Revista Jurnalul de Studii Juridice a apărut din dorinţa membrilor Centrului de Cercetări Juridice din cadrul Facultăţii de Drept

a Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, de a oferi comunităţii ştiinţifice un cadru adecvat de exprimare a opiniilor, studiilor, cercetărilor întreprinse în domeniul juridic. Revista apare trimestrial.

Comitetul ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Andronovici Decan al Facultăţii de Drept, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi Prof.univ.dr. Davide Gallotti Universitatea din Perugia, Italia Prof.univ.dr. Teodor Ciornea Facultatea de Drept, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi Prof.univ.dr. Gheorghe Nistoreanu Academia de Poliţie Al.I.Cuza, Bucureşti Conf.univ.dr. Narcis Giurgiu Facultatea de Drept, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi

Comitetul de redacţie: Lect.univ.dr. Mihaela Laura Pamfil Lect.univ.dr. Nadia Cerasela Dariescu Lect.univ.drd. Carla Carmina Spiridon Asist.univ.drd. Mihai Lupu Prep.univ.drd. Mara Timofte

Nr. 1-2/2007

Traducerile au fost realizate sau verificate de: Lect.univ.drd. Simona Lebădă – limba engleză Asist.univ.drd. Roxana Haidberg – limba franceză

Responsabilitatea pentru ideile exprimate în articolele publicate în revistă aparţine autorilor.

2

CUPRINS I. Drept comunitar. Drept comparat
Aspecte generale privind activitatea de judecată şi soluţionarea acţiunii penale şi civile în dreptul comparat........................................................... 5 Lilia CIOLOCA Reglementarea noţiunii de „insolvenţă”- elemente de drept comparat.. 22 Lucian ARNĂUTU Aspecte privind legitima apărare în dreptul penal românesc şi în dreptul comparat................................................................................................... 29 Călina MUNTEANU

II. Drept intern
Calificarea primară şi legea după care se efectuează ea ......................... 46 Nadia Cerasela DARIESCU Infracţiunea de spălare a banilor în peisajul dreptului penal al afacerilor................................................................................................... 51 Camelia BOGDAN Efectele deciziei instantei de apel............................................................. 79 Mihaela Laura PAMFIL Armonizarea normelor româneşti de competenţă internaţională exclusivă cu cele în vigoare în Uniunea Europeană ................................ 86 Cosmin DARIESCU Aspecte de noutate ale condiţiei juridice a străinului în România ....... 101 Adrian Constantin TĂTAR Droguri. Deţinere. Consum.................................................................... 109 Corina MOVILEANU Rolul jurisdicţiilor române şi europene în procesul constituţionalizării dreptului ................................................................................................. 113 Mihai LUPU

3

................................................................................................................................................... Recenzii şi semnale editoriale ................................................ 135 Paula IEKEL IV................... 147 Dan Florin DRUGĂ Condiţii de admisibilitate a acţiunii de evacuare pe calea ordonanţei preşedinţiale ......... 144 în dreptul internaţional privat Nadia Cerasele DARIESCU O problemă juridică controversată recent apărută în materia contractelor de achiziţie publică .... Forum juridic Observaţii privind competenţa instanţelor judecătoreşti ...................................... Jurisprudenţă................................... 153 Roxana-Elena LAZAR VI................... 177 Material selectat de Corina MOVILEANU şi Călina MUNTEANU VIII......... 183 RECENZIE...................... 183 Nadia Cerasela DARIESCU 4 . Dreptul şi ştiinţele conexe Reflecţii asupra dreptul la replică şi la rectificare în interpretarea normelor europene şi interne................... 144 Raluca Oana ANDONE V..... 157 Sinteză a jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie procesual penală (ianuarie – aprilie 2007).....................................................................particularităţi raportate la regimul juridic al contractului de vânzare-cumpărare............ Practică judiciară comentată Moştenitor aparent...................................... Calendar legislativ (ianuarie – mai 2007) ............................. 122 Roxana VORNICU III..................... 157 Material selectat de Mihaela Laura PAMFIL VII...........................................................Regimul juridic al unei tranzacţii bursiere................. Buna credinţă a acestuia ........

A plea bargain can also include the prosecutor agreeing to charge a lesser crime (also called reducing the * Doctor în drept. Drept comunitar. This is an agreement in a criminal case in which a prosecutor and a defendant arrange to settle the case against the defendant. specializarea Drept procesual penal.I. In most countries are provided three solutions of criminal trial: .conviction – is the verdict that results when a court of law finds a defendant guilty of a crime . or some similar end of the proceeding that terminates it with prejudice without a verdict of guilty being entered against the accused .acquittal – is a verdict of not guilty. Another important thing in the article is referring to the plea bargaining and I think that this institution is very opportune to be introduced in our system of criminal law and should be included in the futures in the new criminal code . Republic of Moldova or Russian Federation.cessation of criminal trial Most differences arise in the legislations with common use of jury and where the jurors decide either on the culpability – USA – or on the culpability and the punishment to be applied to the defendant/accused France – or/and on any other problems/points of law on which they are asked to rule – Russian Federation . 5 . Drept comparat Aspecte generale privind activitatea de judecată şi soluţionarea acţiunii penale şi civile în dreptul comparat Lilia CIOLOCA* The article treats the solutions of the first criminal trial/judgement in Romanian criminal law and also in the American and other European law systems like France. I was showing that the common element for all criminal jurisdictions is respecting of all rules which refers to the judgement and to the decisions of judges or jury. The defendant agrees to plead guilty or no contest and in some cases to also provide testimony against another person in exchange for some agreement from the prosecutor as to the punishment.

6 . adică dacă poate fi explicată de către instanţa de judecată şi ca neexistentă şi ca existentă. Deliberarea. presupune o operaţiune de raţionament logic şi de interpretare asupra probelor administrate în cursul cercetării judecătoreşti în urma căreia instanţa urmează să-şi formeze opinia cu privire la soluţia ce se impune în vederea soluţionării cauzei. se va aplica regula in dubio pro reo. Astfel. Această regulă acoperă atât elementele constitutive ale infracţiunii. În situaţia în care nu se mai întrevede nici o posibilitate de a se administra noi probe şi îndoiala persistă. potrivit căreia dacă în cursul procesului penal o împrejurare provoacă îndoială cu privire la existenţa ei. cât şi circumstanţele agravante şi prin urmare. dacă între declaraţiile investigatorului sub acoperire şi ale colaboratorului date în cursul urmăriri penale şi cele date de aceştia în cursul cercetării judecătoreşti există contradicţii. instanţa. Ea este atributul exclusiv al instanţelor de judecată. până la eliminarea îndoielilor. and dismissing some of the charges against the defendant. In most cases. deoarece numai acestea fac parte din puterea judecătorească care înfăptuieşte justiţia.charges). instanţa putându-şi baza convingerea intimă doar pe acestea şi doar aplicând reglementările legale. a plea bargain is used to reduce jail sentence time or fines associated to the crime being charged with. judecătorul supunându-se doar în faţa legii şi a propriei conştiinţe. acea împrejurare nu va fi reţinută când este defavorabilă inculpatului. instanţa are obligaţia de a nu reţine decât elementele asupra cărora există certitudine şi de a se relua cercetarea judecătorească pentru administrarea de noi probe. Activitatea de apreciere a probelor este guvernată de regula liberei aprecieri a probelor şi principiul prezumţiei de nevinovăţie. acestea nu vor putea fi reţinute. ca stadiu al judecăţii. atunci când instanţa are îndoieli cu privire la aceste elemente. îndoiala înlăturându-se prin probe. iar în cazul circumstanţelor agravante. va trebui să dispună soluţia achitării inculpatului. care creează dubii privind situaţia de fapt cu care a fost sesizată instanţa de judecată. atât sub aspect penal. cu tot efortul de evaluare obiectivă depus. În cazul în care se ajunge la situaţii de îndoială. I. iar în afara acestor declaraţii nu există nici o probă din care să rezulte participarea inculpatului la săvârşirea infracţiunii. acesta constituind şi scopul activităţii de judecată. dacă ar mai putea exista. cât şi cu privire la latura civilă. Teoria generală a soluţiilor penale din dreptul român Judecata face parte din fazele procesului penal şi presupune tragerea la răspundere a celui vinovat de săvârşirea unei infracţiuni potrivit vinovăţiei sale şi evitarea sancţionării celui nevinovat.

cuantumul acesteia şi forma de executare. adică dacă fapta este prevăzută de legea penală. forma de vinovăţie. pen.C. fie sub aspect penal.C. completul de judecată va delibera mai întâi asupra chestiunilor de fapt şi apoi asupra chestiunilor de drept. constituie un obstacol pentru instanţa de judecată în vederea verificării cauzei sub aspectul vinovăţiei inculpatului. se datorează în special luării în consideraţie a principiului prezumţiei de nevinovăţie. 343 din Codul de procedură penală. daca este cazul. Potrivit art. Deliberând. circumstanţele în care a fost săvârşită fapta şi gradul de pericol social al faptei. instanţa va verifica mai întâi existenţa în cauză a cauzelor ce au drept consecinţă achitarea. instanţa trebuie să ia în considerare cauzele de achitare. 7 . După stabilirea certă a tuturor elementelor de fapt necesare unei corecte soluţionări a cauzei. va răspunde exigenţelor art. daca nu operează cazuri care înlătură caracterul penal al faptei. Ordinea de prioritate prevăzută în text trebuie respectată. iar în final să stabilească pedeapsa sau măsura educativă. existenţa acestor cauze implicând lipsa vinovăţiei inculpatului. conform art. a-e din Codul de procedură penală. 5826 din 12 octombrie 2006. cât şi cele ce duc la încetarea procesului penal. încadrarea juridică a acesteia. Decizia nr. Cazurile prevăzute în art.achitând pe inculpat. În cazul când în aceeaşi cauză subzistă atât impedimente care atrag achitarea inculpatului. instanţa de judecată va trece la rezolvarea chestiunilor de drept. precum şi măsurile de siguranţă ce se impun şi deducerea arestării preventive. a fost săvârşită de inculpat şi acesta îndeplineşte condiţiile răspunderii penale – nu era în momentul săvârşirii faptei minor sub 14 ani sau iresponsabil. dacă acestea nu se regăsesc. deşi sub aspectul săvârşirii faptei penale nu există nici o îndoială. 10 lit. precum şi toate împrejurările de fapt care pot determina încadrarea juridică şi în final pedeapsa. a celor ce presupun încetarea procesului penal şi în final. fie în totalitate. 62 Codul de procedură penală şi va face o corectă aplicare a prevederilor art. proc. dacă a săvârşit fapta cu vinovăţie. pentru aceasta lipsind una din condiţiile cerute de lege. Deliberând asupra laturii penale – în privinţa chestiunilor de fapt – instanţa va trebui să-şi formeze convingerea că fapta există. dacă operează sau nu o cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei sau a răspunderii penale. 63 din acelaşi cod1. f-j. 10 lit. întrunirea tuturor condiţiilor prevăzute de lege în vederea dispunerii condamnării. Prioritatea verificării cazurilor de achitare prevăzute în art. cu indicarea textului de lege aplicabil.. ordine ce porneşte de la cauzele de fond şi continuă cu cauzele de formă ce constituie impedimente de pornire şi de exercitare a acţiunii penale şi în cazul în care 1 I.J. excluzându-le pe cele de încetare a procesului penal. 11 C. precum şi a condiţiilor minime ce trebuie verificate şi soluţionate de către instanţă cu această ocazie. secţia penală.

în cazurile prevăzute la lit a-e – cazurile se referă fie la faptă. Pentru fiecare acţiune penală instanţa trebuie să dea o soluţie distinctă. iar în cazul în care este constatată de instanţă după începerea judecării cauzei. omiţându-se celelalte1. f-j. proc. Astfel. 6o8/8 decembrie 2003. în raport cu acela al intervenirii prescripţiei prevăzut în art. odată îndeplinită condiţia cerută de lege procesul penal ar putea fi reluat. f). pen. 10 alin. 1 CSJ . 10 alin. 10 alin. nu se mai întrezăreşte o asemenea posibilitate. existând posibilitatea reluării procesului penal. a-e . prin readucerea cauzei în faţa instanţei printr-un nou rechizitoriu. proc.impedimente ce rezultă din lipsa de obiect a acesteia – art. lipsa plângerii prealabile sau autorizaţiei organului competent. nu mai poate fi exercitată în continuare. prescripţia. în lipsa căreia acţiunea penală nu poate fi pornită. cazurile cu mai mulţi inculpaţi sau cu mai multe fapte penale. a-j din Codul de procedură penala şi pot fi împărţite în două categorii : . aceste impedimente putând avea un caracter definitiv. 10 lit. Există şi cazuri când pot coexista mai multe soluţii pentru aceeaşi acţiune penală.sunt incidente mai multe temeiuri de achitare. diferenţierea are o importanţă deosebită. o dată intervenite. pen. Deşi produc acelaşi efect.. Aceste situaţii sunt prevăzute în art. Această diferenţiere este foarte importantă. caz în care instanţa de judecată va putea dispune condamnarea cu privire la unii dintre ei sau unele dintre fapte. în timp ce cazurile prevăzute la lit. decizia instanţei de a dispune încetarea procesului penal şi nu achitarea este perfect legală. fie la persoana inculpatului. (1) C. 10 din Codul de procedură penală. dacă constată doar în privinţa acestora din urmă existenţa cazurilor prevăzute în art. de exemplu. decizia nr . f-j vizează o condiţie necesară promovării acţiunii penale. 10 lit. decesul făptuitorului – sau un caracter temporar.Ţinând seama de anterioritatea cazului privind lipsa autorizării organului competent prevăzut în art. (1) lit. în sensul că se face aplicarea celui dintâi caz de împiedecare prevăzut în ordinea enumerării din art. al stingerii acţiunii penale. achitarea sau încetarea procesului penal cu privire la alţii sau celelalte fapte. f-j. Legea de procedură penală prevede anumite situaţii în care acţiunea penală nu mai poate fi exercitată. în timp ce achitarea odată pronunţată. mai ales în condiţiile în care în unele dintre cazurile prevăzute la lit. (1) lit. 8 . sau mai multe cazuri de încetare a procesului penal. 10 lit.impedimente ce rezultă din lipsa de temei a acţiunii penale – art. g) C. secţia penală . ele înlătură pentru totdeauna răspunderea penală – amnistia.. dacă ne raportăm la factorii care determină prima sau cea de a doua soluţie. în sensul că. cum ar fi de exemplu.

s-a operat şi o importantă modificare a art. iar pentru celelalte situaţii prevăzute în acest articol se va dispune încetarea procesului penal. Indicată în acest caz ar putea fi denumirea de stingere a acţiunii penale şi doar dacă se stinge şi acţiunea civilă alăturată acesteia. dacă este să ţinem cont de faptul că în anumite cazuri de încetare a procesului penal. Aspecte generale privind activitatea de judecată şi soluţionarea acţiunii penale şi civile în dreptul comparat Specifică sistemului anglo-saxon.cazurile pentru care se dispune neputându-se schimba. concomitent. de “încetare a procesului penal”. oralităţii şi al contradictorialităţii. a-e. instanţa de judecată luând toate măsurile pentru buna desfăşurare a judecăţii. 10 lit. II. Juraţii pot fi în acest caz de mai multe categorii : . este judecata în două faze distincte.juraţi care se pronunţă atât asupra vinovăţiei. instanţa poate continua procesul penal sub aspectul soluţionării acţiunii civile. în acest ultim 9 . 10. nu ar fi cea mai indicată. deşi acţiunea penală se stinge. i1. precum şi altor legislaţii în care se practică sistemul de judecată cu juraţi. în sensul introducerii lit.2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale. în momentul constatării existenţei acestor cauze se dispunea încetarea procesului penal pe baza art. cunoscută sub numele de cezură. va trebui ca acesta să înceteze sub toate aspectele. care se considera că ar putea include cauzele legale de nepedepsire drept o altă condiţie cerută de lege. inclusiv a acţiunii civile. Întrucât exercitarea acţiunii penale în faţa instanţei implică inexistenţa vreunuia din cazurile prevăzute în art.juraţi care se pronunţă doar asupra vinovăţiei . între soluţiile acţiunii penale are prioritate soluţia de achitare. incluzându-se aici doar existenţa cauzelor legale de nepedepsire. odată cu modificările aduse Codului de procedură penală prin Legea nr. am putea vorbi de o încetare a întregului proces penal.06. Prin urmare. f. 281/24. care prevede o cauză aparte de încetare a procesului penal. 10 lit. Anterior acestei modificări. Consider că denumirea acestei soluţii. cât şi asupra pedepsei ce trebuie stabilită ca urmare a constatării acesteia şi deci a condamnării inculpatului. condiţiile de fapt a săvârşirii faptei sau care privesc persoana inculpatului anterior sau în momentul săvârşirii acesteia rămânând aceleaşi. judecata trebuie să se desfăşoare respectând principiile specifice acestei instituţii. adică cel al publicităţii. 10 din acelaşi cod. În ce priveşte soluţia de încetare a procesului penal. pentru a se putea vorbi de o încetare a procesului penal. juraţi cunoscuţi şi sub numele de juraţi eşevini La fel ca şi în legislaţia românească. a protecţiei inculpatului. dacă există vreunul din cazurile prevăzute in art. ipoteză prevăzută la această literă.

dar înainte de ultimul cuvânt al părţilor. ordinea desfăşurării funcţiilor de acuzare şi apărare se desfăşoară în felul următor : . acestea se desfăşoară cu mici diferenţe după următoarele faze : . În acest caz decizia privind culpabilitatea inculpatului va emana de la juriu.caz putându-se chiar apela la un perete despărţitor între acesta şi restul auditoriului din sala de judecată. Judecata şi luarea unei decizii poate avea loc imediat în aceeaşi şedinţă. dar cu unele elemente care o diferenţiază de sistemul anglo-saxon. adică dacă sunt suficiente cele culese din timpul urmăririi penale sau dacă se impune administrarea de noi probe în cursul cercetării judecătoreşti . mai întâi are cuvântul partea civilă. În ce priveşte actele de judecată. instruieşte juraţii cu privire la chestiunile care s-au pus în discuţie pe parcursul dezbaterilor judiciare şi a celor pe care urmează sa le ia în considerare în vederea luării unei decizii.urmează acuzatul care va trebui sa-şi dovedească fie nevinovăţia.citirea actului de sesizare de către judecător.mai întâi se dă cuvântul Ministerului Public . doua faze : cea a stabilirii culpabilităţii inculpatului. după terminarea dezbaterilor. necesar pentru stabilirea mai bună a pedepsei. totuşi în legislaţia SUA ultimul cuvânt îl va avea acuzatorul. grefier . urmată apoi de stabilirea pedepsei. În sistemul de drept anglo-saxon judecătorul. care reprezintă o anchetă privind personalitatea inculpatului. Astfel în sistemul anglo-saxon. în persoana părţii civile sau a apărătorului desemnat de către aceasta . Ministerul Public.ridicarea excepţiilor privind competenţa şi nulităţile actelor preparatorii . considerându-se ca sarcina probei vinovăţiei inculpatului este foarte dificilă. judecătorul care dispune asupra culpabilităţii inculpatului nu trebuie să dispună de un dosar cu 10 . apoi acuzatorul şi celelalte părţi.apoi va exercita aceeaşi prerogativă acuzatorul subsidiar. aşa cum am menţionat şi mai sus. cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de judecată de pe scaun sau după deliberare. judecata va avea. iar cea de stabilire a pedepsei va emana de la judecător.faza rechizitoriului oral şi faza pledoariei apărătorului În majoritatea legislaţiilor din Europa. Cezura apare şi în sistemele de drept romano-germanice. Astfel. Conform reglementărilor din Codul de procedură penală francez.discuţia cu privire la probe. În majoritatea legislaţiilor acuzatul are ultimul cuvânt. un dosar de personalitate uneori obligatoriu. fie săvârşirea infracţiunii în circumstanţe atenuante. în cadrul acestei ultime faze. această ultimă faza putând fi precedată adesea de un raport presentinţă.

În situaţiile în care instanţa de judecată este colegială. se va aplica principiul majorităţii. va stabili un termen pentru constatarea bunei conduite a inculpatului. se va stabili data când se va hotărî asupra pedepsei. Motivarea nu este generală. dar nu este compus de persoane care pot explica logic verdictul. unanimitate foarte dificil de obţinut în unele cazuri. În Anglia se consideră că juriul este cea mai bună instanţă pentru determinarea vinovăţiei unei persoane şi cu privire la infracţiune. ei putând achita inculpatul chiar în 11 . Astfel. sau 4 voturi în cazul în care juriul are 5 membri. iar prin fapta sa a adus o atingere mai puţin gravă valorilor sociale ocrotite de lege. SUA şi Australia se aplică principiul unanimităţii în privinţa recunoaşterii vinovăţiei. Aici cezura apare ca fiind un scop de politică penală. amânând astfel pronunţarea hotărârii. în Franţa sunt necesare 8 voturi din 12. particularizată şi în alte legislaţii. În cazul încălcării principiului necesităţii motivării vinovăţiei. Motivarea hotărârii de către instanţa de judecată Această obligaţie este prevăzută uneori chiar în Constituţie.privire la personalitatea inculpatului. sancţiunea va fi asigurată prin posibilitatea folosirii unei căi de atac de către inculpat. fiind o amânare a pronunţării condamnării pe o perioadă nu mai mare de 2 ani. în sensul că reprezintă un început a unei iertări judecătoreşti. se poate dispune suspendarea condiţionată de pedeapsă. în cazul faptelor de o gravitate mai mică. astfel că juraţii deliberează timp de 2 ore. aceştia hotărând prin da sau nu asupra vinovăţiei. Odată amânată. În Franţa judecătorul poate amâna pedeapsa dacă apare ideea că reeducarea inculpatului poate fi înfăptuită astfel. Verdictele juriului nu trebuie motivate. În Anglia acest sistem a fost abandonat în 1967. În Germania se poate pronunţa avertismentul sub rezerva condamnării în cazurile în care judecătorul constatând vinovăţia şi stabilind o pedeapsă de până la 180 zile amendă. nu motivează decizia. În acest caz Tribunalul. juriul a fost incapabil să dea verdictul după şase zile de deliberari şi în urma unui proces de 3 luni. În Spania stabilirea culpabilităţii inculpatului se va face cu votul a 7 din cei 9 juraţi. Prin urmare. Elaborarea hotărârii. iar în Germania culpabilitatea sau pedeapsa ce se va aplica se va stabili cu 2/3 din voturi. într-o cauză penală din mai 2000 din Australia. În cazul curţilor cu juraţi din Canada. care poate invoca fie o contrarietate de motive. iar cea prin care se stabileşte pedeapsa va putea fi făcută şi ulterior. fie absenţa acestora în cazul în care se apără pentru nevinovăţie. La expirarea termenului pedeapsa poate fi redusă ca urmare a unei conduite corespunzătoare celor impuse de către judecător. după stabilirea vinovăţiei. după care trebuie să ia decizia cu votul a 10 din 12 juraţi. în sensul că hotărârea prin care se stabileşte culpabilitatea inculpatului va trebui să se facă imediat. amână pronunţarea hotărârii pentru o perioadă de probaţiune între 1 – 3 ani. În Belgia.

precum şi prin Recomandarea 87(21) emisă la 17 septembrie 1987 de acelaşi Comitet.Anglia – 1995 În toate legislaţiile indemnizarea statului este prevăzută în mod subsidiar. Excepţional verdictul juraţilor trebuie motivat. În Anglia hotărârile Curţii de Magistraţi sunt pronunţate oral şi motivele luării acesteia la fel. printr-o circulară emisă către magistraţi. dacă este cazul.prezenţa unei probe ce relevă vinovăţia acestuia.Noua Zeilandă – 1963 . această problemă fiind abordată de mai multe state : .Franţa – 1967 . antrenându-se doar în cazurile în care victima infracţiunii nu poate fi despăgubită de chiar autorul infracţiunii sau de către o societate de asigurare. XX o puternică mişcare în favoarea victimei infracţiunii a avut un efect benefic în această chestiune. decizia neputând fi atacată. iar în scris doar la cererea părţilor. Această problemă a fost privită sub mai multe aspecte inclusiv prin Rezoluţia 77(27) emisă la 22 septembrie 1947 de către Comitetul de Miniştri ai Comisiei Europene. caz în care se va obţine opinia unui judecător. 12 . Rezolvarea acţiunii civile. mai ales a celei rezultate din violenţă. arătându-se că infracţiunea antrenează o vătămare a unei fiinţe.Italia – 1957 . Începând cu anul 1996 s-a rectificat această practică.California – 1965 . motivele fiind exprimate oral. Posibilitatea acordării de despăgubiri victimei infracţiunii de către instanţa de judecată a fost considerată întotdeauna o problemă delicată. judecătorii folosind fraze stereotipe făcând dovada dezaprobării inculpatului.Suedia – 1991 . prin redescoperirea doctrinală a victimei şi prin particularităţile numeroase impunându-se adăugarea acesteia la fondul legislativ inegal. astfel că în octombrie 2000. La mijlocul sec.Portugalia – 1985 . decât dacă există calea de atac a apelului. în sensul că este obligatorie motivarea indiferent de situaţia exprimată mai sus. Ministrul Justiţiei le aminteşte acestora că în 90 % din cazuri nu motivează hotărârile şi să procedeze pe viitor în consecinţă. În practică toate sistemele juridice prevăd o indemnizare de către stat a unei daune. Tribunalul nu enunţă în hotărâre decât dispozitivul. cum ar fi de exemplu Legea privind Curţile cu juraţi emisă în mai 1995 în Spania care stabileşte această obligaţie. statuându-se că victima criminalităţii este victimă a unui abuz de putere. În Ungaria şi Polonia. antrenând totodată o atingere ordinii publice abstracte. În Belgia şi Olanda nu se motivau hotărârile de condamnare în cazurile în care nu exista calea de atac a apelului sau recursul.

soluţie consacrată de art. În mod normal judecătorul condamnă inculpatul la daune-interese şi la restituirea obiectelor furate. printr-o hotărâre dată de Camera Criminală a Curţii de Casaţie din 8 decembrie 1906. desfiinţarea unui act declarat fals sau închiderea unei întreprinderi exploatate în mod ilegal. În Portugalia instanţa poate atribui victimei valoarea totală sau parţială datorată de către inculpat. Victima este o mare absentă a procedurii. în acest sens art. Judecător al reparării prejudiciului este judecătorul civil. în art. B. În Italia şi Germania victima nu poate interveni pentru repararea prejudiciului. 1 alin. obligaţie ce este reglementată chiar de lege în Franţa. în urma tăcerii Parchetului. Totuşi. În ţările romano-germanice posibilitatea pentru victimă de a exercita o acţiune civilă în repararea pagubelor produse prin infracţiune este veche. victima în nevoie şi să fie probabil că inculpatul să nu o poată repara. cu condiţia ca paguba să fie gravă. În sistemele anglo-saxone situaţia victimei este diferită. 165 din Codul penal italian sau chiar o dispensă de pedeapsă potrivit art. A. prin urmare şi solicitarea reparării prejudiciului în aceste cazuri făcându-se la intervenţia acesteia. 130 alin. în Franţa judecătorul poate ordona schimbarea situaţiei de fapt rezultate din infracţiune. apropiind represiunea penală de repararea pagubei. Singura problemă ce se ridică în majoritatea legislaţiilor este dacă victima poate declanşa procesul penal sau îşi poate revendica drepturile la despăgubiri doar într-un proces intentat de către Ministerul Public. nu poate lansa o urmărire decât pentru delicte şi numai la plângerea victimei. foarte generală. în sistemele romano-germanice instanţa impune inculpatului obligaţia reparării prejudiciului. o veche tradiţie germană de a atribui amenda victimei infracţiunii. În Franţa. însă uneori poate merge chiar mai departe. 3 din Codul penal. În Portugalia asistentul Procurorului. s-a stabilit că victima. 2 din Codul de procedură penală şi care a constituit o mare victorie pentru victima unei infracţiuni. care este un colaborator al Ministerului Public. astfel încât judecătorul poate condamna inculpatul la repararea prejudiciului.În anumite legislaţii faptul de a fi desdăunat victima poate constitui o circumstanţă atenuantă. poate sesiza instanţa sau judecătorul de instrucţie constituindu-se parte civilă printr-a acţiune civilă. cum este prevăzută. se desfăşoară de câteva decenii o tendinţă mai favorabilă victimei infracţiunii în 13 . 132 din Codul penal francez. Astfel. Aplicând suspendarea executării pedepsei cu punere la încercare. Nu este şi cazul Belgiei unde condiţiile sunt fixate în mod suveran de către instanţa de judecată. astfel că reparaţia pe care o pate acorda judecătorul este plafonată. cum ar fi în cazul tinerilor inculpaţi. de exemplu. având practic statutul de martor al acesteia.

va trebui să dea explicaţii în cazul în care refuză acordarea compensaţiei. dreptul federal prevede că judecătorul poate acorda despăgubiri victimei infracţiunii. pe lângă orice altă măsură. De asemenea. Tribunalul poate condamna inculpatul la plata unei sume de bani egală cu valoarea acestor bunuri.judecata penală. Totuşi. În Anglia. cuantumul indemnizaţiei nu va putea depăşi amenda ce a fost pronunţată. victima nu va putea reclama o îndemnizaţie atunci când judecătorul nu consideră necesară acordarea vreuneia. repararea putând constitui în aceste condiţii prin ea însăşi o sancţiune. În SUA. pierdere sau daună de orice altă natură şi care au rezultat ăn urma săvârşrii infracţiunii. 130 Tribunalul ce a constatat vinovăţia inculpatului poate. poate. În Canada. Înainte de a hotărî. considerându-se că deşi victima este o persoană ce a fost vătămată într-un mod direct şi apropiat. să acorde o Ordonanţă de compensare. Această desdăunare poate să se adauge la pedeapsa pronunţată. impunând despăgubiri pentru orice rană. Judecătorul va putea pronunţa dispoziţia de reparare cu titlu autonom sau într-o ordonanţă de probaţiune. în 1973 Curtea Criminală vine să autorizeze judecătorul ce recunoaşte vinovăţia inculpatului să dea prin ordonanţă. în cazul furturilor de mărfuri. Conform art. dispoziţii ce au fost reluate de Curtea Criminală şi în 2000. judecătorul sesizează un agent de probaţiune care să evalueze întinderea prejudiciului înainte de pronunţare. la cerere. va da preferinţă despăgubirilor. judecătorul nedispunând compensarea victimei atunci când inculpatul este sancţionat cu închisoarea sau când consideră că nu va putea plăti sumele datorate. iar paragrafele 3556-3663 din Codul de procedură criminală califică ordinea restituirii daunelor. aceste texte sunt puţin aplicate. Paragraful 3663 stabileşte în mod restrictiv indemnizarea. fără repararea prejudiciului prin restituirea acestor bunuri. unde de mai multe decenii operează mişcarea în favoarea victimelor infracţiunilor. soluţie posibilă doar în cazul săvârşirii unor infracţiuni de o gravitate medie sau redusă. să impună. tehnică cunoscută sub denumirea de compensarea efectelor. măsură reparatorie şi datorie civilă. care ocupă o poziţie dificilă între pedeapsă. să constituie ea insăşi un fel de condamnare. în cazul în care va constata ca acesta nu poate plăti amenda. la cererea procurorului sau din oficiu să dispună o despăgubire în următoarele condiţii : 14 . Luând în considerare mijloacele financiare ale inculpatului. Pe de altă parte. judecătorul penal ce aplică pedeapsa în urma condamnării inculpatului sau achitarea acestuia. uneori să se substituie acesteia. În 1988 obligă Tribunalul să dea explicaţii pe ce considerente a refuzat acordarea de despăgubiri victimei infracţiunii şi permiţând atribuirea către aceasta a sumelor confiscate de la inculpat. depunerea despăgubirilor cu daune interese în cazul vătămării corporale sau producerii unui prejudiciu ca rezultat al infracţiunii.

Specificul apare în momentul deliberării şi care. în secret. de exemplu. cu privire la vinovăţia inculpatului şi apoi cu privire la starea de responsabilitate a acestuia cu privire la fapta săvârşită. în dreptul comparat desfăşurarea judecăţii poate avea loc şi în faţa unei Curţi cu juri. dacă valoarea poate fi uşor estimată . cum ar fi în cazul reglementărilor din dreptul american sau dreptul francez.. 349-1 şi trebuie respectată ordinea acestora. urmând ca judecătorul să stabilească pedeapsa aplicabilă în caz de condamnare a acestuia. desfăşurarea judecăţii are loc cu respectarea tuturor principiilor specifice acestei activităţi şi care se identifică cu cele din legislaţia română. judecătorul penal putând interveni doar dacă întinderea prejudiciului este uşor determinabilă. iar în cazul în se va răspunde negativ la prima întrebare şi pozitiv la cea de a doua. victima nu poate solicita ea însăşi o despăgubire. în dreptul francez juraţii decid atât asupra vinovăţiei inculpatului. deşi în doctrină se remarcă tot mai pregnant opinia conform căreia ar trebui să i se acorde o asemenea posibilitate. Astfel. Aici fiecare jurat va vota în scris. Ca şi în cazul reglementărilor din SUA. potrivit reglementărilor franceze constituie de fapt activitatea de judecată. Potrivit art. în caz contrar competenţa soluţionării pretenţiilor civile aparţinând judecătorului civil. Dacă în dreptul american juraţii sunt cei ce decid cu privire la vinovăţia inculpatului. mai ales în cazul pierderii de venituri imputabile rănilor suferite ca rezultat a infracţiunii. Fiecare decizie nefavorabilă inculpatului va trebui să întrunească votul majorităţii sau cel puţin a opt din cei nouă juraţi. pe propriul buletin de vot care poartă antetul instanţei. 15 . dacă şi aceste daune pot fi uşor determinate. juraţii vor trebui să se pronunţe mai întâi. judecătorul instanţei poate iniţia o nouă rundă de votare. Astfel. analizând întregul material probator. Se poate observa că despăgubirea nu poate constitui ea însăşi o condamnare. Problemele asupra cărora trebuie să se pronunţe sunt cele prevăzute în art. 355 din Codul de procedură penală francez.atunci va considera inculpatul ca fiind vinovat de fapta pentru care a fost trimis în judecată.în cazul rănilor corporale – plată unor daune care să nu fie superioară valorii daunelor pecuniare. locaţie ce nu poate fi părăsită decât în momentul luării unei decizii cu privire la cauza ce a fost judecată. se va constata nevinovăţia acestuia.în cazul pierderii sau distrugerii bunului – plata unei despăgubiri ce nu este superioară valorii bunului. cât şi asupra pedepsei aplicabile acestuia. când după încheierea dezbaterilor. După cum am menţionat mai sus. Când există contradicţie între unul sau mai multe răspunsuri din buletinele de vot. judecătorul şi juraţii se retrag în camera de consiliu în vederea deliberării potrivit art. 361-1 în cazul în care curtea a răspuns pozitiv la prima întrebare – privind vinovăţia – şi negativ la a doua – privind responsabilitatea inculpatului –.

deşi propun adoptarea unei astfel de instituţii în legislaţia internă. Decizia privind pedeapsa trebuie luată cu majoritate absolută. în cazurile cu mai mulţi inculpaţi. Dacă nu se întruneşte această majoritate. potrivit art. 365 din Codul de procedură penală francez. în sensul excluderii de la o astfel de negociere a recidiviştilor sau a celor ce prezintă un vădit comportament antisocial. atât cât este posibil. Deşi oferă posibilitatea evitării. iar în cazul în care acesta nu poate semna. a supraîncărcării instanţelor cu cauze penale. după îndrumările date de către preşedintele instanţei. dar şi ulterior judecăţii cu privire la limita de pedeapsă ce ar putea fi solicitată de către procuror. reprezentând şi o eficacitate sporită în eliminarea organizaţiilor criminale. dar cu privire la care inculpatul a negociat anterior cu procurorul. Achitarea inculpatului se va decide în cazul în care curtea a stabilit nevinovăţia acestuia. Potrivit art. O trăsătură specifică sistemului de drept american este negocierea care poate avea loc între procuror şi inculpat anterior declanşării procedurii judecăţii cu privire la recunoaşterea vinovăţiei şi cu privire la faptele ce urmează a fi reţinute în sarcina inculpatului. Hotărârea va fi semnată de către judecătorul care a prezidat Curtea cu juraţi şi de către Primul jurat care a fost desemnat iniţial. atât după natura infracţiunilor şi a gradului de pericol social al acestora. chiar dacă în sarcina inculpatului ar putea fi reţinuta şi săvârşirea unei alte fapte de natură penală sau ar rezulta că fapta necesită o altă încadrare juridică sub aspect agravant. consider în acelaşi timp că legiuitorul va trebui să facă o triere severă a cazurilor în care v-a fi posibilă negocierea. deciziile curţii cu juraţi asupra problemelor puse în discuţie sunt irevocabile. acest sistem ar putea prezenta în acelaşi timp o mare dezamăgire pentru societatea civilă şi prin urmare. curtea îl declară vinovat şi îl scuteşte de pedeapsă. aspect ce poate rezulta chiar în timpul dezbaterilor judiciare desfăşurate în faţa instanţei. cât şi a făptuitorilor. 16 .Dacă s-a decis că inculpatul sau inculpaţii sunt vinovaţi. se va alege prin votul majorităţii juraţilor un alt jurat care o va face. caz în care această condamnare va fi consemnată în cazierul acestuia. nu se va putea aplica o pedeapsă mai mare de 30 de ani pentru infracţiunile sancţionate cu detenţiunea pe viaţă sau mai mare de 20 de ani în cazul celor sancţionate cu pedeapsa închisorii de 30 de ani. astfel că judecătorul sau Curtea cu Juraţi se va putea pronunţa numai cu privire la fapta sau faptele care au fost deduse judecăţii prin rechizitoriul procurorului. 363 din Codul de procedură penală francez sau în cazul în care faptele imputate nu sunt sub incidenţa dispoziţiilor penale sau au fost abrogate. juraţii. avantaje greu de contestat. vor trece la deliberarea neîntreruptă asupra tipurilor de pedeapsă ce se impun în cauză pentru fiecare inculpat în parte. Dacă decide scutirea de pedeapsă a inculpatului. descoperirea şi arestarea complicilor în cauze penale complexe.

dar care pot. imparţialitate şi confidenţialitate. în special datorită faptului că nu afectează prea mult modul de viaţă anterior al inculpatului. când judecătorul poate dispune plata unei sume de bani drept pedeapsă – amenda – sau despăgubirea victimei infracţiunii care a suferit un prejudiciu material sau moral ca rezultat a infracţiunii. Astfel. Aceste două alternative pot fi combinate de cele mai multe ori. fără a fi nevoită să studieze fondul cauzei. Această posibilitate va permite. reprezintă un program care înlocuieşte cu succes pedeapsa închisorii. cum ar fi efectuarea periodică a testelor antidrog. În majoritatea statelor federate instanţa îndrumă persoanele condamnate pentru prima dată pentru consum de 17 . o primă alternativă ar de natură monetară. 1. Ba mai mult. care este cea mai puţin restrictivă sentinţă. instanţa penală o va consemna. În cazul în care optează pentru probaţiune. de exemplu. cât şi asupra societăţii. judecătorul va permite revenirea în societate a inculpatului condamnat. Programele de diversiune de obicei sunt alternative specializate aflate în subordinea parchetelor şi sunt permise în schimbul guilty plea – pledării ca vinovat. dar totodată va impune în sarcina acestuia respectarea unor condiţii. acesta fiind constrâns doar de prestarea numărului de ore care i s-a impus. în cazul căreia judecătorul dispune alocarea unui număr de ore – de obicei sute sau chiar mii – pentru prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. in condiţii de neutralitate. Adesea această pedeapsă poate include şi citirea unor cursuri în şcoli cu privire la propria faptă săvârşită şi a consecinţelor acesteia atât cu privire la inculpat. prin suspendarea judecării acestora până la terminarea activităţii de mediere şi orientarea către restul cauzelor penale. O posibilitatea asemănătoare a fost prevăzută recent şi în legislaţia română odată cu Lgea nr. alternative la pedeapsa închisorii. o decongestionare a cauzelor aflate pe rol în faţa instanţelor penale. iată. Diversiunea. în cazul încheierii unei înţelegeri valabile între părţi. Acest aspect este cel puţin interesant şi demn de luat în consideraţie dacă este să ţinem cont de labilitatea psihică şi morală a tinerilor care pot fi uşor influenţaţi de mediul din care provin. Această pedeapsă este cea mai blândă. Acestea presupun participarea inculpaţilor în diverse activităţi ce permit reabilitarea acestora. în opinia mea. astfel că persoanei aflate în perioada de probaţiune i se poate impune de către judecător şi despăgubirea victimei sau efectuarea de muncă în folosul comunităţii. dar care presupune şi el o restricţionare a libertăţii inculpatului. cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediatorţ.Un alt aspect important în legislaţia americană îl reprezintă alternativele pe care le are la îndemână judecătorul în privinţa stabilirii tipului de pedeapsă. să ia un exemplu astfel pentru a evita o experienţă similară. 192 / 16 mai 2006 – privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. Potrivit art. medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă.

care. la fel ca şi în cazul Curţilor cu juraţi 18 . care prevăd că “cetăţenii Federaţiei Ruse au dreptul să participe la înfăptuirea justiţiei”. de exemplu. la înfăptuirea justiţiei penale. judecata penală se desfăşoară cu respectarea tuturor principiilor prevăzute de lege în aceste sens. care în activitatea lor se bucură de toate drepturile judecătorului şi. Dacă judecătorul optează.droguri să intre în programe speciale care presupun atât dezintoxicarea. 20 din Codul de procedură penală. 123. la fel ca şi acesta. dintre care : principiul nemijlocirii – art. o primă categorie presupune participarea nemijlocită. 18 din Codul de procedură penală al FR. care poate fi : . 240 din Codul de procedură penală al Federaţiei Ruse. similar celui din domeniul militar. prezintă o periculozitate redusă şi care au vârsta sub 35 de ani. este cel al participării cetăţenilor la activitatea de judecată. 49 din Constituţia FR în coroborare cu art. dar ţinând cont de finalitatea acestuia consider că siar justifica pe deplin utilitatea. dar mult mai lejer evident. totuşi. spre deosebire de prima categorie. directă a cetăţenilor. precum şi urmarea unor cursuri de formare profesională sau de învăţământ. Juraţii. Un principiu deosebit prevăzut în mod expres atât de Constituţie. pentru rămânerea inculpatului în custodia autorităţilor. Astfel. se bucură de imunitate şi se supun doar Constituţiei FR şi legii. Aici i se va putea impune un regim de instrucţie fizică. 32 din Constituţia FR şi art. O altă categorie este formată din asesorii juraţi. O primă categorie de cetăţeni o constituie asesorii populari.boot camp – care este o închisoare cu regim de detenţie mult mai lejer. 8 din Legea privind organizarea judecătorească. Avantajul inculpatului în acest caz este reprezentat de faptul că va fi separat de ceilalţi deţinuţi. cum ar fi de exemplu Cocaine Anonymous. principiul continuităţii şedinţei de judecată şi al completului de judecată – art. cât şi evitarea ulterioară a consumului de droguri prin acordarea consilierii în acest sens. punct 1 din Constituţia FR reflectat în art. cât şi de prevederile Codului de procedură penală şi a Legii privind organizarea judecătorească. acesta ar putea fi inclus într-un program rezidenţial. nu au aceleaşi drepturi ca şi judecătorii. dar cu obligaţia de a se întoarce la sfârşitul fiecărei zile . principiul oralităţii şi publicităţii şedinţei de judecată – art. când se poate interzice cu desăvârşire părăsirea acesteia. aflaţi de obicei la prima abatere. Potrivit reglementărilor Federaţiei Ruse. ca reprezentanţi ai poporului. Tot aici va putea beneficia de consiliere în mai multe domenii. Suportul legal al acestui principiu îl constituie art. participare care poate îmbrăca mai multe forme.half way house – caz în care inculpatului i se permite părăsirea locaţiei pe timpul zilei pentru a merge la serviciu sau pentru a urme cursurile unei şcoli. Pentru implementarea unui astfel de sistem în România ar fi necesare resurse financiare considerabile. fiind închis cu condamnaţi mai “uşori”.

similară încheierii de şedinţă din dreptul românesc şi care poate fi dispusă fără pronunţarea unei hotărâri şi cu privire la încetarea procesului penal în următoarele situaţii : 1. cazul este de competenţa comisiilor pentru minori – art. cu condiţia să nu fie necesară internarea medicală – art. instanţa consideră că are motive întemeiate pentru a lua faţă de inculpatul minor o măsură cu caracter educativ până la împlinirea vârstei de 18 ani. fie achitarea acestuia. existenţa unui act definitiv de încetare a procesului penal emis de organele de urmărire penală sau de către procuror – art. există autoritate de lucru judecat 6. Ugolovnii proţes . Orice altă decizie a instanţei poartă denumirea de constatare1. unde sunt prevăzute soluţia de condamnare. Astfel. inculpatul nu are vârsta cerută de lege pentru a putea fi condamnat penal 2. 150 19 . spre deosebire de reglementările din dreptul român. Uzdatelistvo “PRIOR” . sunt cei care dau verdictul cu privire la vinovăţia inculpatului. Ucebnic dlea vuzov . lipsa nejustificată a persoanei vătămate pentru a-şi susţine acţiunea. dar şi cu privire la oricare altă problemă cu privire la care li se cere să se pronunţe. 7 8. pag . 410 11. 1 A . de achitare şi de încetare a procesului penal. 253 10. în cazurile în care legea prevede în mod expres o astfel de plângere 4. condiţiile dispunerii acestor două hotărâri identificându-se cu cele din dreptul român. cu excepţia cazurilor în care se cere continuarea procesului penal pentru a se dovedi nevinovăţia acestuia în vederea reabilitării sau continuarea procesului penal este necesară cu privire la alte persoane 5. P . a intervenit decesul inculpatului. se impune prorogarea de competenţă în favoarea unei instanţe colegiale – art. inculpatul este iresponsabil sau îi lipsea discernământul în momentul comiterii faptei ce a adus atingere valorilor sociale ocrotite de lege. 8 9. Codul de procedură penală prevede că instanţa poate dispune în urma deliberării fie condamnarea inculpatului. O alta particularitate a reglementărilor din Federaţia Rusă o constituie însăşi soluţiile ce pot fi dispuse de către prima instanţa de judecată prin sentinţa ce soluţionează fondul cauzei. art.din legislaţia altor state. are loc împăcarea părţilor 3. 10 7. 1999 . lipseşte plângerii prealabile a persoanei vătămate. dacă inculpatul nu doreşte judecarea fondului cauzei – art. Rijakov .

adică vechea legislaţie a Republicii Moldoveneşti. Codul de procedură penală din Republica Moldova de la 1961 a fost abrogat odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală în martie 2003 şi care stabileşte şi aspectele asupra cărora trebuie să se pronunţe instanţa de judecată odată în soluţionarea cauzelor penale. actualul cod de procedură penală reflectă o puternică amprentă a reglementărilor române şi a celor europene.cu stabilirea pedepsei şi cu scutirea de executare a acesteia în cazul amnistiei şi în cazurile în care s-a dispus : condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei .cu stabilirea pedepsei care urmează să fie executată . potrivit reglementărilor din Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Un aspect interesant din legislaţia RM este cel din alin. liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave .Dacă dispune încetarea procesului penal pentru unul din motivele enumerate mai sus. liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen . care stabileşte că dacă în cursul urmăririi penale sau judecării cauzei s-au constatat încălcări ale drepturilor inculpatului. poate fi adoptată : . liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei . De altfel vechile reglementări erau puternic influenţate de legislaţia sovietică. amânarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în vârstă de până la 8 ani. instanţa examinează posibilitatea reducerii pedepsei inculpatului drept recompensă pentru aceste încălcări. Potrivit opiniei mele. 57 reglementând situaţia în care faţă de inculpatul alienat mintal a fost luată anterior o măsură de constrângere cu caracter medical şi între timp s-a primit avizul instituţiei medicale în vederea încetării acestei măsuri sau instanţa de judecată nu consideră necesară aplicarea 20 .fără stabilirea pedepsei în următoarele situaţii : . precum şi dacă s-a stabilit din vina cui au fost comise aceste încălcări.cu liberarea de răspundere penală . diferenţele fiind minime. Deşi în ultimii ani legislaţia Republicii Moldova a suferit în repetate rânduri o serie de modificări importante. 57 şi 58 din Codul penal –art. instanţa este obligată să-l indice şi să arate termenul înăuntrul căruia această constatare poate fi contestată. 4 din art. . Termenul de recompensă mi se pare nepotrivit în acest context. înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă . în ce priveşte soluţionarea acţiunii penale nu s-au înregistrat modificări care să difere fată de reglementările Codului de procedură penală de la 1961. 385 din Codul de procedură penală. aşa cum era numită pe atunci ca membră a fostei URSS. fiind reglementate aceleaşi soluţii ca şi în legislaţia română. chiar dacă este vorba de o favoare făcută inculpatului ca efect al unor încălcări ale drepturilor acestuia în urma nerespectării normelor de procedura penală.în cazurile prevăzute în art. Sentinţa de condamnare.

58 prevede situaţia în care după săvârşirea infracţiunii inculpatul se îmbolnăveşte de o boală care-l face incapabil de a avea discernământul faptelor sale. putând încredinţa alienatul spre îngrijire rudelor sau tutorelui. cu liberarea de răspundere penală în legătură cu căinţa activă.în cazul expirării termenului de prescripţie . . dar sub supraveghere medicală obligatorie. Art.cu liberarea de pedeapsă . dar cu condiţia să nu fi expirat termenul de prescripţie pentru executarea pedepsei sau să nu existe posibilitatea absolvirii de răspundere penală din alte motive. 21 . caz în care instanţa va putea dispune aplicarea unei pedepse fată de acesta după însănătoşire. .acestei măsuri de constrângere.fără stabilirea pedepsei.cu liberarea de pedeapsă a minorilor.

Reglementarea noţiunii de „insolvenţă” - elemente de drept comparat
Lucian ARNĂUTU*

In the high competition communitary business environment, the bankruptcy issue is no longer a tabu, being described rather as a quasi-normal step in a company’s life, which must be properly managed in order to less affect the other businessmen. The insolvency procedure is often triggered as the debtor fails to pay his mature debts, amounting a certain value, in a certain period since he should have. Therefore, the lawmakers from the Central and Eastern Europe states proceeded to the adaptation of the insolvency laws to the market economie’s and corprorate governance principles, also taking into conmsideration the EU legislation. The main goals of the amendments in the insolvency procedure laws concern aim to make insolvency a much faster and efficient process, and to better protect the interests of the creditors.

1. Consideraţii introductive În sistemul concurenţial existent în planul comunitar al afacerilor, problematica insolvenţei a încetat să mai constuie un subiect tabu, ajungând să fie privită drept o etapă qvasi-normală din viaţa societăţii comerciale, care trebuie să fie în mod corect şi atent administrată, în ideea de a disturba în mod minim mediul de afaceri. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană şi implicit la Comunitatea Economică Europeană, ţările din centrul şi estul Europei au procedat la adaptarea legislaţiei interne, inclusiv reglementările din materia insolvenţei căpătând un nou contur în acord cu sistemul legislativ comunitar. Definirea noţiunii de „insolvenţă” în diferitele sisteme de drept din ţările vecine comportă valenţe diferite, grefate pe acelaşi conţinut de esenţă al noţiunii ce rezidă în ajungerea debitorului în imposibilitatea de onorare a datoriilor restante scadente – „încetare de plăţi”. 2. Reglementarea din dreptul român În dreptul român, Legea nr. 85 din 2006 privind procedura insolvenţei1 a intrat în vigoare la 20 iulie 2007 şi constituie un pas decisiv în
*

Prep.univ. la Facultatea de Drept, Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi.

22

reglementarea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului în legislaţia română2. În acest sens, în doctrină chiar s-a avansat opinia potrivit căreia reforma realizată prin Legea privind procedura insolvenţei este atât de amplă şi de substanţială, încât s-ar putea spune fără exagerare că rezultatul reprezintă un nou Cod al Insolvenţei 3. Prin acest act normativ s-a urmărit implementarea unei noi reglementări a insolvenţei care, prin ritmul accelerat şi prin simplificarea procedurii, a urmărit să se alinieze la standardele legislative care se impun odată cu aderarea la Uniunea Europeană4. Noua lege a insolvenţei precizează în mod expres care este înţelesul unor termeni şi expresii esenţiale în derularea procedurii, în dorinţa de a se înlătura eventualele controverse de interpretare a acestora. Primul termen definit de dispoziţiile art. 3 este, desigur, acela de „insolvenţă”. Potrivit alin.1, pct. 1 al art. 3 din lege, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile: a) insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 30 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori; b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei. Definirea termenului de insolvenţă, în reglementările succesive ce sau perindat, a dat curs la numeroase dispute teoretice şi practice. În reglementarea anterioară, art. 1 alin. 2 din Legea nr. 64 din 1995 republicată şi modificată5, stabilea că prin insolvenţă se înţelege acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizată prin incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile. Această „incapacitate vădită” era considerată drept o stare de fapt obiectivă, constatată ca rezultat al comparaţiei aritmetice între cuantumul total al datoriilor exigibile şi sumele de bani disponibile: soldul creditor al contului bancar plus lichidităţile din casierie6.
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006. A se vedea şi Lucian Arnăutu, Procedura insolvenţei – noua optică legislativă, în Anuarul Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Petre Andrei”, Tomul XIII, 2006-2007, Casa de Editură Venus, Iaşi, 2007, p. 258-273. 3 Ion Turcu, Tratat de insolvenţă, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006, p. 251. 4 Ioan Adam, Codruţ Nicolae Savu, Legea procedurii insolvenţei – comentarii şi explicaţii, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006, p. V. 5 Versiunea în vigoare începând cu 31 iulie 2005 şi până la intrarea în vigoare a Legii nr. 85 din 2006 privind procedura insolvenţei. 6 Ion Turcu, op.cit., p. 254.
2 1

23

Actuala reglementare vine să delimiteze noţiunea de insolvenţă cu un grad mai mare de precizie. Dacă în vechea reglementare, raportat la textul legal aplicabil, deseori se considera că starea de insolvenţă era sinonimă cu starea de încetare de plăţi, în actuala reglementare sinonimia nu se mai justifică. Aceasta pentru că în anumite situaţii este posibil ca debitorul să amâne sau să refuze plata pentru motive ce le consideră întemeiate, iar raportat la noua definiţie – de simplă stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile faptul că debitorul a încetat plăţile faţă de respectivul creditor nu înseamnă că debitorul se află în stare de insolvenţă, chiar dacă motivele invocate de debitor nu sunt întemeiate şi acesta nu ar fi trebuit să înceteze plăţile1. Pentru a fi primită o cerere introductivă de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva unui debitor, Legea nr. 85 din 2006 cere ca creditorul reclamant să facă dovada unei creanţe ce depăşeşte valoarea prag de 10.000 RON. Asftel, potrivit art. 3, alin. 1, pct. 12, valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, cerută pentru a putea fi introdusă cererea creditorului. Acesta este de 10.000 lei (RON), iar pentru salariaţi, de 6 salarii medii pe economie. De asemenea, art. 3, alin. 1, pct. 6 prevede că prin creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei se înţelege creditorul a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 30 de zile. Condiţiile cerute de legea română sunt, în actuala reglementare, destul de sintetice şi nu lasă loc de interpretări arbitrare, judecătorului sindic investit cu o cerere introductivă rămânându-i doar să verifice îndeplinirea cumulativă a acestora. 3. Dreptul bulgar În dreptul bulgar, procedura insolvenţei este reglementată prin Codul Comercial bulgar, partea a IV-a, ultima modificare marcantă operându-se în octombrie 2003. Legislaţia bulgară a falimentului stabileşte ca temei al deschiderii procedurii numai starea de insolvenţă actuală dovedită, nu şi starea de iminenţă a apariţiei incapacităţii de plăţi. Astfel, art. 608 din Codul Comercial bulgar prevede că „insolvenţa constă în incapacitatea unui comerciant de a îşi achita: (1) o datorie bănească rezultată dintr-o tranzacţie comercială ,

1

Ioan Adam, Codruţ Nicolae Savu, op.cit., p. 38.

24

2 Ibidem. 3 din Codul Comercial bulgar. legiuitorul ceh a adoptat o nouă lege a insolvenţei. Legea nr. 328 din 1991 modificată. Potrivit art. În aceste condiţii. pentru a se putea stabili starea de insolvenţă a unui debitor se cer întrunite următorele 3 condiţii: . procedura insolvenţei este reglementată prin Legea nr. Berlin. legea nu prevede care este modul de evaluare a activelor debitorului. 110. The Insolvency law of Central and Eatern Europe – Twelve Country Screening of the New Member and Candidate Countries of the European Union and Russia: A Comparative Analysis. Potrivit art. 1). 1 25 . alin. 4. INSOL EUROPE. sau o societate pe acţiuni. 3 Legea nu defineşte însă noţiunea de parte substanţială. Jens Lowitzsch. insolvenţa este prezumată în cazul în care debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată în termen de 60 de zile de la scadenţă. De asemenea. p. 607. Potrivit acestei reglementări (art.debitorul are mai mulţi creditori. 2007. 742 prevede că o societate comercială este în incapacitate de plată în cazul în care totalul activelor sale este insuficient pentru a acoperi toate datoriile băneşti înregistrate. este insolvent debitorul care are capacitatea de a îşi achita numai unele dintre datoriile scadente ce le are către diverşi creditori. lăsând probabil sarcina interpretării textului legal la latitudinea judecătorului care supraveghează procedura. 2 din Codul Comercial bulgar. art. legea cehă mai stabileşte că un debitor se află în stare de insolvnţă şi în următoarele cazuri:a încetat plăţile în legătură cu o parte „substanţială”3 a obligaţiilor ce îi revin. Cu toate acestea. Dreptul ceh În dreptul ceh. lege criticată pentru lipsa de flexibilitate a procedurii şi pentru rolul prea mare al Instanţei şi al lichidatorului în relaţia cu creditorii2.nu şi-a achitat datoriile scadente timp de cel puţin 30 de zile.şi este incapabil de a le achita. În acest sens. . p. mai exact dacă se va avea în vedere valoarea declarată la Oficiul de Carte Funciară de către debitor sau dacă se va roceda la o de evaluare specifică procedurii lichidării1. 182 din 2006. subiect al procedurii insolvenţei poate fi doar o societate comercială cu răspundere limitată. şi nu toate aceste datorii. 3. sau (3) o obligaţie privată în relaţiile sale cu statul”. alin. De asemenea. 608. alin. care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2008 – act normativ la care vom face referire în cele ce urmează. .(2) o datorie către o autoritate publică (municipală sau statală) în legătură cu afacerile sale . 158. Ed.

alin..cit. Nu în ultimul rând. prin care legiuitorul maghiar a urmărit să adapteze legislaţia procedurii insolvenţei. 222. act normativ ce a suferit numeroase completări şi modificări. în vederea susţinerii unei puternice dezvoltări pozitive a economiei maghiare3. Intrată în vigoare la data de 1 Ianuarie 1992.debitorul nu a procedat la inventarierea activelor sale la cererea instanţei. 5. prin legea nr. Toate aceste prezumţii legale sunt însă relative. CXXXVII. ultimul amendament fiind adoptat prin Legea nr. 27.nu a achitat şi nici nu a contestat o datorie exigibilă. op. Dreptul maghiar În legislaţia maghiară.debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un acord de concordat preventiv în cadrul unei proceduri de reorganizare judiciară. în acord cu principiile economiei de piaţă. . 26 . procedura insolvenţei poate fi deschisă şi în cazul în care se dovedeşte o stare iminentă de incapacitate de plăţi. nr. Jens Lowitzsch. în termen de 15 zile de la momentul primirii unei notificări cuprinzând intenţia unui creditor de a iniţia procedura de lichidare.procedurile de executare silită a debitorului au eşuat. şi pot fi răsturnate însă de debitor. debitorul fiind singurul îndreptăţit să introducă o astfel de cerere.2 din Legea mai sus menţionată). sediul materiei procedurii insolvenţei este stabilit în Legea cu privire la procedurile de reorganizare judiciară şi lichidare. p.nu a procedat la plata unei datorii constatate printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. se consideră că un debitor se află în stare de „insolvenţă” în oricare din următoarele cazuri: . în cazul în care debitorul contestă cuprinsul respectivei cereri introductive. .nu şi-a mai plătit datoriile timp de trei luni de la data când acestea au devenit exigibile. numerotarea actelor normative se face prin cifre romane. Instanţa de judecată va statua cu privire la existenţa stării de insolvenţă. căruia îi revine sarcina probei contrare. 1 2 3 În legislaţia maghiară. Cea mai notabilă modificare a acestei legi s-a realizat în anul 2000. VI din 2006. IL1 din 19912. . În reglementarea maghiară (art. în baza cererii formulate de către creditor. .satisfacerea creanţelor creditorilor prin executare silită este imposibilă. .

în care debitorul nu contestă cererea creditorului în termen de 8 zile de la introducere. modificată şi completată în mai multe rânduri. 60 din 2003 reglementează. Astfel. 11. 2.În cazul contrar. în cazul unei simple încetări temporare a plăţilor sau asupra unei mici părţi din totalul datoriilor. Dreptul rus În legislaţia rusă. alin. 6. alin. cadrul legal astfel reglementat lăsând loc de interpretări. iar respingerea cererii nu pune în pericol interesele creditorilor. problematica insolvenţei este reglementată prin Legea Federală cu privire la insolvenţa întreprinderilor din 19 noiembrie 1992. Interesant este faptul că potrivit art. judecătorul sindic va trebui să analizeze dacă nu cumva sarcinile ce grevează patrimoniul debitorului şi valoarea totală a activelor sunt în mod legal constituite şi dacă nu au fost create în scopul prejudicierii intenţionate a creditorilor. starea de insolvenţă apare şi în cazul în care valoarea pasivelor unei persoane juridice o depăşeşte pe cea a activelor. Cu toate acestea. ultima oară în iulie 2006. 12 din lege. 27. legiuitorul rus a preferat să acorde o protecţie specială debitorului falit. Conform art. alin. 13. cererea introductivă va putea fi respinsă.2). având în vedere că întârzierea la plată nu este foarte îndelungată. starea sa de insolvenţă va fi prezumată conform legii (art. în contextul în care nu stabileşte şi o serie de criterii efeciente de cuantificare a acestor stări patrimoniale. 7. în sistemul de drept polonez. 1 din acest act normativ. Dreptul polonez Legea nr. confom art. Această prevedere legală defineşte mai degrabă conceptul de insolvabilitate şi nu pe cel de insolvenţă. 11. stabilind prevederi speciale unor anumite categorii de 27 . pentru ca instanţa de judecată să pronunţe deschiderea procedurii de insolvenţă. procedura insolvenţei. judecătorul sindic va putea să repingă cererea introductivă formulată de creditori. dacă întârzierea plăţii nu se prelungeşte cu mai mult de 3 luni de la scadenţă şi/sau cota de datorii scadente nu depăşeşte 10 % din totalul acestora. Spre deosebire de legislaţia insolvenţei din celelalte state din Europa centrală şi de est. Potrivit prevederilor art. este suficient ca un debitor să nu îşi achite datoriile pe măsură ce devin scadente.

000 de ruble ruseşti. Legiuitorii din statele din Europa centrală şi de est (majoritatea fiind actualmente şi state membre ale Uniunii Europene). Conform prevederilor legii mai sus amintite. în ceea ce priveşte plata taxelor şi a contribuţiilor sociale ce depăşesc valoarea de 100. Nu mai puţin. reglemntările locale au ţinut cont şi de prevederile actelor normative comunitare incidente în materie – în special Regulamentul Consiliului nr. au procedat la adaptarea legislaţiei insolvenţei la cerinţele actuale ale comerţului intrernaţional.debitori ce necesitau o protecţie specială din interese politice. Ibidem. a cererilor de despăgubire provenite din partea persoanelor fizice pentru prejudicii ce au adus atingere vieţii sau sănătăţii acestora. La stabilirea stării de insolvenţă. p. loc. debitorul însuşi poate formula o cerere de deschidere a procedurii. limitele sunt de 500.cit. 379. Statul poate formula cereri introductive. 8). instanţa nu ţine cont de solicitările de plată a penalităţilor. 3 Jens Lowitzsch.000 ruble iar termenul legal amintit este majorat la 6 luni. pentru răspundere profesională. În cazul macro-întreprinderilor şi a entităţilor cu drept de monopol. a unui proprietar de active imobiliare sau a unei ferme agricole familiale. De asemenea. în condiţiile în care prevede existenţa unor condiţii ce vor determina o iminentă stare de insolvenţă (art. procedura insolvenţei poate fi declanşată la cererea expresă a unui creditor. împotriva unei persoane juridice. Din analiza comparată a reglementărilor mai sus analizate nu reies optici fundamental diferite privitor la conceptul de insolvenţă. în cazul în care debitorul nu satisface creanţele sau pretenţiile creditorului (fie el public sau privat2).a. economice sau sociale1. 1346/2000 privind procedura insolvenţei.000 de ruble. încercându-se o raportare cât mai precisă şi viabilă la principiile economiei de piaţă şi ale guvernării corporatiste a societăţilor comerciale. în termen de 3 luni de la scadenţă sau de la notificare. 2 1 28 . în cazul în care valoarea datoriei este de cel puţin 100. sau pentru plata pensiilor alimentare3. cum ar fi proprietarii imobiliari. agricultorii ş.

pentru ca aceasta să fie pe cît posibil în concordanţă cu realităţile din practica judiciară şi cu cerinţele apărării sociale. cunning. drepturile celui atacat ori interesul general. who uses violence. cât şi grija permanentă a legiuitorului de a-i perfecţiona conţinutul. cât şi lipsa de culpabilitate a celui care o realizează prin intermediul săvârşirii unei fapte prevăzute de legea penală. Această instituţie de drept penal a cunoscut de-a lungul timpului. room. avocat în Baroul Iaşi ∗ 29 . de la includerea sa în Codul penal de la 1864 şi până în prezent.Aspecte privind legitima apărare în dreptul penal românesc şi în dreptul comparat Călina Andreea MUNTEANU∗ The presumption of legal defence is a relatively new penal institution that was introduced in the Romanian penal code in 2002. house breaking or any similar methods. este Preparator universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi. of another person. The article tries to emphasize the particularities of the attack and defence in the case of this presumption. It states that it is presumed to be in legal defence the person who rejects the entrance without any rights in a house. În acest sens. In most of foreign penal codes we do not meet a presumption of legal defence. but the conditions that must be strictly fulfilled in order to have legal defence. a altuia sau împotriva unui interes general şi care pune în pericol grav persoana. focusing not only on the points of view found in the doctrine. o întreagă serie de modificări şi completări. Temeiul instituirii legitimei apărări drept cauză care înlătură caracterul penal al faptei îl constituie atât lipsa de pericol social al acţiunii de apărare. but also on the decisions of the criminal courts. lucru care explică importanţa deosebită pe care o are. pentru a înlătura un act de agresiune îndreptat împotriva sa. permisă de lege şi în concordanţă cu sistemul de valori juridice consacrat. outbuilding or surrounded place. Legitima apărare prezumată în dreptul penal românesc Legitima apărare constă în acţiunea de apărare pe care o realizează o persoană prin intermediul unei fapte prevăzute de legea penală.

legitima apărare apare sub trei modalităţi: prima – prevăzută de art. caracterizată prin animus nocendi1.evident că reacţia celui care se apără nu întruneşte condiţia unei intenţii vinovate. 3. Legitima apărare. 209. fiind vorba de termeni uzuali. „dependinţă”. 21 din Codul penal. încăpere. întemeiată pe ideea asimilării excesului justificat de apărare. dependinţă sau loc împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare. prevăzută de art. 44 alin. „Drept penal general. încăpere. 44 alin.”Legea 247/2005 elimină din sintagma „loc împrejmuit ţinând de acestea” ultima parte. atacul constă numai într-o acţiune de pătrundere într-o locuinţă. 2 din Codul penal. înţelesul şi sfera lor de cuprindere va trebui să-şi stabilească cadrul pe explicaţiile date de dicţionarul limbii române şi vorbirea curentă. presupune existenţa unui atac. adică a unei comportări agresive. strict prevăzută de lege şi anume într-o locuinţă. exprimat prin pătrunderea unei persoane într-o anumită locaţie. în modalitatea generală. violenţă. doctrină. efracţie sau alte asemenea mijloace. sub forma unei apărări legitime prezumate şi a treia. încăpere. jurisprudenţă”. în modalitatea prezumţiei de legitimă apărare. practica judiciară se va confrunta fără îndoială cu diverse interpretări posibile privind expresiile de „pătrundere”. caracteristicile acestora variind de la o modalitate normativă la alta şi fundamentând specificitatea fiecăreia dintre ele. în oricare din cele trei forme consacrate ale sale. material. sau „loc împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare”. axată pe ideea unei proporţionalităţi între atac şi apărare. în forma modalităţii sale de bază. într-o locuinţă. Giurgiu. a doua – prevăzută de art. Dacă legitima apărare. efracţie sau prin alte asemenea mijloace. În ceea ce priveşte această condiţie. 30 . Dispoziţiile privind prezumţia de legitimă apărare au reprezentat în concepţia Codului penal din 1969 o noutate introdusă prin Legea 169 din 10 aprilie 2002.p. Cu alte cuvinte. „încăpere”. dependinţă sau loc împrejmuit sau delimitat prin semne de marcare. având următorul cuprins: „se prezumă că este în legitimă apărare şi acela care săvârşeşte fapta pentru a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violenţă. În calitate de cauză care împiedică constituirea infracţiunii. dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de acestea. Iaşi. 1 N.44 alin. este necesară existenţa unui anumit atac. imediat. avându-se în vedere împrejurarea că. în locul căreia se adaugă „ori delimitat prin semne de marcare”. legislaţie. 2005. Editura CDRMO. viclenie. prezintă o structură bazată pe două acţiuni cu caracter opus: atacul şi apărarea. în forma unei modalităţi speciale. săvârşită prin viclenie.

pentru nevoi legate de viaţa internă a persoanei. Locuinţa este locul ales în mod liber de o persoană. Rămureanu . face câţiva paşi în interiorul locuinţei respective. Editura Stiintifica si Enciclopedică. Lucinescu. D.114/1996 prevede că « prin locuinţă se înţelege o construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit. fără a avea această destinaţie. pe de altă parte. Partea speciala. însă. legea penală nu defineşte expres noţiunea de « locuinţă ». Pentru a determina înţelesul expresiei de « locuinţă » . prin locuinţă trebuie să înţelegem suprafaţa locuibilă împreună cu dependinţele aferente. Mijloacele de transport individuale (cu excepţia remorcilor. Papadopol. Antoniu. fiind un posesor de rea-credinţă. sau dacă este vorba de o construcţie care. Nu interesează dacă este închis sau parţial deschis. care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familiei-inclusiv curtea şi grădina închiriată odată cu suprafaţa locativă ». nefiind suficientă simpla destinaţie de locuinţă a unei încăperi. în sensul că făptuitorul depăşind spaţiul locului de intrare. în accepţiunea legii civile. cu întreg corpul persoanei în locurile menţionate. considerăm că se impune cercetarea comparativă a conţinutului pe care această noţiune l-a primit în legea civilă. uzul domestic trebuie să fie legitim. cel care şi-a stabilit locuinţa în mod ilicit. deoarece aici nu se îndeplinesc acte caracteristice vieţii domestice. « dependinţă ».Codul penal comentat si adnotat. Aşadar. este totuşi folosită drept locuinţă. « încăpere ». I. G. 1975. nu realizează o pătrundere în sensul unui atac. p. Prin locuinţă vom înţelege orice loc destinat efectiv si actual uzului domestic al uneia sau mai multor persoane. nu se bucură de ocrotirea legii. dacă este vorba de o construcţie anume destinată pentru a fi locuită. În plus. Pavel. sau sare pe acoperiş ori spionează de la distanţă locuinţa. Cel care îşi introduce numai capul pe fereastra locuinţei. Bucuresti. dacă reprezintă o locuinţă permanentă sau temporară .Prin noţiunea de pătrundere se înţelege o pătrundere efectivă. dotările şi utilitaţile necesare. şi în legea penală . 1 T. în cuprinsul dispoziţiei legale amintite. vol. 176 31 . sau piciorul în locuinţă. Nu interesează dacă locuinţa este permanentă sau temporară. Esenţial este să fie folosită în fapt. Spre deosebire de legea civilă. pe de o parte . stabil sau mobil. « loc împrejmuit ori delimitat prin semn de marcare ». dacă este destinat special acestui scop sau nu1 . cu dependinţele. V. D. rulotelor care servesc drept locuinţă) sau în comun nu sunt asimilate locuinţei . uzurpând drepturile altei persoane. din modul în care este redactat textul incriminator. Vasiliu. unde aceasta îşi desfăşoară efectiv viaţa personală. rezultă că legiuitorul a înţeles să distingă între noţiunile de « locuinţă ». efectiv. V. Pe linia acestei investigaţii observăm că Legea locuinţei nr.

în funcţie de pătrunderea în locuinţă sau de pătrunderea doar în dependinţă ori în locul împrejmuit ţinând de acestea. care este de presupus că.32. natura şi apartenenţa locuinţei neavând nici o semnificaţie. constituie locuinţă. înlesnesc sau condiţionează folosinţa acesteia. organizate şi funcţionând în baza unui regulament intern. 1976. şi orice construcţie în care o persoană înţelege să trăiască.1 Se poate acredita ideea că. a acelui spaţiu. dar şi dependinţele acesteia. 1 32 . intră pe lângă imobile. precum şi încăperile ocupate în mod trecător. căci făptuitorul a pătruns în prealabil fără drept în locuinţă. întregeşte folosinţa locuinţei. astfel încât să rezulte voinţa titularului ca nimeni să nu pătrundă în acel loc fără voia sa. În sensul legii penale. pericolul social al faptei este mai mare. p. şi locul împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare.. 2 G. Gh. cât şi de drept. nu numai locuinţa propriu-zisă. o curte. manifestânduse printr-o temeritate sporită a făptuitorului. Dependinţele sunt acele locuri care constituie o prelungire a locuinţei şi care întregesc. cum ar fi de exemplu. cameră de locuit. Fapta îmbracă o periculozitate socială diferenţiată. Revista Română de drept nr. Propuneri de „lege ferenda” pentru determinarea înţelesului noţiunii de locuinţă în materie penală . făptuitorul poate fi mai uşor identificat şi îşi poate asigura mai greu scăparea. Nu interesează dacă dependinţele fac corp comun cu locuinţa sau sunt separate. pivniţa etc. Totodată. este demonstrat atât în fapt. dispus să înfrunte riscul de a fi surprins de însăşi persoana vătămată.100. în noţiunea de locuinţă. rezoluţia infracţională puternic conturată. Antoniu. decât dacă ar fi descoperit sustrăgând din altă parte a imobilului. prin faptul că acest spaţiu este considerat domiciliu flotant. – Emilian Lipcanu. la care accesul implică trecerea făptuitorului prin hol. cameră de trecere. Editura ştiinţifică şi pedagogică. prin locuinţă se înţelege aşadar. prin folosirea în concret. pentru locuit. imobile proprietatea unei unităţi de stat. cămara. Dicţionar juridic penal. Locul împrejmuit este locul separat printr-o îngrăditură de locurile învecinate care. Bulai. în perioada din zi cât se află acasă îşi petrece mult mai mult timp în locuinţa decât în celelalte componente ale domiciliului. o grădină etc. Bucureşti. pentru nevoi legate de viaţa personală. C. Chivulescu. cămin.”2 Încăperea este o parte dintr-o construncţie destinată să servească drept locuinţă şi care este folosită ca atare în mod efectiv. în cadrul unui internat. 11/1977 p. luate într-o accepţiune largă. Atunci când pătrunderea are loc intr-o dependinţă. cum ar fi bucătăria. surprins în locuinţă. De asemenea.Se consideră că se întrunesc trăsăturile noţiunii de « locuinţă » şi atunci când persoana vătămată locuieşte în internat. acţiunea are caracterul unui atac. bucurându-se de aceleaşi avantaje ca şi domiciliul legal. Faptul că spaţiul folosit de o elevă. ca şi dependinţa. blocuri de nefamilişti.

21. nu îl prezumă a fi în legitimă apărare pe proprietarul care acţionează în sensul respingerii acestei pătrunderi. Într-o opinie. 144. S-a apreciat că drepturile persoanei care se apără vizează nu doar viaţa şi integritatea corporală. viclenie. în acest ultim caz fiind vorba despre distrugerea unor bunuri importante. se consideră că legiuitorul a avut în vedere şi violenţa psihică produsă prin ameninţare. urmată de recurgerea la un limbaj violent ca modalitate a violenţei psihice. făţărnicie. cât şi de bunuri importante sub aspect sentimental. Editura Universul Juridic. iar uneori o vătămare a sănătăţii. referindu-se la situaţiile în care locurile împrejmuite nu mai sunt delimitate ca atare prin îngrădiri tradiţionale. considerăm că este vorba de bunuri importante atât din punctul de vedere al valorii estimate în bani. Considerăm că. Prin „violenţă” se înţelege orice atingere adusă corpului omenesc care provoacă suferinţe. efracţie sau prin alte asemenea mijloace . Prin „viclenie” se înţelege perfidie. dacă îndepărtarea acestora printr-un comportament agresiv îi asigură terţului accesul în locuinţă. şmecherie. Efracţia implică aşadar. alin. Într-o altă opinie însă. Ori de câte ori făptuitorul înlătură aceste piedici pe cale firească. spre a reuşi să intre în imobil. ci şi „averea”1. revizuită şi adăugită. În acelaşi sens s-a precizat că reglementarea actuală nu se referă la un pericol social grav în care ar fi puse persoana sau drepturile celui care acţionează împotriva unui atac moral. Drept penal. Mitrache. Violenţa poate fi îndreptată atât asupra lucrurilor. 33 . iar desfacerea unei sârme. nu distinge între acestea două. şi anume : prin violenţă. Întrucât nici legea şi nici literatura juridică nu fac vreo precizare. în situaţia în care spre exemplu. terţul încearcă prin violenţă să îndepărteze prin violenţă o altă persoană aflată în zona de acces. nec nos distinguere debemus. Bucureşti. nu poate fi asimilată acesteia. 653/ 2005 a introdus şi expresia finală « ori delimitat prin semne de marcare ».Ultima modificare adusă textului prin Legea nr. „Efracţia” presupune în sensul art. 44. p. iar ubi lex non distinguit. asupra cărora să se concentreze activitatea infracţională a agresorului. folosind termenul generic de violenţă. C. partea generală. ediţia a II-a. ci prin folosirea unor semne de marcare. de vreme ce legiuitorul nu face diferenţiere între cele două forme posibile de violenţă. şiretenie. 2003. Violenţa exercitată asupra obiectului sau dispozitivului care protejează bunul este o condiţie sine qua non a existenţei efracţiei. o acţiune violentă. distrugerea sau înlăturarea încuietorilor sau oricăror altor dispozitive de închidere. 1 C-tin Mitrache. de exemplu. cât şi împotriva persoanelor. pătrunderea fără drept a unei persoane în locuinţa altei persoane. Atacul trebuie realizat numai prin intermediul mijloacelor prevăzute de lege.

192. 44 alin 2 indice1din Codul penal. deşi este înarmată ( cu un cuţit pe care îl are în buzunar. efracţie. lăsând posibilitatea organului judiciar de a aprecia de la caz la caz gravitatea altor modalităţi de pătrundere. partea sau părţile vătămate încalcă prevederile art. fără a acţiona violent asupra lor. adică prin violenţă. Niculeanu. 44 alin. În al doilea rând. 34 . încăpere. dependinţă sau loc împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare. p. nu poate beneficia de legitimă apărare. întrebuinţarea unei calităţi mincinoase sau uzurparea unei calităţi oficiale. 129. 21. utilizaţi de către legiuitor în cuprinsul art. alin. Despre conţinutul juridic al legitimei apărări. nr.normală. C. 1 2 Idem. trebuie să se evidenţieze faptul că aceasta nu se realizează cu consimţământul proprietarului sau al persoanei care deţine imobilul în posesie. ca de exemplu. indiferent de modalitatea de pătrundere. ceea ce este important constă în aceea că. În caz contrar. Cel care ripostează. reglementată de art. 44 alin. 8/2003. De exemplu. Este neîndoielnic faptul că practica judiciară se va confrunta cu o multitudine de posibile situaţii şi interpretări privind această expresie:”prin alte asemenea mijloace”. justifică reţinerea legitimei apărări în favoarea acestuia. p. „Dreptul”. cu arma pe care o poartă neîncărcată pe umăr ). fapta nu va avea caracterul unei efracţii. dar care nu acţionează în modalităţile arătate în art. escaladarea gardului. 21 Cod penal numai dacă săvârşeşte fapta pentru a împiedica pătrunderea părţilor vătămate în domiciliu în modalităţile enunţate. nu poate fi considerată în legitimă apărare persoana care agresează partea vătămată ce pătrunde paşnic într-un domiciliu sau care. în primul rând pentru faptul că legiuitorul este cel care a folosit această expresie. nu comite vreun act sau gest din care să rezulte intenţia de vătămare fizică. Faţă de semnificaţia termenilor menţionaţi. inducerea în eroare a proprietarului locuinţei. 21. În toate cazurile exemplificate. 209 lit. S-a susţinut2 că sintagma „prin alte mijloace” desemnează inclusiv mijloacele enumerate în cuprinsul art. sau a altei persoane în a cărei grijă se află locuinţa. se susţine că nu orice pătrundere fără drept urmată de riposta făptuitorului. Prin „alte asemenea mijloace” se înţelege1 orice mijloc prin care se pătrunde în mod fraudulos într-o locuinţă. tocmai pentru a arăta că enumerarea nu are un caracter limitativ. făptuitorul care săvârşeşte fapta împotriva a două sau mai multe persoane vătămate sau a celor care pătrund pe nedrept într-un domiciliu pe timpul nopţii. 32. 44 alin 21 Cod penal. Tot astfel. Nu suntem de acord cu o astfel de opinie. beneficiază de dispoziţiile art. viclenie.i Cod penal. s-a susţinut în literatura juridică că nu orice alt mijloc ar putea constitui un atac în sensul celui descris de art. 44 alin.1 şi 2 din Codul penal şi răspund pentru comiterea acestei infracţiuni. dacă sunt întrunite elementele constitutive ale acesteia.

Viorel-Gheorghe Gavra. Acţiunea de pătrundere poate fi realizată de o singură sau de mai multe persoane. de vreme ce aceasta nu mai este necesară. art. 35 . Acţiunea de pătrundere în locurile prevăzute de lege trebuie să fi început sau să fie în curs de executare sau să se fi efectuat în 1 2 Idem. prin escaladarea gardului care împrejmuieşte locuinţa în vederea arestării unei persoane în baza unui mandat de arestare legal eliberat. să fie un act de voinţă al acesteia. 1 De asemenea pătrunderea este justificată dacă are loc la chemarea victimei unei agresiuni. Nu va fi însă justificată pătrunderea dacă ar avea loc chiar în urma unei provocări din partea persoanei care se află în locuinţă. alin. Autorii consideră că în cazul în care făptuitorul. ori în cazul în care pătrunderea se face pentru a stinge un incendiu abia început sau pentru a salva o persoană care încerca să se sinucidă. 21 nu face o astfel de precizare. Acţiunea de pătrundere trebuie să fie. crezând că este vorba despre un hoţ.sau prin alte asemenea mijloace care prezintă gravitate şi imprimă un sentiment de insecuritate socială sporită.44 alin. 33. în acest caz. p. nu în ultimul rând. unde se mai cere ca pătrunderea să se facă „fără consimţămâtul persoanei care-l foloseşte”. dat fiind faptul că modalităţile de pătrundere enumerate expres evidenţiază tocmai lipsa consimţământului persoanei care foloseşte imobilul. nu este vorba despre o „acţiune de respingere” a pătrunderii fără drept. 192 care incriminează violarea de domiciliu. Acţiunea de pătrundere într-o locuinţă. dependinţă sau loc împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare. ar agresa o astfel de victimă care încearcă să-şi găsească scăparea. Pătrunderea în locurile precizate de lege se face „cu drept” dacă s-a pătruns într-o locuinţă de exemplu. dând posibilitatea organelor judiciare să aprecieze de la caz la caz situaţiile ivite în practică şi care să justifice legitima apărare. Enumerarea modalităţilor de pătrundere nu este limitativă. Comentarii privitoare la prezumţia de legitimă apărare reglementată de art. cea a unei persoane fizice responsabile.3 din noul Cod penal. 119. subiectul să nu aibă o justificare legală la baza acţiunii sale. dat fiind că. s-ar putea invoca eventual o stare de provocare. 22. Aceste modalităţi trebuie folosite însă în vederea pătrunderii. în ceea ce-l priveşte pe făptuitor. Claudia-Florina Uşvat. p. Nu are relevanţă dacă acţiunea de pătrundere s-a făcut prin folosirea unor mijloace fizice materiale sau folosind numai forţa fizică a agresorului. Spre deosebire de art. nr. 6/ 2005. „Dreptul”. încăpere. cu alte cuvinte. Considerăm2 că legea nu îl prezumă ca acţionând în legitimă apărare pe proprietarul ce agresează o persoană străină care încearcă să-şi asigure scăparea escaladând gardul. trebuie să se realizeze „fără drept”.

dacă servesc pentru întreruperea unei agresiuni în desfăşurare. 583. prin neintervenţia de a salva agresorul în faţa unui pericol care îl ameninţă pe parcursul atacului sau de a nu împiedica săvârşirea unei infracţiuni împotriva agresorului.216-218. 1 36 . Editura Academiei. Obiectul atacului constând în pătrunderea fără drept şi prin mijloacele prevăzute de lege într-un domiciliu al altei persoane poate fi orice interes sau bun juridic personale protejat penal. săvârşită în stare de legitimă apărare”. ca de exemplu ameninţările. Madrid. cum se crede uneori. doar cele ireparabile sau susceptibile de a fi atacate fizic de o persoană. S.întregime. parte general I. chiar în cadrul acestora. aceasta trebuie să se realizeze printr-o acţiune de respingere a pătrunderii uneia sau mai multor persoane într-una din locaţiile protejate de lege. fără a exista vreo limită. 3 George Antoniu. Curso de derecho penal.A.care rezultă din corelaţia de timp pe care o presupune sintagma : ”respingere. aceasta rezultă fără echivoc. p. apărarea constând în împiedicarea sau respingerea agresiunii se realizează prin acte de violenţă fizică. acţiunea de respingere a pătrunderii nu presupune nici o altă condiţie Juriprudenţa spaniolă majoritară consideră apărabile numai bunurile protejate juridic. Costică Bulai.3 Cu toate acestea. Legiuitorul nu limitează faptele săvârşite în legitimă apărare.pătrundere” -.Aceasta înseamnă că atacul exprimat prin acţiunea de pătrundere trebuie să fie actual. În ceea ce priveşte apărarea. iar uneori. Practică judiciară penală. dintre mijloacele de apărare. 2 Codul penal francez (art. 1999.alin. realizată prin intermediul unei fapte prevăzute de legea penală. 44 Cod penal. exempli gratia. din dispoziţiile art. 1998. întrucât în art. 44 alin.2) prevede posibilitatea incidenţei dispoziţiilor legotimei aoărări şi în apărarea unui bun dar cu excluderea. În afară de cerinţa concomitenţei ei cu atacul. Editorial Universitas. în opinia unor autori. sau dacă riposta s-ar înfăţişa ca o faptă consumată sau ca o tentativă.I. putând duce la comiterea de fapte contra vieţii sau contra integrităţii corporale ori sănătăţii.122-5. apărarea nu trebuie să fie necesarmente violentă. De asemenea. injuriile. legiuitorul se referă nu numai la apărarea persoanei ci şi a drepturilor celui atacat1. A se vedea D. apărarea poate consta şi într-o omisiune.1 Cod penal.2 În cele mai multe cazuri. vol. indiferent de încadrarea juridică de care ar fi susceptibilă. cum ar fi încercarea de a pătrunde fără drept în domiciliu.M. care prevede că „ nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală. a omorului voluntar. indiferent dacă este îndreptat spre o persoană sau spre un obiect material. ci poate consta în orice conduită care să se îndrepte împotriva agresorului şi să servească la împiedicarea sau respingerea agresiunii. în nici o modalitate. Luzon Pena. p.

”.specifică privind necesitatea sau proporţionalitatea ei în raport cu natura şi intensitatea atacului. proprietarul nu va putea beneficia de dispoziţiile art. el a fost introdus după alineatul al doilea al art. p. apărarea fiind vădit disproporţionată faţă de gravitatea atacului. un individ pătrunde în domiciliul unei persoane pentru a fura o motoretă ce se afla în curte. 131. trage cu arma de vânătoare asupra hoţului pe care îl ucide. 2/ 2004. aceasta trebuie dovedită de către făptuitor. 1 Corina Naghi. s-a făcut cu respectarea condiţiei proporţionalităţii apărării cu gravitatea atacului. 44. iar nu a stării de legitimă apărare”. Faptul că această condiţie a proporţionalităţii apărării cu gravitatea atacului trebuie îndeplinită.şi în cazul vizat de alin. 44 şi nu ca alineat final al acestui articol. fapta este săvârşită cu depăşirea limitelor legitimei apărări. deoarece respingerea atacului s-a făcut folosind o armă. nr. justifică obligativitatea instanţei de judecată de a stabili dacă respingerea atacului declanşat prin pătrunderea fără drept. cit. este evident că. într-o asemenea situaţie. în opinia unor autori1 se apreciază că legea prezumă existenţă doar a condiţiilor atacului. legitimitatea apărării fiind prezumată de lege în orice condiţii s-ar realiza acţiunea de respingere. Utilizând ca argument aprecierea profesorului Vintilă Dongoroz 2care arată că „proporţionalitatea constituie o condiţie a legitimei apărări. de vreme ce art.” şi nu că „este în legitimă apărare acela care.. 347.. „Dreptul”. p. Traian Dima. 111. op. urmând astfel să răspundă penal pentru faptele săvârşite prin care l-a respins pe agresor.susţin autorii menţionaţi. 44 Cod penal. 37 . în sensul că dacă nu este îndeplinită şi condiţia proporţionalităţii atunci când o persoană a înlăturat pătrunderea fără drept a altei persoane. prezumţia instituită nu este una absolută. 7/ 2003. ci relativă. Tocmai această poziţie pe care o ocupă în cadrul art. iar în ceea ce priveşte condiţia că apărarea a fost proporţională cu condiţiile atacului. Din nou despre legitima apărare. ea nu va beneficia de dispoziţiile legale privind legitima apărare. În consecinţă. Astfel. 44 Cod penal prevede că „se prezumă că este în legitimă apărare acela care .. Ovidiu Predescu. Proprietarul observă acest lucru şi de la fereastra etajului intâi al imobilului în care locuia. „Dreptul”. dacă apărarea este vădit disproporţionată faţă de gravitatea atacului şi de împrejurările în care acesta a avut loc. nr. Instituţia legitimei aărări după modificarea suferită prin Legea nr. În încercarea de a stabili limitele prezumţiei de legitimă apărare. 169/2002. 44. 21 al art. 2 Vintilă Dongoroz. p. În opinia aceloraşi autori. aceiaşi autori ajung la concluzia că. De exemplu. rezultă şi din poziţia pe care acesta o ocupă în cuprinsul articolului.

Afirmaţia făcută în literatura juridică conform căreia organului judiciar îi revine sarcina aprecierii în concret a situaţiilor în care apărarea este legitimă. 44 alin. 21 Cod penal. p. care constituie doar o circumstanţă atenuantă şi nu o cauză justificativă. „Dreptul”. 2/ 2003. În realitate. se arată1 că legiuitorul a evitat folosirea verbului „a fi” la timpul prezent. le revine sarcina să dovedească faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile atacului sau ale apărării. Prezumţie absolută sau relativă. a circumstanţelor concrete de săvârşire a unei infracţiuni de violenţă de către o persoană în al cărei domiciliu s-a pătruns fără drept. nr. însă. în vreuna din modalităţile arătate în art. În consecinţă. în sensul că acestuia i-ar reveni obligativitatea de a aprecia dacă apărarea este legitimă. op. Tot organului judiciar şi persoanei vătămate le revine şi sarcina probaţiunii în ceea ce priveşte dovedirea depăşirii limitelor legitimei apărări. legea este cea care prezumă apărarea ca fiind legitimă. existând posibilitatea înlăturării ei prin proba contrarie. se impune şi interpretarea general acceptată în doctrina şi jurisprudenţa din Franţa. nu şi la cele ce privesc condiţiile atacului. 21 din Codul penal. Legitima apărare în noua reglementare. dacă starea de fapt nu coincide cu prezumţia instituită de lege. că prezumţia de legitimitate se referă în mod strict la condiţiile apărării. 44 alin.În redactarea art. 215. în sensul că prezumţia unei astfel de apărări are un caracter relativ2. astfel că organului judiciar. Important este. 2 N. cit. respectiv principiul aflării adevărului.123. cu nuanţe imperative. faţă de natura instituţiei analizate şi a modului ei de reglementare. Reconstituirea etapelor comiterii unei astfel de infracţiuni trebuie să aibă în vedere modul şi mijloacele folosite de făptuitor. care nu diferă de cel de inspiraţie franceză. făptuitorul nu are sarcina probaţiunii în ceea ce priveşte existenţa legitimei apărări. Giurgiu. iar organului judiciar nu îi revine decât sarcina de a răsturna această prezumţie relativă instituită de lege. mobilul şi scopul urmărite. Considerăm că. însăşi legea prezumând că se află într-o asemenea stare în situaţia reglementată de art.. p. şi nu de a analiza dacă 1 Oana Schmidt-Hăineală. precaută. înlocuindu-l cu sintagma „se prezumă”. precum şi evaluarea stării sale psihice. Cu alte cuvinte. Caracterul relativ al acestei prezumţii s-a motivat prin faptul că ar fi de neconceput să existe orice apărare vădit disproporţionată faţă de gravitatea încălcării dreptului la inviolabilitatea domiciliului. Scopul instituirii acestei prezumţii constă în aceea de a-l proteja pe cel care respinge pătrunderea fără drept în imobil. 38 . însă aceasta nu trebuie să înlăture un alt principiu fundamental al procesului penal. Tocmai această formulare obligă interpretul la o analiză atentă. 21 Cod penal. organul judiciar are obligaţia de a acţiona în sensul înfăptuirii justiţiei şi tragerii la răspundere penală a făptuitorului. 44 alin. ar putea da naştere unor ambiguităţi. respectiv persoanei vătămate.

o rudă a acestuia. iar cel care a pătruns să nu fie tras la răspundere pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu. urmată de săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. sau cel puţin să fie cercetat cu privire la o asemenea infracţiune. întrucât nu mai poate fi vorba despre înlăturarea unui asemenea atac.se poate sau nu reţine o asemenea prezumţie. o persoană care are în pază sau grijă patrimoniul în cauză. pe durata executării acţiunii de pătrundere fără drept în domiciliu. de către cel ce a respins această pătrundere. este important sa existe împrejurările descrise de textul legal. întrucât aceasta există în virtutea împrejurărilor speciale în care s-a comis fapta. Prezumţia legitimei apărări nu mai subzistă şi acţiunea de respingere a pătrunderii fără drept îşi pierde caracterul necesar din momentul în care cel care a realizat pătrunderea se îndreaptă spre ieşire.112 . Apărarea este considerată necesară din momentul în care a început acţiunea de pătrundere în domiciliu. De aceea. dat fiind faptul că pătrunderea trebuie să se facă fără drept. p.ab initio. nu mai trebuie să pună în discuţie dacă atacul declanşat prin pătrunderea fără drept a fost material. op. cât şi după consumarea acesteia. Iată deci că există şi opinii conform cărora nu numai condiţiile apărării sunt considerate a fi îndeplinite dacă se reţine legitima apărare prezumată. Subiect al apărării poate fi orice persoană. toate aceste condiţii sunt prezumate. întrucât pentru existenţa prezumţiei. şi a pus în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat. apreciate ca atare de lege. 39 . Însă. ci şi cele ale atacului.. direct. Apărarea trebuie să fie necesară pentru a respinge pătrunderea fără drept în domiciliul altei persoane şi cu mijloacele prevăzute de lege. este puţin probabil să se reţină în practica judiciară că proprietarul care acţionează în vederea respingerii pătrunderii este prezumat a fi în stare de legitimă apărare. atunci când soluţionează o violare de domiciliu. instanţa de judecată. privitoare la pătrunderea fără drept. Făptuitorul care acţionează în împrejurările arătate în cuprinsul alin. sau oricare altă persoană. imediat şi injust.cit. atâta vreme cât sunt întrunite elementele constitutive ale acestei din urmă infracţiuni. este prezumat ca fiind în legitimă apărare indiferent dacă victima este sau nu cercetată pentru comiterea infracţiunii de violare de domiciliu. precum şi un reprezentant al autorităţii. Naghi. atâta timp cât subzistă pericolul de lezare sau de ulterioare leziuni ale persoanei sau drepturilor acesteia. 1 C. fără drept în domiciliul său. adică proprietarul sau posesorul domiciliului. T. într-un astel de caz. 1 2 .că au fost îndeplinite1. deoarece. Dima.

se poate prevala de textul art. fiind folosite o dată cu declanşarea agresiunii. 40 . există posibilitatea creării unei disproporţii între atac şi apărare. chiar dacă nu are nici măcar un drept de folosinţă asupra imobilului. ajutorul dat de o persoană celui care se apără în scopul respingerii agresiunii va beneficia de legitimă apărare numai dacă ajutorul a fost dat cu intenţia de a sprijini pe cel care ripostează. sub pretextul ajutorului dat. sisteme de alarmă. singura condiţie fiind ca persoana în cauză să aibă această reprezentare. răzbunare. 44 alin. Chiar dacă în momentul instalării acestor mijloace nu exista un atac se admite că proprietarul va fi în legitimă apărare. or acesta lipseşte în cazul când riposta nu are la bază voinţa de a se apăra a celui atacat. 21 Cod penal şi persoana aflată în vizită la o altă persoană şi care respinge pătrunderea fără drept a altei persoane în condiţiile arătate de lege. sisteme de împuşcare automată etc. 276. această soluţie va fi exclusă în ipoteza în care complicele.. cit. gelozie. în sensul că cel agresat în mod inopinat 1 G. Dimpotrivă. Cerinţa ca cel care se apără să acţioneze cu voinţa de a se apăra se extinde şi asupra celui care intervine în apărarea altuia. indignare etc. dacă există această vointă. Subiectul acţiunii de apărare trebuie să fi acţionat cu intenţia de a se apăra. în cazul în care pătrunderea se face. câini răi. Pentru a respinge pătrunderea frauduloasă într-un domiciliu. Ceea ce atribuie ripostei un caracter just este scopul de apărare în care acţionează făptuitorul. pentru că şi acesta trebuie să acţioneze cu voinţa de a ajuta pe cel care se apără ori de a se substitui lui. prin violenţă. exempli gratia. Antoniu. o astfel de persoană aflată în vizită la proprietar. voinţă care trebuie să existe şi la cel pentru care se face intervenţia în vederea respingerii agresiunii. în primul rând pentru că pătrunderea se face fără drept. Din prima categorie fac parte acele mijloace defensive menite să acţioneze în momentul atacului. Cu alte cuvinte. Mijloacele improvizate sunt acele mijloace pe care le are la îndemână cel care se apără fără a fi fost în prelabil pregătita. cerinţa voinţei de a se apăra se impune şi în cazul participaţiei la fapta celui care se apără. fie mijloace de apărare improvizate. p.În fapt. ca de exemplu. orice persoană care nu are un drept asupra imobilului. dar care acţionează în modalităţile arătate în textul de lege analizat. se prezumă că se află în legitimă apărare. capcane. apreciind de la caz la caz dacă pătrunderea unui terţ în perimetrul acestuia este sau nu îndreptăţită. Astfel. op.)1. astfel că în cazul în care acţionează în vederea respingerii acţiunii de pătrundere. urmăreşte să se răzbune pe agresor. beneficiază de prezumţia de legitimă apărare. poate realiza că pătrunderea s-a făcut fără drept. nu interesează că subiectul acţionează şi din alte motive ( ură. pot fi folosite fie mijloace pregătite din timp. De asemenea. În acest caz. Astfel.

Lezarea de bunuri juridice ale unor terţi va putea face incidentă starea de necesitate sau eventual de eroare. Reglementări de drept comparat având ca obiect instituţia legitimei apărări şi prezumţia legitimei apărări Şi în alte legislaţii penale se prevede că este în legitimă apărare acela care săvârşeşte fapta pentru a împiedica pătrunderea într-o incintă locuită. 2 O. cu alte cuvinte. ori pentru a se apăra împotriva autorilor de furturi sau jafuri executate cu violenţă”. „Din nou despre legitima apărare”. sau că legitima apărare este permisă pentru respingerea unui atac împotriva averii sau proprietăţii2. ci doar un mijloc pentru acest lucru. Codul penal francez3 dispune în art. fără îndoială. „nu este penal responsabilă persoana care.poate folosi mijloace mai vătămătoare decât ar fi necesar pentru înlăturarea agresiunii. intrarea prin efracţie. Codul penal francez. deteriorând sau stricând un lucru al altuia. prin utilizarea ca instrument contra agresorului sau provocând leziuni unui terţ pe care agresorul îl foloseşte ca scut. Un exemplu grăitor în acest sens este. 3 Codul penal francez. Lyon. deoarece nu este ceea ce direct împiedică agresiunea ilicită ca atare. Obiectul apărării îl constituie valorile sau bunurile juridice ale agresorului. 1 41 . În termeni generali. că numai unele legislaţii penale reglementează distinct o posibilitatea existenţei unei legitime apărări prezumate şi condiţiile în care aceasta se poate reţine. care în art. în faţa unui prejudiciu nejustificat adus împotriva sa sau împotriva altcuiva. Editura Dalloz. „Dreptul” nr 2/ 2004. cu Adnotări de jurisprudenţă şi bliografie de Yves Mayaud. exceptând situaţia în care există o disproporţie între mijloacele de apărare folosite şi gravitatea prejudiciului”. săvârşeşte. indiferent cât de necesară ar fi pentru apărare. 1 O astfel de lezare a vătămare a bunurilor străine nu constituie apărare. în cursul nopţii. în acelaşi timp un act impus de necesitatea de apărare legitimă pentru sine sau pentru o altă persoană. într-o incintă locuită. Astfel. pentru a întrerupe executarea unei crime sau a unui delict De exemplu. 132. 122-5 că „ nu este penal responsabilă persoana care. violenţă sau viclenie. sau bunuri străine pe care agresorul le foloseşte ca instrument agresiv. Este cert însă. 122-6 prevede că „ este prezumat de a fi acţionat în stare de legitimă apărare cel care îndeplineşte actul pentru a respinge. 1993-1994. Apărarea include doar afectarea sau lezarea de valori sau bunuri ale agresorului. Predescu. sau domiciliu. p. riposta trebuie să fie îndreptată împotriva agresorului. ori pentru a proteja un bun. şi nu de bunuri juridice străine lui sau ale terţilor.

comis împotriva unui bun. alin. pe de o parte. Codul penal belgian1 reglementează aşa numita necesitate actuală a legitimei apărări. altul decât un omor voluntar. Codul penal eleveţian2 dispune în art. Astfel. următoarele două: 1. sau dacă loviturile au fost făcute. Damien Vandermeerchs. pentru a fi reţinută starea de legitimă apărare. nu poate justifica moartea unei persoane. legitimitatea apărării nu este prezumată de lege în orice condiţii s-ar realiza acţiunea de respingere. sunt reglementate în mod strict acele condiţii privind necesitatea sau proporţionalitatea apărării în raport cu natura şi intensitatea atacului. fie ca scop direct al celui care realizează escaladarea sau efracţia. pereţilor sau intrărilor unei locuinţe sau unui apartament locuit ori ale dependinţelor acestora. dacă fapta s-a produs ărin apărarea unei persoane împotriva autorilor unui furt sau jaf. Pe de altă parte. Bruylant. 33. III-eme Edition. ale căror limite le precizează şi fixează. Code pénal. Al doilea alineat din acest articol ratifică jurisprudenţa referitoare la legitima apărarea a bunurilor. Bruxelles. În termeni apropiaţi prezumţiei de legitimă apărare. în timpul nopţii. săvârşeşte un act de apărare. oricât de gravă ar fi aceasta. atunci când acest act este absolut necesar pentru scopul urmărit din momentul în care mijloacele folosite sunt proporţionale cugravitatea infracţiunii”. are dreptul de a respinge atacul prin intermediul unor mijloace 1 Marie-Aude Beernaert. consacră principiul jurisprudenţial de proporţionalitate între actul apărării şi gravitatea atingerii aduse. Legitima apărare a bunurilor este mai puţin largă decât legitima apărare a persoanelor în două privinţe. dacă omorul a fost comis. prevăzută în cuprinsul art. Francoise Tulkens. se impune ca actul de legitimă apărare să fie „strict” necesar pentru scopul urmărit şi persoana urmărită trebuie să dovedească că principiul de proporţionalitate a fost respectat în timp ce ăn materie de legitimă apărare a persoanelor. escaladarea sau efracţia asupra împrejmuirilor. mai mult decât atât. 2. În alte legislaţii însă. referitor la legitima apărare a persoanelor. ori vătămările au fost produse. respingând. 1999. 417: „Se înţeleg. ci. este indicat în mod expres că actul de apărare nu poate consta în omucidere voluntară. 42 . 2 Code pénal suisse du 21 decembre 1937. Primul alineat din art. fie ca o consecinţă a rezistenţei pe care au întalnit-o planurile acestuia. 122-5. comise cu violenţă împotriva acesteia. ministerul public este cel care trebuie să demonstreze că mijloacele de apărare sunt disproporţionate. legiuitorul considerând ca nici o atingere la un bun.1 că „ cel ce este atacat fără drept sau ameninţat fără drept de un atac iminent. între cazurile de necesitate actuală a legitimei apărări. înafară de cazul în care se stabileşte că agentul nu a urmărit comiterea un atentat contra persoanelor.

se dispune că „ dacă făptuitorul depăşeşte limitele legitimei apărări din cauza confuziei. dacă aceasta este prinsă în flagrant delict. Codice Penale. casă. Office of the Law Revision Counsel. legitima apărare este permisă pentru respingerea unui atac împotriva averii. în capitolul intitulat „Legitima apărare şi starea de necesitate”. pătrunderii prin efracţie sau incendierii casei locuite sau a dependinţelor sale. 32. din teamă sau spaimă. 2 să reglementeze că „legitima apărare este apărarea care este necesară pentru a împiedica un atac ilegal şi actual îndreptat împotriva sa sau a unei alte persoane”. Codurile 1 2 Giovanni Fiandaca. Codul penal italian1 extinde legitima apărare şi la alte situaţii decât aceea a apărării propriei persoane. pentru ca în alin. reglementarea legitimei apărări. Astfel. între altele. şi nu de nivelul legislaţiei federale. United States Code.” Codul penal german. alin. Codul penal suedez reglementează de asemenea condiţiile în care se poate reţine starea de legitimă apărare. Ediţia revizuită din 1 ianuarie 2006. IPSOA. VI Edizione. că o persoană se află în legitimă apărare când comite un act pentru a îndepărta un atac infracţional actual sau iminent asupra persoanei sau proprietăţii. cu condiţia ca întotdeauna apărarea să fie proporţională cu atacul. În Statele Unite ale Americii2. casă. care prevede că „ nu e pedepsit cel care a comis fapta fiind constrâns sa acţioneze din necesitatea de a apăra un drept al său sau al altuiafaţă de pericolul actual al unui atac injust.1 că „ cel care comite o faptă care s-a ivit prin legitimă apărare. prevede în art. Asemenea codului penal elveţian. judecătorul va atenua în mod facultativ pedeapsa. cauzate de atac. 2002.proporţionale cu împrejurările comiterii faptei. pentru a sili o persoană care prin forţă sau ameninţare cu forţa. atunci el nu este pedepsit”. Astfel. curte sau ambarcaţiune pe cineva care a pătruns sau care refuză să plece când i se cere. nici o pedeapsă nu va fi impusă. dacă acest exces provine dintr-o stare scuzabilă de agitaţie sau de temere. dacă aceste acte se produc în timpul nopţii sau într-un loc izolat sau dacă proprietarii au motive temeinice să se teamă că siguranţa lor personală este periclitată. împiedică dobândirea proprietăţii. 2 al aceluiaşi articol prevede că „dacă cel care respinge un atac a depăşit limitele legitimei apărări. acelaşi drept este recunoscut şi terţelor persoane”. în cazul violării proprietăţii sau a incintelor este o problemă care ţine de nivelul legislaţiei fiecărui stat federal. Angelo Giarda. 33 din codul penal german. În termeni generali. Codul penal italian reglementează legitima apărare în articolul 52. în capitolul 24. nu acţionează ilegal”. în art. 43 . pentru respingerea escaladării. prevede. ori prin alte mijloace. În continuare. dacă acest atac se continuă cu violenţă sau ameninţare contra persoanei. alin. pentru a împiedica pe cineva să pătrundă în mod ilicit într-o cameră. curte sau ambarcaţiune ori pentru a îndepărta dintro cameră.

ori în cazul în care persoana a fost deposedată în mod ilegal de un teren sau un mobil corporal. dacă folosirea forţei este imediată sau la puţin timp după deposedare şi dacă cealaltă persoană nu avea dreptul de a-l deposeda ori deposedarea s-a realizat prin folosirea forţei. consideră în mod raţional că terenul sau bunurile nu pot fi protejate sau redobândite prin nici un alt mijloc sau dacă folosirea unei altfel de forţe decât forţa cauzatoare de moarte pentru protejarea sau redobândirea terenului sau bunurilor. dacă: 1. consideră că folosirea forţei este imediat necesară pentru prevenirea comiterii de către o altă persoană a unei incendieri premeditate. furt în timpul nopţii sau a unei alte infracţiuni comise în timpul nopţii. O persoană poate folosi forţa fizică cea ar putea cauză moartea în situaţia în care apreciază în mod raţional. în incinta sau asupra unor asemenea incinte. Astfel. potrivit Codului penal al statului Texas. ar expune persoana respectivă sau pe o alta unui risc substanţial de a fi ucisă sau grav vătămată personal. 3. a ameninţării sau a fraudei. o persoană aflată în posesia de drept a unui teren sau a unui bun mobil corporal este îndreptăţită să folosească forţa împotriva unei alte persoane. dar există şi unele deosebiri. ori pentru prevenirii fugii imediat după comiterea furtului prin efracţie. o persoană este îndreptăţită să folosească mijloace cauzatoare de moarte împotriva alteia pentru a apăra un teren sau un bun mobil corporal. că aceasta este necesară pentru prevenirea comiterii unei incendieri de primul sau al doilea grad de către agresor. consideră justificată folosirea forţei împotriva altei persoane pentru apărarea unui bun mobil corporal ori a ocupării unui teren. tâlhăriei agravate sau furtului în timpul nopţii. în măsura în care se apreciază raţional că folosirea forţei este necesară în mod imediat pentru redobândirea terenului sau pentru refacerea proprietăţii. tâlhării agravate. 44 . a unui furt prin efracţie. sau o persoană îndreptăţită să se afle în acestea poate folosi forţa faţă de o altă persoană. dacă o apreciază în mod raţional ca necesară pentru a preveni sau pune a ceea ce ea apreciază a fi comiterea sau intenţia comiterii unei fapte ilicite de către această altă persoană. Codul penal al statului Alabama reglementează folosirea forţei pentru apărarea incintelor sau a proprietăţii. având asupra sa bunurile furate. Potrivit aceluiaşi Cod penal. în măsura în care apreciază raţional că folosirea acesteia este necesară pentru prevenirea sau apărarea încălcării terenului sau acţiunii împotriva acelei proprietăţi.statelor membre ale federaţiei reglementează în principiu. 2. în cazul în care atacul vizează proprietatea sau incintele. în mod asemănător legitima apărare. se prevede că o persoană aflată în posesia legală sau având controlul unor incinte. Astfel.

însă raţiunea comună a tuturor acestor legislaţii în materie. în mod raţional.Codul penal al statului Arizona îndreptăţeşte o persoană să folosească forţa fizică dacă o apreciază. Concluzii Fără îndoială. ca imediat necesară pentru a preveni sau a pune capăt comiterii sau tentativei de comitere a unei fapte ilicite de către o altă persoană în sau asupra incintelor. se înţelege orice proprietate imobiliară destinată a fi utilizată drept reşedinţă sau locuinţă umană. prezentând desigur deosebiri de conţinut în ceea ce priveşte condiţiile în care se poate reţine starea de legitimă apărare. se constituie în ideea că reacţia celui care se apără nu întruneşte condiţia unei intenţii vinovate. caracterizată prin animus nocendi. legitima apărare este în majoritatea sistemelor penale o cauză legală de împiedicare a constituirii infracţiunii chiar în cazul unor fapte prevăzute de numeroasele legislaţii penale. indiferent dacă este ocupată sau nu. Prin „incintă”. ci pe aceea a unei atitudini conştiente de autoapărare caracterizată prin animus defendendi. 45 . poziţie subiectivă care se manifestă ca o reacţie normală a oricărei persoane care se află în faţa unui pericol grav. în accepţiunea legii penale a statului Arizona.

Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi. la qualification revêt deux formes: • La qualification primaire établit la loi applicable au rapport avec l’élément d’extranéité. Cette double opération mentale que le juge doit effectuer s’appelle qualification.. Elle est un problème de la loi interne. prin calificare se determină categoria juridică în care se încadrează o situaţie de fapt şi se indică legea competentă. Drept intern Calificarea primară şi legea după care se efectuează ea Nadia Cerasela DARIESCU* L’application du droit international privé est impossible sans déchiffrer le sens des normes juridiques spécifiques à cette branche et sans classer par catégories les espèces déduites au jugement. Noţiunea de calificare şi felurile ei Aplicarea dreptului internaţional privat este imposibilă fără descifrarea înţelesului normelor juridice specifice acestei ramuri şi fără clasificarea speţelor deduse judecăţii pe categorii. Această dublă operaţiune mentală pe care trebuie să o facă judecătorul se numeşte calificare. 2001. Drept internaţional privat. Macovei. Jakotă.210. univ. Iaşi. la qualification primaire est faite selon la loi roumaine (loi du forum pour toute autorités publique roumaine). Dans le droit international privé. p. Iaşi. atunci când caută să descopere categoria conflictuală în care se încadrează situaţia dată. 3 Menţionăm că această noţiune mai este definită şi de alţi autori în mod diferit. Într-o operaţiune inversă.1 Într-o altă opinie prin calificare se stabileşte sensul noţiunilor unei norme juridice referitoare la obiectul reglementării şi legea aplicabilă raportului juridic. donc elle est donnée par lex causae. vol I. V. En ce qui concerne le droit international privé roumain. 2 I. Facultatea de Drept. Drept internaţional privat. Noţiunea de calificare este definită de autori în mod diferit. Într-o primă opinie calificarea este definită ca fiind operaţia pe care o face autoritatea chemată să rezolve o problemă conflictuală. 1. 1997. Editura Fundaţiei Chemarea. 46 . dr. M.2 Într-o ultimă opinie3 * 1 Lect. 66. pentru a şti ce regulă trebuie să-i aplice. Editura Ars Longa. p.II. • La qualification secondaire est subséquente à la qualification primaire.

Bucureşti.3 calificarea înseamnă definirea termenilor folosiţi de normele de drept internaţional privat: naţionalitate (cetăţenie). drepturi succesorale. Această operaţiune dă naştere unui conflict între conţinuturile normelor conflictuale aparţinând aceluiaşi sistem juridic. Paris. 2 B. calificarea este operaţiunea logico-juridică de determinare a sensului exact şi complet al noţiunilor juridice care exprimă conţinutul şi legătura normei conflictuale. p. Astfel. Se ridică problema cui vor fi atribuite aceste bunuri şi cu ce D. pe de altă parte înseamnă operaţiunea de determinare a normei conflictuale aplicabile situaţiei juridice concrete. 2. Droit international privé. 133. 1971/II.14. Audit. noţiunea de calificare poate fi privită din două puncte de vedere: 1.. Într-o altă viziune. Relaţiile personale dintre soţi în dreptul internaţional privat. 3 H. Tratat. notamment dans le rapports de famille (Cours de droit international privé) dans Recuiel des Cours L‫׳‬Academie de droit international de la Haye. p. 4 C.488. drepturi de familie.calificarea este definită în două moduri: pornindu-se de la norma conflictuală către situaţia de fapt (raportul juridic) sau invers.73– 74. prin încadrarea acestei situaţii în conţinutul uneia din normele conflictuale ale forului. Dariescu. De exemplu doi soţi francezi care domiciliază în România şi care au dobândit aici bunuri mobile şi imobile mor fără moştenitori. Editura Economica. 2001. 2005.4 Calificarea este importantă pentru dreptul internaţional privat deoarece pe de o parte în funcţie de felul cum se califică o relaţie. Drept internaţional privat. etc. o situaţie. p. p. Al. Editura Lumina Lex. În concluzie. un raport depinde în cele din urmă soluţia conflictului de legi iar pe de altă parte soluţionarea conflictului de calificări este prealabilă soluţionării conflictului de legi. într-o primă viziune. Valladão.1 În literatura de specialitate străină calificarea este definita în mod diferit. pe de o parte explică sensul noţiunilor utilizate de norma conflictuală în conţinut şi legătură.2 calificarea este definita ca fiind operaţia juridică de includere a situaţiei juridice concrete în conţinutul unei norme conflictuale. pentru a vedea dacă un raport juridic (o situaţie de fapt concretă) se include (sau nu) în aceste noţiuni. vol. capacitate. care are legătură cu situaţia de fapt. b. pentru a vedea în conţinutul şi în legătura cărei norme conflictuale intră. atunci când un alt sistem de drept. un fapt. calificarea este interpretarea unui raport juridic (a unei situaţii de fapt concrete). 1997. Développement et intégration du droit international priv é. o încadrează în conţinutul unei norme conflictuale diferite de cea aleasă de către sistemul juridic al forului. 170. 1 47 . Astfel: a. precum şi unui conflict de calificări. domiciliu. Sitaru. Casa de Editură Venus. Iaşi. 2e édition. reşedinţă.

69 – 70.titlu? Vor reveni statului ai cărui cetăţeni sunt defuncţii sau vor intra în patrimoniul statului pe teritoriul căruia se găsesc bunurile vacante? Va trebui să calificăm dreptul statului asupra bunurilor vacante. Drept internaţional privat. 1-2/2007.. Tratat. Instanţa aplică în principiu propriul său sistem de norme conflictuale. Jurnal de Studii Juridice. Iaşi. Legea după care se efectuează calificarea În dreptul internaţional privat o problemă foarte discutată este cea referitoare la legea după care se efectuează calificarea. normele conflictuale sunt cuprinse în sistemul de drept al forului. 2. particulară. Drept internaţional privat. 57-65. nr. Deci. 2. Sitaru. înseamnă să analizezi condiţiile de validitate ale consimţământului dat la căsătorie după regulile Codului civil francez. Drept internaţional privat. ele trebuie atribuite cu acest titlu statului pe teritoriu căruia se găsesc (bunurile vor reveni statului român). N. cujus condere). se califică după lex fori. 2 1 48 . 2. în urma calificării primare. 2001. p. Editura Ars Longa. p. Macovei. Bucureşti. Totuşi există unele împrejurări în care calificarea nu se poate face după legea forului. iar operaţiunea se poate efectua numai după legea forului. res nullius. Editura Ars Longa. 77 – 78. Izvorul acestor relaţii. Macovei. A face calificarea secundară în cazul de mai sus. C. Editura Lumina Lex. Iaşi. 2001.2 În principiu calificarea se efectuează după lex fori dar există şi opinii care susţin calificarea în funcţie de lex causae. în care legătura trimite cu precizie la legea unui anumit stat. 2001. Deci. 3 I. calificarea este o problemă prealabilă soluţionării conflictului. Al. 68. calificare primară prin care se stabileşte legea aplicabilă raportului cu element de extraneitate adică. Calificarea noţiunii de relaţii patrimoniale dintre soţi. Casa de Editură Venus. calificare secundară subsecventă calificării primare şi intervine după ce s-a făcut calificarea primară fiind o problemă a legii interne. Dariescu. Calificarea după legea forului – lex fori . p. este dată de lex causae. Iaşi. Excepţiile1 care sunt admise se referă la: I. D. conform principiului „aceluia îi aparţine interpretarea care a edictat norma” (ejus est interpretari. Deci. atunci bunurile respective vor reveni statului ai cărui cetăţeni erau defuncţii (în speţa noastră bunurile vor reveni statului francez). Dacă apreciem că dreptul statului asupra bunurilor vacante este un drept de moştenire. adică sunt norme naţionale. Dacă acele bunuri trec în patrimoniul statului ca bunuri fără stăpân. norma conflictuală bilaterală generală se transformă într-o normă unilaterală. instanţa va califica după lex fori. În dreptul internaţional privat calificarea este de două feluri:1 1.este susţinută de majoritatea autorilor care îşi întemeiază opinia pe următoarele argumente:3 1. p.

1. uneori noţiunile incluse într-o convenţie internaţională sunt calificate chiar în textul înţelegerii. calificarea autonomă – cerinţele specifice raporturilor cu element de extraneitate. Drept internaţional privat. 2001. pot impune anumite calificări distincte de legile care se află în conflict ca de exemplu pentru evitarea dificultăţilor şi armonizarea soluţiilor. 201-203. P. bunurile imobile . Bourel. Ca atare. Editura Ars Longa. Macovei. 6. 2. Iaşi. 7. Paris. 49 .reglementate de legea locului unde se află situate imobilele adică de lex rei sitae şi calificarea va fi dată de această lege. calificarea secundară se face după legea desemnată a se aplica raportului juridic. că este aplicabilă o lege străină. Editions Dalloz. admiterea de către lex fori a retrimiterii implică luarea în considerare şi a calificării date de legea străină.2 Legea cauzei este legea străină competentă să se aplice unui raport juridic sau unuia din elementele sale. p. fiind o problemă de drept intern. majoritatea doctrinei de drept internaţional privat indică lex causae.74. adică legea care are cele mai strânse legături cu situaţia de fapt. Loussouarn. 71 . 3. legea străină normal competentă nu se poate aplica fără a ţine seama de propria calificare. Astfel. ale cărui norme conflictuale trimit înapoi la legea instanţei sau mai departe la legea unui alt stat. 5. protecţia drepturilor născute sub imperiul legii străine se asigură prin corecta ei aplicare. Noţiunile de: căsătorie 1 2 I. Calificarea după legea cauzei – lex causae – este susţinută de o serie de specialişti. 4. p. 1996. Argumentele pe care se bazează specialiştii sunt: 1. instituţii juridice necunoscute de legea forului (spre exemplu: dreptul german permite copilului din afara căsătoriei de a solicita unele sume de bani de la pretinsul tată). cetăţenie – apartenenţa persoanei fizice la un anumit stat – regulă ce va fi luată în considerare numai atunci când persoana are o singură cetăţenie. 2. autonomia de voinţă potrivit căreia părţile au libertatea să aleagă prin acordul lor legea aplicabilă contractului precum şi calificările indicate în cauză. autoritatea sesizată cu un raport de drept internaţional privat referitor la efectele patrimoniale ale căsătoriei descoperă cu ajutorul normei conflictuale proprii. retrimitere . şi în special promovarea relaţiilor economice internaţionale.operaţiunea prin care normele forului trimit la dreptul străin. Précis de Droit international privé. Y. Cu privire la legea după care se face calificarea secundară.

1 O. p.” Trebuie făcute două observaţii: prima că termenul de „instituţie de drept” trebuie interpretat lato sensu.şi efecte patrimoniale ale căsătoriei vor căpăta noi înţelesuri. Astfel. pentru a explica aceste noţiuni trebuie să calificăm primar noţiunea de căsătorie. De asemenea. excepţiile de la art. Dar. în acord cu prevederile sistemului de drept străin. 105/1992. 50 . calificarea primară se face întotdeauna după legea română. incluzând şi noţiunile juridice. adică în conformitate cu noţiunile utilizate. Jugastru. Manual de drept internaţional privat. 3 sunt de strictă interpretare. potrivit art.1 Deci. Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. 3 prevede: „Când determinarea legii aplicabile depinde de calificarea ce urmează să fie dată unei instituţii de drept sau unui raport juridic se ia în considerare calificarea juridică stabilită de legea română. calificarea primară se face după legea română. Bucureşti. În ceea ce priveşte dreptul internaţional privat român. lege a forului pentru orice autoritate publică română. 38. Legea aplicabilă relaţiilor patrimoniale dintre soţi în dreptul internaţional privat se poate determina după calificarea primară a noţiunilor de relaţii patrimoniale dintre soţi şi de convenţie matrimonială. 159 alineat ultim din Legea 105/1992 calificarea unei probleme ca fiind de drept procedural sau de drept material se face după legea română. de sistemul de drept românesc. Ungureanu. în art. conform art. 1999. C. Editura All Beck. 3 din Legea nr. iar a doua că.

has a devastating impact on individuals. 2006. p. am subliniat importanţa abordării pluridisciplinare a acesteia. dar a fost consacrata de E. etc.. Sutherland în celebra sa lucrare White Color Crime. fie pentru a prezenta unele similitudini sau Asist. metode folosite şi valori prejudiciate. persons or activities may necessitate training in the use and monitoring of government databases that designate and list potential money launders and terrorist organizations. Facultatea de Drept. 13 * 51 . Boroi. prin descoperirea şi cercetarea unor manifestări specifice criminalităţii în afaceri au fost depistate adevărate reţele de crima organizată. ne vom referi. judecător. Salloz. deseori. vamal. H. în procesul de elaborare şi aplicare a normelor penale nu trebuie uitat faptul că dreptul penal este o parte dintr-un sistem unitar: consecinţa acestui fapt este că normele de drept penal se află într-o relaţie de complementaritate. and societies.reporting suspicious activity. de vreme ce. 1 În doctrina se face distincţia între criminalitatea în afaceri şi criminalitatea organizată (a se vedea C. Voicu. Altfel spus. Beck. Gindicelli-Selage. fie ca la infracţiuni generatoare de fonduri ilicite. în criminalitate organizată. p. drd. univ. 2 Sintagma „criminalitate în afaceri” a apărut după ce în doctrina criminologica a fost uzitata sintagma „criminalitatea gulerelor albe” care se pare ca a fost prima oara folosita de Edwin Hill în 1872. Al. though it receives far less attention from the media than violent crime. C. Însă criminalitatea în afaceri se converteşte. scop. justificând interesul teoretic şi practic al temei noastre. inter alia şi cu normele juridice aparţinând altor ramuri de drept: comercial. Argumente de consecvenţă sunt fundamentul încercării de a sublinia legăturile care exista intre infracţiunea de spălare a banilor şi alte infracţiuni aparţinând criminalităţii economico-financiare1. 3 G." said Interpol secretary General Ronald K. origine. H. The purpose of knowing and understanding a customer is to fulfill perhaps the more important task in preventing money laundering and terrorist financing activity . Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa. Identifying connections between a customer and potential criminal organizations. Or. governments.9-10) după următoarele criterii. Noble. apărută în 1939. Judecătoria Constanţa. aspect probat de constatarea ca.Infracţiunea de spălare a banilor în peisajul dreptului penal al afacerilor Camelia BOGDAN* “Financial crime. De aceea. Droit penal des affaires. Dreptul penal al afacerilor. dreptul penal al afacerilor2 apare ca un bun protector al acestor ramuri ale dreptului3. financiar. industries. frecvent. as their techniques of concealing or dissimulation the real source of the money are indeed well-varied. 1996. Ed.

1194 din 30 decembrie 2005. 50/1991. Partea I. nr.G. 359 din 21 aprilie 2006. 58/1998. Partea I. 10 Prevăzute de legea nr. nr. infracţiuni privind regimul vamal12. 13 Prevăzute de legea nr. infracţiuni privind regimul bancar7 şi ale cec-ului8. infracţiuni privind fondul funciar13. 31/1996 a monopolului de stat. nr. 12 Prevăzute de legea nr. modificata prin Legea nr. 571 din 29 iunie 2004. nr. Prevăzute de legea nr. infracţiuni privind insolvenţa4.deosebiri faţă de infracţiunea de spălare a banilor la infracţiuni privind societăţile comerciale1 şi registrul comerţului2. nr. Partea I. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin (Monitorul Oficial. 209/2005 în Monitorul Oficial. republicată în Monitorul Oficial. 2 Prevăzute de legea nr.. infracţiuni privind regimul zonelor libere11. 49 din 4 februarie 1998. Partea I. nr. infracţiuni privind concurenta comercială5. publicata în Monitorul Oficial. cu modificările ulterioare. infracţiuni privind calitatea în construcţii şi autorizarea executării construcţiilor. infracţiuni la regimul contabilităţii10. 86/2006 privind Codul vamal al României. 119 bis din 14 iunie 1995). nr. 298/4 martie 2001 şi art. infracţiuni privind asigurările14. nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor. nr. 301 din Codul penal. 88 din 30 aprilie 1996. nr. publicată în Monitorul Oficial. republicată în Monitorul Oficial. publicată în Monitorul Oficial. 96 din 13 mai 1996. republicată în Monitorul Oficial. 905 din 18 decembrie 2003. Partea I. 742 din 16 august 2005 şi legea nr. 100 din 1 mai 1934 şi Legea nr. Partea I. asupra cecului. publicată în Monitorul Oficial. 1066 din 17 noiembrie 2004. nr. 297/2004. Of. publicată în Monitorul Oficial. infracţiuni privind regimul juridic al monopolului de stat3. nr. nr. modificata cel mai recent prin OUG nr. 52/2006 (M. 4 Prevăzute de legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. republicată în Monitorul Oficial. 78 din 24 ianuarie 2005. 59/1934. aprobata şi modificata prin Legea nr. republicată în Monitorul Oficial. nr. Partea I. Partea I. Partea I. Of. 3 Prevăzute de legea nr. 31/1990. 6 a se vedea şi Strategia naţionala în domeniul dreptul „proprietăţii intelectuale” (20032007). 14 Legea nr. publicată în Monitorul Oficial Partea I. infracţiuni privind protecţia proprietăţii intelectuale6. privind piaţa de capital. 1 din 5 ianuarie 1998. 11 Prevăzute de legea nr. 48 din 18 ianuarie 2005. Partea I. Partea I. Legea nr. nr. 18/1991. 7 Prevăzute de Legea bancara nr. nr. nr. 148 din 10 aprilie 2000. Partea I. nr. Partea I. 11/1991 privind concurenta neloiala. 83/1994 (Monitorul Oficial. 21/1996. publicată în Monitorul Oficial. 37 din 20 februarie 1991. republicată în Monitorul Oficial. 9 Prevăzute de legea nr. 597/2002 (M. 11/1993. 238 din 8 martie 2006. 933/2004. infracţiuni privind piaţa de capital9. Partea I. modificata cel mai recent nr. nr. 182 din 30 iulie 1992. Partea I. 15 Prevăzute de legea nr. modificata prin O. Partea I. Partea I. 85/2006 privind procedura insolvenţei. modificata prin legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere. Partea I. nr. publicată în Monitorul Oficial. 26/1990. republicată în Monitorul Oficial.. 5 Prevăzute de legea nr. nr. 82/1991 privind contabilitatea. 1 52 . precum şi unele masuri pentru realizarea locuinţelor15. 8 Legea nr. 350 din 19 aprilie 2006. Partea I. republicată în M Of.

infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul. descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. modificata cel mai recent. exempli gratia: infracţiunile contra patrimoniului. 4 Legea nr. 195/2005 privind protecţia mediului înconjurătoare. 365/2002. infracţiunile de fals. 78/2000. în lumina cărora vom reliefa şi noi un alt tip de raport de conexiune între infracţiunile din sfera criminalităţii afacerilor şi infracţiunea de spălare a banilor. infracţiuni informatice4. 373 din 10 iulie 2001. publicată în Monitorul Oficial. 1 Prevăzute de secţiunea 41 din Legea nr.Of. 2005. p. a fost publicată în M . circa 82.65 – se evidenţiază în mod pertinent.a. practic integral la obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul statului). Popa. în opinia noastră. curăţaţi. De asemenea. Drăgan. 842 din 19 septembrie 2005). distincţia între „reciclare” şi „spălare”: în timp ce spălarea presupune „ştergerea originii frauduloase”. în categoria incriminărilor specifice dreptului penal al afacerilor intră şi o serie de infracţiuni prevăzute în Codul penal6. Editura Expert. prin „reciclare” banii pot fi investiţi şi în economia subterană. 5 Legea nr.2007. 1196 din 30 decembrie 2005. publicată în Monitorul Oficial Partea I. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. Privite în lumina art. infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul. publicată în Monitorul Oficial Partea I. OUG nr. 6 Exempli graţia: infracţiunile contra patrimoniului. 8-10% din cazurile de infracţiuni generatoare de bani murdari o reprezentau alte infracţiuni economice. ca. fiecare din aceste infracţiuni generează bani murdari care se cer spălaţi. 817/2002 şi Legea nr. privind comerţul electronic5. Spălarea banilor şi finanţarea terorismului – ameninţări planetare pe rute financiare. infracţiuni privind protecţia mediului înconjurător3.05. Partea I. de exemple: folosirea banilor sau a creditului societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia 53 . caz în care nu mai este necesară spălarea acestora. 124/2005 (Monitorul Oficial nr. spălarea banilor reprezintă stadiu ultim al acestor tipuri de activităţi criminale. Gh. 365/2002 privind comerţul electronic. 279 din 21 aprilie 2003). În acest context. Pentru a opina astfel. prevenirea şi sancţionarea corupţiei (Monitorul Oficial nr. nr. infracţiuni de corupţie prevăzute în Legea nr. infracţiunile contra sănătăţii publice ş. Particularităţile infracţiunilor de spălare a banilor în România cunosc şi o serie de valenţe specifice. 2 Legea 78/2000 privind prevenirea. Bucureşti. nr. 78/20002.5% din cazuri în anul 2003 şi 83% în anul 2004 se refereau la bani negri obţinuţi din evaziune fiscală sau înşelăciune în domeniul financiar bancar (care se referă.. 23 din Legea 656/2002. avem în vedere împrejurarea că. nr. în ţara noastră principalele infracţiuni generatoare de bani murdari sunt de natură financiar-fiscală8. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. În opinia noastră. reinvertiţi7. 8 Astfel din totalul informărilor pe care Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor le-a transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa unor indicii temeinice de spălare a banilor.a.219 din 18. 7 În doctrina de specialitate – Şt. infracţiuni prevăzute de Legea nr. infracţiunile de fals. 3 prevăzute de OUG nr. 483 din 5 iulie 2002. nr. partea I.infracţiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene1. infracţiunile contra sănătăţii publice ş. nr.

înşelăciuni cu privire la calitatea mărfurilor. contrabandă. comise de grupuri organizate. în general. în legătura cu producerea în mod ilegal şi contrabanda cu alcool. op. teritoriile off-shore sunt uneori implicate în proces. Uneori paradisurile off-shore sunt utilizate în procesul de acumulare (şi fondurile pot fi returnate în România pentru integrare1). de vreme ce orice încercare de aprofundare a infracţiunilor economico-financiare trebuie circumscrisă nevoii de a combate aceste flageluri. sau în folosul propriu. Aceste fraude sunt comise. Fraudele în sectorul investiţiilor şi cazurile de corupţie cu prejudicierea sectoarelor publice şi privat au devenit tipice. proxenetismului. Popa. O problemă specială pare să fie schimbul valutar implicând cetăţenii români care realizează schimburi valutare importante şi frecvente. proxenetism. piaţa de capital. să evidenţiem elementele specifice ale infracţiunilor financiar-economice. fraude în domeniul TVA. în timp ce fraudele în domeniul fiscal. Aria infracţiunilor generatoare de bani murdari nu s-a schimbat în mod semnificativ în România de la Prima Rundă de Evaluare: contrabanda. după cum s-a menţionat mai sus. aşadar. în special. că existenţa acestor două tipuri de intercondiţionare caracterizează conexitatea etiologică şi conexitatea consecvenţională. direcţionate prin băncile romaneşti şi străine şi alte instituţii financiare. p. falsificarea de moneda. comerţul ilegal cu produse petroliere şi fier vechi. demers util în reprimarea acestor fapte anti-sociale. Drăgan.59 1 Raportul de activitate al ONPCSB pe anul 2001. fraude în domeniul vamal. traficul de droguri. Spălarea banilor continuă să implice mai mulţi cetăţeni români şi străini. precum şi societăţi comerciale (in special sub forma investiţiilor în anumite societăţi în societăţi fantomă în legătură cu bani proveniţi din evaziune fiscală. atunci când reprezintă factori generatori ai fondurilor negre ce trebuie supuse spălării. Fondurile ilicite care urmează sa fie spălate sunt. în dauna bugetului statului au crescut. Se cuvine. menţionăm ab initio. Şt. frauda financiar bancara.Raportând constatările noastre la instituţia concursului de infracţiuni. furtul de vehicule. a se vedea. evaziune fiscala şi infracţiune prin intermediul computerelor cum ar fi comerţul electronic cu cărţi de credit furate. Metodele de spălare a banilor nu s-au schimbat în mod semnificativ de la prima rundă de evaluare: acestea implică în mod uzual băncii autohtone şi străine în timp ce. sectorul financiar-bancar. Numărul înşelăciunilor s-a redus la un nivel nesemnificativ. în acest sens.Utilizarea pe scară largă a numerarului şi fenomenul divizării a fost subliniat în vederea facilitării operaţiunilor de spălare a banilor. Principalele sectoare economice afectate de spălarea banilor sunt: comerţul interior/exterior. 54 . Gh. bancrută frauduloasă. Infracţiunile comise de crima organizată includ: traficul de droguri.cit. furt şi trafic de maşini de lux. al caselor de schimb valutar.

la o analiză aprofundată a cauzelor. b) omisiunea. Pitulescu. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului de stat. a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.8/2002. în cadrul evaziunii fiscale. în echivalentul monedei naţionale. taxelor. în domeniul rambursărilor ilegale de TVA. bugetului asigurărilor sociale şi bugetelor fondurilor speciale de către contribuabili. prin nedeclararea. 2 T. în echivalentul monedei naţionale. utilizarea bancrutei frauduloase şi a fraudelor la export. în cazul infracţiunii de spălare a banilor.1 din Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale publicată în Monitorul Oficial. g) substituirea. (3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. 1 55 . astfel încât colectarea informaţiilor devine cu adevărat dificilă. distrugerea sau ascunderea de acte contabile. Conform art. degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală. nr. folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor. e) executarea de evidenţe contabile duble. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500. 672 din 27/07/2005. Partea I nr. După cum pertinent s-a observat în literatura de specialitate3. prezentată la Conferinţa Investigaţii financiare complexe. c) evidenţierea. incluzând centrele off-shore. consecinţelor şi modurilor de manifestare ale acestor fenomene pun în valoare o serie de raporturi de determinare şi intercondiţionare reciprocă2. în actele contabile sau în alte documente legale. memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor. dar prin activitatea de sustragere prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata impozitelor. a evidenţierii. bugetelor locale. M. Prezentam. declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate. Morcoasa. d) alterarea.000 euro. Dreptul. Conform autoritarilor romane. limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 3 ani. 3 I. fondurile supuse spălării provin din afaceri criminale. unele conexiuni dintre infracţiunea de spălare a banilor şi infracţiunea de evaziunea fiscală1. Macovei. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100. evoluţiilor.9 alin. în actele contabile ori în alte documente legale. fiscale sau vamale. f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare. limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 2 ani. pentru început . în tot sau în parte. Consideraţii referitoare la infracţiunea de spălare a banilor. Fraude fiscale. a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. fondurile obţinute provin din activităţi ilegale. Deşi există unele elemente distinctive. dobândesc caracter infracţional.contrabanda şi corupţie). tehnicile specifice de spălare a banilor.000 euro. (2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. Cazurile complexe pot implica mai multe jurisdicţii. includ înfiinţarea societăţilor fantomă. Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile.

în detrimentul creditorilor societăţii acţionează în mod coordonat în vederea falimentării acesteia. traficul de ţesuturi sau organe umane. 19. 143 alin. Într-o statistică a O.S. 1 56 . infracţiunea de spălare a banilor poate avea drept situaţie premisa infracţiunea de evaziune fiscala1. 15. înfiinţarea unor forme în paradisuri financiare. şantaj. 16. De asemenea.B. pe locul doi sunt infracţiunile de înşelăciune (228) 3 V.N. care în scopul obţinerii de foloase materiale sau financiare. proxenetismul. motiv pentru care a fost inclusă între infracţiunile grave. Subiecţii calificaţi ai acestei infracţiuni (membrii consiliului de administraţie. omor calificat. Obţinerea din partea Guvernului unor eşalonări. 10. infracţiunea de bancrută frauduloasă3 este o modalitate prin care criminalitatea organizată obţine direct sau indirect beneficii financiare sau alte beneficii materiale. spălarea banilor. Bucureşti. În această privinţă propunem drept studiu de caz falimentarea Precizăm că există şi forme de evaziune fiscală legală (ex. contrabanda. p. 18.C. infracţiuni de corupţie. 11. infracţiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. În prezent infracţiunea e incriminata de art. de Legea nr.2 litera b) din Legea 39/2003. lipsire de libertate în mod ilegal. 8. 17. 4 Potrivit art. omor deosebit de grav. 2 din Legea nr. Paşca. amânări.. publicată în Monitorul Oficial 359 din 21 aprilie 2006. materiilor explozive. nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri. materialelor nucleare sau al altor materii radioactive. care au produs consecinţe deosebit de grave. infracţiuni săvârşite prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii. Bancruta frauduloasă.P. plata salariilor managerilor din dividente. 85/2006 privind procedura insolventei. 2004. 2 S-au înregistrat 337 de cazuri. imaginând adevărate „inginerii financiare” pentru spolierea patrimoniului acesteia. spălarea banilor şi corupţie. ca şi infracţiunea de spălare a banilor.Aşadar. scutiri pentru datorii. Editura Lumina Lex. 14. activitate care se prezintă drept consecinţa firească a bancrutei frauduloase. infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori. 4. traficul de migranţi. care nu pot fi privite drept situaţie premisă pentru infracţiunea de spălare a banilor. 13. deturnarea de fonduri. nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export. concurenţa neloială. 3. 39/20034. infracţiunile asimilate acestora. 5. 87-91. este relevat faptul ca cele mai numeroase infracţiuni predicat cuprinse în sesizările transmise la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt cele de evaziune fiscală2. 9. infracţiuni contra patrimoniului. 12. 2. tehnici sau instrumente ale spălării banilor. pot constitui un grup organizat. infracţiuni privind traficul de persoane şi infracţiuni în legătură cu traficul de persoane. sclavie. falsificare de monede sau de alte valori. sau împreună cu alte persoane din afara societăţii. 6. precum şi infracţiunile în legătură directă cu infracţiunile de corupţie. divulgarea secretului economic. bancruta frauduloasă. 7. singuri. Conexiunile există şi între bancruta frauduloasă. Ingineriile financiare pot reprezenta în acelaşi timp. omor. prin infracţiune gravă se înţelege infracţiunea care face parte din una dintre următoarele categorii: 1. infracţiuni privind jocurile de noroc.

deoarece aceste acţiuni pot ascunde încercări de eliminare a vreunei acţionar minoritar incomod care nu dispune de resurse financiare care să-i permită să contribuie la majorarea capitalului social. 31/1990 republicată. activele unor societăţi comerciale sunt utilizate întrun scop contrar intereselor acestor societăţi şi în folosul administratorilor lor. orice practician îşi poate ridica semne de întrebare atunci când au loc majorări sau micşorări intempestive ale capitalului social. sumele împrumutate firmei sunt retrase în numerar sau transferate în conturile personale ale administratorilor cu titlul de „restituire credit”. chiar cu bani sustraşi din patrimoniul acestora. privind societăţile comerciale. Ca urmare. Societăţile comerciale fraudate în acest mod înregistrează an de an pierderi substanţiale. sumele împrumutate firmei sunt retrase în numerar sau transferate în conturile personale ale administratorilor 57 . ceea ce reprezintă infracţiune în accepţiunea Legii nr. Pentru a-şi putea continua activitatea. cât şi din evaziunea fiscală. 31/1990 republicată. Însă. întrucât se evită plata taxelor şi impozitelor aferente unor venituri neînregistrate. activele unor societăţi comerciale sunt utilizate întrun scop contrar intereselor acestor societăţi şi în folosul administratorilor lor. După o anumită perioadă de timp. dar neînregistrate în contabilitatea acestora. Veniturile obţinute de patroni (administratori) în aceste cazuri sunt spălate prin procedeul creditării propriei firme. într-o etapă în care societatea comercială îşi propune schimbarea obiectului de activitate convertindu-l în scopuri infracţionale. Pentru a-şi putea continua activitatea. Veniturile obţinute de patroni (administratori) în aceste cazuri sunt spălate prin procedeul creditării propriei firme. prin depuneri de numerar în conturile sau casieriile firmelor. 31/1990. ei provin atât din infracţiuni la Legea nr. privind societăţile comerciale. care a fost rezultatul acţiunilor conjugate ale persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul acestora în înţelegere cu alte persoane din cadrul altor societăţi comerciale şi din organismele de autoritate ale statului. După o anumită perioadă de timp. considerăm că nu orice tip de ilicit comercial intră în sfera ilicitului penal. Societăţile comerciale fraudate în acest mod înregistrează an de an pierderi substanţiale. ele sunt creditate de propriii administratori. ele sunt creditate de propriii administratori. În ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute de Legea 31/1990. prin depuneri de numerar în conturile sau casieriile firmelor. ceea ce reprezintă infracţiune în accepţiunea Legii nr. Foarte frecvent. Foarte frecvent. chiar cu bani sustraşi din patrimoniul acestora.fondurilor SAFI şi FNI precum şi a altor bănci. realizându-se o „spălare” a banilor rezultaţi din operaţiuni comerciale derulate prin respectivele firme.

trebuie să arătăm că. Firmele fantomă funcţionează în condiţii aparent normele. judecători. În practica organelor judiciare. cu complicitatea proprietarului spaţiului respectiv1. 63.cu titlul de „restituire credit”. funcţionează la un nivel ridicat a economiei subterane se realizează în special prin firmele fantomă. realizându-se o „spălare” a banilor rezultaţi din operaţiuni comerciale derulate prin respectivele firme. care nu au fost identificate ca tare de către funcţionarii Registrului Comerţului. 58 . Popa. Într-o cauză înregistrată în evidenţele Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală. ei provin atât din infracţiuni la Legea nr. în ţara noastră. 31/1990. la înregistrarea cărora cetăţenii străini au utilizat acte de identitate false. achiziţionează documente cu regim special. avocaţi. Pentru a face dovada existenţei spaţiului în care urmează să-şi desfăşoare activitatea. dar nici de către alte autorităţi cu care aceştia au intrat în contact pentru a obţine înregistrarea: notari. Drăgan. administraţii financiare. dar neînregistrate în contabilitatea acestora. astfel încât „conturile venituri marfă” erau reglate de „conturile cheltuieli marfă” ale societăţii. uneori sunt utilizate contracte de închiriere false (la adrese inexistente sau existente pe numele altui titular de contract decât proprietarul). În acest context. Ca urmare. îşi deschid conturi la băncile comerciale. pornindu-se de la constatarea că o firmă ce se ocupa cu tranzacţii de produse petroliere are comportamentul unei „firme fantomă”. întrucât se evită plata taxelor şi impozitelor aferente unor venituri neînregistrate. op. Gh. astfel încât să conducă la diminuarea bazei de impozitare pe profit a societăţii şi inclusiv a TVA-ului datorat bugetului statului. dar şi contracte de închiriere întocmite legal care nu se perfectează însă decât pentru facilitarea înregistrării firmei. administratorii nu pot fi găsiţi şi nu se găsesc documente care să reflecte relaţiile comerciale derulate s-a dispus trimiterea în judecată a unui binecunoscut grup criminal organizat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi de spălare de bani. efectuează acte de import sau de export şi de comerţ intern. p. apreciinduse că uriaşe cantităţi ilicite de marfă deţinute în depozite şi care în alte condiţii nu puteau fi livrate erau justificate doar prin prisma unor facturi scriptice. 1 Şt. depistarea comportamentului „firmei fantomă” semnifică primul pas în investigarea complexului de activităţi cu caracter infracţional realizat de o serie de persoane specializate în operaţiuni de spălare banilor. cât şi din evaziunea fiscală. în sensul că nu funcţionează la sediul declarat.cit.

Opulenţa afişată de multe ori de patronii firmelor fantomă şi a celor implicaţi în reţelele acestora subminează morala socială.Din punct de vedere al execuţiei bugetare. justiţia. prin livrarea către acestea a produselor la preţuri supraevaluate. încredinţarea în justiţie şi posibilităţile oferite de o activitate legală. în loc să vireze TVA la bugetul statului. Totodată. Totodată. eludându- 59 . ordinea publică. pentru ca aceştia să le protejeze interesele infractorilor. O consecinţă cu efect social-economic grav este aceea că existenţa firmelor fantomă afectează funcţionalitatea sistemului economic determinând o concurentă neloială între acestea şi societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea conform legii. pentru ca aceasta să-şi poată continua activitatea. Acestea activează în reţele care preiau dirijat profitul ce s-ar realiza în societăţile comerciale care funcţionează legal. plătind toate impozitele şi taxele datorate. Acestea din urmă nu vor putea face faţă concurenţei şi pot de faliment. Alteori. aceasta solicită de multe ori rambursări de TVA. şi finanţează şi societatea care funcţionează legal. Transferul în străinătate a unei mari părţi din banii murdari obţinuţi din firmele fantomă. În felul acesta. infracţiunea de spălare a banilor apare săvârşită în concurs cu comercializarea licită a produselor petroliere. contrabanda şi celelalte fraude comise diminuează veniturile cuvenite bugetului. fără ca acesta să fie însoţit de o contraprestaţie. administraţia. de cele mai multe ori. magistraţi sau oameni politici. prin livrarea materialelor la preţuri supraevaluate. care lucrează la vedere. astfel că. sănătatea. evaziunea fiscală. respectiv de a face dovada efectuării anticipate a accizelor către rafinărie (depozitul special). patronii firmelor fantomă (care sunt aceiaşi sau fac parte din aceeaşi reţea cu cei ai firmelor ce funcţionează ”la vedere”) încasează integral profitul brut al afacerii. care sunt o ameninţare pentru comunitatea mondială. existenţa unor sume mari de bani negri face posibilă coruperea unor funcţionari de stat. fără a mai plăti impozitul pe profit sau pe dividende. De menţionat că. conduce la accentuarea dezechilibrului de plăţi externe şi afectează cursul de schimb real al monedei naţionale. de multe ori peste acelea la care le valorifică ultimele. apărarea naţională etc. evaziunea fiscală nu se realizează numai prin neplata impozitelor şi taxelor de către firmele fantomă. afectând finanţarea unor sectoare ce deservesc întreaga populaţie: învăţământul. cultura. Faptul că în România principalii promotori ai firmelor fantomă au fost cetăţeni străini de religie islamică este un factor de risc în plus ca o parte din banii negri transferaţi în străinătate să fie utilizaţi pentru finanţarea organizaţiilor teroriste. creşte TVA de dedus a societăţii din capătul final al reţelei. permiţând înlocuirea regulilor funcţionării economiei de piaţă cu cele impuse de grupările infracţionale.

care provin pe circuitul economic de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau importatorii autorizaţi potrivit titlului VII. Alteori. precum şi utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice 1 60 .5 Cod penal2. 2961alin. de regulă. Partea I nr. a unei valori diminuate. se pot spăla fondurile astfel obţinute prin retragerea acestora în numerar. în sarcina infractorului şi săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. deoarece activitatea sa infracţională întruneşte elementele constitutive ale înşelăciunii în dauna bugetului de stat. în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora. 215 alin. 2 Potrivit art. rezultate din prelucrarea ţiţeiului sau a altor materii prime. faţă de valoarea comercială reală. a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar. altfel decât direct către utilizatorii finali care folosesc aceste produse în scop industrial. care a cumpărat pachete de acţiuni la mai multe obiective turistice. echivalentul a 12 milioane de USD. Potrivit Art.5 Cod penal. adoptat prin Legea 571/2003. publicată în Monitorul Oficial. în numai câteva luni. conform legii. 927 din 23/12/2003 Constituie infracţiuni următoarele fapte: e) achiziţionarea de uleiuri minerale rezultate din prelucrarea ţiţeiului sau a altor materii prime. a destinaţiilor subvenţiilor. cu intenţie. s-a observat că în urma producerii şi comercializării la negru a alcoolului şi a băuturilor alcoolice s-a obţinut.1 din Codul fiscal. 3 Articolul 10 din Legea 78/2000. de administrare sau de gestionare b)acordarea de subvenţii cu încălcarea legii. constituie infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. sau ulterior a fost introdusă în ţară ca împrumut extern. Într-un dosar instrumentat de organele de urmărire penală. a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturate. în mod corect. producându-se consecinţe deosebit de grave. g) comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile.69/2007 incriminează ca infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie a) stabilirea. săvârşită de cei care au atribuţii de conducere. neurmărirea. bani negri. Întreaga sumă a fost transferată ilegal la extern. persoană juridică. fondurile supuse spălării provin din activităţi de producere şi comercializare ilicită a alcoolului şi a băuturilor alcoolice. de către producători cărora le-au fost retrase licenţele de fabricaţie şi autorizaţiile de producere a acestor produse. comisă în cadrul acţiunii de privatizare sau cu ocazia unei tranzacţii comerciale.se astfel prevederile Codului fiscal1 reţinându-se. În domeniul bancar. c) utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. f) livrarea de uleiuri minerale de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie fără prezentarea de către cumpărător. acordat unei firme româneşti. care au punctul de inflamabilitate sub 85▫C. ori a bunurilor aparţinând autorităţilor publice sau instituţiilor publice. prin utilizarea creditelor bancare pentru operaţiuni fictive3 în vederea obţinerii de rambursări ilegale de TVA de la bugetul de stat. cu justificarea „împrumut firmă”. astfel cum a fost modificat prin Legea nr.

Sumele depuse în numerar (în total 140. Din informaţiile obţinute de Oficiu a rezultat că sumele de bani. bani care au fost retraşi în numerar de către administratorii X şi Y cu justificarea „restituire împrumut”.800. retrase numerar din contul societăţii comerciale „C” erau depuse numerar în casieria societăţii comerciale „A”.000. de către administratorii acesteia X şi Y cu justificarea „împrumut societate”. unde societatea comercială „A” deţine un procent de 60% din acţiuni. B şi C) patronate de 2 cetăţeni români X şi Y folosindu-se de o „firmă fantomă” au derulat mai multe operaţiuni fictive în baza cărora au obţinut rambursări de TVA de zeci de miliarde de lei.000 lei vechi. folosindu-se de facturi fiscale false şi de „firma fantomă” societatea comercială B a derulat mai multe operaţiuni fiscale în baza cărora a dedus nejustificat TVA în valoare de 22. cu justificarea „contravaloare marfă” şi apoi retraşi numerar cu justificarea „avans salarii”.000. Astfel. care au fost eliberate altor societăţi comerciale. Din analiza rulajelor înregistrate în conturile societăţilor comerciale A. societatea comercială „A” a beneficiat de o rambursare de TVA în valoare de 26 miliarde lei vechi.000.000 lei vechi) au fost utilizate de societatea comercială „A” pentru a achiziţiona mărfuri de la societatea comercială „B” administrată tot de persoanele fizice X şi Y.Un grup de 3 societăţi comerciale (A. Mergând pe firul operaţiunilor comerciale s-a constatat că mărfurile erau achiziţionate de la „firmă fantomă” patronată de un cetăţean arab.000. De asemenea. Astfel societatea comercială „A” a obţinut de la o bancă comercială mai multe credite pentru a efectua acte de comerţ. tipografia predilectă uzitată de infractorul financiar a reprezentat-o spălarea fondurilor băneşti obţinute în cadrul procesului de privatizare prin afaceri cu instituţii ale 61 . În aceeaşi zi. Din verificările efectuate a rezultat că facturile folosite de „firma fantomă” erau false deoarece aparţineau altei societăţi comerciale. Analizând modalitatea de plată a facturilor a rezultat că societăţile comerciale A şi B au achitat contravaloarea mărfurilor în numerar.000 lei vechi. în valoare totală de 140. societate care nu funcţionează la sediul social declarat şi nu a depus la organele fiscale nici o declaraţie privind impozitele şi taxele datorate bugetului de stat. B şi „firma fantomă” s-a constatat că între acestea nu au avut loc nici un fel de tranzacţii bancare. înregistrând în casieriile societăţilor mai multe chitanţe cu regim special inserate şi numerotate de către Imprimeria Naţională. banii au fost transferaţi de către administratorul societăţii X în contul societăţii comerciale „C”.000. În societatea românească postdecembristă.

statului. Astfel, trei societăţi comerciale au transferat în contul unei persoane fizice suma totala de 103.741.224.683 lei pentru a cumpăra de la Fondul Proprietăţii de Stat întregul pachet de acţiuni aflat în portofoliul său la o societate comerciala1. Prin urmare, persoana fizică a încheiat contract de vânzare-cumpărare cu F.P.S., potrivit căruia a cumpărat de la acesta din urmă întregul pachet de acţiuni respectiv 2.066.516 acţiuni, la preţul de 50.201 lei/ o acţiune. Ulterior, cumpărătorul acţiunilor a transferat celor trei societăţi comerciale numai 1.208.796 acţiuni în valoare totala de 60.682.767.996 lei. Diferenţa de 857.720 acţiuni în valoare de 43.058.401.720 lei a fost însuşită de către persoana fizica cumpărătoare care le-a cesionat fiului sau şi altor 6 persoane fizice. Cele trei societăţi comerciale au fost păgubite cu suma de 43.058.401.720 lei care se regăseşte deghizata în patrimoniul unor persoane fizice, prin acte de cesiune false. Astfel, prin acte de corupţie subtile săvârşite în procesul de privatizare, societăţile comerciale sunt păgubite în folosul unor persoane fizice. Înşelăciunile în paguba societăţilor comerciale cu capital de stat şi spălarea banilor au loc, de regulă, tot prin intermediul firmelor “fantomă”. Într-o cauză instrumentată de organele judiciare, s-a constatat că o societate comerciala cu capital de stat a vândut un activ din patrimoniul sau cu suma de 2,6 miliarde lai, unei firme “fantoma”. Asociatul unic al firmei cumpărătoare s-a dovedit a fi o persoana fictiva, cetăţean arab, care acţionează sub acoperirea unui paşaport fals. în fapt, negocierea preţului activului s-a efectuat de către un alt cetăţean arab implicat în procesul de privatizare, a cărui soţie, câteva luni mai târziu, a cumpărat acelaşi activ de la firma “fantoma”, cu suma de 2,7 miliarde lei. Ulterior, acesta a revândut activul supraevaluat unei unităţi bancare cu capital de stat, cu suma de 26 miliarde lei vechi, reprezentând echivalentul a 1,7 milioane USD. In vederea spălării banilor, întreaga suma de 26 miliarde lei vechi a fost încasata de soţul vânzătoarei, în contul sau personal, din care a retras în numerar 2.2 miliarde lei. Alte 2,4 miliarde lei le-a folosit la creditarea firmelor proprii, 4,7 miliarde lei le-a transferat în conturile a 7 persoane fizice, iar cu 7,5 miliarde lei a cumpărat mai multe active de la Fondul Proprietăţii de Stat. După convertirea restului de bani în valuta, a retras în numerar 255 mii USD cu 60 mii USD şi-a alimentat cardul, iar 210 mii USD i-a transferat în conturile a doi compatrioţi.
C.Voicu, G.Ungureanu, A.Voicu, Investigarea criminalităţii financiar bancare, Ed. Polipress, 2003, p.230.
1

62

Concluziile care se pot desprinde din analiza acestei tipologii sunt în sensul că grupurile organizate de infractori acţionează în procesul de privatizare sub acoperirea firmelor “fantomă” şi reuşesc prin acte de corupţie sa prejudicieze grav avutul public. În ceea ce priveşte accesul banilor murdari în piaţa de capital1, acesta are loc fie prin intermediul unor societăţi de servicii financiare (SSIF-uri)2 fie prin intermediul unor societăţi de administrare a investiţiilor (S.A.I) ce realizează servicii de investiţii persoane fizice autorizate de Comisia Naţională a Valorilor3, folosindu-se instrumente financiare precum: a) valori mobiliare; b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; c) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţă mai mică de un an şi certificate de depozit; d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; e) contracte forward pe rata dobânzii, denumite în continuare FRA; f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni; g) opţiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a) - d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii; h) instrumente financiare derivate pe mărfuri; i) orice alt instrument admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat membru sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel de piaţă. În opinia noastră, tipologia spălării banilor prin intermediul pieţei de capital reprezintă, în prezent, cea mai rafinată, dar şi cea mai dificilă modalitate de justificare a provenienţei fondurilor ilicite supuse spălării. În timp ce infractorii apelează la specialişti care au soluţii, mijloace, cunoştinţe şi resurse pentru reciclare4, în cadrul organelor judiciare abilitate există puţini specialişti cu experienţă sau cel puţin cunoştinţe în domeniul infracţiunilor ce au loc prin intermediul pieţei de capital. Detectarea şi prevenirea folosirii pieţei de capital în procedurile de spălare a banilor are ca premisă verificarea identităţii clientului, dar şi a persoanei care deţine sau controlează contul. În acest scop, este utilă organelor de anchetă păstrarea corespunzătoare a înregistrării operaţiunilor, scop în care trebuie adoptate politici clare privind procedurile ce vor fi aplicate în cazul suspectării unor operaţiuni frauduloase5.
1

A se vedea Legea 297/2004, privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004. 2 A se vedea şi Regulile şi proceduri interne ale SSIF-urilor. 3 A se vedea şi Legea 514/2002 privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, publicate în Monitorul Oficial, partea I, nr. 4 Exempli graţia: funcţionari bancari, agenţi de bursă, avocaţi care acordă consultantă în scheme, infracţionale, contabili, consultanţi de plasament. 5 D. Stoicescu, Materiale destinate formării continue a judecătorilor şi procurorilor, prezentate la Simpozionul ,,Criminalitatea economico-financiară”, Timişoara, 28-30 martie 2007.

63

Pentru societăţile de servicii financiare reprezintă indicii de anomalie (red flags):tranzacţiile cu sume ce nu par a fi conforme cu profilul clientului sau cu capacităţile cunoscute de a obţine venituri sau cu obiectul său de activitate, conturi în care se depun sume mari în numerar sau cumpărări frecvente de instrumente financiare plătite cu sume mari în numerar sau cu sume divizate în mod nejustificat sub limita raportări, comercializarea de instrumente financiare, când tranzacţiile nu sunt direcţionate în/din contul curent al clientului, utilizarea anormală a conturilor prin care se tranzacţionează valori mobiliare, înregistrarea comună de persoane în contracte şi/sau schimbarea identităţii persoanelor care au drept de a dispune de conturi fără vreun motiv aparent, tranzacţii implicând jurisdicţii străine, tranzacţii implicând părţi neidentificate. Efectuarea urmăririi penale în cazul infracţiunilor săvârşite prin intermediul pieţei de capital a fost dată, după apariţia Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism1, în competenţa acestei Direcţii, cu excepţia celor care sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie1 sau a parchetelor militare.
Publicată în M.Of., partea I, nr.1089 din 23 noiembrie 2004 cu intrare în vigoare începând cu 26.11.2004. Potrivit art.12 din Legea 508/2004, sunt de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism infracţiunile prevăzute în Codul penal şi în legi speciale, cu excepţia celor date în competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie, după cum urmează: art. 189 alin. 3, 4 şi 5 din Codul penal, art. 215 din Codul penal, dacă s-a produs o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro, art. 279, 2791, 280, 282, 284 şi 302 din Codul penal, infracţiunile contra siguranţei statului prevăzute în titlul I din Partea specială a Codului penal, Legea nr. 299/2004 privind răspunderea penală a persoanelor juridice pentru infracţiunile de falsificare de monede sau de alte valori, Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002, Legea 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu modificările ulterioare, Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, Legea nr. 2/1998 privind prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 472/2002, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, aprobată prin
45

64

instituţii publice sau oricărei alte persoane juridice ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie este mai mare decât echivalentul în lei a 10. ofiţeri de poliţie. primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti. guvernatorul. secretari de stat ori subsecretari de stat şi asimilaţii acestora. Avocatul Poporului şi adjuncţii săi. prevenirea şi sancţionarea corupţiei. 78/2000. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale. În anul 2004 Ionescu Adrian este contactat de reprezentantul unui grup de interese care îi propune lui Ionescu Adrian ca în virtutea funcţiei ocupate să favorizeze interesele acestui grup prin furnizarea de informaţii cu caracter confidenţial. prefecţii şi subprefecţii. de la director inclusiv. generali şi mareşali.43/2002 privind înfiinţarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie. ofiţeri. Legea nr. consilierii de stat ai primului-ministru. cu modificările şi completările ulterioare . preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Concurenţei. personalul vamal. 13 din O. primviceguvernatorul şi viceguvernatorul Băncii Naţionale a României. consilieri ai miniştrilor. Legea nr. sunt comise de către: deputaţi. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice.Într-o cauză instrumentată de specialiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Organizate şi Terorism s-a constatat că: Ionescu Adrian ocupă o funcţie importantă în cadrul AVAS având în acest fel acces la informaţii de natură economică precum şi posibilitatea de a influenţa procedurile de privatizare ale unor societăţi din portofoliu AVAS. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. cu excepţia conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivelul oraşelor şi comunelor şi a persoanelor cu funcţii de control din cadrul acestora. judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ai Curţii Constituţionale. amirali. persoanele care deţin funcţii de conducere. 65 . descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. cu modificările ulterioare.titlul III referitor la criminalitatea informatică. senatori. primarii şi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureşti. conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale şi persoanele cu funcţii de control din cadrul acestora. cu modificările ulterioare. al băncilor şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar. Legea nr. primarii şi viceprimarii municipiilor. cu modificările şi completările ulterioare.000 euro ori o perturbare deosebit de gravă a activităţii unei autorităţi publice. preşedintele Consiliului Legislativ şi locţiitorul acestuia. Înlesnirea Legea nr. săvârşite în una dintre următoarele condiţii: dacă. 8 1 din Legea nr. ceilalţi judecători şi procurori. instituţii publice sau oricărei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie. al instituţiilor publice care au atribuţii în procesul de privatizare şi al unităţilor centrale financiar-bancare. 365/2002 privind comerţul electronic. sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie infracţiunile prevăzute în Legea nr. 1 Potrivit art. avocaţii. consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale. indiferent de valoarea pagubei materiale ori de gravitatea perturbării aduse unei autorităţi publice. membri ai Guvernului.U. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. executorii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.000 de euro. membrii şi controlorii financiari ai Curţii de Conturi şi ai camerelor judeţene de conturi. lichidatorii judiciari. 297/2004 privind piaţa de capital. al companiilor şi societăţilor naţionale. persoanele prevăzute la art. nr. au cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 200. comisarii Gărzii Financiare. 466/2002. infracţiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea. membrii Consiliului Superior al Magistraturii.G. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis. dacă s-a produs o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 100. consilierii judeţeni.000 euro. dacă. în cadrul regiilor autonome de interes naţional.

) fără legătură aparentă cu acesta. cu privire la 16 societăţi comerciale din portofoliu AVAS. inclusiv diseminarea zvonurilor şi ştirilor false sau care induc în eroare. manipularea pieţei înseamnă: a) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare: 1. 273 alin. modificarea criteriilor referitoare la stabilirea preţului de vânzare. 3. c). Legea 297/2004 reglementează. Urmare activităţii infracţionale Ionescu Adrian înregistrează la sfârşitul anului 2005 venituri ilicite şi nejustificate în raport cu salariul în valoare de aproximativ 70. b) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înşelăciune. care menţin.SIF. Pentru „albirea” acestei sume Ionescu Adrian îl contactează în martie 2006 pe agentul de bursă Goldstein Gabriel împreună cu care stabileşte schema de spălare. accesarea cu intenţie de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzacţionare. (3). c). care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea. şi cu pedeapsa accesorie a interdicţiei prevăzute la art. 244 alin 5 din Legea 297/2004.000 Euro. prin acţiunea uneia sau a mai multor persoane acţionând împreună. În final după 3 luni de activitate. cele 7 conturi „pierd” toţi cei 50. În continuare se efectuează tranzacţii de tip „cross” între conturile controlate şi contul lui Ionescu Adrian întotdeauna în „pierdere” pentru contul controlat şi în „câştig” pentru contul lui Ionescu Adrian. 276 lit. în contul lui Ionescu Adrian care înregistrează „profit” din operaţiuni bursiere. în limitele prevăzute la art. sumă pe care o transferă în contul său deschis la Invest Banc – Sucursala Unirea. 279 alin. 237 alin. însă unele infracţiuni1 precum manipularea pieţei2 sau tranzacţionarea pe bază de instrumente privilegiate1. 245-248 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.1 din Legea 297/2004. La sfârşitul anului 2006 în declaraţia de avere Ionescu Adrian menţionează la rubrica venituri „48. sumele de bani din conturile controlate care „pierd” banii „investiţi”. preţul unuia sau al mai multor instrumente financiare. Conform art. 276 lit. În acest fel se transferă aparent legal.procedurilor de privatizare.000 de Euro „investiţi” iar Ionescu Adrian înregistrează un profit net licit de 48. în limitele prevăzute la art.000 de Euro în contul său deschis la S.2 din Legea 297/2004 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă. 2 Conform art. la un nivel anormal ori artificial. etc. prieteni. de depozitare sau de compensaredecontare. În perioada aprilie 2006 – mai 2006 cele 7 conturi controlate de la Ionescu Adrian efectuează în tranzacţii de cumpărare a unor acţiuni simbol SUTE cotate pe piaţa Rastaq la preţuri cuprinse între 1300 şi 1400 lei. inclusiv internet sau prin orice altă modalitate. conturi care sunt alimentate cu sume cuprinse între 7500 şi 9000 de Euro. c)diseminarea de informaţii prin mass-media. 279 alin. În acest scop în aprilie 2006 se deschid 9 conturi de intermediere pe numele lui Ionescu Adrian şi a 7 persoane afiliate cu Ionescu Adrian (rude. în schimbul unor avantaje materiale. c) pct. art.000 Euro/profit din cedarea folosinţei titlurilor”. în 1 66 . care dă sau ar putea să dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare. (1) lit. Potrivit art. săvârşirea cu intenţie a faptelor prevăzute la art. oferta sau preţul instrumentelor financiare. 2.

este interzis oricărei persoane fizice sau juridice să se angajeze în activităţi de manipulare a pieţei. sau asupra preţului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură. În sensul prevederilor alin. Referitor la jurnalişti. de avantaje sau profituri. în condiţiile în care persoana angajată în astfel de tranzacţii avea o obligaţie contractuală de a dobândi sau înstrăina instrumente financiare. şi care. 245 alin. 1 Prin informaţie privilegiată se înţelege o informaţie de natură precisă care nu a fost făcută publică. Prevederile susmenţionate nu se vor aplica tranzacţiilor efectuate.1 din Legea 297/2004. (1) este persoană juridică. c) beneficierea de accesul regulat sau ocazional la mijloacele media. următoarele situaţii sunt considerate operaţiuni de manipulare a pieţei: a) acţiunea unei persoane sau a unor persoane. Conform art. Conform art. în condiţiile în care 67 . fără a fi făcut în acelaşi timp public acel conflict de interese. (5). b) recomande unei persoane. având ca efect fixarea. Atunci când se referă la instrumente financiare derivate pe mărfuri. (2) Prevederile alin. diseminarea informaţiilor va fi luată în considerare ţinându-se cont de regulile care reglementează activitatea acestora. fără ca enumerarea să fie limitativă. în conformitate cu practicile de piaţă acceptate. excepţie făcând persoanele care utilizează aceste informaţii în scopul obţinerii. interdicţia se va aplica şi persoanei fizice care a luat parte la decizia de executare a tranzacţiei pe contul respectivei persoane juridice. în exercitarea profesiunii lor. prevederile art. dacă ar fi transmisă public. Conform art. Conform art. în condiţiile în care instrumentul era deja deţinut şi s-a profitat ulterior de impactul opiniilor exprimate cu privire la acel instrument. pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane. (1) se aplică oricărei persoane care deţine informaţii privilegiate: a) în calitatea sa de membru al consiliului de administraţie sau al structurilor manageriale sau de supraveghere ale emitentului. cu scopul inducerii în eroare a investitorilor care acţionează pe baza preţurilor de închidere. 248 din Legea 297/2004. prin exprimarea unei opinii în legătură cu instrumentul financiar sau indirect. "informaţia privilegiată" înseamnă informaţia de natură precisă care nu a fost făcută public şi care se referă direct sau indirect la instrumentele financiare derivate şi pe care participanţii pe pieţele pe care se tranzacţionează respectivele instrumente financiare derivate se aşteaptă să o primească.condiţiile în care persoana care a diseminat informaţia ştia sau trebuia să ştie că informaţia este falsă sau induce în eroare. profesiei sau a sarcinilor de serviciu. 247 din Legea 297/2004. b) vânzarea sau cumpărarea de instrumente financiare la momentul închiderii pieţei. 245 şi art. care acţionează în mod concertat pentru a-şi asigura o poziţie dominantă asupra cererii de instrumente financiare. iar acest contract a fost încheiat înainte ca persoana respectivă să deţină informaţii privilegiate. pe baza unor informaţii privilegiate. În condiţiile în care persoana menţionată la alin. profesiei sau sarcinilor de serviciu. să dobândească sau să înstrăineze instrumentele financiare la care se referă acele informaţii. 245 să: a) dezvăluie informaţii privilegiate oricăror altor persoane. exceptând situaţia în care dezvăluirea a fost făcută în exercitarea normală a activităţii. într-o manieră corectă şi eficientă. de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă. directe sau indirecte. ar putea avea un impact semnificativ asupra preţului acelor instrumente financiare. 246 se aplică oricăror altor persoane care deţin informaţii privilegiate. c) prin exercitarea funcţiei. direct ori indirect. se interzice oricărei persoane care deţine informaţii privilegiate să utilizeze respectivele informaţii pentru dobândirea sau înstrăinarea ori pentru intenţia de dobândire sau înstrăinare. electronice sau tradiţionale. b) ca urmare a deţinerilor acesteia la capitalul social al emitentului. subiect al interdicţiei prevăzute la art. d) în mod ilegal sau fraudulos. directă sau indirectă. a preţului de vânzare sau cumpărare ori crearea altor condiţii incorecte de tranzacţionare. 246 alin. urmare a activităţilor infracţionale. în legătură cu emitentul acestuia. care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare.1 din Legea 297/2004 se interzice oricărei persoane.

Taxa merge până la a se denumi „strângere de fonduri” şi apoi este transferată respectivele persoane cunosc sau ar fi trebuit să cunoască faptul că acele informaţii sunt privilegiate. conturile societăţii X au fost în mod frecvent debitate prin retrageri de numerar. Cazul 2: Fonduri teroriste colectate în Ţara A şi transferate către o organizaţie teroristă situată în Ţara B Sursa: GAFI O organizaţie terorista face uz de contactele sale externe pentru a „taxa” comunitatea expatriată de câştigurile şi economiile acesteia. societăţi deţinute public. afectarea încrederii investitorilor în capacitatea autorităţilor de a supraveghea fenomenul sau în afectarea activităţii altor entităţi. După efectuarea transferului. cei doi cetăţeni români au debitat conturile personale prin retrageri în numerar în valoare totala de 1 milion USD.000 USD din partea cetăţeanului A şi 100. fie sunt săvârşite în procesul complex de spălare a banilor. 1 GAFI . pentru facilitarea separării fondurilor ilicite de sursă. ce sunt apoi supuse spălării. s-a descoperit că cetăţeanul B a vândut la trezorerie bonduri în valoare de 2 milioane USD. După efectuarea transferurilor. Ambele transferuri au fost justificate drept „aporturi personale la societate”. Transferurile au fost justificate ca reprezentând „acordare consultanţă legală şi contabilă”. Un FIU din străinătate a informat ONPCSB cu privire la câteva transferuri externe în valoare totală de 5 milioane USD. provenind din contrabandă. 68 . Societatea X a beneficiat de un transfer în valoare de 125. ordonate de societatea din străinătate şi având ca beneficiari doi cetăţeni români. cu privire la implicarea unei companii cu sediul în acea ţară. Pe baza corespondenţei efectuate între cele două FIU-uri. Exemple din experienţa altor tari privind cazurile de spălare a banilor1 Cazul 1: Contrabanda Sursa: GAFI Acest caz are la baza informaţii primite din partea unui FIU din străinătate.Rapoarte anuale privind tipologii de spălare a banilor. De asemenea.000 USD din partea cetăţeanului B. s-a stabilit faptul că suma iniţială de 5 milioane USD a avut origine ilegala. Toate retragerile de numerar nu au fost evidenţiate în contabilitatea societăţii X. precum fondurile de pensii. bănci sau organisme de plasament colectiv. Efectele acestor scheme infracţionale constă în distrugerea încrederii publicului în pieţele reglementate şi în capacitatea acestora de a forma un preţ corect şi real. cu justificarea “contracte”. şi a fost utilizată în scopul spălării banilor.care fie pot genera fonduri murdare.

către reprezentanta sa, care a fost, de asemenea, aripa politică a grupului în ţara vecină. Ţara vecină are o număr semnificativ de emigranţi etnici în ţara „ţintă”, iar cu armele şi materialele cumpărate în ţară se face contrabandă peste graniţă către provincia autonomă unde organizaţia teroristă îşi desfăşoară atacurile. Cazul 3: O organizaţie teroristă efectuează transferuri prin swift pentru a-şi muta banii peste graniţe, către zona unde îşi va desfăşura următoarele activităţi Sursa: GAFI O organizaţie teroristă situată în ţara X a efectuat transferuri prin swift pentru a muta banii în Ţara Y, care este posibil sa fi fost utilizată pentru plata chiriei caselor de valori, vânzare şi cumpărare de autoturisme şi cumpărare de componente electronice cu care au fost construite dispozitive explozive. Organizaţia a folosit conturile denumite „punte” şi „de legătura” din ţara Y ca mijloace pentru mişcarea fondurilor între ţări. Conturile erau deschise în numele unor persoane cu nici o asociere aparentă cu organizaţia teroristă, dar care au între ele o legătură de rudenie, care să dea o justificare pentru transferurile dintre ei, dacă este necesar. Fondurile organizaţiei teroriste, în principal, sunt depuse în numerar, în conturi bancare din care sunt efectuate transferuri. O dată ce banii au fost primiţi la destinaţie, deţinătorul fie constituie un depozit, fie îi investeşte în fonduri mutuale unde rămân ascunşi şi disponibili pentru viitoarele necesitaţi ale organizaţiei. Alternativ, banii sunt transferaţi în conturile din alte bănci deţinute de către managerul financiar corespondent al organizaţiei, de unde sunt distribuiţi pentru a se plăti cumpărarea de echipament şi materiale sau pentru a acoperi alte cheltuieli ad-hoc realizate de către organizaţie în activităţile ei clandestine. Cazul 4: O poliţă de asigurare folosită în scopul spălării banilor Sursa: GAFI Un spălător de bani a cumpărat o proprietate marină şi a contractat o asigurare pentru o navă fantomă care plutea pe ocean. A plătit prime mari pentru această poliţă şi a achiziţionat poliţa prin intermediari, solicitând ca creanţele sale periodice sa fie realizate şi plătite la timp. Totuşi, acesta a avut grijă să se asigure ca aceste creanţe sa fie mai mici decât plata primelor, astfel încât asigurătorul a obţinut un profit rezonabil de pe urma contractării acestor poliţe. În acest fel, spălătorul de bani a putut primi cecuri de debit care au putut fi folosite pentru a spăla fondurile. Astfel, fondurile au părut a veni din partea unei binecunoscute companii de asigurare şi sursa în chestiune a fondurilor este arătată de numele companiei pe cec sau pe transferul prin swift.

69

Cazul 5: Spălarea de bani urmând plăţile unei companii de asigurări Sursa: GAFI Poliţia din Ţara A a descoperit un caz de trafic cu maşini furate cu care infractorii au provocat accidente în Ţara B pentru a putea solicita daune. Veniturile au fost spălate prin intermediul unor companii de construcţii publice. O reţea formată din două echipe a operat în două regiuni diferite din Ţara A. Autoturismele de lux erau furate şi li se puneau numere false înainte sa fie duse în Ţara B. Pentru aceste maşini era încheiat câte un contract de asigurare înainte de a intra în Ţara B. Aici, autoturismele erau, în mod voit, lovite şi apoi erau cumpărate maşini la mâna a doua cu numere false folosind documentele de identitate false, pentru a putea cere daune de la companiile de asigurări din Ţara A. Aproximativ o sută de maşini de lux furate au fost folosite în această schemă prin care se solicitau daune rezultând din simularea sau comiterea intenţionată a unor accidente care erau ulterior declarate, în mod fraudulos, companiilor de asigurări. Valoarea totală a pierderilor a fost de peste 2,5 milioane USD. Ţara în care accidentele au avut loc, a fost astfel aleasă deoarece legislaţia naţională stipula plaţi prompte pentru stricăciuni. La primirea despăgubirilor, falsul reclamant a dat 50% din suma în numerar şefului bandei, care a investit aceşti bani în Ţara B. Investigaţiile au descoperit faptul că transferurile bancare în valoare de peste 12,500 USD pe lună au debitat contul şefului spre ţara respectivă. Banii au fost investiţi în cumpărarea a numeroase maşini pentru lucrări publice şi a înfiinţat o companie în acest sector în Ţara B. Investigaţiile au descoperit de asemenea că şeful bandei deţinea un depozit în care erau depozitate autoturismele de lux folosite pentru operaţiunile de trafic. S-a stabilit şi că exista o relaţie de afaceri între sef şi proprietarul unei agenţii de valori imobiliare, sugerând faptul că reţeaua a investit o parte din câştiguri în acest domeniu. Cazul 6: Spălători de bani utilizează industria de asigurări pentru aşi curăţa banii Sursa: GAFI Clienţi din câteva tari au folosit serviciile unui intermediar pentru a cumpăra poliţe de asigurare. Identificarea clientului s-a făcut pe bază de documente de identitate, dar aceste detalii nu au putut fi clarificate de către instituţia furnizoare de servicii, care se baza pe aplicarea normelor de control de către intermediar. Poliţa a intrat în vigoare şi au început să se facă plăţi de către intermediar către agenţia locală. Apoi, după două luni, agenţia a primit o înştiinţare de la client în care se declara că exista o schimbare de împrejurări, şi au solicitat închiderea contractului inclusiv cu pierderile aferente, ei solicitând o restituire a fondurilor (pe bază de cec).

70

În alte ocazii, poliţa ar fi fost lăsată sa curgă câţiva ani înainte de închiderea contractului, făcându-se solicitarea ca plata să se facă către o terţa parte. Acest cec de restituire a banilor a fost ulterior emis de către agenţia financiara fără întrebări suplimentare, devreme ce plata se făcuse de către o alta reputata instituţie locala. Cazul 7: Crima organizată spăla banii prin intermediul poliţelor de asigurare Sursa: GAFI Oficiali vamali din Ţara X au iniţiat o investigaţie în care a fost identificată o organizaţie de trafic de droguri care utilizase sectorul de asigurări pentru a-şi spăla veniturile. Eforturile depuse în cadrul investigaţiei de către agenţiile de aplicare a legii din diferite ţări au determinat faptul că traficanţii de droguri spălau fondurile prin intermediul companiei de asigurări Z situate într-o jurisdicţie off-shore. Compania de asigurări Z oferea produse de investiţii similare cu fondurile mutuale. Rata rambursării era strâns legată de indicii pe piaţa de valori mondiale astfel încât poliţele de asigurare puteau fi considerate drept investiţii. Titularii contului au plătit în plus poliţa, transferând banii în/din fond cu costuri de penalizare pentru retragere în avans. Fondurile sunt apoi plătite în transferuri prin swift sau cecuri de către compania de asigurări şi păreau a fi aparent curate. Aceasta investigaţie a identificat faptul că peste 29 milioane USD au fost spălaţi prin intermediul acestei scheme, din care peste 9 milioane USD au fost blocaţi. În plus, pe bază investigaţiilor comune ale autorităţilor din Ţara Y (ţara sursă a drogurilor) şi din Ţara Z, oficialilor vamali, au fost emise câteva mandate de percheziţie şi de arest în legătură cu activităţile de spălare a banilor asociate companiei de asigurări Z. Cazul 8: Un asociat al unei persoane expusă politic (PEP) spăla banii obţinuţi din corupţie la scară largă Sursa: GAFI O înregistrare video efectuata în Ţara A a demonstrat ca un consilier prezidenţial, Dl. Z, a oferit mita unui politician aflat în opoziţie. Acesta publicitate despre Dl. Z, larg răspândită în calitate de broker în spatele fostului Preşedinte din Ţara A, a dus la numirea unui procuror special care să conducă numeroase alte investigaţii cu privire la activităţile ilicite efectuate de Dl. Z şi asociaţii săi din Ţara A. O investigaţie iniţiată de către autorităţile din Ţara B a blocat sume de 48 milioane USD, având legătura cu Dl. Z. Acesta a părăsit tara şi a fost capturat şi extrădat către Ţara A pentru comiterea infracţiunilor de corupţie, trafic de droguri, îmbogăţire pe căi ilegale şi alte acuzaţii. Înainte ca Dl. Z sa fie prins, Dl. Y, asociat al Dlui. Z, a fost arestat prin mandat de arest preventiv şi s-a solicitat extrădarea de către Ţara A. Dl. Z şi asociaţii săi, inclusiv Dl. Y, au obţinut venituri ilegale din comiterea infracţiunii de abuz în serviciu, datorită poziţiei oficiale a D-lui Z de consilier

71

Y a utilizat. Y. cât şi din fondul de pensii al poliţiei şi al armatei. Dl. şi a transferat aproximativ 15 milioane USD în acest cont pana în momentul când a fost arestat. în mod preponderent. una sa referit la cumpărarea de echipament militar şi încheierea de contracte de servicii. în mod treptat. Y s-a ocupat de căutare de investiţii în numele băncii M şi a identificat proiecte de finanţare de construcţii şi imobile pentru bancă şi pentru fondul de pensii. Y să ascundă mai mult de 20 milioane într-o jurisdicţie. l. a controlat companiile de construcţii care au realizat aceste proiecte. banca M. În mod similar. au fost transferaţi în numeroase conturi bancare aflate sub o varietate de nume în bănci din jurisdicţii străine pentru a ascunde originea fondurilor. guvernul Ţării A a plătit 150 milioane USD în plus datorită procentului de 30% adăugat în mod fraudulos la preţul de vânzare. Y a înfiinţat şi controlat câteva companii de faţadă utilizate de brokeri care să obţină credite de la banca M în schimbul sumelor de bani primite de la împrumutători. Y şi membrii consiliului băncii M au fost autorizaţi de către guvernul Ţării A pentru a aranja cumpărarea de avioane militare pentru naţiune. Y şi alţii au utilizat banii din fondurile de pensii. Iniţial. pentru protejarea bunurilor lor de inflaţie. deschiderea contului nu a ridicat nici o suspiciune datorită faptului că cetăţeni din Ţara A deschid adesea conturi bancare în Ţara C. Y au fost aprobate automat de consiliul fondului de pensii al poliţiei. Y. În două contracte încheiate pentru doar două avioane. Dna. un bancher care este căsătorită cu vărul Dlui. Y s-a aflat în spatele marii scheme prin care s-au scos bani atât din Trezoreria Ţării A. precum şi proprii bani pentru a cumpăra pachetul majoritar al unei instituţii bancare din Ţara C. Proiectele recomandate de către Dl. a fost membru al consiliului director al băncii N şi l-a ajutat pe Dl.al fostului Preşedinte din Ţara A. Din schemele principale frauduloase. D. Dl. În momentul în care aceste credite au fost angajate. Banii obţinuţi ilegal au fost canalizaţi către banca M. În plus. Totuşi. Dl. instituţiile financiare parteneri de afaceri ai băncii şi deţinând conturile cu valori în proprietatea sau controlul Dlui. un grup de bănci din străinătate pentru a spăla o parte din veniturile ilicite ale lui şi ale celorlalţi. Dl. alţii au observat. Y a creat un model de inflaţie al costului actual al proiectelor de investiţii din fondurile de pensii cu un procent de 25% şi a facturat în consecinţă pentru banca M. Dl. Dl. o activitate 72 . Y a deschis un cont bancar în Ţara C. Dl. Y ar fi cumpărat proiectele falimentare la preţuri extrem de mici pentru revânzare şi obţinere de profit. precum şi folosirea fondurilor de pensii guvernamentale în investiţii criminale. Dl. De aici. De asemenea. care a fost cumpărată de către o altă bancă din Ţara A în luna iunie 1999. Un proiect în valoare de 25 milioane USD a fost în mod fraudulos „umflat” cu suma de 8 milioane USD. deoarece câţiva membri primiseră mită.

73 . Cazul 10: Transferuri prin swift utilizate ca parte din campania de colectare a fondurilor în scopuri teroriste Sursa: GAFI O investigaţie efectuată în Ţara A asupra companiei Z. au fost creditate cu suma de 6 milioane USD într-o perioada de câteva luni.000 USD. Y nu aveau nici o justificare economică. Anul următor investigatorii au fost implicaţi într-o serie de căutări coordonate. La analiza documentelor şi înregistrărilor bancare confiscate în urma percheziţiei s-a evidenţiat faptul că suspecţii au transferat prin swift bani către o persoana suspectată având legături cu o grupare teroristă. Y a fost creditat cu un cec al unui notar pentru a acoperi suma de 575. în proces. a fost identificat un cont bancar conţinând aproximativ 130. o societate suspectată a fi implicată în contrabanda şi distribuirea de pseudoefedrine (o sursă de venit pentru organizaţiile teroriste suspectate). Subiecţii se afla. Casetele conţineau un apel de a trimite donaţii la un număr de căsuţă poştală pentru a ajuta în luptă. Conform funcţionarilor bancari. Probe suplimentare au evidenţiat faptul că afacerea funcţiona ca agent neautorizat de transmitere rapidă a banilor. a evidenţiat că angajaţii companiei Z trimiteau foarte multe cecuri negociabile în Ţara B. a folosit casete video care prezintă organizaţia religioasa “Luptătorii liberi”.000 USD a fost blocată. În baza acestor informaţii. Y). Investigaţia efectuată de FIU a descoperit faptul că Dl. implicată cu fast în bunăstarea copiilor.000 USD corespondentă cu vânzarea unei proprietăţi. împreună cu imagini grafice de atrocităţi realizate împotriva membrilor aceleiaşi religii. Trei subiecţi au fost arestaţi şi acuzaţi pentru omiterea de a înregistra afacerea. Contul deschis recent de către Dl. în prezent. Cazul 11: Colectarea de fonduri printr-o organizaţie non-profit Sursa: GAFI O organizaţie înregistrată. dintr-un fost regim dictatorial. care a comis numeroase deturnări de fonduri. în acţiune în diverse ţări. Y a operat pentru a-si acoperi un complice. sumă care a fost utilizată pentru a facilita transferurile ilegale prin swift cu destinaţii în afara ţării A. au fost emise mandate de percheziţie pentru cele două sedii şi cele două reşedinţe ale companiei Z.neobişnuita în aceste conturi. Cazul 9: Spălarea veniturilor obţinute din deturnări de fonduri Sursa: GAFI Conturile bancare deţinute de un Ministru al petrolului (Dl. Aceasta sumă nu a corespuns însă cu preţul pe piaţă practicat pentru acea proprietate. Aceste suspiciuni au stat la baza cazului prin care s-a început urmărirea penală de către autorităţile judiciare care au decis acuzarea ministrului. iar suma de 60. În plus. iar originea fondurilor era suspectă. tranzacţiile financiare efectuate de Dl.

câteva dintre adrese se aflau în Ţara A. A. Rapoartele primite de către FIU au inclus în detaliu multiple transferuri prin swift trimise din locaţii de interes pentru sucursalele organizaţiei caritabile şi pentru Dl. Una dintre persoanele fizice (Dl. s-a descoperit ca Dl. Cazul 13: Un oficial guvernamental spăla fondurile publice deturnate prin intermediul membrilor familiei sale Sursa: GAFI Familia unui fost oficial guvernamental din Ţara A.5 milioane USD în contul deţinut de cei doi soţi deschis cu două luni în urmă într-o bancă situată în Ţara vecină D. Una dintre organizaţiile aflate pe lista a desfăşurat operaţiuni în diferite modalităţi sub acelaşi nume într-un număr de ţări. care a deţinut diverse poziţii politice şi administrative. Aceasta fundaţie a deţinut un cont în Ţara C din care s-a realizat un transfer de aproximativ 1. Raportul a indicat conturile bancare şi trei persoane fizice care aveau interese de control asupra adresei din Ţara A. Investigaţiile conduse pe baza raportului de tranzacţii suspecte au evidenţiat o menţiune asupra acestui cont legată de două transferuri internaţionale de sume substanţiale din conturile bancare deţinute de soţie în ţara de origine (A). Cazul 12: O organizaţie non-profit este utilizată în transferul banilor către terorişti suspectaţi Sursa: GAFI Un FIU din Ţara A a obţinut informaţii actualizate de la Consiliul de Securitate ONU prin lista de persoane şi entităţi suspectate. A avea legături cu aceste organizaţii. iar ceilalţi doi aveau adresele în două ţări diferite. retrageri de numerar.Aceste casete au fost aparent larg răspândite în rândul stabilimentelor religioase prin intermediul religiei. a înfiinţat o fundaţie în Ţara B. Acelaşi număr de căsuţă poştală a fost asociat cu apeluri în reviste ce au publicat astfel de articole de către extremişti binecunoscuţi. Printre multiplele sedii furnizate de lista ONU pentru unităţile acestei organizaţii. având ca principal beneficiar pe fiul sau. de asemenea. precum şi faptul ca soţia care a deţinut conturi la sucursalele bancare naţionale a efectuat. Absenţa oricărei justificări economice pentru tranzacţiile bancare conduse şi informaţiile obţinute 74 . Urmare a investigaţiilor efectuate de FIU. A) a deţinut o adresă care se potrivea cu cea indicată pe lista ONU. Această mişcare a ridicat suspiciuni şi bancă a transmis raportul de tranzacţii suspecte FIU-ului din acea ţară. Această organizaţie a fost descrisă ca organizaţie non-profit scutită de taxe în care scopul declarat a fost realizarea unor proiecte umanitare în lume. FIU-ul a primit un raport de tranzacţii suspecte cu privire la o organizaţie non-profit având una dintre adresele indicate pe lista ONU. un centru financiar atractiv din punct de vedere fiscal. precum şi cu alte patru organizaţii non-profit internaţionale.

Acesta fie transfera banii din aceste conturi fie îi retrăgea în numerar. prin depuneri în numerar şi prin transfer electronic. Dl. depunerile de numerar au fost structurate în sume mai mici indicate de dl.000 USD. Investigaţia a descoperit ca Dl. Oficialul respectiv a fost interogat şi a intrat în custodia poliţiei în momentul când se pregătea să-şi închidă contul bancar. Următoarele investigaţii în tranzacţiile financiare asociate cu conturile deţinute de Dl. O investigaţie a fost iniţiată în acest caz. au cuprins persoane expuse politic şi asociaţi ai acestora. A au arătat ca companiile scoică au fost folosite pentru a efectua plaţi şi a încasa bani. în mod deliberat. Dl. fondurile au fost apoi transferate în conturile companiei care avea sediul în centrul off-shore. Intermediarul a transferat banii în două conturi din centre off-shore. Adiţional la aceste activităţi ale conturilor obişnuite.la iniţierea procedurilor legale împotriva oficialului guvernamental pentru deturnarea fondurilor publice au condus la prezumţia. au fost constituite şi depozite neobişnuite (uneori mai mult de trei ori pe zi) şi retrageri de sume mari în numerar. odată retrase. Politicieni importanţi şi oficiali importanţi. care cunoştea obligaţiile de raportare şi a încercat evitarea lor. Investigatorii au menţionat că. au fost retraşi în numerar peste 35 milioane de dolari. directori ai companiilor proprietate de stat şi oficiali ai unor partide politice din câteva ţări şi membri ai familiei şi asociaţi ai Dlui. A deţinea 15 conturi bancare în câteva state. Cazul 14: Un angajat al unei companii deţinute de stat implicat în corupţie la nivel înalt Sursa: GAFI O investigaţie asupra unui oficial guvernamental. oficiali guvernamentali. într-o perioadă de şase săptămâni.000 USD. au fost folosite pentru a plăti mita. Beneficiarii reali ai plăţilor D-lui A. Dl. A. având un venit anual de peste 200. A a utilizat banii plasaţi în aceste conturi utilizate pentru a câştiga influenţă politică şi contracte de valori mari de la guvernele străine în numele companiei A. O investigaţie a descoperit că un cont de administrare a fost creat pentru a acţiona ca liant pentru plăţile din Compania A care au fost transferate într-un număr de conturi. Beneficiarii acestor plaţi erau: şefi de state şi de guvern. aceasta fiind fără relevanţă faţă de activitatea precedentă a contului. controlate de către Dl. în acest caz special. A. angajat al unei companii A proprietate de stat a relevat faptul ca acesta a încasat sume mari intr-un număr de conturi al cărui titular şi împuternicit era. A a fost vicepreşedintele companiei A. s-a descoperit că într-un cont. A. Fondurile. A. a unui sistem stabil pentru a spăla veniturile acestei infracţiuni. Proprietarii reali ai conturilor 75 . Un intermediar a primit 50 milioane USD de la o companie A. prin intermediul cărora au fost tranzacţionate de peste 200.

Compania A. de asemenea. care importase 24 kg de heroină. Soţia unei persoane expuse politic (PEP). Banii au fost transferaţi din Ţara A în unul din conturile deţinute de Dl. o maşină. Un contabil a fost folosit de către sindicat pentru a deschide conturi bancare şi a înfiinţa companii. Dl A atunci a plasat fondurile în contul unui client şi într-un cont al unei băncii din centru off-shore. în numele unui sindicat de traficanţi de droguri. care deţinea un cont la aceeaşi bancă din Ţara D. Contabilul. Prieten şi asociat al unui PEP. de asemenea. a făcut plăţi într-un cont bancar din Ţara D. după ce acestea au trecut prin contul de administrare al cabinetului. Banca din Ţara D a primit instrucţiuni să transfere banii către un asociat al D-lui A. Cazul 15: Un contabil şi avocaţi ajuta intr-o schema de spălare a banilor Sursa: GAFI Fluxuri suspecte de peste 2 milioane USD au fost identificate în momentul când au fost transferate în sume mai mici de bani. înfiinţate de către avocaţi. C. ascunsă într-un cargo în Ţara Z.acestei companii au fost descoperiţi ca fiind fostul director al unui serviciu secret în Ţara B şi un secretar de stat al Ministerului Apărării din Ţara C. Asociatul apoi „a împrumutat” aceeaşi suma de bani unui PEP. s-a oferit să acorde consultanţă asupra investiţiilor directorilor. Beneficiarul real al contului din off-shore a fost recent descoperit ca fiind soţia unui PEP – Dna.000 USD. Un cabinet de avocatură a fost şi el folosit de către sindicat pentru a cumpăra proprietăţi utilizând garanţiile bancare ce fuseseră cumpărate din străinătate. Fondurile de administrare ale familiei şi companiile au fost. de către diverse persoane fizice care au ordonat transferurile prin swift şi garanţii bancare. redecorarea apartamentului D-nei C şi o alocaţie lunară de 20. Contul a fost alimentat cu fonduri pentru achiziţionarea unei proprietăţi în valoare de peste 500. O parte din fondurile deturnate au fost apoi investite într-un imobil în Ţara Y prin mijloace de tranzacţionare de către companii de investiţii în valori imobiliare administrate de către asociaţii persoanei care a comis principala infracţiune. Garanţiile bancare au fost cumpărate de la diferite instituţii financiare din Ţara Y (ţară sursă a drogurilor) care au fost folosite ulterior pentru cumpărarea unui imobil din Ţara Z. A. Cazul 16: Profesionişti juridici facilitează spălarea banilor Sursa: GAFI Un director al câtorva companii industriale a deturnat milioane de dolari utilizând conturile bancare ale unor companii off-shore. Investigaţiile conduse în Ţara Y în baza unui raport transmis de către FIU au dus la descoperirea creării şi implementării unui canal de spălare a banilor care a fost sprijinit de către profesionişti contabili şi juridici – liberi 76 .000 USD.

X a repatriat fondurile în Ţara Y în folos propriu. avocatul a înfiinţat astfel mai multe companii off-shore. X din câteva centre financiare 77 . ulterior aceasta fiind găsită ca drept responsabilă pentru transportul de droguri în Ţara A. Când au fost abordaţi de către autoritatea de aplicare a legii în timpul investigaţiilor. Entităţile au fost folosite pentru camuflarea mişcării ilicite a fondurilor. Aceşti profesionişti au luat parte. Acesta a angajat un avocat pentru a spăla bunurile obţinute din aceste infracţiuni. Cazul 18: Un avocat foloseşte contul clientului sau pentru a ajuta la spălarea banilor Sursa: GAFI După o perioadă de mai bine de 3 ani. achiziţiei de active şi finanţarea activităţilor infracţionale. Aceasta reţea era folosită pentru transferul sumelor mari de bani unei persoane din Ţara E. Unul dintre avocaţi a creat o reţea similară separată (care include alte conturi de credit) pentru a cumpăra active şi a plasa fondurile în mijloace şi instrumente proiectate pentru a masca identitatea beneficiarului real. l-a ajutat pe Dl. fără nici o aparentă asociere cu Dl.profesionişti. Y. Cazul 17: Un avocat foloseşte companiile off-shore şi conturile de credit pentru a spăla bani Sursa: GAFI Dl. Alţi avocaţi şi conturile lor de credit au fost folosiţi pentru a primi numerar şi fonduri prin transfer. S. Dl. Aceste societăţi au fost înfiinţare în Ţara C. un grup diferit de persoane şi companii. în special prin crearea unei companii de investiţii în valori imobiliare necomercială folosită pentru cumpărarea de imobile. mulţi dintre aceşti avocaţi au făcut apel la „clauza de confidenţialitate” şi au refuzat să coopereze. DL. S este preşedintele unei organizaţii care se ocupa cu importul de droguri din Ţara B în Ţara A. O companie de administrare locală a fost înfiinţată în Ţara D pentru a administra aceste companii. la administrarea structurilor înfiinţate în Ţara Y. Investigatorii au declarat că legătura dintre el şi acţiunile sale în numele D-lui S nu a putut fi probată. Dl. au transferat sume mari de bani în Ţara D. servind ca pretext pentru profitul afacerilor deţinute în Ţara A. Aceştia au ajutat la contractarea unui număr de împrumuturi şi la stabilirea unor aranjamente legale. În Ţara A. în care cerinţele de identificare ale proprietarilor şi înregistrările financiare nu erau atât de stricte. S era asociatul unic al acestor companii offshore. de asemenea. Avocatul nu a fost condamnat pentru nici o infracţiune în Ţara A. unde au fost depozitaţi sau transferaţi către companiile off-shore ale D-lui S. Acesta a fost ajutat de către avocaţi şi contabili folosind tranzacţii false şi corporaţii off-shore. un fost avocat. X în schema de repatriere prin administrarea corporaţiei offshore şi a conturilor bancare ale Dl.

pe lângă măiestrie şi profesionalism în etapele de planificare şi organizare a anchetei. Nu trebuie neglijate aspecte semnificative precum respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor implicate în săvârşirea acestor infracţiuni deoarece a devenit deja un truism afirmaţia ca doar o represiune penală desfăşurată în condiţiile prevăzute de lege şi cu stricta respectare a garanţiilor procesuale duce la realizarea rolului civilizator pe care Justiţia şi Dreptul îl au în societatea umană. X.importante. lupta pentru eradicare acestui flagel. în mod eficace. X în Ţara Y. Dl. fără de care nu se poate concepe. Avocatul acestuia a utilizat conturile cabinetului de avocatură pentru a facilita transferurile. Aceste acorduri de împrumut au servit ca bază pentru transferuri de milioane din conturi bancare din diferite ţări către conturile deţinute de Dl. Y a elaborat documentele ce trebuiau sa fie acorduri de împrumut între compania scoică off-shore şi împuternicitul Dlui. În acest context. Într-o viziune mai largă. 78 . X în ţara natală. putem considera că fenomenul spălării banilor (infracţiunea de spălare a banilor reprezentând doar o parte a acestui fenomen) constituie una dintre „pietre de încercare” ale viitorului Drept penal. putem afirma că investigarea infracţiunilor de spălare a banilor murdari provenind din infracţiunile aparţinând sferei financiar bancare presupune. La sosirea banilor în conturile bancare deschise de către împuternicitul D-lui X. fondurile au fost transferate către Dl. solide cunoştinţe de specialitate.

cu rejudecarea cauzei în primă instanţă.. Desfiinţarea sentinţei primei instanţe şi pronunţarea unei noi hotărâri. decizia va fi rezultatul reexaminării cauzei. sau.2/1995. en Roumanie. Dacă apelurile declarate îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru investirea instanţei de apel. dacă va fi formulată o asemenea cale de atac. Ayant en vue qu’elle n’est pas définitive. p. Soluţionarea apelului se realizează. În literatura de specialitate1. Ionescu. procesul penal urmând să continue. Facultatea de Drept. dacă în cursul judecăţii în primă instanţă sau chiar în cursul urmăririi penale s-au produs erori de natură a afecta justa soluţionare a cauzei. În situaţia în care apelurile formulate sunt tardive sau inadmisibile. apelul reprezentând o a doua judecată în * Lect. sub toate aspectele de fapt şi de drept. Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. printr-o decizie. Revista de drept penal nr. dans une certaine mesure.pen. 79 . dar o va şi înlocui. c’est-à-dire définitive.127-128. cu reluarea urmăririi penale sau cu judecata în recurs. la mise en exécution des dispositions qu’elle contient. 1 I.Efectele deciziei instantei de apel Mihaela Laura PAMFIL* La décision judiciaire par laquelle l’instance d’appel adopte l’une des solutions prévues par la loi s’appelle arrêt. prin decizie. decizia instanţei de apel nu va privi fondul cauzei ori soluţia pronunţată de prima instanţă. univ. dimpotrivă. La décision de l’instance d’appel produit des effets dés le moment de elle est prononcée. Baroul Iaşi. potrivit dispoziţiilor art.2 C. avocat.pr. Soluţiile la judecata în apel. s-a subliniat că în toate cazurile instanţa de apel pronunţă o singură decizie. instanţa pune capăt judecăţii în apel. Quand elle devient arrêt. les effets produits sont limites en nombre et concerne. căci instanţa nu poate trece la reexaminarea cauzei cât timp nu este legal investită. prin soluţiile asupra acţiunii penale sau/şi asupra acţiunii civile pe care le cuprinde.311 alin. dacă aceasta este legală şi temeinică. decizia dată nu numai că va desfiinţa sentinţa primei instanţe. dr. Decizia este aşadar actul procesual prin care instanţa de apel se pronunţă asupra apelurilor formulate de persoanele îndrituite de lege să uzeze de această cale de atac. Prin decizia adoptată.. instanţa va confirma hotărârea primei instanţe. o va desfiinţa (infirma) în tot sau în parte. în raport de soluţia dată cauzei. la décision de l’instance d’appel produira les effets de tante décision judiciaire définitive: elle pourra être mise en exécution et jouira de l’autorité d’un jugement. În cazurile în care instanţa de apel este îndrituită să pronunţe o nouă hotărâre asupra fondului cauzei.

cât şi soluţia pe care o primeşte fondul cauzei.pr.pen. efectele produse sunt limitate ca număr şi privesc. Justificarea adusă în sprijinul reglementării viza obţinerea unei scurtări a duratei judecăţii prin înlăturarea unui control suplimentar efectuat de instanţa de recurs. 80 . judecătorii instanţei de apel vor da dovadă de mai multă atenţie cauzelor care impun într-adevăr rejudecarea la prima instanţă.fond a cauzei. în cuprinsul sau la sfârşitul actului. şi aceste decizii sunt supuse recursului. de către judecătorii ce au adoptat hotărârea sau când nu schimbă înţelesul frazei 1 Gr. Primul efect pe care îl produce decizia instanţei de apel după pronunţarea sa constă în faptul că dezînvesteşte instanţa de apel de judecarea cauzei. putând fi atacată potrivit dispoziţiilor art. ci se limitau doar la a desfiinţa hotărârea dată de prima instanţă fondului cauzei şi de a trimite cauza spre o nouă judecată. preîntâmpinându-se astfel încărcarea nejustificată a instanţelor de fond cu cauze ce puteau obţine o rezolvare legală şi temeinică şi din partea instanţei de apel. După rămânerea definitivă a hotărârii.3851 lit. Decizia instanţei de apel. În reglementarea actuală. decizia instanţei de apel va produce efectele comune de altfel oricărei hotărâri judecătoreşti definitive: va putea fi pusă în executare şi se va bucura de autoritate de lucru judecat. atâta timp cât.92. instanţa va dispune printr-o singură hotărâre. Având în vedere însă că ea nu este definitivă. punerea în executare a dispoziţiilor pe care le cuprinde. deciziile prin care instanţa de apel dispunea rejudecarea cauzelor de către prima instanţă sau de către instanţa competentă erau exceptate de la recurs. ulterior pronunţării instanţei de rejudecare. Odată ce minuta a fost pronunţată în şedinţă publică. p. fiind definitive aşadar din momentul pronunţării. Înainte de modificarea lit. la fel ca şi sentinţa primei instanţe. vor fi înlăturate acele decizii prin care se dispune în mod greşit trimiterea cauzei spre rejudecare. printr-o decizie separată. neputând da o primă decizie de admitere a apelului. Teoria şi practica recursului penal.e a art. orice modificare făcută ulterior fiind lipsită de valabilitate. să procedeze la rezolvarea fondului cauzei. sub toate aspectele de fapt şi de drept. pentru ca ulterior. Iaşi. Deciziile prin care se dispunea rejudecarea nu se bucurau însă de autoritate de lucru judecat întrucât nu cuprindeau o soluţionare a fondului cauzei. Ştiindu-şi hotărârea supusă controlului judiciar în recurs. fapt pozitiv în aprecierea noastră întrucât. Theodoru. dacă este cazul.e C. Editura Junimea. produce efecte încă din momentul pronunţării sale. cu recurs. atât admiterea apelului şi desfiinţarea hotărârii apelate. în mică măsură. pe calea recursului. afară de cazul când ea este confirmată în scris. de desfiinţare a hotărârii şi de reţinere a cauzei spre rejudecare. urma un nou control al cauzei în apel şi apoi şi recurs1. 2002.3851. instanţa de apel nu mai poate dispune asupra cauzei şi nu mai poate reveni asupra celor hotărâte.

Termenul este de recomandare. astfel că depăşirea lui nu afectează legalitatea deciziei. Editura Lumina Lex.1 şi 2 C. 2 Gr. Bucureşti. s.pr. administraţiei locului de deţinere. instanţa va comunica şi o copie de pe aceasta inculpaţilor anterior arătaţi. p. Instanţa va putea totuşi să procedeze la îndreptarea erorilor materiale care s-au strecurat în hotărârea dată. Mateuţ. potrivit art. în cazul în care minuta a fost semnată de acesta. deoarece nu există certitudinea că hotărârea.(art. de 20 de zile de la pronunţare. instanţa are şi obligaţia de a face comunicarea copiilor după dispozitivul deciziei părţilor care au lipsit atât la judecata în apel. instanţa are doar atribuţii de pregătire a desfăşurării ulterioare a procesului1.219.pr. atrage însă nulitatea hotărârii.II. p.. iar dacă şi acesta se află în imposibilitate de a semna de preşedintele instanţei. În caz de împiedicare a vreunuia dintre membrii completului de judecată de a semna.p. printr-o încheiere şi menţionând îndreptarea sau înlăturarea omisiunii la sfârşitul deciziei corectate. precum şi serviciului de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor.. în cazul în care instanţa a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.194 alin. este conformă cu voinţa celor care au pronunţat-o3. După dezinvestire..2 C.196 C. În acest sens.).195 C. d. După redactarea hotărârii. Editura Fundaţiei Cugetarea.109/1973 în Revista română de drept nr.nr.pr. Drept procesual penal.4844/1970 în Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe ani 1969-1975. Theodoru.pen. 3 Tribunalul Suprem. 1 81 .360 alin. Decizia se redactează de unul din judecătorii care au participat la soluţionarea cauzei şi se semnează de toţi membrii completului şi de grefier. în condiţiile art. se face menţiune despre cauza care a determinat împiedicarea (art. Partea specială. 1998. Lipsa semnăturii unui membru al completului de judecată de pe decizie. nu atrage nulitatea hotărârii decât atunci când se constată refuzul acestuia de a semna2. se va proceda la redactarea hotărârii în termenul permis de lege (art.pen.). 4 Tribunalul Suprem. Procedură penală.pr. s. 1998. hotărârea se semnează în locul acestuia de preşedintele completului. După pronunţare. Partea specială..pr.pen. inculpaţilor deţinuţi sau aflaţi în una din situaţiile ce impune asistenţă juridică obligatorie ce au lipsit de la pronunţare. Iaşi.312 C.163. cât şi la pronunţare.). vol.pen.274. d. p.p. hotărârea se semnează de grefierul şef şi în toate cazurile.. p. 2 şi 4 C. Semnarea hotărârii de alţi judecători decât cei care au judecat cauza şi au semnat minuta.nr.1.6/1973.pr.209. Gh. în redactarea ei. Când împiedicarea îl priveşte pe grefier. în condiţiile art.310 alin. Nesemnarea deciziei de către grefier nu atrage nulitatea hotărârii dacă nu s-a produs vreo vătămare ce nu poate fi înlăturată altfel4.pen. ca şi la înlăturarea omisiunilor vădite.pen.

Există însă şi dispoziţii care sunt executorii şi care vor fi puse în executare. punerea în executare a acestei măsuri se face imediat după pronunţarea deciziei pentru a se înlătura pericolul sustragerii acestuia de la executare. Executorii sunt potrivit art.pr..4 C.pr.366 alin. chiar dacă decizia instanţei de apel nu este definitivă. Dispoziţia privind punerea în libertate a inculpatului arestat este. a dispus arestarea preventivă a inculpatului sau.1 C.. Astfel.pen. 82 .350 alin. de asemenea. dimpotrivă. dispoziţiile privind arestarea preventivă a inculpatului sau obligarea acestuia de a nu părăsi localitatea sau ţara sunt executorii potrivit dispoziţiilor art. fie la pronunţare şi pentru inculpatul aflat în una din situaţiile ce impun asistenţă juridică obligatorie ce a fost prezent la pronunţare.pen. punerea sa în libertate pentru oricare din temeiurile arătate de art. Producerea acestui efect depinde însă de prezenţa părţilor în faţa instanţei de apel. la fel ca şi cele ale primei instanţe. În toate cazurile..2 şi 3. căci potrivit art. Un alt efect pe care îl produce decizia instanţei de apel este începerea curgerii termenului de recurs.2 şi 3 C. Aşadar dacă instanţa de apel a menţinut prin hotărârea sa arestarea preventivă dispusă de prima instanţă sau.pen.2 C. Cererea poate fi formulată oral în şedinţa în care a avut loc pronunţarea. instanţa de apel are obligaţia de a aduna cererile de recurs formulate şi de a le înainta.Pregătirea desfăşurării ulterioare a procesului impune instanţei de apel şi primirea cererilor de recurs formulate de procuror sau de părţi. Punerea în executare a acestor dispoziţii constituie un al treilea efect pe care îl produce decizia instanţei de apel.4 şi art.367 alin. dispoziţiile deciziei instanţei de apel sunt suspendate faţă de toate părţile în proces. alături de dosarul cauzei.353 alin.3854 raportat la art. nici de declararea acestuia. situaţie în care instanţa trebuie să ia act de declararea recursului şi să consemneze aceasta într-un proces verbal sau poate fi depusă înăuntrul termenului la instanţa de apel.pr. executorie pentru a se înlătura constrângerea infirmată de instanţă. aceste dispoziţii se vor executa de îndată. nefiind afectate în caracterul lor executoriu nici de curgerea termenului de recurs.). pentru părţile care au fost prezente fie la dezbateri. instanţei de recurs la terminarea termenului de declarare a recursului (art. Pe tot parcursul curgerii termenului de recurs.3853 raportat la art.350 alin. termenul de recurs curge de la pronunţare pentru procuror (nu se pune problema lipsei acestuia la dezbateri întrucât prezenţa sa este întotdeauna obligatorie la judecata în apel).363 alin.pen. cât timp nu este definitivă.pr. spre a se preîntâmpina înstrăinarea de către inculpat sau partea responsabilă civilmente a bunurilor asupra cărora se poate întinde executarea. pronunţându-se asupra fondului. şi dispoziţiile ce privesc luarea măsurilor asigurătorii.

textul de lege nereferindu-se şi la decizia prin care instanţa a respins apelul. aşa cum s-a arătat în literatura de specialitate2. pe cale de consecinţă. p. la următoarele momente: a. aceasta va dobândi autoritate de lucru judecat şi va deveni executorie. 2 A. Efectele pe care le produc deciziile rămase definitive ale instanţei de apel sunt diferite în raport de soluţia adoptată de instanţă. întrucât autoritatea de lucru judecat presupune.f când se constată un impediment la promovarea acţiunii penale). 1 Gh. la data retragerii recursului declarat împotriva hotărârii de admitere a apelului fără trimitere spre rejudecare. s-a apreciat că logic este că şi decizia prin care s-a respins recursul să rămână definitivă în acelaşi mod. b. Calea de atac a apelului în procedura penală română (II). Autoritatea lucrului judecat în procesul penal.10 lit.4161 C. dat fiind că şi aceasta este supusă recursului ca şi hotărârea prin care instanţa a admis apelul şi a pronunţat o hotărâre cu privire la fondul cauzei (fără trimitere). dacă recursul a fost retras după expirarea termenului de recurs. Mateuţ. rămânerea definitivă a deciziei are ca efect doar rejudecarea cauzei de către instanţa de rejudecare conform celor hotărâte de instanţa de apel. de achitare sau de încetare a procesului penal (cu excepţia cazului prevăzut în art. ca hotărârea să fi soluţionat un conflict juridic având drept conţinut o situaţie de fapt în raport cu un drept sau un alt interes protejat juridic.4161 C. Aşa cum s-a remarcat şi în literatura de specialitate1.2/1994. Nu se poate vorbi pentru aceste două categorii de autoritate de lucru judecat. când apelul a fost admis fără trimitere pentru rejudecare şi nu s-a declarat recurs în termen ori recursul declarat a fost retras înainte de expirarea termenului. la rămânerea definitivă a sentinţei primei instanţe. 83 . rămânerea definitivă conduce.pen. Tulbure. În condiţiile actualei reglementări.Decizia instanţei de apel rămâne definitivă conform art. pentru decizia prin care instanţa a respins apelul declarat. Momentele rămânerii definitive a acestor decizii vor fi tot cele prevăzute de art. deci să fi pronunţat o decizie de condamnare. Astfel. reglementarea cazurilor în care decizia instanţei de apel rămân definitivă cuprinde o lacună. p. chiar dacă hotărârea este definitivă.30. se pune problema rămânerii definitive şi a acestor decizii. la data expirării termenului de recurs. ce a înlăturat exceptarea de la atacarea cu recurs a deciziilor prin care apelul a fost admis cu trimiterea cauzei spre rejudecare.pr. Dreptul nr. la data pronunţării prin care s-a respins recursul declarat împotriva hotărârii prin care s-a admis apelul fără trimitere spre rejudecare.pen. c. Şt.pr. Revista de drept penal nr. Pentru decizia de admitere a apelului cu trimitere spre rejudecare.37.4/1999.

lucrul judecat este ceea ce instanţele judecătoreşti au hotărât în mod definitiv. în fapt şi în drept. Momentul rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti asupra fondului cauzei marchează sfârşitul fazei de judecată şi trecerea la ultima fază a procesului penal. ceea ce dă încredere în capacitatea profesională a judecătorilor de a rezolva corect conflictele de drept. o persoană care 1 V. de asemenea. p. Oricât de temeinice şi de juste ar fi dispoziţiile unei hotărâri judecătoreşti. Editura Victor. Executarea hotărârilor penale are ca obiect desăvârşirea activităţii de realizare a justiţiei penale prin aducerea la înfăptuire a celor decise prin hotărârile penale definitive2. 1976.. V. Efectul negativ al lucrului judecat constă în împiedicarea pe care o produce cu privire la desfăşurarea unui nou proces penal împotriva aceleiaşi persoane şi cu privire la aceeaşi faptă. Drept procesual penal. dând soluţiei pronunţate puterea pe care o are însăşi legea5. 5 Gr. Bucureşti. Tiparniţa Curierul Judiciar. Autoritatea de lucru judecat este un alt efect al hotărârii penale definitive. Dongoroz şi colab. vol. 84 .703. mijloace şi măsuri de executare a ceea ce a hotărât instanţa de judecată1. Tanoviceanu. Dongoroz şi colab. este considerată că a aplicat corect legea penală şi cea civilă. Dongoroz. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală. Theodoru. Ca urmare a acestui efect al autorităţii lucrului judecat. 2 M. ar avea o valoare pur formală şi ar rămâne neluate în seamă dacă nu s-ar prevede prin lege. Apetrei.. p. Drept procesual penal. vol. V.293.. asupra învinuirii care forma obiectul procesului penal4. rămânerea definitivă a deciziei atrage punerea în executare a dispoziţiilor pe care le cuprinde şi capătă autoritate de lucru judecat. 4 V. p. p. Se realizează astfel scopul procesului penal. Editura Academiei. ca orice persoană care se face vinovată de săvârşirea unei infracţiuni să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu suporte rigorile legii penale.În ceea ce priveşte decizia prin care instanţa de apel a admis apelul şi a pronunţat o nouă hotărâre cu privire la fondul cauzei. cunoscut şi sub denumirea de regula non bis in idem. Hotărârea penală care a căpătat autoritate de lucru judecat este considerată că stabileşte adevărul despre fapta şi persoana judecată (res judicata pro veritate habetur). Tratat de drept şi procedură penală. Bucureşti. în penal. punerea în executare a hotărârii.343.II.407. Partea specială. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală. 3 I. Bucureşti. 2004. Efectul pozitiv constă în aceea ce dă naştere acelui drept subiectiv (potestas agendi) pe baza căruia organele competente trec la executarea dispoziţiilor cuprinse în hotărâre. Prin lucru judecat se înţelege acea situaţie juridică rezultată din soluţionarea definitivă şi irevocabilă a unui conflict dedus în faţa justiţiei3. p. Hotărârea penală definitivă investită de lege cu autoritate de lucru judecat are un efect pozitiv şi un efect negativ.439. 1927.

Acest principiu este consacrat de toate legislaţiile străine moderne. nici o altă persoană neputând fi ulterior acţionată în justiţie pentru acea faptă. ea are efecte numai faţă de inculpat care nu mai poate fi acţionat pentru fapta respectivă de nimeni4. ea se impune faţă de orice organ de urmărire penală sau instanţă de judecată care ar avea de soluţionat o chestiune legată de existenţa faptei. Deşi autoritatea de lucru judecat operează în principiu erga omnes. fie pe cale penală. Editura Paideia. Bucureşti. Neagu.647. Drept procesual penal. a căilor extraordinare de atac2. Spre deosebire de hotărârea definitivă pronunţată în cauzele civile. pe cale de consecinţă. Tulbure. care are efecte numai între părţile în proces. complici sau instigatori la aceeaşi faptă. Partea specială. p.439-440.1 p. 1996. Dacă hotărârea de absolvire este motivată de considerente in personam.a fost definitiv judecată pentru o anumită faptă nu poate fi inculpată din nou într-un proces penal1. de persoana care a săvârşit-o şi de vinovăţia acesteia. precum şi faţă de orice organ care este chemat să execute dispoziţiile penale şi civile pe care le cuprinde hotărârea definitivă. Theodoru. Fundamentul teoretic al acestei puteri a hotărârii penale îl constituie caracterul de ordine publică al rezolvării acţiunii penale 3. hotărârea de condamnare are întotdeauna efect erga omnes în ce priveşte inculpatul. Volonciu. fie pe cale civilă. p. 4 N. hotărârea penală definitivă are efecte erga omnes. de asemenea. Editura Pro. 200. Şt. încearcă să repună în discuţia instanţelor judecătoreşti chestiunile rezolvate definitiv prin hotărârea penală. impunându-se prin dispozitivul său. Hotărârea care absolvă pe inculpat pe considerente de o motivaţie in rem are efecte mai largi. Bucureşti. p. Partea specială. limitele sale de aplicare sunt diferite. 2 1 85 . Astfel. Hotărârea de achitare sau încetare a procesului penal poate avea efecte mai întinse sau mai restrânse după cum soluţionarea cauzei s-a întemeiat mai mult pe împrejurări legate de faptă sau persoană. Tatu. ea nu se poate răsfrânge asupra altor persoane care pot fi acţionate ca autori. Tratat de procedură penală. a mijloacelor de control şi îndreptare a hotărârilor greşite. A. 3 Gr. diferenţiindu-se în funcţie de diverse ipoteze sau moduri de rezolvare a cauzei. dar care. 1997.385.459. Bucureşti. Tratat de procedură penală. I. Editura ALL Beck. dar limitele autorităţii de lucru judecat nu pot fi extinse la alte persoane împotriva cărora s-ar exercita acţiunea penală pentru aceeaşi faptă. producând consecinţe faţă de toată lumea. Tratat de drept procesual penal. A. M. nu numai părţilor din proces ci şi persoanelor care nu au luat parte la judecată. dar cunoaşte unele atenuări prin recunoaşterea posibilităţii de a greşi şi.

pe acela care va trebui să-l soluţioneze prin intermediul organelor sale jurisdicţionale. la 11 iulie 1994 ( ratificat prin Legea nr. dintre statele cu care litigiul de drept internaţional privat are legătură. 22 number 1 and 23 of the convention into articles 2 paragraph 3. specifice fiecărui stat în parte. in fact. A se vedea spre exemplu. Baroul Iaşi. the Recognition and Enforcement in Romania of the Judgements concerning Civil and Commercial Matters. prevăzute în art. 187. prin refuzul recunoaşterii actului jurisdicţional străin. 23 and 25 of the Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters.U. the Romanian Private Law will acquire some special jurisdiction rules that will be enforced in the International Private Law litigations arisen in the relations between Romania and E. members. Şi dreptul internaţional privat românesc conţine norme de competenţă internaţională exclusivă. Facultatea de Drept. în art.Armonizarea normelor româneşti de competenţă internaţională exclusivă cu cele în vigoare în Uniunea Europeană Cosmin DARIESCU∗ Since May 16 2004.1 Lect. 27 paragraful 4 al Tratatului dintre România şi Republica Cehă privind asistenţa juridică în materie civilă. orice altă încercare de rezolvare. May 9 2003). semnat la Bucureşti. the integration of the Romanian jurisdictions and judgments into the E. edictate fie în art. 105/22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat ( regulile cele mei cunoscute). juridical circuit could be endangered. articles 1 paragraph 2. Normele de competenţă internaţională reprezintă acele norme juridice care desemnează. normele de competenţă internaţională exclusivă în materia relaţiilor dintre soţi. Unfortunately. 44/1995). word by word. o reprezintă normele de competenţă internaţională exclusivă. the Romanian legislator’s omission to translate. fie în tratatele de asistenţă juridică în materie civilă. care delimitează tipurile de litigii de drept internaţional privat care nu pot fi soluţionate decât de organele jurisdicţionale ale statului respectiv.26 paragraful 4 al Tratatului dintre România şi Republica Moldova privind asistenţa juridică in materie civilă si penală. încheiate de ţara noastră cu alte state. dr. This special international jurisdiction rules are provided in articles 21 to 27 of the Act on Jurisdiction. venită din partea unui alt stat. Universitatea „Al. Issued in the States Members to the European Union ( Act no. Thus.U. avocat. semnat la Chişinau 1 ∗ 86 . O varietate a acestor norme materiale. 21 and 26 of the act could mislead the Romanian judge. I. fiind respinsă. Cuza”. This rules are. Univ. 151 al Legii nr. Romanian free translations of the rules provided in articles 22. Iaşi.

Conform prevederilor Secţiunii a 5-a a Legii nr. la 15 mai 1999 (ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. Secţiunea a 5-a a Legii nr. Art. când. 33/16 mai 2003). încă.26. trebuie să conturăm sfera litigiilor de drept internaţional privat pentru care funcţionează acest set de norme. conform articolelor 1 şi 2 alin. b) Dreptul de proprietate derivat dintr-o relaţie matrimonială. Of. 187/2003. Astfel. apreciem drept utilă prezentarea acestor norme şi analiza modului în care contribuie la integrarea viitoare a României în Uniunea Europeană. 26 conţine o normă de competenţă exclusivă fundamentată pe convenţia părţilor asupra soluţionării litigiului. e) Arbitrajul. În vreme ce articolele de la 21 la 25 enunţă regulile de competenţă internaţională exclusivă întemeiate pe obiectul litigiului. P. care au drept obiect: a) Capacitatea juridică a persoanei fizice. 177/1997).1. 2 alin. d) Asigurările sociale.1 al Tratatului dintre România şi Republica Polonă privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile. în temeiul art. recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor în materie civilă şi comercială pronunţate în statele membre ale Uniunii Europene ( M. 65 /1999. Având în vedere noutatea actului normativ care le edictează precum şi faptul că nu au intrat. 187/2003. va intra în vigoare Legea nr. atunci când constată o încălcare a regulilor de competenţă internaţională exclusivă.E. f) Reorganizarea. Legea nr.Începând cu 16 mai 2004. 30 paragraful 4 alin.. civile sau comerciale.3. 187/2003 stabileşte reguli speciale de competenţă pentru soluţionarea litigiilor. semnat la Bucureşti. 27 stabileşte modul în care instanţa sesizată trebuie să acţioneze. 33/2000). conform art. sau în art. 87 . Nu intră sub incidenţa acestor norme. 65. 187/ 9 mai 2003 privind competenţa de jurisdicţie. au competenţă internaţională exclusivă : la 6 iulie 1996 ( ratificat prin Legea nr. nr. dreptul internaţional privat românesc se va îmbogăţi cu nişte reguli de competenţă internaţională exclusivă ( enunţate în Secţiunea a 5-a a legii menţionate) care se vor aplica doar în raporturile civile şi comerciale desfăşurate între România şi statele membre ale Uniunii Europene. izvorâte din raporturi de drept privat cu un element de extraneitate aparţinând statelor membre ale Uniunii Europene. c) Succesiunile. lichidarea. litigiile cu element de extraneitate localizat într-un stat membru al U. enunţate în articolele 21 . art. aprobată prin Legea nr.I. concordatul sau alte măsuri similare dispuse în cadrul procedurilor de insolvenţă. intitulată “Competenţa exclusivă” grupează articolele de la 21 la 27. Înainte de a descrie noile reguli de competenţă internaţională exclusivă. în vigoare.

poate fi descoperit doar prin studierea art. Pentru a produce acest efect. convenţia părţilor. ( art. 187/2003 prevede că instanţa sesizată cu o cerere pentru care competenţa aparţine exclusiv instanţei dintrun alt stat trebuie să-şi declare. 4) instanţele statului unde fie s-a solicitat. care. în lumina art. Legiuitorul român a dorit să sugereze faptul că. În acest moment. indiferent de faptul că ele izvorăsc 88 . sunt obiect de litigiu (art. 22). fie s-a efectuat. cititorul nu se poate stăpâni să nu se întrebe asupra sensului enunţării.2). Conform art. pentru litigiile izvorâte din acţiuni reale imobiliare (art. prin acordul scris al părţilor. Asupra sferei noţiunii de “registre publice “ se va reveni mai jos. Acest articol al Legii nr. în temeiul art. referitoare la soluţionarea oricărui litigiu actual sau viitor privind un raport juridic din cele care intră în sfera de reglementare a Legii nr. precum şi actul prin care se stabilesc de către grefier cheltuielile de judecată” (art. 5) instanţele statului pe teritoriul căruia urmează a se executa hotărârea. potrivit legii ori uzanţelor comerţului internaţional. modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului sau valabilitatea deciziilor luate de organele de conducere (art.. înlăturânduse. care să ateste cu certitudine. 26 în Secţiunea a 5-a a Legii nr. 26. pentru litigii privind valabilitatea înscrierilor făcute în acestea (art. fie într-o altă formă. lipsa de competenţă. indiferent de denumirea acestui act . Rostul articolelor 21-25. 26.1) instanţele statului unde se află imobilul. pentru litigii privind executarea hotărârilor. fie se consideră. 21). înlătură competenţa internaţională a oricărei instanţe. mărcilor desenelor şi a altor drepturi asemănătoare . 187/2003 nu este întâmplătoare.24). a normelor de competenţă exclusivă întemeiate pe obiectul litigiului. Precizăm că actul normativ în discuţie înţelege prin “hotărâre pronunţată într-un stat membru” “orice act de jurisdicţie pronunţat de o instanţă dintr-un stat membru. dispoziţiile celorlalte norme de competenţă conţinute de lege. se conferă competenţa internaţională exclusivă instanţei desemnate de părţi. intenţia părţilor cu privire la determinarea instanţei competente. părţile pot deroga de la ele printr-un acord scris. potrivit legislaţiei în vigoare acolo. 26. acum. 187/2003. din oficiu. 23). stabilită conform legii menţionate. 27. Aşadar. în articolele 21-25. 2) instanţele statului unde se află situat sediul persoanei juridice ( sediu stabilit după dreptul internaţional privat al forului) pentru litigii privind: constituirea şi încetarea persoanei juridice. având în vedere faptul că.. 3) instanţele statului pe teritoriul căruia se păstrează registrele publice. că s-a solicitat ori efectuat depunerea sau înregistrarea brevetelor. 25). 27 le impune instanţelor române respectarea tuturor competenţelor internaţionale exclusive instituite de lege. 2 alin. convenţia părţilor trebuie să îndeplinească o condiţie de formă: ea trebuie să fie încheiată fie în scris. Includerea art. art..

art.. 105/1992 conferă instanţelor române competenţa exclusivă de a judeca procese de drept internaţional privat care au ca obiect imobile situate pe teritoriul României. 26. a unui aliniat care să interzică părţilor să deroge. 187/2003 au o formulare deosebită de cea a normelor de competenţă exclusivă din Legea nr. p. potrivit doctrinei româneşti. de la dispoziţiile articolelor 2125. 187/2003 de o astfel de confuzie grosolană. În concluzie. stabilită potrivit prezentei legi. o altă instanţă decât cea prevăzută expres în articolele amintite. acordul părţilor prevăzut de art. lipsa de competenţă. 7 al Legii nr. Din cele de mai sus.1 Ea nu poate fi explicată decât în măsura în care aceste norme de competenţă internaţională au fost preluate de legiuitorul român dintr-un tratat sau dintr-un alt act normativ internaţional. întrucât ar încălca competenţa exclusivă a unei instanţe străine şi. neobişnuită. Spre exemplu..206. prin acordul lor. 187/2003 repartizează litigiile privind acţiunile reale imobiliare în competenţa exclusivă a instanţelor statului unde este situat respectivul imobil. 21 al Legii nr. 26.înlătură competenţa oricăror alte instanţe. prin introducerea.” pare să sugereze posibilitatea părţilor de a deroga. Caracterul internaţional al respectivului act normativ face posibilă şi formularea multilaterală a normelor de competenţă internaţională. 187/2003 nu poate înlătura competenţa internaţională exclusivă stabilită de vreunul din articolele 21-25 ale aceluiaşi act normativ. 27. 105/1992 stabileşte competenţa internaţională exclusivă a instanţelor româneşti. în vreme ce art. Se observă cu uşurinţă că. se observă cu claritate cât de defectuoasă este formularea articolului 26. 26 al Legii nr.. în chiar textul art. Regulile de competenţă internaţională exclusivă edictate de Legea nr. chiar şi de la normele de competenţă exclusivă internaţională întemeiate pe obiectul litigiului. în vreme ce art.din obiectul litigiului sau din acordul scris al părţilor. prin acord scris. în condiţiile art. O astfel de formulare a unor norme de competenţă internaţională este. 89 . articolele 21-25 ale Legii nr. 151 pct. În cazul în care părţile unui litigiu menţionat în vreunul din articolele 21-25 stabilesc drept competentă. 151 al Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. 187/2003 au o formulare bilaterală ( indicată de folosirea expresiei “instanţei statului” sau “instanţelor statului”). conform art. adică par să determine atât competenţa exclusivă a instanţelor române cât şi competenţa exclusivă a instanţelor unui alt stat. Dar care a fost sursa de inspiraţie a legiuitorului român ? 1 Ibidem. din oficiu. Ar fi fost bine dacă legiuitorul l-ar fi ferit pe cititorul Legii nr. ea este obligată să îşi declare. aceasta ( dacă este română) nu va putea proceda la soluţionarea litigiului.. care prin expresia “.

căutările noastre trebuie să se îndrepte spre un regulament sau spre un tratat care să consacre norme uniforme de competenţă internaţională. aproape identice. textul originar şi cel al modificărilor aduse pot fi găsite prin intermediul motorului de căutare de la următoarea adresă web: http://www. recunoaşterea şi executarea deciziilor în materie civilă şi comercială. 2 Fişa convenţiei.diplomatie. aplicându-se doar în relaţiile dintre Danemarca şi celelalte membre ale Uniunii Europene. în vigoare din 1 martie 2002. Actul normativ căutat este Regulamentul (CE) nr.2 În acest moment trebuie să verificăm dacă.fr/BASIS/pacte/webext/multinde/ 90 . 44/2001 cu cele ale Convenţiei de la Bruxelles (1968) a se vedea C. 187/2003.doc. 187/2003 stabileşte reguli de competenţă internaţională aplicabile în raporturile României cu ţările membre ale Uniunii Europene. într-adevăr.1 şi 2 alin. • asigurările sociale • arbitrajul. 44/2001 din 22 decembrie 2000 reprezintă sursa de inspiraţie a normelor româneşti de competenţă internaţională exclusivă din Legea nr.1 În temeiul considerentelor 21 şi 22 din preambulul Regulamentului (CE) nr. concordatele şi alte proceduri asemănătoare. şi succesiunile. în forma revizuită prin Convenţia de la San Sebastiano din 26 mai 1989. 44/2001 se aplică în materie civilă şi comercială. Acest regulament. Dreptul european privat al afacerilor. Regulamentul (CE) nr. vamale sau administrative (art. pe 27 septembrie 1968. Iaşi. 2002. Editura Junimea. Regulamentul (CE) nr. • falimentele. aplicabile în raporturile dintre statele membre ale Uniunii Europene. 1 al regulamentului cu cele ale articolelor 1 alin. Cea mai bună metodă constă în compararea sferei de reglementare şi a regulilor de competenţă internaţională exclusivă conţinute de cele două acte normative. Ungureanu. 1 paragraful 1). semnată la Bruxelles. a preluat dispoziţiile Convenţiei privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială.Întrucât Legea nr. oricare ar fi natura jurisdicţiei. Convenţia de la Bruxelles continuă să fie în vigoare. din punctul de vedere al fondului. Este adevărat că legiuitorul român a înlăturat teza a doua a primului paragraf al art. fără însă să acopere domeniile fiscale. 1 al regulamentului ( 1 Pentru o comparaţie a prevederilor Regulamentului (CE) nr. Comparând prevederile art. 187/2003. Paragraful 2 al aceluiaşi articol dispune ca prevederile regulamentului să nu se aplice în cazul litigiilor şi hotărârilor privind: • starea şi capacitatea persoanelor fizice. 44/2001 din 22 decembrie 2000. se observă că ele sunt. regimurile matrimoniale. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 cu privire la competenţa judiciară. T. 3 din Legea nr.

1997. Regulamentul nr. deosebirile ţin de formulare. 22 din regulament repartizează litigiile privind înscrierile făcute în registre publice în competenţa exclusivă a instanţelor statului membru pe teritoriul căruia sunt ţinute respectivele registre.418. 2e édition. 44/2001 din 22 decembrie 2000 grupează în art.). 1 alin. Conform primei teze a punctului 1 al acestui articol. Doar lipsa cuvântului “membru” şi omiterea menţionării exprese a litigiilor privind închirierea imobilelor le împiedică să fie identice.3 al legii într-o formă mutilată (prin omisiunea menţionării litigiilor privind starea civilă a persoanei fizice printre cele excluse din sfera de aplicare a legii). Economica.2 al regulamentului este transcris în art. 23 al Legii nr. 22 al Legii nr. competenţa exclusivă în materia litigiilor referitoare la validitatea.1 al regulamentului este dezvoltat cu pedanterie în art. Dar această prevedere nu îşi avea rostul.cea privind materiile fiscale. 23 al aceleiaşi legi. deoarece în statele de common law nu există o distincţie clară între dreptul public şi cel privat. în materie de drepturi reale imobiliare şi a celor privind închirierea imobilelor. 22 din regulament şi cea enunţată de Legea nr. 22 din regulament repartizează litigiile în materia înscrierii sau validităţii brevetelor. dispoziţia în discuţie nu figura nici în textul din 1968 al Convenţiei de la Bruxelles. Ed. fiind subînţeleasă. 22 toate normele de competenţă exclusivă ratione materiae. Norma de competenţă internaţională prezentată este identică cu cea enunţată în art. 187/2003. 2 al regulamentului atribuie instanţelor unui stat membru pe teritoriul căruia se află sediul unei persoane juridice. 22 din regulament este identică cu cea din art. Se remarcă că până şi determinarea sediului persoanei juridice se face tot după dreptul internaţional privat al forului. Stabilirea locului unde se află sediul persoanei juridice în cauză se va face conform regulilor de drept internaţional privat ale forului. 187/2003. 1 par. Art. desenelor şi altor drepturi asemănătoare care cer depunerea sau 1 B. Art. sunt exclusiv competente instanţele statului membru unde este situat imobilul în cauză. Audit. mărcilor. Această omisiune a legii române este de natură să împiedice corecta interpretare a normei de competenţă internaţională exclusivă din art. Droit internationale privé. Cel de-al treilea punct al art. aşa cum se va demonstra mai jos. vamale etc.2 alin. 187/2003 în art. Se observă marea asemănare dintre această dispoziţie a punctului 1 al art. p. 91 . prin utilizarea expresiei “materie civilă şi comercială”. Se observă că şi această regulă de competenţă internaţională exclusivă a art.1 al legii. Teza întâi a punctului 4 al art. Art. atât în dreptul românesc cât şi în dreptul european continental. 22 pct. nulitatea şi desfiinţarea respectivei persoane juridice sau cu privire la validitatea deciziilor luate de organele ei. 21. 1 par. ea fiind introdusă doar în momentul aderării Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord ( 9 octombrie 1978).1 În rest. De altfel. Paris.

22 pct. 187/2003 este foarte asemănătoare cu norma de competenţă din teza întâi a art. Aşadar. Deosebirea este minoră: legea română utilizează “legislaţia în vigoare”.înregistrarea. Conform acestui paragraf. sau confirmată în scris. În temeiul paragrafului 5 al art. Comparând primul paragraf al art.449-452. din redactarea românească. 4 al regulamentului. în virtutea unui instrument comunitar sau a unei convenţii internaţionale..cit. se observă marea asemănare a celor două norme juridice. 13). în ciuda absenţei. Regula de competenţă exclusivă enunţată de art. a condiţiilor privind domiciliul părţilor şi apartenenţa instanţei. 25 al Legii nr. 21). op.1 o regulă de competenţă exclusivă întemeiată pe acordul expres al părţilor. sau să 1 Asupra comentării normelor din art. din redactarea paragrafelor 1 şi 5 ale articolului 23 din regulament . 92 . convenţiile atributive de jurisdicţie sunt fără efect dacă contravin articolului 22 ( privind competenţele internaţionale exclusive) sau articolelor 13. prin care părţile unui litigiu ( dintre care cel puţin una să fie domiciliată pe teritoriul unui stat membru) desemnează instanţele unui stat membru spre a soluţiona respectivul litigiu. îi conferă instanţei desemnate o competenţă internaţională exclusivă. 23 din regulament. Cel de-al cincilea punct al art. ca sistem de referinţă folosit pentru a se determina dacă înregistrarea sau depunerea este considerată ca efectuată. • condiţii de validitate a convenţiei atributive de competenţă (condiţii de formă – convenţia să fie scrisă. 23 par. 22 pct. confirmată în scris sau încheiată într-o formă admisă. p. 22 din regulament prevede competenţa exclusivă a tribunalelor statului membru unde se află locul de executare. convenţia scrisă. 5 cu cea conţinută de art. în competenţa exclusivă a instanţelor statului membru unde formalitatea a fost solicitată sau efectuată sau este considerată ca fiind efectuată. asupra litigiilor privind executarea hotărârilor. fie de obiceiurile pe care părţile le-au stabilit între ele. 17 şi 21 care reglementează condiţiile în care părţile pot deroga de la normele speciale de competenţă internaţională privind asigurările ( art. 187/2003. în vreme ce regulamentul utilizează “ un instrument comunitar sau o convenţie internaţională”. 187/2003. 23 din regulament cu art. 26 al Legii nr.1 Regulamentul (CE) nr. 17) şi contractele individuale de muncă (art. fie de uzanţele comerţului internaţional. Audit. contractele încheiate de consumatorii ( art. 23 al regulamentului ( cel puţin una dintre părţi să fie domiciliată în momentul încheierii convenţiei atributive de competenţă într-un stat membru şi convenţia să desemneze o instanţă sau instanţele dintr-un stat membru). 16 al Convenţiei de la Bruxelles. B. Comparând dispoziţia cuprinsă în art. se observă că acestea sunt identice. 44/2001 conţine în art. 24 al Legii nr. se deduc două tipuri de condiţii: • condiţii de aplicare a art.

În temeiul art. 25 al regulamentului se aseamănă până la identitate. România va aplica principalele Conform B. De fapt. Având în vedere faptul că art. 44/2001 din 22 decembrie 2000. Dispoziţia art.455-458. 23privind respectarea normelor de competenţă exclusivă ratione materiae din art. 187/2003 cu textul Regulamentului (CE) nr. 3 din Legea nr.îmbrace o formă acceptată de obiceiurile părţilor sau de uzanţele comerţului internaţional şi condiţii de fond . cu cea enunţată de art. 187/2003.1 şi 2 alin. prin intrarea în vigoare a Legii nr. considerăm imperioasă introducerea unui nou aliniat în art. 25 al regulamentului. necompetentă. din oficiu. însă. pentru care o altă instanţă din alt stat membru este exclusiv competentă în temeiul articolului 22( adică a regulilor de competenţă exclusivă ratione materiae). articolele 21-27 sunt traduceri libere ale articolelor 22. Dacă cititorul va avea curiozitatea să compare textul Legii nr. 23 şi 25 din Regulamentul (CE) nr. 26 al Legii nr. 23 şi 25 ale tratatului.. Practic.enunţate în paragraful al cincilea al art. a evidenţiat existenţa celor două tipuri de condiţii în cazul art. instanţa dintr-un stat membru sesizată cu soluţionarea unui litigiu cu titlu principal. contractele încheiate de către consumatori şi contractele individuale de muncă )1. articol ce reprezintă “strămoşul” art. în conţinut. respectiv în art.cit. 26 al legii. Legiuitorul român pare că vrea să aplice art. 44/2001 din 22 decembrie 2000 va descoperi că aproape întregul regulament se regăseşte în dispoziţiile actului normativ românesc. Principala deosebire formală constă în omiterea. 187/2003 şi cele enunţate de articolele 22. p. trebuie să se declare. 5 al regulamentului). a precizării sediului juridic al normelor care conferă instanţelor altui stat competenţă exclusivă asupra litigiului. 23 par. 27 al Legii nr. în forma revizuită la San Sebastiano. 187/2003 enumeră doar condiţiile de formă necesare pentru validitatea convenţiei. 1 al regulamentului) ne îndreptăţesc să afirmăm că este corectă identificarea acestui regulament comunitar drept unic model al legiuitorului român pentru redactarea Secţiunii a 5-a a legii menţionate. 187/2003. Asemănarea foarte mare dintre regulile de competenţă internaţională exclusivă din Legea nr. ci şi în cazul nerespectării acordului încheiat de către părţi în condiţiile art. Audit. doctrina franceză. pe cele de fond ( art. 26 al legii române care să prevadă expres imposibilitatea părţilor de a deroga prin acord de la normele de competenţă exclusivă ratione materiae din Secţiunea a 5-a a aceluiaşi act normativ. 187/2003. op. 17 al Convenţiei de la Bruxelles (1968). 23 al Regulamentului (CE) nr. 27 nu doar în cazurile în care au fost încălcate normele de competenţă exclusivă ratione materiae. 22 şi a normelor speciale de competenţă privind contractele de asigurări. de către legea română. 1 93 . 44/2001 din 22 decembrie 2000 precum şi suprapunerea perfectă a sferelor de aplicare a celor două acte normative ( definite în articolele 1 alin. cu unele modificări formale. neglijândule.

registrele de stare civilă. 44/2001 din 22 decembrie 2000 exclude. 187/2003 se vor aplica şi litigiilor de drept privat dintre România şi Danemarca. 23 pentru litigiile legate de înscrierile în registrele publice. Toate aceste încălcări ale regulilor comunitare de competenţă exclusivă vor împiedica alte state membre ale Uniunii Europene să recunoască hotărârea emisă de instanţa românească. conţine în ea însăşi seminţele unor erori de interpretare şi aplicare care vor periclita procesul de integrare comunitară a instanţelor şi hotărârilor româneşti. ca materie exclusă de la aplicarea regulamentului (respectiv a legii) naşte confuzii în aplicarea actului normativ românesc. deşi nu a devenit. noţiunea de “registre publice” folosită de regula de competenţă exclusivă edictată în art.1 par. 1 par. De asemenea. din punct de vedere comunitar. redarea trunchiată a primei teze a art. Instanţa română va fi tentată să aplice tuturor litigiilor privind înscrierile făcute în registrele de stare civilă regula de competenţă exclusivă prevăzută de art. 187/2003. asemenea colegilor din U. Legea nr. în sfera sa. doar în măsura în care dispoziţiile regulamentului 94 . 27 septembrie 1968).a. 22 par. Astfel. 35 par. Omisiunea legiuitorului de a traduce paragraful al cincilea al art.E. 187/2003 îi împiedică pe judecătorii români să stabilească.norme ale Regulamentului (CE) nr. traducerea parţială a art. 21 al Legii nr. 26 al legii pentru a înlătura dispoziţiile unuia dintre articolele 21-25. 2 al regulamentului în art. dispoziţia art. 187/2003. 3 al Legii nr. 44/2001 din 22 decembrie 2000. 22 sau a normelor speciale de competenţă în materia contractelor de asigurare şi a celor încheiate de consumatori..2 lit. în forma de astăzi. încă. la punctul a). 2 alin.1 al Regulamentului nr. 23 din regulament în art. întrucât art. membru al Uniunii Europene. Din păcate. Prin intrarea în vigoare a legii menţionate se încearcă integrarea instanţelor române şi a hotărârilor emise de acestea în circuitul juridic comunitar. 22 pct. Ori. ţinând seama de faptul că Regulamentul (CE) nr. 187/2003) cuprinde.1 al regulamentului în art. competenţa exclusivă a instanţelor statului unde este situat imobilul asupra litigiilor privind închirierea imobilului respectiv. în art. expres. forma modificată. 27 al legii ( privind declararea din oficiu a lipsei de competenţă). În consecinţă instanţele române nu vor putea aplica corect.3 ( tradusă în româneşte în art. prin omiterea menţionării exprese. 23 al Legii nr. Având în vedere cele de mai sus precum şi faptul că regulamentul amintit dezvoltă reglementările esenţiale ale Convenţiei privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (Bruxelles. a stării civile a persoanei fizice. starea civilă din sfera lui de aplicare. 26 al legii poate determina o instanţă română grăbită să accepte ca părţile unui litigiu să folosească art. 44/2001 interzice recunoaşterea unei hotărâri care contravine regulilor de competenţă exclusivă din art. considerăm că normele de competenţă internaţională exclusivă ale Legii nr.

Prin urmare. Conform B. 1 95 . Audit.cit. 23 al Legii nr. 21-27) şi care se vor aplica litigiilor de drept internaţional privat apărute în cadrul relaţiilor dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene. recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor în materie civilă şi comercială pronunţate în statele membre ale Uniunii Europene (M. Astfel. 187/2003. Of. CONCLUZII*: Începând cu data de 16 mai 2004. 187/ 9 mai 2003 privind competenţa de jurisdicţie. op. traduceri libere ale regulilor cuprinse în art. enunţate în Secţiunea a 5-a a legii menţionate (art. 23 şi 25 ale Regulamentul (CE) nr.2. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 cu privire la competenţa judiciară. 22 pct. 16 paragraful 3 al Convenţiei de la Bruxelles (1968). respectiv 26 din Legea nr.3 al Regulamentului (CE) nr. articol ce reprezintă “strămoşul” art. 187/2003 îi poate conduce pe judecătorii români la o greşită interpretare şi aplicare a unora dintre aceste norme de competenţă internaţională. 44/2001 din 22 decembrie 2000. 22 par.I. Cuza” din Iaşi. omisiunea legiuitorului de a traduce integral articolele 1 par. periclitându-se.. dreptul internaţional privat românesc se va îmbogăţi cu nişte reguli speciale de competenţă internaţională exclusivă. 33/16 mai 2003). România îşi va armoniza regulile de competenţă internaţională exclusivă cu cele în vigoare în Uniunea Europeană. din 16 mai 2004. Din păcate. astfel. sau cea referitoare la identitatea funcţionarului care a întocmit un anumit act de stare civilă).1 şi 23 din regulament în articolele 2 alin. Aceste norme reprezintă. nr.sunt aplicabile1. de fapt. în forma revizuită la San Sebastiano. doctrina franceză ajunsese la aceeaşi concluzie în privinţa sferei noţiunii de “registre publice” utilizate de art.3. instanţa statului pe teritoriul căruia se ţine registrul de stare civilă are competenţă exclusivă. integrarea instanţelor şi a hotărârilor româneşti în circuitul juridic comunitar. P. când va intra în vigoare Legea nr. I.. p 451. 22. numai pentru litigiile ce vizează modificarea unor înscrieri care nu sunt de natură să schimbe în mod esenţial starea civilă a persoanei fizice în cauză ( spre exemplu: înscrierea privind locul unde s-a întocmit un act de stare civilă. în temeiul art. 21. recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. * Prezentul articol reprezintă suportul comunicării susţinute în ziua de 24 octombrie 2003 în cadrul sesiunii festive de comunicări ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii “ Al.

Principiul protecţiei cetăţenilor români în străinătate şi obligaţiile corelative Carla SPIRIDON* A state can protect its nationals who suffer injury in consequence of a breach of international law by another state. however. prin intermediul organelor sale legislative. a obligaţiilor cu privire la tratamentul străinilor aflaţi pe teritoriul său angajează răspunderea statului culpabil.. Convenţia de la Viena privind relaţiile consulare din 1963 şi jurisprudenţa Curţii Internaţionale de Justiţie. . cu excepţia acelora ce nu sunt compatibile cu absenţa lor din ţară” . cele ale Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice din 1961. Acestor dispoziţii li se adaugă. Because of the strict conditions attaching to diplomatic protection. Facultatea de drept. Consular protection is the more common way for a state to intervene to the benefit of its citizens. * 96 .. The state cannot extend diplomatic protection unless the following 3 preconditions are met: • nationality of the injured party • breach of international law by the receiving state • exhaustion of means of legal redress within the state Aspecte generale privind protecţia diplomatică În conformitate cu prevederile art. The state is entirely free to extend diplomatic protection or refuse it. Expresia juridică care desemnează dreptul statului de a proteja cetăţenii şi drepturile acestora în statul de reşedinţă este aceea de „protecţie diplomatică”. drd. nerespectarea de către un stat. Protecţia diplomatică a devenit cunoscută practicii internaţionale cu mult timp înainte de apariţia ideii de drept internaţional. Consilier coordonator – Avocatul Poporului. Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi. Biroul Teritorial Iaşi. Diplomatic protection means that the state intervenes on its own account to the benefit of the injured party.. univ. Astfel.17 şi 57 din Constituţia României „cetăţenii români se bucură în străinătate de protecţia statului român şi trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile. în principal. it is quite unusual in practice. trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă. fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. executive sau judecătoreşti. Lect.

precum şi funcţionarii acestora sunt obligaţi să contribuie la asigurarea drepturilor şi intereselor legitime ale propriilor cetăţeni aflaţi peste hotarele ţării. scopul protecţiei diplomatice este de a asigura respectarea drepturilor cetăţenilor străini pe teritoriul statelor terţe. acesta are posibilitatea de a apela la organizaţiile internaţionale. iar deseori şi răspunderea statului de reşedinţă. În procesul de acordare a protecţiei. misiunile diplomatice. În situaţia în care intervenţia statului devine ineficientă. Domeniului protecţiei diplomatice îi sunt aplicabile următoarele principii de bază: facultatea statului naţional de a acţiona sau de a se abţine. obligaţia statului de reşedinţă de a avea un comportament adecvat faţa de cetăţenii străini aflaţi pe teritoriul său. Astfel. adresarea de proteste ori convorbiri telefonice. dreptul corelativ al statului naţional de a cere respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor săi aflaţi peste hotare şi repararea prejudiciului creat naţionalilor străini. În scopul protecţiei cetăţenilor unui stat este exclusă aplicarea forţei. În consecinţă. caracterul ilicit al actului prin care interesele cetăţeanului au fost violate şi conduita corectă a persoanei care solicită protecţie diplomatică. în hotărârea cu privire la cauza Mavrommatis. iar statul de jurisdicţie teritorială este incapabil sau nu doreşte să îi protejeze. precum şi o practică interstatală care a devenit o regulă a dreptului internaţional. 97 . conform legislaţiei statului de reşedinţă. create în scopul asigurării activităţii serviciului diplomatic. reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare. epuizarea recursului intern. precum şi alte instituţii. Organele statului responsabile pentru protecţia cetăţenilor Organele supreme ale statului. Curtea Internaţională de Justiţie. nota diplomatică. delegaţiile şi misiunile ad-hoc. statul naţional are la dispoziţie următoarele acţiuni: demersul diplomatic. inclusiv reprezentanţele permanente de pe lângă organismele internaţionale. oficiile consulare. discutăm despre Ministerul Afacerilor Externe. condiţia cetăţeniei. prezenţa unei reclamaţii sau a unui litigiu. cu excepţia cazului în care naţionalii sunt supuşi unui pericol iminent.Protecţia diplomatică este o funcţie a suveranităţii statelor pe care acestea o au în cadrul comunităţii internaţionale. tratatelor internaţionale la care statele implicate sunt parte şi a cutumei internaţionale. a prevăzut dreptul statului de a ocroti cetăţenii săi drept principiu fundamental al dreptului internaţional. Analiza instituţiei protecţiei diplomatice evidenţiază următoarele caracteristici: acordarea protecţiei naţionalilor statului.

. respectiv cetăţenia. . cel al convenţiei este mai dinamic. dar şi distincte în acelaşi timp. rămâne a fi cel mai efectiv mijloc de protecţie şi consacrare a drepturilor omului.Protecţia diplomatică şi drepturile omului În conformitate cu prevederile internaţionale cetăţenii străini (în cazul nostru. în calitatea lor de persoane fizice. prejudiciaţi pe teritoriul statelor terţe. În lumina celor expuse se poate afirma că. pot avea anumite drepturi prevăzute de dreptul internaţional. între protecţia diplomatică şi drepturile omului există o interacţiune indiscutabilă generată de faptul că ambele au ca scop primordial garantarea şi protejarea drepturilor indivizilor în plan internaţional. dar nu dispun de mijloacele juridice de protecţie în dreptul internaţionl.în vreme ce convenţia oferă protecţie individului prin prisma faptului că este fiinţă umană. cetăţenii români în străinătate). deşi actualmente. 98 . cu excepţia celor care aparţin statelor naţionale în calitatea lor de subiecte de drept internaţional. în vreme ce cel al protecţiei diplomatice este mai lent. titular este statul. Cu alte cuvinte. a titularului dreptului şi a dinamicii acestora. protecţia diplomatică este conferită prin prisma legăturii dintre stat şi individ. dacă ne rezumăm analiza la cel mai important instrument juridic regional european de protecţie a drepturilor omului. susţinerea de către acestea a acţiunilor cetăţenilor lor. Convenţia prevede că titularul este individul. respectiv Convenţia europeană a drepturilor omului. condiţie esenţială în demararea procedurilor internaţionale. protecţia diplomatică rămâne a fi un mijloc important de asigurare a protecţiei drepturilor omului. Protecţia diplomatică şi drepturile omului funcţionează oarecum după principii comune. persoanele fizice se bucură de mai multe mijloace de protecţie ale drepturilor lor. Analizând protecţia diplomatică în raport cu drepturile omului putem observa faptul că cea dintâi evidenţiază poziţia legală a străinilor şi are o mare influenţă în ceea ce priveşte drepturile esenţiale ale acestora.din punctul de vedere al titularului dreptului. întrucât statele sunt în continuare subiecte predominante în relaţiile internaţionale. în vreme ce în sistemul protecţiei diplomatice. Aşa fiind. putem observa că cele două sisteme se dosebesc prin prisma bazei legale. Astfel: . întrucât în relaţiile internaţionale state nu acţionează cu precipitare. Trăsătura comună a celor două sisteme decurge firesc din obligaţia epuizării căilor de recurs interne.din punctul de vedere al dinamicii celor două sisteme.

deoarece un stat nu poate acorda protecţie diplomatică în numele cetăţeanului unui alt stat sau. statul reclamat împiedică accesul persoanei lezate la recursurile interne. cetăţenii români beneficiază în străinătate de toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului aşa cum au fost ele consacrate. cu unele excepţii. cetăţenilor români aflaţi în dificultate sau care solicită ajutorul în vederea întoarcerii în ţară. cu excepţia cazului când: recursul este evident inutil. precum şi a oficiilor consulare ale României. caracterul ilicit al actului şi răspunderea internaţională pentru daunele cauzate naţionalilor străini. în condiţiile legii. precum şi de a întreprinde toate demersurile necesare pentru informarea cetăţenilor români asupra apariţiei unor situaţii de natură să le pună în pericol siguranţa ori sănătatea. nu oferă nici o perspectivă rezonabilă şi reală de succes şi nu oferă nici o posibilitate rezonabilă de a obţine un mijloc de protecţie şi reparare efectivă. lipsa unei legături voluntare între persoana lezată şi statul reclamat sau lipsa legăturii teritoriale (comiterea delictului internaţional în afara limitelor de jurisdicţie ale statului reclamat). - - - Drepturile şi obligaţiile corelative ale cetăţenilor români în străinătate În conformitate cu prevederile constituţionale. orice cetăţean român are dreptul la asistenţă şi protecţie din partea misiunilor diplomatice. precum şi de protecţia statului român. statul reclamat este responsabil de reţinerea abuzivă în oferirea recursurilor interne. epuizarea recursului intern (a mijloacelor jurisdicţionale interne care să fie accesibile. oferită de autorităţile competente în acest sens. ale convenţiilor şi tratatelor la care România este parte.Condiţiile de acordare a protecţiei diplomatice Dreptul statului de a acorda protecţie diplomatică se întemeiază pe: legătura de cetăţenie dintre persoana prejudiciată şi stat. cu sprijinul instituţiilor competente din ţară. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din strainătate au obligaţia să acorde sprijin şi asistenţă. Pe perioada şederii în străinătate. respectiv acordarea posibilităţii statului reclamat de a înlătura consecinţele încălcării prin mijloace proprii disponibile în cadrul sistemului său intern. în numele unei persoane fără cetăţenie. conduita corectă a persoanei lezate („clean hands”). Pe baza informaţiilor furnizate de Ministerul Afacerilor Externe. când statul renunţă la obligaţia epuizării căilor de recurs intern. efective şi adecvate). organele Poliţiei de Frontieră sunt obligate să îi informeze pe cetăţenii români care urmează să călătorească în strîinatate 99 .

asupra apariţiei. să respecte legislaţia statului în care se află. pe teritoriile statelor de tranzit şi de destinaţie. precum şi scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra şi. 100 . în condiţiile stabilite prin legislaţia acestuia sau prin documentele internaţionale încheiate cu România. după caz. să depună toate diligenţele în vederea acordării de ajutor cetăţenilor români aflaţi în dificultate pe teritoriul statului pe care se află. să informeze cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al României. informând cu privire la astfel de situaţii misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din statul respectiv. a unor situaţii de natură să le pună în pericol siguranţa ori sănătatea. în cazul stabilirii reşedinţei sau a domiciliului în străinătate. să informeze cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al României cu privire la orice schimbare intervenită în starea lor civilă. Cetăţenii români din străinătate au următoarele obligaţii: să respecte legislaţia României şi să nu desfăşoare activităţi de natură să compromită imaginea României ori care să contravină obligaţiilor asumate de România prin documente internaţionale. de a rămâne pe teritoriul statului respectiv.

Republica Portugheză. 3 Ratificarea a fost făcută de către România prin adoptarea Legii nr. Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră. Republica Franceza. Republica Estonia. Republica Malta. Republica Letonia. hardening the regimen of entrance in our country of the foreigner citizens. Iaşi.01. Consilier Juridic. 2007. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. Republica Ceha. Anuarul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi. Casa de Editură Venus.194/2002 regarding the regimen of foreigners in Romania. the appearance of situations which determine the refuse of taking over the inquiries of granting visas from the competent Romanian authorities.03. 201/26. introduction of supplementary conditions which should be accomplished by the solicitors in the purpose of releasing the visas. A part of these modifications has their place in the Law no. ratificarea de către ţara noastră a Tratatului dintre România şi U. some of them referring to: increase of the application sphere of the notions of resident and permanent resident. Republica Austria.03. Într-un studiu publicat recent1 am încercat să prezentăm o parte a ultimelor modificări apărute cu privire la condiţia juridică a străinului în România. nr. Facultatea de Drept. Republica Federala Germania. Republica Elena. Iaşi. pp. Republica Polona.G. ea apărând în contextul aderării ţării noastre la U. 56/2007 for the change and the completion of the Urgent Ordinance of the Government no. Regatul Spaniei. 2 Publicată în Monitorul Oficial al României.2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei.2007. 157/24. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica ∗ 101 . Totuşi.Aspecte de noutate ale condiţiei juridice a străinului în România Adrian Constantin TĂTAR∗ The juridical condition of foreigner in Romania knew and still knows important modifications. În Doctorand Universitatea „Al. Regatul Ţărilor de Jos. Marele Ducat al Luxemburgului.E. Tatar. Iaşi. We appreciated the presentation in totality of these modifications that it is not possible in the course of a single analysis but a succinct discussion on some of these modifications can be done.2007.E. Unele reflecţii referitoare la aspecte de noutate ale condiţiei juridice a străinului în România. nr. C. generated especially by the adherence of our country to the European Union. Irlanda. Republica Lituania. 1 A. Cuza”. a avut loc la un moment anterior aderării propriu-zise3. Regatul Danemarcei. I. Republica Ungara. 56/13. Regatul Suediei.U.20072 pentru modificarea şi completarea O. Republica Cipru. la data de 01. modificări generate de apariţia Legii nr. Republica Finlanda. Republica Slovaca. Partea I.05. 194/2002 privind regimul străinilor în România. 330-338. cases which did not previously exist etc. Republica Italiana. Republica Slovenia.

cat şi pentru întoarcerea în ţara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care exista siguranţa ca li se va permite intrarea. dacă prin înţelegeri internaţionale nu s-a stabilit altfel.U. 1 Art. nu sunt incluşi în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interzicerii intrării în România sau care au fost declaraţi indezirabili. dar scoaterea în evidenţă a unora dintre cele mai importante schimbări este posibilă. Paralela făcută cu vechea reglementarea juridică. de asemenea. cu modificările şi completările ulterioare. b^1 şi b^2 din OUG 194/2002 republicată. după caz. în cazul străinilor aflaţi în tranzit.06. 194/2002. care este acceptat de statul roman.articolul respectiv arătam că o analiză completă a tuturor modificărilor apărute în reglementarea regimului juridic al străinilor în România nu poate fi făcută datorită generozităţii temei. considerăm a fi de ajutor pentru a reliefa cât mai bine atât dimensiunile legislaţiei interne cât şi a legislaţiei internaţionale în domeniul regimului juridic al străinului. până la intrarea în vigoare a Legii nr. pe lângă cei menţionaţi şi persoanele fizice străine titulare şi a cărţilor de rezidenţă sau a cărţilor de rezidenţă permanente. acordat în condiţiile legii iar prin noţiunea de rezident permanent se înţelegea străinul titular al unui permis de şedere permanentă pe teritoriul României. 465/01. după caz. documente care justifica scopul şi condiţiile şederii lor şi care fac dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreţinere pe perioada şederii. potrivit dreptului comun cu privire la regimul străinilor în România1 străinul titular al unui permis de şedere temporară pe teritoriul României. 56/2007 a Secţiunii 11 intitulată „Cărţile de rezidenţă pentru străinii membri de familie ai cetăţenilor romani“ în cadrul Capitolului VI „Documente care se eliberează străinilor“. Dacă. 6 privitor la intrarea străinilor a două noi condiţii2 şi anume: ü e1) nu au încălcat anterior. poseda viza romana acordată în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta sau. prezintă. anterioară modificărilor de care vorbim. prezintă garanţii ca li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie sau ca vor părăsi teritoriul României. poseda permis de şedere valabil. nr.2005. Baza acestei noutăţi o constituie introducerea în textul OUG nr. în mod nejustificat. lit. până la intrarea în vigoare a Legii nr. la intrarea pe teritoriul României Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană. prin noţiunea de rezident se înţelegea. acordat de asemeni în condiţiile legii. Lege ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României. la art. acordate. la ora actuală în categoria rezidenţilor sau rezidenţilor permanenţi se înscriu. în condiţiile legii.G. 194/2002 prin intermediul Legii nr. 2. 102 . scopul declarat la obţinerea vizei sau. 56/2007. nr. • introducerea în textul O. Partea I. 2 Celelalte condiţii care existau deja sunt: poseda un document valabil de trecere a frontierei de stat. semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta. În sensul celor menţionate exemplificam: • mărirea sferei de aplicare a noţiunilor de rezident şi rezident permanent. 56/2007.

ü b3) nu există motive să se considere că viza este solicitată în scopul migrării ilegale”. (1) lit. 56/2007). să nu existe vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul României. b)-d). de asemenea. denumit în continuare Acordul Schengen. nr. 8 alin. în cadrul Secţiunii a 3-a Condiţii generale de acordare a vizelor a Cap. potrivit pct. în care să poată fi aplicată viza. de exemplu în cazul refuzului acordării dreptului Să îndeplinească condiţiile cu privire la intrarea în România. în cadrul cooperării consulare.G. ü b2) pe numele străinului nu au fost primite semnalări privind nepermiterea intrării din partea reprezentanţilor statelor membre ale Uniunii Europene. ü e2) pe numele lor nu au fost introduse alerte în Sistemul Informatic Schengen în scopul refuzării intrării. Privitor la acest aspect. I. • introducerea. precum şi ai statelor părţi la Acordul privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune. prevăzute la art. datorită creşterii fenomenului migraţionist ocazionat de aderarea ţării noastre la U. 194/2002 a unor condiţii suplimentare în scopul eliberării vizei române necesare intrării in România (pe lângă cele deja existente)1 şi anume: ü b1) pe numele străinului nu a fost introdusă alerta privind refuzul eliberării vizei în Sistemul informatic integrat pe probleme de migraţie. în urma interviului nu s-a demonstrat bunacredinţa a solicitantului sau a rezultat că străinul nu îndeplineşte condiţiile generale şi speciale pentru acordarea vizei romane prevăzute de lege (a se vedea art. III Regimul acordării vizelor din O. 15 din Legea nr. • apariţia unor situaţii ce determină refuzul de preluare a cererilor de acordare a vizelor din partea autorităţilor române competente2 (cazuri ce nu existau anterior). a). Din analiza acestor texte rezultă o înăsprire a regimului acordării vizei române de intrare. semnat la Schengen la 14 iunie 1985. • imposibilitatea contestării refuzului de acordare a vizei de scurtă şedere.. 23 al art. precum şi de dovada că poseda mijloace de întreţinere pe timpul şederii în România şi pentru a părăsi teritoriul României. ne-am exprimat unele rezerve. prevăzute la art. I din lege. (1) lit. de acte care să justifice scopul şi condiţiile călătoriei.ori nu au încercat sa treacă frontiera României cu documente false. 2 Acestea sunt: cererea de acordare a vizei nu este însoţită de documentul de trecere a frontierei de stat. posibilitate care există. 1 103 . c)-f). pct. azil şi vize. Spaţiului Economic European.U.E. cu referire la care apreciam că introducerea acestora nu face decât să înăsprească regimul intrării în ţara noastră a cetăţenilor străini. 6 alin. în sensul faptului că nu suntem de acord cu inexistenţa unei posibilităţi de atac a unei decizii luate de un organ al statului.

anulat. 4 Şederea va fi considerată continua atunci când perioada de absenta de pe teritoriul României este mai mica de 6 luni consecutive şi nu depăşeşte în total 10 luni. domiciliul. 194/2002 prin intermediul pct. îşi are justificarea în aderarea ţării noastre la UE. Condiţii stabilite la ora actuală de către OUG nr.. de lege ferenda. dreptul de şedere permanentă era definit ca fiind „un drept de şedere acordat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Legea nr. modificarea pe viitor a acestei dispoziţii legale în sensul instituirii unei căi de atac pentru străinul nemulţumit de refuzul acordării vizei de scurtă şedere.U.E. Potrivit noului art. străinului titular al unui drept de şedere temporară sau refugiatului recunoscut de către statul român căruia i s-a aprobat stabilirea domiciliului în România”3. la această dată. la Curtea de Apel Bucureşti. nr. 56/2007. Se putea observa că. 7411 „Străinii titulari ai unui drept de şedere permanenta au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe domiciliul pe teritoriul României în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români“2. fără existenţa unei asemenea căi de atac nu poate fi verificat şi.07. propunând. între cele două instituţii: acordarea dreptului de şedere permanentă şi stabilirea domiciliului. astfel. Forma actuală a art. La stabilirea perioadei de şedere Introdus în textul OUG nr. Această condiţionare exista în legislaţia română. dacă sunt titulari ai unui drept de şedere şi numai dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a. refuz care. 194/2002 unde. 3 A se vedea art. 2 1 104 . la nevoie. 56/2007 are implicaţii şi asupra regimului acordării dreptului de şedere permanentă străinului aflat în ţara noastră. 62 al art. pe perioadă nedeterminată. Au avut o şedere continuă4 şi legală1 pe teritoriul României în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii. în O.2005 privind evidenta. În cele ce urmează. 194/2002 arată că dreptul de şedere permanentă se poate acorda străinilor la cerere.G. în caz contrar acesta încetând. 97/14. Observăm disocierea care se face. pe o perioadă nedeterminată. 69 din OUG 194/2002 până la modificarea în discuţie. vom continua expunerea asupra schimbărilor intervenite în domeniul reglementării juridice a condiţiei străinului în România.de şedere permanentă care poate fi atacat în termen de 30 de zile de la data comunicării. noile condiţii generate de acest fapt fiind contrare condiţionării acordării dreptului de şedere permanentă de stabilirea domiciliului în România. 69 din OUG nr. reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. I din Legea nr. în dreptul nostru.Apreciem că introducerea în textul legal a sintagmei „au dreptul” semnifică faptul că străinii. Considerăm că disocierea. dreptul de şedere permanentă era condiţionat de stabilirea domiciliului în România. în condiţiile legii. titulari ai unui drept de şedere permanentă în România au posibilitatea stabilirii domiciliului atât în ţara noastră cât şi într-un alt stat al U.

Referitor la minorii ai căror părinţi sunt titulari ai unui drept de şedere permanenta. Cunosc limba română cel puţin la un nivel satisfăcător. cu excepţia străinilor membri de familie ai cetăţenilor români. a căror şedere pe teritoriul României a devenit ilegala. Nu prezintă pericol pentru ordinea publica şi siguranţa naţională.continua şi legală se va lua în calcul doar jumătate din perioada de şedere în scop de studii şi nu se va lua în calcul şederea conferita de viza diplomatică sau de serviciu şi nici şederea obţinută pentru desfăşurarea de activităţi ca lucrător sezonier. I din Legea nr. 6 din OUG nr. precum şi cei a căror şedere este în interesul statului român. 3 Formă dată de subpct. 55/20. fapt reliefat şi de schimbarea titlului2 secţiunii a 3-a (din Returnarea străinilor devenind Îndepărtarea sub escortă a străinilor). acestora li se poate acorda dreptul de şedere permanentă fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute mai sus cu excepţia condiţiei referitoare la pericolul pentru ordinea publică şi siguranţa naţională. apreciem că măsura returnării străinilor de pe teritoriul României a căpătat noi valenţe ce îşi au sediul în noua formă a art. d. f. 194. Fac dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim net pe economie. Fac dovada asigurării sociale de sănătate. Având în vedere aceste aspecte. II al art. 194/2002 referitor la regimul îndepărtării străinilor de pe teritoriul României. precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. 2 Titlul modificat de pct. acestora li se poate acorda acelaşi statut fără îndeplinirea nici unei condiţii arătate anterior. c. Astfel. În ceea ce îi priveşte pe străinii de origine română sau născuţi în România. b. 56/2007. cu excepţia străinilor membri de familie ai cetăţenilor români. 72 al art.06.000 de euro sau au creat peste 100 de locuri de muncă cu normă întreagă li se poate acorda dreptul de şedere permanenta fără îndeplinirea condiţiilor referitoare la necesitatea şederii continue şi legale şi la dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere.000. 36. Un alt palier de noutate se află la nivelul capitolului V din cadrul OUG nr. Străinii care fac dovada ca au efectuat investiţii de minimum 1. Fac dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit.2007 privind înfiinţarea Oficiului Roman pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi. Dacă numai unul dintre părinţi este titular al unui drept de şedere permanenta. 1 105 . în forma autentică. unde se specifică: “Împotriva străinilor care au intrat ilegal. e. pct. a fost modificat conţinutul măsurii denumite “returnării străinilor” cu cel al măsurii denumite “îndepărtarea sub escortă a străinilor”. 793 din OUG nr. a căror viza Şederea va fi considerată legală atunci când împotriva strainului nu a fost dispusă nicio măsura de îndepărtare de pe teritoriul naţional. este necesar consimţământul celuilalt părinte.

În ceea ce priveşte regimul permisului de şedere eliberat străinilor. 75 din OUG nr. anularea dreptului de şedere care intervine pentru fapte săvârşite de străin anterior momentului acordării dreptului de şedere dar nedescoperite la acel moment (la data acordării dreptului de şedere permanenta sau a prelungirii dreptului de şedere temporară strainul nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege în acest sens. scoatem în evidenţă faptul că a fost introdus un nou caz de anulare a acestui document. 2 A se vedea forma actuală a art. precum şi membrii de familie ai acestuia care au beneficiat de un drept de şedere pentru reîntregirea familiei precum şi pentru strainul căruia i-a încetat dreptul de şedere permanenta. 1 106 . foştilor solicitanţi de azil pentru care s-a finalizat procedura de azil. dacă nu îndeplineşte condiţiile de prelungire a dreptului de şedere temporară pentru unul din scopurile prevăzute în lege2. b. cel căruia viza i-a fost anulată sau revocată. Spre deosebire de situaţia măsurii îndepărtării sub escortă a străinilor în cazul căreia aceştia sunt escortaţi de către echipe specializate ale Oficiului Român pentru Imigrări. dreptul de şedere permanenta sau prelungirea dreptului de şedere temporară a fost obţinut/obţinută prin folosirea de informaţii false. 194/2002) diferenţiază net la ora actuala între cele două instituţii: a. permisul de şedere amintit fiind retras până la data la care decizia de anulare a acestuia este adusă la cunoştinţă străinului3. 107. act ce dă posibilitatea străinului să părăsească România neînsoţit1 cu condiţia ca părăsirea voluntară a teritoriului ţării noastre să se efectueze în cadrul următoarelor termene: a. de 90 de zile pentru strainul căruia i-a fost anulat sau revocat dreptul de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi comerciale ori ia fost refuzată prelungirea acestui drept. de 30 de zile pentru strainul căruia i-a fost anulat sau revocat dreptul de şedere temporară ori i-a fost refuzată prelungirea acestui drept. dreptul de şedere a fost obţinut în baza unei căsătorii de convenienta. Această măsură este luată de către organul competent român (Oficiul Român pentru Imigrări) prin intermediul unui act administrative denumit “Decizie de returnare”. pe lângă cel deja existent (situaţia revocării dreptului de şedere) şi anume situaţia în care titularului permisului de şedere i se anulează acest drept. a acelora cărora li s-a refuzat prelungirea dreptului de şedere temporară. 3 Ibidem art.sau drept de şedere a fost anulat sau revocat. c. 194/2002. 80 din OUG nr. de 15 zile pentru străinul a cărui şedere a devenit ilegală. Constatăm că actul normativ de bază la care facem referire (art. precum şi a foştilor solicitanţi de azil Oficiul Roman pentru Imigrări poate dispune măsura returnării de pe teritoriul României”. documente false sau falsificate ori de alte mijloace ilegale. a acelora cărora le-a încetat dreptul de şedere permanenta.

sub o alta identitate. 194/2002 a Secţiunii 11 intitulată „Cărţile de rezidenţă pentru străinii membri de familie ai cetăţenilor români“ în cadrul Capitolului VI „Documente care se eliberează străinilor“.constatată în condiţiile art. Noul organ român competent să le elibereze este Oficiul Român pentru Imigrări1 şi poate fi de două feluri: a. putând fi prelungită succesiv pentru aceeaşi perioadă. cât şi pe cei titulari ai unei cărţi de rezidenţă sau ai unei cărţi de rezidenţă permanente. îi cuprind atât pe străinii titulari ai unui permis de şedere. 55/2007. carte de rezidenţă în cazul străinilor cărora li s-a acordat sau prelungit dreptul de şedere temporara în ţara noastră. Din punctul de vedere al valabilităţii acestor documente. se constata ca strainul suferă de o boala ce pune în pericol sănătatea publica şi nu se supune măsurilor de tratament medical stabilite de autorităţile competente. ca urmare a infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României). 1 Instituţie creată prin intermediul OUG nr. acestea atestă atât exercitarea de către titular a dreptului de şedere în România cât şi. rezident permanent constituie o ameninţare la adresa ordinii publice. în cazul primului tip (cartea de rezidenţă). aşa după cum am arătat şi la începutul studiului. revocarea dreptului de şedere care intervine pentru situaţii ulterioare momentului acordării dreptului de şedere (în urma verificărilor efectuate de Oficiul Roman pentru Imigrări sau a sesizărilor primite de la alte autorităţi competente. Aceste documente se eliberează străinilor care sunt membri de familie ai cetăţenilor români cărora li s-a acordat sau prelungit dreptul de şedere. temporar sau permanent. carte de rezidenţă permanentă în cazul străinilor cărora li s-a acordat sau prelungit dreptul de şedere permanentă în România. aceste schimbări fiind operate prin introducerea în textul OUG nr. arătăm că. În cea ce priveşte regimul cărţilor de rezidenţă. potrivit legii. aceasta are o valabilitate ce este limitată la perioada pentru care s-a acordat sau prelungit dreptul de şedere temporară iar în cazul cărţii de rezidenţă permanentă. 64. 56/2007 se referă la lărgirea sferei de cuprindere a noţiunilor de străin rezident şi străin rezident permanent. se constata ca strainul nu mai îndeplineşte condiţiile pe baza cărora i-a fost prelungit dreptul de şedere ori nu mai respecta scopul pentru care i-a fost acordat acest drept. noţiuni care. se constată că străinul. se constata ca strainul a încălcat reglementările privind frontiera de stat sau pe cele referitoare la angajarea în munca a străinilor. strainul a fost îndepărtat anterior de pe teritoriul României şi a reintrat. Un alt aspect de referinţă modificator indus în legislaţia română de către Legea nr. b. în perioada de interdicţie) şi b. 107 . identitatea acestuia. valabilitatea acesteia este de 10 ani. ceea ce considerăm a fi important. menţionăm că.

schimb de elevi. atestând şi existenta dreptului de şedere în România. 86/2003 privind dreptul la reunificare familială. încă o dată. Un alt document ce se eliberează străinilor şi care face dovada identităţii titularului este paşaportul pentru persoana fără cetăţenie. dimensiunea preponderent internaţională la momentul actual a regimului juridic al străinului în România. 56/2007. 1 108 . fac dovada de asemenea a identităţii1. de asemenea. 104 din OUG nr. publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L321 din 6 decembrie 2003. 114/2004 privind condiţiile admisiei cetăţenilor statelor terţe în scop de studii. acesta probând şi calitatea de apatrid a străinului.Observăm faptul că legiuitorul român le-a acordat acestor documente un regim juridic similar permiselor de şedere. în mod corelativ. acestea fiind retrase până la data la care decizia de anulare este adusă la cunoştinţa străinului. publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. Apreciem că apariţia acestui act normativ se impunea cu necesitate. conform art. L16 din 23 ianuarie 2004. premise care. 109/2003 privind statutul cetăţenilor statelor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung. la anularea cărţilor de rezidenţă. a adresei de reşedinţa sau de domiciliu pe teritoriul României. şi Directiva Consiliului nr. L375 din 23 decembrie 2004. Directiva Consiliului nr. acesta reglementând şi unele aspecte de drept care nu existau înainte de apariţia lui (de exemplu documentele de rezidenţă ce se eliberează străinilor care sunt membri de familie ai cetăţenilor români) şi.E. Ele sunt mai numeroase dar am considerat că acestea nu pot fi reliefate pe parcursul unei singure analize. 110/2003 privind asistenta în cazul tranzitului pentru scopul îndepărtării pe calea aerului. Consiliului Europei2. Dacă acordarea sau prelungirea dreptului de şedere duce la eliberarea cărţilor de rezidenţă menţionate. 2 Directiva Consiliului nr. atunci şi revocarea sau anularea acestui drept duce. publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. Acestea au fost numai unele din modificările de substanţă aduse regimului juridic al străinilor în România de către Legea nr. pregătire neremunerată sau servicii de voluntariat. publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. 194/2002. transpunând în legislaţia română unele Directive importante ale U. Directiva Consiliului nr. aspecte ce scot în evidenţă. credem noi. L251 din 3 octombrie 2003.

transformarea. producerea..” Iniţial. 2 Publicată în Monitorul Oficial. 1 109 .1155 din 7 decembrie 2004. on the contrary. Consum. nr. experimentarea. cu excepţia felului şi limitelor pedepsei: „Cultivarea. fabricarea.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri1. although forbidden. Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. Facultatea de Drept. In other words. Publicată în Monitorul Oficial. transformarea. 522 din 24 noiembrie 2004 :2 “(1) Cultivarea. extragerea. If the law maker had wanted this. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă. prepararea. pedeapsa este închisoarea de la 2 la 5 ani. The obligations undertaken by Romania by the ratified international conventions in this respect do not require the incrimination of consumption but. 362 din 3 august 2000. Deţinere. 2 of the Law no. actions to be taken for its prevention and control. Potrivit art. nr. the law maker incriminates only the possession. experimentarea. Nevertheless. Partea I. Consumption however.” (2) Dacă faptele prevăzute la alin. extragerea. 522/2004. drd. cumpărarea sau deţinerea de droguri pentru consum propriu. fabricarea. with later amendments and additions by the Law no. producerea. fără drept. art. Problema care s-a ridicat în practică a fost dacă se poate reţine această infracţiune în sarcina persoanei cu privire la care s-a stabilit doar că a * Prep. începând cu cultivarea şi terminând cu cumpărarea sau deţinerea. in the judicial practice. Corina MOVILEANU* There was the debatable issue. prepararea. Textul incriminează diverse modalităţi prin care o persoană fizică poate dobândi droguri pentru consum propriu. without distinguishing whether it is actual possession or an existing condition of consumption. they tried to determine whether the incrimination of the unlawful possession for one's own consumption was an indirect incrimination of consumption.4 din Legea nr. se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani”.Droguri. is not incriminated. of whether the law maker understands to incriminate the “illicit drug consumption”. whose fighting is actually one of the main goals of the Law no. fără drept. astfel cum a fost modificată prin Legea nr. cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu. Partea I. 4 avea acelaşi conţinut. he would have included drug consumption among the law offences under art. fără drept. 143/2000. 143/2000. univ. (1) privesc droguri de mare risc.

s-a apreciat că legiuitorul a înţeles să reprime penal consumul ilicit de droguri deoarece nu se poate concepe consumul unor substanţe stupefiante sau psihotrope fără ca în prealabil acestea să nu fi fost deţinute. dacă incriminarea deţinerii pentru consum propriu. care delimitează un moment al consumării infracţiunii şi un moment al epuizării. fapta de a deţine droguri pentru consum propriu constituie infracţiune. Or. nu este incriminat. Spre deosebire de cultivare. În ceea ce priveşte alte susţineri în aceeaşi problemă de drept. ar fi înserat consumul printre modalităţile de săvârşire a infracţiunii prevăzute la art. transformare sau cumpărare. Altfel spus. preparare. Dacă legiuitorul ar fi dorit aceasta. deţinerea este posibilă întotdeauna fără consum. iar infracţiunea de deţinere a drogurilor pentru consum propriu. Deţinerea este independentă de consum. extragere. reprezintă o incriminare indirectă a consumului. în baza unui raport juridic cu proprietarul lucrului. Consumul însă. Prin urmare. fără distincţie dacă este propriu-zisă sau dacă este o condiţie de existenţă a consumului. infracţiunea de deţinere de droguri pentru consum propriu este o infracţiune de sine-stătătoare. acela de a avea în stăpânire sau păstrare un bun. Deţinerea prevăzută în textul sus-menţionat nu are sensul detenţiei ca dezmembrământ al dreptului de proprietate. fără drept. A deduce din incriminarea deţinerii că legiuitorul a incriminat şi consumul înseamnă a considera că legiuitorul a prezumat consumul în cazul deţinerii. Chiar dacă subiectul nu a ajuns să consume nici o cantitate din drogurile deţinute. producere. legiuitorul incriminează numai deţinerea. care este definită ca fiind stăpânirea în fapt a unui lucru al altuia. deoarece norma incriminatoare. dar şi deţinerea. în intenţia de a preveni şi combate consumul de droguri fără drept. se consumă instantaneu. deşi este interzis.143/2000. Termenul de deţinere are aici un sens comun. chiar dacă nu se soldează cu consumul. fabricare.consumat droguri. experimentare. ceea ce contravine însăşi formulării textului – „deţinerea (…) pentru consum propriu”. exercitată temporar. deţinerea nu constituie un mod de dobândire. Legiuitorul a incriminat aşadar mai multe activităţi efectuate în vederea consumului propriu fără drept. nu prevede cerinţa ca deţinerea să dureze un anumit interval de timp. ci scopul în vederea căruia sunt întreprinse toate celelalte activităţi.2 din Legea nr. în sensul că fapta va constitui infracţiune în mod necondiţionat. aceasta fiind deci susceptibilă de săvârşire în formă continuă. Deţinerea implică prin urmare o anumită durată în timp a posesiei. Prin urmare. Apreciem că raţionamentul este eronat întrucât deţinerea şi consumul sunt acţiuni distincte. indiferent din ce motiv. care nu este condiţionată de 110 .

a avut în vedere că deţinerea nu se consumă instantaneu. 2001.4 din Legea nr.36 – „Dispoziţii penale” – al Convenţiei din 1961 recomandă părţilor incriminarea a numeroase operaţii şi alte fapte legate de traficul ilicit de stupefiante. Nu înseamnă însă că producerea rezultatului . Pot fi amintite „Convenţia unică asupra stupefiantelor”. 2 La care România a aderat prin Decretul 326 din 31 decembrie 1973 – Gr. era inutil. având în vedere ca deţinerea de droguri este o infracţiune de pericol şi nu rezultat. neexistând nici o dispoziţie în acest sens. Astfel.9 şi 10 se pedepseşte”. teza potrivit căreia deţinerea se consumă instantaneu este susţinută de un argument eronat – norma nu prevede cerinţa ca deţinerea să dureze un anumit interval de timp.în speţă consumul de droguri fără drept – nu poate determina o investigaţie care să ducă la probarea unei infracţiuni de pericol – cum ar deţinerea de droguri în vederea consumului propriu fără drept. de către subiectul activ. dovedirea consumului de droguri săvârşit de către o persoană nu conduce .3 Art. Drept penal român.341 din 30 decembrie 1992. precum şi „Convenţia O. 143/2000 (deci pentru deţinere ilicită de droguri şi nu pentru consum).143/2000 prevăd că „tentativa la infracţiunile prevăzute de art.U. 1977.1 ar rezulta că legiuitorul. Obligaţiile asumate de România prin convenţiile internaţionale în materie ratificate nu impun incriminarea consumului. sancţionând tentativa la infracţiunea prevăzută de art. ratificată de România prin Legea nr.N. ci dimpotrivă.4. Partea generală. Editura Academiei. Mitrache. alin. nu poate fi sancţionat din punct de vedere penal pentru consum de droguri. între care şi cea a deţinerii. cât şi intenţia de a deţine. la art. ori la domiciliu. 118/1992. Drept internaţional penal şi infracţiuni internaţionale. adoptată de O. Ediţia a IV-a revizuită şi adăugită. 111 . măsuri pentru prevenirea şi combaterea acestuia.N. 1 din Legea nr. care se prezintă de bună voie la o unitate sanitară pentru dezintoxicare. să se precizeze expres aceasta.U. fapta sa încadrându-se în dispoziţiile art. Dacă însă. nr. în toate modalităţile. la reţinerea infracţiunii de deţinere în vederea consumului. Bucureşti. Geamănu. De asemenea. a drogurilor deţinute. Dimpotrivă.2-7. Casa de Editură şi Presă „Şansa. un consumator de droguri. în anul 1961 şi intrată în vigoare în 19642. 3 Publicată în Monitorul Oficial. consumul neregăsindu-se 1 C. el va răspunde penal. Dispoziţiile art. implicit. cel ce consumă droguri este prins de poliţie în momentul în care le cumpără sau cu ocazia percheziţiei corporale se găsesc asupra lui droguri. 13. Partea I. Prin urmare. privind lupta împotriva traficului ilicit de produse stupefiante şi substanţe psihotrope” din 1988.consumare. ci după un interval de timp de la momentul intrării în posesie pentru a contura atât posesia ca stare de fapt. lipsa acestei cerinţe ar putea însemna chiar contrariul – dacă deţinerea este privită de legiuitor ca o acţiune cu o anumită durată. Având în vedere că tentativa nu este posibilă la infracţiunile cu consumare instantanee.

şi combaterea sa prin măsuri medicale şi sociale specifice. 112 . De asemenea. prin sancţionarea traficului ilicit. legislaţia română actuală nu incriminează fapta de consum ilicit de droguri.3 – „Infracţiuni şi sancţiuni” – conţin recomandări similare.1 În concluzie.printre acestea. H. normele prohibitive din Convenţia din 1988. Bucureşti. 2002. Lupta împotriva infracţionalităţii legate de droguri. fără a menţiona consumul. Hasanov. Editura Paideia. cuprinse în art. scopul reglementărilor în materie fiind prevenirea acesteia. 1 E.

Drept constituţional şi instituţii politice. care nu se încadrează în nici una din cele trei puteri clasice în stat. p. Natura juridică a Curţii Constituţionale Curtea Constituţională este o autoritate publică politicojurisdicţională3. trei de Senat şi trei de Preşedintele României”. Obiectul studiului nostru se centrează pe identificarea instituţiilor implicate în constituţionalizarea dreptului. Muraru. M. Bucureşti. 42. funcţia principală fiind aceea de garant al supremaţiei constituţiei. Bucureşti. 4 Art. Curtea Constituţională a României. „se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor. 142 din Constituţia României prevede că „trei judecători sunt numiţi de Camera Deputatilor. 2001. S. Ciobanu. 98 3 I. înainte de promulgarea acestora”. control un pronunţat caracter politic. drd. 146 lit. Muraru. 5 Curtea Constituţională.1 Cea mai importantă consecinţă a controlului constituţionalităţii legilor este constituţionalizarea dreptului. Facultatea de Drept. 2 I. univ. p. Editura Albatros. Bucureşti. p. 1998. Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi. conform art. ne vom opri asupra a două dintre ele: Curtea Constituţională a României şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului.2 1. Ed. Tratat de drept proceswual civil. M. Lumina Lex. a) din Constituţie. Baroul Iaşi. Curtea Constituţională a României Nu există nici o îndoială că rolul cel mai important în constituţionalizarea dreptului îl are Curtea Constituţională. Fără a stabili diferite criterii pentru a analiza competenţele autorităţilor avute în vedere. 113 . independentă faţă de celelalte autorităţi statale. Latura jurisdicţională este conferită de statutul * Asist. 1999.. jurisdicţie specială şi specializată care deţine monopolul controlului de constituţionalitate. Tănăsescu. I. Caracterul politic este determinat de modalitatea de desemnare a judecătorilor4 şi din rolul de a controla constituţionalitatea legilor înainte de promulgare5. Editura Naţional. 373. Constantinescu. avocat.Rolul jurisdicţiilor române şi europene în procesul constituţionalizării dreptului Mihai LUPU* Procesul de constituţionalizare influenţează întreg sistemul de drept. 1 V.

Astfel. Of. publicată în M. publicată în M. 252 din 03/11/1995. 75 din 11/04/1996. Partea I nr. 4 Decizia nr. considerând că nu este de competenţa sa asupra: motivelor politice care au stat la baza adoptării legii2. publicată în M..6 2.. 146. conform Constituţiei. hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic.. a refuzat să se pronunţe...judecătorilor1 şi de procedura în faţa Curţii. prin deciziile sale. omisiunilor de reglementare. 5 Decizia nr. Însăşi Curtea s-a delimitat. art. 2 din 30/06/1992. Curtea Constituţională are. care se desfăşoară. ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial sau direct de către Avocatul Poporului. îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legea organică a Curţii. 77 din 18/02/1998 1 114 . se pronunţă asupra constitutionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale. se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului. hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele. asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei. Of. Partea I nr. 86 din 03/10/1995. 165 din 16/07/1992. Partea I nr. veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia. soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice. Of. Art. în principiu. asumării rolului de a abroga sau modifica o normă juridică4. înainte de promulgare şi.” 2 Decizia nr. veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi confirmă rezultatele sufragiului. 27 din 12/03/1996. impunerii unei anumite concepţii legislative Parlamentului3. 35 din 02/04/1996. conform dreptului comun în materie (Codul de procedură civilă). următoarele atribuţii: se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor. Partea I nr. 207 din 05/06/1997. publicată în M. Partea I nr. a oportunităţii legii sau a ordonanţelor de guvern5. Of. verifică îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni. 145 din Constituţie conferă judecătorilor Curţii un statut asemănător cu cel al judecătorilor de la instanţele ordinare: „judecătorii Curţii Constituţionale sunt independenţi în exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe durata acestuia. constată existenţa împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcţiei de Preşedinte al României şi comunică cele constatate Parlamentului şi Guvernului. Of. din oficiu. Atribuţiile Curţii Constituţionale În realizarea funcţiei sale de garant al supremaţiei constituţiei. 6 Decizie nr. dă aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României. de orice posibilă ingerinţă în activitatea celorlalte autorităţi statale. cu excepţiile prevăzute de legea specială. 85 din 26/04/1996. publicată în M. 3 Decizia nr.

Parlamentul sau Guvernul. (4) din Constituţie. Constantinescu. nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. 163. M. precum şi cele din regulamente. Parlamentul este obligat sa reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale. 162 şi urm. 168 din Legea nr. Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. s-a considerat că poate fi dedus din ansamblul reglementărilor constituţionale şi. În cazul în care constituţionalitatea tratatului sau acordului internaţional a fost constatată înainte de ratificare. 278 ind. în acest interval.” În procesul constituţionalizării. p.. înainte de promulgarea acestora. publicată în M. p. dar şi prin motivarea soluţiilor pronunţate. al celor având ca obiect 1 2 I. Idem. Efectele deciziilor Curţii Constituţionale asupra constituţionalizării dreptului Pentru constituţionalizarea dreptului. deşi nu era consacrat expres în textul Constituţiei din 1991. constatate ca fiind neconstituţionale. Tratatul sau acordul internaţional constatat ca fiind neconstituţional nu poate fi ratificat. deciziile instanţei de contencios constituţional au generat modificări importante ale actelor normative. cea mai importantă materie legată de controlul de constituţionalitate o constituie cea a efectelor deciziilor pronunţate. 468 din 01/07/2003. În cazurile de neconstituţionalitate care privesc legile. Fenomenul de constituţionalizare rezultă din supremaţia normei constituţionale şi a interpretării sale atestată prin deciziile Curţii Constituţionale şi din obligativitatea erga omnes a acestor decizii.. dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept. numai două exemple vom reţine: principiul separaţiei puterilor în stat şi eliminarea „veninului neconstituţional” din art. în acord cu dispoziţiile constituţionale. acesta nu poate face obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. 147 din Constituţie: „dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare. 115 . op.1 Deciziile pronunţate de instanţa de contencios constituţional sunt relevante nu numai atunci când se constată neconstituţionalitatea sau când se oferă o anumită interpretare prevederilor legale contestate2. I pct. după caz. Muraru. 1 alin. În ambele cazuri.3. 281 din 26/06/2003. îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă. Efectele deciziilor sunt stabilite în art. Pe durata acestui termen. iar în Codul de procedură penală a fost introdus art. Astfel principiul separaţiei puterilor în stat a fost reglementat expres în art. 13. Partea I nr. 278 din Codul de procedură penală. De la data publicării.. în urma modificării din 2003. Of. îndeosebi. Principiul separaţiei puterilor în stat. 1 din Codul de procedură penală. deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor. devenit art. 3 Art. 278 ind. cit.

De aceea. prin care să se reglementeze dreptul persoanei de a Decizia nr. Partea I. 278 din Codul de procedură penală. persoana nemulţumită de soluţia dată plângerii sale în cadrul Ministerului Public are dreptul. potrivit art. 125 alin. pentru apărarea drepturilor. 6 din 11/11/1992. 73 din 04/06/1996. Împotriva soluţiei date plângerii. iar dispoziţia alin. fiind vorba de acte şi măsuri luate de procuror în cursul procesului penal. 105 din 06/03/1998. art. nr. 2 Decizia nr. a libertăţilor şi a intereselor sale legitime. publicată în M. 1 116 .. În concluzie. de a se adresa justiţiei. de a se adresa justiţiei. 11 pct. acestea trebuie să fie supuse nu numai controlului ierarhic. real sau aparent. 228 alin. publicată în M. ce urmează să se aplice în mod direct. 48 din 04/03/1993). Of. 6 din Codul de procedură penală. scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale. Mai mult. art.precizarea funcţiilor ce revin autorităţilor publice şi a raporturilor dintre acestea. de către prim-procurorul sau de procurorul ierarhic superior. Decizia nr. nemulţumite de soluţia dată plângerii sale de către Ministerul Public. s-a constatat că textul criticat este constituţional numai în măsura în care nu opreşte persoana nemulţumită de soluţionarea plângerii împotriva măsurilor sau actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispoziţiilor date de acesta şi care nu ajung în faţa instanţelor judecătoreşti să se adreseze justiţiei în temeiul art. Fiind vorba de acte prin care se înfăptuieşte justiţia. dispoziţiile art. singurele autorităţi prin a căror activitate se realizează justiţia. (1) din Constituţia României. Partea I nr. 21 din Constituţie. Partea I nr. plângerea se rezolva de procurorul ierarhic superior. (2) al aceluiaşi articol din legea fundamentală precizează că: "Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept". judecătorul constituţional a considerat că ar fi necesară o intervenţie a legiuitorului. 255 din 22/10/1996. Faţă de considerentele de mai sus. 1 lit. al României. conform art. Of. 21 din Constituţie. 278 din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale în măsura în care închid calea persoanei. iar atunci când măsurile sau actele sunt ale acestuia. b) şi c) din Codul de procedură penală. în cadrul Ministerului Public. Curtea a reţinut2 că potrivit dispoziţiilor acestui articol. este firesc ca acestea să fie verificate şi confirmate ori infirmate de instanţele judecătoreşti. 1 Sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a art. Acest drept al persoanei este evident în cazul actelor prin care procurorul pune capăt conflictului de drept penal. cum sunt rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale. Or. plângerea împotriva măsurilor luate sau actelor efectuate de procuror se rezolva de prim-procurorul Parchetului. legea nu prevedea nici o cale de atac. publicată în M. dar şi controlului din partea instanţelor judecătoreşti.. 486 din 02/12/1997. Of.

un garant deosebit de eficient în sancţionarea încălcării drepturilor şi libertăţilor fundamentale de către statele membre ale Consiliului Europei. Prin interpretarea şi aplicarea documentului european. este lesne de înţeles rolul deosebit de important pe care îl ocupă jurisdicţia europeană în realizarea proces. Curtea Europeană a Drepturilor Omului se compune dintr-un număr de judecători egal cu cel al membrilor Consiliului Europei. căpătând forţă juridică. 30 din 18/05/1994. şi a intrat în vigoare în 1953. instituie un sistem vizând garantarea.. aleşi de Adunarea Consultativă. publicată în acelaşi monitor oficial. Judecătorii au un statut asemănător statutului judecătorilor naţionali. Bucureşti. Textul a fost revizuit prin 13 protocoale adiţionale. lucru ce s-a şi întâmplat. Printre instituţiile cărora le revenea responsabilitatea controlului se număra Curtea Europeană a Drepturilor Omului (instituită în 1959). Pentru examinarea fiecărei cauze care este adusă înaintea sa. o serie de drepturi şi libertăţi civile şi politice. deşi. 165. Curtea Europeană a Drepturilor Omului Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a dovedit. pe de o parte. respectarea de către statele contractante a obligaţiilor asumate de acestea. Editura All Beck. 135 din 31/05/1994 după ce România a devenit membră a Consililui Europei. Tănăsescu. Curtea se constituie într-o Cameră compusă din nouă judecători. Of. la 4 noiembrie 1950. 2 Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 1950 a fost deschisă pentru semnare la Roma. Din aceasta va face S. atunci când este nemulţumită de soluţia dată plângerii sale contra actelor procurorului. 1999. Prezentarea generală a Curţii Europene a Drepturilor Omului Convenţia2 consacră. fiind publicată în M. Principiul egalităţii în dreptul românesc. 1. Atribuţia principală a curţii este aplicarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Candidaţii trebuie să se bucure de cea mai înaltă consideraţie morală şi să întrunească acele condiţii cerute pentru exercitarea unor înalte funcţii judiciare sau să fie jurişti avand o competenţă recunoscută. potrivit legilor fundamentale. II. Cum procesul de constituţionalizare a dreptului se manifestă mai ales în materia drepturilor şi libertăţilor fundamentale1. pe de altă parte. prin ratificarea lor de către Parlament. după cum am menţionat mai sus. chiar la nivel constituţional. 1 117 . iar.se adresa instanţei de judecată competente. curtea a convins legislatorii să preia în sistemele de drept naţionale reglementările convenţiei. tratatele internaţionale devin acte normative interne. încă de la începuri. E. Convenţia a fost ratificată prin Legea nr. p. Partea I nr.

publicată în M. 695 din 27/12/2000. oricare judecător va avea dreptul să adauge acesteia expunerea opiniei sale individuale. Astfel. 145 din 14/07/2000. libertatea individuală. Curtea Constituţională a României. publicată în Monitorul Oficial. publicată în M. numele celorlalţi judecători sunt trase la sorţi. Dacă hotărârea Curţii declară ca o decizie luată sau o măsură dispusă de o autoritate judiciară sau de orice altă autoritate a unei părţi contractante este în întregime sau parţial în opoziţie cu obligaţiile ce decurg convenţie şi dacă dreptul intern al acelei părţi nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei decizii sau ale acestei măsuri. o persoană aleasa de el pentru a funcţiona în calitate de judecător.. Partea I nr. 665 din 16/12/2000. 293 din 04/06/2001. Partea I nr. Efectele hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului în privinţa constituţionalizării dreptului În primul rând. Decizia nr. Partea I nr. în orice moment. Of. dacă este cazul. Curtea nu poate fi sesizată cu o cauză decât după constatarea de către Comisie a nereuşitei unei reglementări prin buna înţelegere. jurisdicţia Curţii privind toate cauzele referitoare la interpretarea şi aplicarea convenţie. publicată în M. 193 din 19/06/2001. în următoarele materii: liberul acces la justiţie. Comitetul Miniştrilor care supraveghează punerea ei în executare. argumente împrumutate de multe ori şi de judecătorii de contencios constituţional de la noi din ţară. Hotărârea Curţii este definitivă. 2. dreptul la apărare. Fiecare dintre înaltele părţi contractante poate. 208 din 25/10/2000.. prin grija preşedintelui. Decizia nr. s-a raportat constant la prevederile Convenţiei şi la practica instanţei europene. Hotărârea Curţii trebuie motivată. în lipsă. Dacă hotărârea nu exprimă în totalitate sau în parte opinia unanimă a judecătorilor. înainte de începerea examinării cauzei. părţii lezate o reparaţie echitabilă. hotărârile instanţei europene influenţează constituţionalizarea prin argumentele de interpretare a textelor de bază. 441 din 06/08/2001. în deciziile pronunţate.1 1 Decizia nr. Competenta Curţii acoperă toate cauzele privind interpretarea şi aplicarea prezentei convenţii pe care statele membre sau Comisia i le supun. dreptul de proprietate. Înaltele părţi contractante se angajează să se conformeze hotărârilor Curţii în litigiile în care ele sunt părţi. egalitatea în drepturi. prin hotărârea Curtţii se va acorda. Decizia nr. Of. Of.parte din oficiu. să declare că recunoaşte ca obligatorie de drept şi fără o convenţie specială. judecătorul cetăţean al statului interesat sau. 118 .. Numai înaltele părţi contractante şi Comisia au calitatea de a se prezenta în faţa Curţii. Partea I nr. în termen de 3 luni. 82 din 08/03/2001.

seria A. 21 din Constituţia nemodificată prevedea că „Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor. (1) din conventie. În acest context. ea a considerat ca aceasta cauză nu intră în competenţa instanţelor civile şi ca doar procurorul putea să soluţioneze aceasta cerere. publicată în M.” A doua modificare vizează luarea măsurii arestării preventive doar de către judecător.ca acţiunea reclamantei intră sub incidenţa art. 6 în ceea ce priveşte raportul juridic de drept civil. (1) este numai un organ care se bucură de plenitudine de jurisdicţie. a influenţat Parlamentul în modificarea Constituţiei României din 2003. precum independenţa faţă de executiv. Nu aceasta este şi situaţia procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arges şi nici a procurorului general. Partea I nr.. paragraful 38). 6 alin. nu şi de procuror (art. restrângere gravă a exerciţiului libertăţii individuale. În consecinţa. nr. Prima modificare se referă la accesul liber la justiţie. Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. fiind încălcat art. 119 .” Sub influenţa art. Hotărâre din 28/10/1999. atunci când a fost condamnată şi penal. p.şi toate părţile sunt de acord . 414 din 31/08/2000. atâta vreme cât prin acţiune se cerea restituirea bunurilor de care a fost deposedata reclamanta.. se cuvine a fi menţionate o parte din hotărârile relevante pentru temă. Of. 1. pentru că este independent şi se supune numai legii. trebuie interpretat în lumina preambulului convenţiei. răspunzând unei serii de exigenţe. Totuşi este neîndoielnic . publicată în M. Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite. au fost introduse două noi alineate: „Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. Cauza Vasilescu împotriva României1 Curtea Supremă de Justiţie a României a decis că prin acţiunea în revendicare introdusă de către reclamantă se ajungea să se atace o măsură de urmărire penală. Partea I nr. 6 alin. Judecătorul este singura autoritate îndreptăţită a lua măsura arestării. oferind garanţia imparţialităţii. Cauza Brumărescu împotriva României2 Dreptul la un proces echitabil în fata unei instanţe. 1 2 Hotărâre din 22/05/1998. "Tribunal" în sensul art.Mai important. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 637 din 27/12/1999. Vom menţiona numai două modificări. 63. Of. printre altele. 23 din Constituţia României). cu mare influenţă asupra sistemului de drept din România. 6 din Convenţie şi ţinându-se cont de jurisprudenţa Curţii Europene în materie. garantat de art. 6 alin. 296-B. ca şi fata de părţile în cauză (a se vedea. Art. Hotărârea "Beaumartin" împotriva Frantei din 24 noiembrie 1994. a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.

În speţă şi în virtutea acestui fapt. în termenii Curţii Supreme de Justiţie. Curtea Supremă de Justiţie a încălcat principiul securităţii raporturilor juridice. Partea I nr. Of. care înseamnă. în plus. a informaţiilor şi ideilor referitoare la orice problema de interes general. Mai mult. astfel că hotărârile puteau fi rediscutate oricând. executată. 330 mai sus citat. Formulele folosite de reclamant pentru a-şi exprima părerea asupra practicilor sus-numitului senator şi asupra modului în 1 Hotărârea din 28/09/1999. dreptul reclamantului la un proces echitabil în sensul art. că nu s-a făcut dovada ca faptele descrise în articole erau în totalitate false şi ca serveau alimentarii unei campanii de defaimare. dobândind deci autoritatea lucrului judecat şi fiind. chiar de provocare. Curtea a observat că în perioada în care au avut loc evenimentele.care nu era parte în proces dispunea. de asemenea. şi recurgerea la o anume doză de exagerare. Dacă presa nu trebuie să depăşească anumite limite. publicată în M. (1) din convenţie a fost ignorat. procurorului general nu i se impunea nici un termen. că o soluţie definitivă a oricărui litigiu nu trebuie rediscutată.. În acest caz Curtea a constatat. procurorul general al României . Unul dintre elementele fundamentale ale preeminenţei dreptului este principiul securităţii raporturilor juridice. 277 din 20/06/2000 120 . admiţând recursul în anulare introdus în virtutea autorităţii mai sus menţionate. cu respectarea datoriilor şi responsabilitaţilor proprii. 6 alin. În exerciţiul autorităţii sale. ci la comportamentul şi atitudinea în calitate de ales al poporului. Cauza Dalban împotriva României1 Articolele incriminate. la o hotărâre judecătorească "irevocabilă". la fel ca şi Comisia. Pentru a se pronunţa în cauză Curtea a ţinut seama de un element deosebit de important: rolul esenţial jucat de presă într-o societate democratică. 330 din Codul de procedură civilă.care enunţă preeminenţa dreptului ca element de patrimoniu comun al statelor contractante. îndeosebi în ceea ce priveşte reputaţia şi drepturile celorlalţi. de autoritatea de a ataca o hotărâre definitivă printr-un recurs în anulare. precum şi necesitatea de a împiedica divulgarea unor informaţii confidenţiale. Curtea a subliniat că. Curtea a fost conştientă de faptul că libertatea în domeniul presei scrise include. Curtea Supremă de Justiţie a înlăturat efectele unei proceduri judiciare care dusese. pentru care Dalban a fost condamnat. În speţă. tratau un subiect de interes public: administrarea patrimoniului statului şi modul în care oamenii politici îşi îndeplinesc mandatul. Articolele domnului Dalban nu se refereau la aspecte ale vieţii particulare. sarcina sa este totuşi comunicarea. în virtutea art. între altele. Aplicând în acest mod dispoziţiile art.

condamnarea penală a domnului Dalban la o pedeapsă cu închisoarea a constituit o încălcare disproporţionata a dreptului la libertatea de exprimare a unui ziarist. 10 din convenţie. în raport cu scopul legitim urmărit. 121 . în consecinţă a existând o încălcare a art.care acesta şi-a îndeplinit mandatul au fost considerate de instanţele naţionale ca necorespunzătoare realităţii şi deci calomnioase. Curtea a constatat că.

but in every situation. the agreement’s validity conditions.În doctrină sau consacrat mai multe orientări în ceea ce priveşte definirea tranzacţiilor bursiere. Principalele concepţii sunt: a) cea prohibitivă. Tranzacţia bursieră 1. Concepţia care s-a impus prin prisma extinderii şi diversificării pieţei bursiere în ultimele decenii este cea liberală. în condiţiile specificate în tiltu. a sale-purchase agreement must be concluded between the parties. care consideră drept operaţiuni de bursă contractele ce sunt încheiate în incinta bursei în timpul şedinţelor oficiale de către intermediari autorizaţi (agenţii de bursă şi în conformitate cu uzantele bursiere). p.particularităţi raportate la regimul juridic al contractului de vânzarecumpărare Roxana VORNICU* The most stock sale-purchase operations are concluded through the stockexchange market tranzactions. The stock sale-purchase agreement mechanism must may be analized by engancing all its particularities. I. defineşte ca tranzacţie bursieră orice tranzacţie încheiată fie în bursă fie în afara acesteia de persoane abilitate cu condiţia de a înregistra tranzacţia la bursă.doctrina cumpărare de valori mobiliare se realizează prin intermediul tranzacţiilor bursiere.Regimul juridic al unei tranzacţii bursiere. * 1 Student anul IV Facultatea de Drept. 110. încheiate pe o piaţa secundară organizată indiferent dacă e vorba de piaţa propriu-zisă sau de pieţele interdealeri . Bucureşti 1995. the concluding moment and the sale-purchase agreement’s effects. Menţionăm că titlurile financiare sunt titluri de valoare care dau dreptul deţinătorilor lor (investitorii) de a obţine. Bursa. . Universitatea „Ioan Cuza” Iaşi. Vol. Noţiune Majoritatea operaţiunilor de vânzare. Popa. editia II. 122 .1. like the order or demand for contracting. Astfel unii autori1 au formulat o definiţie în sensul larg al noţiunii referindu-se prin tranzaţiile bursiere la toate contractele de vînzare-cumparare de titluri financiare. 1. 1. o parte din beneficiile viitoare ale emitentului. There are various methods of buying and financing stocks. c) concepţia liberală. incluzând şi operaţiunile încheiate în afara bursei şi prin intermediul agenţilor de bursă recunoscuţi. Editura Colecţia Bursa. b) concepţia restrictivă lărgeşte sfera de cuprindere a tranzacţiilor de bursă.

Piaţa secundară, la care se face referire în definiţia de mai sus, este o piaţă pentru titlurile care au fost deja emise unde acestea sunt tranzacţionate de către cei care beneficiază de drepturile pe care le consacră aceste titluri (investitorii), spre deosebire de cea primară unde se vînd şi se cumpară titluri nou emise. Piaţa secundară a valorilor mobiliare poate fi în principiu o piaţă de licitaţie ( engl. auction market) sau o piaţă de negociere 1. O piaţă de licitaţie este bursa din New York (N.Y.S.E) şi în principiu Bursa de Valori Bucureşti (BVB), o piaţă de negociere este după modelul celei americane (NASDAQ) piaţa interdealeri românească RASDAQ. În sens restrâns, tranzacţiile bursiere includ contractele încheiate în incinta burselor de valori prin intermediul agenţilor de bursă şi în conformitate cu regulamentul instituţiei respective. Intermedierea în tranzacţiile cu valori mobiliare şi în special serviciile de investiţii financiare fac obiectul Directivei Nr. 93/22/CCE, iar în ceea ce priveşte reglementările naţionale legea cadru nr. 297/26.06.2004 a pieţei de capital în art. 3 precizează că serviciile de investiţii financiare privind instrumentele financiare pot fi prestate cu titlul profesional numai de intermediarii autorizaţi de CNVM. În ceea ce priveşte definirea tranzacţiei bursiere din punct de vedere legal, şi nu doctrinar precizăm că legea 297/2004, sub titlul V denumit “Operaţiunii de piaţă’’ reglementează numai ofertele publice de valori mobiliare fără a cuprinde referiri la tranzacţiile obişnuite cu valori mobiliare şi alte instrumente financiare, urmînd ca acestea să facă obiectul reglementărilor specifice fiecărei pieţe reglementate în parte, în virtutea dreptului acestora la autoreglementare. Astfel, tranzacţia bursieră este definită în Codul B.V.B, drept un “contract de vânzare cumpărare de instrumente financiare înregistrate în sistemul de tranzacţionare al B.V.B , cu respectarea prevederilor titlului III, cartea I a acestuia”. 1.2. Principiile Tranzacţionării Din analiza dispoziţiilor în vigoare aplicabile fiecărei pieţe reglementate de instrumente financiare, pot fi desprinse câteva principii ale tranzacţionării2. 1) Operaţiunile cu valori mobilliare sau alte instrumente financiare se efectuează numai pe pieţele reglementate. 2) Tranzacţiile specifice unei pieţe reglementate de valori mobiliare sunt permise numai intermediarilor autorizaţi de C.N.V.M. să efectueze operaţiuni pe piaţa respectivă.
1

Gh.Piperea, Societăţi comerciale, Piaţa de capital, Acquis comunitar, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 612. 2 Gh.Piperea, loc.cit.

123

3) La B.V.B. sunt reglementate două categorii de tranzacţii cu valori mobiliare care pot fi considerate tranzacţii exceptate, şi anume tranzacţiile de valori mobiliare necotate şi cele specifice segmentului de piaţa numit Deal care se realizează prin negociere directă între părţi, fără intermedierea agenţilor autorizaţi. 1 4) Decontarea operţiunilor cu valori mobiliare se efectuează în mod obligatoriu printr-un sistem de compensare-decontare aprobat de CNVM. 5) Tranzacţiile cu valori mobiliare pot fi suspendate fie în urma unei decizii în acest sens a autorităţii de reglementare fie datorită faptului că valorile mobiliare respective sunt într-o situaţie specială care reclamă întreruperea temporară a tranzacţiilor. 6) Retragerea de pe piaţa se dispune odată cu radierea înregistrării la O.E.V.M. a valorii mobiliare respective, în cazul în care consiliul de administraţie a pieţei respective, cu aprobarea CNVM apreciază că o piaţă ordonată a respectivei valori mobiliare nu mai este posibilă. 1.3. Tipologii În ceea ce priveşte tranzacţiile cu tiluri primare (acţiuni, obligaţiuni) o primă clasificare distinge între tranzacţii de tip American2 şi tranzacţii de tip European. Tranzacţiile efectuate pe piaţa românească pot fi clasificate în: a) tranzacţii comune ; b) tranzacţii cross – cele în care intermediarul acţioneză atât în numele şi pe seama vânzătorului cît şi în numele şi pe seama cumpărătorului; c) tranzacţii speciale – negociate între părţi pe piaţa Deal 2. Particularităţile unei tranzacţii bursiere raportate la regimul juridic al contractului de vânzare cumpărare

În reglementarea anterioară, OUG nr. 28/2002 trasa în art. 43 o serie de tranzacţii exceptate de la principiul intermedierii, denumite şi tranzacţii directe. În prezent, întrucât Legea nr. 297/2004, care a abrogat OUG 28/2004 nu a mai preluat aceste dispoziţii, se poate admite că nu mai există tranzacţii exceptate de la obligativitatea intermedierii, cu excepţia cazului în care legea dispune acest lucru în mod expres. 2 Tranzacţiile de tip American pot fi clasificate în mai multe moduri: - după natura contului deschis de client la broker, ele se împart in tranzacţii pe bani gheaţă (engl. For cash), tranzacţii în marja (engl. on margin), atunci cînd investitorii primesc din partea societăţii de bursă cu care lucrează un credit pentru încheierea contractului de bursă ; - după momentul executării contractului în principalele centre bursiere (NY, Tokyo) practicându-se următoarele tipuri de tranzacţii cu lichidare imediată (engl. cash delivery); cu lichidare normală (engl. regular settlement) ; cu lichidare pe bază de aranjament special şi cu lichidare “la emisiune” (engl. when issued) .

1

124

Tranzacţia cu valori mobiliare este, pe piaţa românească, o operaţiune juridică complexă incluzând un contract cu intermediarul, ordinul de vânzare/cumpărare , contractul propriu-zis de vânzare cumpărare. 1 2.1. Mecanismul tranzacţilor bursiere Indiferent de natura contractului şi de sistemul tranzacţional, realizarea efectivă a unei operaţiuni bursiere presupune următoarele etape: a) iniţierea tranzacţiei prin stabilirea legăturii între client şi societatea de bursă şi mai apoi transmiterea de către primul a ordinului de vânzare/cumpărare; b) perfectarea tranzacţiei adică negocierea şi încheierea contractului de către agenţii de bursă; c) executarea contractului, adică îndeplinirea obligaţiilor şi obţinerea drepturilor rezultate din tranzacţie (momentul încheierii contractului este însă, diferit de cel al încheierii unui contract de vânzarecumpărare, după cum este diferit cel al unei tranzacţii la B.V.B, faţă de cel al încheierii unei tranzacţii pe piaţa RASDAQ). O tranzacţie bursieră începe cu încheierea unui contract de intermediere de valori mobiliare , atât de către vânzător cât şi de către cumpărător. Prima fază este deschiderea de către firma broker a unui cont în favoarea clientului, prin intermediul căruia se asigură reglementarea financiară a operaţiunii care poate fi un cash account sau un margin account. A doua fază presupune plasarea unuia sau mai multor ordine de a vinde, respectiv a cumpăra valori mobiliare care circulă pe o piaţă organizată , fiecare din aceste ordine putând fi considerat o oferta pentru încheierea unui contract de vânzare cumpărare distinct. 2.2. Ordinul şi Oferta de a Contracta Ordinul de la clienţi este o ofertă fermă (în cazul vânzării), respectiv o comandă (cumpărare), reprezentând primul pas pentru formarea acordului de voinţă, având ca obiect tranzacţionarea unui anumit volum de titluri financiare în anumite condiţii2. Pentru a fi considerat valabil ordinul trebuie să conţină: sensul operaţiunii, obiectul, cantitatea oferită sau comandată, tipul tranzacţiei, în cazul celor la termen precizându-se scadenţa şi cea mai importantă indicaţie -

Gh. Piperea, op. cit., p. 615. Legea 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, defineşte ordinele de transfer drept: a)o instrucţiune dată de un participant de a pune la dispoziţia unui destinatar o sumă de bani prin înscrierea în cont la o instituţie de credit, la o bancă centrală sau la un agent de decontare, precum şi asumarea sau executarea unei obligaţii de plată ; b) o instrucţiune dată de un participant de a asuma drepturile asupra unui instrument financiar prin înscrierea în registrul de evidenţă a acestora sau în altă modalitate.
2

1

125

1636 C. cum ar fi rata dobânzilor sau cursul de schimb valutar) . unul dintre principiile generale ale tranzacţionării se referă la Un ordin nu îndeplineşte condiţiile de valabilitate generale atunci când: a) este introdus numai cu scopul de a introduce celorlanţi participanţi un anumit comportament în piaţa <false prices>.B va respinge un ordin care nu îndeplineşte condiţiile. Legiuitorul instituie în articolele următoare excepţii de la regula capacităţii. a II a. există condiţii generale de valabilitate şi anumite formalităţi cu privire la ordine. 1 126 . operaţiunile cu instrumente financiare derivate sunt încadrabile în instituţia “contractului de joc” reglementat de art. 1306 C. dispune: ”Pot cumpăra şi vinde toţi cei cărora nu le este oprit prin lege”.V. iar sistemul RASDAQ va refuza afişarea de cotaţii care nu îndeplinesc cerinţele impuse. În materia tranzacţiilor bursiere însă. cu titlu oneros şi translativ de drepturi. îndeosebi în ipoteza în care determinarea obligaţiei aferente este legată de evoluţiile unor indexuri flotante sau rate.respectiv cursul la care se oferă sau se comandă produsul bursier. Hrema.com. poate interveni anularea tranzacţiei1. Ed. vânzările şi cumpărările de opţiuni şi contracte futures sunt contracte aleatorii2. p. În dreptul comun nu este cerută în principiu nici o condiţie specială de formă pentru valabiliatea ofertei. 3 A se vedea G.7. aceasta este în principiu un contract comutativ. reprezentând prohibiţii de a vinde şi cumpăra.Boroi. 25. În cazul contractului de vânzare cumpărare este aplicabilă regula (principiul) capacităţii. Persoanele. incapacitatea constituind excepţia. 2000. în cazul încheierii de tranzacţii pe baza unor oferte (ordine de tranzacţionare) care nu sunt valabile. dar poate interveni şi elementul alea în funcţie de obiectul tranzacţiei (asfel. Piaţa acţiunilor.M. este introdus în numele clienţilor dar nu exprimă dorinţa acestora de a contracta. În acest sens. Bucureşti. ed. etc..Dalton. din acest punct de vedere. Bucureşti. În urma analizei comparative a caracterelor juridice ale tranzacţiei bursiere şi contractului de vânzare-cumpărare se poate spune că suntem în prezenţa unui contract sinalagmatic. p.Partea Generală.civ. All Beck.civ. 2 În acest sens: J. O primă condiţie de fond pentru valabilitatea contractului de vânzare cumpărare este Capacitatea.35-39 C. art. 2002. regulile cuprinse în art. (reglementând oferta şi acceptarea acesteia) au o aplicabilitate redusă aici. Astfel.152 . Însă spre deosebire de caracteristicile unui contract de vânzarecumpărare. În acest sens. tranzacţia bursieră nu este un contract consensual iar din punctul de vedere al certitudinii întinderii şi existenţei prestaţiilor datorate de părţi şi al aprecierii acestora la momentul încheierii contractului. în vederea acceptării ulterioare de către clienţi a tranzacţiilor efectuate. în materia tranzacţiilor bursiere însa. fără de care încheierea contractului ar fi imposibilă deoarece B. ed. adică aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi şi obligaţii prin încheierea actelor juridice civile3.cea legată de preţ . Drept Civil.

Codul civil impune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) lucrul vândut să existe sau să poată exista în viitor.S. Cap. obiectul obligaţiei vânzătorului constând în bunul vândut iar cel al obligaţiei cumpărătorului în preţ. dacă a fost dat de clienţi după ce S.V. În dreptul comun. Una dintre condiţiile de valabilitate a consimţământului impune lipsa vicierii acestuia. ca viciu de consimţământ şi în acelaşi timp. b) să fie determinat sau determinabil.V. În ceea ce priveşte obiectul unui contract de vânzare cumpărare menţionăm că acesta este reprezentat de acţiunile sau inacţiunile la care sunt îndreptăţite sau de care sunt ţinute părţile. Regulamentul de Practică Onestă pentru Piaţa RASDAQ emis de A. precizează că oferta nu este valabila dacă ordinele clienţilor au fost date în urma informării lor eronate.S. este menită a elimina eroarea. să efectueze operaţiuni pe piaţa respectivă. c) să fie posibil. III îi denumeşte Participanţi. incomplete sau exagerate de către S. variaţiuni ale acestor condiţii care diferă în funcţie de obiectul tranzacţiei. Codul Bursei în Titlul I.I. Acestea pot fi împărţite din punctul de 127 . contractul de vânzare cumpărare generează obligaţii în sarcina ambelor părţi contractante. un ordin nu este valabil dacă este emis în numele clienţilor dar fără să reprezinte dorinţa acestora de a contracta. Părţile contractului de vânzare cumpărare în cazul tranzacţiei bursiere nu se cunosc între ele (cu excepţiile precizate).F.. obiectul prestaţiei vânzătorului în cadrul unei tranzacţii bursiere se constituie din titluri financiare.S. Complexitatea operaţiunilor ce compun tranzacţia cu valori mobiliare. Asfel. Fiind un contract sinalagmatic. d) să fie licit şi moral.M. o altă condiţie de fond esenţială pentru validitatea actului juridic civil este consimţământul. care se mai numesc şi produse bursiere şi care sunt de mai multe tipuri fiecare dintre acestea conferind operaţiunii caracteristici distincte. În acelaşi timp. Calitatea de Participant este strict personală şi nu poate fi transmisă sub nici o formă”.F. a utilizat mijloace de intimidare şi de persuadare a lor. e) vânzătorul să fie proprietarul bunului individual determinat. împiedicând astfel valabilitatea condiţiei de fond mai sus menţionate.M.N. viciindu-le asfel consimţământul. precizând cu privire la această calitate că este ”dobândită la data adoptării hotărârii de admitere de către Consiliul Bursei şi va produce efecte de la data înscrierii în registrul Participanţilor[…].I.faptul că tranzacţiile specifice unei pieţe reglementate de valori mobiliare sunt permise numai intermediarilor autorizaţi de C. formarea acordului de voinţa este specifică pieţelor reglementate. Pentru ca lucrul vândut să poată constitui obiect al prestaţiei vânzătorului şi cauză a obligaţiei cumpărătorului.N. În materia tranzacţiilor la bursă există mai mult sau mai puţin. Propriu zis.

V.. d) sunt titluri care reprezintă drepturi mobiliare incorporale 3. 3 Acestea nu au existenţa materială şi rezultă din înscrierea în cont. 2 128 . 1991. valorile mobiliare sunt contracte încheiate între un emitent şi subscriitori.Banque et Droit. 1991.no. Titlurile primare sunt instrumentele de proprietate (engl.N. Valorile mobiliare au o natură juridică complexă. Grosvenore.E. dreptul preferenţial de subscripţie şi stock options care 1 J..V. să fie puse în circulaţie pe o piaţă reglementată din ţara de origine. Oxford. Fungibilitatea este caracteristică valorilor mobiliare de a putea fi cotate la bursă. conferă aceleaşi drepturi şi impun aceleaşi obligaţii.Oppetit. p. c) sunt titluri fungibile. şi să confere deţinătorilor drepturi cel puţin egale cu cu cele conferite de valori mobiliare similare emise de persoane juridice române).79/279 privind condiţiile de admitere la cota oficială a unei burse de valori şi Codul European de conduită în tranzacţiile cu valori mobiliare). The banking and security industry. În dreptul comunitar european (Directiva nr.l’Europe et le Droit. alte titluri negociabile pe pieţele de capital” şi “orice alte valori negociate în mod obişnuit care ar permite dobândirea de astfel de titluri prin subscripţie publică sau schimb ori plata în numerar”. întrucât în cadrul unei singure emisiuni valorile mobiliare acestea au o singură valoare nominală. Conform reglementărilor naţionale în materie. definindu-le în cadrul aceloraşi acte normative ca fiind: ”orice titlu negociabil sau susceptibil de a fi negociat pe o piaţă organizată”. Menţionăm că pot fi tranzacţionate şi alte drepturi precum: dreptul de preemţiune. Acestea dau naştere unor drepturi care se detaşează de contract.spec. derivate şi sintetice 1. pot face obiectul unei tranzacţii bursiere şi valorile mobiliare străine (acestea pot fi emise spre subscriere în România cu condiţia să fie înregistrate la O. B. Caracterul fungibil al valorilor mobiliare face ca. La origine. p. Valorile mobiliare prezintă în principiu următoarele caracteristici : a) sunt titluri care reprezintă drepturi susceptibile de a produce venituri. a căror existenţă devine independentă de contract2. 4. în cazul unui portofoliu de acţiuni.M. La notion de valeur mobiliere. debt instruments).M.vedere al modului în care sunt create în 3 mari categorii : primare. acestă să fie considerat o universalitate de fapt. acţiunile şi obligaţiunile sunt incluse în noţiunea de “valoare mobiliara” alături de: ”certificatele reprezentative de acţiuni. in rev. ţinut de către persoana juridică emitentă sau de către un intermediar acreditat. căpătând consistenţa unor bunuri. în prima categorie intrând acţiunile iar în cea de-a doua obligaţiunile.The Invahoe Press. 34. b) sunt titluri negociabile. să fie depozitate la un agent-custode agreat de C. equity instruments) şi instrumentele de datorie (engl. Un titlu valorează alt titlu (titlurile sunt intersanjabile).

combinaţiile instrumentelor financiare derivate sunt cuprinse într-o a treia categorie de titluri financiare şi anume cele sintetice 2. Vânzările scurte (engl.1). Într-o accepţiune diferită de cea impusă de legea pieţei de capital. 39.575 din 29. (majorări de capital). şi cazul primelor de fuziune sau divizare. Ordinul de vânzare/cumpărare semnifică individualizarea valorilor mobiliare respective. dar pe care acestea le achiziţionează înainte de predare. ci reprezintă bunuri de gen. c) instrumente financiare derivate pe mărfuri d) combinaţii ale acestora e) alte instrumente calificate ca atare prin reglementări ale comisiei naţionale de valori mobiliare. deoarece dacă vânzarea priveşte bunuri de gen. Titlurile derivate sau instrumentele financiare derivate reprezintă instrumente financiare cu preţuri determinate sau derivate din preţurile altor instrumente financiare. translaţia proprietăţii operează la o dată ulterioară încheierii contractului). etc. opţiunile pe contracte futures financiare. cursuri de schimb.2004 Ioan Popa . Nr.06. mărfuri.cit. Este cazul în special al dreptului preferenţial de subscriere. indici bursieri sau alte preţuri ( sunt considerate instrumente financiare derivate : a) contractele futures financiare. În cazul tranzacţiei având ca obiect o valoare mobiliară este posibilă şi vânzarea lucrului altuia în ipoteza vânzărilor scurte (cănd vânzătorul vinde valori mobiliare împrumutate). M Of. respectiv proprietarul viitor al bunurilor generice.pot rezulta din operaţiunea de fracţionare sau separare a drepturilor conferite de acţiune. bunul vândut nu este un bun individual determinat. rate ale dobînzilor. p. op. O alta condiţie de valabilitate cu privire la obiectul unui contract de vânzare cumpărare rezidă în faptul că vânzătorul trebuie să fie proprietarul actual al bunului pe care îl vinde conform principiului ”nemo plus iuris ad allium transferre potest quam ipse habet” (în cazul bunurilor individual determinate. des întâlnite ca modalitate de remunerare şi de asociere la risc a managerilor).. În cazul tranzacţiei cu valori mobiliare. opţiunile pe contracte similare cu decontare finală în fonduri şi opţiunile pe curs şi pe rata dobânzii. fie din convenţia părţilor (stock options. 129 . al dreptului la dividende. Pe pieţele financiare pot fi comercializate şi riscurile financiare ( tranzacţiile cu instrumente financiare derivate permit utilizatorilor să şi compenseze expunerea la fluctuaţiile survenite în evoluţia ratelor dobânzii 1 2 Legea 297/2004. inclusiv contractele similare cu decontare finală în fonduri. b) opţiunile pe valori mobiliare. rezultat fie din lege.short sales) sunt tranzacţii speculative a la baisse şi reprezintă vânzarea unor valori mobiliare care nu sunt proprietatea vânzătorului la data vânzării.

spre deosebire de cele indicative obligă pe cel care le-a afişat la realizarea unei tranzacţii pentru cel puţin un lot standard.. p.B. Preţul de tranzacţionare se stabileşte în funcţie de preţul de referinţă. respectiv de cumpărare afişate pentru fiecare valoare mobiliară de către intermediari. Unele acţiuni pot avea tendinţe de creştere sau scădere contrare evoluţiei indicelui bursier2. 2 1 130 .V. între care cei mai importanţi sunt încrederea şi speranţele de câştig ale investitorilor. piaţa Odd Lot. Tranzacţia cu valori mobiliare pe pieţele reglementate îmbracă însă forma Gh. permite configurarea mai multor pieţe în cadrul Bursei. dacă aceştia sunt formatori de piaţa (singurii autorizaţi să afişeze cotaţii ferme).bearish-bullish).prin asumarea unor expuneri contrare expunerii lor curente1) cât şi titlurile de stat. Valoarea unei acţiuni este în principiu direct proporţională cu capacitatea firmei de a produce profit. ea este locul în care se centralizează toate ordinele de vânzare şi cumpărare. Pentru Bursa de Valori Bucureşti indicele este BET(Bucharest Exchange Trading). fie din cauza unor manipulări ale pieţei respectivelor acţiuni. Cotaţiile ferme. sunt necesare unele precizări. utilizând sistemul cotaţiilor ferme sau indicative. Astfel.cit. Piperea. Astfel. În ceea ce priveşte preţul ca şi obiect al unei tranzacţii bursiere. fiind obligat să realizeze tranzacţia la preţul pe care îl afişează (în limita cantitătii afişate). Piaţa extrabursieră RASDAQ este o piaţa de negociere. există piaţa (secţiunea) valorilor cotate fiind segmentată pe mai multe categorii (piaţa Regular. preţul trebuie să îndeplinească şi el în mod cumulativ anumite condiţii. Preţul. preţul se stabileste pe piaţa RASDAQ în funcţie de cotaţiile de vânzare.op. cănd este contactat de un acceptant. Participantul nu-şi poate actualiza valoarea cotaţiei. 322 . Pentru a putea constitui obiect al prestaţiei cumpărătorului şi cauza a obligaţiei vânzătorului. dar şi suficientă pentru ca actul civil să ia naştere în mod valabil. bursa fiind prin natura sa o piaţă de licitaţie. fie ca urmare a unei performanţe sau contra performanţe diferite de trendul bursier. la preţul afişat. precizăm că regula care îşi găseşte aplicare este principiul consensualismului conform căruia simpla manifestare de voinţă este nu doar necesară. Astfel. În ceea ce priveşte condiţiile de formă ale contractului de vânzarecumpărare. Evoluţia indicelor bursieri şi a preţului acţiunilor este influenţată şi de factori subiectivi. Din această centralizare rezultă un preţ numit “preţ de referinţă” şi calculat ca medie ponderată cu volumul tranzacţiilor efectuate în cursul unei şedinţe bursiere. ca şi preţul fiecărei acţiuni în parte evoluează ciclic (engl. Sistemul de tranzacţionare al B. piaţa Deal şi piaţa Buy in/Sell out). Pieţele bursiere. Indicii bursieri cei mai cunoscuţi sunt DJIA(Dow Jones Industrial Average)şi NASDAQ Composite Index.

(1) pct. De la principiul consensualismului există însă excepţii şi în materia dreptului comun. având în vedere mai ales faptul că părţile contractului de vânzare-cumpărare nu se cunosc între ele. Studiu comparative de doctrina şi jurisprudenţă. menţionăm că necesitatea înscrierii garanţiilor în Arhiva Electronică a Garanţiilor Reale Mobiliare este un alt astfel de exemplu. formarea acordului este specifică. art. institutia pieţei de capital care.: “în cazul tanzacţiei cu valori mobiliare. Astfel. p. 2 În acest sens. pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate. să efectueze operaţiuni pe piaţa bursieră. aceştia sunt definiţi în art. Operaţiuni în piaţa cu valori mobiliare. din oficiu sau la solicitarea lor. În ceea ce priveşte intermedierea în tranzacţiile cu valori mobiliare. Editura Universul Juridic.) îndată ce părţile s-au invoit asupra lucrului şi asupra preţului deşi lucrul nu se va fi predat şi preţul încă nu se va fi numărat”. dispune: “ Vinderea este perfectă între părţi şi proprietatea este de drept strămutată la cumpărator (. respectiv de cumpărare. Bucureşti. 49 şi urm. obligatoriu. Amintim că tranzacţiile specifice unei pieţe reglementate de valori mobiliare sunt permise numai intermediarilor autorizaţi de C. în R. aceasta şi în special serviciile de investiţii financiare fac obiectul Directivei nr. nefiind necesar ca manifestarea lor de voinţă să îmbrace vreo forma prescrisă de lege pentru a produce efecte juridice3. În acest sens.V. transferul dreptului de proprietate are loc la momentul întâlnirii celor două ordine de vânzare. Momentul încheierii contractului Caracterul consensual al contractului de vânzare-cumpărare face ca acesta să fie perfectat în momentul în care s-a realizat acordul de voinţă al părţilor. Contractul de vânzare-cumpărare.V. p. 1 131 . ofertele de vânzare şi de cumpărare se concretizează.57 şi urm.A. instituţii de credit autorizate de În acelaşi sens. Operaţiunile de registru sunt efectuate de către Depozitarul Central. Bodu.93/22/CEE.2 2.N.M. înscrierea într-un registru nefiind decât o măsură de publicitate”. precum şi aceste diverse formalităţi nu sunt cerute doar ad probationem ( ca în dreptul comun) ci chiar ad validitatem.civ. Forma cerută pentru opozabilitate faţă de terţi reprezintă o particularitate pentru un contract de vânzarecumpărare mobiliară1 şi rezidă în necesitatea înscrierii operaţiunii. Forma scrisă a operaţiunii juridice. 2006.D.(1) C. 14 din legea 297/2004 drept “societăţi de servicii de investiţii financiare autorizate de C.R. Popa. în baza unor contracte încheiate cu clienţii furnizează acestora infomaţii despre operaţiunile de registru. 3 I. în ordine de vânzare sau de cumpărare.. cu atât mai mult în materia tranzacţiilor bursiere.1295 alin.M.3. prin aceasta urmărindu-se unificarea regimului juridic al activităţii de intermediere. nr 1/2003..unui contract solemn prin prisma seriilor de formalităţi ce o însoţesc.N. a se vedea S..2 alin. În ţara noastră.

. Anumite particularităţi sunt prezentate de către intermedierea în cazul tranzacţiilor cross . 1996. care a observat între timp că aceasta s-a efectuat cu încălcarea reglementărilor bursiere).-uri> pot fi grupate în: a) societăţi care acţionează în numele clientului ( brokeri-aceştia sunt agenţi de valori mobiliare şi acţionează în numele clientului dupa modelul mandatarului în urma contractului încheiat cu mandantul). nu şi încheierea contractului. şi încheierea contractului propriu-zis. specifice pieţei RASDAQ).B.V. 3 Codul B. deşi legea pune semnul egalităţii între tranzacţie şi contract3.tranzacţii în care intermediarul acţionează atăt în numele cumpărătorului. cât şi în numele vânzătorului. 1 132 .N. aceasta valorând de fapt un ante-contract de vânzarecumpărare. În această accepţiune. Bucureşti. a doua zi după încheierea tranzacţiei. cu toate că nu se încheie între părţile contractului. oscilând chiar şi pe fiecare piaţă în parte de la o situaţie la alta însă odată ce A se vedea Fr. 2 Gh.F.F. ci între intermediari (în acest sens. acceptarea ofertei semnifică numai încheierea tranzacţiei.cit. poate să nu fie confirmat de către S.I. convin să dea împuternicire mandatarului în aceste condiţii. cu excepţia celor efectuate pe piaţa Deal.I Titlul III. p.Deak. Tratat de drept civil.S.B. se poate constata că acordul de voinţă a fost viciat sau. Momentul încheierii contractului este după cum s-a menţionat anterior diferit la B. p. Aceste societăţi de investiţii financiare<S.V. de cel al încheierii acestuia pe piaţa RASDAQ. întrucât. în cunoştinţă de cauză.625 .V. acelaşi autor susţine că încheierea tranzacţiei nu generează. se consideră că actul încheiat în condiţiile dublei reprezentări este anulabil pentru dol prin reticenţa ori pentru violarea de către mandatar a obligaţiei de fidelitate faţă de mandant. b) societăţi care acţionează pe cont propriu (dealeri) şi c) societăţi formatoare de piaţă (market maker-i. În literatura de specialitate1. precum şi entităţi de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii de investiţii financiare”.aprobat prin Decizia C.Contracte Speciale.Piperea. Secţiunea 1. op.Banca Naţională a României.M 2602. Cap. cu excepţia cazului în care mandanţii. raportul de tranzacţionare întocmit de Bursă la sfărşitul zilei de tranzacţionare.S.276. în conformitate cu legislaţia bancară. unii autori2 susţin că momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare ar fi diferit de cel al încheierii tranzacţiei. pe de alta parte. Astfel. care intervine la un moment ulterior. pe de o parte. implicit.I. Editura Actami. În cazul acestora se pune problema valabilităţii lor din moment ce intermediarul este mandatarul comun al părţilor contractului de vânzare-cumpărare. în timpul parcurgerii procedurilor şi formalităţilor specifice <efectuarea de către sistemul informatic de tranzacţionare a joncţiunii ordinelor corespondente de vânzare/cumpărare>.

. Decontarea.V. predarea nu implică tradiţiunea. ”vânzătorul are două obligaţii principale: a preda lucrul şi a răspunde de dansul”. Astfel. 1 C. dat fiind faptul că la B.contractul a fost încheiat. Obligaţia de răspundere este denumită de doctrină şi jurisprudenţă drept obligaţie de garanţie şi analizată sub două aspecte: garanţia contra evicţiunii şi garanţia contra viciilor ascunse. instituţia care gestionează sistemul devenind personal obligată şi expusă riscului neplăţii preţului (Tranzacţiile efectuate în afara sistemului sunt interzise). în cazul insolvabilităţii cumpărătorului. realizată în cadrul sistemului de depozitare. care sunt conturi deschise la banca centrală. 133 . la un agent de decontare sau la o contraparte centrală şi utilizate pentru depozitarea de fonduri şi de instrumente financiare. Editura Hamangiu. Cu privire la efectele contractului de vânzare-cumpărare. precizăm că acestea rezidă în obligaţiile care incumba ca urmare a încheierii acestuia în sarcina părţilor. În primul rând.civ. Sistemul preia executarea obligaţiiilor rezultate din tranzacţiile cu valori mobiliare. în doctrină predarea a fost definită drept: ”punerea lucrului ce formează obiectul derivat al contractului la dispoziţia cumpărătorului. p. precum şi pentru decontarea tranzacţiilor dintre participanţi la un sistem.civ. potrivit art. şi pe piaţa RASDAQ se tranzacţionează numai valori mobiliare emise în formă dematerializată sau în forma fizică dar imobilizate. riscul de neplată fiind atenuat. în cazul neexecutării obligaţiei cumpărătorului de plată a preţului există un mecanism de protecţie a vânzătorului. Modul de executare a obligaţiei de predare şi a celei de plată în cazul tranzacţiilor la bursă este atipic din prisma mai multor considerente. Bucureşti. Macovei. ci se realizează prin intermediul sistemului de compensare-decontare. prin acest sistem.1313 C. Sistemul de compensare-decontare se interpune între vânzător şi cumpărător: el plăteşte vânzătorului preţul şi procesează transferul dreptului de proprietate către cumpărător la Depozitarul Central. Contracte Speciale. compensare şi decontare reprezintă plata în sensul de solutio şi se efectuează prin intermediul conturilor de decontare. ”predarea este strămutarea lucrului vândut în puterea şi posesiunea cumpărătorului”. 2006. bineînteles obligaţii şi în sarcina cumpărătorului. însă având în vedere faptul că utilizarea termenului de strămutare nu este indicată (este susceptibilă de a fi asociată cu transmiterea dreptului de proprietate). Potrivit art. raporturile juridice stabilite între părţi în momentul încheierii tranzacţiei nu mai pot fi modificate şi trebuie respectate conform principiului pacta sunt servanda. Contractul de vânzare-cumpărare naşte. 52. Pe piaţa bursieră. dacă se consatată că la data decontării. Plata are loc de asemenea.B. principală fiind cea de a plăti preţul. Astfel. astfel încât acesta să dobândească detenţia bunului”1. 1314 C.

un contract de vânzare-cumpărare.S.I. 134 .cit. un agent striga : “ Vând Creditul Minier cu 360 ”. aşa cum este precizat în definiţia dată de legiuitor. pentru executarea ordinului. aceste formulări arată că o tranzacţie bursieră era..” vinderea este o convenţie prin care două părţi se obligă între sine. Concluzii Potrivit art. etc1. în baza unui acord prealabil între bancă şi S.. între care: banca de decontare a S.S. o parte dă. p. îi poate acorda un credit.Piperea. op.I. nu are suficiente disponibilităţi în contul său de decontare pentru plata valorilor mobiliare cumpărate sunt posibile mai multe soluţii.Popa. p.I.F.1294 C. obligându-se să transmită proprietatea unui lucru. se poate apela la Fondul de Garantare.cit. dacă banca nu acordă creditul sau acesta nu este suficient. 1 2 A se vedea Gh. Astfel.F. iar cealaltă ia.F.civ.. una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru şi aceasta a plăti celei dintâi preţul”. 3. agenţii le executau prin negocieri pe baza de strigări. şi în esenţă este şi astăzi. Într-o exemplificare a realizării tranzacţiei la bursă în România în perioada interbelică se arată că după plasarea ordinului de către client. primul striga “ ţi-am dat ” iar cel din urmă “ ţi-am luat ”. Astfel. Când un cumpărător oferea preţul ce-i convenea vânzătorului. prin aceste formule operaţiunea fiind considerată încheiată2. în care.. obligandu-se să plătească pretul. 627.S. 282.S. op. I. cu toate particularităţile ei.

favorizează apariţia unor erori sau a unor inexactităţi. but also in what regards the right of an individual to correct the sullied image of oneself via massmedia. Iaşi. Plecând de faptul că în orice dialog autentic se impune prezenţa a cel puţin doi participanţi este firesc ca fiecare să aibă un drept la replică. vital in any democratic society. şi de aceea se impune în mod riguros ca fiecare persoană să aibă pe rând dreptul la cuvânt. A patra putere – legislaţie şi etică pentru jurnalişti. faptului că este pusă sub semnul întrebării buna comunicare oferită de mass media. This study aims at precisely the analysis of these two rights. Astfel fiecare persoană are dreptul la cuvânt instaurându-se inevitabil un drept la replică pe care fiecare are dreptul să şi-l revendice. although the right to rejoin can be quite efficient. Runcan. subminându-le astfel credibilitatea. Chiar dacă este respectată calitatea publică a informaţiei. inefficient and at the root of many conflicts in the mass-media. Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării. Dreptul şi ştiinţele conexe Reflecţii asupra dreptul la replică şi la rectificare în interpretarea normelor europene şi interne Paula IEKEL∗ The legal exercising of the right to rejoin and of rectification inevitably helps in the process of a correct informing of the public opinion.1 Asist. viteza în care se desfăşoară procesul de informatizare prin intermediul mass mediei cât şi permanenta dorinţă de a face faţă pieţei concurenţiale. Bineînţeles că acestea. pe care o reprezintă. 1 ∗ 135 . Cluj Napoca. Editura Dacia. deoarece nu numai că lezează în drepturi unele persoane şi ar putea avea consecinţe juridice asupra jurnalistului sau instituţiei de presă. 2002. M. thus offering moral satisfaction. univ.III. without hindering or limiting in any way the freedom of speech.. there are cases in which certain states claim that the method is. dar şi datorită. Universitatea “Petre Andrei”. in fact. dreptul la a-şi exprima propriile puncte de vedere. verificând sursele de informare în mod sistematic şi transmiţând mesajul echidistant. in concordance with the existent European and national norms. pe cât se poate să fie evitate. trebuie. The studies on the legislation and on the common practices in the European states show that.

iar recunoaşterea acestora ajută la informarea corectă a consumatorului de informaţie. dar în special în cele cu sisteme de drept continental1. exactitate de fapt a unor situaţii în concret. la libera circulaţie a informaţiei corecte. Din punct de vedere moral acest drept derivă din principiul însuşi a echidistanţei atunci când informaţiile transmise nu au fost confruntate şi cu persoana la care fac în mod direct sau indirect referire. bazat pe preeminenţa precedentului judiciar (common law). ori consideră. pe când dreptul la rectificare. a dreptului la viaţă privată. Însă puţine state de drept anglo-saxon prevăd în lege un drept la replică pe motivul că o ingerinţă guvernamentală în procesul decizional editorial nu poate fi justificată ca necesară într-o societate democratică. aplicat în majoritatea tărilor europene. libertăţile şi interesele sale legitime. inclusiv în România. cât şi la crearea unei satisfacţii pentru cel care a fost lezat de agentul media sau altă persoană. în vederea formării unei opinii corecte. În mai multe state. cât în primul rând publicului. printr-o comunicare neadevărată. Atât dreptul la replică cât şi dreptul la rectificare sunt atribute esenţiale ale dreptului la informaţie. a propriei imagini. 1 Sistem de drept izvorât din dreptul roman. Dreptul la rectificare constituie acel drept pe care îl are orice persoană fizică sau juridică care se consideră lezată în drepturile. 136 .O recunoaştere şi o corectare a erorii nu reprezintă numai o obligaţie profesională faţă de cetăţean. În general orice persoană privată sau publică. Credem că dreptul la replică vizează dreptul persoanei la restabilirea adevărului şi la apărarea demnităţii. incorecte sau incomplete. inclusiv o reparare a dreptului la propria imagine. să completeze mesajul transmis opiniei publice. sau neadevărate. beneficiar al informaţiei transmise prin intermediul mass mediei ci şi o armă de apărare a libertăţii însăşi a presei . prin difuzarea unor informaţii imparţiale. care se consideră lezată în propria sa imagine. În ceea ce priveşte dreptul la replică el trebuie privit din două sensuri moral şi juridic. la reputaţie. net distinct de sistemul de drept anglosaxon. că aceste informaţii nu sunt de interes public are dreptul să-si exercite replica. care poate cunoaşte şi relatările celui criticat. bazat pe preeminenţa legii. constituie o dovadă de onestitate ce poate împiedica declanşarea unui proces civil sau penal. urmăreşte corectarea informaţiei. iar scuzele nu aparţin în primul rând celui care a avut de suferit de pe urma erorii.recunoaşterea în lege a unui drept la replică este privită ca o măsură de conciliere a dreptului la libertatea presei. de a solicita agentului media ca prin acelaşi mijloc de comunicare şi în aceleaşi condiţii. în propriul său prestigiu. să modifice. De multe ori o rectificare promptă a erorii. rectificarea devine o obligaţie asumată de orice instituţie de presă serioasă. Din punct de vedere a eticii jurnalistice.

sau eventual prin medierea unui consiliu sau a ombudsmanului. calomniator sau nu. Suntem de părere. (chiar şi în situaţia când sunt adevărate) sunt unele care în ultimii ani şi-au restrâns legislaţia. 1 Arată un studiu a membrilor Federaţiei Europene a Jurnaliştilor. în domiciliul său. Refuzul de a publica o replică poate conduce la o critică din partea unui Consiliu al Presei. sau pur şi simplu lipsit de relevanţă. ce este menţionată sau se face referire. iar unele fac referire în paralel cu acesta şi la posibilitatea exercitării unui drept la rectificare De exemplu în Grecia şi în Franţa dreptul la replică şi la rectificare sunt prevăzute în mod paralel. În Marea Britanie. că atât dreptul la replică cât şi dreptul la rectificare şi la răspuns îşi au de fapt izvorul în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. gruparea regională a IFJ. În alte state precum Danemarca.Totuşi deşi majoritatea statelor europene recunosc un drept la replică la acele declaraţii compromiţătoare. S-a constatat că ţările. în scopul de a prevedea un drept la replică doar în situaţiile în care informaţiile se dovedesc a fi în totalitate false şi extrem de compromiţătoare pentru persoana la care se face referire. fiind considerat ca un drept fundamental al oricărei persoane fizice sau juridice. în art. 12 în care se precizează că: „Nimeni nu va fi obiectul unei imixtiuni arbitrare în viaţa sa particulară. persoana lezată în demnitatea sa de o publicaţie poate recurge la Consiliul de Presă şi cere publicarea răspunsului. Orice persoană are dreptul la protecţia legii. Suedia şi Marea Britanie nu cunosc nici o reglementare cu privire la acest drept. de a replica este oferită voluntar de către instituţiile media. eventual se aplică o amendă. Motivul acestor limitări legislative a fost acela de a nu descuraja ziarele să tipărească orice informaţie controversată sau orice opinie critică. 137 . Cu toate acestea putem afirma că majoritatea legislaţiilor europene prevăd reglementări ale dreptul la replica. Turcia legea naţională asupra presei reglementează doar un drept la rectificare În schimb Irlanda. în familia sa. iar Franţa are reglementat un drept la replică extrem de puternic şi se acordă oricărei persoane fizice sau juridice. În Norvegia în absenţa unei legi specifice asupra presei există un cod de etică voluntar implementat de către un Consiliu de Presă care recomandă ziarelor să tipărească replicile persoanelor care „au fost supuse atacurilor”. împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri” . o aluzie în acel articol fie el exact sau nu. în care mecanismul funcţionează cel mai bine cu privire la protecţia drepturilor individului şi ale mass mediei sunt acelea în care oportunitatea de a răspunde. dar nu se ajunge la o pedeapsă impusă de stat cu consecinţe juridice imperative1. nici al unor atingeri ale onoarei sau reputaţiei sale. ori în corespondenţă.

2 1 138 . indiferent de naţionalitate sau de locul de reşedinţă. că libertatea de exprimare poate fi supusă anumitor limitări. şi nici cu Consiliul Europei (organism internaţional care nu are nici o legătură cu Uniunea Europeană). dreptul la replică faţă de afirmaţiile făcute la televiziune. au fost afectate de o afirmaţie incorectă într-un program televizat.să permită exercitarea eficientă a acestui drept. În special. 3 Directiva 89/552/EEC completată cu directiva97/36/EC. cât şi din perspectiva altor modalităţi. prin intermediul legii. trebuie să aibă un drept la replică sau remedii echivalente”. dar nici nu se împiedică statele membre să adopte o astfel de prevedere.” În art. economice şi sociale). să aibă posibilitatea de a-şi exercita dreptul la replică sau să dispună de alte remedii legale sau administrative comparabile vizând programele transmise de către un radiodifuzor în jurisdicţia sa. 8 al Convenţiei europene privind Televiziunea Transfrontalieră1 : „fiecare parte emiţătoare va asigura ca fiecare persoană fizică sau juridică. Interesant este că Uniunea Europeană nu adoptat nici un tratat. A nu se confunda Consiliul Uniunii Europene ( care este format din miniştri tuturor statelor membere) cu Consiliul European (care reuneşte de ori pe an şefii de state sau de guverne ale statelor membere şi Preşedintele Comisiei Europene. Dacă Directiva „Televiziunea fără frontiere” garantează dreptul doar cu privire la acele afirmaţii incorecte. Convenţia Europeană privind Televiziunea Transfrontalieră a intrat în vigoare în 1992. Exercitarea eficientă a acestui drept sau a altor remedii legale sau administrative comparabile va fi asigurată atât în timp util. care să privească în mod direct dreptul la replică. Convenţia Europeană privind Televiziunea Transfrontalieră. Se menţionează însă. care dăunează intereselor legitime. care trebuie însă stabilite în mod expres prin lege şi care sunt necesare respectării drepturilor sau reputaţiei altora. 23 solicită statelor membre să se asigure că „orice persoană fizică sau juridică ale cărei interese legitime.La nivel european dreptul la replică este stipulat de Regulamentul Pan european la art. Observăm cum atât Convenţia Europeană privind Televiziunea Transfrontalieră cât şi Directiva Consiliului Uniunii Europene solicită statelor membre să garanteze persoanelor fizice sau juridice. 10 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului se face referire la libertatea de exprimare neprevrevăzându-se în mod expres un drept la replică. drept care să fie aplicat de către instanţele de judecată sau de către un organism administrativ. nu limitează în nici un fel exercitarea acestui drept. însă Consiliul său2 a dat o directivă în 1989 Directiva Televiziune fără frontiere 3 care la art. şi are un important rol în definirea orientărilor politice. va asigura ca timpul util şi alte aranjamente pentru exercitarea dreptului la replică . în special legate de reputaţie şi bunul renume.

07.8 din 31 ianuarie 1996. onoarei. 8. 129/21iunie1996. Suntem de părere. indiferent de naţionalitate. 30 alin. 1 139 . 2 Decizia Curţii Constituţionale nr. Art. că atâta timp cât în art.De asemenea art.20021 şi în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr.41 din Legea audiovizualului nr. că un drept la replică exercitat într-o manieră extinsă.U. ca o primă modalitate de reparare a pagubei produse. Dacă în Legea presei nr. instituirea dreptului la rectificare şi a dreptului la replică are ca principal scop de fapt tocmai apărarea demnităţii. se va corecta. care face referire la răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publicului. rectificare sau declaraţie. ale cărei drepturi sau Legea a fost modificată şi completată prin Legea nr. M onitorul Oficial nr. Însăşi Curtea Constituţională şi-a exprimat opinia în sensul că dreptul la replică are valoarea unui drept constituţional. 402/2003 şi prin O. 53/2000 se face referire la dreptul la răspuns care poate fi dat sub formă de replică.G. onoarea. vieţii particulare a persoanei şi a dreptului la propria imagine. 30 alin. La nivel naţional. 1003/1993 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. precum şi o corectă informare a opiniei publice. să solicite repararea daunelor morale şi materiale . inclusiv prin exercitarea dreptului la replică. nr.” Interesant însă este faptul că jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului subliniază din ce în ce mai mult. trasate limitele. 26 din Rezoluţia nr. corelativ dreptului la libertatea de exprimare 2. prin intermediul presei. observăm că terminologia referitoare la dreptul la replică este folosită extrem de inconsecvent şi neadecvat. viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine”. care este falsă sau eronată. Legea nr. Poate de asemenea fi considerat în strânsă legătură cu prevederile art. În Decizia Curţii se arată că atâta vreme cât informaţiile au un caracter păgubitor este absolut normal ca persoanele lezate.114 din 14 octombrie 2002. în mod automat şi urgent. orice ştire sau opinie transmisă. despăgubiri. 10 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. procedurile de exercitare şi stabilite sancţiunile aplicate în cazul nerespectării acestora. 6 din Constituţia României se prevede clar că: „Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea. 3/1974 abrogată parţial prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 591/2002. Legislaţia naţională trebuie să stipuleze sancţiuni adecvate şi atunci când este cazul.504/2002 prevede că „orice persoană fizică sau juridică. în condiţiile prevăzute de lege. referitoare la etica ziaristică arată că: „La cererea persoanelor implicate. 3/2006. şi cu toate informaţiile relevante disponibile. unde sunt definite cele două drepturi. în comunicare audiovizuală dreptul la replică şi la rectificare este prevăzut în Legea audiovizualului nr. poate îngrădi dreptul la libertatea de exprimare a presei prevăzut de art.504 din 22.

deoarece se realizează în condiţii total diferite. De asemenea. în lege nu sunt prevăzute şi sancţiuni cu privire la nerespectarea a prevederilor legale privind dreptul la rectificare. ele nu trebuie confundate. precum şi orice alte măsuri necesare inclusiv sancţiuni. 91 ce aduc grave prejudicii interesului public sunt stabilite şi sancţiuni de ordin administrativ. o difuzare a rectificării sau o exercitare a dreptului la replică nu exclude dreptul persoanei lezate de a se adresa instanţelor judecătoreşti în vederea obţinerii despăgubirilor aferente prejudiciilor morale sau materiale. ale cărei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadru unui program audiovizual a unor fapte 140 . ceea ce ne face să credem că. au fost lezate prin fapte inexacte în cadrul unui program.interese legitime. s-a avut în vedere de fapt tocmai corecta respectare a procedurilor de solicitare a celor doua drepturi.21. f ce se înţelege prin noţiunea de program sau emisiune în contextul prezentei legi. într-o limită rezonabilă de timp de la primirea cererii solicitantului.114 din 14 octombrie 2002 emisă de Consiliul Naţional al Audiovizualului se prevede că: „orice persoană fizică sau juridică. nu este preferat de legiuitor. Trebuie reţinut faptul că. când au fost prezentate fapte inexacte în cadrul unui program. formă. Consiliul Naţional al Audiovizualului este autoritatea care constată acele fapte ce constituie contravenţii conform art. fără a se putea aplica în situaţia presei scrise.504/2002 şi aplică sancţiuni contravenţionale aferente sau în cazul în care se constată săvârşirea unor contravenţii conform art. drept garantat de Constituţia României la art. în special reputaţia şi imaginea publică. observăm cum imperativul imediat.1 al Deciziei nr. în vederea garantării dreptului la replică şi a dreptului la rectificare. sau autor”. în cadrul unei succesiuni orare. Remarcăm că art. ci mai degrabă este agreată exprimarea „într-o limită rezonabilă de timp”. deoarece credem că în caz contrar ar fi îngrădit liberul acces la justiţie. 1 lit. 41 din Legea audiovizualului reglementează doar lezarea în drepturi prin intermediul audiovizualului. În art.” Legiuitorul a împuternicit astfel Consiliul Naţional al Audiovizualului să adopte procedura necesară exercitării efective a dreptului la replică şi a dreptului la rectificare. Dar tot legea defineşte la art. a serviciului de programe. Deşi atât dreptul la rectificare. în domeniul comunicării audiovizuale se sancţionează cu amenda de la 50 milioane lei vechi la 500 milioane lei vechi. indiferent de naţionalitate. adică o „comunicare audiovizuală identificabilă. prin titlu. cât şi dreptul la replică vizează acelaşi scop. 90 şi art.90 din Legea nr. beneficiază de dreptul la replică sau la rectificare. conţinut. Dacă nerespectarea prevederilor legale privind dreptul la replică.

nu îndoielnică care să înlăture orice dubiu cu privire la informaţia transmisă şi recepţionată de opinia publică .A. Dreptul la replică nu poate fi solicitat conform art. pentru “judecăţi de valoare”. Este vizibil faptul că acest articol are aproape acelaşi conţinut ca şi art.41 menţionează atât posibilitatea beneficierii unui drept la replică cât şi a unui drept la rectificare. şi suntem de părere că folosirea expresiei fără nici un fel de discriminare ar fi fost mult mai în concordanţă cu Constituţia României şi cu alte documente internaţionale la care România a aderat. 114/2002 a C. cu condiţia să nu afecteze drepturile sau interesele legitime ale unui terţ” . în aproape aceeaşi formă cu singura observaţie că lezare trebuie să se facă prin fapte inexacte. deoarece în caz contrar s-ar crea un cerc vicios interminabil. care pot leza persoana.noţiunea nefiind definită şi nici nu sunt enumerate anumite situaţii în care pot interveni aceste judecăţi şi cu toate astea credem că şi în cadrul acestor judecăţi se pot strecura afirmaţii care pot prejudicia.N. iar cele două atribute nu au tocmai acelaşi conţinut. Dreptul comunicării sociale –SNSPA. Art. nu prin fapte neadevărate. 1 Dacă Lege nr.504/2002 în acelaşi art. degenerând întra situaţie haotică. De asemenea nu poate fi solicitat „în cazul în care radiodifuzorul răspunde acuzaţiilor unei persoane . Dabu. 2 al Deciziei nr. dar care credem noi nu este tocmai cea mai indicată. care a avut de această dată posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere şi de a se impune exercitându-şi în mod indirect dreptul la replică. şi nici în situaţia „în care se solicită replică la replică”. Ambele articole folosesc sintagma „orice persoană fizică sau juridică indiferent de naţionalitate”. 1 din Decizia nr. dreptul la rectificare fiind reglementat într-un alt articol respectiv art. art. Bucureşti 2000.neadevărate beneficiază de dreptul la replică”.1 al Deciziei C. fapt pe care îl punem pe seama unei posibile greşeli de redactare a textelor şi nu pe seama unei omisiuni voite. Nu poate fi solicitat „nici în situaţia în care radiodifuzorii au respectat principiul audiatur et altera pars. 141 . pe când art.N. 41 din Legea audiovizualului foloseşte sintagma fapte inexacte.în acest caz singurul îndreptăţit de această 1 V. adică dacă s-a respectat principiul audierii şi celeilalte părţi.114/2002 vorbeşte despre acele fapte neadevărate .3.41 din Legea audiovizualului dar cu unele particularităţi. vorbeşte doar de dreptul la replică. De asemenea ambele articole vorbesc despre încălcarea drepturilor şi intereselor legitime fără a face vreo trimitere la libertăţile omului.A-ului. Totodată suntem de părere că inexactitatea informaţiei trebuie să rezulte dintr-o altă exprimare foarte clară şi precisă.

3 alin 2 în situaţia în care inexactitatea informaţiilor nu este semnificativă şi clară sau în cazul existenţei unuia acord scris între persoana lezată şi radiodifuzor. mesajul transmis opiniei publice trebuie. aşa cum se prevede şi în cazul dreptului la replică. Aliniatul 2 al aceluiaşi art. fie infirmaţii distructive. intervenind astfel voinţa părţilor. Deşi raţiunea exercitării dreptul la replică constă tocmai în apărarea respectului persoanei în societate prin posibilitatea conferită de lege. Mayaud şi colectiv de autori. să nu se realizeze sub imperiul unei constrângeri sau ameninţări de nici un fel. persoana care se consideră lezată trebuie să aducă argumente care să-i justifice interesul. libertăţi sau interese fundamentale. 2 precizează că respectarea principiului audiatur et altera pars presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare în cadrul aceluiaşi program. argumentele. acel spaţiu privilegiat în care judecăţile individuale ale oamenilor se combat se compară şi se conjugă credem că o exercitare legală a dreptului la replică şi la Y. Când se referă la inexactitatea informaţiilor care trebuie să fie semnificative şi clare se are de fapt în vedere faptul că. să facă dovada lezării dale în anumite drepturi .dată la exercitarea un drept la replică ar fi terţul lezat. să existe dauna produsă tocmai datorită clarităţii în care a fost exprimat mesajul păgubitor. Dacă privim mass-media ca acel mijloc tehnic folosit pentru exprimarea gândurilor. nelăsându-se loc de nici un fel de interpretare în comunicarea făcută. 1 142 . între aceleaşi intervale orare. Liberte´dela presse et droits de la personne. totuşi acest drept nu trebuie exercitat în mod abuziv. care într-un contract valabil încheiat are valoare de lege între părţi. 1977. precum nici în cazul „în care există un acord scris încheiat de radiodifuzor cu persoana lezată”. ar însemna o limitare a libertăţii de exprimare1. Obligarea mass-mediei de a insera o replică în paginile publicaţiei pentru o simplă desemnare sau nominalizare a unei persoane fără a-i fi lezat un drept. indiferent de forma şi finalitatea exprimării. Editura Dalloz. să lezeze în drepturi persoana la care se face referire. care prin natura lor. ca acesta să-şi exprime motivele. opinia sa cu privire la cele relatate despre propria-i persoană. să conţină fie afirmaţii. să se realizeze în cadrul aceleiaşi emisiuni. În solicitarea dreptului la rectificare şi la replică. se referă la existenţa unui acord de renunţare la exercitarea dreptului la replică. În ce priveşte dreptul la rectificare acesta nu poate fi exercitat conform art. ceea ce înseamnă că timpul alocat audierii celeilalte părţi trebuie să aibă o durată similară.

şi îi revine obligaţia de asigura o informare corectă a opiniei publice.rectificare poate funcţiona într-un mod eficient fără a avea efecte de limitare şi îngrădire a libertăţii de exprimare. 143 . având la bază principiul echidistanţei iar dreptul la replică şi la rectificare poate fi perceput totuşi ca o investiţie în adevăr a strategiei editoriale. Aşa cum spunea Ludovic al XIV „presa ajută la formarea judecăţilor”.

144 . iar cele din art. 149 pct. 28 -32. Forum juridic Observaţii privind competenţa instanţelor judecătoreşti în dreptul internaţional privat Nadia Cerasela DARIESCU* Comparând art.art. Procesul civil internaţional. 151 pct. Zilberstein. * 1 Lect. S-a arătat că dispoziţiile art. 149 pct. Editura Lumina Lex. Şi ca atare această sciziune a obiectului de reglementare a celor două norme nu-şi are rostul. 151 pct. p. 7 se referă la acţiuni cu caracter real1 sau • considerăm că formularea dintre cele două articole este identică („Imobilul la care se referă cererea se află în România” . 149 pct. 7 „Instanţele române sunt exclusiv competente să judece litigiile privind imobilele situate pe teritoriul României” din Legea nr. 1994. S. 9 „Imobilul la care se referă cererea se află în România” cu art. 9 şi „imobilele situate pe teritoriul României” – art. Va trebui să încercăm să răspundem la următoarele probleme: • susţinem literatura de specialitate şi doctrina care apreciază că legiuitorul nu poate reglementa în două texte aceeaşi situaţie. 7) şi ţinând cont de dictonul „unde legea nu distinge nici noi nu putem distinge”. Facultatea de Drept.. Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. dr. 151 pct.IV. Bucureşti. 9 au în vedere exclusiv acţiuni cu caracter personal. 105/1992 descoperim existenţa unei redundanţe nedorite a unor dispoziţii de competenţă internaţională: pe de o parte instanţele româneşti sunt competente să judece procese privind imobilele din România şi pe de altă parte sunt exclusiv competente să judece procese referitoare la imobile situate pe teritoriul ţării noastre. univ.

2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 676 din 04. iar contractul semnat cu finanţatorul (Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau Comisia Europeană) este astfel încălcat. care. Conform art. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Totuşi. depunerea contestaţiei în faţa Consiliului suspendă de drept procedura de atribuire până la data soluţionării contestaţiei. 94 din 26. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (publicată în Monitorul Oficial nr.10. 2561 prin Ordonanţa de urgenţă nr.09. Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. suspendând procesul corect de atribuire al unui echipament în * Asist. 34/2006. amenda cu o valoare între 3 000 si 10 000 Euro aplicată unui operator economic care în mod şicanator a introdus o contestaţie neîntemeiată..2007). operatorilor economici li s-a creat posibilitatea de a suspenda o procedura de achiziţie a unei autorităţi contractante (instituţie publică) prin introducerea unei contestaţii la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor din Bucureşti. a dat posibilitatea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor de a sancţiona contestatorul cu o amendă de la 10 000 lei la 35 000 lei în cazul exercitării abuzive de către acesta a dreptului de a depune contestaţii pe cale administrativ-jurisdicţională. in cazul in care este depăşită.O problemă juridică controversată recent apărută în materia contractelor de achiziţie publică Raluca-Oana ANDONE* O dată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (publicată în Monitorul Oficial nr. în care există obligativitatea cheltuirii banilor până la o anumita dată. univ. De asemenea. Facultatea de Drept. autoritatea contractantă are dreptul de a solicita şi măsuri reparatorii care pot fi acordate acesteia de către instanţele de judecată. 277 din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. Astfel se blochează achiziţionarea unor echipamente destinate cercetării prevăzute în contracte de finanţare a unor proiecte de cercetare. 418 din 15 mai 2006). la cererea autorităţii contractante şi după emiterea deciziei privind soluţionarea contestaţiei. 145 . Introducerea art. finanţarea se pierde. Contractul încheiat în perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absolută.

Introducerea unui proces în instanţă pentru a obţine măsuri reparatorii nu reprezintă o soluţie deoarece ar dura câţiva ani.valoare de 400 000 Euro (de exemplu) şi determinând astfel pierderea finanţării este prea mică şi nu sensibilizează agenţii economici. 146 . În plus. amenda reprezintă un venit la bugetul statului. proiectul de cercetare fiind pierdut definitiv pentru ca finanţatorul nu aşteaptă rezolvarea litigiului. nu se plăteşte autorităţii contractante. O viitoare reglementare în domeniu ar trebui să ţină seama de aceste aspecte şi să protejeze mai mult autorităţile contractante (instituţii publice) în faţa operatorilor economici incorecţi.

. IV (1) din Legea nr..V. 169 / 1997 reconstituirea dreptului de proprietate pentru aceeaşi suprafaţă şi i s-a eliberat titlul de proprietate nr. ca urmare a faptului că şi-a manifestat voinţa de a formula cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate potrivit dispoziţiilor art. 186565/2003 în baza sentinţei civile nr. teren situat în Iaşi. în baza certificatului de moştenitor după R. 182485/1993 pentru terenul în litigiu. Buna credinţă a acestuia Dan Florin DRUGĂ* Prin sentinţa civilă nr. Respinge cererea reclamantului privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 147 .40 lei (ron) la momentul vânzării şi asupra cărora au cote de câte ½ fiecare. Terenul în litigiu. Pârâta. Admite cererea de intervenţie în interes propriu şi în interesul pârâtei formulată de intervenienta C.. Practică judiciară comentată Moştenitor aparent. în suprafaţă de 4798 m. în calitate de nepot de soră al fostului proprietar C. 8853 din 30 iulie 2006 a Judecătoriei Iaşi. Baroul Iaşi.. R. Pentru eliberarea celui de al doilea titlu de proprietate sau aplicat dispoziţiile art.E. i s-a eliberat titlul de proprietate nr. a fost singura moştenitoare care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate şi potrivit art. instanţa a admis în parte acţiunea de partaj formulată de reclamantul C. Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa a reţinut următoarele: Autoarei pârâtei C. 18 / 1991 a fost considerată că a acceptat moştenirea prin cererea pe care a făcut-o comisiei. în contradictoriu cu pârâta C.V. prin act autentic la preţul de 60 lei (ron). reclamantul C. 2 din Legea nr. actualizată la data plăţii raportat la data de 22 aprilie 1994. Facultatea de Drept..V. Iosif. şi a titlului de proprietate. Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. teren cu valoarea de circulaţie de 1. avocat. a vândut terenul la data de 22 iunie 1994 numitului F.F. a solicitat în baza Legii nr. 2.C.E. * Prep. irevocabilă prin decizia civilă nr. Dispune ieşirea din indiviziune a părţilor cu privire la suprafaţa de 4798 m. Atribuie terenul pârâtei C. este actualmente în proprietatea C.A.940.p.A. 12 din Legea nr. 18 /1991.I. strada Şt. 169 / 1997.2 lei (ron) cu titlu de sultă..A. 10010 / 2000 pronunţată de Judecătoria Iaşi. O.. nr.C. R. 2191/2001 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 970..C. Ulterior.p.. fiind dobândit printr-un contract de donaţie de la F.F. 12 alin. univ.

Pârâta C.940. Instanţa obligând-o să plătească mai mult decât a primit înseamnă că reţine o culpă în sarcina sa. civ. litigiu care nu îi era străin pârâtei-intimate. i s-a reconstituit dreptul de proprietate şi reclamantului. De asemenea. Valoarea terenului supus partajului a fost considerată cea de la momentul vânzării. Este o certitudine că actul de vânzare-cumpărare din 1994 este opozabil reclamantului. la efectuarea partajului trebuie luată în considerare valoarea bunului de la data judecăţii. S-au pronunţat numeroase decizii de speţă care au statuat că. precum şi a calităţii de moştenitor.I. civ.Potrivit raportului de expertiză întocmit în cauză.C. 186565/2003. legea dispune numai pentru viitor şi nu are putere retroactivă. argumentele pe care le-a avut instanţa în vedere..4 lei (ron) – stabilită de expert – şi în cauză nu-i poate fi imputabil pârâtei faptul că doar autoarea sa a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate.2 lei (ron) cu titlu de sultă. 1 din C. a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. era în derularea unui litigiu cu privire la stabilirea dreptului său de proprietate. Reclamantului C. fiind considerată că a acceptat moştenirea după C. Pârâta este un dobânditor de bună credinţă şi datorează numai ceea ce a primit din vânzarea imobilului şi nu ceea ce ar fi putut obţine. şi pârâtei C. data înstrăinării cu bună credinţă a terenului în litigiu prin act autentic. potrivit principiului egalităţii copartajanţilor. iar nu valoarea existentă la momentul naşterii stării de indiviziune.V. Reclamantul C. privind pretinsa pasivitate a reclamantului neavând legătură cu cauza. Împotriva acestei sentinţe au declarat apel ambele părţi. la momentul vânzării (22 iunie 1994) terenul valora 1. susţinând că instanţa trebuia să partajeze imobilul la valoarea reieşită din expertiză – valoarea actuală şi nu valoarea de la momentul vânzării. deşi potrivit art.V. 1.I. a arătat că a vândut bunul din 1994. după vânzarea terenului.940. pentru că este apărată de buna credinţă (art. sumă ce urmează a fi actualizată la data efectivă a plăţii raportat la data de 22 iunie 1994. prin cererea pe care a făcut-o comisiei.). întreaga culpă pentru neincluderea lui 148 . şi pentru care s-a emis titlul de proprietate nr. cu credinţa că este proprietară.315.V. C. iar la momentul întocmirii raportului de expertiză 356. 18 / 1991. nu-i este imputabil pârâtei faptul că terenul are o altă valoare de circulaţie la momentul partajării şi în cauză nu s-a dovedit că aceasta l-a împiedicat în vreun mod pe reclamant să-şi manifeste dreptul de opţiune succesorală în anul 1991. în timp ce reclamantul a manifestat pasivitate şi nici faptul că prin modificarea Legii nr.C. li se cuvine cota de câte ½ din terenul ce a aparţinut defunctului C. Prin urmare va obliga pârâta să plătească reclamantului suma de 970. 1898 C. La data înstrăinării terenului.7 lei (ron). cu preţul de 60 lei (ron).4 lei (ron).

ceea ce s-a şi întâmplat. situat în Iaşi. examinând actele şi lucrările dosarului sub aspectul motivelor de apel invocate şi al dispoziţiilor legale aplicabile cauzei. Constată că valoarea terenului în suprafaţă de 4798 m.C. Buna credinţă se prezumă.p.C.. care a pretins că pârâta avea cunoştinţă la data înstrăinării terenului că el era în derularea unui litigiu privitor la stabilirea dreptului de proprietate. iar reclamantul. iar consecinţele neglijenţei sale nu pot fi suportate de pârâtă. nu a depus la dosar nici o dovadă privind existenţa acestui litigiu. Tribunalul Iaşi a hotărât următoarele. născându-se în sarcina ei obligaţia de a-i restitui reclamantului partea lui din imobil. fie în natură. Urmare a acţiunii reclamantului C.A – autoarea pârâtei. pârâta C.C. fiindu-i eliberat titlul de proprietate nr. O. ulterior fiind emis titlul de proprietate nr.798 m. Moştenitorul aparent trebuie să restituie bunul. a dispus anularea titlului de proprietate nr. dacă l-a înstrăinat. raportat la data de 22 aprilie 1994. În calitate de moştenitoare a acesteia.E. Nu s-au administrat probe noi în apel. dreptul de proprietate a fost reconstituit doar pe numele unuia dintre cei doi moştenitori. Păstrează restul dispoziţiilor sentinţei apelate ce nu contravin prezentei decizii.C. 1253 din 8 decembrie 2006. 182485 din 30 noiembrie 1993 pentru întreaga suprafaţă de 4. precum şi a calităţii de moştenitor. introdusă în anul 2000. moştenitorul aparent este dator să restituie numai preţul ce l-a primit şi nu valoarea actuală a bunului înstrăinat. Tribunalul a reţinut următoarele. fie preţul lui.p. R. Judecătoria Iaşi.V. Dacă a fost de bună credinţă. 182485 din 30 noiembrie 1993 eliberat doar pe numele lui R. împotriva sentinţei civile nr. Obligă pârâta C. Admite apelul declarat de pârâta C. împotriva sentinţei civile nr. 10010 din 12 iulie 149 . 8853 din 30 iulie 2006 a Judecătoriei Iaşi. acesta donându-l ulterior intervenientei C.2000. 10010/12. a vândut terenul prin act autentic numitului F. Pentru a pronunţa această decizie.F. str. prin sentinţa civilă nr. să plătească reclamantului suma de 30 lei (ron). 2 supus partajului este de 60 lei (ron) ce urmează a fi reactualizată la data plăţii. Şt. sentinţă pe care o schimbă în parte în sensul următor.V. ce urmează a fi reactualizată la data plăţii raportat la data de 22 aprilie 1994. 8853 din 30 iulie 2006 a Judecătoriei Iaşi. Respinge apelul declarat de reclamantul C. 186565 din 15 decembrie 2003 ce îl înlocuieşte pe primul. Iniţial.. cu privire la cota de ½ din imobilul teren în litigiu. Prin această hotărâre s-a stabilit calitatea de moştenitor aparent a pârâtei C. şi eliberarea unui nou titlu de proprietate pe numele ambilor moştenitori.07. nr. definitivă şi irevocabilă. Iosif. Prin decizia nr.. De precizat că acţiunea soluţionată prin sentinţa civilă nr. dacă se mai află în patrimoniul său.A. dar în care au fost înscrişi ambii moştenitori.în titlul de proprietate îi aparţine. pentru preţul de 60 lei.

Autorul părţilor a decedat în 1973.2000 a fost introdusă abia în anul 2000. Faţă de acestea. bunul nu exista în patrimoniul autorului. Altfel spus. Faţă de succesiunea în timp a acestor acte producătoare de efecte juridice – starea de indiviziune între reclamant şi pârâtă a luat naştere cel mai devreme la data admiterii cererii reclamantului şi recunoaşterea dreptului său ideal de proprietate (29 noiembrie 2002) şi cel mai târziu la data eliberării noului titlu (15 decembrie 2003). are loc o transmisiune pe cale succesorală a drepturilor şi obligaţiilor existente în patrimoniul autorului la data morţii acestuia. rezultă că pe lângă acceptarea moştenirii – cererea depusă pentru reconstituire stabileşte şi persoana în patrimoniul căreia proprietatea este reconstituită. dată la care terenul în litigiu nu se afla în patrimoniul succesoral. Aceasta pentru că. la data decesului. Împotriva deciziei civile nr. câtă vreme. 1. preţ ce va fi reactualizat la data executării obligaţiei în raport cu momentul vânzării – 22 aprilie 1994. a promovat recurs. astfel încât ea este obligată să restituie reclamantului cota de ½ din preţul obţinut prin vânzarea bunului. Prin urmare. apelantul-reclamant C.A. la 6 ani după ce pârâta înstrăinase terenul şi nu poate contura reaua credinţă a acesteia. 1253 din 08 decembrie 2006 a Tribunalului Iaşi. dreptul asupra proprietăţii funciare se 150 . Curtea de Apel Iaşi menţinând dispoziţiile deciziei recurate. ori terenul său a trecut în proprietatea sa – ori a moştenitorilor acestuia. Aşadar. Regula în dreptul succesoral este aceea că succesibilul acceptant este considerat moştenitor din momentul deschiderii succesiunii (data morţii autorului) şi culege – în cota ce i se cuvine de la lege – bunurile ce se aflau în patrimoniul autorului la data morţii. dată fiind fluctuaţia monedei naţionale şi necesitatea de a nu crea pârâtei o îmbogăţire fără justă cauză. Din economia Legii nr. 18/1991 rezultă că reconstituirea proprietăţii se face în persoana celui care depune cerere pentru reconstituire – cel care a dat teren în C. De la această regulă. dreptul de proprietatea al acestuia asupra terenului se naşte direct în patrimoniul moştenitorului care solicită reconstituirea.V. 18 / 1991 instituie o excepţie (aşa cum am arătat mai sus) determinată de faptul că la data morţii terenul nu se afla în patrimoniul defunctului.P. Legea nr. probatoriul administrat nu a răsturnat prezumţia de bună credinţă în favoarea pârâtei. însă acesta a fost respins ca neîntemeiat. Aplicarea în timp a normei de drept. Modul de aplicare a prevederilor legale ridică următoarele probleme de drept.

. R. . 2. . . 13 alin.” . a fost înstrăinată succesiv. 2 „moştenitorii care nu-şi pot dovedi această calitate. 8 alin.reconstituie – prin hotărârea Comisiei judeţene sau ordin al Prefectului – de la data acestui act administrativ jurisdicţional direct în patrimoniul moştenitorului care a depus cererea şi nu se dobândeşte retroactiv prin transmisiune succesorală de la data deschiderii succesiunii pentru simplu motiv că terenul nu exista în patrimoniul succesiunii.C.”.. 151 .” Este unanim acceptat în teorie şi consacrat de practică faptul că reconstituirea proprietăţii funciare se face numai în persoana moştenitorilor care au depus cerere. 8 alin. acest bun era înlocuit cu preţul obţinut de vânzătorul de bună-credinţă care era proprietar exclusiv la data înstrăinării (subrogaţie reală)..art. Aceasta pentru că mai multe texte din Legea 18 / 1991 dispun expres în acest sens: . . se face în condiţiile prezentei legi prin reconstituirea dreptului de proprietate . el devine proprietar pentru întreg. iar pârâta C. 3 „titlul de proprietate se emite cu privire la suprafaţa de teren determinată pe numele tuturor moştenitorilor.A. precum şi.art. devine proprietar exclusiv pe acest teren în calitate de legatar universal. 2 „de prevederile prezentei legi beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativă . Părţile şi terţii – relativitatea şi opozabilitatea efectelor juridice Pârâta. 8 alin. succesoare testamentară a persoanei căreia i s-a reconstituit proprietatea. I se eliberează titlu de proprietate. Această proprietate a intrat în circuitul civil. 1 „stabilirea dreptului de proprietate privată asupra .. 3 „stabilirea dreptului de proprietate se face. urmând ca ei să procedeze potrivit dreptului comun.I. a solicitat reconstituirea în martie 1991 şi urmând procedura Legii Pământului i s-a eliberat un titlu de proprietate. sunt socotiţi repuşi de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce se cuvine din terenurile ce au aparţinut autorului lor. moştenitorii acestora . prin eliberarea unui titlu de proprietate .A. întrucât terenurile nu s-au găsit în circuitul civil.. în condiţiile legii civile. solicită reconstituirea proprietăţii în calitate de succesoare a fratelui său C..”..art.” .. în 1991.. Situaţia moştenitorului aparent şi buna credinţă a acestuia. aşa încât la data la care reclamantul solicită reconstituirea proprietăţii pentru acelaşi teren. De aici rezultă că dacă numai unul solicită. R. În speţă. Ei sunt consideraţi că au acceptat moştenirea prin cererea pe care o fac comisiei.. la cerere... 13 alin.art.art. a vândut cu credinţa că moşteneşte pe proprietarul exclusiv al terenului.

nu şi daune interese ca în cazul nedemnului. pentru acest teren poate să mai vină un moştenitor. potrivit principiului error communis facit jus efectul este acela al validităţii vânzării şi al împărţirii preţului obţinut. opozabile lui. A nu proceda aşa. În ultimă instanţă.La data vânzării terenului. pârâta s-a aflat într-o eroare comună şi invincibilă privind calitatea sa de proprietar exclusiv asupra terenului în litigiu şi. în 1997. Pârâta este un vânzător de bună-credinţă pentru că orice om prudent şi diligent. 2 C. preţ care se subrogă bunului indiviz. înseamnă a încălca – pe lângă principiul buneicredinţe şi cel potrivit căruia eroarea comună este creatoare de drept – principiul stabilităţii raporturilor juridice în societate. altfel. ca veritabil titular. Pârâta este un moştenitor aparent. 1899 alin. pe de altă parte. civ. o lege modificatoare va da posibilitatea – celor care nu au depus – să formuleze cereri pentru reconstituirea proprietăţii. s-ar fi considerat proprietar exclusiv şi ar fi dispus de proprietatea sa fără nici o teamă. 152 . Cererea reclamantului pentru partajul terenului în litigiu nu poate fi primită pentru că reclamanta este apărată de principiul bunei credinţe ( art. pârâta nu ştia şi nici nu avea de unde să ştie că. aflat în aceeaşi situaţie. În consecinţă. ceea ce se poate partaja este preţul obţinut din vânzarea terenului. aflându-se într-o situaţie asemănătoare copiilor nedemnului care fiind de bună-credinţă datorează doar ce a primit. reclamantul. ). iar. Altfel spus. indiferent de actele sau faptele juridice săvârşite până la exprimarea opţiunii lui. contribuind astfel la naşterea situaţiilor juridice ulterioare. ar însemna ca pârâta să suporte o diminuare severă a patrimoniului său fără o justă cauză explicită. pe de o parte. Această concluzie nu poate fi înlăturată atâta vreme cât nu există un text expres în Legea Pământului care să înlăture principiile invocate în precedent şi care să consacre dreptul moştenitorului – care a uitat să depună cerere în 1991 – la teren în natură. Pe lângă aceste motive soluţia partajării preţului obţinut corespunde şi raţiunii de moralitate şi echitate pentru că. trebuie să suporte consecinţele neglijenţei sale de a depune cerere în 1991.

Baroul Iaşi. pârâţii au susţinut că nu sunt întrunite condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale. I.Condiţii de admisibilitate a acţiunii de evacuare pe calea ordonanţei preşedinţiale Roxana-Elena LAZAR* Prin sentinţa civilă nr. fiind „tolerat” de rude şi prieteni în locuinţele lor. 1 din Codul de procedură civilă.2006 a Judecătoriei Iaşi. . instanţa a reţinut că reclamantul – X – a devenit proprietar asupra unei case de locuit şi al unui teren situate în Iaşi. 11. precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. întrucât acestea erau ocupate în mod ilegal şi nejustificat de către pârâţi – Y şi Z. pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara. Facultatea de Drept. pârâţii au învederat instanţei faptul că locuiesc în imobilul în litigiu de peste douăzeci de ani. printr-un contract de vânzare-cumpărare autentic. însă în limitele determinate de lege”. potrivit căruia „proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut. Reclamantul nu are în proprietate o altă locuinţă. rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr. 603/30. În aceste condiţii. 581 din Codul de procedură civilă. pârâţii consideră că au un drept de retenţie asupra imobilelor până la achitarea sumei de bani cu titlu de sultă şi creanţă datorate de către vânzătoarea imobilului. instanţa a admis acţiunea civilă formulată de către X.2007 a Tribunalului Iaşi. în contradictoriu cu pârâţii Y şi Z. Mai mult.art. acest imobil fiind atribuit vânzătoarei imobilului (autoarea reclamantului) pe calea unui partaj succesoral. 153 .11.art.743/01.”.03.. 581 alin. Pentru a dispune astfel. avocat. evacuarea pârâţilor din imobilul situat în Iaşi. proprietatea reclamantului. Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. şi a dispus. măsura evacuării având caracter definitiv. În întâmpinarea formulată. Dispoziţii legale incidente: . conform căruia „instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice. neputând fi dispusă pe calea procedurii sumare şi urgente prevăzute de art. univ. 480 din Codul civil. * Prep. pe cale de ordonanţă preşedinţială. pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere. dar că intrarea în posesia efectivă a acestor imobile a fost imposibilă.

art. instanţa a considerat că. 1 par. a unui asemenea drept. 480 din Codul civil. Faptul că pârâţii nu au invocat niciun drept care să stea la baza folosinţei lor şi să poată fi opus în mod valabil dreptului proprietarului de a intra în stăpânirea bunului său. 581 din Codul de procedură civilă. În ceea ce priveşte condiţia caracterului vremelnic al măsurii de evacuare. fondul raporturilor juridice dintre părţi. atributul folosinţei constând în facultatea de a întrebuinţa bunul său. dreptul de proprietate este acel drept real. ce conferă titularului său atributul posesiei – constând în posibilitatea proprietarului de a stăpâni bunul ce-i aparţine în materialitatea sa. în putere proprie şi în interes propriu. Prin faptul că imobilul achiziţionat este ocupat de alte persoane. Conform art. cel puţin. în absenţa unei aparenţe. . II. având în vedere destinaţia bunului – locuinţă. evidenţiază că pârâţii au exclusiv calitatea de toleraţi. în plenitudinea lor. astfel. 44 alin. Considerentele hotărârii judecătoreşti pronunţate în cauză Instanţa a considerat că sunt întrunite condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale. Această îngăduinţă nu generează vreun drept propriu de folosinţă a locuinţei pentru pârâţi. prin ea însăşi. Instanţa a reţinut că reclamantul a dobândit un drept de proprietate în plenitudinea sa de conţinut juridic. deplin. referitor la garantarea dreptului de proprietate: „Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege. dispunerea unei astfel de măsuri nu este de natură a aduce atingere vreunui drept al pârâţilor şi nu prejudecă. lipsa reclamantului de folosinţa bunului său fiind. în absenţa invocării de către pârâţi a unui drept care să poată fi opus reclamantului. 2 din Constituţia României. prevăzute de art.. bun absolut necesar reclamantului spre a fi folosit potrivit destinaţiei sale. 154 . noul proprietar este împiedicat a-şi exercita atributele dreptului de proprietate. neexistând nici măcar aparenţa unui drept de natură a fi opus noului proprietar. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional”. atributul de dispoziţie.art. iar nu un drept grevat de sarcini pe care să fie ţinut să le respecte. 1 din Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale. o pagubă suficientă. conform căruia „orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. indiferent de titular”. îngăduindu-li-se de către proprietarul anterior să locuiască în imobil o anumită perioadă de timp.

cit.. Editura Hamangiu.39 C. evacuarea pârâţilor a fost justificată. prin necesitatea apărării dreptul fundamental la proprietate al reclamantului. evidenţiindu-se stăruinţa reclamantului de a fi primit în locuinţa proprietate personală. dimpotrivă. 1997. În ceea ce priveşte cauzele subiective care au susţinut evacuarea pârâţilor. În ceea ce priveşte condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale. p.1.166 3 M. 40/16 ianuarie 1998. O astfel de faptă nu poate fi legalizată. acestea au vizat faptul că reclamantul nu avea în proprietate nicio altă locuinţă. op. M. Urgenţa. C. a fost motivată într-o speţă similară de Curtea de Apel Iaşi. Editura Argessis. acestea se verifică în cauză. Bucureşti. în acest sens. la ajutorul organelor de poliţie. p. reprimarea sa imediată. Moldovan. respectiv condiţia urgenţei şi condiţia caracterului vremelnic al măsurii de evacuare. Pivniceru.3 III.2. ci ea se va mărgini să stabilească paralel cu alte probe prezentate de părţi C. impunându-se. Crişu. cât şi sub aspect subiectiv1. 1 din Codul de procedură civilă. apelul. menţionăm că în doctrină se arată că această condiţie se circumscrie examinării sumare a titlurilor prezentate de către părţi şi se arată că „instanţa de judecată nu examinează validitatea titlurilor prezentate (. Bucureşti. 2006.. prevăzute de art. III. Ordonanţa preşedinţială.1. ca o condiţie îndeplinită pentru admiterea acţiunii în evacuare pe cale de ordonanţă preşedinţială. aşadar şi pârâţilor. din punct de vedere obiectiv. Practică judiciară. În speţă. urgenţa fiind justificată de dreptul deţinătorului legal al locuinţei de a intra în folosirea acesteia. Crişu. opozabil tuturor. să fie el însuşi tolerat în locuinţele rudelor şi prietenilor. Caracterul samavolnic al ocupării imobilului de către pârâţi rezultă din faptul că aceştia au luat în stăpânire imobilul în litigiu în mod abuziv.3 2 1 155 . practic. În mod constant. „în practica judiciară s-a decis că faptul unei persoane care ocupă în mod samavolnic sau prin fraudă o locuinţă justifică admisibilitatea ordonanţei preşedinţiale în vederea evacuării persoanei respective. prin decizia civilă nr. În doctrină se arată că urgenţa trebuie dovedită atât sub aspect obiectiv. 581 alin.”2 Dreptul de proprietate al reclamantului este un drept absolut. urgenţa a fost dovedită prin cauze obiective şi subiective. Astfel. Ordonanţa preşedinţială. fiind nevoit. p.1. Referitor la condiţia caracterului vremelnic al măsurii de evacuare. încălcând-se principiul elementar conform căruia nimănui nu îi este îngăduit să îşi facă singur dreptate atunci când are de valorificat un drept. precum şi faptul că reclamantul locuieşte în condiţii improprii la rude şi prieteni.).III. nici dacă ar fi conformă unui drept.1. Comentarii III..

pârâţii nejustificând niciun temei legal al folosinţei imobilului proprietatea lui X. un titlu care să îl îndreptăţească să ocupe în mod legal o suprafaţă locativă. Admiţând acţiunea reclamantului. 52 156 . 5 din 1975 a fostului Tribunal Suprem (conform căreia „dat fiind faptul că toleratul nu are un drept locativ propriu. iar art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului recunoaşte dreptul oricărei persoane la proprietate.2. în favoarea căreia dintre ele există aparenţele unei situaţii juridice legale”1. 11 din Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Economice. III. cum ar fi ocuparea abuzivă a imobilului menţionat. Caracterul vremelnic al măsurii de evacuare se menţine. cu nota marginală „dreptul la proprietate privată” recunoaşte. În situaţia de faţă.sau administrate de instanţă.. Sociale şi Culturale recunoaşte oricărei persoane „dreptul la o locuinţă”. pe de altă parte. nemulţumiţi de măsura luată pe cale de ordonanţă preşedinţială. garantează şi ocroteşte proprietatea privată. au dreptul de a se adresa justiţiei pe calea dreptului comun. Faptul că instanţa a dispus evacuarea pârâţilor nu înseamnă că a soluţionat definitiv fondul dreptului. În niciun caz nu trebuie confundată obligaţia de a face (respectiv de evacuare a imobilului) cu caracterul definitiv al soluţionării fondului dreptului. Crişu. p. Reglementările naţionale. înseamnă că poate fi evacuat pe cale de ordonanţă judecătorească.. pe de o parte. 1 C. precum şi decizia de îndrumare nr. 1 din Primul Protocol Adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. instanţele nu au avut de examinat decât titlul de proprietate al reclamantului. deoarece pârâţii.. instanţa a asigurat respectarea şi garantarea dreptului de proprietate. art. 1 alin. regionale şi internaţionale sunt în acest sens: art. respectiv contractul de vânzare-cumpărare autentic.) are dreptul la respectarea bunurilor sale”. cu nota marginală „protecţia proprietăţii” prevede că „orice persoană fizică (. îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale prevăzute de Codul de procedură civilă. Caracterul indispensabil al examinării sumare a titlurilor implică stabilirea părţii care are de partea sa aparenţa dreptului. şi a dreptului la o locuinţă. op. 44 din Constituţia României.cit. ordonanţa preşedinţială fiind astfel admisibilă”) reprezintă motive ale admiterii acţiunii de evacuare a reclamantului. Considerăm că reprimarea unui act cu caracter samavolnic. art.

Baroul Iaşi. * Lect. pronunţată în Dosarul nr. 40 cu privire la dreptul de asociere. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia a susţinut că dispoziţiile criticate din Legea nr. univ. (1) din Legea nr. (1) şi (2) şi art. 68 alin. 157 . 20 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. (1) şi (2). întrucât limitează cazurile de întrerupere a executării pedepsei la anumite împrejurări speciale şi nu oferă posibilitatea condamnatului de a urma cursurile unei forme de învăţământ. 6 din 9 ianuarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. art. c) raportate la art. 1 alin. 32 care consacră dreptul la învăţătură şi ale art. 9 alin. 453 alin. 453 alin. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului. 23. avocat. 51/1995 sunt în vădită contradicţie cu prevederile constituţionale referitoare la dreptul de liberă asociere..649/1/2005 de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Prevederile art. 1 lit. 455 din Codul de procedură penală încalcă dreptul la libertate şi învăţătură. Facultatea de Drept. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Secţia penală. Decizia nr. 28 alin. precum şi a dispoziţiilor art. 2 din Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi cele ale art. 455 din Codul de procedură penală Curtea Constituţională a fost sesizată prin Încheierea din 9 mai 2006. De asemenea. precum şi prevederile art.VI. Jurisprudenţă Sinteză a jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie procesual penală (ianuarie – aprilie 2007) Material selectat de Mihaela Laura PAMFIL* 1. art. ale art. ca urmare a excepţiei ridicată Cornel Gheorghe Ardelean. Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. dr. întrucât limitează dreptul de a exercita profesia de avocat şi de a asigura asistenţă judiciară numai la membrii barourilor aparţinând Uniunii Naţionale a Barourilor din România. c) raportat la art. autorul excepţiei a susţinut că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 lit. (2) şi (3).

(2) şi (3). (1) al articolului. întrucât neconstituţionalitatea nu este dedusă din contrarietatea art. Curtea a constatat că obiectul cauzei îl constituie recursul formulat de autorul excepţiei. exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns dacă se impune în situaţiile prevăzute de alin. 453 alin. (1) din Legea nr. 453 alin. împotriva unei hotărâri prin care s-a respins cererea acestuia de întrerupere a executării pedepsei închisorii. art. pe de o parte. la cererea condamnatului. 28 alin. printre care şi perioada desfăşurării instrucţiei penale. 453 alin. 29 alin. c) raportat la art. c) din Codul de procedură penală. 455 din Codul de procedură penală. Ca atare. Prevederile legale menţionate stabilesc. Curtea a reţinut că "întreruperea executării pedepsei se poate acorda pentru o perioadă de cel mult 3 luni şi numai o singură dată. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. potrivit art. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. 49 din 14 februarie 2002. 185 din 18 martie 2002. în calitate de condamnat. art. iar pe de altă parte. precum şi asistenţa judiciară din partea avocatului desemnat din oficiu. pe cale de excepţie. (1) şi (2). excepţia de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. nr. facultatea de a acorda. la o singură întrerupere având ca temei art. nu este de natură să creeze vreo legătură între textele de lege criticate şi soluţionarea cauzei. este firesc ca acesta să nu poată exercita drepturile constituţionale. pentru instanţa de judecată competentă. c) raportate la art. 1 lit. 51/1995 a fost respinsă ca inadmisibilă. respectiv starea de detenţie. (1) şi (6) din Legea nr. în cazul în care constată că sunt întrunite condiţiile menţionate mai sus. atunci când din cauza unor împrejurări speciale executarea pedepsei ar avea consecinţe grave pentru condamnat. Curtea a constatat că textele de lege criticate au mai făcut obiectul controlului de constituţionalitate. Curtea a mai observat că. publicată în Monitorul Oficial al României. dată fiind situaţia specială în care se află condamnatul. (1) şi (2) şi art. Faptul că autorul excepţiei a refuzat să aleagă un apărător din cadrul unui barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România. Sub acest aspect. deci inclusiv dreptul la învăţătură. respectiv a executării pedepsei cu închisoarea pentru care persoana a fost condamnată. 53 din Constituţie. 1 lit. numai în acele împrejurări care sunt de natură a crea grave prejudicii. în accepţiunea art. familie sau unitatea în care lucrează. Partea I.Examinând excepţia de neconstituţionalitate. 1 lit. prin Decizia nr. dincolo de raţiunile înfăţişate. prevederile criticate limitează posibilitatea condamnatului de a obţine întreruperea executării pedepsei. 455 din Codul de procedură penală cu prevederile Legii 158 . întreruperea executării pedepsei. Curtea a reţinut că. 1 alin. Astfel. decât în condiţiile legii. invocarea. Aşa fiind. Or. 68 alin. a neconstituţionalităţii dispoziţiilor legale referitoare la organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat nu are legătură cu soluţionarea cauzei. (1) din Legea nr. 47/1992. 29 alin." Aşa fiind. 9 alin. în temeiul art.

În opinia autorului excepţiei. liberul acces la justiţie.fundamentale. Decizia nr. Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată. 453 alin. cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 703 din 4 august 2005. În considerarea acestor argumente. Curtea a constat că s-a pronunţat. de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale. statuând. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. că acestea nu încalcă egalitatea în drepturi. în jurisprudenţa sa. nr. de către Judecătoria Panciu. care. 36 din 11 ianuarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. În motivarea excepţiei. dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare. excepţie ridicată de Ioan Coroiu în dosarul menţionat. ale căror considerente îşi 159 . În acest sens sunt. potrivit art. Decizia nr. 2781 din Codul de procedură penală Curtea Constituţională a fost sesizată prin Încheierea din 8 septembrie 2006. a rezoluţiei de clasare. 142 din 17 februarie 2005 şi Decizia nr. într-o atare situaţie. Partea I. "se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată. fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului". 2781 din Codul de procedură penală. publicată în Monitorul Oficial al României. se creează astfel "o situaţie de inechitate prin drepturile diferite de care beneficiază persoana vătămată şi persoana învinuită". critica cu un atare obiect excedează competenţei Curţii Constituţionale. Partea I. 455 din Codul de procedură penală a fost respinsă ca neîntemeiată. Decizia nr. nr. întrucât nu reglementează şi posibilitatea învinuitului de a formula plângere la instanţa de judecată în cazul în care procurorul ierarhic superior admite plângerea persoanei vătămate împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonanţei ori. 141 din 21 februarie 2006. ci dintr-o pretinsă lacună a celui dintâi. asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 405 din 14 iulie 2005. nr. 2 alin. (3) din Legea nr. în mod constant. critica formulată de autorul excepţiei apare ca fiind lipsită de temei. 188/275/2006. 239 din 16 martie 2006. dispunând începerea sau reluarea urmăririi penale. 2. de exemplu. 47/1992. iar restabilirea concordanţei dintre Constituţie şi lege. autorul acesteia a susţinut că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale. prin numeroase decizii. 1 lit. publicată în Monitorul Oficial al României. după caz. astfel că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 din 3 februarie 2005. 2781 şi următoarele din Codul de procedură penală. pronunţată în Dosarul nr. ci dau expresie acestor garanţii constituţionale. ar presupune înlăturarea acesteia prin completarea reglementării. c) raportate la art.

în sensul reglementării posibilităţii ca învinuitul să se adreseze instanţei de judecată împotriva soluţiei procurorului ierarhic superior de admitere a plângerii formulate conform art. 3002 din Codul de procedură penală. cu consecinţa imediată a 160 . Astfel. pronunţată în Dosarul nr. "[. are menirea să verifice periodic legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive. 47/1992. O asemenea solicitare excedează competenţei Curţii Constituţionale. (3) referitoare la dreptul părţilor la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. (3) din Legea nr.Secţia penală şi de minori a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. deoarece nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudenţei Curţii. de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale. 2781 din Codul de procedură penală a fost respinsă ca neîntemeiată. 2 alin. 160b şi art. (8) referitoare la dreptul celui privat de libertate de a i se aduce la cunoştinţă învinuirea în limba pe care o înţelege şi în prezenţa unui avocat ales ori din oficiu şi ale art. 21 alin. 38 din 11 ianuarie 007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia au susţinut că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. în speţă cea de apel. (11) referitoare la prezumţia de nevinovăţie. S-a mai aratat că instanţa de control.524/33/2006. 3.. în conformitate cu dispoziţiile art. Aşa cum Curtea a reţinut. 3. fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".. Or. în realitate. după caz. prevederile legale criticate permit prelungirea procesului cu menţinerea stării de arest a inculpaţilor pe o perioadă nedeterminată. Decizia nr. Ca urmare. excepţie ridicată de Vitalie Pelesoc şi Andrei Chiseliov în dosarul de mai sus având ca obiect soluţionarea unei cauze penale aflate în calea de atac a apelului. 3002 din Codul de procedură penală Prin Încheierea din 14 septembrie 2006. este completarea prevederilor de lege criticate. 23 alin. ale art. ] se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată. în motivarea excepţiei. sens în care se aduce atingere prezumţiei de nevinovăţie şi dreptului la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil. se poate concluziona că le-a fost încălcat acest drept. 160b şi art. a rezoluţiei de clasare. 23 alin. ceea ce se solicită. Curtea de Apel Cluj . excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. dacă această măsură a fost luată fără a se asigura inculpaţilor traducător. 275-278 împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonanţei ori. care.

Curtea a reţinut că dispoziţiile legale criticate nu contravin nici principiului prezumţiei de nevinovăţie. durata arestării a atins jumătatea maximului prevăzut de lege pentru infracţiunea care face obiectul învinuirii. 161 . dimpotrivă. (3) din Constituţie. neexistând identitate instituţională între măsura privativă de libertate şi soluţionarea cauzei. 23 alin. prin interpret. Cât priveşte pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. Astfel. şi nicidecum nu sunt de natură a contraveni textelor constituţionale invocate în susţinerea excepţiei. cum este cel de 180 de zile în cursul urmăririi penale ori cel dispus de art. o garanţie pentru respectarea dreptului părţilor la un proces echitabil. în mod gratuit. ci şi a celor ce ţin de legalitatea ei. Niciunul din textele legale criticate nu conţine vreo dispoziţie care să contravină acestui drept. excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3002 din Codul de procedură penală a fost respinsă ca neîntemeiată. 8 din Codul de procedură penală statuează. menţinerea acesteia în cursul judecăţii. 128 din Constituţie. Examinând excepţia de neconstituţionalitate. nu implică pronunţarea instanţei de judecată asupra fondului procesului. Curtea a constatat că şi aceasta este neîntemeiată. ci. 140 alin. în acord cu art. deoarece instituirea în sarcina instanţei de judecată a obligaţiei de a verifica periodic legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive constituie. art. verificarea ce vizează arestarea inculpatului presupune nu numai examinarea aspectelor ce ţin de temeinicia măsurii. 2 din Codul de procedură penală referitor la încetarea de drept a măsurii arestării preventive când. posibilitatea de a cunoaşte toate piesele dosarului. Împrejurarea că prevederile legale criticate nu stabilesc un termen maxim de arestare. 160b şi art. deoarece luarea măsurii arestării preventive şi. adică şi asupra vinovăţiei inculpatului. (8) şi art. 21 alin. de a vorbi şi de a pune concluzii în instanţă. înainte de pronunţarea unei hotărâri de condamnare în primă instanţă. dacă este cazul.încetării măsurii privative de libertate pentru nerespectarea condiţiilor referitoare la legalitate. nu este de natură a aduce atingere dreptului la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil. Ca urmare. ci numai asupra legalităţii şi temeiniciei măsurii privative de libertate. cu privire la dreptul tuturor părţilor (nu numai al inculpaţilor arestaţi) care nu vorbesc ori nu înţeleg limba română de a li se asigura. Curtea a constatat că dispoziţiile legale criticate se constituie în veritabile norme de protecţie. dimpotrivă.

Decizia nr. 21 referitoare la accesul liber la justiţie şi ale art. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale. Judecătoria Oradea a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5221 din Codul de procedură penală. aşa cum Curtea a reţinut în mod constant.] unica autoritate legiuitoare a ţării". excepţie ridicată de Ciprian George Bratu Negru. fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului". s-a aratat că "dispoziţiile cuprinse în textul de lege criticat au caracter discriminatoriu. 20 alin. 99 din 13 februarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. potrivit dispoziţiilor art. (1) referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului. De asemenea. 5. Ca urmare. pronunţată în Dosarul nr.837/2006. potrivit căruia "Parlamentul este [. 5221 din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale în măsura în care fac distincţie între persoanele care au fost judecate şi condamnate în lipsă şi pentru care s-a solicitat extrădarea şi persoanele judecate şi condamnate în lipsă pentru care nu s-a solicitat extrădarea şi care s-au predat de bunăvoie autorităţilor". Curtea a decis respingerea ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate privind dispoziţiile art. 2 alin. lucru care ar contraveni art. 16 privind egalitatea în drepturi. (3) din Legea nr. (1) din Constituţie. ale art. Examinând excepţia de neconstituţionalitate. 162 . "Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 61 alin. în realitate. întrucât pentru prima categorie de condamnaţi arătată mai sus legea permite un proces de rejudecare echitabil. acceptarea acestei critici ar echivala cu transformarea instanţei de contencios constituţional într-un legislator pozitiv. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia a susţinut că "prevederile art. 5221 din Codul de procedură penală Prin Încheierea din 7 septembrie 2006. În acest caz. adoptarea unei noi soluţii legislative. s-a subliniat că. raportate la art. De asemenea. Curtea a constat că autorul acesteia solicită. 47/1992..4. autorul excepţiei a invocat şi încălcarea prevederilor constituţionale ale art. în timp ce celei de-a doua categorii de condamnaţi nu li se asigură acest drept doar pentru faptul că nu a fost cerută extrădarea lor".. 5221 din Codul de procedură penală.

403 din Codul de procedură penală. fiind necesar ca şi în această situaţie fazele procesului penal să fie respectate. pronunţată în Dosarul nr. 397. Calea de atac a revizuirii presupune reluarea procesului penal din faza de urmărire penală.858/107/2006. 402 din Codul de procedură penală. 397-406 din Codul de procedură penală rezultă faptul că este obligatorie sesizarea instanţei de judecată. 399 şi 402 din Codul de procedură penală. instituind reguli privind modul de soluţionare a cererii de revizuire. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia a susţinut că prevederile art. Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată. procurorul înaintează întregul material împreună cu concluziile sale instanţei competente. potrivit dispoziţiilor art. astfel. după verificarea probelor existente sau după administrarea de probe noi. din dispoziţiile art. Curtea a reţinut că prevederile art. 397. Curtea a constat că dispoziţiile art. Legislaţia procesual penală prevede suficiente garanţii pentru asigurarea accesului liber la justiţie. excepţie ridicată de Nicolae Draşovean într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de revizuire. se va pronunţa cu privire la temeinicia cererii de revizuire. examinează dacă cererea de revizuire este făcută în condiţiile prevăzute de lege şi dacă din probele strânse în cursul cercetării efectuate de procuror rezultă date suficiente pentru admiterea în principiu. 399 şi 402 din Codul de procedură penală nu aduc atingere principiului liberului acces la justiţie. deoarece cererea de revizuire se adresează parchetului şi nu instanţei de judecată. Decizia nr. De asemenea. care.Secţia penală. contrar susţinerilor autorului excepţiei. 1. întreaga activitate 163 . 397. art. 155 din 27 februarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. după efectuarea cercetărilor pentru verificarea temeiniciei cererii de revizuire. 402 din Codul de procedură penală Curtea Constituţională a fost sesizată prin Încheierea din 11 septembrie 2006. al cărei scop îl constituie repararea erorilor judiciare de fapt cuprinse în hotărârile judecătoreşti definitive. Pe cale de consecinţă. art. cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 397.5. instanţa. 399 şi 402 din Codul de procedură penală contravin dispoziţiilor constituţionale privind accesul liber la justiţie. ascultând concluziile procurorului şi ale părţilor. restabilirea adevărului putând duce la o altă soluţionare a cauzei decât cea dispusă anterior. 399 şi art. 397. libertăţilor şi intereselor lor legitime şi de a beneficia de un proces echitabil. În concluzie. 399 şi art. nu sunt de natură să îngrădească dreptul părţilor de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor. Justificarea prezenţei organelor de urmărire penală în procedura revizuirii se explică prin specificul acestei căi de atac. a Tribunalului Alba .

a fost respinsă ca neîntemeiată. 126 şi ale art. 21 şi 53 din Constituţie. legiuitorul stabileşte hotărârile judecătoreşti împotriva cărora pot fi exercitate căile de atac şi condiţiile în care pot fi folosite aceste căi. 129 din Constituţie. de către Curtea de Apel Bucureşti . 6. Stabilind. 397. precum şi modul de exercitare a acestora. exigenţă recunoscută cu valoare de principiu atât în sistemul nostru constituţional. prevăzute prin dispoziţiile constituţionale evocate mai sus. 20. În virtutea acestei competenţe. 1 teza a doua din Codul de procedură penală.desfăşurată de procuror şi de organele de urmărire penală. 1 teza a doua şi art. care sunt. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia a susţinut că textele de lege criticate încalcă dispoziţiile art. cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. într-un termen rezonabil. Examinând excepţia de neconstituţionalitate.Secţia a II-a penală şi pentru cauze cu minori şi familie. 141 alin. legiuitorul este unica autoritate competentă să reglementeze căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti în cadrul procedurii de judecată. sentinţele şi deciziile. 1 teza a doua şi art. 1403 alin. potrivit dreptului nostru procesual penal. 16. pronunţată în Dosarul nr. 402 din Codul de procedură penală. 141 alin. precum şi art. 6 paragraful 1 dreptul oricărei persoane "la judecarea în mod echitabil. dar prin care nu se soluţionează fondul cauzei. astfel că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3851 alin. de regulă. acestea nu pot fi atacate. decât odată cu hotărârile judecătoreşti care soluţionează fondul cauzei. că încheierile pot fi atacate cu recurs numai odată cu sentinţa sau cu decizia atacată. 1403 alin. 25. prin art.615/3/2006. 156 din 27 februarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. în mod public şi într-un termen 164 . 1 teza a doua din Codul de procedură penală Curtea Constituţională a fost sesizată prin Încheierea din 13 septembrie 2006. cât şi în Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. În ceea ce priveşte încheierile. deoarece nu poate formula o cale de atac împotriva încheierii prin care s-a respins cererea inculpatului de revocare a măsurii arestării preventive. ca specie de hotărâri judecătoreşti pronunţate în cursul procesului. 2 din Codul de procedură penală. Curtea a constat că potrivit dispoziţiilor art. legiuitorul a acţionat în limitele competenţei sale. Regula exercitării căilor de atac împotriva încheierilor numai odată cu hotărârea prin care s-a soluţionat fondul cauzei se impune pentru asigurarea desfăşurării procesului cu celeritate. precum şi întregul probatoriu administrat fiind supuse controlului instanţei judecătoreşti. excepţie ridicată de Nalini Ziya. 399 şi art. art. Decizia nr. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. care consacră la art.

pe de o parte. Decizia nr. prin care se soluţionează fondul cauzei. 1 teza a doua din Codul de procedură penală. dimpotrivă. nicio prevedere a Legii fundamentale nu dă o consacrare expresă dreptului la exercitarea căilor de atac în orice cauză. 1 teza a doua din Codul de procedură penală. excepţie ridicată de Laurenţiu Grigore. nefiind vorba de limitarea unui drept constituţional. art. O problemă juridică similară. 198 din 13 martie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. Faptul că încheierea prin care se respinge cererea de revocare a măsurii arestării preventive nu este supusă niciunei căi de atac se explică.776/2003. 53 din Constituţie. publicată în Monitorul Oficial al României. 15 din 20 ianuarie 2005. iar pe de altă parte. 141 alin. prin aceea că ea poate fi atacată cu recurs odată cu hotărârea prin care s-a soluţionat fondul cauzei. a fost tratată de Curte cu ocazia pronunţării deciziilor nr. nr. 1403 alin. 7. Partea I. Astfel. ce viza constituţionalitatea art. Aşa fiind. 1 teza a doua şi a art. Carlo Marius Dragomir şi de S.C. 129 din Constituţie stipulează că părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac numai în condiţiile stabilite de lege. Partea I. considerentele deciziilor mai sus amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză. Curtea a decis respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate privind dispoziţiile art. prin posibilitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti.A."Anca . 1403 alin. 141 alin. 51 alin. 121 din 1 martie 2005. oricând şi de către oricine. 1403 alin. referitoare la faptul că încheierea de şedinţă prin care s-a respins cererea de revocare a măsurii arestării preventive nu este supusă separat căii de atac a recursului. 2 şi 3 din Codul de procedură penală. 51 alin. prin necesitatea de a evita o prelungire abuzivă a procesului. 239 din 22 martie 2005. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii au susţinut că prevederile art. Ca urmare. întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea acestei jurisprudenţe. 2 şi 3 din Codul de procedură penală îngrădesc accesul liber la o justiţie echidistantă şi dreptul la un proces echitabil prin 165 . aflat pe rolul Judecătoriei Vălenii de Munte. nr. 1. 141 alin. Pe de altă parte. 2 şi 3 din Codul de procedură penală Curtea a fost sesizată cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. din Venus în dosarul nr. Sub acest aspect. 1 teza a doua din Codul de procedură penală ar fi contrare art. 145 din 17 februarie 2005. 1 teza a doua şi art. este asigurat accesul liber la justiţie.rezonabil a cauzei sale". Curtea a reţinut că nu se poate susţine nici că art. publicată în Monitorul Oficial al României.Irina" S. şi nr. 1 teza a doua şi art.

prin aceleaşi texte de lege. precum şi faptul că este inadmisibilă recuzarea aceleiaşi persoane "pentru acelaşi caz de incompatibilitate şi pentru temeiuri de fapt cunoscute la data formulării unei cereri anterioare de recuzare". prin împiedicarea tergiversării acestora. 11. 16 din Constituţie privind egalitatea în drepturi. "fiind de neconceput ca pentru situaţii noi create în succesiunea termenelor de judecată să nu poată fi recuzat un judecător pentru chestiuni evidente din care rezultă interesul acestuia în cauză şi care apar cu prilejul invocării unor cereri în probaţiune". a prevederilor art.aceea că "este imposibil să poată fi recuzaţi judecătorii unei instanţe". 2 şi 3 din Codul de procedură penală. Decizia nr. 25 din Codul de procedură penală Prin Încheierea din 24 noiembrie 2006. reglementarea procedurii de soluţionare a cererilor de recuzare. De altfel.360/300/2005. corespunzător cerinţelor impuse de art. Principiile constituţionale enunţate sunt încălcate şi prin imposibilitatea recuzării pentru acelaşi motiv a magistratului care soluţionează cauza. 2 şi 3 din Codul de procedură penală se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei. respectiv pentru soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. De asemenea. 8. 292 din 22 martie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. fără nicio discriminare pe criterii arbitrare. Aşa fiind. deoarece art. reglementarea modului de formulare a cererilor de recuzare. pronunţată în Dosarul nr. Curtea a constat că dispoziţiile legale criticate nu aduc nicio atingere liberului acces la justiţie şi nici dreptului părţilor la un proces echitabil. realizată prin aceste texte de lege. Curtea a dispus respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Legea fundamentală. întrucât "motivul de recuzare a mai fost invocat la termenele anterioare. Curtea a reţinut că nu pot fi acceptate nici susţinerile privind încălcarea. Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a sesizat Curtea 166 . Stabilind că "cererea de recuzare poate privi numai pe acei judecători care compun completul de judecată". reflectă preocuparea legiuitorului pentru asigurarea celerităţii acestei proceduri. în ansamblu. Dimpotrivă. are menirea de a asigura deplina realizare a drepturilor constituţionale invocate. în deplină concordanţă cu cerinţele dreptului la un proces echitabil. mai ales în situaţia unor instanţe cu un număr mic de magistraţi. legiuitorul a avut în vedere limitarea abuzului de drept şi a posibilităţilor de tergiversare a soluţionării cauzelor. 51 alin." Examinând excepţia de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulată. 51 alin.

304 din 29 martie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. (3) din Constituţie. 25 din Codul de procedură penală. art. Faptul că judecătoriile nu au personalitate juridică nu poate duce la concluzia că judecătorii care îşi desfăşoară activitatea în astfel de instanţe nu au capacitate de exerciţiu. 126 alin. "deoarece nu au capacitate de exerciţiu". judecătoriile fiind o structură organizatorică a puterii judecătoreşti. excepţie ridicată de Dan Niculescu Isaiia. 10. Curtea a decis respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9. 11 şi art. 25 din Codul de procedură penală. 20 şi art. Decizie nr. Curtea a reţinut că autoritatea judecătorilor decurge din dispoziţiile constituţionale şi din actele normative care stabilesc statutul acestora. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia a susţinut că textul de lege criticat contravine dispoziţiilor art. În consecinţă. 281 pct. (1) din Constituţie. pronunţată în Dosarul nr. Legea nr. Potrivit art. Pentru aceste considerente. b) din Codul de procedură penală şi art. 304/2004 privind organizarea judiciară. obligaţiile lor fiind cele stabilite prin Legea nr. Curtea a constatat că autorul excepţiei nu a indicat actele internaţionale privitoare la drepturile fundamentale ale omului pretins a fi încălcate. Curtea nu poate exercita control cu privire la încălcarea acestor dispoziţii constituţionale. 124 alin. Pe de altă parte. 1 lit. 304/2004 nu stabileşte personalitatea juridică ca o condiţie pentru funcţionarea instanţelor de judecată. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi al procurorilor. potrivit art.Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională prin Încheierea din 20 octombrie 2006. În consecinţă. stabilirea competenţei şi procedurii de judecată este atributul legiuitorului.957/1/2006. 11. (2) din Constituţie. precum şi pentru modificarea altor legi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie . Analizând criticile de neconstituţionalitate. "Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii".Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 126 alin. În consecinţă. autorul excepţiei a considerat că nici judecătorii de la aceste instanţe nu pot fi abilitaţi să judece şi să pronunţe hotărâri. III alin. competenţa judecătorilor de a judeca şi a pronunţa hotărâri nu este determinată de faptul că judecătoriile au sau nu personalitate juridică. În legătură cu art. (3) din Legea nr. Astfel. De altfel. pentru motivul că judecătoriile sunt instanţe fără personalitate juridică. organizate potrivit Legii nr. 20 din Constituţie. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală. Curtea a constatat că acestea sunt neîntemeiate pentru considerentele ce urmează. cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a 167 .

are semnificaţia unei solicitări de modificare a textului. 1 168 . 356/2006. Prin Legea nr. 356/2006. excepţie ridicată de Reta Aniţei în dosarul de mai sus. ambele din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. (2) din Constituţie. care. precum şi ale art. Curtea a constatat că dispoziţiile art. avea la îndemână doar calea de atac a recursului. cad în sarcina legiuitorului. precum şi pentru modificarea altor legi. din nou. anterior modificărilor aduse Codului de procedură penală prin Legea nr. 1 lit.prevederilor art. (3) din Legea nr. puteau beneficia şi de posibilitatea de a uza de calea de atac a apelului. (1) şi (2) referitoare la liberul acces la justiţie. pe de altă parte. într-o ordine firească. ale art. S-a constatat. astfel că infracţiunile săvârşite de notarii publici sunt. ale art. dispoziţiile tranzitorii prevăzute în art. o încălcare a principiului constituţional al neretroactivităţii legii şi. sunt norme de procedură. 16 alin. de competenţa curţilor de apel. (3) din Legea nr. care. 126 alin. b) din Codul de procedură penală şi art. fără niciun fel de discriminare pe considerente arbitrare. 13 din Legea nr. schimbarea competenţei în sensul recomandat de autorul excepţiei presupune. spre deosebire de ceilalţi inculpaţi. 281 pct. 79/2007. (1) şi (3) referitoare la egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice. aplicându-se tuturor persoanelor aflate în aceeaşi ipoteză juridică. Cu toate că prin art. pe de o parte. 129 referitoare la Folosirea căilor de atac. conform art. 356/2006 infracţiunile săvârşite de notarii publici au fost scoase din sfera de competenţă în primă instanţă a curţii de apel1. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală. notarul public. I pct. deoarece dispoziţiile legale criticate nu conţin norme care să aducă atingere dreptului la folosirea căilor de atac în condiţiile legii ori dreptului la un proces echitabil. având ca obiect soluţionarea unei cauze penale. III alin. Autorul excepţiei a arătat totodată că. care excedează competenţei Curţii Constituţionale. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia a susţinut că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 14 referitoare la Interzicerea discriminării. III alin. legiuitorul a revenit asupra deciziei de a scoate calitatea de notar public din rândul celor care conduc la stabilirea competenţei instanţei după calitatea făptuitorului. de asemenea. (3) al aceleiaşi legi menţin inegalitatea existentă. fiind judecat în primă instanţă de curtea de apel. Examinând excepţia de neconstituţionalitate. 21 alin. 6 referitoare la Dreptul la un proces echitabil şi ale art. De altfel. III alin. potrivit cărora cauzele aflate pe rol la data intrării în vigoare a legii vor continua să fie judecate de instanţele competente iniţial. că nu poate fi primită nici critica referitoare la încălcarea celorlalte dispoziţii constituţionale şi convenţionale invocate. acesta având deplina libertate de reglementare.

]". 371 alin. efectul devolutiv al apelului are drept consecinţă repunerea cauzei în 169 . 21 referitoare la accesul liber la justiţie. între altele.. în care judecătorul este ţinut de principiul non reformatio in pejus. (3) din Legea nr. Critica autorului porneşte de la nemulţumirea potrivit căreia instanţa de fond a judecat cauza fără să-l audieze şi fără să exercite un rol activ. 371 alin. Aşa fiind. Astfel. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia a susţinut că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. Cât priveşte art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentele referitoare la dreptul la un proces echitabil şi ale art. Decizia nr. pronunţată în Dosarul nr. Examinând excepţia de neconstituţionalitate. precum şi ale art. în afară de temeiurile invocate şi cererile formulate de apelant. 14 pct. nu aduc în niciun fel atingere liberului acces la justiţie. şi având în vedere şi dispoziţiile art. 2. să examineze cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept". este privat de primul grad de jurisdicţie . potrivit cărora "Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor [.] dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare [. ale art. Astfel. potrivit cărora "instanţa este obligată ca. în esenţă. Curtea a constatat că dispoziţiile legale criticate.fondul -. excepţie ridicată de Gică Ariton în dosarul de mai sus.. sentinţa pronunţată ar fi lovită de nulitate şi. dreptul la un proces echitabil. care. cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. prin judecarea apelului. 281 pct. este apreciat de autorul excepţiei ca inexistent. 356/2006. în consecinţă. 47/1992.. precum şi pentru modificarea altor legi. se referă tot la dreptul la un proces echitabil. soluţionat în condiţiile speţei. 2 din Codul de procedură penală. III alin. 10. Curtea a constat că excepţia este inadmisibilă şi a respins-o pe acest temei. b) din Codul de procedură penală. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală.063/P/2005. care nu a mai preluat soluţia legislativă. care. 1 lit.. 2 din Codul de procedură penală Curtea Constituţională a fost sesizată prin Încheierea din 3 octombrie 2006. având ca obiect soluţionarea unei cauze penale. sintagma "instanţa examinează cauza sub toate aspectele" permite extinderea apelului dincolo de limitele impuse acestei căi de atac. 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice. Curtea a dispus respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. care presupune. 16 referitoare la egalitatea în drepturi. (1) din Legea nr.Secţia penală. de Tribunalul Galaţi . deoarece critica autorului excepţiei a vizat varianta existentă anterior modificării sale prin Legea nr. 29 alin. 306 din 29 martie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.Ca urmare.

379 din acelaşi cod. acestea din urmă fiind reglementate de art. (2) din Constituţie. în condiţiile legii". Este de observat că. iar în cadrul acestor limite. 197 alin. părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac. desfiinţând sentinţa primei instanţe pentru motivul că "judecarea cauzei la acea instanţă a avut loc în lipsa unei părţi nelegal citate sau care. 379 pct. potrivit art. potrivit art. instanţa este obligată să examineze cauza sub toate aspectele ce ţin de legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate. fără vreo deosebire. "Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege". În consecinţă. 2 din Codul de procedură penală din perspectiva ştirbirii liberului acces la justiţie. Rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată se dispune şi atunci când există vreunul dintre cazurile de nulitate prevăzute în art. 2. 2 lit. Prevederile contestate nu dispun însă nimic cu privire la soluţiile ce pot fi date de instanţa de apel. deoarece a fost privat de judecarea în condiţii legale a fondului. "Împotriva hotărârilor judecătoreşti. 371 alin. o regulă de bază a judecării apelului în anumite limite impuse tocmai de necesitatea garantării dreptului la un proces echitabil. în raport cu celelalte dispoziţii care reglementează sistemul căilor de atac. legal citată. Aceasta presupune transmiterea cauzei de la judecătorul a quo la judecătorul ad quem. Din analiza celor două texte constituţionale rezultă că reglementarea condiţiilor şi a procedurii de exercitare a căilor de atac se stabileşte prin lege. 126 alin. b). cu excepţia cazului de necompetenţă. pentru toate persoanele vizate de ipoteza normei. a fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această imposibilitate. cât şi la calitatea pe care o are apelantul. 16 din Constituţie. În sfârşit. 170 . aflării adevărului şi rolului activ al instanţelor de judecată. când se dispune rejudecarea de către instanţa competentă". fundamentat pe regulile de bază ale procesului penal referitoare la principiul legalităţii. prin normele deduse controlului se asigură exercitarea dreptului la un proces echitabil. 371 alin. autorul excepţiei a criticat dispoziţiile art. aceasta poate dispune rejudecarea. Curtea a constat că textul legal se aplică. care promovează o verificare a modului cum s-a desfăşurat judecata şi soluţionarea fără o desfiinţare prealabilă a hotărârii. Verificarea se face însă în limitele stabilite referitoare atât la persoana. 2 din Codul de procedură penală reprezintă o normă prin care se stabileşte. 2 din Codul de procedură penală. În plus. curtea a decis respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 din Legea fundamentală.discuţia instanţei sesizate cu judecarea căii de atac. şi art. dispoziţia cuprinsă în art. dispoziţiile constituţionale neconţinând prevederi în această materie. Ca urmare. 371 alin. Aşa fiind. Cât priveşte critica referitoare la art.

de Curtea de Apel Bucureşti .Secţia a II-a penală şi pentru cauze cu minori. S-a mai aratat că art. Prin acea decizie s-a stabilit că încheierea dată în primă instanţă şi în apel. 1 teza finală din Codul de procedură penală aduce atingere prezumţiei de nevinovăţie. cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. nr. 28. pronunţate în dosarele nr. pentru motive noi. a prevederilor art. la nivelul legii. pe de o parte. 18 octombrie 2006 şi 25 octombrie 2006. în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii în primă instanţă ori în apel. 1 şi art. 1 din Codul de procedură penală. În motivarea excepţiei autorii acesteia au apreciat că textul legal criticat este neconstituţional. excepţii ridicate de Gabriel Becheanu. 1 teza a doua din Codul de procedură penală. 9.692/3/2006. Curtea a reţinut următoarele că dispoziţiile legale criticate sunt o expresie. XII din 21 noiembrie 2005. 141 alin. nedând posibilitatea celui acuzat să probeze lipsa de temeinicie a indiciilor care îl consideră făptuitor şi că cel acuzat nu are acces la toate mijloacele procesuale prin care să demonstreze că nu există indicii temeinice de natură a se lua o măsură preventivă împotriva sa. în mod nepermis. accesul liber la justiţie. 141 alin. 1403 alin. pronunţată în urma formulării unui recurs în interesul legii. întrucât restrânge.169/2/2006 şi nr. separat. a fost respinsă cererea de revocare. în faptul că o nouă cerere de revocare. 141 alin. în cauze având ca obiect soluţionarea recursurilor formulate împotriva încheierilor prin care au fost respinse cererile de revocare a măsurii arestării preventive. 171 . nu poate fi atacată. 330 din 3 aprilie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 din Codul de procedură penală nu a fost reglementat recursul împotriva încheierilor prin care. înlocuire ori încetare a arestării preventive. În acest sens. a interpretării date. 9. 141 alin. înlocuire sau încetare a arestării preventive constau. de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. poate fi formulată oricând în cursul urmăririi penale sau al judecăţii. astfel cum este reglementat de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. S-a susţinut totodată că textul legal criticat este neconstituţional. prin care se dispune respingerea cererii de revocare. Iulian Drosu şi Mihaela Angela Spătaru. 1 teza a doua din Codul de procedură penală Curtea Constituţională a fost sesizată prin încheierile din 22 septembrie 2006. Decizia nr. înlocuire sau încetare a arestării preventive. afectează dreptul la un proces echitabil şi nu acordă un tratament egal tuturor participanţilor la procesul penal. prin Decizia nr.133/2/2006. s-a reţinut că "raţiunile pentru care în art. întrucât încalcă dreptul la un recurs efectiv.11. respectiv Kamel Ahmed Abdrabo Mohammed. cu recurs. Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată.

spre exemplu. 2 pct. Decizia nr. 16 alin. separat. pentru luarea. art. potrivit căruia «orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau deţinere are dreptul să introducă un recurs în faţa unui tribunal. nu contravine art. prelungirea sau menţinerea arestării preventive". 6 paragraful 1 din Convenţie nu impune dublul grad de jurisdicţie. (2) privind egalitatea în drepturi. asupra legalităţii şi temeiniciei arestării preventive în cursul urmăririi penale şi al judecăţii. Curtea. Curtea a reţinut că în acest sens este şi jurisprudenţa sa cu privire la aplicabilitatea art. a stabilit că egalitatea în drepturi nu înseamnă uniformitate. 13. iar nu la dreptul la recurs împotriva încheierilor privind măsurile preventive. 146 alin. astfel încât se impune aplicarea unui 172 . 60 din 18 ianuarie 2005. 8. 160b din Codul de procedură penală. în jurisprudenţa sa. cu recurs încheierea pronunţată în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii în primă instanţă şi în apel. 2 şi art. 7 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. ci garantează un grad de jurisdicţie. Aşa cum a stabilit în Decizia sa nr. 159 alin. înlocuire sau încetare a arestării preventive. publicată în Monitorul Oficial al României. 1 din Protocolul adiţional nr. înlocuire sau încetare de drept a măsurii preventive. 5 paragraful 4 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. De altfel. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că "lipsa posibilităţii de a ataca. De asemenea. prin dispoziţiile art. 1491 alin. având în vedere că persoana interesată. Totodată. 458 din 28 octombrie 2004. art. care se referă la dreptul oricărei persoane "declarate vinovată de o infracţiune" de a cere "examinarea declaraţiei de vinovăţie sau a condamnării de către o jurisdicţie superioară". nr. deci la dreptul la o cale de atac împotriva hotărârii judecătoreşti prin care se constată vinovăţia penală a unei persoane. art. poate reitera o nouă cerere de revocare. 5 paragraful 4 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale . reprezentat de o instanţă independentă.Pe de altă parte. art. 458 din 28 octombrie 2004. pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt asupra legalităţii deţinerii sale şi să dispună eliberarea sa dacă deţinerea este ilegală». Partea I. nu există nicio încălcare a prevederilor constituţionale ale art. Curtea a reţinut că art. 5 paragraful 4 din Convenţie nu garantează dreptul la o cale de atac împotriva hotărârilor privitoare la arestarea preventivă. Aşa cum rezultă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. chiar dacă nu dispune de o cale de atac împotriva încheierii prin care prima instanţă sau instanţa de apel a respins cererea de revocare. dublul grad de jurisdicţie se impune numai în ipoteza prevăzută de art. realizat de către o instanţă ierarhic superioară. prin care a fost respinsă cererea de revocare. cât şi verificarea periodică a legalităţii şi temeiniciei acestei măsuri preventive în cursul judecăţii". Totodată. se asigură atât controlul judiciar imediat. 12. 160a alin.

3 din Codul de procedură penală Prin Încheierea din 4 octombrie 2006. având în vedere poziţia procesuală diferită a învinuitului sau inculpatului. c) din Legea nr. În acest mod. În motivarea excepţiei autorul acesteia a arătat că textele criticate încalcă dreptul fundamental al unei persoane supuse rigorilor procesului penal de a-şi alege singură avocatul şi de a nu fi de acord cu substituirea acestuia de către un alt avocat desemnat de avocatul ales. (2) din Constituţie. pronunţată în Dosarul nr. întrucât textul legal criticat nu cuprinde nicio referire cu privire la stabilirea vinovăţiei persoanei. 372/2005. (7) din Constituţie. 198 alin. Curtea a reţinut că nu sunt încălcate nici prevederile art. s-a arătat. Totodată. 171 alin. pot fi diferite . 23 alin. respectiv atacarea cu recurs a încheierii prin care s-a admis cererea de revocare. fără însă ca în acest mod să fie afectată egalitatea participanţilor la procesul penal. potrivit căruia "Justiţia este unică. respectiv a procurorului. rezultă şi faptul că textul criticat respectă întru totul cerinţele art. mijloacele procedurale puse la îndemâna învinuitului sau a inculpatului. 198 alin. Astfel. 23 alin. se ajunge la încălcarea caracterului intuitu personae al contractului de asistenţă judiciară. 1 teza a doua din Codul de procedură penală. Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată. 141 alin. 4 şi art.reiterarea cererii de revocare a măsurii arestării preventive. Curtea a reţinut că dispoziţiile art. Curtea a constat că dispoziţiile art.tratament juridic diferit dacă situaţia de fapt nu este identică. fără consimţământul său. nu au incidenţă în cauză. potrivit cărora "Încheierile instanţei privind măsura arestării preventive sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege". ci priveşte măsurile preventive. 41 teza a doua din Codul de procedură penală 173 . Având în vedere toate aceste considerente. invocate în susţinerea excepţiei. Judecătoria Sfântu Gheorghe a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 41 şi art. pentru asigurarea egalităţii de tratament juridic. şi deci situaţiile de fapt diferite în care aceştia se găsesc. respectiv a procurorului. cerinţă îndeplinită de prevederile criticate. 78/2000 pentru prevenirea. excepţie ridicată de Erdely Ede într-o cauză penală în care acesta a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. Decizia nr. imparţială şi egală pentru toţi". 3 din Codul de procedură penală. 332 din 3 aprilie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. (11) din Constituţie. sau de către unul desemnat din oficiu. 10 lit. În consecinţă. 124 alin. Curtea a dispus respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. 171 alin. 12.

s-ar putea ajunge la situaţia ca printr-un comportament abuziv să se tergiverseze soluţionarea cauzei. 41 din Codul de procedură penală reprezintă o aplicare la nivelul legii a dispoziţiilor art. În consecinţă. iar delegaţia apărătorului desemnat din oficiu încetează în momentul în care apărătorul ales se prezintă la termenul de judecată sau asigură substituirea sa cu un alt apărător. Textul legal criticat nu prevede dreptul arbitrar al instanţei de judecată de a proceda la înlocuirea apărătorului ales. este o măsură de natură a asigura continuarea judecării cauzei. 3 din Codul de procedură penală. Textul în cauză sancţionează comportamentul abuziv al apărătorului ales şi nu vatămă în niciun mod persoana care beneficiază de asistenţa sa judiciară. 24 din Constituţie. 171 alin. de a lua măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu care să înlocuiască apărătorul ales. Curtea a reţinut că înlocuirea avocatului ales prin dispoziţia instanţei. Curtea a dispus respingerea ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 198 alin. Ca urmare. 171 alin. Este evident că textul constituţional prevede atât dreptul părţii de a-şi alege avocatul. 174 . potrivit căruia. Aşa fiind. Curtea a reţinut că dreptul instanţei de judecată de a numi un apărător din oficiu în condiţiile art. (2). căci în cazurile în care asistenţa juridică este obligatorie. această măsură procesuală asigură desfăşurarea cu celeritate a procesului penal. "în tot cursul procesului. Curtea a constat că şi acestea nu îngrădesc cu nimic dreptul constituţional la apărare. cât şi posibilitatea numirii unui avocat din oficiu în cazurile prevăzute de lege. 2 şi 3 din Codul de procedură penală. cu respectarea art. protejează inculpatul de lipsa de diligenţă a apărătorului său ales. ales sau numit din oficiu". din contră. atunci când acesta lipseşte nejustificat la termenul de judecată şi nu asigură substituirea. nu se poate reţine că textul criticat încalcă dreptul fundamental al unei persoane supuse rigorilor procesului penal de a-şi alege singură apărătorul. acest drept al său subzistând pe tot parcursul procesului. părţile au dreptul să fie asistate de un avocat. dacă avocatul ales nu se prezintă în mod nejustificat la judecarea litigiului. 171 alin. în cazul în care asistenţa juridică este obligatorie. Dispoziţia legală criticată este în concordanţă cu textul constituţional al art. 41 şi art. Totodată. 24 alin. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. ci.prevăd dreptul instanţei de judecată. În consecinţă. 198 alin. 3 din Codul de procedură penală. în ipoteza prevăzută de textul de lege criticat.

2 din Codul de procedură penală.315/2006. este protejată persoana acuzată de săvârşirea unei infracţiuni de exercitare a unor presiuni din partea organelor de urmărire penală. s-a mai reţinut că această prezumţie este încălcată şi prin afirmaţiile făcute de unii oficiali publici despre investigaţii penale în curs. 2 teza întâi partea finală din Codul de procedură penală consacră dreptul acuzatului de a păstra tăcerea cu privire la faptele care îi sunt imputate. În ceea ce priveşte legislaţia românească. Decizia nr. cât şi împotriva sa. Curtea a constat că textul art. pronunţată în Dosarul nr. Astfel. ceea ce contravine adevărului obiectiv. care încurajează publicul să creadă în vinovăţia suspectului şi care judecă valoarea faptelor anterior unei decizii pronunţate de autoritatea judecătorească competentă (Cauza Allenet de Ribemont împotriva Franţei. Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii. Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată. se ajunge la situaţia ca mărturisirea inculpatului să fie "regina probelor". 70 alin. 70 alin. ceea ce reprezintă un element esenţial al conceptului de proces echitabil. îndeosebi. excepţie ridicată de Vasile Museanu într-o cauză penală ce priveşte trimiterea sa în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. fără ca acesta din urmă să aibă ocazia să-şi exercite drepturile de apărare. fără a recurge la metode de coerciţie. 271 alin. cu nesocotirea voinţei acuzatului. 70 alin. Astfel. atât în favoarea inculpatului. 1995). Dreptul acuzatului de a nu se acuza presupune ca organele de urmărire penală să strângă probe şi să dovedească vinovăţia acuzatului. în Cauza Miranda vs. 2. Judecătoria Medgidia a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. nefiind benefic înfăptuirii justiţiei ca instanţa de judecată să preia din depoziţie numai acele pasaje care sunt împotriva inculpatului. Se mai arată că această depoziţie trebuie privită ambivalent. 2 teza întâi partea finală din Codul de procedură penală Prin Încheierea din 31 octombrie 2006. a 175 . o decizie judiciară care îl priveşte reflectă sentimentul că este vinovat" (Cauza Minelli împotriva Elveţiei. 1983). prin existenţa acestei garanţii procesuale. fără stabilirea legală prealabilă a culpabilităţii unui învinuit şi. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale este încălcată "dacă. potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. Arizona din 1966. 1 din Codul penal. De asemenea. Curtea a reţinut că.13. 334 din 3 aprilie 2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. Cu privire la dreptul persoanei de a nu se autoacuza. deci de a nu contribui la propria sa acuzare. În motivarea excepţiei autorul acesteia a arătat că textul constituţional invocat este încălcat în măsura în care declaraţia inculpatului poate fi folosită numai împotriva sa. prezumţia de nevinovăţie prevăzută de art.

precum şi prevederile art. cu cea care priveşte declaraţiile părţii vătămate. Într-o altă cauză. potrivit cărora "Probele nu au valoare mai dinainte stabilită. mutatis mutandis. 23 alin. Prin aceste garanţii procedurale se asigură în mod efectiv dreptul acuzatului de a nu se acuza. având în vedere finalitatea procesului penal . Art. în niciun fel. Astfel. chiar dacă nu este în mod expres prevăzut în Constituţie. textul de lege criticat nu poate fi interpretat în sensul că declaraţiile făcute de inculpat sau acuzat au o valoare supremă. United States. în scopul aflării adevărului". Cu privire la situaţia din speţă. această obligaţie fiind o importantă garanţie procesuală pentru satisfacerea cerinţelor unui proces echitabil.aflarea adevărului (art. Mai mult. Curtea a constat că este neîntemeiată şi susţinerea potrivit căreia instanţa de judecată preia din declaraţie numai acele pasaje care sunt împotriva inculpatului. 2000. nu se poate ajunge la concluzia că mărturisirea ar fi "regina probelor".ca fiind unul de natură constituţională. Curtea a reţinut că prezumţia de nevinovăţie nu este înlăturată prin obligaţia organelor judiciare de a atrage atenţia învinuitului sau inculpatului că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa. administrează probatoriul necesar pentru aflarea adevărului şi va ţine cont de declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului făcute în cursul procesului penal numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte şi împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză. în prealabil. 2 teza întâi partea finală din Codul de procedură penală. înainte de interogatoriu trebuie să i se aducă acuzatului la cunoştinţă faptul că beneficiază de dreptul la tăcere. 69 din acelaşi cod prevede măsura în care se poate ţine cont de declaraţiile date de învinuit sau inculpat. în virtutea rolului său activ. 63 alin. 3 din Codul de procedură penală). dimpotrivă. Prin această obligaţie este respectat dreptul fundamental al persoanei de a nu se autoacuza. 176 . Curtea a decis că nu se poate susţine. părţii civile sau celei responsabile civilmente (art. (11) din Constituţie şi a dispus respingerea ca neîntemeiată a dispoziţiilor art. 75).statuat că orice mărturisire a acuzatului este inadmisibilă dacă nu i se aduc la cunoştinţă. 4 din Codul de procedură penală coroborate cu art. potrivit cărora instanţa de judecată. Aprecierea fiecărei probe se face de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată în urma examinării tuturor probelor administrate. Având în vedere cele expuse mai sus.dreptul la tăcere . iar dacă nu are suficiente resurse materiale va fi numit un avocat din oficiu spre a-l reprezenta. Deci. 2 din Codul de procedură penală. încălcarea prevederilor art. 70 alin. În consecinţă. Curtea a reafirmat acest principiu . 69 din acelaşi cod. Dickerson vs. acele "avertismente Miranda". reglementare similară. având în vedere prevederile art. că orice declaraţie a sa poate fi folosită împotriva lui şi că are dreptul să fie asistat de un avocat.

Facultatea de Drept. LEGE nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie. Facultatea de Drept. în proprietatea privata a statului publicată în Monitorul Oficial nr. univ. LEGE nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat publicată în Monitorul Oficial nr.72 din 31 ianuarie 2007 HOTĂRÂRI DE GUVERN 1. 44 din 19 ianuarie 2007 4. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. ORDONANTA nr. 6 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi.43/ 19 ianuarie 2007 * * Prep.2007 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane. republicată publicată în Monitorul Oficial nr.01. 82 din 2 februarie 2007 2. Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. Prep. 177 . 14 din 31 ianuarie 2007 pentru reglementarea modului si condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate. LEGE nr. 30 din 17 ianuarie 2007 2. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea si desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European publicată în Monitorul Oficial nr. HOTĂRÂRE nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice publicată în Monitorul Oficial nr.20 din 10. drd. univ. potrivit legii. publicată în Monitorul Oficial nr.9 din 24 ianuarie 2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice publicată în Monitorul Oficial nr. 23 din 11 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. Calendar legislativ Ianuarie-Mai 2007 Material selectat de Corina MOVILEANU* şi Calina MUNTEANU* IANUARIE LEGI 1. 61 din 25 ianuarie 2007 3. 28 din 15 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.28 din 16 ianuarie 2007 ORDONANŢE 1. LEGE nr. ORDONANŢĂ nr.VII..

33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European publicată în Monitorul Oficial nr. DECIZIE nr.66 din 29 ianuarie 2007 ALTE ACTE NORMATIVE 1.34 din 17 ianuarie 2007 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 153 din 2 martie 2007 178 . ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.2. 22 alin. 97 din 8 februarie 2007 2. 9 din 20 februarie 2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare şi desfăşurare a alegerilor publicată în Monitorul Oficial nr. DECIZIA nr.119 din 16 ianuarie 2007 3.57 din 24 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea în România.89 din 5 februarie 2007 FEBRUARIE ORDONANŢE DE URGENŢĂ 1. 226 din Legea nr. 134 din 23 februarie 2007 3. 1. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 . 24 din 11 ianuarie 2007 a Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. HOTĂRÂRE nr.2007 a Primului Ministru privind modificarea componenţei Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici. 12 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquisul comunitar în domeniul protecţiei mediului publicată în Monitorul Oficial nr. publicată în Monitorul Oficial nr. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. a unor activităţi conduse de experţi ai Centrului de programe NATO publicată in Monitorul Oficial nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi a art. 8 din 20 februarie 2007 pentru modificarea din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.811/2006 pentru aprobarea redistribuirii pe autorităţi şi instituţii publice a consilierilor pentru afaceri europene publicată in Monitorul Oficial nr. (1) din Legea nr. DECIZIA nr.35 din 18 ianuarie 2007 3.10 din 17. 9^2 alin.01. 135 din 23 februarie 2007 4. 31/1990 privind societăţile comerciale publicată în Monitorul Oficial nr. în anul 2007. 18 din 11 ianuarie 2007 a Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din 7 februarie 2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European publicată în Monitorul Oficial nr. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. HOTĂRÂRE nr.22 decembrie 1989 publicată în Monitorul Oficial nr. 40/19 ianuarie 2007 2. (5) din Legea nr.

DECIZIE nr. 192 din 20 martie 2007 7. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.213 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 192 din 20 martie 2007 6. 83 din Codul penal publicata in Monitorul Oficial nr. DECIZIE nr. 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 53 din 13 martie 2007 pentru completarea art. LEGE nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 . domiciliul. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici publicată în Monitorul Oficial nr. reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romani publicată în Monitorul Oficial nr. 153 din 2 martie 2007 ALTE ACTE NORMATIVE 1. LEGE nr. 83/2006 pentru completarea art. 97/2005 privind evidenta. 27 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 50 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5 din Legea fondului funciar nr. LEGE nr. 44/2004 publicată în Monitorul Oficial nr.171 din 12 martie 2007 MARTIE LEGI 1. 571/2003 privind Codul fiscal.176 din 13 martie 2007 2. LEGE nr. domiciliul. 97/2005 privind evidenţa. LEGE nr.69 din 8 februarie 2007 a Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative publicată în Monitorul Oficial nr. 47 din 13 martie 2007 pentru completarea art. LEGE nr. 174 din 13 martie 2007 2. 54 din 13 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială publicată în Monitorul Oficial nr. 44 din 6 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. LEGE nr. 18/1991 publicată în Monitorul Oficial nr. reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romani publicată în Monitorul Oficial nr. 52 din Legea nr. 49 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.HOTĂRÂRI DE GUVERN 1. 56 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi 179 . HOTĂRÂRE nr. 194 din 21 martie 2007 4. 194 din 21 martie 2007 5. 194 din 21 martie 2007 3.22 decembrie 1989 publicata in Monitorul Oficial nr.77 din 8 februarie 2007 a Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.

19 din 21 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie publicată în Monitorul Oficial nr. DECIZIE nr. 6 alin. 225 din 2 aprilie 2007 ORDONANŢE DE URGENŢĂ 1. 16 din 14 martie 2007 privind unele măsuri pentru întarirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin in calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene publicată în Monitorul Oficial nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 .completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.237 din 7 martie 2007 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 157 din Legea nr. 184 din 16 martie 2007 ALTE ACTE NORMATIVE 1. 281 pct. 571/2003 privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial nr. 69 din 26 martie 2007 privind modificarea lit.190 din 13 martie 2007 a Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 din 29 martie 2007 9. b) şi c) ale art. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale publicată în Monitorul Oficial nr. HOTĂRÂRE nr. (2) din Legea nr. 22 din 28 martie 2007 pentru modificarea şi completarea art. LEGE nr. LEGE nr.269 din 20 aprilie 2007 180 . 194/2002 privind regimul străinilor în România publicată în Monitorul Oficial nr. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din Legea nr.22 decembrie 1989 publicata in Monitorul Oficial nr. b) din Codul de procedura penală publicată în Monitorul Oficial nr. 201 din 26 martie 2007 8. 2. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii publicată în Monitorul Oficial nr. 230 din 3 aprilie 2007 HOTĂRÂRI DE GUVERN 1. 187 din 19 martie 2007. 1 lit. 208 din 28 martie 2007 3. 79 din 26 martie 2007 pentru modificarea art. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78/2000 pentru prevenirea.

LEGE nr. 275 din 25 aprilie 2007 ORDONANŢE DE URGENŢĂ 1. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului publicată în Monitorul Oficial nr. 10 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului publicată în Monitorul Oficial nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal publicată în Monitorul Oficial nr. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic publicată în Monitorul Oficial nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate publicată în Monitorul Oficial nr. 141 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală publicata in Monitorul Oficial nr. 132 din 8 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 96/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. LEGE nr.317 din 11 mai 2007 MAI LEGI 1. LEGE nr. 275 din 25 aprilie 2007 4. 31 din 4 mai 2007 privind completarea art. 108 din 19 aprilie 2007 pentru modificarea Legii nr. 23 din Legea nr.330 din 3 aprilie 2007 a Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 303 din 7 mai 2007 ALTE ACTE NORMATIVE 1. LEGE nr. 94 din 16 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 264 din 19 aprilie 2007 3. 53/2003 . 300 din 5 mai 2007 2.Codul muncii publicată în Monitorul Oficial nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale publicată în Monitorul Oficial nr.APRILIE LEGI 1. LEGE nr. 264 din 19 aprilie 2007 2. 104 din 19 aprilie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 323 din 15 mai 2007 181 . LEGE nr. DECIZIE nr. 91 din 10 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129 din 5 mai 2007 pentru modificarea art.

3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului publicată în Monitorul Oficial nr. 317 din 11 mai 2007 2. 397 din 13 iunie 2007 ALTE ACTE NORMATIVE 1. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale publicată în Monitorul Oficial nr. 8 din Ordonanţa Guvernului nr.342 din 21 mai 2007 2. 35 din 9 mai 2007 privind modificarea Legii nr.1. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată publicată în Monitorul Oficial nr. DECIZIE nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului publicată în Monitorul Oficial nr. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.397 din 13 iunie 2007 182 . 34 din 9 mai 2007 pentru completarea Legii nr. ORDIN nr. 317 din 11 mai 2007 3. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.ORDONANŢE DE URGENŢĂ 1. HOTĂRÂRE nr. 50 din 30 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.371 din 29 mai 2007 al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale publicat in Monitorul Oficial nr.412 din 3 mai 2007 a Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 387 din 7 iunie 2007 HOTĂRÂRI DE GUVERN 1. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici publicată în Monitorul Oficial nr.522 din 30 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.

insistând asupra idei că noţiunea de ∗ Lect. Editura C. pp. masteranzi. univ. având contribuţii originale la dezvoltarea cercetării în următoarele domenii: economic. Reglementare – Doctrină . Interesul juridic. Universitatea „Petre Andrei.H. Recenzii şi semnale editoriale RECENZIE Nadia Cerasela DARIESCU∗ Constantin Ioan Gliga. bazându-se pe literatura de specialitate. defineşte noţiunea de evaziune fiscală susţinând punctele de vedre ale literaturii de specialitate şi aducând noi argumente. corespunde atât exigenţelor didactice universitare cât şi demersului ştiinţific. materialul este prezentat într-o manieră clară şi logica expunerii o fac mai accesibilă şi utilă. este preţios atât pentru cei care predau discipline precum dreptul financiar. Lucrarea recenzată prin structură şi metodologie. Iaşi”. De asemenea. Colecţia Praxis fiscal. 183 . Beck. dr. la rândul lor. dreptul penal al afacerilor. fiscal. Autorul dedică Capitolul I intitulat Răspunderea juridică în realizarea veniturilor bugetare studierii: noţiunii de răspundere juridică şi a formelor răspunderii juridice din perspectiva dreptului fiscal. Lucrarea este structurată pe un număr de şapte capitole. infracţiuni prevăzute în legi speciale. dreptul fiscal al afacerilor. cât şi pentru practicieni. penal. Evaziunea fiscală.Jurisprudenţă. că este o lucrare bine închegată. bazată pe un bogat material bibliografic.VIII. Bucureşti. Apreciem. iar secţiunile sunt împărţite în paragrafe. criminologic. este evidentă capacitatea de analiză şi sinteză a autoului. 226. drept fiscal. În Capitolul III intitulat Evaziunea fiscală –noţiune şi forme de manifestare autorul. economic şi practic pe care îl reprezintă lucrarea recenzată. criminologie. Capitolul II intitulat Istoricul impozitării şi evoluţia instrumentelor de strângere a acestora prezintă mai întâi. Facultatea de Drept. o incursiune istorică începând cu Biblia şi sfârşind cu Declaraţia Drepturilor şi Libertăţilor încheiată la New York în anul 1765. apoi continuă cu istoricul sistemului fiscal pe teritoriul României prezentându-ne cel mai importante sancţiuni aplicate în cazul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. 2007. doctoranzi.. în secţiuni. care sunt împărţite.

În prima secţiune intitulată Consideraţii generale asupra Legii 241/2005 sunt prezentate asemănările şi deosebirile dintre vechea reglementare a evaziunii fiscale. administrative sau de drept financiar destinate complinirii celor prevăzute în Legea nr. întemeindu-se pe opiniile literaturii de specialitate şi pe propriile opinii sunt prezentate neajunsurile noii legi. susţinută prin argumente proprii. 3). respectiv. 9). 9 ar trebui să aibă o altă denumire eventual. 241/2005 prezintă în mod detaliat infracţiunile care constituie evaziune fiscală. Autorul dedică acestui capitol 92 de pagini.„evaziune fiscală legală” nu are suport logic. Tot în această secţiune este prezentat art.4).1. „Alte fapte care constituie infracţiuni de evaziune fiscală” deoarece toate celelalte fapte prevăzute de art.1 al Legii 241/2005. Secţiunea a şaptea intitulată Aplicarea în timp a normelor civile.” Secţiunea a treia intitulată Analiza noţiunilor definite de lege autorul îşi exprimă propriile puncte de vedere cu privire la controversele sau confuziile pe care legea le produce prin definirea a şapte noţiuni. infracţiuni de evaziune fiscală (art. art. Secţiunea a doua intitulată Aspecte de ordin procesual este dedicată de autor studierii criteriilor în funcţie de care se determină competenţa materială în efectuarea urmăririi penale. 10 alin. Credem că totuşi art. îşi prezintă în cea de a doua parte a acestei secţiuni aşa cum ne-a obişnuit. apoi prezintă opinia Curţii Constituţionale dată prin Decizia nr. de la pagina 37 la pagina 129. 241/2005 184 . În continuare prezintă formele evaziunii fiscale. 8). „Competenţa organelor de urmărire penală este determinată de valoarea pagubei efective. respectiv Legea 87/1994 şi noua reglementare a evaziunii fiscale prin Legea nr. Secţiunea a patra deşi intitulată Scurtă caracterizare a infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 12 al Legii 241/2005 care se referă la decăderea din drepturile civile pentru persoanele condamnate pentru săvârşirea vreuneia din faptele incriminate de lege. dând o denumire proprie fiecărei infracţiuni şi anume: nerefacerea documentelor distruse (art. şi nu de prejudiciul rezultat prin adăugarea penalităţilor şi a majorărilor de întârziere. 3-7 constituie tot evaziune fiscală”. 241/2005 insistând pe elementele de noutate pe care le aduce noua lege. împiedicarea verificărilor (art. 7). Secţiunea a cincea intitulată Cauza de nepedepsire în materia evaziunii fiscale studiază art.5). Capitolul IV intitulat Analiza normelor de incriminare a faptelor de evaziune fiscală reprezintă unul din punctele forte ale lucrării. refuzul de prezentare a documentelor (art. De asemenea. rambursările nelegale (art. stopajul la sursă (art. 11 al Legii 241/2005. O discuţie interesantă. punerea în circulaţie a timbrelor şi tipizatelor (art. 10 alin. 529/2006. analizează şi comentează art. propriile păreri.6). Autorul în prima parte a acestei secţiuni ne prezintă argumentele invocate de literatura de specialitate în baza dispoziţiilor art. o face autorul asupra noţiunii de „pagubă” arătând că citez. Autorul în Secţiunea şase intitulată Alte aspecte reglementate de Legea 241/2005 studiază.

specialiştii. cu efectele evaziunii fiscale analizate din diferite unghiuri. la toate aspectele prezentate de autor şi poate vor participe la îmbunătăţirea cadrului legislativ actual. în literatura juridicoeconomică interbelică care studiază evaziunea fiscală. practicienii. formelor concrete de manifestare a evaziunii fiscale. la propunerea făcută de autor pe baza legislaţiei olandeze de a avea „judecători fiscali” care aşa cum menţionează autorul „să judece cauze având ca obiect fapte de evaziune fiscală. Germania.” În privinţa opiniei exprimate de autor astfel: „ ar fi util a se avea în vedere stabilirea obligaţiilor bugetare ale unui cetăţean român toate veniturile pe care le realizează aceasta indiferent în ce colţ al lumii” cred că trebuie să ţinem cont de dubla impunere care trebuie evitată şi legislaţia statului respectiv în domeniu. În concluzie. să sperăm că. 241/2005. Elveţia. Nu credem că concluziile constituie un capitol separat. tendinţei şi dinamicii evaziunii fiscale şi se încheie cu prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Capitolul VI intitulat Aspecte de drept comparat relevante în combaterea evaziunii fiscale este împărţit în două secţiuni. Acest capitol continuă cu studiul: cauzelor evaziunii fiscale. Deci.prezintă o importanţă deosebită pentru cititor deoarece autorul arată cum anumite norme: penale. administrative complinesc Legea nr. Irlanda şi Suedia iar în cea dea doua secţiune analizează legislaţia în domeniul evaziunii fiscale din patru state şi anume: Japonia. Olanda. În Capitolul VII intitulat Concluzii autorul justifică de ce individul este supus tentaţiei de a săvârşi evaziune fiscală considerând că pentru combaterea fenomenului este nevoie mai întâi de „o dezvoltare a conştiinţei civice a contribuabilului şi formarea unui sentiment de onestitate fiscală la nivelul fiecărui individ”. Capitolul V intitulat Aspecte criminologice specifice evaziunii fiscale introduce cititorul. Achiesăm. În continuare autorul justifică de ce a structurat astfel lucrarea şi acolo unde este cazul face aprecieri asupra unor aspecte studiate în această lucrare. din punctul nostru de vedere trebuie scris doar Concluzii. pentru a se preveni astfel persistenţa cazurilor de practică judiciară neunitară manifestată până în prezent. Tunisia şi Statele Unite ale Americii. Italia. financiare. Autorul consideră aceste state ca fiind cele mai reprezentative pentru studiul de faţă. sistemul legislativ în domeniu fiscal este într-o permanentă schimbare vor fi atenţi. Luxemburg. într-o mică incursiune. Prima secţiune este intitulată Ţările cu presiune fiscală ridicată iar cea de a doua secţiune este intitulată Ţările cu presiune fiscală scăzută. civile. 185 . Autorul analizează în prima secţiune legislaţia în domeniul evaziunii fiscale din şapte state şi anume: Belgia. metodelor prin care se măsoară evaziunea fiscală. doctoranzii masteranzii şi studenţii vor citi cu multă atenţie această lucrare şi ţinând cont de faptul că.

Daniel-Marius. 3. Traian. Editura Hamangiu. Editura Hamangiu. Antoniu. proxenetismul. George. Dima. Practică judiciară. Dragoş. Metodologie juridică. Nadia Cerasela. 12. Texte. Bucureşti. Beck. 6. 2006. 2007. Umanismul dreptului execuţional românesc. 2007. 2007. Jurisprudenţa CEDO. Constanda. Bucureşti. H. Ligia. Beck. Drăgan. Editura Hamangiu. Barbu. Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Editura C. Editura C. Bucureşti. Traficul de persoane. Cartea funciară. Cristuş. 8. Bucureşti. Editura C. Editura Lumen. Editura Hamangiu. Nadia Cerasela. 10. Andreea. 7. Radu. Casa de editură Venus. Marius. 2007. Bucureşti. crima organizată. ed. Chilea. Bucureşti. Sancţiunile de procedură în procesul civil. 2007. Editura C. 2007. Bucureşti. Editura C. Catrinciuc. a II-a. Tratamentul infractorului minor în materie penală. 2. 2007. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Dănilă. 16. Vlăşceanu. 14. Partea generală. Cosma. Editura Hamangiu. H. Drept penal. H. Dariescu. 17. Raporturile patrimoniale dintre soţii străini având aceeaşi cetăţenie şi cu domiciliul în România. H. Convenţia europeană a drepturilor omului comentarii şi explicaţii. 2006. 2006. Dariescu. Bucureşti. 13. 4. Principiul proporţionalităţii în dreptul constituţional. Ştefan. 15. Deaconu. Ioan. Iaşi. Nadia Cerasela. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal. Bucureşti. Editura Lumen. Hotărâri. 186 . 11. Editura Hamangiu. 2006. Raporturile patrimoniale dintre soţii români având aceeaşi cetăţenie domiciliaţi în străinătate. 2006. 2007. 9. I/2007) 1. Nicoleta. Crişu. 2007. Codul de procedură penală. 5. Editura Hamangiu. Anastasiu. H. Bucureşti. Adina. Bucureşti. Iaşi. Bucureşti. Beck. Drept internaţional public. Andreescu. Beck. 2007. Alina. Petre. 2007. II/2006 – sem. Drept financiar. Beck. Regimul juridic al străinilor. Bucureşti. Chiriţă. Chiş. 2006. Jenică. Curs practic pentru studenţi. Bucureşti.Semnale editoriale (sem. Editura Hamangiu. Iaşi. volumul I. Dariescu.

Bogdan. 2006. 2007. Editura Hamangiu. Neagu. Olivian. Vasile. 2006. Pivniceru. Răspunderea penală a funcţionarului public. 37. Judecata în primă instanţă. Drept procesual penal. 2007. Bucureşti. Ungureanu. 2007. 2006. Pivniceru. 35. Editura Hamangiu. Ediţia a 2-a. a 2-a. Editura Hamangiu. Paşca. Prestarea muncii pe bază de convenţii civile. Drept procesual penal. Jugastru.Beck. 2006. Mihaela Laura. 2007. Bucureşti. Bucureşti.H. Tratat. Titularii dreptului de apel în cauzele penale. Obligaţiile bugetare datorate. N. vol. Drept execuţional penal. Practică judiciară. Drept internaţional public. Bucureşti. Măsurile preventive. Mona-Maria. Persoanele.18. Rusu. Contravenţii. Practică judiciară. Ioan Marcel. Theodor. 2006. Editura Global Lex. Editura Hamangiu. Bucureşti. 2007. Practică judiciară. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă. 2006. Bucureşti. Bucureşti. Editura Universul Juridic. Neagu. 19. Partea generală. 2006. Mrejeru. Editura Sitech. Drept procesual penal. Grigorie-Lăcriţa. Drept penal. Ghid practic pentru agentul de ordine publică. 31. 22. 26. Editura Hamangiu. Bucureşti. Viorel. Irinescu. Aspecte teoretice şi jurisprudenţă în materie. Apelul în procesul civil. Bucureşti. 23. Bucureşti. 21. 20. Ed a 2-a. Mitroi. Bucureşti. Mrejeru. Editura Universul Juridic. Negrilă. Mihai. Bucureşti. 24. Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor. Mihail Viorel. Victor. Mrejeru. Mrejeru. Ovidiu. 2007. 27. Bogdan. Matei. Editura Lumen. Emilia. Traficul de influenţă. Drept civil. Dorel George. Dragnea. Bucureşti. Bucureşti. Florin. Ponta. Aspecte teoretice şi jurisprudenţă în materie. Practică judiciară. Comentarii şi explicaţii. Editura Hamangiu. Lucia. 2007. Editura Rentron&Straton. Bucureşti. Acţiunile în procesul penal. 34. Editura Hamangiu. Alexandru. Editura Hamangiu. 33. 30. 2007. Ion. 2006. Ion. Bucureşti. Mastăcan. grile. 28. Pintea. speţe. 187 . 2007. Aurelia. Bucureşti. Editura Hamangiu. Sinteze de teorie. Editura Hamangiu. 32. Bucureşti. Editura Hamangiu. 2006. Filiaţia faţă de tată. Executarea obligaţiilor. Iaşi. Galiceanu. Pamfil. Editura C.I-II. Călina. Mona-Maria. Theodor. Carmen. Practică judiciară. Editura Hamangiu. 25. 36. ed. Rusu. Editura Hamangiu. 2007. Bucureşti. Mădurălescu. 2007. Modificările Codului penal. Galiceanu. 29.

41. Editura Hamangiu. Editura Hamangiu. Editura Hamangiu. Grigore. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă. Gheorghe. Bucureşti. Bucureşti. 40. Beatrice. Tulburarea de posesie. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă. Bucureşti. Ţiclea. Bucureşti. 2007.38. Editura Hamangiu. Attila. Prevenirea criminalităţii informatice. H. 2006. Editura Hamangiu. Bucureşti. 44. Persoanele juridice de drept public. Editura Hamangiu. Vasiu. Tiţian. 48. Practică judiciară. Daunele morale. 2007. Bucureşti. Dana. Bucureşti. 49. Alexandru. 2007. Rusu. Partea generală. Bucureşti. Vasiliu. Editura Hamangiu. Vintilă. Bucureşti. Infracţiunile contra patrimoniului. 2006. Protecţia constituţională a vieţii. 2006. integrităţii fizice şi a integrităţii psihice. Editura Hamangiu. 2007. 45. Andreea. Cauzele cu infractori minori în materie civilă şi penală. Vlădoiu. Vasiu. Nulităţile în procesul penal. Ioana. Tratat de Drept procesual penal. Bucureşti. Editura Hamangiu. Nasty Marian. 43. Practică judiciară. 51. Editura C. 2006. 46. Tudor. 39. Trif. 2006. Desfacerea căsătoriei prin divorţ şi partajul bunurilor comune ale soţilor. 2007. Practică judiciară. Bucureşti. Practică judiciară. Ioan Marcel. Garanţiile juridice ale respectării legii procesual penale în activitatea de judecată. Editura Hamangiu. Ştefănescu. Theodoru. 2006. Lucian. Mariana. Georgiana. Bucureşti. 188 . Beck. Editura Hamangiu. Constituţionalitatea procesului legislativ. 42. Stoica. 2006. Editura Hamangiu. Roxana Maria. 2007. 50. Stancu-Tipişcă. Instituţii de drept penal. Bucureşti. 47. Codul muncii adnotat. Bucureşti. Editura Hamangiu. 2007. Varga. Alexandru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful