Veqetorldnus etelek wokban

A wok klvolosztoso

Ont6ttvasb61, ocelbol. nernesccelbol (alumfniummaggal) vagy egyszeru vasb61 keszult wokok k6z01 voloszthotunk. A kereskedelemben rezbol keszult wokot is lehet kapni. A gaztuzhelyen bormelvik anyagb61 keszult wok sikeresen bevethet6. Az egyetlen tortozek. amelyre a gaztuzhelyen t6rten6 f6zesnel biztosan szuksequnk lesz, egy speciclis femgyuru, amelyet a f6z6helyre ollitunk. hogy a wok f6zes k6zben szllordon es biztosan alljon. Az elektromos nizhelvekhez az ontottvcsbol. ocelbol vagy nemesccelbol keszult wokok a legjobbak. Egyenletesen melegednek at, es hosszu ideig tortjok a hornersekletet.

KOl6n6sen mutat6s az 6nt6ttvasb61 keszult wok, j61 lehet hosznolni tololoskor. es ez hasonlft a legjobban az eredetire. Mindegyik wokra ervenyes, hogy az alja lekerekftett legyen. Csak fgy lehet benne kevergetve, rozoqotvo sOtni. A wokok kOl6nb6z6 rneretekben kaphat6k. k6rOIbeiOI 32 em atmer6ju wokot vegyOnk (a fels6 peremet rnerik]. fgy nagy es kis rnennyiseqet eqvorcnt keszlthetunk benne.

F6zes az osztolnol

Olyan wokot is lehet kapni, amely alkalmas arra, hogy az osztolncl f6zz0nk benne. Rezs6val, univerzolls melegft6vel vagy elektromos f6z61ap felett melegfthet6. A rezs6val gyakran nehez elerni a f6zeshez szukseqes h6fokot, a rezs6 lnkobb a mar kesz etelek melegen tortoscro szolqol. Az asztali wok meg arra is alkalmas, hogy tondoedenvkent hosznolluk.

A wok beovotoso

Az els6 hosznolot el6tt forr6 vfzzel es egy kis mosogat6szerrel alaposan mossuk ki a wokot, hagyjuk meqszorcdnl. es kozepmeleq f6z61apon lassan melegftsOk fel. Majd kenjOk ki olojic! Most mar kezdhetjOk a f6zest. Nemesak nekOnk, a woknak is "bele kell j6nnie" a f6zesbe. Tapasztalni fogjuk, hogy az etel napr61 napra jobban sikerOI. Ez azon rnullk. hogy a wok minden f6zesnel felvesz egy kis zslrodekot. Ha tehot els6 alkalommal nem vagyunk teljesen elegedettek az eredrnennyel. ne adjuk fel egyb61, adjunk magunknak es a woknak egy kis id6t.

Helyes tisztltos

Ha gyakran hosznofjuk a wokot, minden f6zes uton forr6 vfzzel es surolokefevel alaposan tisztltsuk ki. A makaes foltoknol hosznojunk egy kis mosogat6szert. VegOI t6r6ljOk el, leveg6n hagyjuk meg szcrodni. majd tegyOk a helyere. Ha ellenben esak ritkcn f6z0nk a wokban, akkor j6, ha minden rnosoqotcs utcn bed6rzs61jOk egy reteq olajjal. Erre egy puha konyharuha a legalkalmasabb. Az olojreteq j61 vedi a wok ferniet. es az 6nt6ttvasat is meg6vja a rozsdosodostol.

Tortozekok

A wokhoz ottolobcn adnak egy solteslopctot. egy par hosszu pclcikct a f6zeshez, es egy felk6r olcku rccsot. amelyet a peremere lehet akasztani. A polcikck els6sorban az ozsioi ev6- es f6z6paleikak hosznclotobcn jortosck szornoro ojonlottok, sutesnel peldcu' kivolocn alkalmasak a meqfordltcshoz. A szur6 arra szolqol, hogy a mar megf6tt, nagyobb darabokat felreteqyuk. vagy az olajban magsOlt etelt leesepegtessOk benne, amfg a wokban a t6bbi hozzovolo keszul. A solteslopct ldeolls a "rozoqotvo keverqeteshez", es ezzel lehet a mar megf6tt hozzovolokot az edenv oldoloro huznl. hogy melegen maradjanak. Mas egyebre nines szukseq a wokban f6zeshez. Hasznos lehet meg egy szur6kanal az olajban sOlt darabok klvetelehez. ez azonban mar bizonvcro meqtclolhoto a konvhcnkbcn. Nehany wokhoz tartozik meg oloptelszereleskent egy toollvonv a wok oljoro. amelyre betetet vagy egy tonyert teszOnk a g6z6leshez.

Zoldseqekkel kapesolatos tudnival6k

A zoldseqek idecllsok a wokban val6 f6zeshez. A f6zesi id6 rovidseqenek es a suteskor kepzodd p6ranyagoknak k6sz6nhet6en kOl6n6sen fzletesek, j61 meg6rzik tcpcnvoqtcrtolmukot. es etvagygerjeszt6 a szfnOk. Nem esak veqetcrlonusoknck ajanljuk!

Az els6 lepes az cprftos:

A wokban val6 f6zes legfontosabb elve, hogy a hozzovclokot apr6ra vagjuk, es nagy lonqon hirtelen, alland6 kevergetes mellett sOtjOk meg. fgy optima lis marad a vitamines osvcnvlonvoq-tortolmuk. Minel hosszabb f6zesi id6t igenyel egy zoldseqfojto, annal kisebbre kell vagni. A z61dbab peldcul hamarabb megpuhul, ha ferden. vekony esfkokra szeljOk. KOl6n6sen fontos: ha egy etelhez elter6 f6zesi id6t igenyl6 zoldseqeket hosznolunk. akkor vagy hosszabb f6zesi id6t igenyl6ket, vagy nehcny percig sOtjOkporoliuk a wokban, miel6tt a t6bbi fajtat beletennenk.

fgy f6zz0nk!

Mindig mindent keszltsunk e16, miel6tt felforrosltcnonk a wokot, mert a f6zesi id6 olyan rovid. hogy k6zben mar nem lesz id6nk semmit megtisztftani vagy osszevcqnl.

A hozzovolokot kis adagokban tegyOk a wokba, mert egyszerre tul sok hideg alapanyag tulsagosan lees6kkenti a homersekletet. fgy a zoldseqek nem sOlnek, hanem f6nek a scjct levOkben, ami emiatt vollk ki be1610k.

Mindig azokat a hozzovolokot sOssOk meg eloszor, amelyek hosszabb id6t igenyelnek, majd toljuk a wok oldolcro. A hornoru oldalfalak annyira melegek, hogy a hozzovolok forr6k maradnak, de mar nem porolodnck tovobb.

A zoldseqek porolosi ideje a frissessequktol is fOgg. A frissen szedett zoldseq sok vizet tartalmaz, ami j61 vezeti a h6t. lsv hamarabb megpuhul, mint a mar fonnyadtak.

Ha esetleg tOl magas lenne a h6fok, es az olaj elkezd fOst6lni, huzzuk Ie a wokot a tuzr61, es6kkentsOk a homersekletet. es vorjuk meg, amfg egy kiesit kihul a f6z6lap.

A zoldseqeket esak a f6zesi id6 vegen s6zzuk meg. KOl6nben kidobjck a levOket, es rneqpcrolodnok. ahelyett, hogy rneqsulnenek.

ldeolls f6zesi m6dok:

A f6zes herem m6dja kOl6n6sen jellemz6 a wokra. Razogatva kevergetes:

A legelterjedtebb elkeszitesi m6dot ozert nevezik fgy, mert a hozzovolokct a f6zesi id6 alatt cuondocn mozgatjuk a wok rozoqotosovol es fckonollcl vagy evopolclkcvcl. fgy minden ujra meg ujra a wok aljara kerul. ahol a legmagasabb a h6fok, de esak olyan r6vid id6re, hogy meg ne egjen.

Olajban sutes:

Mivel a wok alja kis atmer6ju, lenveqesen kevesebb zsirodekro van szuksequnk, mind egy hoqvomcnyos lobosbon. Ahhoz, hogy a zoldseqek p6rusai gyorsan

2

osszehuzodjcnck. kel16en forr6nak kell lennie az olajnak (a zslrcdekbo mortott fopolcikon buborekoknck kell feljonni), kulonben nemely zoldseqek. mint peldcu' a burgonya, tul sok olajat szfvnak magukba. Egyebkent: a suteshez hosznclt olajat heremneqyszer felhosznolhotjuk. SOtes uton hagyjuk kihulni, majd tolcser seqltseqevel szurjOk Ovegbe.

G6zoles:

A g6zoleshez keyes folyodek szukseqes. aminek rocdcsul a porolcs uton er6s zoldseg fze lesz, fgy ldeolls alapanyag mortosokhoz. A poroloshoz ozslol bambuszb61 keszult porolobetetet hosznolhotunk, amilyen az ozslci boltokban kaphat6, de ugyanilyen j6 az alumfniumb61 keszult, osszecsukhat6 betet is. Ha nincs betetunk, akkor egy h6al16 cseszet tegyOnk lefordftva a wok aljara, vagy egy speciolis. erre a celrc keszitett torccsot. es egy tonveron tegyOk ro a hozzovolokot.

A megfelel6 zsirodek:

A keverqeteshez es a suteshez a magas h6fok miatt h6all6 zsirodekro van szOkseg. Erre kivoloon alkalmas a foldimoqyoro-. a napraforg6- es a sz6jaolaj, de az olfvaolaj is.

Mindent nyersen tegyOnk a wokba?

Tulojdonkeppen semelyik zoldsegfelet sem kell a wokban torten6 elkeszltes el6tt el6f6zni. Ha nagyobb darabokat szeretnenk megsOtni, akkor esetleg keyes, forrosbon lev6 s6s vfzben 2-6 percig (fajtajat61 fOgg6en) el6f6zhetjOk.

A f6zes rneqkezdese el6tt keszitsunk el6 minden hozzovolot. es lehet61eg helyezzOk a kezOnk Ogyebe 6ket.

ELsa resz. Apr6 finomscqok

I. Karfiol korianderes ontettel, (gyors es olcs6)

Hozzovolok 4 szemelyre: Az ontethez: fel csokor koricnderzold. 1 chili (csfp6s paprika), 1 citrom he]c. 20 deka jog hurt, so. fekete bors;

A Karfiolhoz: di6nyi friss gyomber, 1 evokcncl szezcmmcq. 2 gerezd fokhagyma, 1 evokcnol sz6jasz6sz, 1 evokonol rizsecet vagy enyhe ecet (peldaul gyOmolcsecet), 1 kis karfiol (60-80 deka), 2-3 evokcncl napra-

forg6olaj, s6

Elkeszltesi id6: kb. 25 perc.

Adcqonkent kb. 605 kJ / 145 kcal-t, 7 9 feherjet. 9 9 zsfrt, 9 9 szenhldrctot tartalmaz.

1, Az ontethez megmossuk a koriandert, a leveleit lecsipkedjOk. Nehonyot felreteszOnk a diszlteshez. a tobbi levelet finomra vagjuk. Megtisztftjuk a chilit, kivagjuk a rncqhozot. megmossuk, majd apr6ra kockozzuk. A j61 megmosott citrom hejat finomra reszeljOk, az aprftott korianderrel es a chilivel egyOtt a joghurtba keverjOk. S6val es borssal fzesftjOk.

2, A karfiolhoz meqhornozzuk a gyombert, es finomra aprftjuk. A szezcrnrnoqot mozsorbcn osszetorjuk. A fokhoqvmct megtisztftjuk, es ctposszrozzuk, Ezeket a hozzovolokct elkeverjOk sz6jasz6sszal es ecettel.

3, A karfiolt megmossuk, megtisztftjuk, es apr6 rozsoirc szedjOk. (A visszamaradt torzsct felhosznolhotjuk mas etelhez. peldoul leveshez).

4, Felforr6sftjuk a wokot, es felmelegftjOk benne az olajat. A karfiolt 5-7 perc alatt ollondocn kevergetve ropog6sra sOtjOk. Hozzdcdjuk a gyomberes kevereket. es tovobbl 2 percig sOtjOk.

3

5, A karfiolt szukseg eseten keyes s6val lzesltjuk, es a koricnderontettel t6laljuk. lepenvkenyerrel kiv616.

TIPP: A karfiol a wokban sutve csod61atosan ropog6s marad. Ha azonban puh6bban szeretjuk. akkor f6zzuk el6 1-2 percig s6s vfzben.

II. P6rolt gomba spen6tsal6t6n. (Gyors es konnyen elkeszltheto)

Hozz6val6k 4 szernelvre: 15 deka zsenge spenotlevel. 15 deka cseresznyeparadicsom, 3 te6skan61 citrornle. s6, fekete bors. 3 ev6kan61 olfvaolaj, 30 deka apr6 csiperkegomba vagy varg6nya, 1 szelet korp6s kenyer. 1 kis chili (csfp6s paprika),

1 kis csokor petrezselyem, 2 gerezd fokhagyma, 2 evokonol semleges olaj

Elkeszftesi id6: kb. 30 perc.

Adcqonkent kb. 735 kJ / 175 kcal-t, 4 9 feherjet. 15 9 zsfrt, 7 9 szenhidrotot tartalmaz.

1, A spen6tot 6tv6logatjuk, elt6volftjuk a vastag szorokot. majd hideg vfzben tobbszor alaposan megmossuk. J61 lecsepeqtetluk. es tcnverokrc osztjuk.

A cseresznyeparadicsomokat megmossuk, es felbe- vagy negybe v6gjuk, majd a spen6tra tesszuk. Az ontethez a citromlevet alaposan elkeverjuk s6val, borssal es az olfvaolajjal.

2, A gomb6t konyhai popirtorlovel ledorzsolluk, lev6gjuk a sz6rak vegeit, es neqybe v6gjuk. A korp6s kenver hej6t korben elt6volftjuk, es apr6 kock6kra v6gjuk. A ehili megmossuk, megtisztftjuk, es finomra aprftjuk. A petrezselymet megmossuk, a leveleit szinten finomra v6gjuk. A fokhagym6t megh6mozzuk.

3, Felforr6sftjuk a wokot. felmelegftjuk benne az olajat. A gomb6t eros 16ngon 3-4 percig 611and6an kevergetve sutjuk, majd felretoliuk, Beletesszuk a kenyeret a wokba, es ropog6sra pirftjuk. Hozzokeverjuk a ehilit es a petrezselymet, belepreseliuk a fokhagym6t, kis ideig pirftjuk, majd s6val, borssal izesltjuk.

4, Az ontetet rccsepeqtetjuk a sal6t6ra, a gomb6t elkeverjuk a kenyerrel. szetosztjuk rajta, es azonnal t6laljuk.

TIPP: A sal6ta csak igaz6n zsenge spen6ttal finom. Helyetteslthetluk zsomborral, tolgylevelu sal6t6val vagy poresinnal, de nagyom finom galambbegysal6t6val vagy vfzitorm6val is.

III. Mogyor6s zoldseggoly6k mang66gyon. (Vendeqeknek, j61 elkeszitheto]

Hozz6val6k 4 szernelyre: 30 deka vegyes zoldseg (s6rgarepa, zellergum6, burgonya, cukkinl, csics6ka) 1 mang6, 2 sz61 uj-

hagyma, 1 ev6kan61 folvekony rnez. 5 deks s6zott fOldimogyor6, 2 gerezd fokhagyma, di6nyi friss gyomber, 1 tojosfeher]e. 2 te6skan61 etkezesi kernenylto. so. fekete bors. 3 ev6kan61 semleges olaj

Elkeszitesl id6: kb. 55 perc.

Adcqonkent kb. 860 kJ /205 keal-t, 7 9 feherjet. 13 9 zsfrt, 16 9 szenhidrotot

tartalmaz.

4

1, A zoldseqeket megmossuk, megtisztftjuk, es kb. 2 cm-es kockckro vagjuk. A wokba 2 cm-nyi vizet t6ltonk, es felforraljuk. A zoldseqet beletesszOk a porolobetetbe. es forr6 vfz felett, lefedve 15-20 percig poroliuk. amfg megpuhul. Hagyjuk kihillni.

2, A mang6t meqhornozzuk, es a gyOm61cshust vekony szeletekben levagjuk a magjar61. Az ujhagymat megmossuk, megtisztftjuk, es finomra aprftjuk. ElkeverjOk a citrornlevel es a mezzel. majd a tonyerokon elrendezett mang6ra locsoljuk.

3, A mogyor6t finomra dorclluk, Meghamozzuk a tokhoqymot es a gy6mbert, majd mindkett6t att6rjOk fokhagymapresen. A zoldseqeket villovol finomra t6rjOk r vagy robotqeppel 6sszeaprftjuk, es elkeverjOk a fOldimogyor6val, a fokhoqvrnovol. a gy6mberrel, a tojcsfeherjevel es az etkezesi kemenvltovel. S6val, borssal fzesftjOk, es di6nyi goly6kat formolunk bel6le.

4, Felforr6sftjuk a wokot, felmelegftjOk benne az olajat. BeletesszOk a wokba a z6ldseggoly6kat, es 6vatos forqctos mel lett 5-6 percig sOtjOk, amfg k6r6s-k6rOI szep oronybornck lesznek. KivesszOk a goly6kat, es forr6n a mang6szeletekre rendezzOk. Azonnal tololluk.

IV: Z61dseg csfp6s morincdbon. (J61 elkeszltheto. vendeqeknek)

Hozzovolok 4 szernelvre: 8 kis fej v6r6shagyma, 4 gerezd fokhagyma, 1 kis piros husu paprika, 1 cukkinL 1 kis podlizscn,

2 piros chili (csfp6s paprika), 1 citrom, nehcnv szol friss kakukkfU, 1 evokoncl feny6mag, 1 dl szoroz feherbor vagy zoldseqleves, s6

Elkeszftesi id6: kb. 30 perc, Pacolasi id6: 4 6ra,

Adcqonkent kb. 755 kJ / 180 kcal-t, 5 9 feherjet, 109 zsfrt, 23 9 szenhldrotot

tartalmaz.

1, A voroshcqvrnot es a fokhoqvmct meqhornozzuk, es felbevoqluk. A piros poprikot megmossuk, felbevcqluk, es csfkokra szeljOk. A cukkinit es a pcdlizscnt megmossuk, megtisztftjuk, a podllzsont hosszobcn felbevcqjuk. es mindkett6t felkorikozzuk.

2, A chili megmossuk, kimagozzuk, kivagjuk az ereit, es vekony csfkokra szeljOk. A citromot forr6 vfzben megmossuk, a he]o eqyneqvedet vekonvcn levoqluk. es csfkokra szeljOk. A citromot felbevagjuk, a hornozott felet kifacsarjuk. A kakukkfOvet megmossuk, a leveleit lecsipkedjOk a szorrol.

3, Felforr6sftjuk a wokot, a feny6magot zslrcdek hozzoodoso nelkOI oronysorqoro pirftjuk benne. Egy tcnverro 6ntjOk, es felretesszuk.

4, Felforr6sftjuk az olajat a wokban. BeletesszOk a poprikot. a cukkinit es a pcdllzscnt a voros- es fokhagymaval egyOtt, es er6s langon, ollondocn kevergetve 5 percig sOtjOk, amfg minden megpirul. Megsz6rjuk a kokukkfuvel. es meg 1 percig sOtjOk.

5, A zoldseqeket egy lapos taiba szedjOk. BeletesszOk a wokba a citromlevet es a - hejot. abort es a chilicsfkokat, a visszamaradt sOt61evei felforraljuk,

s6zzuk, es ra6ntjOk a zoldseqekre. l.eqolobb 4 oren at allni hagyjuk.

6, A zoldseqeket megsz6rjuk a feny6maggal. A rncrcdek fel citromot neqybe vagjuk, es rctesszuk a zoldseqekre. J61 illik hozzc a (korpos) bagett.

5

voltozctok: A zoldseqek egy reszet helyettesithetluk megtisztftott, merettol fUgg6en felbe- vagy neqybe vagott gombaval. Aki egy teljesen mas kevereket is megk6stolna, keszltse csfkokra vcqott es sok ujhagymab61.

TIPP: Iermeszetesen serpeny6ben is elkeszlthefjuk ezeket a zoldseqeket. de a woknak sok el6nye van: ncqvrnereto bels6 felulet gyorsan es egyenletesen adja at a h6t a zoldseqeknek. fgy a p6rusok gyorsan bezcrodnok. es a zoldseg ropog6s es vltornindus marad. Ezzel az elkeszltesl m6ddal sok id6t takarfthatunk meg, a hozzovolok meqtortlok jellegzetes lzuket. tovcbbo lehetove teszi a keyes zsirodekbon val6 porolost.

V. Sojtrudccskok mentes [oqhurtrnortossol. (Roflndlt. j61 elkeszltheto)

Hozzovolok 4 szernelyre: A scjtrudocskokhoz: 1 csokor kapor, 1 evokonol pisztccio. 20 deka kecskesajt, 1 evokcnol tejszfn, fekete bors. 6-10 Yufka vagy Fillo leveles teszto [rnerettol fUgg6en, gorog boltb61) vagy reteslcp.

A mortcshoz: 2 sorqorepc. 2 gerezd fokhagyma, nehony friss borsrnentooqocskc. 1 evokcncl vaj, 30 deka joghurt, so. bors

Tovobbo: 5 dl semleges olaj a kisuteshez.

Elkeszftesi id6: kb. 35 perc.

Adcqonkent kb. 1650 kJ / 395 kcal-t, 16 9 feherjet, 23 9 zsfrt, 29 9 szenhicrotot

tartalmaz.

1, A scjtrudccskckhoz megmossuk a kaprot, a vegeit finomra aprftjuk. A pisztccict szinten apr6ra vagjuk. A kacskasajtot villovcl finomra torjuk, elkeveriuk a tejszfnnel, kaporral es a pisztcclovol. borssal Izesltjuk.

2, A leveles tesztot kiterftjuk a munkalapon, kett6t-kett6t eqvmosro fektetUnk, es felbevcqjuk vagy neqyedelluk. A teszto szeleit meqkenjuk hideg vfzzel. Teszunk a lapokra egy kis kecskesajtot, majd vekonv rudakba feltekerjuk. A tekercsek veqeit is meqkenlok vfzzel, es kisse osszenyomjuk (a reteslopot visszahajtjuk).

3, A mortoshoz megtisztftjuk a sorqorepct. megmossuk, es finomra reszelluk. A tokhoqymot rneqhcrnozzuk, es otpcsszlrozzuk. A borsrnentot megmossuk

es a leveleit aprftjuk.

4, Felforr6sftjuk a wokot, felolvasztjuk benne a vajat. A sorqorepct a tokhcqyrnovol egyutt 1 percig pirftjuk benne, majd egy taiba szediuk. es hagyjuk kisse kihOlni. Elkeverjuk a rnentovol. es a joghurttal, s6val, borssal lzesiljuk.

5, A wokot konyhai popfrtorlovel kitoroljuk, es ujra felmeleqltiuk. Felforr6sftjuk benne az olajat a suteshez. A tesztotekercseket 4-5 percig sUtjuk a forr6 olajban, konyhai poplrtorlon lecsepeqtetiuk. es forr6n tololluk a [oqhurtrnortossol.

VI. Sojtkockck rlblzllontettet. (Rofinolt. konnyen elkeszltheto)

Hozzovolok 4 szernelyre: Az ontethez: 1 lila hagyma, 25 deka piros ribizli, 7,5 deka cukor, 1 szegfUszeg, fel fahejrud

A sojtkockckhoz: 30 deka camembert sajt, 1 tojos, 5 deka zsemlemorzsa, 5 deka finomra dorolt mogyor6 vagy mandula, kesheqynyi cayenne-i bors. 5 dl semleges olaj a suteshez

6

Elkeszltesi ideS: kb. 35 perc,

Pihentetesi ideS: 1 6ra,

Adcqonkent kb. 2290 kJ / 545 kcal-t, 24 9 feherjet, 33 9 zsfrt, 40 9 szenhlorctot tartalmaz.

1, A m6rt6shoz megtisztftjuk a lila hagym6t, es nagyon finomra aprftjuk. A ribizlit megmossuk, es lecsipkedjOk a sz6r6r61 (a leggyorsabban vill6val megy).

2, A ribizlit egy 16bosban osszekeveriuk a hagym6val es a cukorral, hozz6adjuk a szeqftlszeqet meg a fohejot. es 1 6r6n 6t 611ni hagyjuk, hogy levet eresszen. Majd felforraljuk, es kozepes 16ngon 5 percig feSzzOk, hogy besunisodion. KivesszOk beleSle a szeqffiszeqet es a fohejct. A m6rt6st egy t61k6ba ontjOk, es hagyjuk kihulni.

3, A sajtkock6khoz a camembert sajtot 1 centis kock6kra v6gjuk. A toj6st egy rnelvtonyeron felverjOk. Egy m6sik tonveron elkeverjOk a zsemlemorzs6t, a mogyor6t es a cayenne-i borsot. A A sajtkock6kat eleSszor a toj6sba, majd a morzs6s keverekbe forgatjuk.

4, Felforr6sftjuk a wokot, felmelegftjOk benne az olajat. A sajtkock6kat 2 perc alatt aranybarn6ra sOtjOk. Konyhai poplrtorlcn lecsepegtetjOk, es a m6rt6ssal t6laljuk.

TIPP: Szelfdebb fzu es zamatosabb lesz a m6rt6s, ha vitornlndus fekete ribizlibeSl keszltjuk, amelyet ritk6bban lehet kapni, mint a pirosat.

VII. Tavaszi tekercs zoldseggel toltve, (J61 elokeszitheto. vendeqeknek)

Hozz6val6k 4 szernelyre: 3 dkg Oveqteszto. 10 sz6rftott mu-err gomba, 10 deka tofu, 15 deka kfnai kel, 1 sorqorepo.

1 csom6 ujhagyma, 1 csokor metelohcqyrno, di6nyi friss gyomber, 14 tavaszitekercslap (fagyasztott), 1 eveSkan61 szez6m-

olaj, s6, 1 eveSkan61 etkezesi kernenvltd, 5 dl semleges olaj a suteshez. edes-cslpos m6rt6s az ontethez (keszen kaphat6)

Elkeszltesl ideS: kb. 1 6ra.

Aztat6si ideS. 30 perc.

Adcqonkent kb. 1295 kJ / 310 kcal-t, 6 9 teherjet. 20 9 zsfrt, 26 9 szenhidrctot

tartalmaz.

1, Az Ovegteszt6t 30 percig vfzben 6ztatjuk. A foly6 vfzben leoblitett gomb6t egy m6sik t61ban szinten 30 percig meleg vfzben duzzasztjuk.

2, Kozben lecsepegtetjOk a tofut, es szetrnorzsolluk. A kfnai kelt megmossuk.

Elt6volftjuk a vastag levelereket. es nagyon vekony csfkokra v6gjuk. A sorqorepot megh6mozzuk, es gyufasz61nyi csfkokra szeljOk. Az ujhagym6t megtisztftjuk, alaposan megmossuk, a feher es a vil6goszold reszet vekonycn felkarik6zzuk. A rnetelohcqvmct megmossuk, es 1 centis darabokra v6gjuk. A gyombert megh6mozzuk, es nagyon finomra aprftjuk.

3, A tavaszitekercs-Iapokat a felenqedeshez egyesevel kiterftjOk. Az Oveqtesztct szit6ba teve j61 lecsepegtetjOk, es konyhai ol16val 2 centi hosszu darabokra v6gjuk. A gomb6t szinten j61lecsepegtetjOk, elt6volftjuk a kernenv sz6rakat, es csfkokra szeljOk.

7

4, A kfnai kelt, a s6rgarep6t, az ujhagym6t es a rnetelohcqvmct osszekeverjuk az Oveqtesztovol. a tofuval, a gomb6val es a gyomberrel. Szez6molajjal es keyes s6val lzesltjuk,

5, A tavaszitekercs-Iapokat felbevcqiuk. Az osszeragad6shoz az etkezesi kemenyft6t egy cseszeben sim6ra keveriuk 1 ev6kan61 vfzzel.

6, A zoldseqtolteleket a lapok egyik felere halmozzuk. A szelelt klsse r6hajtjuk a toltelekre. keyes kemenyitovel megkenjOk, es felcsavarjuk. A tesztc szelelt j61 lenyomkodjuk. Ugyanfgy keszitjuk el az osszes tekercset.

7, Felforr6sftjuk a wokot, es felrneleqltjuk benne az olajat. (Akkor kel16en forr6, ha beledugjuk egy fakan61 nyelet. es azon kis buborekok jonnek fel.)

8, A tekercseket 3-4 adagban, odoqonkent 2-3 perc alatt aranys6rg6ra sutjOk.

Konyhai poplrtorlon lecsepeqtetjuk, es 50 °C-osra el6melegftett sutoben melegen tartjuk. A legjobb, ha kezzel esszuk. es a m6rt6sba m6rtogatjuk.

VIII. Rizsteszta-tekercs mogyor6m6rt6ssal. (Konnven elkeszltheto. j61 elkeszltheto).

Hozz6val6k 4 szernelvre: 8 rizsteszto-lop (6zsiai boltb61), 2 toj6s, 1 ev6kan61 szezornolo], 4 zold fejessolcto-level. so. nehonv sz61 korlonderzolc es citromfU, 1 piros husu paprika, 1 csom6 ujhagyma, 5 deka sz6jacsfra, 1 csokor rnetelohoqvmo. bors. keyes olaj, 2 ev6kan61 sz6jasz6sz, 1 ev6kan61 citrornle. 1 ev6kan61 s6zott foldlrnoqyoro

Elkeszltesi id6: kb. 40 perc.

Adcqonkent kb. 1200 kJ / 290 kcol-t. 16 9 feherjet. 18 9 zslrt. 18 9 szenhlorotot

tartalmaz.

1, A rizsteszto-lcpokot vizes konyharuh6k kozott szetterftjuk, es 15 percig hagyjuk puhulni.

2, A wokba 3 centi magasan vizet toltunk. A toj6sokat egy lapos t61ban sim6ra keverjuk a szez6molajjal es a s6val, a t61at beletesszOk a porolobetetbe. es ezzel egyutt 611ftjuk bele a wokba. A toj6st lefedve, kozepes 16ngon kb. 10 perc alatt hagyjuk megkocsony6sodni, majd apr6 kock6kra v6gjuk.

3, A sal6taleveleket megmossuk, es csfkokra szeljOk. A fCiszernovenyek leveleit megmossuk, lecsipkediuk. A paprik6t es az ujhagym6t megmossuk, megtisztftjuk, es vekony csfkokra v6gjuk. A sz6jacsfr6t megmossuk. A metelohcqvrnot megmossuk, es finomra aprftjuk.

4, A toltelekhez osszekeverjuk a zoldseqeket. a sal6t6t, a csfr6t, a fUszernovenyeket es a toj6st. S6val, borssal fzesftjOk.

5, Ket-ket rizsteszto-lcpot egym6sra terftOnk. Elosztjuk rajtuk a tolteleket. A tesztclopok szeleit rneqkeniuk hideg vfzzel, az oldalaikat behajtjuk, es fettekeriuk. A veqeiket j61 lenyomkodjuk. A tekercseket kiolajozott porolobetetbe tesszuk. A wokba 3 centi magasan vizet toltunk. bele611ftjuk a pcrolobetetet. es a tekercseket lefedve, er6s 16ngon 5 percig p6roljuk.

6, A sz6jasz6szt elkeverjuk a citrornlevel es 1 ev6kan61 vfzzel. A mogyor6t finomra a prftjuk. A m6rt6st ket kis t61k6ba toltjOk, es megsz6rjuk mogyor6val. A tekercsekkel t6laljuk.

8

IX. Z61dseges batyuk paprikam6rt6ssal. (J61 elkeszltheto. vendeqeknek)

Hozz6val6k 4 szernelyre: A tesztchoz: 25 dkg llszt. negyed kocka friss eleszto. s6

A toltelekhez: 15 deka friss shiitake vagy laskagomba, 1 szelet tok (tisztftva kb. 20 deka), 2 gerezd fokhagyma, 2 evokonol olaj, 1 evokcnol szez6mmag, 1 te6skan61 reszelt cltromhe]. s6, fekete bors

A m6rt6shoz: 1 piros husu paprika, di6nyi friss gy6mber, 1 chili (csipos paprika) fel dl zoldseqleves. 1 evokonol rizsecet, 1 evokcnol sz6jasz6sz, s6, fekete bors

Elkeszftesi ido: 1 6ra 30 perc.

Adcqonkent kb. 1390 kJ / 330 kcal-t, 109 feherjet, 9 9 zslrt. 53 9 szenhldrctot

tartalmaz.

1, A tesztohoz a lisztet beleszit61juk egy t6lba. Az elesztot elkeverjOk 1,2 dl langyos vlzzel. es egy j6 csipet s6val a liszthez keverjOk. A tesztot meleg helyen, letakarva kb. 30 percig kelni hagyjuk.

2, K6zben a toltelekhez konyhai popirtorlovel tiszt6ra d6rzs6ljOk a gomb6t, kiv6gjuk a vastag sz6rakat, es vekony csfkokra szeljOk. A t6k6t megh6mozzuk, kiv6gjuk a magvait a sz61k6s husovol egyOtt. A tokot vekony. nem tOl hosszu csfkokra v6gjuk. A fokhagym6t megtisztftjuk, es finomra aprftjuk.

3, Felforr6sftjuk a wokot, felforr6sftjuk benne az olajat. A gomb6t eros 16ngon, 611and6an kevergetve 2 percig pirftjuk benne. Hozz6adjuk a szez6mmagot, es tov6bb pirftjuk, amfg erezni kezdjOk az illat6t.

4, A gomb6t egy t61ba 6ntjOk, elkeverjOk a t6kkel, a fokhagym6val, cltrornhejol. s6val es borssal fzesftjOk.

5, A tesztot meg egyszer 6tgyurjuk, majd 20 darabra osztjuk. Mindegyiket keyes liszttel 10 cm 6tmeroju korre nyujtjuk. A tolteleket a tesztokorok kozepere halmozzuk. A teszto szelelt felfele huzzuk. es a toltelek felett, mint egy kis zs6kot, 6sszenyomjuk.

6, A m6rt6shoz a paprik6t megmossuk, es nagyon finomra aprftjuk. A gy6mbert megh6mozzuk, es finomra reszeljOk. A chilit kimagozzuk, megmossuk, es szinten finomra a prftjuk.

7, A hozz6val6kat elkeverjOk a zoldseqlevessel. fel dl vfzzel, a rizsecetfel es a sz6jasz6sszal. Negy t61k6ba osztjuk.

8, A tesztcbotvukct egym6s melle tesszOk a bambusz goz61obeteten (ha nem eleg nagy, akkor t6bb adagban p6roljuk meg).

9, A kihult wokot forr6 vfzzel ki6blftjOk, majd kb. 3 centi magasan vizet t61tOnk bele, es felforraljuk. Bele611ftjuk a pcrolobetetet. es a batyukat lefedve, eros 16ngon kb. 6-8 percig goz6ljOk, amfg szepen felj6nnek. A t61k6kba teve t6laljuk.

M6sodik resz: A zoldseq mint fofog6s.

X. cslpos zoldseqek k6kuszm6rt6sban: (Rafin6It, k6nnyen elkeszftheto)

9

Hozz6val6k 4 szemelvre: 30 dkg kfnai kel, 1 piros husu paprika, 1 porehcqvmo. 25 deka cukorbors6hOvely, 2 scrqorepo. 15 deka friss shiitake gomba vagy csiperke. 2 mogyor6hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1-2 sz6rftott chili (csfp6s paprika), 4 ev6-

kan61 semleges olaj, 1 doboz k6kusztej (400 g, 6zsiai boltb61), 1 ev6kan61 cltrornle. 2 ev6kan61 sz6jasz6sz, 56

Elkeszltesl id6: kb. 30 perc.

Adoqonkent kb. 850 kJ /205 kcal-t, 7 9 feherjet. 9 9 zsfrt, 25 9 szenhidrotot tartalmaz.

1, A kfnai kelt leveleire szedjOk, es megmossuk. A leveleket vekony csfkokra aprftjuk. A paprik6t megmossuk, felbev6gjuk, megtisztftjuk, es rombusz clokoro szeljOk. A porehcqvmot megtisztftjuk, alaposan megmossuk, a feher es a vil6gosz61d reszet fel centi vastagon felkarik6zzuk. A cukorbors6hOvelyt megmossuk es megtisztftjuk. A sorqorepot megtisztftjuk, es vekony szeletekre gyaluljuk. A gomb6t konyhai papfrt6rl6vel tiszt6ra dorzsoljuk, kiv6gjuk a sz6rakat, es csfkokra szeljOk.

2, A mogyor6hagym6t meg a fokhagym6t megh6mozzuk, es finomra a prftjuk. A chilit mozs6rban 6sszet6rjOk.

3, Felforr6sftjuk a wokot, felmelegftjOk benne az olajat. A repot a porehoqyrnovol es a cukorbors6val egyOtt beletesszOk, er6s 16ngon 3 percig kevergetjOk. Hozz6adjuk a gomb6t, a mogyor6hagym6t, a fokhagym6t meg a chilit, es 2 percig sOtjOk. BelekeverjOk a paprik6t a kfnai kellel, es 2 percig f6zz0k.

4, A zoldseqeket az edeny oldal6ra toljuk. A k6kusztejet bele6ntjOk a wokba, es 2 percig forraljuk, majd belekeverjOk a zoldseqeket.

5, A zoldseqeket citromlevel. sz6jasz6sszal, s6val fzesftjOk, es rizzsel t6laljuk.

XI. Tarka serpeny6s zoldseqek. (K6nnyen elkeszltheto. vendeqeknek)

Hozz6val6k 4 szernelyre: 1 kis edesburqonyo (kb. 20 dkg), 25 deka szeles z61dbab (romano), 1 edeskornenvqubo, 1 s6rga husu paprika, 25 deka spen6t, 25 deka cseresznyeparadicsom, 1,5 dl zoldseqleves. 1 te6skan61 etkezesi kemenylto. 4 ev6- kan61 semleges ole]. 2 ev6kan61 kesudi6, 56, fekete bors. esetleg chiliolaj az izesiteshez

Elkeszftesi id6: kb. 40 perc.

Adcqonkent kb. 1790 kJ / 430 kcal-t, 34 9 feherjet. 12 9 zsfrt, 59 9 szenhldrotot tartalmaz.

1, Az edesburqonvot megh6mozzuk, es gyufasz61nyi csfkokra v6gjuk. A z61dbabot megtisztftjuk, megmossuk, es ferden fel-centis csfkokra szeljOk. A komenyt megmossuk, hossz6ban nyolc reszre v6gjuk, a torzs6j6t kiv6gjuk, majd vekony csfkokra szeljOk. A paprik6t megmossuk, telbevcqluk, megtisztftjuk, es vekonvcn felcsfkozzuk. A spen6tot 6tv6logatjuk, elt6volftjuk a fonnyadt leveleket es a vastag szorokot. 6116 hideg vfzben alaposan megmossuk, majd j61 lecsepegtetjOk. A cseresznyeparadicsomot megmossuk, es felbevoqluk. A zoldseqlevest elkeverjOk a kemenyltovel.

2, Felforr6sftjuk a wokot, felmelegftjOk benne az olajat. A kesut 1 perc alatt ropog6sra pirftjuk benne, majd szur6kan611al kivesszOk.

10

3, A burgonyacsfkokat, a babot es a kornenvt beletesszuk az olajba, es 611and6 kevergetes mel lett, k6zepes 16ngon 3 percig sutjOk. Hozz6adjuk a t6bbi zoldseqet a paradicsom klvetelevel. es eros 16ngon tov6bbi 3 percig sutjOk.

4, Felengedjuk a zoldseqlevessel, es meg egyszer felforraljuk. BelekeverjOk a kesut meg a paradicsomot, s6val es borssal fzesftjOk, Izles szerint csepegtethetOnk r6 egy keyes chiliolajat, es t6laljuk. Kiv616 k6ret hozz6 a p6rolt hosszu szerml rizs, illetve a kfnai toj6sos teszto.

XII. Sp6rga spen6ttal es gomb6val. (Rafin6It, vendeqeknek)

Hozz6val6k 4 szemelyre: 50 dkg feher sp6rga, 2 gerezd fokhagyma, so. 50 dkg zsenge spen6t, 3 evokondl semleges olaj, feher bors, 25 dkg csiperkegomba vagy varg6nya, 1 evokonol napraforg6mag, 1 citrom, 2 te6skan61 cukor, 1 nagy csokor petrezselyem, tel dl zoldseqleves.

Elkeszftesi ido: kb. 30 perc.

Adcqonkent kb. 610 kJ / 145 kcol-t. 9 9 feherjet, 8 9 zslrt. 11 szenhicrotot tartalmaz.

1, A sp6rg6t megmossuk, a vegeit lev6gjuk, es a sz6rakat fentrol lefele gondosan megh6mozzuk. A fejeket lev6gjuk, a sz6rakat kisse ferden fel cm vastag szeletekre szeljOk. A spen6tot 6tv6logatjuk, kiszedjOk a fonnyadt leveleket, kiv6gjuk a vastag ereket, 6116 vfzben megmossuk, es j61 lecsepeqtetluk.

A gomb6t konyhai popfrtorlovel tiszt6ra d6rzs6ljOk, lev6gjuk a veqeit. es felszeleteljOk.

2, A citromot forr6 vfzzel megmossuk, es a hejct vekonvon leh6mozzuk. A petrezselymet megmossuk, a leveleit lecsipkedjOk. A fokhagym6t megtisztftjuk, a citromhejol es a petrezselyemmel egyOtt finomra aprftjuk.

3, Felforr6sftjuk a wokot, az olajat felmelegftjOk benne. BeletesszOk a sp6rg6t, es eros 16ngon 611and6 kevergetes mellett 4-5 percig sutjOk. Hozz6adjuk a gomb6t meg a napraforg6magot, es megsz6rjuk cukorral. Alland6an kevergetve tov6bbi 2 percig sutjOk.

4, BelekeverjOk a spen6tot, es 1-2 percig tovcbbsutjuk, amfg a levelek 6sszeesnek.

Felengedjuk a zoldseqlevessel, s6val,borssal izesltjuk, es elomeleqltett tcnverokro szedjOk. Megsz6rjuk a citromos, petrezselymes, fokhagym6s keverekkel. es t6laljuk. J61 illik hozz6 a burgonya, de az olfvaolajjal meglocsolt teszto is.

TIPP: Ha z61d sp6rg6val keszitjuk, akkor azt nem kell megh6mozni, es csak 3-4 percig kell sutni.

XIII. Burgonyacurry kelk6poszt6val. (K6nnyen elkeszltheto. olcs6)

Hozz6val6k 4 szernelyre: 50 dkg nem szetfovo burgonya, 1 kis fej kelk6poszta (kb. 50 deka), 2 fej v6r6shagyma, 3 paradi-

csom, di6nyi friss gy6mber, 2 te6skan61 or61t kurkuma, 1-1 te6skan61 or61t romolkornenv es koriander, fel-fel te6skan61 or61t fohe] es must6rpor, negyed te6skan61 cayenne-i bors, so. 4 evokonol semleges olaj, 5 evokcnol joghurt, 2,5 dl zoldseqleves

Elkeszltesl ido: kb. 45 perc.

11

Adcqonkent kb. 1095 kJ / 260 kcol-t. 8 9 feherjet, 11 9 zsirt. 32 9 szenhldrctot

tartalmaz.

1, A burgony6t megmossuk, megh6mozzuk, es 2 centis kock6kra v6gjuk. A kelk6poszt6r61 leszedjOk a kOlso leveleit, megmossuk, es neqvbe v6gjuk.

A neqyedekbol kiv6gjuk a torzsot. a leveleket vekonycn felcsfkozzuk. A voroshcovmct megtisztftjuk, felbevoqjuk, es felkarik6zzuk.

2, A paradicsomokat leforr6zzuk, lehuzzuk a hejukct. es neqvbe v6gjuk. A gyombert megh6mozzuk, es finomra aprftjuk. A fUszereket elkeverjOk s6val.

3, Felforr6sftjuk a wokot, felmelegftjOk benne az olajat. A burgony6t, a hagym6t es a kelk6poszt6t eros 16ngon, 611and6an kevergetve 5 percig sOtjOk.

Majd hozz6adjuk a fUszerkevereket a gyomberrel, es tov6bbi 2 percig sOtjOk, amfg elkezd [onnl az illata.

4, Hozz6adjuk a paradicsomot a joghurttal es a zoldseqlevessel. ha szukseqes ut6n fUszerezzOk, majd lefedve 12-15 percig p6roljuk kozepes 16ngon, amfg a burgonya es a kelk6poszta meg nem puhul.

Ehhez a fog6shoz j61 illik a rizs vagy indiai lepenvkenyer. a nan.

XIV. Mediterr6n zoldseqkeverek. (Rafin6It, vendeqeknek]

Hozz6val6k 4 szemelyre: 1 padlizs6n, 2 cukkinl. 2 6g sz6rzeller, 1 s6rga husu paprika, 2 paradicsom, 2 fej lila hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1-1 sz61 friss rozmaring es kokukkfil. 8 sz6rftott paradicsom (olajban), 10 deka mozzarella sajt, 4 evokcncl olfvaolaj, 1 evokcncl kapribogy6, 2 evokonol sz6raz vorosbor (vagy zoldseqleves]. so. fekete bors

Elkeszltesi ido: kb. 30 perc.

Adcqonkent kb. 1140 kJ /270 kcal-t, 13 9 feherjet. 15 9 zslrt, 23 9 szenhlorotot tartalmaz.

1 • A zoldseqeket megmossuk. A padlizs6n es a cukkfni vegeit lev6gjuk, majd kis kock6kra szeljOk. A szcrzellerrol lehuzzuk a kernenv sz6lk6kat, es felszeleteljOk. A paprik6t felbevoqjuk, kimagozzuk, es felcsfkozzuk.

2. A friss paradicsomot forr6 vfzbe m6rtjuk, lehuzzuk a hejot. es

felkock6zzuk. A lila es a fokhagym6t megh6mozzuk, a lila hagym6t felbe- majd csfkokra v6gjuk, a fokhagym6t finomra aprftjuk. A zoldfuszereket megmossuk, es lecsipkedjOk a leveleiket.

3, A sz6rftott paradicsomot es a mozzarell6t j61 lecsepegtetjOk. A paradicsomot csfkokra v6gjuk, a mozzarell6t apr6ra felkock6zzuk.

4, Felforr6sftjuk a wokot. majd benne az olajat. BeletesszOk a cukklnlt.

a padlizs6nt, a zellert meg a paprik6t, es nagy 16ngon, 611and6an kevergetve, 4 percig sOtjOk. Hozz6adjuk a lila meg a fokhagym6t, es meg 2 percig sOtjOk.

5, BelekeverjOk a sz6rftott es a friss paradicsomot a kapribogy6val.

Hozz6adjuk abort, es s6val, borssal fzesftjOk. Lefedve 3 percig fozzOk, majd meg egyszer fzesftjOk. A tetejere sz6rjuk a mozzarel16t, es 1 percig melegftjOk. Forr6n t6laljuk. A burgonya, a teszto es a kenver egyar6nt j61 illik hozz6.

12

xv. Edes-savanyu burgonya. (Olcs6, gyorsan elkeszltheto)

Hozz6val6k 2 szernelvre: 50 dkg nem szetf6vo burgonya, 4 evokcnol semleges olaj, 56, 1 csom6 ujhagyma, 1 evokoncl cukor. fekete bors. 1 piros husu paprika, 4 evokondl balzsamecet, 2 gerezd fokhagyma, 2 te6skan61 sz6jasz6sz, 2 sz6rftott chili, 1 kis csokor rnetelohcqvrnc

Elkeszftesi ido: kb. 35 perc.

Adcqonkent kb. 770 kJ / 185 kcal-t, 3 9 feherjet. 8 9 zsfrt, 24 9 szenhlorotot tartalmaz.

1, A burgony6t megh6mozzuk, es uborkagyalun vekonvro gyaluljuk.A szeleteket vekony csfkokra szeljOk. Az ujhagym6t megmossuk, megtisztftjuk, es 5 centis darabokra v6gjuk, majd hossz6ban vekony csfkokra szeljOk. A paprik6t megmossuk, megtisztftjuk, es szlnten vekony csfkokra v6gjuk.

2, A fokhagym6t megtisztftjuk, es vekonvcn felszeleteljOk. A chilit mozs6rban finomra t6rjOk.

3, Felforr6sftjuk a wokot, felmelegftjOk az olajat benne. A burgony6t, az ujhagym6t es a paprik6t 611and6 keverqetes mellett eros 16ngon 7 percig sOtjOk benne, amfg a burgonya haraphat6 es ropog6s lesz.

4, A cukrot elkeverjOk az ecettel es a sz6jasz6sszal. A fokhagym6val

egyOtt a burgony6hoz adjuk, es gyenge Wz6n vagy a Wz mel lett meg 1 percig 611ni hagyjuk.

5, A metelohoqyrnot megmossuk, es apr6ra v6gjuk. A burgony6t s6val, borssal fzesftjOk, es a metelohoqymovol t6laljuk.

TIPP: Burgonya helyett keszlthetiuk edesburqonyovcl vagy t6kkel es csics6k6val.

XVI. Korolobe z61dfOszeres joghurttal. (K6nnyen elkeszltheto. olcs6)

Hozz6val6k 4 szernelvre: 1 nagy csom6 zsombor, 25 dkg joghurt, 56, fekete bors. 80 dkg zsenge korolobe. 1 te6skan61 szemcses must6r, 2 evokcnol olfvaolaj, 2 evokcncl napraforg6mag

Elkeszftesi ido: kb. 25 perc.

Adcqonkent kb. 585 kJ / 140 kcal-t, 6 9 feherjet. 9 9 zsfrt, 9 9 szenhlorotot tartalmaz.

1, A zsombort megmossuk, ler6zogatjuk, es finomra aprftjuk. A joghurtot elkeverjOk a must6rral es a zsomborral, s6val, borssal fzesftjOk.

2, A korolcbet megh6mozzuk, es elobb vekonyszeletekre. majd vekony csfkokra v6gjuk.

3, Felforr6sftjuk a wokot, felmelegftjOk benne az olajat. BeletesszOk a korolcbet. es 611and6an kevergetve, eros 16ngon 5 percig sOtjOk, amfg a csfkok

13

megpirulnak.

4, Hozz6adjuk a napraforg6magot, es az eqeszet tov6bbi 2 percig sOtjOk.

S6val, borssal izesitjOk, es a zsomboros joghurttal t6laljuk. J61 illik hozz6 a burgonya vagy a friss, ropog6s kenyer.

XVII. M6zas gy6kerz6ldsegek. (Olcs6, gyorsan elkeszltheto)

Hozz6val6k 2-4 szernelyre: 1 zellergum6, 2 ev6kan61 vaj, so. 30 dkg sorqcrepo. ev6kan61 cukor. 15 dkg jog hurt,

1 teherrepo, 2 te6skan61 kornenymoq. 1 te6skan61 enyhen csip6s pirospaprika, 1 nem szettovo burgonya, 2 ev6kan61 zoldseqleves. 1 csokor petrezselyem

Elkeszltesl id6: kb. 25 perc.

4 szemelyre odoqonkent kb. 655 kJ / 155 kcal-t, 5 9 feherjet. 7 9 zslrt. 17 9

szenhlororot tartalmaz.

1, A zoldseqeket es a burgony6t megtisztitjuk, es kis kock6kra v6gjuk. A petrezselymet megmossuk, a leveleit lecsipkedjOk.

2, Felforr6sitjuk a wokot, megolvasztjuk benne a vajat es a cukrot. BeletesszOk a zoldseqeket meg a kornenymoqot. es k6zepes 16ngon kevergetve 4 percig piritjuk. Meglocsoljuk a levessel, es 5 percig kevergetjOk, amig kisse megpirul.

3, A zoldseqeket megs6zzuk, es elkeverjOk a petrezselyemmel. A joghurtot s6val, pirospaprik6val izesitjOk, es a zoldseqek melle t6laljuk.

TIPP: K6rettel, pI. p6rolt rizzsel f6fog6skent 4 szernelvre elegend6.

XVIII. S6fr6nyos padlizs6n. (Veganoknak is, gyorsan elkeszltheto)

Hozz6val6k 2 szemelyre: 2 fej lila hagyma, 3 ev6kan61 olivaolaj, 1 ev6kan61 feny6mag, 1 k6zepes padlizs6n (kb. 35 deka),

15 dkg cseresznyeparadicsom, 0,7 dl zoldseqleves, 2 gerezd fokhagyma, kesheqynyl 6r61t s6fr6ny, 1 csokor bazsalikom, so. cayenne-i bors

Elkeszitesi id6: kb. 20 perc.

Adcqonkent kb. 1095 kJ / 260 kcal-t, 6 9 feherjet. 15 9 zsirt. 27 9 szenhldrctot

tartalmaz.

1, A lila hagym6t megh6mozzuk, es hossz6ban csikokra szeljOk. A padlizs6nt megmossuk, es h6mozatlanul kock6kra v6gjuk. A paradicsomot megmossuk, es felbev6gjuk. A fokhagym6t megh6mozzuk, es 6sszeapritjuk. A bazsalikomot megmossuk, a leveleit lecsipkedjOk. Neh6ny zsenge levelet felreteszunk.

2, Felforr6sitjuk a wokot, felmelegitjOk benne az olajat. A padlizs6nt 611and6 keveres meliett 2 percig sOtjOk benne. Hozz6adjuk a lial hagym6t, a fokhagym6t meg a feny6magot, es tov6bbi 2 percig sOtjOk.

3, Hozz6adjuk a paradicsomot, felengedjOk a levessel, belekeverjOk a s6fr6nyt es a bazsalikomleveleket. S6val es cayenne-i borssal izesitjOk, 1 percig f6zz0k. A felretett bazsalikomlevelekkel megsz6rva t6laljuk.

14

XIX. Articsoko gomb6val. (Rafin61t, vendeqeknek)

Hozzovolok 2 szemelyre: 8 kis zsenge ortlcsoko. 2 gerezd fokhagyma, 25 dkg varg6nya, 4 ev6kan61 olfvaolaj, 2 ev6kan61 cltrornle. 4 ev6kan61 sz6raz feherbor. (vagy vfz keyes cltrornlevel]. 4 sz61 friss rozmaring, fel csokor petrezselyem, so, fekete bors

Elkeszftesi id6: kb. 30 perc.

Adcqonkent kb. 1240 kJ / 295 kcal-t, 13 9 feherjet, 18 9 zsfrt, 18 9 szenhicrotot

tartalmaz.

1, Az ortlcsokcrol elt6volftjuk a kOls6 leveleket, a sz6r6t es a levelek vegeit, majd nyolcadoljuk.

2, A gomb6t konyhai poplrtorlovel tiszt6ra dorzsoljOk, a tonk veget lev6gjuk, majd vekonvcn felszeleteljOk. Az crtlcsokot es a gomb6t kOlon elkeverjOk 1-1 ev6kan61 citromlevel.

3, S fUszernovenyeket megmossuk, leveleiket lecsipkedjOk, es finomra aprftjuk. A fokhagym6t vekony szeletekre v6gjuk.

4, Felforrositjuk a wokot, felmelegftjOk az olajat benne. BeletesszOk az orticsokct. es kevergetve, er6s 16ngon 2 percig sOtjOk. Hozz6adjuk a gomb6t a zoldf'Oszerekkel. es tov6bbi 3 percig kevergetve sOtjOk.

5, BelekeverjOk a fokhagym6t, rovic ideig egyOtt sOtjOk. FelengedjOk a borral, majd sozzuk. borsozzuk. Jol illlk hozz6 a teszto es a burgonya.

XX. Toltott kfnai kel. (Rafin6It, konnyen elkeszltheto)

Hozzovolok 4 szemelyre: 8 nagy kinolkel-level. 4 szelet korp6s kenyer. csipetnyi 6rolt szerecsendlo. 2 nagy sorqcrepo. 5 dkg s6rga kemeny sajt [Berqkose. 2 dl zoldseqleves. 2 lila hagyma, 2 ev6kan61 tejtol. 2 gerezd fokhagyma, 1 toj6s, 1 te6skan61 reszelt citromhe]. 2 ev6kan61 nem sozott piszt6cia, so, fekete bors

Elkeszftesi id6: kb. 1 ora.

Adcqonkent kb. 1115 kJ / 265 kcal-t, 12 9 feheriet. 13 9 zsfrt, 26 szenhldrctot

tartalmaz.

1, A kfnaikel-Ieveleket megmossuk, jol lecsepegtetjOk, a vastag levelereket kiv6gjuk.

Megtisztftjuk a sorqorepot. A lila hagym6t es a fokhagym6t. A repot finomra reszeljOk, a lila hagym6t finomra aprftjuk. A sajtot finomra reszeljOk.

2, A piszt6ci6t finomra 6roljOk. A toast kenyeret kis kock6kra v6gjuk. Felforrosftjuk a wokot, es a kenyerkockckot ropoqosro pirftjuk benne. kivesszOk.

3, A sorqorepot. a lila hagym6t a kenyerrel. a piszt6ci6val, a sajttal es a toj6ssal alaposan elkeverjOk, sovol. borssal es szerecsendiovol fzesftjOk.

15

4, A kfnaikel-Ieveleket kiterltiuk a munkalapon. A tolteleket a levelek kozepere halmozzuk, a leveleket 6sszehajtjuk, mint egy kis csomagot. A csomoqocskokot a hajtott felukkel lefele beletesszuk a goz6lobetetbe.

5, A zoldseqlevest felforraljuk a wokban. Ratesszuk a goz6lobetetet, es a toltott kelleveleket lefedve, forr6 gozben 20-25 percig goz6ljuk.

6, Kivesszuk a csorncqocskckot. es lefedve melegen tartjuk. A tejf61t elkeverjuk a goz6lofolyadekban, ha szukseqes, beforraljuk.

7, A mortcst cltromhejjcl, s6val es borssal izesltjuk. A toltott kelleveleket a mortosscl tololluk. J61 illik hozzc a porolt rizs.

XXI. Zoldseqek spenotlevelben. (Rcfinolt. vendeqeknek)

Hozzovolok 2 szernelyre: 4 citrornlevel (ozslol boltb61), 40 deka eros, nagy spenotlevel. so. 1 cukkini, 2 sorqorepc. 4 zold vagy feher sporqo. 1 csom6 ujhagyma, 1 edeskomenyqubo. fekete bors. nehcnv eros metelohcqvmoszol (vagy konyhai kotozo cernc. 2 gerezd fokhagyma, 1 csokor bazsalikom, 1 evokcncl cltrornle. 2 teoskcnol piros currypaszta (ozsioi boltb61), 2 evokoncl k6kusztej (czsioi boltb61)

Elkeszftesi ido: kb. 40 perc.

Adcqonkent kb. 590 kJ / 140 kcal-t, 36 9 feherjet. 4 9 zsfrt, 18 9 szenhldrotot

tartalmaz.

1, A citromleveleket megmossuk, es vekony csfkokra vagjuk. A spenotlevelekbol kivagjuk a vastag ereket, es alaposan megmossuk. Forrasban levo s6s vfzben fel percig blansfrozzuk, hogy hojlekonyok legyenek, hideg vfzzel leoblltiuk. es a munkalapon kiterltjuk,

2, A zoldseqeket megmossuk, es megtisztftjuk. A cukkinit es a sorqorepct 1 centi vastag rudakra vagjuk. A sporqot es az ujhagymat 5-6 centi hosszu darabokra szeliuk. Az edeskornenvqurnot felbevcqluk, es keresztben felcsfkozzuk. A spen6tleveleken szetosztiuk a zoldseqeket. es megsz6rjuk a cltrornlevellel. majd s6val es borssal Izesltjuk. A spen6tleveleket rchojtluk a zoldseqekre. a csornoqocskokot metelohoqvmoszollol osszekotjuk. es rctesszok a goz6lobetetre.

3, A fokhcqvmot megtisztftjuk, es finomra aprftjuk. A bazsalikomot megmossuk, a szorot a fokhagymaval egyutt beletesszuk a wokba. Hozzoontunk 2,5 dl vizet meg a citromlevet, es felforraljuk. Ratesszuk a goz6lobetetet, es a zoldseqcsornoqokct lefedve 15 perc alatt atgoz6ljuk.

4, A csorncqocskckot lefedve melegen tartjuk. A bozsclikornszorokot klvesszuk a porolobetetbol. A levet elkeverjuk a currvposztovol meg a kokusztejel. es felforraljuk. S6val Izesltjuk, belekeverjuk a bazsalikomleveleket, es hagyjuk osszeesnl. A mortost kul6n tolcliuk a csomcqocskck melle. J61 illik hozzo a porolt rizs vagy az Oveqteszto.

TIPP: A citromlevelek erotelles sotetzold szlrulek es fenyesek. A kaffercitrom fajar61 szorrnoznok. es az eteleknek erotelles. rneqls lagy fzt adnak. Azsiai boltokban vosorolhotunk ilyen levelet, es nyugodtan torolhctjuk a fagyaszt6szekrenyben.

XXII. T61t6tt burqonvcpoqccso cslpos uborkosolctovo! [Roflnolt. j61 elokeszltheto)

16

Hozz6val6k 4 szernelvre: A pog6cs6hoz; 75 dkg szetfovo burgonya, 1 ev6kan61 napraforg6mag, 1 citrom, so. 1 csokor petrezselyem, fekete bors. 2 gerezd fokhagyma, 7,5 dkg tonkolvliszt. 1 csom6 ujhagyma, 1 toj6s

A sal6t6hoz ; 1 kfgy6uborka, 1 piros chili, 1 gerezd fokhagyma, 1 lila hagyma, so. 3 ev6kan61 cukor. 5 ev6kan61 vil6gos rizsecet (vagy gyenge bor- vagy almaecet)

Elkeszltesl id6: kb. 1 6ra.

Adoqonkent kb. 1355 kJ / 325 kcal-t, 12 9 feherjet, 6 9 zsfrt, 59 9 szenhidrctot

tartalmaz.

1. A pog6cs6khoz megmossuk a burgony6t, megh6mozzuk, es kb. 2 centis kock6kra v6gjuk. BeletesszLik a g6zol6betetbe. A wokban felforralunk 1,2 dl vizet. Fole tesszuk a g6zol6betetet, es a burgony6t lefedve 15-20 perc alatt puh6ra p6roljuk.

2, Kozben a toltelekhez forr6 vfzzel megmossuk a citromot, sz6razra toroljLik. A hej6t vekonvcn leh6mozzuk, es finomra aprftjuk. A petrezselymet megmossuk, a leveleit lecslpkedluk. es szlnten finomra aprftjuk. A fokhagym6t megtisztftjuk, es 6ttorjLik. Az ujhagym6t megmossuk, megtisztftjuk, a feher es a vil6goszold reszet szinten nagyon finomra aprftjuk. A napraforg6magot durv6ra v6gjuk. A toltelek hozz6val6it osszekeveriuk, s6val es borssal Izesltjuk.

3, A burgony6t kivesszLik a wokbol. es hagyjuk, hogy g6ze elp6rologjon.

Burgonyator6vel finomra osszetorjuk, es hagyjuk kihOlni.

4, A sal6t6hoz megh6mozzuk, es hossz6ban kettev6gjuk az ubork6t. A magvait te6skan611al kiv6jjuk, majd vekonycn felszeleteljLik. A chilit megmossuk, a csum6j6t kiv6gjuk, es a husot maggal vagy onelkul vekonvon felkarik6zzuk. A fokhagym6t es a lila hagym6t megtisztftjuk es osszeaprftjuk.

5, Az ecetet addig melegftjLik 5 ev6kan61 vfzzel, cukorral es s6val, mfg a cukor felold6dik. ElkeverjLik az ubork6val, a chilivel, a lila es a fokhagym6val, szukseq eseten s6val fzesftjLik.

6, A burgony6t alaposan osszedolgozzuk a liszttel, toj6ssal es egy j6 csipetnyi s6val. A burgony6s tesztot 16 reszre osztjuk, es lapos korokke nyomkodjuk. A korok felere szetosztjuk a citromos-fCiszeres tolteleket, rnlkozben a szeluket korben szabadon hagyjuk. Az Ores korokkel beborftjuk, es szeleiket j61 osszenyomkodjuk.

7, A pog6cs6kat egym6s melle tesszuk a g6zol6betetbe. A vizet p6toljuk a wokban, ujro felforraljuk, es a pog6cs6kat lefedve, er6s 16ngon 10 percig g6zoljLik.

8, A toltott burgonyapog6cs6t el6melegftett tonyerokon. az uborkasal6t6val t6laljuk.

XXIII. Cukorbors6 citromfCivel. (konnven elkeszltheto. gyors)

Hozz6val6k 2 szernelyre: 25 deka szeles zoldbob (romano), 25 deka zsenge cukorbors6hLively, 1 csom6 ujhagyma, 2 sz61 citromfCi, 1 piros chili, 10 deka notur fOldimogyor6,

A m6rt6shoz: 1 ev6kan61 sz6jasz6sz, 1 ev6kan61 sherry Izles szerint, 1,2dl zoldseqleves. 1 te6s- kan61 etkezesi kemenvlto. 1 te6skan61 citromle. 3 ev6kan61 olaj, so. fekete bors. 1 ev6kan61 aprftott metelchcqvmc

Elkeszitesl id6: kb. 25 perc.

17

Adcqonkent kb. 2295 kJ / 550 kcol-t. 23 9 feheriet. 37 9 zslrt. 33 9 szenhlorctot tartalmaz.

1, A z61dbabot es a borsot megmossuk, es megtisztftjuk. A z61dbabot kisse ferden fel centi szeles csfkokra vagjuk, a cukorborsot eqeszben hagyjuk. Az ujhagymat megtisztftjuk, alaposan megmossuk, es zsenge zoldievel egyOtt vekonycn felkorikozzuk.

2, A citromfOvet megmossuk, es a felso kemenv reszet levagjuk. A mcrcdekot finomra aprftjuk. A chilit megmossuk, kimagozzuk, a husct finomra aprftjuk. A foldimoqvorot megtisztftjuk.

3, A rnortoshoz elkeverjOk a szojoszoszt, a sherryt, a zoldseqtevest.oz etkezesi kemenvltot es a citrornlet,

4, Felforrosftjuk a wokot, felmelegftjOk benne az olajat. BeletesszOk a foldlmoqvorot. 1 percig kevergetjOk, majd kivesszOk.

5, A z61dbabot a wokban eros lcnqon 4 percig sOtjOk. Az ujhagymat es a cukorborsot hozzccdiuk, es tovobbl 2-3 percig kevergetjOk, amfg a zoldseqek kisse megpirulnak.

6, BelekeverjOk a foldlmoqvorot. a mortost. es meg egyszer felforrosltjuk. Sovol. borssal fzesftjOk. A metelohoqvmcvol meqszorvo talaljuk. Jol illik hozzo a rizs.

XXIV. Zoldseqek bcncnnol es moqvoromcrtossol. (Rafinalt, gyorsan elkeszltheto]

Hozzovolok 2 szemelvre: 1 kerneny boncn. 1 evokcnol cltrornle. 1 cukkfni, 2 vekony porehoqvrno. 1 piros husu paprika,

15 deka munqobobcsro, 1 feher hagyma, 2 evokcncl moqvorovo] (darabos; keszen kophoto]. 1,2 dl zoldseqleves. 4 evo-

konol olaj, 4 kardamomtok, 1 fohejrud. 2 szorftott chili, so, fekete bors. 1 evokcnol lucernacsfra a tetejere

Elkeszltesi ido: kb.30 perc.

Adcqonkent kb. 1925 kJ / 460 kcal-t, 13 9 feherjet. 25 9 zsfrt, 48 9 szenhldrotot

tartalmaz.

1, A bcncnt rneqhornozzuk, 1 centi vastag szeletekre vagjuk, es beleforgatjuk a citromlebe. A zoldseqeket megmossuk. A cukkinit fel centi vastag szeletekre, a porehcqvrnct vekony korikokrc vagjuk. A pcprikot felbevagjuk, megtisztftjuk, es vekonv csfkokra szeljOk. A bobcslrot hideg vfzzel le6blftjOk, es lecsepegtetjOk. A hcqvmot megtisztftjuk, felbevcgjuk. es vekony csfkokra szeljOk.

2, A rnortcshoz elkeverjOk a moqvorovo]ot a zotdseqtevessel (az allagatol fOggoen tehetOnk meg hozzc egy kis vizet).

3, Felforrosftjuk a wokot. felmelegftjOk benne az olajat. BeletesszOk a kardamomot, a fchejot es a chilit, es ollondoon kevergetve 2 percig pirftjuk. Szurokanallal kivesszOk az edenybol.

4, A bcncnkorlkokot beletesszOk a torro. fzesftett olajba, es fel percig sOtjOk, majd a wok oldolorc huzzuk,

18

5, BeletesszOk az olajba a cukkinit. a pcprikct mag a hagymakat, es folytonos kevergetes meliett eros langon 4 percig sOtjOk. Hozzooojuk a bobcslrot. es tovcbbl 1 percig sUtjOk. BelekeverjOk a bcncnt es a rnortost. es forr6n tartjuk.

6, S6val, borssal fzesftjOk, es lucernocsirovol megsz6rva tololjuk. J61 illik hozzc a burgonya vagy a rizs.

19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful