PENGENALAN

Pegertian Pantun Harun Mat Piah (1989), telah memberikan definisi pantun berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.Aspek dalaman pantun meliputi unsur estetik dan isi (tema dan persoalan).Unsur estetik pantun dapat dilihat berdasarkan dua aspek.Pertama, yang berkaitan dengan penggunaan lambinglambang tertentu yang terdapat dalam pantun mengikut tanggapan dan pandangan dunia masyarakat Melayu.Kedua, berdasarkan hubungan makna antara pasangan pembayang-pembayang dengan pasangan maksud sama ada secara konkrit atau abstrak. Berdasarkan aspek isi (tema dan persoalan), pantun biasanya menyentuh hampir seluruh kehidupan masyarakat Melayu. Selain itu dalam memberi pengertian pantun, beberapa pengertian telah dikemukakan oleh Za¶ba, Drs. Liaw Yook Fang dan Drs. Ghaali Dunia. Menurut Za¶ba, µpantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul.Semenjak Orang Melayu belum tahu surat-menyurat dahulu pun mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesame sendiri¶. Drs.Liaw Yook Fang pula menyatakan, µPantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan.Dalam bahasa Melayu, pantun beerti quatrain, iaitu sanjak yang berbaris empat, dengan rima akhir abab. Drs. Ghazali Dunia mengatakan, µerti pantun asalnya ialah umpama.Sepantun maksudnya seumpama.Seperti dalam : Sepantun ayam kehilangan induk; Kami sepantun balam, mata terlepas badan terkurung¶. Secara ringkas, pantun dapat didefinisikan sebagai ´sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap (Kamus Dewan: 813) atau ´...sajak pendek, tiap-tiap kuplet biasanya empat baris (abab) dan dua baris yang dahulu biasanya untuk tumpuan sahaja´ (Kamus Umum Bahasa Indonesia: 710). Bagi pantun
1

yang popular, bentuknya terbina dengan empat baris, iaitu dua baris sebagai pembayang maksud, dan dua baris lagi sebagai maksudnya.

Sebagai bentuk puisi yang wujud dalam situasi kelisanan, pantun memanifestasikan pemikiran, norma (oral noetics) dan puitika lisan. Kertaskerja ini akan cuba melihat pantun sebagai hasil kreatif seni bahasa yang lahir dari pemikiran yang berlangsung dalam situasi kelisanan. Ia juga akan melihat bagaimana teknologi penyampaian dan corak budaya yang terbentuk darinya mempengaruhi bentuk dan struktur pantun. Untuk meneliti perhubungan pantun dengan dinamika-dinamika kelisanan tersebut, contohcontoh pantun lama, yakni koleksi pantun yang dianggap paling hampir dengan situasi masyarakat pra-tulisan, pra-modern akan dipilih sebagai korpus analisis

2

SEJARAH PANTUN PANTUN adalah genre kesusasteraan tradisional Melayu yang

berkembang di seluruh dunia khususnya di Nusantara sejak ratusan tahun lampau. Pantun adalah simbol artistik masyarakat Nusantara dan ia adalah lambang kebijaksanaan berfikir. Pantun sering dijadikan sebagaialat komunikasi. Pantun bersifat ringkas, romantik dan mampu mengetengahkan aspirasi masyarakat dengan lebih jelas. Ia begitu sinonim dengan pemikiran dan kebudayaan masyarakat nusantara dan Malaysia. Di Nusantara, pantun wujud dalam 39 dialek Melayu dan 25 bukan dialek. Pantun juga didapati turut berkembang di selatan Burma,Kepulauan Cocos, Sri Lanka, Kemboja, Vietnam serta Afrika Selatan(kerana pengaruh imigran dari Indonesia dan Malaysia).Pantun di Malaysia dan Indonesia telah ditulis sekitar empat abad lalu. Malah, ia mungkin berusia lebih tua daripada itu seperti tertulis dalam Hikayat RajaRaja Pasai dan Sejarah Melayu. Menyedari kepentingan pantun dalam memartabatkan budaya Melayu, Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negara di Kementerian. Za'ba dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu menjelaskan, "Perkataan pantun itu pada mulanya dipakai orang dengan makna seperti atau umpama." Ada pendapat mengatakan perkataan pantun adalah daripada bahasa Minangkabau iaitu panuntun yang bermaksud pembimbing atau penasihat yang berasaskan sastera lisan dalam pengucapan pepatah dan petitih yang popular dalam masyarakat tersebut. Sehingga hari ini, pantun sering digunakan dalam upacara peminangan dan perkahwinan atau sebagai pembuka atau penutup bicara dalam majlis-majlis rasmi. Umumnya terdapat dua jenis utama pantun iaitu pantun berkait dan pantun tidak berkait. Bilangan baris dalam setiap rangkap pantun dikenali sebagai kerat. Lima bentuk utama pantun ialah pantun dua kerat, pantun empat kerat, pantun enam kerat, pantun lapan kerat dan pantun dua belas kerat. Pantun yang popular digunakan ialah pantun dua kerat dan empat kerat.Setiap pantun mesti mempunyai pembayang dan maksud
3

pantun.

Pembayang dalam setiap rangkap adalah separuh pertama daripada

keseluruhan jumlah baris dalam rangkap berkenaan. Separuh kedua dalam setiap rangkap pantun pula ialah maksud atau isi pantun. Antara ciri-ciri lain yang ada dalam sebuah pantun ialah pembayangnya mempunyai hubungan yang rapat dengan alam dan persekitaran yang rapat dengan pengucapnya seperti yang terdapat dalam contoh pantun dua kerat berikut: Sebab pulut santan terasa, Sebab mulut badan binasa Rima pantun yang baik berakhir dengan ab,ab bagi pantun empat kerat dan a,a bagi pantun dua kerat. Selain daripada pembayang, maksud dan rima, pantun juga terikat dengan hukum suku katanya. Bagi pantun Melayu, suku kata untuk setiap baris ialah antara lapan hingga dua belas suku kata sahaja. Melalui bentuknya yang kemas dan padat, pantun berjaya menjadi alat yang penting untuk menghibur, memberi nasihat, menduga akal, meluahkan perasaan dan menyedapkan cakap. Pantun turut berfungsi sebagai media untuk menyampaikan hasrat yang seni atau rahsia yang tersembunyi melalui penyampaian yang berkias. Orang melayu mencipta pantun untuk melahirkan perasaan mereka secara berkesan tetapi ringkas,kemas,tepat dan menggunakan bahasa yang indah-indah.Pada zaman dahulu kala masyarakat melayu belum lagi pandai menulis dan membaca.Hal ini demikian kerana, masyarakat Melayu pada waktu itu belum lagi bertamadun. Keadaan ini telah membuktikan bahawa orang melayu sebelum tahu menulis dan membaca telah pandai mencipta dan berbalas-balas pantun antara satu sama lain.Keadaan ini membolehkan kita menganggap pantun itu sebagai pusaka orang melayu sejak turuntemurun lagi yang menjadi identiti masyarakat melayu bak kata pepatah tak kenal makatak cinta.pantun tetap dipertahankan oleh orang melayu walaupun zaman telah berubah.

4

Erti ini juga berdekatan dengan umpama dan seloka yang berasal dari India. selanjutnya akan mempunyai arti yang baru yaitu ³kata-kata yang tersusun´ baik dalam bentuk prosa mahupun puisi. Winstedt yang setuju dengan pendapat Brandstetter mengatakan bahwasannya dalam bahasa Nusantara. dalam bahasa Jawa Kuno. Sedangkan kata pantun sendiri menurut Dr. 5 . yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara. tuntun berarti benang dan atuntun yang berarti teratur danmatuntun yang berarti memimpin. dengan rima a-b-a-b. Pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. Menurut R. ertinya paribasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. pantun berarti cerita panjang yang bersanjak dan diiringi oleh muzik. tuntun berarti teratur.Menurut kajian bahawa pada abad yang ke-17 barulah sempurna bentuk.Keadaan ini dapat dibuktikan di dalam rencana Hamzah Fansuri yang telah meninggal dunia dalam tahun 1630. Brandstetter. yaitu sajak berbaris empat. R.maksud dan alasan pantun itu. pantun berarti quatrain. seorang berkebangsaan Swiss yang ahli dalam perbandingan bahasa berkata bahwa pantun berasal dari akar kata tun. Sedangkan dalam bahasa Sunda.isi. misalnya dalam bahasa Pampanga. kata-kata yang mempunyai akar kata yang berarti ³baris. O. pantun pertama kali muncul dalam Sejarah Melayu dan hikayathikayat popular yang sezaman. dalam bahasa Toba pantun berarti kesopanan atau kehormatan. Dalam bahasa Melayu. Kata pantun sendiri mempunyai asal-usul yang cukup panjang dengan persamaan dari bahasa Jawa iaitu kata parik yang berarti pari. garis´. Dalam kesusasteraan. dalam bahasa Tagalog tonton berarti bercakap menurut aturan tertentu.

tiga. Seluruh pantun ini menunjukkan bahwa pembunuhan terjadi jauh dari tempat perkuburan. Pijnapple. dalam analisisnya pada pantun di atas mengatakan bahwa Sanggora yang terletak di pantai timur Malaya {dekat Siam} sangat jauh letaknya. van Ophuijsen bahwa mencari hubungan antara kedua pasangan itu adalah pekerjaan yang sia-sia belaka. enam Enam dan satu jadi tujuh Buah delima yang ditanam Buah berangan hanya tumbuh. dua. yakni mengenai ada tidaknya hubungan semantik {makna} antara pasangan pertama dengan pasangan kedua pada sebuah pantun.Ada satu perkara yang menarik yang kemudian telah diselidiki oleh beberapa orang sarjana. pada tahun 1883 mengatakan bahwa antara pasangan pertama {biasa disebut sampiran} dan pasangan kedua {biasa disebut isi} mempunyai suatu hubungan yang erat. Tetapi menurut Ch. 6 . Pantunnya adalah sebagai berikut: Satu. Karena ia kemudian memberikan contoh pada suatu pantun yang dirasanya sama sekali tidak mempunyai hubungan antara pasangan yang pertama dengan pasangan yang kedua. Sebagai contoh adalah pada pantun berikut: Telur itik dari Sanggora Pandan terletak dilangkahia Darahnya titik di Singapura Badannya terlantar ke Langkawi Dari pantun di atas menurut Pijnapple dalam satu kertas kerja yang dibacakan di depan Kongres Sarjana Ketimuran VI di Leiden. A. Tetapi tikar pandan yang terletak di depan kita sangat dekat.

semua pernyataan dari Pijnapple itu terbantah karena tak ada hubungan semantik antara kedua pasangan itu. Tetapi Winstedt tidak setuju dengan pendapat Ophuijsen. tidk punya hubungan pikiran sama sekali atau hanya untuk menjadi penentu sanjak {rima} pada pasangan kedua. Ia menafsirkan pasangan pertama yaitu sebagai berikut: Telur itik dari Sanggora (telur itik yang ditetaskan pada ayam melambangkan seorang pengembara yang tiada berteman dan cacat) Pandan terletak dilangkahi (tikar pandan yang terletak di depan rumah-rumah orang Melayu yang berada tidak pantas diinjak dengan alas kaki melambangkan seorang wanita yang mau mengikut kita harus kita waspada dalam menerimanya) jika kemudian dihubungkan dengan pasangan yang kedua menurut tafsiran Pijnapple menurut kami artinya akan menjadi seperti ini: Seorang pengembara yang sendirian. yang tiada berteman juga cacat bertemu dengan seorang wanita yang mau menjadi istrinya yang kemudian ia dibunuh oleh wanita itu di suatu tempat tetapi kemudian dikuburkan jauh dari tempat ia dibunuh.Dengan pantun ini. ia kemudian memberikan penjelasan mengenai tafsiran baru atas tafsiran Pijnapple atas pantun ³telur itik dari Sanggora´ yang intinya sangat jauh berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh Pijnapple. 7 . Contohnya: Dari bentuk perumpamaan: Sudah gaharu cendana pula. Perumpamaan atau bidalan jugalah rangkap pantun berkembang. Overbeck yang terpengaruh oleh pendapat Abdullah Munsyi tentang pantun ialah bahwasannya pada pasangan pertama itu tidak mempunyai arti. mulanya dua baris. kemudian empat baris dan seterusnya lapan baris. Menurut H.

Kerana baju panjang lima. Sudah tahu bertanya pula. Hendak bertemu gerangan tuan. Perkembangan bentuk pantun ini tentunya selari pula dengan perkembangan tema dan fungsi pantun. kita masih tidak 8 . Sayangkan lain buangkan aku. Contoh di atas bukan mencadangkan bahawa semua pantun berkembang secara demikian. Bedak bertemu dalam puan. tetapi dasarnya perkembangan tersebut telah memunculkan bentuk-bentuk rangkap pantun yang dapat dijadikan model kemudiannya. Kerana aku dagang yang hina. Menjadi pantun dua kerat: Sayangkan kain buangkan baju. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sudah gaharu cendana pula. Namun tanpa kajian filologi serta bukti-bukti yang kukuh. Sayangkan lain buangkan aku. Kemudian menjadi pantun empat kerat: Sayangkan kain buangkan baju. sehingga akhirnya pantun membentuk satu khazanah puisi lisan yang amat besar jumlahnya. Dari bentuk perumpamaan: Sayangkan kain buangkan baju. Sudah tahu bertanya pula.Menjadi pantun dua kerat: Sudah gaharu cendana pula.

manir atau matar. rumus-rumus bahasa yang bersifat esoterik. mungkin sebelum kedatangan pengaruh kebudayaan India. Dalam konsepnya yang baru ini mantera muncul sebagai sebahagian daripada ritual agama Hindu dan menjadi ungkapan-ungkapan suci (lagu-lagu puja atau hymns) yang digunakan (terutama oleh Brahmins) untuk memuja tuhan/dewa. perkataan-perkataannya berat dengan rujukan dan konotasi ugama. Walaubagaimanapun. Pandangan ini tidak menafikan wujudnya juga. pada kurun ke 14. puisi yang terawal adalah muncul dari keperluan untuk membangkitkan semangat kolektif bagi memudahkan dan meringankan sesuatu kerja. Mengikut teori Fischer (1961) tentang asal-usul seni. tekanan oleh kesepontanan penciptaan mungkin melahirkan ungkapan-ungkapan bersukat dan berima seperti pantun. disusun menjadi bentuk puisi yang apabila diucap diyakini akan menjana tenaga magis yang dapat mensihir. pantun mungkin sudah tersebar luas secara lisan di dunia Melayu. Dalam konsepnya yang demikian mantera tentunya berbeza dari pantun. Namun kegunaannya yang asal yakni sebagai ³magis bahasa´ lebih popular di kalangan rakyat. pantun mungkin mula dipopularkan sebagai lirik lagu. bentuk pantun yang sudah mantap muncul dalam Hikayat Raja Pasai. Secara pragmatiknya. Ia menghiasi dunia seni Melayu melalui keindahan bahasa dan kelokan isinya dan menghibur petani dan nelayan sebagai lirik untuk dendang rakyat (folk songs) atau lagu kerja (work songs). Apabila pengaruh India mula menjalar di bumi Melayu. mententeram dan menundukkan alam dan makhluk-makhluknya. Namun satu fakta yang tidak dapat disangkalkan ialah kemungkinannya lama sebelum itu. Bentuk-bentuk ujaran tersebut dapat memenuhi keperluan manusia pra-moden untuk berdepan dengan makhluk-makhluk dan alam yang lebih berkuasa dari dirinya. Keperluan kepada bentuk-bentuk puisi yang mudah dihafal. ungkapan-ungkapan tersebut diformalkan menjadi apa yang diistilahkan sebagai mantera ± yakni puisi Melayu yang dipengaruhi oleh bentuk prosodi India ± mantara. ia bersifat sakral justeru diucapkan dalam situasi yang 9 .dapat berbicara dengan pasti tentang pensejarahannya. yang kemudiannya dilagukan untuk mengendur situasi tegang semasa bekerja. karya Melayu tertulis yang dianggap terawal.

untuk menyindir. penuh keupacaraan dan kerahsiaan. memenuhi hampir keseluruhan hidup dan hayat manusia. memujuk dan mendidik manusia. Ia menjadi milik golongan manusia yang khas ± pawang. Sebagai unit-unit makna yang dapat wujud kendiri. memudahkannya tersebar dengan selesa di kalangan masyarakat. sifatnya yang profan. setiap rangkap pantun boleh membawa satu tema atau ide yang lengkap. melangkah bersamanya untuk merintih nasib seorang perantau dan akhirnya mencecah hari tua untuk menegur dan menasihat. rindu yang tak berkesudahan. 10 . mungkin menjadikannya mudah dicipta dan kewujudannya yang lebih akrab dengan masyarakat bawahan.serious. Selaras dengan perkembangan budaya dan tamadun manusia. Dengan demikian pantun menyentuh semua penjuru kehidupan manusia. meniti bersama kedewasaannya untuk meratapi cinta yang tak berbalas. tetapi juga menjadi cermin untuknya menatap dan menginsafi diri manusia. pantun meniru alam. bahasanya yang bebas dari pantang-larang. dukun. bomoh. Bayangkan betapa banyak ide dan tema yang dapat digarap oleh pantun ± tiada nokhtahnya! Alam bukan sahaja menjadi sumber ilham pencipta pantun. Bentuk pantun yang unik. pantun menjadi lebih bertenaga. unsur-unsur persekitaran pula menjadi lautan ilham yang tidak pernah kering dan pupus. termasuk segala fenomena dan fielnya. tukang-tukang pantun dapat berpesta dengan bahasa yang kian kaya perbendaharaannya. Dari imejan sehingga ide atau persoalan. ia melingkungi kehidupan kanak-kanak melalui dendangan dodoinya.

penuh kiasan dan sindiran serta banyak menggunakan unsur alam.a. mempunyai nilai hidup masyarakat yang menggambarkan perspektif masyarakat yang melahir dan menggunakannya. y y maksud isinya sarat dengan pengajaran.b . 11 . ada pembayang dan maksud.b.CIRI-CIRI PANTUN YANG BAIK Pantun yang baik ialah pantun empat kerat yang mempunyai ciri-ciri berikut: y y y y mengandungi 4 kerat/baris jumlah perkataan dalam sebaris antara 4-5 patah perkataan jumlah suku kata sebaris antara 8-12 suku kata ada hubungan antara pembayang (2 baris di atas) dan maksud (2 baris di bawah) y y bunyi rima akhir seuntai pantun itu mestilah sama.a. moral dan falsafah hidup sarat dengan ciri-ciri tradisional-penggunaan rangkap. bahasa yang halus.

pantun peribahasa dan pantun yang terdapat dalam puisi adat atau teromba.FUNGSI PANTUN a) Digunakan dalam aktiviti masyarakat seperti dalam kegiatan seni. kiasan atau berterusterang. f) Sebagai alat untuk mendapatkan gambaran masyarakat. seperti sanjungan. terutamanya pantun jenaka dan pantun usik-mengusik serta pantun dalam permainan. b) Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan isi hati dan hajat. cita-cita. dan adat istiadat. e) Sebagai alat bagi menguji ketajaman akal dan kehalusan perasaan seperti pantun teka-teki. terutamanya sebagai gambaran minda dan pemikiran masyarakat Melayu. keagamaan. d) Sebagai alat pendidikan sama ada secara menyindir. daya estetik dan perspektif mereka seluruhnya. pemujaan dan ucapan selamat kepada seseorang dalam sesuatu upacara atau majlis rasmi. 12 . pandangan hidup. harapan. c) Sebagai alat hiburan dan bahan jenaka serta gurau senda.

a.b. Suku kata Tiap-tiap patah perkataan terdiri daripada tiga atau empat suku kata. Pembayang memainkan peranan untuk memberi persamaan bunyi/rima kepada maksud. Perkataan Pantun biasanya mengandungi empat atau tiga patah perkataan pada tiap-tiap baris. 13 .KANDUNGAN PANTUN MELAYU Pembayang atau sampiran Pembayang terletak pada bahagian setengah pertama setiap rangkap pantun. Rima pada baris pertama pembayang mestilah sama dengan rima baris pertama maksud dan begitulah seterusnya Rima pantun yang terbaik ialah a. Maksud atau isi Maksud atau isi terdapat dalam setengah bahagian kedua dalam setiap rangkap pantun. Pada bahagian inilah tersurat dan tersiratnya apa yang hendak disampaikan dalam pantun tersebut(tema). Pantun yang baik mengandungi jumlah suku kata yang sama banyak. Dalam tiap-tiap baris pula hendaklah mengandungi antara lapan hingga dua belas suku kata.a. Pantun yang baik memaparkan bilangan perkataan pada tiap-tiap baris yang sama bilangannya. Pembayang pada baris pertama hendaklah ada hubung kait dengan pembayang pada baris berikutnya dalam setiap rangkap pantun.a.b dan ada juga berima a. Rima yang baik mempunyai bunyi yang sama dalam setiap rangkap pantun.a. Rima atau bunyi Rima ialah bunyi yang sama pada bahagian tengah atau akhir pada tiap-tiap baris pantun.

Ba/ik/ ber/ba/tas/ ba/ik/ ti/dak/.Pantun di bawah mengandungi 4 patah perkataan dan 9 suku kata setiap baris. A/sal/ bu/di/ sa/ma/ di/ke/nang/. Bu/li/-bu/li/ ber/ta/li/ be/nang/.Contoh pantun yang baik : Ba/ik/ ber/galas/ ba/ik/ ti/dak/. 14 .

Dua Kerat Buah beluluk buah kepayang. Pantun menunjukkan dalam keadaan serba salah. orang mati mesti ada kubur. 2. Empat Kerat . Betik disiram air berlinang. Jika dibuang akan rugi dan dipingirkan juga rugi. 3. Dimakan mabuk dibuang sayang. Kalau mati di mana kuburnya? Pantun empat kerat jenis teka-teki diatas membawa maksud jika seseorang mati atau hidup mesti ada asal usulnya. Kalau api di mana puntungnya.Teka-teki Kelip-kelip disangka api. 15 . Hilang ghaib disangka mati. Selain itu.Jenaka Orang Rengat menanam betik. Melihat ayam lumba berenang Pantun jenaka diatas menunjukan jenaka atau kelakar kerana ayam tidak mungkin berlumba berenang kerana ayam tidak tahu berenang. Empat Kerat . Hilang semangat penghulu itik.JENIS-JENIS PANTUN 1.

4. Pantun nasihat diatas memberi nasihat bahawa jika semakin banyak ilmu yang ada dalam diri hendaklah semakin merendah diri supaya tidak menjadi orang yang takbur dan bongkak. Semakin berisi semakin tunduk. dan indah. baik dan segalanya sempurna. Anak enggang meniti di paya. Empat Kerat . Intan berkarang di hati saya. Empat Kerat . Selain itu seseorang itu akan tinggi darjatnya jika bersopan santu dalam menggunakan bahasa. segak. Indah tampan kerana budi.Budi Tingkap papan kayu bersegi. Sampan sakat di Pulau Angsa. Tinggi darjat kerana bahasa. Pantun budi diatas menunjukkan jika seseorang itu berbudi dia kan nampak tampan. Elok diturut resmi padi. 6. Tembaga buruk di mata orang. Walaupun dimata orang lain tidak nampak. Pantun kasih sayang diatas bermaksud kalau sudah sayang kita akan nampak orang yang disayangi itu cantik. Kembang berseri bunga senduduk.Kasih Sayang Burung merbuk membuat sarang.Nasihat Air melurut ke tepian mandi. 16 . 5. Empat Kerat .

Batu pecah dilanda karang. Kain basah kering di pinggang. Limau kasturi berdaun muda. Empat Kerat .Perantau Pungut teritip di tiang batu. 17 .Adat Buah berangan di rumpun pinang. Kalau berkenan masuklah meminang. Empat Kerat . Maksud: Banyak masalah yang mampu kita hadapi tetapi masalah PERCINTAAN sukar untuk diubati. Pakaian anak raja di Juddah. Tanda diri beradat budaya. Pantun adat diatas menunjukan salah satu adat melayu iaitu jika sudah berkenan dengan seseorang wanita hendaklah masuk meminang sebagai tanda pengikat bahawa perempuan itu sudah berpunya.Nasib Pisau raut hilang di rimba.7. Empat Kerat . 9. Karam di laut boleh ditimba. Pantun perantau diatas bermaksud nasib perantau yang merantau di tempat orang yang banyak kesusahan. Beginilah nasib dagang piatu. 8. Karam di hati bilakah sudah.

Sayu dara berhati walang.Peribahasa Berakit-rakit kehulu Berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Pantun diatas diambil untuk dijadikan peribahasa dalam bahasa melayu yang memberi maksud untuk menjadi senang seseorang ituperlu bersusah-susah dahulu. Kayu ara ditunggu helang. pantun kias dan ibarat diatas bermaksud 18 . Empat Kerat . Langkah pahlawan di tengah gelanggang. Empat Kerat .10. 11.Kepahlawanan Patah rotan tali bersilang. Putih mata si burung punai. Batang meranti rimbun berjejal. 12.Kias dan Ibarat Gesek biola tiup serunai. Berpantang mati sebelum ajal. Pantun kepahlawanan diatas membawa maksuk seorangpahlawan mestilah berani dan tidak boleh sesekali mengalah. Empat Kerat .

Mohon diampun dosa di dunia. 19 .Kanak-kanak Lompat si katak lompat Lompat di tepi pagar Sekolah lekas dapat Dan mesti rajin belajar Pantun kanak-kanak diatas bermaksud kanak-kanak mesti cepat pandai dan mesti rajin belajar. Banyak berdoa selepas sembahyang. 14. Pantun agama diatas bermaksud selepas sembahyang hendaklah memohon keampunan kepada tuhan.13. Empat Kerat .Agama Letak bunga di atas dulang. Sisipkan daun hiasan tepinya. Empat Kerat .

Jenis-jenis Pantun Lain PANTUN ENAM KERAT. Adat dunia sudah begitu.inilah realiti kehidupan. Sedang bersembunyi dicelah batu. Maksud penyantun menggambarkan suasana yang dihadapi oleh pemburu dimana mendapat buruan daripada rusa sama ada jantan atau betina yang bersembunyi di celah batu yang mana merupakan hasil buruan yang bernilai. Apa didapat orang berburu. Entah bercerai entahkan tidak. Entah makin bertambah sayang. Dapat rusa jantan betina. Bila mendapat bunga yang baru. Apa diharap kekasih orang. Entah dimakan pipit melayang.Perumpamaan ini sesuai untuk menggambarkan sikap manusia yang sering meninggalkan pasangannya apabila memperoleh pasangan yang lebih secocok daripada pasangan yang lama. 20 . Entah berderai entahkan tidak. Bunga yang lama tidak berguna. Apa diharap padi seberang.

Jangan ikut resmi ayam. Raja Haji datang mengepung. Mengagung bukti sebesar hama.Sikap ini menggambarkan sikap suka menunjuk-nunjuk. Maksud Penyantun menggambarkan sikap Raja Haji yang walaupun melakukan perkara yang besar manfaatnya beliau tidak bermegah tetapi semakin ramai yang mengikutnya bersemayam.Hal ini sama dengan si burung pipit yang akan memakan padi sekiranya isinya berderai umpama tidak dapat dipisahkan. Banyak pedati ikut bersama.Berbeza dengan sikap ayam yang walaupun hanya telur sebiji yang diperolehi riuh satu kampung. 21 .Selalunya walaupun kita bergaduh mahupun bercerai kasih antara pasangan sudah tentu jiwa seseorang itu akan bertambah sayang terhadap pasangannya kerana kesetiannya yang utuk yang wujud dalam perhubungan. Bertelur sebiji riuh sekampung.Maksud pemantun menggambarkan kasih seseorang itu dengan padi. Kota lukut tempat semayam.

Orang yang baru menetap di negeri orang sangat bersedih kerana terpaksa meninggalkan ahli keluarga terutama ibu bapa.Tempayan pecah jangan ditiarap.Antara manfaatnya ialah boleh dibuat pengisi dedak dan sekiranya dedak itu basah serpihan tempayan itu boleh dijadikan tempat untuk menjemur dedak tersebut. Emas perak jauh sekali.Ini membandingkan sikap orang miskin dan tempayan.Oleh itu. Maksud Ini mengambarkan sikap rotan yang tidak berbunga sekiranya berada di seberang yang tetap kekal dengan rupa asalnya. Orang miskin apa diharap. Menangislah dagang mengenangkan untung.Adalah sangat buruk jika tiada emas atau perak tetapi sekiranya tiada budi dan bahasanya adalah tersangat buruk perangainya. Rotan tumbuh di hutan seberang. Boleh dibuat pengisi dedak. 22 . Dedak basah penjemur padi. Badan tercampak di rantau orang. Budi tiada bahasa pun tidak. jagalah sikap serta jati diri anak watan kita walau di mana kita berada. Maksud Penyantun menggambarkan walaupun tempayan sudah pecah namun begitu serpihannya banyak memberikan manfaat. Pekan rokan jangan dipotong. Beremak tidak berbapak tidak. Berbuah tidak berbunga tidak.

Di pinggir kota naungan pupur.Inikan pula pasangan suami isteri yang bergantung sama lain pasti akan berselisih faham. Maksud Penyantun memilih Tuan puteri yang yang berteduh dipinggir selepas penat mencari daun keladi. Kita sendiri kedapatan budi. Usah kita turut campur. 23 . Suami isteri kalau bergaduh.Oleh itu janganlah ikut campur kerana sekiranya kita masuk campur kita sendiri pun tidak dapat mengatasinya sekiranya kita belum mendirikan masjid tercinta. Lepas mencari daun keladi.Sudah menjadi lumrah sekiranya penat bekerja kita pasti mencari tempat berteduh.Tuan puteri duduk berteduh.

Maksud Rangkap pantun ini menggambarkan sifat semula jadi sarang sang lebah yang berada di pohon dimana disitu jugalah tempat si punai bermain.Bagi mengubat hati kita mengharapkan kasih daripada orang lain. Akan merana sepanjang masa. Kalau nasib memang begitu.Nampak dilihat anak rusa berkejaran dari tanah seberang melalui pohon itu.Nasib manusia tidak semuanya indah dan pasti akan melarat sepanjang masa. Tampak dari tanah seberang.Ini dapat digambarkan pemantun mengaitkan hubungan alam semulajadi agar menuntut kita sentiasa bersyukur kepada tuhan. Harap pada kasihan orang. Sarang merbah di celah dahan.PANTUN LAPAN KERAT. Tempat punai bermain disitu. 24 . Bersyukurlah aku pada tuhan. Berkejar-kejar anak rusa.

25 . Tambahkan nasi akan disantap.Ini dapat dilihat melalui nilai hidup manusia yang apabila mengadakan kenduri pasti akan menghidangkan juadah kepada para tetamu.Akhirnya diikat dengan benang sutera. Diikat dengan benang sutera. Dialas dengan sapu tangan. Maksud Pemantun menggambarkan nilai kerjasama antara satu sama lain. Hidangan sudah terhantar.Dapat dilihat nilai kerjasama yang utuh dalam masyarakat yang pasti akan melakukan perkara secara bersamasama tanpa mementingkan diri sendiri. Kami dipangkalan bersama-sama. Putus sehelai atas kasur. Jawat air basahlah tangan.PANTUN SEPULUH KERAT Kain selendang tenunan Kapar. Dibungkus dengan kain kasap.Ini dapat dilihat melalui perkaitan kain selendang tenunan Kapar yang akhirnya putus maka dialas dengan sapu tangan dan dibungkus dengan kain kasap.

Disambar ombak Laut China. Kamilah tahu dari dahulu. Adik jauhari bijaksana. Mengulas tidak mengesan.PANTUN DUA BELAS KERAT Anak jentayu dari hulu. Anak ikan berkeliaran. Meratap langit dengan bicara. Turun minum ke muara. Membuhul tidak membeku. Bumi tidak ketirisan. Dibawa terbang ke perahu. Hinggap melahap di landasan. 26 .

Lantai balai berbelah-belah. Mati tersambar seekor merpati. Sudah didengar perintah Allah. Mati tersambar seekor merpati. Laksana kambing menggulai hati. 27 . Laksana kambing menggulai hati. Sakit sungguh hambanya tuan.Contoh pantun berkait seperti berikut: Kenangan kasih Burung serindit terbang sekawan. Sudah didengar perintah Allah. Buat dinding raja beradu.PANTUN BERKAIT pantun jenis ini dinamakan berkait kerana ia dikaitkan dari serangkap ke serangkap dalam beberapa rangkap yang berturut-turut dengan cara diulang balik pembayang dan maksud akhir dalam setiap rangkap. Anak dibuat seperti madu. Lantai balai berbelah-belah.

Dari Gerisik ke Surabaya. Kucing kurus menggaru papan. Anak dibuat seperti madu. 28 .Buat dinding raja beradu. Batu belah dalam perahu. Kuasa Allah siapa tahu. Sudah nasib tubuhnya saya. Kuasa Allah siapa tahu. Dari Gerisik ke Surabaya. Beras padi dalam petak. Batu belah dalam perahu. Tangkai hati bagai disentak. Sudah nasib tubuhnya saya. Tangkai hati bagai disentak. Beras padi dalam petak. Kurus badan kerana tak makan.

Makan tak lalu tidur tak lena. 29 . Kurus kerana menahan hati. Tutuh jenalu di bunga Cina. Tumbuh padi menjadi lalang. Tuan tidak kenangkan saya. Kurus kerana menahan hati. Makan tak lalu tidur tak lena. Lalang terbenam di pintu kota. Tumbuh padi menjadi lalang. Kurus badan kerana tak makan. Papan digaru kayu mati. Hati sungguh ingatkan tuan. Tutuh jenalu di bunga Cina.Kucing kurus menggaru papan. Hati sungguh ingatkan tuan. Papan digaru kayu mati.

Tuan dapat kasih baharu. 30 . Tuan dapat kasih baharu. Bukit roboh Kuala Kemidi. Benci tuan kepada saya. Tuan tidak kenangkan saya. Teluk lipat airnya biru. Saya hodoh tiada budi. Benci tuan kepada saya. Tempat orang mencuci muka. Teluk lipat airnya biru.Lalang terbenam di pintu kota. Tempat orang mencuci muka.

Paul Institution. Di antara karya yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Pelita Bahasa Melayu. Universiti Malaya. Jempol. orang yang kasihkan bangsa dan tanah airnya. 2006). pensyarahBahasa Melayu di Universiti London dan terakhir sekali sebagai Ketua Jabatan PengajianMelayu. Negeri Sembilan Darul Khusus. Di antara rencana beliau yang terkenal ialah Modern Developments of Malay Literaturedan Malay Journalism in Malaya. Patriot. Z Penjelmaan c/o Patriot.Ilmu Mengarang Melayudan Daftar Ejaan Melayu Jawi/Rumi yang menjadi rujukan dalam penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu. Z dan Melayu. Kemudian ke St. Yang Hina Patriot. beliau turut bergiat menterjemahkan bukubuku asing ke Bahasa Melayu untuk mengisi kekosongan buku-buku pengetahuan dalam Bahasa Melayu.Tokoh-Tokoh Pantun y y Halim R (Setaman Pantun Kenangan. Melayu Linggi dalam tahun 1907. Batu Kikir. Di samping buku bahasa Melayu. Zainal Abidin Bin Ahmad dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Kerdas. Pada tahun 1962. Za¶ba. Seremban sehingga lulus Senior Cambridge. 2006) Zainal Abidin Bakar Za¶ba atau nama penuhnya Tan Sri Dr.sebagai penterjemah pengarang Berita Radio. yang bermaksud. Di antara nama pena yang digunakan oleh beliau ialah Anak Melayu Jati. Mendapat pendidikan di Sek. penulis Setiausaha Agung UMNO. Jasa-jasa beliau sangat besar dan telah dikurniakan beberapa anugerah seperti Doktor Persuratan dari Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Singapura. Z Penjelmaan. GelaranPendeta dikurniakan ketika berlangsungnya 31 . Melayu yang beragama Islam. Wan Khazim (Bukit Lagi Bintang Berkarang. Johor Bahru. Beliau pernah bekerja sebagai Guru Bahasa Melayu di English College.beliau telah dianugerahkan pingat PMN yang membawa gelaran Tan Sri oleh Yang DiPertuan Agong.

Pendeta Za¶ba ialah seorang tokoh Pendidikan. Za¶ba adalah seorang sarjana dan ahli fikir Melayu. tokoh agama dan politik. Himpunan ratusan karyanya. dari Pelita Bahasa Melayu hinggalah ke rencana-rencana dalam pelbagai penerbitan mengenai sejarah. Za¶ba dikenali. perhatian dan minat beliau lebih besar dalam bidang bahasa lantas mendorong kesungguhan beliau dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu. kesusasteraan. kebudayaan. sosial dan politik. serta etika dan ekonomi orang Melayu. Za¶ba ketika hidupnya menulis berkenaan dengan berbagai-bagai tajuk iaitu bahasa. Bahasa. kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Za¶ba merupakan tokoh intelektual ulung Melayu dalam pembinaan kemajuan pemikiran bangsa dan pembangunan dan pencetus kesedaran politik Negara. Di seluruh Malaysia dan Alam Melayu. Beliau juga mempunyai kesedaran betapa pentingnya strategi penyelesaian masalah kepada perkembangan ekonomi. Sasterawan. 32 .Kongres Bahasa Melayu dan Persuratan Melayu Ketiga di Johor Bahru tahun 1956. agama. ilmuan pendidikan dan bahasa. dan Nasionalis. iaitu memperluas dan mengekalkan darjat bahasa Melayu di mata masyarakat yang diperkukuhkan oleh kesedaran serta keyakinan mendalam. telah dan terus meniupkan semangat juang bangsa. Rais Yatim (2004) mengemukakan pandangan yang berikut: Orang Melayu khususnya terhutang budi kepada Za¶ba. Za¶ba telah kembali ke rahmatullah pada 23 Oktober 1973. beliau tersohor sebagai Bapa Bahasa Melayu Moden dan penulis yang sangat disegani. Dato¶ Seri Utama Dr. Persuratan. disanjung dan dikenang sebagai pejuang bangsa. Beliau diiktiraf sebagai pengasas paling dinamik dalam perkembangan Pengajian dan Persuratan Melayu dan peningkatan keintelektualan Melayu. Namun demikian.sosial dan budaya bangsa. Budayawan.

Beliau diangkat menjadi pengarang Utusan Zaman dan majalahMastika selepas itu. Kemudian beliau memasuki Botai iaitu pasukan polis Jepun. Selepas itu. Pada tahun 1952. beliau berhenti dan berhijrah ke Singapura dan bekerja sebagai pembaca pruf dengan Melayu Raya selama enam bulan. Usman Awang turut serta berhijrah dengan memegang jawatan yang sama. Ketika Jepun menjajah Malaya bermula pada tahun 1942. Kemiskinan tidak membenarkannya mengecap kejayaan dengan lebih jauh dalam bidang pendidikan walaupun dia sangat gemar membaca dari kecil lagi. Usman Awang menjadi anggota polis apabila Inggeris kembali memerintah semula pada tahun 1946. Kuala Sedili. beliau 33 . Pada tahun 1951. Ibunya bernama Halimah. Utusan Melayu berpindah ke Kuala Lumpur. beliau bekerja di Mingguan Melayu sebagai sidang pengarang. Usman melalui alam kemiskinan semasa alam kanak-kanaknya yang menyebabkan beliau hanya mampu belajar setakat darjah enam sahaja. Tidak lama kemudian beliau menjadi buruh paksa Jepun selama 6 bulan di Singapura. pada 12 Julai 1929. Beliau diberi nama Wan Osman Wan Awang tetapi menukar namanya ke Usman Awang. kemudian menjadi pemberita. Usman Awang mendapat tawaran bekerja di Utusan Melayu sebagai sidang pengarang akhbar Utusan Kanak-Kanak.USMAN AWANG Usman lahir di Kampung Tanjung Lembu. tetapi selepas beberapa minggu menjalani latihan. Mersing (1937) dan Bandar Maharani (1940) hingga lulus Darjah 6. Pada tahun Malaya mencapai kemerdekaan. Usman Awang adalah seorang anak tani di Segamat. Usman Awang pernah menjadi µbudak pejabat¶ di Pejabat Tali air Segamat. Ayahnya seorang nelayan yang mencari dan menjual rotan pada waktu musim tengkujuh. pihak Jepun menyerah kalah. Beliau berjaya melepaskan diri dan pulang ke Segamat. Johor. Pendidikan yang diterima oleh Usman Awang hanyalah setakat Darjah 6 Sekolah Melayu sahaja. Kota Tinggi. telah meninggal dunia sewaktu beliau kecil lagi. Beliau menjalani latihan di Johor Bahru sebelum menjalankan tugasnya di Melaka. Dalam tahun 1961. Bersekolah di Kuala Sedili (1936).

Perlantikan ini di sifatkan oleh beliau sebagai pemangkin ke arah meningkatkan hubungan antara kaum dalam proses pembentukan satu bangsa Malaysia. Pada tahun 1962. Sajak-sajaknya sentiasa segar. Dengan menggunakan kata-kata biasa dalam penulisannya. ³Gadis Di Kuburan´. Inilah di antara keistimewaan yang ada pada Usman Awang. beliau pintar menjalin kata-kata itu hingga menjadi begitu indah dan berkesan tanpa melemahkan makna yang hendak disampaikan. Beberapa buah sajaknya menjadi bahan yang amat menarik. Dewan Sastera dan Dewan Budaya. Jawatan ini di pegang hingga tahun 2001. kukuh serta akrab dengan akar budi Melayu dan perikemanusiaan. Akibatnya beliau berhenti dan menganggur seketika. Usman Awang bergiat cergas dalam beberapa pertubuhan masyarakat. Kemudian beliau menjadi pengarang untuk majalah Dewan Masyarakat.terlibat dalam peristiwa pemogokan Utusan Melayu. Selain itu beliau dilantik sebagai Penasihat Sastera Maybank mulai 1991 hingga 2001. Usman adalah di antara penyair Melayu yang berhasil mengekalkan semangat dan harmoni pantun di dalam sajak-sajaknya. Jawatan pertamanya adalah sebagai sidang pengarang untuk majalah Dewan Bahasa. Usman kemudian di tukarkan ke Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera. 34 . beliau di lantik sebagai Ahli Jemaah Kolej Selatan. Kemudian beliau berkhidmat sebagai sidang pengarang di Dewan Bahasa dan Pustaka. dan ³Salam Benua´. Mulai Mei 1982 beliau menjadi ketua bahagian ini sehingga bersara pada bulan Julai 1985. Selepas bersara dari Dewan Bahasa Dan Pustaka. Jawatan yang disandang beliau ketika itu ialah Pegawai Penyelidik Kanan. ³Ke Makam Bonda´. ³Bunga Popi´. Bukan sahaja di kalangan masyarakat terbanyak yang cintakan puisinya tetapi menjadi mainan bibir di kalangan anak-anak sekolah pada waktu itu dalam sebarang upacara mendeklamasi sajak. Antaranya ialah Persatuan Persahabatan Malaysia-Cina. Antara sajaknya yang cukup popular adalah ³Pak Utih´. Sementara itu dalam tahun 1991. ³Nasib Buruh´. Usman Awang mula membentuk namanya dalam dunia persuratan Melayu Moden dengan menulis sajak.Usman Awang bekerja di Penerbitan Federal selama lapan bulan.

Czechkoslovakia. Beliau telah dilantik sebagai salah seorang anggota Panel Hadiah Karya Sastera dan juga telah dianugerahkan gelaran ³Pejuang Sastera´ oleh Perdana Menteri pada 29 Mei 1976. Indonesia. Akhbar Berita Harian telah menganugerahi Usman Awang Zamalah Sastera dalam tahun 1985 iaitu untuk kategori Penulis Terkenal (Veteran). Serunai Malam dan lain-lain. sebagai salah seorang penyair terkenal dari Malaysia. Matinya Seorang Pahlawan ± Jebat. Danish. Rusia dan lain-lain. Gadis Di Kuburan. Degup Jantung. Kekasih. Ke Makam Bonda. Drama : Muzika Uda dan Dara. Dalam tahun 1982 Usman Awang telah dipilih menerima SEA Write Award. China. beliau dilantik menjadi setiausaha kepada Panel Anugerah Sastera. Usman Awang juga adalah penerima Anugerah Sastera Negara bagi tahun 1983. Beliau di anggap sebagai seorang yang berjiwa besar dalam bidang sastera yang tidak jemujemu memperkayakan budaya negara. sebuah badan kehormat yang tertinggi di tanah air. Peranchis. Anugerah ini bertujuan mengadakan kemudahan berkarya dan memberikan sumbangan kepada perkembangan kesusasteraan tanah air. Thai. Turunnya Sebuah Bendera. Pada 11 Ogos 1983 Usman dianugerahkan pula Ijazah Doktor Kehormat (Persuratan) oleh Universiti Malaya. Beberapa buah karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. China dan Rusia. dan simpatinya terhadap golongan bawahan yang miskin dan manusia yang malang. Usman adalah seorang seniman yang berjiwa rakyat. Korea. Salam Benua. Malam Kemerdekaan. Antara karya-karya terkenal beliau adalah :Novel : Tulang-Tulang Berserakan Cerpen : Untuk Malaya Merdeka. Tamu Di Bukit Kenny. Dalam tahun 1995 beliau diberi Anugerah Penyair Johor. 35 . Sajak : Pak Utih. kerana ketokohan. Tamil. Itali. Bunga Popi dan lain-lain. Filipina. Usman Awang pernah diundang melawat Amerika Syarikat.Ketokohan Usman Awang menonjolkan kerana perwatakan peribadinya yang lemah lembut dan mesra. pengalaman dan dedikasinya. Jepun. Mulai tahun 1979. Kami Yang Terlibat dan lain-lain.

Malam Gema Puisi dan Gentar Rasa di Panggung Anniversary. Sejak tahun 1950-an beliau merupakan salah seorang pengasas Ikatan Persuratan Melayu Melaka (IPM). di dalam atau luar negara. Beliau banyak terlibat secara aktif dalam banyak aktiviti penulis. Maka itu nama Usman Awang paling terkenal kepada semua pengkaji dan peminat sastera melayu di pelbagai peringkat dan golongan. Cempaka Berbunga. 36 . khususnya sajak dan drama. Ketokohan Usman Awang dalam Melayu Moden. Beliau juga adalah salah seorang yang mengambil daya inisiatif untuk mengadakan Hari Puisi. Kejayaannya mempertahankan dirinya sebagai seorang penyair dan budayawan yang terus kreatif memberikan rasa keteguhan terhadap tradisi baru sastera melayu. Kumpulan Puisi ³Keranda 152´ dan ³Telok Gong´ juga adalah daya usaha Usman Awang bersama penyair lain. Manifestasi Dua Seni dan banyak lagi aktiviti lain. sumbangan dan penyertaan Usman Awang amat dirasakan. Setiausaha ASAS 50 di Singapura dan Ketua PENA yang pertama (1962-1965). Beliau adalah seorang penyair yang tidak pernah luntur dan dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai zaman dan situasi.Dalam kegiatan dan organisasi penulis tanahair. Bukan saja hidupnya sebagai pencipta karya yang asli dan halus tetapi juga sebagai penggerak yang berani memberi inspirasi dan semangat kepada ramai penulis muda. amat banyak diperkatakan.

Riang-riang disambar wakab. Kandis terletak dalam puan. Adakah gila bagimu tuan. Bayang-bayang hendak ditangkap. Berembang buah pedada.). Hairan memandang dunia sekarang. 2000: 214) Dang Nilai memangku puan. Gambaran senyuman lelaki yang manis diperlihatkan melalui pantun berikut: (Zainal Abidin Bakar.: 244) Buah mengkudu kusangka kandis.Samad Ahmad (peny. Gula madu kusangka manis. Manis lagi senyuman tuan. 37 . Burung terbang dipipihkan lada. Kuning Ledang bagai dikarang.

Sampan pukat sampan Serani.: 260) Kalau tuan pergi ke bendang.(Ibid. wanita juga demikian. Jangan dipetik buah rembia. 38 . Cahaya liput serata dunia. Pelbagai ikon metafora diperlihatkan dalam pantun untuk memperlihatkan gambaran kecantikan wanita. Makin ditentang bertambah terang. Tuan umpama bintang nurani. Wanita Bukan sahaja lelaki digambarkan berperawakan menarik. Boleh belayar tanah seberang. Tuan laksana bulan yang terang.

The happy cocok will shake and crow. Jikalau hidup tidak berbudi. µTis like like a tree where fruit don¶t grow) 39 . Menaruh kiamat di dalam hati? (Francois Rene Dallie. (Zainal Abidin Bakar (peny. Sarang penyengat di dalam padi. 1984: 237) Terang bulan di laman tangga. Tempat orang menggesek biola. Tubuh kecil bagai diraut.). For lack of kindness life¶s not nice. Ayam berkoko mengirai tuah. Adakah orang semacam sahaya. (The dimmer light refreshes the rice.(Zainal Abidin Bakar. 1988: 71) Cahaya redup menyegar padi. Umpama pokok tidak berbuah. Di situ tempat hatiku gila. 1984: 261) Rumah kecil pintu ke laut.

Kalau hilang sama hilang Kalau timbul sama timbul. Sesal kemudian tak berguna.(Hikayat Awang Sulung Merah Muda) Kalau subang sama subang Kalau sanggul sama sanggul. Sesal dahulu pendapatan. Tuar di kuala tak mengena. (Zakaria Hitam) Tuar di hulu tuar di hutan. 40 .

Buang emak/ buang saudara. Kerana kasih/ saya turutkan. Sayang selasih/ saya lurutkan. 41 .(Wilkinson) Limau purut/ lebat di pangkal Sayang selasih/ condong uratnya Angin ribut/ dapat ditangkal Hati kasih/ apa ubatnya? (Wilkinson) Nasi lemak/ buah bidara.

Pantun dengan demikian memanifestasikan pemikiran dan kreativiti yang tercetus dalam situasi kelisanan. termasuk persekitarannya. Pantun terutama sekali menjelmakan pemikiran yang amat arif-bijaksana dan tajam yang lahir dari pengamatan mata yang peka dan rinci. Tercipta dalam situasi kelisanan. pantun dikawal bentuknya oleh norma dan puitika lisan. Ada satu lagi aspek pantun yang seringkali tercicir dari perbincangan.Penutup: Kita sering mendengar orang berkata. Kertas kerja ini telah cuba untuk membicarakan beberapa aspek psikodinamika kelisanan tersebut dan hubungannya dengan pantun. Di sini yang dimaksudkan ialah mekanisme penyampaian pantun. 42 . tak kering oleh panas´. Itu memang benar kerana pantun sebagai karya sastera adalah penglahiran langsung dari pemikiran manusia yang amat jernih dan signifikan. Diharap kajian ini dapat membantu kita lagi dalam memahami puisi yang seperti kata orang yang arif bijaksana ³tak lapuk oleh hujan. tetapi sama seperti bentuk-bentuk sastera yang lain pantun menjadi cermin kepada seluruh adab kehidupan manusia silam. yakni aspek yang memberi bentuk kepada pemikiran tersebut. pantun adalah manifestasi pemikiran manusia Melayu silam. Malah pantun bukan sahaja menjadi cermin untuk kita membaca minda Melayu.

saya juga dapat memahami maksud pantun itu sendiri berdasarkan aspek dalaman dan aspek luaran atau struktur visualnya.Di samping itu.Saya mendapati bahawa tajuk yang diberi banyak mengajar saya tentang aspek penggunaan pantun dalam kehidupan masyarakat di Malaysia khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu. Pertama kalinya saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya saya berjaya menyiapkan tugasan Pengantar Kesusasteraan Melayu di bawah pemantauan Puan Nor Hayati binti Md Yatim sebagai pensyarah penasihat sepanjang tugasan ini dilaksanakan.Selalunya penggunaan pantun ini banyak digunakan untuk berhibur dan menyatakan ini dengan bersungguh-sungguh agar dapat menghasilkan suatu tugasan yang berkualiti.Ini secara tidak langsung saya dapat mempelajari tentang sejarah.Saya secara berkumpulan saya Zulhilmi bin Abd Rahman dan Muhammad Akmal bin M.Walaupun agak sukar namun saya dan rakan saya Berjaya memahami maksud pantun tersebut.Pada hari ini kebanyakan penggunaan pantun banyak digunakan dalam majlis-majlis tertentu khususnya majlis perkahwinan. Tugasan ini bukanlah satu tugasan yang mudah.REFLEKSI KENDIRI NAMA :ZULHILMI BIN ABD RAHMAN KELAS :PPISMP 2D Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan.namun perasaan seronok menyelubungi diri saya ini kerana tugasan ini menguji saya untuk lebih menghayati tentang kepentingan puisi trdisional iaitu pantun. masalah untuk memahami 43 .Kami perasaan. Dalam saya melaksanakan tugasan yang diberi terdapat banyak kekangan yang saya tempuhi dalam proses menyiapkan tugasan ini. ciri. saya juga mempelajari tentang kaedah memahami maksud sesuatu pantun itu. serta fungsi sesebuah pantun itu digunakan pada masa masyarakat Melayu dahulunya. Antara lain.Sekak telah bertungkuslumus dalam mencari kaedah terbaik bagi menyelesaikan tugasan telah diberi tajuk tugasan mengenai puisi tradisional iaitu pantun.Antaranya.

terima kasih.Tidak dilupakan kepada pensyarah pembimbing yang telah memberikan garis panduan untuk tugasan ini.Semoga segala tugasan yang dilakukan ini akan dapat membantu saya untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi di masa hadapan. Diharapkan segala yang dilakukan ini akan memberi manfaat kepada saya. 44 .Sekian.saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada teman-teman yang banyak memberi pertolongan serta memberi saya semangat untuk menyiapkan tugasan ini.dari segi fakta dan isi walaupun pelbagai jenis bahan rujukan yang saya perolehi daripada pusat sumber Dato Lokman Musa.Di kesempatan ini.

saya dapat mempelajari bahasa yang indah dan penuh dengan kehalusannya. Saya dapat menambahkan pengetahuan bila saya mengkaji kerja kursus ini. saya berasa tugasan ini agak memberatkan kerana saya perlu memahami pantun dengan sebaik-baiknya. Perkara yang paling saya sukai dalam menyiapkan tugasan ini adalah saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang Kesusasteraan Melayu. Saya telah membuat kajian dalam definisi. saya terpaksa mencari maklumat di perpustakaan dan internet serta berbincang dengan rakan-rakan dan senior-senior. saya tidak pernah membuat kajian pantun secara lebih terperinci dan sendiri. sejarah. akhirnya saya dapat menyiapkan kerja kursus Penghantar Kesusasteraan Melayu ini. Tugasan ini amat memberi manfaat kepada saya dalam pengajian saya dalam Bahasa Melayu. semasa di sekolah dahulu saya tidak mempelajari bahasa Melayu secara terperinci. Saya juga terpaksa membuat beberapa rujukan dari beberapa sumber bagi mendapatkan maklumat yang tepat lagi jitu. KP: 921107015859 REFLEKSI Bismillahhirahmanirrahim. ciri. dengan membuat kerja 45 . Alhamdullilah bersyukur ke hadrat ilahi. Di samping itu. Saya dapat membaiki penganalisisan saya terhadap sastera lebih-lebih lagi sastera Melayu kerana saya akan mengajar bahasa Melayu. Hal ini demikian kerana. Saya telah dipilih dalam tajuk pantun dan dikendaki melakukan kajian terhadap pantun tersebut dengan membuat ulasan.NAMA: MUHAMMAD AKMAL BIN M SEKAK NO. Saya dapat menarik minat mereka dan dapat mengaitkannya dalam pembelajaran dan pengajaran saya. Saya juga dapat mengetahui cara membuat ulasan terhadap pantun dengan betul serta jenis pantun setelah membuat tugasan ini. fungsi dan bentuk pantun. . Semasa saya menerima tugasan ini.Saya juga akan dapat mengaplikasikanya dalam pengajaran saya terhadap murid-murid saya. Alhamdullillah kerja kursus ini dapat disiapkan walaupun saya menghadapi tekanan dari masa yang terhad dan tekanan dari kerja kursus lain. Selain itu. Oleh hal yang demikian.

Melalui kerja kursus ini juga saya dapat mengetahui bahawa untuk mendapatkan maklumat yang bagus banyak kemahiran dan teknik perlu digunakan. saya berharap pada masa hadapan saya dapat memperoleh banyak maklumat dan teknik serta kemahiran dapat saya pelajari daripada kerja kursus sebegini.Disini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah iaitu Puan Norhayati binti Md Yatim yang telah banyak memberikan sumbangan idea serta semangat. kepada mak dan abah yang memberikan semangat untuk menyiapkan tugasan ini dan kepada rakan-rakan yang membantu secara langsung mahupun tak langsung dalam menjayakan kerja kursus ini hingga ke akhirnya.Saya juga berharap selepas ini perbincangan saya dan rakan-rakan saya terhadap kajian seumpama ini dapat dijalankan dengan lebih proaktik dan bersifat terbuka agar idea-idea yang bernas dapat dikongsi bersama. 46 . melalui cara begini saya dapat menyediakan diri saya dalam keadaan yang sentiasa bersedia sebelum memulakan pengajaran kepada anak murid saya nanti. Bagi cadangan penambahbaikkan. Hal ini demikian kerana.kursus ini. sebelum ini kami masih baru dalam perbincangan seperti ini. Tambahan pula.Sekian terima kasih. saya dapat mempelajari cara-cara mengakses maklumat serta membuat nota bagi memudahkan saya memahamkan sesuatu topik yang saya ingin kaji.

Kuala Lumpur. Pantun & Gurindam. 1983. K. 1965. Fajar Bkti Sdn Bhd. Zainal Abidin Bakar (peny.Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.Takdir Alisjahbana (1972). Puisi Lama. Za¶ba. K. Petaling Jaya. Abdullah Hassan Aripin Said & Ainon Mohd (2007). Kumpulan Pantun Melayu.Puisi Melayu.Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. PTS Publication Sdn Bhd. Zaman Baru Sdn Bhd.RUJUKAN Alwi Salim (1983). S. Ilmu Mengarang Melayu. 47 . Petaling Jaya.).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful