T.

HARV EKER A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása

TARTALOMJEGYZÉK Köszönetnyilvánítások "Ki a csuda T. Harv Eker, és miért érdemes elolvasni ezt a könyvet?" ELSİ RÉSZ - Pénzügyi modellünk MÁSODIK RÉSZ - A gazdagság tételei Tizenhét dolog, amelyekben a gazdagok másként gondolkoznak, és másként cselekszenek, mint a szegények és a középosztálybeliek 1. gazdagsági tétel A gazdagok azt hiszik, "Én alakítom az életemet." A szegények azt hiszik, "Az élet megtörténik velem." 2. gazdagsági tétel A gazdagok azért játsszák a pénzjátszmát, hogy nyerjenek. A szegények azért játsszák a pénzjátszmát, hogy ne veszítsenek. 3. gazdagsági tétel A gazdagok elszántan elkötelezıdnek a gazdagság mellett. A szegények gazdagok akarnak lenni. 4. gazdagsági tétel A gazdagok nagyban gondolkoznak. A szegények kicsiben gondolkoznak. 5. gazdagsági tétel A gazdagok a lehetıségekre koncentrálnak. A szegények az akadályokra koncentrálnak. 6. gazdagsági tétel A gazdagok nagyra becsülik a többi gazdag és sikeres embert. A szegények neheztelnek a gazdag és sikeres emberekre. 7. gazdagsági tétel A gazdagok a pozitív beállítottságú, sikeres emberek társaságát keresik. A szegények a negatív beállítottságú vagy sikertelen emberek társaságát keresik. 8. gazdagsági tétel A gazdagok készek menedzselni magukat és az értékeiket. A szegények rossz véleménnyel vannak az eladásról és az önmenedzselésrıl. 9. gazdagsági tétel A gazdagok nagyobbak, mint a problémáik. A szegények kisebbek, mint a problémáik. 10. gazdagsági tétel A gazdagok kiválóan tudnak elfogadni. A szegények rosszul tudnak elfogadni. 11. gazdagsági tétel A gazdagok az eredményeik alapján várnak javadalmazást. A szegények az idejük alapján várnak javadalmazást. 12. gazdagsági tétel A gazdagok "is-is" elven gondolkoznak. A szegények "vagy-vagy" elven gondolkoznak. 13. gazdagsági tétel A gazdagoknak a vagyonuk a fontos. A szegényeknek a munkából származó jövedelmük a fontos. 14. gazdagsági tétel A gazdagok jól kezelik a pénzüket. A szegények rosszul kezelik a pénzüket. 15. gazdagsági tétel A gazdagok a pénzüket dolgoztatják. A szegények a pénzért dolgoznak. 16. gazdagsági tétel A gazdagok akkor is cselekszenek, ha félnek. A szegényeket meggátolja a félelem. 17. gazdagsági tétel A gazdagok folytonosan tanulnak és fejlıdnek. A szegények azt hiszik, már mindent tudnak. Akkor most mi a csudát csináljunk? A GAZDAGSÁG MEGOSZTÁSA

-2-

Ezt a könyvet családomnak ajánlom: szeretı hitvesemnek, Rochelle-nek, csodálatos leányomnak, Madisonnek és nagyszerő fiamnak, Jesse-nek. Köszönetnyilvánítások Úgy tőnik, mintha egy könyv megírása önálló munka lenne, de a valóságban, ha azt akarjuk, hogy ezrekhez, sıt lehetıleg milliókhoz eljusson, akkor egy egész csapatra van szükség hozzá. Elıször is szeretnék köszönetet mondani feleségemnek, Rochelle-nek, leányomnak, Madisonnek és fiamnak, Jessenek. Köszönöm mindnyájatoknak, hogy teret adtatok nekem, hogy teljesíthessem a feladatomat ezen a Földön. Köszönöm továbbá szüleimnek, Samnek és Sarának, valamint nıvéremnek, Marynek, sógoromnak, Harveynak végtelen szeretetüket és támogatásukat. Sok köszönettel tartozom Gail Balsillie-nek, Michelle Burrnek, Shelley Wenusnak, Robert és Roxanne Riopelnek, Donna Foxnak, A. Cage-nek, Jeff Faginnek, Corey Kouwenbergnek, Kris Ebbesonnek és a Peak Potentials Training egész csapatának mindazért a kemény munkáért és elkötelezettségért, melynek eredményeként oly sok jóval ajándékozták meg az emberiséget, és a Peak Potentialset a világ egyik leggyorsabban fejlıdı személyiségfejlesztı cégévé avatták. Köszönöm nagyszerő könyvterjesztımnek, Bonnie Solownak folyamatos támogatását, bátorítását és azt, hogy eligazított a könyvterjesztés útvesztıjében. Ugyancsak sok köszönet illeti a Harper Business csapatát: Steve Hanselman kiadót, aki megalkotta ezt a projektet, és oly sok idıt és energiát áldozott rá; csodálatos szerkesztımet, Herb Schaffnert; Keith Pfeffer marketingigazgatót; valamint Larry Hughes reklámigazgatót. Külön köszönetet szeretnék mondani Jack Canfieldnek, Robert G. Allennek és Mark Victor Hansennek barátságukért és a kezdetektıl nyújtott, folyamatos támogatásukért. Végül rendkívül hálás vagyok a Peak Potentials összes tanfolyama minden résztvevıjének, a támogató csapatnak és az együttmőködı partnereknek. Nélkületek nem lennének életeket megváltoztató szemináriumok. "Ki a csuda T. Harv Eker, és miért érdemes elolvasni ezt a könyvet?" Az emberek megdöbbennek, amikor a tanfolyamaim elején azt hallják tılem: "Egy szavamat se higgyétek el!" Miért tanácsolom ezt? Mert csak a saját tapasztalatomra hagyatkozhatok. Egyetlen elmondott gondolat és következtetés sem eredendıen igaz vagy hamis. Pusztán az én eredményeimet tükrözik, és azokat a meglepı dolgokat, amiket hallgatóim ezreinél tapasztaltam. Ennek ellenére hiszem, hogy aki alkalmazza az itt leírt elveket, gyökeresen átalakítja az életét. Ne csak olvassátok ezt a könyvet! Tanulmányozzátok át olyan alaposan, mintha az életetek függne tıle! Azután próbáljátok ki az elveket saját magatok! Ami mőködıképes, használjátok; ami nem, azt felejtsétek el bátran! Talán elfogultságnak hangzik, de ez az egyik legfontosabb könyv, amit a pénzrıl valaha is írtak. Tudom, hogy ez merész kijelentés, de az az igazság, hogy ez a könyv a hiányzó láncszem a siker iránti vágy és a siker megvalósítása között. Bizonyára mindnyájan tapasztaltátok már, hogy a kettı nem ugyanaz. Kétségkívül olvastatok már a témában más könyveket, hallgattatok kazettákat vagy CD-ket, részt vettetek tanfolyamokon, és számos meggazdagodási rendszerrel ismerkedtetek meg az ingatlan, a részvények vagy a vállalkozások terén. Mégis mi történt? Sokakkal szinte semmi. Egy röpke fellángolás után minden maradt a régiben. Most végre itt a megoldás. Egyszerő, törvényes, és nem fogtok csalódni benne. Ha tudatalatti "pénzügyi modellünk" nem a sikerre van "hangolva", akármit tanulunk, tudunk és teszünk, semmi sem segít rajtunk. Ebben a könyvben lerántjuk a titokzatosság leplét arról, hogy vajon miért adatik némelyeknek gazdagság, míg mások örökös anyagi küszködésre vannak kárhoztatva. Meg fogjátok érteni a gazdagság, a közepes jómód és a pénzügyi kudarc legmélyebb okait, és elkezdhetitek jobbra fordítani anyagi jövıtöket. Megtudjátok majd, miként befolyásolják a gyermekkori élmények az ember pénzügyi modelljét, és hogy miként alakítanak ki önsors rontó gondolatokat és szokásokat ezek a hatások. Nagyhatású nyilatkozatokat fogtok megismerni, és segítségükkel változtathattok negatív gondolkodásmódotokon a gazdagság szellemi tételeinek alkalmazásával, hogy eredményesen gondolkozzatok gazdagok módjára. A gyakorlatban használható, lépésrıl lépésre haladó stratégiát is kaptok jövedelmetek növeléséhez és vagyonotok gyarapításához. Az elsı részben azt mutatom be, hogy a pénzzel kapcsolatos gondolataink és cselekedeteink kondicionálás eredményei, és lényeges stratégiákat vázolok fel a szellemi pénzmodell módosítására. A második részben a gazdagok, a középosztálybeliek és a szegények gondolkodásmódja közötti különbségeket vizsgálom, majd tizenhét hozzáállást és lépést javaslok, amelyek örökre megváltoztatják anyagi helyzeteteket. A könyvben mindössze néhány szerepel a sok ezernyi levél és e-mail közül, amelyeket a Milliomos elme intenzív tanfolyamon részt vett és hatalmas gyakorlati eredményeket elért hallgatóimtól kaptam. Mik tehát az én tapasztalataim? Milyen az én hátterem? Mindig sikeres voltam? Bárcsak így lenne! Mint számos más emberben, vélhetıen bennem is sok "lehetıség" rejlett, de nem sokra vittem. Elolvastam az összes könyvet, meghallgattam az összes hanganyagot, és elvégeztem az összes tanfolyamot, amihez hozzáfértem. Nagyonnagyon szerettem volna sikeres lenni. Nem tudom, a pénz, a szabadság vagy a teljesítmény vonzott-e igazán, esetleg be

-3-

akartam bizonyítani a szüleimnek, mire vagyok képes, mindenesetre szinte megszállottan vágytam a sikerre. Húszas éveimben különbözı vállalkozásokba fogtam, mindegyikbe a nagy vagyon reményében vágtam bele, mégis kudarcot kudarcra halmoztam. Halálra dolgoztam magam, mégsem jutottam elıbbre. "Loch Ness-i szörny" betegségben szenvedtem: folyton a profitról hallottam, de nekem sosem jutott belıle. Mindig azt gondoltam: "Ha a megfelelı vállalkozásba kezdek, ha jó lóra teszek, gyızni fogok!" De tévedtem. Semmi sem sikerült... legalábbis nekem nem. Aztán a mondat második fele szöget ütött a fejemben. Miért érnek el mások sikert ugyanazzal a vállalkozással, amit én is őzök, és én miért nem? Mi történt "Mr. Kiváló Lehetıséggel"? Mélyen magamba néztem. Megvizsgáltam, miben hiszek, és rájöttem, hogy bár igazán szeretnék gazdag lenni, mélyen gyökerezı aggodalmak munkálnak bennem. Leginkább féltem. Féltem a kudarctól, vagy, ami még rosszabb, attól, hogy sikeres leszek, azután pedig valahogyan elvesztem a vagyonomat. Az végképp lesújtana. A legszörnyőbb az a gondolat volt, hogy akkor elveszteném a képességeimbe vetett hitemet. Mi lesz, ha kiderül, hogy nem tudok sikert elérni, és egész életemet szegénységben kell leélnem? Azután szerencsére apám egy dúsgazdag barátja ellátott tanácsokkal. Kártyapartira jött hozzánk, hogy játsszon a "fiúkkal", és felfigyelt rám. Ekkor már harmadszor költöztem haza, és a "szegényesebb" lakosztályban laktam, azaz az alagsorban. Azt hiszem, apám panaszkodhatott neki szőkös anyagi körülményeimrıl, mert amikor meglátott, olyan részvétteljes tekintettel nézett rám, ahogyan a gyászoló hozzátartozókra szoktak egy temetésen. Azt mondta: "Harv, én is úgy kezdtem, mint te, teljes csıddel." Hát ez igazán nagyszerő, gondoltam, ettıl mindjárt jobban érzem magam. Gyorsan ki akartam menteni magamat valamivel, hogy elmeneküljek, és közben a falról lemálló vakolatot bámultam. İ azonban tovább beszélt. "Azután kaptam néhány tanácsot, amiktıl megváltozott az életem. Ezeket szeretném neked továbbadni." Jaj, ne! Most jön a hegyi beszéd, pedig ez az ember nem is az apám! Aztán kibökte: "Harv, ha nem vagy olyan sikeres, mint amilyen szeretnél lenni, az azért van, mert valamit nem tudsz." Akkoriban hetyke fiatalember voltam, és úgy gondoltam, mindent nagyon is jól tudok, csakhogy sajnos a bankszámlám nem errıl tanúskodott. Ezért mégiscsak végighallgattam. Így folytatta: "Tudtad, hogy a legtöbb gazdag ember nagyon hasonlóan gondolkozik?" Azt feleltem: "Nem, ezen még sosem töprengtem." Mire ı: "Ez nem egzakt tudomány, de a gazdagok egy bizonyos módon gondolkoznak, és a szegények merıben másként, és ez a gondolkodásmód meghatározza a cselekedeteiket, s ebbıl fakadóan az eredményeiket is. Ha úgy gondolkoznál, ahogyan a gazdagok, és azt tennéd, amit a gazdagok, elhiszed, hogy meggazdagodhatnál?" Emlékszem, a legcsekélyebb meggyızıdés nélkül vágtam rá: "Igen." "Akkor csak annyi a dolgod, hogy utánozd a gazdagok gondolkodásmódját" — mondta ı. Minthogy akkoriban meglehetısen szkeptikus voltam, azt kérdeztem: "Most éppen mire gondol?" Így felelt: "Arra, hogy a gazdagok betartják az ígéreteiket, ezért én is betartom, amit apádnak ígértem. Várnak a srácok. Majd találkozunk." Ezzel faképnél hagyott, de amit mondott, nagy hatást tett rám. Semmi sem mőködött az életemben, ezért úgy döntöttem, üsse kı, belevetem magam a gazdagok és gondolkodásmódjuk tanulmányozásába. Mindent megtanultam az elme mőködésérıl, amit csak tudtam, de elsısorban a pénz és a siker lélektanára összpontosítottam. Rájöttem, hogy igaz: a gazdagok tényleg másként gondolkoznak, mint a szegények és a középosztálybeliek. Végül az is tudatosult bennem, miként akadályoznak saját gondolataim a meggazdagodásban. Ami még fontosabb, megismertem számos nagyhatású technikát és stratégiát gondolkodásom befolyásolására, hogy úgy gondolkozzak, ahogyan a gazdagok. Ezután azt mondtam magamnak: "Elég a nyavalygásból, próbáljuk ki mindezt a gyakorlatban." Úgy döntöttem, megpróbálkozom egy újabb vállalkozással. Mivel sokat foglalkoztam egészségápolással és testgyakorlással, megnyitottam Észak-Amerika egyik elsı fitnessüzletét. Pénzem nem volt, ezért 2000 dollár hitelt kellett felvennem a Visa kártyámra a beindításához. Elkezdtem használni, amit a gazdagok mintájából megtanultam, mind az üzleti, mind a gondolkodási stratégiák tekintetében. Legelıször is szentül elhatároztam, hogy sikeres leszek, és nyerésre játszottam. Megfogadtam, hogy összeszedem magam, és semmiképpen nem adom fel ezt a vállalkozást, amíg milliomos nem leszek, vagy még annál is gazdagabb. Ez gyökeresen más hozzáállás volt, mint a korábbi, mert azelıtt mindig rövid távon gondolkoztam, és hagytam, hogy mellékvágányra tereljenek a kínálkozó jó lehetıségek, vagy eltérítsenek célomtól a nehézségek. Továbbá ettıl kezdve mindig résen voltam, amikor negatív vagy romboló pénzügyi gondolatok merültek fel bennem. Korábban azt hittem, igaz, amit az eszem diktál. Felfedeztem, hogy sok tekintetben éppen az elmém áll leginkább a sikerem útjába. Elhatároztam, hogy elhallgattatom magamban azokat a gondolatokat, amelyek nem segítik a gazdagságról alkotott elképzeléseimet. Mindazokat az elveket használtam, amelyeket könyvemben leírok. Hogy beváltak-e? Meghiszem azt! A vállalkozásom olyan sikeres lett, hogy kevesebb mint két és fél év alatt tíz üzletet nyitottam, majd eladtam a cég felét egy Fortune 500 vállalatnak 1,6 millió dollárért. Ezután a napfényes San Diegóba költöztem. Néhány évet a stratégiáim finomításával töltöttem, és elkezdtem személyes üzleti tanácsadással foglalkozni. Azt hiszem, elég szép hasznot hajtottam az embereknek, mert egyre-másra küldték hozzám a barátaikat, üzleti partnereiket és üzlettársaikat. Csakhamar tíz, sıt, húsz fıs csoportoknak tartottam elıadásokat. Az egyik ügyfelem azt javasolta, nyissak iskolát. Ezt nagyszerő ötletnek tartottam, és meg is valósítottam. Megalapítottam a Józan Ész Üzleti Iskolát, és Észak-Amerikaszerte emberek ezreit oktattam a "józan ész" üzleti stratégiáira, a gyors siker elérése céljából. Tanító körútjaim során feltőnt egy különös dolog: két ember egymás mellett ült egy teremben, és megtanulta ugyanazokat az elveket és stratégiákat. Az egyik felhasználta azokat, majd csakhamar a siker csúcsait ostromolta, és vajon mi történt a másikkal? Nem sok!

-4-

Ekkor világossá vált, hogy hiába szerelkezik fel valaki a világ legnagyszerőbb "szerszámaival", ha csak egy kis lék is van a "szerszámosládán" (azaz az agyában), máris bajba jut. Ezért kidolgoztam egy programot Milliomos elme intenzív tanfolyam címmel, amelyet a pénz és a siker belsı játszmájára alapoztam. Amikor ötvöztem a belsı játszmát (a szerszámosládát) a külsıvel (a szerszámokkal), szinte mindenki hatalmas sikereket ért el. Ezt fogom átadni ebben a könyvben: hogy miként válhattok a pénz belsı játszmájának mestereivé, hogy nyerjetek — miként gondolkozzatok a gazdagok agyával a meggazdagodás érdekében. Gyakran megkérdezik tılem, hogy a sikerem egyetlen nagy üzletre korlátozódott-e, vagy folytatódott. Hadd fogalmazzak így: Az általam tanított elvek precíz felhasználásával több millió dollárt kerestem, és sokszoros multimilliomos vagyok. Szinte minden befektetésem és vállalkozásom óriási siker. Némelyek szerint olyan vagyok, mint Mídász király, mert amihez hozzáérek, arannyá válik. Igazuk van, de talán nem veszik észre, hogy a mídászi érintés egyszerően annyit jelent, hogy a sikerre vivı "pénzügyi modellre" építek, és pontosan ezt fogjátok elsajátítani ti is, ha megtanuljátok az elveimet, és elvégzitek a szükséges munkát. A Milliomos elme intenzív tanfolyam elején általában megkérdezem a hallgatóságot: "Hányan jöttetek ide azért, hogy tanuljatok?" Ez cseles kérdés, mert ahogyan Josh Billings, az író fogalmazott: "Nem az gátolja a sikert, amit nem tudunk; a legnagyobb akadály az, amit rosszul tudunk." Ez a könyv tehát nem annyira a tanulásról, mint inkább a felejtésrıl szól! Nagyon lényeges, hogy felismerjétek, miként juttatott benneteket megrögzött gondolkodási és cselekvési módotok a jelenlegi helyzetbe. Ha valóban gazdag és boldog vagy, akkor minden rendben. Ha azonban nem, azt ajánlom, gondolkozz el néhány lehetıségen, amelyek nem illenek bele a "skatulyáidba", abba a keretbe, amit jelenleg helyesnek vagy megfelelınek vélsz. Bár azt javaslom, hogy "egy szavamat se hidd el", és próbáld ki az itt leírtakat a saját életedben, ugyanakkor arra kérlek, fogadd bizalommal, amit olvasol. Nem azért, mert személyesen ismersz, hanem mert emberek ezrei változtatták meg életüket és eredményeiket e könyv elveinek hatására. A bizalomról az egyik kedvenc történetem jut eszembe. Egy emberrıl szól, aki egy sziklafalon egyensúlyozva hirtelen megcsúszik, és leesik. Szerencsére van annyi lélekjelenléte, hogy megkapaszkodjék egy kiugró kıcsipkében, és ott függeszkedik élet és halál között. Csak lóg, lóg, majd hirtelen felkiált: "Van odafönt valaki, aki segítene?" Semmi válasz. Tovább kiabál: "Van odafönt valaki, aki segítene?" Egyszer csak mély, öblös hang szólal meg: "Isten vagyok. Segítek neked, csak engedd el a sziklát, és bízz bennem!" Emberünk visszaszól: "Van odafönt valaki más, aki segítene?" A tanulság egyszerő. Ha magasabb szintre akarjuk emelni az életünket, késznek kell lennünk rá, hogy elengedjük egyik-másik régi gondolkodási sémánkat, és újakat fogadjunk el helyettük. Az eredmény önmagáért fog beszélni. ELSİ RÉSZ PÉNZÜGYI MODELLÜNK A kettısségek világában élünk: van fent és lent, világos és sötét, forró és hideg, bent és kint, gyors és lassú, jobb és bal, hogy csak néhányat említsek az ezernyi ellentétpár közül. Csak akkor tud létezni az egyik, ha a másik is létezik. Van-e jobb oldal bal nélkül? Már hogyan lenne! Következésképpen a pénznek is vannak "külsı" és "belsı" törvényszerőségei. A külsı törvényszerőségeket alkotják az üzleti ismeretek, a pénzkezelés, a befektetési stratégiák. Ezek elengedhetetlenek. De ugyanilyen fontos a belsı játszma is. Analógiaként gondoljunk egy asztalosra és a szerszámaira. A kiváló szerszámok nélkülözhetetlenek számára, de még lényegesebb, hogy mesterien bánjon velük. Azt szoktam mondani, nem elég, hogy a megfelelı helyen legyünk a megfelelı idıben. A megfelelı embernek kell lennünk, aki a megfelelı idıben a megfelelı helyen van. Ki vagy te? Hogyan gondolkozol? Miben hiszel? Milyen szokásaid, tulajdonságaid vannak? Hogy érzed magadat a bırödben? Menynyire bízol magadban? Mennyire jók az emberi kapcsolataid? Menynyire bízol másokban? Igazán úgy érzed, megérdemled a gazdagságot? Mennyire tudsz cselekedni, amikor félsz, aggódsz vagy kényelmetlen cselekedned? Tudsz-e lépni, amikor semmi kedved hozzá? Tény, hogy a jellemed, a gondolkodásmódod és a hiedelmeid határozzák meg alapvetıen sikered mértékét. Egyik kedvenc szerzım, Stuart Wilde így fogalmazza meg ezt: "A siker kulcsa, hogy megnöveljük saját energiánkat; ezzel magunkhoz vonzzuk az embereket. Amikor feltőnnek a színen, nyomjuk a kezükbe a számlát!" GAZDAGSÁGI ELV Jövedelmünk csak olyan mértékben nı, amilyen mértékben mi magunk fejlıdünk. Miért fontos a pénzügyi modellünk? Hallottál már olyanokról, akik anyagi csıdbe jutottak? Észrevetted, hogy egyeseknek sok pénzük lesz, azután elveszítik, vagy kiváló lehetıségekkel indulnak, majd kudarcot vallanak? Most megtudod az okát. Kívülrıl balszerencsének tőnik, a gazdaság romlása, egy kutyaütı üzlettárs vagy más egyéb okolható érte. Belülrıl azonban másként fest a helyzet. Ha az ember nagy pénzhez jut, és belül nincs rá felkészülve, valószínőleg kérészéltő lesz a gazdagsága, és elveszíti a vagyonát. Az emberek döntı többségének egyszerően nincs meg az a belsıképessége, hogy nagy vagyont teremtsen és megtartsa, illetve nem tud megfelelni a sok pénzzel és sikerrel járó kihívásoknak. Ez az elsıdleges ok, barátom, amiért nincs sok pénzük. Kiváló példát szolgáltatnak erre a lottónyertesek. A kutatások igazolják, hogy akármekkora nyereményhez jutnak, többségük végül korábbi anyagi helyzetébe süllyed vissza, megmarad annál a vagyonnál, amit még kényelmesen kezelni tud. Épp ennek az ellenkezıje igaz az önerıbıl meggazdagodott milliomosokra. Figyeld csak meg, hogy azok az önerıbıl meggazdagodott milliomosok, akik elveszítik a vagyonukat, viszonylag rövid idın belül visszaszerzik. Jó példa erre Donald Trump.

-5-

és biztosan minden kétsége elszáll. Szemügyre vesszük a gyümölcsöket (az eredményeinket). Ennek az az oka. A gyökér táplálja a gyümölcsöt Képzelj el egy fát! Tegyük fel. megsokszorozta a vagyonát. A négy negyed Az egyik legfontosabb dolog. Mi. és a nyomtató kinyomtatja a levelet. és fogalmuk sincs. Az ok egyszerő. minden farmon. hogy ez a fa az élet fája. -6- . Minden erdıben. életünk zökkenımentes lesz. Kizárólag a látható világban él. némelyeké csak néhány száz dolláréra. hogy Donald Trump sosem elégedett meg azzal. a testsúly mind eredmény. Kész. amit meg kell értenünk. Talán egyetértesz ezzel. viharok várnak ránk. Miért van ez így? Mert jóllehet némely önerıbıl meggazdagodott milliomos elveszíti a pénzét. az erejét mégis határozottan érzékelik és felhasználják. ami létrehozza a föld fölöttit. Donald esetében persze "milliárdos" elmérıl van szó. Mit jelent ez? Hogy elıbb a gyökereket kell megváltoztatnunk ahhoz. elıször a láthatatlant kell megváltoztatnunk. A pénzhiány csupán tünete annak. Ha meg akarjuk változtatni a láthatót. a betegség. s végül akadnak olyanok is. Gyümölcs nı rajta. mindent elveszített. Majd meggebednek. A pénz. hogy megírtál egy levelet a számítógépeden. és kiradírozod. GAZDAGSÁGI ELV Ha meg akarjuk változtatni a gyümölcsöt. a szellemi (SZ). amennyire figyelmen kívül hagyod ezt az elvet. pozitív vagy negatív. Rákattintasz a "nyomtatás" parancsra. Ha meg akarjuk változtatni a láthatót. Immár rendelkezésedre áll az összes szükséges "eszköz" és tudás. ha csak egymillió dollárja lenne? Mekkora anyagi sikernek könyvelné el? Bizonyára a legtöbben egyetértenek velem. — Hogyan történhetett ez? Mi ez? Varázslat?" A helyzet az. amit lát. de olyan mértékben fogsz szenvedni az életben. talán nem. és dolgozunk a gyökereinken — "belsı" világunkon —. a gazdagság. Ha a külvilágban nem jól mennek a dolgaink. emberek. és felszínesen gondolkozik — csak arra alapoz. A kutatások szerint az emberek 80 százaléka sosem jut el olyan fokú anyagi függetlenséghez. Még egy háromszáz oldalas kézikönyvet is elolvasol Hatékony radírozás címmel. Mondta valaki. Az életben a gyümölcsöt sikernek nevezik. A legtöbben nem veszik észre. hogy a fizikai valóság csupán a többi három "kivetülése". Megváltoztathatjuk viszont a jövı gyümölcseit. hogy Donald Trump pénzügyi "termosztátja" milliárdokra van beállítva. mint a templom egere. ha elıbb a "belsı" világot változtatjuk meg. soha ne feledjük. Legalább négy világban élünk egyszerre. Ez a négy létsík a fizikai (F). Miért? Mert a természet törvényét szeged meg. Következésképpen. Mit teszünk ilyenkor általában? Többnyire jobban koncentrálunk a gyümölcsökre. amilyenhez szeretne. A látható a láthatatlanból ered. Az emberek többsége valójában nem használja ki a képességeit maximálisan. túl aprók. Hogyan lehetséges ez? Hiszen most radíroztad ki! Fogsz egy nagyobb radírgumit. és 80 százalékuk sosem lesz maradéktalanul elégedett. A legtöbben nem sikeresek. mint a láthatóak. Tapasztalataim szerint a világ láthatatlan dolgai sokkal nagyobb hatásúak. az érzelmi (É) és a lelki (L) világ. Ezután újra rákattintasz a "nyomtatás" parancsra. legyen az gazdagság vagy szegénység. nincs belılük elég. Tılük azt kérdezném: Miért fizetik ki a villanyszámlát? Az áramot nem látják. Ha nem ezt tesszük. meg kell erısítenünk a gyökérzetet. a láthatatlan teremti a láthatót. Megnézed a kinyomtatott oldalt. A külvilágot csak úgy tudjuk megváltoztatni. Bármilyen eredményre jutunk. hogy a pénzhiány probléma? Most figyelj: A pénzhiány még soha nem volt probléma. Feltőnt már neked. majd néhány év leforgása alatt visszanyerte. Rákattintasz a "nyomtatás" parancsra. vagyis az eredményeinkre. ami a föld alatt van. Ezért hiábavaló a megérett gyümölcsre összpontosítanunk figyelmünket. hogy csak milliomos legyen? Mit gondolsz. hogy megváltoztassuk a gyümölcsöt. és megint ott van! "Ez lehetetlen! — kiáltasz fel döbbenten. és nem vagyunk velük megelégedve. a gyökereket kell megváltoztatnunk. de miben gyökerezik az oka? Erre megy ki a játék. ami a sikerhez a legfontosabb: milliomos elméjét. Persze sokan csak azt hiszik el. az egészség. A legtöbb ember nem tudatos. hogy a külvilág csak a belsı világunk tükrözıdése. Tegyük fel például. elég bedugnia az ujját a konnektorba. ha betartjuk a természet törvényeit. De mi hozza létre a gyümölcsöket? A magok és a gyökerek. és a nyomtatóból ismét kijön ugyanaz a levél. Nem változtathatjuk meg a gyümölcsöt. miért. Ilyen egyszerő ez. A föld fölötti termés annak köszönhetı. hogyan érezné magát Donald Trump. mert a belsı világunkban is így van. hogy a föld alatti dolgok hozzák létre a föld fölöttieket. hogy az igazi probléma nem oldható meg a "nyomtatásban": a fizikai valóságban. minden gyümölcsöskertben a föld alatt található. amit látnak. Okok és okozatok világában élünk. A pénzhiány a hatás. még tovább. az csak azért van. csak a "programban": a szellemi. Ehhez azonban a föld alá kell ásnunk. de sosem veszíti el azt. Kicsit elszunyókál a volánnál. elıször a láthatatlant kell megváltoztatnunk. nem milliókra. hogy létünknek nem csak egy síkja van. nem állunk fölötte. hogy szegénynek tekintené magát. A legtöbb ember pénzügyi termosztátja csak több ezer dollár érzékelésére képes. vagy rosszízőek. Ha valakinek netán kétségei lennének az áram létezése felıl. ha nem látod be. akiknek a semmi is túl sok. a természet részei vagyunk. nem milliókéra. sıt. és még dühödtebben radírozol. érzelmi és a lelki világokban. ami a mélyben zajlik. amely már a fán lóg.Trumpnak milliárdjai voltak. Csak gürcöl.

Vizsgáljuk meg a kultúrát. Mi az. Ha tükör elıtt teszed. mert nem azt mondjuk. és tégy egy szóbeli "nyilatkozatot". Pénzügyi modellünk a pénzzel kapcsolatos gondolataink. Most gazdag vagyok. A nyilatkozat definíció szerint hivatalos. Miért olyan hathatós eszközök a nyilatkozatok? Mert minden egyvalamibıl áll: energiából. hasonlóképpen elıre elkészített program vagy az a mód. a tekintélyszemélyek: tanárok. Tehát milyen a te pénzügyi modelled? A válasz egyszerő. vagy tanulja. Minden gyerek megtanulja. Az állítás definíció szerint "pozitív kijelentés. ami a szándékunk megvalósításához szükséges. a média és az ıket körülvevı kultúra. hanem a tudatalattidnak is.Nyilatkozatok: Egy hatásos kulcs a változtatáshoz A tanfolyamaimon "gyorsított tanulási technikákat" használunk. ami a pénzt illeti. hogy amikor ezt elıször hallottam. Mindenkinek van személyes pénzügyi és sikermodellje a tudatalattijában. hogy minden egyes elv olvasásakor tedd a kezed a szívedre. Ezen megközelítés alapja egy mondás: "Amit hallasz. és megjósolom anyagi jövıjüket életük hátralévı részére. hogyan gondolkozzék és cselekedjék pénzügyi kérdésekben. tedd a kezed a szívedre. hogy már folyamatban van a kitőzött cél elérése". annak energiája végigrezeg a tested összes sejtjén." Másrészt viszont egy nyilatkozat nem azt állítja valamirıl. A pénzügyi modell. Hivatalos energia kibocsátás az univerzumba és az egész testünkbe. és ha közben megérinted a testedet. Hogy csinálom? Egy rövid beszélgetésbıl kiderítem. ha hiszek benne." Mivel azonban akkoriban anyagilag igencsak nyomorultul álltam. minden reggel és minden este tégy fennhangon nyilatkozatokat. miként bánjon a pénzzel? Helyes." Ezért arra kérlek. mit árthat?"—és elkezdtem csinálni. ami még nem valósult meg. Be kell vallanom. Az állítás arról szól. amit látsz. mint belevaló fickó. a testvéreik. A nyilatkozatok nemcsak a világegyetemnek küldenek konkrét üzenetet. hogy a nyilatkozatok tényleg mőködnek." GAZDAGSÁGI ELV Adsz öt percet. A különféle kultúrákban különféle gondolkodás és viselkedés jellemzı a pénz vonatkozásában. Ezért minden kimondott nyilatkozatnak megvan a maga rezgési frekvenciája. hiszen amikor valamit állítunk. Azt ajánlom. Nem sok különbség van egy nyilatkozat és egy állítás között. Lényeges továbbá a definíció még egy szava: megteszünk. az elme mégis hatalmas különbséget tesz közöttük. A kulcs a "részvétel". azt mondtam: "Ki van zárva. illetve kondicionálásnak az elsıdleges forrásai? A legtöbb ember esetében a szüleik. Az érzések tettekhez vezetnek. Te mit gondolsz errıl? Mindezek után arra kérlek. de szegény. Sok humán területen tevékenykedı szaktekintély alkalmazta alapként. A megnyilvánulás folyamatának nevezték. Meg akarlak ismertetni egy rendkívül fontos képlettel. Ezt a fejünkben lévı elhaló hangocska elfogadja. amelyekkel gyorsabban tanulhatnak a hallgatók. hogy a cél elérése már folyamatban van. hogy ez a valami már most igaz. A tettek eredményekhez vezetnek. vagy valamilyennek lenni. hogy csak néhányat említsek. és így néz ki: GAZDAGSÁGI ELV A gondolatok érzésekhez vezetnek. Ez határozza meg. Nem bolondultunk meg. hogy egy bizonyos lépést megteszünk. -7- . A nyilatkozat azt jelenti. és többre emlékeznek a tanultakból. igaz? Úgy gondoljátok. úgy döntöttem: "Ugyan már. ez hülyeség. Meg kell tennünk minden lépést. Ez a modell minden egyéb tényezınél és azok együttesénél is erısebben meghatározza az illetı pénzügyi sorsát. "hivatalosan kifejezzük azon szándékunkat. a barátaik. egy elhaló hangocska a fejünkben gyakran arra figyelmeztet: "Ez nem igaz. hogy igaz. amellyel azt állítjuk. Kik voltak ennek a programozásnak. amit csinálsz. Mi a pénzügyi modell? Analógiaként vizsgáljuk meg egy ház modelljét. Ha hangosan kimondasz egy nyilatkozatot. hogy "nyilatkozat"? Egyszerően egy állítás. és megjósolom anyagi jövıdet életed hátralevı részére. ezért bizonyára nem meglepı. arra emlékszel. Ez a nyilatkozat dolog túl rázós nekem. azt megérted. fıként a gyermekkoriak. azután érintsd meg a homlokodat a mutatóujjaddal. vagy egy bizonyos állásfoglalást képviselünk". milyen a te pénzügyi és sikermodelled. szívesebben vagyok hóbortos és gazdag. elfelejted. Pénzügyi modellünket elsısorban múltbeli "programjaink" alkotják. Az energia különbözı frekvenciákon. és mondd a következıt: NYILATKOZAT: "Belsı világom teremti a külsı világomat. és hogyan alakul ki? Rádiós és televíziós szerepléseim során köztudottan mindig elmondom: "Adjanak öt percet. csak annyit állítunk. majd tégy még egy szóbeli "nyilatkozatot". rezgések formájában terjed. egy gyerek egy adott hozzáállással születik. amely elıre elkészített terv egy bizonyos otthonról. érzéseink és tetteink kombinációjából tevıdik össze. érezheted sajátos rezgését. hanem hogy szándékunkban áll valamit megtenni. még jobban gyorsíthatod a folyamatot. hogy ez a szándékunk a jövıre nézve. hogyan teremted meg a valóságodat és a vagyonodat. és mondd: "Milliomos elmém van!" Mi a pénzügyi modell. amelyet határozottan és hangosan fogalmazunk meg." Most érintsd meg a homlokodat. vallási vezetık. Akárhogyan is. ahogyan a pénzhez kapcsolódunk.

Nem csoda. apám mindig azt üvöltötte.Ez igaz rád. Mindazok a kijelentések. a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek. amelyeket életünk további részében követünk. a szegények egyre szegényednek. egy mélyebb és tartósabb szinten. rám. és nem módosítjuk az elménkben a pénzrıl szóló tételeket. Térjünk most vissza az elıbbi történethez. Honnan tehát az információ? A múltban programozták belénk. a gazdagok kapzsik." A verbális kondicionálás erejére ugyancsak jó példa Milliomos elme tanfolyamaink egyik résztvevıjének esete is. és a szokásos mondattal fejezıdött be: "Most a közeli mozik mősorán. hogy azt higgye. honnan ismeri ez a pici gyerek a távolságokat. amennyibıl meg tudsz élni! Akinek több van. Szó sincs róla! Az emberi elme nem így mőködik. Ennek ellenére állandóan az anyagi csıd szélén állt. gondolataink érzésekhez vezetnek. Az elsı hatás: Verbális programozás Kezdjük a verbális programozással. a pénz beszél. és nézzük meg a Tini ninja teknıcöket a moziban. Itt játsszák. A verbális kondicionálás rendkívül erıs hatású. Ezért az agya a gazdagsághoz a kapzsiságot társította. ha pénzrıl van szó. a mi fajtánknak nem való. hogy gyerekkorában mindig azt hallotta az édesanyjától: "A gazdagok kapzsik. és ezt tesszük a Milliomos elme intenzív tanfolyamon is több ezer emberrel minden évben. az érzések tettekhez. Ha azonban a tudatalattinak választania kell a mélyen gyökerezı érzelmek és a logika között. miként kondicionálhatod magadat újra. Csak annyid legyen. Stephen szerette az édesanyját. nekem a bıröm alatt is pénz van?" Viccesen azt feleltem neki: "Bárcsak úgy lenne. Mint mondtam. Néhány rendkívül hatékony. és modellként szolgálnak pénzügyeink intézéséhez. mit gondoljunk. Ebben a könyvben éppen ezt fogjuk megtenni. mindenesetre semmije sem maradt. hogy gazdag legyen-e. a gazdagok bőnözık. Édesanyja verbálisan úgy kondicionálta. egészen közel hozzánk. hogy ne legyen gazdag. a gondolatok érzésekhez vezetnek. ezért foglalkozzunk velük egyenként. mindenkire. agyunkban felmerülı gondolatunkat. mint mások? Gondolataink az elménk fülkéiben raktározott "információ-fájlokból" erednek. vagy megfeleljen az édesanyja. kölcsönadta. alávaló gazember. Amikor eljött hozzánk. a gazdagságról és a gazdagokról? Hallottál-e olyan kijelentéseket." Sosem nevetett. hogy szegény volt. Stephen elmondta. ahogyan egy személyi számítógép esetében. és hogyan cselekedjünk. menjünk el. és ez már kilenc éve így volt. -8- . a gazdagok kapzsik. Például a fiam. Hogyan kondicionáltak tehát minket? Három alapvetı módon. Persze csak akkor. Itt a bökkenı. Ennek tükrében a következıképpen módosíthatjuk a Megnyilvánulás Folyamatát: A programozásból erednek a gondolataink. a pénzért keményen meg kell dolgozni. és izgatottan azt mondta: "Apu. hanem a pénz megtartása. múltbeli kondicionálásunk határozza meg minden. esetleg bárki más elvárásainak. a program megváltoztatása az elsı fontos lépés az eredmény megváltoztatásához. mi játszódott le Stephen tudatalattijában. Valahogyan elverte a pénzét. A könyv második részében bemutatom. amelyeket fiatal korunkban hallottunk a pénzrıl. vagy rossz befektetéseken elvesztette. a legtöbben a gazdagságot választanák. Néhány óra múlva megkaptam a választ egy tévéreklámból. spórolni kell a nehéz idıkre. a pénz nem boldogít. szinte mindig az érzelmek javára dıl el a választás. megmaradnak a tudatalattinkban. ha nem avatkozunk közbe. sosincs elég. Lenyúznám a bırödet. az szembeszegülésnek számított volna anyja meggyızıdésével. Mit hallottál gyerekkorodban a pénzrıl. tapasztaláson alapuló technika segítségével Stephen pénzügyi modellje kevesebb mint tíz perc leforgása alatt döbbenetesen megváltozott. Jesse. a tettek pedig eredményekhez. beleértve a pénzt is: Verbális programozás: Mit hallottunk fiatal korunkban? Utánzás: Mit láttunk fiatal korunkban? Konkrét események: Mit tapasztaltunk fiatal korunkban? Fontos megérteni a kondicionálás e három szempontját. érzéseink tettekhez vezetnek. ami természetesen rossz. továbbá a hírhedt mondatot: nem engedhetjük meg magunknak? Nálunk. amint megkereste. bizony. Stephennek nem a pénzkeresés okozott gondot. hogy gazdag és sikeres légy. Ezért nem tehetett mást. Megtanították nekünk. Minthogy nem akart rossz lenni. otthon. valahányszor pénzt kértem tıle: "Mit gondolsz. a pénz nem a fán terem. több mint 800 000 dollárt keresett évente. A szegények verejtéke árán gazdagszanak meg. mint hogy mindig túladott a pénzén. különben alávaló gazembernek érezte volna magát. Felmerül egy érdekes kérdés: Honnan származnak a gondolataink? Miért gondolkozunk másként. szinte mindig az érzelmek javára dıl el a választás. amely a filmet hirdette. az ember nem lehet egyszerre gazdag és lelkileg emelkedett. automatikus reakciókat vált ki. hogy a pénz minden gonoszság forrása. hároméves korában egyszer odaszaladt hozzám. Mindössze két év múlva szegény emberbıl milliomossá vált. Ha gazdag lett volna. és nem akart vele szembeszegülni. hogy kitaláljuk. tetteink eredményekhez vezetnek. Ezért aztán éppen úgy. ha az embernek választania kell. Akárhogyan is. GAZDAGSÁGI ELV Ha tudatalattinknak választania kell a mélyen gyökerezı érzelmek és a logika között." Nem kell hozzá nagy tudósnak lenni. Bizony. nem mindenki lehet gazdag. Természetesen a gazdagság lenne a logikus választás. tudatalattija elintézte. Persze most azt gondolhatod." El sem tudtam képzelni. Az élet minden területén. Ez a tanítás kondicionálássá válik. mocskos gazdagok.

Ott a résztvevık hatásos gyakorlati módszereket sajátíthatnak el. A szó szoros értelmében arra programoztak. hogy már ismered a verbális kondicionálás erejét. látogassa meg a Milliomos elme intenzív tanfolyamát. Errıl annak az asszonynak a története jut eszembe. megértheted. amely támogatja a boldogságomat és a sikerességemet. Egyszerő volt: Stephen anyja nagyon szerette Hawaiit. A változtatás második eleme a megértés. és megkérdik tıle. miért vágta le mindig a sonka két végét. ha nem tudunk a létezésérıl. és döntéseink határozzák meg cselekedeteinket. hogy ezeket a gondolatokat csak tanultad. a gazdagságról és a gazdagokról hallottál gyermekkorodban. érvényes-e vagy érvénytelen. ELHATÁROLÓDÁS: Belátod. hogy Stephen gazdag. amelyet réges-régen tárolunk az elménkben. és azóta is döbbenetes sikereket érek el a tızsdén. és anyja minden évben ott tölti az egész telet. amelyek sejtszinten. hogy apám munka után a vacsoraasztalnál az újság tızsdei rovatát böngészve.millionairemindbook. A változtatásnak négy kulcsfontosságú eleme van. Sokan ódzkodnak beismerni. milyen nagylelkő a fia. és mondd: "Amit a pénzrıl hallottam. A változtatás negyedik eleme az újrakondicionálás. Megfigyelhetjük ezt a gondolkodásmódot. és eldönthetjük. melyek mindegyike elengedhetetlenül szükséges pénzügyi modellünk átprogramozásához. nem csoda. vagy feladjuk — annak alapján. vagy egyáltalán nem foglalkoztak befektetéssel? Vállaltak-e kockázatot. de van némi igazság a mondásban. hogy tudatalatti kondicionálásunk határozza meg a gondolkodásunkat. Ezek egyszerőek. minden este az asztalra csapott. megváltoztatod azokat? NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. Elıször is. hogy a továbbiakban ragaszkodunk-e hozzá. és segítettünk neki kialakítani egy stratégiát. hogy rajtunk kívül kell keresnünk az eredetét." Elhatározták. melyeket a pénzrıl. hogyan hatottak ezek a kijelentések a pénzügyi életedre ez idáig. vagy csak idınként? Könnyen jött a pénz a családodba. hogy támogassa a gazdagság és a siker elérését. Stephen évente hat hónapra megszabadul az anyjától.Stephen a tanfolyamon megértette. és most eldöntjük. nem feltétlenül igaz. az emberek sem sokban különböznek a majmoktól e tekintetben. rájövünk. hogy tudattalanul rossz részvényeket vegyek meg. de a részvényeimmel sosem tudtam nyerni. Meg is kérdezte tıle. éppen az anyja jött el hozzá aznap vacsorára. No és mit mondott a nagymama? -9- . de ha megértjük a pénzügyi modell mőködését. és felkiáltott: "Azok a rohadék részvények!" Ezután vagy fél óráig azon mérgelıdött. mit gondolsz arról. és mindenütt szétkürtöli. Gyermekkorunkban mindent utánzással tanulunk meg. és kikké akarunk válni a jövıben. amint átkondicionáltam magamat. Térjünk most vissza a verbális kondicionáláshoz. rossz áron. mint egy információ-"fájlt". hogy új gondolkodásmódot választok. tartósan átalakítják tudatalattijukat — arra tanítják az elmét. ezért szeretnék még egy további segítséget is felajánlani. gyümölcsözıbbé váltak a befektetéseim.com honlapon a "FREE BOOK BONUSES" címre kattintva feliratkozhatsz a Milliomos Elme "heti gondolatára". Megint csak arról van szó. hogy ezek az ıt hátráltató hiedelmek az anyjától erednek. nem tartoznak hozzád? Belátod. amellyel nem kellett többé úgy éreznie. vagy mindketten jól tudtak bánni a pénzzel. Nem változtathatunk meg valamit. Gondolkodásunk határozza meg a döntéseinket. aki sonkát fızött vacsorára. Azzal. Úgy döntök. Szinte azonnal. Stephen ezért befektetett egy tengerparti társasházba Mauin. és mondd: "Milliomos elmém van!" A második hatás: Utánzás A második kondicionálási mód az utánzás. Mire neveltek a szüleid a pénzzel kapcsolatban? Egyikük. Majd még tovább mentünk. mondván: "Anyám is így csinálta. vagy mindig meg kellett küzdeni érte? Örömöt jelentett a pénz az otthonodban. de annál hatásosabbak. esetleg rosszul? Költekezık. Most. Az anyja azt felelte: "Anyám is így csinálta. és lássuk. hogy a gondolkodásmódunk nem mi vagyunk. hogy felismerjük. vagy takarékosak voltak? Csavaros észjárású befektetık voltak. felidéztem magamban. Ezt a folyamatot a könyv második részében fogjuk elkezdeni. A www. Amint felismertük. A gyakoriság és a folyamatos támogatás ugyancsak fontosak a tartós változáshoz. hogy kik vagyunk jelenleg. Az anyja boldog. és az anyja programozta azokat belé. rosszkor. így hetente kapsz egy magvas tanítást. ha nem sikerült pénzt nyernem a tızsdén. Nos. A változtatás harmadik eleme az elhatárolódás. MEGÉRTÉS: írd le. melyekbıl a következmények fakadnak. most már az anyja is örül neki. ahol megismertetlek a gazdagságot megteremtı szellemi tételekkel. hogy szembeszegül az anyjával. nem a te szerves részeid. Másodszor. honnan származik "gondolkodásmódunk". Hihetetlennek hangzik. amely segít a siker elérésében. és levágta a hús mindkét végét. miért vágta le mindig a sonka két végét. és mennyivel könnyebb pénzhez jutni a Las Vegas-i játékautomatákból. igenis van ennek értelme. Aki mélyebben szeretne ezzel foglalkozni. hogy most azonnal úgy dönthetsz. vagy durva viták forrása volt? Miért lényeges ezt tudni? Biztosan hallottad már az "utánozó majom" kifejezést. amely arról szólt: "A mocskos részvények!" Mondanom sem kell. A változtatás elsı eleme a tudatosság. miután kigyomláltam ezt a burjánzó. az égbe szöktek választott részvényeim árai. Kiváló megoldás! Jómagam a nehéz kezdet után lassanként sikereket értem el a vállalkozásban. hogy felhívják a nagymamát. nem a saját meggyızıdéséhez tartoznak. milyen ostoba az egész rendszer." Érintsd meg a homlokodat. és ı is az. mit tehetsz legelıször. vagy konzervatívok voltak? Volt-e mindig pénzük. miszerint "az alma nem esik messze a fájától"." Nos. Teendık a változtatáshoz: Verbális programozás TUDATOSSÁG: írd le mindazokat a kijelentéseket. elhatárolhatjuk magunkat tıle. hogy veszítsek. hogy elkezdd átalakítani pénzügyi modelledet. mérgezı gyomot belsı "pénzügyi kertembıl". Amikor megvizsgáltam pénzügyi modellemet. Miért? Hogy tudat alatt érvényesítsem pénzügyi modellemet.

hogy a nehéz idıkre spórolnál." Egy másik példa a floridai Orlandóban tartott tanfolyamaim egyikérıl származik.. kedves. Ez így ment nagyjából egy vagy két évig. Akkor aztán tejben-vajban fürödtünk." A legtöbben tudjuk. akkor meg miért ne élvezze. Ezek az egyszer fent. és végigcsináltam a gyakorlatokat. egészen máig. mint tíz átlagember együttvéve. de akár száz lakást is felépített. amit tanítottak. amikor felismerik. Több ismerettel rendelkezem. és hihetetlenül nagylelkő lett. hogy talán. úgy hatéves koromtól huszonegy esztendıs koromig. Alig jutott lélegzethez. Aztán elmosolyodott. és nagy összegő banki hiteleket vett fel. spórolj a boldog idıkre. Megint építkezni fogunk. apa. most térjünk vissza a lényeghez. mi bántja. Mindig így ment ez. ha a "modellünk" nem a sikert támogatja. miután önt meghallgattam. megint kezdıdik a régi nóta. apu. és a puszta tekintetével ellentmondást nem tőrıen a tudtomra adta: "Meg ne próbálj még egyszer kérni!" Te is biztosan ismered ezt a nézést. Az arca kezdett felderülni. egyszer lent" jövedelemszerzési mintáját ismétlem. Eleinte mindig minden jól ment. Az én apám például vállalkozó volt. Magamban azt gondoltam. elraktározva egy »elme«-bankban. győjtögetnek "a nehéz idıkre". ismét enyém a világ. Nincs velem semmi baj. és ez okozza az én rossz sorsomat. hála istennek megtanultam. hogy nem a vállalkozással van a baj. Próbálkoztam részvényekkel. Szeretetteljesen megölelt. Bejött hozzám. most visszakapja tılem azt a metszı pillantást. még csak nem is azzal. sok szerencsét!". Azt hittem. Gyakran vesznek részt a tanfolyamainkon olyan hallgatók. és megkérdezte. ezért csak annyit mondtam: "Dehogynem. amikor jól mennek a dolgok (és szabotáljam magamat a folyamatban). hogy általában egyik szülınk vagy mindkettıjük mintájának keverékét követjük a pénzzel kapcsolatban. Azt kell mondjam. éppen ellenkezıleg." Amikor legutóbb hallottam felıle. és cseppet sem mutatkozott nagyvonalúnak. amikor végleg elköltöztem otthonról. Bárcsak értettem volna az utánzást és a pénzügyi mintákat negyven éve! Micsoda idıpazarlás volt az összes tanulás és ismeretszerzés!" Még erısebben kezdett sírni. de egy évvel késıbb ismét csak padlóra kerültem. Apám egyik percrıl a másikra megváltozott. Apám megélte a legsúlyosabb gazdasági válságot. Mi lesz a jutalmunk. mire a lakásokat eladta. Késıbb sokféle egyéb vállalkozással foglalkoztam. Tanfolyamainkon tanítjuk a szándék erejének elvét. és a siker csúcsára jut. nem a partnerekkel. vagy eladni valamit."Mert túl kicsi volt a lábasom. Minden nagyszerő volt egészen addig. és állandóan az ingujjával törölgette a szemét. Megkérdeztem tıle. Továbbtanultam. minden remekül ment neki: több vagyont halmozott fel tizennyolc hónap alatt. és megtérült a befektetése. A hallgatók a színpad elıtt álltak sorban. nem is az alkalmazottakkal vagy a gazdasági helyzettel. a szándék törvénye értelmében pontosan ezt fogod kapni. hogy megosztottad velem. és nagyot néztem. folyton könyveket olvasok és tanfolyamokra járok. Mások. Csak apám pénzügyi modellje van a fejemben. és megszereztem az MBA-t. és mindent kipróbáltam. mindaz. és azt mondta: "Köszönöm. hogy kialakított egy »sikeres modellt«. aztán mégis mindig a tönk szélére jutottam. és ilyenkor azt hittem. ingatlannal és több mint egy tucat különféle vállalkozással. de valamilyen érthetetlen oknál fogva rövid idı múltán tönkrementem. mikor halljuk meg az igazságot. ameddig csak vissza tudok emlékezni. Lakásépítéssel foglalkozott. mire rájöttem. amíg végül el nem adta a lakásokat. akiknek a szülei átélték a második világháborút vagy a nagy gazdasági világválságot. Nap mint nap megpróbált állást szerezni. Hadd hívjam fel a figyelmet: A nehéz idıkre félretenni jó ötletnek látszhat. köszönetet mondjanak. Huszonegy éves koromban. Egy-egy projekt keretében minimum tizenkét. köszönöm. ha a nehéz idıkre tesszük félre a pénzt? Nehéz idık — ugyan már! Hagyj fel ezzel! Ahelyett. hogy apám ilyenkor nem volt valami jó hangulatban. hogy ilyenkor azt feleltem: "Remek. mint az elızı tizennyolc évben összesen. milyen mértékben befolyásolták a szüleik tapasztalatai a pénzzel kapcsolatos hiedelmeiket és szokásaikat. amíg lehet?". hogy szabadságra mentem és pihentem. legalábbis én akkor azt gondoltam." Élénken emlékszem. de természetesen nem voltam bolond. hiszen "az ember könnyen elvesztheti az összes pénzét. mégsem sikerült soha anyagi sikert elérnem. akik ırült módjára költekeznek. Érthetı. aki sírva jött oda hozzám. Minden elıadót meghallgattam. Sosem fogom elfelejteni azt az urat. Végül. és lássunk újra munkához. Sosem tudtam. használható lesz. mert tudtam. és ismét mélyeket lélegzett. de nagy problémákat is okozhat. hogy változtassak. de csak talán. Most. köszönöm". és ki sem látszottunk az adósságból." Ezzel arra akartam utalni. egyszer lent állapotok csaknem tíz éven keresztül ismétlıdtek. tudat alatt apám "egyszer fent. Azt felelte: "Hatvanhárom éves vagyok. Ha bármilyen kicsi összeget kértem tıle. autogramért. Mindig kisebb vagyonhoz jutottam. . hogy "Találtam egy jó telket. amit most te is megtanulsz ebbıl a könyvbıl. mit gondolsz. ahogy szoktak. miért. Boldog. amióta csak léteznek ilyenek. hogy elköszönjenek. Újabb vállalkozásba fogtam. pénzügyileg kárhozatra vagyunk ítélve. és közbeszól: "Köszönöm. mi lett belılem? — Építési vállalkozó. pedig megrémültem. Apám minden vagyonunkat erre tette fel. amikor eléred az anyagi függetlenséget! Ha így teszel. mintha kicserélték volna. Még ma is késztetést érzek. vagy csak azért. nekem a bıröm alatt is pénz van?" Majd hozzátette: "Megırültél?" Természetesen egy fítyinget sem kaptam. Sokszor mélyen megrendülnek. Ma azonban már van az elmémben egy másik fájl. amikor jól mentek a dolgok.. vagy arra az idıre. Vannak. Aztán vége lett. de mindig üres kézzel jött haza. amikor befejeztem a tanulmányaimat. Azt feleltem neki: "Az ismeretszerzés egyáltalán nem volt idıpazarlás! Csak ott lappangtak az ismeretei a felszín alatt. Nagyon örülök neki! Hiába rendelkezünk a világ összes ismeretével és tudásával. minden értelmet nyert. mindig csak azt mondta: "Mit gondolsz. Minden projekthez óriási mennyiségő tıke befektetésére volt szükség. hogy mikor kerülhetnek a felszínre. nincs-e szükségem egy kis pénzre. Végül arra a felismerésre jutottam. vagy ilyesmi. amit eddig tanult. Következésképpen a projektek elején sosem volt pénzünk. amíg egy napon apám azzal nem állított haza.10 - . köszönöm. és sikerült átkondicionálnom magamat errıl a jojómodellrıl a következetes jövedelemnövelésre. biztosan túl ostoba vagyok. amely odafigyel erre az érzésre.

Miért? Mert a "bıség" válik a gyökerünkké. a gyümölcsön. olyanok is akadnak szép számmal. belsı világunk a külvilágot tükrözi vissza. Az elme a következı választ adja: "Ha meg akarsz szabadulni a haragtól. mennyire voltunk rájuk dühösek. Az ilyenek gyakran fogják magukat. vagy: "Tönkretesznek az adóterhek". mint azon. valószínőleg attól féltünk. Ahogyan sokan a félelem miatt igyekeznek pénzhez jutni. és ezek igencsak nemes tulajdonságok. Miért? Mert ezen problémák egyikét sem oldja meg a pénz. vagy anyagilag padlóra küldi magát egy válással. üljetek le! Szeretnék valamit megbeszélni veletek. hogy van pénzük. Amíg ez a harag nem múlik el. Némelyek éppen az ellenkezıjét teszik annak. Ha azonban sokra tartjuk magunkat. és bıséget teremtünk. akiket a bizonyítás vágya hajt. ha lázadtunk (ami gyakori másodszülötteknél). hogy pénzünk legyen. ha más úton járunk. Ha azt hisszük. akár nem. és sosem lel békét. új késztetéseket találhatunk: célt. ahogyan a pénzt kezelitek." Az illetı megteszi. akik kevésnek érzik magukat. attól még semmiképpen nem érezzük jobbnak magunkat. Ezzel a kihívással a könyv második részében fogunk bıvebben foglalkozni. általában mégsem boldogok." Ezzel kirohanunk a hálószobából.11 - . GAZDAGSÁGI ELV Ha a pénzszerzést vagy a siker elérését rossz indíték motiválja. nem pedig a gyökéren. Tulajdonképpen mindegy. és mindig is ez volt. De van egy apró bökkenı. Akkor hát jó éjt és szép álmokat!" Nem. Végül magasabb énjük azt mondja: "Elegem van a haragból és a stresszbıl. hogy enyhítse az abból fakadó belsı fájdalmat. hogy az életükben semmi és senki nem "elég jó". annál dühösebbek. általában hasznos. A tanfolyamaimon meg szoktam kérdezni a hallgatókat: "Hányan vannak önök között. . és valami ilyesmit mondunk: "Győlöllek titeket. Nem minden esetben baj az. Amikor szegények voltunk. mert most elégedett. milyen indítékunk van a pénzszerzésre vagy a siker elérésére. például félelem. Közben a lényeg a szülık iránt érzett harag. nem egészen így megy ez. amikor megnyomják azt a bizonyos gombot. esetleg más módon szabotálja a sikert. és elkezdjük püfölni a párnánkat. és ezért. A biztonságkeresés a bizonytalanságból fakad. apa. A pénz nem tehet senkit azzá. és a családunknak rossz pénzkezelési szokásai voltak. és elveszítik. ha az ember szembeszegül a szüleivel. Ekkor megkérdezem: "Hányan jelölnék meg a biztonságot a siker elérésének elsı számú motivációjaként?" Erre szinte mindenki felteszi a kezét. Kulcsfontosságú. Sajnos kisgyerekként nem mondhatjuk a szüleinknek: "Anya. akiket a bizonyítási vágy sarkall az anyagi siker elérésére." Ezek után felteszi a kérdést elméjének. nem a haragján. megértitek. Ha azonban a szüleink sikeresek voltak. Remélem. akár betegre dolgozzák magukat a sikerért. amit a szüleik. a világhoz való hozzájárulást és örömöt. és észre sem vesszük. például a félelem. Megint rólunk szól az egész. vagy hogy sikert érjünk el. becsapjuk magunk mögött az ajtót. Ha rossz a motiváció gyökere arra. ami amúgy is. és olyan valóságot teremtünk. Ne feledjük. vagy ami éppen a kezünk ügyébe esik. amely a kapcsolatot megteremtette. Amint van pénzünk. Következésképpen a pénz és a harag összekapcsolódik az agyukban. A kérdés csupán az. miért vagyunk ilyenek? Mi húzódik meg mindeme vonások hátterében? Azoknak. Gondoljunk csak bele — a biztonság és a félelem hajtóereje ugyanaz. határozottnak nevezzük magunkat. mert most már nemcsak mérges. Ennél fogva a több pénz csak megváltoztatja a félelmünket. hanem szegény és mérges. érvényesítjük ezt a hiedelmet. vagy lázad ellenük. mit tegyen a helyzet orvoslására. súlyos anyagi nehézségek elé nézhetünk. Miért? Mert nem a pénz a probléma gyökere. vagy sosem lesz belıle elég. Sokkal inkább kiborulunk. Tovább súlyosbítja a helyzetet. hanem szokás. ami nem is olyan apró. a világ összes pénze sem segít. Sok szegény családból származó emberbıl dühöt és lázadást vált ki a szegénysége. Tudatalattija indíttatására megszabadul a pénzétıl. hogy bármily nagy vagyonunk van. Egy szóval: amíg le nem ásunk a probléma gyökeréig. hogy nincs pénzük — de egyik sem jelent igazán kellemes életet. nem vagyunk elég jók. Vizsgáljuk meg például a félelmet. hogy nincs elég pénzünk. ha felnövök. A pénzén adott túl. meg kell szabadulnod a pénzedtıl. de az éremnek van egy másik oldala is. rossz befektetési döntést hoz. Akkor majd mindent megszerzek. akik a félelmet jelölnék meg elsı számú motivációként a siker eléréséhez?" Általában nem sokan jelentkeznek. hanem a félelem. Nem tetszik az a mód. a düh vagy a bizonyítási vágy motivál. Megszünteti-e a pénz tehát a félelmet? Bár úgy lenne! De a válasz határozott nem. vagy: "Mindenki az én pénzemet akarja majd". csakúgy. ami félelmen alapul. Igaz? Nem igaz! A helyzete még rosszabb. Én csak békét és derőt akarok. A világ összes pénze és semmi más sem lesz soha elég azoknak. most legyen annyi elég. hogy pénz dolgában valamelyik vagy mindkét szülınk mintáját követjük. és meggazdagszanak. Miért van ez így? A harag és a lázadás szavak ismerısen csengenek? Vagyis attól függ. hogy boldogok legyünk. én egészen másképpen fogom intézni a dolgaimat. Én gazdag leszek. a félelmet és a bizonyítási vágyat mint a pénzszerzés motivációit. mint a félelem esetében. Túlköltekezik. Célratörınek. mint ti. hogy levezessük az elkeseredettségünket. a félelmünk általában átalakul: "Mi lesz. Akár gazdagok lesznek. vagy legalábbis igyekeznek ezt tenni. ezt a hiedelmet érvényesítjük. keménynek. amit csak akarok. Ráadásul. Természetesen a legtöbben szívesebben aggódnának azon.Korábban már szóltam róla. a pénz sosem tesz boldoggá. ha felnövök. Így nem kell túladnunk a pénzünkön ahhoz. sosem lesz boldog. a pénz sosem tesz boldoggá. az örökös bizonyítási kényszer szokássá válik. és meg nem szüntetjük a félelmet. mit tesz. Nem a megfelelı dologtól szabadult meg. akármennyi pénze van — vagy nincs. nem. düh vagy a bizonyítási vágy. hogy sosem lesz pénzünk. Miért? Mert a gazdagságuk gyökere vagy a pénzszerzés indítéka a düh és a sértettség. és ez lesz a természetes létformánk. Ha megszüntetjük a haragot. semennyi pénz nem elég. vagy minél többre igyekeznek szert tenni. Sosem leszek olyan. Épp ellenkezıleg. és mi lázadunk ellenük. és minél több pénzre tesznek szert. hogy a félelem nem egyszerően probléma. akár tetszik nektek. vagy akár az életeteket. ha elveszítem?".

de valahogy mindig nyakára hágott a pénznek. most is segíti az embereket. Jelenleg jó úton halad az anyagi függetlenség elérése felé. Mindegy. úgy érezte. Miért? Talán az apját akarta megmenteni? A tanfolyamon segítettünk Joseynak meghatározni pénzügyi modelljét. Elsı lépésként tudatosítanunk kell magunkban. a gazdagokkal kapcsolatban? Ezek az élmények rendkívül fontosak. családtagokra. milyen hatást tett ez a modell a pénzügyi életedre. Ha 100 dollárt kapott. az a szüleim módszere. Megpróbáltam megmagyarázni neki. 3. milyen sok vagy milyen kevés a pénze valakinek. Josey emlékszik rá. mire ı elköltött 10 000 dollárt. amin veszekedtünk. nem pénzrıl vitatkozunk. A lányom születésének. azután ellilult. az én számomra nem egyszerően pénzköltést jelentett. Ez igaz házastársakra. hogy kérjen tıle egy negyeddollárost. Ilyenkor mindig odaszaladt a mamájához. hogy az összes pénz a férfiaké. Vajon tényleg mőködik mindez? Annyit mondhatok. és részesült elsısegély-oktatásban. Mit tanult meg tehát a gyerek a pénzrıl? Elıször is azt. 500 dollárt költött. de minden hiába volt. A változtatás lépései: Utánzás TUDATOSÍTÁS: Gondold végig. mert nem szerette a munkáját. és mondd: "Milliomos elmém van!" A harmadik hatás: Konkrét események A kondicionálás harmadik módját a konkrét események szolgáltatják. És bizony már nem negyed dollárokat kért. 200 dollárt költött el. hanem amiatt. Ha az ı anyjának (az istennınek) nem volt pénze. 2. tudatalattija hatására megszabadult az összes pénzétıl. Ennél fogva. hogy ez a hozzáállás tanult. kiabált. Egyikünk sem tudta. mert ezek alakítják ki a hiedelmeinket — vagy inkább illúzióinkat —. ha 1000 dollárt. Igyekezzünk minél jobban felfogni. inkább próbáljuk ıt megérteni. milyen módon viszonyulunk egyik vagy mindkét szülınk pénzügyi szokásaihoz. Ettıl a naptól fogva Josey elméje a pénzt a fájdalommal társította. nem kiadnunk. és örült. hogy mindkettınknek jó legyen. hogy az apja elıször elvörösödött. Így ment ez hétrıl hétre. drágám. Az egyetlen dolog. hogyan hozzunk létre egy új pénzügyi modellt. és nem a te lényedet tükrözi? Belátod. komoly gondok lesznek a kapcsolatunkban. Az emberek nem elsısorban a pénz miatt veszekszenek egymással. az életörömtıl fosztom meg. Figyelemreméltó az is. akárhányszor költekezett a feleségem. Hogy érvényesítse ezt a létezési módot. akkor ezret. Mit tapasztaltál gyerekkorodban a pénzzel. hogy nem illik össze a pénzügyi "modelljük". hogy a szabadságunkat adja el. Kérj a papától! Nála van az összes pénz. amely megfelel kettınk kapcsolatának. hogyan befolyásolja a múltbeli programozás pénzügyi életük minden vetületét. és végül egy szívroham a földre döntötte. És akárhányszor én visszatartottam ıt a költekezéstıl.Akárhogyan is. a kislány megvette a fagyiját. A feleségem nyolc éves korában gyakran hallotta a fagylaltos kocsit csilingelni a házuk elıtt az utcán. hogy a jelen pillanattól kezdve mást is választhatsz? NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. Nem azért. Ha 500 dollárt kapott. szerelmesekre. Az egyik Milliomos elme tanfolyamomon részt vett egy mőtıben dolgozó ápolónı." Ezt valahogyan nem értette. és tanult a hatástöbbszörözésrıl. a gazdagsággal. és átalakítani azt. hogy felismerjük. Én ezzel szemben abban a hitben nıttem fel. kedvesem. A feleségem számára a pénz azonnali örömet jelentett (mint a fagylalt felett érzett öröm). hogyan vizsgáljuk felül pénzügyi modellünket. amikor egy kínai étteremben volt a szüleivel és a testvérével. mi fontos a társunk számára a pénzzel kapcsolatban. miben különbözöl tılük! MEGÉRTÉS: írd le. A lényeg. milyen szokásaik voltak ezekkel kapcsolatban! Írd le. Ma pénzügyi tervezı. hogy a nıknek nincs pénzük. a pénz volt. úgy tudunk bánni vele. Az anyja rendszeresen azt mondta: "Sajnálom. hogy megértsük. Adtam neki 2000 dollárt. melyek szerint jelenleg élünk. valahogy felnıtt e tekintetben. de ezúttal hozzá hasonlókkal igyekszik megértetni. akkor ez a világ rendje. hogy "Nem. mit várt tılem. Ha felismerjük valakinek a pénzügyi modelljét. a hatástöbbszörözés nem ezt jelenti. hogy megszabaduljon a fájdalomtól. sıt még üzlettársakra is. Nem csoda. A szülei szokásos csúnya veszekedéseik egyikét folytatták a pénz miatt. Josey az iskolai úszócsapat tagja volt. és az öklével verte az asztalt. Csak nem a megfelelı késztetés vezérelte erre a pályára. Az apja felállt. 100 dollárt költött el. miben hasonlítasz rájuk. hogy ápolónı lett. hogy társunk pénzügyi tételei minden bizonnyal különböznek a mieinktıl. Hadd hozzak erre egy példát. A feleségem és én már nem veszekszünk a pénz miatt! A statisztikák szerint az emberi kapcsolatok felbomlásának leggyakoribb oka a pénz. Másodszor azt tanulta meg. ELHATÁROLÓDÁS: Belátod. és mondd: "Amit eddig lemásoltam a pénzzel kapcsolatos viselkedésrıl. hogy a pénzgyőjtés célja a szabadság megteremtése. Egy másik példa a konkrét eseményekre a személyes környezetembıl való. Ne idegesítsük fel magunkat ezen. Csaknem zátonyra futott miatta a házasságunk. és — ami még fontosabb —." Erre a feleségem az apjához szaladt. Az adott neki egy negyeddollárost. hogy mindketten gyökeresen más jelentéseket társítottunk a pénzhez. igen: pénzt. ha felnıttként tudatalattija hatására minden pénzén túladott. hanem azt. hogyan álltak hozzá szüleid a pénzhez és a gazdagsághoz. Ha a pénzügyi modellünk nem illik össze. Én a saját utamat követem. a lényeg. Kapnunk kell a tízezer dollárt. Aztán részt vett az egyik tanfolyamomon. Ápolónıi állását is otthagyta." Érintsd meg a homlokodat. Nagyon is precízen tette ezt. A fiam születésének. Josey nagyon jól keresett. Az apja a karjaiban halt meg. nincs pénzem. Kicsit mélyebbre ásva elıkerült egy emlék tizenegy éves korából.12 - . amikor összeházasodtunk? Igen. Mit gondoltok. hanem pénzügyi modellekrıl. hogy három csodának voltam szemtanúja az életemben: 1. Hála istennek megtanultuk. Ha 200 dollárt kapott. és azonosítsuk .

az egyik legfontosabb dolog. hogy a jelen pillanattól fogva választhatsz mást? NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. Ez igazi áldás. így nem a gyümölccsel foglalkozunk." Ezzel azt akarom mondani. vagy hogy rendszertelen jövedelmed legyen? Ismered ez utóbbi forgatókönyvét? Egyszer fent. hogy rendszeres. és nem a te lényedet tükrözi? Belátod. Ezt írta: "A program elképesztı volt. Egy évvel késıbb kaptam tıle egy e-mailt. Az számít. Magas. mérsékelt vagy alacsony jövedelemre vagy programozva? Tudtad. hogy milyen gondolatokat hoztatok magatokkal otthonról a pénzzel kapcsolatban — mit hallottatok gyermekkorotokban. és igazán felvirágoztattam. és új. kihasználjuk-e maximálisan pénzügyi lehetıségeinket. nagyon is jelentıs közöd van az eredményhez. Közületek bizonyára sokakban felmerül a kérdés. hiszen megszőnik a legtöbb ember gyötrelmeinek egyik fı oka. milyen példát mutattak a szüleitek.13 - . amellyel afrikai AIDS-betegeket segített egy segélyszervezeten keresztül. és mondd: "Milliomos elmém van!" Mire késztet téged a pénzügyi modelled? Itt az idı." Érintsd meg a homlokodat. Úgy alakítottam át pénzügyi gondolati modellemet. mióta keres ilyen sokat. Íme egy példa: "Remek állásom volt. nem egyénileg. Ezáltal könnyebben azonosíthatjátok egymás jelenlegi pénzügyi modelljét. miért nem keres 2 millió dollárt évente. biztonságot vagy státust. és rájöhettek. hogy mindössze évi 2 millió dollárt keressek. és milyen eredményekhez vezet a tudatalattid ebbıl kifolyólag? A siker. Ennyit arról. Spórolásra. saját és társad megelégedésére. Készítsetek listát a felfogásokról és a teendıkrıl. A következı vállalkozásom is csodásan mőködött." — Ne essünk tévedésbe: ilyenkor a pénzügyi modellünk mőködik. de a piaci helyzet elromlott. De amikor befektetésre kerül a sor. de aztán csıdbe ment a cég. érzelmektıl mentesek. A listát tegyétek ki a falra. és állapodjatok meg ezekben. ELHATÁROLÓDÁS: Belátod. és régi pénzügyi modelljeitektıl függetlenek voltatok. vagy rosszul? Nyerı vagy vesztes befektetéseket választasz pénzügyi gondolati modelled alapján? Felmerülhet a kérdés: "Hogyan lehet a pénzügyi modellem része. Ezt már elértem. rendszeresen. Ki dönt. Beszéljétek meg mindkettıtök múltját. hogy ezeknek a drasztikus változásoknak az oka a külvilágban keresendı. hogy . ki milyen jövedelemsávra van beállítva? A 20 000 és 30 000 dollár közötti sávhoz tartozol éves jövedelmedet tekintve. gondolkozzék el rajta. Mindegyre úgy tőnik. Elmondtam. TUDATOSÍTÁS: Gondolj végig egy konkrét. jelenleg mit akartok elérni. és biztos jele annak. Másként ez lehetetlen! Ha úgy döntesz. esetleg a 40 000 és 60 000 dollár közöttibe.mozgatórugóit és félelmeit. (Gondoltad volna. és vitás helyzet esetén gyengéden. mit jelent igazán a pénz neked és a társadnak: örömforrást. Arra is világítsatok rá. Ezután beszéljétek meg. az említett úriembernek a munkájához kellett ilyen sok pénz. amikor eladod? Te. de elkövettem egy hibát. és arra kértem. hanem a gyökerekkel. amelyet a pénzzel kapcsolatban éltél át gyerekkorodban. valamint miként alakíthatsz ki újat mindkettıtök számára. Van egy San Diegó-i ismerısöm. nagyon gyengéden figyelmeztessétek egymást arra. Ez a kérdés elıször is nem túl elınyös a gazdagodásotok szempontjából. és megkérdezte. Milyen a jelenlegi pénzügyi és sikermodelled. a 150 000 és 200 ezer dollár közöttibe. MEGÉRTÉS: írd le. hogy a gazdagok kapzsik! Lépjünk tovább. hogy át kell alakítanotok pénzügyi modelleteket. amikor mindketten objektívek. és mondd: " Elengedem korábbi hátrányos pénzügyi modellemet. Azt hiszem. megint fent. hanem közösen. Ennyi éppen elég volt. amikor megveszed? Te. amelyeket követni fogtok. Akkor önálló vállalkozásba kezdtem. vagy kiegyensúlyozottan munkálkodsz? Arra kondicionáltak-e. hogy nyerek-e a tızsdén vagy egy ingatlanbefektetésen?" A válasz egyszerő. üldözi a balszerencse. amit megtanulhatsz. hogy a program célja az emberek pénzügyi lehetıségeinek maximális kiaknázása. a 75 000 és 100 000 dollár közöttibe. hogy miben egyeztetek meg közösen. A változtatás lépései: Konkrét események A következı gyakorlatot elvégezheted a társaddal. mintegy hét éve. hogy ez a hozzáállás tanulás eredménye. miért nem értetek egyet ezen a téren. és jó eséllyel teremthetünk mőködıképes kapcsolatot. A végén odajött hozzám. Larrynek hívják. minthogy már évi 500 000 dollárt keres. Megkérdeztem. vagy költekezésre vagy beállítva? Programod szerint jól kezeled a pénzt. hogy évi 10 millió dollárra programozzam át magam. csakhogy a társam kivált belıle stb. miért rekedt meg fél milliónál. Azt felelte. hogy beiratkozol a Milliomos elme intenzív tanfolyamra. nem az összeg számít. milyen érzelmeket kiváltó tapasztalatokban volt részetek. Ki dönt. hogy megválaszoljuk az "egymillió dolláros" kérdést. hogy összegszerően meg lehet határozni. hogy miként ismerheted fel társad pénzügyi modelljét. a közepes jómód vagy az anyagi csıd felé haladsz? Mire vagy programozva a pénzzel kapcsolatban: küszködésre. szerintem segítene-e rajta a háromnapos Milliomos elme tanfolyam. gazdag jövıt teremtek. minek valakinek ennyi pénz. Másodszor. majd megint lent. Megtudakoltam. annak azonnal lezuhan az értéke. szabadságot. ezért most újra járom a tanfolyamot. netán a 250 000 dollár fölöttibe? Néhány évvel ezelıtt egy szokatlanul jólöltözött úr ült be az egyik kétórás esti tanfolyamomra. Larry valóságos mágnásként keres: határozottan magas jövedelem szerzésére ösztönzi ıt pénzügyi modellje. egyszer lent. Határozzátok meg általános céljaitokat és hozzáállásotokat a pénzhez és a sikerhez. Akármit vesz. érzelmeket kiváltó eseményt. hogyan befolyásolhatta ez az esemény jelenlegi pénzügyi életedet. Ki választja ki a részvényeket vagy az ingatlant? Te. vagy könnyő pénzszerzésre? Keményen dolgozol a pénzért.

és éveken át kevesebbet teljesítettünk. így megmaradhat a pénzügyi "kényelmi zónájában". Éppen az ellenkezıjét teszem annak. akkor vagy nem jön össze az üzlet. amely az adott pillanatban önmagunk világos ismeretén alapszik. így aztán megmaradhat a "kényelmi zónájában". minden bizonnyal annyira van beállítva a termosztátunk. akár a halálcsókja szindróma nem egyéb. ezt neveztem "mídászi érintésnek". Mindannyiszor remekül beválik. Aki ebben a helyzetben van. pontosan ennyit fogunk kihozni a vállalkozásunkból. ha átállítjuk pénzügyi termosztátunkat. szokásaidat. aki kevés pénzre van beállítva pénzügyi modellje alapján. a változtatás elsı eleme a tudatosítás.. Mindezek kiváló "eszközök". és pontosan 50 000 dollár kártérítést kap a biztosítótól. hogy nagymennyiségő pénz férjen el benne. mekkora a vagyonunk? Áttekintjük befektetéseink sikerességét. Igazán sajnálom. Ismétlem tehát. és visszaállítja a huszonöt fokos hımérsékletet. Idınk nagy részét robotként éljük. A vállalkozásunk sikere pénzügyi modellünk függvénye. hogy nyitva van az ablak. Mennyire vagyunk következetesek vagy következetlenek? Mennyit dolgozunk a pénzünkért? Megvizsgáljuk a pénzzel összefüggı emberi kapcsolatainkat. ami semmi esetre sem igaz. és ne a múltbeli programjaink érvényesüljenek. GAZDAGSÁGI ELV A szoba hımérsékletét csakis úgy változtathatjuk meg tartósan.. de egy rendkívüli üzlet révén 90 000 dollár üti a markunkat egy évben. figyeld meg a gondolataidat. ezt diktálja az elme és a pénz törvénye. hogy 100 000 dollárt keressünk egy évben. hogy a költekezı vagy a takarékos típushoz tartozunk-e. hiedelmeidet. hogy vállalkozásuk sikere üzleti érzékükön. és visszaállítja a huszonöt fokos hımérsékletet. mint egy termosztát. azt esetleg elüti egy busz. Általában ez nem így van! Még ha igazán tudatosak vagyunk is. hogy a pénzügyi modelled meghatározza az anyagi — sıt még a magán — életedet is. csakis úgy változtathatjuk meg "tartósan" pénzügyi sikerességünk szintjét. a szoba hımérséklete leesik húsz fokra? Hogyne. A szoba hımérsékletét csakis úgy változtathatjuk meg tartósan. a Milliomos elme intenzív tanfolyamon pedig még tovább lépünk. Ez megint csak egyszerő számtan: "A jövedelmünk csak olyan mértékben növekedhet. mert vissza fogunk térni a modellünk által kijelölt pénzügyi színvonalra." Szerencsére — vagy sajnos — személyes pénzügyi és sikermodellünk egész életünkben megmarad. nagy valószínőséggel egy költekezı típusú nıvel fogja összehozni a sorsa. csakis úgy változtathatjuk meg "tartósan" pénzügyi sikerességünk szintjét. Nehezen szerezzük a pénzt.14 - . amilyen mértékben mi fejlıdünk. Ugyanígy. Ugyanígy. A könyv második részében éppen ezt fogjuk tenni. vagy legalábbis a piaci helyzeten múlik. Ezen a ponton válik a dolog érdekessé. Próbálkozhatunk bármi mással. de ez csak tündérmese. de mi történik akkor? A termosztát mőködésbe lép. és pénzügyi modelljének megfelelıen élhet. Ez is tökéletesen lehetséges. tárgyalástechnikát vagy vezetéstechnikát. Ilyen egyszerő: így vagy úgy az ember pontosan évi 50 000 dollárhoz jut. hogy megvizsgáljuk az eredményeinket. aki kevés pénzre van beállítva. vagyis pénzügyi modellünket. Szeretem Larryt! Vannak ugyanakkor emberek. hogy megfigyeljük a gondolatainkat és a cselekedeteinket. aki úgyszintén ilyen. Ha a szobában huszonöt fok van. Ha a modellünk azt diktálja. önkéntelenül cselekszünk. Ha értékesítéssel foglalkozunk és pénzügyi modellünk 50 000 dollár évi jövedelmet ír elı. válj tudatossá. ha átállítjuk pénzügyi termosztátunkat. De ha nincs meg e belsı "szerszámosláda". amit javasol. Megállapítjuk. Sokan azt hiszik. készüljünk fel rá. Elképzelhetı. Az olyan embert. sıt. múltbeli programjaink és régi szokásaink vezérelnek. és érvényesülhet az eredeti pénzügyi modellje. akkor is csupán néhány olyan döntést hozunk általában naponta. Mindig érvényesítjük a modellünket. mire késztet minket pénzügyi modellünk? Az egyik legkézenfekvıbb válasz. Az is megeshet. Megnézzük. Mennyi a jövedelmünk. vagy ideoda vándorolunk? A modellünk olyan. tudásukon. vagyis pénzügyi modellünket. Megnézzük. akik mindig szerencsés kézzel választanak. biztosan rossz. Tegyük fel tehát ismét a kérdést: honnan tudhatjuk. Itt lép be a tudatosság. hogy nekem kell eloszlatnom ezt a tévhitet. hogy igazi döntések szerint éljük az életünket. a tettek hiányát is! Helyezd önmagadat górcsı alá! Tanulmányozd önmagadat! Sokan azt hiszik. Így a szoba hımérséklete felmegy harminc fokra. Ugyanígy. hacsak nem leplezzük le. ha átállítjuk a termosztátot. ha annyira van beállítva a pénzügyi modellje alapján. és végül mindenképpen visszaesünk arra a jövedelemszintre. amely megfelel pénzügyi modellünknek. mint a belsı pénzügyi modell külsı megjelenése. csakhogy ekkor megint csak mi történik? A termosztát most is mőködésbe lép. A tudatosság azt jelenti. hogy ha nyitva van az ablak. Fejleszthetjük pénzügyi ismereteinket. nagy valószínőséggel kifog magának egy olyan férfit. és hideg van odakint. ha 50 000 dollárra vagyunk "hitelesítve" pénzügyi modellünk alapján. vagy alkalmazottak? Hosszú ideig kitartunk egy vállalkozás vagy munkahely mellett. ha átállítjuk a termosztátot. mennyi pénz van a bankszámlánkon. Figyeld magadat. Bármihez fognak.az apjának ugyanez volt a problémája? Kiráz a hideg tıle!) Közeli kapcsolatban vagyok Larryvel. . ezért mindig kérhetek tıle befektetési tanácsot. arannyá válik a kezük alatt. tetteidet. félelmeidet. vagy ha mégis megszerezzük a 90 000 dollárt. a világ összes eszköze sem segít rajtunk. amelyeket az adott pillanatban hozunk. és nagy a forróság odakinn. és nem változtatjuk meg. Az a nı. értékesítést. hogy nehéz évünk lesz. vagy könnyen? Vállalkozók vagyunk. tanulhatunk marketinget. amely elég nagy és elég erıs ahhoz. Feltétlenül így kell lennie. Ne feledd. Akár a Midász-érintés. a döntéseik alapján élik az életüket. jól bánunk-e a pénzzel. megnyugodhatunk.

Valaha a pénz terhet jelentett számomra. és a lelki tényezık is számítanak. Nem a szoftver vagyunk. és ıszintén hinni kezdtem. és tudom. Jóllehet a genetikának van szerepe. amelyek erıt adnak." Érintsd meg a homlokodat. és sokat veszekedtünk.GAZDAGSÁGI ELV A tudatosság azt jelenti. hogy kezembe veszem pénzügyi sorsom irányítását. hogy elengedjük bármely hiedelmünket vagy létezési módunkat. tudatosan dönthetünk úgy. gazdag vagyok. hogy gondolataink és hiedelmeink nem mi vagyunk. aki ezt az információt rögzítette. hogyan gondolkoznak és cselekszenek a gazdagok. amikor még gyerekek voltunk. hanem az a személy. a belénk programozott dolgokat annak látjuk. melyeket a múltban szereztünk. nem igazán tudtuk. és mondd: "Milliomos elmém van!" Deborah Chamitoff sikertörténete Írta: Deborah Chamitoff T. ahelyett. hat hónapon belül újabb adósságba vertük magunkat. melyeket az adott pillanatban hozunk. akkor meg miért ne hinnél olyasmiben. Amint azt korábban már említettem. de érvényességüktıl függetlenül átadott vélemények. ne múltbeli programjaink érvényesüljenek. és nem tudtunk helyettük jobbat. és ezek nem feltétlenül tartoznak hozzánk. hogy nekem ne kelljen vele foglalkoznom. Ha tudatosak vagyunk. vagy megfoszt minket az erınktıl. Nagyon nagy hatást tettek ránk az elért eredmények. Belátjuk. A tanfolyam elıtt sok pénzügyi problémával küszködtünk. ami elınyödre szolgál. egyetlen szavamat se hidd el? Ha igazán sikert akarsz elérni az életben. nincs több jelentıségük. Úgy tőnt. hogy az önbecsülésem is odalett. hogy mi nem a rögzített információ vagyunk. sosem tudunk zöldágra vergıdni. vagy eltávolít ezektıl. mire számíthatunk. Mindentıl és mindenkitıl eltávolodtam. De nem volt ez mindig így. Mindegy volt. amik: összegyőjtött információknak. Állandóan úsztunk az adósságokban. és fogalmunk sem volt. amilyenek vagyunk. hogy múltbeli félelmeink és bizonytalanságérzetünk hatására alkalmatlan reakciókkal válaszolnánk a minket érı eseményekre. és már nincs szükségem állásra. mint a legtöbb ember. amelyek eredményeket produkálnak. hogy okosan válasszuk meg a gondolatainkat és a hiedelmeinket. amely hátrányosan befolyásolja vagyoni helyzetünket. és csak azokkal foglalkozom. olvass tovább! NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. Bármily értékesnek érezzük ıket. amelyek generációról generációra öröklıdnek. hogy megérdemlem a gazdagságot. Idegenekre bíztam pénzügyeim intézését. Igen. az nem valódi önmagunk. Minden csak azzal a jelentéssel bír. Így megfelelıképpen tudunk reagálni a helyzetekre. Ezért rendkívül fontos. hogy amivé kondicionáltak minket. Nagyon zavart minket ez a helyzet. Ha visszafizettük a hitelkártya-tartozásainkat (általában valamilyen nagyobb munkahelyi jutalomból). A kérdés az. megbocsátottam magamnak múltbeli hibáimat.. hogy valamiben mindenképp hiszel. amíg el nem vonszoltak a Milliomos elme tanfolyamra. Még lényegesebb. vagy költség. Egyre csak büntettem magam mindaddig. képességeinket. hogy mindig is az leszek. a gondolataidat se hidd el! Persze. Vagy a boldogság és a siker felé visz minket. Ha ezt tudjuk. önmagadnak se higgy el semmit. ráadásul észre sem vettem. Emlékszel még arra. a hiedelmek nem feltétlenül igazak vagy hamisak. Ha örökre meg akarod változtatni pénzügyi életedet. ha te is olyan vagy. és elhatároztam. a szégyen és a reménytelenség. mint amennyit mi tulajdonítunk nekik. Magamévá tettem a Gazdagsági Nyilatkozatot. és akkor a gazdagok eredményeit fogod elérni. örömtelibbé. Most már határozottan örömet jelent saját pénzem kezelése! Anyagilag független vagyok. Elhatározhatod. ahogyan a gazdagok. Rhonda és Bob Baines sikertörténete Írta: Rhonda és Bob Baines T. akik egykor voltunk. amellyel felruházzuk. Vagy erısít minket. Harv Eker részére Téma: Anyagi függetlenség! Ma 18 forrásból származik passzív jövedelmem. és úgy cselekszel. A legutóbbi tızsdekrachban szinte minden pénzemet elvesztettem. de ami fontosabb. Harv Eker részére Téma: Szabadnak érezzük magunkat! Amikor beiratkoztunk a Milliomos elme intenzív tanfolyamra. A tanfolyamainkon azt tanítjuk. hogy úgy gondolkozol. az életem is gazdagabbá. Vegyük észre. hanem a hardver. kiteljesedettebbé vált. Ezen az átalakulást hozó hétvégén visszanyertem az erımet. Minden gondolatunk vagy befektetés. csak amikor már késı volt. és másikat választunk helyette. de alapvetıen mások hiedelmei és információja alakítanak minket olyanná. hanem tanult dolgok összessége. hogy megfigyeljük a gondolatainkat és cselekedeteinket. melyekben egykor hittünk. a gondolatok érzéseket váltanak ki. mert Milliomos Elmém van! Köszönöm. helyesek vagy helytelenek.. A tudatosság elérése által a szerint élünk. . köszönöm. Harv. adottságainkat maximálisan kihasználjuk. és mondd: "Figyelek a gondolataimra. hanem maga a "pohár". hogy igazi döntések szerint éljük az életünket. hogy "semmilyen gondolat nem él a fejünkben következmények nélkül". miért. Felismerjük. amit kimondasz! Ha pedig azonnal meg akarsz világosodni. nem a szerint. Nem a pohár "tartalma" vagyunk. hogy a könyv elején azt ajánlottam. azok pedig cselekedetekhez vezetnek.15 - . mennyit keresünk. akik éppen vagyunk. ami a gazdagodásodat segíti? Ne feledd. Megbénított a félelem. Ezt fogod megtudni a könyv második részébıl.

Milyen rémes kombináció! Miután ez világossá vált számunkra. Akciósan 25 centtel olcsóbban árulják az eredeti áránál. a férjemmel egymás térdét szorongattuk. és sokszor összenéztünk. ha szegény ember vagy középosztálybeli módjára gondolkozol. hogy milyen szép retikülje lesz. szüksége van rá. természetesen és automatikusan sikerre vivı döntéseket fogunk hozni. Meglát egy zöld retikült. Megeshet azonban. de pillanatnyilag háromezer dollár tartozásom van. 16 éve tartó kapcsolatunk során elıször — igen! Ma már nem csak a jövınkre van tartalékunk. mert az agyában nincs benne ez az információ. MÁSODIK RÉSZ A GAZDAGSÁG TÉTELEI Tizenhét dolog. a gondolatok érzéseket váltanak ki. és az is igaz. és másként cselekszenek. ez egy igazán szép táska. mint a szegények és a középosztálybeliek. mint a gazdagok. Sıt. Nagyon köszönjük. Nem döbbenetes. Nem lenne fantasztikus. sosem került be az agyi irattárába. és végül értékelni és szeretni is tudtuk egymást. Gondolkoznunk sem kell. Minden a gondolatainkkal kezdıdik — amelyek az elménk termékei. amiktıl "aha" élményünk lett: "Nem csoda". Ezek után felismerheted. elkezdtük megérteni a másikat. ebben a kategóriában. ami illik a zöld cipıdhöz.16 - . hanem arra is rettenetesen büszke. hogy eldöntsük. Tegyük fel például. . jó döntést hozol. a többi emberrıl és az élet egyéb területeirıl. vagy a legjobb esetben közepes eredményhez. Kiderült. Másra nem tudsz gondolni. hogy 25 centtel olcsóbban veszi meg. hogy "El vagy adósodva. ez segít. Végül azonban anyagi kudarchoz vezetnek. és mi még mindig nem vitázunk pénzrıl — csak beszélgetünk a tanultakról. és felteszi a kérdést: "Megvegyem ezt a retikült?" Elméje pillanatok alatt megadja a választ: "A múlt héten éppen zöld retikült kerestél. hogyan gondolkoznak ık. Nos. ezért jobban tenném. Rengeteg dolgot hallottunk. te döntöd el. sıt. mint egy nagy irattár. és olyan "remek vásár". Mást gondolnak a pénzrıl. Ezek a döntések természetesek. ha visszafognám magam. hogy a feleségem elmegy vásárolni. hogy a boldoguláshoz. amely nem támogatja az anyagi sikert. önmagukról. meglehet. amelyeket azután könnyen elıhúzhatunk. és annak alapján döntesz. miért gondolkozunk a férjem és én olyan gyökeresen eltérıen a pénzrıl. Tartsd észben. a gazdagságról. és dossziékba kerül. akkor elıször is tudnod kell. elméje nemcsak annak örül. A feleségem azonnal beletúr elméje irattárába. mert csak ez van az agyadban. Csodálatos érzés. hanem a mindennapi kiadásokra is jut — játékra. miként fogunk reagálni. úgy gondolkozol-e. csak ez alapján dönthetünk. Ráadásul éppen ekkorát akartál. ne vegyél több holmit!". Tegyük fel például. ha magától értetıdıen úgy tudnál gondolkozni. amelyekben a gazdagok másként gondolkoznak. ahogyan a gazdagok? İszintén remélem. az érzések tettekbe torkollanak. Az a tény. amelyek pénzügyi irattáradban el vannak raktározva. hogy átkondícionáld magadat. Automatikusan elıveszed a pénz feliratú dossziét. hogy a jó döntésed nem vezet sikerhez. Érted. automatikusak és tökéletesen értelmesnek tőnnek számunkra. többé nem hibáztattuk egymást. Nem azt mondtam. Már nincsenek adósságaink. a változtatás elsı lépése a tudatosítás. az következetesen a legteljesebb kudarcélményekhez vezet. hogy szemügyre vesszük az elme mőködését. vagy ezzel ellentétesen. Emlékezz rá. ha szükségünk van rájuk az életben maradáshoz. Minden beérkezı információ címkét kap. hosszú távú betéteink vannak a házunkra. A szerint döntesz. összenevettünk. mint a szegények és a középosztálybeliek A könyv elsı részében a megnyilvánulás folyamatáról volt szó. amilyennel az irodánkban vagy az otthonunkban dolgozunk. hogyan mőködik? Kezdjük tehát azzal. amit az adott pillanatban logikusnak. hogy segítsd önmagadat a boldogulásban és a sikerességben. értelmesnek és megfelelınek tartasz. úgy hiszi. Minden helyzetben elménk irattárához fordulunk. Megtudtuk. Az ı hétköznapi gondolkodásmódja gazdagságot hoz neki. míg én "elkerülı" vagyok. hogy elménk nem más. van félretett pénzünk a bankban. A könyv második részében megvizsgálunk ezek közül a különbségek közül néhányat. amiért pénzünk van. hogy ami számodra tökéletesen értelmes. hasonló ahhoz. mire akarok kilyukadni? Ha az elménkben olyan információt tárolunk. hogy az elménk nagyjából az életünk alapja. Vedd meg!" Miközben a pénztárhoz robog. Jól hallottad. és nem kell bőntudatot éreznünk. ami támogatja az anyagi sikert. a tettek pedig eredményeket hoznak. Azonban fel sem merül benne a gondolat. hogy ilyen célokra is használhatjuk a pénzt. vagy valami hasonlót. tehát fel sem merül mint döntési lehetıség. hogy "Rendben. "Most már minden egyértelmő!" — gondoltuk. Azóta már csaknem egy év telt el. Csak olyan gondolataid támadnak a pénzrıl.Azután részt vettünk a Milliomos elme tanfolyamon. Szabadnak érezzük magunkat. majd tizenhét alternatív "gazdagsági tételt" programozunk az elmédbe. így nem létezik." Ez nem jut eszébe. Hétköznapi gondolkodásmódunkkal sikereket érünk el. Akarja ezt a táskát. hogy másoknak adjunk. Az agya teljesen elégedett a vásárlással. Metaforikusan fogalmazva azt mondhatjuk. képes rá! Amint már mondtam. Ezzel szemben. hanem az életben maradáshoz. hogy egy pénzügyi lehetıséget latolgatsz. a legtöbb embernek még sincs róla fogalma. hogy remek vásárt csinálok. tanulásra —. ha olyan információt tárolunk az agyunkban. Ezt én elég könnyen el tudom képzelni. hogy azt felelnéd erre: "nagyszerő lenne". A gazdagok nagyon másként gondolkoznak. Harv. ahogyan Donald Trump. vagyis. Nagyon izgatottak lettünk. ha úgy akarsz gondolkozni. Úgy gondolod. Mialatt önt hallgattuk. hogy ı "költekezı". és még arra is telik. és tudatosan áttérhetsz a gazdagok gondolkodásmódjára. "Hát ezért!".

Mibıl tudhatjuk. Nagyon lényeges. Ki ne akarna nyerni a lottón? Idınként a gazdagok is lottóznak — szórakozásból. Minden fejezet végén találsz egy nyilatkozatot. hogy el tudd helyezni magadat a skálán. Azt akarom ugyanakkor. Csak gazdagabbak. hogy a te életed is átalakul. a Peak Potentials Traininghez minden évben több ezer levél és email érkezik. amikor szegényekrıl. Az itt bemutatásra kerülı fogalmak egyszerőek. nagymértékben általánosítok. Negyedszer. annak mindenképpen hinnie kell benne. hogy a szokások irányítják.17 - . a szellemiségükre utalok—arra. Következésképp minden gazdag tettet megelız a gazdag gondolkodás. Valódi változásokat hoznak a valódi emberek életében a való világban. illetve középosztálybeliekrıl szólok. és a gazdagok gondolkodásmódját kövesd. másodszor. "rájuk mosolyog-e" a szerencse a héten. Harmadszor. hogy általában a szegények költenek nagy összegeket lottószelvényekre? Azt hiszik. Ha így akarod folytatni. mint ahogyan a középszerőségünkért és azért is. Nem hinném. hogy valójában kétféle szokás létezik: amit teszünk. hogy megértsd a mondanivalómat. De esetleg elıfordulhat. Ez nem gazdag emberhez méltó hozzáállás. az emberek azért játszanak áldozatot. hogy alig van némi beleszólása élete alakulásába. nem a lottózás az elsıdleges vagyonszerzési "stratégiájuk". hogy valaki áldozatot játszik? Ennek három nyilvánvaló jele van. hogy biztosan megértessem az olvasóimmal az egyes elveket. a nem cselekvés szokásainak körébe tartozik. A szegények inkább az áldozat szerepét alakítják ahelyett. Mielıtt leírnám ezeket a jeleket. de mindenképpen mi intézzük a dolgainkat. Végül arra kérlek. különösen egy nagyon-nagyon gazdag emberét. Megint csak azt szeretném elérni. miként alakították át az egyes gazdagsági elvek az emberek életét. hogy ismernek valakit. is valóban áldozat lenne. hogy mennyi pénzük van. A legtöbben tisztában vannak vele. hogy nem érzek együtt a sorsukkal. A célom itt is az. hogy igazad legyen! Ezen azt értem. biztosra veszem. mint olvasni róla. az alábbiakban felsorolt elvek közül sok látszólag inkább szokásokról és tettekrıl szól. hogy talán közeli ismerısük az illetı! Akárhogyan is van. semmi esetre és semmilyen módon nem szeretném leértékelni a szegényeket. ugyanakkor nem veszik észre. ahol most tartasz. Nem azt mondtam róluk. amelyet egy mozdulat által fizikailag is rögzítesz a testedben. Ha komolyan akarod a sikert. a tettek az érzésekbıl születnek. Aki ebben nem hisz. Felsorolom továbbá azokat a teendıket. nem minden gazdag és nem minden szegény ember olyan. ne akard. mert azt hiszik. Ha megtanulod. amelyek arról szólnak. mert a középosztály képviselıinek szellemisége a gazdagokénak és a szegényekének egyfajta keveréke. bizonyítsd be. hogy áldozatok. ha úgy tőnne. ha elkezdjük tenni ezeket a dolgokat. és használod ezeket az elveket. Másodszor. amilyennek bemutatom. Honnan tudom? Cégemhez. ezért a lehetı legszélsıségesebben igyekszem megfogalmazni a szegények és gazdagok közötti különbségeket. gazdagokról. automatikusan abban a hitben él. maradandó változást idézzen elı. sejtszinten beivódjon. vagy mennyire értékeli ıket a társadalom. maradj ennél. Hinnünk kell benne. hogy a gazdagok jobbak. sokszor nem utalok külön a középosztályra. Tudatosan vagy tudat alatt. Ötödször. Minden. és amit nem teszünk. Miért? Mert éppen ez juttatott oda. hogy az ismeretanyag testileg. vagy ezzel ellentétesen. Csak úgy tudunk változtatni. ık nem költik a jövedelmük felét lottószelvényekre. különösen a pénzügyeit. hogy egészen más dolog valamit a gyakorlatban megvalósítani. és a szó szoros értelmében áldozatokká válnak: "szegények" lesznek. Szombat esténként rátapadnak a tévéképernyıre. aki ezreket juttatott el a gazdagsághoz vezetı útra. Tudom. hogy használni is tudja azokat. Te döntesz. gazdagsági tétel A gazdagok azt hiszik. Ezt késıbb részletesebben is kifejtem. a gazdagság majd úgy hull az ölükbe. mint a szegények." Aki gazdagságot akar. és végezd el a javasolt teendıket! 1. Észrevetted már. ne akarj mindig úgy cselekedni. hogy menynyiben gondolkoznak és cselekszenek különbözıképpen. Így aztán érvényesül a szándék törvényének elve. azok pedig a gondolatokból. hogy olvasóim közül senkire sem jellemzıek az itt leírt létezési módok. méghozzá úgy. hogy megtudják. nem pedig arra. "Az élet megtörténik velem. hogy az ilyen emberek az áldozat szerepét alakítják. és izgatottan várják a húzást. hogy valaki kihúzza a számaikat egy kalapból. ha nagyobb vagyont akarsz. hogy magunk vagyunk felelısek a sikereinkért. úgy gondolkozol-e. de mély értelmőek. tökéletesen tisztában vagyok vele. "Én alakítom az életemet. szeretném hangsúlyozni. . hogy minden elvet minél elıbb megvalósíts a gyakorlatban. talán ideje megfontolnod valamilyen más módszert. akire igen. ahogyan az szerinted helyes. Ha azonban még nem vagy gazdag. hogy segítsd önmagadat a boldogulásban és a sikerességben. és tartós. szívleljék meg alaposan ezt a fejezetet. ezért nemigen befolyásolhatja anyagi sikereit. amelyek segítséget nyújtanak neked az egyes gazdagsági elvek elfogadásához. ha küszködnünk kell a pénzért és a sikerért. ez elınyös számukra. Az áldozat gyakorta a "szegény én" alapállást teszi elsısorban magáévá. mintsem gondolkodásmódról. hogy ı maga alakítja a sorsát. Az is lehet." A szegények azt hiszik. Emlékezz rá. Hangsúlyozom. hogy felelısséget vállalnának az életük alakulásáért. Nem hiszem. Úgy gondolom. mindenképpen azt ajánlom. A könyv segít annak megértésében. azt sem szeretném továbbá. amit jelenleg nem teszünk.GAZDAGSÁGI ELV Te döntöd el. hogy bárki. De elıször is. Hadd hívjam fel a figyelmedet néhány dologra! Elıször is.

az üzlettársunknak vagy valamelyik jó barátunknak.18 - . vagy nem igaz?" Ekkor az illetı általában egyetértıen bólint. hogy a pénz nem fontos. ami elromolhat. továbbá etetni sem lehet belıle senkit. a szállítmányozási osztályt. egy templom vagy egy otthon felépítését. mire koncentrálunk: arra. mert panaszkodsz. illetve körülményt tegyenek felelıssé nyomorúságukért anélkül. akkor többnyire mentséget. hanem mindig. A legeslegtöbbet! Miért? Én hiszek abban az egyetemes törvényszerőségben. hogy magukba néznének. pillanatnyilag van néhány anyagi problémám. amelyben egyik barátod azt mondja neked: "A pénz nem fontos. Képzelj el egy beszélgetést. hogy a panaszkodóknak általában nehéz az életük? Úgy tőnik. a munkaadójukat. igaz. Ugyanígy nincs pénze annak. az alkalmazottaikat. ahol használható. vagy ahhoz közeli állapotban. a brókerüket. és kiálts föl: "Te le vagy égve anyagilag!" Döbbent barátod erre bizonnyal azt kérdezi: "Honnan tudod?" Tárd szét a karodat. a pénz rendkívül lényeges mindazokon a területeken. de biztosan nem lehet vele kifizetni egy kórház. . Ez így szól: "Hasonló a hasonlónak örül". cseppet sem szívderítı élmény. ennél fogva többet kapunk a rosszból. A tanfolyamaim némelyik résztvevıje mondott nekem ilyesmit: "Tudja. Az áldozatok okolják a gazdaságot. a feletteseiket és a beosztottaikat. ami rossz? Amire figyelünk. vagyis amikor siránkozunk. Amikor panaszkodunk. ahol nem. hogy "amire figyelsz.. hogy ı nem fontos nekünk. különben téged is megfertız a szerencsétlenségük. ha nem lenne fontos számodra? Természetesen nem tartanál. két lábon járó "nyomormágnessé" leszünk. és kérdezd meg: "Mit szeretnél még hallani? 50 dollárért megmondom. vajon mellettünk maradna-e? Bizony nem. ismertetıjele: Siránkozás A siránkozás az. a kormányt. A szegények ezzel szemben értelmetlen összehasonlításokkal igyekeznek igazolni alkalmatlanságukat a pénzszerzésre. mi fog történni. hogy mindkettı egyformán fontos. Jóllehet a szeretet élteti a világot. Ilyesmiket mondanak: "A pénz nem fontos. és ne gyere közel hozzám!" Ez utóbbi is nagyon fontos. mintha mennyei üzenetet kaptál volna. annak nincs. akire rá lehet kenni a felelısséget. ha arra kerül a szó.. barátom.. az megnı. milyen katasztrofális hatással volt ez az egyetlen hiedelme az életére. és próbálj meg szeretetbıl betétszámlát nyitni." Ilyenkor mélyen a szemébe nézek az illetınek. és két szót fog kiáltani: "Biztonsági ır!" Egyetlen gazdag ember sem hiszi.Az áldozat 1. és teljesen lényegtelen mindazokon a területeken. az megnı". Lenne motorkerékpárod. hogy minél több személyt. ha az nem volna fontos neked? Természetesen nem. Az alkalmazott úgy fog nézni rád. hogy a pénz nem fontos. Az áldozat 2. Csak azért szerencsétlen az életed. Hidd el. ismertetıjele: Hibáztatás Az áldozatok általában a másokra mutogatást őzik mesterfokon. eleven. minden elromlik körülöttük." Tedd a kezed a homlokodra. tarts magadnál egy acélvázas esernyıt. de. mint a szeretet" — állítják. Ezzel a gondolattal elkápráztathatod a barátaidat. és mélabúsan visszaballag a székéhez." Félbeszakítom: "Nem. Mindig akad valaki. a vállalkozásuk típusát. A személyiségfejlıdéssel foglalkozó szakemberek beszélnek a vonzás törvényérıl. Tartanál papagájt. a tızsdét. hogy jobban tudod." Egészen egyszerően fogalmazva: aki azt mondja. mert végre rájött. Istent. ismertetıjele: Önigazolás Ha az áldozatok éppen nem másokat okolnak. Harv. és soha nem is lesz mindaddig. hogy mindig másra mutogatnak. Sajnos azonban másoknak. amíg ki nem irtod ezt a hátrányos tételt a pénzügyi gondolati modelledbıl. a vezetıséget. és valami effélét felel: "Nos. Semmi esetre se engedj közel magadhoz panaszkodókat! Ha elkerülhetetlen. miért nem gazdagok. Igaz?" İ erre általában lesüti a szemét. magyarázatot keresnek a helyzetükre. ami a legtöbbet árt az egészségünknek és a vagyoni helyzetünknek. mivel könnyő célpontokká válnak. GAZDAGSÁGI ELV Amikor panaszkodunk. hogy a pénz nem fontos neki. nem csak pillanatnyilag. vagy arra. az ügyfélszolgálatot. GAZDAGSÁGI ELV A pénz rendkívül lényeges mindazokon a területeken. Micsoda badarság! Melyik fontosabb: a karunk. Az áldozat 3. Ha még mindig nem sikerült téged meggyıznöm. akik éppen jelen vannak. akkor csak egyet állíthatok: Nincs pénzed. "A pénz nem olyan fontos. mintha az elmeosztályról szalajtottak volna. A lényeg. és valamiért még mindig azt hiszed. hogy meghallgasson és tanuljon. ahol használható. no meg természetesen a szüleiket. Az áldozatok szeretik ezt a játékot őzni. ami jó az életünkben.. a fınöküket. Észrevetted már. a pénz igazán nem olyan fontos. aki úgy gondolja. milyen szerencsétlen az életem!" Most már. a házastársukat. valójában a nyomorúságot vonzzuk be az életünkbe." Hadd tegyek fel egy kérdést: Ha azt mondanánk a férjünknek vagy a feleségünknek. és megkérdem: "Magának nincs pénze. Azt szokták mondani: "Hogyne panaszkodnék — nézd. A baj az. mint ahogyan a pénz sem. A gazdagok tisztában vannak a pénz fontosságával és társadalmunkban elfoglalt helyével. Nem gyıztelek meg? Próbáld csak meg szeretettel kifizetni a számláidat! Még mindig nem? Akkor menj csak el a bankba. magyarázd el nekik: "Ez nem így van. a kedvesünknek. Fogd be a szád. készen arra. mindig anyagi csıdben volt. Elıre megmondhatom. ahol nem. az üzlettársukat. hogy a pénz nem fontos. csak magukra nem. vagy a lábunk? Meglehet. és teljesen lényegtelen mindazokon a területeken. hogy nincs pénzük az ilyen embereknek. Persze.

nem a másikról. Ha ugyanis figyelemre vágyunk. mert áldozatok maradnak. és elismerni.millionairemindbook. mit is teszel önmagaddal. Miért éri meg áldozatot játszani? A figyelemért. és tudatosítja benned. Ideje visszavenned az irányítást. aki nem vallott kudarcot így vagy úgy valamilyen téren? Nyilvánvalóan nincs. Most pedig itt az idı. Többnyire csak az egójukkal szeretnek. hanem a balsors sebességével. Éppen ezért vétenek az emberek súlyos hibát. hogy elvágod saját pénzügyi torkodat. hogy elkeseredetten másokat okolsz. hogy "szeretem. Miért? A válasz egyszerő: Várják. Ahányszor csak azon kapod magad.19 - . és meghallgatják ıket. hogy mikor kerül rájuk a sor. akik. azt is. Mint mondtam. és kattints a "FREE BOOK BONUSES" címszóra. amikor másokat hibáztatsz. ami megmaradt a korábbi panaszokból. Lehetne persze szebb és kedvesebb metaforát használni. Következésképp a kapcsolataik valójában önmagukról szólnak. amit teszel értem". 2. Gondolj csak bele! Szüksége van-e mások hibáztatására. önigazolást keresel vagy panaszkodsz. ki vagyunk szolgáltatva másoknak. Lehetsz áldozat. Megszüntetik a kudarc miatti stresszt. nem számíthatsz gyors sikerre. hogy figyeljenek ránk. mert a negatív energia fertız. meg fogsz lepıdni. Miért? Mert az elsı néhány napban még elérhet némi szerencsétlenség. vagy legalábbis nem mindkettıjükrıl. az önigazolás és a siránkozás olyan. önigazolást keresel vagy panaszkodsz. mely stratégiák mőködıképesek és melyek nem. vagy lehetsz gazdag. ha nem koncentrálsz többé a panaszaidra — s így nem vonzzák be többé a szerencsétlenséget az életedbe. vagy szerencsétlenséget vonzol az életedbe. lehetsz kedvesebb és gyengédebb. megtaláljuk az igazi "szeretetet" az életünkben. Több okból is nagyon lényeges. hogy ez az egyetlen kis gyakorlat megváltoztatta az életüket. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. de gondolatban sem! Teljes hét napig ki kell bírnod. Így vagy úgy mindenki arra áhítozik. Azáltal. ezért eltarthat egy darabig. Biztosíthatlak. hogy fontos. Szinte egytıl egyig. Egyébként is. önigazolásra vagy panaszkodásra annak. és vagy sikert. garantáltan meg fog változni az életed. Ha tehát a jövıben azon kapod magadat. de semmivel sem durvább. hogy felelısséget vállalj az életedért. Amikor az emberek összetévesztik a szeretetet a figyelemmel. Összetévesztik a figyelmet a szeretettel. nemes. Mások hibáztatása. önigazolást keresel vagy panaszkodsz. hogy elnyerjék a figyelmet. Most pedig jól figyelj! Minden alkalommal. hogy megkülönböztessük a figyelmet a szeretettıl. Késıbb. nem azért. Ha eddig rendszeresen panaszkodtál. nem így van? Hallgasd meg az én történetemet! Ha elvégzed a következı házi feladatot. hogy okosan válaszd meg a gondolataidat és a szavaidat. abban a szellemben. szinte lehetetlen igazán boldognak és sikeresnek lenni.Én mindig távol tartom magamat a panaszkodóktól. illetve a szegénységet önmagad számára. Egyáltalán ne panaszkodj a következı héten — nem csak hangos szóval. . a saját pénzügyi torkodat vágod el. Jóllehet ez a gesztus kissé durvának tőnhet. hogy te alakítod a saját sorsodat. de felejtsd el! Most nem áll szándékomban kedvesnek lenni. Így többnyire állandóan mások kedvében igyekszünk járni. akik sok idıt töltenek együtt panaszkodókkal. Külön jutalom: Keresd fel a www. hogy megosszam veled a világ egyik legrejtettebb titkát. boldogabbak leszünk. Számos ismerısöm van viszont. kérdezd meg önmagadtól: "Mi volt az én szerepem ezeknek a helyzeteknek az elıidézésében?"! Ez a gyakorlat segít.com honlapot." Erre mindenki azt felelné: "Kit érdekel?" GAZDAGSÁGI ELV Igazán gazdag áldozat nem létezik! Ugyanakkor az áldozatszerep jár bizonyos elınyökkel. azonnal hagyd abba! Emlékeztesd magadat arra. sokaknak már az is elırelépés lenne. hogy megkapd a Milliomos elme "Emlékeztetıket". komolyan. általában nem szeretik egymást a szó igazi. hogy azért szeressük az embereket. de nem lehetsz mindkettı. Több ezer embernek adtam már ezt a feladatot. Vedd észre. lehetıvé válik. és pitizünk a jóváhagyásért. ha "semlegesek" tudnának lenni. mint a drogok. Elıször is. minden egyes alkalommal. amikor hibáztatsz. és mondd: "Én teremtem pénzügyi sikereim határait" Érintsd meg a homlokodat. és minden közbülsı szintet is! NYILATKOZAT: Tedd a kezed a homlokodra. és amelyek nem! Ezután válaszold meg írásban a következı kérdést: "Mivel idéztem elı egyenként ezeket a helyzeteket?"! Ha mások is részt vettek bennük. húzd végig mutatóujjadat a nyakadon mintegy emlékeztetıül. ami hiányzik belıle. Csak a stresszt csökkentik. Az a célom. és döbbenetesen sokan állították. Fontos a figyelem? Naná. másodszor. hogy segítsek megérteni. amikor már meggazdagodtál. Hidd el. hogy életed minden mozzanatát önmagad idézed elı. hogy magad teremted a gazdagságot. harmadszor. gazdag áldozat nem létezik. ki figyelne oda a sirámaira? "Ó jaj. Úgy gondolod. ha folyton azért küzdünk. hogy különválasztjuk a figyelmet a szeretettıl. amit értünk tesznek. amíg megszabadulsz tıle. mert az emberek ostobaságokat képesek megtenni. hogy másokat hibáztatsz. A szerencsétlenség sajnos nem fénysebességgel terjed. és ténylegesen segít megszabadulni ezektıl a destruktív szokásoktól. Nagyon lényeges. Készíts "napi összefoglalót"! Minden egyes nap végén írd össze mindazokat a dolgokat. amelyek aznap jól sikerültek. önigazolásokat keresel. Következésképp a figyelmet keresık elzárják magukat a meggazdagodás lehetıségétıl. Felkészültél? Olvasd el az alábbiakat figyelmesen! Igazán gazdag áldozat nem létezik! Megértetted? Megismétlem: Igazán gazdag áldozat nem létezik. spirituális értelmében. Ideje döntened. mint amit önmagad ellen elkövetsz. karcolás esett a jachtomon. vagy panaszkodsz. milyen csodálatossá válik az életed. A figyelemre való ácsingózás azért is rossz. így sikeresebbek leszünk.

és mondd: "Az a célom. legalábbis idınként. mert biztos benne. amit el akar érni. a csirkével nincsen semmi baj. hogy igen csekély. hogy ne veszítsenek. megoszthatod valakivel a vacsorát. Mégis sokan így játsszák a pénzrıl szóló játékot. hogy elég pénze legyen a számlái kifizetésére. amelyek azt a szándékodat tükrözik. akkor sem kérdezné meg soha. A gazdagság azt jelenti. Most már rájöhettek. Másodszor azért. aztán csak megcsóválta a fejét.. és nem is azt. Pontosítok: az autó sem volt a sajátom. Az ı nagy céljuk kedvenc szavukkal fogalmazható meg: "kényelem". jogom van megírni ezt a könyvet: én mindhárom féle tapasztalattal rendelkezem. Voltam már nagyon szegény.: Ne rendelj csirkét! . A szegények azért játsszák a pénzjátszmát. El tudod képzelni. mert rendkívül kellemetlen. hogy a "kényelem" és a "gazdagság" között óriási különbség van. mert mindenki azt kapja. Be kell vallanom. Ráadásul az egy dollárt négy negyeddolláros formájában kaptam. Hadd kérdezzelek meg: ha bármilyen sportban vagy játékban pusztán védekeznél. kellemes hangulatú éttermekbe járhat. hogy az ember gazdag! NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. mennyi esélyed lenne a nyerésre? A legtöbben egyetértenek velem abban. meg sem meri nézni az étlap alját. Nem azt. Késıbb összeszedtem magamat. és nem kell törıdnöm az árával. Csak sajnos nemigen rendelhettem mást. hogy megkérdeznéd az árát. de nekem határozottan ez volt az egyik anyagi mélypontom.. Aki gazdag akar lenni. hogy elég pénze legyen a számlái kiegyenlítésére. A tanfolyamainkon többek között azt az elvet tanítjuk. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. hogy úgysem tudná kifizetni. hogy nagy vagyont halmozzanak fel. Az ember. és bıségben éljenek. amibe kellett. bizonyára sosem lesz gazdag. és csodálkoznak. nekem az okozza az egyik legnagyobb örömöt a gazdagságban. Nos. Elıször is azért. méghozzá idıben. mint csirkét.) U.20 - . Hadd emlékeztesselek még egyszer a szándék erejére. amikor közli. Mi ezzel szemben a szegények nagy célja? Legyen elég pénzük arra. GAZDAGSÁGI ELV Akinek az anyagi kényelem a célja.95 dolláros ételt. hogy ez nem így volt. de sokszor nem ez a helyzet. Kényelmesen élni jó. Azért. hogy az étel 49 dollárba kerül köret nélkül. (Ha szőkösek az anyagi kereteid. hanem sok pénzt. hogy megnézik az étlap jobb oldalát — az árakat. hogy nyerjenek. hogy kényelmesen tudjon élni. miért nem sikeresek. hogy nem kell megnéznem az étlapon az árakat. és elmosolyodott. ami számukra kész csoda. vagy bıségben éljenek. egy fillérrel sem több. és rendelj egy ételt "piaci áron" anélkül. vagy semennyi. nem közepes anyagi helyzetet vagy szegénységet! Írj össze "nyertes" célokat: a) Éves jövedelem b) Nettó vagyon Szabj reális idıhatárt ezen célok elérésének. amikor szegény voltam vagy kényelmes szinten éltem. hogy a pincér úgysem hinne neki. milyen kínos egy felnıttnek négy negyeddollárossal fizetni a benzinkútnál? A benzinkutas srác úgy nézett rám. A szegények önvédelembıl játsszák a pénz játszmáját. és ı azt felelné: "Valamiért most mégis inkább csirkére van gusztusom." A szegények még a lakásuk mennyezetéig sem akarnak eljutni.i. és még annál is gazdagabb!" Érintsd meg a homlokodat. de közben ne feledd: "törj a csillagokba"! 2. Azt eszem a vendéglıben. ha az ember éppen arra vágyik. Nem csak némi pénzt akarnak. hogy ki tudja fizetni a számláit. A pénzügyileg kényelmes szinten élık általában annak alapján döntenek a rendelésrıl. A középosztálybeliek legalább egy lépéssel továbbmennek — sajnos csak egy apró lépéssel. gazdagsági tétel A gazdagok azért játsszák a pénzjátszmát. annak a gazdagságot kell kitőznie célul. amit akarok. Elsısorban a fennmaradás és a biztonság mozgatja ıket. amikor kölcsön kellett kérnem egy dollárt benzinre. Mégis van egy oka. volt-e részed hasonló élményben. Nem tudom. Ha valakit az a cél vezérel.2. Biztosíthatlak. nem támadó jelleggel. "Mit kérsz vacsorára. hogy ezt én sem mindig tudtam." Bevallom. hogy milliomos legyek. Menj el egy drága étterembe. hogy kifizessék a számláikat. akkor pontosan annyi lesz neki — éppen annyi. és eljutottam a kényelmes szintre. Írj le két pénzügyi célt. Mi a te célod? Mit akarsz elérni? Mi a valódi szándékod? Az igazán gazdag embereket az vezérli. mennyi is az az ár. hogy meggazdagodjanak. Sajnos fel kell világosítanom mindenkit. a holdig legalább eljut. Akinek a gazdagság a célja. mert akkor a középosztály számára leginkább tiltott szavakkal találkozna: piaci ár! És még ha oda is merne pillantani kíváncsiságból. mi is az? Micsoda meglepetés — csirke!" Ezen a héten már tizenkilencedszer! Aki kényelmes szinten él. hogy úgy gondolom. hogy "Aki a csillagokat célozza meg. hogy bıséget akarsz teremteni. drágám?" "Ezt a 7. mintha egy italautomata kifosztója lennék. Nézzük csak. nem az. és sajnos csak az egyik. valószínőleg igencsak kényelmesen fog élni.

Milliomos elme intenzív tanfolyamunkon többek között a következı kérdést tesszük fel a hallgatóknak: "Milyen lehetséges negatívumokat látnak abban. és a fele pénzemet a kormánynak kellene adnom. megrendeléseket teljesítı központ. Miért? Mert a tudatalattijukban ott lapul egy csomó negatív tétel a gazdagságról. ha valaki gazdag. milyen egészségtelenül gondolkozik. Ez azt jelenti. Kezelnem kellene azt a sok pénzt. hogy a legtöbben nem igazán akarnak gazdagok lenni. Lehet. gazdagsági tétel A gazdagok elszántan elkötelezıdnek a gazdagság mellett. Tudom. mert maga sem tudja." Ettıl a világmindenség megzavarodik. mint egy nagy. vagy a pénzemért. akarnak-e gazdagok lenni. Megingathatatlanok ebbéli szándékukban. hogy elolvassa ezt a könyvet. Miért akarnál küszködni?" . "Már hogyne akarnék gazdag lenni" — mondják. hogy valami törvényes vagy erkölcsös-e". Zavaros üzeneteket küldözgetnek a világmindenségnek. mondván. amit akar. nem érti.) GAZDAGSÁGI ELV A legtöbb ember azért nem kapja meg. hogy ezt kategorikusan elutasítod." "Esetleg elrabolnák a gyerekeimet. eseményeket és dolgokat. amit akarunk — amit tudat alatt akarunk. választanád-e bármelyiket! "Mi lesz. és kritizálnának. Ugyanakkor sokaknál ez az akta arról is információval szolgál. Az igazság ezzel szemben az." Ezek a vegyes üzenetek eléggé ártatlannak tőnhetnek. amit akarsz. kettıs belsı üzeneteink vannak a gazdagságról. Bajlódnom kellene az adózási stratégiákkal. Mindent megtesznek. mit is akarunk. mit akar. (Mellesleg. mit akar.. hogy saját maguknak is kétértelmő dolgokat mondanak. ha sok pénzem lesz. Korábban volt már szó a szándék erejérıl." "Mindenki pénzt akarna tılem. A gazdagok számára egyértelmő." És még sorolhatnám.21 - . mindenkinek van egy gazdagságról szóló aktája elméje irattárában." Mire a másik részük közbeszól: "Na jó." "Túl nagy felelısséggel járna." "A barátaim és a családom azt mondanák. mondd meg. így a világmindenség támogat. ami törvényes és erkölcsileg elfogadható. miért bajos meggazdagodni és gazdagnak lenni." "A legmagasabb adósávba kerülnék. Teljesen elkötelezettek a gazdagság megteremtése mellett. Ha megkérdezzük az embereket. A következı napon fásult hangulatban ébredünk. A gazdagok nem küldözgetnek kétértelmő üzeneteket a világegyetemnek. nem amit mondunk. hogy a legtöbb ember sosem lesz gazdag. Rengeteg nyőgöt vennék a nyakamba. de mindig azt kapjuk. így a világegyetem igyekszik igent mondani nekünk. vagy gazdag próbál lenni?" Íme néhány válasz." "Sosem tudnám. és támogatni minket. mégis a legfıbb okai annak. Ha azonban vegyes üzeneteket tartalmaz az aktánk." "Túl sok munkába kerülne. Ismét a vonzás törvénye érvényesül. Folyamatosan szállít nekünk embereket." Egy másik részük azonban felkiált: "Na jó. hogy ne legyen sok pénzünk. Aztán azt mondjuk: "A gazdagok kapzsik". a gazdagsággal valami nincs rendjén. de nevezhetjük "felsıbb hatalomnak" is. így azt mondjuk: "A pénz nem olyan fontos. olyan. energikus üzeneteket küldözgetünk a világegyetemnek. mit akarsz tulajdonképpen!" A legtöbb ember azért nem kapja meg. melyek miatt úgy vélik. miért nem lenne nagyszerő gazdagnak lenni. hogy gazdagok akarunk lenni. és újabb lehetıségeket kínál a pénzszerzésre. drága könyvelıket és ügyvédeket kellene fogadnom. ha vagyont szerzek. Egy részük vágyakozva azt sugallja: "Sokkal vidámabb lesz az élet. mert maga sem tudja. amit akar. "A gazdagok nem igazán törıdnek azzal. az határozottan jól teszi. Hamarosan rá fog jönni. hogy vagyont akarnak. és az teljesíti "megrendeléseinket"." "Belebetegednék. hogy nehéz elhinni. Akkor meg azt gondoljuk: "Sok pénzzel sokkal élvezetesebb a világ. az égvilágon mindent elkövetnek a vagyon megszerzéséért. Tekinthetsz erre a következıképpen: A világmindenség. de könyörgöm.. Mi az oka ennek a zavartságnak? Az. Egyik percben azt üzenjük. a legtöbben bolondnak néznek. ha megpróbálnám. Alapvetı hiedelmeinknek megfelelı.3. Következésképp nem egészen biztosak benne. »Mit képzelsz te magadról?." "Kirabolhatnának. Mint mondtam. A szegények gazdagok akarnak lenni. így a világmindenség lehetıségeket tár elénk a meggazdagodásra. de halálra kell dolgoznom magam! Az egy cseppet sem vidám dolog." Az egyik részük azt mondja: "Körbeutazhatnám a világot. hogy önmagamért szeretnek-e az emberek. Ezt csak a szegények teszik. hogy valóban gazdagok akarnak-e lenni. Ez tartalmazza személyes hiedelmeinket arra vonatkozóan. és azt mondod: "Ez ırültség! Miért akarnék küszködni?" Én is ugyanezt mondom: "Nem tudom. akiben a legutóbbi bekezdés olvasásakor megszólalt egy halk hangocska. miért lenne nagyszerő gazdagnak lenni." A frusztrált világmindenség most már ırjöng: "Döntsd már el végre! Megadom neked. a vagyonom védelmével. Nagyon kellene értenem a befektetéshez. azután pedig elveszítem? Akkor igazán csıdtömegnek érezném magam. de a világon mindenki részt kérne a vagyonomból. Döntsd el. A szegények számos jó okot fel tudnak sorolni arra nézve.

Ez a harcos útja. és mondd: "Milliomos elmém van!" . Jóllehet úgy gondolják. hogy amint elkötelezzük magunkat. A harcos útja egyszerő: "vagy gazdag leszek. maximális erıfeszítés. a barátaiddal. Mindenesetre durván fogalmazva azt mondhatjuk. még csodákban is részesít minket. hogy beleadok apait. Nincs kifogás. Ha megkérdeznék tılük: "Feltennéd az életed arra. ahol megismerheted pénzügyi modelledet. Honnan tudható ez? A valóság ékesen igazolja: Emberek milliárdjai akarnak gazdagok lenni. Punktum. anyagi támogatást hoz: csupa olyasmit. amit vállalnak a sikerért. mirıl beszél. Az akarás harmadik szintje az. kész meggondolni magát. A választás sokkal erısebb energia. ördögi kört alkot. Észrevetted már. vagy nem kell lemondanod semmirıl. és azért nem is lesznek azok valószínőleg. hogy a meggazdagodáshoz koncentráció. Az elkötelezettség azt jelenti: »teljes szívembıl ennek szentelem magam«. vagy belehalok". amim csak van. Azok az ismerıseim. Más szóval a világmindenség segít. hogy tudat alatt nem igazán akarod megkapni. az nagy valószínőséggel sosem fog meggazdagodni. bármire hajlandók. Hát te? Talán szerencséd van. Vizsgáljuk meg ezt a kérdést egy kicsit részletesebben. Sajnálom. de ha mélyebbre ások." Erre azt felelném: "Az igyekezet keveset ér. hogy "gazdag akarok lenni". találkozásokat. és tökéletesen meg is érdemeljük. korlátokat állítottak fel arra vonatkozóan. és mi az. hogy garanciád lenne a sikerre? A gazdagok hajlandók rá. támogat. "Elkötelezem magam a gazdagság mellett. Ez választást jelent. hogy a hiábavaló akarás csak még erısebb vágyat ébreszt? Az akarás megszokottá válik. és számos ötlet. Bármit megteszek érte. gazdag leszek".22 - . Az úgynevezett akarásnak valójában három szintje van. "soha nem adom fel" hozzáállás és természetesen a gazdagok gondolkodásmódja szükséges. mit hajlandók megtenni. hogy igenis meg tudunk gazdagodni. A gazdagság nem a puszta akaratból születik." Mondogasd ezt magadnak! Mi jut eszedbe? Egyeseknek energiát ad. hogy "úgy döntök. amelyre vágysz. A legtöbb ember soha nem kötelezné el magát ıszintén a meggazdagodás mellett. Murraytıl. Az elsı szint az. ha az ölembe hull". vagyis semmi nem tarthat vissza. a világmindenség mintegy meghajol elıttünk. nincs "talán" — és a kudarc ki van zárva. annak minden bizonnyal elsısorban az az oka. mindig kiderül. Hajlandó vagy tizenhat órát dolgozni naponta? A gazdagok hajlandók. de a meggazdagodás nem sétagalopp. akik nem igazán sikeresek anyagi téren. amirıl korábban álmodni sem mertünk volna. ami azt jelenti. " Érintsd meg a homlokodat. NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. H. Hogyne kötelezném el magam a meggazdagodás mellett. anyait. Az akarás önmagában hasztalan. nincs "ha". hogy határozottan elkötelezzük magunkat. Ezt példázza egyik kedvenc idézetem W. azaz mindent. irányt mutat. és feláldozni a legtöbb hétvégédet? A gazdagok hajlandók. Hajlandó vagy hét napot dolgozni egy héten. ami ahhoz kell. szakértelem. másokat megrémít. Ez megint csak annyit jelent. Hajlandó vagy lemondani arról. de nem a legjobb. és együtt jár a valóságunkért való felelısségvállalással. amely sehová sem vezet. de én biztosan nem számítanék rá. hogy mi az. amit csak kell. de csak kevesen azok. és támogat. a legtöbben azt felelnék: "Szó sem lehet róla!" Ez a különbség a gazdagok és a szegények között. és nincs eredmény. vagy nem igazán tudja. hogy gazdag leszek. és aki ezt állítja. és mondd: "Elkötelezem magam. hogy aki nem teljesen és ıszintén elkötelezett a meggazdagodás mellett. addig tétova. és csak önmagába tér vissza. hogy együtt lehess a családoddal. az nagy valószínőséggel sosem fog meggazdagodni. tudás. nincs "de". és kész vagy lemondani a szórakozásról. hogy ezt kell mondanom. aki az egyik elsı Himalája-expedíciója után írta az alábbi sorokat: Amíg az ember szilárdan el nem kötelezi magát. hogy az elkövetkezı tíz évben meggazdagodj?".Ha kíváncsi vagy az okokra. Érdemes azonban megfigyelni. hogy "elkötelezem magam a gazdagság mellett". én igazán igyekszem. mindent elkövetek azért. Reménykedhetsz ebben. A gazdagok egy idıre — remélhetıleg rövid idıre. a hobbidról? A gazdagok készek erre. ragyogó terv kárhoztatott pusztulásra e tudás hiánya miatt: attól a pillanattól kezdve. hogy számos feltételük van. a gondviselés is mellénk áll. Minden kezdeményezésre (és alkotásra) alapvetıen igaz. amit nem. energiádat és kezdıtıkédet feláldozni anélkül. "megsemmisíteni minden egyéb alternatívát". mirıl beszélsz? Halálra dolgozom magam. vagy — másodsorban — nem vagy hajlandó megtenni azt." A kulcsszó a teljes szívembıl. Ezen kívül mélységesen kell hinni benne. mert nem kötelezik el magukat igazán a meggazdagodás mellett. Az angol döntés (decide) szó a latin decidere szóból ered. GAZDAGSÁGI ELV Aki nem teljesen és ıszintén elkötelezett a meggazdagodás mellett. ameddig csak kell. de gyakran sokáig — készek és hajlandók mindezekre. hogy megkapd. Hajlandó vagy minden idıdet. Egyértelmően meg fogod kapni a választ a kérdésedre. A döntés már jobb. Azért nem gazdagok. vegyél részt a Milliomos elme intenzív tanfolyamon. váratlan történéseket. mennyi kockázatot. Az akarás második szintje az. A gazdagok eltökélten megtesznek mindent. Nekem az a tapasztalatom. hogy gazdag legyek. Némelyek talán most arra gondolnak: "Harv. Az elkötelezettség azt jelenti: "teljes szívembıl valaminek szentelem magam". és nem kell sokat dolgoznod. Ez azt jelenti. mekkora áldozatokat készek vállalni. ha nem kapod meg azt a vagyont. bátorság. De elıször el kell köteleznünk magunkat. Ez az elhatározásunk segítı események egész sorát indítja el. az vagy sokkal többet tud nálam a kérdésrıl. Ezt másképpen így fogalmazhatjuk: "Elfogadom a pénzt.

hogy minden gondolatuk csak önmaguk körül forog. mennyi értéket adunk valójában a piacnak. hogy mit nyújtasz másoknak. annál "gazdagabbá" válsz szellemileg. ha százan ülnek a teremben. Miért? Elıször is azért. vállalnunk kell. Gondolj csak a hálózati marketing üzletre! Többet keres az. İ jómódú lett. Korunk egyik legnagyobb feltalálója és filozófusa. Mondd el neki. gazdagsági tétel A gazdagok nagyban gondolkoznak. amelyek több tízezer embert szolgálnak ki. hogy adottságainkat. hogy értékekkel járuljunk hozzá mások életéhez. akkor ideje elkezdened nagyban gondolkozni. Életünk küldetésének része. mert félnek. U. [a neved]. hogy mondja neked: "Hiszek benned!" Ezután te mondd neki: "Köszönöm!" U. Beszélgess egy barátoddal vagy családtagoddal. még mindig a "nem vagyok hajlandó megtenni mindent a cél érdekében" vagy a "semmi szükségem rá. a nagyobb siker érdekében. A legtöbb ember kicsiben játszik. hogy igazán hatással legyenek mások életére. és ismételd el az alábbi állítást: "Én. mi a vállalkozó definíciója? A tanfolyamainkon a következı meghatározást használjuk: "Olyan ember. amely kimondja: "A bevétel egyenes arányban áll a piacnak nyújtott értékkel. Sokan annyira a saját egójuknak élnek. a sikertıl pedig még jobban rettegnek. én gazdag! Te hogyan akarod élni az életedet? Hogyan akarsz játszani? A felnıtt ligában akarsz játszani. vagy annál is gazdagabb a következı idıpontra: [dátum]!" Kérd meg a társadat. Amikor megkérdeztük tıle." Mindnyájan természetes adottságokkal jöttünk erre a világra. Úgy érzik. azt felelte: "Minden egy csapásra megváltozott attól a pillanattól kezdve. . vagy a gyerekek között. Írj egy rövid bekezdést arról. értékeinket a lehetı legtöbb emberrel osszuk meg. Fogalmazz konkrétumokban! 2." Utalnék itt a bevétel törvényére. akkor is jó úton haladsz. az NB 1ben. mindent csak maguknak akarnak. A kutatások szerint azok a legboldogabbak.23 - . mint "problémamegoldó". akik ötszáz embernek. A versenytársam. A szegények kicsiben gondolkoznak. vagy kicsiben? Te döntesz. Ha utána úgy érzed.í. pontosan miért fontos számodra a gazdagság. Halálra rémíti ıket a kudarc lehetısége. és jelentıs számú embernek segíteni — ezreknek. hogy az elkötelezettség erejét akarod felszítani magadban. A mennyiségi tényezı egyszerően azt jelenti. akik a legmesszebbmenıkig kihasználják velük született tehetségüket. majd nyomtasd ki a nyilatkozatot. A kulcsszó az érték.: Figyeld meg. Másként fogalmazva ez így hangzik: hány embert szolgálunk. aki kész támogatni.: Elhatározásod megerısítéseképpen írd meg nyilatkozatodat nekem a www. hogy milliomos leszek. Tedd a kezed a szívedre. Ezeket az adottságokat céllal kaptuk: hogy használjuk. érzelmileg. hogy minél több embernek segítesz. és megosszuk ıket másokkal. aki másoknak old meg problémákat haszonnal. Másodszor azért játszanak az emberek kicsiben. és függeszd ki a falra. Tudod. többnek. hogyan érzed magad az elkötelezettségi nyilatkozat elıtt. hogy a piaci értéket négy tényezı határozza meg: a kínálat. akár millióknak. nézz az illetı szemébe. Fontos. hogy van egy fitnesskellékeket árusító üzletláncom. hogy száz sikeres üzletet szeretnék. hogy értéket adjunk nemzedékünk és az utánunk következı nemzedék tagjainak. mert kevésnek érzik magukat.A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. nem elég jók vagy fontosak ahhoz. de akadnak olyanok is. Kisebbségi érzés gyötri ıket. hogy van. azt. Egyik tanfolyami oktatónk 250 000 dolláros vagyonát mindössze három év leforgása alatt 600 millió dollárra gyarapította. azt mondta: "Életünk célja.com honlapra. az nem gondolhat csak magára. akinek tízezren vannak a hálózatában. Akárhogyan is.i. felszabadult vagy. Van-e különbség az oktatók jövedelme között? Hidd el. hogy ilyen ırültségeket csináljak" hozzáállást tanúsítod. Az is lényeges. mint akinek tízen? Naná. vagy a második vonalban? Nagyban játszol. ezennel elkötelezem magam. húszfıs csoportokkal szeretnek dolgozni. mindenki különösen jó valamiben. Tapasztalataim szerint a legtöbb embernek a mennyiség jelenti a legnagyobb kihívást. Ha semmit nem érzel. Aki azonban a szó legigazabb értelmében akar gazdag lenni. Amint foglalkoztatni kezdett ennek a vállalkozásnak a gondolata. az azt jelenti. akik kis. hogy nagyban játsszunk. a kereslet. Fontos tudni. mi a titka. mások azt szeretik. csak egyetlen sikeres üzletet akart. lelkileg és természetesen anyagilag is. vagy akár több ezer embernek tartanak foglalkozásokat. hogy teljesítsd a küldetésedet. Ebbe az is beletartozik. Gondolj hát bele: Az élet nem csak rólad szól. hogy többet! A könyv elején említettem. és utána. mindjárt azt terveztem." GAZDAGSÁGI ELV A bevétel törvénye: A bevétel egyenes arányban áll a piacnak nyújtott értékkel." Úgy bizony — a vállalkozó nem más.millionairemindbook. hogy elkezdtem nagyban gondolkozni. jó úton haladsz. a minıség és a mennyiség. Buckminster Fuller. Hadd kérdezzem meg tehát: több embernek szeretnéd megoldani a problémáit vagy kevesebbnek? Ha azt felelted. Ennek az lesz a mellékterméke. Ez azt jelenti. Ha némi félelmet érzel. vagy hány emberre vagyunk hatással valójában? Az én szakmámban például akadnak olyan oktatók. hadd emlékeztesselek: a te eddigi módszered juttatott téged jelenlegi helyzetedbe! 4. amiért jelenleg itt vagy a Földön. aki hat hónappal utánam indította be a vállalkozását.

vagy még többször: "Nem fog sikerülni. Ideje felhagyni a rejtızködéssel. hogy teljesítettem a küldetésemet?" A válasz így hangzik: "Ha még mindig lélegzel. Richard Bach Jonathan Livingston. hogy győjtögetnénk. Úgy érzem. hogy ık is ragyogjanak. 5. annak oka van. akkor ki? Mindenki életének megvan tehát az értelme. hogy több ezer embernek segítek!" Érintsd meg a homlokodat.Tévedés ne essék. és ezzel együtt kétszer annyi szabadidım lesz. A Teremtı mindenkiben ott él. hogyan tudnál tízszer annyi ember életére hatással lenni. akkor még nem teljesítetted. mintha nem lenne semmink. lényünk automatikusan felszabadít másokat is. A kérdés így szól: Ha te nem. Te talán ingatlan befektetı vagy. Úgy döntök. sem saját maguk. házakat vásárolsz. a sirály címő könyvében hangzik el a kérdés: "Honnan fogom megtudni. Ennek következtében sokan nem használják ki maximálisan az adottságaikat. hogy az elızı öt évben minimális volt a forgalomnövekedés. aki ezen a bolygón él. Ez megdöbbentı. Ha megszabadulunk saját félelmünktıl. Aki kicsiben gondolkozik és kis tetteket hajt végre. hogy tanúságot tegyünk a bennünk élı Teremtı dicsıségérıl. Az üzleti forgalmam egy év alatt 175 százalékkal nıtt. a kötelességét vagy dharmáját. Ha te éppen most élsz. és két hét szabadságra is alig tudtunk elmenni. meg fogom kétszerezni a jövedelmemet. a szegények a lehetséges veszteséget. Alapvetı hozzáállásuk: "Mi lesz. és az élre állni. A gazdagok a nyereségre koncentrálnak. mindenkinek van küldetése. és ugyanebben az évben hét teljes hét szabadságot vettünk ki (ennek jelentıs részében további Peak Potentials tanfolyamokon vettünk részt). Annak köszönhetıen. Mindenki maga dönt. és mondd: "Nagyban gondolkozom. és bérbe adod azokat. húsz helyett száznak segíteni? Ezt nevezem én úgy. az végül szegény lesz. Ideje elkezdenünk megosztani másokkal. A világnak nincs szüksége több emberre. akik túl kicsiben játszanak. A gazdagok a lehetséges fejlıdést látják. hanem arról. hogy ragyogjunk. Ha kicsiben játszunk. vagy félig tele van?" Nem a pozitív gondolkodásról van itt szó. és túl sokan hagyják. nem csak egyik-másikunkban. hogy megfizethetı lakásokhoz juttatod a családokat. vagy másokkal közösen gyárts ötleteket arról. aki kicsiben játszik. tíz helyett húsznak. amelyeket amúgy nem tudnának megvenni. A szegények döntéseit a félelem motiválja. ahogyan szanszkritul hívják. hogy általában milyen a világlátásunk. hogy félelem vezérelte egójuk uralkodjék rajtuk. Pedig éppen ez történt. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. vagy mi romolhat el. Mi a te küldetésed? Hogyan segítesz másoknak? Valószínőleg azáltal adsz értéket a közösségednek. mint amennyien jelenleg hasznot húznak a munkádból vagy a vállalkozásodból! Alkoss legalább három különbözı stratégiát! Gondolj a "hatástöbbszörözésre"! Jim Rosemary sikertörténete Írta: Jim Rosemary T. A nagy gondolatok és nagy tettek pénzt hoznak. mélyebben megismertem önmagamat. Arra születtünk. Írd le. ha nem sikerül?".24 - . különös tekintettel a munkádra! 2. . És amikor saját fényünk ragyog. Ma több lehetıséget látok az életben. NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. sem mások javára. mint valaha. Folyton azt latolgatják. nem szolgáljuk a világot. A szegények az akadályokra koncentrálnak. Marianne Williamson a Return to Love (Vissza a szeretethez) címő könyvében így ír errıl: A Teremtı gyermekei vagyunk. és jobban tudom értékelni az életemben a bıséget. amit kaptunk. tudattalanul engedélyt adunk másoknak. A gazdagok lehetıségeket látnak. Ideje "nagyban" játszani a játékot. milyen természetes adottságokkal rendelkezel! Mi az. Nem valami felvilágosult magatartás olyan picivé zsugorodni." Azt tapasztaltam. Nagyon sokan vannak. a szegények akadályokat. hány családnak és embernek tudsz segíteni? Hajlandó vagy-e egy helyett tíznek. és nem teljesedik ki. vagy úgy tennénk. hogy találkoztam Harv Ekerrel. hogyan. és részt vettem a Peak Potentials tanfolyamon. A Teremtı mindnyájunkat arra szánt. a szegények a kockázatra. és hol tudnál többet is hasznosítani adottságaid közül az életben. mi nem stimmel. Harv Eker részére Ha valaki korábban azt mondta volna. ahelyett. ez lehetetlen. A kérdés az. Ezt a különbséget példázza az ısrégi kérdés: "Félig üres a pohár. és kiállni végre. és értelmet adnak az életünknek. amiben mindig is jó voltál? Írd le azt is. A feleségemmel és a gyerekeimmel való kapcsolatom hihetetlen mértékben javult. igazán jó úton haladok a siker felé az élet minden területén. hogy nagyban játszani. sikerülni fog" álláspontot képviselik. gazdagsági tétel A gazdagok a lehetıségekre koncentrálnak. azt feleltem volna. így a készpénzáramlásból és az értéknövekedésbıl keresel pénzt. akár a gyerekek." A középosztály tagjai valamivel derőlátóbbak. İk a "Remélem. tekintettel arra. Írd le. Ideje felhagyni a másokra utaltsággal. hogy túl sok ember nem teljesíti feladatát. hogy a környezetünkben élık is bizonytalannak érezzék magukat.

Egyszerő. mindkettı kellett hozzá. Ezen a tanfolyamon megtanítjuk a "Vigyázz. amire figyelsz. ahogyan szeretnék. amit sokan a szerencse szóval illetnek. akkor is vissza tudják szerezni a pénzüket. majd találnak másik megoldást. megtartsd és befektesd! Ha szegény akarsz lenni. azokat látjuk meg. a fagylaltokkal és a kávéfajtákkal is.Amint azt korábban mondtam. hogy pénzt keress. és bíznak abban. tekintetbe véve. Természetesen foglalkozni kell velük. A szegények azt állítják magukról. a gazdagok léptek.) . hogy alig néhány centire áll meg a labda a lyuktól. hogy mindent tudhatunk. mert én úgy intézem. hogyan vegyék igénybe belsı erejüket. ha nem úgy történnek a dolgok. Nem használt. Az egyetemes törvény kimondja: "Amire figyelsz. míg végül oda a lehetıség. hogy az ember sosem tudhat mindent elıre. amit el akarnak érni. Többnyire csak a következı kanyart láthatjuk. azután tájékozottan döntik el. tőz.25 - . vajon a szerencse. Azt találjuk az életben. A gazdagok okosan vállalnak kockázatot. és számba vettem. Amikor lépünk. Általánosságban annál nagyobb a kockázat. azaz kutatásokat végeznek. a gazdagok felelısséget vállalnak életük eredményeiért. minél rövidebb idı alatt. Tévedés ne essék. Nem bíznak önmagukban és a képességeikben. hetekig. Nem azt akarom mondani. Megkérdeztem hát magamtól: "Harv. De ne tévesszük szem elıl a célt. Ahhoz. Tudtad. amink van. hogyan kezeljék a rengeteg meglátott pénzszerzési lehetıséget. hogy elérjük. vagy egy felsıbb hatalom segít a maga csodálatos módján. hogy a világegyetemben nincsenek egyenes vonalak? Az élet nem tökéletes egyenesek mentén zajlik. mit tegyenek. katasztrofális következményei lesznek. biztos információk és tények alapján hoznak döntést. amint felmerülnek. akár évekig halogatják a dolgokat. Illúzió azt gondolni. Egyik tanfolyamunkon. hemzsegnek körülöttük a lehetıségek. A lényeg. azt felelte: "Ha igazán meg akarsz ismerni egy üzletet. A befektetı ezen meggazdagszik. hogy munkát vállalsz a szakmában. Megtudják. a célunk felé. szállj be! Nem kell. a kockázatvállalás nem feltétlenül azt jelenti. tétováznak. Behatóan foglalkoztam a süteményekkel. az megnı! A gazdagok azzal is tisztában vannak. Tanulmányoztam a helyi körülményeket. Mivel mindenütt akadályokat látnak." (Ugye mondtam. amelyek mindenfelé ott tornyosulnak körülöttük. De hiszem. és abból az alapállásból indulnak ki. hogy a meggazdagodásban — mint ahogyan bármilyen egyéb sikerben — van némi szerepe annak a tényezınek. "belépés a folyosóra". hogy a gazdagok arra összpontosítanak. hogy akármi történjék. bevásárlóközpontot vagy irodaházat húz fel a területen. milyen felszerelésekre van szükségem. Bolondság azt hinni. Idınket és energiánkat fordítsuk arra. minek nevezzük. ahol éppen tartunk. és érjenek el sikert minden gátló tényezı dacára. az univerzum. Az elsı nagy problémám az volt." A gazdagok elvárják a sikert. Csakhogy semmilyen szerencse—és semmilyen jótétemény — nem segít azon. hogy egy rosszul sikerült ütés egy fának csapódik. mindnek ez a lényege. A golfban is van olyan. amikor odaérünk. Az életünk nem csupán problémamegoldásból áll. inkább úgy. Idınket és energiánkat gondolatban és szóban egyaránt elırefelé összpontosítsuk. hogy azonnal a tiéd legyen. hogy minden eshetıségre felkészülhetünk. minél nagyobb a nyereség. koncentrálj a pénzköltésre! Akárhány könyvet olvasol el a sikerrıl. Akkor tehát a gazdagok örökösen csak tanulnak? Nem. aki nem cselekszik. amire a figyelmünket fordítjuk. birkózzunk meg velük. alaposan megvizsgálják a helyzetet. de amíg ık "készültek". az megnı. azután gyorsan összpontosítsunk újra a célunkra. mint egy kanyargós folyó. hogy valaki potom áron megvett egy telket valahol az isten háta mögött. hogy ez a fickó sokkal okosabb nálam. vennünk kell valamit. aki egyértelmően sokkal okosabb nálam. Ha az akadályokra figyelünk. A futballban elıfordulhat. A szegények ezzel szemben a kudarcra számítanak. Amit most állítok. majd onnan úgy pattan vissza. Mit értünk ezen? Készüljünk fel a lehetı legjobban a lehetı legrövidebb idı alatt. Az ı kiváló üzleti éleslátásának volt köszönhetı az eredmény vagy a vakszerencsének? Én azt hiszem. amit akarunk. hogy az ember kész veszíteni. és akárhány ilyen témájú tanfolyamon veszel részt. mert mindig látnak lehetıséget. amiért volt merszünk. és folyton afelé haladjunk. A legnagyobb gondjuk az. amit lehet. mi lenne a legjobb módszer ennek az üzletnek a tanulmányozására?" Egy Harv nevő fickó. majd tíz évvel késıbb egy hatalmas vállalat úgy dönt. hogy milyen nagyra értékelem az önmagunkért való felelısségvállalást. Adhatok egy egyszerő. mert folyton az akadályokra figyelnek. hogy rettenetesen meghíztam. A gazdagok bíznak benne. általában nem hajlandók kockázatot vállalni. de valójában többnyire egy helyben vesztegelnek. és ennek köszönhetıen nyer a csapatunk. hogy a lehetıségekre készülnek. Az üzleti életben is hallani olyat. ami a jövıben történni fog. kész!" elvet. Ezt én úgy nevezem. Ha egy étteremben takarítasz és mosogatsz. többet tanulsz. a Megvilágosodott harcos tréningen arra tanítjuk az embereket. mint tízévi kutatásból. nyitok egy kávéházat a floridai Fort Lauderdale-ben. a piacot. vagy bele kell kezdenünk valamibe. de rendkívül értékes tanácsot? Ha gazdag akarsz lenni. és újabb nagy halom pénzhez jutottak. Bíznak a képességeikben. hogy ne törıdjünk a problémákkal. hogy pénzügyi sikert érjünk el. Rettegnek. azokat vesszük észre. sıt. Nem kell mindig tüzet oltani. Évekkel ezelıtt például azt terveztem." Ez igaz. csak akkor tárul a szemünk elé. és eléggé elszántak voltunk? Szerintem mindegy. arra koncentrálj. A szegények viszont mindenütt akadályokba ütköznek. és mindent kivédhetünk. Azt gondolják. A gazdagok készek kockázatot vállalni. hogy "Sikerülni fog. hogy megtörténik! Egy másik rendkívül lényeges elv. és ami mögötte van. hogy sikerüljön. hogy megettem a kutatásom tárgyait. így nekik az okozza a legnagyobb gondot. tennünk kell valamit. talán kicsit különösnek tőnhet. bíznak a kreativitásukban. hátrafelé halad. hónapokig. hogyan birkózzanak meg a sok-sok akadállyal. hogy mit nem akarnak. hogy az ellenfél csapatának egyik játékosa a meccs vége elıtt egy perccel hibázik. cselekedjünk. azután korrigáljunk útközben. Kockázatvállalás nélkül pedig nincs nyereség. míg a szegények arra. hogy azzal szálljunk be a játékba. Ha akadályokba ütközünk." Mivel a gazdagok mindenben a lehetıségre figyelnek. Ha a lehetıségekre figyelünk. Aki ezt teszi. Ne feledd. hogy ha mégis beütne a ménkő. Lépj rá a folyosóra úgy. Ekkor aztán a következıképpen magyarázzák meg a helyzetet: "Én készültem. A lényeg. és ott.

hogy a vezetıvel beszélgessek a bevételrıl és a profitról. amikor még nem merültünk bele túlságosan mélyen. hogy kisegítı voltam egy cukrászatban! A tanulság egyszerő: be kell lépni a folyosóra. hogy ha a gazdagokat bármely tekintetben rossz embereknek tartjuk. mert belülrıl látja az ember. Feltőnt. nincs mentség tovább! Vágj bele! 2. érdekelne-e. és olvasd fel hangosan a listát! Ha nem értékeled. hogy megismerjem a felszerelést. és nem is érdekeltek senkit vezetıi képességeim. A küldetésem befejezıdött. kijavítják az esetleges hibákat. és elég jól végeztem a munkámat. ráadásul még némi zsebpénzt is keresek. belépni arra a területre. A szegények neheztelnek a gazdag és sikeres emberekre. A szegények nem bíznak magukban és a képességeikben. Végül arra is rájöhetünk. Hogyan válhatnánk olyasmivé." Elıször is. Hivatásomnak tekintettem. ha megfigyeljük. bármilyen minıségben. hogy probléma vagy akadály. amid van. és megkerestem vele az elsı milliómat. és hálás voltam. Végül a gazdagok nyernek pozitív "vigyázz. hogy hallott egy kiváló. és elıléptetett (üdvrivalgást kérek!) pénztárossá! Hosszan és mélyen elgondolkoztam. hogy kitanuljam a cukrászdai vendéglátóipart. Sosem tudhatjuk. ne arra. amid van. és mindjárt üzletvezetınek vettek fel. hogy a "folyosón" lenni. és közölte. és nincs is szükséged többre. Ez ki van zárva. mert ık cselekszenek. 3. ezért azt hiszik. a sütemények alapanyagait és a felmerülı problémákat. Mit tesznek a szegények? "Készülnek. nem kapsz többet. ezért kisegítınek alkalmaztak. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. és idıközben elvégzik a megfelelı kiigazításokat. mert az üzletvezetı leültetett.Így is tettem. Mi történt tehát velem? Mire eljöttem a cukrászdából. amivel már egy ideje foglalkozni akartál! Akármire vártál is eddig. Ezt értem azon. de nem vállalom. már megtanultam. A szegények gyakran neheztelést éreznek mások sikerei miatt. de nekik úgyis mindegy. amid éppen van! Ha lehet. Maguktól is ezt teszik. Ezen kívül kialakíthatjuk a szükséges kapcsolatokat. Utánajártam. és ez vezetett oda. és megtudtam. mint tétlenül ülni. majd azt feleltem: "Köszönöm. amire kívülállóként nem lenne lehetıség. vagy valakivel együtt. Másodszor. amit akartam. áttanulmányoztam a beszállítók listáját. lehetıség. hogy ez a csizma világszám. Az agyam maximális fokozaton pörgött — lehetıség. azonnal keretezd át úgy. Sportszerboltoknak és áruházaknak értékesítettem. gazdag szélhámosok!" Világosan kell látnunk. felejtsd el! Kezdj bele most — ott. ahol éppen tartasz. Nem utolsó sorban a folyosóról további lehetıségek kapui is nyílhatnak. semmiképpen sem lehetünk gazdagok. amiért hálás vagy az életnek. hogy lehetıség váljék belıle! A negatív beállítottságú embereket az ırületbe kergeted ezzel. célzok. Gondold csak el — mindez úgy kezdıdött. egészen pontosan egy másodperc töredékéig. Jó lenne azt mondani. és még gazdagabbak lesznek. tőz. minden alkalmat megragadtam. Egy teljes hét eltelt. Fura módon mőködik a szándék ereje. de az igazság az." NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. A gazdagok azonnal lecsapnak minden lehetıségre. Munkát vállaltam egy cukrászdában. hogy kitanuld az üzletágat. hogy végül megnyitottam Észak-Amerika egyik elsı fitness-üzletét. Közben nem tesznek semmit. Másnap a cukrász is felmondott. megkínált egy kis süteménnyel (borzasztó volt!). hogy valaki más "kontójára" tanulhatok. hogy ehhez aztán igazán félre kellett tennem a büszkeségemet. aktuális és intelligens döntéseket hoznak. nem igaz? Gondolhatod. Szállj be a játékba! Válassz egy helyzetet vagy egy projektet. féltékenyek és irigykednek." Érintsd meg a homlokodat. Vagyis. mindent elıre kell tudniuk — ami gyakorlatilag lehetetlen. és mi magunk Jó emberek akarunk lenni. és hála istennek ez akkor derül ki. semmit sem tanulhattam a pénztárgép mögött állva. hogy ezekben a kiskereskedésekben egy közös dolog van: ócskák a sportfelszerelések." "Felkészülök. hogy elkezdjük. hogy ha beszállnak a játékba. gazdagsági tétel A gazdagok nagyra becsülik a többi gazdag és sikeres embert. felhívott. a súlyvezetéső inverziós csizmáról (ilyenben lógott fejjel lefelé Richard Gere az Amerikai dzsigoló címő filmben). Sajnos azonban nem így történt — nem tőnt fel senkinek. a süteményeknek a szagát sem bírtam. Mialatt ott dolgoztam. Arra összpontosíts. Gyakorold a derőlátást! Ha bármirıl azt hallod." Esetleg a bajszuk alatt azt mormolják: "Ezek a felfuvalkodott. Bizony. Ez a lehetı legjobb módszer az üzlet tanulmányozására. Azt jelenti. amelyet amúgy nem vettünk volna észre. tüzelek. és megkérdezte. A sors útjai különösek. lehetıség. Ha kitanultad. bizony — takarítottam és mosogattam." A gazdagok belevágnak. ahol a jövıben tevékenykedni akarunk. 6. és azzal. amid nincs! Egy listában írj össze tíz dolgot. Ekkor foglalkoztam elıször sportszerekkel. és segédkeztem a cukrásznak hajnali 4:00-kor. és mondd: "Az akadályok helyett a lehetıségekre figyelek. hogy azonnal felismerték különleges tehetségemet. Van egy jelszavam: "Cselekedni mindig jobb. a cukrász azonban nem volt az — ezért egyedül kezdtem árulni. eleinte valaki másnak dolgozz. amit megvetünk? . hogy nem ebbıl a szempontból néztem a dolgot. új sportszerrıl. felfedezhetünk egy olyan piaci rést. kész" hozzáállásukkal.26 - . Bíznak benne. milyen ajtók fognak feltárulni elıttünk. hogyan zajlanak valójában a dolgok. Vagy azon keseregnek: "Ezek olyan szerencsések. hogy mégsem tetszik nekünk ez a terület.

" Éreztem. pulykahúst szállítottam egy karácsonyi jótékonysági rendezvényre. Azért bíznak rájuk pénzt. hogy az emberek minél több pénzt keressenek?" "Mert tisztességesen pénzhez jutni annyi. mint igét hirdetni. de az utolsó pillanatban sikerült lecsillapítanom magam. ha éppen rossz hangulata van. és csak azért szerzıdött ilyen drágán. de igencsak erıs hatásuk lehet a boldogságunkra és a sikerünkre. vagy azért szegények." Mindjárt sokkal jobban éreztem magam. hogy a hátam mögött egy teherautó hátuljából négy szurtos kölyök bámul rám. Amint megéreztem magamban a negatív energiát. hogy a gondolatok és vélemények sem nem jók. micsoda sértettséggel.27 - . és annak — csodák csodája—semmi baja nem lett. kötelességük meggazdagodni. több mint száz évvel ezelıtt született írásából való. azok lehetnek a közösség legtisztességesebb. Bekapcsoltam a tévét. hogy nem haragszunk a gazdagokra. de Opraht nagyon szeretem. Ez az asszony több ember életére van jó hatással. hogy elnémítsam a düh hangját. sem nem helyesek. Hány meg hány Istenfélı testvéremtıl hallom: "Maga. értsd meg. és kellemetlenkedtek. Akárhogyan is. Milliomos Elme haragszom Halle Berryre. azt teszem. mert Jaguárt vezettem." Hát ezért! Akik meggazdagodnak. a vitára azonban itt nincs idım. Hadd szögezzem le most. amely az Acres of Diamonds (Gyémántmezık) címet viselı." Mire ık azt mondják: "Hát ez szörnyő! Miért nem az igét hirdeti. amikor megjelennek az életünkben. és éppen Oprah show-ja ment. gyalázatos. Nem vagyok nagy tévénézı. Tudom. A régi idıkben. Halle arról beszélt." Ez természetesen áldozatbeszéd a javából. Barátom. Nem volt gond vele sávot váltani. Azt mondom maguknak: meg kell gazdagodniuk. csak azért. annál gyorsabban és könnyebben fog ez menni. Mr. és megérdemled. bár vitatható ez az álláspont. Legközelebb. mindenképpen szegények. Még az is elıfordult. és mire visszatértem. Alig tudtam elhinni. amikor felmerülnek az agyunkban. mert fantasztikus eredményeket tapasztaltam a résztvevık életében a program hatására. leghasznosabb tagjai. hogy megosztod velem. rendkívüli mértékben felgyorsulhat a fejlıdésed. fekete Jaguárt. így van. de az a tapasztalatom. hogy tájékozódjak a sporteredményekrıl. Harmincmillió dollárt kellett volna kapnod! Jó neked! Fantasztikus vagy. sıt határozott dühvel áll sok szegény ember a gazdagokhoz. hogy érzékeltessem. "Töröld. azért nincs egy vasad sem. az nagyon tisztességtelen. milyen élményeim vannak a fenti elvvel kapcsolatban. de kérlek. mert szegények. és ahogyan begyakoroltam. hanem velem. Kétkedve arra gondoltam: "No persze! Bolondnak képzelsz mindenkit. hitvány és megvetendı ember" — vélekedhet egy fiatalember itt ma este. azonnal semlegesítettem elmémben a negatív gondolatokat. amid van" kiáltottam hangosan az elmémnek. új. Nyitva volt a napfénytetı. ahelyett. Ez volt az eddigi legjobb szöveg. hogy nagy vállalatok élén álljanak. Öt horpadás és számos mély karcolás után kurjongatva odébbálltak. töröld. de észre kell vennünk. Hited — úgy. a gazdagok felelısek az ı szegénységükért. hogy ha valakinek pénze van. talán olyan ez. egy egészen pici autót vezettem. Én. mielıtt elhatalmasodott volna rajtam az indulat. és ha részt veszel a Milliomos elme intenzív tanfolyamon. Ezzel nem azt akarom mondani. Amikor azonban gazdag lettem. Mintha azt hinnék. kénytelen voltam megtapasztalni. Ezután közölte. mint amennyit kap! Éppen Halle Berry színésznıvel készített interjút. Gondolj csak bele: az én véleményemnek semmilyen hatása nincs az ı boldogságára és vagyonára. ezért nekem már nem jutott. hogy elönt az epe. mint a tyúk meg a tojás esete: Azért neheztelnek a gazdagokra. hogy ezzel felhajtsa az árakat. hogy arról prédikálna. Azért lehetséges. " Ó! De hiszen egész életemben azt tanították nekem. mint bárki ezen a Földön. mert tisztességesek. hogy megváltoztak a dolgok. Egyszer San Diego egyik szegények lakta negyedében autóztam. béreltem egy Ford Escortot. Conwell tanulságos történetét. A gazdagok vették el az összes pénzt. Könnyő mondani. amiért olyan sokat keres! Gyorsan megfordítottam a dolgot. hogy a filmtörténet egyik legdrágább nıi filmszerepét vállalta el — 20 millió dolláros szerzıdést kötöttek vele. amikor—hogy szépen fogalmazzak—anyagi kihívásokkal kellett szembenéznem. Azt is érdemes észben tartani. hogy igyekezzenek meggazdagodni. az egész oldalát végigkarcolták egy kulccsal. Egy pillanat múlva kosárlabdázni kezdtek a kocsimmal: sörösdobozokat igyekeztek bedobni a nyitott napfénytetın. Mert becsületes emberek. nem vele volt baj. de nagyon is mély hatása van az én boldogságomra és az én vagyonomra. hogy beleesik ebbe a csapdába. azért teszem. Nemrégiben a szállodai szobámban vacsoráztam egy órával a Milliomos elme intenzív tanfolyamom megkezdése elıtt. hogy a szegény környékeken rossz emberek laknak. Nem kell tökéletesnek lenni ahhoz. hogy arrafelé nagyon sokan haragszanak a gazdagokra. Ki tudja. pusztán azért. mert ez a véleményed alakult ki az emberekrıl. és azt tanácsolja a fiataloknak. röviden és érthetıen. száz gazdag amerikai közül kilencvennyolc tisztességes. hogy ez egy elszigetelt eset — mindaddig. hogy sokszor emlegetem a Milliomos elme tanfolyamot. hogy ıt nem érdekli a pénz. és ezért minden pénzt megérdemel — még annál is többet. Minél többet tanulmányozod ezt a könyvet. és vettem egy káprázatos. Nekem mindegy. sem nem helytelenek. hogy megdobáltak. hogy valaki meggazdagodjon. kiváló könyvükben idézik Russell H. amikor a gondolkodásunk rossz hatással van ránk vagy másokra. Egyszeriben pikkelni kezdtek rám az emberek. és észrevettem. amikor arra volt dolgom. hogy szerezzenek sok pénzt?" "Természetesen. és a többi nıtársa is kövesse a példáját. . és azt kiabálták: "Te gazdag rohadék!" Természetesen úgy gondoltam. Akármilyen okból akart is ilyen sok pénzt Halle Berry. és torkom szakadtából kiabálni kezdtem: "Jól van. amit valaha hallottam. Elmesélek egy történetet — nem panaszképpen. hogy föl s alá utazgat az országban. és gyorsan segítıbb gondolatokra kell összpontosítani. ahogy van — téves alapokon nyugszik. keresztény lelkész létére képes azzal tölteni az idejét.Döbbenetes látni. Mark Victor Hansen és Robert Allen barátaim The One Minute Millionaire (Az egyperces milliomos) címő. amíg alig két héttel késıbb egy másik szegények lakta környéken leparkoltam a kocsimat az utcán tíz percre. "megfigyelı" riasztóm azonnal jelzett. kislány! Te vagy a nyerı! Túl olcsón adtad magad. mert neheztelnek a gazdagokra. Szinte mindenki beengedett maga elé. de mindenkivel elıfordulhat. aki nézi a mősort? Adhatnál a fizetségedbıl egy szép nagy összeget a PR-ügynöködnek. és rengeteg ember dolgozzon a kezük alatt. Pontosan azért gazdagok. sem nem rosszak. köszönöm. még velem is. "Bizony.

hogy cserébe a hölgy is támogatja az általuk felkarolt jótékonysági ügyet. és közöltem a feleségemmel. Gyakran olyan hevesen támadjuk. megbízható. a tanáraim. amelyik a legmagasabb béreket fizeti. hogy pénzt adjanak az illetı hölgynek. hogy vallásos legyen. Képzeld el. akik saját házzal rendelkeznek. Az ember akkor igazán a maga ura. és mutasson be azoknak az embereknek. Úgy gondoltam. micsoda következetlen tanítás az ilyen! A pénz hatalom. Az elsı a megbízhatóság. De a világmindenség már csak így mőködik. Vagyis. mővészi elrendezéső házaikban. Kerüljön beljebb!" Kissé elfogódott voltam. hogy az embernek pénze. amikor jeges teát töltött nekem. illetve — ami még fontosabb — gazdag akar maradni? Természetesen minden szabály alól van kivétel. a gyerekeim. tisztességesebb. Szóba került egy jótékonysági rendezvény. faragott kapun. hogy este kerti partira megyünk. A ház asszonya nyitott ajtót. pénzzel fizetik meg hitszónokaik munkáját. hogy megismerhetem. Egyébként golfozol? Én holnap játszom a klubban. Amikor San Diegóba költöztünk. nem sok igehirdetıjük és szónokuk maradna. és vigyen el autóval — ha tud autót szerezni — Philadelphia külvárosába.Egy másik fiatalember a következıket jegyzi meg: "Néha olyan emberekrıl lehet hallani. a pénz teszi lehetıvé a hittérítık mőködését. kitartó. távol tartom magam mindenkitıl. Barátom. Jómagam mindig is szerettem volna. akik öt illetve hét évesek voltak akkor. nem lehet egyszerre gazdagnak és jó embernek. hogy nem ismerek senkit. nekem is azt mondták a barátaim. én is hallottam. és attól a perctıl kezdve szinte elátkozzuk azt. Miután feladtam a régi. gondosabbak is. annyira örülök. aki meghívott minket. Alig hittem a szememnek. s ott megismerkedhetnek városunk legnagyszerőbb jellemő és az üzleti életben is igen sikeres lakóival. Hol vannak azok a sznobok. mégis milyennek kell lennünk leginkább. mely legalább húsz láb magas volt. Csakhogy mindenki szabott egy feltételt is.28 - . mígnem egy adott pillanatban körbemegy a kosár. Légy a vendégem!" Ettıl már igazán mélyen zavarba jöttem. saját házaikban — gyönyörő házaikban laknak. Csak add önmagadat!" Elmentünk. saját gyakorlati tapasztalataim azt mutatták. hogy éppen a leggazdagabbak a legkedvesebbek. fogjon meg. Ha tisztességesen meg tudnak gazdagodni Philadelphiában. aki addig kinn játszott a gyerekeivel az úszómedencénél. Valójában azonban olyan kevesen vannak az ilyenek. Megállapodtak. netán sok pénze van. hogy az emberek többségével elhitették. Nemcsak több tízezer dollárt adományoztak a saját pénzükbıl. nagyon örülünk. összebarátkoztak a környékbeli gyerekekkel. kell. Milyen más tulajdonságokra van szüksége annak." Persze. mint nélküle. de ezen kívül . akinek a legmagasabb a fizetése. Emlékszem. akik tisztességtelen úton jutottak a dollármillióikhoz. igyekezzenek hát —persze módjával — meggazdagodni! Törekedjenek erre. hogy az illetı igen-igen megbízható. hogy bizalmat élvezzen az ember. ha egyszer ennyien bíznak benne. virágokkal teli kertekkel. ha bárkinek pénze van. Ez is azok közé a gondolatok közé tartozott. az teremti elı a legkönnyebben rá a pénzt. "Hol van a csapda?" kutatta kétkedı agyam. Aztán bejött az asszony férje. gazdagnak és istenfélınek lenni. de zavart. mert pénz segítségével több jót cselekedhetnek. határozott. egyúttal takarékosabbak. legalább egy területen kiváló? Conwell szövegének másik érdekes eleme. Feltétlenül gyere el ma este. amiért kapta. Mint oly sokaknak. — Ezek az emberek hihetetlenül kedvesek. Ez alól nincs kivétel. Az az ember. szorgalmas. Pénz segítségével nyomtatták ki a Bibliáikat. hogy tényleg így van. igazabb és megbízhatóbb emberek. akik e nagyszerő város szélén. és csakhamar már rendszeresen fuvaroztam ıket a szomszédságba játszani. Jaj. többet is. azokban a pazar. Mindenképpen el kell jönnöd. hogy nekünk a szószéken az a véleményünk. s azok. ha arra használja. s addig cikkeznek róluk. és a világ legnagylelkőbb. İ még barátságosabb volt: "Harv. ha saját háza van. kötnél üzletet valakivel. jól kommunikáló. hogy hallott ilyenekrıl. hogy az összes többi gazdag ember is tisztességtelen úton jutott a vagyonához. Egyáltalán nem ellentmondásos dolog az. diplomatikus. hogy a gazdagok valamilyen módon rosszak. amelybe a hívık adományait várjuk. hogy a keresztény hívıknek az lehet a benyomásuk. Valaha én is így gondolkoztam. Bemutatunk mindenkinek. és teljesen lazák. akkor keresztényi és szent kötelességük meggazdagodni. és olyan hosszan ecseteljük az "erkölcstelen haszonszerzést". drágám — nyugtattam meg. "Te jó ég. Sorban álltak. és valószínő. akiben nem bízol meg legalább valamennyire? Ki van zárva. Évrıl évre azon igyekeztek. "Ugyan már. becsületesebb. Nagyon tetszett az otthonunk és a környék. Egymás után kerültek elı a csekkfüzetek. helytelen dolog. A kapzsiság ellen prédikálunk a szószékrıl. hogy azt hiszik. hogy ideköltöztél. hisz ezt maguk is tudják. teljesen szegénynek kell lennie valakinek ahhoz. Természetesen ez akkor igaz. mindenki támogatott valamilyen jótékony szervezetet! A barátunk. a legalkalmasabb arra. Gondold csak el. hogy történetük hírként bekerül az újságokba. meglehetısen intelligens. hogy a ráruházott hatalom birtokában másokkal a legtöbb jót tegye. energikus. hogy bármiben sikert érjünk el? Gondolkozz el a következı tulajdonságokon! Melyek illenek rád: optimista. Ezért mondom. hogy ık legyenek azok. Óriási tévedés egyes istenfélı emberek részérıl. Conwell számos nagyszerő érvet sorol fel a gazdagság mellett. a média és a társadalom. és megkínált gyümölccsel. mindnyájan kapzsik. A meggazdagodáshoz szükséges összes tulajdonság közül talán a legfontosabb. aki nem támogatja pénzzel az egyházat. bekopogtattam egy hihetetlen cirádákkal díszített. ha az egyházam felemeli a béremet. akik a legtöbb pénzt adják a Gyermekkórház Alapítványnak. ha nem fizetnék meg ıket. félelmeken alapuló hiedelmemet. mert az az egyház. és egészen biztosak lehetnek abban. amíg az emberek arra a következtetésre nem jutnak. pénz segítségével építik fel templomaikat. legszeretetteljesebb embereivel ismerkedtünk meg. mit vegyek fel?" — rémült meg. a város egyik leggazdagabb negyedében laktunk. hogy legyen pénzük. akikre én számítottam? Hazamentem. és idegennek éreztem magam. mivel a ház a saját tulajdonuk. amelyek teljesen tarthatatlannak bizonyultak. abban bizonnyal nagyon sok ember megbízik. aki meggazdagszik. és nem is kerülök közelebbi kapcsolatba ezekkel a gazdag sznobokkal. céltudatos. kerti sütögetést rendezünk a családtagokkal. aki meg akar gazdagodni. amelyre az egyik családtag készült. és a lehetı legbarátságosabb hangon azt mondta: "Harv.

akinek szép a teste. A gazdagokkal ellentétben a szegények gyakran elítélik. amikor gazdag leszel. Írj egy rövid levelet vagy e-mailt valakinek. valószínő. akinek szép otthona van. Következésképp a vagyonszerzés leggyorsabb és legkönnyebb módja.minden évben rendeztek egy díszvacsorát is. és nem haragszanak majd rád olyan rettenetesen. hogy a gazdagok mind rosszak. olvass sikeres vállalkozásokról! Áldd meg mindazt. Miért fedeznéd fel újra a spanyolviaszt? A siker elérésének vannak bevált módszerei. Mindnyájan a szokásaink rabjai vagyunk. Gyakorold a huna bölcsességet: "Áldd meg. és aki nagyon sikeres valamely területen! Írd meg neki. akiktıl tanulhatnak. A tapasztalatom azt igazolja. és áldd meg az autóját is! Ha olyannal akadsz össze. Van egy ısi huna bölcsesség — a hawaii ıslakosok tanítása —. amely azért alakult. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. Ez logikus: ha ugyanúgy cselekszünk és gondolkodunk. ezáltal könnyebb sikert elérniük. az a feltételezés. hogy az ellenkezıje igaz. akit ismersz (nem kell. áldd meg ıt. Ezt tettem én is. amelyet nagy becsben tartok. és naponta öt-hat mőtétet végzett el. Ott volt azután a "Visszér" doktor. úgy 5000 és 10 000 dollár közötti összeget kapott egy-egy mőtétért. hogy ezen. meg akarok ismerkedni a kapcsolataikkal. Azt mondják maguknak: "Ha ık képesek rá. Ismersz ilyen embereket? Vannak esetleg ilyen családtagjaid? Hogyan lehet tanulni valakitıl. és igyekeznek lerántani a sikeres embereket a maguk szintjére. A sikeres emberek sikeres emberekkel veszik körül magukat. gazdagsági tétel A gazdagok a pozitív beállítottságú. és áldd meg a tulajdonosát is! 2. hogy belém rögzült hiedelmem. hogy ugyanolyan eredményre jutunk. amit magadnak akarsz! Ha találkozol valakivel. De bizton állíthatom. ne dobálj be a kocsiba sörös dobozokat! NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. gyönyörő autókat. bírálják. amelyeket gyakorlatilag bárki alkalmazhat. akik ingyen gyógyítják a rászorulókat a településen. amit magadnak akarsz!" Ülj autóba. hogy más orvosokat is beszervezzen. áldd meg ıt. Így tudat alatt tudni fogod. A cél. Az ı családjával is igen közeli barátságba kerültünk. hogy áldd és szeresd a gazdagokat. hogy személyes ismerısöd legyen az illetı). akiknek nem volt pénzük a mőtétre. hogy tisztelettel adózz a gazdagoknak ahelyett. el akarom tanulni a gondolkodásmódjukat. vagy bármilyen formában neheztelünk rájuk miatta. áldd meg azt az embert. akinek szeretı családja van. akkor mi sosem kaphatjuk meg azt. ami tetszik. melyet követhetnek. és áldd meg a testét! GAZDAGSÁGI ELV "Áldd meg. Ezzel nem azt akarom mondani. hogy megtanuljuk. mert minden kedden "ingyenes" napot tartott. Azért említem ıt. vagy bármely más szokásunkon túltegyük magunkat. sikeres emberek társaságát keresik. tekints meg csodálatos otthonokat. amit magadnak akarsz!" — Huna bölcsesség. Mondanom sem kell. A lényeg. Gyakorold. Mellesleg: Ha látsz valakit fekete Jaguárban nyitott napfénytetıvel." Mint mondtam. azok nem kedvesek és nem nagylelkőek. és mondd: " Csodálom a gazdag embereket!" "Áldom a gazdag embereket!" "Szeretem a gazdag embereket!" " És én is a gazdagok közé fogok tartozni!" Érintsd meg a homlokodat. Gyakorold. A gazdagok hálásak azoknak. amijük van. és errıl szól ez az egész könyv. így szól: Áldd meg. én is képes vagyok. akinek szép autója van. hogy akik nem gazdagok. Példaképeknek tekintik a többi sikeres embert. hogy a leggazdagabb ismerıseim a legkedvesebbek is egyben. akik kiválóan értenek a pénzhez. áldanak és szeretnek majd. mindig igyekszem minél többet együtt lenni velük. Az az igazság. tévedésen alapul. akit lebecsülünk? Ha nagyon gazdag embereknek mutatnak be. sok gyakorlásra van szükség. mennyire tiszteled és csodálod ıt teljesítményeiért! 7. hogy a gazdagokra haragudni biztos módszer arra. Ezen kívül létrehozott egy szervezetet. Ilyenkor azokat mőtötte. hogy ha irigyeljük az emberektıl.29 - . Ezeken a napokon rendszeresen reggel 6-tól este 10-ig dolgozott. illetve hogyan adhat ösztönzést. ahol több százezer dollár győlt össze a kórház javára. Ma már tudom. akik jó példával jártak elöl a sikerességben. mert nekik köszönhetik gondolati modelljüket. İk a legnagylelkőbbek is. ahogyan ık. az utánzás az emberi tanulás egyik elsıdleges módja. és ahhoz. és áldd meg a családját is! Ha olyan embert látsz. mint ahogyan esetleg te most a gazdagokra. és áldd meg az otthonát is! Ha olyasvalakivel találkozol. áldd meg. mint ık. hogy lemásoljuk az ı belsı és külsı stratégiáikat. hogy haragudnál rájuk. miszerint a gazdagok kapzsi sznobok. kigúnyolják mások sikereit. vásárolj magazinokat. miként játsszák a játékot a gazdagok. Beszélgetni akarok velük. és akár tíz mőtétet is elvégzett ingyen. A szegények a negatív beállítottságú vagy sikertelen emberek társaságát keresik. hogy téged is tisztelnek. szertefoszlott a valóság fényében. hogy ösztönzést kapjanak tılük. és ha van bennünk . hogy örök életünkben szegények maradjunk. A világ egyik legkiemelkedıbb visszérspecialistája volt: vagyonokat keresett.

mialatt mások a környezetedben kétségek közt vergıdnek. hogy csak sikeres. legyen szó bár személyiségben. Nem kell. úgy te is gyorsabban és többet fejlıdsz. hogy a szegények energiáit vegyem át. ne akarj pesszimistákat megváltoztatni. Arra is ügyelek. Nagyszerő kérdést tett fel: "Mit tegyek. Ha pedig kíváncsiak a titkodra. hogy milyen ne legyél. Jó teljesítményt nyújtottunk. a pletykálkodás és az álnok hátbatámadás. Valami ilyesmit mondott: "Nem tudom. Nem kell semmit elsietned.3 milliárd ember él a Földön. Nem viszket. hogy távol tartsam magam a mérgezı helyzetektıl. mit tudunk. hogy közben nyugodtak. akkor talán — de csak talán — ık is meglátják majd a fényt (benned). annál jobban rögzül benned. Elıször is. kivel barátkozol." Szeretem a vereségeikhez való hozzáállásukat is: "Csak játék. Majd túlleszünk rajta. Mondtam. Ha ugyanis ítélkezel. miért történt. Ahogyan az acél megedzıdik a tőzben." Nos. és szó sem lehet róla. Én teljesen biztos vagyok benne. Napi hat órát edzett erre a versenyre a hét minden napján. Ha körös-körül fény van. Neked csak annyi a feladatod. összeszedettek. hogy sokkal nehezebb pozitív hozzáállást tanúsítani. boldog. Mint említettem. mert szeretem nézni. és az ok segít engem. Semmi esetre sem szeretném. Rendkívül megviselte a dolog. és tudatosnak maradni olyan emberek és körülmények között. ahonnan már nem vagy képes fejlıdni. könnyes szemmel feküdt a pályán. kétségbeesetten. aki nem jutott erre a szintre. mint az elme kanyarója. de én biztosan nem akarnék olyan emberrel élni. az energia fertız. hogyan tudnánk javítani. Gyakorold mostantól kezdve." Emlékezz vissza arra. Ez a tréning arról szól. és lenézi az én tanulási. vagy megfertıznek. valamint a hallgatóimnak. négy éven keresztül. áruld el nekik. és gondosan megválogatni. Mutass példát. hogy "Minden csak azzal a jelentéssel bír. hogy én akarok?" Íme a válaszom a rádiómősorba betelefonáló hölgynek. de még van mit fejlıdnünk. ha hő maradsz az értékeidhez. miként keretezheted át mások negatív hozzáállását mintegy emlékeztetıül arra. kit ismerünk. ha nem kifejezetten pihenés végett folyamodunk hozzá. ha olyan szintre húznak le téged. becsmérled ıket a viselkedésükért. Mellesleg. embert barátjáról. hogy az energia fertız: vagy jó hatással vagy másokra. és ezért mindnyájukat csodálom. amelyet Varázslótréningünkön oktatunk. Elfelejtjük. Metaforikus fogalmazásban: "Aki a sasokkal akar repülni. De meg kell próbálni. vagy rábírni arra. Elıször is azért. Nemrégiben rádióinterjút adtam. és mindenkit bajnoknak tekintek. és még azt is rossz szemmel nézik. Csak tisztázd magadban. hogy nem vettem fel videóra. hogy szívesebben barátkozom gazdagokkal. talán azt szeretnéd. az embernek nehéz "sötétnek" maradnia. és semmi kedvem ahhoz. Ugyanez igaz ellenkezı elıjellel is: mások vagy jó hatással vannak rád. hogy kerüljem a negatív emberek társaságát. vagy megfertızöl másokat. hogy használd a tanultakat önmagad és életed jobbá tétele érdekében. Betelefonált a mősorba egy hölgy. hogy felnıtt csapatban játszik. hanem az is. és hogyan akarod leélni életed hátralevı részét. Szeretem a hozzáállásukat a gyızelmeikhez: "Az egész csapat nagyon igyekezett. és egyben neked is. A döntı futamban felborította az elsı gátat. hogy vegyenek részt a tanfolyamomon. Sajnálom." Tény. Tudtommal több. Így csak tetézed a bajt. vagy lázadunk ellenük. hogy ez így van. hogyan fejezhetjük ki óhajunkat úgy. ha a hozzám legközelebb állók nem akarnak fejlıdni. De ide sorolnám az "értelmetlen" televíziózást is. hogy ezt megmondd az érintetteknek. fejlıdési vágyamat. mert szeretem a mérkızések vagy versenyek utáni interjúkat." A 2004-es olimpián Perdita Felicien kanadai gátfutót mindenki az elsı helyre várta a százméteres gátfutáson. és valamelyest megkívánják. akirıl tudod. Ha már nem tudsz mit kezdeni hátrányos energiájukkal. bátor döntést kell hoznod arról. és mindent megteszünk a gyızelemért.valamilyen közös vonás. Szívesen hallgatom a bajnokok gondolatait. Bebizonyosodott. de elégedetlenséget okoz. és nem az egyedüli szórakozási lehetıségünk. Másodszor. hogy a lehetı legboldogabban és legsikeresebben éljek. Mint köztudott. hogy szegény barátokat válasszak? Nem hiszem. nem helyes. Szinte mindenki ugyanarra kíváncsi: "Mit tegyek. és csúnyán megütötte magát. és megérdemlem. aki negatív beállítottságú. Tapasztalatom szerint a gazdagok nem csak azért lépnek be a helyi golfklubba. az energia fertız. hogy tartósan egy pesszimistával kössem össze az életemet. semmivel sem vagy jobb náluk. másodszor azért. aki bármely sportban odáig vitte. lehetıleg barátságba akarok kerülni velük. Megbeszéljük. hogy a kemény munka meghozza a gyümölcsét. a negatív gondolkodás olyan." Tudtad. Vagy ı megy el. hogy megfertızzön valamilyen mérgezı energia. milyen csúnya ez a viselkedés. ha én optimista vagyok és fejlıdni akarok. netán még meg is vetnek téged. Én ezt semmi esetre sem tenném. hogyan tekintettünk a cselekedeteikre. ha úgy gondolod. Én általában sportmősorokat nézek a tévében. irritáció helyett frusztrációt tapasztalunk. amellyel felruházzuk. esetleg mindkét szülınkkel. hanem azért is. Ölelgetnél valakit. Jusson eszedbe az is. Az elv a következı: "Minden okkal történik. Döbbenetes volt a hozzáállása. hogy a lehetı legjobbat hozd ki magadból. és a következı meccsre koncentrálunk. és legalább annyira fontos. békések maradjunk. hogy golfozzanak. hogy ezt kellene tennem. ne ússzon a kacsákkal!" Én súlyt helyezek rá. és ne ítélkezz felettük. Láttam másnap a sajtókonferencián. Minden ilyen sportoló többet ért el. légy sikeres. mert tisztelem magamat és az életemet. Ez nem a te feladatod. Minél negatívabban viselkednek mások. Ilyen a veszekedés. amit a könyv elsı részében olvastál: vagy azonosulunk egyik. ha valaki valamiben kiváló. és ez attól függ. pozitív gondolkodású emberekkel barátkozzak. A fény szétoszlatja a sötétséget. mint 6. nem vakarózunk tıle. mint több tízezer másik. Akarsz ilyen emberek közelében élni? Biztosan ismered a mondást: "Madarat tolláról. Nem is tudta befejezni a versenyt.30 - . kivel töltöd idıd nagy részét. hogy ki is vagy valójában. hogy a legtöbb ember jövedelme húsz százaléknál kisebb arányban tér el legközelebbi barátai jövedelmétıl? Ezért érdemes odafigyelni rá. tarts észben egy másik elvet is. Neked az a dolgod. én úgy gondolom. de a férjem pesszimista? Hagyjam el? Próbáljam meg megváltoztatni? Mit csináljak?" Hetente legalább százszor hallom ezt a kérdést a tanfolyamaimon. akik és amelyek negatívak. nem csak az a lényeg. hogy kanyarós? A legtöbben azt felelnék: "Isten ments! Nem akarom elkapni a kanyarót. hogy más gazdag és sikeres emberekkel találkozzanak. lelki vagy anyagi fejlıdésrıl. kritizálod. vagy én távozom! Megint csak arra hivatkozom. de nyomaszt. de .

gazdag környezetben! Ha nincs módod rá. A menedzselés elutasítása a siker egyik legnagyobb akadálya. általában szegények. Menj el a könyvtárba. nem "megérinteni" kell a milliomosokat. Másodszor. Bill Gates és Ted Turner. és hogy kedvezményesen vehetnek részt rajtuk. hogy konkrét. A gazdagok más sikeres emberek társaságában érzik kényelemben magukat. örök életedre szegény maradsz!" Barátom. Talán ezek egyike-másika ismerısen fog csengeni. át kell alakítanod teljes belsı modelledet. hogy tökéletesen elhidd. milyen elınyöket élvezhetnek. Teljes mértékben méltónak érzik magukat hozzájuk. hogy ugyanolyan jó és értékes vagy. Gondolj ismét arra. akik nem megfelelıen menedzselték magukat. akiket mindez hidegen hagy. legalább teázz vagy kávézz a városod legelegánsabb szállodájában! Érezd magad kényelmesen ebben a légkörben. Azok. Ez magától értetıdik. tölts vele kevesebb idıt! 4. Hogyan kereshet sokat akár a saját vállalkozásában. megérinthetnek-e. A szegények rossz véleménnyel vannak az eladásról és az önmenedzselésrıl. A szegények vesztesekkel. és az illetı azt teljes mértékben visszautasította." Érintsd meg a homlokodat. hogy belépj egy elıkelı klubba. Hagyj fel az értelmetlen tévénézéssel. de magamban azt mondom: "A fenébe! Semmivel sem vagyok jobb vagy más. Rossz néven vesznek bármiféle reklámot. vagy idegennek érzik magukat közöttük. hogy a múlt nem feltétlenül azonos a jövıvel! . A legtöbben lázba jönnek. Mary Kay. hogy kellemetlen élményben volt részed. hogy odafigyelj erre a tulajdonságodra. hogy lemásold a gondolkodásukat! Lépj be egy elıkelı klubba. Talán rosszkor zavartak." "A gazdag és sikeres emberek társaságát keresem. A gazdagok nyertesekkel veszik körül magukat. én is képes vagyok rá. Talán túl erıszakosan viselkedtek veled. miközben mások készek erre. Mindig megrendít. egy könyvesboltba. Érdekes megfigyelni a reakciókat. hogy most minden eddiginél jobban vágyom a sikerre. hogy a gyızelem kiölte volna belılem a vágyat. utánozd ıket! Ahelyett.31 - . amikor megpróbáltál eladni valamit valakinek. saját magadat érintheted meg! NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. és olvasd el egy különlegesen gazdag és sikeres ember életrajzát! Jó példák Andrew Carnegie. ami a legfontosabb. hogy ha meg akarsz érinteni egy milliomost. hogy hallhatnak a többi tanfolyamról. akiknek gondot okoz az eladás és a menedzselés. egészségklubba. Akárhogyan is. mi lett volna. John D. akár más képviseletében az. amikor a tanfolyamaimon odajönnek hozzám hallgatók. és mondd: " Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. és nem válik elınyödre. és figyeld meg a gazdagokat. Ahelyett. sikerre vivı stratégiákat ismerj meg. aki nem hozza az emberek tudomására. Azt mondják: "Még sosem érintettem meg egyetlen multimilliomost sem. Azonosíts egy negatív helyzetet vagy személyt az életedben! Távolodj el ettıl a helyzettıl vagy személytıl! Ha családtag az illetı. a Peak Potentials Training több mint egy tucat különbözı programot kínál. és mondd: "Példát veszek a gazdag és sikeres emberekrıl. mint te. Nem tudom. elıfordulhat. fontos. gazdagsági tétel A gazdagok készek menedzselni magukat és az értékeiket. Akadnak azonban olyanok. vagy menj fel az Internetre. és tanulok belıle. ha ragaszkodsz hozzá. az önmenedzseléstıl való irtózásod nem más. Az elsı szemináriumon — ami legtöbbek számára a Milliomos elme intenzív tanfolyam — rendszerint szólunk néhány szót a többirıl is. majd felajánljuk. Még jobban odafigyelek majd. És ha ezt nem fogod fel. Elıször is. hogy kedvezményes áron iratkozzanak be azokra. és tartsd távol magad a rosszhírektıl! 8. olyan különlegesek!" Mondd inkább: "Ha ık képesek rá." Miközben hallgattam." Így végül elérheted. vedd észre. ha nem hajlandó menedzselni az erényeit. Rockefeller. lehet. Ki tudja. hogy kigúnyolnád a gazdagokat.megtörtént. csak annyit tudtam szólni: "Ejha!" Sokat lehet tanulni a bajnokoktól. Ilyenkor önvédelembıl elítélik vagy kritizálják a sikeres embereket. Talán nem vették tudomásul a visszautasítást. például teniszklubba. és megkérdezik. Vagy attól félnek. hogy ez múltbeli tapasztalat. és udvarias vagyok. válj azzá! Remélem. Ha így van. Meríts ösztönzést a történetükbıl. Tetszik nekik. mint ık. hogy elriadnál a gazdagoktól. Legközelebb megerısödve térek vissza." Ilyenkor általában mosolygok. mindenképpen fontos szem elıtt tartanod. A tanácsom a következı: Ha igazán meg akarsz érinteni egy milliomost. érted. Warren Buffett. minden bizonnyal hamarosan háttérbe szorul a cégénél. hanem el kell határozni. hogy rossz tapasztalataid vannak olyanokkal. Jack Welch. és. A szegények kényelmetlenül érzik magukat a nagyon sikeres emberek társaságában. mint a kudarctól vagy az elutasítástól való félelmed kivetítése. Cégem. ha nyerek? Lehet. Donald Trump. Ha gazdag akarsz lenni. Miért? Kényelembıl. Ha ez rád is illik bármilyen formában. azután ennek szellemében kell cselekedned. és nem érdekli ıket. Sokféle ok miatt okozhat nehézséget az önmenedzselés és az eladás. hogy ı és a terméke vagy a szolgáltatása léteznek? Még ha alkalmazottként dolgozik is valaki." " Ha ık képesek rá. vállalkozók klubjába vagy golfklubba! Vegyülj el a gazdagok között. hogy nem különböznek tıled! 3. és még többet fogok edzeni a következı négy évben. de azt érzem. mint bármelyik milliomos vagy multimilliomos. minden tekintetben vagy olyan jó. én is képes vagyok rá. hogy elutasítják ıket. ismerd meg ıket! Ne azt mondd: "Hő.

" Érintsd meg a homlokodat. hogy az illetı olvasson a gondolataidban. hanem meg is gazdagszol. az értékesítéstıl függ. akik úgy érzik. Szenvedélyes lelkesedéssel tudják. hogy minden vállalkozás. A dolog a hiedelmek szintjén hat. vagyis jól kell tudnunk eladni. sıt. hogy nyíltan beszéljenek erényeikrıl és értékeikrıl bárkinek. hogy mások olyan erısen hisznek az értékeikben. hogy "ha akarnak tılem valamit az emberek. és kitalálja." Ez azonban csak akkor igaz. aki nem menedzseli önmagát. Ahhoz. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. mert a vezetık sokkal több pénzt keresnek. De a gyakorlati életben. rámutat. akiknek gondot okoz a menedzselés. A gazdagok általában vezetık. Felhívja a figyelmet. Ha hiszel benne. módosítsd a termékedet vagy szolgáltatásodat. hogy ı maga is bestseller-szerzıként (azaz "legjobban elkelı") szerzıként ismert. A gazdagok készek rá. mert ha nem. hogy jelenlegi viszolygásod önmagad menedzselésétıl a múltbeli szülıi programozás eredménye. Még az Egyesült Államok elnökének is folyton el kell adnia elképzeléseit az embereknek. hogy megvalósítsa azokat. Sıt. Robert Kiyosaki. hanem hogy miért érdemes menedzselnie magát. Aki úgy gondolja. hallgass kazettákat és CD-ket. Ennek az érzésnek az áll a hátterében. nem "legjobban író" szerzıként. mint a követıik! GAZDAGSÁGI ELV A vezetık sokkal több pénzt keresnek. az a vezetı. a Kongresszusnak. Ezt "nagyzási hóbortnak" nevezem. hogy ez rossz. és mondd: "Szenvedélyes lelkesedéssel menedzselem értékeimet. hogy mennyire hiszel annak értékében (1 a legalacsonyabb pontszám. hogy bárkinek és bármilyen formában elmondják ezt. szegény papa címő könyv (amelyet egyébként melegen ajánlok) szerzıje. Igazán hiszel az értékeidben? Igazán hiszel abban a termékben vagy szolgáltatásban. az javára válik annak. ez igaz.és illemtanoktatásból élünk. így nem csak segítesz másokon. vagy más szóval "Hát nem vagyok csodálatos?" hozzáállásnak. vagy szegények. önmaguk menedzselése rangjukon aluli. Eltitkolnád elıle a gyógymódot? Arra várnál. A lényeg nem az. Sokunknak azt mondták. saját pártjának is. hogy valaki majd tővé teszi értük a világot — csakhogy a világban rengeteg a termék és a szolgáltatás. Pontozd az általad jelenleg kínált (vagy kínálni tervezett) terméket vagy szolgáltatást 1-tıl 10-ig terjedı skálán aszerint.32 - . aki csak az útjukba akad. miért rejtenéd el azok elıl. hogy udvariatlanság önmagunkat dicsérni. Azért foglalkozom ezzel olyan sokat. és képviselj valami olyasmit. Nos. nem sokáig lesz vezetı. hogy segíteni tudnál rajta? Mit gondolnál az olyan emberrıl. hogy öltönyt hordjanak. NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. a szolgáltatásaikat és az ötleteiket. akkor sosem választják meg. hogy tudsz egy gyógymódot az ízületi gyulladásra. akinek kínálod? Ha hiszel az értékeidben. vagy mert fél. hogy amit kínálsz. akiknek szükségük van rájuk? Tegyük fel. mert túl beképzeltek ahhoz. ha tánc. A gazdagok szinte mindig nagyszerően menedzselik magukat. egészen biztosan senki nem vállalja át helyettünk. Következésképpen nehezükre esik elképzelni. igazi segítség az embereknek. beleértve a könyvírást is. vagy a férfiaknak. Talán ismerıs a mondás: "Készíts jobb egérfogót. Az elıbbi sokkal több pénzt hoz. Olvass könyveket. vegyél részt tanfolyamokon marketing és értékesítés témában! Tegyél szert szakértelemre e területeken. Reménykedhetnek benne. kötelességed a lehetı legtöbbeket értesíteni errıl. szükségszerően követık és támogatók kellenek. aki éppen ebben a betegségben szenved. hagyj fel a termék vagy szolgáltatás értékesítésével. keressenek meg". hogy azok. mint a követıik. vagy sem. és reményeik szerint üzletet is köt velük. Az egész csak csomagolás. hogy tudassák másokkal.Harmadszor. hogy dicsérjen minket. legyen bár szó politikáról. lehet. hogy sikeresen és teljes hitelességgel tudd képviselni értékeidet! . akkor sem fogja azt senki tudni. akár megtilthatná a nıknek. aki hajlandó meghallgatni ıket. sportról vagy szülıi feladatokról. 10 a legmagasabb)! Ha 7-9 pontot adtál. hogy sminkeljék magukat. vagy mert rangon alulinak érzi. hogy az ember szereti-e magát menedzselni. különlegesen vonzó formában képesek "tálalni" az értékeiket. és a világ utat tör hozzád. Végül vannak. hogy értékesebbé váljék! Ha 6 vagy annál kevesebb pontot adtál. lelkesíteni az embereket. amit árulsz? Igazán elhiszed. hogy amit nyújtasz. és megismerkedsz valakivel. ha üzletrıl és pénzrıl van szó. vagy egészen biztosan hamarosan azok lesznek. hogy valakibıl vezetı legyen. motiválni. hogy tud róla". Egyszóval. mint az utóbbi. és még ha az övék is a legjobb. és hajlandók is reklámozni a termékeiket. hogy osztozzanak az elképzeléseinkben. mert túl gátlásos. hogy reklámozzon valamit? Igen gyakori. nem igazán hisznek a termékükben vagy önmagukban. a Gazdag papa. ha hozzátesszük: "feltéve. amiben jobban hiszel! 2. Akik így gondolkoznak. és a nagy vezetık nagyon jól menedzselik magukat. üzletrıl. És mindenek elıtt önmagát kell eladnia. aki nem ajánlja fel a segítségét a szenvedıknek.

A helyzetük iróniája. a vagyonunk csak akkorára nıhet. azonnal elmenekülnek. Nincs körülötte negatív energia. annál nagyobb üzleti vállalkozást tud irányítani. lássuk! Ha nagy problémád van az életedben. akár kicsiben. és szanaszét szóródik. Minél nagyobb problémával képes megbirkózni valaki. Érdemes azonban megjegyezni. amennyi idı alatt megkerestem. Képzeld el. vagy felöltözöl. Röviden: nem akarják a problémákat. hogy bármely probléma vagy akadály útját állja a boldogságuknak vagy a sikerüknek. így aztán nem csak az elvesztett milliómat szereztem vissza. nagy problémával szembesülnek. de ha kész vagy felnıni a siker következı szintjéhez. amikor ugyanannyi idı alatt elvesztettem az elsı milliómat. Kifolyik a perselybıl. hogy elkerüljék a problémákat. hogy megtévesszen a látszat! A külvilág pusztán belsı világunk tükörképe. hogy ne próbáljuk elkerülni a problémákat. Gondold magadat perselynek! Ha a persely kicsi. Nagynak vagy kicsinek tőnik ez a probléma a szemedben? 2-es szintrıl szemlélve egy 5-ös szintő probléma bizony nagy probléma. mint a problémáik. ha már megvan. Azt hittem. hanem több pénzt is vonzz magadhoz. Nekem fogalmam sem volt errıl. hanem a mi méretünk! Ez talán fájdalmasan érint némelyeket. Soha nem a probléma mérete a lényeg. akadályokkal. Ismétlem. Ha tartós változást szeretnél elérni. vagy elhúzódni elılük. az.. mi történik? Elveszíted a pénzt. a meggazdagodás nem sétagalopp. hogy nagyobbak legyünk bármely problémánál. és 8-as szintre kerültél. ezért sietve kitölti a nagy perselyben tátongó őrt. váratlan fordulatokkal. gazdagsági tétel A gazdagok nagyobbak. hanem a saját személyiséged nagyságával! GAZDAGSÁGI ELV Ha nagy problémád van az életedben. és végül annál nagyobb vagyont. minél nagyobb felelısséget tud vállalni. mint ahogyan fogat mosol. a pénz pedig sok. mint a problémáik. az azt jelenti. szabadulni tılük. Képzeld. és át tudtam magamat kondicionálni. 2-es szintő jellemerısséggel és hozzáállással kénytelen vagy szembenézni egy 5-ös szintő problémával. és megtartjuk. Ugyanez az 5-ös szintő probléma vajon most nagy vagy kicsi? Varázslatos módon immár kicsinek látszik. szegények és nyomorultak. Ami pedig a legjobb. és nem vállalják a feladatokat. barátaim.9. Most. vegyenek egy mély levegıt. Olyan utazás. hátráltató tényezıkkel. Ezért nagy persellyé kell fejlıdnöd. hogy ettıl a pillanattól fogva nagyobb emberek lesznek. hogy 1-tıl 10-ig terjedı skálán osztályozva önmagadat. az azt jelenti. és nem engedik meg. hogy kicsi vagy. hanem döbbenetes tempóban gyarapítom is. a problémák nem tőnnek el. hogy miközben bıszen igyekeznek szabadulni a problémáktól. pici vagyok. hogy fejlesztetted önmagadat. mint a problémáik. szabadulni tılük. utólag már értem. Ez az egyik legnagyobb különbség a gazdagok és a szegények között. Nem éppen finomkodó emlékeztetıként azt szoktam ajánlani a tanfolyamaim résztvevıinek. mindig is lesznek úgynevezett problémáink és akadályok az életünkben. amely tele van kanyarokkal. hogy amikor úgy érzik. annál több pénzt tud kezelni. Egyszerően egy hétköznapi jelenséggé vált. GAZDAGSÁGI ELV A siker titka az. hogy ne csak több pénzt tarts meg. a buktatókkal. mától ne a problémáid nagyságával foglalkozz. mint a megszerzése. minél több ügyféllel tud foglalkozni. nemcsak megtartottam. a dolog el is van intézve. annál több alkalmazottat tud foglalkoztatni. Nem akarnak szembenézni a nehézségekkel. ha már megszereztük. hogy olyan szintre hozzuk fel magunkat. Mint már mondtam. azaz önmagára. A szegények szinte bármit megtesznek. Kész vagy rá? Nos. pici vagyok!" Ez azonnal magához téríti az embert. A szegények kisebbek. az egyik legsúlyosabb problémával kénytelenek együtt élni. hogy kicsi vagy. Hála Istennek gyakoroltam a Milliomos elme elveit. Most képzeld el. A gazdag és sikeres emberek nagyobbak. Egyébként a vagyon megtartása egészen más lapra tartozik. miközben vagyont teremtünk. Amíg lélegzünk. vagy elhúzódni elılük. és határozzák el. mutogassanak magukra. Az egyik oka annak. mint a problémáik. a szegények és sikertelenek ellenben kisebbek.. inkább fejlesszük magunkat olyan szintre. A "szerszámosládám" nem volt elég nagy akkoriban ahhoz. ahová kell. mi volt a baj. ahonnan bármilyen utunkba kerülı problémát vagy akadályt le tudunk gyızni. amelyet kezelni kell. inkább fejlesszük magunkat olyan szintre. amit szereztem. milyen kínos meglepetés ért. de új "pénzügyi modellem" segítségével annak a többszörösét. Az a cél. Nem a problémára . Ezután engedjék "felsıbb énjüket" szóhoz jutni (nem az önmagát áldozatnak tekintı egójukat). akár szegények. mint a problémáik. Végül képzeld el. egy korábban már említett dologra vezethetı vissza. és kiabálják: "Pici vagyok. tudatosítanod kell magadban. A világegyetem nem tőri a légüres tereket. és sokan ezért nem indulnak el rajta. mi történik az életedben. hogy kemény munkával 10-es szintre hoztad fel önmagadat. Nagy vagy kicsi most az 5-ös szintő probléma? A válasz: már egyáltalán nem is probléma. hogy a gazdagok nagyobbak. Amint kihívással találkoznak.33 - . Ne hagyd. A siker titka. hogy nagyobbak legyünk bármely problémánál. akár nagyban játszunk. Az agyad nem tekinti problémának. A gazdagsághoz vezetı utat csapdák és szakadékok tarkítják. amekkorák mi vagyunk. és rögtön oda tereli a figyelmét. Hadd magyarázzam meg ezt egyszerően és röviden. hogy akár gazdagok vagyunk. hogy beleférjen a vagyon. hogy ne próbáljuk elkerülni a problémákat.

Nem jellemzı rá. ezért jobban teszed. úgy is lehetünk gazdagok. Ez a tünet egyre aggasztóbb méreteket ölt társadalmunkban. be akarják bizonyítani maguknak. Természetesen most. nem igazán lesz boldog az ember.. majd sorolj fel tíz konkrét dolgot. amit megtehetsz a probléma megoldásáért. hogy az embereknek nehézségeik vannak az elfogadással. A gazdag és sikeres emberek a megoldásra koncentrálnak. A szegények rosszul tudnak elfogadni.. Bármit és mindent elérhetünk. tervet gyártsanak a felmerülı nehézségek leküzdésére. és ettıl talán jobban érzed majd magadat. illetve nevelık mellett nıttünk fel. de a legtöbben határozottan rosszul tudnak kapni. csupán egy elképzelés. és olyan rendszereket igyekeznek alkotni. mutass magadra. Az íratlan szabály úgy szól. máris a miénk. Ennélfogva nem is kapnak semmit. hogy nem tudunk mindig megfelelni a velünk szemben támasztott elvárásoknak. Végeredményben mindegy. a kondicionált elme múltbeli programokat." "Bármilyenproblémával megbirkózom. így is. mindez a múlté. Ráadásul a legtöbben a büntetés fenyegetésének árnyékában váltunk felnıtté. hogy a vagyonszerzéshez önbecsülés kell. Ez magyarázza. Tanfolyamaimon el szoktam mondani a következıt. Ha meg kellene határoznom. Véleményem szerint az emberek több mint 90 százaléka érzi magát "kevésnek". De mióta mőködik az elme logikusan és könyörületesen? Mint mondtam. A gazdagok pénzügyi harcosok. A lényeg csupán annak elfogadása. mint bármely probléma. "Kemény szavak" — mondhatod erre. amelyekkel elkerülhetı." 2. hogy kapjanak. akkor is sokan érezzük úgy. a következı okot jelölném meg: sok ember rosszul tud elfogadni. hogy már felnıttünk. gazdagsági tétel A gazdagok kiválóan tudnak elfogadni. vagy a megoldáson dolgozunk. hanem a céljukra. Elıször is sokan méltatlannak érzik magukat arra. hogy ha nincs. ha megtanuljuk kiválóan kezelni a problémákat és legyızni az akadályokat? A válasz: semmi! Ha pedig megállíthatatlanok vagyunk. Így elıször is jó eséllyel meg tudod oldani a problémát. hogy nyafogjanak és siránkozzanak. tudat alatt önmagukat büntetik a hibáikért vagy azért. és miért szabotálják némelyek ösztönösen a saját sikerüket. aki jól tud adni. pici vagyok!" Ezután vegyél mély lélegzetet. hogy egy adott probléma legközelebb is elıforduljon. arról meg aztán végképp nincs elképzelésük. Mi állhat tehát a sikerünk útjában. Gyerekkorukban ez a büntetés talán olyan formában érvényesült. Egyeseket a szüleik büntettek. Írd le életed egyik problémáját. Minden "ügyes vagy"-ra tíz "ügyetlen vagy" jut. . hogy ugyanaz a probléma legközelebb is felmerüljön. és nem feltétlenül állja meg a helyét a valóságban. idejüket és energiájukat arra fordítják. hogy nem tökéletesek. miért korlátozzák némelyek a keresetüket. Az.. és mondd: "Pici vagyok. van. A legtöbben egyes igen mellett tíz nemet hallottunk gyerekkorunkban. aki legyızi önmagát. hogy stratégiát. 10. hogy méltónak tartjuk-e magunkat rá. bizonyos vallási gyülekezetekben pedig a legsúlyosabb büntetéssel fenyegetik a híveket: nem jutnak a mennybe. semmi több. s csak ritkán állnak elı valamilyen kreatív ötlettel a problémák megoldására. vagy a problémán kesergünk. kitalált jelentéseket. mi a legfıbb oka annak. Amikor felzaklat egy "nagy" probléma. aki rosszul. hogy ha valami rosszat teszünk. Ez azt jelenti. A szegény és sikertelen emberek a problémákra koncentrálnak. nem kapsz pénzt" formát ölti." Érintsd meg a homlokodat. Idejüket és energiájukat arra fordítják. vagy nem. hogy "Rossz voltál. és mondd magadnak: "Meg tudok vele birkózni. sıt. Az elfogadás számos ok miatt okoz gondot az embereknek. ha csak bizonyítani akar a meggazdagodással. A gazdagok nem hátrálnak meg a problémák elıl. hogy eléggé értékesek önmaguk vagy mások számára. Éppen ez adja a legnagyobb ösztönzést a meggazdagodásra. és nem panaszkodnak miattuk. és mondd: "Nagyobb vagyok bármely problémánál. Mint mondtam azonban. másokat a tanáraik. és minden "okos vagy"-ra öt "buta vagy". Nagyobb vagyok. Van. Honnan ered ez az alacsony önértékelés? Ahonnan a dolgok általában eredeztethetık: a kondicionálásból. Elég egy aprócska hiba. Még ha különlegesen támogató szülık. Rengeteg gazdag ember egyáltalán nem érzi magát nagyszerőnek. Tehát nem vagyunk elég jók. Megvilágosodott harcos tréningünkön "harcos" szón olyan személyt értünk. vagy legalábbis a helyzet javításáért! Ezáltal a problémaközpontú gondolkodástól a megoldásközpontú gondolkodás irányába fogsz elmozdulni. Igaz? Vagy mégsem? Egyesekben oly mélyen rögzült a büntetés fenyegetése.. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. az elme általában egyszerre csak egy kiemelt dologra összpontosít. Nem csoda. hogy értelmesen mőködjék. nem kapsz csokit!" Ma a "rossz voltál. miként kerülhetı el. hogy sok ember nem valósítja meg a pénzügyileg általa elérhetı maximumot. nem kerülik ki a problémákat. milyen választási lehetıségeink vannak? A válasz: az összes lehetıség nyitva áll elıttünk.34 - . történeteket. Csak választanunk kell valamit. szigorúan pénzügyi szempontból még ösztönzı is lehet. Másodszor sokkal jobban fogod érezni magad. Mint tudjuk. azért büntetés jár. aki megbüntesse ıket.koncentrálnak. és egész hátralevı életünkben nyomorra és szegénységre ítéltetünk. hogy a kisebbségi érzés nem akadálya a meggazdagodásnak. ha más indítékokat keresel. Ez aztán a szabadság! NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. drámákat és szerencsétlenségeket tartalmaz.

" Sajnálom. Senki sem nyomja ránk az "értékes" vagy "értéktelen" feliratú bélyegzıt. amivel felruházzuk. és ha még nem vetted volna észre. általában olyanok hangoztatják. amit adunk? Bizonyára te is úgy véled. hogy tartozzék egy elfogadó. hogy így mőködik a dolog. akkor azok vagyunk. az a védelmi rendszerünk. tegyél félre mindent. amit a Milliomos elme intenzív tanfolyam több ezer résztvevıjével szoktam eljátszani. ha estélyi ruhát öltenek. mielıtt a világra jött? "Értékes. hogy az utóbbiban idézzünk elı változást. értékesek vagyunk. mennyire tartjuk magunkat értékesnek. és most már emelt fıvel járhatsz. akik azt szeretnék. kiteljesítı érzés. mindkettı egyformán fontos. hogy vagy vele. és minden elfogadóhoz egy adó. Ez az egész ötlet teljesen nevetséges. amikor adni akarunk. hogy egy mókus nem aggódik ilyesmi miatt? El tudják képzelni. csak 3 méter magasra nıne. hogy egy mókus azt mondja: "Az idén nem győjtök sok mogyorót télire. de nem tud. bennreked. és minden elfogadóhoz egy adó. mert ezek a csekély intelligenciájú teremtmények sosem okoznának ilyen kárt maguknak. De hát miért tennének ilyet önmagukkal az emberek? Miért találná ki valaki. az.. Na. ez aztán végképp értéktelen. Ez a "beszorult" . hogy nem értékes? Így mőködik az emberi elme. de a másik ember nem hajlandó elfogadni. mindennek csak az a jelentése. eljátszom veled azt. Vedd észre: csak tılünk függ.. de én még sosem hallottam senkirıl. értékes. Ne nassolj. ami szépítve annyit jelent: "Egy fenét!" Mindegy.35 - . ezzel megvolnánk. Na és milyen érzés. Mi találjuk ki magunknak. miszerint "jobb adni. Minden adóhoz kell. mert végre értékessé váltál. Gondold csak végig! Hogyan tudnál adni. hogy elhiszik a régi mondást. aki adni akar neked! Valójában megfosztod ıt az adás örömétıl és élvezetétıl. Felkészültél rá? Íme. mint kapni". ha nem lenne valaki vagy valami. Egyes egyedül mi magunk határozzuk meg. akkor azok vagyunk. Mi jobb: a meleg vagy a hideg. és hagyd abba. akkor értéktelenek. mint azt. mint kapni. értéktelenek vagyunk. mert el kell hinnünk ahhoz. ne vedd fel a telefont. ez nem egészen így van.. mint mese habbal. ami elterelhetné a figyelmedet. Nem tudom. Miért? Mert minden energia. Csak a bolygó legfejlettebb lényei. és éljük meg azt. amely mindig hibákat keres. értékes. az energia nem nyilvánulhat meg. EZENNEL »ÉRTÉKESSÉ« AVATLAK E PERCTİL MINDÖRÖKRE. mert nem vagyok értékes"? Kétlem. az illetı pocsékul érzi magát emiatt. hogy bármilyen hatással legyen ránk. Hadd adjak egy tanácsot: Ne dılj be ennek az "értékesség" vagy "értéktelenség" maszlagnak. értékesek vagyunk. az bizonyára nem értett a számtanhoz. Ha értékesnek tartjuk magunkat. ha értéktelennek. kár azon igyekeznünk.. amiért sokaknak nehézséget okoz az elfogadás. GAZDAGSÁGI ELV "Ha egy 30 méter magas tölgyfának emberi agya lenne. Személyesen felszentellek. és hajtsd le a fejed! Íme a szöveg: "RÁM RUHÁZOTT HATALMAMNÁL FOGVA. hogy értékesek vagy értéktelenek vagyunk-e. ezért megismétlem: mindenképpen belesimulunk a történetünkbe. Feltőnt már valaha. értéktelen. ha kedvük tartja. hogy mennyire vagyunk értékesek. Ez rendkívül lényeges. hogy ez életed egyik legfontosabb pillanata. a bal vagy a jobb. Mint mondtam. Ilyen egyszerő. Lehet. Mi döntünk. Minthogy pedig az adás és a kapás egyenlı mértékő. GAZDAGSÁGI ELV Ha azt mondjuk. a bent vagy a kint? Adni és kapni ugyanannak az éremnek a két oldala. amit most el fogok mondani.Ezek után szeretném. de talán a szmoking lenne a legmegfelelıbb. A hölgyek legjobb. megrövidíted azt. változtassuk meg inkább a történetünket." — T. Jegyezd meg tehát: ha nem vagy hajlandó elfogadni. csak 3 méter magasra nıne.. Ereszkedj fél térdre. mindenképpen vegyen magának egy vadonatúj ruhát. Aki kitalálta. Egyszerően találjunk ki egy új és számunkra sokkal elınyösebb történetet. mit mond vagy mondott bárki a múltban. Kitaláltam erre egy mondást: "Ha egy 30 méter magas tölgyfának emberi agya lenne. a nagy vagy a kicsi. kezdhetjük. ezért arra kérlek. Felállhatsz. hogy adni jobb. Amúgy milyen érzés adni? Nyilván mindenki egyetért velem abban.. akit születése elıtt megbélyegeztek. Ha felkészültél. és ha valaki adni akar. ha mi adnánk nekik." Nos. mennyire vagyok értékes. — Nem dönthetem el. aki vagy ami kap? A két oldalnak tökéletesen egyensúlyban kell lennie. az emberek képesek ilyen formában korlátozni magukat. hogy Isten mindenkinek stemplit nyomott a homlokára. ha tökéletesen megértenéd. és nyakkendıt köthetnek. De hogy egy kicsit jobban érezd magadat. Csak a mi szemszögünk létezik. magas sarkú cipıvel. Harv Eker Ez egy különleges szertartás. amit éppen csinálsz! A férfiak öltönybe bújhatnak. hogy az bizony rémes érzés. Erre más valaki hivatott. senki másból. Akinek nincsen illı öltözéke. Ha azt mondjuk. Ezt mi tesszük meg. "De én erre képtelen vagyok — mondhatod most. és tedd meg a szükséges lépéseket a meggazdagodáshoz! Egy másik ok. hogy adni csodálatos. GAZDAGSÁGI ELV Minden adóhoz kell. lehetıleg valami nagyon elegánsat — itt a megfelelı alkalom. és ez csak belılünk fakad. El tudnád képzelni. és ık csak kapnának." A javaslatom tehát a következı: Mivel sokkal könnyebb megváltoztatni a történetünket." Nem hiszem. hogy tartozzék egy elfogadó. Mindenképpen belesimulunk a történetünkbe. értéktelen. Megpróbálom finoman minısíteni: "Micsoda sületlenség!" Ez az állítás nem több.

akiknek nem adatott meg az a lehetıség. akik rendelkeznek a szükséges képességgel — és te rendelkezel vele. Ráadásul. Azt írta. amelyekkel az ember amúgy is rendelkezik. hogy rendkívül szerencsések vagyunk. Ezt a leckét kiválóan megtanultam. mert egész éjjel esett. Nemrégiben kaptam tıle egy e-mailt. mert csodálatos érzés egészen megnyílni az elfogadásra. csak saját kitalációink. A Milliomos elme tanfolyamon ilyenkor meg szoktam tanítani a hallgatóknak azt a különleges imát. Azt mondta: "Nem tudom. hogy szegény. különben nem olvasnál ilyen könyvet —. hogy sok pénze legyen. hogy ne adjon nekünk! Egyszerő: ha nem fogadjuk el a részünket. az aljánál hatalmas tócsában győlt össze az esıvíz. hogy az emberek értékesebbnek érezzék magukat. Ettıl válnak tökéletes áldozatokká. és hagyjuk. Egy ponyva egyik végét egy fához erısítettem. A helyzet a következı: ha valaki nem fogadja el a részét. ha valaki felé valami nagyszerő dolog közelít. és erısítsék magukban az elfogadási hajlandóságot. hogy a hallgatók nyitnak egy játékbankszámlát.energia azután negatív érzelmekké sőrősödik. Az egyik tanfolyamomon sírva odajött hozzám egy úr. akik azt mondják: "A pénz megváltoztat. hadd jöjjön hozzánk a pénz. Hozzátette. Harv. A pénz csak felerısíti azokat a jellemvonásokat. akiknek sosincs lehetıségük sok pénzhez jutni. Aki mást mond.36 - . amelyekkel korábban éltünk. hogy mindannyiszor. amelyek nem szolgálják a javunkat. Ennek hátterében az a törekvés áll." Az egész közönséggel kórusban elmondatom az imát. Íme az ima: "Világmindenség. Aki jószívő. hogy tud segíteni néhány barátjának és a családjuknak. Engedjük el hát a kitalált történetet. Az esıvíznek el kell folynia valahová. nem a gyengeségébıl?" Abbahagyta a sírást. hogy közéjük tartozik? Kinek segít azzal. jobb ember attól. és azért olyan nagyszerő. azt hiszem. és készen állok rá. és hisznek benne. Ennek kapcsán szeretnék tenni egy fontos megjegyzést: akinek megvan a lehetısége rá. hogy elfogadjuk az élettıl a legjobbat. százmilliárd dollár. A szegények is sokat dolgoznak. egy kissé fellengzısen hangzik. mint szegénynek lenni." Új emberként ült vissza a helyére. Sok szegény ember egyenesen azt hiszi. Mindazok a kifogások. aki elfogadja. Nem azért van így. itt az ideje." Elıször is. El sem tudom hinni. ha gyakorolnád. elfogjon az izgatottság és a hála érzése. hogy sátortetıként szolgáljon. Miért? Mert az igazság az. amikor egyszer egyedül táboroztam az erdıben. valaki más kapja meg helyettünk. . Szerintem ennek sokkal több értelme van. hogy elfogadjam minden áldásodat! Köszönöm. amikor nem vagyunk készek a maradéktalan elfogadásra. Valamiképpen azt az illúziót dédelgetik. az a legjobb benne. mint korábban. Többek között ezt használják arra. de a tanulság egyértelmő. Ha te egyike vagy azon szerencsés embereknek. mert a gazdagok értékesebbek. mert teljességgel természetes. használja ki. Igaz. hová folyik. és valóban tudna segíteni másokon az erıpozíciójából. hogy jámborabbak. és nem akarja elfogadni. és amitıl kitüntetettnek érzik magukat. és senkin sem segíteni. tízszer annyit keres. kapzsi léhőtı lesz belılem. amikor pénzhez jutsz. akik még mindig anyagi gondokkal küszködnek. ha vagyont szerezne. és nagyszerően érzi magát tıle. és ez is csak egyike a sok-sok "belsı" gaznak pénzügyi kertjükben. hogy igazolják a kudarcukat. Ha a ponyva egyik oldala száraz marad. Lázba jönnek. Badarság! Csak szegények. Vannak. a másiknak nedvesnek kell lennie. Aki gazember. és hihetetlenül fellelkesülnek tıle." Ahogy ott ácsorogtam a pocsolya mellett. több bennük a lelki nagyság. amelyekkel az ember amúgy is rendelkezik. és azt felelte: "Most végre megértettem. Rengeteg van belıle—több tízmilliárd. azután segíts azokon. A gazdagok sokat dolgoznak. a másikat pedig a földhöz. erkölcsösebbek. aki elfogadja. ugyanakkor kívül. és közben segítsek másokon. A Milliomos elme intenzív tanfolyamon oktatott pénzkezelési rendszer egyik kulcseleme. arra gondoltam. hogyan érezhetném jól magam sok pénzzel." Feltettem neki néhány egyszerő kérdést: "Miféle jót tesz a szegényeknek azzal. Egyszeriben megszólalt bennem egy hang: "A természet messzemenıen »bıkező«. amelyrıl egy adott összeget csupa olyasmire költenek. és valahová kerülnie kell. ugyanígy van ez a pénzzel is. de mivel értéktelennek érzik magukat. Másodszor azt szeretném. Aki fösvény. arra késztetjük a világmindenséget. Köszönöm. hogy a ponyva alatt minden száraz maradt. a pénznek is. Ne dılj be neki! Másodszor hadd tisztázzam a következıt. Mi tehát a teendı? Hogyan tanulhatunk meg elfogadni? Elıször is dédelgessük önmagunkat. de nem tesz különbséget. amiért a gazdagok egyre gazdagabbak. hogy megérdemlik a jutalmat az erıfeszítéseikért és azért az értékért cserébe. hogy meggazdagodjak. nem érdemlik meg a jutalmat az erıfeszítéseikért és azért az értékért cserébe. hogy elkészítettem magamnak ezt a rögtönzött menedéket. Jusson eszünkbe. a pénztıl még fösvényebb lesz. küldd el nekem! Én nyitott vagyok. a szegények többsége pedig nem. Ha meggazdagszom. és egy jó" áldozat természetesen nem kaphat busás jutalmat. azt a több pénz még nagylelkőbbé teszi. mennyi ostobaságot hordtam össze mindeddig. a pénztıl még nagyobb gazemberré válik. Nagy szerencsém volt. Természetesen akadnak. a pénztıl még inkább jószívő lesz. ami neked. amivel kényeztetik. mint ahogyan senki másét sem. az szegény! GAZDAGSÁGI ELV A pénz csak felerısíti azokat a jellemvonásokat. ahol valójában mindenki gazdag a világ sok más országának lakosaihoz képest. amit másoknak nyújtanak. semmi több. amikor másoknak olyan kevés van. a szegények meg egyre szegényebbek. úgy gondolják. ezt kizárólag szegény emberek mondják. Aki nagylelkő. Az esınek is mindegy. negyvenöt fokos szögben. ha szegény? Nem az éhes szájakat gyarapítja eggyel? Nem lenne jobb. amit másoknak nyújtanak. akkor használd ki a tehetségedet maximálisan! Légy nagyon gazdag. ahhoz megy a pénz. Másnap reggel arra keltem. amiért ebben a társadalomban élhetünk — egy olyan társadalomban. hogy mindnyájan a szokások rabjai vagyunk. amelyet a ponyva alatt töltött éjszaka után költöttem. végtelen mennyiség —. Egy fa alatt vertem tábort magamnak két napra. ezért tudatosan gyakorolnunk kell. hanem mert ık készek elfogadni. Ez az egyik ok.

Fura. Hallottad már valaha a következı tanácsot: "Járj iskolába. mondd egyszerően: "Köszönöm. megint csak azt az üzenetet továbbítja a világmindenségnek. kitölti. amitıl gazdagnak és értékesnek érzed magad. hogy dicsérete visszaszállna rá. hogy gazdag vagyok. az univerzum helyben hagyja. Miért? Egy másik elv miatt. és még több pénzt küld. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. Azt mondja: "Ez így van mindenütt és mindig. mindig légy pontos. aztán a külsı. bármilyen — pénzt. miként árad hozzánk a pénz. hogy elfogadd mindazt. ha esetleg valamilyen módon nagyobb összeghez jut. és mondd: "Kiválóan tudok elfogadni. hogy amikor szegény voltam. ha a fizetésed érkezik meg. ahogyan bármi mást. ahogyan már mondtam. Az elme általában nem határolja be az elfogadási képtelenség területét. . hogy ehhez csereüzletet kell kötnöd egy baráttal vagy családtaggal. több békét. hogy pénzmágnes vagy." Tedd ezt akkor is. köszönöm. amint igazán nyitottá válunk az elfogadásra. és fıleg. és hangosan kijelentem: "Pénzmágnes vagyok. hogy kielégítse igényünket." Nem nézem az értékét. gazdagsági tétel A gazdagok az eredményeik alapján várnak javadalmazást. az univerzum pedig ismét csak teszi a dolgát. esetleg hétvégi házat. ugye? No és azt észrevetted-e már. ami az utamba kerül. és magadévá tedd a dicséretet ahelyett. vagy hozasd valakivel ágyba a reggelit! (Lehet. hogy így lesz. Menj el masszırhöz. mi a sorsa egy üres kamrának vagy garázsnak? Általában nem sokáig tátong üresen. Lelkesen ünnepelj meg bármilyen — komolyan mondom. közvetlenül a fogtündér meséje után. és akkor nyitottá válsz. jó esélye van rá. ami egy kicsit is pénzhez hasonlít. Ha visszafogjuk magunkat. köszönöm. Ezen kívül. Észrevetted már. köszönöm. és nem fogadunk el pénzt. szerezz jó bizonyítványt. Kényeztesd magad! Legalább havonta egyszer tegyél valami különlegeset. áldását adja.) Tégy olyasmit. Aztán megcsókolom. Most. hogy mindig köszönetet mondj az áldásokért. a világmindenség kész támogatni! Ha rendszeresen kijelented. Általában egy-egy adott területen úgy viselkedünk. életed minden területén. Aki nem tud elfogadni." Ne viszonozd azonnal a bókot! Így képessé válsz rá. Köszönöm. amelyet rendszeresen hangoztatok: "Mindent úgy csinálunk. és pénzt találni az univerzum áldása. A sorrend itt is: elıbb a belsı. Az energia.. amit csak kapsz! Kiáltsd hangosan: "Pénzmágnes vagyok. hogy vagyont teremtsünk. dolgozz szorgalmasan. amit a világmindenség kínál. ha ajándékba kapod. több kiteljesedést. mindent felszedek. amennyit rászánnak? Ha fokozzuk elfogadási készségünket. hogy "visszafordítanád". Rendkívül fontos a vagyon megtartásához is. ahogyan minden más területen. A nyitottság. bérelj hajót. Nyitottan várom. NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. ahogyan bármi mást. sose hajoltam le egy vacak tízcentesért. Elıször az elfogadókészségünket kell fejleszteni. manikőröshöz. pedikőröshöz. A pénz az pénz. Ugyanakkor a dicsérı érezheti az adás örömét anélkül. de én szívesen kérnék írásos garanciát rá. amivel dédelgeted önmagadat és a lelkedet. és boldogan élsz majd. amint azt a legtöbben teszik. hogy szerencsét hozzon. Csak arra kell emlékeztetned magad. Éppen fordítva: az elme tulajdonsága az általánosítás." Ha nem tudsz elfogadni. hogy tökéletesen elfogadd. az is minden területen érvényesül. ha még bizonyítékod is van rá. az elfogadási készség alapvetıen lényeges ahhoz. Sajnos ez a sokat hangoztatott tanács a Tündérmesék 1. Ha valahol őr keletkezik. Szerencsére azonban. ha az utcán találsz pénzt. minden bizonnyal ugyanígy visszatartjuk magunkat minden jótól az életben.. több boldogságot. ebédelj vagy vacsorázz egy jó vendéglıben. hogy hamarosan elveszíti a pénzét. míg meg nem halsz"? Nem tudom. Gyakorold a kiváló elfogadást! Ahányszor valaki megdicsér.37 - . kötetébıl való. amint megtanulsz elfogadni. életünk többi területe is megnyílik. A szegények az idejük alapján várnak javadalmazást. Azután látni fogjuk. biztos fizetést. hogy teljesen kész vagyok elfogadni bármit és mindent." Érintsd meg a homlokodat. meg is teszem. aztán jó állást. köszönöm. hogy vagy vele. vagy ha a vállalkozásodból jutsz pénzhez. de több szeretetet. hogy egy-egy feladat elvégzéséhez éppen annyi idı kell.. Ne feledd. ha a kormány utalja át." GAZDAGSÁGI ELV Mindent úgy csinálunk. Most. Köszönöm. 11. és kész vagyok hatalmas pénzösszegeket befogadni az életembe.. amit az élmény hatására kisugározol magadból. Nemcsak több pénzt kapunk. A világmindenség nem tőri a légüres tereket. hogy bıségben élsz. és még több lehetıséget teremt a számodra. többet kapunk. életed minden területére ez a jellemzı.

Hisznek az értékükben és abban. Én a "biztos" fizetés hátterét veszem közelebbrıl szemügyre. hogy eszem ágában sincs az idejéért fizetni. amit létrehoznak. vagy addig." A gazdagok azt szeretik. ha biztos fizetésünk van. hogy "Mikor szerzel már magadnak végre valami rendes állást. akik nem tulajdonosai a cégüknek — következésképp nem részesednek az üzleti haszonból. fiam?" Emlékszem. A gazdagok a bevétel jutalékából vagy bizonyos hányadából részesülnek. és olyan szerencsés. akik nyilvánvalóan rettegnek attól. miszerint "Sose legyen jövedelemplafonunk!" Aki úgy dönt. úgy negyven év múlva. a szerint.Nem fáradok vele. hogy klónozza önmagát. Szálljanak inkább ki a bérbıl és fizetésbıl élık mókuskerekébıl. Közöltem vele. hogy kifizetem neki a médiaérték 50 százalékát. elég. hogy "egy kis csúszásra" kell számítania. hogy pontosan a munkájuk ellenértékét kapják." Anyám kétségbeesett. Csakhogy ez általában nem így van. feltéve. Hála Istennek azt feleltem rá: "Remélem. hajszálra ugyanazt az összeget megkapják ugyanarra az idıre. ha mondjuk. gyógy masszır vagy. majd elégedetten számolod a profitot.38 - . Az ı számaival számolva így havi tízezer dollár ütné a markát. hónapról hónapra. hogy tudják. A tanfolyamaimon gyakorta találkozom bérbıl és fizetésbıl élı alkalmazottakkal. tanácsadók. GAZDAGSÁGI ELV Sose legyen jövedelemplafonunk! Ez a szabály a személyes szolgáltatásokra is érvényes. Az a tapasztalatom. feltéve. Apám azonban így szólt: "Jó neked. Nem azt akarom mondani. Sokan egyszerően a régi kondicionálás miatt félnek a teljesítmény alapú bérezéstıl. Ez a tanács valamiért általában nem elégíti ki az érintetteket. Ha ellenben nagyobb eredményekre képes. és kaptál egy megrendelést ötvenezer tollra. hogy nem fizetik meg a munkájuk értékét. miszerint ez a fizetés "normális" módja. hogy ennek a biztonságnak ára van. Nem baj. ahol a szolgáltatónak általában az idejét fizetik meg. A haszonból származik a jövedelmük. ha valaki másnak dolgozol fix fizetésért. Szegény? Az bizony! És az is marad élete végéig. . még csak meg sem közelíti. Ezt mindenki megteheti maga is. A szegények szeretnek fix fizetésért vagy órabérért dolgozni. A szegények ezekben nem hisznek. legalább havi 20 000 dollár értékő szereplést biztosít a médiában. amennyibıl épphogy megélek. ha nem tudja ezt az eredményt hozni. Ezáltal mindenképpen megszegik a legfontosabb gazdagsági szabályt. Azt felelte. hogy annyit keresünk. az eredményei alapján kell fizetést kapnia. Mit teszel? Egyszerően felhívod a szállítódat. A biztonságon alapuló élet a félelmen alapuló élettel azonos. A gazdagok a magasabb fizetés helyett inkább részvényopciókat és haszonmegosztást választanak.) A szülık többsége mindenáron védeni igyekszik gyermekét. hogy használni is tudják. legyenek önalkalmazottak! Akkor tudhatják. hogy a legtöbben. mi történik. Ezért akarnak "garanciákat". megrendeled az ötvenezer tollat. annak az ismerıs kérdésnek a feltevésére sarkallja a szülıket. elküldöd a megrendelınek. akik mind a te szolgáltatásodat kívánják igénybe venni? Akkor mit teszel? Öngyilkos leszel. és ez az ár a gazdagság. nem leszek képes a teljesítményemnek megfelelı bért kapni. Megkérdeztem. Biztos vagyok benne. tehát mindenképpen megilleti a pénz. Én egy konkrét eredményért vagyok hajlandó fizetni neki. hogy az idejét fizetteti meg. és kérjenek legalább részben teljesítmény alapú bérezést! Ha ez nem lehetséges. amiért nem inkább golyóstollakkal üzletelsz. akik azt panaszolják. Csakhogy ez általában nem így van. Nem veszik észre. hogy ne dolgozzon senki a személyes szolgáltatások iparában. akik a fix fizetéshez ragaszkodnak. De mi van. hogy az állítás minden részletérıl lerántsam a hazugság leplét. többet kap. amennyire a képességeink jogosítanak. hacsak nem talál rá módot. Mit gondolsz. ami az általa meghatározott díjnak több mint kétszerese. Csak ne számítson arra. amikor az én szüleim feltették nekem ezt a kérdést. mit nyújtana ezért cserébe. Természetesen ezek egyikére sincs garanciájuk. Ezzel a stratégiával az a baj. ha áldozatot szeretnének játszani. valószínőleg lemond a meggazdagodásról. Ne hibáztassák a szüleiket! (Persze megtehetik. hogy a közeljövıben meggazdagszik belıle. soha. hogy ötvenezer ember áll sorban az ajtód elıtt. akkor nem fizetek. mondjuk. könyvelık. A szegények az idejüket bocsátják áruba. Milyen más lehetıséged van? Megpróbálhatod megértetni a sorban utolsóként állóval. Felajánlottam. hogy meg kell mérettetniük munkájuk "valódi" értékét a piacon. A gazdagok valamilyen formában általában saját vállalkozásukban dolgoznak. Nemrégiben egy PR-tanácsadóval tárgyaltam. hogy golyóstollakkal üzletelsz. hogy ha gazdag akar lenni. legalábbis részben. A gazdagok hisznek magukban. hogy az ember ideje korlátozott. sıt. GAZDAGSÁGI ELV Nem baj. Szükségük van a "biztonságra". ha az eredményeik alapján fizetnek nekik. vagy kényelmesen el tudom tartani magam. ezért akar számára biztos megélhetést. hogy minden olyan munkahely. kinek a véleménye szerint. Mint mondtam. és ha ı nem tudja biztosítani ezt az eredményt. hogy a fınökük úgy gondolja. Ezért keresnek legfeljebb mérsékelten jól azok az ügyvédek. Azt mondta. Aki így él. Bizonyára már rég rájöttél. amennyire képességeink jogosítanak. ezért megelégszem annyival. kedden 3:15-kor lesz idıd vele foglalkozni. olyan programmal rendelkeznek. ha megvizsgálja a saját és a környezetében élık tapasztalatait. elfogadta az ajánlatot? Nem. A válaszom erre a következı: attól függ. vagy hatástöbbszörözéssel éljen. Megkérdeztem. a pénzügyi világban a jutalom általában egyenesen arányos a kockázattal. amíg el nem fogadja. ı akkor is rááldozza az idejét. Tegyük fel. amelyik nem kínál fix fizetést. Sose leszel gazdag. ha biztos fizetésünk van. pénzért. hogy annyit keresünk. valójában azt mondja: "Félek. tisztességes bért fizet. aki 4000 dollár díjazást kért havonta.

és a sikerhez nagy energiákat kell befektetnie. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. amelyek hozzásegítettek az anyagi függetlenség eléréséhez. felvehetsz alkalmazottakat. Nekem személy szerint az a véleményem. Ha ehhez hozzávesszük a legtöbb alkalmazottnak járó juttatásokat. Aki kedvet érez hozzá. vagy még többet. ha fix fizetésért dolgozol valaki másnak. A hálózati marketing csak annak hoz nyereséget. Kezdjen önálló vállalkozásba. de ha szert teszel néhány ügyfélre. készíts olyan kompenzációs tervet. havonta! Ha az ember belép egy ilyen szervezetbe mellékállású forgalmazóként. utazás. hogy a feleségem egyik barátja megismertetett minket önnel. vagy légy vállalkozó!" Én is arra biztatok mindenkit. és kevesebbet keresel. képzés. annak a hálózati marketing csodálatos lehetıséget nyújt a meggazdagodásra. Nemcsak a béreket kell kigazdálkodnia. Végül pedig a legjobb módja annak. ahol jutalékot fizetnek. hogy a munkád értéke szerint fizessenek neked. Ha pillanatnyilag olyan állásban dolgozol. Akárhogyan is. csodálatos sikert hozott nekünk.Olyan állást vállalj. Akkoriban mindössze 10 000 dollárt kerestem. mint például autó. mennyire hálás vagyok azért." Érintsd meg a homlokodat. Kétségbeesetten kutattunk valamilyen megoldás után. hogy ajánlja másoknak. és mondd: "Azt akarom. amihez értesz. Köszönettel Sean Nita Seattle. A Milliomos elme intenzív tanfolyamon megismertük azokat az eszközöket. Könnyedén csatlakozhatsz egy hálózati marketingcéghez. Akinek nincs briliáns üzleti elképzelése. NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. Elsısorban azért. hogy önálló vállalkozást indítasz. de cserében annyit megtakaríthatsz az adókon. Néhány dollár befizetése ellenében forgalmazó lehet az ember. Alig várom. De — és ez nagyon lényeges — senki ne gondolja. mit hoz a jövı. Talán most azt gondolod: "A munkaadóm sosem egyezne bele. hogy az ölébe hull a nagy vagyon. amit a családommal és a barátaimmal tölthetek. Azonnal kezdj hozzá a végrehajtáshoz! 2. Másodsorban azért. így hatástöbbszörözéssel élhetsz. Az értékesítés a legjobban fizetett munkák egyike. Elıször elmehet jutalékos rendszerben dolgozó értékesítınek. hogy szinte mindenkinek saját vállalkozása kellene. készíts és nyújts be munkaadódnak egy kompenzációs tervet. vagy elmehetsz trénernek. ne aggódjon. hogy olyasmit taníts. sıt. mert a milliomosok döntı többsége saját vállalkozásából gazdagodott meg. és fıállású ingatlan befektetı lettem. mert igencsak nehéz meggazdagodni úgy. talán eléggé megtetszik neki a cég terméke ahhoz. vagyonokat kereshet vele. mint amennyi a munkád értéke a teljesítményeid alapján. Kezdetben teheted ezt mellékállásban. Ugyancsak jó lehetıség szerzıdéses viszonyban dolgozni. csodák történtek. melynek értelmében legalább részben egyéni teljesítményedet. de teremtsen olyan helyzetet. és önálló vállalkozóként dolgozhat az adminisztratív kellemetlenségek zömének elkerülésével. Természetesen így nem részesülsz számos juttatásban. WA . ahol órabért vagy fizetést kapsz.39 - . hogy sejtszinten oktat. Már csak ezért is érdemes saját vállalkozást indítani. Ha jelenleg alkalmazott vagy. Ha vállalkozásunk van. Bizonyos jogi követelményeknek eleget kell tenni. amely szerint a te alkalmazottaid és fıbb szállítóid elsısorban a teljesítményük alapján kapnak díjazást a cégedtıl. Olyan állást vállalj. A következı évben öt ingatlant vásároltunk. hogy költségeink bizonyos hányadát elszámoljuk. még a lakás is. esetleg vegyen részvényopciókat. és élvezheted a vállalkozókat megilletı összes adóelınyt. és végül nagyobb céged lehet. ahol jutalékot fizetnek. egy cégnek rengeteg pénzébe kerül alkalmazottakat tartani. esetleg független tanácsadóként ajánlhatod fel szolgálataidat a cégnek. amelyekre az elinduláshoz szükség van. Apám megmondta: "Sose leszel gazdag. Ezek egyenként legkevesebb 18 000 dollár hasznot hoztak. ahol eddig dolgoztál. hogy nem huszonéves koromban tanultam meg mindezt. Gondold meg. amelyik független tanácsadóként szerzıdik veled. így végül igen szép jövedelemre tehet szert. amelyben alkalmazottként részesültél. Így sokkal több szabadidım lett. Ki tudja. hogy az eredményei alapján kapja a pénzét. és ki tudja. hogy az bıven kárpótolja. a teljesítmény alapú bérezés. Aki jól csinálja. akár csak mellékállásban is. mert nem tudtunk megélni. kisebb vagyont megspórolhatunk azon. dolgozzon jutalékos rendszerben. hogy az adóhivatal az ember fizetésének csaknem a felét elviszi. hogy a teljesítményed és az eredményeid alapján fizessenek. Amint alkalmazni kezdtük azokat. nem ritkán az alkalmazottak bérének 25 százalékát. fontold meg. illetve a cég eredményeit díjaznák! Ha vállalkozó vagy. Csak azt sajnálom. Számos kiváló van közöttük." Én ebben nem lennék olyan biztos. hogy legyen. hogy 50 százalékot megspórolhat az a cég. de ragaszkodj hozzá. vagy légy vállalkozó!" Ez nagyon hasznos tanács. és biztosítják mindazokat a termékeket és rendszereket. ez hatszorosa a korábbi éves fizetésemnek! Felmondhattam az állásomat. fıvagy mellékállásban. aki megdolgozik érte. Az ön módszere. kapjon százalékot a bevételbıl vagy a cég hasznából. ahol már tizennégy évet lehúztam. vállalkozóként kapod a fizetésedet. ne az idıdet fizessék meg! Sean Nita sikertörténete Kedves Harv! El sem tudom mondani. Az ötödik ház 300 000 dollár profitot termelt. hanem még a kormánynak is jócskán fizetnie kell. Felhasználhatja valaki másét. A munkáltató szerzıdhet a munka elvégzésére a te személyed helyett a cégeddel is. mindjárt kiváló adóelınyöket élvez. hogy a mellékállásból késıbb fıállás lesz. hogy a teljesítményem alapján fizessék a munkámat. Részt kell vennie tréningeken. lehet. Aki erre hajlandó. legyen vállalkozó. 20 000-50 000 dollárt is megkereshet havonta — úgy bizony. bizton állíthatjuk. Másodszor csatlakozhat egy hálózati marketingcéghez.

és ki tudjam fizetni a lakbéremet. Azt gondoltam volna akkoriban. hanem az övé. és az ember nem kaphat meg mindent. bár szívesen megtartottam volna ezt a szállítót. bizonyára véres vitába keveredtem volna vele. Nemrégiben kaptam egy telefonhívást. hogy tíz körömmel kapirgálva kellene végigvergıdnünk rajta. Végül pedig mindig azt mondtam a szüleimnek. Lássunk világosan! A pénz igenis fontos! Nevetséges azt állítani. így teljesen nyitott vagyok egy olyan megoldás kidolgozására. mint amennyiben eredetileg megegyeztünk. én mindkettıt megszerzem!" Hogy nehéz volt-e? Meghiszem azt. ha választanod kell. Végül gazdag lettem. hogy a pénz kevésbé fontos. A szegények "vagy-vagy" elven gondolkoznak. azután csodálkoznak. de ıszintén hiszem. hogy ne a pénztelenségtıl való félelemre kelljen elpazarolnunk az energiánkat. azt gondoltam magamban: "Hm. miért nincs "semmijük". vagy szórakozni szeretnél? Mindkettıt! Pénzre. . továbbá. amelyek az igazam bizonygatásáról szólnak. amit nem szerettem. A szegények és a középosztálybeliek azt hiszik. hogy az ember vagy gazdag. ezért fánkot vesznek. és hogy azzal töltsük az idınket. a lyukra koncentrálnak a közepén. Ez megint csak egy olyan terület. és a lábunkra is. Olyasmiket hangoztatnak elıszeretettel. ezért csak egy szeletet vesznek belıle. választaniuk kell a pénz és az élet többi része között. hiszen oly sok dolog van a világon. Lehetıvé teszi. a pénz megadja a lehetıséget. az élvezet az élvezet. akik ínségben élnek. hogy nem vagyok hajlandó rabszolgaként leélni az életemet. akkor az az ı baja. Nem. Természetesen mindketten egyazon fizikai világ lakói. Következésképpen azt az alapállást veszik fel. Én ennél kevesebb pénzt szántam a befektetésre. Idınként egy hétig vagy tovább kellett dolgoznom egy-egy győlöletes munkahelyen. mint a pénz témájában.40 - . És. hogy "a kecske is jóllakjék. ahol a szegények és a középosztály tagjai tévedésben élnek. amit szeretsz? Mindkettıt! A szegények mindig csak az egyiket választják. és meg is ehetjük. térítse meg bizonyos költségeit. amit akarunk. és meg is ehetik. a gazdagok mindkettıt. hogy a pénz és a boldogság kölcsönösen kizárják egymást. hogy segíthetünk másokon. Megkaphatjuk az egész tortát. Azok. hogy megkaphatják az egész tortát. mint ahogyan szükségünk van a karunkra is. hogy igenis megkaphatjuk mindazt. gazdagsági tétel A gazdagok "is-is" elven gondolkoznak. és a káposzta is megmaradjon". miként érhetik el. Amióta tudom. a középosztálybeliek és a szegények között. amiket szeretek. Sokan azt hiszik. A gazdagok tisztában vannak vele. hogy megvegyük. hogy legyen mit ennem. amihez kedvem volt. ugyanakkor ı is tökéletesen elégedett legyen. és minden ingatlanügynök azt mondta. és arra irányulnak. és olyan munkából fogok meggazdagodni." Azt mondták: "A munka az munka. hogy simán "végigcsússzunk" az életen. vagy olyan munkát akarsz végezni. amit élvezek is. Én például jelenleg egy olyan beszállítóval bajlódom.12. vagy közeli kapcsolatot a családoddal? Mindkettıt! A vállalkozásodra akarsz összpontosítani. "Szegénységem" idején belementem volna olyan tárgyalásokba. Bejártam a kiválasztott környéket. ahová ık. hogy éppen az általam választott környéken szállították le egy háznak az árát 200 ezer dollárral. Ez ismét nem más. hogy némi kreativitással kitalálhatják. legyen ez a legfontosabb kérdés. Van egy további jelentıs különbség is a gazdagok. Mára már megtanultam "is-is"-ben gondolkozni. Elıször gondoskodj a megélhetésedrıl. hogy én se fizessek többet. Ami pedig a fı. hogy mindkettı egyformán fontos? A pénz egy síkosító anyag. Sikeres karriert akarsz. Én mindkét elképzelésemhez ragaszkodtam. amit igazán akarunk. mint "szegényes" programozás. Általában azt felelték: "Álomvilágban élsz. Sehol sem olyan lényeges az "is-is" gondolkodás. amelyek eredetileg nem szerepeltek a megállapodásunkban. hogy a költségei megbecsülése nem az én dolgom. mint más dolgok. hogy az ember nem kaphat meg "mindent". Nekem az a véleményem. és nem több. hogy másokat is megtaníthatok erre. aki azt akarja. A szegények és a középosztálybeliek háttere az ínség. Így az ár egy millió dollár alá esett. csak más-más perspektívát látnak. Kész vagyok új szerzıdést kötni a legközelebbi alkalomra. Fontos a boldogság is. Az ínség és korlátozottság világából a lehetıségek és a bıség világába visz. vagy felemelnék az ingatlanra szánt összeghatárt. akik a szó minden értelmében gazdagok. ha rájuk hallgatok. a szegények korlátok között. hogy a cégem. Ez nem csak az elérendı dolgokra vonatkozik. vagy ı. Emlékszem. Ismét siker koronázta tehát az "is-is"-re irányuló szándékomat. és a boldogság is. Mostantól fogva. Az élet nem habostorta. hogy egy centtel se kelljen többet fizetnem ennek a fickónak. Vagyis a célom az "is-is"\ Íme egy másik példa. A legtöbben ilyen helyzetben vagy az igényeiket vinnék lejjebb. Sosem maradtam sokáig olyan állásban vagy vállalkozásban. és azt csinálhattam. hogy "Ennyi van. A gazdagok a bıség világában élnek. vagy én nyerek. tudják. hogy megérdemlik a tortát. mondván. odajutok. amelyet felteszel önmagadnak: "Hogyan lehet az enyém mindkettı?" Ez a kérdés megváltoztatja az életedet. hogy veszek egy nyaralót Arizonában. A pénz szabadságot ad — szabadságot. hogy lehetséges. amivel akarjuk. élvezheted az életet. Mi fontosabb az embernek: a karja vagy a lába? Nem lehet. aztán. A gazdagság is kell." Való igaz. vagy boldog. hogy kevésbé fontos. hanem életed minden területére kiterjed. A legjobb az egészben az. mint más dolgok az életben. A pénznek köszönhetjük. a Peak Potentials. hogy élvezhetjük a luxust. A középosztályhoz tartozók azt hiszik. sosincs elég. ha marad rá idıd. hogy az egész torta túl sok. az egy millió dollárnál többe fog kerülni. hogy mindkettıre szükség van. csak olyan munkákkal foglalkozom. ha három hálószobát és egy dolgozószobát akarok. és ha azok magasabbak lettek a vártnál. Hónapokkal ezelıtt elhatároztam. A szegények nem hiszik. De sosem adtam fel. vagy tartalmas életre vágysz? Mindkettıre! Sokat akarsz keresni. A gazdagok abban hisznek. ugyanakkor ragaszkodom a már megkötött megállapodások betartásához. ahelyett. amely éppen a kívánt számú szobával rendelkezik.

Tudatosítsd magadban. és osszon szét több pénzt. A 2. azután csodálkoznak. A másik dolog. A 3. így a többiek is több pénzért vásárolhatnak értéket. mindig mondd magadnak: "Ez a pénz több száz ember kezén megfordul majd. Érintsd meg a homlokodat. és nem más. Az ötdolláros nem használódott el. és nézegessük? A torta arra való. így a csoport együttesen 25 dollár értéket kapott. vesz tıle egy tollat. mindig kérdezd meg magadtól: "Hogyan szerezhetem meg mindkettıt?" 2. hogy megérdemlik a tortát. lelkileg emelkedett. Gondolj magadra úgy. hogy ugyanazt a pénzt újra és újra fel lehet használni. A "vagy-vagy" típusú gondolkodás azokat is tévútra vezeti. másoknak kevesebb jut. és körbejárt — mindenki számára értéket teremtett. Nicsak. önromboló programozás. miszerint a pénz bármilyen módon rossz. egy falitáblát. nem attól függ. a nagylelkőségnek és a szeretetteljességnek semmi köze ahhoz. mi is értékkel rendelkezünk. ugyanazt a pénzt éveken át felhasználhatjuk újra meg újra. hogy a pénz korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre. Gyakorold az "is-is" gondolkodást. ezért fánkot vesznek. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. Az az elképzelés. ezért csak egy szeletet vesznek belıle. Ha tehát ma a gazdagoké lenne a világ minden pénze. romboló hiedelmekkel. és használjuk. az legyen elég "jó" ahhoz. Aki olyan nagy súlyt helyez rá. és hozzanak magukkal egy-egy tárgyat. Nem vagyok közgazdász. az. Elıször is azon a feltételezésen alapul. Az elsınek adok egy ötdollárost. Mondjuk. számú embertıl. Elıször is. hogy nap. hogy ık is megkapják a részüket (mint egy részvényt). számú ember ezután ugyanazon az ötdollároson vesz egy jegyzettömböt a 4. mint mások példaképére — aki megmutatja. Körbeállítom ıket. számú embernek pedig van egy ötdollárosa. amit az ilyen korlátozó hiedelmeket valló emberek nem vesznek észre. akkor is több millió. ami nem segíti elı a boldogságot és a sikert. miszerint a gazdagok maguknak halmozzák fel a pénzt. Minek a "torta". gazdagodjon meg. Így most az 1. Szívbıl ajánlom. sıt milliárd állna rendelkezésre holnapra. Remélem. hogy a pénz körforgásával mindenki életéhez hozzáteszel valamit! Amikor pénzt adsz ki. hogy értéket teremtsünk vele mindenki számára. Nem elınyös ez a hit a környezetünk számára sem. mint nap egyre több bankót nyomnak. mondjuk. Azt hinni. Ez megint csak félelmen alapuló. hogy az egész torta túl sok. és meg is ehetik. oszlasd el azt a tévhitet. hogy a pénz jóvá vagy rosszá teszi az embert. ugyanakkor eszeveszetten gazdag. Ezek a tulajdonságok a szívben lakoznak. A középosztályhoz tartozók abban hisznek. Az ötdolláros bankjegy öt ember kezén ment keresztül. ez belülrıl fakad. miért csak a "semmi" jut nekik. Megkérek öt embert. Ez a legteljesebb mértékben maszlag (vagy nevezhetném légbıl kapott badarságnak is). "vagy-vagy" típusú gondolkodásra utal. és aki megeszi. és mindnyájuknak értéket teremt!" 3. hogy vegyen rajta valamit a következı embertıl. A szegények nem hiszik. Hogy valaki tiszta lelkő és lelkileg emelkedett-e. hogy lehet az ember egyszerre kedves. Mindenki ugyanazt az ötdolláros bankjegyet használta. ha nem ehetjük meg? Mihez kezdjünk vele? Kitegyük az asztalra. és miattuk nem jut másoknak. de el is szegényedik. a pénz nem használódik el.41 - . akik azt hiszik. szeretetteljes. hogy megkaphatják az egész tortát. hogy mennyi pénz van az ember pénztárcájában. és ragaszkodjon az "is-is" megvalósításához. az kevésbé "jó" vagy kevésbé "tiszta lelkő". hogy az ember lehet egyszerre kedves. és az is értéket kap. és mindegyikük 5 dollárnak megfelelı értéket kapott érte. hogy jöjjenek fel a színpadra. szeretetteljes és gazdag! . A tanulság világos. NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. hogy ne fertızze meg a következı generációt az általa óvatlanul elfogadott. A pénzellátás évtizedek óta nem kötıdik valódi eszközökhöz. de nekem úgy tőnik. minél több pénzünk van. és több ezer ember kezén megfordulhat. érthetı a folyamat és a lényeg. hogy jó ember legyen. különös tekintettel a gyerekekre. a 2. Hadd illusztráljam ezt egy a tanfolyamaimon használt példával. nagylelkő. ez is egy példa az "is-is" típusú gondolkodásra! Barátaim. számú embernek van egy tolla. és megkérem. mint "programozott szemét". Ha van pénzünk. Ez pontosan a vagy-vagy típusú gondolkodás ellentéte. nagylelkő. hagyjon fel a "vagy-vagy" típusú gondolkodással minden helyzetben. az nemcsak elhízik tıle. Ha valamilyen példát szeretnék mutatni. és mondd: "Mindig "is-is"-ben gondolkozom. mennyi pénz van a bankszámláján. és mindegyikük értéket kapott érte. és teremtsd meg a módját. hogy meg is valósítsd! Amikor választás elé kerülsz. számú ember vesz a 3. Aki valóban korlátok nélkül akar élni. hogy ha nekik több van. Aki tehát mások miatt aggódik. akinek odaadjuk. és élvezzük az ízét.GAZDAGSÁGI ELV A gazdagok abban hisznek. ilyenné vagy olyanná. nevetséges. gondoskodó. számútól. leginkább azt. illetve hogy aki gazdag. és a lyukra koncentrálnak a közepén. hogy megegyük. Másodszor. annál többet tudunk beleadni a körforgásba.

hogy Joe fizetésemelést kapott? Bizony ám. azonnal elköltik. Munkából származó jövedelemre úgy tehetünk szert. most nem megy. A vagyon negyedik tényezıje a "mostohatestvér" a többi között. Ez mindig is így volt. Hét évvel késıbb felszöktek a lakásárak. A munkából származó jövedelmet aktív munkával szerezzük. A jövedelemnek két fajtája van: a munkából származó és a passzív jövedelem. Jövedelem. amit aktív munka nélkül szerzünk. és megismerkedjenek a befektetésekkel. Késıbb részletesen fogunk foglalkozni a passzív jövedelemmel. így több marad befektetésre." A felsı tízezer körében nem hallani olyasmit: "Hallottátok. hogy a pénz ott is maradjon. hogy meg tudjunk élni kevesebb pénzbıl. Befektetések. nem a munkából származó jövedelem. A második jelszavuk ez: "Ami körbejár. a befektetéssel. hogy azok fektessék be helyettük a pénzt.13. Ennek következtében csak kicsi vagyonra tesznek szert. levonva belıle az összes tartozásunkat. hogy megtanulják. minél jobban fektetjük be a pénzt. İk a hosszú távú egyensúly helyett az azonnali jutalmat választják. hogy az idınket és a munkánkat fektetjük be. A szegényeknek a munkából származó jövedelmük a fontos. Sue még csak huszonhárom éves volt. vizsgáljuk meg ezeket egyenként közelebbrıl. de máris bölcs döntést hozott: vett egy lakást. így 600 000 dollárért adta el a lakását. Társadalmunkban a pénz témakörében általában azt szokták megkérdezni egymástól az emberek: "Mennyit keresel?" Ritkán hallani olyat. elkezdhetünk foglalkozni pénzünk gyarapításának következı szakaszával. Ez a jövedelem fontos. hogy nagy vagyon felhalmozásához mind a négy elem szükséges. 2. A megtakarítás ugyancsak rendkívül fontos. egyelıre tekintsük csak úgy. A gazdagok nem sajnálják az idıt és az energiát. véletlenül csöppent oda. hogy csökkentjük a megélhetésünk költségeit. A munkából származó jövedelem tulajdonképpen azt jelenti. ezért nem tanulják meg. Hiába keresünk hatalmas összegeket. megtakarításaink összege növekszik. Azt tervezte. beleértve a készpénzünket és a befektetéseinket — részvényeket. hogy ez is befolyik abba a csatornába. Szorosan összefügg a takarékoskodással. Akkoriban kevesebb mint 300 000 dollárért megkapta. az visszatér. Paul bevezette a cége részvényeit a tızsdére." Mivel nincs jövedelmük. több mint három milliót kapott. Megtakarítások. Ez lehet a munkahelyünkön kapott rendszeres fizetésünk vagy — vállalkozók esetében — a vállalkozás által termelt profit vagy jövedelem. Ha már félretettünk jövedelmünkbıl egy szép kis summát. azt pénzre válthatjuk. és szegények maradnak. A szegények azt hiszik. nem a munkából származó jövedelem. biztosak lehetünk benne. hogyan töltjük fel pénzügyi "csatornánkat". Azáltal. mert amink van. Sokak pénzügyi modellje elsısorban a költekezésrıl szól. mert kevesen ismerik fel a jelentıségét a meggazdagodásban. a befektetés csak a gazdagoknak való. hogy az egyenlet minden eleme lényeges. Jóllehet a munkával szerzett jövedelem alapvetıen lényeges. csak a legelıkelıbb klubokban. és két százalék megélhetési hozzájárulást is adott neki a cég!" Ha ilyesmit hallunk. sosem teremtünk vagyont. és a lakásunk értékét. és nincsenek megtakarításaik. félretehetünk vagy befektethetünk.42 - . hogyan kell befektetni. kötvényeket. Általában annál gyorsabban nı a vagyonunk. ha van ilyen. vagyis több mint 300 000 dollár nyereséggel. A gazdagok értik a vagyon és a munkából származó jövedelem közötti különbséget. 4." Ezért nem sok pénzük van. ha nem teszünk félre belıle. Büszkék rá. Ez megint azt mutatja. amivel feltölthetnék a csatornájukat. hogy kiváló befektetık. de csak egyike a vagyont meghatározó négy tényezınek. 3. a vagyon következı tényezıje egyáltalán nem érinti ıket. A vagyon azért tökéletes mércéje a gazdagságnak. A passzív jövedelem olyan pénz. és mindig így is lesz. A gazdagok tisztában vannak vele. A vagyont meghatározó négy tényezı a következı: 1. A gazdagság igazi mércéje a vagyon. minél több pénzt keresünk munkával. Ez a tényezı az egyszerősítés. Jim eladta a részvényopcióit. vagy vagyontalanok. vállalkozásunk értékét. A költekezıknek három jelszavuk van. GAZDAGSÁGI ELV A gazdagság igazi mércéje a vagyon. Akármennyi pénzük van. Nincs pénzem. vagy kiváló befektetıket alkalmaznak. Sajnos a szegények és a középosztálybeliek jelentıs része kizárólag a munkából származó jövedelemre összpontosít a négy tényezı közül. de csak egyik értékes összetevıje a teljes vagyoni képletnek. A vagyonunk mindannak a pénzbeli értéke. de miután elvégezte a Milliomos elme intenzív tanfolyamot. annál többet tudunk megtakarítani és befektetni. amibıl azután költhetünk. Az elsı így hangzik: "De hiszen ez csak pénz. aki ezt mondta. Egyszerősítés. Mivel mindegyik rendkívül lényeges. hogy "Mennyi a vagyonod?" Errıl nemigen beszélnek. vesz egy újabb lakást. Az elıkelı társaságban a pénzügyi témájú beszélgetések szinte mindig a vagyonról folynak:. hogy ha egy biztos második jelzáloghitelbe fekteti a . rájött. amink van. tizenkét millió a vagyona. mivel a harmadik jelszavuk így szól: "Sajnálom. hiszen nélküle aligha foglalkozhatunk a vagyon három másik tényezıjével. hogy az illetı." Legalábbis ezt remélik. Azonos körülmények között. melynek értelmében tudatosan olyan életstílust választunk. Az egyszerősítés fontosságának bemutatására álljon itt a Milliomos elme tanfolyam egyik résztvevıjének története. ingatlant. A munkából származó jövedelem fontos. gazdagsági tétel A gazdagoknak a vagyonuk a fontos.

aki elégedett vele. Hány embert ismersz. itt is érvényes az elv. az megnı. Analógiaként képzeld azt. ennek következtében nem kell sok pénz a megélhetéséhez. hogy egy kastélyban laksz. megtakarításaid gyarapítására. NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. tudással és ajánlatokkal lát el. de csak azért. nınek a kiadásai is. így nem sokat költ. talán másokat is magaddal akarsz majd vinni az útra. befektetéseid hozamának növelésére és megélhetési költségeid csökkentésére életstílusod leegyszerősítése által! 2. mennyi vagyonnal rendelkezel. Ha van egy háza. Nem vett új lakást. Nem állítom. és kiválaszthatod a számodra megfelelıt. Ennyi az egész. és több pénzt keres. Ugye ismerısen hangzik? A gazdagok négy keréken játsszák a pénzjátszmát. döcögve. és eredmények mutatkoznak. nem csak biztosítással vagy befektetési alapokkal. hanem összeköltözött a testvérével. és mondd: "Milliomos elmém van. Gyakran mondom a tréningjeinken: "Ahová figyelem irányul. és több pénzt keres. és több pénzt keres. ami — mint kifejtettem —jóval többet jelent a jövedelemnél. mőködj együtt egy jó pénzügyi tervezıvel. és leegyszerősíti az életstílusát. és mondd: "Figyelek a vagyonomra. mert szeret ott lenni. az növekszik. Most. szükséged van ezen kívül három nyaralóra. részben azért. és mindehhez még csak harminc éves? — Na jó. Ezért azt javaslom. Ha ellenben a boldogságodhoz nincs szükséged mindezekre a "játékszerekre". és eredmények mutatkoznak. Általánosságban igaz. de igen ritkán. nem a turistákkal. mert muszáj. melynek értelmében "a kiadások mindig egyenesen arányosak a bevétellel". Nem úgy jutott el ide. szikrázna a kerék. hogy ha az ember jövedelme növekszik. Segítséget nyújtanak pénzügyeid intézésében. tíz autóra. hogy figyelemmel kísérjük vagyonunk alakulását. Jegyezd fel. és az általad meghatározott vagyon összegével ér véget. hogy valaki ajánlja. mire pénzügyileg elégedett leszel. vagy a vagyonra? A vagyonra! Ezért. Neked mi kell ahhoz. hogy egészen pontosan tudd. egészen kényelmesen megélhet a befektetése hozamából. ha milliomos akarsz lenni. mennyi vagyonnal rendelkezel az adott idıpontban. Azt javaslom. Szabadidejét a Fiji-szigeteken tölti. mert hiányoznak az ilyen jellegő tapasztalataik. Ne feledd: amire figyelsz. amely 0-val indul. A következı gyakorlat örökre megváltoztathatja az életedet. és ettıl megnı. Azért gondolják így. hogy egy négykerekő buszt vezetsz. ott energia áramlik. Társadalmunkban az a szokás. Természetesen akad kivétel. arra kell ügyelned. hogy igencsak magasra helyezted a lécet. csak úgy lehet meggazdagodni. aki többféle pénzügyi termékkel foglalkozik. Ezek a szakemberek segíthetnek vagyoni helyzeted figyelésében és vagyonod növelésében. figyelünk rá. Jó tervezıt a legkönnyebben úgy találsz. hogy nyert egy halom pénzt. Nem értik Parkinson törvényét. Milyen érzés lenne egy keréken menni vele? Bizonyára lassan. amelyekkel segíteni tud a tervezésben és pénzügyeid figyelemmel kísérésében. részben azért. A milliomos szó vajon a jövedelemre utal. olyan tervezıt válassz. aki rendelkezik azokkal az ismeretekkel. többet költ nyaralásra. nem azért. évi egy világ körüli utazásra. és több pénzt keres. ott energia áramlik. Miért? Mert figyelemmel kíséred vagyonod alakulását. valószínőleg hamarabb eléred a pénzügyi célodat. és nem kell többet dolgoznia. egyenesen. ugyanis a helyiek között él. A szegények és a középosztálybeliek többsége egy keréken játssza a pénzjátszmát. Egyébként ez a törvény életünk minden egyéb területére alkalmazható: amit figyelemmel kísérünk. vagy ötven? Hatvan? Bármennyi? Sue mindezt úgy érte el. nagyobb házat vesz." GAZDAGSÁGI ELV "Ahová figyelem irányul." Azáltal. harmincéves korában Sue anyagilag független. Egy jó tervezı olyan eszközökkel.pénzét 10 százalékos kamattal. kaviárra és a legjobb pezsgıre. de mindenesetre találhatsz egy hozzáértı személyt. és vond ki belıle az összes tartozásodat (források)! Negyedévente rendszeresen ellenırizd és frissítsd a kimutatást! Ne feledd. Azt hiszik. hogy pénzügyileg elégedett légy? Ha csak úgy tudod élvezni az életet. Ha van ruhája. és bizony sok idıbe telik majd. a vagyonteremtés négytényezıs egyenlet. Készíts vagyonkimutatást! Vedd tekintetbe mindennek a jelenlegi értékét.43 - . software-rel. Így különbözı lehetıségekkel ismerkedhetsz meg. aki szívesen töltené az év hat hónapját egy trópusi szigeten úgy. majd jegyezd fel kilencven naponként az éppen aktuális vagyonod összegét. hogy leegyszerősítette az életstílusát.. hogy a vagyonodat gyarapítsd. vagy még annál is nagyobb gazdagságra vágysz. Koncentrálj vagyonod mind a négy tényezıjére: jövedelmed emelésére. hogy amit figyelemmel kísérsz. Írd fel egy üres papírlap tetejére: "Vagyon". az növekszik. ha az ember egy halom pénzt keres. amid csak van (eszközök). Ennek a könyvnek a címe: A milliomos elme titkai. szebb ruhát vesz. akkor vedd észre. jobb autót vesz. és megismertetnek egy sor különféle megtakarítási és vagyon-gyarapítási eszközzel. mert ha sikeres leszel. Ha nyaralni jár." Érintsd meg a homlokodat. ." A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. mert élvezi a munkáját. Igaz. hogy sosem kell többé dolgoznia. Ne feledd. legyen negyven. Ezért nem lehet a jövedelembıl önmagában vagyont teremteni.. zökkenımentesen. kínlódva araszolnál. Szokd meg. és viszonylag könnyen jutnak elıre. hogy ha az embernek van egy autója. hogy tudatosan visszafogta a megélhetési költségeit. Egyébként azért választottam a busz analógiát. hogy még ma is dolgozik. hogy tervezıd minden szavát szentírásnak kell tekintened. mert ott még kevesebbıl kijön. Ettıl egyre gazdagabb leszel. amelyek szükségesek a gazdagságot eredményezı befektetési szokások kialakításához. Ezért gyorsan. hanem úgy. Ezután készíts egy egyszerő grafikont. és körbe-körbe haladna.

hogy egy ötéves gyerekkel sétálsz az utcán. hogy "Természetesen. mert egyrészt ettıl korlátozva érzik magukat a szabadságukban. Visszamentek a boltba. és nem jutunk sehová. hogy foglalkozniuk kelljen vele. A gyerek sírva fakad. és ennek a tudásnak természetesen nap mint nap hasznát veszem. Világos. Sokan nem szeretnek pénzzel foglalkozni. hogy jól kezeljük a kisebb összegeket." Jobban meggondolva a dolgot. és izgatottan kiabálja: "Olyat akarok!" Felmerül a kérdés: te. GAZDAGSÁGI ELV A pénzkezelési szokásaink fontosabbak. jó hírő cégnek dolgozik! Mint mondtam. hogy "ha elkezdek foglalkozni a pénzemmel. veled mi a helyzet.millionairemindbook. A Milliomos elme intenzív tanfolyamon el szoktam mesélni egy rendkívül hatásos történetet. a tanfolyam legtöbb hallgatója mégis nemmel felel. de mielıtt még megvennéd az újabb fagylaltot. Lelkesen rámutat a képre. mint az összeg. Bementek egy fagylaltoshoz. ha lefogytam tíz kilót. hogy "majd foglalkozom a pénzemmel. rossz végén néznek a távcsıbe. miként szerezték a vagyonukat. 14. az igazság az. és kattints a FREE BOOK BONUSES címszóra. bizonyára erre programoztak. szabadabbá tesz. de a dolog ilyen egyszerő: az egyetlen és legnagyobb különbség a pénzügyi siker és sikertelenség között abból adódik. Miért kárhoztatnák kudarcra a gyereket? Egy gombóc fagyit sem tudott kezelni. amivel foglalkozhatunk. Elıször el kell kezdenünk megfelelıképpen kezelni meglévı pénzünket. mint a nap: ahhoz. hogy "majd ha lesz elég pénzem. Amint azt e könyv elsı részében tárgyaltuk. Külön jutalom: Keresd fel a www. A pénzzel való foglalkozásnak köszönhetı az anyagi függetlenség megteremtése. amely háromgombócos fagyit reklámoz.3. azoknak az a válaszom. Azt mondani.. hogy nem vagy tisztában vele. Te vajon pontosan hogyan kezeled a pénzt? A Milliomos elme intenzív tanfolyamon tanítunk egy sokak által döbbenetesen egyszerőnek és hatékonynak tartott pénzkezelési módszert. a gyerek meglát egy színes hirdetést a falon. hogy uraljuk a pénzt. olyan. vagyis inkább hátrafelé mozgunk. A szegények rosszul kezelik a pénzüket." A gazdagok jól bánnak a pénzzel. hogy legyen honnan elindulnod.com honlapot. számukra elınyösebb pénzkezelési szokásokat alakítottak ki. Ne feledd. aki ismert. Elıször is tehát. mielıtt nagy pénzt kaphatnánk.44 - . Számomra ez jelenti az igazi szabadságot. hogy kezelni tudjuk. mint szeretı és nagyvonalú felnıtt. Nyiss egy külön bankszámlát Anyagi Függetlenség Számla néven. ahol ez a szabály: "Amíg meg nem mutatjuk. Az elsı állítással kapcsolatban azt mondhatom. ha nem jól kezeled a pénzedet. amink van. mennyire jól kezeljük a pénzünket. Nem tudom. hogy részletesen kitérjek rá. nincs elég pénzük ahhoz. Következtetéseit egy rövid mondat summázza: "A gazdagok jól tudják kezelni a pénzüket. mit kezdene akkor hárommal? Ugyanez érvényesül az univerzum és a mi viszonylatunkban is. hogy az embernek ne kelljen többé dolgoznia. mint a szegények.. amink van. meg kell tanulnunk bánni vele. mint az összeg. illetve arra. a pénzzel való foglalkozás nem korlátoz senkit a szabadságában — épp ellenkezıleg. Fizesd be rá minden (adózás utáni) jövedelmed 10 százalékát. A szegények rosszul kezelik a pénzt. a szokásaink rabjai vagyunk. sok lesz belıle". Szeretı univerzumban élünk. másrészt azt mondják. Csak egy gombóc fagyit veszel a gyereknek. hogy nem valami felemelı. de ahová én jártam iskolába. a gombóc lepottyan a földre. miként lehet könnyen és hatékonyan kezelni a pénzt. gazdagsági tétel A gazdagok jól kezelik a pénzüket. és amint kimentek az üzletbıl. Tanítottak viszont az 1812-es háborúról. A szegények rosszul bánnak a pénzükkel. A gyerek apró kezével nem tudja egyenesen tartani a tölcsért. hogy passzív jövedelemhez juss. Akik pedig azt állítják. Szerzıdtess egy nagyon sikeres pénzügyi tervezıt. mert az árusnak nincs pohara. Thomas Stanley The Millionaire Next Door (A szomszéd milliomos) címő sikerkönyvében észak-amerikai milliomosokról és arról ír. nem kapunk többet! Meg kell tanulnunk. és hozzá kell szoknunk. mintha egy túlsúlyos ember azt ígérné: "Majd elkezdek sportolni és diétázni. hogy kezelni tudjuk. Ez a számla egy aranytojást . hogy foglalkozniuk kelljen vele. hogy megkapd ingyenes "vagyonellenırzési nyomtatványodat". a legjobban a barátaid és ismerıseid ajánlásai alapján találhatsz ilyet. foglalkozom vele". Másodszor igen valószínő. nem kapunk többet!" GAZDAGSÁGI ELV Amíg meg nem mutatjuk. A gazdagok nem okosabbak. vagy kifejezetten kerülik a pénz témáját. Nem az a jó hozzáállás. E könyv keretei nem engedik meg. megveszed-e a gyereknek a háromgombócos fagyit? Elsı válaszod talán az. Lehet. ott nem tanították a Pénzkezelés 101-et." így a szekeret fogjuk a ló elé. Képzeld el. azután lesz több pénzünk. ezek a szokások elsısorban a múltbéli kondicionáláson alapulnak. de néhány alapvetı ismeretet közreadok. ha lesz bıven". csak más. Ezt a pénzt kizárólag befektetési célra használd. ezért a pénzkezelési szokásaink fontosabbak. nincs elég pénzük ahhoz.

amely erıfeszítéseiért cserébe jutalmat kínál neki. hogy a legtöbben nem elıször hallják azt a tanácsot. 64 dollárt. hogy minden hónapban el kell költeni róla a pénzt. de ráadásul felelıs énje végül olyan helyzetet teremt. de hamarosan újra erıt vesz rajta a bőntudat és a szégyenérzet. hogy így fejezze ki érzelmeit. hogy más részei érintetlenek maradjanak. Egyrészt minél több pénzt kell összegyőjtenünk pénzt termelı befektetésekre. Túl sok adósságot halmozott fel. a harmadik hónapban 4 dollárt. Egyik hallgatónk." Mint minden hallgatónknak. amiket egyébként nem tennénk. de úgy érezte. és te sosem szegényedsz el. Azután kérek egy ebédet. és ezzel kielégítik logikus és felelıs énjüket. A Szórakozás Számlára az a szabály érvényes. esetleg kibérelhetünk egy jachtot egy napra. Nem érheti hatás életünk valamely részét úgy. minden az ember jövedelmén múlik. leteszed a Szórakozás Számládon összegyőlt összes pénzt a pultra. hogy amikor összegyőlt a 10 000 dollár a külön számláján. és megtanulta a pénzkezelés rendszerét. Teljes 10 000 dollárt fizethetett be Anyagi Függetlenség Számlájára! Olyan jól elsajátította a pénzkezelés módját. amint megmutatod a világmindenségnek. figyelmet követel magának. Másrészt a jövedelmünk másik 10 százalékát félre kell tennünk "szórakozásra". 32 dollárt. Ez egy ördögi kör. és meg fogsz döbbenni. A szegények persze azt gondolják. nemcsak hogy sosem lesz gazdag. 10 százalék adakozásra. Az általunk tanított rendszernek megfelelıen az 1 dollárból tíz centet befizetett az AFSZ-re (Anyagi Függetlenség Számla). Emma. Ettıl talán átmenetileg jobban érzi magát. és kezelje azt!" Ha kölcsönökbıl élsz. De azért ki akarta próbálni a módszert. hogy kényeztessük magunkat — hogy olyasmiket tegyünk. csak fektesd be! Végül. Úgy bizony! Minden hónapban a nyakára kell hágni az összes pénznek. nincs más választása. s így mind közelebb juttat az anyagi függetlenséghez. és bőntudata lesz. A Szórakozás Számla az "elfogadási" képességet is fejleszti. Úgy bizony. nemrégiben elmesélte nekem a történetét. majd közlöd: "Azt akarom. ha ellensúlyozza egy szórakozási tervvel. már nem volt szüksége rá. hogy minden hónapban megduplázza az 1 dollárt. Miért? Mert természetünknél fogva holisztikusak vagyunk. Olyan különleges alkalmakra használhatjuk. A Szórakozás Számla és az Anyagi Függetlenség Számla mellett. de maga a tıke megmarad. vagy a megmaradt apród. hogy megfelelıképpen tudod kezelni a pénzt. A forró kıvel is. A pénzkezelés egyik legfontosabb titka az egyensúly. azután 8 dollárt. Eljött a Milliomos elme intenzív tanfolyamra. ugyanakkor a "lelküket" nem. vagy eltölthetünk egy fergeteges éjszakát egy elegáns szállodában. Ha az ember folyton csak költekezik.tojó tyúk szerepét tölti be. Aranytojás alatt a passzív jövedelem értendı. Ez óriási tévedés! Az igazság az. még ha csak havi 1 dollárral gazdálkodott is kezdetben. Így az egyre növekszik. havonta 1 dollárt befizet különbözı számlákra. mert itt a "fizikai" világon túlmutató törvényszerőség érvényesül: egy spirituális elv. az anyagi függetlenség elérésének. és rendelünk egy üveggel az ott kapható legjobb borból vagy pezsgıbıl. méghozzá úgy. Egy másik hallgató a Milliomos elme intenzív tanfolyamon a következıvel állt elı: "Hogyan kezeljem a pénzemet. Nem számít. már 2048 dollárt osztott meg a számlák között. egyetlen árva tízcentes. azt javaslom. azt hiszik. amit szétosszak" — gondolta magában. Két évvel késıbb erıfeszítései döbbenetes eredményt hoztak. A szórakozásra szánt számla célja. és egyetlen kiút létezik belıle: meg kell tanulni jól kezelni a pénzt. hogy nyissanak egy ugyanakkora összegő számlát kifejezetten költekezési célra. hogy felhasználta. Legyen ez a pénzesdoboz a te "pénzmágnesed". Hasonló a hasonlónak örül — a pénz pénzt vonz magához. 50 százalék a létfenntartáshoz szükséges kiadásokra. hatalmas összegeket kell keresni ahhoz. 10 százalék képzési célra. és naponta tegyél bele pénzt. Emma mára kilábalt az adósságokból. Két éve a csıd szélén állt. A bőntudatból kifolyólag azután eszméletlenül túlköltekezik. akkor . Mindezt annak köszönheti. hogy nap mint nap szentelj figyelmet a célodnak. Azt mondta: "Ez az! Ez kihúz a csávából. hogy tegyék félre pénzük 10 százalékát hosszú távú befektetésekre. amit tanult. hogy elköltse. Csak az számít. de az biztosan újdonság. és csak havi néhány dollárod van. Emmának is azt tanácsoltuk. Végül "szórakozni vágyó" lelkük megelégeli a dolgot. Képzeld el. ahol az illetı nem élvezi többé a dolgokat. meg az uborkapakolással is. hogy ketten masszírozzanak.45 - . hogy gazdagnak érezzük magunkat. "Ez aztán nagyszerő! Nincs pénzem. viszonylag kis jövedelemmel is elérheti az anyagi függetlenséget. Nem az összeg számít. ha kölcsönökbıl élek?" A válasz: "Kérjen kölcsön még 1 dollárt. Ezen kívül sokkal szórakoztatóbbá teszi a pénzkezelés folyamatát. hogy valaki meggazdagodjon. akkor is kezelned kell a pénzedet. hogy aki az itt leírt program szerint kezeli a pénzét. Mikor költsd el a számlán lévı pénzt? Soha! Soha ne költsd el. Biztos vagyok benne. 1 dollár. hogy azonnal kezdd el kezelni a pénzedet. több számlára ossza szét a pénzét. Ezek a következık: 10 százalék hosszú távú megtakarításokra a kiadások fedezésére. milyen hamar fog sokasodni. ezért úgy döntött. hanem a szokás. és így tovább. és jó úton halad az anyagi függetlenség elérése felé. amelyekre kiadja a pénzét. hogy jelenleg nagy vagyonod van. vagy szinte semmid. és szabotálja az eredményeket. mindössze havi 1 dollárt. Némelyek egyre csak győjtögetnek." Fı a bohémság! A legtöbb ember csak úgy tudja követni a megtakarítási tervét. legyen négy további számlád is. A lényeg megint az. 5 dollár. Ez lehet 10 dollár. A második hónapban 2 dollárt osztott meg. A pénzügyi csodák azonnal megtörténnek. feléled az alapból származó jövedelmet. hogy bemész egy masszázs-centrumba. Az Anyagi Függetlenség Számla mellett otthonodban nevezz ki egy Anyagi Függetlenség dobozt. 16 dollárt. amikor majd nyugdíjba mégy. mint hogy elmegyünk egy vendéglıbe. amely egyre több pénzt és lehetıséget vonz be az életedbe. Az elsı gondolata ez volt: "Hogy a csudába leszek anyagilag független havi 10 centbıl?" Ezért elhatározta. Nem akart csıdöt jelenteni. Aki ellenben rosszul kezeli a pénzét. Mire a tizenkettedik hónap elérkezett.

A tanulság a következı: vagy mi uraljuk a pénzünket. miután elvégeztem Harv Eker Milliomos elme intenzív tanfolyamát. és el kell fogadnia. kezeld azt! Végy el belıle 10 centet. javuljanak az emberi kapcsolataik. Boldogan közölhetem. mert számára egyáltalán nem volt természetes. 1 dollár. Ugyanis nem csak az a lényeg. Egyik hallgatónk. hogy olyan sok magas jövedelmő ember — orvosok. abban eredményeket fogsz tapasztalni. Néhány hónap elteltével már élvezte. Tudta azonban. csak befektetned. mekkora önbizalomra tettek szert a pénzzel. 5 dollár. hogy uralni tudjuk. további 10 centet pedig tégy a Szórakozás dobozodba. amikor a tanfolyamaink résztvevıi arról számolnak be. hogy minden hónapban félretegyük a jövedelmünk 10 százalékát. kezelj többet! Christine Kloser sikertörténete Írta: Christine Kloser T. a térde és a háta. olyan volt. vagy az ural minket. mennyi folyik be. hogy az ember mit kezd a befolyt pénzzel. A dologban az a legjobb. és mondd: "Kiváló pénzkezelı vagyok. Ma már várja. és mindennap tégy bele pénzt! Ez lehet 10 dollár. de azután megszerette. mikor mehet futni. Harv pénzkezelési rendszere könnyen követhetı. vagy a maradék apród. amint elkezdték helyesen kezelni a pénzüket. és ha megtanuljuk. kiadások fedezésére. mint késıbb. de aztán elhatározta. Ez az oka. ha inkább elıbb. és mindennap egyre nagyobb. hogy az utóbbi néhány évben több megtakarított pénzünk lett. 50 százalék a létfenntartáshoz szükséges kiadásokra. akármi történjék is. akkor úgy kell kezelnie a pénzt. Így nap mint nap figyelmet szentelsz az anyagi függetlenségednek. Minden edzés után merevek lettek az izmai. Az úszás és a kerékpározás nagyon jól ment neki. 3. 10 százalék képzési célra." Érintsd meg a homlokodat. vagy az ural minket. mint amennyi összesen volt az elızı tizenöt év alatt. Ami a lényeg. a sikerrel és saját személyükkel kapcsolatban. és tedd az AF dobozába. hogy a vagyona nulláról 300 000 dollárra emelkedett. hogy ez is szükséges a sikerhez. 2. Nevezz ki otthonodban egy Anyagi Függetlenség dobozt. hogyan tartsuk ellenırzésünk alatt. hogy boldogabbak legyenek. Harv Eker részére Egyszerően fogalmazva. kezelnünk kell. hogy passzív jövedelmet termeljen a nyugdíjas éveidre. Annak is nagyon örül. és amire odafigyelsz. ahogyan azt a gazdagok teszik. ahol elhelyezed összes jövedelmed 10 százalékát! A Szórakozás Számlán és az Anyagi Függetlenség Számlán kívül nyiss négy további bankszámlát. hogy szétoszthassa a fizetését a különbözı számlákon. sıt még könyvelık is — alapvetıen szegények. ügyvédek. Azt mondta. Fájt tıle a lába. Ráadásul a tanfolyamon tanult. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. sportolók. a férjem és én végre megértettük. és elısegíti. 4. mint amikor triatlon versenyekre készült. Rettegett a futástól. Ezzel a cselekedettel üzensz a világmindenségnek. Akármennyi pénzzel rendelkezel is. hogy kész vagy több pénzzel gazdálkodni. milyen fontos. kezdd el azonnal kezelni! Egyetlen napot se várj! Ha csak egyetlen dollárod van. így gondolkozott. A pénz jelentıs helyet foglal el az életben. sıt. Nyiss Szórakozás Számlát vagy pénzesdobozt otthon. hanem az is. Alig kapott levegıt. ha kiváló akar lenni a triatlonban. John. GAZDAGSÁGI ELV Vagy mi uraljuk a pénzünket. Ahhoz. Nyiss Anyagi Függetlenség Számlát. Természetesen. ha egy vagyont keres. de futni győlölt. hogy ez az önbizalom az élet egyéb területeire is áttevıdik. és oszd meg közöttük a jövedelmedet a következı arányban: 10 százalék hosszú távú megtakarításokra. és mőködik! Sok sikert hozzá! . és 400 százalékkal nıtt a vállalkozásom egyetlen év alatt. fıleg. pénzügyek megoldására szolgáló technikáknak köszönhetıen azóta nem veszekszünk a pénzen.46 - . Korábban kerülte a futást. alig várta. ha több pénzed van. Ugyanez történt vele a pénzkezelés terén is. életünk minden területe kivirul. a tüdeje égett. egy árva tízcentes. amikor elıször hallott a pénzkezelési rendszerrıl: "Dög unalom! Miért töltené bárki ilyesmivel a drága idejét?" Azután késıbb rájött. Eleinte győlölte. még akkor is. Fizesd be összes (adózás utáni) jövedelmed 10 százalékát erre a számlára! Ezt a pénzt sosem szabad elköltened. ha nem futott gyorsan. meg kell tanulnia futni. hogy ha valaha is anyagilag független akar lenni. Mindig örömmel hallgatom. és az egészségi állapotuk is.sem lesz anyagilag független. NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. 10 százalék adakozásra. Johnnak el kellett sajátítania ezt az új szokást. hogy mindennap futni fog. teljesen megváltozott a pénzhez való viszonyom.

Akik elérik az anyagi függetlenséget. hogy elfelejtették megmondani. Elıször is általában nincs hozzá szükség jelentıs mennyiségő kezdıtıkére. franchise-tulajdonjog. A szegényeknél örökké tart. és használják a hatástöbbszörözést. hogy csupán néhány példát említsek. Másodszor a kezdeti munkabefektetés után rendszeres jövedelmet biztosít (ugyancsak a passzív jövedelem egyik formája) évrıl évre. hogy minél többet dolgozik a pénzük. A régi protestáns munkaerkölcs elıírja: "Egy dollárnyi munka egy dollár fizetségért. Végeredményben a . Ilyenek a más emberek munkája. de a kemény munka önmagában senkit sem tesz gazdaggá. a munkahelyi üzleti rendszerek vagy a tıkebefektetés. ne a szükség szabja meg. Én egyszerően fogalmaztam meg az anyagi függetlenség definícióját: képesség arra. Én is azt tapasztaltam. A legtöbben azt hallottuk "Menj dolgozni!". Volt viszont gyakorlati foglalkozás. hogy azt programozták belénk: "Keményen meg kell dolgozni a pénzért." Ugyanakkor nagyon valószínő. a pénzjátszma célja. A passzív jövedelem fogalma a legtöbb ember számára idegenül cseng. ırültség. vagy valami ehhez hasonlót. A munka nélkül szerzett pénz alatt a passzív jövedelmet értem. esetleg multimilliomos? A Milliomos elme intenzív tanfolyamon azt tanítjuk.15. Emlékszel még? "A pénz energia. Mindannyian gazdagok? Nem! A legtöbbjük gazdag? Nem! Sokan gazdagok közülük? Nem! A legtöbbjük szegény. ugyanakkor mőködési bevételükbıl részesülünk. De lehet ez bármilyen vállalkozás. és az elsı kettı nem számít. hogy a pénzük dolgozzék nekik. befektetési alapok. hacsak az ember nem akar". "Szerezz állást!". amíg a pénzük eleget nem dolgozik helyettük. Az elsı a "nekünk dolgozó pénz". Ha az ember tudja. A legtöbben úgy nıttünk fel. vagy csaknem szegény.. Passzív jövedelem nélkül sosem leszünk függetlenek. hogy mit csinál. akkor valahol máshol megszereztük ezt a tudást? Nem hiszem." Az emberek többsége munkaenergiát fektet be. hogyan kell passzív jövedelemre szert tenni. mint a költségeink.és fémmegmunkálás — érdemes megfigyelni. Próbálja meg ezt valaki elérni hétköznapi irodai munkával! Nem tudom eléggé hangsúlyozni a passzív jövedelem fontosságát. Mit mondtak a szüleink úgy tizenhárom és tizenhat éves korunk között. hogy a nekünk tetszı életstílust éljük anélkül. úgy mint részvények. hogy ugyanolyan fontos "a pénzt dolgoztatni a magunk javára"." Ezzel nincs is semmi baj. és az termel értéket az emberek számára. melyekben nem kell személyesen jelen lennünk. Értik. A gazdagoknál azonban ez csupán átmeneti állapot. Más emberekkel és a pénzükkel végeztetik el a munkát. hogy ne tegyen szert passzív jövedelemre. rendszeres jövedelmünk származik olyan vállalkozásokból. hogy a pénzért dolgozni kell. A pénz játszmájában sokaknak fogalmuk sincs róla. milliárdjai — dolgoznak éjt nappá téve. hogy nekik csak addig kell keményen dolgozniuk. így megtanultam szemrevaló gyertyatartókat eszkábálni az anyukámnak. amennyi fedezi a nekünk tetszı életstílus költségeit. A gazdagok felismerik. A passzív jövedelemnek két alapvetı formáját említettem. A hálózati marketing például fantasztikus ötlet. amikor passzív jövedelmünk több. fiam. zenemővek. pénzbedobós automaták birtoklása. amikor pénzt kértünk tılük? Azt ajánlották: "Menj csak. raktárépületek tulajdonjoga. Mi a cél? Mikor nyerjük meg a játszmát? Arra törekszel. Honnan tudom? Nézz csak körül a világban! Emberek milliói — sıt. vagy hálózati marketing. A dolog egyszerő. software-ek szerzıi honoráriuma. Ez azt jelenti. nekik maguknak annál kevesebbet kell dolgozniuk. mihez kezdjünk az "egy dollár fizetséggel". milyen nehéz passzív jövedelemre szert tenni? Ennek három oka van. hogy minél hamarabb elérjük az anyagi függetlenséget. mit tegyen az egy dollárjával. A legtöbb embert arra programozták. hogy milliomos légy. A gazdagok egész nap szórakozhatnak és pihenhetnek. Az elsı a kondicionálás. Ilyenek a bérbe adott ingatlanok. A második ok. akkor lesz a nehéz munkából értelmes munka. szíve szerint válasszon magának munkát. és kik mennek el hetekre nyaralni? Hármat találgathatsz. Figyelemreméltó tény. hogy évi 100 000 dollárt keress. letéti jegyek. Más szóval a cél az. vagy mások anyagi segítségére támaszkodnánk. Hát persze. amely nélkülünk is rendszeresen mőködik. hogy nem tanították meg. Ide tartozik a befektetésekbıl származó jövedelem. gazdagsági tétel A gazdagok a pénzüket dolgoztatják. miként lehet nyerni. Azt tanultuk. hogy dolgoznunk kellene. ötleteink szabadalma. hogy eleinte ık dolgoznak keményen a pénzért. pénzt kell keresnünk munka nélkül. hogy a gazdagok! Tisztázzuk tehát egyszer s mindenkorra: az elképzelés. Ha tehát az iskolában nem tanították a passzív jövedelemszerzés módjait. hogy sokan nem tanulták meg. de a jelzáloghitelek vagy egyéb eszközök birtoklása is. könyvek. és nézz valami passzív jövedelem után!"? Kétlem. A szegények a pénzért dolgoznak. hogy mindkettıben a "munka" szó szerepel —. Ismét csak arról van szó tehát. A vállalkozásunk mőködik. A pénz játszmáját úgy nyerhetjük meg. Keményen dolgozni természetesen kell. azután hagyják. Megint csak az energia a lényeg. csupán annyi. Ezzel szemben kik járnak a világ legelegánsabb golfklubjaiba? Kik töltik a napjaikat vásárlással. mert értelmesen dolgoznak. hogy "soha többé ne kelljen dolgozni. amelyek pénzre válthatók. Vagyis akkor leszünk anyagilag függetlenek. hogy az embernek igenis keményen meg kell dolgoznia a pénzért. hogy annyi passzív jövedelemre teszünk szert.. hogy naponta háromszor étkezhess. és ha dolgozik. Az én iskolámban nem volt tanagyag a Passzív jövedelem 101. azok megtanulták. hogy "szabadok" legyünk.47 - . hogy a nekünk tetszı életstílus minden valószínőség szerint költséges. miszerint kemény munkával gazdagszunk meg. De — és ez legalább annyira lényeges — tudod. hogyan helyettesítsék a befektetett munkaenergiát másféle energiákkal. Tisztában vannak vele. nem mi. kötvények. ahol tananyag volt a fa. Ennél fogva ahhoz. és pénzenergiát nyer. A passzív jövedelem másik jelentıs formája a "nekünk dolgozó vállalkozás".

és megvették a bevásárlóközpont felét. ugyanezt fogjuk mondani holnap is. hogy növeljük a vagyonunkat. és Natalie szégyellte magát miatta. Mi határozzuk meg a fontossági sorrendet. aki elvégzi a Milliomos elme intenzív tanfolyamot." Natalie azt mondja. Ha kora gyerekkorunktól fogva tudnánk. vagy kevesebbıl kell megélnünk. vagy többet kell keresnünk. A szegények rövid távon gondolkoznak. de az azonnali jutalomért történı vásárlások többnyire hiábavaló próbálkozások arra. Mi magunk hozzuk a döntéseket. különben élete végéig robotolhat. Mindet úgy lementette. szórakozásra szánt kiadásaikat a befektetéssel a holnapi függetlenségbe. Vagyis alacsony bevételő kereskedéssel foglalkoztak. Nem túl elegáns. és végül visszafizették a jelzálogkölcsönt. amelyben kategóriák szerint szortírozva lapultak a kuponok. Ez a hozzáállás alapjaiban változik meg annál. különösen. de ez esetben gyorsan meg kell nyergelnie a befektetéseket. ha a túlköltekezést nem a közvetlen érzelmek motiválják. Úgy gondolom. Általában azért adunk ki pénzt. Amikor különköltözött és önálló keresete lett. Az agya azonnal azt sugallta: "Csodásan néznél ki ebben a kabátban. hiszen olyan sokan dolgoznak a szolgáltató iparban. Így fejezte ki neheztelését a szülei iránt. amely azonnal vagy elıbb-utóbb passzív jövedelmet termel. mindkét világba belekóstol — elıször munkával szerez jövedelmet. nem nagyon törıdtünk velük. Anyja tartott otthon egy ládikát. és állítja. Ott ugyanis gyakorlatok sorával megváltoztatjuk az ember fejében lévı pénzügyi modellt. és elhalasztotta a döntést ahelyett. Nyaraláskor sosem szállodában vagy motelben szálltak meg. és amikor felpróbálta a kabátot. Egyensúlyba hozzák a mai. hogy kárpótoljuk magunkat elégedetlenségeinkért. és gátolja a passzív jövedelem szerzését. hogy olyan irányba induljanak el. Mindent vásárlási kuponokkal vásároltak. Pályánk és üzleti döntéseink során többnyire a munkával szerzett jövedelem mellett tartottunk ki. remekül állna a szıke hajadhoz. Ezt nevezik fogyasztói terápiának. hogy ez mentette meg. hogy kielégítsük a hiányérzetünket. nem is mentek sehová repülıvel. Mindenbıl a legjobbat. senkire se fognak pisztolyt. és még adósságokba is verte magát. Natalie nem értette a helyzetet. amikor nem engedhetnénk meg magunknak. Akkoriban még lottószelvényt sem árultak. amikor azonosítjuk a "pénzügyi személyiséget". amely munkával szerzett jövedelem keresésére sarkallja. miért költötte el minden pénzét. Voltak hitelkártyái. inkább tizenegy napon át autóztak keresztül az országon. felmerült benne az új és támogatóbb "tétel": "Sokkal jobban járnál.48 - . Ekkor iratkozott be a Milliomos elme intenzív tanfolyamra. milyen ruhákban járjon. és minden évben kempingeztek. ha valaki személyes szolgáltatásokkal keresi a kenyerét. Rádöbbent. hogy ı nem kicsinyes. de szerényen éltek. Agya nógatta: "Ugyan már." Be is ment az üzletbe. elegáns télikabátod. Minek neked ez a kabát? Van télikabátod. ı az ellenkezıjét tette. milyen házban lakjon. Egyben bizonyítani is akarta önmagának és a világnak. nem vettek új autót. Az azonnali jutalom élteti ıket. Azt a kifogást hangoztatják. A gazdagok hosszú távon gondolkoznak. vegye meg a kabátot. azután passzív jövedelemhez jut. nincs igazán szép. a legdrágábbat akarta. hogy a szülei szegények. szırmegalléros bırkabátot egyik kedvenc áruháza kirakatában. Nem baj. nem alakítanánk vajon másként az életpályánkat? Mindig azt ajánlom a pályaválasztás vagy pályamódosítás elıtt állóknak. ami szerinte sok pénznek számított akkoriban. édesség. Jó példa erre anyósomék esete. hogy már nem érez késztetést az "ostoba" költekezésre. hogy pillanatok alatt az összes pénzét felélte. ahol a pénzkereséshez személyes jelenlét szükséges. Apjának egy tizenöt éves. mert a bennünk felhalmozódott érzelmeket akarjuk kiadni magunkból. Néhány bekezdéssel elıbb felsoroltam néhány passzív üzleti jövedelemforrást. A bevétel nagy részét azonban félretették. és igencsak jó befektetıvé kell válnia. jégkrém. A Milliomos elme intenzív tanfolyamon Natalie egész világa megváltozott annál a résznél. A bevétel zöme cigaretta. hogy az ı szülei igazán a fogukhoz verték a garast. nem vettek szép ruhákat. Sajnos szinte mindenkinek olyan pénzügyi gondolkodási modellje van. hogy megszabják neki. amikor ma is alig tudok megélni?" A baj az. hogy a holnap nemsokára ma lesz. Még soha nem adott ki ennyi pénzt egy kabátra. mit veszünk. ekkor jött rá. a gazdagok az egyensúlyt. világosbarna. ahol az üzletük volt. hogy "Ugyan hogyan gondolhatnék a holnapra. és ettıl kezdve a passzív jövedelemszerzés normálissá és természetessé válik. Mivel győlölte szülei kuporgatását." Visszaakasztotta a kabátot. mint egy dollár volt. rozsdásodó kocsija volt. észre sem vette. ha ezt a 400 dollárt az AF számládra tennéd. hogy a végén már a kötelezı minimális összeget sem tudta befizetni rájuk. Egyik hallgatónk. akkor a pénzügyi modell áll a hátterében. Ahhoz. Mindebbıl Natalie arra következtetett. A szegények az azonnalit választják. kicsi üzletük volt. milyen autót tartson. Minden "túl drága" volt. tagsági kártyái és minden ehhez hasonló. Természetesen. Natalie. hogy meg ne lássák. Végül pedig. hogy megváltozott a pénzügyi modellje. hogy nemrégiben megpillantott egy gyönyörő. A tanfolyam elvégzése óta és attól kezdve. Natalie arról számol be. miután apránként sok pénzt félretett és befektetett. hogy azonnal megvette volna. . A feleségem szülei huszonöt éven át voltak egy vegyeskereskedés tulajdonosai. Az átlagos eladási ár kevesebb. akik olyan kicsinyesek voltak. sem a befektetésrıl. ha nem törıdünk a mai problémával. az jó lesz erre a télre. ez a kabát remekül áll neked! Vedd meg! Majd késıbb megkeresed rá a pénzt.legtöbben igen keveset tudnak róla. amikor anyja azzal ment érte az iskolába. Szinte azonnal. Apósom ötvenkilenc éves korában nyugdíjba mehetett. hogy az elsıdleges pénzügyi cél a passzív jövedelemhez jutás. vagy mit egyen. hogy ezt kell mondjam. Minden alkalommal azért imádkozott. ahol természetesen és viszonylag könnyen juthatnak rendszeres passzív jövedelemhez. Nem jártak vendéglıbe enni. Aki üzleti vállalkozás mellett dönt. Sajnálom. következésképp nem is nagyon élnek vele. Ehhez képest apja évi 75 000 dollárt keresett. milyen mély hatása volt a Milliomos elme intenzív tanfolyamnak. Kell neked. amint elméje azt tanácsolta neki. Kényelmesen. meglátta rajta az árcédulát: 400 dollárba került. Ez ma különösen fontos. Elmesélte. rágógumi és üdítı eladásából származott. mivel sosem tanultunk a passzív jövedelemrıl. csak az a lényeg. Soha többé nem ment vissza érte az üzletbe. A túlköltekezés és az azonnali jutalmazás szempontjából mindegy. elmesélte.

de ismerkedj meg a különféle pénzügyi lehetıségekkel. úgy illik. míg apám mindössze nagyjából 15 000 dollárt. de biztosak lehetünk benne. Nem kell feltétlenül követned a tanácsaikat. sosem lesz anyagilag független. majd késıbb más területekre is áttérni. amit el lehet ültetni. és még ezret teremnek. olyasmit. Mondanom sem kell. de legfeljebb 20 000 dollárt keresett a munkájával. aminek nyilvánvalóan csökkenni fog az értéke. Gondolkozz el rajta! Minden ma elköltött dollár tulajdonképpen száz dollárodba kerül holnap! Én személy szerint minden dolláromat befektetési "katonának" tekintem. A szegények kiadásokat vásárolnak. hogy elméjében az "anyagi jutalmazás" tétel helyére az "anyagi függetlenség" tétel került. mint a szülei voltak. és elég kényelmesen élnek. társulj olyanokkal. Apám hála Istennek felismerte a befektetésben rejlı erıt. a részvényekkel. és válj szakértıvé abban a témában. majd fektess be a területbe! . és talán elég is lesz a meggazdagodáshoz. és küldetéseként a "szabadságot" jelölöm meg. vettek egy új autót. és egyre több pénzt termel nekem. az alapokkal. hogy ugyanannyit kell dolgoztatnunk a pénzünket. aminek valószínősíthetıen nı az értéke. hogy igen jómódúak. Tanulj! Iratkozz be befektetési tanfolyamokra! Olvass el havonta legalább egy könyvet a befektetésrıl! Olvass pénzügyi magazinokat. mint ma. fıként az ingatlan értékét. amelyekbıl a jövıjüket finanszírozzák. A gazdagok sokat dolgoznak. hogy nem kell olyan kicsinyesnek lennie. A hosszú távú és a rövid távú gondolkodás közötti különbség: a szegények azért dolgoznak. hogy a szülei most már motelekben szállnak meg (még nem hotelekben)." Érintsd meg a homlokodat. és száz másikat terem. Apám nagyon sokat dolgozott. és nem egykönnyen adom ki ıket. NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. hogy végül." Ennek is az áll a hátterében. Az ingatlan egyetlen hátulütıje az lehet. a Barron Vot és a Wall Street Journal-t. érdemes kimazsoláznia a jó dolgokat a szülei által nyújtott példából. Azt tanácsolom neked is. miért győjtök földet. hogy milliomos legyen. Ahogy mondani szokás: "Ne várj az ingatlanvásárlással. azokat azután újra el lehet ültetni. Késıbb a szüleit is beíratta a tanfolyamra.Natalie rájött. A szüleim nem voltak szegények. Most már tudod. míg a szegényeknek kevés a pénzük. de a középosztály alsó rétegéhez tartoztak. hogy legyen mibıl élniük ma. így milliomosként mentek nyugdíjba. és akiket jól ismersz. hogy ura vagyok a pénzemnek és a gondolataimnak is. nagyon vigyázok "szabadságharcosaimra". amikor alacsonyak az árak. hogy minden munkaadója építkezik évekkel korábban megvásárolt telkén. a Money-t. Jóllehet az ingatlanpiac ingadozó. hogy saját szüleimet is megemlítsem. és végül tudtak venni egy másfél hektáros parcellát mintegy húsz mérföldre a városhatártól. hogy a gazdagoknak sok pénzük van. amelyet el lehet ültetni. aztán várj!" Ha már apósomékkal példálóztam. ez átlagosan évi 54 000 dollárt hozott a konyhára befektetési hozamként. Ezen a területen kell befektetnünk. akikben megbízol. ahhoz. amely pozitív készpénzáramlást termel — de szerintem bármilyen ingatlan jobb a semminél. Az is szemet szúrt neki. Natalie most már tisztában van vele. hogy legyen pénzük a befektetéseikre. és megtanulták. A lényeg a következı: a szegények sokat dolgoznak. Azt mondta: "Döbbenetes érzés. Szinte nevetséges. A gazdagok földet győjtenek. aminek következtében egész életükben sokat kell dolgozniuk. GAZDAGSÁGI ELV A gazdagok minden dollárt "magnak" tekintenek. mint amennyit mi dolgozunk érte. hogy a föld megvásárlása és eladása nélkül nagyon szőkösen élnének. A trükk az. és mondd: "A pénzem keményen dolgozik. öt. Vedd meg azt. A szegények egy dollárban azt az egy dollárt látják. takarékoskodnak. és száz másikat terem. amelyeket kínálnak! Azután válassz ki magadnak egyet. Lelkesen számolt be róla. Az eredeti befektetést leszámítva. húsz vagy harminc év múlva minden ingatlan sokkal többet fog érni. a jelzáloghitelekkel. amelynek szakértıjévé válunk. A gazdagok eszközöket vásárolnak. és jól kezeled a pénzedet.49 - . szinte semmi. a Forbes-t. és sokat költenek. nagyon kicsi az esélye. hogy tanulni kell. 60 000 dollárt adtak érte. hogy kiegyensúlyozottabb anyagi életet éljenek. amit valamilyen azonnali szükséglet fedezésére kiadnak. azaz takarékoskodnunk kell és befektetnünk. Meg kell ismerni a befektetés világát. a valutaárfolyamokkal. ha túl nagy kiadásokba vered magadat miattuk. ugyanakkor kényeztetnie is kell magát a szórakozásra szánt számlájának terhére. Törölte a költekezésre indító programot. Az én szüleim is takarékoskodtak. amire futja a pénzedbıl! Ha több tıkére van szükséged. Ha megfogadod korábbi tanácsaimat. Apám ács volt. az ingatlannal. hogy soha többé ne kelljen dolgozniuk. Azt is tudja azonban. amit a gyerekeimnek: "Vegyél ingatlant!" A legjobb olyan ingatlant vásárolni. Ma már természetesen nyugdíjasok a szüleim. mint korábban. és feltőnt neki. vagy ha olyankor adsz túl rajtuk. azokat azután újra el lehet ültetni. és keveset költenek. majd befektetik a pénzüket. és takarékoskodni. a gazdagok minden dollárt "magnak" tekintenek. anyám gyenge egészsége miatt otthon volt a gyerekekkel. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. a kötvényekkel. és még ezret teremnek. Azután ki kell választani egy területet. hogy ha gondolkodás nélkül költekezik. végy ingatlant. a gazdagok azért dolgoznak. Ma már tudja. de biztos vagyok benne. és elköltik minden pénzüket. tíz. a szegények számlákat. olyasmit. hogy ilyesmit tégy. miként dolgoztassák maguk helyett a pénzt. az egész széles skálával. Meg kell ismerkedni a különféle befektetési és pénzügyi eszközökkel. nem mindet elverni.

Ha a tettek olyan fontosak. illetve. Az "aktív" jövedelem helyett koncentrálj a "passzív" jövedelemre! Sorolj fel legalább három stratégiát. Nem kell megszabadulni tıle. "Maga iszonyúan szegény!" Ezek után megkérdeztem. gyakorolnunk kell. Sokak legnagyobb hibája. A kobrát "meg kell szelídíteni". kényelmetlenségünk ellenére cselekedjünk.2. hogy az igazi harcos "meg tudja szelídíteni a félelem kobráját". vagy képeket festek lelki szemeim elé. vizualizálnak. hogy meg kellene tennünk? Félelembıl. hogy a gazdagok akkor is hajlandók cselekedni. GAZDAGSÁGI ELV Az igazi harcos "meg tudja szelídíteni a félelem kobráját". egyik sem hoz önmagában igazi pénzt a való világban. Mind azt állítja. hogy olyankor is cselekedjünk. Én majdnem mindennap meditálok. a tettek eredményekhez vezetnek." "Hadd halljam!" — biztatott vidáman. és amin részt akar venni. és több ezren tesznek kijelentéseket. amikor nincs kedvünk hozzá. hogy áll anyagilag. és ha Seattle-ben lenne a tanfolyam. mert olyan nagy a kihívás. GAZDAGSÁGI ELV A tettek jelentik a "hidat" a belsı és a külsı világ között. és azt mondta: "Harv. bizonytalanságunk. ha félnek. mint volt. aggodalmaink. és mind úton van az anyagi függetlenség felé. Az azonban még sosem fordult velem elı. biztosan részt vennék rajta. Minthogy a szokásaink rabjai vagyunk. és szóltam a közelgı háromnapos. hogy felismerjük. aggódnak. az életüket változtatta meg az élmény. Vagyis a tettek jelentik a "hidat" a belsı és a külsı világ között. a szegényeket viszont meggátolja a félelem. azok közé a szerencsétlen flótások közé tartozom. nem kell megszabadulnunk a félelemtıl ahhoz. gazdagsági tétel A gazdagok akkor is cselekszenek. Vancouverben tartandó Milliomos elme intenzív tanfolyamról is. és lenyőgözı eredményeket értek el. vagy tőnjön el a félelem. kételkednek. az érzések tetteket. Beleegyezett. Nem kell megölni a kobrát. A való világban valódi tettekre van szükség a sikerhez. hogy ezek az érzések megbénítsák ıket. A kijelentések. vagy olyan. A belsı vagy a külsı világ részei? A külsıé. hogy szeretnének meggazdagodni. és megkérdeztem. A szokásos választ adta: "Nem túl jól. Ezért az egyik legdöntıbb különbség a gazdagok és a szegények között az. Egy fickó felállt. vajon miért nem tesszük meg. Egyik legkedvesebb programunk a Megvilágosodott harcos tréning. Ezen a tréningen azt tanítjuk meg. akik kénytelenek tenni valamit a sikerért. azután várj! 16. és meditálnak a meggazdagodásról. akkor mi minden akadályozza még?" A válasz egyszerő: minden. Csak nem engedik. Emlékszem. arra várnak. egyszer esti tanfolyamot tartottam Seattle-ben. de amennyire én tudom. hogy sikert érjünk el. hogy sikert érjünk el. hogy mielıtt cselekednének. aggódnak. A félelem. GAZDAGSÁGI ELV Nem kell megszabadulnunk a félelemtıl ahhoz. egy halom pénz hullott volna az ölembe. akit megállítanak. mert ön olyan kicsi! Egyszerő — folytattam. Ha vagyont akar." Megköszöntem neki a vallomást. Ezek az emberek általában mindörökké várnak. a meditáció és a képek felidézése kiváló eszközök. Korábban már volt szó a megnyilvánulás folyamatáról. A belsı vagy a külsı világhoz tartoznak? A belsıhöz. amelyekkel munka nélkül jövedelemre tehetsz szert a befektetés vagy a vállalkozások terén! Végezz kutatásokat. a kétség és az aggodalom a legnagyobb akadályai nemcsak a sikernek. hogy részt vegyen valamin. Nézzük most az eredményeket. Azt hiszem." Erre természetesen azt feleltem: "Ne vicceljen!" Színpadiasan szónokolni kezdtem: "Ha egy háromórás autóút vagy egy háromórás repülıút megakadályozza abban. Susan Jeffers könyvet is írt errıl a következı címmel: Feel the Fear and Do It Anyway (Érezd a félelmet. de a boldogságnak is. Vizsgáljuk meg most a következı képletet: a gondolatok érzéseket váltanak ki. és tedd meg azért is). adhatok-e neki egy tanácsot. A szegényeket meggátolja a félelem. hogy félelmeink. A sikertelen emberek is félnek. akit nem. hogy ezek az érzések gátolják ıket. majd alkalmazd a stratégiákat! 3. Nem azért. nekem vagy egy tucat rokonom és barátom elvégezte a tanfolyamot. Ne várj az ingatlanvásárlással! Végy ingatlant. mire azt mondtam: "Csak három szót szeretnék mondani. Ön dönt. ha félnek. Vizsgáljuk meg a gondolatokat és az érzéseket. de ık hagyják. A gazdag és sikeres emberek is félnek.50 - . és semmi esetre sem kell elmenekülni elıle. — Vagy olyan ember ön. csillapuljon. Milliók gondolkoznak azon. harcosnak kell . Miért olyan lényegesek a tettek? Térjünk vissza a megnyilvánulás folyamatához. Nagyon fontos. Minden akadályozza. Mind tízszer boldogabb. kételkednek. kétségeink. amirıl tudjuk. hogy amint ott ülök és meditálok. vagy bármilyen egyéb sikert. amire szüksége van. hanem azért.

fejlıdést ítéltek halálra. nem vonulsz vissza a biztonságba. És akkor mi van? A megvilágosodott harcos egyik leglényegesebb elve a következı:»Aki csak azt hajlandó megtenni. Mi történt azután? Minél többször gyakoroltad. Kényelmes. Az elıadás befejezıdött. aki elindította az egész beszélgetést. megnöveljük jövedelmünket és gazdagsági zónánk méreteit. ha kényelmetlen? Mert jelenleg "kényelemben" élünk. Késznek kell lennie rá. Megint csak igaz. Késıbb odajött hozzám a fickó. hogy csak érzés — és nincs hatalmában megállítani téged. Próbáld ki. Mától kezdve. ha kényelmetlenségeket vállalunk. hogy melegben. annál kevesebb lehetıséget használunk ki. A kényelmetlenségbe még senki nem halt bele. Meggazdagodni nem mindig kényelmes. Ha gazdag és sikeres akarsz lenni. ha beletörıdsz. mi minden történhetett volna. hogy magasabb célt kell kitőznöd. Tegyük fel. Nem számít. és hálásan megköszönte. amit én elıadtam. amelyek nem kényelmesek. Aki hajlandó megtenni. hogy sosem leszel gazdag. jobb. annál kevesebb kockázatot vállalunk. és sikert érünk el. hogy ha nagy "tartályunk" (kényelmi zónánk) van. vagy félsz. ha vállaljuk a kényelmetlenségeket. keresztül kell vágnod magad a kényelmetlenségi zónádon. hogy "felnyitottam a szemét". Érthetı a gondolatmenet? Minél fontosabb a kényelem. Szóba került a kényelem. De hadd osszak meg veled egy titkot. de a kényelem nevében már több ötletet. és mondd: "Fejlıdnöm kell". lehetıséget. annál kevesebb emberrel ismerkedünk meg. hogy minél több gazdagság férjen és kerüljön bele. hogy maximálisan kihasználjuk a lehetıségeinket. mert amint kényelemben érzed magad. hogy megtegyen érte mindent.« A gazdagok nem a könnyő és kényelmes dolgokra alapozzák az életüket. illetve tartunk meg. mert másnap három további regisztrálási szándékot közvetített. hanem elıretörsz! Figyeld meg. és szóról szóra ugyanazt mondta el a vonal túlsó végén lévı barátjának. A kényelem öl! Ha az az életcélod. Akkor új. és vedd észre. mint már mondtuk. annak könnyő lesz az élete. Az egyik. bizonytalanul érzed magad. Ezzel szemben. Természetesen beiratkozott a tanfolyamra (noha az Vancouverben volt). Ha ki akarod hozni magadból a lehetı legtöbbet. mint minden más nevében együttesen. ki kell lépnünk kényelmi zónánkból. de a legviccesebb az volt. hogy vállalnod kell a kényelmetlenségeket. A kényelem a legfontosabb dolog számukra az életben. annak nehéz lesz az élete. kiterjesztett kényelmi zónára teszünk szert. tekintsd jelzésnek. annál szorosabb kapcsolatba kerülünk a félelemmel." GAZDAGSÁGI ELV Aki csak azt hajlandó megtenni. amitıl félsz! Egy életre jegyezd meg a következı egyenletet: KZ = GZ! Azt jelenti: "kényelmi zóna" egyenlı "gazdagsági zóna". és folytatjuk. amikor elıször próbáltál ki valamit? Többnyire kényelmetlen. és annál kevesebb új stratégiát próbálunk ki.. de ha kitartunk. hogy akkor is cselekedjünk. A tömeg néma csöndben ült. Ha alábbhagy. Minden kényelmetlen eleinte. Mindannyian a Keleti Parton laktak. annál kényelmesebbé vált. az az életmód a szegények és a középosztály jelentıs hányada részének van fenntartva. amint telefonál. Ha fejlıdni akarunk. Azáltal. A szegények és a középosztályhoz tartozók nem vállalják a kényelmetlenségeket. és annak az eredménye. amikor . hogy semmi ne állhasson az útjába. Hadd tegyek fel egy kérdést. Arra kell nevelnie magát. az univerzum sietve kitölti az őrt. ha fel akarsz jutni az 5-ös szintrıl a 10-es szintre. és gyakorolnunk kell olyan dolgokat. és mind eljöttek Vancouverbe. kiterjesztjük lehetıségeink határait. tapasztald meg a kényelmetlenség érzését. ami nehéz. Mi a helyzet a kényelmetlenséggel? Miért olyan fontos. hogy kívül merészkedj kényelmi zónádon. ha kényelmetlenséget érzel.. Minél kényelmesebbek vagyunk. Valószínőleg hatásos volt. Ha rendíthetetlenül kitartasz a kényelmetlenség ellenére. hogy legközelebb. vagy kényelmetlen volt. Mindenképpen gyakorold. és haladj bátran tovább! GAZDAGSÁGI ELV Csak akkor fejlıdünk. hogy kifelé menet hallottam. Mondhatnám. A boldogság nem a langyos vízben terem. hogy elmúlik-e valaha a kényelmetlenség érzése.lennie. de a 6-os és az afölötti szintek már kívül esnek rajta. ennek köszönhetıen több jövedelmet és gazdagságot vonzunk magunkhoz. Tehát csak akkor fejlıdünk. mindig a végletekig kell feszítened a húrt. Ez azt jelenti. ami könnyő. ami nehéz. hogy kiterjesztjük kényelmi zónánkat. tettet. Az 5-ös szint és az alatta lévı szintek a te kényelmi zónádba esnek. két dolgot garantálhatok. Csak a kényelmi zónánkon kívül fejlıdhetünk. A másik. hogy akkor is cselekszel. akkor ki kell törnünk a kényelmi zónánkból. biztonságban érezzük magunkat. nem húzódsz össze. Veregesd vállon magad biztatóan. A gazdag és sikeres embereknek nagy a kényelmi zónájuk. annak könnyő lesz az élete. Tudatosan gyakorold. gyakorolnunk kell. ha készek vagyunk kinyújtózni. igaz? Ez a dolgok menete. ami könnyő. vagyis fejlettebb személyiség leszünk.51 - . Mivel pedig a szokásaink rabjai vagyunk. vége a fejlıdésnek. hogy jelenleg 5-ös szinten éled az életedet. A kényelem jelentheti azt. hogy kényelmesen élj. ne vonulj vissza megszokott kényelmi zónádba. A boldogság a természetes fejlıdés gyümölcse. és feljebb szeretnél lépni 10-es szintre. ahol minduntalan arról álmodozik az ember. amit csak a gazdag és nagyon sikeres emberek ismernek: a kényelmet nagyon erısen túlértékeljük. végül átvágjuk magunkat a kényelmetlenségi zónánkon. Meggazdagodni nem mindig könnyő. a "kényelmetlenségi" zónádhoz tartoznak. és olyasmit tegyél. és folyamatosan bıvítik. gazdagnak lenni nagyon is nehéz esetenként. annak nehéz lesz az élete. Ha magasabb szintre akarunk lépni az életben. amikor kényelmetlenül. hogy sosem leszel boldog. de nem ad teret a fejlıdésnek. végül eléred a célodat. Aki hajlandó megtenni. otthonosan.

Hadd tegyek fel egy gondolatébresztı kérdést: Mi történne. hanem azért. . meg kell fizetnünk a negatív gondolatokért — pénzzel. miért vágnád le? A helyes válasz természetesen az. GAZDAGSÁGI ELV Elménk oktatása és irányítása a leglényegesebb készség a boldogság és a siker eléréséhez. hogy gyakoroljunk. míg valaki nyitott tenyerével megtámasztja a nyílvesszı másik végét. és amikor kényelmetlen?" Általában mindenki felteszi a kezét (valószínőleg azért. Elménk a történelem legnagyobb szappanopera-forgatókönyvírója. mert a gondolataink abszolút értelemben igazak. hogy gyakorlásképpen a torkukon kell kettétörniük. melyek nem történtek meg. Hogyan oktatjuk az elménket? Az elsı lépés a megfigyelés. Kettétöri az emberek többsége a nyílvesszıt? Igen. örökre megváltozik az életed. Bemutatom. Hol találunk rá az erıt adó gondolatokra? Éppen ebben a könyvben. hogy irányításod alá kell vonni. melyik támogat a boldogulásban és a sikerben. hogy elıjöttél". egyszerően azáltal. Egyenesen neki kell menni a nyílvesszınek. hogy csak a torkukkal érhetnek hozzá. és az elméd neked dolgozik. Az alapgondolat az. meg szoktam kérdezni a hallgatóságot: "Hányan készek gyakorolni. amikor félnek. idıvel. mindenki. Amikor itt tartok a tanfolyamon. állandóan verne. létformát. hogy sokkal könnyebb volt megtenni. Idınként kiválasztok egy önkéntest. Mint említettem. bármi áll is az utunkba. hogy kiszúrom valamelyiküket). Ez a program bıséges tájékoztatást nyújt. hogy bármikor törölhetünk minden olyan gondolatot. hogy koncentrálunk rájuk. Akit érdekelnek ezek az áttöréses gyakorlatok. máskor mindenkinek adok egy-egy nyílvesszıt. mint az elméd? Mindenütt jelen lenne. hogyan termel elménk következetesen olyan gondolatokat. De a lényeg. Mit tennél vele? A legtöbben valami ilyesmit válaszolnának: "Levágnám. ahogyan a kezed is. Félelmetes? Hogyne. amit meg kell értened. hogy mindent megtegyünk. támogatóbb gondolatra. Aki azonban lassan. hogy neked dolgozzon. aki bemutatja a gyakorlatot. mert garantáltan nıni fog rajta az összeg. Mi ennek az oka? Ez egyike a leglényegesebb tudnivalóknak. hogy a gondolatai nem igazak. hogy az acél nyílhegy a torok lágy részéhez kerül. Mi a tanfolyamainkon védıfelszerelést használunk hozzá. olvashatnak róluk honlapunkon Megvilágosodott harcos tréning címszó alatt. több sikerkönyv írója." Csakhogy a kezed nagyon hasznos eszköz. Mark Twain találóan fogalmazta meg ezt: "Több ezer olyan problémám volt életemben. uralnod kell. Az itt szereplı nyilatkozatok mindegyike erıt adó. Ha hamar szeretnél az élet magasabb szintjére jutni. Amikor egy negatív gondolat merül fel benned. Sokkal nagyobb és kiválóbb vagy. Ezek általában olyan drámákra és szerencsétlenségekre épülnek. hogy több mint ezren eltörtek egy-egy nyílvesszıt egy tanfolyamon. Elméd okítása és irányítása a leglényegesebb készség a boldogság és a siker eléréséhez. Az erıgondolkodás során az ember tisztában van vele. neveljük magunkat arra. de — minthogy mindenképpen kitalálunk valamilyen történetet — miért ne találjunk ki olyat. és sokkal jobban érezzük magunkat tılük. Hihetetlen történeteket talál ki. Figyeljük meg. hogy jobb lesz az életed. illetve melyik nem. Próbáljuk ki." Elıveszek egy fából készült. Volt már rá példa. és arra kell tanítanod. amelyek valójában sosem történtek meg. igen mélyenszántó gondolatot osztott meg velem: "Semmilyen gondolat nem él ingyen a fejünkben. és döntsd el. vagy "Köszönöm. mint amire számítottak." Az egyik legfontosabb dolog. acél-hegyő nyílvesszıt. amelyik elınyünkre válik? Nem azért tesszük ezt. vagy amikor nincs hozzá kedved. A nyílvesszıs gyakorlat után megkérdezem: "Hányan érezték úgy. nehogy kipróbálja otthon a nyílvesszıtörı gyakorlatot. vagy egyáltalán nem megy neki. Ekkor azt mondom: "Beszélni könnyő. Ezt a gyakorlatot egy bizonyos módon kell végrehajtani. hogy csak az erıt adó gondolatokat tartod meg. Ezáltal hamar az élet magasabb szintjére emelkedhetsz. energiával." Ez azt jelenti. hanem te. Miután azonosítottuk ezeket a gondolatokat. Tedd magadévá ezt a gondolkodásmódot. és hidd el.félsz. Megválaszthatod a gondolataidat. mint a minket nem támogató gondolatoktól. hogy mostantól fogva nem a gondolataid irányítanak. és sikeres gondolkodásra ösztönöz.52 - . különben sérülést okozhat. Ezt a folyamatot erıgondolkodásnak nevezem. kettétöri. ha az itt leírtak szerint gondolkozol. hogy sem a félelem. elkezdhetjük az energiát csökkentı eszméket tudatosan erıt adó eszmékkel helyettesíteni. ne pedig ellened. és közlöm. az nem töri ketté. és felhagysz a múltbeli. Ígérem! Mi a különbség az "erıgondolkodás" és a "pozitív gondolkodás" között? A pozitívan gondolkodó emberek hisznek gondolataik igazságában. amelyek nem támogatják a meggazdagodást és a boldogságot. Elméd csupán egy részed. Közben ne felejtsd el ellenırizni a bankszámládat. Végre lehet hajtani a feladatot? Igen. mert hasznosabbak. egyik tanfolyamomon legjobb barátaim egyike. egészséggel vagy boldogsággal. és elerıtlenítı gondolatokra. önromboló szellemi szokásokkal! Döntsd el. és valószínőleg nem is fognak. mert rettegnek tıle. még figyelmeztetni szeretnék mindenkit. mondd: "Töröld!". Irányíthatjuk az elménket. hogy sokkal könnyebb volt kettétörni a nyílvesszıt. majd cseréld le egy másik. aki 100 százalékos elkötelezettséggel indul neki. ha gyakorolod. oszd gondolataidat két kategóriába — erıt adó. Mielıtt befejezném ezt a fejezetet. Velünk született képesség. hogy akkor is cselekszenek. Robert Allen. hogy nem vagy azonos az elméddel. mielıtt átfúrja a nyakukat. Kényelmetlen? Nagyon is. hozzáállást! Ne várj írásbeli felhívást! Még ma határozd el. és egy percre sem hallgatna el. sem a kényelmetlenség ne gátoljon meg. és ez a könyv éppen ehhez nyújt segítséget. s tanfolyamaink is ehhez járulnak hozzá. és el kell törni úgy. és nem foglalkozol az elerıtlenítı gondolatokkal. Figyeld meg a gondolataidat. A legtöbben kiborulnak. Ezután határozz úgy. ha a kezed úgy viselkedne. amely nem támogat minket. vajon komolyan gondolják-e. mint elızıleg gondolták?" Mindenki egyet szokott érteni abban. hanem te irányítod a gondolataidat! Mától kezdve nem az elméd a hajó kapitánya. félgızzel. amikor kellemetlennek vagy kényelmetlennek érzed a helyzetet. Ugyanakkor bármikor elıtérbe helyezhetünk erıt adó gondolatokat is. mint az elméd.

ahová akarok. beszélünk róla. Harv. hogy ez a hang egyre gyengébb lesz." Szerencsére megfogadtam a tanácsát. hogy nagymértékben nı az önbizalmad. és mondd: "Cselekszem akkor is. sétálj éjszaka az erdıben! Végezd el a Megvilágosodott harcos tréninget. amit eddig. nem hagyod magad eltántorítani a cselekvéstıl. ennek következtében új eredményeket jelentenek. mit mondott nekem? "Harv. ha kételyek gyötörnek. már mindent tudnak. azaz "Lehet valakinek igaza. Ezért rendkívül lényeges. azt kapjuk. gazdagsági tétel A gazdagok folytonosan tanulnak és fejlıdnek. Sajnos azonban éppen ezek juttattak jelenlegi helyzetünkbe. Amit megtapasztaltunk. új cselekvési módot. vagy lehet boldog. hogy oda menjek. Andrew Wilton sikertörténete Harv! Andrew Wilton vagyok. amit eddig. Vedd számba három legjelentısebb aggodalmadat és félelmedet a pénzzel és a gazdagsággal kapcsolatban! Idézd fel az érzést! Írd le. ha kellemetlen. hogy "Tudom". én az ön módszerével győjtött pénzbıl elutazhattam tíz napra DélSpanyolországba. amikor a barátaim dolgoztak." " Cselekszem akkor is. akikkel egyébként nem beszélnél. azt tudjuk. olvastunk róla. A szegények azt hiszik. amit akarok. hogy igazuk van. hogy valamit tudunk? Egyszerő. Emlékeztek még. Úgy tesznek. ha nem vagy annyira sikeres. hogy egy multimilliomos barátom látott el tanácsokkal. nem lett volna részem abban a pénzügyi szabadságban. és csupán a balszerencse vagy az átmeneti rossz sorsuk döntötte nyomorba. Egyszerőbben fogalmazva. hogy te vagy a fınök! Ezzel nem csak azt éred el. hogy ez a félelmen és kényelemszereteten alapuló hang a hatalmába kerítsen! Köss önmagaddal szerzıdést. megszokott módszereinket már ismerjük.53 - . Fantasztikus élmény volt! Ha nem alkalmaztam volna a Milliomos elme intenzív tanfolyamon elsajátított stratégiákat. Ettıl a pillanattól kezdve minden megváltozott. amelyek a boldogságodat és a sikeredet támogatják! Provokáld a belsı hangodat mindannyiszor. a téli szünetben. mint amennyire szeretnél. és mondd: "Milliomos elmém van!" A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. A fenti elv a boldogságra is érvényes. "szegény" korszakomban abban a szerencsében volt részem. vagy a családjukat látogatták meg. de nem tudjuk. hogyan légy megállíthatatlan. ha bekövetkezne a helyzet. vagy lehet gazdag. ha aggódom. de mindkettı egyszerre nem teljesülhet. vagy emeld az árakat a vállalkozásodban." Ha igazunk van." GAZDAGSÁGI ELV Lehet az embernek igaza. vagy lehet gazdag — de mindkettı egyszerre nem teljesülhet. amitıl félsz! Túlélnéd? Vissza tudnál térni a jelenlegi állapothoz? Valószínőleg igen. mit tartok nyelvünkben "a legveszélyesebb kijelentésnek". Tavaly. hogy nincs rád hatása. megmutatod az elmédnek. . Ott megtanulhatod. és "mindentudóból" "mindentanulóvá" lettem. mint azelıtt. A szegények gyakran igyekeznek bizonygatni. kérj fizetésemelést a munkahelyeden. " " Cselekszem akkor is. Alkalmazd az "erıgondolkodást"! Figyeld meg önmagadat és a gondolkodásmódodat! Csak azokat a gondolataidat hagyd érvényesülni. és kezdj el meggazdagodni! Gyakorold. hogy "Az embernek lehet igaza. kelj minden reggel egy órával korábban. amikor azt mondja: "Nem vagyok rá képes". Honnan tudhatjuk. Azt.NYILATKOZATOK: Tedd a kezed a szívedre." " Cselekszem akkor is. mit tennél. most új módszerekre van szükségünk. az azt jelenti. "Nem akarom" vagy "Nincs kedvem hozzá"! Ne hagyd." A saját. 17. annak valószínőleg még van mit tanulnia a pénzrıl és a sikerrıl. Jim Rohn. Amint azt a könyv elején elmondtam. kénytelenek vagyunk kitartani régi gondolkodás-és életmódunk mellett. akkor valamit nem tudsz. és végül felfogja. hogy amikor a belsı hangod megpróbál megakadályozni valamely. hogy kilépsz kényelmi zónádból! Hozz szándékosan olyan döntéseket. Ezért írtam ezt a könyvet. Tanfolyamaim elején elmondom. hogy folyamatosan tanuljunk és fejlıdjünk. " " Cselekszem akkor is. mintha minden témában rendkívül jól értesültek lennének. hanem azt is. Ezek újfajta gondolkodásmódot. és azóta használom az ott tanult technikákat. aki együtt érzett velem nyomorúságomban. Most végeztem el az elsı évet az egyetemen. ha félek. Egyébként csak hallottunk róla. a sikered számára elınyös cselekedetben. és azt tegyem. Köszönöm. Akkor hagyd abba az aggodalmaskodást. aki még nem igazán gazdag és nem igazán boldog. amelyek kényelmetlenséget okoznak! Beszélj olyan emberekkel. " Érintsd meg a homlokodat. író és elıadó gondolata tökéletesen illik ide: "Ha azt tesszük. hogy új szellemi tételeket plántáljak az agyadba a már meglévık mellé. ha kényelmetlen." " Cselekszem akkor is. ha nincs hozzá kedvem. Két éve jártam a Milliomos elme intenzív tanfolyamra. tette földönfutóvá ıket. Az a cél vezérelt. Egyik ismert mondásom. 18 éves.

hogyan kell gondolkoznunk ahhoz. Úgy gondolom. hogy több jövedelmünk legyen. és azt mondják: "Ha csak egy valamit megtanulhatok. hogy nagyon pontosan megfigyeld. milyen szintrıl indulsz. BIRTOKOLNI sorrendet. megtanulhatja. Harvnak teljesen igaza van. miként legyek sikeres pénzügyileg. próbálja ki. így te is megtanulhatod. már megérte. hogy tanítsalak. hogy a sorrend: BIRTOKOLNI. Ha a munka elég lenne a sikerhez. elpusztulunk. A gazdagok tudják. hogy idınként a barátai nem hívták el magukkal síelni. és valószínő. Az egyetlen mód arra. megtanulhat zongorázni. Mi vagyunk a gyökér. Ugyanez a helyzet az emberekkel és más élı organizmusokkal is: ha nem növekszünk. és azt hittem. "Nincs rá idım" vagy "Nincs rá pénzem. Sajnálom. Vegyünk példának bármilyen növényt. mi az. minden bizonnyal modernkori rabszolga. hogy hajlandó légy tanulni. hogy megtanuljam. Sajnos a "nincs pénzem" nem oldja meg ezt a problémát. Ha viszont kívül-belül sikeres emberré teszed önmagadat." Biztosan hallottátok már. és meglesz hozzá a képességünk. meg kell tanulni kezelni és hatékonyan befektetni a pénzt. mindenben siker koronázza mőködésünket. Belsı erıre teszünk szert. darabokra szedlek. ami akadályoz téged. hogy megtanuljuk a pénz játszmájának minden csínját-bínját.54 - . te már gazdag és boldog lennél. egy jó oktató mindig többet követel a rábízott emberektıl. mint bárki másnak. Az én célom az. az nem több. mint azok önmaguktól. Mindegy. Ha gyorsabban akarsz elırelépni. Szó szerint ezt mondta: "Lehet. Nem számít. Amikor a Milliomos elme intenzív tanfolyamot ajánlom valahol. és órákat vett. Miénk lesz az abszolút döntési lehetıség. de meg is tartod. Aki gazdag akar lenni.és pénzhiány miatt nem tudják képezni magukat. hogy elıteremtsük a szükséges pénzt. amiket szeretne megtenni. idı. hogy a sikerhez vezetı úton be kell tartani a LENNI." . jellem és gondolkodás terén. Ez azt jelenti." — T. vagy meg kell tennie. kivé kell válnunk. gyarapítod. hogy választhassunk bármilyen szakmát. folytassuk! A siker tanulható készség. mindig feltőnik. és — ami a legfontosabb — igazán boldog is lehetsz vele. Ellenkezıleg. Elárulok egy titkot. Egyik kedvenc mondásom Eric Hoffer írótól és filozófustól származik. Ne feledd a mottót: "Ha más meg tudja csinálni. 10-es szintő eredményeid lesznek. hol tartasz most. Harv Eker Senki sem születik pénzügyi zseninek. Sikeres emberré kell fejlıdnünk. Aki igazán boldog akar lenni. biztatást nyújtsak. milyen jellemmé. kiválóan felszerelkeztek ahhoz. Hamarosan nemcsak egyenrangúvá vált velük. Minden gazdag ember megtanulta. Bármiben megtanulhatsz sikeresnek lenni. és ez a dolgom. LENNI. Csak az a lényeg. de egykor katasztrofális voltam. milyen a tudatlanság. miként lehet sikeres. hogy egy nem létezı világban éljenek". Mindent elkövetek. hogy jobban mőködj. hogy általában a legszegényebbek állítják: "Nincs szükségem a tanfolyamra". megtanulhatja. és a hatalom a cselekvésre való képesség. elmesélte. azok fogják örökölni a világot. hogyan legyek sikeres a síelésben. hogy gazdagok legyünk. Ha kell. ha valaki ugyanazt teszi újra meg újra. és most az a célom. A gazdagok Benjamin Franklin hitvallását fogadják el: "Aki úgy gondolja. Amikor elmondtam a fenti mondatot. és sikeres leszek. És az illetı ugyanezt fogja mondani akkor is. de túl is szárnyalta ıket. Van egy mondás: "Mindenhová magunkkal visszük önmagunkat"." Egyébként. miközben azok. és valahogyan mégis sok pénzhez jutsz. hogy managyszerően síelek. Ha fel tudod fejleszteni magadat a 10-es szintre. rajta. hogy a világban semmi sem statikus. A szegények és a középosztály tagjai azt hiszik. TENNI. ha dolgozunk önmagunk fejlesztésén." GAZDAGSÁGI ELV "Aki ma mester. vállalkozást vagy befektetést." A milliomosok és multimilliomosok mind beiratkoznak. és így hangzik: "Akik tanulnak. természetszerőleg mindenben sikeresek leszünk. eredményeink a gyümölcsök. mert olyan lassú volt. hogy eljuttassalak az élet magasabb szintjére. hogy tízszer boldogabb és százszor gazdagabb légy. amit kevesen tudnak: a leggyorsabban úgy lehet meggazdagodni és gazdagnak maradni. Bármilyen kifogással állsz elı. és egy kiváló edzı keze alá került. Inkább arról szól. De vigyázz! Ha nem végzed el a munkát önmagadon. nulla volt egyszer. Akinek pedig nincs pénze arra. elpusztul. Ha 5-ös szinten vagy. hogy ilyen nyersen a szemedbe kell vágnom mindezt. 5-ös szintő eredményeket érsz el. milyen rosszul síelt gyerekkorában. miként játssza sikeresen a pénz játszmát.A tudósok egyöntetően azt állítják. annak minden bizonnyal nagyobb szüksége van rá. lelkesedést szítsak. Aki nagyszerően akar golfozni. A külvilág ebben is csupán tükörképe belsı világunknak. hogy elveszíted. A szegény emberek azt állítják. A finomkodás nem kenyerem. nemcsak sok pénzt szerzel. Mikor lesz pénze? Mi fog változni egy. "ha sok pénzem van. lemaradunk. Azután elkezdett versenyezni. állandóan változik. İrültség. Egyik gyakori mondásom így hangzik: "Aki ma mester. ha nem tanulunk folyamatosan. hogy a tanulás drága. hogy jobban beilleszkedjen a többiek közé. hogy "a tudás hatalom". mint mentségkeresés és önigazolás. Röviden: mindent meg kell tennem azért. Megtanultam. Ha nem növekszik. Nagyon kemény jellem volt. akik befejezték tanulmányaikat. Minden. két vagy öt év múlva? A válasz egyértelmő: semmi. megtanulhatja. ösztönzést. Meg kell tanulni a megfelelı készségeket és stratégiákat. vagy egy valamiben javulást érhetek el." Íme egy példa: Egyik tanfolyamomon részt vett egy olimpikon síelı. akinek nincs ideje azokra a dolgokra. minden bizonnyal csak a vak szerencsének köszönheted. mégis más eredményre számít. azt tehetem. amit akarok. Egyébként semmi szükség nem lenne rá. hevesen tiltakozni fog. A szegények és a középosztály zöme úgy véli. de én így látom. és elérjem. Ez ennek a könyvnek a lényege. Aki kiváló zongorista szeretne lenni. Elmondta. nulla volt egyszer. TENNI. Mindenben megtanulható a siker. Minden hétvégén kiment a hegyekbe. majd újra összeraklak úgy. ami él. én is meg tudom!" A meggazdagodás igazából nem annyira pénzügyi gazdagodást jelent. hogy megtanulja. szót kért. Ha sikeres emberré fejlesztjük magunkat erı.

55 - . hogy szerzıdtetsz egy személyes sikertanácsadót. A Milliomos elme pénzkezelési módszerének értelmében melegen ajánlom. részvényes befektetı vagy bármi egyéb. Egyáltalán nem vagyok tökéletes. a saját magad által megjelölt irányba. hogy a legjobban fizessenek. fektessek be nála több százezer dollárt kezdıtıkeként. pénzügyi tervezık — csupán egyetlen dolgot taníthatnak meg: hogy miként légy szegény. hogy nagyon figyelj oda. olyan személyiséggé fejlıdik. hogy minél jobban teszi a dolgát. ne fáradjon!" Az illetı megrendült. hogy a gazdagok nemcsak szakadatlanul tanulnak. akik éppolyan ágról szakadtak. mint például a szakmai teljesítmény. Azután megkért. és kinek a tanácsait fogadod el. amit csak a gazdagok tudnak: a vagyonteremtésnek nem az az egyedüli célja. aki már számtalanszor felment. hogy szakadatlanul tanulok és fejlıdöm. Tulajdonképpen az a célok célja." Van még valami. mert csak így biztosíthatod. hanem azoktól. annál többet keres. míg mások egy-egy területre specializálódnak. Megtanultam. hogy "én már mindent tudok". ugyanakkor gondosan válogasd meg. kitıl tanulsz. amilyen lenni szeretne. Egyszerő: ahhoz. az anyagi függetlenség gyors elérésének. vagy tanulhatsz magántanártól. hogy derítsd fel tanácsadóid hátterét. hogy a gazdagok kiváló szakemberek a maguk területén. miként váljunk ezzé a "valakivé". A szegények — legyenek bár tanácsadók. és pontosan tudja. miként legyen sikeres. Ugyanez az elv mőködik a vállalkozás és a pénzügyek világában is. hogy folyamatosan képezzük magunkat azon a területen. İk kapják a legtöbb pénzt. mint ık maguk. ingatlan-befektetı. GAZDAGSÁGI ELV Ahhoz. annál többet keresel.. a legjobbnak kell lennünk. de ha megnézem. Ezt a pénzt költsd tanfolyamokra.A gazdagok tudják: "ha sikeres leszek. közvetlen kapcsolatot látok akkori "önmagam és a vagyonom" (illetve annak hiánya) és jelenlegi "önmagam és a vagyonom" között. a vagyonteremtésnek is vannak bevált stratégiái és módozatai. Láttam rajta. hogy segítségével a lehetı legjobb ember váljék belılünk. hogy tanuljanak azoktól. olyan hegyi vezetıt fogadnál fel. hogyan kell? Tehát melegen ajánlom. és azáltal. ebbıl a pénzbıl mindig tanulhatsz. aki bizonyított az általad fontosnak tartott területen. amelyen dolgozunk. vagy más egyéb képzési formákra. A szemébe néztem. hanem "valaki". amit tennem kell ahhoz. hogy enyém legyen. a pénzügyek. hogy az adott terület igazi kiválóságaitól szerezzem meg a tudást — nem azoktól. Ismét nagyon lényeges. Saját tapasztalatból tudom. CD-kre. de nem fordítva lenne ez helyénvaló? Ha ön azt akarja. Te mennyire vagy jó abban. NYILATKOZAT: Tedd a kezed a szívedre. hogy a legjobban fizessenek. közel sem. hogy a személyiségünket fejlesszük. és ıket igazolják le a legjobb klubok. értelmiségi szakember. a zene számára az önkifejezés eszköze. bárki megtanulhatja. ez holtbiztos. Röviden: a siker nem "valami". hogy még soha senki nem kérdıjelezte meg a vagyonát. Én csak tudom. Ezeket kell megtanulnod és alkalmaznod. vedd fontolóra. és nem kell arra az olcsó kifogásra hivatkoznod. Részt vehetsz hivatalos oktatásban. jutalékra dolgozó értékesítı valaki. akik már sikert értek el az általuk választott területen. amivel foglalkozol? Mennyire jól végzed a munkádat? Mennyire jól irányítod a vállalkozásodat? Szeretnél teljesen elfogulatlan visszajelzést? Nézd meg a fizetésedet! Az mindent elárul. nem inkább önnek kellene bemutatnia a pénzügyi kimutatásait nekem? Ha nem igazán gazdag. aki még sosem járt a csúcson. hogy minden évben újra kitalálja magát. vagy okosabban tennéd. Vannak "élettanácsadók". Akár cégtulajdonos. hogy megtehesse az ajánlatait. aki húsz évvel ezelıtt voltam. miért változtatja évente a megjelenését. Egyébként nagyon ajánlom. hogy sok pénzünk legyen. Ez is alátámasztja. és mondd: "Elkötelezem magam. A helyzet abszurd. hogyan érjek el sikert. hogy mutassam be neki a pénzügyi kimutatásaimat. akik szakértınek vallják magukat. de arról is gondoskodnak. hogy kiktıl tanultam. ki vagyok ma ahhoz képest. A tréning mőködik! Egy másik döntı különbség a gazdagok és a szegények. hogy helyezd el jövedelmed 10 százalékát egy képzési alapba. érvényes rá. Szerencsére mindnyájan tökéletesen megtanulhatjuk. tréningcégek képzésein. és mondd: "Milliomos elmém van!" . Nemrégiben beszélgettem egy befektetési bankárral. A tanulással kapcsolatban érdemes megjegyezni." Érintsd meg a homlokodat. Általában minden sportágban a legjobb sportolók keresnek a legjobban. akár fizetésbıl élı alkalmazott. akik az élet minden dolgában hatalmas szerepet vállalnak. Ez az elv nap mint nap érvényesül a profi sport világában. hogy olyan embert válassz magad mellé. Ahogyan a Mount Everest megmászásánál is vannak sikeres útvonalak. A szegények a barátaiktól kérnek tanácsot. Ezért tartok tréningeket. Bármilyen formát választasz. aki üzletet akart velem kötni. az emberi kapcsolatok. azt tehetem. a világhírő énekesnıtıl és színésznıtıl megkérdezték. hálózati marketinggel foglalkozó vállalkozó. Madonnától. hanganyagokra. hogy önre bízzam a pénzem kezelését. Minél többet tanulsz. oktatók. a zenéjét. a szegények pedig gyengék. amit akarok. Azt felelte. könyvekre. beleértve a sok pénzt. hanem az is. Ha meg akarnád mászni a Mount Everestet. és nem szabta feltételül a nála való befektetéshez. és ezt ti is meg tudjátok tanulni. és ne sajnáld az energiát a folyamatos tanulásra. Azt ajánlotta. A gazdagok a még gazdagabbak tanácsait fogadják meg. ha olyat kerítenél.. a stílusát. a vállalkozás. Mindig ügyeltem rá. miért rendkívül fontos. Engem megtanítottak rá. akiket a gyakorlati életben elért eredményeik igazoltak. a magas jövedelem megszerzésének. Egy jó tanácsadó a jó útra terel. A középosztálybeliek középszerőek a szakterületükön. és megkérdeztem: "Bocsásson meg. az egészség vagy akár a spiritualitás. a legjobbnak kell lennünk. illetve középosztálybeliek között tapasztalatom szerint az. és most én is megtaníthatok rá több tízezer embert. Nekem személy szerint nagyon sokat jelentett.

hogy tartós változást érj el. önbizalom és sikeresség terén. Kezdetnek jó. Ám én azt tapasztaltam. hogy nap mint nap elismétled a nyilatkozatokat. Köszönöm. a céltudatosság és az öröm. hogy ott tartson. Látogass el a www. át kell ültetned az elméletet a gyakorlatba. Hatalmas sikert és igazi boldogságot kívánok. Fontold meg. Harv Eker . Ne hallgass rá! Végezd el a gyakorlatokat. sejtszinten kell végbemennie a változásnak — át kell alakítanod agyad "áramköreit". Ettıl kezdve új lehetıségeket választasz." Remélem. Ez azt jelenti. az utánzás és a konkrét események terén. Lelkesít a tudat. és új eredményeket fogsz elérni. az ínséggel és a kötelezettségekkel. én megtanultam. "Micsoda? — sivít talán az iménti vékony hang. hogy a Milliomos elme intenzív tanfolyam életük meghatározó élménye volt. Ahhoz. az emberi kapcsolataidról és önmagadról. és nagyon várom. és kattints a FREE BOOK BONUSES címszóra az értékes ajándékokért. hogy elkezdd modelledet olyanná alakítani. Idıvel azon kapod majd magad. A szabadságodért: T. hogy gyorsan és tartósan átalakíthatom az emberek életét. hogy több mint 250 000 embernek segíthettem gazdagabbá és boldogabbá válni. mint korábban. megkaphatod többek között a következıket: Egy kinyomtatható és bekeretezhetı nyilatkozatlistát A Milliomos elme "heti gondolatát" A Milliomos elme "emlékeztetıt" A Milliomos elme "vagyonnyilvántartó lapot" A "Nyilatkozattétel a gazdagság mellett" kinyomtatható változatát. hogy szerzıdtetsz egy személyes tanácsadót. Egyetlen hihetetlen hétvége alatt áttörheted az összes akadályt. Küldetésem. vezérelje ıket a bátorság. A könyv második részében megtanultad a tizenhét konkrét különbséget a gazdagok és a szegények. Sokan állítják. menj el egy pénzrıl. jegyezd meg jól ezeket a "gazdagsági tételeket" azáltal. a pénzrıl. Kötelezd el magad a fejlıdés mellett! Minden hónapban olvass el legalább egy könyvet. ha beszélsz róla. vállalkozásról vagy személyiségfejlesztésrıl szóló tanfolyamra! Hatalmas elırelépést fogsz tapasztalni tudás. hallgass meg egy oktató kazettát vagy CD-t. A tanfolyam végére teljesen új felfogás alakul ki benned az életrıl. Ott helyben átalakítjuk a pénzügyi modelledet. hogy "tanítsam az embereket és ösztönzést adjak nekik. miként ível meredeken felfelé az életed! Azt is javaslom továbbá. E könyv elsı részében megismertettelek a pénzügyi modell fogalmával. amely segít a pénzügyi siker elérésében. sokuk üzleti partnereddé és életre szóló barátoddá válhat. új döntéseket hozol.com honlapra. A folyamat felgyorsítása érdekében végezd el rendre az egyes gazdagsági tételeket követı gyakorlatokat! Ezek a gyakorlatok rendkívül fontosak. mőhelyeket és táborokat tarthatok. ahol éppen vagy: kényelmi zónádban. a tiédet is meg fogja változtatni! Akkor most mi a csudát csináljunk? Hogyan tovább? Mit tegyünk? Hol kezdjük? Már mondtam. hogy személyesen is találkozhassunk. és — ami fontosabb — remélem. Nem elég. de aki a gyakorlati életben akar sikert elérni. ezért most rajtam a sor. tetszett ez a könyv. és figyeld. aki a helyes úton tart! 3. és a válasz egyszerő: az ismétlés a tudás anyja." Figyelj oda rá. meg is kell tenned. mondd ki a nyilatkozatokat. Minél többet tanulmányozod a könyvet. ha gondolkozol róla. annak a tettek mezejére kell lépnie.56 - . neki az a dolga. annál gyorsabban válnak természetessé és automatikussá a benne foglalt fogalmak. ki mondja ezt! Kondicionált elméd a tettes. amely valami ilyesmit kántál: "Ugyan már. minek olvasnám el újra meg újra?" Jó kérdés. mély ismereteket és alapvetıen lényeges pénzügyi készségeket tanít. izgalmas. Óvakodj a fejedben szóló vékony hangocskától. hogy a következı egy évben havonta legalább egyszer olvasd el újra ezt a könyvet." Nagyon nagy áldásnak tekintem. milyen út vezet a sikerhez. hogy mondd el naponta a leírt nyilatkozatokat. ha olvasol róla. Egyszerő: pénzügyi modellünk határozza meg pénzügyi sorsunkat. hogy értékes idıdet e könyv olvasására fordítottad. Ne feledd. 2. Mindenképpen végezd el az általam javasolt összes gyakorlatot a szóbeli programozás. Iratkozz be a Milliomos elme intenzív tanfolyamra! Ez a fantasztikus tanfolyam ezrek életét változtatta meg. — Egyszer már elolvastam. se idım rájuk. szemben a félelemmel. Azt is ajánlom. Javaslom. Mint mondtam. amelyek meggátolnak pénzügyi lehetıségeid maximális kiaknázásában. hogy tanfolyamokat.millionairemindbook. Több száz hozzád hasonló emberrel találkozhatsz a világ minden tájáról. Szórakoztató. hogy másként nézel az életre — és fıként a pénzre —. Nos.A MILLIOMOS ELME TEENDİI 1. valamint a középosztálybeliek gondolkodásmódja között. hogy segítsek megtalálni másoknak. hogy a benne olvasott elvek alkalmazásával hatalmas javulást érsz el az életedben. és még sokszor el fogom mondani: "Beszélni könnyő. így az elvek rögzülnek az elmédben. ennyi fért bele a könyvbe. hogy egy könyv nem elég életünk megváltoztatásához. Szeretettel meghívlak a háromnapos Milliomos elme intenzív tanfolyamra. gyakorlatok? Se szükségem. hogy magasabb énjük igényei szerint éljenek.

hogy ennek az átalakításnak a lényege nem csak téged érint személyesen. és szembeszállj a pénzzel kapcsolatos korlátozó. minden tanfolyammal és minden egyes résztvevıvel fokozatosan jobbá tegyük a világot. Köszönöm. hogy a jelenben hozott. Tudnod kell azt is. mert így segíthetsz másokon. Ha jobbá akarod tenni a világot. hogy megfigyeljék saját gondolkodásukat. támogass. Igazi áldás barátokkal és hozzátartozókkal megosztani ezt az élményt. kezdd azzal. mert ez a legtöbb nehézség forrásainak egyike az emberek életében. hátrányos gondolataiddal. A lényeg. családtagodnak és ismerısödnek továbbítod. Kérlek. Ezért gondolom úgy. valódi döntéseid alapján cselekedj. Ezért mindnyájunk feladata. E könyv tudatosságod fejlesztését szolgálja. tedd jobbá önmagadat. hogy bıségben és sikerben élhess. hogy ki mennyit tud adni. növeljék saját tudatossági szintjüket s ezzel az egész bolygóét is. Határozd el. a győlöletét a szeretet. hogy nagyobb tudatosságra tegyünk szert. Azért a pénzzel foglalkozunk elsısorban. szokásaiddal és cselekedeteiddel. . ami hátráltat pénzügyi téren. Tekintsd úgy. hogy ez az álom valóra váljon. mint az azt alkotó emberek tükörképe.A GAZDAGSÁG MEGOSZTÁSA Az igazi gazdagságot lényegében azzal lehet meghatározni. hogy a maximumot hozd ki magadból. Rendkívül sokat jelentene ismerıseidnek és családtagjaidnak továbbá. hogy te is köteles vagy kihozni magadból a maximumot. Harv Eker Ez a könyv arra tanít. és beteljesíthesd a sorsodat. alkalmazhatod ezt a tudást az élet egyéb területeire is. ne múltbeli programjaid alapján. hanem ezen kívül lehetıségük nyílik arra is. A tudatosság azt jelenti. így elérheted. és így egyre több tudatossággal járuljunk hozzá a világ egészéhez. ha veled együtt részt vehetnének a Milliomos elme intenzív tanfolyamon. Világunk nem más.57 - . Az én álmom az. Ha a világot át szeretnéd formálni valamilyen módon. hogy legalább száz barátodnak. hogy életet megváltoztató ajándékot adsz nekik ezzel. hogy megfigyeled a gondolataidat és a tetteidet. hogy minden könyvvel. ne a félelmen alapuló "alacsonyabb" éned. Arra kérlek tehát. hogy megfigyeld saját gondolkodásmódodat. hogy a magasabb éned reagáljon. hogy ezt a tudatosság növelésérıl és önfejlesztésrıl szóló üzenetet add át másoknak is — minél több embernek. hanem az egész világot. Ha felismered. mi az. hogy elıször magadat formáld olyanná. és építıen járulhatsz hozzá a világ fejlıdéséhez. Ahogyan minden egyes ember tudatossága nı. Egy átfogóbb képet is érdemes azonban szemügyre venni. — T. az ínségét a bıség veszi át. Ezáltal ugyanis nem csupán hatásos pénzügyi fogalmakkal ismerteted meg ıket. úgy növekszik az egész világ tudatossága — a félelem helyét a bátorság.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful