Sub.examen

Subiectele pentru examen la disciplina ÄComunicare intercultural ´ Conceptul de comunicare intercultural 1. Reproduce i elementele comunic rii interculturale 2.

Compara i multiculturalitatea/multiculturalismul cu interculturalitatea/interculturalismul 3. Analiza i necesitatea comunic rii interculturale în contextul globaliz rii. II. Multiculturalitatea i forme sale 1. Defini i termenii: metisaj cultural, creolitate, sincretism 2. Compara i modelele de societate multicultural 3. Analiza i cele 4 niveluri ale culturii elaborate de G. Hofstede ± valori, ritualuri, eroi i simboluri- specifice culturii Republicii Moldova. III. Variabile i diferen e culturale 1. Identifica i caracteristicile structurale ale culturii dup G. Maletzke 2. Compara i sub aspect cultural Orientul i Occidentul 3. Analiza i specificul variabilelor culturale elaborate de G. Hofstede caracteristice culturii române ti. IV. Poporul- un construct cultural 1. Identifica i semnele distinctinctive ale unui popor 2. Compara i etnia cu na iunea 3. Analiza i specificul manifest rii caracterului na ional i patriotismului în contemporaneitate. V. Diversitatea lingvistic pe glob 1. Numi i primele cinci cele mai vorbite limbi pe glob, precum i ariile de utilizare a acestora 2. Compara i substratul, superstratul i adstratul ca categorii de interferen e lingvistice 3. Evalua i rolul bilingvismului în societatea contemporan . VI. Dialogul interreligios 1. Determina i semnifica iile i istoricul ecumenismului 2. Elucida i influen ele reciproce dintre religie i cultur 3. Evalua i cu argumente pro sau contra ac iunea de oficializare a islamului în Republica Moldova. VII. Fenomene i rela ii intergrupale 1. Defini i termenii: stereotip, prejudecat , genocid 2. Compara i formele de manifestare a rasismului pe parcursul istoriei 3. Justifica i sau nega i necesitatea r zboiului i terorismului interna ional în cadrul societ ii contemporane. VIII. Comunicarea intercultural - politici i efecte 1. Distinge i caracteristicile culturii a treia 2. Compara i politicile de comunicare intercultural din Uniunea European cu cele aplicate în Uniunea Sovietic I.

3. Elabora i un set de recomand ri privind eficientizarea comunic rii interculturale în Republica Moldova.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful