INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SAINS SUKAN KERJA KURSUS

PENDEK TUGASAN 1 PROGRAM : KDC KPLI KURSUS: PENGAJIAN ASAS NAMA PELAJAR : SEMESTER: Semester 1

Tarikh mula tugasan:

Tarikh hantar tugasan:

Hasil Pembelajaran Kursus: 1. Melakukan aktiviti pergerakan asas dan permainan kanak-kanak serta dapat mengaplikasikannya dalam kurikulum PJK di sekolah 2. Menginterpretasikan bahan kurikulum yang relevan bagi aktiviti pergerakan asas untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan 3. Berupaya membezakan model dan kategori permainan kanak-kanak 4. Penghayatan dan amalan nilai murni semasa menjalankan aktiviti permainan sesama ahli dalam kumpulan 5. Bekerjasama sesama rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan Kerja kursus ini akan menilai Hasil Pembelajaran 1, 2, dan 5

Objektif Kerja Kursus Pendek Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut; 1. Merancang satu rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan menggunakan alatan. 2. Mendemonstrasikan satu rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan menggunakan alatan.

Tugasan 1 : Rangkaian Pergerakan Asas (50%) Demonstrasi seseorang guru pendidikan jasmani dapat membantu murid-muridnya menggambarkan lakuan sesuatu pergerakan asas dengan jelas. Oleh itu, kebolehan membuat suatu demonstrasi yang bermutu tinggi adalah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. Anda dikehendaki menyediakan satu perancangan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan menggunakan alatan, kemudian mendemonstrasikan rangkaian tersebut. Rangkaian tersebut hendaklah terdiri daripada aktiviti-aktiviti berikut: y y y 10 jenis pergerakan lokomotor (Lampiran A). 10 jenis pergerakan bukan lokomotor (Lampiram A). Pergerakan-pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor di atas hendaklah dilakukan sambil memanipulasikan salah satu jenis alatan tangan (Lampiran A) mengikut pelan laluan dan alatan besar (Lampiran B).

Semua pergerakan anda hendaklah melibatkan faktor-faktor berikut: y Penggunaan tubuh badan :  Kedudukan badan  Bahagian tubuh badan y Variasi pergerakan :  Kombinasi aktiviti yang menarik  Susunan aktiviti yang licin alirannya  Aras pergerakan yang pelbagai; rendah / sederhana / tinggi. : tegak, condong, dan bulat : atas, tengah, bawah, hadapan dan belakang

Perancangan dan demonstrasi ini hendaklah dibuat secara individu mengikut ketetapan berikut:

Maklumat kulit luar a. Nama institut / jabatan b. Nama pelajar c. No. kad pengenalan d. Program e. Ambilan / Semester / Kumpulan: Cth: Ambilan 2010 / Semester 1 / P1A f. Mata pelajaran: Pergerakan Asas g. Kod mata pelajaran: PJM 3102 h. Tajuk tugasan (1):Perancangan Rangkaian Pergerakan Asas. i. Nama pensyarah pembimbing j. Tarikh hantar:

Maklumat dalam tugasan 1. Tajuk tugasan 1 2. Jadual isi kandungan 3. Pengenalan pergerakan asas 4. Matlamat pergerakan asas 5. Objektif pergerakan asas 6. Panduan dan prosedur pelaksanaan demonstrasi: 6.1 Pelan aliran pergerakan (Lampiran B)

6.2 Senarai semak jenis dan bilangan pergerakan asas yang telah dipilih (Lampiran C). Sertakan

Format menaip: Font Arial bersaiz 12 dan langkau 1 setengah baris.

gambarajah manipulasi alatan untuk lokomotor dan bukan lokomotor berkenaan 6.3 Senarai alatan berat

Penjilidan: Tape-binding hitam

6.4 Senarai alatan ringan 7. Rumusan 8. Senarai rujukan (format A.P.A) 9. Lampiran

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

«««««««««««« ( )

««««««««««««

Lampiran A Pilihan Pergerakan Asas Lokomotor (Pilih 10 sahaja) Bukan Lokomotor (Pilih 10 sahaja) Manipulasi alatan (Pilih 1 jenis alatan sahaja)

1. Mengguling 2. Menggelongsor 3. Merangkak 4. Berjalan 5. Berlari 6. Melompat 7. Melompat layang 8. Melompat ketingting 9. Skip 10. Gelop 11. Memanjat 12. Grapevine

1. memusing 2. menghayun 3.berbuai 4.mengilas 5.menyokong 6.membengkok 7.membongkok 8.menolak 9.menarik 10.merebah 11.membangkit 12.meringkuk 13.meregang

1. Bulat Melambung Meleret Memutar menghayun mengimbang melantun

2. Leper Melambung Meleret Memutar menghayun mengimbang

3.Panjang memutar Berombak Melingkar Melilit Melambung menghayun angka 8 mengibar mengimbang

Lampiran C

Senarai Semak Jenis dan Bilangan Pergerakan Bil Lokomotor Bukan Lokomotor Manipulasi alatan Bahagian anggota
(ats,tngh, bwh,dpn, blkg)

Variasi aras
(tinggi, sederhana, rendah)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. JUM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful