu e mai prejos.Nu-i decât o Stâncă vie 1. Se-adună să laude pe Domnul Atâtea oştiri îngereşti! 3.Îţi închinăm locaşul 1. Har de har să ne-ntărească În credinţă a umbla. Din cântări de biruinţă Facem Templul luminos! 4. e Stânca vie.Nu-i decât o Stâncă vie Care-nfruntă vijelii! Ieri şi azi şi-n veşnicie Stă şi nu se va clinti: E Hristos. S-o sfinţeşti şi s-o-ntăreşti... Capul nostru e Hristos! Suntem toţi dintr-o sămânţă. Numele să-Ţi preamăreşti! Şi mereu să ne-amintească Locuinţele cereşti! 3. cât de măreţ este locul. cât de sfinţit este locul În care. Părinte-al veşniciei şi Tată preaiubit! Să fie casa păcii şi-a mântuirii stea. cu imnuri cereşti. Prin lumina ei aleasă.O. E locul în care cântăm! Ce frumos.Una suntem în credinţă.Îţi predăm această casă.Ce frumos. Doar pe El noi vom clădi! 2. Şi-n curând să fim acasă.Duhul Tău să Se-odihnească Peste cei din Casa Ta. Când Rege în ea este Domnul Şi-n pace te poţi închina! 661. Osana! 662. Acolo în inima ta.O.Îţi închinăm locaşul pe care l-am zidit. Aleluia. . ce frumos. Când Domnului ne consacrăm! 2. ce frumos.

Cu viaţă pentru cei ce pier. Să crească-n har mereu. în grija Ta. Dumnezeul nostru. Doamne. o. şi tot ce noi avem.Primeşte Tu locaşul. O. noi Ţie ne predăm. Pacea să fie peste ea. Ce ai creat Edenul şi dorul de senin. A. Cerul întreg nu Ţi-e de-ajuns.Aici să afle pacea Ta Cei ce pe Tine Te-or chema Şi cei cu inima curaţi Să fie binecuvântaţi! 5. Cu mâna Ta un cer senin Deasupra lui s-aşezi! 2.Sfinţeşte Tu.Îţi consacrăm locaşul. Spirit Sfânt divin. rămâi şi ne condu! 4. Prinos al veşnicei iubiri Ţi-aducem jertfă mulţumiri! 2. A noastră mângâiere în lume eşti doar Tu. în veci! 3.Păstrează-l Tu. Rege al iubirii. cu toată inima Iubind pe Dumnezeu! . casa Ta! 1. Pe calea către ceruri avem un singur dor: Să-Ţi pregătim mireasă . spre noi să Te apleci Şi-n inimile noastre să locuieşti. Tu. Doamne. Dar Tu aşa făgăduieşti: În casa Ta să locuieşti! 4. Domn divin. A Ta să fie casa. Isuse.Ţi-aducem Doamne-acest copil Să-l binecuvântezi.Să fie-aici un colţ de cer.Sfinţeşte. Ţi-aducem mulţumire şi dar din ce primim. Ţi-aducem Doamne-acest copil! 1.Tu eşti de îngeri mai presus. casa Ta. Să guste orişicine vrea Iubirea şi dreptatea Ta! 664.un credincios popor! 663.Şi plin de îndurare să locuieşti în ea! 2.Sfinţeşte. Curat. locaşul.

Le-ndreaptă ochii către cer Să-nvingă lumea rea. Să-nveţe-al dragostei mister Pe Tine-a Te urma! 4. iubitor. un cer senin Deasupra lor s-aşezi! 2. în grija Ta. Doamne-aceşti copii Să-i binecuvântezi. Spre cerul plin de mari minuni Să fii al lor Păstor! 5. iubitor. Doamne îngeri buni Să-i poarte. Să fim.Pe masă e totul frumos aşezat! Gustaţi cu plăcere ce Domnul ne-a dat! Veniţi şi gustaţi cât de bun e Isus. Cu mâna Ta.Pe masă e totul frumos aşezat 1.Păstrează-i Tu. Pe Tine-a Te urma! 4. Cu Tine-n veci! Amin. când Tu ne vei chema. Curaţi. când Tu ne vei chema.Trimite. Spre cerul plin de mari minuni Să fii al lui Păstor! 5.Cu binecuvântarea Ta Zideşte-ne deplin.I-ndreaptă ochii către cer Să-nvingă lumea rea. 664.3. Ţi-aducem Doamne-aceşti copii! 1. cu toată inima Iubind pe Dumnezeu! 3. Doamne. Să crească-n har mereu. îngeri buni Să-l poarte. 665.Trimite. Căci tot ce e bun se coboară de sus! . Să fim.Cu binecuvântarea Ta Zideşte-ne deplin. Să-nveţe-al dragostei mister. Cu Tine-n veci! Amin.Ţi-aducem.B.

la tot pasul. Şi unde amândoi mereu cu Tine În greu şi-n bine dornici se unesc. soţie. bing. Eşti Musafirul cel mai bun venit Tu vii cu binecuvântări nespuse În viaţa celor care Te-au primit! Ferice casa unde toţi aşteaptă Porunca Ta sau blândul Tău îndemn Şi la tot pasul către Tine-ndreaptă În rugă ochiul.. Isuse. De mici să-nveţe-n adevăr să meargă Sub jugul Tău cel lesne de purtat! 4.Ferice casa 1. Vine ziua judecăţii! Vino. Căci Tu pe toţi îi vindeci şi-i mângâi!.Ferice casa unde soţ.Ferice casa unde copilaşul În rugăciune zilnic Ţi-e adus. tic-tac. vino şi te-ascunde în Hristos Isus! 667. Deplin uniţi în noua viaţă sunt.2. Şi-având iubirea Ta drept chezăşie.. să-l aperi Doamne.Ferice casa unde bucuria Cu Tine toţi o-mpart întâi şi-ntâi.La fel Se-ngrijeşte de flori şi furnici. Ferice-apoi când la sfârşit de cale Toţi pregătiţi privesc cu dor nespus Spre marea zi a revenirii Tale. Căci Tu le eşti nădejdea de mai bine Şi-n Tine tot mai mult ei se iubesc! 3. Izvorul adapă pe mari şi pe mici. Prieten bun al celor mici. Ca Tu să-i iei la Tine scump Isus! . Isus! Şi unde toţi cu dragoste aleargă Ca să asculte sfatul Tău curat.Ferice casa unde Tu. tic-tac. bang! Inima grăbeşte: Tic-tac. tic-tac. aşteptând un semn. În Tine Doamne-un spirit sunt şi-un gând. bang.Bate ceasul vremii (Canon) Bate ceasul vremii: Bing. Iar în dureri tot Tu eşti doctoria. 2. Veniţi şi gustaţi cât de bun e Isus. Căci tot ce e bun se coboară de sus! 666. Ca Tu.

Să vieţuim în bună învoire.Ce fericit e-acel cămin Unde e domn Hristos! Nu e nimic de har mai plin. rămâi cu pacea Ta Şi în al meu cămin.În fiecare inimă să bată Iubire. Te rugăm! La capăt de cărare . copii să-Ţi cânte fericiţi! 670.Ce fericit e-acel cămin În care toţi doresc Harul Cuvântului divin.. În zori edenici.Doamne. har şi adevăr divin. Tată. prin puterea-Ţi minunată. Să fie. amin! 669. pace şi iubire 1.Ce fericit e-acel cămin! 1. Dragostea Ta s-o pot cânta Aici şi-n veci.668. Îţi mulţumim că ne simţim iubiţi! Rămâi cu noi. Sub strălucirea unui cer senin! 2.Revarsă. şi-n ziua mântuirii Părinţi. Coboară.Ce fericit e-acel cămin Unde sunt rugăciuni! E ca un colţ de cer senin. Doamne. Un colţ de Paradis orice cămin! 3. pace şi iubire În fiecare casă de creştin.Revarsă. Şi nici mai preţios! 2.Îţi mulţumim că Tu ne-ai dat familii. Doamne. Păzit de îngeri buni! 3..În zori edenici 1. Ne dă un duh de pace şi iertare Şi în iubirea Ta să ne uneşti! 4. Pe care ei clădesc! 4.Alungă tot ce încă ne mai doare Şi egoismul firii omeneşti.

mamă-acum? Pentru ce în vadul lumii Văd un loc aşa de bun? 3. Spre Tine-ncrezători. Dar copilul tău. Plângeţi azi şi vă rugaţi. vă luaţi copiii. Calea bună ei s-aleagă . 671. Spre izvorul mântuirii Să-i întoarceţi vă luptaţi! 2. unelte Să faci. Iar Tu.Tu te afli-n casa păcii Şi eşti foarte fericit. 4. Cu har dorim. Părinte. la nunta slavei.În ceasul consacrării.Cu drag Te aşteptăm. vorbiţi-le degrabă.Eşti pe calea mântuirii. Din voia Ta vom face Al vieţii noastre drum.Lumină din lumină Şi har din har să dăm Şi stele în cunună Mulţime s-adunăm. Cu cei aleşi ai Tăi. Părinte bun. 3. La sfânta bucurie. Dar copiii unde-ţi sunt? Vrei să-i laşi pradă pieirii Rătăcind pe-acest pământ? Refren: Voi. Noi nu ne vom ascunde Când Tu ne chemi în zori. Şi-apoi. Să ne aflăm şi noi.Ah. 2.Eşti pe calea mântuirii 1. În rugă-ngenuncheaţi. din noi. Ei de Domnul v-au fost daţi. Azi în lume-i rătăcit. părinţi.Pentru ce nu şed copiii Lângă tine. creştine. Să fim încununaţi. Vom alerga pe cale.

Ca un semn ceresc. Prin ochii ei privesc spre Dumnezeu… Abia acum. ca nufărul curat.Fiul meu. ca o mamă.Fiul meu. căci nădejdea-i în El! :) * sau „Fiica mea” 673.* în credinţă fii cu gândul curat! (:Vei avea biruinţă de Isus ancorat! :) 4.Împovărat. Al mamei suflet ne-a-ndrumat Să ajungem acasă.* pân’ la moarte Domnul fie-ţi model! (:Recunoaşte-L în toate.Dumnezeu. viaţa Lui ne-a dat Să ne strângă sub aripi din lumea de păcat. printr-o mamă.Un nume scump şi dulce este mama.Dumnezeu câte-o mamă din dragoste ne-a dat Să ne fie aproape. fericire-ţi va găsi inima! :) 5. târziu. la Tatăl adorat.* ia povaţă.Fiul meu. la viaţă ne-a chemat. Cu un veşnic dor.Un nume scump 1. Să-nţelegem iubirea prin care ne-a creat.Fiul meu.* niciodată nu uita! 1. Ca un sol divin.Dumnezeu. îmi pot da seama Ce multe flori a pus în jurul meu… 2. .* niciodată nu uita sfatul meu! (:Chibzuinţa să-ţi placă: nu te-atinge de rău! :) 2. printr-o mamă. Al mamei suflet ne-a-ndemnat Ca să creştem spre soare. scrie-o-n inima ta! (:Dumnezeu îţi dă viaţă când iubeşti Legea Sa! :) 3. 3. iubitor. de-a lung de drum. 674. la viaţă ne-a chemat 1. mergând pe drumul vieţii.Dumnezeu. de-a lung de cer. 2.Fiul meu. Spre cer mi-ndrept şi lacrimă şi dor.Fiul meu. Căci n-am să uit cântarea tinereţii Şoptită-n graiul mamei. cu har îmbelşugat.Şi în cer cu ei să staţi! 672.* în slujire pune-ţi dragostea ta! (:Doar aşa. Al mamei suflet ne-a vegheat Şi-ntr-un cântec de leagăn odihnă am aflat. de-a lung de vremi.

cât eşti de bun.Tăticul meu 1. 676.Tăticul meu.Spre mai sus de stele.Isuse scump. Doamne. Căci mă iubeşti. 3. Se roagă iar. Prin tine Îl văd astăzi pe Dumnezeu Şi te iubesc. Zilnic şi-a ‘nălţat mama glas de rugă plin. din ruga mamei mele Aş vrea să faci un cântec minunat. De grija ce-mi porţi a-nflorit chipul tău Şi te iubesc. ochiu-Ţi veghetor Las’ să-mi fie păzitor! . ploi de har numai Tu poţi revărsa.Din amurg de zare 1. cât te iubesc.Nu-mi pot rosti iubirea în cuvinte.Încă-o zi de har trecu. Zilnic ne-a vegheat mama pe acest pământ. Îţi simt mâna ta la-nceput de drum. ca o umbră-a Celui sfânt.3. Să Ţi-l cântăm la poarta dintre stele A unui nou Eden. ca de atâtea ori… 4.Din amurg de zare. tăticul meu! 2. către cerul plin de dor.Din adânc de vreme. Tu eşti scutul meu ce m-ajuţi să cresc… Tu eşti braţ puternic pe drum cât de greu. Zilnic ne-a condus mama. pentru mama mea! 2. Refren: Stropi de cer. tăticul meu! 3. După voia Ta.Tăticul meu. ca un zbor de păsări lin. înger păzitor. răscumpărat! 675.Încă-o zi de har trecu 1. tăticul meu! 677. un gând frumos Eu port pentru tine prea bucuros. De dragul ei mi-s gândurile flori Şi parcă simt cum inima-i fierbinte. Ochii-nchide-mi Tu de-acu’! Tată.Tăticul meu.

Doamne. şi pe copilaşi Tu să-i aperi de vrăjmaş! 4.Pe bolnavi să-i odihneşti.Când se lasă umbra serii 1.O. De săraci să Te-ngrijeşti. Îmi îndrept a mea gândire Către Legea lui Hristos! 3. cât e de tainic afară! 1.În ceva azi de-am greşit.De când merg pe calea dreaptă După-al Domnului Cuvânt. Depărtat de tot ce-i rău Şi înalţ o rugăciune Către bunul Dumnezeu. Când pasărea imnul de seară . Iartă fapta mea cea rea Şi mi-o şterge-n mila Ta! 3. Azi nimic nu mă-ntristează. Sunt al Tatălui ceresc. Nici duşmanii nu-i urăsc. Mie dă-mi un somn uşor! 678. cât e de tainic afară! Amurgul e surâzător.O. Cel ce m-ai iubit. Doamne. Veşnic imnuri vreau să-I cânt.Şi pe toţi ai mei iubiţi. 679. Fericit mă simt atuncea Când. Ţine-i de cel rău feriţi. Gândul meu e-atunci la Domnul. Vesel sunt în al meu suflet. 2.Când se lasă umbra serii Peste dealuri şi câmpii Şi când stelele se-arată Luminând în raze vii. uitând cele de jos. Şterge lacrimile lor.Depărtat de ale lumii Seara Domnului servesc Şi simt pace-n al meu suflet Când la El mereu gândesc.2. Căci eu nu mai sunt din lume.

Cuvintele lor sunt mister. ţine minte.Când seara blând coboară 1. E-o linişte de psalm.. Tu. ..La ceas de asfinţit 1.:) 2.. Isuse.Ce slab e-al nostru cânt.(:Şi-l cântă mângâietor. Aşa-mi zice: "Vezi... În pace ne condu! 2.La tronul Tău de sus. În pace ne-odihnim! 5. Acolo umbre nu-s.În jur e-atâta calm. Isuse. Un fum purtat de vânt Şi totuşi poartă-al nostru dor Deasupra stelelor… 4. Pe ape măreţ se-oglindeşte (:Tot cerul Său înstelat!:) 4. Când numele ”Isus” rostim.Visăm un răsărit De viaţă. Cu toţi ne strângem iară În jurul lui Isus.Oriunde privirea se-opreşte.:) 3... Văd totul în rugă plecat. fii cu noi! 681. În rugă petalele-şi pleacă (:Şi ‘nalţă parfum spre cer.La ceas de asfinţit În rugă ne-am unit: Rămâi cu noi. (:Mereu să te rogi şi tu!". nesfârşit Şi până-n zorii lumii noi.Nici florile nu pot să tacă.Natura în rugă fierbinte Cerându-şi odihnă de-acu’. Îţi cântă mii de heruvimi În ţara de lumini! 3.Când seara blând coboară Şi-o altă zi s-a dus.:) 680..

Speranţe noi răsar.Ne-aşteaptă dimineaţa. Pacea serii cade lin 1.Ce dulce e chemarea Părintelui ceresc. Toarnă-n suflet mângâieri. Când vine înserarea Şi stele strălucesc! 3..Frumoasă e cântarea Şi-al rugăciunii glas Ce-nvinge depărtarea Spre-al cerului popas! 4. Privim mereu spre sus. prin credinţă.Dacă pacea lin se lasă 1.. Luminează noaptea mea Şi-ncălzeşte-mi inima! 683. Eu mă simt la cer ‘nălţat… Sunt al Tău. 6.Prin cânt şi rugăciune Primim atâta har! Când soarele apune. 5.2.Pacea serii cade lin.. Într-o lume de minuni! 3. Las al lumii greu tumult.Prin Cuvântul Tău curat. Dinspre stele îngeri vin.A Lui făgăduinţă Ne poartă ca în vis S-ajungem. 2. din seninul cer.Dacă pacea lin se lasă Peste fire-n ceas de seară. ce frumoasă-i viaţa Alături de Isus! 682.:) . Acasă-n Paradis.Doamne. Şoapta cerului s-ascult. Isuse bun. O. (:E ca dorul ce m-apasă Zbor spre cer să prindă iară..

Tu eşti lumina mea.Ziua trece uşor. Liniştind. 2. ca un foc se-nteţesc Şi se ‘nalţă uşor. (:E ca ochii mei să vază Drum spre ţara de lumină.Dacă îngerii coboară Şi cu şoapta lor mă-mbie. pân’ la tronul ceresc. noaptea a venit.2. Rândunele-n cuibul lor se aşază.Rămâi cu mine pe-nserat Căci nu mai pot vedea… Când totu-n jur e-ntunecat. poţi vedea câtă pace-i sub zări Când se-aprinde doar o stea pe-ale rugilor cărări… Harul Tău. Tu eşti lumina mea! 3.. noaptea a venit! 1. luminând pentru cei rătăciţi! 686. fii cu noi! Noapte bună! 685. Doamne sfânt. luminând viaţa mea.. Te implor să-mi trimiţi Să trăiesc.S-a-nnoptat (Canon) S-a-nnoptat de-acuma. Coboară pacea ta!. a străpuns noaptea grea. Dar Isus e-n pieptul meu şi tristeţea-a risipit… Focul Tău. :) 3.O. Strângeţi-vă mâna! Doamne.Liniştit. glas de dor. 3...Întunericul greu. ciripind Rugăciuni.Prin întuneric de păcat Tu poţi să faci minuni.Dacă stele scânteiază.O. 2. stele-n cer se aprind. (:E ca-n suflet să-mi răsară Armonii de veşnicie. Ascultă ruga mea: În sufletu-mi neodihnit Coboară pacea Ta.. . Tată sfânt. încălzind. Doamne.Ziua trece uşor 1. Doamne. :) 684. Bolta nopţii de-nsenină. noaptea rece-a venit..

Să fiu mereu înconjurat De îngerii cei buni. S-adorm pe braţul Tău! 5.Amândouă mâini le-adun Rugăciunea să mi-o spun: Odihneşte-mă acum Dumnezeule Preabun! 688. noaptea s-a lăsat! 1.Munca zilei s-a sfârşit. Pe al zilei drum spinos. Parcă-aud cum povestesc: "Cât de mult Eu te iubesc!" 4. Peste mine. 2.Iar când va trece noaptea grea.Iată. S-adorm pe braţul Tău.Doamne.Blând Păstor al vieţii mele 1. preamărit! Ştiu că Tu mi-ai dăruit Noaptea pentru odihnit. Isuse. de mână.. Fii. Somn pe pleoape Tu să-mi pui! Picură-mi argint de stele În potirul visului. O.Blând Păstor al vieţii mele. Şi-n zori mă voi trezi. scump Hristos! . Chiar şi-n noapte să rămână. Eu mă simt împovărat… Tu eşti astru preacurat.Cu psalmi închide ochii mei.Mâna Ta m-a dus. De îngerii cei buni! 4. Fereşte-mă de rău. 3. noaptea s-a lăsat. stele-acum zăresc. Pe plai de veşnicii! 687.. cât de frumos lucesc.Doamne. Fii cu mine ne-ncetat! 2. La Tine-aproape să mă iei. Să văd Împărăţia Ta Pe plai de veşnicii.

. la Dumnezeu. Fără preţ răscumpărat.Rămâi cu pacea Ta! 1.Rămâi cu pacea Ta. 691. La porţi de măriri mă aşteaptă Isus La El să mă ia acas’. ia-mă-n cerul Tău! 690. ca-n vis. iubitul meu Păstor! 689. Îmi revărs.3.Cu şoapte de-amurg 1. sclipind.. Doamne.Cu şoapte de-amurg împletesc ruga mea Când stele. Sufletul mi-e liniştit.. Zborul cântecului meu Trece negurile lumii Până sus. 2.. Prin iubirea-Ţi minunată. Căminul de Domnul promis Şi-adorm liniştit că Isus m-a iubit Şi-n cer loc mi-a pregătit.Uita-voi curând cât de mult m-a durut Păcatul în orice pas.Într-o clipă. în şoapta rugii. Durerea mi-ascund într-un cântec străvechi Şi pacea coboară iar. răsar.Şi mă simt din nou acasă.. tot dorul meu...Cu mireasma rugii sfinte. ca o taină. 3. Inima mi-e iarăşi plină. Mult mai mult decât vreodată Am crezut şi am sperat.. ..Şi din nou. De slavă cerescul palat În doruri îl port ne-ncetat. Tu. Zăresc prin albastru.Mângâierea Ta divină Să mă ţină până-n zori Şi-mi vei fi din nou lumină. 2. 4.Cu mireasma rugii sfinte 1. Cu şoapte de-amurg împletesc ruga mea Şi-n suflet am pacea Sa. Spuse-n ceas de asfinţit..

. Tată. Isuse.Iar o noapte-am odihnit 1.Spirit Sfânt să-mi dai şi sfat. Vesel vin’ la rugăciune Mulţumind Cui te-a păzit. De-orice rău am fost păzit… Tată. Când din inimă adus.Rămâi cu harul Tău. Fi-mi şi astăzi adăpost. Orice rău să ocolesc.Lasă harpa ta să sune Chiar din zori cum te-ai trezit.Iar o noapte-am odihnit. mântuirea-n dar! 3. Să ne fereşti de orice rău.O. cum mereu mi-ai fost. Te rugăm.Rămâi pe veci în noi. Fă să merg victorios! 3. Ne fii speranţă în nevoi. Prin Duhul Sfânt a Te urma. Legea Ta mereu s-o ţiu Şi de Tine demn să fiu! 693. Să mă aperi de păcat! Pe al vieţii drum spinos.Binele să-l săvârşesc. Isuse. Cântu-ţi veseleşte faţa Şi te ‘nalţă spre Isus! 4. Noi Ţie ne-ncredinţăm! 2. Căci ziua-i spre apus.Da. Te rugăm. fă-mă-n stare Ca de cum m-am deşteptat . Prin dragostea Ta.Ce plăcut e dimineaţa. O..Părinte. 2. 2.Lasă harpa ta să sune! 1. înalţă-acum cântare Pân’ la tronul cel de har: Domnu-ţi dă din îndurare Viaţa. Te aşteptăm! 692. Isus! 3.

de milă plin. faţa Ta O vreau.Pentru ce v-aţi teme oare. Şi-n noaptea-aceasta m-ai păzit… De cum mă scol. că-i dulce la privit! 2. Tu m-ai ferit de orice rău Şi sănătos m-ai deşteptat. Să nu mai cad pe drumul rău. zori frumoase! După-un timp întunecat..Bun sosit. zori frumoase! Soarele ‘nălţat pe cer Cu-a’ lui raze maiestuoase Dă viaţă şi puteri! Vârful dealului se-aprinde. Raze mult mai maiestuoase Răspândeşte Cel prea-nalt. o.Cu mâna Ta mă ţine Tu.. lumina mea. o. o. Voi. lumina mea 1. urmaşi ai lui Hristos? Stingeţi griji chinuitoare Şi păcatul ce v-a ros! Soarele îndreptăţirii .Isuse blând. Cu mai mare foc cuprinde (:Dragostea lui-Isus pe-ai Săi!:) 2. Cu-a Ta iubire mă condu.Bun sosit. 3. eu. Căci Isus e-al nostru Soare. Dragostea-I mântuitoare (:Şterge lacrimi şi suspin!:) 3. Parcă arde-n vâlvătăi. Plin de har.Acum din nou viaţă-mi dai.Isuse blând.M-am odihnit sub ochiul Tău. 4. zori frumoase! 1. Ca-n veac de Tine să mă ţin. La capul meu ai privegheat. Ca să rămân pe veci al Tău! 695.Bun sosit. Iar eu tot Ţie Ţi-o închin! În preajma mea Te rog să stai.Cât va fi ziua de mare Eu să-Ţi cânt neîncetat! 694.

ca-n prima zi. Toată casa ne-am trezit Să-L slăvim pe Domnul. Amin. Vrăbii cântă-n răsărit. 2. raze de soare Se-arată astăzi. Doamne! 4. Într-acelaşi gând.Se înalţă-n slavă. Când Tatăl vine la-ai Săi copii.. Căci doar Tu eşti Domnul! 3. Dă-ne pâine-n astă zi. sus! Vine ziua mântuirii.Cu tot cerul Te slăvim. După Tine. Ziua de astăzi. ce El ne-a dat! 697.Tu. Să strângi în suflet Cuvântul sfânt.Să-nvăţăm.Din nou se-arată o dimineaţă Şi mierla cântă iar pe pământ.Dimineaţa a sosit. Viaţa noastră s-o susţii.Din nou se-arată o dimineaţă 1.Dimineaţa a sosit 1. Voia Ta-n al Tău Cuvânt. Totul te-mbie. ca-ntr-o cântare. (:Vine-al nostru Domn Isus!:) 696.Ne păzeşte ne-ncetat Şi condu-ne cu-al Tău sfat! Să ne ţii fără păcat Lângă Tine. Cântaţi cu toţii marea iubire. Izvor de daruri vii. Fiu şi Duh divin. Tată. 2. 3.În fiecare zori de zi .Al Lui e cerul şi dimineaţa. Edenul veşnic El l-a creat. Doar pe Tine. Zi de zi în har umblând. Doamne! 5. e o chemare.. Totul e slavă.Perle de rouă. Doamne! 698. prin Duhul Sfânt.

Prin har condu-ne la mântuirea Ta! 700.Scump Isus. Te voi iubi. Nu ne lăsa. Din ale frunţii Lui sudori Răsar ‘naintea noastră flori. ajută-mi. Legea Ta s-o împlinesc. Ne cheamă Domnul către zări Şi n-avem frică de-ncercări.. 699. Cu El le trecem rând pe rând. Doamne. Isus învinge noaptea grea..Scump Isus.Te-ndură Doamne.În fiecare zori de zi Iubirea Lui ne va trezi. Prin al Tău Duh mă condu. Fericit să Te vestesc! 2.1. Tu.Pe-al crucii drum însângerat Vom birui cu-adevărat. Prin tot ce-ar putea veni. 2. Să păzesc al Tău Cuvânt.Al Tău sunt. A Sa venire aşteptând. Comori de pace şi de har Primim de sus. Ne-ncetat să Te iubesc! 701. din Sanctuar. 3.Al rugăciunii glas şoptit Deschide cerul infinit.. Zi şi noapte să-Ţi slujesc. ajută-mi Tu 1.Al Tău sunt. Ne dă din nou viaţa Sa.Fii cu mine zi de zi. pe cărarea Ta! . Doar pentru Tine trăiesc şi voi muri! 2. Doamne! 1.Doamne..Dă-mi şi astăzi Duhul Sfânt. 4. Să rămân sub scutul Tău Şi să trec prin orice greu! 3.

Toţi copilaşii ce vin la Isus . De-aceea Doamne Ţie Ne închinăm voios.Când mă-ncearcă ceasul greu. Fi-mi pe drum necunoscut Far luminător şi scut! 2. Iar eu al Lui rămâi.Cu noi. cu toţi. Vreau şi azi a Te urma. Orice rău să biruiesc Doar prin Duhul Tău ceresc! 4. Dar noi ştim fiecare: Suntem păziţi de El! 3. cu toţi. Căci Domnu-i credincios! 4. Astăzi vreau să pot cânta Toată îndurarea Ta! 3. Statornici să ne ţie Pe drumul cel spinos! 2. să fie 1.Chiar când vin tari ispite.Speranţa noastră toată E-n harul lui Hristos. Eu nu mă tem vreodată. 5.1.Harnic sunt la lucrul meu Când mă ştiu copil al Tău! În credinţă mă-nnoiesc Când spre ceruri tot privesc. pe braţul Tău. Cu noi cu toţi să fie Azi. să fie Azi harul lui Hristos. harul lui Hristos! 703.Cu noi. 702.Căci pe îngusta cale N-am şti umbla defel. Mai tare-i harul Lui Şi ele sunt gonite.Unge ochii mei cu har Ca să desluşesc mai clar. Tu.Doamne. Ia-mă. pe cărarea Ta.

Ei vor trăi ca în vis Şi vor cânta: Aleluia. mărire Cântă îngeri mii. Cei ce pe Domnul Isus vor iubi Iar pe bolnavi şi săraci vor sluji. Refren: La Tatăl sus. Ţie. Cântă mii de astre: “Domnul este sfânt!” 3.Sus în mărire cu Domnul vor sta Câţi de părinţi vor asculta.Când soarele se-arată iar (Canon) Când soarele se-arată iar Şi mugurii din nou răsar.Ştii tu oare câte stele? 1.Toţi copilaşii ce vin la Isus Vor fi conduşi la Tatăl sus Şi ei de-a pururi vor fi fericiţi Căci vor trăi lângă cei mântuiţi. Iar Tatăl îi va-mbrăţişa! 2. Domnul Dumnezeu!” 705.Celui sfânt. Veşnic şi oriunde. Creator!” 706. Slavă pe pământ.Ştii tu oare câte stele Strălucesc pe cer senin. Jos întreaga fire ‘Nalţe melodii! 2. 3. Mă-ntreb uimit: Din ce izvor? Şi-ascult apoi răspunsul lor: „Mărire. în Paradis.1. Sfânta Scriptură o vor cerceta Şi tot mereu drumul bun vor urma.Slavă-n zări albastre.Ceru-ntreg răspunde: “Sfânt va fi mereu.Celui sfânt mărire! 1. . Vor face tot ce-a zis Isus. 704.Ca să ajungă la Tatăl de sus.

3.Ştii tu câte păsări cântă Şi pe-ai lor pui îi hrănesc.El soare ne dă ziua Şi noaptea stele mii.El face să răsară Mulţimi de flori pe câmp.Tot ce e-n jurul nostru. De la iubitul nostru Tată. Şi-i dă apoi rod mult. 4. O face de-ncolţeşte. Refren: Tot ce este bun vine de la Dumnezeu. E dat de Dumnezeu.Ştii tu câte flori în lume Răspândesc parfumul lor. tot privind la ele.El dă şi sănătate.Şi câţi. Şi câţi copilaşi ascultă Pe măicuţa şi-o iubesc? 707. Pe cer trimite luna Şi roua-n zori de zi. Frumosul cer albastru E tot un dar al Său. Şi pace.Sămânţa o hrăneşte Dând ploaie pe pământ. 2. Câte harnice albine Strâng din mierea florilor? 3. Se întreabă: "De-unde vin?" Refren: Domnul toate-n astă lume Le-a făcut şi sunt prea bune! Fie pururea slăvit Că pe oameni i-a iubit. bucurii. Prin mila Lui nemăsurată! 2. 5. Noi să-L urmăm în toate. Să fim ai Lui copii! .Tot ce e-n jurul nostru 1. Plăcuta primăvară E de la Tatăl sfânt.

Stelele din depărtări Se-oglindesc sclipind în mări… Zorile când s-au ivit Soarele e-n răsărit. 4. 2. 3.Dumnezeu Cel bun şi sfânt A făcut cer şi pământ Şi frumos le-a-mpodobit.Cerul şi pământul Azi unite-n cânt ‘Nalţă preamărire Fiului cel sfânt.Cerul şi pământul 1. lăudat. Iar pârâu-şi face loc Murmurând în al său joc.Oricâte vrăbii sunt pe gard Le ştie Dumnezeu! .Celui ce pe cruce Viaţa ne-a adus.Oricâte vrăbii sunt pe gard 1. Imnuri.Cine oare ne-a creat? Cine pomii a-mbrăcat? Cine-a presărat cu flori Câmpul cu mii de culori? Refren: Domnul sfânt. Slavă şi mărire.708. Lăudat. A creat întreg pământ. Fie binecuvântat! 2. ne-nchipuit! 710. Minunat. Domnului slăvit.Cine oare ne-a creat? 1. Fratelui mai mare.Păsări ce se-ntrec în zbor Ciripesc în graiul lor. 3. osanale Mielului iubit. Slavă lui Isus! 709. Domnul sfânt.

Stau şi privesc cerul minunat 1. Fericirea lor? 712. Iar prin păduri. Domnul a-ngrijit de flori Şi-apoi de păsări mii. Dar grija toată-i e de noi.Cine-a făcut după chipul Său Oameni. Dar tot mai mult El m-a iubit Pe mine prin Isus! 3. ce scump Îi sunt Ştiu bine că-I sunt scump! Când păsări.El crinii-n câmp i-a zugrăvit Şi-n ei parfum a pus. Cu cât mai scump sunt eu! 2.Cine aprinde lumina-n zori Şi strânge apă s-o pună-n nori? Cine veghează s-avem oricând Pâine pe pământ? 4. De scumpii Lui copii! 711. bun şi iubitor. ciripind zglobii. Cu cât mai scump sunt eu! Refren: Ce scump Îi sunt. copii ai lui Dumnezeu? Cine-a ţesut.Da. O.Cine-a făcut mierea florilor.Când ele-s scumpe-n ochii Săi. Păsărele mii? 3. iubirea Sa E speranţa mea! 2.Stau şi privesc cerul minunat Şi mă întreb cine l-a creat? Cine conduce strălucitor Mersul stelelor? Refren: Domnul toate le-a creat. cât e de minunat! Fără de margini. flori sunt scumpe Lui.Scump Isus! . Mii de albine s-o ducă-n zbor.

scump Isus! 713.Eu cunosc un mieluşel Rătăcit ca vai de el. Dă-mi credinţă ne-ncetat. Dă-mi şi ochi ca să privească Înspre Tine ne-ncetat! Inimă dă-mi să iubească Legea Ta aşa cum Tu ai spus. 3.Eu sunt mielul.Eu cunosc un miel zglobiu: Rătăcise prin pustiu Lupii răi l-au alergat. Dă-mi a Ta înţelepciune Şi un suflet nepătat! Aripi dă-mi. Scump Isus. Scump Isus..1. dar Domnul m-a iubit. Să mă ’nalţe tot mereu mai sus. scump Isus. A venit şi m-a găsit! 2. scump Isus.Eu cunosc un mieluşel 1. Ce minune c-a scăpat! 4.. Dă-mi ureche de-ascultat. Refren final: . de rugăciune. Scump Isus. şi degrabă. Tot umblând în rele căi Numai răni şi vânătăi.Scump Isus. cum v-am spus.Eu cunosc un mieluşel: Nu-i ascultător defel! Tot umblând de capul său Apucase drumul rău. Iar Păstorul e Isus! Lui I-urmez şi mă supun Ca să merg pe drumul bun. Şi degrabă. un miel cunosc şi eu: L-a găsit Păstorul său… Din desişul cel spinos Blând l-a scos cu braţ vânjos. Refren: Ce să vezi? Acel miel rătăcit Am fost eu. scump Isus! 2.. 5.Da..

Şi de-acuma tot de Tine Eu pe veci mă las condus. Eu voi fi. Am plecat voios spre cer şi eu cânt pe cale.Merg spre casă fericit.’N-această zi frumoasă Aducem lui Isus Cântarea noastră-aleasă.La tronul milei Tale Acum îngenunchem Şi-n sfântă consacrare Viaţa Îţi predăm! . înspre cer..Da. 3.Sunt copil de Împărat.Am plecat voios spre cer. 3.El a iubit copiii Când fost-a pe pământ. merg cântând pe cale.Ne place-aşa cântare Şi-am vrea s-o auzim: Prin jertfa vieţii Sale Ne face să trăim. 4. Cânt mereu în calea mea până ţinta voi vedea.. Domnul e la dreapta mea şi eu cânt pe cale! 2. Refren: Slăvim. fericit. Merg spre casă fericit şi eu cânt pe cale. iubit Păstor. Sunt copil de Împărat şi eu cânt pe cale. de-Mpărat. Nu mi-e frică de nimic. de-Mpărat. fericit. Isus. 715.Sunt copil de Împărat 1. Casa Tatălui ceresc şi eu cânt pe cale. acel miel blând supus. de Isus eu sunt ferit. 714. slăvim Pe Domnul adorat! 2. da. Spre un nou Ierusalim. slăvim Pe-al nostru Împărat! Slăvim. Şi-acum deşi e-n ceruri El ne iubeşte mult. Spre oraşul luminat îmbrăcat cu diamant. Căci Îl iubim nespus.’N-această zi frumoasă 1. înspre cer. da.

Cu grijă m-am spălat Şi Domnului îndată La lucru I le-am dat. 3. Fie noapte. Copilaşului nu-i pasă: Rugăciunea şi-a sfârşit.Pe mâini. ai grijă Unde-ai să mă duci.De la El din ceruri 1. 717.Iar ochiu-mi priveghează Cumva să nu greşesc. Unde-s îngeraşi. Să slujesc pe Domnul Tu să mă conduci! 2.De la El din ceruri. Frumuşel îl înconjoară Şi-l acoperă uşor Cu frumoasă-aripa lor.Noaptea-ncetişor se lasă. 3. de dimineaţă… 1. 718. Refren: Picioruş. Şi doreşte-ntruna . La lucru şi la joacă Eu Domnului servesc. Domnul. de dimineaţă. 2.Noaptea-ncetişor se lasă 1. 2.. zi.716.Urechea mi-e-ndreptată Spre bunul Dumnezeu Şi El cu drag mă-nvaţă Cum să-L servesc mereu.El i-ascultă ruga.Din iubirea Sa divină Cel ce iartă-a noastră vină.. din seninul cer Îi trimite mesageri. Dumnezeu priveşte Spre-orice copilaş. El se culcă liniştit.Îngeraşi din cer coboară.Pe mâini.

Voi. 3. De ispite vă păzeşte Şi de tot ce este rău! 2. Să pot merge-n cer şi eu.Vino-mi. Pe pământul înnoit.Voi. 2. E cu voi pe drum. Bine le va da. Fiţi atenţi pe-al vieţii drum: Nu v-abateţi mersul vostru De la bine nicidecum! Doar mergând pe calea dreaptă Veţi ajunge fericiţi Şi prin orice bună faptă Pe Isus să-L proslăviţi! 720. copii întotdeauna Plini de viaţă.Tată bun a-i fi. Să pot fi ascultător! Doamne.Vino-mi.Voi.Zilnic îi dă pâine Spre-a avea puteri Şi pe braţe-l ţine Plin de mângâieri. Pot fi totuşi bun şi blând . mereu. copii din preajma noastră Ce porniţi la joc mereu. 719. În zburdălnicia voastră Nu-L uitaţi pe Dumnezeu! Nu uitaţi că vă iubeşte. Doamne-n ajutor! 1. Amintiţi-vă întruna De ai voştri scumpi părinţi! Să-i cinstiţi cum se cuvine. fă-mă bun mereu. Zile să aveţi senine. 3. 4. Cum Isus v-a poruncit. copii din preajma noastră 1.Celor ce-L ascultă.Voi.Chiar aşa de mic cum sunt. El nu-i va uita. fericiţi. copii din jurul nostru. Dacă ei nu-L uită. Doamne-n ajutor.

frumos. O.Deci veniţi cu mic.Căci Isus cu ochiul Său Vede bine ce fac eu. .Spre ceruri am pornit Cu-al meu Isus! Un loc mi-a pregătit Acolo sus. Voi paşte lupi şi miei. Ca iaspis curat. 2. 3. şi copiii El va-mbrăţişa. În coroana-I de aur Lucind ne-ncetat! 2.Spre ceruri am pornit Cu pas uşor. Să mă joc şi eu cu ei. Domnul vine Ca Rege glorios.Domnul vine.Spre ceruri am pornit Cu toţi ai mei. Şi pentru mulţi copii Pregătite-s bucurii.Domnul vine! 1. În raiul fericit Cu porumbei. cât de bine-i sus Lângă Isus. Aripi mi-am pregătit Să pot să zbor. Cei ce-n sfântă devotare Lui se vor preda. cât de bine-i sus Lângă Isus. cu mare.Şi copiii. Şi inima-I daţi! El dă viaţă fericire Celor însetaţi! 722. O. Refren: Străluci-vor ca aştrii. 3.. 721.. Să-Şi adune toţi aleşii În ceruri.Spre ceruri am pornit 1.

La revărsat de zori. L-ascult cum se înalţă-n zări. O. Aud chiar paşii Săi! Natura.El vrăbii ne trimite-n crâng. Mi-ndreaptă paşii pe pământ!:) 2. (:Cu cât mai mult de-ai Săi copii În orice zi Se va-ngriji!:) 3. cu comori. Cum El a risipit-o-n tot. Spre sfinte depărtări… Cântaţi-I Domnului. O-mbracă-n haina florilor Al nostru Creator! 3. Şi le hrăneşte rând pe rând. ce bun eşti Tu! Spre ceruri mă condu de-acu’. Să fiu cu cetele-ngereşti!:) 724. Căci văd iubirea Sa.Ecoul unui cânt 1. nici un firicel Nu cade făr’ să ştie El.Un susur blând şi lin E glasul Său divin. . Tatăl meu.Din capu-mi. Şi-n iarba ce foşneşte-n văi. Căci lumea e a Lui! Cu mâna Sa minuni zidi: Veniţi a le privi! 2.Al meu Părinte iubitor 1.Al meu Părinte iubitor. (:Îndreaptă-mi paşii-n căi cereşti.Steluţe să culeg Şi din stea în stea s-alerg. cât de bine-i sus Lângă Isus.O.Îmi cântă inima. Al îngerilor Domnitor (:Mă însoţeşte orişicând.Ecoul unui cânt Se-aude pe pământ. (:Deci unde m-aş ascunde eu Fără să ştie Dumnezeu?:) 4. 723.

Cu cerul ne unim şi noi Înţelepciunea-Ţi a slăvi. Cât poţi în jur să vezi! .Al lumii noastre firmament Cu aştrii săi ce-n veci nu pier. grămezi.Ah. Plăcut răsare luna iar… În taină poţi vedea scântei Cum pe întinsul cer apar… Şi tuturor vestesc smerit: Pe noi chiar Domnul ne-a zidit! Lui cântă cetele cereşti Un imn de slavă-n veci de veci. Şi până-n ziua de apoi Dorim cu toţii a-Ţi servi. Doamne Savaot.Al lumii noastre firmament 1. 2. Acum şi-n veci de toţi şi-n tot! 726. Proclamă soarele-nfocat Pe Creatorul adorat.El. Şi pentru binele primit Mărit fii. dulce e în flori bogat 1.Când prin grădini. Şi-al stelelor Lui regiment Măresc pe Dumnezeu din cer. dulce e în flori bogat Al primăverii timp. câmpii. 3. Că El e veşnicul Stăpân Şi Tatăl meu cel bun! 725. cărări.Ah. Se-arată flori. În mersul său neobosit. Domnul Savaot! Nicicând nu voi uita Că lumea e a Sa. chip al zorilor. Primeşte-al nostru imn sfinţit. Când orice om e-ncununat Cu-al fericirii nimb! Refren: Timp al florilor. Natura cântă-n desfătări.Când noaptea-ntinde umbra ei. Din zori de zi pân’ la-asfinţit. Din care va gusta tot omul mântuit! 2.

Refren: Aşteaptă-mă. c-un cer senin. Aproape de cer să mai fac un pas Spre floarea de colţ de pe stânci.Spre zările-albastre mă simt atras. Mii de flori l-au presărat.Azi e un timp înfloritor Lăsat pentru-orice om. Să ia pe-al său Mântuitor Ca scut etern şi Domn. dumbrăvi.Câmpul iarăşi a-nviat. Mi-e dor de păduri şi de lunci. Şi ei cântă azi în cor Slavă bunului Păstor: Cum e-n cer şi pe pământ Slavă Tatălui cel sfânt! 3. Ascultaţi cum cântă-acum Slavă Domnului cel bun! Refren: Deci şi noi să ne unim Şi pe Domnul să-L mărim! 2.Mari minuni în jurul meu! Văd pe bunul Dumnezeu Cum împarte florilor Vii miresme şi culori.E-al tinereţii timp dorit.Prin păduri. 4. Glasuri multe de copii. .3. Iar prin lunci un glas voios Cântă slavă lui Hristos. Când poţi să pui temei Spre-a fi de-a pururi mântuit Şi viaţă-n dar să iei! 727. Strig de-aceea fericit: Domnul fie preamărit! 728. câmpii.Spre zările-albastre 1. Spre inima Ta mă grăbesc! Mă-mbie al dragostei har divin La drum către culmi când pornesc.Câmpul iarăşi a-nviat 1. Doamne.

Un cântec de drum vreau să cânt din nou. Către zări senine vulturi suie-n zbor.Lumini de azur mă deşteaptă-n zori Să-mi strig bucuria spre munţi. iată. 3.. S-aud dinspre munte al său ecou Spre cer cum răsună în veci.Inima e plină. Hai şi noi pe urma lor! Refren: Dealuri şi câmpii.. Iar deasupra lor. vesel.O.Vine. vine primăvara! (Canon) Vine. ce fericire. dragi copii! Să răspundem cu iubire Domnului.Mulţi ani. bun şi iubitor. Alerg prin miresme de fân şi flori Şi-mi place prin iarbă desculţ. vine primăvara Cu cântări de bucurii! Să ne veselim ca fluturii la soare. cu pace şi iubire. plină de avânt.Şoapte de iubire se aud în flori Ca să ne-nsoţească paşii călători. flori şi păsări mii. Prin păduri înalte. Căci ne cheamă munţii să pornim. 2. Este-al nostru Creator. Ce va face primăvară-n veşnicii! 730. În veşnicie să-nflorească! :) . 731. Păşind pe înguste poteci.Inima e plină 1.2. să priveşti De pe-un vârf de munte slăvile cereşti! Farmecul naturii nu te va-nşela Când te prinde-n vraja sa! 3. 729. cântând. cu pace şi iubire! 1. Iarăşi. mulţi ani trăiască. Mulţi ani. cu multă fericire! (:Mulţi ani trăiască.Mulţi ani. s-au deschis Drumuri către Paradis!. Toate ne aduc în cale bucurii.

Prin cântări de bucurie Viaţa noastră-mpodobim. La mulţi ani în veşnicie. .Pe cărarea datoriei Fericirea s-o găseşti.Zile multe şi senine.Azi. Ani ferice mulţi şi buni! 733. Că.Azi. cântarea bucuriei. cu mare.Strânge de pe calea dreaptă O recoltă de minuni. Cântul laudei ‘nălţaţi. Clipe binecuvântate. Aducându-I preamărire. (:Mulţi ani. mulţi ani trăiască.Mulţi ani şi mai frumoşi să fie! Mulţi ani cu Domnu-n veşnicie! Mulţi ani trăiască. cântarea bucuriei 1.Cântec plin de bucurie: „La mulţi ani de ziua ta!” Şi mai mult. Orice gând de întristare Şi povara. Mulţi ani cu pacea Lui cerească! :) 3. Lângă Domnul să trăieşti! 3. Şi răsplata te aşteaptă. Sub privirile divine Fericit să poţi umbla! 4. alungaţi! Să-I cântaţi cu mic. Celui veşnic adorat. Lui Isus Îi mulţumim! Mântuirea minunată.2.Mulţi ani cu binecuvântare! Mulţi ani cu Domnul pe cărare! (:Mulţi ani trăiască. Providenţa-I admirăm. Asta fie partea ta. prin marea Sa-ndurare. în veci! Mulţi ani trăiască! :) 732. o veşnicie Bunul Dumnezeu să-ţi dea! 2. Ne-a condus neîncetat! 2. mulţi ani trăiască.Cântec plin de bucurie 1.

Prin valuri am trecut. cu bine ne-ai adus! 2. puternici. 2. scump Mântuitor. Să ‘naintăm luptând sub scutul Tău! Precum ai fost. El viaţa ne-a ţinut.Fii pentru veci al nostru Dumnezeu. recunoştinţă. Îţi aduc ai Tăi copii Pentru timpul de-ndurare Ce-a trecut în veşnicii! Mulţumiri. La bun liman. ne fii pân’ la sfârşit.Te preamărim.Un an de binecuvântări S-a scurs în veşnicii! Din Paradis se-aud chemări: Mult timp nu va mai fi.Pe braţul Celui preamărit 1. El viaţa ne-a ţinut.Dă-ne izbânzi în tot ce-nfăptuim. lăudat! 3. Căci Dumnezeu ne-a ajutat Cu pace şi cu har.Vechi istorii evocăm! 3. ceresc Părinte. Tu nu ne-ai lepădat! Drept eşti şi bun.. când iubim! .. 3.Pe braţul Celui preamărit. Deşi furtuna ne-a izbit.Până acum pe aripi ne-ai purtat! Atâta har nicicând n-am meritat! Chiar de-am greşit. Ţie. puternic Dumnezeu. Mult timp nu va mai fi! 735.Te preamărim. Doamne.Aici cu toţi ne-am adunat. puternic Dumnezeu 1. Cu pace şi cu har. prin har. Mântuitor şi Rege preaiubit! 4. Pentru dragostea-Ţi fierbinte. Pentru harul salvator! 734. L-al cerului altar. Fă-ne.Mulţumiri. fii. Că ne-ai condus pe drumul nostru greu! Cu mâna Ta vrăjmaşii i-ai răpus.

Dumnezeu din cer să-ţi dea Ce-ţi doreşte inima. Mâna Lui cerească Să te ocrotească.Să te-asculte din Sion Al iubirii tale Domn Şi în strâmtorare El să-ţi dea răbdare. Veşnic să-ţi arate Marea-I bunătate! . Domnul să-ţi trimită Pacea Lui. sfinţită! 2.Veşnic ne vom bucura Pentru biruinţa ta.Să te-asculte din Sion! 1.Îţi mulţumim că nu ne vei lăsa! Pân’ la sfârşit slăvim iubirea Ta! 736. Planuri mult iubite Fie-ţi împlinite! Domnul să-Şi lumine Faţa peste tine! 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful