You are on page 1of 1

Svenska storstäder:

Genomsnittlig månadshyra januari 2005

Hyra Lägenhetstyp
1 rum 2 rum 3 rum 4 rum 5 o fl rum Övriga Totalt
o kök o kök o kök o kök o kök
Stockholm
Hyra, kr 3 407 4 530 5 567 6 875 9 150 3 041 4 897
Hyra per kvm, kr/år 1 031 940 856 843 829 1 044 926
Bostadsyta per kvm 40 58 78 98 133 36 65
Göteborg
Hyra, kr 3 273 4 257 5 145 6 313 7 990 2 717 4 630
Hyra per kvm, kr/år 990 880 816 791 780 922 863
Bostadsyta per kvm 40 58 76 95 123 36 66
Malmö
Hyra, kr 3 359 4 447 5 267 6 645 9 031 3 420 4 965
Hyra per kvm, kr/år 949 875 799 791 810 1 022 855
Bostadsyta per kvm 43 61 79 101 134 41 71

Riket
Hyra, kr 3 022 4 080 5 012 6 185 7 708 2 807 4 469
Hyra per kvm, kr/år 878 815 772 756 733 930 809
Bostadsyta per kvm 42 60 78 98 127 37 68
Källa: SCB, Bostadsstatistik
Anm Siffrorna baseras på en urvalsundersökning "Hyror i bostadslägenheter"