Forme ale comunicarii

Ce este comunicarea (definitie)
Etimologia cuvântului „comunicare” Provine din latinescul „communicare” = punerea în comun a unor lucruri de indiferent ce natură. Dicţionarul explicativ al limbii române oferă următoarea definiţie: a comunica = a face cunoscut; a da de stire; a informa; a înfiinţa, a spune (p.205). Comunicăm pentru a ne transmite ideiile, sentimentele, emoţiile, părerile, pentru a influenţa, pentru a ne corela între noi rezultatele muncii, pentru a ne socializa. În limba română s–a păstrat şi sensul sacramental: cuminecare = a se împărtăşi de la, a se împărtăşi întru ceva. Constantin Noica: „Comunicarea nu e totul, comunicarea e de date, de semnale sau chiar de semnificaţii, înţelesuri; cuminecarea este de subînţelesuri.” Din punct de vedere cronologic, comunicarea este primul instrument spiritual al omului în procesul socializarii sale. Comunicarea umană se ocupă de sensul informaţiei verbale, prezentată în formă orală sau scrisă şi de cel al informaţiei non-verbale, reprezentată de paralimbaj, mişcările corpului şi folosirea spaţiului.

Tipuri de comunicare
Comunicarea poate fi verbală si non-verbală. La rândul său comunicarea verbală poate fi orală şi scrisă. Comunicarea verbală este procesul de transmitere a unui mesaj de la sursă (emiţător) la destinatar (receptor) prin intermediul unui cod (limbă naturală) şi al unui canal. În bogata literatură de specialitate pe tema comunicării prin limbaj, este unanim acceptată ideea că elementul concret care facilitează actul comunicării este semnul lingvistic. Definiţia semnului lingvistic a fost dată de Ferdinand de Saussure (Curs de lingvistică generală): semnul este entitatea cu două feţe – semnificantul/cenemul (unităţile acestuia sunt fonemele, pe baza cărora se constituie compexul sonor) şi semnificatul/pleremul (semnificatul lui casă nu e o casă concretă, nici ansamblul caselor, ci conceptul de casă), în raport de presupunere reciprocă (de exemplu, la semnificatul casă, care există în realitatea extralingvistică, se asociază semnificantul casă, care evocă, în mintea vorbitorilor de limbă română, ideea generală şi abstractă de locuinţă). Caracterul binar al semnului, prevăzut de Saussure, rezultă din rolul lui de element intermediar între gândire şi sunete, dat fiind că ideile se delimitează între ele numai în măsura în care sunt asociate cu anumite complexe sonore. În accepţia lui L. Hjelmslev, semnul este rezultatul semiozei iar natura lui se bazează pe reuniunea dintre forma expresiei şi forma conţinutului (semnificat şi semnificant, în viziunea lui Saussure). Semnul lingvistic este arbitrar sau convenţional, caracteristică ce asigură optima lui funcţionare. Saussure a arătat că semnificantul este arbitrar în raport cu semnificatul, în sensul că nu există nici o legătură necesară între complexul sonor şi conceptul pe care

1

Termenul ca atare s-a încetãţenit în vocabularul ştiinţei comunicãrii. 133). cu înţelesul de „studiul mişcãrilor corpului în relaţie cu aspectele nonverbale ale comunicãrii interpersonale“ (apud S. 2. . Anumite coduri non-verbale sunt universale. prin mai multe sinonime (de exemplu. Jolly. Cât de importantă este comunicarea non-verbală a demonstrat-o Albert Mehrabian. fiind înţelese la fel în culture diferite. Caracterul arbitrar al semnului lingvistic se opune celui motivat şi îl are corolar pe cel convenţional. termenul se întâlneşte în lucrãrile de specialitate sau în 2 . care l-a utilizat pentru prima datã în Introduction to Kinesics (1952) şi apoi în Kinesics and Context (1970). Aceasta înseamnă că nimic din natura conceptului nu impune exprimarea printr-un anumit complex sonor. 380). În urma unui studiu despre comunicarea non-verbală acesta a ajuns la concluzia că numai 5% din mesaj este transmis prin comunicare verbală în timp ce 38% este transmis pe cale vocală şi 55% prin limbajul corpului.îl exprimă. despre care am fi jenaţi să discutăm. deoarece. în general.Mesajele transmise prin comunicarea non-verbală ne furnizează informaţii despre problemele personale sau de relaţionarea la alţi indivizi. Maison). Haus. ea ne trădează emoţiile sau atitudinea chiar dacă nu dorim acest lucru. majoritatea fiind acceptate. ci şi culturală. apartament)  acelaşi concept se exprimă prin cuvinte diferite în diverse limbi (rom. fr. Comunicarea non-verbală este neintenţionată. engl. Birdwhistell (1918–1994). Totul depinde din ce perspectiva este abordat procesul de transmitere a semnelor non ligvistice. cu experienţa.comunicarea non-verbală este alcătuită dintr-un număr de coduri separate pe care trebuie să învăţăm să le folosim. Termenul „kinesics“. vol. putând crea înţelesuri. Adam Kendon defineşte termenul „kinesics“ ca „studiul funcţiei de comunicare a mişcãrilor corpului în interacţiunile faceto-face“. presupunând un acord colectiv între vorbitorii aceleiaşi limbi la un moment dat. deci trebuie sa fim conştienţi ca mesajele nonverbale uneori pot contrazice ceea ce afirmăm. vilă. Comunicarea non-verbală În literatura de specialitate comunicarea non-verbală a primit de-a lungul timpului o multitudine de definiţii. este o invenţie lingvisticã datoratã antropologului american Ray L. 2000. construiesc relaţii bune cu semenii lor şi au un statut social mai bun. în anul 1967. în absenţa oricărei motivări. Cei care comunică bine non-verbal. Argumentele pentru această interpretare sunt:  faptul că acelaşi concept se poate exprima. dar care totuşi pot fi decodificate. House. stăpânesc în aceeaşi măsură şi codurile non-verbale şi de obicei sunt acei care reuşesc mai bine în societate. Casă. Majoritatea definiţiilor comunicării non verbale vorbesc despre această comunicare non-verbală ca despre un cumul de mesaje. doar convenţia asigură funcţionarea semnului.Abilitatea de comunicare non-verbală creşte odată cu vârsta. derivat de la cuvântul din limba greacã ce desemneazã mişcarea. . În limba românã. În literatura de specialitate sunt menţionate nu o singură definiţie a comunicării non-verbale ci mai multe şi toate sunt acceptate. Legătura dintre sunete şi sens sau dintre semnificant şi semnificat este nu numai convenţională. pentru casă: locuinţă. . mesaje ce nu sunt exprimate prin ajutorul cuvintelor. În International Encyclopedia of Communications (1989. germ.

sprâncenelor. E greu să resimţi un sentiment de apartenţă la un trib de cincizeci de 3 . manifestările sale s-au diversificat şi nuanţat. pe potriva evoluţiei sociale. Analiza corelaţiei dintre componenta spaţială şi cea comunicaţională a vieţii sociale face obiectul unei discipline. însa fiind în continuare interpretate corect de vorbitorii limbii respective. Hall. avem nevoie să cunoaştem codurile pe care ele le folosesc. kineticã. Pentru a înţelege oricare dintre aceste limbaje. cu codurile comunicării non-verbale lucrurile stau puţin altfel. matematica sau chiar notele muzicale. care este înţeleasă evident numai de către vorbitorii acestei limbi. el poate foarte bine să inducă în eroare în loc să clarifice. în majoritatea. stinghereală sau chiar stări conflictuale. Modalităţiile diferite de realizare a îmbrăţişării şi sărutului în funcţie de natura relaţiilor dintre parteneri ne-au atras atenţia asupra unor implicaţii teritoriale ale raporturilor interpersonale. Printre limbaje se numără de exemplu şi limba română. şi care a căpătat numele de proxemică. al cărei iniţiator a fost americanul Edward T. într-un mod foarte fin diferenţiat. pentru cei care nu cunosc codurile folosite de ea fiind de neînţeles. El face tot posibilul penru a se convinge că împărtăşeşte cu ei apărarea teritoriului. atitudini şi comportamente. mirosul sau spaţiul vital. modificandu-şi uneori înţelesul în funcţie de context. contactul vizual). Dacă de exemplu cuvintele. exclusiv unor categorii strict circumscrise de colaboratori. Numit şi comunicare non-verbală. în ceea ce priveşte de exemplu intonaţia. buzelor. Lucrurile se petrec ca şi cum fiecare dintre noi s-ar deplasa împreună cu nişte învelişuri invizibile a căror violare e îngăduită. nu îi cunoaşte personal. atât de important în viaţa animalelor. pantomimica (poziţia corpului. ritmul sau intensitatea şi modificările de natură vegetativă ce au efecte sesizabile precum înroşirea. autorul american observă că “vânătorul din tribul primitiv care se ascunde în fiecare cetăţean nu se mulţumeşte să aparţină unei colectivităţi vaste pe ai cărei membri. mersul. şi limbajul trupului foloseşte coduri a căror semnificaţie trebuie să fie desluşită. Există însă o diferenţă semnificativă între aceste limbaje şi limbajul trupului. au o definiţie exactă. în calitate de cod al unei limbi. deoarece în permanenţă emitem semnale încărcate de informaţie. în lipsa unor informaţii corecte şi complete. Proxemica afirmă. expresii. Din acest punct de vedere. Fiecare tip de relaţie presupune o distanţă canonică înre indivizi. kinezicã. Ca orice alt limbaj. îmbrăcamintea. orice încălcare generând neplăcere. codul Morse. Cei care vor însa să interpreteze cât mai corect acest limbaj trebuie să stie de la bun început că uneori. dar scara acesteia depăseşte umanul. e departe de a fi dispărut la om. Dimpotrivă. schimbările petrecute la nivelul vocii. nu mai vechi de 5 decenii.literatura de informare ştiinţificã sub diferite transliteraţii: kinesicã. În ceea ce priveşte treitoriul tribal. limbajul trupului include toate acele forme de comunicare ce nu folosesc limbajul articulat adică expresiile emoţionale precum mimica (de exemplu mişcările ochilor. transpiraţia sau paloarea. gesturile). atingerile. în esenţă. Într-o formulare cât mai concisă se poate afirma că limbajul trupului foloseşte în locul cuvintelor imagini. Desmond Morris distinge trei tipuri principale de teritoriu: tribal. chineticã. unanim acceptată. că instinctul teritorial. Alte exemple ar fi limbajele semnelor. Dar mai include şi elemente precum aspectul fizic general. familial şi personal.

Atunci când se produce invadarea (violarea) spaţiului personal. cât şi în manifestările familiei atunci când ea se află în deplasare. Nu stânjeniţi pe cei cu care discutaţi apropiindu-vă de ei mai mult decât trebuie. cofetării) stimulează comunicarea de grup. după cum urmează:  zona intima (personală). Aceştia au delimitat 4 zone caracteristice. poate apărea tensiune şi chiar ostilitate. 3. alăturării meselor pentru a se permite convivilor să se adune în grupuri mai mari. între 0. etc). toate întâlnite. stări care vor afecta comunicarea. prieteni. gospodina-vânzătoarea de la magazin). caracteristice unor edificii de interes public. mai mici şi pe care le cunoaşte mai bine”. spaţiile publice de genul. consultant-client. între 1. Dintre toate tipurile de spaţii menţionate. Unele dintre acestea sunt calificate drept sociofuge. fiind însa total inacceptabila în alte cazuri. ăn mod curent.Cercetătorii sunt unanimi în a-i recunoaşte privirii statutul de cel mai important mijloc de transmitere a mesajelor non-verbale. distanţa necesară este aceea a strângerii mâinii. subordonat.5-1.milioane de persoane sau chiar mai mult. 4 . aici nimeni nu se opune deplasărilor de mobilier. Privirea: . Caracterul tribal al teritoriilor colective se vădeşte şi în apariţia în spaţiul acestora a unor manifestări “primitive” de genul intonării unor cântece de luptă. Dacă o persoană se apropie mai mult decât este potrivit. la munte sau la mare. angajat . inclusiv. Este cazul sălilor de aşteptare ale policlinicilor şi spitalelor. etc).2-2 m este folosită mai ales la comunicarea interpersonală (colegi de serviciu aflaţi pe aceiaşi treapta ierarhica.2 m este pentru discuţii cu caracter personal. de a avea o clientelă sensibil mai gălăgioasă.  zona socială (normală). al desfăşurării şi expunerii de însemne specifice şi al deghizării. Tăsăturile teritoriului familial sunt perceptibile atât în modul de organizare a locuinţei. cu riscul. conştient asumat. între 2-3. discursurile politicienilor. persoana în cauza se retrage pentru a restabili distanţa iar în cazul în care acest lucru nu mai este posibil. unde personalul de serviciu veghează ca dispunerea scaunelor să nu fie modificată în sensul facilitării conversaţiei dintre ocupanţii acestora.5 m şi mai mult în care comunicarea este formală (cursuri. cel personal s-a bucurat de cea mai mare atenţie din partea cercetătorilor. pe stadioane şi terenuri de sport.5 m este folosită în situaţii oficiale (superior. şedinţe. bunăoară. În contrast cu sălile de aşteptare. Dispunerea scaunelor de-a lungul pereţilor descurajează tentativele de dialog şi împidică formarea de grupuri. fiindcă amenajarea lor urmăreşte restrângerea raporturilor de comunicare interpersonală. Părintele proxemicii mai vorbeşte de “spaţii cu organizare semifixă”.  zona consultativă. El formează atunci subgrupuri mai apropiate de modelul vechi.persoana care solicită angajarea. Calificate drept sociopete. al teraselor sau grădinilor de vară ale unor localuri/ restaurante. se va face tot posibilul ca "invadatorul" să se retragă la distanţa cuvenită. unde e în interesul celor ce lucreazăacolo ca pacienţii să converseze cât mai puţin.  zona publica. De obicei când sunteţi în picioare.

uneori. Din aceste caracteristici de bază ale activităţii organizaţionale rezultă necesitatea schimbului de informaţii între compartimente. cuprinzând mai multe persoane. norme specifice şi structura organizaţiei. din “premise (scopurile activităţii comune n. Informaţia circulă prin reţele de comunicare. . grupuri. p. regulile de comunicare sunt mai puţin stricte. cu intereseul. În procesul muncii comunicarea joacă un rol esenţial pentru că orice sistem sociotehnic presupune existenţa unui flux informaţional care face posibilă funcţionarea lui ca întreg. iar deciziile sunt bazate la rândul lor pe fluxul de informaţii. . Comunicarea se realizează atât interpersonal. Conducerea comunică angajaţilor deciziile sale.18 sec. materiale. Eficienţa unei organizaţii se bazează pe specializarea funcţiilor la nivel de compartimente şi de indivizi şi pe complementaritatea acestor funcţii. Funcţiile privirii (exista 4 funcţii majore): . b) Informare .dilatarea este asociata cu atracţia. cât şi intraorganizaţional (între subunităţi ale aceleiaşi organizaţii) şi extraorganizaţional (cu persoane sau organizaţii legate funcţional de activitatea organizaţiei: furnizori. Fiecare dintre aceste niveluri are grade de complexitate diferite şi presupune restricţii legate de rolurile organizaţionale (superior/subordonat. compartimente. Orice organizaţie constă. între indivizi. implicite) şi este preponderent legată de activitatea comună. e) Emoţională . în sensul că cele informale pot bloca 1 Graha m . Comunicarea organizaţională poate fi formală (realizată pe canale impuse de structura organizaţiei. echipamente. care îndeplinesc atât roluri de emiţător cât şi de receptor. de normele existente şi de relaţiile funcţionale dintre persoane.regularizează fluxul informational. compartimente.exprimă natura relaţiilor interpersonale. Munca în cadru organizaţional necesită coordonarea eforturilor participanţilor în realizarea unei performanţe.exprimă emoţia. R.să stimuleze cooperarea şi implicarea în atingerea obiectivelor. Funcţiile organizaţionale ale comunicării sunt următoarele: a) Control .monitorizează feedback-ul. conducere. 121.durata medie unui necunoscut nu trebuie sa depaseasca 1. şi informală (informaţie fără legătură directă cu activitatea. De calitatea şi funcţionalitatea ei depinde modul în care sunt folosite resursele şi sunt atinse scopurile. c) Coordonare .T. controlează executarea lor.).. angajaţi. altfel e interpretată ca si agresiune . în conformitate cu reguli explicite şi. public. d) Motivare . Reţelele de comunicare formale şi informale sunt coexistente şi uneori interferente. cu o puternică tentă afectivă).să facă posibilă acţiunea comună eficientă.să clarifice îndatoririle. să stabilească autoritatea şi responsabilităţile. grupuri.să furnizeze baza deciziilor.). clienţi. Benne t t . canalele folosite sunt altele decât cele formale. 5 . fonduri”. H.n.să permită exprimarea trăirilor sentimentelor etc. . cu pofta . (1995). compartimente de decizie/execuţie).contractarea cu ostilitatea. între organizaţie şi mediul său socioeconomic. Comunicarea este fluxul vital care face posibile performanţele unei organizaţii. etc. după cum arată Graham şi Bennett1..

scrisori către fiecare angajat. etc. comitetele. rapoarte. forma (orală / scrisă. pot flexibiliza şi îmbunătăţi comunicarea formală. o pot distorsiona în funcţie de relaţiile şi interesele celor implicaţi. responsabilitatea (cine emite şi cine controlează şi semnează – în cazul mesajelor scrise). interviurile. document care reprezintă organizarea funcţională a activităţilor şi natura relaţiilor de subordonare şi coordonare dintre compartimente şi persoane. reglementate prin normele de organizare şi funcţionare. opinii. broşuri sau manuale cu norme şi instrucţiuni. timp alocat. sau al emiterii de decizii. Formele folosite pot fi note de serviciu. Există organizaţii cu structuri de comunicare rigide. abilităţi comunicaţionale. mai facilă şi mai rapidă. între niveluri ierarhice. Formele concrete folosite de o organizaţie pot fi decizii. necesitând răbdare. plângeri. comercial sau în domeniul serviciilor sau al relaţiilor cu publicul). compartimente diferite ca şedinţele. dimpotrivă. ceea ce poate fi un avantaj atunci când activitatea impune aşa-numita “unitate de comandă” (cazul structurilor de tip militar) sau. Tehnici recente de canalizare a insatisfacţiilor salariaţilor sunt aşa-numitele “hot-lines” şi “uşa deschisă”. dări de seamă. Derularea comunicării formale scrise sau orale este guvernată de o serie de reguli implicite şi explicite privind conţinutul (ce fel de informaţie se transmite). dispoziţii. ascendent (de la instanţele de execuţie spre cele de decizie) şi orizontal (între persoane aflate la acelaşi nivel ierarhic). 6 . dacă activitatea cere flexibilitate şi dinamism în comunicare (structuri de tip industrial. mesaje la staţia radio. instrucţiuni. sau bidirecţională E R. rapoarte în faţa adunării generale a salariaţilor sau acţionarilor. conţinutul părţii de identificare. date. Comunicarea formală Reţelele formale de comunicare sunt prescrise prin organigramă. care nu permit o comunicare orizontală intra sau extragrupală. grupurile de discuţie. ziare de întreprindere. Comunicarea poate fi unidirecţională E R. dimpotrivă. dar ducând la decizii mai bune şi la acceptarea mai largă a acestora de către executanţi. sau. formulele de adresare).circulaţia informaţiei în reţeaua formală. Comunicarea organizaţională nu se limitează însă doar la aceste forme. momentul (ocazii. • Comunicarea ascendentă poate fi un răspuns la cererile de situaţii şi date ale conducerii sau emiterea unor cereri. În cazul reţelelor formale sensul de circulaţie poate fi descendent (de la compartimentele /persoanele de decizie spre cei care execută deciziile). există modalităţi specifice de comunicare operativă. informaţii. un dezavantaj. Tehnicile de comunicare diferă după sensul de circulaţie al informaţiei: • Comunicare descendentă poate avea loc în sensul cererii de situaţii. circulare de informare. forme de colectare a propunerilor şi sugestiilor salariaţilor. bidirecţională. modul de structurarea a mesajului. mai lentă. termene) şi destinaţia mesajelor (cui sunt adresate). dări de seamă. Pe lângă acestea conducerea poate folosi la fundamentarea deciziilor sale date furnizate de chestionare de opinie sau atitudini.

iar pentru informarea ascendentă există 3 reguli implicite: 1. bi. Formele mai frecvente de comunicare organizaţională informală sunt zvonurile. A. dimpotrivă. bazate pe criterii afective simpatie / antipatie. p. în sensul că cele informale pot bloca circulaţia informaţiei în reţeaua formală. 50. materialele satirice scrise. pot flexibiliza şi îmbunătăţi comunicarea formală. interese comune legate (sau nu) de organizaţie. 2 Bergman. funcţionarea lor se bazează pe comunicare nepermanentă. Dacă nu ai iniţiative.Unele organizaţii permit un acces mai “democratic” al angajaţilor la informaţiile din sistem. Bergman2 (1994) arată că într-o organizaţie informările predominante sunt descendente. Structura reţelelor de comunicare informale este aleatorie. componentă care trebuie să fie înţeleasă cât mai corect pentru a-şi atinge scopurile. pentru a schimba informaţii care nu au o legătură directă cu activitatea. (1994). 7 . să înţelegem elementele ei de bază. orizontală şi verticală. o pot distorsiona în funcţie de relaţiile şi interesele celor implicaţi sau. Ignorarea a ceea ce ai fi putut să afli dacă aveai iniţiativă nu poate fi o scuză invocabilă. canalele folosite sunt altele decât cele formale. Cu timpul se constituie reţele informale de comunicare. contactele personale scurtcircuitează reţeaua formală. semnele secrete de avertizare.şi multi-direcţională. şefii nu-ţi vor trimite informări. 3. Reţelele de comunicare formale şi informale sunt coexistente şi uneori interferente. 2. În concluzie comunicarea este o componentă esenţială a vieţii. regulile de comunicare sunt mai puţin stricte. Comunicarea informală Paralel cu comunicarea formală sunt iniţiate comunicări informale între participanţi. Pentru a stăpâni comunicarea trebuie să o înţelegem. Dacă doreşti să fii informat vei afla.

Editura Universităţii din Bucureşti.  Corina Rădulescu.ro/psihologie-sociala/comunicarea-nonverbala. Mihai Dinu.php 8 . 2007.  http://psihologiesociala. Comunicare şi protocol. 2009.uv. Editura Orizonturi. Comunicare – repere fundamentale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful