Michael Langford

Az örök boldogság elérésének leggyorsabb és legközvetlenebb eszköze
Előző cím: A szélhámos

1

Nisargadattin magánfordítása

2

Tartalom
Bevezetés, hogyan olvassuk a könyvet ............................................................................................4 Hogyan kell olvasni a könyvet .........................................................................................................5 1. fejezet – A szélhámos ......................................................................................................................7 2. fejezet – A szélhámos trükkjei ....................................................................................................... 15 3. fejezet – A szélhámos eszközei: gondolat, gondolkodás, hiedelmek............................................... 23 4. fejezet – A megszabadulás iránti vágy ........................................................................................... 31 5. fejezet – Hogyan kell felébreszteni a megszabadulás iránti rendkívül erős vágyat .......................... 41 6. fejezet – A Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer felfedezése ................................................ 47 7. fejezet – A Tudatot Figyelő Tudat Módszerének gyakorlati utasításai ............................................ 55 Előzetes instrukciók ...................................................................................................................... 55 A Tudatot Figyelő Tudat Módszer gyakorlati utasításai .................................................................. 59 8. fejezet – A Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer tovább finomítása ..................................... 63 9. fejezet – A feladás elengedés módszer .......................................................................................... 71 A Feladás Elengedés Módszer gyakorlati utasításai........................................................................ 73 10. fejezet – Az Örök Módszer .......................................................................................................... 75 Az Örök Módszer gyakorlati utasításai ........................................................................................... 75 11. fejezet – A Végtelen Tér Módszer ................................................................................................ 79 A Végtelen Tér Módszer gyakorlati utasításai ................................................................................ 79 12. fejezet – A Mindent Szeretni Módszer ......................................................................................... 83 A Mindent Szeretni Módszer gyakorlati utasításai ......................................................................... 83 A Mindent Szeretni Módszer finomítása ........................................................................................ 84 13. fejezet – Emlékeztetők ................................................................................................................ 89

3

Bevezetés, hogyan olvassuk a könyvet
1. Az emberek évezredek óta ugyanazon megoldatlan belső problémák ingoványába vannak ragadva. 2. Évezredekkel ezelőtt az emberek problémái a szenvedés, szomorúság, harag, félelem, erőszak, rászedés, csalás, hazugság, halál, stb. voltak. 3. Ma az emberek problémái a szenvedés, szomorúság, harag, félelem, erőszak, rászedés, csalás, hazugság, halál,stb. 4. Mindezen problémáknak egyetlen oka van. 5. Ebben a könyvben feltárásra kerül az előrehaladás hiányának az oka, és a ténylegesen működő megoldás. 6. Létezik egy titok, egy hiányzó láncszem, egy ördögi kör, ami miatt az emberek a megoldatlan problémák ugyanazon ingoványába ragadva maradtak. 7. Ez a titok, ez a hiányzó láncszem, ez az ördögi kör kerül feltárásra ebben a könyvben. 8. Azt is feltárja a könyv, hogyan kell kitörni ebből az ősi emberi csapdából. 9. A múltban tanított megoldások sikertelenek voltak. 10. Még egymillió ember között sem akadt egy olyan sem, aki a múltban tanított megoldások révén megszabadult volna minden szenvedéstől, és megvalósította volna a tökéletes végtelen-örökkétartó-tudatosság-szeretet-boldogságot. 11. Itt és most, ebben az életben meg lehet szabadulni minden szomorúságtól és szenvedéstől, és meg lehet tapasztalni az abszolút tökéletes, végtelen örömöt. 12. Ez minden ember számára lehetséges, nem csupán néhány ember számára. 13. Létezik egy gyors eszköz a végtelen boldogság elérésére. 14. Ebben a könyvben ez a gyors eszköz kerül tanításra. 15. A könyvben feltárásra kerülnek az egó által a megszabadulás elkerülésére használt stratégiák, és e stratégiák megszüntetésének a módja is. 16. Bármilyen spirituális úton jársz, jelen könyv hatalmas segítséget fog jelenteni számodra.

4

17. Az egó figyelmet torzító, eltérítő és kifelé irányító problémája minden emberre általánosan jellemző probléma, bármilyen úton is haladjanak. 18. Az egó trükkjeit nem gyakran vette szemügyre a spirituális irodalom. 19. Jelen könyv leleplezi az egó trükkjeit. 20. A könyvből az is megtanulható, hogy az egó trükkjeinek hogyan kell véget vetni, ami a könyvet egyedivé és mérhetetlenül értékessé teszi. 21. Jelen könyv hatalmas segítséget jelent minden ember számára, azokat is beleértve, akik nem járnak spirituális úton, mert a leggyorsabb eszközt nyújtja ahhoz, hogy véget vessünk a szenvedésnek és szomorúságnak, és tudatosságban, szeretetben, boldogságban éljünk, mindenki javára.

Hogyan kell olvasni a könyvet
22. Az iskolában az olvasás tanulása során a gyerekek megtanulják, hogy az információt hogyan halmozzák fel és raktározzák el emlékezetükben annak érdekében, hogy képesek legyenek letenni az írásbeli vagy szóbeli vizsgát. 23. Ha az autentikus spirituális tanítás olvasása során az olvasás tanuláséhoz hasonló megközelítést alkalmaznánk, az emberekhez nem jutna el, amit az közvetíteni hivatott. 24. A spirituális olvasáshoz teljesen más megközelítésre van szükség. 25. Az autentikus spirituális tanítás célja a tapasztalat felébresztése. 26. Az autentikus spirituális tanítás célja a belső szellemi meglátás felébresztése. 27. A belső szellemi meglátás felébresztése érdekében nagyon lassan kell olvasni. 28. Maradj egy-egy mondaton nagyon hosszú ideig, mielőtt a következő mondatra tovább lépnél! 29. Ne gondolkozz el az olvasottakon! 30. A gondolkodás az egó eszköze. 31. A gondolkodás el fog téríteni a belső szellemi meglátástól. 32. Ne hagyd, hogy az egó érvekkel akadályozza a tanítás meglátását!

5

33. Ne hagyd, hogy az egó eltorzítsa a tanítást! 34. Ne hagyd, hogy az egó bármit is hozzáadjon a tanításhoz, mert ez is az egónak egy torzító módszere! 35. Jelen könyv egy fokról fokra haladó használati utasítás. 36. Jelen könyv nem az intellektuális szórakozás célját szolgálja. 37. Az emberi tudatosság átalakításához valami újat kell bevezetni. 38. Jelen könyv valami újat vezet be az emberi tudatosságba. 39. A végtelen Szeretet-Boldogság ebben az életedben elérhető. 40. Olvasd el ezt az utasítást lassan háromszor, mielőtt továbblépnél az első fejezet olvasására!

Olvasd el ezt a bevezetőt nagyon lassan háromszor, az első fejezet olvasása előtt!

6

1. fejezet – A szélhámos
1. Jelen könyvben a „gondolkodás”, „egó”, és „Én”1 szavak alábbi definícióit alkalmazzuk: 2. GONDOLKODÁS: a gondolatok a nyelvnek az elmében megjelenő szavai. 3. Ha anyanyelved angol, angolul írsz és angolul beszélsz, akkor elmédben ugyanezen angol szavak gondolatok. 4. Egyes emberek több nyelven beszélnek, írnak, és gondolkodnak. 5. EGÓ: az egó az a gondolat, hogy én. 6. Az egó az én-gondolat. 7. „Én boldog vagyok”, én szomorú vagyok”, „én ezt csináltam”, „én azt csináltam”. Sok olyan mondat van, amelyet az én szóval gondolunk. Az e mondatokban lévő „én” gondolat az egó. 8. Az egó az elkülönült, individuális entitás ideája. 9. Az egó azonosul a testtel, és a gondolattal, és úgy nevezi a testet és a gondolatot, hogy „én”. 10. Az egó gondolat. 11. Az egó gondolkodik. 12. ÉN: az Én végtelen-örökkétartó-tudatosság-szeretet-boldogság. Ez az öt szó egyetlen tudat felé mutat. A tudatosság-szeretet-boldogság nem három, egyek. 13. Az Én a tudat háttere.

1

A könyvben a ’self’ angol szónak két alakja is használatos. A ’self’ kis kezdőbetűs alak a fordításban ’én’, a ’Self’ nagy kezdőbetűs alak a

fordításban ’Én’. Az ’én’ és az ’Én’ nem azonosak. A ’Self’-nek a spirituális irodalomban szokásos ’Önvaló’-ként való fordításától esetleges szokatlansága miatt tekintettem el. Ha az olvasó számára megszokott, ’Én’ helyett érthet ’Önvaló’-t!

7

14. Minthogy majdnem minden ember tekintete szokás szerint kifelé, a gondolatok, a test, a világ, az emberek, helyek, dolgok stb. felé irányul, a tudat háttere (az Én) látszólag reggel felkel, és este aludni tér. 15. Ha a figyelmedet a tudat háttere felé irányítod, fel fogod fedezni végül, hogy a tudat alapja folyamatos és töretlen. 16. Mivel majdnem minden ember tekintete szokás szerint kifelé, a gondolatok, a test, a világ, az emberek, helyek, dolgok stb. felé irányul, a tudat háttere látszólag korlátozott. 17. Ha a figyelmedet az emberek, helyek, dolgok, gondolatok stb. helyett a reggel felkelő tudat felé irányítod, végül fel fogod fedezni, hogy a tudat végtelen-örökkétartótudatosság-szeretet-boldogság. 18. A tudat háttere, amely reggel felkel, az ébrenlét órái alatt mindvégig jelen van, míg este aludni nem tér. 19. A gondolatok jönnek és mennek, de a tudat háttere, vagyis a gondolatok tudata mindvégig jelen van az ébrenlét órái alatt, és nem jön-megy. 20. A tudat háttere a valódi Én. 21. Mielőtt megtanultad volna a nyelvet, amelyen most gondolkodsz, a tudat háttere már jelen volt. 22. Azután megtanultad a nyelvednek megfelelő „én” szót. 23. A tested kapott egy nevet, és amikor az emberek látták ezt a testet, azt mondták, „ott megy a John, (vagy a Mike, vagy a Jane, vagy a Julie, vagy a Kumar, vagy a Radha), vagy ahogy nevezik a testedet. 24. Így megjelent az „én vagyok John, én vagyok ez a test” fogalom. 25. Te már az én gondolat megjelenése előtt léteztél, a tudat háttereként. 26. A gondolat, amely „önmagát” „én”-nek nevezi, szélhámos „én”. 27. A tudat háttere a valódi Én. 28. Tény, hogy te már azelőtt léteztél, hogy megtanultad volna a szavakat, amelyek később a gondolataiddá váltak – e tény segít feltárni a különbséget valódi Éned és a szélhámos között.

8

29. Mivel te már akkor léteztél a tudat háttereként, mielőtt megtanultad a nyelvet, amely létrehozza a most gondolt gondolatokat, könnyen belátható, hogy az én gondolat egy szélhámos. 30. Az összes gondolat szembehelyezkedik a te valódi természeteddel. 31. Tudnod kell, hogy a gondolatok nem részei valódi természetednek, mivel tanulnod kellett azokat. 32. Nem tudsz folyékonyan beszélni, írni és gondolkodni nyelveken, ha nem tanultad meg azokat, vagyis nem vetted át ezeket a nyelveket a külvilágból. 33. Ugyanezt a folyamatot figyelheted meg a kisbabánál is. 34. Láthatod, hogy a kisbaba már akkor is tudatánál van, mielőtt bármilyen nyelvet megtanult volna. 35. Megfigyelheted, amint a gyermek növekszik, és megtanul egy nyelvet. 36. Megfigyelheted, amint a gyermek megtanulja az én szót, és amint a gyermek elkezdi használni az „én” szót. 37. Az a képesség, hogy látod, a szélhámos hogyan jelenik meg benned, és, hogy a szélhámos hogyan jelenik meg minden kisbabában és gyermekben, nagyon fontos eszköz. 38. Azért nagyon fontos eszköz, mert nem kell arra hagyatkoznod, hogy akik végeztek a szélhámossal, és felébredtek az emberi álomból, azok mondják el neked, hogy az egó valamiféle szerzett, és nem természetes dolog, és hogy szélhámos. 39. Saját magad is megfigyelheted. 40. A gondolkodás valamiféle kívülálló, a valódi Énhez képest idegen dolog. 41. A gondolkodás azt színleli, hogy ő az Én. 42. A gondolkodás nem az Én. 43. A gondolkodás egy szélhámos. 44. A gondolkodás azt hiszi, hogy ő valódi entitás, és hogy valódi én.

9

45. A gondolkodás nem valódi entitás, és a gondolkodás nem én. 46. Minden emberi szenvedés oka, hogy életünket a Tudat helyett a gondolkodásra alapozzuk. 47. A szélhámos az oka minden emberi problémának, szomorúságnak és szenvedésnek. 48. A tudat háttere a valódi Én. 49. A tudat, amely reggel felkel, a valódi Én. 50. A tudat, amely éppen most keresztülnéz a szemeden, a valódi Én. 51. A tisztánlátás kedvéért a következő példában a gondolkodást és az emlékezetet egy számítógép programnak tekintjük. 52. Ebbe a számítógép programba egy vírus került. 53. A vírus neve „én gondolat”. 54. A vírus uralja a programot. Az én gondolat uralja az egész gondolkodást. 55. A vírus az énednek színleli magát. Az én gondolat az énednek színleli magát. 56. A vírus szörnyű szomorúságot és szenvedést teremt. Az én gondolat szörnyű szomorúságot és szenvedést teremt. 57. Nincs szükség szomorúságra és szenvedésre. 58. Amire szükség van – törölni a vírust, amely „én”-nek színleli magát. Amire szükség van – törölni a szélhámos ént. 59. Ha az ember megpróbálja törölni, a vírus gondolatok garmadáját küldi arról, hogy törlése nem jó ötlet. 60. A vírus sok stratégiával rendelkezik, hogy megőrizze az ő valódiságának az illúzióját, és, hogy fenntartsa a káprázatot, hogy ő a valódi én. 61. Az emberekben lévő kívülről jött programot, amely átvette a vezérlést a tudata fölött, gondolatnak, nyelvnek, gondolkodásnak nevezzük. 62. Az emberekben lévő vírust egónak, vagy én gondolatnak nevezzük.

10

63. Az én gondolat (egó) egy szélhámos, amely az Énnek színleli magát. 64. Az egó az oka az összes emberi szomorúságnak és szenvedésnek. 65. Az egó az oka az összes betegségnek, halálnak, háborúnak, félelemnek, haragnak és erőszaknak. 66. Az emberi lények az évezredek során szinte semmilyen belső fejlődést nem tanúsítottak abban a tekintetben, hogy véget vessenek a szenvedésnek, szomorúságnak, háborúnak, félelemnek, haragnak, erőszaknak, és hazugságnak. 67. Évezredekkel ezelőtt az emberek szenvedtek, szomorkodtak, háborúztak, féltek, haragoskodtak, erőszakoskodtak és hazudoztak. 68. Ma az emberek szenvednek, szomorkodnak, háborúznak, félnek, haragoskodnak, erőszakoskodnak és hazudoznak. 69. Mi tartja az embereket a belső megoldatlan problémák ugyanazon ingoványában? 70. Az egó (a szélhámos) tartja az embereket a belső megoldatlan problémák ugyanazon ingoványában. 71. Belső problémák nem oldhatók meg kifelé nézéssel. 72. Belső problémák csak befelé nézéssel oldhatók meg. 73. Az egó tudja, ha a figyelmet befelé fordítjuk, fel fogjuk fedezni, hogy ő egy kitalált dolog, egy szélhámos, egy illúzió. 74. Emiatt, a haláltól való félelme miatt, az egó a figyelmet kifelé irányítottan tartja. 75. De amikor megkísérlik az emberek, hogy a figyelmet befelé irányítsák, annak köszönhetően, hogy nem értik, mit jelent befelé nézni, általában még mindig kifelé néznek. 76. Az emberek egy szélhámos „én” rabszolgái. 77. Jelen könyv elsődleges célja feltárni e szélhámos „én” stratégiáit, hogyan kell véget vetni e stratégiáknak, hogyan kell véget vetni a szélhámos „én”-nek, ezáltal véget vetni az összes szenvedésnek és szomorúságnak, és a valódi Énben maradni, aminek a valódi természete végtelen-örökkétartó-tudatosság-szeretet-boldogság.

11

78. Az egó megszűnése nem jár együtt a test halála. 79. Az egó megszűnése után a test végig fogja élni az ő természetes életpályáját. 80. Az embernek sohasem kellene megpróbálnia, hogy kárt okozzon a testében. 81. Az egó az én-gondolat. 82. Az egó megszűnése az én gondolat megszűnése. 83. A testi élet megszűnése nem jelenti az egó megszűnését is egyben. 84. Amikor a régi test meghal, az egó teremt egy új álmot egy új testtel. 85. Ily módon a test halála nem oldja meg a problémákat. 86. Az emberek figyelme majdnem mindig kifelé, a gondolatokra, emberekre, helyekre, dolgokra, stb. irányul. 87. A tudatosság alapja a valódi Én, és szinte soha nem veszünk róla tudomást. 88. Valódi Éned megérdemli, hogy különös gonddal figyelj rá. 89. Ha az emberek elfordítják a figyelmüket a gondolatról, testről, világról, emberekről, helyekről, tapasztalatokról, stb., és tudatukra irányítják, el fogják érni valódi Énjük közvetlen megtapasztalását. 90. Azt, hogy a szélhámos (a gondolkodás) a te énednek színleli magát, és színlelt önmagát „én”-nek nevezi, egy pillanatra sem szabad eltűrni. 91. Különösen egy olyan szélhámost nem szabad egy pillanatra sem eltűrni, amely annyi szenvedést és szomorúságot okozott. 92. A szélhámos (a gondolkodás) olyan, mint egy parazita. 93. Mivel az egó azt hiszi, hogy ő valódi entitás, ezért fél a haláltól. 94. Az egó uralkodik az egész gondolkodás felett. 95. Az egó a halálfélelme, és a teljes gondolkodás feletti uralma következtében a gondolatokat úgy irányítja, hogy képzelt énjét megőrizze, így képzelt énje nem hal meg.

12

96. Jelen könyv tanításainak a célja, hogy végezzünk a szélhámossal, hogy utána csupán a valódi Én maradjon, amelynek a természete: végtelen-örökkétartó-tudatosságboldogság-szeretet. 97. Amikor a szélhámosnak vége, az összes szenvedésnek és szomorúságnak is vége. 98. A gondolkodást, vagy gondolatot énednek gondolni káprázat, álomszerű illúzió. 99. A világban élő testnek gondolni magad káprázat, álomszerű illúzió. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. Ezeket az illúziókat a gondolkodás teremtette. Minden szomorúságnak, szenvedésnek és káprázatnak egyetlen egy gyökere van. Ez az egyetlen gyökér a gondolkodás. A gondolkodás gyökere az én gondolat. A gondolkodás gyökere az a gondolat, hogy én. A gondolkodás nem része valódi természetednek. A gondolkodás tanult dolog. Ne engedd hogy valamilyen szerzett dolog énednek tettesse magát! Az első fejezet tartalmazza a leírását annak a titoknak, amely azóta tartja az

emberiséget rabszolgasorban, mióta ember él a Földön. Olvasd el az első fejezetet nagyon lassan háromszor a második fejezetet olvasása előtt!

13

14

2. fejezet – A szélhámos trükkjei
1. Az egó vezérli az egész gondolkodást. 2. Az egó bármivel szemben képes érveket előállítani. 3. Emiatt, tegyél félre az itt leírtakkal kapcsolatos minden ellenérvet mindaddig, amíg legalább háromszor el nem olvastad a könyvet. 4. Máskülönben az egó érveket fog generálni minden egó ellenes megnyilvánulással szemben, ily módon blokkolva az itt elmondottakat. 5. Lásd az ördögi kört: 6. Azért, hogy az egó megpróbálja megakadályozni, hogy kiderüljön az ő szélhámos mivolta, és hogy felismerd, hogy ő az oka az összes emberi szomorúságnak és szenvedésnek, jelen könyv minden kijelentése ellen érveket gyárt. 7. Mivel a szabályokat az egó állapítja meg, a vitának mindig az egó győztese. 8. Az ördögi kör úgy törhető meg, hogy minden érvet elhalasztunk, amíg a könyvet nagyon lassan, legalább háromszor el nem olvastuk. 9. Amikor az egó előáll egy érvvel a könyvben előadottakkal szemben, lásd az érvet az egó önvédelmi stratégiájaként, és ne vegyél róla tudomást, halaszd el a könyv teljes feldolgozása utánra! 10. Ha vitatkozás helyett megértés motivál, ez segítségedre lesz az itt előadottak szellemi meglátásában. 11. Tartsd féken az érveket, amíg legalább háromszor el nem olvastad a könyvet! 12. Addigra akkora jártasságod lesz az egó önvédelmi stratégiái felismerésében, hogy örök időkre el fogod tudni halasztani az érveket. 13. Legalább azáltal adj egy esélyt az itt elmondottaknak, hogy óvatosan bánsz az egó kreálta érvekkel, és nem foglalkozol velük, amíg az itt előadottakkal kapcsolatos szellemi meglátásod fel nem ébred. 14. Vitatkozni később is bőven van időd, miután az egész könyvet elolvastad.

15

15. Mióta ember él a Földön, az egó azóta csapja be az embereket. 16. Figyelj oda, hogy az egó mikor akar becsapni téged! 17. Az egó uralja az egész gondolkodást, ezért a gondolatok, ideák, hiedelmek és vélemények különböző kombinációi mind az egó elsődleges eszközei, hogy képzelet szülte „én”-jét megőrizze, és a valódi Én felfedezését megakadályozza. 18. A legtöbb ember egész életét úgy éli le, hogy soha nem észlelte a tudatosság hátterét. 19. Következésképpen, az emberek többségének a véleménye a tudatosság hátteréről, annak minőségeiről, hogy mi a valódi Én, stb. – alaptalan. 20. Ha a tudatosság hátterét évekig, napi több órán át figyeled, akkor végül megismered, hogy tudatosságod: végtelen-örökkétartó-tudatosság-szeretet-boldogság. 21. A legtöbb ember az egész életét úgy éli le, hogy kifelé, a gondolatokra, a testre, a világra, az emberekre, a helyekre, a dolgokra, stb. néz, ezért a legtöbb ember egész életében soha, még egy másodpercre sem észlelte saját tudatosságát. 22. Ami fontos, az nem fogalom, hiedelem vagy következtetés. Ami fontos, az Közvetlen Tapasztalat. 23. Légy tudatában gondolataidnak, eszméidnek, hiedelmeidnek és véleményeidnek, és lásd, azok hogyan szolgálják az egót! 24. Lásd az első fejezetben az egó és a valódi Én közötti különbség tisztázását! 25. Ami jelen könyvben bemutatásra kerül, az nem valamiféle intellektuális szórakozás, hanem gyakorlati útmutató a Közvetlen Tapasztalathoz,. 26. Az egó a halálfélelme miatt olyan gondolatokat, eszméket, fogalmakat, hiedelmeket és véleményeket vezérel és kreál, amelyek segítenek fenntartani az illúziót, hogy valóban létezik, és segítenek elkerülni a halálát. 27. Ezek a fogalmak az egó önvédelmi stratégiái. Ezek a fogalmak az egó trükkjei. 28. Minthogy a gondolatok billióféleképpen kombinálhatók, az egó önvédelmi stratégiák billióit tudja előállítani. 29. Az egó rendelkezik a képességgel, hogy elrejtse, mit csinál önmagából.

16

30. Az egó egész álló nap képes arra, hogy önvédelmi stratégiákat gyártson, és te nem lehetsz tudatában, hogy az egó egész nap önvédelmi stratégiákat gyárt. 31. Ha nem vagy tudatában, hogy az egó hogyan védelmezi képzelet szülte énjét, azt jelenti, hogy az egó sikerrel védelmezi képzelet szülte énjét. 32. Jelen könyv, egyik céljaként, részletesen bemutatja, az egó hogyan védelmezi képzelet szülte énjét. 33. Ha egy millióan folytatnak spirituális tanulmányokat, és közülük csak egy vet véget az egó illúziójának, akkor a többi kilencszázkilencvenezerkilencszázkilencvenkilenc miért hagyja ki a lehetőséget? 34. Az ok, amiért a többi kilencszázkilencvenezerkilencszázkilencvenkilenc a lehetőséget kihagyja, az egó halálfélelme. 35. Az egó a halálfélelme miatt gyárt stratégiákat képzeletbeli énje megőrzésére. 36. Az egó képzeletbeli énjét védelmező stratégiáinak az egyike a tanítások eltorzítása. 37. Ez az általad éppen most olvasott könyv tanításaira, valamint más spirituális tanításokra is érvényes. 38. A legelejétől foglalkozni kell az egó önvédelmi stratégiáival, máskülönben az egó mindent blokkolna, ami jelen könyvben bemutatásra kerül. 39. Máskülönben egy rendkívüli utazás helyett ez csak egy újabb meghiúsult kísérletté válna. 40. Az egó önvédelmi stratégiáinak véget lehet vetni, és jelen könyvben azt is látni fogjuk, hogyan. 41. Az egó önvédelmi stratégiáinak a felfedése az egót arra készteti, hogy más módon működjön. 42. Az egó önvédelmi stratégiái megvizsgálására való hajlandóságod a spirituális érettség jele. 43. A legtöbben nem hajlandók vizsgálat alá vetni az egó önvédelmi stratégiáit. 44. Egy, az egó önvédelmi stratégiáit felfedő könyv puszta elolvasása nem tesz védetté ellenük.

17

45. Az egó önvédelmi stratégiáinak egyike az a gondolat, hogy „ez rám nézve nem érvényes”. 46. Minden ember egója rendkívül fortélyos, és álnok. Minden ember egója hazug. Az egó képzelet szülte ént hazudik magának. 47. Következésképpen, amikor jelen könyv rámutat valamire, és te azt gondolod, „ez rám nézve nem érvényes”, nézd meg még egyszer! 48. Esetleg érvényes rád nézve, csak az egó, az önvédelmi stratégiájaként, blokkolja ezt a tényt. 49. Utasítsd vissza a „rám nézve nem érvényes” gondolatot! 50. A „rám nézve nem érvényes” gondolat egy lehetséges egó önvédelmi stratégia. 51. A millióból egy felébredett és a kilencszázkilencvenezerkilencszázkilencvenkilenc nem felébredett közötti különbségek egyike a lényeges pontra való összpontosítás képessége, amíg az szellemi meglátássá, és használható eszközzé nem válik. 52. Tény, hogy az itt leírtak intellektuális megértése nem elegendő. 53. A könyv, amit most olvasol, tele van olyan szellemi meglátásokkal, amelyek megalapozzák, hogy az egy felébredő, és ne a célt tévesztő kilencszázkilencvenezerkilencszázkilencvenkilencek egyike légy. 54. Időzz hosszasan minden egyes fejezet minden egyes mondatán, míg fel nem ébred a belső szellemi meglátás, mely használható eszközöddé válik! 55. A belső szellemi meglátás felébresztése érdekében ne úgy olvasd a leírtakat, mintha újságot, vagy közönséges könyvet olvasnál, és ne is információgyűjtés céljából olvass! 56. A belső szellemi meglátás felébresztése érdekében olvass úgy, mintha repülési útmutatót olvasnál, amely életbevágó fontosságú, hogy le ne zuhanj! 57. Hosszasan elmélkedj minden egyes mondaton! 58. A mondatokat azért választják el a közöttük lévő üres sorok, hogy arra ösztönöznek, hogy hosszasan elmélkedj rajtuk, és ne siess a következő mondatra áttérni. 59. Folytasd az olvasást, és az újra olvasást jóval azután is, hogy az intellektus megértette a szavak jelentését!

18

60. Az intuitív olvasás nagyon, nagyon lassú olvasást jelent. 61. Olvass nagyon, nagyon lassan! 62. Az egó olyan, mint egy araszoló hernyó, amely csak az egyik gondolat elengedése után ragad meg egy másikat. 63. Következésképpen, a fejezetek újra- és újra történő olvasása során ne térj át sietve a következő mondatra! 64. Fontos, hogy megértsd a belső szellemi meglátás és az intellektuális megértés közötti különbséget! 65. Soha ne téveszd össze az intellektuális megértést a belső szellemi meglátással! 66. A szavak megértését jelentő intellektuális megértés jó, mint első lépés. 67. Ha azonban a szavak megértését követően a belső szellemi meglátás felébredését megelőzően lépsz tovább másik fogalomra, a szavak nem eszközeivé válnak az egó megszüntetésének, hanem gátjaivá és akadályaivá. 68. Azt a kilencszázkilencvenezerkilencszázkilencvenkilencet, aki elhibázza, az intellektuális „megértés”, az intellektuális étvágy, és a „spiritualitás” intellektuális megközelítése jellemzi. 69. A millióból egyet, aki az egót végleg megszünteti, a belső szellemi meglátás jellemzi. 70. A legtöbb ember a koncepciók élvezete miatt tanulmányoz „spirituális” tanításokat. 71. Az emberi egó lényegénél fogva becstelen, és képes elrejteni, hogy mit csinál képzelet szülte „én”-jéből. 72. Emiatt a legtöbben nem engedhetik meg maguknak, hogy lássák, azért tanulmányoznak „spirituális” tanításokat, mert élvezik a koncepciókat. 73. A vágy, hogy gyorsan a következő fogalomra ugorjon, és egyre több és több információt gyűjtsön, és egyre több és több spirituális könyvet olvasson, és az olvasottakon gondolkodjon, és az olvasottak megvitassa, és ezeken gondolkodjon – mindez az intellektuális étvágy tünete, és az intellektuális „spiritualitás” tünete.

19

74. A spirituális tanítások tanulmányozásának a (73) által leírt intellektuális megközelítése az a megközelítés, amelyet az a kilencszázkilencvenezerkilencszázkilencvenkilenc követ, amely elhibázza. 75. Jelen könyv nem véleményeket, filozófiákat, vagy hiedelmeket jelenít meg. 76. Jelen könyv a Közvetlen Tapasztalat beszámolója, és a Közvetlen Tapasztalat gyakorlati útmutatója. 77. Amire jelen könyv irányul, azok nem ideák. 78. Amire jelen könyv irányul, az a gondolkodást megelőző tudatosság, és a tudatosság közvetlen megtapasztalásának a módja. 79. Az egó szereti szétszórni a figyelmet. 80. A figyelem szétszórása az egó stratégiáinak az egyike. 81. A gondolkodás szétszórja a figyelmet. 82. A belső szellemi meglátás felébresztésének a módja a figyelem egyetlen pontra való irányítása, és ezen az egy ponton való nagyon hosszú ideig történő tartása. 83. A belső szellemi meglátás nem gondolkodás, és a belső szellemi meglátás nem hiedelem. 84. A belső szellemi meglátás: egy tartósan új perspektíva. 85. Találni egy erőteljes mondást, olyat, amelyet nem az önmagát megvédeni kívánó egó választ ki, és ennél a mondásnál időzni, amíg a belső szellemi meglátás fel nem ébred, az a fajta megközelítés, amely a millió közüli egyet az egó megszüntetéséhez vezeti. 86. El lehet időzni egyetlen mondással egy napig, vagy egy hétig, vagy egy hétnél is sokkal több ideig. Akik ezt a megközelítést használják, kevesen vannak. 87. A figyelem kifelé való irányítása az egó egyik alapvető trükkje. 88. A szükségtelen tevékenységek kreálása egy olyan módszer, az egónak egy olyan másik trükkje, amellyel az egó a figyelmet kifelé irányítottan tartja.

20

89. A megszabadulás az összes szükségtelen tevékenységtől, annak érdekében, hogy a spirituális gyakorlás számára a lehető legtöbb időt biztosítsuk, elsőrendű fontosságú kulcs az egó végleges megsemmisítéséhez. 90. A gondolatok révén történő utazást autentikus spirituális utazásnak beállítani, szintén az egó egyik trükkje. 91. Az egónak annyi trükkje van, amelyet előhúzhat, amennyi koncepció, idea, hiedelem, és vélemény csak létezik. 92. Közvetlen Tapasztalat helyett hiedelmet választani, ez is az egó trükkjeinek egyike. 93. Az időpazarlás szintén az egó egyik trükkje. 94. Szórakozásra fordítani azt az időt, amit spirituális gyakorlásra lehetne fordítani, szintén az egó egyik trükkje. 95. Majdnem valamennyi gondolat az egó trükkje csupán. 96. Elmélkedj egy mondaton nagyon hosszú ideig, mielőtt rátérnél a következő mondatra. 97. Az elmélkedés jelentése nézés. 98. Az elmélkedés nem jelent gondolkodást, és nem jelent érvelést. 99. Időzz mindegyik mondattal addig, amíg szellemileg bele nem látsz! 100. Az előző (99) mondat azt a kulcs megközelítést fogalmazza meg, amelyet a millió

közüli egy sikerrel alkalmazott a végtelen-örökkétartó-tudatosság-szeretet-boldogság elérése érdekében. 101. Van néhány kulcsfontosságú alapelv, amelyeket meg kell érteni, és ehhez némi

olvasásra lehet szükség. 102. Az egyre több és több spirituális könyv olvasása azonban egó önvédelmi stratégia,

egy következő egó trükk. 103. A spirituális tanításokról való olvasás, vitatkozás és gondolkodás a legtöbb esetben

szintén egó trükk. 104. Az egó a spirituális koncepciókról való gondolkodás fenntartásával az ő végső

megsemmisüléséhez vezető gyakorlattól igyekszik eltéríteni.

21

105. 106. 107. 108.

Az egó a koncepciók végtelen labirintusában tartja az eltévedt embereket. Spirituális koncepciók nem vezetnek szabadsághoz. Csak gyakorlás vezet szabadsághoz. Ez azonban a leggyorsabb, és a legközvetlenebb kell, hogy legyen, és nem az egó

által létrehozott, vagy elferdített gyakorlat. Olvasd el a második fejezetet nagyon lassan háromszor a harmadik fejezet olvasása előtt!

22

3. fejezet – A szélhámos eszközei: gondolat, gondolkodás, hiedelmek
1. Az egó képzelet szülte énje megvédésének elsődleges eszköze a gondolat. 2. Emiatt fontos, hogy megértésük, az egó hogyan használja a gondolatot önvédelmi stratégiái létrehozása során. 3. Először meg kell érteni a gondolkodás, a gondolatok, a koncepciók, a hiedelmek és a mítoszok természetét, és az egó által a gondolkodásról, koncepciókról, hiedelmekről kreált meséket. 4. A gondolkodás nem eszköze az abszolút Igazság felfedezésének. 5. Az egó meggyőzött róla majdnem minden embert, és majdnem minden spirituális törekvőt, hogy a gondolkodás eszköze az abszolút Igazság megismerésének. 6. Vannak, akik azt gondolják, ők már tudják, hogy a gondolkodás nem eszköze az abszolút Igazság megismerésének. 7. Mégis majdnem mindegyikük megpróbálja a gondolkodást az abszolút Igazság megismerési eszközeként használni. 8. Ez azt jelenti, hogy valójában nem tudják, hogy a gondolkodás nem eszköze az abszolút Igazság megismerésének. 9. Összekeverik a tudás-szellemimeglátás-tudatosságot a fogalmi „tudással”. 10. Az emberek jellemzően megbíznak saját gondolkodásukban. 11. A gondolkodás az egó által uralt, és az egó felhasználja a gondolkodást képzelet szülte énjének a megőrzésére. 12. Következésképpen, saját gondolkodásunkban megbízni olyan hiba, amely sikertelenné teszi az egó megszüntetését. 13. A fentebbi #11 és #12 mondatok nagyon erőteljes kulcsok. 14. Azon néhányak számára, akik komolyan törekszenek a megszabadulásra, lényeges felhagyni vele, hogy a gondolkodást az abszolút Igazság megismerése eszközeként használják. 15. A saját gondolataidba vetett bizalom felszámolása nemkülönben lényeges.

23

16. A hiedelmek természetének a megértése segíthet megértened, hogy a gondolkodás nem eszköze az abszolút Igazság megismerésének. 17. Úgy vethetsz véget neki, hogy a gondolkodást az abszolút Igazság megismerése eszközeként használd, hogy megérted, hogy a gondolkodás nem eszköze az abszolút Igazság megismerésének. 18. Létezik egy módszer, amely segítségével rámutathatsz, hogy a gondolkodás nem eszköze az abszolút Igazság megismerésének. 19. Nevezhetjük „Honnan Tudod Módszer”-nek. 20. A Honnan Tudod Módszer instrukciói a következők: 21. Tekintsd valamely hiedelmedet! 22. Kérdezz rá, „honnan tudom teljes bizonyossággal, hogy igaz” ez a hiedelem? 23. Az elme adni fog egy választ. 24. A válaszhoz az elme felteszi a kérdést, „honnan tudom teljes bizonyossággal, hogy igaz?” 25. Minden egyes alkalommal, amikor az elme válaszol, kérdőjelezd meg a választ, a „honnan tudom teljes bizonyossággal, hogy igaz?” kérdés megismétlésével! 26. Ahhoz, hogy a folyamat működjön, késznek kell lenned, hogy az elme által adott minden egyes választ megkérdőjelezz. 27. Ha hajlandó vagy megkérdőjelezni az elmének a „honnan tudom teljes bizonyossággal, hogy igaz?” kérdésre adott minden válaszát, a kérdezősködés mindig úgy végződik, hogy „nem tudom teljes bizonyossággal, hogy igaz”. 28. A Honnan Tudod Módszer kiváló módja a hiedelem és tudás között különbség megértésének. 29. A Honnan Tudod Módszer kiváló módszer, hogy megértsd, a gondolkodás nem eszköze az abszolút Igazság megismerésének. 30. Néhány száz hiedelem kérdezgetése után teljesen nyilvánvaló lesz, hogy a gondolkodás nem eszköze az abszolút Igazság megismerésének.

24

31. A gondolkodás olyan, mint egy nagy szerepjátszás, vagy mint egy kártyavár. 32. Az egyik fogalom a másikat támogatja. 33. A Honnan Tudod Módszer egy olyan módja a fogalmak vissza követésének, amellyel meggyőződhetsz róla,hogy abszolút nincs semmiféle valóság alapjuk. 34. Van egy másik módszer is, amellyel be lehet látni, hogy a gondolkodás nem eszköze az abszolút Igazság megismerésének, meg lehet érteni a hiedelmek és koncepciók természetét, meg lehet érteni, hogyan alakulnak ki a hiedelmek, és az egó hogyan teremti a képzelet szülte énjének megvédését szolgáló ideákat. 35. Ennek a módszernek a neve „Mindkét Oldal Melletti Érvelés Módszer”. 36. A Mindkét Oldal Melletti Érvelés Módszer arra szolgál, hogy megvizsgáld valamely hiedelmed, amely lehet az adott napi aktuális problémád is. 37. Írj egy érvet a hiedelem mellett szóló oldalra! 38. Másszóval, tekintsd valamely hiedelmedet, és írd le a vele kapcsolatos összes bizonyítékot, érvet, evidenciát, és következtetést! 39. Ezután tegyél úgy, mintha az ellenkező hiedelmet vallanád, és írj le minden bizonyítékot, érvet, evidenciát, és következtetést, ami erre az ellenkező hiedelemre vonatkozik! 40. A Mindkét Oldal Melletti Érvelés Módszer célja annak demonstrálása, hogy a gondolkodás képes arra, hogy bármilyen hiedelem mellett érveket, bizonyítékot és támogatást gyártson. 41. Annak meglátása, hogy a gondolkodás képes érveket, bizonyítékokat és előállítani, és támogatást nyújtani minden hiedelem számára, nagyon erős kulcs. 42. A Mindkét Oldal Melletti Érvelés Módszer egy további módszer tehát, amellyel megmutatható, hogy a gondolkodás valóban alaptalan. 43. A Mindkét Oldal Melletti Érvelés Módszer azt is megmutatja, hogy a gondolkodás motiváció alapján hozza létre a következtetéseket. 44. Nem a bizonyíték az elsődleges tényező, amely meghatározza, hogy milyen következtetések és hiedelmek kerülnek kialakításra. 45. A hiedelmek kialakításának a motiváció az elsődleges tényezője.

25

46. A bizonyítékok a motivációt támogatása céljából kerülnek összegyűjtésre. 47. Bármi legyen, amit az egó el akar hinni, minden olyan állítólagos bizonyítékot és következtetést összegyűjt, amelyek azt támogatják, amit az egó hinni akar. 48. Az egó elsődleges motivációja, hogy megőrizze képzelet szülte énjét. 49. Ezért az egó által irányított gondolkodás olyan koncepciókat gyárt, amelyek az egó képzelet szülte énjének megőrzését segítik. 50. Majdnem minden ember, köztük majdnem minden spirituális törekvő egójának nagyon erős a vágya, hogy megőrizze képzelet szülte énjét. 51. Majdnem minden ember, és majdnem minden spirituális törekvő és tanítvány egója a gondolkodást a koncepciók gyártása révén úgy irányítja, hogy megőrizze az egó képzelet szülte énjét. 52. Az egó által ennek érdekében alkalmazott módszerek egyike, hogy olyan spirituális utat választ, amely nem közvetlen. 53. Még ha az ember meg is találja a módját, hogy meglelje a Közvetlen Utat, az egó el fogja azt ferdíteni a Közvetlen Utat az leírtak vagy elmondottak olyan értelmezésével, hogy azzal az egót támogassa, vagy a lényegtelenre való fókuszálással. 54. Az egó által leggyakrabban alkalmazott trükkök egyike, hogy ráveszi a spirituális törekvőt az intellektuális „spiritualitás” és az autentikus spiritualitás összetévesztésére. 55. A legtöbb ember a spirituális koncepciók iránti intellektuálisan érdeklődéssel rendelkezik csupán, és nem kívánja megszüntetni az egót. 56. A legtöbb ember csupán a koncepciók megismerését élvezi. 57. Vannak akik felismerik, hogy érdeklődésük intellektuális csupán. 58. Mások azt hiszik, hogy érdekeltek az egó megszüntetésében, ugyanakkor valójában nem érdekeltek benne. 59. Azon spirituális úton járó emberek többsége, akik azt állítják, hogy az egó illúziójának a megszüntetésére törekszenek, valójában nagyon kevéssé vágyakoznak az egó megszüntetésére.

26

60. Az egó önvédelmi stratégiái megszüntetésének a megszabadulás iránti vágy fokozása a módja. 61. Létezik néhány nagyon tömör Közvetlen Út tanítás, amelyek nagy segítséget jelenthetnek a Közvetlen Úton. 62. Ezeket a Közvetlen Út tanításokat meg fogod találni abban a könyvben, amelyet éppen most olvasol. 63. Tudnod kell, azonban, hogy az újabb és újabb könyvek olvasása, és a spirituális tanításokról való beszélgetés olyan egó önvédelmi stratégia, amellyel téged a gondolkodás birodalmában tartani igyekszik, a gyakorlás helyett. 64. Jobban tennéd, ha minden olvasásra és beszélgetésre fordított idődet gyakorlásra fordítanád. 65. A gyakorlás vezet megszabaduláshoz. 66. A vég nélküli olvasás és beszélgetés illúzióhoz vezet. 67. Az egó az önvédelmi stratégiája részeként érveket gyárt a Közvetlen Úttal szemben. 68. Az egó az önvédelmi stratégiája részeként a közvetett utat közvetlen útnak nevezi. 69. Az egó végtelen sok módot talál rá, hogy az összes szabad időd spirituális gyakorlásra fordítása helyett olyan dolgokkal töltsd az idődet, mint tévézés, szórakozás, olvasás, beszélgetés, gondolkodás, stb., és ez az egó egyik legfőbb önvédelmi stratégiája. 70. Ha elhagynád az összes szükségtelen tevékenységet, több időd lenne a spirituális gyakorlásra. 71. Az egó egyik önvédelmi stratégiája (szélhámos trükkje), hogy érveket gyárt az itt leírtakkal szemben, azon lehetőség nyitott szellemű mérlegelése helyett, hogy a jelen könyvben feltártak azon igazságra irányulnak, amely meglátásához az egó rendszerint soha nem járul hozzá. 72. Egy másik egó önvédelmi stratégia (szélhámos trükkje), hogy előre eldönti, hogy egy módszer nem fog működni; teszi ezt anélkül, hogy valamikor is komolyan próbának vetné alá.

27

73. Lásd meg, az egó miképpen irányítja összes gondolatodat, hogy azok az ő képzelet szülte énje megőrzéséhez alkossanak módszert! 74. Másszóval, kérdezz rá minden gondolatra, ideára, koncepcióra, hiedelemre stb., hogy „ez a gondolat, idea, koncepció, vagy hiedelem az egó illúzió fennmaradását segíti?” 75. Egy hiedelem kialakításakor nem jársz közelebb az abszolút Igazság felfedezéséhez, mint a hiedelem kialakítása előtt voltál. 76. Egy hiedelem kialakításakor az abszolút Igazság felfedezésének egy akadályát hoztad létre. 77. Ha becsületes lennél, a hozzáállásod az lenne, hogy „nem tudom”. 78. Ha valóban az Igazságot keresed, ragaszkodnod kell a Közvetlen Tapasztalathoz! 79. Ha valóban az Igazságot keresed, soha nem fogadsz el hiedelmet. A hiedelem a szimbólumok egy csoportja csupán. Minden szó szimbólum. 80. A megszabadulás iránti rendkívül erős vágy a kulcs, hogy véget vess az egó trükkjeinek, és a most olvasott könyv részletesen leírja a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébresztésének az instrukcióit. 81. Jelen könyvnek az is célja, hogy leleplezze az egó elképzelt énje megőrzésére használt stratégiáit. 82. Jelen könyv elolvasása első lépésnek jó. 83. Nagyon fontos az ismételt elolvasása, hogy újra és újra elolvasd, eltöprengve minden mondatán. 84. Az olvasás közbeni motivációd is nagyon fontos. 85. A helyes motiváció a következő (86 – 89): 86. Rendkívül erős őszinteség önmagad iránt. 87. Rendkívül erős vágy az igazság megismerése iránt. 88. Hajlandóság a múltban felhalmozott összes idea elengedésére. 89. Rendkívül erős vágyakozás a szomorúságtól való megszabadulásra, és a boldog életre.

28

90. Ha felébredt benned a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy, az ezzel együtt járó Világosság, Őszinteség, Szellemi meglátás, Teljesség és Komolyság nem fogja engedni, hogy a megszabadulás iránti vágy ismét meggyengüljön. 91. A megszabadulás iránti vágy meggyengülése azt jelenti, hogy a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy még nem ébredt fel benned. 92. Amikor a Megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébredt, akkor a Világosság, Őszinteség, Szellemi meglátás, Teljesség és Ítélőképesség is felébredt, és látni vagy képes, hogy mi lényeges, és mi nem az. 93. Az egó vége azt jelenti, hogy örök időkre vége az összes szenvedésnek, és az összes szomorúságnak. 94. Az egó vége a végtelen-örökkétartó-tudatosság-szeretet-boldogság. 95. Ismerd fel, hogy az egó megszűnése az ember életének egyetlen olyan eseménye, amely igazán megéri a fáradtságot! 96. Vedd szemügyre a tetteidet pillanatról pillanatra, hogy összhangban vannak-e azzal a felismeréssel, hogy az egó megszűnése az egyetlen igazán értékes dolog, amely az ember életében megtörténhet! 97. Az egó gondolatokat és fantazmagóriákat vetít ki, és értelmez. 98. A torzítás leállításának egyik módja, hogy megkérdezed, „ez az olvasottakkal kapcsolatos gondolatom valóban benne van az olvasott szavakban, vagy pedig hozzáadtam egy gondolatot , amely nincs benne a szavakban, amelyeket olvasok?” 99. A torzítás leállításának másik módja, hogy megkérdezed, „hozzáadtam valamilyen koncepciót, vagy értelmezést ahhoz, amit olvastam?” 100. 101. 102. 103. 104. A legtöbb ember sok gondolatot vetít a tanításokra, amelyeket olvas. Az ő gondolkodásuknak nagyon kevés köze van az általuk olvasott tanításokhoz. A legtöbb ember a kaotikus zűrzavar állapotában van. A legtöbb ember nem ismeri fel, hogy a kaotikus zűrzavar állapotában van. A leírtakon való gondolkodás és a leírtak értelmezése a kifejeződése a kaotikus

zűrzavarnak.

29

105.

A fentebbi #98 és #99 mondatok alkalmazása nagyban segíthetnek a torzítás

megszüntetése terén. 106. A megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébredése meg fogja szüntetni az egó

önvédelmi stratégiák gyártását. 107. A negyedik fejezet a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébredése

fontosságáról szól. Olvasd el a harmadik fejezetet nagyon lassan háromszor, a negyedik fejezet olvasása előtt!

30

4. fejezet – A megszabadulás iránti vágy
1. A Megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébresztése a legfontosabb első lépés a megszabadulás felé, amely itt és most, ebben az életben megtehető. 2. A megszabadulás iránti rendkívül erős vágy (3 – 7): 3. A rendkívül erős vágy az abszolút Igazság felismerése iránt. 4. A rendkívül erős sóvárgás a szomorúság megszűnése és az Örökkétartó-SzeretetBoldogság megtapasztalása iránt. 5. A rendkívül erős vágy az iránt, hogy megtapasztald, ki, vagy mi vagy valójában, legbelső lényegedben, és hogy szüntelen valódi Énedként élj. 6. A rendkívül erős vágy az iránt, hogy megszabadulj minden illúziótól és káprázattól, és megszabadulj az egótól, minden illúzió és káprázat forrásától. 7. A rendkívül erős vágy az iránt, hogy felébredj az emberi rémálomból. 8. A megszabadulás iránti rendkívül erős vágy az alapja minden valódi spiritualitásnak. 9. Azon összes tényező közül, amelyek meghatározzák, hogy meg fogsz-e szabadulni, vagy sem, a megszabadulás iránti vágyad erőssége, vagy erősségének a hiánya a leglényegesebb tényező. 10. Következésképpen, ha bármi olyat tehetsz, amitől sokkal hatékonyabban növekszik a megszabadulás iránti vágyad, tedd meg! 11. A spirituális tanítások nem egyformák. 12. Egyes tanítások erősen nélkülözhetetlen kulcsok. 13. Annak ismerete, hogy a megszabadulás iránti vágyad megnövelése az általad megtehető, lehető leghatékonyabb első lépés, erősen nélkülözhetetlen kulcs. 14. Minden akadálynak, amely a megszabadulás felé vezető utadon felmerül, a megszabadulás iránti túlzottan gyenge vágy az oka. 15. Megszabadulás iránti vágyadnak még a legkisebb növekedése is hasznos.

31

16. Ahogy megszabadulás iránti vágyad növekszik, úgy teremt az egó egyre kevesebb akadályt. 17. Amikor megszabadulás iránti vágyad nagyon erőssé válik, megszabadulás iránti vágyad követeli meg, hogy ne tégy kitérőket. 18. Amikor megszabadulás iránti vágyad nagyon erőssé válik, első ízben látod, mi az, ami a lényeges szabadsághoz, és mi nem az. 19. Amikor megszabadulás iránti vágyad gyenge, az egó nem fogja megengedni, hogy lásd az egó önvédelmi stratégiáit. 20. Amikor megszabadulás iránti vágy erősebb, elkezded látni az egó önvédelmi stratégiáit. 21. Amikor megszabadulás iránti vágy még erősebbé válik, maga a megszabadulás iránti vágy hoz el számodra minden olyat, ami a megszabadulás keresését sikeressé teszi, beleértve a választ minden kérdésedre, a Közvetlen Út tanítások felfedezését, a megoldásokat az akadályokra, stb. 22. Azt is képes leszel látni, hogy a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébredése előtt az egó olyan spirituális tanításokat választott, amelyek az ő megőrzését szolgálták. 23. Amikor a megszabadulás iránti vágy még erősebbé válik, látni fogod az egó összes önvédelmi stratégiáját. 24. Amikor a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébredt, csodálkozni fogsz, hogyan volt lehetséges, hogy nem láttad az egó önvédelmi stratégiáit azt megelőzőleg. 25. Amikor a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébredt, képes leszel látni, az egó hogyan torzította el még a Közvetlen Út tanításokat is. 26. Amikor a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébredt, képes leszel látni, hogy a múltban az egó minden spirituális tanítást eltorzított, és hogy bizonyos spirituális tanításokat az egó kreált, a saját védelme érdekében. 27. Amikor a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébredt, képes leszel látni, hogy a múltban majdnem minden spirituális és vallási tanítás az egót szolgáló figyelemelterelés és kerülőút volt. 28. Amikor a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébredt, csodálkozni fogsz, hogy az egó hogyan nem engedett látni azelőtt.

32

29. Amikor a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébredt, látni fogod a koncepciók végtelen labirintusát, amelyet az egó a figyelmed csapdába ejtése céljából kreált. 30. Amikor megszabadulás iránti vágy még erősebbé válik, az egó nem fog többé önvédelmi stratégiákat gyártani. 31. Az abszolút Igazság Közvetlen Tapasztalata iránti rendkívül erős vágy el fog téged vezetni belső Tanítódhoz. 32. Az Igazság iránti rendkívül erős vágy hozzá fog segíteni a gyakorlathoz, amely elvezet téged az örök élet Közvetlen Tapasztalatához. 33. Az Igazságra való ráébredés iránti vágy erőssége a kulcs. 34. Az abszolút Igazság iránti vágyad növelése a legfontosabb lépés. 35. A megszabadulás iránti vágy növelésének kell az első lépésnek lennie. 36. A megszabadulás iránti vágy növelése nélkül sikertelen lesz az összes, örök tapasztalat elnyerését célzó felébredési kísérleted. 37. A megszabadulás iránti vágy növelése nélkül az egó el fogja torzítani összes spirituális tanulmányodat, azt is beleértve, amit most ebben a könyvben olvasol. 38. A megszabadulás iránti vágyad növelése nélkül az egó soha nem fogja engedni, hogy meglásd az Igazságot. 39. Másik nagyon erőteljes kulcs az önmagad iránti őszinteség. 40. Az önmagad iránti őszinteség minden szempontból segíteni fogja a megszabadulás iránti keresést. 41. Az önmagad iránti őszinteség segíteni fogja a megszabadulás iránti vágyad növelését. 42. Az önmagad iránti őszinteség azt jelenti, annyira vagy őszinte, amennyire csak lehetsz. 43. Az önmagad iránti őszinteség 100%-os, őszinteséget jelent önmagad iránt, szakadatlanul. 44. Csípd el az egódat, amint önvédelmi stratégiákat használ! 45. Vedd észre, amint az egó a Közvetlen Úttól eltérítő érveket kreál!

33

46. Mi lenne, ha a megszabadulás iránti vágyad a jelenlegihez képest megduplázódna? 47. Ha a megszabadulás iránti vágyad a jelenlegihez képest megduplázódna, az hatalmas segítség lenne. 48. Ha a megszabadulás iránti vágyad a jelenlegihez képest megduplázódna, azonnal látni kezdenéd, amit azelőtt soha nem voltál képes látni. 49. Mi lenne, ha a megszabadulás iránti vágyad milliószor nagyobb, és erősebb lenne, mint most? 50. Valójában, már akkor is nagy változások következnek be, ha megszabadulás iránti vágyad két vagy háromszorosára nő, amely eredményeképpen az egó megengedi, hogy láss. 51. Amikor megszabadulás iránti vágyad jelentős növekedést ér el, életed minden pillanatát megszabadulásodnak fogod szentelni. 52. A megszabadulás iránti fokozott intenzitású vágy maga fogja megkövetelni, hogy még egy pillanatot se vesztegess el, és az fogja megkövetelni, hogy véget vess az egó hazudozásainak, és hogy elvesd, ami nem lényegbevágó. 53. Csodálatos, hogy ugyanez a rendkívül erős megszabadulás iránti vágy vezet el annak ismeretéhez, hogy mi lényeges, és mi nem, és engedi meg, hogy láss, életedben először. 54. A megszabadulás iránti rendkívül erős vágy keletkezése előtt úgy gondolod, hogy látsz, pedig valójában vak vagy. 55. A megszabadulás iránti rendkívül erős vágy keletkezését követően minden nyilvánvalóvá válik, és nem lesznek kétségeid. 56. A megszabadulás iránti rendkívül erős vágy keletkezését követően első alkalommal fogsz látni. 57. Ha nem keletkezik benned rendkívül erős vágy a megszabadulás iránt (58 – 62): 58. Jelen könyv egyetlen szava sem fog semmilyen hasznot jelenteni számodra. 59. Az egó értelmezni fogja amit jelen könyvben olvasol. 60. Az egó érveket fog gyártani az itt leírtakkal szemben.

34

61. Ahelyett, hogy szó szerint azt látnád, amit olvasol, mindenféle értelmezés nélkül, az egó elkezdi értelmezni. 62. Az egó valami olyanná fogja átalakítani a tanítást, amely az egó megőrzését szolgálja, ahelyett, hogy a végső megszűnéséhez vezetne. 63. Következésképpen, mindenhez a kulcs a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébresztése, és e vágy naponta történő növelése. 64. Az egyik legerőteljesebb eszköz, vagy kulcs, hogy megváltoztatod olvasási módszeredet. 65. Olvass végtelenül lassan, elmélkedve minden egyes kifejezésen, minden egyes mondaton! 66. Bizonyosodj meg róla, hogy látod a mondat jelentését, mielőtt a következő mondattal folytatnád! 67. Másszóval: amikor üres sort látsz, állj meg, és nézz! 68. Olvasd el háromszor is ugyanazt a mondást, mielőtt a következővel folytatod! 69. Ha a megszabadulás iránti vágy nem elég erős benned, az egó mindig megtalálja a módot, hogyan foglalja el az idődet valamilyen spirituális gyakorlattól különböző dologgal. 70. Az egó megszüntetésének kulcsa tehát a megszabadulás iránti vágy erőssége. 71. A megszabadulás iránti sóvárgásnak azzal a sóvárgással kell egyenlő mértékűnek lennie, amellyel egy víz alá nyomott ember próbál a felszínre emelkedni. 72. Elmélkedj a fenti #71 mondaton! 73. A sóvárgás a megszabadulás iránti vágyra alkalmazott másik szó. 74. Milyen hatalmas, milyen mérhetetlen annak az embernek vágya, akit a víz alá nyomtak, és a felszínre próbál emelkedni! 75. Szeretne a felszínre emelkedni, de víz alatt tartják. 76. Lássuk, milyen erős a vágya, hogy felemelkedjen a felszínre! 77. Felszínre emelkedésének vágya minden másodperccel egyre erősebb és erősebb. 78. Egy perc elteltével mennyire megnőtt vágyának az intenzitása!

35

79. Két perc víz alatt lét után az oxigén utáni vágy, és emiatt a felszínre emelkedés vágya tízszer nagyobb. 80. Három perc víz alatt lét után felszínre emelkedésének vágya százszor nagyobb. 81. Négy perc víz alatt lét után felszínre emelkedésének vágya ezerszer nagyobb. 82. Milyen nagy, mennyire intenzív a vágya? 83. Megszabadulás iránti vágyadnak ennyire kell intenzívvé válnia! 84. Ha megszabadulás iránti vágyad nem elég erős, mindig meg fogod találni a módját, hogy elkerüld a spirituális gyakorlást. 85. Az egó torzítási képessége majdnem határtalan. 86. Tegyük fel, hogy létezik egy felébredett bölcs által írt ezer oldalas könyv, amelynek minden oldalán kizárólag az alább (87 – 93) olvasható szavak ismétlődnek: 87. Az egyetlen hatékony eszköz, hogy véget vess az egó illúziójának (88 – 93): 88. Fordítsd el a figyelmedet a gondolkodásról, a testről, a világról, az emberekről, a helyekről, a dolgokról, a tapasztalatokról stb., és irányítsd a tudatosságot figyelő tudatosságra! 89. Ha más eszközökkel próbálkozol megszüntetni az egót, az egó látszólag meg fog szűnni, de később újra megjelenik. 90. Semmilyen más hatékony eszköz nem létezik tehát az egó megszüntetésére, az összes szenvedés és az összes szomorúság megszüntetésére, és az örökké tartó végtelentudatosság-szeretet-boldogságban való életre. 91. Különíts el kezdetben naponta legalább két olyan órát, amikor semmilyen más tevékenységet nem végzel, csak a tudatosságot figyelő tudatosság gyakorlatát végzed! 92. Ha két óránál több időt tudsz a gyakorlásnak szentelni, szükségtelen tevékenységeid elhagyásával, tedd azt! 93. Különíts el a tudatosságot figyelő tudatosság gyakorlatára annyi órát naponta, amennyit csak tudsz, a gyakorlat ideje alatt semmilyen egyéb tevékenységet nem végezve!

36

94. Ha a fenti mondatok (87 – 93) állnának minden oldalon, szinte soha senki sem fogadná meg a tanácsot. 95. Miért? Mert az egótól való megszabadulás iránti vágyuk nem elég erős. 96. Az egó megőrzésének a vágya sokkal erősebb az egó megszüntetése vágyánál, és ez majdnem minden emberre, majdnem minden spirituális törekvőre igaz. 97. Így az egó trükkök billióit veti be elképzelt énje megőrzése érdekében. 98. A fentebbi (87 – 93) szakaszokra a törekvő a következőket mondhatná (99 – 103): 99. „Valójában nem gondolja komolyan, hogy ez az egyetlen hatékony eszköz.” 100. „Valójában nem gondolja komolyan, hogy olyan időszakokat kell elkülönítenünk,

amely során minden egyéb tevékenységet mellőzünk.” 101. 102. 103. 104. 105. 106. „Valójában nem gondolja komolyan, hogy gyakorolnunk kell.” „A könyvnek igazából kódolt üzenete van.” „Mélyebb értelme van, amely sokkal fontosabb.” Ha mindez (99 – 103) elmebajnak tűnik számodra, teljesen igazad van, ez elmebaj. Az „elmebaj” szó majdnem minden ember jellemzője. Lehet, hogy nem pontosan ezeket a szavakat (99 – 103) használják a dolgok

eltorzítására, és összezavarására. 107. Meg fogják találni az ő saját szavaikat és gondolataikat, hogy eltorzítsák és

összezavarják dolgokat. 108. Az egyetlen orvosság minderre a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy

felébresztése. 109. Mi lenne, ha megszabadulás iránti vágyad milliószor lenne erősebb a jelenleginél?

(110 – 114): 110. 111. Akkor nem lenne többé idő mindezen játékokra, kitérőkre, és figyelem elterelésekre. Akkor abbahagynád olyan tanítók hallgatását, akik állítólag megszabadultak, de

valójában nem azok.

37

112. 113. 114. 115.

Akkor nem tennél úgy, mintha a spiritualitásról való gondolkodás Spiritualitás lenne. Akkor nem tennél úgy, mintha az intellektuális utazás spirituális utazás lenne. Akkor az egyetlen eszközként elfogadnád a legközvetlenebb eszközt. Akkor olyan lennél, mint az a víz alá nyomott ember, aki felemelkedni próbál, hogy

levegőhöz jusson (116 – 127): 116. 117. 118. 119. Neki nincs ideje vitákra. Neki nincs ideje játékokra. Neki nincs ideje hamis tanítókra. Neki nincs ideje olyan módszerekre, amelyek nem a leggyorsabbak, és nem a

legközvetlenebbek. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. Neki nincs ideje vég nélküli olvasásra. Neki nincs ideje TV nézésre. Neki nincs ideje, hogy képzelt jelentést vetítsen a tanításokra. Neki nincs ideje szórakozásra. Neki nincs ideje mímelni, hogy meg akar szabadulni. Neki nincs ideje semmilyen önmagával szembeni becstelenségre. Ő nem ér rá mímelni, hogy a felszínre akar emelkedni. Neki nincs ideje semmi semmiféle vitára, vagy érvelésre. Neki csak arra van ideje, hogy figyelmét a felszínre jutásra összpontosítsa. Ez az, ami miatt a megszabadulás iránti vágy erőssége az egyetlen kulcsot jelenti. A törekvő valaha is lehetséges egyetlen problémája a megszabadulás iránti

túlságosan gyenge vágya. 131. A megszabadulás iránti rendkívül erős vágy minden egyéb problémát is meg fog

oldani.

38

Olvasd el a negyedik fejezetet nagyon lassan háromszor az ötödik fejezet olvasása előtt!

39

40

5. fejezet – Hogyan kell felébreszteni a megszabadulás iránti rendkívül erős vágyat
1. A megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébresztésének elsődleges eszközeként mindennap gondosan vizsgálj meg két alternatívát, amíg a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy fel nem ébred! 2. Az egó megszüntetésének A verziója abban áll, hogy elhagysz minden szükségtelen tevékenységet, hogy a lehető legtöbb időt fordíthasd mindennap az örök boldogság elérése legközvetlenebb és leggyorsabb eszközének napi gyakorlására. 3. Az örök boldogság elérésének legközvetlenebb és leggyorsabb eszköze, itt és most, ebben az életben, a hetedik fejezetben leírt Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer. 4. Az A verzió a szomorúság és szenvedés nélküli Végtelen-Örökkétartó-TudatosságSzeretet-Boldogság. 5. Az A verzió az Örök Élet. 6. Az A verzió azt jelenti, hogy örökké valódi Énedként élni. 7. Az A verzió abszolút tökéletes boldogságot jelent. 8. A fenti (2 – 7) foglalja össze az A verziót. 9. Sokak számára segítséget jelenthet, ha többet olvasnak az A verzióról, a múltban tanítóként működött Felébredett Emberek írásaiból. Ilyen szemelvények, illetve könyvek listái a jövőben jelen könyv eljövendő köteteiben, és a The Freedom Religion, inc. http://www.thefreedomreligion.com weboldalán is megtalálhatók lesznek (ezen anyagok
közül néhányat az Awareness Watching Awareness weblap is tartalmazni, ill. hivatkozni fog ).

10. A B verzió a szenvedésnek, szomorúságnak, betegségnek, halálnak, erőszaknak, félelemnek, haragnak stb. alávetett testtel való azonosulást jelenti. 11. A B verzió lehetővé teszi, hogy az egónak nevezett szélhámos tenmagaddal azonosnak színlelje önmagát, és uralkodjon feletted. 12. A B verzió lehetővé teszi, hogy az egónak nevezett szélhámos, a minden ember által valaha tapasztalt összes háború, betegség, halál, szenvedés és gonosz teremtője fennmaradjon.

41

13. A B verzió egy múlandó, ezért hiábavaló életet jelent, amely csupán halálhoz vezet. 14. A B verzió alaposabb vizsgálatához készíthetsz egy listát, amely az emberi szomorúság és szenvedés összes formáját tartalmazza. 15. Erre a listára háborúk ezrei, betegségek ezrei, erőszak formák ezrei, és az emberi szomorúság és szenvedés minden egyéb olyan formái kerülhetnek, amelyekre csak gondolni tudsz. Az emberek az emberi szomorúság és szenvedés óceánjának általában csak egy kis részét látják. A listának az a célja, hogy az emberi szomorúságnak és szenvedésnek az egész óceánját egyszerre lásd. A listának az a célja, hogy az emberi élet összes negatív oldalát egyidejűleg lásd. (A jövőben egy példa lista lesz megtalálható a The Freedom Religion, inc. weboldalán.) 16. A szenvedések listáját csak egyszer kell elolvasnod. 17. Ezt követően az ötödik fejezetben található összegzés elegendő lesz. 18. Olvasd el az ötödik fejezetet mindennap, összehasonlítva az A verziót a B verzió összegzésével, mindaddig, amíg a megszabadulás rendkívül erős vágya fel nem ébred benned! 19. Olvasd el az ötödik fejezetet mindennap, összehasonlítva az A verziót a B verzió összegzésével, mindaddig, amíg az A verziót nem választod. 20. Honnan fogod tudni, hogy a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébredt? 21. Onnan fogod tudni, hogy a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébredt, hogy mindennap elhagytál minden szükségtelen tevékenységet, és az ily módon felszabaduló minden időt valóban az örök boldogsághoz vezető leggyorsabb és legközvetlenebb módszer gyakorlására fordítod. 22. Honnan fogod tudni, hogy az A verziót választottad? 23. Onnan fogod tudni, hogy az A verziót választottad, hogy mindennap elhagytál minden szükségtelen tevékenységet, és az ily módon felszabaduló minden időt valóban az örök boldogsághoz vezető leggyorsabb és legközvetlenebb módszer gyakorlására fordítod. 24. A megszabadulás iránti rendkívül erős vágy Felébredése, amelyet nevezhetünk úgy is, hogy „az A verzió valódi választása” (25 – 55): 25. Olyan, mint egy felállított, millió mérföld magas „ELÉG VOLT” tábla.

42

26. ELÉG VOLT a múlt minden emberi gonoszságából. 27. ELÉG VOLT egó által teremtett összes borzalomból. 28. Olyan, mint az ELÉG VOLT csendes kiáltása, amely olyan hangos, hogy ha hangja lenne, a földön élő összes ember dobhártyáját beszakítaná. 29. Az Igazság iránti igény. 30. Az abszolút Igazság iránti abszolút igény. 31. Mindenféle emberi ítélet teljes megszüntetése iránti abszolút igény. 32. Az abszolút jóság iránti abszolút igény. 33. Az egónak nevezett szélhámos végleges megszüntetése iránti abszolút igény. 34. A valódi Én Közvetlen Tapasztalata iránti abszolút igény. 35. Olyan, akár egy végtelen erős marok, amely olyan erős szorítja az Igazságot, hogy ezt a szorítást semmilyen erő nem képes meggyengíteni. 36. Olyan, mint egy végtelen erős marok, amely olyan erősen szorítja a valódi Ént, hogy ezt a szorítást semmilyen erő nem képes meggyengíteni. 37. A megszabadulás iránti rendkívül erős vágy olyan, mint egy végtelen erős marok, amely olyan erősen szorítja az abszolút jóságot, hogy semmilyen valaha ismert hamisság nem olyan erős, hogy ezt a szorítást képes lenne meggyengíteni. 38. Olyan, mint egy abszolút megingathatatlan „NEM”, amely nemet mond az emberek billiói által a múltban kimondott, és az emberek billiói által mindennap kigondolt hazugságokra. 39. Abszolút „NEM” az emberek billiói által a múltban elkövetett, és az emberek billiói által mindennap elkövetett borzalmakra. 40. Abszolút igény az összes szomorúság és szenvedés megszüntetése iránt. 41. Abszolút igény a tökéletes végtelen-örökkétartó-szeretet-boldogság iránt. 42. Abszolút igény az iránt, hogy minden szenvedés, erőszak és gonosz forrása, az egónak nevezett szélhámos, végleg megszűnjön. 43. Abszolút odaadás a valódi Én iránt, amely a tudatosság háttere.

43

44. Az abszolút odaadás a figyelem világtól, testtől, gondolkodástól stb. való elfordításának, és a tudatosságot figyelő tudatosságra való irányításának a formáját ölti. 45. A megszabadulás iránti rendkívül erős vágy a soha meg nem alkuvó Igazság iránti vágy. 46. A gondolkodás megszűnése iránti igény. 47. Az abszolút Igazság Közvetlen Tapasztalata iránti igény. 48. Amikor a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébred, ezek az igények befelé irányulnak, nem más dolgok felé. 49. Amikor a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébred, az ember soha többé, semmilyen egoista ember előtt nem hajt fejet. 50. Amikor a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébred, minden akadályt félresöpör. 51. Az abszolút Igazság iránti abszolút felajánlás és odaadás. 52. A valódi Én Közvetlen Tapasztalat általi megismerése iránti abszolút felajánlás és odaadás. 53. A megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébredése után az ember életének minden pillanatát az emberi álomból való felébredésnek szenteli. 54. Amikor a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébredt, az egó összes hazugságát és játékát annak fogod látni, ami, és az egó összes hazugsága és játéka véget ér. 55. Amikor a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébredt, az egó teremtette emberi rémálmot nem tolerálod többé. 56. Az egó a forrása minden gonosznak. 57. Az egó elmebeteg. Ez igaz minden emberre. 58. Ahhoz, hogy ezt a sok billió szörnyűséget megteremtse, az egónak gonosz és elmebeteg kell, hogy legyen. 59. Valami benned a szélhámos álmának a megszűnése után áhítozik. 60. Valami benned a végtelen Szeretet után áhítozik. 61. Valami benned minden szenvedés és szomorúság megszűnése után áhítozik.

44

62. Valami benned az örökkétartó-boldogság-szeretet után áhítozik. 63. Van rá lehetőség, hogy véget vess az egó álmának, és megtaláld a valódi Ént, amely minden szenvedéstől és szomorúságtól mentes, és aminek a természete örökkétartóboldogság-szeretet. 64. Van rá lehetőség, ebben az életben, még ennek a testnek az élete során. 65. Működj együtt a Szíveddel! 66. Hagyd abba, hogy az egódra hallgatsz! 67. Ha a figyelmedet elfordítod a gondolkodásról, és ráirányítod a tudatosságot figyelő tudatosságra, és azt szemléled minden nap több órán keresztül, végül az egó álom véget ér, és megismered a valódi Ént. 68. Akkor minden szenvedés és szomorúság véget ér, és ami marad, a tudatosság-szeretetboldogság örökké tartó tökéletessége. 69. Válaszd az A verziót! 70. Választásod legyen teljes, és abszolút rendíthetetlen! 71. Választásod legyen abszolút szilárd, és végleges! 72. Valódi Éned, a tudatosság háttere, amely a szemeiden keresztül néz most, megérdemli a figyelmedet. 73. Soha egész életed során nem vettél tudomást valódi Énedről. 74. Valódi Éned, a tudatosság háttere, megérdemli szeretetedet és figyelmedet. 75. Igényeld az épelméjűséget! 76. Az emberi álom elmebeteg. 77. Igényeld az épelméjűséget azáltal, hogy felébredsz az emberi álomból a saját tudatosságod valóságába! 78. Válaszd az A verziót azáltal, hogy a szükségtelen tevékenységek elhagyásával több időt teremtesz a napi spirituális gyakorlásra!

45

79. Válaszd az A verziót azáltal, hogy a figyelemelvonások, kitérők és szórakozások elhagyásával több időt teremtesz a mindennapi spirituális gyakorlásra! 80. Válaszd az A verziót azáltal, hogy az örökké tartó boldogság elérését eredményező spirituális gyakorlásod számára a leggyorsabb, és legközvetlenebb eszközt biztosítod! 81. Az élet okozta szenvedés és szomorúság szintén a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébresztését szolgáló eszköz. 82. Az ötödik fejezet mindennapi elolvasása sokkal könnyebb és gyorsabb eszköz a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébresztéséhez Olvasd el az ötödik fejezetet nagyon lassan legalább háromszor a hatodik fejezet olvasása előtt!

46

6. fejezet – A Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer felfedezése
1. Szerző 2001-ig 27 éven keresztül, fizikai életkorát tekintve 15-től 42 éves koráig, majdnem az összes vallás és spirituális út tanításait tanulmányozta. 2. Elolvasott több mint kétezer spirituális könyvet. 3. Megfordult sok spirituális tanítónál Amerika és India szerte. 4. Világos volt számára, hogy a legtöbb spirituális tanítás lényege a figyelemnek az „ÉN VAGYOK”-ra való összpontosítása. 5. A pont, ahol a judaizmus, a kereszténység, az iszlám és a „hinduizmus” találkoznak az, hogy mindegyik befelé fordul, és az „ÉN VAGYOK”-ra összpontosítja a figyelmet. 6. A legközvetlenebb és leggyorsabb eszköz, amely az örök boldogság, a belső királyság megtalálásához, az „Ön-megvalósítás”-hoz stb. vezet, az „ÉN VAGYOK”-ra való összpontosítás a figyelem befelé fordítása révén. 7. Ennek egyik újabb kori példája a „hinduizmusban” Nisargadatta Maharaj. 8. Guruja azt mondta Nisargadattának, fordítsa figyelmét az „ÉN VAGYOK”-ra, minden egyéb dolgot zárjon ki. 9. Nisargadatta követte Gurujának instrukcióit három éven keresztül. 10. Miután három évig gyakorolt a szabadidejében, Nisargadatta megvalósította valódi Énjét. 11. Nisargadattának dolgoznia kellett, hogy fenntartsa családját, ezért gyakorolni csak szabad idejében tudott. 12. Nisargadatta több órát töltött mindennap valódi Énje szemlélésével. 13. Az ÉN VAGYOK-ra való fókuszálás, minden másnak a figyelemből való kizárása mellett, a „hinduizmus” egyik ősi gyakorlata. 14. A befelé nézés és az „ÉN VAGYOK” tudomás fontossága a zsidó-keresztény tanításokban is megtalálható (15 – 19): 15. És mondá Isten Mózesnek, „ÉN VAGYOK AZ ÉN VAGYOK”. És mondá „Imígyen fogsz szólni Izrael gyermekeihez, az ÉN VAGYOK küldött engem hozzátok”. (Exodus 3:14) 16. „Légy csendes, és tudd, hogy ÉN VAGYOK Isten”. (Psalms 46:10) 17. A „The Impersonal Life” című keresztény misztikus könyv egésze e köré az egyetlen mondat köré épül: „Légy csendes, és tudd, hogy ÉN VAGYOK Isten”. 18. Jézus mondá „Mielőtt Ábrahám volt, ÉN VAGYOK”. (John 8:58)

47

19. Jézus mondá „Isten királysága benned van”. (Luke 17:21) 20. Jézus nem azt mondta, hogy Isten királysága benned lesz, a tested halála után. 21. Jézus azt monta, „van”. A „van” jelen idő. A „van” azt jelenti, most. 22. Mohamed próféta mondta: „Aki ismeri saját Énjét, ismeri az ő Urát”. 23. Sok egyéb olyan spirituális hagyomány és tanítás létezik, amelyek rámutatnak, hogy a figyelemnek az ÉN VAGYOK-ra való összpontosítása a legközvetlenebb és leggyorsabb út a megszabaduláshoz. 24. Egy másik újabb kori példa a „hinduizmusból” Ramana Maharshi. 25. Ramana Maharshi több, mint 50 éven keresztül tanította, hogy az egó és a szomorúság megszüntetésének, és az örökké tartó boldogságként maradásnak az egyetlen hatékony eszköze az Önvalóra, az Énre, az ÉN VAGYOK-ra való összpontosítás. 26. Szerző 2001-ig 27 éven keresztül próbálkozott az ÉN VAGYOK-ra összpontosítás módszere gyakorlásával. 27. Mind ezzel, mind más módszerekkel nagyon csekély haladást ért el. 28. Decemberben szerző az indiai Tiruvannamalaiba utazott azzal a céllal, hogy a Ramana Maharshi hagyomány tanítójának beszédeit látogatja. 29. Szerző a Sesha Bhavan vendégházbeli szobájában tartózkodott. 30. Szerző végiggondolta az ÉN és az ÉN VAGYOK minden lehetséges jelentését, és az ÉN és az ÉN VAGYOK minden olyan lehetséges megközelítését, amelyekről az évek során olvasott. 31. Az én gondolatot, az ÉN VAGYOK gondolatot. 32. Az én érzést, az ÉN VAGYOK érzést. 33. Az én tudatosságot, az ÉN VAGYOK tudatosságot. 34. Az én, vagy ÉN VAGYOK gondolását. 35. Az én, vagy ÉN VAGYOK érzését. 36. A figyelem énre, vagy ÉN VAGYOK-ra összpontosítását. 37. Az én, vagy ÉN VAGYOK jelentése megközelítésének és szemléletének számos különböző kombinációját. 38. 27 év után szerző még mindig nem volt biztos benne, hogy mit jelent az ÉN VAGYOK a Közvetlen Tapasztalat alapján.

48

39. Szerette volna tudni, van-e valamilyen módszer e kérdések megoldására, az én vagy ÉN VAGYOK jelentésének a tisztázására, és hogy mit kell csinálni vele, ráirányítani a figyelmet, az érzést, a gondolatot, vagy? 40. Olyan megértést akart, amely annyira tiszta, hogy semmi bizonytalan nem marad, semmilyen más lehetőség nem marad. 41. Szerző valóban tudni akarta a választ. 42. Nem akarta, hogy bármilyen előző megértés korlátozza a választ. 43. Kész volt rá, hogy előző megértését ízzé-porrá zúzza, ha arra van szükség. 44. Hajlandó volt azt is tekintetbe venni, hogy az eltelt egy-két évtized során esetleg egyáltalán nem értette meg, hogy mi az ÉN VAGYOK, és hogyan kell összpontosítani rá. 45. Hajlandó volt minden régi nézetét félresöpörni, ha szükséges. 46. Ramana Maharshi mondta, hogy az Ön-kutatás sokkal inkább érzés, mint gondolat. 47. A „ki vagyok én?” kérdés, vagy a „kinek a számára jelennek meg ezek a gondolatok?” kérdés könnyen követhető instrukciók, amíg az ember a gondolatok birodalmában tartózkodik. 48. Azonban, hogy mikor lép fel a „ki vagyok én?” érzés, vagy az „ÉN VAGYOK” érzés, mindig egy kicsit bizonytalan volt, mert micsoda pontosan az ÉN VAGYOK érzés? 49. Honnan tudom, hogy ÉN VAGYOK? 50. Nisargadatta Maharaj és sokan mások azt mondták, hogy az ÉN VAGYOK nem más, mint tudatosság. 51. Szerző szerette volna tudni, hogy az „ÉN VAGYOK” az én-gondolattal azonos, vagy az „ÉN VAGYOK” az én jelen tudatosságom csupán? 52. Szerző azt gondolta: 53. Ha az „ÉN VAGYOK” ez a jelen tudatosság, az a tudatosság, amely éppen most ezt a szobát nézi, akkor az ÉN VAGYOK figyelése azt jelenti csupán: A tudatosságom figyeli a tudatosságomat! 54. Ez volt ám a felfedezés! 55. Mindenféle homályos gyakorlatok helyett, ahol az az ember azt hallja, figyelj az ÉN VAGYOK érzésre, anélkül, hogy valaha is biztos lenne, hogy mit jelent pontosan, és milyen érzés az „ÉN VAGYOK”, volt egy abszolút világos utasításom: Az én jelen tudatosságom figyeli az én jelen tudatosságomat.

49

A tudatosság figyeli a tudatosságot. 56. Nem valamiféle Végtelen Önvalóval , vagy Istennel megcímkézett ismeretlen, látszólag távoli tudatosság. 57. Ez a tudatosság, az én tudatosságom, amely itt és most figyeli önmagát, miközben figyelmen kívül hagyja a gondolkodást, a testet, és a világot, stb. 58. Szerző azonnal ki is próbálta ezt a gyakorlatban (59 – 65): 59. A tudatosság figyeli a tudatosságot, miközben figyelmen kívül hagyja a gondolkodást. 60. Szerző becsukta szemeit, mert az is lényeges, hogy a világot figyelmen kívül hagyjuk. 61. Azért, hogy az általában kifelé, a világra irányuló figyelmet 180 fokkal megfordítsa, és befelé nézzen. 62. Hogy elfordítsa a figyelmet a gondolkodásról, és a tudatosságot figyelő tudatosságra irányítsa. 63. Ha szerző észrevett egy gondolatot, figyelmen kívül hagyta azt, és visszafordította a figyelmet a tudatosságot figyelő tudatosságra. 64. A tudatosság a tudatosságot figyeli, minden egyéb dolog kizárása mellett. 65. A tudatosság csupán önmagára figyel. 66. Az eredmény azonnali volt. 67. A legelső pillanattól, ahogy az ember kipróbálja ezt a gyakorlatot a tudatosságban tartózkodik. 68. Mindenféle késedelem nélkül. 69. Annyira könnyű! 70. Ez nem azt akarja jelenteni, hogy az egó már az elején megszűnik. 71. Évekig is eltart, mire folyamatos gyakorlás után az egó véglegesen megszűnik. 72. Attól a pillanattól kezdve azonban, hogy ezt az egyszerű, könnyen érthető gyakorlatot kipróbálja, az ember tudatosságként időzik. 73. Szerző 2001. decemberétől, 2004. januárjáig, két éven keresztül gyakorolta a Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszerét. 74. Többször volt, hogy tizenkét órát, és volt, hogy két órát gyakorolt naponta. 75. 2004. januárjában szerző egója, szomorúsága és szenvedése végleg megszűnt, és ami maradt:

50

Végtelen-Örökkétartó-Tudatosság-Szeretet-Boldogság 76. Így tehát a Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer ismét méltónak bizonyult hírnevére, hogy az örökké tartó boldogsághoz vezető leggyorsabb és legközvetlenebb eszköz, itt és most, ebben az életben. 77. Ramana Maharshi és Nisargadatta Maharaj mindketten pontosan a Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszert írták le, egója azonban nem engedte meg szerző számára, hogy azt megértse. 78. A Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer, rejtett kincshez hasonlóan, sok más, különböző témájú közlések közé van elrejtve. 79. Jelen könyv eljövendő fejezeteiben, illetve a Freedom Religion, inc. weboldalán bemutatásra kerül néhány olyan, az elmúlt idők Felébredett Bölcseitől származó olyan közlés, amelyek a Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszert írják le, más közlések pedig a spirituális törekvők számára jelenthetnek hasznot, illetve jelen könyv tanításait támogatják. 80. A múlt összes spirituális tanítása az egó által eltorzított és beszennyezett, ezért jelen könyv nagyon kevés idézetet tartalmaz. 81. A másik ok, ami miatt szerző nem előbb ismerte fel az „ÉN VAGYOK” jelentését az, hogy olvasmányai szerint az ÉN VAGYOK, a valódi ÉN, Végtelen Folytonos Tudatosság. 82. Emiatt úgy tűnt számára, mintha az valamilyen, a reggel felébredő tudatosságtól eltérő dolog lenne. 83. Az állandó kifelé nézés szokása miatt tételezzük fel azonban azt, hogy a reggel felébredő tudatosság korlátozott. 84. Ha az ember észreveszi, hogy a tudatosság évek óta végső fokon ugyanaz, akkor felfedezi, hogy a tudatosság korlátozatlan, és folytonos. 85. A Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer felfedezésének a jelentősége az egyik üzenet. 86. Lehet, hogy valaki hall az ÉN VAGYOK-ra való összpontosításról, és még százmillió élet után sem tudja, hogy mi az ÉN VAGYOK. 87. Ha azonban elmondják neki, hogy az ÉN VAGYOK a reggel felébredő tudatosság, a tudatosság háttere, amely jelen van az ébrenlét órái alatt, és specifikus utasításokat kap, hogyan kell a figyelmet elfordítani a gondolkodásról stb., és a tudatosságot figyelő tudatosságra irányítani, akkor meg tudja szüntetni az egót, szomorúságot és szenvedést még ebben az életben, és örökre a boldogságban tud maradni. 88. Ezek a specifikus utasítások találhatók a hetedik fejezetben.

51

89. Azt hihetnénk, hogy az emberek többsége örülni fog az örök boldogsághoz vezető leggyorsabb és legközvetlenebb módszer felfedezésének. 90. Az egó trükkjei miatt a legtöbben nem örülnek a felfedezésnek. 91. Ezért kezdődik jelen könyv a szélhámos leleplezésével, a szélhámos mozgatórugói és trükkjei megvilágításával, megmutatva a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébresztésének fontosságát és hogyanját. 92. Történelmileg, egymillió emberre még egy olyan sem jut, aki elkötelezte volna magát a benne élő, és saját valódi Énjével azonos Örök Igazság Közvetlen Tapasztalata mellett. 93. A Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer az ember számára a leggyorsabb, és legközvetlenebb eszköz, hogy megszüntesse a szenvedést, és hogy a Végtelen-ÖrökkétartóTudatosság-Szeretet-Boldogságban maradjon. 94. A Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer a leggyorsabb, és legközvetlenebb eszköz, amely révén a zsidó hitű személy közvetlenül tapasztalhatja az ÉN VAGYOK-ot, amelyet az ő Énje Mózesnek kinyilatkoztatott. 95. A Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer a leggyorsabb, és legközvetlenebb eszköz a keresztény számára, hogy Isten benne rejlő királyságát Közvetlen Tapasztalat útján megtalálja, és abban éljen, még ebben az életben. 96. A Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer a leggyorsabb, és legközvetlenebb eszköz a „hindu” számára, hogy még élete során (jivanmukti) elérje a megszabadulást, és a Lét-TudatÜdv-ben (sat-chit-ananda) éljen. 97. A Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer a leggyorsabb, és legközvetlenebb eszköz a muzulmán számára, hogy megismerje valódi Énjét. Mohamed próféta mondta: „aki ismeri az ő Énjét, ismeri az ő Urát”. 98. A Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer a leggyorsabb, és legközvetlenebb eszköz a buddhista számára, hogy elérje a Nirvánát, és az egót, szenvedést, vágyakozást és szükségérzetet végleg megsemmisítse. 99. Az egó a múltban minden vallási és spirituális tanítást eltorzított annak érdekében, hogy azok az ő céljait szolgálják, és elrejtsék a megszabadulás leggyorsabb és legközvetlenebb módszerét. 100. A múltban az olvasó vagy hallgató egója minden vallási és spirituális tanítás során együttműködött az úgynevezett spirituális tanító egójával, annak érdekében, hogy olyan tanítás szülessen, amely az egót szolgálja. Azután mind a tanító, mind a tanuló a hamis tanítást igaz tanításnak nevezte. 101. Egyes múltbeli spirituális tanítások felébredett bölcsek által adott autentikus spirituális tanítások voltak.

52

102. Abban a pillanatban azonban, ahogy a felébredett bölcs a hallgatóban lévő egóhoz beszél, a tanulóban elkezd torzulni tanítás. 103. Nem igényel tehát időt, hogy a torzítás elkezdődjön. Azonnal, késedelem nélkül elkezdődik. 104. 105. Mihelyt bekövetkezett a tanítás egó általi torzulása, a tanítás az egót szolgálja. Az egó általi torzítás az idő múlásával egyre növekszik.

106. Lehetséges kiemelni hasznos közléseket a múltbeli tanításokból, azonban a közlések kiemelését felébredett bölcsnek kell végeznie. 107. Ha olyan valaki próbálkozik a közlések kiemelésével, akiben nem ébredt fel a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy, akkor a közlések rendszerint úgy kerülnek kiemelésre, hogy azok az egót szolgálják. 108. Mivel ez az emberi szenvedés megszüntetésének, és a Békében-örömben való élet elérésének a leggyorsabb, és legközvetlenebb módja, a Tudatosságot Figyelő Tudatosság annak számára is hatalmas előnnyel jár, akiben nincs spiritualitásra való hajlam. 109. Ami a gyakorlás módját tekintve apró különbségnek látszik csupán, az az eredmények elérési sebességének óriási, mélyreható, kvantumugrásszerű különbségét jelentheti. 110. Ami a gyakorlás módját tekintve apró különbségnek látszik csupán, azzal lehet, hogy évekig, sőt életeken át tartó gyakorlás takarítható meg. 111. Emiatt a pontosság, amellyel a gyakorlat utasításai leírásra kerültek, kritikus fontosságú. 112. A gyakorlat szövegének egy apró változása a gyakorlatban is egy apró változást fog okozni, ezáltal a gyakorlat indirektté válik, és elvesznek a gyors eredmények. 113. Vannak másféle, látszólag a Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszerére hasonlító gyakorlatok, azonban a látszólag hasonlító módszerek nem fogják a gyors eredményeket produkálni, és nem fognak éveken, vagy életeken át tartó gyakorlást megtakarítani. 114. Ezekben a másféle, látszólag hasonló módszerekben olyan apró különbségek vannak, amelyek lerontják a hatékonyságot. 115. A Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszerben nincs szükség külső tanítóra.

116. Mindössze arra van szükség, hogy rendelkezzünk a gyakorlat pontos leírásával, és, hogy pontosan kövessük azokat a gyakorlás során. 117. Először az írott utasítás a tanító, majd a gyakorlat maga a tanító.

53

118. Az írott utasítás csak addig a pár percig töltik be a tanító szerepét, amíg elolvassuk, vagy meghallgatjuk azt, ha szalagra, vagy CD-re rögzítettük. 119. 120. Tehát a Tudatosságot Figyelő Tudatosság gyakorlat maga a tanító. Ezen a Közvetlen Úton soha nincs szükség tanító fizikai jelenlétére.

121. Egy tanító fizikai jelenléte kifelé irányítaná a figyelmedet, és rontaná a hatékonyságot. 122. A Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer gyakorlati instrukciói ingyenesek, és a hetedik fejezetben találhatók. 123. Egyetlen módon állapíthatod meg, hogy a Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer működik-e a te esetedben, hogy gyakorlod. 124. Kipróbálás nélkül arra a következtetésre jutsz, hogy nem fog működni, ezzel hozzájárultál, hogy a szélhámos (gondolkodás) megfosszon egy kivételes lehetőségtől. 125. Gondolkodás révén egy következtetésre, véleményre, feltevésre jutsz, amely lehet akár helyes, akár helytelen. 126. 127. 128. Gyakorlás révén azonban biztosan tudni fogod, hogy működik-e nálad, vagy sem. Így hát, vedd fontolóra, hogy teszel-e egy őszinte, tisztességes kísérletet! Néhány hónap nem olyan sok idő egy őszinte, tisztességes kísérlethez.

Olvasd el a hatodik fejezetet nagyon lassan háromszor a hetedik fejezetet olvasása előtt!

54

7. fejezet – A Tudatot Figyelő Tudat Módszerének gyakorlati utasításai
Előzetes instrukciók
1. Különíts el annyi időt mindennap a Tudatot Figyelő Tudat Módszer gyakorlására,

amennyit szívesen ráfordítasz!
2. Mindennap hagyj el annyi szükségtelen tevékenységet, hogy több időd legyen a Tudatot

Figyelő Tudat Módszer gyakorlására, amennyit szívesen elhagysz!
3. Ha nem szívesen hagyod el a szükségtelen tevékenységeket, hogy maximális időtartamban gyakorolhass mindennap, akkor azt teheted, hogy naponta elolvasod az ötödik és a tizenharmadik fezeteket, amíg a megszabadulás iránt rendkívül erős vágy nem ébred benned. 4. Az étkezés és a tisztálkodás például szükséges tevékenységek. 5. Sokaknál a pénzkereső foglalkozás űzése is szükséges tevékenység. 6. Sokaknál a gyermekeikről való gondoskodás is szükséges tevékenység. 7. Szükségtelen tevékenységek például a szórakozások, a hobbik, stb. 8. Gyakorolj legalább két órát mindennap! 9. Ha visszavonult ember vagy, és tizenkét órát is tudsz gyakorolni naponta, az még hatékonyabb. 10. Az a legjobb, ha zavartalan körülményeket tudsz biztosítani a gyakorlásod idejére. 11. Ha otthon gyakorolsz, megkérheted a veled élőket, hogy vészhelyzet kivételével ne zavarjanak gyakorlás közben. 12. Vagy kereshetsz egy másik helyet a gyakorláshoz, ahol nem fognak zavarni. 13. A testtartásnak nincs jelentősége a Tudatot Figyelő Tudat Módszer szempontjából. 14. Azonban, mivel el akarjuk fordítani a figyelmet a testről, fontos, hogy a test kényelmes helyzetben, ellazult állapotban legyen, és ne okozzon zavaró fájdalmat vagy feszültséget.

55

15. Végezheted a gyakorlatot keresztbe tett lábakkal, vagy karosszékben ülve, esetleg díványon vagy kanapén, sőt, még saját ágyadban fekve is, ha biztos, hogy nem fogsz közben elaludni. 16. Biztosítsd, hogy a testhelyzet kényelmes legyen, és ne okozzon semmiféle fájdalmat, feszültséget vagy kényelmetlenséget! 17. Biztosítsd, hogy a testhelyzet segítsen figyelmen kívül hagyni a testet, és elfordítani a figyelmedet a testről. 18. Jelen gyakorlás céljaira a ’tudat’ és ’gondolat’ szavak alábbi definícióit vedd figyelembe: 19. Gondolat (19 - 21): a gondolatok anyanyelved elmédben megjelenő szavai. 20. Ha az anyanyelved angol, és a nyelv amin gondolkodsz az angol, akkor a gondolatok azok az angol szavak az elmédben. 21. Ha két nyelven gondolkodsz, akkor a gondolatok ennek a két nyelvnek a szavai az elmédben. 22. Tudat (22 - 46): Amikor felébredsz reggel, a tudat az a tudatosság, amely felébredt reggel. 23. Gondolatok jönnek, és gondolatok mennek, de a tudat háttere folyamatos marad az ébrenlét órái alatt, az esti elalvásig. 24. Te vagy a tudat, a te tudatod, pontosan a te tudatod az, amely a szemeiden éppen most keresztül néz. 25. A tudat, tudatosság, figyelem, észlelés, megfigyelés, nézés, látás és koncentrálás szavak azonos jelentéssel szerepelnek a gyakorlat utasításaiban. 26. A tudat nem gondolkodás. 27. A tudat az, ami tudatában van a gondolkodásnak. 28. Akár vannak gondolatok, akár nincsenek, a tudat, amely felébredt reggel tudatos, mert a tudat, amely felébredt reggel, folyamatos az ébrenlét órái alatt, míg el nem alszol. 29. A tudat nem érzelem. 30. A tudat az, ami tudatában van az érzelmeknek.

56

31. Akár vannak érzelmek, akár nincsenek, a tudat, amely felébredt reggel tudatos, mert a tudat, amely felébredt reggel, folyamatos az ébrenlét órái alatt, amíg el nem alszol ismét. 32. A tudat nem a szemmel látható objektumok. 33. A tudat az, ami tudatában van a szemmel látható objektumoknak. 34. A tudat, amely felébredt reggel, jelen van amikor a kinyíló szemek látják az objektumokat, és akkor is, amikor a becsukott szemek nem látják az objektumokat, mert a tudat háttere folyamatos az ébrenlét órái alatt, amíg el nem alszol ismét. 35. A tudat nem az ’én’ gondolat. 36. A tudat az, ami tudatában van az ’én’ gondolatnak. 37. Akár gondolsz az ’én’-re, akár nem, a tudat, amely felébredt reggel tudatos, mert a tudat, amely felébredt reggel, folyamatos az ébrenlét órái alatt, amíg ismét el nem alszol. 38. A tudat nem vágy. 39. A tudat az, ami tudatában van a vágynak. 40. Akár vannak vágyak, akár nincsenek, a tudat, amely felébredt reggel tudatos, mert a tudat, amely felébredt reggel, folyamatos az ébrenlét órái alatt, amíg el nem alszol ismét. 41. A tudat nem valamiféle távoli, fennkölt vagy rejtélyes dolog. 42. A tudat az, ami a szemeiden keresztül nézve ezt olvassa. 43. A te közönséges, mindennapi tudatod csupán. 44. Nem valamilyen speciális tudat. 45. A tudat az, amely felébred reggel, és éber marad, míg este el nem alszol. 46. A tudat semmiféle észlelt dologgal, vagy tapasztalattal nem azonos. 47. Tegyél egy kísérletet (48 - 52): 48. Nézz rá egy objektumra a szobában! 49. Vedd észre a tudatot, amely a szemeiden keresztül néz!

57

50. Most csukd be a szemed, és vedd észre, hogy még mindig tudatos vagy! 51. Ez ugyanaz a tudat, amely egy pillanattal előbb a szobát nézte. 52. Most, még mindig csukott szemmel, figyeld meg a tudatodat! 53. A következő gyakorlati utasítások a Tudatot Figyelő Tudat Módszer leírásai, gondosan megválasztott, csekély mértékben eltérő szövegezéssel. 54. Fontos, hogy a lehető legkevesebb szóval legyenek leírva a gyakorlatok. 55. Egy ülés alkalmával csak egy leírást használj! 56. Ha a mai napon egy, két, vagy három órás gyakorlásra készülsz, akkor erre az egész időtartamra csak egy leírást használj! 57. Próbáld ki az A leírást először! 58. Mindennap másik leírást próbálj ki, amíg mindegyik sorra nem került! 59. Ezután válaszd ki azt a leírást, amely alapján a legkönnyebben ment a gyakorlás, és onnantól csak azt a leírást használd! 60. Egyes leírások szerint nyitott szemmel kezdesz, de amint a szemed becsukására utasít, tartsd csukva a szemed! 61. Másszóval, a Tudatot Figyelő Tudat Módszer mindig becsukott szemmel végzendő. 62. Amikor tudatodat figyeled, akkor csak azzal maradj. 63. Nem kell csinálni semmi mást. 64. A tudat üres, nincs semmilyen objektum, amelyet megfigyelni próbálsz. 65. Az csupán az önmaga tudatában lévő tudat. 66. Nem valamiféle speciális tudat. 67. Csupán a te normális mindennapi tudatod, amivel általában a napot töltöd, szemléli önmagát. 68. Személyes használat céljából magnókazettára vagy CD-re rögzítheted az alábbi leírásokat.

58

69. Egy felvételen csak egy leírás szerepeljen. 70. Fontos, hogy csak egy leírást hallgass meg egy ülés során. 71. Jobb, ha nem szakítod meg az ülést a felvétel kikapcsolásával. 72. Ezért javasolt, hogy csak egy leírás kerüljön egy felvételre. 73. A felvételen minden 30 percben ismételd meg ugyanazt a leírást!

A Tudatot Figyelő Tudat Módszer gyakorlati utasításai
74. A leírás: Csukd be a szemed! Vedd észre tudatodat! Figyeld a tudatot! Fordítsd el figyelmedet a világról, a testről, és a gondolatokról, és irányítsd a tudatot figyelő tudatra! Ha észreveszed, hogy gondolkodsz, fordítsd el a figyelmedet a gondolkodásról, és irányítsd vissza a tudatot figyelő tudatra! 75. B leírás: Nézz szét a szobában, és vedd észre, hogy a tudat néz keresztül a szemeiden! Most csukd be a szemed, és vedd észre, hogy ugyanaz a tudat van még mindig jelen, amely egy pillanattal előbb a szobában nézelődött! Figyeld a tudatot! Ha gondolataid támadnak hagyd őket figyelmen kívül, fordítsd el a figyelmedet a gondolatokról, és irányítsd a tudatot figyelő tudatra! 76. C leírás: Csukd be a szemed! Vedd észre, hogy tudatos vagy! Figyeld ezt a tudatosságot! Valahányszor észreveszel egy gondolatot, fordítsd el a figyelmedet a gondolatról, és folytasd tudatosságod figyelését! Ne figyeld gondolataidat! Tudatosságodat figyeld! A tudatosság figyeli a tudatosságot! A tudatosság tudatában van a tudatosságnak! 77. D leírás: Csukd be a szemed! Fordítsd el a figyelmedet a gondolkodásról, és figyeld a figyelőt! 78. E leírás: Csukd be a szemed! Vedd észre a tudatodat! Légy tudatában tudatodnak! Ha észreveszed, hogy gondolkozol, fordítsd el a figyelmedet a gondolkodásról, és irányítsd a tudat tudatára! 79. F leírás: Csukd be a szemed! Csak maradj az önmaga tudatában lévő tudatban! Ha gondolatok jelentkeznek, vidd vissza a figyelmedet az önmaga tudatában lévő tudatra! 80. G leírás: Csukd be a szemed! Észleld a tudatodat! Ha gondolatok jelentkeznek fordítsd el a figyelmedet a gondolatokról, és folytasd a tudat észlelését!

59

81. H leírás: Csukd be a szemed! Irányítsd a figyelmedet a tudatra, és koncentrálj a tudatra! Koncentrálj lazán, erőfeszítés nélkül! Ha gondolatokat észlelsz, fordítsd el a figyelmedet a gondolatokról, és irányítsd vissza a tudatra irányuló koncentrációra! 82. I leírás: Csukd be a szemed! Légy tudatában, hogy tudat vagy! Most maradj a tudatnak ebben a tudatában! Ha gondolatok jelentkeznek, fordítsd el a figyelmedet a gondolatokról, és továbbra is légy tudatában, hogy tudat vagy! 83. J leírás: Csukd be a szemed! Vedd észre, hogy tudat vagy! Nézd a tudatot! Maradj a tudatot szemlélő tudatban! Ha gondolatok merülnek fel, fordulj el a gondolatoktól, és térj vissza a tudat nézéséhez! Maradj a tudatot szemlélő tudatban! 84. K leírás: Csukd be a szemed! Jelenlévő tudatod figyeli jelenlévő tudatodat, miközben minden egyebet figyelmen kívül hagy. 85. L leírás: Nézz körül a szobában! Vedd észre a szemeiden keresztül néző tudatot! Csukd be a szemed, és fordítsd befelé a figyelmedet, hogy önmagát nézze! A figyelem figyeli a figyelmet! Maradj benne! Ne moccanj onnan! Semmi másra ne figyelj! Ne figyelj a gondolkodásra! Kizárólag a figyelmet figyeld! 86. M leírás: Nézz körül a szobában! Vedd észre, hogy a tudatod néz keresztül a szemeiden! Most csukd be a szemed! Vedd észre ugyanazt a tudatot, amely egy pillanattal előbb a szemeden át nézett! Most fordítsd el ezt a tudatot a világtól, a testtől, és a gondolattól, irányítsd önmagára, irányítsd a tudatot figyelő a tudatra! 87. N leírás: Nézz körül a szobában! Te vagy a látó. A tudatod az, amely lát. Csukd be a szemed! Lásd a látót! Maradj vele! Fordítsd el figyelmedet a gondolkodásról, és irányítsd a látóra! 88. O leírás: Csukd be a szemed! Fordítsd el figyelmedet a tudottól, és légy tudatában a tudónak! 89. P leírás: Csukd be a szemed! A tudat csupán a tudatnak van tudatában. Maradj ott! Időzz ott! Légy ott! Élj ott! 90. Q leírás: Csukd be a szemed! Egy tudat figyel egy tudatot. Nem kettő, egy figyeli a másikat. Csak egy. Figyeld a tudatodat! Ha észreveszed, hogy gondolkodsz, ne próbáld befejezni a gondolatot! Hagyd abba a gondolkodást, és folytasd a tudatod figyelését!

60

91. R leírás: Csukd be a szemed! Figyeld a tudatodat! Pihenj meg a tudatodban! Maradj ott, csupán tudatodnak légy tudatában! 92. S leírás: Csukd be a szemed! Fordítsd el a tudatodat attól, aminek tudatában van, és irányítsd a csak önmagának tudatában lévő tudatra! 93. T leírás: Csukd be a szemed! Közvetlenül tapasztald saját tudatodat a tudatod megfigyelése, és a tudatodban való megpihenés által! Pihenj a tudatod tudatában! Pihenj a csak önmaga tudatában lévő tudatban! Maradj a tudatban! Ne maradj a gondolatban! 94. U leírás: Tudatában vagy az előtted lévő dolgoknak. A tudatosság van tudatában a dolgoknak. A dolgok megfigyelése helyett figyeld meg a tudatot! Csukd be a szemed! Gondolatok és érzések merülnek fel. A tudat az, amely tudatában van a gondolatoknak és érzéseknek. A gondolatok és érzések figyelése helyett figyeld a tudatot! 95. V leírás: Csukd be a szemed! Ne figyelj a gondolkodásra! Figyeld a tudatot! A tudatot figyelő tudat üres. Nincs ott semmi, amit figyelni kellene! Ne bonyolítsd azzal, hogy többet gondolsz hozzá! A tudat kifinomult. A tudatot figyelő tudatban tudat van csupán. Egyszerű. Maradj az önmagát figyelő tudatban! 96. W leírás: Csukd be a szemed! Összpontosíts a tudatra, amelyben a gondolatok felmerülnek! Ne a gondolatokra összpontosíts! A gondolatok jönnek és mennek. A tudat, amelyben a gondolatok felmerülnek, nem jön és megy. Légy tudatában a tudatnak, amely nem jön és megy! Ha gondolatok jelennek meg, a tudatot figyeld, ne a gondolatokat! Amikor nincsenek gondolatok, figyeld a tudatot! Akár vannak gondolatok, akár nincsenek, a tudat észlelését folytasd, ne a gondolatokét! Pihenj továbbra is benne, és légy tudatában a tudatnak! Maradj ott! Légy ott! 97. X leírás: Csukd be a szemed! Ha fényt látsz, fordítsd el figyelmedet a fényről, és irányítsd a tudat tudatára! Ha sötétséget látsz, fordítsd el figyelmedet a sötétségről, és irányítsd a tudatra, ami csak a tudatnak van tudatában! Ha a légzésedet észleled, fordítsd el figyelmedet a légzésedről, és irányítsd a tudatra, ami csak a tudatnak van tudatában! Bármi is az, ha azon kapod magad, hogy rá figyelsz, fordítsd el róla figyelmedet, és irányítsd a tudat tudatára! 98. Y leírás: Csukd be a szemed! A tudat nincs tudatában a gondolatoknak. A tudat nincs tudatában az érzéseknek. A tudat nincs tudatában valaminek, kivéve a tudatot. A tudat nincs tudatában semminek, kivéve a tudatot. A tudat háttere a tudat hátterének van csupán tudatában. A tudat a tudatnak van csupán tudatában. Csak a tudatnak. Egyedül a tudatnak.

61

Olvasd el a hetedik fejezetet háromszor nagyon lassan mielőtt a nyolcadik fejezetet olvasod!

62

8. fejezet – A Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer tovább finomítása
1. A tovább finomítás ezért jelenik meg különálló fejezetben, mivel a Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer egyszerű, és egyszerűnek is kell maradnia. 2. Egyáltalán nem hasznos, ha koncepciókat viszel bele a gyakorlásba. 3. Legjobb, ha csupán az egyszerű gyakorlati utasításokra összpontosítasz. 4. Érdekelhet, hogy mit kell tenned, miután elkezdted figyelni a tudatosságodat. 5. Nem kell tenned semmi egyebet! 6. Maradj csak a tudatosságot figyelő tudatosságnál! 7. Ott nincsenek látható objektumok. 8. A tudatosság üres, semmiféle megfigyelhető dolog nincsen benne. 9. Az egész ülés alatt csak a tudatosságod figyelését folytasd! A tudatosságot figyelő tudatosságot csupán, és semmi mást. 10. Ne várj el semmiféle tapasztalatot! 11. Ha arra vagy kíváncsi, fogsz-e valamiféle spirituális tapasztalatot szerezni, akkor kíváncsiságod valójában azt jelenti, hogy hozzáadtál valamit a tudatosságot figyelő tudatossághoz. 12. Soha ne tégy hozzá semmit a tudatosságot figyelő tudatossághoz! 13. A kulcs: elégedj meg a tudatosságot figyelő tudatossággal, és ne távolodj el tőle, és ne tegyél hozzá semmit! 14. Lehet, hogy rendelkezel valamilyen spirituális tapasztalattal, lehet, hogy nem. Elvárnod azonban soha semmiféle spirituális tapasztalatot nem szabad! 15. Ha kíváncsi vagy, hogy az állapot mélyülni fog-e, akkor a kíváncsiság valójában azt jelenti, hogy hozzáadtál valamit a tudatosságot figyelő tudatossághoz. 16. Soha ne tégy hozzá semmit a tudatosságot figyelő tudatossághoz! 17. Légy elégedett csupán a tudatosságot figyelő tudatossággal! 18. Úgy kell tekintened, hogy csupán a tudatosságot figyelő tudatosság van, és semmi más! 19. A Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer gyakorlata nem jelent keresést. 20. Te megfigyelő vagy, nem kereső.

63

21. Ha keresnél valamit, akkor lenne a keresés, és lenne a tudatosságot figyelő tudatosság. 22. Ez azt jelentené, hogy hozzáadtad a keresést a tudatosságot figyelő tudatosság gyakorlatához. 23. Soha ne adj hozzá semmit a tudatosságot figyelő tudatosság gyakorlatához! Elégedj meg csupán a tudatosságot figyelő tudatossággal, anélkül, hogy hozzáadnál valamit! 24. A legjobb ülés az, amikor nincsenek gondolatok. 25. Ha gondolatok jelennek meg, fordítsd el róluk a figyelmedet, és irányítsd a tudatosságot figyelő tudatosságra! 26. Ne támogasd a gondolkodást! 27. Igyekezz ne végiggondolni a gondolatot! 28. Ne fordítsd a figyelmedet a gondolatok felé! 29. Ne gondolkodj a gondolkodásról! 30. Gondolkodás megjelenése esetén ne csinálj problémát belőle! Csak fordítsd el figyelmedet a gondolkodásról, és irányítsd a tudatosságot figyelő tudatosságra! 31. Csak maradj a tudatosságot figyelő tudatossággal! 32. Amikor a tudatosság figyeli a tudatosságot, valami kivételes történik. 33. Először fordultál befelé. 34. A tudatosság a valódi természeted. 35. Ami valójában vagy, a lényegedet tekintve, az tudatosság. 36. Ezért, a tudatosságot figyelő tudatosságban először figyeled önmagad, és ismered meg önmagad. 37. Erről, vagy a fejezet egyéb részeiről azonban ne gondolkodj a tudatosságot figyelő tudatosság gyakorlása során, mert ezzel hozzáadnád ezeket a gondolatokat a gyakorlathoz! 38. Abból látszik, hogy valami különlegeset csinálsz, mikor a tudatosság figyeli a tudatosságot, hogy eleinte azt gondolod esetleg, hogy „mi van még?”, vagy, hogy „na és?”. 39. Csak folytasd tovább a gyakorlást, és feledkezz meg a „mi van még?”-ről és a „na és?”-ről! 40. A figyelemnek a gondolatokról való puszta elfordításával, és a tudatosságot figyelő tudatosságra irányításával valami olyasmit csinálsz, ami teljesen meg fogja változtatni az életedet, amennyiben komoly vagy, és folytatod a gyakorlást.

64

41. A legtöbben az egész életüket úgy élik le, hogy állandóan kifelé, az emberekre, a helyekre és a dolgokra néznek. 42. A figyelemnek a világról, a testről és a gondolkodásról való elfordításával, és a tudatosságot figyelő tudatosságra irányításával valami kivételeset csinálsz. 43. Egyesek néhány nap után, mások néhány hét, megint mások néhány hónap után lehet, hogy érezni kezdenek valamit. 44. Először ez elég nehezen megfogható, és nem fogod tudni, hogy mi ez, viszont amit tudni fogsz az, hogy szereted. 45. Kellemes. 46. Egy új, finom érzés. 47. Amit érezni kezdesz: az örökké tartó élet-szeretet-béke. 48. Nem szabad azonban, hogy bármiféle elvárásod legyen ezzel kapcsolatban, mert ha elvárásod van, akkor hozzáadtad az elvárást a tudatosságot figyelő tudatosság gyakorlatához! 49. Soha ne adj hozzá semmit a tudatosságot figyelő tudatosság gyakorlatához! 50. Csak maradj a tudatosságot figyelő tudatosságban, miközben minden mást figyelmen kívül hagysz! 51. Csak tartózkodj ott! 52. Csak maradj abban! 53. Ne keress semmi mást! 54. A Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer gyakorlása során (55 – 89): 55. Csak maradj ott! 56. Pihenj benne! 57. Ne keress semmi egyebet, mint tudatosságot figyelő tudatosságot! 58. Ne keress semmilyen másik állapotot! 59. Ne keress mélyebb tudatosságot! 60. Ne keress semmit! 61. Csak maradj a tudatosságot figyelő tudatosságban! 62. Légy boldog, hogy ez ennyire egyszerű!

65

63. Ne keress ennél többet! 64. Ez csupán egy egyszerű állapot. 65. Ne keress békét! 66. Hadd jöjjön a béke magától, ha jönni akar, anélkül, hogy elvárnád, vagy keresnéd azt! 67. Csak maradj a tudatosságot figyelő tudatossággal, és valahányszor gondolat jelenik meg, fordítsd el a figyelmedet a gondolatról, és irányítsd a tudatosságot figyelő tudatosságra! 68. Csak folytasd a gyakorlást mindennap! 69. Tekintsd úgy, mintha csupán a tudatosságot figyelő tudatosságot keresnéd, és semmi mást! Evégből, érd be csupán annyival, hogy a tudatosságot figyelő tudatosságban tartózkodsz, tőle való moccannás nélkül! 70. Egyes napokon az elme zajos lehet, de tovább folytatva a gyakorlást, egy jó napon gyakorlásod nagyon elmélyültté válik, anélkül, hogy mélyíteni próbálnád azt. 71. Soha ne gondolkodj azon, hogy mély, vagy nem mély! 72. Ha azon gondolkodsz, hogy mély, vagy nem mély, hozzáadsz valamit a tudatosságot figyelő tudatosság gyakorlatához. 73. Érd be csupán annyival, hogy a tudatosságot figyelő tudatossággal maradsz, attól függetlenül, hogy jónak tűnik az ülés, vagy sem! 74. Lehetnek napok, mikor érzelmeid örvénylenek. 75. Csak hagyd figyelmen kívül az örvénylő érzéseket, és fordítsd el a figyelmedet az örvénylő érzelmekről, és irányítsd a tudatosságot figyelő tudatosságra! 76. Ha mindennap rendszeresen gyakorlod a Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszert, végül elkezded élvezni a tudatosságot figyelő tudatosságot. 77. Hogy mennyi időbe kerül, míg élvezni kezdi valaki a tudatosságot figyelő tudatosságot, személyenként eltérő. 78. Egyeseknél lehet, hogy elég néhány nap, másoknál néhány hétre, vagy hónapra lehet szükség. 79. Ha nehéznek találod is kezdetben, hogy a tudatosságot figyelő tudatosságnál maradj, ne add fel, gyakorolj minden nap, jó napokon is, és zajos elmével, vagy örvénylő érzésekkel terhes napokon is! 80. Csak folytasd tovább figyelmednek a gondolatokról való elfordítását, és a tudatosságot figyelő tudatosságra irányítását!

66

81. Nem szabad várnod a napot, hogy mikor kezded élvezni a tudatosságot figyelő tudatosságot, mert akkor hozzáadnál valamit a tudatosságot figyelő tudatosság gyakorlatához, az elvárás formájában! 82. Az a legjobb tudatosságot figyelő tudatosság gyakorlat, amelyik üres. 83. Csupán tudatosságot figyelő tudatosság, és semmi egyéb. 84. Csak tartózkodj ott! 85. Csak légy ott! 86. Csak időzz ott! 87. Csak maradj ott! 88. Ne keress semmi ettől különbözőt, csak érd be a tudatosságot figyelő tudatossággal! 89. Csak pihenj, és folytasd tudatosságod figyelését! 90. Itt egy módszer, hogyan tekintsd: 91. A tudatosságot figyelő tudatosság olyan kicsit, mint szerelembe esni. 92. Együtt időzöl valakivel. 93. Nézed őt. Figyeled őt. 94. De nem ismered még. 95. Tovább figyeled. 96. Nincsenek elvárásaid, mert még nem ismered elég jól ahhoz, hogy elvárásaid legyenek. 97. Csak figyeled tovább. 98. Bizonyos napokon kellemes érzések töltenek el, a figyelése közben. 99. Bizonyos napokon kellemetlen érzések töltenek el, a figyelése közben. 100. Tovább figyeled.

101. Mindennap egyre jobban ismered, habár nem lehetsz a tudatában, hogy egyre jobban ismered. 102. 103. 104. Aztán egy nap, hirtelen és váratlanul, Szerelembe estél. A tudatosságot figyelő tudatosság egy kicsit olyan, mint ez. Csak ne várj el semmit, és folytasd tovább a tudatosságod figyelését!

67

105.

Az a tény, hogy semmi nem történik, nagyszerű!

106. Ha úgy látszik, hogy nap nap után mindig csak ugyanaz, csak a tudatosságot figyelő tudatosság, az nagyszerű! 107. Csak elégedj meg ezzel!

108. Ha arra gondolsz, hogy változni fog, akkor hozzáadsz valamit a tudatosságot figyelő tudatossághoz, annak az elvárásnak a formájában, hogy változni fog. 109. 110. 111. 112. 113. Csak nézz a tudatosságot figyelő tudatosságra, úgy ahogyan az van! Minden nap gyakorolj! Mikor fogsz szerelembe esni a tudatosságot figyelő tudatossággal? Lehet, hogy egy hónap múlva, lehet, hogy több hónapi gyakorlás után. Bőven fogsz megerősítést kapni útközben.

114. Amint a tudatosságot figyelő tudatosságból eredő, akár legkisebb örömöt vagy békét is tapasztalni kezded, azt követően a gyakorlat előrehaladása nagyon fel fog gyorsulni. 115. Nem sok idő múlva elérsz arra a pontra, amikor pusztán a szemed behunyása tudatosság-örömöt idéz elő, még mielőtt a gyakorlást elkezdenéd. 116. Nem szabad ezt elvárnod, mert akkor hozzáadtál valamit a Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszerhez! 117. 118. Egyeseknél Előfordulhat, hogy az első egy-két héten nem tetszik a gyakorlás. Csak tarts ki, és folytasd a gyakorlást!

119. Tekintheted tudatosságodat olyasvalamiként, mint ami azt várja tőled, hogy anélkül szemléld, hogy bármit elvárnál tőle, olyasvalakiként, aki azt várja tőled, hogy csupán azért szeressék, mert az ami, és nem azért, mert adni tud neked valamit. 120. Csak folytasd tovább a tudatosság figyelését, és ne legyen benned elvárás a békeszeretet-boldogság iránt! 121. 122. Hadd jöjjön a béke-szeretet-boldogság magától, anélkül, hogy elvárnád azt! Ami valójában vagy: Végtelen-Örökkétartó-Tudatosság-Boldogság-Szeretet.

123. Azonban, ha figyelmedet állandóan a világra, a testre és a gondolatokra irányítod, azt képzeled, hogy egy betegségnek, halálnak és szenvedésnek alávetett test vagy. 124. Figyelmednek a tudatosságra való irányításával első ízben figyeled meg azt, ami vagy.

68

125. 126. 127. 128. 129. 130.

Gyakorlás közben ne gondolkodj azon, hogy mi vagy! Csak figyeld a tudatosságodat, anélkül, hogy bármit elvárnál! Ne figyelj a gondolataidra! Fordítsd el a figyelmedet a gondolataidról, és figyeld az üres tudatosságodat! Figyeld a figyelmet! Figyeld a tudatosságot!

131. Ha beéred a tudatosságot figyelő a tudatossággal, végül problémáid elkezdenek szertefoszlani. 132. 133. 134. 135. 136. Boldogtalanságod kezd eltűnni. Váratlanul béke fog beköszönteni. Váratlanul boldogság fog beköszönteni. Váratlanul végtelen Szeretet fog beköszönteni. A tudatosságot figyelő tudatosság tudatosságként létező tudatosság.

137. A kifelé, az emberekre, helyekre és dolgokra irányuló nézés nagyon régi szokása miatt alkalmazzák egyes gyakorlati utasításokban a „figyelés” szót. 138. Az ember ugyanezt az embereket, helyeket és dolgokat figyelő szokást alkalmazva becsukja a szemét, és befelé, a tudatosságot figyelő tudatosság felé fordul. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. Ezért van az, hogy a figyelés szót alkalmazzák egyes gyakorlati utasítások. A valódi tudatosság, amely a tudatosságot figyeli, befelé néz. A nem valódi kifelé, az emberek, helyek és dolgok világa felé néz. A kifelé nézés eredménye szenvedés, halál és hiábavalóság. A gondolatok figyelése nem befelé nézés. Az érzések figyelése nem befelé nézés. A légzés figyelése nem befelé nézés.

146. Csak a figyelemnek a megfigyelttől való elfordítása, és a figyelő felé fordítása a befelé nézés. 147. Csak a tudatosságot figyelő tudatosság a befelé nézés.

69

148. 149. 150. 151. 152.

A befelé nézés megszabadulás. A befelé nézés örök élet. A befelé nézés örök tudatosság. A befelé nézés örök béke. A befelé nézés örök boldogság.

153. A befelé nézés örök Szeretet, amely abszolút tökéletes, és mentes a szomorúság és szenvedés minden formájától. 154. 155. 156. kell! 157. Ez a boldogság, ez a tökéletesség a te tudatosságod. Mivel mindig kifelé néztél, soha nem tapasztaltad. A kifelé nézés e régi szokásának megváltoztatása érdekében minden nap gyakorolnod

Tölts mindennap annyi időt gyakorlással, amennyit tudsz!

158. Ha naponta csak 30 percet fordítasz a tudatosságot figyelő tudatosság gyakorlására, és a másik 23 és fél órán át kifelé nézel, nem fogsz fejlődni nagyon gyorsan. 159. Ha gyors eredményt akarsz, hagyj el minden szükségtelen tevékenységet, maximális időt biztosítva, hogy több órát gyakorolhass naponta! 160. Esetleg heti egy alkalommal, valamelyik szabadnapodon az egész napot (8 – 12 órát) a Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszernek szentelheted. 161. A Végtelen-Örökkétartó-Tudatosság-Szeretet-Boldogság megismerése, megtapasztalása, és megélése feltétlenül megéri a gyakorlásra fordított időt. 162. 163. 164. Fel fogod fedezni, hogy te nem egy test vagy, amely a világban él. Te örök tudatosság, tökéletes szeret-boldogság vagy. Ne feledd, meg kell, hogy elégedj a tudatosságot figyelő tudatossággal csupán!

165. Ne legyen benned elvárás az e fejezetben leírt tapasztalatok egyikével szemben sem! Az elvárás lerontja a gyakorlás hatékonyságát. 166. Ha unalmasnak találod eleinte a tudatosságot figyelő tudatosság gyakorlatát, az teljesen rendben van. Folytasd tovább a gyakorlást! Olvasd el a nyolcadik fejezetet nagyon lassan háromszor, a kilencedik fejezet olvasása előtt!

70

9. fejezet – A feladás elengedés módszer
1. Ha egód nem engedi, hogy a Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszert gyakorold, a Feladás Elengedés Módszer a második legjobb választás. 2. A Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer sokkal hatékonyabb, mint a Feladás Elengedés Módszer. 3. Ha tehát egód megengedi számodra, hogy gyakorold, elsősorban a Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszert kell választanod. 4. Ha az ember megnézi a spirituális gyakorlatok ezreit, amelyeket a múltban az embereknek tanítottak, a Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer a leggyorsabb, és legközvetlenebb módszere a szomorúság, a szenvedés és az egó végleges megszüntetésének, itt és most, ebben az életben. 5. A Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer a leggyorsabb, és legközvetlenebb módszer, hogy a végtelen-örökkétartó-tudatosság-szeretet-boldogságban élj itt és most, ebben az életben. 6. Ha az ember megnézi a spirituális gyakorlatok ezreit, amelyeket a múltban az embereknek tanítottak, a Feladás Elengedés Módszer a második leggyorsabb módszere a szomorúság, a szenvedés és az egó végleges megszüntetésének, itt és most, ebben az életben. 7. Ha az ember megnézi a spirituális gyakorlatok ezreit, amelyeket a múltban az embereknek tanítottak, a Feladás Elengedés Módszer a második leggyorsabb módszer, hogy végtelenörökkétartó-tudatosság-szeretet-boldogságban élj itt és most, ebben az életben. 8. A Feladás Elengedés Módszer könnyebben gyakorolható, mint a Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer, főleg fáradtság, vagy álmosság esetén. 9. Ha egód nem engedi meg a Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer gyakorlását, gyakorolhatod egy éven keresztül a Feladás Elengedés Módszert, és azután megpróbálhatod, hogy a Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszerre váltasz, majd a Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszernél maradsz. 10. De az is lehet, hogy a Feladás Elengedés Módszer gyakorlását folytatod, ameddig csak akarod. 11. Akár a Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszert, akár a Feladás Elengedés Módszert, életed végéig gyakorolhatod. 12. A gyakorlást mindaddig folytatnod kell, amíg a test él. Ennek oka a következő (13 – 16): 13. Létezik a megszabadulásnak egy hamis állapota, amelyben az egó nem szűnt meg véglegesen, hanem tudatosan alámerült átmenetileg a végtelen tudatosságba.

71

14. Ez az átmeneti állapot nagyon hasonlít a megszabaduláshoz, nincs szomorúság, és nincs szenvedés, és az ember csak a végtelen tudatosságot, szeretetet, boldogságot tapasztalja. 15. Ebben a hamis állapotban rendszerint úgy érzékeli az ember, hogy megszabadult. 16. Ez az átmeneti állapot azonban nem megszabadulás. 17. Ez (13 -16) az oka, hogy addig kell gyakorolnia, míg a test él, még akkor is, ha az a felismerése, hogy megszabadult. 18. A Feladás Elengedés Módszer előkészítő utasításai megegyezzenek a Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszer előkészítő utasításaival. 19. Az előkészítő utasításokat a hetedik fejezetben találod. 20. Kezdetben az a legjobb pozíció a Feladás Elengedés Módszer gyakorlásához, ha az ágyadon fekszel. 21. Ha már sokszor gyakoroltad a Feladás Elengedés Módszert, meg próbálhatsz ülve gyakorolni. 22. Miután a Feladás Elengedés Módszert mind ülő, mind fekvő pozícióban többször gyakoroltad, ki tudod választani azt a pozíciót, amelyiket jobban szereted, és a továbbiakban abban a pozícióban gyakorolj! 23. Alább egy javaslat következik, hogy milyen ütemezéssel alkalmazd a Leírásokat (lásd a lentebbi 39 – 44 Gyakorlati Utasításokat): 24. Az első hónapot kezdd a D Leírás utasításai gyakorlásával! 25. A második hónapban használd az E Leírást! 26. A harmadik hónapban használd az A Leírást! 27. A negyedik hónapban használd a B Leírást! 28. Az ötödik hónapban (ismét) az A Leírást használd! 29. Kezdd el használni a C Leírást, és folytasd ezt négy éven keresztül! 30. Havonta egyszer, emlékeztetőképpen, egy ülés alkalmával, használd az A leírást. 31. Egy-négy év után annyira megszokottá válhat a gyakorlat, hogy teljesen elegendő lesz számodra az F Leírás. 32. Mint bármely készség esetén, minél többet gyakorolsz, annál több készséget szerzel. 33. Minél többet gyakorolsz, a gyakorlás annál élvezetesebbé válik, miután némi készséget szereztél az elengedésben.

72

34. Egyesek a Feladás Elengedés Módszer gyakorlatát már kezdettől élvezetesnek fogják találni. 35. Mások azután fogják könnyűnek és élvezetesnek találni a gyakorlatot, miután több héten át gyakoroltak, mindennap. 36. Lehetőség van a gyakorlati instrukciókat (A, B, C, D, E vagy F Leírás) magnószalagra, vagy CDre rögzíteni, és a gyakorlás során lejátszani, 30 percenkénti ismétléssel. A rögzítés során illessz be egy perces szüneteket a mondatok közé! 37. A szobád ajtajára tegyél ki „ne zavarj” táblát, kapcsold le a villanyt, feküdj az ágyadra! 38. Ha a háton fekvés egy ponton túl fárasztóvá válik, az oldaladra fordulhatsz.

A Feladás Elengedés Módszer gyakorlati utasításai
39. A Leírás: Csukd be a szemed! Lazítsd el a tested! Most hagyd figyelmen kívül a testedet! Engedj el minden erőfeszítést! Engedj el minden olyan érzést, hogy csinálsz valamit, mintha semmit kellene csinálnod semmit, és nem kellene gondolnod semmire! Az összes erőfeszítés elengedése az összes szándék és az összes vágy elengedését jelenti, mintha semmit nem kellene csinálni, vagy megváltoztatni. Engedd el! Lazíts! Engedd el még jobban! Lazíts még jobban! Engedd el annyira, amennyire csak lehetséges! Engedj el minden gondolatot! Engedj el minden érzést! Engedj el minden erőfeszítést! Engedj el mindent, tudatosságodat kivéve! Bármilyen gondolat, észlelés, kép vagy érzés merülne fel, engedd el felmerülése pillanatában, sőt, még felmerülése előtt! Ne kövesd a gondolatokat, mintha nem lennének számodra fontosak! Engedd el minden észlelésedet, mintha semmi tennivalód nem lenne velük! Folytasd a lazítást, egyre jobban és jobban! Az ülés során engedj el többet, majd engedj el még többet, engedj el annyit, amennyit csak elengedni lehetséges! Lazulj el teljesen! Engedd el teljesen! Engedj el mindent, tudatosságodat kivéve! Az elengedés teljes feladást jelent. Az elengedés teljes megadást jelent. Az elengedés teljes ellazulást jelent. Az elengedés teljes felszabadulást jelent. Az elengedés az összes erőfeszítés, és az összes gondolat elengedését jelenti. Az elengedés az összes érzés, vágy és kép elengedését jelenti. Az elengedés mindennek az elengedését jelenti, a tudatosságodat kivéve. Az elalvás és a Feladás Elengedés Módszer között az a különbség, hogy elalváskor mindent elengedsz, a tudatosságot is beleértve. A Feladás Elengedés Módszer esetén mindent elengedsz, a tudatosságot kivéve.

73

40. B Leírás: Csukd be a szemed! Lazítsd el a tested! Engedd el a tested! Lazíts el minden erőfeszítést! Engedj el minden erőfeszítést! Lazítsd el minden gondolatodat! Engedd el minden gondolatodat! Folytasd az egész ülés alatt, hogy lásd, mennyire tudsz ellazulni, mennyire tudod elengedni minden gondolatodat, érzésedet és vágyadat! Lazíts, és engedj el mindent, tudatosságodat kivéve! Lazulj el teljesen! Engedd el teljesen! Az ülés alatt folytasd tovább az elengedést és a lazítást, egyre jobban és jobban! 41. C Leírás: Csukd be a szemed! Engedj el minden erőfeszítést! Engedj el minden gondolatot! Engedj el mindent, tudatosságodat kivéve! Bármi felmerül, engedd el! Lazíts, add fel, engedd el! Folytasd a lazítást, add fel és engedd el teljesen! Nézd meg, mennyire lehetséges elengedni minden erőfeszítést, és minden gondolatot! Nézd meg, mennyire lehetséges elengedni mindent, kivéve a tudatosságodat! 42. D Leírás: Csukd be a szemed! Engedj el minden erőfeszítést! Folytasd az erőfeszítések elengedését az egész ülés folyamán! Engedd el az erőfeszítést egyre jobban és jobban, és nézd meg, mennyire lehetséges elengedni az erőfeszítést! Lazíts, és folytasd a lazítást! Lazulj el egyre jobban és jobban, az egész ülés folyamán! Engedj el minden erőfeszítést, hiánytalanul! Teljesen engedj el minden erőfeszítést! 43. E Leírás: Csukd be a szemed! Engedj el minden gondolatot! Ha gondolat merül fel, engedd el! Ha másik gondolat merül fel, engedd el! Folytasd a gondolatok elengedését! Lazítsd el a gondolkodást teljesen! Folytasd a gondolatok elengedését az egész gyakorló ülésszak folyamán! Nézd meg, mennyire lehetséges elengedni a gondolkodás! Engedd el hiánytalanul! 44. F Leírás: Csukd be a szemed! Engedd el tökéletesen! Engedd el hiánytalanul. Teljesen engedd el! Engedj el mindent, tudatosságodat kivéve! Olvasd el a kilencedik fejezetet háromszor nagyon lassan a tizedik fejezetet elolvasása előtt!

74

10. fejezet – Az Örök Módszer
1. Az Örök Módszer célja az örök élet végtelen természetének az érzékelése. 2. A gyakorláshoz bármilyen pozíció megfelel. 3. A legjobb pozíció, ha lefekszel az ágyadra, és lekapcsolod a villanyt. 4. Ha az utasításokat hanghordozóra rögzíted, egy perces szüneteket iktass be a mondatok közé! 5. Az Örök Módszer nem elsőrendű fontosságú, ezért havi egynél többször nem kell gyakorolni.

Az Örök Módszer gyakorlati utasításai
6. Csukd be a szemed! 7. Képzeld el, hogy visszafelé utazol az időben! 8. Menj vissza az időben ezermilliárd évet! 9. Most menj vissza az időben még ezermilliárd évet! 10. Most olyan messzire mentél vissza az időben, hogy a Föld még nem létezik. 11. Utazz vissza az időben további egymilliárd évet! 12. Menj vissza az időben még egymilliárd évet! 13. Utazz az időben nyolcmilliárd évet, még tovább visszafelé, a múltba! 14. Most utazz az időben nyolcmilliárd évet még tovább, visszafelé a múltba! 15. Képzeld el, hogy másodpercenként nyolc milliárd év sebességgel utazol a múltba, és hogy ezermilliárd évig kell ezzel a sebességgel utaznod! 16. Most egy olyan időben vagy, amely a Földi életed során a világmindenségben létezett összes dolog előtt van. 17. Egy olyan csillag, bolygó sem létezik, amely a te földi életed során létezett, mert most olyan időben vagy, amikor azok még létre sem jöttek. 18. Utazz nyolcmilliárd évet tovább visszafelé az időben! 19. Ébredj rá, nem számít, mennyit utazol visszafelé az időben, semmivel sem fogsz közelebb kerülni az örök múlthoz, mert az örök múlt örökké folytatódik! 20. Most utazz visszafelé a múltba még nyolcmilliárd évet!

75

21. Most képzeld el, hogy további nyolcmilliárd évet utaztál visszafelé a múltba! 22. Most utazz visszafelé a múltba még nyolcmilliárd évet! 23. Ébredj rá, nem számít, meddig folytatod a múltba való utazást, még ha másodpercenkénti nyolcmilliárd év sebességgel is haladsz, sem kerülsz közelebb az örök múlthoz, mert az örök múlt azt jelenti, hogy mindig volt, vég nélkül, örökké! 24. Most nézz az örök múltba, és elmélkedj a „mindig volt” jelentésén! 25. A térben az objektumok megjelennek és eltűnnek, a tér azonban örök. 26. Elmélkedj az „örök múlt” jelentésén! 27. Elmélkedj az „örök múlt örökkön örökké folytatódik” jelentésén! 28. Nézz az örök múltba, amely örökkön örökké folytatódik, és elmélkedj a „mindig volt” jelentésén! 29. Nézz az örök múltba, és elmélkedj az „örök múltnak nincs kezdete” jelentésén! 30. Nézz az örök múltba, és elmélkedj a „nincs vége” jelentésén! 31. Elmélkedj az „örök múltnak nincs vége” jelentésén! 32. Nézz az örök múltba, és értsd meg az „örök múlt örökké folytatódik, és soha nincs vége” jelentését. 33. Most gyere vissza a jelen időbe! 34. Képzeld el, hogy előrefelé utazol az időben! 35. Utazz ezermilliárd évet a jövőbe! 36. Most utazz további ezermilliárd évet a jövőbe! 37. Most olyan távol vagy a jövőben, hogy a Föld és a Nap már nem léteznek. 38. Most utazz további ezermilliárd évet a jövőbe! 39. Most képzeld el, hogy még egymilliárd évet utaztál a jövőbe! 40. Most utazz további nyolcezer milliárd évet a jövőbe! 41. Most képzeld el, hogy még nyolcezer milliárd évet utaztál a jövőbe! 42. Képzeld el, hogy nyolcmilliárd év per másodperc sebességgel utazol a jövőbe, és hogy ezermilliárd évig utaztál ezzel a sebességgel!

76

43. Most egy olyan időben vagy, amikor a világmindenségben a földi életed alatt létezett dolgok közül egy sem létezik többé! 44. Azok a csillagok és a bolygók, amelyek a földi életed alatt léteztek, már nem léteznek. 45. Lásd, hogy azok a dolgok, amelyeket földi életed során olyan fontosnak gondoltál, most nem fontosak! 46. Lásd, hogy az összes probléma, amelyeket földi életed során annak gondoltál, most nem bír jelentőséggel! 47. Lásd, hogy a földi életed során volt összes problémád valójában akkor sem bírt semmiféle jelentőséggel, amikor a Földön éltél! Képzelted csupán, hogy azok a problémák jelentőséggel bírtak. 48. Az bír valódi értékkel és jelentőséggel, ami örök. 49. Az örök végtelen tér-tudatosság, az örök élet, ami vagy, és ami mindig is voltál, és ez az, ahol minden valóban fontos, valóságos, jelentőségteljes, és ez az, ahol tökéletes biztonság, boldogság és szeretet van. 50. Most képzeld el, hogy további nyolcezer milliárd évet utaztál a jövőbe! 51. Most utazz további nyolcezer milliárd a jövőbe! 52. Ébredj rá, mindegy, meddig folytatod az utazást a jövőbe, nem kerülsz semmivel sem közelebb az örök jövőhöz, mert az örök jövő örökké folytatódik! 53. Most utazz további nyolcezer milliárd évet a jövőbe! 54. Most képzeld el, hogy még nyolcezer milliárd évet utaztál a jövőbe! 55. Ébredj rá, mindegy, meddig folytatod az utazást a jövőbe, még ha nyolcezer milliárd év per másodperc sebességgel is haladsz, nem kerülsz közelebb az örök jövőhöz, mert az örök jövő azt jelenti, hogy mindig lesz, folyton-folyvást, örökké! 56. Most nézz az örök jövőbe, és elmélkedj a „mindig lesz” jelentésén! 57. A térben objektumok jelennek meg és tűnnek el, a tér azonban örök. 58. Elmélkedj az „örök jövő” jelentésén! 59. Elmélkedj az „örök jövő örökkön örökké folytatódik” jelentésén! 60. Nézz az örök jövőbe, amely örökkön örökké folytatódik, és elmélkedj a „mindig lesz” jelentésén! 61. Nézz az örök jövőbe, és elmélkedj a „nincs vége” jelentésén!

77

62. Elmélkedj az „örök jövő soha nem ér véget” jelentésén! 63. Nézz az örök jövőbe, és lásd az „örök jövő örökkön örökké folytatódik, és soha nem ér véget” jelentését! 64. Te az örök végtelen tér-tudatosság vagy, ami soha nem ér véget. 65. Lásd az örök élet szépségét! 66. Gyere vissza a jelenbe, és ajánld fel életed minden pillanatát a ki vagy valójában, lényegedben Közvetlen Tapasztalata megvalósításának! 67. Ne engedd, hogy a szélhámos, ez a téves identitás a mindennapi életed során elterelje a figyelmedet, kerülőutakra tereljen, és olyan tevékenységekre vegyen rá, amelyek eredménye pillanatnyi, tehát értelmetlen! 68. Hagyj el minden figyelemelterelést, kerülőutat és minden értelmetlen, haszontalan tevékenységet, maximális időt teremtve ezáltal az örök boldogsághoz vezető leggyorsabb és legközvetlenebb út gyakorlása számára! 69. Soha ne pazarolj időt! 70. Soha ne pazarolj még egy másodpercet sem! 71. Fedezd fel örök életedet, Közetlen Tapasztattal! 72. Fedezd fel, ki vagy valójában, lényegedben! 73. Fedezd fel, ki vagy valójában, tudatosságod lényegében! 74. Tudatosságod lényege végtelen és örök. 75. Egy hullám a tudatosság óceánján azt képzeli, hogy lentebb is vannak hullámok. 76. Egy nap ez a hullám megkérdőjelezi ezt az elképzelést, és alábukik a mélységbe. 77. Felfedezi, hogy soha nem volt lentebb semmi. 78. Felfedezi, hogy nincsenek hullámok, csak az óceán van. 79. Te vagy a végtelen-örökkétartó-tudatosság-szeretet-boldogság. 80. Ébredj rá, ki vagy te, Közvetlen Tapasztalatban! 81. Vess véget a szélhámos énnek! 82. Fedezd fel valódi Énedet, Közvetlen Tapasztalatban! Olvasd el a tizedik fejezetet háromszor nagyon lassan a tizenegyedik fejezetet elolvasása előtt!

78

11. fejezet – A Végtelen Tér Módszer
1. Amikor az ember a Tudatosságot Figyelő Tudatosság Módszert gyakorolja, hajlamos a tudatosságot a fejében lévő valaminek érzékelni. 2. Tudatosságod nem a fejedben van. 3. Tudatosságod határtalan. 4. A Végtelen Tér Módszer segít megszüntetni azt a felfogást, hogy a tudatosság a fejedben van. 5. A Végtelen Tér Módszer segít, hogy érzékeld a végtelen tér határtalan természetét. 6. A Végtelen Tér Módszer nem elsőrendű fontosságú, ezért azt havi egynél többször nem kell gyakorolni. 7. A Végtelen Tér Módszer bármilyen pozícióban gyakorolható, első alkalommal azonban próbáld meg az ágyadon fekve, lekapcsolt világítás mellett! 8. Az utasítások rögzítése esetén iktass be egy perces szüneteket a mondatok közé!

A Végtelen Tér Módszer gyakorlati utasításai
9. Csukd be a szemed! 10. Képzeld el, hogy a világűrben haladsz egy irányban, egyenes vonalon! 11. Képzeld el, hogy nyolcezer milliárd mérföldet utaztál a világűrben! 12. Folytasd ugyanabban az irányban, ugyanazon a vonalon, és tégy meg további nyolcezer milliárd mérföldet a világűrben! 13. Most képzeld el, hogy további nyolcezer milliárd mérföldet utaztál a világűrben ugyanabban az irányban! 14. Most képzeld el, hogy további nyolcezer milliárd mérföldet utaztál ugyanabban az irányban! 15. Most képzeld el, hogy ezer mérföld per másodperc sebességgel haladsz, és nyolcezer milliárd évig utaztál ezzel a sebességgel ugyanabban az irányban! 16. Most haladj további nyolcezer milliárd évig ugyanabban az irányban, ugyanazzal az ezer mérföld per másodperces sebességgel! 17. Most értsd meg, mindegy, milyen gyorsan haladsz, és mindegy, milyen messzire távolodsz, nem kerülsz semmivel sem közelebb a végtelen térhez, mert a végtelen térnek soha nincsen vége! 18. Most haladj további nyolcezer milliárd évig ugyanabban az irányban!

79

19. Most képzeld el, hogy további nyolcezer milliárd mérföldet utaztál ugyanabban az irányban! 20. Most haladj további nyolcezer milliárd évig ugyanabban az irányban! 21. Most nézz előre ugyanabban az irányban, és értsd meg, hogy a végtelen térnek soha nincsen vége! 22. Most nézz előre ugyanabban az irányban, és értsd meg a „tér soha nem ér véget” jelentését! 23. Most haladj további nyolcezer milliárd évig ugyanabban az irányban! 24. Most képzeld el, hogy további nyolcezer milliárd mérföldet tettél meg ugyanabban az irányban! 25. Most nézz előre ugyanabban az irányban, és értsd meg a „tér örökkön örökké folytatódik” jelentését! 26. Értsd meg, hogy ha örök időkig haladsz is ugyanabban az irányban, soha nem fogsz a végére érni, mert a térnek soha nincs vége! 27. Nézz ugyanabban az irányban, és lásd a végtelen teret! 28. Nézz ugyanabba az irányba, és értsd meg „a tér örökkön örökké folytatódik, és soha nem ér véget” jelentését! 29. Most ismerd fel, hogy a tér soha nem ér véget, semmilyen irányban! 30. Ez a végtelen tér a te tudatosságod. 31. Ez a végtelen tér végtelen szeretet. 32. Ez a végtelen tér örök élet. 33. Lásd a végtelen tér végtelen szabadságát! 34. Lásd, mennyire nyitott a végtelen tér, lehetőséget biztosítva minden számára. 35. Akármilyen falat, vagy határt képzelsz is el, a határ másik oldalán végtelen tér van. 36. Ha elképzelsz egy kört, mindig van nála nagyobb kör, és mindig végtelen tér van a körön kívül. 37. Most térj vissza a Földre! 38. Képzeld el kívülről a széken ülő önmagadat! 39. Tested atomjaiban tér van. 40. Tested atomjai között tér van.

80

41. Tested molekuláiban tér van. 42. Tested molekulái között tér van. 43. Tested sejtjeiben tér van. 44. Tested sejtjei között tér van. 45. A tested nem más, mint tér. 46. Tested atomjaiban, molekuláiban és sejtjeiben, és az azok között lévő tér érintkezik az atmoszféra terével. 47. Az atmoszféra tere érintkezik a külső térrel. 48. Az elképzelt határok, szintén tér. 49. A Föld, és minden, ami Földön van, tér. 50. Az univerzum összes bolygója, és csillaga, szintén tér. 51. Csak egy tér létezik. 52. A tér az élet forrása. 53. A tér élő. 54. Egyetlen végtelen tér van. 55. Egyetlen végtelen Szeretet van. 56. Te vagy ez a végtelen Szeretet. 57. Egyetlen örökkétartó-végtelen-tér-tudatosság-szeretet-boldogság van. 58. Te vagy ez az egyetlen örökkétartó-végtelen-tér-tudatosság-szeretet-boldogság. 59. Csak ez az egyetlen örökkétartó-végtelen-tér-tudatosság-szeretet-boldogság van. 60. Minden határ képzeletbeli. 61. Nincsenek valódi határok. 62. A Valóságban csak a végtelen tér végtelen szabadsága létezik. 63. Mindennapjaid során az objektumok helyett időről időre összpontosíts a térre! 64. Tér van az objektumokon belül, tér van az objektumokon kívül, és tér van az elképzelt objektumokban. 65. Soha többé ne képzeld, hogy a tér csupán semmi!

81

66. A tér az, ami igazán értékes. 67. A tér az örökké tartó élet-tudatosság. 68. A tér végtelen Szeretet. 69. Egy létezés, egy tér, egy végtelen Szeretet. 70. A tér teret vetít a térbe. 71. A térre összpontosítani annyi, mint a végtelen szabadságra összpontosítani. 72. A figyelmedet a térre irányítani annyi, mint a végtelen Szeretetre összpontosítani. 73. Tudatosságod tér. 74. Mindenféle korlát elképzelt. 75. Mindenféle korlát káprázat következménye. 76. Mindenféle korlát egyfajta álom. 77. Lehetséges a felébredés. 78. Fel tudsz ébredni a végtelen-örökkétartó-tér-tudatosság-szeretet-boldogság Valóságára. 79. Fel tudsz ébredni a tökéletes békére. 80. Fel tudsz ébredni, és fel tudod fedezni, hogy te mindig is az örökkétartó-tér-tudatosságszeretet-boldogság voltál. 81. Fel tudsz ébredni, és fel tudod fedezni, hogy te mindig is az örökkétartó-tér-tudatosságszeretet-boldogság leszel. 82. Sok időt vesz igénybe a felébredés, mert már nagyon hosszú ideje képzeled magadat a világban lévő testben élő gondolkodónak. 83. Nem világban lévő testben élő gondolkodó vagy. 84. Te végtelen-örökkétartó-tér-tudatosság-szeretet-boldogság vagy. Olvasd el a tizenegyedik fejezetet nagyon lassan háromszor a tizenkettedik fejezet elolvasása előtt!

82

12. fejezet – A Mindent Szeretni Módszer
1. Az előző fejezetekben leírt módszereket akkor kell gyakorolni, amikor az embert nem kötik le egyéb tevékenységek. 2. Felmerülhet a kérdés: „Mi a gyakorlás leghatékonyabb módszere, amikor az embert egyéb tevékenységek is lekötik?”. 3. A Mindent Szeretni Módszer az egyéb tevékenységek végzése mellett is gyakorolható, leghatékonyabb módszer. 4. A Mindent Szeretni Módszer mindennap, bármennyi és bármiféle tevékenység során gyakorolható.

A Mindent Szeretni Módszer gyakorlati utasításai
5. A Mindent Szeretni Módszer a következőképpen összegezhető: Szeress mindent, amit pontosan olyan módon észlelsz, ahogyan! Szeress mindent, amit pontosan olyan módon tapasztalsz, ahogyan! 6. Szeresd minden gondolatodat pontosan olyannak, amilyen! 7. Szeresd minden jónak gondolt gondolatodat pontosan olyannak, amilyen! 8. Szeresd minden rossznak gondolat gondolatodat pontosan olyannak, amilyen! 9. Szeresd minden érzelmedet pontosan olyannak, amilyen! 10. Ha boldog vagy, szeresd boldogságodat pontosan olyannak, amilyen! 11. Ha szomorú vagy, szeresd szomorúságodat pontosan olyannak, amilyen! 12. Ha bátor vagy, szeresd bátorságodat pontosan olyannak, amilyen! 13. Ha félsz, szeresd félelmedet pontosan olyannak, amilyen! 14. Ha szeretsz, szeresd szeretetedet pontosan olyannak, amilyen! 15. Ha haragszol, szeresd haragodat pontosan olyannak, amilyen! 16. Szeresd testedet pontosan olyannak, amilyen! 17. Szeresd az objektumokat pontosan olyanoknak, amilyenek! 18. Szeresd az embereket pontosan olyanoknak, amilyenek! 19. Szeresd tetteidet pontosan olyanoknak, amilyenek!

83

20. Szeress minden érzésedet, gondolatodat, mondásodat vagy tettedet pontosan olyannak, amilyen! 21. Szeress mindent, amit látsz, ízlelsz, tapintasz, szagolsz vagy hallasz pontosan olyannak, amilyen! 22. Szeress mindent, amit más ember csinál, érez, gondol vagy mond pontosan olyannak, amilyen! 23. Ha valaki mond neked valamilyen szépet, szeresd, amit mond pontosan olyannak, amilyen! 24. Ha valaki valamilyen sértőt mond neked, szeresd, amit mond pontosan olyannak, amilyen! 25. Ha valaki azt mondja neked, hogy „te vagy a legszebb ember, akivel valaha találkoztam”, szeresd amit mondott pontosan olyannak, ahogy mondta! 26. Ha valaki azt mondja neked, hogy „te vagy a legundorítóbb ember, akivel valaha találkoztam”, szeresd amit mondott pontosan olyannak, ahogy mondta! 27. Ha valamilyen kellemes dolog történik veled a nap során, szeresd azt pontosan olyannak, amilyen! 28. Ha valamilyen borzalmas dolog történik veled a nap során, szeresd azt pontosan olyannak, amilyen! 29. Szeress mindent, ami megtörténik, pontosan olyannak, amilyen! 30. Szeress minden cselekedetet pontosan olyannak, amilyen! 31. Szeress minden tapasztalatot pontosan olyannak, amilyen! 32. Szeress mindent pontosan olyannak, amilyen!

A Mindent Szeretni Módszer finomítása
33. Ha nehézséget okoz a fenti utasítások „szeret” szóval való gyakorlása, akkor a „szeret” szót helyettesítheted az „érzelmileg megenged” szavakkal. 34. Miután egy hónapon keresztül mindennap gyakoroltál az „érzelmileg megenged” szavakat használva, az „érzelmileg megenged” szavakat kicserélheted az „érzelmileg elfogad” szavakra. 35. Miután egy hónapon át minden nap gyakoroltál az „érzelmileg elfogad” szavakat használva, visszatérhetsz az utasítások eredeti szövegezéséhez, a „szeret” szó használatához, és a szeret szó használatával folytasd a gyakorlást! 36. A Mindent Szeretni Módszer csak érzelmeidhez folyamodik.

84

37. Nincs szükség változásokra külsőleges viselkedésedben. 38. Például: ha leesik egy váza, és normál esetben megpróbálnád elkapni, akkor is igyekezz elkapni a vázát, amikor a Mindent Szeretni Módszert gyakorolod! 39. Ne hagyd a vázát leesni, csupán mert szereted a leesést! 40. Ha valaki megpróbálna arcon ütni, és te normál esetben elhajolnál, akkor is hajolj el, amikor a Mindent Szeretni Módszert gyakorolod! 41. A tény, hogy szereted, ha valaki arcon akar ütni, nem jelenti, hogy nem hajolj el. 42. Azt is szeresd, hogy ha elhajolsz, elkerülöd az ütést! 43. A Mindent Szeretni Módszer az érzelmi elfogadásról szól. 44. A Mindent Szeretni Módszer nem tetteid megváltoztatásáról szól. 45. Mint bármilyen képesség esetén, minél többet gyakorlod, képességed annál inkább gyarapszik. 46. Ha valaki sértő dolgot mond neked, és te emiatt érzelmileg rosszul érzed magad, akkor szeresd a negatív érzelmet, és szeresd önmagadat, hogy negatív érzelmed van! 47. Kezdetben, annak ellenére, hogy mindent és minden tapasztalatot, pontosan olyannak próbálsz szeretni, amilyen, valószínűleg nem fog sikerülni, hogy mindent és minden tapasztalatot pontosan olyannak szeress, amilyen. 48. A tapasztalatok érzelmi elutasításának hosszú idő óta fennálló szokását megváltoztatni sok gyakorlásba kerül. 49. Szeress annyira, amennyire szeretni tudsz! 50. Gyakorolj mindennap, arra törekedve, hogy mindent pontosan olyannak szeress, amilyen! 51. Ahogy telnek a hónapok, úgy leszel egyre sikeresebb benne, hogy egyre több és több tapasztalatot olyannak szeretsz, mint amilyen. 52. Lehet, hogy több évig kell gyakorolnod, mire képes leszel mindent olyannak szeretni, amilyen. 53. Mindennap próbálj meg szeretni mindent, és minden tapasztalatot pontosan olyannak, amilyen! 54. A mindent szeretés módszere érzelmi elfogadást foglal magában. 55. Az érzelmi elfogadás nem gátol abban, hogy bármi olyat megváltoztass, amit meg kívánsz változtatni.

85

56. Amit meg kívánsz változtatni, meg fogod változtatni. 57. Bármi olyat, amit normál esetben is megcselekednél, hogy változtass valamin, ugyanúgy meg fogod cselekedni. 58. Jóllehet arra törekszel, hogy minden tapasztalatot szeress, lehet, hogy kezdetben csak egy kis részét leszel képes szeretni a tapasztalatodnak. 59. A Mindent Szeretni Módszer mindennapi gyakorlásával egyre inkább képes leszel rá, hogy minden tapasztalatodat olyannak szeresd, amilyen. 60. Napi tevékenységeid során nem szabad a befelé nézésre törekedned! 61. Napi tevékenységeid során kifelé kell nézned! 62. Másszóval, fontos, hogy napi tevékenységeid során arra fordítsd a figyelmedet, amit éppen csinálsz. 63. A Mindent Szeretni Módszer nem „befelé nézési” módszer. 64. Fontos, hogy napi tevékenységeid során arra fordítsd a figyelmedet, amit csinálsz, hogy tevékenységeid zajlása zökkenőmentes legyen. 65. Ha napi tevékenységeid során befelé próbálnál nézni, akkor tevékenységeid folyamata nem lenne zökkenőmentes. 66. Például: ha befelé próbálsz nézni, miközben fogkrémet nyomsz a fogkefédre, lehet, hogy fogkrém helyett sampont, vagy borotvahabot teszel rá, mivel megosztod a figyelmedet a külső és a belső között. 67. Szerencsére a Mindent Szeretni Módszer nem igényel belső figyelmet. 68. A Mindent Szeretni Módszer nem igényel gondolkodást sem. 69. A Mindent Szeretni Módszer egy új érzelmi szokást fejleszt ki. 70. A Mindent Szeretni Módszer kifejleszti a minden észlelt dolog felé irányuló szeretet érzését. 71. Napi tevékenységed során kezdetben próbálkozhatsz a „nincs érzelmi ellenállás” gyakorolásával. 72. A cselekvés tekintetétében mindennek ellenállhatsz, aminek ellen akarsz állni. 73. Ha normál esetben is ellenállsz valaminek a cselekvést tekintve, akkor a Mindent Szeretni Módszer gyakorlása közben továbbra is állj ellen. 74. Az érzelmi nem ellenállásnak semmi köze ahhoz, amit cselekvéseid, tevékenységeid és viselkedéseid során teszel.

86

75. Továbbra is ellenállhatsz minden olyannak, aminek cselekvéseidben, tevékenységeidben és viselkedésedben ellen kívánsz állni, a Mindent Szeretni Módszer gyakorlása során. 76. Miközben lehet, hogy cselekvésileg ellenállsz, érzelmileg ne állj ellen, a Mindent Szeretni Módszert gyakorolása során! Olvasd el a tizenkettedik fejezetet háromszor nagyon lassan a tizenharmadik fejezet elolvasása előtt!

87

88

13. fejezet – Emlékeztetők
1. Mindennap olvasd el az ötödik és tizenharmadik fejezeteket, amíg a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy fel nem ébred! 2. Tudni fogod, hogy a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébredt, amikor minden szükségtelen tevékenységedet elhagyva, maximális mennyiségű időt fordítasz a spirituális tevékenységre. 3. Ha nem végzed mindennap a spirituális gyakorlást, akkor életed előbb-utóbb szenvedéssel teli lesz. 4. Ha nem végzed mindennap a spirituális gyakorlást, akkor végül az ezernyi féle szomorúságból és szenvedésből egy vagy több, előbb-utóbb belép az életedbe. 5. Ha nem végzed mindennap spirituális gyakorlásodat, továbbra is megragadsz a születés és halál körforgásában, újra megszületsz, újra meghalsz, ismét megszületsz, ismét meghalsz ebben a ciklusban, végső soron, a formák ezrei, amelyeket a szenvedés magára ölt, mind be fognak lépni az életedbe. 6. Ha nem végzed mindennap spirituális gyakorlásodat, halált, betegségeket, erőszakot és ezerféle szenvedést fogsz tapasztalni, életről életre. 7. Ha a spirituális gyakorlásodat mindennap elvégzed, a szükségtelen tevékenységeid elhagyása révén biztosított lehető legtöbb időben, végül a szenvedés minden formája véget fog érni, és te a Végtelen-Örökkétartó-Tudatosság-Szeretet-Boldogságban fogsz élni. 8. A spirituális gyakorlás célja a Végtelen-Örökkétartó-Tudatosság-Szeretet-Boldogság tapasztalása ebben az életben, nem a túlvilágon, nem valamelyik jövendő életedben. 9. Mindenféle késlekedés az egó trükkje. 10. Mindenféle kitérő a szélhámos én trükkje. 11. Mindenféle figyelemelterelés a hamis látszat én trükkje. 12. Minden spirituális gyakorlástól eltérítő gondolat a szélhámos cselvetése. 13. Tekintsd át napi tevékenységeidet, és hagyd el azokat, amelyek nem szükségesek, hogy mindennap a lehető legtöbb időt fordíthasd spirituális gyakorlásra! 14. Zuhanyozni és étkezni mindennap szükséges. 15. A legtöbb ember a megélhetése érdekében muszáj, hogy dolgozzon. 16. Szórakozni viszont nem szükséges.

89

17. Végtelen-Örökkétartó-Tudatosság-Szeretet-Boldogság elérése érdekében végzett szellemi gyakorlatod LEGYEN a lehető leggyorsabb eszköz! 18. Választhatod az A LEHETŐSÉGET (09 – 21): 19. Végtelen-Örökkétartó-Tudatosság-Szeretet-Boldogság szenvedés nélkül. 20. Abszolút tökéletes Szeretet-Boldogság örök életedre. 21. Valódi Éned megélése és ismerete. 22. Vagy választhatod a B LEHETŐSÉGET (23 – 26): 23. Szenvedés, szomorúság, erőszak, betegség és halál formáinak ezrei, újra meg újra, halálújraszületés-halál-újraszületés. 24. Egy szélhámos énnek élni, és azt ismerni. 25. Gondolkodás révén egy szerzett hamis énnek élni. 26. Egy magát énednek színlelő parazitának élni. 27. Válaszd az A LEHETŐSÉGET! 28. Minden olyan napon, amikor elvégzed a spirituális gyakorlatodat, az A LEHETŐSÉGET választod. 29. Minden olyan napon, amikor nem végzed el a spirituális gyakorlatodat, a B LEHETŐSÉGET választod. 30. Olvasd el a tizenharmadik fejezetet mindennap! 31. A színlelt én nagyon trükkös, és az embereket igyekszik eltéríteni a spirituális gyakorlástól. 32. A tizenharmadik fejezet mindennapi elolvasása segít az egó trükkjeivel szembeni küzdelemben. 33. Mindennap tekintsd át tevékenységeidet, és hagyj el minden olyat, amely valójában nem szükséges! 34. Mindennap teremts annyi időt a spirituális gyakorlásra, amennyit csak lehetséges! 35. Mindennap végezd el a spirituális gyakorlatot! 36. Mindennap van egy VÁLASZTÁSOD. 37. Nincs ráhatásod a tegnapi választásokra, ezért ne aggódj a tegnapi választások miatt. 38. Amit megtehetsz: A mai

napon végezd el spirituális gyakorlatodat!

90

39. A megszabadulás rendkívül erős vágyának felébredése előtt a hamis én olyan gyakorlat felé akar téged eltéríteni, amely önzésedet még tovább erősíti. 40. Miután a megszabadulás rendkívül erős vágya felébredt, el fog vezetni ahhoz a spirituális gyakorlathoz, amely a Végtelen-Örökkétartó-Tudatosság-Szeretet-Boldogság elérésének leggyorsabb eszköze. 41. A megszabadulás rendkívül erős vágyának felébredése után képes leszel meglátni, hogy a szimulált én a múltban hogyan szennyezett be minden spirituális tanítást. 42. Az ötödik és a tizenharmadik fejezet mindennapi elolvasása elegendő lehet, hogy rendkívül erős vágyat ébressze benned a megszabadulás iránt. 43. Az önmagad iránti őszinteség nagy mértékben elősegíti a megszabadulás iránti rendkívül erős vágy felébresztését. 44. Figyeld meg az egót, amint az eltéríteni próbál a spirituális gyakorlástól figyelemelvonásokkal, kerülőutakkal, elhalasztásokkal, szükségtelen tevékenységekkel és szórakozásokkal, de ne engedd, 45. Az idő túlságosan értékes. 46. Ne pazarolj időt olyan tevékenységekre, amelyek csupán múló, és ezért felesleges eredményre vezetnek! 47. Kérdezz rá minden tevékenységre: „hová tud elvezetni?” 48. Kérdezz rá minden tevékenységre: „ez az örök boldogsághoz tud vezetni, vagy egy olyan dologhoz vezet csupán, amely pillanatnyi?” 49. A múlt spirituális tanításaiból származó közlések ezrei támasztják alá a most olvasott könyv tanításait. 50. A gyakorlással töltött idő azonban milliárdszor hasznosabb az olvasásra fordított időnél. 51. Ha tehát megvan benned a hajlandóság a gyakorlásra, gyakorolj! 52. Ha nincs meg benned a hajlandóság a gyakorlásra az ötödik és tizenharmadik fejezet több ezerszeri elolvasása után sem, akkor próbálkozz más szerzőktől származó közlések, vagy könyvek elolvasásával! A legerőteljesebb spirituális tanításokról szóló könyvek ajánlásait jelen könyv eljövendő köteteiben, vagy a thefreedomreligion.com weboldalon találhatod. 53. Válaszd a végtelen-örökkétartó-létezés-lét-élet Közvetlen Tapasztalatát itt és most, azáltal, hogy életed elsőszámú prioritásává teszed, és egész életedet a spirituális gyakorlás középpontja köré szervezed!

hogy a harcot az egó nyerje meg!

91

54. Válaszd a végtelen-örökkétartó-tudatosság Közvetlen Tapasztalatát itt és most, ebben az életben, azáltal, hogy életed elsőszámú prioritásává teszed, és egész életedet a spirituális gyakorlás középpontja köré szervezed! 55. Válaszd a végtelen-örökkétartó-boldogság Közvetlen Tapasztalatát itt és most, ebben az életben, azáltal, hogy életed elsőszámú prioritásává teszed, és egész életedet a spirituális gyakorlás középpontja köré szervezed! 56. Válaszd a végtelen-örökkétartó-szeretet Közvetlen Tapasztalatát itt és most, ebben az életben, azáltal, hogy életed elsőszámú prioritásává teszed, és egész életedet a spirituális gyakorlás középpontja köré szervezed! Olvasd el a tizenharmadik fejezetet nagyon gondosan, legalább háromszor!

92

93

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful