Simone Boye Mouritsen (Samarbejdspartner: Amanda Bøgh) 1m20 Kemi

Århus Statsgymnasium 28/4-11 Side 1 af 5

Kemiske hævemidler
Formål Vi vil undersøge, hvilken kemisk reaktion der foregår, når hævemidlet Natron (NaHCO3: natriumhydrogencarbonat), opvarmes. Teori Når et hævemiddel opvarmes, kan det skyldes flere ting. Det kan f.eks. dele sig i mindre dele og reagere med O2 eller N2 fra atmosfæren. Herefter afgiver de gasser. Denne proces kaldes dekomponering. Således hæver bagværket og får en luftig konsistens. Vi vil undersøge, hvilken af disse reaktioner forekommer ved opvarmning af NaHCO3: 1: 2NaHCO3 (s) ––› Na2O (s) + 2CO2 (g) + H2O (g) 2: NaHCO3 (s) ––› NaOH (s) + CO2 (g) 3: 2NaHCO3 (s) ––› Na2CO3 (s) + CO2 (g) + H2O (g) Vores teori er, at det ikke er reaktion nr. 2, da det stærkt basiske stof NaOH er ætsende.1 Det ville man ikke komme i madvarer. Na2O er også strækt basisk og er skadeligt, hvis det kommer i kontakt med huden, indåndes eller sluges.2 Vi tror, at det er reaktion nr. 3. Apparatur • Glasrør med glasuld i enderne (Men vores gruppe fik udleveret en lille porcelænskop med låg i stedet for) • Trefod med trådnet • Busenbrænder • Vægt • Natron Fremgangsmåde Først målte vi massen af følgende: • Porcelænskop • 0,20g natron, nøje afmålt • Porcelænskop + 0,20g natron lagt i Vi skrev dataene ind i et skema. Derefter placerede vi glasset på trefoden, tændte busenbrænderen og lod den brænde i fem minutter. Derefter afvejede vi følgende:

1 2

http://www.monashscientific.com.au/NaOH.htm http://www.tutorvista.com/chemistry/sodium-oxide

Simone Boye Mouritsen (Samarbejdspartner: Amanda Bøgh) 1m20 Kemi

Århus Statsgymnasium 28/4-11 Side 2 af 5

• Porcelænskop + produkt • Massen af produkt Forsøget blev udført to gange. Opstilling

Resultater Forsøg 1 Porcelænskop 0,20g natron, nøje afmålt Porcelænskop + 0,20g natron lagt i Porcelænskop + produkt Massen af produkt 20,26g 0,21g 20,48g 20,37g 0,1g 20,26g 0,19g 20,46g 20,34g 0,12g Forsøg 2

Resultatbehandling Ved at sammenligne vores produkts masse med masserne af Na2O, NaOH og Na2CO3, vil vi kunne bestemme, hvilken af de tre reaktioner er den rigtige. Først regnede vi molarmassen af hvert atom. Molarmassen kan man slå op i det peridoiske system. Eksempel med Na2O: Na: 22,989770 O: 15,9994 (22,989770 * 2) + 15,9994 = 61,97894 g/mol Da vi kendte NaHCO3 s masse, kunne vi beregne stofmængden med denne formel: n = m/M

Simone Boye Mouritsen (Samarbejdspartner: Amanda Bøgh) 1m20 Kemi

Århus Statsgymnasium 28/4-11 Side 3 af 5

Eksempel med NaHCO3: 0,21/84,0061 = 0,002499818466 Dernæst brugte vi reaktionsforholdene til at bestemme stofmængden af de andre stoffer i reaktionen. Så kendte vi både den molare masse og stofmængden på produkterne, og vi kunne udregne massen af dem med denne formel: m=n*M Alle disse udregninger satte vi ind i hver reaktions skema. Forsøg 1 2NaHCO3 (s) Reaktionsforhold Masse m (g) Den molare masse M (g/mol) Stofmængde n (mol) 0,21 84,0061 0,002499803 2:1 0,077467579 61,97894 Na2O(s) 1:1 0,1100150928 44,0095 2CO2(g) 2:1 0,02251732809 18,01528 0,00124990164 H2O(g)

0,00124990164 0,00249980329

NaHCO3 (s) Reaktionsforhold Masse m (g) Den molare masse M (g/mol) Stofmængde n (mol) 0,21 84,0061 0,002499803 1:1

NaOH(s) 1:1

CO2(g)

0,09998490213 0,1100150928 39,99711 44,0095

0,00249980329 0,00249980329

2NaHCO3 (s) Reaktionsforhold Masse m (g) Den molare masse M (g/mol) 0,21 84,0061

Na2CO3 (g) 2:1 0,1324751254 105,98844 2:1

CO2 (g) 2:1

H2O (g)

0,0550075464 44,0095

0,02251732809 18,01528

Simone Boye Mouritsen (Samarbejdspartner: Amanda Bøgh) 1m20 Kemi

Århus Statsgymnasium 28/4-11 Side 4 af 5

2NaHCO3 (s) Stofmængde n (mol) 0,002499803

Na2CO3 (g)

CO2 (g)

H2O (g) 0,00124990164

0,00124990164 0,00124990164

Forsøg 2 2NaHCO3 (s) Reaktionsforhold Masse m (g) Den molare masse M (g/mol) Stofmængde n (mol) 0,19 84,0061 0,002261741 2:1 Na2O(s) 1:1 2CO2(g) 2:1 0,02037294434 18,01528 0,00113087026 H2O(g)

0,07009013987 0,09953806924 61,97894 0,00113087026 44,0095 0,00226174052

NaHCO3 (s) Reaktionsforhold Masse m (g) Den molare masse M (g/mol) Stofmængde n (mol) 0,19 84,0061 0,002261741 2:1

NaOH(s) 1:1

CO2(g)

0,0452315421 39,99711 0,00113087026

0,09953806924 44,0095 0,00226174052

2NaHCO3 (s) Reaktionsforhold Masse m (g) Den molare masse M (g/mol) Stofmængde n (mol) 0,19 84,0061 0,002261741

Na2CO3 (g) 2:1 0,1198591745 105,98844 0,00113087026 2:1

CO2 (g) 2:1

H2O (g)

0,04976903462 44,0095 0,00113087026

0,02037294434 18,01528 0,00113087026

Simone Boye Mouritsen (Samarbejdspartner: Amanda Bøgh) 1m20 Kemi

Århus Statsgymnasium 28/4-11 Side 5 af 5

Vores masse af produktet i forsøg 1 var 0,1g. I følge vores beregninger er dette tal tættest på massen af NaOH i reaktion nr. 2, men vi havde håbet på, at den havde været tættere på Na2CO3 s masse. I forsøg to blev produktet 0,12g, hvilket var rigtig tæt på vores ønskede resultat, nemlig Na2CO3s masse på 0,1199g. Fejlkilder • Afrundningsfejl • Målingsfejl: Stof der er røget ud, vægt som er i stykker m.m. Ved vores første forsøg røg der noget ud, da vi skulle måle massen af produktet alene. • Natronʼen kan være opvarmet i for kort tid Konklusion Vi fandt ud af, at den kemiske reaktion der foregår, når man opvarmer natron, er denne: 2NaHCO3 (s) –––› Na2CO3 (s) + CO2 (g) + H2O (g)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful