MOHD IKHWAN SYAZWAN BIN MOHD SHABRI

891006-11-5573

PISMP 4F

Apa itu Seni dalam pendidikan?. Seni dalam pendidikan merupakan salah satu subjek yang harus di ambil titikberatkan oleh guru-guru disekolah mahupun para guru pelatih. Ini adalah kerana Seni dalam pendidikan bertujuan untuk

membantu perkembangan menyeluruh dan seimbang setiap murid-murid dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selari dengan Falsafah Pendidikan Negara pada masa kini. Seni dalam pendidikan bermatlamat untuk menyediakan guru permulaan sekolah rendah dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengintergrasikan aktiviti-aktiviti seperti Seni Visual, Muzik dan Pergerakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai bidang matapelajaran lain yang berlaku didalam kelas mahupun di luar kelas. Melalui aktiviti ini, ianya akan dapat mendorong murid-murid menggunakan selain memperkembangkan imaginasi, ekspresi, inkuiri dan kecerdasan pelbagai yang ada pada diri muridmurid tersebut. Selain itu, integrasi Seni dalam pendidikan akan dapat membantu selain memudahkan dan menyenangkan lagi guru dalam

melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori pembelajaran dalam proses tersebut terutama di sekolah rendah.

Di antara faedah dan kepentingan seni kepada seorang pendidik seperti:-

a)

Melahirkan guru yang kreatif, inovatif, peka, berpersonaliti yang seimbang, berketrampilan dan professional.

Menurut Leonardo da Vinci iaitu seorang seniman, jurutera, anatomis dan saintis menyatakan bahawa dengan penghayatan seni yang betul, ianya akan memotivasikan kita untuk menjadi seorang guru yang kreatif, inovatif, peka, berpesonaliti yang seimbang, berketrampilan dan professional. Guru yang kreatif dan inovatif mampu menarik perhatian atau tumpuan pelajar untuk belajar dengan lebih yakin dan berkesan. Selainn adanya guru yang kreatif dan inovatif akan dapat menjadikan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas lebih seronok dan dapat memperluaskan lagi bahan bantu mengajar selain dapat mengelakkan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas

guru dapat membantu murid-muridnya melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran dan mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. guru senang mencapai objektif dan matlamat dalam pengajaran dan pembelajaran. Integrasi seni visual. Dengan demikian. c) Membantu guru melaksanakan dengan mudah proses pengajaran dan pembelajaran. eksperesi. Seni membantu para guru dalam memahami diri dan persekitaran. muzik dan pergerakan memudahkan proses menghubungkaitkan semua benda dalam alam ini. Aktiviti seni visual. muzik dan pergerakan. Justeru itu. menyatakan bahawa seni membantu pemikiran yang rasional dan intuitif seseorang terutama untuk guru agar mereka dapat menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.MOHD IKHWAN SYAZWAN BIN MOHD SHABRI 891006-11-5573 PISMP 4F membosankan antara guru dan murid-murid. Quadrant Concept (1991) oleh Hermann menunjukkan perkembangan otak kiri dan kanan. inkuiri dan kecerdasan kepada muridmurid dan ini akan lebih menyeronokkan murid-murid tersebut. dengan seni ini juga akan dapat melatih murid-murid lebih peka dengan alam sekeliling serta dapat mengasas mahupun mencungkil bakat yang ada pada dirinya apabila guru menggunakan ketiga-tiga aktiviti seni visual. seni dapat membantu untuk mengaktifkan proses pembelajaran dan perpindahan pembelajaran. . b) Guru senang mencapai objektif atau matlamat. Selain itu juga. dengan pengetahuan tentang keistimewaan seni. Contohnya melalui aktiviti seni visual. muzik dan pergerakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. muzik dan pergerakan dengan pelajaran yang lain membantu dalam mengimbangkan perkembangan otak kiri dan kanan.

Dalam Teori Kecergasan Manusia. Demikian. Gardner (1983) mengesyorkan bahawa terdapat tujuh jenis kecergasan tetapi kebanyakkan sekolah memberi penekanan kecergasan linguistik dan matematik sahaja. Teori ini menyokong seni perlu diberi peranan yang penting dalam kurikulum. guru seharusnya mempelbagaikan dalam menggunakan teknik dan strategi serta kelebihan diri untuk menggalakkan murid mencapai objektif kendiri dalam melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dan teratur. cermat dan selamat dalam proses membuat sentiasa diingatkan. ini kerana manusia memperolehi pengetahuan melalui pelbagai kecergasan dan juga melalui perbagai teknik pengajaran. Cara bekerja yang teratur. Kecergasan lain mungkin akan hilang. Pendidikan Seni menyarankan strategi pembelajaran yang bersepadu.MOHD IKHWAN SYAZWAN BIN MOHD SHABRI 891006-11-5573 PISMP 4F d) Guru dapat mempelbagaikan teknik dan strategi dalam pangajaran dan pembelajaran. . Dalam setiap kegiatan seni perkara seperti pemupukan nilai dan pemahaman unsur seni dihubungkaitkan dengan kemahiran asas seni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful