Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Analiza strategica a unei firme de produse cosmetice

Capitolul 1.

Prezentarea firmei

Caracteristici tipologice ale firmei Denumire Societatea comercialã ,, COSMETICS ORIFLAME ROMÂNIA S . R . L.” , este persoana juridicã românã având forma juridicã de societate cu reducere limitatã. Aceasta îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu statul sau legile române. Este înregistratã în registrul comeţului sub nr. J 40/26518/1994 şi are codul fiscal R 6769403 şi un capital social de 11.121.050 lei. Sediu Societatea ,, COSMETICS ORIFLAME ROMÂNIA S . R . L.” îşi are sediul în Str. Horia Măcelariu nr. 61 – 81, sector 1., Bucureşti, Telefon +40 21 232 01 20, Mobil +40 742 111 444 , Fax +40 21 404 33 05, www.oriflame.com. Forma juridica de proprietate COSMETICS ORIFLAME ROMÂNIA S . R . L . este o societate comercială înregistrată în România a cărei formă juridică este societate cu răspundere limitată. Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile şi regulile valabile pentru societăţile comerciale şi acest statut. Forma de proprietate Proprietate privată, cu forma de administrare individuală. Obiectul de activitate [real şi declarat] Obiectul de activitate al societăţii constă în următoarele:

Pagina 1 din 53

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

este necesar; mai sus.

toate activităţile legate de vânzarea şi promovarea parfumurilor, produselor

cosmetice şi a altor produse prin folosirea unui sistem de vânzari pe mai multe nivele dacă operaţiuni de import – export; orice activitate decisă de Adunarea Generală; orice activitate necesară desfăşurării oricăreia din activităţile societăţii orice activitate care are legătură directă sau indirectă cu activităţile menţionate

menţionate mai sus;

Pe scurt S.C. Cosmetics Oriflame România S.R.L. comercializeazã produse cosmetice prin intermediul sistemului de vânzare directã. Proprietarii firmei Proprietarul firmei conform actului constitutiv este Nicholas S. Hammond. Managerii firmei Funcţia de Director General este deţinutã de Tatoiu Monica.

Scurt istoric al firmei Oriflame este o companie care vinde produse cosmetice pentru o îngrijire naturală a pielii prin intermediul unei forţe de vânzări independentă, în afara circuitului tradiţional al magazinelor de desfacere cu amănuntul. Vânzările directe permit clienţilor să beneficieze de sfaturile şi entuziasmul unor oameni pe care îi cunosc şi în care au încredere. Cumpărarea directă este sigură şi la îndemână. Calitatea de Consultant Oriflame înseamnă posibilitãi de câştiguri nelimitate, o carierã interesantã, dezvoltare personalã şi sentimentul apartenenţei la o comunitate mondialã prietenoasã. Compania Oriflame este caracterizată de un spirit întreprinzător, conducere descentralizată şi o atmosferă tinerească şi plină de entuziasm. Compania internationalã Oriflame în cifre: Fondată în 1967; Prezentă în 59 de ţări;
Pagina 2 din 53

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Lider de piaţă în 30 de ţări; Aproximativ 950 milioane € anual din vânzări (aprile 2006 – martie 2007); Peste 2.1 milioane Clienţi Direcţi în toată lumea; Peste 5500 de angajaţi( pana in martie 2007); Peste 600 de produse; 94 milioane de cataloage în 35 de limbi (2006). Compania Oriflame este una dintre companiile cele mai dinamice din lume, ce dispune de una dintre cele mai largi game de produse pe bază de ingrediente naturale. Cu 40 de ani în urmã , în Suedia, doi fraţi Robert şi Jonas decid sã comunice lumii întregi intenţia lor de a comercializa produse cosmetice naturale suedeze, prin intermediul vânzãrii directe. Visul lor este astãzi realitate şi se numeşte Oriflame. Aceasta a devenit un stil de viaţa pentru proape 2,1 milioane de oameni din aproape 60 de ţari. Compania internaţionalã de produse cosmetice, Oriflame s-a dezvoltat şi s-a extins permanent în toţi aceşti ani, fiind un nume cunoscut pe mapamond. Compania Oriflame a fost fonadatã în 1967, în Suedia. Este prezentã în peste 59 de ţari şi are peste 800.000 de distribuitori. Oriflame se numarã printre companiile de vânzari directe cu cea mai rapidã dezvoltare din lume. In România, Oriflame este prezenta din 1995 şi a devenit „Firesc, întaia alegere” pentru toţi clienţii care cautã cele mai bune servicii şi cel mai bun raport calitate – preţ al produselor cosmetice. Cosmetics Oriflame Romania S.R.L. este o comapanie pentru romani, condusa de romani şi are capital integral suedez. În prezent, Cosmetics Oriflame România numarã 2.000 de firme de distribuţie şi peste 50.000 de clienţi. Deviza Oriflame România – parte a companiei suedeze de cosmetice – deţine locul doi în Europa şi patru în lume, dupã Polonia. S.C. Cosmetics Oriflame România S.R.L. este o companie solidã care a înregistrat la sfârşitul anului 2002 60% recunoaştere de marcã pe piaţa romaneascã. Cifra de afaceri a crescut in 2006 cu 17%, impulsionatã fiind de majorarea vânzãrilor online, subsidiarã localã a grupului suedez fiind liderul european pe acest segment.

Pagina 3 din 53

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Viziunea firmei - Unde vrem să ajunge "Viziunea noastră este de a fi 'firesc, prima alegere'. Vom obţine aceasta făcând din Oriflame prima alegere pentru oricine îşi doreşte produse cosmetice de calitate la preţuri pe care să şi le permită, sau o carieră în cadrul unei companii de vânzare directă." Misiunea firmei - Raţiunea noastră de a exista "Misiunea noastră este de a oferi 'o şansă pentru fiecare'. Noi suntem aici pentru a oferi tuturor accesul la produse cosmetice într-un mod simplu şi inteligent, dar şi pentru a îmbunătăţi viaţa oamenilor prin intermediul unei afaceri dinamice."

1.2. Situaţia economico-financiară a S.C. COSMETICS ORIFLAME ROMÂNIA S.R.L. Tabel 1. Nr Indicatori Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cifra de afaceri Nr. de salariaţi Fondul de salarii Salariul mediu Active fixe Active circulante(stocuri) Viteza de rotaţie a stocurilor Cheltuieli. Totale Venituri totale Profit brut Profit net Capitolul 2. lei lei lei lei U.M An1 2004 An2 2005 An3 2006 %an2/ %an3/ an2 1.05 0.96 1.22 1.27 0.88 1.23 1.17 1.04 1.11 3.94 5.71

an1 lei 72191712 82067094 86350043 1.14 pers. 90 98 96 1.09 lei 2376808 2479695 3022252 1.04 lei 26409 25303 31482 0.96 lei 9174306 10049202.3 8810221 1.10 lei 11440512 11098849 13674381 0.97 57.84 75494930 73995567 -1499363 -1499363 49.36 82382937 84461613 2078676.6 1435478.3 57.80 85883323 94077722 8194399 8194399 0.85 1.09 1.14 -1.39 -0.96

Diagnosticare strategică

Mediul ambiant al S.C. COSMETICS ORIFLAME ROMÂNIA S.R.L.

Pagina 4 din 53

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Activitatea unei firme este rezultatul, pe de o parte, al propriei activitaţi, iar pe de altă parte, al influenţelor externe pe care le suportă. Acesta înseamnă că firma îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui mediu ambiant care îi este specific. Una din condiţiile de bază pentru existenţa unei economii de piaţă funcţionale, alături de libertatea de mişcare a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului, o reprezintă un mediu concurenţial nedistorsionat. Comercianţii trebuie să interacţioneze pe cât posibil în mod liber, fără influenţe negative din partea agenţilor puternici sau aflaţi în situaţii privilegiate, asociaţiilor de agenţi economici sau a statului. Într-o economie de piaţă funcţională, respectarea normelor privind concurenţa asigură progresul economic, apărarea interesului consumatorilor şi competitivitatea produselor şi serviciilor în cadrul economiei respective dar şi faţă de produsele de pe alte pieţe. Firma îsi organizează şi desfăşoară activitatea sa sub impactul condiţiilor concrete ale mediului sau ambiant. Mediul ambiant reprezintă un ansamblu de factori eterogeni de natura economică, socială, politică, ştiintifico-tehnică, juridică, geografică şi demografică ce acţionează pe plan naţional şi internaţional asupra întreprinderii, influenţând relaţiile de piaţa. Întreprinderea este parte integrantă a mediului ambiant, este o componentă economică a acestuia. În condiţiile actuale mediul ambiant se caracterizează printr-un dinamism accentuat, printr-o creştere spectaculoasă a frecvenţei schimbărilor. Componentele mediului ambiant al întreprinderii sunt: micromediul; mezomediul şi macromediul. Micromediul întreprinderii cuprinde ansamblul componentelor cu care aceasta intră în relaţii directe. Acestea sunt: prestatorii de servicii reprezentaţi de firme sau persoane particulare care oferă furnizorii forţei de muncă sunt unităţile de învatământ şi persoanele ce caută clienţi care sunt consumatori, întreprinderi comerciale pentru care produsele le concurenţii sunt firme particulare care-ţi dispută aceeaţi categorie de clienţi. o gamă largă de servicii utile pentru realizarea obiectivelor firmei; un loc de muncă; sunt oferite spre consum; Mezomediul este o noţiune intermediară care devine tot mai necesară în explicarea evoluţiei macroeconomice a întreprinderii. Mezomediul trebuie să intereseze în mod deosebit sistemul de conducere al întreprinderii pentru că permite abordarea relaţiilor acesteia cu mediul său în termeni mult mai apropiaţi de lumea afacerilor. Întreprinderea face parte din sistemele mezoeconomice: o anumită industrie; o zonă geografică sau administrativă şi un grup de întreprinderi.
Pagina 5 din 53

explozia producţiei noi. forţele politice şi raporturile dintre ele. Analiza unor astfel de caracteristici şi surprinderea tendinţei lor reprezintă punctul de pornire în evaluarea dimensiunii cererii potenţiale. nivelul veniturilor baneşti.mediul instituţional cuprinde ansamblul reglementărilor de natura juridică ce vizează direct sau indirect activitatea de piaţa a întreprinderii. Pagina 6 din 53 . în sensul că influenţează toate întreprinderile care aparţin aceluiaşi sistem.mediul cultural – reprezentat de ansamblul elementelor ce privesc sistemele de valori.mediul demografic – numarul populaţiei. Aceste sisteme sunt în masură să influenţeze acţiunile.C. credinţe şi norme ce guvernează statutul oamenilor în societate. COSMETICS ORIFLAME ROMÂNIA S. repartizarea teritorială şi medii a populaţiei. . Întreprinderea se implică în dinamica mediului tehnologic. mişcarea preţurilor la nivelul concurenţei. se află şi sub influenţa altor factori de mediu. Ansamblul elementelor care compun viaţa economică a spaţiului în care acţionează întreprinderea determină mediul economic al acesteia. . perfecţionarea producţiei tradiţionale.mediul politic reflectă structurile societăţii.ro ! Arhiva online cu diplome. rata natalităţii. reglementari privind delimitarea tehnologiilor poluante. obiceiuri. mărimea cererii de mărfuri. tradiţii. . gradul de implicare a statului în economie. deciziile şi rezultatele unei întreprinderi. clasele sociale şi rolul lor in societate. ca şi a celorlalti agenţi din cadrul micromediului întreprinderii. . ca beneficiar în principal prin intermediul pieţei. gradul de stabilitate al climatului politic intern. se constată că micromediul firmei este alcătuit din: .mediul economic.tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori. influenţa exercitată la acest nivel poate fi atât directă cat şi indirectă. inovaţii. . a pieţei întreprinderii. internaţional. Componentele macromediului sunt: .mediul tehnologic. Activitatea oricarei întreprinderi. Acesta determină volumul şi structura ofertei de marfuri.mediul natural – condiţiile naturale ce determină modul de localizare şi de distribuire în spaţiu a activităţii umane.R. Având în vedere firma S.. dar are un caracter general. zonal. Este una din cele mai dinamice componente ale macromediului întreprinderii şi dobândeşte o exprimare concretă prin invenţii.Vizitati www. numarul de familii şi dimensiunea medie a unei familii. mărimea şi orientarea fondurilor destinate cercetării. . care acţionează pe o arie mai largă. structura pe sexe şi grupe de vârstă.L.firmele care prestează diverse servicii şi astfel se pot realiza obiectivele firmei.

dimensiunea cererii potenţiale. cultural. interesele şi aspiraţiile producatorilor în calitate de ofertanţi. Dacă se ia în calcul vânzarea directă principalii competitori sunt Avon.volumul şi structura ofertei de mărfuri care este foarte diversificată. iar producătorii autohtoni cu care firma concurează sunt: Farmec Cluj. pe piaţa românească existând prevederi ce vin în contradicţie cu tariful vamal european. consultanţii şi Directorii Oriflame.clienţii firmei sunt: cumpărătorii direcţi.exprimarea prin invenţii. inovaţii.ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar. văr. Elmi Prodfarm. fin. economic. Beauty Shop Sephora. Gerovital Cosmetics.evoluţia pieţei va fi influenţată în special şi de modificările legislative ce vor fi operate odată cu aderarea în structurile europene atrăgand o serie de schimbări în legislaţia fiscală. politic. Macromediul prin componentele sale mediile demografic. . Concurenţa constă dintr-o multitudine de forme de comportament ce se manifestă în cadrul relaţiilor dintre furnizori pentru captarea interesului unei clientele cât mai numeroase. unchi. . soţie. ce se confruntă cu o multitudine de obiective ce ţin de strategia întreprinderi. instituţional şi natural sunt variabile necontrolabile şi acestea determină: . naş.furnizorii forţei de muncă sunt angajaţii firmei pentru că toate recurtările se fac pe baza de recomandare din partea acestora ceea ce face din Oriflame un angajator unic în Romania. Oriflame şi Amway. Mediul concurenţial şi necesitatea unei analize strategice În condiţiile actuale întreprinderea nu se reduce la un organism simplu care urmareşte maximizarea profitului. ci este un organism complex. aici lucrând soţ.Vizitati www. folosirea unor tehnologii nepoluante în conformitate cu normele UE. tehnologic. a pieţei întreprinderii care conform previziunilor specialiştilor privind vânzările directe sunt optimiste. trendul ascendent înregistrat pe piaţa românească fiind în concordanţa cu evoluţiile pe plan extern. Pagina 7 din 53 . existenţa în mediul economic a unor reglementari juridice şi a unei stari psihologice şi sociale care impun sau favorizează anumite acţiuni sau comportamente din partea agentului economic. . cursuri si referate postate de utilizatori. . dar şi Beiersdorf. libertatea de a acţiona. perfecţionarea producţiei vechi. prin produse noi. .concurenţii sunt firme particulare care-şi dispută aceeaşi categorie de clienţi. Ina Center Privilege care deţin şi magazine de distribuţie. . L’Oreal care importă produse. Pentru a defini aceste forme de manifestare a concurenţei se pot avea în vedere următoarele aspecte: interesele ţi aspiraţiile clientelei.

a cauzelor care le generează şi a conceperii unor recomandări pentru perfecţionare şi dezvoltare” [Eugen Burduş. Ca metodă managerială. cu funcţia de control-evaluare a acestora. Mijloacele şi instrumentele utilizate în relaţiile de concurenţă se pot delimita în jurul produsului. cursuri si referate postate de utilizatori. costuri şi calitatea produselor.Vizitati www. Analiza diagnostic Prin definirea şi caracterizarea diagnosticării se constată că elementele definitorii ale analizei diagnostic sunt: identificarea cauzală a principalelor puncte forte şi slabe şi formularea unor recomăndări de amplificare a potenţialului de viabilitate al firmei. tehnică. pe baza constituirii unei echipe multidisciplinare. Diagnosticarea asigură investigarea firmei şi a componentelor sale procesuale şi structurale cu ajutorul unui instrumentar specific în vederea depistării cauzale a principalelor puncte forte şi slabe şi.ro ! Arhiva online cu diplome. „O investigare largă a principalelor aspecte ale activităţii organizaţiei. Competitivitatea unui agent economic este determinată în principal de trei mari caracteristici şi anume: serviciile pe care le oferă. cu evidenţierea cauzelor care le generează. sociologică. formularea de recomandări de amplificare a potenţialului de viabilitate al acesteia. În principal. se compară rezultatele obţinute cu obiectivele previzionate pentru aceeaşi perioadă sau cu rezultatele înregistrate în anul (anii) precedenţ(i). juridică şi managerială. pe această bază. marcat de faptul că diagnosticarea este asociată cu faza postoperativă a derularii proceselor de management. În condiţiile economiei de piaţă concurenţa apare ca o necesitate obiectivă.tocilar. cu scopul identificării atuurilor şi disfuncţionalităţilor. promovării şi distribuţiei. al cărei conţinut principal constă în identificarea punctelor forte şi. „Diagnosticarea poate fi definită ca acea metodă folosită de manageri.Concurenţa este indirect manifestată între întreprinderi pentru că se adresează aceloraşi nevoi sau nevoi diferite prin oferta unei game variate de produse. Pagina 8 din 53 . Armenia Androniceanu]. care face parte din regulile de joc ale pieţei. de manageri şi executanţi. preţului. diagnosticarea prezintă următoarele caracteristici: caracterul post-operativ. finalizată în recomandari cu caracter corectiv sau de dezvoltare” [Ovidiu Nicolescu]. slabe ale domeniului analizat. respectiv. de natură economică.

anticipativ. Pagina 9 din 53 . multidisciplinaritatea diagnosticării. socio-umane. factori a căror existenţă este susceptibilă de a-i influenţa comportamentul şi performanţele sale. Acest model pune bază pe evaluarea intensităţii concurenţei. generat de elemente aflate în imediata vecinătate a organizaţiei şi caracterizat prin posibilităţi sporite de influenţare a acesteia. concurenţa produselor de substituţie. mai îndepartat şi cu posibilităţi mai reduse de influenţa asupra întreprinderii. diagnosticul combină echilibrat analiza raţională (care împarte problema analizată în parţile sale componente. Fiind orientat către oferirea şi punerea în opera a unor soluţii. armonios şi care reprezintă soluţia problemei). asigurat de recomandările cu care se încheie un studiu de diagnosticare. – abordate de acestea. Tipul concurenţei şi mai ales intensitatea acesteia sunt strâns dependente de existenţa unui raport de forţe între cei doi parteneri. economişti etc. Diagnosticul posedă o dimensiune strategică: este însoţit. prin intermediul căreia se preconizează o amlificare a potenţialului de viabilitate economică şi managerială. Raportul de forţa caracterizează atuurile de care dispune pe piaţa un partener în raport cu celălalt. descriind. cât şi de aspectele multiple – economice. semnificaţia acestora) cu intuiţia (ce reintegrează imaginativ diferitele componente într-un model nou. argumentată atât de complexitatea domeniului investigat. şi anume: un mediu concurenţial nu poate fi apreciat ca favorabil decat daca concurenţa dintre membrii săi nu este prea puternică. Deoarece impactul poate fi direct (acţiunile concurenţei) sau indirect (schimbări generale în climatul de afaceri). manageriale. Model lui Porter plecă de la o premisa esenţială. data de faptul că realizarea unui studiu de diagnosticare este „produsul” unei echipe multidisciplinare de specialişti (ingineri. a structurilor şi a culturii sale.) din cadrul firmei sau din afara acesteia. respectiv contextul general (macromediul). fiind cea mai eficientă modalitate de fundamentare a deciziilor manageriale în cadrul unei întreprinderi. situaţie ce permite conturarea de „soluţii” (recomandări) ce iau în considerare asemenea cazuri. Modelul lui Porter identifică cinci categorii de concurenţi esenţiali şi anume: concurenţii direcţi. afectand-o într-un fel sau altul.tocilar. totodată. tehnice şi tehnologice etc. cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www. abordarea cazuală a punctelor forte şi slabe. Prin mediul extern al întreprinderii se înţelege ansamblul factorilor externi acesteia. concurenţi potenţiali.ro ! Arhiva online cu diplome. complexitatea deosebită a diagnosticarii şi a studiilor de diagnosticare. caracterul previzional. concurenţa furnizorilor şi concurenţa clienţilor. adesea. de o modificare a priorităţilor întreprinderii. analiza mediului extern trebuie realizată în doua contexte diferite: contextul concurenţial (mezomediul).

fiind concretizate în evenimente nefavorabile ce pot provoca pagube şi prejudicii. Bugetul este caracterizat prin : Obiective – pe care firma mamă le precizează şi v-a stabilii când şi cât să se realizeze. Pagina 10 din 53 . Prin alaturarea celor doua elemente se poate determina gradul de atractivitate a unei anumite activităţi. Capitolul 3. efectul de învăţare. în timp ce situaţia cea mai nefavorabilă este aceea în care oportunităţile sunt puţine.subsistemele decizional.tocilar. Principalele variabile care sunt determinate pentru cele cinci forţe concurenţiale se estimează că sunt: principiul economiei de scară. unde se pune mare accent pe buget. Ideal este să existe oportunităţi majore şi ameninţări reduse. informaţional şi organizatoric. Ameninţările sunt factori negativi care pot afecta activităţile firmei. Resursele pentru a se stabilii cu cât şi cu ce se vor realiza obiectivele. barierele de intrare-ieşire şi scopurile şi cultura managerială a concurenţilor.. pentru ca acestea să nu depăşească sumele alocate. metode şi tehnici de management. costul schimbării. efectul de experienţă. ocazii sau situaţii favorabile care pot crea avantaje semnificative pentru firmă. Perioada – specificându-se astfel când începe şi când se termină. Mediul extern este caracterizat din perspectiva oportunităţilor şi ameninţărilor. În exercitarea proceselor de management se utilizează o serie de sisteme. Diagnosticarea internă Analiza sistemului de management Subsistemul metodolocico-managerial Subsistemul metodologic este alcătuit din instrumentarul managerial şi elementele de concepere. funcţionare şi perfecţionare a celorlalte componente manageriale .ro ! Arhiva online cu diplome. structura costului de producţie.Vizitati www. gradul de concentrare şi de echilibru al concurenţilor. Pentru o mai bună exemplificare se va lua pe rând cele cinci categorii de concurenţi şi pentru fiecare se v-a identifica punctele tari şi punctele slabe.C. şi urmărirea în de aproape a cheltuielilor. pe realizarea cât mai corectă şi mai exactă a lui. Director General al firmei S. dupa cum urmează: sisteme de management: managementul prin bugete. în schimb ameninţările sunt numeroase. Cosmetics Romania. Responsabilităţi – în acest caz persoana care răspunde de realizarea obiectivelor este Tatoiu Monica. cursuri si referate postate de utilizatori. Oportunităţile sunt şansele oferite de mediu firmei.

. sunt: • diagnosticarea . a cauzelor care le generează şi emiterea unor recomandări pentru o eventuală perfecţionare şi dezvoltare. se utilizează la aproape toate nivelele ierarhice. tehnică.R..tocilar. astfel: a) Din punct de vedere cantitativ. în care sunt investigate aspecte ale activităţii organizaţiei de natura economică. metode şi tehnici de management la care se apelează cotidian este relativ mare. COSMETICS ORIFLAME ROMÂNIA S.C. Cele mai frecvente metode utilizate în practica managerială la S. informaţionale şi de armonizare. Metode şi tehnici de management: diagnosticarea. analiza vânzărilor de produse a distribuitorilor şi analiza de vânzari pe categorii de produse. Cele mai des întalnite tipuri de şedinţa sunt cele eterogene. cu scopul identificării atuurilor şi disfuncţionalităţilor. fiecare din ele Pagina 11 din 53 . COSMETICS ORIFLAME ROMÂNIA S. utilizată pentru rezolvarea unor probleme de către subordonaţi. • delegarea. regăsită sub forma unor analize periodice. În urma analizei subsistemului metodologic de la S. se constată că nivelul unor componente structurale ale acesteia. numarul de sisteme. cursuri si referate postate de utilizatori.C. sociologică şi managerială. începând cu managementul de nivel superior şi mediu şi conform acesteia se transmite pentru o scurtă perioadă de timp realizarea unei sarcini însoţită de competenţa şi responsabilitatea aferentă. fie integral fie parţial.Vizitati www.R. Analiza tipologiei instrumentarului managerial folosit şi a elementelor metodologice pe care se bazează utilizarea sa. realizarea şi urmărirea bugetului de venituri şi cheltuieli.L. delegarea. b) Nici una din metodele sau tehnicile utilizate nu respectă un scenariu metodologic recomandat de ştiinţa managementului.este o metodă utilizată ca o componentă a funcţiei de controlevaluare. se utilizează. prin intermediul căreia sunt exercitate funcţiile managementului care se concretizează în elaborarea. • managementul prin bugete. care este o metoda larg răpândită.L. structuat în etape şi faze. sub forma unui raport de gestiune ce însoţeşte bilanţul contabil. analiza cheltuielilor administrative. cu ajutorul cărora sunt exercitate procesele de management în condiţii normale.ro ! Arhiva online cu diplome. este metoda de comunicare pentru rezolvarea unor sarcini cu caracter informaţional sau decizional prin reunirea în scurt timp a unui grup care este coordonat de o persoană. Bugetul se realizeză diferit pentru fiecare din componentele organizaţiei. unele metode şi tehnici manageriale. şedinţa. iar firma Oriflame realizează analiza vânzărilor. relevă câteva aspecte. • şedinţa.

este departe de ceea ce ar trebui sa fie.C. se află în această funcţie din anul 1995 de când sa înfiinţat S. rigurosă. al societăţii. În concluzie.L.R. Cauzele care provoacă manifestarea situaţiei prezentate cuprind: • cauze cu caracter obiectiv.L. Cosmetics Oriflame în Romania care îşi exercită atribuţiile. iar managerii individuali. competenţe şi responsabilităţi care le permit să intervină decizional în funcţie de situaţia existentă. de manageri şi executanţi. ca o masură stabilită pentru evitarea Aprobarea unor măsuri ce trebuie luate pentru asigurarea echilibrului financiar creşterii salariale bruşte. putem aprecia că situaţia metodologică a managementului S. Pagina 12 din 53 Aprobarea creşterii graduale a salariilor. au precizate sarcini. aşadar nu beneficiază de o metodologie completă. generatore de eficienţă. lipsa unor strategii clare în domeniu. coordonează şi verifică desfăşurarea în bune condiţii a tuturor activităţilor din cadrul firmei.tocilar. În categoria acestora se înscriu: insuficienta utilizare a instrumentarului managerial evoluat. cu un conţinut specific. COSMETICS ORIFLAME ROMÂNIA S.C. respectiv elementul declanşator al unor schimbări de fond în managementul organizaţiei. concretizate în instabilitatea mediului ambiant.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. Cosmetics Oriflame Romania S. Utilizarea unui instrumentar modern de management este o condiţie esenţială pentru amplificarea functionalităţii şi creşterii competitivităţii Subsistemul decisional Directorul General. Tatoiu Monica. În continuare prezint o serie de decizii luate în cadrul S. • cauze de natura subiectivă. conduce. cursuri si referate postate de utilizatori. Ea este principala autoritate în cadrul companiei.R. Constatarea este rezultatul abordării comparative între ceea ce există şi ceea ce ar trebui să reprezinte un subsistem metodologic modern. exogene organizaţiei. multiplele presiuni la care sunt supuşi managerii precum şi criza economică. de natură contextuală. 2. ce depind de firma şi subsistemele sale..C. . situaţi pe diferite niveluri ierarhice. lipsa unei ordini de priorităţi în abordarea decizională şi acţională a celor mai importante probleme cu care se confruntă societatea. financiară şi managerială ce se manifestă în economie. competenţele şi responsabilitaţile conform legislaţiei româneşti în vigoare.: 1.

ro ! Arhiva online cu diplome. Numirea lui Popescu Georgiana în cadrul departamentului KAM. de personal în vederea realizării de 2 schimburi.Vizitati www. De ciz Pagina 13 din 53 Orizontul de timp şi influenţa asupra firmei Strat Tac Cure egică tică * * * * * ntă Periodicitatea adopt ării Unică Aleato Period are * * * * * * * * * * 100% ică Amploarea competenţelor decidenţilor Avizat Integra ă lă * * * * * * * * * * 100% 0% 0% 0% 0% Funcţiile managementului Funcţiuni ale firmei . 8. 5. 3.10% anual. În urma unei vizite de rutină în cadrul filialei din Cluj. cursuri si referate postate de utilizatori. 7. Ca urmare a desfinţării filialei din Cluj Directorul General propune angajarea Datorită preluarii de către Bucureşti a activităţii de la Cluj directorul General Adoptarea măsurilor necesare pentru creşterea vanzărilor cu 5 . Încadrarea tipologică a deciziilor: Tabel 2. Angajarea lui Adriana Popa ca economist – Marketing. zia Natura variabilelor implicate Certă Incer Risc tă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To tal D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 * * * * * * * * * * 50% 50% 0% * * * * 30% * * 70 % Încadrarea deciziilor pe baza funcţiilor managementului şi a fucţiunilor firmei: Tabel 3. 6. Deci crt. prime salariale în valoare de 120%. 10. Numirea lui Gabriela Stan în calitate de Director de Operaţiuni. 9. 4.tocilar. constatand deficienţe. În urma realizării planului de vânzări Directorul General propune acordarea de Directorul General hotărăşte desfinţarea acesteia. propune extinderea depozitului central prin adăugarea a cinci etaje. Nr.

ro ! Arhiva online cu diplome. cât şi absenţa deciziilor de coordonare. dar se află într-o disproporţie clară faţă de deciziile de personal. În ceea ce priveşte analiza pe funcţiuni ale organizaţiei. 50% sunt de antrenare se referă la procesul de management în ansamblul său. subsistemul decizional cuprinde atât deciziile microeconomice.tocilar. care sunt majoritare. 30% sunt de organizare. b) Din punct de vedere tipologic. ponderea redusă a deciziilor de previziune. ele referindu-se la majoritatea funcţiilor managementului şi la toate funcţiunile organizaţiei. la nivelul managementului de nivel superior se constată existenţa urmatoarelor ponderi a deciziilor: Pagina 14 din 53 . cu influenţe pozitive asupra activităţii desfăşurate. observăm ponderea mare a deciziilor de personal (60%). ca un aspect negativ. Dupa funcţiile managementului în care se încadrează. deciziile de cercetare-dezvoltare ocupă o pondere de 10%. D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1 0 To tal x x x x x x x x x x 20% 30% 0% 50% 10% 0% 0% x x x x x x x x x x 60% 0% 30 % Analizând subsistemul decizional ca o componentă a managementului organizaţiei. Analiza acestui subsistem . abordate în strânsă legatură cu celelalte componente manageriale scoate în evidenţă urmatoarele: a) Deciziile sunt destul de dense. care sunt de natură să contureze evoluţia viitoare a societăţii. 20% sunt decizii de previziune. cursuri si referate postate de utilizatori. De remarcat. Există şi o serie de decizii ce privesc societatea comercială în ansamblul său şi care deţin o pondere de 30 % din total.Vizitati www. ceea ce denotă o anumită orientare inovaţională a organizaţiei. Celelalte funcţiuni au o distribuţie relativ uniformă. Astfel. cât şi mecanismele de adoptare ale acestora.care va încerca să surprindă unele disfuncţionalităţi şi atuuri.

funcţie de tipul deciziei ce urmează a fi adoptată. parţial.tocilar. o serie de cerinţe de raţionalitate ce dau consistenţa şi funcţionalitate deciziilor adoptate: • fundamentarea ştiinţifică . tehnicile de fundamentare a deciziilor în condiţii de incertitudine: optimistă.cu variabile controlabile şi anticipare cât mai exactă a rezultatelor. . c) Din punct de vedere al calităţii deciziilor menţionăm faptul că nu se regăsesc. cu intervale ce nu depăşesc decât ocazional un an.ro ! Arhiva online cu diplome. dar cu influenţe directe asupra unor componente procesuale şi structurale de mare importanţa în economia organizaţiei. ce include: obiective fundamentale. deoarece deciziile prezentate sunt adoptate de cei care deţin atribuţiile. ceea ce evidenţiază insuficienta orientare previzională a activităţii managementului de nivel superior. multe dintre ele puţin controlabile.incerte (50%) – cu numeroase variabile. A doua dimensiune a fundamentării ştiinţifice o constituie apelarea la metode şi tehnici decizionale specifice.este un parametru calitativ respectat. competenţele şi responsabilităţile necesare.adoptate din iniţiativa decidentului şi pentru care nu este necesar avizul eşalonului ierarhic superior. specifice şi individuale. • dupa orizontul de timp şi implicaţiile asupra organizaţiei: -tactice (70%). cursuri si referate postate de utilizatori. cu grad corespunzator de prelucrare şi agregare în cantitatea solicitată de decident. minimizării regretelor). • integrarea deciziei în ansamblul deciziilor organizaţiei necesită stabilirea unui sau unor obiectiv(e) decizionale care să facă parte din sistemul categorial de obiective al organizaţiei. în sensul că valorifica informaţii transmise operativ. . • dupa frecvenţa adoptării: -aleatoare (100%). proporţionalităţii. se constată absenţa metodelor decizionale. Pagina 15 din 53 .deciziile analizate satisfac parţial un astfel de parametru calitativ. • dupa amploarea competenţelor decidenţilor: -integrale (100%) . optimalităţii. • dupa natura variabilelor implicate: -certe (50%) . arborele decizional. iar asupra modului de realizare a obiectivelor există anumite semne de întrebare. derivate.strategice (30%). neglijarea pregătirii evoluţiei pe termen lung a dezvoltării întreprinderii. pesimistă. • împuternicirea deciziei .Vizitati www. în special cu fundament matematic (Electre.

resursele. în care sa fie precizate obiectivele. complexe. prezentăm în continuare principalele situaţii informaţionale. Crt. ce vizează rezolvarea unor probleme majore. Serviciul financiar Tabel 4. fluxuri şi circuite informaţionale). Primul se referă la componentele primare ale acestuia (date. Nr. 1 2 Denumire document trimis Situaţie facturi neîncasate Situaţia cu privire la plaţi şi Destinatar Director financiar. este nefavorabilă. • formularea corespunzătoare deciziei (completitudinea deciziei) deţinerea de către decizia adoptată a unor parametri care să o facă clară. Situaţia este favorabilă. Chiar dacă organizaţia nu dispune de o strategie detaliată. • oportunitatea deciziei -cerinţa exprimată prin aceea că orice decizie trebuie adoptată şi aplicată într-un interval de timp considerat optim. comensurabilă. 1.Vizitati www. ceea ce face ca rezultatele “aşteptate” de decident să nu se înregistreze sau să se producă în afara intervalului dorit. În ceea ce priveşte primul aspect.. iar al doilea. mijloacele de tratare a informaţiilor. locul aplicării deciziei nu sunt precizate. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome. Vânzări Director financiar Periodicitate Lunar Zilnic Pagina 16 din 53 . iar la unele se întâlneşte şi termenul de realizare şi responsabilul cu aplicarea deciziei. operaţionalizarea acestor decizii nu se urmăresc întotdeauna cu acurateţe. deoarece aplicarea. de înţeles. precum şi aplicaţiile informatice utilizate la nivelul societăţii. Elementele deciziei sunt prezente doar parţial. la marea majoritate a acestora fiind precizate decidentul şi data adoptării. modalităţile de realizare. termenele etc. se poate afirma că decziile adoptate să contribuie la realizarea obiectivelor previzionate prin bugetul de venituri şi cheltuieli şi. Restul elementelor care dau completitudine deciziei precum: obiectivul deciziei. Subsistemul informaţional Subsistemul informaţional îl tratăm prin prisma a doua aspecte importante. la îndeplinirea misiunii organizaţiei. pentru că adoptarea majorităţii deciziilor au la baza raţiuni economice şi manageriale. vizează mecanismele de funcţionare ale acestei componente. implicit. informaţii. modalităţile de realizare.tocilar. atestă că deciziile adoptate se încadrează parţial în acest parametru.

numerar Situaţia facturilor furnizorilor Situaţia cheltuielilor cu salariile Jurnale conturi Declaraţii privind contribuţia salariaţilor şi societăţii la fondul 7 de sanatâte Declaraţii privind contribuţia salariaţilor şi societăţii la fondul 8 9 10 de şomaj Declaraţie privind impozitul de salarii Declaraţie privind fondul de solidaritate socială Decont TVA Tabel 5. Evidenţa contabilă. Tabel 6. 1 2 Denumire document primit Balanţa contabilă de verificare Situaţia facturilor care se încasează cash.ro ! Arhiva online cu diplome. Nr. Serviciul contabilitate Departamentul Financiar cuprinde personal calificat în evidenţa contabilă a firmei iar activitatea se desfăşoară în baza Legii 82/ 1991 republicată. Salariile. se ţin cu ajutorul programelor informatice care sunt foarte ample şi complexe permiţand operarea şi centralizarea simultană a datelor din contabilitatea financiară şi cea de gestiune. Crt. Furnizorii. încasari cu CEC–uri. Banca în Lei.tocilar. Progamul de contabilitate este structurat pe jurnale corespunzatoare diferitelor grupe de conturi sau activităţi: Banca în Devize. caculul salariilor etc. Casa. Denumire document primit Emitent Periodicitat Emitent Departamentul financiar Operatori calculator Periodicitate Lunar Zilnic Circa Financiară sector 1 Circa Financiară sector 1 Circa Financiară sector 1 Trimestrial Trimestrial Trimestrial Director financiar Director financiar Director financiar Casa Naţională de Asigurări de Sanătate Circa Financiară sector 1 Trimestrial Lunar Lunar Trimestrial Pagina 17 din 53 . cursuri si referate postate de utilizatori. Nr.Vizitati www. Clienţii. ordine de 3 4 5 6 plata.

1 2 3 4 5 Balanţa contabilă de verificare Fişe de cont Liste inventar Bilanţ Declaraţii pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar. Crt.KAM Departamentul financiar Departamentul financiar Periodicitate Zilnic Lunar Lunar Trimestrial Lunar Anual Anual Pagina 18 din 53 . în vederea unei comunicării cât mai eficiente cu organele superioare de la Bruxelles. Cosmetics Oriflame Romania S.Vizitati www. este foarte dezvoltat şi dispune de o reţea internet dar şi una intranet care permite accesarea de date despre companie.L. Departamentul Marketing Se ocupă cu publicitatea şi promovarea produselor firmei. Crt.ro ! Arhiva online cu diplome. Nr.C. clasează şi pastrează la arhiva documentele contabile Departamentul operaţiuni Cuprinde personalul care are rol de a informa şi de a prelua comenzile clienţilor firmei. dar şi tot ce este necesar pentru buna desfaşurare a activităţii în cadrul companiei. 1 2 3 4 5 6 7 Denumire document primit NIR Jurnale Note contabile Liste inventar Centralizator marfa facturată Evidenţierea mijloacelor fixe Organizează. Departamentul financiar Departamentul financiar Director operaţiuni Departamentul financiar Primaria Capitalei e Lunar Lunar Trimestrial Zilnic Anual Tabel 7.R. Mijloace de tratare a informaţiilor Subsistemul informaţional la nivelul S. Emitent Departamentul financiar Departamentul financiar Departamentul financiar Director operaţiuni Vânzări.

de analiză. Subsistemul informaţional reprezintă o componentă majoră a managementului întreprinderii. dar în cadrul organizaţiei acest lucru nu este încă valorificat la nivelul potenţialului său. cât şi la nivel de document. se poate datora faptului că cei ce lucrează pe PC-uri sunt oameni simpli. Se poate preciza ca reglementarea lor internă. Nu toate informaţiile cuprinse în acestea sunt valorificate în procese decizionale şi acţionale adecvate.Vizitati www. atât cantitativ cât şi calitativ.tocilar. În cadrul firmei unele sunt conturate pe compartimente funcţionale şi operaţionale. fundamentarea deciziilor şi. Cum acesta nu există în forma şi cerinţele solicitate. Privit din punctual de vedere al deficienţelor care pot sa apară în interiorul firmei acesta poate fi analizat pornind de la distorsiune pană la redundanţa. este reflectată de fluxurile şi circuitele informaţionale. Analiza acestuia se axează pe aspectele metodologice. Redundanţa poate să apară în acest caz doar în lipsa unor corelari exacte între compartimentele firmei. se regaseşte parţial în anumite documente organizatorice. cursuri si referate postate de utilizatori. accesarea unor informaţii se face mai greu. c) Procedurile informaţionale Pagina 19 din 53 . b) Fluxurile şi circuitele informaţionale Informaţiile ce se gasesc în diverse documente sau situaţii informaţionale. situaţie ce prezintă o mulţime de documente informaţionale. dar şi activitatea informaţională a fiecarui compartiment în parte trebuie sa fie reflectată de regulamentul de organizare şi funcţionare. iar prin analiza acestuia se asigură. unde se prezintă “dosarul sistemului informaţional” şi cuprinde: 1) Analiza componentelor sistemului informaţional a) Informaţile vehiculate în sistem Gama de informaţii care circulă în prezent prin fluxurile şi circuitele informaţionale este foarte variată. În acest fel.Unele documente au fost proiectate (tipizate) pentru a fi exploatate informatic. Este principalul furnizor de informaţii. Distorsiunea . pe de altă parte fundamentarea acţiunilor necesare pentru aplicarea acestora. Sistemul informaţional folosit în cadrul firmei este un sistem intern de gestiune dezvoltare care aparţine unei firme de software din Praga. de la emitaţori la beneficiari. pe de o parte. este normal ca nici referiri la fluxurile şi circuitele informaţionale să nu se facă suficient. Legăturile informaţionale dintre compartimente.ro ! Arhiva online cu diplome. fără de care nu pot exista şi funcţiona celelalte subsisteme. iar unele din ele nu sunt valorificate corespunzator. iar greşelile ce pot intervenii nu pot fi întodeauna evitate sau anticipate.

Scoate în evidenţa anumite disfuncţionalităţi. La nivel de compartimente nu sunt delimitate suficient atribuţiile.ro ! Arhiva online cu diplome. sunt precizate în situaţiile informaţionale sub forma unor algoritmi de calcul. d) Mijloace de tratare a informaţiilor Sunt atât manuale cât şi automatizate. Remărcam faptul că se întâlneşte o confuzie la nivelul fişei de post între sarcini şi atribuţii. Funcţiunea financiar – contabilă este ca în orice altă companie dezvoltată şi reuneşte activităţile de bază: financiară şi contabilă. La S. Un regulament de organizare şi funcţionare necorespunzator şi absenţa anumitor documente scrise cu referire la sistemul informaţional fac dificilă existenta unor proceduri de culegere. motivare. în timp ce posturile dispun. Cosmetics Oriflame Romania din punct de vedere procesual se reunesc următoarele domenii principale: comercial. cursuri si referate postate de utilizatori. birou. transmitere şi prelucrare a informaţiilor la care să se alinieze toate componenţele structurale: compartimente şi posturi în principal. acestea nu sunt precizate explicit.tocilar. situaţie ce permite orientarea spre informatizarea mai bună a proceselor de management şi execuţie.Vizitati www. în linii generale. Compartimentul comercial reuneşte în pricipal activitatea de aprovizionare şi cea de vânzare. promovare şi protecţia personalului. Subsistemul organizatoric Subsistemul organizatoric ca una din componentele sistemului de management se regaseşte sub formele: procesuală şi structurală. e) Analiza prin prisma unor principii de concepere şi funcţionare a subsistemului infomaţional. Ponderea aplicaţiilor informatice sunt destul de ridicate avand în vedere reţeaua de calculatoare prin intermediul căreia sunt preluate şi prelucrate comenzile. nu sunt definite specific ci sunt precizate la nivel general de compartiment. De regulă. dar şi cea de marketing. dar şi atuuri ale actualului subsistem informaţional. financiar-contabil şi personal. În ceea ce priveşte competenţele şi responsabilităţile pentru titularii de post. înregistrare. de sarcinile ce trebuie realizate de titular.C. În cadrul funcţiunii de personal se întalnesc activităţile de planificare. competenţele şi responsabilităţile. Informaţiile referitoare la subsistemul organizatoric şi. formare. În acest mod ocupantul unui post nu poate sa cunoască toate elementele ce-i compun postul. în principal. Pagina 20 din 53 .

unde sunt inserate sarcinile. pentru aceasta au fost conturate metodologii de analiză şi perfecţionare care nu au fost utilizate la S.5 directorul de operaţiuni .R. • ponderea ierarhică a managerilor de nivel superior este: directorul general . Un domeniu extrem de delicat al preocupărilor manageriale îl reprezintă modernizarea/reproiectarea sistemului de management şi a componentelor sale.3 directorul financiar . De remarcat conştientizarea de către managementul organizaţiei a necesităţii de actualizare permanentă a fişelor de post. specifică unei structuri organizatorice de tip ierarhic funcţional (Anexa 1). compartimentele. la organizarea procesuală. “încadrarea cu personal” fiind prezentată în Anexa 3. competenţele şi responsabilitaţile posturilor.Vizitati www. Asemenea informaţii sunt evidenţiate atât de unele documente organizatorice (regulamentul de organizare şi funcţionare.ro ! Arhiva online cu diplome. sarcinile unor posturi de management de nivel superior. Organizarea structurală necesită evidenţierea: componenţelor structural organizatorice şi a gradului de înzestrare cu personal. mediu.tocilar. se pot remarcă urmatoarele: • organigrama este una piramidală. • un alt element al structurii organizatorice îl constituie dimensiunea umană a componentelor acesteia. nu a fost transpus şi în practică. pentru îmbunatăţirea parametrilor Pagina 21 din 53 . inferior). cursuri si referate postate de utilizatori.L. Pe baza acestora.1 directorul adminstrativ vânzări – 1 • fişele de post (Anexa 3) sunt întocmite dupa modelul clasic. • numărul de niveluri ierarhice este 4.C. lucru care.3 directorul marketing . se regasesc în: Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (atribuţiile compartimentelor funcţionale şi operaţionale. cât şi din încadrarea cu personal a structurii organizatorice. În ceea ce priveşte structura organizatorică în cadrul firmei se regăsesc posturile.competenţe -responsabilităţi). din păcate. fără respectarea triunghiului de aur al organizării (corespondenţa dintre sarcini . normal. având în vedere caracteristicile organizaţiei. fişele posturilor. ponderea şi nivelul ierarhic. funcţiile. organigrama şi fişele de post). a structurii organizatorice. pe total şi categorii. COSMETICS ORIFLAME ROMÂNIA S.

ro ! Arhiva online cu diplome. care are repere importante. este departe de ceea ce ar trebui sa fie. deşi. Analiza subsistemului organizatoric se realizează după o metodologie specifică. informaţional şi organizatoric. În categoria acestora se înscriu: tendinţa de “pasare” pe verticală sistemului de management a rezolvarii unei probleme.C. atribuţii şi sarcini care sunt. cât şi calitatea celorlalte componente manageriale. COSMETICS ORIFLAME ROMÂNIA S. multiplele presiuni la care sunt supuşi managerii precum şi criza economică. exogene organizaţiei. organizarii procesuale i se acordă o atenţie secundară. Este vorba de funcţiuni. • cauze de natura subiectivă. ar trebui să contribuie la realizarea lor. acestea sunt solicitate în realizarea obiectivelor specifice şi individuale). În concluzie. Utilizarea unui instrumentar modern de management este o condiţie esenţială pentru amplificarea funcţionalităţii şi creşterii competitivităţii. ambiguu (este cazul atributiilor şi sarcinilor. Organizarea procesuală În ceea ce priveşte organizarea procesuală. insuficienta utilizare a instrumentarului managerial evoluat. ce depind de firma şi subsistemele sale. constructivi şi funcţionali ai subsistemelor metodologic. cu prioritate. cursuri si referate postate de utilizatori. Cauzele care provoacă manifestarea situaţiei prezentate cuprind: • cauze cu caracter obiectiv. financiară şi managerială ce se manifestă în economie. activităţi. Constatarea este rezultatul abordării comparative între ceea ce există şi ceea ce ar trebui să reprezinte un subsistem metodologic modern. de manageri şi executanţi.L. lipsa unei ordini de priorităţi în abordarea decizională şi actională a celor mai importante probleme cu care se confruntă societatea.R. respectiv elementul declanşator al unor schimbări de fond în managementul organizaţiei. de calitatea sa depinde atât calitatea organizarii structurale. Pagina 22 din 53 . cerinţele managementuui ştiinţific şi tendinţtele manifestate în organizarea procesuală şi organizarea structurală a întreprinderii. decizional. definite confuz. în anumite cazuri. putem aprecia că situaţia metodologică a managementului S. de natură contextuală. lipsa unor strategii clare în domeniu. • Insuficienta delimitare şi dimensionare a componentelor procesuale care. concretizate în instabilitatea mediului ambiant.Vizitati www.tocilar. semnalăm: • În contextul sistemului organizatoric.

• Deşi au fost depuse eforturi. Voi prezenta. sintetizat.L.. Analiza conceperii şi funcţionarii unor componente primare ale structurii organizatorice. Nr.Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome. prin prisma principiilor de structurare organizatorică raţională: Tabel 8. structurată pe urmatoarele: Analiza prin prisma posibilităţilor de realizare a obiectivelor fundamentale şi derivate. conţinutul analizei sistemului organizatoric al societăţii S.C. Analiza unor documente de formalizare a structurii organizatorice. Analiza prin prisma principiilor de concepere şi funcţionare a structurii organizatorice. orientarea lor spre amplificarea performanţelor economice şi manageriale ale societatii comerciale. cursuri si referate postate de utilizatori. Organizarea structurală Analiza acestei componente manageriale o facem dupa o metodologie specifică. nu se poate afirma că managementul organizaţiei are foarte bine conturate cele doua tendinţe majore ce marchează mecanismele de funcţionare a organizaţiei. COSMETICS ORIFLAME ROMÂNIA S. Analiza prin prisma unor principii de concepere şi funcţionare a structurii organizatorice.tocilar. În derularea metodologiei ne bazam pe materialul informaţional pus la dispoziţie de conducerea firmei şi pe discutiile purtate cu diverşi manageri şi executanţi din structura organizatorică a firmei.R. procesele sale de muncă: obţinerea de valoare pentru acţionari (prezenţi şi potenţiali) şi obţinerea de valoare pentru client. Optimizarea acestor tendinţe reclamă optimizarea proceselor de munca. Crt Principiul Cerinţele principiului Deficienţe datorate nerespectarii principiului Mod de manifestare Localizare în structura Pagina 23 din 53 . Analiza încadrarii cu personal.

1. La unele niveluri este de dorit o dotare cu personal cu o calificare superioară.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome. Structura organizatorică de ansamblu a firmei. organizatorică Structura organizatorică în ansamblul firmei. Conceperea şi funcţionarea structurii organizatorice trebuie orientate spre realizarea obiectivelor fundamentale şi derivate ale firmei. 2. Existenţa unor interdependenţe între posturi şi funcţii Compartimente funcţionale şi operaţionale. documentele de prezentare a structurii organizatorice care nu satisfac. de caracteristici profesionale şi manageriale ale ocupanţilor acestora. 5. 4. Principiul concordanţei dintre natura postului şi caracteristicile titularului de post.Vizitati www. cerinţele managementului ştiinţific. Structura organizatorică firmei. niveluri ierarhice. cursuri si referate postate de utilizatori. Necesitatea proiectarii unui numar cât mai redus de niveluri ierarhice care să asigure supleţe structurii organizatorice. din punct de vedere al acurateţii continuţului. condiţiile necesare pentru realizarea obiectivelor fundamentale şi derivate. fişe de post. Principiul supremaţiei obiectivelor. normal pentru de ansamblu a 3. Formalizarea structurii organizatorice în documente specifice: ROF. Actuala structură organizatorică dispune de un numar de 4 o structură ierarhic-functională aferentă unei întreprinderi de dimensiuni mijlocii. Principiul apropierii conducerii de execuţie. ROF cuprinde în general. Există în cadrul structurii socioprofesionale a personalului o acoperire insuficientă cu economişti şi ingineri. a cerinţelor posturilor de management şi execuţie cu o serie de particularităţi. Actuala structură organizatorică asigură. în cea mai mare parte. Principiul definirii armonizate a Fişele de post nu redau fidel sarcinile. competenţele. organigrama. responsabilităţile şi obiectivele Pagina 24 din 53 . Corelarea conţinutului. Principiul reprezentării structurii organizatorice. care ar îmbunatăţi capacităţile manageriale ale cooperativei.

Compararea eforturilor reclamate de funcţionarea structurii cu efectele generate de aceasta şi obţinerea de eficienţa. care să reflecte situaţia din cadrul societăţii cât şi să se constituie într-un adevarat ghid pentru decizii şi acţiune a componenţilor organizaţiei de pe diferitele niveluri ierarhice. organizatorice ale firmei. Alegerea celei mai structură organizatorică din mai multe variante posibile. Principiul eficienţei structurii organizatorice.ro ! Arhiva online cu diplome. cel putin la nivel de componente primare. De regulă. individuale. aceste aspecte au fost luate. competenţele şi resposabilităţile ce le revin) .tocilar. bune variante de 7. De regulă. (acestea ca elemente de generalizare a posturilor în ceea ce priveşte sarcinile. Pagina 25 din 53 . Regulamentul de organizare şi funcţionare nu oferă toate elementele necesare unui ROF modern.Vizitati www. Structura organizatorică de ansamblu a 8. Aşa cum s-a precizat. organigrama şi fişele de post. este asigurată continuitatea managementului la toate eşaloanele Structura de management. Existenţa unui înlocuitor al managerului în lipsa acestuia. organizaţia dispune în prezent de câteva documente formale de prezentare a structurii organizatorice: ROF. acestea există. prezintă numeroase deficienţe. Principiul permanenţei conducerii. din punct de vedere al conţinutului. Principiul Principiu respectat în situaţiile anterioare când s-a pus problema aprobarii structurii organizatorice: au existat mai multe variante. 6. Nu se comensurează eficienţa structurii organizatorice prin prisma unor indicatori specifici. posturilor şi funcţiilor. din punct de vedere fizic. Analiza principalelor documente de formalizare a structurii organizatorice. firmei. luate în considerare în contextul mai larg al eficienţei economice. aceste aspecte au fost De regulă. cursuri si referate postate de utilizatori. Dacă. variantei optime.

ambiguitate şi implicit greutăţi în soluţionarea decizională şi operaţională a problemelor cu care se confruntă organizaţia. • lipsa obiectivelor individuale dimensionate la nivel de post. însă. ceea ce generează adesea confuzie.L. calităţilor. cu mai mare rigurozitate în cazul celor de management şi. numărul acestora este normal. Fişele de post sunt întocmite dupa modelul clasic.R. responsabilităţilor şi competenţelor. Iar faptul ca obiectivele individuale la nivel de post nu sunt specificate. din pacate. a fi definite în vreun document organizatoric. Posturile de management şi de execuţie sunt definite. pentru actuala formulă organizatorică.C. chiar şi în aces caz. Nivelurile ierarhice sunt stabilite în funcţie de structura organizatorică a societăţii şi a specificului activităţii. Pagina 26 din 53 . compartimente şi relaţii organizatorice.Vizitati www. funcţii. Analiza conceperii şi funcţionarii principalelor componente primare ale structurii organizatorice Ca în orice structură organizatorică. COSMETICS ORIFLAME ROMÂNIA S.L. făra respectarea triunghiului de aur al organizării (corespondenţa dintre sarcini competenţe responsabilităţi). fără. ponderi ierarhice. Ea este concepută şi realizată plecându-se de la tipul de structură organizatorică ierarhic-funcţională ce caracterizează S. toate componentele primare: posturi. • lipsa unor aspecte referitoare la competenţa profesională şi managerială. niveluri ierarhice. practic. ponderi ierarhice. compartimente şi relaţii organizatorice. şi cuprinde. şi la S. COSMETICS ORIFLAME ROMÂNIA S. funcţii. • insuficienta definire a postului prin prisma locului său în structura organizatorică.R. aptitudinilor pe care trebuie să le posede ocupantul postului. Organigrama corespunde numai parţial exigenţelor metodologice şi de conţinut impuse de managementul ştiintific.ro ! Arhiva online cu diplome. Din punct de vedere organizatoric prezintă unele lacune legate de: • insuficienta delimitare a sarcinilor. Managementul organizaţiei conştientizează necesitatea actualizării permanente a fişelor de post.. Consideram că. niveluri ierarhice. se regăsesc cele şase componente primare – posturi.tocilar. lucru care.. nu a fost transpus şi în practică. nu s-a reuşit o definire completă a responsabilităţilor şi competenţelor care însoţesc sarcinile în realizarea obiectivelor individuale. poate genera ambiguităţi. cursuri si referate postate de utilizatori.C. respectiv a cunoştinţelor. Funcţiile – ca element de generalizare a posturilor – sunt prevăzute în statul de funcţii. atenuand capacitatea operaţională a firmei. confuzii.

6 26891954. cursuri si referate postate de utilizatori. disponibilităţilor.3 2006 25632967 11764380 217. de tip ierarhic. Indicator \ Active circulante Datorii Total Stocuri Perioada 2004 22817437.Stocuri)/Datorii totale] x 100 Tabel 10.6 26891954.1 Analiza patrimoniului Evoluţia stocurilor.ro ! Arhiva online cu diplome. Ponderile ierarhice. Analiza diagnostic a situatiei economico-financiare 3. care atestă numarul de persoane subordonate nemijlocit managerilor.3 25416429.2.9 Perioada Active circulante Datorii Total Rata lichidităţii patrimoniale În toată perioada analizată valorile s-au situat foarte aproape de 100% şi doar în ultimul an se observă că valoarea indicatorului a depăşit limita de 100%.5 84.2. ceea ce demonstrează capacitatea organizaţiei de a-şi onora datoriile. au dimensiuni variabile. • Rata lichidităţii curente (RLC): RLC =[(Active circulante . activelor fixe au fost preluate din bilanţurile depuse de către firmă anual şi în urma efectuării analizei s-au constatat următoarele: • Rata lichidităţii patrimoniale (RLP): RLP =[Active circulante/Datorii totale] x 100 Tabel 9. situaţia putand fi îmbunatăţită. Toate aceste aspecte evidenţiază faptul că exista minusuri în plan organizatoric.3 25416429. 3. capitalurilor proprii şi a datoriilor.2 85.tocilar. iar relaţiile organizatorice determinante sunt cele de autoritate.Vizitati www. Indicator \ 2004 22817437.2 11098849 2006 25632967 11764380 13674381 . în funcţie de nivelul ierarhic al conducătorului. Compartimentele sunt dimensionate pe baza experienţei din anii precedenţi.8 2005 21685130.5 11440512 Pagina 27 din 53 2005 21685130.

Pagina 28 din 53 .53 Este de semnalat scăderea semnificativă a valorii acestui indicator în toţii anii când sa situat sub valoarea limită acceptată (150%). situaţia putând fi apreciată ca fiind negativă şi apropierea de normalitate in 2006.77 Valorile normale ale acestui indicator se situează între 10 si 35%.ro ! Arhiva online cu diplome. situându-se peste limitele acceptabile (70-80%). Indicator \ Perioada 2004 2005 Capitaluri proprii 20098000 20098000 Total pasiv 31006652 33901446 În anii 2004 şi 2005 rentabilitatea se situează în limitele valorilor scăzând însă în anul 2006 la 26.31 41. • Rata solvabilităţii generale (SG): SG =[Capitaluri proprii/Total datorii] x 100 Tabel 12. în anii 2004 si 2005 situaţia este însă nefavorabilă.tocilar. rata lichidităţii curente înregistrând valori reduse. cursuri si referate postate de utilizatori. Indicator \ 2004 2005 2006 Perioada Datorii Total 26891955 25416429 11764380 Total activ 34443188 31734333 31991744 Rata datoriilor 78.15%. Este de remarcat depăşirea acestei valori în anii 2004 si 2005.07 94.65 Acest indicator are valori pozitive în anul 2006. • Viteza de rotaţie a stocurilor(VRS) : VRS =[Stocuri totale/Cifra de afaceri] x 365 zile Tabel 14. • Rata solvabilităţii patrimoniale (RSP): RSP =[Capitaluri proprii/Total pasiv] x 100 Tabel 11. • Rata datoriilor (RD): RD =[Datorii totale/Total activ] x 100 Tabel 13.Vizitati www.65 101.09 36. Indicator \ Perioada 2004 2005 2006 2006 11121050 42524577 normale (60-70%).74 79. Rata lichidităţii curente 42.08 80. Indicator \ Perioada 2004 2005 2006 Capitaluri proprii 20098000 20098000 11121050 Datorii Total 26891955 25416429 11764380 Rata solvabilităţii generale 74.

64 50. Indicator \ Cheltuieli Totale Perioada 2004 75494930 2005 82382937 2006 85883323 2004 -1499363 2005 1435478 2006 8194399 Pagina 29 din 53 .36 13674381 86350043 57.2.80 Valorile normale ale acestui indicator. Indicator Cifra de afaceri \ Perioada 2004 72191712 2005 82067094 2006 86350043 • Rezultatul net Tabel 17. Indicator \ Perioada 2004 2005 2006 Creanţe 10830394 10261640 11932964 Cifra de afaceri 72191712 82067094 86350043 Durata de recuperare a creanţelor 54.84 11098849 82067094 49. se prezintă evoluţia unor indicatori semnificativi. Situaţia poate fi apreciată ca fiind favorabilă pentru firmă.Vizitati www. ar trebui să se situeze în intervalul 45-60 zile. Indicator \ Perioada Rezultatul net al exerciţiului • Cheltuieli Totale Tabel 18.44 Valorile duratei de recuperare a creanţelor sunt considerate normale încadrându-se în intervalul (0-30 zile) şi faptului ca ritmul de creştere a creanţelor nu depăseşte ritmul de creştere a cifrei de afaceri. • Durata de recuperare a creanţelor(DRC): DRC =[Creanţe/Cifra de afaceri] x 365 de zile Tabel 15.tocilar. şi sunt de remarcat valorile pe care le înregistrează adică în limita admisă. cursuri si referate postate de utilizatori. Stocuri totale Cifra de afaceri Viteza de rotaţie a stocurilor 11440512 72191712 57.2. 3. după cum urmează: • Cifra de afaceri Tabel 16. Analiza profitabilităţii Pe baza rezultatelor economico-financiare înregistrate de firmă.ro ! Arhiva online cu diplome.76 45.

etc). Analiza resurselor umane. ponderea redusă a personalului cu studii superioare. situaţia poate fi considerată ca normală. pe de alta parte. pe de o parte şi între productivitatea muncii si salariul mediu. mediu şi lung dacă între aceşti indicatori se manifestă unele corelaţii. Asemenea raporturi. Pe ansamblu. însa. Este de remarcat. situaţie ce afectează asigurarea unui management performant la nivelul structurilor inferioare şi un grad mai redus de fundamentare economică a deciziilor. dimensiunea unor ponderi ierarhice. Având în vedere înregistrarea în anul 2004 de pierdere dar şi evoluţia favorabilă prin creşterea profitabilităţii în urmatorii ani se poate costata făra a mai face o analiză a evoluţiei cheltuielilor că firma are o evoluţie foarte bună şi că deşi cheltuielile totale sunt în creştere rezultatul net este favorabil. Analiza încadrarii cu personal Analiza încadrarii cu personal am făcut-o pe doua criterii de bază. 2. Pagina 30 din 53 . medii şi cultură generală). firma înregistrând profit. dimensiunea umană a componentelor procesuale (în special activităţi) şi structural-organizatorice (compartimente şi posturi). evidenţiată de un număr de indicatori de volum sau eficienţă.ro ! Arhiva online cu diplome. Structura personalului din punct de vedere al pregătirii profesionale (cu studii superioare. iar cel de al doilea. cursuri si referate postate de utilizatori. După cum se cunoaşte. Structura fiecarei categorii de personal dupa natura pregatirii (tehnică. Analiza corelaţiilor principale dintre indicatorii economici ce reflectă utilizarea resurselor umane. activităţile economico-sociale au o dinamică diferită. economică. în raport de aceasta. Se consideră ca o firma este viabilă din punct de vedere economic.3. fondul de salarii şi numarul de salariati. Primul îl constituie dotarea cu persoanal a societăţii în ansamblul acesteia. În ambele cazuri s-a urmarit: Structura personalului pe funcţii de management şi execuţie şi. reflectate de indicii evoluţiei principalilor indicatori economici se stabilesc între cifra de afaceri.tocilar. 1. este rentabilă pe termen scurt.2. 3.Vizitati www.

indicele cifrei de afaceri Ifs .04 ≥ 0.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www.01 2006/ 2005 1. R .09 1. Analiza comercială În cadrul analizei comerciale v-a fi prezentat mixul de marketing iar acesta va fi analizat prin intermediul celor patru componente ale sale şi anume produsele.10 1.04 ≥ 1.10 ≥ 1.indicele numarului de salariaţi Iw – indicele productivităţii muncii Ica ≥ Ifs ≥Ins şi Iw ≥Is Relaţiile în cifre dintre cei trei indici sunt următoarele: Tabel 19. simplu.04 1.05 0. având la bază valorile suedeze fundamentale: curat.01 2006/2005 : 1. Încadrarea în corelaţiile economiei fundamentale se face printr-o analiză în care se calculează o serie de indici cum ar fi. modern şi respectând permanent mediul şi societatea.04 1.3 86350043 98 94 837419 918617 33931056 346235 35276287 367461 2004 1. L comercializează încă din 1995 Cosmetice Naturale Suedeze de foarte bună calitate (din 1967 pe piaţa mondială).10 ≥ 1.96 şi 1.14 ≥ 1. Pagina 31 din 53 .10 1. preţul. indicatorii pe baza cărora s-au calculat indicii au înregistrat uşoare creşteri.06 2005/2004 : 1.14 1. în ambele intervale corelaţiile sunt respectate. cursuri si referate postate de utilizatori.09 şi 1.05 ≥ 1. ceea ce reflectă o situaţie pozitivă.indicele fondului de salarii Ins .96 1. distribuţia şi promovarea. Nr Crt 1 2 3 4 5 Cifra de afaceri Nr.tocilar. Ica . de salariati Productivitatea muncii Fondul de salarii Salariul mediu Indicatori Realizari 2005/ 2004 72191712 90 802130 30789967 342111 2005 2006 82067094. Produsele COSMETICS ORIFLAME ROMÂNIA S .06 Aşa cum rezultă din tabelul de mai sus.

se estimează la 21 de milioane numărul agenţilor de vânzări independenţi. Toate produsele prezintă garanţia purităţii şi a calităţii lor 100% garanţie. Oriflame foloseşte aerosoli . prin intermediul unei forţe de vânzări independentă.tocilar.care nu distrug stratul de ozon. prin Internet sau prin consultanţi – strategia Oriflame. prezintă garanţia purităţii şi a celei mai înalte calităţi. chiar şi pentru cea mai sensibilă piele. Astăzi. Oriflame are standarde unice pentru toate pieţele.ro ! Arhiva online cu diplome. Cum trebuie procedat: se cercetează motivele din cauza cărora cumpărătorul este nemulţumit. Pentru a proteja mediul înconjurător. conform legislaţiei în vigoare privind protecţia consumatorului. numărul de Cumpărător. numele şi adresa acestuia. sunt create în fabrici ultramodern echipate care funcţionează conform normelor internaţionale de protecţie a mediului înconjurător. Distribuţia Oriflame este o companie care vinde produse cosmetice pentru o îngrijire naturală a pielii. Toţi cumpărătorii beneficiază de 100% garanţie Oriflame pentru produsele comandate. numele produsului. Produsele cumpărate la Bucureşti sunt identice cu produsele cumpărate la Londra sau Stockholm. în afara circuitului tradiţional al magazinelor de desfacere cu amănuntul. Oriflame se bucură de o dezvoltare exponenţială şi la fel se întâmplă cu industria vânzării directe. Schimbarea sau rambursarea produselor este acceptată doar în cazul în care produsele sunt defecte din fabricaţie sau produsul nu este corespunzător descrierii din catalog. Există multe exemple în acest sens. ambalajele produselor sunt realizate din materiale reciclabile. Produsele degradate intenţionat sau întrebuinţate incorect nu pot fi returnate sau înlocuite. se întocmeşte un raport scris în care se menţionează: motivul. Industria tradiţională a magazinelor en-detail pierde teren în faţa noii filosofii a desfiinţării intermediarilor pentru ca produsul să ajungă direct de la producător la utilizator. Preţurile Oriflame oferă clienţilor cele mai bune servicii şi cel mai bun raport calitate – preţ al produselor cosmetice. bazate pe extracte naturale. cum ar fi comanda prin poştă. cu o cifră a vânzărilor de peste 90 de miliarde de euro în întreaga lume! Serviciile personalizate pe care le poate oferi un consultant reprezintă Pagina 32 din 53 . Produsele Oriflame. Atât realizarea produselor cât şi a ambalajelor întruneşte toate normele cerute de piaţa mondială de produse cosmetice. opţiunea pentru schimbare sau rambursare. Produsele cosmetice Oriflame sunt testate pe voluntari umani şi nu pe animale. cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www. garantându-se astfel că sunt sigure şi eficiente. în conformitate cu normele Uniunii Europene.

Calitatea necesară pentru a lucra într-o astfel de reţea este capacitatea de a comunica şi de a convinge potenţialul client asupra produsului. activităţi promoţionale (promoţii. produsele ajung la consumatorul final direct din fabricile Oriflame sau prin intermediul Consultanţilor autorizaţi de companie sau direct la Consumatorul Oriflame. cât şi din ale celor pe care i-a atras în sistem şi pe care îi coordonează. cele 35 de milioane de cataloage a cate 60 – 70 de pagini fiecare. Investind în crearea unor produse competitive şi răsplătind corespunzător consultanţii pentru că le vând Pagina 33 din 53 . se reduc costurile mari datorate chiriilor pentru spaţii. Filosofia firmei este că cea mai bună publicitate este însuşi consultantul. Astfel. radio. avantajul cheie faţă de comenzile prin poştă sau Internet. nevoile şi aşteptările clientului sunt pe primul loc. un instrument de conducere a activităţii. schimbarea hartiei: mai albă şi luminoasă. În ceea ce priveşte publicitate şi PR : televiziune. o persoană care lucrează în reţeaua unei companii de profil câştigă atât din vânzările proprii. evenimente. creşterea folosiri tipografiilor locale şi nu in ultimul rând aliniera planului catalogului ca un suport complet pentru vânzările regionale. În vânzarea directă. Cum funcţionează sistemul de vânzări directe? Acesta presupune mai mulţi distribuitori care activează în "straturi". un instrument de comunicare a cantităţilor. sponsorizări. deşi toate cele trei metode vor continua să se dezvolte. Vânzarea directă este metoda de distribuţie a viitorului: Produse de calitate la preţuri accesibile. marketing direct ( mailuri. cursuri si referate postate de utilizatori. cadouri cu un scop. este considerat un instrument de vânzare. În acest mod. servicii personalizate şi timp petrecut în mod plăcut. în orice moment.catalogul. Promovarea Compania foloseşte reclama în mijloacele media normale numai ca o susţinere a activităţii. Prin acest sistem eficient de distribuţie. Rolul catalogului în vanzarea directă este unul dintre cele mai importante deoarece: sunt prezentate produsele ce pot fi furnizate.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome. editate în fiecare an reprezintă adevăratele mijloace de reclamă pentru consultanţii firmei. oriunde te-ai afla. creşterea calităţi fotografiilor. Poţi alege produse pentru întreaga familie din "vitrina" unui singur "magazin" . competiţii) nu sunt nici ele de neglijat în ceea ce priveşte promovarea produselor. cheltuielile cu salariile şi cu utilităţile necesare funcţionării unui magazin. fundamentează valoarea comenzi şi este baza mixului de marketing.Vizitati www. editoriale. Dezvoltarea cataloagelor pune în evidenţă: creativitatea managementului. distribuirea cataloagelor). De fapt. internet.

Situaţia normală în întreprindere sănătoasă. cursuri si referate postate de utilizatori. Cerinţele managementului ştiinţific. .Utilizarea mai buna a timpului de muncă a Termen de comparaţie Cauze Efecte Pagina 34 din 53 .Creşterea cotei-parţi de piaţa ocupată de firmă. 2. .tocilar.Îmbunatăţirea imaginii pe piaţa internă în pofida intesificării concurenţei . Rentabilitatea firmei a înregistrat niveluri pozitive. . Nr Puncte forte .Obţinerea de profit în 20052006. . . Situaţia economicofinanciară de ansamblu pozitivă. Cr t 1. Reclama prin viu grai este cea mai convingătoare. este cea mai bună reclamă pentru companie.Creşterea economică a firmei.Intensificarea concurenţei naţionale în domeniul comercializarii de produse cosmetice. diagnosticarea. delegarea.Creşterea gradului de fundamentare a deciziilor strategice si tactice. . firma înregistrand profit în 2005-2006 iar dinamica acestuia a fost ascendentă. şedinţa.Crearea premiselor manageriale pentru consolidarea economică a organizatiei.Vizitati www. Realizarile din anul precedent. . Evidenţierea cauzală a principalelor puncte forte economice şi manageriale Tabel 20.ro ! Arhiva online cu diplome. 3. . Folosirea unui numar ridicat de metode şi tehnici manageriale (în profida unor limite metodologice): managementul prin bugete. -Promovarea unui management dinamic -Asigurarea în continuare a calităţi care să răspundă exigenţelor clienţilor. Disfuncţionalităţile înregistrate în activităţile organizaţiei.

Posibilitatea de o penetrare mai buna pe pieţe externe. managerilor. . 6.Existenţa unui sistem de obiective care să coboare până la nivelul executanţilor. . 5.Existenţa unei unice subordonari.Orientarea managementului de nivel superior de . -Creşterea responsabilităţilor managerilor şi executanţilor. -Fundamentarea responsabilităţilor. 4. . . . .Vizitati www. Structura organizatorică ierarhic funcţională cu compartimente şi posturi care acoperă în cea mai mare parte procesele de muncă derulate în Situaţia managerială a firmelor performante.Atenţia sporită acordată acestor puncte .Asigurarea de personal cu pregatire profesională adecvată.tocilar.Conceperea şi funcţionarea subsistemului organizatoric din perspectiva realizării obiectivelor. 7. Principiul respectarii structurii organizatorice. Cerinţele şi exigenţele managementului ştiinţific. Calitatea bună a produselor ce le face competitive pe piaţa internă cât şi externă Cerinţele economiei de piaţă . Existenţa unor documente organizatorice esenţiale (ROF. Pagina 35 din 53 . Respectarea unor principii de raţionalizare şi funcţionare magerială -Concordanţa dintre natura postului şi caracteristicile titularului.Premise favorabile pentru realizarea obiectivelor prin susţinerea structural -organizatorică a derularii proceselor de muncă. cursuri si referate postate de utilizatori. fişele de post).Selectarea atentă şi încadrarea unor specialişti necesari respectivelor compartimente.ro ! Arhiva online cu diplome.

Durata recuperarii creanţelor prezintă valori în nivelul considerat normal pentru acest Nivelul normal al acestui indicator (0-30 zile).Creşterea patrimoniului net. 9 Respectarea corelaţiilor principale dintre obiective. 10 .10 ≥ 1. .Grad de lichiditate ridicat. 9. fondul de salarii. Reprezentarea subsistemului organizatoric în documente organizatorice: ROF.Nu există blocajul financiar . . cadrul societăţii.Conştientizarea rolului subsistemului organizatoric în obtinerea de performante economice. .06) şi Dinamica înregistrată de cifra de afaceri. productivitatea muncii şi salariul mediu.Promovarea unor elemente motivaţionale atractive pentru salariaţi. Pagina 36 din 53 . . fişe de post.96 şi 1. Cerinţele principiului reprezentării subsistemului organizatoric. . .Asigurarea premiselor economice necesare obţinerii de profit ăi ale unor niveluri pozitive ale ratelor rentabilitatii. disciplină şi rigurozitate în derularea proceselor de muncă. . organigrama. asigurare a unor condiţii manageriale prielnice.Vizitati www.Dinamica ascendentă a indicatorilor de volum şi de eficienţa utilizaţi în „construirea” acestor corelaţii. cursuri si referate postate de utilizatori. 8. respectiv rezultate obţinute în anul 2006 Ica ≥ Ifs ≥Ins Iw ≥Is (1.05 ≥ 1.ro ! Arhiva online cu diplome.04 ≥ 0.tocilar.Asigurarea unor condiţii favorabile pentru ordine.

Situaţia din alte firme. Către firma a termenelor contractuale precum şi livrarea unor produse de calitate.Scăderea cheltuielilor.Existenţa unui segment stabil de clienţi.ro ! Arhiva online cu diplome. cunoscând procesele ce se desfasoara. . 14 . indicator.Personalul cunoaşte bine procesele din întreprindere – se adaptează uşor sarcinilor de muncă.Apariţia unor noi segmente de piaţa. . Viteza de rotaţie a stocurilor prezintă valori normale. 12 . . Policalificarea personalului. 13 .Valorificarea oportunităţilor pe care le oferă piaţa . .Dorinţa redusă de a-şi asuma riscuri .Personalul are vechime în întreprindere. Cerinţele economiei de piaţa. . .Posibilitatea trecerii de la o sarcina de un anume tip la una de alt tip atunci când se mobilizeaza pentru realizarea Pagina 37 din 53 . 15 . .Scăderea ponderii imobilizarilor în stocuri.Ataşamentul faţa de unitate.Modificarea profilului de activitate al beneficiarilor. .tocilar. .Adaptabilitate la schimbarile mediului. .Vechimea mare în întreprindere . Alte întreprinderi. Nomenclatorul de produse de dimensiuni mari. Stabilitatea personalului. . cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www. Nivelul normal al acestui indicator (45-60 zile). Existenţa unei pieţe relativ stabile. Sarcinile îndeplinite de fiecare angajat. 11 .

Metodologia de reproiectare a managementului organizaţiei. . . . unui numar mare de 16 .Cerinţele şi exigenţele managementului ştiinţific. Situaţia din alte firme. intuiţie. Nr Puncte slabe . . comenzi . Term de comparatie Cauze Efecte 2.Deficienţele în funcţionarea sistemului de management în ansamblul sau şi adaptarea dificilă a organizaţiei la cerinţele şi exigenţele pieţei. .Vechimea în unitate. Deficienţe metodologice în conceperea şi funcţionarea sistemului de management şi a componentelor sale.Apariţia şi manifestarea unor Pagina 38 din 53 . . cursuri si referate postate de utilizatori. Ataşamentul angajaţilor faţa de firmă.Vizitati www. Componente procesuale şi .Cerinţele şi exigenţele Insuficienţa unor documente . Cr t 1.Obisnuinţa managerilor de a rezolva problemele cu care se confrunta organizatia bazându-se în special pe experienţa. supravietuire dificilă în mediul concurenţial.Insuficienta cunoaştere a acestor aspecte metodologice de către personalul managerial. Evidenţierea cauzală a principalelor puncte slabe economice şi manageriale Tabel 21.ro ! Arhiva online cu diplome.Colaborarea buna între conducere si restul angajatilor.tocilar.Climatul informal .

şi implicit.Corelaţiile ce trebuie să existe între organizarea procesuală şi organizarea structurală. . 3. cursuri si referate postate de utilizatori.Lipsa unor obiective riguroase care să „coboare” pâna la nivelul executanţilor. . structural – organizatorice insuficient delimitate şi dimensionate (ne referim la activităţi. organizatorice adecvate (ROF.Rigiditatea în funcţionarea posturilor. . paralelisme în exercitarea proceselor de muncă. a 4. încă timidă. în special în eşaloanele mediu şi inferior. Cerinţele armonizate a posturilor şi .tocilar. -Grad redus de implicare în derularea proceselor de execuţie şi management. fără respectarea unui “scenariu” metodologic recomandat de ştiinţa managementului a unor instrumente manageriale (managementul prin bugete. Existenţa de posturi dezechilibrate în care sarcinile. .Atenţia mai scazută acordată acestor aspecte. precum şi posturi). fişe de post) . . .Insuficienţa principiului definirii model depaşit de fişa Pagina 39 din 53 . sarcini.Proliferarea caracterului empiric al managementului. Folosirea.Insuficienta stapânire a elementelor metodologice de operationalizare a unor metode si tehnici de management .Vizitati www. . . Cerinţele si exigenţele managementului ştiinţific performant.Valorificarea unui postului .Diluarea responsabilităţii managerilor şi executanţilor. delegarea).ro ! Arhiva online cu diplome. managementului ştiintific. atribuţii.Diminuarea impactului instrumentarului managerial asupra eficienţei şi eficacităţii economice şi manageriale.

Dificultăţi în motivarea complexă. Nerespectarea unor principii de raţionalizare a sistemului informaţional funcţiilor. 5. .Apariţia unor deficienţe ale sistemului informaţional.Vizitati www. cunoaştere a principiilor manageriale de reproiectare a componentei organizatorice . informaţionale ineficiente. iar obiectivele individuale lipsesc.Grad insuficient de informatizare a proceselor de management.Inexistenţa unor proceduri după care să funcţioneze sistemul informaţional la nivel de firmă şi subdiviziuni organizatorice.Apariţia unor fluxuri şi circuite raţionalizare a sistemului informaţional. . structurii organizatorice. Depaşirea limitei Nivelul considerat . . . proceselor de management. .Reducerea Cerinţele principiilor sistemului informaţional 6. competenţele şi responsabilitşţile nu sunt corelate din punct de vedere cantitativ.ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori. sistemului informaţional. diferenţiată şi graduală a ocupanţilor posturilor. .Definirea ambiguă a elementelor de definire a postului .Creşterea datoriilor Pagina 40 din 53 . .

.1. -Neimplicarea activă şi responsabilă a conducerii de nivel superior în promovarea şi utilizarea unor astfel de instrumente. Învatamânt.1. Capitolul 4. Scăderea gradului de fundamentare a deciziilor. contribuţie.1 Definirea cadrului de referinţă Pagina 41 din 53 . totale.Exercitarea deficitară a activităţilor specifice de resurse umane de către Compartimentul Personal. datoriilor Sistemul de motivare nu funcţionează corespunzator datorită faptului că stimulentele materiale şi morale nu se acordă în funcţie de performanţa ceea ce conduce la o nivelare a veniturilor salariale. Analiza mediului extern 4. Analiza contextului concurential pentru întreprindere 4. admise pentru rata 7. Cerinţele şi principiile managementului ştiintific. Salarizare.Scăderea productivităţii muncii. indiferent de 8. Folosirea unui număr scăzut de metode şi tehnici manageriale.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori. Cerinţele şi exigenţele managementului ştiinţific. normal al acestui indicator (10 – 35%).Vizitati www. solvabilităţii organizaţiei .

Aceste forte sunt: gradul de Pagina 42 din 53 . se precizează în studiu. Producţia internă asigură doar 20% din totalul vânzărilor. Conform Organizaţiei Patronale a Industriei Cosmeticelor (OPIC) piaţa românească a produselor cosmetice atinge anual în jur de 200 de milioane de euro. Piaţa vânzărilor directe s-a consolidat atât prin creşterea cifrei de afaceri. Vânzările directe reprezintă cel mai popular canal de distribuţie pentru produsele de îngrijire a pielii. de machiaj şi parfumuri potrivit unui studiu. iar în 2006 a fost evaluată la 300 de milioane de euro. respectiv Ie = export / producţie. Prezenţa acestor companii a crescut la nivel naţional datorită sfaturilor reprezentanţilor de vânzări. conform estimarilor Euromonitor. În ceea ce priveşte importurile. sampling şi a plaţii în rate. ea este determinată în general de aceleaşi forţe de bază. Analiza contextului (mediului) concurenţial este utilă în evaluarea oportunităţilor ţi ameninţărilor generate de acele elemente (indivizi. Analiza forţelor concurenţiale ( analiza structurală) Analiza forţelor concurenţiale are în vedere anticiparea modului în care se vor deplasa factorii aflaţi la baza acestor forţe şi de a reacţiona corespunzator la deplasarea lor. cursuri si referate postate de utilizatori. În acelaşi timp se evidenţiază că principal avantaj al acestor companii percepţia pe care o conferă publicului larg privind oferirea unor produse premium la preţuri mici. În ultimii ani industria vânzărilor directe a câştigat tot mai mult teren în România. calculaţi cu formulele: Ii = import / consum. reprezentate practic de entităţi identice. cât şi a numarului de distribuitori implicaţi în această activitate. indică studiile de specialitate Ponderea vânzărilor directe de produse cosmetice şi de îngrijire s-a majorat de la an la an. ajungând să reprezinte la ora actuală. M. Definirea cadrului de referinţă presupune în primul rând o delimitare precisă a pieţei geografice de referinţa.ro ! Arhiva online cu diplome. în primul rând datorită dezvoltarii multinaţionalelor Avon şi Oriflame. Intensitatea competiţiei diferă de la un sector la altul. restul este asigurat de import sau de multinaţionalele care activează pe piaţa românească. concurenţa este reprezentată de Oriflame. grupuri sau organizaţii) care influenţeaza direct întreprinderea.Vizitati www. Avon şi L’Oreal care deţin peste 60% din piaţa cosmeticelor. Cota de piaţa a acestui segment a crescut constant în perioada analizată. În cazul valorile indicatorilor sunt cuprinse între 10 şi 50% şi analiza trebuie efectuată atât la nivel naţional cât şi la nivel regional sau mondial.tocilar. sau pot fi influenţate semnificativ de către aceasta. circa o treime din totalul pieţei acestor produse.Porter consideră că piaţa de referinţa poate fi identificată cu ajutorul indicilor de import şi a celor de export.

. cursuri si referate postate de utilizatori. cum este cazul Beauty Shop Sephora şi Ina Center Privilege. recondiţionare. L'Oreal sau Beiersdorf. Gerovital Cosmetics. reconstituire. Ameninţarea noilor intraţi Noii intraţi reprezintă firme care pot intra sau care au intrat deja în sector. Acesteia i se adauga companii ca Beiersdorf si L’Oreal. Foarte importanţi sunt şi importatorii strict de cosmetice. denaturare. substituire. cea mai importanta cota revine companiilor Avon şi Oriflame ce asigură împreună aproximativ 40% din piaţa totală de cosmetice.ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar. Pe piaţa vânzărilor directe de produse cosmetice. Aceştia pot aduce cu ei noi capacităţi strategice şi dorinţa de a cuceri parţi de piaţă. dar şi jucătorii care importă produse şi deţin şi magazine de distribuţie.Vizitati www. 1) Gradul de rivalitate între concurenţii existenţi Piaţa de cosmetice din România este foarte fragmentată: aici activează atât marile companii internaţionale. Principalul competitor al Oriflame este compania Avon Romania. Restul pieţei de cosmetice este împărţit între marile companii de bunuri de larg consum Procter&Gamble. cum sunt Sarantis. Oriflame şi Amway. rivalitate între concurenţii existenţi. cât şi jucătorii locali. Cam 10% din piaţă este reprezentată de producătorii autohtoni cum ar fi: Farmec Cluj. transformare. care foloseşte acelaţi sistem de vânzari. presiunea exercitată de produsele de substituţie. ameninţarea noilor intraţi. Elmi Prodfarm. puterea de negociere a clienţilor şi cea de negociere a furnizorilor. în scopul obţinerii unor produse asemănătoare cu cele originale şi în vederea Pagina 43 din 53 . concurand cu firmele care există deja pe piaţă. La nivel local activează trei mari companii de vânzări directe în domeniul cosmeticelor: Avon.Unilever şi Henkel. Falsificarea este operaţia de imitare. alterare a caracteristicilor de calitate ale unui produs. Presiunea exercitată de produsele de substituţie Având în vedere domeniul de activitate al firmei produsele substituibile cele mai frecvente sunt falsurile.

Fiecare Cumpărător Direct este alocat unui Consultant Oriflame şi unui Director care îi vor furniza serviciile postvânzare. cursuri si referate postate de utilizatori. produsele ceramice. Consultantul Oriflame este o persoană sau o firmă autorizată să se angajeze şi să fie plătită de către COSMETICS ORIFLAME ROMÂNIA pentru activităţile specificate în Planul de Succes şi care a fost prezentată companiei. Directorii Oriflame Sunt Consultanţii care. persoane juridice. au atins un nivel mai mare de 5000€ vânzări coordonate. Ei trebuie să fie activi. Puterea de negociere a clienţilor Oriflame este o companie care distribuie clienţilor săi produse Cosmetice Naturale Suedeze.Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome. prin metoda de vânzare directă. realizarii unor venituri ilicite (foloase necuvenite) obţinându-se astfel sume considerabile.tocilar. Consultanţii care îşi cresc numărul de Clienţi Direcţi coordonaţi şi volumul achiziţiilor acestora. produsele textile. în numele şi pe răspunderea lor. Cel mai frecvent se falsifică produsele cu valoare adaugată mare şi o rata ridicată a vânzarilor printe care şi produsele cosmetice alături de piesele de schimb auto. prin intermediul catalogului. monedă).După primele câteva luni. Clienţii sunt: Cumpărătorii Direcţi Sunt persoane fizice care cumpără şi folosesc produsele Oriflame direct de la Oriflame. telefoane mobile. pietrele preţioase. rezidenţi ai statului român care. ceasuri. încaltaminte sport. de către o persoană autorizată. devin Manageri. să cunoască produsele şi să plaseze comenzi în mod constant şi să dezvolte alţi Consultanţi în subordine. Puterea de negociere a furnizorilor Pagina 44 din 53 . produsele din sticlă. Consultanţii Sunt vânzători direcţi Oriflame. direct sau indirect. software. pe baza performanţelor de vânzare. Noii Consultanţi au acces la un Program de iniţiere care îi va ajuta să-şi stabilească obiective uşor de atins şi să-şi recruteze Clienţi Direcţi. desfăşoară activitatea de distribuţie directă a produselor Oriflame către consumatorii finali de pe piaţă pe baza unui contract încheiat cu Oriflame. precum şi servicii de consultanţă cosmetică pentru Cumpărătorii Oriflame. produsele petroliere. prin coordonarea cărora vor avea un succes pe temen lung.

face ca tarifele utilităţilor sa nu poata fi controlate sau să existe alternative în aprovizionare. prin regiile autonome. Testele durează o perioadă de 6 luni.ro ! Arhiva online cu diplome. timpul minim necesar pentru a putea previziona stabilitatea formulei pe termen lung. pentru a se stabili că nu există nici un fel de interacţiune între materialul ambalajului şi produsul propriu-zis. prin intermediul unor reprezentanţi. Departamentul de cercetare şi dezvoltare lucrează în strânsă cooperare cu Departamentul de Marketing de la Oriflame International pentru a evalua noile formule. ele sunt supuse unor teste microbiologice complexe. Oriflame acordă o importanţă deosebită siguranţei produselor şi are ca politică de bază testarea fiecărei noi formule care ar putea duce la iritarea sau sensibilizarea pielii. se testează ambalajele. deoarece reglementările UE în domeniu stabilesc că toate produsele trebuie să aibă un termen de garanţie de minimum 2 ½ ani. Compania Oriflame Romania nu face producţie ci doar importa. Pentru ca produsele să rămână în stare optimă pe parcursul depozitării şi folosirii şi să nu fie contaminate cu microorganisme. China care asigură cererea de pe toate pieţele în care firma este prezentă. Furnizorii de utilităţi. să realizăm o prima imagine globală privind dimensiunea cererii în sector şi Pagina 45 din 53 . Compania are propriile ei fabrici în ţari ca: Polonia. În încăperi special amenajate şi controlate computerizat se refac condiţiile atmosferice de depozitare existente în majoritatea ţărilor unde exportă produse compania Oriflame. Analiza cererii specifice şi evaluarea concurenţei (analiza pieţei şi concurenţei) Firmele trebuie sa se adapteze la ceea ce clienţii doresc şi la noile strategii ale concurenţilor pentru a satisface cerinţe. Formulele noi sunt evaluate pentru a se stabili performanţele acestora.Vizitati www. toate utilităţile necesare sunt asigurate din reţelele orăşenesti. aspectul pielii în timpul aplicării şi după aplicare. cursuri si referate postate de utilizatori. India. Suedia. Produsele Oriflame sunt distribuite în mod direct. Creşterea continua a tarifelor acestora constituie o ameninţare la adresa societăţii. Firmele care practică un echilibru între orientarea spre consumator şi cea spre concurenţă practică o adevarată orientare spre piaţă. în sistem Multi-LevelMarketing (MLM). Monopolul statului. emolienţa şi mirosul. De asemenea. Rusia. cum ar fi textura. unica modalitate de a preveni o creştere alarmantă a ponderii cheltuielilor cu energia fiind urmărirea atentă a consumurilor specifice.tocilar. a) Analiza cererii specifice Analiza clientilor permite ca utilizand metode tradiţionale de marketing pentru studiul consumatorilor.

Se adresează femeilor şi bărbaţilor activi care aspiră să fie strălucitori şi încrezători prin libertatea alegerilor.Vizitati www. poveştile acestora şi cel mai important comunicarea acestora prin vânzarea directă. imaginea. cataloagele. Se constată aşadar o creştere a interesului pentru reţeaua de marketing.tocilar. lanţ care parcurge filiera tradiţională "furnizor-producator-distribuitor. Avantajul competitiv Orice sector economic poate fi caracterizat printr-un lanţ al valorii adaugate. La nivelul fiecarei astfel de verigi se pot derula afaceri distincte. Succesul este punctul culminant al cosmeticelor naturale suedeze cetrate pe calitatea produselor. preţurile şi produsele comercializate. Priorităţile Oriflame sunt îngrijirea pieli prin intesificarea încrederii şi competenţei prin inovaţiile tehnologiei. analiza competitorilor a furnizat o imagine globală asupra capacităţii sectorului şi a gradului sau de concentrare. În urma comparări Oriflame vs Pricipalul competitor se constată: puterea vânzărilor prin procesul de recrutare. crearea produsului şi în final comunicarea acestuia.ro ! Arhiva online cu diplome. activităţile specifice unui segment strategic analizat sunt: dezvoltare tehnologică Pagina 46 din 53 . cursuri si referate postate de utilizatori. loialitatea acestora şi acţiunile privind vânzarea. parfumurile prin afectivitatea şi prestigiul publicităţii şi culorile cosmeticelor care sunt în ton cu trendul. oportunitatea creării unei imagi prin moda şi frumuseţe. prin întelegerea consumatorilor. productivitatea prin care se urmareşte traseul produselor. să anticipăm posibilităţile noi de dezvoltare sau riscurile majore cu care întreprinderile de aici se pot confrunta. iar harta grupurilor strategice a permis să ne situam în raport cu veritabilii concurenţi şi să anticipam ameninţările majore. accesoriile oferite.Urmărind clasificarea lui Porter. afaceri plasate pe segmente strategice diferite ale sectorului. Aceasta imagine priveşte atât natura şi caracteristicile cererii cât şi evoluţia acestei cereri. b) Analiza şi evaluarea concurenţei Anterior.

parfumurilor şi accesoriilor. control de stoc) fabricaţie logistica externă (stocaj şi distribuţie fizică a produselor la clienţi) comercializare şi vânzare (publicitate.tocilar. stocaj. barbaţi cât şi pentru copii.O. promoţie. selecţia distribuitorilor.T 5. creşterea forţei de distribuţie. înnoirea accelerată a gamei de produse. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome. Avantajul costului Avantajele Costului Câştigat ale firmei sunt: negocierea în momentul aprovizionări. utilizarea mediului online pentru plasarea comenzilor. fixare preţ) 1.Vizitati www.W. sursa globală a materialelor.1. antreprenoriatul şi recompensele aproprierii vânzărilor. marca solidă şi cunoscută. Capitolul 5. produsele ajung la consumatorul final direct din fabricile Oriflame sau prin intermediul Consultanţilor autorizaţi de companie sau direct la Consumatorul Oriflame. capitalul investit centrat pe reducerea costului unitar. gestiunea resurselor umane administrare generală aprovizionare logistica internă (recepţie. originea suedeză inspirată de natură. Pagina 47 din 53 . Realizarea analizei S. gama de produse foarte variată de la produse atât pentru femei. Analiza SWOT Puncte tari: produsele sunt de calitate la preţuri accesibile. impactul trendurilor modei asupra culorilor cosmeticelor. servicii personalizate şi timp petrecut în mod plăcut atunci cand sunt achiziţionate produsele. Difereţierea: soluţii nu doar produse. în jur de 600 de produse.

imposibilitatea vizualizării produselor până in momentul achiziţionarii. încheierea de parteneriate cu unele banci pentru a uşura platile facute de distribuitori. costurile foarte mari la distribuţie.Vizitati www. calitatea bună a produseler furnizate în conformitate cu normele UE. stabililirea unei legături mai puternice cu clientul obţinând un grad de fidelizare prin oferirea de discount-uri importante cam 23%-35% pentru cumpărăturile personale dacă devine Client Direct Oriflame. aceasta făcându-se prin card sau prin completarea de formulare speciale. beneficierea de reduceri aplicate la preţul de catalog în funcţie de volumul lunar de achiziţii personale.ro ! Arhiva online cu diplome. orientarea exclusivă către vânzarea produselor prin sistemul direct de vânzare (imposibilitatea potenţialilor clienţi de a achiziţiona produse din magazine specializate). controlul contrafacerilor este foarte eficient datorită exclusivităţii companiei privind importul acestui brand. împarţirea României în zone geografice. imposibilitatea returnării produselor care nu sunt în conformitate cu cerinţele clienţilor ( în cazul principalului concurent Avon exista posibilitatea returnarii produselor în 30 de zile de a achizionarea acestora). oferta pentru cumpăratori prin preţuri şi oferte incredibile. venituri şi alţi factori demografici.tocilar. felul în care sunt editate cataloagele şi frecvenţa acestora. Puncte slabe: un sistem de distribuţie şi mijloace de transport insuficiente. cursuri si referate postate de utilizatori. susţinerea produselor prin comunicarea unei poveşti a produsului şi o vastă campanie publicitară. se poate beneficia de o perioadă de creditare de 30 de zile pentru produsele comandate. şi studierea grupelor de varstă ca şi produsele comercializate în funcţie de zone. atuurile companiei sunt flexibilitatea şi rapiditatea cu care se modelează cerinţelor pieţei. Pagina 48 din 53 . deţinerea unei cote de piaţa de 16% în 2006. pe piaţa firma are o calitate şi un profesionalism indiscutabil. limitarea unor oferte de produse doar pentru o anumită perioadă de timp. costurile mai scazute la aprovizionarea unor cantităţi mai mari.

tocilar. dezvoltarea segmentului de produse cosmetice pentru bărbaţi. cursuri si referate postate de utilizatori. piaţa este în creştere. majoritatea clienţilor care au generat această evoluţie vin din mediul rural. firmele românesti şi-au mãrit volumul de producţie în ultimii ani.ro ! Arhiva online cu diplome. Pagina 49 din 53 . previziunile specialiştilor privind vânzările directe sunt optimiste. peste 60% din piaţa produselor cosmetice este deţinută de produse contrafăcute. prezenţa fenomenului de atomizare a industriei (intensificarea concurenţei). Oportunităţi: flexibilitatea şi rapiditatea cu care se modelează cerinţelor pieţei. posibilitatea construirii unei cariere prin realizarea unor target-uri impuse. pe segmentul de mijloc promovarea fiind esenţială. Ameninţări: cea mai mare problemă în cazul vânzărilor directe rămâne plata comenzilor. lansarea unei game de produse de îngrijire a pielii care va fi distribuită şi în farmacii.Vizitati www. creşterea cereri pentru livrarea la domiciliul clientului. dar şi relansarea unor branduri prezente de mulţi ani. preţurile practicate de acestea fiind accesibile şi folosesc aceleaşi materii prime. au implementat în marea lor majoritate standardele de calitate ISO având astfel produse competitive. în aceasta toamna urmând să vină în România şi lanţul Sephora care nu au nevoie de investiţii în promovare. din import ca şi produsele multinaţionalelor. Beauty Shop sau Ina Center (pentru parfumuri). întrucat aceasta este garantată de brandul în sine. dezvoltarea sectorului de retail (vânzare cu amanuntul) şi ponderea cea mai mare în total o au companiile de vânzări directe. dezvoltarea pe partea de retail a unor noi lanţuri precum The Body Shop. lansarea de noi branduri. se estimează o creştere pe segmentul vânzărilor online. mai ales ca trendul ascendent înregistrat pe piaţa românească este în concordanţă cu evoluţiile pe plan extern şi se estimează că în general creşterea se va situa între 10-15% anual. nesatisfacerea cerintelor clientilor la un anumit produs dupa epuizarea stocului în decursul unei luni.

aflarea în timp real a caracteristicilor produsului. existenţa magazinelor specializate de prezentare care oferă posibilitatea testării produselor de către clienti. Elementele pozitive ale dezvoltarii reţelei ar fi posibilitatea de creştere a cotei de piaţa. aprovizionări şi planificări operaţionale. Aceasta ar putea duce la performanţe viitoare Pagina 50 din 53 . Recomandari Abordarea cauzală a pricipalelor disfuncţionalităţi şi puncte forte realizate în capitolele precedente. Datorită dezvoltarii segmentului de vânzări on-line ar trebuii sa se facă mai multă publicitate prin intermediul internetului ca mijloc de comunicare pentru potenţialii cumpărători. Conducerea viitoarelor lansări prin posibilitatea unei mai bune previziuni.ro ! Arhiva online cu diplome. pe baza cărora se poate interveni decizional şi operaţional de către managementul firmei. pe piaţa românească există prevederi ce vin în contradicţie cu tariful vamal european şi de aceea există o mare debusolare legislativă la noi atât în codul vamal cat şi în cel fiscal. care aduce numeroase avantaje financiare. crearea şi păstrarea unei reputaţii puternice în continuare. Îmbunătăţirea strategiei Oriflame aceea de a vinde produse prin intermediul consultanţilor de a lansa o gama de produse de îngrijire a pielii care sa fie distribuită în farmacii oferind cumpărătorilor posibiliatea de a vizualiza şi testa produsele. cursuri si referate postate de utilizatori. permite evidenţierea câtorva recomandări de natură strategică şi tactică. vizualizării acestora. comunicarea mai multor informaţii despre activitatea firmei şi actualizarea permanentă a acestora. voi prezenta câteva dintre acestea cu argumentarea necesară. se înregistrează o concurenţă neloială mai mare datorită importurilor din China prin persoane fizice. calitatea asociată unui brand nu este corelată în percepţia clientului final cu preţul deoarece acesta este prohibitiv.tocilar. Dezvoltarea propriei reţele de distribuţie deoarece firma vinde produse prin intermediul vânzării directe iar accentul este pus numarul de distribuitori direcţi pe care îi are. În continuare.Vizitati www. Deschiderea unei noi sucursale la Cluj alături de Timişoara şi Iaşi care v-a putea facilita accesul într-un timp relativ mai mic de serviciile şi produsele oferite de firmă şi maximizarea pe deplin a resurselor existente.

Vizitati www. pe baza unei metodologii adecvate care să ţină cont de: situaţia actuală a managementului societăţii. compartimente şi relaţii organizatorice. lichiditate etc. Pagina 51 din 53 . pe criterii de performanţă. Asigurarea unui sistem organizatoric dinamic. Consolidarea economică şi financiară a societăţii. analiza SWOT. caracteristicile dimensionale şi funcţionale ale organizaţiei antrenând astfel în procesul de diagnosticare resursele variate ale firmei. În momentul elaborări strategiei globale. prin acoperirea unei cereri din zona respectivă şi reducerea stocului de produse al depozitului din Bucureşti. Efectele unui asemenea recomandări s-ar putea regăsi. flexibil şi eficient prin: reconceperea unor componente primare ale structurii organizatorice: posturi. Mă refer la reconsiderarea unor indicatori de eficienţă cum sunt productivitatea muncii.ro ! Arhiva online cu diplome. informaţională. să se respecte corelaţiile dintre principalii indicatori economico-financiari (ICA=IFS=INS şi IW=IS). în armonizarea tendinţelor de obţinere de valoare pentru acţionari şi obţinere de valoare pentru clienţi. corelarea componenţelor procesuale şi structurale cu componentele sistemului de obiective.L. se mai pot crea şi premise favorabile pentru optimizarea performanţelor economice ale întreprinderii. metodologică.C. sa se ia în considerare informatiile oferite de: studiul de diagnosticare. ratele rentabilităţii.R. prin accentul pus pe aspectele calitative ale derularii proceselor de muncă. ANEXA 1 Organigrama S. cursuri si referate postate de utilizatori. Având în vederea cererea de produse cosmetice pentru bărbaţi se recomandă dezvotarea şi crearea unor noi game de produse destinate acestora şi promovarea mai intensă celor existente. caracteristicile pieţei. Remodelarea de ansamblu a managementului organizaţiei şi a principalelor sale componente (decizională.tocilar. şi la armonizarea a doua tendinţe majore – obţinerea de valoare pentru clienţi şi obţinerea de valoare pentru acţionari. Pentru a imprima caracteristici de stabilitate şi normalitate economică şi managerială. Cosmetics Oriflame Romania S. de starea economico-financiară şi de proiecţia strategică pe urmatorii trei-cinci ani. şi organizatorică).

L.tocilar.. 6.R. Compartim ent Tot al Cr Funcţie Director Operaţiuni Filiale în Ţara Depozit Operatori Calculator Director Financiar Contabil Sef Departame 1 31 33 6 1 1 4 Personal grupat după: Tipuri posturi ocupate Condu Execut Operat cere 1 23 3 24 6 8 6 ant iv Superioară Econo Tehni mică 1 că Medi Genera Alte spec. 3. Cosmetics Oriflame Romania S. Director General Director General Director Operaţiuni Director Operaţiuni Director Director Financiar Financiar Director Marketing Director Administrativ Director Marketing Director Administrativ Vânzări Vânzări Filiale Tara Filiale inin Tara Depozit Depozit Operatori Calculator Operatori Calculator Contabil Sef Contabil Sef Departament Marketing Departament Marketing KAM KAM Departament Departament Financiar Financiar Caserie Caserie Arhiva Arhiva ANEXA 2 Încadrarea cu personal a S. t 1. N r. 5. e lă 4 1 27 32 6 1 1 4 Pagina 52 din 53 1 1 2 1 1 .Vizitati www.. 4. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome.C. 7. 2.

Administrat 6 6 2 2 2 iv 13 Posturi in . Caserie 9. KAM TOTAL STRUCTURA DE CONDUCERE TOTAL STRUCTURA DE EXECUTIE TOTAL GENERAL 96 8 68 20 8 1 13 72 2 88 68 20 5 1 11 69 2 7 8 8 7 1 3 1 2 2 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 Pagina 53 din 53 . nt Financiar 8. nt 1 1 1 Marketing 12 Director .Vizitati www. cadru Compartim entului administrati v 14 Vânzări . Arhiva 10 Director . Marketing 11 Departame .tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful