Esaldiak bete entzundakoa kontuan izanda.

Nola moldatzen zara zure bikotekide ohiekin?
Uste orokorra da behin hautsi ondoren zaila dela aurreko bikotekidearekin lagun-harreman orekatuari eustea. Saio honetan hainbat entzuleren iritzia jasotzen da eta psikologoek ere beraien esperientziaren berri ematen dute. 1. Ematen du ________________________ kontrakoa dela, baina asko dira ongi bukatzen duten bikoteak.

2. Lehen emakume elkarrizketatuak:
a. b. Bi _______________________________ ez ditu izan Senarra izango zenarekin meitemindu zelako utzi zuen aurreko bikotea eta honek ongi hartu zuen, hasieran ________________________________________ ere. 3. Bigarrenak … a. b. 4. Uste du gehienek ______________________________________ . Apurtu ondoren harreman ona izateko __________________________ alde bietatik.

Bikotea apurtzen denean garrantzitsua da distantzia emozionala mantentzea, baina hori zaila gertatzen da _________________________________________, adibidez.

5.

Esaten digute “ezin dela” txortan egin bikote ohiarekin, baina askotan gertatzen da, _____________________________ arren.

Soluzioa Nola moldatzen zara zure bikotekide ohiekin?
Uste orokorra da behin hautsi ondoren zaila dela aurreko bikotekidearekin lagun-harreman orekatuari eustea. Saio honetan hainbat entzuleren iritzia jasotzen da eta psikologoek ere beraien esperientziaren berri ematen dute. 1. Ematen du __________OHIKOENA______________ kontrakoa dela, baina asko dira ongi bukatzen duten bikoteak.

2. Lehen emakume elkarrizketatuak:
a. Bi _______BIKOTEKIDE BAINO___________ ez ditu izan

b. Senarra izango zenarekin meitemindu zelako utzi zuen aurreko bikotea eta honek
ongi hartu zuen, hasieran ___________UNE TXARRA PASA BAZUEN_____________________________ ere. 3. Bigarrenak … a. …uste du gehienek ____GAIZKI BUKATZEN

DUTELA__________________________________ . b. Apurtu ondoren harreman ona izateko ___AHALEGIN HANDIA EGIN BEHAR DA_______________________ alde bietatik. 4. Bikotea apurtzen denean garrantzitsua da distantzia emozionala mantentzea, baina hori zaila gertatzen da ____KOADRILA BEREKOAK DIRENEAN (LANTOKI BEREAN LAN EGITEN DUTENEAN, ANTZEKO OHITURAK MANTENTZEN DITUZTENEAN)_____________________________________, adibidez. 5. Esaten digute “ezin dela” txortan egin bikote ohiarekin, baina askotan gertatzen da, ___GEHIENEK AITORTU EZ__________________________ arren.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful