P. 1
kelab pusat sumber induk

kelab pusat sumber induk

5.0

|Views: 1,668|Likes:
Published by anon-717039

More info:

Published by: anon-717039 on Sep 08, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2015

pdf

text

original

BIODATA GURU

Nama: No. kad pengenalan: Tarikh lahir: No: fail peribadi: Tarikh lantikan: Tarikh disahkan: Opsyen: Kelulusan akedemik: Kelulusan ikthisas: Pengalaman mengajar: Kelas yang diajar: Guru Pemulihan Bact.Hons KDC 1 tahun 2,3,4,5 & 6 Vishtnu Kala a/p Subramaniam 780323 08 6444 23 mac 1978 3 may 2007

AHLI JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

PENASIHAT Pn.S.Selvarani PENGERUSI Pn.A.VijayaKumari NAIB PENGERUSI 1 Cik.V.Vasanthi NAIB PENGERUSI 2
Pn.R.Kogilavani

SETIAUSAHA Pn.S.Vishtnu Kala KETUA PANITIA Cik.Sridevi (B.Melayu) Cik. Rani (Nilam) Pn.R.Komathi (Unit BBM) En.A.Punithan (B.Tamil)

AHLI JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENASIHAT Pn.S.Selvarani PENGERUSI Pn.A.VijayaKumari NAIB PENGERUSI 1 Cik.V.Vasanthi NAIB PENGERUSI 2 Pn.R.Kogilavani

SETIAUSAHA

Pn.S.Vishtnu Kala
PERPUSTAKAAN PN.S.VISHTNUKALA

BBM/BBB PN.R.KOMATI

ICT PN. KOGILAVANI

NILAM CIK.RANI

PEMBANTU PERPUSTAKAAN CIK.SRI DEVI

PENGAWAS PUSAT SUMBER

Pusat Sumber Sekolah adalah satu daripada sistem perkhidmatan untuk membolehkan semua pihak di sekolah mencapai matlamat-matlamat kurikulumnya. Pusat Sumber Sekolah lebih merupakan satu punca segala pergerakan dan aktiviti kearah melaksanakan keadah pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Pusat Sumber Sekolah adalah pusat pengumpul, penyebar maklumat dalam beberapa bilik /bangunan khas yang deuruskan secara sistematik oleh guru PSS yang terlatih untuk memberikan berbagai-bagai perkhidmatan dan membantu mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. FALSAFAH PUSAT SUMBER SEKOLAH Proses Pengajaran dan Pembelajaran dianggap masih belum mencapai tingkat kesempurnaan jika ketiadaan sumber-sumber bantuan pengajaran. Kewujudan Pusat sumber sekolah dapat merealisasikan jalinan dua hala diantara guru dan murid. Kejituan dan kejumudan sesi interlud yang berlaku di bilik darjah bergantung pada tahap keberkesanan serta kekerapan penglibatan seseorang individual terhadap Pusat Sumber. Kecerian dan iklim Pusat Sumber Sekolah yang sehaluan dengan perkembangan mental mendorong lagi ke arah mencapai tahap kemahiran optimum. MATLAMAT PUSAT SUMBER SEKOLAH • • • • Mempertingkatkan mutu pendidikan di sekolah. Membentuk Profesionalisme Keguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif dan berdisplin. Membentuk golongan pelajar yang berilmu, dinamis, kreatif dan berdisiplin. Merapatkan jurang perbezaan kemudahan-kemudahan pendidikan antara sekolah-sekolah luar Bandar dan bandar.

KONSEP PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pusat Sumber Sekolah merupakan nadi perkembangan kurikulum dan mengumpul, membina, memproses dan mengedar bahan cetak dan bukan cetak dengan gabungan nilai-nilai kemanusian. Ia memberi perkhidmatan yang memudahkan penggunaan alatan , bahan dengan perancangan yang sIstematik. Pusat Sumber Sekolah juga adalah punca segala aktiviti pengkaedahan pengajaran yang berkesan dalam memenuhi keperluan kurikulum dan kokurikulum. OBJEKTIF PUSAT SUMBER SEKOLAH • • • • • • • • • • • • • • • Pusat mengumpul, menyimpan dan mengedar berbagai-bagai maklumat dan Pusat khidmat runding dan nasihat. Pusat membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran. Pusat mengumpul dan mengedar segala maklumat baru dalam teknologi pendidikan. Pusat melatih guru Mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Murid-murid tidak dibenarkan membawa beg sekolah, makanan dan minuman ke dalam PSS. Kembalikan semua bahan ke tempat asal setelah digunakan. Setiap murid dibenarkan meminjam dua buah buku. Pinjaman dan pulangan mestilah pada masa yang telah ditetapkan. Padamkan suis alatan electrik sebelum meninggalkan PSS atau setelah Buku yang rosak atau hilang perlu diganti. Murid dilarang mengendalikan sendiri peralatan electrik tanpa pengawasan baru. Catatkan penggunaan bahan sumber di dalam buku rekod. Menjaga keselamatan buku dan dipinjam. menggunakannya. bahan -bahan.

RA NCA NG AN TAH UN AN PUS AT S UMBE R S EK OLAH JA NGKA PEN DEK
BIL 1 PROG RAM Pengunaan pusat sumber pada waktu kelas STRAT EGI Menyusun jadual waktu, PSS bergerak. 1. Troli disediakan untuk membawa buku PSS ke kelas mengikut jadual waktu. 2. Murid akan membaca buku di kelas masing-masing dan diperhatikan dan diawasi pengawas perpustakaan. Buku rekod pengunaan PSS bergerak disediakan untuk di tanda oleh guru. 3. Aktiviti peminjaman dan pemulangan juga dijalankan. Pengunaan PSS bergerak pada waktu rehat. 1. Kelas sinar disediakan pada waktu rehat untuk murid membaca buku selama 10 minit. 2. Tidak ada aktiviti peminjaman dan OBJEK TIF 1. Meningkatkan minat murid untuk membaca. 2. Menggalakkan murid menyelasaikan kerja rumah dengan bantuan buku yang disediakan. SA SARA N Semua pelajar JANGKA MASA Januari November SUMB ER KOS Peruntukan PSS PENILA IAN

TENAGA Guru-guru PSS dan semua guru

BAHAN Buku
Troli

2

Pengunaan pusat sumber di luar waktu kelas

1. Mengoperasikan penggunaan PSS dengan lebih berkesan. 2. Menggalakan murid-murid memnggunakan PSS untuk meningkatkan ilmu

Semua pelajar

Januari November

Guru PSS

Peruntukan PSS

Buku Troli

3

Penambahan koleksi buku

pemulangan diawasi guru PSS. 1. Merancang pembelian buku hasil cadangan panitia. 2. Membeli buku fiksyen yang bersesuaian.

pengetahuan. 1. Menarik minat pelajar untuk menggunakan PSS sebagai tempat rujukan dan menimba ilmu. 2. Menambah buku koleksi terkini. 1. Memelihara dan memulihara bukubuku lama yang masih boleh digunakan. 2. Menarik minat murid membaca buku lama 1. Menerapkan dan mewujudkan budaya membaca. 2. Mewujudkan nilai berdikari dalam mencari ilmu. 3. Menggalakkan murid belajar melalui rakan sebaya. Pelajar Sepanjang tahun Guru panitia dan guru PSS Peruntukan PSS Buku fiksyen dan bukan fiksyen

4

Pengasingan buku lama dan rosak dari rak sedia ada.

1. Buku –buku lama dan rosak akan diasingkan ke rak biasa . 2. Membaik pulih bukubuku yang dipilih.

Semua pelajar

April

Guru PSS dan Pengawas PSS

Peruntukan PSS

Bukubuku lama alat pempros esan

5

Mengwujudkan sudut bacaan di semua kelas.

1. Menyenaraikan tugas guru untuk mengemaskini sudut bacaan yang sedia ada. a. menyusun buku dan majalah. b. Menyiapkan tugasan secara kumpulan dengan menggunakan buku yang sedia ada. c. Penambahan bahan baru dari semasa ke semasa.

Semua pelajar

Sepanjang tahun

Guru kelas dan pengawas PSS

Peruntukan PSS

Bukubuku rujukan dan bacaan

6

Program keceriaan pusat sumber

1. Membuat keceriaan luaran 2. Keceriaan dalaman 3. Tunjuk arah dalaman

7

Program banyak membaca

1. Murid dibenarkan meminjam buku sebanyak 2 unit seminggu dan boleh melakukan penukaran selepas di baca. 2. Boleh membuat penukaran seberapa banyak buku dengan harapan mereka selesai membaca buku yang dipinjam. 3. Murid dibenarkan meminjam buku dari PSS untuk membuat rujukan. 4. Guru kelas berkerjasama untuk memastikan murid menggunakan buku itu dengan niat yang baik.

1. Untuk menarik pelajar supaya dapat menguna PSS dengan berkesan. 2. Mempromosikan kepada guru dan pelajar kemudahan yang sedia ada. 3. Mewujudkan suasana yang selesa dan kemas. Mewujudkan budaya membaca dan meningkatkan ilmu pengetahuan para murid.

Pengawas PSS

Januari, April september

Guru PSS dan Pengawas PSS

Peruntukan PSS

Barangbarang perhiasa an

Semua pelajar

Sepanjang tahun

Guru PSS dan Pengawas PSS

Peruntukan PSS

Buku -buku

8

Program NILAM

1. Hari pelancaran NILAM 2. Pertandingan bercerita 3. Prtandingan banyak membaca 4. Harta karun

9

10

Sempena minggu mempromosika n PSS. Pertandingan a) Bercerita • B.Tamil , • B.Ingge ris) • B.Mela yu b) Membuat tanda buku c) Melukis d) Membaca dan mengulas e) Pertandingan berlakon Pameran

Pertandingan diadakan: 1. bercerita -B.Tamil -B.Melayu -B.Inggeris 2. Membuat tanda buku 3. Melukis 4. Membaca dan mengulas 5. pertandingan berlakon

1. Memperkenalkan kepada murid tujuan program ini dijalankan. 2. Meningkatkan minat pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif dalam program NILAM 1. Menggalakkan murid sentiasa peka dengan perkembangan ilmu pengetahuan semasa ke semasa. 2. Meningkatkan kecermerlangan dan penglibatan aktif dalam semua bidang. 3. Mencungkil bakat/kebolehan dalam bidang kurikulum.

Semua pelajar

Sepanjang tahun

Guru NILAM

Peruntukan PIBG

Bukubuku NILAM Barang – barang pertangd ingan

Semua guru Semua pelajar April

Peruntukan PSS dan Peruntukan bahagian kokurikulum

barang pertandi ngan Hadiah

Mei

Ogos

Minggu persatuan/Sukan a. Pameran PBSM, b. badminton, olahraga

1. Memperkenalkan aktiviti dan juga objektif, tujuan pertubuhan persatuan, kelab

Semua guru dan pelajar

Oktober November

Guru berkenaan

Peruntukan PSS, Peruntukan Panitia dan Peruntukan

Barang – barang pameran Hadiah

Minggu kelab a. PSS, b. Pengguna dan lain-lain Minggu panitia a. B.Tamil c. B.Inggeris d. B.Melayu e. Sains

dan panitia. 2. Meningkatkan minat pelajar menceburi setiap bahagian.

Ko-Ko

pameran terbaik.

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PSS 2008 BIL PROGRAM/AKTIVITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9

PERLAKSANAAN TINDAKAN JAN FEB MAC APRIL MAY JUN JUL OGOS SEPT OCT NOV DEC

10

Pengunaan pusat sumber pada waktu kelas Penggunaan pusat sumber di luar waktu kelas Penambahan koleksi buku Pengasingan buku lama dan rosak dari rak sedia ada Mengwujudkan sudut bacaan di semua kelas Program keceriaan pusat sumber Program banyak membaca Program NILAM Sempena minggu mempromosikan PSS Pertandingan a) Bercerita b) Membuat tanda buku c) Melukis d) Membaca dan mengulas e) Pertandingan berlakon Pameran

JANGKA PANJANG PERANCANGAN AKTIVITI PSS LIMA TAHUN 2008 – 2012
TAHU N 2008 OBJE KTIF PERPUSTAKAAN A. Pembinaan Koleksi Bahan 1. Pembinaan koleksi bahan buku fiksyen dan bukan fiksyen dengan mencapai jumlah 5000. 2. Mengumpul koleksi hasil pelajar sebagai rujukan pelajar mengikut panitia guru sebagai koleksi pondok bacaan. 3. Menyediakan 5 jenis majalah pelbagai bidang sebagai bahan rujukan umum. 4. Mengadakan aktiviti semakan stok dan baikpulih/ pemuliharaan bahan. B. Pembangunan Fizikal Dan Keceriaan 1. Menyediakan ruang bacaan tambahan di ruang rujukan, Rak terbuka dan Sudut Bacaan di bilik darjah. 2. Mengubah suai dan susun atur ruang mengikut kesesuaian dan penggunaan. 3. Aktiviti gotong royong membersihkan PSS selepas projek penyelenggaraan siap. 4. Menambah almari untuk meyimpan buku. C. Perkembangan dan Latihan 1. Kursus latihan dan bengkel kemahiran proses teknik buku dan pengendalian perpustakaan 1. Pembelian dan sumbagan koleksi. 2. Koleksi bahan majalah 3. Semakan stok dan pemuliharaan bahan 1. Penyelaras PSS 2. AJK perpustakaan 3. Wakil Panitia m/pelajaran 4. Pengawas Perpustakaan Koleksi semasa sedang mencapai 4000 buah buku. PE LAN TE KTIKAL TINDAKAN CATATAN

1. Ruang Rujukan dan Rak Terbuka 2. Susun atur ruang 3. Ruang bacaan Rekreasi 4. Gotong royong kecerian

1. Penyelaras PSS 2. AJK PSS 3. AJK Perpustakaan

Kerjasama dari guru kelas dan guru panitia.

1. Kursus Proses Teknik Bahan

1. Penyelaras PSS 2. AJK PSS

Dijalankan peringkat sekolah.

kepada pengawas PSS baru. 2. Memberi hadiah Sijil Penghargaan kepada pengawas perpustakaan yang telah menjalankan tugas aktif tahun lalu. D. Pengautomasian Dan Sirkulasi: 1. Memasukkan data bahan buku dengan berpandukan Senarai Rak Bahan Buku. E. Leterasi Maklumat Dan Promosi 1. Mengadakan Pameran Buku di Ruang Pameran Buku Baru di Perpustakaan. 2009 A. Pembinaan Koleksi Bahan: 1. Pembinaan koleksi buku fiksyen dan buku bukan fiksyen dengan mencapai jumlah 6000 buah buku. 2. Mengumpul koleksi hasil pelajar sebagai rujukan pelajar mengikut panitia mata pelajaran 3. Mengadakan aktiviti semakan stok dan baik pulih buk. B. Pembangunan Fizikal Dan Keceriaan 1. Menyediakan ruang Pondok Bacaan di persekitaran sekolah /kantin. 2. Menyediakan tempat duduk bacaan rekreasi di kawasan Sudut bacaan. 3. Mendapatkan Sebuah Pusat Sumber berasingkan daripada bilik guru.

2. Sijil Penghargaan

3. AJK Perpustakaan.

1. Data buku

1. Penyelaras PSS

1. Siri Mengenal Buku baru 1. Pemilihan dan pembelian buku 2. Proses teknik bahan 3. Pemuliharaan dan pemeliharaan bahan

1. Penyelaras PSS Penyelaras PSS

1. Penyediaan perabot 2. Papan paparan dan maklumat

Pentadbiran dan Penyelaras PSS

C. Perkembangan Dan Latihan 1. Kursus latihan dan bengkel kemahiran proses teknik buku dan pengendalian perpustakaan kepada Pengawas PSS. 2. Menganugerahkan sijil kepada pengawas yang aktif tahun lepas. D. Pengautomasian dan Sirkulasi 1. Meningkatkan kecekapan pengesanan buku hilang dan rosak serta denda. E. Literasi Maklumat Dan Promosi 1. Memperkenalkan kemudahan dan perkembangan PSS perhimpunan mingguan. 2. Anugerah pembaca dan pengguna terbanyak. 3. Menyediakan Brosur PSS 2010 A. Pembinaan Koleksi Bahan 1. Pembinaan koleksi bahan buku fiksyen dan bukan fiksyen sebanyak 7000 buah. 2. Membina koleksi bahan rujukan mata pelajaran focus peperiksaan bagi sukatan pelajaran baru setiap tingkatan. 3. Membina koleksi bahan buku latih tubi dan modul peperiksaan bagi Pusat Sumber Panitia. 4. Mengadakan aktiviti semakan stok dan baik pulih bahan buku melalui khidmat pengawas perpustakaan. B. Pembangunan Fizikal Dan Keceriaan: 1. Menyediakan Pondok Bacaan dan Zon

1. Bengkel proses teknik buku dan bahan bukan buku Panitia mata pelajaran Pentadbiran dan 2. Sijil Penghargaan Penyelaras PSS pengawas PSS 1. Sistem denda Penyelaras PSS 2. Kad perpustakaan 1. Anugerah galakan pembaca Penyelaras PSS

1. Pemilihan dan pembelian buku 2. Proses teknik bahan

Penyelaras PSS AJK perpustakaan Wakil Panitia m/pelajaran

3. Pemuliharaan dan pemeliharaan Pengawas bahan Perpustakaan

Penyelaras PSS

Membaca Berhampiran Kawasan Pondok Bacaan yang sedia ada. 2. Mewujudkan satu ruang menempatkan koleksi Panitia mata pelajaan untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran di bawah Pusat Sumber Panitia C. Perkembangan Dan Latihan: 1. Kursus latihan dan begkel kemahiran proses teknik bahan buku dan pengendakian perpustakaan kepada pengawas perpustakaan baru. 2. Memberi hadiah Sijil Penghargaan kepada pengawas perpustakaan yang telah menjalankan tugas aktif tahun lalu. D. Pengautomasian Dan Sirkulasi 1. Memasukkan data buku peminjaman dan komputer. E. Literasi Maklumat Dan Promosi 1. Memperkenalkan kemudahan dan perkembangan PSS perhimpunan mingguan. 2. Anugerah pembaca dan pengguna terbanyak. 3. Menyediakan Brosur PSS 2011 A. Pembinaan Koleksi Bahan 1. Pembinaan koleksi bahan buku fiksyen dan bukan fiksyen sebanyak 8000 buah. 2. Membina koleksi bahan buku latih tubi dan modul peperiksaan bagi Pusat Sumber Panitia. 3. Mengadakan aktiviti semakan stok dan baik

AJK PSS 1. Penyediaan perabot 2. Papan paparan dan maklumat 1. Kursus proses teknik buku dan bahan bukan buku 2. Pemberian sijil kemahiran AJK Perpustakaan

Penyelaras PSS AJK perpustakaan Pengawas Perpustakaan

1. Sistem diwujudkan di komputer. 1. Sijil penghargaan

Penyelaras PSS

Penyelaras PSS

Pemilihan dan pembelian buku Proses teknik bahan

Penyelaras PSS AJK perpustakaan Pengawas Perpustakaan

pulih bahan buku melalui khidmat pengawas perpustakaan. B. Pembangunan Fizikal Dan Keceriaan: 1. Menyediakan Pondok Bacaan dan Zon Membaca Berhampiran Kawasan Pondok Bacaan yang sedia ada. 2. Menceriakan ruang penempatan koleksi Panitia mata pelajaan untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran di bawah Pusat Sumber Panitia C. Perkembangan Dan Latihan: 1. Kursus latihan dan begkel kemahiran proses teknik bahan buku dan pengendakian perpustakaan kepada pengawas perpustakaan baru. 2. Memberi hadiah Sijil Penghargaan kepada pengawas perpustakaan yang telah menjalankan tugas aktif tahun lalu. D. Pengautomasian Dan Sirkulasi 1. Memasukkan data buku peminjaman dan komputer. E. Literasi Maklumat Dan Promosi 1. Memperkenalkan kemudahan dan perkembangan PSS perhimpunan mingguan. 2. Anugerah pembaca dan pengguna terbanyak. 3. Menyediakan Brosur PSS

Pemuliharaan dan pemeliharaan bahan Penyediaan perabot Papan paparan dan maklumat Penyelaras PSS Pengawas Perpustakaan

Kursus proses teknik buku dan bahan bukan buku Pemberian sijil kemahiran

Penyelaras PSS AJK perpustakaan

Penyelaras PSS Sistem diwujudkan di komputer. Penyelaras PSS Sijil penghargaan Pengawas Perpustakaan

2012

A. Pembinaan Koleksi Bahan 2. Pembinaan koleksi bahan buku fiksyen dan bukan fiksyen sebanyak 10 000 buah. 3. Mengadakan aktiviti semakan stok dan baik pulih bahan buku melalui khidmat pengawas perpustakaan. B. Pembangunan Fizikal Dan Keceriaan: 1. Menyediakan Pondok Bacaan dan Zon Membaca Berhampiran Kawasan Pondok Bacaan yang sedia ada. 2. Menceriakan ruang penempatan koleksi Panitia mata pelajaan untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran di bawah Pusat Sumber Panitia C. Perkembangan Dan Latihan: 1. Kursus latihan dan begkel kemahiran proses teknik bahan buku dan pengendakian perpustakaan kepada pengawas perpustakaan baru. 2. Memberi hadiah Sijil Penghargaan kepada pengawas perpustakaan yang telah menjalankan tugas aktif tahun lalu. D. Pengautomasian Dan Sirkulasi 1. Memasukkan data buku peminjaman dan komputer.

Pemilihan dan pembelian buku Proses teknik bahan Pemuliharaan dan pemeliharaan bahan

Penyelaras PSS Pengawas Perpustakaan

Penyelaras PSS Penyediaan perabot AJK perpustakaan Papan paparan dan maklumat

Penyelaras PSS Kursus proses teknik buku dan bahan bukan buku Pemberian sijil kemahiran AJK perpustakaan Pengawas Perpustakaan

Sistem diwujudkan di komputer.

Penyelaras PSS

E. Literasi Maklumat Dan Promosi 1. Memperkenalkan kemudahan dan perkembangan PSS perhimpunan mingguan. 2. Anugerah pembaca dan pengguna terbanyak. 3. Menyediakan Brosur PSS

Penyelaras PSS AJK perpustakaan Sijil penghargaan

AN GG ARAN PERB ELA NJ AAN KE WA NG AN PSS 2008
ITEM Wang kerajaan Perbelanjaan Pembelian buku Pembelian Almari Pembelian troli Barang pemprosesan buku Pelbagai Wang kecemasan 10% WANG MASUK RM 2610.00 WANG KELUAR RM

1500.00 200.00 90.00 100.00 459.00 261.00 2610.00

SJK(T) LADANG NOVA SCOTIA 1, 36009 TELUK INTAN MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA PSS 2008 KALI PERTAMA Masa Tarikh Tempat : 1.00 petang : 25.1.2008 : Pusat Sumber Sekolah

KEHADIRAN 4. Puan. S.Selvarani 5. Puan. A.Vijayakumari 6. Cik.V.Vasanthi 7. Cik. Sumathi 8. Puan. R.Komathi 9. En. A.Punithan 10. Puan. Senthamarai Selvi 11. Cik. A.Sri devi 12. Cik V.Rani 13. Puan. S.Vishtnu kala AGENDA MESYUARAT 1. Ucapan Aluan Penyelaras PSS

2. Penubuhan Jawatankuasa induk dan kerja 3. Pengagihan tugas 4. Perbentangan Rancangan tahunan PSS 2008 5. Program 1-Penggunaan PSS pada waktu kelas 6. Program 2-Penggunaan PSS di luar waktu kelas 7. Sempena minggu mempromosikan PSS 8. Projek Nilam 9. Perkara Am BIL 1. AGENDA Ucapan Aluan Penyelaras PSS BUTIRAN TINDAKAN 1.1 Penyelaras PSS mengalu-alukan kedatangan para guru Makluman ke mesyuarat PSS yang pertama dengan ucapan selamat petang. 1.2 Beliau meminta kerjasama dari semua guru untuk mengemaskini dokumen dan menggunakan kemudahan PSS dan menyimpan alat PSS mengikut kategori yang 2. Penubuhan Jawatankuasa 3. induk dan kerja Pengagihan tugas disediakan. 2.1 Mesyuarat dengan sebulat suara bersetuju dengan Semua guru penubuhan organisasi baru. Carta organisasi dilampirkan . Penyelaras PSS juga telah menerangkan tugas AJK secara Guru – guru terperinci dan berharap semua ajk akan berkerjasama berkenaan menjalankan tugas.

b) Guru Projek Nilam – Cik.V.Rani c) Guru keceriaan – Cik. Sumathi d) Guru perpustakaan dan media – Pn. Vishtnu Kala e) Guru pembantu perpustakaan – Ci. Sridevi f) Guru Unit Penerbitan – Cik.V.Vasanthi 4. Perbentangan Rancangan tahunan PSS 2008 g) Guru ICT – Pn.K.Kogilavani 4.1 Penyelaras PSS membentangkan Rancangan Tahunan PSS 2008. Rancangan bagi jangka pendek dan jangka panjang di lampirkan. 4.2 Penyelaras juga meminta cadangan untuk menambah atau membantah program yang dijalankan. 4.3 Semua guru bersetuju sebulat suara dan bersetuju untuk 5 Program 1 Penggunaan PSS pada waktu kelas berkerjasama melaksanakan rancangan tersebut. 5.1 Berikutan perlaksanaan program pertama guru besar Semua guru berjanji membeli sebuah troli untuk membawa bukubuku ke kelas sebagai PSS bergerak. 5.2 Jadual waktu PSS bergerak telah disediakan terdapat penyelenggaraan di pusat sumber. 5.3 Semua guru bersetuju akan mengikut jadual dan menjalankan tugas. dan program ini akan dimulakan mulai bulan April kerana

6

Program 2 Penggunaan PSS di luar waktu kelas

6.1 Penyelaras menerangkan cara menjalankan program ini Semua guru secara terperinci di dalam rancangan tahunan 2008 6.2 Penggunaan PSS ini akan berjalan pada waktu rehat dan akan dijalankan di kelas pemulihan dan diawasi oleh guru PSS. 6.3 Guru besar berjanji untuk membeli meja bulat sebagai permulaan kelas ini. 7.1 Berikutan sempena minggu mempromosikan aktiviti Penyelaras pertama dibincangkan. tamil dan melukis Tarikh: 28 April 2008 Masa: 2.00 petang. 7.3 Satu mesyuarat akan diadakan pada masa akan datang untuk menubuhkan jawatankuasa kerja untuk menjalankan pertandingan ini. 8.1 Guru besar meminta mengemaskini papan kenyataan Guru NILAM NILAM. 8.2 Beliau juga meminta mempamerkan senarai nama murid yang membaca buku yang terlalu bannyak. 8.3 Beliau juga meminta mengadakan kursus dalaman bagi PSS dan berkenaan 7.2 Pertandingan bercerita dalam bahasa melayu, inggeris, guru-guru

7

Sempena minggu mempromosikan PSS

8

Projek Nilam

murid-murid tahap 2 mengenai cara menulis buku NILAM. 8.4 Guru Nilam juga mengedarkan borang yang harus ditanda 7. Perkara Am oleh\ guru dalam kelas dan memberi berharap sedikit semoga penerangan. 7.1 Pengerusi

ucapannya

perjumpaan dan perbincangan kali ini dapat menjayakan segala agenda dalam mesyuarat ini. Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.40 petang dengan ucapan terima kasih. Disediakan oleh, ______________________ (PUAN.S.VISHTNU KALA) Disahkan oleh, _____________________ (PUAN.S.SELVARANI)

SJK(T) LADANG NOVA SCOTIA 1. REKOD PENGGUNAAN PSS BERGERAK
BIL NAMA GURU TARIKH MASA SUBJEK TAHUN BILANGAN BILANGAN BUKU DI BUKU BAWA DIPINJAM BAKI BUKU DI TROLI

JADUAL WAKTU PENGGUNAAN PSS BERGERAK MINGGU PERTAMA
Masa Hari Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat 7.40-8.10 8.108.40 8.409.10 9.10- 9.409.40 10.10 10.1010.40 10.4011.00 R E H A T 11.0011.30 11.3012.00 12.0012.30 12.30-1.00 1.001.30

JADUAL WAKTU PENGGUNAAN PSS BERGERAK MINGGU KEDUA

Masa Hari Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat

7.40-8.10

8.108.40

8.409.10

9.10- 9.409.40 10.10

10.1010.40

10.4011.00 R E H A T

11.0011.30

11.3012.00

12.0012.30

12.30-1.00 1.001.30

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->