P. 1
Den Humane Straf

Den Humane Straf

|Views: 4,985|Likes:
Published by Niels Uni Dam
projektet er en filosofihistorisk gennemgang, der skal kortlægge den moderne strafferets opståen, berettigelse og ikke et logisk-analytisk arbejde, der skal bestemme sandhedsværdien hos de filosoffer som har beskæftiget sig med strafferet. Vi ønsker heller ikke at fremføre vores egen teori angående strafferetssystemet og dets udformning; intentionen er at redegøre for den udvikling som har fundet sted indenfor strafferetssystemet, dvs. dets begrundelse, retten til at straffe og straffens formål.
projektet er en filosofihistorisk gennemgang, der skal kortlægge den moderne strafferets opståen, berettigelse og ikke et logisk-analytisk arbejde, der skal bestemme sandhedsværdien hos de filosoffer som har beskæftiget sig med strafferet. Vi ønsker heller ikke at fremføre vores egen teori angående strafferetssystemet og dets udformning; intentionen er at redegøre for den udvikling som har fundet sted indenfor strafferetssystemet, dvs. dets begrundelse, retten til at straffe og straffens formål.

More info:

Published by: Niels Uni Dam on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

Sections

1) Disciplinen kræver til tider indespærring. I begyndelsen af det 16. århundrede, be-
gyndte man som beskrevet i stort omfang at indespærre fattige og omstrejfere. Men
indespærringsprincippet bruges også mere diskret, men lige så effektivt i andre insti-
tutioner. Ved kostskoler blev klostermodellen toneangivende. Klostercellen var ud-
tryk for opfattelsen af, at isolation var nødvendig for krop og sjæl, som i det mindste
øjebliksvis bør møde fristelsen eller Guds strenghed alene.116 Også fabrikker opføres
og drives med tydelig præg af indespærring; en vagtmand åbner fabriksporten når
arbejderne kommer til og går fra arbejde, ellers holdes den lukket. For at stedbinde
hæren, denne omstrejfende masse, forhindre soldaternes plyndring og vold, berolige
befolkningen, undgå konflikter med civile myndigheder, standse desertering, samt
for at kunne kontrollere udgifterne bygges kaserner i stor stil. Kasernerne er lukkede,
dvs. de er omkredset af brede og høje mure, hensigten er ifølge en fransk militær for-
ordning á 1719, at bevare troppernes orden og disciplin.

2) Men princippet om indespærring er hverken konstant, uundværligt, eller tilstræk-
keligt for de disciplinære institutioner. De bearbejder rummet på en meget mere
smidig og raffineret måde. For det første ud fra princippet om den elementære steds-
bestemmelse. "Hvert individ skal have sin faste plass og omvendt…", "Det gælder om at
kunne fastslå hvem som er til stede og hvem som er fraværende, å vite hvor og hvordan man
kan finde individerne…"
, men også "…til en hver tid at kunne overvåke enhvers atfærd,
vurdere og sanktionere den, måle dens egenskaber eller fortjenester."
117 Disciplinen organi-
serer analytiske rum, hvor alle bliver vurderet, og kollektivet splittes, rum der deles i
lige så mange dele som der er individer eller elementer at fordele.

3) Princippet om den funktionelle placering: Bestemte pladser tildeles ikke kun ud
fra princippet om den elementære stedsbestemmelse. I de fabrikker der opstår ved
slutningen af det 18. århundrede bliver princippet om den individualiserede rum-
kontrol mere kompliceret. Det gælder både om at fordele individerne i et rum, såle-
des at de er isolerede og nemme at overvåge og om at knytte denne fordeling til en
produktionsmetode som stiller sine egne krav om kvalifikationer. Foucault nævner
som et tidligt eksempel på funktionel placering hospitalernes indretning, hvor man
pga. sygdomsovervågning, smittefarer, administrativ kontrol, opbevaring af medicin
osv. har et strengt defineret rumforhold.

116 Foucault, 1995, p. 132.
117 Ibid, p. 132.

Den Humane Straf

62

4) Inddeling efter rang: Når der hersker disciplin kan individerne ombyttes med hin-
anden, eftersom individerne defineres med en plads i en række. Individerne kan
inddeles efter rang.

"Disiplinen er en rangeringens og en omordningens kunst. Den individualiserer men-
neskekroppene ved å gi hver av dem sin bestemte plass - dog ikke slik at kroppen likesom slår
rot der, men tvertom slik at den sirkulerer innen et nettverk av relasjoner."
118 I det 18. år-
hundrede bliver 'rangen' det fremherskende princip ved inddeling af f.eks. skoleele-
ver. Hver elev rangeres efter hver opgave og prøve, og han tildeles rangen ugentligt,
månedligt og år for år. Aldersklasser opstilles efter hinanden på linje. De emner der
undervises i og de spørgsmål som behandles bliver taget op efter tur og ordnet efter
sværhedsgrad. Inden for denne helhed af obligatorisk opstilling, indtager hver elev, i
henhold til alder, præstation og opførsel, snart én rang snart en anden.
Ved at organisere 'celler', 'pladser' og 'rang' skaber disciplinen komplekse rum,
på samme tid arkitektoniske, funktionelle og hierarkiske. Det er rum der skaber fast
orden og gør det muligt at lade individerne cirkulere. De tilskærer individuelle seg-
menter, afgrænser pladser, opretter effektive forbindelseslinier / kommunikations-
systemer, de garanterer lydige individer, men også en mere økonomisk udnyttelse af
tiden og kroppens bevægelser. Det er blandede rum: Reelle rum, idet de arkitekto-
nisk bestemmer hvordan sale og løsøre skal disponeres, men også ídemæssige rum
eftersom de genspejler karakterer, vurderinger og hierarkier.
Disciplinerne store tiltag består i, at lave 'levende tableauer'. At lave tableauer
var blandt videnskabens, politikkens og økonomiens store tekniske problemer i det
18.århundrede; At kunne skabe rationelle klassifikationer af dyr og planter; at obser-
vere, kontrollere og regulere cirkulation af varer og penge, for derigennem at opstille
økonomiske tableauer som kunne bruges som princip for hvordan landet skulle øge
sin rigdom; at inspicere mennesker for at kunne konstatere om de var fraværende og
lave et fast og alment arkiv over de væbnede styrker; at give syge bestemte pladser,
skille sygdomme fra hinanden gennem inddeling af sygehusets rum og lave en sy-
stematisk klassificering, det er disse tæt beslægtede tiltag, som med deres grundlæg-
gende principper, inddeling og analyse, hænger nøje sammen. Som taksonomi er tab-
leauernes funktion karakterisering og dermed at reducere de individuelle særegen-
heder og dannelse af arter, hvilke udelukker betragtninger om antal.
Men i form af disciplinær inddeling har tableauerne derimod som funktion at
behandle mangfoldighed, at inddele den og drage mest mulig nytte af den. Mens na-
turvidenskabens taksonomi går fra karakteristikken til kategorien, forbinder discipli-
nens taksonomi det særlige og det mangfoldige. Den gør det muligt på samme tid at
karakterisere et enkelt individ og at få orden på en menneskemasse. Dette er det før-
ste vilkår for at kunne kontrollere og bruge en helhed af elementer og grundlaget for
en magtens mikro-fysik, som kan betegnes 'celle-præget', snævre inddelinger af rum
og mennesker som var de mikrobiologiske celler.

118 Foucault, 1995, p. 134.

Den Humane Straf

63

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->