P. 1
Ghid Intocmire Lucrare Licenta

Ghid Intocmire Lucrare Licenta

|Views: 1,330|Likes:
Published by plugarumarinela

More info:

Published by: plugarumarinela on May 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

GHID DE REDACTARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ

Valabil pentru sesiunea iunie-iulie 2011, învăţământ zi

1

în partea de jos şi centrală a fiecărei pagini. 3. Capitolele vor fi numerotate cu numere arabe (1.  Lucrarea de licenta trebuie să cuprindă următoarele părţi: Pagina de titlu Cuprins Conţinutul lucrarii de licenta Anexe Bibliografie Lucrarea de licenta va fi redactată pe computer în format A4. care poate fi acceptată pentru susţinerea orală. Partea a doua a ghidului (B. cu indicarea paginaţiei corespunzătoare din text. 2  1.1.). etc. subcapitolelor şi subpunctelor vor fi scrise în bold.2.) şi subpunctele (1. Scopul acestui material este de a furniza studenţilor un ghid general de redactare a lucrarii de licenta care să îndeplinească standardele fundamentale unei cercetări ştiinţifice.3.2. în concordanţă cu standardele academice. 2. Acesta are datoria să îşi redacteze lucrarea de licenta în conformitate cu cerinţele prezentate mai jos. trebuie să demonstreze familiaritatea studentului cu literatura relevantă pentru tema abordată. Pagina de titlu va conţine următoarele informaţii: numele universităţii. în stilul limbajului ştiinţific. 5. în Times New Roman.) prezintă cerinţe specifice maximale pentru diverse tipuri de cercetare. CERINŢE GENERALE OBLIGATORII Lucrarea de licenta reprezintă o componentă esenţială a evaluării activităţii studentului. Întreaga responsabilitate a lucrarii de licenta îi revine studentului. 3. Formatul lucrarii de licenta  1. Fiecare capitol va fi început pe o nouă pagină.) prezintă cerinţele generale obligatorii. să fie redactată coerent. să fie corectă din punct de vedere metodologic. Titlul capitolelor. de asemenea. dar nu şi subcapitolele şi subpunctele.2.2. 1. mărimea literelor fiind de 12 puncte. 1. Paginile vor fi numerotate cu litere arabe. la fel şi subcapitolele (1. 2. Aspectul de formă trebuie să fie. 2. Prima parte a ghidului (A. 1. să aibă o structură logică.1. I. Neîndeplinirea lor duce la eliminarea din examenul de susţinere a lucrarii de licenta.1.1. 5. sau 1.2. Nerespectarea acestor norme atrage după sine penalizări în notare. 4. precum şi a de a redacta cercetarea conform regulilor comunităţii ştiinţifice. al analizei datelor şi al argumentării. etc. O lucrare de licenta care are un nivel satisfăcător. 1. etc). subcapitolelor şi subpunctelor. 4. la un rând şi jumătate distanţă.1. a facultăţii şi a catedrei titlul lucrarii de licenta nivelul de susţinere a lucrarii de licenta (lucrarea de licenta) numele candidatului anul realizării Numele şi gradul didactic al coordonatorului (vor fi menţionate pe pagina interioară de titlu) Cuprinsul va conţine numele capitolelor.A. Aceasta testează abilităţile de a concepe şi a realiza o cercetare independentă. respectiv bibliografia şi anexele. 3. 6.  .

Conţinutul lucrarii de licenta . Obiectivele cercetării o 2. 5. 1. II. prelucrări preliminarii (dacă este cazul). 1. Ipoteza 3  Cap. Prin conţinutul ei. Ipoteza/ipotezele cercetării  Cap. Bibliografia va fi redactată conform standardelor respectând cerinţele descrise la „recomandări”. Participanţii o 3. care poate fi cronologic.1.  Anexele pot conţine scalele / probele utilizate. Concluzii şi implicaţii o 5. Designul cercetării o 3.2.3. ilustraţii suplimentare. alte materiale relevante pentru studiul întreprins. Se vor prezenta principalele teorii / modele explicative.2. Instrumente de cercetare o 3. sau de altă natură. motivaţia alegerii temei.3. Se va prezenta sintetic situaţia cercetărilor relaţionate cu subiectul ales. Procedura de cercetare  Cap. 3. tematic. de a-şi formula propriul punct de vedere asupra subiectului studiat. Metodologia cercetării o 3. Rezultatele cercetării – analiza si interpretarea rezultatelor o 4. 2. şi 5 este prezentat mai sus 3 .4. Trecerea în revistă a literaturii va fi realizată după un criteriu explicit menţionat.1Obiectivele şi ipoteza/ipotezele cercetării o 2. indicând domeniile care nu au fost explorate sau care solicită investigaţii suplimentare şi reconsiderări.2. Cadrul teoretic al problemei studiate va fi redactat într-un singur capitol (Capitolul 1). precum şi posibilele lacune sau limite.1. de a le citi şi analiza critic.2.3.1. 4. indicând dezvoltarea şi progresul adus de cercetările recente. baza teoretică trebuie să se centreze pe fundamentarea ulterioară a ipotezelor avansate. 4. care să prezinte următoarele aspecte Introducere  Cap. Ipoteza 2 o 4. Concluzii majore şi aplicaţii practice ( plan de intervenţie/ de schimbare) o 5. Această parte a lucrarii de licenţă trebuie să demonstreze capacitatea candidatului de a selecta cele mai relevante surse bibliografice. Capitolul care prezintă cadrul teoretic al problemei studiate nu trebuie să depăşească 50% din numărul de pagini al lucrarii de licenta.Proiect de cercetare 2. Limitele cercetării şi directive noi de cercetare Introducerea va fi redactată în aproximativ 3 pagini astfel încât să devină un argument puternic al cercetării realizate. Această parte a lucrarii de licenta realizează o evaluare critică a literaturii de specialitate relevantă pentru tema cercetată. Conţinutul Capitolelor 2. 3. Lucrarea de licenta trebuie să aibă o organizare logică în capitole. Cadrul teoretic al problemei studiate  Cap. Ipoteza 1 o 4.

serviciile ce vor fi furnizate sistemului client (individ.Rezultatelor cantitative sau calitative li se vor atribui semnificaţii şi interpretări din perspectivă teoretică şi în raport cu obiectivele/ipotezele vizate. Stilul şi limbajul de redactare Lucrarea de licenta trebuie redactată într-un limbaj academic impersonal. În următoarele paragrafe se vor redacta concluziile referitoare la rezultatele obţinute. grup. Acest capitol va începe cu prezentarea succintă a motivaţiei cercetării. primare sau secundare. inclusiv figuri. lexic. într-o formulare limpede. ilustraţii. Atunci când sursa citată este indirectă. rezultatele aşteptate. Citarea bibliografică Toate sursele bibliografice. comunitate) rolurile profesionale îndeplinite de asistentul social. Eludarea acestor norme etice poartă numele de plagiat. Pot fi identificate şi sugerate direcţii viitoare de cercetare. Relaţia dintre idei trebuie să fie clară. autorul lucrarii de licenta de licenţă sau de licenta trebuie să citeze în mod corect toate sursele incluse în lucrarea de licenta. diagrame. Preluarea identică a unei fraze sau paragraf va fi citată prin indicarea inclusiv a paginii din sursa utilizată. de cercetarea realizată. Este de dorit ca în concluzii să se indice contribuţia adusă în domeniu. după cum toţi autorii incluşi în lista bibliografică trebuie să fie inseraţi în textul lucrării. dar şi parafrazarea şi sumarizarea ideilor exprimate de aceştia. caracteristic lucrărilor de cercetare. adică preluată de la un alt autor. dar şi prin ghilimele şi forma italică a literelor. cu indicarea în paranteze a autorului şi anului apariţiei sursei indirecte din care s-a citat. se va scrie numele şi iniţiala prenumelui autorului şi anul publicaţiei. modalităţile de monitorizare şi evaluare a rezultatelor. Toate sursele bibliografice incluse în lucrare trebuie să se regăsească în lista bibliografică finală. punctuaţie. Capitolul 4. neechivocă. activităţile ce vor fi desfăşurate. Întreaga lucrarea de licenta trebuie să fie coerentă. IV. Planul de intervenţie va conţine o evaluare a nevoilor / problemelor individului / grupului / comunităţii concretizată în diagnoza socială. sunt proprietatea intelectuală a autorilor sau instituţiei care au produs acele materiale. Capitolul 5 Concluzii şi implicaţii trebuie redactat în relaţie logică cu obiectivele cercetării. precum şi implicaţiile sale practice. Interpretarea datelor proprii va fi făcută şi prin raportare la datele din literatura de specialitate. evitând detalii şi argumentări suplimentare. III. tabele. Sunt de dorit şi explicaţii alternative şi contextuale. indicându-se similarităţi şi diferenţe. Concluziile vor reflecta răspunsuri sau soluţii la întrebările cercetării. Nu sunt admise greşelile gramaticale de redactare (acord. publicate sau nepublicate. Se citează nu doar preluarea unor fraze de la alţi autori. Acest capitol va fi intitulat în funcţie de abordarea aleasă în intervenţia asistenţială (poate fi şi o monografie a unui serviciu social existent pentru care se propun schimbări fundamentate pe teorie şi cercetare). Se va utiliza un singur stil de citare bibliografică. Prin urmare. va cuprinde Proiectul / planul de intervenţie/schimbare Proiectul de intervenţie trebuie să fie o continuare logică a cercetării efectuate de student. etc). Limitele şi constrângerile cercetării vor fi amintite tot în acest capitol sau unul separat. obiectivele intervenţiei. 4 . precum şi implicaţiile rezultatului discutat. Ideile prezentate trebuie să decurgă logic şi coerent din cele anteriore.

vor fi notate adresele de pagină web. 5 . Notificare: Fraudarea rezultatelor şi plagiatul se penalizează prin descalificarea candidatului din examen. acestea trebuie să se regăsească în finalul listei. Pentru sursele preluate de pe internet.Numele revistei sau a cărţii din care a fost preluată ideea se va scrie cu litere italice. În bibliografia finală.

Acestea le puteţi strânge într-un număr de dosare egal cu numărul capitolelor lucrării. De obicei acest capitol se încheie cu o trecere în revistă a manierei în care trebuie continuată cercetarea începută de dv. în care citiţi ce au făcut alţii şi încercaţi să sistematizaţi. 6 . RECOMANDĂRI PRIVIND ELABORAREA LUCRARII DE LICENTA Când începeţi să lucraţi la lucrarea de licenta şi în ce ritm? Începeţi să lucraţi la lucrarea de licenta cu mult înainte de prezentare. Introducerea unei lucrări de diplomă trebuie să se constituie într-o trecere în revistă. Lecturile se înlănţuie dacă urmăriţi referinţele bibliografice. Pentru că o lucrare de diplomă urmăreşte şi deprinderea absolventului cu "absorbirea" lucrărilor ştiinţifice. Cât de mult trebuie să citiţi despre ce au făcut alţii? Începeţi cu ceea ce vă indică îndrumătorul şi continuaţi să căutaţi mai departe singuri. în locul unei operaţii de compunere. Tot adunând note. de organizare şi interpretare. Pentru că ea trebuie să se constituie într-un rezumat al întregului conţinut al lucrării. A păstra. o privire asupra literaturii se poate uneori întinde chiar dincolo de capitolul introductiv. contribuţiile dv. aplicaţii. ce aduce nou. Cel mai bine e ca în perioada de practică. O imagine cât mai clară a limitelor unui domeniu este un lucru deosebit de important. când vă hotărâţi să treceţi la operaţia de redactare a lucrarii de licenta. Cum se scrie o introducere? Introducerea este o parte foarte importantă a unei lucrări ştiinţifice şi cu siguranţa partea cea mai importantă dintr-o lucrare. Ce conţine capitolul de concluzii? În orice caz trebuie revăzute pe scurt. uneori chiar mai detaliată a câmpului pe care îl investigaţi în lucrare. să faceţi note. concepţia unui capitol se va forma de la sine. veţi avea de făcut mai mult una de triere. originale. în vederea obţinerii unor efecte de surpriză. pe fiecare dosar înscriind titlul capitolului. în care acumulaţi ori triaţi date. rezultatele spectaculoase pentru partea finală a lucrării este o greşeală. în ordinea prezentării în lucrare.B. Apoi lucrarea trebuie plasată în contextul altor realizări şi făcută o comparare: de ce este mai bună. de reformulare a materialelor adunate. anevoioasă şi supusă riscurilor. La un moment dat vă va fi astfel uşor să detaliaţi pe coperta dosarului conţinutul capitolului. de a-i sesiza corect limitele. Aici trebuie să spuneţi toate lucrurile importante. de creaţie. verifică capacitatea de a înţelege corect un domeniu. ce completează la alte teorii. În felul acesta.

s-ar putea dovedi treapta iniţială a unei noi ramuri a teoriei. Ceea ce acum apare un eşec. sau altcineva să îndrăznească ulterior o nouă construcţie teoretică. mai întâi pentru precizarea nivelului la care se situează domeniul pe care-l abordaţi şi apoi pentru compararea a ceea ce faceţi dv. Reprezentările grafice trebuiesc şi ele realizate cu instrumente grafice adecvate. Dacă nu dispuneţi de programe profesionale precum CorelDraw. Citaţi întotdeauna ceea ce au făcut alţii. Un eşec este apreciat vis-a-vis de parametrii iniţiali întrevăzuţi. ştergere. Desenele (figurile) pot da un plus de profesionalism lucrării. În ce (fel de) limbă şi cum trebuie scrisă lucrarea? În româneşte iar în primul şi în primul rând: fiţi atenţi la gramatică. panoplia de instrumente grafice ale Word-ului. nu invers ori cu spaţii şi de o parte şi de alta. este de obicei în introducere şi în concluzii. Nu este interzis să vorbiţi despre ce au făcut alţii în mijlocul lucrării. excepţia ce nu se supune regulii. Începe să devină dificil a departaja între contribuţia dv. pe care dv. Orice cercetare poate să ducă la un succes sau la un eşec. Însă nu trebuie să exageraţi cu ele. o idee adăugată aici. Locul prezentării altor teorii. Fiţi atenţi cum introduceţi în lucrare contribuţia altora. Grija poate merge aici până la pedanterie. Evitaţi exprimările emfatice. înserare. Absolvenţii de Sociologie vor utiliza şi programul SPSS pentru grafice şi tabele (atenţie însă ca toate capetele de tabel să fie în limba română). dar acolo riscul de a produce confuzii este mai mare. fiind într-o relaţie de complementaritate cu aceasta. pentru a produce în final un document foarte organizat. bombastice. alta acolo. Un text românesc în care ă se confundă cu a este un text care face o impresie proastă. ori Excel-ului este perfect satisfăcătoare. Atenţie la greşeli de ortografie şi la exprimări.Cum ne raportăm la ceea ce am obţinut prin cercetare/intervenţie? O lucrare de licenţă însemnă în primul rând un efort de cercetare. Tot calculatorul vă permite să scrieţi de o manieră foarte dezorganizată. iar spaţiul îl lăsaţi după el. Concluzia este şi ea la fel de importantă ca şi introducerea. şi cea străină. Prea multe grafice încep să dea de bănuit că aţi încercat să ajungeţi mai repede la un anumit număr de pagini pe care vi l-aţi propus. acel caz ce nu se supune teoriei pe care încercaţi să o formulaţi. O virgulă. El trebuie recunoscut mai degrabă decât trecut cu vederea. cu ceea ce s-a mai făcut. Utilizarea unui editor uşurează mult operaţiile de înlocuire. Dacă introducerea a plecat de la un aspect general - 7 . Nu trebuie trecută cu vederea şi posibilitatea ca un eşec să contureze o limită a teoriei pe care o experimentaţi. un semn de întrebare sau exclamare îl lipiţi de cuvântul de dinainte. Fraza precedentă arată rău din acest punct de vedere. Cea mai bună formă a unei lucrări este dată de o prelucrare electronică Notaţi diacriticele româneşti. de neglijenţă. Cum trebuie să arate grafic o lucrare? Fiţi oricât de meticuloşi cu forma grafică a lucrării dv. lucru foarte important. Evitaţi de asemenea limbajul excesiv de tehnic. un punct. Lucrul cu calculatorul uşurează mult procesul de organizare şi apoi de redactare finală a manuscrisului.

fiecare parte fiind împărţită în capitole. respectiv: Chelcea.rezumă rezultatele cercetării şi importanţa lor în raport cu stadiul actual al temei cercetate.1. Cuprinsul poate fi structurat în două sau trei părţi. concluzia parcurge drumul invers. în raport cu obiectivele propuse. .şi ajuns la particular . Notele sunt reunite la sfârşitul fiecărui capitol sau la sfârşitul lucrării. Bucureşti. . Anexele au rolul de a aduce o informaţie originală şi pertinentă. 2003 iar la lista bibliografică se menţionează doar lucrarea citită. ceea ce conduce la un aspect inestetic al paginii şi incomod la lectură pentru că nota s-ar putea prelungi.evidenţiază complexitatea cercetării. În text.va indica primul subcapitol al primului capitol.va indica primul capitol.1. din intervievarea persoanelor ce deţin informaţii bogate legate de temă. Exemplu: 8 . . Notele bibliografice au menirea de a fluidiza textul. Obligatoriu este ca aici să avem toate instrumentele de cercetare . apud Chelcea. se va folosi formularea apud: Exemplu: Eco. Alte anexe se pot constitui.definirea domeniului de studiu . (2003).ro. Cum să redactăm.1. . . care au fost enunţate în introducere. subcapitole. Sau se plasează în bloc text separat. . ... secţiuni şi subsecţiuni. .oferă un comentariu personal despre rezultatul cercetării.evită intrarea în detalii (se găsesc în cuprinsul lucrării). de la particular la general. cu spaţiul dintre rânduri micşorat şi plasat mai în interiorul paginii faţă de restul textului şi cu un corp de literă mai mic. plecând chiar de la neîmplinirile lucrării actuale.indică posibile cercetări viitoare. de exemplu. . Nu se recomandă notele infrapaginale (plasate la subsolul paginii) pentru a nu parazita economia paginii (pot exista note ample care să ocupe mai mult spaţiu din pagină decât textul propriu-zis de pe pagina respectivă. interviuri cu personalităţi competente în domeniul de cercetare ales.În cazul absolvenţilor de Sociologie se recomandă să întocmească şi o anexă cu analiza primară univariată a tuturor variabilelor utilizate. Pentru a le individualiza se practică următoarea notaţie: . Dacă citatul nu depăşeşte 3-4 rânduri poate fi inclus în corpul textului cu ghilimele. pe pagina următoare). în cazul citării unui autor citat de un altul (citare indirectă).1. de exemplu. Concluzia: . texte legislative sau documente de altă natură.va indica prima secţiune a primului subcapitol al primului capitol.1. fără să ignore dificultăţile care fac cercetarea imperfectă. S.. 2000. din texte care nu au fost niciodată publicate.lucrarea de licenta de faţă -. Comunicare. facilitând lectura şi simplificând argumentaţia.1.

p. Evident. fără a cita”. .să menţionăm numele. 2004)”. urmat de expresia et al. iar în textul original era majusculă. anul.să fim atenţi la distincţia dintre cunoştinţele comune. titlul lucrării. De exemplu: „. nu copiind propoziţii şi fraze din prelegerile profesorilor. ICCV. 8). Insomar. . nu doar să le reproducem între ghilimele.. Septimiu Chelcea (2003) recomandă câteva reguli pentru evitarea plagiatului involuntar.. . 2004.când se omit fragmente de text.[. text. LISTA BIBLIOGRAFICĂ 9 . IMAS) Există şi o formă „decentă” de plagiat care este plagiatul involuntar. citarea se face prin numele autorului urmat de anul publicării lucrării. . şi el trebuie evitat! Acest tip de plagiat este „practicat” de cei care nu menţionează cui aparţin ideile din text.să reproducem cu cuvintele noastre ideile centrale ale unui text. A plagia înseamnă „a-ţi însuşi ideile. Orice intervenţie asupra citatului se marchează prin paranteze pătrate de tipul: .să prescurtăm textul original. Preluarea identică a unui fraze va fi citată cu indicarea paginii din sursa utilizată.. Pentru a-l evita respectaţi regulile citării electronice! Aici sunt indicate a fi folosite doar adrese de reviste de specialitate.să învăţăm să luăm „notiţe inteligente”.Bergier propune această definiţie pentru restituire: „Acel act sau acea dinamică prin care cercetătorul împărtăşeşte interlocutorilor din teren. (Ionescu.aşa cum afirmă Ionescu (2004)”.să ne obişnuim să lucrăm cu fişe de lectură în care să sintetizăm ideile autorilor. În cazul în care sunt mai mult de trei autori. În text. menţionând corect autorul şi opera care ne-au inspirat. . exprimând într-o manieră proprie ideile de bază din opera citată.atunci când textul cere literă mică. pagina.[t]rebuie . editura.să închidem între ghilimele orice text care aparţine altora. în text se va trece numai numele primului. 2000. sau „. p. Citarea corectă.. Direcţii regionale de statistică. considerându-le „bun comun”. 125). aşadar obligativitatea notelor de subsol vă fereşte de plagiat. creaţiile altora. în scopuri etice şi/sau euristice. locul de apariţie. (în lista de referinţe se vor scrie numele tuturor). Câteva reguli generale ale formatului de citare: Se utilizează un singur stil de citare pe tot parcursul lucrării.. cărţi tipărite în fomat integral (pdf) şi informaţii postate pe site-uri ale unor instituţii sau institute de cercetare (de exemplu Institutul Naţional de Statistică... Plagiatul „tradiţional” s-a extins prin apariţia plagiatului „on line” (sau digital sau de pe Internet). Metromedia. Plagiatul este o problemă de etică profesională. cât şi pentru citarea electronică: . textele (integral sau parţial)..] . . care au intrat în patrimoniul ştiinţei şi informaţiile din sfera dreptului de proprietate intelectuală. De exemplu: „text citat” (Ionescu. valabile atât pentru citarea tipografică. rezultatele provizorii şi/sau definitive ale prelucrării datelor colectate în vederea analizei lor” (Bergier. .

6. „Titlul articolului”. 3.  Lista bibliografică va fi redactată respectând regulile următoare: CĂRŢI 1. Titlul publicaţiei.  Bibliografia va fi separată: pentru documente de arhivă. 4. Exemple: 10 . anul 2. ziare. în funcţie de părţile lucrării. Data. http://www. cărţi. Indicaţii perfect similar celor pentru emisiune radio. Numele „gazdei” (engl. în ordine cronologică a apariţiei. Numele persoanei din care am citat. 2. critică despre autor. 4.com.  Articolele şi cărţile trebuie prezentate în ordine alfabetică a autorilor şi. Luna şi anul. Numele emisiunii. 5. Numele şi prenumele autorului. Data accesării. Titlul (cursive). 2. reviste. EMISIUNE RADIO 1. Numele CD-ului. lucrări de diplomă sau de doctorat. Pagini în care apare articolul/ studiul. CD-ROM 1. 3. 3. „Titlul articolului”. EMISIUNE T. (anul). în cazul mai multor lucrări ale aceluiaşi autor.etc. ora difuzării ei. Locul de regăsire: adresa. 4. Numele şi prenumele autorului. Locul publicării 4. de autor. Data.Cuprinde numai lucrările efectiv consultate.V. 3. Editor. host) şi al „dosarului” (file). Numele şi prenumele autorului. 2. Numele şi prenumele autorului. Numele postului de radio. 4. 2. Volumul sau număr de fascicol (eventual indicaţii de Serie Nouă). Editura ARTICOLE/ studii 1. [CD-ROM]. 3. INTERNET 1.  Dacă bibliografia este foarte lungă se poate proceda la o împărţire a lucrărilor pe secţiuni. „Titlul articolului sau capitolului” (între ghilimele).

Coutts (eds. Peter. Şoflău.f. Iaşi. European Commission. 5. 2000.Infra . A FOST CONSULTATĂ FORMA TIPĂRITĂ A REVISTEI Kenen. 55-74.pdf. S. London.12-30. – etcetera = şi celelalte. – ediţie sau (în funcţie de context) editura . in Journal of International Economics. . Michiko.a. – Ibidem. LA CARE S-A AVUT ACCES ON-LINE: EC (2001).W. in The TQM Magazine. – capitol .ed. http://europa. M. 172-178. (2005). D. ARTICOL DINTR-O REVISTĂ LA CARE S-A AVUT ACCES DIRECT. Schneider. – articol . (2000). Unit EMPL/D. ARTICOL DINTR-O REVISTĂ LA CARE S-A AVUT ACCES ON-LINE Zairi.1. Se foloseşte în notele cu indicaţii bibliografice pentru a nu mai repeta numele autorului menţionat mai sus.. accesat în decembrie 2008. Câmpean C.M. Editura Polirom. Marina. (2007)... New Delhi.eu. F. Schneider. Sage Publications.g.Ibid.e. – fără loc . Se foloseşte în notele cu indicaţii bibliografice pentru a nu mai repeta numele autorului şi lucrarea citată anterior. – fără an . . ABREVIERI UZUALE PENTRU REDACTAREA LUCRĂRII . Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility-Green Paper. Number 3.adică . DOCUMENTE ALE UNOR ORGANIZAŢII. Volume 12. Se foloseşte pentru a trimite la o lucrare. Practica dezvoltării comunitare.A. – exempli gratia = de exemplu .int/comm/employment_social/socdial/csr/greenpaper_en.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=/published/em eraldfulltextarticle/pdf/1060120302.emeraldinsight. P. pp.Id. în F. – confer. pp. “Social responsibility and impact on society”. accesat în aprilie 2006.. cuprinzând atestări sau detalii ale ideii pe care o discutăm.art. A.M.cf.CĂRŢI Sandu.Idem. şi altele . L. and indicators: a comparison of methods for changing exchange rates”.pdf. “Floating.l. CAPITOL ÎN CARTE/ ARTICOL/ studiu publicat în volume colective: Lodzinski. DG for Employment and Social Affairs..etc. pp. glides. M. Applied Social Psychology. J. V.cap. Gruman.W.. http://www.). . L.Id est . Thousand Oaks.f.B (1975).mai jos (în paginile următoare) 11 . ”Intervention and Evaluation”. .

dar se vor lua în calcul la numerotarea celorlalte pagini). 16. paranlucrarea de licenta sau linie oblică. . text integral cules la computer pe acelaşi tip de hârtie (cu acelaşi grad de alb şi aceeaşi grosime) şi pe o singură faţă a colii de hârtie. exclamare.şi celelalte urm.se lasă spaţiu liber atât înainte. cu litere arabe.sublinierea noastră supra . 18. chiar dacă numărul nu este printat (pagina de titlu.- Op.caracterul literelor: o cursivul/italice se foloseşte în următoarele situaţii: cuvinte de origine străină citate în text.5 cm) .d.a. . .  numerotarea paginilor o se numerotează toate paginile. o aldinul/bold: poate fi folosit pentru titlurile de capitole sau subcapitole sau poate evidenţia acele propoziţii sau fraze ce trebuie memorate ca atare.paragrafele să nu fie prea scurte (doar 2-3 rânduri). o subliniere cu o linie: propoziţii ce exprimă puncte de vedere esenţiale. . bibliografiei şi anexelor nu vor avea un număr imprimat.spaţiul dintre rânduri: „un rând şi jumătate”. .passim . centrat. 6-23 pentru pagini consecutive passo .opus citatum (lucrare citată). . .virgulă. .  12 . .următoarele v.pentru trimitere la mai multe pagini: pp.în diferite locuri s. Se foloseşte pentru a trimite la o lucrare menţionată integral anterior. cât şi după: . dar nici prea lungi (peste o pagină). .].volum ELEMENTE DE TEHNOREDACTARE pagini de dimensiuni standard A4 (21x29. .7 cm).. . numărul şi paginile de început ale capitolelor. .n. .margini aproximativ egale pe toate cele patru laturi ale colii de hârtie (2. în text sau în notele bibliografice (nu se marchează cu ghilimele).litera recomandată:Times New Roman.semn de întrebare. o numărul paginii se va trece în partea de jos a paginii.linie de pauză [-].(facultativ) un cuvânt sau un pasaj. drepte. . pentru a fi pus în evidenţă. fără punct. 21 sau pp.  Imprimarea tuturor paginilor lucrării se va realiza doar pe o faţă a fiecărei foi.şi aşa mai departe ş.l.vezi vol.punct şi virgulă. .corpul de literă (mărimea literei) – 12 puncte.punct.. . .c.puncte de suspensie [.pagina pp. titluri de cărţi sau de periodice.două puncte. p.m.  spaţiile de dinainte sau după semnele de punctuaţie: se lasă spaţiu liber după: . cit. . .mai sus (în paginile anterioare) ş.

 un slide nu trebuie să fie supraîncărcat: dacă nu puteţi să-i sesizaţi conţinutul în 4 secunde. TABELELE Fiecare tabel trebuie să fie numerotat şi să aibă un titlu.  fiţi mai degrabă reţinuţi decât expansivi dacă cumva vă trece prin cap să epuizaţi toate posibilităţile de animaţie. Titlul se scrie drept şi centrat deasupra tabelului. oferite de PowerPoint pe o singură prezentare. spre deosebire de o pagină de lucrare pentru care cea mai potrivită aşezare este cea verticală.  1-2 slide-uri pentru concluzii  slide-urile nu vor conţine prea mult text (maximum 7 linii a câte 7 cuvinte fiecare). Se vor evita. centrat.. pe cât posibil.  nu utilizaţi mai mult de unul-două fonturi pentru slide-urile dv. fiind de preferat ca ele să nu depăşească formatul de text al paginii pe care vor fi tipărite. Numerotarea tabelelor se face pe capitole. Dacă există tabele care cuprind note (surse). Timpul de expunere nu va depăşi 10 minute d. număr şi conţinutul tabelului este de 11.  prezentarea va conţine între 8 şi 15 diapozitive (slide-uri). Cum se face prezentarea lucrării a. iar absolventul nu va citi informaţia de pe diapozitiv. tabelele mari. Tabelele dintr-o lucrare trebuie să aibă o prezentare unitară. În PowerPoint b. tabele. el este prost făcut. cu deosebire a celor sonore. numele absolventului şi numele cadrului didactic coordonator).  o regulă de prezentare: nu citiţi textul de pe calculator sau ecran ci completaţi-l cu informaţii prezentate oral. în partea dreaptă deasupra titlului. care va conţine cel puţin titlul lucrării.  slide ce va cuprinde cuvinte cheie (cu ajutorul acestuia se vor prezenta cele menţionate în introducerea lucrării de licenţă). care depăşesc în lăţime formatul paginii de text. acestea se vor scrie imediat după tabel. dacă nu vreţi ca prezentarea să fie apreciată mai mult din perspectiva unui desen animat. figuri (cu ajutorul acestora se vor prezenta acele aspecte ale lucrării ce se doresc a fi comunicate comisiei). 13 . altfel ele încep să semene prea mult cu un ghiveci. Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept cuvântul „tabelul” urmat de numărul lui.MATERIALUL ILUSTRATIV Figurile (inclusiv graficele) trebuie să aibă un contrast foarte bun. Corpul de litere utilizat pentru titlu.  slide cu cuprinsul prezentării. scrise cu caractere de mărime 11 şi se plasează sub figură.  6-10 slide-uri cu text. Comisia va pune întrebări la sfârşitul expunerii Există câteva reguli care trebuie respectate la realizarea unei prezentări:  cea mai potrivită aşezare este cea orizontală. Figurile se numerotează pe capitole şi au titlu. CD-ul cu prezentarea va fi prezentat cu cel puţin 24 de ore înainte secretarului comisiei c. cu caractere italice de mărime 11.  existenţa obligatorie a unui slide de titlu.

Ghid de redactere a lucrarii de licenta de licenţă şi licenta.ro-Redactarea_lucrarii_de_licentab987e. 14 . (2005). accesat în octombrie 2007.ro/avizier/ghid_licenta. Gherasim.BIBLIOGRAFIE Chelcea. Bucureşti. Ghid pentru redactarea şi prezentarea Lucrării de licenţă. „Cum se scrie o lucrare (de diplomă). (2003).ubbcluj. http://euro. UBB (f. Ghid metodologic pentru elaborarea lucrărilor de licenţă şi de licenta. www. (f. Chişinău. accesat în octombrie 2007. un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor socio-umane. CEP USM.ro. S. Ţurcan.referat. Catedra Managementul Instituţiilor Europene.doc#_Toc115082215. Facultatea de Studii Europene.). D. Întrebări Des Puse (FAQ) despre lucrarea de diplomă”. UBB (2007). Universitatea BabeşBolyai Cluj-Napoca. Cum să redactăm o lucrare de diplomă.a. A. Comunicare. N. Cristea. Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.a. Facultatea de Psihologie şi ştiinţe ale educaţiei. Catedra de psihologie.). o lucrarea de licenta de doctorat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->