ANG KULTURA NG PANANALIKSIK
‡ Napakahalaga sa Pamanahong Papel:
± Nilalaman o ideyang ipinapaabot ± Wasto at mabisang presentasyon

± Basta lang nagpapagawa ang mga guro ng pamanahong-papel na walang ibinibigay na pormat. .ANG KULTURA NG PANANALIKSIK ‡ Mga kamalian sa pagtuturo ng pamanahong papel: ± May kani-kaniyang pormat na iminumungkahi ang mga unibersidad sa paggawa ng pamanahong papel.

ANG KULTURA NG PANANALIKSIK ‡ Para ma-establish ng isang kultura sa pananaliksik: ± Ang mga progresibong unibersidad (UP. . DLSU. ± Dapat ito rin ang maging kalakaran sa anumang unibersidad para sa progresibong pagbabago ng mga pang-akademikong institusyon. UST. Ateneo) ay nagtakda ng isang pormat sa pagsulat ng ano mang papelpampananaliksik sa ano mang larangan o disiplina.

Bilang ng Pahina 6. Spacing at Centering 3. Printer at Correction Fluid 2. Kapitaliseysyon. Margin. Papel. Proofreading at Editing . Font 4. Pagbabantas 7. Makinilya/Kompyuter. Pagsulat ng Bilang 5.TAGUBILING SANGKAP: 1. Abrebiyeysyon.

PRINTER AT CORRECTION FLUID ‡ Papel ± 8 ½ x 11 o short bond ± Substance 20-26 at hindi napakanipis ‡ Computer Printer ± Inkjet at laser: ± Dotmatix: nylon cloth ang ribbon . MAKINILYA/KOMPYUTER.PAPEL.

PRINTER AT CORRECTION FLUID ‡ Correction fluid ± Angkop sa makinilyadong kopya ± Makabubuting itayp na lamang uli ang pahina sa halip na tadtarin ng correction fluid. . MAKINILYA/KOMPYUTER. ‡ Computer ± Nag-eedit bago i-print.PAPEL. Syempre.

± Listahan ng sanggunian: sa pagitan ng bawat entri . SPACING AT CENTERING ‡ Margin ± 1 ½ pulgada sa kaliwa ± 1 pulgada sa kanan ‡ Double Spaced ± sa bawat linya sa loob ng talataan at maging sa pagitan ng heading. subheading at simula ng isang talataan.MARGIN.

± Listahan ng sanggunian: sa loob ng isang entri ‡ Centered ± Kabanata bilang ± Pamagat ng kabanata ± Kasangang paksa o subtitles .MARGIN. SPACING AT CENTERING ‡ Single Spaced ± mahabang quoted material ini-indent sa magkabilang panig.

atbp.) . Talaaan ng Nilalaman.FONT ‡ Pumili ng simpleng Font tulad ng Times New Roman o Arial. ‡ Paghahaylayt o bold facing ± Bilang ng kabanata ± Titles at subtitles ng katawan ng pamanahong papel ± Pamagat ng iba pang bahagi (Dahon ng Pagpapatibay. Pasasalamat. ‡ May sukat na labindalawa (12).

± Maaaring gawing sabstityut sa panipi ( ). . halimbawa sa mga siniping pahayag at mga pamagat ng akdang binabanggit sa loob ng teksto ng pamanahong-papel.FONT ‡ Italics ± kailangan namang gamitin sa mga dayuhang salitang binabaybay sa orihinal na ispeling at ginagamit sa loob ng isang tekstong Filipino.

± Ang pamagat-bilang at pamagat ng bawat kabanata sa katawan ng pamanahong papel na isinusulat nang buo sa malalaking titik (all caps). Aling. . atbp. PAGSULAT NG BILANG ‡ Paggamit ng Malaking Titik ± Simula ng mga Pangungusap. ‡ Ang mga salita ay kailangang isulat nang buo hangga t maaari. ABREBIYEYSYON. mga titulong pantawag tulad ng Mang. mga dinaglat na titulo.KAPITALISEYSYON. pangngalang pantangi.

.. Jr. Kgg. PAGSULAT NG BILANG ‡ Ang maaari lamang daglatin ay ang ± mga titulo tulad ng G. UNESCO... Bb.. Prof..... ± Tandaan: huwag gagamit ng mga pinaikling salita na nakagawian na sa paggamit ng e-mail at cellphone.KAPITALISEYSYON. ± mga salitang panukat tulad ng cm. YMCA. Ph.. Rev. Fe. Dr. mm. lbs ± mga pormyula tulad ng H2O. ft..D. Gng.. ABREBIYEYSYON. ± mga karaniwan nang akronim tulad ng USA..

KAPITALISEYSYON. halimbawa: ± labinlima (15) ± siyamnapung porsyento (90%) ± dalawampung litro (20 liters) . PAGSULAT NG BILANG ‡ Ang mga buong bilang naman ay kailangang baybayin. ABREBIYEYSYON. sinusundan lamang ito ng simbulong numerikal sa loob ng parentesis.

serial at mga bilang na may praksyon o puntos-desimal ay maaari nang isulat sa simbulo. taon.KAPITALISEYSYON. halimbawa: ± Pebrero 16. bilang ng kalye. ABREBIYEYSYON. PAGSULAT NG BILANG ‡ Ang mga petsa.23 . 1969 ± 216 Daang Malvar ± Bolyum 2 ±1¼ ± 89.

Dahon ng Pagpapatibay. pamagating pahina. ‡ Hindi na nilalagyan ng bilang ng pahina ang Fly leaf. ‡ Ang pahina ay nagsisimula sa katawan ng pamanahong papel o sa Kabanata I hanggang sa mga huling pahina nito. Listahan ng mga talahanayan at grap at Listahan ng mga Nilalaman. . Pasasalamaat. gawing kanan o upper right hand corner ng papel.BILANG NG MGA PAHINA ‡ Ang bilang ng pahina ay kailangang ilagay sa itaas.

PAGBABANTAS ‡ Kailangang sundin ang mga alituntunin panggramatika sa pagbabantas. . Makatutulong kung muling sasangguni sa mga aklat na tumatalakay sa gamit ng mga bantas.

muling pinapasadahan ang teksto upang salain at iwasto ang anumang pagkakamali sa teksto. . Isa itong mahalagang tungkulin ng mananaliksik bago ipasa ang pinal na kopya ng kanyang pamanahong papel.PROOFREADING AT EDITING ‡ Sa hakbang na ito.

REBYU ‡ . Dobleng espasyo sa loob ng talataan. 5. 1 ½ pulgadang margin sa kaliwa 4. Papel na may sukat na 8 ½ x 13. 2. Times New Roman na font. Correction fluid 3. .kasama sa pagsulat ng pinal na sipi ‡ × .hindi 1.

Font na may sukat na 10. Wastong kapitalisasyon 8. Garamond na font 9. Proofreading . 7. wastong pagbabantas 10.REBYU 6.

itaas at ibaba 13. 14. Pagdadaglat ng lahat ng salitang may katumbas na daglat.REBYU 11. bilang ng pahina sa Fly leaf at Title page 12. bilang ng pahina sa gitnang itaas ng bawat pahina. 2 pulgadang margin sa kanan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful