P. 1
Ghid Intocmire Lucrare Licenta

Ghid Intocmire Lucrare Licenta

|Views: 1,330|Likes:
Published by plugarumarinela

More info:

Published by: plugarumarinela on May 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

GHID DE REDACTARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ

Valabil pentru sesiunea iunie-iulie 2011, învăţământ zi

1

1.) şi subpunctele (1. trebuie să demonstreze familiaritatea studentului cu literatura relevantă pentru tema abordată. 1. 2  1. Scopul acestui material este de a furniza studenţilor un ghid general de redactare a lucrarii de licenta care să îndeplinească standardele fundamentale unei cercetări ştiinţifice.A. O lucrare de licenta care are un nivel satisfăcător. Nerespectarea acestor norme atrage după sine penalizări în notare. care poate fi acceptată pentru susţinerea orală. Aceasta testează abilităţile de a concepe şi a realiza o cercetare independentă. Pagina de titlu va conţine următoarele informaţii: numele universităţii. Prima parte a ghidului (A. Capitolele vor fi numerotate cu numere arabe (1. 2. 3.2. I.1. 2.3. de asemenea. CERINŢE GENERALE OBLIGATORII Lucrarea de licenta reprezintă o componentă esenţială a evaluării activităţii studentului. la fel şi subcapitolele (1. 5. Titlul capitolelor. Aspectul de formă trebuie să fie. în concordanţă cu standardele academice. 3. Acesta are datoria să îşi redacteze lucrarea de licenta în conformitate cu cerinţele prezentate mai jos.2.1. 4. în stilul limbajului ştiinţific.2. în Times New Roman. 1.  . Neîndeplinirea lor duce la eliminarea din examenul de susţinere a lucrarii de licenta. la un rând şi jumătate distanţă. să aibă o structură logică. etc. Partea a doua a ghidului (B. 2.) prezintă cerinţele generale obligatorii. Fiecare capitol va fi început pe o nouă pagină. cu indicarea paginaţiei corespunzătoare din text. Formatul lucrarii de licenta  1. 6.). subcapitolelor şi subpunctelor vor fi scrise în bold. 5.) prezintă cerinţe specifice maximale pentru diverse tipuri de cercetare. în partea de jos şi centrală a fiecărei pagini. Întreaga responsabilitate a lucrarii de licenta îi revine studentului. subcapitolelor şi subpunctelor. precum şi a de a redacta cercetarea conform regulilor comunităţii ştiinţifice. a facultăţii şi a catedrei titlul lucrarii de licenta nivelul de susţinere a lucrarii de licenta (lucrarea de licenta) numele candidatului anul realizării Numele şi gradul didactic al coordonatorului (vor fi menţionate pe pagina interioară de titlu) Cuprinsul va conţine numele capitolelor. respectiv bibliografia şi anexele. etc).  Lucrarea de licenta trebuie să cuprindă următoarele părţi: Pagina de titlu Cuprins Conţinutul lucrarii de licenta Anexe Bibliografie Lucrarea de licenta va fi redactată pe computer în format A4. să fie corectă din punct de vedere metodologic. etc.1. sau 1. Paginile vor fi numerotate cu litere arabe. 1.2. 1. mărimea literelor fiind de 12 puncte. al analizei datelor şi al argumentării.2.1. să fie redactată coerent. 3. 4. dar nu şi subcapitolele şi subpunctele.

care poate fi cronologic.3. Ipoteza 3  Cap. indicând domeniile care nu au fost explorate sau care solicită investigaţii suplimentare şi reconsiderări.Proiect de cercetare 2.1. 3. Cadrul teoretic al problemei studiate va fi redactat într-un singur capitol (Capitolul 1). Participanţii o 3. Designul cercetării o 3. Rezultatele cercetării – analiza si interpretarea rezultatelor o 4. Cadrul teoretic al problemei studiate  Cap. 5.4. de a le citi şi analiza critic. 4. Obiectivele cercetării o 2. Lucrarea de licenta trebuie să aibă o organizare logică în capitole. II. 1. Prin conţinutul ei. Concluzii majore şi aplicaţii practice ( plan de intervenţie/ de schimbare) o 5. tematic. care să prezinte următoarele aspecte Introducere  Cap.1. indicând dezvoltarea şi progresul adus de cercetările recente. Bibliografia va fi redactată conform standardelor respectând cerinţele descrise la „recomandări”. Ipoteza 2 o 4. prelucrări preliminarii (dacă este cazul). 3. şi 5 este prezentat mai sus 3 . Ipoteza/ipotezele cercetării  Cap.3. Concluzii şi implicaţii o 5. Conţinutul Capitolelor 2.2. de a-şi formula propriul punct de vedere asupra subiectului studiat. Capitolul care prezintă cadrul teoretic al problemei studiate nu trebuie să depăşească 50% din numărul de pagini al lucrarii de licenta.2.2. 2. 1.2. Conţinutul lucrarii de licenta .1. 4. motivaţia alegerii temei. Instrumente de cercetare o 3. ilustraţii suplimentare. precum şi posibilele lacune sau limite. Trecerea în revistă a literaturii va fi realizată după un criteriu explicit menţionat. Se va prezenta sintetic situaţia cercetărilor relaţionate cu subiectul ales. Procedura de cercetare  Cap. Ipoteza 1 o 4. sau de altă natură. Această parte a lucrarii de licenţă trebuie să demonstreze capacitatea candidatului de a selecta cele mai relevante surse bibliografice. alte materiale relevante pentru studiul întreprins. Metodologia cercetării o 3.  Anexele pot conţine scalele / probele utilizate. Se vor prezenta principalele teorii / modele explicative. Limitele cercetării şi directive noi de cercetare Introducerea va fi redactată în aproximativ 3 pagini astfel încât să devină un argument puternic al cercetării realizate. Această parte a lucrarii de licenta realizează o evaluare critică a literaturii de specialitate relevantă pentru tema cercetată.3.1Obiectivele şi ipoteza/ipotezele cercetării o 2. baza teoretică trebuie să se centreze pe fundamentarea ulterioară a ipotezelor avansate.

punctuaţie. Toate sursele bibliografice incluse în lucrare trebuie să se regăsească în lista bibliografică finală. precum şi implicaţiile sale practice. modalităţile de monitorizare şi evaluare a rezultatelor. Capitolul 5 Concluzii şi implicaţii trebuie redactat în relaţie logică cu obiectivele cercetării. precum şi implicaţiile rezultatului discutat. Este de dorit ca în concluzii să se indice contribuţia adusă în domeniu. Acest capitol va fi intitulat în funcţie de abordarea aleasă în intervenţia asistenţială (poate fi şi o monografie a unui serviciu social existent pentru care se propun schimbări fundamentate pe teorie şi cercetare). Interpretarea datelor proprii va fi făcută şi prin raportare la datele din literatura de specialitate. tabele. Întreaga lucrarea de licenta trebuie să fie coerentă. comunitate) rolurile profesionale îndeplinite de asistentul social. Limitele şi constrângerile cercetării vor fi amintite tot în acest capitol sau unul separat. Preluarea identică a unei fraze sau paragraf va fi citată prin indicarea inclusiv a paginii din sursa utilizată. neechivocă. ilustraţii. III. Acest capitol va începe cu prezentarea succintă a motivaţiei cercetării. În următoarele paragrafe se vor redacta concluziile referitoare la rezultatele obţinute. Eludarea acestor norme etice poartă numele de plagiat.Rezultatelor cantitative sau calitative li se vor atribui semnificaţii şi interpretări din perspectivă teoretică şi în raport cu obiectivele/ipotezele vizate. dar şi prin ghilimele şi forma italică a literelor. serviciile ce vor fi furnizate sistemului client (individ. lexic. Citarea bibliografică Toate sursele bibliografice. într-o formulare limpede. caracteristic lucrărilor de cercetare. Se citează nu doar preluarea unor fraze de la alţi autori. sunt proprietatea intelectuală a autorilor sau instituţiei care au produs acele materiale. grup. rezultatele aşteptate. Planul de intervenţie va conţine o evaluare a nevoilor / problemelor individului / grupului / comunităţii concretizată în diagnoza socială. adică preluată de la un alt autor. cu indicarea în paranteze a autorului şi anului apariţiei sursei indirecte din care s-a citat. Atunci când sursa citată este indirectă. activităţile ce vor fi desfăşurate. Prin urmare. Sunt de dorit şi explicaţii alternative şi contextuale. Ideile prezentate trebuie să decurgă logic şi coerent din cele anteriore. Se va utiliza un singur stil de citare bibliografică. indicându-se similarităţi şi diferenţe. IV. dar şi parafrazarea şi sumarizarea ideilor exprimate de aceştia. 4 . Concluziile vor reflecta răspunsuri sau soluţii la întrebările cercetării. va cuprinde Proiectul / planul de intervenţie/schimbare Proiectul de intervenţie trebuie să fie o continuare logică a cercetării efectuate de student. publicate sau nepublicate. primare sau secundare. Capitolul 4. inclusiv figuri. etc). după cum toţi autorii incluşi în lista bibliografică trebuie să fie inseraţi în textul lucrării. diagrame. autorul lucrarii de licenta de licenţă sau de licenta trebuie să citeze în mod corect toate sursele incluse în lucrarea de licenta. Relaţia dintre idei trebuie să fie clară. Stilul şi limbajul de redactare Lucrarea de licenta trebuie redactată într-un limbaj academic impersonal. obiectivele intervenţiei. evitând detalii şi argumentări suplimentare. de cercetarea realizată. se va scrie numele şi iniţiala prenumelui autorului şi anul publicaţiei. Pot fi identificate şi sugerate direcţii viitoare de cercetare. Nu sunt admise greşelile gramaticale de redactare (acord.

5 . În bibliografia finală. Pentru sursele preluate de pe internet.Numele revistei sau a cărţii din care a fost preluată ideea se va scrie cu litere italice. vor fi notate adresele de pagină web. acestea trebuie să se regăsească în finalul listei. Notificare: Fraudarea rezultatelor şi plagiatul se penalizează prin descalificarea candidatului din examen.

în vederea obţinerii unor efecte de surpriză. în locul unei operaţii de compunere. RECOMANDĂRI PRIVIND ELABORAREA LUCRARII DE LICENTA Când începeţi să lucraţi la lucrarea de licenta şi în ce ritm? Începeţi să lucraţi la lucrarea de licenta cu mult înainte de prezentare. La un moment dat vă va fi astfel uşor să detaliaţi pe coperta dosarului conţinutul capitolului. o privire asupra literaturii se poate uneori întinde chiar dincolo de capitolul introductiv. originale. rezultatele spectaculoase pentru partea finală a lucrării este o greşeală. în care citiţi ce au făcut alţii şi încercaţi să sistematizaţi. În felul acesta. în care acumulaţi ori triaţi date. când vă hotărâţi să treceţi la operaţia de redactare a lucrarii de licenta. de reformulare a materialelor adunate. Introducerea unei lucrări de diplomă trebuie să se constituie într-o trecere în revistă. Cum se scrie o introducere? Introducerea este o parte foarte importantă a unei lucrări ştiinţifice şi cu siguranţa partea cea mai importantă dintr-o lucrare.B. Ce conţine capitolul de concluzii? În orice caz trebuie revăzute pe scurt. Lecturile se înlănţuie dacă urmăriţi referinţele bibliografice. veţi avea de făcut mai mult una de triere. de organizare şi interpretare. aplicaţii. de a-i sesiza corect limitele. concepţia unui capitol se va forma de la sine. Aici trebuie să spuneţi toate lucrurile importante. Pentru că ea trebuie să se constituie într-un rezumat al întregului conţinut al lucrării. ce aduce nou. Acestea le puteţi strânge într-un număr de dosare egal cu numărul capitolelor lucrării. Cât de mult trebuie să citiţi despre ce au făcut alţii? Începeţi cu ceea ce vă indică îndrumătorul şi continuaţi să căutaţi mai departe singuri. O imagine cât mai clară a limitelor unui domeniu este un lucru deosebit de important. Pentru că o lucrare de diplomă urmăreşte şi deprinderea absolventului cu "absorbirea" lucrărilor ştiinţifice. Cel mai bine e ca în perioada de practică. să faceţi note. De obicei acest capitol se încheie cu o trecere în revistă a manierei în care trebuie continuată cercetarea începută de dv. pe fiecare dosar înscriind titlul capitolului. anevoioasă şi supusă riscurilor. de creaţie. contribuţiile dv. Tot adunând note. ce completează la alte teorii. 6 . verifică capacitatea de a înţelege corect un domeniu. uneori chiar mai detaliată a câmpului pe care îl investigaţi în lucrare. în ordinea prezentării în lucrare. A păstra. Apoi lucrarea trebuie plasată în contextul altor realizări şi făcută o comparare: de ce este mai bună.

Concluzia este şi ea la fel de importantă ca şi introducerea. este de obicei în introducere şi în concluzii. Un eşec este apreciat vis-a-vis de parametrii iniţiali întrevăzuţi. nu invers ori cu spaţii şi de o parte şi de alta. ştergere. Cum trebuie să arate grafic o lucrare? Fiţi oricât de meticuloşi cu forma grafică a lucrării dv. Fiţi atenţi cum introduceţi în lucrare contribuţia altora. Un text românesc în care ă se confundă cu a este un text care face o impresie proastă. Evitaţi de asemenea limbajul excesiv de tehnic. înserare. Orice cercetare poate să ducă la un succes sau la un eşec. Evitaţi exprimările emfatice. de neglijenţă. acel caz ce nu se supune teoriei pe care încercaţi să o formulaţi. Tot calculatorul vă permite să scrieţi de o manieră foarte dezorganizată. excepţia ce nu se supune regulii. cu ceea ce s-a mai făcut. mai întâi pentru precizarea nivelului la care se situează domeniul pe care-l abordaţi şi apoi pentru compararea a ceea ce faceţi dv. sau altcineva să îndrăznească ulterior o nouă construcţie teoretică. Reprezentările grafice trebuiesc şi ele realizate cu instrumente grafice adecvate. un punct. s-ar putea dovedi treapta iniţială a unei noi ramuri a teoriei. Dacă introducerea a plecat de la un aspect general - 7 .Cum ne raportăm la ceea ce am obţinut prin cercetare/intervenţie? O lucrare de licenţă însemnă în primul rând un efort de cercetare. Ceea ce acum apare un eşec. Utilizarea unui editor uşurează mult operaţiile de înlocuire. Locul prezentării altor teorii. Nu trebuie trecută cu vederea şi posibilitatea ca un eşec să contureze o limită a teoriei pe care o experimentaţi. dar acolo riscul de a produce confuzii este mai mare. alta acolo. Absolvenţii de Sociologie vor utiliza şi programul SPSS pentru grafice şi tabele (atenţie însă ca toate capetele de tabel să fie în limba română). bombastice. un semn de întrebare sau exclamare îl lipiţi de cuvântul de dinainte. Cea mai bună formă a unei lucrări este dată de o prelucrare electronică Notaţi diacriticele româneşti. Începe să devină dificil a departaja între contribuţia dv. şi cea străină. Atenţie la greşeli de ortografie şi la exprimări. pentru a produce în final un document foarte organizat. Desenele (figurile) pot da un plus de profesionalism lucrării. iar spaţiul îl lăsaţi după el. Însă nu trebuie să exageraţi cu ele. Nu este interzis să vorbiţi despre ce au făcut alţii în mijlocul lucrării. pe care dv. El trebuie recunoscut mai degrabă decât trecut cu vederea. ori Excel-ului este perfect satisfăcătoare. o idee adăugată aici. O virgulă. În ce (fel de) limbă şi cum trebuie scrisă lucrarea? În româneşte iar în primul şi în primul rând: fiţi atenţi la gramatică. Grija poate merge aici până la pedanterie. Prea multe grafice încep să dea de bănuit că aţi încercat să ajungeţi mai repede la un anumit număr de pagini pe care vi l-aţi propus. panoplia de instrumente grafice ale Word-ului. lucru foarte important. Fraza precedentă arată rău din acest punct de vedere. fiind într-o relaţie de complementaritate cu aceasta. Dacă nu dispuneţi de programe profesionale precum CorelDraw. Lucrul cu calculatorul uşurează mult procesul de organizare şi apoi de redactare finală a manuscrisului. Citaţi întotdeauna ceea ce au făcut alţii.

concluzia parcurge drumul invers. Sau se plasează în bloc text separat.va indica prima secţiune a primului subcapitol al primului capitol. pe pagina următoare). cu spaţiul dintre rânduri micşorat şi plasat mai în interiorul paginii faţă de restul textului şi cu un corp de literă mai mic. interviuri cu personalităţi competente în domeniul de cercetare ales. . . de exemplu.lucrarea de licenta de faţă -. S. Comunicare. Pentru a le individualiza se practică următoarea notaţie: . ceea ce conduce la un aspect inestetic al paginii şi incomod la lectură pentru că nota s-ar putea prelungi.indică posibile cercetări viitoare. plecând chiar de la neîmplinirile lucrării actuale..evită intrarea în detalii (se găsesc în cuprinsul lucrării). fără să ignore dificultăţile care fac cercetarea imperfectă. .1. Anexele au rolul de a aduce o informaţie originală şi pertinentă. În text. care au fost enunţate în introducere. .ro. secţiuni şi subsecţiuni. Bucureşti. Cuprinsul poate fi structurat în două sau trei părţi. Cum să redactăm.evidenţiază complexitatea cercetării. Nu se recomandă notele infrapaginale (plasate la subsolul paginii) pentru a nu parazita economia paginii (pot exista note ample care să ocupe mai mult spaţiu din pagină decât textul propriu-zis de pe pagina respectivă. în cazul citării unui autor citat de un altul (citare indirectă).oferă un comentariu personal despre rezultatul cercetării. Dacă citatul nu depăşeşte 3-4 rânduri poate fi inclus în corpul textului cu ghilimele. . .rezumă rezultatele cercetării şi importanţa lor în raport cu stadiul actual al temei cercetate. facilitând lectura şi simplificând argumentaţia.va indica primul subcapitol al primului capitol. Obligatoriu este ca aici să avem toate instrumentele de cercetare .1. Alte anexe se pot constitui.va indica primul capitol.1. 2000. de la particular la general. din texte care nu au fost niciodată publicate. (2003). din intervievarea persoanelor ce deţin informaţii bogate legate de temă. . apud Chelcea. Exemplu: 8 . respectiv: Chelcea.definirea domeniului de studiu . de exemplu.În cazul absolvenţilor de Sociologie se recomandă să întocmească şi o anexă cu analiza primară univariată a tuturor variabilelor utilizate.. Concluzia: . se va folosi formularea apud: Exemplu: Eco.1. subcapitole.1. . fiecare parte fiind împărţită în capitole. în raport cu obiectivele propuse.şi ajuns la particular .1.. . 2003 iar la lista bibliografică se menţionează doar lucrarea citită. Notele sunt reunite la sfârşitul fiecărui capitol sau la sfârşitul lucrării. Notele bibliografice au menirea de a fluidiza textul. texte legislative sau documente de altă natură.

nu copiind propoziţii şi fraze din prelegerile profesorilor. Plagiatul „tradiţional” s-a extins prin apariţia plagiatului „on line” (sau digital sau de pe Internet). în text se va trece numai numele primului.[. Preluarea identică a unui fraze va fi citată cu indicarea paginii din sursa utilizată. text.atunci când textul cere literă mică.. p. locul de apariţie. textele (integral sau parţial).să prescurtăm textul original. De exemplu: „text citat” (Ionescu. Orice intervenţie asupra citatului se marchează prin paranteze pătrate de tipul: . Evident. Câteva reguli generale ale formatului de citare: Se utilizează un singur stil de citare pe tot parcursul lucrării. valabile atât pentru citarea tipografică. . cât şi pentru citarea electronică: .să reproducem cu cuvintele noastre ideile centrale ale unui text. cărţi tipărite în fomat integral (pdf) şi informaţii postate pe site-uri ale unor instituţii sau institute de cercetare (de exemplu Institutul Naţional de Statistică. citarea se face prin numele autorului urmat de anul publicării lucrării. iar în textul original era majusculă.[t]rebuie . LISTA BIBLIOGRAFICĂ 9 . aşadar obligativitatea notelor de subsol vă fereşte de plagiat.. pagina. anul. urmat de expresia et al.. în scopuri etice şi/sau euristice. nu doar să le reproducem între ghilimele. În text. exprimând într-o manieră proprie ideile de bază din opera citată. Septimiu Chelcea (2003) recomandă câteva reguli pentru evitarea plagiatului involuntar. (în lista de referinţe se vor scrie numele tuturor). .să menţionăm numele. Pentru a-l evita respectaţi regulile citării electronice! Aici sunt indicate a fi folosite doar adrese de reviste de specialitate. (Ionescu. titlul lucrării. .să fim atenţi la distincţia dintre cunoştinţele comune..să învăţăm să luăm „notiţe inteligente”.aşa cum afirmă Ionescu (2004)”. Plagiatul este o problemă de etică profesională. editura.. 125). . rezultatele provizorii şi/sau definitive ale prelucrării datelor colectate în vederea analizei lor” (Bergier. În cazul în care sunt mai mult de trei autori. creaţiile altora. ICCV. p.] . 2004. şi el trebuie evitat! Acest tip de plagiat este „practicat” de cei care nu menţionează cui aparţin ideile din text. 2004)”. 8).să închidem între ghilimele orice text care aparţine altora. . considerându-le „bun comun”.. . IMAS) Există şi o formă „decentă” de plagiat care este plagiatul involuntar.să ne obişnuim să lucrăm cu fişe de lectură în care să sintetizăm ideile autorilor.. De exemplu: „. Direcţii regionale de statistică.când se omit fragmente de text. menţionând corect autorul şi opera care ne-au inspirat. A plagia înseamnă „a-ţi însuşi ideile. Metromedia. . Insomar. Citarea corectă.Bergier propune această definiţie pentru restituire: „Acel act sau acea dinamică prin care cercetătorul împărtăşeşte interlocutorilor din teren. sau „. fără a cita”. 2000. care au intrat în patrimoniul ştiinţei şi informaţiile din sfera dreptului de proprietate intelectuală..

reviste. de autor. Editor. Titlul (cursive). INTERNET 1. host) şi al „dosarului” (file). 6. Numele şi prenumele autorului.  Bibliografia va fi separată: pentru documente de arhivă. în cazul mai multor lucrări ale aceluiaşi autor. 3. Numele „gazdei” (engl. „Titlul articolului”. 2. Editura ARTICOLE/ studii 1. Numele şi prenumele autorului. CD-ROM 1. Data. Titlul publicaţiei.  Dacă bibliografia este foarte lungă se poate proceda la o împărţire a lucrărilor pe secţiuni. 4. anul 2. Data accesării. [CD-ROM]. EMISIUNE RADIO 1. Data.etc.  Articolele şi cărţile trebuie prezentate în ordine alfabetică a autorilor şi. lucrări de diplomă sau de doctorat. ora difuzării ei. în funcţie de părţile lucrării. 4. cărţi. Exemple: 10 . EMISIUNE T. 3. 4. Numele emisiunii. 2. ziare. „Titlul articolului”. Numele postului de radio. Indicaţii perfect similar celor pentru emisiune radio. Numele şi prenumele autorului. Numele CD-ului. 3. 2. 3. 2. Numele şi prenumele autorului. Locul de regăsire: adresa. Numele persoanei din care am citat.Cuprinde numai lucrările efectiv consultate.V. Luna şi anul. 4. în ordine cronologică a apariţiei. http://www. critică despre autor. 3. (anul). Locul publicării 4. Pagini în care apare articolul/ studiul.  Lista bibliografică va fi redactată respectând regulile următoare: CĂRŢI 1.com. Volumul sau număr de fascicol (eventual indicaţii de Serie Nouă). 5. „Titlul articolului sau capitolului” (între ghilimele).

e.W. Volume 12.art. Coutts (eds.. L. New Delhi. ARTICOL DINTR-O REVISTĂ LA CARE S-A AVUT ACCES ON-LINE Zairi. in Journal of International Economics. cuprinzând atestări sau detalii ale ideii pe care o discutăm. Unit EMPL/D. in The TQM Magazine. .a.mai jos (în paginile următoare) 11 . F.emeraldinsight. Se foloseşte în notele cu indicaţii bibliografice pentru a nu mai repeta numele autorului şi lucrarea citată anterior. http://europa. M.M.B (1975).adică .f.l. Gruman. Number 3. glides.Infra . – fără an . European Commission. – ediţie sau (în funcţie de context) editura .). Practica dezvoltării comunitare. – articol .1.Id est .12-30. ABREVIERI UZUALE PENTRU REDACTAREA LUCRĂRII . 5. L. DOCUMENTE ALE UNOR ORGANIZAŢII. Şoflău.eu.cf. în F.. Câmpean C. 2000.g. pp. pp. DG for Employment and Social Affairs. CAPITOL ÎN CARTE/ ARTICOL/ studiu publicat în volume colective: Lodzinski. D. Michiko. A FOST CONSULTATĂ FORMA TIPĂRITĂ A REVISTEI Kenen. Marina. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility-Green Paper.etc. Iaşi. . pp. V. “Floating. accesat în decembrie 2008. Applied Social Psychology.W.Ibid. S.A. accesat în aprilie 2006. – Ibidem.. Se foloseşte în notele cu indicaţii bibliografice pentru a nu mai repeta numele autorului menţionat mai sus.int/comm/employment_social/socdial/csr/greenpaper_en. Peter. – etcetera = şi celelalte. şi altele . Editura Polirom.f.cap. Schneider. (2000). “Social responsibility and impact on society”. Sage Publications. ARTICOL DINTR-O REVISTĂ LA CARE S-A AVUT ACCES DIRECT. – confer. (2005)..com/Insight/ViewContentServlet?Filename=/published/em eraldfulltextarticle/pdf/1060120302.ed. 172-178.Idem. and indicators: a comparison of methods for changing exchange rates”. J.Id. A.CĂRŢI Sandu. . 55-74. – capitol . P.. Schneider.M. ”Intervention and Evaluation”. LA CARE S-A AVUT ACCES ON-LINE: EC (2001). (2007).pdf. Thousand Oaks. London.. http://www. – fără loc .pdf. – exempli gratia = de exemplu . . Se foloseşte pentru a trimite la o lucrare. M.

paranlucrarea de licenta sau linie oblică. 18. . . p.şi aşa mai departe ş.se lasă spaţiu liber atât înainte.pentru trimitere la mai multe pagini: pp. pentru a fi pus în evidenţă. . Se foloseşte pentru a trimite la o lucrare menţionată integral anterior.şi celelalte urm.(facultativ) un cuvânt sau un pasaj. . . .punct şi virgulă.mai sus (în paginile anterioare) ş.  spaţiile de dinainte sau după semnele de punctuaţie: se lasă spaţiu liber după: .paragrafele să nu fie prea scurte (doar 2-3 rânduri). exclamare.următoarele v.litera recomandată:Times New Roman.virgulă. cu litere arabe.].linie de pauză [-].n. 21 sau pp. . text integral cules la computer pe acelaşi tip de hârtie (cu acelaşi grad de alb şi aceeaşi grosime) şi pe o singură faţă a colii de hârtie.semn de întrebare. bibliografiei şi anexelor nu vor avea un număr imprimat. . o aldinul/bold: poate fi folosit pentru titlurile de capitole sau subcapitole sau poate evidenţia acele propoziţii sau fraze ce trebuie memorate ca atare. .caracterul literelor: o cursivul/italice se foloseşte în următoarele situaţii: cuvinte de origine străină citate în text.puncte de suspensie [. 6-23 pentru pagini consecutive passo .- Op. .margini aproximativ egale pe toate cele patru laturi ale colii de hârtie (2. o numărul paginii se va trece în partea de jos a paginii. cit. 16. .corpul de literă (mărimea literei) – 12 puncte. titluri de cărţi sau de periodice. . fără punct.pagina pp.volum ELEMENTE DE TEHNOREDACTARE pagini de dimensiuni standard A4 (21x29.m.passim .punct.în diferite locuri s. .două puncte. . o subliniere cu o linie: propoziţii ce exprimă puncte de vedere esenţiale..  Imprimarea tuturor paginilor lucrării se va realiza doar pe o faţă a fiecărei foi. în text sau în notele bibliografice (nu se marchează cu ghilimele). dar se vor lua în calcul la numerotarea celorlalte pagini). centrat.c. chiar dacă numărul nu este printat (pagina de titlu.spaţiul dintre rânduri: „un rând şi jumătate”.vezi vol.opus citatum (lucrare citată).a. . . drepte..  12 . . numărul şi paginile de început ale capitolelor.sublinierea noastră supra . cât şi după: . .l. dar nici prea lungi (peste o pagină). .d.7 cm).5 cm) . .  numerotarea paginilor o se numerotează toate paginile.

scrise cu caractere de mărime 11 şi se plasează sub figură.  nu utilizaţi mai mult de unul-două fonturi pentru slide-urile dv. el este prost făcut. Se vor evita. în partea dreaptă deasupra titlului.  1-2 slide-uri pentru concluzii  slide-urile nu vor conţine prea mult text (maximum 7 linii a câte 7 cuvinte fiecare). CD-ul cu prezentarea va fi prezentat cu cel puţin 24 de ore înainte secretarului comisiei c. Comisia va pune întrebări la sfârşitul expunerii Există câteva reguli care trebuie respectate la realizarea unei prezentări:  cea mai potrivită aşezare este cea orizontală. cu deosebire a celor sonore.MATERIALUL ILUSTRATIV Figurile (inclusiv graficele) trebuie să aibă un contrast foarte bun. spre deosebire de o pagină de lucrare pentru care cea mai potrivită aşezare este cea verticală. Dacă există tabele care cuprind note (surse). centrat. Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept cuvântul „tabelul” urmat de numărul lui. care depăşesc în lăţime formatul paginii de text.  prezentarea va conţine între 8 şi 15 diapozitive (slide-uri).  o regulă de prezentare: nu citiţi textul de pe calculator sau ecran ci completaţi-l cu informaţii prezentate oral. numele absolventului şi numele cadrului didactic coordonator). Numerotarea tabelelor se face pe capitole. cu caractere italice de mărime 11.  un slide nu trebuie să fie supraîncărcat: dacă nu puteţi să-i sesizaţi conţinutul în 4 secunde. număr şi conţinutul tabelului este de 11. care va conţine cel puţin titlul lucrării. tabelele mari.  fiţi mai degrabă reţinuţi decât expansivi dacă cumva vă trece prin cap să epuizaţi toate posibilităţile de animaţie. tabele. Timpul de expunere nu va depăşi 10 minute d. În PowerPoint b.  slide ce va cuprinde cuvinte cheie (cu ajutorul acestuia se vor prezenta cele menţionate în introducerea lucrării de licenţă). oferite de PowerPoint pe o singură prezentare. fiind de preferat ca ele să nu depăşească formatul de text al paginii pe care vor fi tipărite. iar absolventul nu va citi informaţia de pe diapozitiv. pe cât posibil. figuri (cu ajutorul acestora se vor prezenta acele aspecte ale lucrării ce se doresc a fi comunicate comisiei). Figurile se numerotează pe capitole şi au titlu. acestea se vor scrie imediat după tabel.  6-10 slide-uri cu text.  slide cu cuprinsul prezentării. Corpul de litere utilizat pentru titlu. TABELELE Fiecare tabel trebuie să fie numerotat şi să aibă un titlu. Tabelele dintr-o lucrare trebuie să aibă o prezentare unitară. Cum se face prezentarea lucrării a. dacă nu vreţi ca prezentarea să fie apreciată mai mult din perspectiva unui desen animat.  existenţa obligatorie a unui slide de titlu.. altfel ele încep să semene prea mult cu un ghiveci. Titlul se scrie drept şi centrat deasupra tabelului. 13 .

Întrebări Des Puse (FAQ) despre lucrarea de diplomă”. Catedra Managementul Instituţiilor Europene. Ghid pentru redactarea şi prezentarea Lucrării de licenţă. S. Cristea.ro/avizier/ghid_licenta. Comunicare. A. D. (f. accesat în octombrie 2007. accesat în octombrie 2007. N. Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 14 .a. Gherasim. Ţurcan. www.referat. Facultatea de Studii Europene. http://euro. Ghid metodologic pentru elaborarea lucrărilor de licenţă şi de licenta. (2003).ro-Redactarea_lucrarii_de_licentab987e. Bucureşti.ubbcluj. CEP USM. „Cum se scrie o lucrare (de diplomă). o lucrarea de licenta de doctorat. UBB (2007).BIBLIOGRAFIE Chelcea. un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor socio-umane.). Catedra de psihologie. Ghid de redactere a lucrarii de licenta de licenţă şi licenta.). Facultatea de Psihologie şi ştiinţe ale educaţiei. Cum să redactăm o lucrare de diplomă.ro.a. UBB (f. (2005).doc#_Toc115082215. Universitatea BabeşBolyai Cluj-Napoca. Chişinău.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->