WOW GANDA! LIFE IS GOOD!

LIVE!
PILIIN ANG BUHAY!

LIVE: Pagpili sa Buhay

y John 10: 10

Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masaga at ganap.

IPAGLABAN ANG BUHAY AT PAMILYA

Bakit kailangang labanan?

ANG RH BILL O RP BILL AY«
LABAG SA ATING KONSENSYANG MORAL! ANG INTENTION NITO AY MASAMA AT HINDI TAMA. ITO AY LABAG SA KALOOBAN NG DIYOS.

HINDI NITO PINIPILI ANG BUHAY!

ANO BA ITO? ALAMIN!

ANO ANG REPRODUCTIVE HEALTH (RH) O RESPONSIBLE PARENTHOOD (RP) BILL?
y Ito ay isang panukalang batas na naglalayon gamitin ang buwis ng mamayan

upang ibigay ang lahat ng pamamaraan ng pagpipigil ng pag-aanak at mapangalagaan ang kalusugan ng isang ina o ng nagdadalantao. tulad ng birth control pills at Intra-Uterine Device (IUD)

y Naglalayon itong ipamahagi ang lahat ng gamit sa pagpipigil ng pag-aanak

y Naglalayon din itong gamitin ang lahat ng eskuwelahan publiko man o pribado,

elementarya man sekondarya para mabigyan ng kaalaman ang mga studyante sa pag-gamit ng mga contraceptives para mapigil ang paglago ng populasyon. mabigyan ng karapatan ang mga bata.

y Naglalayon itong pahalagahan ang karapatan ng babae sa kanyang katawan at

y Dalawa (2) lang dapat ang anak ng isang pamilya. y Kapag ikaw nagpahayag laban sa batas na ito ay maari kang ikulong at

pagmultahin.

Sila ang ilan sa mga mambabatas na gumawa at nagtutulak nito:

PENALTIES!
SEC. 28. Prohibited Acts. -The following acts are prohibited: (a) Ang healthcare service provider, publiko man o pribado, na: (1) Hindi nagbigay ng impormasyon tungkol sa contraceptives (2) Hindi mo isinagawa ang contraception. (sa mga inabusong mga bata, hindi na kailangan ng paalam o consent sa guardian o magulang) (3) Kung labag sa relihiyon, edad, kasarian ay nirerespeto nito ang hindi mo pagsagawa ng contraception ngunit dapat mong i-refer sa iba, at kung hindi... (b) kapag ibinawal mo na gawin ito (d) Nagsinungaling ka na isinigawa na ang contracpetion (e) Kapag ikaw ay nagsiwalat ng ipormasyon laban sa batas na ito SEC. 29. Penalties. ± y IMPRISONMENT NG 1-6 MONTHS O MULTA NA 10,000-50,000 PESOS O PAREHO O SABAY BATAY SA DESISYON NG KORTE y KUNG ANG LUMABAG AY OPISYAL O EMPLEYADO NG ESTADO AY MAKUKUHA DIN ANG PARUSANG NASASAAD AT TATANGGALIN SA TRABAHO AT TATANGALAN NG RETIREMENT BENEFITS.

y 1 - Irresponsible parent: Any poor parent who has who sires more

than 2 children are to be automatically classified as irresponsible parents. y 2 - Responsible parent: Uses contraceptives.
y Sec 1. Family Planning and Responsible Parenthood y 1 - Government shall buy contraceptives to give away free. It does

not matter who uses them, they can be ghost recipients, whatever. The important thing is to be able to allocate public money for the full range of "medically safe, effective, blah-blah" even though they do not exist.

1. HINDI NITO PINIPILI ANG BUHAY!
y BAKIT? y KAILAN BA

NAGSISIMULA ANG BUHAY?
y Ipapaliwanag ni«

Kailan nagsisimula ang buhay?
LIFE BEGINS AT CONCEPTION/FERTILIZATION

Kailan nagsisimula ang buhay?

From A.D.A.M. Medical Encyclopedia

Micro-Abortion
y

Samakatuwid, ang kahit anong kontraseptibo na gumagana kapag tapos na ang fertilisasyon o conception ay nakapapatay ng isang sanggol, o tinatawag na ³abortifacient´ (nagdudulot ng abortion ng embryo, kahit maaga man ito)

y Kung may pumigil sa pag-implant mo sa matris ng

iyong nanay, WALA KA DITO SA MUNDONG IBABAW!

Ang mga kontraseptibo ay nagpipipigil sa zygote na maka-implant sa sinapupunan.
Ang intrauterine device (IUD)- ay may epekto sa egg at sperm bago ng fertilisasyon AT sa zygote pagkatapos ng fertilisasyon

y

Ang mga kontraseptibo ay nagpipipigil sa zygote na maka-implant sa sinapupunan.

Ang mga kontraseptibo ay nagpipipigil sa zygote na makaimplant sa sinapupunan.

Morning After Pill

Samakatuwid:
Ang mga hormonal contraceptives gaya ng IUDs, pills, at injectables ay maaring magdulot ng MICRO-ABORTION!

Para nga ba sa HEALTH ang ³Reproductive Health´ Bill?
³Medically safe´ ba at maka-kalusugan makaba ang mga artificial contraceptives na kasama sa RH Bill« «na popondohan natin ng 3 BILLION PESOS kada taon???

Alamin natin! natin!

Video Clip
MEDICAL RISKS OF THE BIRTH CONTROL PILL

Hindi ligtas ang paggamit ng mga hormonal contraceptives!
y Pinatitindi ng mga ito ang posibilidad ng panganib na

magkaroon ng venous thrombosis (pamumuo ng dugo na dumadaloy sa mga ugat)

Breast Cancer
Cancer and the Philippine Cancer Control Program Ngelangel,CA and Wang, EHM

10 TAON NA PAG-GAMIT O KASALUKUYANG GUMAGAMIT NG COMBINED ORAL CONTRACEPTIVES AY MAY BAHAGYANG PAGTAAS NG PANGANIB NA MAGKA-BREAST CANCER WALANG EBIDENSYANG NAGLALAHAD NG PAGTAAS NG PANGANIB SA MGA HUMINTO SA PAGGAMIT (NG MGA ORAL CONTRACEPTIVES) MATAPOS ANG SAMPUNG TAON O HIGIT PA.

Ayon sa International Agency for Research on Cancer (IARC) Latest Update (13 Apr 2011)

y Estrogen-progestogen oral

contraceptives (combined) are Group 1 Carcinogens
y THE SAME AS CIGARETTES AND

ASBESTOS.

Ang IUD ay nakatutusok ng parte ng katawan and nakadudulot ng impeksyong lubhang mapanganib sa buhay

IUD sa loob ng malaking bituka
from Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons 2010 Jul-Sep Jul-

IUD nakatusok sa loob ng pantog

Canadian Urology Association Journal 2010 Oct;4(5):E141-3. Oct;4(5):E141Intravesical migration of an intrauterine device detected in a pregnant woman. Tosun M, Celik H, Yavuz E, Cetinkaya MB. Department of Obstetrics and Gynecology, Ondokuz Mayis, Samsun, Turkey. Gynecology, Mayis,

At iba pa..
y IUD: Nana sa obaryo dahil sa actinomycosis
y IUD: Pseudomonas: kalat-kalat na nana sa fallopian tube at sa loob ng kalat-

puson

Depo Provera
y May side effects tulad ng sa mga oral contraceptive

pills y Nagdudulot rin ng OSTEOPOROSIS!

University of Texas Medical Branch News Release, Dec. 21 2009 Pfizer Prescribing Information

Ligtas ba ang mga IUD at hormonal na kontraseptibong ito?

Ayon sa Seksyon 2: Sabi sa RH Bill: ang Estado ang magsisiguro na may ³universal access to medically safe (ligtas), legal, affordable, effective, quality RH care services, methods, devices, supplies´.

CONTRACEPTIVE AT AIDS

EVIDENTLY IN COUNTRIES THAT VIGOROUSLY PROMOTES CONDOM (THAILAND, INDIA AND AFRICA) THE CASES OF A.I.D.S DID NOT DECREASE RATHER IT DOUBLED, THEN WHY PROMOTE CONDOM EVEN IF IT IS NOT EFFECTIVE?

Ang RH bill kinokonsinti ang pagpapalaglag!

Kasama sa Guiding Principles ng RH Bill at tinuturing na reproductive right ang mga sumusunod: sumusunod:
y management of post-abortion complications posty management of abortion complications

Paano naman ako? Ang komplikasyon ng pagpapalaglag sa isang sanggol sa sinapupunan ay KAMATAYAN!

Ayon sa Saligang Batas ng Pilipinas:
ARTICLE 2, SECTION 12 The 1987 Philippine Constitution
y Section 12. The State recognizes

the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. The natural and

primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the Government.

CHANCE? Para kanino? CHOICE? Para saan? Para kanino? PANSARILI LAMANG

Hindi nito ipinagtatanggol ang hindi pa naipapanganak mula concepcion.

y Ang sabi ng mga umaayon sa batas ± HINDI PA TAO ANG

DUGO.

Ano naman ang sabi ng mga doktor sa ating bansa?

"Life begins at fertilization, anything that prevents the fertilized ovum to be implanted in the uterus may be considered as abortive and therefore, if prescribed, may violate our solemn oath as physicians to save and protect human life particularly the unborn." Doctors warn DOH on contraceptives
abs-cbnNEWS.com Posted at 12/11/2010 6:05 PM | Updated as of 12/12/2010 12:22 AM

Dr. Oscar Tinio PMA President

Higit pa sa pagkonsinti: Ayon sa Seksyon 2 sa Deklarasyon ng pagkonsinti: Polisiya: Polisiya: Tatanggalin ng Estado ang lahat ng polisiya, batas polisiya, at gawain na pipigil sa isang taong magawa ang kanyang ³reproductive rights´

³Eradicate laws?´ ± ito ang magbibigay-daan sa magbibigaypagsasabatas ng aborsyon, kahit ano pa ang sabihin ng bill aborsyon, na ito¶y hindi legal.

Does contraception prevent abortion?

Availability of Contraception Sexual Relationship Outside of Marriage Unwanted Pregnancy

Abortion

Video Clip
BLOOD MONEY TRAILER

Para nga ba sa HEALTH ang ³Reproductive Health´ Bill?
³Medically safe´ ba at maka-kalusugan makaba ang mga artificial contraceptives na kasama sa RH Bill« «na popondohan natin ng 3 BILLION PESOS kada taon???

ALAM NA!

LIVE!
PILIIN ANG BUHAY!

PAGTUTURO: KATEKISMO
y 2368: For just reasons, spouses may wish to space

the births of their children
y It is their duty to make certain that their desire is

NOT MOTIVATED by SELFISHNESS but is in conformity with the GENEROSITY appropriate to responsible parenthood.

LOVE!
JOHN 15, 12 ITO ANG AKING UTOS: MAGMAHALAN KAYO GAYA NG PAGMAMAHAL KO SA INYO.

PAGMAMAHAL
AT HINDI PAGIGING MAKASARILI!

PAANO ANG PAGMAMAHAL NI JESUS?
y FREE/MALAYA  Hindi instinct or drive  Tunay na pagiging malaya ay may makatuwiran at may responsibilidad  May self-control y FULL/SELF-GIVING and not SELFISH y FAITHFUL/TAPAT y FRUITFUL

ANG BOKASYON NG BAWAT TAO AY«
y UMIBIG! y GINAWA NG DIYOS ANG LALAKI AT BABAE.

(Genesis 1:27)
y Ang PAGKALALAKI AT PAGKABABAE AY PLANO

NG DIYOS PARA SA KOMUNIDAD NG TAO.
y KATUWANG, CO-CREATOR OF GOD

COMMITMENT AT PAGIGING TAPAT
y IIWAN NG LALAKI ANG KANYANG AMA¶T INA AT

MAGSASAMA SILA NG KANYANG ASAWA AT SILA¶Y MAGIGING ISA.
y HINDI NA SILA DALAWA KUNDI IISA. y KAYA¶T ANG PINAGSAMA NG DIYOS AY HUWAG

PAGHIWALAYIN NINUMAN.

MAG-ASAWA; PAG-AASAWA; SEXUAL UNION
y UNITIVE AND PROCREATIVE

Fruits of Natural Family Planning
y Enhances communication between spouses y Strengthens marriage and couples relationship with

God. y Ang babae ay nirerespeto y Nagiging malaya ang lalaki at babae dahil sa self control.

FERTILITY
y BIYAYA NG DIYOS! y Hindi ito sumpa. y ITO AY KALUSUGAN . y Hindi ito sakit.

PANSARILING MENTALIDAD
y Overpopulated

DAW ang Pilipinas.
y Kaya mahirap

DAW tayo ay dahil masyado tayong marami mag-anak.

Former POPULATION COMMISSIONREGIONAL DIRECTOR MANUEL AREJOLA AT INTERNAL REVENUE ALLOTMENT

We are not overpopulated, we are just congested in the cities
y ISIPIN ANG KATOTOHANG ITO...
y Ang ilan sa mga estero sa Manila ayon sa NSO reports ay may

humigit kumulang na 40 to 74,000 na nakatira.
y Samantalang, ang San Miguel Bulacan na may 49 na baranggay,

ay may populasyon na humigit kumukang na 138,839 !
y Ang San Ildefonso naman na may 36 na barangay ay may

populasyon na 93,438!
y Bakit lahat sila nasa Manila?

Much of the Philippine countryside is barren of people.

Aerial View of San Miguel, Bulacan

Tayo ay OVERPOPULATED NG MGA CORRUPT AT SAKIM NA TAO.

SO« KUNG WALANG ANAK, WALANG MAHIRAP?! ANG RH BILL DAW ANG MAKAKASAGOT SA ATING KAHIRAPAN!
DI BA KUNG WALA CORRUPT WALANG MAHIRAP?

Ano ba ang makakasagot sa kahirapan?
y Trabaho? y Condom? Contraception?

y Palaguin ang agrikultura at

y Bawasan ang mga tao na

probinsya?
y Pagmamahal o

kumakain?

pagmamalasakit sa kapwa?

y Ako muna, Ako lang, Ako

Ang kailangan natin ay: mapagkakakitaan, trabaho at negosyo! Hindi condoms and contraceptives dahil hindi lang makapagpigil ang iilan.

Demographic Winter

Video Clip
y How to waste money 101 ± The RH Bill

PANSARILING MENTALIDAD
y Ang bata ay isa

lamang bibig na papakainin.

y Ang

pagkakaroon ng anak ay problema lang.

For Filipinos, children are not burdens but are:

Joy to a family Sign of masculinity of the father Sign of feminineness of the mother A way to continue the bloodline for the clan Investment in old age for parents Insurance of economic growth for the family Household and livelihood companion Blessing from God from Medina, Belen T. G. (2001). The Filipino Family. Quezon City: University of the Philippines Press also from Dr. Garnett, American sociologist studying the Filipino family

The more babies, the more potential to have many champions, scientists, inventors, statesmen, soldiers in the future. Sen. Juan Ponce Enrile Sportsman Manny Pacquiao

Myth: More people, more poverty. Fact: MARAMING TAO NA NAGTA-TRABAHO, MAGANDA SA ATING EKONOMIYA!

ANO ANG SAGOT SA KAHIRAPAN?
y Trabaho y Negosyo y Mapagkakakitaan y Agricultura at Teknolohiya y Palakasin ang probinsya y Sugpuin ang Corruption y Gamitin ang yaman ng bayan sa edukasyon, hospital

at marami pang trabaho.

Video Clip
TULA PARA SA BUHAY

LEARN!

AYAW NATIN SA CONTRACEPTION«
y ITO AY ARTIPISYAL y SEX OUTSIDE MARRIAGE; SEX WITHOUT y y y y

RESPONSIBILITY DESECRATES SEX LEADS TO UNWANTED PREGNANCY AND SINGLE PARENTHOOD CAUSES AND LEADS TO ABORTION GAMIT LANG ANG BABAE, NAWALAN NG DIGNIDAD ANG BABAE

HAHAYAAN MO BA NG TURUAN ANG IYONG ANAK O APO NG TUNGKOL SA SEX SIMULA ELEMENTARYA?

ANG RH BILL AY MAGTATAGUYOD NG ISANG KULTURA NG« CONTRACEPTION, MORAL DECAY, SELFISHNESS, KAMATAYAN, PAKIKIPAGTALIK NG WALANG RESPONSIBILIDAD KAHIT SA MURANG EDAD.

Sexual Union; Pagiging isa sa pamamagitan ng Pakikipagtalik
y The sexual union should

be between two married persons.
y The sexual act should be

UNITATIVE and PROCREATIVE.
y Sex education should be

taught by the parents, not the state nor the school.

The Sexual Act...

y Should be between two persons, male and

female, who are married.
y Should be UNITATIVE AND PROCREATIVE

ANG TANONG, ANG SAGOT! TAMA O MALI?
y FILIPINOS FOR LIFE: y If the Reproductive Health Bill is intended for

married couples then why make artificial contraception available for everyone?
y PRO-RH BILL y It is not just for married couples. It is intended for

ADULTS who wants to practice safe sex, family planning and their right to choose.

TRUE LOVE WAITS.

LEAVE

A LEGACY

SINO ANG SIMBAHAN?

TAYONG LAHAT ANG SIMBAHAN!

Video Clip
SEX EDUCATION THE DEADLY PATH OF CONTRACEPTION THE HARD TRUTH

ANO DAW?!
ANG EUROPEAN UNION AY NANGAKONG MAGBIBIGAY NG $50.5 MILLION HEALTH C O N T R A C E P T IV E P A C K A G E P A R A S A MAHIHIRAP NG ATING BANSA. ITO DAW A Y M A G P A P A G A N DA S A K A L U S U G A N N G ATING BAYAN AT MASUSUGPO ANG KAHIRAPAN.

TAMA O MALI?
GAGAMITIN NG GOBYERNO ANG PERA MO SA PAGBILI NG C ONDOM AT C ONTRAC EPTIVE PARA HINDI KA MAGKAANAK. TUTURUAN ANG MGA BATA NG PAG-GAMIT NITO AT PARA HINDI KA NA MAGHIRAP.

ANO ANG SAGOT SA KAHIRAPAN?
TRABAHO NEGOSYO MAPAGKAKAKITAAN AGRICULTURA AT TEKNOLOHIYA PALAKASIN ANG PROBINSYA SUGPUIN ANG CORRUPTION GAMITIN ANG YAMAN NG BAYAN SA EDUKASYON, HOSPITAL AT MARAMI PANG TRABAHO

LIVE! LOVE!
LEARN!
LEAVE A LEGACY!

CHOOSE LIFE!

NO TO RH BILL!

WOW GANDA! LIFE IS GOOD!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful