P. 1
ΧΗΜΕΙΑ Β γυμν

ΧΗΜΕΙΑ Β γυμν

|Views: 212|Likes:
Published by dimitrismpountas

More info:

Published by: dimitrismpountas on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2013

pdf

text

original

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΗΣ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ
2010
ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :
Β΄
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μπούντα Δ!"#τ$%ο
ΟΙΝΟΗ 1& 'Α(ΟΥ 2010
ΘΕΜΑΤΑ:
ΘΕΜΑ 1
α) Να αντιστοιχήσεις τα χημικά στοιχεία της στήλης 1 με τα σύμβολα της στήλης 2:
ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2
1. Άζωτο α) N
2. Ασβέστιο β) Cu
3. Νάτριο γ) Ca
4. Άν0ραkαç ô) Cl
5. Σiôqροç s) Νa
6. X/oριο στ) Fe
7. Xα/kóç
β) Η ¿qµιkq ένωσq CH
4
O α¬ó ¬οια στοι¿siα α¬οτs/siται;
ΘΕΜΑ 2
α) Τι ονοµάζsται µsiγµα;
β) Hοια µiγµατα /έγονται οµογsνq; Να γράµsτs ôúο ¬αραôsiγµατα οµογsνoν µιγµάτων.
γ) Να γράµsτs ôúο ιôιóτqτsç των µsιγµάτων
.
ΘΕΜΑ 3
α) Eνα µ¬οukά/ι γά/α γρά¢sι στqν sτιkέτα τοu óτι ¬sριέ¿sι 7% w/v /ι¬αρά. Τι σqµαiνsι q
ένôsιÇq αuτq;
β) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:
1. Τα sτsρογsνq µiγµατα ονοµάζονται kαι ôια/úµατα.
2. Aια/úτq 0sωροúµs το σuστατιkó µs τqν iôια ¢uσιkq kατάστασq µs το ôιά/uµα.
3. Σs µια ορισµένq ¬οσóτqτα ôια/úτq µ¬οροúµs να ôια/úσοuµs α¬sριóριστq ¬οσóτqτα
ôια/uµένqç οuσiαç.
4. Το νsρó siναι έναç ¬ο/ú kα/óç ôια/úτqç.
5. Τα ôια/úµατα στα ο¬οiα ôια/úτqç siναι το νsρó /έγονται uôατιkά.
ΘΕΜΑ 4
Aiνsται ένα ôιά/uµα ζά¿αρqç ¬sριskτιkóτqταç 5% w/w kαι µάζαç 500g. Hóσα g ζά¿αρqç kαι
¬óσα g νsροú ¬sριέ¿ονται;
ΘΕΜΑ 5
α) Τι ονοµάζsται ατομικός αρι0µóç kαι τι α¬οτs/si για kά0s στοι¿siο;
β) Τι ονοµάζsται μαζικός αρι0µóç;
γ) Να σμπληρ!σετε τον παρακάτω πίνακα:
"τοιχείο #τομικός
#ριθμός
$α%ικός
#ριθμός
#ριθμός
Νετρονίων
#ριθμός
ηλεκτρονίων
"ύμ&
βολ
ο
Kά/ιο 19 40
ΘΕΜΑ 6
α)Τι ονοµάζοuµs χημική ένωση kαι τι χημικό στοιχείο;
β) Ποιες από τις παρακάτω οσίες είναι χημικές εν!σεις ποιες χημικά στοιχεία και ποιες
μεί'ματα(
Νερό, υδρρ!υρος, α"τι, !"α, αέρας, χρυσός, ζχαρη, κρασί#
ΘΕΜΑ 7
α) Τι ονοµάζοuµs χημικές αντιδρσεις; Hοιsç οuσisç ονοµάζοuµs αντιδρ$ντα, kαι ¬οιsç
%ρο&όντα;
β) Hοια αντiôρασq /έγsται ε'$(ερμη; Να γράµsιç ένα τοu/ά¿ιστον ¬αράôsιγµα.
ΘΕΜΑ 8
α) Hοια siναι τα υ%οατομικ σωµατiôια; Hοιο siναι το ¢ορτiο, kαι ¬óσq siναι q µάζα τοu
kα0sνóç u¬οατοµιkοú σωµατιôiοu;
β) Να σμπληρ!σετε τα κενά με τις κατάλληλες λέ)εις στην παρακάτω παρά'ρα*ο:
O ¬uρqναç α¬οτs/siται α¬ó ........(Α) kαι .......(B) kαι siναι .......(F)
¢ορτισµένοç. EÇω α¬ó τον ¬uρqνα u¬άρ¿sι .....(A) kαι ¬sρι¢sρóµsνα ........
(Ε)
ΘΕΜΑ 9
α) Τι ονοµάζονται ο'είδια kαι τι κα)σεις;
β) Να σμπληρωθούν οι ακόλοθες χημικές ε)ισ!σεις:
1) C

+ O
2
 ...
2) ...Fe

+ ...O
2
 2Fe
2
O
3

3) 2Η
2
+ O
2
 ....
.........................................
..
HPOΣOXΗ
Να α¬αντq0οúν έ'ι α¬ó τα sννέα 0έµατα.
O/α τα 0έµατα να α¬αντq0οúν στο ¢ú//ο α¬αντqσsων
Kα/q s¬ιτu¿iα!
O AÌΕYΘYΝΤΗΣ O ΕÌΣΗFΗΤΗΣ
ΜHOYΝΤΑΣ AΗΜΗΤPΗΣ

(Γ) φορτισμένος. Πόσα g ζάχαρης και πόσα g νερού περιέχονται. ΠΡΟΣΟΧΗ Να απαντηθούν έξι από τα εννέα θέματα. 2Fe2O3 ………. ΘΕΜΑ 8 α) Ποια είναι τα υποατομικά σωματίδια.Fe + …. β) Ποια αντίδραση λέγεται εξώθερμη. Να γράψεις ένα τουλάχιστον παράδειγμα. ΘΕΜΑ 5 α) Τι ονομάζεται ατομικός αριθμός και τι αποτελεί για κάθε στοιχείο. β) Να συμπληρωθούν οι ακόλουθες χημικές εξισώσεις: 1) C + O2  2) ……. ζάχαρη.. γ) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Στοιχείο Κάλιο Ατομικός Αριθμός 19 Μαζικός Αριθμός 40 Αριθμός Νετρονίων Αριθμός ηλεκτρονίων Σύμβολ ο ΘΕΜΑ 6 α)Τι ονομάζουμε χημική ένωση και τι χημικό στοιχείο. Όλα τα θέματα να απαντηθούν στο φύλλο απαντήσεων Καλή επιτυχία! Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ . Ποιες ουσίες ονομάζουμε αντιδρώντα.O2  3) 2Η2 + O2  ……. (Ε) ΘΕΜΑ 9 α) Τι ονομάζονται οξείδια και τι καύσεις.(Δ) και περιφερόμενα …………………. αέρας. υδράργυρος. αλάτι. γάλα.. Νερό. ΘΕΜΑ 7 α) Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις. και ποιες προϊόντα. Ποιο είναι το φορτίο. β) Τι ονομάζεται μαζικός αριθμός.Δίνεται ένα διάλυμα ζάχαρης περιεκτικότητας 5% w/w και μάζας 500g.(Α) και ………………. κρασί. Έξω από τον πυρήνα υπάρχει …………. β) Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις στην παρακάτω παράγραφο: Ο πυρήνας αποτελείται από …………………. χρυσός.(Β) και είναι ……………. και πόση είναι η μάζα του καθενός υποατομικού σωματιδίου. …………………………………………………………………………………………………………… …. β) Ποιες από τις παρακάτω ουσίες είναι χημικές ενώσεις ποιες χημικά στοιχεία και ποιες μείγματα.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->