1.Spre slava Ta uniţi 1.

Spre slava Ta uniţi, închinare Ţi-aducem, Doamne, Cântăm în cinstea Ta, Dumnezeul creator, Doar Tatălui mărire şi Fiului în veac, Şi-adevăratului Duh Sfânt de viaţă dătător. 2.Spre slava Ta venim! Toată lauda, onoarea, cinstea Aducem lui Hristos, Dumnezeul creator, Şi crucea Lui o ducem în fiecare zi, Doar crucea Lui o înălţăm în vecii vecilor. 3.Spre slava Ta uniţi, din popoare ne strângem astăzi, Şi-n pace tuturor arătăm un singur cer! În duh şi adevăr stăm ‘naintea Ta plecaţi, Oferă-Ţi harul, Te rugăm, acestui neam de fraţi! 4.Spre slava Ta uniţi, Te chemăm, Spirit Sfânt, în toate, Dreptatea lui Hristos să domnească-n lume vrem! Guverne şi popoare, biserică şi neam Să afle iar credinţa dreaptă a lui Avraam! 2.Plecaţi-vă lui Dumnezeu! 1.Plecaţi-vă lui Dumnezeu, Popoare-oriunde vă găsiţi; El ni L-a dat pe Fiul Său, Cunoaşteţi-L şi Îi serviţi! 2.Veniţi ‘nainte-I mulţumind! El ne-a făcut, nu singuri, noi Şi, când umblam noi rătăcind, La turma Lui ne-aduse-apoi. 3.Suntem popor sub mâna Lui, Cu trup şi suflet siguri stăm, Dacă nu Lui, atuncea cui, Cântarea noastră să ‘nălţăm? 4.Cât lumea e cuprinsul Său, Statornic e-n cuvânt şi har! El este-al nostru Dumnezeu Şi dragoste fără hotar! 3.Aleluia! Amin! (canon)

Aleluia, Aleluia! Amin, Amin! 4.Dumnezeu e mare! 1.Dumnezeu e mare, vrednic de-adorare, Să-I aducem închinare! Cu puteri divine glasul Său vorbeşte Celui care se smereşte. Cine vine să se-nchine Poate să-L cunoască, Lauda să-I sporească! 2.Dumnezeu e mare, Cel ce zi şi noapte Priveghează peste toate. Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul, slavă şi onoruri Îngerii I-aduc în coruri. Doamne-ascultă şi ce-Ţi cântă, Cu nevrednicie, Vocea noastră Ţie! 3.Bucuroşi lăsa-vom cele pieritoare Şi plăceri înjositoare. Voia noastră este să-Ţi dăm totul Ţie, Trup şi suflet pe vecie. Numai Tu ni-eşti de-acu’ Dumnezeu şi Tată Şi nădejdea toată! 4.Tu lucrezi în toate, deci tot Tu înclină Faţa mea spre-a Ta lumină! Cum se-ntoarce floarea, vesel, să primească Raza soarelui să crească, Tot aşa, eu aş vrea, Razele-Ţi divine Ca să mă lumine! 5.Dragoste divină 1.Dragoste divină, voie dă-mi şi mie Ca aşa-n nevrednicie Să privesc în raza-Ţi ce de sus răsare, Încălzind pe orişicare! Buni sau răi, sunt ai Tăi, Nu te uiţi la cine, tuturor faci bine... 2.Aer, mări, uscaturi, oglindesc cu toate Uimitoarea-Ţi bunătate! Marea Ta răbdare către toţi se-arată Tot mereu mai minunată!

Unii spun: "La ce bun Multa-ngăduinţă?" - E spre pocăinţă! 3. Pentru-a Ta iubire nu găsim cuvinte, Ea nici nu încape-n minte… Zi cu zi îngădui, laşi nerăzbunate O mulţime de păcate; Tu arăţi către toţi Milă şi iubire fără părtinire! 4.Rareori vreunul a primit vreodată O răsplată după faptă; Bucuros, Părinte, Tu ierţi pe oricine Când se-ntoarce către Tine! Când strigăm sau oftăm, Inima-Ţi de Tată este-adânc mişcată... 6.Sfânt şi-nfricoşat 1.Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt e Dumnezeu, Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt va fi mereu! El e fără margini, E din veşnicii, Pururea trăieşte, Pururea va fi! 2.Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt e Dumnezeu, Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt va fi mereu! Cel atotputernic Este Domnul meu, Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt e Dumnezeu! 7.Ţi-nalţ, Iehova-n veci cântare! 1.Ţi-nalţ, Iehova-n veci cântare, Căci numai Tu eşti veşnic Dumnezeu! Ţi-aduc deplină închinare, Te rog să-mi dai şi astăzi Duhul Tău, Ca-n Numele iubitului Tău Fiu, În rugă şi-n purtări pe plac să-Ţi fiu! 2.La Fiul Tău condu-mă Tată, Ca El la Tine să m-aducă-apoi, Iubirea Ta cea minunată Să pună-n mine gând şi simţuri noi!

Şi-aşa să gust de-acum odihna Ta Şi-n veac de veac să-Ţi cânt Aleluia! 3.Ah, dă-mi, Părinte-acum putere Să preţuiesc Cuvântul Tău divin, Şi totdeauna cu plăcere În Duh şi-n adevăr să mă închin, Vreau ca purtat de Spiritul Tău Sfânt, Întreaga veşnicie psalmi să-Ţi cânt! 4.Sunt fericit cât nu se poate: Isus e-al meu la dreapta Ta, în cer, "Da" şi "Amin" în El sunt toate, Oricâte în credinţă-aş vrea să-Ţi cer! O, fericit sunt, şi de-acum, mereu, Cu drag Îţi cânt, puternic Dumnezeu! 8.În cerul ‘nalt, de slavă plin 1.În cerul ‘nalt, de slavă plin, Tronează Dumnezeu; El, mai presus de heruvimi, ‘Şi-ntinde cortul Său. 2.Din mii de inimi să ‘nălţăm Cântare pentru El! E-aşa de drept, e-aşa de bun, Cum altul nu-i la fel. 3.În mila Sa, El ne-a cuprins În planul de salvat; Din fiecare a făcut Un păcătos iertat... 4.Primească slavă ne-ncetat Din partea orişicui! Nu ştim nimic mai minunat Decât iubirea Lui. 5.Şi parcă, tainic, auzim, Dinspre-al veciei val, Un imn ce vom cânta curând La marea de cristal. 9.Mare eşti Tu, Doamne! 1.Mare eşti Tu, Doamne, sfânt, preaputernic, Dis-de-dimineaţă voios Îţi voi cânta! Plin de îndurare, de-nchinare vrednic, Domn peste toate, veşnic Tu vei sta!

2.Mare eşti Tu, Doamne, plin de lumină, Îngerii Te-adoră şi-Ţi cântă zi de zi! Mii şi zeci de mii doar Ţie Ţi se-nchină Celui ce-ai fost şi-n veac de veac vei fi! 3.Mare eşti Tu, Doamne, mai sus de zare, Ochi de om nu poate mărirea Ta privi! Plin eşti de iubire, n-ai asemănare, Domn preacurat ce-n totul poţi iubi! 10.Numele Tău minunat 1.Numele Tău minunat, Nume-al măririi cereşti, Pace în inima mea a lăsat; Pace deplină, În suflet lumină Şi viaţă a vieţii îmi eşti. 2.Chiar când e ceru-nnorat Suie spre-albastru un dor, Numele Tău cel preasfânt e ‘nălţat; Flori să răsară Prin veşnica ţară A gândului meu călător. 3.Clipă de clipă aştept Ziua când toţi vor striga: "Vrednic e Cel ce-a sosit ca-Mpărat! Slavă, mărire, Doar Lui se cuvine Şi astăzi şi-n veci, osana!" 11.Preasfinte Creator! 1.Preasfinte Creator, Ce viaţa zămisleşti, (:Tu eşti izvorul dătător De bunuri pământeşti.:) 2.De mâna Ta făcut, Tu viaţa încă-mi ţii; (:Întotdeauna Ţi-a plăcut Părinte bun să-mi fii.:) 3.Revarsă-Ţi mila Ta, Greşelile să-mi ierţi, (:Prin Spiritul Tău pururea La Tine să mă-ndrepţi!:)

12.Ce mare este Dumnezeu! 1.Ce mare este Dumnezeu Şi cât de necuprins! Mai sus de cer e tronul Său, De dragoste aprins. 2.În faţa Tatălui ceresc Fii vesel şi senin, Căci norii care te-ngrozesc Cu ploi de har sunt plini! 3.Prin ochii necredinţei, orbi, Nimic nu poţi s-aduni, Doar prin credinţă poţi să sorbi Cereştile minuni! 4.Nu-L judeca pe Dumnezeu Prin simţuri omeneşti, Căci mult mai sus e planul Său Şi faptele-I cereşti! 5.Priviţi cum se-mplinesc acum Atâtea profeţii! E-amar al pribegiei drum, Dar vine marea zi! 13.Domnul e bun 1.Domnul e bun, Domnul e bun, O, cât de bun este Dumnezeu! 2.Pe braţul Său, Pe braţul Său, Mă poartă-n veci Bunul Dumnezeu. 3.Cât mai trăiesc, Cât mai trăiesc, Tot ce-mi doresc Este Dumnezeu. 4.Fie slăvit, Fie slăvit, Veşnic slăvit Fie Dumnezeu!

14.Binecuvântă pe Domnul! Refren: Binecuvântă pe Domnul, binecuvântă-al Său Nume Şi nu uita niciodată cum S-a jertfit pentru lume! Slavă, laudă Lui, laudă suflete-ntruna, Cântă, suflete-al meu, binecuvântă-L mereu! 1.El a plătit pentru-al tău păcat, Cu sânge sfânt vina ţi-a spălat, Pune-I în cale covor de-osanale Şi cântecul inimii tale! – Refren: 2.Te-a-ncununat bunătatea Sa, Ţi-a risipit suferinţa grea, Pune-I în cale covor de petale Din florile dragostei tale! – Refren: 3.Aripi de vultur ţi-a dat să zbori, Ţi-a luminat anii trecători, Pune-I în cale psaltiri şi chimvale Şi cântă-durările Sale! – Refren: 15.Când cerul nu era făcut 1.Când cerul nu era făcut, Când munţii nici nu s-au născut, Stăteai demult pe tronul Tău: Din veşnicii eşti Dumnezeu! 2.Oricâte mii de ani ar fi, La Tine nu-s decât o zi... Tu ştii cărarea tuturor: Trecut, prezent şi viitor! 3. Suntem pribegi şi călători, Plutind ca norii trecători, Dar, cât suflare ne vei da, Pe Tine Te vom adora! 4.Învaţă-ne să preţuim Comoara clipei ce-o trăim! Al vieţii noastre Domn să fii Şi să-Ţi slujim în veşnicii! 16.Cântaţi mărire-n cor! 1.Cântaţi mărire-n cor, Hristos e Împărat, El este Domnul nostru, Domnul adorat!

Îngerii în mii de cete.Cu mulţumiri Azi glasul vostru înălţaţi. de nimeni văzut! 3. Nu-ncetează să repete: “Sfânt e peste toate-n tot Dumnezeul Savaot!” 3. sfinte. ce haru-Ţi spre noi pleci.umili slujitori! În slava luminii. Stelele din bolta-albastră. În această adunare. e fără de sfârşit! Pe tronul slavei Sale stă nebiruit! Cu îngeri mii Iubirea Lui s-o proclamaţi şi să-I cântaţi! 17.Doamne.În lumi de nepătruns se-aude ne-ncetat Acelaşi cântec. nimic pe pământ. Te mărim! 1. să-L lăudaţi! 2.Iehova-i din veac 1.Doamne sfinte.Dar mai scumpă decât tot Ţi-este slaba mea cântare Ce-o înalţ.Nimic nu-i în cer. aşa cum pot.Iehova-i din veac pe-al gloriei tron! Măriţi-L pe El. Te mărim! De puterea Ta măiastră Povestesc când le privim. Numai noi ştim a cânta: “Mare e iubirea Ta!” 18. Din flăcări şi vânt . Tu.Cântaţi domnia Lui. El are sălaşul. hotar netrecut. Decât poruncit de glasul Său sfânt! . minunat! Oştiri cereşti Pe Dumnezeu Îl preamăresc şi-I mulţumesc! 3. Adunaţi spre a-Ţi cânta.El poate din nori să-Şi facă buni soli. Neschimbat rămâi în veci! 2. ca Rege şi Domn! În faptele voastre şi-n glasul oricui Să fie dreptatea şi dragostea Lui! 2. plin de slavă.Tot ce poartă slava Ta.

Laudă. Refren: Preamăriţi-I dragostea Sa fără pată. Aleluia. slavă. slavă şi cinste de-a pururi Se cuvine Celui ce ne-a salvat! Tresăltaţi în cântece de bucurie.Slavă. Căci din moarte Domnul i-a mântuit. Aleluia! Şi în veci cu El vei fi! 20. plini de slavă. pe Domnul Întuneric cât ar fi!. slavă şi cinste de-a pururi Celui ce pe Golgota S-a jertfit! Cei salvaţi în veci Îi aduc osanale. Slavă. pe Domnul Pentru bunătatea Sa! El te ţine cu-ndurare..Laudă. suflete. slavă! 1. pe Domnul Când porneşte-al mării vânt! El va linişti furtuna De rosteşte un cuvânt! Aleluia. slavă Celui ce ne-a salvat! 2. suflete. Zorii zilei. Aleluia! Şi e pace pe pământ! 3. În curând se vor ivi! Aleluia. Niciodată nu uita! Aleluia.Zidiri şi făpturi cumva de-ar pieri Şi munţi în adânc. pe Domnul! 1.Slavă. suflete.Laudă. Mărit în vecie.Laudă. popoare întregi! 4. suflete. Domnul e la dreapta ta! 2. . slavă. Păstorul cel minunat. Cu toiagu-i mângâie ne-ncetat. Iehova rămâne pe-al gloriei tron. mergem cântând pe cale Cu Isus.Slavă.În planul Său mare El schimbă pe regi. Să-I daţi închinare. Lăudaţi-I Numele minunat! Ca un bun Păstor pe toţi ai Săi conduce. Tari în adevăr. ca Rege şi Domn! 19. sub mări de-ar fugi.

El sănătate vă dă. 3. de câte ori v-a salvat? Cine-ar putea oare spune? 4.Măriţi pe Domnul. din păcat.Măriţi pe Domnul prin imnuri cu voce curată! Cât ne-a iubit de mult oare-om pricepe vreodată?… Tată.. El e care totul conduce! El ca pe aripi de vultur v-a dus şi vă duce… El v-a ţinut. pentru c-aşa I-a plăcut… Spre voi El faţa-Şi străluce. pe albul nor.Măriţi pe Domnul! 1. Ce scumpi Îi suntem noi oare!… 5. Prin el să Te măresc Şi tuturor. Eu vreau să Te vestesc! 2. slavă şi cinste de-a pururi.Măriţi pe Domnul. pe-acest pământ. gloria Lui regească. De-aceea ne supunem noi Preasfintei Tale vreri! 22.3. Eterne mângâieri. Aclamaţi pe-Acest mare-nvingător! Cel ce este Rege în toată zidirea Să domnească-n inima tuturor! Vezi.Tu eşti izvor de bucurii Şi binecuvântări! Tot Tu să fii şi-n veşnicii A’ noastre desfătări. 3.Tu ne trimiţi. În Israel asta-i lege! 2. El este iubirea cea mare De care nimeni a ne despărţi nu e-n stare! Când Dumnezeu a dat chiar pe Fiul Său. slavă.Un imn de slavă 1. dorim şi-acum şi-n veac să mărim .Măriţi pe Domnul căci El peste regi este Rege! El vi-e Părinte şi El păsul vi-l înţelege… Vă adunaţi. El vă dă-nţelepciune Şi.Măriţi pe Domnul. trâmbiţi şi harpe luaţi..Slavă. El corp vă zidi de minune.Un imn de slavă vreau să-Ţi cânt. El e-al nostru Preot şi Împărat! 21. chiar şi-n nevoi.

Măriţi cu toţii înaltul Nume Al Celui ce face minuni! Orice făptură din astă lume Prosterne-se cu-nchinăciuni! Copii ai Lui. mărire Lui. braţul Său Te scapă sigur de-orice rău.Cu toţi să-I cântăm iar şi iar. prin astă viaţă amară. mărire Lui! 2. 3. mărire Lui! 3. mărire Lui. Cântaţi acest Nume frumos! Cântaţi. ‘nălţaţi. ferice foarte Ce. Tot El ne-a ales ca popor. Cântaţi toţi iubirea-I cea mare Şi braţul cel sfânt.Dragostea Ta minunată! 23.Măriţi din suflet.Suntem toţi zidiţi de-a Sa mână. La apa vieţii ne mână Isus. Aleluia. Să trecem cu El zi de zi! . Duhul Sfânt! Aleluia. ‘Nălţaţi Numele lui Hristos! 2. ‘nălţaţi. mărire Lui! 24. Fiul.Ferice-acela. Aleluia. Căci El pentru noi suferi Ca. măriţi pe Domnul! 1. Slăviţi-L cu toţii în cor.Mãriţi pe Isus prin cântare. bunul nostru Păstor.Măriţi pe Isus prin cântare 1. mărire Lui. măriţi pe Domnul. Aleluia. ca şi Iacov credincios. Ci speră în Isus Hristos! De crezi în Domnul. Pe Domnu-ntruna-L vom mări! El e al lumii Creator Şi Domn atotstăpânitor. Aleluia. Vrem să-L mărim cât vom trăi! Cât încă moartea n-aduce somnul. Aleluia. De rugăciune nu se desparte. măriţi cântând Pe Tatăl.Măriţi din suflet. salvator! Refren: Cântaţi.

primeşte cântarea. ne-a salvat! 5. Aleluia. Domn al oştirilor Şi Frate iubitor! Aleluia. doar Tu ni-eşti scăparea. În Tine de-acum noi sperăm! 25.Ne plecăm în adorare 1. Cânta-vom crucea Sa! Aleluia. cu tot cerul ne-nchinăm Şi-n credinţă. amin! Un cântec nesfârşit! Aleluia.4. amin! Isus e Salvator.Îi jurăm pe veci credinţă Celui care ne-a iubit Şi cununi de biruinţă pentru noi a împletit. Tu singur. Lui Hristos ne dăm cu totul. ţie.Voi. vă ridicaţi! Aleluia. V-apropiaţi. mântuirea-i la un pas. amin! 26. credincioşi. În curând Hristos Se-arată. doar pe Hrist vom lăuda! Aleluia. cântând! Aleluia. amin! Pe Domnul preamăriţi! Aleluia. El ni-e Domnul.Voi. noi suntem oştirea Sa! .Vrednic este Domnul nostru să primească gloria.Cântaţi iarăşi cu bucurie. Să tremure sala-n cântat Ca lumea întreagă să ştie: Isus ne-a iubit. Doamne. heruvimi şi oameni să-I dea slavă-n veşnicii Celui care umple lumea de cântări şi bucurii! 3. fiecare inima ne-o consacrăm. amin! 3. lume.Ne plecăm în adorare. Nicicând nu vom tăcea. Cu dor de-al Său Cuvânt. să lucreze El în noi Legea-mpărăţiei Sale şi păcatului război! 2.Celui ce ne-a iubit.Creştini. amin! La Tronul Său cel sfânt. veniţi! 1. amin! Până Îl vom vedea. Vrednic este Mielul care ne-a salvat prin Golgota! Îngeri. amin! 2. Azi suntem de cer aproape.N-avem altă fericire. credincioşi. bun rămas! 4. veniţi! Aleluia.O. Ce veseli noi toţi Ţi-o ‘nălţăm. amin! Spre slava Lui cântaţi! Aleluia.

Osanale.Vrednic.Osanale. Preamărind pe Creator: Osana! Osana! Osana! 2. Pentru îndurarea Sa. vrednic este Mielul care-a fost junghiat Să primească slava. Osana! Osana! Cântă ceruri şi pământ Pentru slava Celui sfânt: Osana! Osana! Osana! 29. tot El ne-a mântuit! 30. Osana! 28.Osana! Osana! Cântă îngerii în cor. vrednic. mărire doar Domnului! Cinste şi glorie Celui din ceruri! El ne-a zidit. . cinstea de a toate Împărat! Lumea cu-ale ei va trece. Cântă harul Domnului: Osana! Osana! Osana! 3. Aleluia 1. Lăudat în veci să fie! Aleluia. Azi putem să fim salvaţi! Pentru-a Lui credincioşie. Căci.Pe Hristos în libertate sau pe ruguri vom sluji! Doar a Lui să fie slava astăzi şi în veşnicii! 5. Dumnezeu va triumfa! Niciodată slava crucii lui Hristos nu va-nceta! 27. Aleluia.Daţi slavă! (canon) Daţi slavă.Pentru tot ce ai creat 1. prin marea-I bunătate.Pentru tot ce ai creat. Osana! Osana! Mântuiţii cântã Lui. Osana! Osana! Chiar cei răi se vor pleca Preamărind dreptatea Sa: Osana! Osana! Osana! 4.Osana! Osana! 1. Pe Cel sfânt să-L lăudaţi.

Pentru Fiul Tău trimis. Pentru ziua de Sabat Şi odihna ce ne-ai dat. El umileşte pe semeţ Şi mustră pe cel rău.Pentru-al nostru scump cămin. preamărit să fii De ai Tăi iubiţi copii! Veşnică-nchinare! 2. minunat. Slavă-n veşnicie! 3. 3. Doamne. El vânt de har ne-aduce-n geam.Câmpiile. Pentru viaţa ce ne-ai dat S-o trăim sub soare.Cer. Spre veşnice chemări! 5. Plin de voioşie. Ca binecuvântări. 4. ne-ncetat. pământ şi mare. Ce desfăşoară.El dă zăpadă şi îngheţ Doar prin Cuvântul Său. Ascultă-al Său Cuvânt. prin ploaia Lui. În a noastră fire. Pentru Cel ce ne-a deschis Drum de mântuire. Al vieţii curcubeu! 2. Aduc un rod bogat. Prin cântec viu şi nepătat Slăviţi-L pe Cel sfânt! . Slăviţi pe Dumnezeu. Cu iarbă fruntea muntelui Tot El a-ncununat.Prin imnuri sfinte 1. Doamne.El pune mugurii pe ram.Pământ şi stele. preamărit să fii! Aleluia-n veşnicii Pentru-a Ta iubire! 31.Prin imnuri sfinte. Pentru pacea lui ce-o ştim Încă din pruncie. necurmat.

Iar noi suntem ai Lui.Să-L lăudăm pe Dumnezeu! 1. din înălţimi! 3.El poartă pe al Său popor Pe asprele cărări Şi-l înconjoară.32. Căci Domnul ne croieşte drum Prin valuri de-ncercări! 3. Slavă şi glorie Daţi-I doar Lui! 34. Aici S-a dat ca jertfă pentru mine .În faţa Lui duşmanii tac. Spre-al meu Părinte bun şi iubitor.. Căci El a pus pământului hotare Şi pe Isus mi-a dat ca Salvator! Refren: De-aceea-Ţi cânt. 4. M-a întărit Isus. divin Mântuitor: Ce mare eşti! Ce mare eşti! Tu eşti al meu Părinte iubitor! Ce mare eşti! Ce mare eşti! 2. iubitor.Când mă zbăteam şi nu găseam salvare. Nespus de mare e în veac Iubirea Domnului! 33. Cu binecuvântări.Lumina Sa din slăvile senine Mi-a răsărit pe drumul spre Calvar.. Căci El ne poartă-n carul Său De biruinţe plin! 2. Când totul se pierdea-n întunecimi Şi.Spre Cel din slăvi 1.Spre Cel din slăvi înalţ a mea cântare.Ca Domnu-n lume (canon) Ca Domnu-n lume Un altul nu-i.Să-L lăudăm pe Dumnezeu Şi harul Său divin. când cel rău cerca să mă doboare.Să-L lăudăm cu toţi acum În rugă şi-n cântări.

slavă Celui sfânt! 1.Veche de când nu ştim a fi Şi totuşi nouă-n orice zi.Şi mi-a adus iertarea Lui în dar. Pe Fiul Tău cel preaiubit.. galaxii şi nori. Al iubirii Lui mister Se adună-n osanale.. ce bun şi mare eşti!” 35. ce mult am vrea Să-Ţi înţelegem dragostea. . Să fim lumină orişicui Şi mesageri ai cerului! 36.Tată ceresc.Slavă. 4.. Păsări.Îţi mulţumim c-ai dăruit. Dar mai mult Îi este dor De făptura mâinii Sale. Ca să-Ţi cunoaştem dragostea Şi să trăim prin jertfa Sa. ce mult am vrea 1. Din răsărit în asfinţit.Lângă tronul Celui sfânt. 2.Să izvorască în şuvoi Dragostea Domnului şi-n noi. Are-n grijă munţi şi mări. Ea se întinde-n infinit. El veghează-n mersul lor.Glasul Lui răsună-n cer. Mare e-n locaşul Său Şi mai mare e când iartă!. De-abia aştept să strig cu voce tare: „Isuse-al meu. Doar în El mă-ncred oricând! Lângă dreapta Lui m-ascund Şi furtuna El o ceartă… Mare este Domnul meu Când mă scapă de-orice rău.. 4.. Tu tot mai mult Te dăruieşti. Tată ceresc.Când va veni în ziua Lui cea mare Mă va lua în slăvile cereşti. 2.Slavă.. 3. 3. slavă Celui sfânt. În ciuda urii omeneşti.

Ca un păcătos salvat.Veniţi la Domnul.Lumina lumii să ne însoţească. azi. Nemăsurată! 4. Să învăţăm.Te-adorăm cu bucurie 1. Pe fiecare! 3. limba îngerească! Cuvântul.La tronul milei e speranţa toată Că vina noastră poate fi iertată! O.Te-adorăm cu bucurie. cu îndurare.Slăviţi pe Domnul! 1. deal şi vale.. . 37. Ne deschidem astăzi Ţie.Faptele iubirii Tale. Îngeri mii aud cântând. Pământ şi ceruri. plin de dragoste cerească..La Cel puternic totu-i cu putinţă! Trăim prin har şi mergem prin credinţă! El împlineşte orice trebuinţă.Slăviţi pe Domnul! Lui cântaţi mărire. plin de har. Pe pământ şi-n cerul ‘nalt. Flori sub raza de Ta de jar.. Nimeni însă n-a cântat. ce frumoasă-i dragostea de Tată. neamuri şi popoare! În suferinţă El dă vindecare! El ne primeşte azi. Spre biruinţă! 38. Nici zăbovire! 2. Libertate şi iubire. Sfinţi şi-ntregul univers. Dătător de nemurire Şi Sabat fără apus! 2. Să se-mplinească! 5. Flori şi stele. Pacea serii când se lasă.Preamărind al Său Cuvânt.. Domn al slavei. O cântare mai frumoasă.. Siguranţă ne-ai adus. pline de uimire! În tot ce face nu e nici grăbire.. Fericite-Ţi cântă-n vers.

El a fost vestit de veacuri. Pentru tot ce ne-ai adus! Tu. Toţi suntem ai Tăi copii. Azi...Lăudaţi pe Domnul slavei.Cinste azi şi-n veşnicie Noi Ţi-aducem. Hrist ni-e Frate. Dată astăzi prin Cuvânt! Ne-a dat viaţă.. Ne-ai salvat. Prin a Sa iubire mare. Ne-a creat. nor şi fulger. Domn al harului divin. Ne-nchinăm şi-L preamărim. Preaiubirea Ta.Slavă azi şi-n veşnicie Noi Ţi-aducem. prin jertfa vieţii Tale. Cel ce ne-a răscumpărat! El ne-a dat veşminte albe Şi un nume minunat. Miel iubit! 40. ai Săi să fim. El e Mielul cel de jertfă. cu ceru-n adorare.Slavă azi şi-n veşnicie 1. 39. De aceea. Viaţă-n veci şi sărbătoare. Râu de binecuvântări. pentru noi! 2.. 2. osanale Îţi aducem.Tu dai pace şi iertare. Al Său Nume Îl cinstim. codri. în toate. Pentru marea bucurie. Sfânt repaus în cântări. Pentru marea bogăţie.Lăudaţi pe Domnul slavei! 1. Un cuvânt de-al Tău ajunge Să ne-aprindă inima! 3. . Tu ni-eşti Tată. Lăudaţi pe Domnul slavei. Toate cântă slava Ta. Tată sfânt. scump Isus. fericire Şi lumina vieţii noi Şi ne-ai dat spre mântuire Şi tot cerul. Ne dă sfinte bucurii. ne-ai mântuit.Păsări.

Moartea Lui ne-a mântuit, El, lumina vieţii noastre, Fie-n veci de noi slăvit! 3.Ridicaţi-vă privirea: Sfântă-i Maiestatea Sa, Galaxii de îngeri cântă, Noi cu ei Îi vom cânta! Înspre ceruri tot aleargă Voci şi strigăte de dor: Te-aşteptăm, o, Domn al slavei, Vino, Domn al domnilor! 41.Mărire Ţie, Doamne sfânt! 1.Mărire Ţie, Doamne sfânt, că cerul ai creat Şi viaţă Tu ai pus în noi şi-al Tău chip minunat; Deci să slăvim şi să ‘nălţăm pe-al lumii Creator: El e lumina din vecii, El e Mântuitor! 2.Mărire Ţie, Doamne sfânt, noi Ţie ne-nchinăm! Tu ai creat acest pământ, în veci Te lăudăm! Şi stele sus, pe cer, sclipind, cu mâna Ta le-ai pus, Tot ce-ai făcut e-aşa sublim, Te admirăm nespus! 3.Mărire Ţie, Doamne sfânt, căci eşti din veşnicii! Izvoare, stânci, chiar tot ce e, pe nume Tu le ştii; Şi-ai aşezat pe Golgota o cruce pentru noi, Iubirea Ta ne-a cucerit, suntem pe veci ai Tăi! 42.Cu slava Ta, Părinte sfânt 1. Cu slava Ta, Părinte sfânt, Îmbraci întreaga lume, Tot ce-ai creat pe-acest pământ Cunoaşte al Tău Nume! Slăvit să fii, Isus Hristos, Căci tot ce faci e-aşa frumos Şi toate-s foarte bune. 2. Tu, Doamne, eşti Cel ce-ngrijeşti De timpuri roditoare, Sămânţa pe ogor o creşti Şi pui lumină-n soare... O, câte mari minuni de har La fiecare pas răsar! Ţi-aducem închinare! 3. Să fii de-a pururi proslăvit, Stăpân şi Domn şi Tată

Şi adorat în infinit De-a Ta zidire, toată! Să-Ţi cânte Numele slăvit Şi păcătosul mântuit, Cu inima curată! 43.Mulţumiţi lui Dumnezeu! 1.Mulţumiţi lui Dumnezeu că bun e, Suflete, tresaltă vesel, deci! Grijile le-azvârle, cântă, spune: (:Bunătatea Lui durează-n veci!:) 2.Israel, aleasă moştenire, Prin pustiu cu Domnul poţi să treci Şi să cânţi săltând de fericire: (:Bunătatea Lui durează-n veci!:) 3.Prin credinţă mergem înainte, Viaţa e-n Isus, nu-n forme reci; Preamăriţi pe singurul Părinte, (:Bunătatea Lui durează-n veci!:) 4.De te temi de Domnu-oricând, oriunde, Dacă numai Lui supus, te pleci, Orice-ar zice Satan, tu răspunde: (:Bunătatea Lui durează-n veci!:) 44.Tată iubit, Te-adorăm! 1.Tată iubit, Te-adorăm cu bucurie, Tot pământul cântă slava Ta! De iubirea Ta cântă inima, Veşnic vom cânta mărirea Ta! 2.Scumpe Isus, Te-adorăm cu bucurie, Tot pământul cântă jertfa Ta! Lângă crucea Ta cântă inima, Veşnic vom cânta iubirea Ta! 3.O, Spirit Sfânt, Te-adorăm cu bucurie, Tot pământul cântă mila Ta! Pentru pacea Ta cântă inima, Veşnic vom cânta-ndurarea Ta! 45.Mărim pe Cel sfânt! 1.Mărim pe Cel sfânt, Căci pe Fiul ne-a dat, De-a murit pentru noi

Şi ca Domn a-nviat! Refren: Aleluia-I dăm mărire! Aleluia! Amin! Aleluia-I dăm mărire! Să fie mărit! 2.Pe Tatăl mărim Pentru Spiritul Sfânt! Spre Isus şi spre cer El ne-ndreaptă-orice gând. 3.Mărire-nchinări Pentru veci Ţi-am jertfit, Ţie, blândule Miel, Căci Tu ne-ai mântuit! 46.Sfinte Părinte, rămâi între noi! 1.Sfinte Părinte, rămâi între noi! Dragostea Ta ne e scut în nevoi; Plin de iubire, plin de rodire, Tată, rămâi cu-al Tău har între noi! 2.Doamne Isuse, rămâi între noi! Pacea Ta sfântă ne-ajută-n nevoi; Plin de-ndurare, plin de răbdare, Doamne, să laşi pacea Ta între noi! 3.Spirit Preasfânt, să rămâi între noi! Tu ne-ntăreşti în atâtea nevoi! Plin de putere şi mângâiere, Spirit Preasfânt, să domneşti între noi! 47.Slăvim pe Dumnezeu 1.Slăvim pe Dumnezeu, Părintele sfânt! Slăvim pe Isus, Mielul nostru cel blând! Slăvim şi preamărim pe Spiritul Sfânt, Izvor de-ndurare şi har pe pământ! Amin! 48.Măriţi pe Domnul ne-ncetat! 1.Măriţi pe Domnul ne-ncetat Că El ne-a binecuvântat! Măriţi, voi, ceruri şi pământ, Pe Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt! Amin! 49.Slavă şi glorie lui Dumnezeu!

(canon) 1.Slavă şi glorie lui Dumnezeu! Toată suflarea să-I cânte mereu: Slavă, slavă lui Dumnezeu! 2. Slavă şi glorie lui Dumnezeu! Toţi copilaşii să-I cânte mereu: Slavă, slavă lui Dumnezeu! 3. Slavă şi glorie lui Dumnezeu! Tot tineretul să-I cânte mereu: Slavă, slavă lui Dumnezeu! 50.Fii lăudat, Isus Hristos! 1.Fii lăudat, Isus Hristos, Speranţa celui păcătos! Tu, prin sfânt sângele-Ţi vărsat, Viaţă veşnică ne-ai dat. 2.Şi Tatăl fie preamărit, Că nouă ni Te-a dăruit Să porţi Tu vina tuturor Şi să ne fii Mântuitor! 3.Mărire Spiritului Sfânt Care dintr-ale Tale luând, Spre Tine El ne-a îndrumat, Ca să-Ţi servim cu-adevărat! 4.Mărire Tatălui din cer, Căci ştiu în cine cred şi sper: Eu, omul slab şi păcătos, Mă-ncred în harul lui Hristos! 51.Doar Dumnezeu va fi mărit 1.Doar Dumnezeu va fi mărit Şi dragostea-I divină, Căci de-orice rău ne-a izbăvit, Mereu ne-a fost lumină! Curând al păcii Sale sfat Se va-mplini-n chip minunat; Tresalte câţi suspină! 2.Isuse, Tu, Întâi născut Şi Domn pe-ntreaga fire, Mântuitor care-ai făcut A noastră ispăşire, Ne-ascultă astăzi în nevoi, Tu, Cel mai mare-ntre eroi, Şi-a noastră mântuire!

3.O, Spirit Sfânt, Tu, dar ceresc, În orice încercare, Rămâi cu noi când norii cresc Şi dă-ne-mbărbătare! Îmbracă-ne cu-al Tău Cuvânt Să împlinim pe-acest pământ Lucrarea Ta cea mare! 52.Să fie harul Domnului Hristos… Să fie harul Domnului Hristos Şi iubirea Tatălui Şi-mpărtăşirea Duhului Preasfânt Cu noi cu toţi, Acum şi pururi. Amin! 53.Să-L lăudăm! 1.Să-L lăudăm, să-L cinstim, Să-L preamărim pe Dumnezeu! Să-L lăudăm, să-I cântăm, Să-L înălţăm, Aleluia! Marea Sa iubire, Plină de jertfire, Ne scapă de pieire. Măriţi pe Dumnezeu! 2.Să-L lăudăm, să-L cinstim, Să-L preamărim pe Fiul Său! Să-L lăudăm, să-I cântăm, Să-L înălţăm, Aleluia! Jertfa Lui pe cruce Pace ne aduce, La Tatăl ne conduce. Măriţi pe Fiul Său! 3.Să-L lăudăm, să-L cinstim, Să-L preamărim pe Duhul Sfânt! Să-L lăudăm, să-I cântăm, Să-L înălţăm, Aleluia! El dă mângâiere, El ne dă putere, Ne scapă de cădere. Măriţi pe Duhul Sfânt! 54.Măriţi pe Dumnezeu!

1.Măriţi pe Dumnezeu, Voi, neamuri şi popoare, Slăviţi-L prin cântări, Întreagă adunare, Căci El ne-a ocrotit De groaznicul duşman, Prin Fiul Său iubit Ne-a scos la bun liman! 2.Părinte-n veci bogat În fapte de-ndurare, Povara ne-a luat, Ne-a dăruit salvare! Când, pe cărări pustii, Umblam fără Hristos, Prin Fiul Său iubit El din păcat ne-a scos. 3.Pe Dumnezeu măriţi, Pe Tatăl şi pe Fiul! Cu suflul gurii Lor Înveselesc pustiul. Şi Spiritul cel Sfânt, Cel care ne-a iubit, Prin viaţă şi prin cânt Să fie preamărit! 55.Slăvesc pe Dumnezeu 1.Slăvesc pe Dumnezeu, pe marele "Eu Sunt", Pe Cel ce a zidit şi ceruri şi pământ! Eu am iubirea Lui, aceeaşi neam de neam, Slăvesc pe Domnul cel iubit de Abraam! 2.Slăvesc pe Dumnezeu cel tare în cuvânt, De care-ascultă cerul tot şi-ntreg pământ! Eu sunt în mâna Lui, al Lui e tot ce am, Slăvesc pe Domnul cel iubit de Abraam! 3.Slăvesc pe Dumnezeu, slăvesc pe Fiul Său, Prin Duhul Său cel Sfânt mă scapă de cel rău, Căci Domnul m-a iubit pe când vrăjmaş I-eram, Slăvesc pe Domnul cel iubit de Abraam! 4.Spre cerul înstelat privirea ne-ndreptăm Şi, prin credinţă, stele iarăşi numărăm... Iehova ne va da un loc în Canaan, Căci El rămâne credincios lui Abraam... 56.Eu cred

1.Eu cred într-Unul Dumnezeu, Puternic, nevăzut; Tatăl tuturor, veşnic Creator, După chipul Său ne-a făcut! 2.Eu cred într-Unul Domn Hristos, Fiu al lui Dumnezeu, Cel neprihănit, pentru noi jertfit!... Cât de mare e harul Său! 3.Eu cred că El a înviat Şi-n ceruri S-a ‘nălţat! Stă în Sanctuar, mijlocind cu har, Mare Preot sfânt, nepătat! 4.Eu cred în Duhul cel Preasfânt Ce Domnul L-a trimis Ca să fim curaţi, să slujim pe fraţi, Să vestim ce El a promis! 5.Eu cred că Domnul vine iar, Cei morţi vor învia! El ne-a pregătit un cămin slăvit, Unde va domni pacea Sa. 57.Cred într-Unul Dumnezeu 1.Cred într-Unul Dumnezeu, Tată bun şi drept mereu, Cel a toate creator, Plin de har mântuitor. 2.Cred în Fiul Său, Hristos, Steag de luptă luminos, El, Cuvântul întrupat, Peste Golgota ‘nălţat. 3.Cred în Duhul Sfânt, chemat Dumnezeu adevărat, Ce-mi îndreaptă pasul rău Şi mă poartă-n carul Său. 4.Cred că ziua de Sabat Lege sfântă-i de urmat, Cred Cuvântul cum stă scris Şi am cerul tot deschis. 5.Cred în pilda ce mi-a dat, În Hristos m-am botezat

Vreau glasul să-mi înalţ voios. vino.Zori fără pată. Acum e timpul priincios! Pe Dumnezeu vreau să-L măresc. Oricât frumos ne-ar arăta.Orice făptură poate să spună.Râuri şi mare.Vreau glasul să-mi înalţ voios! 1. Sunt oglindire de-a Ta mărire. Spre răstignire de-ar privi: Nimeni ca Tine. Cântarea noastră s-o primeşti Şi să ne-ndrepţi pe căi cereşti! 59. al Tău har! 3.Plineşte ce-ai făgăduit Şi fii cu noi pân’ la sfârşit. 3. Fiu de om şi Dumnezeu! Eşti Creatorul. scump Isuse . Doamne.Lui cântă oştile cereşti Frumoase versuri îngereşti. Fiul. Cu laude să-I mulţumesc.Nimeni ca Tine 1. munţii din zare.O.O. Domn peste toate şi mereu! 2. Sunt raze din lumina Ta! 4. noaptea-nstelată. eşti Salvatorul. Doamne Isuse. N-a fost şi nici nu va mai fi! 60. Tu mă faci vesel ca să-Ţi cânt. Din ‘naltul Tău ceresc altar Binecuvântă-ne cu har! 4. vino. 58. „sfânt” veşnic lăudând Pe Tatăl. Cu-a lor splendoare ne răsar! Dar nu ştim spune câtă minune Ascunde.Nimeni ca Tine.Şi aştept venirea Lui Din înaltul cerului. Doamne Isuse. Duhul Sfânt. Tu. Cu „sfânt”.Prin Tine mântuit eu sunt. scump Isuse! 1. 2.

Şi umple-mi inima. Mărirea toată să I-o dau.. Coroane multe s-adunăm cu glas triumfător! O. iar cel salvat sunt eu Şi locul care-mi place e lângă El.Eu am un loc ce-mi place mult 1. De-aceea.Tot lucrul mâinii Tale E-aşa de minunat Şi vrednic al Tău Nume Să fie înălţat! 3. suflete al meu. zidirea Ta! 2. o stea în ea sunt eu Şi locul care-mi place e lângă El. Genunchii-mi plec şi eu! 61. iar cel creat sunt eu Şi locul care-mi place e lângă El. Salută-L azi ca Rege-al tău şi Domn pe veşnicii! .Eu am un loc ce-mi place mult: Chiar lângă crucea Lui. cu tot cerul.Vrem să-L încoronăm! 1.Eu am un loc ce-mi place mult: Chiar lângă tronul Său. mereu! 3. Mă oglindesc în ea. Ferit de orice rău.Eu am un loc ce-mi place mult: Chiar lângă Legea Sa! Dreptatea ei s-o împlinesc.. Isus e Creatorul. Iubire câtă am primit Să răspândesc oricui. mereu! 62. Şi gândul meu spre Tine În veci se va ‘nălţa! Refren: ‘Naintea slavei Tale Îmi plec fiinţa mea. Isus este coroana. Căci Tu eşti Creatorul. ‘naintea Lui să vii. Isus e Salvatorul.Vrem să-L încoronăm pe Mielul Salvator. Iar eu. mereu! 2....În Tine-i plinătatea De om şi Dumnezeu..

Căci marea slavă-a lui Isus e jertfa Lui de Miel! 3. în palme ne-a săpat. S-o ştie orice om! (:Şi-n veci de veci. de bunul Creator! Fiinţa mea. Pe tot pământul să schimbăm războaiele-n cântări! Nu are-n veac sfârşit Împărăţia Sa.Slăvit e-al nostru Creator. Oriunde vă aflaţi. mii şi mii.Hristos e Cel ce va domni! Voi. nici pasăre. şi mai înfricoşat.Hristos e Cel ce va domni! 1. Mai nepătruns ca un ocean. doar El va fi Încoronat ca Domn! :) 64. Pe Cel ce.El este uns din veşnicii. nici nor. purtând şi ea minuni de veşnicii.Nu-i nici o floare pe pământ. (:El este Domnul domnilor. Pe Domnu-ncoronaţi!:) 2.Mai sus decât înalţii munţi 1.Hristos e Cel ce va domni. prin iubirea Sa. Isus pe lemn muri . tresăltând.Vrem să-L încoronăm pe Cel ce ne-a salvat. Nici îngerii de sus nu pot privi la El. Stăpân pe-al slavei tron! (:Veniţi. Eu sunt doar praful pe cântar dar cânt mărirea Sa! 3. Să nu-ţi vorbească. nevăzut! El a rostit doar un cuvânt şi toate s-au făcut! El mărilor le-a pus hotar şi lumea-n veci va sta.2.Şi orice neam.Mai sus decât înalţii munţi pe care i-a creat. Va preamări iubirea Sa ce nu se va sfârşi! 65. Mărirea Lui cântaţi! :) 4. Sub paşii Lui vor răsări flori vii de osana! 63.. puternic.. orice popor. vă-nchinaţi! (:Veniţi. popoare. El ţine lumea-n palma Lui şi râde de cel rău! Acelaşi azi şi-n veşnicii e-al nostru Dumnezeu! 2.Ieri. răscumpăraţii Lui Şi-L înălţaţi ca Domn! :) 3. îngeri.Vrem să-L încoronăm ca Rege peste zări.

crucea grea. ca al nimănui.De ce privirea mi-aş opri Pe tot ce-i trecător. Aleluia! Crucea noastră. Aleluia! Şi ne scapă de-orice rău. Aleluia! 2.Aleluia către Domnul.Aleluia către Domnul! El din ceruri S-a plecat Până-n valea morţii noastre. să ne scoată din păcat! Ce iubire. Slavă Lui. Să fiu răscumpărat! 2. Pe-al meu Mântuitor? . Aleluia! A purtat spre-a ne salva. Slavă Lui. Aleluia! 3. Refren: Nici sus în cer. Aleluia! Pentru veci.Un Nume ca al nimănui 1.Aleluia către Domnul! 1. Slavă Lui. Isus pe lemn muri. nici pe pământ Nu ştiu. Aleluia! Să ne poată mântui. mai minunat. în slava Sa. Slavă Lui. Când ştiu că voi vedea.1. Aleluia! Şi ne-ajută-n harul Său. Aleluia nesfârşit! 67. Slavă Lui.Un Nume. ce durere: Domnul nostru răstignit! Pentru El e închinarea: Aleluia. Slavă Lui. Aleluia! De-orice slavă mai presus. Slavă Lui.Azi El este-n ceruri sus. vine cum a zis! Îngeri ne trimit cântare dinspre noul Paradis! Ce splendoare ne arată al veciei răsărit! Pentru Domnul Aleluia. Prin care m-a găsit. Ieri. Pentru-a noastră ispăşire. E Domnul meu iubit! Îmi e de-ajuns iubirea Lui. sus. Pentru El ‘nălţăm cântarea: Aleluia. iată-L. Slavă Lui. Aleluia! Vine Domnul să ne ia! Slavă Lui. curând. ne-a iubit! 2.Aleluia către Domnul. ne-a salvat! 3. Slavă Lui. în sfântul Sanctuar. pentru minunatul har! Suntem liberi! Vina noastră El cu sânge ne-a spălat. Slavă Lui. Aleluia! 66.Mâine vine iar pe nor. Decât că Domnul a murit. Aleluia! Domn şi Rege-al regilor! Slavă Lui.

Chiar dacă trec. Adâncă de-ajuns. un ocean nepătruns E dragostea lui Isus.Nebuni sunt toţi care pe nisip Clădesc.Cu mult mai presus decât falnicii munţi E dragostea lui Isus. plângând. O rază de cer ce mângâie-n dureri E dragostea lui Isus. Un loc de-odihnă am în cer Şi-l voi primi curând! 68.Clădim pe o Stâncă de mult preţ 1.Veniţi de clădiţi pe adevăr.Clădim pe o Stâncă de mult preţ. Nu-i nimeni atât de căzut Să nu poată fi renăscut. 4. noi clădim pe Isus. Furtuni şi cutremur şi-orice vreţi Nicicând nu ne doboară! Refren: Noi clădim pe Isus. Clădim pe Isus. Dar nu mă tem de ei.Ca roua din zori 1. Şi puneţi de-acum un bun temei Credinţei-n mântuire! 69.Vrăjmaşii-s mulţi pe drumul greu. câte zilnic pier. mereu. Veghează paşii mei. Pe Stânca de neclintire.Ca roua din zori ce coboară pe flori E dragostea lui Isus. 2. Destul să ştiu că El.. piatra unghiulară.Prin toate. Şi-n loc să se-ncreadă în Isus Se-nchină lor şi-averii… 3. . şi-s robiţi plăcerii. Stânca de mult preţ. Temei pus de profeţi! 2. Isus.3.. În lume umblam fără rost Şi plin de-ntuneric am fost. În sufletul meu străluciri au pătruns Din dragostea lui Isus.

Păstorul meu cel bun! 4.Cuvânt dumnezeiesc 1. Prin Tine doar eu vieţuiesc. Căci Tu m-ai mântuit! 71. merg pe drum însorit De dragostea lui Isus.Din talazuri de păcat Dumnezeu ne-a salvat! Păcătoşii cânte-n cor: Iat’ avem Salvator! De la poli până-n pustii . Pe Tine astăzi eu clădesc. Fi-mi şi luminător. S-o ‘nălţăm azi tot mai sus: Salvator e Isus! 2. Condu-mă chiar acum La Mielul blând ispăşitor.O. Peste munţi şi-n larg de mări. Tresalte întregul pământ Şi lumile toate în cânt.Veste bună-avem de sus: Salvator e Isus! Să strigăm în lung şi-n lat: Salvator am aflat! S-o purtăm spre patru zări.Nimic n-am mai sfânt pe întregul pământ Ca dragostea lui Isus.În Tine m-oglindesc.Comoară sfântă mi-eşti.Cuvânt dumnezeiesc În trup descoperit. prin credinţă condus De dragostea lui Isus. 3. Căci tot ce va fi preaslăvit în vecii E dragostea lui Isus! 70. Mântuitor iubit.Veste bună-avem de sus 1. scump Mângâietor. Oricât de trudit. Spre ţara fiinţelor cereşti Fi-mi bun conducător! 3.Destul să te laşi. Tu mă faci fericit! 2.

Crucea Lui ne-a salvat. El m-a iubit! Refren: Deci voi cânta iarăşi: Domnu-i iubirea. Coroana de lumini.Sună trâmbiţi la hotar.În potop sau în război Tot Isus e cu noi.Domnu-i iubirea 1. El a purtat în locul meu . Fără speranţă..Domnu-i iubirea ce mântuieşte.De-a lungul marilor vecii. Domnu-i iubirea. prin lumi de heruvimi. avem Salvator! Mântuirea vom vedea Când spre ceruri vom cânta Cântec fără de apus: Salvator e Isus! 72. făr’ ajutor… 3.Prin Evanghelie El tot mă cheamă.. dar a-nviat. Fiu al măririi. În slăvi de cer să cânt. Prin al Său sânge să fiu spălat! 73.De-a lungul marilor vecii 1.Să port.Mi-a dat pe Fiul. Mort a fost. Din mormânt priviţi în sus.Să tresalte toţi cei vii! Imn de slavă ne-a adus: Salvator e Isus! 3. Spuneţi şoapte de curaj Printre lacrimi şi necaz. El m-a iubit! 2. Salvator e Isus! 4. Mi-a dat pe Fiul ca Salvator! 4. Căci Isus vine iar! Veste-n orişice popor: Da.Zăceam în lanţul nelegiuirii. Isus în locul meu veni Să plângă pe pământ. Domnu-i iubirea. 2.

74. Pe Tatăl Îl vede doar cin’ Te-a privit. Eu pe El Îl voi cânta! 2.Cine. La Tine alerg ca să fiu mântuit. Mai adânc ca un ocean! 3. Putea-voi rămâne chiar pân’ la sfârşit? Doar făgăduinţa.Să trec al nemuririi prag Acas’..Cununa cea de spini. ca Isus. adevăr şi viaţă! 1. mai poate 1. 4. pot să spun! 4.El îmi satură trăirea. ce mare bucurie Pe Isus să-L pot vedea Şi întreaga veşnicie Să slăvesc iubirea Sa! 75. Braţul Său e mântuirea. El mi-e totul.. ca Isus. 3.Cine. Îmi plec şi frunte şi genunchi În veşnic adorat.De-aşa de mult cât m-a iubit Şi-am fost răscumpărat. mai poate Să mă facă fericit? Domnul este-al meu în toate. El e plin de tot ce-i bun. Căci Tu mă asiguri de-un loc pregătit! .. la Dumnezeu. Doar Tu mântuieşti prin puterea-Ţi măreaţă. Căci calea e lungă şi cine să ştie.. Mai presus de nemurire. doar ea mă mângâie.Doar Tu ne eşti calea-adevăr şi viaţă.. El pe mine m-a iubit! Refren: Drag îmi e Isus pe lume.Doar Tu ne eşti cale. Mai de preţ ca viaţa mea! Dintre mii şi mii de nume..O.Ce risipă de iubire El trimite an de an. El pragul morţii l-a trecut Pe-o cruce-n locul meu.

Doamne. spălat de păcate. Cum alta-n toată lumea nu-i. 3. Şi-aşa.Iubit-ai. dar ceresc 1. Spre Tine alerg.O. Spre cei ce i-a iubit Şi pe picioare i-a spălat. Tot Tu mă conduci prin al Tău Spirit viu. Veni din veşnicii Să-i mântuiască din păcat Pe-ai Săi iubiţi copii. blând şi plin de iubire.Isus. Să gust fericirea şi-n veac să-Ţi tot cânt! 76.Prin viaţa şi prin jertfa Lui O cale ne-a deschis. Doamne.Iubit-ai. Spre noul Paradis. Încât ai dat jertfă pe Fiul Tău. Spălat de amaruri cu-al Tău sânge sfânt.Spre cei nevrednici S-a plecat. Ca s-o salveze din mreaja celui rău! 2. Sfinţit prin Cuvânt de-adevăr pot să fiu.Iubire sfântă. 4. Isuse.Nici o durere nu Te-a întors din cale.Iubire sfântă. Să lupt când ispita m-atrage-n păcat Şi firea s-o-nving printr-o moarte deplină. Tu. prin puterea-Ţi divină. 77. întreaga omenire. Prin tine inimi se-nnoiesc Spre cerul răstignit! 2..2. Ca slujitor smerit. întreaga omenire 1.. N-a fost ispită să n-o-mpărtăşeşti. măritul Împărat. Doamne-am nevoie de-a Ta plinătate Ce-o dai alor Tăi ca să-i desăvârşeşti. căci Tu mi-eşti de toate: Şi cale-adevăr şi viaţă Tu mi-eşti! Prin Tine. Iar când vreau şi eu. . pe-astă cale. Pe Fiul Tău.La Tatăl din cer să ajung. dar ceresc Şi har nemărginit. Intra-voi odată pe porţi în cetate. Cel blând şi curat! 3. mulţumită doar tot milei Tale. Doar Tu mi-eşti nădejdea.

Tot ce suntem este-n Numele Tău! Orice povară cu Tine vom duce Şi nu ne plângem. Alt nume nici nu este dat Spre-a noastră mântuire. Căci Piatra ce-o zvârliră toţi Făcutu-s-a piatră de colţ Şi boltă de clădire! Cine cade pe-astă Stâncă. .Prin altul nu poţi fi scăpat. 3.Prin altul nu poţi fi scăpat. doar în Tine! Fi-mi şi mie mângâiere Şi putere de-nnoire.Un singur Nume vreau s-aud. Isuse. Doamne. dar iată-i. Isus Hristos. Sfânt izvor de fericire! 79. Se-avântă sus. El trăieşte Şi domneşte cu tărie. În adâncă umilinţă.Mulţi oameni nume-şi fac sub cer. oricât ar fi de greu! 4. Speranţa celui păcătos E-n Tine. 2.Glorie Ţie. pier.Tot ce avem este jertfa de pe cruce. că ne-ai mântuit! 78. cerescule Părinte.Prin jertfa scumpă a dragostei Tale Ne-ai arătat cât de mult ne preţuieşti! 3. Peste-ntreaga veşnicie. I-a înghiţit mormântul. Căci nu-i un altul mai plăcut. Sunt una cu pământul! Singur. Dar au sfârşit nenorociţi. Un Nume să-L tot cânt. Mântuit e prin credinţă. Domnul. Alt nume nici nu este dat Spre-a noastră mântuire! O. Slavă.Un singur Nume vreau să-aud 1. Nume scump. că mult ne-ai iubit! Spre biruinţă privim înainte! Te proslăvim. În viaţă fost-au străluciţi.Prin altul nu poţi fi scăpat 1.

Cu El..Deci porniţi cu-Isus ‘nainte. Ne dă pace. . 3.Nu-i decât un singur Nume Ce mă poate mântui.O.. De care-ntruna cât trăiesc Mai mult. mai mult mi-e dor. Numele Isus Hristos! 2.. ce dulce Nume. Un susur de izvor. Mereu Te voi visa. Isus.. 81. Dar am o scară pân’ la cer: Isus . mângâios. Îmi cântă inima. Ca să-Şi ia cu El pe-ai Lui. 4.nădejdea mea! 80.E-un zâmbet cald şi părintesc. 2. 5. Isus.Din valea marilor dureri Să scap eu n-aş putea.. 4.O.Isus.Nu-i decât un singur Nume 1. Daţi de veste orişicui Bucuria că El vine.. mângâios. cuvânt scump nouă. Numele Isus Hristos! Dulce e. Cât ne faci de fericiţi! Pacea Ta gustăm de-acuma Ştiind că suntem mântuiţi. Celor slabi le dă puteri! Refren: Dulce e.Deci cântaţi lui-Isus întruna.Mai dulce pe pământ!.. orice inamic. Edenul meu dorit. Liniştind orice dureri. ce dulce Nume! 1. El e rostul meu prin lume. Isus..O. De n-am cuvinte de rostit. bucurie. Nu vă temeţi de nimic! Birui-veţi totdeauna.

aşa cum e scris.. în braţe m-ai luat! 4. tot Tu m-ai vindecat Şi. 2. Îl cântă-n slavă îngeri buni.N-am decât un singur Frate Ce m-ajută când mi-e greu. pe Tine Te iubesc! 3. 82. E Isus. Mântuitor ceresc.. Nume frumos cum altul nu poate fi spus. Nume frumos în ceruri ne e pregătit. izvor de ape vii. Nume frumos cum altul nu poate fi spus.. Mi se-arată de departe. Tu. Ca o veste despre viaţă Peste toate câte pier. ca un bun Părinte.Nume frumos 1. în ceruri. .Nume frumos cum nu ne-a mai fost rostit. Tu eşti viaţa şi bucuria mea. Nume frumos cum nu ne-a mai fost rostit.. ‘Naintea slavei Tale se-nclină inima! 2.Tu mi-ai iertat trecutul.Al vieţii dar e-n Tine.. Îl cântă şi soarele-n zori Şi-L poartă-n lume mari minuni Prin stele. de-L vom iubi Pe Domnul. Îl vom purta în veşnicii. De-L vom urma.. Nume frumos e Numele lui Isus.Doar o singură speranţă Mă înalţă pân’ la cer.În dureri şi bucurii. Nume frumos în ceruri ne e pregătit..Isuse. În slavă de nou Paradis. e Salvatorul.. Vreau cu El să fiu mereu! 2. e Domnul meu! Pe pământ şi sus. 83. pacea mea divină..Păstor al vieţii mele.. Cu iubire-n drumul meu.. Tu eşti viaţa 1...Nume frumos e Numele lui Isus. prin ape şi nori. 3.Isuse. Refren: E Isus..

.Spre-a nu rămâne-aşa cum sunt. Drumul meu Ţi-e cunoscut! 2. Sunt azi învingător. Celor răi. O umbră pe pământ. Păcatul din adâncul meu Îl poate vindeca. Nori de ură adunând. ca Fiu de Dumnezeu 1. E tot ce astăzi pot să spun Şi alţii pot vedea. Păstorul meu cel bun. 3.Doamne. Pace-n suflet.Isus. mi-este scut. comoara mea. I-a uns cu Spirit Sfânt. ce-mi vor pieirea. Tu mi-eşti bucuria! 1.Doamne.Deşi eram un răzvrătit. Planul Tu le nimiceşti! Mâna Ta ocrotitoare Mi-este sprijin. El paşii mei purtaţi de vânt. Tu mi-eşti fericirea Şi plăcerea vieţii mi-eşti. Pe mine cerul m-a iubit Şi m-a umplut de dor.Doamne. Harul Tău mi-e izbăvire. pace-n gând! 85. De-a lung de drum în ceas durut. Purtându-mi crucea grea. De moarte nu mă tem. El schimbă viaţa mea Şi zilnic toarnă Duhul Său Să-mi umple inima. Prin Duhul Sfânt îmi este scut.Isus. ca Fiu de Dumnezeu. Fie bezna cât de mare. Isus. Tu mi-eşti bucuria Şi lumina vieţii mi-eşti. nimic nu-mi va lipsi! 84. Aproape când Îl chem. Tu-mi veghezi călătoria Spre palatele cereşti! Bată vânt de prigonire. 2.Când Tu eşti lângă mine. El pune har în lutul meu. Isus.

3. vom locui Ca împăraţi şi miri! 87.86. Spre bunul Dumnezeu Şi mergem împreună: Isus şi eu! 3. O.Mi-e masa-ntinsă de Isus Şi am belşug de har! Cu untdelemn mi-e capul uns Şi plin e-al meu pahar! 5. fără El. Hrist. n-am dureri. Să mergem împreună: Isus şi eu! 2. nu pot trăi Şi-aş vrea să-L am mereu.Mă simt aşa înviorat. Şi-atuncea îmi răsare El. cât îmi e de drag! Cu zâmbet dulce în priviri M-aşteaptă-n zori. 2. Nimic nu-mi va lipsi! El mă conduce-n verzi păşuni Şi la izvoare vii.Prin valea morţii de-aş umbla. Toiagul şi nuiaua Sa Le simt ca mângâieri! 4. adesea. ştiu că mă vor însoţi Eterne fericiri! În casa Lui. Prietenul meu.Isus îmi e Păstorul bun 1. Trudit mă simt şi trist.Pe drumul meu.Mereu îmi povesteşte De casa cea de sus! .Eu am un scump Prieten 1.Eu am un scump Prieten. în prag! Eu.Isus îmi e Păstorul bun. De-aud al Său Cuvânt! Pe calea dreaptă sunt purtat. Prin al Său Nume sfânt.Da. Mă ia cu drag pe braţul Lui. N-am temeri.

E-al meu căci S-a crucificat.Şi-odată.Privind în ochii Lui. Isus. . e-al meu! 2.Isus e cel mai bun Prieten 1. Deci bucuros mă-nchin mereu Şi-s fericit că El e-al meu! 3. Isus e-al meu! 89. Să mergem împreună: Isus şi noi! 88. când El va veni.În inimă domneşte El Şi nu va mai pleca defel. Fiu de Dumnezeu. şi El e-al meu! 4.Aş vrea să-ţi spun şi ţie De preaiubirea Lui. Cu mine e necontenit. strâns la pieptul Său: Acum. Eu sunt în El. Mărirea-I toată voi privi Şi-oi zice. Dar Cel slăvit. pe veci. eu sorb Iubirea-I de nespus… În bucurii şi în dureri Ascultă plânsul meu Şi mergem împreună: Isus şi eu! 4. De jertfa de pe Golgota. Prin orice greu cu El aş trece. Isus cel scump.Isus e cel mai bun Prieten El e mereu la dreapta mea. Minunea cerului! Lăsând această lume rea Şi ultimul război.Mai sus de cerul înstelat 1.Mai sus de cerul înstelat Am un Prieten minunat: E Domnul. m-a liberat. M-a mântuit. E-atâta slavă-n jurul Său. Ca viţa în butucul său. El este-al meu! Refren: Ştiu că e-al meu. căci m-a iubit.

.Isus. Nimic să nu mă doară. Şi nici un pas pe calea mea El singur nu mă lasă.Isus. Cetate de scăpare! 2. m-a scos din val Cu braţul Său cel tare. Pe braţul Său eu sunt purtat În pace şi lumină. Din cerurile ‘nalte.Isus. Mi-a pus în gură o cântare Şi-n mâini un steag nebiruit. Pe când eram în moarte.În nimeni nu mă pot încrede. Prieten minunat Şi bun cât nu se poate.Iubirea Lui e-aşa de mare.. De-aceea-mi place să tot spun: “Isus e-al meu Prieten bun!” 90.Al meu eşti.. Prieten minunat. M-a scos din foc. El pentru mine S-a jertfit. Prieten minunat 1.. Prin orice-ar fi să vină. Prieten minunat.. Şi nici o teamă nu mai am: El duce-a mea povară Şi glasul Său e sfânt balsam. El pân’ la mine S-a plecat. Isuse şi cât Te iubesc! . El mă-nţelege-n toate. la marea de cristal.Isus.. De parcă-am început deja Vecia cea frumoasă. Şi nimeni nu m-ar înţelege Când mă ajung necazuri mari… De-aceea-mi place să tot spun: “Isus e-al meu Prieten bun!” 3. Prieteni buni sunt mult prea rari. 91. Sunt fericit că L-am aflat.Eu ştiu că nu mă va lăsa! De-aceea-mi place să tot spun: “Isus e-al meu Prieten bun!” 2. Şi am. 3.Al meu eşti. Isuse 1.

Prietenul meu. 2. Te iubesc! 92. Prin spaţii. Numai El a fost şi mi-este Bun Prieten. 3. minunat.Cu Tine m-ajută să trec valea grea. Bucuros trudesc şi sufăr. Suişul e aspru şi greu. Doar să fiu de El legat. Te iubesc! 3. Cunună-ncrustată cu spini preţuiesc Şi cânt înc-o dată: Isus.. cu sorii.Cunună de glorii.Vreau să fiu în veci cu Domnul.Dorinţi nesupuse cu drag Îţi jertfesc! O viaţă curată mi-ai dat să trăiesc. Pe cruce. Dar nu sunt uitat niciodată: Isus e Prietenul meu. cu Isus. Te iubesc! 2. Îţi cânt încă-o dată: Isus. Te iubesc! 4. .Am o singură dorinţă Şi aceasta doar Îi cer: După-o viaţă de credinţă. Isus.Adesea sub bolta-nnorată 1. Cu Isus să fiu în cer. Tot mereu cu Isus! Numai El a fost şi mi-este Bun Prieten.Adesea sub bolta-nnorată. Să ştii înc-o dată: Isus. Refren: Cu Isus. Suflare-mprumută-mi atât cât vei vrea! Când fruntea plecată în moarte-odihnesc. Nu mă rog să fiu bogat. lumini voi purta.Nu doresc a lumii faimă.Cu mult înainte de-a şti.Vreau să fiu în veci cu Domnul 1. Cu Isus cel adorat. Azi. m-ai iubit. 93. Preasfinte. ca niciodată.. iertare-ai urzit. aşa voi cânta: Fiinţă-adorată pe tronul ceresc. minunat.

un Frate iubit. La dreapta. Ca florile-n cărări. Cu Tine-s fericit! 2. ce mult Tu m-ai iubit. Mai mult decât orice! De când eşti Tu Păstorul meu. Dar când cel rău m-a rătăcit. ce mult Tu m-ai iubit! 1. fii cu mine-acum.2.Aproape-i de-acum veşnicia. liniştit. Mereu întâlnesc verzi păşuni Şi dulci. Căci am totdeauna pe cale.Isus. 4.Ca apa în pustie. Doamne. Acestea le doresc! 95.O sfântă speranţă-mi răsare. nesecate izvoare. Păstorul cel bun.Din lacrimi adun osanale Şi-un cântec de dor.O. Un Frate iubit. eu cu Tine-aş vrea În veci să locuiesc. E Regele meu! 94. Isus mi-e Păstorul cel bun. 3.Iubit-am viaţa pe pământ.Isuse. 3. . Şi pacea Ta şi-al Tău cămin. Ce pace-n suflet e! Refren: Ferice sunt că am aflat Ce mult Tu m-ai iubit! Când Tu de orice m-ai iertat. Atunci Te-am cunoscut.Ca apa în pustie 1. Şi-mi dă odihna Ta! Iubirea Ta de n-aş avea Distrus eu m-aş afla! 4. Mă rog şi aştept tot mereu Să-mi ‘nalţ înspre cer bucuria: Isus este Regele meu. De Tine n-am ştiut. Isus.

Câte ‘nalţă şi susţin printre stânci de prigonire… Toate pier şi praf se fac. mereu.El Îşi pleacă a Sa faţă şi mă scapă de-orice rău. Isus cel viu. o.Cum un vultur sub aripă îşi adună pe-ai săi pui. câte de la Domnul vin. E numai vreme bună Şi ani de primăveri. E cântec. nespusă bunătate! El pe Fiul mi L-a dat. Veşnic să rămân în ea. De har şi adevăr. Isus cel viu. fiind copil fără de minte… Toate pier şi praf se fac. Ca zboru-n libertate. Toate nu-s decât iubire. speranţă. Iar în inimă îmi pune al credinţei foc nestins Care dă curaj ne-nvins şi chiar iadul ţi-l supune! Toate pier şi praf se fac. Aşa Domnu-n orice clipă m-apără cu braţul Lui. e viaţã Şi scut în orice greu. Aşa-i Isus. Aşa e Domnul meu! 96. Aşa-i Isus. doar iubirea Lui stă-n veac! 4. Aşa e Domnul meu! 3.De ce să nu cânt întruna. împlinind tot ce-mi vei cere! Şi-n cântări şi-n tot ce fac să Te preamăresc în veac! . Ca pacea în dureri. El veghea ca un Părinte peste mine chiar când eu Nu ştiam de harul Său. Căminul şi cerul Şi tot ce-aş vrea. Ca visul împlinit. mulţumind lui Dumnezeu? Căci spre bine totdeauna mă conduce sfatul Său.Ca stânca în furtună.Izvor de bucurie. E soare. Din păcat şi de la moarte al Său sânge m-a scăpat. Aşa-i Isus.De ce să nu cânt întruna? 1. doar iubirea Lui stă-n veac! 3. Doamne-acum putere să pricep iubirea Ta. Aşa e Domnul meu! 2. Iar în orice dimineaţă mă învaţă-un cântec nou… Dă-mi.Ca zorii după noapte. mereu. Prieten bun. Isus cel viu.O. Ca pomul înflorit. dar iubirea Lui stă-n veac! 2.

În El m-adăpostesc! 4. Tot cerul ne-a deschis.Cât va trăi Hristos. Păcatul cât de greu. spre cerul uimitor! Acolo vrem să fim. 3.Azi avem Mântuitor .Din rădăcina vie 1. Necazuri de-ar veni. cât îmi e de drag! Cu hrană-mi vine-n ajutor Când sunt flămând.De-aceea spre Hristos Ţin ochiul meu deschis. O. O floare ca de vis.El e al meu Păstor.97. O. Cântatul meu melodios Nu va-nceta defel! 2. Rămâne El speranţa mea. Când toţi mă părăsesc.Din rădăcina vie Mlădiţa răsări. Cât timp rămân cu El. El mă va izbăvi! 5. Cum scris a fost să fie. prin neguri străluci. 3. Ca om şi Dumnezeu. În noaptea cea târzie. cum Biblia grăi. Lumină ne aduse. pribeag. Durerea vrea să-alunge.Când vine vremea grea.Această floare dulce mireasmă răspândi. Alerg l-al meu iubit Păstor.Prin valea întristării Tu să ne fii Păstor. 2.Cât va trăi Hristos 1.De scapă-al meu picior. Prin rugile cântării În veci să Te mărim! 99. Spre largu-nseninării. El mi-este Paradis! 98. cât îmi e de preţios.

2. Ţie ne-nchinăm şi-n credinţă Te-aşteptăm. ca să-Ţi iei al Tău regat! Să ne-ajuţi să biruim.Azi a venit un Copilaş 1. 3. ne vestesc Mântuitor Şi proclamă cu-al lor cânt: „Pace-n cer şi pe pământ!” Voi. Să cântăm şi noi la fel! Refren. Azi coboară Cel slăvit la toţi cei ce L-au dorit. Cel promis din veşnicii. Dar puţini L-au cunoscut. Pentru noi S-a umilit. Salvator nepreţuit! Refren. 100.E Isus cel aşteptat. cei vinovaţi. Şi păstorii au cântat.Azi a venit un Copilaş Frumos şi dulce şi gingaş! . Şi lumină ne-a adus de la tronul Său de sus. Într-un staul stă-nfăşat. Bucuraţi-vă popoare! Să cântăm şi noi în cor: Azi avem salvare! . Vă uimiţi şi-L înălţaţi! Refren.Auzi îngerii în cor.Umilit Hristos veni. :) 4. (:Orice suflet credincios luminează prin Hristos.Doamne. preamărit ca Fiu al Său.Auzi îngerii în cor! 1. Dumnezeu cu noi e El! :) 3.Ceru-ntreg a părăsit Pentru noi. ce lucru minunat! Bucurie proclamaţi: pentru toţi cei apăsaţi (:S-a născut Emanuel. popoare. tresăltaţi şi cu îngerii cântaţi. să putem să Te primim! (:Osana în ceruri sus. Să Te-arăţi ca Împărat.Refren: Azi avem Mântuitor. preamărire scump Isus! :) 101.Într-o iesle S-a născut Copilaşul mult dorit. o. (:Pentru omul păcătos S-a născut Isus Hristos!:) 2.Cel din veci cu Dumnezeu. Dumnezeu Emanuel. 1.

Ce bucurie am avut! 2. Pruncului ne închinăm Viaţa toată.El fericire ne-a adus De la Părintele de sus. popoare Şi cântaţi cu toţi în cor. 103. Aleluia! 3. popoare! 1. S-a născut al nostru Soare.Bucuraţi-vă.Bucuraţi-vă. S-a născut Mesia!” 2.De la iesle nu plecăm Niciodată.Cu toţii să ne bucurăm Şi laude în veci să-I dăm.Voie bună pe pământ. Căci Tatăl nostru cel preasfânt Trimis-a Fiul pe pământ! 102.Acesta e Isus Hristos. Aleluia! S-a născut Copilul sfânt. Ce vine ca Mântuitor La omul slab şi muritor! 3.Dintr-o fecioară S-a născut. Prunc umil ni S-a născut 1. . Până lumea L-a aflat Pe Mesia! 4.Prunc umil ni S-a născut Într-o iesle! Mântuire am avut. Ca să putem nădăjdui Că vom trăi în veşnicii! 4. E Domnul nostru cel milos.Mii de îngeri au cântat Bucuria. Refren: Cor de îngeri cântă: „Bucurie sfântă. Bună veste.

popoare. Magi.Împărat! 3. Pentru cânt nu-i hotar! Toată slava cea de sus Stă pe chipul Tău. Cântă-n străluciri de stea: "Mesia S-a născut. noapte de har.Noapte de vis. Isus. vin cu dar. Totu-i lin. Prunc divin preaminunat Doarme-n liniştea Sa.Noapte de vis.Om deplin şi Creator! Vin păstorii. Că sub stea noi L-am găsit. Jos la naşterea Ta. Jos la naşterea Ta.Bucuraţi-vă cu magii. 2. vin degrabă. Îngeri sfinţi. Doarme-n liniştea Sa. Îngerii din cer întreabă: „Cine inima-I va da?” 2. Domnul păcii .Noapte de vis. Aleluia. Veseli ne-am deschis desagii Şi-n cântări am izbucnit: Pace fie şi iubire Printre cei ce L-au dorit. 4. O. Hai şi tu la ieslea Sa.Bucuraţi-vă. noapte de har.Noapte de vis. noapte de har. păstori. Isus. vino iar! . noapte de har. Mesia S-a născut!" 3.Noapte de vis 1. Daţi de veste-n omenire Cu ce preţ ne-a mântuit! 104. El ne e în veci comoară. Lăudaţi pe Domnul iar! Cum se-aşază fulgii-n zare Braţul Lui revarsă har! Povestiţi cum într-o seară S-a născut Cel minunat. totu-i clar… De Maria privegheat.

.Isuse scump. În Tine-i mântuirea! 106. o stea răsare. maiestuos. pe cerul înstelat. Tu Te-ai născut Spre-a noastră mântuire! Atâta har ne-ai dăruit. Grup de îngeri. 2. pace pe pământ! .Te coboară-n viaţa mea. Cu aripi scânteietoare: Ce să fie oare?. Hristos! Veşnic Ţie. Se desprinde o cântare.... Isuse scump. Hristos! 105. Ca o dalbă floare. 3.Noapte-adâncă s-a lăsat 1.. la Betleem Te-ai dezbrăcat de slavă. Să-Ţi tot cânt. Tu Te-ai născut Spre-a noastră mântuire. Şi pentru omul păcătos Lăsat-ai cerul luminos. Te-ai dezbrăcat de slavă.Noapte-adâncă s-a lăsat. la Betleem...Şi din grupul luminos. Isuse scump.Isuse scump! 1.. minunat! Fremătând. Isuse scump. Isuse scump. Dar lumea nu Te-a preţuit.Sus.Isuse scump. Veşnic Ţie. zeci de mii. Bucurie mare: Slavă. Un luceafăr minunat.Isuse scump. 2. Viu e cerul. Soli şi ai luminii fii. Cor de îngeri. 3. Aleluia. Steaua ce ne-a răsărit Este Domnul mult dorit. În Tine-i mântuirea! Din întuneric şi păcat Azi omul poate fi salvat. Isuse scump. slavă Celui sfânt! Pace.

Nişte şoapte. E Mesia din vremi prezis. O minune s-a făcut: Pruncul vieţii S-a născut.. Ni S-a născut Mântuitor! 108. Noi tuturor o vom vesti! Să cânte toţi cu-un dor aprins. Vorbesc cu dor din profeţii. Au venit la Betleem Să ne spună veste bună. Printre oameni învoire!” Se aude-aşa frumos: „S-a născut Isus Hristos!” . Să se-arate cu iubire. Păstorii. turmele păzind. Pace sfântă. Emanuel cel aşteptat.. Vi S-a născut Mântuitor!" 2.În imnuri. Cu cerul plin de armonii.Se lasă noaptea-n Betleem 1. ce-am aflat. pentru slava Lui. Cerul face-n ea popas.Raze scaldă ieslea caldă.. Tresalte orice muritor.107.. Mântuire că avem. Pe care cerul L-a trimis! 3... un cor de îngeri sfinţi Pe magi la iesle i-au condus Şi Pruncului s-au închinat Şi daruri scumpe I-au adus! El e cerescul Împărat. Să coboare din mărire. Căci cerul e de-acum deschis. 2.Nişte şoapte într-o noapte 1.Se lasă noaptea-n Betleem.O stea. Şi iată că un înger sfânt Proclamă vestea tuturor: "E pace-n cer şi pe pământ. într-o noapte. îngeri cântă Cu păstorii într-un glas: „Sus în ceruri preamărire. Cu îngeri sfinţi ne vom uni Şi mântuirea.

Mântuire să avem.. de tronul ceresc. Să ne mântuiască! :) 111. . Cum au scris proorocii!:) 2. Te naşte în ea. Domnul slavei pentru tine.O. Dumnezeu mi-L dete mie (:Să Se nască Şi să crească. din lumină.3. Dar vino.Departe-ntr-un staul 1. ce veste minunată! 1.. Lângă-acel oraş A născut pe Mesia! :) 3. S-aud cor de îngeri la mine sosit Cu vestea cea bună că sunt mântuit! 110. Săvârşind călătoria. Maria. Isus S-a născut! Şi stele pe ceruri luciră mai viu Şi îngeri cântară pe dealul pustiu. (:Într-un mic sălaş.Departe.Pentru noi a răsărit Domnul Isus Hristos. de nimeni ştiut. ca ieslea.O. 3.Că la Betleem. Ca să vină.Departe-ntr-un staul. Cel din vecie.Departe de Tatăl.. S-a născut în Betleem. Isuse. păstorii-L găsesc..Pentru cine zări senine Poartă-n ceruri au deschis. Să vadă Copilul născut ca-Mpărat Adus-au şi magii prinos de-nchinat.Pentru noi a răsărit 1. Culcat într-o iesle. ce veste minunată În Betleem ni se-arată: (:Astăzi S-a născut Cel făr’ de-nceput.Mesia. Cel ce-a fost din vremi prezis? Domnul slavei pentru mine. e inima mea. 109. 2. La vremea-mplinirii.

Şi pe noi ne-a mântuit Domnul Isus Hristos.Cine a crezut cele scrise? Cine-a cunoscut braţul Lui? Ca Odraslă slabă venise. Şi fruntea ni se pleacă Şi ruga prinde zbor: Te naşte-n noi Tu.. Isuse.Era o noapte de minuni. paşii lor Se-aud. Chip de rob smerit purta. Sub veghea îngerilor buni.Mesia cel mult dorit. prea fericiţi. Cum nimeni n-a văzut. 3. Ne fii Mântuitor! 113...Din fecioară S-a născut Domnul Isus Hristos.Ca un rob S-a umilit Domnul Isus Hristos.Spre Betleem treceau păstori Şi magi treceau. Din cer El a venit Şi cântă parcă totul. iar.. Într-un acelaşi osana La noi să Te primim... De-atât cât ne-a iubit.. Ei coborau la iesle. Cuprinşi de-un cântec sfânt: Mărire-n cer lui Dumnezeu Şi pace pe pământ! 2. .Spre Betleem. Domnul Isus Hristos. 112. Nici o strălucire Domnul nu avea. Ca un Fiu al omului. În noaptea vremii.Spre Betleem treceau păstori 1. Mesia S-a născut.Cine a crezut cele scrise? 1.. iar. spre ieslea Ta. 2. 3. Doamne. Cu pace şi iertare. ne grăbim. Tuturor era plăcut Domnul Isus Hristos. grăbiţi.

mare e iubirea Ta.El a suferit pân’ la capăt Ca un Miel tăcut şi supus. Rătăceam precum nişte oi. Dar divina Lui îndurare Ne-ncetat a fost cu noi.Om al suferinţelor grele. Şi jertfa Ta e dar divin. Între cei puternici partea-Şi va primi Şi de-a pururi domni! 114. Azi lumea o dispreţuiesc. 2. Dumnezeu găsi un Miel ispăşitor Pentru vina tuturor.. Printre făcătorii de rele Noi pe El L-am socotit… Totuşi El purta al nostru greu păcat.Privesc spre trupul Tău zdrobit. Umil. Pe fruntea Ta. Prin jertfa Ta am fost iertat.Ne vedeam de drum fiecare. 3. venind la crucea Ta. Dar era nevinovat.Spre crucea Ta uimit privesc… Acolo las povara mea.Dar sfârşindu-Şi marea lucrare Va vedea al patimii rod. Făptura mea şi viaţa mea. le-nchin! . Păcatul meu a împletit. Bucuria Lui cea mai mare: Un neprihănit norod. Printr-o judecată nedreaptă El a fost lovit. La crucea Ta.. străpuns. La chipul de iubire plin. căci m-ai salvat! 4.. Între cei mai răi o groapă I s-a dat Şi-un mormânt cu cel bogat. Pe Tine. 4. Te laud azi.Eram un fiu rătăcitor. Părăsit şi dispreţuit..O.Spre crucea Ta 1. smerit.2. scump Mântuitor.. cununi de spini. 3. 5..

Azi eşti întunecată.O. frunte. de vină-s numai eu! Îndură-Te de mine.Plin.O. o.La cruce voi rămâne 1. purtate-n mii de spini. frunte-nsângerată de chinuri fără preţ! O. frunte-nsângerată 1. Spune-mi iubirea Ta! Coroana Ta de spini s-o văd. jertfa Sa. În mine să pătrundă nemărginitu-Ţi dar! 117..Glas de cer însângerat Strigă la răscruce.. Îmi voi spăla.Glas de cer însângerat 1.. În preţul jertfei Tale. 2. Oare pentru cine? Pentru cei ce spini culeg Chinul Său sa fie-ntreg? Stau sub cruce şi-nţeleg: Totul pentru mine! 118. Chinuri fără de hotar.115. al vieţii mele Domn 1. .Durere şi iubire cum nimeni n-a ştiut. Isuse-am cunoscut… La cruce voi rămâne. vina noastră grea? Până-n moarte. nu Te depărta! Îndură-Te şi-mparte-mi milostivirea Ta! 116. 2. Moarte sus pe cruce. altădată scăldată-n foc ceresc. Drumul marilor dureri Până unde duce? Până unde va urca Domnul. dar eu Te preţuiesc!.Nespusa Ta durere m-apasă astăzi greu! Că multe Tu-ndurat-ai.Isus. al vieţii mele Domn. Isuse.Isus. uimit de-atâta har. frunte-ncununată cu spini şi cu dispreţ! O. Voi împleti-n vecie coroane de lumini! 2. paharul prea amar. De dureri străine. La cruce voi rămâne şi-n sângele-Ţi vărsat. veşmântul prea pătat! Din razele iubirii.

privesc Lacrimi mari de sânge Şi aud cum îmi şoptesc: "Dragostea învinge!" .Ca şi Maria. Ţine-mă aproape.Du-mă la Golgota! Refren: Ah.. lângă crucea Ta. Isus! 119. Acolo unde îngeri sfinţi Pe Tine Te păzeau! 3. Urmând mereu pe calea Ta.Ajută-mă să port şi eu Crucea ce-o am de dus. Şi.. plin de Duhul Sfânt. lângă crucea Ta 1. să fiu Al mântuirii sol! 4. chipul Tău Iubitor m-aşteaptă! Cât aş vrea să-l port şi eu În cuvânt şi faptă! 4. cu dor.Lângă crucea Ta. crucea Ta Doamne-aş vrea să fie Slava şi speranţa mea. am aflat Trepte de credinţă. Sufletul. din ea Vreau să mi se-adape! Refren: Crucea Ta. toată viaţa mea Nu voi uita iubirea Ta! Vreau să mă duci la Ghetsemani! Du-mă la Golgota! 2. Să nu Te uit.Lângă cruce. Sufletul mi s-a ‘nălţat Peste suferinţă! 3.Doamne. Doamne.Condu-mă la mormântul Tău. Unde ai Tăi plângeau. Doamne. vreau şi eu Să văd mormântul gol.Lângă cruce. Azi şi-n veşnicie! 2.

Spune-mi cum El a-nviat. Scrie-o pe inima mea. Pân’oi simţi că-mi aduce Pace în suflet iertat..... chiar de plâng!.120. Tot ascultând. Mă-ntrebam pentru cine murea? . m-or afla.L-am văzut pe Isus pe Golgota urcând.Spune-mi de jertfa pe cruce. Inimă. L-am văzut pe Isus 1.. Scrie-o pe inima mea. Să pot fi biruitor. Cântă cu îngerii-n coruri. Fără de fast şi onoruri.... Împăratul.. Spune-mi povestea iubirii. Spune-mi cum El a-nviat. Spune-mi cum El. 3.. Până ce zorii slujirii..Spune-mi povestea iubirii.. Cu spini fruntea Lui sângerând. Să pot fi biruitor. Trece pustiu-arzător. Singur purtând tot păcatul...Spune-mi cum El. Vreau de pe drumul sfinţirii Floare de cântec să-i strâng.. Tot ascultând. în toate. Până trăi-voi în fapte Pilda ce-o am de urmat. I-am văzut crucea grea Când în noaptea durerii cădea.Spune-mi povestea iubirii 1. Spune-mi cum Domnul. Plin de iubire-a lucrat. Până ce zorii slujirii. Împăratul. Tandru şi sfânt osana! Spune-mi povestea iubirii. I-am văzut ochii trişti. Singur purtând tot păcatul. Pân’oi simţi că-mi aduce Pace în suflet iertat.. m-or afla. Nu te opri. Mă-ntrebam pentru ce suferea. 121. Trece pustiu-arzător.. 2.. iesle şi stea. Spune-mi de jertfa pe cruce.

Libertate am primit. Lângă cruce-am oprit pasul meu. Veşnicia-ntreagă vreau.. Că prin sânge divin sunt spălat! Sunt salvat pentru cer. Sângerând pe-al iubirii altar Mielul sfânt viaţa Lui Şi-a jertfit Pentru mine. Domnul mă susţine. Fluviu de iubire Curăţeşte-orice păcat. 4.. Prin Isus am biruit. Pe deplin liberat de păcat! Azi privesc doar seninul de sus Şi aştept ca să-L văd pe Isus! 122. să fiu mântuit.La Golgota am primit O făgăduinţă: “Harul Meu te-a mântuit” Şi în viaţă am pornit Mai tare în credinţă. 2.Din Golgota revărsat.Şi-am rămas lângă El. Căci ştiu cât de mult m-a iubit. Ştiu c-aşa e bine. sunt salvat. 2..Să-nţeleg îmi era foarte greu. să-ţi trimit pace-n dar Să te smulg din al morţii hotar!" Şi-am văzut că atunci pe Calvar. Face sufletul curat. Astăzi spun orişicui că Isus m-a salvat. Priveşte marea suferinţă 1.Lângă cruce astăzi stau.Priveşte marea suferinţă .Iar Isus mi-a şoptit: "Pentru tine-am murit. Din Golgota revărsat 1.. E har şi pentru mine! 3.. Să salvez viaţa ta. Dureri.Lângă cruce-s fericit. lângă Mielul jertfit. chin grozav suferind.. 123. 3. A vieţii apă beau Şi-aştept pe Cel ce vine. Şi-aduce mântuire.

Priveşte mereu la Isus Hristos: El este scut ocrotitor! În lupte grele e credincios. Una nu cade jos la pământ. 3. S-asculţi. Mângâiere ne va da! Viaţă. Mântuitor iubit. Sfânt Miel de jertfă. O scumpă comoară atunci găsim! Refren: Să privim spre Golgota.A lui Isus. Rămâi cu pacea Ta de sus. Şi te apleacă-n umilinţă. La jertfa Lui să ne gândim! De-am înţeles cât de mare-i ea. Isus cu-al Său har îţi dă ajutor! 125. pentru vecie. De crezi şi de ‘nalţi rugăciuni fierbinţi.Când eşti apăsat de durere Şi nici o lumină nu vezi. la crucea Sa! 2. Predă-te Lui şi eşti iertat! 3.Privirea-mi se-ndreaptă spre-al Său Cuvânt: Plin e de dulci făgăduinţi. pe Golgota. să-mplineşti şi să crezi! Refren: . 2.În inimă. Doresc să fiu şi eu spălat! 4.Când eşti apăsat de durere 1. viaţă vom avea De privim spre Golgota.Isus ne atrage spre crucea Sa 1.Primeşte-mă cu-a Ta iubire. spre mântuire. Sărmane om.Acolo afli vindecare Şi izbăvire de păcat! Primeşte singura salvare.Isus ne atrage spre crucea Sa. Vreau să-Ţi servesc cu drag doar Ţie. nepătat! În sânge scump. Întoarce-ţi privirea spre Domnul. Isus! 124.

Iubirea mai tare ca moartea E singura cale spre cer.Pe Tatăl L-am lăsat Şi tronul strălucit. Şi cât de mult El ne-a iubit Dând viaţa Sa apoi! .Vestiţi cum Domnu-a pătimit! 1. de-aveţi cuvânt.Am suferit nespus: Cununi de spini pe cap.Vestiţi cum Domnu-a pătimit Pe cruce pentru noi. Doar dragostea Lui va rămâne! S-o ştie întregul pământ! 126.Citeşte Scriptura Golgotei Cu sfintele ei mângâieri. viaţa Mea… Ce faceţi voi din ea? V-am smuls din moarte şi necaz. cum bine ştiţi Răspundeţi dar. Şi coasta Mi-au împuns Din moarte să vă scap! Am suferit atunci şi-apoi. Şi singur Mă jertfii. Vei vedea viitorul mai clar! 2. Pe-ai Mei i-am învăţat Ai Mei M-au răstignit!… Străin am fost pe-acest pământ. 3.Eu pentru voi murii Pe cruce răstignit..Nu privi niciodată Decât crucea Lui pe Calvar. În lumina ei minunată. Dar ce făcut-aţi voi? Acum vă-ntreb în mila Mea: Urma-veţi tot aşa? tot aşa? 127. De nimenea silit! V-am dat ca viaţă. Aşa vreţi să-Mi plătiţi? 3.Eu pentru voi murii 1. Sărac..Pământul şi cerul vor trece Luate de ultimul vânt. Dar voi ce-Mi faceţi azi? 2.

Cel ce-a fost nevinovat. Ca siguri noi să fim Şi Duhul Său cel Sfânt ne-a dat (:Ca să ne mântuim! :) 129.Salvare sigură ne-a dat 1. nevinovat.Cuvântul spune lămurit.Am înţeles că harul Său E tot ce ne-a salvat. Să crezi doar şi vei fi scăpat (:Sărmane păcătos!:) 2. Slăvitul Dumnezeu? 3.Salvare sigură ne-a dat Prin jertfa Sa. Hristos. Să-ndure chinuri de nespus. . Cu viaţa Lui de Dumnezeu În viaţă ne-a-mbrăcat. Pentru noi muri.Refren: Domnul ne iubi. 4. Refren: Însă moartea să-L ţină rob nu putea. Prin viaţa Sa a răscumpărat Pe oameni din păcat.El a murit şi a-nviat. (:Prin scump sângele Său! :) 3. Pentru-al lumii greu păcat.Pe o cruce răstignit.E oare drept să stea Isus Pe cruce-n locul tău. Pe o cruce răstignit 1. Domnul nostru-a coborât În mormânt.Aş vrea pe-o stâncă de granit Să fie-n veci săpat: Ce mare preţ a fost plătit S-ajung răscumpărat! 128. Garant e Dumnezeu: Isus Hristos ne-a mântuit. Căci pedeapsa în locul nostru purta. 2.

Aleluia! Sufletul ne-a vindecat! Slavă Lui. Da. 3. A-mplinit pe pământ Legea Lui divină! Azi priveşte bucuros rodul muncii Sale. în eternitate! . Hristos a-nviat. pentru păcătos. Aleluia! Mântuiţii cântă-n cor. Hristos a-nviat. ne-a adus speranţă. slavă.Da. Care. Fiul. Aleluia! Boldul morţii-a biruit! Slavă Lui. El ne dă salvare! El domneşte pe pământ cu iubire mare. Slavă Lui.Domnul nostru S-a ‘nălţat. Aleluia! 3.Isus Hristos. Aleluia! Moartea-a doua suferind. Hristos a-nviat.A-nviat Isus Hristos. Slavă. Aleluia! Mare Preot şi-Mpărat! Slavă Lui. Pentru veci sfinţii Lui vor ieşi la viaţă! El la Tatăl S-a ‘nălţat. Aleluia! A ieşit victorios! Slavă Lui. ne-a adus lumină. Aleluia! Domnului oştirilor! Slavă Lui. Aleluia! Tatăl. Hristos a-nviat.Sub mormântul sigilat Prinţul păcii sta închis. Da. Aleluia! Păcătoşii mântuind! Slavă Lui. Slavă. Aleluia! 131. Slavă. El e viu. Aleluia! Cel pe cruce răstignit.Da.Aleluia lui Hristos. Mielul sfânt. Slavă Lui. Da. Duhul Sfânt! Slavă Lui. Aleluia! 4. Aleluia! El cu Tatăl ne-a-mpăcat! Slavă Lui. Hristos a-nviat. osanale! 3. Iadu-ntreg s-a bucurat Că Hristos a fost învins. Aleluia! 2. Tot amarul l-a sorbit! 130.Suferinţa ne-a purtat.Slavă Celui înviat! Slavă Lui. Slavă Lui.Da.A-nviat Isus Hristos 1. El e Domn în toate. Da. Hristos a-nviat ca un veşnic Soare! Slavă Lui. Aleluia! Fie înălţat în cânt. slavă şi-nchinare! 2. Slavă. a-nviat! 2. neprihănit. Hristos a-nviat! 1.

Către cer şi veşnicii. Vrednic eşti. Cu moartea pe moarte călcând! Vrednic eşti. Doamne. Doamne.Osanale. Preamărit şi maiestuos! 2. Toată mărirea. nenorocit. Domnul nostru a-nviat. În mărire îmbrăcat! 3. Toată iubirea Ţie pe-ntregul pământ! Căci Tu ai învins întunericul morţii. desăvârşit! 4. Cel sfânt. Doamne! 1. Doamne.Să răsune lumea toată! 1. Vrednic eşti.Vrednic eşti.N-a putut nimic să-L ţină În mormântu-ntunecat! Plin de viaţă şi lumină.A-nviat spre-a da putere Celui slab. Leul din Iuda. Tu ne eşti Mielul cel blând. Să-mplinească-ntreaga vrere A Părintelui iubit: Planul Său. 133. Vrednic eşti. A-nviat Isus Hristos. Doamne. Să-Ţi cânte întregul pământ! 2.Vrednic eşti.132.Să răsune lumea toată De un cântec luminos: Moartea e pe veci curmată. Vrednic eşti. Cu viaţă la viaţă ieşind! Vrednic eşti. Toată iubirea Ţie pe-ntregul pământ! Căci Tu ai trecut singur teascul durerii. Doamne. Toată mărirea. Doamne. . osanale Să înalţe-ai Săi copii Celui ce-a deschis o cale Către sfinte bucurii. Doamne.

Noi avem un legământ Scris cu sânge de Isus Şi păstrăm sigiliul sfânt. mult aş dori ca să fie şi-al tău! Refren: Mă rog pentru tine. Mă rog pentru tine. M-aşteaptă în slavă. cum şi tu eşti salvat! 135. Cu-al Său sânge mijlocind Pentru omul păcătos. în ziua senină. La al harului hotar Orice om e cântărit. O haină.Noi avem un Sanctuar Sus.Şi când. 4. Mare Preot. Un scump Salvator şi Prieten al meu. 3. Dar mult eu mă rog ca. Fierbinte mă rog! 2.Noi avem în cerul sfânt. Un scump Salvator în Isus ai aflat. Salvează-i pe ei. la tronul cel slăvit. în sfârşit..Noi avem un loc păstrat . Mă rog pentru tine. în loc fericit. Ah. Doamne. ca mine. lucind de lumină. Noi avem în cerul sfânt 1.Hristos. Acolo ajunge tot cel care crede. Mare Preot pe Hristos. în ceruri se roagă. Mare Preot 1. Să-Ţi cânte întregul pământ! 134.... şi tu să primeşti! 4. El mi-e adăpost pentru viaţa întreagă. în iubirea Lui caldă.Eu am un Părinte ce-mi dă o nădejde De viaţă eternă. Să fim împreună mă rog neclintit! 3.O haină curată. 2. Şi tu pentru alţii fierbinte te roagă.Hristos.Vrednic eşti. Semnul Lui pe frunte pus. în locuri cereşti.

Refren: O scumpă comoară.O singură rază vie. 3 Noi avem Mângâietorul Cel trimis de Tatăl sfânt. 137. Veniţi la lumina Sa. Noi avem un Domn în ceruri 1. 2.. Doar El ştie a salva! 138.Noi avem un Domn în ceruri. El ne vine-n ajutor. Nicidecum să nu mă laşi! . Un Părinte-ndurător. ce-n luptă. 2.Sus la dreapta Domnului! Poţi şi tu să fii salvat Prin neprihănirea Lui. Hristos azi în Sanctuar! 3. Fă-Ţi din mine un sălaş! În noaptea păcatului. Eternă viaţă prin Fiul ne-a dat. Oricât aş umbla prin lume 1.Oricât aş umbla prin lume. Hristos este plin de pace. Au nevoie de-al Său har. Nu ne temem de vrăjmaşul. Un singur izvor de har: Hristos răstignit pe cruce. Prin jertfa crucii El ne-a salvat.Noi avem un Mare Preot Ce slujeşte-n Sanctuar Pentru fraţii Săi.Veniţi. încă vă aşteaptă.. El descoperă lumina Din cerescul Său Cuvânt. o scumpă comoară În Domnul nostru noi am aflat. 136. Aş fi tot rătăcitor Şi sufletu-mi gol ar plânge Departe de-al vieţii-izvor.Spirit Sfânt al Tatălui.Spirit Sfânt al Tatălui 1.

O. 2.2. Tu-mi umpli pieptul de Amin Şi mă conduci la cer.. dar ceresc 1. În loc întunecos. Duh de har prea plin 1.O. Din altarul Tău ceresc. Din al vieţii fruct să gust. Duh Preasfânt! 2.. O. vino. Dumnezeiesc mister. dar ceresc. Cu pacea dulce-a lui Isus O. o. 3. Adevărul să mă-nveţi! 3. o.Se zbate în zadar Al mărilor tumult.Ca soarele-nfocat Aprinde-mi inima. În credinţă dă-mi avânt Şi-n iubire să-Ţi slujesc! 4. Mântuit de Dumnezeu.. Duh Preasfânt. Căci miezul nopţii mi-este har Când plin de Tine sunt. Duh de har prea plin.Supune eul răzvrătit.Umple-mă cu foc preasfânt. Unealtă-n mâna Ta! 140.Pune-mi Tu sigiliul Tău Şi în Cartea vieţii scris. Duh Preasfânt. Alungă tot ce-i pământesc Şi fă-ne oameni noi! Trimite pacea Ta de sus În inimă şi-n gând. Tu piciorul să-mi îndrepţi. . În marea luptă ce-am pornit Salvarea noastră eşti! Ca soli şi ai luminii fii. Coboară azi la noi.Pe-al sfinţirii drum îngust. Pornirile fireşti. Să pot fi în Paradis! 139. Să fiu lumină ne-ncetat.O..

Să fim în lume martori vii Ai Domnului Hristos! 141.Vino, Duh de viaţă sfântă! 1.Vino, Duh de viaţă sfântă, Te revarsă-n al meu piept, Stinge tot ce mă frământă, Vino, vino căci Te-aştept! 2.Inima e-a Ta de-acuma Dar în ea e totul rău! Fă să fie totdeauna Numai după placul Tău. 3.Când pătruns de-a Ta iubire, Mi-amintesc ce-Ţi sunt dator, Dintr-o tainică pornire Ţi-nchin totu-n viitor! 4.Adu-mi, Doamne, bucuria De-a-Ţi cânta victorios Şi-a trăi vestind solia Revederii cu Hristos! 142. O, Spirit Sfânt! 1.O, Spirit Sfânt, sfinţeşte viaţa mea, Scoate-o din lume prin puterea Ta! În slăbiciune fi-mi sprijinitor, Să fiu mai mult decât biruitor! 2.Nu-Ţi cer vreun semn, nici alte mari minuni, Ci doar cu dragostea să mă-ncununi; Destul să locuieşti în viaţa mea, Să-mi cânte bucuroasă inima! 3.Ştiu că Isus Hristos ne-a poruncit Să Te iubim cu tot ce-avem primit; Crucea îmi dă speranţă să trăiesc, Las’ să Te caut şi să Te găsesc! 4.Mă-nvaţă, Tu, să simt că eşti prezent, Mi-arată cum să lupt cu mine-atent, Să mustru-al necredinţei orb suspin; De nu-mi răspunzi, eu totuşi să mă-nchin! 5.Vreau să respir iubirea cea de sus, De ea să fiu pornit, să fiu condus;

Pe fruntea mea să pui sigiliul Tău Şi-n mine chipul Tău de Dumnezeu! 143. Spirit Sfânt, cu har divin 1.Spirit Sfânt, cu har divin, Vino-n viaţa mea; Mă-nnoieşte pe deplin După voia Ta! Ia-mi şi zdrobeşte firea de piatră, Umple-mă cu har divin Din puterea Ta! 2.Sfânt izvor de foc ceresc, Vino-n viaţa mea; Fă în dragoste să cresc, Ca să pot lucra! Ia-mi Tu şi schimbă inima-mi rece, Umple-mă cu foc divin Din iubirea Ta! 3.Duh de viaţă dătător, Fii puterea mea; Mai fierbinte să ador Curăţia Ta! Ia-mi viaţa-ntreagă şi Ţi-o supune, Umple-mă, ca să trăiesc, Cu viaţa Ta! 144.O, Duh divin, Preasfânt! 1.O, Duh divin, Preasfânt, Vino în viaţa mea, Să pot iubi al Tău Cuvânt, Să fac doar voia Ta! 2.O, Duh Preasfânt şi bun, Vindecă-mi inima! Dragostei Tale mă supun, Căci Tu eşti pacea mea! 3.O, Duh de viaţă plin, Vreau să fiu doar al Tău, Spală-mă astăzi pe deplin De tot ce este rău! 4.O, Duh Mângâietor, Veşnic Te voi urma! Vreau să trăiesc biruitor, Tu eşti puterea mea!

145.Să ne iei în stăpânire 1.Să ne iei în stăpânire, Duh Preasfânt, Mângâietor, Şi, cu flăcări de iubire, Ne cuprinde-ndurător... Refren: O, vino, Duh Preasfânt, Te coboară cu grăbire Şi ne umple de iubire; Ne botează-acum cu foc! O, Duh Preasfânt, Să ne botezi cu foc! 2.Duh de viaţă şi iubire, Ne condu la Dumnezeu! Din mărire la mărire Fă-ne după chipul Său! 3.Vino, Duh al nemuririi, Inima să ne-o încerci; Pentru patria măririi Sigilează-ne pe veci! 4.Ne condu-n a Ta lucrare, Duh divin, Mijlocitor, Ca să afle cel ce moare Harul Tău mântuitor. 146.Spirit Sfânt, în noi aşază! 1.Spirit Sfânt, în noi aşază Adevărul lui Hristos, Inima ne-o ţine trează Pe al vieţii drum spinos! 2.Spirit Sfânt, a Ta putere Dă-ne-o astăzi, Te rugăm, Ca-n Hristos şi-a Sa iubire, Tatălui să ne-nchinăm! 3.Spirit Sfânt, a noastră viaţă Înnoieşte-o pe altar, Fi-ne Tu mereu povaţă, Dă-ne din cerescul har! 4.Spirit Sfânt, în noi coboară, Vrem să ne sfinţim mereu!

Sfânt e Tatăl, Sfânt e Fiul, Sfânt e Unul, Dumnezeu. 147.Spirit Sfânt, ce dai putere 1.Spirit Sfânt, ce dai putere s’ascultăm de Dumnezeu Şi de orişice cădere ne fereşti cu glasul Tău, Spirit Sfânt, ce altădată ai condus regi şi profeţi, Şi-a apostolilor ceată, şi pe noi azi să ne-nveţi! 2.A lui Abraam credinţă dă-ne-o, Tu, şi nouă azi Să ne-ajute-n suferinţă şi în orişice necaz; Ca-n puterea şi-al Tău Nume să fim gata, bucuros, Chiar ce-avem mai scump pe lume sã jertfim pentru Hristos! 3.Dă-ne zelul lui Ilie, căci azi lumea mult mai rău Zace în idolatrie, părăsind pe Dumnezeu! Dar noi nu vrem a ne-abate, nici de ochii lumii chiar, Şi, în ciuda oarbei gloate, nu jertfim pe-al lor altar! 4.Spirit Sfânt de mângâiere, ce cu blându-Ţi glas ne chemi, Dă-ne Tu şi azi putere, ca apostolilor din vremi, Să vestim credinţa dreaptă, ne-nfricaţi şi plini de har, Şi, când ruguri ne aşteaptă, noi să stăm în Domnul tari! 5.Spirit Sfânt, din nou adie peste noi suflarea Ta Şi, prin Ploaia cea Târzie, fă-ne gata de-a lupta! Cruntă-i lupta, tare-i cruntă, când o vezi, te iau fiori, Dar pe noi nu ne-nspăimântă, căci vom fi biruitori! 148.Când omul vechi din noi 1.Când omul vechi din noi se vrea stăpân, Când drumu-ngust ne pare prea stâncos, Avem la dreapta un Tovarăş bun: E Duhul Sfânt, Prieten credincios. 2.Când îngeri par că slava şi-o retrag, Când nu ştim nici măcar a ne ruga, Avem la dreapta un Prieten drag: E Duhul Sfânt, ce-i gata-a ne-ajuta. 3.Când lumea-n noi îşi face iarăşi loc, Când nori acopăr cerul înstelat, Avem la dreapta noastră sacrul Foc: E Duhul Sfânt, prieten adorat. 149.Sfânt Cuvânt 1.Sfânt Cuvânt de har divin,

De lumina vieţii plin, Lasă astăzi raza Ta Să ne umple inima! 2.Sfânt Cuvânt ocrotitor, De viaţă dătător, Prin înţelepciunea Ta, Numai Tu ne poţi salva! 3.Sfânt Cuvânt, Tu să ne fii Drum deschis spre bucurii! Cu nădejde ne-ndreptăm Spre Isus şi ne-nchinăm! 4.Sfânt Cuvânt al lui Hristos, Viu, curat şi credincios, Vino şi zideşte-n noi Templul unor inimi noi! 150.Cerul, pământul… (Canon) Cerul, pământul se vor topi! În veci Cuvântul, în veci Cuvântul. În veci Cuvântul nu va pieri! 151. Daţi-ne-n mână Biblia cea sfântă! 1. Daţi-ne-n mână Biblia cea sfântă, Ea ne mângâie în orice nevoi, Nimeni nu poate stinge-a ei lumină, De când Isus murit-a pentru noi! Refren: Daţi-mi lumina din Scriptura Sfântă, Daţi-ne al ei vers melodios, Legea, Profeţii şi-ntreaga Scriptură E tot ce ne-a rămas de la Hristos. 2.Daţi-ne-n mână Biblia cea sfântă, Prin care Domnul ne-a făgăduit Că El va stinge tot ce ne frământă, Tot ce-amărăşte-un suflet obidit! 3.Daţi-mi Scriptura, ea ne protejează Contra vrăjmaşului înverşunat, Veşnic în versu-i adevăr tronează Şi-o Lege ce nicicând nu s-a schimbat! 4. Daţi-mi Scriptura, călăuza vieţii, Ea ne conduce la oraşul sfânt,

Ea ne susţine flacăra credinţei Că pe Isus Îl vom vedea curând! 152.Doamne, cât de mult îmi place! 1.Doamne, cât de mult îmi place Din Scriptură să citesc, Simt că am în suflet pace Când la Tine mă gândesc... 2.La cuvintele-Ţi divine, Eu spre Tine mă îndrept, Cum veneau copii la Tine Şi-i strângeai duios la piept. 3.Glasul Tău din Cartea sfântă, Cât de mult m-a-nviorat! Inima-mi cu dor se-avântă Să-Ţi slujească ne-ncetat. 4.Nu mă satur niciodată Să citesc viaţa Ta, Cu iubire revărsată Pentru veci a mă salva. 5.Cât de mult îmi place, Doamne, Din Scriptură să citesc, Până ochiul îmi adoarme, Tot cu Tine eu vorbesc! 153.Caută-n Scriptură! 1.Caută-n Scriptură, sfânta Scriptură, Să afli viaţa în Hristos, În ea stă dreapta-nvăţătură, Tot ce e-n ea e de folos! Refren: „Caută-n Scriptură”, Domnul zice, Te roagă Lui, cum El ţi-a spus; Numai de-acela e ferice Care găsit-a pe Isus! 2.Caută-n Scriptură, sfânta Scriptură Şi drumul mântuirii-l ia, Fereşte orice cotitură, Urmează calea spusă-n ea! 3.Caută-n Scriptură, sfânta Scriptură Dar fă şi altor cunoscut

Că-n ea stă dreapta-nvăţătură, Ea spune tot ce-i de făcut! 154.Ia şi citeşte Scriptura! 1.Ia şi citeşte Scriptura cea sfântă, Vezi ce stă scris şi aşa să-mplineşti! Plin de credinţă spre cer te avântă, Pe adevăr viaţă sfântă să-ţi clădeşti! 2.Ia şi citeşte scrisoarea divină, Scrisă cu lacrima milei cereşti! Ea îţi aduce în suflet lumină, Şi mântuirea în dar să o primeşti. 3.Ia şi citeşte cuvintele sfinte, În profeţie de crezi, nu greşeşti! Mergi prin credinţă oricând înainte, În vadul lumii nicicând să nu te-opreşti! 155.De-al Tău Cuvânt sublim 1.De-al Tău Cuvânt sublim, Doamne, mi-e dor: Strig şi alerg ca cerbul la izvor!... Din mana cerului dă-mi partea mea, Vino, să-mparţi cu mine pâinea Ta! 2.Taina din profeţii vreau s-o-nţeleg, Dă-mi adevărul Tău curat şi-ntreg! O, Doamne, vreau să ştiu tot ce-ai promis, Cerul întreg să-l văd acum deschis! 3.Spiritul Tău cel Sfânt, vindecător, Să îmi redea lumina ochilor, Prin ceaţa lacrimii, să-ntrezăresc Al vieţii drum, pe care să păşesc! 4.Doar prin Cuvântul Tău astăzi trăiesc, Pe temelia Lui vreau să zidesc! Vreau, mântuit prin har de tot ce-i rău, În pace să ador Cuvântul Tău! 156.Al Bibliei Cuvânt 1. Al Bibliei Cuvânt divin, Lumină pentru peregrin, În lupta noastră cu cel rău E sabia lui Dumnezeu. 2.El ne alină în dureri,

Noi strângem în suflet Scriptura noastră dragă. 4.Cum să găsim cărarea spre lumină? 1. Trimite har şi Duh fără măsură.Când oamenii umblă pe calea cea largă.La mari biruinţe ne cheamă Scriptura. De-o ascultăm.Cine-nvaţă profeţia (Canon) Cine-nvaţă profeţia are-n viaţă bucuria: Daniel. Haideţi. (:Al Său Cuvânt rămâne-n veşnicii. El face dintr-un păcătos Ostaş al crucii lui Hristos.:) 3. toţi. Eu nu mă tem că voi pieri! 157. prin har. (:E tot ce-avem în lume cel mai sfânt!:) 2. Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt! 3. Scumpe Isus.Cuvântul viu şi lucrător Împarte viaţă tuturor. Aprindem. Cum să găsim cărarea spre lumină Fără s-avem al Bibliei Cuvânt? E adevăr şi dragoste divină.La mari biruinţe ne cheamă Scriptura 1. şi toate de vor trece. Renunţ la tot să-L pot avea! Cât Legea-n cer va dăinui. Spre moarte purtaţi de-al plăcerilor vânt. focul ei pe pământ! Noi ştim că iubirea-i mai tare decât ura. . să-Ţi fim ascultători!:) 159. să lucrăm! 158.Noi Te-am găsit în pagini de Scriptură. izgonesc din suflet lipsa. Cer şi pământ. divin Mântuitor. Apocalipsa. 3. Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt! 2.În Cartea Lui e scrisă sfânta Lege. El mustră fapta noastră rea Şi-n suflet pune pacea Sa. (:Să Te urmăm.Noi vrem ca oricine să ştie ce pierde.Cuvântul e comoara mea. în veac nu vom pieri. să-nvăţăm şi la fel.Ne-ndreaptă mintea către cer.

Călcând legământul cel mare şi sfânt! Ferice de-acela ce-n Domnul se încrede! Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt! 4.La porţile cerului trâmbiţi răsună! ‘Nainte, prin spinii acestui pământ! Noi ştim că ne-aşteaptă o patrie mai bună, Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt! 160.De-ai găsit a vieţii Carte 1.De-ai găsit a vieţii Carte, Suflete, de ce mai stai? Vrei să ai de ceruri parte? Mergi şi vinde tot ce ai! N-ai să poţi sluji în lume Doi stăpâni, oricât ai vrea, În credinţă stai şi spune: “Biblia-i comoara mea!” 2.Dacă vrei să strângi avere, Suflete, de ce-ntârzii? Domnul inima îţi cere Ca pe veci bogat să fii! Nu-i o altă carte-n lume Cu mai mult câştig în ea! În credinţă stai şi spune: “Biblia-i comoara mea!” 3.De-ai găsit tot adevărul, Suflete, ce mai doreşti? Nu poţi moşteni şi cerul Şi plăcerile lumeşti! Lumea-ndată va apune, N-ai să iei nimic din ea! În credinţă stai şi spune: “Biblia-i comoara mea!” 161.Atâta har!… 1.Atâta har, ce minunat! Azi pot să fiu salvat! Am fost pierdut, nenorocit, Dar Domnul m-a iubit! 2.Salvat prin harul lui Hristos, Aşa un păcătos! De-acum, pe veci, în Dumnezeu Mi-am pus tot dorul meu!

3.O altă viaţă mi-a promis Şi am un drum deschis; Cu dragoste Îl voi urma Cât viaţă voi avea! 4.Ispite-n cale de-ar veni, Primejdii mii şi mii, Eu lupt şi ştiu că nu-n zadar, Căci am belşug de har! 5.Iar când voi fi în slava Lui, Cum alta-n lume nu-i, Atunci cânta-voi iar şi iar, Uimit de-atâta har! 162.Ador puterea salvatoare 1.Ador puterea salvatoare ce prin Isus m-a mântuit! În braţele-ndurării Sale El m-a chemat căci m-a iubit… Schimbând de-acuma vechea-mi fire, vreau să mă-mbrac în nemurire. 2.Cu-a Ta nespusă gingăşie mă chemi la sânu-Ţi ne-ncetat! Atras de-a Ta iubire sfântă cu trup şi suflet m-am predat. Iubire scumpă ce lucrează, pe Tine sufletul Te-urmează. 3.O, inima Ţi-o dau şi viaţa, Isuse Doamne, fii mărit, Căci Tu în locul meu pe cruce, murind, de moarte m-ai scutit… O, har, ce duci la mântuire, nu meritam aşa iubire!… 4.Pe când eram pierdut în lume, trăiam ca rob încătuşat, Te-am ignorat atâta vreme, dar Tu nicicând nu m-ai uitat… Cel păcătos de-ar vrea s-o ştie, el Te-ar urma pentru vecie. 5.Al Tău sfânt Nume să-mi rămână pe veci în minte-ntipărit Şi-a Ta iubire infinită, în inimă pân’ la sfârşit! În vorbe-n fapte şi-n gândire să proslăvesc a Ta iubire! 6.Fii lăudat de noi Isuse, izvor de viaţă nesecat, Cu cât vom bea din el, cu-atâta am bea mai mult şi ne-ncetat… Îţi mulţumim în veşnicie pentru această bogăţie! 163.Nemărginită dragoste 1.Nemărginită dragoste e-al meu Mântuitor, Aşa precum e soarele deasupra tuturor. 2.Veşmântul care-a fost atins pe mulţi a vindecat; Credinţa-n El a fost de-ajuns să-i scape de păcat. 3.Aş vrea să prind cu mintea mea al dragostei mister,

Dar mult mai sus se ‘nalţă ea decât albastrul cer... 5.O, Doamne, bunul meu Stăpân, curând Te voi vedea, Al Tău pe veci am să rămân, în bucuria Ta! 164.La Domnul e pace 1.La Domnul e pace, e har din belşug, Furtuna grea tace şi umbrele fug. La Tine, Părinte, găsesc iar puteri, Din mâinile-Ţi sfinte primesc mângâieri... 2.La Tine-i scăpare când sunt apăsat, Tu-mi dai vindecare din greul păcat! La Tine-i lumină când noaptea e grea Şi mâna-Ţi divină mă poate salva! 3.La Tine e viaţa, când pasu-i trudit; Doar Tu spulberi ceaţa, de-i cerul umbrit... Cu Tine, o, Tată, în slavă voi sta, În ţara visată, cântând: „Osana!” 165.Nu pot să prind cu mintea mea 1.Nu pot să prind cu mintea mea Întreagă-nţelepciunea Sa, Mi-ajunge-atât, să pot cânta: Isus îmi e salvare! 2.Citesc Cuvântul Lui şi spun: "O, Doamne, cât ai fost de bun!" Nădejdea mea în El mi-o pun, Isus îmi e salvare! 3.Al slavei tron a părăsit Să moară-n lume, răstignit... O, taina Celui ce-a iubit; Isus îmi e salvare! 4.Pe-acest pământ sunt călător Şi drumu-i lung, obositor, Dar am găsit acest izvor: Isus îmi e salvare! 5.El vrea ca în coroana Sa Să-I fiu strălucitoare stea; Eu cânt, chiar dacă-i lupta grea: Isus îmi e salvare!

166.Ce bun e Dumnezeu! 1.Ce bun e Dumnezeu! Prin Fiul adorat, De tot trecutul tău tu poţi să fii iertat! Nu-ţi cere să plăteşti, zadarnic te căzneşti! Primeşte numai al Său har, atâta doar! 2.El vina ţi-a plătit murind pe Golgota Şi-n dar ţi-a oferit curată, viaţa Sa. Oricât te vei lupta, tu nu te poţi salva! Primeşte numai al Său har, atâta doar! 3.Ce merit poţi să ai în faţa lui Hristos? Averea poţi s-o dai, dar oare ce folos? Doar El te va salva prin mare mila Sa! Primeşte numai al Său har, atâta doar! 167.Izvor de har, însângerat 1.Izvor de har, însângerat, A curs la Golgota Şi orice om, în el spălat, Viaţă va avea! Alerg acum la crucea Lui, Să fiu şi eu curat, Căci alt izvor în lume nu-i, Să spele-al meu păcat! 2.Tâlharul mult s-a bucurat, Văzând acest izvor Şi Domnu-ndată l-a chemat, I-a fost Mântuitor! La fel poţi fi şi tu primit Şi aşteptat cu har! Prietene, eşti mântuit! Să crezi, atâta doar! 3.Şi astăzi curge-acest izvor, O, Miel înjunghiat, Păcatul nostru-al tuturor Să poată fi spălat! Şi-aşa, pe veci eliberat, Purtând pecetea Ta, Poporul Tău, răscumpărat, În ceruri va intra! 4.Isuse, Tu mi-ai pregătit, La marea de cristal, O harpă nouă, de argint Şi-un cântec triumfal;

Eu altceva nu am nimic, Decât, în piept, un dor Şi-n braţe, ramuri de finic, Iubit Mântuitor! 168.O, iubire-aşa deplină 1.O, iubire-aşa deplină, Tu eşti cerul pe pământ! Viaţa noastră o-nsenină Doar cerescul Tău Cuvânt. Voia Ta, Isuse, fie Stâlp şi vatră de cămin, O cerească-mpărăţie, Printr-un strop de har divin. 2.Ca o rază de speranţă Peste-al inimii oftat, Doar iubirea Ta-mi dă viaţă Şi mă scoate din păcat. Alfa şi Omega-n toate E-al credinţei har ceresc, Ca un vânt de libertate Peste neamul omenesc. 3.Dragostea mântuitoare Stă în harul ce-l primim, Ca o binecuvântare, Când în Templul Tău venim. Aducându-Ţi închinare, Ca şi oştile de sus, Liberaţi de tot ce doare, Stăm puternici în Isus! 4.Dragostea ne reclădeşte După chip de început; Fiecărui pregăteşte Loc ce ochiul n-a văzut; Din mărire la mărire Dumnezeu ne va schimba Şi-mbrăcaţi în nemurire, Slavă Lui Îi vom cânta. 169.Doar Ţie, Doamne! 1.Doar Ţie, Doamne, mult păcătuit-am Şi rele am făcut în faţa Ta; Tu ştii păcatul greu ce făptuit-am Dar vezi acum mâhnirea mea.

2.Eu ştiu că nu-mi vei face după fapte Şi nu-mi vei da aşa cum Ţi-am greşit; Tu eşti preasfânt şi mare în dreptate, Dar ierţi pe omul pocăit. 3.Demult Tu m-ai chemat la mântuire, Căci plin de îndurare pururi eşti; Mă-viorează Tu cu-a Ta iubire, De vrei acum să mă primeşti! 4.M-ajută drumul drept să-l ţin, Părinte, În inimă să strâng Cuvântul sfânt Şi orice-ar fi, să-alerg tot înainte Spre tihna unui nou pământ. 170.Ah, privirea nu-mi ajunge 1.Ah, privirea nu-mi ajunge Ca deplin să-L pot vedea Pe Acel ce sus, pe cruce, Suferi pedeapsa mea! Ce durere, cu putere, Domnu-asupră-Şi a primit!… Ce durere, în tăcere, pentru mine-a suferit!... 2.Vai, aceste chinuri grele, Numai eu Ţi le-am adus... Fructul rătăcirii mele E durerea Ta, Isus! O, ce mare remuşcare sufletul mi l-a cuprins! O, ce mare îndurare! Cerul tot mi l-ai deschis! 3.Pentru mine, Doamne suferi, Pentru-un ticălos sărman! Vrei prin moarte să-Ţi răscumperi, Pe acel ce Ţi-e duşman... Prin cântare şi-adorare eu pe Tine-n veci Te am! Adorare şi cântare, altă fericire n-am... 4.Prin lumina de la cruce, Fă-mă după chipul Tău! Viaţa mea la cer să urce, Până sus la Dumnezeu! Biruinţă, prin credinţă Domnul meu mi-a pregătit; Biruinţă, prin credinţă, cu Hristos cel răstignit. 171.Nu ştiam că şi eu Te-am răstignit 1.Nu ştiam că şi eu Te-am răstignit!... Nu credeam că şi eu Te-aş fi lovit!... O, Doamne, nu, nu eu sunt vinovat!

Spune-mi, Doamne, Spune-mi, Doamne, că nu-i adevărat! 2.Nu ştiam că pot fi Pilat şi eu... Nu ştiam că mă lupt cu Dumnezeu... O, Doamne, nu, nu eu Te-am condamnat! Spune-mi, Doamne, Spune-mi, totuşi, că nu-i adevărat! 3.Nu ştiam că-s şi eu soldat roman, Că pot fi sub comanda lui Satan... O, Doamne, nu, nu eu Te-am dezbrăcat, Totuşi, Doamne, Simt că sufletul meu e sfâşiat! 4.Nu ştiam că pot fi un trădător, Că păcatu-i aşa îngrozitor!... O, Doamne, eu, chiar eu Te-am lepădat! Eu sunt, Doamne! Spune-mi, Doamne, cât sunt de vinovat! 5.Azi, când ştiu că sunt primul păcătos, Mă agăţ de iubirea Ta, Hristos! O, Doamne, da, cât e de-adevărat! Spune-mi, Doamne, Spune-mi, Doamne, că sunt şi eu iertat! 172.Mai e har şi pentru mine? 1.Mai e har şi pentru mine, Când atâta-s de căzut? Simt regret adânc în suflet Fiindcă mult m-am abătut. Refren: Doamne, spală-mă curat De grozavul meu păcat! 2.Da, am meritat pedeapsa, Moartea chiar e plata mea… De ocara ce m-apasă Cine mă va libera? 3.Cu povara-mi de păcate, Doamne, nu mă lepăda, Lasă-mă să vin la Tine, Numai Tu mă poţi salva! 173.Stânca mântuirii

Dar mergând pe-a’ Tale urme. Chiar s-alerg. să lupt cât pot. Şi să plâng amar de tot.Stânca mântuirii. Simt în suflet multă vină. Să priveşti la mine-ndurător. Dacă harul Tău n-ar fi. recunoscând păcatul meu. Rătăcit am fost şi rău. dă-mi Tu veşmânt. Ne-nţeles de-această lume.Doamne. Ia-mă Tu la sânul Tău! 2. Azi Te rog să mă primeşti! Pân’ acum Tu m-ai chemat.Harul Tău mă-ndeamnă azi să viu. Către Tine vin acu’. astăzi vin la tronul Tău Şi.Căci ce zice Legea Ta Ca să fac eu n-aş putea.Neputând să-aduc nimic. . Dar eu tot Te-am refuzat. Tu fă-mă sfânt! Îndurarea Ta o cer. Azi când vreau al Tău să fiu. Eu sunt slab. Ca astfel ajuns nevinovat. Lângă cruce stau şi zic: “Eu sunt gol. Inima-mi adânc suspină.Doamne. 3. Nai să mă laşi! Refren: Har e din belşug să fiu salvat. Azi cât încă nu e prea târziu. Tu. pier!” 4. Sânge preţios să fiu spălat. Drumul meu spre cruce îl îndrept. Lasă sângele-Ţi vărsat Să mă spele de păcat. Să Te slujesc! 2. Dacă nu mi-o dai azi. Încă nu e prea târziu! 174. Ştiu că nu m-aş mântui. Ştiu că vrei să-mi vii în ajutor. astăzi vin la tronul Tău 1. Eşti iubitul meu Mântuitor.Stânca mântuirii mi-eşti.1.

Albul meu veşmânt.Lângă crucea Ta 1. 175. 4. Rătăcit. Inimii încrezătoare Tu dai binecuvântare! Pentru mila Ta şi harul Tău. Azi acasă vin! Refren: Iată. Îţi predau acum toată vina mea.Pe Golgota văd chipul Tău cel blând.. Mii de lacrimi curg şi-n adânc regret.Inima zdrobită o deşert. vin! Iată. În genunchi mă plec la tronul Tău Ca să m-ajuţi. Fă să fiu de-acum eliberat. Pentru dragostea lui Dumnezeu. ce Tu mi l-ai dat.Lângă crucea Ta remuşcări mă frâng.N-am de ce să tremur. 1. Domn eşti peste moarte şi păcat. Îndurarea Ta aştept… 3. 3... Luminează-al meu destin! 176.Eram pierdut de Tatăl meu. Pentru mine sângerând.. Faţa Ta să mă lumine Să mă simt legat de Tine.. vin Ca un peregrin. Numai Tu mă poţi ierta! 2. străin. Vreau să ştiu cum poate fi salvat Un păcătos. Îngrozit. Destul de-acum cu tot ce-i rău. îl văd pătat.Harul Tău eu azi întreg îl cer Tot ce ai promis eu cred şi sper. Tu ai dat Viaţa Ta să fiu răscumpărat. Liberează-mi Tu sufletul de chin.Eram pierdut de Tatăl meu. În genunchi mă plec şi plâng. Deschide-Ţi braţul iubitor! . Doritor s-aud şi să repet Că sunt iertat..

Să fie-n veci a Ta! Tu. Scăpare n-aş avea. vin! 177. O.. vin! 2. Doamne.O. Tot Tu m-ai căutat. Să-mi dai iertarea Ta! 3. Dă-mi iarăşi pacea Ta! Lovit de vina mea.Atâţia ani Te-am părăsit. de teamă plin. Doamne. O.De vraja lumii istovit Şi sătul de chin. Spală-mă deplin! Primeşte-mă ca rob al Tău! Doamne.De vrei să ierţi păcatul meu. la Tine vin. Eu vin ‘naintea Ta. m-ai chemat. Miel divin.Doamne. n-aduc nimic. Să fie-n veci a Ta! 178. iată. Mi-e dor de Cel ce m-a iubit. Miel divin.O. Miel preasfânt. Dă-mi iarăşi pacea Ta! 2.O. Azi la Tine vin! 3. inima.O Miel divin! 1. Tatăl meu divin! Amarnic plâng ce-am risipit. n-aduc nimic… 1. Supune-o Tu. Zdrobit sub vina lumii grea. Ai fost străpuns de-al meu păcat Să-mi dai iertarea Ta! Cu toată vina mea.Aşa cum sunt. nevinovat. aşa cum sunt. Eu acasă vin! 4. Primeşte-mi inima cea rea. la Tine vin Să speli fărădelegea mea Şi-n sufletu-mi.Aşa cum sunt. Miel curat. sub legământ. Primeşte-mi. nevinovat.. iată. Decât că sângele ce-a curs . Miel curat.

La Tine vin. Hristos Isus! 5. Hristos iubit! 4. orb şi lipsit.Aşa cum sunt. Îndreptăţire n-am ajuns. în moarte vieţuind.Aşa cum sunt.Gol. Prin sângele-Ţi să fiu spălat. Hristos Isus! 6. dulce-i să ştii că stă scris: “Sunt gata să Te-ajut!” Tu bucurii din Paradis Mi-ai dat când Ţi-am cerut… 2. La răutate predispus. rău şi pătat. Nădejdea toată însă-o pun În ajutorul Tău! 3.Eu altceva nimic n-aduc Decât o vină grea… Ah. Putere-n Tine am găsit. căzut. Isus iubit 1. . La crucea Ta mă pocăiesc. Şi-mi dai viaţa Ta de sus! Să-Ţi mulţumesc că mă iubeşti La Tine vin Hristos.Prin harul Tău mă mântuieşti.’Naintea Ta. La Tine vin. unde. nimeni n-a venit ‘napoi. Hristos Isus! 2. Isus iubit. Isus! 179. Al Tău. lumesc. Căci Tu de-aceea Te-ai jertfit. Hristos Isus! 3. Vin azi încrezător. Din câţi Te-au căutat.Aşa cum sunt. De remuşcare chinuit.Tu mă primeşti aşa cum sunt. Să-mi fii Mântuitor! Ah.’Naintea Ta.Pe mine el m-a curăţit… La Tine vin. Prin sângele-Ţi cel scump ce-a curs. încotro s-apuc? Sper doar în mila Ta! În mine nu-i nimica bun. La Tine vin. Tot ce-am făcut e rău. La Tine vin.

Căci Tu. nepătat. În rugă harul Tău aştept. ştiu totuşi bine C-ai dat un dar nepieritor. 3.. Să fiu un om nou.Aduc în faţa Ta dureri făr’ de hotar Şi-aştept să mă mângâi cu pace şi cu har! Isus. 4. iubitul meu milos Salvator. O. Căci singur nu pot să mă-ndrept. dar.Aduc în faţa Ta tot vasul meu de lut. Crăpat şi întinat de tot ce am făcut! Isus.! . În slava Ta nemăsurată.Aduc în faţa Ta povara de păcat. Să duc o viaţă de mai bine.Aşa cum sunt. sfinţeşte-mi Tu al vieţii zbor. Refren: Aşa cum sunt.Aduc în faţa Ta 1. mântuie sufletul meu.Aşa cum sunt. Aşa cum sunt la Tine vin! 2. iubitul meu ceresc Salvator. Să mă albească ştiu că poate.Aşa cum sunt eu vin la Tine. din mari nevoi I-ai scos când Te-au rugat! De-aceea.Aşa cum sunt eu vin la Tine 1. Primit prin porţi de mărgărit. Te rog. pe toţi. Nu mă lăsa să pier!” 180.. 3. Pe când eram rătăcitor. Dă-mi binecuvântarea Ta..Prin harul Tău voi fi. Mă-ncred în sângele vărsat. Te voi vedea în infinit! 181. Să-mi dai iertarea Ta. plin de păcate. Dă-mi iar Cuvântul Tău vindecător! 2. ce mult mi-e dor. Ai dat viaţa pentru mine. odată. acum şi eu Cu lacrimi strig şi sper: „Ah. aşa cum sunt la Tine vin. cât aş vrea s-aud că sunt eliberat! Isus.. iubitul meu divin Salvator.

Îmbracă-mă cu toată neprihănirea Ta! 3. e toată viaţa mea.Ajută-mi. curat şi credincios Şi cel mai scump pe lume să-mi fii doar Tu.. o alină cu glasul Tău divin! 2.. Isuse. în rugă m-am plecat: O. inima-mi suspină de-atât amar şi chin. cât încă nu-i târziu! Să fiu al Tău în toate. Doamne. De legea firii mele.Sfânt izvor al mângâierii. .’Naintea feţei Tale.Vina mea la tronul milei Ţi-o mărturisesc.La-a Ta chemare vin. Tu eşti Cel ce scapi de moarte Pe cel păcătos. În puterea milei Tale Pun speranţa mea! 4.Nu mă trece cu vederea. cu suflet întristat. născut din nou să fiu. Nu mă lepăda! 2. S-ajung la biruinţă.. Pleacă-Ţi faţa Ta.Nu mă trece cu vederea! 1.182. Hristos! 183. prin credinţă. Sânge preţios. să fug eu n-aş putea.’Naintea feţei Tale 1. Isus Hristos.La a Ta chemare vin! 1.’Naintea Ta. Doamne. Tu.Cu întreaga mea povară Vin la crucea Ta. doar Tu mă poţi salva! De-a Ta privire. O. Doamne. Isuse. Nu mă trece cu vederea. Cu vina mea. Spală-mi tot ce nu-i pe voia Lui Isus Hristos! 184.. Pe genunchi plecat în rugă Pacea să-mi găsesc! 3. Refren: Doamne.

Isuse.Pierdut în lumea de păcat.Privind uimit iubirea Ta Şi jertfa ce-ai adus. Doamne. Mă spală-n sângele-Ţi ce-a curs Pe Golgota jertfit! 2. curat. Chemând pe orice păcătos La tronul Tău de har! 4. Prin darul sângelui vărsat Pe noi ne-ai mântuit! 185. fii mărit. În sângele-Ţi de-orice păcat Vrei a mă curăţi! 3. Mare Preot. Te rog. Mântuitor iubit.Unde.Cu sufletul prea plin de dor. Iar chipul Tău frumos.Cu sufletul prea plin de dor 1.Eu sunt aşa sărac… Tu totul vrei să-mi fii. Să fiu pe veci cu Tine-aş vrea.Unde. să-mi alerge sufletul? 1. Lucrarea Ţi-ai sfârşit.Cuvântul Tău mi-ai dat Şi pace mi-ai promis. milos. iubit Mântuitor.‘Naintea Ta păşesc Şi-n sângele ce-odată-a curs Vreau să mă mântuiesc. Slujeşti în Sanctuar. Din suflet. bun. mi s-a stins. Refren: La Tine vin cu drag. Coboară-n viaţa mea! 2. 3. Ispite m-au învins. să-mi alerge sufletul zdrobit? .Tu. Atâtea bucurii cereşti Ca parte Tu mi-ai scris… 4. Doamne. Iubitul meu Isus! 186. Mă plec ‘naintea Ta.

Părinte drept şi iubitor.Lângă jertfa-Ţi mă cutremur sub al meu păcat! Ca în chinul morţii tremur. Mai spune-mi iar cum Te-ai jertfit.Spre Tine-n rugă-aduc mereu Prinosul meu de mulţumiri.Spre Tine-n rugă stau plecat.Când mă plec în rugăciune 1. Vine-ndată şi-mi răspunde Şi-mi ajută-n orice greu. Domnu-aude glasul meu. Isuse. Că nu mă vei lăsa! 4. Îmi ascultă glas fierbinte.Spre Tine-n rugă îndrăznesc. Vine cerul pe pământ. Rog aşterne-Ţi peste mine al iertării scut! 3. întremător. Mă frâng sub vina mea cea grea. scapă-mă de rău! 187.Spre Tine-n rugă vin smerit Să-Ţi dau povara mea cea grea. Prin mila Ta să fiu iertat. Dacă totuşi zăboveşte. Vreau gândul Tău dumnezeiesc Să-l pui în pieptul meu. Orice dar în El se-ascunde. când mi-e tare greu. Tu ştii prea bine câte am făcut. Sunt greşit.. pacea mi-a plecat. Când mă plec în rugăciune.. Voi fi praf pe care vântu-l spulberă uşor.Spre Tine-n rugă 1.. 2.Numai Tu poţi înţelege omul pocăit! Dacă Tu nu-mi dai Cuvântul sfânt. 2.. . Că-n harul Tău găsesc şi eu Liman de izbăviri! 188.Când mă plec în rugăciune.Pentru Fiul Tău. 2. Rămâi în viaţa mea! 3. Ştiu că nu sunt părăsit: El mă-nvaţă şi doreşte Să aştept mai liniştit. fi-mi îndurător! Peste inima-mi zdrobită toarnă harul Tău! Şterge lacrimi şi suspine.

Domnul umple viaţa mea. 3. Refren: Ce frumos.Oricât de greu e-al vieţii mers.În Isus cel bun şi blând. Stau pe sfinte înălţimi. Rugându-mă voios. Căci inima mi-o primenesc Spre slava lui Hristos! 190.Seara lin coboară Pân’ la patul meu… Pacea mă-nconjoară.Când mă plec în rugăciune. Sunt cu Dumnezeu.O. Aleluia. Prin har. osana! 189.Ceas de rugăciune 1. Sunt aici ca să-ţi ajut!" 2.Al rugăciunii timp frumos. O. 3.Al rugăciunii timp frumos 1. Unde pacea mă pătrunde Cu lumini de heruvimi. cât de mult mă-nveselesc. păcatul mi l-a şters. O fântână nesecată Este-n veci iubirea Sa. Uit atunci de suferinţă. Când Îi spun durerea toată. Murind pe Golgota. . Isus mă va-ajuta. cât îmi e de drag! Atunci m-apropii de Hristos Pe-al veşniciei prag. Totu-i liniştit… 2. cu glas divin Domnul zice: "Iată vin! Ruga ta Eu vreau să-ascult.Ceas de rugăciune Iarăşi a venit! Soarele apune. Uit de toată calea grea Şi mă bucur în credinţă.

Căci ruga mea s-a împlinit. Ţie m-am rugat! 2. în fiecare zi. Isuse.. Te-aştept mereu să vii! 2. Cu dor voi spune „Bun găsit”.Doresc a Ta prezenţă. când soarele-a apus. Doamne. din slava Ta. ce mult îmi place Să n-am griji defel! Eu adorm în pace Şi mă-ncred în El. Cu inima aprinsă. L-al rugii mele ceas plăcut.E-al rugii mele ceas plăcut Când împlineşti ce Ţi-am cerut. Porunci ce pacea mi-o vor da! Căci în necaz şi în poveri Mi-ai dat. mângâieri. 192. tot cerul să adun..3.Doresc a Ta prezenţă 1. Ceru-i luminos. Fiinţa mea plecată aşteaptă-al Tău răspuns.E-al rugii mele ceas divin 1.Inima mi-e plină Cu Isus Hristos. Va trece tot ce-i pământesc Şi-apoi.Când zorii se arată. . Doamne. Ispite multe-ai alungat Când. cu trup din slava Ta. tăcut. Noaptea se-nsenină. Refren: În fiecare oră. Asupră-Ţi pun povara mea.E-al rugii mele ceas ceresc. Spre ‘naltul cer eu voi zbura. eu mă-nchin. Când în văzduh s-o auzi Cum cântă cei ce-Ţi sunt copii. Te rog să-mi spui.E-al rugii mele ceas divin Şi-n taină. 4. Căci vreau să-mi dai Tu pacea Ta! 3. Îmi port spre Tine gândul meu Spre-a-l binecuvânta mereu! În faţa Ta mă plec. Ca-n slaba mea fiinţă. 191. divinul meu Stăpân.O.

Unindu-se în rugăciune. fugi de tot ce-i rău! Cerul e aproape prin Cuvântul Său. 2. chiar în zori de zi. pe munte! 1. De unde el cu dor aşteaptă Semnul iubirii lui Isus. noian de bucurii.La sânul Tău e pace.Urcă sus. pe munte.. În rugă mamele închină Copilul lor lui Dumnezeu Dorind ca binele să vină.Prin rugă totul se-mplineşte 1.Urcă spre lumină.. Pe prunc să-l apere de rău. 3.3.Apostolii porniţi în lume Să împlinească lucrul lor. În rugă biruit-a Domnul O lume plină de păcat Şi-a îndreptat-o către tronul Lui Dumnezeu cel adorat.În rugă tânăru-şi îndreaptă Privirea către ceruri. lasă lumea rea! Imnul mântuirii este slava ta.Urcă din tenebre.Urcă sus. 193. Cât ochiul nu cuprinde. sus. Urcă-n rugăciune cu Isus să fii! Până la sfinţire ai un singur pas: Să vorbeşti cu Domnul ia-ţi măcar un ceas! 2. Pân’ la biruinţă urcă încă-un pas: Să asculţi pe Domnul ia-ţi măcar un ceas! 4. Tot ce e nobil pe pământ! Prin ea de-a pururi izvorăşte Lumina Duhului Său Sfânt.Urcă din robie. Până-n strălucire ai un singur pas: Să priveşti la Domnul ia-ţi măcar un ceas! 3.Prin rugă totul se-mplineşte. . cât n-aş putea gândi. Au fost lumină tuturor. nu mai amâna! Nu jertfi la idoli toată vlaga ta! Pân’ la mântuire ai un ultim pas: Să veghezi cu Domnul ia-ţi măcar un ceas! 194.

Cerem. Cu mine-i până la sfârşit! 197.În genunchi.Păcatul nu-l voi mai sluji. Stăm în sfântă adorare.Pe cruce Domnu-a-nfăptuit 1. plecaţi în rugă. Căci pentru el eu mort voi fi! Cu Domnu-n moarte am aflat Lumină. viaţă. 195. Deci roagă-te fără-ncetare Şi-astfel vei fi pe veci salvat. gând curat! 4. 2.Ferice foarte-acum eu sunt Şi inima e numai cânt: Hristos. prin credinţă. plecaţi în rugă. mâini curate! Ştim că tot ce ne mai ţine Este marea-Ţi bunătate. 3.Cine pe Isus primeşte .În genunchi. plecaţi în rugă. Să-Ţi aducem osanale! 196. 4. Doar iubirea Ta divină Să ne-aducă vindecare.În rugă afli vindecare De răni grozave şi păcat. Îţi aducem mulţumire Că suntem salvaţi din moarte Prin dreptate şi iubire.În genunchi.În genunchi. Păstorul meu iubit.Pe cruce Domnu-a-nfăptuit Minunea ce m-a mântuit. 2. Numai Ţie. plecaţi în rugă. Căci astăzi sunt răscumpărat Din viaţa plină de păcat. Stăm prin meritele Tale.Această apă e-un mormânt În care astăzi mă scufund Şi cu Isus voi învia Ca să trăiesc viaţa Sa.În genunchi. 3. plecaţi în rugă 1. Doamne.

robit. 3. 2.Înspre cer a sa privire El păstrează credincios. Căci pe Domnul Îl urmează Şi e mort pentru păcat. în umbra morţii. 5.1. în van. Căutam. 2. Va păşi victorios.Răzvrătit. Prăbuşirea să-mi oprească. El se ‘nalţă şi rodeşte Fericit. Cu privirea-I m-a străpuns. plecând genunchiul. pân’ la sfârşit. Mă vedeam un surghiunit… Dar Isus..Pe a vieţii cale strâmtă.. 3. Îl conduce bucuros. . în umbra morţii 1. Un sărman nenorocit… Dar pe cruce.Printre neguri de păcate. Să-mi ofere o speranţă: Pentru mine a-nviat. Fericit acel ce face Legământul cu Isus! 198. Din mărire la mărire.Cine pe Isus primeşte Mântuirea a găsit.El în suflet are pace. Tare-adânc am rătăcit Către ţărmuri de niciunde. Pân’ la sânge a-ndurat. 4.Cine-n apă se botează Prin credinţă a-nviat. Binecuvântări de sus. scăpare. cu iertare.Răzvrătit. Cu iertarea Lui m-a uns. Mâna Domnului Hristos Cu iubire îl ajută. Fiul slavei a urcat Să-mi ofere o lumină Şi o cale de urmat.În vâltoarea blestemată Sufletu-mi zăcea.

El e taina mântuirii Din înalt de cer venind.Am venit la Tine.Şi simţind că pentru mine Cerul sfânt a părăsit.O. Isuse. Doamne! 1. Neprihănirea Ta e haina mea. 199. Ţesută-n alb curat de osana! 200. Renăscut. N-am cuvinte să-l cuprind.Drumul Tău. cât de rău am fost! 1. 4.O. Inima cu-al ei păcat.Din groapa morţii reci când am strigat Tot cerul părăsind Tu m-ai aflat. Mi-ai dat speranţă iar şi ajutor. Ca un imn al libertăţii Lângă cruce învăţat. m-ai mângâiat Şi rana mea cea rea ai vindecat! 3. În Tine am găsit un Salvator! 2. Tot ce am.Pacea Lui mântuitoare M-a umplut şi reclădit. înviorat. Doamne. Prin al Tău sânge sfânt iar sunt curat. Fie-a Ta întreaga-mi viaţă. M-ai strâns la pieptul Tău. 5. ce sunt Ţi-am dat. Să-mi arăţi a vieţii cale Şi cu drag Tu m-ai primit. Isus.Am venit la Tine. sunt nevrednic.. spre mine. Doamne-n harul Tău m-ai întâlnit. . Viaţa mea împovărată Toată Lui I-am dăruit. În Isus mă simt puternic.Astăzi de vina mea sunt liberat. Dar. O.. Fă din mine un altar Şi o jertfă de credinţă Până Te vedea-voi iar. Din iubire-n Cartea vieţii Nume nou mi-a dăltuit. După cum mi-ai poruncit. cât de rău am fost şi rătăcit. Trupul meu şi-averea toată.

Vom cânta.2.Doamne. Nu-mi doresc nimic mai mult! Mă-ntăreşte şi mă-nvaţă Cum s-alerg pe urma Ta. E tot ce am pe-acest pământ. pentru-a Ta iubire Vreau mereu să Te ascult. Pustiul l-am trecut. Du-mă la neprihănire. Isus e viu! 202. Sunt în Tine botezat. al meu Prieten sfânt.Eu fără plată am primit Iubirea ce m-a mântuit Şi fără preţ eu duc oricui Speranţa scumpă-a cerului. O spun acum cât nu-i târziu: Isus al meu. Botezat cu-mpărtăşirea La al Domnului trup sfânt. întâiul a păşit .Azi mă găsesc lângă Iordan. Spre-acel pământ plăcut… Refren: Câtă pace de-a pururi vom avea! Suferinţi şi griji vor dispărea.Doamne-acum port al Tău Nume. Cu dor mă uit spre Canaan.Am fost iertat de Dumnezeu 1. Liberaţi de-amarul ce ne-a ros. Am acum în suflet pace Şi de cer aproape sunt. vom cânta întruna lui Hristos.Azi mă găsesc lângă Iordan 1. 2. Să trăiesc a Ta viaţă Până când Te voi vedea! 201. Ferice sunt şi-aş tot striga Să afle toţi iubirea Sa! 2. 3.Hristos. 3. Din a şarpelui putere Cu preţ m-ai răscumpărat.Am fost iertat de Dumnezeu Şi sunt acum născut din nou.Isus.

Vor fi toţi mângâiaţi. la fel.Azi voioşi tresaltă 1. Prin Spirit.Prin valu-nvolburat Şi-n veac.De nu aflam de blândul Miel. lângă Isus.De-aceea totul să jertfim În luptă. La stânga-aş fi trecut.Glas de Calvar şi de Sinai. 5. Căci un suflet rătăcit s-a-ntors.Păcatele ce-am săvârşit Nici nu se mai zăresc. sigilat. Doamne. în dar. 203. să păstrez Înaltul legământ. Ca să ajungem să privim Mărirea lui Hristos.Azi voioşi tresaltă îngerii. plin. Aş fi rămas pierdut. în cor. şi eu. 3. poporu-I prigonit Exemplul I-a urmat. Sunt botezat în Fiul Său. Te-ndeamnă-acum: de ce mai stai? Şi pentru tine-i loc! 4.Ce bucurii aşteaptă sus Pe cei răscumpăraţi! În Canaan. Pe calea mea să luminez Mereu. În stâlp de nor şi foc. Şi-aş vrea ca Domnului. Cu toţi cei răi. Pe veci să I-o închin! 2. 3. Isus în mare le-a zvârlit. prin Duhul Sfânt! 204. bucuros. 4. .Mi-e inima aprins altar 1. Nu se mai amintesc. 5.Mi-e inima aprins altar De rugi jertfite.Ajută-mi.Dar mulţumesc lui Dumnezeu Că m-a răscumpărat.

priviţi cât este de frumos! Refren: Aleluia. M-adăpostesc la sânul Celui ce m-a iubit. Scăpat de-orice necazuri. 207.Azi în cor tresaltă obştea lui Hristos Pentru harul ce s-a arătat. haine albe..Cântă mica turmă-a bunului Păstor.Sigur la Domnu-n braţe. la sânul lui Isus.Sigur la Domnu-n braţe. Căci un suflet azi a fost salvat Şi. dar scumpe. la sânul lui Isus. Pe-această Stâncă-s sigur că birui negreşit. Isus cel răstignit. surori. Isus cel răstignit.Domnul îmi e scăparea. de griji nebiruit.Bucuria-i mare-n cer.Haine albe (Canon) Haine albe. fraţi.Sigur la Domnu-n braţe 1. îngeri tresăltaţi! Aleluia..O poartă-n ceruri s-a deschis . de griji nebiruit. Căci a mântuit pe omul păcătos. Chiar dacă plâng. Aici aştept. Iubirea Lui mă face ferice de nespus. ieftine. în pace. 3. cântaţi! Mare e puterea harului de sus! Preamăriţi pe bunul Domn Isus! 2. de-orice-ndoieli scăpat. mereu: "Lasă orice-ndoială şi vin’ la sânul Meu!" Sigur la Domnu-n braţe. Nemurire! 206. Dumnezeu să fie lăudat! 3. O. Pe-această Stâncă-s sigur că birui negreşit. 2. De la moarte-n viaţă a intrat! 205. Sigur la Domnu-n braţe. Cine vrea? Cine ia? Ieftine. născut din nou în sfântul Legământ. M-adăpostesc la sânul Celui ce m-a iubit. Iubirea Lui mă face ferice de nespus. să treacă noaptea grea Şi să Se-arate Domnul în strălucirea Sa! Domnul îmi e scăparea. Ca bun Păstor îmi zice Domnul mereu. e numai ca să fiu mângâiat. la Tatăl sfânt. dar scumpe.

O poartă-n ceruri s-a deschis.1. Pe cel pierdut: sărac. Pe orice om din lume. Refren: Îţi mulţumesc. 4. Hristos. Prin ea străbate-o rază. Tu. ne luminează.Ştiu că sunt mântuit prin Tine. nu voi pieri! 3. Ce locuieşti în slăvi senine Şi-n sufletul de-amaruri. E raza crucii lui Isus Ce-n lume luminează. Deschis… deschis… Tu poarta mi-ai deschis! 2.Ştiu că sunt mântuit prin Tine 1.Deci nu vă temeţi nicidecum De-a lumii răutate: Isus Hristos ne este drum Spre veşnica cetate! 208. ros. Fiu al lui Dumnezeu.De frică plin. 3. Chiar diavolul cedează.M-a dat în grijă Tatăl. Căci sfânta cruce-a lui Isus În mers. El vrea ca să mă mântuieşti Şi. Ţie. al speranţelor izvor Şi singurul Mântuitor! 2. peste-această garanţie.Păstorul bun şi minunat Ne cheamă azi. pe nume. În Tine sper. pe goană pus. Ştiu că Tu Însuţi mă iubeşti… Voinţa Ţi se va-mplini Şi sigur sunt. bogat. Isuse-al meu. Ce-ai câştigat prin suferinţă Rămâne-al Tău în veac de veac! Din haru-acestei mari iubiri Nu cad prin mii de prigoniri! . Tu mi-ai deschis.Te-a răstignit a Ta dorinţă Ca să mă faci să-Ţi fiu pe plac.

3. Iubitul meu Mântuitor! 209. nici onoare. Ea răspândeşte viaţă Şi scapă de blestem.Iubirea ne învaţă Pe semeni s-ajutăm. nici onoare 1. Eu sunt înscris în Cartea vieţii 1. În piept de-o vom purta. De-o veşnică pieire Doar ea ne va scăpa! 2. Nici bani.4.Ştiinţă omenească Sau cult misterios Nu pot să-nlocuiască Iubirea lui Hristos! La fel credinţa moartă. Doar mulţumită bunătăţii . Chimval zângănitor. 4. Nu sunt vreodată-n stare Din moarte-a ne salva! A lui Isus iubire. să urmez în toate Ce zice sfânt Cuvântul Tău. E-un pom neroditor. oricât am da.Nu jertfe. Aceasta e iubirea: Un fluviu prin pustiu Ce-aduce-ndreptăţirea Şi face pe om viu! 210.Doar Tatăl e iubirea Ce iartă-orice păcat. Doamne.Fă.Nu jertfe. Căci ştiu că nimenea nu poate Să fugă singur de la rău! Dă-mi Spiritu-Ţi conducător. Iubirea curăţeşte De orice cuget rău. Când nu aduce faptă. Şi ‘nalţă omenirea Prin Fiul adorat. Eu sunt înscris în Cartea vieţii Şi Tată am pe Dumnezeu. La rugă ne zoreşte Spre bunul Dumnezeu.

Mi-alină orişice dureri.Isus îmi zice blând: “Fiu scump. Tot mână-n mână cu Isus. Mi-ascultă-ndată rugăciunea. Precum în cer şi pe pământ! 4. 2. o ştiu prea bine. Cu-atât mai mult îmi dă puteri.Şi dragostei în Fiul Său.Prin Tine Însuţi Tu trăieşti Şi Ţi se-nchină oşti cereşti. Fă Tu să fie. Tu eşti o Stâncă în furtuni! Eşti viaţă fără de hotar. Să-mi fac lucrarea cu plăcere. Sub ochiul blând al lui Hristos Şi preamăresc a Sa-ndurare Prin ce-a ajuns un păcătos. păcătos! Iubirea Lui îmi dă putere La bine să mă las condus. 211. Dar harul Tău ne e de-ajuns Să fim ca Tine. vom admira Isuse. Cine-ar putea fi contra mea? Sunt păcătos.Cât de nevrednici ne simţim A Ta lumină când privim.Nimeni ca Tine pe pământ 1.Isus îmi zice blând 1. Doamne sfânt. griji sau strâmtorare Sau gândul lumii.Când Dumnezeu e pentru mine. tu eşti prea slab.Nimic nu poate fi în stare Să mă despartă de Hristos: Necazuri. Mă odihnesc pe braţu-I tare. mai sfânt! Îngenuncheaţi.Nimeni ca Tine pe pământ Nu e mai bun. frumuseţea Ta! 2. 3. mai drept. . Dar cred în îndurarea Sa! Cu cât îmi văd eu slăbiciunea.Tu poţi şi-acum să faci minuni. scump Isus! 3. Iubire. adevăr şi har! 212.

în praf te pleacă! 1. Eu îţi ajut cu drag!” Refren: Sângele-Ţi vărsat Spală-al meu păcat. Să-Ţi semăn în dreptate! Chiar dacă nu pot să-nţeleg Misterul harului întreg. Domnul meu Şi-n faptele-Ţi divine.Suflete.Deci vin’ la Mine-oricând. Mă spală de păcat. Isus m-a mântuit.Mă-ncred în Tine. Domnul meu! 1. 2. . Domnul meu Şi Te urmez în toate.Mă-ncred în Tine. Nu-s demn de mila Ta. Prin orice faptă ce-mplineşti. Tu eşti a mea salvare. Isus.Mă-ncred în Tine. De-aceea-n Tine pun Speranţa de-a scăpa! 213. Pe cruce când a curs. Sub privirea lui Hristos.Eu ştiu că nu sunt bun. Vreau să-Ţi slujesc de-aproape! 3. Domnul meu. Viaţa Ta mi-ai dat! 3.Doar sângele-Ţi. Tu mă atragi mai tare! 2.Suflete. Mă schimbă după chipul Tău. Inima-mi s-a curăţit. în praf te pleacă. Pe Tine Te privesc mereu În sfântă adorare! Prin orice vorbă ce rosteşti. Măreţia ta să tacă.Mă-ncred în Tine. Căci chiar în ceasul cel mai greu Eu simt că eşti cu mine! Mi-ajunge dacă-n lupta mea Pot sta mai lângă crucea Ta Şi răstignit cu Tine! 214.

Doamne. sigur va cădea. loc În inimă şi-n gând . Ce Fiu a fost Isus! Ce Frate în nevoi! A suferit. Iată singura onoare Ce nicicând nu va păli! Slava lumii va să treacă Şi-al tău merit… ce folos? Suflete. Vezi ce mult El te-a iubit. Nici forţe de oţel Nu-l rup de Dumnezeu. Numai ea te-a mântuit! 3.Isus S-a oferit. supus.Din Dumnezeu cel sfânt Iubirea izvorăşte. Cel ce rămâne-n El Va-ntineri mereu.Prosternat în adorare. Înaintea Lui te pleacă. Slava-i doar a lui Hristos! 215. Singura îndreptăţire Se găseşte la Calvar. 3. 2. Din drumul păcătos Spre zările albastre. Mâine.Iubirea lui Hristos Dă sens vieţii noastre. Slava Lui te va umbri. Îţi facem. Cu dragoste deplină. În El găsim oricând Viaţa ce-nfloreşte.Alt mijloc de mântuire Căuta-vei în zadar. Dar pe cel ce se smereşte Dumnezeu îl va ‘nălţa! 2.Din Dumnezeu cel sfânt 1. Doar dreptatea Lui să-ţi placă.La Cuvântu-I maiestuos! Cel ce azi se-ndreptăţeşte. Să fie răstignit. Purtând a noastră vină. Ocara pentru noi. smerit te pleacă.

Eternă îndurare! În griji şi suferinţi. Isus îţi e salvare! 3. Isuse. Sau în stâlp de foc. vreau să-Ţi cânt acolo-n veci! . (:Vreau să-Ţi cânt acolo-n veci!:) Vreau să-Ţi cânt. Prin pustiul ce-l străbat! Eu sunt slab. Tărie veşnic tare! Vrăjmaşul. (:Apă vie Tu să-mi fii:) Tu să-mi fii.Peste ţărmurile morţii. (:Bunul meu Mântuitor!:) Bunul meu.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu. Doar Lui o-ncredinţează! 2. În pustiul arzător. condu-mă Tu. fi-mi scăpare.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu.Şi curăţiţi prin foc. sfântă mană. dar Tu eşti tare.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu.Vino-n nor şi mă umbreşte. apă vie Tu să-mi fii! 2.O. Iubire ce veghează! Povara zilelor. bunul meu Mântuitor! 3. Cu-al Tău braţ voi fi salvat! Sfântă mană.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu 1. Scos din umbra gropii reci! Osanale. Să-Ţi fim un templu sfânt! 216. Prin puterea-Ţi să mă treci. grăbeşte Ca să-mi fii luminător! Fi-mi scăpare. Spre locaşurile vieţii. mereu.O.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu. Osanale. e-al tău Frumos şi veşnic soare! 4. când te-apasă greu. Lumină infinită! Prin jertfa şi prin harul Său. condu-mă Tu Isuse 1. Ai viaţă nesfârşită! 217.

. Isuse. Am o cruce de dus prin al vieţii tumult. Cu chipul Tău cel blând? 2.Cred în Domnul Isus 1. Când stau cu Tine-n gând. nici prea greu! Refren: Cred şi-L ascult şi-L iubesc tot mai mult… Lângă El este pace! Da. Seara şi-n zori de zi. Doamne.. nevoi nu vede.Nu zăresc nici un nor. Suferinţi nu mă dor. Dar nimic nu-i prea scump. griji.Când îmi plec faţa mea. fără margini de bun. Vreau să rămân în preajma Ta.Ce dulce-i. pacea Ta! 1. Acela. cerul mi-este senin Când pe Domnul în rugă Îl chem. slava mea. Păzit va fi de Cel preasfânt.Cred în Domnul Isus şi în toate-L ascult.Cel ce în Tatăl se încrede 1. De lumină e plin drumul meu. Liniştea celui abătut E doar în Dumnezeu.. în veşnicii! 219. eu cred şi-L ascult! 2.Cel ce în Tatăl se încrede Şi speră doar în El oricând.. Printre îngeri acas’ parcă-aş fi.Tu îl ridici pe cel căzut Oricât ar fi de rău.Cu cât mai mult iubeşti pe drepţi..218. . în dureri nu suspin.. Mântuirea să-mi dea. Isus. Al Tău. Doamne. 3.Tu eşti. mulţumirea să-I spun. Dar cum va fi când Te-oi vedea. nespus! 4. Doar cei curaţi şi înţelepţi Te preţuiesc. Când ascult.Ce dulce-i. pacea Ta. Căci Tu eşti drept. El va fi Domnul meu şi-n vecii! 220. n-am de ce să mă tem! 3.

Tu mi-eşti mântuirea. De Domnul care te-a iubit Vei fi puternic ocrotit. eşti apă vie Pentru toţi cei osteniţi. Eu la Tine caut tihnă. Obosit de-atâta zbor. 3. Cred Cuvântul Celui care m-a iubit..Ai cugetul mereu spre ceruri În rugăciune şi cântări! Cu El putea-vei fi de-a pururi În multe binecuvântări. Tu i-aştepţi cu bucurie . Când împlinesc voinţa Ta! Tu singur.Tu eşti. Fără de Tine nu pot sta! Cel care-n Tine e zidit Nu e de nimenea lovit! 221. Şi aştept cu dor făgăduinţa scumpă. în Stânca Vieţii stau ascuns. de El mă las condus. Orişicâte valuri.Tu. Neclintit.Stau pe Adevăr 1. crâncen. Isus. Eu stau pe Adevărul lui Isus! 2.Cel ce pe Tatăl L-a iubit Nu are casa pe nisip. Doamne-a păcii Stâncă Prin furtunile ce dor.Stânca mea e Domnul.Nu plec nicăieri din mâna Domnului. Cel de neclintit. Stau pe Adevăr. Stau pe Stâncă.Tu eşti Doamne 1. Stau pe Adevărul lui Isus! 3. 2.Stau pe Adevărul care-a fost rostit.. 2.În Tine aflu fericirea. Stau pe Adevărul lui Isus! 222. Stau pe Adevărul lui Isus! Refren: Stau pe Stâncă.. au lovit. Stau legat cu funia iubirii Lui! Toată slava şi nădejdea-n El mi-am pus..

Eu Te prind mai cu credinţă. Căci totu-i din iubire… Când ale lumii raze-apun. vină nevoi.Valuri când mă ameninţă Şi lovesc necontenit. Chiar dacă-n ochi sunt lacrimi… Pe al credinţei sigur drum Cu El n-ai să te clatini! 3. În inima smerită… Chiar de nu poţi vedea acum. furtună.Suflet slab. Lucrarea Ta cea mare! 2. În noi. în fiecare. aşteaptă pe Dumnezeu. Domnul totdeauna va fi cu noi! 2.Suflet slab.Ce face Domnul.Ce face Domnul.Ce face Domnul. aşteaptă pe Dumnezeu! 1.. totu-i bun. Domnul totdeauna va fi cu noi! . Vină. Tată bun. vină nevoi.. nădejdea vieţii mele. Izbânda-i pregătită! Refren: O. nu ceda defel.Tu. totu-i bun. Către El ţi-ndreaptă şi azi dorul tău! Când toate pier.Ca să fie mântuiţi! 3. Către El ţi-ndreaptă şi azi dorul tău! Scăparea ta nu va-ntârzia. totu-i bun! 1. mult mai mare-i El! Vină furtună.Ce face Domnul. Tu eşti Stânca de granit! 4. Pâinea sufletului meu. totu-i bun. Poartă-mi pasul printre stele Să ajung la Dumnezeu! 223. Căci decât ispita. aşteaptă pe Dumnezeu. să-Ţi faci acum. Sigur primăvara iernii va urma. În El e strălucire! 224.Suflet slab.

Orişice-ar fi să vie.De ce să-mi fac griji multe? La ce-ar putea s-ajute Când nu ajută El? La voia Lui las toate Şi-n marea-I bunătate Mă-ncred şi nu mă tem defel! 3.În toate-n a mea viaţă. 2.Suflet slab. Cu drag Lui I-o jertfesc! Iar de-o fi azi sau mâine. după nevoi. La ce-mi ia El. Nimic nu mă desparte De bunul Dumnezeu. Renunţ. Pe toate El le ştie. Către El ţi-ndreaptă şi azi dorul tău! Curând primim ce nădăjduim: Pentru veşnicie cu Isus să fim! După durere. 6. Ci-n orice-ar fi să vină. în Tatăl meu! . aşteaptă pe Dumnezeu. căci m-a iubit.. chiar cu plăcere.. Mă plec pentru povaţă Spre bunul Dumnezeu. Încrederea deplină Mi-o pun în El. ce mângâiere: va fi cu noi! 225. El apără-n ispită Şi-aduce reuşită Cui crede-n ajutorul Său.De-acum Îi e-nchinată A mea viaţă toată. Căci El le-a rânduit. Dar eu al Lui sunt cât trăiesc. nici moarte. Şi de-L ascult întruna Nu-mi va lipsi niciuna Din cele spre folosul meu… 5. Tot mâna Lui de Tată Mă poartă tot mereu..Nici prigoniri.3. Nimic nu voi mai cere..În toate-n a mea viaţă 1. 4.Acum ca şi-altădată. O. La voia Lui rămâne.

Mântuitorul meu! Când mâna Ta. Ne vom veseli la tronul Mielului Isus cel blând.Dumnezeu ne e salvare 1. Eu am lumina crucii. ştie Domnul De cel rău a ne feri! 3. Şi s-or prăbuşi-n cutremur Munţii spulberaţi pe mal.Când vom fi-n Ierusalimul Luminos.O singură speranţă în suflet am mereu Să mă încred în Tine. căci Tu ai biruit! 2.Dumnezeu ne e salvare Şi putere la nevoi.226. Doamne. vorbeşte liniştit. Unde Domnul. o. măreţ şi sfânt. Vom zbura spre locuri noi. o. noi pluti-vom Spre al cerului liman! 4. Te-aştept Isus iubit! 3. mă poartă liniştit.O singură speranţă 1. Şi. unde Domnul Pururea va fi cu noi! 2.Eu nu cunosc cărarea pe care voi umbla. Doamne.Fericit e tot acela . Lumina jertfei Tale mi-aduce mângâieri. Noi pluti-vom. Când slava Ta.De-ar fi să trec prin moarte. o.N-avem teamă de popoare Când asupră-ne-or veni. doar Tu eşti pacea mea! Când glasul Tău. şi ferice În etern vom fi cântând! 228. Ca de stâncă s-or lovi! Ştie Domnul.Când s-or revărsa pe ţărmuri Chiar oceanele în val. Te-aştept să vii la mine. prin neguri şi cercări. se-arată în sfârşit. Ierusalim iubit! 227. De-ar voi să ne doboare. Doamne. Şi ferice. Aştept căminul slavei. Dar mă încred în Tine. pe aripi iubitoare.

chiar când vremea-i rea. Nu mai sunt copil pribeag. nu te tângui! Crede. Noi puteri găsesc în Dumnezeu! Nu mă tem.Crede.Fericit cel ce în viaţă S’a-mpăcat cu Dumnezeu: Va avea un scut puternic Şi va-nvinge tot ce-i rău! 229.Fericit e tot acela. Şi om nou am devenit.Vesel merg sub al Lui steag. Mă încred mai mult în harul Său! . frate-n orice zi. El atuncea nu-i pierdut! Refren: Fericirea din astă lume E ca a valurilor spume. Domnul e scăparea ta! Refren: Lui Isus mă-nchin cu drag Pân’ ‘oi trece-al gropii prag! Până când va reveni Ne-ntrerupt Îl voi iubi! 2.1. căci stau pe-a Lui aripă. 3.Raza Spiritului Său A pătruns în pieptul meu.Zi de zi 1. De păcat m-a curăţit. Pacea lui şi mulţumirea Le primeşte-n dar de sus! 3. Cine mă va clătina? Domnul e tăria mea! 230. Pe veci de Domnul Dumnezeu! 2. Crede. frate-n orice zi! 1.Zi de zi şi-n fiecare clipă. Iar cea din ceruri ni-e dată-n daruri.Fericit cel ce ascultă Glasul blândului Isus.Crede. Care-n orice pas făcut Cere sfatul de la Domnul.

Tot ce-i bun şi-atâtea biruinţe Pentru mine El a pregătit; Chiar de trec, ades’, prin suferinţe, Nu mă tem, căci El a biruit! 2.Zilnic, Domnul este lângă mine Cu minuni de har, la orice pas; Bucuros, cărarea să-mi lumine, Ca s-ajung al cerului popas. Cu aşa iubire îmi vorbeşte Şi-mi promite viaţă ne-ncetat, Iar puterea mea mereu va creşte, De-I ascult Cuvântul minunat! 3.Eu mă-ncred, de-acum, în Tine, Doamne, Că m-ajuţi în orişice necaz! Nu-i fricos cel rău şi nici nu doarme, Dă-mi putere să-l înving şi azi! Câte clipe se adună-n zile Şi câţi ani ‘nainte mi-ai deschis, Să-mi ajuţi să merg, mereu, cu Tine Până-n cerul ce mi l-ai promis! 231.Eu vin, zi de zi 1.Eu vin, zi de zi, unde Domnul mă cheamă; Dureri, câte-or fi, n-am cu El nici o teamă: Mă scoate din foc, dintre valuri mă scapă, El veghează mereu drumul meu! Refren: Vreau să cânt despre El, frumos, Despre Domnul Hristos, Ce iubire, Aleluia! Minunat m-a salvat! Minunat m-a salvat! 2.Eu merg, zi de zi, unde El mă trimite... Furtuni de-ar lovi, am izbânzi pregătite! Curând o s-ajung sus, pe stânca cea ‘naltă, Mă fereşte de rău braţul Său! 3.Oricâte-aş lăsa, prea puţin mi se pare, Primi-voi cândva ceru-ntreg, sărbătoare; În dragostea Lui, El aşterne îndată, Peste lacrima mea, Osana! 232.Isus şi eu 1.Isus şi eu ne-am întâlnit la cruce;

El a murit, iar eu am fost salvat... (:Iubirea Lui mi-a renăscut iubirea; Isus şi eu, ce dulce ne-am legat!:) 2.Isus şi eu, spre ţara minunată!... Oricât de grea povara vieţii-ar fi, Nimic din drum nu poate să ne-abată; (:Isus şi eu alături vom păşi! :) 3.Isus şi eu, în casa de lumină Vom fi curând şi nu vom mai pleca Şi bucuria ne va fi deplină: (:Isus şi eu nedespărţiţi vom sta! :) 233.Lângă Isus 1.Lângă Isus am găsit pacea sfântă, El mi-este singurul ocrotitor! Când mi-a fost inima tristă şi-nfrântă, Braţul Său tare mi-a fost salvator! Refren: Lângă Isus sunt fericit: Pace în suflet mi-aşază; Lângă Isus am biruit Şi veşnicia urmează! 2.Lângă Isus astăzi n-am nici o teamă, Lesne îmi port crucea, făr’ a cârti... Al Său Cuvânt către cer mă îndeamnă: “Mergi înainte, cu El, orice-ar fi!” 3.Lângă Isus simt nespusă plăcere, Cu El voi merge în fiece zi; Până ce viaţa Hristos mi-o va cere, Merg prin credinţă şi voi birui! 234.Sfânt izvor ceresc 1.Sfânt izvor ceresc ne-ncetat găsesc, Stând pe braţele iubirii Lui; Sfântă pacea Sa umple inima, Stând pe braţele iubirii Lui. Refren: Ce iubire! El poartă grija orişicui. Fericire, stând pe braţele iubirii Lui! 2.Nu plâng, nu suspin, chiar aşa străin, Stând pe braţele iubirii Lui;

Drumul meu spinos e aşa frumos, Stând pe braţele iubirii Lui! 3.N-am de ce fugi, cât de greu mi-ar fi, Stând pe braţele iubirii Lui; E aproape El, nu mă tem defel, Stând pe braţele iubirii Lui. 235.Domnul mi-este călăuza 1.Domnul mi-este călăuza, mi-e destul că-L pot urma, Fără nici o îndoială calc smerit pe urma Sa. Sfântă pace şi odihnă prin credinţa-n El aflând (:Vină sute de necazuri, cu Isus le-nving pe rând!:) 2.Domnul mi-este călăuza, El mă face fericit, Îmi dă har în încercare ca să văd că sunt iubit; Dacă pasul mi s-ar frânge, însetat de aş cădea, (:El mi-e Stânca şi Izvorul, toată veselia mea. :) 3.Domnul mi-este călăuza, sfatul Său de har e plin, Mi-a promis odihnă vie în al Tatălui cămin; Îmbrăcat în nemurire, lângă-al meu iubit Isus (:Voi cânta o veşnicie: minunat El m-a condus! :) 236.Dacă vrăbii pot să cadă 1.Dacă vrăbii pot să cadă, Dacă stele se pot stinge, Lângă Domnul, niciodată Frica morţii nu ne-atinge... 2.Dacă totuşi, câte-o mamă Copilaşul îşi mai uită, Dumnezeu ne ţine-n palmă, Ne hrăneşte şi ne-ajută... 3.Când e gata, în furtună, Vasul nostru să se sfarme, Domnu-aduce vreme bună, Niciodată El nu doarme... 4.Cine-n lumea asta oare Ar putea să ne despartă? Harul Lui e-aşa de mare, Dumnezeu e-al nostru Tată! 5.Tot cu El, în orice clipă: El ne vede şi ne ştie! Noi vom sta pe-a Lui aripă

Şi-om zbura spre veşnicie! 237.Frumos e s-ascult 1.Frumos e s-ascult glasul Său minunat, Cereşti armonii pe pământ!.... O rază în muzica sferelor Lui, Mi-e inima toată un cânt! Refren: Ca pasărea, puii, sub aripa ei, Când norii se-adună-n furtuni, În dragostea Sa mă ascunde Isus, Păzit de îngerii buni! Păzit de îngerii buni… 2.Frumos e să-ntind braţul meu către El, Când mersul mi-e greu şi prea lung... Deasupra durerii mă ’nalţă, să zbor, Pe stânca cea ’naltă s-ajung! 3.Frumos e să-mi plec fruntea mea-n aşteptat, Veşmântul cel alb să primesc... Eu ştiu că mi-l ţese din inul curat, Din firul de aur ceresc. 238.De iubeşti pe Domnul 1.De iubeşti pe Domnul tot mereu, Fericit vei fi pe drumul tău! (:Peste munţi si peste văi, Prin furtuni şi prin văpăi, Blând te ocroteşte braţul Său!:) 2.Să te rogi la fiecare pas, Cartea Lui să-ţi fie sfânt popas! (:Domnul, pentru-ai Lui copii, Pregăteşte bucurii, Credincioşi in El dacă-au rămas! :) 3.Dacă lumea e-mpotriva ta, Nu te-abate! Asta-i calea Sa! (:Tu păşeşti pe drumul Lui, Nu mai eşti al nimănui, Prin credinţă poţi de-acum cânta! :) 239.Ce te frămânţi, inima mea? 1.Ce te frămânţi, inima mea, Singură şi pustie?

Stai în credinţă, nu dispera, Toate Isus le ştie! 2.Oamenii trec tot mai grăbiţi, N-au timp să te asculte; El ţi-e aproape şi-n suferinţi, Oricât ar fi de multe... 3.Doamne, auzi strigătul meu, Nu mă lăsa pieirii; Fă ca să cânt pe cale, mereu, Cântecul mântuirii! 240.Când pacea îţi lipseşte 1.Când pacea îţi lipseşte, Priveşte către cer! Isus te mântuieşte, Isus îţi dă puteri, Isus îţi dă puteri! 2.Când inima nu-ţi tace, Priveşte către cer! Căci Domnului Îi place Să vindece dureri, Să vindece dureri! 3.Când simţi că viaţa-i goală, Priveşte către cer! Isus nu te înşală, Când inima I-oferi, Când inima I-oferi! 4.Când cauţi alinare, Priveşte către cer! O dragoste mai mare Nu afli nicăieri, Nu afli nicăieri! 241.Dacă neguri vin ades’ 1.Dacă neguri vin ades’, Mă încred în harul Său. Tot ce pare ne-nţeles E ştiut de Dumnezeu. Fie noaptea cât de grea, Domnul e lumina mea. 2.Dacă-n noapte drumu-i greu, Am ’nainte paşii Săi;

Să salveze de cel rău Domnul are mii de căi. Fie noaptea cât de grea, Domnul e lumina mea. 3.Dacă trec prin încercări, Ştiu că sunt în mâna Sa: Multe binecuvântări Domnul dă şi Domnul ia… Fie noaptea cât de grea, Domnul e lumina mea. 242.Când neguri se-adună 1.Când neguri se-adună şi vântul se zbate, (:Aproape e Domnul, din valuri ne scoate!:) 2.De cine ne-om teme? El mustră furtuna (:Şi-I place să fie cu noi totdeauna! :) 3.Pluti-vom spre casă, Isuse, cu Tine, (:Pe braţul Tău tare, o, cât e de bine! :) 4.Şi dacă furtuna, mugind, ne-ameninţă, (:Noi mergem ‘nainte, trăim prin credinţă! :) 5.Prin bezna cercării, când paşii se-nclină, (:Doar dragostea-Ţi mare ne fie lumină! :) 243.Blând, ca o voce de înger 1.Blând, ca o voce de înger, Poate să fie-auzit, Printre suspine şi plângeri, Glasul speranţei şoptit: Stai până trece furtuna, Domnu-i pe valuri stăpân; Apele trec totdeauna, Stâncile-n urmă rămân! Refren: Stai în credinţă şi nu dispera, Cheamă speranţa în inima ta! 2.Nu-ţi fie frică de noapte, Tu luminezi ca o stea; Cel ce domneşte în toate, Domnul, e-n inima ta... Stai şi ascultă speranţa, Las-o în sufletul tău;

Vine curând dimineaţa, Nu va fi noapte mereu... 3.Fii credincios pân’ la moarte, Chiar dacă lupta e grea, Domnul şi astăzi desparte Marea, s-o poţi traversa. Stai şi ascultă-ţi chemarea: Vezi câte suflete pier! Chiar de e-ngustă cărarea, Nu este alta spre cer! 244.Ce bine e în viaţă! (Canon) Ce bine e în viaţă s-asculţi cu bucurie Să ai lumini pe faţă şi-n suflet poezie, Şi să te temi de Dumnezeu! 245.Bine e să crezi în Domnul! 1. Bine e să crezi în Domnul Şi s-asculţi tot ce a zis, Aşteptând făgăduinţa, Pentru că aşa stă scris. Refren: Mă încred mereu în Domnul, În Cuvântu-I încercat; Cu al meu Isus în viaţă De vrăjmaş sunt apărat. 2.Bine-i să te-ascunzi în Domnul Să te-ncrezi în jertfa Sa; Cu credinţă ne-ndoită Izbăvirea vei gusta! 3.Bine-i să te lupţi în Domnul De mândria ta fugind; Doar în El găseşti odihnă, Bucurii ce nu te mint. 4.M-am deprins să cred în Domnul Şi-s atât de fericit! Ştiu că e mereu cu mine Şi va fi pân’ la sfârşit. 246.Pe Stânca cea tare 1. Pe Stânca cea tare şi ‘naltă, să stea Al meu suflet gol şi rănit ar zbura;

El te păzeşte.Aşa păcătos şi nevrednic cum sunt O. credincios. vei fi! 248. Isuse. Pace-n suflet doar Tu poţi aşterne.El te iubeşte ca pe o comoară. Scăpare-am găsit doar în meritul Tău. Chiar şi atunci când îţi aşterni popasul. De la slăvitul nostru Dumnezeu.Da. de Tine-ascultăm.Doamne. Isus. El veghează să nu-ţi clatini pasul. De-acum şi până în etern. Tu eşti pâinea vieţii eterne. Să-nţelegem.În ceasul tristeţii când singur vorbesc. Stâncă eternă.Doamne.Adesea în luptă. El. De unde vine ajutorul meu. În Tine. vânat de cel rău. Ţi-e adăpost în soare arzător.Spre culmi de munte îmi înalţ privirea. Doamne. o. spre Tine privim.Când Domnul fi-va pururi lângă tine. Stânca mea. în Tine m-ascund! 3. Furtuni de-ncercări când la mine-au ajuns. în Tine m-ascund! Refren: O.Doamne.Spre culmi de munte 1. de Tine-ascultăm! . spre Tine privim! 1. De la Acel ce ţine-n mâini zidirea. 2. ce-a condus poporul Israel! 3. Stânca mea. Ca un izvor de umbră ce coboară Pe dreapta ta. spre Tine privim! 2. Când valul vrea iar să mă tragă la fund. mărirea. În Tine. la fel. De-orice păcat salvat în veşnicii. Stâncă eternă. mi-ascund inima! 2. Vrem să strângem în suflet iubirea. În clipa ispitei. aşa odihnitor! 4. O. Cu sufletul purtat de mâini divine. liniştit m-am ascuns! 247. sub duhul lumesc. Doamne. din jertfă.

Domnul Hristos a învins! Refren: El nu-i învins de nimic pe pământ! Toată puterea e-n harul Său sfânt! Crede că ai tot ce El ţi-a promis: Domnul Hristos a învins! 2. ce mult Te dorim! Eşti cu noi. cum ai spus la plecare. Doamne. Domnul Hristos a-nviat! 3. să vii. să vii.3.Doamne.Speranţa mea e doar Hristos Şi-al Său sfânt sânge preţios! Oricâte şoapte m-ar chema. Să salvezi omenirea ce moare.Poţi să te-ncrezi în Isus 1. Domnul Hristos vine iar! 250. Să Te-ntorci.Doamne. Nu pot să cred în altceva! Refren: Hristos e Stâncă de granit. totdeauna aproape. Tu ne scoţi şi din foc şi din ape.Poţi să vesteşti tot ce El a promis! El vine iar! El vine iar! Drumul spre cer pentru toţi e deschis.Poţi să te-ncrezi în Isus ne-ncetat! El a învins! El a învins! Biruitor peste iad şi păcat.Poţi să păşeşti cu Isus fericit! El a-nviat! El a-nviat! Tatăl din cer jertfa Lui a primit. Te-aşteptăm. Doamne. Te-aşteptăm! 249. Doar El mă face neclintit! Doar El mă face neclintit! .Speranţa mea e doar Hristos 1.Poţi să fii sigur în Domnul Hristos! El S-a ‘nălţat! El S-a ‘nălţat! El este-al tău Mare Preot milos Domnul Hristos S-a ‘nălţat! 4. ce mult Te dorim! 4.

suflete.O. suflete. pe veci voi sta. Purtând neprihănirea Sa! 251. suflete. stai liniştit.De mână du-mă. stai liniştit. La fiecare val şi vânt Stau ancorat de-al Său Cuvânt! 3. Tată! 1. umilit.Când faţa nu I-o mai zăresc. Voi fi găsit biruitor! Zidit în El.O. În astă viaţă toată .O. Eu ştiu că tot mă va iubi! 4.Mi-e adăpost credinţa Sa Şi jertfa Lui pe Golgota! În jurul meu potop de-ar fi. Mă-ncred în harul Său ceresc. Căci El te-a scos din foc! Cu dragostea Lui te-a umbrit Să-ţi facă-n ceruri loc… Aceasta-i slava Lui. stai liniştit ‘Naintea Celui sfânt! Te-ncrede în El. Căci El te-a scos din foc! 3. După-al Tău plac.O suflete. Tată. A toate înţelept! Predă-te cu sufletul zdrobit ‘Naintea Celui sfânt! 2. Minunea cerului! Te pleacă în faţa Lui smerit.2. stai liniştit! 1.De mână du-mă.Când va veni pe albul nor. Ascultă-al Său Cuvânt! E-aşa de bun şi drept. ‘Naintea feţei Lui! El ştie de ce ai venit Şi tot ce ai să-I spui… La El nimic nu-i greu: Îţi dă tot harul Său! Te pleacă-n credinţă umilit ‘Naintea feţei Lui! 252.

ia-mă lângă Tine Când cad zdrobit Şi-arată-mi ce e bine Când sunt orbit! 3.Pretutindeni cu Isus eu merg voios. Condu-mă cum îţi place. 2.În haru-Ţi ocroteşte Inima mea Şi fă de-o linişteşte În vreme grea! O. Orişiunde merg cu El în pace sunt.Chiar când nu văd cărarea Pe und’ m-aştepţi. Domnul mă salvează din orice-ntâmplări! 3. Harul Lui mă face azi să pot cânta! Cânt cu voie mare că veni Hristos. În astă viaţă toată Şi-n veac de veac! 253. Să nu mă laşi! 2. Mi-ajunge-ncredinţarea Că Tu mă-ndrepţi! De mână du-mă. Cuvântu-acesta-i farul meu şi noaptea-i steaua mea. Trec cu El prin văi de lacrimi bucuros! Fără El pe-acest pământ nu-s bucurii. Refren: Apărat de Isus sigur eu mă simt.”Pe veci cu Dumnezeu!”. În lume cât trăiesc. Lângă Domnul însă grija va pieri. . Frate şi salvare omului de jos! 254. După-al Tău plac.Pretutindeni cu Isus în clipa grea.Pretutindeni cu Isus 1. străin şi călător.Pretudindeni cu Isus cel adorat! Oamenii mă uită dar El niciodat’! De s-ar duce totul în adânc de mări.Şi-n veac de veac! Eu singur nu pot face Nici chiar doi paşi. Tată.„Pe veci cu Dumnezeu!” 1. aşa-i deviza mea.

când. eu voi fi cu Isus. la arcă iarăşi vin… Şi-n sufletu-mi mereu.Adesea în dureri. Ca şi-al lui Noe porumbel. 3. sunt copil de-Mpărat. Faţa Lui ne-ncetat voi vedea. Doamne-ajută-mi Tu Ca tot spre Tine dorul meu să mi-l îndrept de-acu’! Scăparea Tu îmi eşti. pacea mea la Tine-o voi avea! 255.Eu aştept marea zi. Ierusalim iubit! Sfânt oraş. El mă paşte. Printre îngeri şi prinţi voi domni.Pe veci cu Dumnezeu! O. aşa cum mi-a spus.Spre cer mereu privesc. Când sunt singur şi trist. semn ceresc. mă iubeşte. Domnul. scump Isus de Tine mi-este dor! 2. nu duc lipsă de nimic! 257. acolo-i ţara mea.Aparţin lui Isus. Nesfârşită e dragostea Sa. Ierusalim iubit! 3. 256. când cad şi când suspin.Sunt al Regelui meu. Mulţumesc zi de zi Domnului. Sunt un semn pentru dragostea Lui. ca pe seninul cer Se-arată-al păcii curcubeu cu scumpe mângâieri! Semn ceresc. un dor nepotolit. când Îl strig în impas. cum mângâi tu-n dureri! 4. De multe ori mă socotesc ca şi sosit în ea! Şi-atunci mai mult mi-e dor. Refren: Nu mă tem de nimic. de mine El n-a uitat. El îmi spune din nou: “Nu te las!” 2.Întruna vreau să locuiesc cu-al meu Mântuitor! Scump Isus. În căminul de sus. fericire mi-a dat. eu ştiu. Harul Său revărsat. Mi-a promis că-ntr-o zi lângă mine va fi. iar bucuria mea În locuinţele cereşti la Tine-o voi avea! Pacea mea. sfânt oraş.Domnu-i Păstorul meu (Canon) Domnu-i Păstorul meu chiar dacă sunt mic.Aparţin lui Isus 1.Părintele meu e foarte bogat . Mi-e dor de-oraşul uimitor. Regele meu va veni. Niciodată. Tatăl meu e-Mpărat.

Deşi sunt născut ca om păcătos. Dumnezeu ne-a dăruit Un dreptar neprihănit Şi în veci de veci va sta. Scrisă-n inimi.Din Sinai a răsunat Glasul Domnului cel sfânt.Din Sinai a răsunat 1. . Veşnic este tronul Său.Părintele meu e foarte bogat: Comorile lumii chiar El le-a creat! Al Lui e pământul şi veşnic va fi. 2. Însă-n veci vor dăinui Legea Sa şi-al Său Cuvânt. 3. Universu-n veci va sta Sprijinit pe Legea Sa. Dar am un palat sus în cerul senin! Deşi câteodată pe cale-am oftat.1. Prin El poarta cerului ni s-a deschis. De s-ar fi putut schimba.Am aflat al vieţii drum Din Sinai la Golgota. Nu se schimbă Dumnezeu. Nu-i nimeni să aibă mai mari bogăţii! 2.Toate trec în veşnicii. Mai mult ce-am visat voi avea prin Hristos: Veşmânt al dreptăţii. Munţi şi ape şi pământ. 258. ca fiu de-Mpărat! 4. Dumnezeu e drept şi bun Şi aşa e Legea Sa.Pe unicul Fiu la noi L-a trimis. Astfel ştim că-n veci va sta Neclintită. Legea Sa.Aici pe pământ eu sunt peregrin. 3. N-ar fi fost nici Golgota. curat Şi-a slavei coroană. ca fii de-Mpărat. Legea Sa. Eu am fericirea că-s fiu de-Mpărat. un veşmânt alb. Suntem aşteptaţi în măreţul palat Ca rod al Golgotei. Legea Lui ne-a arătat Sfântă-n cer şi pe pământ.

Legea Ta! 1. Cum nu Ţi-aş fi urmat? 2. 2.Porunca Legii lui Hristos Preschimbă drumu-ntunecos În veşnică lumină. Izvor de-ndreptăţire. Veşnic sfeşnic Îndrumare pe cărare. şi-adevărat. El va moşteni pământul! 3. . El este la-ndemâna ta. Legea Ta Şi pilda ce ne-ai dat! Când m-ai chemat s-ascult de ea. Legea Ta.Cuvântul Legii lui Isus 1.Cuvântul Legii lui Isus E adevăr venit de sus. Doamne.Plăcută-i.Plăcută-i.Nimic nu m-ar mai ţine azi De-a nu Te asculta. Şi Ţie azi mă-ncredinţez. Când am văzut că griji.259. necaz Sunt spre-ndreptarea mea! 3. Doamne.Cuvântul Legii lui Hristos E mult mai scump. Doar vinde tot şi vei avea Un minunat tezaur! Veşnic sfeşnic. căci iubeşte Tot Cuvântul. Şi povaţă Înnoind întreaga viaţă. Cine ţine Şi-mplineşte. Dând hrană spre-ntărire! Iar rostul Lui e sfânt. Şi temerea de Dumnezeu Conduce sigur pasul tău Spre ţara cea senină.Din inimă vreau să urmez Doar scumpă. Şi lămurit. curat. Îndrumare pe cărare Şi lumină Către patria divină! 260. mai preţios Ca cel mai de preţ aur.

Am lăsat tot ce e trecător. Dă-mi-le.Să păzesc.Şi-nfrunt atunci orice nevoi. Să ai plăcere Tu de noi Iubit Mântuitor! 261.Bani.Voinţa şi îndeplinirea.Tu eşti scăparea mea! 4. Legea Ta s-o împlinesc. Isuse-al meu! 262. Voia-Ţi sfântă vreau să-ndeplinesc. Ce folos. Purtat de-un singur dor. Numai Ţie să-Ţi servesc! 2. Legea Ta! 1. De-aceea mă încred Tine. Dacă-n viaţă n-am vrut să primesc Pe Isus Hristos!… 3. Isuse-nvaţă-mă. Ca-n toate să ajung să-Ţi plac Şi numai voia Ta s-o fac! 2. Tu-mi poţi ajuta! Refren: Vreau să fiu doar al Tău. Vreau în veci. Să stăpâneşti fiinţa mea. Aşa vreau să-Ţi urmez mereu. nu binecuvântări. Isuse-nvaţă-mă. mărire.Să păzesc. Părinte sfânt Şi dirijează-mi Tu pornirea. nu mă fericesc.Eu ştiu că mă conduci mai bine Decât eu însumi aş putea.Voinţa şi îndeplinirea 1. ce folos. Ajută-mi Tu. Ţie-n veci. Tu. . Numai Tu. 3. Legea Ta.Voinţa-mi stă mereu în cale Să nu fac ce mi-ai poruncit Şi pofta cărnii-nşelătoare Mă duce-ades’ pe-un drum greşit… Am meritat de-atâtea ori Blestem. Legea Ta. Numai Tu. Prin Duhul Tău şi-al Tău Cuvânt.

. Să ‘nalţ mereu gândirea mea. paşii mei. Dacă Domnul e-a ta desfătare . Doamne. în toate. 265. pentru cel biruitor Răsplata este mare! 264. Isuse. deci. cât de mare.Privesc la Tine. Cine te va smulge de la braţul Său? 3.. greul. Spre ceruri. Tu. prin credinţă! 3. O.Privesc la Tine. Iubirea Ta s-o laud! 2. Da.Domnul ştie toate. Răsplata este mare.. inima. Pe-acest pământ un martor viu. Domnul meu 1.Mâna Lui te ţine. Cununa mă aşteaptă-n cer. Spre ceruri. Acolo unde nu-i păcat. Şi-n coroana slavei. El te va purta.Condu. Iubirea Ta o laud! Isuse-ajută-mă să-Ţi fiu Pe-acest pământ un martor viu. cerul este uimitor. prin credinţă. nici suferinţă! O. nu te-nspăimânta! Marea. Nespus de sclipitoare..Ca un râu de viaţă este pacea ta Când asculţi de Domnul şi de Legea Sa! Plin de biruinţă. ia-mi. Roagă-te.Tu să-mi fii.Chiar dacă lupta-i partea mea. veghează. pentru cel biruitor. Nici griji. neclintit! Dragostea-I de Tată le-a îngăduit. Doar trecând prin flăcări poţi să fii curat. Să ‘nalţ mereu gândirea mea. cât de greu. Protector Şi Mângâietor! 263. fii. aur încercat. poţi trăi frumos Dacă ai în suflet pacea lui Hristos! 2.Ca un râu de viaţă 1. Domnul meu. Şi faţa Ta o caut! Iubesc din suflet Legea Ta. Da.

De-acum sunt gata 1. căci mă-nţelege.De-acum sunt gata ca jertfă sfântă. 4.1. Eu merg cu El pe calea Sa. Dacă-L strigi ca un cerb însetat. Eşti un fiu al lui Dumnezeu. 267. Înving şi moartea şi suferinţa. Fericit poţi atunci cânta. Dacă ţii Legea cu scumpătate. 2. fii pregătit! 266. De-acum sunt gata cum El cuvântă.Dacă faci totdeauna dreptate. de mână şi faţă-n faţă. Isus m-ajută.Dacă eşti îmbrăcat cu iubire. Dacă celor sărmani le slujeşti. Isus mi-e viaţa.Dacă Domnul e-a ta desfătare. Cu crucea-n spate. Dacă ştii să împarţi fericire. Azi e timpul. 3. 2.Domnul ne cheamă pe munte . e-a mea speranţă. El mi-este Rege. Dacă El este aripa ta. Eu merg cu El pe calea Sa.Dacă vrei să trăieşti prin credinţă. Dacă-n El lacrima-ţi vei ascunde. Dacă-L faci turnul tău de scăpare.De-acum sunt gata să merg în viaţă Cu El. pe calea strâmtă. Dacă spui adevărul mereu. Dacă stai tare pân’ la sfârşit. Fericire ai să găseşti. Eu merg cu El pe calea Sa.De-acum sunt gata s-ascult de Lege. El mi-este Frate. 5.De-acum sunt gata să-mi spun credinţa. Eu merg cu El pe calea Sa. 4. Dacă vrei să obţii biruinţă.Dacă-L cauţi pe Domnul oriunde. În El am pacea şi biruinţa. 3. Prin credinţă vei fi salvat.

Îzbânda întrupată! 3. Viaţa la toţi sa ne dea. Cine ascultă şi vine? Iată pe nor slava Sa! Viaţa cea fără pieire. Foc de dreptate ceresc. El duce lupta toată! Şi-ntrebi tu cine-i El? El e Emanuel. Cine e gata s-asculte Taina rostită de ea? Flăcări Sinaiul aruncă. mila Ta implorăm! Iată-ne-aici. noi sperăm! 3. Unde sunt cei ce-L iubesc? Iată-ne-aici.Tăria noastră nu-i de-ajuns şi-am fi răpuşi pe dată. Cine e gata sa urce Până la dragostea Sa? Golgota toată-i jertfire. şi Dumnezeu a tot. iubire. Valuri de har se pornesc. Legea din nou să ne dea. Putere. Domnul rosteşte poruncă.Cetate tare-i Dumnezeu 1. Dar pentru noi Hristos Isus. el are din belşug. .Domnul ne cheamă la cruce.De-ar fi cu draci pământul plin ce-ar vrea să ne înghită.Domnul ne cheamă la Sine. Fără de margini.Cetate tare-i Dumnezeu şi armă-apărătoare! El ne ajută-n orice greu ce-ar vrea să ne doboare. vicleşug. Domnul coboară-n mărire. 2. Unde sunt cei ce-L măresc? Iată-ne-aici. Golgota sa cântăm. Iată-ne-aici. Iată-ne-aici. tot ce-ai spus. Cer de minuni să ne dea.Domnul ne cheamă pe munte. Golgota să cântăm. Unde sunt cei ce-L doresc? Iată-ne-aici. Dar Domnul e mai tare! 2. Vrăjmaşul cel bătrân se crede-acum stăpân. Zori de lumină vestesc. bun Isus Te-aşteptăm! 268. Nu ne-ndoim cât de puţin de-a noastră reuşită! Al răzvrătirii prinţ scrâşneşte-amar din dinţi.1. E Domnul Savaot. Legea Ta sa urmăm.

de rău şi păcat.. De-aceea Te implor Să-mi fii Tu Protector În orice greu!:) 2. sus. Al Tău. În trai curat şi sfânt După-al Tău plac!:) 4. (:Tu-mi eşti Mântuitor. Miel al lui Dumnezeu Mărit erou.În Domnul găsesc adăpost 1. Condu-mă pe pământ. mare Dumnezeu Alungă pe cel rău Şi fă să fiu mereu Spre Tine-atras!:) 3. Isuse bun.Dar oricât ar scrâşni.Iubit Isuse-al meu 1. Scriptura-l va zdrobi: Ea stă nebiruită 4.Al Tău vreau să rămân.Iubit Isuse-al meu. (:Eu ochii mi-i ridic Şi vesel pot să zic: „De-azi moartea mi-e câştig. În veac de veac! (:Fi-mi Tu coperământ. Mereu Tu Isuse mi-ai fost Şi mi-eşti sigur loc de salvat! .Şi-odată liberat De orişice păcat.În Domnul găsesc adăpost De lume. (:Tu. noi n-am pierdut nimic! Hristos e Domn şi-n moarte! 269.Satana mult ar vrea Să trec de partea sa Şi să te las.Să nu se-atingă de Cuvânt. Spre Tine.. să-L lase cum e-n Carte! Cuvântul şi cu Duhul Sfânt ne sunt a noastră parte! Şi de-ar ameninţa chiar viaţa să ne ia Tiranul inamic. Am pe Isus!”:) 270.

Deci vină orice strâmtorări Şi urle Satana turbat. demoni sau de lei! 5. şi-am să fiu Salvat de-orice plăgi şi blestem! 3. pe veci cu Isus voi domni. Doamne-adăpost umbritor. Ce durere-a suferit Pentru voi. De zboară săgeţi. Nu priviţi decât în sus. salvat. salvat. Vă-ndreptaţi spre Ghetsemani Când simţiţi ispita grea! Staţi în luptă cu Isus.Chiar sute şi mii de-ar cădea În stânga şi-n dreapta. Chiar munţii arunce-se-n mări.De spaimele nopţii nu ştiu. Eu tot în credinţă voi sta. nu te las! 6.Refren: Salvat.Vă-ndreptaţi spre Ghetsemani! 1. cânta-voi şi-L voi preamări! 2. Isus este sprijinul meu! 4. legat.Jan Hus (Canon) Pe Jan Hus Pe rug l-au pus dar n-a cedat Chiar din flăcări.O. nu mă tem. lovit. mereu. Salvat.Mergeţi iarăşi să-L vedeţi Judecat. De la Domnul învăţaţi Rugi fierbinţi să înălţaţi! 2.Isuse-alor Tăi le promiţi Că îngeri trimiţi pentru ei Să-i scape când sunt năpădiţi De vipere. Isus mi-este scut. Strigat-am în griji şi necaz Iar Tu mi-ai răspuns iubitor: Te scap şi te ‘nalţ. chiar din flăcări A cântat! 272. Eu ştiu că tot voi fi salvat! 271. căci v-a iubit! De la Domnul învăţaţi .

nedespărţiţi. Ca un copil cuminte.Biruitorul luptă prin credinţă Şi răstigneşte firea lui cea rea. Cu Isus. Domnul e cu noi. El peste moarte are biruinţă Când vine Domnul plin de slava Sa! O. În veşnicie are să fie (:Cu bucurie încununat!:) 2.Crucea Lui cum s-o purtaţi! 3. Drumul spre victorii El ne-a pregătit.Mergem înainte. credincios! M-ajuţi ştiu bine.Mergem înainte. Niciodată-n luptă nu vom da ‘napoi! Răul sus pe cruce El l-a biruit. Învăţaţi cum să trăiţi! 273. El ne sprijineşte.Biruitorul merge prin credinţă Şi va primi un loc în ceruri. Noi suntem oştirea.Mergem înainte spre acelaşi ţel. Va birui cercări şi suferinţă Căci poartă crucea cu Hristos Isus. nu putem cădea! Ne-a promis o Ţară. Părinte bun. sfântă răsplată (:Primeşte-ndată de la Isus! :) 3. m-ajută şi pe mine. Când El spune "S-a sfârşit".Vă suiţi la Golgota Să-I aduceţi mulţumiri. Mergem înainte sub acelaşi steag! 2. Ne-a promis un nume. s-alerg pe drumul cel spinos! Să biruiesc. mă ţin legat de Tine. şi-l vom moşteni! 274. sus. una-n bucurii… 3. Cântând. Tu eşti cu mine .Biruitorul 1. Ref: Iată se zăreşte al măririi prag.Mergem înainte! 1. ce bogată. lupta cât de grea. Planul Său e împlinit. Rege este El! În unire sfântă trecem zi de zi Una în durere. şi-o vom locui.

Îl văd adesea şi-l admir Pe-urmaşul lui Isus Hristos.Suntem cu toţii peregrini Prin valea negrelor dureri. nici pietricica ce-a lovit Ci singur. Sorbind al lacrimii potir Cu paşi trudiţi. pe drum spinos. Să speri. Nu sabia a biruit. la cer! La Tine.E-n inimă şi-n gând Pecetea Celui sfânt. O sabie purtând şi scut. deseori. Dar văd că nu se dă bătut! "De unde ai aşa curaj. Cărarea duce sus. să nu te laşi?" Iar el mi-a spus: "Nădejdea mea-i Hristos şi biruinţa Sa!" 3. bunul Dumnezeu! 276.Furtuna de-ar lovi 1.Îl văd adesea şi-l admir 1.. cum ne-a-nvăţat Scriptura! 2. Tu-mi dai puteri! :) 275.Furtuna de-ar lovi Şi gloata de-ar mugi.Când David şi cu Goliat (Canon) Când David şi cu Goliat s-au întâlnit şi s-au luptat. Deşi îngustă şi cu spini..(:Înving prin Tine. “De unde ai primit puteri Să-nfrunţi atâtea mari dureri?” Iar el mi-a spus: "Nădejdea mea-i Hristos şi biruinţa Sa!" 2. am găsit Putere până la sfârşit! Păstrează-n noi nădejdea Ta S-avem putere a lupta! 277. să lupţi. E Adevăr preasfânt! Aici vom sta. simt cum rănile îl dor. Noi ştim că nu-i a noastră-nvăţătura! E-al Domnului Cuvânt. Nimic nu va schimba învăţătura! Noi nu dorim s-avem . Doamne. Ah.Îl văd în luptă.

nu vezi cum loveşte Păcatul amar şi greu? Vezi inima-mi cum se căieşte. sunt liniştit. Pe cel viclean îl ştim. cum ne-a-nvăţat Scriptura! 278. e linişte iară. Doamne.Isuse. Auzi oare plânsul meu? Trezeşte-Te Doamne şi-alungă Spaima ce m-a cuprins! Glasul Tău iadu-ntreg să străpungă Vrăjmaşul să-l văd învins! 3. Căci Tu stăpâneşti chiar şi val şi vânt.. urletul mării? Vezi cerul întunecat? De ce ne-ai lăsat disperării. Prin valuri. Domnul meu. Mânia furtunii nu poate lovi. 2. prin vânt sau nor. cum ne-a-nvăţat Scriptura! 3. Nu ştim cum s-o oprim! Oare cum poţi dormi pe furtună? Chiar nu-Ţi pasă că pierim? Refren: Ah. 279. Iar pacea în suflet coboară Cu Tine sunt fericit! Te rog să rămâi lângă mine. preaiubit! Cu Tine Isuse. stã smerit… Când Tu porunceşti..Plutim prin furtună . fie orice-ar fi.Pe frunte-al Fiarei semn! Aici vom sta. Şi fiare şi demoni printr-un Cuvânt! În Tine mă-ncred cât voi trăi.De jertfă nu fugim. la vorba Ta. Dar vom urma cu drag învăţătura! Noi viaţa ne-am depus În mâna lui Isus! Aici vom sta. urletul mării? 1. N-am alt Mântuitor! Vreau să trec marea vieţii cu bine. Doamne. Luptând cu-un duşman turbat? Căci moartea pe noi se răzbună.Auzi.Auzi. urletul mãrii. Stânca mea. Toţi norii s-au risipit.Stăpâne.

Luptă până-n ultim ceas. e Domnul Hristos! 3.Străbatem prin valuri. strâmtă.Spre-a intra-n Împărăţie.Plutim prin furtună.Îndrăzneşte cu credinţă.1.Pe cărarea vieţii. plutim ne-ncetat. Tu rămâi în adevăr. ‘Nainte cu Isus prin timp aşa solemn.Credincios întotdeauna. Să rămâi stăruitor. sosim la uscat. se frământă de vânturi mânat. noi nu disperăm: În portul odihnei curând ancorăm! Refren: Spre casa divină plutim ne-ncetat. Prin noapte ne cheamă.’Nainte cu Isus prin orişice-ar veni! . Harul Său îţi e de-ajuns! În strâmtori de neputinţă Ai în Golgota răspuns. Se-arată peste noi al profeţiei semn! Cuvântul scris Se împlineşte-ntocmai cum a fost prezis. 2. sosim la-al Său tron.Deşi noaptea-i neagră şi valul turbat Mugind.’Nainte cu Isus 1. În faţă-ne farul sclipeşte voios. Căci ispite stau la pândă Să te prindă-n gheara lor! 3. 2. Fii în toate veghetor! 281. Spre scumpa cetate cu porţi de-amarant! 2. 280. Spre casa divină cu porţi de-amarant… De-i aspră cărarea. Căci vrăjmaşul vieţii ştie Câtă vreme i-a rămas! 4. în curând cu Isus pe alb nor Sosi-vom la Tatăl.Îndrăzneşte cu credinţă! 1. Luptă să-ţi păstrezi cununa. Edenul se-arată cu-al vieţii palat! Curând.

.. Ca pe aripi de vultur pornesc! Sub ele nu-i loc de rănire. Când păcatul pândeşte intrarea Şi cel rău să mă-nghită ar vrea. Aripile Tale m-acopăr. De ei mereu să ne-amintim.Nimic nu-i de temut. Peste munţi. orice ceas. Purtat până în veşnicii.. peste văi şi prăpăstii. Aripile-s tari ce mă poartă Prin ultimul mare asalt! 2.Pe aripi de vultur purtat.Vor fi eroi ce vor jertfi Totul Iubirii. Iubirii să jertfim ca ei! 283.’Nainte cu Isus pe-al veşniciei prag! Cu sânge El ne-a scris pe-al crucii Sale steag! El e cu noi! În marea luptă pentru cer nu dăm ‘napoi! 282..Au fost eroi 1. M-ascund lângă inima Ta! 3. Sub ele eu lupt şi slujesc. Tot mai sus până-n cerul înalt. Îmi adun orice zi.Au fost eroi ce au durat. Purtat sunt prin har şi credinţă. zi de zi! Prin ani ce vin.Mai sunt eroi ce au aprins Focul credinţei de nestins. Din noaptea strâmtorării El ne va scăpa! 3. spre cer. oricât de grei. Văpăi din el să răspândim.Cu Tine. cu El vom birui! Cu dreapta Sa.Pe aripi de vultur 1. Isuse. Cu preţul vieţii. drum curat.. La fel ca ei şi noi să fim! 3. În ultima mare strigare Făclie să fiu şi un glas! . Peste ultimul val de urgii.Pe aripi de vultur purtat.. La fel ca ei şi noi să fim! 2.

Pe mândri Tu să-i umileşti! Un sfânt popor să-Ţi curăţeşti. Pe aripi de vultur sosesc. Să nu ne-ndepărtăm de ea! 4. Ca un zbor luminos. Spre marea izbândă Conduce-al Său popor. E Rege şi Păstor. Mântuirea la toţi s-o vestesc Şi-apoi. Duce spre senine glorii Sub steagul lui Hristos! Refren: Hristos e Domnul. Isus iubit.Aclamaţi Biruitorul . Pe culmi de ceruri vom cânta: „Iubirea Lui ne-a salvat!” 2.Ne apără cu-al Tău Cuvânt. N-avem nici un fel de teamă. Să apărăm credinţa Ta.Am de dus peste zări veste bună. 284.. Isus iubit! 1.Rămâi cu noi.Drumul sfintelor victorii 1. deci Tu să vii! Cu braţul Tău să ne susţii! 2.Rămâi cu noi. Veniţi degrabă Sub steagu-nsângerat. Cu El vom birui! 3.Drumul sfintelor victorii. Curaj ne dă şi Spirit Sfânt! De viclenia celui rău Să scapi acum poporul Tău! 3. lângă porţile slavei. Noi urcăm zi de zi. Comoară-ai Tăi copii Îţi sunt! Din mâna Ta nu vom cădea! Prin harul Tău aici vom sta! 285. Căci noaptea lumii a sosit! Lumină eşti..Comoară ni-e al Tău Cuvânt.Tot mai sus mereu ne cheamă.

Fiţi tari în credinţă. Isus va veni! Un ceas mai vegheaţi şi luptaţi! Răsplata curând de la El vom primi. temerar! Ai Domnului martori şi vajnici eroi. ne-aşteaptă pe noi. Isus a învins Şi voi veţi învinge prin har! 3. În slavă. Cununa e gata.Fiţi tari în credinţă. spre ceruri priviţi. Aproape-i al tihnei popas! 2. Isus poarta ei v-a deschis.. Isus a promis Că vine curând marea zi Când orice suspin pentru veci va fi stins. Pe pragul atâtor minuni! 4. Fiţi tari în credinţă.Fiţi tari în credinţă. Urcaţi în genunchi. cu ochii spre ţel. Fiţi tari în credinţă.Fiţi tari în credinţă. Acolo e locul promis! Cetatea de aur aşteaptă pe sfinţi. Mult nu va mai fi de trudit şi de plâns. urmând voia Sa. Lumina pe frunţi va-nflori!. curând veţi vedea Pe Cel care vin pe nor! Să bateţi din palme strigând “osana”.De pe sfinte ‘nălţimi! Iată. Când iadul întreg năvălea către El. Fiţi tari în credinţă. se arată norul De strălucire plin! 286. fiţi tari! 288. Un cântec de drag şi de dor! Cu glas de arhanghel Isus va chema Pe robii cei harnici şi buni.Mica picătură .Cine vrea smerit să fie (Canon) Cine vrea smerit să fie Va domni în veşnicie! 287. Şi treceţi de-al lumii hotar.Mica picătură 1. Isus credincios a rămas. Fiţi tari în credinţă. spre ceruri purtaţi.Fiţi tari în credinţă! 1..

Când Domnul mă poartă prin noapte şi zi? Lumina mea-i El! De ce m-aş feri.Lumina-i Hristos. Se vor face pâini.. puteri El îmi dă Să birui în lupta ce-n faţă ne stă! De-acum înainte spre El voi privi.. când nori grei se strâng Mă-nalţ în credinţă. Dacă nu iei seamă. Când Domnul mă poartă prin noapte şi zi? 2. Chiar de n-ai dori.Fii cu mintea trează. Cuvântul ne spune că El e cu noi! Refren: Lumina mea-i El! De ce m-aş feri. 6..Lumina-i Hristos.. de ce să mă tem? Când dau de-ntuneric.Naşte un ocean...Mici ispite cheamă Inima-n păcat. Vorbe de zidit Pot să dea lumină Celui rătăcit.Fapte mici de milă.Lumina-i Hristos. 2. pe El am să-L chem! El mi-e mântuire din griji şi nevoi. . Însă ea măsoară Drum de veşnicii.Lumina-i Hristos 1.Boabe semănate De gingaşe mâini. Vezi ce-i bun sau rău! Domnul sigilează Caracterul tău! 289. Poţi să fii pătat… 4.. curajul nu-mi frâng… Căci unde tronează Hristos iubitor. se-adună Stânca de mărgean. Fir cu fir. 3. 5. Durerea dispare şi piere-orice nor! 3..Scurta clipă zboară. Binecuvântate.

fii vajnic bărbat! (:Priveşte spre Domnul când eşti încercat!:) 2.Tot mereu ‘nainte! Harul Său te-a sprijinit. . Acolo l-aşteaptă-un cămin fericit! (:Priveşte spre Domnul când eşti biruit! :) 4.Tot mereu ‘nainte! Oare n-auzi glasul Său? .Dacă crezi în Dumnezeu 1.Tot mereu ‘nainte! Auzi glasu-I blând.Tot mereu ‘nainte! 3. spre bine pornit. Grăbiţi şi vă-narmaţi! Sub steagul Său victorios . oaste-a lui Hristos! 1. tot mereu nainte! Doamne prin Cuvântul Tău du-mă pe căi sfinte! 2.Dacă crezi în Dumnezeu. Urăşte minciuna. (:Priveşte spre Domnul când eşti ispitit! :) 3. . nu fi ne-nfrânat! Fii treaz totdeauna.Tot mereu ‘nainte! Duhul Sfânt îţi dă puteri. ai cugetul curat.Tot mereu ‘nainte! Tatăl sfânt te-ndeamnă deci.Tot mereu ‘nainte! 291.Stai tare-n ispite şi luptă contra lor.Stai tare-n ispite! 1.Tot mereu ‘nainte! Te atrage-al Său Cuvânt? .Evită păcatul.Tot mereu ‘nainte! Fii prin El desăvârşit! . duios? .Căci El mă conduce prin noapte şi zi! 290. oaste-a lui Hristos. .Sus.Eşti aproape de Hristos? . . Te pleacă sub cruce.Când tot prin credinţă vei fi biruitor. Căci cel ce se luptă e biruitor! Învinge duşmanul.Tot mereu ‘nainte! Tu urmează-I Lui pe veci! Tot mereu ‘nainte! Refren: Tot mereu. viteaz luptător! Doar El este vrednic să fie-nălţat! (:Priveşte spre Domnul căci El te-a salvat! :) 292.Simţi în tine Duhul Sfânt? . tot mereu.Cel ce biruieşte va fi încoronat Şi va fi cu Domnul în ceruri ‘nălţat.Sus.Tot mereu ‘nainte! Să priveşti mereu spre cer! .

Când te-atrage o ispită. luptă tot mereu.Nu ceda ispitei! 1. Spre Isus priveşte şi nu da ‘napoi! 294. şi nu da-napoi! 3.Staţi tari şi vă rugaţi. ţine-te curat. Căci arzătoarele săgeţi Le stingeţi doar cu ea! În luptă când e greu Nu staţi descumpăniţi. Şi nu vă temeţi de luptat Cu un vrăjmaş înfrânt! 2.Un singur scut aveţi: Credinţa-n jertfa Sa. luptă orice-ar fi! Domnu-i lângă tine şi vei birui! 2. Nu lăsa să-ţi piară teama de păcat! Chiar când în credinţă au rămas doar doi.Luptător al crucii. Isus vă v-ajuta! Ca pavăză şi coif luaţi Neprihănirea Sa! Cu dragoste şi zel Picioarele-ncălţaţi Şi nu veţi obosi defel Când steagul Lui purtaţi! 3. chiar când lumea te-ar batjocori! Să nu-ţi pierzi curajul când vezi lupta-n toi. Spre Isus priveşte. Cu sabia lui Dumnezeu Luptaţi şi biruiţi! 293. răsplătit vei fi! Rabdă.Când te-atrage o ispită 1. Stai departe de păcat: Ai izbânda pregătită. Coste biruinţa preţul cel mai greu! Dacă chiar Satana ţi-ar porni război. Spre Isus priveşte şi nu da ‘napoi! Refren: Chiar zdrobit cu totul. .Fugi de răi tovarăşi.La luptă v-avântaţi! Vă-ncingeţi ne-ncetat Cu adevărul sfânt.Nu ceda ispitei.

Căci vrăjmaşu-i mânios. Las truda mea căci e-n zadar! La Tine-alerg. scump Isus.Un dor mă trage ne-ncetat Spre-o lume fără de păcat… Din tot ce-ar fi aicea jos Eu vreau viaţa cu Hristos! 4. Dacă stai în calea lui! 2. o. Poţi să nu i te supui! Numai tu eşti vinovatul.Şi chiar când vreau să biruiesc Şi binele să-l făptuiesc.Demult mă lupt s-ajung mai sus. Spre ţinta pusă de Isus. N-asculta de glasul ei! De cărările minciunii Depărtează ochii tăi! Făr’ a Domnului tărie Nu rezistă nici un om! Dacă pildă vrei să-ţi fie. Atunci mă rog mai călduros: .Când prin credinţă Te zăresc. De mine răul stă lipit Şi fac mereu ce n-am dorit… 3.Să te rogi fără-ncetare. Tu să mă faci s-ajung mai sus. Aminteşte-ţi de Samson! 3. 2. Te pândeşte pe cărare Ca un şarpe veninos! Simţi ispita câteodată Cum te-atrage în păcat? Depărtează-te îndată De terenul fermecat! 295.Dacă vrei cu-adevărat! Dacă vrei să-nvingi păcatul.Demult mă lupt 1. Dar tot mereu greşeli mă-nving Şi ţinta nu pot s-o ating… Refren: În dorul meu de-a creşte-n har.Când te cheamă pofta lumii. Pe tronul Tău împărătesc.

Când sunt răpus 1. Când nicăieri nu sunt primit.Când te-apasă griji. Fii credincios! În curând primeşti răsplata. Fii credincios! 4. Tu. Fii credincios! În curând ai mângâiere. Refren: Cetatea mea. 3. Odihna sufletului meu. Fii credincios! 297. . Fii credincios! 2. Fii credincios! Refren: Poartă-ţi crucea cu plăcere. Fii credincios! 3. Fii credincios! Domnul sfânt îţi dă putere. Mai strâns mă prind de Dumnezeu.Ajută-mi Tu. Fie lupta cât de-amară. Isus Hristos! 296. Stâlp de foc şi nor. Fii credincios! Chiar când lacrima te doare. Isus. Stânca mea de har. Primeşte-mă la pieptul Tău! 2.Când mă hrănesc cu rătăciri Şi-n beznă mă afund mai rău. durere.Când sunt răpus de vreun păcat Şi toate mă lovesc mereu.Când valul morţii m-a răpit Şi să-i rezist mi-e tot mai greu. Fii credincios! Chiar înfrânt te scoală iară.Dacă crucea grea îţi pare 1. braţul protector.De-ar părea că-nvinge Satan.Dacă crucea grea îţi pare. Oricât aş fi de întristat. Alerg. alerg la Dumnezeu.

Luptăm demult. orice-ar urma.Sub steagul alb ne-am adunat. Dar vom obţine cununa! Încinge-te. totdeauna! Nu vom avea nici un răgaz. Văd farul Golgotei aprins Şi mă predau lui Dumnezeu. Sub el credinţa ne strânge! Porunca Lui ne-a luminat. Drumul ţi-a fost pregătit. Cerul Cuvântul ţi-a dat.Ca să fii bun creştin. Credinţa-n Domnul învinge! Hristos în El ne va păstra. El va învinge furtuna! 299. Sub steagul stropit de sânge! Din praful vremii l-am salvat. luptăm şi azi. prin har.Pentru ceasul de-acum. iubirea Sa. Ne vor păzi în vreme rea. Nimic nu ne va atinge! 2. Un ajutor potrivit. 4. Crucea nicicum n-o uita! Ca bun luptător după chipul divin. Nădejdea nu se va stinge! Cuvântul Lui. Umil mă-ndrept spre Dumnezeu. de măreţ seceriş. după chipul divin. 2. De luptă nu ne vom plânge! 3. Cu noi e Domnul cel viteaz.Oricum va fi. 298. Luptăm. fii veşnic treaz. Refren: Fii luptător întru Hristos.Când nu găsesc în ochi priviri. Pentru vremea de-acum harul ţi-este deplin. Mai puternic decât cel mai aprig tăiş .Când neputinţa m-a cuprins Şi mă zdrobeşte ca un leu. Doar prin credinţă vei sta.Oricum va fi 1.Ca să fii bun creştin 1. Mustrarea crucii ne-a-ndemnat.

Voi. Lupta. casa ni-e sus! Când lupta va-nceta. casa ni-e sus! Orice s-ar întâmpla. Isus ne va chema. Dar mergem cu Isus. dar: casa ni-e sus! Vom birui prin har. Drumul aspru.Este genunchiul plecat. creştini. Lupta credinţei nu-i grea.Noi călători suntem. niciodată nu cedăm! 3. Răsplătire.Dacă Domnul. 300. casa ni-e sus! Spre casă ne-ndreptăm. El ne va-ncununa. Spre El ne-om îndrepta. casa ni-e sus! 3.Domnul ne iubeşte. Niciodată. Noaptea.Dacă suntem goniţi. nimeni nu se plânge. casa ni-e sus! Deşi e calea grea.Priviţi ’nainte. oricât ar fi de grea! Ca valdenzii ştim a fi. pe lemn. casa ni-e sus! Puţin mai e de dus povara de nespus. n-avem nici o teamă. Ştim ca ei a şi muri. sculaţi! . crucea vom îndura: La cer ne duce ea.De ne-o urma cel rău. oricât ar fi de greu! Valea morţii părăsim. casa ni-e sus! 2. casa ni-e sus! 4. Faţa ta va purta chipul Său strălucit. Printre stânci mereu suim. Semenul tău va vedea. drumul aspru toţi îl ştim! 2. oricât ar fi de grea! Candele cu noi purtăm.Cerul ne tot cheamă 1. 3. Drumul.Ziua iar se stinge. casa ni-e sus! 302. nemurire vom primi! 301. pe noi ne va salva.Cerul ne tot cheamă. Domnul ne-ntăreşte.Noi călători suntem 1. casa ni-e sus! Cu noi e Dumnezeu. casa ni-e sus! Acolo-om fi iubiţi. pentru tine-a murit. În lumina lor umblăm.

Cad zdrobit. creştini. ştiu prea bine. steagul ridicaţi. supremul Comandant! 2.Lângă crucea Ta.Lângă crucea Ta. Îndoiala nu mă-nvinge. chiar de vom muri.Lângă crucea Ta. . Isuse Nu mai sunt îngrijorat. Pacea Lui te va afla! 2. Căci avem curaj cu Hristos! Noi vom birui. ostaşii Domului sub steaguri. Isuse 1. Chinuit de îndoială Şi de cuget apăsat… Când vrăjmaşul mă condamnă. sculaţi. Cine oare m-ar scăpa? Doamne-ndură-Te de mine Când m-agăţ de crucea Ta! Refren: Ai răbdare. Gata să luptaţi pentru El! Faceţi din Cuvânt şi din Spirit Sfânt Strălucite săbii de oţel! Refren: Sus.Să pornim în marş ca viteji ostaşi. Eu de cruce stau legat! Păcătos sunt. ai răbdare. De păcat eliberat. Cu Hristos. printre-nvingători Vreau să cânt cu-al Domnului popor! 303.Tot privindu-mă pe mine Nu credeam să fiu salvat.1. Dar un păcătos iertat… 3. prin credinţă. peste orice praguri.Voi. Adevărul e mai preţios! 3. Tot cu El în ultimul asalt! Înainte.Doar în Dumnezeu mă încred şi eu Şi primesc mereu ajutor! Printre luptători. Renăscut sunt. împovărat. Nu-n zadar e ruga ta: Domnu-aude şi-ţi răspunde. Isuse.

Întuneric şi-ndoială Pot să fie-n jurul tău. Dar căzând zdrobit la cruce. Câtă pace.De vrei să fii biruitor. Înalţă demn şi curajos Credinţa lui Hristos! 2.Sunt eu creştin adevărat? 1. luptând. fericire! Pentru veci..Prin orice-ar fi să treci. Chiar de-i slabă ruga ta! Crucea-nseamnă biruinţă. încrezător. O luptă ai de dus: Te-nscrie azi ca luptător În oastea lui Isus! Şi lupta nu e grea Când stai de partea Sa. Cununa vei primi! 305. Priveşte la Hristos! Să-ţi fie spadă-al Său Cuvânt Şi steag victorios! Lovit şi chiar căzut.. Ai răbdare în credinţă. Sau fug de crucea de purtat . Domnul pace îţi va da! 304. Să nu te dai bătut! Duşmani pot fi oricât de mulţi. Şi-atunci când lupta s-o sfârşi. Ispita s-o respingi.De vrei să fii biruitor 1. Ostaş al lui Hristos. Cu El poţi să-i înfrunţi! 3.Hrăneşte-ţi sufletul în zori Cu psalmi şi rugăciuni! Păşeşte-n front. Cu îngerii cei buni! Păcatul să-l învingi... Nu te teme de cel rău. cum de m-ai iubit?.Sunt eu creştin adevărat. fii preamărit! 4.Dar acum privesc la Tine Şi-nţeleg că sunt iertat! Stau la cruce cu uimire Doamne.

în valea umbrei morţii reci.Porniţi ‘nainte şi luptaţi. 2. Nu daţi deloc ‘napoi! Curând aveţi să câştigaţi Cununa de eroi.Numai Tu. vreau să lupt.Aştept să fiu luat la cer Pe pat comod de flori. 5. Până ce ochii mei Te vor vedea. zadarnic tot aş căuta.Căci Domnul vine în curând. Şi cei ce au trăit luptând. Atunci voi fi cu Tine pe vecie.Da. Vor străluci ca El! 306. Prin harul Lui de nu mi-ar da putere. Căci m-ai născut din nou prin Legământ. Numai Tu. Tu m-ai primit acasă. Când alţii luptă până pier Dar sunt biruitori? 3. În slava lui din cer. Mi-ai dat un nou veşmânt. În bucuria Ta! 307.De n-aş avea în Domnul mângâiere… 1. fără de lumină. bucurii nespuse Şi podoabă mi-eşti! Inima-mi Te-aşteaptă şi spre Tin’ se-ndreaptă.De Legea Ta ascult cu voioşie. Isuse! 1. N-ar fi scăpare-n veci. Isuse. Căci n-aş găsi iubire-aşa deplină Cum e iubirea Sa! 3.Cântarea mea spre Tine se înalţă.În noaptea lumii.Ca orice om fricos? 2. să biruiesc. Aici.De n-aş avea în Domnul mângâiere. Cere s-o primeşti! . Cu orice preţ să cuceresc Locaşul cel de sus. Ajută-mi scump Isus. 4. 4. Ca fiu al Tău. Plângând.

Isuse. Tu îmi dai şi-n suferinţă Imn de biruinţă! 308. Eşti la dreapta mea! Vină-n zări ameninţări. Să fii speranţa mea Eu Te implor! O Stâncă de-adăpost În suferinţi îmi eşti. 2.Când valuri de-ncercări Mă copleşesc Şi mii de întrebări Mă chinuiesc.Bucurii nespuse numai Tu.Sub a Ta umbrire aflu ocrotire Chiar când lumea-i rea! Şi de mă-nconjoară noapte şi ocară. Şi mila cui s-aştept De-s prigonit? Hristos mă cheamă azi. Mă mântuieşti. Dă-mi până la sfârşit Lumina Ta! 3. Din ispita cea mai mare Eşti a mea salvare! 3. Cel ce-ai suferit Pierind de vina mea.Mai lângă tronul Tău .În deznădejdea grea Stăruitor. scump Hristos. mult chinuitoare. Tu le izgoneşti! În dureri dai mângâieri. Tu mi-eşti mântuirea! 2. Tu singur.Spre cine să mă-ndrept Când sunt zdrobit. De ce m-aş zbuciuma? M-ajută-n greu necaz Iubirea Sa.Spre cine să mă-ndrept? 1. Tu. 309. Poţi să făureşti! Duhuri de-ntristare.Numai Tu îmi eşti de-acu’ Tot avutul şi iubirea.

Şi duci prin porţi cereşti. Tu.. Tu eşti de partea mea! Iubirea Ta veghează al meu pas Şi crucea grea voios o voi purta. pe drumul cel spinos.. cu Dumnezeu.. 2. Isus iubit. sunt astăzi liniştit. Ceresc balsam în sufletu-mi rănit.. şi azi ca şi-n trecut. Mai lângă tronul Tău... Isuse-n orice ceas. 310.Eşti pacea mea când timpu-i pe sfârşit! Curând voi fi.Oricât aş fi de rău. sufletul meu Se-avântă tot mereu prin orice greu.Eşti pacea mea. Eşti pacea mea. al meu adânc suspin! 3. sufletul meu. Mă strângi la pieptul Tău şi mă-ncălzeşti.Ca Iacob în pustiu când plâng de dor. curând Te voi vedea.. 2. Mai lângă tronul Tău. 3. Prieten bun şi pururi credincios. Tu mă iubeşti. Cu mâna Ta poţi şterge plânsul meu.Mai lângă tronul Tău.1. Lumina Ta e far. pasul meu a obosit. . Eşti pacea mea!.. La tristu-mi căpătâi Tu Te cobori.. pe veci... pe aripi îngereşti.Eşti pacea mea. În clipa grea. Prieten bun. În faţa mea e-un ţărm necunoscut Şi-n noapte.. Cu glasul Tău divin Alină.Eşti pacea mea! 1. sufletul meu. sufletul meu. Mă-ndreaptă spre liman. Aşa înviorat îndrept neîncetat Mai lângă tronul Tău.

Când te-apasă greutăţi 1. Ai încredere în El. Vezi durerea lui Isus Pentru tine suferită… Pleacă-te în adorare Celui care-ţi dă răbdare! 2.Lacrimi multe şi suspine. Isuse. De Locaşul Tău mi-e dor.Te-aştept cu dor. Să-Ţi înalţ.Doar sub crucea lui Isus Poţi găsi acea putere Să iubeşti şi pe duşmani Şi să-nfrunţi orice durere! Veşnicia nu va pierde Cine-n Domnul se încrede! 312. Iată hrana ce-o primesc Când mă-ntreabă hulitorii: “Unde-i Tatăl tău ceresc?” Suferind ocara lor.Suflete.Cum doreşte cerbul apa Din izvor răcoritor. Inimă. fii liniştită. Din adâncuri de genuni. Inimă. 2. Astfel sufletu-mi tânjeşte După-al său Mântuitor. Căci prin El eşti mântuită! Chiar şi-n mare suferinţă Poţi învinge prin credinţă! 3.Când te-apasă greutăţi. Slavă Ţie! 3. printre suspine. Pe aripi de rugăciuni. de ce te tulburi Şi gemi în lăuntrul meu? Pune-ţi dar nădejdea toată Doar în viul Dumnezeu! El e mântuirea ta.Dacă suferi pe nedrept. fii liniştită. Se înalţă către stele Visul mântuirii mele.Cum doreşte cerbul apa 1. . pacea mea! 311. Slavă Ţie.

Până când mai suferi.Iarăşi Îl vei lăuda Când Îşi va-ndrepta spre tine Faţa Lui.Te simţim alături. numai Ţie.Lovit de viscol şi furtuni. să te lumine! 313. 2. să vedem slava Ta! . în casa Ta. Şi. printre ruine. Dar cu Isus. Am sorbit fărădelegea. căutând spre crucea Ta: Printre gropi. Însă nu mai suntem singuri dacă Tu eşti cu noi! 4. câtă suferinţă! 1. 3. Dar prin valuri de-ntuneric căutăm al Tău har. cine poartă vina chinului nemângâiat? Singuri ne-am străpuns de moarte când pe Tine Te-am lăsat. singuri nu ne lăsa! 2. În suflet am lumină Atunci când altora vestesc Iubirea Ta divină. Doamne. Am viaţa fericită. Cu îngerii Îţi voi cânta.Un vis prea scurt şi ne-nţeles E-a mea călătorie… Spre noi locaşuri gându-ades’ Mă poartă-n veşnicie. 3. 314. toate-n Tine au izbit… Nu-nţelegem cum vei scoate pasul nostru din noroi. Prieten bun. Doamne.Deşi în beznă locuiesc. câtă suferinţă este astăzi pe pământ! Strigă lacrima durerii pân’ la tronul Tău preasfânt! Trecem valea umbrei morţii. Isuse. sus pe cruce răstignit! Câte vaiuri sunt pe lume. nedreptatea pe pământ? Sună trâmbiţa-nvierii peste moarte şi mormânt! Smulge tot din rădăcină şi nici ramuri nu lăsa. tot paharul ei amar.Doamne.Doamne.Un vis prea scurt 1. în ziua răzbunării. Refren: Odată mă voi bucura Acolo sus.Doamne. Mi-e inima rănită.

De El nu te-ai despărţi! 3. Un cuvânt de ţi-ar vorbi. Este pace în sufletul meu! 2. Isus îmi şopteşte că-n El pot să sper! Este pace în sufletul meu! Refren: Cu Isus nu mi-e greu. Credincios de-I vei urma. rai pe pământ! Vino. Să fiu printre îngeri şi eu. viaţa toată.De ce lacrimi arzătoare? 1.Când val de durere mă poartă spre cer. învaţă de-L iubeşte Tot cum te-a iubit şi El.De ce lacrimi arzătoare.Când val de durere mă poartă spre cer 1. El îţi şterge lacrima… Când Isus făgăduieşte.Tot avântul şi puterea Să le pui în slujba Sa! El îţi vindecă durerea. De ce plâns de-amar şi dor? De ce griji chinuitoare Când avem Mântuitor?… Numai Lui.Lasă tot ce te-nconjoară. Nu te va-nşela defel! O. 2.315. Cu cei înviaţi fericit voi cânta: Este pace în sufletul meu! . în rău şi-n bine. vezi-L doar o dată. Dar cu El.Privesc către cer şi aştept ziua Ta. Şi te-asigur. Vino dar la Tatăl sfânt: Viaţa fără El e-amară. Oricât mi-ar fi pasul de greu. El cu braţul Său te ţine Orişice s-ar întâmpla.Deşi încercări încă multe-or veni Şi-n beznă mă trage cel rău. 316. Eu ştiu că voi fi cu Isus într-o zi! Este pace în sufletul meu! 3.

Biruinţa e-n Hristos! Suferinţi. Doar în El te-ncrede! 3. Dacă-L chemi pe-al Tău Isus. noapte sumbră De lovesc făptura ta. Răsplătiri nemaivisate Moştenirea ta vor fi. 2.Când necazuri întâlneşti 1. Harul Lui îţi e de-ajuns.Suferinţa nu te-nvinge 1. Dacă mergi cu-al Tău Isus.Suferinţa nu te-nvinge. El te-ndeamnă: „Îndrăzneşte.Suferinţa-ţi dă răbdare. Doar în El te-ncrede! 2. Biruinţă ai aflat. Când speranţa ta deplină De Isus ai ancorat. Crede-n mare mila Sa. moarte Pentru veci se vor sfârşi. Toate nu-s decât o umbră.Sfântă pace şi lumină. Dumnezeu le vede.Când necazuri întâlneşti. Când ai ţintă pe Isus.Când te-nşală lumea rea. Îndoiala de pândeşte Şi curajul de-i sfârşit. Dacă-aproape ţi-e Hristos. Căci şi Eu am biruit!” 3. Suflet scump şi credincios! Nu ceda în încercare. Fugi la rugă iar şi iar. Când priveşti la Golgota.Când ţi-e lupta în zadar. . Valul urii nu te-atinge. trudă. Doar în El te-ncrede! Refren: Mari cercări de te-au pătruns. 318. Nu e greu să biruieşti. necazuri. Când de El te laşi condus! Lacrimi.317.

2.Când fiorul morţii te-mpresoară.Nu e spre cer altă cale. mergi cu Isus întruna: Numai pe urmele Sale poţi dobândi cununa.Obosit şi frânt de cale lungă. vino la Domnul! De păcate chipul de roşeşte.Domnul ţi-ntinde aproape mâinile Sale bune. ea îţi va da răbdare! 3. Credincioşii ştiu în genunchi să-l urce. Vino la Domnul Isus! 2. N-ai alt prieten mai bun A Lui mână pururi e întinsă. 4.Mare să-ţi fie credinţa. Vino la Domnul Isus! 3.Laudă astăzi pe Domnul! 1. laudă-L printre lacrimi! Refren: Drumul slavei trece şi pe la cruce. roagă-te şi fii tare. Nu fi deznădăjduit. Fă-ţi prieten pe Hristos.Obosit şi frânt de cale lungă 1. vino la Domnul! Viitorul trist de îţi apare.Laudă astăzi pe Domnul. Nu ocoli suferinţa. vino la Domnul! . Vino la Domnul. Scumpe-s oftările toate spuse în rugăciune. Vino la Domnul Isus! 4. Laudă-L printre suspine. Doar în El te-ncrede! 319.Doar în El te-ncrede! 4.Dacă viaţa-i pe sfârşit. Vino la Domnul Isus! Refren: Vino la Domnul. Vino la Domnul. vino la Domnul. vino la Domnul! Când dureri şi grijile te-alungă. suflet zdrobit de patimi.Când izvor de lacrimi se porneşte. 320. Vino la Domnul.Când se-adună nori de tulburare. Vino la Domnul.

Din cerul slăvit 1.Al meu bun Isus Nădejde-a adus Cu pacea Lui! În luptă de-aş fi.Din cerul slăvit. Cu pacea Lui! 322. Ah.De sunt încercat. Cu pacea Lui! În inima mea Şi-n inima ta. Vino la Domnul Isus! 321. Când nimeni nu-nţelege A inimii oftare. pacea Lui! Şi-n dragostea Lui. De teamă n-aş şti Cu pacea Lui! 4. pacea Lui! 3.Când nimeni nu m-ajută În clipe de-ncercare. Eu am ne-ncetat. Refren: Eu vin la Tine. Cu pacea Lui! 2. Cum niciunde nu-i. . Doar Tu mi-eşti bucurie.De voieşti a sfinţilor coroană. O dă orişicui. Am pacea Lui! 5. Azi vine de sus. Ah. Doamne. Hristos a venit Cu pacea Lui! Din greul păcat Salvare ne-a dat.Când nimeni nu m-ajută 1.Ne-a dat pacea Lui.Azi vine Isus. Am pacea Lui! Zvârlit în văpăi Şi-n groapa cu lei.

. Cu dor mi se avântă. Inima-mi plânge în piept. Cerul mereu te-a iubit.Doamne.Când nu Te am pe Tine Mi-e viaţa înnorată Şi-n dorul meu Te caut Cu inimă curată. Domnul.De sus. Câte dureri vor mai fi. Când vede plânşi ochii tăi.Lucrează-n mine. Singur tu nu eşti lăsat. Nu ştii nici ce să mai ceri. pe Tine Te-aştept! 1. 3.Chiar când vuieşte furtuna Şi fierb duşmanii cei răi. Mai mult de-atât ce mai vrei?:) 324. Mai mult de-atât ce mai vrei?:) 3. din slava senină. .Izvor de bogăţii cereşti. când lacrimi se strâng. Voinţa Ta cea sfântă. Chiar şi-n amare furtuni. (:Ah. nu te teme. Mai mult decât ai gândit.Iar când în ceasuri supreme. (:Ochiul Lui toate le-alină. 323. crede-n El. Doamne.. Doamne. din slava senină 1. Tatăl priveşte spre-ai Săi. pe toate le ştii. (:Domnu-ţi dă blând mângâiere. (:Domnul e-al tău totdeauna.Oricât de greu încercat. Tu poţi să faci mari minuni! 2. spre ceruri.Când strigi tu plin de durere.De sus. pe Tine Te-aştept. Doar Tu mă mântuieşti! 2. Mai mult de-atât ce mai vrei?:) 4. Mai mult de-atât ce mai vrei?:) 2.Doamne. Plânge cu cei care plâng. Căci inima.

Tu ne-ai condus pe pământ. Să ne mângâi în nevoi. Ne-ajută când strigăm Azi în nevoi! Refren: Tată toţi Te rugăm.Nu cunosc alt Dumnezeu. În Tine doar sperăm. Să fim purtaţi de-acu’ Pe netezi căi. Până când va înceta Valul ultimei urgii! 2. Ape mari m-au copleşit. Lasă-ne dragostea Ta! 325. 4. Pân’ la tronul Tău să zbor.Tată.3. Nu am alt sprijinitor! Mă ascund la dreapta Ta. Ne-nvaţă să primim Răbdarea Ta! 326. Cu dreapta-Ţi ne condu. Isuse-ntre noi. Cu-ndurare să mă ţii. 3.Tată..Vino. Isus iubit. Tu eşti apărarea mea! Mângâierea-n orice greu Este sub aripa Ta! Singur Tu să nu mă laşi. nu ne lăsa! În Tine doar sperăm şi-n mila Ta! 2. Dacă Isus Hristos Nu e cu noi. toţi Te rugăm! 1.Al Tău har dă-ni-l Tu. Tot Tu ne dai cerul sfânt! Să trecem noaptea cea grea.Pe Tine Te mărim Chiar dacă suferim..Aripi dă-mi. .Trist e şi-ntunecos Drumul îngust. Isus iubit 1. spinos. toţi Te rugăm.Aripi dă-mi.

Deşi e lumea plină de minuni 1.Aştept venirea Ta cu dor Când drepţii Tăi vor tresălta.De-aceea vreau să ştiu oricând Că fac. O. Că sunt şi eu pe placul Tău! 2.El vede că s-au abătut cu toţi din drumul drept. N-au minte oare-aceşti mişei de rod pe cei smeriţi . cu glasul Tău ceresc. Dispreţul ei m-ar onora Doar dacă-mi spui că sunt al Tău.Prieteni buni m-au renegat. 3.Ocara lumii e prea rea Şi-mi face drumul lung şi greu. 2. Eu sunt slab ‘naintea Ta.Un singur lucru îmi doresc 1. Într-o lume de vrăjmaşi. Toţi în păcat s-au rătăcit. Nebunul totuşi zice: “Nu există Dumnezeu!” Dar Tatăl bun. Tu eşti sfânt şi bun şi drept! Prin neprihănirea Ta Sufletul să-mi înfloreşti. Isuse... de El căutători.La-ndemâna celui rău. Vrăjmaşii răi mă prigonesc.. 5. Domnul meu: Să-mi spui. Ca să cânt cu gura mea Faptele-Ţi dumnezeieşti! 327.. Căci Tu îmi umpli inima. nu-i nici un înţelept. iartă-i.Un singur lucru îmi doresc Şi-l cer fierbinte. privind spre noi cu ochi pătrunzători. Să dai răsplata tuturor: Odihna şi cununa Ta! 328. Mult mai mult decât aştept.Deşi e lumea plină de minuni în jurul său. că nu ştiu ce fac Şi dă-mi putere să-i iubesc! 4. voia Ta Şi-n lanţuri vreau să pot să cânt.Dreapta Ta mă va ‘nălţa. Fără ajutorul Tău! 3. Aşteaptă oameni înţelepţi.

Ştiu că eşti la dreapta mea. Eu nădejdea-n Tine-mi pun.Ascultă-mi. Contra urii celui rău Numai Tu eşti scutul meu! Fără Tine sunt pierdut. Tu. Mustră Tu al urii val. Doamne. Doamne. Dar nu uit Legea Ta.Doamne-ntinde palma Ta Şi ascunde-mă în ea. pentru slava Ta 1.O.Doamne-ntinde braţul Tău Şi m-acoperă mereu. Prin pustiuri.Vino. Doar prin har venit din cer Pot să lupt şi pot să sper.Doamne-ntinde palma Ta! 1. furtuni mă prind în larg. Ca s-ating cerescul mal! 2. Orice mi s-ar întâmpla. pentru slava Ta Sunt gata ca să mor! Cel rău pândeşte viaţa mea. Tot ce fac şi tot ce spun Prin credinţă Îţi supun. 3. Doamne.O. zideşte-ne din nou. Prieten bun. dă-ne izbăviri. .. Căci râvna pentru Casa Ta E tot ce am mai sfânt! 3. Doamne.Sunt zi de zi batjocorit. Chiar dacă răii propăşesc pe culmi de Babilon. Dar Tu mi-eşti Salvator! 2. căci Dumnezeu e Domn. Până trece vremea grea Numai Tu eşti pacea mea! Ah.. inima: Tu ştii al ei frământ. O.Şi nu se-nchină lui Hristos să fie mântuiţi? 3. Şi bucurii revarsă peste tot poporul Tău! 329.Dar ei s-or îngrozi cu toţi. Dintre valuri Tu mă scoţi Şi pe-aripa Ta mă porţi! 330. Crunt lovesc al meu catarg. neştiut.

Destul atunci să fac un singur pas. condu-mă Tu! Doar mila Ta mă scoate din impas.Te scoală.În suferinţi.De suntem singuri. condu-mă Tu! Azi sfatul Tău e tot ce mi-a rămas. ce mult ne este dor! Când toate trec pe ce ne-om sprijini? Tu eşti nădejdea. blândă stea. condu-mă Tu! Când totu-i trist. Tu. 3. iubit Mântuitor. de-aceea nu Te las. Tu eşti nădejdea nu ne părăsi! 3. Doamne. Destul acum să fac un singur pas. 1.O. 4.Eu ştiu că nu m-ai părăsit. condu-mă Tu! Sunt orb şi gol. scump Mântuitor! De pacea Ta. blândă Stea. condu-mă Tu! Până voi fi ajuns la Tine-n cer. Să vii cu răsplătiri! 331. o. Ca să ne vindeci pieptul de oftat. Cum să luptăm cu ura celui rău? Când a-nceput furtuna a mugi.O.Rămâi cu noi! 1. Mângâietor în orice-am suferi.Rămâi cu noi. 2. nu ne părăsi! 2. Rămâi la dreapta mea! 4. eu nu voi fi pierdut. condu-mă Tu! Când neguri vin.Nu mă lăsa în lacrimi şi nevoi. Medic minunat. 5. fără harul Tău. în lanţuri de dureri.Rămâi cu noi.Chiar printre stânci. condu-mă Tu! Când vocea ta aud în orice ceas. Destul acum să fac un singur pas. speranţele când mor. Destul să văd. să fac un singur pas. Destul acum să fac un singur pas. condu-mă Tu! Decât să cad trudind fără răgaz.Până acum cu dor eu nu Ţi-am zis condu-mă Tu! Căci eu voiam un drum de tot deschis. Să faci dreptate celor buni. pe drum necunoscut. să răzbuni Pe sfinţii Tăi martiri. 332. condu-mă Tu! Revarsă-n mine azi speranţe noi. .

Inima mea… de-acum Ţi-o dăruiesc. El ni-e Dumnezeul. Lacrimi. şi nu vom pieri! 2. Şi-i plină de păcate grele. Inima mea. Şi poţi să Ţi-o supui… Se fierb în ea tot pofte rele. tot nu ne va-ngrozi. bunul nostru Păstor! 3.Când Domnul Hristos Se pleacă spre noi Ne este-ajutor şi scut în nevoi.Când vin încercări şi pier bucurii. Inima mea… inima mea… 3.Când eşti cu noi.Rămânem în El. căci poţi s-o curăţeşti. Ne-ncredem în El. Şi orice-ar veni. nu cedaţi.Tu eşti nădejdea. la Domnul strigaţi! Isus e în stare s-ajute-n nevoi. luptaţi.De-accea-ndrăzniţi. Prin neguri de-am trece. Acum ea s-a schimbat… Prin suferinţi.Când Domnul Hristos Se pleacă spre noi 1. . Ţi-o-nchin azi Doamne cu plăcere. căci El ne-a iubit: Pe când ca vrăjmaşi noi L-am răstignit. să vină-orice atunci.Inima mea. ni se par mai dulci. Slăvit fie Domnul de orice popor! Ce viaţă bogată dă El tuturor! 4. Tu eşti nădejdea. Deşi curată nu-i… Să n-o respingi. El făgăduieşte: "În veci sunt cu voi!" 334. şi chiar de-am muri. nu ne părăsi! 333. nu ne părăsi! 4.Inima mea era ca de granit. Doamne.Inima mea de-acum Ţi-o dăruiesc 1. Şi-al morţii bold. chiar lacrimi de-or fi! Spre Domnul ne-ntoarcem cerând ajutor. Rămânem cu El. inima mea… 2. amaruri. de tot mi s-a zdrobit. Căci doar în Tine sper! De lumea rea vreau să mă dezlipesc Şi să m-avânt spre cer… Ai câştigat-o prin durere. s-o primeşti. o.

Doamne. Ca-n ea să locuieşti! Pe Tine doar să Te dorească. Grăbeşte s-o-nnoieşti! O ia de-acum şi fă-o templul Tău. Dar Tu ajuţi oricui. Lângă Tine-n veci rămân! Refren: Vreau să fiu al Tău.Inima mea azi vine la Hristos. ştiu cât sunt de păcătos. spal-o de-orice rău.Schimbă. Doamne.Îţi predau întreaga viaţă. Azi a găsit în răn’le Tale Şi mângâiere şi scăpare.Stă într-un tremurat… Se vaită sub o grea durere Strigând: “Ah. Doamne. Doamne-n foc de jertfă Legea firii mele reci! Umple-mă cu-a Ta iubire. Înaintea Ta mă plec! Bucuria mea e-n Tine. dă-mi putere!” Inima mea… inima mea… 4.Pe Isus Îl vreau aproape . Căzând la crucea Lui… O. Toată inima să-mi fie Plină de Cuvântul Tău Şi nădejdea mântuirii Să inunde pieptul meu! 4. Inima mea… inima mea… 5. inima mea! 335. Inima mea.Mă predau cu totul Ţie. ah. fii al meu Stăpân! Eu Te voi urma întruna. Vreau să fie-al Tău! 2. Vreau să fiu al Tău! Tot ce am. De Tine-n veci să se-alipească. Ca să Te slujesc în veci! 336.Îţi predau întreaga viaţă 1.Inima mea. cu trup şi suflet. Căci în lume toate trec! 3.

Glasul Tău cel blând nu l-am ascultat Când mi-ai spus iubirea Ta.Pe Isus Îl vreau aproape Chiar de-aş pierde tot ce am! El rămâne peste toate Şi e-acelaşi an de an! Refren: O.În veci e-a mea dorinţă De-a fi neprihănit.În Isus e-a mea speranţă. Cu ispite şi-nşelări! Crucea mi-este mult mai dragă Pe îngustele cărări! 4. Faţa Lui o voi privi! 337.Sfinţirea mi-este ţinta 1.Umblarea-mi vreau să fie Prinos de mulţumiri Acelui ce-mi dă mie (:Noian de fericiri :) 3.1. Prin Duhul Sfânt. Stindard de biruinţă (:Să port pân’ la sfârşit:) 338..Ce mi-ar da o lume toată Dacă-aş pierde pe Isus? Strălucirea ei bogată Nu mi-ar fi îndeajuns! 3. Rătăcind pe drum. am întârziat Cu povara mea cea grea. adâncă e iubirea.. . Largă cât nu poţi să ştii! Ea mi-aduce fericirea Unei sfinte veşnicii! 2.Glasul Tău cel blând 1.Eu renunţ la lumea-ntreagă. dorinţa (:Să fiu un vas curat! :) 2. Moartea nu mă va-ngrozi! El mă va chema la viaţă.Sfinţirea mi-este ţinta În orice pas ce-l fac.

Spune-mi iar că mă iubeşti. Te iubim! 2. Îţi predau voinţa mea. ia-ne inima! Şi copiii azi Ţi-i oferim.Viaţa noastră 1. Doamne.. Doamne. Doamne. Că murind. Te iubim! 340. 4. ce m-a salvat! Vă întindeţi. din moarte.Mă sfinţeşte-acum prin al Tău Duh Sfânt. Viaţa noastră. Spre ‘nălţimi ce mi-au adus Culmi de Golgotă fierbinte Şi de viaţă în Isus! . Ca pe-un fiu să mă primeşti! 2. aripi sfinte. este-a Ta. Tu eşti totul. Pe genunchi. Vreau să îmi aprinzi faptă şi cuvânt. Viaţa noastră. Doamne..Fericirea mea e-ntr-un tainic ceas.Ridicaţi-mă-n credinţă! 1. Tu eşti totul. ia-ne inima! Tinereţea azi Ţi-o oferim. Te iubim! 3. cum stau plecat. În iubire. În iubire.Viaţa noastră. Ce aproape sunt. este-a Ta. Tu mă poţi salva. sub aripa Ta. În iubire. Tu eşti totul.Refren: Ia-mă.Adâncimi de har nu le-aş fi ştiut Fără aspre încercări… Bucurii de sus nu le-aş fi avut Doar pe netede cărări. este-a Ta. ia-ne inima! Şi căminul azi Ţi-l oferim. doar un singur pas Să primesc tot ce-am sperat! 339. Locul meu de biruinţă E-n Hristos.Ridicaţi-mă-n credinţă Peste noaptea de păcat. Ca să fiu în slujba Ta! 3.

dar Isus e-al meu. căci Isus e-al meu! O.. Trec.Trec iute bucurii. Din pământul blestemat. Căci rănita mea fiinţă Plânge-amar de-atâta dor… Vă întindeţi. doar Isus e-al meu. căci Isus e-al meu. Am tot ce mi-aş dori. când mi-e greu şi iar suspin. nu-i loc de odihnit. În lume-am obosit. Apucă mâna mea. aripi sfinte. dar Isus e-al meu. .2. 2. căci Isus e-al meu. 4. Dar pacea am găsit. poarta cerului! 341.Fără de margini e dorinţa mea 1. Sus. Prea mult m-a înşelat.Fără de margini e dorinţa mea Să merg..Tu moarte vei pieri. Mi-e groază de păcat.Ridicaţi-mă-n credinţă Dintre valuri ce mă dor. nu le pot opri. bine-ai revenit. aripi sfinte.. Isuse scump. vis lumesc. Ar vrea să mă mânjesc. căci Isus e-al meu. doar Isus e-al meu. Orice-ar urma.Ridicaţi-mă-n credinţă. De lacrimi nu voi şti. dar Isus e-al meu. pământul blestemat. deschisă. Sfântă. 3.Trec iute bucurii 1. dar Isus e-al meu. Din Sion să văd. căci Isus e-al meu! 342.Adesea. Plăceri de-o scurtă zi n-aş mai putea iubi.Adio. Spre alte lumi pornesc. Cu Tine nu mă tem. Către cortul slavei Lui. căci Isus e-al meu. pe urma Ta! Ca un copil Te chem.Ispite mă pândesc. În veci sunt fericit. pe muntele Tabor. Ce-mi întină-a mea voinţă Şi mă vrea de el legat! Vă întindeţi. Eden neprihănit.. Unde faţa-I de Părinte Luminează protector! 3. 2.

Voia-I sfântă de-am păzit. Eu de ea vreau să ascult. 3. Voi primi odat’ cununa Ce atâta am dorit! 344. Deci de-acum cânt ne-ncetat! 2. mai sus.. Sunt voios că-s salvat.. Dor de-o viaţă cu Isus! Căci iubirea Lui mă face Să m-avânt mai sus. Refren: Da. Şi iarăşi prind puteri Cât timp mai pot vedea.Către cer un dor m-atrage.. Te voi urma. Iubirea Ta. Te voi vedea curând În slava Ta! 343.Către cer un dor m-atrage 1. Şi-n iubirea-I ne-ntrecută Să mă-afund mai mult. Cât Te iubesc! 4. Iubitul meu Păstor.Pe drumul meu de-ar fi doar bucurii.Doamne-aş vrea să stau… . L-aud zicându-mi: "Te-am iubit şi Te-am salvat!" 4. Mărgăritar de preţ doar Tu să-mi fii… Aşa de mult mi-e dor De cortul Tău ceresc.. Prin lacrimi şi dureri. Isus m-a iubit. Văd pe Hrist.Am în privirea Ta un cer senin.Spre Isus privind întruna. Nu vreau să rătăcesc cărarea Ta! Chiar în mormânt de-aş fi. Rămâi lumina mea. 3.Spre Golgota de-mi las gândul Să mă poarte ne-ncetat. Jertfa Lui m-a mântuit.Cât viaţă-mi vei lăsa. mai mult.Azi de-aud chemarea sfântă.

Iubitul meu Mântuitor. Pe-ale Sale urme Merg spre cer smerit. Fericiţi acei ce se-ncred doar în Tine.E plăcut să stau sub privirea Ta Şi s-aştept aici până Te-oi vedea. Vreau să merg mereu! Chiar de-ar fi să sufăr. Până voi ajunge În căminul sfânt. Chiar pe căi spinoase Crucea Lui purtând. 3. Duhul Sfânt să-mi umple întreaga fiinţă Şi s-aştept.1. Vine pe alb nor Să mă ia la Sine Ca biruitor! 346. ziua Ta! 2.După Domnul vieţii 1.Fericiţi acei care merg prin har Şi spre Tine.Doamne-aş vrea să stau în locaşul Tău Frumuseţea Ta s-o privesc mereu.După Domnul vieţii Vreau să merg cântând. se-ndreaptă iar. Glasul Tău să-mi fie lumină în suflet. În sălaşul păcii Fi-voi fericit! 2.Iubitul meu Mântuitor 1. Ascultă ruga mea: Coboară astăzi. 3. Te implor Şi umple-mi inima! . Să-Ţi predau pe-altar viaţa mea.După Domnul vieţii.După Domnul vieţii Până la sfârşit Către biruinţă Merg necontenit! Iată. Fericită-i inima mea! 345. Doamne. cântând. Am tot harul Său! Merg pe căi stâncoase După-al Său Cuvânt. Domnul vine.

Ajută-mi. Dă-mi pacea sfântă. curat. Acolo.Gândul lui Hristos să fie Viu în mintea mea de-acum. Doamne..Tot mai aproape de pieptu-Ţi sfânt E loc de-odihnă. pe veci. nepătat! Să fiu un templu preasfânt. Isus şi eu. Tot ce fac şi tot ce spun! De Cuvânt să fie pline Inima şi viaţa mea. Să-Ţi sorb iubirea în sufletul meu. . doar Tu vei putea! S-o speli Isuse.Tot mai aproape să-Ţi fiu mereu.Tot mai aproape. Să-Ţi faci din el un templu sfânt. 4. azi vin plecat.. doresc să fiu. Să fiu un templu preasfânt. Doamne. Dar n-am în mine nimic bun. Pe veci. al Tău fiu! 348. Aşa cum ai promis! 3. pe care-o doresc! 2. 347.Gândul lui Hristos să fie 1.Tot mai aproape.2. dureri. Te rog. ca dar ceresc. în iubire.. nepătat! 4. De-aceea. Pe care Tu să stăpâneşti Ca singur Împărat. pe care-o doresc! Dă-mi pacea sfântă. doar Tu vei putea! 3. Doamne. Să conducă. Căci vreau în ceruri să Te întâlnesc. cât mai trăiesc. pe veci. S-o speli Isuse. al Tău fiu! Tot mai aproape. primeşte inima mea. Tot mai aproape. Să fiu cu-al meu Mântuitor.Tot mai aproape 1.În inima ce mi-o cunoşti Un tron eu Ţi-am păstrat.Să vii cu glasul Tău cel blând În sufletu-mi deschis.În suflet port un tainic dor S-ajung la Dumnezeu. griji nu sunt.. să fiu curat.

ştiu că vrea. da. Ochii ţintă la Isus! Stăruiesc cu bucurie Să găsesc pe fraţii mei. Eu să scad şi El să crească Până când Îl voi vedea! 3. ştiu bine.Pe Isus.Ca în orice-ar fi să vină. zice blând Hristos. cât mai devreme Am să-L caut. Tânăr sunt dar înţeleg! 3.Urmaţi-mi”. Să-mi deschidă mă aşteaptă Şi cu drag eu voi intra! 350. Să fac numai voia Sa! 2. Să mă scape. Şi-am să merg pe-a’ Sale urme. Tânăr sunt dar vreau să merg! Vocea Lui să mă îndrume. În sfântă devotare. cu dor fierbinte. Drumul strâmt vreau să-l urmez! Refren: M-a iubit Isus."Urmaţi-mi.Eu alerg tot înainte: Vreau cununa cea de sus Şi-mi îndrept. să-L găsesc. M-a iubit şi-L preţuiesc! El muri. În furtuni.Mă voi duce unde-mi spune. pentru mine. Prin Isus eu vieţuiesc! 2. să stau pe stâncă Şi atunci voi birui! Dragostea dumnezeiască Să-mi inunde inima. zi de zi. Şi toţi răspundeţi bucuros Chemării iubitoare! . zice blând Hristos 1.Pe Isus. Prin credinţă vreau să fie Mântuiţi în veci şi ei! 349.Să am pacea Lui adâncă Pe cărare. cât mai devreme… 1.El se află-acum la poartă.

Voios pornesc în viaţă 1. Şi-n faptele iubirii."Cel ce-şi iubeşte viaţa sa O pierde pe vecie.Luaţi crucea Mea şi jugul Meu Şi-n umblet fiţi cum am fost Eu!" 2. Găsesc îmbărbătare În sfatu-I preţios! 2. Alerg cu voioşie Spre ţinta ce mi-a pus.Noi să urmăm deci lui Hristos În sfântă devotare. Sluji-voi cu credinţă Oricând voi fi chemat. Pe drum oricât de greu. Cu sufletul curat.Răspund cu bucurie Chemării lui Isus. Şi să răspundem bucuros Chemării iubitoare! Căci numai dacă-L vom urma. Ferice în umblare. Primim făgăduinţa Sa! 351. . Dar pentru veci o va avea De Mi-o închină Mie." 3. Tot cugetul Mi-e îndreptat Spre Dumnezeu neîncetat!" 4. Doar cel ce crucea şi-a luat E un creştin adevărat!" 5."Umil cu inima sunt Eu Şi plin de bunătate. Eu calea şi lumina sunt Cui vrea să meargă-n umblet sfânt. La Hrist găsesc povaţă În orice pas al meu. Alături de Hristos. Cuvântul zis de Tatăl Meu Eu îl urmez în toate."Eu ca lumină strălucesc Pe calea spre virtute! Câţi sunt ai Mei nu rătăcesc În căi necunoscute.Voios pornesc în viaţă.

. Prin har. Pe Tine vreau şi-n clipe grele Cu dragostea-mi să Te-ncunun. Te voi iubi nespus! 353. slava Ta s-o ştim 1. Doamne-a mea tărie 1. Golgota.Doamne. Doamne. slava Ta s-o ştim.. Pe Tine vreau să Te iubesc! Un tainic dor mereu mă-mbie Iubirea-mi Ţie s-o jertfesc! Te voi iubi.3.. Pe cărare-oricât de grea Paşii ne vor duce! Golgota. Către ceruri. către cer. 352. Către cer. Cât viaţă-mi dai în dar! 2. Răspund cu drag chemării. ne-ndreptăm Tot mai sus privirea..Pe Tine. al vieţii far. Doamne-a mea tărie. Al meu Prieten cel mai bun. mereu! Lumina vieţii mele-Isus. Doamne-a mea cunună.. Te vreau ca Mire blând! 3. Mielul Celui sfânt. Pe Tine.. pân’ la jertfa Ta Paşii ne vor duce!. Către-al stelelor mister Ne-ndreptăm privirea! 2.Isus îmi dă putere Să merg pe calea Sa. viaţa vieţii mele.Pe Tine. Să-Ţi vedem mărirea. voi birui. În vremi de aprigă furtună Te voi iubi mereu. . Pe Tine Doamne.. Alerg spre veşnicii Şi-n ceasul strâmtorării.Pe Tine.Doamne. Izvor de mângâiere Îmi umple inima.Să-nvăţăm iubirea Ta Până sus. Dumnezeu. la cruce.Pe Tine.

scump Isuse. scump Isuse 1. Plini de bucurie! 354. scump Isuse. Căci viaţa viitoare Va fi răsplata mea! Aşa o mântuire Eu n-am cu ce plăti. Doamne. Scutul meu.Fără Tine. . În Domnu-i biruinţa.În pieptul meu coboară. În El sunt forţe noi! 2. lumina Ta! 3.Într-aripat în mine Să fie dorul sfânt Să lupt tot spre mai bine Şi pururea să cânt! Când vine suferinţa Când trecem prin nevoi.Ca să fim ai Tăi copii Pentru veşnicie.Într-aripat în mine 1. Veşnic Te voi adora! De iubirea Ta fierbinte Cine mă va despărţi? Lângă Tine voi rămâne Cât în lume voi trăi! 2. Te-aşteptăm Şi veghem şi ne rugăm.Lângă Tine. Te-aşteptăm să vii. Lângă Tine voi rămâne.Lângă Tine.3. Plini de bucurie! Te-aşteptăm. tăria mea. Dar pentru-a Ta iubire Mereu Te voi slăvi! 355. Nici jertfa nu-i prea grea.Nu-i nici un preţ prea mare. Părinte adorat! Cu Legea-Ţi mă-nconjoară Şi fă-mă sfânt. curat! Privirea-mi sus să fie Iar pe cărarea mea În valuri mari să vie Din cer.

Doamne. Viaţa mea e-ntunecată. să mă-nchin! Refren: Scutul meu.. Doar iubirea Ta. Te iubesc mai mult ca toate Şi Te voi iubi mereu! 357. Împărat şi Dumnezeu. Isuse.Doamne. Tu mereu mă-nvaţă Ce cuvinte să rostesc. tăria mea! Pentru marea-Ţi bunătate Veşnic Te voi lăuda! Fericire. Ţie.Mi-eşti Prieten şi mi-eşti Frate. Mustră-mă şi dă-mi povaţă Nici în gând să nu greşesc! Dă-mi putere-n clipe grele. tăria mea.Scutul meu.Ca un cerb setos de ape 1. Doar Ţie. Tu mereu mă-nvaţă! 1. Pune strajă gurii mele.. Scutul meu. tăria mea. Doamne. bogăţie Mi-este cerul Tău senin! Cu nespusă bucurie Vreau să-Ţi cânt în veci. inima.Mai de preţ decât argintul Sau ca aurul curat Mi-este să-Ţi aud cuvântul Care m-a eliberat! 3. Întristată. Contra valurilor lumii Numai Tu eşti adăpost! 3. Inimii să-i pui zăvor! . scump Isuse. Luminează-al vieţii rost. Blând să fiu şi răbdător. Amin! 356.Numai Tu eşti. Vreau să-Ţi fiu tot mai aproape.Ca un cerb setos de ape. Doamne-Ţi voi cânta! Tu mi-eşti singura dorinţă Tu îmi saturi inima! 2. După Tine eu suspin.

astăzi.Spune-mi Tu că timpu-i scurt. Spune-mi să lucrez mai mult. priveşte spre noi. dă-mi Cuvântul Tău. Şi nevinovaţi fă-ne ca nişte miei. Să trăiesc ca Tine! Refren: Vreau să fiu ca Tine.O. Înaintea Ta voi sta.2. Tată din ceruri. Scump Isus.Nimeni n-a vorbit ca Tine. şi nu venin! Iar la dreapta judecată. plin de Spirit Sfânt. Tată din ceruri! 1.Doamne. Mă ajută să Te-ascult. Vreau să-L port în gând mereu! Mă învaţă-n drumul greu. Doamne. ajută-mi Tu. Tu mereu mi-arată Limba mea cum să-Ţi închin. Şi dă-ne blândeţea ca la porumbei Ca să devenim astfel după cum vrei.Doamne.O. Pentru-a fi ca Tine! 359.Doamne. Mă învaţă să Te-ador. Pune. În vorbire să împartă Harul Tău. Dă-mi a Ta desăvârşire Nici în gând să nu greşesc! 358. Fie că trăiesc sau mor. N-aş vrea să ajung vreodată Osândit de limba mea! 3. şi în mine Dragoste şi-al Tău Cuvânt! Numai vorbe de zidire Vreau mereu ca să rostesc. Refren: . Vreau să fiu ca Tine.Spune-mi că sunt trecător. dă-mi Cuvântul Tău 1. Vreau să fiu ca Tine! 2. Dar să fiu ca Tine… 3.

. Doamne.. O lumină pe pământ. ia-mi Tu inima.Doamne. nici moartea..Doamne. mult Te iubim! Fereşte-ne Doamne să nu mai greşim! 2. Sfânt altar să-Ţi faci din ea! Doamne. Către culmi să pot urca. Domn să fii Tu peste ea! Ia acum fiinţa mea. ia Tu vocea mea. Şi-ajută-ne. fă-mă curat În clipa asta.Rămâi lângă noi cu-al Tău sfat părintesc.Voia Ta. Glas de rugă fă din ea.Doamne. nici pofta cea rea! 360. Doamne. O.. Fă dar. Glas de rugă fă din ea! 3. Doamne.Voia Ta. cum stau plecat..Doamne. ia Tu mâna mea. Doamne. din mine.Doamne. Doamne. Du-mă-n veşnicia Ta. 2. Imn de slavă pune-n ea! Fă din ea un templu sfânt. ia Tu viaţa mea. Adu cerul Tău în ea. doar voia Ta Fie stăpână pe viaţa mea! Mai alb ca neaua. ia voinţa mea.Voia Ta. cu Tine să stăm În dreapta credinţă în care suntem! 3. Adu cerul Tău în ea! 4. un vas preasfânt.. eu lutul sunt.. Şi fă-ne puternici în harul ceresc. ia Tu viaţa mea 1. ascultă ruga mea.Ascultă-ne. O lumină pe pământ! 2. doar voia Ta Să se-mplinească în viaţa mea! Tu eşti Olarul. Doamne! 1.Doamne. Du-mă-n veşnicia Ta! 361. Condu-ne la lucru şi-n oricare pas. Să nu ne despartă de dragostea Ta Nici iadul. nevrednicul glas.

3. Doamne.Voia Ta. mai curând! 2. azi în viaţa mea Şi cercetează-mi toată inima! Vezi ce e rău în faptă şi în gând. de orice rău! 4. Isuse.Inima mea să fie-ntreagă-a Ta. azi. Doamne. Doamne. sfânt şi curat.Voia Ta.Doamne. toţi. azi. Vrem în cer să fim mântuiţi! 363. Dumnezeu ne apără azi! Prin credinţă.Vino. Îţi mulţumim. Pace şi har revarsă peste ea! Tu mi-eşti.Tată. Isuse. Toată nădejdea mea în Tine-o pun! . Te rugăm 1. în rugă şi în gând. Umple cu totul fiinţa mea. Ştiu că trăiesc prin îndurarea Ta! 3. Pe Hrist în mine întruchipat! 362.Tată. Doamne. azi în viaţa mea! 1. Inima dorim să-Ţi predăm Pe altarul Golgotei spălaţi. Te chemăm: vino. Isuse. drumul cel mai bun. În iubirea Ta curăţaţi! Refren: Fie dragostea Ta legământ Între cer şi întregul pământ! Şi uniţi. liber de păcat. m-ajută. Să Te slujesc cu sufletul curat.Vino. Te rugăm. sufletul meu De orice boală.Vină orice necaz. Te cântăm căci mult Te iubim! Minunat ne fereşti de cel rău. Ca toţi să vadă. doar voia Ta Vreau să domnească în viaţa mea! Vindecă. doar voia Ta. de El pregătiţi. Scut puternic e braţul Tău! 3. Numai pe Tine eu Te voi urma.Doamne. Mă spală Tu să fiu curat şi sfânt! 2.

Fii azi cu mine. 2..Munţi şi văi. Te-aştept.Vino. Isuse bun şi drept. El mi-e scut când sunt eu strâmtorat. (:De El totdeauna-s mângâiat!:) 366. (:Dar spre El se-ndreaptă al meu gând!:) 2. jertfă pe altar. Primeşte-ntreagă viaţa mea în dar! Câtă suflare-mi dai pe-acest pământ Să ardă-n mine Duhul Tău cel Sfânt! 364. Te-aştept În inima mea. El mi-e Tată.Numai cu Isus voiesc a merge 1. Mi-e dor de-alte zări senine. Doar cu El sunt vesel orişicând! Drum şi ţintă-n calea mea s-ar şterge. Domnul meu! 1. în şoptiri de pace. Când zilele-mi sunt prea grele. Te-aştept să mă iei la Tine! 365. 4. Te-aştept.Numai cu Isus voiesc a merge. vino.Fii azi cu mine.4. . Isuse. Ce-aduce sclipiri de stele! 3.Iată-mă.Vino. Te-aştept. Domnul meu.Vino. vino.. vino.. Căci Isus oricând îmi e salvare. Că nimeni de pe drumul drept Nicicând nu mă va întoarce. Doar pentru Tine-mi bate-n piept Cu tainele ei ascunse.:) 3.Domnul e lumina vieţii mele. nu mă tem de rele.. Te-aştept. Doamne. vino. Vreau sfatul Tău cel înţelept.Vino. Te-aştept. O. Te-aştept! 1. câmpii păduri şi mare Sprinten eu le trec la braţul Său. (:El mă însoţeşte-n drumul meu. Te-aştept. Te-aştept Să-mi spui. Tu.Vino.

Domnul meu! Ajută-mi Tu. nu voi pleca nici eu! Dar.Inima Tu să-mi curăţeşti Şi voia Ta să-Ţi împlineşti! Vreau să fiu plin de Duhul Tău În fapta mea şi-n gândul meu! 4. pe urma sfântă Paşii mei să mi-i păstrezi! Refren: Ţie Doamne. Iar clipele-s de aur. 3.Credinţa-ajută-mi să păstrez. 2. în bine.Tot ce în noi ai început Fie prin har deplin făcut. Pe drumul sfânt să Te urmez.Niciunde fără Tine.. dacă eşti ‘nainte. Isuse. cu Tine călător.În zilele senine şi-n ceasul nopţii greu. Dă-mi Tu iubire cu prisos Să mă asemăn lui Hristos! 2.Să biruiesc prin orice greu. Domnul meu! De nu mergi Tu cu mine. numai Ţie .De Tine când mă las condus Şi-n totul când Îţi sunt supus Tu eşti cu mult mai mult mărit Şi eu mă simt mai fericit.Nimic fără de Tine. Părinte sfânt. Voi fi şi eu alături. Isuse! 1. Nicicând fără de Tine. Ca oameni noi pe-un nou pământ! 367. În vorbe şi în fapte să fie slava Ta! 368. în stâlp de foc sau nor.Niciunde fără Tine 1. Să Te slăvim. Isuse.Simt un dor nespus. În orice timp şi-n orice loc Eu să nu dau ‘napoi deloc! 5. Pe-a Ta cale să urmez! Unde mergi. Isuse. şi n-am de risipit! 3. Isuse.. e gata de sfârşit.Simt un dor nespus. să fiu al Tău mereu! Alungă gânduri toate ce nu Te-ar onora. Domnul meu! Aşa de scurtă-i vremea.

Prin dureri de mă vei duce Şi sărac de-aş fi.Şi de-ar fi să trec prin grele Şi amarnice-ncercări. Tu mi-eşti soarele-răsare. Dă-mi parfum de rugăciune.Dacă mă trimiţi în lume Şi-ntre spini mă răsădeşti. Şi ca marea dacă-ar fi. de-acum mi-e dor. Vreau. Tu ‘naintea mea trecut-ai. Tu sărac ai fost şi moartea Pentru noi ai suferit! 5. Dă-mi lumina Ta în dar! 2. Floarea inimii de jar.Prin Iordan. Îmi voi aminti de-a Tale Suferinţi şi strâmtorări! 4.De-o fi calea grea. prin val sălbatic. De vrei încă să mă treci.Mai mult să Te iubesc.. lipsit.Tu eşti plin de bunătate.Doamne. Eu pe urme-Ţi calc în veci! 369. Domnul meu! . Tu eşti viaţa tuturor! 2. Numai singur Tu eşti calea. Să rămân la pieptul Tău! 3. spinoasă. Ca să spun cât mă iubeşti! 4.Pentru Tine se deschide Floarea sufletului meu! În iubirea-Ţi mă ascunde. Mai mult să Te iubesc 1. Tu ai mers pe-această cale Şi eu vreau a Te-nsoţi! 3.Doamne.Să-Ţi urmez.. simt în piept o floare. simt în piept o floare 1. Eu mereu Te voi slăvi Cu petale nepătate Şi parfum de veşnicii! 370.

Doamne sfânt. Fiu de om şi Dumnezeu! Dă-mi. în dureri. 4. 4. încrezător. Sunt fericit! Ce mult Îţi mulţumesc Că m-ai găsit! 3.Necazuri de-ar veni În calea mea. După cum mi-ai arătat: Ca să fiu biruitor.De-ai şti ce mult doresc Să fiu al Tău! Refren: O. Te rog.La Tine când privesc.. Un ultim dor Din suflet voi şopti Biruitor: 371.Te-am văzut sub crucea grea. Când mă treci prin încercări Şi le schimbă rând pe rând Toate-n binecuvântări! 372.Te-am văzut sub crucea grea 1..Te urmez.. Ca să ştiu că mă iubeşti!.Şi-atunci când voi muri.Fii cu mine. cât de mult doresc Mai mult să Te privesc! Şi-n veşnicii Te voi iubi! 2. .Eu vreau pe Isus şi iubirea Sa 1. Decât bogăţii şi onoruri lumeşti. Am o luptă de luptat.Eu vreau pe Isus şi iubirea Sa. puterea Ta Bucuros s-o port şi eu! 2. 3. Primesc încrezător Tot ce-mi vei da.Pe-ale patimii cărări Te-am văzut cum biruieşti! Dă-mi credinţă..

S-adun doar cu El bogăţii cereşti. precum e drept.. 373. Doamne… 1. numai Tu. 3.. Doamne. Isuse. Refren: Numai Tu.Podoabă şi medalion 1.Nu doresc alt bine. Pe Tine Te chem. Căci atras mă simt spre ceruri Când la pieptu-Ţi sunt. 4.Statornic în har.Cu drag port crucea. Decât amăgire şi goană-n vânt. O port prea bucuros. vreau să-I pot urma. 2. pe nor. blestemat şi bătrân pământ. Urmez încrezător! A suferit Isus al meu Mult mai îngrozitor. să mă crezi. Umil. Pe pieptul meu tu n-ai s-o vezi. . bucuria mea. 374.Podoabă şi medalion Mi-e crucea lui Hristos! Cu El să fiu biruitor. Cununa mi-o va dărui Când va veni. Refren: Ce folos să am un întins regat? Fără Domnul sunt sărac! Eu vreau pe Isus – bogăţia mea.Pe Tine Te-aleg.Nu doresc alt bine. Să-mi inunde inima.Chiar şi când doare sau mi-e greu. eşti tot ce-aş putea visa Şi cel mai frumos dintre mii şi mii.Şi dacă eu voi suferi Cu-al meu Mântuitor. Eu vrea pe Isus şi voi fi bogat! 3. Pe acest pământ. vreau aproape să-mi fii. 2. Căci eu o port în piept.Te las. Căci tot ce mi-ai dat mult prea mult m-a-nşelat.

Iubeşte. Ce mi-ar folosi aicea Fără pacea Ta? 3.Isus pe oameni i-a slujit.. Tu eşti viaţa mea! 375. Fă-n toate cum ar face El. Bogăţia mea e-n Tine. Lumea de-aş avea. amici. E-un suflet scump. 376. El n-a privit la faţa lor.. Căci pentru el muri Hristos!..Bunul Isus ne-a învăţat .Isus pe toţi i-a preţuit. Pe cei săraci şi pe leproşi. Tu să-mi fii Veşnic Paradis! 2.Isus în lume a venit Cu har de viaţă dătător: De toţi. Pe vameşi şi pe păcătoşi. şi tu la fel: Fii bun. Pe omul slab şi păcătos. la fel S-a îngrijit. Prin harul Lui nemărginit Au fost de demoni liberaţi!... Ca Domnul poţi şi tu iubi.. milos şi iertător.Cine-ar duce cu răbdare Al meu greu păcat? Al cui glas mi-ar zice dulce: “Crede. oricine-ar fi.N-aş schimba a mea speranţă. azi. eşti iertat!”? 4. Pe fariseul pocăit.Isus în lume a venit 1. Slujeşte deci şi tu prin har Şi dă-le-o mână de-ajutor! Fii pentru orb un ochi măcar Şi şchiopului să-i fii picior! 3.Aur mult. Iubitul tău Mântuitor! 2. mărire.Tu îmi eşti al vieţii vis! Numai Tu. Orice mi s-ar da. Pe cei bolnavi şi apăsaţi.

Aşa a fost la început. Primii creştini aşa-au făcut: Tot ce-au avut agonisit. Când numele-i vorbeşti de rău. Sărman şi umilit. Spui doar minciuni din gură! Iubeşti pe Dumnezeu. În fapte şi-n cuvânt! 377. Iar fratelui porţi ură. de buni creştini. Se bucurau toţi cei sărmani Şi văduve şi-orfani. Doamne-ntre noi." 3.Coboară Tu.De vei privi nepăsător Pe cel în suferinţă Şi nu-i vei da vreun ajutor Când are trebuinţă.De L-ai iubi cu-adevărat. Cu toţi au folosit! 3. Nu-i adevăr în glasul tău. Se-ndestulau chiar şi străini.De zici: "Iubesc pe Dumnezeu". Sădeşte-al dragostei altoi.La masa lor. 4. Exemplul Său ne-a arătat: Să ajutăm pe cel lipsit. Să fim lumină pe pământ. tu crezi.1. 2. Şi contra lui tu trâmbiţezi Tot rău. Ar observa şi alţii! Milos şi gata de iertat Ai fi atunci cu fraţii! Isus iubeşte-n acest fel! Iubeşte deci şi tu ca El! .Bunul Isus ne-a învăţat.De zici: "Iubesc pe Dumnezeu" 1.. Nu eşti creştin. şi nicicând bine.. Tu nu iubeşti pe Dumnezeu! 4.Când cinstea altuia pătezi Prin vorbe de ruşine. Urând pe frate-tău ce-l vezi?… 2. ci minţi mereu Când zici: "Iubesc pe Dumnezeu.

De săraci de-ai îngriji. pietre de safir.. Şi chimval zângănitor! Doar un spirit de iubire Dă valoare faptelor!. Nu vrea doar folosul său. 2..Pot ca îngerii să zbor 1.Pot ca îngerii să zbor. nimic! 3.. Poţi avea înţelepciunea.Poţi să dai averea toată.Pot să depăşesc pe mulţi. E-n zadar să mut şi munţi Dacă nu iubesc. Nu se plânge dacă doare. .Poţi avea credinţă tare. nimic.. Poţi să faci chiar şi minuni. 4.Poţi avea credinţă tare 1. Taine-adânci de-ai stăpâni. Pot vorbi şi limba lor. Ştie Domnul să citească Tot ce-n inimă aduni: Făr’ un spirit de iubire. Eşti nimic. Nu se bucură de rău! În credinţă se avântă. Domnul inima o ştie Şi te vede-aşa de mic: Făr-un spirit de iubire. Poţi muri ca un martir. Poţi vorbi cu măiestrie.. Pot să-ncalţ pe cei desculţi.. Toate sunt deşertăciuni! 2..Dragostea e răbdătoare. Aur. De-ai purta un nume mare.378. Eşti aramă sunătoare. Şi ştiinţa astei lumi.. Suferind orice ar fi… Numai dragostea cea sfântă Va rămâne-n veşnicii! 379. Sunt chimval zângănitor Dacă nu iubesc.Prooroc de-ai fi în lume.

Fericirea ta.Fapta bună e-o comoară de la Tatăl sfânt. cu braţu-I tare.Pot să par un om milos. vine-n ajutor. Pentru cer nimic nu sunt Dacă nu iubesc. .. În iubire. 5.Cine-i gata să-şi deschidă Sufletul spre cel lipsit? Cine-i gata să ajute Celui slab şi obosit? Refren: Fii lumină. n-are perne moi. 4..Fapta bună e-o comoară 1.3. cu drag te-nvaţă... 5. Este facerea de bine într-un spirit sfânt. ea pogoară cerul pe pământ. Ştie să te mustre-n faţă.Când nu ştii.Dumnezeu. Nu întreabă pentru cine.Cine-i gata? 1. Cu săracii. 380. Te ajută orişicând. creştine.E balsam în grea durere pentru cel pierdut Şi izvor de mângâiere dacă ai căzut... Dar rămâne dragostea: Aurul ceresc. drept. Cunoştinţa va-nceta.Profeţii s-or încheia. 2.Pot să umblu ca un sfânt De la leagăn la mormânt.. N-are gânduri pentru sine. Bucurie tuturor! 2. nu se dă ‘napoi. Ştie să aducă-n viaţă pace tuturor. Harul ei te înconjoară şi îţi dă avânt. 4. ajutor. dar iubitor. Fapta bună să-ţi lumine viaţa pe pământ! 381. 3. Fapta bună dă putere celui abătut. N-am nici cel mai mic folos Dacă nu iubesc.Ea întruna face bine celui în nevoi. nu-i o vorbă-n vânt. generos..

Spre casa Tatălui ceresc.Pentru cei bolnavi 1. .Pentru cei bolnavi coboară Înc-o dată pe pământ. Că ‘nalţă mâinile spre cer Şi pentru mine mijlocesc. Întăreşte-le credinţa.Doamne. rugi fierbinţi. în rugăciuni. ne-ncetat.Le alină suferinţa. Ştii ce vremuri vor urma. Medic iubitor şi blând! 2. Spune-le că sunt iertaţi. Şi pentru mine. Refren: ‘Nălţaţi spre Domnul.Eu am nevoie-n orice zi sa ştiu 1. Când merg pe asprele cărări.Mântuieşte-i din păcate.Eu am nevoie-n orice zi S-adun în suflet noi puteri. Să te simtă ca un Frate Şi să fie vindecaţi! 4. 383. Fi-le bun Mângâietor. Cum ai fost odinioară. 3.Fii deci binecuvântare Celui gol. Prin rugăciunea celor dragi.Eu am nevoie-n orice zi Să ştiu că fraţii mă iubesc. celui flămând! 3. Tu ştii cel mai bine.Dumnezeu făgăduieşte Fericire celui drept Care-mparte pâinea vieţii Şi se poartă înţelept! 382.Eu am nevoie-n orice zi Să fiu purtat. Sub paza îngerilor buni. Să-mi ţină sufletul curat În scumpele-I făgăduinţi! 2. Dă-le sfat şi ajutor! 3.

Noi ne-ncredem doar în Tine. Pune-le-n suflet mângâieri. Fii al lui Ocrotitor. Când e-n foc credinţa lor! Te rugăm.Veniţi.Pentru-orice vină şi păcat Iartă-i. ne-ascultă! 3.Doamne. fii cu-al Tău popor. Ridicând pe cei din gropi. în harul Tău bogat. Iluminează inima Celor străini de turma Ta! 2. Către ceruri să-i conduci! Te rugăm.Biruinţă să le-aduci Din lumina marii cruci. fii cu-al Tău popor 1. Facă-se doar voia Ta! 384. căci vreau a spune! 1. ne-ascultă! 2. Lumina lumii eşti 1.Doamne. pe rătăcit.Doamne. ne-ascultă! 386.Umple cu haru-Ţi strălucit Pe ignorant. Pe cel pierdut în noaptea grea Adu-l la Tine-n casa Ta! 3.Doamne.Doamne. Lumina lumii eşti Şi adevărul marii Veşti. Vrem să trăim spre slava Ta! 385.Conducând pe orbi şi şchiopi. Te rugăm.Veniţi căci vreau a spune .Glasul lor să fie-aprins Şi cu har de neînvins Pe-al pământului cuprins! Te rugăm. Lumina lumii eşti. Inimi adunând în snopi. ne-ascultă! 4. Marea-Ţi oştire s-o-ntregeşti! Şi până când Te vom vedea. Ochii le-ndreaptă către cer! 4.

În veci aceasta cânta-voi eu. şi morţii Ne dasem tu şi eu. Şi ce mi-a dat El mie El dat-a tuturor. Cântaţi cum cânt şi eu! 2. nespus.Nu poate fi mai mare Minune jos. . S-audă cine vrea. renăscuţi cu toţii. Decât că fiecare Trăieşte prin Isus! Eram pierdut. 2. Astăzi prin Domnul sunt mântuit. Întoarcă-se ‘napoi. nici sus. Azi.Ce fericire. sufletelor bune Cântaţi cum cânt şi eu! V-o spun cu bucurie: Azi am Mântuitor. am pe Isus! Asta mă face vesel.Inima-mi simte un dor prea viu: Cu Domnu-ntruna eu vreau să fiu! Pacea e-n mine şi-s mulţumit. Voi. Isus e veşnic Păstorul meu. sufletelor bune. am pe Isus! 1.Ce fericire. Legea Lui veşnic m-a-nveselit.O spun şi-mi place-a spune Şi n-aş mai termina. Refren: Veniţi.Ce face Dumnezeu. Voi. Şi cine auzi-va. Căci sunt moştean al cerului ‘nalt Şi mântuire că am aflat! Refren: În veci cânta-voi că-s fericit. Cântarea-mi să răsune. căci vreau a spune Ce face Dumnezeu. Mărim pe Dumnezeu! 3. Odihnă el găsi-va De va cânta cu noi! 387.

Încât a dat pe Fiul Său.Sus! Gata fii de lucru! (Canon) Sus! Gata fii de lucru şi de jertfă-n orice zi! Bună dimineaţa. scoală iute. timpul lucrului e-o zi! 391.Să fie oare-adevărat? Ce-aud e prea frumos! Prin Domnul pot să fiu salvat Deşi sunt păcătos! Refren: Ce auzi este-aşa. Pe Fiul Său.Iertat? . Ne dă multă bucurie să fim tot mereu copii. cât iubit-a Dumnezeu Pe omul păcătos.Frumoasă-i credinţa (Canon) Frumoasă-i credinţa trăită în viaţă. sigur. Iubit Mântuitor. Ce mare e iubirea Sa Şi harul nesfârşit! 3. căci Dumnezeu vă va primi! 389.Nu îndrăznesc să cred. scoală-te şi somnul va fugi! Treci şi ară până-n seară. Veniţi şi voi la pocăinţă.O.Da.Să fie oare-adevărat? 1. este adevărat. pentru vina mea Isus a pătimit.3. Orice urmă de păcat va pieri! Prin iubirea Sa vei fi luminat Deci crede-n Isus şi vei trăi! 2. e bine.Ce fericire eu am simţit Când braţul Său chiar m-a ocrotit! A şti. cât ne-a iubit Eternul Dumnezeu. Hristos! Refren: Cât ne-a iubit. Îţi sunt pe veci dator! 390. .O. e Domnul meu! 388. Tu-mi dai viaţa-n Tine sper. o ştiu şi eu: Isus mi-e viaţa. cât iubit-a Dumnezeu 1.

Dorul meu îndreptat e către cele cereşti. creştini. Din adâncu-ntunecimii La lumină m-a adus. Cântaţi-I maiestuos! 4.M-a aflat Păstorul nostru Şi pe braţele-I m-a pus.Azi.Cântaţi.Tresaltă-acum inima mea. Refren: Aleluia. Păcatul pierzător! 3. Tot ce vreau eu de-acuma e să văd pe Isus Şi în Cartea vieţii să-mi ştiu numele pus! Refren: Fericit eşti de-aştepţi Paradisul promis.Şi voi. nici onoruri lumeşti. că moartea-aţi biruit Prin scump sângele Său. Isus iubit.M-a aflat Păstorul 1. Veşnicia cu Hristos! 393. Însă Tu m-ai mântuit. vă bucuraţi De credeţi în Hristos.Nu doresc bogăţie. Luatu-s-a povara ta. 2.Nu doresc bogăţie 1. Căci eram pierdut de turmă. Am un viitor frumos: Moştenire de lumină. Moştenitori aţi devenit Şi fiii de Dumnezeu! 392.Ca bun Medic. spălat de orice vină. Aleluia.Încât pe Golgota-a murit Iubitul Fiu al Său. 2. Că ai Mântuitor. Ţie-Ţi cânt. vindecare Mi-ai adus în mari dureri! M-ai hrănit cu-ndestulare Ca din nou să am puteri! 3. . În imn de slavă tresăltaţi.

O. noi vom fi cu Domnul sus.În Cuvânt Te-am aflat. am primit ce-am sperat! .Când în Cartea vieţii îţi ştii numele scris! 2.Şi când va fi să vină iar Să judece pe buni şi răi. dulce Ierusalim. 396. o.Când primăvara vine iar (Canon) Când primăvara vine iar Cu cântec fără de hotar. 3. Spre Domnul care ne-a iertat! Refren: O. Salvator minunat. Căci ne păzeşte de-orice rău Oricând şi-oriunde ne-om afla. Vom saluta al vieţii zbor Şi vom slăvi pe Creator! Aleluia. da.Suntem pe calea lui Isus. În faţa Lui afla-vom har Numindu-ne "aleşii Săi". toate le-am făcut eu… În al Mielului sânge curăţire-am găsit Şi păcatele roşii ca zăpada-au albit.În Cuvânt Te-am aflat 1. da. Vom preamări iubirea Sa! 395.De păcate-o povară m-apăsa foarte greu: Câte rele-s în lume.Suntem pe calea lui Isus 1. vom fi cu Domnul sus! 2.Sfânt oraş de lumină. Pacea dragostei tale cât de mult o dorim!… Fericit cine-ajunge în oraşul promis Şi în Cartea vieţii şi-are numele scris! 394. Spre Cel ce-i fără de păcat! Setoşi privim spre ceruri sus. da. 3. noi vom fi cu Domnul sus. O. m-ai zdrobit prin atâta iubit! Pe Tine-am clădit crezul meu de granit Şi iertare mi-ai dat.Şi veseli ne simţim mereu Cât timp urmăm pe calea Sa. da. Stânca mea. aleluia.

Ca o aripă-n zbor m-ai purtat pe sub nor. Murind. pământean de rând. ce bun adăpost în dureri Tu mi-ai fost. ce frumos! Domnul Hristos Fără de margini m-a iubit! 2. 3.Cuprins în braţele Sale Cu cei credincioşi cântând. ce nespusă fericire 1.. jertfa Sa când privesc. Liberat pe deplin. 398. Din mult lăcrimat harul Tău m-a salvat Şi pe buze mi-ai pus cântec nou. Mă-ntreb cum de m-a iubit. Iar El. Eram rob întemniţat. ce nespusă fericire Simţim de când L-am cunoscut Pe Cel ce prin a Sa iubire Ne-a curăţit şi renăscut! . Oricine-n Isus se încrede. sunt scăpat de-al meu chin.O.O. O. cuprins de uimire. scump Isus.. vina mi-a spălat. 3. Aştept să-I ‘nalţ osanale Chiar eu. sânge sfânt m-a spălat..În Isus m-odihnesc. să-mi dea libertatea. Iar eu. în dreptate-mbrăcat.S-ajung pe tronul măririi. Isus. Braţul Tău m-a primit fiindcă-atât m-ai iubit… 4.Prin cuptorul aprins m-ai trecut şi-am învins. 4. Domnul. Refren: O. supus.2. ce frumos! Domnul Hristos El mă face fericit.Mereu certat cu dreptatea. m-a primit. Cu El Domnul m-a chemat.O. Zgura mi-ai depărtat. M-a dus la poarta jertfirii Să văd drumu-adevărat. În aur curat.Iertând a mea răzvrătire.Iertând a mea răzvrătire 1.. Peste tot ce-a dorit va primi însutit! 397.

Pe drumul cel de El prescris. Murind în locul meu! Cum aş putea să nu-L ascult.Isus cât m-a iubit de mult.Sunt fericit! 1.Chiar dacă-apoi de El m-am depărtat. Domnul m-a iubit! 400. În noaptea ce ne-mpresura. O. Căci.De-acum Isus e cântecul meu nou! Să-ajungă-n lume-acest sublim ecou. Ca orice om să strige fericit: O.Sunt fericit că Tatăl meu din cer Mi-a dat atâtea scumpe mângâieri! Multe minuni în Biblie-am găsit. Să-aducă ce ne-a pregătit! 4. Dar Domnul prin a Sa voinţă Ne răsări lumina Sa. ce minune. căci Domnul m-a iubit! 2. căci Domnul m-a iubit! Sunt fericit. fie În toată viaţa lui condus! 2. Şi pe căi rele am alunecat M-a căutat cu dor şi m-a găsit. Să nu-L iubesc şi eu? Refren: . credincios Cel ce ne cheamă. Dar cea mai mare-i: Domnul m-a iubit! Refren: Sunt fericit. El ne va da ce ne-a promis. Domnul m-a iubit! 3. 399.Ne zvârcoleam în suferinţă.Isus cât m-a iubit de mult 1. Acum Îi aşteptăm venirea.Urmăm ‘nainte fără teamă.Şi-am înţeles toţi mântuirea Prin harul Celui răstignit. 3. oricare din noi.Refren: Deci să cântăm cu bucurie Iubirea mare-a Lui Isus! De ea. ce minune.

Născut din nou..Eu vesel cânt lui Dumnezeu 1. Pe-al morţii prag eu mă aflam. 402. El m-a spălat să fiu curat! 2. 3. iertat deplin. 2.Ce preţ de jertfă-a fost plătit. Nicicând n-o să-nţeleg. Eram făr’ ajutor. 3. Căci l-a salvat pe păcătos Din mâna celui rău! De-aceea-n veci Îi voi cânta: El mi-este Salvator! Pe calea Sa de voi urma. . nevinovat. Voi fi biruitor.. Dar ştiu că El mi-a pregătit Un cer frumos şi-ntreg. Dar El pe braţe m-a adus Ca şi un bun Păstor. Prin îndurarea Sa! Umblam departe de Isus. Cu sânge sfânt. Căci m-a chemat prin Fiul Său...Eu vesel cânt lui Dumnezeu Şi-n veci Îi voi cânta.Mi-e haina albă ca un crin.Îmi amintesc de-o scumpă zi… 1. Din moarte-a mă salva! Ferice e de tot acel Ce Legea I-a păstrat: Lucrând cu-ncredere şi zel Va fi încoronat.Îmi amintesc de-o scumpă zi În care Domnul îmi vorbi. El m-a spălat de-al meu păcat.El m-a spălat să fiu curat.Eu vesel cânt pentru Hristos Şi pentru harul Său. Schimbată inima. Crescut pe Golgota.. Căci harul Său Şi-a arătat.. 401. eu cânt neîncetat Şi-n veci Îi voi cânta.Eu cânt. Pierdut de-a pururi mă credeam.

Isus m-a prins La viaţă El m-a ridicat. aşa duios.Când prin credinţă L-am atins.Minunile Lui să le port eu aş vrea Şi ziua şi noaptea în inima mea. Tu. disperaţi şi mulţi! 404. Am fost născut prin Duhul Sfânt Şi am intrat în legământ. În pragul morţii mă găsi.Ferice de cel ce nădejdea şi-a pus În singurul vrednic de slavă. Doamne. cum în lume nu-i! 3. Doamne. trâmbiţând. Aleluia! 2.Din groapa pieirii Isus m-a salvat. acum Te pot vedea! Tu luminezi cărarea mea . Ce minunat am fost salvat! 4. El îmi vorbi despre Hristos.Îmi amintesc.O... Să duc. 2.Refren: Din suflet vreau să-I mulţumesc Iubirea Lui am s-o vestesc. Gustaţi şi vedeţi îndurările Lui Şi pacea Lui sfântă. cât de orb am fost! 1. Căci Isus m-a salvat Din pragul morţii.. 3. un sol veni. din păcat. de slava Ta. 403.O. Când strigătul meu către El s-a-ndreptat. Pe stânca cea tare a pus pasul meu Şi-n suflet un cântec nou.Azi las în urmă tot ce-i rău Şi mă îndrept spre Dumnezeu.Din groapa pieirii 1. vestea bună pe munţi. cât de orb am fost cândva!. De mână-atunci.. S-o afle cei singuri. Isus. care-asculţi rugăciunea mea!” Eu Numele Tău Îl voi înălţa În veci de veci. să-l cânt mereu: Refren: “Vrednic eşti. Cu glasul său.

. Azi preamăresc cu glasul meu Iubirea Ta cea mare. 2. Doamne.Primăvară azi e-n viaţa mea Când aproape-i Domnul meu. Când Isus mi-ascultă inima De om răscumpărat. Fericite clipe-acum trăiesc. Astăzi aud Cuvântul Tău.. 4. . numai soare. cât de mut am fost… O.. Când Isus Hristos Şi-arată faţa Sa Este soare-n viaţa mea! 2.. În ochii mei Te voi păstra Şi Tu mă vei conduce.. 3.Fericită azi e viaţa mea Ca un cântec de Sabat Pentru tot ce vrea Isus să-mi dea Şi pentru ce mi-a dat.O. Odihnă îmi aduce… Te voi păstra-n auzul meu Ca susur blând şi dulce. Pacea Lui îmi umple inima: Sunt fiu de Dumnezeu.Isus e-a mea cântare.Prin jertfa de la cruce. 3. El umple viaţa mea.. Şi glasul Tău de Dumnezeu. Minunată-i strălucirea sa De când am pe Isus. Căci tot ce-mi dai prin harul Tău E binecuvântare! 405. Refren: Este soare. Soare fără de apus.O. Cântec nou.Isus e-a mea cântare 1. nemaicântat.Este soare azi în viaţa mea..Numai cântec azi e-n viaţa mea. cât vorbeam de fără rost!. cât de surd am fost mereu!.Este soare azi în viaţa mea 1.. 406.

să Te iubesc.Spre El să-mi fie cântul Când roua cade-n flori.Citesc în ochii Tăi senini Chemarea spre ‘nălţimi Şi-s fericit că iar găsesc Noi puteri. cât trăiesc.. Nu poate să oprească Nimic cântarea mea! 407.. să biruiesc. 2. Şi. 3.Un cânt frumos mi-e viaţa. Uşoară-mi faci povara mea.Lângă porţi de veşnicii .Cu Tine. Când El Îşi pleacă faţa S-asculte ruga mea.Speranţe-n suflet mi se-aprind Când lacrimi mă cuprind... 408. Când vieţuiesc sau mor. Domnul meu iubit 1. Şi hotărât sunt. Să Te-ascult. Isus e-a mea salvare E Mielul cel preasfânt. Mă simt prea fericit. Am în suflet pacea Ta. Am soare în privire Şi-un dor nemângâiat Să cânt a Sa iubire Şi haru-mbelşugat.. Prin jertfa Sa cea mare Azi mântuit eu sunt. 3.. 2.. Domnul meu iubit. Când iarăşi bate vântul. ‘Nălţat spre slava Sa.Cu Tine.În calea mea răsare Cum n-aş putea visa. Cu vecia legământ.. Refren: Bucuria mea cea mare E s-ascult al Tău Cuvânt! Eu am făcut prin crucea Ta. pân’ să se-mplinească Dorinţa de-a-L vedea.

Ca o clipă a trecut Noaptea de durere.Din adânc de rătăciri Mă întorc acasă.Lângă porţi de veşnicii Cerul simt aproape.Zilnic inima să cânte. Refren: Sunt salvat.El e Cel ce izbăveşte Din păcat pe muritor.Dumnezeu cu braţu-I tare Ne fereşte de-orice rău Şi-n ispita cea mai mare Biruim prin harul Său! 3. creştini. Plânsul sfintei bucurii Mi-l ascund sub pleoape. Dor de tot ce am crezut Umple-a mea tăcere.Voi. ce iubire! Preţul sângelui vărsat Mi-este mântuire! 2. fiţi totdeauna veseli! 1. Ziua marii împliniri.1. creştini.Voi. fiţi tot veseli. cerescul Tată Ne numeşte "fii iubiţi"! Refren: Fiţi tot veseli. . Şi în cer ne pregăteşte Un locaş strălucitor! 5.. 3.. sunt salvat! Doamne. blânzi şi mulţumiţi Căci voi ştiţi. Zilnic veseli cât trăiţi! Dumnezeu e Tatăl nostru. Bucuraţi-vă mereu Căci avem slăvit în ceruri Pe Isus ca Dumnezeu! 4. O. ce zi frumoasă! 409. fiţi totdeauna Veseli.Drepţii nu se tem de nimeni. Veseli deci mereu să fiţi! 2.

Viaţă plină de lumină 1.Când Domnul în mărire La sânu-I ne va lua. Refren: Dumnezeu plin e de iubire. Trupul . Apă. 4. De la Domnul am aflat. Fericire să ne fie Trupul care ni s-a dat.Viaţa-n dar ne-a fost lăsată S-o păstrăm în vas curat.Iubirea ce ne face aşa de fericiţi 1. Cu toţi cei vii în melodii Iubirea-I vom cânta! 411. 2. De la Cel ce ne-a salvat! 2.Această lume-i plină De moarte şi păcat. Iubirea ce ne face aşa de fericiţi Prin mângâieri ne dă puteri să fim copii iubiţi. Ne-a iubit.Iubirea ce ne face Aşa de fericiţi. aer. Spre-a o salva ne vom ruga De Tatăl îndurat.Ridicăm stindardul vieţii Tot mai sus. Prin mângâieri ne dă puteri Să fim copii iubiţi.Gândul ştie să aleagă Drum în viaţă cu folos Dacă mintea-i sănătoasă. 3.templu minunat! 3. spre Dumnezeu.Viaţă plină de lumină. Dacă trupu-i sănătos Şi-L urmează pe Hristos. Prin puterea Lui divină .Domnul e lumina lor! Să rămânem în credinţă Căci avem Mântuitor! 410. gând curat. noi Îl vom urma. Inimă de pace plină.

Stai lângă Domnul. Şi grăbit se prăvăleşte Pârâiaşu-n văi adânci.. fii cumpătat! Eşti fericit dacă spui “nu”.Vesel saltă. grâne şi nuci. Ieşi în natură. pârâu de munte. Refren: Mult îmi placi.Vrei să rămâi mereu sănătos? Multă mişcare ţi-e de folos Nu sta pe loc. Sănătoşi prin harul Său! 412. Ia-ţi totdeauna timp de-odihnit! Chiar dacă-n drum îţi iese cel rău. Domnul te-nvaţă cum să trăieşti! 413.Vrei să ajungi pe plaiuri cereşti? 1. Eşti fericit dacă mănânci Fructe. Mergi la furnică. Murmurând pe lângă stânci. de-ai respirat Aer de munte. Nu te lăsa atras de păcat.Biruim tot ce e rău.Vrei să ajungi pe plaiuri cereşti? Domnul te-nvaţă cum să trăieşti! Chiar din Eden avem pregătit Tot ce-i frumos şi bun de dorit.Vrei să păstrezi un zâmbet senin? Aer curat şi soare din plin! Nu sta închis în casă mereu.. du-te s-o vezi! 3. 2.Vrei să fii dârz şi nebiruit.Vrei să alergi cu pasul uşor? Bea apă multă de la izvor. . proaspăt curat! 4. cu Dumnezeu! Eşti fericit. legume. Treaz totdeauna. sprijinul Tău! Eşti fericit când biruieşti.. tu poţi dacă vrei! Pune la lucru toţi muşchii tăi! Eşti fericit dacă lucrezi. “Doamne în toate Tu mă condu!” 5. clocoteşte 1.Vesel saltă. clocoteşte.

Şi deşi bea numai apă Cântă-aşa-nveselitor? 4. Ea aduce viaţă şi dor de-albastrul cer.Vezi cum trei cu Daniel Pe pământ străin Nu se-ntină-n nici un fel Cu cărnuri sau cu vin! Refren: Deci rămâi ca Daniel Tare în Hristos. Fii şi altora model De om credincios! 2. tot în apă cresc… Ea înveseleşte văile pustii Şi aduce-n suflet cântări şi bucurii.Apa mişcă-n lume toate Iar celor ce beau din ea Le dă viaţă. Creatorul lumii apa a creat Ca să stingă setea celui însetat..Vezi cum trei cu Daniel 1. Noi bem numai apă din curat izvor Darul sănătăţii dat nouă. plină de mister. Prin câmpii şi dealuri. Fără preţuire.Vezi cum pasărea se-adapă Din izvor răcoritor. Mii de flori frumoase. 2.. curge ne-ncetat.Apă din izvor curat! Pentru tine ‘nalţ întruna Slavă Cui ni te-a creat.Apă cristalină 1. tuturor! 415.Pentru Domnul mulţi eroi .Cine-ar vrea să mai golească Vreun pahar ameţitor Numai ca să mai trăiască Trai nedemn şi-njositor? 3. 2. sănătate! Apa-i băutura mea! 414.Apă cristalină din izvor curat.Fructe şi legume apa o iubesc. 3.

Te vom lăuda! Doamne. Tu ne-ai adus aici! Şi până n-o vom termina Ce ne-ar putea opri? Tu semănaşi Cuvântul sfânt. măriţi pe Domnul! Tot ce avem şi ce suntem Lui să consacrăm! Doamne.Tu mers-ai Doamne. Doamne.’Nalţă steagul lui Hristos Şi lumina Sa.Lăudaţi! (Canon) Lăudaţi. verdeţuri şi apă de izvor! Munceşte totuşi cumpătat! Ia sfatul dat de Creator! Respiră-adânc şi te roagă încrezător! 417. lăudaţi. Ţie mărire! Doamne. Doamne. este-a Ta.Fie-ţi Daniel mereu Pildă de urmat. Crescând necontenit. Doamne.Lucrarea.S-ar putea găsi Dacă azi la fel şi noi Ca Daniel am fi! 3. legume. Doamne. legume (Canon) Fructe. 2. Bine ştii cum Dumnezeu L-a binecuvântat! 5. Ţie mărire! Doamne. Ce ca şi grâul prin pământ Răzbate-aşa înăbuşit. Cel dintâi Prin suferinţi la cer! . Crescând frumos.Foarte mulţi înfumuraţi Ce nu cred defel Ar rămâne ruşinaţi De-un om ca Daniel! 4. Te vom lăuda! 418.Lucrarea.Fructe. este-a Ta! 1. Nu poate sta ce-a răsărit. Căci Satana e fricos Şi nu-I va rezista! 416.

De pe Stânca mântuirii Luminează-al vieţii far! El trimite raze-n lume Şi-al îndreptăţirii har. acum de sus Dai viaţă pe pământ.Tu ca grăunte ai fost pus Odată în mormânt. vânt de profeţii. în sfârşit. valuri de urgii… Bate vânt.. Să-mpărtăşim Zeloşi al Tău Cuvânt! 3. Ridicaţi inimile-n zbor..Înălţaţi imn de veste mare.Timpul scurt 1. Ca nişte-adevăraţi urmaşi! S-aprinzi Tu astfel pe pământ Lumina harului Tău sfânt.Pe fiecare dintr-ai Tăi Tu ne conduci la fel. în grânare! 3.Timpul scurt nu acceptă somnul. În curând toţi Îl vom vedea Şi va-ncepe. Dar înviat. Trâmbiţaţi grabnic. Dar astăzi toţi Pornim la secerat! 419.Rezidiţi vechile hotare. La jertfa Ta vom fi părtaşi. Seceraţi grâul din ogor. tot. spre apus.De pe Stânca mântuirii 1. veşnicia ! 420. Neteziţi drum pentru Isus. Pe pământ. Vestea marelui Advent cu ardoare! 4. Mântuirea va veni de la Domnul! 2. Trimite-n câmp secerători Ca Numele-Ţi mântuitor Să fie-oriunde predicat! Noi pân’ acum am semănat.Raspândiţi peste tot solia Că Isus vine-n slava Sa. Refren: . Rodul să se-adune.

Proclamaţi solia-n lume. frate drag. 5.. Dragostea ta. şi tot ce poţi jertfi! Fii pentru mulţi prilej de bucurie .Mergi şi proclamă dragostea divină. luminează celor fără tihnă Şi risipeşte umbra nopţii.Inima ta sã fie mărturie. Căci vreun vas de valuri prins Ar putea pieri pe-aproape. Să ne aducă toată-a Sa lumină Şi al iertării steag însângerat! 3. Să se-adune toţi aleşii Cei cu inima curaţi. 3.Neagră-i noaptea necredinţei.Dârză-i marea şi-agitată. Ca să intre toţi în ceruri Când Isus va fi venit! 421. grea! Refren: Fii veste bună. Azi te trimite Domnul cu al vieţii har! 2. al păcii far. nu-i vreme de odihnă! 1.Îndemnaţi-i să rămână Credincioşi pân-la sfârşit. Dacă-n port e farul stins… 4. lumini aprindeţi. Tu eşti lumină din lumina Sa! Mergi.Sus. nu-i vreme de odihnă.Răspândiţi lumina sacră Peste mări.Sus.Fraţi iubiţi. Cu glas tare îndemnaţi. 6. prin munţi şi văi! Sfântul Spirit ne-a aprins-o Pentru timpul cel de-apoi. Arca-i plină de drumeţi… Lăsaţi lămpile să ardă Spre salvarea multor vieţi! 2. frate drag. Groaznic muge-al mării val! Mii de ochi timid se-ndreaptă Spre lumina de pe mal. Ce din mărire-n praf a-ngenuncheat..

glas de cer minunat! Vom vesti harul Său. în curând revine. noi să trăim! În planul iubirii un nume purtăm.Venim din Golgota. ce El îmi va da. Pentru mine cu drag pregătit: Dar acolo. câte-ar fi să-ntâlnesc. pentru cer îl păstrăm! 3. Sus. Nu te opri. Să fim fericire. minuni.Venim din vecii şi suim spre vecii. Singur n-aş fi deloc fericit. în slavă.Venim din Cuvântul de Domnul rostit. În planul veciei un loc El ne-a dat. prin credinţă. Din sângele dat pentru. ce ştim că-n curând va veni. Prin Domnul. aşa ne-a creat! Refren: Vom vesti Legea Sa. lucrează cu mult dor! 422. Azi vestea bună spune-o tuturor. În coroana de aur. din cruce venim. Refren: Când va fi marea zi.Domnul. . şi Isus va veni. lucru-i mult şi zilele-s puţine.Şi însutit Isus va răsplăti. În ceasul genezei avem răsărit. ce ne-a scos din păcat! Privind.Ce mare seceriş! (Canon) Ce mare seceriş! Ce mici secerători! Rugaţi pe Domnul secerişului Să mai trimită lucrători! 424.Bucuros mă gândesc 1.Bucuros mă gândesc la căminul ceresc. Ascuns în Isus. 4. Toţi cei dragi lângă mine vor fi. un loc fericit. Din fără hotarul eternei iubiri! 423. Multe stele şi eu voi avea. În planul măririi vom fi fericiri. Cântăm bucuria că El ne-a iubit! 2.Venim din Cuvântul de Domnul rostit 1.

Într-al păcii Eden minunat Şi voi fi împreună cu-ai mei preaiubiţi Pentru care-am trudit şi-am sperat! 425.Auzi.2. poftiţi Pe-oricare oaspeţi veţi găsi Cu bucuria de-a veni! Refren: Să-i poftiţi. Îl rog pe Isus să-mi dea har şi puteri. Să-i zoriţi pe toţi să vină! Să-i poftiţi. Să încheiem planul Său pe pământ Biruitori. Dragostea Lui s-o împărtăşim.Domnul ne-a dat prin apostoli un steag Dus de martiri prin flăcări şi spini. Sfântă credinţă.Voi. servi.Fericit voi păşi lângă cei mântuiţi. Flacăra ta nicicând nu s-a stins! Ref: Sfântă credinţă.Domnul ne-a dat prin apostoli. purtată cu drag. degrabă-acum ieşiţi. să-i zoriţi.Spuneţi şi celui obosit: La Domnu-i pacea de găsit. să-i zoriţi. răsună vocea Lui În mijlocul pustiului! . Ca să-mi fie casa plină! 2. în dar. Să lucrez pentru dragostea Sa Şi pe mulţi rătăciţi să-i salvez pentru cer.Domnul ne-a dat prin apostoli 1. zi de zi Cu scumpătate te-om păzi! 2. Focul ce lumea toată-a cuprins: Sfântă credinţă. făclie de har. Voi. degrabă-acum ieşiţi! 1. Multe stele să pot aduna! 3. servi. ca să biruim! 426. Flamura ta e-al nostru destin! 3. Să ştie cei făr’ ajutor: Domnul e bunul lor Păstor! 3. La nunta lui Isus.Azi.Domnul ne-a dat Duhul Său cel Preasfânt.

răzbunând al Tău renume. Noi vom sluji voioşi în ţară. afară.. Lângă Domnul.Ca bun Păstor azi cheamă El Să vină orice mieluşel! 4. Şi chiar plecând pe mări. Să meargă să-I dea ajutor: Să-aducă mieii-n loc curat Şi să-i ferească de păcat? 5.Noi suntem braţele întinse 1. Doamne.Pentru cel ce însetează După-un strop de clar izvor. Astăzi cu inimi noi. către ‘nălţimi. mâini spre lume Să înălţăm slava Ta. Vă chemăm la Isus! Refren: Fă-ne.Noi suntem braţele întinse Spre largul lumii necuprinse. Ştim un ostrov de iubire Prin pustiul arzător. din pustiul arzător. 3.Pentru cel care trudeşte. ce împarte Apă vie tuturor. S-arătăm tuturor dragostea! 2. să ajungă .Dar cine-aude pe Păstor. aprinse.Nu ne-nspăimântă nici o fiară. Răsună jalnic plânsul lor! Eşti tu samaritean milos? Mergi şi îndeamnă-i la Hristos! 427. Lângă ape să-şi oprească Obositul său picior. 2.. Vom sluji bucuroşi.Pentru cel ce însetează 1. Printre neguri. Şi. 428.Ah.În veşnicia fericită O sărbătoare-i pregătită Şi o coroană strălucită Pentru cei ce slujesc. Zi de zi.

Ştim un drum ce-n slavă duce.Mergeţi la cei pierduţi! . Potop de foc e gata să se-ncingă. În orice neam şi-n marile Biserici Şi-i vom salva. La cei pierduţi în valuri de păcat. 4. răbdând orice necaz.. Dar noi suntem cu El căutători Şi nu-i pe lume forţă să ne-nvingă! 430. de lumini. Lângă Domnul.Hristos e gata să Se-arate-n zori. Sunt gata-n fiecare clipă! Din zori mă voi scula să-mi caut fraţii Cu Biblia în mâna mea.Avem un zel mai aprig ca oricând Şi Spirit Sfânt ni-e dat fără măsură. luciferici. trimite-mă.Iubirea lui Hristos ne-a adunat Şi ne-a trimis. ce împarte Veşnicie tuturor.Ducem veste-n valea morţii Despre-un cer nepieritor.. fără nor. Iar eu în mâna Ta! 2. în sfântă "cruciadă".Vom căuta pe fraţii noştri azi.Iubirea lui Hristos ne-a adunat 1. Ştim un ostrov de iubire. pe maidan.. De-atâţia zei tereştri.. Pe străzile oraşelor şi-n jungle.Vom căuta în parcuri. Străbate-vom orice meridian. Refren: Iată-mă. Să nu rămână palmă de pământ Necercetată astăzi de Scriptură! 5.Altă lume. Ca să afle orişicine Că avem un Salvator. Fără neguri. La cei ce au uitat demult să creadă. Drum de lacrimi şi de spini! Jertfa Domnului ne cheamă Şi ne-aşteaptă heruvimi! 3. Pe unde doar iubirea vrea să umble! 3. 429.

plângând. Faceţi s-audă clar vocea speranţei. peste mări 1.1. zace înfrântă Şi vă aşteaptă cu-al dragostei har. .Iar de la tine.Am învăţat privind la tine. veşnic truditoare. azi înflăcărează Un dor în mine de-a lucra. 3.. Lazăr. Unde Vestea deloc n-a ajuns. vine Dar înspre Golgota se duce. cu Isus. Am înţeles: orice se poate Când te iubesc Marii şi Marte.Peste munţi. Domnu-i iubeşte. Coardele rupte-nstrunaţi-le iar! 3.. drumul către cruce. Venit de dincolo de moarte. spuneţi în noapte Să ştie toţi că Isus i-a salvat! Refren: Mergeţi în lung şi-n lat.Peste munţi. Iubire tânără şi bună. iată. mulţi vă aşteaptă! E ultim ceas de har şi de salvat! 2.Mergeţi la cei pierduţi! Sunt fraţii voştri Cei care pier în mormânt de păcat! Plângeţi cu cei greşiţi. Dinspre Magdala. A dragostei fierbinte rază S-o simtă toţi în preajma mea! 2.Am învăţat privind la tine 1.Tu.Chiar dacă ei nu-L vor. frate. Marie. Refren: Isuse. Rămâi mereu în consacrare Şi rodul pururi să-ţi rămână! 432. voi pleca.Inima lor. Este solia ce-avem azi de dus! Duhul Său Bun şi Sfânt ne întăreşte Ca să salvăm lumea pentru Isus! 431. peste mări. Milioane ce n-au cunoscut dragostea Să audă şi ei de Isus. Martă.

În ţări îndepărtate 1. .Domnul are cu El. Ca Domnul să-Şi adune Poporu-nvingător Şi-apoi să-l ia la Sine Când va veni pe nor! 434. soli ai fericirii. Auzi chemarea lor? Ascultă cum suspină Şi cei din jurul tău! Ajută-i deci să vină Pe toţi la Dumnezeu! 2. Niciunul să nu piară În întuneric greu. să le-aducă în staul ‘napoi Şi pe mine Isus m-a trimis. 3. mincinos.Viaţa e-o plăcere. Nu zăbovi.2. turma scumpă de oi. Departe de Hristos? Lumina să răsară. 3. Dar mai sunt încă multe-n abis. să urmaţi lui Hristos! 433. Dar oare ce folos Când iată lumea piere. Vă sculaţi chiar acum să plecaţi peste zări Şi slujind. căci timpul este scurt. Lucraţi cu Dumnezeu.Când Dumnezeu te cheamă în lucrare. Cuvântul v-a fost dat! Vestiţi-l omenirii. Vestiţi în lung şi-n lat.În ţări îndepărtate. Mai e vreun suflet scump in aşteptare.Voi ce-aţi stat risipind timp şi bani în plăceri. Împlinind vis lumesc.Când Dumnezeu te cheamă in lucrare 1. Sunt uşi la care încă n-ai bătut! Refren: Te-ajută Domnul să vezi cărarea.Voi. În orişice popor Sunt inimi apăsate. Să-L ajut.

Împarte adevărul orişicui. De nu poţi face grâul să-ncolţească. Ghedeoane. Fă-ţi datoria. 3. Fii mesagerul păcii lui Hristos! 2. Multă binecuvântare Pe cărarea Lui găsesc. fraţi creştini. Lucrătorii sunt puţini. ci toţi cinci. Tu urcă munţii şi străbate marea. Doar pe urma Lui cea sfântă Voi întinde al meu pas Şi porunca-I de pe urmă Împlini-voi ceas de ceas.Lui Dumnezeu slujeşte cu răbdare. 2. Căci secerişul e mare Dar lucrători prea puţini! . Ieşi la lucru. Păstrează ochii inimii deschişi.Zac talanţii în ţărână.Noi azi plecăm în lucrare. în juru-mi.În a Domnului lucrare 1.Noi azi plecăm în lucrare 1.În a Domnului lucrare Zilnic vreau să mă-nnoiesc. Ce pot face azi. Cu puterea ce o ai! 436. Veniţi cu noi. Oare glasul nu-I distingi? Mare este secerişul.Semănător de dragoste cerească.Nu privesc doar viitorul Când primi-voi mari puteri.Pe urma Lui de mergi oricând voios. Şi bucuria de la seceriş! 435. Nu doar unul. restul lasă-I Lui! 3. Iar Stăpânul stă să vină. Ies şi eu să-I pun pe frunte Numai stele şi nu spini. Slujirea e favoarea cea mai mare. Nu aştept ascuns pe Domnul Ci-L întâmpin cu poveri. Fac prin fapte şi prin grai.

Ajută-ne ca să grăbim mult aşteptata zi. Stăpâne-n via Ta 1. căci Tu ne-ai îndemnat. ştii pe orice om.Plecăm. Doamne.Dreptate plină de iubiri şi har neprihănit. Stăpâne-n via Ta. Când ura lumii va-nceta şi pacea va domni! 438. Domnul secerişului. fie vânt! Poate lucrarea-i amară. o. Harul va fi încheiat.Seamănă sămânţa! 1.Plecăm. Tu. Un singur ceas a mai rămas în lume de lucrat. Să ţinem sus stindardul Tău în veci curat şi sfânt! 4.Izvor de sfinte frumuseţi. La Tine nimeni nu-i străin şi nici de neglijat! Alungă bezna lumii grea şi tot ce-i păcătos. Spre Tine. 437.Seamănă sămânţa fără zăbovire. fie vânt sau nor! Intră în ogor. scump Mântuitor. brav semănător! . Vă înarmaţi cu iubire. Domnul aduce răsplata Pentru acei ce-au lucrat. să secerăm. Ca toţi să vadă slava Ta în jertfa lui Hristos! 3. Tu eşti al nostru Dumnezeu şi Rege preamărit. ne-ndreptăm preaplinul inimii! Învaţă-ne să fim model în faptă şi-n cuvânt. oricât de depărtat. Seamănă sămânţa seara sau în zori! Te aşteaptă-ndată mare răsplătire! Seamănă sămânţa.Refren: Veniţi. seamănă de zor! Fie vreme bună. ocean de ape vii.Vom tot lucra până-n seară. fii stăruitor! Seamănă sămânţa. Doamne. Fie senin. Inspiră pe-ai Tăi ucenici să-şi facă slujba lor! 2.Peste puţin totu-i gata. brav semănător! Refren: Vrednic lucrător. Lucrarea s-o terminăm! 2. Să semănăm.Tu. veniţi cu grăbire. Dar secera-vom cântând! 3.

Să simtă lumea harul Tău întreg. Seamănă sămânţa. brav semănător! 439. Fii întotdeauna harnic lucrător! Să nu plângi la urmă. Doamne.Dorul meu. brav semănător! 3. secerând ogorul! Seamănă sămânţa.Seamănă în brazdă o sămânţă bună. ne-ncetat… 1. Putere celor care obosesc. Pe cei neînţeleşi să-i înţeleg! 2. Lumina Ta s-alunge noaptea grea Şi toţi cei trişti să cânte slava Ta! 3. Unde-i locul promis de Isus Şi mă-ntreb îngrijat de am dreptul să sper Că voi fi eu primit în cer. cred statornic şi sper Să primesc răsplătiri ce nu pier! 2. sfânt izvor ceresc! Revarsă. O coroană ce Domnu-mi va da? Voi ajunge la cer. Iubire între cei ce se urăsc.Seamănă cu lacrimi.. Speranţe să se-aprindă pe pământ.Aş vrea să duc în lume pacea Ta! 1. Să-mi dau şi eu ca Tine viaţa mea. sus.Aş vrea să duc în lume pacea Ta. Credinţă-n cei ce se-ndoiesc! Revarsă. Duhul Tău cel Sfânt. Doamne.2.Aş vrea să duc în lume pacea Ta. M-ascund în Tine.Aş vrea să duc în lume pacea Ta. Să mângâi cum şi Tu m-ai mângâiat. Iertare unde-i plânsă inima. Duhul Tău bogat. Cuvântul plin de har dumnezeiesc Şi toţi cei însetaţi să poată bea Din Tine. Refren: Voi primi eu cândva în cunună o stea.. N-aştepta să-ţi fie ţie mai uşor! Vei cânta la urmă. ca Mântuitorul. să trăiesc! 440.Dorul meu ne-ncetat se avântă spre cer. secerând furtună.Lucrul meu de făcut nu pot zice că-i greu: .

dă-mi Cuvântul Tău 1. grânele-şi pleacă spicele! 1. vine Domnul nostru! (Canon) Iată. e uşor! 3. Vreme nu-i de aşteptat! Refren: Doamne. Rodul sângelui vărsat! 2. vine Domnul nostru şi ne-aduce răsplătiri: Cei cu inima curată vor trăi în fericiri! Cu Dumnezeu. . Dă-mi astăzi pâinea Ta din cer. rodul mâinilor Îl va binecuvânta! 3. Cu Dumnezeu vom fi mereu! 442. Ca să secere azi. Cum Tu m-ai scos din rele căi.Iată. cât mai repede. Ca altora şi eu să-l spun. E uşor de făcut.Isuse. trimite Braţe tari în lanul bogat.Iată. drumul bun. Doamne.Am oricând cerul tot ajutor! Să fiu pildă la mulţi că e bun Dumnezeu. cu Dumnezeu. Între îngeri voi fi-ncoronat.Iată. grânele-şi pleacă spicele. Să-i scot şi eu pe fraţii mei! Refren: Mi-arată. La amiază nu-nceta.Lucru-i mult şi Isus vrea să dau ajutor La oricine-i cuprins de păcat Şi atunci ca un dar pregătit sfinţilor. 441. cu dragoste. dă-mi Cuvântul Tău Să pot vorbi la fel şi eu.Isuse.Strânge roadele-n zorii zilelor. Mergi şi tu în lanul Său! Şi poverile fi-vor cântece Când aduni cu Dumnezeu. Gata sunt de secerat! Vino repede. Te rugăm.Domnul pune pe toţi să secere. 443. Domnul clipelor.

Doamne. Nădejdea noastră şi biruinţa Este Duhul Sfânt! 2. oricât de istovit. Doar prin Duhul Tău cel Sfânt! Refren: Duhul Sfânt dă putere. prin harul Tău.Doamne. Răsplata e aproape şi timp de odihnit! 3. în sfârşit. Ce se face pe pământ. eu ascult. Să ştiu cât m-ai iubit de mult! Din tot ce-mi dai.S-o duc şi celor care pier! 2. 445. dar numai cel trudit Primeşte şi răsplată şi timp de odihnit. să plângi şi-apoi să cânţi. Să fie-n mine Duhul Sfânt. Odihna lor e moarte şi nu destin ceresc! Isus pe toţi îi cheamă. marea Ta lucrare. nu sta descumpănit.Această viaţă-i dată ca pâinea ce-o frămânţi. Duhul Sfânt dă tărie. 444. Lucrează cât e ziuă.Doamne. Nu-i prin putere. ci timp de odihnit.De ţi-este greu pe cale. S-o pui în brazda lumii. marea Ta lucrare 1. Cu drag la fel să-mpart şi eu. sărmane peregrin.Ne trimiţi să spunem lumii Izbăvirea de păcat. ‘Nainte prin credinţă. de dragoste mai plin. Sfârşitul e aproape. .Vorbeşte.. sfârşitul mult dorit. Căci nu va fi întruna de plâns şi de trudit. Căci vine după muncă şi timp de odihnit! Refren: Timp de odihnit avea-vom.Puternic prin al Tău Cuvânt. nici prin tărie.Să nu priveşti cum alţii la umbră se-odihnesc.. În flăcări sau în gropi cu lei Să-i întăresc pe fraţii mei! 3. 2. Dureri şi lacrimi n-or mai fi.De ţi-este greu pe cale 1. Înalţă-te-n credinţă.

nu avem deloc. porniţi pe urma Mea. Sume mari de nu poţi da. Poţi găsi şi-aici de lucru Între-ai tăi şi-ntre vecini! Pentru-a Domnului lucrare. Eu nu vă voi lăsa! 2. Bucuros Isus primeşte. Doamne.N-auzi tu. speranţa noastră E-n puterea ce ne-ai dat! 3.Nici putere. nici tărie. mai tari ne face Al iubirii Tale foc! 446. cine zice. Cei bătrâni reci de-ţi vor sta.Aşa cum Eu am fost trimis în lume. înapoi.Aşa cum Eu am fost trimis 1.Zici că n-ai dar de vorbire Ca un Pavel a vesti? Totuşi poţi vorbi de Domnul Cum El pentru noi muri! Nu poţi converti puternici. Mai sus ne cheamă. la cei sărmani şi goi Să le aprindeţi flacăra credinţei Ca să se-ntoarcă-n staul. . Nerăsplătiţi şi fără de renume. nu.Eu vă trimit în valea suferinţei.Credinţa toată. Dar singuri. când zice Domnul? 1.N-auzi tu când zice Domnul: "Unde sunt cei ce-Mi servesc?" Copt e-acuma secerişul. Şi a văduvei para! 3. De nu poţi străbate marea Ca un sol între păgâni. ”Iată-mă în via Ta!" 2. Ieşi la drumuri şi la garduri Cei smeriţi vor asculta! 447. La fel si voi. La cei pierduţi. Dar secerători lipsesc! Domnul dă răsplată mare Celor care vor lucra! Cine vine.

Purtaţi şi voi al crucii greu calvar. Vorbiţi despre cerul frumos! E vremea vestirii.Vă cheamă Hristos! 1.Cu toată puterea-ntreitei solii.În amurgul ce se lasă Peste-ntinsele câmpii. Sfidaţi provocări şi necaz. Al Lui este braţul viteaz! 3. e ceas de sfârşit. A Lui e puterea pe-ntregul pământ.Acum e momentul.Porniţi. lucrători ai Cuvântului sfânt. la al milei hotar! În brazdele lumii speranţă să fiţi. Prieteni. La fel şi voi să vă-mpliniţi menirea Pe drum de cer. Refren: Glasul Domnului ne cheamă.Vă cheamă Hristos. Să duceţi solia de har! 2. Dar veţi primi Duh Sfânt fără măsură Ca să vestiţi al mântuirii har! 4.Să nu ocoliţi nici o palmă de loc. Doamne. Secerişul e în toi! Cine-i gata să răspundă? „Iată. Purtaţi steagul dragostei Lui! 4. Întregul pământ luminaţi! Să intre în rânduri bătrâni şi copii. e timp de slujit. voia Lui să-mpliniţi.Aşa cum Eu am părăsit mărirea Şi-am dat la toţi ca jertfă viaţa Mea. suind prin Golgota! 448. Acum. Solia de har proclamaţi! 5. Vestiţi adevărul oricui! Prin valuri de mare sau flăcări de foc. Zăbovesc secerătorii La hotar de veşnicii.În amurgul ce se lasă 1.Aşa cum Eu am fost privit cu ură. vă cheamă Hristos! 449. suntem noi!” .3.

că vine noaptea. deci. că vine noaptea Când nu poţi lucra! 3.Zor deci. azi. deci că vine noaptea! 1. Holdele abia se ţin! Secerişul este mare. Dar secerători puţini! 3.Hristos cheamă-ajutoare La lucru-n al Său câmp.Cei ce merg. Nu-i timpul de-a mai sta! Zor deci că vine noaptea.Hristos cheamă-ajutoare 1.Zor deci. Chiar dis-de-dimineaţă. că vine noaptea. în veşnicii. ca să ne răsară Slava lui Isus! Voioşi grăbiţi la lucru Până s-o arăta! Zor deci că vine n noaptea Când nu poţi lucra! 451. Ca să nu-ntârzii! Aleargă cât e ziuă. Soarele-i spre apus! Zor. Răsplătire vor primi: Ca şi stelele pe boltă Vor sclipi. spicele sunt coapte. Nu vezi că soar’le-i sus? Amiaza să te-apuce-n Slujba lui Isus! Jertfeşte-ţi cu nădejde Toată puterea ta! Zor deci. iată-mă!” . în lucrare.Zor.2.Iată. Cu vocea-I iubitoare Ne-arată drumul sfânt! Prin mila Ta cea mare Ajută-mă să spun: "Iubite Doamne. Harnic la lucru fii. că vine noaptea. Când nu poţi lucra! 2. 450.Zor.

Şi dă-mi putere multă Mereu să biruiesc! O sută din o sută M-ajută să rodesc. iată-mă.Purtăm cu noi lumini 1. Ai mântuirii zori! 2.Purtăm cu noi lumini.Povara pentru alţii Mi-e jug şi dar ceresc: Tresalt de bucurie. când altora slujesc! Doresc să-mi caut fraţii.Tu. . Spre-a Ta lucrare-acum pornesc voios Da. pe ‘nălţimi. Duşmani când se-nteţesc.Rămâi cu mine-n luptă. Pe toţi ce-n cruce ne-ai salvat. Iubite Doamne. iată-mă! 4. iată-mă. Iubite Doamne. Lucrarea să-mplinesc. Ca să se-oprească orice plâns În harul salvator. popor să-Ţi fim.Cu trâmbiţi şi făclii. iată-mă. 3. Prin lume călători.Eu mă încred în Tine Cu-atâtea noi chemări Când glasul Tău din mine Mă-ndeamnă peste mări! Ca fructe noi mulţime S-aduc din depărtări. În ultimul apus.În cântec noi am strâns Durerea tuturor. Ca să se vadă. iată-mă! 452.Refren: Iată-mă. Doamne. Pe tot întinsul vom vesti Că vine iar Isus! 4. Iubite Doamne. ne-ai chemat Din veac. iată-mă! 2. Iubite Doamne iată-mă! 3.

O. Veniţi căci Isus azi vă-mparte Putere şi har să luptaţi! Cu El vom lupta împreună . Sub steagul Său ne-am înrolat.Voi tineri ce staţi azi departe În lume trudiţi. să fii mesager.Coroane-aşteaptă în cer Mulţime de stele şi frunţi! Vrei.E timpul marii treziri! E ultimul ceas de luptat! În cer se scriu răsplătiri. ne-a salvat! 3. azi.o trăim acum şi-n curând Se-ntoarce Domnul şi totul e sfârşit! 2. Spre El ne-ndreptăm azi privirea Căci El ne-a iubit. amin! 453. Pe toţi cei pierduţi să-i salvăm! Deviza ne e mântuirea Ce-n Domnul Isus am aflat. apăsaţi.E timpul marii treziri! 1. Pe toţi cei umili sau de seamă. Dar tu ce loc. cât mai e încă de secerat! Refren: Trezeşte-te! E timpul marii hotărâri! Trezeşte-te! Nu vrei să fii tu pregătit? Apocalipsa . ne-a salvat! 2. Datori suntem toţi să lucrăm. Să ştie de-acuma tot omul.Când Domnul Isus azi ne cheamă. Isus ne-a iubit.Ne-adună-n cer. Cei fără talent au succes.Când Domnul Isus azi ne cheamă 1.Cei slabi lucrând s-au călit. Să strigi cu noi vestea bună pe munţi? 454. Chemarea sfântă-au primit. ce destin ţi-ai ales? 3.Pe aspra cărare a vieţii Prin soare păşim şi prin nor. Ca soli voluntari ai dreptăţii Eternului Domn Salvator! Cu drag noi lucrăm pentru Domnul.

va veni. în curând. O. Pe nor. cu a Ta mărire. Orice chin. :) 3. Dacă toţi. De ce nu vii cum ne-ai făgăduit? (:Sau mai aştepţi că poate tot mai vine. Chiar urle Satana turbat: Mărit în etern Domnul fie. El de mii de ani încoace Face bine tuturor.Oare n-aţi aflat voi încă? 1.Când Domnul Isus în mărire.Zdrobind greutăţi şi păcat. vino iar cum ne-ai făgăduit.De ce nu vii? 1. (:Căci Tu nu vrei să moară-n rătăcire Un singur suflet fără Salvator. Azi cu dragoste vă cheamă Înspre El necontenit. ne-a salvat! 4. Tu voieşti a lumii mântuire. El v-ascultă rugăciunea Şi vă scapă din nevoi. Prin Domnul obţinem cunună.Da. . Vreun suflet ce mai e de mântuit!:) 2. cu mare Înspre Domnul veţi privi.O. cu mic. (:Să-ntemeiezi în pace şi iubire A Ta domnie fără de sfârşit! :) 456. Atunci vom primi răsplătire Şi-n veci faţa Lui vom privi! De-aceea strigăm cu tărie. vino Doamne.Binecuvântând poporul Stă de-a pururea-ntre voi.Oare n-aţi aflat voi încă? Domnu-i blând şi iubitor. Căci El ne-a iubit ne-a salvat! 455.De ce nu vii ca să ne iei la Tine. Ah. Eşti milostiv şi-a toate răbdător. chemarea-I părintească Ascultaţi-o în sfârşit! 2. Orice rele vor pieri. Căci El ne-a iubit. orice durere.

El e-al vostru Salvator! 457. vin’. vino chiar acum! 458. Viaţa în dar Dumnezeu îţi va da! Grăbeşte deci să devii sfânt. Vino-n credinţă la Domnul Căci vei fi mult adăpat! Refren: Grăbeşte.Ah. vino chiar acum! Refren: Fericit voi fi atunci curat.Vino la apa de viaţă Când eşti atât de-nsetat. mai mult decât o mamă. Vă primeşte cu mult dor… Ascultaţi-L cum vă cheamă. Doamne. crede numai. nu-ntârzia. nu te-ndoi: Cu siguranţă te va primi! Şi pentru tine El Se jertfi. O. O. Să fii om nou pe deplin! . nu-ntârzia 1. Când spălat de orişice păcat Cu Domnul fi-voi neîncetat! O. Aşa sufletele voastre Să se-ndrepte spre Isus! El. O. Inima dă-I-o numaidecât! El ţi-este sigur coperământ. vin’ şi-ascultă de-al Lui Cuvânt.Vin la Isus azi. Fă-n toate cum a zis El.3.O. nu-ntârzia.Vino la apa de viaţă 1. iată vin! 2.Precum florile se-ndreaptă Către soarele de sus.Vino acum şi-ţi adapă Cântul speranţei senin. Să fii cu Domnu-n curând! 2.Vin’ la Isus azi. Orişice rău încetează. vino chiar acum! 3. aşa! El este gata a-ţi ajuta.

Mâine poate nu mai eşti!… 4.Ia-auzi.Pentru Domnitorul păcii. Nu ai vreme să-L primeşti? De nu-L laşi să intre astăzi.Vino. Numai pe Isus Îl lepezi. Să nu fii deznădăjduit. ia-auzi tot mai bate. vine bucuros! 2. Să te întorci din calea rea! .Tot ce ai.Pentru Domnitorul păcii 1. Inimă. Pe Cel care te-a iubit. Ci alta e voinţa mea: Să lase răutatea sa! Atunci iertare va primi Şi prin credinţă va trăi!" 2. Lui Isus consacră-n dar! Vine ziua cea din urmă Când te vei căi amar… 460. căci Domnul te-aşteaptă! Ce bucurii poţi avea! Ca un izvor plin de viaţă Fie şi inima ta! 459.Loc ai pentru orice lucru.3. 3. tu n-ai sălaş? Ia-auzi cum la uşă-ţi bate: Vrea să intre! Tu nu-L laşi… Refren: Cine vrea să se consacre. Pe altarul lui Hristos? Cine inima-I deschide? Iată-L. Promite viaţa prin Cuvânt! Aceasta e dorinţa Sa. ce poţi.Chiar dacă mult ai fi greşit. degrabă.Pe viaţa Mea de Dumnezeu! 1."Pe viaţa Mea de Dumnezeu: Nu-mi place moartea celui rău. De plăceri te-ai alipit. Căci Dumnezeu cu jurământ.

. dar. cât te-ai abătut Înstrăinat de El! 2.Întoarce-te aşa cum eşti. Cele prezise îşi au împlinire.Întoarce-te. din cer.Dulcea chemare 1. Chiar azi să las tot ce e rău. dă-mi Tu harul Tău.. vino.. Căci Domnul nu-ţi dă harul Său De stăruieşti a face rău. Pe braţul sfânt biruitor Mereu să-Ţi fiu ascultător… Nu vreau deloc să mai amân. Domnul cuprinde-n iubirea Sa mare Pe orice suflet trudit. 4.Întoarce-te. care-atât de-a iubit. Timpul de har.Anii se scurg şi se duc cu grăbire.De-aceea nu mai zăbovi Pierzându-ţi vremea zi de zi. Azi sunt al Tău şi-al Tău rămân!. Destul. fiu pierdut. 3. Nu ne aşteaptă pe noi. vino-acasă. fiu pierdut La Tatăl tău. El. sărman rătăcit! Domnul te poate scăpa din furtună. Flămând şi zdrenţăros. 462. Se va-ncheia în curând. Dulcea chemare azi încă răsună: Vino. suflet trudit! 2. o.Încă-auzim azi chemarea duioasă Şi-al ei ecou pe pământ. o. Refren: O. Şi dacă nu vrei să te-ndrepţi. 1.Isuse. Aproape-i ziua de-apoi. Pieirea-i tot ce poţi s-aştepţi. .. vremea cea preţioasă. 4. Harul mai e oferit. azi. 461.3.Cel păcătos încă are iertare. drumeţ obosit! Dulcea chemarea azi încă răsună: Vino.

. 3. tu auzi cum te cheamă Isus? Înţelegi tu duiosul Său glas?. Ai în sufletul gol răni adânci. pentru oameni trăind. Şi fiice-a’ nimănui..Întoarce-te. toţi cei împovăraţi Veniţi. Azi iubirea lui Hrist.Frate drag. te voi strânge la piept. Vindecat.. Hristos. Chinul lor nesfârşit Eu l-am dus. De iubirea-Mi gonit. ai fost chinuit.O. focul ei veşnic viu Îţi arată tot cerul deschis.Întoarceţi-vă... toţi cei împovăraţi 1.. 2. Să-L amâni încă-un an. voi.O. faţa ta să-ţi dezmierd. la Dumnezeu Cămin mai dulce n-ai afla Decât la Tatăl tău! 4.Zi de zi Eu te chem. 464. să te-ntorci te aştept Şi suspin nevoind să te pierd. Plângând..Suferinţa purtând. fii pierduţi.Vei fi primit cum nu gândeşti. Un torent. Refren: . Şi. Când mereu Mă respingi. căci te chem şi tu fugi. Ştiu. voi. inima Mi-o usuci. vremea curge-n abis!. Decât tot i-am iubit mai presus. Fiul meu cel pierdut. Iubitor. nici măcar zile nu-s! Hotărăşte şi-ntoarce-te azi! Mâine-i însă ascuns şi va fi prea târziu. rătăcind prin străini. Oare Eu M-am jertfit în zadar?. lăsând nesilit cerul de mărgărit.. copila mea.. va pieri al tău chin.. Isus vă cheamă! De El veţi fi toţi mângâiaţi Mai mult decât de-o mamă. De-aceea suspin. Când s-au întins atâtea punţi Spre casa Tatălui! 463.Zi de zi Eu te chem 1.. Fiindcă mâine vei plânge amar! 3.. nu vei şti să mai plângi.. Ca Fiul Său..

El te-aşteaptă bucuros! Cât ai fi de obosit.Să vină tot cel slab sfios. mare. Vin’ la Domnul cel iubit. Isus v-ajută.Vin’ la Domnul cel iubit.O. Cu inima înfrântă! Isus vă scapă bucuros De tot ce vă frământă! 465. pe Golgota! Refren: Vin’ la Domnul cât mai grabnic. Vino astăzi la Hristos! 466. Să nu stai ca un străin! 2. Şi pacea mult dorită. Veniţi. grăbeşte vin’. Vin’ la Domnul cel iubit.Vin’ la Domnul! 1. Nume sfânt! Fericirea pe pământ E-n acest divin Cuvânt: Nume scump. El vă invită. "Isuse".Voi. 5. În El găsiţi tot ce speraţi. Veniţi. ce cădeţi la orice pas.Voi. El e gata-a’ţi ajuta! Pentru tine S-a jertfit Sus pe lemn. El e blând şi iubitor. Puteri noi vă-mprumută! 3.Voi. Vin la Domnul. Şi pe mulţi a mântuit De păcat îngrozitor! 3. sărmane om! . ce-ndoială tot simţiţi.Dulce Nume. 2. Isus vă-mbie! Cu El puteţi fi fericiţi De-acuma pe vecie! 4. El e cu voi în orice ceas. mic! Vino-acum. toţi cei trişti şi izolaţi. Veniţi.

chiar acum! De pe tronu-I sfânt de har Azi te cheamă Domnul bun! 2.Ia-auzi. Căci în cerul plin de slavă. e Domnul.Ia-auzi. Domnul îi cheamă şi pe copii! Îngeri cu harpe cântă cu dor. Ia-auzi cum sună cântecul lor: . Să-I deschizi. bate ne-ncetat! Cine-o fi de aşteptat? O. Bun tovarăş vrea să-ţi fie Şi să-ţi dea speranţe noi! 3.Ia-auzi. auzi-L cum te cheamă.Ca o mamă te mângâie. Şi te pleacă-n rugăciuni! Refren: Vino dar. ce-n lume Ai dureri şi-amărăciuni. Vin’ la Domnul. Vrea să-ţi dea viaţa-n dar! 467. Cine stă la pragul tău? E un Oaspete de seamă. degrabă.O. Şi te scoate din nevoi.Spre-acele ţărmuri… 1.Vino. cei ce-L lasă.1. Azi mai este încă har.. A venit căci te-a iubit! O. Cât se simt de fericiţi! Vrei şi tu să-L laşi în casă? Să-I deschizi şi să-L inviţi! 3.Spre-acele ţărmuri din veşnicii. Vin’ la Domnul de Îi spune. vino dar. bate tot mereu! 1. sărmane om. vino dar. zi-I bun venit! 2. Suflete.Ia-auzi bate iar şi iar! Doar nu vrei să-L laşi afar’? N-auzi că-i Mântuitorul Cel ce stă la tine-n prag? De eşti tu biruitorul. să-L chemi cu drag! 468. bate tot mereu..

..Să nu Îl laşi afară.Spre-acele ţărmuri din veşnicii. Deschide-I toată casa. copil pierdut.O..Auzi cum stă şi bate La uşa ta Hristos! De-atâta timp aşteaptă Şi bate-aşa duios..Refren: Vino acasă. Că-n urmă ai să plângi!..Hristos domneşte-n Sion . Că-n urmă ai să plângi!. 5. Vino şi tu să fii fericit! 469..E vremea mântuirii. Tatăl te-aşteaptă în casa Lui! 2.La uşă stă şi bate.. ce mult te doresc! Ştiu că acolo toţi mă iubesc! Este deja un loc pregătit. Ar vrea ca să-I răspunzi. 2. 3.. Deschide-I inima! Deschide-I inima! 470. nu-L lăsa să plece. cerul te vrea. nu-ntârzia! Nu asculta de glasul oricui. Nu te iubeşte nimeni mai mult! 3. Părinţii-ndeamnă pe-ai lor copii: Vino acasă.. De ce să mai aştepte? De ce te mai ascunzi?.Patria mea. Comori cu El să strângi...Auzi cum stă şi bate 1. Să nu-L mai laşi în drum! Deschide-I astăzi uşa. Deschide-I chiar acum! Deschide-I chiar acum! 4.... De ce te mai ascunzi?. lasă-L ca să intre Cu tine a cina. Şi bate-aşa duios. O. Totul e gata.

Nu-i Domn ca El sub soare. şi voi.Din viaţa de păcat.1. Frumoase melodii! Grupaţi-vă sub steagul Acelor ce-au aflat Că-n lumea asta şi-alte lumi El singur e-Mpărat! 471. da.Hristos domneşte-n Sion.Eu sunt un sol trimis 1. Veniţi în mii de mii! Măriţi-L prin cântări de psalmi. Şi până-n cele patru zări Cuvântul Lui purtaţi! 3.Hristos domneşte-n Sion. Cerescul Său cuprins E foarte minunat! O. Plecaţi genunchiul prinţi. Căci Domn e numai El! 2. Grăbiţi şi m-ascultaţi Cu toţi să vă-mpăcaţi. Şi-n vastul univers Pământ şi stele mii şi mii La semnul Lui privesc! Cu cinste al Său Nume Şi steag să-I înălţaţi. Să vă-mpăcaţi cu Dumnezeu! 2. Cu toţi vă bucuraţi! ‘Naintea tronului de har Voioşi vă-nfăţişaţi! Şi cânturile voastre Răsune către cer. la voi vin eu Trimis de Domnul meu. Veniţi la Dumnezeu! Oricine va veni .Eu sunt un sol trimis De-un mare Împărat. Căci eu sunt numai solul Său! Refren: V-aduc Cuvântul prea frumos Chemarea blândă-a lui Hristos. Din traiul vostru rău Ieşiţi ne-ntârziat.

Ci numai mângâieri. de ce-ntârzii? Te-aşteaptă Domnul. Isus cum se frânge Pentru al vostru păcat! 3. Veşnic cu Tine să fiu! 473. Îngeri te-aşteaptă sus. pe cruce. . Salvat aproape.Azi Dumnezeu mai împarte iertare. Căci în curând El va veni! 3.Doamne. îmbrăcat în mărire. Căci toţi cei mântuiţi Sunt veşnic fericiţi.Trâmbiţi răsună prin negura vremii.În ţara lui Isus Acolo nu-s dureri. Grăbiţi acum deci şi veniţi! 472. de ce nu vii? Un glas încearcă-acum Să te oprească-n drum.Voi ce simţiţi.Salvat aproape. Să nu rămâi plângând Pe-acest pământ.. apoi. Cerul aşteaptă de şase milenii Să mântuiască-orice om. Cerul azi e-al tuturor. Încă o clipă de sfântă-ndurare. Iată. 3. 4. E-n joc viaţa ta: Nu-l asculta! 2. Încă avem Salvator.. Vreau ca.Salvat aproape. timpu-i trecut. că durerea vă-nvinge.Salvat aproape 1.Salvat aproape din calea rea. Cât încă nu-i prea târziu. 2. nu amâna! Te cheamă-al Tău Isus. ajută a mea pregătire. Nici lacrimi nu sunt sus.Cu El va-mpărăţi.Trâmbiţi răsună 1. Strigă profeţii-n Sion. Şi nu sunt căi de scăpat.

zorii se-arată. pace multă.Bucuria lumii trece. osana! . curând vom vedea ziua Sa! Sub zări senine. Uşa larg deschide! 475. copile? 1. Te întoarce cât mai grabnic. toţi laolaltă Îi vom cânta preamărire. La Cuvântu-I să iei seamă.Fericire.Iată. cerul pierdut! Aproape nu-i de-ajuns. Inima nu-nchide.Domnul iubitor te cheamă.Salvat aproape.Iată. Inima nu-nchide. Uşa larg deschide! 4. Domn în mărire. Nu zăbovi! 474. Inima nu-nchide. Cu mii de îngeri cânta-vom osana! 2. Cea din cer cu mult o-ntrece. Iată. Uşa larg deschide! 5. Domnu-n viaţă să-ţi răsară Uşa larg deschide! 3. Lasă-te de rău! 2.Iată.Viaţa cum o duci. Domn în mărire! 1. El vine.Viaţa cum o duci. El vine.Ale tale vise piară! Inima nu-nchide. Lasă-te-ntreg pătruns! Salvat de vrei să fii. copile? Inima nu-nchide! În aceste grele zile Uşa larg deschide! Refren: Facla vieţii arde falnic. Azi te cheamă Tatăl tău. Cerul se-ncinge de gloria Sa! Cu mântuiţii. El vine. Are tot cel ce ascultă. ce fericire.

stele.Pentru cei drepţi bucurii se vestesc Şi cu mult dor ei spre ceruri privesc! Fiţi pregătiţi într-un spirit şi-un gând. El poartă stele-n cunună. După cum promis-a Însuşi Domnul Isus! Refren: Tare răsună pe-acest pământ Vestea că Domnul revine curând! Azi toţi să strige cu dor şi avânt: "Vino Doamne să ne iei cu Tine-n curând! 2. 3. Pe cei aleşi s-adune! Aşa Cuvântul spune! 2. Căci Isus pe-acest pământ coboară curând! 477. aşteptăm Pe Domnul.Iată. cu toate vestesc Că în curând vine Prinţul ceresc.Trecut-au ani de suferinţi.Domnul curând se coboară pe nor 1. Dar ziua-aceea va fi doar suspin Pentru cei ce n-au urmat Păstorul divin. Isuse bun? . Cu ei de-a pururi cânta-vom osana! 476. Se coboară pe nor. De unde. să coboare În slava Lui. De ce-ntârzii.Sori. Gloria Lui orice ochi va vedea! Coruri de îngeri falnic răsună.3. grabnic.. curând.. Ca să-Şi adune iubitul popor.Domnul din cer coboară (Canon) Domnul din cer coboară Ca să ne ia în slavă. pe norul alb.Mai sus de-albastre zări.Domnul. lună. Ce-a aşteptat răsplătiri de nespus.Mai sus de-albastre zări 1. lăsăm Privirea să ne zboare. Aleluia-n cor Îi vom cânta! 478. Cu pribegiri amare Şi-n dorul lacrimii fierbinţi E-atâta aşteptare.

Dar nicicând eu pân’ acuma Faţa Lui nu am văzut. 4. să vii. Să izbăveşti pe Israel Din greu exil. de multe ori greşit-am. Am să-L văd necontenit! 2. faţă-n faţă. Tu. Emanuel. Să privesc o veşnicie Pe Cel ce mă mântui! Refren: Am să-L văd. Tu ne-ai spus Că ne vei duce-odată! Să vii. Fericit mă voi simţi. Ce-am să-I spun când L-oi vedea? Am să strig cu voce tare: “Mare e iubirea Ta!” 480.Ni-e inima pustie! O. mi-e dor! 5. faţă-n faţă… 1.Cu Isus. din lumea rea. Dar să Te privesc în faţă Tare mult mi-e dor. Tu.Ni-e dor de casa Ta de sus. Speranţă-i în venirea Ta! . El mult bine mi-a făcut. da.O. faţă-n faţă.El murit-a pentru mine.Cu Isus ah. Să mă satur de privit! Sus cu Domnul pe vecie.O.Ah. vino. Tare-am mai păcătuit… Vreau să văd pe Cel ce-mi zice: “Eşti iertat şi eşti primit!” 3.Cu Isus ah. ah. Doamne. Te aşteptăm Cu braţele întinse Şi candele aprinse! 479. vino.Te-am văzut dar ca-n oglindă. Scumpul meu Mântuitor. vin’ şi ne mângâie! 3. faţă-n faţă. Emanuel! 1. De ţara minunată! Acolo.

Isus.Isus. vino. Te aşteptăm la noi. a vorbit 1. al lumii dor. cel mult dorit. Tu. Ca să-Şi adune-al Său popor El vine negreşit! Refren: Va veni. al vieţii Domnitor 1. Ca să domneşti cu Legea Ta Să-nvingă-n lume dragostea! 3.Pământul nou. Cuvântul a vorbit. 4. Solemn El ne-a făgăduit Că în curând va reveni Ca Domn pe veşnicii! . Căci peste-al raiului hotar Nu trec cei cu păcat.O. Isus.Înţelepciunea cea de sus.Refren: Cântaţi! Strigaţi! Emanuel Se-ntoarce iar la Israel! 2. Cuvântul. Aleluia! Aleluia! Să-Şi adune-al Său popor. Isus al nostru Domn ceresc Pe nor va reveni! 3. Să fim cu toţii un popor. 2.Azi multe semne prevestesc Şi se-nmulţesc din zi în zi. va veni. Va veni curând pe albul nor.Hristos.Aşteaptă lumea în zadar Al păcii neclintit regat. al vieţii Domnitor.Hristos. Se dă ca fericit sălaş Acelui ce s-a-nvrednicit A fi al Lui urmaş! 482. Să cerţi invidii şi război Şi cerul să-l aduci la noi! 481. Cel ce pe cruce a murit.

vine-n curând! Vine Isus în curând! 2.Cei drepţi întâi vor învia. vă uniţi într-un cânt: Vine Isus în curând! Refren: Vine Isus. către ceruri priviţi: Vine Isus în curând!.În Paradis. . Şi ei pe Domnul vor vedea. Vine Isus în curând! 3. În slavă înălţat! 3.Tunet şi fulger. Ce frumos va fi atunci! Ah. Acolo sfinţii vor intra. Aşa precum L-au aşteptat.Spuneţi. coline şi munţi şi câmpii: Vine Isus în curând! Vine Acel ce pe cruce muri. sunaţi peste cer şi pământ: Vine Isus în curând! Voi. în curând. sunaţi peste cer şi pământ! 1.Trâmbiţi. solia purtaţi: Vine Isus în curând! 4.Refren: Ce frumos va fi atunci.Veştile zboară prin lume de zor: Vine Isus în curând! Strigă popoare-n durerile lor: Vine Isus în curând! 5. Cel rău nu va mai fi! 483. spre ceruri strigaţi: Vine Isus în curând! Râuri şi vânturi.Voi.Oraşul sfânt se va vedea. Pe cei iubiţi vom revedea. în slava sa. credincioşi. Ca să-şi primească plata lor În trai nemuritor! 4. peregrini. Cu-al Tău Eden preasfânt. 2. Dureri şi moarte vor pieri.Trâmbiţi. vino Doamne.

morminte. Refren: El vine.Veşti de sfântă speranţă străbat depărtări: Domnul vine în slavă-mbrăcat! Peregrinul aude spre casă chemări Din dureri şi adânc de păcat..Domnul vine pe alb nor (Canon) Domnul vine pe alb nor Să-Şi adune-al Său popor. amin! La un pas este ţara de sus! Mai răbdaţi. Ca să ne iei la Tine. 485. Mii de mii vom striga cu un glas.Veşti de sfântă speranţă 1.Peste o clipă veţi fi fericiţi: Vine Isus în curând! 484.Atâta dor s-a strâns în pieptul nostru slab. mai vegheaţi! Încă foarte puţin Şi vom fi toţi cu Domnul Isus. Slavă Lui toţi să-I cântăm Şi în veci să-L lăudăm! 486. Mântuiţi pentru veşnicii! 2. De pe-ntregul pământ vor sui.. De-atâta timp. Că vom fi lângă Domnul acas’. iată-L..Atâta dor… 1. Credincioşii ce dorm în Isus. vino Doamne. larg. Într-un fără hotar osana fericit. privind cu dor nespus… O. vino iar. vino în mărire! Te aşteptăm. Domnul va-mplini Şi vom fi..Când va fi revederea cea fără sfârşit. în slavă. să iasă cei drepţi.. de sus… 3.Se deschid. de veacuri adunat! Noi aşteptăm să vină iar în slava Lui Acela care crucea ne-a purtat! Refren: O. în strălucire. bunule Isus! . vine iar! Ce-a promis.Aleluia din nou! Aleluia. pe nori. vine.. 4. mântuiţi. În Edenul măririi. prin iubirea Lui.

În care intră încă cine vrea.Prin ‘nălţimi se-aude zvon 1. Aceşti trei îngeri tot nepregătiţi. 487.Cerul e plin de binecuvântări. Că n-am ajuns la orice limbă şi popor. În foc şi-n jertfă zilnic oţeliţi! 3. În Duhul Tău şi-n noul Legământ de har. că noaptea s-a sfârşit! 1. Mirele s-a-ncoronat.Prin ‘nălţimi se-aude zvon. Prin albastrele tării. se văd minuni de veşnicii! Tot ce-am sperat Isus va împlini. sus! Trâmbiţi. Îngeri merg grăbiţi spre tron. Însoţit de mii şi mii. noi. Către lumea stelelor. vine iar! 2. că noaptea s-a sfârşit! Priviţi în zări: lumina s-a ivit! Vine Isus aşa cum ne-a promis! Trâmbiţi.Cine-ar putea din drum a ne opri? Iată. harpe de lumini. doar noi suntem de vină. Trâmbiţi sunaţi. începe marea zi! 488.. sunaţi la porţi de Paradis! 2.În Tine Doamne-mi mai adăp speranţa mea. În zăbovirea şi în graba Ta. sunaţi.Cei salvaţi pornesc spre sus Să-ntâlnească pe Isus. Haina slavei a-mbrăcat.. Într-o clipă sunt schimbaţi Şi spre ceruri înălţaţi. sunaţi. că vine iar Isus! 3.2. Aleluia.Trâmbiţi. pe albul nor. Glasuri. 3..Dumnezeu din Paradis Braţele Şi le-a deschis . Spre-al pământului hotar. sunaţi.De n-ai venit. Îngerii toţi ne-aşteaptă cu cântări! E pregătit locaşul nostru.Trâmbiţi. Mântuiţi şi heruvimi Au pornit.

. curând. şi mie în ceruri. Cerul tot a-mpodobit. servii Domnului. Vă pregătiţi un alb veşmânt. şi mie un loc! 4. aud glas de biruitori.. zăresc ai Edenului zori. Te rog. iubirea. Ieşiţi ‘naintea Sa! 3. Căci voi sunteţi străjerii Lui Pe-acest străin pământ. Să las Babilonul în urmă..Atât de aproape e Domnul. Doamne. Cuvântul mi-e sigur reper. să treacă mai iute şi ultimul lumii suspin! 2. Cetatea cea sfântă îmi cheamă privirea. Într-o clipă vom cânta: Aleluia! Osana! 489. cântarea de dor.. să trec peste-al lumii abis! 3.Atât de aproape e Domnul! 1. cu lacrima rugii de foc. Doamne. Întoarce-Te. Dă-mi. 4. Alungă.Atât de aproape e Domnul. şi ultima noapte de chin. iarăşi.Atât de aproape e Domnul.Cu lămpile arzând Vegheaţi în noaptea grea. 2. Vestiţi al Său Cuvânt.. Fă-mi. s-avem iarăşi cerul senin. Să fii şi tu numit. Şi-n liniştea vieţii eterne. văd îngerii gata de zbor. Doamne.Va fi venirea Sa Un fulger în apus Şi orice ochi Îl va vedea Pe-al păcii Domn. văd Legea deschisă în cer. Doamne. „Rob bun şi credincios"! . frate. Să treacă. Să treacă.O.. Isus. aud râul vieţii curgând.Atât de aproape e Domnul. servii Domnului 1. Spre slava lui Hristos. Văd pomul vieţii pe maluri şi pacea în veci surâzând. Imnuri noi a pregătit. să spun tuturor ce-ai promis. intră-n rând.Voi. Doamne. să treacă mai iute şi ultimul lumii suspin! 490. Isuse.Să primească-al Său popor Aşteptat cu-atâta dor. Să-mi fie deplină jertfirea.Voi... fă-mi.

vom admira pe Prinţul vieţii noastre. căci El ne-a mântuit! 493. Căci Tu ne eşti salvare! 3. Cu dor. Ce-o voi găsi la Tatal meu acas’… . Tresaltă inima cântând Această dulce veste.. se-arată-ai zilei zori! Să fim găsiţi veghind. Ca rod al jertfei Lui.. În orice-ar fi nu văd decât un pas Prin care urc spre marea mângâiere.. sus În sfântă nemurire! (:Cei ce-L aşteaptă pe Hristos:) Îi ies spre-ntâmpinare Cu bucurie mare. îmbrăcaţi în alb. Ca să ne iei la Tine. Răbdând toţi o vom duce. încinşi spre aşteptare. a Ta venire.Izbucni-vor atunci cântări de veselie. scump Isus! 1. (:Şi ce va fi când Te-om vedea?:) Cânta-vom în mărire Nespusa Ta iubire!… 492.491.Mi-e dor de cer.Mi-e dor de cer 1. sosi-vom printre astre. (:Cu Tine trecem noaptea grea:) Prin suferinţi amare. Odihnă vom gusta..Tresăltaţi.În curând. vom repeta-n vecie Cântarea Mielului. vine-Isus! E ceas de trâmbiţare Şi negurile fug. pe veci. 2. nu-mi pasă de durere. în Paradis! Răpiţi. lângă tron.Noi aşteptăm o. cântându-I cu mult dor! 2.Te aşteptăm căci vii curând Şi timp mult nu mai este. Pe feţe vom avea un zâmbet nesfârşit! Şi.Noi aşteptăm o. Ce-n lume S-a-njosit şi cerul ne-a deschis! 3. vine-Isus! 1. scump Isus.De-i viaţa grea aici la noi.Tresăltaţi. Ne mângâiem căci pentru noi Ai suferit pe cruce.

în sfârşit… 494. Şi.Va veni o zi când vom părăsi Ţărmul lumii de păcat. dureri şi le-om uita. pe alb nor.Va veni o zi când ne va primi. Isuse. nimic nu mi-ai lăsat… 3. splendori fără de nume Voi admira cu sufletul uimit Şi voi cânta pe-a veşniciei culme Că am ajuns acasă. ce loc Isus pregăteşte sus Pentru-ai Săi moştenitori! 4.Te-aştept zilnic. În veci Domn să-mi fii! 495. Domnul va veni. Să fiu acasă-n veşnicii! 2. Din lacrimi strâng mănunchi de bucurii Şi-aştept sa trec pe porţile Cetăţii. Refren: Va veni.Va veni o zi 1. Ca popor. Isuse! (Canon) Te-aştept zilnic.Un cer de vis. din glorii şi renume Nimic de preţ. tristă lume! La orice pas mereu m-ai înşelat : Din bogăţii. . Dar nu vom uita cum iubirea Sa Ne-a salvat la Golgota.Te voi uita de-a pururi. Îl vom vedea şi-I vom intona: „Mare e iubirea Ta!” 2. Te-aştept ca să revii.Va veni o zi când se vor sfârşi Griji. zări vom ‘nălţa cântări Pentru Cel încoronat! 3. în faţa Sa.. Da.Va veni o zi când ne vom uimi De-ale cerului splendori! O.Refren: Dar până-atunci eu cânt pe calea vieţii. spre alte.. da! Va veni o zi Când.

şi nu va zăbovi. Ne vom întâlni sus cu Domnul. Orice om va fi zorit! Daţi de veste cât e har: Aleluia. vine iar! Sfântă speranţă-n inimă purtăm. vine. În curând acasă toţi vom fi. în curând Isus. va reveni! Refren: În curând Isus. vine iar! Sfânta speranţă-i plină de puteri. În curând acasă toţi vom fi! 2. În curând în casa Lui vom fi! Cei răscumpăraţi pe Isus Îl vor slăvi Veşnicia toată. 497.Sfânta speranţă azi ne dă puteri Să-nfrângem nori de rătăciri.Sfântă speranţă 1.Vom vedea pe-ai noştri ce-n Domnu-au adormit. Căci Isus. Când Isus. Aleluia. tresaltă şi nu te-ngrijora.Sfântă speranţă-n inimă purtăm Că Domnul vine în curând! Credinţa-aceasta de la El aflăm. într-o zi. zi de zi. al iubirii Domn. În orice timp.De pe-al slavei tron.Ai curaj. tresaltă! 1. pe nori.Cel ce vine. El ne-a promis şi va veni! 2. în orice loc! .Ai curaj. Ne vom bucura în căminul fericit Pregătit de Domnul pentru noi! 3. Întemeiaţi pe-al Său Cuvânt! Timpul este împlinit. Cel plin de har. Ea ne consacră sfintei Sale vreri Şi din păcat dă izbăviri! Prindeţi azi solia ei Pe-al iubirii Lui temei. În curând va reveni. Noaptea lungă trece şi-o zi se v-arăta. EL ne va încununa! 496. Vom vedea pământ şi ceruri noi.

Doar pentru ea noi vom trăi! 498. Doamne. în curând! Vino. Curând Îl voi vedea! 3. Zorile măririi Sale orice om le va privi! Hrist revine! Hrist revine! Cântu-acesta-l vom ‘nălţa! Cântu-acesta-l vom ‘nălţa! 3.Se-arată în curând Isus. Acesta-i Cel ce m-a iubit Pe când eu n-am ştiut! Refren: Va veni da. Doamne. curând Îl voi vedea: El e răsplata mea! .Acesta-i Salvatorul meu 1. popor de peregrini? Timpul este împlinit.Sfânta speranţă nu va zăbovi: Se-arată zorii ei senini! Mergem spre casă! Cine ne-ar opri Pe noi.Acesta-i Salvatorul meu În care am crezut.Hrist revine peste fire. Mântuitorul! A Sa iubire am cunoscut. Te-aşteptăm! 2.Orice deal şi orice vale jertfa Lui o vor vesti. Ceru-ntreg e pregătit. Tresălta-voi cu tot poporul: Iată-n Cine am crezut! 2.Hrist revine! 1. Iar Isus stă la hotar. mâhnire. Te-aşteptăm! Prinţ al păcii. veste bună proclamaţi! Alinaţi dureri.3. Curând. în curând! 499.Şi dacă pentru Domnul meu O cruce voi purta. Aşteptând să vină iar! Sfânta speranţă nu va zăbovi. În toată slava Sa! În El am pus nădejdea mea. şi speranţa înălţaţi! Hrist revine! Hrist revine! Prinţ al păcii.Să răsune-n lumea toată azi solia ce-o purtaţi. Harpa fie înstrunată şi în coruri tresăltaţi: Hrist revine! Hrist revine! Vino.

Cântă stelele iubire. Durerea s-a sfârşit.. Porţi de aur. Orice ochi va vedea slava Sa! Refren: Nu! Hristos nu va-ntârzia! În curând vom striga: Domnul vine! Iată-L. glorie.Domnul este Cel ce-aşază masa-n cer la toţi cei buni. glorie.500. glorie. Aleluia! Pe veci răscumpărat! 4. Glorie. pentru-a fi frumos deplin. porţi de slavă se deschid spre veşnicii! Ce minunată zi! Glorie. Mii de imnuri triumfale cheamă-acas’ pe cei străini.Pentru cei ce-n val de patimi adevărul l-au păstrat. Aleluia! Glorie. limpezind toată zarea. printre lacrimi. glorie. Isus va veni. glorie. glorie. glorie. glorie. zori de cer au răsărit. Aleluia! Glorie. peste râuri de lumini. poate fi dimineaţă.. Aleluia! Glorie. Aleluia! Isus fie mărit! 501. Pe veci răscumpărat! Glorie. glorie. Aleluia! Durerea s-a sfârşit… 2.Când El va veni.Când El va veni 1. Domnul este Cel ce pune peste fruntea lor cununi! Tot cu nume de iubire fiecare e strigat.Dinspre lumile măririi osanale vin şi vin. Aleluia! Glorie. glorie. Valea morţii se-nsenină. vine! . Aleluia! Glorie. Aleluia! Glorie. Aleluia! Glorie. Bucuria mântuirii se revarsă-n infinit! Isus fie mărit! Glorie. Aleluia! Glorie. Când zorii răsar peste neguri şi ceaţă. glorie. pe Isus L-au aşteptat. Pentru cei ce.Printre nori de osanale. glorie. Aleluia! Ce minunată zi! 3.Printre nori de osanale 1.

De-orice rău cei aleşi vor scăpa. Lumea-ntreagă să ştie că Domnul revine! Maranata să cântăm. dorul. Vine Domnu-n mărirea Sa! Maranata. Ne scapă de oftat! . nici sfârşit în pruncie! Ah.Şoapta vremii 1.Atâta frumos vom trăi pe vecie! Tristeţi nu vor fi. Cei obidiţi.Aleluia. Aleluia! 2. Cu marea Sa putere Ne-aduce mângâiere.Maranata să cântăm. cu Isus vom cina! 502. 3. Ne vesteşte tuturor Că-n mărirea promisă Isus vine iară! Refren: Maranata. Când El va veni printre flăcări de slavă.Sculaţi. Maranata. sculaţi! Lăsaţi voi plânsul. Bucuria cerească să simtă oricine! 503. Privirea ridicaţi! Căci Domnul adorat.Sculaţi.De-ar fi în apus când Isus va să vină.Şoapta vremii. chiar în beznă deplină. căci Domnul vine Ca Rege şi-Mpărat! Primiţi cum se cuvine Pe Cel ce ne-a salvat! Creştini. dinspre cer. Amin! Aleluia. suntem gata Să ieşim a-L întâmpina! Vine ziua minunată. Cu speranţă şi viaţă la noi se coboară. În noapte târziu. Amin! 2. vă deşteptaţi: Aproape-i veşnicia! Cu toată bucuria Solia proclamaţi! 2.Aproape este Domnul. căci Domnul vine! 1. cine-ar putea ziua Lui să descrie? Fericiţi.

Veţi fi cu toţi bogaţi Căci Domnul vă hrăneşte. cum se-mplinesc semne-n cer şi pe pământ! Ştiu că ele ne vestesc: Vine. Sună trâmbiţi de argint! Vine. cel aşteptat? "Văd. noaptea se destramă. popoare! 1. tu. străjer trudit 1. vine Domnu-n slava Sa!" 505. tu. Tresăltaţi. Izvor al nemuririi. .Ascultaţi veste bună.Ascultaţi veste bună. vine marea zi!" 2. Însă nu mai este mult. Şi-n ceruri vă primeşte Să-I fiţi de-a pururi fraţi! 4. uimit.Spune. Se-arată-al păcii Împărat. că zorii răsar Şi nu-i altă veste mai mare. Cântaţi-I de bun venit! 2. pe munţi. chiar de-i încă noapte grea. deja se-aprind zorii sfintei veşnicii. străjer trudit: ceasul lumii cât mai e? Cât mai e de suferit? Când se-arată zorile? "Sus. popoare. tu. În veci să Te slăvim! 504.Spune.Sculaţi cu grabă mare. vine Domnul sfânt!" 3. străjer trudit: cât mai este de oftat? Când apare-n răsărit albul nor. (:Mai plină de-atâta har!:) Refren: Iată. glas de veghetor: dimineaţă când va fi? Peste lacrimi. Săraci de pe pământ! El vine cu-ndurare Din cerul Său cel sfânt.3. popoare. Rege al măririi.Spune.Spune.Răsplată mare-aduce Acel ce ne-a iubit Şi pentru noi pe cruce Din dragoste-a murit! Aşa de mult dorim O. peste dor. Soarele e-n răsărit. soare când va răsări? "Şoapta cerului ascult.Să cântăm împreună.

întreaga suflare.Sculaţi. ca Isus! 4. (:Căci El ne-a răscumpărat! :) 506. Atunci ura-n veci va dispare (:Şi dragostea va domni. Domnul nostru vine.Al slavei fulger va lumina Din răsărit până la apus. :) 3. Primiţi-L. El va fi privit Domn şi Împărat! 3. Pe nor venind. Doar ei vor trece-al veciei prag Spre un nou pământ! 508. Domnul vine! 1.Aleluia.O veste bună pe înălţimi: Vine-n curând mult dorita zi! Dar câţi vor fi dintre cei chemaţi Când El va veni? Refren: Astăzi. alege pe Domnul: E cea mai bună zi! Şi vei avea loc la nunta Lui Când El va veni! 2.Aleluia. Spre cer fruntea ridicăm! 507. vine pe alb nor! . dealuri şi coline! Frumoasă-i speranţa noastră.Ascultaţi veste bună. Domnul vine! Pregătiţi al Său popor! Îngeri mii vestesc solia: Iată.O veste bună pe înălţimi 1. Dumnezeu e-al vostru-Mpărat.Domnul atunci va privi cu drag La cei în albe veşminte stând.În curând Isus va veni.În loc de spini. popoare. Săltaţi. Domnul nostru vine! (Canon) Sculaţi. aur împletit Are pe cap Cel crucificat. În ceruri Legea se va vedea Sfântă.

vrednic şi-adevărat Ne-a dat vecia şi cerul ne-a dat! A Împăratului nostru să fie Slava şi lauda în veac de veac! 2. Zorii unui nou pământ! 4.Ne pregătim de drum 1. e înserare. Ne-aşteaptă îngeri cu harpe de dor. Profeţia s-a-mplinit! Nu mai este timp de-acuma! Cine este pregătit? Aleluia! Aleluia! Mântuirea a sosit! 509. vine ziua! Noapte grea a fost de-ajuns! 3. străjeri ai lumii. Mai zăbovim doar o clipă pe cale.Al miazănoaptei cer se însenină. Biruitori. De mii de ani Isus e-n aşteptare Să moştenim cu El noul pământ! 3. trecând valuri şi vânt. vine iar Isus! Aleluia.. Refren: Domnul cel minunat.Ne pregătim de drum.Aleluia. 510. Să înălţăm un cânt şi-un ultim vers. E-un ultim ceas de har în Univers..Sunt creat să fiu iubire (Canon) Sunt creat să fiu iubire.Vă treziţi.Decât lumea de-ntuneric Cerul este mai presus! Cu lumină şi speranţă Vine. .Ziua mântuirii Sale Se arată în curând! Vor vedea cu toţii slava Şi mărirea Celui sfânt! Aşteptaţi.Ne îndreptăm spre ţărm cu nerăbdare. Cununi de slavă se-adună de zor. Domnul vine! Vine-al nostru Salvator! 2. în consacrare. Pe pajişti verzi inundate-n lumină.

4. Roade scumpe se coc.Domnul revine! Prin a Lui iubire.Dumnezeu e Tatăl meu Şi curând. Azi cât nu-i prea târziu. Vom birui lucrarea celui rău. în nemurire Voi fi cu El. Domnul revine! Azi vestim în lume: Suntem în cel din urmă ceas de har! Să ştie toţi că nu-i decât un Nume.Domnul revine! 1. 3. Înveşmântaţi ‘n-a Sa neprihănire. mereu! 511.Ascultaţi. Tot ce-am sperat nu poate fi-n zadar! 2. peste orice val de ispitire.Domnul slavei Se-arată Peste orice popor.Domnul păcii Se-arată. (:Oare cât stai de bine? Eşti neghină sau grâu?:) 513.Domnul revine! Ce solemnă veste! Ceasul profetic se-mplineşte clar. 512.Secerişul e mare. Al Său Cuvânt pe veci statornic este. Să fim Mireasa Mielului cel blând. Semne mii prevestesc: (:Vine Domnul îndată Împăratul ceresc!:) 2. Mult mai puternic este harul Său. (:Grâul pus e-n hambare Şi neghina pe foc:) 4.Te întreabă creştine. străjerul cheamă! . (:Le va da drept răsplată După faptele lor!:) 3. Prin care-avem al mântuirii dar. Căci. chemând la trai curat şi sfânt.Domnul păcii Se-arată! 1.Domnul revine! Trâmbiţi de trezire Sună.

La al redeşteptării zvon! Isus Se v-arăta. Sunaţi din trâmbiţă-n Sion! Miezul nopţii-n turnuri bate. Încununaţi cu-ai vieţii lauri. cât te-mbie divinul Isus! Deci. Ţi-aducem toţi. Tu pentru noi ai pregătit! 514. Ce nimeni n-a simţit. de ce să mai pregeţi? O. Hristos Isus! În cetatea cea de aur.Ziua cea mare e-aşa de aproape. Cum urlă-a neamur’lor furtună! Fecioarelor.1Ascultaţi. Aleluia! Ce loc slăvit. vino pe-al Tău tron. Ce ochiul n-a privit. Aleluia! Noi Te urmăm. Încoronat ca mândrul soare! A’ voastre lămpi iluminaţi! Ah. vă deşteptaţi! Mirele-n nor alb apare. Să-ţi dea răsplata Sa. Isuse veşnic Domn.Timpul de har e pe sfârşit! (Canon) Timpul de har e pe sfârşit Şi veşnicia a sosit! Lasă-te de lume şi pofta cea rea.Auzi paznicii cum sună. armura ţi-o pune. cu toţi veniţi Şi pentru cer vă pregătiţi! 2.Ziua cea mare e-aşa de aproape! 1. Mai sus de îngeri Tu ne-ai pus. Aleluia! Haideţi. străjerul cheamă! În muntele cel sfânt daţi larmă. căci Mirele vine . Domnului să-I dai toată inima! 515. Din gura noastră pe vecie. Isus iubit. ne bucurăm La nunta Ta ca să intrăm! 3. scoală grabnic.Laudă mărire Ţie. grăbiţi. Şi ieşi să-ntâmpini cortegiu-mpărătesc! 2. moştenitor ceresc? Scoală îndată.Fiu al luminii. Deci scoală-te şi lasă toate. Cum poţi să dormi.

Învinge tot ce te leagă de pământ! 5. turmă mică. vino.Fraţilor.Înconjurat de oştirile de sus! 3. Însuşi Domnul va lupta! Pe copiii care-L cheamă Îi va binecuvânta! Sus privirea. Vă clădiţi ca pietre vii. nu lăsa veşnicia să-ţi scape. se-aude al cerului vuiet. Voi cei slabi şi obosiţi. nădejdea voastră. Geme de teama de ce va urma… I-auzi. Zilnic aşteaptă-L pe Cel înviat! Vezi cum se-aprinde lumina pe dealuri. Fugi de dorinţele lumii deşarte.Înainte. Voi sunteţi ai Săi copii! 3. sosit e ceasul! 1.Ai curaj. Domnul nostru se grăbeşte.Numai spre Domnul păstrează-ţi privirea. Nu e ceas mai preţios! Cercetaţi a voastre inimi. şi nu întârzia! 4. Împliniţi al Său Cuvânt. lupta nu o conteni! De vrăjmaş nu-ţi fie frică. Deci şi voi să vă grăbiţi! 517. El e Dătătorul vieţii. Încă puţin şi vei fi eliberat! 516.Luminaţi în întuneric. Grăbeşte. tu. sosit e ceasul Când să vină iar Hristos! Cerul e atât de-aproape. Şi-n credinţă fiţi uniţi! 2. prin Isus vei birui! . fără teamă.Fraţilor.Vezi cum suspină o lume pierdută. Toate vor trece luate de vânt! Vezi. Ca să recunoască lumea Că sunteţi din neamu-I sfânt! În Isus. turmă mică! 1. Ai curaj. tu. Orice faptă cumpăniţi! Lepădaţi tot ce vă roade. bărbăteşte.

ce-alegi hotărăşte.Lumina-a ieşit Şi-nţeleptu-o găseşte. În ce ceas Hristos vine. zorii-acum s-au arătat! Pentru mulţi acea zi mare e ceva neaşteptat! Veseli fiţi că vine Domnul. Căci va sta la sfânta cină numai cel învingător! Coapsele acum vă-ncingeţi. în rugă. lăsaţi să sune ăst mângâietor cuvânt: E a Tatălui dorinţă să vă dea un nou pământ! E a Tatălui dorinţă! E a Tatălui dorinţă! E a Tatălui dorinţă să vă dea un nou pământ! 2. Mirele ca să-L primiţi! 4. fraţi. Deci. surori.Deşi nu ştim când 1. Stătea proorocit Tot ce azi se vesteşte.Dacă lupţi pentru cunună. privegheaţi deci. nu ştim când! Refren: Va veni. Îmbrăcat în mărire În ce ceas.Nu vă daţi în mreaja lumii. fiţi pregătiţi! Pregătească-se tot omul! Pregătească-se tot omul! Pregătească-se tot omul. Mirele ca să-L primiţi! Noaptea-ntreagă strajă faceţi! Noaptea-ntreagă strajă faceţi! Noaptea-ntreagă strajă faceţi. Aleluia Aleluia. Vestind pe curând Arătarea-n ‘nălţime.Fraţilor. Domnul vine pe nor. pofta cărnii n-o-mpliniţi! Lepădaţi orice ispită şi de luptă vă gătiţi! Chiar de-om suferi ocara pentru crucea lui Isus. surori. Dar tot ştim atât: Că sunt semne mulţime. zvârle ce-i stânjenitor.Deşi nu ştim când. În curând primim răsplata de la Regele de sus! În curând primim răsplata! În curând primim răsplata! În curând primim răsplata de la Regele de sus! 3. fraţi. lămpile vă pregătiţi. Pregătească-se tot omul.Privegheaţi fără-ncetare. Că totu-i sfârşit. Va veni. Că nu-i timp de gândit! . fiţi pregătiţi! 518. În ce ceas. nu ştim când! 2. ziua chiar de nu o ştiţi. Noaptea-ntreagă strajă faceţi.

şi-atât: (:Isus îţi e scăpare! :) 5. Şi grabnic lucraţi Cât mai este lumină! Mult n-o să-aşteptaţi. toţi! 1.În rugă vegheaţi. mai veghezi? Zorii-au răsărit! Îi vezi? Vine ziua.Bate ceasul vremii. Dangăt de clopot. În El sper totdeauna. vine-n grabă marea zi! .El vine spre a-mpărăţi. iată-L! :) 4. bate ceasul lumii Miez de noapte pe-ntreg pământ! Sus.Bate ceasul vremii 1. Căci Isus stă să vină Privegheaţi. ceasul profetic. Aşa cum le făgădui. Zoriţi în pregătire! Ca mâine va veni Isus (:În toată-a Sa mărire!:) 2.Sculaţi fraţi.Mărire lui Isus eu cânt.3. în turnuri. Pe-ai Lui să-i libereze.O. Ţineţi candela plină. fulgere în răsărit! Dang. mică turmă-n grele vremi.Apocalipsa (Canon) Apocalipsa. ‘L-aştept să vină în curând (:Ca să-mi primesc cununa! :) 521. vă rugaţi! 519. dang! Vine judecata! 520.Sculaţi fraţi toţi şi capul sus. Ocara-i ţi-e onoare… Statornică să fii. (:Vrea să-i încoroneze! :) 3.Şi dacă lumea te-a urât. să nu te temi (:Căci vine Domnul. Să ai curaj. Iubită eşti de Tatăl.

Să fim dar treji orice ar fi! Refren: Să priveghem. au fost întotdeauna.Să priveghem. Dar. vino iar! 522.Sfârşitul veacului trăim! 1.Sfârşitul veacului trăim: Un veac de ură şi război. .Să priveghem.2. s-a împlinit! Ora-n turnuri a sosit! Dă de ştire.Să priveghem. Tu. să priveghem! Vine Domnul. Mai aşteaptă doar un semn. Privind mereu spre zări cereşti! 523. ia ascultă marea zi! 4. El vine iar! Ce fericire negrăită! Se va sfârşi al nopţii chin amar. la cer privim! Nu e mult şi vine Domnul iar la noi! Refren: El vine iar. iată.Minunate glorii. datoria demnă. fugind de ispitire. dă de veste lumii-ntregi! 3.Să priveghem! 1. străjer. dă de ştire-n grab’! Ce s-a spus. rugându-ne întruna. mulţi se-adună Pe Isus a-L întâmpina! Oare eşti şi tu-ntre ei? Oare cânţi şi tu cu ei? Vino Doamne. curând! 2. vin’ degrabă. căci noi în tot momentul Cercaţi suntem de patimi omeneşti. Uitând trecutul să-ndreptăm prezentul. Fiinţa noastră să ne-o consacrăm! Să devenim fii demni de mântuire Şi pe Isus să-L aşteptăm! 3. Că nici nu ştim când Domnul va veni.Trâmbiţi tot răsună. clipe de istorii Au urcat către culmi de timp! La al Cerului îndemn. Ia priveşte. fericiţi.Clipa e solemnă. Iar semne-au fost.

Mielul pentru noi jertfit! . "AMIN".Spuneţi în lume. În Edenul Său cel sfânt.E cerul şi pământul plin De semnele venirii Lui. Care-n Ghetsemani în prosternare Vă-arătă cum să luptaţi! 4. În curând se-arată-al nostru Rege Îmbrăcat în slava Sa! 525. Domnul apare În maiestatea Lui! Refren: Da.Lăsaţi lămpile acum să ardă! 1. ce splendori. Cuvântul Său e "DA". printre popoare.Spuneţi în lume 1. Spuneţi orişicui.Căci Domnul vine iar! 2.Ce zi măreaţă.Rugăciuni de sfântă consacrare Lui Isus Îi adresaţi.Lepădaţi plăceri şi răutate.Privegheaţi şi ţineţi sfânta Lege. În El nici o umbră de schimbare nu-i! 3. Când trâmbiţa va răsuna Şi Domnul va veni pe nori! Fericiţi şi plini de slavă-I vom cânta! 524. Noaptea dispare. Fie lupta cât de grea. Pe Isus întâmpinaţi! Refren: Privegheaţi. Staţi uniţi lângă Hristos Şi vrăjmaşul nu vă va abate Cât ar fi de mânios! 3. cu candela împodobită. că în curând Ne va duce-n slăvi senine. 2. Isus revine! Privegheaţi. vine Domnul slavei.Lăsaţi lămpile acum să ardă Şi în rugă privegheaţi! Voi.

luminează-ntreagă viaţa ta prin Spirit Sfânt! 2.Hai la luptă sfântă. Sunt doar avertizări! 3..Plină-i de iubire oare-a ta simţire. 5.. multe dezastre. Nici ameninţări! Semne în astre.Veşti de războaie nu ne-nspăimântă.Glasul Domnului (Canon) Glasul Domnului a fost Duhului meu adăpost. Şi compătimire ai de cel sărman? Pui tu stăruinţă pentru biruinţă Până-n ceruri vei intra? 3. Răsplătire vei avea! 527. privind către ceruri.Vă bucuraţi. Te întreabă dacă-a’ tale fapte şi pe alţii-atrag! Dacă nu..Sau doreşti tu poate a rămâne-n moarte Şi să nu ai parte de eternul cer? Când cei drepţi sălta-vor şi în cer cânta-vor. . degrabă. În abis tu vrei să pieri?. Când vrăjmaşul a venit. frate drag.. Cum Isus cuvântă-n Evanghelia Sa! Strălucire mare ca un veşnic soare.Haideţi cu osanale Şi cu bun venit! 2. Refren: O.Luminezi tu oare? 1. Neavând drept soare pe Isus cel blând? Rază luminoasă poartă a ta faţă Chiar asemeni Celui sfânt?.În curând Se-arată Domnul care poartă Pe toţi drepţii-n ceată către cerul ’nalt! Vrei şi tu a merge sus spre a culege Roada unui trai curat? 4. Voi ce-L aşteptaţi! Ce răsplătire! Ce fericire! Glorie Lui cântaţi! 526.Luminezi tu oare lumea care moare. frate. către cer te-avântă.

E timpul dorit şi chemat. vine iar! 529. Dor de cer fremătând ne-ncetat. A venit ziua Lui.Isus te-a salvat de la moarte. vedeţi semnalul? 1. ziua Mielului blând. în veci.Fraţilor. Şi nu te lăsa biruit! 4. peste suflet.Se revarsă-n văpăi ceru-ntreg..Se aude. de profeţi aşteptat. Se adună din inimi. luminând Slava Lui peste-al lumii hotar. goarna-ncepe să sune: E ultimul mare război! Când Domnul te scoate din lume.. se grăbesc glasuri mii Într-un ultim şi sfânt legământ. Iubirii divine de-acum vom cânta: Aleluia.Fără luptă a fugit! 528. Şi nu mai e timp de pierdut? 3. Se întinde pe-ntregul pământ.Ascultă de Domnul acuma. 3. Este dor adunat din vecii şi Cuvânt. Refren: E timpul măreţ.Fraţilor.Se aşterne frumos 1. Semne-n cer se-nteţesc.Se aşterne frumos. Ridică-te iar. un cânt. Osana! 2.Alungă chemarea mulţimii. Dar încă mai ai de trudit! Aleargă spre cer mai departe. Şi teama din inima ta! Te-aşteaptă cântând heruvimii. goarna-ncepe să sune! 1.Auzi. Fii tare şi nu te lăsa! 530. Să nu mai priveşti înapoi! 2.. Hrist e Domn. crescând. vedeţi semnalul dinspre veşnicii? .. de-ai căzut! Nu vezi că e-aproape furtuna. Tresăltaţi.Auzi. zvonul Ploii Târzii. curat.

vine-al nostru Domn.Neguri destrămate 1. 3. Planul să-Ţi fie-mplinit! 2.Greu şi lung mai e războiul. Ce Tu ne-ai făgăduit. Inima noastră-i deschisă. dar se va sfârşi. Stropii ei scumpi ne trimite. slavă şi-nchinare! 2. Dar vitejii ştiu să lupte pentru Dumnezeu.Mari ispite ne atrag de partea celui rău. Ceas profetic bate. Iată. vine judecata! Daţi de ştire-n larga zare. Înviorarea revarsă.Ploaia Târzie promisă 1. ‘Naintea ta ne plecăm! 532. Mult timp nu mai este.Iată steagul! Sună goarna! Haideţi bravi ostaşi! Cu Hristos străpungem oastea marelui vrăjmaş! 4. Fiţi cu ochii către cer: Vom sta prin al Său har! 2.Duceţi marea veste. 3. Refren: Ploaia Târzie. Eu vin curând!” Isus ne-ndeamnă iar. Udă-nsetatul Tău câmp. cu El vom birui! 531. Unda ei vine voioasă Şi-aduce pline puteri.Ploaia Târzie promisă Trimite-acum Te rugăm.Ne soseşte ajutorul şi vom birui! Refren: “Nu cedaţi.Ploaia Târzie promisă Vine din mari depărtări. Trei solii azi trâmbiţează pe pământ şi mare: Daţi mărire Celui veşnic. holdele sunt gata. Domnul stă să vină.Neguri destrămate zorilor se-nclină.Ploaia Târzie promisă Vars-o în lume de-acum. toţi să ia aminte: .

Slavă. (:Şi te-a găsit. demoni ies din fire. ziua Lui cea mare! 533. şi te-a salvat?:) 2. Bucuria-n toţi renaşte. Izbăvirea a sosit! 534. Cerul tot va fi curat! 3.Vezi.Să-I aduceţi închinare bunului Părinte. 3.Cade Babilonul. Miel nebiruit! Tresăltaţi. pământ şi mare.Vezi. pentru-aceeaşi vină.Ziua mântuirii gata-i să se-arate. vine-mpărăţia Sa. Tremurând sub trâmbiţări! Toţi duşmanii-n faţa-I sfântă Se topesc în remuşcări! 4. Cel pe cruce răstignit! Îngeri mii Îl înconjoară Judecata a sosit! Refren: Aleluia. Tot mai mult li-e tronul dat spre nimicire. pământ. Cine stă sub semnul fiarei. cine i se-nchină Va avea aceeaşi soartă. Eşti cu iubire-nveşmântat? Ştii că Isus te-a căutat.Cer. cinste şi-nchinare Ţie.Eşti tu creştin adevărat? 1. Aleluia. vine-mpărăţia Sa! 2. se înspăimântă. 4. pe nori El vine iară.Orice ochi Îl recunoaşte Pe Hristos cel înviat. În cuprinsul firii.Eşti tu creştin curat mereu Ascultător de Dumnezeu? Trăieşti aşa precum s-a spus (:Ca un copil al lui Isus?:) . ceas profetic bate. Trei solii azi trâmbiţează pe pământ şi mare: Vine ziua cea din urmă.Eşti tu creştin adevărat. pe nori El vine iară 1.

Auzim un freamăt mare 1.Când Isus.Auzim un freamăt mare. credincios"! Dar nespus de cumplit o să sune: "În foc cu-acest rob ticălos!" .. Tu ne eşti scăpare! Doamne.3. Te-mbracă-n harul cel divin.E chemat la judecată Orice om de pe pământ! (:Cine va putea să şadă Înaintea Celui sfânt? :) 4. Prea târziu să ne mai pregătim! 2. Mai avem numai un pas. Refren: Pregătit azi grânarul aşteaptă. şi poţi să spui Că eşti şi tu urmaşul Lui? Că. milă ai de noi! :) 536.Când Isus. Timpu-aproape e-mplinit!:) 2. Va rosti o sentinţă de bine. (: Pe pământ e strâmtorare. A sosit ziua de-apoi! (:Doamne.. Ceasu-n cer bate zorit.:) 3.Fii deci lumină pe pământ. Sau doar un cuvânt arzător?. mântuit. revine 1. Domnul vieţii. (:Ca-ntr’adevăr să fii creştin!:) 535. Pentru ce în păcat zăbovim? Când va fi judecata Lui dreaptă. revine În haină de judecător. poţi merge-acum (:Cu Domnul pe-al dreptăţii drum? :) 4. (:Înger sfânt deja măsoară Harul cât a mai rămas. munţi şi mare.Mai avem o clipă doară. El va spune: "Ai fost robul bun. Domnul vieţii. Ca un copil al Celui sfânt.Te-ai întrebat.Tremuraţi voi.De-ai slujit pe Isus.

Că Domnul vine în curând Din ceruri de la Tatăl sfânt.El Se coboară pe alb nor. Ulei să nu fie puţin! 537. din sfântul Sanctuar Se pregăteşte timp solemn. Suntem gata a-L întâmpina Pe Cel ce vine-n slava Sa! . 3.Din cer. În cel din urmă ceas de har Să fie pus. Cei păcătoşi unde-or fugi De a mâniei Sale zi? 5. Isus bucuros va zâmbi Şi din piept osanale. Ajută-mi voia-Ţi a-mplini. Amar de cel nepocăit! 4.3. semn. Dar vasul răbdării e plin? Când Isus ne invită la nuntă. orice-aş grăi. pe frunte. Ca Tu.Celor sfinţi împărţind haine albe.Acum e timpul harului Când se mai iartă orişicui. iubit Mântuitor.Dacă cei drepţi abia se ţin În faţa Judelui divin.Acum se spune orişicui 1.Poate-n somn aşteptarea ni-i frântă. Refren: Suntem gata. Ca drept suprem Judecător! Atunci tot ochiu-L va vedea Şi-orice defaimă va-nceta. Deodată spre El vor porni! 4. Să-mi poţi fi blând Judecător! 538. gata a primi Semnul vieţii pentru veşnicii.Acum se spune orişicui. Chiar celui ce nu vrea să-i spui. din sfântul Sanctuar 1. Dar timpul când s-o fi sfârşit.Oriunde-aş fi.Din cer. ca salve. 2.

Val de pace 1.Nu va pieri cel ce-a avut Un suflet bun şi nepătat. Lui Dumnezeu s-a-ncredinţat. Pe cei aflaţi în carte scrişi În clipa ultimei furtuni.2. 3.Nu va pieri cel credincios! 1. El stă şi doarme liniştit În aşteptarea zilei Lui! 4. Sigur stau în mâna Sa. pregătiţi Să-L întâlnim pe Dumnezeu! 539.Sunt îngeri pe pământ trimişi Să-i sigileze pe cei buni.Nu va pieri cel ce-a gustat Din Trupul frânt pe Golgota. Căci văzui ‘n-a Sa privire Dorul Lui de-a fi salvat! Refren: Ce iubire. De-aceea el va învia! 540.Nu va pieri cel ce-a iubit Neprihănirea Domnului. 2.În ceata celor mântuiţi Vei fi şi tu. voi fi şi eu? Acum e timpul. Pe Dumnezeu L-a cunoscut Şi prin credinţă L-a urmat! 3.Val de pace şi iubire Eu prin Domnul am aflat. Ochii mei Îl vor vedea! .Şi-n mormânt de-aş fi o vreme. Ştiu că El o să mă cheme. ce iubire Am din partea lui Isus! Către slăvi de nemurire Azi mă las de El condus. Cel ce se-ncrede în Hristos Se odihneşte-n mâna Sa! 2.Nu va pieri cel credincios: La viaţă Domnu-l va chema.

O viaţă plină de amar.3. 3. 541. 2.Azi moartea este-al meu câştig.Trăim aici puţin timp doar.Oricine-am fi. Dar prin Isus vom câştiga Pământul nou în slava Sa.În pace stă cel credincios 1.Eu ştiu că Domnul este viu 1. 3.În iubirea-I minunată Eu mi-am pus nădejdea mea. suntem pământ. Iar viaţa e un timp de har S-aflăm al mântuirii dar. Aştept viaţa de apoi Când Dumnezeu va fi cu noi! 543. Căci vreau curând s-ajung să strig: Acesta-i Domnul meu! 542.Priveşte la Domnul! .În pace stă cel credincios Pân’ la venirea lui Hristos! Plin de nădejde-a adormit Că Domnul nu l-a părăsit.Cu glasul Lui mă va chema Din somnul morţii reci Şi ochii mei Îl vor vedea Pe Domnu-n veci de veci. Creaţi cu-al Domnului Cuvânt.Val de pace şi iubire Azi prin Domnul am aflat Căci aştept a Sa venire Ca să fiu la cer ‘nălţat. Îl voi vedea curând. 4. Azi mai mult ca altădată Cred făgăduinţa Sa. Oricât mi-ar fi de greu. 4. 2.Eu ştiu că Domnul este viu Şi vine pe pământ! De-ar fi chiar în mormânt să fiu.Aştept ivirea noii vieţi La învierea celor drepţi.

. Răsplătind credinţa tuturor! Şi.Glas de slavă 1. iată.Revedea-ne-vom odată! 1.1. Unde nu-i nici o mâhnire. suim. ne cuprinde Scumpul nostru Salvator! 545.Revedea-ne-vom odată În lumina cea de sus.. În rugă şi mâinile noastre se strâng Şi suntem lângă tine! 3..Se scrie în cer toată lacrima ta.Poarta slavei.Priveşte la Domnul şi nu dispera.Noi plângem cu cei ce suspină şi plâng. 2. Cu braţele-I divine! 4.Glas de slavă.. Către ceruri.Cu Domnul să nu-ţi fie frică defel: Să treci suferinţa te sprijină El. în braţe. glas de preamărire. Din morminte ne-a chemat! Refren: O. ce zi uimitoare Pentru îngeri şi pentru toţi cei vii! Sărbătoare mare: Pe toţi cei dragi vom întâlni!. se deschide. Tu n-ai să treci singur prin ora cea grea: Isus e lângă tine. Nici vreo urmă de suspin! 3. în strălucire..Din a noastră viaţă trecătoare. fericiţi.Îmbrăcaţi în sfântă nemurire. Unde-i viaţa minunată. Slavă Celui care ne-a’nviat Şi la El. Ţinem minte numai bucurii. Tot ce-i greu şi tot ce doare Au pierit în veşnicii! 4. 544. El ştie durerea din inima ta! El simte azi cu tine… 2.

Pe Isus doresc să-L văd. Cu Isus să ne-ntâlnim? 546. (:Unde-n veci voi locui?:) 4. ce frumos E în ţara lui Hristos! Aripi. Porţile tu mi-ai deschis!… Ce splendoare e în tine. 4. Cine poate spune.Las’ să merg 1. Paradis. (:Lângă tronu-I vreau să şed!:) 2. ne vom vedea odată În lumina cea de sus. cum va fi Colo sus când voi sosi. parcă e un vis!:) 5. Unde e Hristos Isus. La cei dragi. . când ne gândim: Fi-vor toţi acolo oare. Al lui Dumnezeu tezaur. Soare sfânt.Unde e Hristos Isus! Refren: Ne-om vedea. ne-om vedea Da. 2. Colo sus la masa obştii Sub al vieţii pom vom sta! 3.Las’ să merg. Peste zări tot aş zbura. Vom cânta cu cei ce cântă La ospăţul cel regal.Paradis.Vom vedea cetatea sfântă Lângă marea de cristal. las’ să merg.Soare sfânt.Cum va fi. aripi de-aş avea. De Cuvântul Său curat Sufletul mi-e însetat.Vom vedea pe fraţii noştri După-a vieţii luptă grea.Ce frumos. În oraşul cel de aur. cine? (:Doamne.Însă inima ne doare. (:Pân-la tronu-I maiestuos!:) 3.

Refren: Nu va mai fi decât puţin De pribegit ca peregrin… Când Domnul vine cum a zis. mai mult decât ieri. (:Veşnic numai Ţie-Ţi cânt!:) 547. Spre-a ne putea păstra curaţi De tot ce-i rău ne-am despărţit. Azi. Ridică-ţi fruntea şi cântă: Azi poţi privi de pe ‘nălţime ţara sfântă! Niciodată n-a fost Timpul mai preţios S-aprinzi lumea de dorul venirii lui Hristos! Pe-ntreg pământ .Sunem străini şi călători 1. 2. Este scrisă pe cer Asigurarea ca El ne-a condus prin dureri.Suntem străini şi călători Căci ţara noastră este sus.Venim trudiţi Din deznădejde şi noapte.Venim trudiţi 1. Prin sânge sfânt am fost spălaţi. Şi către ceruri am pornit! 3. Privim spre ea nerăbdători Pân’ la venirea lui Isus.Popor advent. Ochiul Tu mi l-ai deschis Ca să văd ce mi-ai promis.Ce străbaţi întreg pământ. C-un dor aprins de izbăvire şi dreptate.Isus în slavă va veni Pe tronul Său împărătesc! Atunci străini nu vom mai fi Ci fii ai Tatălui ceresc! 548. Vom fi cu El în Paradis. 2. Ducem ştafeta nădejdii. plini de speranţa că vine iar Isus! Din tată-n fiu. Spre culmi. Un dulce-amar împărtăşit de toţi profeţii. Doar Cuvântul ne-a dus Printre nori tot mai sus.

Vino. fericit şi măreţ! Refren: Mult timp nu va mai fi Pân’ ce Tatăl ne-adună pe toţi! Atunci va răsări Soarele mult doritei dreptăţi! 2. proslăvit. strălucit. 2. oraş slăvit.Ierusalim. 1. Tronul alb.În căminul măreţ.Pe pământul cel nou. Căci păcatul s-a dus..Văd zidurile tale mari Cu porţi din pietre vii Şi străzi de aur preacurat Săpate-n veşnicii.Ierusalim. poporul Tău e pregătit! 549. De Domnul pregătit.. În credinţă şi-acum Îl vedeţi. Cu tine mă trezesc. e uitat! 3. Ce mult eu te iubesc! Cu tine-n gând adorm ades’.Semnele-arată sfârşitul. uimitor Odihnesc fericiţii tihniţi… A venit iată şi rândul lor. 3.Sus cântarea răsună frumos Pe Hristos preamărind ne-ncetat! Fericiţii tresaltă voios. . Dar după-apus noi ştim ca vine răsăritul: Un pământ înnoit. Lui Isus care-atât ne-a iubit.. Într-un spirit şi-un gând toţi servim. Luminos. Aşa e locul nostru. Nici inimi n-au gândit. oraş slăvit. Isuse. Căci destul cât au fost prigoniţi! 550.Ne aşteaptă-un cămin strălucit 1..Ne aşteaptă-un cămin strălucit.. Pătimind ca să ne mântuim! 4.. sus.Ce ochi de om n-a mai văzut. Un cămin de Isus pregătit.

. Dor nestins de apă vie Şi de cerul necuprins. 1.M-a cuprins un dor de casă.. Cum să-ncapi în bietu-mi piept. Doamne. dă-mi. vin curând!” 552. Te rog. Mereu spre-a’ Tale răsplătiri Eu ţintă să privesc! 551. 2. zice. Prin harul Tău ceresc. nespusă bucurie..4. Isus. Dor aprins.Azi când inima-mi suspină. Isus. Ţara păcii lui Hristos… Şi-nfrunt orice suferinţă Amintindu-mi de-un cuvânt Din a Lui făgăduinţă: „Iată. Doru-mi zboară mângâios Către ţara de lumină.. Când voi moşteni odată Mult mai mult decât aştept? 2. puteri. Sub aripa Lui m-a prins. Dor de pacea dimineţii Şi de glasul Tău. Trai măreţ.M-a cuprins un dor de casă. Rătăcesc şi azi prin ele Şi mi-e dor să vii.Dor nestins de apă vie 1. priviri de foc! O.Lumea cu-ale ei ispite Nu mă poate ţine-n loc.Tot pe drumuri fără stele Pasul meu trudit m-a dus. Adieri din pomul vieţii Dor de stele mi-au adus. Căci spre cer îmi stau ţintite. Când Isus va fi să vie În mărire cum a zis! 3. Dor de patria de sus… Inima-mi se simte-atrasă De iubirea lui Isus! Fericire mult visată. de nedescris.O. Din adânc de veşnicie. .

Ierusalim ceresc.Braţul Tău divin întinde-mi. sfânt oraş! 1. Să mă duci la Tine. Cu ochii mei Îl voi vedea! A Sa iubire-o voi simţi Prin care El mă mântui..Isus cu mine va intra. Inima de dor mi-e plină. ce favoare să vedem Pe Tatăl nostru în Salem. Ce loc sublim. Cu toţi cei sfinţi voi locui.Lângă poarta de lumină Te aştept. o ţara mea.Există-o ţară-a lui Hristos. Refren: O. ţara mea. Pasul obosit de drum. Aştept cu sufletul senin Curând să te privesc! .Există-o ţară-a lui Hristos 1. Farul crucii mi-l aprinde.O. Drum în noapte să găsesc. Cu Domnul fi-vor tot mereu Şi-or preamări pe Dumnezeu! 554. Umbrele în jur când cresc. Tată.Când mântuiţii vor primi Răsplata lor în veşnicii. sfânt oraş de slavă plin. Îndată voi intra în ea! La marea de cristal voi fi. 3.. Căci Domnul chiar mi-a pregătit Un loc plăcut şi fericit! 2.O. În veşnicii cu El vom fi Şi-n slava Lui vom locui. Isuse-acum. 3. În Edenul minunat! 553. ce loc frumos! Aceea fi-va ţara mea Când voi putea intra în ea.O. 4. Iartă-mi rătăcirea toată Prin pustiul de păcat.

Un cămin de noi toţi aşteptat! Fericitul sălaş pregătit de Isus Unde nu-i nici amar nici oftat.Pe străzi de aur să păşesc. Între ziduri de iaspis curat... La pământul cel nou mă gândesc şi mi-e dor.Vreau să cânt azi un imn 1. Ah.2. Unde nu-i nici amar. Cu Cel ce m-a iubit! 3..... Cu toţi cei sfinţi în veşnicii. către cer se-avântă-n zbor Mii de îngeri vestitori. Au răbdat. De oraşul cel fără păcat. . Au răbdat. Azi îl cânt şi-l repet ne-ncetat: Fericitul sălaş pregătit de Isus.. Le va da Dumnezeu celor ce L-au iubit. nici oftat. Cetăţeni ai oraşului sfânt. 2. Cu Domnul meu să mă-ntâlnesc.Tot ce ochi omenesc nicăieri n-a zărit.În fiecare-a şaptea zi ‘Naintea Lui să vin. Şi prieteni cu El s-au făcut. Fericiţii acolo ’nălţaţi de Isus Vor trăi ce-au crezut pe pământ.Ca prin vis doar zăresc un oraş uimitor. Nici prin mintea cuiva n-a trecut.Ce frumos şi măreţ fi-va-n ţara de sus.Vreau să cânt azi un imn despre ţara de sus.Mii de îngeri vestitori 1. au sperat şi-au crezut. La pământul cel nou mă gândesc şi mi-e dor. 556. Mereu să mă închin! 555. Fericiţii acolo-nălţaţi de Isus Vor trăi ce-au crezut pe pământ. 4. mi-e dor de-acel loc minunat! 3. mi-e dor de-acel loc minunat. Ah.. Nespus de fericit.. au sperat şi-au crezut.. Unde lacrimi de dor nu mai sunt. Le va da Dumnezeu celor ce L-au iubit.(:Mii de îngeri vestitori:) Fericiţi.

. Mântuiţi prin harul Său. Chiar orişicât ar fi să suferim! Răsplata e de mii de ori mai mare.Cum ne va fi când după luptă-amară Şi după-un trai aşa împovărat. 3..(:Lângă tronul Său vom fi:) Şi. Şi ajungând la ţinta vieţii noastre.2. domnind cu Isus în veşnicii. 3. ‘Nainte deci..Cum ne va fi când peste zări albastre. pe veci eliberaţi?. Decât ce-am şti chiar noi să ne dorim!.Cum ne va fi când vom vedea pe Domnul..(:Mântuiţi prin harul Său:) Vom scăpa pentru veci de orice rău. Atunci ne-om şterge faţa de sudoare Căci moştenim aşa făgăduinţi..(:Într-un nou Ierusalim:) Heruvimii anunţă că sosim Într-un nou Ierusalim.(:Orice om e aşteptat:) De iubitul şi marele-Mpărat Orice om e aşteptat.. 4. Vom moşteni o minunată ţară. Acolo-n veci e numai tinereţe.. Ne luăm adio de la suferinţi. 2. 5..Cum ne va fi? 1. . Vom tresălta. Ai vremii dinţi nimic nu au de ros. Şi ochii Săi cei buni şi iubitori. 557. Lângă tronul Său vom fi. Către ceruri am pornit.... Şi-acele răni din care se vărsară Mulţimi de stropi de sânge salvator?. De îngeri sfinţi vom fi întâmpinaţi. atât de aşteptat?.(:Către ceruri am pornit:) Să-L vedem pe al nostru Miel iubit.. Un cântec nou oricine o să-nveţe Să laude iubirea lui Hristos. ‘nainte pe cărare. 6. Pământul nou. Când praful scuturând de pe picioare.

Cu cer în veci senin. Ne-ntâmpină cu dor. Frumoasă ţară. veşnic plai. Iubirea Lui ne-a dat O cale de urmat.Frumoasă ţară.Frumoasă ţară. Lumina ei ne va-ntări Şi nu ne vom opri! 3. ţara mea. Isus S-a umilit Să-mi dăruiască-n pacea ta Căminul meu dorit! 2.558. Căci ţara noastră nu-i aici Pe ţărmul pieritor. Prin harul Celui drept şi sfânt. Tărâm de veşnicii. Zburăm prin soare arzător. . Prin har înaintăm! Avem o ţintă de atins Şi-un Rege neînvins. Spre ea călătorim! 4. scump regat. mari şi mici. Pornim mai cu avânt! 2.Frumoasă ţară 1. Aşa ne-a fost promis Şi nu e doar un vis. Pământ de roade încărcat Şi munţi de slavă plini.Atâtea stele. Căci jertfa Lui ne face drum Spre ţara cea de sus! De-aproape să-L urmăm..Există ţara stelelor 1. De-ar fi tot cerul plin de nori Şi tot o vom zări! Noi ţinem pas întins Spre cerul necuprins. Prin neguri şi furtuni.Există ţara stelelor.Ne-aşteaptă Tatăl iubitor Şi îngerii cei buni.Intraţi în rânduri chiar acum. Urmaşi ai lui Isus.. Acolo-i ţinta ce-o dorim. 559.

Mereu ai fost nădejdea lor Pe rug şi-n prigoniri! Frumoasă ţară. Nu departe.. Cu cei răscumpăraţi cântând Din harpă şi chimval! Frumoasă ţară.. Coroană de-mpărat! 560. Din slava. Refren: Lângă râul veşniciei Frumos e locul de-ntâlnit. Unde vin să se închine Heruvimi şi serafimi. 3. ta comori să-mi dea Şi har îndeajuns! 4. tainic dor Cântat de-atâţi martiri. În curând vom fi acolo Cântând osana nesfârşit. Isus a sângerat Să-mi dea. 2..Ştim un râu cu apă vie Dinspre tronul Celui sfânt.Ştim un râu cu val de slavă Dinspre marile ‘nălţimi.Frumoasă ţară port în gând. Isus a înviat Să-mi dea.Ştim un râu cu apă vie 1. ţara mea.Frumoasă ţară. într-o ţară Cum niciunde pe pământ.Ştim un râu ca o lumină Dinspre-al cerului palat.. ţara mea.Ştim un râu unde sosi-vom .Cu îngeri fericiţi. ţara mea. Cu marea de cristal. Cu vers de cruce şi Sinai Şi oameni mântuiţi! Frumoasă ţară. 4. Un vis adevărat! 3. în strălucirea ta. Isus a fost străpuns. din fericirea ta. Peste unda lui cerească Pomul vieţii stă plecat.

Pământ străin.Privesc cu dor spre Canaan. prin vis mi se arată Căminul meu. la fel şi eu te las: . Nici moarte. Spre ţara cea de vis. Chiar dacă-ar fi ca rob să mă primească. nici suspin. Isus ni-e viaţă şi puteri În veşnicul cămin. De Tatăl meu cel iubitor. cămin ceresc. Haine albe şi coroane Fără merit vom primi. 561.Isus.Mi-e dor de-acas’. veşnic luminată. muntele cel sfânt Zâmbesc în depărtări… 4. mi-e dor.. 2. Aşteaptă cu mult dor Poporul Său răscumpărat Prin sânge salvator.Privesc cu dor spre Canaan 1..Mi-e dor de-acas’! 1. 562.. Când voi ajunge la liman. Acolo-n zări. cât te doresc! Cum zboară mii de păsări călătoare Spre alte ţări cu linişte şi soare... 3.Într-o fericită zi.. ţara păcii.În ţara păcii nu-s dureri. mi-e doar de-acas’. O. de casa părintească.Mi-e dor de-acas’. O. Cu mii de planuri am plecat de-acasă. casa mea. măritul Împărat..Lumina slavei curge blând Din cele patru zări. Cetatea. De-odihna Lui mi-e dor. peste Iordan E locul cel promis! Refren: Gândul meu zboară ne-ncetat Spre-acel cămin binecuvântat. Un singur dor.. În doritul Canaan! 2. atât mi-a mai rămas: Mi-e dor de-acas’. Dar toate-acum pe suflet mă apasă.

.. ţara dragă Şi oraşu-mpărătesc..O. Voi ajunge-această ţară. acasă. Cu cât alean şi dezmierdări! Plăceri şi bani. Ţara mea.O. Lacrimi nu mai sunt de strâns.. putere şi renume. 2. Fie calea cât de-amară Şi ocara cât de grea! 4. Când.Mi-e dor de-acas’..O. Mi-este har nemăsurat!. iubirea-mi toată Suie-n zbor neobosit. al ei palat! Preţul Golgotei. mi-e dor de-acas! 3. un dor mi-a mai rămas: Mi-e dor de-acas’. Voi ajunge... de sânge. Ca roua trec. mi-e dor de-acas’. Totul pentru ea jertfesc!. trec toate-n astă lume… Din toate-acum...O. Pe-acel ţărm atât dorit! Către ea.. De Isus. iar. 3.O.Mi-e dor de-acas’… limanu-aşteaptă vasul.. ce ţară a iubirii Pentru cei ce-atât au plâns. Pe-acel ţărm atât dorit.. ce ţară minunată. răscumpărată.. Tot ce am şi viaţa-ntreagă..Merg spre casă . La sânul mamei doarme copilaşul.. Pe ai mei îi voi vedea. voi ajunge Plaiul ei. În căminul fericit! În curând voi sta la masă Cu-Mpăratul meu iubit!. 564. 563. Voi ajunge. ce m-a iubit! Voi ajunge.. ce ţară de mărire Este dincolo de zări! Doru-mi fără mărginire Trece zilnic depărtări!. Şi pârâiaşu-aleargă-n mări. ce ţară minunată! 1. pe pragul întâlnirii. ce ţară minunată.

Când Te voi revedea Şi din Sion va străluci Împărăţia Ta! . ce bucurie! Mă aşteaptă Tatăl meu cel iubitor. E grea cărarea.Lângă Tatăl. Doar o noapte. destulă teamă. Tatăl meu e pentru veci lumina ei.Merg spre casă. 3. Nu e soare în ţara sfântă. doar o noapte am de plâns. Nu-i suferinţă şi nu-i nici moarte. în ţara păcii Sunt demult. dar nu îmi pasă. ce bucurie! Mă aşteaptă Tatăl meu cel iubitor! 565. demult cu inima ajuns. Lângă Tatăl. Merg spre casă. am strâns.. pentru el. ce pustie e-această lume. O. doar o noapte am de plâns. E bine-acasă şi nu-i departe.Merg spre casă.Iubesc poporul Tău 1.. În rugă şi cântări... m-aşteaptă Tatăl.. Destule patimi. Doar o noapte. Din rătăcire Isus mă cheamă. 2. Tatăl meu e pentru veci lumina ei. Atâta dor şi-atâta plâns Şi binecuvântări! 4. s-ajung acasă. Eu am în ceruri comori mai bune! Merg spre casă. Atât mi-e gândul.Iubesc poporul Tău Cel sfânt şi-adevărat! Acesta e poporul meu. demult cu inima ajuns. Sunt demult. în ţara păcii.Iubesc Locaşul Tău..Nu e soare în ţara sfântă. 4. Prin har răscumpărat. Zidit din pietre vii! Acesta e căminul meu În care voi trăi! 3. 2.Aştept frumoasa zi.1.Eu. m-aşteaptă Tatăl.

Astfel noi copii să-I fim Şi ca fraţii să trăim.Ca roua ce se varsă Pe câmpuri şi pe văi. Suntem toţi în Domnul fraţi! 2.Domnul. Cei numiţi copii ai Săi.Ce bine e când fraţii În Domnul se unesc (:Şi-n dragoste şi pace Pe lume vieţuiesc!:) 2.Aleluia lui Hristos Îi aducem bucuros. Dintr-o gură-n cântul lor Preamăresc pe Creator! Toţi vorbesc cum Dumnezeu Ne-a iubit prin Fiul Său. Cu plăcere dreapta Sa Ne va binecuvânta! 4. bucurându-L noi. Căci din lume ne-a luat Şi la viaţă ne-a chemat.Mână-n mână toţi umblând.Ce plăcut e şi frumos: Strâns uniţi toţi în Hristos! În frăţie toţi trăind Şi pe Domnul preamărind… Într-un glas i-auzi în cor: "Domnul ni-e Mântuitor!" Doar prin El fiind salvaţi. Ne-a-nvăţat să ne iubim Şi ca fraţii să trăim! Laudă. Cel ce ne-a iubit Este foarte mulţumit Când ne vede strâns uniţi Şi aşa de fericiţi! Astfel.Ce bine e când fraţii… 1. 3. Azi şi-n veacul veacului! 567. mărire Lui.Ce plăcut e şi frumos! 1.566. Unul pentru altul stând. (:Şi binecuvântarea Cădea-va peste ei!:) .

3...Va merge spre lumină Atunci orice popor.Nu-s doi să poată fi la fel. (:Va fi numai o turmă. Nu-s doi cu-acelaşi dar. 4..Avem un Tată bun şi drept.Cei săraci cu duhul. Dar noi avem un singur ţel. 4. Acelaşi Dumnezeu Şi-un singur foc purtăm în piept. Vestim acelaşi har.Se va-nnoi odată Prin ei. Şi albi şi negri ne iubim Şi ne purtăm ca fraţi. cei nemângâiaţi. Uniţi prin Duhul Său. Noi suntem poporul Tatălui ceresc! . locaşul sfânt. Toţi cei blânzi ca mieii.Turma-aceea mică..Asta mi-e frăţia. Tată sfânt. :) 568. sfinţi şi nepătaţi.Cine-mi este frate? Cine-i sora mea? Cel ce se decide Legea a păstra! 2. (:Toţi fericiţi şi liberi Vor fi pe-un nou pământ. 3.Frumos e-aici când ne-ntâlnim 1.Toţi dreptcredincioşii slabi şi prigoniţi Care chiar de Domnul fi-vor răsplătiţi. şi-orice muritor Care-ascultă glasul blândului Păstor.Să vină-mpărăţia Ta În slavă. Ca să domnească dragostea Şi pacea pe pământ! 568.3.Frumos e-aici când ne-ntâlnim Prin cruce-ngemănaţi. 5. :) 4.Cine-mi este frate? 1. 2. O turmă şi-un Păstor. cu ei mă-nrudesc.

Suntem una-n iubirea Lui 1. 572. Mână-n mână ducem Vestea bună la toţi. Refren: Chiar slabi şi nevrednici în toate.S-ajungă-al nostru glas! 1. În nădejdea venirii Lui.. 571.Nu-i cinste mai mare sub soare Decât cu Isus să ne ştim. ştim că poate. 2. 3.Iubirea. Inimi lângă inimi Duhul Sfânt ne-a unit. mai tare ca moartea. Simţind grija Lui iubitoare Şi având adevărul divin! 3. La viaţă din morţi ne-a chemat. În veci cu Isus ne e partea.S-ajungă-al nostru glas La tronul Tău de har! Acelaşi Duh. Stăm toţi lângă El. acelaşi gând . Suntem una-n iubirea Lui. 2.Ce pace şi ce bucurie 1. În puterea iubirii Lui. Suntem una-n nădejdea Lui.570. Izbăviţi de dureri şi păcat!. Să condamne cel rău. În slujirea chemării Lui..S-ajungă-al nostru cânt La tronul Tău din cer! Acelaşi Duh..Suntem una-n iubirea Lui. Suntem una-n slujirea Lui. Doar spre Domnul ochii noştri stau aţintiţi.Suntem una-n slujirea Lui.Ce pace şi ce bucurie S-avem un aşa Dumnezeu! Uniţi prin a Crucii solie Vom trăi pentru Numele Său. turma Lui.. Dar o altă Biserică nu-i! 2.Suntem una-n nădejdea Lui. acelaşi pas Ne poartă-n Sanctuar.

3. Unii pe alţii-n El ne preţuim.Acelaşi nume toţi purtăm. de sus.Suntem părtaşi la lipsă şi durere. Noi suntem un popor. Plângem cu toţi.Hristos cu Sine ne-a legat: Apus şi Răsărit.Ne-aduce noi puteri.Suntem părtaşi 1. fără grabă sau zăbavă.Suntem părtaşi la cruce şi la slavă. Ci mână-n mână am pornit Spre cerul nostru sfânt. Legaţi pe veci în slujba Sa. 4. 574. 3. 3. Popor sub steagul Lui chemat. nici jos. 573. Ca pietre vii. 2. Când ochii lumii către noi se-ndreaptă.Noi nu avem de împărţit Nimic pe-acest pământ.Suntem părtaşi în vorbă şi în faptă.Acelaşi nume toţi purtăm 1. strângem cu putere Lanţul iubirii-n care ne legăm. Iudeu sau grec. bucurie. Acelaşi steag îl vom purta Prin harul salvator. un trup suntem Şi Capul e Hristos. acelaşi dor Ne cheamă la Isus. . În El găsi-vom pace. în Domnul ne zidim. cu toţii ne-ndemnăm. Duhul ne dă puterea Lui. 4.S-ajungă-al nostru cor La tronul Tău de sus! Acelaşi Duh. Nu-i nimeni sus. Ne văd ca ucenici ai lui Isus.Suntem părtaşi în sfântă armonie. 2. Umăr la umăr. De luptă pregătit. Trecem uniţi al răului apus Şi-ndată. Vom straluci pe fruntea lui Isus.

O poruncă mare am primit Moştenire de la El. Ce-Şi revarsă viaţa fără preţ Săturând orice-nsetat. coboară cerul pe pământ! 576.Dumnezeu e numai dragoste 1. peste lumea care încă plânge.Duh de iubire 1. Doamne. Te aşteptăm la noi să vii. Din slavă-n slavă Tu mereu ne porţi. Să ducem binecuvântarea Ta! 4. Doamne. zi frumoasă! 1.Prin necazul lumii. curând.575. pace şi lumină. Inimi cu inimi pentru Dumnezeu. Mai frumoasă ca oricând!… Astăzi grija nu ne-apasă . nici mormânt… 3. Ca aşa cum Domnul ne-a iubit. dragostea Un sigiliu veşnic sfânt! Pe pământ. 2.Duh de unire. Mână în mână să-l putem purta Şi. zi frumoasă. Focul dragostei dintâi! 4. prin pustiu.Un singur trup.Aleluia.Leagă-ne strâns de-al crucii steag de sânge. în dragoste deplină. Nu-i nici moarte. Doamne. Doamne.Dumnezeu e numai dragoste. Duh de biruinţă. cât nu-i târziu. unul pentru toţi! 3. Să iubim şi noi la fel! 577.Aleluia. o singură zidire.Să ne fie.Duh de iubire. mai tare decât ea. Să aprinzi în noi. Tu să ne mângâi. revarsă ploaie de iubire. Din pietre vii clădeşte-Ţi templul Tău! Tu poţi lega. 2. Un izvor îmbelşugat. În părtăşie dă-ne stăruinţă. Toţi pentru unul.

Până când la ziua Ta Sabat veşnic vom serba! 578. Voi serba în veci Sabatul şi în Paradis! 579. Tatălui din cer. Să-nţelegem cu folos Graiul Tău aşa duios.Măreţe Sabat.O. Fă să fim mereu atenţi. Lui I-aduceţi închinare şi Îi mulţumiţi! 4. pe-Isus lăudaţi! Lui ce-a murit ca să fim mântuiţi. Udă şi-nrădăcinează Adevărul predicat.O.O. sfânt Sabat. Ne deschide Tu Scriptura. Din apa vieţii se-adapă-n nesaţ. mărire azi să-I dăm! 2. Tu-mi dai puterea să nădăjduiesc Că odihnind azi cum Domnul a zis.. azi lucru-i sfârşit. Sufletul este de griji curăţit. Sabat de lumină plin. binecuvântează Ziua-ntreagă de Sabat.Sfântă zi de dulce-odihnă. de sus. Cu bucurie. repaus ceresc.Doamne. . Împreună mântuiţii. cât sună de lin Chemarea ta dinspre cerul senin! La rugăciune cu toţi ne-adunăm. sfânt Sabat ! 1. bine ai venit.Măreţe Sabat! 1. Tată al Tău har Din cerescul Tău altar! 3..Căci e zi de Sabat sfânt! Binecuvântarea sa Pe toţi ne va bucura! 2. sfinţeşte-nvăţătura Ce prin servii Tăi ne-arăţi.Măreţe Sabat. şi surori şi fraţi. 4. cu toţi adunaţi.Măreţe Sabat. 3.Măreţe Sabat. Astăzi tu ne dai în tihnă Darul Duhului divin! Toarnă.

Mai mult simţim cât ne preţuieşti. Şi ramuri de lumină în suflet înfloresc! 3. Pacea Ta între noi o chemăm! 2. În ea reverşi har îmbelşugat. Fântână pe cărare. râu ceresc de har Isus ne dă. Azi ne-ntâlnim cu Isus.O. Cel viu! Şi-n pacea Lui vom umbla de-acum. sfânt popas.O.O.În casa Ta. uimiţi de slava ta. Sclipiri de veşnicie aprinzi pe-acest pământ! La tronul de lumină.Vedeţi cum azi surâde! 1. Ţie ne-nchinăm. putere azi primesc. zi de bucurie. zi de bucurie 1. Prin credinţă. zi de sărbătoare în cer şi pe pământ.O. L-al Tău tron plin de har ne primeşti! 3. sfânt Sabat De Dumnezeu creat! 2. Căci desfătări nespuse găsesc la dreapta Ta! Privesc la Ziua-aceea.O. ziua de Sabat. când Tu vei reveni: Ce mare sărbătoare va fi în veşnicii! 581. Dar ce minuni în curând vor fi: Sabat nou vom serba-n veşnicii! 580. 4. sfânt! Din pacea ta divină. cântând iubirea Sa! 2. Sfânt Sabat. să stau în veci.. urmând pe-al Său drum.Ce linişte solemnă . sfânt Izvor. o.Vedeţi cum azi surâde Albastrul cer senin! E ziua de odihnă A Domnului divin! Refren: Să ţinem ziua de Sabat Din inimă.Balsam ceresc pentru cel trudit. Părinte sfânt. azi. izvor de viaţă. sfântă zi.. zi de Sabat sfânt.O. din Sanctuar. c-un cuget curat. aş vrea. oază în pustiu. Azi îngerii se-nchină. Isuse.

Şi-n glas de zefir cristalin Vorbeşte Acel ce din veacuri Conduce al lumii destin! De-i grea şi spinoasă cărarea Noi nu disperăm în nevoi..Ce dulce chiar aicea Ne e Sabatul sfânt.Acolo poţi s-observi.Şi-n ruga noastră-I mulţumim.Sabatul de Domnul dat nouă Cu soare frumos a sosit! Prinosul cântărilor noastre L-aducem cui ni l-a zidit. Nespusă bucurie Ne face-al Său Cuvânt! 4. Dar cum va fi atuncea Pe-un înnoit pământ?.Iar dacă-un rău am fi adus Aproapelui vreodată. 2. .Ne-atrage cu tărie Al lui Isus Duh Sfânt.Sabatul de Domnul dat nouă 1. În vifor.În ziua-a şaptea ne-adunăm Să cercetăm Cuvântul Şi-al nostru gând să-l înălţăm Spre Cel ce-a-ntins pământul! Refren: Căci astfel vrea şi Domnul: Să ne purtăm ca sfinţii Şi noi şi chiar tot omul Dând fructele credinţei. 582..În ziua-a şaptea ne-adunăm 1. Când Domnul Isus ceartă marea. Prin grai şi prin cântare. Cât soarele nici n-a apus Ne şi-mpăcăm pe dată! 583. De toate cele ce primim Ca binecuvântare! 3. Oriunde voia-I sfântă Se face de-ai Săi servi! 3. în foc şi în valuri.

În rece mormânt Se-odihni. Au făgăduinţa: Domnul e-ntre ei. Uimit de cereasca-I putere.Isus. Pe cei ce se-adună. al Sabatului Domn! Poporul cel sfânt se adună La Tine.O. ce bucurie! 1. Preamărim pe Domnul în Sabatul Său! 2. Domnul nostru.În piept inima îmi tresaltă Când Domnul.Că ştim că oriunde-s adunaţi doi-trei. Steaua cea din Iacov. Pe cruce când singur. Soare-al meu şi-al tău Ne răsare astăzi. Când vântul şi norii pornesc.O. Făpturile Te proslăvesc! Lucrările mâinilor Tale În Sabatul sfânt se-odihnesc! 3. Pe frunte le pune cunună Şi semnul sfinţirii cereşti! 584. în Sabatul Său! 3. Pe Domnul Isus Îl slăvesc! În cer şi sub cer e serbare. . Şi ochii şi mintea-mi deşteaptă Să văd şi s-ascult de Cuvânt! Când văd răsărind mii de stele.Azi puteri divine date de Hristos Vin ca să-ntărească pe-orice credincios. prin Spiritul Sfânt. să-l primeşti. Pe morţi îi trezeşte din somn Sabat să le dea-n nemurire.O. în Sabat.E pace aici între noi! 2. spre a-L proslăvi Şi ca să sfinţească tot a şaptea zi! 4. muri… Iar mâine-aducând mântuire. Isus. ce bucurie azi cu toţi simţim! Liberi de-orice grijă. Isus. lui Hristos servim! În întreg cuprinsul. Ca semn al jertfirii depline. toţi cântând mereu. ce zi frumoasă! Cerul pe pământ! Fericit şi liber eu mă rog şi cânt! Azi în zi de Sabat toţi în adunări Cerem de la Domnul binecuvântări.

Isuse. Azi de-auzi porunca.Aşa va fi şi mai frumos. Să fie binecuvântat Cu slavă-n nemurire! 586. popas divin.Frumos e-al păcii sfânt sălaş. zi. la noi să vii! 4.Frumos e-al păcii sfânt sălaş 1. Cuvinte n-am a spune Privind. la marea de cristal. Dăm Tatălui mărire. a ne trezi În zori de osana.E ziua păcii Lui!.Cu cântări în coruri Numele-I măriţi Când prin uşa milei căutaţi smeriţi! Sus în cer în chivot scrisă-i Legea Sa. Trimite raza Ta. În linişte deplină! Din cer coboară armonii Şi raze de lumină! 2. scump Mântuitor! 3. de rouă plin.Ce Sabat minunat! 1. Alină-al nostru dor.O.În cea mai sfântă zi. Din noaptea grea.E zi de rugă iar. Cuvântul sfânt. 587.5. popas divin 1. Tu ne-ai dat! Cu pâinea Ta din cer dorim Azi să ne-mpărtăşim. Suim spre-al cerului altar. În sufletul trudit. Să cadă liniştit! 2.În ziua scumpă de Sabat. Isus... Şi valul urii să-l supui. . O.O. Cu dor de veşnicii. Sclipiri din altă lume… 3. nu întârzia! 585.Ce Sabat minunat. zi.

Aleluia. zi de har 1. zi de har.Ce Sabat fericit Din nou ne-a răsărit! Cu pacea şi iubirea Ta Ne umpli inima.2. Tatăl. Veşnice izvoare. dar bogat. Cu Domnul Isus în odihna Sa! Căci toate se-mplinesc când El cuvântă.Şi la lucru şi pe cale .Zi de Sabat.. E ziua Lui. tot ce sunt Tatălui cel bun şi sfânt! 3. 3. dar ceresc. Din al cerului altar Iei lumină şi splendoare. Sfântă pace salvatoare Pentru fiecare! Cel ce lumea a creat Fie binecuvântat! 590..Zi de Sabat.Ce Sabat bun şi sfânt Ne-ai dat pe-acest pământ! Dar cât va fi de fericit În veacul nesfârşit! 588.Zi de Sabat.Ce Sabat luminos! Nimic nu-i mai frumos! Isuse-n noi Te-ai întronat Ca singur Împărat! 4. Trup şi suflet. care te-a zidit. Eşti sigiliu de-Mpărat.Un nou Sabat (Canon) Un nou Sabat. Azi în tine m-odihnesc Şi mă-nchin cu bucurie Azi şi-n veşnicie. Amin! 589. Aleluia. da! Aleluia. odihna mea! O.Zi de Sabat. Fie pururi preamărit! 2. zi de pace sfântă.

O.De la lucrul nostru.Şi la lucru şi pe cale Despre Sion vesel cânt. (:Ca un far pe ţărmul vremii.Pregustări de veşnicie. Dar nicicând nu cânt mai vesel Decât în Sabatul sfânt! Refren: Griji.1. Mulţumesc lui Dumnezeu! Bucuria mă-mpresoară Şi-n credinţă cresc mereu! 2. Peste lume înălţat! :) 2. (:Într-o sfântă părtăşie Fă-ne cântecul curat! :) 4. 591..Ne-nchinăm cu mulţumire Pe altar de Sabat sfânt. dureri în Sabat zboară. (:O fierbinte aşteptare A-ntâlnirii cu Hristos! :) 592. Tu eşti Creatorul . 4. faţa Ta o caut Prin credinţă orişicând. (:Dă-ne pace şi iubire.De la lucrul nostru Doamne 1.Doamne. Doamne.. ce mult aş vrea să laud Harul Celui preamărit.Îngerii pot să mărească Prin cântări pe Dumnezeu. ci numai eu.Dă-ne azi înviorare Şi un Sabat luminos. Dar ca despre har să cânte Ei nu pot. Şi să spun oricărui suflet De odihna ce-am găsit. Leagă cerul de pământ! :) 3. Dar îmi eşti atât de-aproape În Sabatul Tău cel sfânt! 3.Doamne. Pentru Sabat ne-ai chemat. Dă-ne harul Tău bogat.

Dumnezeule mare.Doamne.1.Doamne. pentru veci. . Sabatul sfânt vrem să-l scriem pe frunţi.Din Paradis. Azi. Doamne-aşa de minunat! 2. ziua-a şaptea rămâne Zi de-nchinat şi pe noul pământ. Căci. mii de fire Între noi şi-a Ta iubire Şi prin noi să răspândeşti Semnul dragostei cereşti! 593. Tu-mplineşti ale noastre nevoi. Refren: Te preamărim. Dar şi tăria înalţilor munţi. El l-a sfinţit şi l-a dat omenirii Ca un altar peste veacuri ‘nălţat.Îţi aducem mulţumire Pentru-al Tău frumos Sabat. Semnul sfânt al ascultării. Doamne. Ca semn etern de curată-nchinare. Cum în cer şi pe pământ! Leagă. Dumnezeul iubirii Ne-a dăruit un Sabat minunat. Dă-ne Duhul Tău cel Sfânt Şi ne binecuvântează. Tu eşti şi Mântuitorul Pentru fiecare om! Azi ne-aducem iar aminte De-ale Tale fapte sfinte. fie scris Cum a fost şi-n Paradis! 3. Sabat de Sabat cobori lângă noi. Tu în noi lucrează. 3.Din Paradis 1.Noi nu cedăm închinării păgâne Şi nu stricăm Legea Celui preasfânt. Pentru marea mântuire Şi tot harul revărsat! Semnul veşnic al puterii. Tu eşti Creatorul Şi al Sabatului Domn. 2. Chiar printre nori. ca o rază de soare.Purtând din zori gingăşie de floare. Cum pământul l-ai creat. în inimi.

în Sabat. În Locaşul fericit? 3. . pacea Sa.Porţi de Sabat se deschid Pentru cel neprihănit.594. Refren: Doamne. când va fi răpus? O. Îngeri cântă într-un glas: "Vă grăbiţi spre-acest Locaş!" 3.Cum va fi în veşnicie Un Sabat lângă Isus. Doamne-aşa cum ai promis! Pentru-această sfântă zi Preamărit. Când va spune "pace vouă" Domnul nostru preaiubit.Porţi de Sabat s-au deschis Către tainic Paradis. Plin de sfântă bucurie.Pregustăm din veşnicie Azi. Slavă Lui. Prins de farmecul ceresc. Ceru-i minunat popas.Cum va fi o viaţă nouă Pe pământul înnoit.Porţi de Sabat ai deschis. Fluvii de lumini primesc Ca să uit ce-i pământesc! 2. Isus. ne-ajută-n credinţă Ascultători să-Ţi fim.Astăzi în ziua de Sabat 1.Cum va fi în veşnicie? 1. să fii Şi acum şi-n veşnicii! 595. ce slavă de nespus! 2. Aleluia! 596.Porţi de Sabat se deschid 1. Răul. Ne-nchinăm cu bucurie Şi din toată inima.Astăzi în ziua de Sabat Cu toţi ne-am adunat Pentru-a aduce mărire Celui ce ne-a salvat.

Isus trăiască! 598. Te rugăm. belşugul Tău de har. când ne adunăm. slavă. El mântuieşte! 4.O. .Prin porţi de cer.Ascultă-ne când Te chemăm Prin rugă şi cântări. Doamne. mărire. privim spre Orion.E-atâta cânt… 1.Glorie. I-aşternem azi covor de inimi noi: Salvarea noastră. Azi îngeri mii înalţă slavă-n cor! Zi minunată din cer lăsată! 2. soare s-a aprins. Iubire divină dă-ne Tu în dar! Pe-ai Tăi copii să-i binecuvântezi: Ai Tăi să fie în veşnicie! 3. Goneşte-orice gând rău Şi fă-ne-atenţi ca să-nvăţăm (:Din sfânt Cuvântul Tău!:) 3. De unde răsare al iubirii Domn.Rămână-n veci ce Domnul a creat! Avem Legea Lui. Celui ce S-a jertfit.Dispară griji lumeşti. 2. Dat omului de Dumnezeu (:De când e pe pământ!:) 2.E-atâta cânt sub cerul necuprins Şi-n suflete.Dispară griji lumeşti! 1.Cântece de biruinţă Din inimă să-Ţi jertfim. un scut adevărat! Acelaşi ieri şi azi şi-n veşnicii.El a dat făgăduinţa Că ne vom închina Zilnic şi Sabat de Sabat Sus în mărirea Sa! 597. Isus iubeşte. azi. Ne-acoperă azi. căci eu Încep Sabatul sfânt. Şi prin a Sa suferinţă Pace ne-a dăruit! 3. astăzi.Revarsă.

Prinos de rugă şi cântări Aprindă stele-n depărtări. plin de har. Să ‘nalţ glasul meu în cântări de Sabat. azi. De-al îndurării sfânt izvor! 3.Sabat de Sabat voi gusta Toată lumina jertfei Lui! Încă puţin şi voi intra În bucuria Domnului! 601.(:Cu binecuvântări. sunt aşa fericit! Frumos se revarsă din cerul senin Odihna cea dulce. slavă lui Dumnezeu! El...Dulce-i amurgul spre Sabat 1. mâna Ta Şi ne deschide inima. Zi de odihnă.Un Sabat ceresc 1. ce minunat! Credinţa mea o simt crescând! 2. timp sfinţit! Spre casa păcii parcă zbor! Pot să m-apropii.:) 599. cel preaiubit. În liniştea lui.Cu glasul Tău. să primim Lumina sfatului divin. cântând. Lumini de har mântuitor S-aprinzi în viaţa tuturor! 600.Un Sabat ceresc. În pacea serii.Când umbra serii cade iar 1. Doamne. . Alungă-al nopţii văl cernit.Dulce-i amurgul spre Sabat!. a sosit. fericit. sigiliu divin! Refren: Slavă. Venim în sfânt locaş de har.Întinde. Lumea o las şi-alerg. îmi deschide întreg cerul Său! 2. 3.Când umbra serii cade iar.Tânjesc după ceasul când pot să-ntâlnesc Pe-Acela în care iubire găsesc. 2. Spre fraţii mei.

Soarele blând când a apus. Pacea iubirii lui Hristos Este lumina mea.. Ne dai şi harul Tău bogat Căci ne-ai răscumpărat.Ne-ai dat Sabatul sfânt. 2. Isus. 4. Osana! . Eu ştiu că m-aşteaptă Edenul pierdut!… 602. de mă vei căuta În zori şi-n asfinţit.Bine-ai venit.Odihna de Sabat m-ajută să spun Ce mare e Domnul şi cât e de bun! Privesc înainte spre-un nou început. Mărire. În suflet şi în gând. Ne umpli inima. 2. E ziua de Sabat.Când seara s-a lăsat 1.Când seara s-a lăsat Din cerul înstelat. 3.Să spun tuturor cum Isus m-a salvat. Veşnicul legământ. Un semn divin. Isus. Tu eşti stindardul meu! Cu trup şi suflet mă închin Astăzi lui Dumnezeu. Aici eu sunt şi faţa Ta O caut fericit! 603.Sigiliul Tău l-ai pus Pe-această zi. 5. Cu clipe dulci. 3. Un Sabat veşnic vom serba.Pe-al lumii drum întunecos Zilnic eu pot umbla. Aproape eşti..Cerul e pe pământ. din pacea Ta. 3. Sabat divin! 1. de neschimbat.Doamne.Bine-ai venit. Sabat divin.Când Tu ne vei lua În strălucirea Ta.

2.Rămâi cu noi. nu pleca!.. şi binecuvântează Pe-ai Tăi copii plecând la casa lor! Locaşuri noi în ceruri le păstrează Pân’ vei veni curând. Tu mi-L lasă. Îmbracă-mă-n veşmântul alb. 3.Vreau să mă ‘nalţ peste zări şi. alungă tot ce e trecător. în sufletu-mi trudit. în veşnicii. spre slavă porţi cereşti Şi spre Hristos să mă călăuzeşti! 2. Vrăjmaşul crunt să nu mă amăgească.Bine-ai venit.Al Tău Sfânt Spirit. Vor fi dureri pe drumuri pustiite. o..604.Ce scurtă-mi pare! 1. nici mormânt Şi nici un rău pe muntele cel sfânt! 605. curat. Să Te-ntâlnesc. Ia-mi de pe umeri poverile ce dor! Vreau pacea Ta.Scumpe Isus. preaiubitul meu Isus.Ce scurtă-mi pare a Domnului zi sfântă.. din ţara nevăzută. din cer. Sabat binecuvântat. tot mai sus.. e ziua pe sfârşite Şi noaptea grea curând se va lăsa. În care mângâiere am simţit! De sus. Cu pacea ta.. Tată. doar Tu ne însenini! În plânsul greu să fii cu noi! . pe albul nor! 606.Bine-ai venit. peste cel împovărat! Deschide larg.Rămâi cu noi. Sabat binecuvântat! 1. Să-Ţi pot cânta un cântec de Sabat. 3. rămâi. Rămâi cu noi. Să pot veni la părintescu-Ţi sân. trâmbiţează marea zi. Şi să mă-nveţi cum pot fi mântuit. Doamne. Isuse. e ziua pe sfârşite 1.Ai milă. Când vom serba Sabat nou. O dulce pregustare am primit.Doamne.. 4. Când n-or mai fi nici lacrimi. Să mă conducă pe-al dreptăţii drum. Refren: Rămâi.

spre veşnicii.Rămâi cu noi.Adie lin al serii vânt.Sub binecuvântarea Ta.. Părinte sfânt. Se scurge-ncet.O nouă zi de Sabat sfânt.. 3.. atât mai ştim a spune.Rămâi cu noi..Se înserează peste zări 1. Bogată în solii.. În urma sa privind… Şi iarăşi candele se-aprind În ceruri. pentru noi.. Din ceruri astăzi am primit Noian de binecuvântări. Ne-ai fost balsam pe drum însângerat. Sabatul dat de Creator Ne-a fost popas frumos şi sfânt. 3.Se înserează peste zări. Din pâinea vieţii Tu ne-ai frânt. Ne-atinge al veciei dor. rămâi cu noi! 2. 3. ne-a fost aşa de bine! Cu glasul Tău pe toţi ne-ai alinat.Îţi mulţumim.Apune soarele în văi 1.. 2.Fără de Tine ne-om simţi străini! Rămâi cu noi. 2. Ne-ai pus în inimă un cânt. 607. Ne-ai fost izvor şi frângere de pâine. . Că vii la noi. Ducând al nostru cânt.. E tainic ceas de asfinţit. Ne-ai pus o masă în pustiu. Atâtea sfinte îndurări. Cuvinte nu-s mai mult să Te rugăm! Nădejdi se-aprind la stingere de lume.. Dar vrem cu toţi să ne-ntâlnim La marea de cristal! 608. Ne-ai dăruit Cuvântul viu.. Acum ne despărţim. cu Tine să plecăm.Apune soarele în văi. Altar de rugă şi de cânt.

Aşa un loc în lume nu-i.Aici pe Domnul L-am găsit Cu drag în dar El mi S-a dat. Când prin Cuvântul Domnului Să-mi fie sufletul ’nălţat.Rămâi. Ca şcoala sfântă de Sabat. 3. Căci tu ne-nveţi curaţi să fim În fapte şi în gând. Cu drag te regăsesc.În tine-ntâi am cunoscut Solia ce-a sosit În Betleem când S-a născut Al păcii Prinţ iubit.Şi tot în tine am aflat Cât sunt de păcătos Şi că speranţa de scăpat E numai în Hristos. iubit De care gândul mi-e legat.Ce bucurie simt în piept. în şcoala de Sabat. 3.Cunosc un loc frumos. Mai dornic să-mplinesc! 2. Şi-s tot mai dornic de-nvăţat.De-aceea noi te preţuim. Că-n şcoala noastră de Sabat Isus Hristos cel bun şi drept Ne însoţeşte ne-ncetat.Cunosc un loc frumos 1. Comoară de Cuvânt. .4. 2. 4. scumpă şcoală de Sabat. Te rugăm acum.O.O. scumpă şcoală de Sabat! 1. Isuse. 4. Să vii cu noi pe-al vieţii drum! Un stâlp de nor şi foc ne fii. 610. Aici aud Cuvânt sfinţit. Şi ne condu spre veşnicii! 609. Acest Cuvânt nepreţuit E-aici. rămâi cu-ai Tăi copii. Loc sfânt e şcoala de Sabat.

O.O. condu-ne. Aşa am învăţat! O.Tu. acolo ne-ntâlnim! Să biruim orice păcat. Miel de jertfă răbdător. ce lumină am aflat la şcoala lui Hristos! El drumul bun ne-a arătat spre cerul luminos! Privind şi azi la chipul Său.O. ce frumos e să-nvăţăm! 1. 611. Păstoreşte-ne cum vrei.5.Noi copiii Tăi rămânem Cu credinţă pururea (:Şi pe-acest pământ servindu-Ţi Şi-n Împărăţia Ta! :) 3. (:Şi îndreaptă-ne spre ceruri Ca să fim în veci ai Tăi. Fă-ne buni şi-ascultători. ce frumos e să-nvăţăm la şcoala de Sabat! Ne-aşteaptă Domnul s-adunăm din pâinea ce ne-a dat… Al Său Cuvânt ne va-ndruma Pe-a vieţii cale grea… Primim cu toată inima învăţătura Sa.O. :) 612.Un loc plăcut şi adorat . curaţi ca mieii. Scump Învăţător.Părtaşi la tot ce ne-a promis. 2.Un loc plăcut şi adorat 1. Isus! (:Azi. Atunci cu Domnul vom avea O nouă şcoală de Sabat. (:Cum ai fost Tu între oameni. aici Ţi-aducem slavă Şi-nvăţăm tot ce ne-ai spus!:) 2. :) 4. ce putere am aflat în şcoala de Sabat! 613. Păstor iubit. priveşte şcoala noastră! 1. Urmăm pe Dumnezeu! O.O.Iar când în pace vom intra Pe-acel pământ din nou creat.Fă-ne blânzi. priveşte şcoala noastră. ce lumină am aflat la şcoala de Sabat! 3. pe Domnul Îl slăvim! Spre cer avem un drum deschis.

615. Cu zel şi setoşi căutând Din Scripturi mereu să-nvăţăm. Aflăm cum am fost la-nceput Prin Domnul de Tatăl creaţi. de păcat. dacă noi În veac de El vom asculta! 3. Chiar din copilăria Sa. (:Deci merg şi eu înviorat La sfânta şcoală de Sabat!:) 3. Şi cum tot prin El.Din inimi cântăm mulţumind Cu psalmi din Sion ne-ncetat.Frumos şi măreţ este-aici Când toţi în Sabat ne-adunăm.Frumos şi măreţ este-aici Când lui Dumnezeu ne-nchinăm. Azi suntem din nou curăţaţi! 2. (:Să meargă-n locul adorat La sfânta şcoală de Sabat!:) 2. Acelui ce-atât ne-a iubit Că-n dar mântuirea ne-a dat! Gustăm astfel chiar de pe-acum Ce Domnu-a promis să ne dea Când El va veni.E sfânta şcoală de Sabat! Isus Hristos obişnuia.Ce dulce e şi ce frumos ‘N-această şcoală-a lui Hristos! În coruri Domnului cântăm.Isus şi El a învăţat În sfânta şcoală de Sabat Cum poţi moştenitor să fii Al scumpei Lui Împărăţii. Pe El cu drag Îl adorăm! (:Te simţi de cer apropiat În sfânta şcoală de Sabat!:) 614.În ziua sfântă de Sabat .Frumos şi măreţ este-aici 1. Când daruri I-aducem sporit Şi când cu iubire lucrăm! Cu inima plină de cânt Şi gata mereu de slujit Cu toţi aştepta-vom grăbind Un Sabat etern fericit.

Din pâinea ce se frânge iar. Căci ai în cer un Tată iubitor! 617.În ziua sfântă de Sabat Îmbracă-mă-n putere. În fapte şi-n cuvinte.Pe Dumnezeu rugaţi Din suflet cu tărie Ca să ne dea şi azi Duh Sfânt în bogăţie! Aici şi-n orice loc Şi-n veci cu El să fim.În ziua sfântă de Sabat. atunci. setos strig eu: O. Ştiu că mă-ncerci. şi-ades’ să plângi de dor?… Tresaltă deci. Din drumul drept să nu m-abat. Cu-a Ta iubire.Cum poţi.Îndurător mă ţii pe-a’ Tale braţe. Când îmi dau seama.Cum strigă-un cerb 1. Să te mai temi. . inimă plăpândă. Atrage-mă la Tine.Cum strigă-un cerb setos de apă rece. 3. Din apa vieţii dă-mi să beau mereu! 2. Aşa de Dumnezeu. cânt şi prind curaj: Numai spre Tine glasu-mi să se-nalţe. Suprema mângâiere. o. Porunca s-o pot ţine! Şi udă-al inimii pământ Cu ploaia Duhului Tău Sfânt. 3. fii veselă şi cântă. Să văd cerescul Canaan. Din slova Cărţii sfinte. dar ştiu că nu mă laşi. lasă-Ţi haru-asupră-mi să se plece. Părinte! Iar pacea şi-al iubirii foc În inimi să-şi găsească loc. cu-al Tău har Mă satură. Cărarea vieţii s-o străbat Făcând doar sfânta-Ţi vrere! Să-ajung cu Tine la liman.Pe Dumnezeu rugaţi 1.1. 616. Vreau setea să-mi aline… 2.

Unde toţi ne adunăm. De vrei să ne conduci. în prosternare. Cu haru-Ţi ne-ocroteşte.Când aud cântarea dulce Şi Cuvântul Tău ceresc. Ca în mreaja-Ţi de iubire Fericirea s-o gustăm. Faţa Ta s-o căutăm! Refren: Depărtaţi de pofta lumii.Sfinţeşte-ne acum. sublim e locul Doamne! 1. Lasă-ne. 2. Pe-ai Tăi închinători De moarte-i poţi scăpa. 3. Tu eşti vindecător De orice rană rea.Cuvânt Tu de ne dai Avem înţelepciune.Sfânt. Să vie în curând Împărăţia Sa Şi pe pământul nou Sălaşuri să ne dea. De orice spirit rău.Poveţe să ne dea Şi voia-I să-mplinim. . De tot ce ne mânjeşte! Cu foc din tronu-Ţi sfânt Un foc aprinde-n noi Ca veşnic luminaţi Să fim urmaşii Tăi! 618.Sfânt. În credinţă mă-ntăresc. Îmi dispare-orice tristeţe. 3. sublim e locul. Păşim pe drumuri bune. Prin Fiul Său iubit Păcatul să ni-l spele. Doamne. 4. 2.Când în ziua Ta cea mare Noi la cer ne vom ‘nălţa. Ţie astăzi ne predăm.Pe Dumnezeu rugaţi Să fim păziţi de rele.

Către Domnul. Să se ‘nalţe consacrarea şi cântarea! 3. În dragoste şi umilinţă. Şi după-o luptă bună Să-mi dai a Ta cunună! 620. fiecare. Coboară pacea Ta. Jertfă sfântă să aducă fiecare! 2. . la ceasul închinării. Soli ai păcii. Cu credinţă-n umilinţă. care locuiţi sub soare. Dătătorul.Voi. Veniţi în sfântă adorare! Aleluia.Aş vrea ca şi Maria Să şed ‘naintea Ta. Credinţa s-o păstrez. 3. Isuse. Aleluia! Răsară azi recunoştinţă.Voi. Să nu m-abat din cale. Aleluia! Iubirii fără de hotare A Celui sfânt şi bun şi mare.Liberaţi de griji amare Veşnic Te vom lăuda! 619. 2.Putere dă-mi. Aleluia! Veniţi cu mâini nevinovate. Cu inimi şi simţiri curate. Să Te ascult în pace: Aceasta-i partea mea! Şi-apoi tot ce-mi vei cere Să fac mai cu plăcere.Din ceruri pentru mine.Din ceruri pentru mine 1. Statornic să-Ţi urmez. Cuvântu-Ţi de iubire Să ştiu a-L asculta! Prin Duhul Tău mă-nvaţă Să-L împlinesc în viaţă. E zi de sfântă sărbătoare! Aleluia.Veniţi. care locuiţi sub soare. care locuiţi sub soare 1. Cu rodul binecuvântării! Aleluia.Voi.

Şi. sfânt Părinte. 2. binecuvântează Şi păzeşte-ne pe noi! . Te rugăm Să ne-nveţi cuvinte sfinte! Tuturor să dăruieşti Binecuvântări cereşti! 2.Veniţi cu toţi să ne smerim Sub mâna Celui tare Şi de la Domnul să primim Azi binecuvântare 4.Cer. 3. Azi. azi se unesc În această adunare Când Cuvânt dumnezeiesc Vrei să-mparţi la fiecare.Veniţi cu toţi să ascultăm A Domnului solie Şi toţi aminte să luăm La glasul ce ne-mbie.Imn de laudă 1. Refren: Doamne.Veniţi cu toţi să ne-nchinăm! 1.Tatăl nostru cel din ceruri. pământ. Gustaţi din pâinea vieţii-n dar Şi beţi din apa vie.Imn de laudă ‘nălţăm Către Tine.Tatăl nostru cel din ceruri! 1.Veniţi la tronul plin de har.Către lume duceţi vestea salvatoare! 621. 622. Roua Duhului Tău Sfânt Să-ntărească-al Tău Cuvânt! 623.Veniţi cu toţi să ne-nchinăm La tronul sfânt de milă Şi de la Domnul să aflăm Iubire şi lumină. aici ne-am adunat Spre-a-Ţi aduce ruga noastră Prin Isus cel adorat. din suflet. Veniţi cât El vă-mbie.

Şi-narmaţi cu-a Ta putere Să-mplinim ce ne vei cere.Fă să cadă-n abundenţă Ploaia Spiritului Tău.Mintea noastră-al nostru gând Rătăceşte fără Tine. Dă-ne binecuvântarea Ce Tu ne-ai făgăduit! 2.Fii cu noi. Din mărire la mărire! 625. Fă-ne Doamne buni. Dă-ne cugete curate Şi-mplineşte-n noi.Fi-ne Doamne scut. o.Tu. Spală-ne de-orice ne-ntină Şi ne du spre-ndreptăţire. Tu. născut din Dumnezeu. Ca lumină din lumină. scump Isuse. Curăţeşte viaţa noastră De păcat.2. toate! 3. povaţă. Peste inimi abătute . Spală-ne de răutate. 2. Prin al Tău Mângâietor.Varsă-Ţi marea bunătate! 1. Fă-ne după chipul Tău. predicarea Să rodească însutit. Dacă Spiritul cel Sfânt Nu ni-L dai să ne lumine. Fă să ne simţim atraşi De cereştile-Ţi cuvinte.Iar Isuse ne-adunaşi Să ne dai învăţăminte. Şi prin Sfântul Tău Cuvânt Luminează calea noastră Cât vom sta pe-acest pământ! 624. de orice rău! 3.Iar Isuse ne-adunaşi 1. curaţi! Refren: Doamne-ajută.Varsă-Ţi marea bunătate Peste toţi cei adunaţi.

Adevărul în suflet s-adunăm. Când în taină Cuvântul Ţi-aşteptăm. Tu. Ne sfinţeşte. Fă din noi un templu sfânt. Păstoreşte-ne Tu. Astăzi şi întotdeauna Protejează-ne-n nevoi! Întăreşte paşii noştri Pe al vieţii drum spinos. După veşnicu-Ţi Cuvânt! 626. Ne primeşte iar jertfa pe altar. Azi în Sabat pe Tine Te-aşteptăm. Prea-ndurate. 2.Laolaltă ne-am strâns să ascultăm. 3. inimile-acum. Ca făpturi din nou născute. Fă din noi un templu sfânt. Doamne. Dă-ne pâinea Ta cerească. De ispită ne fereşte Şi de tot ce-i stricăcios. Prea-ndurate! 1.Laolaltă ne-am strâns 1. Şi ne du pe căi curate. dar divin! Lasă soarele dreptăţii Să-şi reverse peste noi Razele vindecătoare Ce creează inimi noi.Laolaltă ne-am strâns să înălţăm Al Tău Nume. Tu în noi şi noi în Tine Cât vom fi pe-acest pământ.Doamne sfinte. Vino.Toarnă leac alinător! 3.Doamne sfinte. 3.Te rugăm să vii. fii şi azi cu noi. Părinte. să cântăm. Când în taină pe Tine Te-adorăm! 627. Mană sfântă. .Dă-ne azi din apa vieţii Un pahar curat şi plin. Când în taină doar Ţie ne rugăm. Isuse. 2.Laolaltă ne-am strâns să ne rugăm. Ne uneşte-n gând prin al Tău Duh Sfânt. Facle pururi vii să fim.

Inima e pregătită. Ca Părinte să ne cerţi. 4.Duhul Tău cel Sfânt revarsă Ca o ploaie pe pământ Şi-ntr-al lumii miez de noapte Împlineşte-al Tău Cuvânt! Dă-ne zelul de-a lucra Să grăbim venirea Ta! 630.Aşteptăm cu dor momentul . Să putem şi noi ierta. De aceea fără Tine Nicăieri nu vom porni! Numai în lumina Ta Vrem pe cale a umbla! 3. Pe cel slab să-l întăreşti! 2. Cu-ndurare să ne ierţi.Doamne sfinte plin de milă. Umple-ne cu-a Ta iubire. Umiliţi noi Te rugăm: Să ne ierţi de orice vină Când spre Tine ne-ndreptăm! 2.Tatăl nostru cel puternic Din ‘nălţimile cereşti.Doamne-ajută-ne întruna Să fim iubitori şi buni. Tu ne eşti Părinte.Prin purtări şi fapte sfinte Numele să-Ţi proslăvim! 628. Vino-n ea să locuieşti! Ruga noastră s-o primeşti. Preasfinte.Când eşti Tu tăria noastră Vântul nu ne va izbi.Doamne sfinte plin de milă 1.Dă-ne-un spirit de jertfire. 3. Dar în mila Ta. Ca să dobândim cununa Ce-ai promis-o din străbuni! 629. Să trăim viaţa Ta.Tatăl nostru cel puternic 1.Doamne.

Să dăm şi-altora de ştire Că Tu eşti al vieţii-izvor. Ca din gura Lui măiastră Sfaturi bune să primim. 631. Ne zice: "Bun venit"! Refren: Stăm lângă apa de viaţă. Da. Tu ne-nvaţă. 3. suntem chiar la izvor! 2. scump Isuse. pune iubire În puternicu-Ţi Cuvânt Şi cu forţă neînvinsă Să lucreze-n noi avânt. Căci limpede ca şi cristalul E apa ce-am găsit! 3. Cum putem obţine viaţa Celor sfinţi şi fericiţi. Să păstrăm şi noi întruna Ce ne-ai spus Tu arzător.Stăm lângă apa de viaţă Ce curge liniştit… Hristos din inimă ne cheamă. Lângă apa de viaţă. Cum putem fi mântuiţi.Zdrobiţi de greaua noastră cale.1.Pune foc. Scrie-ne vorbirea-Ţi sfântă Pe al inimii altar! 2. Lângă apa de viaţă. gustă din această apă Ce-i dată de Isus! Ea e puterea mânuirii Şi-a naşterii de sus! .Stăm lângă apa de viaţă 1. Aici e de-odihnit.L-ale Domnului picioare Toţi cu drag ne-am aşezat S-ascultăm rostirea-I dulce Despre harul minunat.Aşteptăm cu dor momentul La Isus iar să venim. Fă ca-nvăţătura noastră Să nu fie în zadar.O.

sfinte bucurii! 2.Vorbeşte-mi Tu. ce-l auzim! Să ardă-n suflet focul sfânt Şi-a Ta lumină-n veci! AMIN.Al Evangheliei Cuvânt E glasul Tău. Ce ne umple inima! 3. lasă astăzi pacea Ta.Poţi bea şi tu cu-ndestulare Din ăst curat izvor. Iubirea Ta-n acest locaş. Prin neprihănirea Ta. Să fim umpluţi de fericire Şi mântuiţi prin har! 632.Tu ne eşti Judecător Drept şi bun şi iertător. Părinte bun Şi pleacă-a Ta ureche-acum! A’ noastre inimi se supun. Astăzi vom îngenunchea. Ce pe pământul nou va curge În veac şi tuturor. Iar pentru noi. Isuse! .La apa vieţii ne conduce Mântuitorul chiar. 633. al rugii fum! 2.O. O poartă-a cerului va fi! 4. De la Tine vom primi Multe. Tot ce-avem şi ce primim E din îndurarea Ta.Cu credinţă-n faţa Ta.Cu credinţă-n faţa Ta 1. Mântuitor divin.O. în noaptea grea. Şi inimile noastre-am vrea Să fie-n veci al Tău sălaş! 3. Numai Tu ne poţi salva! 634.Să fie-aici prezenţa Ta Şi „Casa Ta” se va numi.Fii azi cu noi.4. Tu. Primeşte. 5.Fii azi cu noi 1.

Vorbeşte-mi. Şopteşte-mi iubitor: "Mereu tu vei fi liber.. Să-Ţi împlinesc porunca Şi să Te preamăresc! 635.1.. Vorbeşte Tu ca-n timpuri.Copiilor Tăi vorbeşte. Rămâi. Cu laudă mă umple‘n Tine-a mă bucura.Duh Preasfânt. Grăbeşte-a Ta venire Căci Te-aşteptăm cu dor! 3. O. S-aud a Ta şoptire: "Eu singur nu te las!".Bun Isus.. inima-mi deschide.. Cu noi pe pământ! 2.Bun Isus 1.. Scumpe Isus. Refren: Vorbeşte-n şoapte blânde. Mereu învingător. Fă ca în consacrare Să-Ţi dea toţi viaţa lor. Tu. Ne-arată voia Ta Din sfântul Cuvânt! . Doamne. Isuse. Mărire să-Ţi dau Ţie Şi gloria să-Ţi vestesc. Ţine-i treji pe pământ. 2. Le dă Tu bucurie.. Condu-i pe drumul sfânt. cu pacea Ta. Mereu c-un dulce glas. Spirit Preasfânt. Şopteşte-mi în iubire: "Eu singur nu te las"." Vorbeşte-mi zilnic. Arată-Ţi voia Ta. S-aud eu vocea Ta. Şi toată Legea Ta. Arată-mi datoria. Vorbeşte-mi c-un blând glas.

Peregrin în astă lume. Să fiu gata-n orice ceas. Eu aştept al Tău Cuvânt. Isuse.Să-mi vorbeşti de-a Ta venire. Tu vorbeşte..Deschide-mi mâna să fie mai largă. Mă condu cu glasu-Ţi blând. Să Te pot urma oricând. Binecuvântări nespuse Ale Tale şoapte sunt.Deschide-mi ochii! 1. Doamne. Domnul meu. Deschide-mi calea să duc harul Tău! 3. vorbeşte-mi cu iubire.. Isuse. Isuse! 1. vorbeşte-mi Tu. Să-l fereşti prin văi pustii! Peste-al inimii frământ. Căci doar Tu.3. Păstor divin. de rătăcire.Fii cu noi.. ştii Pasul meu.O.. Căci Te-ascultă robul Tău! 2. Unde Tu. Îţi paşti turma intre crini. să-Ţi văd faţa sfântă. Tu vorbeşte. Pune iubire în cântecul meu! Din preamărire să gust fericirea. Stai lângă noi Să-Ţi pui pecetea Ta În inimi şi-n gând! Amin! 636. vorbeşte-mi Tu. pe nume. Căci Te-ascultă robul Tău! 637.O. Domnul meu. Sămânţa bună s-ajungă-n ogor! Deschide-mi pasul spre lumea întreagă .Deschide-mi ochii. deschide şi inima mea! Astăzi Te caut cu inima frântă.O. 3. Pleacă-mi urechea s-aud vocea Ta! 2. vorbeşte-mi Tu.Deschide-mi gura să cânt mântuirea. Toarnă Tu a Ta iubire În al sufletului vas. Lasă Duhul Tău cel Sfânt! 4.O.

’Nălţată spre unire. Peste noi. Scurtează-mi drumul cel aspru şi lung! Arată-mi.. din pagini de Scripturi. Căci vreau să fiu al Tău mereu Şi pe un nou pământ! 639. Doamne. Doamne. cu pace deplină. că Tu eşti cu mine..Cu paşi de rugă 1. a Ta mână. mă îndrept Să caut faţa Ta. Dă-ne astăzi. De nu am har de-ajuns! S-o port nu pot. binecuvântări Peste ruga sfintei adunări! Şi.Deschide cerul şi ia-mă la Tine.Doar Ţie-Ţi dau tot dorul meu De-a fi curat şi sfânt. 2. scump Isus! 4. Deschide-mi cerul.Apoi. a Ta mână. Tot ce e partea mea! 2. acasă s-ajung! 638. din minunatul Tău Cuvânt. Lumina Ta şi pacea Ta! 640.Cu paşi de rugă.De-i nor sau zi senină.Lasă.. dar voi putea Prin Tine. Să-mi dai.Povara luptei e prea grea. din harul ce-l aştept. Peste noi. Doamne. binecuvântări! 1. Pune... . Ca o boltă-n zidire. S-aud cum îmi vorbeşti. Veşnic să fie stăpână.Pâinea speranţei s-o duc tuturor! 4. Te rugăm.Lasă.’Nălţată spre unire 1. Ca un cerc de lumină. Să ştiu că-n planul Tău ceresc Tu încă mă iubeşti! 3. Să coboare cerul pe pământ..

Isus.Cu binecuvântarea Sa Să fie şi deasupra ta Şi Stâncă sub piciorul tău Să fie El mereu! – Refren! 4.. Domnul Savaot! – Refren! .La dreapta ta să-L ai mereu Ca braţ ocrotitor la greu Şi-n stânga cu nuiaua Sa Mereu te va-ndruma! – Refren 3. Peste noi întinde iar mâna Ta! Nesecat izvor de har.Să meargă înaintea ta.. Isus. Peste noi... Bogăţii din ea răsar.3. Isus...Mâna Ta. Şalom. mâna Ta. mâna Ta. Şi când vrăjmaşul va lovi Isus te va păzi! – Refren! 2. Cât de bine-i să simţim mâna Ta!. 641... Cât mai este de-mplinit. Învăţăm să Te iubim.Să fie în lăuntrul tău Cu dragostea şi harul Său.. Să te-nconjoare peste tot El.Mâna Ta.Mâna Ta.Prin mare sau pustie. Să ne-ajute la trudit mâna Ta! Cât mai e pân’ la sfârşit. şalom. Cât de bine-i să simţim mâna Ta! Când în palma Ta privim. Isus. Pe calea-ngustă să poţi sta. Până la cer să rămână. Ca un stâlp sau făclie. 3. mâna Ta. Peste noi întinde iar mâna Ta! 2. pacea Sa.. fie pavăza ta! 1. a Ta mână. Să ne-ajute la trudit mâna Ta! 642. şalom.Mâna Ta. Isus! 1. şalom! Refren: Şalom.Şalom.

la plecare.Harul lui Isus cel tare Şi iubirea Tatălui Fie binecuvântare Peste noi.Rămâi cu a Ta milă! 1.Binecuvântarea Ta Binecuvântarea Ta Dă-ne-o. 4. Ca în credinţă tare Să trecem pe pământ. Doamne.Rămâi.Rămâi cu a Ta milă La noi. la noi. Isus Hristos. O lumină pe cărare!… . Isus.643. La noi cu-al Tău Cuvânt.Cu binecuvântarea-Ţi Deasupră-ne să treci. Ca s-aşteptăm în pace Viaţa cea de veci! 645. copiii Lui! 2.Rămâi cu-a Ta iubire. Întăriţi prin Spirit Sfânt! 644. Să nu ne ispitească Vrăjmaşul mânios! 2. Şi Cuvântul predicat În această adunare Să ne fie spre-ndrumare.Harul lui Isus 1. Şi pururi adevărul Ne vie-n ajutor! 3. Isus Hristos. Fraţi ai Mielului cel blând. scump Mântuitor. Plini de pace şi iubire.Rămâi cu-a Ta lumină O.Să rămânem în unire. Ca să avem răbdare În păsuri şi-n nevoi. Preasfinte. 5.

unde să lucrez. Cu dragostea dintâi paşii să-Ţi urmez. cât aş vrea să-Ţi mulţumesc 1. Cu dragoste şi har! 3.O.. fii cu noi în veci de veci. Doamne.O. 4. pacea mea! Cuvinte n-am şi nu găsesc Iubirea a-Ţi cânta. tot prea puţin Ţi-aş da.. Turma Ta să se menţină.O. Tu mi-ai dat scumpă viaţa Ta. Oricât de mult aş vrea..Mi-arată. fii cu noi! 1. cât ai fost de bun! Cu Tine eu voi sta întreagă viaţa mea! Primeşte darul meu: toată inima! 647. Cu mâna Ta de Dumnezeu. Doamne.De-ar fi.Doamne. C-un dor aprins în piept.În nări mi-ai pus suflarea Ta.Doamne. Tu. Tu mi-ai dat 1. Te laud ne-ncetat: Isuse..Îţi mulţumesc că m-ai chemat Şi pot să Te slujesc. Isuse. Doamne fii cu noi în veci de veci! . Primeşte darul meu: toată inima! 3.E poate prea puţin ce Îţi dăruiesc Dar chiar de sunt sărac. Primeşte darul meu: toată inima! 4. darul meu Prea mic ca să-l primeşti. cât aş vrea să-Ţi mulţumesc Isuse.. Căci pentru Tine-aş vrea să fac şi eu ceva. Smerit. Te iubesc! 648.. Tu poţi să-l înmulţeşti. Sfatul Tău să ne susţină. Ca să mă ştii salvat din căderea mea! Cu bucurie-aş vrea să-Ţi dau şi eu ceva! Primeşte darul meu: toată inima! 2. Mi-ai dat şi braţe tari.O. Mereu ai fost la dreapta mea.646.Mereu mai mult aştept ziua când să-Ţi spun. 2. Doamne. pot să Te iubesc.

Încercări să nu ne-nvingă. Doamne. Doamne-ajută să ne revedem! Ne vedem. fii cu noi. Dragostea să nu se stingă. ne vedem.Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! Când primejdii stau să vină. Îngerii să vă păzească Până-n patria cerească.Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem.Dumnezeu cu voi 1.Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem.Doamne. Şi ne dă a vieţii pâine. După sfânta Lui poruncă.Refren: Fii cu noi. Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! 2.Doamne. Stând cu Tine nu ni-e frică. Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! 4. fii cu noi. Fii cu noi. fii cu noi în veci de veci! 649. Pentru ceruri pregătiţi să fim! 2.Doamne. fii cu noi în veci de veci! Norii grei de se ridică. Sub aripa Ta ne ţine. Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! . Ca ‘naintea Ta să vieţuim. Braţul Lui să vă susţină. Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! 3. fii cu noi în veci de veci. Doamne. El va pune să ne-adune. Doamne. ne vedem. fii cu noi în veci de veci. Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! Refren: Ne vedem.Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! Orişiunde-am fi pe lume. fii cu noi în veci de veci! 4. fii cu noi în veci de veci! 3. Cu-al Său har să vă conducă.

Domnul să-Ţi fie-aproape oricând.. Să-ţi dea tot ce-ţi doreşte inima… 2. El să te scape de orice rău.Toate-n cer şi pe pământ Au fost date lui Hristos.Scump Isuse.Să fie Domnul pavăza ta. fă-ne azi Să simţim iubirea Ta. Să treci pustia spre un nou pământ! 3.Să te păzească Numele Său. Va trăi în veci cu El Numai cel dreptcredincios. Cu El biruitor.. Căci mare este-al nostru Dumnezeu! 651. Pe picioare ai spălat. Cel la fel de umilit Ca şi El va fi mărit! 653.650. 2. Îngeri Săi cei buni Te poarte prin minuni. fă-ne azi 1. Veşnic să umblăm în ea: În iubire toţi să fim Şi ca fraţii să trăim. Şi să n-o putem uita.Scump Isuse. plecat. Să-Ţi dea credinţă şi Spirit Sfânt.Clipe solemne . În stâlp de foc sau nor. La biruinţa ta Steagul vom flutura.Să fie Domnul pavăza ta! 1.Când şi cum? (Canon) Când şi cum? Când şi cum Ne-om revedea din nou de-acum? 652. 3. Să te păzească în calea grea.Fă ca şi acest sfânt act Ce chiar Tu l-ai întocmit Să ne-aducă-aminte azi Cât de mult Te-ai umilit: Ca un serv pe servi.

daruri depline.Câtă iubire. N-avem cuvinte-a cânta slava Ta! Slava jertfirii. Spală-mă azi să fiu curat.Pierdută-n umbra morţii 1. Răul din inimi. Golgota. Preţul plătit de Regele ceresc. văd harul nepătruns. câtă jertfire! 1.1. El. 2. drum de lumină.Clipe solemne astăzi ne-amintesc Jertfa divină dată pe Calvar.Pierdută-n umbra morţii. Vin de la Domnul cel preasfânt! Refren: Jertfa iubirii. al lumii Creator. slava Tatălui.Iubirea răstignită în suflet mi-am ascuns Şi azi. Albă ca neaua. Văd mila ce se pleacă spre rugăciunea mea.. ca jertfă sfântă. Dorind în noi să nască al slavei Paradis.Haina dreptăţii dată de Isus. o lume rătăcea. căci ei nu ştiu ce fac!" 3.Jertfă deplină. Fie ‘nălţată slava Ta! 2. Doamne. stătea-ntre cer şi-abis! 2. tot ce-i pământesc. Piară pe veci şi-n pace să trăim! 3. Cu trupul frânt pe cruce. Isus. la cina sfântă.. Vreau să rămân un fiu de Dumnezeu! 654. culme şi-al iubirii far.S-a dezbrăcat de slavă. Sfinte Tată. doresc să fiu salvat! 655..Clipe solemne astăzi ne vorbesc Firea cea veche să ne-o răstignim. câtă jertfire Cerul revarsă pe pământ! Haruri divine. jertfa Fiului. Haina dreptăţii.. Pe când Nădejdea vieţii pe cruce se stingea. Şi mila-I ne-nţeleasă răsună până-n veac: "O.Câtă iubire. Văd dragostea supremă cu care voi cina! . darul vieţii. Legii divine vreau să-i fiu supus. s-o păstrez mereu. Robul tuturor. iartă-i.

la Golgota Şi steagul păcii-l înălţăm În amintirea Ta! 5.Plânsul unirii ne face mai buni.În umilinţă ne-am plecat Ca Tine. învingător! 4. Punem în lacrimi adânci rugăciuni! Ca ucenicii-n odaia de sus. scump Isus Şi pe picioare ne-am spălat.De ţi-am greşit. Aşa cum Tu ne-ai spus! 2.Iubirea Ta o contemplăm Aici. frate. întinde mâna! . Slăvind iubirea Ta! 658.Dă-mi mâna.656. Să trecem lesne-ncercarea cea grea.În umilinţă ne-am plecat 1. O viaţă fără de păcat Ne-ajută să trăim! 4. Să biruim strâmtorarea de foc.Sorbim iertarea ce ne-ai dat Prin sângele-Ţi divin. De ne-am urât.Prin jertfa Ta îndreptăţiţi.Ca ucenicii-n odaia de sus 1.Ca ucenicii-n odaia de sus. este ceas de iertat. Cu Tine vom cina La masa celor mântuiţi. Sfânta frăţie fie-ntre noi! 2. Toţi să fim una. Doar laolaltă. Noi azi ne-mpărtăşim! 3. şi ia-o pe-a mea. să grăbim spre-mpăcat! Doar împreună formăm un popor. Toţi să fim una. stăm la un loc! 3. Unii cu alţii.Chemaţi prin Duhul Tău cel Sfânt ‘Naintea Ta venim! Cu trupul Tău pe cruce frânt. Domnul ne-a spus! 657.Frate drag. cum Domnul ne-a spus! Nimeni "întâiul" şi nimeni "apoi".

De jertfa Domnului. Avem viaţa Sa. Ştiu că te-am nedreptăţit! Refren: Vreau să ştiu că m-ai iertat. cât de plăcut este locul! 1. cât de plăcut este locul În care cu toţi ne-adunăm. credincioşi fraţi în Domnul.. plin. întinde mâna.Curând va reveni În toată slava Sa! La nunta Mielului vom fi. Ca să-mi cer acum iertare. Să ne hrănim cu ea! 3. Aşa cum pâinea ni s-a frânt. Aşa cum ne împărtăşim De vinul nou. curat! 4..Am fost plin de nerăbdare Şi de gânduri rele.Isus ne-a adunat 1. Iartă-mă. Noi toţi.Frate drag.1. Cu Domnul vom cina! 660. Prin sângele-I vărsat.Isus ne-a adunat În jurul mesei Lui! Azi ne-amintim..Prin moartea Lui trăim. 2. Înaintea ta eu vin! 3. căci ţi-am greşit! Recunosc a mea purtare. cu gând curat. Vreau să fiu din nou curat! 2. Frumos este când ne rugăm! Refren: ..O. Să mă scape din ispite Şi să nu mai fiu orbit! 659.Prin moartea Celui sfânt.Rog pe Domnul să mă ierte Pentru tot ce am greşit.O.

. Aleluia. cât de măreţ este locul. E locul în care cântăm! Ce frumos. Har de har să ne-ntărească În credinţă a umbla. Părinte-al veşniciei şi Tată preaiubit! Să fie casa păcii şi-a mântuirii stea. Numele să-Ţi preamăreşti! Şi mereu să ne-amintească Locuinţele cereşti! 3. Capul nostru e Hristos! Suntem toţi dintr-o sămânţă. ce frumos. Când Domnului ne consacrăm! 2.Îţi închinăm locaşul pe care l-am zidit. cu imnuri cereşti. Nimeni nu e mai prejos. ce frumos.Nu-i decât o Stâncă vie 1. e Stânca vie.O.Îţi predăm această casă. Din cântări de biruinţă Facem Templul luminos! 4. Osana! 662.Una suntem în credinţă.. Se-adună să laude pe Domnul Atâtea oştiri îngereşti! 3. Doar pe El noi vom clădi! 2. cât de sfinţit este locul În care. Şi-n curând să fim acasă. Acolo în inima ta.Nu-i decât o Stâncă vie Care-nfruntă vijelii! Ieri şi azi şi-n veşnicie Stă şi nu se va clinti: E Hristos. S-o sfinţeşti şi s-o-ntăreşti.O. Prin lumina ei aleasă. .Duhul Tău să Se-odihnească Peste cei din Casa Ta. Când Rege în ea este Domnul Şi-n pace te poţi închina! 661.Îţi închinăm locaşul 1.Ce frumos.

A.Tu eşti de îngeri mai presus. Rege al iubirii.Îţi consacrăm locaşul. Ce ai creat Edenul şi dorul de senin.Şi plin de îndurare să locuieşti în ea! 2. rămâi şi ne condu! 4. Cerul întreg nu Ţi-e de-ajuns. în grija Ta. Dumnezeul nostru. Să guste orişicine vrea Iubirea şi dreptatea Ta! 664. Doamne. Doamne. Domn divin. Curat.Sfinţeşte. O. Pacea să fie peste ea. casa Ta. noi Ţie ne predăm. în veci! 3. A noastră mângâiere în lume eşti doar Tu. Cu viaţă pentru cei ce pier. A Ta să fie casa.Păstrează-l Tu. Ţi-aducem Doamne-acest copil! 1.Sfinţeşte Tu.Sfinţeşte.Aici să afle pacea Ta Cei ce pe Tine Te-or chema Şi cei cu inima curaţi Să fie binecuvântaţi! 5. locaşul.Primeşte Tu locaşul. spre noi să Te apleci Şi-n inimile noastre să locuieşti. Spirit Sfânt divin. o. cu toată inima Iubind pe Dumnezeu! . Isuse. Dar Tu aşa făgăduieşti: În casa Ta să locuieşti! 4. Să crească-n har mereu.un credincios popor! 663.Ţi-aducem Doamne-acest copil Să-l binecuvântezi. casa Ta! 1.Să fie-aici un colţ de cer. Pe calea către ceruri avem un singur dor: Să-Ţi pregătim mireasă . Ţi-aducem mulţumire şi dar din ce primim. şi tot ce noi avem. Tu. Cu mâna Ta un cer senin Deasupra lui s-aşezi! 2. Prinos al veşnicei iubiri Ţi-aducem jertfă mulţumiri! 2.

Cu Tine-n veci! Amin. 665. în grija Ta. când Tu ne vei chema. Să crească-n har mereu.Pe masă e totul frumos aşezat! Gustaţi cu plăcere ce Domnul ne-a dat! Veniţi şi gustaţi cât de bun e Isus. un cer senin Deasupra lor s-aşezi! 2. iubitor.Trimite. când Tu ne vei chema.Trimite. Spre cerul plin de mari minuni Să fii al lui Păstor! 5.Cu binecuvântarea Ta Zideşte-ne deplin. 664. Doamne îngeri buni Să-i poarte.Le-ndreaptă ochii către cer Să-nvingă lumea rea. Căci tot ce e bun se coboară de sus! .Ţi-aducem. Doamne-aceşti copii Să-i binecuvântezi. Să-nveţe-al dragostei mister. Spre cerul plin de mari minuni Să fii al lor Păstor! 5.Cu binecuvântarea Ta Zideşte-ne deplin. iubitor.Pe masă e totul frumos aşezat 1. Să fim. îngeri buni Să-l poarte.3. Pe Tine-a Te urma! 4.Păstrează-i Tu.I-ndreaptă ochii către cer Să-nvingă lumea rea. Cu Tine-n veci! Amin. Doamne. Curaţi. cu toată inima Iubind pe Dumnezeu! 3. Ţi-aducem Doamne-aceşti copii! 1. Cu mâna Ta. Să-nveţe-al dragostei mister Pe Tine-a Te urma! 4. Să fim.B.

Veniţi şi gustaţi cât de bun e Isus. tic-tac. vino şi te-ascunde în Hristos Isus! 667.Bate ceasul vremii (Canon) Bate ceasul vremii: Bing. soţie.. bang! Inima grăbeşte: Tic-tac. Isuse. aşteptând un semn. să-l aperi Doamne. Vine ziua judecăţii! Vino.Ferice casa 1. Căci Tu pe toţi îi vindeci şi-i mângâi!. tic-tac. În Tine Doamne-un spirit sunt şi-un gând. Căci tot ce e bun se coboară de sus! 666.Ferice casa unde bucuria Cu Tine toţi o-mpart întâi şi-ntâi..Ferice casa unde Tu. Ferice-apoi când la sfârşit de cale Toţi pregătiţi privesc cu dor nespus Spre marea zi a revenirii Tale.La fel Se-ngrijeşte de flori şi furnici. bing. Isus! Şi unde toţi cu dragoste aleargă Ca să asculte sfatul Tău curat. Ca Tu.2. Ca Tu să-i iei la Tine scump Isus! . Izvorul adapă pe mari şi pe mici. Iar în dureri tot Tu eşti doctoria. 2. Şi-având iubirea Ta drept chezăşie. bang. Prieten bun al celor mici. De mici să-nveţe-n adevăr să meargă Sub jugul Tău cel lesne de purtat! 4. Deplin uniţi în noua viaţă sunt. tic-tac. Căci Tu le eşti nădejdea de mai bine Şi-n Tine tot mai mult ei se iubesc! 3.Ferice casa unde soţ. Eşti Musafirul cel mai bun venit Tu vii cu binecuvântări nespuse În viaţa celor care Te-au primit! Ferice casa unde toţi aşteaptă Porunca Ta sau blândul Tău îndemn Şi la tot pasul către Tine-ndreaptă În rugă ochiul. la tot pasul. Şi unde amândoi mereu cu Tine În greu şi-n bine dornici se unesc.Ferice casa unde copilaşul În rugăciune zilnic Ţi-e adus.

pace şi iubire În fiecare casă de creştin. Să fie. şi-n ziua mântuirii Părinţi. Doamne.668. rămâi cu pacea Ta Şi în al meu cămin.Alungă tot ce încă ne mai doare Şi egoismul firii omeneşti.Revarsă. Dragostea Ta s-o pot cânta Aici şi-n veci. Doamne.Îţi mulţumim că Tu ne-ai dat familii. Un colţ de Paradis orice cămin! 3.Doamne.Revarsă.În fiecare inimă să bată Iubire.Ce fericit e-acel cămin Unde e domn Hristos! Nu e nimic de har mai plin. amin! 669. Ne dă un duh de pace şi iertare Şi în iubirea Ta să ne uneşti! 4.Ce fericit e-acel cămin Unde sunt rugăciuni! E ca un colţ de cer senin. Pe care ei clădesc! 4.Ce fericit e-acel cămin! 1. copii să-Ţi cânte fericiţi! 670. Şi nici mai preţios! 2. Tată. Îţi mulţumim că ne simţim iubiţi! Rămâi cu noi. Să vieţuim în bună învoire..Ce fericit e-acel cămin În care toţi doresc Harul Cuvântului divin. har şi adevăr divin. Păzit de îngeri buni! 3. În zori edenici. prin puterea-Ţi minunată.În zori edenici 1. Sub strălucirea unui cer senin! 2. pace şi iubire 1.. Te rugăm! La capăt de cărare . Coboară.

Noi nu ne vom ascunde Când Tu ne chemi în zori.Tu te afli-n casa păcii Şi eşti foarte fericit.În ceasul consacrării. 3.Cu drag Te aşteptăm. La sfânta bucurie. Vom alerga pe cale. Să ne aflăm şi noi. din noi. Calea bună ei s-aleagă . Dar copilul tău. Părinte. Ei de Domnul v-au fost daţi. Şi-apoi. 4. Spre Tine-ncrezători. 671. vorbiţi-le degrabă. părinţi.Lumină din lumină Şi har din har să dăm Şi stele în cunună Mulţime s-adunăm. Cu cei aleşi ai Tăi. Plângeţi azi şi vă rugaţi.Ah. unelte Să faci. În rugă-ngenuncheaţi. Iar Tu. Dar copiii unde-ţi sunt? Vrei să-i laşi pradă pieirii Rătăcind pe-acest pământ? Refren: Voi. vă luaţi copiii. Cu har dorim. Azi în lume-i rătăcit. Părinte bun. Din voia Ta vom face Al vieţii noastre drum. Să fim încununaţi.Eşti pe calea mântuirii 1. Spre izvorul mântuirii Să-i întoarceţi vă luptaţi! 2.Eşti pe calea mântuirii. creştine. la nunta slavei.Pentru ce nu şed copiii Lângă tine. 2. mamă-acum? Pentru ce în vadul lumii Văd un loc aşa de bun? 3.

Fiul meu. 2.Un nume scump 1. mergând pe drumul vieţii. Căci n-am să uit cântarea tinereţii Şoptită-n graiul mamei.Dumnezeu. de-a lung de vremi. de-a lung de drum. ca nufărul curat. de-a lung de cer. scrie-o-n inima ta! (:Dumnezeu îţi dă viaţă când iubeşti Legea Sa! :) 3.* în slujire pune-ţi dragostea ta! (:Doar aşa. Al mamei suflet ne-a vegheat Şi-ntr-un cântec de leagăn odihnă am aflat. căci nădejdea-i în El! :) * sau „Fiica mea” 673. Spre cer mi-ndrept şi lacrimă şi dor. târziu. Al mamei suflet ne-a-ndemnat Ca să creştem spre soare.* ia povaţă.* pân’ la moarte Domnul fie-ţi model! (:Recunoaşte-L în toate. iubitor. Ca un semn ceresc.* în credinţă fii cu gândul curat! (:Vei avea biruinţă de Isus ancorat! :) 4. ca o mamă. printr-o mamă. la viaţă ne-a chemat. fericire-ţi va găsi inima! :) 5. cu har îmbelşugat. Ca un sol divin. 3. 674.Fiul meu. la viaţă ne-a chemat 1.Dumnezeu câte-o mamă din dragoste ne-a dat Să ne fie aproape.Fiul meu.* niciodată nu uita! 1.Şi în cer cu ei să staţi! 672.* niciodată nu uita sfatul meu! (:Chibzuinţa să-ţi placă: nu te-atinge de rău! :) 2.Dumnezeu.Fiul meu. Prin ochii ei privesc spre Dumnezeu… Abia acum. Cu un veşnic dor. Al mamei suflet ne-a-ndrumat Să ajungem acasă. viaţa Lui ne-a dat Să ne strângă sub aripi din lumea de păcat.Fiul meu.Un nume scump şi dulce este mama. la Tatăl adorat.Dumnezeu. . îmi pot da seama Ce multe flori a pus în jurul meu… 2.Împovărat. printr-o mamă. Să-nţelegem iubirea prin care ne-a creat.Fiul meu.

Refren: Stropi de cer. către cerul plin de dor. Zilnic şi-a ‘nălţat mama glas de rugă plin.Isuse scump.Din adânc de vreme. Zilnic ne-a vegheat mama pe acest pământ. Zilnic ne-a condus mama.Din amurg de zare.Spre mai sus de stele. tăticul meu! 3. ca de atâtea ori… 4. Să Ţi-l cântăm la poarta dintre stele A unui nou Eden. ochiu-Ţi veghetor Las’ să-mi fie păzitor! . ca o umbră-a Celui sfânt. Doamne. De grija ce-mi porţi a-nflorit chipul tău Şi te iubesc. tăticul meu! 677.Tăticul meu. După voia Ta. cât te iubesc.Tăticul meu. 676. Se roagă iar. Îţi simt mâna ta la-nceput de drum. 3. Ochii-nchide-mi Tu de-acu’! Tată. pentru mama mea! 2. Căci mă iubeşti. cât eşti de bun. Tu eşti scutul meu ce m-ajuţi să cresc… Tu eşti braţ puternic pe drum cât de greu.Tăticul meu 1. un gând frumos Eu port pentru tine prea bucuros. tăticul meu! 2.Nu-mi pot rosti iubirea în cuvinte. De dragul ei mi-s gândurile flori Şi parcă simt cum inima-i fierbinte. Prin tine Îl văd astăzi pe Dumnezeu Şi te iubesc.Tăticul meu. din ruga mamei mele Aş vrea să faci un cântec minunat.Din amurg de zare 1. înger păzitor. ploi de har numai Tu poţi revărsa.Încă-o zi de har trecu 1. răscumpărat! 675.Încă-o zi de har trecu.3. ca un zbor de păsări lin.

cât e de tainic afară! Amurgul e surâzător.Depărtat de ale lumii Seara Domnului servesc Şi simt pace-n al meu suflet Când la El mereu gândesc. 679. uitând cele de jos.Când se lasă umbra serii 1.Când se lasă umbra serii Peste dealuri şi câmpii Şi când stelele se-arată Luminând în raze vii.2. Îmi îndrept a mea gândire Către Legea lui Hristos! 3. Doamne. Azi nimic nu mă-ntristează. Vesel sunt în al meu suflet. Nici duşmanii nu-i urăsc.În ceva azi de-am greşit. Depărtat de tot ce-i rău Şi înalţ o rugăciune Către bunul Dumnezeu. Cel ce m-ai iubit. De săraci să Te-ngrijeşti. Şterge lacrimile lor. Mie dă-mi un somn uşor! 678. cât e de tainic afară! 1. Veşnic imnuri vreau să-I cânt.O.Pe bolnavi să-i odihneşti. Căci eu nu mai sunt din lume. şi pe copilaşi Tu să-i aperi de vrăjmaş! 4.O. Doamne. Gândul meu e-atunci la Domnul. Ţine-i de cel rău feriţi. Sunt al Tatălui ceresc.De când merg pe calea dreaptă După-al Domnului Cuvânt. Iartă fapta mea cea rea Şi mi-o şterge-n mila Ta! 3. 2. Fericit mă simt atuncea Când.Şi pe toţi ai mei iubiţi. Când pasărea imnul de seară .

La ceas de asfinţit 1.. Un fum purtat de vânt Şi totuşi poartă-al nostru dor Deasupra stelelor… 4.La ceas de asfinţit În rugă ne-am unit: Rămâi cu noi. (:Mereu să te rogi şi tu!"... E-o linişte de psalm.:) 680. Pe ape măreţ se-oglindeşte (:Tot cerul Său înstelat!:) 4..:) 3.. ţine minte.Când seara blând coboară 1. În pace ne condu! 2. nesfârşit Şi până-n zorii lumii noi. Îţi cântă mii de heruvimi În ţara de lumini! 3.Nici florile nu pot să tacă. În pace ne-odihnim! 5. Când numele ”Isus” rostim. Isuse. Cuvintele lor sunt mister. Acolo umbre nu-s.La tronul Tău de sus.Ce slab e-al nostru cânt. Aşa-mi zice: "Vezi... fii cu noi! 681.Când seara blând coboară Şi-o altă zi s-a dus.În jur e-atâta calm. În rugă petalele-şi pleacă (:Şi ‘nalţă parfum spre cer. Tu. Isuse.(:Şi-l cântă mângâietor. .:) 2.Visăm un răsărit De viaţă. Cu toţi ne strângem iară În jurul lui Isus.Oriunde privirea se-opreşte. Văd totul în rugă plecat..Natura în rugă fierbinte Cerându-şi odihnă de-acu’.

Frumoasă e cântarea Şi-al rugăciunii glas Ce-nvinge depărtarea Spre-al cerului popas! 4. 2. (:E ca dorul ce m-apasă Zbor spre cer să prindă iară. Eu mă simt la cer ‘nălţat… Sunt al Tău.2... O. prin credinţă.:) .Pacea serii cade lin. Las al lumii greu tumult. Privim mereu spre sus. Într-o lume de minuni! 3.. din seninul cer. Dinspre stele îngeri vin.Prin cânt şi rugăciune Primim atâta har! Când soarele apune. 6. Acasă-n Paradis.Dacă pacea lin se lasă 1. Şoapta cerului s-ascult. Toarnă-n suflet mângâieri.Dacă pacea lin se lasă Peste fire-n ceas de seară.. Pacea serii cade lin 1.Doamne. Speranţe noi răsar.A Lui făgăduinţă Ne poartă ca în vis S-ajungem.Ce dulce e chemarea Părintelui ceresc.Prin Cuvântul Tău curat. Isuse bun.Ne-aşteaptă dimineaţa. 5. ce frumoasă-i viaţa Alături de Isus! 682. Luminează noaptea mea Şi-ncălzeşte-mi inima! 683. Când vine înserarea Şi stele strălucesc! 3.

Dar Isus e-n pieptul meu şi tristeţea-a risipit… Focul Tău.Prin întuneric de păcat Tu poţi să faci minuni. Doamne. stele-n cer se aprind. încălzind.. :) 684.Liniştit. Ascultă ruga mea: În sufletu-mi neodihnit Coboară pacea Ta. ca un foc se-nteţesc Şi se ‘nalţă uşor. . Tu eşti lumina mea! 3.. 3. 2. (:E ca ochii mei să vază Drum spre ţara de lumină. noaptea a venit. Bolta nopţii de-nsenină. Doamne sfânt.Dacă îngerii coboară Şi cu şoapta lor mă-mbie. noaptea a venit! 1.. luminând viaţa mea. Coboară pacea ta!.Ziua trece uşor 1. noaptea rece-a venit.O. Strângeţi-vă mâna! Doamne. 2. ciripind Rugăciuni.Rămâi cu mine pe-nserat Căci nu mai pot vedea… Când totu-n jur e-ntunecat.O.S-a-nnoptat (Canon) S-a-nnoptat de-acuma. pân’ la tronul ceresc.2.. Te implor să-mi trimiţi Să trăiesc. Tată sfânt. luminând pentru cei rătăciţi! 686.Întunericul greu. poţi vedea câtă pace-i sub zări Când se-aprinde doar o stea pe-ale rugilor cărări… Harul Tău. fii cu noi! Noapte bună! 685.Ziua trece uşor.Dacă stele scânteiază. Tu eşti lumina mea. glas de dor. (:E ca-n suflet să-mi răsară Armonii de veşnicie. Rândunele-n cuibul lor se aşază. Liniştind. a străpuns noaptea grea.. Doamne.. :) 3.

Blând Păstor al vieţii mele 1.. Pe plai de veşnicii! 687.Amândouă mâini le-adun Rugăciunea să mi-o spun: Odihneşte-mă acum Dumnezeule Preabun! 688. Isuse. preamărit! Ştiu că Tu mi-ai dăruit Noaptea pentru odihnit.Mâna Ta m-a dus.Să fiu mereu înconjurat De îngerii cei buni. 3. De îngerii cei buni! 4. 2. La Tine-aproape să mă iei.Doamne. Fii cu mine ne-ncetat! 2. stele-acum zăresc.Cu psalmi închide ochii mei. noaptea s-a lăsat.. cât de frumos lucesc. S-adorm pe braţul Tău.Iar când va trece noaptea grea. Pe al zilei drum spinos.Blând Păstor al vieţii mele. scump Hristos! . Eu mă simt împovărat… Tu eşti astru preacurat. Fereşte-mă de rău. O. Să văd Împărăţia Ta Pe plai de veşnicii. Peste mine. Şi-n zori mă voi trezi. S-adorm pe braţul Tău! 5.Iată. Chiar şi-n noapte să rămână. noaptea s-a lăsat! 1.Munca zilei s-a sfârşit. Parcă-aud cum povestesc: "Cât de mult Eu te iubesc!" 4. Somn pe pleoape Tu să-mi pui! Picură-mi argint de stele În potirul visului.Doamne. de mână. Fii.

Doamne.3.. ca-n vis. 2. Îmi revărs..Uita-voi curând cât de mult m-a durut Păcatul în orice pas.Într-o clipă. Fără preţ răscumpărat.Cu şoapte de-amurg împletesc ruga mea Când stele.Cu mireasma rugii sfinte 1. 4. Spuse-n ceas de asfinţit. Inima mi-e iarăşi plină.. De slavă cerescul palat În doruri îl port ne-ncetat.. Căminul de Domnul promis Şi-adorm liniştit că Isus m-a iubit Şi-n cer loc mi-a pregătit.. răsar. . Cu şoapte de-amurg împletesc ruga mea Şi-n suflet am pacea Sa. ia-mă-n cerul Tău! 690. sclipind. iubitul meu Păstor! 689.. 2...Şi din nou.Cu mireasma rugii sfinte.. La porţi de măriri mă aşteaptă Isus La El să mă ia acas’.Cu şoapte de-amurg 1. 691. Tu.Şi mă simt din nou acasă. la Dumnezeu. Zăresc prin albastru. Sufletul mi-e liniştit.Rămâi cu pacea Ta. tot dorul meu. Mult mai mult decât vreodată Am crezut şi am sperat. Zborul cântecului meu Trece negurile lumii Până sus.. Durerea mi-ascund într-un cântec străvechi Şi pacea coboară iar.Rămâi cu pacea Ta! 1. 3. Prin iubirea-Ţi minunată. în şoapta rugii. ca o taină.Mângâierea Ta divină Să mă ţină până-n zori Şi-mi vei fi din nou lumină.

Căci ziua-i spre apus.O.Iar o noapte-am odihnit 1. Fă să merg victorios! 3.. Noi Ţie ne-ncredinţăm! 2. Legea Ta mereu s-o ţiu Şi de Tine demn să fiu! 693. Isus! 3. Fi-mi şi astăzi adăpost.Rămâi cu harul Tău. O.Binele să-l săvârşesc.Ce plăcut e dimineaţa. Ne fii speranţă în nevoi.Da. Cântu-ţi veseleşte faţa Şi te ‘nalţă spre Isus! 4.. fă-mă-n stare Ca de cum m-am deşteptat . Te rugăm. 2.Părinte.Rămâi pe veci în noi. Isuse. Isuse.Lasă harpa ta să sune Chiar din zori cum te-ai trezit. Când din inimă adus. Te aşteptăm! 692. Te rugăm. Să mă aperi de păcat! Pe al vieţii drum spinos. înalţă-acum cântare Pân’ la tronul cel de har: Domnu-ţi dă din îndurare Viaţa. 2.Lasă harpa ta să sune! 1.Spirit Sfânt să-mi dai şi sfat. cum mereu mi-ai fost. Să ne fereşti de orice rău. Prin dragostea Ta. Orice rău să ocolesc. De-orice rău am fost păzit… Tată. mântuirea-n dar! 3. Vesel vin’ la rugăciune Mulţumind Cui te-a păzit.Iar o noapte-am odihnit. Tată. Prin Duhul Sfânt a Te urma.

o. Voi. zori frumoase! După-un timp întunecat.Cât va fi ziua de mare Eu să-Ţi cânt neîncetat! 694.Cu mâna Ta mă ţine Tu. La capul meu ai privegheat. Şi-n noaptea-aceasta m-ai păzit… De cum mă scol.Pentru ce v-aţi teme oare. de milă plin. Căci Isus e-al nostru Soare.M-am odihnit sub ochiul Tău. Dragostea-I mântuitoare (:Şterge lacrimi şi suspin!:) 3. Plin de har. eu. Parcă arde-n vâlvătăi. o. lumina mea 1.Bun sosit. 3. zori frumoase! Soarele ‘nălţat pe cer Cu-a’ lui raze maiestuoase Dă viaţă şi puteri! Vârful dealului se-aprinde.. Raze mult mai maiestuoase Răspândeşte Cel prea-nalt. lumina mea. Tu m-ai ferit de orice rău Şi sănătos m-ai deşteptat.Acum din nou viaţă-mi dai. Cu-a Ta iubire mă condu.Isuse blând. Ca-n veac de Tine să mă ţin. că-i dulce la privit! 2. Ca să rămân pe veci al Tău! 695. Să nu mai cad pe drumul rău. Cu mai mare foc cuprinde (:Dragostea lui-Isus pe-ai Săi!:) 2. faţa Ta O vreau.Bun sosit. zori frumoase! 1. urmaşi ai lui Hristos? Stingeţi griji chinuitoare Şi păcatul ce v-a ros! Soarele îndreptăţirii . Iar eu tot Ţie Ţi-o închin! În preajma mea Te rog să stai. 4.Isuse blând..Bun sosit. o.

Fiu şi Duh divin.Din nou se-arată o dimineaţă Şi mierla cântă iar pe pământ. 2. Totul te-mbie. Ziua de astăzi.În fiecare zori de zi . Dă-ne pâine-n astă zi.. Toată casa ne-am trezit Să-L slăvim pe Domnul. Edenul veşnic El l-a creat. sus! Vine ziua mântuirii.Ne păzeşte ne-ncetat Şi condu-ne cu-al Tău sfat! Să ne ţii fără păcat Lângă Tine. Când Tatăl vine la-ai Săi copii..Se înalţă-n slavă. Voia Ta-n al Tău Cuvânt. ca-n prima zi. raze de soare Se-arată astăzi. Doamne! 698.Dimineaţa a sosit 1. Cântaţi cu toţii marea iubire. Într-acelaşi gând.Tu. prin Duhul Sfânt.Cu tot cerul Te slăvim. Totul e slavă. e o chemare.Să-nvăţăm. Să strângi în suflet Cuvântul sfânt. După Tine. 2.Al Lui e cerul şi dimineaţa.Perle de rouă. Izvor de daruri vii. Doamne! 4. Amin. 3. (:Vine-al nostru Domn Isus!:) 696.Din nou se-arată o dimineaţă 1. Doar pe Tine.Dimineaţa a sosit. Zi de zi în har umblând. ca-ntr-o cântare. Vrăbii cântă-n răsărit. Tată. Doamne! 5. Viaţa noastră s-o susţii. ce El ne-a dat! 697. Căci doar Tu eşti Domnul! 3.

pe cărarea Ta! . Nu ne lăsa. A Sa venire aşteptând. Ne cheamă Domnul către zări Şi n-avem frică de-ncercări. Zi şi noapte să-Ţi slujesc.. din Sanctuar. 4.Te-ndură Doamne. Cu El le trecem rând pe rând. Din ale frunţii Lui sudori Răsar ‘naintea noastră flori.Pe-al crucii drum însângerat Vom birui cu-adevărat.Al Tău sunt. Să rămân sub scutul Tău Şi să trec prin orice greu! 3.Dă-mi şi astăzi Duhul Sfânt.Scump Isus.Al rugăciunii glas şoptit Deschide cerul infinit.Fii cu mine zi de zi. Ne dă din nou viaţa Sa. Comori de pace şi de har Primim de sus. Tu. Să păzesc al Tău Cuvânt. Legea Ta s-o împlinesc. Prin al Tău Duh mă condu. 3. Doar pentru Tine trăiesc şi voi muri! 2. ajută-mi Tu 1. Doamne. 2.Al Tău sunt.. Ne-ncetat să Te iubesc! 701.În fiecare zori de zi Iubirea Lui ne va trezi.Scump Isus. Isus învinge noaptea grea.1. Prin tot ce-ar putea veni. ajută-mi. Fericit să Te vestesc! 2..Doamne. Prin har condu-ne la mântuirea Ta! 700.. Te voi iubi. Doamne! 1. 699.

702.Unge ochii mei cu har Ca să desluşesc mai clar. Iar eu al Lui rămâi.Speranţa noastră toată E-n harul lui Hristos. Dar noi ştim fiecare: Suntem păziţi de El! 3. 5. Ia-mă. Tu.Chiar când vin tari ispite.1. Mai tare-i harul Lui Şi ele sunt gonite.Harnic sunt la lucrul meu Când mă ştiu copil al Tău! În credinţă mă-nnoiesc Când spre ceruri tot privesc. Fi-mi pe drum necunoscut Far luminător şi scut! 2. Astăzi vreau să pot cânta Toată îndurarea Ta! 3. harul lui Hristos! 703. pe cărarea Ta.Căci pe îngusta cale N-am şti umbla defel. Căci Domnu-i credincios! 4. Cu noi cu toţi să fie Azi. De-aceea Doamne Ţie Ne închinăm voios.Doamne.Toţi copilaşii ce vin la Isus . Statornici să ne ţie Pe drumul cel spinos! 2.Cu noi. să fie 1.Când mă-ncearcă ceasul greu.Cu noi. Orice rău să biruiesc Doar prin Duhul Tău ceresc! 4. cu toţi. Vreau şi azi a Te urma. pe braţul Tău. cu toţi. Eu nu mă tem vreodată. să fie Azi harul lui Hristos.

Refren: La Tatăl sus. Slavă pe pământ. mărire Cântă îngeri mii. Mă-ntreb uimit: Din ce izvor? Şi-ascult apoi răspunsul lor: „Mărire.Ştii tu oare câte stele Strălucesc pe cer senin.Slavă-n zări albastre. Sfânta Scriptură o vor cerceta Şi tot mereu drumul bun vor urma.Toţi copilaşii ce vin la Isus Vor fi conduşi la Tatăl sus Şi ei de-a pururi vor fi fericiţi Căci vor trăi lângă cei mântuiţi. Creator!” 706. Jos întreaga fire ‘Nalţe melodii! 2. Cântă mii de astre: “Domnul este sfânt!” 3.Când soarele se-arată iar (Canon) Când soarele se-arată iar Şi mugurii din nou răsar. Ţie. Cei ce pe Domnul Isus vor iubi Iar pe bolnavi şi săraci vor sluji.Ceru-ntreg răspunde: “Sfânt va fi mereu. în Paradis. Iar Tatăl îi va-mbrăţişa! 2. Veşnic şi oriunde. Vor face tot ce-a zis Isus.Ştii tu oare câte stele? 1.Ca să ajungă la Tatăl de sus.Sus în mărire cu Domnul vor sta Câţi de părinţi vor asculta. Domnul Dumnezeu!” 705. Ei vor trăi ca în vis Şi vor cânta: Aleluia. .1.Celui sfânt mărire! 1. 3. 704.Celui sfânt.

Şi pace. Refren: Tot ce este bun vine de la Dumnezeu. 3. Şi-i dă apoi rod mult. Pe cer trimite luna Şi roua-n zori de zi. Plăcuta primăvară E de la Tatăl sfânt. Câte harnice albine Strâng din mierea florilor? 3. Prin mila Lui nemăsurată! 2. 4. bucurii.El face să răsară Mulţimi de flori pe câmp. Şi câţi copilaşi ascultă Pe măicuţa şi-o iubesc? 707.Ştii tu câte flori în lume Răspândesc parfumul lor.Şi câţi.Tot ce e-n jurul nostru. 5. Să fim ai Lui copii! .Ştii tu câte păsări cântă Şi pe-ai lor pui îi hrănesc. Noi să-L urmăm în toate. Se întreabă: "De-unde vin?" Refren: Domnul toate-n astă lume Le-a făcut şi sunt prea bune! Fie pururea slăvit Că pe oameni i-a iubit.El soare ne dă ziua Şi noaptea stele mii. De la iubitul nostru Tată. tot privind la ele. E dat de Dumnezeu.El dă şi sănătate. Frumosul cer albastru E tot un dar al Său. 2.Tot ce e-n jurul nostru 1. O face de-ncolţeşte.Sămânţa o hrăneşte Dând ploaie pe pământ.

Dumnezeu Cel bun şi sfânt A făcut cer şi pământ Şi frumos le-a-mpodobit. lăudat. ne-nchipuit! 710.Cerul şi pământul 1. Lăudat. Fie binecuvântat! 2. A creat întreg pământ. Slavă lui Isus! 709. Domnul sfânt. 3. osanale Mielului iubit. Fratelui mai mare. Iar pârâu-şi face loc Murmurând în al său joc. Domnului slăvit.Cerul şi pământul Azi unite-n cânt ‘Nalţă preamărire Fiului cel sfânt.Cine oare ne-a creat? Cine pomii a-mbrăcat? Cine-a presărat cu flori Câmpul cu mii de culori? Refren: Domnul sfânt.708.Celui ce pe cruce Viaţa ne-a adus. Minunat.Oricâte vrăbii sunt pe gard Le ştie Dumnezeu! . 2. Imnuri. 4.Oricâte vrăbii sunt pe gard 1.Cine oare ne-a creat? 1. Slavă şi mărire. 3.Păsări ce se-ntrec în zbor Ciripesc în graiul lor.Stelele din depărtări Se-oglindesc sclipind în mări… Zorile când s-au ivit Soarele e-n răsărit.

ce scump Îi sunt Ştiu bine că-I sunt scump! Când păsări. bun şi iubitor. flori sunt scumpe Lui. Cu cât mai scump sunt eu! Refren: Ce scump Îi sunt. Dar grija toată-i e de noi. De scumpii Lui copii! 711. ciripind zglobii. iubirea Sa E speranţa mea! 2.El crinii-n câmp i-a zugrăvit Şi-n ei parfum a pus.Cine aprinde lumina-n zori Şi strânge apă s-o pună-n nori? Cine veghează s-avem oricând Pâine pe pământ? 4.Când ele-s scumpe-n ochii Săi.Stau şi privesc cerul minunat Şi mă întreb cine l-a creat? Cine conduce strălucitor Mersul stelelor? Refren: Domnul toate le-a creat. Mii de albine s-o ducă-n zbor.Da.Cine-a făcut după chipul Său Oameni. Cu cât mai scump sunt eu! 2. Iar prin păduri. O. copii ai lui Dumnezeu? Cine-a ţesut. cât e de minunat! Fără de margini.Scump Isus! . Domnul a-ngrijit de flori Şi-apoi de păsări mii. Păsărele mii? 3.Cine-a făcut mierea florilor. Dar tot mai mult El m-a iubit Pe mine prin Isus! 3. Fericirea lor? 712. Stau şi privesc cerul minunat 1.

A venit şi m-a găsit! 2. Iar Păstorul e Isus! Lui I-urmez şi mă supun Ca să merg pe drumul bun. scump Isus.Eu cunosc un mieluşel Rătăcit ca vai de el.Da. Tot umblând în rele căi Numai răni şi vânătăi. scump Isus! 2.. Ce minune c-a scăpat! 4.Eu sunt mielul.Scump Isus... scump Isus. şi degrabă. de rugăciune. Scump Isus. Refren final: . cum v-am spus.Eu cunosc un mieluşel 1. un miel cunosc şi eu: L-a găsit Păstorul său… Din desişul cel spinos Blând l-a scos cu braţ vânjos. scump Isus! 713. Scump Isus. Dă-mi ureche de-ascultat. dar Domnul m-a iubit. 3.Eu cunosc un mieluşel: Nu-i ascultător defel! Tot umblând de capul său Apucase drumul rău.1.Eu cunosc un miel zglobiu: Rătăcise prin pustiu Lupii răi l-au alergat. Să mă ’nalţe tot mereu mai sus. Refren: Ce să vezi? Acel miel rătăcit Am fost eu. Dă-mi a Ta înţelepciune Şi un suflet nepătat! Aripi dă-mi. Dă-mi şi ochi ca să privească Înspre Tine ne-ncetat! Inimă dă-mi să iubească Legea Ta aşa cum Tu ai spus. Dă-mi credinţă ne-ncetat. 5. Scump Isus.. Şi degrabă.

de-Mpărat.’N-această zi frumoasă Aducem lui Isus Cântarea noastră-aleasă. 3. merg cântând pe cale. fericit. înspre cer. slăvim Pe-al nostru Împărat! Slăvim. Spre oraşul luminat îmbrăcat cu diamant. Casa Tatălui ceresc şi eu cânt pe cale.Ne place-aşa cântare Şi-am vrea s-o auzim: Prin jertfa vieţii Sale Ne face să trăim. Şi-acum deşi e-n ceruri El ne iubeşte mult.El a iubit copiii Când fost-a pe pământ. Nu mi-e frică de nimic. acel miel blând supus. 715. Sunt copil de Împărat şi eu cânt pe cale.Am plecat voios spre cer.’N-această zi frumoasă 1.Merg spre casă fericit.Sunt copil de Împărat 1. 3. slăvim Pe Domnul adorat! 2. 714. de-Mpărat. Căci Îl iubim nespus. fericit..Sunt copil de Împărat. Domnul e la dreapta mea şi eu cânt pe cale! 2. 4. Şi de-acuma tot de Tine Eu pe veci mă las condus. Am plecat voios spre cer şi eu cânt pe cale. înspre cer..Da. de Isus eu sunt ferit. iubit Păstor. Cânt mereu în calea mea până ţinta voi vedea.La tronul milei Tale Acum îngenunchem Şi-n sfântă consacrare Viaţa Îţi predăm! . da. da. Isus. Eu voi fi. Refren: Slăvim. Merg spre casă fericit şi eu cânt pe cale. Spre un nou Ierusalim.

de dimineaţă.. 3. 2.Iar ochiu-mi priveghează Cumva să nu greşesc.Noaptea-ncetişor se lasă. de dimineaţă… 1.Din iubirea Sa divină Cel ce iartă-a noastră vină. La lucru şi la joacă Eu Domnului servesc. Să slujesc pe Domnul Tu să mă conduci! 2. Dumnezeu priveşte Spre-orice copilaş. El se culcă liniştit..Pe mâini.Pe mâini. Şi doreşte-ntruna . ai grijă Unde-ai să mă duci. Domnul. Refren: Picioruş.Urechea mi-e-ndreptată Spre bunul Dumnezeu Şi El cu drag mă-nvaţă Cum să-L servesc mereu. Fie noapte. Frumuşel îl înconjoară Şi-l acoperă uşor Cu frumoasă-aripa lor. din seninul cer Îi trimite mesageri. zi.Îngeraşi din cer coboară.Noaptea-ncetişor se lasă 1. 3. 2. 717. Copilaşului nu-i pasă: Rugăciunea şi-a sfârşit. Unde-s îngeraşi.El i-ascultă ruga. 718. Cu grijă m-am spălat Şi Domnului îndată La lucru I le-am dat.716.De la El din ceruri.De la El din ceruri 1.

De ispite vă păzeşte Şi de tot ce este rău! 2. fericiţi. Să pot merge-n cer şi eu. Doamne-n ajutor! 1. mereu. 2. 3. Zile să aveţi senine. În zburdălnicia voastră Nu-L uitaţi pe Dumnezeu! Nu uitaţi că vă iubeşte. copii din jurul nostru.Voi. Cum Isus v-a poruncit. Amintiţi-vă întruna De ai voştri scumpi părinţi! Să-i cinstiţi cum se cuvine. Fiţi atenţi pe-al vieţii drum: Nu v-abateţi mersul vostru De la bine nicidecum! Doar mergând pe calea dreaptă Veţi ajunge fericiţi Şi prin orice bună faptă Pe Isus să-L proslăviţi! 720. Pot fi totuşi bun şi blând . Bine le va da.Zilnic îi dă pâine Spre-a avea puteri Şi pe braţe-l ţine Plin de mângâieri. Dacă ei nu-L uită.Vino-mi. copii întotdeauna Plini de viaţă.Chiar aşa de mic cum sunt. Doamne-n ajutor. E cu voi pe drum.Tată bun a-i fi. copii din preajma noastră Ce porniţi la joc mereu.Celor ce-L ascultă.Vino-mi. copii din preajma noastră 1.Voi. 4. El nu-i va uita. fă-mă bun mereu.Voi.Voi. 719. Pe pământul înnoit. 3. Să pot fi ascultător! Doamne.

Spre ceruri am pornit Cu toţi ai mei.Deci veniţi cu mic. În coroana-I de aur Lucind ne-ncetat! 2.Spre ceruri am pornit 1.Domnul vine! 1.Şi copiii. 721. frumos. În raiul fericit Cu porumbei. O. 3.Căci Isus cu ochiul Său Vede bine ce fac eu. şi copiii El va-mbrăţişa. Să-Şi adune toţi aleşii În ceruri. cât de bine-i sus Lângă Isus.Spre ceruri am pornit Cu-al meu Isus! Un loc mi-a pregătit Acolo sus. 3. O. Voi paşte lupi şi miei. Cei ce-n sfântă devotare Lui se vor preda.Domnul vine. Şi inima-I daţi! El dă viaţă fericire Celor însetaţi! 722. Şi pentru mulţi copii Pregătite-s bucurii.Spre ceruri am pornit Cu pas uşor.. Aripi mi-am pregătit Să pot să zbor. cu mare. cât de bine-i sus Lângă Isus. Să mă joc şi eu cu ei.. Domnul vine Ca Rege glorios. Ca iaspis curat. . Refren: Străluci-vor ca aştrii. 2.

Cum El a risipit-o-n tot. O-mbracă-n haina florilor Al nostru Creator! 3.Steluţe să culeg Şi din stea în stea s-alerg. Al îngerilor Domnitor (:Mă însoţeşte orişicând. Să fiu cu cetele-ngereşti!:) 724.Îmi cântă inima.Al meu Părinte iubitor 1.El vrăbii ne trimite-n crâng. Căci lumea e a Lui! Cu mâna Sa minuni zidi: Veniţi a le privi! 2.Ecoul unui cânt Se-aude pe pământ. La revărsat de zori.O.Din capu-mi. L-ascult cum se înalţă-n zări. O.Al meu Părinte iubitor. (:Deci unde m-aş ascunde eu Fără să ştie Dumnezeu?:) 4. Tatăl meu. Aud chiar paşii Săi! Natura. (:Îndreaptă-mi paşii-n căi cereşti. (:Cu cât mai mult de-ai Săi copii În orice zi Se va-ngriji!:) 3.Un susur blând şi lin E glasul Său divin. Spre sfinte depărtări… Cântaţi-I Domnului. ce bun eşti Tu! Spre ceruri mă condu de-acu’. . Şi-n iarba ce foşneşte-n văi. 723. Şi le hrăneşte rând pe rând. nici un firicel Nu cade făr’ să ştie El. Mi-ndreaptă paşii pe pământ!:) 2. cât de bine-i sus Lângă Isus. Căci văd iubirea Sa.Ecoul unui cânt 1. cu comori.

2. Din zori de zi pân’ la-asfinţit.Când prin grădini. Proclamă soarele-nfocat Pe Creatorul adorat. 3. Din care va gusta tot omul mântuit! 2. Plăcut răsare luna iar… În taină poţi vedea scântei Cum pe întinsul cer apar… Şi tuturor vestesc smerit: Pe noi chiar Domnul ne-a zidit! Lui cântă cetele cereşti Un imn de slavă-n veci de veci. Cât poţi în jur să vezi! . Acum şi-n veci de toţi şi-n tot! 726. dulce e în flori bogat 1. Şi-al stelelor Lui regiment Măresc pe Dumnezeu din cer. câmpii.Al lumii noastre firmament 1. chip al zorilor.Al lumii noastre firmament Cu aştrii săi ce-n veci nu pier.Ah. Domnul Savaot! Nicicând nu voi uita Că lumea e a Sa. dulce e în flori bogat Al primăverii timp. cărări. Şi până-n ziua de apoi Dorim cu toţii a-Ţi servi. grămezi.Cu cerul ne unim şi noi Înţelepciunea-Ţi a slăvi. Şi pentru binele primit Mărit fii.Ah.Când noaptea-ntinde umbra ei. Când orice om e-ncununat Cu-al fericirii nimb! Refren: Timp al florilor. Că El e veşnicul Stăpân Şi Tatăl meu cel bun! 725. Doamne Savaot. În mersul său neobosit.El. Primeşte-al nostru imn sfinţit. Natura cântă-n desfătări. Se-arată flori.

Spre inima Ta mă grăbesc! Mă-mbie al dragostei har divin La drum către culmi când pornesc. Ascultaţi cum cântă-acum Slavă Domnului cel bun! Refren: Deci şi noi să ne unim Şi pe Domnul să-L mărim! 2. Doamne.3.Azi e un timp înfloritor Lăsat pentru-orice om. câmpii. Mii de flori l-au presărat. Aproape de cer să mai fac un pas Spre floarea de colţ de pe stânci. c-un cer senin. . Şi ei cântă azi în cor Slavă bunului Păstor: Cum e-n cer şi pe pământ Slavă Tatălui cel sfânt! 3.Mari minuni în jurul meu! Văd pe bunul Dumnezeu Cum împarte florilor Vii miresme şi culori. Mi-e dor de păduri şi de lunci. Iar prin lunci un glas voios Cântă slavă lui Hristos. 4. Refren: Aşteaptă-mă.Câmpul iarăşi a-nviat.Prin păduri. Când poţi să pui temei Spre-a fi de-a pururi mântuit Şi viaţă-n dar să iei! 727.Spre zările-albastre 1.Câmpul iarăşi a-nviat 1. Să ia pe-al său Mântuitor Ca scut etern şi Domn.Spre zările-albastre mă simt atras. Glasuri multe de copii.E-al tinereţii timp dorit. dumbrăvi. Strig de-aceea fericit: Domnul fie preamărit! 728.

vesel. cu multă fericire! (:Mulţi ani trăiască. Alerg prin miresme de fân şi flori Şi-mi place prin iarbă desculţ. 729. Către zări senine vulturi suie-n zbor.Inima e plină. Toate ne aduc în cale bucurii. cântând.O. Iar deasupra lor. Ce va face primăvară-n veşnicii! 730.. s-au deschis Drumuri către Paradis!. cu pace şi iubire! 1. Este-al nostru Creator.Inima e plină 1. 3.Mulţi ani. Căci ne cheamă munţii să pornim. iată. flori şi păsări mii.Vine. să priveşti De pe-un vârf de munte slăvile cereşti! Farmecul naturii nu te va-nşela Când te prinde-n vraja sa! 3. ce fericire.Lumini de azur mă deşteaptă-n zori Să-mi strig bucuria spre munţi. cu pace şi iubire. Păşind pe înguste poteci.Mulţi ani. Mulţi ani. Hai şi noi pe urma lor! Refren: Dealuri şi câmpii. plină de avânt. În veşnicie să-nflorească! :) . Prin păduri înalte. bun şi iubitor. Iarăşi.Şoapte de iubire se aud în flori Ca să ne-nsoţească paşii călători. S-aud dinspre munte al său ecou Spre cer cum răsună în veci. 2. vine primăvara Cu cântări de bucurii! Să ne veselim ca fluturii la soare. vine primăvara! (Canon) Vine.Un cântec de drum vreau să cânt din nou.2. dragi copii! Să răspundem cu iubire Domnului.. mulţi ani trăiască. 731.

prin marea Sa-ndurare.Azi. Lui Isus Îi mulţumim! Mântuirea minunată. Cântul laudei ‘nălţaţi.Cântec plin de bucurie: „La mulţi ani de ziua ta!” Şi mai mult. . Ani ferice mulţi şi buni! 733. alungaţi! Să-I cântaţi cu mic. cu mare. Ne-a condus neîncetat! 2.Mulţi ani cu binecuvântare! Mulţi ani cu Domnul pe cărare! (:Mulţi ani trăiască.Cântec plin de bucurie 1. Mulţi ani cu pacea Lui cerească! :) 3. Clipe binecuvântate.2. Celui veşnic adorat. Că. (:Mulţi ani. Aducându-I preamărire. mulţi ani trăiască.Prin cântări de bucurie Viaţa noastră-mpodobim. Asta fie partea ta. Lângă Domnul să trăieşti! 3. mulţi ani trăiască. La mulţi ani în veşnicie.Zile multe şi senine.Strânge de pe calea dreaptă O recoltă de minuni.Pe cărarea datoriei Fericirea s-o găseşti. în veci! Mulţi ani trăiască! :) 732. Şi răsplata te aşteaptă. Providenţa-I admirăm. cântarea bucuriei 1.Azi. Orice gând de întristare Şi povara. cântarea bucuriei. o veşnicie Bunul Dumnezeu să-ţi dea! 2. Sub privirile divine Fericit să poţi umbla! 4.Mulţi ani şi mai frumoşi să fie! Mulţi ani cu Domnu-n veşnicie! Mulţi ani trăiască.

Căci Dumnezeu ne-a ajutat Cu pace şi cu har. Pentru harul salvator! 734. Ţie.Pe braţul Celui preamărit 1. lăudat! 3.. Mântuitor şi Rege preaiubit! 4.Până acum pe aripi ne-ai purtat! Atâta har nicicând n-am meritat! Chiar de-am greşit. puternic Dumnezeu 1. El viaţa ne-a ţinut. La bun liman. Tu nu ne-ai lepădat! Drept eşti şi bun. Cu pace şi cu har.Dă-ne izbânzi în tot ce-nfăptuim. scump Mântuitor. Că ne-ai condus pe drumul nostru greu! Cu mâna Ta vrăjmaşii i-ai răpus. Fă-ne. 3. fii.Pe braţul Celui preamărit. cu bine ne-ai adus! 2.Un an de binecuvântări S-a scurs în veşnicii! Din Paradis se-aud chemări: Mult timp nu va mai fi.. 2. Pentru dragostea-Ţi fierbinte. Prin valuri am trecut.Vechi istorii evocăm! 3. Să ‘naintăm luptând sub scutul Tău! Precum ai fost. El viaţa ne-a ţinut. puternici. Mult timp nu va mai fi! 735. ceresc Părinte. Îţi aduc ai Tăi copii Pentru timpul de-ndurare Ce-a trecut în veşnicii! Mulţumiri.Te preamărim.Aici cu toţi ne-am adunat. prin har. Deşi furtuna ne-a izbit. când iubim! . puternic Dumnezeu. recunoştinţă. ne fii pân’ la sfârşit. L-al cerului altar. Doamne.Mulţumiri.Fii pentru veci al nostru Dumnezeu.Te preamărim.

Să te-asculte din Sion! 1. sfinţită! 2.Dumnezeu din cer să-ţi dea Ce-ţi doreşte inima.Să te-asculte din Sion Al iubirii tale Domn Şi în strâmtorare El să-ţi dea răbdare. Domnul să-ţi trimită Pacea Lui. Mâna Lui cerească Să te ocrotească.Îţi mulţumim că nu ne vei lăsa! Pân’ la sfârşit slăvim iubirea Ta! 736.Veşnic ne vom bucura Pentru biruinţa ta. Veşnic să-ţi arate Marea-I bunătate! . Planuri mult iubite Fie-ţi împlinite! Domnul să-Şi lumine Faţa peste tine! 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful