1.Spre slava Ta uniţi 1.

Spre slava Ta uniţi, închinare Ţi-aducem, Doamne, Cântăm în cinstea Ta, Dumnezeul creator, Doar Tatălui mărire şi Fiului în veac, Şi-adevăratului Duh Sfânt de viaţă dătător. 2.Spre slava Ta venim! Toată lauda, onoarea, cinstea Aducem lui Hristos, Dumnezeul creator, Şi crucea Lui o ducem în fiecare zi, Doar crucea Lui o înălţăm în vecii vecilor. 3.Spre slava Ta uniţi, din popoare ne strângem astăzi, Şi-n pace tuturor arătăm un singur cer! În duh şi adevăr stăm ‘naintea Ta plecaţi, Oferă-Ţi harul, Te rugăm, acestui neam de fraţi! 4.Spre slava Ta uniţi, Te chemăm, Spirit Sfânt, în toate, Dreptatea lui Hristos să domnească-n lume vrem! Guverne şi popoare, biserică şi neam Să afle iar credinţa dreaptă a lui Avraam! 2.Plecaţi-vă lui Dumnezeu! 1.Plecaţi-vă lui Dumnezeu, Popoare-oriunde vă găsiţi; El ni L-a dat pe Fiul Său, Cunoaşteţi-L şi Îi serviţi! 2.Veniţi ‘nainte-I mulţumind! El ne-a făcut, nu singuri, noi Şi, când umblam noi rătăcind, La turma Lui ne-aduse-apoi. 3.Suntem popor sub mâna Lui, Cu trup şi suflet siguri stăm, Dacă nu Lui, atuncea cui, Cântarea noastră să ‘nălţăm? 4.Cât lumea e cuprinsul Său, Statornic e-n cuvânt şi har! El este-al nostru Dumnezeu Şi dragoste fără hotar! 3.Aleluia! Amin! (canon)

Aleluia, Aleluia! Amin, Amin! 4.Dumnezeu e mare! 1.Dumnezeu e mare, vrednic de-adorare, Să-I aducem închinare! Cu puteri divine glasul Său vorbeşte Celui care se smereşte. Cine vine să se-nchine Poate să-L cunoască, Lauda să-I sporească! 2.Dumnezeu e mare, Cel ce zi şi noapte Priveghează peste toate. Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul, slavă şi onoruri Îngerii I-aduc în coruri. Doamne-ascultă şi ce-Ţi cântă, Cu nevrednicie, Vocea noastră Ţie! 3.Bucuroşi lăsa-vom cele pieritoare Şi plăceri înjositoare. Voia noastră este să-Ţi dăm totul Ţie, Trup şi suflet pe vecie. Numai Tu ni-eşti de-acu’ Dumnezeu şi Tată Şi nădejdea toată! 4.Tu lucrezi în toate, deci tot Tu înclină Faţa mea spre-a Ta lumină! Cum se-ntoarce floarea, vesel, să primească Raza soarelui să crească, Tot aşa, eu aş vrea, Razele-Ţi divine Ca să mă lumine! 5.Dragoste divină 1.Dragoste divină, voie dă-mi şi mie Ca aşa-n nevrednicie Să privesc în raza-Ţi ce de sus răsare, Încălzind pe orişicare! Buni sau răi, sunt ai Tăi, Nu te uiţi la cine, tuturor faci bine... 2.Aer, mări, uscaturi, oglindesc cu toate Uimitoarea-Ţi bunătate! Marea Ta răbdare către toţi se-arată Tot mereu mai minunată!

Unii spun: "La ce bun Multa-ngăduinţă?" - E spre pocăinţă! 3. Pentru-a Ta iubire nu găsim cuvinte, Ea nici nu încape-n minte… Zi cu zi îngădui, laşi nerăzbunate O mulţime de păcate; Tu arăţi către toţi Milă şi iubire fără părtinire! 4.Rareori vreunul a primit vreodată O răsplată după faptă; Bucuros, Părinte, Tu ierţi pe oricine Când se-ntoarce către Tine! Când strigăm sau oftăm, Inima-Ţi de Tată este-adânc mişcată... 6.Sfânt şi-nfricoşat 1.Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt e Dumnezeu, Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt va fi mereu! El e fără margini, E din veşnicii, Pururea trăieşte, Pururea va fi! 2.Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt e Dumnezeu, Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt va fi mereu! Cel atotputernic Este Domnul meu, Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt e Dumnezeu! 7.Ţi-nalţ, Iehova-n veci cântare! 1.Ţi-nalţ, Iehova-n veci cântare, Căci numai Tu eşti veşnic Dumnezeu! Ţi-aduc deplină închinare, Te rog să-mi dai şi astăzi Duhul Tău, Ca-n Numele iubitului Tău Fiu, În rugă şi-n purtări pe plac să-Ţi fiu! 2.La Fiul Tău condu-mă Tată, Ca El la Tine să m-aducă-apoi, Iubirea Ta cea minunată Să pună-n mine gând şi simţuri noi!

Şi-aşa să gust de-acum odihna Ta Şi-n veac de veac să-Ţi cânt Aleluia! 3.Ah, dă-mi, Părinte-acum putere Să preţuiesc Cuvântul Tău divin, Şi totdeauna cu plăcere În Duh şi-n adevăr să mă închin, Vreau ca purtat de Spiritul Tău Sfânt, Întreaga veşnicie psalmi să-Ţi cânt! 4.Sunt fericit cât nu se poate: Isus e-al meu la dreapta Ta, în cer, "Da" şi "Amin" în El sunt toate, Oricâte în credinţă-aş vrea să-Ţi cer! O, fericit sunt, şi de-acum, mereu, Cu drag Îţi cânt, puternic Dumnezeu! 8.În cerul ‘nalt, de slavă plin 1.În cerul ‘nalt, de slavă plin, Tronează Dumnezeu; El, mai presus de heruvimi, ‘Şi-ntinde cortul Său. 2.Din mii de inimi să ‘nălţăm Cântare pentru El! E-aşa de drept, e-aşa de bun, Cum altul nu-i la fel. 3.În mila Sa, El ne-a cuprins În planul de salvat; Din fiecare a făcut Un păcătos iertat... 4.Primească slavă ne-ncetat Din partea orişicui! Nu ştim nimic mai minunat Decât iubirea Lui. 5.Şi parcă, tainic, auzim, Dinspre-al veciei val, Un imn ce vom cânta curând La marea de cristal. 9.Mare eşti Tu, Doamne! 1.Mare eşti Tu, Doamne, sfânt, preaputernic, Dis-de-dimineaţă voios Îţi voi cânta! Plin de îndurare, de-nchinare vrednic, Domn peste toate, veşnic Tu vei sta!

2.Mare eşti Tu, Doamne, plin de lumină, Îngerii Te-adoră şi-Ţi cântă zi de zi! Mii şi zeci de mii doar Ţie Ţi se-nchină Celui ce-ai fost şi-n veac de veac vei fi! 3.Mare eşti Tu, Doamne, mai sus de zare, Ochi de om nu poate mărirea Ta privi! Plin eşti de iubire, n-ai asemănare, Domn preacurat ce-n totul poţi iubi! 10.Numele Tău minunat 1.Numele Tău minunat, Nume-al măririi cereşti, Pace în inima mea a lăsat; Pace deplină, În suflet lumină Şi viaţă a vieţii îmi eşti. 2.Chiar când e ceru-nnorat Suie spre-albastru un dor, Numele Tău cel preasfânt e ‘nălţat; Flori să răsară Prin veşnica ţară A gândului meu călător. 3.Clipă de clipă aştept Ziua când toţi vor striga: "Vrednic e Cel ce-a sosit ca-Mpărat! Slavă, mărire, Doar Lui se cuvine Şi astăzi şi-n veci, osana!" 11.Preasfinte Creator! 1.Preasfinte Creator, Ce viaţa zămisleşti, (:Tu eşti izvorul dătător De bunuri pământeşti.:) 2.De mâna Ta făcut, Tu viaţa încă-mi ţii; (:Întotdeauna Ţi-a plăcut Părinte bun să-mi fii.:) 3.Revarsă-Ţi mila Ta, Greşelile să-mi ierţi, (:Prin Spiritul Tău pururea La Tine să mă-ndrepţi!:)

12.Ce mare este Dumnezeu! 1.Ce mare este Dumnezeu Şi cât de necuprins! Mai sus de cer e tronul Său, De dragoste aprins. 2.În faţa Tatălui ceresc Fii vesel şi senin, Căci norii care te-ngrozesc Cu ploi de har sunt plini! 3.Prin ochii necredinţei, orbi, Nimic nu poţi s-aduni, Doar prin credinţă poţi să sorbi Cereştile minuni! 4.Nu-L judeca pe Dumnezeu Prin simţuri omeneşti, Căci mult mai sus e planul Său Şi faptele-I cereşti! 5.Priviţi cum se-mplinesc acum Atâtea profeţii! E-amar al pribegiei drum, Dar vine marea zi! 13.Domnul e bun 1.Domnul e bun, Domnul e bun, O, cât de bun este Dumnezeu! 2.Pe braţul Său, Pe braţul Său, Mă poartă-n veci Bunul Dumnezeu. 3.Cât mai trăiesc, Cât mai trăiesc, Tot ce-mi doresc Este Dumnezeu. 4.Fie slăvit, Fie slăvit, Veşnic slăvit Fie Dumnezeu!

14.Binecuvântă pe Domnul! Refren: Binecuvântă pe Domnul, binecuvântă-al Său Nume Şi nu uita niciodată cum S-a jertfit pentru lume! Slavă, laudă Lui, laudă suflete-ntruna, Cântă, suflete-al meu, binecuvântă-L mereu! 1.El a plătit pentru-al tău păcat, Cu sânge sfânt vina ţi-a spălat, Pune-I în cale covor de-osanale Şi cântecul inimii tale! – Refren: 2.Te-a-ncununat bunătatea Sa, Ţi-a risipit suferinţa grea, Pune-I în cale covor de petale Din florile dragostei tale! – Refren: 3.Aripi de vultur ţi-a dat să zbori, Ţi-a luminat anii trecători, Pune-I în cale psaltiri şi chimvale Şi cântă-durările Sale! – Refren: 15.Când cerul nu era făcut 1.Când cerul nu era făcut, Când munţii nici nu s-au născut, Stăteai demult pe tronul Tău: Din veşnicii eşti Dumnezeu! 2.Oricâte mii de ani ar fi, La Tine nu-s decât o zi... Tu ştii cărarea tuturor: Trecut, prezent şi viitor! 3. Suntem pribegi şi călători, Plutind ca norii trecători, Dar, cât suflare ne vei da, Pe Tine Te vom adora! 4.Învaţă-ne să preţuim Comoara clipei ce-o trăim! Al vieţii noastre Domn să fii Şi să-Ţi slujim în veşnicii! 16.Cântaţi mărire-n cor! 1.Cântaţi mărire-n cor, Hristos e Împărat, El este Domnul nostru, Domnul adorat!

Tot ce poartă slava Ta. Tu. Numai noi ştim a cânta: “Mare e iubirea Ta!” 18. e fără de sfârşit! Pe tronul slavei Sale stă nebiruit! Cu îngeri mii Iubirea Lui s-o proclamaţi şi să-I cântaţi! 17. Adunaţi spre a-Ţi cânta. Nu-ncetează să repete: “Sfânt e peste toate-n tot Dumnezeul Savaot!” 3. sfinte.Dar mai scumpă decât tot Ţi-este slaba mea cântare Ce-o înalţ. nimic pe pământ. plin de slavă.În lumi de nepătruns se-aude ne-ncetat Acelaşi cântec.Doamne sfinte. ca Rege şi Domn! În faptele voastre şi-n glasul oricui Să fie dreptatea şi dragostea Lui! 2. Te mărim! De puterea Ta măiastră Povestesc când le privim.El poate din nori să-Şi facă buni soli. Te mărim! 1. aşa cum pot.Doamne.Cu mulţumiri Azi glasul vostru înălţaţi.umili slujitori! În slava luminii. Îngerii în mii de cete. minunat! Oştiri cereşti Pe Dumnezeu Îl preamăresc şi-I mulţumesc! 3. El are sălaşul.Iehova-i din veac 1. de nimeni văzut! 3. ce haru-Ţi spre noi pleci.Cântaţi domnia Lui.Nimic nu-i în cer. Decât poruncit de glasul Său sfânt! .Iehova-i din veac pe-al gloriei tron! Măriţi-L pe El. să-L lăudaţi! 2. hotar netrecut. Din flăcări şi vânt . Stelele din bolta-albastră. În această adunare. Neschimbat rămâi în veci! 2.

suflete. mergem cântând pe cale Cu Isus.Laudă. suflete. Lăudaţi-I Numele minunat! Ca un bun Păstor pe toţi ai Săi conduce. Păstorul cel minunat.Slavă. Aleluia! Şi e pace pe pământ! 3. slavă! 1. slavă şi cinste de-a pururi Se cuvine Celui ce ne-a salvat! Tresăltaţi în cântece de bucurie.Slavă. slavă Celui ce ne-a salvat! 2. În curând se vor ivi! Aleluia. pe Domnul Când porneşte-al mării vânt! El va linişti furtuna De rosteşte un cuvânt! Aleluia. pe Domnul Întuneric cât ar fi!.Laudă.Zidiri şi făpturi cumva de-ar pieri Şi munţi în adânc. Domnul e la dreapta ta! 2. Să-I daţi închinare. plini de slavă.Laudă. Refren: Preamăriţi-I dragostea Sa fără pată. . popoare întregi! 4. Slavă. ca Rege şi Domn! 19. Cu toiagu-i mângâie ne-ncetat. Aleluia. Iehova rămâne pe-al gloriei tron.Laudă.Slavă. Niciodată nu uita! Aleluia. Aleluia! Şi în veci cu El vei fi! 20. Căci din moarte Domnul i-a mântuit.În planul Său mare El schimbă pe regi.. Mărit în vecie. Tari în adevăr. slavă. sub mări de-ar fugi. slavă şi cinste de-a pururi Celui ce pe Golgota S-a jertfit! Cei salvaţi în veci Îi aduc osanale. suflete. pe Domnul Pentru bunătatea Sa! El te ţine cu-ndurare. pe Domnul! 1. Zorii zilei. slavă. suflete.

Aclamaţi pe-Acest mare-nvingător! Cel ce este Rege în toată zidirea Să domnească-n inima tuturor! Vezi.Măriţi pe Domnul.Măriţi pe Domnul prin imnuri cu voce curată! Cât ne-a iubit de mult oare-om pricepe vreodată?… Tată. De-aceea ne supunem noi Preasfintei Tale vreri! 22.Tu ne trimiţi. El sănătate vă dă.Măriţi pe Domnul. În Israel asta-i lege! 2.Tu eşti izvor de bucurii Şi binecuvântări! Tot Tu să fii şi-n veşnicii A’ noastre desfătări. de câte ori v-a salvat? Cine-ar putea oare spune? 4. trâmbiţi şi harpe luaţi.. 3. pe-acest pământ. El corp vă zidi de minune.Măriţi pe Domnul. El este iubirea cea mare De care nimeni a ne despărţi nu e-n stare! Când Dumnezeu a dat chiar pe Fiul Său. Eu vreau să Te vestesc! 2. slavă. din păcat. pentru c-aşa I-a plăcut… Spre voi El faţa-Şi străluce. Ce scumpi Îi suntem noi oare!… 5.Măriţi pe Domnul căci El peste regi este Rege! El vi-e Părinte şi El păsul vi-l înţelege… Vă adunaţi.3. Prin el să Te măresc Şi tuturor.Un imn de slavă 1. El vă dă-nţelepciune Şi. El e-al nostru Preot şi Împărat! 21.Un imn de slavă vreau să-Ţi cânt. dorim şi-acum şi-n veac să mărim .Măriţi pe Domnul! 1. 3.. El e care totul conduce! El ca pe aripi de vultur v-a dus şi vă duce… El v-a ţinut. gloria Lui regească. Eterne mângâieri. slavă şi cinste de-a pururi. pe albul nor. chiar şi-n nevoi.Slavă.

Vrem să-L mărim cât vom trăi! Cât încă moartea n-aduce somnul.Măriţi din suflet. Aleluia. mărire Lui. salvator! Refren: Cântaţi. De rugăciune nu se desparte. mărire Lui. Ci speră în Isus Hristos! De crezi în Domnul. braţul Său Te scapă sigur de-orice rău. Pe Domnu-ntruna-L vom mări! El e al lumii Creator Şi Domn atotstăpânitor. Slăviţi-L cu toţii în cor. ferice foarte Ce.Suntem toţi zidiţi de-a Sa mână.Măriţi pe Isus prin cântare 1. Fiul.Dragostea Ta minunată! 23.Măriţi din suflet. măriţi pe Domnul. Tot El ne-a ales ca popor. Aleluia. 3. mărire Lui! 3. măriţi cântând Pe Tatăl.Măriţi cu toţii înaltul Nume Al Celui ce face minuni! Orice făptură din astă lume Prosterne-se cu-nchinăciuni! Copii ai Lui. La apa vieţii ne mână Isus. Aleluia. ‘Nălţaţi Numele lui Hristos! 2. Cântaţi acest Nume frumos! Cântaţi. ‘nălţaţi. Căci El pentru noi suferi Ca. Aleluia.Cu toţi să-I cântăm iar şi iar. măriţi pe Domnul! 1. Aleluia.Ferice-acela. mărire Lui. ‘nălţaţi. mărire Lui! 24. mărire Lui! 2. bunul nostru Păstor. Să trecem cu El zi de zi! . ca şi Iacov credincios. prin astă viaţă amară.Mãriţi pe Isus prin cântare. Cântaţi toţi iubirea-I cea mare Şi braţul cel sfânt. Duhul Sfânt! Aleluia.

Voi. Vrednic este Mielul care ne-a salvat prin Golgota! Îngeri.Ne plecăm în adorare 1. să lucreze El în noi Legea-mpărăţiei Sale şi păcatului război! 2. Lui Hristos ne dăm cu totul. Cânta-vom crucea Sa! Aleluia. bun rămas! 4. amin! 3. lume. amin! 26. În Tine de-acum noi sperăm! 25. veniţi! 1. Ce veseli noi toţi Ţi-o ‘nălţăm.4. Doamne. amin! Isus e Salvator. cu tot cerul ne-nchinăm Şi-n credinţă.Voi. Nicicând nu vom tăcea. mântuirea-i la un pas. Tu singur. amin! 2. fiecare inima ne-o consacrăm.N-avem altă fericire.Celui ce ne-a iubit. ne-a salvat! 5.Creştini. primeşte cântarea. Cu dor de-al Său Cuvânt. credincioşi.O. heruvimi şi oameni să-I dea slavă-n veşnicii Celui care umple lumea de cântări şi bucurii! 3. amin! Spre slava Lui cântaţi! Aleluia.Vrednic este Domnul nostru să primească gloria. amin! La Tronul Său cel sfânt. Azi suntem de cer aproape. amin! Un cântec nesfârşit! Aleluia. Să tremure sala-n cântat Ca lumea întreagă să ştie: Isus ne-a iubit. Aleluia. amin! Până Îl vom vedea. vă ridicaţi! Aleluia.Ne plecăm în adorare. El ni-e Domnul. credincioşi. Domn al oştirilor Şi Frate iubitor! Aleluia.Cântaţi iarăşi cu bucurie. veniţi! Aleluia. ţie. doar pe Hrist vom lăuda! Aleluia. amin! Pe Domnul preamăriţi! Aleluia. cântând! Aleluia. noi suntem oştirea Sa! .Îi jurăm pe veci credinţă Celui care ne-a iubit Şi cununi de biruinţă pentru noi a împletit. În curând Hristos Se-arată. doar Tu ni-eşti scăparea. V-apropiaţi.

Lăudat în veci să fie! Aleluia.Daţi slavă! (canon) Daţi slavă.Osanale. vrednic este Mielul care-a fost junghiat Să primească slava. Osana! Osana! Chiar cei răi se vor pleca Preamărind dreptatea Sa: Osana! Osana! Osana! 4. prin marea-I bunătate. Pe Cel sfânt să-L lăudaţi. .Pentru tot ce ai creat 1. tot El ne-a mântuit! 30. cinstea de a toate Împărat! Lumea cu-ale ei va trece.Osana! Osana! 1.Pentru tot ce ai creat. Căci. Pentru îndurarea Sa.Osanale.Pe Hristos în libertate sau pe ruguri vom sluji! Doar a Lui să fie slava astăzi şi în veşnicii! 5.Osana! Osana! Cântă îngerii în cor. Aleluia 1. Dumnezeu va triumfa! Niciodată slava crucii lui Hristos nu va-nceta! 27.Vrednic. Cântă harul Domnului: Osana! Osana! Osana! 3. Osana! Osana! Mântuiţii cântã Lui. Azi putem să fim salvaţi! Pentru-a Lui credincioşie. Aleluia. Osana! Osana! Cântă ceruri şi pământ Pentru slava Celui sfânt: Osana! Osana! Osana! 29. Preamărind pe Creator: Osana! Osana! Osana! 2. mărire doar Domnului! Cinste şi glorie Celui din ceruri! El ne-a zidit. Osana! 28. vrednic.

Doamne. Cu iarbă fruntea muntelui Tot El a-ncununat. Al vieţii curcubeu! 2. ne-ncetat.El dă zăpadă şi îngheţ Doar prin Cuvântul Său. Prin cântec viu şi nepătat Slăviţi-L pe Cel sfânt! . Spre veşnice chemări! 5.Pământ şi stele. Pentru ziua de Sabat Şi odihna ce ne-ai dat. necurmat. 4. Pentru pacea lui ce-o ştim Încă din pruncie. El vânt de har ne-aduce-n geam. Doamne. pământ şi mare.Câmpiile. Plin de voioşie. Ca binecuvântări. minunat. Ascultă-al Său Cuvânt.Pentru Fiul Tău trimis. În a noastră fire. Slavă-n veşnicie! 3.Cer.Pentru-al nostru scump cămin. Slăviţi pe Dumnezeu. Aduc un rod bogat. prin ploaia Lui. Pentru Cel ce ne-a deschis Drum de mântuire. preamărit să fii De ai Tăi iubiţi copii! Veşnică-nchinare! 2.Prin imnuri sfinte. 3. Pentru viaţa ce ne-ai dat S-o trăim sub soare. preamărit să fii! Aleluia-n veşnicii Pentru-a Ta iubire! 31.Prin imnuri sfinte 1. El umileşte pe semeţ Şi mustră pe cel rău. Ce desfăşoară.El pune mugurii pe ram.

32. Căci El a pus pământului hotare Şi pe Isus mi-a dat ca Salvator! Refren: De-aceea-Ţi cânt. iubitor. Aici S-a dat ca jertfă pentru mine .Spre Cel din slăvi 1. Slavă şi glorie Daţi-I doar Lui! 34. Căci El ne poartă-n carul Său De biruinţe plin! 2.Lumina Sa din slăvile senine Mi-a răsărit pe drumul spre Calvar. Cu binecuvântări. divin Mântuitor: Ce mare eşti! Ce mare eşti! Tu eşti al meu Părinte iubitor! Ce mare eşti! Ce mare eşti! 2. M-a întărit Isus.. când cel rău cerca să mă doboare. din înălţimi! 3. 4.Să-L lăudăm pe Dumnezeu! 1. Iar noi suntem ai Lui.El poartă pe al Său popor Pe asprele cărări Şi-l înconjoară. Căci Domnul ne croieşte drum Prin valuri de-ncercări! 3.Să-L lăudăm cu toţi acum În rugă şi-n cântări.Ca Domnu-n lume (canon) Ca Domnu-n lume Un altul nu-i. Nespus de mare e în veac Iubirea Domnului! 33.În faţa Lui duşmanii tac. Spre-al meu Părinte bun şi iubitor. Când totul se pierdea-n întunecimi Şi.Când mă zbăteam şi nu găseam salvare.Să-L lăudăm pe Dumnezeu Şi harul Său divin.Spre Cel din slăvi înalţ a mea cântare..

Lângă tronul Celui sfânt. 2.Glasul Lui răsună-n cer. galaxii şi nori. ce mult am vrea Să-Ţi înţelegem dragostea. Din răsărit în asfinţit.. slavă Celui sfânt.Şi mi-a adus iertarea Lui în dar. ce bun şi mare eşti!” 35.Veche de când nu ştim a fi Şi totuşi nouă-n orice zi. Are-n grijă munţi şi mări. 4. 4. Păsări.Când va veni în ziua Lui cea mare Mă va lua în slăvile cereşti.Îţi mulţumim c-ai dăruit. Ea se întinde-n infinit.Să izvorască în şuvoi Dragostea Domnului şi-n noi.Tată ceresc. slavă Celui sfânt! 1. Al iubirii Lui mister Se adună-n osanale. 2. Doar în El mă-ncred oricând! Lângă dreapta Lui m-ascund Şi furtuna El o ceartă… Mare este Domnul meu Când mă scapă de-orice rău. El veghează-n mersul lor. Dar mai mult Îi este dor De făptura mâinii Sale. 3. În ciuda urii omeneşti. 3. . Mare e-n locaşul Său Şi mai mare e când iartă!.. Tu tot mai mult Te dăruieşti... Ca să-Ţi cunoaştem dragostea Şi să trăim prin jertfa Sa.. De-abia aştept să strig cu voce tare: „Isuse-al meu. ce mult am vrea 1.Slavă. Tată ceresc. Să fim lumină orişicui Şi mesageri ai cerului! 36. Pe Fiul Tău cel preaiubit.Slavă..

La Cel puternic totu-i cu putinţă! Trăim prin har şi mergem prin credinţă! El împlineşte orice trebuinţă. deal şi vale.. . Nemăsurată! 4. azi. O cântare mai frumoasă. Fericite-Ţi cântă-n vers. Dătător de nemurire Şi Sabat fără apus! 2. Pe fiecare! 3. Îngeri mii aud cântând.Preamărind al Său Cuvânt. Siguranţă ne-ai adus..Veniţi la Domnul. Pe pământ şi-n cerul ‘nalt. Sfinţi şi-ntregul univers.Slăviţi pe Domnul! 1.Lumina lumii să ne însoţească.. Ne deschidem astăzi Ţie. Pacea serii când se lasă. plin de dragoste cerească. neamuri şi popoare! În suferinţă El dă vindecare! El ne primeşte azi. cu îndurare. limba îngerească! Cuvântul. ce frumoasă-i dragostea de Tată. Pământ şi ceruri.Te-adorăm cu bucurie 1.. Să se-mplinească! 5. Să învăţăm. plin de har. Nici zăbovire! 2. Nimeni însă n-a cântat. Spre biruinţă! 38..Te-adorăm cu bucurie. Flori şi stele. Ca un păcătos salvat.. Libertate şi iubire. 37. Domn al slavei.La tronul milei e speranţa toată Că vina noastră poate fi iertată! O.Slăviţi pe Domnul! Lui cântaţi mărire.Faptele iubirii Tale. Flori sub raza de Ta de jar. pline de uimire! În tot ce face nu e nici grăbire.

codri. De aceea. fericire Şi lumina vieţii noi Şi ne-ai dat spre mântuire Şi tot cerul. scump Isus. ai Săi să fim. Râu de binecuvântări..Slavă azi şi-n veşnicie Noi Ţi-aducem. Azi. Ne dă sfinte bucurii. Ne-a creat.Lăudaţi pe Domnul slavei! 1.Cinste azi şi-n veşnicie Noi Ţi-aducem. Sfânt repaus în cântări. Preaiubirea Ta. Al Său Nume Îl cinstim. ne-ai mântuit. Hrist ni-e Frate. nor şi fulger. Pentru tot ce ne-ai adus! Tu. prin jertfa vieţii Tale.. Domn al harului divin.. Tu ni-eşti Tată. Prin a Sa iubire mare. 39.Păsări. Pentru marea bogăţie. Pentru marea bucurie. Toate cântă slava Ta.. cu ceru-n adorare. Viaţă-n veci şi sărbătoare. . Miel iubit! 40. Un cuvânt de-al Tău ajunge Să ne-aprindă inima! 3.Lăudaţi pe Domnul slavei. osanale Îţi aducem. pentru noi! 2. Tată sfânt. Toţi suntem ai Tăi copii. Ne-nchinăm şi-L preamărim. 2. Dată astăzi prin Cuvânt! Ne-a dat viaţă. Ne-ai salvat. în toate. Lăudaţi pe Domnul slavei.Tu dai pace şi iertare. Cel ce ne-a răscumpărat! El ne-a dat veşminte albe Şi un nume minunat. El a fost vestit de veacuri.Slavă azi şi-n veşnicie 1. El e Mielul cel de jertfă.

Moartea Lui ne-a mântuit, El, lumina vieţii noastre, Fie-n veci de noi slăvit! 3.Ridicaţi-vă privirea: Sfântă-i Maiestatea Sa, Galaxii de îngeri cântă, Noi cu ei Îi vom cânta! Înspre ceruri tot aleargă Voci şi strigăte de dor: Te-aşteptăm, o, Domn al slavei, Vino, Domn al domnilor! 41.Mărire Ţie, Doamne sfânt! 1.Mărire Ţie, Doamne sfânt, că cerul ai creat Şi viaţă Tu ai pus în noi şi-al Tău chip minunat; Deci să slăvim şi să ‘nălţăm pe-al lumii Creator: El e lumina din vecii, El e Mântuitor! 2.Mărire Ţie, Doamne sfânt, noi Ţie ne-nchinăm! Tu ai creat acest pământ, în veci Te lăudăm! Şi stele sus, pe cer, sclipind, cu mâna Ta le-ai pus, Tot ce-ai făcut e-aşa sublim, Te admirăm nespus! 3.Mărire Ţie, Doamne sfânt, căci eşti din veşnicii! Izvoare, stânci, chiar tot ce e, pe nume Tu le ştii; Şi-ai aşezat pe Golgota o cruce pentru noi, Iubirea Ta ne-a cucerit, suntem pe veci ai Tăi! 42.Cu slava Ta, Părinte sfânt 1. Cu slava Ta, Părinte sfânt, Îmbraci întreaga lume, Tot ce-ai creat pe-acest pământ Cunoaşte al Tău Nume! Slăvit să fii, Isus Hristos, Căci tot ce faci e-aşa frumos Şi toate-s foarte bune. 2. Tu, Doamne, eşti Cel ce-ngrijeşti De timpuri roditoare, Sămânţa pe ogor o creşti Şi pui lumină-n soare... O, câte mari minuni de har La fiecare pas răsar! Ţi-aducem închinare! 3. Să fii de-a pururi proslăvit, Stăpân şi Domn şi Tată

Şi adorat în infinit De-a Ta zidire, toată! Să-Ţi cânte Numele slăvit Şi păcătosul mântuit, Cu inima curată! 43.Mulţumiţi lui Dumnezeu! 1.Mulţumiţi lui Dumnezeu că bun e, Suflete, tresaltă vesel, deci! Grijile le-azvârle, cântă, spune: (:Bunătatea Lui durează-n veci!:) 2.Israel, aleasă moştenire, Prin pustiu cu Domnul poţi să treci Şi să cânţi săltând de fericire: (:Bunătatea Lui durează-n veci!:) 3.Prin credinţă mergem înainte, Viaţa e-n Isus, nu-n forme reci; Preamăriţi pe singurul Părinte, (:Bunătatea Lui durează-n veci!:) 4.De te temi de Domnu-oricând, oriunde, Dacă numai Lui supus, te pleci, Orice-ar zice Satan, tu răspunde: (:Bunătatea Lui durează-n veci!:) 44.Tată iubit, Te-adorăm! 1.Tată iubit, Te-adorăm cu bucurie, Tot pământul cântă slava Ta! De iubirea Ta cântă inima, Veşnic vom cânta mărirea Ta! 2.Scumpe Isus, Te-adorăm cu bucurie, Tot pământul cântă jertfa Ta! Lângă crucea Ta cântă inima, Veşnic vom cânta iubirea Ta! 3.O, Spirit Sfânt, Te-adorăm cu bucurie, Tot pământul cântă mila Ta! Pentru pacea Ta cântă inima, Veşnic vom cânta-ndurarea Ta! 45.Mărim pe Cel sfânt! 1.Mărim pe Cel sfânt, Căci pe Fiul ne-a dat, De-a murit pentru noi

Şi ca Domn a-nviat! Refren: Aleluia-I dăm mărire! Aleluia! Amin! Aleluia-I dăm mărire! Să fie mărit! 2.Pe Tatăl mărim Pentru Spiritul Sfânt! Spre Isus şi spre cer El ne-ndreaptă-orice gând. 3.Mărire-nchinări Pentru veci Ţi-am jertfit, Ţie, blândule Miel, Căci Tu ne-ai mântuit! 46.Sfinte Părinte, rămâi între noi! 1.Sfinte Părinte, rămâi între noi! Dragostea Ta ne e scut în nevoi; Plin de iubire, plin de rodire, Tată, rămâi cu-al Tău har între noi! 2.Doamne Isuse, rămâi între noi! Pacea Ta sfântă ne-ajută-n nevoi; Plin de-ndurare, plin de răbdare, Doamne, să laşi pacea Ta între noi! 3.Spirit Preasfânt, să rămâi între noi! Tu ne-ntăreşti în atâtea nevoi! Plin de putere şi mângâiere, Spirit Preasfânt, să domneşti între noi! 47.Slăvim pe Dumnezeu 1.Slăvim pe Dumnezeu, Părintele sfânt! Slăvim pe Isus, Mielul nostru cel blând! Slăvim şi preamărim pe Spiritul Sfânt, Izvor de-ndurare şi har pe pământ! Amin! 48.Măriţi pe Domnul ne-ncetat! 1.Măriţi pe Domnul ne-ncetat Că El ne-a binecuvântat! Măriţi, voi, ceruri şi pământ, Pe Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt! Amin! 49.Slavă şi glorie lui Dumnezeu!

(canon) 1.Slavă şi glorie lui Dumnezeu! Toată suflarea să-I cânte mereu: Slavă, slavă lui Dumnezeu! 2. Slavă şi glorie lui Dumnezeu! Toţi copilaşii să-I cânte mereu: Slavă, slavă lui Dumnezeu! 3. Slavă şi glorie lui Dumnezeu! Tot tineretul să-I cânte mereu: Slavă, slavă lui Dumnezeu! 50.Fii lăudat, Isus Hristos! 1.Fii lăudat, Isus Hristos, Speranţa celui păcătos! Tu, prin sfânt sângele-Ţi vărsat, Viaţă veşnică ne-ai dat. 2.Şi Tatăl fie preamărit, Că nouă ni Te-a dăruit Să porţi Tu vina tuturor Şi să ne fii Mântuitor! 3.Mărire Spiritului Sfânt Care dintr-ale Tale luând, Spre Tine El ne-a îndrumat, Ca să-Ţi servim cu-adevărat! 4.Mărire Tatălui din cer, Căci ştiu în cine cred şi sper: Eu, omul slab şi păcătos, Mă-ncred în harul lui Hristos! 51.Doar Dumnezeu va fi mărit 1.Doar Dumnezeu va fi mărit Şi dragostea-I divină, Căci de-orice rău ne-a izbăvit, Mereu ne-a fost lumină! Curând al păcii Sale sfat Se va-mplini-n chip minunat; Tresalte câţi suspină! 2.Isuse, Tu, Întâi născut Şi Domn pe-ntreaga fire, Mântuitor care-ai făcut A noastră ispăşire, Ne-ascultă astăzi în nevoi, Tu, Cel mai mare-ntre eroi, Şi-a noastră mântuire!

3.O, Spirit Sfânt, Tu, dar ceresc, În orice încercare, Rămâi cu noi când norii cresc Şi dă-ne-mbărbătare! Îmbracă-ne cu-al Tău Cuvânt Să împlinim pe-acest pământ Lucrarea Ta cea mare! 52.Să fie harul Domnului Hristos… Să fie harul Domnului Hristos Şi iubirea Tatălui Şi-mpărtăşirea Duhului Preasfânt Cu noi cu toţi, Acum şi pururi. Amin! 53.Să-L lăudăm! 1.Să-L lăudăm, să-L cinstim, Să-L preamărim pe Dumnezeu! Să-L lăudăm, să-I cântăm, Să-L înălţăm, Aleluia! Marea Sa iubire, Plină de jertfire, Ne scapă de pieire. Măriţi pe Dumnezeu! 2.Să-L lăudăm, să-L cinstim, Să-L preamărim pe Fiul Său! Să-L lăudăm, să-I cântăm, Să-L înălţăm, Aleluia! Jertfa Lui pe cruce Pace ne aduce, La Tatăl ne conduce. Măriţi pe Fiul Său! 3.Să-L lăudăm, să-L cinstim, Să-L preamărim pe Duhul Sfânt! Să-L lăudăm, să-I cântăm, Să-L înălţăm, Aleluia! El dă mângâiere, El ne dă putere, Ne scapă de cădere. Măriţi pe Duhul Sfânt! 54.Măriţi pe Dumnezeu!

1.Măriţi pe Dumnezeu, Voi, neamuri şi popoare, Slăviţi-L prin cântări, Întreagă adunare, Căci El ne-a ocrotit De groaznicul duşman, Prin Fiul Său iubit Ne-a scos la bun liman! 2.Părinte-n veci bogat În fapte de-ndurare, Povara ne-a luat, Ne-a dăruit salvare! Când, pe cărări pustii, Umblam fără Hristos, Prin Fiul Său iubit El din păcat ne-a scos. 3.Pe Dumnezeu măriţi, Pe Tatăl şi pe Fiul! Cu suflul gurii Lor Înveselesc pustiul. Şi Spiritul cel Sfânt, Cel care ne-a iubit, Prin viaţă şi prin cânt Să fie preamărit! 55.Slăvesc pe Dumnezeu 1.Slăvesc pe Dumnezeu, pe marele "Eu Sunt", Pe Cel ce a zidit şi ceruri şi pământ! Eu am iubirea Lui, aceeaşi neam de neam, Slăvesc pe Domnul cel iubit de Abraam! 2.Slăvesc pe Dumnezeu cel tare în cuvânt, De care-ascultă cerul tot şi-ntreg pământ! Eu sunt în mâna Lui, al Lui e tot ce am, Slăvesc pe Domnul cel iubit de Abraam! 3.Slăvesc pe Dumnezeu, slăvesc pe Fiul Său, Prin Duhul Său cel Sfânt mă scapă de cel rău, Căci Domnul m-a iubit pe când vrăjmaş I-eram, Slăvesc pe Domnul cel iubit de Abraam! 4.Spre cerul înstelat privirea ne-ndreptăm Şi, prin credinţă, stele iarăşi numărăm... Iehova ne va da un loc în Canaan, Căci El rămâne credincios lui Abraam... 56.Eu cred

1.Eu cred într-Unul Dumnezeu, Puternic, nevăzut; Tatăl tuturor, veşnic Creator, După chipul Său ne-a făcut! 2.Eu cred într-Unul Domn Hristos, Fiu al lui Dumnezeu, Cel neprihănit, pentru noi jertfit!... Cât de mare e harul Său! 3.Eu cred că El a înviat Şi-n ceruri S-a ‘nălţat! Stă în Sanctuar, mijlocind cu har, Mare Preot sfânt, nepătat! 4.Eu cred în Duhul cel Preasfânt Ce Domnul L-a trimis Ca să fim curaţi, să slujim pe fraţi, Să vestim ce El a promis! 5.Eu cred că Domnul vine iar, Cei morţi vor învia! El ne-a pregătit un cămin slăvit, Unde va domni pacea Sa. 57.Cred într-Unul Dumnezeu 1.Cred într-Unul Dumnezeu, Tată bun şi drept mereu, Cel a toate creator, Plin de har mântuitor. 2.Cred în Fiul Său, Hristos, Steag de luptă luminos, El, Cuvântul întrupat, Peste Golgota ‘nălţat. 3.Cred în Duhul Sfânt, chemat Dumnezeu adevărat, Ce-mi îndreaptă pasul rău Şi mă poartă-n carul Său. 4.Cred că ziua de Sabat Lege sfântă-i de urmat, Cred Cuvântul cum stă scris Şi am cerul tot deschis. 5.Cred în pilda ce mi-a dat, În Hristos m-am botezat

Tu. Doamne Isuse. munţii din zare. scump Isuse! 1. Cântarea noastră s-o primeşti Şi să ne-ndrepţi pe căi cereşti! 59. Doamne Isuse. 2. Doamne. „sfânt” veşnic lăudând Pe Tatăl.Şi aştept venirea Lui Din înaltul cerului. Sunt oglindire de-a Ta mărire.Lui cântă oştile cereşti Frumoase versuri îngereşti. 58. Din ‘naltul Tău ceresc altar Binecuvântă-ne cu har! 4.Râuri şi mare. Cu-a lor splendoare ne răsar! Dar nu ştim spune câtă minune Ascunde.Prin Tine mântuit eu sunt.O. Acum e timpul priincios! Pe Dumnezeu vreau să-L măresc. Fiul. Tu mă faci vesel ca să-Ţi cânt.Plineşte ce-ai făgăduit Şi fii cu noi pân’ la sfârşit.O. Oricât frumos ne-ar arăta. 3. al Tău har! 3. Domn peste toate şi mereu! 2.Nimeni ca Tine.Orice făptură poate să spună. Cu „sfânt”. Sunt raze din lumina Ta! 4.Nimeni ca Tine 1. Spre răstignire de-ar privi: Nimeni ca Tine. Fiu de om şi Dumnezeu! Eşti Creatorul. Cu laude să-I mulţumesc. eşti Salvatorul. N-a fost şi nici nu va mai fi! 60.Zori fără pată. noaptea-nstelată. vino. Duhul Sfânt.Vreau glasul să-mi înalţ voios. scump Isuse . vino.Vreau glasul să-mi înalţ voios! 1.

Vrem să-L încoronăm! 1. cu tot cerul. o stea în ea sunt eu Şi locul care-mi place e lângă El.Şi umple-mi inima.În Tine-i plinătatea De om şi Dumnezeu. Isus e Salvatorul. zidirea Ta! 2.. Isus este coroana.Eu am un loc ce-mi place mult: Chiar lângă tronul Său. Isus e Creatorul. Ferit de orice rău.Eu am un loc ce-mi place mult 1.. mereu! 62. Iar eu.Eu am un loc ce-mi place mult: Chiar lângă crucea Lui... iar cel creat sunt eu Şi locul care-mi place e lângă El.Vrem să-L încoronăm pe Mielul Salvator. ‘naintea Lui să vii.. iar cel salvat sunt eu Şi locul care-mi place e lângă El.Tot lucrul mâinii Tale E-aşa de minunat Şi vrednic al Tău Nume Să fie înălţat! 3. suflete al meu. Iubire câtă am primit Să răspândesc oricui. Căci Tu eşti Creatorul. Mărirea toată să I-o dau..Eu am un loc ce-mi place mult: Chiar lângă Legea Sa! Dreptatea ei s-o împlinesc. mereu! 2. Şi gândul meu spre Tine În veci se va ‘nălţa! Refren: ‘Naintea slavei Tale Îmi plec fiinţa mea. Genunchii-mi plec şi eu! 61. Mă oglindesc în ea. mereu! 3. Salută-L azi ca Rege-al tău şi Domn pe veşnicii! . Coroane multe s-adunăm cu glas triumfător! O. De-aceea.

nici nor. Oriunde vă aflaţi. prin iubirea Sa.Şi orice neam. Să nu-ţi vorbească. Pe Cel ce. purtând şi ea minuni de veşnicii. Sub paşii Lui vor răsări flori vii de osana! 63.Ieri. Căci marea slavă-a lui Isus e jertfa Lui de Miel! 3. în palme ne-a săpat.Hristos e Cel ce va domni! Voi.Hristos e Cel ce va domni! 1.Hristos e Cel ce va domni. popoare.Vrem să-L încoronăm ca Rege peste zări. Va preamări iubirea Sa ce nu se va sfârşi! 65. vă-nchinaţi! (:Veniţi. Mărirea Lui cântaţi! :) 4.Mai sus decât înalţii munţi 1. nici pasăre. El ţine lumea-n palma Lui şi râde de cel rău! Acelaşi azi şi-n veşnicii e-al nostru Dumnezeu! 2.. tresăltând. îngeri. orice popor. Mai nepătruns ca un ocean.Mai sus decât înalţii munţi pe care i-a creat.Vrem să-L încoronăm pe Cel ce ne-a salvat. mii şi mii. Pe Domnu-ncoronaţi!:) 2. puternic. S-o ştie orice om! (:Şi-n veci de veci. răscumpăraţii Lui Şi-L înălţaţi ca Domn! :) 3.Nu-i nici o floare pe pământ.Slăvit e-al nostru Creator. şi mai înfricoşat.2.. Stăpân pe-al slavei tron! (:Veniţi. Isus pe lemn muri . Pe tot pământul să schimbăm războaiele-n cântări! Nu are-n veac sfârşit Împărăţia Sa. Eu sunt doar praful pe cântar dar cânt mărirea Sa! 3. (:El este Domnul domnilor.El este uns din veşnicii. doar El va fi Încoronat ca Domn! :) 64. de bunul Creator! Fiinţa mea. nevăzut! El a rostit doar un cuvânt şi toate s-au făcut! El mărilor le-a pus hotar şi lumea-n veci va sta. Nici îngerii de sus nu pot privi la El.

Să fiu răscumpărat! 2. Aleluia! Pentru veci.Aleluia către Domnul! El din ceruri S-a plecat Până-n valea morţii noastre. ne-a iubit! 2. Pentru-a noastră ispăşire. curând.Un Nume. Pe-al meu Mântuitor? . în slava Sa. Aleluia! 2.Mâine vine iar pe nor. Când ştiu că voi vedea. Slavă Lui. Slavă Lui. ne-a salvat! 3. Aleluia! Crucea noastră. Isus pe lemn muri. în sfântul Sanctuar.Aleluia către Domnul.1. Slavă Lui. Slavă Lui. Slavă Lui.Un Nume ca al nimănui 1. Slavă Lui.Aleluia către Domnul. Aleluia! Domn şi Rege-al regilor! Slavă Lui. Refren: Nici sus în cer.Aleluia către Domnul! 1. iată-L. pentru minunatul har! Suntem liberi! Vina noastră El cu sânge ne-a spălat. Decât că Domnul a murit. Ieri. Aleluia! Şi ne-ajută-n harul Său. Slavă Lui.De ce privirea mi-aş opri Pe tot ce-i trecător. Aleluia nesfârşit! 67. ce durere: Domnul nostru răstignit! Pentru El e închinarea: Aleluia. ca al nimănui. Aleluia! 66. Slavă Lui. Aleluia! A purtat spre-a ne salva. Aleluia! Vine Domnul să ne ia! Slavă Lui. să ne scoată din păcat! Ce iubire. crucea grea. Slavă Lui. Prin care m-a găsit. vine cum a zis! Îngeri ne trimit cântare dinspre noul Paradis! Ce splendoare ne arată al veciei răsărit! Pentru Domnul Aleluia. Slavă Lui.Azi El este-n ceruri sus. mai minunat. Aleluia! 3. Aleluia! Să ne poată mântui. Aleluia! De-orice slavă mai presus. nici pe pământ Nu ştiu. Pentru El ‘nălţăm cântarea: Aleluia. Aleluia! Şi ne scapă de-orice rău. sus. E Domnul meu iubit! Îmi e de-ajuns iubirea Lui.

Destul să ştiu că El.Nebuni sunt toţi care pe nisip Clădesc.Clădim pe o Stâncă de mult preţ.Clădim pe o Stâncă de mult preţ 1.Veniţi de clădiţi pe adevăr. piatra unghiulară. Nu-i nimeni atât de căzut Să nu poată fi renăscut. un ocean nepătruns E dragostea lui Isus.3.Ca roua din zori ce coboară pe flori E dragostea lui Isus. Clădim pe Isus. Isus. Şi puneţi de-acum un bun temei Credinţei-n mântuire! 69. În lume umblam fără rost Şi plin de-ntuneric am fost. Temei pus de profeţi! 2. noi clădim pe Isus. Furtuni şi cutremur şi-orice vreţi Nicicând nu ne doboară! Refren: Noi clădim pe Isus.. ..Cu mult mai presus decât falnicii munţi E dragostea lui Isus. Chiar dacă trec. Stânca de mult preţ. În sufletul meu străluciri au pătruns Din dragostea lui Isus. O rază de cer ce mângâie-n dureri E dragostea lui Isus. plângând. 4. Un loc de-odihnă am în cer Şi-l voi primi curând! 68. Veghează paşii mei. şi-s robiţi plăcerii.Prin toate. Dar nu mă tem de ei. Şi-n loc să se-ncreadă în Isus Se-nchină lor şi-averii… 3. câte zilnic pier.Ca roua din zori 1. Adâncă de-ajuns. Pe Stânca de neclintire.Vrăjmaşii-s mulţi pe drumul greu. 2. mereu.

merg pe drum însorit De dragostea lui Isus. Spre ţara fiinţelor cereşti Fi-mi bun conducător! 3. 3.Destul să te laşi. Tu mă faci fericit! 2. prin credinţă condus De dragostea lui Isus.Comoară sfântă mi-eşti. Pe Tine astăzi eu clădesc. S-o ‘nălţăm azi tot mai sus: Salvator e Isus! 2. Oricât de trudit.Cuvânt dumnezeiesc În trup descoperit.Veste bună-avem de sus 1.În Tine m-oglindesc. Păstorul meu cel bun! 4. Peste munţi şi-n larg de mări.Veste bună-avem de sus: Salvator e Isus! Să strigăm în lung şi-n lat: Salvator am aflat! S-o purtăm spre patru zări. Fi-mi şi luminător.Cuvânt dumnezeiesc 1. scump Mângâietor.Nimic n-am mai sfânt pe întregul pământ Ca dragostea lui Isus. Mântuitor iubit.Din talazuri de păcat Dumnezeu ne-a salvat! Păcătoşii cânte-n cor: Iat’ avem Salvator! De la poli până-n pustii . Căci tot ce va fi preaslăvit în vecii E dragostea lui Isus! 70. Condu-mă chiar acum La Mielul blând ispăşitor. Căci Tu m-ai mântuit! 71. Tresalte întregul pământ Şi lumile toate în cânt. Prin Tine doar eu vieţuiesc.O.

Spuneţi şoapte de curaj Printre lacrimi şi necaz. 2.Domnu-i iubirea ce mântuieşte.Prin Evanghelie El tot mă cheamă.De-a lungul marilor vecii.Sună trâmbiţi la hotar. Fără speranţă. În slăvi de cer să cânt.Să tresalte toţi cei vii! Imn de slavă ne-a adus: Salvator e Isus! 3.În potop sau în război Tot Isus e cu noi. Din mormânt priviţi în sus.. avem Salvator! Mântuirea vom vedea Când spre ceruri vom cânta Cântec fără de apus: Salvator e Isus! 72. Căci Isus vine iar! Veste-n orişice popor: Da. Coroana de lumini. Crucea Lui ne-a salvat. Mort a fost.Zăceam în lanţul nelegiuirii. dar a-nviat. Domnu-i iubirea.De-a lungul marilor vecii 1. El m-a iubit! 2.Mi-a dat pe Fiul. prin lumi de heruvimi. Isus în locul meu veni Să plângă pe pământ. El a purtat în locul meu .. El m-a iubit! Refren: Deci voi cânta iarăşi: Domnu-i iubirea. Mi-a dat pe Fiul ca Salvator! 4.Să port. Salvator e Isus! 4. Prin al Său sânge să fiu spălat! 73. Fiu al măririi.Domnu-i iubirea 1. Domnu-i iubirea. făr’ ajutor… 3.

ce mare bucurie Pe Isus să-L pot vedea Şi întreaga veşnicie Să slăvesc iubirea Sa! 75. ca Isus. El pe mine m-a iubit! Refren: Drag îmi e Isus pe lume.Cine.Cununa cea de spini. doar ea mă mângâie. la Dumnezeu. Braţul Său e mântuirea. Mai adânc ca un ocean! 3. mai poate Să mă facă fericit? Domnul este-al meu în toate..De-aşa de mult cât m-a iubit Şi-am fost răscumpărat. La Tine alerg ca să fiu mântuit. ca Isus.Să trec al nemuririi prag Acas’. Eu pe El Îl voi cânta! 2. Mai de preţ ca viaţa mea! Dintre mii şi mii de nume. Îmi plec şi frunte şi genunchi În veşnic adorat. Putea-voi rămâne chiar pân’ la sfârşit? Doar făgăduinţa. mai poate 1.O... El pragul morţii l-a trecut Pe-o cruce-n locul meu. 74... El e plin de tot ce-i bun. adevăr şi viaţă! 1.Ce risipă de iubire El trimite an de an.Doar Tu ne eşti calea-adevăr şi viaţă.Doar Tu ne eşti cale. Pe Tatăl Îl vede doar cin’ Te-a privit. Căci Tu mă asiguri de-un loc pregătit! .Cine. Căci calea e lungă şi cine să ştie. Mai presus de nemurire.El îmi satură trăirea. 4. 3. pot să spun! 4. El mi-e totul.. Doar Tu mântuieşti prin puterea-Ţi măreaţă.

Încât ai dat jertfă pe Fiul Tău. dar ceresc Şi har nemărginit.Iubit-ai. blând şi plin de iubire. Doar Tu mi-eşti nădejdea.Prin viaţa şi prin jertfa Lui O cale ne-a deschis. Spre noul Paradis. Prin tine inimi se-nnoiesc Spre cerul răstignit! 2. Să gust fericirea şi-n veac să-Ţi tot cânt! 76. prin puterea-Ţi divină. căci Tu mi-eşti de toate: Şi cale-adevăr şi viaţă Tu mi-eşti! Prin Tine. Intra-voi odată pe porţi în cetate.Isus. Spre cei ce i-a iubit Şi pe picioare i-a spălat. Spre Tine alerg. Ca slujitor smerit.La Tatăl din cer să ajung. Tu.. măritul Împărat.. Să lupt când ispita m-atrage-n păcat Şi firea s-o-nving printr-o moarte deplină. Veni din veşnicii Să-i mântuiască din păcat Pe-ai Săi iubiţi copii. dar ceresc 1.Iubit-ai. Isuse. 4. Doamne.Iubire sfântă.2. N-a fost ispită să n-o-mpărtăşeşti. Iar când vreau şi eu.Spre cei nevrednici S-a plecat. Şi-aşa. mulţumită doar tot milei Tale. Cum alta-n toată lumea nu-i. Doamne-am nevoie de-a Ta plinătate Ce-o dai alor Tăi ca să-i desăvârşeşti. Tot Tu mă conduci prin al Tău Spirit viu. spălat de păcate. Cel blând şi curat! 3. 77. întreaga omenire 1.Nici o durere nu Te-a întors din cale. Pe Fiul Tău.O. . Ca s-o salveze din mreaja celui rău! 2. întreaga omenire. Spălat de amaruri cu-al Tău sânge sfânt. pe-astă cale.Iubire sfântă. Doamne. 3. Sfinţit prin Cuvânt de-adevăr pot să fiu.

În adâncă umilinţă. Nume scump. cerescule Părinte. Alt nume nici nu este dat Spre-a noastră mântuire.Un singur Nume vreau să-aud 1. I-a înghiţit mormântul. Tot ce suntem este-n Numele Tău! Orice povară cu Tine vom duce Şi nu ne plângem. Peste-ntreaga veşnicie. În viaţă fost-au străluciţi.Prin jertfa scumpă a dragostei Tale Ne-ai arătat cât de mult ne preţuieşti! 3. Căci Piatra ce-o zvârliră toţi Făcutu-s-a piatră de colţ Şi boltă de clădire! Cine cade pe-astă Stâncă.Tot ce avem este jertfa de pe cruce.Prin altul nu poţi fi scăpat.Prin altul nu poţi fi scăpat. că ne-ai mântuit! 78. Domnul.Glorie Ţie. pier. 3. dar iată-i. 2. Slavă. Mântuit e prin credinţă. Se-avântă sus. El trăieşte Şi domneşte cu tărie. Alt nume nici nu este dat Spre-a noastră mântuire! O.Mulţi oameni nume-şi fac sub cer. Dar au sfârşit nenorociţi. Speranţa celui păcătos E-n Tine. Doamne.Prin altul nu poţi fi scăpat 1. că mult ne-ai iubit! Spre biruinţă privim înainte! Te proslăvim. Căci nu-i un altul mai plăcut. Isuse. Un Nume să-L tot cânt. . oricât ar fi de greu! 4. Sunt una cu pământul! Singur. Isus Hristos. Sfânt izvor de fericire! 79.Un singur Nume vreau s-aud. doar în Tine! Fi-mi şi mie mângâiere Şi putere de-nnoire.

Deci porniţi cu-Isus ‘nainte. Nu vă temeţi de nimic! Birui-veţi totdeauna. De care-ntruna cât trăiesc Mai mult. Liniştind orice dureri. Ne dă pace.. Cât ne faci de fericiţi! Pacea Ta gustăm de-acuma Ştiind că suntem mântuiţi. 3.Nu-i decât un singur Nume Ce mă poate mântui. Dar am o scară pân’ la cer: Isus .E-un zâmbet cald şi părintesc.Din valea marilor dureri Să scap eu n-aş putea. El e rostul meu prin lume. Daţi de veste orişicui Bucuria că El vine.Mai dulce pe pământ!. Ca să-Şi ia cu El pe-ai Lui. ce dulce Nume! 1.. bucurie. cuvânt scump nouă. De n-am cuvinte de rostit. Îmi cântă inima. . Un susur de izvor. Edenul meu dorit. mângâios. 4. Numele Isus Hristos! Dulce e. Isus. 4.nădejdea mea! 80.. Mereu Te voi visa.. 81.O. 2.. Isus.. Cu El. ce dulce Nume.Nu-i decât un singur Nume 1. mângâios. Isus. orice inamic. Numele Isus Hristos! 2.. Celor slabi le dă puteri! Refren: Dulce e.Deci cântaţi lui-Isus întruna.O. mai mult mi-e dor.Isus.O. 5..

Mântuitor ceresc. 83.Nume frumos e Numele lui Isus. .. Nume frumos cum altul nu poate fi spus. Nume frumos e Numele lui Isus. tot Tu m-ai vindecat Şi. în ceruri. de-L vom iubi Pe Domnul.... Refren: E Isus. Ca o veste despre viaţă Peste toate câte pier. 82. Tu eşti viaţa 1. Nume frumos în ceruri ne e pregătit. Tu eşti viaţa şi bucuria mea. Mi se-arată de departe.. Nume frumos în ceruri ne e pregătit..Nume frumos cum nu ne-a mai fost rostit. Îl cântă-n slavă îngeri buni.. e Domnul meu! Pe pământ şi sus. ca un bun Părinte.Isuse.Tu mi-ai iertat trecutul. aşa cum e scris. 2.. Cu iubire-n drumul meu... Vreau cu El să fiu mereu! 2. ‘Naintea slavei Tale se-nclină inima! 2.Al vieţii dar e-n Tine. e Salvatorul.N-am decât un singur Frate Ce m-ajută când mi-e greu. De-L vom urma.Doar o singură speranţă Mă înalţă pân’ la cer. Tu. Îl vom purta în veşnicii.În dureri şi bucurii. prin ape şi nori. izvor de ape vii. În slavă de nou Paradis.. pe Tine Te iubesc! 3. Nume frumos cum nu ne-a mai fost rostit. în braţe m-ai luat! 4.. Nume frumos cum altul nu poate fi spus..Isuse. E Isus.Nume frumos 1. Îl cântă şi soarele-n zori Şi-L poartă-n lume mari minuni Prin stele. 3..Păstor al vieţii mele. pacea mea divină.

mi-este scut. Tu mi-eşti fericirea Şi plăcerea vieţii mi-eşti. El paşii mei purtaţi de vânt.Doamne. Nori de ură adunând.Când Tu eşti lângă mine. Tu mi-eşti bucuria! 1.Doamne. ca Fiu de Dumnezeu.Deşi eram un răzvrătit. Tu mi-eşti bucuria Şi lumina vieţii mi-eşti. Drumul meu Ţi-e cunoscut! 2. nimic nu-mi va lipsi! 84. I-a uns cu Spirit Sfânt. Isus. Isus. De-a lung de drum în ceas durut. Păcatul din adâncul meu Îl poate vindeca. El pune har în lutul meu. Fie bezna cât de mare. El schimbă viaţa mea Şi zilnic toarnă Duhul Său Să-mi umple inima.Isus. 3.Isus. ce-mi vor pieirea. Păstorul meu cel bun.Doamne. Planul Tu le nimiceşti! Mâna Ta ocrotitoare Mi-este sprijin. De moarte nu mă tem. ca Fiu de Dumnezeu 1. . Pe mine cerul m-a iubit Şi m-a umplut de dor. Celor răi.Spre-a nu rămâne-aşa cum sunt. Prin Duhul Sfânt îmi este scut. comoara mea. pace-n gând! 85. Sunt azi învingător. Harul Tău mi-e izbăvire. 2. Aproape când Îl chem. Purtându-mi crucea grea. O umbră pe pământ. E tot ce astăzi pot să spun Şi alţii pot vedea. Pace-n suflet. Tu-mi veghezi călătoria Spre palatele cereşti! Bată vânt de prigonire.

Spre bunul Dumnezeu Şi mergem împreună: Isus şi eu! 3. nu pot trăi Şi-aş vrea să-L am mereu.Mi-e masa-ntinsă de Isus Şi am belşug de har! Cu untdelemn mi-e capul uns Şi plin e-al meu pahar! 5. N-am temeri. O.Prin valea morţii de-aş umbla.Isus îmi e Păstorul bun 1. adesea. Mă ia cu drag pe braţul Lui.Eu am un scump Prieten. ştiu că mă vor însoţi Eterne fericiri! În casa Lui. Şi-atuncea îmi răsare El. cât îmi e de drag! Cu zâmbet dulce în priviri M-aşteaptă-n zori.86. în prag! Eu.Isus îmi e Păstorul bun.Pe drumul meu. n-am dureri. Hrist.Eu am un scump Prieten 1. Trudit mă simt şi trist. vom locui Ca împăraţi şi miri! 87. fără El. Toiagul şi nuiaua Sa Le simt ca mângâieri! 4. Să mergem împreună: Isus şi eu! 2. 3.Mă simt aşa înviorat. Prietenul meu. Prin al Său Nume sfânt.Da.Mereu îmi povesteşte De casa cea de sus! . De-aud al Său Cuvânt! Pe calea dreaptă sunt purtat. Nimic nu-mi va lipsi! El mă conduce-n verzi păşuni Şi la izvoare vii. 2.

Isus e cel mai bun Prieten El e mereu la dreapta mea. E-atâta slavă-n jurul Său.Mai sus de cerul înstelat 1. Mărirea-I toată voi privi Şi-oi zice. strâns la pieptul Său: Acum. Prin orice greu cu El aş trece. şi El e-al meu! 4. Isus e-al meu! 89.Isus e cel mai bun Prieten 1. Fiu de Dumnezeu. Deci bucuros mă-nchin mereu Şi-s fericit că El e-al meu! 3. Să mergem împreună: Isus şi noi! 88.Şi-odată. M-a mântuit.E-al meu căci S-a crucificat. Cu mine e necontenit. pe veci. Dar Cel slăvit. eu sorb Iubirea-I de nespus… În bucurii şi în dureri Ascultă plânsul meu Şi mergem împreună: Isus şi eu! 4. căci m-a iubit. Ca viţa în butucul său.Mai sus de cerul înstelat Am un Prieten minunat: E Domnul. El este-al meu! Refren: Ştiu că e-al meu.Privind în ochii Lui. Eu sunt în El. când El va veni.În inimă domneşte El Şi nu va mai pleca defel.Aş vrea să-ţi spun şi ţie De preaiubirea Lui. m-a liberat. Isus cel scump. Minunea cerului! Lăsând această lume rea Şi ultimul război. Isus. . De jertfa de pe Golgota. e-al meu! 2.

Isuse 1. la marea de cristal. M-a scos din foc. Şi nimeni nu m-ar înţelege Când mă ajung necazuri mari… De-aceea-mi place să tot spun: “Isus e-al meu Prieten bun!” 3. Prieten minunat Şi bun cât nu se poate.Isus. El pân’ la mine S-a plecat.Isus. Prin orice-ar fi să vină. Mi-a pus în gură o cântare Şi-n mâini un steag nebiruit. Pe braţul Său eu sunt purtat În pace şi lumină. Prieten minunat.. Prieteni buni sunt mult prea rari. Şi nici o teamă nu mai am: El duce-a mea povară Şi glasul Său e sfânt balsam. Pe când eram în moarte. De-aceea-mi place să tot spun: “Isus e-al meu Prieten bun!” 90. De parcă-am început deja Vecia cea frumoasă. Cetate de scăpare! 2.. Şi am. m-a scos din val Cu braţul Său cel tare. Sunt fericit că L-am aflat. Şi nici un pas pe calea mea El singur nu mă lasă.Isus. El pentru mine S-a jertfit.... Din cerurile ‘nalte. Isuse şi cât Te iubesc! .Iubirea Lui e-aşa de mare.Isus.Al meu eşti. Prieten minunat. Nimic să nu mă doară.În nimeni nu mă pot încrede. El mă-nţelege-n toate.Eu ştiu că nu mă va lăsa! De-aceea-mi place să tot spun: “Isus e-al meu Prieten bun!” 2. 3.Al meu eşti. Prieten minunat 1. 91..

Nu doresc a lumii faimă.Adesea sub bolta-nnorată 1.Dorinţi nesupuse cu drag Îţi jertfesc! O viaţă curată mi-ai dat să trăiesc.Am o singură dorinţă Şi aceasta doar Îi cer: După-o viaţă de credinţă. Azi. Refren: Cu Isus..Vreau să fiu în veci cu Domnul 1. Isus. Prin spaţii. Tot mereu cu Isus! Numai El a fost şi mi-este Bun Prieten. Bucuros trudesc şi sufăr. minunat. Îţi cânt încă-o dată: Isus. Cu Isus să fiu în cer. Suişul e aspru şi greu. Te iubesc! 92. Te iubesc! 3. m-ai iubit. Prietenul meu.. 3. iertare-ai urzit. Cunună-ncrustată cu spini preţuiesc Şi cânt înc-o dată: Isus. Să ştii înc-o dată: Isus. Suflare-mprumută-mi atât cât vei vrea! Când fruntea plecată în moarte-odihnesc. Nu mă rog să fiu bogat. 93. cu sorii. Preasfinte. minunat. aşa voi cânta: Fiinţă-adorată pe tronul ceresc.Vreau să fiu în veci cu Domnul. Dar nu sunt uitat niciodată: Isus e Prietenul meu. Te iubesc! 2.Cunună de glorii.Adesea sub bolta-nnorată. Te iubesc! 4. Cu Isus cel adorat. ca niciodată.Cu mult înainte de-a şti. Numai El a fost şi mi-este Bun Prieten. lumini voi purta.Cu Tine m-ajută să trec valea grea. cu Isus. 2. Pe cruce. Doar să fiu de El legat. .

3.2. Căci am totdeauna pe cale.O. Cu Tine-s fericit! 2. Păstorul cel bun. Ce pace-n suflet e! Refren: Ferice sunt că am aflat Ce mult Tu m-ai iubit! Când Tu de orice m-ai iertat. De Tine n-am ştiut. ce mult Tu m-ai iubit! 1.Isus. Mă rog şi aştept tot mereu Să-mi ‘nalţ înspre cer bucuria: Isus este Regele meu. La dreapta.Ca apa în pustie 1.Isuse. un Frate iubit. Acestea le doresc! 95.Aproape-i de-acum veşnicia. Şi pacea Ta şi-al Tău cămin. nesecate izvoare. Isus mi-e Păstorul cel bun.Din lacrimi adun osanale Şi-un cântec de dor. Mereu întâlnesc verzi păşuni Şi dulci.Ca apa în pustie. ce mult Tu m-ai iubit. E Regele meu! 94. Ca florile-n cărări. Atunci Te-am cunoscut.Iubit-am viaţa pe pământ. 4. Mai mult decât orice! De când eşti Tu Păstorul meu. Isus. liniştit. fii cu mine-acum. Doamne. 3. eu cu Tine-aş vrea În veci să locuiesc. Dar când cel rău m-a rătăcit. Şi-mi dă odihna Ta! Iubirea Ta de n-aş avea Distrus eu m-aş afla! 4.O sfântă speranţă-mi răsare. . Un Frate iubit.

nespusă bunătate! El pe Fiul mi L-a dat. doar iubirea Lui stă-n veac! 4.De ce să nu cânt întruna? 1.Ca stânca în furtună. Doamne-acum putere să pricep iubirea Ta. Ca visul împlinit. E numai vreme bună Şi ani de primăveri. Isus cel viu.Cum un vultur sub aripă îşi adună pe-ai săi pui. e viaţã Şi scut în orice greu. Aşa e Domnul meu! 96. câte de la Domnul vin. Ca pomul înflorit. Aşa Domnu-n orice clipă m-apără cu braţul Lui. dar iubirea Lui stă-n veac! 2. fiind copil fără de minte… Toate pier şi praf se fac. doar iubirea Lui stă-n veac! 3. Toate nu-s decât iubire. împlinind tot ce-mi vei cere! Şi-n cântări şi-n tot ce fac să Te preamăresc în veac! . mereu. Câte ‘nalţă şi susţin printre stânci de prigonire… Toate pier şi praf se fac. o. speranţă. Ca pacea în dureri. Veşnic să rămân în ea. Ca zboru-n libertate. mulţumind lui Dumnezeu? Căci spre bine totdeauna mă conduce sfatul Său. Din păcat şi de la moarte al Său sânge m-a scăpat. Isus cel viu. Aşa-i Isus. Aşa e Domnul meu! 2. E soare. Aşa e Domnul meu! 3. E cântec. mereu.Izvor de bucurie. Isus cel viu.De ce să nu cânt întruna.O. Iar în orice dimineaţă mă învaţă-un cântec nou… Dă-mi. El veghea ca un Părinte peste mine chiar când eu Nu ştiam de harul Său. Iar în inimă îmi pune al credinţei foc nestins Care dă curaj ne-nvins şi chiar iadul ţi-l supune! Toate pier şi praf se fac. Căminul şi cerul Şi tot ce-aş vrea.Ca zorii după noapte. Aşa-i Isus. Aşa-i Isus.El Îşi pleacă a Sa faţă şi mă scapă de-orice rău. Prieten bun. De har şi adevăr.

2.Azi avem Mântuitor . pribeag. În noaptea cea târzie.De scapă-al meu picior.De-aceea spre Hristos Ţin ochiul meu deschis. Ca om şi Dumnezeu. O floare ca de vis. O. Spre largu-nseninării. O. Păcatul cât de greu. El mi-este Paradis! 98. Cât timp rămân cu El. Cum scris a fost să fie.Prin valea întristării Tu să ne fii Păstor. prin neguri străluci.97. 3. Durerea vrea să-alunge. cât îmi e de drag! Cu hrană-mi vine-n ajutor Când sunt flămând. Prin rugile cântării În veci să Te mărim! 99. Alerg l-al meu iubit Păstor.Din rădăcina vie 1. spre cerul uimitor! Acolo vrem să fim.El e al meu Păstor. 3. cât îmi e de preţios. Tot cerul ne-a deschis. El mă va izbăvi! 5.Această floare dulce mireasmă răspândi.Când vine vremea grea. Rămâne El speranţa mea.Cât va trăi Hristos.Din rădăcina vie Mlădiţa răsări. Când toţi mă părăsesc. Necazuri de-ar veni. Cântatul meu melodios Nu va-nceta defel! 2. cum Biblia grăi.Cât va trăi Hristos 1. În El m-adăpostesc! 4. Lumină ne aduse.

(:Orice suflet credincios luminează prin Hristos. 1. Bucuraţi-vă popoare! Să cântăm şi noi în cor: Azi avem salvare! .Auzi îngerii în cor. :) 4. Ţie ne-nchinăm şi-n credinţă Te-aşteptăm. tresăltaţi şi cu îngerii cântaţi. 3. Să Te-arăţi ca Împărat. Salvator nepreţuit! Refren. Şi lumină ne-a adus de la tronul Său de sus.Azi a venit un Copilaş 1. Să cântăm şi noi la fel! Refren. Şi păstorii au cântat. popoare.Umilit Hristos veni. ca să-Ţi iei al Tău regat! Să ne-ajuţi să biruim. ce lucru minunat! Bucurie proclamaţi: pentru toţi cei apăsaţi (:S-a născut Emanuel.Doamne. Azi coboară Cel slăvit la toţi cei ce L-au dorit.Refren: Azi avem Mântuitor.Într-o iesle S-a născut Copilaşul mult dorit.Ceru-ntreg a părăsit Pentru noi. preamărire scump Isus! :) 101. cei vinovaţi.Azi a venit un Copilaş Frumos şi dulce şi gingaş! .E Isus cel aşteptat. 100. Vă uimiţi şi-L înălţaţi! Refren. 2. Dumnezeu cu noi e El! :) 3. ne vestesc Mântuitor Şi proclamă cu-al lor cânt: „Pace-n cer şi pe pământ!” Voi. Pentru noi S-a umilit. să putem să Te primim! (:Osana în ceruri sus. Cel promis din veşnicii. Dumnezeu Emanuel.Cel din veci cu Dumnezeu. Dar puţini L-au cunoscut. Într-un staul stă-nfăşat. o. (:Pentru omul păcătos S-a născut Isus Hristos!:) 2. preamărit ca Fiu al Său.Auzi îngerii în cor! 1.

Acesta e Isus Hristos. Căci Tatăl nostru cel preasfânt Trimis-a Fiul pe pământ! 102. popoare! 1. Până lumea L-a aflat Pe Mesia! 4. Pruncului ne închinăm Viaţa toată.Cu toţii să ne bucurăm Şi laude în veci să-I dăm. Aleluia! S-a născut Copilul sfânt.Voie bună pe pământ. popoare Şi cântaţi cu toţi în cor. Ca să putem nădăjdui Că vom trăi în veşnicii! 4.Bucuraţi-vă.Bucuraţi-vă. 103.De la iesle nu plecăm Niciodată. Aleluia! 3. E Domnul nostru cel milos. Bună veste. . Ce bucurie am avut! 2.Prunc umil ni S-a născut Într-o iesle! Mântuire am avut. S-a născut Mesia!” 2. Ce vine ca Mântuitor La omul slab şi muritor! 3.Dintr-o fecioară S-a născut. S-a născut al nostru Soare. Refren: Cor de îngeri cântă: „Bucurie sfântă. Prunc umil ni S-a născut 1.El fericire ne-a adus De la Părintele de sus.Mii de îngeri au cântat Bucuria.

O.Bucuraţi-vă cu magii. noapte de har.Bucuraţi-vă. Mesia S-a născut!" 3.Împărat! 3. Că sub stea noi L-am găsit. păstori. 2. Jos la naşterea Ta. popoare. Domnul păcii . Prunc divin preaminunat Doarme-n liniştea Sa. Pentru cânt nu-i hotar! Toată slava cea de sus Stă pe chipul Tău. Isus.Noapte de vis. Hai şi tu la ieslea Sa. Magi.Noapte de vis. Totu-i lin. totu-i clar… De Maria privegheat. Cântă-n străluciri de stea: "Mesia S-a născut. vino iar! . Lăudaţi pe Domnul iar! Cum se-aşază fulgii-n zare Braţul Lui revarsă har! Povestiţi cum într-o seară S-a născut Cel minunat. Daţi de veste-n omenire Cu ce preţ ne-a mântuit! 104. Jos la naşterea Ta. El ne e în veci comoară. noapte de har. noapte de har. noapte de har. Veseli ne-am deschis desagii Şi-n cântări am izbucnit: Pace fie şi iubire Printre cei ce L-au dorit. vin cu dar.Noapte de vis 1. Îngeri sfinţi. Isus.Noapte de vis.Noapte de vis. Aleluia.Om deplin şi Creator! Vin păstorii. Îngerii din cer întreabă: „Cine inima-I va da?” 2. Doarme-n liniştea Sa. vin degrabă. 4.

Şi din grupul luminos. Isuse scump. Hristos! 105.Isuse scump! 1. În Tine-i mântuirea! 106. o stea răsare. Să-Ţi tot cânt.Te coboară-n viaţa mea. Tu Te-ai născut Spre-a noastră mântuire! Atâta har ne-ai dăruit.. Grup de îngeri. pace pe pământ! . 3.Noapte-adâncă s-a lăsat. Cor de îngeri. 2. Ca o dalbă floare. Steaua ce ne-a răsărit Este Domnul mult dorit.Sus. Dar lumea nu Te-a preţuit.Isuse scump. Isuse scump. 2. Un luceafăr minunat.. Veşnic Ţie. Cu aripi scânteietoare: Ce să fie oare?. maiestuos. Isuse scump. minunat! Fremătând. Soli şi ai luminii fii. Se desprinde o cântare.. slavă Celui sfânt! Pace. pe cerul înstelat. la Betleem.. Aleluia. zeci de mii. Isuse scump. Isuse scump. Tu Te-ai născut Spre-a noastră mântuire..Noapte-adâncă s-a lăsat 1. Te-ai dezbrăcat de slavă. Bucurie mare: Slavă. la Betleem Te-ai dezbrăcat de slavă. Viu e cerul. Şi pentru omul păcătos Lăsat-ai cerul luminos. 3..Isuse scump. În Tine-i mântuirea! Din întuneric şi păcat Azi omul poate fi salvat..Isuse scump.. Hristos! Veşnic Ţie.

turmele păzind..Se lasă noaptea-n Betleem. Să se-arate cu iubire. Tresalte orice muritor. ce-am aflat. Cu cerul plin de armonii. Păstorii.În imnuri.. Ni S-a născut Mântuitor! 108. Să coboare din mărire. într-o noapte. Emanuel cel aşteptat. pentru slava Lui. Printre oameni învoire!” Se aude-aşa frumos: „S-a născut Isus Hristos!” . Cerul face-n ea popas.O stea.. Vorbesc cu dor din profeţii. Au venit la Betleem Să ne spună veste bună.Raze scaldă ieslea caldă. Mântuire că avem.. îngeri cântă Cu păstorii într-un glas: „Sus în ceruri preamărire. Şi iată că un înger sfânt Proclamă vestea tuturor: "E pace-n cer şi pe pământ. Noi tuturor o vom vesti! Să cânte toţi cu-un dor aprins.. un cor de îngeri sfinţi Pe magi la iesle i-au condus Şi Pruncului s-au închinat Şi daruri scumpe I-au adus! El e cerescul Împărat. Vi S-a născut Mântuitor!" 2. Pace sfântă.Nişte şoapte. 2.. Căci cerul e de-acum deschis. Pe care cerul L-a trimis! 3. O minune s-a făcut: Pruncul vieţii S-a născut. E Mesia din vremi prezis.Nişte şoapte într-o noapte 1.107.Se lasă noaptea-n Betleem 1. Cu îngeri sfinţi ne vom uni Şi mântuirea.

Departe de Tatăl. ce veste minunată! 1. 109. Maria.3.Că la Betleem. 3.Mesia. Săvârşind călătoria.Departe. Cel ce-a fost din vremi prezis? Domnul slavei pentru mine. de nimeni ştiut. La vremea-mplinirii.. S-aud cor de îngeri la mine sosit Cu vestea cea bună că sunt mântuit! 110.Pentru cine zări senine Poartă-n ceruri au deschis. păstorii-L găsesc. Isus S-a născut! Şi stele pe ceruri luciră mai viu Şi îngeri cântară pe dealul pustiu. e inima mea. Dumnezeu mi-L dete mie (:Să Se nască Şi să crească. ce veste minunată În Betleem ni se-arată: (:Astăzi S-a născut Cel făr’ de-nceput.. Să ne mântuiască! :) 111. Domnul slavei pentru tine.Departe-ntr-un staul. 2. Să vadă Copilul născut ca-Mpărat Adus-au şi magii prinos de-nchinat. Culcat într-o iesle. Ca să vină. Mântuire să avem.. de tronul ceresc. ca ieslea. Te naşte în ea. Dar vino. Lângă-acel oraş A născut pe Mesia! :) 3.Departe-ntr-un staul 1. Cel din vecie. (:Într-un mic sălaş. .. din lumină. S-a născut în Betleem.O.Pentru noi a răsărit Domnul Isus Hristos. Isuse. Cum au scris proorocii!:) 2.O.Pentru noi a răsărit 1.

Ca un Fiu al omului. Din cer El a venit Şi cântă parcă totul.Era o noapte de minuni. 3.. prea fericiţi. Chip de rob smerit purta. Şi fruntea ni se pleacă Şi ruga prinde zbor: Te naşte-n noi Tu.Spre Betleem. În noaptea vremii. grăbiţi. Nici o strălucire Domnul nu avea. Domnul Isus Hristos. ..Cine a crezut cele scrise? 1. Ei coborau la iesle. Tuturor era plăcut Domnul Isus Hristos.. iar. 2. Mesia S-a născut. paşii lor Se-aud. Cum nimeni n-a văzut. Doamne.Din fecioară S-a născut Domnul Isus Hristos. spre ieslea Ta.Spre Betleem treceau păstori 1.. De-atât cât ne-a iubit. ne grăbim. Cuprinşi de-un cântec sfânt: Mărire-n cer lui Dumnezeu Şi pace pe pământ! 2.Mesia cel mult dorit.. 3.... Într-un acelaşi osana La noi să Te primim. Cu pace şi iertare. Ne fii Mântuitor! 113. Şi pe noi ne-a mântuit Domnul Isus Hristos. 112. Isuse. iar.Cine a crezut cele scrise? Cine-a cunoscut braţul Lui? Ca Odraslă slabă venise.Ca un rob S-a umilit Domnul Isus Hristos.Spre Betleem treceau păstori Şi magi treceau. Sub veghea îngerilor buni.

căci m-ai salvat! 4. Părăsit şi dispreţuit. smerit. Între cei puternici partea-Şi va primi Şi de-a pururi domni! 114.Privesc spre trupul Tău zdrobit. 3. Umil. La chipul de iubire plin.Spre crucea Ta 1. 3. 2.. Pe fruntea Ta. Bucuria Lui cea mai mare: Un neprihănit norod...Spre crucea Ta uimit privesc… Acolo las povara mea. Între cei mai răi o groapă I s-a dat Şi-un mormânt cu cel bogat. Păcatul meu a împletit. Pe Tine. venind la crucea Ta. Prin jertfa Ta am fost iertat. scump Mântuitor. 5.Eram un fiu rătăcitor. cununi de spini.2. Dar era nevinovat. 4. Făptura mea şi viaţa mea. Rătăceam precum nişte oi. Dar divina Lui îndurare Ne-ncetat a fost cu noi.. Dumnezeu găsi un Miel ispăşitor Pentru vina tuturor. Şi jertfa Ta e dar divin. La crucea Ta. Te laud azi. Printre făcătorii de rele Noi pe El L-am socotit… Totuşi El purta al nostru greu păcat.Om al suferinţelor grele.. mare e iubirea Ta..Dar sfârşindu-Şi marea lucrare Va vedea al patimii rod. Azi lumea o dispreţuiesc.El a suferit pân’ la capăt Ca un Miel tăcut şi supus. Printr-o judecată nedreaptă El a fost lovit.O. străpuns.Ne vedeam de drum fiecare. le-nchin! .

Glas de cer însângerat Strigă la răscruce. veşmântul prea pătat! Din razele iubirii.O.Durere şi iubire cum nimeni n-a ştiut. În preţul jertfei Tale. Chinuri fără de hotar. frunte-ncununată cu spini şi cu dispreţ! O. 2.La cruce voi rămâne 1. Voi împleti-n vecie coroane de lumini! 2. jertfa Sa. frunte-nsângerată 1. purtate-n mii de spini.Nespusa Ta durere m-apasă astăzi greu! Că multe Tu-ndurat-ai. Drumul marilor dureri Până unde duce? Până unde va urca Domnul. Azi eşti întunecată. altădată scăldată-n foc ceresc. Isuse.O. paharul prea amar.. 2. frunte. Isuse-am cunoscut… La cruce voi rămâne. Îmi voi spăla. vina noastră grea? Până-n moarte. o. De dureri străine. uimit de-atâta har.115. frunte-nsângerată de chinuri fără preţ! O. al vieţii mele Domn 1. Moarte sus pe cruce. al vieţii mele Domn. nu Te depărta! Îndură-Te şi-mparte-mi milostivirea Ta! 116.Isus. Oare pentru cine? Pentru cei ce spini culeg Chinul Său sa fie-ntreg? Stau sub cruce şi-nţeleg: Totul pentru mine! 118. La cruce voi rămâne şi-n sângele-Ţi vărsat. Spune-mi iubirea Ta! Coroana Ta de spini s-o văd. .Glas de cer însângerat 1.. dar eu Te preţuiesc!. În mine să pătrundă nemărginitu-Ţi dar! 117.Isus..Plin. de vină-s numai eu! Îndură-Te de mine.

toată viaţa mea Nu voi uita iubirea Ta! Vreau să mă duci la Ghetsemani! Du-mă la Golgota! 2. Sufletul. Să nu Te uit.. Ţine-mă aproape.Lângă crucea Ta.Lângă cruce.Condu-mă la mormântul Tău. privesc Lacrimi mari de sânge Şi aud cum îmi şoptesc: "Dragostea învinge!" .Ca şi Maria.Ajută-mă să port şi eu Crucea ce-o am de dus. crucea Ta Doamne-aş vrea să fie Slava şi speranţa mea. Sufletul mi s-a ‘nălţat Peste suferinţă! 3. plin de Duhul Sfânt.Doamne. chipul Tău Iubitor m-aşteaptă! Cât aş vrea să-l port şi eu În cuvânt şi faptă! 4. vreau şi eu Să văd mormântul gol.Lângă cruce.. am aflat Trepte de credinţă.Du-mă la Golgota! Refren: Ah. Urmând mereu pe calea Ta. Isus! 119. să fiu Al mântuirii sol! 4. lângă crucea Ta. Şi. Doamne. Azi şi-n veşnicie! 2. Doamne. din ea Vreau să mi se-adape! Refren: Crucea Ta. Unde ai Tăi plângeau. cu dor. lângă crucea Ta 1. Acolo unde îngeri sfinţi Pe Tine Te păzeau! 3.

.. Tot ascultând.. m-or afla. Mă-ntrebam pentru ce suferea. Până ce zorii slujirii.Spune-mi povestea iubirii 1. Pân’oi simţi că-mi aduce Pace în suflet iertat. Vreau de pe drumul sfinţirii Floare de cântec să-i strâng.. Trece pustiu-arzător.Spune-mi cum El.Spune-mi povestea iubirii.. Inimă. Până trăi-voi în fapte Pilda ce-o am de urmat. L-am văzut pe Isus 1. în toate..Spune-mi de jertfa pe cruce. I-am văzut ochii trişti. 2.. Tandru şi sfânt osana! Spune-mi povestea iubirii. Pân’oi simţi că-mi aduce Pace în suflet iertat. Spune-mi povestea iubirii. Scrie-o pe inima mea. Să pot fi biruitor. chiar de plâng!. Tot ascultând... Nu te opri. Plin de iubire-a lucrat. Cu spini fruntea Lui sângerând. Spune-mi cum El a-nviat.. iesle şi stea.. Trece pustiu-arzător. Împăratul.... Scrie-o pe inima mea. Spune-mi de jertfa pe cruce.120. m-or afla.. Singur purtând tot păcatul.. Să pot fi biruitor.. 121. Singur purtând tot păcatul. Împăratul. Mă-ntrebam pentru cine murea? .. Cântă cu îngerii-n coruri. Spune-mi cum El a-nviat. Spune-mi cum Domnul. Spune-mi cum El. Până ce zorii slujirii. 3. Fără de fast şi onoruri.L-am văzut pe Isus pe Golgota urcând. I-am văzut crucea grea Când în noaptea durerii cădea.

Să-nţeleg îmi era foarte greu.. A vieţii apă beau Şi-aştept pe Cel ce vine. să-ţi trimit pace-n dar Să te smulg din al morţii hotar!" Şi-am văzut că atunci pe Calvar. Prin Isus am biruit. Libertate am primit. să fiu mântuit. E har şi pentru mine! 3. sunt salvat. lângă Mielul jertfit. Domnul mă susţine. Că prin sânge divin sunt spălat! Sunt salvat pentru cer.. Fluviu de iubire Curăţeşte-orice păcat. Sângerând pe-al iubirii altar Mielul sfânt viaţa Lui Şi-a jertfit Pentru mine. Priveşte marea suferinţă 1. Veşnicia-ntreagă vreau. Pe deplin liberat de păcat! Azi privesc doar seninul de sus Şi aştept ca să-L văd pe Isus! 122.. Să salvez viaţa ta. Lângă cruce-am oprit pasul meu.Iar Isus mi-a şoptit: "Pentru tine-am murit. Face sufletul curat. 2. Din Golgota revărsat 1. 3.Şi-am rămas lângă El. Ştiu c-aşa e bine.. Căci ştiu cât de mult m-a iubit.Lângă cruce astăzi stau. Şi-aduce mântuire.Lângă cruce-s fericit. 123.La Golgota am primit O făgăduinţă: “Harul Meu te-a mântuit” Şi în viaţă am pornit Mai tare în credinţă. Astăzi spun orişicui că Isus m-a salvat... Dureri.Din Golgota revărsat. 2.Priveşte marea suferinţă . 4. chin grozav suferind.

Privirea-mi se-ndreaptă spre-al Său Cuvânt: Plin e de dulci făgăduinţi. la crucea Sa! 2. La jertfa Lui să ne gândim! De-am înţeles cât de mare-i ea. Predă-te Lui şi eşti iertat! 3. pe Golgota. De crezi şi de ‘nalţi rugăciuni fierbinţi.Priveşte mereu la Isus Hristos: El este scut ocrotitor! În lupte grele e credincios. Doresc să fiu şi eu spălat! 4. nepătat! În sânge scump. Sărmane om. Vreau să-Ţi servesc cu drag doar Ţie. Întoarce-ţi privirea spre Domnul. O scumpă comoară atunci găsim! Refren: Să privim spre Golgota.Când eşti apăsat de durere Şi nici o lumină nu vezi.Isus ne atrage spre crucea Sa.În inimă. Şi te apleacă-n umilinţă. Isus cu-al Său har îţi dă ajutor! 125.Isus ne atrage spre crucea Sa 1. pentru vecie. 3. Sfânt Miel de jertfă. S-asculţi. spre mântuire. Rămâi cu pacea Ta de sus. să-mplineşti şi să crezi! Refren: .Acolo afli vindecare Şi izbăvire de păcat! Primeşte singura salvare.A lui Isus. Mântuitor iubit. viaţă vom avea De privim spre Golgota. Mângâiere ne va da! Viaţă. 2. Isus! 124.Când eşti apăsat de durere 1.Primeşte-mă cu-a Ta iubire. Una nu cade jos la pământ.

. Doar dragostea Lui va rămâne! S-o ştie întregul pământ! 126.Vestiţi cum Domnu-a pătimit Pe cruce pentru noi. Vei vedea viitorul mai clar! 2.Nu privi niciodată Decât crucea Lui pe Calvar.Vestiţi cum Domnu-a pătimit! 1. De nimenea silit! V-am dat ca viaţă.Am suferit nespus: Cununi de spini pe cap. Pe-ai Mei i-am învăţat Ai Mei M-au răstignit!… Străin am fost pe-acest pământ. Şi singur Mă jertfii. În lumina ei minunată. Şi coasta Mi-au împuns Din moarte să vă scap! Am suferit atunci şi-apoi. Dar ce făcut-aţi voi? Acum vă-ntreb în mila Mea: Urma-veţi tot aşa? tot aşa? 127. 3. viaţa Mea… Ce faceţi voi din ea? V-am smuls din moarte şi necaz. Aşa vreţi să-Mi plătiţi? 3.Citeşte Scriptura Golgotei Cu sfintele ei mângâieri. Şi cât de mult El ne-a iubit Dând viaţa Sa apoi! .. Iubirea mai tare ca moartea E singura cale spre cer.Eu pentru voi murii Pe cruce răstignit. cum bine ştiţi Răspundeţi dar.Pământul şi cerul vor trece Luate de ultimul vânt. Sărac.Pe Tatăl L-am lăsat Şi tronul strălucit. de-aveţi cuvânt.Eu pentru voi murii 1. Dar voi ce-Mi faceţi azi? 2.

nevinovat. .Refren: Domnul ne iubi. Hristos. Cu viaţa Lui de Dumnezeu În viaţă ne-a-mbrăcat. Ca siguri noi să fim Şi Duhul Său cel Sfânt ne-a dat (:Ca să ne mântuim! :) 129. Să-ndure chinuri de nespus. Pentru noi muri.Aş vrea pe-o stâncă de granit Să fie-n veci săpat: Ce mare preţ a fost plătit S-ajung răscumpărat! 128. Pentru-al lumii greu păcat. Să crezi doar şi vei fi scăpat (:Sărmane păcătos!:) 2. 4. 2.El a murit şi a-nviat. Prin viaţa Sa a răscumpărat Pe oameni din păcat.Cuvântul spune lămurit. Garant e Dumnezeu: Isus Hristos ne-a mântuit.Salvare sigură ne-a dat 1. Domnul nostru-a coborât În mormânt.Salvare sigură ne-a dat Prin jertfa Sa. (:Prin scump sângele Său! :) 3.E oare drept să stea Isus Pe cruce-n locul tău. Cel ce-a fost nevinovat.Am înţeles că harul Său E tot ce ne-a salvat.Pe o cruce răstignit. Slăvitul Dumnezeu? 3. Pe o cruce răstignit 1. Refren: Însă moartea să-L ţină rob nu putea. Căci pedeapsa în locul nostru purta.

Aleluia! Tatăl.Da. slavă. Slavă. ne-a adus lumină. Slavă. Duhul Sfânt! Slavă Lui. Aleluia! Mântuiţii cântă-n cor. Aleluia! 131.Sub mormântul sigilat Prinţul păcii sta închis. Iadu-ntreg s-a bucurat Că Hristos a fost învins.Slavă Celui înviat! Slavă Lui. Hristos a-nviat. Aleluia! Păcătoşii mântuind! Slavă Lui. osanale! 3.Da. Aleluia! Cel pe cruce răstignit. A-mplinit pe pământ Legea Lui divină! Azi priveşte bucuros rodul muncii Sale. Aleluia! Boldul morţii-a biruit! Slavă Lui.A-nviat Isus Hristos 1.Suferinţa ne-a purtat. Slavă Lui. slavă şi-nchinare! 2. Da. Da.Isus Hristos. Aleluia! A ieşit victorios! Slavă Lui. Da.Da. El ne dă salvare! El domneşte pe pământ cu iubire mare. Hristos a-nviat. Pentru veci sfinţii Lui vor ieşi la viaţă! El la Tatăl S-a ‘nălţat. Da. Aleluia! Sufletul ne-a vindecat! Slavă Lui. Aleluia! Moartea-a doua suferind. Fiul. Hristos a-nviat. a-nviat! 2. ne-a adus speranţă. Aleluia! Mare Preot şi-Mpărat! Slavă Lui. 3. Slavă. Aleluia! 3. Aleluia! Domnului oştirilor! Slavă Lui. Aleluia! 2. Aleluia! Fie înălţat în cânt. El e Domn în toate. Aleluia! 4. Mielul sfânt. Tot amarul l-a sorbit! 130. Hristos a-nviat. Hristos a-nviat ca un veşnic Soare! Slavă Lui. pentru păcătos. Hristos a-nviat! 1. neprihănit. Care. El e viu. Slavă Lui. în eternitate! .A-nviat Isus Hristos.Domnul nostru S-a ‘nălţat. Slavă. Aleluia! El cu Tatăl ne-a-mpăcat! Slavă Lui. Slavă Lui.Aleluia lui Hristos. Hristos a-nviat.

Doamne. Să-Ţi cânte întregul pământ! 2. În mărire îmbrăcat! 3. Vrednic eşti. Doamne. Doamne. Doamne. Vrednic eşti.132. desăvârşit! 4. Cel sfânt. Doamne. A-nviat Isus Hristos. 133. Toată mărirea. Domnul nostru a-nviat.N-a putut nimic să-L ţină În mormântu-ntunecat! Plin de viaţă şi lumină.Osanale. Tu ne eşti Mielul cel blând. osanale Să înalţe-ai Săi copii Celui ce-a deschis o cale Către sfinte bucurii. Să-mplinească-ntreaga vrere A Părintelui iubit: Planul Său. Leul din Iuda.Să răsune lumea toată! 1. Către cer şi veşnicii. Vrednic eşti. Vrednic eşti. Toată mărirea. Preamărit şi maiestuos! 2.Vrednic eşti.A-nviat spre-a da putere Celui slab. . Toată iubirea Ţie pe-ntregul pământ! Căci Tu ai trecut singur teascul durerii. Doamne. nenorocit. Cu viaţă la viaţă ieşind! Vrednic eşti.Să răsune lumea toată De un cântec luminos: Moartea e pe veci curmată. Doamne. Cu moartea pe moarte călcând! Vrednic eşti. Toată iubirea Ţie pe-ntregul pământ! Căci Tu ai învins întunericul morţii. Doamne! 1.Vrednic eşti.

Vrednic eşti. Dar mult eu mă rog ca. Mă rog pentru tine. Mare Preot. O haină. Noi avem în cerul sfânt 1. Cu-al Său sânge mijlocind Pentru omul păcătos.Şi când. Acolo ajunge tot cel care crede. în iubirea Lui caldă. în locuri cereşti.Hristos. Şi tu pentru alţii fierbinte te roagă. Mare Preot pe Hristos..Noi avem în cerul sfânt.Noi avem un Sanctuar Sus. Un scump Salvator şi Prieten al meu. Ah. Salvează-i pe ei. în ceruri se roagă. El mi-e adăpost pentru viaţa întreagă..Eu am un Părinte ce-mi dă o nădejde De viaţă eternă. în loc fericit. Să-Ţi cânte întregul pământ! 134.O haină curată. Semnul Lui pe frunte pus. ca mine. lucind de lumină.Noi avem un loc păstrat . Mă rog pentru tine. la tronul cel slăvit.. în ziua senină. Doamne.Noi avem un legământ Scris cu sânge de Isus Şi păstrăm sigiliul sfânt. cum şi tu eşti salvat! 135. Un scump Salvator în Isus ai aflat.Hristos.. 2. La al harului hotar Orice om e cântărit. Mare Preot 1. Să fim împreună mă rog neclintit! 3. mult aş dori ca să fie şi-al tău! Refren: Mă rog pentru tine. 4. Fierbinte mă rog! 2. M-aşteaptă în slavă. şi tu să primeşti! 4. 3. în sfârşit.

Spirit Sfânt al Tatălui 1. Un Părinte-ndurător. Aş fi tot rătăcitor Şi sufletu-mi gol ar plânge Departe de-al vieţii-izvor. Au nevoie de-al Său har. Hristos azi în Sanctuar! 3. Hristos este plin de pace. El descoperă lumina Din cerescul Său Cuvânt. 3 Noi avem Mângâietorul Cel trimis de Tatăl sfânt.. încă vă aşteaptă.Oricât aş umbla prin lume. Un singur izvor de har: Hristos răstignit pe cruce..Spirit Sfânt al Tatălui.O singură rază vie. Eternă viaţă prin Fiul ne-a dat. 137. 2. Fă-Ţi din mine un sălaş! În noaptea păcatului.Veniţi. o scumpă comoară În Domnul nostru noi am aflat. Veniţi la lumina Sa. Oricât aş umbla prin lume 1. Doar El ştie a salva! 138. 2.Sus la dreapta Domnului! Poţi şi tu să fii salvat Prin neprihănirea Lui. Nicidecum să nu mă laşi! . El ne vine-n ajutor.Noi avem un Domn în ceruri. ce-n luptă. Prin jertfa crucii El ne-a salvat. Noi avem un Domn în ceruri 1. 136.Noi avem un Mare Preot Ce slujeşte-n Sanctuar Pentru fraţii Săi. Nu ne temem de vrăjmaşul. Refren: O scumpă comoară.

Cu pacea dulce-a lui Isus O. Pornirile fireşti.Supune eul răzvrătit. Alungă tot ce-i pământesc Şi fă-ne oameni noi! Trimite pacea Ta de sus În inimă şi-n gând. Mântuit de Dumnezeu. Unealtă-n mâna Ta! 140. 2.. Să pot fi în Paradis! 139.Se zbate în zadar Al mărilor tumult. Căci miezul nopţii mi-este har Când plin de Tine sunt. Tu piciorul să-mi îndrepţi. . O.O.O. o. Duh Preasfânt. În loc întunecos.Umple-mă cu foc preasfânt.2. Duh de har prea plin 1. Din al vieţii fruct să gust. Să fiu lumină ne-ncetat. Tu-mi umpli pieptul de Amin Şi mă conduci la cer. Dumnezeiesc mister. În marea luptă ce-am pornit Salvarea noastră eşti! Ca soli şi ai luminii fii.Ca soarele-nfocat Aprinde-mi inima. În credinţă dă-mi avânt Şi-n iubire să-Ţi slujesc! 4. dar ceresc.Pune-mi Tu sigiliul Tău Şi în Cartea vieţii scris. 3. Duh Preasfânt! 2..O. o. Duh de har prea plin.Pe-al sfinţirii drum îngust.. dar ceresc 1. Duh Preasfânt. vino.. Coboară azi la noi. Din altarul Tău ceresc. Adevărul să mă-nveţi! 3.

Să fim în lume martori vii Ai Domnului Hristos! 141.Vino, Duh de viaţă sfântă! 1.Vino, Duh de viaţă sfântă, Te revarsă-n al meu piept, Stinge tot ce mă frământă, Vino, vino căci Te-aştept! 2.Inima e-a Ta de-acuma Dar în ea e totul rău! Fă să fie totdeauna Numai după placul Tău. 3.Când pătruns de-a Ta iubire, Mi-amintesc ce-Ţi sunt dator, Dintr-o tainică pornire Ţi-nchin totu-n viitor! 4.Adu-mi, Doamne, bucuria De-a-Ţi cânta victorios Şi-a trăi vestind solia Revederii cu Hristos! 142. O, Spirit Sfânt! 1.O, Spirit Sfânt, sfinţeşte viaţa mea, Scoate-o din lume prin puterea Ta! În slăbiciune fi-mi sprijinitor, Să fiu mai mult decât biruitor! 2.Nu-Ţi cer vreun semn, nici alte mari minuni, Ci doar cu dragostea să mă-ncununi; Destul să locuieşti în viaţa mea, Să-mi cânte bucuroasă inima! 3.Ştiu că Isus Hristos ne-a poruncit Să Te iubim cu tot ce-avem primit; Crucea îmi dă speranţă să trăiesc, Las’ să Te caut şi să Te găsesc! 4.Mă-nvaţă, Tu, să simt că eşti prezent, Mi-arată cum să lupt cu mine-atent, Să mustru-al necredinţei orb suspin; De nu-mi răspunzi, eu totuşi să mă-nchin! 5.Vreau să respir iubirea cea de sus, De ea să fiu pornit, să fiu condus;

Pe fruntea mea să pui sigiliul Tău Şi-n mine chipul Tău de Dumnezeu! 143. Spirit Sfânt, cu har divin 1.Spirit Sfânt, cu har divin, Vino-n viaţa mea; Mă-nnoieşte pe deplin După voia Ta! Ia-mi şi zdrobeşte firea de piatră, Umple-mă cu har divin Din puterea Ta! 2.Sfânt izvor de foc ceresc, Vino-n viaţa mea; Fă în dragoste să cresc, Ca să pot lucra! Ia-mi Tu şi schimbă inima-mi rece, Umple-mă cu foc divin Din iubirea Ta! 3.Duh de viaţă dătător, Fii puterea mea; Mai fierbinte să ador Curăţia Ta! Ia-mi viaţa-ntreagă şi Ţi-o supune, Umple-mă, ca să trăiesc, Cu viaţa Ta! 144.O, Duh divin, Preasfânt! 1.O, Duh divin, Preasfânt, Vino în viaţa mea, Să pot iubi al Tău Cuvânt, Să fac doar voia Ta! 2.O, Duh Preasfânt şi bun, Vindecă-mi inima! Dragostei Tale mă supun, Căci Tu eşti pacea mea! 3.O, Duh de viaţă plin, Vreau să fiu doar al Tău, Spală-mă astăzi pe deplin De tot ce este rău! 4.O, Duh Mângâietor, Veşnic Te voi urma! Vreau să trăiesc biruitor, Tu eşti puterea mea!

145.Să ne iei în stăpânire 1.Să ne iei în stăpânire, Duh Preasfânt, Mângâietor, Şi, cu flăcări de iubire, Ne cuprinde-ndurător... Refren: O, vino, Duh Preasfânt, Te coboară cu grăbire Şi ne umple de iubire; Ne botează-acum cu foc! O, Duh Preasfânt, Să ne botezi cu foc! 2.Duh de viaţă şi iubire, Ne condu la Dumnezeu! Din mărire la mărire Fă-ne după chipul Său! 3.Vino, Duh al nemuririi, Inima să ne-o încerci; Pentru patria măririi Sigilează-ne pe veci! 4.Ne condu-n a Ta lucrare, Duh divin, Mijlocitor, Ca să afle cel ce moare Harul Tău mântuitor. 146.Spirit Sfânt, în noi aşază! 1.Spirit Sfânt, în noi aşază Adevărul lui Hristos, Inima ne-o ţine trează Pe al vieţii drum spinos! 2.Spirit Sfânt, a Ta putere Dă-ne-o astăzi, Te rugăm, Ca-n Hristos şi-a Sa iubire, Tatălui să ne-nchinăm! 3.Spirit Sfânt, a noastră viaţă Înnoieşte-o pe altar, Fi-ne Tu mereu povaţă, Dă-ne din cerescul har! 4.Spirit Sfânt, în noi coboară, Vrem să ne sfinţim mereu!

Sfânt e Tatăl, Sfânt e Fiul, Sfânt e Unul, Dumnezeu. 147.Spirit Sfânt, ce dai putere 1.Spirit Sfânt, ce dai putere s’ascultăm de Dumnezeu Şi de orişice cădere ne fereşti cu glasul Tău, Spirit Sfânt, ce altădată ai condus regi şi profeţi, Şi-a apostolilor ceată, şi pe noi azi să ne-nveţi! 2.A lui Abraam credinţă dă-ne-o, Tu, şi nouă azi Să ne-ajute-n suferinţă şi în orişice necaz; Ca-n puterea şi-al Tău Nume să fim gata, bucuros, Chiar ce-avem mai scump pe lume sã jertfim pentru Hristos! 3.Dă-ne zelul lui Ilie, căci azi lumea mult mai rău Zace în idolatrie, părăsind pe Dumnezeu! Dar noi nu vrem a ne-abate, nici de ochii lumii chiar, Şi, în ciuda oarbei gloate, nu jertfim pe-al lor altar! 4.Spirit Sfânt de mângâiere, ce cu blându-Ţi glas ne chemi, Dă-ne Tu şi azi putere, ca apostolilor din vremi, Să vestim credinţa dreaptă, ne-nfricaţi şi plini de har, Şi, când ruguri ne aşteaptă, noi să stăm în Domnul tari! 5.Spirit Sfânt, din nou adie peste noi suflarea Ta Şi, prin Ploaia cea Târzie, fă-ne gata de-a lupta! Cruntă-i lupta, tare-i cruntă, când o vezi, te iau fiori, Dar pe noi nu ne-nspăimântă, căci vom fi biruitori! 148.Când omul vechi din noi 1.Când omul vechi din noi se vrea stăpân, Când drumu-ngust ne pare prea stâncos, Avem la dreapta un Tovarăş bun: E Duhul Sfânt, Prieten credincios. 2.Când îngeri par că slava şi-o retrag, Când nu ştim nici măcar a ne ruga, Avem la dreapta un Prieten drag: E Duhul Sfânt, ce-i gata-a ne-ajuta. 3.Când lumea-n noi îşi face iarăşi loc, Când nori acopăr cerul înstelat, Avem la dreapta noastră sacrul Foc: E Duhul Sfânt, prieten adorat. 149.Sfânt Cuvânt 1.Sfânt Cuvânt de har divin,

De lumina vieţii plin, Lasă astăzi raza Ta Să ne umple inima! 2.Sfânt Cuvânt ocrotitor, De viaţă dătător, Prin înţelepciunea Ta, Numai Tu ne poţi salva! 3.Sfânt Cuvânt, Tu să ne fii Drum deschis spre bucurii! Cu nădejde ne-ndreptăm Spre Isus şi ne-nchinăm! 4.Sfânt Cuvânt al lui Hristos, Viu, curat şi credincios, Vino şi zideşte-n noi Templul unor inimi noi! 150.Cerul, pământul… (Canon) Cerul, pământul se vor topi! În veci Cuvântul, în veci Cuvântul. În veci Cuvântul nu va pieri! 151. Daţi-ne-n mână Biblia cea sfântă! 1. Daţi-ne-n mână Biblia cea sfântă, Ea ne mângâie în orice nevoi, Nimeni nu poate stinge-a ei lumină, De când Isus murit-a pentru noi! Refren: Daţi-mi lumina din Scriptura Sfântă, Daţi-ne al ei vers melodios, Legea, Profeţii şi-ntreaga Scriptură E tot ce ne-a rămas de la Hristos. 2.Daţi-ne-n mână Biblia cea sfântă, Prin care Domnul ne-a făgăduit Că El va stinge tot ce ne frământă, Tot ce-amărăşte-un suflet obidit! 3.Daţi-mi Scriptura, ea ne protejează Contra vrăjmaşului înverşunat, Veşnic în versu-i adevăr tronează Şi-o Lege ce nicicând nu s-a schimbat! 4. Daţi-mi Scriptura, călăuza vieţii, Ea ne conduce la oraşul sfânt,

Ea ne susţine flacăra credinţei Că pe Isus Îl vom vedea curând! 152.Doamne, cât de mult îmi place! 1.Doamne, cât de mult îmi place Din Scriptură să citesc, Simt că am în suflet pace Când la Tine mă gândesc... 2.La cuvintele-Ţi divine, Eu spre Tine mă îndrept, Cum veneau copii la Tine Şi-i strângeai duios la piept. 3.Glasul Tău din Cartea sfântă, Cât de mult m-a-nviorat! Inima-mi cu dor se-avântă Să-Ţi slujească ne-ncetat. 4.Nu mă satur niciodată Să citesc viaţa Ta, Cu iubire revărsată Pentru veci a mă salva. 5.Cât de mult îmi place, Doamne, Din Scriptură să citesc, Până ochiul îmi adoarme, Tot cu Tine eu vorbesc! 153.Caută-n Scriptură! 1.Caută-n Scriptură, sfânta Scriptură, Să afli viaţa în Hristos, În ea stă dreapta-nvăţătură, Tot ce e-n ea e de folos! Refren: „Caută-n Scriptură”, Domnul zice, Te roagă Lui, cum El ţi-a spus; Numai de-acela e ferice Care găsit-a pe Isus! 2.Caută-n Scriptură, sfânta Scriptură Şi drumul mântuirii-l ia, Fereşte orice cotitură, Urmează calea spusă-n ea! 3.Caută-n Scriptură, sfânta Scriptură Dar fă şi altor cunoscut

Că-n ea stă dreapta-nvăţătură, Ea spune tot ce-i de făcut! 154.Ia şi citeşte Scriptura! 1.Ia şi citeşte Scriptura cea sfântă, Vezi ce stă scris şi aşa să-mplineşti! Plin de credinţă spre cer te avântă, Pe adevăr viaţă sfântă să-ţi clădeşti! 2.Ia şi citeşte scrisoarea divină, Scrisă cu lacrima milei cereşti! Ea îţi aduce în suflet lumină, Şi mântuirea în dar să o primeşti. 3.Ia şi citeşte cuvintele sfinte, În profeţie de crezi, nu greşeşti! Mergi prin credinţă oricând înainte, În vadul lumii nicicând să nu te-opreşti! 155.De-al Tău Cuvânt sublim 1.De-al Tău Cuvânt sublim, Doamne, mi-e dor: Strig şi alerg ca cerbul la izvor!... Din mana cerului dă-mi partea mea, Vino, să-mparţi cu mine pâinea Ta! 2.Taina din profeţii vreau s-o-nţeleg, Dă-mi adevărul Tău curat şi-ntreg! O, Doamne, vreau să ştiu tot ce-ai promis, Cerul întreg să-l văd acum deschis! 3.Spiritul Tău cel Sfânt, vindecător, Să îmi redea lumina ochilor, Prin ceaţa lacrimii, să-ntrezăresc Al vieţii drum, pe care să păşesc! 4.Doar prin Cuvântul Tău astăzi trăiesc, Pe temelia Lui vreau să zidesc! Vreau, mântuit prin har de tot ce-i rău, În pace să ador Cuvântul Tău! 156.Al Bibliei Cuvânt 1. Al Bibliei Cuvânt divin, Lumină pentru peregrin, În lupta noastră cu cel rău E sabia lui Dumnezeu. 2.El ne alină în dureri,

Ne-ndreaptă mintea către cer.Noi vrem ca oricine să ştie ce pierde.În Cartea Lui e scrisă sfânta Lege. Renunţ la tot să-L pot avea! Cât Legea-n cer va dăinui. să-Ţi fim ascultători!:) 159.:) 3.Cum să găsim cărarea spre lumină? 1. (:Să Te urmăm.La mari biruinţe ne cheamă Scriptura.Cuvântul e comoara mea. izgonesc din suflet lipsa. toţi. şi toate de vor trece.Cuvântul viu şi lucrător Împarte viaţă tuturor.Noi Te-am găsit în pagini de Scriptură. El face dintr-un păcătos Ostaş al crucii lui Hristos. (:Al Său Cuvânt rămâne-n veşnicii. Cum să găsim cărarea spre lumină Fără s-avem al Bibliei Cuvânt? E adevăr şi dragoste divină. Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt! 3. în veac nu vom pieri. Eu nu mă tem că voi pieri! 157. Cer şi pământ. focul ei pe pământ! Noi ştim că iubirea-i mai tare decât ura. să lucrăm! 158. divin Mântuitor.Cine-nvaţă profeţia (Canon) Cine-nvaţă profeţia are-n viaţă bucuria: Daniel. prin har. Aprindem. Haideţi. Scumpe Isus. . (:E tot ce-avem în lume cel mai sfânt!:) 2. Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt! 2. Spre moarte purtaţi de-al plăcerilor vânt. 4. 3.La mari biruinţe ne cheamă Scriptura 1. Noi strângem în suflet Scriptura noastră dragă. Apocalipsa. De-o ascultăm. să-nvăţăm şi la fel. El mustră fapta noastră rea Şi-n suflet pune pacea Sa.Când oamenii umblă pe calea cea largă. Trimite har şi Duh fără măsură.

Călcând legământul cel mare şi sfânt! Ferice de-acela ce-n Domnul se încrede! Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt! 4.La porţile cerului trâmbiţi răsună! ‘Nainte, prin spinii acestui pământ! Noi ştim că ne-aşteaptă o patrie mai bună, Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt! 160.De-ai găsit a vieţii Carte 1.De-ai găsit a vieţii Carte, Suflete, de ce mai stai? Vrei să ai de ceruri parte? Mergi şi vinde tot ce ai! N-ai să poţi sluji în lume Doi stăpâni, oricât ai vrea, În credinţă stai şi spune: “Biblia-i comoara mea!” 2.Dacă vrei să strângi avere, Suflete, de ce-ntârzii? Domnul inima îţi cere Ca pe veci bogat să fii! Nu-i o altă carte-n lume Cu mai mult câştig în ea! În credinţă stai şi spune: “Biblia-i comoara mea!” 3.De-ai găsit tot adevărul, Suflete, ce mai doreşti? Nu poţi moşteni şi cerul Şi plăcerile lumeşti! Lumea-ndată va apune, N-ai să iei nimic din ea! În credinţă stai şi spune: “Biblia-i comoara mea!” 161.Atâta har!… 1.Atâta har, ce minunat! Azi pot să fiu salvat! Am fost pierdut, nenorocit, Dar Domnul m-a iubit! 2.Salvat prin harul lui Hristos, Aşa un păcătos! De-acum, pe veci, în Dumnezeu Mi-am pus tot dorul meu!

3.O altă viaţă mi-a promis Şi am un drum deschis; Cu dragoste Îl voi urma Cât viaţă voi avea! 4.Ispite-n cale de-ar veni, Primejdii mii şi mii, Eu lupt şi ştiu că nu-n zadar, Căci am belşug de har! 5.Iar când voi fi în slava Lui, Cum alta-n lume nu-i, Atunci cânta-voi iar şi iar, Uimit de-atâta har! 162.Ador puterea salvatoare 1.Ador puterea salvatoare ce prin Isus m-a mântuit! În braţele-ndurării Sale El m-a chemat căci m-a iubit… Schimbând de-acuma vechea-mi fire, vreau să mă-mbrac în nemurire. 2.Cu-a Ta nespusă gingăşie mă chemi la sânu-Ţi ne-ncetat! Atras de-a Ta iubire sfântă cu trup şi suflet m-am predat. Iubire scumpă ce lucrează, pe Tine sufletul Te-urmează. 3.O, inima Ţi-o dau şi viaţa, Isuse Doamne, fii mărit, Căci Tu în locul meu pe cruce, murind, de moarte m-ai scutit… O, har, ce duci la mântuire, nu meritam aşa iubire!… 4.Pe când eram pierdut în lume, trăiam ca rob încătuşat, Te-am ignorat atâta vreme, dar Tu nicicând nu m-ai uitat… Cel păcătos de-ar vrea s-o ştie, el Te-ar urma pentru vecie. 5.Al Tău sfânt Nume să-mi rămână pe veci în minte-ntipărit Şi-a Ta iubire infinită, în inimă pân’ la sfârşit! În vorbe-n fapte şi-n gândire să proslăvesc a Ta iubire! 6.Fii lăudat de noi Isuse, izvor de viaţă nesecat, Cu cât vom bea din el, cu-atâta am bea mai mult şi ne-ncetat… Îţi mulţumim în veşnicie pentru această bogăţie! 163.Nemărginită dragoste 1.Nemărginită dragoste e-al meu Mântuitor, Aşa precum e soarele deasupra tuturor. 2.Veşmântul care-a fost atins pe mulţi a vindecat; Credinţa-n El a fost de-ajuns să-i scape de păcat. 3.Aş vrea să prind cu mintea mea al dragostei mister,

Dar mult mai sus se ‘nalţă ea decât albastrul cer... 5.O, Doamne, bunul meu Stăpân, curând Te voi vedea, Al Tău pe veci am să rămân, în bucuria Ta! 164.La Domnul e pace 1.La Domnul e pace, e har din belşug, Furtuna grea tace şi umbrele fug. La Tine, Părinte, găsesc iar puteri, Din mâinile-Ţi sfinte primesc mângâieri... 2.La Tine-i scăpare când sunt apăsat, Tu-mi dai vindecare din greul păcat! La Tine-i lumină când noaptea e grea Şi mâna-Ţi divină mă poate salva! 3.La Tine e viaţa, când pasu-i trudit; Doar Tu spulberi ceaţa, de-i cerul umbrit... Cu Tine, o, Tată, în slavă voi sta, În ţara visată, cântând: „Osana!” 165.Nu pot să prind cu mintea mea 1.Nu pot să prind cu mintea mea Întreagă-nţelepciunea Sa, Mi-ajunge-atât, să pot cânta: Isus îmi e salvare! 2.Citesc Cuvântul Lui şi spun: "O, Doamne, cât ai fost de bun!" Nădejdea mea în El mi-o pun, Isus îmi e salvare! 3.Al slavei tron a părăsit Să moară-n lume, răstignit... O, taina Celui ce-a iubit; Isus îmi e salvare! 4.Pe-acest pământ sunt călător Şi drumu-i lung, obositor, Dar am găsit acest izvor: Isus îmi e salvare! 5.El vrea ca în coroana Sa Să-I fiu strălucitoare stea; Eu cânt, chiar dacă-i lupta grea: Isus îmi e salvare!

166.Ce bun e Dumnezeu! 1.Ce bun e Dumnezeu! Prin Fiul adorat, De tot trecutul tău tu poţi să fii iertat! Nu-ţi cere să plăteşti, zadarnic te căzneşti! Primeşte numai al Său har, atâta doar! 2.El vina ţi-a plătit murind pe Golgota Şi-n dar ţi-a oferit curată, viaţa Sa. Oricât te vei lupta, tu nu te poţi salva! Primeşte numai al Său har, atâta doar! 3.Ce merit poţi să ai în faţa lui Hristos? Averea poţi s-o dai, dar oare ce folos? Doar El te va salva prin mare mila Sa! Primeşte numai al Său har, atâta doar! 167.Izvor de har, însângerat 1.Izvor de har, însângerat, A curs la Golgota Şi orice om, în el spălat, Viaţă va avea! Alerg acum la crucea Lui, Să fiu şi eu curat, Căci alt izvor în lume nu-i, Să spele-al meu păcat! 2.Tâlharul mult s-a bucurat, Văzând acest izvor Şi Domnu-ndată l-a chemat, I-a fost Mântuitor! La fel poţi fi şi tu primit Şi aşteptat cu har! Prietene, eşti mântuit! Să crezi, atâta doar! 3.Şi astăzi curge-acest izvor, O, Miel înjunghiat, Păcatul nostru-al tuturor Să poată fi spălat! Şi-aşa, pe veci eliberat, Purtând pecetea Ta, Poporul Tău, răscumpărat, În ceruri va intra! 4.Isuse, Tu mi-ai pregătit, La marea de cristal, O harpă nouă, de argint Şi-un cântec triumfal;

Eu altceva nu am nimic, Decât, în piept, un dor Şi-n braţe, ramuri de finic, Iubit Mântuitor! 168.O, iubire-aşa deplină 1.O, iubire-aşa deplină, Tu eşti cerul pe pământ! Viaţa noastră o-nsenină Doar cerescul Tău Cuvânt. Voia Ta, Isuse, fie Stâlp şi vatră de cămin, O cerească-mpărăţie, Printr-un strop de har divin. 2.Ca o rază de speranţă Peste-al inimii oftat, Doar iubirea Ta-mi dă viaţă Şi mă scoate din păcat. Alfa şi Omega-n toate E-al credinţei har ceresc, Ca un vânt de libertate Peste neamul omenesc. 3.Dragostea mântuitoare Stă în harul ce-l primim, Ca o binecuvântare, Când în Templul Tău venim. Aducându-Ţi închinare, Ca şi oştile de sus, Liberaţi de tot ce doare, Stăm puternici în Isus! 4.Dragostea ne reclădeşte După chip de început; Fiecărui pregăteşte Loc ce ochiul n-a văzut; Din mărire la mărire Dumnezeu ne va schimba Şi-mbrăcaţi în nemurire, Slavă Lui Îi vom cânta. 169.Doar Ţie, Doamne! 1.Doar Ţie, Doamne, mult păcătuit-am Şi rele am făcut în faţa Ta; Tu ştii păcatul greu ce făptuit-am Dar vezi acum mâhnirea mea.

2.Eu ştiu că nu-mi vei face după fapte Şi nu-mi vei da aşa cum Ţi-am greşit; Tu eşti preasfânt şi mare în dreptate, Dar ierţi pe omul pocăit. 3.Demult Tu m-ai chemat la mântuire, Căci plin de îndurare pururi eşti; Mă-viorează Tu cu-a Ta iubire, De vrei acum să mă primeşti! 4.M-ajută drumul drept să-l ţin, Părinte, În inimă să strâng Cuvântul sfânt Şi orice-ar fi, să-alerg tot înainte Spre tihna unui nou pământ. 170.Ah, privirea nu-mi ajunge 1.Ah, privirea nu-mi ajunge Ca deplin să-L pot vedea Pe Acel ce sus, pe cruce, Suferi pedeapsa mea! Ce durere, cu putere, Domnu-asupră-Şi a primit!… Ce durere, în tăcere, pentru mine-a suferit!... 2.Vai, aceste chinuri grele, Numai eu Ţi le-am adus... Fructul rătăcirii mele E durerea Ta, Isus! O, ce mare remuşcare sufletul mi l-a cuprins! O, ce mare îndurare! Cerul tot mi l-ai deschis! 3.Pentru mine, Doamne suferi, Pentru-un ticălos sărman! Vrei prin moarte să-Ţi răscumperi, Pe acel ce Ţi-e duşman... Prin cântare şi-adorare eu pe Tine-n veci Te am! Adorare şi cântare, altă fericire n-am... 4.Prin lumina de la cruce, Fă-mă după chipul Tău! Viaţa mea la cer să urce, Până sus la Dumnezeu! Biruinţă, prin credinţă Domnul meu mi-a pregătit; Biruinţă, prin credinţă, cu Hristos cel răstignit. 171.Nu ştiam că şi eu Te-am răstignit 1.Nu ştiam că şi eu Te-am răstignit!... Nu credeam că şi eu Te-aş fi lovit!... O, Doamne, nu, nu eu sunt vinovat!

Spune-mi, Doamne, Spune-mi, Doamne, că nu-i adevărat! 2.Nu ştiam că pot fi Pilat şi eu... Nu ştiam că mă lupt cu Dumnezeu... O, Doamne, nu, nu eu Te-am condamnat! Spune-mi, Doamne, Spune-mi, totuşi, că nu-i adevărat! 3.Nu ştiam că-s şi eu soldat roman, Că pot fi sub comanda lui Satan... O, Doamne, nu, nu eu Te-am dezbrăcat, Totuşi, Doamne, Simt că sufletul meu e sfâşiat! 4.Nu ştiam că pot fi un trădător, Că păcatu-i aşa îngrozitor!... O, Doamne, eu, chiar eu Te-am lepădat! Eu sunt, Doamne! Spune-mi, Doamne, cât sunt de vinovat! 5.Azi, când ştiu că sunt primul păcătos, Mă agăţ de iubirea Ta, Hristos! O, Doamne, da, cât e de-adevărat! Spune-mi, Doamne, Spune-mi, Doamne, că sunt şi eu iertat! 172.Mai e har şi pentru mine? 1.Mai e har şi pentru mine, Când atâta-s de căzut? Simt regret adânc în suflet Fiindcă mult m-am abătut. Refren: Doamne, spală-mă curat De grozavul meu păcat! 2.Da, am meritat pedeapsa, Moartea chiar e plata mea… De ocara ce m-apasă Cine mă va libera? 3.Cu povara-mi de păcate, Doamne, nu mă lepăda, Lasă-mă să vin la Tine, Numai Tu mă poţi salva! 173.Stânca mântuirii

Simt în suflet multă vină. Lasă sângele-Ţi vărsat Să mă spele de păcat. Inima-mi adânc suspină. să lupt cât pot.Stânca mântuirii mi-eşti. Încă nu e prea târziu! 174. Ne-nţeles de-această lume. astăzi vin la tronul Tău Şi. pier!” 4. Azi când vreau al Tău să fiu. Tu. Chiar s-alerg. Dar eu tot Te-am refuzat. Dacă nu mi-o dai azi. dă-mi Tu veşmânt.Stânca mântuirii. Drumul meu spre cruce îl îndrept. Să priveşti la mine-ndurător. Nai să mă laşi! Refren: Har e din belşug să fiu salvat. Ştiu că vrei să-mi vii în ajutor. Să Te slujesc! 2. Către Tine vin acu’.Căci ce zice Legea Ta Ca să fac eu n-aş putea.Doamne. 3.Doamne. Lângă cruce stau şi zic: “Eu sunt gol. Şi să plâng amar de tot.1. Azi Te rog să mă primeşti! Pân’ acum Tu m-ai chemat.Neputând să-aduc nimic. Dacă harul Tău n-ar fi. Tu fă-mă sfânt! Îndurarea Ta o cer. Eu sunt slab. Dar mergând pe-a’ Tale urme. astăzi vin la tronul Tău 1.Harul Tău mă-ndeamnă azi să viu. Eşti iubitul meu Mântuitor. . Ca astfel ajuns nevinovat. recunoscând păcatul meu. Sânge preţios să fiu spălat. Ştiu că nu m-aş mântui. Azi cât încă nu e prea târziu. Ia-mă Tu la sânul Tău! 2. Rătăcit am fost şi rău.

. 3. În genunchi mă plec la tronul Tău Ca să m-ajuţi. Domn eşti peste moarte şi păcat. Pentru mine sângerând.Albul meu veşmânt. Doritor s-aud şi să repet Că sunt iertat.. Pentru dragostea lui Dumnezeu. Numai Tu mă poţi ierta! 2.Eram pierdut de Tatăl meu.Lângă crucea Ta remuşcări mă frâng. Îngrozit. 175. străin. ce Tu mi l-ai dat. Rătăcit.. vin! Iată.Eram pierdut de Tatăl meu. Vreau să ştiu cum poate fi salvat Un păcătos.. Faţa Ta să mă lumine Să mă simt legat de Tine. Luminează-al meu destin! 176.Harul Tău eu azi întreg îl cer Tot ce ai promis eu cred şi sper. Deschide-Ţi braţul iubitor! . Îndurarea Ta aştept… 3. 4. Mii de lacrimi curg şi-n adânc regret. Inimii încrezătoare Tu dai binecuvântare! Pentru mila Ta şi harul Tău. Tu ai dat Viaţa Ta să fiu răscumpărat. Fă să fiu de-acum eliberat.Inima zdrobită o deşert. vin Ca un peregrin..Lângă crucea Ta 1. îl văd pătat. Liberează-mi Tu sufletul de chin.N-am de ce să tremur. În genunchi mă plec şi plâng.Pe Golgota văd chipul Tău cel blând. Azi acasă vin! Refren: Iată. Îţi predau acum toată vina mea.. 1. Destul de-acum cu tot ce-i rău.

nevinovat. Doamne. O. nevinovat. aşa cum sunt.Atâţia ani Te-am părăsit. Să fie-n veci a Ta! Tu. Miel divin. Eu vin ‘naintea Ta. iată. Supune-o Tu. la Tine vin Să speli fărădelegea mea Şi-n sufletu-mi. vin! 2. n-aduc nimic.Doamne. Miel curat.O. n-aduc nimic… 1. Doamne. Scăpare n-aş avea.De vrei să ierţi păcatul meu. Miel curat. Să fie-n veci a Ta! 178. Primeşte-mi. de teamă plin. Eu acasă vin! 4. iată. Tot Tu m-ai căutat. O. Primeşte-mi inima cea rea. inima.O. vin! 177.De vraja lumii istovit Şi sătul de chin. Spală-mă deplin! Primeşte-mă ca rob al Tău! Doamne.O Miel divin! 1. Dă-mi iarăşi pacea Ta! Lovit de vina mea. Azi la Tine vin! 3. sub legământ.O.. Mi-e dor de Cel ce m-a iubit. Să-mi dai iertarea Ta! 3. Zdrobit sub vina lumii grea. Tatăl meu divin! Amarnic plâng ce-am risipit. m-ai chemat.Aşa cum sunt. Ai fost străpuns de-al meu păcat Să-mi dai iertarea Ta! Cu toată vina mea. Miel preasfânt. Decât că sângele ce-a curs .Aşa cum sunt. Miel divin. Dă-mi iarăşi pacea Ta! 2.. la Tine vin.

lumesc. Tot ce-am făcut e rău. Şi-mi dai viaţa Ta de sus! Să-Ţi mulţumesc că mă iubeşti La Tine vin Hristos. Vin azi încrezător. La crucea Ta mă pocăiesc. Hristos Isus! 3. La Tine vin. Isus iubit 1. încotro s-apuc? Sper doar în mila Ta! În mine nu-i nimica bun. căzut. De remuşcare chinuit. Putere-n Tine am găsit. Hristos Isus! 5.Aşa cum sunt. Nădejdea toată însă-o pun În ajutorul Tău! 3.Eu altceva nimic n-aduc Decât o vină grea… Ah. La răutate predispus. orb şi lipsit. Îndreptăţire n-am ajuns. Prin sângele-Ţi să fiu spălat. Să-mi fii Mântuitor! Ah. rău şi pătat. La Tine vin.Aşa cum sunt. Hristos Isus! 2.’Naintea Ta. Al Tău. Hristos iubit! 4. Isus! 179. La Tine vin. nimeni n-a venit ‘napoi. unde.Aşa cum sunt.Prin harul Tău mă mântuieşti. Căci Tu de-aceea Te-ai jertfit. Prin sângele-Ţi cel scump ce-a curs.Tu mă primeşti aşa cum sunt. La Tine vin.’Naintea Ta. Isus iubit. Hristos Isus! 6.Gol. . Din câţi Te-au căutat. dulce-i să ştii că stă scris: “Sunt gata să Te-ajut!” Tu bucurii din Paradis Mi-ai dat când Ţi-am cerut… 2.Pe mine el m-a curăţit… La Tine vin. în moarte vieţuind.

. iubitul meu milos Salvator.Prin harul Tău voi fi.! . Te rog. Să mă albească ştiu că poate.Aşa cum sunt. ce mult mi-e dor. Nu mă lăsa să pier!” 180.Aduc în faţa Ta tot vasul meu de lut. dar.. Să duc o viaţă de mai bine. Refren: Aşa cum sunt. Dă-mi iar Cuvântul Tău vindecător! 2. În slava Ta nemăsurată. Primit prin porţi de mărgărit. Aşa cum sunt la Tine vin! 2. odată.. În rugă harul Tău aştept. Căci singur nu pot să mă-ndrept. iubitul meu ceresc Salvator. Pe când eram rătăcitor.Aşa cum sunt eu vin la Tine. Să fiu un om nou. acum şi eu Cu lacrimi strig şi sper: „Ah.Căci Tu.. din mari nevoi I-ai scos când Te-au rugat! De-aceea. Să-mi dai iertarea Ta. 4. O. 3. Dă-mi binecuvântarea Ta. 3.Aşa cum sunt. nepătat.Aduc în faţa Ta 1.Aduc în faţa Ta povara de păcat. pe toţi.Aduc în faţa Ta dureri făr’ de hotar Şi-aştept să mă mângâi cu pace şi cu har! Isus. cât aş vrea s-aud că sunt eliberat! Isus. plin de păcate. Crăpat şi întinat de tot ce am făcut! Isus. Ai dat viaţa pentru mine. Te voi vedea în infinit! 181.Aşa cum sunt eu vin la Tine 1. aşa cum sunt la Tine vin. sfinţeşte-mi Tu al vieţii zbor. Mă-ncred în sângele vărsat. ştiu totuşi bine C-ai dat un dar nepieritor. iubitul meu divin Salvator. mântuie sufletul meu.

’Naintea feţei Tale. Refren: Doamne. . să fug eu n-aş putea. Isuse..La a Ta chemare vin! 1.182. Cu vina mea.La-a Ta chemare vin. Tu eşti Cel ce scapi de moarte Pe cel păcătos. Isuse. Sânge preţios.Nu mă trece cu vederea. doar Tu mă poţi salva! De-a Ta privire. o alină cu glasul Tău divin! 2.Sfânt izvor al mângâierii. De legea firii mele.. Îmbracă-mă cu toată neprihănirea Ta! 3. Doamne. Nu mă lepăda! 2.Ajută-mi.Vina mea la tronul milei Ţi-o mărturisesc. Hristos! 183. Doamne. Pleacă-Ţi faţa Ta. Tu. Spală-mi tot ce nu-i pe voia Lui Isus Hristos! 184. e toată viaţa mea. prin credinţă.Nu mă trece cu vederea! 1. Nu mă trece cu vederea.’Naintea feţei Tale 1. Isus Hristos. S-ajung la biruinţă. Doamne. cât încă nu-i târziu! Să fiu al Tău în toate. curat şi credincios Şi cel mai scump pe lume să-mi fii doar Tu. O.. în rugă m-am plecat: O. În puterea milei Tale Pun speranţa mea! 4. inima-mi suspină de-atât amar şi chin.Cu întreaga mea povară Vin la crucea Ta.’Naintea Ta. cu suflet întristat. Pe genunchi plecat în rugă Pacea să-mi găsesc! 3.. născut din nou să fiu.

Din suflet. Lucrarea Ţi-ai sfârşit. mi s-a stins. Refren: La Tine vin cu drag. Mă spală-n sângele-Ţi ce-a curs Pe Golgota jertfit! 2. Mare Preot.Eu sunt aşa sărac… Tu totul vrei să-mi fii.Isuse.Unde. iubit Mântuitor. Chemând pe orice păcătos La tronul Tău de har! 4.Privind uimit iubirea Ta Şi jertfa ce-ai adus. Mă plec ‘naintea Ta. Doamne.Cu sufletul prea plin de dor.Pierdut în lumea de păcat.Cu sufletul prea plin de dor 1. Prin darul sângelui vărsat Pe noi ne-ai mântuit! 185. Doamne. Iubitul meu Isus! 186. să-mi alerge sufletul? 1. Atâtea bucurii cereşti Ca parte Tu mi-ai scris… 4. fii mărit.‘Naintea Ta păşesc Şi-n sângele ce-odată-a curs Vreau să mă mântuiesc. Iar chipul Tău frumos. milos. bun.Cuvântul Tău mi-ai dat Şi pace mi-ai promis. În sângele-Ţi de-orice păcat Vrei a mă curăţi! 3. Te rog. 3. Coboară-n viaţa mea! 2. Să fiu pe veci cu Tine-aş vrea. Slujeşti în Sanctuar. să-mi alerge sufletul zdrobit? .Unde. curat. Mântuitor iubit.Tu. Ispite m-au învins.

Îmi ascultă glas fierbinte.Lângă jertfa-Ţi mă cutremur sub al meu păcat! Ca în chinul morţii tremur. Părinte drept şi iubitor. Ştiu că nu sunt părăsit: El mă-nvaţă şi doreşte Să aştept mai liniştit.. Rog aşterne-Ţi peste mine al iertării scut! 3. scapă-mă de rău! 187.Numai Tu poţi înţelege omul pocăit! Dacă Tu nu-mi dai Cuvântul sfânt. Orice dar în El se-ascunde. 2..Spre Tine-n rugă-aduc mereu Prinosul meu de mulţumiri. când mi-e tare greu. Tu ştii prea bine câte am făcut. întremător. Vreau gândul Tău dumnezeiesc Să-l pui în pieptul meu. Vine-ndată şi-mi răspunde Şi-mi ajută-n orice greu. Prin mila Ta să fiu iertat..Spre Tine-n rugă îndrăznesc. Domnu-aude glasul meu.Spre Tine-n rugă 1.Spre Tine-n rugă stau plecat. Rămâi în viaţa mea! 3. fi-mi îndurător! Peste inima-mi zdrobită toarnă harul Tău! Şterge lacrimi şi suspine. Isuse. Că nu mă vei lăsa! 4. pacea mi-a plecat. 2. 2. Voi fi praf pe care vântu-l spulberă uşor. Dacă totuşi zăboveşte. Când mă plec în rugăciune.Când mă plec în rugăciune.Pentru Fiul Tău.Spre Tine-n rugă vin smerit Să-Ţi dau povara mea cea grea. Mă frâng sub vina mea cea grea. . Că-n harul Tău găsesc şi eu Liman de izbăviri! 188.. Vine cerul pe pământ. Mai spune-mi iar cum Te-ai jertfit.Când mă plec în rugăciune 1. Sunt greşit.

Uit atunci de suferinţă. O.Oricât de greu e-al vieţii mers. Sunt cu Dumnezeu. Căci inima mi-o primenesc Spre slava lui Hristos! 190. cât de mult mă-nveselesc. păcatul mi l-a şters. Când Îi spun durerea toată. 3. Totu-i liniştit… 2. Stau pe sfinte înălţimi.Când mă plec în rugăciune. cât îmi e de drag! Atunci m-apropii de Hristos Pe-al veşniciei prag.Ceas de rugăciune 1. Isus mă va-ajuta. Sunt aici ca să-ţi ajut!" 2. . Aleluia.În Isus cel bun şi blând. cu glas divin Domnul zice: "Iată vin! Ruga ta Eu vreau să-ascult.Al rugăciunii timp frumos. Refren: Ce frumos.Ceas de rugăciune Iarăşi a venit! Soarele apune. Murind pe Golgota. Unde pacea mă pătrunde Cu lumini de heruvimi. Rugându-mă voios. Uit de toată calea grea Şi mă bucur în credinţă. O fântână nesecată Este-n veci iubirea Sa.O. Prin har. 3. osana! 189. Domnul umple viaţa mea.Al rugăciunii timp frumos 1.Seara lin coboară Pân’ la patul meu… Pacea mă-nconjoară.

E-al rugii mele ceas divin 1. mângâieri. .E-al rugii mele ceas plăcut Când împlineşti ce Ţi-am cerut..E-al rugii mele ceas ceresc. în fiecare zi. ce mult îmi place Să n-am griji defel! Eu adorm în pace Şi mă-ncred în El. când soarele-a apus. Asupră-Ţi pun povara mea. 4. Îmi port spre Tine gândul meu Spre-a-l binecuvânta mereu! În faţa Ta mă plec. Isuse. Ca-n slaba mea fiinţă. Cu inima aprinsă. Ceru-i luminos. 192. Doamne. L-al rugii mele ceas plăcut. Ispite multe-ai alungat Când. Căci ruga mea s-a împlinit. Te-aştept mereu să vii! 2. Doamne. Noaptea se-nsenină. 191. cu trup din slava Ta.3.Inima mi-e plină Cu Isus Hristos. Cu dor voi spune „Bun găsit”. Căci vreau să-mi dai Tu pacea Ta! 3. Refren: În fiecare oră.Când zorii se arată. tăcut.Doresc a Ta prezenţă. divinul meu Stăpân.E-al rugii mele ceas divin Şi-n taină. Te rog să-mi spui.O. Porunci ce pacea mi-o vor da! Căci în necaz şi în poveri Mi-ai dat. Fiinţa mea plecată aşteaptă-al Tău răspuns. Va trece tot ce-i pământesc Şi-apoi. tot cerul să adun.Doresc a Ta prezenţă 1. Spre ‘naltul cer eu voi zbura. eu mă-nchin. Ţie m-am rugat! 2. din slava Ta. Când în văzduh s-o auzi Cum cântă cei ce-Ţi sunt copii..

Urcă sus. sus. Au fost lumină tuturor.Urcă spre lumină.3. pe munte. fugi de tot ce-i rău! Cerul e aproape prin Cuvântul Său. cât n-aş putea gândi. chiar în zori de zi.La sânul Tău e pace. . 193. Tot ce e nobil pe pământ! Prin ea de-a pururi izvorăşte Lumina Duhului Său Sfânt. lasă lumea rea! Imnul mântuirii este slava ta..Prin rugă totul se-mplineşte. În rugă biruit-a Domnul O lume plină de păcat Şi-a îndreptat-o către tronul Lui Dumnezeu cel adorat. 3. Cât ochiul nu cuprinde. noian de bucurii. Pân’ la biruinţă urcă încă-un pas: Să asculţi pe Domnul ia-ţi măcar un ceas! 4.Urcă sus.. De unde el cu dor aşteaptă Semnul iubirii lui Isus.În rugă tânăru-şi îndreaptă Privirea către ceruri. Unindu-se în rugăciune.Urcă din robie. pe munte! 1. În rugă mamele închină Copilul lor lui Dumnezeu Dorind ca binele să vină. 2.Apostolii porniţi în lume Să împlinească lucrul lor.Urcă din tenebre. Pe prunc să-l apere de rău. nu mai amâna! Nu jertfi la idoli toată vlaga ta! Pân’ la mântuire ai un ultim pas: Să veghezi cu Domnul ia-ţi măcar un ceas! 194. Urcă-n rugăciune cu Isus să fii! Până la sfinţire ai un singur pas: Să vorbeşti cu Domnul ia-ţi măcar un ceas! 2. Până-n strălucire ai un singur pas: Să priveşti la Domnul ia-ţi măcar un ceas! 3.Prin rugă totul se-mplineşte 1.

Deci roagă-te fără-ncetare Şi-astfel vei fi pe veci salvat.În genunchi.Această apă e-un mormânt În care astăzi mă scufund Şi cu Isus voi învia Ca să trăiesc viaţa Sa. Doar iubirea Ta divină Să ne-aducă vindecare. Numai Ţie. viaţă. plecaţi în rugă. 195. Stăm prin meritele Tale.În rugă afli vindecare De răni grozave şi păcat. 2. 3.În genunchi. Stăm în sfântă adorare. Păstorul meu iubit. prin credinţă. 3. Îţi aducem mulţumire Că suntem salvaţi din moarte Prin dreptate şi iubire. mâini curate! Ştim că tot ce ne mai ţine Este marea-Ţi bunătate. gând curat! 4. Căci pentru el eu mort voi fi! Cu Domnu-n moarte am aflat Lumină. plecaţi în rugă.În genunchi.Păcatul nu-l voi mai sluji. Cerem.Pe cruce Domnu-a-nfăptuit Minunea ce m-a mântuit. plecaţi în rugă.Ferice foarte-acum eu sunt Şi inima e numai cânt: Hristos.Pe cruce Domnu-a-nfăptuit 1. 4. Căci astăzi sunt răscumpărat Din viaţa plină de păcat.În genunchi. 2.În genunchi. Să-Ţi aducem osanale! 196. plecaţi în rugă 1. Doamne. plecaţi în rugă. Cu mine-i până la sfârşit! 197.Cine pe Isus primeşte .

. Va păşi victorios.Pe a vieţii cale strâmtă. cu iertare. Tare-adânc am rătăcit Către ţărmuri de niciunde. 4.Cine pe Isus primeşte Mântuirea a găsit. Din mărire la mărire. 3. 2.Înspre cer a sa privire El păstrează credincios.În vâltoarea blestemată Sufletu-mi zăcea. în umbra morţii. robit.. Prăbuşirea să-mi oprească. în van. Căci pe Domnul Îl urmează Şi e mort pentru păcat. Fericit acel ce face Legământul cu Isus! 198.El în suflet are pace. Îl conduce bucuros. El se ‘nalţă şi rodeşte Fericit.Răzvrătit. Fiul slavei a urcat Să-mi ofere o lumină Şi o cale de urmat. plecând genunchiul. Un sărman nenorocit… Dar pe cruce.1. Mă vedeam un surghiunit… Dar Isus. Să-mi ofere o speranţă: Pentru mine a-nviat. Căutam. Mâna Domnului Hristos Cu iubire îl ajută.Cine-n apă se botează Prin credinţă a-nviat.Răzvrătit.Printre neguri de păcate. Pân’ la sânge a-ndurat. 2.. 3. Cu iertarea Lui m-a uns. scăpare. Cu privirea-I m-a străpuns. 5. în umbra morţii 1. Binecuvântări de sus. pân’ la sfârşit.

M-ai strâns la pieptul Tău. Doamne-n harul Tău m-ai întâlnit. spre mine. Trupul meu şi-averea toată. Mi-ai dat speranţă iar şi ajutor. înviorat. După cum mi-ai poruncit. ce sunt Ţi-am dat.. Fă din mine un altar Şi o jertfă de credinţă Până Te vedea-voi iar. Viaţa mea împovărată Toată Lui I-am dăruit.Am venit la Tine. 4. Doamne. Fie-a Ta întreaga-mi viaţă. cât de rău am fost! 1. Ca un imn al libertăţii Lângă cruce învăţat. Isus. Din iubire-n Cartea vieţii Nume nou mi-a dăltuit. Prin al Tău sânge sfânt iar sunt curat.. 199. N-am cuvinte să-l cuprind.Pacea Lui mântuitoare M-a umplut şi reclădit. m-ai mângâiat Şi rana mea cea rea ai vindecat! 3.Am venit la Tine. sunt nevrednic.O. În Isus mă simt puternic.O. 5. Dar. Renăscut.Şi simţind că pentru mine Cerul sfânt a părăsit. Isuse. Ţesută-n alb curat de osana! 200. O. Doamne! 1. Inima cu-al ei păcat. Să-mi arăţi a vieţii cale Şi cu drag Tu m-ai primit. Tot ce am. Neprihănirea Ta e haina mea. . În Tine am găsit un Salvator! 2.Drumul Tău.Astăzi de vina mea sunt liberat. El e taina mântuirii Din înalt de cer venind. cât de rău am fost şi rătăcit.Din groapa morţii reci când am strigat Tot cerul părăsind Tu m-ai aflat.

Nu-mi doresc nimic mai mult! Mă-ntăreşte şi mă-nvaţă Cum s-alerg pe urma Ta. Pustiul l-am trecut. al meu Prieten sfânt. Du-mă la neprihănire. Botezat cu-mpărtăşirea La al Domnului trup sfânt.Am fost iertat de Dumnezeu Şi sunt acum născut din nou. E tot ce am pe-acest pământ.Azi mă găsesc lângă Iordan. Am acum în suflet pace Şi de cer aproape sunt. Cu dor mă uit spre Canaan. O spun acum cât nu-i târziu: Isus al meu.Doamne-acum port al Tău Nume.Hristos. Ferice sunt şi-aş tot striga Să afle toţi iubirea Sa! 2.2.Am fost iertat de Dumnezeu 1.Azi mă găsesc lângă Iordan 1. vom cânta întruna lui Hristos. Sunt în Tine botezat.Isus. Spre-acel pământ plăcut… Refren: Câtă pace de-a pururi vom avea! Suferinţi şi griji vor dispărea. 3. Vom cânta.Doamne. întâiul a păşit . Din a şarpelui putere Cu preţ m-ai răscumpărat. pentru-a Ta iubire Vreau mereu să Te ascult. 3. Să trăiesc a Ta viaţă Până când Te voi vedea! 201. Liberaţi de-amarul ce ne-a ros.Eu fără plată am primit Iubirea ce m-a mântuit Şi fără preţ eu duc oricui Speranţa scumpă-a cerului. 2. Isus e viu! 202.

Isus în mare le-a zvârlit. 3. poporu-I prigonit Exemplul I-a urmat. Doamne.Mi-e inima aprins altar De rugi jertfite. bucuros. sigilat.Ce bucurii aşteaptă sus Pe cei răscumpăraţi! În Canaan. Te-ndeamnă-acum: de ce mai stai? Şi pentru tine-i loc! 4. La stânga-aş fi trecut. 3.Mi-e inima aprins altar 1. Pe veci să I-o închin! 2.Glas de Calvar şi de Sinai. şi eu. la fel.Păcatele ce-am săvârşit Nici nu se mai zăresc. în dar. .De nu aflam de blândul Miel.De-aceea totul să jertfim În luptă. 203. Pe calea mea să luminez Mereu. Aş fi rămas pierdut. lângă Isus. Cu toţi cei răi.Ajută-mi. Căci un suflet rătăcit s-a-ntors. în cor.Prin valu-nvolburat Şi-n veac. 4. 5. prin Duhul Sfânt! 204.Azi voioşi tresaltă 1.Dar mulţumesc lui Dumnezeu Că m-a răscumpărat. Vor fi toţi mângâiaţi. Sunt botezat în Fiul Său. plin.Azi voioşi tresaltă îngerii. În stâlp de nor şi foc. Şi-aş vrea ca Domnului. să păstrez Înaltul legământ. Prin Spirit. Ca să ajungem să privim Mărirea lui Hristos. Nu se mai amintesc. 5.

cântaţi! Mare e puterea harului de sus! Preamăriţi pe bunul Domn Isus! 2. Chiar dacă plâng. îngeri tresăltaţi! Aleluia.. De la moarte-n viaţă a intrat! 205. dar scumpe. Scăpat de-orice necazuri. O. Pe-această Stâncă-s sigur că birui negreşit. Sigur la Domnu-n braţe. Isus cel răstignit. Ca bun Păstor îmi zice Domnul mereu. dar scumpe. Isus cel răstignit.O poartă-n ceruri s-a deschis .Azi în cor tresaltă obştea lui Hristos Pentru harul ce s-a arătat. Pe-această Stâncă-s sigur că birui negreşit. haine albe.. Cine vrea? Cine ia? Ieftine.Domnul îmi e scăparea. fraţi. Căci a mântuit pe omul păcătos. în pace. M-adăpostesc la sânul Celui ce m-a iubit.Bucuria-i mare-n cer. de griji nebiruit. Iubirea Lui mă face ferice de nespus.Haine albe (Canon) Haine albe.Cântă mica turmă-a bunului Păstor. ieftine. Aici aştept. mereu: "Lasă orice-ndoială şi vin’ la sânul Meu!" Sigur la Domnu-n braţe. Iubirea Lui mă face ferice de nespus. 2. născut din nou în sfântul Legământ.Sigur la Domnu-n braţe. e numai ca să fiu mângâiat. Dumnezeu să fie lăudat! 3. 207. de-orice-ndoieli scăpat.Sigur la Domnu-n braţe. Căci un suflet azi a fost salvat Şi.Sigur la Domnu-n braţe 1. la sânul lui Isus. priviţi cât este de frumos! Refren: Aleluia. să treacă noaptea grea Şi să Se-arate Domnul în strălucirea Sa! Domnul îmi e scăparea. 3. M-adăpostesc la sânul Celui ce m-a iubit. de griji nebiruit. la Tatăl sfânt. la sânul lui Isus. Nemurire! 206. surori.

Ce-ai câştigat prin suferinţă Rămâne-al Tău în veac de veac! Din haru-acestei mari iubiri Nu cad prin mii de prigoniri! . Ce locuieşti în slăvi senine Şi-n sufletul de-amaruri. 3.O poartă-n ceruri s-a deschis. ros. pe nume.Te-a răstignit a Ta dorinţă Ca să mă faci să-Ţi fiu pe plac. 4.Ştiu că sunt mântuit prin Tine 1. Hristos.Ştiu că sunt mântuit prin Tine. Prin ea străbate-o rază. Pe cel pierdut: sărac. ne luminează. Ştiu că Tu Însuţi mă iubeşti… Voinţa Ţi se va-mplini Şi sigur sunt. Tu. Pe orice om din lume. Ţie.Păstorul bun şi minunat Ne cheamă azi. pe goană pus. Tu mi-ai deschis. Refren: Îţi mulţumesc. Deschis… deschis… Tu poarta mi-ai deschis! 2. peste-această garanţie. bogat. Fiu al lui Dumnezeu. El vrea ca să mă mântuieşti Şi.1. Căci sfânta cruce-a lui Isus În mers. În Tine sper.De frică plin. Isuse-al meu. Chiar diavolul cedează. al speranţelor izvor Şi singurul Mântuitor! 2.M-a dat în grijă Tatăl. E raza crucii lui Isus Ce-n lume luminează.Deci nu vă temeţi nicidecum De-a lumii răutate: Isus Hristos ne este drum Spre veşnica cetate! 208. nu voi pieri! 3.

Eu sunt înscris în Cartea vieţii 1. oricât am da. nici onoare 1. Căci ştiu că nimenea nu poate Să fugă singur de la rău! Dă-mi Spiritu-Ţi conducător. Eu sunt înscris în Cartea vieţii Şi Tată am pe Dumnezeu. Doamne. Şi ‘nalţă omenirea Prin Fiul adorat. să urmez în toate Ce zice sfânt Cuvântul Tău.Nu jertfe. Iubitul meu Mântuitor! 209. E-un pom neroditor. La rugă ne zoreşte Spre bunul Dumnezeu. Doar mulţumită bunătăţii .Ştiinţă omenească Sau cult misterios Nu pot să-nlocuiască Iubirea lui Hristos! La fel credinţa moartă. Chimval zângănitor. Aceasta e iubirea: Un fluviu prin pustiu Ce-aduce-ndreptăţirea Şi face pe om viu! 210. Nu sunt vreodată-n stare Din moarte-a ne salva! A lui Isus iubire.Iubirea ne învaţă Pe semeni s-ajutăm. Ea răspândeşte viaţă Şi scapă de blestem. 4.Fă.Doar Tatăl e iubirea Ce iartă-orice păcat. De-o veşnică pieire Doar ea ne va scăpa! 2. 3. nici onoare.4. Când nu aduce faptă. Iubirea curăţeşte De orice cuget rău. Nici bani. În piept de-o vom purta.Nu jertfe.

Să-mi fac lucrarea cu plăcere. Tot mână-n mână cu Isus. Mă odihnesc pe braţu-I tare. Mi-ascultă-ndată rugăciunea. Fă Tu să fie.Nimeni ca Tine pe pământ Nu e mai bun. Dar cred în îndurarea Sa! Cu cât îmi văd eu slăbiciunea. Cine-ar putea fi contra mea? Sunt păcătos. păcătos! Iubirea Lui îmi dă putere La bine să mă las condus.Când Dumnezeu e pentru mine. Sub ochiul blând al lui Hristos Şi preamăresc a Sa-ndurare Prin ce-a ajuns un păcătos. Iubire. Dar harul Tău ne e de-ajuns Să fim ca Tine. griji sau strâmtorare Sau gândul lumii. Tu eşti o Stâncă în furtuni! Eşti viaţă fără de hotar. tu eşti prea slab.Nimeni ca Tine pe pământ 1.Şi dragostei în Fiul Său. Cu-atât mai mult îmi dă puteri. 211. 3. Doamne sfânt. scump Isus! 3. adevăr şi har! 212.Nimic nu poate fi în stare Să mă despartă de Hristos: Necazuri. frumuseţea Ta! 2.Cât de nevrednici ne simţim A Ta lumină când privim. Mi-alină orişice dureri. vom admira Isuse.Tu poţi şi-acum să faci minuni. Precum în cer şi pe pământ! 4. . 2. mai drept.Isus îmi zice blând 1. o ştiu prea bine. mai sfânt! Îngenuncheaţi.Prin Tine Însuţi Tu trăieşti Şi Ţi se-nchină oşti cereşti.Isus îmi zice blând: “Fiu scump.

Mă-ncred în Tine.Eu ştiu că nu sunt bun. . Viaţa Ta mi-ai dat! 3.Suflete.Suflete.Deci vin’ la Mine-oricând. Mă schimbă după chipul Tău. Domnul meu! 1. De-aceea-n Tine pun Speranţa de-a scăpa! 213. Inima-mi s-a curăţit. Tu eşti a mea salvare.Mă-ncred în Tine. Prin orice faptă ce-mplineşti. Domnul meu.Mă-ncred în Tine. Isus m-a mântuit. în praf te pleacă. în praf te pleacă! 1. Nu-s demn de mila Ta. Sub privirea lui Hristos.Doar sângele-Ţi. Să-Ţi semăn în dreptate! Chiar dacă nu pot să-nţeleg Misterul harului întreg. Domnul meu Şi-n faptele-Ţi divine. Căci chiar în ceasul cel mai greu Eu simt că eşti cu mine! Mi-ajunge dacă-n lupta mea Pot sta mai lângă crucea Ta Şi răstignit cu Tine! 214. Tu mă atragi mai tare! 2. Pe cruce când a curs.Mă-ncred în Tine. Măreţia ta să tacă. Mă spală de păcat. Pe Tine Te privesc mereu În sfântă adorare! Prin orice vorbă ce rosteşti. Vreau să-Ţi slujesc de-aproape! 3. Domnul meu Şi Te urmez în toate. 2. Eu îţi ajut cu drag!” Refren: Sângele-Ţi vărsat Spală-al meu păcat. Isus.

Isus S-a oferit.Prosternat în adorare. 3. Dar pe cel ce se smereşte Dumnezeu îl va ‘nălţa! 2. Ce Fiu a fost Isus! Ce Frate în nevoi! A suferit. În El găsim oricând Viaţa ce-nfloreşte. Înaintea Lui te pleacă. Nici forţe de oţel Nu-l rup de Dumnezeu. Din drumul păcătos Spre zările albastre.Din Dumnezeu cel sfânt Iubirea izvorăşte. Mâine. Ocara pentru noi. Doar dreptatea Lui să-ţi placă. supus. Iată singura onoare Ce nicicând nu va păli! Slava lumii va să treacă Şi-al tău merit… ce folos? Suflete. Doamne. Slava Lui te va umbri. sigur va cădea. smerit te pleacă. Îţi facem. Vezi ce mult El te-a iubit.La Cuvântu-I maiestuos! Cel ce azi se-ndreptăţeşte. Cu dragoste deplină. Numai ea te-a mântuit! 3.Iubirea lui Hristos Dă sens vieţii noastre.Din Dumnezeu cel sfânt 1. loc În inimă şi-n gând . Purtând a noastră vină. 2. Slava-i doar a lui Hristos! 215. Cel ce rămâne-n El Va-ntineri mereu.Alt mijloc de mântuire Căuta-vei în zadar. Singura îndreptăţire Se găseşte la Calvar. Să fie răstignit.

(:Bunul meu Mântuitor!:) Bunul meu. dar Tu eşti tare.Şi curăţiţi prin foc. condu-mă Tu Isuse 1. Tărie veşnic tare! Vrăjmaşul.O. condu-mă Tu. Cu-al Tău braţ voi fi salvat! Sfântă mană. Lumină infinită! Prin jertfa şi prin harul Său. Isuse.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu. Eternă îndurare! În griji şi suferinţi. Ai viaţă nesfârşită! 217. mereu.Peste ţărmurile morţii. Scos din umbra gropii reci! Osanale. Spre locaşurile vieţii. bunul meu Mântuitor! 3. grăbeşte Ca să-mi fii luminător! Fi-mi scăpare. când te-apasă greu. Prin puterea-Ţi să mă treci.Vino-n nor şi mă umbreşte. (:Vreau să-Ţi cânt acolo-n veci!:) Vreau să-Ţi cânt. fi-mi scăpare. apă vie Tu să-mi fii! 2.O. Sau în stâlp de foc. Isus îţi e salvare! 3.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu 1.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu. (:Apă vie Tu să-mi fii:) Tu să-mi fii. Să-Ţi fim un templu sfânt! 216. sfântă mană.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu. În pustiul arzător. Osanale. e-al tău Frumos şi veşnic soare! 4. Iubire ce veghează! Povara zilelor. Prin pustiul ce-l străbat! Eu sunt slab.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu. vreau să-Ţi cânt acolo-n veci! . Doar Lui o-ncredinţează! 2.

n-am de ce să mă tem! 3. Vreau să rămân în preajma Ta. eu cred şi-L ascult! 2.Ce dulce-i. pacea Ta.. Păzit va fi de Cel preasfânt. griji.Când îmi plec faţa mea.Ce dulce-i. nici prea greu! Refren: Cred şi-L ascult şi-L iubesc tot mai mult… Lângă El este pace! Da. cerul mi-este senin Când pe Domnul în rugă Îl chem.218. Isuse.Cred în Domnul Isus şi în toate-L ascult. în dureri nu suspin. Liniştea celui abătut E doar în Dumnezeu. Isus. Când stau cu Tine-n gând. mulţumirea să-I spun. Printre îngeri acas’ parcă-aş fi.Tu îl ridici pe cel căzut Oricât ar fi de rău. Dar cum va fi când Te-oi vedea.. Acela. Al Tău.Nu zăresc nici un nor. . Căci Tu eşti drept. Doar cei curaţi şi înţelepţi Te preţuiesc. slava mea. fără margini de bun.Cred în Domnul Isus 1. pacea Ta! 1. Suferinţi nu mă dor. nespus! 4.Tu eşti.. De lumină e plin drumul meu. 3. Cu chipul Tău cel blând? 2.Cel ce în Tatăl se încrede 1. Doamne.Cel ce în Tatăl se încrede Şi speră doar în El oricând. Dar nimic nu-i prea scump. Am o cruce de dus prin al vieţii tumult. Mântuirea să-mi dea. Când ascult.. nevoi nu vede..Cu cât mai mult iubeşti pe drepţi. Doamne.. Seara şi-n zori de zi. El va fi Domnul meu şi-n vecii! 220. în veşnicii! 219.

Cel ce pe Tatăl L-a iubit Nu are casa pe nisip. în Stânca Vieţii stau ascuns.Nu plec nicăieri din mâna Domnului. De Domnul care te-a iubit Vei fi puternic ocrotit. de El mă las condus. Fără de Tine nu pot sta! Cel care-n Tine e zidit Nu e de nimenea lovit! 221.Tu. eşti apă vie Pentru toţi cei osteniţi.Ai cugetul mereu spre ceruri În rugăciune şi cântări! Cu El putea-vei fi de-a pururi În multe binecuvântări. Cel de neclintit. Stau pe Adevărul lui Isus! 222. Şi aştept cu dor făgăduinţa scumpă. Tu i-aştepţi cu bucurie . Când împlinesc voinţa Ta! Tu singur.. crâncen. au lovit. 2.În Tine aflu fericirea.Tu eşti Doamne 1..Tu eşti. Tu mi-eşti mântuirea. Stau pe Adevăr. 2. Neclintit. Eu stau pe Adevărul lui Isus! 2. Stau legat cu funia iubirii Lui! Toată slava şi nădejdea-n El mi-am pus. Eu la Tine caut tihnă.. Cred Cuvântul Celui care m-a iubit.Stânca mea e Domnul. Orişicâte valuri. 3.Stau pe Adevărul care-a fost rostit. Stau pe Adevărul lui Isus! Refren: Stau pe Stâncă. Obosit de-atâta zbor. Stau pe Stâncă. Doamne-a păcii Stâncă Prin furtunile ce dor. Stau pe Adevărul lui Isus! 3. Isus..Stau pe Adevăr 1.

Suflet slab. furtună. vină nevoi. În El e strălucire! 224.Valuri când mă ameninţă Şi lovesc necontenit. Sigur primăvara iernii va urma.Suflet slab. să-Ţi faci acum. Vină. Căci decât ispita. Izbânda-i pregătită! Refren: O. nu ceda defel. totu-i bun. Lucrarea Ta cea mare! 2.. Pâinea sufletului meu. aşteaptă pe Dumnezeu! 1. totu-i bun. totu-i bun! 1. Căci totu-i din iubire… Când ale lumii raze-apun. În noi.Ce face Domnul.Ca să fie mântuiţi! 3.Ce face Domnul. Către El ţi-ndreaptă şi azi dorul tău! Când toate pier. Către El ţi-ndreaptă şi azi dorul tău! Scăparea ta nu va-ntârzia. în fiecare.. mult mai mare-i El! Vină furtună.Ce face Domnul. Domnul totdeauna va fi cu noi! . nădejdea vieţii mele. Poartă-mi pasul printre stele Să ajung la Dumnezeu! 223.Suflet slab. Tu eşti Stânca de granit! 4. aşteaptă pe Dumnezeu. aşteaptă pe Dumnezeu. Chiar dacă-n ochi sunt lacrimi… Pe al credinţei sigur drum Cu El n-ai să te clatini! 3. vină nevoi. Tată bun. Eu Te prind mai cu credinţă. totu-i bun.Ce face Domnul. În inima smerită… Chiar de nu poţi vedea acum.Tu. Domnul totdeauna va fi cu noi! 2.

De ce să-mi fac griji multe? La ce-ar putea s-ajute Când nu ajută El? La voia Lui las toate Şi-n marea-I bunătate Mă-ncred şi nu mă tem defel! 3. nici moarte.Acum ca şi-altădată. Nimic nu mă desparte De bunul Dumnezeu.. Pe toate El le ştie. aşteaptă pe Dumnezeu. 6.3.Nici prigoniri. O. Cu drag Lui I-o jertfesc! Iar de-o fi azi sau mâine. Dar eu al Lui sunt cât trăiesc. după nevoi. Tot mâna Lui de Tată Mă poartă tot mereu. La ce-mi ia El.În toate-n a mea viaţă 1. chiar cu plăcere. căci m-a iubit. în Tatăl meu! . Ci-n orice-ar fi să vină..În toate-n a mea viaţă. 4. Către El ţi-ndreaptă şi azi dorul tău! Curând primim ce nădăjduim: Pentru veşnicie cu Isus să fim! După durere. Mă plec pentru povaţă Spre bunul Dumnezeu. Nimic nu voi mai cere. El apără-n ispită Şi-aduce reuşită Cui crede-n ajutorul Său. Încrederea deplină Mi-o pun în El.De-acum Îi e-nchinată A mea viaţă toată. Căci El le-a rânduit.. ce mângâiere: va fi cu noi! 225. La voia Lui rămâne..Suflet slab. Şi de-L ascult întruna Nu-mi va lipsi niciuna Din cele spre folosul meu… 5.Orişice-ar fi să vie. 2. Renunţ.

pe aripi iubitoare.Dumnezeu ne e salvare 1. Dar mă încred în Tine. Lumina jertfei Tale mi-aduce mângâieri. Noi pluti-vom. măreţ şi sfânt. vorbeşte liniştit.De-ar fi să trec prin moarte. Ne vom veseli la tronul Mielului Isus cel blând. Şi ferice. Mântuitorul meu! Când mâna Ta.O singură speranţă în suflet am mereu Să mă încred în Tine. Doamne. căci Tu ai biruit! 2. Unde Domnul. Ierusalim iubit! 227. Doamne. se-arată în sfârşit. Când slava Ta. unde Domnul Pururea va fi cu noi! 2. noi pluti-vom Spre al cerului liman! 4. De-ar voi să ne doboare. mă poartă liniştit.Când vom fi-n Ierusalimul Luminos. o. Aştept căminul slavei. Vom zbura spre locuri noi. şi ferice În etern vom fi cântând! 228.Când s-or revărsa pe ţărmuri Chiar oceanele în val. Te-aştept Isus iubit! 3.Dumnezeu ne e salvare Şi putere la nevoi.O singură speranţă 1. o. Ca de stâncă s-or lovi! Ştie Domnul. Te-aştept să vii la mine. o. Şi s-or prăbuşi-n cutremur Munţii spulberaţi pe mal. doar Tu eşti pacea mea! Când glasul Tău. Şi.Eu nu cunosc cărarea pe care voi umbla. Eu am lumina crucii.Fericit e tot acela .226. ştie Domnul De cel rău a ne feri! 3. prin neguri şi cercări. Doamne.N-avem teamă de popoare Când asupră-ne-or veni.

Fericit cel ce în viaţă S’a-mpăcat cu Dumnezeu: Va avea un scut puternic Şi va-nvinge tot ce-i rău! 229.Crede.Zi de zi 1. 3.Raza Spiritului Său A pătruns în pieptul meu. frate-n orice zi! 1. Noi puteri găsesc în Dumnezeu! Nu mă tem. El atuncea nu-i pierdut! Refren: Fericirea din astă lume E ca a valurilor spume. chiar când vremea-i rea. Pe veci de Domnul Dumnezeu! 2. nu te tângui! Crede.Zi de zi şi-n fiecare clipă.1.Crede. Crede. Care-n orice pas făcut Cere sfatul de la Domnul.Fericit e tot acela. Şi om nou am devenit. Iar cea din ceruri ni-e dată-n daruri.Fericit cel ce ascultă Glasul blândului Isus. frate-n orice zi. Mă încred mai mult în harul Său! . Nu mai sunt copil pribeag. De păcat m-a curăţit. căci stau pe-a Lui aripă. Domnul e scăparea ta! Refren: Lui Isus mă-nchin cu drag Pân’ ‘oi trece-al gropii prag! Până când va reveni Ne-ntrerupt Îl voi iubi! 2. Pacea lui şi mulţumirea Le primeşte-n dar de sus! 3. Cine mă va clătina? Domnul e tăria mea! 230.Vesel merg sub al Lui steag.

Tot ce-i bun şi-atâtea biruinţe Pentru mine El a pregătit; Chiar de trec, ades’, prin suferinţe, Nu mă tem, căci El a biruit! 2.Zilnic, Domnul este lângă mine Cu minuni de har, la orice pas; Bucuros, cărarea să-mi lumine, Ca s-ajung al cerului popas. Cu aşa iubire îmi vorbeşte Şi-mi promite viaţă ne-ncetat, Iar puterea mea mereu va creşte, De-I ascult Cuvântul minunat! 3.Eu mă-ncred, de-acum, în Tine, Doamne, Că m-ajuţi în orişice necaz! Nu-i fricos cel rău şi nici nu doarme, Dă-mi putere să-l înving şi azi! Câte clipe se adună-n zile Şi câţi ani ‘nainte mi-ai deschis, Să-mi ajuţi să merg, mereu, cu Tine Până-n cerul ce mi l-ai promis! 231.Eu vin, zi de zi 1.Eu vin, zi de zi, unde Domnul mă cheamă; Dureri, câte-or fi, n-am cu El nici o teamă: Mă scoate din foc, dintre valuri mă scapă, El veghează mereu drumul meu! Refren: Vreau să cânt despre El, frumos, Despre Domnul Hristos, Ce iubire, Aleluia! Minunat m-a salvat! Minunat m-a salvat! 2.Eu merg, zi de zi, unde El mă trimite... Furtuni de-ar lovi, am izbânzi pregătite! Curând o s-ajung sus, pe stânca cea ‘naltă, Mă fereşte de rău braţul Său! 3.Oricâte-aş lăsa, prea puţin mi se pare, Primi-voi cândva ceru-ntreg, sărbătoare; În dragostea Lui, El aşterne îndată, Peste lacrima mea, Osana! 232.Isus şi eu 1.Isus şi eu ne-am întâlnit la cruce;

El a murit, iar eu am fost salvat... (:Iubirea Lui mi-a renăscut iubirea; Isus şi eu, ce dulce ne-am legat!:) 2.Isus şi eu, spre ţara minunată!... Oricât de grea povara vieţii-ar fi, Nimic din drum nu poate să ne-abată; (:Isus şi eu alături vom păşi! :) 3.Isus şi eu, în casa de lumină Vom fi curând şi nu vom mai pleca Şi bucuria ne va fi deplină: (:Isus şi eu nedespărţiţi vom sta! :) 233.Lângă Isus 1.Lângă Isus am găsit pacea sfântă, El mi-este singurul ocrotitor! Când mi-a fost inima tristă şi-nfrântă, Braţul Său tare mi-a fost salvator! Refren: Lângă Isus sunt fericit: Pace în suflet mi-aşază; Lângă Isus am biruit Şi veşnicia urmează! 2.Lângă Isus astăzi n-am nici o teamă, Lesne îmi port crucea, făr’ a cârti... Al Său Cuvânt către cer mă îndeamnă: “Mergi înainte, cu El, orice-ar fi!” 3.Lângă Isus simt nespusă plăcere, Cu El voi merge în fiece zi; Până ce viaţa Hristos mi-o va cere, Merg prin credinţă şi voi birui! 234.Sfânt izvor ceresc 1.Sfânt izvor ceresc ne-ncetat găsesc, Stând pe braţele iubirii Lui; Sfântă pacea Sa umple inima, Stând pe braţele iubirii Lui. Refren: Ce iubire! El poartă grija orişicui. Fericire, stând pe braţele iubirii Lui! 2.Nu plâng, nu suspin, chiar aşa străin, Stând pe braţele iubirii Lui;

Drumul meu spinos e aşa frumos, Stând pe braţele iubirii Lui! 3.N-am de ce fugi, cât de greu mi-ar fi, Stând pe braţele iubirii Lui; E aproape El, nu mă tem defel, Stând pe braţele iubirii Lui. 235.Domnul mi-este călăuza 1.Domnul mi-este călăuza, mi-e destul că-L pot urma, Fără nici o îndoială calc smerit pe urma Sa. Sfântă pace şi odihnă prin credinţa-n El aflând (:Vină sute de necazuri, cu Isus le-nving pe rând!:) 2.Domnul mi-este călăuza, El mă face fericit, Îmi dă har în încercare ca să văd că sunt iubit; Dacă pasul mi s-ar frânge, însetat de aş cădea, (:El mi-e Stânca şi Izvorul, toată veselia mea. :) 3.Domnul mi-este călăuza, sfatul Său de har e plin, Mi-a promis odihnă vie în al Tatălui cămin; Îmbrăcat în nemurire, lângă-al meu iubit Isus (:Voi cânta o veşnicie: minunat El m-a condus! :) 236.Dacă vrăbii pot să cadă 1.Dacă vrăbii pot să cadă, Dacă stele se pot stinge, Lângă Domnul, niciodată Frica morţii nu ne-atinge... 2.Dacă totuşi, câte-o mamă Copilaşul îşi mai uită, Dumnezeu ne ţine-n palmă, Ne hrăneşte şi ne-ajută... 3.Când e gata, în furtună, Vasul nostru să se sfarme, Domnu-aduce vreme bună, Niciodată El nu doarme... 4.Cine-n lumea asta oare Ar putea să ne despartă? Harul Lui e-aşa de mare, Dumnezeu e-al nostru Tată! 5.Tot cu El, în orice clipă: El ne vede şi ne ştie! Noi vom sta pe-a Lui aripă

Şi-om zbura spre veşnicie! 237.Frumos e s-ascult 1.Frumos e s-ascult glasul Său minunat, Cereşti armonii pe pământ!.... O rază în muzica sferelor Lui, Mi-e inima toată un cânt! Refren: Ca pasărea, puii, sub aripa ei, Când norii se-adună-n furtuni, În dragostea Sa mă ascunde Isus, Păzit de îngerii buni! Păzit de îngerii buni… 2.Frumos e să-ntind braţul meu către El, Când mersul mi-e greu şi prea lung... Deasupra durerii mă ’nalţă, să zbor, Pe stânca cea ’naltă s-ajung! 3.Frumos e să-mi plec fruntea mea-n aşteptat, Veşmântul cel alb să primesc... Eu ştiu că mi-l ţese din inul curat, Din firul de aur ceresc. 238.De iubeşti pe Domnul 1.De iubeşti pe Domnul tot mereu, Fericit vei fi pe drumul tău! (:Peste munţi si peste văi, Prin furtuni şi prin văpăi, Blând te ocroteşte braţul Său!:) 2.Să te rogi la fiecare pas, Cartea Lui să-ţi fie sfânt popas! (:Domnul, pentru-ai Lui copii, Pregăteşte bucurii, Credincioşi in El dacă-au rămas! :) 3.Dacă lumea e-mpotriva ta, Nu te-abate! Asta-i calea Sa! (:Tu păşeşti pe drumul Lui, Nu mai eşti al nimănui, Prin credinţă poţi de-acum cânta! :) 239.Ce te frămânţi, inima mea? 1.Ce te frămânţi, inima mea, Singură şi pustie?

Stai în credinţă, nu dispera, Toate Isus le ştie! 2.Oamenii trec tot mai grăbiţi, N-au timp să te asculte; El ţi-e aproape şi-n suferinţi, Oricât ar fi de multe... 3.Doamne, auzi strigătul meu, Nu mă lăsa pieirii; Fă ca să cânt pe cale, mereu, Cântecul mântuirii! 240.Când pacea îţi lipseşte 1.Când pacea îţi lipseşte, Priveşte către cer! Isus te mântuieşte, Isus îţi dă puteri, Isus îţi dă puteri! 2.Când inima nu-ţi tace, Priveşte către cer! Căci Domnului Îi place Să vindece dureri, Să vindece dureri! 3.Când simţi că viaţa-i goală, Priveşte către cer! Isus nu te înşală, Când inima I-oferi, Când inima I-oferi! 4.Când cauţi alinare, Priveşte către cer! O dragoste mai mare Nu afli nicăieri, Nu afli nicăieri! 241.Dacă neguri vin ades’ 1.Dacă neguri vin ades’, Mă încred în harul Său. Tot ce pare ne-nţeles E ştiut de Dumnezeu. Fie noaptea cât de grea, Domnul e lumina mea. 2.Dacă-n noapte drumu-i greu, Am ’nainte paşii Săi;

Să salveze de cel rău Domnul are mii de căi. Fie noaptea cât de grea, Domnul e lumina mea. 3.Dacă trec prin încercări, Ştiu că sunt în mâna Sa: Multe binecuvântări Domnul dă şi Domnul ia… Fie noaptea cât de grea, Domnul e lumina mea. 242.Când neguri se-adună 1.Când neguri se-adună şi vântul se zbate, (:Aproape e Domnul, din valuri ne scoate!:) 2.De cine ne-om teme? El mustră furtuna (:Şi-I place să fie cu noi totdeauna! :) 3.Pluti-vom spre casă, Isuse, cu Tine, (:Pe braţul Tău tare, o, cât e de bine! :) 4.Şi dacă furtuna, mugind, ne-ameninţă, (:Noi mergem ‘nainte, trăim prin credinţă! :) 5.Prin bezna cercării, când paşii se-nclină, (:Doar dragostea-Ţi mare ne fie lumină! :) 243.Blând, ca o voce de înger 1.Blând, ca o voce de înger, Poate să fie-auzit, Printre suspine şi plângeri, Glasul speranţei şoptit: Stai până trece furtuna, Domnu-i pe valuri stăpân; Apele trec totdeauna, Stâncile-n urmă rămân! Refren: Stai în credinţă şi nu dispera, Cheamă speranţa în inima ta! 2.Nu-ţi fie frică de noapte, Tu luminezi ca o stea; Cel ce domneşte în toate, Domnul, e-n inima ta... Stai şi ascultă speranţa, Las-o în sufletul tău;

Vine curând dimineaţa, Nu va fi noapte mereu... 3.Fii credincios pân’ la moarte, Chiar dacă lupta e grea, Domnul şi astăzi desparte Marea, s-o poţi traversa. Stai şi ascultă-ţi chemarea: Vezi câte suflete pier! Chiar de e-ngustă cărarea, Nu este alta spre cer! 244.Ce bine e în viaţă! (Canon) Ce bine e în viaţă s-asculţi cu bucurie Să ai lumini pe faţă şi-n suflet poezie, Şi să te temi de Dumnezeu! 245.Bine e să crezi în Domnul! 1. Bine e să crezi în Domnul Şi s-asculţi tot ce a zis, Aşteptând făgăduinţa, Pentru că aşa stă scris. Refren: Mă încred mereu în Domnul, În Cuvântu-I încercat; Cu al meu Isus în viaţă De vrăjmaş sunt apărat. 2.Bine-i să te-ascunzi în Domnul Să te-ncrezi în jertfa Sa; Cu credinţă ne-ndoită Izbăvirea vei gusta! 3.Bine-i să te lupţi în Domnul De mândria ta fugind; Doar în El găseşti odihnă, Bucurii ce nu te mint. 4.M-am deprins să cred în Domnul Şi-s atât de fericit! Ştiu că e mereu cu mine Şi va fi pân’ la sfârşit. 246.Pe Stânca cea tare 1. Pe Stânca cea tare şi ‘naltă, să stea Al meu suflet gol şi rănit ar zbura;

Isuse. Doamne. El te păzeşte. Chiar şi atunci când îţi aşterni popasul. liniştit m-am ascuns! 247. o. la fel. O. vânat de cel rău.Adesea în luptă. ce-a condus poporul Israel! 3.Aşa păcătos şi nevrednic cum sunt O. Ca un izvor de umbră ce coboară Pe dreapta ta. mi-ascund inima! 2. Scăpare-am găsit doar în meritul Tău. De-acum şi până în etern. spre Tine privim. Stânca mea. În Tine.Spre culmi de munte îmi înalţ privirea. Furtuni de-ncercări când la mine-au ajuns.Doamne.El te iubeşte ca pe o comoară. aşa odihnitor! 4.Spre culmi de munte 1. Stânca mea.În ceasul tristeţii când singur vorbesc. de Tine-ascultăm! .Doamne.Doamne. spre Tine privim! 1. În clipa ispitei. 2. credincios. Isus. Stâncă eternă. Vrem să strângem în suflet iubirea. Când valul vrea iar să mă tragă la fund. De la Acel ce ţine-n mâini zidirea. Doamne. Stâncă eternă. El veghează să nu-ţi clatini pasul.Când Domnul fi-va pururi lângă tine. De-orice păcat salvat în veşnicii. în Tine m-ascund! Refren: O. în Tine m-ascund! 3. În Tine. El. De la slăvitul nostru Dumnezeu. Cu sufletul purtat de mâini divine. spre Tine privim! 2. sub duhul lumesc.Da. Ţi-e adăpost în soare arzător. de Tine-ascultăm. mărirea. Să-nţelegem. din jertfă. De unde vine ajutorul meu. Tu eşti pâinea vieţii eterne. Pace-n suflet doar Tu poţi aşterne. vei fi! 248.

Poţi să păşeşti cu Isus fericit! El a-nviat! El a-nviat! Tatăl din cer jertfa Lui a primit. ce mult Te dorim! Eşti cu noi.Doamne. să vii.Doamne.Poţi să te-ncrezi în Isus 1. Domnul Hristos vine iar! 250. Doar El mă face neclintit! Doar El mă face neclintit! . ce mult Te dorim! 4. să vii.Poţi să te-ncrezi în Isus ne-ncetat! El a învins! El a învins! Biruitor peste iad şi păcat. Doamne. Nu pot să cred în altceva! Refren: Hristos e Stâncă de granit. Te-aşteptăm! 249.Poţi să fii sigur în Domnul Hristos! El S-a ‘nălţat! El S-a ‘nălţat! El este-al tău Mare Preot milos Domnul Hristos S-a ‘nălţat! 4. Să salvezi omenirea ce moare. totdeauna aproape.3.Speranţa mea e doar Hristos Şi-al Său sfânt sânge preţios! Oricâte şoapte m-ar chema. Te-aşteptăm. Doamne.Poţi să vesteşti tot ce El a promis! El vine iar! El vine iar! Drumul spre cer pentru toţi e deschis. Să Te-ntorci. Domnul Hristos a-nviat! 3. Tu ne scoţi şi din foc şi din ape.Speranţa mea e doar Hristos 1. cum ai spus la plecare. Domnul Hristos a învins! Refren: El nu-i învins de nimic pe pământ! Toată puterea e-n harul Său sfânt! Crede că ai tot ce El ţi-a promis: Domnul Hristos a învins! 2.

Căci El te-a scos din foc! Cu dragostea Lui te-a umbrit Să-ţi facă-n ceruri loc… Aceasta-i slava Lui.O. Mă-ncred în harul Său ceresc.Mi-e adăpost credinţa Sa Şi jertfa Lui pe Golgota! În jurul meu potop de-ar fi. În astă viaţă toată . stai liniştit.Când va veni pe albul nor. pe veci voi sta. Purtând neprihănirea Sa! 251. suflete.Când faţa nu I-o mai zăresc.De mână du-mă. Tată! 1.O. suflete. stai liniştit! 1. stai liniştit. Tată. ‘Naintea feţei Lui! El ştie de ce ai venit Şi tot ce ai să-I spui… La El nimic nu-i greu: Îţi dă tot harul Său! Te pleacă-n credinţă umilit ‘Naintea feţei Lui! 252. A toate înţelept! Predă-te cu sufletul zdrobit ‘Naintea Celui sfânt! 2. Ascultă-al Său Cuvânt! E-aşa de bun şi drept. Căci El te-a scos din foc! 3.O. Minunea cerului! Te pleacă în faţa Lui smerit. Eu ştiu că tot mă va iubi! 4. Voi fi găsit biruitor! Zidit în El. stai liniştit ‘Naintea Celui sfânt! Te-ncrede în El.2. La fiecare val şi vânt Stau ancorat de-al Său Cuvânt! 3. După-al Tău plac. umilit.O suflete. suflete.De mână du-mă.

”Pe veci cu Dumnezeu!”.„Pe veci cu Dumnezeu!” 1. Domnul mă salvează din orice-ntâmplări! 3.Pretutindeni cu Isus 1.Pretutindeni cu Isus eu merg voios. Frate şi salvare omului de jos! 254. 2. În lume cât trăiesc.Chiar când nu văd cărarea Pe und’ m-aştepţi. După-al Tău plac. Orişiunde merg cu El în pace sunt. .Pretutindeni cu Isus în clipa grea. Mi-ajunge-ncredinţarea Că Tu mă-ndrepţi! De mână du-mă. Condu-mă cum îţi place.Pretudindeni cu Isus cel adorat! Oamenii mă uită dar El niciodat’! De s-ar duce totul în adânc de mări. străin şi călător. aşa-i deviza mea. ia-mă lângă Tine Când cad zdrobit Şi-arată-mi ce e bine Când sunt orbit! 3. Să nu mă laşi! 2. Trec cu El prin văi de lacrimi bucuros! Fără El pe-acest pământ nu-s bucurii.Şi-n veac de veac! Eu singur nu pot face Nici chiar doi paşi. Harul Lui mă face azi să pot cânta! Cânt cu voie mare că veni Hristos.În haru-Ţi ocroteşte Inima mea Şi fă de-o linişteşte În vreme grea! O. Refren: Apărat de Isus sigur eu mă simt. Tată. În astă viaţă toată Şi-n veac de veac! 253. Lângă Domnul însă grija va pieri. Cuvântu-acesta-i farul meu şi noaptea-i steaua mea.

de mine El n-a uitat. iar bucuria mea În locuinţele cereşti la Tine-o voi avea! Pacea mea. la arcă iarăşi vin… Şi-n sufletu-mi mereu. când Îl strig în impas. 3. Mi-e dor de-oraşul uimitor.Aparţin lui Isus. scump Isus de Tine mi-este dor! 2. Domnul. un dor nepotolit. Tatăl meu e-Mpărat. Regele meu va veni. mă iubeşte.Spre cer mereu privesc. Mi-a promis că-ntr-o zi lângă mine va fi. 256.Sunt al Regelui meu. Ierusalim iubit! 3. fericire mi-a dat. Sunt un semn pentru dragostea Lui. Mulţumesc zi de zi Domnului. De multe ori mă socotesc ca şi sosit în ea! Şi-atunci mai mult mi-e dor. nu duc lipsă de nimic! 257. acolo-i ţara mea. pacea mea la Tine-o voi avea! 255. semn ceresc. cum mângâi tu-n dureri! 4.Întruna vreau să locuiesc cu-al meu Mântuitor! Scump Isus. eu voi fi cu Isus. Refren: Nu mă tem de nimic. Faţa Lui ne-ncetat voi vedea. Printre îngeri şi prinţi voi domni. sfânt oraş. El îmi spune din nou: “Nu te las!” 2. când. Ca şi-al lui Noe porumbel. Când sunt singur şi trist. aşa cum mi-a spus. Ierusalim iubit! Sfânt oraş. Harul Său revărsat. Doamne-ajută-mi Tu Ca tot spre Tine dorul meu să mi-l îndrept de-acu’! Scăparea Tu îmi eşti. Niciodată.Adesea în dureri.Aparţin lui Isus 1. Nesfârşită e dragostea Sa.Eu aştept marea zi. când cad şi când suspin.Pe veci cu Dumnezeu! O. ca pe seninul cer Se-arată-al păcii curcubeu cu scumpe mângâieri! Semn ceresc. sunt copil de-Mpărat. eu ştiu.Părintele meu e foarte bogat . El mă paşte.Domnu-i Păstorul meu (Canon) Domnu-i Păstorul meu chiar dacă sunt mic. În căminul de sus.

De s-ar fi putut schimba. Nu se schimbă Dumnezeu. ca fii de-Mpărat. Scrisă-n inimi. Nu-i nimeni să aibă mai mari bogăţii! 2. Legea Sa. Munţi şi ape şi pământ. Eu am fericirea că-s fiu de-Mpărat. curat Şi-a slavei coroană. N-ar fi fost nici Golgota. Suntem aşteptaţi în măreţul palat Ca rod al Golgotei. Universu-n veci va sta Sprijinit pe Legea Sa.Părintele meu e foarte bogat: Comorile lumii chiar El le-a creat! Al Lui e pământul şi veşnic va fi. Dumnezeu ne-a dăruit Un dreptar neprihănit Şi în veci de veci va sta. Legea Lui ne-a arătat Sfântă-n cer şi pe pământ. Mai mult ce-am visat voi avea prin Hristos: Veşmânt al dreptăţii.Aici pe pământ eu sunt peregrin.Deşi sunt născut ca om păcătos. Prin El poarta cerului ni s-a deschis.Din Sinai a răsunat 1. 3. ca fiu de-Mpărat! 4.Pe unicul Fiu la noi L-a trimis. . un veşmânt alb.Din Sinai a răsunat Glasul Domnului cel sfânt. Însă-n veci vor dăinui Legea Sa şi-al Său Cuvânt. Legea Sa. 258.Toate trec în veşnicii. 3. Veşnic este tronul Său.Am aflat al vieţii drum Din Sinai la Golgota. Astfel ştim că-n veci va sta Neclintită. Dar am un palat sus în cerul senin! Deşi câteodată pe cale-am oftat.1. 2. Dumnezeu e drept şi bun Şi aşa e Legea Sa.

şi-adevărat. căci iubeşte Tot Cuvântul. Şi temerea de Dumnezeu Conduce sigur pasul tău Spre ţara cea senină. Doamne. curat. Şi povaţă Înnoind întreaga viaţă. Şi Ţie azi mă-ncredinţez. 2. El este la-ndemâna ta.259. El va moşteni pământul! 3.Din inimă vreau să urmez Doar scumpă. Cine ţine Şi-mplineşte. Doar vinde tot şi vei avea Un minunat tezaur! Veşnic sfeşnic. Şi lămurit. Legea Ta Şi pilda ce ne-ai dat! Când m-ai chemat s-ascult de ea.Porunca Legii lui Hristos Preschimbă drumu-ntunecos În veşnică lumină. Îndrumare pe cărare Şi lumină Către patria divină! 260. necaz Sunt spre-ndreptarea mea! 3.Plăcută-i. . Dând hrană spre-ntărire! Iar rostul Lui e sfânt.Nimic nu m-ar mai ţine azi De-a nu Te asculta. Legea Ta. mai preţios Ca cel mai de preţ aur.Cuvântul Legii lui Isus 1. Când am văzut că griji. Cum nu Ţi-aş fi urmat? 2. Legea Ta! 1.Plăcută-i. Izvor de-ndreptăţire. Veşnic sfeşnic Îndrumare pe cărare.Cuvântul Legii lui Isus E adevăr venit de sus. Doamne.Cuvântul Legii lui Hristos E mult mai scump.

Părinte sfânt Şi dirijează-mi Tu pornirea. ce folos. nu binecuvântări.Voinţa-mi stă mereu în cale Să nu fac ce mi-ai poruncit Şi pofta cărnii-nşelătoare Mă duce-ades’ pe-un drum greşit… Am meritat de-atâtea ori Blestem. Să stăpâneşti fiinţa mea. Isuse-al meu! 262. Numai Ţie să-Ţi servesc! 2. Dacă-n viaţă n-am vrut să primesc Pe Isus Hristos!… 3. Dă-mi-le. Ce folos. Purtat de-un singur dor. Numai Tu. Isuse-nvaţă-mă. mărire.Bani. De-aceea mă încred Tine.Să păzesc. . Numai Tu. Legea Ta. Isuse-nvaţă-mă. Voia-Ţi sfântă vreau să-ndeplinesc. Să ai plăcere Tu de noi Iubit Mântuitor! 261. Vreau în veci.Şi-nfrunt atunci orice nevoi.Să păzesc. Tu-mi poţi ajuta! Refren: Vreau să fiu doar al Tău.Eu ştiu că mă conduci mai bine Decât eu însumi aş putea. Legea Ta s-o împlinesc. nu mă fericesc. Tu.Am lăsat tot ce e trecător. Aşa vreau să-Ţi urmez mereu.Tu eşti scăparea mea! 4. 3. Ajută-mi Tu. Ţie-n veci. Legea Ta! 1. Prin Duhul Tău şi-al Tău Cuvânt.Voinţa şi îndeplinirea 1.Voinţa şi îndeplinirea. Legea Ta. Ca-n toate să ajung să-Ţi plac Şi numai voia Ta s-o fac! 2.

Privesc la Tine. Să ‘nalţ mereu gândirea mea. Şi-n coroana slavei. Isuse.Tu să-mi fii. Acolo unde nu-i păcat. deci. Da. 265. ia-mi. cerul este uimitor.. Şi faţa Ta o caut! Iubesc din suflet Legea Ta. Dacă Domnul e-a ta desfătare . Să ‘nalţ mereu gândirea mea. poţi trăi frumos Dacă ai în suflet pacea lui Hristos! 2.Domnul ştie toate. Tu. pentru cel biruitor. Nici griji. nici suferinţă! O. El te va purta.. cât de mare. paşii mei. pentru cel biruitor Răsplata este mare! 264. fii. Pe-acest pământ un martor viu. Spre ceruri. prin credinţă. Nespus de sclipitoare. Spre ceruri... inima.Privesc la Tine. O. Domnul meu 1.Ca un râu de viaţă 1. prin credinţă! 3. greul. aur încercat. nu te-nspăimânta! Marea. Iubirea Ta o laud! Isuse-ajută-mă să-Ţi fiu Pe-acest pământ un martor viu.Mâna Lui te ţine.Condu.Chiar dacă lupta-i partea mea. în toate. veghează. Domnul meu. Doar trecând prin flăcări poţi să fii curat. Iubirea Ta s-o laud! 2. Roagă-te. Cine te va smulge de la braţul Său? 3. Cununa mă aşteaptă-n cer. Da. cât de greu.Ca un râu de viaţă este pacea ta Când asculţi de Domnul şi de Legea Sa! Plin de biruinţă. Răsplata este mare. Protector Şi Mângâietor! 263. Doamne. neclintit! Dragostea-I de Tată le-a îngăduit.

Isus m-ajută. 2. Dacă vrei să obţii biruinţă. Dacă celor sărmani le slujeşti. Dacă-L faci turnul tău de scăpare. Cu crucea-n spate.De-acum sunt gata ca jertfă sfântă. fii pregătit! 266. Eşti un fiu al lui Dumnezeu. Azi e timpul. 3.Domnul ne cheamă pe munte . căci mă-nţelege. Eu merg cu El pe calea Sa. Înving şi moartea şi suferinţa. De-acum sunt gata cum El cuvântă. Eu merg cu El pe calea Sa.De-acum sunt gata 1. Isus mi-e viaţa. Dacă spui adevărul mereu.De-acum sunt gata să merg în viaţă Cu El. Eu merg cu El pe calea Sa.Dacă eşti îmbrăcat cu iubire. 4. pe calea strâmtă. Dacă stai tare pân’ la sfârşit.Dacă-L cauţi pe Domnul oriunde. Dacă-L strigi ca un cerb însetat. El mi-este Rege. El mi-este Frate. 4. de mână şi faţă-n faţă. Dacă ştii să împarţi fericire.De-acum sunt gata să-mi spun credinţa. Fericire ai să găseşti. 3. 267. Prin credinţă vei fi salvat. Dacă El este aripa ta. În El am pacea şi biruinţa. 5.Dacă vrei să trăieşti prin credinţă. Dacă-n El lacrima-ţi vei ascunde. e-a mea speranţă. Eu merg cu El pe calea Sa. Dacă ţii Legea cu scumpătate.De-acum sunt gata s-ascult de Lege. Fericit poţi atunci cânta.Dacă faci totdeauna dreptate.Dacă Domnul e-a ta desfătare.1. 2.

Putere. Cine e gata sa urce Până la dragostea Sa? Golgota toată-i jertfire. Iată-ne-aici.Domnul ne cheamă pe munte. Viaţa la toţi sa ne dea. 2. Legea Ta sa urmăm. şi Dumnezeu a tot. E Domnul Savaot. Golgota să cântăm. bun Isus Te-aşteptăm! 268. Zori de lumină vestesc. Vrăjmaşul cel bătrân se crede-acum stăpân. iubire. Îzbânda întrupată! 3. Golgota sa cântăm. .Domnul ne cheamă la cruce.1. noi sperăm! 3.Cetate tare-i Dumnezeu şi armă-apărătoare! El ne ajută-n orice greu ce-ar vrea să ne doboare. Unde sunt cei ce-L măresc? Iată-ne-aici. El duce lupta toată! Şi-ntrebi tu cine-i El? El e Emanuel. el are din belşug. Valuri de har se pornesc.De-ar fi cu draci pământul plin ce-ar vrea să ne înghită. Domnul rosteşte poruncă.Tăria noastră nu-i de-ajuns şi-am fi răpuşi pe dată. mila Ta implorăm! Iată-ne-aici. Foc de dreptate ceresc. Legea din nou să ne dea.Cetate tare-i Dumnezeu 1. Domnul coboară-n mărire. Cer de minuni să ne dea. Cine ascultă şi vine? Iată pe nor slava Sa! Viaţa cea fără pieire. Nu ne-ndoim cât de puţin de-a noastră reuşită! Al răzvrătirii prinţ scrâşneşte-amar din dinţi. Dar pentru noi Hristos Isus. Iată-ne-aici. Unde sunt cei ce-L iubesc? Iată-ne-aici. Fără de margini. Cine e gata s-asculte Taina rostită de ea? Flăcări Sinaiul aruncă. Unde sunt cei ce-L doresc? Iată-ne-aici.Domnul ne cheamă la Sine. tot ce-ai spus. vicleşug. Dar Domnul e mai tare! 2.

Isuse bun. Mereu Tu Isuse mi-ai fost Şi mi-eşti sigur loc de salvat! . să-L lase cum e-n Carte! Cuvântul şi cu Duhul Sfânt ne sunt a noastră parte! Şi de-ar ameninţa chiar viaţa să ne ia Tiranul inamic.Iubit Isuse-al meu.Satana mult ar vrea Să trec de partea sa Şi să te las..Iubit Isuse-al meu 1.Să nu se-atingă de Cuvânt. Scriptura-l va zdrobi: Ea stă nebiruită 4. În trai curat şi sfânt După-al Tău plac!:) 4. de rău şi păcat.În Domnul găsesc adăpost De lume. În veac de veac! (:Fi-mi Tu coperământ.În Domnul găsesc adăpost 1. (:Tu..Al Tău vreau să rămân. Miel al lui Dumnezeu Mărit erou. De-aceea Te implor Să-mi fii Tu Protector În orice greu!:) 2. Am pe Isus!”:) 270.Şi-odată liberat De orişice păcat. sus. Spre Tine. (:Eu ochii mi-i ridic Şi vesel pot să zic: „De-azi moartea mi-e câştig. mare Dumnezeu Alungă pe cel rău Şi fă să fiu mereu Spre Tine-atras!:) 3. (:Tu-mi eşti Mântuitor.Dar oricât ar scrâşni. noi n-am pierdut nimic! Hristos e Domn şi-n moarte! 269. Condu-mă pe pământ. Al Tău.

pe veci cu Isus voi domni.Isuse-alor Tăi le promiţi Că îngeri trimiţi pentru ei Să-i scape când sunt năpădiţi De vipere.O. Vă-ndreptaţi spre Ghetsemani Când simţiţi ispita grea! Staţi în luptă cu Isus.Vă-ndreptaţi spre Ghetsemani! 1. Chiar munţii arunce-se-n mări. salvat. Strigat-am în griji şi necaz Iar Tu mi-ai răspuns iubitor: Te scap şi te ‘nalţ. Nu priviţi decât în sus. şi-am să fiu Salvat de-orice plăgi şi blestem! 3.Deci vină orice strâmtorări Şi urle Satana turbat. demoni sau de lei! 5. chiar din flăcări A cântat! 272. nu mă tem.Refren: Salvat. De zboară săgeţi. mereu. legat. Salvat. Eu ştiu că tot voi fi salvat! 271. Isus mi-este scut.Chiar sute şi mii de-ar cădea În stânga şi-n dreapta. Doamne-adăpost umbritor. salvat. De la Domnul învăţaţi Rugi fierbinţi să înălţaţi! 2. nu te las! 6. Isus este sprijinul meu! 4. Eu tot în credinţă voi sta. Ce durere-a suferit Pentru voi.De spaimele nopţii nu ştiu.Mergeţi iarăşi să-L vedeţi Judecat. cânta-voi şi-L voi preamări! 2.Jan Hus (Canon) Pe Jan Hus Pe rug l-au pus dar n-a cedat Chiar din flăcări. căci v-a iubit! De la Domnul învăţaţi . lovit.

Vă suiţi la Golgota Să-I aduceţi mulţumiri. Cu Isus. lupta cât de grea.Mergem înainte! 1. Niciodată-n luptă nu vom da ‘napoi! Răul sus pe cruce El l-a biruit. credincios! M-ajuţi ştiu bine. Părinte bun.Biruitorul luptă prin credinţă Şi răstigneşte firea lui cea rea. şi-l vom moşteni! 274.Crucea Lui cum s-o purtaţi! 3.Biruitorul 1. Ca un copil cuminte. Tu eşti cu mine . m-ajută şi pe mine. şi-o vom locui. Planul Său e împlinit. nu putem cădea! Ne-a promis o Ţară. Domnul e cu noi. El peste moarte are biruinţă Când vine Domnul plin de slava Sa! O. Ne-a promis un nume. El ne sprijineşte.Mergem înainte. Drumul spre victorii El ne-a pregătit. Noi suntem oştirea. Va birui cercări şi suferinţă Căci poartă crucea cu Hristos Isus. s-alerg pe drumul cel spinos! Să biruiesc. ce bogată.Mergem înainte. În veşnicie are să fie (:Cu bucurie încununat!:) 2. una-n bucurii… 3. Rege este El! În unire sfântă trecem zi de zi Una în durere. Învăţaţi cum să trăiţi! 273. Mergem înainte sub acelaşi steag! 2. Cântând.Mergem înainte spre acelaşi ţel. mă ţin legat de Tine. Ref: Iată se zăreşte al măririi prag.Biruitorul merge prin credinţă Şi va primi un loc în ceruri. nedespărţiţi. sus. Când El spune "S-a sfârşit". sfântă răsplată (:Primeşte-ndată de la Isus! :) 3.

Furtuna de-ar lovi 1. Ah.. Să speri. cum ne-a-nvăţat Scriptura! 2. “De unde ai primit puteri Să-nfrunţi atâtea mari dureri?” Iar el mi-a spus: "Nădejdea mea-i Hristos şi biruinţa Sa!" 2. să nu te laşi?" Iar el mi-a spus: "Nădejdea mea-i Hristos şi biruinţa Sa!" 3. Dar văd că nu se dă bătut! "De unde ai aşa curaj. Sorbind al lacrimii potir Cu paşi trudiţi.(:Înving prin Tine. E Adevăr preasfânt! Aici vom sta. Doamne. Nu sabia a biruit. Tu-mi dai puteri! :) 275.Furtuna de-ar lovi Şi gloata de-ar mugi.Când David şi cu Goliat (Canon) Când David şi cu Goliat s-au întâlnit şi s-au luptat. să lupţi. am găsit Putere până la sfârşit! Păstrează-n noi nădejdea Ta S-avem putere a lupta! 277. Cărarea duce sus. bunul Dumnezeu! 276. la cer! La Tine. nici pietricica ce-a lovit Ci singur. pe drum spinos..E-n inimă şi-n gând Pecetea Celui sfânt. Noi ştim că nu-i a noastră-nvăţătura! E-al Domnului Cuvânt. deseori.Îl văd adesea şi-l admir Pe-urmaşul lui Isus Hristos.Suntem cu toţii peregrini Prin valea negrelor dureri. O sabie purtând şi scut. simt cum rănile îl dor. Nimic nu va schimba învăţătura! Noi nu dorim s-avem .Îl văd în luptă. Deşi îngustă şi cu spini.Îl văd adesea şi-l admir 1.

. la vorba Ta. nu vezi cum loveşte Păcatul amar şi greu? Vezi inima-mi cum se căieşte. Iar pacea în suflet coboară Cu Tine sunt fericit! Te rog să rămâi lângă mine.Auzi. 2. Prin valuri. cum ne-a-nvăţat Scriptura! 278. Mânia furtunii nu poate lovi. preaiubit! Cu Tine Isuse.. urletul mării? 1. Nu ştim cum s-o oprim! Oare cum poţi dormi pe furtună? Chiar nu-Ţi pasă că pierim? Refren: Ah.Stăpâne. cum ne-a-nvăţat Scriptura! 3. Stânca mea.Isuse. fie orice-ar fi. e linişte iară. Domnul meu. urletul mării? Vezi cerul întunecat? De ce ne-ai lăsat disperării. Doamne. Toţi norii s-au risipit. urletul mãrii.Auzi. Căci Tu stăpâneşti chiar şi val şi vânt. Şi fiare şi demoni printr-un Cuvânt! În Tine mă-ncred cât voi trăi. Pe cel viclean îl ştim. Auzi oare plânsul meu? Trezeşte-Te Doamne şi-alungă Spaima ce m-a cuprins! Glasul Tău iadu-ntreg să străpungă Vrăjmaşul să-l văd învins! 3. N-am alt Mântuitor! Vreau să trec marea vieţii cu bine. sunt liniştit.Pe frunte-al Fiarei semn! Aici vom sta. Doamne.Plutim prin furtună . prin vânt sau nor. 279.De jertfă nu fugim. stã smerit… Când Tu porunceşti. Luptând cu-un duşman turbat? Căci moartea pe noi se răzbună. Dar vom urma cu drag învăţătura! Noi viaţa ne-am depus În mâna lui Isus! Aici vom sta.

Spre scumpa cetate cu porţi de-amarant! 2. plutim ne-ncetat. Se-arată peste noi al profeţiei semn! Cuvântul scris Se împlineşte-ntocmai cum a fost prezis. Harul Său îţi e de-ajuns! În strâmtori de neputinţă Ai în Golgota răspuns. Luptă până-n ultim ceas. Căci vrăjmaşul vieţii ştie Câtă vreme i-a rămas! 4. În faţă-ne farul sclipeşte voios.’Nainte cu Isus 1. noi nu disperăm: În portul odihnei curând ancorăm! Refren: Spre casa divină plutim ne-ncetat. Fii în toate veghetor! 281.Deşi noaptea-i neagră şi valul turbat Mugind. Să rămâi stăruitor. ‘Nainte cu Isus prin timp aşa solemn.Pe cărarea vieţii. 2. Edenul se-arată cu-al vieţii palat! Curând.1. 2. Luptă să-ţi păstrezi cununa.Îndrăzneşte cu credinţă. se frământă de vânturi mânat.’Nainte cu Isus prin orişice-ar veni! . e Domnul Hristos! 3.Plutim prin furtună.Îndrăzneşte cu credinţă! 1. 280. Prin noapte ne cheamă. sosim la uscat.Credincios întotdeauna. sosim la-al Său tron. Spre casa divină cu porţi de-amarant… De-i aspră cărarea. Căci ispite stau la pândă Să te prindă-n gheara lor! 3.Străbatem prin valuri.Spre-a intra-n Împărăţie. strâmtă. Tu rămâi în adevăr. în curând cu Isus pe alb nor Sosi-vom la Tatăl.

Purtat sunt prin har şi credinţă.Pe aripi de vultur 1. oricât de grei. Aripile Tale m-acopăr.Cu Tine. Isuse. De ei mereu să ne-amintim.. cu El vom birui! Cu dreapta Sa. M-ascund lângă inima Ta! 3.. zi de zi! Prin ani ce vin..Pe aripi de vultur purtat. Peste ultimul val de urgii. Iubirii să jertfim ca ei! 283.Vor fi eroi ce vor jertfi Totul Iubirii. În ultima mare strigare Făclie să fiu şi un glas! .. La fel ca ei şi noi să fim! 3. spre cer.Pe aripi de vultur purtat. Sub ele eu lupt şi slujesc. orice ceas. Îmi adun orice zi. Peste munţi. La fel ca ei şi noi să fim! 2. Cu preţul vieţii.. Ca pe aripi de vultur pornesc! Sub ele nu-i loc de rănire. drum curat. Aripile-s tari ce mă poartă Prin ultimul mare asalt! 2. Purtat până în veşnicii.Mai sunt eroi ce au aprins Focul credinţei de nestins.Au fost eroi 1.Nimic nu-i de temut. Tot mai sus până-n cerul înalt.’Nainte cu Isus pe-al veşniciei prag! Cu sânge El ne-a scris pe-al crucii Sale steag! El e cu noi! În marea luptă pentru cer nu dăm ‘napoi! 282. Văpăi din el să răspândim.Au fost eroi ce au durat. peste văi şi prăpăstii. Când păcatul pândeşte intrarea Şi cel rău să mă-nghită ar vrea.. Din noaptea strâmtorării El ne va scăpa! 3.

Căci noaptea lumii a sosit! Lumină eşti.Comoară ni-e al Tău Cuvânt.Tot mai sus mereu ne cheamă. Pe culmi de ceruri vom cânta: „Iubirea Lui ne-a salvat!” 2. Mântuirea la toţi s-o vestesc Şi-apoi. Pe aripi de vultur sosesc. Isus iubit. Noi urcăm zi de zi. Să nu ne-ndepărtăm de ea! 4. Veniţi degrabă Sub steagu-nsângerat. Isus iubit! 1. Ca un zbor luminos.Drumul sfintelor victorii 1.. Duce spre senine glorii Sub steagul lui Hristos! Refren: Hristos e Domnul. 284. deci Tu să vii! Cu braţul Tău să ne susţii! 2. Curaj ne dă şi Spirit Sfânt! De viclenia celui rău Să scapi acum poporul Tău! 3. Comoară-ai Tăi copii Îţi sunt! Din mâna Ta nu vom cădea! Prin harul Tău aici vom sta! 285.Pe mândri Tu să-i umileşti! Un sfânt popor să-Ţi curăţeşti.Aclamaţi Biruitorul . lângă porţile slavei. Să apărăm credinţa Ta. E Rege şi Păstor.Rămâi cu noi. N-avem nici un fel de teamă.Ne apără cu-al Tău Cuvânt. Spre marea izbândă Conduce-al Său popor.Am de dus peste zări veste bună. Cu El vom birui! 3.Drumul sfintelor victorii..Rămâi cu noi.

Mica picătură 1.Fiţi tari în credinţă.De pe sfinte ‘nălţimi! Iată. temerar! Ai Domnului martori şi vajnici eroi.Mica picătură .Fiţi tari în credinţă. se arată norul De strălucire plin! 286. fiţi tari! 288. Aproape-i al tihnei popas! 2. Şi treceţi de-al lumii hotar.Fiţi tari în credinţă. Isus a promis Că vine curând marea zi Când orice suspin pentru veci va fi stins. Urcaţi în genunchi. curând veţi vedea Pe Cel care vin pe nor! Să bateţi din palme strigând “osana”. Isus poarta ei v-a deschis. cu ochii spre ţel.. Isus va veni! Un ceas mai vegheaţi şi luptaţi! Răsplata curând de la El vom primi. Un cântec de drag şi de dor! Cu glas de arhanghel Isus va chema Pe robii cei harnici şi buni.Fiţi tari în credinţă. urmând voia Sa. Cununa e gata. Când iadul întreg năvălea către El.Cine vrea smerit să fie (Canon) Cine vrea smerit să fie Va domni în veşnicie! 287. Fiţi tari în credinţă. Isus credincios a rămas.Fiţi tari în credinţă! 1. spre ceruri priviţi. Mult nu va mai fi de trudit şi de plâns. Lumina pe frunţi va-nflori!. Acolo e locul promis! Cetatea de aur aşteaptă pe sfinţi. spre ceruri purtaţi. Pe pragul atâtor minuni! 4. În slavă. Fiţi tari în credinţă.. Fiţi tari în credinţă. Fiţi tari în credinţă. Isus a învins Şi voi veţi învinge prin har! 3. ne-aşteaptă pe noi.

când nori grei se strâng Mă-nalţ în credinţă.. Când Domnul mă poartă prin noapte şi zi? 2. Durerea dispare şi piere-orice nor! 3. 3.Scurta clipă zboară..Fii cu mintea trează. se-adună Stânca de mărgean... Vorbe de zidit Pot să dea lumină Celui rătăcit.. 2. Vezi ce-i bun sau rău! Domnul sigilează Caracterul tău! 289.Naşte un ocean. Se vor face pâini. 5.Lumina-i Hristos. Poţi să fii pătat… 4. Binecuvântate. Cuvântul ne spune că El e cu noi! Refren: Lumina mea-i El! De ce m-aş feri. 6. Când Domnul mă poartă prin noapte şi zi? Lumina mea-i El! De ce m-aş feri. .. Fir cu fir.Lumina-i Hristos 1.Lumina-i Hristos..Lumina-i Hristos. de ce să mă tem? Când dau de-ntuneric. Însă ea măsoară Drum de veşnicii.Mici ispite cheamă Inima-n păcat.. Dacă nu iei seamă. curajul nu-mi frâng… Căci unde tronează Hristos iubitor. Chiar de n-ai dori.Fapte mici de milă. pe El am să-L chem! El mi-e mântuire din griji şi nevoi.Boabe semănate De gingaşe mâini. puteri El îmi dă Să birui în lupta ce-n faţă ne stă! De-acum înainte spre El voi privi.

Sus.Stai tare-n ispite şi luptă contra lor.Tot mereu ‘nainte! Fii prin El desăvârşit! .Tot mereu ‘nainte! 291.Când tot prin credinţă vei fi biruitor.Simţi în tine Duhul Sfânt? . Căci cel ce se luptă e biruitor! Învinge duşmanul. tot mereu.Cel ce biruieşte va fi încoronat Şi va fi cu Domnul în ceruri ‘nălţat.Tot mereu ‘nainte! Auzi glasu-I blând. .Tot mereu ‘nainte! Oare n-auzi glasul Său? . viteaz luptător! Doar El este vrednic să fie-nălţat! (:Priveşte spre Domnul căci El te-a salvat! :) 292.Sus. spre bine pornit. Urăşte minciuna.Tot mereu ‘nainte! 3.Tot mereu ‘nainte! Duhul Sfânt îţi dă puteri. . . duios? . oaste-a lui Hristos.Tot mereu ‘nainte! Te atrage-al Său Cuvânt? . Acolo l-aşteaptă-un cămin fericit! (:Priveşte spre Domnul când eşti biruit! :) 4. tot mereu nainte! Doamne prin Cuvântul Tău du-mă pe căi sfinte! 2.Stai tare-n ispite! 1. (:Priveşte spre Domnul când eşti ispitit! :) 3. Te pleacă sub cruce. Grăbiţi şi vă-narmaţi! Sub steagul Său victorios .Căci El mă conduce prin noapte şi zi! 290.Tot mereu ‘nainte! Harul Său te-a sprijinit.Tot mereu ‘nainte! Să priveşti mereu spre cer! .Eşti aproape de Hristos? . .Dacă crezi în Dumnezeu.Dacă crezi în Dumnezeu 1. fii vajnic bărbat! (:Priveşte spre Domnul când eşti încercat!:) 2. oaste-a lui Hristos! 1. ai cugetul curat.Evită păcatul.Tot mereu ‘nainte! Tu urmează-I Lui pe veci! Tot mereu ‘nainte! Refren: Tot mereu. nu fi ne-nfrânat! Fii treaz totdeauna.Tot mereu ‘nainte! Tatăl sfânt te-ndeamnă deci.

Coste biruinţa preţul cel mai greu! Dacă chiar Satana ţi-ar porni război. Spre Isus priveşte şi nu da ‘napoi! 294.Nu ceda ispitei! 1. răsplătit vei fi! Rabdă.Fugi de răi tovarăşi. .Luptător al crucii. ţine-te curat. Isus vă v-ajuta! Ca pavăză şi coif luaţi Neprihănirea Sa! Cu dragoste şi zel Picioarele-ncălţaţi Şi nu veţi obosi defel Când steagul Lui purtaţi! 3. luptă orice-ar fi! Domnu-i lângă tine şi vei birui! 2. Şi nu vă temeţi de luptat Cu un vrăjmaş înfrânt! 2. Nu lăsa să-ţi piară teama de păcat! Chiar când în credinţă au rămas doar doi. Căci arzătoarele săgeţi Le stingeţi doar cu ea! În luptă când e greu Nu staţi descumpăniţi. Spre Isus priveşte şi nu da ‘napoi! Refren: Chiar zdrobit cu totul. Cu sabia lui Dumnezeu Luptaţi şi biruiţi! 293. Stai departe de păcat: Ai izbânda pregătită.Când te-atrage o ispită. Spre Isus priveşte. luptă tot mereu.Staţi tari şi vă rugaţi. şi nu da-napoi! 3.Nu ceda ispitei.La luptă v-avântaţi! Vă-ncingeţi ne-ncetat Cu adevărul sfânt. chiar când lumea te-ar batjocori! Să nu-ţi pierzi curajul când vezi lupta-n toi.Când te-atrage o ispită 1.Un singur scut aveţi: Credinţa-n jertfa Sa.

De mine răul stă lipit Şi fac mereu ce n-am dorit… 3. 2. Spre ţinta pusă de Isus.Demult mă lupt s-ajung mai sus. Te pândeşte pe cărare Ca un şarpe veninos! Simţi ispita câteodată Cum te-atrage în păcat? Depărtează-te îndată De terenul fermecat! 295.Dacă vrei cu-adevărat! Dacă vrei să-nvingi păcatul.Să te rogi fără-ncetare. Pe tronul Tău împărătesc.Când te cheamă pofta lumii. Aminteşte-ţi de Samson! 3. Las truda mea căci e-n zadar! La Tine-alerg.Demult mă lupt 1. N-asculta de glasul ei! De cărările minciunii Depărtează ochii tăi! Făr’ a Domnului tărie Nu rezistă nici un om! Dacă pildă vrei să-ţi fie. Poţi să nu i te supui! Numai tu eşti vinovatul. scump Isus.Şi chiar când vreau să biruiesc Şi binele să-l făptuiesc.Când prin credinţă Te zăresc. Dacă stai în calea lui! 2. Dar tot mereu greşeli mă-nving Şi ţinta nu pot s-o ating… Refren: În dorul meu de-a creşte-n har. Căci vrăjmaşu-i mânios. Tu să mă faci s-ajung mai sus.Un dor mă trage ne-ncetat Spre-o lume fără de păcat… Din tot ce-ar fi aicea jos Eu vreau viaţa cu Hristos! 4. Atunci mă rog mai călduros: . o.

Când te-apasă griji.Dacă crucea grea îţi pare 1.Dacă crucea grea îţi pare. Primeşte-mă la pieptul Tău! 2.Când sunt răpus 1. Isus Hristos! 296. Mai strâns mă prind de Dumnezeu. braţul protector.Când sunt răpus de vreun păcat Şi toate mă lovesc mereu. Isus.Când mă hrănesc cu rătăciri Şi-n beznă mă afund mai rău. . Fii credincios! În curând primeşti răsplata. Fii credincios! 2. Fii credincios! 4. Odihna sufletului meu. Fii credincios! În curând ai mângâiere. alerg la Dumnezeu. 3. Alerg. Fii credincios! Chiar când lacrima te doare. Oricât aş fi de întristat. Când nicăieri nu sunt primit.Când valul morţii m-a răpit Şi să-i rezist mi-e tot mai greu. Refren: Cetatea mea. Tu. Stâlp de foc şi nor. Fie lupta cât de-amară. Fii credincios! 3. Fii credincios! Domnul sfânt îţi dă putere. Stânca mea de har. Fii credincios! Chiar înfrânt te scoală iară.Ajută-mi Tu.De-ar părea că-nvinge Satan. Fii credincios! 297. durere. Fii credincios! Refren: Poartă-ţi crucea cu plăcere.

4. Sub el credinţa ne strânge! Porunca Lui ne-a luminat. Cerul Cuvântul ţi-a dat. Credinţa-n Domnul învinge! Hristos în El ne va păstra. Mustrarea crucii ne-a-ndemnat. Sub steagul stropit de sânge! Din praful vremii l-am salvat. Doar prin credinţă vei sta.Oricum va fi. iubirea Sa.Când nu găsesc în ochi priviri. Mai puternic decât cel mai aprig tăiş . Drumul ţi-a fost pregătit.Când neputinţa m-a cuprins Şi mă zdrobeşte ca un leu. De luptă nu ne vom plânge! 3. 298. Pentru vremea de-acum harul ţi-este deplin. Luptăm. Crucea nicicum n-o uita! Ca bun luptător după chipul divin. de măreţ seceriş. Ne vor păzi în vreme rea. luptăm şi azi.Pentru ceasul de-acum. orice-ar urma. 2.Ca să fii bun creştin. Văd farul Golgotei aprins Şi mă predau lui Dumnezeu.Sub steagul alb ne-am adunat. Un ajutor potrivit. Refren: Fii luptător întru Hristos.Ca să fii bun creştin 1. prin har. Umil mă-ndrept spre Dumnezeu. Cu noi e Domnul cel viteaz. fii veşnic treaz. Nădejdea nu se va stinge! Cuvântul Lui. Nimic nu ne va atinge! 2.Oricum va fi 1. după chipul divin.Luptăm demult. totdeauna! Nu vom avea nici un răgaz. Dar vom obţine cununa! Încinge-te. El va învinge furtuna! 299.

Noaptea.Domnul ne iubeşte. casa ni-e sus! Orice s-ar întâmpla. casa ni-e sus! Puţin mai e de dus povara de nespus. Dar mergem cu Isus. Domnul ne-ntăreşte.Noi călători suntem. oricât ar fi de greu! Valea morţii părăsim. 3. casa ni-e sus! 3. Drumul. sculaţi! . Lupta credinţei nu-i grea. pe lemn. Semenul tău va vedea. niciodată nu cedăm! 3. Isus ne va chema. casa ni-e sus! Spre casă ne-ndreptăm.Dacă Domnul. pentru tine-a murit. casa ni-e sus! Deşi e calea grea. Faţa ta va purta chipul Său strălucit.Dacă suntem goniţi.Ziua iar se stinge. casa ni-e sus! Când lupta va-nceta. nimeni nu se plânge. drumul aspru toţi îl ştim! 2. casa ni-e sus! 4. Spre El ne-om îndrepta.Este genunchiul plecat.Cerul ne tot cheamă. 300. nemurire vom primi! 301. casa ni-e sus! Acolo-om fi iubiţi. oricât ar fi de grea! Ca valdenzii ştim a fi. casa ni-e sus! 2. El ne va-ncununa.Cerul ne tot cheamă 1. În lumina lor umblăm. crucea vom îndura: La cer ne duce ea.Noi călători suntem 1. Ştim ca ei a şi muri. dar: casa ni-e sus! Vom birui prin har. creştini.Priviţi ’nainte. Lupta. Printre stânci mereu suim. Niciodată. oricât ar fi de grea! Candele cu noi purtăm. Drumul aspru. casa ni-e sus! Cu noi e Dumnezeu. Răsplătire. casa ni-e sus! 302.Voi. pe noi ne va salva.De ne-o urma cel rău. n-avem nici o teamă.

Nu-n zadar e ruga ta: Domnu-aude şi-ţi răspunde. Căci avem curaj cu Hristos! Noi vom birui. peste orice praguri. Renăscut sunt. Tot cu El în ultimul asalt! Înainte. Cad zdrobit. împovărat. Cine oare m-ar scăpa? Doamne-ndură-Te de mine Când m-agăţ de crucea Ta! Refren: Ai răbdare.1. Cu Hristos. chiar de vom muri. Isuse Nu mai sunt îngrijorat. Îndoiala nu mă-nvinge. ostaşii Domului sub steaguri. printre-nvingători Vreau să cânt cu-al Domnului popor! 303. Chinuit de îndoială Şi de cuget apăsat… Când vrăjmaşul mă condamnă. prin credinţă. Isuse. supremul Comandant! 2. Isuse 1. ştiu prea bine.Voi. sculaţi.Să pornim în marş ca viteji ostaşi. De păcat eliberat. Eu de cruce stau legat! Păcătos sunt.Doar în Dumnezeu mă încred şi eu Şi primesc mereu ajutor! Printre luptători.Tot privindu-mă pe mine Nu credeam să fiu salvat.Lângă crucea Ta. . Pacea Lui te va afla! 2. Gata să luptaţi pentru El! Faceţi din Cuvânt şi din Spirit Sfânt Strălucite săbii de oţel! Refren: Sus. Dar un păcătos iertat… 3.Lângă crucea Ta. ai răbdare. Adevărul e mai preţios! 3. creştini. steagul ridicaţi.Lângă crucea Ta.

De vrei să fii biruitor 1. Cununa vei primi! 305. Şi-atunci când lupta s-o sfârşi. Dar căzând zdrobit la cruce. Cu El poţi să-i înfrunţi! 3. încrezător.. Sau fug de crucea de purtat .Sunt eu creştin adevărat. Priveşte la Hristos! Să-ţi fie spadă-al Său Cuvânt Şi steag victorios! Lovit şi chiar căzut. Domnul pace îţi va da! 304.Întuneric şi-ndoială Pot să fie-n jurul tău. Câtă pace.Sunt eu creştin adevărat? 1.Prin orice-ar fi să treci. luptând. fericire! Pentru veci.Hrăneşte-ţi sufletul în zori Cu psalmi şi rugăciuni! Păşeşte-n front. cum de m-ai iubit?. Ispita s-o respingi....De vrei să fii biruitor. Cu îngerii cei buni! Păcatul să-l învingi. Nu te teme de cel rău. fii preamărit! 4. Înalţă demn şi curajos Credinţa lui Hristos! 2. Chiar de-i slabă ruga ta! Crucea-nseamnă biruinţă. O luptă ai de dus: Te-nscrie azi ca luptător În oastea lui Isus! Şi lupta nu e grea Când stai de partea Sa.Dar acum privesc la Tine Şi-nţeleg că sunt iertat! Stau la cruce cu uimire Doamne. Să nu te dai bătut! Duşmani pot fi oricât de mulţi. Ai răbdare în credinţă. Ostaş al lui Hristos.

Cu orice preţ să cuceresc Locaşul cel de sus. Tu m-ai primit acasă. Vor străluci ca El! 306.Aştept să fiu luat la cer Pe pat comod de flori. Isuse! 1. Plângând. Ca fiu al Tău.În noaptea lumii.De n-aş avea în Domnul mângâiere… 1. 5. să biruiesc.De Legea Ta ascult cu voioşie. în valea umbrei morţii reci. zadarnic tot aş căuta. Aici. 2. În bucuria Ta! 307. Până ce ochii mei Te vor vedea. 4. Ajută-mi scump Isus.Ca orice om fricos? 2. Numai Tu. Mi-ai dat un nou veşmânt. Atunci voi fi cu Tine pe vecie. N-ar fi scăpare-n veci. Nu daţi deloc ‘napoi! Curând aveţi să câştigaţi Cununa de eroi. Căci m-ai născut din nou prin Legământ. vreau să lupt.De n-aş avea în Domnul mângâiere.Căci Domnul vine în curând. În slava lui din cer. Şi cei ce au trăit luptând.Da. Când alţii luptă până pier Dar sunt biruitori? 3. fără de lumină. Cere s-o primeşti! . bucurii nespuse Şi podoabă mi-eşti! Inima-mi Te-aşteaptă şi spre Tin’ se-ndreaptă.Cântarea mea spre Tine se înalţă. 4. Prin harul Lui de nu mi-ar da putere.Porniţi ‘nainte şi luptaţi.Numai Tu. Căci n-aş găsi iubire-aşa deplină Cum e iubirea Sa! 3. Isuse.

Dă-mi până la sfârşit Lumina Ta! 3. mult chinuitoare. scump Hristos. Tu singur.Mai lângă tronul Tău .Sub a Ta umbrire aflu ocrotire Chiar când lumea-i rea! Şi de mă-nconjoară noapte şi ocară. Tu le izgoneşti! În dureri dai mângâieri. Să fii speranţa mea Eu Te implor! O Stâncă de-adăpost În suferinţi îmi eşti. Eşti la dreapta mea! Vină-n zări ameninţări.Bucurii nespuse numai Tu.În deznădejdea grea Stăruitor. De ce m-aş zbuciuma? M-ajută-n greu necaz Iubirea Sa. Din ispita cea mai mare Eşti a mea salvare! 3.Numai Tu îmi eşti de-acu’ Tot avutul şi iubirea. Şi mila cui s-aştept De-s prigonit? Hristos mă cheamă azi. Tu îmi dai şi-n suferinţă Imn de biruinţă! 308. 309.Spre cine să mă-ndrept? 1. Mă mântuieşti. Cel ce-ai suferit Pierind de vina mea. 2.Spre cine să mă-ndrept Când sunt zdrobit. Tu mi-eşti mântuirea! 2. Tu. Isuse. Poţi să făureşti! Duhuri de-ntristare.Când valuri de-ncercări Mă copleşesc Şi mii de întrebări Mă chinuiesc.

La tristu-mi căpătâi Tu Te cobori. Ceresc balsam în sufletu-mi rănit.. 2. 2. În clipa grea. Prieten bun şi pururi credincios. 3. Cu mâna Ta poţi şterge plânsul meu. Eşti pacea mea. sunt astăzi liniştit.. Şi duci prin porţi cereşti. pe veci. şi azi ca şi-n trecut. Tu mă iubeşti. Aşa înviorat îndrept neîncetat Mai lângă tronul Tău. sufletul meu.Ca Iacob în pustiu când plâng de dor. Mai lângă tronul Tău. curând Te voi vedea. Tu.Eşti pacea mea. pasul meu a obosit. Mai lângă tronul Tău. Prieten bun. pe drumul cel spinos.. 310..Eşti pacea mea. cu Dumnezeu. al meu adânc suspin! 3. Tu eşti de partea mea! Iubirea Ta veghează al meu pas Şi crucea grea voios o voi purta.Oricât aş fi de rău... sufletul meu.. Mă-ndreaptă spre liman.1.. Isuse-n orice ceas.. În faţa mea e-un ţărm necunoscut Şi-n noapte. . Eşti pacea mea!.Eşti pacea mea când timpu-i pe sfârşit! Curând voi fi.. pe aripi îngereşti.. Isus iubit.Mai lângă tronul Tău.Eşti pacea mea! 1.. Cu glasul Tău divin Alină. sufletul meu. sufletul meu Se-avântă tot mereu prin orice greu. Lumina Ta e far. Mă strângi la pieptul Tău şi mă-ncălzeşti.

printre suspine. Să-Ţi înalţ. . fii liniştită.Când te-apasă greutăţi 1. Din adâncuri de genuni. pacea mea! 311. Isuse. Slavă Ţie! 3.Dacă suferi pe nedrept.Te-aştept cu dor.Cum doreşte cerbul apa Din izvor răcoritor. Pe aripi de rugăciuni.Suflete. Se înalţă către stele Visul mântuirii mele. Astfel sufletu-mi tânjeşte După-al său Mântuitor. 2. Inimă. Vezi durerea lui Isus Pentru tine suferită… Pleacă-te în adorare Celui care-ţi dă răbdare! 2. Căci prin El eşti mântuită! Chiar şi-n mare suferinţă Poţi învinge prin credinţă! 3.Doar sub crucea lui Isus Poţi găsi acea putere Să iubeşti şi pe duşmani Şi să-nfrunţi orice durere! Veşnicia nu va pierde Cine-n Domnul se încrede! 312. de ce te tulburi Şi gemi în lăuntrul meu? Pune-ţi dar nădejdea toată Doar în viul Dumnezeu! El e mântuirea ta. Slavă Ţie. De Locaşul Tău mi-e dor. Inimă.Cum doreşte cerbul apa 1. Iată hrana ce-o primesc Când mă-ntreabă hulitorii: “Unde-i Tatăl tău ceresc?” Suferind ocara lor.Când te-apasă greutăţi.Lacrimi multe şi suspine. fii liniştită. Ai încredere în El.

Doamne. 3. Am viaţa fericită. în ziua răzbunării. Am sorbit fărădelegea. singuri nu ne lăsa! 2. să te lumine! 313. Dar prin valuri de-ntuneric căutăm al Tău har.Doamne. Doamne.Până când mai suferi.Iarăşi Îl vei lăuda Când Îşi va-ndrepta spre tine Faţa Lui. câtă suferinţă! 1.Doamne. Cu îngerii Îţi voi cânta. Mi-e inima rănită.Te simţim alături. Dar cu Isus. sus pe cruce răstignit! Câte vaiuri sunt pe lume. toate-n Tine au izbit… Nu-nţelegem cum vei scoate pasul nostru din noroi.Lovit de viscol şi furtuni. Refren: Odată mă voi bucura Acolo sus. tot paharul ei amar.Un vis prea scurt şi ne-nţeles E-a mea călătorie… Spre noi locaşuri gându-ades’ Mă poartă-n veşnicie.Un vis prea scurt 1. Prieten bun. căutând spre crucea Ta: Printre gropi. cine poartă vina chinului nemângâiat? Singuri ne-am străpuns de moarte când pe Tine Te-am lăsat. 3.Deşi în beznă locuiesc. Şi. Doamne. în casa Ta. printre ruine. Isuse. 2. să vedem slava Ta! . câtă suferinţă este astăzi pe pământ! Strigă lacrima durerii pân’ la tronul Tău preasfânt! Trecem valea umbrei morţii. nedreptatea pe pământ? Sună trâmbiţa-nvierii peste moarte şi mormânt! Smulge tot din rădăcină şi nici ramuri nu lăsa. Însă nu mai suntem singuri dacă Tu eşti cu noi! 4. În suflet am lumină Atunci când altora vestesc Iubirea Ta divină. 314. numai Ţie.

De El nu te-ai despărţi! 3. De ce plâns de-amar şi dor? De ce griji chinuitoare Când avem Mântuitor?… Numai Lui.De ce lacrimi arzătoare? 1.Când val de durere mă poartă spre cer.Când val de durere mă poartă spre cer 1. Şi te-asigur.Deşi încercări încă multe-or veni Şi-n beznă mă trage cel rău. în rău şi-n bine. Nu te va-nşela defel! O. 2. Oricât mi-ar fi pasul de greu. Cu cei înviaţi fericit voi cânta: Este pace în sufletul meu! .Tot avântul şi puterea Să le pui în slujba Sa! El îţi vindecă durerea. Vino dar la Tatăl sfânt: Viaţa fără El e-amară. Un cuvânt de ţi-ar vorbi. El îţi şterge lacrima… Când Isus făgăduieşte. El cu braţul Său te ţine Orişice s-ar întâmpla. Credincios de-I vei urma.Privesc către cer şi aştept ziua Ta. Isus îmi şopteşte că-n El pot să sper! Este pace în sufletul meu! Refren: Cu Isus nu mi-e greu.De ce lacrimi arzătoare. învaţă de-L iubeşte Tot cum te-a iubit şi El. viaţa toată. Să fiu printre îngeri şi eu. Dar cu El.315. Eu ştiu că voi fi cu Isus într-o zi! Este pace în sufletul meu! 3. 316.Lasă tot ce te-nconjoară. vezi-L doar o dată. rai pe pământ! Vino. Este pace în sufletul meu! 2.

Harul Lui îţi e de-ajuns. Dumnezeu le vede. 318. Când priveşti la Golgota. Doar în El te-ncrede! 3.Când necazuri întâlneşti. necazuri.Sfântă pace şi lumină. Când de El te laşi condus! Lacrimi. Crede-n mare mila Sa.Când te-nşală lumea rea.Suferinţa-ţi dă răbdare. Când speranţa ta deplină De Isus ai ancorat. Căci şi Eu am biruit!” 3.317. Când ai ţintă pe Isus. .Când ţi-e lupta în zadar. El te-ndeamnă: „Îndrăzneşte. trudă. Dacă-L chemi pe-al Tău Isus. Nu e greu să biruieşti. 2. Biruinţa e-n Hristos! Suferinţi. Doar în El te-ncrede! 2. Doar în El te-ncrede! Refren: Mari cercări de te-au pătruns. Valul urii nu te-atinge. Toate nu-s decât o umbră.Suferinţa nu te-nvinge 1. Suflet scump şi credincios! Nu ceda în încercare. Dacă-aproape ţi-e Hristos. noapte sumbră De lovesc făptura ta. Biruinţă ai aflat.Când necazuri întâlneşti 1. Îndoiala de pândeşte Şi curajul de-i sfârşit.Suferinţa nu te-nvinge. Fugi la rugă iar şi iar. Răsplătiri nemaivisate Moştenirea ta vor fi. moarte Pentru veci se vor sfârşi. Dacă mergi cu-al Tău Isus.

vino la Domnul! Viitorul trist de îţi apare. Fă-ţi prieten pe Hristos. mergi cu Isus întruna: Numai pe urmele Sale poţi dobândi cununa. roagă-te şi fii tare.Laudă astăzi pe Domnul. vino la Domnul! Când dureri şi grijile te-alungă. Vino la Domnul. laudă-L printre lacrimi! Refren: Drumul slavei trece şi pe la cruce.Dacă viaţa-i pe sfârşit. Vino la Domnul Isus! 3.Domnul ţi-ntinde aproape mâinile Sale bune.Laudă astăzi pe Domnul! 1. Nu fi deznădăjduit.Când fiorul morţii te-mpresoară.Obosit şi frânt de cale lungă. Vino la Domnul.Doar în El te-ncrede! 4. Doar în El te-ncrede! 319. 2.Când izvor de lacrimi se porneşte. vino la Domnul! De păcate chipul de roşeşte.Când se-adună nori de tulburare. N-ai alt prieten mai bun A Lui mână pururi e întinsă. suflet zdrobit de patimi. Vino la Domnul Isus! 4.Mare să-ţi fie credinţa.Nu e spre cer altă cale. 320. Laudă-L printre suspine. Scumpe-s oftările toate spuse în rugăciune. Credincioşii ştiu în genunchi să-l urce. 4. vino la Domnul. vino la Domnul! .Obosit şi frânt de cale lungă 1. Vino la Domnul. Vino la Domnul Isus! 2. Vino la Domnul. Vino la Domnul Isus! Refren: Vino la Domnul. ea îţi va da răbdare! 3. Nu ocoli suferinţa.

Refren: Eu vin la Tine. Cum niciunde nu-i. Cu pacea Lui! 2.Când nimeni nu m-ajută În clipe de-ncercare. Cu pacea Lui! 322. pacea Lui! 3. Hristos a venit Cu pacea Lui! Din greul păcat Salvare ne-a dat. Am pacea Lui! Zvârlit în văpăi Şi-n groapa cu lei.Al meu bun Isus Nădejde-a adus Cu pacea Lui! În luptă de-aş fi. De teamă n-aş şti Cu pacea Lui! 4. Vino la Domnul Isus! 321. Ah. Doamne. Eu am ne-ncetat. Ah.Când nimeni nu m-ajută 1.Azi vine Isus.Ne-a dat pacea Lui.De voieşti a sfinţilor coroană. Am pacea Lui! 5. O dă orişicui. pacea Lui! Şi-n dragostea Lui. .Din cerul slăvit 1. Doar Tu mi-eşti bucurie.Din cerul slăvit.De sunt încercat. Azi vine de sus. Cu pacea Lui! În inima mea Şi-n inima ta. Când nimeni nu-nţelege A inimii oftare.

pe toate le ştii. spre ceruri. (:Ochiul Lui toate le-alină.Când nu Te am pe Tine Mi-e viaţa înnorată Şi-n dorul meu Te caut Cu inimă curată. Căci inima. Inima-mi plânge în piept. Cerul mereu te-a iubit.De sus. Mai mult decât ai gândit. Doamne.Lucrează-n mine. din slava senină 1. 323. 3. Cu dor mi se avântă. Câte dureri vor mai fi. Mai mult de-atât ce mai vrei?:) 3.. Doamne. Când vede plânşi ochii tăi. Chiar şi-n amare furtuni. Voinţa Ta cea sfântă.Doamne. din slava senină. pe Tine Te-aştept! 1. Doar Tu mă mântuieşti! 2. Tu poţi să faci mari minuni! 2.De sus.. Tatăl priveşte spre-ai Săi. . (:Ah.Doamne.Iar când în ceasuri supreme.Când strigi tu plin de durere. (:Domnul e-al tău totdeauna. Mai mult de-atât ce mai vrei?:) 4. Mai mult de-atât ce mai vrei?:) 2.Izvor de bogăţii cereşti. Nu ştii nici ce să mai ceri. când lacrimi se strâng.Chiar când vuieşte furtuna Şi fierb duşmanii cei răi.Oricât de greu încercat. Domnul. Mai mult de-atât ce mai vrei?:) 324. (:Domnu-ţi dă blând mângâiere. nu te teme. crede-n El. pe Tine Te-aştept. Plânge cu cei care plâng. Singur tu nu eşti lăsat.

Aripi dă-mi. 3. Tu ne-ai condus pe pământ. Isuse-ntre noi.Tată..Aripi dă-mi. Isus iubit. Până când va înceta Valul ultimei urgii! 2. . Cu-ndurare să mă ţii. Cu dreapta-Ţi ne condu. Dacă Isus Hristos Nu e cu noi.3.Vino. Să ne mângâi în nevoi. toţi Te rugăm. toţi Te rugăm! 1. În Tine doar sperăm. Să fim purtaţi de-acu’ Pe netezi căi. Pân’ la tronul Tău să zbor. nu ne lăsa! În Tine doar sperăm şi-n mila Ta! 2. Ne-nvaţă să primim Răbdarea Ta! 326. Tu eşti apărarea mea! Mângâierea-n orice greu Este sub aripa Ta! Singur Tu să nu mă laşi. Tot Tu ne dai cerul sfânt! Să trecem noaptea cea grea.. Ne-ajută când strigăm Azi în nevoi! Refren: Tată toţi Te rugăm.Tată.Pe Tine Te mărim Chiar dacă suferim. Nu am alt sprijinitor! Mă ascund la dreapta Ta.Nu cunosc alt Dumnezeu. Ape mari m-au copleşit.Trist e şi-ntunecos Drumul îngust. 4.Al Tău har dă-ni-l Tu. Lasă-ne dragostea Ta! 325. Isus iubit 1. spinos.

El vede că s-au abătut cu toţi din drumul drept.Ocara lumii e prea rea Şi-mi face drumul lung şi greu.Prieteni buni m-au renegat..De-aceea vreau să ştiu oricând Că fac. cu glasul Tău ceresc. Să dai răsplata tuturor: Odihna şi cununa Ta! 328. Aşteaptă oameni înţelepţi.. 2.Deşi e lumea plină de minuni în jurul său.Dreapta Ta mă va ‘nălţa. Toţi în păcat s-au rătăcit. Mult mai mult decât aştept. Dispreţul ei m-ar onora Doar dacă-mi spui că sunt al Tău.La-ndemâna celui rău. că nu ştiu ce fac Şi dă-mi putere să-i iubesc! 4. iartă-i. voia Ta Şi-n lanţuri vreau să pot să cânt.Un singur lucru îmi doresc 1. Vrăjmaşii răi mă prigonesc. 3. Că sunt şi eu pe placul Tău! 2. Domnul meu: Să-mi spui. Ca să cânt cu gura mea Faptele-Ţi dumnezeieşti! 327. Într-o lume de vrăjmaşi. N-au minte oare-aceşti mişei de rod pe cei smeriţi . nu-i nici un înţelept. Căci Tu îmi umpli inima..Un singur lucru îmi doresc Şi-l cer fierbinte. O.Aştept venirea Ta cu dor Când drepţii Tăi vor tresălta. Isuse. Nebunul totuşi zice: “Nu există Dumnezeu!” Dar Tatăl bun. de El căutători. Fără ajutorul Tău! 3.Deşi e lumea plină de minuni 1. 5. Tu eşti sfânt şi bun şi drept! Prin neprihănirea Ta Sufletul să-mi înfloreşti. Eu sunt slab ‘naintea Ta.. privind spre noi cu ochi pătrunzători.

Şi bucurii revarsă peste tot poporul Tău! 329. Căci râvna pentru Casa Ta E tot ce am mai sfânt! 3.Doamne-ntinde palma Ta! 1. Contra urii celui rău Numai Tu eşti scutul meu! Fără Tine sunt pierdut. Dar nu uit Legea Ta. neştiut.Sunt zi de zi batjocorit.Doamne-ntinde palma Ta Şi ascunde-mă în ea. Orice mi s-ar întâmpla. Chiar dacă răii propăşesc pe culmi de Babilon.O. inima: Tu ştii al ei frământ. Ca s-ating cerescul mal! 2. pentru slava Ta Sunt gata ca să mor! Cel rău pândeşte viaţa mea. Dintre valuri Tu mă scoţi Şi pe-aripa Ta mă porţi! 330. căci Dumnezeu e Domn. dă-ne izbăviri. 3. Mustră Tu al urii val. Doamne.Doamne-ntinde braţul Tău Şi m-acoperă mereu.. Doamne.Vino. Până trece vremea grea Numai Tu eşti pacea mea! Ah.. .Şi nu se-nchină lui Hristos să fie mântuiţi? 3.O. Eu nădejdea-n Tine-mi pun. Prin pustiuri. pentru slava Ta 1. Tu.Dar ei s-or îngrozi cu toţi. Ştiu că eşti la dreapta mea. Crunt lovesc al meu catarg. Tot ce fac şi tot ce spun Prin credinţă Îţi supun. zideşte-ne din nou. O. furtuni mă prind în larg. Doar prin har venit din cer Pot să lupt şi pot să sper.Ascultă-mi. Prieten bun. Doamne. Doamne. Dar Tu mi-eşti Salvator! 2.

O. 332. să fac un singur pas.Te scoală. condu-mă Tu! Revarsă-n mine azi speranţe noi.De suntem singuri. condu-mă Tu! Decât să cad trudind fără răgaz.Chiar printre stânci. Rămâi la dreapta mea! 4. condu-mă Tu! Până voi fi ajuns la Tine-n cer. Destul atunci să fac un singur pas. eu nu voi fi pierdut. 2. în lanţuri de dureri. Să faci dreptate celor buni.Rămâi cu noi! 1. .Eu ştiu că nu m-ai părăsit. Destul să văd. o.Nu mă lăsa în lacrimi şi nevoi. condu-mă Tu! Azi sfatul Tău e tot ce mi-a rămas. ce mult ne este dor! Când toate trec pe ce ne-om sprijini? Tu eşti nădejdea. Mângâietor în orice-am suferi. Tu. 3. Ca să ne vindeci pieptul de oftat. condu-mă Tu! Când totu-i trist. condu-mă Tu! Când vocea ta aud în orice ceas. condu-mă Tu! Când neguri vin. Tu eşti nădejdea nu ne părăsi! 3.În suferinţi. 4. blândă stea. scump Mântuitor! De pacea Ta.Rămâi cu noi. condu-mă Tu! Doar mila Ta mă scoate din impas. 1. nu ne părăsi! 2. Destul acum să fac un singur pas. Să vii cu răsplătiri! 331.Rămâi cu noi. fără harul Tău. condu-mă Tu! Sunt orb şi gol. Destul acum să fac un singur pas. Cum să luptăm cu ura celui rău? Când a-nceput furtuna a mugi.Până acum cu dor eu nu Ţi-am zis condu-mă Tu! Căci eu voiam un drum de tot deschis. Doamne. pe drum necunoscut. 5. să răzbuni Pe sfinţii Tăi martiri. iubit Mântuitor. de-aceea nu Te las. speranţele când mor. blândă Stea.O. Destul acum să fac un singur pas. Medic minunat.

căci poţi s-o curăţeşti. nu ne părăsi! 333. . inima mea… 2.Inima mea de-acum Ţi-o dăruiesc 1. căci El ne-a iubit: Pe când ca vrăjmaşi noi L-am răstignit.Când Domnul Hristos Se pleacă spre noi Ne este-ajutor şi scut în nevoi. Şi orice-ar veni. Căci doar în Tine sper! De lumea rea vreau să mă dezlipesc Şi să m-avânt spre cer… Ai câştigat-o prin durere. nu cedaţi.Inima mea… de-acum Ţi-o dăruiesc. Şi-i plină de păcate grele. Şi-al morţii bold. luptaţi. Lacrimi. o.Rămânem în El. Inima mea. Rămânem cu El.Inima mea era ca de granit. şi nu vom pieri! 2. Doamne. Inima mea… inima mea… 3. amaruri.De-accea-ndrăzniţi. să vină-orice atunci.Tu eşti nădejdea. la Domnul strigaţi! Isus e în stare s-ajute-n nevoi. de tot mi s-a zdrobit.Când vin încercări şi pier bucurii. El făgăduieşte: "În veci sunt cu voi!" 334. tot nu ne va-ngrozi. El ni-e Dumnezeul. Tu eşti nădejdea.Inima mea. şi chiar de-am muri. s-o primeşti. Prin neguri de-am trece. bunul nostru Păstor! 3. ni se par mai dulci. nu ne părăsi! 4. Deşi curată nu-i… Să n-o respingi. Slăvit fie Domnul de orice popor! Ce viaţă bogată dă El tuturor! 4.Când eşti cu noi. Ne-ncredem în El. Acum ea s-a schimbat… Prin suferinţi. Ţi-o-nchin azi Doamne cu plăcere. chiar lacrimi de-or fi! Spre Domnul ne-ntoarcem cerând ajutor. Şi poţi să Ţi-o supui… Se fierb în ea tot pofte rele.Când Domnul Hristos Se pleacă spre noi 1.

inima mea! 335. Toată inima să-mi fie Plină de Cuvântul Tău Şi nădejdea mântuirii Să inunde pieptul meu! 4. fii al meu Stăpân! Eu Te voi urma întruna.Stă într-un tremurat… Se vaită sub o grea durere Strigând: “Ah.Inima mea. Vreau să fiu al Tău! Tot ce am. Azi a găsit în răn’le Tale Şi mângâiere şi scăpare. spal-o de-orice rău. ah. Înaintea Ta mă plec! Bucuria mea e-n Tine. Doamne. Doamne.Îţi predau întreaga viaţă. Ca-n ea să locuieşti! Pe Tine doar să Te dorească. cu trup şi suflet. Vreau să fie-al Tău! 2. Grăbeşte s-o-nnoieşti! O ia de-acum şi fă-o templul Tău. dă-mi putere!” Inima mea… inima mea… 4. Ca să Te slujesc în veci! 336. Căci în lume toate trec! 3.Inima mea azi vine la Hristos. De Tine-n veci să se-alipească.Pe Isus Îl vreau aproape .Schimbă. Căzând la crucea Lui… O. Lângă Tine-n veci rămân! Refren: Vreau să fiu al Tău. Doamne-n foc de jertfă Legea firii mele reci! Umple-mă cu-a Ta iubire. Doamne. Inima mea.Îţi predau întreaga viaţă 1. Inima mea… inima mea… 5. Dar Tu ajuţi oricui. ştiu cât sunt de păcătos.Mă predau cu totul Ţie.

Ce mi-ar da o lume toată Dacă-aş pierde pe Isus? Strălucirea ei bogată Nu mi-ar fi îndeajuns! 3. dorinţa (:Să fiu un vas curat! :) 2.Glasul Tău cel blând 1. adâncă e iubirea.. Cu ispite şi-nşelări! Crucea mi-este mult mai dragă Pe îngustele cărări! 4. Largă cât nu poţi să ştii! Ea mi-aduce fericirea Unei sfinte veşnicii! 2. Prin Duhul Sfânt.. Stindard de biruinţă (:Să port pân’ la sfârşit:) 338.În veci e-a mea dorinţă De-a fi neprihănit.Sfinţirea mi-este ţinta 1. Moartea nu mă va-ngrozi! El mă va chema la viaţă.Glasul Tău cel blând nu l-am ascultat Când mi-ai spus iubirea Ta.Sfinţirea mi-este ţinta În orice pas ce-l fac. . Rătăcind pe drum.Eu renunţ la lumea-ntreagă.Pe Isus Îl vreau aproape Chiar de-aş pierde tot ce am! El rămâne peste toate Şi e-acelaşi an de an! Refren: O.1.Umblarea-mi vreau să fie Prinos de mulţumiri Acelui ce-mi dă mie (:Noian de fericiri :) 3. am întârziat Cu povara mea cea grea. Faţa Lui o voi privi! 337.În Isus e-a mea speranţă.

din moarte. doar un singur pas Să primesc tot ce-am sperat! 339.. sub aripa Ta. Că murind.Fericirea mea e-ntr-un tainic ceas.Ridicaţi-mă-n credinţă Peste noaptea de păcat. Doamne. ia-ne inima! Şi căminul azi Ţi-l oferim. Te iubim! 3. 4. aripi sfinte. Ce aproape sunt. Tu eşti totul. Ca pe-un fiu să mă primeşti! 2. Doamne. Doamne.Adâncimi de har nu le-aş fi ştiut Fără aspre încercări… Bucurii de sus nu le-aş fi avut Doar pe netede cărări. Viaţa noastră. este-a Ta.. ia-ne inima! Tinereţea azi Ţi-o oferim. Pe genunchi.Mă sfinţeşte-acum prin al Tău Duh Sfânt. Tu mă poţi salva. ia-ne inima! Şi copiii azi Ţi-i oferim. În iubire. Spune-mi iar că mă iubeşti. Spre ‘nălţimi ce mi-au adus Culmi de Golgotă fierbinte Şi de viaţă în Isus! .Ridicaţi-mă-n credinţă! 1. este-a Ta. În iubire. Tu eşti totul. ce m-a salvat! Vă întindeţi.Viaţa noastră 1. Tu eşti totul. Ca să fiu în slujba Ta! 3. este-a Ta. Doamne. În iubire.Viaţa noastră. Vreau să îmi aprinzi faptă şi cuvânt. Locul meu de biruinţă E-n Hristos. Viaţa noastră. cum stau plecat. Îţi predau voinţa mea. Te iubim! 2.Refren: Ia-mă. Te iubim! 340.

Adio. dar Isus e-al meu. doar Isus e-al meu. 2. În veci sunt fericit. Prea mult m-a înşelat. Apucă mâna mea. Mi-e groază de păcat.Ridicaţi-mă-n credinţă Dintre valuri ce mă dor. . nu-i loc de odihnit. Am tot ce mi-aş dori. Ar vrea să mă mânjesc. Spre alte lumi pornesc.Trec iute bucurii 1. Isuse scump. căci Isus e-al meu. bine-ai revenit.. Către cortul slavei Lui. vis lumesc. căci Isus e-al meu.Ridicaţi-mă-n credinţă. Ce-mi întină-a mea voinţă Şi mă vrea de el legat! Vă întindeţi. aripi sfinte.Ispite mă pândesc.2. nu le pot opri. 3. deschisă. Dar pacea am găsit. căci Isus e-al meu! 342.Fără de margini e dorinţa mea 1. Cu Tine nu mă tem. Sus. căci Isus e-al meu! O. poarta cerului! 341. Plăceri de-o scurtă zi n-aş mai putea iubi. aripi sfinte. Orice-ar urma. În lume-am obosit. Din pământul blestemat.Tu moarte vei pieri. Trec. pe urma Ta! Ca un copil Te chem. căci Isus e-al meu. pe muntele Tabor. 4. Din Sion să văd. 2. când mi-e greu şi iar suspin. Căci rănita mea fiinţă Plânge-amar de-atâta dor… Vă întindeţi. pământul blestemat.Fără de margini e dorinţa mea Să merg. căci Isus e-al meu. Unde faţa-I de Părinte Luminează protector! 3.Adesea. Eden neprihănit. doar Isus e-al meu. Sfântă. dar Isus e-al meu.Trec iute bucurii.. De lacrimi nu voi şti. dar Isus e-al meu... dar Isus e-al meu.

mai mult.Cât viaţă-mi vei lăsa. Sunt voios că-s salvat.Azi de-aud chemarea sfântă. Eu de ea vreau să ascult. Cât Te iubesc! 4. Isus m-a iubit. Deci de-acum cânt ne-ncetat! 2. Văd pe Hrist. Refren: Da. mai sus. 3.Pe drumul meu de-ar fi doar bucurii...Către cer un dor m-atrage 1.Am în privirea Ta un cer senin. Dor de-o viaţă cu Isus! Căci iubirea Lui mă face Să m-avânt mai sus. Rămâi lumina mea. Jertfa Lui m-a mântuit. Iubirea Ta. Şi iarăşi prind puteri Cât timp mai pot vedea.. L-aud zicându-mi: "Te-am iubit şi Te-am salvat!" 4. Voia-I sfântă de-am păzit.Spre Isus privind întruna. Şi-n iubirea-I ne-ntrecută Să mă-afund mai mult. Te voi vedea curând În slava Ta! 343. Voi primi odat’ cununa Ce atâta am dorit! 344. Iubitul meu Păstor.Către cer un dor m-atrage.Spre Golgota de-mi las gândul Să mă poarte ne-ncetat. Te voi urma. Mărgăritar de preţ doar Tu să-mi fii… Aşa de mult mi-e dor De cortul Tău ceresc. Nu vreau să rătăcesc cărarea Ta! Chiar în mormânt de-aş fi.Doamne-aş vrea să stau… . Prin lacrimi şi dureri. 3..

E plăcut să stau sub privirea Ta Şi s-aştept aici până Te-oi vedea.Doamne-aş vrea să stau în locaşul Tău Frumuseţea Ta s-o privesc mereu. Glasul Tău să-mi fie lumină în suflet.Iubitul meu Mântuitor.1.Fericiţi acei care merg prin har Şi spre Tine. 3. Duhul Sfânt să-mi umple întreaga fiinţă Şi s-aştept. Pe-ale Sale urme Merg spre cer smerit. Vreau să merg mereu! Chiar de-ar fi să sufăr. Doamne. se-ndreaptă iar. Am tot harul Său! Merg pe căi stâncoase După-al Său Cuvânt. 3.După Domnul vieţii 1.După Domnul vieţii Până la sfârşit Către biruinţă Merg necontenit! Iată.După Domnul vieţii Vreau să merg cântând.După Domnul vieţii.Iubitul meu Mântuitor 1. cântând. Fericită-i inima mea! 345. Ascultă ruga mea: Coboară astăzi. În sălaşul păcii Fi-voi fericit! 2. Până voi ajunge În căminul sfânt. ziua Ta! 2. Vine pe alb nor Să mă ia la Sine Ca biruitor! 346. Te implor Şi umple-mi inima! . Fericiţi acei ce se-ncred doar în Tine. Chiar pe căi spinoase Crucea Lui purtând. Să-Ţi predau pe-altar viaţa mea. Domnul vine.

Aşa cum ai promis! 3. Te rog. Dă-mi pacea sfântă.Tot mai aproape de pieptu-Ţi sfânt E loc de-odihnă.. S-o speli Isuse. Tot mai aproape.În suflet port un tainic dor S-ajung la Dumnezeu. curat. Căci vreau în ceruri să Te întâlnesc. Să conducă. Să fiu un templu preasfânt.. Să-Ţi faci din el un templu sfânt.. doresc să fiu. . De-aceea. Doamne. Doamne. nepătat! 4. pe veci.În inima ce mi-o cunoşti Un tron eu Ţi-am păstrat. Să-Ţi sorb iubirea în sufletul meu. Dar n-am în mine nimic bun. pe care-o doresc! Dă-mi pacea sfântă. Pe care Tu să stăpâneşti Ca singur Împărat. doar Tu vei putea! 3. Isus şi eu. Ajută-mi. 347.Tot mai aproape. al Tău fiu! 348. cât mai trăiesc. în iubire.Gândul lui Hristos să fie 1. dureri. nepătat! Să fiu un templu preasfânt. ca dar ceresc. Acolo. Pe veci. Tot ce fac şi tot ce spun! De Cuvânt să fie pline Inima şi viaţa mea.Tot mai aproape 1. azi vin plecat. Doamne. griji nu sunt. 4..Să vii cu glasul Tău cel blând În sufletu-mi deschis. Să fiu cu-al meu Mântuitor.Gândul lui Hristos să fie Viu în mintea mea de-acum. pe veci. doar Tu vei putea! S-o speli Isuse. primeşte inima mea.2. al Tău fiu! Tot mai aproape. să fiu curat.Tot mai aproape. pe care-o doresc! 2.Tot mai aproape să-Ţi fiu mereu.

să stau pe stâncă Şi atunci voi birui! Dragostea dumnezeiască Să-mi inunde inima.Mă voi duce unde-mi spune.Ca în orice-ar fi să vină. Tânăr sunt dar înţeleg! 3.Pe Isus. ştiu că vrea. cât mai devreme… 1. zice blând Hristos.Să am pacea Lui adâncă Pe cărare. În sfântă devotare. zice blând Hristos 1. cu dor fierbinte. Şi toţi răspundeţi bucuros Chemării iubitoare! . În furtuni. M-a iubit şi-L preţuiesc! El muri. Tânăr sunt dar vreau să merg! Vocea Lui să mă îndrume. ştiu bine. Să-mi deschidă mă aşteaptă Şi cu drag eu voi intra! 350. Prin Isus eu vieţuiesc! 2. Să mă scape. Şi-am să merg pe-a’ Sale urme. Ochii ţintă la Isus! Stăruiesc cu bucurie Să găsesc pe fraţii mei.Urmaţi-mi”. Drumul strâmt vreau să-l urmez! Refren: M-a iubit Isus."Urmaţi-mi. să-L găsesc. Prin credinţă vreau să fie Mântuiţi în veci şi ei! 349. Să fac numai voia Sa! 2. cât mai devreme Am să-L caut.El se află-acum la poartă.Pe Isus. da. pentru mine.Eu alerg tot înainte: Vreau cununa cea de sus Şi-mi îndrept. zi de zi. Eu să scad şi El să crească Până când Îl voi vedea! 3.

Răspund cu bucurie Chemării lui Isus."Cel ce-şi iubeşte viaţa sa O pierde pe vecie. Găsesc îmbărbătare În sfatu-I preţios! 2.Noi să urmăm deci lui Hristos În sfântă devotare. . Şi să răspundem bucuros Chemării iubitoare! Căci numai dacă-L vom urma."Umil cu inima sunt Eu Şi plin de bunătate.Luaţi crucea Mea şi jugul Meu Şi-n umblet fiţi cum am fost Eu!" 2. Şi-n faptele iubirii." 3. Alături de Hristos. Sluji-voi cu credinţă Oricând voi fi chemat."Eu ca lumină strălucesc Pe calea spre virtute! Câţi sunt ai Mei nu rătăcesc În căi necunoscute. Dar pentru veci o va avea De Mi-o închină Mie. Ferice în umblare.Voios pornesc în viaţă. Cu sufletul curat. Alerg cu voioşie Spre ţinta ce mi-a pus. Cuvântul zis de Tatăl Meu Eu îl urmez în toate. Doar cel ce crucea şi-a luat E un creştin adevărat!" 5. Tot cugetul Mi-e îndreptat Spre Dumnezeu neîncetat!" 4. Pe drum oricât de greu. La Hrist găsesc povaţă În orice pas al meu.Voios pornesc în viaţă 1. Eu calea şi lumina sunt Cui vrea să meargă-n umblet sfânt. Primim făgăduinţa Sa! 351.

Către cer. Către-al stelelor mister Ne-ndreptăm privirea! 2.. Pe Tine vreau să Te iubesc! Un tainic dor mereu mă-mbie Iubirea-mi Ţie s-o jertfesc! Te voi iubi. slava Ta s-o ştim. al vieţii far. Pe Tine vreau şi-n clipe grele Cu dragostea-mi să Te-ncunun. Pe Tine Doamne. Doamne. Alerg spre veşnicii Şi-n ceasul strâmtorării. slava Ta s-o ştim 1. Să-Ţi vedem mărirea. Cât viaţă-mi dai în dar! 2.Doamne.Pe Tine.Pe Tine. Prin har. Golgota. Doamne-a mea cunună. Doamne-a mea tărie 1. Al meu Prieten cel mai bun.Să-nvăţăm iubirea Ta Până sus. mereu! Lumina vieţii mele-Isus. Te vreau ca Mire blând! 3. Către ceruri. pân’ la jertfa Ta Paşii ne vor duce!. la cruce.. Te voi iubi nespus! 353. Mielul Celui sfânt. 352.. În vremi de aprigă furtună Te voi iubi mereu. Pe cărare-oricât de grea Paşii ne vor duce! Golgota. Dumnezeu.. Pe Tine. Doamne-a mea tărie. Izvor de mângâiere Îmi umple inima.Pe Tine. viaţa vieţii mele.. . voi birui. Răspund cu drag chemării.3. către cer. ne-ndreptăm Tot mai sus privirea.Doamne.Isus îmi dă putere Să merg pe calea Sa.Pe Tine...

Dar pentru-a Ta iubire Mereu Te voi slăvi! 355. Nici jertfa nu-i prea grea.Într-aripat în mine Să fie dorul sfânt Să lupt tot spre mai bine Şi pururea să cânt! Când vine suferinţa Când trecem prin nevoi. curat! Privirea-mi sus să fie Iar pe cărarea mea În valuri mari să vie Din cer. Scutul meu.Într-aripat în mine 1. În El sunt forţe noi! 2. În Domnu-i biruinţa. scump Isuse.Nu-i nici un preţ prea mare. Veşnic Te voi adora! De iubirea Ta fierbinte Cine mă va despărţi? Lângă Tine voi rămâne Cât în lume voi trăi! 2.Lângă Tine. tăria mea. Te-aşteptăm Şi veghem şi ne rugăm. Căci viaţa viitoare Va fi răsplata mea! Aşa o mântuire Eu n-am cu ce plăti. Plini de bucurie! 354. scump Isuse 1.Lângă Tine. Doamne. Te-aşteptăm să vii.Ca să fim ai Tăi copii Pentru veşnicie.Fără Tine. Lângă Tine voi rămâne.3. lumina Ta! 3. .În pieptul meu coboară. Părinte adorat! Cu Legea-Ţi mă-nconjoară Şi fă-mă sfânt. scump Isuse. Plini de bucurie! Te-aşteptăm.

Te iubesc mai mult ca toate Şi Te voi iubi mereu! 357. Luminează-al vieţii rost. Tu mereu mă-nvaţă Ce cuvinte să rostesc. Doamne-Ţi voi cânta! Tu mi-eşti singura dorinţă Tu îmi saturi inima! 2. Contra valurilor lumii Numai Tu eşti adăpost! 3.Doamne. După Tine eu suspin. Doamne.Doamne. Ţie.Ca un cerb setos de ape. Doar Ţie.. Amin! 356. Inimii să-i pui zăvor! .Mi-eşti Prieten şi mi-eşti Frate. să mă-nchin! Refren: Scutul meu. Vreau să-Ţi fiu tot mai aproape.Mai de preţ decât argintul Sau ca aurul curat Mi-este să-Ţi aud cuvântul Care m-a eliberat! 3.. Blând să fiu şi răbdător. Mustră-mă şi dă-mi povaţă Nici în gând să nu greşesc! Dă-mi putere-n clipe grele.Ca un cerb setos de ape 1. Isuse. scump Isuse. Întristată. Viaţa mea e-ntunecată. Doar iubirea Ta. tăria mea! Pentru marea-Ţi bunătate Veşnic Te voi lăuda! Fericire.Numai Tu eşti. Împărat şi Dumnezeu. tăria mea. bogăţie Mi-este cerul Tău senin! Cu nespusă bucurie Vreau să-Ţi cânt în veci. Pune strajă gurii mele. inima.Scutul meu. Scutul meu. Tu mereu mă-nvaţă! 1. tăria mea.

priveşte spre noi.Spune-mi că sunt trecător. dă-mi Cuvântul Tău. N-aş vrea să ajung vreodată Osândit de limba mea! 3. În vorbire să împartă Harul Tău. Şi dă-ne blândeţea ca la porumbei Ca să devenim astfel după cum vrei. Tu mereu mi-arată Limba mea cum să-Ţi închin. Tată din ceruri.O.O. Vreau să-L port în gând mereu! Mă învaţă-n drumul greu. astăzi. ajută-mi Tu.2. Dă-mi a Ta desăvârşire Nici în gând să nu greşesc! 358. Tată din ceruri! 1.Nimeni n-a vorbit ca Tine. Fie că trăiesc sau mor. dă-mi Cuvântul Tău 1. Mă ajută să Te-ascult.Doamne. şi în mine Dragoste şi-al Tău Cuvânt! Numai vorbe de zidire Vreau mereu ca să rostesc. Scump Isus. Pune. Doamne. şi nu venin! Iar la dreapta judecată. Să trăiesc ca Tine! Refren: Vreau să fiu ca Tine. Pentru-a fi ca Tine! 359. Refren: . Şi nevinovaţi fă-ne ca nişte miei. Vreau să fiu ca Tine. Spune-mi să lucrez mai mult. plin de Spirit Sfânt.Spune-mi Tu că timpu-i scurt. Înaintea Ta voi sta. Vreau să fiu ca Tine! 2.Doamne. Mă învaţă să Te-ador.Doamne. Dar să fiu ca Tine… 3.

. Domn să fii Tu peste ea! Ia acum fiinţa mea. ia Tu viaţa mea. ia-mi Tu inima. Doamne.Voia Ta.Doamne. Doamne. nici moartea. ia Tu mâna mea. O lumină pe pământ! 2.Doamne. Doamne. doar voia Ta Să se-mplinească în viaţa mea! Tu eşti Olarul.Doamne. ascultă ruga mea. Doamne! 1. Şi fă-ne puternici în harul ceresc..Rămâi lângă noi cu-al Tău sfat părintesc. Către culmi să pot urca. nici pofta cea rea! 360. cu Tine să stăm În dreapta credinţă în care suntem! 3.. Adu cerul Tău în ea! 4. ia Tu viaţa mea 1..Doamne. Adu cerul Tău în ea.Ascultă-ne. fă-mă curat În clipa asta. eu lutul sunt.Doamne. doar voia Ta Fie stăpână pe viaţa mea! Mai alb ca neaua. Sfânt altar să-Ţi faci din ea! Doamne.. Imn de slavă pune-n ea! Fă din ea un templu sfânt. Glas de rugă fă din ea.Doamne. Glas de rugă fă din ea! 3. ia Tu vocea mea. Şi-ajută-ne. Condu-ne la lucru şi-n oricare pas. din mine. cum stau plecat. ia voinţa mea. nevrednicul glas. Du-mă-n veşnicia Ta! 361. un vas preasfânt.Voia Ta. Doamne. Să nu ne despartă de dragostea Ta Nici iadul. Du-mă-n veşnicia Ta. mult Te iubim! Fereşte-ne Doamne să nu mai greşim! 2. O.. 2. O lumină pe pământ. Fă dar. Doamne.Voia Ta. .

azi.Doamne. Isuse. de El pregătiţi.Vino.3. Toată nădejdea mea în Tine-o pun! . Doamne. În iubirea Ta curăţaţi! Refren: Fie dragostea Ta legământ Între cer şi întregul pământ! Şi uniţi.Voia Ta. Numai pe Tine eu Te voi urma. Te chemăm: vino.Vină orice necaz. sufletul meu De orice boală. Umple cu totul fiinţa mea. drumul cel mai bun. Isuse. mai curând! 2. Să Te slujesc cu sufletul curat. Te rugăm 1. azi în viaţa mea! 1. Pace şi har revarsă peste ea! Tu mi-eşti. Doamne. Doamne. Ştiu că trăiesc prin îndurarea Ta! 3. Doamne. Inima dorim să-Ţi predăm Pe altarul Golgotei spălaţi.Tată.Voia Ta.Doamne.Inima mea să fie-ntreagă-a Ta. toţi. m-ajută.Tată.Vino. azi. Te rugăm. Te cântăm căci mult Te iubim! Minunat ne fereşti de cel rău. de orice rău! 4. Isuse. Mă spală Tu să fiu curat şi sfânt! 2. Îţi mulţumim. liber de păcat. Vrem în cer să fim mântuiţi! 363. doar voia Ta Vreau să domnească în viaţa mea! Vindecă. Scut puternic e braţul Tău! 3. sfânt şi curat. Pe Hrist în mine întruchipat! 362. doar voia Ta. azi în viaţa mea Şi cercetează-mi toată inima! Vezi ce e rău în faptă şi în gând. Dumnezeu ne apără azi! Prin credinţă. în rugă şi în gând. Ca toţi să vadă.

(:De El totdeauna-s mângâiat!:) 366. Când zilele-mi sunt prea grele. El mi-e Tată. O. 2. jertfă pe altar.Domnul e lumina vieţii mele. Isuse. (:Dar spre El se-ndreaptă al meu gând!:) 2.. Te-aştept. Domnul meu! 1.Numai cu Isus voiesc a merge. Primeşte-ntreagă viaţa mea în dar! Câtă suflare-mi dai pe-acest pământ Să ardă-n mine Duhul Tău cel Sfânt! 364.Vino. Te-aştept Să-mi spui. vino. Doamne. vino. Tu. Te-aştept. Ce-aduce sclipiri de stele! 3. Mi-e dor de-alte zări senine.Fii azi cu mine. nu mă tem de rele. câmpii păduri şi mare Sprinten eu le trec la braţul Său. (:El mă însoţeşte-n drumul meu. Domnul meu. Isuse bun şi drept. Te-aştept! 1.4. Te-aştept În inima mea. Te-aştept.. Doar cu El sunt vesel orişicând! Drum şi ţintă-n calea mea s-ar şterge. Căci Isus oricând îmi e salvare. . 4.Iată-mă. Te-aştept să mă iei la Tine! 365. Te-aştept.Vino.Munţi şi văi.:) 3. Vreau sfatul Tău cel înţelept. Doar pentru Tine-mi bate-n piept Cu tainele ei ascunse.Numai cu Isus voiesc a merge 1. vino..Fii azi cu mine. vino. El mi-e scut când sunt eu strâmtorat. Că nimeni de pe drumul drept Nicicând nu mă va întoarce.Vino. în şoptiri de pace.. Te-aştept.Vino. Te-aştept.Vino.

Credinţa-ajută-mi să păstrez. Domnul meu! De nu mergi Tu cu mine. nu voi pleca nici eu! Dar.Tot ce în noi ai început Fie prin har deplin făcut. Nicicând fără de Tine.Nimic fără de Tine. în stâlp de foc sau nor.Niciunde fără Tine..În zilele senine şi-n ceasul nopţii greu. Isuse. Domnul meu! Aşa de scurtă-i vremea. 2.Simt un dor nespus. e gata de sfârşit. Isuse! 1. Pe drumul sfânt să Te urmez.. Voi fi şi eu alături. Să Te slăvim.Niciunde fără Tine 1. pe urma sfântă Paşii mei să mi-i păstrezi! Refren: Ţie Doamne. În orice timp şi-n orice loc Eu să nu dau ‘napoi deloc! 5. dacă eşti ‘nainte.Inima Tu să-mi curăţeşti Şi voia Ta să-Ţi împlineşti! Vreau să fiu plin de Duhul Tău În fapta mea şi-n gândul meu! 4. Isuse.Să biruiesc prin orice greu. 3. Isuse. Pe-a Ta cale să urmez! Unde mergi. Dă-mi Tu iubire cu prisos Să mă asemăn lui Hristos! 2. cu Tine călător. şi n-am de risipit! 3.De Tine când mă las condus Şi-n totul când Îţi sunt supus Tu eşti cu mult mai mult mărit Şi eu mă simt mai fericit. numai Ţie . În vorbe şi în fapte să fie slava Ta! 368. în bine. Iar clipele-s de aur. Ca oameni noi pe-un nou pământ! 367. Isuse.Simt un dor nespus. Domnul meu! Ajută-mi Tu. Părinte sfânt. să fiu al Tău mereu! Alungă gânduri toate ce nu Te-ar onora.

lipsit. Vreau. Tu sărac ai fost şi moartea Pentru noi ai suferit! 5..Mai mult să Te iubesc..Tu eşti plin de bunătate. Să rămân la pieptul Tău! 3.Prin dureri de mă vei duce Şi sărac de-aş fi. Îmi voi aminti de-a Tale Suferinţi şi strâmtorări! 4. Numai singur Tu eşti calea. simt în piept o floare 1. Tu mi-eşti soarele-răsare. prin val sălbatic. Floarea inimii de jar. de-acum mi-e dor. Tu ‘naintea mea trecut-ai. Dă-mi parfum de rugăciune. Tu eşti viaţa tuturor! 2.Prin Iordan. spinoasă.Doamne. Dă-mi lumina Ta în dar! 2.Doamne. Eu pe urme-Ţi calc în veci! 369.De-o fi calea grea. simt în piept o floare. Ca să spun cât mă iubeşti! 4.Pentru Tine se deschide Floarea sufletului meu! În iubirea-Ţi mă ascunde.Dacă mă trimiţi în lume Şi-ntre spini mă răsădeşti.Şi de-ar fi să trec prin grele Şi amarnice-ncercări. Tu ai mers pe-această cale Şi eu vreau a Te-nsoţi! 3. De vrei încă să mă treci. Mai mult să Te iubesc 1.Să-Ţi urmez. Şi ca marea dacă-ar fi. Domnul meu! . Eu mereu Te voi slăvi Cu petale nepătate Şi parfum de veşnicii! 370.

puterea Ta Bucuros s-o port şi eu! 2. 3.. Am o luptă de luptat.Te-am văzut sub crucea grea 1.Eu vreau pe Isus şi iubirea Sa.De-ai şti ce mult doresc Să fiu al Tău! Refren: O. După cum mi-ai arătat: Ca să fiu biruitor. Fiu de om şi Dumnezeu! Dă-mi.Fii cu mine.La Tine când privesc. 4. Decât bogăţii şi onoruri lumeşti. în dureri.. Un ultim dor Din suflet voi şopti Biruitor: 371. cât de mult doresc Mai mult să Te privesc! Şi-n veşnicii Te voi iubi! 2.. Ca să ştiu că mă iubeşti!.Eu vreau pe Isus şi iubirea Sa 1. Sunt fericit! Ce mult Îţi mulţumesc Că m-ai găsit! 3.Pe-ale patimii cărări Te-am văzut cum biruieşti! Dă-mi credinţă. 4. încrezător. Primesc încrezător Tot ce-mi vei da. Când mă treci prin încercări Şi le schimbă rând pe rând Toate-n binecuvântări! 372.Te urmez.Şi-atunci când voi muri.Necazuri de-ar veni În calea mea. . Te rog.Te-am văzut sub crucea grea. Doamne sfânt..

Căci eu o port în piept. 3. Umil. precum e drept. Doamne.Şi dacă eu voi suferi Cu-al meu Mântuitor. eşti tot ce-aş putea visa Şi cel mai frumos dintre mii şi mii.Pe Tine Te-aleg. Să-mi inunde inima. 2. Căci atras mă simt spre ceruri Când la pieptu-Ţi sunt.Chiar şi când doare sau mi-e greu. S-adun doar cu El bogăţii cereşti. . bucuria mea. numai Tu. să mă crezi. Decât amăgire şi goană-n vânt.Cu drag port crucea.Podoabă şi medalion Mi-e crucea lui Hristos! Cu El să fiu biruitor. Pe pieptul meu tu n-ai s-o vezi.Te las. Refren: Ce folos să am un întins regat? Fără Domnul sunt sărac! Eu vreau pe Isus – bogăţia mea. Pe acest pământ. Doamne… 1. vreau aproape să-mi fii. Pe Tine Te chem. vreau să-I pot urma.Podoabă şi medalion 1. O port prea bucuros.. 374.Nu doresc alt bine.Statornic în har. Isuse. Căci tot ce mi-ai dat mult prea mult m-a-nşelat. 4. Cununa mi-o va dărui Când va veni. 373. Urmez încrezător! A suferit Isus al meu Mult mai îngrozitor.Nu doresc alt bine. pe nor. Refren: Numai Tu.. Eu vrea pe Isus şi voi fi bogat! 3. 2. blestemat şi bătrân pământ.

Isus în lume a venit Cu har de viaţă dătător: De toţi. Ca Domnul poţi şi tu iubi. eşti iertat!”? 4. E-un suflet scump.. Slujeşte deci şi tu prin har Şi dă-le-o mână de-ajutor! Fii pentru orb un ochi măcar Şi şchiopului să-i fii picior! 3.N-aş schimba a mea speranţă.Isus pe oameni i-a slujit.. 376. Orice mi s-ar da... şi tu la fel: Fii bun. Iubeşte. Prin harul Lui nemărginit Au fost de demoni liberaţi!.. Pe omul slab şi păcătos. la fel S-a îngrijit. Bogăţia mea e-n Tine. azi.Isus în lume a venit 1. oricine-ar fi. amici. Ce mi-ar folosi aicea Fără pacea Ta? 3.Tu îmi eşti al vieţii vis! Numai Tu.Cine-ar duce cu răbdare Al meu greu păcat? Al cui glas mi-ar zice dulce: “Crede. Iubitul tău Mântuitor! 2. Pe cei bolnavi şi apăsaţi. Lumea de-aş avea. Tu eşti viaţa mea! 375. Fă-n toate cum ar face El. El n-a privit la faţa lor.Isus pe toţi i-a preţuit. milos şi iertător. Pe vameşi şi pe păcătoşi.Bunul Isus ne-a învăţat . Pe fariseul pocăit. Pe cei săraci şi pe leproşi.Aur mult. Căci pentru el muri Hristos!.. Tu să-mi fii Veşnic Paradis! 2. mărire.

2. Nu eşti creştin.De vei privi nepăsător Pe cel în suferinţă Şi nu-i vei da vreun ajutor Când are trebuinţă.Când cinstea altuia pătezi Prin vorbe de ruşine. Şi contra lui tu trâmbiţezi Tot rău. Sădeşte-al dragostei altoi. Tu nu iubeşti pe Dumnezeu! 4. Urând pe frate-tău ce-l vezi?… 2.Bunul Isus ne-a învăţat. 4. Nu-i adevăr în glasul tău. şi nicicând bine. Spui doar minciuni din gură! Iubeşti pe Dumnezeu.De L-ai iubi cu-adevărat. Exemplul Său ne-a arătat: Să ajutăm pe cel lipsit. tu crezi. Când numele-i vorbeşti de rău.." 3. Primii creştini aşa-au făcut: Tot ce-au avut agonisit. Ar observa şi alţii! Milos şi gata de iertat Ai fi atunci cu fraţii! Isus iubeşte-n acest fel! Iubeşte deci şi tu ca El! . În fapte şi-n cuvânt! 377.La masa lor. ci minţi mereu Când zici: "Iubesc pe Dumnezeu.. Sărman şi umilit. Să fim lumină pe pământ. Doamne-ntre noi.1. de buni creştini.De zici: "Iubesc pe Dumnezeu" 1. Cu toţi au folosit! 3.Aşa a fost la început. Se bucurau toţi cei sărmani Şi văduve şi-orfani.De zici: "Iubesc pe Dumnezeu".Coboară Tu. Iar fratelui porţi ură. Se-ndestulau chiar şi străini.

Şi ştiinţa astei lumi.Pot să depăşesc pe mulţi. Ştie Domnul să citească Tot ce-n inimă aduni: Făr’ un spirit de iubire. De săraci de-ai îngriji. Nu vrea doar folosul său. . Nu se plânge dacă doare. Pot vorbi şi limba lor. Poţi avea înţelepciunea... De-ai purta un nume mare.378. pietre de safir.Poţi să dai averea toată. Sunt chimval zângănitor Dacă nu iubesc..Poţi avea credinţă tare 1. Şi chimval zângănitor! Doar un spirit de iubire Dă valoare faptelor!. Poţi vorbi cu măiestrie.Dragostea e răbdătoare. Taine-adânci de-ai stăpâni.. 4. Poţi muri ca un martir. Nu se bucură de rău! În credinţă se avântă.Pot ca îngerii să zbor 1.Poţi avea credinţă tare. nimic.. Aur.. Eşti nimic.Prooroc de-ai fi în lume. 2.Pot ca îngerii să zbor. E-n zadar să mut şi munţi Dacă nu iubesc. Eşti aramă sunătoare. Poţi să faci chiar şi minuni. nimic! 3. Toate sunt deşertăciuni! 2.. Suferind orice ar fi… Numai dragostea cea sfântă Va rămâne-n veşnicii! 379. Domnul inima o ştie Şi te vede-aşa de mic: Făr-un spirit de iubire. Pot să-ncalţ pe cei desculţi..

.. generos. 3. Te ajută orişicând. n-are perne moi. 2.Fapta bună e-o comoară 1.Când nu ştii. Pentru cer nimic nu sunt Dacă nu iubesc.3. vine-n ajutor. cu braţu-I tare.. ea pogoară cerul pe pământ. nu-i o vorbă-n vânt. În iubire. Dar rămâne dragostea: Aurul ceresc. Ştie să aducă-n viaţă pace tuturor. 5. Cunoştinţa va-nceta.Ea întruna face bine celui în nevoi. Fapta bună să-ţi lumine viaţa pe pământ! 381.Fapta bună e-o comoară de la Tatăl sfânt. N-are gânduri pentru sine.Cine-i gata? 1. drept. ajutor.. 380. Harul ei te înconjoară şi îţi dă avânt. Bucurie tuturor! 2. dar iubitor.Dumnezeu.E balsam în grea durere pentru cel pierdut Şi izvor de mângâiere dacă ai căzut.Cine-i gata să-şi deschidă Sufletul spre cel lipsit? Cine-i gata să ajute Celui slab şi obosit? Refren: Fii lumină. nu se dă ‘napoi. Fapta bună dă putere celui abătut. 5. creştine. N-am nici cel mai mic folos Dacă nu iubesc. 4....Pot să par un om milos. Nu întreabă pentru cine.Profeţii s-or încheia.Fericirea ta. Cu săracii.Pot să umblu ca un sfânt De la leagăn la mormânt. Este facerea de bine într-un spirit sfânt. Ştie să te mustre-n faţă. cu drag te-nvaţă. 4.. .

Prin rugăciunea celor dragi. ne-ncetat. Întăreşte-le credinţa. Tu ştii cel mai bine. în rugăciuni. Spre casa Tatălui ceresc. Când merg pe asprele cărări. Ştii ce vremuri vor urma. rugi fierbinţi.Dumnezeu făgăduieşte Fericire celui drept Care-mparte pâinea vieţii Şi se poartă înţelept! 382.Pentru cei bolnavi 1. Dă-le sfat şi ajutor! 3. celui flămând! 3.Doamne.Eu am nevoie-n orice zi S-adun în suflet noi puteri. Cum ai fost odinioară. 3.Fii deci binecuvântare Celui gol. . Spune-le că sunt iertaţi. 383.Eu am nevoie-n orice zi Să ştiu că fraţii mă iubesc. Sub paza îngerilor buni. Şi pentru mine.Eu am nevoie-n orice zi Să fiu purtat. Să-mi ţină sufletul curat În scumpele-I făgăduinţi! 2. Să te simtă ca un Frate Şi să fie vindecaţi! 4.Le alină suferinţa.Pentru cei bolnavi coboară Înc-o dată pe pământ. Fi-le bun Mângâietor. Că ‘nalţă mâinile spre cer Şi pentru mine mijlocesc.Eu am nevoie-n orice zi sa ştiu 1. Medic iubitor şi blând! 2.Mântuieşte-i din păcate. Refren: ‘Nălţaţi spre Domnul.

Doamne. ne-ascultă! 4.Noi ne-ncredem doar în Tine. Când e-n foc credinţa lor! Te rugăm. Lumina lumii eşti Şi adevărul marii Veşti. Pe cel pierdut în noaptea grea Adu-l la Tine-n casa Ta! 3.Doamne.Umple cu haru-Ţi strălucit Pe ignorant. căci vreau a spune! 1. Pune-le-n suflet mângâieri. ne-ascultă! 3. Facă-se doar voia Ta! 384. Lumina lumii eşti. fii cu-al Tău popor. Ridicând pe cei din gropi. Marea-Ţi oştire s-o-ntregeşti! Şi până când Te vom vedea. ne-ascultă! 2.Doamne. Iluminează inima Celor străini de turma Ta! 2. fii cu-al Tău popor 1. Te rugăm.Conducând pe orbi şi şchiopi. pe rătăcit. Lumina lumii eşti 1. ne-ascultă! 386. Inimi adunând în snopi.Glasul lor să fie-aprins Şi cu har de neînvins Pe-al pământului cuprins! Te rugăm. în harul Tău bogat.Pentru-orice vină şi păcat Iartă-i.Biruinţă să le-aduci Din lumina marii cruci.Veniţi. Ochii le-ndreaptă către cer! 4.Doamne. Vrem să trăim spre slava Ta! 385.Doamne.Veniţi căci vreau a spune . Către ceruri să-i conduci! Te rugăm. Fii al lui Ocrotitor.

Azi. Cântaţi cum cânt şi eu! 2. Cântarea-mi să răsune. nici sus.Inima-mi simte un dor prea viu: Cu Domnu-ntruna eu vreau să fiu! Pacea e-n mine şi-s mulţumit. Astăzi prin Domnul sunt mântuit. Căci sunt moştean al cerului ‘nalt Şi mântuire că am aflat! Refren: În veci cânta-voi că-s fericit. am pe Isus! 1.Ce fericire. Legea Lui veşnic m-a-nveselit. Şi ce mi-a dat El mie El dat-a tuturor. Refren: Veniţi.Ce fericire. Întoarcă-se ‘napoi. În veci aceasta cânta-voi eu. Odihnă el găsi-va De va cânta cu noi! 387. sufletelor bune. Decât că fiecare Trăieşte prin Isus! Eram pierdut. Voi. sufletelor bune Cântaţi cum cânt şi eu! V-o spun cu bucurie: Azi am Mântuitor.Nu poate fi mai mare Minune jos. căci vreau a spune Ce face Dumnezeu. am pe Isus! Asta mă face vesel. renăscuţi cu toţii.O spun şi-mi place-a spune Şi n-aş mai termina. Voi. Mărim pe Dumnezeu! 3. . Şi cine auzi-va.Ce face Dumnezeu. Isus e veşnic Păstorul meu. şi morţii Ne dasem tu şi eu. 2. nespus. S-audă cine vrea.

sigur.Iertat? . Pe Fiul Său.3. pentru vina mea Isus a pătimit.O. este adevărat. scoală-te şi somnul va fugi! Treci şi ară până-n seară.Să fie oare-adevărat? Ce-aud e prea frumos! Prin Domnul pot să fiu salvat Deşi sunt păcătos! Refren: Ce auzi este-aşa.Nu îndrăznesc să cred. cât iubit-a Dumnezeu 1. Veniţi şi voi la pocăinţă. scoală iute. timpul lucrului e-o zi! 391. e bine. cât iubit-a Dumnezeu Pe omul păcătos. cât ne-a iubit Eternul Dumnezeu.Să fie oare-adevărat? 1. căci Dumnezeu vă va primi! 389. e Domnul meu! 388. Hristos! Refren: Cât ne-a iubit. Tu-mi dai viaţa-n Tine sper. Îţi sunt pe veci dator! 390. . Ce mare e iubirea Sa Şi harul nesfârşit! 3. Ne dă multă bucurie să fim tot mereu copii.Ce fericire eu am simţit Când braţul Său chiar m-a ocrotit! A şti.Da. Iubit Mântuitor. Încât a dat pe Fiul Său.O. o ştiu şi eu: Isus mi-e viaţa.Sus! Gata fii de lucru! (Canon) Sus! Gata fii de lucru şi de jertfă-n orice zi! Bună dimineaţa. Orice urmă de păcat va pieri! Prin iubirea Sa vei fi luminat Deci crede-n Isus şi vei trăi! 2.Frumoasă-i credinţa (Canon) Frumoasă-i credinţa trăită în viaţă.

nici onoruri lumeşti. Am un viitor frumos: Moştenire de lumină. .Încât pe Golgota-a murit Iubitul Fiu al Său. Căci eram pierdut de turmă.M-a aflat Păstorul 1.Nu doresc bogăţie.Şi voi. Refren: Aleluia.Ca bun Medic. 2.Azi. Cântaţi-I maiestuos! 4. În imn de slavă tresăltaţi. Din adâncu-ntunecimii La lumină m-a adus. vindecare Mi-ai adus în mari dureri! M-ai hrănit cu-ndestulare Ca din nou să am puteri! 3. Însă Tu m-ai mântuit. Luatu-s-a povara ta. Dorul meu îndreptat e către cele cereşti. Ţie-Ţi cânt.Cântaţi. Moştenitori aţi devenit Şi fiii de Dumnezeu! 392. 2. Aleluia. Isus iubit.M-a aflat Păstorul nostru Şi pe braţele-I m-a pus. Veşnicia cu Hristos! 393. Că ai Mântuitor.Nu doresc bogăţie 1. că moartea-aţi biruit Prin scump sângele Său. creştini.Tresaltă-acum inima mea. vă bucuraţi De credeţi în Hristos. Păcatul pierzător! 3. spălat de orice vină. Tot ce vreau eu de-acuma e să văd pe Isus Şi în Cartea vieţii să-mi ştiu numele pus! Refren: Fericit eşti de-aştepţi Paradisul promis.

Sfânt oraş de lumină. vom fi cu Domnul sus! 2. 396.De păcate-o povară m-apăsa foarte greu: Câte rele-s în lume.Şi veseli ne simţim mereu Cât timp urmăm pe calea Sa. În faţa Lui afla-vom har Numindu-ne "aleşii Săi". da. O. Vom preamări iubirea Sa! 395. toate le-am făcut eu… În al Mielului sânge curăţire-am găsit Şi păcatele roşii ca zăpada-au albit. Căci ne păzeşte de-orice rău Oricând şi-oriunde ne-om afla. O. am primit ce-am sperat! . 3. Spre Cel ce-i fără de păcat! Setoşi privim spre ceruri sus. da.Şi când va fi să vină iar Să judece pe buni şi răi. Vom saluta al vieţii zbor Şi vom slăvi pe Creator! Aleluia. o. Salvator minunat.În Cuvânt Te-am aflat 1. da. aleluia. da. noi vom fi cu Domnul sus. m-ai zdrobit prin atâta iubit! Pe Tine-am clădit crezul meu de granit Şi iertare mi-ai dat. Stânca mea.Suntem pe calea lui Isus 1. dulce Ierusalim. noi vom fi cu Domnul sus.Când primăvara vine iar (Canon) Când primăvara vine iar Cu cântec fără de hotar.În Cuvânt Te-am aflat. 3.Suntem pe calea lui Isus.Când în Cartea vieţii îţi ştii numele scris! 2. Spre Domnul care ne-a iertat! Refren: O. Pacea dragostei tale cât de mult o dorim!… Fericit cine-ajunge în oraşul promis Şi în Cartea vieţii şi-are numele scris! 394.

S-ajung pe tronul măririi.Mereu certat cu dreptatea. Oricine-n Isus se încrede. În aur curat.Cuprins în braţele Sale Cu cei credincioşi cântând. 3. scump Isus. Zgura mi-ai depărtat. să-mi dea libertatea. m-a primit. Isus. Peste tot ce-a dorit va primi însutit! 397. sunt scăpat de-al meu chin. în dreptate-mbrăcat.2. O. 3. Din mult lăcrimat harul Tău m-a salvat Şi pe buze mi-ai pus cântec nou. supus.O. Iar eu.Iertând a mea răzvrătire 1. 4. Murind. cuprins de uimire... Cu El Domnul m-a chemat. jertfa Sa când privesc. ce nespusă fericire Simţim de când L-am cunoscut Pe Cel ce prin a Sa iubire Ne-a curăţit şi renăscut! . Aştept să-I ‘nalţ osanale Chiar eu.Iertând a mea răzvrătire. 398. Liberat pe deplin. ce frumos! Domnul Hristos Fără de margini m-a iubit! 2. Refren: O.O. pământean de rând..În Isus m-odihnesc. Ca o aripă-n zbor m-ai purtat pe sub nor. ce frumos! Domnul Hristos El mă face fericit. ce bun adăpost în dureri Tu mi-ai fost. ce nespusă fericire 1. sânge sfânt m-a spălat. Eram rob întemniţat.Prin cuptorul aprins m-ai trecut şi-am învins. Iar El. vina mi-a spălat.O. M-a dus la poarta jertfirii Să văd drumu-adevărat.. Domnul. Mă-ntreb cum de m-a iubit. Braţul Tău m-a primit fiindcă-atât m-ai iubit… 4.

Să nu-L iubesc şi eu? Refren: . 3. credincios Cel ce ne cheamă. El ne va da ce ne-a promis.Sunt fericit că Tatăl meu din cer Mi-a dat atâtea scumpe mângâieri! Multe minuni în Biblie-am găsit. Căci.Urmăm ‘nainte fără teamă.Isus cât m-a iubit de mult. Murind în locul meu! Cum aş putea să nu-L ascult. Dar cea mai mare-i: Domnul m-a iubit! Refren: Sunt fericit.Refren: Deci să cântăm cu bucurie Iubirea mare-a Lui Isus! De ea. ce minune. Să-aducă ce ne-a pregătit! 4. Domnul m-a iubit! 400. Acum Îi aşteptăm venirea. căci Domnul m-a iubit! Sunt fericit.De-acum Isus e cântecul meu nou! Să-ajungă-n lume-acest sublim ecou. fie În toată viaţa lui condus! 2.Şi-am înţeles toţi mântuirea Prin harul Celui răstignit. căci Domnul m-a iubit! 2. oricare din noi.Ne zvârcoleam în suferinţă. O. Şi pe căi rele am alunecat M-a căutat cu dor şi m-a găsit. Domnul m-a iubit! 3.Chiar dacă-apoi de El m-am depărtat. Ca orice om să strige fericit: O. 399. ce minune. În noaptea ce ne-mpresura.Isus cât m-a iubit de mult 1.Sunt fericit! 1. Pe drumul cel de El prescris. Dar Domnul prin a Sa voinţă Ne răsări lumina Sa.

Eu cânt... Voi fi biruitor. Nicicând n-o să-nţeleg. 402. Căci harul Său Şi-a arătat.Eu vesel cânt lui Dumnezeu Şi-n veci Îi voi cânta. 2.Mi-e haina albă ca un crin. eu cânt neîncetat Şi-n veci Îi voi cânta.. Prin îndurarea Sa! Umblam departe de Isus. iertat deplin..Îmi amintesc de-o scumpă zi În care Domnul îmi vorbi.Eu vesel cânt pentru Hristos Şi pentru harul Său. Pe-al morţii prag eu mă aflam. 401. Căci l-a salvat pe păcătos Din mâna celui rău! De-aceea-n veci Îi voi cânta: El mi-este Salvator! Pe calea Sa de voi urma. Căci m-a chemat prin Fiul Său. El m-a spălat să fiu curat! 2. Eram făr’ ajutor.Eu vesel cânt lui Dumnezeu 1. 3.El m-a spălat să fiu curat. Din moarte-a mă salva! Ferice e de tot acel Ce Legea I-a păstrat: Lucrând cu-ncredere şi zel Va fi încoronat. Pierdut de-a pururi mă credeam.Ce preţ de jertfă-a fost plătit. Crescut pe Golgota. El m-a spălat de-al meu păcat.. nevinovat.. Născut din nou. Cu sânge sfânt. Schimbată inima. Dar ştiu că El mi-a pregătit Un cer frumos şi-ntreg. Dar El pe braţe m-a adus Ca şi un bun Păstor. . 3.Îmi amintesc de-o scumpă zi… 1.

Refren: Din suflet vreau să-I mulţumesc Iubirea Lui am s-o vestesc.Minunile Lui să le port eu aş vrea Şi ziua şi noaptea în inima mea.. un sol veni. Să duc. În pragul morţii mă găsi. 2. Cu glasul său. trâmbiţând. acum Te pot vedea! Tu luminezi cărarea mea . disperaţi şi mulţi! 404. cum în lume nu-i! 3. 3. vestea bună pe munţi. cât de orb am fost cândva!. S-o afle cei singuri. El îmi vorbi despre Hristos. Isus m-a prins La viaţă El m-a ridicat. Doamne.. Căci Isus m-a salvat Din pragul morţii. Pe stânca cea tare a pus pasul meu Şi-n suflet un cântec nou. să-l cânt mereu: Refren: “Vrednic eşti.Îmi amintesc. Am fost născut prin Duhul Sfânt Şi am intrat în legământ. care-asculţi rugăciunea mea!” Eu Numele Tău Îl voi înălţa În veci de veci.Din groapa pieirii 1. Isus.. Ce minunat am fost salvat! 4.Când prin credinţă L-am atins. de slava Ta. 403. cât de orb am fost! 1.Ferice de cel ce nădejdea şi-a pus În singurul vrednic de slavă. Doamne.. Tu.O. Când strigătul meu către El s-a-ndreptat. De mână-atunci. Aleluia! 2. aşa duios. Gustaţi şi vedeţi îndurările Lui Şi pacea Lui sfântă.O.Azi las în urmă tot ce-i rău Şi mă îndrept spre Dumnezeu.Din groapa pieirii Isus m-a salvat. din păcat.

Doamne. El umple viaţa mea. Pacea Lui îmi umple inima: Sunt fiu de Dumnezeu.Este soare azi în viaţa mea 1.O. Odihnă îmi aduce… Te voi păstra-n auzul meu Ca susur blând şi dulce.O. ... 4. cât vorbeam de fără rost!. Minunată-i strălucirea sa De când am pe Isus. nemaicântat. 406. cât de mut am fost… O.. Azi preamăresc cu glasul meu Iubirea Ta cea mare..Isus e-a mea cântare. Soare fără de apus. În ochii mei Te voi păstra Şi Tu mă vei conduce.. 3.Fericită azi e viaţa mea Ca un cântec de Sabat Pentru tot ce vrea Isus să-mi dea Şi pentru ce mi-a dat. 3. Astăzi aud Cuvântul Tău.Numai cântec azi e-n viaţa mea.Este soare azi în viaţa mea.Isus e-a mea cântare 1.Prin jertfa de la cruce. Când Isus mi-ascultă inima De om răscumpărat. Când Isus Hristos Şi-arată faţa Sa Este soare-n viaţa mea! 2. cât de surd am fost mereu!. 2. Căci tot ce-mi dai prin harul Tău E binecuvântare! 405..Primăvară azi e-n viaţa mea Când aproape-i Domnul meu. Şi glasul Tău de Dumnezeu.. Cântec nou. Fericite clipe-acum trăiesc. numai soare. Refren: Este soare..

Nu poate să oprească Nimic cântarea mea! 407.. Isus e-a mea salvare E Mielul cel preasfânt.. Domnul meu iubit.Speranţe-n suflet mi se-aprind Când lacrimi mă cuprind. Uşoară-mi faci povara mea. cât trăiesc. să Te iubesc. Când iarăşi bate vântul. Când vieţuiesc sau mor.În calea mea răsare Cum n-aş putea visa.Un cânt frumos mi-e viaţa. Şi hotărât sunt. Domnul meu iubit 1. 3..Lângă porţi de veşnicii . să biruiesc. 408.Cu Tine. 2. Cu vecia legământ. Mă simt prea fericit. Prin jertfa Sa cea mare Azi mântuit eu sunt. Am în suflet pacea Ta.Spre El să-mi fie cântul Când roua cade-n flori.. pân’ să se-mplinească Dorinţa de-a-L vedea. Când El Îşi pleacă faţa S-asculte ruga mea.Cu Tine. 3. 2.. Şi.. Să Te-ascult.. ‘Nălţat spre slava Sa. Am soare în privire Şi-un dor nemângâiat Să cânt a Sa iubire Şi haru-mbelşugat..Citesc în ochii Tăi senini Chemarea spre ‘nălţimi Şi-s fericit că iar găsesc Noi puteri. Refren: Bucuria mea cea mare E s-ascult al Tău Cuvânt! Eu am făcut prin crucea Ta.

fiţi totdeauna Veseli.Voi. 3. Veseli deci mereu să fiţi! 2. creştini.Din adânc de rătăciri Mă întorc acasă. Şi în cer ne pregăteşte Un locaş strălucitor! 5. fiţi totdeauna veseli! 1. O. Refren: Sunt salvat. Bucuraţi-vă mereu Căci avem slăvit în ceruri Pe Isus ca Dumnezeu! 4.Lângă porţi de veşnicii Cerul simt aproape. creştini..Voi.1. . ce zi frumoasă! 409. fiţi tot veseli.Zilnic inima să cânte. Dor de tot ce am crezut Umple-a mea tăcere.. sunt salvat! Doamne. blânzi şi mulţumiţi Căci voi ştiţi.Dumnezeu cu braţu-I tare Ne fereşte de-orice rău Şi-n ispita cea mai mare Biruim prin harul Său! 3. cerescul Tată Ne numeşte "fii iubiţi"! Refren: Fiţi tot veseli.Ca o clipă a trecut Noaptea de durere.Drepţii nu se tem de nimeni. Plânsul sfintei bucurii Mi-l ascund sub pleoape.El e Cel ce izbăveşte Din păcat pe muritor. Ziua marii împliniri. ce iubire! Preţul sângelui vărsat Mi-este mântuire! 2. Zilnic veseli cât trăiţi! Dumnezeu e Tatăl nostru.

templu minunat! 3. spre Dumnezeu.Viaţa-n dar ne-a fost lăsată S-o păstrăm în vas curat.Ridicăm stindardul vieţii Tot mai sus. 2. 4.Iubirea ce ne face Aşa de fericiţi. aer. Fericire să ne fie Trupul care ni s-a dat. Prin mângâieri ne dă puteri Să fim copii iubiţi. gând curat. Ne-a iubit. Trupul . Spre-a o salva ne vom ruga De Tatăl îndurat. Iubirea ce ne face aşa de fericiţi Prin mângâieri ne dă puteri să fim copii iubiţi. Prin puterea Lui divină .Când Domnul în mărire La sânu-I ne va lua. Dacă trupu-i sănătos Şi-L urmează pe Hristos. De la Domnul am aflat.Domnul e lumina lor! Să rămânem în credinţă Căci avem Mântuitor! 410.Gândul ştie să aleagă Drum în viaţă cu folos Dacă mintea-i sănătoasă. Cu toţi cei vii în melodii Iubirea-I vom cânta! 411. 3. Inimă de pace plină. Refren: Dumnezeu plin e de iubire.Această lume-i plină De moarte şi păcat.Viaţă plină de lumină. noi Îl vom urma.Iubirea ce ne face aşa de fericiţi 1.Viaţă plină de lumină 1. De la Cel ce ne-a salvat! 2. Apă.

Vrei să alergi cu pasul uşor? Bea apă multă de la izvor.Vrei să păstrezi un zâmbet senin? Aer curat şi soare din plin! Nu sta închis în casă mereu. Mergi la furnică.Vrei să ajungi pe plaiuri cereşti? 1. “Doamne în toate Tu mă condu!” 5.. . Şi grăbit se prăvăleşte Pârâiaşu-n văi adânci. fii cumpătat! Eşti fericit dacă spui “nu”. clocoteşte. Eşti fericit dacă mănânci Fructe.Vrei să ajungi pe plaiuri cereşti? Domnul te-nvaţă cum să trăieşti! Chiar din Eden avem pregătit Tot ce-i frumos şi bun de dorit. Murmurând pe lângă stânci. Ia-ţi totdeauna timp de-odihnit! Chiar dacă-n drum îţi iese cel rău. legume.Vrei să fii dârz şi nebiruit. Nu te lăsa atras de păcat. sprijinul Tău! Eşti fericit când biruieşti. 2. Sănătoşi prin harul Său! 412.Biruim tot ce e rău. pârâu de munte. du-te s-o vezi! 3..Vesel saltă. Stai lângă Domnul.. Ieşi în natură. clocoteşte 1. de-ai respirat Aer de munte. Treaz totdeauna. proaspăt curat! 4.Vrei să rămâi mereu sănătos? Multă mişcare ţi-e de folos Nu sta pe loc. Domnul te-nvaţă cum să trăieşti! 413. tu poţi dacă vrei! Pune la lucru toţi muşchii tăi! Eşti fericit dacă lucrezi. grâne şi nuci.Vesel saltă. Refren: Mult îmi placi. cu Dumnezeu! Eşti fericit.

Prin câmpii şi dealuri.Apă cristalină din izvor curat.. 3. 2.Apă cristalină 1. Creatorul lumii apa a creat Ca să stingă setea celui însetat. Fii şi altora model De om credincios! 2.Vezi cum trei cu Daniel Pe pământ străin Nu se-ntină-n nici un fel Cu cărnuri sau cu vin! Refren: Deci rămâi ca Daniel Tare în Hristos. Ea aduce viaţă şi dor de-albastrul cer. 2. Şi deşi bea numai apă Cântă-aşa-nveselitor? 4. sănătate! Apa-i băutura mea! 414. Fără preţuire. tot în apă cresc… Ea înveseleşte văile pustii Şi aduce-n suflet cântări şi bucurii.Apă din izvor curat! Pentru tine ‘nalţ întruna Slavă Cui ni te-a creat.Cine-ar vrea să mai golească Vreun pahar ameţitor Numai ca să mai trăiască Trai nedemn şi-njositor? 3. tuturor! 415. plină de mister. Mii de flori frumoase.Vezi cum trei cu Daniel 1..Fructe şi legume apa o iubesc. curge ne-ncetat. Noi bem numai apă din curat izvor Darul sănătăţii dat nouă.Pentru Domnul mulţi eroi .Vezi cum pasărea se-adapă Din izvor răcoritor.Apa mişcă-n lume toate Iar celor ce beau din ea Le dă viaţă.

’Nalţă steagul lui Hristos Şi lumina Sa.Lăudaţi! (Canon) Lăudaţi.Lucrarea. 2. Ce ca şi grâul prin pământ Răzbate-aşa înăbuşit. Tu ne-ai adus aici! Şi până n-o vom termina Ce ne-ar putea opri? Tu semănaşi Cuvântul sfânt. Te vom lăuda! Doamne. lăudaţi. legume (Canon) Fructe. Doamne. Cel dintâi Prin suferinţi la cer! . Ţie mărire! Doamne. Bine ştii cum Dumnezeu L-a binecuvântat! 5.Fructe. Doamne.S-ar putea găsi Dacă azi la fel şi noi Ca Daniel am fi! 3. Nu poate sta ce-a răsărit. legume. este-a Ta. Doamne.Tu mers-ai Doamne. Ţie mărire! Doamne. Doamne.Foarte mulţi înfumuraţi Ce nu cred defel Ar rămâne ruşinaţi De-un om ca Daniel! 4. Crescând necontenit. Te vom lăuda! 418. Crescând frumos. Căci Satana e fricos Şi nu-I va rezista! 416. este-a Ta! 1.Lucrarea. verdeţuri şi apă de izvor! Munceşte totuşi cumpătat! Ia sfatul dat de Creator! Respiră-adânc şi te roagă încrezător! 417.Fie-ţi Daniel mereu Pildă de urmat. măriţi pe Domnul! Tot ce avem şi ce suntem Lui să consacrăm! Doamne.

Să-mpărtăşim Zeloşi al Tău Cuvânt! 3. valuri de urgii… Bate vânt. Dar înviat. Refren: .Timpul scurt nu acceptă somnul.De pe Stânca mântuirii 1.Rezidiţi vechile hotare. Rodul să se-adune. Mântuirea va veni de la Domnul! 2. În curând toţi Îl vom vedea Şi va-ncepe. în sfârşit.Tu ca grăunte ai fost pus Odată în mormânt. Trimite-n câmp secerători Ca Numele-Ţi mântuitor Să fie-oriunde predicat! Noi pân’ acum am semănat.Pe fiecare dintr-ai Tăi Tu ne conduci la fel... Ridicaţi inimile-n zbor.De pe Stânca mântuirii Luminează-al vieţii far! El trimite raze-n lume Şi-al îndreptăţirii har. Neteziţi drum pentru Isus. în grânare! 3. spre apus. vânt de profeţii. Dar astăzi toţi Pornim la secerat! 419. Seceraţi grâul din ogor.Timpul scurt 1. Vestea marelui Advent cu ardoare! 4.Înălţaţi imn de veste mare. Ca nişte-adevăraţi urmaşi! S-aprinzi Tu astfel pe pământ Lumina harului Tău sfânt. Trâmbiţaţi grabnic. acum de sus Dai viaţă pe pământ. Pe pământ. La jertfa Ta vom fi părtaşi. tot.Raspândiţi peste tot solia Că Isus vine-n slava Sa. veşnicia ! 420.

.Mergi şi proclamă dragostea divină. Să se-adune toţi aleşii Cei cu inima curaţi. Azi te trimite Domnul cu al vieţii har! 2. 6. şi tot ce poţi jertfi! Fii pentru mulţi prilej de bucurie . Dragostea ta.Fraţi iubiţi.Sus. luminează celor fără tihnă Şi risipeşte umbra nopţii.Proclamaţi solia-n lume. Ce din mărire-n praf a-ngenuncheat. prin munţi şi văi! Sfântul Spirit ne-a aprins-o Pentru timpul cel de-apoi. grea! Refren: Fii veste bună. Să ne aducă toată-a Sa lumină Şi al iertării steag însângerat! 3. Arca-i plină de drumeţi… Lăsaţi lămpile să ardă Spre salvarea multor vieţi! 2.Inima ta sã fie mărturie. nu-i vreme de odihnă! 1. 3. nu-i vreme de odihnă. 5.Sus. Cu glas tare îndemnaţi. Ca să intre toţi în ceruri Când Isus va fi venit! 421.Îndemnaţi-i să rămână Credincioşi pân-la sfârşit.Neagră-i noaptea necredinţei. Tu eşti lumină din lumina Sa! Mergi.Răspândiţi lumina sacră Peste mări. lumini aprindeţi. Căci vreun vas de valuri prins Ar putea pieri pe-aproape. frate drag. al păcii far. Groaznic muge-al mării val! Mii de ochi timid se-ndreaptă Spre lumina de pe mal. frate drag.. Dacă-n port e farul stins… 4.Dârză-i marea şi-agitată.

glas de cer minunat! Vom vesti harul Său. lucru-i mult şi zilele-s puţine. pentru cer îl păstrăm! 3. Nu te opri. câte-ar fi să-ntâlnesc. Pentru mine cu drag pregătit: Dar acolo. Singur n-aş fi deloc fericit. lucrează cu mult dor! 422. minuni.Domnul.Şi însutit Isus va răsplăti. . Sus. din cruce venim. aşa ne-a creat! Refren: Vom vesti Legea Sa. Cântăm bucuria că El ne-a iubit! 2.Venim din Golgota. În coroana de aur. Din fără hotarul eternei iubiri! 423. Refren: Când va fi marea zi. ce ştim că-n curând va veni.Venim din Cuvântul de Domnul rostit. În planul măririi vom fi fericiri. în curând revine. Din sângele dat pentru. Ascuns în Isus. 4. Azi vestea bună spune-o tuturor.Bucuros mă gândesc 1. prin credinţă. un loc fericit. ce ne-a scos din păcat! Privind.Ce mare seceriş! (Canon) Ce mare seceriş! Ce mici secerători! Rugaţi pe Domnul secerişului Să mai trimită lucrători! 424. Prin Domnul.Bucuros mă gândesc la căminul ceresc.Venim din vecii şi suim spre vecii. Toţi cei dragi lângă mine vor fi.Venim din Cuvântul de Domnul rostit 1. Multe stele şi eu voi avea. ce El îmi va da. şi Isus va veni. În ceasul genezei avem răsărit. În planul veciei un loc El ne-a dat. Să fim fericire. în slavă. noi să trăim! În planul iubirii un nume purtăm.

Într-al păcii Eden minunat Şi voi fi împreună cu-ai mei preaiubiţi Pentru care-am trudit şi-am sperat! 425. Ca să-mi fie casa plină! 2.2. servi. în dar.Azi. Îl rog pe Isus să-mi dea har şi puteri. Să încheiem planul Său pe pământ Biruitori. să-i zoriţi. degrabă-acum ieşiţi! 1. Focul ce lumea toată-a cuprins: Sfântă credinţă. Voi. degrabă-acum ieşiţi.Domnul ne-a dat Duhul Său cel Preasfânt.Voi. răsună vocea Lui În mijlocul pustiului! . purtată cu drag.Domnul ne-a dat prin apostoli.Domnul ne-a dat prin apostoli un steag Dus de martiri prin flăcări şi spini. ca să biruim! 426. să-i zoriţi. Să-i zoriţi pe toţi să vină! Să-i poftiţi. Flamura ta e-al nostru destin! 3.Spuneţi şi celui obosit: La Domnu-i pacea de găsit.Auzi.Fericit voi păşi lângă cei mântuiţi.Domnul ne-a dat prin apostoli 1. Dragostea Lui s-o împărtăşim. La nunta lui Isus. zi de zi Cu scumpătate te-om păzi! 2. servi. Sfântă credinţă. făclie de har. Flacăra ta nicicând nu s-a stins! Ref: Sfântă credinţă. Să lucrez pentru dragostea Sa Şi pe mulţi rătăciţi să-i salvez pentru cer. poftiţi Pe-oricare oaspeţi veţi găsi Cu bucuria de-a veni! Refren: Să-i poftiţi. Multe stele să pot aduna! 3. Să ştie cei făr’ ajutor: Domnul e bunul lor Păstor! 3.

ce împarte Apă vie tuturor. 428.Pentru cel care trudeşte.Noi suntem braţele întinse Spre largul lumii necuprinse. să ajungă . Răsună jalnic plânsul lor! Eşti tu samaritean milos? Mergi şi îndeamnă-i la Hristos! 427. Să meargă să-I dea ajutor: Să-aducă mieii-n loc curat Şi să-i ferească de păcat? 5..În veşnicia fericită O sărbătoare-i pregătită Şi o coroană strălucită Pentru cei ce slujesc. Doamne. Şi chiar plecând pe mări.Pentru cel ce însetează 1. S-arătăm tuturor dragostea! 2.Nu ne-nspăimântă nici o fiară. Lângă Domnul. Vă chemăm la Isus! Refren: Fă-ne. Printre neguri.Ca bun Păstor azi cheamă El Să vină orice mieluşel! 4. 3.. Astăzi cu inimi noi.Pentru cel ce însetează După-un strop de clar izvor.Noi suntem braţele întinse 1. Noi vom sluji voioşi în ţară. Lângă ape să-şi oprească Obositul său picior. către ‘nălţimi. din pustiul arzător. afară. Şi. mâini spre lume Să înălţăm slava Ta. aprinse. 2. Vom sluji bucuroşi. Zi de zi. răzbunând al Tău renume.Ah. Ştim un ostrov de iubire Prin pustiul arzător.Dar cine-aude pe Păstor.

Fără neguri. de lumini. Sunt gata-n fiecare clipă! Din zori mă voi scula să-mi caut fraţii Cu Biblia în mâna mea.. fără nor. Iar eu în mâna Ta! 2... Ştim un ostrov de iubire. Pe străzile oraşelor şi-n jungle.Vom căuta pe fraţii noştri azi.Altă lume. Drum de lacrimi şi de spini! Jertfa Domnului ne cheamă Şi ne-aşteaptă heruvimi! 3. trimite-mă.Hristos e gata să Se-arate-n zori. 4.Vom căuta în parcuri. La cei ce au uitat demult să creadă. Dar noi suntem cu El căutători Şi nu-i pe lume forţă să ne-nvingă! 430.Mergeţi la cei pierduţi! . răbdând orice necaz.Ducem veste-n valea morţii Despre-un cer nepieritor. ce împarte Veşnicie tuturor. Ca să afle orişicine Că avem un Salvator. În orice neam şi-n marile Biserici Şi-i vom salva. Străbate-vom orice meridian. Ştim un drum ce-n slavă duce. La cei pierduţi în valuri de păcat.. Să nu rămână palmă de pământ Necercetată astăzi de Scriptură! 5. Pe unde doar iubirea vrea să umble! 3. Lângă Domnul. De-atâţia zei tereştri. luciferici. Refren: Iată-mă.Avem un zel mai aprig ca oricând Şi Spirit Sfânt ni-e dat fără măsură. pe maidan.Iubirea lui Hristos ne-a adunat 1. 429. Potop de foc e gata să se-ncingă. în sfântă "cruciadă".Iubirea lui Hristos ne-a adunat Şi ne-a trimis.

Inima lor. Venit de dincolo de moarte.Am învăţat privind la tine. vine Dar înspre Golgota se duce. voi pleca. Dinspre Magdala. . Marie.1.Iar de la tine. Faceţi s-audă clar vocea speranţei. Refren: Isuse. cu Isus. Coardele rupte-nstrunaţi-le iar! 3. frate. Am înţeles: orice se poate Când te iubesc Marii şi Marte. Rămâi mereu în consacrare Şi rodul pururi să-ţi rămână! 432.Chiar dacă ei nu-L vor. zace înfrântă Şi vă aşteaptă cu-al dragostei har.Mergeţi la cei pierduţi! Sunt fraţii voştri Cei care pier în mormânt de păcat! Plângeţi cu cei greşiţi. peste mări 1. 3..Peste munţi. Unde Vestea deloc n-a ajuns. Martă. Domnu-i iubeşte.Tu.Peste munţi. Iubire tânără şi bună. spuneţi în noapte Să ştie toţi că Isus i-a salvat! Refren: Mergeţi în lung şi-n lat. plângând. mulţi vă aşteaptă! E ultim ceas de har şi de salvat! 2. iată. veşnic truditoare. drumul către cruce. A dragostei fierbinte rază S-o simtă toţi în preajma mea! 2. Lazăr. azi înflăcărează Un dor în mine de-a lucra.. peste mări. Este solia ce-avem azi de dus! Duhul Său Bun şi Sfânt ne întăreşte Ca să salvăm lumea pentru Isus! 431.Am învăţat privind la tine 1. Milioane ce n-au cunoscut dragostea Să audă şi ei de Isus.

să le-aducă în staul ‘napoi Şi pe mine Isus m-a trimis. Împlinind vis lumesc. Mai e vreun suflet scump in aşteptare. . Nu zăbovi.În ţări îndepărtate. 3. Niciunul să nu piară În întuneric greu. Cuvântul v-a fost dat! Vestiţi-l omenirii. căci timpul este scurt.Când Dumnezeu te cheamă în lucrare. Departe de Hristos? Lumina să răsară.În ţări îndepărtate 1. Ca Domnul să-Şi adune Poporu-nvingător Şi-apoi să-l ia la Sine Când va veni pe nor! 434. În orişice popor Sunt inimi apăsate. să urmaţi lui Hristos! 433.Când Dumnezeu te cheamă in lucrare 1. turma scumpă de oi.Voi.Viaţa e-o plăcere.Voi ce-aţi stat risipind timp şi bani în plăceri. Să-L ajut. Lucraţi cu Dumnezeu. Dar oare ce folos Când iată lumea piere. Vă sculaţi chiar acum să plecaţi peste zări Şi slujind. Sunt uşi la care încă n-ai bătut! Refren: Te-ajută Domnul să vezi cărarea. mincinos. Vestiţi în lung şi-n lat. soli ai fericirii. Dar mai sunt încă multe-n abis. 3.2.Domnul are cu El. Auzi chemarea lor? Ascultă cum suspină Şi cei din jurul tău! Ajută-i deci să vină Pe toţi la Dumnezeu! 2.

De nu poţi face grâul să-ncolţească. Iar Stăpânul stă să vină. Ies şi eu să-I pun pe frunte Numai stele şi nu spini. Multă binecuvântare Pe cărarea Lui găsesc. restul lasă-I Lui! 3. Ieşi la lucru.Lui Dumnezeu slujeşte cu răbdare. Cu puterea ce o ai! 436. Tu urcă munţii şi străbate marea. Oare glasul nu-I distingi? Mare este secerişul. Căci secerişul e mare Dar lucrători prea puţini! . Nu aştept ascuns pe Domnul Ci-L întâmpin cu poveri. Şi bucuria de la seceriş! 435. Nu doar unul.Zac talanţii în ţărână. Păstrează ochii inimii deschişi. în juru-mi. 2. fraţi creştini. Fac prin fapte şi prin grai. Slujirea e favoarea cea mai mare. Veniţi cu noi.Noi azi plecăm în lucrare 1. Împarte adevărul orişicui. Doar pe urma Lui cea sfântă Voi întinde al meu pas Şi porunca-I de pe urmă Împlini-voi ceas de ceas. Lucrătorii sunt puţini.În a Domnului lucrare Zilnic vreau să mă-nnoiesc. Fă-ţi datoria. ci toţi cinci.Pe urma Lui de mergi oricând voios.Noi azi plecăm în lucrare.Nu privesc doar viitorul Când primi-voi mari puteri. 3. Ce pot face azi.Semănător de dragoste cerească.În a Domnului lucrare 1. Fii mesagerul păcii lui Hristos! 2. Ghedeoane.

Stăpâne-n via Ta 1.Plecăm. ştii pe orice om. seamănă de zor! Fie vreme bună. Lucrarea s-o terminăm! 2. Seamănă sămânţa seara sau în zori! Te aşteaptă-ndată mare răsplătire! Seamănă sămânţa.Seamănă sămânţa! 1. Dar secera-vom cântând! 3.Refren: Veniţi. fie vânt! Poate lucrarea-i amară. Domnul secerişului. brav semănător! Refren: Vrednic lucrător. brav semănător! . Stăpâne-n via Ta. Doamne.Vom tot lucra până-n seară.Peste puţin totu-i gata.Dreptate plină de iubiri şi har neprihănit. Domnul aduce răsplata Pentru acei ce-au lucrat. 437.Seamănă sămânţa fără zăbovire. Un singur ceas a mai rămas în lume de lucrat. Ca toţi să vadă slava Ta în jertfa lui Hristos! 3. La Tine nimeni nu-i străin şi nici de neglijat! Alungă bezna lumii grea şi tot ce-i păcătos.Tu. căci Tu ne-ai îndemnat. ne-ndreptăm preaplinul inimii! Învaţă-ne să fim model în faptă şi-n cuvânt. Să semănăm. o.Izvor de sfinte frumuseţi. fie vânt sau nor! Intră în ogor. Tu. oricât de depărtat. Să ţinem sus stindardul Tău în veci curat şi sfânt! 4. ocean de ape vii. fii stăruitor! Seamănă sămânţa. Inspiră pe-ai Tăi ucenici să-şi facă slujba lor! 2. Fie senin. Când ura lumii va-nceta şi pacea va domni! 438. Doamne. Harul va fi încheiat. scump Mântuitor.Plecăm. Spre Tine. să secerăm. Vă înarmaţi cu iubire. Tu eşti al nostru Dumnezeu şi Rege preamărit. Ajută-ne ca să grăbim mult aşteptata zi. veniţi cu grăbire.

Dorul meu ne-ncetat se avântă spre cer. ne-ncetat… 1. M-ascund în Tine.Aş vrea să duc în lume pacea Ta! 1.Seamănă cu lacrimi. Speranţe să se-aprindă pe pământ. să trăiesc! 440. brav semănător! 439. Credinţă-n cei ce se-ndoiesc! Revarsă. cred statornic şi sper Să primesc răsplătiri ce nu pier! 2. Lumina Ta s-alunge noaptea grea Şi toţi cei trişti să cânte slava Ta! 3. secerând furtună. N-aştepta să-ţi fie ţie mai uşor! Vei cânta la urmă. Să mângâi cum şi Tu m-ai mângâiat. Putere celor care obosesc.Aş vrea să duc în lume pacea Ta.Dorul meu. Duhul Tău bogat..Aş vrea să duc în lume pacea Ta. Fii întotdeauna harnic lucrător! Să nu plângi la urmă. Cuvântul plin de har dumnezeiesc Şi toţi cei însetaţi să poată bea Din Tine. Iubire între cei ce se urăsc. sus.Lucrul meu de făcut nu pot zice că-i greu: .. ca Mântuitorul. secerând ogorul! Seamănă sămânţa. Să-mi dau şi eu ca Tine viaţa mea.Seamănă în brazdă o sămânţă bună. brav semănător! 3. Refren: Voi primi eu cândva în cunună o stea. Pe cei neînţeleşi să-i înţeleg! 2. Duhul Tău cel Sfânt. Unde-i locul promis de Isus Şi mă-ntreb îngrijat de am dreptul să sper Că voi fi eu primit în cer. Doamne. Doamne.Aş vrea să duc în lume pacea Ta. O coroană ce Domnu-mi va da? Voi ajunge la cer. sfânt izvor ceresc! Revarsă. Seamănă sămânţa. Iertare unde-i plânsă inima. Să simtă lumea harul Tău întreg.2.

. Doamne. Cu Dumnezeu vom fi mereu! 442.Strânge roadele-n zorii zilelor. E uşor de făcut. Dă-mi astăzi pâinea Ta din cer. grânele-şi pleacă spicele! 1. dă-mi Cuvântul Tău Să pot vorbi la fel şi eu.Am oricând cerul tot ajutor! Să fiu pildă la mulţi că e bun Dumnezeu. Ca altora şi eu să-l spun.Iată. Te rugăm. Domnul clipelor. dă-mi Cuvântul Tău 1. Gata sunt de secerat! Vino repede.Isuse. vine Domnul nostru! (Canon) Iată. trimite Braţe tari în lanul bogat. La amiază nu-nceta. Să-i scot şi eu pe fraţii mei! Refren: Mi-arată. Rodul sângelui vărsat! 2.Lucru-i mult şi Isus vrea să dau ajutor La oricine-i cuprins de păcat Şi atunci ca un dar pregătit sfinţilor. Mergi şi tu în lanul Său! Şi poverile fi-vor cântece Când aduni cu Dumnezeu. grânele-şi pleacă spicele. rodul mâinilor Îl va binecuvânta! 3. Între îngeri voi fi-ncoronat.Iată. Vreme nu-i de aşteptat! Refren: Doamne.Isuse. 443. e uşor! 3. drumul bun. cu Dumnezeu. cât mai repede.Domnul pune pe toţi să secere. vine Domnul nostru şi ne-aduce răsplătiri: Cei cu inima curată vor trăi în fericiri! Cu Dumnezeu. Ca să secere azi. 441. cu dragoste. Cum Tu m-ai scos din rele căi.Iată.

Doar prin Duhul Tău cel Sfânt! Refren: Duhul Sfânt dă putere. . Ce se face pe pământ.Puternic prin al Tău Cuvânt..De ţi-este greu pe cale 1. Dureri şi lacrimi n-or mai fi. oricât de istovit.S-o duc şi celor care pier! 2.Ne trimiţi să spunem lumii Izbăvirea de păcat..De ţi-este greu pe cale. În flăcări sau în gropi cu lei Să-i întăresc pe fraţii mei! 3. Înalţă-te-n credinţă. în sfârşit. eu ascult. nu sta descumpănit. Cu drag la fel să-mpart şi eu. 2. Căci vine după muncă şi timp de odihnit! Refren: Timp de odihnit avea-vom. de dragoste mai plin.Să nu priveşti cum alţii la umbră se-odihnesc. Să ştiu cât m-ai iubit de mult! Din tot ce-mi dai. nici prin tărie. Căci nu va fi întruna de plâns şi de trudit. Sfârşitul e aproape. ci timp de odihnit. dar numai cel trudit Primeşte şi răsplată şi timp de odihnit. Doamne. să plângi şi-apoi să cânţi. marea Ta lucrare. Să fie-n mine Duhul Sfânt.Această viaţă-i dată ca pâinea ce-o frămânţi. Nu-i prin putere.Vorbeşte. sfârşitul mult dorit.Doamne. Odihna lor e moarte şi nu destin ceresc! Isus pe toţi îi cheamă. Nădejdea noastră şi biruinţa Este Duhul Sfânt! 2. 445. sărmane peregrin. prin harul Tău. ‘Nainte prin credinţă. Lucrează cât e ziuă. 444. marea Ta lucrare 1. Răsplata e aproape şi timp de odihnit! 3. S-o pui în brazda lumii.Doamne. Duhul Sfânt dă tărie.

la cei sărmani şi goi Să le aprindeţi flacăra credinţei Ca să se-ntoarcă-n staul. când zice Domnul? 1. Ieşi la drumuri şi la garduri Cei smeriţi vor asculta! 447. nu. Mai sus ne cheamă. De nu poţi străbate marea Ca un sol între păgâni.Eu vă trimit în valea suferinţei. porniţi pe urma Mea.Zici că n-ai dar de vorbire Ca un Pavel a vesti? Totuşi poţi vorbi de Domnul Cum El pentru noi muri! Nu poţi converti puternici. mai tari ne face Al iubirii Tale foc! 446. Eu nu vă voi lăsa! 2. La cei pierduţi. .N-auzi tu când zice Domnul: "Unde sunt cei ce-Mi servesc?" Copt e-acuma secerişul. Şi a văduvei para! 3. nici tărie. La fel si voi. Sume mari de nu poţi da.Aşa cum Eu am fost trimis în lume. cine zice. Dar secerători lipsesc! Domnul dă răsplată mare Celor care vor lucra! Cine vine. Doamne.Nici putere. Cei bătrâni reci de-ţi vor sta. Bucuros Isus primeşte. Dar singuri.Credinţa toată. ”Iată-mă în via Ta!" 2. speranţa noastră E-n puterea ce ne-ai dat! 3.N-auzi tu. înapoi.Aşa cum Eu am fost trimis 1. Nerăsplătiţi şi fără de renume. Poţi găsi şi-aici de lucru Între-ai tăi şi-ntre vecini! Pentru-a Domnului lucrare. nu avem deloc.

la al milei hotar! În brazdele lumii speranţă să fiţi. Acum.În amurgul ce se lasă 1. voia Lui să-mpliniţi.În amurgul ce se lasă Peste-ntinsele câmpii. Secerişul e în toi! Cine-i gata să răspundă? „Iată. Sfidaţi provocări şi necaz.Acum e momentul. Întregul pământ luminaţi! Să intre în rânduri bătrâni şi copii. La fel şi voi să vă-mpliniţi menirea Pe drum de cer. Solia de har proclamaţi! 5. Al Lui este braţul viteaz! 3. A Lui e puterea pe-ntregul pământ. Purtaţi steagul dragostei Lui! 4.Vă cheamă Hristos. lucrători ai Cuvântului sfânt. Vestiţi adevărul oricui! Prin valuri de mare sau flăcări de foc. Doamne.Porniţi. Zăbovesc secerătorii La hotar de veşnicii.Cu toată puterea-ntreitei solii. Dar veţi primi Duh Sfânt fără măsură Ca să vestiţi al mântuirii har! 4.Aşa cum Eu am fost privit cu ură. suind prin Golgota! 448.3. suntem noi!” . Vorbiţi despre cerul frumos! E vremea vestirii.Vă cheamă Hristos! 1.Aşa cum Eu am părăsit mărirea Şi-am dat la toţi ca jertfă viaţa Mea. Prieteni. Să duceţi solia de har! 2. e timp de slujit. e ceas de sfârşit. vă cheamă Hristos! 449. Purtaţi şi voi al crucii greu calvar.Să nu ocoliţi nici o palmă de loc. Refren: Glasul Domnului ne cheamă.

spicele sunt coapte. 450.Zor. că vine noaptea. deci că vine noaptea! 1. în veşnicii.Iată. că vine noaptea Când nu poţi lucra! 3. Nu vezi că soar’le-i sus? Amiaza să te-apuce-n Slujba lui Isus! Jertfeşte-ţi cu nădejde Toată puterea ta! Zor deci. iată-mă!” . Când nu poţi lucra! 2. că vine noaptea. Dar secerători puţini! 3.Hristos cheamă-ajutoare 1. Răsplătire vor primi: Ca şi stelele pe boltă Vor sclipi. Ca să nu-ntârzii! Aleargă cât e ziuă. Harnic la lucru fii. azi. deci. Soarele-i spre apus! Zor.Zor. Chiar dis-de-dimineaţă. Cu vocea-I iubitoare Ne-arată drumul sfânt! Prin mila Ta cea mare Ajută-mă să spun: "Iubite Doamne.Zor deci. Nu-i timpul de-a mai sta! Zor deci că vine noaptea.Hristos cheamă-ajutoare La lucru-n al Său câmp.Cei ce merg.Zor deci. în lucrare. că vine noaptea. ca să ne răsară Slava lui Isus! Voioşi grăbiţi la lucru Până s-o arăta! Zor deci că vine n noaptea Când nu poţi lucra! 451. Holdele abia se ţin! Secerişul este mare.2.

. iată-mă. Lucrarea să-mplinesc. când altora slujesc! Doresc să-mi caut fraţii. Iubite Doamne iată-mă! 3. Şi dă-mi putere multă Mereu să biruiesc! O sută din o sută M-ajută să rodesc. iată-mă! 4. Ca să se vadă. 3. iată-mă. În ultimul apus. Ca să se-oprească orice plâns În harul salvator. Spre-a Ta lucrare-acum pornesc voios Da. Pe toţi ce-n cruce ne-ai salvat. Doamne.În cântec noi am strâns Durerea tuturor. iată-mă! 2. iată-mă! 452.Eu mă încred în Tine Cu-atâtea noi chemări Când glasul Tău din mine Mă-ndeamnă peste mări! Ca fructe noi mulţime S-aduc din depărtări. Duşmani când se-nteţesc.Povara pentru alţii Mi-e jug şi dar ceresc: Tresalt de bucurie.Tu. ne-ai chemat Din veac. Iubite Doamne.Refren: Iată-mă. iată-mă.Purtăm cu noi lumini.Purtăm cu noi lumini 1.Rămâi cu mine-n luptă. popor să-Ţi fim. Pe tot întinsul vom vesti Că vine iar Isus! 4. Iubite Doamne.Cu trâmbiţi şi făclii. Iubite Doamne. pe ‘nălţimi. Prin lume călători. Ai mântuirii zori! 2.

o trăim acum şi-n curând Se-ntoarce Domnul şi totul e sfârşit! 2. Să strigi cu noi vestea bună pe munţi? 454. apăsaţi. Spre El ne-ndreptăm azi privirea Căci El ne-a iubit. Datori suntem toţi să lucrăm. Veniţi căci Isus azi vă-mparte Putere şi har să luptaţi! Cu El vom lupta împreună . să fii mesager.Când Domnul Isus azi ne cheamă. ne-a salvat! 3. ne-a salvat! 2.Coroane-aşteaptă în cer Mulţime de stele şi frunţi! Vrei.Voi tineri ce staţi azi departe În lume trudiţi. cât mai e încă de secerat! Refren: Trezeşte-te! E timpul marii hotărâri! Trezeşte-te! Nu vrei să fii tu pregătit? Apocalipsa . Pe toţi cei umili sau de seamă.Cei slabi lucrând s-au călit. azi. ce destin ţi-ai ales? 3. O.Când Domnul Isus azi ne cheamă 1. Cei fără talent au succes. Ca soli voluntari ai dreptăţii Eternului Domn Salvator! Cu drag noi lucrăm pentru Domnul. amin! 453.E timpul marii treziri! 1. Pe toţi cei pierduţi să-i salvăm! Deviza ne e mântuirea Ce-n Domnul Isus am aflat. Sub steagul Său ne-am înrolat.Ne-adună-n cer. Isus ne-a iubit.Pe aspra cărare a vieţii Prin soare păşim şi prin nor. Dar tu ce loc. Să ştie de-acuma tot omul.E timpul marii treziri! E ultimul ceas de luptat! În cer se scriu răsplătiri. Chemarea sfântă-au primit.

Binecuvântând poporul Stă de-a pururea-ntre voi. .Oare n-aţi aflat voi încă? 1. (:Căci Tu nu vrei să moară-n rătăcire Un singur suflet fără Salvator. O. Căci El ne-a iubit ne-a salvat! 455.De ce nu vii? 1. Ah. Eşti milostiv şi-a toate răbdător. în curând. El de mii de ani încoace Face bine tuturor. cu mare Înspre Domnul veţi privi. ne-a salvat! 4. cu a Ta mărire. :) 3. Pe nor.Da.De ce nu vii ca să ne iei la Tine.Oare n-aţi aflat voi încă? Domnu-i blând şi iubitor. (:Să-ntemeiezi în pace şi iubire A Ta domnie fără de sfârşit! :) 456.Când Domnul Isus în mărire. va veni. Căci El ne-a iubit. orice durere. Azi cu dragoste vă cheamă Înspre El necontenit. El v-ascultă rugăciunea Şi vă scapă din nevoi. Dacă toţi. chemarea-I părintească Ascultaţi-o în sfârşit! 2.O. Prin Domnul obţinem cunună. Atunci vom primi răsplătire Şi-n veci faţa Lui vom privi! De-aceea strigăm cu tărie. vino iar cum ne-ai făgăduit. Orice chin. Chiar urle Satana turbat: Mărit în etern Domnul fie. cu mic. Vreun suflet ce mai e de mântuit!:) 2.Zdrobind greutăţi şi păcat. De ce nu vii cum ne-ai făgăduit? (:Sau mai aştepţi că poate tot mai vine. Orice rele vor pieri. Tu voieşti a lumii mântuire. vino Doamne.

vino chiar acum! 3.Ah. iată vin! 2.Precum florile se-ndreaptă Către soarele de sus. O. aşa! El este gata a-ţi ajuta. vin’. Orişice rău încetează. vino chiar acum! 458. Vă primeşte cu mult dor… Ascultaţi-L cum vă cheamă.Vino acum şi-ţi adapă Cântul speranţei senin. Să fii cu Domnu-n curând! 2. Vino-n credinţă la Domnul Căci vei fi mult adăpat! Refren: Grăbeşte. Să fii om nou pe deplin! . mai mult decât o mamă. Inima dă-I-o numaidecât! El ţi-este sigur coperământ.O. nu te-ndoi: Cu siguranţă te va primi! Şi pentru tine El Se jertfi. crede numai. nu-ntârzia. nu-ntârzia. nu-ntârzia 1. Aşa sufletele voastre Să se-ndrepte spre Isus! El.Vin la Isus azi. Viaţa în dar Dumnezeu îţi va da! Grăbeşte deci să devii sfânt. Doamne.Vin’ la Isus azi. El e-al vostru Salvator! 457. vin’ şi-ascultă de-al Lui Cuvânt.3. Fă-n toate cum a zis El. O. O. vino chiar acum! Refren: Fericit voi fi atunci curat.Vino la apa de viaţă Când eşti atât de-nsetat.Vino la apa de viaţă 1. Când spălat de orişice păcat Cu Domnul fi-voi neîncetat! O.

Să te întorci din calea rea! . ce poţi. De plăceri te-ai alipit. Căci Dumnezeu cu jurământ. vine bucuros! 2. Nu ai vreme să-L primeşti? De nu-L laşi să intre astăzi. Pe altarul lui Hristos? Cine inima-I deschide? Iată-L. tu n-ai sălaş? Ia-auzi cum la uşă-ţi bate: Vrea să intre! Tu nu-L laşi… Refren: Cine vrea să se consacre.Pe viaţa Mea de Dumnezeu! 1.Vino. Ci alta e voinţa mea: Să lase răutatea sa! Atunci iertare va primi Şi prin credinţă va trăi!" 2.Pentru Domnitorul păcii 1. Pe Cel care te-a iubit.Chiar dacă mult ai fi greşit.Loc ai pentru orice lucru."Pe viaţa Mea de Dumnezeu: Nu-mi place moartea celui rău.Ia-auzi. ia-auzi tot mai bate. Promite viaţa prin Cuvânt! Aceasta e dorinţa Sa.Pentru Domnitorul păcii.3. 3. Numai pe Isus Îl lepezi. Mâine poate nu mai eşti!… 4. degrabă. Să nu fii deznădăjduit. Inimă. căci Domnul te-aşteaptă! Ce bucurii poţi avea! Ca un izvor plin de viaţă Fie şi inima ta! 459.Tot ce ai. Lui Isus consacră-n dar! Vine ziua cea din urmă Când te vei căi amar… 460.

Întoarce-te aşa cum eşti. 4. Şi dacă nu vrei să te-ndrepţi. 461. sărman rătăcit! Domnul te poate scăpa din furtună. Flămând şi zdrenţăros. drumeţ obosit! Dulcea chemarea azi încă răsună: Vino. Timpul de har. dar. Azi sunt al Tău şi-al Tău rămân!. Cele prezise îşi au împlinire.Isuse. Dulcea chemare azi încă răsună: Vino. cât te-ai abătut Înstrăinat de El! 2... dă-mi Tu harul Tău..Anii se scurg şi se duc cu grăbire. o. Aproape-i ziua de-apoi. care-atât de-a iubit. Nu ne aşteaptă pe noi. 462.Încă-auzim azi chemarea duioasă Şi-al ei ecou pe pământ. vremea cea preţioasă.Cel păcătos încă are iertare. . vino. fiu pierdut La Tatăl tău. Destul. Chiar azi să las tot ce e rău. Domnul cuprinde-n iubirea Sa mare Pe orice suflet trudit.. vino-acasă. Pieirea-i tot ce poţi s-aştepţi. Harul mai e oferit. o. fiu pierdut. Pe braţul sfânt biruitor Mereu să-Ţi fiu ascultător… Nu vreau deloc să mai amân. Căci Domnul nu-ţi dă harul Său De stăruieşti a face rău.Întoarce-te. Refren: O. 1.Dulcea chemare 1.3. Se va-ncheia în curând. 3. azi. suflet trudit! 2.De-aceea nu mai zăbovi Pierzându-ţi vremea zi de zi. din cer. El. 4.Întoarce-te.

Fiindcă mâine vei plânge amar! 3. toţi cei împovăraţi Veniţi.Zi de zi Eu te chem 1. Chinul lor nesfârşit Eu l-am dus. inima Mi-o usuci. De iubirea-Mi gonit. Oare Eu M-am jertfit în zadar?. nici măcar zile nu-s! Hotărăşte şi-ntoarce-te azi! Mâine-i însă ascuns şi va fi prea târziu. copila mea. Hristos. Isus vă cheamă! De El veţi fi toţi mângâiaţi Mai mult decât de-o mamă.Frate drag. faţa ta să-ţi dezmierd. căci te chem şi tu fugi... Refren: ..Vei fi primit cum nu gândeşti.Suferinţa purtând. voi. Ai în sufletul gol răni adânci. 464. te voi strânge la piept.O.Zi de zi Eu te chem. focul ei veşnic viu Îţi arată tot cerul deschis.Întoarceţi-vă. 2..Întoarce-te. să te-ntorci te aştept Şi suspin nevoind să te pierd. Ca Fiul Său. voi. va pieri al tău chin. rătăcind prin străini.. Plângând... De-aceea suspin. Când mereu Mă respingi. Vindecat. pentru oameni trăind.. Azi iubirea lui Hrist. Fiul meu cel pierdut.. tu auzi cum te cheamă Isus? Înţelegi tu duiosul Său glas?. Când s-au întins atâtea punţi Spre casa Tatălui! 463. nu vei şti să mai plângi. la Dumnezeu Cămin mai dulce n-ai afla Decât la Tatăl tău! 4.. lăsând nesilit cerul de mărgărit. Iubitor.O. Să-L amâni încă-un an.. Ştiu. 3.. ai fost chinuit. vremea curge-n abis!.. Şi. Şi fiice-a’ nimănui.. fii pierduţi. toţi cei împovăraţi 1. Decât tot i-am iubit mai presus. Un torent.

Vin’ la Domnul! 1.Să vină tot cel slab sfios. ce cădeţi la orice pas. Isus v-ajută. 5. toţi cei trişti şi izolaţi. Isus vă-mbie! Cu El puteţi fi fericiţi De-acuma pe vecie! 4.Voi.Voi. mare. Să nu stai ca un străin! 2. Veniţi. mic! Vino-acum. grăbeşte vin’. El te-aşteaptă bucuros! Cât ai fi de obosit. Şi pe mulţi a mântuit De păcat îngrozitor! 3.O. În El găsiţi tot ce speraţi. ce-ndoială tot simţiţi. sărmane om! .Dulce Nume. "Isuse". Veniţi. Puteri noi vă-mprumută! 3. Cu inima înfrântă! Isus vă scapă bucuros De tot ce vă frământă! 465. Vin la Domnul.Vin’ la Domnul cel iubit. 2. Nume sfânt! Fericirea pe pământ E-n acest divin Cuvânt: Nume scump. El e blând şi iubitor. Veniţi. El e gata-a’ţi ajuta! Pentru tine S-a jertfit Sus pe lemn. El e cu voi în orice ceas. Vino astăzi la Hristos! 466. El vă invită. pe Golgota! Refren: Vin’ la Domnul cât mai grabnic. Şi pacea mult dorită. Vin’ la Domnul cel iubit.Voi. Vin’ la Domnul cel iubit.

Vin’ la Domnul. Cine stă la pragul tău? E un Oaspete de seamă.1.Ca o mamă te mângâie. Domnul îi cheamă şi pe copii! Îngeri cu harpe cântă cu dor.Ia-auzi.. Şi te pleacă-n rugăciuni! Refren: Vino dar. Să-I deschizi.Ia-auzi bate iar şi iar! Doar nu vrei să-L laşi afar’? N-auzi că-i Mântuitorul Cel ce stă la tine-n prag? De eşti tu biruitorul. sărmane om. să-L chemi cu drag! 468. cei ce-L lasă.Ia-auzi. bate tot mereu! 1.O. chiar acum! De pe tronu-I sfânt de har Azi te cheamă Domnul bun! 2.Spre-acele ţărmuri… 1.Vino. vino dar. ce-n lume Ai dureri şi-amărăciuni. zi-I bun venit! 2. Ia-auzi cum sună cântecul lor: . degrabă. Vrea să-ţi dea viaţa-n dar! 467. Bun tovarăş vrea să-ţi fie Şi să-ţi dea speranţe noi! 3. e Domnul.Ia-auzi. A venit căci te-a iubit! O. Cât se simt de fericiţi! Vrei şi tu să-L laşi în casă? Să-I deschizi şi să-L inviţi! 3. bate tot mereu. Suflete. Căci în cerul plin de slavă.. auzi-L cum te cheamă. Vin’ la Domnul de Îi spune. vino dar. bate ne-ncetat! Cine-o fi de aşteptat? O.Spre-acele ţărmuri din veşnicii. Şi te scoate din nevoi. Azi mai este încă har.

O. 2. Părinţii-ndeamnă pe-ai lor copii: Vino acasă. Tatăl te-aşteaptă în casa Lui! 2. Deschide-I inima! Deschide-I inima! 470. De ce să mai aştepte? De ce te mai ascunzi?.O. Deschide-I toată casa.Auzi cum stă şi bate 1. Nu te iubeşte nimeni mai mult! 3... Vino şi tu să fii fericit! 469.Refren: Vino acasă. Ar vrea ca să-I răspunzi. Şi bate-aşa duios. lasă-L ca să intre Cu tine a cina. Că-n urmă ai să plângi!.Hristos domneşte-n Sion . 3. Să nu-L mai laşi în drum! Deschide-I astăzi uşa...E vremea mântuirii.Să nu Îl laşi afară. nu-ntârzia! Nu asculta de glasul oricui.. nu-L lăsa să plece.. De ce te mai ascunzi?.Spre-acele ţărmuri din veşnicii. Că-n urmă ai să plângi!.. cerul te vrea. ce mult te doresc! Ştiu că acolo toţi mă iubesc! Este deja un loc pregătit.. Totul e gata.Patria mea. 5.La uşă stă şi bate. Comori cu El să strângi. Deschide-I chiar acum! Deschide-I chiar acum! 4.... copil pierdut...Auzi cum stă şi bate La uşa ta Hristos! De-atâta timp aşteaptă Şi bate-aşa duios..

Plecaţi genunchiul prinţi. Frumoase melodii! Grupaţi-vă sub steagul Acelor ce-au aflat Că-n lumea asta şi-alte lumi El singur e-Mpărat! 471.Eu sunt un sol trimis 1. Veniţi în mii de mii! Măriţi-L prin cântări de psalmi. Şi-n vastul univers Pământ şi stele mii şi mii La semnul Lui privesc! Cu cinste al Său Nume Şi steag să-I înălţaţi. Grăbiţi şi m-ascultaţi Cu toţi să vă-mpăcaţi. Din traiul vostru rău Ieşiţi ne-ntârziat. Cu toţi vă bucuraţi! ‘Naintea tronului de har Voioşi vă-nfăţişaţi! Şi cânturile voastre Răsune către cer.Din viaţa de păcat.Hristos domneşte-n Sion. Şi până-n cele patru zări Cuvântul Lui purtaţi! 3. da.Nu-i Domn ca El sub soare. Să vă-mpăcaţi cu Dumnezeu! 2. Căci eu sunt numai solul Său! Refren: V-aduc Cuvântul prea frumos Chemarea blândă-a lui Hristos.1.Eu sunt un sol trimis De-un mare Împărat. şi voi. Veniţi la Dumnezeu! Oricine va veni .Hristos domneşte-n Sion. Cerescul Său cuprins E foarte minunat! O. la voi vin eu Trimis de Domnul meu. Căci Domn e numai El! 2.

Cerul azi e-al tuturor. de ce nu vii? Un glas încearcă-acum Să te oprească-n drum. Isus cum se frânge Pentru al vostru păcat! 3. Încă o clipă de sfântă-ndurare. E-n joc viaţa ta: Nu-l asculta! 2. Vreau ca. Strigă profeţii-n Sion. Căci în curând El va veni! 3.Doamne.Cu El va-mpărăţi.Salvat aproape. apoi. Veşnic cu Tine să fiu! 473.. Cerul aşteaptă de şase milenii Să mântuiască-orice om. Să nu rămâi plângând Pe-acest pământ.Trâmbiţi răsună 1. 4. Nici lacrimi nu sunt sus.În ţara lui Isus Acolo nu-s dureri. Salvat aproape. . 3. Cât încă nu-i prea târziu..Trâmbiţi răsună prin negura vremii. Încă avem Salvator. pe cruce. Căci toţi cei mântuiţi Sunt veşnic fericiţi. de ce-ntârzii? Te-aşteaptă Domnul. timpu-i trecut. Şi nu sunt căi de scăpat. îmbrăcat în mărire. Îngeri te-aşteaptă sus.Voi ce simţiţi.Azi Dumnezeu mai împarte iertare. nu amâna! Te cheamă-al Tău Isus. că durerea vă-nvinge.Salvat aproape 1.Salvat aproape din calea rea. ajută a mea pregătire. 2. Grăbiţi acum deci şi veniţi! 472. Iată.Salvat aproape. Ci numai mângâieri.

Inima nu-nchide. Domn în mărire. Te întoarce cât mai grabnic. Nu zăbovi! 474. Uşa larg deschide! 4. Inima nu-nchide.Fericire. pace multă. curând vom vedea ziua Sa! Sub zări senine. zorii se-arată. Inima nu-nchide. La Cuvântu-I să iei seamă. Iată. Azi te cheamă Tatăl tău. El vine.Viaţa cum o duci. toţi laolaltă Îi vom cânta preamărire. Uşa larg deschide! 475. El vine. Cu mii de îngeri cânta-vom osana! 2. Domnu-n viaţă să-ţi răsară Uşa larg deschide! 3.Domnul iubitor te cheamă.Iată. Cea din cer cu mult o-ntrece. cerul pierdut! Aproape nu-i de-ajuns.Iată. Lasă-te de rău! 2.Ale tale vise piară! Inima nu-nchide. Are tot cel ce ascultă.Iată.Salvat aproape. copile? Inima nu-nchide! În aceste grele zile Uşa larg deschide! Refren: Facla vieţii arde falnic.Bucuria lumii trece. osana! .Viaţa cum o duci. copile? 1. Lasă-te-ntreg pătruns! Salvat de vrei să fii. ce fericire. Uşa larg deschide! 5. El vine. Cerul se-ncinge de gloria Sa! Cu mântuiţii. Domn în mărire! 1.

Dar ziua-aceea va fi doar suspin Pentru cei ce n-au urmat Păstorul divin.3.Domnul din cer coboară (Canon) Domnul din cer coboară Ca să ne ia în slavă.Iată. Isuse bun? ..Pentru cei drepţi bucurii se vestesc Şi cu mult dor ei spre ceruri privesc! Fiţi pregătiţi într-un spirit şi-un gând. pe norul alb. Se coboară pe nor. Cu pribegiri amare Şi-n dorul lacrimii fierbinţi E-atâta aşteptare. aşteptăm Pe Domnul. De ce-ntârzii. De unde. Ce-a aşteptat răsplătiri de nespus.Domnul.Trecut-au ani de suferinţi. curând. cu toate vestesc Că în curând vine Prinţul ceresc. Gloria Lui orice ochi va vedea! Coruri de îngeri falnic răsună.. stele. grabnic.Domnul curând se coboară pe nor 1.Mai sus de-albastre zări.Mai sus de-albastre zări 1. Pe cei aleşi s-adune! Aşa Cuvântul spune! 2. După cum promis-a Însuşi Domnul Isus! Refren: Tare răsună pe-acest pământ Vestea că Domnul revine curând! Azi toţi să strige cu dor şi avânt: "Vino Doamne să ne iei cu Tine-n curând! 2. Aleluia-n cor Îi vom cânta! 478. Ca să-Şi adune iubitul popor. Cu ei de-a pururi cânta-vom osana! 476. lăsăm Privirea să ne zboare.Sori. 3. să coboare În slava Lui. Căci Isus pe-acest pământ coboară curând! 477. lună. El poartă stele-n cunună.

Să izbăveşti pe Israel Din greu exil. Emanuel.O. Doamne. din lumea rea.Te-am văzut dar ca-n oglindă. de multe ori greşit-am. faţă-n faţă. Dar să Te privesc în faţă Tare mult mi-e dor. Ce-am să-I spun când L-oi vedea? Am să strig cu voce tare: “Mare e iubirea Ta!” 480. Emanuel! 1.El murit-a pentru mine. da. Scumpul meu Mântuitor. faţă-n faţă. mi-e dor! 5. vin’ şi ne mângâie! 3. faţă-n faţă… 1. Tu ne-ai spus Că ne vei duce-odată! Să vii. 4. vino. Tu. Tare-am mai păcătuit… Vreau să văd pe Cel ce-mi zice: “Eşti iertat şi eşti primit!” 3. faţă-n faţă. Să mă satur de privit! Sus cu Domnul pe vecie.Cu Isus ah. Te aşteptăm Cu braţele întinse Şi candele aprinse! 479. Să privesc o veşnicie Pe Cel ce mă mântui! Refren: Am să-L văd. ah.Cu Isus. Speranţă-i în venirea Ta! .Ni-e dor de casa Ta de sus.O. Am să-L văd necontenit! 2. vino. Dar nicicând eu pân’ acuma Faţa Lui nu am văzut.Cu Isus ah. Fericit mă voi simţi.Ah.Ni-e inima pustie! O. să vii. De ţara minunată! Acolo. El mult bine mi-a făcut. Tu.

Isus. Ca să domneşti cu Legea Ta Să-nvingă-n lume dragostea! 3. Se dă ca fericit sălaş Acelui ce s-a-nvrednicit A fi al Lui urmaş! 482. Să cerţi invidii şi război Şi cerul să-l aduci la noi! 481. cel mult dorit.Aşteaptă lumea în zadar Al păcii neclintit regat.Înţelepciunea cea de sus. Cuvântul a vorbit. 2.Hristos. a vorbit 1. Te aşteptăm la noi. Aleluia! Aleluia! Să-Şi adune-al Său popor. Să fim cu toţii un popor. Va veni curând pe albul nor.Hristos. Cel ce pe cruce a murit. Cuvântul. al vieţii Domnitor 1. al lumii dor.Isus. Ca să-Şi adune-al Său popor El vine negreşit! Refren: Va veni. Tu.Isus. al vieţii Domnitor.Pământul nou.Azi multe semne prevestesc Şi se-nmulţesc din zi în zi. Căci peste-al raiului hotar Nu trec cei cu păcat. Solemn El ne-a făgăduit Că în curând va reveni Ca Domn pe veşnicii! . 4.Refren: Cântaţi! Strigaţi! Emanuel Se-ntoarce iar la Israel! 2. vino. va veni.O. Isus al nostru Domn ceresc Pe nor va reveni! 3.

în curând. Pe cei iubiţi vom revedea. coline şi munţi şi câmpii: Vine Isus în curând! Vine Acel ce pe cruce muri. vino Doamne.Spuneţi. Ce frumos va fi atunci! Ah.Trâmbiţi. Ca să-şi primească plata lor În trai nemuritor! 4.Trâmbiţi.Refren: Ce frumos va fi atunci. Cel rău nu va mai fi! 483.Oraşul sfânt se va vedea. Aşa precum L-au aşteptat.Voi. sunaţi peste cer şi pământ! 1. vine-n curând! Vine Isus în curând! 2.Tunet şi fulger. 2. credincioşi. către ceruri priviţi: Vine Isus în curând!. Şi ei pe Domnul vor vedea. Acolo sfinţii vor intra. În slavă înălţat! 3.Veştile zboară prin lume de zor: Vine Isus în curând! Strigă popoare-n durerile lor: Vine Isus în curând! 5. Vine Isus în curând! 3. solia purtaţi: Vine Isus în curând! 4. în slava sa. Dureri şi moarte vor pieri. spre ceruri strigaţi: Vine Isus în curând! Râuri şi vânturi. sunaţi peste cer şi pământ: Vine Isus în curând! Voi. Cu-al Tău Eden preasfânt.Cei drepţi întâi vor învia.În Paradis. peregrini. . vă uniţi într-un cânt: Vine Isus în curând! Refren: Vine Isus.

să iasă cei drepţi. Că vom fi lângă Domnul acas’. pe nori. vino iar.Atâta dor… 1. vino în mărire! Te aşteptăm. amin! La un pas este ţara de sus! Mai răbdaţi.Se deschid. De-atâta timp. iată-L. bunule Isus! . morminte.Veşti de sfântă speranţă 1.. Domnul va-mplini Şi vom fi. vino Doamne. în slavă. în strălucire. În Edenul măririi.Atâta dor s-a strâns în pieptul nostru slab. prin iubirea Lui. privind cu dor nespus… O. 4.Veşti de sfântă speranţă străbat depărtări: Domnul vine în slavă-mbrăcat! Peregrinul aude spre casă chemări Din dureri şi adânc de păcat. Slavă Lui toţi să-I cântăm Şi în veci să-L lăudăm! 486. mai vegheaţi! Încă foarte puţin Şi vom fi toţi cu Domnul Isus. de veacuri adunat! Noi aşteptăm să vină iar în slava Lui Acela care crucea ne-a purtat! Refren: O. Credincioşii ce dorm în Isus.. Mii de mii vom striga cu un glas. mântuiţi. de sus… 3.Domnul vine pe alb nor (Canon) Domnul vine pe alb nor Să-Şi adune-al Său popor. Refren: El vine.Peste o clipă veţi fi fericiţi: Vine Isus în curând! 484.Când va fi revederea cea fără sfârşit. Într-un fără hotar osana fericit.. De pe-ntregul pământ vor sui. larg. Mântuiţi pentru veşnicii! 2.Aleluia din nou! Aleluia.. vine.. vine iar! Ce-a promis.. 485. Ca să ne iei la Tine.

3. În zăbovirea şi în graba Ta.Trâmbiţi. În foc şi-n jertfă zilnic oţeliţi! 3. Haina slavei a-mbrăcat.Prin ‘nălţimi se-aude zvon.Prin ‘nălţimi se-aude zvon 1. harpe de lumini. Aceşti trei îngeri tot nepregătiţi.Cine-ar putea din drum a ne opri? Iată. Într-o clipă sunt schimbaţi Şi spre ceruri înălţaţi.2. Prin albastrele tării... sunaţi. Mântuiţi şi heruvimi Au pornit. pe albul nor. Glasuri. Îngerii toţi ne-aşteaptă cu cântări! E pregătit locaşul nostru. Trâmbiţi sunaţi. Către lumea stelelor. că noaptea s-a sfârşit! 1. se văd minuni de veşnicii! Tot ce-am sperat Isus va împlini. doar noi suntem de vină.Dumnezeu din Paradis Braţele Şi le-a deschis . că vine iar Isus! 3. Însoţit de mii şi mii.În Tine Doamne-mi mai adăp speranţa mea. sunaţi. sunaţi. Îngeri merg grăbiţi spre tron. 487. În care intră încă cine vrea. începe marea zi! 488. că noaptea s-a sfârşit! Priviţi în zări: lumina s-a ivit! Vine Isus aşa cum ne-a promis! Trâmbiţi. În Duhul Tău şi-n noul Legământ de har.Cei salvaţi pornesc spre sus Să-ntâlnească pe Isus. Spre-al pământului hotar. sunaţi la porţi de Paradis! 2.. noi. Că n-am ajuns la orice limbă şi popor. sus! Trâmbiţi. Aleluia. vine iar! 2. Mirele s-a-ncoronat.Cerul e plin de binecuvântări.De n-ai venit.Trâmbiţi.

„Rob bun şi credincios"! .Voi. să treacă mai iute şi ultimul lumii suspin! 490.Să primească-al Său popor Aşteptat cu-atâta dor.. Să-mi fie deplină jertfirea.Atât de aproape e Domnul... curând. Cuvântul mi-e sigur reper. zăresc ai Edenului zori. cu lacrima rugii de foc. frate. Doamne. Doamne. aud glas de biruitori. Cetatea cea sfântă îmi cheamă privirea. să spun tuturor ce-ai promis. să treacă mai iute şi ultimul lumii suspin! 2. s-avem iarăşi cerul senin.Atât de aproape e Domnul. Alungă. 2. şi ultima noapte de chin. Vestiţi al Său Cuvânt..Atât de aproape e Domnul. Vă pregătiţi un alb veşmânt. Întoarce-Te.. 4. Dă-mi. aud râul vieţii curgând. Spre slava lui Hristos. Isus. Te rog. Cerul tot a-mpodobit.Voi. văd îngerii gata de zbor. Şi-n liniştea vieţii eterne.Atât de aproape e Domnul! 1. Să las Babilonul în urmă.Cu lămpile arzând Vegheaţi în noaptea grea. Doamne. intră-n rând. Într-o clipă vom cânta: Aleluia! Osana! 489.. şi mie un loc! 4. Ieşiţi ‘naintea Sa! 3.O. Să treacă. servii Domnului 1. să trec peste-al lumii abis! 3. Să treacă. Doamne.. Doamne. şi mie în ceruri. fă-mi.. Văd pomul vieţii pe maluri şi pacea în veci surâzând. cântarea de dor. iarăşi. Fă-mi. Căci voi sunteţi străjerii Lui Pe-acest străin pământ. Imnuri noi a pregătit. văd Legea deschisă în cer. Să fii şi tu numit.Atât de aproape e Domnul. Isuse.Va fi venirea Sa Un fulger în apus Şi orice ochi Îl va vedea Pe-al păcii Domn. iubirea. servii Domnului.

Ca să ne iei la Tine. lângă tron. Ce-o voi găsi la Tatal meu acas’… .Te aşteptăm căci vii curând Şi timp mult nu mai este. Pe feţe vom avea un zâmbet nesfârşit! Şi. pe veci. Odihnă vom gusta. Cu dor. Ne mângâiem căci pentru noi Ai suferit pe cruce. căci El ne-a mântuit! 493..491. vine-Isus! 1. cântându-I cu mult dor! 2. Ca rod al jertfei Lui. scump Isus. vine-Isus! E ceas de trâmbiţare Şi negurile fug. sosi-vom printre astre.. nu-mi pasă de durere.Mi-e dor de cer 1. a Ta venire. se-arată-ai zilei zori! Să fim găsiţi veghind. îmbrăcaţi în alb.În curând. (:Cu Tine trecem noaptea grea:) Prin suferinţi amare. scump Isus! 1. (:Şi ce va fi când Te-om vedea?:) Cânta-vom în mărire Nespusa Ta iubire!… 492.. Răbdând toţi o vom duce. vom admira pe Prinţul vieţii noastre. Ce-n lume S-a-njosit şi cerul ne-a deschis! 3.Noi aşteptăm o. Tresaltă inima cântând Această dulce veste. vom repeta-n vecie Cântarea Mielului..Noi aşteptăm o. În orice-ar fi nu văd decât un pas Prin care urc spre marea mângâiere. în Paradis! Răpiţi.Tresăltaţi. 2.De-i viaţa grea aici la noi.Mi-e dor de cer. Căci Tu ne eşti salvare! 3.Izbucni-vor atunci cântări de veselie. încinşi spre aşteptare.Tresăltaţi. sus În sfântă nemurire! (:Cei ce-L aşteaptă pe Hristos:) Îi ies spre-ntâmpinare Cu bucurie mare.

ce loc Isus pregăteşte sus Pentru-ai Săi moştenitori! 4. În veci Domn să-mi fii! 495.. pe alb nor.Va veni o zi când ne vom uimi De-ale cerului splendori! O. Să fiu acasă-n veşnicii! 2. Şi. dureri şi le-om uita. Te-aştept ca să revii. zări vom ‘nălţa cântări Pentru Cel încoronat! 3. Din lacrimi strâng mănunchi de bucurii Şi-aştept sa trec pe porţile Cetăţii.Te-aştept zilnic. Îl vom vedea şi-I vom intona: „Mare e iubirea Ta!” 2. în sfârşit… 494. Ca popor. Da. Domnul va veni. Dar nu vom uita cum iubirea Sa Ne-a salvat la Golgota. Isuse. Isuse! (Canon) Te-aştept zilnic. spre alte.Va veni o zi când ne va primi. da! Va veni o zi Când.Va veni o zi când se vor sfârşi Griji. tristă lume! La orice pas mereu m-ai înşelat : Din bogăţii. în faţa Sa. . din glorii şi renume Nimic de preţ.Te voi uita de-a pururi.Va veni o zi când vom părăsi Ţărmul lumii de păcat.Va veni o zi 1. splendori fără de nume Voi admira cu sufletul uimit Şi voi cânta pe-a veşniciei culme Că am ajuns acasă. Refren: Va veni. nimic nu mi-ai lăsat… 3.Refren: Dar până-atunci eu cânt pe calea vieţii.Un cer de vis..

În curând acasă toţi vom fi! 2.Sfântă speranţă 1. El ne-a promis şi va veni! 2. Ea ne consacră sfintei Sale vreri Şi din păcat dă izbăviri! Prindeţi azi solia ei Pe-al iubirii Lui temei. Întemeiaţi pe-al Său Cuvânt! Timpul este împlinit. Ne vom bucura în căminul fericit Pregătit de Domnul pentru noi! 3. În curând acasă toţi vom fi. tresaltă! 1. Orice om va fi zorit! Daţi de veste cât e har: Aleluia. EL ne va încununa! 496. vine iar! Sfânta speranţă-i plină de puteri. În orice timp.Ai curaj. zi de zi. în curând Isus. Cel plin de har.De pe-al slavei tron. Când Isus.Sfântă speranţă-n inimă purtăm Că Domnul vine în curând! Credinţa-aceasta de la El aflăm. tresaltă şi nu te-ngrijora. pe nori. şi nu va zăbovi.Cel ce vine. vine. Căci Isus.Sfânta speranţă azi ne dă puteri Să-nfrângem nori de rătăciri.Vom vedea pe-ai noştri ce-n Domnu-au adormit. 497. al iubirii Domn. Vom vedea pământ şi ceruri noi. Noaptea lungă trece şi-o zi se v-arăta. În curând în casa Lui vom fi! Cei răscumpăraţi pe Isus Îl vor slăvi Veşnicia toată. în orice loc! .Ai curaj. va reveni! Refren: În curând Isus. Ne vom întâlni sus cu Domnul. într-o zi. În curând va reveni. Aleluia. vine iar! Sfântă speranţă-n inimă purtăm.

curând Îl voi vedea: El e răsplata mea! .Sfânta speranţă nu va zăbovi: Se-arată zorii ei senini! Mergem spre casă! Cine ne-ar opri Pe noi. Te-aşteptăm! 2. Curând Îl voi vedea! 3. Doamne.Acesta-i Salvatorul meu 1. Doamne. şi speranţa înălţaţi! Hrist revine! Hrist revine! Prinţ al păcii. în curând! Vino.Orice deal şi orice vale jertfa Lui o vor vesti.Hrist revine peste fire.Să răsune-n lumea toată azi solia ce-o purtaţi. Curând. Ceru-ntreg e pregătit. Zorile măririi Sale orice om le va privi! Hrist revine! Hrist revine! Cântu-acesta-l vom ‘nălţa! Cântu-acesta-l vom ‘nălţa! 3. Aşteptând să vină iar! Sfânta speranţă nu va zăbovi. Tresălta-voi cu tot poporul: Iată-n Cine am crezut! 2. În toată slava Sa! În El am pus nădejdea mea.Şi dacă pentru Domnul meu O cruce voi purta. popor de peregrini? Timpul este împlinit. Te-aşteptăm! Prinţ al păcii. mâhnire. în curând! 499. veste bună proclamaţi! Alinaţi dureri.3.Se-arată în curând Isus. Doar pentru ea noi vom trăi! 498. Harpa fie înstrunată şi în coruri tresăltaţi: Hrist revine! Hrist revine! Vino. Iar Isus stă la hotar.Hrist revine! 1. Mântuitorul! A Sa iubire am cunoscut.Acesta-i Salvatorul meu În care am crezut. Acesta-i Cel ce m-a iubit Pe când eu n-am ştiut! Refren: Va veni da.

Când El va veni. zori de cer au răsărit. Aleluia! Glorie. glorie. Aleluia! Glorie. glorie. Porţi de aur. Durerea s-a sfârşit. Aleluia! Durerea s-a sfârşit… 2.Pentru cei ce-n val de patimi adevărul l-au păstrat. Aleluia! Glorie.Când El va veni 1. Isus va veni. Aleluia! Glorie. printre lacrimi. glorie.Dinspre lumile măririi osanale vin şi vin. Cântă stelele iubire. Aleluia! Pe veci răscumpărat! 4. limpezind toată zarea. Orice ochi va vedea slava Sa! Refren: Nu! Hristos nu va-ntârzia! În curând vom striga: Domnul vine! Iată-L. Mii de imnuri triumfale cheamă-acas’ pe cei străini.. porţi de slavă se deschid spre veşnicii! Ce minunată zi! Glorie. glorie.Printre nori de osanale 1. peste râuri de lumini.500. poate fi dimineaţă. Aleluia! Glorie. Pentru cei ce. Când zorii răsar peste neguri şi ceaţă. Aleluia! Glorie. Aleluia! Isus fie mărit! 501. glorie. pe Isus L-au aşteptat. glorie. Domnul este Cel ce pune peste fruntea lor cununi! Tot cu nume de iubire fiecare e strigat. vine! . Pe veci răscumpărat! Glorie.. Valea morţii se-nsenină. glorie.Printre nori de osanale. glorie.Domnul este Cel ce-aşază masa-n cer la toţi cei buni. Bucuria mântuirii se revarsă-n infinit! Isus fie mărit! Glorie. glorie. Aleluia! Glorie. Aleluia! Glorie. pentru-a fi frumos deplin. glorie. glorie. Glorie. Aleluia! Ce minunată zi! 3. glorie.

Vine Domnu-n mărirea Sa! Maranata.Şoapta vremii 1. Cu marea Sa putere Ne-aduce mângâiere. sculaţi! Lăsaţi voi plânsul. Amin! Aleluia.Maranata să cântăm. Când El va veni printre flăcări de slavă. Aleluia! 2. Cu speranţă şi viaţă la noi se coboară. Cei obidiţi.Aleluia. suntem gata Să ieşim a-L întâmpina! Vine ziua minunată. căci Domnul vine! 1.De-ar fi în apus când Isus va să vină. cine-ar putea ziua Lui să descrie? Fericiţi.Sculaţi. Maranata. dorul. 3. Bucuria cerească să simtă oricine! 503. dinspre cer. Privirea ridicaţi! Căci Domnul adorat. vă deşteptaţi: Aproape-i veşnicia! Cu toată bucuria Solia proclamaţi! 2.Sculaţi. cu Isus vom cina! 502. De-orice rău cei aleşi vor scăpa.Aproape este Domnul. Ne vesteşte tuturor Că-n mărirea promisă Isus vine iară! Refren: Maranata. căci Domnul vine Ca Rege şi-Mpărat! Primiţi cum se cuvine Pe Cel ce ne-a salvat! Creştini. Lumea-ntreagă să ştie că Domnul revine! Maranata să cântăm.Atâta frumos vom trăi pe vecie! Tristeţi nu vor fi. chiar în beznă deplină. nici sfârşit în pruncie! Ah. Amin! 2.Şoapta vremii. Ne scapă de oftat! . În noapte târziu.

Cântaţi-I de bun venit! 2. străjer trudit: cât mai este de oftat? Când apare-n răsărit albul nor. Se-arată-al păcii Împărat.Spune.Ascultaţi veste bună. popoare. Sună trâmbiţi de argint! Vine.Sculaţi cu grabă mare. chiar de-i încă noapte grea. Săraci de pe pământ! El vine cu-ndurare Din cerul Său cel sfânt. Veţi fi cu toţi bogaţi Căci Domnul vă hrăneşte. cum se-mplinesc semne-n cer şi pe pământ! Ştiu că ele ne vestesc: Vine. glas de veghetor: dimineaţă când va fi? Peste lacrimi. tu. deja se-aprind zorii sfintei veşnicii. Tresăltaţi.Ascultaţi veste bună. pe munţi.Spune. străjer trudit 1. În veci să Te slăvim! 504.Spune. popoare! 1. tu. că zorii răsar Şi nu-i altă veste mai mare. (:Mai plină de-atâta har!:) Refren: Iată. Rege al măririi.Răsplată mare-aduce Acel ce ne-a iubit Şi pentru noi pe cruce Din dragoste-a murit! Aşa de mult dorim O. Şi-n ceruri vă primeşte Să-I fiţi de-a pururi fraţi! 4. cel aşteptat? "Văd. Izvor al nemuririi. tu.3. vine Domnu-n slava Sa!" 505. vine Domnul sfânt!" 3. peste dor. . vine marea zi!" 2. popoare. noaptea se destramă. Soarele e-n răsărit.Să cântăm împreună. străjer trudit: ceasul lumii cât mai e? Cât mai e de suferit? Când se-arată zorile? "Sus. soare când va răsări? "Şoapta cerului ascult. uimit. Însă nu mai este mult.Spune.

O veste bună pe înălţimi 1. Pe nor venind. Primiţi-L. Domnul vine! 1.Sculaţi. :) 3. alege pe Domnul: E cea mai bună zi! Şi vei avea loc la nunta Lui Când El va veni! 2. Atunci ura-n veci va dispare (:Şi dragostea va domni. Spre cer fruntea ridicăm! 507.Al slavei fulger va lumina Din răsărit până la apus. Domnul nostru vine! (Canon) Sculaţi. popoare.O veste bună pe înălţimi: Vine-n curând mult dorita zi! Dar câţi vor fi dintre cei chemaţi Când El va veni? Refren: Astăzi. ca Isus! 4. Dumnezeu e-al vostru-Mpărat. În ceruri Legea se va vedea Sfântă.Domnul atunci va privi cu drag La cei în albe veşminte stând. El va fi privit Domn şi Împărat! 3. Domnul nostru vine.Ascultaţi veste bună. Doar ei vor trece-al veciei prag Spre un nou pământ! 508.În loc de spini.În curând Isus va veni. întreaga suflare. Săltaţi.Aleluia. vine pe alb nor! . Domnul vine! Pregătiţi al Său popor! Îngeri mii vestesc solia: Iată. aur împletit Are pe cap Cel crucificat. dealuri şi coline! Frumoasă-i speranţa noastră.Aleluia. (:Căci El ne-a răscumpărat! :) 506.

Domnul vine! Vine-al nostru Salvator! 2. Să înălţăm un cânt şi-un ultim vers.Ziua mântuirii Sale Se arată în curând! Vor vedea cu toţii slava Şi mărirea Celui sfânt! Aşteptaţi.Vă treziţi. 510.Ne îndreptăm spre ţărm cu nerăbdare. trecând valuri şi vânt. e înserare. străjeri ai lumii. Zorii unui nou pământ! 4. Profeţia s-a-mplinit! Nu mai este timp de-acuma! Cine este pregătit? Aleluia! Aleluia! Mântuirea a sosit! 509. vine iar Isus! Aleluia. Mai zăbovim doar o clipă pe cale.Sunt creat să fiu iubire (Canon) Sunt creat să fiu iubire. Pe pajişti verzi inundate-n lumină.Decât lumea de-ntuneric Cerul este mai presus! Cu lumină şi speranţă Vine.. în consacrare.Ne pregătim de drum 1. Biruitori.. Refren: Domnul cel minunat.Aleluia. E-un ultim ceas de har în Univers. vine ziua! Noapte grea a fost de-ajuns! 3. Cununi de slavă se-adună de zor.Ne pregătim de drum. De mii de ani Isus e-n aşteptare Să moştenim cu El noul pământ! 3. vrednic şi-adevărat Ne-a dat vecia şi cerul ne-a dat! A Împăratului nostru să fie Slava şi lauda în veac de veac! 2.Al miazănoaptei cer se însenină. Ne-aşteaptă îngeri cu harpe de dor. .

(:Le va da drept răsplată După faptele lor!:) 3.Domnul slavei Se-arată Peste orice popor. Tot ce-am sperat nu poate fi-n zadar! 2.Ascultaţi.Domnul revine! Ce solemnă veste! Ceasul profetic se-mplineşte clar. străjerul cheamă! . peste orice val de ispitire.Te întreabă creştine.Dumnezeu e Tatăl meu Şi curând. (:Oare cât stai de bine? Eşti neghină sau grâu?:) 513. Roade scumpe se coc. Domnul revine! Azi vestim în lume: Suntem în cel din urmă ceas de har! Să ştie toţi că nu-i decât un Nume. Semne mii prevestesc: (:Vine Domnul îndată Împăratul ceresc!:) 2. chemând la trai curat şi sfânt. 4. Să fim Mireasa Mielului cel blând. Azi cât nu-i prea târziu.Domnul revine! 1.Secerişul e mare. în nemurire Voi fi cu El. Al Său Cuvânt pe veci statornic este. 3. mereu! 511. 512. Căci. Mult mai puternic este harul Său. Prin care-avem al mântuirii dar.Domnul păcii Se-arată! 1.Domnul revine! Trâmbiţi de trezire Sună.Domnul revine! Prin a Lui iubire.Domnul păcii Se-arată. (:Grâul pus e-n hambare Şi neghina pe foc:) 4. Înveşmântaţi ‘n-a Sa neprihănire. Vom birui lucrarea celui rău.

grăbiţi. Deci scoală-te şi lasă toate. Ce ochiul n-a privit. Aleluia! Ce loc slăvit. străjerul cheamă! În muntele cel sfânt daţi larmă.1Ascultaţi.Ziua cea mare e-aşa de aproape. La al redeşteptării zvon! Isus Se v-arăta. Aleluia! Haideţi. Isuse veşnic Domn.Ziua cea mare e-aşa de aproape! 1. Domnului să-I dai toată inima! 515. Sunaţi din trâmbiţă-n Sion! Miezul nopţii-n turnuri bate. Şi ieşi să-ntâmpini cortegiu-mpărătesc! 2. Ţi-aducem toţi. Ce nimeni n-a simţit.Fiu al luminii. Tu pentru noi ai pregătit! 514.Laudă mărire Ţie. cu toţi veniţi Şi pentru cer vă pregătiţi! 2. Cum urlă-a neamur’lor furtună! Fecioarelor. Din gura noastră pe vecie. cât te-mbie divinul Isus! Deci. armura ţi-o pune. Cum poţi să dormi. de ce să mai pregeţi? O. Încununaţi cu-ai vieţii lauri.Timpul de har e pe sfârşit! (Canon) Timpul de har e pe sfârşit Şi veşnicia a sosit! Lasă-te de lume şi pofta cea rea. Încoronat ca mândrul soare! A’ voastre lămpi iluminaţi! Ah.Auzi paznicii cum sună. vă deşteptaţi! Mirele-n nor alb apare. vino pe-al Tău tron. Mai sus de îngeri Tu ne-ai pus. Hristos Isus! În cetatea cea de aur. Aleluia! Noi Te urmăm. Isus iubit. Să-ţi dea răsplata Sa. ne bucurăm La nunta Ta ca să intrăm! 3. căci Mirele vine . moştenitor ceresc? Scoală îndată. scoală grabnic.

Încă puţin şi vei fi eliberat! 516. Şi-n credinţă fiţi uniţi! 2.Fraţilor. Ai curaj. Vă clădiţi ca pietre vii. Fugi de dorinţele lumii deşarte.Înainte. prin Isus vei birui! . Geme de teama de ce va urma… I-auzi. Domnul nostru se grăbeşte. turmă mică. sosit e ceasul! 1.Numai spre Domnul păstrează-ţi privirea.Luminaţi în întuneric. Voi sunteţi ai Săi copii! 3. bărbăteşte. tu. Deci şi voi să vă grăbiţi! 517. El e Dătătorul vieţii. vino. Toate vor trece luate de vânt! Vezi.Ai curaj. se-aude al cerului vuiet. şi nu întârzia! 4. Orice faptă cumpăniţi! Lepădaţi tot ce vă roade. fără teamă.Vezi cum suspină o lume pierdută. Grăbeşte. Zilnic aşteaptă-L pe Cel înviat! Vezi cum se-aprinde lumina pe dealuri.Fraţilor. lupta nu o conteni! De vrăjmaş nu-ţi fie frică. sosit e ceasul Când să vină iar Hristos! Cerul e atât de-aproape. turmă mică! 1. Nu e ceas mai preţios! Cercetaţi a voastre inimi. tu. nu lăsa veşnicia să-ţi scape. Ca să recunoască lumea Că sunteţi din neamu-I sfânt! În Isus. Voi cei slabi şi obosiţi. nădejdea voastră. Împliniţi al Său Cuvânt. Învinge tot ce te leagă de pământ! 5. Însuşi Domnul va lupta! Pe copiii care-L cheamă Îi va binecuvânta! Sus privirea.Înconjurat de oştirile de sus! 3.

Dacă lupţi pentru cunună. Căci va sta la sfânta cină numai cel învingător! Coapsele acum vă-ncingeţi. zvârle ce-i stânjenitor. lăsaţi să sune ăst mângâietor cuvânt: E a Tatălui dorinţă să vă dea un nou pământ! E a Tatălui dorinţă! E a Tatălui dorinţă! E a Tatălui dorinţă să vă dea un nou pământ! 2. ce-alegi hotărăşte. În curând primim răsplata de la Regele de sus! În curând primim răsplata! În curând primim răsplata! În curând primim răsplata de la Regele de sus! 3. Aleluia Aleluia. În ce ceas Hristos vine. Va veni. nu ştim când! Refren: Va veni. nu ştim când! 2. În ce ceas. surori. Domnul vine pe nor. Îmbrăcat în mărire În ce ceas.Privegheaţi fără-ncetare. ziua chiar de nu o ştiţi.Nu vă daţi în mreaja lumii.Fraţilor.Deşi nu ştim când. Dar tot ştim atât: Că sunt semne mulţime. Deci. Noaptea-ntreagă strajă faceţi. Stătea proorocit Tot ce azi se vesteşte. pofta cărnii n-o-mpliniţi! Lepădaţi orice ispită şi de luptă vă gătiţi! Chiar de-om suferi ocara pentru crucea lui Isus. fiţi pregătiţi! 518. Că totu-i sfârşit. surori.Deşi nu ştim când 1. fraţi.Lumina-a ieşit Şi-nţeleptu-o găseşte. Mirele ca să-L primiţi! Noaptea-ntreagă strajă faceţi! Noaptea-ntreagă strajă faceţi! Noaptea-ntreagă strajă faceţi. privegheaţi deci. Că nu-i timp de gândit! . fiţi pregătiţi! Pregătească-se tot omul! Pregătească-se tot omul! Pregătească-se tot omul. în rugă. lămpile vă pregătiţi. Mirele ca să-L primiţi! 4. fraţi. Pregătească-se tot omul. zorii-acum s-au arătat! Pentru mulţi acea zi mare e ceva neaşteptat! Veseli fiţi că vine Domnul. Vestind pe curând Arătarea-n ‘nălţime.

să nu te temi (:Căci vine Domnul. în turnuri. bate ceasul lumii Miez de noapte pe-ntreg pământ! Sus.Bate ceasul vremii.O. dang! Vine judecata! 520. Ţineţi candela plină. Ocara-i ţi-e onoare… Statornică să fii.El vine spre a-mpărăţi.Bate ceasul vremii 1. Zoriţi în pregătire! Ca mâine va veni Isus (:În toată-a Sa mărire!:) 2. şi-atât: (:Isus îţi e scăpare! :) 5. mică turmă-n grele vremi.În rugă vegheaţi.Mărire lui Isus eu cânt. fulgere în răsărit! Dang.Apocalipsa (Canon) Apocalipsa. vine-n grabă marea zi! . În El sper totdeauna. iată-L! :) 4. ‘L-aştept să vină în curând (:Ca să-mi primesc cununa! :) 521. Şi grabnic lucraţi Cât mai este lumină! Mult n-o să-aşteptaţi. ceasul profetic. Căci Isus stă să vină Privegheaţi.Sculaţi fraţi toţi şi capul sus.Şi dacă lumea te-a urât. Să ai curaj. Iubită eşti de Tatăl. Dangăt de clopot. vă rugaţi! 519.3. (:Vrea să-i încoroneze! :) 3. Pe-ai Lui să-i libereze. toţi! 1. mai veghezi? Zorii-au răsărit! Îi vezi? Vine ziua.Sculaţi fraţi. Aşa cum le făgădui.

Trâmbiţi tot răsună. Ia priveşte. Tu. s-a împlinit! Ora-n turnuri a sosit! Dă de ştire. au fost întotdeauna.Să priveghem! 1.Să priveghem. Dar. căci noi în tot momentul Cercaţi suntem de patimi omeneşti. Fiinţa noastră să ne-o consacrăm! Să devenim fii demni de mântuire Şi pe Isus să-L aşteptăm! 3. vin’ degrabă. dă de veste lumii-ntregi! 3. datoria demnă.Minunate glorii.Să priveghem. El vine iar! Ce fericire negrăită! Se va sfârşi al nopţii chin amar. rugându-ne întruna. iată. străjer. Că nici nu ştim când Domnul va veni. Privind mereu spre zări cereşti! 523. Să fim dar treji orice ar fi! Refren: Să priveghem. să priveghem! Vine Domnul. fericiţi. . clipe de istorii Au urcat către culmi de timp! La al Cerului îndemn. vino iar! 522. curând! 2.Sfârşitul veacului trăim: Un veac de ură şi război. mulţi se-adună Pe Isus a-L întâmpina! Oare eşti şi tu-ntre ei? Oare cânţi şi tu cu ei? Vino Doamne. Mai aşteaptă doar un semn.Clipa e solemnă. fugind de ispitire.Să priveghem.2. la cer privim! Nu e mult şi vine Domnul iar la noi! Refren: El vine iar. Uitând trecutul să-ndreptăm prezentul. Iar semne-au fost.Sfârşitul veacului trăim! 1. ia ascultă marea zi! 4. dă de ştire-n grab’! Ce s-a spus.

Rugăciuni de sfântă consacrare Lui Isus Îi adresaţi. Mielul pentru noi jertfit! .Căci Domnul vine iar! 2. Care-n Ghetsemani în prosternare Vă-arătă cum să luptaţi! 4.Lăsaţi lămpile acum să ardă Şi în rugă privegheaţi! Voi. Spuneţi orişicui. Fie lupta cât de grea. printre popoare.E cerul şi pământul plin De semnele venirii Lui. cu candela împodobită. Domnul apare În maiestatea Lui! Refren: Da. În Edenul Său cel sfânt. În curând se-arată-al nostru Rege Îmbrăcat în slava Sa! 525. În El nici o umbră de schimbare nu-i! 3.Ce zi măreaţă. Isus revine! Privegheaţi. Pe Isus întâmpinaţi! Refren: Privegheaţi. ce splendori. că în curând Ne va duce-n slăvi senine.Lăsaţi lămpile acum să ardă! 1. Noaptea dispare. "AMIN". vine Domnul slavei.Lepădaţi plăceri şi răutate.Spuneţi în lume. Când trâmbiţa va răsuna Şi Domnul va veni pe nori! Fericiţi şi plini de slavă-I vom cânta! 524. 2.Spuneţi în lume 1. Staţi uniţi lângă Hristos Şi vrăjmaşul nu vă va abate Cât ar fi de mânios! 3. Cuvântul Său e "DA".Privegheaţi şi ţineţi sfânta Lege.

Cum Isus cuvântă-n Evanghelia Sa! Strălucire mare ca un veşnic soare. Voi ce-L aşteptaţi! Ce răsplătire! Ce fericire! Glorie Lui cântaţi! 526.Vă bucuraţi. Te întreabă dacă-a’ tale fapte şi pe alţii-atrag! Dacă nu. luminează-ntreagă viaţa ta prin Spirit Sfânt! 2.Luminezi tu oare? 1. degrabă.Glasul Domnului (Canon) Glasul Domnului a fost Duhului meu adăpost. Refren: O..Luminezi tu oare lumea care moare. 5. frate drag. privind către ceruri.. . În abis tu vrei să pieri?.Sau doreşti tu poate a rămâne-n moarte Şi să nu ai parte de eternul cer? Când cei drepţi sălta-vor şi în cer cânta-vor. către cer te-avântă.Haideţi cu osanale Şi cu bun venit! 2.Hai la luptă sfântă..În curând Se-arată Domnul care poartă Pe toţi drepţii-n ceată către cerul ’nalt! Vrei şi tu a merge sus spre a culege Roada unui trai curat? 4. Răsplătire vei avea! 527. Şi compătimire ai de cel sărman? Pui tu stăruinţă pentru biruinţă Până-n ceruri vei intra? 3.Veşti de războaie nu ne-nspăimântă. multe dezastre. Nici ameninţări! Semne în astre. Sunt doar avertizări! 3. Când vrăjmaşul a venit..Plină-i de iubire oare-a ta simţire. frate. Neavând drept soare pe Isus cel blând? Rază luminoasă poartă a ta faţă Chiar asemeni Celui sfânt?.

Fii tare şi nu te lăsa! 530. de-ai căzut! Nu vezi că e-aproape furtuna.. Ridică-te iar. Tresăltaţi.Auzi. Dor de cer fremătând ne-ncetat. Şi teama din inima ta! Te-aşteaptă cântând heruvimii.. Semne-n cer se-nteţesc. Se adună din inimi. ziua Mielului blând.Isus te-a salvat de la moarte. peste suflet. Osana! 2. Hrist e Domn.. Se întinde pe-ntregul pământ. Şi nu te lăsa biruit! 4. E timpul dorit şi chemat.Se aşterne frumos. în veci. Şi nu mai e timp de pierdut? 3. Să nu mai priveşti înapoi! 2.Fără luptă a fugit! 528.Se aude.Se aşterne frumos 1.Alungă chemarea mulţimii. goarna-ncepe să sune: E ultimul mare război! Când Domnul te scoate din lume. luminând Slava Lui peste-al lumii hotar. vine iar! 529.Ascultă de Domnul acuma. goarna-ncepe să sune! 1. curat. Refren: E timpul măreţ. crescând. Dar încă mai ai de trudit! Aleargă spre cer mai departe. zvonul Ploii Târzii.. Iubirii divine de-acum vom cânta: Aleluia. Este dor adunat din vecii şi Cuvânt. vedeţi semnalul? 1.Se revarsă-n văpăi ceru-ntreg. un cânt. A venit ziua Lui. de profeţi aşteptat. se grăbesc glasuri mii Într-un ultim şi sfânt legământ.Auzi. 3. vedeţi semnalul dinspre veşnicii? .Fraţilor.Fraţilor.

Ploaia Târzie promisă Vars-o în lume de-acum. Fiţi cu ochii către cer: Vom sta prin al Său har! 2.Neguri destrămate 1. toţi să ia aminte: . holdele sunt gata. Dar vitejii ştiu să lupte pentru Dumnezeu. dar se va sfârşi.Ne soseşte ajutorul şi vom birui! Refren: “Nu cedaţi. Ce Tu ne-ai făgăduit. Trei solii azi trâmbiţează pe pământ şi mare: Daţi mărire Celui veşnic. Domnul stă să vină. Refren: Ploaia Târzie.Neguri destrămate zorilor se-nclină.Ploaia Târzie promisă 1. 3. Eu vin curând!” Isus ne-ndeamnă iar. Ceas profetic bate.Iată steagul! Sună goarna! Haideţi bravi ostaşi! Cu Hristos străpungem oastea marelui vrăjmaş! 4.Ploaia Târzie promisă Vine din mari depărtări. Unda ei vine voioasă Şi-aduce pline puteri.Duceţi marea veste. slavă şi-nchinare! 2. 3. ‘Naintea ta ne plecăm! 532.Greu şi lung mai e războiul. Iată. Înviorarea revarsă. cu El vom birui! 531. Stropii ei scumpi ne trimite. vine judecata! Daţi de ştire-n larga zare. vine-al nostru Domn. Udă-nsetatul Tău câmp.Mari ispite ne atrag de partea celui rău. Inima noastră-i deschisă.Ploaia Târzie promisă Trimite-acum Te rugăm. Planul să-Ţi fie-mplinit! 2. Mult timp nu mai este.

Eşti tu creştin adevărat. (:Şi te-a găsit. Aleluia. Miel nebiruit! Tresăltaţi. pământ şi mare. Cine stă sub semnul fiarei. ceas profetic bate. În cuprinsul firii.Eşti tu creştin curat mereu Ascultător de Dumnezeu? Trăieşti aşa precum s-a spus (:Ca un copil al lui Isus?:) . se înspăimântă.Orice ochi Îl recunoaşte Pe Hristos cel înviat. Eşti cu iubire-nveşmântat? Ştii că Isus te-a căutat. demoni ies din fire. Bucuria-n toţi renaşte. cine i se-nchină Va avea aceeaşi soartă. pentru-aceeaşi vină. Cel pe cruce răstignit! Îngeri mii Îl înconjoară Judecata a sosit! Refren: Aleluia.Cer. Cerul tot va fi curat! 3. şi te-a salvat?:) 2. pe nori El vine iară. Tremurând sub trâmbiţări! Toţi duşmanii-n faţa-I sfântă Se topesc în remuşcări! 4.Ziua mântuirii gata-i să se-arate.Cade Babilonul.Să-I aduceţi închinare bunului Părinte. pământ. vine-mpărăţia Sa. ziua Lui cea mare! 533.Vezi.Eşti tu creştin adevărat? 1.Vezi. 3. vine-mpărăţia Sa! 2. Izbăvirea a sosit! 534. cinste şi-nchinare Ţie.Slavă. pe nori El vine iară 1. Tot mai mult li-e tronul dat spre nimicire. Trei solii azi trâmbiţează pe pământ şi mare: Vine ziua cea din urmă. 4.

Sau doar un cuvânt arzător?..Auzim un freamăt mare 1.Când Isus.Fii deci lumină pe pământ. Domnul vieţii.Auzim un freamăt mare. Pentru ce în păcat zăbovim? Când va fi judecata Lui dreaptă. Mai avem numai un pas. credincios"! Dar nespus de cumplit o să sune: "În foc cu-acest rob ticălos!" . (: Pe pământ e strâmtorare. (:Înger sfânt deja măsoară Harul cât a mai rămas.De-ai slujit pe Isus. El va spune: "Ai fost robul bun. poţi merge-acum (:Cu Domnul pe-al dreptăţii drum? :) 4. munţi şi mare.Mai avem o clipă doară.Te-ai întrebat.Tremuraţi voi. revine 1. Va rosti o sentinţă de bine.:) 3. A sosit ziua de-apoi! (:Doamne.. Prea târziu să ne mai pregătim! 2. şi poţi să spui Că eşti şi tu urmaşul Lui? Că. Tu ne eşti scăpare! Doamne. milă ai de noi! :) 536. Refren: Pregătit azi grânarul aşteaptă.E chemat la judecată Orice om de pe pământ! (:Cine va putea să şadă Înaintea Celui sfânt? :) 4. (:Ca-ntr’adevăr să fii creştin!:) 535. Timpu-aproape e-mplinit!:) 2. Ceasu-n cer bate zorit. mântuit. Ca un copil al Celui sfânt. Domnul vieţii.Când Isus.3. revine În haină de judecător. Te-mbracă-n harul cel divin.

Poate-n somn aşteptarea ni-i frântă. Ca drept suprem Judecător! Atunci tot ochiu-L va vedea Şi-orice defaimă va-nceta. 2. ca salve. În cel din urmă ceas de har Să fie pus. din sfântul Sanctuar 1.Acum se spune orişicui 1. semn.Dacă cei drepţi abia se ţin În faţa Judelui divin.Acum e timpul harului Când se mai iartă orişicui. Suntem gata a-L întâmpina Pe Cel ce vine-n slava Sa! . Ajută-mi voia-Ţi a-mplini. Să-mi poţi fi blând Judecător! 538. pe frunte. orice-aş grăi. Ca Tu.Din cer. din sfântul Sanctuar Se pregăteşte timp solemn. 3.Oriunde-aş fi. Isus bucuros va zâmbi Şi din piept osanale.Acum se spune orişicui.Din cer. Cei păcătoşi unde-or fugi De a mâniei Sale zi? 5. Dar timpul când s-o fi sfârşit. Ulei să nu fie puţin! 537.3. Că Domnul vine în curând Din ceruri de la Tatăl sfânt.El Se coboară pe alb nor. Refren: Suntem gata. iubit Mântuitor. Dar vasul răbdării e plin? Când Isus ne invită la nuntă. Amar de cel nepocăit! 4. gata a primi Semnul vieţii pentru veşnicii.Celor sfinţi împărţind haine albe. Deodată spre El vor porni! 4. Chiar celui ce nu vrea să-i spui.

Sunt îngeri pe pământ trimişi Să-i sigileze pe cei buni. 2. Pe Dumnezeu L-a cunoscut Şi prin credinţă L-a urmat! 3. Ochii mei Îl vor vedea! . De-aceea el va învia! 540. 3.Şi-n mormânt de-aş fi o vreme. ce iubire Am din partea lui Isus! Către slăvi de nemurire Azi mă las de El condus. Căci văzui ‘n-a Sa privire Dorul Lui de-a fi salvat! Refren: Ce iubire.Val de pace 1. pregătiţi Să-L întâlnim pe Dumnezeu! 539.Nu va pieri cel ce-a avut Un suflet bun şi nepătat.2.În ceata celor mântuiţi Vei fi şi tu. Cel ce se-ncrede în Hristos Se odihneşte-n mâna Sa! 2.Nu va pieri cel ce-a gustat Din Trupul frânt pe Golgota.Nu va pieri cel credincios: La viaţă Domnu-l va chema. El stă şi doarme liniştit În aşteptarea zilei Lui! 4.Val de pace şi iubire Eu prin Domnul am aflat. Pe cei aflaţi în carte scrişi În clipa ultimei furtuni.Nu va pieri cel credincios! 1. Lui Dumnezeu s-a-ncredinţat. voi fi şi eu? Acum e timpul.Nu va pieri cel ce-a iubit Neprihănirea Domnului. Ştiu că El o să mă cheme. Sigur stau în mâna Sa.

Cu glasul Lui mă va chema Din somnul morţii reci Şi ochii mei Îl vor vedea Pe Domnu-n veci de veci.Eu ştiu că Domnul este viu Şi vine pe pământ! De-ar fi chiar în mormânt să fiu. 3.Oricine-am fi. 2. 4. 2. Îl voi vedea curând.Val de pace şi iubire Azi prin Domnul am aflat Căci aştept a Sa venire Ca să fiu la cer ‘nălţat.În pace stă cel credincios 1. O viaţă plină de amar. Creaţi cu-al Domnului Cuvânt.3.Priveşte la Domnul! . 3.Aştept ivirea noii vieţi La învierea celor drepţi. 4.Trăim aici puţin timp doar.În iubirea-I minunată Eu mi-am pus nădejdea mea. 541. Căci vreau curând s-ajung să strig: Acesta-i Domnul meu! 542.Azi moartea este-al meu câştig. Aştept viaţa de apoi Când Dumnezeu va fi cu noi! 543. Oricât mi-ar fi de greu.În pace stă cel credincios Pân’ la venirea lui Hristos! Plin de nădejde-a adormit Că Domnul nu l-a părăsit. suntem pământ. Azi mai mult ca altădată Cred făgăduinţa Sa.Eu ştiu că Domnul este viu 1. Iar viaţa e un timp de har S-aflăm al mântuirii dar. Dar prin Isus vom câştiga Pământul nou în slava Sa.

Din morminte ne-a chemat! Refren: O. Unde nu-i nici o mâhnire. Cu braţele-I divine! 4.Îmbrăcaţi în sfântă nemurire..Revedea-ne-vom odată! 1. În rugă şi mâinile noastre se strâng Şi suntem lângă tine! 3. Nici vreo urmă de suspin! 3. suim.. în strălucire. Răsplătind credinţa tuturor! Şi. Tot ce-i greu şi tot ce doare Au pierit în veşnicii! 4.Se scrie în cer toată lacrima ta. 2. se deschide. ne cuprinde Scumpul nostru Salvator! 545. Slavă Celui care ne-a’nviat Şi la El.Revedea-ne-vom odată În lumina cea de sus. iată.Noi plângem cu cei ce suspină şi plâng.Glas de slavă. El ştie durerea din inima ta! El simte azi cu tine… 2. Unde-i viaţa minunată.. fericiţi. în braţe.Glas de slavă 1.Din a noastră viaţă trecătoare. ce zi uimitoare Pentru îngeri şi pentru toţi cei vii! Sărbătoare mare: Pe toţi cei dragi vom întâlni!.1. 544. Tu n-ai să treci singur prin ora cea grea: Isus e lângă tine..Cu Domnul să nu-ţi fie frică defel: Să treci suferinţa te sprijină El. Către ceruri. glas de preamărire.Poarta slavei. .Priveşte la Domnul şi nu dispera. Ţinem minte numai bucurii.

ne vom vedea odată În lumina cea de sus. 2. ne-om vedea Da. Vom cânta cu cei ce cântă La ospăţul cel regal.Paradis. La cei dragi. Pe Isus doresc să-L văd.Vom vedea cetatea sfântă Lângă marea de cristal. Soare sfânt. Porţile tu mi-ai deschis!… Ce splendoare e în tine.Las’ să merg.Însă inima ne doare. aripi de-aş avea. (:Unde-n veci voi locui?:) 4. când ne gândim: Fi-vor toţi acolo oare. În oraşul cel de aur. Colo sus la masa obştii Sub al vieţii pom vom sta! 3. Cine poate spune.Las’ să merg 1.Cum va fi. (:Lângă tronu-I vreau să şed!:) 2. 4.Soare sfânt. ce frumos E în ţara lui Hristos! Aripi. Peste zări tot aş zbura.Unde e Hristos Isus! Refren: Ne-om vedea. las’ să merg. parcă e un vis!:) 5.Ce frumos. Paradis. De Cuvântul Său curat Sufletul mi-e însetat. cine? (:Doamne. Al lui Dumnezeu tezaur. (:Pân-la tronu-I maiestuos!:) 3. . Unde e Hristos Isus. Cu Isus să ne-ntâlnim? 546.Vom vedea pe fraţii noştri După-a vieţii luptă grea. cum va fi Colo sus când voi sosi.

Ridică-ţi fruntea şi cântă: Azi poţi privi de pe ‘nălţime ţara sfântă! Niciodată n-a fost Timpul mai preţios S-aprinzi lumea de dorul venirii lui Hristos! Pe-ntreg pământ . Ducem ştafeta nădejdii. Refren: Nu va mai fi decât puţin De pribegit ca peregrin… Când Domnul vine cum a zis. Azi. Este scrisă pe cer Asigurarea ca El ne-a condus prin dureri. (:Veşnic numai Ţie-Ţi cânt!:) 547. mai mult decât ieri.Popor advent. 2.Sunem străini şi călători 1. Spre-a ne putea păstra curaţi De tot ce-i rău ne-am despărţit.Isus în slavă va veni Pe tronul Său împărătesc! Atunci străini nu vom mai fi Ci fii ai Tatălui ceresc! 548. 2. Doar Cuvântul ne-a dus Printre nori tot mai sus. Şi către ceruri am pornit! 3.Ce străbaţi întreg pământ. Prin sânge sfânt am fost spălaţi. plini de speranţa că vine iar Isus! Din tată-n fiu. C-un dor aprins de izbăvire şi dreptate. Vom fi cu El în Paradis. Ochiul Tu mi l-ai deschis Ca să văd ce mi-ai promis. Un dulce-amar împărtăşit de toţi profeţii.Venim trudiţi Din deznădejde şi noapte. Privim spre ea nerăbdători Pân’ la venirea lui Isus.Venim trudiţi 1.Suntem străini şi călători Căci ţara noastră este sus. Spre culmi.

De Domnul pregătit. Vino. Cu tine mă trezesc. Isuse. strălucit. poporul Tău e pregătit! 549. fericit şi măreţ! Refren: Mult timp nu va mai fi Pân’ ce Tatăl ne-adună pe toţi! Atunci va răsări Soarele mult doritei dreptăţi! 2. . 2.. oraş slăvit.Ne aşteaptă-un cămin strălucit. Aşa e locul nostru. Dar după-apus noi ştim ca vine răsăritul: Un pământ înnoit.În căminul măreţ. e uitat! 3. Căci destul cât au fost prigoniţi! 550.Semnele-arată sfârşitul. Un cămin de Isus pregătit. 1. Într-un spirit şi-un gând toţi servim..Ierusalim.Ne aşteaptă-un cămin strălucit 1.Ierusalim. Nici inimi n-au gândit..Ce ochi de om n-a mai văzut. oraş slăvit. Pătimind ca să ne mântuim! 4.Sus cântarea răsună frumos Pe Hristos preamărind ne-ncetat! Fericiţii tresaltă voios. Tronul alb. Luminos. uimitor Odihnesc fericiţii tihniţi… A venit iată şi rândul lor.. 3. În credinţă şi-acum Îl vedeţi. Ce mult eu te iubesc! Cu tine-n gând adorm ades’.. sus. proslăvit.Pe pământul cel nou.. Căci păcatul s-a dus.Văd zidurile tale mari Cu porţi din pietre vii Şi străzi de aur preacurat Săpate-n veşnicii. Lui Isus care-atât ne-a iubit.

priviri de foc! O..Dor nestins de apă vie 1. Dor nestins de apă vie Şi de cerul necuprins. Te rog.Tot pe drumuri fără stele Pasul meu trudit m-a dus.M-a cuprins un dor de casă.. Din adânc de veşnicie. dă-mi. de nedescris. vin curând!” 552. Când voi moşteni odată Mult mai mult decât aştept? 2.. Prin harul Tău ceresc. 1. Doamne. Mereu spre-a’ Tale răsplătiri Eu ţintă să privesc! 551. Doru-mi zboară mângâios Către ţara de lumină. Rătăcesc şi azi prin ele Şi mi-e dor să vii. Dor de patria de sus… Inima-mi se simte-atrasă De iubirea lui Isus! Fericire mult visată. Ţara păcii lui Hristos… Şi-nfrunt orice suferinţă Amintindu-mi de-un cuvânt Din a Lui făgăduinţă: „Iată. 2.4. nespusă bucurie. Trai măreţ. Căci spre cer îmi stau ţintite. Isus.M-a cuprins un dor de casă. zice. .Azi când inima-mi suspină..O. Isus.Lumea cu-ale ei ispite Nu mă poate ţine-n loc. Cum să-ncapi în bietu-mi piept. Adieri din pomul vieţii Dor de stele mi-au adus. Sub aripa Lui m-a prins. Dor aprins. Dor de pacea dimineţii Şi de glasul Tău. Când Isus va fi să vie În mărire cum a zis! 3. puteri.

Ce loc sublim. Să mă duci la Tine.O.Când mântuiţii vor primi Răsplata lor în veşnicii. 3. În Edenul minunat! 553. Iartă-mi rătăcirea toată Prin pustiul de păcat. ţara mea.. Ierusalim ceresc. Cu ochii mei Îl voi vedea! A Sa iubire-o voi simţi Prin care El mă mântui. o ţara mea. Isuse-acum.Există-o ţară-a lui Hristos.Braţul Tău divin întinde-mi. Refren: O.Există-o ţară-a lui Hristos 1.O. Cu Domnul fi-vor tot mereu Şi-or preamări pe Dumnezeu! 554. ce loc frumos! Aceea fi-va ţara mea Când voi putea intra în ea. 3. Drum în noapte să găsesc. Farul crucii mi-l aprinde. 4. sfânt oraş! 1. Inima de dor mi-e plină. Îndată voi intra în ea! La marea de cristal voi fi. Tată. ce favoare să vedem Pe Tatăl nostru în Salem.Lângă poarta de lumină Te aştept.Isus cu mine va intra. Cu toţi cei sfinţi voi locui. sfânt oraş de slavă plin. Umbrele în jur când cresc. Aştept cu sufletul senin Curând să te privesc! . În veşnicii cu El vom fi Şi-n slava Lui vom locui. Pasul obosit de drum.O. Căci Domnul chiar mi-a pregătit Un loc plăcut şi fericit! 2..

4. La pământul cel nou mă gândesc şi mi-e dor.2.. La pământul cel nou mă gândesc şi mi-e dor.. au sperat şi-au crezut.Tot ce ochi omenesc nicăieri n-a zărit. Un cămin de noi toţi aşteptat! Fericitul sălaş pregătit de Isus Unde nu-i nici amar nici oftat. Între ziduri de iaspis curat.Vreau să cânt azi un imn 1.. Unde nu-i nici amar. .Ca prin vis doar zăresc un oraş uimitor. Şi prieteni cu El s-au făcut. Fericiţii acolo ’nălţaţi de Isus Vor trăi ce-au crezut pe pământ. Cetăţeni ai oraşului sfânt.. Nespus de fericit. Le va da Dumnezeu celor ce L-au iubit.. Au răbdat.Mii de îngeri vestitori 1. Ah.Vreau să cânt azi un imn despre ţara de sus. Unde lacrimi de dor nu mai sunt. De oraşul cel fără păcat. nici oftat. 556. Nici prin mintea cuiva n-a trecut... Cu toţi cei sfinţi în veşnicii.Pe străzi de aur să păşesc. Azi îl cânt şi-l repet ne-ncetat: Fericitul sălaş pregătit de Isus.. mi-e dor de-acel loc minunat! 3. Le va da Dumnezeu celor ce L-au iubit. Mereu să mă închin! 555. au sperat şi-au crezut. Cu Domnul meu să mă-ntâlnesc.Ce frumos şi măreţ fi-va-n ţara de sus. 2. Cu Cel ce m-a iubit! 3. către cer se-avântă-n zbor Mii de îngeri vestitori. mi-e dor de-acel loc minunat... Au răbdat.(:Mii de îngeri vestitori:) Fericiţi. Fericiţii acolo-nălţaţi de Isus Vor trăi ce-au crezut pe pământ.În fiecare-a şaptea zi ‘Naintea Lui să vin. Ah.

. Un cântec nou oricine o să-nveţe Să laude iubirea lui Hristos..Cum ne va fi când vom vedea pe Domnul..(:Într-un nou Ierusalim:) Heruvimii anunţă că sosim Într-un nou Ierusalim. 4.. Atunci ne-om şterge faţa de sudoare Căci moştenim aşa făgăduinţi. Către ceruri am pornit. Decât ce-am şti chiar noi să ne dorim!. Şi ochii Săi cei buni şi iubitori. ‘Nainte deci.(:Lângă tronul Său vom fi:) Şi. Şi ajungând la ţinta vieţii noastre. 5. domnind cu Isus în veşnicii. Şi-acele răni din care se vărsară Mulţimi de stropi de sânge salvator?. Când praful scuturând de pe picioare.. 3. Ne luăm adio de la suferinţi.. . Vom moşteni o minunată ţară. 2. 6.(:Mântuiţi prin harul Său:) Vom scăpa pentru veci de orice rău. Mântuiţi prin harul Său.. De îngeri sfinţi vom fi întâmpinaţi. pe veci eliberaţi?. ‘nainte pe cărare. atât de aşteptat?.Cum ne va fi? 1. 557.Cum ne va fi când după luptă-amară Şi după-un trai aşa împovărat.Cum ne va fi când peste zări albastre. Acolo-n veci e numai tinereţe.(:Orice om e aşteptat:) De iubitul şi marele-Mpărat Orice om e aşteptat. 3. Vom tresălta. Lângă tronul Său vom fi.. Pământul nou.. Ai vremii dinţi nimic nu au de ros.... Chiar orişicât ar fi să suferim! Răsplata e de mii de ori mai mare.(:Către ceruri am pornit:) Să-L vedem pe al nostru Miel iubit.2.

Tărâm de veşnicii. Zburăm prin soare arzător. Acolo-i ţinta ce-o dorim. De-ar fi tot cerul plin de nori Şi tot o vom zări! Noi ţinem pas întins Spre cerul necuprins. Frumoasă ţară. Cu cer în veci senin.. mari şi mici. Iubirea Lui ne-a dat O cale de urmat. Prin neguri şi furtuni..Intraţi în rânduri chiar acum.Frumoasă ţară 1.Frumoasă ţară. Căci jertfa Lui ne face drum Spre ţara cea de sus! De-aproape să-L urmăm. Aşa ne-a fost promis Şi nu e doar un vis.Atâtea stele. Isus S-a umilit Să-mi dăruiască-n pacea ta Căminul meu dorit! 2. Ne-ntâmpină cu dor. Prin harul Celui drept şi sfânt. 559. Pământ de roade încărcat Şi munţi de slavă plini. Urmaşi ai lui Isus.Există ţara stelelor. Lumina ei ne va-ntări Şi nu ne vom opri! 3. Pornim mai cu avânt! 2. Căci ţara noastră nu-i aici Pe ţărmul pieritor.Frumoasă ţară. . veşnic plai. Spre ea călătorim! 4.Ne-aşteaptă Tatăl iubitor Şi îngerii cei buni. Prin har înaintăm! Avem o ţintă de atins Şi-un Rege neînvins.Există ţara stelelor 1. scump regat.558. ţara mea.

2. tainic dor Cântat de-atâţi martiri. Unde vin să se închine Heruvimi şi serafimi. Refren: Lângă râul veşniciei Frumos e locul de-ntâlnit. Isus a sângerat Să-mi dea.Ştim un râu ca o lumină Dinspre-al cerului palat. ţara mea. Peste unda lui cerească Pomul vieţii stă plecat. Cu vers de cruce şi Sinai Şi oameni mântuiţi! Frumoasă ţară.Ştim un râu cu apă vie 1. Din slava. ţara mea..Frumoasă ţară.Ştim un râu cu val de slavă Dinspre marile ‘nălţimi. Coroană de-mpărat! 560. ta comori să-mi dea Şi har îndeajuns! 4. din fericirea ta. în strălucirea ta.Ştim un râu unde sosi-vom . într-o ţară Cum niciunde pe pământ.Frumoasă ţară port în gând. Cu cei răscumpăraţi cântând Din harpă şi chimval! Frumoasă ţară. ţara mea... În curând vom fi acolo Cântând osana nesfârşit.Ştim un râu cu apă vie Dinspre tronul Celui sfânt. Cu marea de cristal.. 3. Un vis adevărat! 3.Cu îngeri fericiţi. Isus a înviat Să-mi dea. Mereu ai fost nădejdea lor Pe rug şi-n prigoniri! Frumoasă ţară. 4. Nu departe. Isus a fost străpuns.

casa mea. De-odihna Lui mi-e dor.În ţara păcii nu-s dureri.Într-o fericită zi.Mi-e dor de-acas’! 1. În doritul Canaan! 2. măritul Împărat.. Când voi ajunge la liman. O. Cetatea.Mi-e dor de-acas’. Pământ străin. nici suspin. Haine albe şi coroane Fără merit vom primi.. 561. 3. Cu mii de planuri am plecat de-acasă. mi-e doar de-acas’. cămin ceresc. Spre ţara cea de vis. veşnic luminată. cât te doresc! Cum zboară mii de păsări călătoare Spre alte ţări cu linişte şi soare. Acolo-n zări.Privesc cu dor spre Canaan. de casa părintească. Nici moarte. Aşteaptă cu mult dor Poporul Său răscumpărat Prin sânge salvator.. atât mi-a mai rămas: Mi-e dor de-acas’.Isus. la fel şi eu te las: .Privesc cu dor spre Canaan 1.Lumina slavei curge blând Din cele patru zări. prin vis mi se arată Căminul meu.Mi-e dor de-acas’. Un singur dor. O. 562... ţara păcii. Dar toate-acum pe suflet mă apasă. mi-e dor.. peste Iordan E locul cel promis! Refren: Gândul meu zboară ne-ncetat Spre-acel cămin binecuvântat... Chiar dacă-ar fi ca rob să mă primească. Isus ni-e viaţă şi puteri În veşnicul cămin. 2. De Tatăl meu cel iubitor. muntele cel sfânt Zâmbesc în depărtări… 4.

O. De Isus... Cu cât alean şi dezmierdări! Plăceri şi bani. ce ţară minunată. Pe ai mei îi voi vedea. Mi-este har nemăsurat!.. iar. Voi ajunge-această ţară. iubirea-mi toată Suie-n zbor neobosit. ce m-a iubit! Voi ajunge... Voi ajunge. La sânul mamei doarme copilaşul. 2.O. Ţara mea. acasă. trec toate-n astă lume… Din toate-acum. un dor mi-a mai rămas: Mi-e dor de-acas’.. voi ajunge Plaiul ei. ţara dragă Şi oraşu-mpărătesc. pe pragul întâlnirii. Lacrimi nu mai sunt de strâns. ce ţară minunată.O. putere şi renume. răscumpărată.O..... Fie calea cât de-amară Şi ocara cât de grea! 4. mi-e dor de-acas! 3... ce ţară minunată! 1. Voi ajunge. mi-e dor de-acas’. al ei palat! Preţul Golgotei. de sânge. Pe-acel ţărm atât dorit. Când. Tot ce am şi viaţa-ntreagă. Şi pârâiaşu-aleargă-n mări. Totul pentru ea jertfesc!. Ca roua trec..Merg spre casă .Mi-e dor de-acas’... 564.. 563. ce ţară a iubirii Pentru cei ce-atât au plâns. Pe-acel ţărm atât dorit! Către ea. ce ţară de mărire Este dincolo de zări! Doru-mi fără mărginire Trece zilnic depărtări!. 3. În căminul fericit! În curând voi sta la masă Cu-Mpăratul meu iubit!.Mi-e dor de-acas’… limanu-aşteaptă vasul.O.

ce pustie e-această lume. doar o noapte am de plâns.. doar o noapte am de plâns..Nu e soare în ţara sfântă. ce bucurie! Mă aşteaptă Tatăl meu cel iubitor. Doar o noapte. O. 2.Iubesc poporul Tău Cel sfânt şi-adevărat! Acesta e poporul meu.. Atâta dor şi-atâta plâns Şi binecuvântări! 4. Doar o noapte. Nu e soare în ţara sfântă.. m-aşteaptă Tatăl. Nu-i suferinţă şi nu-i nici moarte. Prin har răscumpărat. în ţara păcii Sunt demult.. Atât mi-e gândul. Lângă Tatăl. dar nu îmi pasă. demult cu inima ajuns. 2. 4. demult cu inima ajuns. Merg spre casă. pentru el. în ţara păcii. E bine-acasă şi nu-i departe.Merg spre casă.Lângă Tatăl. Tatăl meu e pentru veci lumina ei. 3.Iubesc poporul Tău 1.Merg spre casă. m-aşteaptă Tatăl. Tatăl meu e pentru veci lumina ei. Destule patimi.1.Iubesc Locaşul Tău. Eu am în ceruri comori mai bune! Merg spre casă. Când Te voi revedea Şi din Sion va străluci Împărăţia Ta! . destulă teamă. E grea cărarea. ce bucurie! Mă aşteaptă Tatăl meu cel iubitor! 565. am strâns. Zidit din pietre vii! Acesta e căminul meu În care voi trăi! 3.Eu. În rugă şi cântări.. s-ajung acasă. Din rătăcire Isus mă cheamă. Sunt demult.Aştept frumoasa zi.

Ce plăcut e şi frumos! 1. Cel ce ne-a iubit Este foarte mulţumit Când ne vede strâns uniţi Şi aşa de fericiţi! Astfel.Mână-n mână toţi umblând. Astfel noi copii să-I fim Şi ca fraţii să trăim. Cei numiţi copii ai Săi.Ce bine e când fraţii În Domnul se unesc (:Şi-n dragoste şi pace Pe lume vieţuiesc!:) 2.Ce plăcut e şi frumos: Strâns uniţi toţi în Hristos! În frăţie toţi trăind Şi pe Domnul preamărind… Într-un glas i-auzi în cor: "Domnul ni-e Mântuitor!" Doar prin El fiind salvaţi. Suntem toţi în Domnul fraţi! 2.566. Unul pentru altul stând. 3.Domnul. mărire Lui. Cu plăcere dreapta Sa Ne va binecuvânta! 4.Ce bine e când fraţii… 1. Căci din lume ne-a luat Şi la viaţă ne-a chemat. bucurându-L noi. Azi şi-n veacul veacului! 567. (:Şi binecuvântarea Cădea-va peste ei!:) .Ca roua ce se varsă Pe câmpuri şi pe văi. Dintr-o gură-n cântul lor Preamăresc pe Creator! Toţi vorbesc cum Dumnezeu Ne-a iubit prin Fiul Său. Ne-a-nvăţat să ne iubim Şi ca fraţii să trăim! Laudă.Aleluia lui Hristos Îi aducem bucuros.

Toţi dreptcredincioşii slabi şi prigoniţi Care chiar de Domnul fi-vor răsplătiţi.. cu ei mă-nrudesc. Toţi cei blânzi ca mieii. 4.Să vină-mpărăţia Ta În slavă.Cine-mi este frate? 1.Asta mi-e frăţia.Se va-nnoi odată Prin ei.Cei săraci cu duhul. şi-orice muritor Care-ascultă glasul blândului Păstor. Acelaşi Dumnezeu Şi-un singur foc purtăm în piept.3. Nu-s doi cu-acelaşi dar. cei nemângâiaţi.Avem un Tată bun şi drept.Frumos e-aici când ne-ntâlnim 1.. 2. locaşul sfânt. Dar noi avem un singur ţel. :) 568. O turmă şi-un Păstor.. Noi suntem poporul Tatălui ceresc! . (:Va fi numai o turmă.Frumos e-aici când ne-ntâlnim Prin cruce-ngemănaţi. 5.Va merge spre lumină Atunci orice popor. sfinţi şi nepătaţi.Turma-aceea mică. Ca să domnească dragostea Şi pacea pe pământ! 568. Şi albi şi negri ne iubim Şi ne purtăm ca fraţi.Nu-s doi să poată fi la fel. Uniţi prin Duhul Său.Cine-mi este frate? Cine-i sora mea? Cel ce se decide Legea a păstra! 2. 3. 4. (:Toţi fericiţi şi liberi Vor fi pe-un nou pământ. Tată sfânt. 3. Vestim acelaşi har. :) 4..

Suntem una-n slujirea Lui. În slujirea chemării Lui. 3. mai tare ca moartea. Mână-n mână ducem Vestea bună la toţi.Ce pace şi ce bucurie S-avem un aşa Dumnezeu! Uniţi prin a Crucii solie Vom trăi pentru Numele Său. acelaşi gând . 572. 2. turma Lui. În nădejdea venirii Lui.Ce pace şi ce bucurie 1.Iubirea.Suntem una-n nădejdea Lui. În puterea iubirii Lui.Suntem una-n slujirea Lui. acelaşi pas Ne poartă-n Sanctuar. Dar o altă Biserică nu-i! 2. Doar spre Domnul ochii noştri stau aţintiţi.S-ajungă-al nostru glas! 1.570.Suntem una-n iubirea Lui. 2.. Inimi lângă inimi Duhul Sfânt ne-a unit. ştim că poate.S-ajungă-al nostru glas La tronul Tău de har! Acelaşi Duh.Nu-i cinste mai mare sub soare Decât cu Isus să ne ştim.. Stăm toţi lângă El. Izbăviţi de dureri şi păcat!. Refren: Chiar slabi şi nevrednici în toate.Suntem una-n iubirea Lui 1.. În veci cu Isus ne e partea. Suntem una-n iubirea Lui. Suntem una-n nădejdea Lui. Să condamne cel rău. La viaţă din morţi ne-a chemat.S-ajungă-al nostru cânt La tronul Tău din cer! Acelaşi Duh. Simţind grija Lui iubitoare Şi având adevărul divin! 3. 571..

Ca pietre vii. Noi suntem un popor. Nu-i nimeni sus.Suntem părtaşi la cruce şi la slavă. De luptă pregătit.Suntem părtaşi în vorbă şi în faptă. Trecem uniţi al răului apus Şi-ndată. Ci mână-n mână am pornit Spre cerul nostru sfânt. . Legaţi pe veci în slujba Sa. cu toţii ne-ndemnăm. 2.Suntem părtaşi 1. Unii pe alţii-n El ne preţuim. Umăr la umăr. 3. acelaşi dor Ne cheamă la Isus. Popor sub steagul Lui chemat. 574. Duhul ne dă puterea Lui.Hristos cu Sine ne-a legat: Apus şi Răsărit. Vom straluci pe fruntea lui Isus. 3.Noi nu avem de împărţit Nimic pe-acest pământ. Plângem cu toţi. de sus. nici jos. bucurie.Acelaşi nume toţi purtăm. 3.Suntem părtaşi la lipsă şi durere. strângem cu putere Lanţul iubirii-n care ne legăm.S-ajungă-al nostru cor La tronul Tău de sus! Acelaşi Duh. 573. În El găsi-vom pace. 4. fără grabă sau zăbavă. 2. un trup suntem Şi Capul e Hristos. Ne văd ca ucenici ai lui Isus. 4. în Domnul ne zidim.Acelaşi nume toţi purtăm 1.Suntem părtaşi în sfântă armonie. Iudeu sau grec. Acelaşi steag îl vom purta Prin harul salvator.Ne-aduce noi puteri. Când ochii lumii către noi se-ndreaptă.

prin pustiu.575. revarsă ploaie de iubire. Doamne. în dragoste deplină. Nu-i nici moarte. Din pietre vii clădeşte-Ţi templul Tău! Tu poţi lega. Ce-Şi revarsă viaţa fără preţ Săturând orice-nsetat.Leagă-ne strâns de-al crucii steag de sânge. o singură zidire. zi frumoasă. Te aşteptăm la noi să vii. Mai frumoasă ca oricând!… Astăzi grija nu ne-apasă .O poruncă mare am primit Moştenire de la El. Toţi pentru unul. Ca aşa cum Domnul ne-a iubit.Dumnezeu e numai dragoste 1. Din slavă-n slavă Tu mereu ne porţi. nici mormânt… 3.Aleluia. 2.Prin necazul lumii. 2.Aleluia. mai tare decât ea. peste lumea care încă plânge.Duh de unire.Duh de iubire 1. Duh de biruinţă. unul pentru toţi! 3. dragostea Un sigiliu veşnic sfânt! Pe pământ. Să aprinzi în noi.Un singur trup. cât nu-i târziu. În părtăşie dă-ne stăruinţă. coboară cerul pe pământ! 576. Să ducem binecuvântarea Ta! 4. Doamne. pace şi lumină. Doamne. Un izvor îmbelşugat. Focul dragostei dintâi! 4. Doamne.Să ne fie. curând.Duh de iubire. Inimi cu inimi pentru Dumnezeu. zi frumoasă! 1.Dumnezeu e numai dragoste. Să iubim şi noi la fel! 577. Mână în mână să-l putem purta Şi. Tu să ne mângâi.

O. 3.Măreţe Sabat. şi surori şi fraţi. Din apa vieţii se-adapă-n nesaţ.. repaus ceresc.Măreţe Sabat. Să-nţelegem cu folos Graiul Tău aşa duios. binecuvântează Ziua-ntreagă de Sabat.Măreţe Sabat! 1. de sus. 4. Tu-mi dai puterea să nădăjduiesc Că odihnind azi cum Domnul a zis. Udă şi-nrădăcinează Adevărul predicat. bine ai venit. sfânt Sabat.. Voi serba în veci Sabatul şi în Paradis! 579. Fă să fim mereu atenţi. sfânt Sabat ! 1. Tatălui din cer. mărire azi să-I dăm! 2. azi lucru-i sfârşit.Doamne. . Lui I-aduceţi închinare şi Îi mulţumiţi! 4. cu toţi adunaţi.Căci e zi de Sabat sfânt! Binecuvântarea sa Pe toţi ne va bucura! 2. Împreună mântuiţii. Ne deschide Tu Scriptura.O. sfinţeşte-nvăţătura Ce prin servii Tăi ne-arăţi.Sfântă zi de dulce-odihnă. pe-Isus lăudaţi! Lui ce-a murit ca să fim mântuiţi. Astăzi tu ne dai în tihnă Darul Duhului divin! Toarnă.O.Măreţe Sabat. Cu bucurie. Sabat de lumină plin. cât sună de lin Chemarea ta dinspre cerul senin! La rugăciune cu toţi ne-adunăm. Până când la ziua Ta Sabat veşnic vom serba! 578. Sufletul este de griji curăţit. Tată al Tău har Din cerescul Tău altar! 3.Măreţe Sabat.

Cel viu! Şi-n pacea Lui vom umbla de-acum. Pacea Ta între noi o chemăm! 2. 4. uimiţi de slava ta. sfânt popas. Căci desfătări nespuse găsesc la dreapta Ta! Privesc la Ziua-aceea. Sfânt Sabat. Părinte sfânt. Prin credinţă. oază în pustiu. sfânt Sabat De Dumnezeu creat! 2. Ţie ne-nchinăm. zi de bucurie 1. izvor de viaţă. Dar ce minuni în curând vor fi: Sabat nou vom serba-n veşnicii! 580.O.O.În casa Ta. aş vrea. Mai mult simţim cât ne preţuieşti. când Tu vei reveni: Ce mare sărbătoare va fi în veşnicii! 581. c-un cuget curat.Vedeţi cum azi surâde! 1. urmând pe-al Său drum.. sfânt Izvor. zi de bucurie.Ce linişte solemnă . să stau în veci. Fântână pe cărare.Vedeţi cum azi surâde Albastrul cer senin! E ziua de odihnă A Domnului divin! Refren: Să ţinem ziua de Sabat Din inimă. râu ceresc de har Isus ne dă. Azi ne-ntâlnim cu Isus. sfânt! Din pacea ta divină.O. L-al Tău tron plin de har ne primeşti! 3..O. zi de sărbătoare în cer şi pe pământ.O. azi. Şi ramuri de lumină în suflet înfloresc! 3. Azi îngerii se-nchină. În ea reverşi har îmbelşugat. o. zi de Sabat sfânt. sfântă zi. Sclipiri de veşnicie aprinzi pe-acest pământ! La tronul de lumină.O. din Sanctuar. cântând iubirea Sa! 2. Isuse. ziua de Sabat.Balsam ceresc pentru cel trudit. putere azi primesc.

.Ce dulce chiar aicea Ne e Sabatul sfânt. Dar cum va fi atuncea Pe-un înnoit pământ?. Nespusă bucurie Ne face-al Său Cuvânt! 4.În ziua-a şaptea ne-adunăm Să cercetăm Cuvântul Şi-al nostru gând să-l înălţăm Spre Cel ce-a-ntins pământul! Refren: Căci astfel vrea şi Domnul: Să ne purtăm ca sfinţii Şi noi şi chiar tot omul Dând fructele credinţei.Şi-n ruga noastră-I mulţumim. 582.Acolo poţi s-observi. . Oriunde voia-I sfântă Se face de-ai Săi servi! 3.Ne-atrage cu tărie Al lui Isus Duh Sfânt. Când Domnul Isus ceartă marea.În ziua-a şaptea ne-adunăm 1.. În vifor. 2.Sabatul de Domnul dat nouă Cu soare frumos a sosit! Prinosul cântărilor noastre L-aducem cui ni l-a zidit.Iar dacă-un rău am fi adus Aproapelui vreodată. De toate cele ce primim Ca binecuvântare! 3.Sabatul de Domnul dat nouă 1. Şi-n glas de zefir cristalin Vorbeşte Acel ce din veacuri Conduce al lumii destin! De-i grea şi spinoasă cărarea Noi nu disperăm în nevoi. în foc şi în valuri. Prin grai şi prin cântare. Cât soarele nici n-a apus Ne şi-mpăcăm pe dată! 583.

Făpturile Te proslăvesc! Lucrările mâinilor Tale În Sabatul sfânt se-odihnesc! 3. spre a-L proslăvi Şi ca să sfinţească tot a şaptea zi! 4. Domnul nostru. Şi ochii şi mintea-mi deşteaptă Să văd şi s-ascult de Cuvânt! Când văd răsărind mii de stele.În piept inima îmi tresaltă Când Domnul. Isus. ce bucurie azi cu toţi simţim! Liberi de-orice grijă. Au făgăduinţa: Domnul e-ntre ei. Preamărim pe Domnul în Sabatul Său! 2.Că ştim că oriunde-s adunaţi doi-trei. ce zi frumoasă! Cerul pe pământ! Fericit şi liber eu mă rog şi cânt! Azi în zi de Sabat toţi în adunări Cerem de la Domnul binecuvântări. Pe Domnul Isus Îl slăvesc! În cer şi sub cer e serbare. Steaua cea din Iacov. Când vântul şi norii pornesc. ce bucurie! 1. prin Spiritul Sfânt.Isus. în Sabatul Său! 3. Ca semn al jertfirii depline. în Sabat. al Sabatului Domn! Poporul cel sfânt se adună La Tine. . Pe frunte le pune cunună Şi semnul sfinţirii cereşti! 584.O. lui Hristos servim! În întreg cuprinsul. În rece mormânt Se-odihni.E pace aici între noi! 2. Pe morţi îi trezeşte din somn Sabat să le dea-n nemurire. Pe cei ce se-adună. toţi cântând mereu. muri… Iar mâine-aducând mântuire. Pe cruce când singur. Uimit de cereasca-I putere. Soare-al meu şi-al tău Ne răsare astăzi.O. Isus. să-l primeşti.Azi puteri divine date de Hristos Vin ca să-ntărească pe-orice credincios.O.

Din noaptea grea. nu întârzia! 585. Dăm Tatălui mărire.O.E ziua păcii Lui!.. Cu dor de veşnicii.5.Ce Sabat minunat. la marea de cristal. Tu ne-ai dat! Cu pâinea Ta din cer dorim Azi să ne-mpărtăşim. a ne trezi În zori de osana.Cu cântări în coruri Numele-I măriţi Când prin uşa milei căutaţi smeriţi! Sus în cer în chivot scrisă-i Legea Sa.Frumos e-al păcii sfânt sălaş 1. . scump Mântuitor! 3.În ziua scumpă de Sabat. de rouă plin. Azi de-auzi porunca. zi. Cuvântul sfânt. Sclipiri din altă lume… 3.Ce Sabat minunat! 1. Isuse. O.Aşa va fi şi mai frumos. Să fie binecuvântat Cu slavă-n nemurire! 586.. popas divin. În linişte deplină! Din cer coboară armonii Şi raze de lumină! 2.În cea mai sfântă zi.E zi de rugă iar. Isus. 587. popas divin 1.Frumos e-al păcii sfânt sălaş. Trimite raza Ta. Suim spre-al cerului altar.O. Cuvinte n-am a spune Privind. Alină-al nostru dor. la noi să vii! 4. Şi valul urii să-l supui. zi. În sufletul trudit. Să cadă liniştit! 2.

Cu Domnul Isus în odihna Sa! Căci toate se-mplinesc când El cuvântă. Eşti sigiliu de-Mpărat. zi de pace sfântă. zi de har. Sfântă pace salvatoare Pentru fiecare! Cel ce lumea a creat Fie binecuvântat! 590.Zi de Sabat. E ziua Lui. zi de har 1.Zi de Sabat.Ce Sabat luminos! Nimic nu-i mai frumos! Isuse-n noi Te-ai întronat Ca singur Împărat! 4. da! Aleluia. Aleluia. 3.Zi de Sabat. Veşnice izvoare. Trup şi suflet. dar bogat. Amin! 589.. Aleluia. dar ceresc. Azi în tine m-odihnesc Şi mă-nchin cu bucurie Azi şi-n veşnicie.Zi de Sabat.Un nou Sabat (Canon) Un nou Sabat. odihna mea! O. Din al cerului altar Iei lumină şi splendoare. tot ce sunt Tatălui cel bun şi sfânt! 3.Şi la lucru şi pe cale . Fie pururi preamărit! 2.Ce Sabat bun şi sfânt Ne-ai dat pe-acest pământ! Dar cât va fi de fericit În veacul nesfârşit! 588. care te-a zidit.2.. Tatăl.Ce Sabat fericit Din nou ne-a răsărit! Cu pacea şi iubirea Ta Ne umpli inima.

4.Doamne.Îngerii pot să mărească Prin cântări pe Dumnezeu. dureri în Sabat zboară. Leagă cerul de pământ! :) 3. Peste lume înălţat! :) 2. Dă-ne harul Tău bogat. Dar nicicând nu cânt mai vesel Decât în Sabatul sfânt! Refren: Griji.Doamne. Doamne. Dar îmi eşti atât de-aproape În Sabatul Tău cel sfânt! 3. ci numai eu. (:Dă-ne pace şi iubire. 591.De la lucrul nostru.Ne-nchinăm cu mulţumire Pe altar de Sabat sfânt..De la lucrul nostru Doamne 1.Dă-ne azi înviorare Şi un Sabat luminos. Dar ca despre har să cânte Ei nu pot. Pentru Sabat ne-ai chemat. (:Într-o sfântă părtăşie Fă-ne cântecul curat! :) 4. faţa Ta o caut Prin credinţă orişicând.O. Şi să spun oricărui suflet De odihna ce-am găsit. Mulţumesc lui Dumnezeu! Bucuria mă-mpresoară Şi-n credinţă cresc mereu! 2. Tu eşti Creatorul .. ce mult aş vrea să laud Harul Celui preamărit. (:Ca un far pe ţărmul vremii. (:O fierbinte aşteptare A-ntâlnirii cu Hristos! :) 592.1.Pregustări de veşnicie.Şi la lucru şi pe cale Despre Sion vesel cânt.

Ca semn etern de curată-nchinare. Tu eşti şi Mântuitorul Pentru fiecare om! Azi ne-aducem iar aminte De-ale Tale fapte sfinte. Tu în noi lucrează. Tu-mplineşti ale noastre nevoi. Azi. Sabat de Sabat cobori lângă noi. ziua-a şaptea rămâne Zi de-nchinat şi pe noul pământ. Cum pământul l-ai creat.Din Paradis.Noi nu cedăm închinării păgâne Şi nu stricăm Legea Celui preasfânt.Doamne. pentru veci. Căci. Dă-ne Duhul Tău cel Sfânt Şi ne binecuvântează.1. ca o rază de soare. Dumnezeul iubirii Ne-a dăruit un Sabat minunat. Chiar printre nori. Doamne-aşa de minunat! 2. Doamne. Pentru marea mântuire Şi tot harul revărsat! Semnul veşnic al puterii. Tu eşti Creatorul Şi al Sabatului Domn. în inimi. Dumnezeule mare. 3. . mii de fire Între noi şi-a Ta iubire Şi prin noi să răspândeşti Semnul dragostei cereşti! 593. fie scris Cum a fost şi-n Paradis! 3. Sabatul sfânt vrem să-l scriem pe frunţi.Doamne. Semnul sfânt al ascultării. El l-a sfinţit şi l-a dat omenirii Ca un altar peste veacuri ‘nălţat. 2. Dar şi tăria înalţilor munţi.Din Paradis 1. Refren: Te preamărim.Îţi aducem mulţumire Pentru-al Tău frumos Sabat. Cum în cer şi pe pământ! Leagă.Purtând din zori gingăşie de floare.

Porţi de Sabat s-au deschis Către tainic Paradis.594. Ne-nchinăm cu bucurie Şi din toată inima. . Refren: Doamne.Porţi de Sabat se deschid 1.Porţi de Sabat se deschid Pentru cel neprihănit.Porţi de Sabat ai deschis. În Locaşul fericit? 3.Cum va fi în veşnicie Un Sabat lângă Isus. Fluvii de lumini primesc Ca să uit ce-i pământesc! 2. Aleluia! 596. ne-ajută-n credinţă Ascultători să-Ţi fim. Prins de farmecul ceresc. Doamne-aşa cum ai promis! Pentru-această sfântă zi Preamărit. pacea Sa.Astăzi în ziua de Sabat Cu toţi ne-am adunat Pentru-a aduce mărire Celui ce ne-a salvat. Răul. Îngeri cântă într-un glas: "Vă grăbiţi spre-acest Locaş!" 3. Isus.Cum va fi o viaţă nouă Pe pământul înnoit. Ceru-i minunat popas. Plin de sfântă bucurie.Pregustăm din veşnicie Azi. când va fi răpus? O.Cum va fi în veşnicie? 1. Când va spune "pace vouă" Domnul nostru preaiubit.Astăzi în ziua de Sabat 1. să fii Şi acum şi-n veşnicii! 595. ce slavă de nespus! 2. Slavă Lui. în Sabat.

căci eu Încep Sabatul sfânt. Dat omului de Dumnezeu (:De când e pe pământ!:) 2. astăzi. Te rugăm. 2.El a dat făgăduinţa Că ne vom închina Zilnic şi Sabat de Sabat Sus în mărirea Sa! 597.Revarsă. I-aşternem azi covor de inimi noi: Salvarea noastră. De unde răsare al iubirii Domn.Cântece de biruinţă Din inimă să-Ţi jertfim. azi. soare s-a aprins. Doamne.Dispară griji lumeşti.Glorie.E-atâta cânt… 1. Isus trăiască! 598. Celui ce S-a jertfit. privim spre Orion. Şi prin a Sa suferinţă Pace ne-a dăruit! 3. un scut adevărat! Acelaşi ieri şi azi şi-n veşnicii.Dispară griji lumeşti! 1. Ne-acoperă azi. când ne adunăm. slavă. belşugul Tău de har. Iubire divină dă-ne Tu în dar! Pe-ai Tăi copii să-i binecuvântezi: Ai Tăi să fie în veşnicie! 3. .O.Ascultă-ne când Te chemăm Prin rugă şi cântări. Azi îngeri mii înalţă slavă-n cor! Zi minunată din cer lăsată! 2. El mântuieşte! 4.Prin porţi de cer.E-atâta cânt sub cerul necuprins Şi-n suflete. Isus iubeşte. mărire.Rămână-n veci ce Domnul a creat! Avem Legea Lui. Goneşte-orice gând rău Şi fă-ne-atenţi ca să-nvăţăm (:Din sfânt Cuvântul Tău!:) 3.

Când umbra serii cade iar.. În liniştea lui. mâna Ta Şi ne deschide inima. 2.Dulce-i amurgul spre Sabat!. Alungă-al nopţii văl cernit. 3. a sosit. plin de har.Un Sabat ceresc 1. Să ‘nalţ glasul meu în cântări de Sabat.Un Sabat ceresc. . De-al îndurării sfânt izvor! 3. Doamne. cel preaiubit. fericit. cântând. să primim Lumina sfatului divin.:) 599. Lumini de har mântuitor S-aprinzi în viaţa tuturor! 600. ce minunat! Credinţa mea o simt crescând! 2. sigiliu divin! Refren: Slavă.Când umbra serii cade iar 1. sunt aşa fericit! Frumos se revarsă din cerul senin Odihna cea dulce.Dulce-i amurgul spre Sabat 1.Cu glasul Tău. În pacea serii.(:Cu binecuvântări. Venim în sfânt locaş de har. azi. slavă lui Dumnezeu! El. Lumea o las şi-alerg. Prinos de rugă şi cântări Aprindă stele-n depărtări.Întinde.. Spre fraţii mei. îmi deschide întreg cerul Său! 2. timp sfinţit! Spre casa păcii parcă zbor! Pot să m-apropii. Zi de odihnă.Sabat de Sabat voi gusta Toată lumina jertfei Lui! Încă puţin şi voi intra În bucuria Domnului! 601.Tânjesc după ceasul când pot să-ntâlnesc Pe-Acela în care iubire găsesc.

3.Pe-al lumii drum întunecos Zilnic eu pot umbla. Veşnicul legământ.Doamne. 4.Când seara s-a lăsat 1. 2. E ziua de Sabat. Tu eşti stindardul meu! Cu trup şi suflet mă închin Astăzi lui Dumnezeu. Aproape eşti. Isus. 5. Soarele blând când a apus. În suflet şi în gând. 2. Pacea iubirii lui Hristos Este lumina mea.Să spun tuturor cum Isus m-a salvat. de neschimbat.Cerul e pe pământ. 3. Sabat divin. Ne umpli inima. Ne dai şi harul Tău bogat Căci ne-ai răscumpărat.Bine-ai venit. Isus. Cu clipe dulci. Osana! .Când Tu ne vei lua În strălucirea Ta.. Aici eu sunt şi faţa Ta O caut fericit! 603. Sabat divin! 1..Bine-ai venit.Odihna de Sabat m-ajută să spun Ce mare e Domnul şi cât e de bun! Privesc înainte spre-un nou început. Un Sabat veşnic vom serba. Mărire. 3. Un semn divin. de mă vei căuta În zori şi-n asfinţit.Sigiliul Tău l-ai pus Pe-această zi.Ne-ai dat Sabatul sfânt. din pacea Ta.Când seara s-a lăsat Din cerul înstelat. Eu ştiu că m-aşteaptă Edenul pierdut!… 602.

Sabat binecuvântat. 2. Când n-or mai fi nici lacrimi. Tată.Rămâi cu noi. Sabat binecuvântat! 1. Rămâi cu noi.. Vor fi dureri pe drumuri pustiite. în veşnicii. curat.. 4. peste cel împovărat! Deschide larg.. Cu pacea ta.Al Tău Sfânt Spirit. e ziua pe sfârşite Şi noaptea grea curând se va lăsa... în sufletu-mi trudit. Îmbracă-mă-n veşmântul alb.Bine-ai venit. Vrăjmaşul crunt să nu mă amăgească. rămâi. Isuse. 3. Să Te-ntâlnesc. Şi să mă-nveţi cum pot fi mântuit. Să-Ţi pot cânta un cântec de Sabat. e ziua pe sfârşite 1. Tu mi-L lasă. spre slavă porţi cereşti Şi spre Hristos să mă călăuzeşti! 2. tot mai sus.Rămâi cu noi.. din ţara nevăzută. Refren: Rămâi.Ce scurtă-mi pare! 1. pe albul nor! 606. Să mă conducă pe-al dreptăţii drum. şi binecuvântează Pe-ai Tăi copii plecând la casa lor! Locaşuri noi în ceruri le păstrează Pân’ vei veni curând. preaiubitul meu Isus. alungă tot ce e trecător. Doamne. din cer.Doamne. Să pot veni la părintescu-Ţi sân. nici mormânt Şi nici un rău pe muntele cel sfânt! 605.Ai milă. 3. o. trâmbiţează marea zi.Ce scurtă-mi pare a Domnului zi sfântă. O dulce pregustare am primit.Vreau să mă ‘nalţ peste zări şi. nu pleca!. Când vom serba Sabat nou.Scumpe Isus. Ia-mi de pe umeri poverile ce dor! Vreau pacea Ta.604. doar Tu ne însenini! În plânsul greu să fii cu noi! . În care mângâiere am simţit! De sus.Bine-ai venit.

Adie lin al serii vânt.Îţi mulţumim... Altar de rugă şi de cânt. Ne-ai fost izvor şi frângere de pâine. 3. În urma sa privind… Şi iarăşi candele se-aprind În ceruri. cu Tine să plecăm. . 3. Din pâinea vieţii Tu ne-ai frânt.. Ne-ai pus o masă în pustiu.Sub binecuvântarea Ta. Bogată în solii.Rămâi cu noi.Se înserează peste zări. 607. Ne-ai dăruit Cuvântul viu. pentru noi..O nouă zi de Sabat sfânt.. Din ceruri astăzi am primit Noian de binecuvântări. Acum ne despărţim.Apune soarele în văi 1. ne-a fost aşa de bine! Cu glasul Tău pe toţi ne-ai alinat. 2. Cuvinte nu-s mai mult să Te rugăm! Nădejdi se-aprind la stingere de lume. Că vii la noi. 3. Ne-atinge al veciei dor.Apune soarele în văi.. spre veşnicii.Se înserează peste zări 1. atât mai ştim a spune. 2.. Părinte sfânt. Se scurge-ncet. Sabatul dat de Creator Ne-a fost popas frumos şi sfânt. Atâtea sfinte îndurări. Dar vrem cu toţi să ne-ntâlnim La marea de cristal! 608.Fără de Tine ne-om simţi străini! Rămâi cu noi. Ne-ai pus în inimă un cânt. Ne-ai fost balsam pe drum însângerat. Ducând al nostru cânt... rămâi cu noi! 2.Rămâi cu noi.. E tainic ceas de asfinţit.

Isuse. 610.O. Te rugăm acum. 3. Că-n şcoala noastră de Sabat Isus Hristos cel bun şi drept Ne însoţeşte ne-ncetat. Şi ne condu spre veşnicii! 609. .Aşa un loc în lume nu-i. 4. Şi-s tot mai dornic de-nvăţat. scumpă şcoală de Sabat! 1.4. Căci tu ne-nveţi curaţi să fim În fapte şi în gând. Aici aud Cuvânt sfinţit. 3.Cunosc un loc frumos. Ca şcoala sfântă de Sabat.Ce bucurie simt în piept. Loc sfânt e şcoala de Sabat. Să vii cu noi pe-al vieţii drum! Un stâlp de nor şi foc ne fii. iubit De care gândul mi-e legat. Mai dornic să-mplinesc! 2.Cunosc un loc frumos 1. Comoară de Cuvânt.În tine-ntâi am cunoscut Solia ce-a sosit În Betleem când S-a născut Al păcii Prinţ iubit. rămâi cu-ai Tăi copii.O. scumpă şcoală de Sabat. Cu drag te regăsesc. Când prin Cuvântul Domnului Să-mi fie sufletul ’nălţat. 2.Aici pe Domnul L-am găsit Cu drag în dar El mi S-a dat. în şcoala de Sabat. Acest Cuvânt nepreţuit E-aici.Şi tot în tine am aflat Cât sunt de păcătos Şi că speranţa de scăpat E numai în Hristos. 4.Rămâi.De-aceea noi te preţuim.

ce putere am aflat în şcoala de Sabat! 613. condu-ne.Un loc plăcut şi adorat 1. ce frumos e să-nvăţăm! 1. ce lumină am aflat la şcoala de Sabat! 3.Iar când în pace vom intra Pe-acel pământ din nou creat.Tu.O. Isus! (:Azi.5. Păstoreşte-ne cum vrei.O. :) 612. aici Ţi-aducem slavă Şi-nvăţăm tot ce ne-ai spus!:) 2. (:Şi îndreaptă-ne spre ceruri Ca să fim în veci ai Tăi. curaţi ca mieii. :) 4.O.Un loc plăcut şi adorat . Urmăm pe Dumnezeu! O. Miel de jertfă răbdător.O.Părtaşi la tot ce ne-a promis. ce lumină am aflat la şcoala lui Hristos! El drumul bun ne-a arătat spre cerul luminos! Privind şi azi la chipul Său. Atunci cu Domnul vom avea O nouă şcoală de Sabat. priveşte şcoala noastră! 1. pe Domnul Îl slăvim! Spre cer avem un drum deschis. Scump Învăţător. Fă-ne buni şi-ascultători. ce frumos e să-nvăţăm la şcoala de Sabat! Ne-aşteaptă Domnul s-adunăm din pâinea ce ne-a dat… Al Său Cuvânt ne va-ndruma Pe-a vieţii cale grea… Primim cu toată inima învăţătura Sa. 2. acolo ne-ntâlnim! Să biruim orice păcat.Noi copiii Tăi rămânem Cu credinţă pururea (:Şi pe-acest pământ servindu-Ţi Şi-n Împărăţia Ta! :) 3. Păstor iubit. Aşa am învăţat! O.Fă-ne blânzi. priveşte şcoala noastră. 611.O. (:Cum ai fost Tu între oameni.

E sfânta şcoală de Sabat! Isus Hristos obişnuia.Frumos şi măreţ este-aici 1.Din inimi cântăm mulţumind Cu psalmi din Sion ne-ncetat. Chiar din copilăria Sa.Ce dulce e şi ce frumos ‘N-această şcoală-a lui Hristos! În coruri Domnului cântăm. (:Să meargă-n locul adorat La sfânta şcoală de Sabat!:) 2. dacă noi În veac de El vom asculta! 3.Isus şi El a învăţat În sfânta şcoală de Sabat Cum poţi moştenitor să fii Al scumpei Lui Împărăţii. de păcat.Frumos şi măreţ este-aici Când toţi în Sabat ne-adunăm. Acelui ce-atât ne-a iubit Că-n dar mântuirea ne-a dat! Gustăm astfel chiar de pe-acum Ce Domnu-a promis să ne dea Când El va veni.În ziua sfântă de Sabat . (:Deci merg şi eu înviorat La sfânta şcoală de Sabat!:) 3.Frumos şi măreţ este-aici Când lui Dumnezeu ne-nchinăm. Aflăm cum am fost la-nceput Prin Domnul de Tatăl creaţi. Azi suntem din nou curăţaţi! 2. Pe El cu drag Îl adorăm! (:Te simţi de cer apropiat În sfânta şcoală de Sabat!:) 614. Cu zel şi setoşi căutând Din Scripturi mereu să-nvăţăm. Când daruri I-aducem sporit Şi când cu iubire lucrăm! Cu inima plină de cânt Şi gata mereu de slujit Cu toţi aştepta-vom grăbind Un Sabat etern fericit. 615. Şi cum tot prin El.

atunci.Din pâinea ce se frânge iar. Din slova Cărţii sfinte. cânt şi prind curaj: Numai spre Tine glasu-mi să se-nalţe.Pe Dumnezeu rugaţi Din suflet cu tărie Ca să ne dea şi azi Duh Sfânt în bogăţie! Aici şi-n orice loc Şi-n veci cu El să fim.Cum strigă-un cerb 1.În ziua sfântă de Sabat Îmbracă-mă-n putere. şi-ades’ să plângi de dor?… Tresaltă deci.Pe Dumnezeu rugaţi 1. o. inimă plăpândă. Căci ai în cer un Tată iubitor! 617. Porunca s-o pot ţine! Şi udă-al inimii pământ Cu ploaia Duhului Tău Sfânt. dar ştiu că nu mă laşi. Vreau setea să-mi aline… 2. Să văd cerescul Canaan. lasă-Ţi haru-asupră-mi să se plece. Când îmi dau seama. setos strig eu: O.1. Atrage-mă la Tine. Să te mai temi. . Ştiu că mă-ncerci.Cum poţi. Din drumul drept să nu m-abat. Suprema mângâiere. În fapte şi-n cuvinte. 616. cu-al Tău har Mă satură. Aşa de Dumnezeu.În ziua sfântă de Sabat. 3. Din apa vieţii dă-mi să beau mereu! 2.Îndurător mă ţii pe-a’ Tale braţe. Părinte! Iar pacea şi-al iubirii foc În inimi să-şi găsească loc. fii veselă şi cântă. Cărarea vieţii s-o străbat Făcând doar sfânta-Ţi vrere! Să-ajung cu Tine la liman. Cu-a Ta iubire. 3.Cum strigă-un cerb setos de apă rece.

sublim e locul Doamne! 1. Tu eşti vindecător De orice rană rea. în prosternare. De orice spirit rău. 3. Ţie astăzi ne predăm.Sfânt. . Lasă-ne.Pe Dumnezeu rugaţi Să fim păziţi de rele.Când în ziua Ta cea mare Noi la cer ne vom ‘nălţa. Doamne. Păşim pe drumuri bune.Când aud cântarea dulce Şi Cuvântul Tău ceresc. Îmi dispare-orice tristeţe. De vrei să ne conduci. În credinţă mă-ntăresc.Sfinţeşte-ne acum. Ca în mreaja-Ţi de iubire Fericirea s-o gustăm.Sfânt. Prin Fiul Său iubit Păcatul să ni-l spele. sublim e locul.Cuvânt Tu de ne dai Avem înţelepciune. Unde toţi ne adunăm. 3. Pe-ai Tăi închinători De moarte-i poţi scăpa. Să vie în curând Împărăţia Sa Şi pe pământul nou Sălaşuri să ne dea. 4. Cu haru-Ţi ne-ocroteşte. 2. 2. Faţa Ta s-o căutăm! Refren: Depărtaţi de pofta lumii.Poveţe să ne dea Şi voia-I să-mplinim. De tot ce ne mânjeşte! Cu foc din tronu-Ţi sfânt Un foc aprinde-n noi Ca veşnic luminaţi Să fim urmaşii Tăi! 618.

Cu rodul binecuvântării! Aleluia. Coboară pacea Ta. Statornic să-Ţi urmez. Să nu m-abat din cale. care locuiţi sub soare. E zi de sfântă sărbătoare! Aleluia. Aleluia! Veniţi cu mâini nevinovate. Isuse. Veniţi în sfântă adorare! Aleluia. Şi după-o luptă bună Să-mi dai a Ta cunună! 620. Aleluia! Răsară azi recunoştinţă. 3.Putere dă-mi. .Din ceruri pentru mine. care locuiţi sub soare 1.Liberaţi de griji amare Veşnic Te vom lăuda! 619.Voi. În dragoste şi umilinţă. Credinţa s-o păstrez. care locuiţi sub soare. Soli ai păcii.Din ceruri pentru mine 1. Jertfă sfântă să aducă fiecare! 2. 2. Cu inimi şi simţiri curate. Cu credinţă-n umilinţă.Aş vrea ca şi Maria Să şed ‘naintea Ta. Dătătorul. Cuvântu-Ţi de iubire Să ştiu a-L asculta! Prin Duhul Tău mă-nvaţă Să-L împlinesc în viaţă. Aleluia! Iubirii fără de hotare A Celui sfânt şi bun şi mare.Veniţi. Să se ‘nalţe consacrarea şi cântarea! 3. Către Domnul. la ceasul închinării.Voi. fiecare. Să Te ascult în pace: Aceasta-i partea mea! Şi-apoi tot ce-mi vei cere Să fac mai cu plăcere.Voi.

Cer.Veniţi cu toţi să ne-nchinăm! 1. 3.Veniţi la tronul plin de har. Refren: Doamne.Imn de laudă 1. Azi. Gustaţi din pâinea vieţii-n dar Şi beţi din apa vie. aici ne-am adunat Spre-a-Ţi aduce ruga noastră Prin Isus cel adorat. Veniţi cât El vă-mbie.Veniţi cu toţi să ne-nchinăm La tronul sfânt de milă Şi de la Domnul să aflăm Iubire şi lumină.Veniţi cu toţi să ne smerim Sub mâna Celui tare Şi de la Domnul să primim Azi binecuvântare 4. sfânt Părinte. 622.Către lume duceţi vestea salvatoare! 621.Imn de laudă ‘nălţăm Către Tine. binecuvântează Şi păzeşte-ne pe noi! . 2.Veniţi cu toţi să ascultăm A Domnului solie Şi toţi aminte să luăm La glasul ce ne-mbie. pământ. azi se unesc În această adunare Când Cuvânt dumnezeiesc Vrei să-mparţi la fiecare.Tatăl nostru cel din ceruri! 1. Şi. din suflet. Roua Duhului Tău Sfânt Să-ntărească-al Tău Cuvânt! 623.Tatăl nostru cel din ceruri. Te rugăm Să ne-nveţi cuvinte sfinte! Tuturor să dăruieşti Binecuvântări cereşti! 2.

Fi-ne Doamne scut. curaţi! Refren: Doamne-ajută. de orice rău! 3. Fă-ne Doamne buni. o. toate! 3. Şi-narmaţi cu-a Ta putere Să-mplinim ce ne vei cere.Iar Isuse ne-adunaşi Să ne dai învăţăminte. 2. Spală-ne de-orice ne-ntină Şi ne du spre-ndreptăţire.Varsă-Ţi marea bunătate! 1.Mintea noastră-al nostru gând Rătăceşte fără Tine. Dă-ne cugete curate Şi-mplineşte-n noi. Fă-ne după chipul Tău.2. Tu. povaţă. Prin al Tău Mângâietor. predicarea Să rodească însutit. Dacă Spiritul cel Sfânt Nu ni-L dai să ne lumine. Curăţeşte viaţa noastră De păcat. Ca lumină din lumină. Din mărire la mărire! 625. născut din Dumnezeu.Varsă-Ţi marea bunătate Peste toţi cei adunaţi.Fii cu noi. scump Isuse. Şi prin Sfântul Tău Cuvânt Luminează calea noastră Cât vom sta pe-acest pământ! 624. Spală-ne de răutate.Tu. Peste inimi abătute .Fă să cadă-n abundenţă Ploaia Spiritului Tău. Fă să ne simţim atraşi De cereştile-Ţi cuvinte.Iar Isuse ne-adunaşi 1. Dă-ne binecuvântarea Ce Tu ne-ai făgăduit! 2.

Păstoreşte-ne Tu. Isuse. Când în taină Cuvântul Ţi-aşteptăm.Te rugăm să vii.Doamne sfinte. Când în taină doar Ţie ne rugăm. Astăzi şi întotdeauna Protejează-ne-n nevoi! Întăreşte paşii noştri Pe al vieţii drum spinos. 3. Vino. să cântăm. 3. Tu. .Toarnă leac alinător! 3. Când în taină pe Tine Te-adorăm! 627. Fă din noi un templu sfânt.Laolaltă ne-am strâns să înălţăm Al Tău Nume. Ca făpturi din nou născute. De ispită ne fereşte Şi de tot ce-i stricăcios.Laolaltă ne-am strâns 1. fii şi azi cu noi. Mană sfântă. 2. Dă-ne pâinea Ta cerească.Doamne sfinte. Părinte. Prea-ndurate. Adevărul în suflet s-adunăm. 2. Fă din noi un templu sfânt. După veşnicu-Ţi Cuvânt! 626. Ne sfinţeşte. Ne primeşte iar jertfa pe altar. dar divin! Lasă soarele dreptăţii Să-şi reverse peste noi Razele vindecătoare Ce creează inimi noi. Tu în noi şi noi în Tine Cât vom fi pe-acest pământ. Şi ne du pe căi curate. Prea-ndurate! 1.Laolaltă ne-am strâns să ascultăm.Dă-ne azi din apa vieţii Un pahar curat şi plin. Azi în Sabat pe Tine Te-aşteptăm. Doamne. Facle pururi vii să fim.Laolaltă ne-am strâns să ne rugăm. Ne uneşte-n gând prin al Tău Duh Sfânt. inimile-acum.

Umple-ne cu-a Ta iubire. 4. Vino-n ea să locuieşti! Ruga noastră s-o primeşti.Prin purtări şi fapte sfinte Numele să-Ţi proslăvim! 628.Dă-ne-un spirit de jertfire. De aceea fără Tine Nicăieri nu vom porni! Numai în lumina Ta Vrem pe cale a umbla! 3. Preasfinte. 3. Dar în mila Ta. Să trăim viaţa Ta. Ca Părinte să ne cerţi. Ca să dobândim cununa Ce-ai promis-o din străbuni! 629.Doamne sfinte plin de milă.Duhul Tău cel Sfânt revarsă Ca o ploaie pe pământ Şi-ntr-al lumii miez de noapte Împlineşte-al Tău Cuvânt! Dă-ne zelul de-a lucra Să grăbim venirea Ta! 630. Pe cel slab să-l întăreşti! 2. Umiliţi noi Te rugăm: Să ne ierţi de orice vină Când spre Tine ne-ndreptăm! 2.Când eşti Tu tăria noastră Vântul nu ne va izbi. Să putem şi noi ierta. Cu-ndurare să ne ierţi.Doamne.Aşteptăm cu dor momentul . Tu ne eşti Părinte.Doamne sfinte plin de milă 1.Tatăl nostru cel puternic 1. Inima e pregătită.Doamne-ajută-ne întruna Să fim iubitori şi buni.Tatăl nostru cel puternic Din ‘nălţimile cereşti.

3. Să păstrăm şi noi întruna Ce ne-ai spus Tu arzător. scump Isuse. Aici e de-odihnit. suntem chiar la izvor! 2.Stăm lângă apa de viaţă 1. Tu ne-nvaţă. Da. Să dăm şi-altora de ştire Că Tu eşti al vieţii-izvor. pune iubire În puternicu-Ţi Cuvânt Şi cu forţă neînvinsă Să lucreze-n noi avânt. Cum putem fi mântuiţi. 631.1. Căci limpede ca şi cristalul E apa ce-am găsit! 3. Lângă apa de viaţă. Lângă apa de viaţă. Fă ca-nvăţătura noastră Să nu fie în zadar.Pune foc.L-ale Domnului picioare Toţi cu drag ne-am aşezat S-ascultăm rostirea-I dulce Despre harul minunat.Stăm lângă apa de viaţă Ce curge liniştit… Hristos din inimă ne cheamă. Cum putem obţine viaţa Celor sfinţi şi fericiţi. Ca din gura Lui măiastră Sfaturi bune să primim.Aşteptăm cu dor momentul La Isus iar să venim. Scrie-ne vorbirea-Ţi sfântă Pe al inimii altar! 2. Ne zice: "Bun venit"! Refren: Stăm lângă apa de viaţă.Zdrobiţi de greaua noastră cale.O. gustă din această apă Ce-i dată de Isus! Ea e puterea mânuirii Şi-a naşterii de sus! .

Numai Tu ne poţi salva! 634. Isuse! . ce-l auzim! Să ardă-n suflet focul sfânt Şi-a Ta lumină-n veci! AMIN. sfinte bucurii! 2. 633. Părinte bun Şi pleacă-a Ta ureche-acum! A’ noastre inimi se supun. Tu.Al Evangheliei Cuvânt E glasul Tău. Prin neprihănirea Ta. De la Tine vom primi Multe. Ce pe pământul nou va curge În veac şi tuturor. Iar pentru noi.O.La apa vieţii ne conduce Mântuitorul chiar. 5. lasă astăzi pacea Ta. Ce ne umple inima! 3.O.4. Şi inimile noastre-am vrea Să fie-n veci al Tău sălaş! 3.Fii azi cu noi.Fii azi cu noi 1. O poartă-a cerului va fi! 4. Să fim umpluţi de fericire Şi mântuiţi prin har! 632. Astăzi vom îngenunchea. Primeşte.Cu credinţă-n faţa Ta.Cu credinţă-n faţa Ta 1.Tu ne eşti Judecător Drept şi bun şi iertător. Iubirea Ta-n acest locaş. al rugii fum! 2. în noaptea grea. Mântuitor divin. Tot ce-avem şi ce primim E din îndurarea Ta.Să fie-aici prezenţa Ta Şi „Casa Ta” se va numi.Poţi bea şi tu cu-ndestulare Din ăst curat izvor.Vorbeşte-mi Tu.

. Tu. Fă ca în consacrare Să-Ţi dea toţi viaţa lor. S-aud a Ta şoptire: "Eu singur nu te las!". Arată-mi datoria. cu pacea Ta. Arată-Ţi voia Ta. Vorbeşte-mi c-un blând glas.Bun Isus. Doamne. 2.Vorbeşte-mi. Vorbeşte Tu ca-n timpuri.Copiilor Tăi vorbeşte. Isuse.. Mereu învingător. Spirit Preasfânt. Ne-arată voia Ta Din sfântul Cuvânt! . Mărire să-Ţi dau Ţie Şi gloria să-Ţi vestesc.1.. Mereu c-un dulce glas. Cu noi pe pământ! 2. Refren: Vorbeşte-n şoapte blânde. inima-mi deschide. Şi toată Legea Ta. Cu laudă mă umple‘n Tine-a mă bucura.Bun Isus 1... Ţine-i treji pe pământ. Şopteşte-mi în iubire: "Eu singur nu te las". Scumpe Isus.Duh Preasfânt. Să-Ţi împlinesc porunca Şi să Te preamăresc! 635. Le dă Tu bucurie.. Grăbeşte-a Ta venire Căci Te-aşteptăm cu dor! 3. Rămâi. Şopteşte-mi iubitor: "Mereu tu vei fi liber." Vorbeşte-mi zilnic. Condu-i pe drumul sfânt. O. S-aud eu vocea Ta.

Fii cu noi. 3. Doamne. să-Ţi văd faţa sfântă. Domnul meu. vorbeşte-mi Tu. Păstor divin. vorbeşte-mi Tu.O.O. Eu aştept al Tău Cuvânt. Stai lângă noi Să-Ţi pui pecetea Ta În inimi şi-n gând! Amin! 636. Sămânţa bună s-ajungă-n ogor! Deschide-mi pasul spre lumea întreagă . de rătăcire.O. vorbeşte-mi cu iubire. vorbeşte-mi Tu. Pune iubire în cântecul meu! Din preamărire să gust fericirea. Să Te pot urma oricând..O. Binecuvântări nespuse Ale Tale şoapte sunt. Toarnă Tu a Ta iubire În al sufletului vas. Domnul meu.Deschide-mi gura să cânt mântuirea.Deschide-mi mâna să fie mai largă. Căci doar Tu. Lasă Duhul Tău cel Sfânt! 4. Pleacă-mi urechea s-aud vocea Ta! 2.Să-mi vorbeşti de-a Ta venire. Căci Te-ascultă robul Tău! 637. Tu vorbeşte... Isuse. Mă condu cu glasu-Ţi blând.Deschide-mi ochii.. pe nume. Unde Tu. Isuse. Peregrin în astă lume. deschide şi inima mea! Astăzi Te caut cu inima frântă. Îţi paşti turma intre crini.Deschide-mi ochii! 1.3. Isuse! 1. Deschide-mi calea să duc harul Tău! 3. Să-l fereşti prin văi pustii! Peste-al inimii frământ. ştii Pasul meu. Să fiu gata-n orice ceas. Tu vorbeşte. Căci Te-ascultă robul Tău! 2.

Lasă. De nu am har de-ajuns! S-o port nu pot. scump Isus! 4. Peste noi. Doamne.Doar Ţie-Ţi dau tot dorul meu De-a fi curat şi sfânt. Te rugăm. Să-mi dai..Cu paşi de rugă 1. Pune. a Ta mână. Peste noi.. Dă-ne astăzi.’Nălţată spre unire. că Tu eşti cu mine. Deschide-mi cerul.Apoi.. Lumina Ta şi pacea Ta! 640. S-aud cum îmi vorbeşti. cu pace deplină.. acasă s-ajung! 638. Căci vreau să fiu al Tău mereu Şi pe un nou pământ! 639.Deschide cerul şi ia-mă la Tine. Doamne. mă îndrept Să caut faţa Ta.De-i nor sau zi senină. Ca un cerc de lumină. din pagini de Scripturi. a Ta mână. Să coboare cerul pe pământ. binecuvântări! 1. Ca o boltă-n zidire. 2.Povara luptei e prea grea. Să ştiu că-n planul Tău ceresc Tu încă mă iubeşti! 3.Lasă.’Nălţată spre unire 1. Veşnic să fie stăpână.Cu paşi de rugă. Scurtează-mi drumul cel aspru şi lung! Arată-mi..Pâinea speranţei s-o duc tuturor! 4. Tot ce e partea mea! 2. dar voi putea Prin Tine.. din harul ce-l aştept. binecuvântări Peste ruga sfintei adunări! Şi. . din minunatul Tău Cuvânt. Doamne.

mâna Ta. şalom! Refren: Şalom.. Până la cer să rămână. şalom. Domnul Savaot! – Refren! . Să ne-ajute la trudit mâna Ta! Cât mai e pân’ la sfârşit.. Cât mai este de-mplinit. 3.Mâna Ta.. şalom.Să meargă înaintea ta. 641. Isus. mâna Ta.Cu binecuvântarea Sa Să fie şi deasupra ta Şi Stâncă sub piciorul tău Să fie El mereu! – Refren! 4.Şalom...3.Prin mare sau pustie. Învăţăm să Te iubim. mâna Ta. Isus. Să ne-ajute la trudit mâna Ta! 642. pacea Sa.Mâna Ta. Bogăţii din ea răsar. a Ta mână. Isus.La dreapta ta să-L ai mereu Ca braţ ocrotitor la greu Şi-n stânga cu nuiaua Sa Mereu te va-ndruma! – Refren 3.Mâna Ta. Peste noi.Să fie în lăuntrul tău Cu dragostea şi harul Său. fie pavăza ta! 1. Isus. Peste noi întinde iar mâna Ta! 2.. Ca un stâlp sau făclie. Cât de bine-i să simţim mâna Ta!.. Şalom. Cât de bine-i să simţim mâna Ta! Când în palma Ta privim. Isus! 1..Mâna Ta.. Peste noi întinde iar mâna Ta! Nesecat izvor de har. Pe calea-ngustă să poţi sta. Să te-nconjoare peste tot El. Şi când vrăjmaşul va lovi Isus te va păzi! – Refren! 2..

Plini de pace şi iubire. copiii Lui! 2. la noi. 5.Rămâi cu-a Ta iubire. O lumină pe cărare!… .Rămâi cu-a Ta lumină O.643. Şi pururi adevărul Ne vie-n ajutor! 3.Harul lui Isus cel tare Şi iubirea Tatălui Fie binecuvântare Peste noi. Isus Hristos.Rămâi cu a Ta milă! 1.Rămâi. Să nu ne ispitească Vrăjmaşul mânios! 2. la plecare.Să rămânem în unire. scump Mântuitor.Binecuvântarea Ta Binecuvântarea Ta Dă-ne-o. Ca s-aşteptăm în pace Viaţa cea de veci! 645.Harul lui Isus 1. Fraţi ai Mielului cel blând. Întăriţi prin Spirit Sfânt! 644. Preasfinte. Şi Cuvântul predicat În această adunare Să ne fie spre-ndrumare. Isus. Isus Hristos. Doamne.Rămâi cu a Ta milă La noi. La noi cu-al Tău Cuvânt.Cu binecuvântarea-Ţi Deasupră-ne să treci. Ca să avem răbdare În păsuri şi-n nevoi. 4. Ca în credinţă tare Să trecem pe pământ.

Doamne. Doamne.Mereu mai mult aştept ziua când să-Ţi spun.. pot să Te iubesc. Turma Ta să se menţină. cât aş vrea să-Ţi mulţumesc 1. 4.O. Mereu ai fost la dreapta mea.În nări mi-ai pus suflarea Ta.Îţi mulţumesc că m-ai chemat Şi pot să Te slujesc. pacea mea! Cuvinte n-am şi nu găsesc Iubirea a-Ţi cânta. Isuse.E poate prea puţin ce Îţi dăruiesc Dar chiar de sunt sărac. Cu dragoste şi har! 3. Primeşte darul meu: toată inima! 3. Smerit.. fii cu noi în veci de veci. unde să lucrez. Tu. Tu poţi să-l înmulţeşti.. 2..646. Doamne. Doamne fii cu noi în veci de veci! . Tu mi-ai dat scumpă viaţa Ta. Te laud ne-ncetat: Isuse.. C-un dor aprins în piept. Primeşte darul meu: toată inima! 4.De-ar fi.O. Mi-ai dat şi braţe tari. tot prea puţin Ţi-aş da. Cu mâna Ta de Dumnezeu. darul meu Prea mic ca să-l primeşti. Oricât de mult aş vrea. Căci pentru Tine-aş vrea să fac şi eu ceva. cât ai fost de bun! Cu Tine eu voi sta întreagă viaţa mea! Primeşte darul meu: toată inima! 647.Mi-arată. Ca să mă ştii salvat din căderea mea! Cu bucurie-aş vrea să-Ţi dau şi eu ceva! Primeşte darul meu: toată inima! 2. Cu dragostea dintâi paşii să-Ţi urmez. fii cu noi! 1.O. Tu mi-ai dat 1.Doamne. Doamne.O. Sfatul Tău să ne susţină. Te iubesc! 648. cât aş vrea să-Ţi mulţumesc Isuse..

fii cu noi în veci de veci! Norii grei de se ridică. ne vedem. fii cu noi în veci de veci! 649. fii cu noi în veci de veci.Doamne. Doamne.Refren: Fii cu noi. Ca ‘naintea Ta să vieţuim.Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! Orişiunde-am fi pe lume. După sfânta Lui poruncă. Sub aripa Ta ne ţine. Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! . El va pune să ne-adune. Pentru ceruri pregătiţi să fim! 2. Şi ne dă a vieţii pâine. fii cu noi în veci de veci. Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! 2. Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! 3. fii cu noi în veci de veci! 4. Doamne. Stând cu Tine nu ni-e frică. Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! 4. Doamne.Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem. Îngerii să vă păzească Până-n patria cerească.Doamne. Dragostea să nu se stingă.Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! Când primejdii stau să vină. Încercări să nu ne-nvingă.Doamne.Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem. fii cu noi în veci de veci! 3. Fii cu noi. Braţul Lui să vă susţină. fii cu noi. Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem! Refren: Ne vedem. Cu-al Său har să vă conducă. ne vedem. fii cu noi. Doamne-ajută să ne revedem! Ne vedem.Dumnezeu cu voi 1.

Îngeri Săi cei buni Te poarte prin minuni. 3.Scump Isuse.Să fie Domnul pavăza ta.. plecat.Clipe solemne .Când şi cum? (Canon) Când şi cum? Când şi cum Ne-om revedea din nou de-acum? 652. Şi să n-o putem uita.Toate-n cer şi pe pământ Au fost date lui Hristos. fă-ne azi Să simţim iubirea Ta. 2. Pe picioare ai spălat. Cu El biruitor. Căci mare este-al nostru Dumnezeu! 651. Să-ţi dea tot ce-ţi doreşte inima… 2.Domnul să-Ţi fie-aproape oricând.. fă-ne azi 1.Să fie Domnul pavăza ta! 1.Scump Isuse.650. Să-Ţi dea credinţă şi Spirit Sfânt.Fă ca şi acest sfânt act Ce chiar Tu l-ai întocmit Să ne-aducă-aminte azi Cât de mult Te-ai umilit: Ca un serv pe servi. Să treci pustia spre un nou pământ! 3. El să te scape de orice rău. Să te păzească în calea grea. La biruinţa ta Steagul vom flutura. Veşnic să umblăm în ea: În iubire toţi să fim Şi ca fraţii să trăim. Cel la fel de umilit Ca şi El va fi mărit! 653.Să te păzească Numele Său. În stâlp de foc sau nor. Va trăi în veci cu El Numai cel dreptcredincios.

văd harul nepătruns. o lume rătăcea. Pe când Nădejdea vieţii pe cruce se stingea. stătea-ntre cer şi-abis! 2. daruri depline. Răul din inimi. slava Tatălui. Fie ‘nălţată slava Ta! 2. Robul tuturor. Spală-mă azi să fiu curat. la cina sfântă. Legii divine vreau să-i fiu supus... s-o păstrez mereu. doresc să fiu salvat! 655.Clipe solemne astăzi ne vorbesc Firea cea veche să ne-o răstignim.Pierdută-n umbra morţii 1.1. iartă-i. Albă ca neaua. El. Vreau să rămân un fiu de Dumnezeu! 654.Câtă iubire.Haina dreptăţii dată de Isus. Dorind în noi să nască al slavei Paradis. tot ce-i pământesc. Cu trupul frânt pe cruce..Jertfă deplină. 2. drum de lumină. Şi mila-I ne-nţeleasă răsună până-n veac: "O.S-a dezbrăcat de slavă. câtă jertfire! 1.Câtă iubire..Clipe solemne astăzi ne-amintesc Jertfa divină dată pe Calvar. Preţul plătit de Regele ceresc. Haina dreptăţii. Sfinte Tată.Pierdută-n umbra morţii. câtă jertfire Cerul revarsă pe pământ! Haruri divine. ca jertfă sfântă. al lumii Creator. Văd mila ce se pleacă spre rugăciunea mea. Isus. Piară pe veci şi-n pace să trăim! 3.Iubirea răstignită în suflet mi-am ascuns Şi azi. Doamne. N-avem cuvinte-a cânta slava Ta! Slava jertfirii. Golgota. darul vieţii. căci ei nu ştiu ce fac!" 3. Văd dragostea supremă cu care voi cina! . jertfa Fiului. Vin de la Domnul cel preasfânt! Refren: Jertfa iubirii. culme şi-al iubirii far.

este ceas de iertat. Să trecem lesne-ncercarea cea grea.Ca ucenicii-n odaia de sus. Sfânta frăţie fie-ntre noi! 2.De ţi-am greşit.Dă-mi mâna. Punem în lacrimi adânci rugăciuni! Ca ucenicii-n odaia de sus. întinde mâna! . Unii cu alţii. Toţi să fim una. O viaţă fără de păcat Ne-ajută să trăim! 4. la Golgota Şi steagul păcii-l înălţăm În amintirea Ta! 5. De ne-am urât.Frate drag. Doar laolaltă. învingător! 4.Sorbim iertarea ce ne-ai dat Prin sângele-Ţi divin. să grăbim spre-mpăcat! Doar împreună formăm un popor. stăm la un loc! 3. cum Domnul ne-a spus! Nimeni "întâiul" şi nimeni "apoi". Aşa cum Tu ne-ai spus! 2.Prin jertfa Ta îndreptăţiţi. frate. Domnul ne-a spus! 657. Noi azi ne-mpărtăşim! 3. Slăvind iubirea Ta! 658. şi ia-o pe-a mea. Să biruim strâmtorarea de foc.Ca ucenicii-n odaia de sus 1. Cu Tine vom cina La masa celor mântuiţi.Plânsul unirii ne face mai buni.În umilinţă ne-am plecat 1.Chemaţi prin Duhul Tău cel Sfânt ‘Naintea Ta venim! Cu trupul Tău pe cruce frânt.656.În umilinţă ne-am plecat Ca Tine.Iubirea Ta o contemplăm Aici. Toţi să fim una. scump Isus Şi pe picioare ne-am spălat.

Prin sângele-I vărsat.Prin moartea Lui trăim.Am fost plin de nerăbdare Şi de gânduri rele. Aşa cum ne împărtăşim De vinul nou. Să ne hrănim cu ea! 3. Frumos este când ne rugăm! Refren: .Prin moartea Celui sfânt. căci ţi-am greşit! Recunosc a mea purtare. curat! 4. Iartă-mă. Înaintea ta eu vin! 3.Isus ne-a adunat În jurul mesei Lui! Azi ne-amintim. cât de plăcut este locul! 1. Avem viaţa Sa. 2. întinde mâna... plin. Cu Domnul vom cina! 660. credincioşi fraţi în Domnul.O. Ştiu că te-am nedreptăţit! Refren: Vreau să ştiu că m-ai iertat. Aşa cum pâinea ni s-a frânt. Noi toţi.. Ca să-mi cer acum iertare.O. Vreau să fiu din nou curat! 2..Curând va reveni În toată slava Sa! La nunta Mielului vom fi. De jertfa Domnului. cât de plăcut este locul În care cu toţi ne-adunăm. cu gând curat. Să mă scape din ispite Şi să nu mai fiu orbit! 659.Rog pe Domnul să mă ierte Pentru tot ce am greşit.Isus ne-a adunat 1.Frate drag.1.

S-o sfinţeşti şi s-o-ntăreşti. E locul în care cântăm! Ce frumos. Când Domnului ne consacrăm! 2. Părinte-al veşniciei şi Tată preaiubit! Să fie casa păcii şi-a mântuirii stea.Îţi închinăm locaşul pe care l-am zidit.Îţi predăm această casă. cât de măreţ este locul.Una suntem în credinţă. Acolo în inima ta. Nimeni nu e mai prejos.O.O. Din cântări de biruinţă Facem Templul luminos! 4. . cât de sfinţit este locul În care.Duhul Tău să Se-odihnească Peste cei din Casa Ta. Când Rege în ea este Domnul Şi-n pace te poţi închina! 661. Numele să-Ţi preamăreşti! Şi mereu să ne-amintească Locuinţele cereşti! 3.Nu-i decât o Stâncă vie Care-nfruntă vijelii! Ieri şi azi şi-n veşnicie Stă şi nu se va clinti: E Hristos.Ce frumos. Şi-n curând să fim acasă.. e Stânca vie. Osana! 662. Doar pe El noi vom clădi! 2. ce frumos. cu imnuri cereşti. Se-adună să laude pe Domnul Atâtea oştiri îngereşti! 3. Capul nostru e Hristos! Suntem toţi dintr-o sămânţă.Îţi închinăm locaşul 1. Har de har să ne-ntărească În credinţă a umbla. ce frumos.. Aleluia.Nu-i decât o Stâncă vie 1. Prin lumina ei aleasă.

casa Ta! 1.un credincios popor! 663. Să guste orişicine vrea Iubirea şi dreptatea Ta! 664. spre noi să Te apleci Şi-n inimile noastre să locuieşti. noi Ţie ne predăm.Primeşte Tu locaşul. A Ta să fie casa.Îţi consacrăm locaşul. Să crească-n har mereu. Dar Tu aşa făgăduieşti: În casa Ta să locuieşti! 4. Doamne.Aici să afle pacea Ta Cei ce pe Tine Te-or chema Şi cei cu inima curaţi Să fie binecuvântaţi! 5. Cu mâna Ta un cer senin Deasupra lui s-aşezi! 2.Sfinţeşte. Doamne. o. Domn divin.Sfinţeşte.Să fie-aici un colţ de cer. Ţi-aducem mulţumire şi dar din ce primim. Ce ai creat Edenul şi dorul de senin. rămâi şi ne condu! 4. locaşul. Prinos al veşnicei iubiri Ţi-aducem jertfă mulţumiri! 2. Curat. casa Ta.Şi plin de îndurare să locuieşti în ea! 2. Tu. Isuse. Cerul întreg nu Ţi-e de-ajuns.Păstrează-l Tu.Ţi-aducem Doamne-acest copil Să-l binecuvântezi. Dumnezeul nostru. Spirit Sfânt divin. Pe calea către ceruri avem un singur dor: Să-Ţi pregătim mireasă . Ţi-aducem Doamne-acest copil! 1. O. A.Sfinţeşte Tu. cu toată inima Iubind pe Dumnezeu! . Pacea să fie peste ea. Cu viaţă pentru cei ce pier. A noastră mângâiere în lume eşti doar Tu. şi tot ce noi avem. Rege al iubirii.Tu eşti de îngeri mai presus. în veci! 3. în grija Ta.

B. Să crească-n har mereu. când Tu ne vei chema. Cu mâna Ta. iubitor. Pe Tine-a Te urma! 4. Doamne îngeri buni Să-i poarte. Cu Tine-n veci! Amin. Doamne.Cu binecuvântarea Ta Zideşte-ne deplin. 664. Spre cerul plin de mari minuni Să fii al lor Păstor! 5.Trimite.Trimite. Ţi-aducem Doamne-aceşti copii! 1. îngeri buni Să-l poarte. Curaţi.Pe masă e totul frumos aşezat! Gustaţi cu plăcere ce Domnul ne-a dat! Veniţi şi gustaţi cât de bun e Isus. un cer senin Deasupra lor s-aşezi! 2. cu toată inima Iubind pe Dumnezeu! 3. iubitor.3. Să-nveţe-al dragostei mister. Să fim. Doamne-aceşti copii Să-i binecuvântezi.I-ndreaptă ochii către cer Să-nvingă lumea rea. Să-nveţe-al dragostei mister Pe Tine-a Te urma! 4. Spre cerul plin de mari minuni Să fii al lui Păstor! 5. Cu Tine-n veci! Amin. Căci tot ce e bun se coboară de sus! .Păstrează-i Tu.Ţi-aducem.Le-ndreaptă ochii către cer Să-nvingă lumea rea.Cu binecuvântarea Ta Zideşte-ne deplin. 665.Pe masă e totul frumos aşezat 1. Să fim. în grija Ta. când Tu ne vei chema.

De mici să-nveţe-n adevăr să meargă Sub jugul Tău cel lesne de purtat! 4. la tot pasul. Vine ziua judecăţii! Vino. tic-tac. Şi-având iubirea Ta drept chezăşie.La fel Se-ngrijeşte de flori şi furnici. bing. Prieten bun al celor mici. tic-tac. Căci Tu le eşti nădejdea de mai bine Şi-n Tine tot mai mult ei se iubesc! 3. Deplin uniţi în noua viaţă sunt.Ferice casa unde soţ. bang! Inima grăbeşte: Tic-tac.Bate ceasul vremii (Canon) Bate ceasul vremii: Bing.Ferice casa unde copilaşul În rugăciune zilnic Ţi-e adus.Ferice casa unde Tu. 2. bang. Iar în dureri tot Tu eşti doctoria. Isuse.2. Ca Tu. aşteptând un semn. Ca Tu să-i iei la Tine scump Isus! . Căci Tu pe toţi îi vindeci şi-i mângâi!. soţie. Căci tot ce e bun se coboară de sus! 666. Eşti Musafirul cel mai bun venit Tu vii cu binecuvântări nespuse În viaţa celor care Te-au primit! Ferice casa unde toţi aşteaptă Porunca Ta sau blândul Tău îndemn Şi la tot pasul către Tine-ndreaptă În rugă ochiul. Şi unde amândoi mereu cu Tine În greu şi-n bine dornici se unesc. tic-tac.. Ferice-apoi când la sfârşit de cale Toţi pregătiţi privesc cu dor nespus Spre marea zi a revenirii Tale.. să-l aperi Doamne. Isus! Şi unde toţi cu dragoste aleargă Ca să asculte sfatul Tău curat. Veniţi şi gustaţi cât de bun e Isus.Ferice casa 1. vino şi te-ascunde în Hristos Isus! 667. Izvorul adapă pe mari şi pe mici. În Tine Doamne-un spirit sunt şi-un gând.Ferice casa unde bucuria Cu Tine toţi o-mpart întâi şi-ntâi.

În fiecare inimă să bată Iubire. În zori edenici.Ce fericit e-acel cămin Unde e domn Hristos! Nu e nimic de har mai plin. Tată. Sub strălucirea unui cer senin! 2.Ce fericit e-acel cămin Unde sunt rugăciuni! E ca un colţ de cer senin. Îţi mulţumim că ne simţim iubiţi! Rămâi cu noi.668. Pe care ei clădesc! 4. pace şi iubire 1. Coboară.. Un colţ de Paradis orice cămin! 3.Revarsă. şi-n ziua mântuirii Părinţi.Alungă tot ce încă ne mai doare Şi egoismul firii omeneşti.Îţi mulţumim că Tu ne-ai dat familii. Şi nici mai preţios! 2.Doamne. Să vieţuim în bună învoire. Te rugăm! La capăt de cărare . Dragostea Ta s-o pot cânta Aici şi-n veci. amin! 669. rămâi cu pacea Ta Şi în al meu cămin. Păzit de îngeri buni! 3. Doamne.Revarsă.Ce fericit e-acel cămin! 1. Ne dă un duh de pace şi iertare Şi în iubirea Ta să ne uneşti! 4. Să fie.În zori edenici 1. Doamne. pace şi iubire În fiecare casă de creştin. prin puterea-Ţi minunată. har şi adevăr divin.. copii să-Ţi cânte fericiţi! 670.Ce fericit e-acel cămin În care toţi doresc Harul Cuvântului divin.

Şi-apoi. Calea bună ei s-aleagă . Cu cei aleşi ai Tăi. Vom alerga pe cale. 3. Ei de Domnul v-au fost daţi. Din voia Ta vom face Al vieţii noastre drum.Pentru ce nu şed copiii Lângă tine. La sfânta bucurie.Lumină din lumină Şi har din har să dăm Şi stele în cunună Mulţime s-adunăm. Azi în lume-i rătăcit.Ah. Noi nu ne vom ascunde Când Tu ne chemi în zori. Să ne aflăm şi noi. Cu har dorim. vorbiţi-le degrabă.Cu drag Te aşteptăm. Spre izvorul mântuirii Să-i întoarceţi vă luptaţi! 2. În rugă-ngenuncheaţi. Dar copilul tău.Eşti pe calea mântuirii. Spre Tine-ncrezători. Dar copiii unde-ţi sunt? Vrei să-i laşi pradă pieirii Rătăcind pe-acest pământ? Refren: Voi. mamă-acum? Pentru ce în vadul lumii Văd un loc aşa de bun? 3. 2. Părinte. Părinte bun. vă luaţi copiii. părinţi. din noi. creştine. 671. Să fim încununaţi. la nunta slavei.În ceasul consacrării. Plângeţi azi şi vă rugaţi. Iar Tu. 4. unelte Să faci.Tu te afli-n casa păcii Şi eşti foarte fericit.Eşti pe calea mântuirii 1.

iubitor.Un nume scump 1. Ca un semn ceresc. ca nufărul curat. viaţa Lui ne-a dat Să ne strângă sub aripi din lumea de păcat.Fiul meu. 2. Cu un veşnic dor.* în slujire pune-ţi dragostea ta! (:Doar aşa. 3.Împovărat.Dumnezeu. fericire-ţi va găsi inima! :) 5.* ia povaţă. Al mamei suflet ne-a-ndemnat Ca să creştem spre soare. ca o mamă. cu har îmbelşugat.Fiul meu. la Tatăl adorat.Fiul meu. la viaţă ne-a chemat 1.Fiul meu. de-a lung de cer. de-a lung de vremi. Spre cer mi-ndrept şi lacrimă şi dor.* niciodată nu uita! 1.Şi în cer cu ei să staţi! 672. la viaţă ne-a chemat.Fiul meu. . printr-o mamă. Ca un sol divin. 674.* pân’ la moarte Domnul fie-ţi model! (:Recunoaşte-L în toate. târziu. Căci n-am să uit cântarea tinereţii Şoptită-n graiul mamei. mergând pe drumul vieţii. de-a lung de drum. printr-o mamă.Dumnezeu. Al mamei suflet ne-a-ndrumat Să ajungem acasă. căci nădejdea-i în El! :) * sau „Fiica mea” 673.Un nume scump şi dulce este mama.* niciodată nu uita sfatul meu! (:Chibzuinţa să-ţi placă: nu te-atinge de rău! :) 2.* în credinţă fii cu gândul curat! (:Vei avea biruinţă de Isus ancorat! :) 4. Să-nţelegem iubirea prin care ne-a creat. îmi pot da seama Ce multe flori a pus în jurul meu… 2.Dumnezeu câte-o mamă din dragoste ne-a dat Să ne fie aproape. Al mamei suflet ne-a vegheat Şi-ntr-un cântec de leagăn odihnă am aflat.Dumnezeu.Fiul meu. Prin ochii ei privesc spre Dumnezeu… Abia acum. scrie-o-n inima ta! (:Dumnezeu îţi dă viaţă când iubeşti Legea Sa! :) 3.

Din adânc de vreme.Tăticul meu. Îţi simt mâna ta la-nceput de drum. cât eşti de bun. ploi de har numai Tu poţi revărsa.Isuse scump. ochiu-Ţi veghetor Las’ să-mi fie păzitor! .3. Se roagă iar.Nu-mi pot rosti iubirea în cuvinte. pentru mama mea! 2. înger păzitor.Spre mai sus de stele. 676. De dragul ei mi-s gândurile flori Şi parcă simt cum inima-i fierbinte. Refren: Stropi de cer. ca o umbră-a Celui sfânt.Încă-o zi de har trecu. către cerul plin de dor. Ochii-nchide-mi Tu de-acu’! Tată. Tu eşti scutul meu ce m-ajuţi să cresc… Tu eşti braţ puternic pe drum cât de greu. Căci mă iubeşti. 3. ca de atâtea ori… 4.Tăticul meu 1. tăticul meu! 2. răscumpărat! 675.Încă-o zi de har trecu 1.Din amurg de zare 1.Tăticul meu. ca un zbor de păsări lin.Din amurg de zare. Zilnic ne-a condus mama. După voia Ta. tăticul meu! 3.Tăticul meu. din ruga mamei mele Aş vrea să faci un cântec minunat. De grija ce-mi porţi a-nflorit chipul tău Şi te iubesc. un gând frumos Eu port pentru tine prea bucuros. tăticul meu! 677. Să Ţi-l cântăm la poarta dintre stele A unui nou Eden. Prin tine Îl văd astăzi pe Dumnezeu Şi te iubesc. Doamne. Zilnic ne-a vegheat mama pe acest pământ. Zilnic şi-a ‘nălţat mama glas de rugă plin. cât te iubesc.

2.Şi pe toţi ai mei iubiţi.2. De săraci să Te-ngrijeşti. cât e de tainic afară! 1. Cel ce m-ai iubit. Mie dă-mi un somn uşor! 678. uitând cele de jos. Veşnic imnuri vreau să-I cânt. Nici duşmanii nu-i urăsc.Când se lasă umbra serii 1. 679. şi pe copilaşi Tu să-i aperi de vrăjmaş! 4. cât e de tainic afară! Amurgul e surâzător.Când se lasă umbra serii Peste dealuri şi câmpii Şi când stelele se-arată Luminând în raze vii. Gândul meu e-atunci la Domnul. Azi nimic nu mă-ntristează. Doamne. Iartă fapta mea cea rea Şi mi-o şterge-n mila Ta! 3. Doamne.O. Fericit mă simt atuncea Când.Pe bolnavi să-i odihneşti. Şterge lacrimile lor. Îmi îndrept a mea gândire Către Legea lui Hristos! 3. Căci eu nu mai sunt din lume.În ceva azi de-am greşit.Depărtat de ale lumii Seara Domnului servesc Şi simt pace-n al meu suflet Când la El mereu gândesc. Sunt al Tatălui ceresc. Depărtat de tot ce-i rău Şi înalţ o rugăciune Către bunul Dumnezeu.O. Ţine-i de cel rău feriţi. Vesel sunt în al meu suflet.De când merg pe calea dreaptă După-al Domnului Cuvânt. Când pasărea imnul de seară .

. În rugă petalele-şi pleacă (:Şi ‘nalţă parfum spre cer.Când seara blând coboară Şi-o altă zi s-a dus... Cuvintele lor sunt mister. Tu.:) 680..La tronul Tău de sus. Văd totul în rugă plecat. În pace ne condu! 2.Ce slab e-al nostru cânt.Când seara blând coboară 1.. În pace ne-odihnim! 5..Visăm un răsărit De viaţă.Nici florile nu pot să tacă. E-o linişte de psalm. .La ceas de asfinţit 1.. (:Mereu să te rogi şi tu!". Aşa-mi zice: "Vezi.. Isuse.:) 2.Natura în rugă fierbinte Cerându-şi odihnă de-acu’. nesfârşit Şi până-n zorii lumii noi. Când numele ”Isus” rostim. Cu toţi ne strângem iară În jurul lui Isus. Isuse. Pe ape măreţ se-oglindeşte (:Tot cerul Său înstelat!:) 4.În jur e-atâta calm.Oriunde privirea se-opreşte.:) 3. Acolo umbre nu-s. ţine minte. Un fum purtat de vânt Şi totuşi poartă-al nostru dor Deasupra stelelor… 4. Îţi cântă mii de heruvimi În ţara de lumini! 3.La ceas de asfinţit În rugă ne-am unit: Rămâi cu noi.(:Şi-l cântă mângâietor. fii cu noi! 681.

Las al lumii greu tumult. 5.Frumoasă e cântarea Şi-al rugăciunii glas Ce-nvinge depărtarea Spre-al cerului popas! 4.Prin Cuvântul Tău curat. 2.Dacă pacea lin se lasă 1.A Lui făgăduinţă Ne poartă ca în vis S-ajungem. (:E ca dorul ce m-apasă Zbor spre cer să prindă iară.2. Acasă-n Paradis.Dacă pacea lin se lasă Peste fire-n ceas de seară.. 6.. ce frumoasă-i viaţa Alături de Isus! 682. Luminează noaptea mea Şi-ncălzeşte-mi inima! 683. Isuse bun. Când vine înserarea Şi stele strălucesc! 3.Pacea serii cade lin. din seninul cer.Ce dulce e chemarea Părintelui ceresc.Ne-aşteaptă dimineaţa.. Toarnă-n suflet mângâieri. Într-o lume de minuni! 3. Şoapta cerului s-ascult. prin credinţă.Doamne. Privim mereu spre sus. Pacea serii cade lin 1. Dinspre stele îngeri vin. O.:) . Speranţe noi răsar.Prin cânt şi rugăciune Primim atâta har! Când soarele apune. Eu mă simt la cer ‘nălţat… Sunt al Tău..

Strângeţi-vă mâna! Doamne. Dar Isus e-n pieptul meu şi tristeţea-a risipit… Focul Tău.Ziua trece uşor 1..Prin întuneric de păcat Tu poţi să faci minuni. 3. 2. Doamne. glas de dor. (:E ca-n suflet să-mi răsară Armonii de veşnicie. a străpuns noaptea grea. Rândunele-n cuibul lor se aşază. Coboară pacea ta!...O. pân’ la tronul ceresc. Te implor să-mi trimiţi Să trăiesc..Rămâi cu mine pe-nserat Căci nu mai pot vedea… Când totu-n jur e-ntunecat. :) 3. Tată sfânt. luminând viaţa mea.Întunericul greu. Tu eşti lumina mea! 3.. Doamne. 2.Dacă stele scânteiază. ciripind Rugăciuni. noaptea rece-a venit. :) 684. noaptea a venit! 1.Ziua trece uşor. Liniştind.S-a-nnoptat (Canon) S-a-nnoptat de-acuma. încălzind. stele-n cer se aprind.2. Ascultă ruga mea: În sufletu-mi neodihnit Coboară pacea Ta. (:E ca ochii mei să vază Drum spre ţara de lumină. Tu eşti lumina mea. . Bolta nopţii de-nsenină. luminând pentru cei rătăciţi! 686.Dacă îngerii coboară Şi cu şoapta lor mă-mbie. Doamne sfânt. noaptea a venit. poţi vedea câtă pace-i sub zări Când se-aprinde doar o stea pe-ale rugilor cărări… Harul Tău. ca un foc se-nteţesc Şi se ‘nalţă uşor.O. fii cu noi! Noapte bună! 685.Liniştit..

Cu psalmi închide ochii mei. Isuse. stele-acum zăresc.Doamne. Eu mă simt împovărat… Tu eşti astru preacurat. cât de frumos lucesc. Peste mine. Să văd Împărăţia Ta Pe plai de veşnicii. Parcă-aud cum povestesc: "Cât de mult Eu te iubesc!" 4.Blând Păstor al vieţii mele 1. Şi-n zori mă voi trezi. Pe plai de veşnicii! 687.Munca zilei s-a sfârşit. 3. S-adorm pe braţul Tău.Doamne. La Tine-aproape să mă iei.Mâna Ta m-a dus. Fii. 2. Somn pe pleoape Tu să-mi pui! Picură-mi argint de stele În potirul visului. preamărit! Ştiu că Tu mi-ai dăruit Noaptea pentru odihnit.Blând Păstor al vieţii mele. Fii cu mine ne-ncetat! 2. De îngerii cei buni! 4. noaptea s-a lăsat. noaptea s-a lăsat! 1.Amândouă mâini le-adun Rugăciunea să mi-o spun: Odihneşte-mă acum Dumnezeule Preabun! 688. Fereşte-mă de rău. Pe al zilei drum spinos. scump Hristos! . de mână.Iată.. Chiar şi-n noapte să rămână.Iar când va trece noaptea grea. O.. S-adorm pe braţul Tău! 5.Să fiu mereu înconjurat De îngerii cei buni.

Rămâi cu pacea Ta! 1.. Prin iubirea-Ţi minunată.. ca-n vis. Îmi revărs. Inima mi-e iarăşi plină.. Căminul de Domnul promis Şi-adorm liniştit că Isus m-a iubit Şi-n cer loc mi-a pregătit. Zăresc prin albastru. De slavă cerescul palat În doruri îl port ne-ncetat. La porţi de măriri mă aşteaptă Isus La El să mă ia acas’..Uita-voi curând cât de mult m-a durut Păcatul în orice pas. 2. Mult mai mult decât vreodată Am crezut şi am sperat.. Sufletul mi-e liniştit. Durerea mi-ascund într-un cântec străvechi Şi pacea coboară iar. 4.Şi din nou.Cu mireasma rugii sfinte 1.Mângâierea Ta divină Să mă ţină până-n zori Şi-mi vei fi din nou lumină. ia-mă-n cerul Tău! 690.Cu mireasma rugii sfinte.Cu şoapte de-amurg împletesc ruga mea Când stele. 2. iubitul meu Păstor! 689.Cu şoapte de-amurg 1.. Fără preţ răscumpărat. tot dorul meu.. la Dumnezeu. Cu şoapte de-amurg împletesc ruga mea Şi-n suflet am pacea Sa. ca o taină.Într-o clipă.3. în şoapta rugii. Zborul cântecului meu Trece negurile lumii Până sus. Tu.. sclipind. Spuse-n ceas de asfinţit. răsar...Şi mă simt din nou acasă. 691.Rămâi cu pacea Ta. . Doamne. 3.

Să ne fereşti de orice rău.Părinte.Iar o noapte-am odihnit 1. Prin Duhul Sfânt a Te urma. Te rugăm. Căci ziua-i spre apus. înalţă-acum cântare Pân’ la tronul cel de har: Domnu-ţi dă din îndurare Viaţa.Rămâi cu harul Tău. Fi-mi şi astăzi adăpost. Prin dragostea Ta. Când din inimă adus. cum mereu mi-ai fost. Să mă aperi de păcat! Pe al vieţii drum spinos.Ce plăcut e dimineaţa. Ne fii speranţă în nevoi.Spirit Sfânt să-mi dai şi sfat.Lasă harpa ta să sune! 1. Isuse. Cântu-ţi veseleşte faţa Şi te ‘nalţă spre Isus! 4. Te aşteptăm! 692.Da. O. Tată. Te rugăm. Legea Ta mereu s-o ţiu Şi de Tine demn să fiu! 693. Isus! 3. mântuirea-n dar! 3.O.Binele să-l săvârşesc.Iar o noapte-am odihnit. Vesel vin’ la rugăciune Mulţumind Cui te-a păzit. Noi Ţie ne-ncredinţăm! 2.Lasă harpa ta să sune Chiar din zori cum te-ai trezit. 2. Orice rău să ocolesc.Rămâi pe veci în noi.. 2.. De-orice rău am fost păzit… Tată. Fă să merg victorios! 3. Isuse. fă-mă-n stare Ca de cum m-am deşteptat .

Cu mâna Ta mă ţine Tu.Cât va fi ziua de mare Eu să-Ţi cânt neîncetat! 694. Tu m-ai ferit de orice rău Şi sănătos m-ai deşteptat. Dragostea-I mântuitoare (:Şterge lacrimi şi suspin!:) 3. o.Bun sosit. faţa Ta O vreau. lumina mea 1.Bun sosit. Voi. Şi-n noaptea-aceasta m-ai păzit… De cum mă scol. Parcă arde-n vâlvătăi. urmaşi ai lui Hristos? Stingeţi griji chinuitoare Şi păcatul ce v-a ros! Soarele îndreptăţirii .M-am odihnit sub ochiul Tău. eu. zori frumoase! 1. zori frumoase! După-un timp întunecat. 3.Isuse blând.Pentru ce v-aţi teme oare. o. Cu mai mare foc cuprinde (:Dragostea lui-Isus pe-ai Săi!:) 2. Să nu mai cad pe drumul rău.. Ca să rămân pe veci al Tău! 695. La capul meu ai privegheat. că-i dulce la privit! 2. zori frumoase! Soarele ‘nălţat pe cer Cu-a’ lui raze maiestuoase Dă viaţă şi puteri! Vârful dealului se-aprinde. Plin de har.Isuse blând. Ca-n veac de Tine să mă ţin. Raze mult mai maiestuoase Răspândeşte Cel prea-nalt. Cu-a Ta iubire mă condu.. o. lumina mea.Acum din nou viaţă-mi dai.Bun sosit. 4. Căci Isus e-al nostru Soare. Iar eu tot Ţie Ţi-o închin! În preajma mea Te rog să stai. de milă plin.

sus! Vine ziua mântuirii. Edenul veşnic El l-a creat. Viaţa noastră s-o susţii. Zi de zi în har umblând. Într-acelaşi gând. e o chemare.Ne păzeşte ne-ncetat Şi condu-ne cu-al Tău sfat! Să ne ţii fără păcat Lângă Tine. Totul te-mbie. 2. Amin. Doamne! 5. Toată casa ne-am trezit Să-L slăvim pe Domnul.Dimineaţa a sosit 1.Al Lui e cerul şi dimineaţa. Cântaţi cu toţii marea iubire. Fiu şi Duh divin. 2. După Tine. ca-ntr-o cântare. (:Vine-al nostru Domn Isus!:) 696.Din nou se-arată o dimineaţă 1. Izvor de daruri vii. Voia Ta-n al Tău Cuvânt. Dă-ne pâine-n astă zi. ce El ne-a dat! 697.În fiecare zori de zi . Căci doar Tu eşti Domnul! 3. ca-n prima zi.Se înalţă-n slavă.Cu tot cerul Te slăvim. prin Duhul Sfânt.Să-nvăţăm. Doamne! 4.. Tată. Să strângi în suflet Cuvântul sfânt. Doamne! 698. Ziua de astăzi.Dimineaţa a sosit.Din nou se-arată o dimineaţă Şi mierla cântă iar pe pământ. raze de soare Se-arată astăzi. 3.. Când Tatăl vine la-ai Săi copii. Vrăbii cântă-n răsărit.Tu. Totul e slavă.Perle de rouă. Doar pe Tine.

Ne-ncetat să Te iubesc! 701. Să rămân sub scutul Tău Şi să trec prin orice greu! 3. 4. Isus învinge noaptea grea.Dă-mi şi astăzi Duhul Sfânt. Fericit să Te vestesc! 2.. Comori de pace şi de har Primim de sus.Scump Isus.Al rugăciunii glas şoptit Deschide cerul infinit.. pe cărarea Ta! .Fii cu mine zi de zi. Zi şi noapte să-Ţi slujesc. 3.Al Tău sunt. Legea Ta s-o împlinesc. Doamne! 1. Doamne.În fiecare zori de zi Iubirea Lui ne va trezi.1.Scump Isus. Să păzesc al Tău Cuvânt. Prin al Tău Duh mă condu. ajută-mi Tu 1. Nu ne lăsa. Doar pentru Tine trăiesc şi voi muri! 2. Prin tot ce-ar putea veni. 2. din Sanctuar.Doamne. 699.. ajută-mi. Prin har condu-ne la mântuirea Ta! 700.Te-ndură Doamne.. Cu El le trecem rând pe rând. Ne dă din nou viaţa Sa. A Sa venire aşteptând. Din ale frunţii Lui sudori Răsar ‘naintea noastră flori.Pe-al crucii drum însângerat Vom birui cu-adevărat. Ne cheamă Domnul către zări Şi n-avem frică de-ncercări.Al Tău sunt. Tu. Te voi iubi.

Doamne.1. 702. Orice rău să biruiesc Doar prin Duhul Tău ceresc! 4. cu toţi. să fie Azi harul lui Hristos. cu toţi. harul lui Hristos! 703. Statornici să ne ţie Pe drumul cel spinos! 2. De-aceea Doamne Ţie Ne închinăm voios.Cu noi.Unge ochii mei cu har Ca să desluşesc mai clar. Iar eu al Lui rămâi. pe braţul Tău. pe cărarea Ta. Eu nu mă tem vreodată. 5.Chiar când vin tari ispite. Dar noi ştim fiecare: Suntem păziţi de El! 3. Cu noi cu toţi să fie Azi.Speranţa noastră toată E-n harul lui Hristos. Căci Domnu-i credincios! 4.Harnic sunt la lucrul meu Când mă ştiu copil al Tău! În credinţă mă-nnoiesc Când spre ceruri tot privesc. Ia-mă.Când mă-ncearcă ceasul greu.Căci pe îngusta cale N-am şti umbla defel. Mai tare-i harul Lui Şi ele sunt gonite. Tu. Astăzi vreau să pot cânta Toată îndurarea Ta! 3.Toţi copilaşii ce vin la Isus . să fie 1. Vreau şi azi a Te urma.Cu noi. Fi-mi pe drum necunoscut Far luminător şi scut! 2.

Slavă-n zări albastre. Ei vor trăi ca în vis Şi vor cânta: Aleluia. Slavă pe pământ.Ca să ajungă la Tatăl de sus.Ştii tu oare câte stele Strălucesc pe cer senin.Ştii tu oare câte stele? 1. Vor face tot ce-a zis Isus. Creator!” 706. Jos întreaga fire ‘Nalţe melodii! 2. Domnul Dumnezeu!” 705. în Paradis. Mă-ntreb uimit: Din ce izvor? Şi-ascult apoi răspunsul lor: „Mărire. 704.Când soarele se-arată iar (Canon) Când soarele se-arată iar Şi mugurii din nou răsar.Sus în mărire cu Domnul vor sta Câţi de părinţi vor asculta. Refren: La Tatăl sus. Ţie.Celui sfânt mărire! 1. Cei ce pe Domnul Isus vor iubi Iar pe bolnavi şi săraci vor sluji.Celui sfânt. Veşnic şi oriunde. 3. Sfânta Scriptură o vor cerceta Şi tot mereu drumul bun vor urma.Toţi copilaşii ce vin la Isus Vor fi conduşi la Tatăl sus Şi ei de-a pururi vor fi fericiţi Căci vor trăi lângă cei mântuiţi. Cântă mii de astre: “Domnul este sfânt!” 3. Iar Tatăl îi va-mbrăţişa! 2. mărire Cântă îngeri mii.1.Ceru-ntreg răspunde: “Sfânt va fi mereu. .

bucurii.Tot ce e-n jurul nostru.Ştii tu câte păsări cântă Şi pe-ai lor pui îi hrănesc. Noi să-L urmăm în toate. Pe cer trimite luna Şi roua-n zori de zi. Câte harnice albine Strâng din mierea florilor? 3. Refren: Tot ce este bun vine de la Dumnezeu. Prin mila Lui nemăsurată! 2. Frumosul cer albastru E tot un dar al Său. 3. Se întreabă: "De-unde vin?" Refren: Domnul toate-n astă lume Le-a făcut şi sunt prea bune! Fie pururea slăvit Că pe oameni i-a iubit. 5. Şi pace. 4. De la iubitul nostru Tată. O face de-ncolţeşte. Şi câţi copilaşi ascultă Pe măicuţa şi-o iubesc? 707.Şi câţi. Şi-i dă apoi rod mult. 2.El face să răsară Mulţimi de flori pe câmp. tot privind la ele.Tot ce e-n jurul nostru 1. Plăcuta primăvară E de la Tatăl sfânt.El soare ne dă ziua Şi noaptea stele mii.El dă şi sănătate.Sămânţa o hrăneşte Dând ploaie pe pământ.Ştii tu câte flori în lume Răspândesc parfumul lor. Să fim ai Lui copii! . E dat de Dumnezeu.

Cerul şi pământul 1.Păsări ce se-ntrec în zbor Ciripesc în graiul lor. Lăudat. 3. Fratelui mai mare. 2.Celui ce pe cruce Viaţa ne-a adus.Cine oare ne-a creat? 1. Slavă lui Isus! 709.Oricâte vrăbii sunt pe gard 1. Fie binecuvântat! 2.Oricâte vrăbii sunt pe gard Le ştie Dumnezeu! . 4. Imnuri.Cine oare ne-a creat? Cine pomii a-mbrăcat? Cine-a presărat cu flori Câmpul cu mii de culori? Refren: Domnul sfânt. Domnul sfânt. Domnului slăvit. Slavă şi mărire.Stelele din depărtări Se-oglindesc sclipind în mări… Zorile când s-au ivit Soarele e-n răsărit.Cerul şi pământul Azi unite-n cânt ‘Nalţă preamărire Fiului cel sfânt. Minunat. A creat întreg pământ. lăudat.Dumnezeu Cel bun şi sfânt A făcut cer şi pământ Şi frumos le-a-mpodobit. 3. Iar pârâu-şi face loc Murmurând în al său joc. ne-nchipuit! 710. osanale Mielului iubit.708.

iubirea Sa E speranţa mea! 2. flori sunt scumpe Lui. Cu cât mai scump sunt eu! 2.Când ele-s scumpe-n ochii Săi. Fericirea lor? 712.Da. ciripind zglobii. Mii de albine s-o ducă-n zbor.Cine-a făcut mierea florilor. Dar tot mai mult El m-a iubit Pe mine prin Isus! 3.Cine-a făcut după chipul Său Oameni. Iar prin păduri.El crinii-n câmp i-a zugrăvit Şi-n ei parfum a pus. cât e de minunat! Fără de margini.Cine aprinde lumina-n zori Şi strânge apă s-o pună-n nori? Cine veghează s-avem oricând Pâine pe pământ? 4. Stau şi privesc cerul minunat 1.Scump Isus! . Cu cât mai scump sunt eu! Refren: Ce scump Îi sunt. Domnul a-ngrijit de flori Şi-apoi de păsări mii. ce scump Îi sunt Ştiu bine că-I sunt scump! Când păsări. De scumpii Lui copii! 711. Dar grija toată-i e de noi. bun şi iubitor. O. Păsărele mii? 3. copii ai lui Dumnezeu? Cine-a ţesut.Stau şi privesc cerul minunat Şi mă întreb cine l-a creat? Cine conduce strălucitor Mersul stelelor? Refren: Domnul toate le-a creat.

scump Isus.Eu cunosc un mieluşel Rătăcit ca vai de el. Scump Isus. Iar Păstorul e Isus! Lui I-urmez şi mă supun Ca să merg pe drumul bun.. Şi degrabă. Ce minune c-a scăpat! 4. Dă-mi a Ta înţelepciune Şi un suflet nepătat! Aripi dă-mi.1.. Scump Isus. Scump Isus.Eu cunosc un mieluşel: Nu-i ascultător defel! Tot umblând de capul său Apucase drumul rău.Eu cunosc un mieluşel 1. scump Isus. Refren: Ce să vezi? Acel miel rătăcit Am fost eu. scump Isus! 2.Da. Tot umblând în rele căi Numai răni şi vânătăi. Dă-mi ureche de-ascultat. Să mă ’nalţe tot mereu mai sus. Dă-mi şi ochi ca să privească Înspre Tine ne-ncetat! Inimă dă-mi să iubească Legea Ta aşa cum Tu ai spus. A venit şi m-a găsit! 2..Eu sunt mielul. Dă-mi credinţă ne-ncetat. 5. Refren final: .. şi degrabă. scump Isus! 713. un miel cunosc şi eu: L-a găsit Păstorul său… Din desişul cel spinos Blând l-a scos cu braţ vânjos.Eu cunosc un miel zglobiu: Rătăcise prin pustiu Lupii răi l-au alergat. cum v-am spus. de rugăciune.Scump Isus. dar Domnul m-a iubit. 3.

Am plecat voios spre cer. de-Mpărat. slăvim Pe-al nostru Împărat! Slăvim. Şi-acum deşi e-n ceruri El ne iubeşte mult. 4.El a iubit copiii Când fost-a pe pământ. da.. Sunt copil de Împărat şi eu cânt pe cale. da. Cânt mereu în calea mea până ţinta voi vedea. Spre un nou Ierusalim. 3. iubit Păstor. Casa Tatălui ceresc şi eu cânt pe cale. Eu voi fi. Domnul e la dreapta mea şi eu cânt pe cale! 2. Căci Îl iubim nespus. 715. Spre oraşul luminat îmbrăcat cu diamant. Şi de-acuma tot de Tine Eu pe veci mă las condus.La tronul milei Tale Acum îngenunchem Şi-n sfântă consacrare Viaţa Îţi predăm! . acel miel blând supus. înspre cer. 3. Nu mi-e frică de nimic.Sunt copil de Împărat.’N-această zi frumoasă Aducem lui Isus Cântarea noastră-aleasă. de-Mpărat. de Isus eu sunt ferit. fericit. Refren: Slăvim.Da. Am plecat voios spre cer şi eu cânt pe cale. fericit.Ne place-aşa cântare Şi-am vrea s-o auzim: Prin jertfa vieţii Sale Ne face să trăim..Sunt copil de Împărat 1. 714.’N-această zi frumoasă 1. Isus. merg cântând pe cale.Merg spre casă fericit. Merg spre casă fericit şi eu cânt pe cale. slăvim Pe Domnul adorat! 2. înspre cer.

Fie noapte. 3.Urechea mi-e-ndreptată Spre bunul Dumnezeu Şi El cu drag mă-nvaţă Cum să-L servesc mereu. ai grijă Unde-ai să mă duci.De la El din ceruri. 718.716.El i-ascultă ruga.Îngeraşi din cer coboară. Cu grijă m-am spălat Şi Domnului îndată La lucru I le-am dat. 3. Şi doreşte-ntruna . 2. Copilaşului nu-i pasă: Rugăciunea şi-a sfârşit. de dimineaţă… 1.Din iubirea Sa divină Cel ce iartă-a noastră vină. din seninul cer Îi trimite mesageri. Unde-s îngeraşi..Pe mâini. Dumnezeu priveşte Spre-orice copilaş. Refren: Picioruş..Noaptea-ncetişor se lasă.Iar ochiu-mi priveghează Cumva să nu greşesc. zi. 2.De la El din ceruri 1.Noaptea-ncetişor se lasă 1. de dimineaţă. Frumuşel îl înconjoară Şi-l acoperă uşor Cu frumoasă-aripa lor. Domnul. 717.Pe mâini. El se culcă liniştit. La lucru şi la joacă Eu Domnului servesc. Să slujesc pe Domnul Tu să mă conduci! 2.

E cu voi pe drum. Doamne-n ajutor. Pe pământul înnoit. El nu-i va uita. fă-mă bun mereu. Dacă ei nu-L uită. copii din jurul nostru. copii întotdeauna Plini de viaţă.Chiar aşa de mic cum sunt. Zile să aveţi senine.Tată bun a-i fi. Fiţi atenţi pe-al vieţii drum: Nu v-abateţi mersul vostru De la bine nicidecum! Doar mergând pe calea dreaptă Veţi ajunge fericiţi Şi prin orice bună faptă Pe Isus să-L proslăviţi! 720.Voi.Voi. 2. copii din preajma noastră 1. În zburdălnicia voastră Nu-L uitaţi pe Dumnezeu! Nu uitaţi că vă iubeşte. 719.Vino-mi.Vino-mi. Să pot fi ascultător! Doamne. Doamne-n ajutor! 1. mereu.Voi. Bine le va da.Celor ce-L ascultă. Pot fi totuşi bun şi blând . Amintiţi-vă întruna De ai voştri scumpi părinţi! Să-i cinstiţi cum se cuvine. 3. Cum Isus v-a poruncit.Zilnic îi dă pâine Spre-a avea puteri Şi pe braţe-l ţine Plin de mângâieri. copii din preajma noastră Ce porniţi la joc mereu. 3. Să pot merge-n cer şi eu.Voi. fericiţi. 4. De ispite vă păzeşte Şi de tot ce este rău! 2.

şi copiii El va-mbrăţişa.Spre ceruri am pornit Cu pas uşor. Şi pentru mulţi copii Pregătite-s bucurii. În coroana-I de aur Lucind ne-ncetat! 2. O. Ca iaspis curat.Căci Isus cu ochiul Său Vede bine ce fac eu.Spre ceruri am pornit Cu toţi ai mei. Cei ce-n sfântă devotare Lui se vor preda.Spre ceruri am pornit Cu-al meu Isus! Un loc mi-a pregătit Acolo sus. cât de bine-i sus Lângă Isus.Domnul vine.. cât de bine-i sus Lângă Isus. Să mă joc şi eu cu ei. Domnul vine Ca Rege glorios.Spre ceruri am pornit 1.Şi copiii. 721. Şi inima-I daţi! El dă viaţă fericire Celor însetaţi! 722.Domnul vine! 1. Refren: Străluci-vor ca aştrii. Să-Şi adune toţi aleşii În ceruri. . 3. Aripi mi-am pregătit Să pot să zbor. frumos. În raiul fericit Cu porumbei.Deci veniţi cu mic. O. 3. cu mare. Voi paşte lupi şi miei.. 2.

Căci văd iubirea Sa. Şi le hrăneşte rând pe rând. O-mbracă-n haina florilor Al nostru Creator! 3. L-ascult cum se înalţă-n zări. cu comori. Mi-ndreaptă paşii pe pământ!:) 2.Al meu Părinte iubitor. (:Îndreaptă-mi paşii-n căi cereşti. Cum El a risipit-o-n tot.Un susur blând şi lin E glasul Său divin.O.Îmi cântă inima. (:Deci unde m-aş ascunde eu Fără să ştie Dumnezeu?:) 4. Tatăl meu.Ecoul unui cânt 1. Să fiu cu cetele-ngereşti!:) 724. ce bun eşti Tu! Spre ceruri mă condu de-acu’. . La revărsat de zori.Din capu-mi. nici un firicel Nu cade făr’ să ştie El. O. 723.Ecoul unui cânt Se-aude pe pământ. cât de bine-i sus Lângă Isus. Al îngerilor Domnitor (:Mă însoţeşte orişicând. Spre sfinte depărtări… Cântaţi-I Domnului.Steluţe să culeg Şi din stea în stea s-alerg. (:Cu cât mai mult de-ai Săi copii În orice zi Se va-ngriji!:) 3.El vrăbii ne trimite-n crâng. Aud chiar paşii Săi! Natura.Al meu Părinte iubitor 1. Şi-n iarba ce foşneşte-n văi. Căci lumea e a Lui! Cu mâna Sa minuni zidi: Veniţi a le privi! 2.

Natura cântă-n desfătări. 2.Când prin grădini.Când noaptea-ntinde umbra ei. cărări.Ah. Când orice om e-ncununat Cu-al fericirii nimb! Refren: Timp al florilor. Primeşte-al nostru imn sfinţit. Domnul Savaot! Nicicând nu voi uita Că lumea e a Sa. chip al zorilor.Ah. grămezi. Acum şi-n veci de toţi şi-n tot! 726. dulce e în flori bogat Al primăverii timp. Că El e veşnicul Stăpân Şi Tatăl meu cel bun! 725. dulce e în flori bogat 1. Şi-al stelelor Lui regiment Măresc pe Dumnezeu din cer.Al lumii noastre firmament Cu aştrii săi ce-n veci nu pier. Cât poţi în jur să vezi! . În mersul său neobosit. Şi până-n ziua de apoi Dorim cu toţii a-Ţi servi. Doamne Savaot. Se-arată flori. 3. câmpii. Din care va gusta tot omul mântuit! 2. Proclamă soarele-nfocat Pe Creatorul adorat. Din zori de zi pân’ la-asfinţit.Cu cerul ne unim şi noi Înţelepciunea-Ţi a slăvi. Şi pentru binele primit Mărit fii.El. Plăcut răsare luna iar… În taină poţi vedea scântei Cum pe întinsul cer apar… Şi tuturor vestesc smerit: Pe noi chiar Domnul ne-a zidit! Lui cântă cetele cereşti Un imn de slavă-n veci de veci.Al lumii noastre firmament 1.

.Prin păduri. Refren: Aşteaptă-mă. Strig de-aceea fericit: Domnul fie preamărit! 728. dumbrăvi. Doamne. Spre inima Ta mă grăbesc! Mă-mbie al dragostei har divin La drum către culmi când pornesc.Mari minuni în jurul meu! Văd pe bunul Dumnezeu Cum împarte florilor Vii miresme şi culori.E-al tinereţii timp dorit. Glasuri multe de copii.3. c-un cer senin. Aproape de cer să mai fac un pas Spre floarea de colţ de pe stânci. Mii de flori l-au presărat. câmpii. Când poţi să pui temei Spre-a fi de-a pururi mântuit Şi viaţă-n dar să iei! 727.Câmpul iarăşi a-nviat.Câmpul iarăşi a-nviat 1. Ascultaţi cum cântă-acum Slavă Domnului cel bun! Refren: Deci şi noi să ne unim Şi pe Domnul să-L mărim! 2.Spre zările-albastre 1. Mi-e dor de păduri şi de lunci. Să ia pe-al său Mântuitor Ca scut etern şi Domn.Azi e un timp înfloritor Lăsat pentru-orice om. Iar prin lunci un glas voios Cântă slavă lui Hristos. 4. Şi ei cântă azi în cor Slavă bunului Păstor: Cum e-n cer şi pe pământ Slavă Tatălui cel sfânt! 3.Spre zările-albastre mă simt atras.

În veşnicie să-nflorească! :) . iată. plină de avânt.Inima e plină 1. bun şi iubitor. Este-al nostru Creator. vesel. S-aud dinspre munte al său ecou Spre cer cum răsună în veci. Căci ne cheamă munţii să pornim. Iarăşi. dragi copii! Să răspundem cu iubire Domnului. Mulţi ani. Hai şi noi pe urma lor! Refren: Dealuri şi câmpii.O. Iar deasupra lor.Un cântec de drum vreau să cânt din nou. flori şi păsări mii.Şoapte de iubire se aud în flori Ca să ne-nsoţească paşii călători. cu pace şi iubire! 1. ce fericire. 3...Inima e plină. Păşind pe înguste poteci.Mulţi ani.Mulţi ani.Vine. 729. să priveşti De pe-un vârf de munte slăvile cereşti! Farmecul naturii nu te va-nşela Când te prinde-n vraja sa! 3. cu multă fericire! (:Mulţi ani trăiască. vine primăvara Cu cântări de bucurii! Să ne veselim ca fluturii la soare.Lumini de azur mă deşteaptă-n zori Să-mi strig bucuria spre munţi. Toate ne aduc în cale bucurii. Prin păduri înalte. Alerg prin miresme de fân şi flori Şi-mi place prin iarbă desculţ. vine primăvara! (Canon) Vine. 731. Către zări senine vulturi suie-n zbor. Ce va face primăvară-n veşnicii! 730. mulţi ani trăiască. 2. cântând. cu pace şi iubire.2. s-au deschis Drumuri către Paradis!.

Asta fie partea ta. mulţi ani trăiască. Ne-a condus neîncetat! 2. La mulţi ani în veşnicie.Azi.Cântec plin de bucurie 1. Aducându-I preamărire. mulţi ani trăiască. Lui Isus Îi mulţumim! Mântuirea minunată.Mulţi ani cu binecuvântare! Mulţi ani cu Domnul pe cărare! (:Mulţi ani trăiască.Cântec plin de bucurie: „La mulţi ani de ziua ta!” Şi mai mult. cântarea bucuriei 1. Clipe binecuvântate.Azi. o veşnicie Bunul Dumnezeu să-ţi dea! 2. Celui veşnic adorat. cântarea bucuriei. Orice gând de întristare Şi povara.Zile multe şi senine. Ani ferice mulţi şi buni! 733.Prin cântări de bucurie Viaţa noastră-mpodobim. Sub privirile divine Fericit să poţi umbla! 4. în veci! Mulţi ani trăiască! :) 732. cu mare.Mulţi ani şi mai frumoşi să fie! Mulţi ani cu Domnu-n veşnicie! Mulţi ani trăiască. Mulţi ani cu pacea Lui cerească! :) 3. (:Mulţi ani. . Lângă Domnul să trăieşti! 3. alungaţi! Să-I cântaţi cu mic.2. Cântul laudei ‘nălţaţi. Providenţa-I admirăm. prin marea Sa-ndurare. Că.Strânge de pe calea dreaptă O recoltă de minuni. Şi răsplata te aşteaptă.Pe cărarea datoriei Fericirea s-o găseşti.

puternici. puternic Dumnezeu 1... scump Mântuitor.Fii pentru veci al nostru Dumnezeu.Pe braţul Celui preamărit 1.Te preamărim. Căci Dumnezeu ne-a ajutat Cu pace şi cu har. El viaţa ne-a ţinut.Un an de binecuvântări S-a scurs în veşnicii! Din Paradis se-aud chemări: Mult timp nu va mai fi. fii. prin har. când iubim! . Fă-ne. Mult timp nu va mai fi! 735. ne fii pân’ la sfârşit. Ţie. La bun liman. Pentru harul salvator! 734. Că ne-ai condus pe drumul nostru greu! Cu mâna Ta vrăjmaşii i-ai răpus.Te preamărim.Dă-ne izbânzi în tot ce-nfăptuim. ceresc Părinte. Pentru dragostea-Ţi fierbinte.Până acum pe aripi ne-ai purtat! Atâta har nicicând n-am meritat! Chiar de-am greşit. L-al cerului altar. Deşi furtuna ne-a izbit.Vechi istorii evocăm! 3. Cu pace şi cu har. Prin valuri am trecut.Pe braţul Celui preamărit. puternic Dumnezeu. recunoştinţă. Îţi aduc ai Tăi copii Pentru timpul de-ndurare Ce-a trecut în veşnicii! Mulţumiri.Aici cu toţi ne-am adunat. cu bine ne-ai adus! 2. lăudat! 3. Mântuitor şi Rege preaiubit! 4. Tu nu ne-ai lepădat! Drept eşti şi bun.Mulţumiri. 2. El viaţa ne-a ţinut. 3. Să ‘naintăm luptând sub scutul Tău! Precum ai fost. Doamne.

Mâna Lui cerească Să te ocrotească. Planuri mult iubite Fie-ţi împlinite! Domnul să-Şi lumine Faţa peste tine! 3. sfinţită! 2.Dumnezeu din cer să-ţi dea Ce-ţi doreşte inima.Veşnic ne vom bucura Pentru biruinţa ta. Veşnic să-ţi arate Marea-I bunătate! . Domnul să-ţi trimită Pacea Lui.Să te-asculte din Sion! 1.Îţi mulţumim că nu ne vei lăsa! Pân’ la sfârşit slăvim iubirea Ta! 736.Să te-asculte din Sion Al iubirii tale Domn Şi în strâmtorare El să-ţi dea răbdare.